Page 1

A járásokról tíz hónap múltán Dr. Dobos Róbertet, a Jászberényi Járási Hivatal vezetőjét az eddigi tapasztalatokról kérdeztük.

Tegyünk az egészségünkért!

Ők a kispálya bajnokai

Minden hónap első számában Egészség melléklettel jelenik meg lapunk.

Sportoldalunkon olvashatják a kispályás labdarúgó-bajnokság összefoglalóját a teljes tabellával.

Interjú a 3. oldalon

Összeállítás a 4-5. oldalon

Böngészhető a 8. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 45. szám (XXV./45.)

Újság

2013. november 7.

Emléktábla a szovjet parancsnoknak

Jászberény város lapja

Fejlődő, a jövőre nyitott város Jászberény önkormányzatának képviselő-testülete október utolsó napján rendkívüli nyílt ülésen három előterjesztésben foglalkozott az idei költségvetés állásával, módosításával, a jövő évi költségvetési koncepcióval. Ezekről kérdeztük Szabó Tamás polgármestert, természetesen előhozva a legújabb kormányzati döntést is a települések teljes adósságának átvállalásáról. halász

Különleges, szinte egyedülálló esemény zajlott városunkban november 4-én. Fél öt előtt gyülekeztek a tisztelgők az öreg laktanya bejáratánál, hogy emléktáblát avassanak egy szovjet tiszt emlékére, aki ellenségként érkezett hazánk földjére, de Jászberényben szinte otthonra lelt, és parancsnokként nem volt hajlandó rákényszeríteni akaratát a város lakosságára. Ezáltal szembekerült övéivel, és az emléktáblával megjelölt helyen agyonlőtték. A szovjet katonai temetőben névtelen katonaként alussza örök álmát. Farkas Ferenc Számos önkormányzati képviselő is tiszteletét tette, és fél ötkor Szatmári Antalné bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Taczman András diakónus megáldotta és felszentelte a szovjet tiszt emléktábláját, aki életét adta a város lakóiért. Elhangzott a Miatyánk és az Üdvözlégy, valamint az üdvösségvárás: Adj, Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Besenyi Vendel helytörténeti kutató emlékbeszédet írt a névtelen szovjet katonáról, s benne hangsúlyozta: „Népünk 1956-ban történelmet csinált, történelmet írt. Szinte egységbe forrva szembeszállt elnyomóival egy jobb és emberibb rendszerért, küzdött egy független Magyarországért. …Jászberényben az öreg laktanyában 1949 és 1957 között szovjet páncélos katonai alakulat állomásozott. Az alakulat tisztjei részben a városban laktak magánházaknál, részben pedig az 1939-ben épített Bem József utcai tiszti lakótelepen. A szovjet katonák és a városi lakosság között jó viszony alakult ki. A Táncsics Mihály utcában magazinjuk volt. A tiszti családok részére a város könyvtárában külön részleget alakítottak ki, ahonnan orosz nyelvű könyveket lehetett kölcsönözni. A tisztfeleségek helybeli varrónőkkel varrattak, a tisztek a kocsmában együtt szórakoztak helyi ismerőseikkel. A tiszti családok gyermekei együtt játszottak a környékbeli hasonló korú gyerme-

kekkel. Többen tőlük tanultak meg oroszul… 1956. október 23-a utáni napokban az alakulat parancsnoksága a város néhány objektumánál és a városból kivezető utaknál őrséget állított, és egyébként végezték rendes kiképzési feladataikat. A városi Forradalmi Tanács igyekezett jó kapcsolatot kialakítani velük…. A szovjetek kérték, a város biztosítsa a laktanya élelemmel, villannyal és vízzel való ellátását, valamint azt, hogy a városon keresztül a gyakorlótérre kijuthassanak. A tanács a kért ellátást biztosította, de tiltakozik az ellen, hogy a szovjet csapatok kiképzése céljából átvonuljanak. Végül megegyeztek abban, hogy a szovjetek a városon való átvonulást mérséklik… Megállapodtak abban is, ha a szovjetek rendzavaró vagy bujtogató magyar személyt fognak el, azt átadják a magyar hatóságoknak. Viszont ha a nemzetőrök szovjet katonákat találnak ittas állapotban vagy rendzavarás közben, átadják a szovjet parancsnokságnak. Sőt a közös járőrözés gondolata is felmerült a november l-jei városházi megbeszélésen. Másnap dr. Altordai Sándor nemzetőrparancsnok folytatott tárgyalást a szovjet laktanyában. A lakosság megnyugtatása érdekében kérte, hogy a városból ki-bemenő utak ellenőrzésére felállított útzárakat szüntessék meg. A szovjetek a kérést teljesítették. És elérkezett 1956. november 4-e. Ezen a napon hajnalban az ország-

ban levő szovjet csapatok megkezdték Budapest és az ország elfoglalását. A Jászberényben állomásozó szovjet katonai alakulat passzív maradt. Ezért a parancsnok életével fizetett. Dél körül Bajáról helikopteren érkezett egy kommandó, és a laktanya udvarán kivégezték. Idegen szovjet katonai alakulat érkezett Jászberénybe, a laktanya parancsnoka hiába érvelt, hogy a jászberényiek barátságos népek, itt nincs fegyveres ellenállás. Tudta, hogy mi a helyzet a városban, azonban mivel nem teljesítette a parancsot, halálra ítélték, s azt azonnal végrehajtották. Egyébként valamennyi visszaemlékező egybehangzóan állítja, a laktanya parancsnoka azt mondta, nem lövet azokra az emberekre, akiknek gyermekei és az ő gyermekei együtt játszanak. Jászberény 1956os hőseinek emlékhelye a mai napon új emléktáblával bővül, egy névtelen szovjet katona emléktáblájával. Sírja szovjet temetőben látható… Felirata magyarul: Névtelen szovjet katona – 1956. Nevét nem tudjuk, de a mi szempontunkból ő is hős, Jászberény 1956-os hőse, mártírja, a mi hősünk. Emléktáblája méltó helyre került, oda, ahol kivégezték. Élete árán betartotta ígéretét.” Ezután Juhász Dániel alpolgármester közreműködésével megtörtént az emléktábla leleplezése, majd koszorúzás következett. A város önkormányzata, több 56-os szövetség, szervezet helyezte el az emlékezés és a megbecsülés virágait. A nemzetőrség nevében Egressy Gábor dandártábornok koszorúzott. Mától kezdve másként ünnepeljük a gyásznapot, hiszen tudjuk, városunkban is volt valaki a szovjet oldalon, aki együtt lélegzett a várossal. Az ünnepség záró akkordjaként elhangzott a Szózat… (Sárközi János felvételei)

A háromnegyed éves költségvetési látlelet nem annyira izgalmas, mint a féléves, amikor még jelentősen be lehet avatkozni, ha kell. Mégis, mi az eredője az előterjesztésnek? Az idei költségvetés a terveknek megfelelően alakul. Van elmaradás pillanatnyilag a saját bevétel tekintetében, de

semmi olyan elem nem mutatkozik, ami veszélyeztetné a gazdasági év sikeres befejezését. Ha nem baj, akkor lépjünk is tovább, a jövő évi költségvetéshez. Ön parlamenti képviselő is, van rálátása az önkormányzatok finanszírozására. Röviden bemutatná olvasóinknak az országos terveket? Mégiscsak ez alapján készülnek a helyi rendeletek. A helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot biztosít. Jövőre az önkormányzatok finanszírozása a 2013.-tól bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. (Folytatás a 2. oldalon.)

Pályázatot nyert a kórház Sikeres pályázati projekt megvalósítása vette kezdetét októberben a Szent Erzsébet kórházban. Az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok megvalósítása a kistérségekben című pályázat menedzserei szerda délután a kórház ebédlőjében ismertették az érdeklődőkkel a projekt költségvetését és programját. Kárpáti Márta Nagy örömre ad okot, hogy közösen ünnepelhetünk egy olyan projektet, amire huszonnégy éve várunk. Végre kaptunk egy olyan lehetőséget, mellyel

a népegészségügy érdekében valóban tudunk élni – fogalmazott a jelenlévők, a Jászság szinte valamennyi polgármestere, élükön Gergely Zoltán Jászárokszállás, Pócs János Jászapáti, valamint Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru elöljárói, civil szervezetek képviselői, kórházi dolgozók, önkormányzati képviselők, média munkatársak köszöntésének elhangzását követően dr. Csiki Zoltán kórházigazgató. Dr. Farkas Erzsébet projektmenedzser ismertette a nyertes pályázat pénzügyi és szakmai hátterét, a vállalt kötelezettségeket. (Folytatás a 4. oldalon.)

Mikulásunk ismét Csángóföldre látogat Immáron negyedik alkalommal szervezi meg Kocsán László többekkel a Csángó Mikulás néven futó adománygyűjtő akciót. A cél, hogy a Csángóföldön élő gyermekek karácsonyát emlékezetesebbé tegyük az apró ajándékokkal. Csík Flóra Kocsán László által vezetett sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is szeretnék tovább erősíteni a már meglévő barátságot a gyimesfelsőloki testvérvárossal. Közel 350 gyermek várja a Jászberényből induló Mikulást, aki a ruháktól elkezdve, a könyveken át, sokféle ajándékot visz a rászorulóknak. Az ajándékok átadása megható ünnepség keretein belül zajlik, amit már a reg-

geli órákban hatalmas érdeklődéssel és izgatottsággal várnak az apróságok, hiszen pontosan tudják, hogy ekkor övék a főszerep. Az ezer kilométerre élők számára minden adomány hasznos lehet. Tavaly főként könyvekkel és iskolaszerekkel felpakolva érkezett a segítő csapat. Idén viszont nincs konkrét kikötés, lényeg, hogy minél több ajándékot adhassanak át. A csomagokat a Jász Trió tévé Bercsényi út 5. szám alatt lévő székházába várják december 2-ig. A csomagolás szabadon választott, de a cipős doboz tűnik a legcélszerűbbnek, mert az már a korábbi években bevált. Fontos a csomagoláson feltüntetni, hogy milyen nemű és hány éves gyereknek szánják a meglepetést. (Folytatás a 6. oldalon.)


Önkormányzat / Fórum

2. oldal

Szomszédok egymásért a négyes kerületben Tisztelt négyes számú választókerületi lakók! A Szomszédok Egymásért Mozgalmat bemutatjuk kerületünkben is. Aki nem tudott eljutni október 26-án a moziba a SZEM program indítójára, de szeretne tenni a környezete és önmaga biztonsága javításáért, azt kérem, hogy jöjjön el, és hallgassa meg a szakemberek előadását! A program ismertetésének helye: Gazdakör Székháza, Árpád utca 14. A fórum ideje: november 12. (kedd) 1 óra Meghívott előadók, vendégek: • Körei-Nagy József rendőrkapitány, • Ferencvári Csaba, a Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke, • Nagy András városkapcsolati tanácsnok A programhoz csatlakozók a helyszínen átvehetik a mozgalom tábláját és matricáját. Tegyünk együtt azért, hogy biztonságosabb körzetben, városban élhessünk! Tamás Zoltán a 4-es számú vk. képviselője

Felhívás a Neszűr ingatlantulajdonosaihoz Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a Neszűrben kialakult helyzet megoldását, így ez év tavaszán az ott lévő gondozatlan, évek óta elhanyagolt területek felmérésébe kezdtünk, hogy hosszú távú projektet valósíthassunk meg az ottani állapotok rendezésére. Az ingatlanok tulajdonosait több törvényi kötelezettség is terheli, melyek betartását a hatóságok rendszeresen ellenőrzik, így a 2007. évi/CXXIX. Trv. 4-6.§ által előírt hasznosítási kötelezettség, a 221/2008. (VIII.30) Korm. rendelet a parlagfű elleni védekezésről, illetve a 2012. évi CLXXXV. trv. a hulladékokról. A felmérések során sokan éltek a lehetőséggel, hogy – mivel a fenti kötelezettségeiknek eleget tenni nem

tudnak vagy egyéb okból vált terhessé számukra az ingatlan – zártkerti földjeiket térítésmentesen ajánlják fel a város önkormányzata számára. A jövőben az önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani, hogy a térítésmentes felajánlás lehetőségével minden neszűri ingatlantulajdonos élhessen. A fennálló helyzet mielőbbi és megnyugtató rendezése közös érdekünk, melyben az önkormányzat hathatós segítséget kíván nyújtani az ott élőknek és a terület tulajdonosainak egyaránt. Az ingatlan felajánlással kapcsolatos ügyekben bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal munkatársa, Gáspár Csaba ad a 20/495-1888-as telefonszámon. Jászberény Város Polgármesteri Hivatala

