__MAIN_TEXT__

Page 1

Eurajoen kristillinen opisto

Vuosikirja 2014−2015


Sisällysluettelo Rehtorin terveiset: Elämistä, Kokemista ja Oppimista................................3 10-luokka.......................................................................................4 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (KAITO)..........................................................................................6 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto.....................................................8 Veneenrakennuslinja....................................................................... 10 Web Designer -linja......................................................................... 12 Musiikkiterapiakoulutus................................................................... 14 Eurajoen kristillinen opisto 2014−2015................................................ 16 Fysioterapian ja hieronnan linja......................................................... 18 Kasvatustieteen linja ja Kasvatustieteen valmentava linja........................ 20 Musiikkilinja.................................................................................. 22 Sivistystä ja hyvinvointia.............................................................. 24–25 Avoin yliopisto................................................................................ 24 Kurssitoiminta................................................................................ 24 Kesän taiteilijatapaamiset ”45 minuuttia oopperalaulajan elämästä”.............. 24 Kansainvälinen toiminta.................................................................... 25 Opiskelijahyvinvointi........................................................................ 25 Vapaa-ajan toiminta......................................................................... 25 Tapahtumat, projektit ja yhteistyökumppanit.................................... 26–27 Opistoiltapäivät.............................................................................. 26 Tapahtumia lukuvuoden aikana............................................................ 26 Hankeyhteistyö............................................................................... 27 Toveriliitto.................................................................................... 27 Yhteistyökumppanit......................................................................... 27 EKOlaiset 2014−2015.................................................................. 28–31 Opettajat...................................................................................... 28 Tuntiopettajat................................................................................ 28 Muu henkilökunta............................................................................ 28 Hallitus........................................................................................ 28 Opiskelijat.................................................................................... 29 Tekstit ja kuvat: Opiston opiskelijat ja henkilökunta Ulkoasu ja taitto: Graafinen suunnittelija, web designer -opiskelija Eveliina Aaltonen © Eurajoen kristillinen opisto 2015


Rehtorin terveiset

ELÄMISTÄ, KOKEMISTA JA OPPIMISTA Opiston 89. lukuvuosi on päättymässä. Se on nykymaailmassa kunnioitettava ikä oppilaitokselle. Eurajoen kristillisen opiston toiminta-ajatuksena on yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Keskeinen painopiste opiston toiminnassa on yhteisöllisyys, yhdessä eläminen ja oppiminen. Jokaiselle kurssille muodostuu ainutkertainen oma ilmapiiri. Yhteinen jakaminen ja kannustaminen, mutta myös erilaisuuden sietäminen ja konfliktien selvittäminen antavat haastetta ryhmän yhteiselle kasvulle. Sekä oppituntien että vapaa-ajan toiminnan aikana voi tutustua muihin opiskelijoihin. Samalla jokainen voi oppia ymmärtämään paremmin itseään, omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan. Asuntola on perinteisesti ollut keskeinen osa kansanopistojen elämää. Yhdessä eläminen eri-ikäisten ja erilaisista kulttuurista tulleiden opiskelijoiden kanssa on kokemus, joka säilyy mielessä koko elämän. Parhaimmillaan se kasvattaa vastuuntuntoa, lähimmäisen huomioimista ja erilaisuuden sietämistä. Yhteisöllisyys koskee talon koko henkilökuntaa. Opettajat, keittiöväki, kiinteistö- ja toimistotyöntekijät ovat jokainen omalta osaltaan mahdollistaneet opiston toiminnan. Jokainen kurssi antaa henkilökunnalle myös ammatillisia haasteita uuden oppimiseen. Sillä tavoin elinikäinen oppiminen koskettaa jokaista opistoyhteisön jäsentä. Talven aikana on yhdessä tehty paljon töitä. Näkyvänä todisteena siitä ovat peruskoulun päättötodistuksen ja lisäopetuksen kohonneet keskiarvot. Ammattitutkinnon suorittaneet ovat saaneet vankat eväät tulevaa työuraa varten. Veneenrakentajilla on kotiin vietäviksi upeat paatit. Kaikille opiskelijoille talvi on antanut paljon sellaista, mitä ei voi numeroilla tai rahalla mitata. Syvimmin oppimistulokset näkyvät vasta vuosien päästä Koulutukseen kohdistuvat säästöt ja lainsäädännön muutokset ovat haaste kaikille oppilaitoksille, niin pienille kuin suurillekin. Erityisesti kansanopistoilta vaaditaan joustavuutta, luovuutta ja muuntautumiskykyä. EKO:ssa uskallamme katsoa toiveikkaina tulevaisuuteen. Uskomme, että entistä enemmän tarvitaan kristilliseltä arvopohjalta lähtevää sivistystä ja koulutusta tukemaan elämän nivelvaiheissa olevia nuoria ja aikuisia. Koko opiston väelle annan lämpimän kiitoksen lukuvuodesta sekä toivotan iloa, voimia ja siunausta tuleviin haasteisiin. Mirja Vuoristo Rehtori

3


Linjanjohtaja Anne Jurva ja opiskelijat

10-luokka Koulutus on tarkoitettu kaikille, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus ja heille, jotka haluavat korottaa päättötodistuksen numeroitaan. Lisäopetukseen eli ”10-luokalle” voi tulla, jos jatko-opiskelupaikka on jäänyt saamatta tai jatkosuunnitelmat ovat vielä avoinna. Lukuvuonna 2014–2015 opiskelijoita on 13. Opinnoissa korostamme opiskelijan omaa vastuunottoa, aktiivisuutta ja tavoitteellisuutta omasta oppimisestaan. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia pärjätä itsenäisesti jatkoopinnoissaan sekä yleisesti asioidensa hoitamisessa. Yksi lukuvuoden tärkeä asia on yhteishaku jatko-opintoihin. Tätä opiskelijat miettivät syksystä alkaen eri yhteyksissä ja saavat opinto-ohjausta. Yhteydet kotiväkeen ovat tärkeät nuoren tukemisen ja opintojen etenemisen vuoksi.

Opinto-ohjelmaan sisältyy varsinaisten oppiaineiden lisäksi myös useita yhteisöllisiä tapahtumia, joihin eri linjat valmistavat ohjelmaa. Tänä lukuvuonna ”kympit” ovat juontaneet mm. matematiikka-aiheisen tietokilpailun, osallistuneet Lucia-kulkueeseen, näytelleet joulujuhlassa sekä esittäneet musiikkia ja runoja.

