Page 1

Simon Rijsdijk

Minister Ronald Plasterk

‘De poortwachtersfunctie ‘Zonder betrouwbare data kunnen van Burgerzaken staat scherper op burgers uit het zicht van de het netvlies dan ooit’ overheid raken’

CONGRESSPECIAL

2013 Uw samenwerking begint met een goed ID!

Cees Meesters

‘Buitengewoon tevreden over het succesvolle congres’


Inhoud

inhoud

4 Minister Plasterk Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toonde trots zijn paspoort op het congres. Hij ging in op het vervangen van de GBA door de Basisregistratie Personen.

13

14

21

Buitenlandse gasten

Elf workshops

Jubileum en EVS 2014

Collega’s van de Duitse en de Belgische zusterverenigingen waren van de partij op het congres. Jürgen Rast, Dieter Hahnel, Streve Heijlen, Herman Palsterman en Chantal Nast luisterden aandachtig mee.

Ontwikkelingen, knelpunten, oplossingen, allemaal kwamen ze ter sprake in de elf workshops. Bestuurders van de NVVB doen verslag.

Volgend jaar viert de NVVB het twintigjarig jubileum. Dit valt samen met de organisatie van het EVS congres. Een vooruitblik op het driedaagse programma in mei 2014.

24

34

36

NVVB ‘impressiet’ mee

Feest!

‘Iedereen is leider’

Belangrijke thema’s van de NVVB kregen ruim aandacht op de twee congresdagen. Een verslag over identiteiten en producten, persoonsregistratie, verkiezingen, persoonsinformatievoorziening en organisatieontwikkeling.

Bij het NVVB Congres Burgerzaken hoort een feest. Eten, drinken, een rustig gesprek, dansen, een dj, een band, hangen aan de bar, voor ieder was er wat wils in La France.

Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van Schiedam, geeft uitleg over zijn bijzondere kijk op vernieuwing in de gemeentelijke organisatie. Ook bij Burgerzaken gaat veel veranderen als het aan hem ligt.

22

Beste mensen, Zoals u weet ben ik getroffen door een gecompliceerde longontsteking. Op een heel verkeerd moment: gekluisterd aan het bed heb ik ons jaarcongres helaas moeten missen. Dit congres is ook voor mij een jaarlijks hoogtepunt. Ik heb inmiddels via allerlei kanalen meegekregen dat het afgelopen congres zeer succesvol was. Dat stemt mij buitengewoon tevreden. Ik ben er erg blij mee. U kunt van mij aannemen dat de beterschapswens van u allen bij aanvang van het congres in de vorm van een ovationeel applaus luid en duidelijk bij mij is binnengekomen. Hartverwarmend. Dat doet wat met mij en ik ben er dankbaar voor. Ik wil u ook bedanken voor de vele kaarten, bloemen en attenties die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen. Mijn herstel zal nog wel enige tijd duren, maar ik ben inmiddels weer thuis en dat voelt erg goed. Voor u ligt de congresspecial waarin nog eens is opgetekend wat er langs kwam op het jaarcongres NVVB 2013. Ik zal eens gaan lezen wat ik tot mijn grote spijt allemaal gemist heb … maar met tevredenheid en blijdschap voor het welslagen van dit congres. Ik wens u allen veel lees- en kijkplezier met de wens en hoop dat ik u allen volgend jaar, 2014, mag ontmoeten op ons 20-jarig jubileumcongres met aansluitend het Europese EVS-congres! Cees Meesters, voorzitter NVVB

‘Ik proefde bewustwording bij de deelnemers. De poortwachtersfunctie van Burgerzaken staat scherper dan ooit op ieders netvlies. In de paneldiscussies, bij de stands, tijdens de workshops, er is breed besef voor de noodzaak van stevig identiteitsmanagement, creativiteit en autonomie. We moeten loskomen van de grijze routine. Onze energie moeten we richten op nieuwe eisen die aan ons worden gesteld. Paspoorten aan huis bezorgen, geboorteaangiften in ziekenhuizen, dit zijn vernieuwingen die onze aandacht vragen. Loslaten van verantwoordelijkheden, vertrouwen, verantwoordelijkheid geven. Nieuw leiderschap is nodig, zoals bij elke verandering. De kracht van het leiderschap maakt het verschil in aanpassingsvermogen. Niet alleen bij Burgerzaken, maar in de hele gemeentelijke organisatie. Natuurlijk maakt veranderen ook onzeker. Veel managers tasten nog af hoe hostmanship eruit moet zien, hoe de frontoffice moet worden ingezet. Op dit congres zijn we verder gekomen bij het beantwoorden van dit soort vragen. Ik voel overal de bereidheid om stappen te zetten, zelfs al klinkt er gemopper en zijn er nog veel vragen. Maar geen angst. Er wordt iets van ons verwacht. Dat gaan we waarmaken.’ Simon Rijsdijk, vicevoorzitter NVVB

3


woensdag 17 april 2013

Terugblik Ronald Plasterk, minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ‘De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen om de GBA te vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). Het door D66 ingediende amendement voor plaatsonafhankelijke bijhouding is niet aangenomen door de Tweede Kamer, dit tot grote teleurstelling van de NVVB en de VNG. Het gaat erom dat we een zo efficiënt en betrouwbaar mogelijke administratie van persoonsgegevens krijgen. Des te beter is die te beveiligen. Dit is van cruciaal belang voor onze rechtsstaat. Zonder betrouwbare data kunnen burgers uit het zicht van de overheid raken. Ook neemt dan het risico toe van identiteitsfraude. Ons doel is een betrouwbare basisadministratie waarmee burgers in 2017 al hun overheidszaken digitaal kunnen regelen.’

Simon Rijsdijk, vicevoorzitter NVVB ‘Onder de noemer ‘Digitaal 2017’ is in het regeerakkoord opgenomen dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Dit vraagt onder andere om effectieve inzet van basisregistraties, ontwikkeling van een stelsel voor elektronische identiteit, innovatie, experimenten en een herwaardering van de uitvoering.’

Paneldiscussie Edward van der Geest, wethouder Nunspeet ‘Dienstverlening is maatwerk, daarom moeten gemeenten zelf bepalen hoe zij willen voldoen aan de normen voor een moderne organisatie.’ Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Schiedam ‘Mij ontgaat de logica om je als gemeentelijk apparaat op te sluiten in een ivoren toren. Dat moet anders. Dienstverlening draait om innovatie!’ Patrick van Domburg, wethouder Zoetermeer ‘Waar vinden wij de successen van goed georganiseerde dienstverlening in tijden van bezuinigingen? De uitdaging is om met minder geld meer te doen.’

Project NBP, winnares NVVB Jaarprijs 2013 De Jaarprijs werd uitgereikt aan het project ‘Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP)’. Jacqueline Rutjens is plaatsvervangend directeur Burgerschap en Informatiebeleid bij het ministerie van BZK. ‘Het leuke aan dit project is dat de medewerkers Burgerzaken het zelf hebben bedacht. Persoonsgegevens worden 140 miljoen keer verspreid, als dat niet goed gebeurt zijn de gevolgen enorm. Het gaat niet alleen om producten, maar ook om de ambtenaren die het vak goed beheersen en de laatste inzichten kennen. Opleiding is belangrijk. Canada is al jaren koploper doordat zij investeren in de mensen die de producten leveren. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.’

4 4

Brenno de Winter, onderzoeksjournalist IT-beveiliging en privacy Brenno de Winter toont zijn Lichtbildausweis. Het lijkt geldige legitimatie, maar dat is het niet. ‘In Nederland wordt dit geaccepteerd als afdoende legitimatie: bij de ministeries, de AIVD, stembureaus en de politie. Volgens TNS NIPO onderzoek vertrouwt 85 procent van de Nederlanders erop dat de overheid veilig omgaat met onze gegevens. De Nederlandse mindset moet meer gericht zijn op de bescherming van persoonsgegevens. Ambtenaren moeten hier gezamenlijk over wedijveren.’

5


PinkRoccade Local Government koppelt met Kennisbank Burgerzaken Reed Business Media

Woensdag 17 april 2013

Terugblik

Alfred Zebregs, hoofdredacteur Burgerzaken & Recht Jan Cees Noord, penningmeester v.l.n.r. Jurriaan Piek, Mat Keijers, Sander de Groot, Han Knooren, Erwin Witte, Richard Mercey

PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions, lanceert vanaf het vierde kwartaal van 2013 haar Burgerlijke Stand-apps. Het betreft de burgerzaken-apps iGeboorte, iHuwelijk, iOverlijden en iNaam en Geslacht. Binnen deze nieuwe apps wordt een koppeling naar Kennisbank Burgerzaken van Reed Business Media gerealiseerd. Lancering apps Burgerlijke Stand Het veranderend gemeentelandschap vraagt om een nieuwe aanpak, die anticipeert op de toekomst. Kernbegrippen daarbij zijn: meer selfservice door de burger, meer innovatie van werkprocessen en maximale toepassing van digitale technologische oplossingen. Kortom: we staan aan het begin van enorme veranderingen voor de gemeenten. Die ondersteunt PinkRoccade Local Government met moderne oplossingen, die gemeenten in staat stellen hun diensten en producten zo goedkoop mogelijk te leveren. Daarom zet PinkRoccade in op slimmer en moderner ingerichte processen, waarbij de selfservice door de burger centraal staat. Het eerste resultaat hiervan wordt in het vierde kwartaal van 2013 zichtbaar: de lancering van de Burgerlijke Stand-apps binnen iBurgerzaken. Kennisbank Burgerzaken Binnen deze apps wordt een koppeling naar Kennisbank Burgerzaken van Reed Business Media gerealiseerd. Kennisbank Burgerzaken is een complete en actuele informatiebron voor de dagelijkse taken voor de directe publieke dienstverlening. Van wet- en regelgeving tot modelakten. Een gebruiker hoeft niet meer te zoeken in verschillende informatiebronnen. Met deze Kennisbank staat alle informatie op één plek. De Kennisbank is integraal onderdeel van de oplossing iBurgerzaken. Door deze unieke combinatie van iBurgerzaken en Kennisbank Burgerzaken werken gemeenten nog efficiënter.