Értesítjük Jászberény város és a térség lakosságát, hogy november 9-én (szombaton) országos állat- és kirakodóvásár lesz. A vásár helye: Jászberény, Szelei út. Nyitvatartás: reggel 6-tól déli 12 óráig. Állatok vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással hozhatók be! Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Kommunális Ágazata

Szabó Tamás költségvetéséről, az elmúlt három évről és a jövőről

Fejlődő, a jövőre nyitott város legyen Jászberény (Folytatás az első oldalról.) Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is „finomhangolásra”, igazításra szorul, melyet már 2013-ban is megtett a kormányzat. A feladatátrendeződést követő „finomhangolás” megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat központi költségvetési támogatásaiban. Mit jelent ez a finomhangolás a gyakorlatban? Ennek részletezése szétfeszítené ennek az interjúnak a kereteit, így csak kiemelek néhány sokakat érintő elemet: A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, ugyancsak önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A héten megszületett a döntés a települések teljes hitelállományának átvállalásáról. Mit jelent ez esetünkben? Ez év első felében megvalósult az önkormányzati hitelek állami konszolidációja. Jászberény esetében az eredetileg tervezett 40 %-os hitelátvállalás helyett 50 % átvállalására került sor, így a fennmaradó hitelállomány nagysága az idei évfordulóval 1 308 millió forint lenne. Most a további, teljes hitel konszolidációról született meg a döntés. Ennek részletei pontosan még nem ismeretesek, de természetesen kedvezően érinti városunk gazdálkodását, az elkövetkező években százmilliós adósságszolgálattól mentesülünk, amit gazdaságfejlesztésre, városfejlesztésre fordíthatunk. Ez a tény tehát jelentős mértékben növeli az önkormányzat működési és városfejlesztési mozgásterét.

Nincs pozícióharc – Teljes bizalom Pócs Jánosnak Szabó Tamás polgármester, FelsőJászság országgyűlési képviselője pénteken fél tizenkettőkor a Fidesz Táncsics utcai előadótermébe invitálta az újságírókat. Előzetesen napirendet nem hirdetett, de miután az MTI is beharangozta az eseményt, Jászberény médiumai gyakorlatilag teljes számban képviseltették magukat. Fontos, de nem meglepő hírt hallhattunk. h. l. Az ugyanis a helyi hírek között úgy, ahogy eligazodó érdeklődő ember számára köztudott, hogy a Fidesz a 2014es országgyűlési képviselői választásokon a két településsel kibővült, immár egységes jászsági választókerületben Pócs Jánost állítja csatasorba. A mostani bejelentésnek két tény adott aktualitást. Az egyik, hogy a Fidesz belső döntési mechanizmusa szerint az alapszervezetek joga a képviselő-ajánlás, ami a választókerület mind a húsz, Fidesz alapszervezettel rendelkező településén lezajlott. A legutóbbi éppen szerdán este Jászberényben, ahol ugyanúgy, mint a többi helyszínen, Pócs Jánost ajánlotta a tagság. Erről Szabó Tamás mint a párt jászberényi elnöke adott tájékoztatást. A másik ok részben a múltban keresendő. Nem messze, csak 2010 körül, amikoris éppen a berényi Fidesz

alapszervezet hullott szét darabjaira, sőt központi beavatkozással feloszlatták és újjászervezték. Utólag szemlélve számukra nem volt ez rossz ómen, mert választási győztelem követte a megújulást, de a hasonló esetet nem szeretné megismételni a párt. Ebből a szempontból hangsúlyos Szabó Tamás kijelentése, hogy a Fideszben nincs semmilyen pozícióharc, nincs ellenérzés és ellenkampány Pócs János személye ellen. Bizonyítékként Szabó Tamás nyilvánossá tette a szavazati arányokat: minden helyen, itt Jászberényben is egyöntetű, száz százalékos Pócs János képviselő-jelölti támogatottsága az alapszervezetek tagsága részéről. Más megközelítésben: 2010-ben széthúzás volt a helyi Fideszben, most pedig mindenki Pócs János 2014-es győzelmét támogatja, azért dolgozik.

2013. november 7.

Szabó Tamás nem rejtette véka alá, hogy csak azért emeli ki ezt a tényt, mert a fentiekkel ellentétes, teljesen megalapozatlan híresztelések kaptak szárnyra internetes portálokon. Ezekkel ellentétben úgy vélte, hogy a Fidesz által vallott értékeket Pócs János tudja a legjobban képviselni a következő Parlamentben és itt a Jászságban is. Szabó Tamás ironikusan megjegyezte: érti, hogy az előző, 2010-es választások másnapján megkezdődött az újabb választási kampány, „tudjuk, látjuk, éljük”. A Fidesz mégis az építkezésre, a kormányzásra, itt helyben a város vezetésére koncentrál. Eljön az ideje év végén, következő év elején annak is, hogy a mostani ajánlás alapján a párt országos választmánya döntést hoz a jelöltekről, s onnantól hivatalosan is képviselő-jelöltekké válnak. A párt kampánya is a teljes jelöltlista elfogadása után indul majd el hivatalosan. Ezt a visszafogottságot szimbolizálta, hogy a sajtótájékoztatót egyedül Szabó Tamás tartotta. Befejezésül a polgármester felidézte Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i gondolatát, miszerint az előttünk álló választást nem a kormány, hanem a politikáját, céljait támogató tömegek nyerhetik meg. Ennek érdekében a sajtó útján is invitált mindenkit, aki itt helyben segíteni szeretne ebben a munkában, hogy jelentkezzen bátran. Szíves fogadtatásra talál.

Iskolaváros vagyunk. Érintőlegesen volt már róla szó, de például milyen lesz jövőre ezen a területen az állami támogatás? Az alap- és középfokú oktatás területén a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását az állam átvállalta. A pedagógus életpályamodell bevezetése miatt jelentősen nő az óvodai bér és járulék központi támogatása, emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Az iskolák üzemeltetését (rezsiköltségek, felújítás, technikai személyzet bére) a vagyont tulajdonló önkormányzatok a saját bevételeikből oldják meg. Az iskolaüzemeltetési feladatellátás Jövőre kettéválik. Az üzemeltetetéssel, karbantartással kapcsolatos feladatok egy része átkerül a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.-hez. Ide kapcsolódik, hogy önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. Ha három év alatt jól ismertük meg polgármesteri hitvallását, akkor jövőre is a költségvetés középpontjába kerül a város- és intézményüzemeltetés… Az idei költségvetésben már érdemben növeltük a városüzemeltetés forrásait. Több, ezen területhez tartozó új programot építettünk be a költségvetésbe, így jelentős összegeket költöttünk új, városképbe illő utcabútorok, buszmegálló-felépítmények beszerzésére, illetve ezekben a napokban zajlanak az őszi belterületi növénytelepítések. Jövőre is fontos célunk, hogy megőrizzük a városüzemeltetésre fordítható költségvetési forrásokat. Az elmúlt évek nagy, országos jelentőségű intézmény-fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatás szervezési és ellátási átalakítása után kialakult, illetve 2014. január elsejével véglegesen kialakul az intézményüzemeltetés és fenntartás önkormányzati rendszere. Minden lépésünket az vezérelte és vezérli, hogy tiszta viszonyokat teremtsünk a városi tulajdonú intézmények üzemeltetése területén. Feladatunk 2014-ben is a biztonságos fenntartás és üzemeltetés, a különböző partnerekkel való együttműködés. Engedjen meg a költségvetés egészéhez képest két, látszatra részletkérdést. Az egyik a közmunka helyzete. Több városüzemeltetési feladatba tudtuk bevonni ebben az évben is a közmunkásokat. Célunk a városüzemeltetésben az elért eredmények megtartása, egyes területeken pedig a további előrelépés. 2014-ben a közmunkaprogramon belül a városüzemeltetés mellett szeretnénk a résztvevőket bevonni mezőgazdasági munkákba is, illetve szándékunkban áll egy betonelem gyártó program elindítása is. Szeretnénk, ha a város a téli időszakban is tudna közmunkásokat foglalkoztatni. A másik kérdés, lesz-e jövőre adóemelés a vállalkozóknak, illetve a magánszemélyeknek? A gazdasági szereplők optimista várakozásai mellett is fontos a megfontolt, biztonságos bevételtervezés, így az idei évi adóteljesüléssel megegyező mértékű adóbevétellel tervezünk 2014-ben. Adómérték emelést egyetlen helyi adó esetén sem tervezünk. A magánszemélyeket érintő kommunális adó terüle-

tén pedig adócsökkentésre készülünk jövőre, mikor is a 0 Ft-os adókulcs határát 70 m²-ről 100 m²-re kívánjuk kiterjeszteni. Ezzel több, mint háromezer jászberényi állandó lakhelyű ingatlantulajdonosnak szűnik meg ezen adónem tekintetében a helyi adófizetési kötelezettsége jövőre. Úgy gondoljuk, hogy a helyi adórendszer átalakítása után olyan évek következnek, melyekben érvényesül az adórendszer kiszámíthatósága, tervezhetősége és stabilitása. Ez a koncepció a ciklus negyedik éve előtt született meg. Jelentett ez valami plusz indíttatást az előkészítés során? 2010 késő őszén azt mondtuk, hogy a város nemcsak földrajzi keret és épületek összessége, hanem 27.000 jászberényi polgár közössége. Tisztelnünk kell a múltat és úgy építeni együtt ezt a város-közösséget, hogy a következő generációknak egy fenntarthatóan fejlődő, a jövőre nyitott város legyen Jászberény, így tudjuk örökül hagyni. Az elmúlt évek költségvetései és az azokat megalapozó koncepciók célja a 2010 nyarán elfogadott, a választáson bizalmat kapott városfejlesztési program évekre lebontott megvalósítása volt. Az első bő két év a struktúrák átalakításával és az önkormányzati rendeletek megújításával telt. Így jött létre két korábbi közintézmény átalakításával a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft., így alakult át a városi tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése, így lett az Állatkert üzemeltetése a JVV Zrt. feladata. A Jászberényi Járási Hivatal létrejötte is sok változást hozott a polgármesteri hivatal és az ügyeiket intéző jászberényiek életében. A jövő év nálunk cikluszáró, az Unióban cikluskezdő év. Ez is megjelenik a koncepcióban? Valóban ez a helyzet. Tulajdonképpen már ebben az évben elkezdődött a felkészülés a 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklus fejlesztési programjaira, mely 2014-ben komoly és konkrét tervező munkát fog jelenteni majd minden területen. Mindez azt a célt szolgálja, hogy Jászberény élni tudjon a lakosságszáma, kistérségi központi szerepe és országosan is jelentős gazdasági potenciálja alapján őt megillető forrásszerzési lehetőségekkel. Ennek érdekében a jövő év egyik fontos prioritása kell, hogy legyen a nagyszámú projektterv és megvalósíthatósági tanulmány, illetve engedélyes terv elkészítése. Mindezt tettük és tes�szük stabil, fenntartható pályán tartott pénzügyi és költségvetési politika mentén. Hiszünk ezen politika sikerében, hisszük, hogy a város többsége egyetért a megfogalmazott közös célokkal és a megvalósítás gyakorlatával. 2014 egyszerre jelent számvetést négy év munkájával és alapozza meg a következő évek fenntartható pályán mozgó, racionális, közösségi érdekek által vezérelt várospolitikáját.


