Page 1

กลุ่มเทคโนสาวพราวเสน่ห์ โปรแกรม Calibre Calibre เป็นโปรแกรมจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีระบบดาวน์โหลด e-Book และระบบ ค้นหา (Search) พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ที่อ่าน e-Book (eBook Reader) จากหลากหลายค่าย เช่น Amazon Kindle, Android, iPhone, iPad เป็นต้น โดยสามารถ Sync ข้อมูล ไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นได้ทันที รวมไปถึง สนับสนุนทุกรูปแบบ (Format)

สาหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ ไฟล์ที่เป็น PDF ซึ่งหากเป็นไฟล์ Word ก็ให้เซฟเป็น *.PDF ให้เรียบร้อย เช่นเดียวกับ ใครที่มีข้อมูลเป็นไฟล์ภาพ ก็อาจจะต้องทาการ Resize ภาพให้เล็กลงหรือลดความละเอียดลงบ้าง แล้วค่อยแปลง ไฟล์ให้เป็น *.PDF เพื่อให้ไฟล์ที่จะมาใช้ไม่ใหญ่เกินไป เพื่อให้เปิดไฟล์ได้เร็วขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือ โปรแกรม อย่างเช่นโปรแกรมที่ชื่อ Calibre สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://calibreebook.com/download_windows

.เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จ จะพบ Icon ของโปรแกรม calibre - E-book management อยู่ในหน้า Desktop ดังรูป เปิดโปรแกรม


เปิดโปรแกรม Calibre ขึ้นมา จากนั้นทาการโหลดไฟล์ข้อมูลลงสู่โปรแกรม ด้วยการคลิกที่ปุ่มเมนู Add book ที่ อยู่มุมบนซ้ายของโปรแกรม แล้วเลือกที่หัวข้อ Add books from a single directory แต่ถ้ามี Sub directory

ให้เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ PDF ที่ต้องการนามาทาเป็น อี-บุ๊ก ในที่นี้ไฟล์ที่จัดทาไว้แล้ว ถูกจัดเก็บไว้ที่ Cover_404 > test แล้วเลือกที่ไฟล์ชื่อ ComputerToday mini-1.pdf จากนั้นคลิก Open


รอสักครู่ โปรแกรมจะทาการโหลดไฟล์ดังกล่าวเข้ามา หากเป็นไฟล์ขนาดใหญ่จะใช้เวลานานขึ้น

เมื่อไฟล์ถูกโหลดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย ก็ให้คลิกที่ไฟล์ดังกล่าวบนหน้าจอโปรแกรม จากนั้นคลิกเลือก Convert books ที่เมนูด้านบน แล้วคลิกเลือกที่ Convert Individually


เมื่อคลิกแล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่าง Convert ขึ้นมาให้ โดยหน้าต่างนี้ จะมีเมนูด้านซ้ายมือให้ทาการปรับแต่งในส่วน ต่างๆ สาหรับการทาอี-บุ๊ก ซึ่งหากใช้เพียงค่า Default เดิม ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนในส่วนใด


แต่ถ้าต้องการปรับแต่งในออปชันบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน ก็ให้ปรับแต่งได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ Font, page หรือการ Output ต่างๆ

หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ก็ให้เข้าไปที่หัวข้อ Metadata ในส่วนนี้จะให้คุณได้ใส่ข้อมูลและคาค้นบางส่วนของอีบุ๊กที่ทาอยู่ โดยมีสิ่งที่น่าจะต้องใส่ข้อมูลลงไปคือ Title, Author, Author source และ Tags

แต่ถ้าไฟล์ที่โหลดเข้ามาไม่ได้จัดทาหน้าปกใส่มาด้วยหรือไม่ได้เป็นหน้าปกที่ต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนหน้าปก เองได้ ด้วยการคลิกที่รูปแผ่นดิสก์ในช่องของ Change cover image ที่อยู่ด้านล่างของ Book cover จากนั้นเข้า ไปเลือกไฟล์หน้าปกที่จัดทาเอาไว้


เมื่อทาการแก้ไขและจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลได้ครบทุกอย่างแล้ว ก็สามารถคลิกที่ OK เพื่อเริ่มต้นการทาอี-บุ๊กได้ทันที แล้วรอสักครู่

เมื่อเครื่องหมายที่มุมด้านล่างขวาของโปรแกรมหยุดการเคลื่อนไหวและสถานะกลายเป็น Job 0 ก็แสดงว่าขั้นตอน การทาอี-บุ๊กเป็นอันเสร็จเรียบร้อย


หากต้องการเข้าไปที่ไฟล์อี-บุ๊กที่ทาเสร็จแล้ว ให้คลิกขวาใน List E-book ที่เราทางานอยู่ แล้วเลือกไปที่ open contenting folder ก็จะลิงค์ไปที่โฟลเดอร์ของอี-บุ๊กที่ทาเสร็จแล้ว โดยไฟล์ที่ได้จะเป็นนามสกุล *.epub และชื่อไฟล์จะเป็นชื่อหนังสือที่เราตั้งไว้บวกกับชื่อผู้ทา

เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ เหลือแค่เพียงการอัพโหลดขึ้นไปแชร์บนอินเทอร์เน็ตหรือลิงค์ ข้อมูลไปใช้บน iPad เท่านั้น โดยไฟล์ที่เป็น *.epub นี้ สามารถนาไปใช้ได้ทั้งบน iPad ด้วยการใช้โปรแกรม ibook เป็นตัวอ่าน (Reader) หรือใช้บน OS ที่เป็น Android ก็ได้หรือถ้าใครที่ใช้ Firefox อยู่ ก็สามารถโหลดตัว Add On อย่างเช่น EPUBReader มาใช้ในการอ่านบนโน้ตบุ๊กหรือเดสก์ทอปได้เช่นกัน


รายการอ้างอิง Pattanee Arboongam. (2012, November 09). [Web log message]. Retrieved from http://kifkeew. wordpress.com/2012/11/09/การสร้าง-epub-ด้วย-calibre-e-book-management/ Admin. (2013, january 15). [Web log message]. Retrieved from http://www.commartthailand.com/ howto/สร้างอีบุ๊กไว้อ่านเองด้วย-calibre

Techno beauty girls  
Techno beauty girls