Page 1

Orvoskonferencia a főiskolán

Budai Lóránt képviselőjelölt

Időszalagot kapott Jászfényszaru

Az észak-kelet-magyarországi sebészek tanácskozásának városunk adott otthont.

A Jobbik pénteken bejelentette: Budai Lórántot indítja a Jászság képviselői posztjáért.

Felavatták Sisa József iparművész ötvös- zománcművészeti faliképét.

Tudósítás a 4. oldalon

Írás a 7. oldalon

Összefoglaló a 3. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 44. szám (XXV./44.)

Legyen éles SZEM-ünk! Szombaton délelőtt a Lehel Filmszínház adott otthont a Jászberényi Rendőrkapitányság Megelőzési és Tanácsadási Konferencia című programsorozata harmadik állomásának i. n. A Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberény Város Önkormányzata és a JászNagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség közös rendezvényén a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) életre keltésén és útnak indításán megjelent több, mint félszáz érdeklődőt Szabó Tamás polgármester nevében Nagy András városkapcsolati tanácsnok köszöntötte. Utalt arra, hogy az egymásra figyelő lakosokból kiépítendő hálózat egészen újszerű az eddig közösen megvalósított eredményekhez képest. Egy szójátékkal élve azt kívánta, hogy legyen éles SZEM-ünk. Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány kifejtette, hogy a SZEM-hez az elkövetkezendőkben is lehetőség lesz csatlakozni. A cél a mai napon a mag elvetése, a rendőrkapitányság a továbbiakban a már elindított mozgalom katalizátora kíván lenni. Kolozsi József, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke tudatosította a jelenlévőkben, hogy nem elég a közbiztonság tekintetében elvárásokat támasztani, azért mindenkinek tennie kell. (Folytatás a 3. oldalon.)

2013. október 31.

Újság Jászberény város lapja

Szeminárium a zöld gondolatról Az elmúlt tíz év talán legsikeresebb háztartási készülék szemináriuma zajlott az elmúlt két napban – fogalmazott a konferenciát lezáró beszédében Lukáts Ákos a Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztályának elnöke. De ne szaladjunk ennyire előre: rekordszámú résztvevő, mintegy 165 vendég, köztük jelentős számú külföldi érkezett a fenntartható fejlődés a háztartási készülék ágazatban című konferenciára, hogy ismereteit szélesítse az elhangzó 28 előadás valamelyikén. Itt járt Svédország magyarországi nagykövete, Karin Olofsdotter is. Az esemény fő médiatámogatója a Jászkürt Újság volt. Farkas Ferenc�–�Kárpáti Márta Október 24-25-én, csütörtökön és pénteken új arcot öltött a Déryné Rendezvényház nagyterme és előtere. A XXIV. Háztartási Készülék Szeminárium tudományos tanácskozása zajlott a Fenntartható fejlődés a háztartási készülék ágazatban címmel. Magyar és európai szakemberek vizsgálták a fenti probléma megoldási módozatait. A kiállított tárgyak, például az 1921-ben és a 2013-ban gyártott porszívó beszédes bizonysága az iparág fejlődésének. De a különböző hűtőkészülékek is érzékeltették a csaknem százados fejlődés etapjait. Az előadásokat csoportosították, majd az elmefuttatást élénk vita követte a tanulságok mind pontosabb megfogalmazása érdekében. A tanácskozás első napján városunk polgármestere, Szabó Tamás köszöntötte a tanácskozás résztvevőit. Kifejezte tiszteletét a városunkban működő Electrolux iránt, amely ennek az ös�szejövetelnek elsőrangú tényezője. Léte nélkül aligha kerülhetett volna szóba ez és számos más tanácskozás. Szervezésében jelentékeny szerepet játszott a Gépipari Tudományos Egyesület

Mindez jogos büszkeséggel tölti el a Jászság fővárosának vezetőit és lakóit. Fontos tényező a városban csaknem száz éve működő főiskola, amely a jövőben bekapcsolhatja e fontos folyamatba Gödöllő szellemi erejét is. Mindennek alapján fontos faktorként működik a fenntarthatóság kérdésköre, és együtt hozzájárulhatunk a gazdasági kibontakozás sikeréhez. A tudományos tanácskozás moderátora, Torda Júlia tudományos újságíró dr. Takács Jánost kérte megnyitójának megtartására. A GTE elnöke, a Budapesti Műszaki Egyetem professzora nyitotta meg a szemináriumot. Kiemelte a fenntartható fejlődés szükségességét a környezetvédelem jegyében. Elismeréssel szólt a japán ipar fejlődéséről, és aláhúzta, hogy hasonló teljesítmények nélkül nem tudunk bekapcsolódni a gazdasági élet vérkeringésébe. Fontos továbbá a fiatalok ilyen irányú művelése, munkafolyamatokba való bekapcsolása. Ezeket a feladatokat nem lehet megoldani a háttértámogatással foglalkozó folyamatos eszmecsere nélkül. Ezután Torda Júlia Karin Olofsdotter svéd nagykövetet kérte beszédének megtartására. A nagykövet megköszön-

te Szabó Tamás elismerő szavait, majd megállapította, hogy öröm Magyarországon s benne Jászberényben lenni. Az új technika létezésünk elemi feltétele, de a tudomány művelése és a vele összefüggő környezetvédelem nélkül nem boldogulhat Európa. Az energiatakarékosság hiánya a továbblépés komoly akadálya. Az energetika hatékony kiépítése és fejlesztése ugyancsak nélkülözhetetlen. Folyamatos ösztönzés nélkül nem boldogulhat Európa. Az új piaci rendszer kialakítása része az egyre jövedelmezőbb folyamatoknak. Nélkülözhetetlen, hogy 2020-ra az üvegházhatás jelentékenyen csökkenjen, majd pedig a minimumra mérsékeljük. Nem lehetetlen annak szinte teljes megszüntetése sem. A megújuló források nélkül fejlődés aligha képzelhető el. Mindennek következménye a fenntarthatóság, amely a gazdaság alapvető forrása. (Folytatás as 3. oldalon.)

Nekem nincsenek halottaim Halottak napja gyermekkoromban a legkedvesebb ünnepem volt. Igen, még a karácsonytól is jobban szerettem, mert ebbe a készülődésbe bevontak a szüleim. Nagy Katalin Az ünnep előtti napokban elsétáltunk a falu másik szélén levő temetőbe. Fontosságom teljes tudatában vittem a kiskapát, a kislocsolót és szorgalmasan rendeztem a sírokat. A vázákba utoljára került virág, mert télire le kellett kötözni, hogy szét ne feszítse a fagy. Halottak napja előtti este átmentünk a szomszéd nénihez a krizantém csokrokért meg a koszorúkért, és a házat semmivel ös�sze nem téveszthető szomorkás, fanyar, méltóságteljesen ünnepélyes illat töltötte be. Ma is ilyennek érzem a krizantém illatát. Délelőtt a szüleim kivitték a virágokat a temetőbe, és én alig vártam, hogy este legyen. Sötétedéskor ünneplőbe öltöztünk. Anyám telerakta az egyetlen kis fekete táskáját gyertyákkal, és többször ellenőrizték, hogy betették-e a gyufát is. Én váltig azon izgultam, hogy szélcsend legyen, lehessen tüzeskedni, viasz-