Interjú

2013. november 7.

3. oldal

Dr. Dobos Róbert a járási hivatalról, feladatokról és visszaigazolásokról

Az együttgondolkodás átlendít minket a nehézségeken Tíz hónappal ezelőtt alakultak meg a járási hivatalok. Sok várakozás és aggodalom kísérte az első lépéseiket. Kilenc hónap múltán, egy emberi élet kihordási ideje tájékán kezdtük az egyeztetést dr. Dobos Róberttel, a hivatal vezetőjével, hogy leltárt készítsünk. Halász Lajos Milyenek a járási hivatal eddigi tapasztalatai? Nos mint azt korábban már több plénum előtt is elhangzott, a járási hivatalok létrehozásának célja, hogy egy területi szinten működő, hatékony, ügyfélközpontú államigazgatási struktúra jöjjön létre az országban. Természetesen lényeges szempont volt az is, hogy az ügyek elintézése a lakosság vagy bármely más érintett ügyfélkör számára folyamatosan mind egyszerűbbé váljon. Így adott esetben ennek az egyszerűsödésnek a jegyében megvalósul egy olyan általános „ügymenetmodell”, amikor az ügyfeleknek nem kell szabadságot kivenniük, egész napot utazniuk vagy órákat várakozniuk az ügyeik intézése érdekében. Az új kialakítás végső célja pedig az – az eddig elmondottakkal összefüggésben –, hogy az állampolgárok lehető legnagyobb számú hatósági ügyet tudják egy helyen érdemben elintézni vagy elindítani. Számolnak a lakossági visszajelzésekkel? Tapasztalataink és az ügyfelek visszajelzései alapján elmondható, hogy a fenti célok megvalósulni látszanak. Az ügyfelek pozitívan fogadják, hogy ügyeiket minden településen egységes színvonalon, ügyfélbarát módon és időben tudják intézni. Különösen sok pozitív visszajelzést kapunk a kisebb településekről, ahol ügysegédeink segítő, empatikus magatartása révén olyan ügyeket is el tudnak intézni az állampolgárok, amelyekért eddig a közeli városokba, esetleg Szolnokra vagy Jászberénybe kellett utazniuk. A hétfői este hat óráig tartó ügyfélfogadást például nagyon kedvezően fogadták, mint ahogyan azt is, hogy az ügyeiket immár ebédidőben is folyamatosan tudják intézni. Mondjon egy olyan példát is, amiben változtatni szeretnének az ügyfelek… A gépjármű-ügyintézéssel kapcsolatosan pedig mind a magán ügyfelek, mind az autókereskedők részéről kaptunk már visszajelzést arra vonatkozólag, hogy talán szerencsésebb lenne ezt a területet valamilyen formában megerősíteni annak érdekében, hogy az eddigieknél is több kérelmet tudjunk befogadni, illetve hogy a már befogadott kérelmeket az eddigieknél is gyorsabban tudjuk elintézni. Munkatársaink az eddigiek során is az ügyintézési határidőket, az ügyfelek érdekeit és a hatályos jogszabályi előírásokat szem előtt tartva a lehető legtöbb kérelmet igyekeztek befogadni, de mint minden struktúra ez is tovább alakítható, jobbítható. Így hát a visszajelzésekre valamint a saját szakmai tapasztalatainkra alapozva már megtettük azokat a személyi kérdéseket érintő lépéseket,

amelyek várhatóan meg fogják hozni a kívánt eredményeket annak érdekében, hogy ezt az igazgatási területet valóban hatékonyabbá, ügyfélközpontúbbá tudjuk tenni. Egyértelmű a hivatal illetékességi köre? Hazánkban ez év január 1-jétől 198 járási hivatal kezdte meg működését, ezek közül egyik a jászberényi. Minden járási hivatal meghatározott településekre kiterjedő illetékességgel látja el a hozzá delegált feladatokat. Így a Jászberényi Járás esetében a hivatal Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek és Pusztamonostor településeire kiterjedő illetékességgel, ahol az ellátott lakosok száma 51.888 fő. Hogyan épül fel a Járási Hivatal immár véglegesen? A Jászberényi Járási Hivatal székhelye Jászberény, Szabadság tér 16. szám alatt található, ahol Hatósági Osztály, Okmányirodai Osztály és Működést Támogató Osztály működik. A járási hivatalhoz, a jegyzőtől átkerülő ügykörök legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így az Okmányirodai Osztály végzi a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással, közlekedési igazgatással, egyéni vállalkozással, vezetői engedéllyel és mozgássérült parkolási igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat. A Járási Hivatal Hatósági Osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, kommunális igazgatással összefüggő feladatok, a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek. Szabálysértési hatósági hatáskörben 2013. január 1-jétől, szintén a járási hivatal Hatósági Osztálya jár el. A törzshivatal részét alkotja még a Működést Támogató Osztály, amely közreműködik a járási hivatalvezető, a járási hivatal és a járási szakigazgatási szervek funkcionális feladatainak végrehajtásában; nagyon leegyszerűsítve az ügyiratkezelésben. Ide tartoznak a szakigazgatási szervek is… Mindezeken túl a Jászberényi Járási Hivatal részeként öt szakigazgatási szerv így Járási Földhivatal, Járási Gyámhi-

www.berenycafe.hu

vatal, Járási Munkaügyi Kirendeltség, Járási Népegészségügyi Intézet és Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal is működik. Ezek a szakigazgatási szervek önálló szakmai felelősséggel, kiadmányozási jogkörrel és szakmai vezetővel látják el a feladatukat, de a január 1-jét követő változások folytán immár a járási hivatal részeként. Az itt dolgozó munkatársainkkal/ munkatársnőinkkel együtt egyébiránt mintegy százhúsz kormánytisztviselő segítségével igyekszünk a jogszabályi előírásokból ránk háruló feladatokat ellátni adott esetben az egész Jászság területén. Igen, nem tévedés, az egész Jászság területén, ami nem ellentmondás a korábbiakban az illetékesség kapcsán elmondottakhoz képest, ugyanis a szakigazgatási szerveink – a gyámhivatalt kivéve – az egész Jászság területén kifejtik a napi tevékenységüket. A Jászberényi Járási Hivatal illetékessége azonban alapvetően az, amit korábban elmondtam, de a szakigazgatási szerveink esetében ez ennyiben más.

Úgy gondolom, hogy a járási hivatal elhelyezésére szolgáló – önkormányzatok által átadott épületek, épületrészek, állami tulajdonú ingatlanok – alapvetően megfelelő elhelyezést biztosítanak az elvégzendő feladatokhoz. Ugyanakkor ezek az épületek tekintettel arra, hogy több településen találhatóak, a helyi sajátosságoknak és az önkormányzatok eltérő lehetőségeinek köszönhetően egymástól eltérő műszaki állapotban vannak. Mindhárom okmányiroda a városok központjában van, és kön�nyen megközelíthető. A jászfényszarui kirendeltségünk – a közelmúltban megvalósult nagyszabású központi pályázati forrásokból is finanszírozott önkormányzati beruházásnak köszönhetően – rendkívül szép és komfortos lett, azonban Jászárokszálláson és Jászberényben hosszabb távon mindenképpen szükséges lenne különböző épületen belüli átalakításokat, felújításokat elvégezni, így például egy optimális nagyságú ügyféltér kialakítása céljából. A államigazgatást érintő további változási folyamatok jegyében ezek a felújítások, átalakítások várhatóan meg fognak valósulni és bízom benne, hogy az elkövetkezendő években lesznek még olyan, adott esetben európai uniós pályázati források, amelyek lehetővé teszik majd a magyar államigazgatás további korszerűsítését. Megfelelő-e már a hivatal eszközállománya? Meglátásom szerint minden szükséges technikai eszköz a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy munkánkat megfelelő színvonalon, pontosan és zökkenőmentesen tudjuk végezni. A feladatellátás színvonalának további emelése és gördülékenyebbé tétele azonban egy folyamatos célkitűzésünk, ami esetenként természetszerűleg maga után von az in-

„Folyamatosan szem előtt tartjuk a jó stílus, a hatékonyság, a szakmai minőség és az ügyfélközpontúság értékeit.” Jászberényen kívül Jászárokszálláson (Árpád tér. 1.sz.) és Jászfényszarun (Szabadság tér. 1.sz.) állandó kirendeltségeket működtetünk, ahol az okmányirodai osztályunk, a hatósági osztályunk és a gyámhivatalunk munkatársai helyben intézik a lakosság ügyeit. Ugyanakkor a járási hivatalok – a már említett célkitűzések jegyében – a kérelmek befogadásán és a széles körű tájékoztatáson keresztül valamennyi településen elérhetővé kívánják tenni az általuk ellátott ügytípusokat. Ennek érdekében Jászjákóhalmán, Pusztamonostoron, Jászágón, Jásztelken, Jászfelsőszentgyörgyön és Jászboldogházán pedig a hét meghatározott napjain ügysegédeink fogadják az ügyeiket intéző lakosokat a helyi polgármesteri hivatalok épületeiben. A Munkaügyi Kirendeltségünk pedig immár Jászapátin és Jászladányban is tart kihelyezett ügyfélfogadást. Elégedett-e a hivatal elhelyezésével?

formatika területén is egyfajta többlet eszközigényt, ill. egyéb változtatásokat. Ezeket a felvetéseinket természetesen mindig jeleztük és jelezzük az illetékes informatikus kollégáinknak, akiknek a segítségével eddig is mindent sikeresen meg tudtunk oldani. A járási szinten felmerülő igények kielégítése céljából egyébként jelenleg is folyamatban van egy pályázati forrásokból finanszírozott központi eszközbeszerzés. Számos dologról beszélhetnénk még, de minden nem fér el egy interjú keretei között. Van, amit kötelező megkérdezni Öntől. Hogyan látja, milyen a járás munkaerőpiaci helyzete? A Jászság mint kistérség fontos szerepet tölt be a megyénk gazdasági életében. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a megye összes nettó árbevételének 68�%-a a jászberényi kistérség vállalkozóitól származik. A Jászberényi Járás kilenc településén jelenleg 1985 fő a regisztrált álláskeresők száma: ebből az alap-

A Jászság új hírportálja

fokú vagy az annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 42�%. Középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 53�% és 5�% a nyilvántartott felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők mutatója. Az elődleges munkaerőpiac szereplői között több, országosan, sőt nemzetközi szinten is ismert és elismert igen jelentős cég működik Jászberényben, akik – a számos igen jó kondícióval rendelkező kis és középvállalkozással együtt – működésükkel nagy részben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Jászságban pillanatnyilag 7 és 8�% között mozog az álláskeresők aránya. Ez, azt gondolom, egészen kiváló adat, különösen ha megnézzük az ország számos nehezebb helyzetben lévő kistérségét. Mindehhez természetesen nagymértékben hozzájárult több egyéb tényező is. Így például az, hogy Jászfényszarun a megyében az elsők között hoztak létre ipari parkot, ahová mind a mai napig újabb és újabb vállalkozások érkeznek, miközben ezzel egyidejűleg folyamatosan fejleszt az ipari park legnagyobb cége, a Samsung Electronics Magyar Zrt. is. Fontos szerepet tölt be a munkaerőpiaci és a gazdasági helyzet javításában a Jászárokszállási Ipari Park is, ahol az ott működő cégek több mint háromezer főt foglalkoztatnak. Tehát jól látható, hogy a Jászság a munkaerőpiac és a foglalkoztatottság tekintetében egészen kiváló helyzetben van, amelynek úgy vélem mindnyájunknak örülni kell. Ezzel együtt, aki munka nélkül van, kevésbé örül az imponáló statisztikáknak. Természetesen mindezeken túl a másodlagos munkaerőpiac szereplőit is igyekszünk a lehető legnagyobb körültekintéssel kezelni. A járás kilenc településén jelentős, mintegy 572 fő foglalkoztatása valósul meg közfoglalkoztatás keretein belül, bízva abban, hogy ezzel a jelentős létszámmal számos, a közösségek számára is hasznos munkálat, feladat kerül majd kivitelezésre. Végezetül kérem, avasson be bennünket a hivatal további közeljövőbeli feladataiba! Nos esetünkben – a leendő kormányablakok megnyitására való felkészülésen túl – a közeljövő feladatai egyben a jelen feladatai is, hiszen a korábbi kérdésénél kifejtett célkitűzéseink mentén folyamatosan szem előtt tartjuk a jó stílus, a hatékonyság, a szakmai minőség és az ügyfélközpontúság értékeit. Ez természetesen rám ugyanúgy vonatkozik, mint a munkatársaimra és a munkatársnőimre. Őszintén azt gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas gyakorlótere az életnek, ahol a munkatársaktól és az ügyfelektől egyaránt rengeteget tanulhatunk. Kétségkívül nem könnyű feladat, egy igazi nagy kihívás ez mindnyájunk számára, de a kitartás, a közös munka, az együttgondolkodás átlendít minket a nehézségeken. Ebben egészen biztos vagyok. Nyilvánvaló, hogy ezért valamennyiünknek tenni kell, de ahogy azt mondani szokták az életben semmit nem adnak ingyen.