4


Peruskoulu ja lisäopetus

Opiskelijoiden kertomaa: ”Kymppiluokka” on mielestäni paras opiskelupaikkani tähän mennessä. Olemme opiskelleet enimmäkseen tavallisia kouluaineita, mutta esim. ilmaisutaito oli aivan uutta. Minusta täällä on ollut tosi kivaa, ja arvosanatkin ovat nousseet. Harmittaa vain, kun jotkut valittavat täällä oloaan. Ei meidän olisi tarvinnut tulla tänne. Tämä ei ollut pakollinen, eikä varsinkaan ainoa opiskelupaikka.” ”Itsenäisyysjuhlasta muistan meidän oman esiintymisemme sekä soihtukulkueen ja aamulla lipunnoston. Se oli upea näky. Ja silloin kun oli meidän vuoro esiintyä juhlassa, olin ihan hermona, että puhuisinko liian nopeasti. Hyvin se kuitenkin meni.” ”Joulujuhla oli huvittava. Meidän linjallamme oli hauska näytelmä, myönnettäköön, mutta kasvatustieteen linjan näytelmä vei voiton. Oma valmistautumiseni näytelmään – kauhusta kankea ;)”

”Kun äidinkielen opettaja käski kirjoittaa kymppiluokan opiskelusta, olin pienen hetken vähän kujalla. Eikös se nyt ole vähän itsestäänselvyys? No ei välttämättä. Pääasiallisesti moni uskoo kymppiluokan olevan sitä samaa tylsää peruskoulun kertaamista kuin josta 15-kesäisenä oli iloinen päästessään eroon. Ja kyllä, uskokaa vain, sitähän se osittain onkin. Vaan ei pelkästään. Kymppiluokka on myös aikuistumista, kasvamista, itsensä oppimista sekä toisiin persooniin tutustumista. Ja tätä ei moni ulkopuolinen tajua.”

Laboratorio- ja prosessialaan tutustumassa Porin Winnovassa

5


Tekstit: Tiina Ritakallio ja opiskelijat

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (KAITO) Koulutuksen tavoitteena on valmistaa KAITOLAISISTA ammattilaisia ohjaamaan, tukemaan ja avustamaan lapsia, nuoria ja aikuisia. Toimintaympäristöjä KAITOLAISILLE ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai vapaa-aikatoiminta. Tutkinto muodostuu valmistavasta koulutuksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä työssäoppimisista, joita seuraavat tutkintotilaisuudet. Tutkintotilaisuuksissa KAITOLAISET osoittavat ammattitaitonsa tutkintosuorituksin.

“Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen” tutkinnon osa keskittyy ohjattavan kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen kasvatuksellisin keinoin. “Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen” tutkinnon osan hallitseminen osoitetaan perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan puolella. Tärkeintä tässä tutkinnon osassa on ohjaustaitojen ja oppimisen ohjaaminen.

“Ammatissa toimiminen” tutkinnon osassa painotetaan moniammatillisuutta, palveluihin ohjaamista, eettisen periaatteiden sisäistämistä ja lainsäädännön hallintaa.

6


Ammatillinen koulutus “Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen” tutkinnon osassa keskeistä on erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen ja avustaminen. KAITOLAISTEN tavoitteena on suorittaa nämä neljä tutkinnon osaa, ja kun kaikki osat ovat suoritetettuina, näyttötutkinto on valmis ja työnhaku voi alkaa.

Opiskelijoiden kertomaa: “Osallistun koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulututukseen. Kavereitten kesken KAITO.Koulutuksemme kestää yhden lukuvuoden ja sisältää neljä tutkinnon osaa. Syksyllä ja keväällä on seitsemän viikon työskentelyjaksot kentällä. Muuten opiskelumme on koulun penkillä norkoilua. Koulunkäynti on toisinaan rankkaa,

mutta myös erittäin hauskaa. Meillä on alusta asti ollut erittäin hyvä luokkahenki, vaikka myös erinäisiä ristiriitatilanteita ja väittelyjä on päässyt syntymään. Opiskelumme suola ovat olleet värikkäät keskustelut, joissa olemme jakaneet muun muassa kokemuksiamme. Tästä lukuvuodesta jää meille mieleen huippu luokka, huumorintajuiset ja loistavat opettajat sekä hemmetin PALLURAT!”

”Tiina meidän oma ope on, rakas kullannuppu verraton. Hän meidän linjaamme opettaa, tunnit välillä ajoissa lopettaa. Suurinta osaa se ei kuitenkaan haittaa vaan tavaroita alkaa laukkuun nopeasti laittaa. Mallu meille kädentaitoja opettaa ja luovaan ajatteluun kannustaa. Samalla huumorin kukalla heittää ja nopeasti tunnit vierähtää. Heli alakulon hymyllään poistaa, täällä kun aurinko harvemmin loistaa. Tunneilla puhutaan pluskvamperfekteistä, se on oikein mukavaa meistä. Tuure edessämme kuuluisasti kyykkii, katsomisestakin tulee hiki, vaatteet menee pyykkiin. Mutta kyllä hän meidätkin liikkumaan laittaa. ”Toivottavasti kahvakuulatreeni maittaa!” Hannan kanssa mukavaa on, tunnelma on viihtyisä ja huoleton. Lapsen kehittymisestä meitä yritti opettaa, meidänkin kehityksessä vielä kurottavaa. Näytellessä saimme itseämme toteuttaa, Erikakin sai esittää kalkattavaa kalkkunaa. Annen tunneilla tietokoneiden kanssa tapellaan, sillä kukaan ei ymmärrä niitä ollenkaan. Standardit ja sisennykset meille näyttää ja meidät vain suuri hämmennys täyttää.”

7


Tekstit: Linjanjohtaja Marja-Riitta Saukola ja opiskelijat

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa toimitaan näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Perusteet määrittävät koulutuksen sisällön sekä arviointikriteerit tutkintotilaisuuksissa. Opinnot jakautuvat tietopuoliseen opiskeluun ja käytännön opintoihin. Teoriassa opiskelemme lapsiin ja varhaiskasvatukseen liittyviä asioita, käymme läpi lasten kehitystä ja poikkeamia siinä sekä lasten sairaanhoitoa ja ensiapua. Opiskelemme päivähoidon työ- ja toimintatapoja, joihin kuuluvat lasten leikki, musiikki, kirjallisuus, luontokasvatus, taiteellinen ilmaisu ja liikkuminen. Käden taidoissa opiskelemme työtapoja, joita voimme ohjata lapsille, kuten kankaanpainantaa, huovutusta ja paperitaidetta.

Myös siisteys ja puhtaus kuuluvat viihtyisään toimintaympäristöön. Työssäoppimisessa teemme ruokaa lapsille kunnan ruokalistan mukaisesti. Saamme tietoa myös lapsen perustarpeista ja hygieniasta ja päivärytmistä. Suunnittelemme ja ohjaamme toimintahetkiä luokassa toisillemme ja toteutamme niitä myös työssäoppimisessa ja tutkintotilaisuuksissa päivähoidossa. Itsearviointi on osa ammatillista kasvua ja kehitystä. Teemme itsearviointia tehdyistä töistä ja yritämme kehittää työtapojamme parempaan suuntaan.

Lasten terveellinen ravitsemus ja eritysruokavaliot ovat tärkeä osa turvallista hoitoa. Suunnittelemme ruokalistoja perhepäiväkotiin ja toteutamme niitä ravitsemuksen tunneilla Tiinan ohjauksella.