66

Benoemd tot lid van verdienste.

‘De huwelijksceremonie kan geprivatiseerd worden’. v.l.n.r. Sander de Groot, Han Knooren, Richard Mercey, Jurriaan Piek Voor ambtenaren is het van belang zeker te weten dat zij de juiste beslissingen nemen in lastige kwesties met betrekking tot burgers. Met de informatie uit Kennisbank Burgerzaken beschikken zij over een complete en betrouwbare informatiebron voor de dagelijkse taken ten aanzien van de directe publieke dienstverlening.

Frénk van der Linden, journalist en dagvoorzitter Congres Burgerzaken

Kennisbank Burgerzaken van Reed Business Media bevat informatie over: Burgerlijke Stand • alle actuele wet- en regelgeving inclusief commentaar en jurisprudentie; • modelakten en modelformulieren met toelichting en informatie over geboorte, huwelijk en overlijden; • praktische brochures over bijvoorbeeld naamswijzigingen en partnerschap.

‘Een vals paspoort kost 35.000 euro. Heb je dat in je bezit, dan kun je er in 48 uur een miljoen mee verdienen. Je vraagt een creditcard aan, koopt een Mercedes op afbetaling en sluit een hypotheek af.’ v.l.n.r. Jan Cees Noord (penningmeester), Ben Wilpshof (secretaris), Dagmar Winkelhorst (dagelijks bestuurslid), Simon Rijsdijk (vicevoorzitter)

Landeninformatie Praktische informatie en tools over afstamming, naam en legalisatie, huwelijk, overlijden en (internationale) nationaliteit. (Nederlandse) Nationaliteitswetgeving Informatie over Naturalisatie en Optie en de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). GBA/BRP GBA/BRP, reisdocumenten en rijbewijsdocumenten, identiteit en bescherming persoonsgegevens. Verkiezingen Organiseer efficiënt verkiezingen met de termijnkalender, het algemeen draaiboek verkiezingen en uitgebreid commentaar op de Kieswet.

Algemene ledenvergadering ‘Tijdens de algemene ledenvergadering werd iedere dagelijks bestuurder geconfronteerd met een stelling aangaande zijn of haar portefeuille. Geconstateerd is dat plaatsonafhanelijke dienstverlening geen hype is, bezuinigingen niet perse de kwaliteit van dienstverlening doen afnemen, dat de huwelijksceremonie ook geprivatiseerd kan worden en dat vermissingsleges niet ingezet moeten worden om burgers te corrigeren.’

7


lunch learn uitnodiging

16 mei / 10 oktober 2013

Segment opleidingen

WERKEN LEER JE PAS IN DE PRAKTIJK

Karmac ontzorgt uw organisatie! Lunch & Learn

Datum: 16 mei 2013 10 oktober 2013 Tijdstip: 10:00 - 13:30 uur Locatie: Karmac Document Campus, Pascallaan 68, 8218 NJ Lelystad

Wij hoeven u natuurlijk niet meer uit te leggen waarom digitalisering uw organisatie verder kan helpen. Wat wij u wel graag willen vertellen, is dat u met Karmac de juiste partner in de hand neemt om deze stap (verder) te maken. Karmac is de digitaliseringsspecialist binnen de gemeentelijke overheid. Sinds 1996 scannen wij gemeentelijke stukken zoals akten burgerlijke stand, bouwvergunningen en WMO dossiers. Wij kennen de ins en outs van uw stukken, en weten hoe belangrijk deze voor uw organisatie zijn. En hebben dan ook oplossingen bedacht die zorgen voor een optimale digitalisering van uw stukken, terwijl uw werkprocessen zoveel mogelijk ongestoord doorlopen. Bij Karmac kunnen we daadwerkelijk uw gehele archief in al haar vormen uit handen nemen. Of het nu gaat om boeken, microfilm, grootformaat documenten, kaartbestanden of doodgewone A4-tjes. Wij kunnen het allemaal digitaliseren. En indien nodig geven onze SOD en VVA gediplomeerde specialisten tevens advies over ontsluiting, schoning, bewaartermijnen en substitutie.

Aanmelden?

Scan onderstaande QR-code met uw mobiel en schrijf u in!

Met een totale productiecapaciteit van 10 hoog volume scanners, moderne ICT omgevingen en de inhoudelijke kennis en ervaring van onze deskundige medewerkers is Karmac in staat om honderdduizenden vellen papier per dag tot digitale documenten te verwerken. Karmac biedt een ‘one-stop-shop’ oplossing voor het hele scanproces, van het inpakken uw archief op locatie, transport, schonen, voorbewerken, indexeren, digitaal nabewerken tot en met de geschikte uitlevering voor uw raadpleegsoftware.

Digitaal Meedoen

Wilt u het hele scanproces van dossier, akte of kaart tot digitaal document zien? En bent u zich aan het oriënteren op de conversie van uw fysieke papierstroom maar wilt u weten wat dit u oplevert? Schrijft u zich dan snel in voor een interactieve lunch & learn sessie op de Documentcampus van Karmac in Lelystad.

Of meld u aan via www.karmac.nl/ lunchenlearn.aspx

Vele (semi) overheidsorganisaties, commerciële organisaties en financiële instellingen zijn u reeds voorgegaan. Tot onze referenties horen onder andere: Gemeente Amsterdam, Gemeente Gouda, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Rotterdam, Gemeente Wervershoof, RTL Nederland, Tata Steel, KPN Telecom, Ministerie van VROM, Unica, Hogeschool Utrecht, SNS Reaal en ROC Alfa College.

Nieuwsgierig?

Schrijf u nu in voor deze exclusieve lunchbijeenkomst in mei of oktober. Karmac praat u graag persoonlijk bij. Uiteraard bent u onze gast en zijn er geen kosten of verdere verplichtingen verbonden aan deze lunchbijeenkomst. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een bevestiging met het programma en de routeinformatie.

karmac Informatie & Innovatie

Pascallaan 72, 8218 NJ Lelystad Postbus 375, 8200 AJ Lelystad T 0320 - 28 69 59 F 0320 - 28 69 49 info@karmac.nl www.karmac.nl

88

Wij zien uit naar uw komst!

...meer tijd, ruimte

Met vriendelijke groet,

en budget met een

Nadine Jongeneelen-Swaan & Tina Stuart

digitaal archief

Segment Opleidingen is sponsor van de NVVB. Segment wordt hiermee nog meer een samenwerkingspartner van de NVVB dan voorheen. Het doel is door nog intensiever met elkaar op te trekken, een bijdrage te leveren aan de verbetering van alles wat te maken heeft met de professionaliteit van medewerkers Publiekszaken. Waarom? Omdat Segment als missie heeft een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur; en dat kan heel goed met advies en opleidingen. Daarom is ook gekozen voor de naam SEGMENT; een segment is een deel van een cirkel en Segment ziet haar producten als onderdeel van het totale veranderingsproces bij de overheid. Die missie is geformuleerd bij het oprichten van Segment in 1996 en is tot op de dag van vandaag bijzonder actueel. Klant als uitgangspunt Medewerkers Publiekszaken hebben een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de gemeentelijke overheid. Zij moeten dan ook goed opgeleid zijn. Het reguliere onderwijs legt hiervoor een goede basis. Maar werken leer je pas in de praktijk. Vakspecialistische kennis en kunde komt tot stand door bijscholing. Segment richt zich in haar cursussen op het direct kunnen toepassen van aangereikte kennis en kunde en neemt daarbij de praktijk van de klant als uitgangspunt. Geen historische bespiegelingen of lange verhandelingen, maar direct casusgestuurd aan de slag. Segment is daarbij onderscheidend in drie opzichten: - Aan onze docenten worden hoge eisen gesteld. Zij moeten boven de stof staan, zelf hoogopgeleid zijn (Segment heeft niet voor niets vele academici onder haar docenten), over ruime praktijkervaring beschikken en didactisch vaardig zijn. Onze docenten worden onderwijskundig getraind in het maken van lesplannen. In onze eigen training ‘didactische vaardigheden’ leren zij velerlei interactieve werkvormen aan de dag te leggen en als echte professionals hun kennis over te dragen.

Een Segment-docent is excellent in zijn vak en excellent in het overbrengen van kennis. - Daar waar het kan worden onze cursussen ondersteund met een elektronische leeromgeving (ELO). Nu is ELO misschien vanzelfsprekend, maar toen Segment in 2005 het initiatief nam tot de ontwikkeling van de Basisopleiding Publiekszaken was e-learning voor velen nog een brug te ver. Het is een voorbeeld van onze creativiteit bij het uitdenken van opleidingen. - Maatwerk staat voorop. In een voorbereidend gesprek tussen docent en klant worden de lokale werkwijze en procedures in beeld gebracht, het aanwezige en het gewenste kennisniveau bepaald en vervolgens een programma op maat opgesteld. Opleiden bij Segment is dan ook meer dan het aanpassen van programma’s aan de klant. De situatie van de klant is het uitgangspunt voor het cursusprogramma. Niet het aanbod bepaalt de vraag, maar de vraag bepaalt het aanbod.

Links: Nico van Dijk, directeur Segment Opleidingen Rechts: Arthur Dallau, directeur bureau NVVB

In de basis is de missie van Segment sinds 1996 gelijk gebleven. De rode draad bij het invullen van deze missie is de dialoog met de klant. Daardoor zijn we in staat om met ons cursusaanbod voortdurend aansluiting te houden bij de actualiteit in onze markt.

9


Donderdag 18 april 2013

Terugblik

Alexander de Vries, directeur Hostmanship Group ‘Hostmanship is doorhebben dat dienstverlening gaat om meer dan een transactie. Dat is ook belangrijk voor gemeenten. In het gemeentehuis komen mensen alleen als ze moeten. Altijd zijn ze er op hun hoede. Toch zijn er ambtenaren die burgers dat gevoel van alertheid doen vergeten. Ze leveren meerwaarde, zodat de burger een wow-ervaring krijgt. Je welkom voelen heeft niet zoveel met service te maken, maar met verbinding. Probeer daar bewust van te zijn, erken dat gevoel en probeer tot elkaar te komen.’