figurákat gyúrni az olvadt gyertyákból. Aztán felkerestük az egyik sírt a másik után, találkoztunk rég nem látott rokonokkal, ismerősökkel. Visszafogott csendességgel dicsérgettek, hogy mennyit nőttem, milyen szép kislány vagyok és milyen okos, mert bár még iskolás sem vagyok, kívülről tudom az imákat. Nem vitásan ez az én napom volt. A szemüket diszkréten törölgető, fátyolos hangú felnőttek nyomasztottak ugyan, de a sok-sok gyertyaláng gyönyörűséggel töltött el. Sokáig megkímélt a sors, nem voltak halottaim. Egyetemista koromban ment el nagypapa. Halála előtti héten Szegedről hazatérve látogattam meg a kórházban. Nagyon öreg és nagyon gyönge volt már. Láthatta rajtam a kétségbeesést, ezért azzal vigasztalt, hogy meg fog ugyan halni, de neki ez így jó, mert várja nagymama. Nem kellett már sokat várnia…. S hogy ennek ellenére miért nincsenek halottaim? Mert nekem velem tovább élőim vannak. Mégpedig egyre többen és többen. Amikor elveszítek valakit, mindig azt kérem, hogy segítsen onnan, abból az ismeretlensége miatt rettegett másik világból. És érzem, hogy velem maradnak.

Megemlékezés November 4-e Jászberényben is az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja. Az is tudatunkba vésődött, hogy a bevonuló szovjet csapatok miheztartás végett szétlőtték a főtemplomunk tornyát, és a még ma is névtelen berényi szovjet parancsnokot parancsmegtagadás miatt tarkón lőtték. Az évforduló napján, hétfőn 16.30-kor a huszárlaktanyában, a kerítés mögött, de az utcáról is jól látható táblán felavatják a szovjet parancsnok emléktábláját. Az emléktábla szövege: A szovjet parancsnoknak, aki 1956-ban adott szavához híven nem támadt rá Jászberény népére, és ezért életével fizetett. Táblaavató beszédet mond Besenyi Vendel helytörténeti kutató. Ugyancsak hétfőn este 18 órakor a főtemplomban szentmisével emlékezünk a forradalom és szabadságharc leverésének és a templomtorony szétlövésének 57. évfordulójára. A szertartást követően a templom melletti emléktábla megkoszorúzásakor Csallóközi Zoltán, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke mond ünnepi beszédet.

Nyílt nap a laktanyában A huszárlaktanyát, miután funkcióját veszítette, egyre kevesebben ismerhetik belülről. Nemcsak a fiatalabb korosztály, de lassan a középkorúak is. Az önkormányzat vezetése ezt felismerve, nyílt napot szervez az érdeklődők számára a megye második legnagyobb épületébe. November 8-án, pénteken 14-16 óra, valamint másnap, szombaton 10 és 12 óra között szakszerű idegenvezetéssel megtekinthetik a város lakói az egykori kaszárnyát.

Új focipálya épül Bizonyára minden jászberényi lakos tudja, hogy a volt Aprítógépgyár mellett, ősidők óta állt egy salakos focipálya. Akinek mostanság arra vezet az útja, azt láthatja, hogy hatalmas ütemben folyik valami építkezés, ami már körbe is van valamennyire kerítve. Leginkább egy újabb focipálya megépítése rejlik az említett helyen. Ács Tibor Ennek ellenére már nem szeretem a halottak napját. Az ember önző. Fizikálisan is maga mellett akarja tudni, akit szeret és nemcsak lélekben. Ez a nap kegyetlen szigorral tudatosítja bennem, hogy ez többé lehetetlen. Nem szeretem azt a földet sem, ami apámat takarja. Emberi léptékkel mérve még most is korai lenne, hogy egy sírhalomként gondoljak rá. Nem is így teszek. Dolgos két kezének előnytelen formáját és nemes értelemben vett munkaszeretetét együtt örököltem. Ha kezeimre nézek,

apám jut eszembe. Én így őrzöm Őt már több, mint kilenc éve. A szó biológiai értelmében mind­ annyiunknak vannak és lesznek halottai, és persze mi is halottai leszünk valakiknek. Adja meg nekünk az Isten, hogy érezhessük őket magunk mellett, és a sírjaik rendezése gyermekien szép ünnep legyen számunkra! Adassék meg nekünk, hogy amikor evilági kezeinkkel nyújtjuk virágainkat, érezhessük, hogy átveszik azokat!

Ezt a sejtésünket dr. Gottdiener Lajos, a jászberényi Futball Club elnöke megerősítette. „Örömmel jelenthetem, hogy műfüves focipálya épül a város segítségével az MLSZ beruházásában. A műfű létesítése mellett ez is be lesz kerítve, labdafogó hálókat szerelnek fel, körötte padokkal. Természetesen a világítás itt is lesz. A »sajáterőt«, ami harminc százalék, a város már átutalta a szövetségnek, ettől kezdve nekünk nincs már teendőnk. (Folytatás a 8. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

2013. október 31.

Zöldhulladék-gyűjtés Jászberényben

Tájékoztató a Csemegetömb bontási munkálatairól

Tisztelt Lakosság! A Jászberényi VV Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy november 4-től december 31-ig A Tisztább Jászberényért címmel akciót hirdet Jászberény településen.

21. ingatlanon lévő üzlet és lakóépület; Lehel vezér tér 22. ingatlanon lévő üzlet; Lehel vezér tér 23. ingatlanon lévő üzlet; Zoltán utca 3. alatti raktárépület. A bontási munkálatok miatt a Lehel vezér tér–Zirzen Janka utca–Zoltán utca által határolt területen, valamint annak környezetében útlezárásokra, forgalomkorlátozásra, forgalomszabályozásra, a parkolási rend változására, megnövekedő tehergépjármű forgalomra, továbbá megnövekedő zaj és porterhelésre kell számítani. A forgalomkorlátozást és a forgalomszabályozást a helyszínen kihelyezésre kerülő jelzőtáblák jelölik majd.

Az akció lényege, hogy Jászberény város közigazgatási területén az illegálisan elhelyezett kommunális hulladék men�nyisége csökkenjen, továbbá segítséget nyújt a lakosságnál keletkező zöldhulladék elkülönített gyűjtésében és elszállításában, ennek következtében A Tisztább Jászberényért Akcióprogram keretében külön gyűjtőjáratot szervez, ami a zöldhulladék házhoz menő gyűjtésére irányul. A zöldhulladék gyűjtését végző jármű november 9-től december végéig kéthetente szombaton gyűjti össze az ingatlanok elé kirakott zöldhulladékot, az alábbi utcajegyzék és időpontok alapján. A zöldhulladékokat a lakosság által biztosított átlátszó 120 literes űrméretű hulladékgyűjtő zsákban lehet kihelyezni. Az ágak, metszési nyesedékek, maximum 1 m hosszúságra vágva kötegelve is kihelyezhetők. Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákban háztartási hulladékot vagy egyéb, nem odavaló anyagokat (veszélyes hulladék, építési - bontási törmelék, állati tetem, trágya, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a gépjármű műszaki berendezésében rongálást idézhet elő) találnak, a zsákot nem szállítják el. Kérjük, reggel 7 órára helyezzék ki ingatlanuk elé a zöldhulladék-gyűjtő zsákot és a legfeljebb 1 m hosszúságra vágva kötegelt ágakat, metszési nyesedéket. Az akció keretén belül a JVV Nonprofit Zrt.-nél van lehetőség a kommunális többlethulladék gyűjtésére alkalmas céglogóval ellátott hulladékgyűjtő zsák vásárlására. A hulladékgyűjtő zsákok a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezve elszállításra kerülnek.

