Page 1


EDITORIAL

Enguany estam de celebració. L’Escola d’Estiu de Mallorca fa 40 anys!

FELICITATS!

ESCOLA D’ESTIU DE MALLORCA (AUTOBIOGRAFIA)

Vaig néixer l’any 1968 i enguany celebraré els meus 40 anys d’existència. Els meus pares són en Moviment i na Renovació Pedagògica. Tot va ser molt ràpid, mon pare i ma mare es van conèixer i van decidir casar-se per ser un. Així vaig néixer i aquell mateix estiu em van donar a conèixer en societat. Sóc l’Escola d’Estiu. En aquells temps, quan vaig néixer, allà per l’any 68, un grapat de mestres necessitaven fer sòlids els seus projectes, compartir idees revolucionàries, aprendre entre tots, somiar plegats i sentir-se acompanyats en la tasca d’educar. Amb els anys l’administració va ajudar a fer realitat alguns dels meus somnis, en definitiva, que l’educació fos per a tothom, una educació que tenia en compte a qui anava dirigida, és a dir, als al—lots i al—lotes, grans i petits. Poc a poc s’assoliren les competències en educació i hem seguit endavant en la tasca d’ajudar els nostres infants a aprendre a viure en el món de cada moment. Sempre hi ha hagut partits polítics que han ajudat més o menys en aquestes tasques educatives. Tot i els entrebancs JO, l’Escola d’Estiu, he aconseguit fer 40 anys! Ara també és hora de donar les gràcies a totes les persones que ho han fet possible, sense elles jo ja no existiria, persones que any rere any em donen el caliuet que necessit per sobreviure. El meu pare i la meva mare són vellets, se’ls van acabant les forces, serà qüestió d’animar-los!i res millor que fer-ho entre tots. Per a aquelles persones que encara no em coneixeu vos he de dir que JO, l’Escola d’estiu, sóc una setmana del llarg curs escolar en què vos oferesc cursos, un lloc on molts companys i companyes d’ofici es troben per compartir estones de diversió, uns dies per posar-se les piles i preparar-se pel nou curs escolar, xerrades, música, teatre, llibres… i tot el que volgueu.

La meva família, el Moviment de Renovació Pedagógica, sempre ha volgut lluitar, ha volgut ser un espai de reflexió i referència, aportant idees noves, amb la finalitat que tots i cadascun dels infants de les nostres escoles, siguin d’on siguin, vénguin d’on vénguin, aprenguin a aprendre, a compartir de manera solidària, a estimar la nostra terra i la nostra llengua. TOTS, el meu pare, en Moviment, la meva mare, na Renovació Pedagògica i tots els meus oncles i tietes (és a dir, tots els mestres i les mestres que han fet possible que jo encara sigui aquí, entre vosaltres, els que heu participat i els que m’heu organitzat) creim en l’educació com a eina fonamental per seguir construint un món millor. Gràcies per escoltar la meva història. Estau tots convidats a conèixer-me, aquest estiu, en el meu 40è aniversari, vos esper a l’IES Antoni Maura, del 25 al 29 d’agost. L’Escola d’Estiu

www.escoladestiumallorca.org


INFORMACIÓ GENERAL LLOC:

IES ANTONIA MAURA (carrer de Perú, 4 — 07007 — Palma Polígon de Llevant. Des de Plaça d’Espanya, autobús núm. 12)

DATES:

del 25 al 29 d’agost de 2008

HORARI GENERAL:

1a hora: de 9:00 a 11 h

2a hora: d’11:00 a 13 h

3a hora: de 13:00 a 15:00 h

AVISOS IMPORTANTS

- El material fotocopiat està inclòs en els cursos.

- L’escoleta d’infants és de franc. Per tal de poder incloure els vostres infants a l’assegurança d’accidents, necessitam el seu nom i llinatges. - És imprescindible presentar una proposta d’aplicació didàctica de cada curs per poder tenir dret al certificat de la Conselleria. - Fins a dia 14 d’agost es podrà avisar de la no-realització d’un curs i es tendrà dret a la devolució dels doblers.