Friss hírek Írásaink bővebben Kép- és videógaléria Az újság eddigi lapszámai


Egészség

4. oldal

2013. november 7.

Preventív pályázatot nyert a kórház Egészséges köntösben (Folytatás az első oldalról.) A 2012. év folyamán benyújtott pályázaton 123.541.686 forintnyi összeget sikerült elnyernünk. Dr. Csiki Zoltán kórházigazgató és Piroska Miklós gazdasági igazgató 2013 augusztusában írták alá a kötelezettség vállalási nyilatkozatot, mely szerint a támogatásból 56 millió rendezvényszervezésre, 12 millió tudatformálásra, 7 millió épület felújításra, 9,3 millió külső asszisztenciára, valamint bér és járulékkülönbségek rendezésére, szakirodalom beszerzésére fordítható. A kötelezettség szerint egészségfejlesztési irodát kell megvalósítani, melynek kialakítása ideiglenes helyszínnel a gyermekosztály földszintjén már megtörtént. Az október 1-jétől két fő munkatárssal működő iroda tevékenységi körébe tartozik többek közt a kistérség egészségmegőrző koordinációja, összekötő kapocsként funkcionál a járóbeteg-ellátás és a civil szervezetek között. Beszámolója végén a projekt megvalósulásának lehetőségéért dr. Farkas Erzsébet köszönetet mondott munkatársainak és Szabó Tamás polgármesternek, aki orvos és városvezető mivoltában vette át a szót a mikrofon előtt. „Örömteli eseményhez érkeztünk, sokunk elgondolása, vágya teljesült ezzel a lehetőséggel. Végre elindultunk azon az úton, melyen a jó praxis ideáját gyakorolhatjuk. Most már megvannak az alapok, amik segítenek kialakítani a preventív hozzáállást. Jövőbeli feladatunk a szakellátás területén szakmai strukturális kapcsolatok létrehozása.” A következőkben Szabó Tamás országgyűlési képviselőként felvázolta a 2014. évi költségvetési tervezet iránymutató terveit. A 2014-es költségvetés visszafogott, konszolidált, de optimista és előremutató, mely az előirányzott hármas alapcélt fogja teljesíteni. Az államháztartási hiány 3 százalék alatt tartása, a prognosztizált 2 százalékos GDP növekedés lehetővé teszi az egészségügy ötvenegymilliárd forint volumenű bő-

A Városi Egészség Nap keretein belül két igen tanulságos előadást hallgathattak meg az érdeklődők. A prezentáció elsősorban a serdülő korosztálynak szólt, de minden érdeklődő elcsíphetett néhány számára hasznos mondatot a Jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központban nemrégiben megszervezett eseményen. cs. f. vülését. A tendencia mindenképp jelzés értékű a kórház közvetlen jövője számára. Az alapellátás tízmilliárdos bővülése, a béremelések, a rezidensi ösztöndíjak, a sürgősségi fejlesztések, intézményfejlesztések, a járó- és fekvőbeteg-ellátás többletforrással támogatottsága pozitív jövőképet vázolnak az egészségügy számára. A feltételrendszer javuló kondíciót, a rendszer előremutató irányát mutatja, de mindemellett komoly feladatokat rónak ránk. Ezekhez kívánok minél több pozitív tapasztalatot! – zárta szavait Szabó Tamás. Pócs János szintén köszöntő beszéddel gratulált a sikeres pályázathoz. Sok ember – köztük jómagam is – életünket köszönhetjük a jászberényi kórháznak – szólt személyes élményeiről Pócs képviselő. Ez a pályázat hozzájárul egy paradigmaváltáshoz, mely megerősíti azt a tényt, hogy a Szt. Erzsébet Kórház messzemenőleg kiemelkedő. Gyógyítani csak hittel, szeretettel, szenvedéllyel és az itteni orvosokhoz hasonló hozzáállással lehet. Szabó Tamás országgyűlési képviselőtársammal közösen kiemelten fogjuk kezelni az egészségügy szerepét, mert célunk az, hogy a jászsági emberek egészségesek legyenek és azok is maradjanak. A felszólalók sorát Szatmári Antalné, a projekt szakmai vezetőjének beszámolója zárta. A képviselőasszony ismertette a megvalósításra váró preventív programokat, hosszú és rövid távú célokat. A pályázat valamennyi

jászsági települést érinti, egészségtudatos szemléletet hivatott közvetíteni térségünkben. Az egészségnevelés, életmódváltást elősegítő, oktató és fejlesztő, valamint mozgásra ösztönző programok a testi és lelki egészségmegőrzés területére fókuszálnak. A prevenciót kiállítások, sport-, natura- és egészségnapok szervezése, természetjáró túrák, fórumok, csoportterápiás foglalkozások megrendezése színesíti. A célközönségbe a csecsemőktől a fiatalokon át az időskorúakig valamennyi korosztály beletartozik. A szakemberek kiemelten foglalkoznak a szenvedélybetegségek úgy, mint a drog, a dohányzás, az alkohol problematikájával. A fogyatékkal élők és a romák szintén a program aktív résztvevői lesznek. A projekt céljait objektív mérőeszközök kidolgozásával indikátorok számszerűsítik. A célcsoportok men�nyiségi, minőségi változását csapatmunkával, igazi összefogással tudjuk megvalósítani. Végezetül köszönetet szeretnék mondani a polgármesternek, háziorvosoknak, szakszervezeteknek és valamennyi partnerünknek, hogy támogattak bennünket ebben a nagy volumenű munkában. Kérem a jövőben is működjünk együtt, segítsük egymás munkáját, a körülöttünk élők egészségmegőrzését. Végezetül megszívlelendő tanácsként figyelmükbe ajánlom a következő kínai közmondást: „Nem akkor kell kutat ásni, amikor megszomjazunk!”

A napot Kovács-Bogya Tünde előadása nyitotta, akitől a Stresszkezelés a mindennapokban elnevezésű beszédet hallhattuk. Az előadás számtalan olyan érdekes információt foglalt magába, ami bárkinek hasznos mankóként szolgálhat a mai rohanó világban. A stresszkezelés mellett, a stressz kialakulásának fázisai, illetve a stressz két fajtáját, a fizikai és érzelmi sokkról is hallhattunk néhány érdekes újdonságot. Megtanulhattuk azt is, hogy a stressz nem feltétlenül jelent rosszat, ugyanis létezik úgynevezett „jó stressz” is, amit a szakemberek eustressznek neveznek. Ez többek között magába foglalja a különböző versenyek előtti izgalmat, amelytől a versenyző még jobban teljesíti az adott feladatot. Az előadás zárásaként a pozitív gondolkodás erejéről is beszámolt váro­sunk közkedvelt védőnője, aki felhívta a figyelmet a vizualizáció fontosságára is. A másik prezentáló nem más, mint dr. Pethő Katalin volt, aki a Testestől lelkestől ÉN vagyok című előadást hozta magával. Véleményem szerint, számos olyan témát érintett, mindös�szesen egy órán belül, ami bármelyik fiatalt érintheti. A doktornő elsősorban

a kortárs hatás veszélyeire, ezen belül a család és a barátok fontosságára szólította fel az érdeklődőket. A folytatásban az internet vízválasztó kérdését is érintette: Áldás vagy átok korunk fejlett technológiája? A cyberbullying fogalmát is megtanulhattuk, amely egy olyan rejtett veszélye az internet világának, amelyre sokan fittyet hánynak. Ez a sokak számára ismeretlen fogalom a neten zaklató és megalázó fiatalok csoportját foglalja magába. A zaklatók többször lejárató, gyűlölködő weboldalakat is létrehoztak áldozataiknak. Gyakori az is, hogy titokban készítenek felvételeket a kiszemelt áldozatról megalázó helyzetben – például ahogy az iskolában csúfolják, vagy megverik –, és még gyakoribb, hogy az áldozat közösségi oldalakon közzétett fotóit mentik le, és azokon tombolják ki magukat a zaklatók. Ha mindez nem lenne elég egy velejéig hatoló előadáshoz, a továbbiakban szó esett a dohányzás, az ital, valamint a szexualitás mámorító csapdáiról is. Végül a bulimia és az anorexia kérdéskörét is érintette az előadó doktornő, ami szintén korunk egyik legsúlyosabb betegsége. „Kimondottan általános iskolásokat, azon belül is a 7. és 8. osztályosokat érintő problémákat szerettük volna összefoglalni a két előadáson belül. A délelőtt folyamán a prezentációk váltogatták egymást, és minden egyes fordulóban más és más iskola tanulói látogattak el hozzánk. A cél az volt, hogy minél többen tanulhassanak az óvó példák és segítő tanácsok révén.” – tette hozzá Kovács-Bogya Tünde, az egyik előadó hölgy.

Audiováry Kft. 5100 Jászberény, Hold u. 2. Bejelentkezés: +36-30/432-0289, 57/658-227

audiováry

H A L L Á S G O N D O Z Ó (A rendőrséggel szemben, az Apostol cukrászda mellett.)

GYÓGYULÁS OTTHON

Dr. Krasznay Péter

Dr. Németh Ildikó

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

csecsemő-, gyermekgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász főorvos

Rendelési idő:

h, sz, p: 17.00-19.00 Elérhetőség: minden nap 7-21 óra között Bejelentkezés: 06-30/9961-143. (nov. 16-tól dec. 2-ig szabadság) 5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

sebész főorvos magánrendelése

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

BŐRGYÓGYÁSZAT – KOZMETOLÓGIA Villanófényes szőrtelenítésnél egy nagyobb testfelület kezelése (pl. lábszár, comb, kar) esetén 2 kisebb terület (pl. hónalj, bajusz, bikinivonal, áll) szőrtelenítése ajándékba!

Dr. Szabó András Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés. Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz, Cs.: 13-18, K, P.: 8-12.30

H, P.: 8-15, K, Cs.: 13-20

Tel.: 57/412-058

Tel.: 57/655-506, 06-30/727-0040

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Birgés Sándorné 06-30/504-70-39 /birges.sandorne

Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

• ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás • hallókészülékek tb-támogatással • digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése • fülillesztékek, zajvédők, uszodai füldugók készítése • energiaforrás (elemek) • 3 év garancia!

ORVOSI RENDELÉS: szerda: 14.30-16.00 NYITVATARTÁS: hétfő-péntek 8-16, Ebédidő: 13.30-14.00 Megújult asszisztenciával, változatlan színvonalas szolgáltatásainkkal várjuk régi és új betegeinket.

Dr. Velkei Zoltán fül-, orr-, gégész, audiológus főorvos


Egészség / Megemlékezés

2013. november 7.