A gyűjtőzsákok megvásárolhatók az alábbi helyeken:

Jákóhalmi út 13. (a volt Berénykom Kft. telephelyén); Margit-sziget 1. sz. alatti ügyfélszolgálatunkon; Kossuth utca 10-12 (piac felügyelőségünkön); CO-OP Star Zrt.: Coop szuper (Szabadság tér 4.; H-P 7.00-20.00, Szo 7.00-16.00, V 7.00-13.00; Tel: 57/413-650). Coop szuper (Apponyi tér 3.; H-P 6.15-19.00, Szo 6.15-13.00, V 7.00-12.00; Tel: 57/502-940). Coop szuper (Vásártér u. 1-3.; H-P 6.15-19.00, Szo 6.15-12.00, V 7.00-11.00; Tel: 57/502-860). Coop szuper (Szt. István krt. 10.; H-P 6.15-19.00, Szo 6.15-13.00, V 7.00-11.00; Tel: 57/502-850). Coop mini (Gyöngyösi út 54.; H-P 6.15-18.00, Szo 6.15-13.00, V zárva; Tel: 57/502-910). C+C (Szelei út 71.; H 8.00-18.00, K-P 9.00-18.00, Szo 8.00-12.00, V zárva; Tel: 57/502-870). A céglogóval ellátott fóliazsák akciós ára 200 Ft + ÁFA. Tegyünk együtt a környezetért és a tisztább Jászberényért!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ún. Csemegetömb bontása hamarosan megkezdődik. A munkálatokra várhatóan november 1. és december 31. közötti időszakban kerül sor.

A bontással érintett épületek: Jászberény belterület, Lehel vezér tér

A felmerülő kellemetlenségekért az itt lakók és az itt közlekedők megértését és szíves türelmét kérjük! Jászberény Város Önkormányzata

Tűzvédelmi tanácsok mindenszentek és halottak napjára Temetői szabályok: A temetőben gyertyát, mécsest csak biztonságos helyen, éghető anyagú koszorúktól, sírcsokroktól, egyéb sírhelyi díszektől legalább egy méter távolságra szabad elhelyezni és meggyújtani. A temetőben a kitakarított, karbantartott sírhelyekről összegyűjtött éghető anyagú hulladékot, elszáradt koszorúkat, sírcsokrokat, egyéb sírhelyi díszeket csak a kijelölt konténerbe, kukás vagy egyéb gyűjtőhelyre szabad elhelyezni. A kijelölt gyűjtőhelyen dohányozni és nyílt lángot használni, illetve az összegyűjtött éghető anyagú temetői hulladékot meggyújtani szigorúan tilos! Lakásokban betartandó szabályok: Halottaink emlékére meggyújtott nyílt lángú gyertyát, mécsest felügyelet nélkül a lakóingatlanban semmilyen körülmények között nem szabad hagyni. A meggyújtott gyertyát, mécsest csak nem éghető anyagú alátétre helyezzük el, közelében éghető lakásdísz, berendezés nem lehet. Álló gyertyát úgy helyezzük el az éghetetlen alátéten, hogy vétlen feldőlés esetén, vagy teljes leégésekor se jelentsen gyújtásveszélyt a környezetére.

Utcajegyzék a tervezett időpontok alapján:

Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Gyűjtési időpontok: november 9 és 23 (szombat); december 7 és 21 (szombat):

Megalakul Jászberény agrárgazdasági bizottsága

Ábránd u., Ady E. u., Agancs u., Áldás u., Áldomás u., Árendás u., Árpád u., Ártér u., Árva u., Árvácska u., Bagoly u., Bajnok u. (átemelőtől), Bajnok u.(átemelőig), Bakki József u., Bálvány u., Bárány u., Bartók Béla u., Batthyány u., Bedekovich u., Béke u., Békés u., Benczúr Gy. u., Bene puszta u, Bercsényi u., Bérkocsis u., Bimbó u., Blénessy János u.; Bognár u., Boldogszállás u., Bólyai J. u., Borsóhalmi út, Czigány János u., Csatorna u., Cserkész u., Csiga u., Csiga u., Csík Tibor u., Csillag u., Csokonai Vitéz M. u., Csonka u., Dárdás u., Dinamit tér, Dózsa Gy. út, Dr.Wittmann Tibor u., Eperfa u., Fáy A. u., Fazekas u., Fehértói u., Fenyő u., Festő u., Galamb u., Gallér u., Gárdonyi Géza u., Gergely u., Gólya u., Gorkij u., Görbe u., Gyárfás u., Gyepü u., Gyökér u., Gyöngyösi út, Hajdú u., Halmay József u., Hársfa u., Határ u., Honvéd u., Horgász u., Ibolya u., Irányi Dániel u., Iskola u., Jákóhalmi út, Jász u., Jásztelki út, József Attila u., Kádár u., Kakukk u., Kalap u., Kálmán u., Kántor u., Káposztáskert u., Kárpát u., Katona u., Kazal u., Kazincy F. u., Kengyel u., Kertváros u., Kinizsi u., Király u., Kisberényi tér, Kiss Ernő u., Kodály Zoltán u., Kodály Zoltán u., Korányi F. u., Kosárfonó u., Kovács u., Kökény u., Kölcsey F. u., Könyök u., Kőrösi Cs. Sándor u., Kötélverő u., Külső pelyhespart u., Kürt u., Lajosmizse u., Lehel Vezér tér, Lepke u., Liliom u., Liszt Ferenc u., Lomb u., Lövész u., Madách I. u., Magyar u., Margit u., Mátra u., Mátyás u., Megyeház u., Méhész u., Mészáros L. u., Messzelátó u., Mező u., Mikszáth Kálmán u., Molnár u., Móra F. u., Móricz Zs. u., Mozsár u., Munkácsy M. u., Munkás u., Nagytemplom u., Napsugár u., Négyház u., Négyszállás u., Nemes u., Nyárfa u., Nyerges u., Október 23. u., Olvasókör u., Ősz u., Pacsirta u., Páfrány u., Pannónia u., Pelyhespart u., Perec u., Petőfi Sándor u., Petrence u., Puskin sétány u., Rácz Aladár u., Rácz u., Redemtió u., Régi vágóhíd u., Réhely u., Rét u., Réz Kálmán u., Réz u., Rezeda u., Rozmaring u., Rózsa u., Sándor u., Sárkány u., Sarló u., Sármány u., Seregély u., Sípos O. u., Sírkert u., Sólyom u., Szabadság tér, Szabadság u., Szabadságharcos u., Szabó u., Szárazmalom u., Szarka u., Széchényi u., Szegfű u., Székely M. u., Szellő u., Szélmalom u., Szent Imre herceg út, Szent István krt., Szent Pál u., Szép u., Szérűskert u., Szilfa u., Szivárvány u., Szűcs u., Táncsics M. u., Tavasz u., Telep u., Tímár u., Toldi M. u., Tót u., Tóth János u., Tölgyfa u., Vadász u., Vas u., Vásár tér, Vásárhelyi I. u., Vásártér (Dinamit tér), Vasvári Pál u., Verseny u., Vértes u., Vértes u., Virág u., Zagyvapart sétány, Zerge u., Zirzen Janka u., Zoltán u., Zöldár u.