- El dinar de cloenda és farà amb les aportacions dels i les participants i de l’organització.

3

www.escoladestiumallorca.org


MATRÍCULA La matriculació serà entre el 16 de juny i el 4 de juliol.

PREUS I INGRÉS

1 curs de 10 hores: 35 €

2 cursos de 10 hores o un de 20 hores: 50 €

L’import de la matrícula s’ha d’ingressar en el següent compte:

SA NOSTRA: 2051-0005-48-1023094615 (Col—lectiu Escola d’Estiu de Mallorca), indicant el vostre nom i el nom del curs. *les inscripcions no seran efectives fins que no siguin abonades.

INSCRIPCIÓ

Podeu realizar la vostra inscripció a través de:

- la pàgina web: www.escoladestiumallorca.org

- o emplenant el full d’inscripció adjunt i enviant-lo al fax número: 971 917168

4

www.escoladestiumallorca.org


FULL D’INSCRIPCIÓ DADES PERSONALS

Llinatges i nom: ........................................................................... NIF:..........................................................................................

Adreça: .....................................................................................

Telèfons: ................................................................................... DADES PROFESSIONALS

Titulació: .................................................................................. Centre de treball: ........................................................................ Tipus de centre: Funcionari/a

Públic

Interí/na

Concertat

Privat

Aturat/da

Estudiant

Altres

Cos al qual pertany: .....................................................................

NRP (centres públics): ................................................................... Has assistit altres anys a l’Escola d’Estiu? T’interessa l’Escoleta d’Infants?

No

No

Nom i llinatges dels infants: ........................................................... .............................................................................................. (per a l’assegurança) Anota el codi del curs que vols fer: 1a hora: 2a hora:

1a opció: .............. 2a opció: .............. 3a opció: ............... 1a opció: .............. 2a opció: .............. 3a opció: ...............

*Recordau que els cursos de 20 hores omplen la 1a i la 2a hora. Vull asistir a les xerrades i taules rodones? Sí

No

(les xerrades/taules rodones són de franc i tendran un reconeixement d’un crèdit) 5

www.escoladestiumallorca.org


CURSOS DE 9:00 A 11:00: 1a HORA CODI 101

NIVELL TOTS

CURS

Escoltar el cos: la gestió de les emocions i la conducta en el procés d’aprenentatge

PROFESSOR/A

Tòfol Salas

Exercicis que treballen la concentració, la coordinació, les emocions. Explicació del funcionament cerebral per entendre més el comportament tant de l’adult com del nin/a. Exercicis que treballen la comunicació tant verbal com no verbal . Pràctiques de relaxació senzilles i ordenades

102

ES

Deficiències en l’autonomia intel—lectual dels alumnes de secundària i batxillerat

Llorenç Llop

103

TOTS

El nostre alumnat magribí

Catalina Vanrell

104

TOTS

Com ens podem cuidar la veu?

Neus Martorell Dols

Aquest curs presenta un pla d’intervenció didàctica dirigit a fomentar l’autonomia intel—lectual, a diagnosticar-ne les mancances i a establir un protocol d’intervenció i ajudar els professors/es a orientar les seves estratègies didàctiques.

Les sessions s’articularan al voltant de dos vessants: un de caire històric, per conèixer la natura de l’Islam contemporani; i l’altre, actual, per conèixer la forma de vida de la comunitat islàmica.

El propòsit del curs és conèixer el nostre òrgan de fonació i com el podem cuidar i utilitzar. Conèixer quines estratègies i eines tenim o podem incorporar per prevenir i/o tractar els problemes de veu, i com posar-les en pràctica en les diferents situacions de comunicació que diàriament es troba el mestre/a o professor/a.

6

www.escoladestiumallorca.org


CODI 105

NIVELL TOTS

CURS

Cançons i danses per tot l’any

PROFESSOR/A

Jaume Barceló

- Cançons partint de diversos centres d'interès : parts del cos, oficis i professions, natura, mitjans de comunicació, botar corda, d'amor i pau, festes...