Vitaminbomba

Kötelező védőoltás

Hamarosan beköszönt a tél, mostantól méginkább oda kell figyelnünk a táplálkozásunkra.

Jövőre kötelezővé teszik a pneumococcus elleni védőoltást, a humán papilloma vírus (HPV) elleni vakcina pedig kötelezően felajánlandó lesz.

Napjainkban sajnos egyre kevesebb természetes és adalékmentes élelmiszert fogyasztunk. A természetes élelmiszerek fogyasztásának hiánya szervezetünk vitamin- és ásványi anyag hiányát vonja maga után. A téli időszakban fokozottan figyelnünk kell az energiabevitelre. Erre különösen alkalmas magas tápértékű búzacsíra. Déd- és nagyszüleink még ismerték a csíráztatott búzából sütéssel készült, édes íze miatt még egészséges édességként is fogyasztható csiramálé jótékony hatásait. Ez a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étel erősíti az immunrendszert, serkenti az emésztést, csökkenti a rákos megbetegedés valószínűségét, előnyösen befolyásolja a vérsejtek, csontok, mirigyek, izmok működését és segíti a szervezet méregtelenítését. Érdemes tehát kipróbálni.

Véradás a Jászságban November 5. 8-11 óráig Jászberény, Terplán Zénó Szki. Szabadság tér 4. November 5. 12-15 óráig Jászfelsőszentgyörgy Művelődési Ház, Fő út 63. November 7. 10-13 óráig Jászkisér, MÁV FKG Kft. Jászladányi út 10. November 14. 8-12.30 óráig Jászfényszaru, orvosi rendelő Deák Ferenc u. 1.

A pneuomococcus baktérium elleni oltással középfülgyulladás, arcüreggyulladás, tüdőgyulladás és agyhártyagyulladás előzhető meg. Az eddig az ajánlott kategóriába tartozó oltást szinte valamennyi két éven aluli gyerek megkapta. A szakmai tapasztatok indokolták, hogy ezt az oltást is vegyék fel a kötelező védőoltások sorába. A méhnyakrák megbetegedésért felelős HPV-vírus elleni oltással kapcsolatban Beneda Attila elmondta, a három oltásból álló sorozatot jövőre az iskolai kampányoltások keretében lehet majd kérni a 12-13 éves korosztály számára. A jövő évi költségvetés előirányzatában oltóanyag-beszerzésre egymilliárd forinttal több jut, ez fedezi a HPV elleni oltóanyag beszerzését is.

November 22. 14-17 óráig Jászalsószentgyörgy, Egészségház, Fő út 92. November 26. 9-11.30 óráig Jászberény, Trend Kft. Alsómuszáj tanya 26. November 26. 13-16 óráig Jászjákóhalma, Gazdakör Bajcsy-Zsilinszky út 9. Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

Ezt Önnek is látnia kell! Szemüvegkeretek hihetetlenül alacsony áron! Szeretne Ön egy látásának megfelelő és optikailag helyesen elkészített szemüveget a lehető legkedvezőbb áron? Itt a nagy lehetőség, mert a megújult Főtéri Optikában százféle szemüvegkeret közül választhat, legyen az női, férfi vagy akár gyermek, most hihetetlenül alacsony áron, akár 80�% kedvezménnyel, egész október hónapban! Igen, jól olvassa, az Optika teljes felújításon esett át. Tágasabb, világosabb és óriási lett a szemüvegkeret és napszemüveg választéka Jászberény legújabb Optikai üzletének. Milyen lehetőséget kínál a Főtéri Optika most önnek? Ha november 30-ig felkeresi a Főtéri Optikát, rendkívüli kedvezményre számíthat a kijelölt szemüvegkeretek vagy az éleslátásához szükséges szemüveglencséjének árából. Aki tehát új szemüveget szeretne, ne halogassa felkeresni az üzletet, mert most a kiválasztott szemüvegkeretet 80�% kedvezménnyel kaphatja meg új szemüvegéhez. Így jelentős összeget takaríthat meg és akár egy tartalék szemüveget is vásárolhat a megspórolt összegből. Mivel az üzlet dolgozói gondoltak azokra is akik a magasabb árfekvésű szemüvegkereteket részesítik előnyben, Ők sem maradnak ki a kedvezmények sorából, mert a márkás kereteket 30�% kedvezménnyel lehet megvásárolni új szemüveglencse megrendelésével. És mi minden van még a nyitási kedvezmények között? Vannak olyan szemüvegviselők, akiknek az erős dioptriája miatt vékonyított lencsére van szükségük, és vannak akik a távoli és az olvasó szemüvegüket szeretnék egy szemüvegben megoldani. Ők sem maradnak ki a Főtéri Optika nagy engedményt kínáló ajánlatából, mert most a vékonyított és a multifokális szemüveglencse is 30�% kedvezménnyel kapható, de már csak november végéig! Gondoljon csak bele, milyen kitűnő ez az ajánlat, új szemüvegéhez vagy a szemüvegkeretet vagy akár a szemüveglencsét tudja megvásárolni igen kedvező áron. Ami még nyomós érv, hogy miért érdemes a Főtéri Optikát felkeresnie annak, aki új szemüveget szeretne? Az, hogy az akció ideje alatt a szemvizsgálat is ingyenes új szemüvegéhez, és az optika jól képzett dolgozói szaktanácsadással és ingyenes ultrahangos szemüvegtisztítással is várják az érdeklődőket! Amennyiben nem szeretne lemaradni a fenti kedvezményekről, keresse a Főtéri Optikát a megszokott helyén, a Lehel vezér tér 16. szám alatt, de vigyázzon, mert az üzlet teljesen megújult! Szemvizsgálatra az 57/412-764-es telefonszámon vagy személyesen az ületben tudnak bejelentkezni.

5. oldal

Szentmise a hősök és az áldozatok lelki üdvéért November 4-én 18 órakor kezdődött. Főtemplomunkban valamivel kevesebben jelentek meg a szokottnál. Szántó József apát úr Taczman András és egy ifjú diakónus közreműködésével mutatta be az engesztelő miseáldozatot. Igaza volt az ünnepi szónoknak, aki a következőképp vezette be ünnepi beszédét: Novemberben sírnak az utcák, / novemberben sírnak az emberek. / Novemberi könnyek köszöntik az elesetteket. f. f. A szentmisét celebráló atya igazán hatásos prédikációval adózott a hősök és áldozatok emlékének. Felidézte, hogy november 4-e városunk lakói számára megrendítő emlék, hiszen szép templomunk tornya akkor döntetett le, és csak jóval később sikerült helyreállítani. Ez a gonosztevő, a Sátán küldetése, de a későbbi szocialista embertípus kialakításának kísérlete is az ő műve. A szentmise után Szádvári Gábor, a KDNP helyi vezetője mondott emlékbeszédet. A hallgatóság számára tapintható módon szólott a templom tornyának elpusztításáról, ami egyben a Szent Korona megsemmisítését is jelentette. Hangsúlyozta az emlékkő létének jelentőségét, jelképi értékét. 2010 óta minden évben itt és így emlékezik a város lakossága a barbár cselekedetre. Ezután Csallóközi Zoltán,

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes protokollfőnökének ünnepi beszéde hangzott el. „Honfitársaim! A látszólag szerencsésebb népek győztes csaták évfordulóján ünnepelnek, a mi naptárunk pedig gyásznapokkal van teletűzdelve. Október 6. után november 4. is nemzeti gyásznap lett, de megemlékezést tartunk a mohácsi, sőt a muhi csata évfordulóján is. Azért, hogy itt maradhassunk, elődeink nagy árat fizettek, és nekünk, kései utódoknak ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Áldozatvállalásuk példa kell, hogy legyen előttünk és utódaink előtt. Így ezek a megemlékezések nagyon fontosak számunkra. Ne feledjük, hogy október 6. csak március 15. fényében értelmezhető és az 1867-es kiegyezéssel érthető, úgy november 4-ét is október

Ötvenhatos emlékeim Végzős tanárként tisztképzés részese lehettem. Először a pécsi ÁVH-s laktanyában tapasztalhattuk meg, hogy kulturált körülmények között is lehet katonáskodni. Innen Debrecenben vitt az utunk. Abból értettük meg, hogy fél a hatalom, hogy a kiképzésről bevonulóban nem lehetett 48-as dalokat énekelni. Ha megkezdtük, felhangzott a Nóta, állj! Légi riadó! Egy napot a Hortobágyon töltöttünk, hogy ne zavarjuk a város életét. 23-án ugyanis az ÁVH emberei lelőttek egy tizenhét éves fiút. farkas Az első három nap latolgatással telt el. Mérlegeltük, miért zajlik a szinte robbanó eseménysor. Fegyveresen kellett kísérnünk a nemzeti bizottmány

debreceni tagjait. Nem volt kellemes a felvonuló szovjet tanokkal találkozni, olykor égett rajtam a katonaruha, meg az egyetlen dobtáras géppisztoly sem segített. A laktanyában gyakran felhangzott a magyar himnusz vagy a Szózat, és ilyenkor feszes vigyázz-ban álltunk, és Beethoven szimfóniája naponta számos esetben megszólalt. 27-én vagy 28-án vettük le sapkánkról a csillagos jelvényt. A továbbszolgáló tiszthelyettesek a Horthy hadsereg rangjelzését varrták fel zubonyukra. November 3-án este kellett volna éles lőszerrel, kézigránáttal felszerelkezni. Végül nem tettük, de éreztük, hogy puskaporos a levegő. Négy órakor november negyedikén a szovjet egységek körülfogták a laktanyánkat, és az első ágyúlövés megsemmisítette a parancsnoki kocsit. Naposunk érezte a kockáza-

23-val együtt kell értelmeznünk, ami az 1989-es fordulattal hozta meg gyümölcsét. Az pedig, hogy emlékezzünk a múltra, kötelező. Nagyon szép példa ez itt a szabad jászok fővárosában, ahol az ellenséges szovjet tankok első áldozata a templom tornya volt.” Az ünnepi beszédet követően a közönség kivonult a templom elé, ahol Szántó atya és paptársai imádkoztak, majd közös ima következett. A koszorúzás emelkedett aktus volt. Először vendégünk és Szádvári Gábor helyezte el koszorúját, majd az önkormányzat és az ötvenhatos szövetségek tiszteletadása következett. Végül a cserkészek és egyéb tisztelgők járultak az emlékkőhöz virágokkal és gyertyákkal. Szívből jövő Mária-ének zárta az aktust… tot, és minden biztosítékot kicsapatott Ennek következtében kézi fegyverekből jött az áldás minden irányból. Végül kitereltek bennünket a laktanya udvarára, és nyolcas sorban a frissen esett hóra ültettek bennünket. A sor két végén szovjet tank biztosította, a másik két irányból fegyverek meredtek ránk! Egy szovjet tiszt közölte velünk: Önök, hadifoglyok! Egymás hegyén-hátán aludtunk. Azt kaptunk enni, ami a magyar vezetőség biztosított. Minden fegyvert teherautóra kellett rakni, még az úgynevezett levente puskákat is. Kiürült a laktanya. Utóbb beszélgettünk némely szovjet tiszttel, katonával. A szovjet kiskatonák kopaszok voltak, és elmesélték, hogy egy éles lőgyakorlatról vezényelték őket Szuezhez, vagyis Magyarországra. Bizonytalanságban töltöttük napjainkat november 7-ig. Akkor egy tiszt ünnepi beszédet mondott, és elbocsátottak bennünket. Másnap dél tájban érkeztem szüleim tanyájára.