Gyűjtési időpontok: november 16 és 30 (szombat); december 14 (szombat) December 28.-án (szombaton) a zöldhulladék gyűjtése szünetel az ünnepi pótlások miatt. Megértésüket köszönjük! Agancs u., Akácfa u., Álmos u., Alsócsincsa part, Apponyi tér, Aprítógépgyár u., Arany János u., Árok u., Átjáró u., Attila u., Bajcsy Zs. u., Balaton u., Banner János u., Báthory u., Béla u., Beleznay A. u., Bem József u., Berény u., Bokor u., Botond u., Bulcsú u., Buzogány u., Csana u., Csángó u., Csengő u., Cserepes u., Csóka köz, Csokor u., Csoma u., Csörsz u., Damjanich u., Darázs u., Daru u., Deák F. u., Delta u., Dembinszky u., Derkovits Gyula u., Déryné u., Diófa u., Dob u., Dohány u., Dr. Varga László u., Ebhát u., Egér u., Eke u., Elefánt u., Eötvös u., Érhát u., Fácán u., Faiskola u., Fátyol u., Fecske u., Fék u., Fekete u., Felső Csincsa part, Fémnyomó u., Fiastyúk u., Fillér u., Fodor Ferenc u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel Leó u., Futó u., Fuvaros u., Fürdő u., Füst u., Fűzfa u., Garat u., Gát u., Gém u., Gerevich A. u., Gerle u., Gorjanc I. sétány, Göncöl u., Gyalu u., Gyanta u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u., Gyöngyvirág u., Hableány u., Hajnal u., Harang u., Harcos u., Hatvani út, Hattyú u., Hegedűs u., Hentes u., Herkules u., Herkules u., Hétvezér u., Hold u., Holló A. u., Horváth Péter u., Hunyadi János u., Huszár u., Ifjúság u., Ilona u., Ipar u., Ipartelep út, Jászai Mari u., Jászkapitány u., Jászkürt u., Jászváros u., Jedám u., Jókai Mór u., Jubileum u., Juhász u., Kálvin János u., Kapás u., Kápolna u., Karabély u., Kard u., Károly u., Kaszás u., Kátai u., Kerékgyártó Á., Kert u., Kertész u., Kéve u., Kígyó u., Klapka Gy. u., Komáromi J. u., Korcsolya u., Kórház u., Kossuth Lajos út, Kőkép u., Költő u., Körte u., Kötő u., Kun u., Lagzi u., Lant u., Lehel u., Líceum u., Liget u., Mályva u., Mária u., Mártírok út, Medve u., Méntelep u., Mihály u., Mozdony u., Nádor u., Nádverő u., Nagykátai út, Nap u., Nefelejcs u., Nyár u., Nyíl u., Ostoros u., Öntő u., Pajtás u., Pákász u., Palánka u., Palotási János u., Patkó u., Páva u., Pesti u., Pethes Imre u., Pintér u., Pipa u., Pipacs u., Puska u., Rákóczi út, Repce u., Rigó u., Riszner sétány, Róka u., Sánc u., Sarkantyú u., Sárosér u., Sas u., Sátor u., Serház u., Sikló u., Síp u., Sómérő u., Sportcsarnok u., Sportpálya u., Suba u., Szarvas u., Szekér u., Szél u., Szelei út, Szent Ferenc u., Szent László u., Szerecsen u., Szigony u., Szilvás dűlő, Szív u., Szobor u., Szőlő u., Szövetkezet út, Szúnyogos u., Tamás u., Tarnai Alajos u., Téglagyár u., Tejút u., Tél u., Temető u., Térítő u., Thököly út, Tigris u., Toborzó u., Tompa M. u., Tört u., Trombita u., Tulipán u., Túzok u., Tündér u., Tüzér u., Tűzoltó u., Uszoda u., Úttörő u., Üstökös u., Váltó u, Varga u., Varjú u., Varró u., Vaspálya u., Vécsey E. u., Villany u., Viola u., Víz u., Vízimalom u., Vízöntő u., Vörösmarty M. u., Zagyvapart u. , Zenész u., Zrínyi M. u

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnökségének elnöke összehívta Jászberény agrárgazdasági bizottságának alakuló ülését. A települési agrárgazdasági bizottság a településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarába tagként regisztrált személyek összessége. Az alakuló ülés helyszíne: Jászberény, Déryné Rendezvényház Időpontja: november 8. 12 óra. Napirendi pontok: 1. Jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása. 2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság megalakulásáról. 3. A települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztása. 4. A települési agrárgazdasági bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagú vezetőségének a megválasztása. 5. Egyebek. Amennyiben az alakuló ülés a meghívóban szereplő időpontban nem lenne határozatképes, a megismételt alakuló ülést ugyanezen helyszínre, ugyanezen napirendi pontokkal, ugyanerre a napra 12.30 órakor tartják meg. A megismételt alakuló ülés az Alapszabály IV. Fejezet O.) 14.) pontja alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kegyeleti hirdetések feladása: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

Sárközi Istvánné (1925-2013)

temetésén részt vettek, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Emlékezünk SZATMÁRI KÁROLY

halálának 16. évfordulójára „Fáradt a tested, Nyomja a sírhalom, Tied a csend, a nyugalom. Mienk a könny, a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, De a sors életünkben Mindent összetépett.” Fájó szívvel emlékezünk: a gyászoló család


Tudomány

2013. október 31.

A kulcslyuksebészet tudománya Október 26-án, szombaton váro­ sunkban rendezték meg az északkelet magyarországi sebészek tudományos konferenciáját a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház közreműködésével. A tudományos találkozó fontos célkitűzése volt ezúttal is, hogy a szakemberek megvitassák az elért eredményeket, szót ejtve az előrelépési, fejlődési lehetőségekről az egészségügy ezen szegmensén. Buschman Éva A Magyar Sebész Társaság Észak-keletmagyarországi Csoportja hat megyét ölel fel. Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tartozik ide. Hagyomány, hogy minden évben más megye városa ad otthont a sebészek tudományos tanácskozásának. A SZIE Jászberényi Főiskolai Karának dísztermében megrendezett ülés résztvevőit Szabó Tamás, városunk polgármestere köszöntötte. A múltat idézve arról szólt, hogy évekkel ezelőtt, ha az ország másik részében élőktől megkérdezték, mit tudnak Jászberényről, három nevezetességet a legtöbb esetben azonnal meg tudtak említeni. Ezek között szerepelt a legendás Lehel-kürt, a Lehel Hűtőgépgyár és Figus I. Albert doktor, a gasztroenterológia hazai meghonosítója. A polgármester kiemelte a jászberényi kórház fontos szerepét, kiemelve az önkormányzat törekvését, hogy működését segítse, mert múlhatatlanul szükség van az intézményre a régióban. Dr. Krasznay Péter, a Szent Erzsébet Kórház osztályvezető sebész főorvosa, a rendezvény egyik főszervezője, aki egyben a társaság ez évi elnöke érdeklődésemre elmondta, hogy a Magyar Sebész Társaság Észak-kelet-magyarországi Csoportja 20 sebészeti intézményt foglal magába. Az évente megrendezett tudományos ülésen ezeknek a tevékenységét mérik össze.