Teoriajakson jälkeen menemme käytäntöön kokeilemaan, miten teoria toimii.

8


Ammatillinen koulutus Työssäoppimisessa voimme olla perhepäiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai päiväkodissa. Käytännön jaksoja meillä on joulun alla ja keväällä 5–6 vkoa, joihin sisältyvät tutkintotilaisuudet. Tutkintotilaisuuksissa osoitamme osaavamme toimia käytännön työtehtävissä lasten ja vanhempien kanssa arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukai-

sesti. Arvioinnissa on asteikkona hyväksytty tai hylätty tutkintosuoritus. Huomioimme koulutuksessamme myös monikulttuuriset perheet ja lapset niin, että osaamme toimia eri kulttuureista tulevien perheiden kanssa ja suunnitella ja toteuttaa heille toimintaa.

Opiskelijoiden kertomaa: Pidimme opistolla joulujuhlan Satakunnan sijaisvanhemmille ja lapsille. Juhlassa esitimme joulukuvaelman ja ohjasimme jouluista seikkailua lapsille. Lapset saivat jopa pienet yllätyspussit mukaansa.

Olemme osallistuneet koko vuoden ajan Eurajoella kokeiltuna yhteistyönä aloitettuun ”Pirkkoparkkiin”, jossa opiskelijat hoitavat lapsia torstai-iltaisin seurakunnan tiloissa klo 17–20. Vanhemmat saavat siten ilmaista ”omaa aikaa”, ja lapset ovat turvallisesti opiskelijoiden kanssa leikkimässä.

Keväällä olemme pureutuneet varhaiskasvatuksen työtapoihin. Tutustuimme mm. lastenkirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa ja kävimme jopa katsomassa Porin teatterissa Mauri Kunnaksen ”Puffalo Billin seikkailut” – hauskaa oli.

Osallistuimme myös ”Hyvä mieli” -messuille 28.2., jotka järjestettiin yläasteen ja lukion tiloissa. Teimme yhdessä kasvatustieteen linjan kanssa ”temppustudion”, jota lapset saivat kulkea omaan tahtiinsa. Paljon riitti halukkaita lapsia temppuilemaan.

Ystävänpäiväjuhlassa valmistimme tarjottavat koko opiston väelle ja esitimme Hannan ohjauksella käsikirjoittamamme näytelmän.

Luonto- ja ympäristötiedon tunneilla olemme tutustuneet lasten luontokasvatukseen ja olemme tehneet luontopolun. Hei kolikok! Käytännön harjoittelun ja tutkintotilaisuuksien jälkeen olemme ammattilaisia toukokuun lopulla.

9


Tekstit: Linjanjohtaja Pekka Viitasalo ja opiskelijat

Veneenrakennuslinja Linjalla aloitti loppukesästä 2014 kymmenen opiskelijaa, kaikki miehiä, suurin osa jo ”kypsään ikään” ehtineitä. He olivat käyneet haastattelussa tutustumassa opiston tiloihin ja tulevaan opiskeluun edellisenä keväänä tai kesällä. Jo siinä yhteydessä kartoitettiin tulevaa projektia, meillähän jokainen opiskelija rakentaa talven aikana oman veneen mahdollisimman valmiiksi ja lunastaa sen itselleen. Malleja on lukuisia erilaisia ja pyrimme löytämään taidoille ja kukkarolle sopivan venemallin. Harva opiskelija tietää aloittaessaan tulevan työn määrää ja siksi me Rikun kanssa yritämme useimmiten vähän jarrutella, ettei kukaan haukkaisi liian isoa palaa, joka uuvuttaa ja vie kaikki rahat. Riku Nylund oli vastaavalla linjalla opiskelijana vuonna 2009-2010 ja on siitä

lähtien ollut mukana auttamassa ja opastamassa uusia veneenrakentajia oman työnsä ohella. Siitä Rikulle suuret kiitokset! Varsinkin kurssin alussa on apu tarpeen, kun ”pojilla on usein enemmän intoa kuin järkeä”. Pienemmästä on hyvä aloittaa ja taitojen karttuessa voi aloittaa isompaa, jolloin tietää jo mitä on tulossa. Tälläkin kurssilla oli kaksi konkaria, jotka ovat olleet aikaisemmin meillä opiskelemassa.

10


Ammatillinen koulutus Opiskelijat ovat tänäkin vuonna olleet erittäin motivoituneita ja ahkeria. Veistolassa palavat valot aamusta iltamyöhään, joskus viikonloppuisinkin. Aherruksen tuloksena on syntynyt soutuvene, kaksi pientä purjejollaa, enklinge-julle eli perinnepurjevene, kaksi perämoottorivenettä, kolme keskimoottorivenettä eli

fiskaria ja yksi matkavene. Lisäksi runkovalmiiksi yksi Harro Koskisen suunnittelema perinnepurjevene. Kun nämä veneet lähtevät maailmalle, on EKO:n verstaalta lähteneiden veneiden määrä jo kunnioitettavat 235 kappaletta reilun kahdenkymmenen vuoden aikana.

Opiskelijoiden kertomaa: Omia unelmia

luonnehti. “Malttaakohan noita edes laskea veteen”, nainen mietti.

Kyselin kurssilaisilta, mikä saa miehen tekemään koko lukuvuoden tosi pitkiä koulupäiviä. Kymmenen erilaista vastausta! Yhteistä kaikille vastauksille oli ainakin se, että vastaavaa, mitä teen itse, ei ole kaupassa eikä kaupan ja jos olisi, hinta hipoisi uuden loistoauton ostohintaa. Voi olla varma, ettei toista ihan samanlaista tule koskaan vastaan.

Aika hauska yhdistelmä, kun ajattelen näiden rakentajien ”siviiliminää”. Kaikki ovat olleet hienomekaanisen työn parissa. Lopputulosta katsoessani voin todeta, että ”tonninen” hiontapaperi olisi liian karheaa. Onpa joukossa sellainenkin, jonka oma unelma syntyi Eckerössä, kun postisoutuvene Grisslehamniin lähti merelle. Mitä olisikaan Myrskyluodon Jannen Storbåt ja oma kalastajaeukko termoskannunsa kanssa merellä ja täyspläkä! Unelmansa kullakin.

Kurssin aikana olen havainnut ja jo alkumetreillä kuulleeni tuntemuksen siitä, että voi ottaa mittaa itsestään, oppia jotain uutta, sellaista jonka oppii vain itse tekemällä. Vierekkäin paattiaan rakentavat elämäntyönsä puuseppänä tehnyt ammattilainen ja satunnainen askartelija. Kumpikin voi nauttia toisensa kannustuksesta ja tarvittaessa lisäkäsistä, kun omat eivät riitä. Onpa kurssilla kavereita, joille ensimmäinen paatti oli vain harjoituskappale ja ruokahalu nousi fiskariluokkaan.