Uram, adj nekik békét, nyugodalmat! A hosszú hétvége és az iskolai őszi szünet egybeesése valamint a szokatlanul kellemes időjárás az idén hos�szúra nyújtotta a temetőlátogatásra szánt napok számát. Mindenszentek és halottak napján teljes pompában, virág és gyertyadíszbe öltözötten fogadták nagyszámú látogatóikat, a szerettük hantjánál emlékező hozzátartozókat a sírkertek. sz. k. m. Szombaton, halottak napján délután három órakor misére szólította az emlékezőket a Szent Imre temető lélekharangja. „Ments meg Uram minket az örök haláltól…” – énekelték a tradicionális gyász verset a Dombi Ferenc atya celebrálta szertartásra a ravatalozó előterében összesereglő hívek, mielőtt meghallgatták a Szent János könyvéből felolvasott vigasztaló evangéliumot. Ehhez a naphoz számos népszokás kötődik, a mai alkalomra a szőregi kol-

dusok temetőkapuban felhangzó éne- madunk” hirdeti a felirat a temető bekéből szeretnék idézni – fogalmazott az járatán, mégis nehéz ilyenkor a szívünk. igemagyarázat nyitó szavaiban Dombi A csend birodalmába lépve elgondolatya. A népnyelv sokszor visszaadja azt, kodunk hová tértek szeretteink, mi lesz ami a temető kapuján belépő ember velünk, ha átlépjük azt a másik kaput gondolataiban, lelkében van. „Feltá- – az élet kapuját. Hová vezet az utunk? A hívők tudják, nem ide. Nem ez a hely a végső állomás, mert a sírhant földje csak a testnek szól. Temetőink őrzik testünk hamvait, de lelkünk az Istené. A keresztfa adta a mennyek ajtajának kulcsát a kezünkbe, mely átvezet a halál ösvényén az örök élet boldogságába. A kereszt titka ott ragyog minden temetőben. A síremlékek fejfái valójában az életet, a reményt hirdetik, ami ös�szeköt minket az Isten örök szeretetével. Mondjunk egy imát a sírok előtt, szeretteinkért és önmagunkért! Kérjük Istenünket, adjon nekik és majdan nekünk is békét, nyugodalmat. A mai napon különösen megérint bennünket az elmúlás titka, de Jézus reménykeltő szavait megtaláljuk szívünkben: „Bízzatok bennem!”


Szabadidő�/�Ügyeletek

6. oldal

Időjárás-előrejelzés Eső. A hétvégén és a jövő hét elején borús, csapadékos idő várható, szombaton és vasárnap jelentős esővel. A hőmérséklet 15-12 °C körül alakul, éjszakai fagyokra továbbra sem kell számítanunk. Népi jóslat: Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. (Forrás: www.koponyeg.hu, idokep.hu)

2013. november 7.

Rémesen jó szombat az állatkertben A szombati nap a halloween jegyében telt a jászberényi állatkertben is csakúgy, mint az ország számos egyéb zoo-parkjában. A látványetetések mellett a rémisztőnek titulált állatokkal való ismerkedés és persze a november jelképe, a tök alkotta a program gerincét. kárpáti

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről november 7. – november 13.

Apáti Pillanatok: 35 éve a tánccal a táncért kedd 19.30 Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.30; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Demjén Ferenc péntek 8.30 Republic – Cipő hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30 Berényi Pillanatok: Magdeburgi kórus (koncert) csütörtök 17.30

Épí-tech: csütörtök 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00 Értékőrző: csütörtök 8.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; szerda 20.30 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.30; szerda 18.00, 21.00

Konyha.tv Rántotta csütörtök 7.00; hétfő 7.00 Rózsakunyhó csütörtök 7.25; hétfő 7.25 Edd meg, amit főztél! kedd 19.00; szerda 8.00 (ism.) Rockfőzde péntek 21.30; szombat 8.00 (ism) Príma konyha vasárnap 8.30; hétfő 8.00 (ism) Kosárlabda: Alba Fehérvár�–��Fortress Jászberény hétfő 19.00; kedd 6.00, 21.00 Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.30, 18.30; kedd 8.00

Új műsor! Október 14-től a hét minden napján a konyha.tv műsorait „tálaljuk”! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Bővebb információ a képújságban. Műsorunkkal kapcsolatban hívja a (06-57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre! Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak november 7. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 november 8. péntek november 9. szombat Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 november 10. vasárnap november 11. hétfő Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 november 12. kedd Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834

november 13. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 november 14. csütörtök Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap:

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

8-tól 8 óráig

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Az állatparkban már a jegyváltás is rendhagyó volt ezen a napon. Az a gyermek, aki szépen faragott tökkel érkezett, bebocsátást nyert az erre az alkalomra látványosan díszített kertbe. A belépőként átnyújtott fantáziadúsan faragott lámpások később zsűri elé kerültek, és a legötletesebb alkotások készítői nyereményben részesültek. A kézműveskedés és az izgalmas felfedeznivalókat rejtő banyatanya helyszínét is tökökkel díszített útjelző táblák mutatták. Szintén a változatos formájú őszi zöldségek alkották az alkalmi játszóteret, ahol például tökök alkották a tekebábukat és a tekegolyót. Az állatkert lakóinak is jutott a sokuk számára ízletes zöldségből. A vállalkozó kedvű gyerekek vacsorát készítettek különböző gyümölcsökből és zöldségekből, majd a salátát tökből faragott edényekre halmozták, amit a látványetetések során elsőként a japán makákók kaptak meg. Az augusztusban született kis makákókölyök ugyan bizalmatlanul tekintgetett odújából, de végül a látogatók örömére anyja hasán csimpaszkodva megkóstolta az ínycsiklandó falatokat. A mosómedve sem maradt éhen, nagy kedvvel csipegette a finom falatokat a díszes tökedényből. A rózsás gödény etetése is különleges élményt kínált. A látogatók közelébe kiengedett óriási madár látványosan gyorsan halászta ki az óriási tökből vacsoráját.

A télre itt maradni kényszerült sérült gólyákat csakúgy, mint az örökké rimánkodó vidrákat a gyerekek etethették friss hallal. A nagyvadak közül ez alkalommal a medvék, a farkasok és az oroszlánok szintén tökbe rejtve kapták a vacsorára szánt csirkelábakat és egyéb húsfalatokat. A látványetetések narrátorai érdekes információkkal gazdagították a látogatók ismereteit. Többek között megtudhattuk, hogy miért nem repül ki az állatkertből a rózsás gödény, mit jelentenek a pingvinek pöttyei, miért visítanak a vidrák, milyen vastag a medve bundája, vagy miért az alfa hím oroszlán sörénye a legfényesebb. Azt is elárulták, hogy a madármentőhelyként is funkcionáló állatkert tizenhét sérülten ide került gólyának tette lehetővé az afrikai útra kelést. Halloweenhoz méltón bátorságpróbát is ki kellett állni az állatkert kisebb, nagyobb látogatóinak. A banyatanya valóságos boszorkánylakhely volt, ahová belépve a rémségek különböző változatait tapasztalhatta meg a borzongásra vágyó érdeklődő. A félhomályos házikóban befőttesüvegekben egerek motoztak, a kalitkában döglött denevérek függtek, kígyóbőrök lógtak, az asztalon

Ismert a fotós neve 6. Jászsági Rali Lapunk két héttel ezelőtti számában 56-os összeállítást közöltünk. Ebben helyet kapott egy korabeli képriport is. Több olvasónk adott újabb támpontokat, Faragó László pedig a történések részleteit is segített megvilágítani, beleértve a névtelennek hitt fotós személyét is.

A Jászberényi Beer Team hatodszor rendezte meg a Jászsági Tájékozódási Rali versenyt az elmúlt vasárnap. Csáki Tibor, a verseny szervezője elmondta, ezúttal is érkeztek autósok többek között Pécsről, Debrecenből, Szombathelyről, Szekszárdról és a fővárosból, összesen 21 autóval.

csík

A verseny rajtja és beérkezési pontja új helyszínt kapott. Ezúttal nem a főtérről, hanem az Aranysas Rendezvényház udvaráról indultak és ide is érkeztek. Rövid köszöntője és eligazítás után sorra gördültek ki az autók a rendezvényház udvaráról. Érdekes módon már a Jászteleki út�–�Kinizsi út sarkán megkezdték a taktikázást az autóverseny résztvevői. Legtöbben a város felé kanyarodtak, volt, aki egyből Jászjákóhalma és volt, aki a szemközti Kinizsi

Az akkoriban villanyszerelőként tevékenykedő fiatalembernek, Molnár Lászlónak köszönhetjük azokat az élethű, ám mégis felkavarónak mondható képeket, amelyeket az október 24-én megjelent számunkban közöltünk. A jászapáti születésű Molnár László, egykori ÉMÁSZ dolgozó véletlenül csöppent a forradalomi forgatagba, és kapva a vissza nem térő alkalmon, azon nyomban meg is örökítette azokat. A képek bekerültek a családi albumba, mit sem sejtve arról, hogy a későbbiekben mekkora értéket jelentenek majd. Jóval a villanyszerelő halála után a fotók az egyik oldalági rokonhoz kerültek, aki 2006-ban felajánlotta őket a Jász Múzeumnak. A képek épségben maradása talán annak köszönhető, hogy nem egy számon tartott fotós birtokában maradtak, hiszen például Zsák Jenőt, az egykori jászberényi fotóst meghurcolták hasonló felvételek készítéséért, és azokat meg is semmisítették.

meredező csirkelábat kitömött patkány nézte üvegszemével. A tanya udvarán tigriscsontváz őrizte a tengerimalacokká varázsolt áldozatokat és a bográcsban rotyogó kénszínű varázsfőzetet. Ezek után a júliusban átadott éjszakai élőlények háza valóságos felüdülésnek tetszett, ahol csótányokat, éjszakai aktivitású rágcsálókat, majmot, óriási szőrös tarantella pókot, skorpiót, csupasz turkálót lehetett megszemlélni. Akinek ennyi borzongás nem tűnt elegendőnek saját arcát is rémesre festethette, vagy készíthetett magának félelmetes álarcot a kézműves-házban. A játékos rettegés mellett az állatkert persze most is tartogatott más jellegű meglepetéseket. A büfé ötletesen kialakított padjai és asztalai újabb kellemes színfoltjai a szabadidőparknak. A mentett gólyapár utódai már elrepültek ugyan, de a szépen cseperedő lámacsikó, a makákókölyök, a koronás daru fióka és a picurka selyemmajom ikrek mind érdemesek a csodálatunkra. Az új akváriumok és a leopárdkifutó építése az itt élő állatfajok emberközeli bemutatását szolgálják, miközben jelzik egy minden szempontból igényes és fejlődőképes intézmény van városunkban, ahová gyakran érdemes ellátogatni. út felé vette az irányt. Talán az utóbbi járt legjobban, ugyanis Négyszállás, Jászjákóhalma után Jászdózsa–Tarnaörs–Erk–Tarnaméra–Tarnabod útvonal mentén főleg földúton kellett haladniuk. Tarnabodnál a Kistarnán folyóátkelést kellett beiktatniuk, majd Tótfalu–Aldebrő–Kisnána–Verpelét–Sirok érintése következett, majd Recsknél a volt kényszermunka-táboron át kellett menniük a hegyen, majd Domoszló környékén irány ismét az Alföld. Jászárokszállás érintésével pedig következett a cél Jászberényben. Az alapidő 12 óra volt, így este 20 óra körül érkezett be nagyjából a társaság. A vacsora előtti eredményhirdetésen derült ki, hogy a versenyt végül egy fővárosi csapat az „Újratervezők” nyerte meg, mindössze kettő ponttal megelőzve a Jászberényi POKA Team-et. A másik berényi trió, a Fair-Hangyák pedig, a hatodik helyen végzett a vasárnapi Jászsági Ralin.