A társaság fő célja, hogy a mindennapi gyakorlatot elemezze. Nem akarunk nagy tudományos felfedezéseket tenni. Azt szeretnénk, hogy a mindennapi gyakorlatainkat, tapasztalatainkat megosszuk egymással. Ezen alkalmakkor összevetjük az elért eredményeket. Lehetőséget adunk arra, hogy – a szó pozitív értelmében – „megkritizáljuk” a másik munkáját. A viták semmiképp sem bántóak, hanem építő jellegűek. – mondta Krasznay doktor. A szombati tanácskozás a lapa­ roscopos sebészeti eljárást helyezte a

középpontjába. A laparoscopia korunk sebészetének egyik legnagyobb találmánya, kihívása. A lényege, hogy kis metszésen keresztül elvégezhetőek legyenek bizonyos hasüregi, mellüregi beavatkozások. Előnye, hogy kevesebb megterhelést jelent a beteg számára és gyorsabb a felépülés ideje is. Dr. Krasznay Péter elmondta, Nyugat-Európában már elérték, hogy a laproscopos műtéteket rögzítik, dokumentálják. Hazánkban erre még egyelőre rutinszerűen nincs lehetőség. Krasznay doktor azt is kifejtette, hogy van olyan kórház a régióban, amelyik kizárólag a laparoscopos epeműtétet végzi, ami 20-22 éves bevett gyakorlat. A jászberényi sebészeti osztályon is egyre több műtétet végeznek ezzel az eljárással. Operálnak így vakbelet, sérvet, gyomorátfúródást. Vannak olyan intézmények, mint a Debreceni Egyetem, a Debreceni Megyei Kórház, a Miskolci Megyei Oktatókórház, ahol gyomorműtéteket, vastagbélműtéteket tudnak ezzel a módszerrel elvégezni – mondta dr. Krasznay Péter, aki azt is kiemelte, mindezek mellett persze a legfontosabb a betegségek megelőzése. Ennek érdekében az egészségtudatos életmódon túl, mindenki a saját életkorának megfelelő szűréseken való részvétellel tehet. A harminc év feletti nők kétévente menjenek el emlőszűrésre, negyven év felett pedig évente. Aki betöltötte negyvenedik életévét, minden esztendőben járjon tüdőszűrésre, ötvenéves kor után pedig a nőknek és férfiaknak egyaránt javasolt a vastagbéltükrözés. Sajnos a vastagbéldaganat népbetegség lett. Az nem vitás, ha valaki szellemileg egészséges, és megtesz mindent testének jó állapotáért, a kilátásai lényegesen jobbak egészsége megőrzésére. A tudományos ülés első felében kerekasztal beszélgetésen vehettek részt az orvosok. Prof. dr. Damjanovich László, a Debreceni Egyetem Sebészeti Intézetének igazgatója moderálásával a saját területükön kiváló szakemberek beszámoltak elért eredményeikről. Hallhattunk a colorectalis, az endocrin, a cardiatájék sebészetéről is. Délután pedig szekciókban folytatódtak a tudományos értekezések. Jászberényi részről dr. Nagy Loránd Nyitott cholecystectomiák a mindennapi laparoscopos gyakorlatban címmel tartott előadást. Érdeklődésemre dr. Nagy Loránd elmondta, hogy örvendetes eredményekről tud beszámolni a jászberényi kórház sebészeti osztálya is. „A laparoscopia, más néven a kulcslyuksebészet területén az utóbbi öt évben jelentős lépéseket tettünk előre. Eddig csak epeműtéteket végeztünk ezzel a módszerrel, most már sérvműtéteket, vakbélműtéteket, gyomorperforációt is operáltunk.” Rájöttek arra, hogy azoknak a betegeknek, akiknek hasi műtétjük volt, a felépülési idejük nagyban függ attól, mekkora vágás van a hasukon. A kulcslyuksebészettel néhány centiméteres vágásokat kell csak ejteni a páciensen. Ennek következtében korábban felépülnek, és kevesebb a fájdalmuk.

A magyar tudomány ünnepén November 8-án Termelés és fogyasztás a Jász-Kunságban címmel tudományos tanácskozás lesz a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Délelőtt 10 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében kezdődik a mintegy négy órás program, amely során tíz előadás hangzik el. Az izgalmas témák közül is kiemelkedik Pethő László (Márkus István és a Jászság),

Örsi Julianna (A társadalmi presztízs és a vagyon összefüggése a Jász-Kunságban), Papp Izabella (A görög boltok XVIII-XIX. századi kínálata a Jász- Kunságban) című dolgozata. Az előadásokat vita, majd zárszó követi a Vidéki értelmiség szerepe a tudományos árucserében témakörben. (A teljes programot a BerényCafén és következő számunkban közöljük.)

3. oldal

Szeminárium a zöld gondolatról

(Folytatás az első oldalon.) Deák Csaba, a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai elnökhelyettese hangsúlyozta a svéd-magyar együttműködés óriási jelentőségét, hiszen az innovációs stratégia ennek következtében bontakozhat ki. A kutatásfejlesztés kiindulópontja is a magyar-svéd együttműködés. Adatokkal igazolta, hogy 2014 és 2020 között megújulhat a magyar gazdaság az uniós gazdaság fejlődése révén. Ehhez élő alkotóerőn alapuló kutatási bázis szükséges. Áttekintette a megújuló kutatási lehetőségeket, a világszínvonal megközelítésének, majd elérésének lehetőségeit, a tudósáramlás fontosságát, mert mindez és számos egyéb tényező a fenntarthatóság hatékony alapja. Központok alakulnak ki svéd mintára. Mindez számos egyéb tényezővel együtt megteremti az új adózás feltételeit is, de nélkülözhetetlen a felsőoktatás megújulása is. Mindennek megvalósulása évtizedünkre tehető. Dr. Csiki Zoltán és dr. Nagy Lóránt, a helyi kórház orvosai arra hívták fel a figyelmet, hogy hatékony és gyors gyógyítás elkerülhetetlen feltétele ennek a megújulási folyamatnak. Ha nem sikerülne a hatékony gyógyítási folyamat érvényesítése, sokkal nehezebbé és kevésbé hatékonnyá válik az elemzett helyzetek és folyamatok sora. A két előadó ismertette többek között a mágneses terápia révén végbe menő gyors gyógyulási folyamatokat, a hightek és számos egyéb