Kiitos Pekka ja Riku, että teillä on myös kärsivällisyys kohdallaan.

Kurssilla tehdään myös koruja, kuten eräs paikalla käynyt naishenkilö ”kissantassuja” ja 50-luvun perämoottoriveneitä

11


Tekstit: Linjanjohtaja Leena Väinölä ja opiskelijat

Web Designer -linja Rakkaalla lapsella on monta nimeä, joten kotoisasti olemme webbareita, virallisesti opiskelemme audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa, joka suuntautuu verkkoviestintään ja kuuluu kulttuurialan tutkintoihin. Opiskelu kestää lukuvuoden ja siihen sisältyy tiivistä lähiopetusta, kaksi lyhyehköä työssäoppimisjaksoa ja tutkintotilaisuudet. Koulutus on tiukka paketti, jonka sisältö muuttuu koko ajan teknologiakehityksen myötä. Erilaiset alati muuttuvat toimintaympäristöt ja työvälineohjelmistot tuovat lisähaasteita opiskelijoille ja opettajille. Verkkoviestinnän osaamisala muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: Verkkoviestinnän suunnittelu ja ilmaisu, verk-

koviestinnän työmenetelmät ja -välineet sekä verkkoviestinnän tuotantoprosessit ja -ympäristö. Vuoden aikana tulevat tutuiksi erilaiset verkkoviestinnässä käytettävät suunnittelumetodit, ohjelmointikielet, työvälineohjelmistot ja projektinhallinta sekä dokumentointi. Lisäksi opiskelemme digikuvausta, kuvankäsittelyä, esitteiden tekoa, videoeditointia, animaatioita ja kaikkea muuta, mitä webbisivuilla tarvitaan. Myös tekijänoikeudet ovat tärkeäs-

12


Ammatillinen koulutus sä roolissa samoin kuin verkkotekstin tuottaminen. Visuaalisuus, käytettävyys ja saavutettavuus ovat kaikessa mukana koko ajan. Tänä vuonna olemme tehneet koulussa oppituntien aikana lukemattomia erilaisia sivustoja teknisesti eri tavoin ja lisäksi julkaisimme oman Ekon Webbaritlehden. Työssäoppimisjaksojen aikana

opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti yli 40 asiakasyritykselle heidän toivomustensa mukaisen sivuston lisukkeineen sekä esitteitä, bannereita ja muun muassa tämän vuosikirjan. Tämä lukuvuosi on ollut täynnä elämyksiä, kokemuksia ja oppimista. Toivottavasti ne kantavat pitkälle.

Opiskelijoiden kertomaa: Mitä yhteistä on laivanrakentajalla ja web designerilla? Ja mitä koulutukselta odotin? Eipä juuri mitään. Se olikin osittainen syy, miksi päätin hakea koulutukseen. Ensimmäisenä koulupäivänä selvisi myös, että muuttuneita tekijöitä alan ja ympäristön lisäksi oli sukupuolijakauma. Olin luokan ainut mies. Muutos työelämästä opiskelun pariin ei ole välttämättä helppoa, etenkään jos on ikävuosia 50. Mutta täytyy myöntää, että kaikista ennakkoluuloista ja epämääräisistä odotuksista huolimatta opiskelu on sujunut yllättävän hyvin. Asiaa on tietenkin suuresti auttanut opinahjon lämmin henki ja opiskelutoverit. Tällainen vanhahko äijäkin on tuntenut olonsa kotoisaksi. Odotukset eivät olleet kummoiset, kun en oikein tarkkaan tiennyt mitä “Audiovisuaalisen viestinnän, verkkoviestinnän osaamisalueen koulutus” pitää sisällään. Haastattelussa kyseltiin, olenko koskaan

tutustunut web-sivuston koodikieleen. Enpä ollut, ja suurin osa muistakin oppiaineista olivat minulle uusia. Tositoimiin päästiin nopsaan, ja kyllä siinä vanhempikin oppii. Uusia ohjelmia, mistä en aiemmin tiennyt mitään, on käyty läpi kosolti.Digikuvaus oli yksi suosikkiaineistani. Innostuin jopa ostamaan ensimmäisen järjestelmäkamerani, ja nyt osaan ottaa kuvia muillakin kuin automaattiasetuksilla. Kaikki oppiaineet, oppimistehtävät ja parit työssäoppimisjaksot mukaan lukien, vauhti on ollut melkoinen. Oppimista varten tänne tulin, ja täytyy sanoa, että sille olen saanut vastinetta runsain mitoin. Ainut huoli on lähinnä tuo oman “kiintolevyn” vastaanottokyky, ja muistikapasiteettikin tuntuu välillä täyttyvän. Olisikin mukavaa, kun muistia ja “konetehoa” voisi ostaa itselle lisää kuten koneisiin. Päivitystähän mekin välillä kaipaamme.

13


Tekstit: Linjanjohtaja Jaana Vartila ja opiskelijat

Musiikkiterapiakoulutus Musiikkiterapiakoulutus antaa käytännön ideoita musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksista ja tietoa musiikin vaikutuksista ihmisten elämänlaadun, luovuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus on tarkoitettu kaikille musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista kiinnostuneille. Varsinkin kaikille hoito-, kasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville musiikkiterapian opintokokonaisuus on hyvä mahdollisuus laajentaa näkökulmaa, syventää ja lisätä ammattitaitoa soveltamalla musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia omassa työssä. Musiikkiterapian opintokokonaisuus sopii hyvin sivuaineopinnoiksi musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille. Koulutuksen aikana voi suorittaa musiikkiterapian perusopinnot (30 op) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoi-

na, jotka hyväksytään alan ammatillisissa opinnoissa. Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia käytetään apuna psyykkisessä kuntoutuksessa muita käyttöalueita ovat esimerkiksi kommu-

14


Ammatillinen koulutus nikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat. Musiikkiterapiaa voidaan soveltaa kehitysvammahuollossa, vanhustenhoidossa, päivähoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opetus järjestetään siten, että kerran kuukaudessa on yksi lähiopetus-

viikko, joka toteutetaan luento-opetuksena, erilaisina ryhmätöinä ja ryhmätyöohjauksina. Opettajina toimivat Suomen johtavat musiikkiterapia-alan ammatillisesta opetuksesta vastaavat kouluttajat ja eri toiminta-alueiden asiantuntijat. Etäopetusjaksot sisältävät itsenäistä opiskelua, käytännön työharjoittelua sekä itsenäisesti toteutettavia kirjallisia töitä. Etätöiden seuranta, ohjaus ja niistä raportointi tapahtuvat vastaaville kouluttajille sähköpostin avulla. Osa etäopetukseen liittyvästä ohjauksesta annetaan myös kontaktiohjauksena lähiopetusviikoilla.

Opiskelijoiden kertomaa: menetelmiä, näistä saimme hyviä toimintamalleja omaan harjoitteluun.