Mikulásunk ismét Csángóföldre látogat (Folytatás az első oldalról.) „Több mint 100 gyerekkel edzőtáboroztunk a múlt évben Gyimesfelsőlokon. A táborba természetesen nem mentünk üres kézzel, ugyanis sportfelszerelést és sportjátékot vittünk az ott élő srácoknak. A legnagyobb boldogságot a negyven labda jelentette, ugyanis korábban egyetlen egy labdán osztoztak a focizni vágyók.” – emlékezett vissza Pomázi Gábor, aki a jászberényi sportegyesület képviseletében volt jelen. A tájékoztatón többek között megjelent Baranyi László képviselő, aki az önkormányzat támogatásáról biztosítot-

ta az egybegyűlteket, valamint Baranyi Béla, aki az elmúlt évekhez hasonlóan idén is filmvetítéssel készül örömet szerezni a gyerekeknek. Ezúttal részt vesz az adománygyűjtésben Jászkisér is. Képviseletében Lukácsi György szintén tiszteletét tette. Elmondta, hogy nagyon nemes feladatnak tartja a megmozdulást, ráadásul személyesen is érinti, hiszen ő is néptáncolt, ez által még közelebb áll hozzá a Csángóföld. A szervezők remélik, hogy ajándékcsomagokkal vagy a Budapest Bankban nyitott, három éve változatlan számlaszámra történő utalással sokan segítenek.


Ajánló

2013. november 7.

Jelentések a múzeumi raktárból Az informatika és a pénzoligarchák társadalmában divatjamúltnak, őskövületnek tekintett múzeumi alkalmazott gyakran találkozik olyan látogatóval, aki meghökkenve vesz tudomást arról, hogy a kollekció zöme becsomagolva, polcokra állítva pihen a raktárban. Nehéz ilyenkor megértetni a kérdezővel, hogy a közgyűjteményekben ez a szokás. Gurzó K. Enikő Írásunk célja, hogy a múzeumok mindenkori feladatainak megfelelve minél szélesebb körben megismertessük a publikummal a Hamza-házaspár által alapított jászberényi gyűjtemény egyes darabjait. Érdemes megjegyezni, hogy a több évtized alatt összeállt kollekcióban nem csupán képzőművészeti alkotások kaptak helyet, hanem fontos információkat tartalmazó írott dokumentumok, használati tárgyak is, eléggé szép számmal. Ennek persze legfőképpen a kutató, a muzeológus örvendhet, kevésbé a nagyérdemű, amelynek csak ritkán adódik alkalma arra, hogy bepillanthasson a kulisszák mögé, a raktárakban sorakozó dobozokba. És ez így van rendjén, ugyanis a látszattal ellentétben a közgyűjtemények is ésszel, bizonyos állagvédelmi és fenntartható működési szempontok figyelembevételével menedzselik a rájuk bízott örökséget. Annak, hogy most egy már ismert olajképet mutatunk be, nagyon is prózai oka van: az ars poeticák általában azért születnek, hogy egyetlen vásznon, műben összefoglalják a szerző alkotási módszerének, stílusának legjellemzőbb vonásait, a világról, az élet értelméről

alkotott felfogását, bármennyire is közhelyesnek tűnik ez a megfogalmazás. Hamza D. Ákos Ars poeticája is ilyen festmény. A realista, figurális ábrázoláshoz szokott szemnek kissé szokatlan, az újtól idegenkedőnek is, akár azt is mondhatnánk, első ránézésre csupán foltok és önálló felületek összevis�szaságaként hat. Pedig nem erről van szó. Kortársaihoz hasonlóan Hamza is megpróbált érzelmeket, lelkiállapotokat kifejezni, üzenetet közölni, s ezt legfőképpen a színek erejével, a lendületes, gyakorlott ecsethasználattal tette. Ennek ellenére alkotása nem egyedi, a 20. század szinte összes rangos művészének vannak ehhez hasonló kísérletei, mi több, még azt sem jelenthetjük ki, hogy az Ars poetica lenne Hamza D. Ákos legkimagaslóbb, legsikerültebb munkája. Hangulata miatt, törekvései miatt, bátorsága miatt és még sok minden más miatt mégis egy szerethető, befogadható alkotás, amelynek nem feltétlenül kell erőltetett tartalmakat, jelentéseket tulajdonítani (holott benne van a Jászság, Brazília és a tenger, benne vannak a trópusok, a határtalan utazások és

Sándor Eliza A mozi előterében rajtuk kívül – a hallottak tanúsága szerint matek házi előtt álló – tinédzserek is jelentős számban gyülekeztek. Az irodalom „kisötös” még mindig vonzó, úgy látszik. De ne legyünk ennyire rosszhiszeműek, elvégre, visszaemlékezve középiskolás éveimre, Ady volt a legnépszerűbb (nagyjából talán az egyetlen népszerűnek nevezhető) költő a diákok körében. Nomeg aztán még mindig ott a jóöreg iPod – akkoriban walkman –, a diákok eme hű és megbízható védelmezője a túlzott kulturálódással szemben.

Programok A Malom színház programjai November 7-én, csütörtökön 14 órától a Tünet Együttes tart foglalkozásokat a kortárs tánc iránt érdeklődőnek, majd 18.30-tól a Priznic című „laydown comedyt” adják elő. November 9-én, szombaton 18.30-tól a Duda Éva Társulat Stop ’n’ Go című táncos akció-performanszát élvezhetjük. November 12-én, kedden 18.30-tól a Kicsi nyuszi hopp hopp – hungarian road movie című darabot láthatjuk. November 13-án, szerdán 18 órakor Szállj zene, szó címmel a Cantate Nobis Énekegyüttes és a SZIE ABPK Jászberényi Campus Kórusa lép fel. Közreműködik Ashlee Male, Clara Ruiz Guerrero és Farkasné Szőke Tünde. November 14-én, csütörtökön 19 órától a Vérszipoly című vérbő komédiát tűzi műsorára a Malom. (A programok helyszíne: SZIE ABPK) Termelés és fogyasztás a Jász-Kunságban November 8-án, pénteken 10 órától a jászberényi Polgármesteri Hivatalban, Termelés és fogyasztás a Jász-Kunságban címmel tudományos tanácskozás lesz a magyar tudomány ünnepe alkalmából. Nyílt nap a huszárlaktanyában November 8-án, pénteken 14-16 óra valamint másnap, szombaton 10-12 óra között szakszerű idegenvezetéssel tekinthetik meg az egykori kaszárnyát. Kiút a boldogtalan kapcsolatokból November 8-án, pénteken 18 órakor a Déryné Rendezvényházban az Olvass a lelki egészségedért! program keretében Baktay Zelka és dr. Baktay Miklós pszichológus házaspár előadása a boldogtalan kapcsolatok okaira keres megoldást.

világégések, a francia elegancia és az olasz lazaság). Hamza eme végtelen kiterjedésű, transzcedentális műve megállja a helyét az absztrakt művészet palettáján, és ez bőven elegendő ahhoz, hogy megelégedéssel, köszönettel, elismeréssel szemléljük. Szerző: Hamza D. Ákos Cím: Ars poetica A keletkezés ideje: 1985 A keletkezés helye: Brazília Technika: olaj, vászon Magasság: 96 cm, szélesség: 70 cm

Meeting Adyval matek házi előtt Nem szeretjük a hétfőket. Vége a hétvégének, megkezdődik egy újabb dolgos-stresszes, végeláthatatlan időszak. Az irodalomkedvelők, köztük is főképp Ady költészetének rajongói számára azonban várakozással telt el a nap. Molnár László önálló Ady-estjét a Lehel Film-Színház is műsorára tűzte Intés az őrzőkhöz címmel.

7. oldal

A verses estet színpadra álmodó, József és Kabdebon Szabolcs. Jó döntésmajd megvalósító Molnár László el- nek bizonyult a rendező részéről, hogy mondása szerint minden előadás más, a verses estekben már-már klisévé vált a versek kiválasztását az aktuális hangu- zenés betétek helyett a néptáncot válat határozza meg. Nem tudom, bele- lasztotta a szavalatok közti „pihentetésül”. Mintha csak Ady lobogó, dacos, magyarázás-e részemről, mindenesetre a jászberényi közönség egy népszerűt- de minden ízében magyar lelkét láttuk lenségével és elutasítottságával küzdő- volna megelevenedni előttünk. Máskor inkább az lehetett az érzésünk, mintküszködő Adyt kapott. Talán – ismerve ha sokat emlegetett s ostorozva szereköltészetét – nem is igen lehetett volna másként. Mégis az lehetett az érzésünk, tett népe jelenne meg a profi táncosok mozdulataiban. Eközben a költő mega költőt a szokásosnál is komorabb hangulatában fogtuk ki. E mellett – pihen, s gondolatokat gyűjt, éppen azzal a tekintettel, amit egy Ady Endrétől vagy inkább ezen belül – természetesen ostorozta jobb sorsra érdemes „fajtáját”, elvárunk. De mélázásából magához hitt is időnként, és egy egészen picikét téríti a taps, mely a táncosok minden még szerelmes is volt. A maga módján. színpadra lépését díjazta. Vajon másAhogy azt Adytól megszoktuk, ahogy ban is megfogalmazódott, hogy ezzel némiképp mi is az előadás részeivé válazt tőle szeretjük. Molnár akkora feszültséget terem- tunk?… „Be szerencse, hogy senki sem szeret!” tett, hogy időnként még egy popcornroppanás nem sok, annyit sem lehetett – sóhajtott fel a megidézett költő az hallani a nézőtéren. Szerencsére épp egyik ilyen közjáték után. No de mint amikor ez odáig fokozódott, hogy akkor, eme meglátása most is túlzónak már-már levegőt venni is elfelejtettünk, bizonyult. Az előadás legvégén kitartó akkor siettek a segítségünkre Kinczel taps, sőt – a csekély létszámhoz mérhető – vastaps követelte ki a ráadást. Kiérdemeltük az intést. Verset szavalni sokféleképp lehet. Jól, azt mondják, nagyon nehéz. Sok színész – még a legnagyobbak némelyike is – fél a műfajtól. Pedig verset szavalni sokféleképp lehet. Lehet korrektül. Hangsúlyozva. Átéléssel, magunk képére formálva. És lehet szoros értelemben vett színészi szerepként felfogva is. Az az érzésem, Molnár László ezt az utat járja Ady-estjeiben. Talán nemcsak én távoztam azzal a gondolattal, hogy lám, Ady Endre száz év után újra eljött, hogy megnézze, mi újság Jászberényben. (Fotó: Bíró János)

Mulatság jószívvel November 8-án, pénteken 19 órától az Aranysas Vendégház Márton-napi liba és újbor vacsorával, szórakoztató műsorral várja vendégeit. A vacsorajegyek árából ezer forint Gyimesfelsőlok testvérvárosunkat támogatja. Márton-napi libavacsora November 8-9-én, pénteken és szombaton 19 órától négyfogásos libavacsorával, tárogató muzsikával, tárlatvezetéssel várja vendégeit a Szikra Galéria. Spirituális nap November 9-én, szombaton 9 órától a Lehel Film-Színházban egész nap a spirituális érdeklődésű látogatókat várják a szervezők. 10.30-kor nyílik Fejős László Tudás című kiállítása. 11 órától Gunagriha dr. Fülöp Sándor tart előadást A belső béke címmel. 13 órától Martinkó Márta Asztrológia és Karma című előadását hallgathatjuk meg. 14 órakor Arthada és barátai meditatív zenei koncertet adnak. 15.30-tól vegetáriánus étel kóstoló és vásár lesz, majd 17 órától A természet IQ-ja című filmet vetítik. 18.30-tól Ősi módszerek a mai életben címen tart előadást Laár András. Napközben mini-vásár várja az érdeklődőket. Jegyek elővételben a városi könyvtárban kaphatóak. Jubileumi hangverseny November 9-én, szombaton 16 órakor a szentkúti templomban a 35 éves Székely Mihály Kórus lép fel. Vendégszerepel az Ózdi Városi Vegyeskar. Verses stand up est Jordán Tamással November 13-án, szerdán 17 órától a Déryné Rendezvényházban a magyar nyelv napján Jordán Tamás Kossuth- és Jászai-díjas színész, rendező, színigazgató standup estjére kerül sor Széllel szemben – poénok és poémák címmel. Indiai fotókiállítás November 14-én, csütörtökön 16 órától nyílik meg a városi könyvtárban a 80 éves Sára Sándor Kossuth-díjas operatőr, filmrendező India, a szépség koldusa című fotókiállítása. Cool Head Klan lemezbemutató koncert November 15-én, pénteken 20 órától az ifjúsági házban a Cool Head Klan Ister Gam című lemezét mutatja be. Előzenekar: Rock a Drog.