orvosi beavatkozási folyamat jelentőségét. Kiemelték, hogy mindez nem kevés anyagi áldozatba kerül, de mellőzésük jelentékeny veszteséget okoz. Szabó László, a Katolikus Erősáramú Szakközépiskola igazgatója az oktatás modernizálásának, folyamatos megújításának feltételeit taglalta, és érzékeltette, hogy saját iskolája mit tesz azért, hogy az iskolai oktatás-nevelés része lehessen ezeknek a létfontosságú folyamatoknak. Lukáts Ákos, a Gépipari Tudományos Egyesület Háztartási Gépek Szakosztályának elnöke tartotta a konferencia zárszavát. A szeminárium rendhagyó módon lehetőséget biztosított beszélgetésekre, szakmai vitákra is, mely mozzanatot az elnök pozitívumként értékelte. A rendezvény fényét emelte Karin Olofsdotter Svédország magyarországi nagykövetének Jászberény polgármesterével, valamint a GTE vezetőivel folytatott eszmecseréje. Tanulságos előadás hangozott el Stockholm város fenntarthatóság ügyében tett lépéseiről is, melyek összefogással létrehozott megvalósításai számunkra is példaértékkel bírnak. Örömmel tapasztaltam, hogy a konferencián megjelentek a kapcsolódó iparágak, versenytársak képviselői is, akikkel az együttműködés megteremtése egyik fontos célja volt a szemináriumnak – mondta Lukáts Ákos. A két nap információcseréje lehetőséget adott arra, hogy a fenntarthatóság kérdését sok irányból körbejárjuk. Hangot

kapott számos olyan gondolat, melyet a jövőben a városvezetés, politika, jogalkotás terén érdemes beépítenünk mindennapjainkba. A polgármester részéről elhangzó ígéret, miszerint hamarosan döntés születik a városunkban induló mérnökképzésről az oktatás szakmában betöltött fontos szerepére hívja fel a figyelmet. Képzésekkel, innovatív beruházásokkal, beszállítói fejlesztésekkel, gyártástechnológiai újításokkal a fenntartható fejlődés irányába mozdíthatjuk a gazdaságot. Tanácskozásunkkal széles kört sikerült befogni, az ilyen jellegű rendezvényekkel a jövőben valószínűleg többet tehetünk környezetünkért. A szeminárium záróakkordjában Lukáts Ákostól átvehették díjaikat az Electrolux – Járd te is a zöld utat! című pályázat nyertesei. A kiírás szerint újrahasznosított anyagokból épített pályaművek kerültek értékelésre. A Liska iskolából érkezett Csík Zsolt, Nagy Tamás, Klinkó Dóra alkotta nyertes csapat porszívóból alkotott „Darth Vader” szobráért kétszázezer forint értékű jutalomban részesült. Felkészítőjük Nagy Tamás volt. A második és a harmadik díjat is a Pócz Ilona tanárnő vezette Lehel Vezér Gimnázium csapatai vitték el. A diákok és a konferencia vendégei a konferencia utolsó mozzanataként prezentációval összekötött gyárlátogatáson vettek részt a Regoplast Kft. telephelyén. (Sárközi János felvételei)

Mindig legyen éles SZEM-ünk! (Folytatás az első oldalról.) A cselekvés egy lehetséges módját mutatják be a meghívott előadók. Cseh István, az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának Elnöke jó alapnak nevezte, hogy a polgárőrség Jászberényben eredményesen együttműködik a rendőrséggel és az önkormányzattal. Orosz Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója azt fejtette ki, hogy miként a bűnözés össztársadalmi probléma, úgy a megoldása is össztársadalmi feladat. Az általános elvi megalapozás után Budai Ferenc, a törökszentmiklósi SZEM vezetője meggyőző és hatásos tájékoztatójában bizonyította a mozgalom életképességét. Törökszentmiklóson jelenleg 1024 regisztrált család az aktív tagja, s ez a lefedettség fél év alatt jött létre. Tapasztalatai szerint a mozgalomhoz való csatlakozást jelölő kihelyezett tábláknak már önmagukban is bűnmegelőzési hatásuk van. Törökszentmiklóson a körzettel rendelkező önkormányzati képviselők gesztorai a mozgalomnak, a körzetben levő aktivisták élő kapcsolatot tartanak a lakókkal és az illetékes szervekkel. A SZEM cselekvési lehetősége igen széles körű. Az egymásra figyelés során fontos jel lehet a kiürítetlen postaláda, a füstölő

vagy éppen nem füstölő kémény, idegen személyek, autók megjelenése a területen és még számtalan, a megszokott életritmustól eltérő jelenség. Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány a tőle megszokott gyakorlatiassággal vázolta az elkövetkezendő történéseket és az aktuális tudnivalókat. Eszerint a mozgalom alapegységei a választókörzetek, élükre a hivatalos szervekkel kapcsolatot tartó aktivisták választandók. A választókörzeteken belül további csoportokat célszerű alakítani a rugalmas működés érdekében. E körben a területük adottságait, a közösségekért tenni tudó és akaró lakókat jól ismerő képviselők segítségét kérte és egyben saját közreműködését ajánlotta fel azzal, hogy a lakossági fórumokon személyes előadásával népszerűsíti a mozgalmat, tájékoztatja a lakókat. Ezen alkalmakkor is lehetőség nyílik a csatlakozásra. Az Önkormányzat már elkészíttette azokat a táblákat, amelyek ingyenesen átvehetők regisztráció ellenében a Polgármesteri Hivatal portáján hivatali munkaidőben. Ezeket a táblákat a megjelentek a helyszínen megkapták. A táblák kifüggesztendőek annak jeleként, hogy az érintett ház lakói a mozgalom aktív részesei, figyelnek egymásra.

A konferencia végén Tóth Dániel, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója rövid figyelemfelhívó tájékoztatást tartott az évszakváltozásból fakadó közlekedési tudnivalókról, valamint a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályairól. A rendezvényen Bohárné Bathó Rozália, Baráth László és Ferencvári Csaba képviselők is megjelentek. Bohárné Bathó Rozália képviselő as�szony kérdésünkre akként nyilatkozott, hogy a mozgalmat támogatja és novemberben esedékes lakossági fórumán a SZEM népszerűsítése érdekében feltétlenül igényelni fogja a rendőrkapitány közreműködését. A nap jó hangulatához Deák Tamás és Deák Tamásné, a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai örökzöld slágerekből válogatott dalcsokorral járultak hozzá. A rendezvény Lehel Filmszínházban történő megtartását a Jászkerület Nonprofit Kft. tette lehetővé.


Fórum

4. oldal

2013. október 31.