Musiikkiterapiakoulutus Eurajoella oli mahtava mahdollisuus tutustua musiikkiterapiaan. Luentojen ja kattavan teoriatiedon lisäksi saimme itse kokeilla musiikkiterapeuttisten hetkien pitämistä. Tähän harjoitteluun saimme ohjausta ja kannustusta paitsi koulutuksen ohjaajalta myös muilta opiskelijoita. Workshopeissa olemme päässeet kokeilemaan osallistujina erilaisia musiikkiterapian

Opiskelijaryhmästämme muodostui tiivis. Erilaiset ihmiset monenlaisine elämäntaustoineen ja -tarinoineen olivat upea rikkaus. Saimme oppia toisiltamme, jaoimme omaa musiikkisuhdettamme, pohdimme elämää yleensä. Lähiviikko kerran kuussa piti opiskeluintoa yllä.

15


16


Eurajoen kristillinen opisto 2014−2015

17


Tekstit: Linjanjohtaja Hanna Turunen ja opiskelijat

Fysioterapian ja hieronnan linja Fysioterapian ja hieronnan linjalla, kavereiden kesken fyster-linjalla, opiskellaan muun muassa fysiologiaa ja anatomiaa, klassista hierontaa, ergonomiaa, ravinto-oppia ja liikuntalääketiedettä. Lisäksi opintoihin kuuluu muun muassa pääsykoevalmennusta, puheviestintää ja kehityspsykologiaa. Lukuvuoden aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia projekteja esimerkiksi lasten ja nuorten, työikäisten ja kehitysvammaisten kanssa. Linjalla on mahdollista halutessaan opiskella myös avoimen yliopiston opintoja (liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op, kasvatustieteen perusopinnot 25 op, erityispedagogiikan perusopinnot 25 op).

Koulutukseen hakeudutaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Linjalla opiskelevat tähtäävät esimerkiksi fysioterapian ammattikorkeakouluopintoihin, sote-alalle tai hieronnan ammattilaisiksi. Koulutus on jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta, mutta sopii myös täydennyskoulutukseksi.

18


Vapaa sivistystyö

Opiskelijoiden kertomaa:

EKOn fysioterapian ja hieronnan linja on käytännönläheinen ja sosiaalinen linja. Fysterit ovat värikkäitä, ketteriä ja hauskoja hemmoja. Heidät kuulee, halusi tai ei. Fysterit osallistuvat kaikkiin tapahtumiin innolla ja hoitavat hommat ns. kotiin.

televaa hierontaa hyvin kohtuullista korvausta vastaan.

Linjalla opiskellaan fysiologian, anatomian ja hieronnan alkeita, sekä pidetään hauskaa ihan vapaa-ajallakin. Linjalla on perinteisesti ollut hyvä ryhmähenki ja opiskelijat ovat ryhmäytyneet hyvin tiiviiksi ryhmäksi. Opiskeluun kuuluvat myös erilaisissa tapahtumissa käynti sekä erilaiset tutustumismatkat erilaisiin alan kohteisiin. Myöskään ei sovi unohtaa hulvattomia pikkujouluja Kuivalahden salaisessa piilopaikassa, jonne pääsevät vain harvat ja valitut (kaikki).

Fysterien opettaja, tuo pahamaineinen kahvakuulien rankaisija ja crossfitin kruunaamaton mahtihallitsija, Tuure Vanha-Rauvola a.k.a. Turza, huolehtii myös opiskelijoiden fyysisen kunnon kohottamisesta kuntosalin, kahvakuulailun, lenkkeilyn ja monen muun urheilumuodon avulla. Aina kun hierotaan, meno menee kohtuu villiksi ja läppä lentää. Tuure tykkää meistä. Hanna myös. Ja Tiinakin. Opiskelusta vielä, siinä yhdistyvät työ ja huvi. Kokeet ovat ihmeen vaikeita, mutta jotkut sankarit pääsevät niistä läpi ja välillä jopa hyvin arvosanoin.

Fysterit tarjoavat koulun henkilökunnalle ja oppilaille myös hermoratoja kutkut-

19


Tekstit: Linjanjohtaja Hanna Turunen ja opiskelijat

Kasvatustieteen linja ja Kasvatustieteen valmentava linja Kasvatustieteen linja on koko lukuvuoden kestävä koulutus, joka valmentaa kasvatus- ja opetusalalle. Kasvatustieteen valmentava linja on kevätlukukauden kestävä linja, joka alkaa aina tammikuussa, mutta on sisällöiltään sama kuin koko lukuvuoden kestävä linja. Näiden kahden linjan opiskelijat opiskelevat yhdessä. ”Kasvi-linjalla” opiskellaan muun muassa kehityspsykolgiaa, kasvatussosiologiaa, erityispedagogiikkaa, puheviestintää, draamakasvatusta ja opetusviestintää. Lisäksi opintoihin kuuluu pääsykoevalmennusta (VAKAVA-pääsykoevalmennus), opiskelutaitojen kehittäminen ja erilaiset projektit lasten ja nuorten kanssa. Linjalla on mahdollista suorittaa avoimen yliopiston opintoja (kasvatustieteen perusopinnot 25 op, erityispedagogiikan perusopinnot 25 op).

20


Vapaa sivistystyö

Opiskelijoiden kertomaa: Mitä me “kasvit” teemme? - valmentaudumme Vakava-kokeeseen - perehdymme kasvatustieteisiin - harjoittelemme esiitymista ja puhumis-taitoja - opettelemme oppimaan - meillä on mahdollisuus tehdä avoimen yliopiston opintoja - valmentaudumme yliopisto-opintoihin - teemme tutustumiskäyntejä, näin saamme selvemmän kuvan erilaisista kouluista ym. - harjoittelemme ryhmänä työskentelyä - teemme ja organisoimme ohjelmia, teemapäiviä & aamunavauksia - opimme toiminnan ohjausta (didaktiikka) - kehitämme kädentaitoja - opimme terveyskasvatusta !!RUOKAA!! - opimme opetusviestintää - harjoittelemme draamakasvatusta ja näyttelemistä Kasvatustieteen linjalla on lukukaudella 2014–2015 perehdytty kasvatustieteisiin syvemmin ja valmentauduttu tuleviin yliopisto-opintoihin. Olemme suorittaneet avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopintoja. Olemme käyneet tutustumassa muun muassa Huhdan koululla ja Ulvilan Ravanin lastensuojelulaitoksella. Olemme harjoitelleet ryhmänä työskentelyä ja valmentauduttu VAKAVA-koetta varten. Kuluneen vuoden aikana olemme harjoitelleet puhumis- ja esiintymistaitoja sekä opetusviestintää. Lukujärjestykseemme on kuulunut myös kehityspsykologiaa, didaktiikkaa, terveyskasvatusta ja draamaa. Lisäksi kädentaidot, opiskelutaidot & ohjelman organisointi on ollut osana opetusta.