Paneldiscussie Gerdine Keijzer-Baldé, directeur Agentschap BPR ‘In Den Haag en zeker bij grote uitvoerende diensten zoals SVB en UWV wordt heel wat gemopperd over de GBA. Veel burgers vertrekken zonder dat bekend is waarheen.’ Simon Rijsdijk, vicevoorzitter NVVB ‘Veel energie richt zich op de tachtig procent van de gevallen waar niks mis mee is. Laten we samen kritisch kijken naar de gevallen die de aandacht verdienen.’ Jan Duijghuisen, programmadirecteur iBelasting ‘Het succes van de basisadministratie is te zien aan het aantal ingestuurde belastingaangiften. Het laatste jaar zijn er heel wat stappen in de goede richting gemaakt.’

Arthur Dallau, directeur bureau NVVB ‘Het gat tussen beleid en uitvoering moet gedicht worden. Om kwaliteit te borgen voor de toekomst is een herwaardering van de uitvoering noodzakelijk.’

10 10

HowAboutYou? Heeft u de KlantInFocus? De NVVB heeft door HowAboutYou een online media monitor laten uitvoeren tijdens het congres. KlantInFocus heeft de tevredenheid van de bezoekers gemeten. De uitkomsten kunt u terugvinden op www.nvvb.nl.

11


www.segment.nl

DIPLOMA

• • • • • •

Actualiteitencollege Burgerzaken Praktische workshop van GBA naar BRP Workshop Actualiseren en corrigeren GBA Gegevensverstrekking uit de GBA Reisdocumenten, rijbewijzen en VOG Gemeentebode: een vak apart

• • • • • • •

GBA Wet- en regelgeving Praktische workshop van GBA naar BRP Buitenlandse adopties incl. verwerking in de GBA Automatische verkrijging Nederlanderschap Bestemmingsplannen toetsen in het KCC APV en Bijzondere wetten voor de frontoffice Verkiezing Gemeenteraad 2014

Verkiezing Gemeenteraad 2014 Actualiteitencollege Burgerzaken Workshop PL-en lezen Workshop Actualiseren en corrigeren GBA Praktische workshop van GBA naar BRP De juridische praktijk op de afdeling Burgerzaken Opstapcursus Burgerzaken Reisdocumenten, rijbewijzen en VOG Burgerlijke Stand voor frontofficemedewerkers Verdiepingscursus Trouwambtenaar

Eén van deze cursussen in company?

OKTOBER

Opleiding GBA-Specialist Adresonderzoek in de praktijk Gegevensverstrekking uit de GBA GBA Uitvoeringsvoorschriften Vestiging in de GBA Buitenlandse Brondocumenten Actualiteitencollege Burgerzaken Optie & Naturalisatie Verkiezing Gemeenteraad 2014 Basiscursus Trouwambtenaar Burgerlijke stand - helemaal bij in vier dagen Inschrijving Somalische vluchtelingen in de GBA

NOVEMBER

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

onze buitenlandse gasten

XCENT geeft al sinds 1999 ondersteuning op Burgerzaken:

JUNI

Adresonderzoek in de praktijk Burgerlijke stand - helemaal bij in vier dagen Wet Basisregistratie Personen GBA Wet- en regelgeving Internationaal Privaatrecht Optie & Naturalisatie Actualiteitencollege Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN)

SEPTEMBER

• • • • • • •

Basisopleiding Publiekszaken (BOP) BABZ Basisjaar BABZ Specialisatiejaar Burgerzaken

Léon Evers

MEI

• • • •

Basisopleiding Burgerzaken (BO-BZ)

• • • • • •

Applicatiebeheer op locatie o.a. Key2Burgerzaken Applicatiebeheer remote o.a. Key2Burgerzaken Omzetten Impromptu naar Cognos 10 Optimaliseren gebruik mDU Front- en backoffice ondersteuning Trainen in gebruik Key2Burgerzaken en theorie Allround ondersteuning in KCC

v.l.n.r. mevrouw Chantal Nast uit Frankrijk, Léon Evers en de heer Jürgen Rast uit Duitsland Sinds de oprichting van de EVS in 2000 nodigen we de besturen van de verenigingen uit de diverse lidstaten uit voor deelname aan ons congres. De EVS staat voor Europäischer Verband der Standesbeambtinnen und Standesbeambten. Inmiddels kennen veel collega’s uit de diverse landen elkaar, hetgeen een voordeel is om zaken als het naamrecht of het afstammingsrecht aan elkaar uit te leggen. De slogan “Europa entsteht durch Begegnung” slaat dan ook op de EVS. Door elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje, ontstaat wederzijds begrip en een goed gesprek.

www.xcent.nl www.xcent.nl

Dit jaar hadden wij een afvaardiging van de Duitse en Belgische zusterverenigingen op bezoek: de heren Jürgen Rast en Dieter Hahnel van het Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten en Steve Heylen en Herman Palsterman van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand. Namens la Commission Internationale de l’Etat Civil (CIEC) was mevrouw Chantal Nast, plaatsvervangend secretaris-generaal, aanwezig. Het is voor onze buitenlandse gasten, uitgezonderd natuurlijk onze Belgische gasten, vaak moeilijk te volgen wat er op het podium en in de zaal gebeurt. Vooral als we in detail gaan in onze workshops. Wij proberen zo goed mogelijk over te brengen wat er wordt gezegd en gedaan. Onze gasten zijn geïnteresseerd in wat wij in Nederland doen en spreken hun waardering uit over de aanpak en uitstraling van ons congres. Ze genieten van onze gastvrijheid en verheugen zich op ontmoetingen met Nederlandse collega’s. Als alternatief programma stond een bezoek aan het zojuist geopende Rijksmuseum op de agenda. Onze Duitse gasten maakten hier dankbaar gebruik van en ik begeleidde ze, vol trots, langs onze nationale kunstschatten. Schitterend, soms adembenemend, in dat magnifiek gerestaureerde gebouw van de Roermondse architect Pierre Cuypers, komen onze meest waardevolle kunstvoorwerpen goed tot hun recht. Het hoogtepunt was natuurlijk de eregalerij met aan het eind onze Nachtwacht. Er was te weinig tijd om alles te bekijken, maar onze Duitse gasten genoten enorm en komen graag terug naar het Rijksmuseum in Amsterdam. U begrijpt dat ik daarop antwoordde, in mijn beste Duits: ‘Zegt het voort, zegt het voort’. Voldaan bedankten onze buitenlandse gasten ons voor een geslaagd NVVB congres. Léon Evers, voorzitter afdeling Limburg en ambtenaar van de burgerlijke stand van Roermond.

Bel Joke Tarhan, opleidingscoördinator in company, 033 - 434 50 80 12 12 Aanmelden? www.segment.nl

13


Workshops Het middagprogramma van het NVVB congres stond in het teken van leren. Tijdens de workshop werden problemen aangekaart, oplossingen bedacht en de laatste ontwikkelingen besproken. De NVVB bestuursleden blikken terug op de workshops. Kwaliteit in de identiteitsketen

De kwaliteitsmonitor: geen woorden maar daden Helaas waren Jan van den Hoorn en Wim van den Berg niet bij het congres aanwezig, maar hebben zij op afstand vernomen dat het een geslaagd congres was.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft drie circulaires uitgevaardigd om gemeenten (afdelingen Burgerzaken/Publiekszaken) handreikingen te geven voor het verbeteren van de kwaliteit van persoonsgegevens. De kwaliteit van de GBA is cruciaal in de publieke sector. Jan Willem van Dongen, met assistentie van Frank Dankert, vertelt over verschillende projecten bij het ministerie om dit te realiseren. Gemeenten zijn de belangrijkste leveranciers van persoonsgegevens aan afnemers. Daarom is het van belang om na te gaan hoe de kwaliteit van persoons- en adresgegevens op een nog hoger peil kan komen dan de huidige 98 procent. Van Dongen presenteert een aantal mogelijke maatregelen om de kwaliteit te verbeteren: inzage- en correctierecht voor burgers op Mijnoverheid (inclusief campagne), invoering van een bestuurlijke boete, samenwerking met ketenpartners (onder andere Belastingdienst), multifunctionele teams in het kader van huisbezoeken, opsporingsbevoegdheden ambtenaar vergroten en uniformiteit in terugmeldingen. Over deze onderwerpen wordt flink gediscussieerd. Ton Aaftink van de gemeente Hengelo vertelt over de valse geboorteaangifte van een tweeling. Om zoiets te voorkomen vragen enkele gemeenten inmiddels een bewijs via ziekenhuis of verloskundige. Dit moet een landelijke verplichting worden. Daarnaast moet een ambtenaar altijd alert zijn en signalen opvangen aan de balie. Een certificering via de NVVB is een mogelijkheid maar geen garantie en de GBA geen opsporingsregister. De conclusie is dat de kwaliteit van de GBA door diverse maatregelen flink kan verbeteren, gemeenten moeten hierin investeren want uiteindelijk levert het veel geld op. Gerrit Gerritsma, voorzitter afdeling Friesland

Hoe krijg je iedereen mee met het ID van het KCC? Bureau Novostar ondersteunt gemeenten bij de transformatie van de ‘voorkant’ van hun organisatie tot Klant Contact Centra. Bij dit proces zijn drie niveaus belangrijk: medewerkerniveau, managementniveau en organisatieniveau. Deze niveaus haken als radertjes in elkaar maar moeten apart en stap voor stap worden uitgewerkt. Bij medewerkers is het van belang om te kijken naar kennis en vaardigheden en vanuit daar te werken aan de ontwikkeling naar allround medewerkers KCC. Op managementniveau is het uitgangspunt om collega teamleiders en management mee te nemen in de plannen van het KCC en hen daarin te ontwikkelen. Bij organisatieniveau is de blik gericht naar de klant. Welke kwaliteit mag de klant verwachten en welke afspraken worden er binnen de organisatie gemaakt om een goede dienstverlening te bieden? Sleutelwoorden zijn visie en communicatie. Wanneer een organisatie helder kan vertalen waar ze naar toe wil werken en hier zowel intern maar ook extern goed over communiceert, dan zijn de belangrijkste stappen naar succes gezet.