- Danses de tota casta, des d'un simple ball encerclat o una taringa fins al cadenat fet en cercle, valsos, polques, rumba. - Cançons d'animació i calmoses.

- Danses d'animació, de parella, de grup, amb figures, tradicionals, d'arreu del món. - Jocs populars amb cançons. - Danses cantades i fàcils.

- Sistematització de les cançons, jocs i danses segons diversos criteris.

106

EI

107

TOTS

Alfabetització informàtica

Pedro Pascual (Consorci Riba)

108

TOTS

Construcció d’objectes malabars i la seva pràctica

Sebastià Jordà Ramis (Circ Bover)

Anglès a l’educació Amalio Arnandis infantil Les sessions comprendran tant una visió teòrica per conèixer el perfil de l’alumnat, com un vessant pràctic per tal de conèixer diverses metodologies de l’ensenyament de la llengua anglesa, així com el disseny d’activitats i dinàmiques de classe. Aprèn a utilitzar l'ordinador per poder realitzar les tasques més bàsiques de la informàtica (Explorador de Windows, creació de dibuixos i redacció de texts) Els taller es divideix en dues parts, en la primera es treballarà la pràctica dels malabars i el mateix temps la manera d’ensenyar-la, (emprant trucs senzills) a l’alumnat d'una forma fàcil i entretinguda. En la segona sessió es treballarà la construcció d’ objectes malabars com les bolles, les masses i el pal xinès. 7 www.escoladestiumallorca.org


CODI 109

110

NIVELL

CURS

PROFESSOR/A

TOTS

Nyam, nyam… a l’escola també menjam

TOTS

URS: la música, el Paco Vicedo ritme i la percussió Aplicació de les pautes pedagògiques i a l’aula metodològiques per a l’ensenyament, muntatge i direcció de de peces. Desenvolupament de la psicomotricitat a través del ritme.

Xisco Alomar

El curs va dirigit a totes aquelles persones que fan feina amb infants i els preocupa el tema de l'alimentació.

Aprenentatge de les figures musicals bàsiques en relació al moviment.

111

TOTS

La web a l’escola

Jaume Bestard (Consorci Riba)

112

TOTS

L’ELABORACIÓ D’ADAPTACIONS CURRICULARS

Beatriz Dengra Rosselló.

Tenir presència a Internet és cada vegada més útil, més necessari, és una oportunitat per aprendre, per ensenyar, per col—laborar,... A partir d'un editor de continguts (WordPress) serem capaços de crear un bloc del nostre centre, per poder comunicar amb major facilitat les nostres inquietuds, coneixements,... Maria Rosa Rosselló

Reflexionar sobre el significat de l’ACI des d’una perspectiva de l’escola inclusiva, des d’un model de treball cooperatiu. Analitzar les decisions i actuacions en el procés d’elaboració de les adaptacions curriculars. Elaborar propostes de canvi per convertir l’ACI en una eina de comunicació. Elaborar propostes d’adaptació de materials. Reflexionar sobre el paper dels diferents professionals implicats en l’elaboració, aplicació i avaluació de les ACI.

8

www.escoladestiumallorca.org


CODI

NIVELL

113

TOTS

114

EQUIPS DIRECTIUS EI I EP

CURS

PROFESSOR/A

30 Dramatitzacions Josep Manel Vega

Llocs, personatges, situacions, històries, paisatges... que imaginam escoltant música. De vegades, aquests elements ja ens vénen donats (en una òpera, en un poema simfònic, en les músiques descriptives, en les músiques basades en faules, narracions o fets històrics, etc.). En aquest curs farem que l’audició musical esdevengui una vivència intensa i profunda.

GESTIB

Emilio Valdivia

Conèixer les passes que s'han de seguir per deixar l'aplicació preparada per afrontar el nou curs escolar.

Donar a conèixer l'aplicació de gestió administrativa que fan servir la majoria dels centres educatius de la nostra comunitat a la comunitat educativa que no l'ha feta servir mai.