21


Tekstit: Linjanjohtaja Heli Luosma ja opiskelijat

Musiikkilinja Musiikkilinjalla opiskelu on monipuolista ja kokonaisvaltaista musiikkiin syventymistä. Nuotinlukua ja musiikillista yleissivistystä opiskellaan säännöllisesti useita tunteja viikossa, ja pääinstrumentissa saa paljon jopa yksityisopetusta. Monet opiskelijoista suorittavat lukuvuoden aikana musiikin perusteiden tutkintoja 3/3 tasoon asti ja kevätpuolella myös solistisia kurssitutkintoja. Tutkintosuoritusten saavuttaminen on monelle sekä hieno palkinto aherruksesta että kannustus eteenpäin.

erilaista projektia, päivänavauksista monipuolisiin tilausesityksiin ja lukukausien päättyessä opinnäytekonsertteihin.

Musiikkia tehdään yhdessä ja yleisölle. Olkoon tavoitteena sitten itsensä kehittäminen tai pitkälle tähtäävät ammattiopinnot, musiikin tekemisestä löytyy jatkuva ilo ja intohimo. Lukuvuoden aikana onkin tärkeänä tavoitteena saada harjoittelu rutiiniksi ja myös oppia nauttimaan siitä. Siksi opiskeluvuosi sisältää monta

Monta hienoa elämystä on koettu Eurajoki Bel Canto -talvikonsertteissa, joihin opiskelijamme ovat saaneet osallistua maksutta.

Opetustyössä on linjajohtajan rinnalla ahertamassa upea tuntiopettajien kaarti. Suuri kiitos heille!

22


Vapaa sivistystyö

Opiskelijoiden kertomaa: Monella meistä on tavoitteena musiikin kokopäiväiset opinnot konservatoriolla. Toiset taas pitävät taiteellista välivuotta ja tutkivat omia musiikillisia valmiuksiaan. Jokaisella on pääinstrumentti, johon saa yksityisopetusta 45 min/vko. Suuri työsarka on myös musiikin teorian opiskelussa - pääsykokeisiin tarvittavan 3/3 tason saavuttaminen vuodessa on työläs, mutta tavoittelemisen arvoinen asia. Bänditoiminnassa monilla on erilaiset lähtökohdat musiikillisesti, mutta yhteissoittotaidot ovat kehittyneet kaikilla huomattavasti. Sama pätee myös musiikin hahmottamiseen ja eri tyylilajeihin. Keikkoja on ollut, ja ne ovat menneet onnistuneesti. Ryhmäläiset ovat saaneet varmuutta ilmaisuunsa. Haasteet ovat mitoitettu kunkin oman osaamisen mukaan. Viikkoon kuuluu yleensä vähän muunnellen bänditunteja, yksityistunteja pääaineesta ja joillakin myös sivuaineista, keikkoja ja projekteja, musiikin teoriaa ja musiikkitietoa, improvisointia. Musiikkia lähestytään niin käytännön kuin teorian kautta. Linjalla on mahdollista suorittaa teoriasta ja säveltapailusta 3/3 tutkintoon asti. Itse olen ottanut tämän lisäksi tavoitteeksi klassisen laulun mukautetun kaksoistutkinnon. Laulutunneilla opetellaan kehonkäyttöä, hengitystä, lauluasentoa, äänentuottoon liittyviä asioita ja äänenavauksen kautta opetellaan tuottamaan ääni teknisesti oikein ja mietitään, kuinka asioita tehdään

tyylillisesti oikein. Projektit ovat yleensä esiintymisiä erilaisissa tilaisuuksissa ja tilauskeikoilla. Niiden kautta saa hyödyllistä esiintymiskokemusta. Bänditunneilla harjoitellaan ryhmäsoittoa ja opittua materiaalia hyödynnetään keikoilla.

Oli ilo osallistua djembe-kurssille. Aamulla aloitettiin opettelemalla kolme erilaista peruslyöntiä ja hyödynsimme niitä heti peruskomppien opettelussa. Ensimmäinen komppi oli ns. ”man-sik-ka-keitto” ja toinen ”käk-kä-rä-gu-ru”. Opimme myös käyttämään djembeä säestyssoittimena ja kokeilimme sopivia komppeja eri tahtiosoituksiin, esim. 3/4 ja 4/4. Kun koko ryhmä alkoi päästä vauhtiin, jokainen sai oman soolovuoronsa kappaleen aikana. Lopuksi opettelimme afrikkalaisen kappaleen, jota on käytetty ikään kuin rukouksena, jos perheen äiti on kärsinyt lapsettomuudesta. Opettelimme siihen rytmikuvion ja useimmat meistä saivat kokeilla myös bassorumpuja, jotka toivat kivan lisän kappaleelle. Lopulta jokainen meistä hallitsi djemben soiton jollakin tapaa ja hämmästyksekseni afrikkalainen kansansävelmä kuulosti hienolta vain muutaman tunnin harjoittelun jälkeen.

23


Avoin yliopisto Kuluneen lukuvuoden aikana on opistolla tarjottu avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa. Jyväskylän yliopisto (JY): erityispedagogiikan perusopinnot, kasvatustieteen perusopinnot sekä Musiikkiterapian perusopinnot (ainoastaan Musiikkiterapialinjan opiskelijoille) Itä-Suomen yliopisto (UEF): Liikuntalääketiede Opiskelemassa on ollut yli kolmekymmentä opiskelijaa, heistä suurin osa opiston omia opiskelijoita. Talven aikana on kerätty yhteensä satoja opintopisteitä.

Kurssitoiminta • Tietokone osaksi arkea 2.–4.6.2014 • Laulun mestarikurssi 2.–8.6.2014 • Kommunikoi viittomin 23.–26.6.2014 • Arkojen englanti 23.6.–27.6.2014 • Pitsinnypläyskurssi 23.–27.6.2014 • Hopealusikasta koruja 30.6.–2.7.2014 • Kalligrafia 30.6.–2.7.2014 • Ikonimaalauskurssi 30.6.–4.7.2014 • Maisemamaalausta Eurajoella 30.6.–11.7.2014 • Sosiaalinen media tutuksi 7.–10.7.2014 • Vanhojen huonekalujen verhoilukurssi 14.–18.7.2014 • Intialainen päähieronta, peruskurssi 14.–16.7.2014

• Opi piirtämään helposti 14.–18.7.2014 • Abien englantia 28.7.–1.8.2014 • Tähtiopistojen tapaaminen 13.–15.8.2014 • Elimistön rakenne ja toiminta 19.–21.9.2014 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 31.10.–1.11.2014 • Liikunta, fyysinen kunto ja terveys 28.–29.11.2014 • Sururyhmäohjaajakoulutus 28.–30.10.2014 • Sururyhmäohjaajakoulutus 2.–4.2.2015 • Liikunta ja sairaudet 27.–28.2.2015 • Liikunnan turvallisuus 27.–28.3.2015 • Ravitsemus, liikunta ja terveys 24–25.4.2015 • VAKAVA-pääsykoevalmennus 24.3.–23.4.2015