Via de baseline wordt de juistheid van de PL gecontroleerd zodat deze straks probleemloos overgezet kan worden in de BRP. Paul Hoogzaad, Ron Merbis, Mandy van Tol en Franks Rijkers van het Agentschap BPR deelden informatie over baselines en kwaliteitsmonitoring. B1 leverde 40 gemeenten op zonder meldingen. B2 leverde al 166 gemeenten op zonder meldingen. Een afname van 80 procent is een mooi resultaat, maar de gemeente die 4915 fouten had, moet ook naar nul. Hiertoe is al een grote stap gezet: voor een groot deel bleek het namelijk te wijten aan een generieke systeemafhankelijke fout. De GBA audit wordt niet meer uitgevoerd, gemeenten kunnen nu gebruik maken van de kwaliteitsmonitor. Zonder de wet BRP is dit nog niet verplicht, maar het wordt door de sprekers wel aangeraden om er nu al (intern) mee te gaan werken. Het Agentschap BPR presenteert een concept dashboard waarin overzichtelijke resultaten van gemeenten werden weergegeven. Tevens bestaat de mogelijkheid tot benchmarken. Het BeveiligingsNet is vervangen door de digitale vragenlijst reisdocumenten. Dit is een verplichting met ingang van 1 maart 2013. Op 1 oktober 2013 moet de vragenlijst zijn ingevuld en ingezonden en 1 november 2013 moet de managementrapportage worden aangeleverd. Daarna volgen steekproeven en de vaststelling. De vragenlijst en meer informatie over deze onderwerpen vindt u op www. bprbzk.nl. Erik van Tellingen, hoofd Adviesbureau NVVB

Naar Betrouwbare Persoonsgegevens In het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) wordt gekeken of het proces van het inleveren en beoordelen van brondocumenten kan worden verbeterd. Ook wordt onderzocht of de huidige opleidings- en examenstructuur (kwalificatiestructuur) kan worden verbeterd, zodat medewerkers optimaal zijn toegerust op het registreren en verifiëren van identiteitsgegevens. De workshop was bijzonder van vorm. Projectleider Ron van Troost zat bij de entree achter een kassa. Er was een klaagmuur waarop deelnemers knelpunten die zij tegenkomen bij het beoordelen van buitenlandse brondocumenten konden plakken. Ik zag een waarzegster, een professor en een garagemonteur die vertelde over de kwalificatiestructuur ‘under construction’. Professor Harry leerde ons door vragen slechts taalkundig te analyseren, we het juiste antwoord kunnen afleiden. Het doel was te laten zien hoe belangrijk het is om goede examenvragen te formuleren. Vervolgens vertelde de waarzegster over de toekomst van de buitenlandse brondocumenten. Daarna zag ik vier spionnen - mannen met lange regenjassen, hoed en zonnebril - van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken die DISCS lieten zien en vertelden over tactische landeninformatie. De workshop heeft het project en de bezoekers geholpen vragen te beantwoorden over hoe de toekomst van buitenlandse brondocumenten eruit ziet. Leidt de Nederlandse legalisatiepraktijk tot schijnzekerheid over de inhoud van brondocumenten, omdat in veel landen geen goed functionerende burgerlijke stand is of waar de inhoud van documenten discutabel is? Maar ook over de mogelijkheden van verbetering van de kwalificatiestructuur en verplichte actualiteitenexamens voor medewerkers Burgerzaken. Kortom: genoeg stof tot nadenken. Dagmar Winkelhorst, dagelijks bestuurslid

Margriet van Angelen, voorzitter afdeling Noord-Oost

14 14

15


Workshops IDManagement Centre Fraudedreiging is aan het veranderen: waar de afgelopen periode vooral sprake was van documentfraude, is het accent verschoven naar invloed uitoefenen op het registratieproces en het beïnvloeden van de integriteit van ambtenaren. Fons Knopjes van IDManagement Centre verzorgde een bevlogen workshop over ID-management. Hij begon bij de oorsprong: het Universeel Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op identiteit en nationaliteit van natuurlijke personen is vastgelegd. Dit verdrag draagt de overheid op om identiteiten goed te beheren. De invoering van de biometrie is tot stand gekomen zonder dat er visie en beleid ontwikkeld waren waar je dit instrument verder voor kan gebruiken en zonder dat goed gekeken is naar de kwaliteitscriteria. Zo zijn in een nabij Europees land zo’n 200.000 elektronische paspoorten uitgegeven, terwijl de identiteit van de personen onzeker is. Fons Knopjes uitte zijn zorg over recente overheidsbezuinigingen, waardoor minder capaciteit en kwaliteit beschikbaar is en documenten minder intensief gecontroleerd worden.

Een LEAN programma écht succesvol maken Er bestaat een relatie tussen kosten, kwaliteit en (doorloop)tijd. Ted Twaalfhoven van Engage liet zien dat met de applicatie LEAN eenvoudig doorberekeningen kunnen worden gemaakt van doorlooptijden en kosten. Wijzigingen kunnen flexibel en direct worden doorgevoerd. Dit draagt bij aan een belangrijk uitgangspunt in de LEAN-filosofie: continu verbeteren. Ted Twaalfhoven benadrukte het belang van het team. Dit moet gevormd worden vanaf de werkvloer en alle rollen uit een proces moeten erin vertegenwoordigd zijn. Het team moet de verantwoordelijkheid krijgen om zelfstandig, wel binnen de noodzakelijke kaders, wijzigingen door te voeren. De leidinggevenden moeten daarbij nog meer coach worden. Goed doorvoeren van LEAN kan zo’n 50 procent besparing op de indirecte kosten opleveren, omdat teams zelfstandiger zijn en daardoor minder coaching en ondersteuning nodig hebben. Ben Wilpshof, secretaris Eric Goossens, voorzitter afdeling Noord-Brabant

Samenwerking van partijen in de keten is absolute noodzaak. Neem bijvoorbeeld de strafrechtsketen: aanvankelijk was het mogelijk dat aan één set vingerafdrukken 51 identiteiten gekoppeld waren. Met de invoering van een uniforme werkwijze en een matchingsautoriteit, die continue gebruik maakt van een koppeling met de GBA en die bindende adviezen kan geven, is het proces geheel heringericht. De boodschap van deze workshop: werk samen, stem processen af en wees proactief. Wacht niet af ‘tot de lijken de Rijn af komen drijven’, maar onderneem actie. Jeske Hoefman, voorzitter afdeling Overijssel Jan Cees Noord, penningmeester

Tegengaan identiteitsfraude Identiteitsfraude is de moeder van alle vormen van criminaliteit, aldus Ruud Brabander van ECID. Wat is ID fraude nou eigenlijk? Kun je er aangifte van doen? Er is namelijk geen artikel in het Wetboek van Strafrecht over identiteitsfraude. Er is wel een 271 pagina tellend rapport over het begrip ID fraude. In het kort komt het neer op: iets doen wat niet mag met een valse ID. Ruud Brabander benadrukt het belang van bewustwording. Dat creëer je door te weten welke motieven er zijn (financiële, criminele en terroristische) en op welke terreinen fraude zich voordoet. We doen bijvoorbeeld steeds meer digitaal bankzaken, we zitten massaal op social media en we bewaren tal van privacy gevoelige informatie op slecht beveiligde smartphones en tablets. Nadat we alert zijn gemaakt op de motieven, ons vocabulaire hebben uitgebreid met shouldersurfing, spoofing, spear fishing & whaling en een korte cursus ‘skimming’ hebben gehad, komen we tot de kernvraag: hoe voorkom je ID fraude en welke bijdrage kun je als Burgerzakenmedewerker daaraan leveren? De GBA is het DNA van identiteiten. Gemeenten staan aan de poort van de identiteitsketen, hun rol is dus cruciaal. Bij ID fraude en verwerking daarvan in de GBA, worden die gegevens ongemerkt aan heel veel overheidsinstanties geleverd. Het is daarom van groot belang voortdurend alert te zijn op mogelijke identiteitsfraude. Dat is extra lastig, omdat er in Nederland alleen al 20 verschillende ID documenten zijn. De instrumenten Edison en DISCS zijn onmisbaar voor medewerkers Burgerzaken, maar het zijn slechts hulpmiddelen. Zelf blijven nadenken en goed lezen zijn cruciaal. Dagmar Winkelhorst, dagelijks bestuurslid

16 16

software | formulieren | verkiezingen

software

formulieren

verkiezingen

Postbus 135, 1700 AC Heerhugowaard Industriestraat 11, 1704 AA Heerhugowaard T (072) 571 25 05 www.procura.nl

17


Workshops Identiteit op Orde Het programma Identiteit op Orde vormt de paraplu voor alle initiatieven op het gebied van identiteitsmanagement. Tijdens de workshop geeft Nicole Donkers inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen en presenteert zij namens het programma de visie op identiteitsmanagement. Waar de NVVB het nu vooral heeft over de integratie van de burgerlijke stand en de GBA gaat zij in deze workshop nog een stap verder. Waarom integreren wij niet direct de BVV met de GBA? Hierdoor is een ketenbrede aanpak mogelijk en neemt de kans op identiteitsfraude drastisch af. Ook moet het voor de medewerker aan de balie makkelijker worden om identiteitsfraude te voorkomen. Veridoc en Docstop bieden een extra controlemogelijkheid voor documenten die niet in omloop mogen zijn en de gelegenheid om gestolen of verloren documenten te blokkeren. Identiteitsmanagement en identiteitsfraude zijn onderhevig aan veel verschillende interpretaties en het is onvoldoende duidelijk waar de verantwoordelijkheid van één van de ketenpartners stopt. Daarbij heeft niet iedereen voldoende kennis om identiteitsfraude te voorkomen. Dat kan alleen als belangrijke ketenpartners (gemeenten, politie, IND, Koninklijke Marechaussee, etc.) zich committeren aan een gezamenlijke aanpak waarbij organisatiegrenzen vervagen en expertise per organisatie wordt gedeeld en toegepast. Het is tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Burgerzaken heeft een belangrijke rol in het voorkomen van identiteitsfraude. Niet alleen door het toepassen van kennis, maar zeker ook door de inzet van beschikbare ondersteunende technologie. Het programma Identiteit op Orde heeft ons een eerste inkijk gegeven in de wereld van identiteitsmanagement. Eén ding is zeker: niets is zoals het lijkt.