Jász értékek Nagykörűben A Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör színvonalas kiállításon mutatta be a Jászság egyik kulturális értékét jelentő jász hímzést Nagykörűben a művelődési házban. A szebbnél szebb kézimunkákat Kenyeres Sándorné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Nagy Katalin A megnyitó ünnepélyességét fokozta, hogy Vasné Sass Katalin népi iparművész szakkörvezető jász viseletben, a szakkör további tagjai pedig jász hímzéses blézerben jelentek meg. Az asszonyok ezúttal a jászsági hímzéseken túl több tájegység motívumainak felhasználásával készült munkáikat is kiállították. Hitvallásuk szerint kézimunkáik nem muzeális darabok, hanem a mindennapjainkba esztétikusan beilleszthető használati tárgyak, ezért azokat rendeltetésüknek megfelelő környezetben állították ki. Különösen látványos volt

az a hálószoba sarok, ahol a szokásos lakástextíliákon túl egy pár jászsági motívummal hímzett papucs is helyet kapott. Az alkalmi és hétköznap is hordható ruhák nem hagytak kétséget afelől, hogy az ízlésesen elhelyezett minták egyedivé varázsolják az öltözetet. Megannyi apró használati tárgy, kiegészítő bizonyítja, hogy modern világunkban is létjogosultsága van a hagyományos díszítőművészetnek és a tucattermékek korszakában üdítő látvány egy-egy gondosan megtervezett, esztétikusan kivitelezett tárgy. Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, valamint Tajti Erzsébet, a Jászsági Rokolya Varró- és Látványműhely viseletkészítője jász viseleteket bocsátottak a szakkör rendelkezésére, így felajánlásuk eredményeként a nagykörűi látogatók még teljesebb képet kaphattak értékes és páratlanul szép hagyományainkból. A szeptember 28. és október 31. között megrendezett kiállítás a vendégkönyv tanúsága szerint nagy sikert aratott.


Sport

8. oldal

Rövid hírek Kyokushin karate. A Jászberényi Yakuzák SE fiatal katartékái Vilniusban léptek tatamira vasárnap. Agócs Tibor tanítványai a kyokushin Litván Utánpótlás-bajnokságon kitűnően szerepeltek, hiszen Szajka Bendegúz arany, Mező Lili és Csibra Barnabás ezüstéremmel térhet haza. Női labdarúgás. Az NB II. keleti csoportjában, az őszi szezon utolsó fordulóját bonyolították. A Panyi Csaba által vezényelt női együttes a Kisvárda melletti Pap községben vendégeskedett ahol, 2-0-ás vezetés után szenvedtek egygólos vereséget: Pap SE–JFC 3-2. A megyei bajnokságban szokás szerint két meccset játszottak a hétvégén. Eredmények: JFC–Szandaszőlős 5-0, míg Szolnoki MÁV–JFC 2-2.

Utánpótlás labdarúgó-bajnokság. NB II. Közép B csoport: U-21: Dunakanyar SE–JSE 6-1, U-17: Dunakanyar SE–JSE 2-5, U-15: JSE–Soroksár 2-4, U-14: JSE–Soroksár 8-1. NB II. KözépKeleti csoport: U-21: JFC–Gyöngyös 4-1, U-17: JFC–Gyöngyös 0-8. Női kézilabda NB II. A junior bajnokságban a jászberényi csapat az ötödik helyezett Balmazújváros vendége volt, ahol küzdelmes mérkőzésen veszítettek: Balmazújváros�–�Jászberényi TF DSE 39-27 Kosárlabda junior bajnokság. A hétvégén kétszer is pályára lépett a JKSE Kosársuli junior csapata a Regionális bajnokságban. Lo Elhadji Malick tanítványai, mindkét meccsüket megnyerték: Újpest-MT–JKSE Kosársuli 77-80 és JKSE Kosársuli–Budafok Hervis 93-68

2013. november 7.

Hazai győzelem után tisztes helytállás Bursában

Német Gyula mesterhármasa A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati fordulójában a 3. helyen tanyázó jászberényi csapat Újszász vendége volt. Az idei idényben a vendéglátók együtteséről nem igazán lehet mondani, hogy nagyon pengésen játszanának, hiszen mindössze a 13. helyen várták a 12. játéknap kezdetét szombaton délután. Ennek megfelelően alakultak a mérkőzések. A Szabó Imre által irányított berényi legénység az első negyedóra végén meg is zörgette a vendéglátók hálóját. Velkei Richárd a szél segítségével igencsak becsapta a hazai hálóőrt, ugyanis szögletből érintés nélkül vágódott labdája a felső sarokba, 0-1. Majd egy perc elteltével Besenyei Ferenc a védők mögé ívelt labdáját Német Gyula bombázta a kapuba, 0-2. A következő találatra sem kellett sokáig várni. Papp Norbi hatalmasra sikeredett kirúgása pattant a védők mögé, ahová Német Gyula érkezett időben, és ezúttal sem kegyelmezett. A nyugodtan töltendő nagyszünetről ismét volt NB

II-es gólkirályunk gondoskodott, egy gyönyörű kapáslövéssel, 0-4. A második játékrészben szintén egy negyedóra után kellett az újszászi kapusnak a hálóból kiszednie a labdát. Besenyei lövését még ugyan ki tudta ütni, de Gulyás László jókor volt jó helyen, és gondolkodás nélkül a hosszú sarokba vágta a játékszert, 0-5. A mérkőzés befejezése előtt mintegy tízperccel a csereként beállt Fajkó Richárd kozmetikázott az eredményen, de a súlyosnak mondható vereségük azért megmaradt: Újszász – Jászberény 1-5. Szabó Imre elmondta: a pálya talajával talán még jobban meg kellett küzdeniük, mint az ellenféllel, ugyanis a tartalékpályán rendezték a találkozót, ami igencsak kívánnivalót hagyott maga után. Sajnos Gacs Gergő emiatt meg is sérült. Mindent egybevetve az edző elégedett volt játékosaival. A hátra lévő négy mérkőzésre egyszer sem kell elutaznia a berényi gárdának, ugyanis mind a négy meccset hazai pályán játsszák. Legközelebb szombaton 13.30-tól, amikor az ötödik helyezett Fegyvernek lesz a vendég.

Az eddigi második helyezett kosárlabdacsapat, Zalaegerszeg volt a vendég az elmúlt pénteken este Jászberényben. Ez az előkelő hely nem volt véletlen, hiszen a legyőzöttek között szerepelt a bajnokság egyik meghatározó alakulata, a Paks is. Természetesen győzelmi sorozatukat a Jászság fővárosában is folytatni szerették volna. A vendégek remekül kezdtek, de szerencsére Dramicanin lépést tudott velük tartani így csak egy pontos (22-21) ZTE vezetést hozott, az első 10 perc. A második etapban aztán Földi mester fiai is nagyobb sebességre kapcsoltak és nemcsak a kosarak száma szaporodott, hanem a védekezés is hatásosabbnak bizonyult, így négy pontosra (42-38) növekedett az előny a nagyszünetre. A hosszú pihenő jót tett csapatunknak: 10 ponttal „ugrottak meg” rövid idő elteltével, de hát a kosárlabda ilyen

szinten már nem arról szól, hogy ezzel meg is van a meccs. A vendégek nemhogy felzárkóztak, hanem a vezetést is átvették. Három ponttal meg is nyerték ezt a szakaszt, de szerencsére a 30. perc lejártával még mindig a Földi legénység vezetett, igaz csak egy ponttal, 65-64. Ami viszont az utolsó szünet után kezdődött, az nagyon sokáig emlékezetes marad. Dramicsanin mellé pontszerzésben felzárkózott Soós és Raivió is, és repültek a triplák, aminek következtében 4 perc alatt, 13-0 –ás produkció született. A zalaiak visszazárkóztak hatpontnyira, de a 6. játékos, azaz a hazai publikum, mint mindig, ezúttal is tette a dolgát, aminek eredményeként kilencpontos győzelem született: FortressJászberény�–�Zalakerámia ZTE KK 87-78. Földi Sándor természetesen örült a győzelemnek és főleg annak, hogy javult a csapatjáték. Vasárnap még egyet edzettek a fiúk, és hétfőn elrepültek

Törökországba, az első EuroChallenge mérkőzés színhelyére. Az edző ezúttal a rotációt úgy alkalmazta, hogy Brane Savic pihent, Markovics szállt be, ezzel magasítva alakulatát. A jászberényi kosárlabdasport első nemzetközi pontjait Raivió szerezte, de az első negyed hétpontos hátrányt mutatott. A folytatásban aztán beindult a török gépezet, és hatalmas iramot diktálva, még rátettek egy tízest. A fordulás után aztán Dramicsanyinék is egyre jobban érezték a távolságot, és egálra hozták ezt az etapot. Az utolsó 10 percet pedig három ponttal meg is nyerték, de ezzel együtt is 14 pontos vereséget szenvedtek, ami végül is tisztes eredménynek számít az első EuroChallenge mérkőzésen a török városban. Tofas Bursa SC – FortressJászberény 86-72. Folytatás szombaton, immár bajnoki mérkőzésen Fehérváron, akik szintén EuroChallenge mérkőzésen szerepeltek szerdán este.

A Kurrencia lett Jászberény kispályás bajnoka Az elmúlt hétvégén befejeződött a Jászság legnagyobb tömegsport rendezvénye, nevezetesen a Jászberényi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Mint azt Kónya György, a versenybizottság elnöke elmondta, ezúttal is nagy sikere volt a 22 héten át tartó bajnokságnak, és a küzdő csapatok kiegyensúlyozottságát bizonyítja, hogy két elsőséget kivéve minden fontos kérdésre (feljutás, kiesés) az utolsó játéknap adott választ. Ács Tibor Az első osztály és egyben Jászberény bajnoka a Kurrencia gárdája lett. A Jászság széles körű jelenlétet bizonyítja, hogy a 2. osztályban az apáti illetőségű Jb.foci végzett az élen, a 3. osztályban pedig másik szomszédvárosunk csapata, a Rosenberger diadalmaskodott. A 4. osztályban a berényi TehetségeSEK csapata lett a legjobb. Kedden este az öregfiúk bajnoksága is befejeződött, ahol a sokszoros bajnok, Kozma Művek 100 %-os teljesítménnyel lett ismét első. Szokás szerint az első három csapat jut fel a következő szezonban a felsőbb osztályba, és az utolsó három indulhat eggyel lentebb – már ahol ez lehetséges, hiszen a kispályás rendszer zárt, négyosztályos. Kónya György külön kiemelte, hogy nagyon sokat köszönhetnek a kispályás focicsapatok Horgosi Zsolt-

nak, a Jászberényi VV Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának és dr. Gottdiener Lajosnak, a JFC elnökének, akik a műfüves pályát kedvezménnyel bocsátották rendelkezésükre.

Néhány érdekes adat a bajnokságból.

Gólkirályok: 1. osztály: Tóth Zsolt (DL-Line) 47 gól, 2. osztály: Bazsó Sándor (Real Margit) 30 gól,

3. osztály: Csikós Jenő (Ha Bemegy G.) 35 gól, 4. osztály: Boros Tibor (TehetségSK) 62 gól, Öregfiúk: Német Gábor (Fenegyerekek) 46 gól. Mérkőzések száma: 716, ami egy hú-

zómban: 35.800 percnek, 596 órának , vagyis 25 napnak felel meg. Gólok Száma: 1. osztály: 927, 2. osztály: 903, 3. osztály: 846, 4. osztály: 944. Öregfiúk: 1182 gól = 7,8 perc/gól.

Új évf. 2. év 45. szám  

2013. november 7.

Advertisement