Kesän taiteilijatapaamiset ”45 minuuttia oopperalaulajan elämästä”: 3.6.2015 klo 14.00 vieraina Kaisa Ranta ja Tuuli Takala, juonto Jussi Merikanto 5.6. 2015 klo 14.00 vieraana Johanna Rusanen-Kartano, juonto Jussi Merikanto 7.6. 2015 klo 12.30 vieraana Päivi Nisula, juonto Jussi Merikanto

24


Sivistystä ja hyvinvointia Kansainvälinen toiminta

Vapaa-ajan toiminta

Opisto tekee yhteistyötä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn ja Maailmanvaihdon kanssa. Kuluneella syyskaudella meillä ei ollut ulkomaista harjoittelijaa, mutta keväällä opiston joukkoon saapui CIMO-harjoittelija Summer Matern Yhdysvalloista asti. Hän jatkaa opiston monipuoliseen elämään tutustumista myös kesäkauden ajan.

Siviilipalvelusmiehen työhön kuuluu myös vapaa-ajan toiminnan ohjaus.

Opiskelijahyvinvointi Opiskelijoiden hyvinvointi on koko henkilökunnan yhteinen tehtävä. Sen tavoitteena on, että opiskelijat kokevat opiston turvalliseksi ja viihtyisäksi ympäristöksi, tuntevat yhteenkuuluvuutta koko opistoyhteisön kanssa, saavat kannustavaa palautetta arjessa ja apua ongelmatilanteissa. Tähän tavoitteeseen on jokainen henkilökunnan jäsen sitoutunut. Varsinaiseen opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori/apulaisrehtori, terveydenhoitaja ja perus- ja lisäopetuslinjan linjanjohtaja. Tarvittaessa mukana on muita opettajia, opiskelijoita ja/tai heidän vanhempiaan tai asiantuntijoita. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti vuosikelloon kirjattuina aikoina sekä tarvittaessa useammin.

Josen kertomaa: ”Opiston asukkaille on järjestetty iltaisin monipuolisesti erilaista toimintaa. Syksyllä oli muun muassa leffailtoja ja liikuntaa. Kevätpuolella on ollut säännöllisesti musiikista kiinnostuneille bänditoimintaa 1–2 kertaa viikossa. Tämän lisäksi on mahdollisuuksien mukaan järjestetty torstaisin läheisen koulun salissa tai ulkona liikuntaa, sekä epäsäännöllisemmin on kokoontunut myös videokerho. Muuta vapaa-ajan toimintaa on ollut kuntosalin käyttömahdollisuus kiinnostuneille. Kunnan kirjastoauto on palvellut opiskelijoita tiistai-iltaisin.” Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua päivänavauksiin tiistai–perjantaiaamuisin. Opettajat, rehtori, linjojen opiskelijat ja Eurajoen seurakunta ovat vuorollaan pitäneet päivänavaukset.

Terveydenhoitaja on tavattavissa opistolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin, muina viikonpäivinä puhelimitse. Hänen kauttaan opiskelijat saavat opiskeluterveydenhuollon palvelut.

25


Opistoiltapäivät Yhteisöllisyys korostuu opistoiltapäivillä, joista jokaisella on oma teemansa ja eri linjoilla on vuorollaan vetovastuu ohjelmasta:

• Tutustumisiltapäivä Lahdenperässä 9.9.2014 • Kansainvälinen iltapäivä 20.11.2014 • Turvallisuusiltapäivä 28.1.2015 • Ystävänpäiväjuhla 12.2.2015 • Kevään pihatalkoot 14.4.2015

Tapahtumia lukuvuoden aikana • Itsenäisyysjuhlat 4.12.2014 • Lucia-kulkue 12.12.2014 • Joulujuhla 19.12.2014 • Urastartti rekrytointitapahtuma Raumalla 4.2.2015 • Opistoseurat 18.3.2015 • Kansallisen veteraanipäivän juhla ja lounas 27.4.2015 • Vapunaattoseurat 30.4.2015 • Äitienpäivän juhlalounas 10.5.2015 • Yhteiskoulun Ysipäivän juhlaruokailu 11.5.2015 • Opistopäivä ja Avoimet ovet helatorstaina 14.5.2015 • Opintomatka Tampereelle 19.5.2015 (PK, FYSTER, KASVI, MUSA) • Kevätjuhla 22.5.2015

Oskar Antolan 100-vuotismuistoseurat pidettiin 23.11.2014. Hän toimi opiston rehtorina vuosina 1955–1970.

26


Tapahtumat, projektit ja yhteistyökumppanit Hankeyhteistyö

Toveriliitto

Konsortio-opistojen sähköisen oppimateriaalipankin kehittäminen, OPH. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen, OPH. Vapaan sivistystyön arvioinnin kehittäminen, OPH. Työpaikkaohjaajakoulutus, AEL (Elinkeinoelämän koulutuspalvelut).

Opistomme entiset ja nykyiset opettajat, henkilökunta ja opiskelijat muodostavat Toveriliiton, jossa jäseniä on yli 10 000. Se on yleensä kokoontunut palmusunnuntaina. Kuluneena lukuvuonna se kokoontui poikkeuksellisesti jo syyspuolella, Oskar Antolan 100-vuotismuistoseurojen yhteydessä.

Yhteistyökumppanit • Avoimet yliopistot ja Satakunnan aikuisoppilaitokset • Eurajoen kunta • Eurajoen yhteiskoulu ja lukio • Eurajoen seurakunta • Lähikuntien peruskoulut, lukiot ja ammatillinen koulutus • Kankaanpään opisto • Rauman kansalaisopisto • Tähtiopistot • Sataedu • Winnova

• CIMO-vaihto • Maailmanvaihto • Siviilipalveluskeskus • Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys ry. • Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli ja seurakunnat • Vuojokisäätiö • Rauvolasäätiö

27


Opettajat

Muu henkilökunta

Jurva Anne, DI, perus-ja lisäopetuslinjan Aho Annemari, toimistosihteeri johtajan sijainen Asikainen Helena, keittäjä Luosma Heli, musiikinopettaja, apulaisHärmälä Arttu, siviilipalvelusmies rehtori, musiikkilinjan johtaja Eloranta Tanja, talouspäällikkö Ritakallio Tiina, restonomi yamk, koulunKorsi Teija, keittäjä käynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintokoulutuksen Lehmussaari Elina, emäntä linjan johtajan sijainen, asuntolatoiminta Töllikkö Anne, siistijä Saukola Marja-Riitta, LTO perhepäivähoitajakoulutuksen johtaja

Tuominen Sirpa, siistijä

Turunen Hanna, KM fysioterapian ja hieronnan linjan johtaja, kasvatustieteenlinjan johtaja