9

www.escoladestiumallorca.org


CURSOS DE 13:00 A 15:00: 2a HORA CODI 201

NIVELL EI/EP

CURS

El plaer de llegir

PROFESSOR/A

Margalida Llabrés

La lectura és una eina de creixement personal.

Amb aquest curs es pretén que el professorat s’acosti al món del foment de la lectura a partir de l’exposició d’un gran ventall d’experiències i activitats. Aquest recursos permetran que els mestres treballin l’estímul del gust per la lectura dins l’aula. 202

TOTS

Constel—lacions a les escoles

Frederic Suau

Per poder educar, hom ha de mirar cap als seus orígens amb respecte i agraïment.

Es realitzarà un treball pràctic personal i grupal des de les Constel—lacions familiars per reconèixer i acceptar el nostre lloc dins el propi sistema familiar. 203

EI/EP

La dislèxia en l’àmbit escolar

Grup Creix – DISFAM

- Concepte de dislèxia - Comorbilitat

- Simptomatologia en funció de l’edat - Diagnòstic neuropsicològic - Intervenció reeducativa - Intervenció a l’aula

- Intervenció familiar 204

EI/EP

Alumnat nouvingut Lola Camps i Figueres Compartir metodologies i recursos didàctics específics per a la pràctica docent del professorat o tutor/a de l'aula d'acollida. 10

www.escoladestiumallorca.org


CODI 205

NIVELL TOTS

206

TOTS

207

EI

208

TOTS

CURS

PROFESSOR/A

La cançó: un tresor on extreure intel—ligència, creativitat i bellesa.

Antònia Coll

Introducció a la pedagogia sistèmica

M. Clara Ventura Obrador

Les TIC a l’educació infantil

Francisca Garcia

Internet bàsica a l’escola

Pedro Pascual (Consorci Riba)

Un experiment interessant per a qui creu en la necessitat de la cançó dins la vida educativa, per a qui té fe en la creativitat i per a qui sap del valor alliberador de la música.

Tots els usos de la cançó per a tothom: no perquè tots siguin artistes sinó perquè ningú no sigui esclau d'un únic llenguatge.

Aquest taller pretén ser una introducció teòrico-pràctica àmplia de formació terapèutica dins el paradigma sistèmicofenomenològic, dels professionals de l'Educació i de la Intervenció Assistencial i Terapèutica, amb l'objectiu de capacitar-los en la intervenció d'anàlisi i resolució de conflictes dins el procés de l'educació, en qualsevol camp.

El curs pretén dotar el professorat d’EI de les eines i recursos bàsics per organitzar i gestionar l'ordinador de l'aula; així com de les estratègies metodològiques per iniciar els infants d'aquestes edats en el maneig de l'ordinador. Aprèn a navegar per Internet per poder realitzar les tasques diàries més bàsiques (cercar amb google, llegir el diaris digitals, desar pàgimnes web favorites,...)

11

www.escoladestiumallorca.org


CODI 209

NIVELL

CURS

PROFESSOR/A

TOTS

Presentacions amb power point

(Consorci Riba)

210

TOTS

Una escola per a tots/es. Atenció a la diversitat en el centre educatiu

Beatriz Dengra i Nuria López

211

TOTS

Tornem-hi, tornei, manualitats, màscares… i més coses…

Miquel Tugores

Crear presentacions de diapositives per poder-les utilitzar a l'escola, a les reunions de pares, etc. Es necessiten coneixements bàsics d'informàtica. Aprendre a elaborar un currículum diversificat a una aula , així com adquirir estratègies organitzatives que possibilitin una millor atenció a la diversitat de l’alumnat. De l’escola selectiva a l’escola inclusiva: de l’homogeneïtat a l’heterogeneïtat. Diversificació del currículum. Suport educatiu en els centres esolars. Estratègies bàsiques de flexibilització del currículum.

Diferents propostes d’educació plàstica: màscares, material de rebuig, pasta de paper i modelatge...