Isten éltesse, Jucika néni! Budai Lóránt jászsági képviselő-jelölt Meghitt születésnapi ünnepség hely- „nyitott ház” játszóház kísérletében is. színe volt szerdán, Margit napon Érdeme elvitathatatlan a tájház megJászberény Város Polgármesteri Hi- valósításában, hiteles berendezésében vatalának díszterme. Győri Jánosné és működtetésében. Aktív igazgatási Szentpéteri Julianna nyugalmazott éveiben készült el 1984-ben Jászkisér népművelő 80. születésnapi köszön- kivételes szépségű, Makovecz Imre áltésére gyűltünk össze. tal tervezett Művelődési Háza. Településtörténeti témájú munkái n. k. maradandó értéket jelentenek. Számtalan kitüntetése bizonyítja, hogy munkáját nemcsak ismerték, de el is A szervező, meghívó a Jász Múzeum, a ismerték. szolnoki Damjanich János Múzeum, a A szeretet és tisztelet hangján szóló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület és a Jász Múzeumért ünneplők egy-egy személyes élmény Alapítvány, a meghívottak a barátok, felelevenítésével tették színessé és bensőségessé ezt a napot. pályatársak, tanítványok. „Az egész életünk egy körforgás. A legA Jászsági Hagyományőrző Egylet egy lendületes dalcsokrot adott elő, nehezebb, hogy higgyünk abban, hogy majd Hortiné dr. Bathó Edit múzeum- a rossz után jó következik.” – osztotta igazgató ismertette az ünnepelt tartal- meg a jelenlévőkkel nyolc évtizedes tapasztalatát Jucika néni. mas életútját. Jászkisér város díszpolgárának, Győri Arra biztatott mindenkit, hogy az álJánosnénak az élete, munkássága Jász- mait, terveit igyekezzen megvalósítani, kisérhez kötődik. 1963-tól a Jászkiséri mert az elmaradt tettek miatt a mulaszMűvelődési Ház vezetőjeként tevé- tó később vádolni fogja önmagát. Az ünneplő közösséget a Jász Múzekenykedett, figyelme a szülőföld történetére és helyismeretére irányult. Részt um dolgozói és a Jászsági Hagyományvett a Megyei Honismereti Egyesület őrző Egylet tagjai látták vendégül a Jász munkájában és a Népművelési Intézet Múzeumban.

Cápákkal szemezve A Városi Egészségnap utolsó rendezvényeként Rakonczay Gábor, az óceánátevezés extrémsport neves képviselője tartott előadást pénteken az Ifjúsági Házban Átkelés a végtelenen címmel. K. N. K. Nagy Nikolett, a könyvtár igazgatója azzal ajánlotta az előadót a hallgatóság figyelmébe, hogy merész ötletéből és annak kivitelezéséből erőt meríthet a mindennapok rutinjának megváltoztatásától is idegenkedő ember. Az akaraterő, az önbizalom, félelmeink legyőzésének képessége lelki egészségünk része. Rakonczay Gábor 7,5 méter hosszú, 1,2 méter széles, általa túlélő kapszulának nevezett úszó alkalmatossággal szelte át az Atlanti-óceánt egy kenulapáttal evezve 2011. december 20. és 2012. március 25. között hetvenhét nap alatt, mintegy hatezer kilométert megtéve. Szűk életterét két és fél négyzetméter jelentette, melyből egy négyzetméter a külső szabad tér volt, másfél négyzetméter pedig a hermetikusan zárható kabin. A természeti elemeken túl a legnagyobb veszélyt a kis mérete miatt őt érzékelni nem tudó óceánjáró hajók jelentették, melyek elől az észleléstől számított húsz percen belül lehetséges csak reálisan kitérni, azon túl az ütközés nem kerülhető el. Ebből következően hajóútvonalak keresztezésekor húsz percnél hosszabb ideig egybefüggően nem aludt. A magány egyszerre jelentett pszichés terhet és a feladatok megoldásában való magárautaltságot. Delfinek, bálnák, néha cápák láto-

gatták meg. Olykor mintegy három méterre megközelítve a kenut. Mindhárom fajra jellemző, hogy viszonylag hamar a szemkontaktus felvételére törekszik, s ennek bizony a cápa esetében hangulata van. Ahogy Rakonczay Gábor fogalmazott: „Lehet tudni, hogy ő tudja, hogy én tudom, hogy ő ki.” A vízbe ereszkedés elkerülhetetlen volt egyebek között a hajó aljának rárakódott élőlényektől való megtisztításakor. Ilyenkor biztosítókötél nélkül a hajó pereméhez rögzített kötélbe kapaszkodva dolgozott. A legendás viharjelenet, melynek során február 6-án a hajó felborult, az előadás legizgalmasabb pontja volt. Az életösztön hihetetlen erőket volt képes felszabadítani az elsüllyedésig rendelkezésre álló mintegy nyolc perc alatt. E köré a tény köré összpontosult az előadás tanulsága, mely szerint nincs tökéletesen vesztett helyzet, és a legkritikusabb élethelyzetek is megoldhatóak.

Pénteken délután fél ötkor a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajtótájékoztatón jelentette be az ifjúsági ház kistermében, hogy kit indít a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2. számú országgyűlési választókerület, azaz a kibővített Jászság képviselői posztjáért. Halász Lajos A terembe érve nagy meglepetés nem ért, részben mert csak helyi jobbikos személyiségek voltak a három médium képviselőin kívül, másrészt fotósunk, Sárközi János már javában készítette Budai Lórántról a fél-műtermi képeket. Igen, mindjárt az elején tegyük világossá, ahogy a sajtótájékoztatón is így történt, hogy a Jobbik országos választási elnöksége egyhangúan Budai Lórántot szemelte ki képviselő-jelöltnek. Nem ejtőernyőst, mindenkor bármikor bevethető személyiséget, mint legutóbb, hanem fiatal helyi politikust. Budainak ebben a körben természetesen nem kellett bemutatkoznia, így röviden a célok, szándékok, és a program kerülhetett terítékre. Kétségtelenül összefogottan, bár inkább tartalomjegyzékszerűen fogalmazott. Kifejtette, hogy tanult a pártjuk az előző választás tapasztalataiból, és ezúttal sokkal szervezettebben és nagyobb erővel indulnak a képviselőségért. Hangsúlyosan kiemelte, hogy a lejárató, személyeskedő, mocskolódó kampánystílust nem veszik át, meghagyják a már ismert jelöltek fegyvertárába. Nem pontosította, hogy kire vagy kikre gondol, mert már az értékrendnél tartott. Kifejtette, hogy észérvek alapján a programjukra építve akarnak győzni. – Jól hallották, nem másodikak, nem harmadikak, elsők akarunk lenni – nyomatékosította a betűző naptól talán lanyhuló figyelmű újságíróknak a lényeget. Innen teljesen korrektül felsorolta a párt országos programját, a három pillérrel kezdve, tehát a munkahelyteremtés, a közbiztonság és az elszámoltatás. Részletekbe nem ment, de ezt előre közölte is: lesz erre még idő és mód, ha a sajtó is úgy akarja. Itt felsorolta a jelen nem lévő orgánumokat, de legendásan jó szívű kolléganőnk megvédte őket, mert nem tehetnek róla a Csabáék, hogy nincsenek itt. Annyit azért részletezett Budai Lóránt, hogy ha munka van, minden van, ha nincs, akkor meg

semmi sincs. Ezzel nehezen lehetne vitatkozni, de nem is erről szólt a sajtótájékoztató, megadtuk a tiszteletet az új jelöltnek. A leghúzósabb elemeket egy-egy mondatban kiemelte a képviselő-jelölt, különösen azokat, amelyek tudomása szerint csak a Jobbik programjában vannak, tehát a népszavazás az Unióról, a nemi erőszakot elkövetők kémiai kasztrálása, a halálbüntetés visszaállítása, az önfenntartó börtön víziója, a csendőrség újraszervezése – persze a mai kor igényei szerint korszerűsítve. Az adósság újratárgyalása és a föld védelmének alkotmányban rögzítése is sürgető, azt azonban nem részletezte, hogy új alkotmányra is gondolnak, vagy a hatályos alaptörvényt fogadják el annak. Légy nem zümmögött a teremben, mikor a cigányságról kezdett beszélni. Nem faji alapon, nem bőrszín szerint, hanem viselkedés alapján viszonyulnak a cigánysághoz. Aki jól viselkedik, azt támogatják, aki nem, azzal szemben erővel járnak el. Ebben az összefüggésben magyarokról, románokról, zsidókról nem esett szó, bár utóbbiakról esetleg abban a passzusban, hogy az országgyűlési képviselőknek nemcsak a mentelmi jogát szüntetnék meg, és a büntetési tételét dupláznák meg, de a papírjaikba is betekintenének, hogy nem kettős állampolgárok-e? De ez csak vélekedés, nem tény. Budai Lóránt arra a kérdésünkre, hogy milyen esélyeket lát a maga számára, úgy vélte, hogy megszorongathatja Pócs Jánost, és itt nemes egyszerűséggel eltekintett Szekeres Imre és