Valtanen Pertti, talonmies

Valli Jose, siviilipalvelusmies Vartila Jaana, koulutussuunnittelija

Viitasalo Pekka, KK veneenrakennuslinjan johtaja

Hallitus

Vuoristo Mirja, TM rehtori

Suominen Irja, tilintarkastaja JHTT, puheenjohtaja

Väinölä Leena, tietotekniikan ins. (AMK) Web designer koulutuksen johtaja, koulutuspuolen verkko- ja järjestelmävastaava

Tuntiopettajat Haavisto Markku, muusikko Kylänpää Seppo, muusikko Lohtander Lotta, FM ruotsin opettaja Norrgård Janne, musiikkipedagogi Vanha-Rauvola Tuure, fysioterapeutti Wiksten Lena, VM englannin opettaja Lisäksi eri linjoilla ja kursseilla on ollut monia muita tuntiopettajia pienehköillä tuntimäärillä

Vuoristo Mirja, rehtori, sihteeri Aalto Kari, lääninrovasti Heikkilä Ilkka, rehtori Järvinen Juha, rehtori Koivunen Simo, rovasti, varapuheenjohtaja Laakeristo Kirsti, tilitoimistoyrittäjä Pertola Ville, maanviljelijä Tanhuanpää Marja, opinto-ohjauksen lehtori Tuominen Hanna, yritysvalmentaja Varajäsenet Salminen Katja, luokanopettaja Simula Jaana, HoTL Sjöman Timo, nuorisosihteeri

28


EKOlaiset 2014−2015 Opiskelijat 10-luokka / peruskoulu ja lisäopetus (25.8.2014-22.5.2015)

Norrbacka Eeva, Harjavalta

Arder Mairis, Rauma

Nyberg Laura, Tampere

Haaslahti Iwar, Rauma Ilonen Rami, Uusikaupunki* Joensuu Mikael, Köyliö Koskensilta Roope, Rauma Laamanen Mico, Eura Metsokumpu, Jasmin Eurajoki

Nurminen Linda, Ulvila Saarinen Riikka-Maija, Luvia Teränen Linda, Rauma Varho Antti, Pori Varjola Riina, Rauma Virta Sari, Eura Väänänen Vilma, Rauma

Ojala Eemil, Köyliö

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (25.8.2014-22.5.2015)

Ratilainen Iida, Harjavalta

Koponen Jenna, Rauma

Räsänen Wilma, Köyliö

Koskinen Marianne, Huittinen*

Salonen Senja, Köyliö

Niemi Jasmin, Pori

Taylor Melina, Pori

Ranne Viivi, Rauma

Tikka Katariina, Pori

Salmela Melinda, Eurajoki

Männistö Susanne, Eura

Salmi Sanna-Maria, Rauma Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (25.8.2014-22.5.2015) Bodor Kinga, Romania Euren Iida, Rauma

Suominen Marianne, Ulvila Virtanen Maria, Eurajoki Vuori Pauliina, Eura*

Heikkilä Lenitta, Eurajoki

Web Designer / Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto (25.8.2014-22.5.2015)

Jussila Noora, Eura

Aaltonen Eveliina, Luvia

Kaari-Lahtinen Anna-Maria, Luvia

Ala-Olla Lara, Pori

Karjalainen Henrietta, Rauma

Alhola Emma, Eurajoki

Kuusisto Lauri, Eura

Arvela Katja, Rauma

Leino Jesse, Rauma

Kanerva Elina, Rauma

Mahlamäki Erika, Huittinen

Kares-Koskinen Johanna, Luvia

Niemi Linda, Rauma

Mäkinen Sonja, Orimattila

Grönman Mira-Maria, Pori

29


Nieminen Sari, Eurajoki Paala Johanna, Ulvila Rajamäki Veera, Ruovesi* Räikkälä Susa, Rauma Suominen Emma, Pori

Kasvatustieteenlinja (25.8.2014-22.5.2015) Eklöf Anniina, Rauma Jokela Emilia, Rauma Kaukovaara Johanna, Pori

Toivonen Juha, Rauma

Mikkola Juulia, Rauma

Veneenrakentajan ammattitutkinto, puuveneosio (25.8.2014-22.5.2015)

Väinölä Sofia, Rauma

Kainulainen Reijo, Mynämäki Korpi Jarmo, Nousiainen Lehtonen Kari, Rauma Liimatainen Timo, Rauma Maskulin Jari, Kristiinankaupunki Mäkinen Jorma, Pyhäranta Mäkitalo Esa, Eurajoki Salonoja Hannu, Pori Seppälä Markku, Eurajoki Valli Mika, Eura Musiikkiterapiakoulutus (1.9.201430.4.2015 monimuotokoulutus) Finskas Johanna, Turku Hiltunen Anni-Ilona, Mikkeli Kataja Mia, Eura* Koskinen Emilia, Kokemäki Laxén Sirkkuliina, Mäntsälä Lindfors Kirsi, Loppi Mönkö Anne, Akaa Tapaila Suvi, Hämeenlinna

Suikka Eija, Kuopio (siirtyi musiikkilinjalle 2.1.2015)

Kasvatustieteen valmentava linja (26.1.-22.5.2015) Miettinen Terhi, Pori Sillanpää Iiro, Säkylä Toivonen Joona, Turku Tommila Ellimari, Rauma Fysioterapian ja hieronnan linja (25.8.2014-22.5.2015) Antoniou Madgalena, Rauma Hakulinen Larissa, Nurmijärvi Isokivijärvi Minna, Nakkila Knuutila Olli, Ulvila Lehtonen Anna, Kauhajoki Raitio Eeva-Maria, Eura Ropponen Kaisa, Espoo Silokoski Eemil, Rauma Tähkä Essi, Pori Vuorenmaa Karoliina, Rauma Musiikkilinja (25.8.2014-22.5.2015) Ainasoja Markus, Tampere Harnett Una, Pori

30


EKOlaiset 2014−2015 Helin Sanna, Kokemäki Hella Hanna, Pori Hiltunen Oskari, Pori Ikonen Aino-Maria, Pori Kulma-aho Anton, Laitila* Lehtinen Ari-Pekka, Helsinki Pärssinen Sanna, Huittinen Siivonen Lotta, Rauma Musiikin valmentava linja (26.1.-22.5.2015) Edman Taru, Pori* Mikkonen Tiia, Helsinki *) keskeyttänyt

31


Kiitos lukuvuodesta! Olemme Eläneet, Kokeneet ja Oppineet!

EKOssa tapahtuu ympäri vuoden. Tervetuloa kesäkursseille! Lisätietoja www.eko.fi Syksyllä 2015 alkaa Eurajoen kristillisen opiston 90. lukuvuosi. Tule mukaan juhlavuoteen! Eurajoen kristillinen opisto Koulutie 4, 27100 Eurajoki Puh. (02) 868 0065 Sähköposti: opisto@eko.fi

Profile for javeko

Vuosikirja2015  

Vuosikirja2015  

Profile for javeko
Advertisement