Verwerving Burgerzakenmodules en gegevensverstrekking vanuit de BRP Het systeem wordt sneller, beter en betrouwbaarder als alle gemeenten zijn aangesloten op de BRP in juni 2016, vertelde Jeanot Bijpost, architect bij het programma mGBA. Tot die tijd moet u er rekening mee houden dat de snelheid beperkter is omdat nog niet alle gemeenten zijn aangesloten. Jeanot Bijpost gaf een heldere uitleg hoe het systeem gemeentelijk ingericht kan worden. Wijnand Heijnen (KING) ging in op de logistiek van de omzetting en de ondersteuning die KING daarbij kan bieden. Gevraagd werd hoe om te gaan met de begroting. Een aantal gemeenten heeft daar problemen mee, met name met de kostenraming van dit project. Gemeentebesturen willen een getal en gaan niet akkoord met ‘PM’ klonk het in de zaal. Daaraan gekoppeld kwam de beoogde marktwerking aan de orde. Er zijn enkele aanbieders en vooraf is begrotingstechnisch duidelijk welke bedragen gemeenten reserveren. Kun je daar prudent mee omgaan? Gemakkelijk is dit niet. Er zijn geen rekenkundige gegevens voorhanden. Aangeraden wordt uit te gaan van de kosten die u nu maakt voor uw systeem. KING helpt u graag bij de raming en met voorbeelden en ondersteuning over hoe u kunt aanbesteden. U kunt daarvoor ook terecht op de website van KING (www.operatiebrp.nl). Een aanrader is het systeem te bevragen via een BSN van de klant, als u daarover beschikt. Dan gaat het systeem als een Ferrari. Zoekt u via een zoeksleutel, zoals de eerste drie letters van de achternaam, dan bereikt u niet de hoogste versnelling. Als laatste werd aangeraden goed te letten op het protocolleren van gegevensverstrekkingen, maar dat wist u al lang. Erik van Tellingen, hoofd Adviesbureau NVVB

Arthur Dallau, directeur bureau NVVB

Content is de motor achter transparante dienstverlening Innovatie dienstverlening richting 2017 Het kabinet heeft ambities op het gebied van innovatieve en klantgerichte dienstverlening, zo licht Jan Andries Wolthuis van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe. Digitaal aanvragen van de reisdocumenten is nog een brug te ver, maar door innovatieve en klantgerichte dienstverlening hoeven burgers nog maar één keer naar het gemeentehuis te komen. Els Stans van de gemeente Haarlemmermeer vertelt hoe het thuisbezorgen van reisdocumenten in zijn werk gaat. Er zijn minder klantcontacten en dat levert een welkome besparing op. De kosten voor thuisbezorging zijn € 4,95 per document en niet per gezin. Innovatief is ook de samenwerking tussen de overheid en de private partner: AMP Logistics, zij bezorgt reisdocumenten op een beveiligde manier thuis. De burger kan door in te loggen op het systeem van AMP Logistics zien en regelen wanneer het reisdocument thuisbezorgd wordt en tegelijkertijd zien zij de medewerker van AMP Logistics die het bewuste document komt afleveren. Via Internet maakt de medewerker een afspraak en kondigt zich aan met een foto op de website. Burgers hoeven slechts thuis te zijn. Els Stans meldt dat niet alle burgers blij zijn met de pilot. Ze mopperen, omdat de gemeente de locatie Zwanenburg opheft en geld vraagt voor thuisbezorging. Slechts 4 procent van de burgers maakt er gebruik van. In de gemeente Molenwaard hoeven de burgers niet te betalen voor de thuisbezorging. De 9,2 procent aanvragers zijn heel tevreden.

Content is king! Een gevleugelde uitspraak die regelmatig hoorbaar is binnen de muren van de gemeentelijke dienstverlening. Zonder betrouwbare content is optimale fysieke en digitale dienstverlening onmogelijk. Inleiders Wim Keuvelaar (Sdu Information Solutions), Gertjan van Heijst (VHIC) en Ronald Brinkerink (Brein) nemen de bezoekers van deze workshop mee op reis door het contentlandschap en hoe dit via zaakgericht werken en integratie van content binnen systemen het best tot zijn recht komt. Direct beschikbare, juridisch correcte, betrouwbare en actuele content is wat gemeenten nodig hebben en om dit te bereiken is centraal beheer van contentcollecties nodig. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactie met de bezoekers van de workshop kan gesteld worden dat het goed beheren van content nog geen vanzelfsprekendheid is. Als de kabinetsplannen standhouden dan moet de Nederlandse burger in 2017 voor al haar zaken via de digitale snelweg terecht kunnen bij gemeenten. De hoogste tijd om de komende jaren aan de slag te gaan en te zorgen voor goed georganiseerde front- en backoffices die kunnen vertrouwen op betrouwbare en integrale content. Gemeenten hebben enkel baat bij generalisten als het specialisme goed geborgd is! Simon Rijsdijk, vicevoorzitter

Deelnemers aan de workshop denken toch dat dit de aanpak van de toekomst is. De inzet van baliemedewerkers is niet alleen duurder, het is ook onveilig. Door onbekendheid zijn burgers onwennig. Om die schroom te overwinnen komt het bedrijf AMP Logistics altijd op tijd op de afspraak en plaatst ze foto’s van thuisbezorgers op de site. Petra Kras, voorzitter afdeling Noord-Holland

18 18

19


20-jarig jubileum NVVB & EVS congres 2014 C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

In mei 2014 viert de NVVB haar 20-jarig bestaan! Tegelijkertijd organiseert de NVVB het internationale EVS congres. Het NVVB Congres Burgerzaken en het EVS congres worden in combinatie georganiseerd op 14, 15 & 16 mei 2014 te Noordwijkerhout. Noteer deze data dus alvast in uw agenda! Op woensdag 14 mei 2014 starten we met het NVVB Congres Burgerzaken. Donderdag 15 mei en vrijdag 16 mei 2014 wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied in de EU en de relatie met de Nederlandse praktijk. Alle drie de dagen worden in verband met ons jubileum omlijst met feestelijke activiteiten. EVS De NVVB is medeoprichter van het ‘Europäischer Verband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten’, de EVS. De EVS richt zich op tal van activiteiten op het vakgebied. Gedacht kan worden aan rechtsvergelijking, kennisuitwisseling en het bevorderen van uitwisseling van persoonsgegevens. Ook de samenwerking met de EU op het gebied van personen- en familierecht en persoonsregistraties staat hoog op de agenda.

NVVB-ers in de EVS

De EVS heeft daarvoor een statutaire samenwerking met de ‘Commission Internationale de l’État Civil’ (CIEC). De deelnemende landen van de EVS zijn op dit moment: België, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Schotland, Slovenië, Slowakije en Zwitserland. Een zeer belangrijke doelstelling van de EVS is ook om vakgenoten uit de diverse landen met elkaar in contact te brengen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kennisnetwerk. De EVS jaarcongressen bieden daartoe een uitstekende gelegenheid. Daarnaast worden door de EVS initiatieven genomen om via het digitale kanaal meer informatie toegankelijk te maken en verbindingen te leggen. Op de website van de EVS (www. evs-eu.org) is daarmee een bescheiden begin gemaakt. Net als de NVVB zal de EVS in de nabije toekomst gebruik maken van moderne communicatiemiddelen om samenwerking te bevorderen.

NVVB Al bijna 20 jaar behartigt de NVVB als opvolger van de NEVABS (Nederlandse Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand) en de VBM (Vereniging voor Bevolkingsboekhouding en Militaire Zaken) de belangen van Nederlandse gemeenten op het gebied van Burgerzaken en Publiekszaken.

Simon Rijsdijk is sinds januari 2013 Vizepräsident van de EVS en maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de EVS. Jan Otten is Wissenschaftlichen Berater bij de EVS. In deze rol adviseert hij het bestuur en is voorzitter van de zogenoemde Fachbeirat van de EVS. Léon Evers is lid van de Fachbeirat bij de EVS. De Fachbeirat is samengesteld uit vakspecialisten van de deelnemende landen en adviseert inhoudelijk. De Fachbeirat heeft een prominente rol bij de inhoudelijke invulling van het jaarlijks internationaal EVS congres.

2020

21


Algemene impressie

Piet Hoogstraten, gemeente Duiven

Jacqueline Vossen, gemeente Vught ‘De kwaliteit van dit congres is de afgelopen 5 jaar echt toegenomen. Zeker de workshops vind ik heel zinvol. Ze geven je inzicht, bijvoorbeeld in hoe gemeentesecretaris en wethouder op bestuurlijk niveau met identiteit omgaan. Wij zijn een uitvoerend orgaan en het is goed om alert te zijn op wat er om ons heen gebeurt. Een onderzoek van adressen samen met UWV, SVB en Belastingdienst: dat zouden wij ook moeten doen.’

2222

‘Over Burgerzaken wordt vaak te licht gedacht. Bij Publiekszaken werd gedacht dat het afhandelen van een aanvraag voor een paspoort slechts twee minuten kostte. Aan Burgerzaken om ons werk op de juiste manier onder de aandacht te brengen.’

Ekkie Blom, gemeente Zuidplas ‘Tijdens de paneldiscussie ‘Burgerzaken zonder balies…een goed ID’, riep ik vanuit de zaal dat ik geen gemeentehuis meer hoefde. Dat is wat overtrokken, maar we moeten producten wel meer digitaal aanbieden. Het loket moet blijven voor klanten die behoefte hebben aan persoonlijk contact of als er bijvoorbeeld een taalbarrière is.’

