Page 1

3 MODALITATS DE BATXILLERAT (LOE). 1R DE BATX. ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Arts plàstiques, imatge Arts escèniques, música i disseny i dansa Matèries comunes: Matèries comunes: Matèries comunes: - Ciències per al mon contemporani. - Ciències per al mon contemporani. - Ciències per al mon contemporani. - Educació Física. - Educació Física. - Educació Física. - Filosofia i ciutadania. - Filosofia i ciutadania. - Filosofia i ciutadania. - Llengua castellana i literatura I. - Llengua castellana i literatura I. - Llengua castellana i literatura I. - Llengua valenciana i literatura I. - Llengua valenciana i literatura I. - Llengua valenciana i literatura I. - Llengua estrangera I. - Llengua estrangera I. - Llengua estrangera I. Matèries modalitat: Matèries modalitat: Matèries modalitat: (*) Matèries modalitat: (*) (*) (*) - Biologia i geologia. - Economia. - Cultura audiovisual. - Anàlisi musical I. - Dibuix tècnic I. - Grec I. - Dibuix artístic I. - Anatomia aplicada. - Física i Química. - Història del món contemporani. - Dibuix tècnic I. - Arts escèniques. - Matemàtiques I. - Llatí I. - Volum. - Cultura audiovisual. - Tecnologia industrial I. - Matemàtiques aplicades a les ciències socials I. Matèries Optatives: (**) - Matèries optatives comunes per a totes les modalitats, entre les quals, obligatòriament, haurà d’incloure’s una Segona llengua estrangera i Tecnologies de la informació i de la comunicació. - Matèries optatives específiques de cada modalitat. - Matèries de modalitat, de la mateixa modalitat triada o d’una altra impartida al centre. (*) D’estes s’han de triar 3 (i junt a les de 2n de Batx. han de ser 5 pertanyent a la modalitat de Batxillerat escollida). Algunes s’han de cursar per fer la segona part de la matèria en el 2n curs de Batx. (**) A escollir 1 entre les matèries que oferte el centre.


3 MODALITATS DE BATXILLERAT (LOE). 2N DE BATX. ARTS Arts plàstiques, imatge Arts escèniques, música i disseny i dansa Matèries comunes: - Història d’Espanya. - Història de la Filosofia. - Llengua castellana i literatura II. - Llengua valenciana i literatura II. - Llengua estrangera II. Matèries modalitat: Matèries modalitat: (*)

-

Dibuix artístic II Dibuix tècnic II Disseny. Història de l’art. Tècniques d’expressió graficoplàstica Literatura universal.

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Matèries comunes: - Història d’Espanya. - Història de la Filosofia. - Llengua castellana i literatura II. - Llengua valenciana i literatura II. - Llengua estrangera II. Matèries modalitat: (*) (*) - Biologia. - Anàlisi musical II. - Ciències de la Terra i mediambientals. - Història de la música i - Dibuix tècnic II. de la dansa. - Electrotècnia - Llenguatge i pràctica - Física. musical. - Química. - Literatura universal - Matemàtiques II. - Història de l’art. - Tecnologia industrial II.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Matèries comunes: - Història d’Espanya. - Història de la Filosofia. - Llengua castellana i literatura II. - Llengua valenciana i literatura II. - Llengua estrangera II. Matèries modalitat: (*) - Economia de l’empresa. - Geografia - Grec II. - Història de l’art. - Llatí II. - Literatura universal. - Matemàtiques aplicades a les ciències socials I.

Matèries Optatives: (**) - Matèries optatives comunes per a totes les modalitats, entre les quals, obligatòriament, haurà d’incloure’s una Segona llengua estrangera i Tecnologies de la informació i de la comunicació. - Matèries optatives específiques de cada modalitat. Matèries de modalitat, de la mateixa modalitat triada o d’una altra impartida al centre. (*) D’estes s’han de triar 3 (i junt a les de 2n de Batx. han de ser 5 pertanyent a la modalitat de Batxillerat escollida). Totes les que s’indique amb II vol dir que les haveu tingut que cursar en 1r de Batx. (**) A escollir 1 entre les matèries que oferte el centre.


MODALITATS BATXILLERAT  

Quadre resum matèries del Batxillerat