Page 1


EXERCICIS GAUSS  
EXERCICIS GAUSS  

Exercicis de resolució de sistemes pel mètode de reducció de Gauss.