23


Beleid NVVB ‘impressiet’ mee

De NVVB thema’s identiteiten en producten, persoonsinformatievoorziening, persoonsregistratie, verkiezingen en organisatieontwikkeling kregen tijdens het congres via zowel de plenaire sessies als via de workshops de nodige aandacht. Het NVVB congres stond dit jaar volledig in het teken van identiteitsmanagement en daaraan gerelateerde (innovatieve) dienstverlening. Bij identiteit denken we al snel aan identiteitsdocumenten, zoals het paspoort en het rijbewijs. Dit congres is duidelijk geworden hoe breed het begrip identiteit is. Het begrip identiteit gaat veel verder dan alleen dat ene document waar je foto op staat. Adequate regelgeving en ketensamenwerking zijn daarbij essentieel, want “Identiteitsfraude is een keiharde realiteit. Wij, de burgers, private sector en overheid moeten ons bewust worden van de risico’s en de financiële, maatschappelijke en emotionele schade zien te beperken”. Aldus Ruud Brabander (Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten, samenwerking tussen de Politie en de Koninklijke Marechaussee). Het congres werd plenair geopend door minister dr. R.H.A. Plasterk die direct werd betrokken in een felle discussie met de zaal over het verworpen amendement van de heer Schouw van D66 betreffende de plaatsonafhankelijke bijhouding van persoonsgegevens in de Wet BRP. Minister Plasterk had plaatsonafhankelijke bijhouding ontraden en zijn argumenten daarvoor waren deels gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. De Kamer was daardoor op het verkeerde been gezet. Verontwaardiging in de congreszaal werd geuit. Toen vicevoorzitter Simon Rijsdijk hieropvolgend in zijn toespraak de aanwezigen opriep om, in tegenstelling tot minister Plasterk, wel vertrouwen in elkaar te hebben als gemeenten en massaal de zogenoemde fiatteringsknop op automatisch te zetten, volgde dan ook applaus. NVVB en VNG waren en zijn van mening –in

2424

tegenstelling tot de minister- dat de rechtsfeitgemeente ook de registratie in de BRP direct kan uitvoeren. Dit past in de ontwikkeling van regelgeving in deze tijd (te denken valt hierbij aan ontwikkelingen als RNI), het komt de betrouwbaarheid ten goede, het is een efficiënter te hanteren registratie dan het door de minister voorgestane fiatteringsysteem en zal uiteindelijk qua kostenaspect ook minder belastend zijn als de oplossing van de minister. ‘Een gemiste kans’ zo oordeelde men overwegend in de zaal om dit nu niet mee te nemen in de Wet BRP. Een belangrijk onderwerp als de integratie van de burgerlijke stand en de GBA (of straks BRP) is echter niet van de BZKagenda gehaald, maar zal volgens de minister pas later meer aandacht krijgen. De elektronische burgerlijke stand waarover nu een wetswijzigingsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt, wordt eerst ingevoerd. Vanwege de afwezigheid van onze voorzitter Cees Meesters nam vicevoorzitter Simon Rijsdijk vervolgens namens de NVVB het woord. Na een welkom aan de buitenlandse gasten vroeg de vicevoorzitter vooral aandacht voor het huidige gemeentelijke landschap waar bezuinigingen, gemeentelijke herindeling of fusies alsmede de drie grote decentralisaties direct impact hebben op de gemeentelijke dienstverlening en dus Burgerzaken. Expliciet vestigde Simon Rijsdijk vervolgens de aandacht op de digitale uitdagingen richting 2017 en de veranderende rol van de medewerker Burgerzaken of moeten wij functionaris gegevensverstrekking zeggen, zoals opgenomen in het rapport van de WRR in relatie tot iOverheid. De kern van de boodschap was helder: zoek de juiste balans tussen kwaliteit en serviceniveau en het digitale en fysieke contact met onze burgers! Om dit te bereiken is een klimaat waarin samenwerking een vanzelfsprekendheid is vereist.

Innovatie, ketensamenwerking en een betrouwbare en bereikbare overheid zijn randvoorwaardelijk om te komen tot de juiste oplossingen. De NVVB maakt zich sterk om op alle niveaus zichtbaar en benaderbaar te zijn. Zowel op lokaal niveau tijdens de dagelijkse uitvoering, als in het Haagse in relatie tot politieke discussies aangaande ons vakgebied. De start van een identiteit begint in de GBA. Dit kan zijn bij de registratie van een geboorte dan wel bij een eerste inschrijving in de GBA. En juist de start van de identiteit is van cruciaal belang voor de rest van de identiteitsketen. Identiteitsfraude komt ook voor met bijvoorbeeld een buitenlandse geboorteakte, een buitenlandse huwelijksakte of de aangifte van ‘neptweelingen’. Deze fraude werkt vervolgens door naar tientallen afnemers en wordt honderden keren aan hen verstrekt. De rol van de afdeling Burgerzaken is dan ook van zeer groot belang. Een zorgvuldige en foutloze registratie van de identiteit bij Burgerzaken bespaart de Nederlandse overheid miljoenen euro’s. Zo is het weekend na het congres nog eens duidelijk geworden wat de gevolgen kunnen zijn van adresfraude. Bulgaarse bendes hebben de Nederlandse overheid veel geld gekost doordat ze met valse adressen waren ingeschreven in de GBA. Zo blijkt maar weer eens hoe groot het belang van een goede registratie is. ‘Een goede ketensamenwerking is daarbij natuurlijk van groot belang’, aldus Simon Rijsdijk. Minister Plasterk heeft het in zijn toespraak nog even genoemd: de herinvoering van het elektronisch stemmen. Daarvoor maakt de NVVB zich al jaren sterk. Het ministerie van BZK richt de komende tijd alle aandacht op een onderzoek wat de mogelijkheden zal verkennen voor het elektronisch stemmen. Het experiment om met nieuwe stembiljetten te gaan werken is hierdoor even stil komen te liggen. Hoewel het niet haalbaar is dat de nieuwe stemcomputers bij de verkiezingen in 2014 of zelfs 2015 al kunnen worden ingezet, is het natuurlijk goed nieuws dat er weer beweging zit in dit dossier. In de tussentijd

zullen we vanuit de NVVB alle initiatieven vanuit gemeenten gaan bundelen die het verkiezingsproces bij gemeenten nu al kunnen ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkiezingsapp voor op de tablet of aan een elektronisch register ongeldige stempassen. Interessant was vervolgens de bijdrage van Brenno de Winter, onderzoeksjournalist met specialisatie in IT-beveiliging en privacy. Brenno de Winter maakt overheidsinstanties bewust van de lekken die bestaan binnen en tussen de verschillende organisaties en de maatschappij. Hij doet dit op een positief, constructieve wijze. Hij roept ambtenaren op om zo goed mogelijk te registreren, controleren en beschermen. De ‘show me who your are society’ vergt een andere benadering van de burger. Volgens hem is het juist de taak van medewerkers Burgerzaken de gegevens van burgers zo goed mogelijk te beschermen. Edward van der Geest (wethouder Nunspeet), Patrick van Domburg (wethouder Zoetermeer) en Jan van Ginkel (gemeentesecretaris van de gemeente Schiedam, voormalig secretaris van de gemeente Molenwaard) hebben een duidelijke opvatting over het onderwerp van de eerste paneldiscussie ‘Burgerzaken zonder balies....een goed ID?’. Uitgebreid werd ingegaan op (persoonlijk) leiderschap, digitale dienstverlening en couleur locale. Waarbij uiteindelijk de panelleden het redelijk eens waren over de kern van dit vraagstuk. Dienstverlening kan digitaal als de kwaliteit van de kanalen en de medewerkers in de backoffice op orde zijn. Dit geldt overigens alleen voor de producten en diensten die een generiek karakter hebben. Persoonlijke aandacht en contact blijven in sommige gevallen dus noodzakelijk!

25


Tijdens de algemene ledenvergadering werd iedere dagelijks bestuurder geconfronteerd met een stelling aangaande zijn of haar portefeuille. Geconstateerd is dat plaatsonafhankelijke dienstverlening geen hype is, bezuinigingen niet persé de kwaliteit van dienstverlening doen afnemen, dat de huwelijksceremonie ook geprivatiseerd kan worden en dat vermissingsleges niet ingezet moeten worden om burgers te corrigeren. De NVVB-jaarprijs ging naar het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens, met als projectleider Ron van Troost (bureau NVVB). In dit project worden instrumenten beproefd voor het beoordelen van persoonsgegevens voor opneming in de GBA. Doel van dit project is de kwaliteit van de vaststelling en registratie van persoonsgegevens in de GBA te verhogen. Voor mensen die bij de afdelingen Burgerzaken bij gemeenten werken bestaat een opleidings- en kwalificatiestructuur. Deze structuur wordt de komende jaren verbeterd zodat medewerkers Burgerzaken goed toegerust zijn op het registreren en verifiëren van identiteitsgegevens. Verder wordt onderzocht of en hoe de kwalificatiestructuur kan helpen in cyclische kwaliteitsborging bij medewerkers Burgerzaken. Op de tweede dag heropende Arthur Dallau, directeur bureau NVVB het congres. Na een korte terugblik op de eerste dag had hij vooral aandacht voor de vernieuwing en verbetering van het bureau NVVB. Met het ambitieuze jaarplan 2013 en de ‘wij komen naar u toe, luisteren en denken met u mee’ mentaliteit wil het bureau een nieuwe weg inslaan, een weg die vooruitgang, samenwerking, kwaliteitsverbetering en een betere positionering brengt. Op basis van bovenstaande en gelet op de noodzakelijke veranderingen, wil de NVVB in 2013 meer actieve leden werven, het landelijk opleidingsniveau verhogen, expertise bundelen, jongere generaties betrekken, het politieke netwerk uitbreiden, expertisemiddagen/masterclasses organiseren en ledenraadplegingen houden om de vereniging verder te versterken. Na de heropening was het woord aan de panelleden die inmiddels aangeschoven waren. Kwaliteit van de basisregistraties was het onderwerp en Gerdine Keijzer- Baldé (Agentschap BPR), Jan Duijghuisen (iBelastingdienst) en Simon Rijsdijk (NVVB) ventileerden hun mening over dit onderwerp om vervolgens elkaar eens stevig aan de tand te voelen. Welk basisbestand gebruiken wij als overheidsinstanties en waarom helpen wij elkaar niet om die ene bronregistratie te optimaliseren? Duidelijk was dat de panelleden het niet altijd met elkaar eens waren, maar dat de noodzaak tot daadwerkelijk samenwerken en het delen van informatie cruciaal is in het optimaliseren van de persoonsgegevens en de bijbehorende aanvullende gegevens. Van compacte overheid is geen sprake als iedere organisatie vanuit haar specifieke rol zich blijft verschuilen binnen de eigen muren. Gebruik elkaars kwaliteiten en kennis in plaats van het aangaan van een ongepaste concurrentiestrijd.