12

www.escoladestiumallorca.org


CURSOS DE 20 HORES (de 9:00 a 11:00 i de 13:00 a 15:00, 1a i 2a hora) CODI 301

NIVELL TOTS

CURS

Feim titelles

PROFESSOR/A

Neus Olivieri i Pere Roca

Confecció d'una titella de pasta de paper. Metodologia activa

302

TOTS

Educació artística i Neus Marroig i Irene Amengual art contemporani Curs teòrico-pràctic adreçat a mestres d’educació primària i professors/es de secundària a l’àrea d’educació plàstica que tenguin ganes d'experimentar amb noves formes del currículum.

303

TOTS

Risoteràpia i estrès Isabel Torrecillas escolar Treball de respiració, relaxació i els beneficis que aporten aquestes tècniques a la concentració, la memòria, la tranquil—litat i l'equilibri. El joc, el riure, la música i les endorfines. Raons per practicar aquestes tècniques: beneficis que aporten al nostre organisme i al bon humor.

304

TOTS

Animació per stopmotion a les aules

Biel Salas

S’anomena “Stop-motion” la tècnica d’animació en què s’anima objectes movent-los subtilment, i a cada moviment es realitza un fotograma, creant una interpolació del moviment.

En el curs s'explicarà amb quins mitjans tecnològics (bàsics) es pot aplicar als centres educatius i quins són els seus petits secrets per aconseguir una enginyosa animació.

13

www.escoladestiumallorca.org


CODI 305

NIVELL TOTS

CURS

Realitzar un curtmetratge

PROFESSOR/A

Xavier Moyà (Consorci Riba)

La creació d'audiovisuals és un procés que permet treballar molts aspectes del currículum escolar d'una manera transversal, esdevenint així un bon recurs per treballar dins l'aula. Aquest curs pretén acostar als i les professionals de l'educació els conceptes tècnics i pedagògics per poder dur a terme un producte audiovisual amb els seus alumnes, així com una primera experiència de com fer-ho.

306

EI/EP

Residu – Art

Catalina Pons

Expectación Llabrés Bàrbara Aloy

Es treballaran tres blocs diferents: bijuteria, accessoris i decoració, on es faran diferents propostes plàstiques aplicables a l’escola. 307

TOTS

Resolució de conflictes

Sebastià Barceló

El taller està enfocat a introduir els participants en el camp de la Resolució de Conflictes (RC), molt útil per al desenvolupament personal i professional.

La proposta formativa es concreta en un conjunt de fonaments, valors, conceptes, tècniques, habilitats, orientacions, activitats i recursos.

14

www.escoladestiumallorca.org


CONFERÈNCIES I TAULES RODONES (d’11:00 a 13:00) Dilluns dia 25: EXPERIÈNCIES RENOVADORES - Joan Domènech

Dimarts dia 26: QUINA ESCOLA VOLEM?

- Tomàs Martínez (moderador), un/a representant de la Conselleria, Pere Segura, President Federació Coapa, Maite Esberd (Mestra de primària), Dolors Fortesa (degana d’educació de la UIB).

Dimecres dia 27: EDUCACIÓ I SOCIETAT

- Hernán Valobra (GREC), Metges del Món i Jaume Santandreu (Can Gazà).

Dijous dia 28: ESCOLA I LLENGUA

- Xisco Alomar (moderador), Joan Rado (mestre del CP Joan Miró), Felip Munar (Cap del servei d’Immersió Lingüística), Pere Bueno (Obra Cultural Balear), Escoles Mallorquines, mare immigrant.

Divendres dia 29: 40 ANYS D’ESCOLA D’ESTIU

- Amb la participació dels Moviments de Renovació Pedagògica de l’escola d’estiu de Menorca i Eïvissa.

15

www.escoladestiumallorca.org


Llibretó Escola d'Estiu Mallorca 2008  

Llibreto on trobareu tota la informació de l'Escola d'Estiu de 2008. Cursos, matriculació, ponents,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you