26 26

Mochten de congresbezoekers tot dat moment nog niet het gevoel hebben gehad welkom te zijn dan zorgde Alexander de Vries (Hostmanship Group) hier wel voor. Volgens hem is hostmanship een praktische filosofie die gebaseerd is op de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. In een wereld waar producten en diensten steeds beter met elkaar te vergelijken zijn, is de kunst om mensen zich welkom te laten voelen een kritische factor. Zeker op het gebied van Burgerzaken waar onze burgers verplicht zijn een product af te nemen bij hun gemeente. Dominique Engers verzorgde beide dagen de afronding van het plenaire gedeelte en deed dit op magistrale wijze. Op een klein slippertje na verbaasde zij de bezoekers met haar vlotte tong en aanstekelijke gevoel voor humor.

Bedankt! Bedankt voor uw bezoek aan Centric op het NVVB-congres. De inspirerende gesprekken en enthousiaste reacties op het nieuwe Portaal Burgerzaken maakten het congres ook deze keer tot een succes. Bezoekers van onze stand kregen een knuffel cadeau. Voor iedere uitgedeelde knuffel doneert Centric twee euro aan Stichting Doe Een Wens, in totaal duizend euro. Stichting Doe Een Wens vervult de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

WWW.CENtriC.Eu/mgBa Ronald Zijlstra Beleidsmedewerker NVVB

Erik Hartjes Beleidsmedewerker NVVB

Michiel Hofman Beleidsmedewerker NVVB

Ron van Troost Beleidsmedewerker NVVB

Arthur Dallau Directeur bureau NVVB

27


LOGO’S

Beursvloer

onze zilveren partner

Sdu Information Solutions

De NVVB heeft op 11 april 2013 de overeenkomst voor het zilveren partnership met Sdu Information Solutions ondertekend. Gezamenlijk streven we naar het verbeteren van de dienstverlening van de overheid met behulp van innovatieve informatie oplossingen. ‘De NVVB is een belangrijke strategische partner voor ons. We kijken uit naar een goede samenwerking.’ Aldus Jos van Leeuwen, directeur Sdu Information Solutions. Sdu Information Solutions weet als geen ander actuele informatie, thema’s en wet- en regelgeving te vertalen naar concrete dienstverleningsconcepten en informatie oplossingen. Logische informatiestromen met heldere en gevalideerde inhoud zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en instellingen in alle kanalen de juiste informatie krijgen.

Jacques de Lange, Procura ‘Al jaren zijn wij een bekend gezicht bij Burgerzaken. We zijn een van de organisaties die GBAsoftware leveren aan gemeenten. Ook leveren wij verkiezingsformulieren. Op dit congres krijg ik vooral vragen over de verkiezingen. Of we stemmachines krijgen? Ik antwoord dan dat de komst van de stemmachine nog veel tijd gaat kosten.’

Content is king again Als het gaat om het optimaliseren van uw dienstverlening is er een gouden regel: zorg ervoor dat de kwaliteit van uw informatie binnen de gehele keten is gewaarborgd. Van backoffice naar frontoffice, van werkproces tot loketinformatie.

Luud van Gendt, NCOD

Actuele content, op het juiste moment

‘We hebben aan het begin van de crisis een eigentijdse positie uitgerold. Detacheren en opleiden geïntegreerd. Hiermee komen wij naar de gemeenten, zodat zij niet meer naar ons hoeven te komen.’

beschikbaar, in de juiste systemen. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit in alle kanalen en in elke stap van het proces gewaarborgd is. En dat is precies waar VIND voor staat. Meer weten? Bel ons op (070) 378 09 00 of mail naar informationsolutions@sdu.nl.

Voor iedereen het juiste antwoord

2828

www.sdu-informationsolutions.nl

29


Beursvloer

Standhouders

Martijn van Engelen, Be Supported ‘Voor Burgerzaken detacheren we vooral mensen die werken in KCC’s, in de frontoffice of de receptie. Op het Congres Burgerzaken vergroten we ons netwerk en delen kennis met ambtenaren en andere standhouders. Zojuist besprak ik de uitbesteding van callcenters. Wij willen nu gaan onderzoeken of dit haalbaar is en of de dienstverlening dan beter wordt.’

Jos Hulst, Nederlandse Transplantatie Stichting ‘De gemeenten hebben zicht op hun inwoners. Iedereen moet wel eens langs het loket, bijvoorbeeld voor een paspoort of een huwelijk. Dat is een uitgelezen moment om mensen te attenderen op de mogelijkheid om orgaandonor te worden. Sommige gemeenten zijn daar wat terughoudend in. Door hier aanwezig te zijn hopen we de drempel bij gemeenten te verlagen om registratieformulieren uit te delen aan het gemeentehuisloket. Sinds kort kunnen mensen ook via de website www.transplantatiestichting.nl en een mobiele applicatie orgaandonor worden.’

De NVVB bedankt haar standhouders en sponsoren voor het mede mogelijk maken van een geslaagd NVVB Congres Burgerzaken 2013.

3030

31


Beeldschermcommunicatie met een dikke plus! TJOONER is dé totaaloplossing voor beeldschermcommunicatie. Narrowcasting - of digital signage maar dan veelzijdiger. TJOONER heeft alle expertise in huis: software

Kies generieke software voor een hoogwaardige dienstverlening.

met mediatheek en talloze design mogelijkheden, perfect passende hardware en advies & support op maat. U bepaalt zelf wanneer en wat er op schermen binnen én buiten uw gemeente te zien is. Een prachtig extra kanaal om effectief en gericht uw doelgroep te bereiken! Let’s Play!

Hoogwaardige dienstverlening vraagt naast een klantgerichte benadering ook om een goed functionerende informatievoorziening. JCC Software levert en implementeert werkende oplossingen op basis van gemeentelijke standaarden. Met onze bekende G-productenlijn dragen we bij aan een kwaliteit van vraaggerichte dienstverlening die “koning klant” waardig is.

TJOONER leer je niet kennen door erover te lezen. De veelzijdigheid van TJOONER kun je alleen maar ervaren. Maak daarom een afspraak voor een

G-ROOSTER Personeelsplanning Snel en eenvoudig de juiste medewerker op de juiste plek. Aan de receptie, achter de balies of bij de afdeling telefonie bijvoorbeeld. Door automatische signalen worden roosterfouten voorkomen en komt u snel tot een optimaal rooster. Medewerkers hebben via het online werknemersportaal 24/7 inzicht in hun meest actuele werkrooster. Bovendien is er de mogelijkheid tot het online aanvragen van verlof en ruilen van diensten.

G-BOS Klantgeleiding Bezoekers in goede banen leiden vanaf binnenkomst tot en met een vlotte afhandeling aan de balie. Wachtrijen worden tot een minimum gereduceerd en uw bezoekers worden sneller en efficiënter geholpen. In de BackOffice beschikt u over relevante informatie die uw prestaties inzichtelijk maken in termen van aantal bezoekers, (gemiddelde) wachttijden, afhandeltijden, normtijden, etc.

G-PLAN Afspraken & Reserveringen Gemeentebreed werken op afspraak. Alle afspraken in één overzichtelijk systeem. Een spreekkamer of vergaderruimte is eenvoudig bij de afspraak te reserveren. Vele controles voorkomen dubbele afspraken en koppelingen met achterliggende agendasystemen tonen u de beschikbaarheid van medewerkers. Een online afspraak met de juiste benodigdheden is snel gemaakt via de website van uw gemeente.

G-KAS Afrekenen Snel en secuur afhandelen van het gemeentebrede betalingsverkeer. Door de logische opbouw van G-KAS worden alle kashandelingen tot een minimum beperkt. Door koppelingen met uw GBA en financiële applicaties hoeven gegevens slechts één keer te worden ingevoerd. De voor G-KAS gecertificeerde IP betaalautomaat zorgt er bovendien voor dat transacties stabiel en snel worden afgerond.

vrijblijvende demonstratie bij u op locatie.

Pluspunten: • Optimaal gebruiksgemak • Talloze voorbeeldsjablonen • Aanpasbaar in huisstijl van uw gemeente • Makkelijk ontwerpen maken, eenvoudig te wijzigen • Volledige regie op tonen films, foto’s, tekst, RSS feeds • Centraal beheer van al uw beeldschermen • Koppelingen met externe bronnen • Alle expertise onder één dak

Uitgebreide informatie en klantverhalen? Kijk op www.jccsoftware.nl Powered by

www.tjooner.nl


Feestavond

Avondprogramma in La France - Oegstgeest In de bus naar Oegstgeest was er al voorpret. Eten, drinken, muziek, alles voor een gezellig avondje Burgerzaken lag in het verschiet. Om zeven uur druppelden de congresgangers de feestzaal in, op vertoon van een speciaal door ORIBI id-solutions aangemaakt pasje. Na binnenkomst was er de gehele avond gelegenheid om op verschillende locaties diverse hapjes te nuttigen. Crêpes, entrecote, pasta & pizza, voor ieder wat wils. Ook qua zaalverdeling kwam iedereen aan bod. Een rustig gesprek in de Orangerie, dansen op muziek van de DJ in de zaal ernaast, lekker hangen aan de bar om te genieten van een cocktail of lekker uit je dak in de zaal St. Trop waar de coverband VANGRAIL de zaal compleet uit zijn dak liet gaan.

3434

Raynaud, zanger van Vangrail, ‘We zijn nog steeds aan het nagenieten, we hopen dat jullie net zo hebben genoten als wijzelf. We hebben ontzettend veel lieve en leuke reacties gekregen. Nogmaals dank en tot snel’. De band Vangrail werd mede mogelijk gemaakt door de sponsorbijdrage van ‘Meneer Procura’, Jacques de Lange. Procura bedankt!

35


U

vraagt veel aandacht voor innovatie en gedrag van ambtenaren. Waarom? ‘Als we niet innoveren, verliezen we als overheid relevantie voor de burger. Er zijn bezuinigingen, de rijksoverheid legt meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en de samenleving beweegt. Als lokale overheid moet je meebewegen, bekende oplossingen werken niet meer.’ Waarom moet het roer om? ‘Ambtenaren zijn gewend om uit de wind te blijven en processen in te richten. Maar de samenleving is te fluïde geworden voor deze aanpak. Waar het nu om gaat is het zoeken naar en organiseren van spanning.’ Wat bedoelt u daarmee? ‘Van mijn ambtenaren verwacht ik dat zij kunnen omgaan met onzekerheid. De klassieke functieomschrijvingen waarin precies staat wie wat doet, volstaan niet meer. Volgens klassieke opvattingen is leiderschap iets voor managers. Maar tegenwoordig verwachten we ook leiderschap van iedere ambtenaar, tot de baliemedewerkers aan toe. Het gaat om persoonlijke ontwikkeling die moet aansluiten bij de ontwikkelingen om je heen.

‘Van mijn ambtenaren verwacht ik dat zij kunnen omgaan met onzekerheid.’ Hoe doe je dat? ‘Het begint met nieuwsgierigheid, de wil om te leren. Dit biedt in het begin weinig houvast. Een nieuwe uitdaging is als een donker bos waarin je geen uitweg ziet. Een ding weet je zeker: als je blijft staan kom je er niet uit. Ga daarom gewoon lopen, dan zie je vanzelf wel ergens een lichtje.’

Jan van ginkel

‘Ook de baliemedewerker is een leider’ Jan van Ginkel heeft als gemeentesecretaris de aandacht getrokken van lokale overheden. In Molenwaard haalde hij een streep door het gemeentehuis. In Schiedam preekt hij nu ook verandering. De vraag is wat hem drijft. ‘Bezuinigen helpt om opnieuw te kijken naar de werkelijkheid.’

3636

Wat betekent dit voor het gemeentelijk apparaat? ‘Dat de kracht en de kwaliteit van de uitvoering belangrijker gaan worden. Die herwaardering is reeds gaande. Op KCC’s lopen nu heel wat kennishouders rond. Het salaris van de gemiddelde KCC’er is hoger dan tien jaar geleden.’ Waar moet die opwaardering uit worden gefinancierd? ‘Uit automatisering van standaard dienstverlening. Of een paspoort nu door het Rijk of door Shell wordt geleverd, mij maakt dat niet uit. Als het maar werkt. Alles wat je bespaart op standaard dienstverlening, kun je investeren in persoonsgebonden dienstverlening.’ Begrijpen uw mensen dit verhaal? ‘Waar heeft hij het over, zo hoor ik regelmatig. Dat is juist goed, want die vraag geeft aan waar het schuurt. Dat betekent dat er beweging is.’ Wat zegt u dan tegen uw medewerkers? ‘Dat de kwaliteit van de dienstverlening twee keer zo hoog moet worden en de kosten ervan twee keer zo laag. Is dat doel bereikt, dan luidt de opdracht weer hetzelfde: kwaliteit omhoog, kosten omlaag. Het gaat me niet om de absolute getallen, maar de boodschap is dat kwaliteitsverbetering en kostenverlaging permanent zijn.’ Waar gaat dit toe leiden? ‘Dat de overheid wordt herkend als maatschappelijke partner. De overheid is van ons, dat moeten mensen gaan voelen.’

Lukt dat niet met de oude, vertrouwde manier van werken? ‘Die is gebaseerd op het ontwikkelen van visies, die we vervolgens uitvoeren. Maar dit kost te veel tijd en die hebben we niet meer. De veranderingen in de samenleving gaan te snel.’ Hoe organiseer je als manager de omslag op je afdeling? ‘Organiseer een gideonsbende die de spits afbijt. Zoek hiervoor ook mensen buiten de organisatie, bijvoorbeeld burgers. Daarna volgt het principe van zwaan kleef aan. Steeds meer mensen haken aan bij de veranderingen.’ Is dat alles? ‘Nee, je hebt wel de juiste voorwaarden nodig. Richting, om te zien bij welke maatschappelijke trends de overheid moet aansluiten. Ruimte om verantwoordelijkheid te nemen, relaties om verbindingen aan te gaan en rekenschap om te laten zien waar je het verschil maakt.’ Waar maakt de gemeente het verschil? ‘In persoonsgebonden dienstverlening, zoals schuldhulpverlening. Die vraagt om maatwerk, daar is je persoonlijke inzet vereist. Aan een paspoort en persoonsdata is niks persoonlijks.’

Naam Jan van Ginkel Functie Gemeentesecretaris Schiedam Sinds 15 september 2012 Opdracht Cultuurontwikkeling in de organisatie Vorige standplaats Gemeente Molenwaard ‘Wapenfeit’ Schafte het gemeentehuis in Molenwaard af

37


Colofon

Bedankt!

De NVVB Congresspecial 2013 is een speciale uitgave van de NVVB en staat geheel in het teken van het NVVB Congres Burgerzaken, gehouden op 17 & 18 april 2013 in Conference Centre Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. De NVVB Congresspecial 2013 kent een oplage van 3.000 stuks en wordt toegestuurd naar alle NVVB leden en bezoekers en standhouders van het congres. Het Nederlands Redactie instituut Henk Vlaming hvlaming@hetnri.nl 06-54213012 Jolien Alberdingk Thijm jathijm@hetnri.nl 035-6981790 Michèle Zwarts mzwarts@hetnri.nl 035-6981790

Het bestuur en het bureau bedanken u voor uw komst naar het NVVB Congres Burgerzaken 2013 en hopen u in 2014 weer te zien!

Het congres en de congresspecial werden mede mogelijk gemaakt door: Cees Meesters voorzitter 010-4172482 Simon Rijsdijk vicevoorzitter 06-23523765 Jan Cees Noord penningmeester 050-3677030 Ben Wilpshof secretaris 055-5801400 Dagmar Winkelhorst lid dagelijks bestuur 015-3804111 Gerrit Gerritsma voorzitter afdeling Friesland 058-2338424 Margriet van Angelen voorzitter afdeling Noord-Oost 0596-639911 Jeske Hoefman voorzitter afdeling Overijssel 0522-467555 Jan van den Hoorn voorzitter afdeling Gelderland 0341-259911 Jan Otten voorzitter afdeling Utrecht 030-2862026 LĂŠon Evers voorzitter afdeling Limburg 0475-359525 Eric Goossens voorzitter afdeling Noord-Brabant 076-5293027 Wim van den Berg voorzitter afdeling Zuid-Holland/Zeeland 010-2672692 Petra Kras voorzitter afdeling Noord-Holland 0299-452452 Arthur Dallau directeur bureau NVVB 06-47100048 Ronald Zijlstra beleidsmedewerker 079-3617747 Ron van Troost beleidsmedewerker 079-3617747 Michiel Hofman beleidsmedewerker 079-3617747 Erik Hartjes beleidsmedewerker 079-3617747 Sonja Moioli controller 079-3617747 Shareska Eduardo administratief medewerkster 079-3617747 Cynthia Prick management assistente 079-3617747 Vera Nugteren management assistente 079-3617747 Ed Venmans congres- en studiecentrum VNG 070-3738459 Cindy Knippenberg congres- en studiecentrum VNG 070-3738459 Annelies Simons congres- en studiecentrum VNG 070-3738459 Luuk de Vries congres- en studiecentrum VNG 070-3738459 Techniek Frans Pouw gemeente Utrecht 030-2862060 Monno Tuhumury gemeente Rotterdam 06-41247490 Fotografie Wiebe Kiestra Wiebe Kiestra Fotografie 06-53833040 Film Yoreh Schipper Y-register 06-24614871 Drukwerk Gerard van IJsselmuiden

Koninklijke Van Gorcum BV

0592-379570

Auteursrecht voorbehouden Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de NVVB, die daarvoor door de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk gemachtigd is. Verantwoording De NVVB Congresspecial wordt samengesteld onder de verantwoordelijkheid van het bureau van de NVVB. De inhoud van de NVVB Congresspecial en de meningen die daarin worden verkondigd, vertolken niet noodzakelijkerwijs het standpunt van het bestuur NVVB of het bureau NVVB.

3838

39


Het partnerschap waar u geen spijt van krijgt Voor een goed huwelijk is het fijn als je elkaar al wat langer kent. Dat geldt ook in het zakelijk verkeer. Daarom kiest PinkRoccade Local Government voor co-creatie. Op die basis worden onze moderne, efficiënte en betrouwbare Burgerzakenmodules ontwikkeld. Door nauw samen te werken met gemeenten sluiten bijvoorbeeld onze Burgelijke Stand apps perfect aan op de wensen van burgers en ambtenaren. Vanaf dit najaar maken de apps snelle en klantvriendelijke e-dienstverlening mogelijk. U bedient uw burgers met 24/7 selfservice, bereikt maximale effectieve en integrale dienstverlening en bespaart aanzienlijk op de kosten. De innovatieve oplossingen van PinkRoccade Local Government stellen gemeenten in staat hun maatschappelijke taken zo effectief en kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. We zetten in op slimmer en moderner ingerichte processen. Daadwerkelijke modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie is immers ons gezamenlijke doel. www.iburgerzaken.nl 40

Geef PinkRoccade Local Government uw jawoord!

Congres special web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you