Gedei József meg a többiek indulásától. Némileg keveredett a helyi és az országos kampányelem, ugyanis noha saját esélyeit a szorongató pozícióba kimondottan jó helyre sorolta, országosan nem sok jót jósolt, ha nem győznek. Bevalljuk, itt kezdett a nap legyűrni, mert nem értettük az optimizmus – az igazságért küzdés, a szabadság és a jólét csigavonalú kifejtését. Nyilván a nap az oka. A képviselő-jelölt megérezte ezt a kis bénultságot, és kifejtette, hogy az ifjúság körében a legnépszerűbb a Jobbik, és már van olyan közvéleménykutató, amely második erőként aposztrofálja a pártjukat. Erre azért rákérdeztünk, és iránytűt mutatott az intézet azonosítása céljából. Végezetül megígérte, hogy mind a húsz települést bejárja, és egyben a sajtó segítségét kérte, hogy ebben eredményes lehessen, eljusson az emberekhez a nemzeti erő üzenete. A kampány tehát elindult, válaszolta Erdei Gábor kérdésére, akit hangsúlyosan megdícsért, igaz a Trió tévének álcázva a közismert tényt, hogy ki a gerince a csatornának. Kérdésünkre, hogy nem sajnálná-e, ha győzelme esetén nem indulhatna a polgármesteri székért, kicsit meghatódott, de kilendítette Kiss Erika rácsodálkozása, hogy arról is szó volt? Annak még nincs itt az ideje, messze van még jövő október – mondta kicsit talán hunyorítva, talán szintén a naptól. Ahogy az illik, legalább távozáskor kezet nyújtottunk, és őszintén gratuláltunk a jelöltségéhez. Mi tudjuk, mire vállalkozott, és bizonyos, hogy ha még most nem, hamarosan megtudja ő is. (Fotó: Sárközi János)

peugeot.hu

Érkezik a sztár!

Jöjjön el kereskedésünkbe, és nyerje meg az új Peugeot 308-at 308 napra!

Nyílt hét november 4-től 9-ig Az új Peugeot 308 kombinált átlagfogyasztása: 3,6-5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 93-129 g/km.

Az év 308. napján, november 4-én kezdődik az új Peugeot 308 nyílt hét! Próbálja ki legújabb modellünket, regisztráljon szalonunkban, és nyerjen egy új Peugeot 308-at 308 napra! A premierek mellett a nyílt héten számos szervizakcióval is várjuk, például: téli gumit vehet fél áron! A részletekért hallgassa a Class FM adását, vagy látogasson el a Peugeot honlapjára: www.peugeot.hu/uj308

ÚJ PEUGEOT 308 ÚJ PEUGEOT 308

PEUGEOT M5 CENTER JÁSZBERÉNY 1194 Budapest, André Citroen u. 1., Nagykátai út 20/a. mobil: +36 20 555-84-64

Tel.: 57/505-300

www.qualite.hu


Város

2013. október 31.

5. oldal

Egy nap testünk-lelkünk egészségéért Rangos kórushangverseny

ciót osztottak meg a hallgatósággal. Az Ifjúsági Ház különböző egészségügyi szűréseknek, kiállításoknak, vásárnak adott otthont. A Belvárosi Általános Iskola vöröskeresztes növendékei újraélesztési bemutatókat tartottak, a védőnők elsősorban a kisgyermekes szülőknek adtak hasznos tanácsokat, mindemellett különböző szűréseket is végeztek. A békéscsabai vendégek itt is szolgáltak lelki tanácsokkal, felhívták az érdeklődők figyelmét alternatív terápiás lehetőségekre. A kerekítő foglalkozásra a legkisebbeket és szüleiket várták a szervezők ölbéli játékokkal. A nagyobbak a sportcsarnok falai közt kapcsolódtak ki a délelőtt folyamán. Valamennyi jászberényi óvodából és tanintézményből érkeztek csoportok, hogy részt vegyenek a különböző mozgásos foglalkozásokon, kipróbálják a sporteszközöket, vagy megkóstolják az egészséges étkeket, melyeket

társaik készítettek zöldségből, gyümölcsből mézzel édesítve, gabonafélékkel dúsítva. Az óvodások fantáziadús mesefigurákat, állatokat formázó terménybábokkal díszítették az iskola folyosóját. A földszinti tantermekben gyógytornász szakemberek fogadták a kisiskolásokat, hogy különböző nyújtó és testtartást javító mozdulatsorokat tanítsanak nekik. Mészáros Szilvia gyógytornász elmondta, hogy ebben az életkorban nagyon fontos odafigyelni az izomcsoportok helyes működésére, a testtartásra. A mozgásszegény életmódnak köszönhetően gyakori a hát helytelen görbülete, mely időben felismerve, gyógytornával gyógyítható. Az egészségnap keretében a gyerekek különböző nyújtó, egyensúlymegtartó gyakorlatokat végeztek, és egy tesztlap kitöltésével pontozták teljesítményüket. A lapról otthon a szülő tájékozódhat és szükség esetén segítséget kérhet. A Városi Egészségnap zárásaként, este Rakonczay Gábor Átkelés a végtelenen című lebilincselő előadását hallgathatta a közönség az Ifjúsági Házban. (Kapcsolódó írásunk a 6.oldalon olvasható.)

dallamaival kedveskedtek a megjelenteknek, majd Fodor Antal felelevenítette az elmúlt öt év krónikáját. A Csillagda 2008. november 7-i megnyitását követően nem sokkal, 2009. március 27-én a Magyar Csillagászati Egyesület Változó Csillagászati Csoportja Jászberényben tartotta éves értekezletét. 2009 tavaszán szerveződött meg az azóta Jászcsillagászok Baráti Köreként működő szakkör. Megalakulásuk óta több jelentős eredményt értek el. 2011 áprilisában űrkutatási kiállítást szerveztek, 2012 májusában pedig a Tatán megrendezett Országos Csillagászati Vetélkedőn második helyezést értek el. Országos táborokban vettek részt Palén, Jászszentlászlón illetve Sülysápon. A napjainkban divatos járdacsillagászattal

igyekeznek bemutatni és népszerűsíteni a csillagászatot az utca emberének. Tevékenységük eredményeként Jászberényt a magyar csillagászati mozgalomban számon tartják. Fodor Antal köszönetet mondott Baráth László és Budai Lóránt önkormányzati képviselőknek a támogatásukért. Kedves percei voltak a napnak, amikor a diákok maguk vallottak arról, hogy miért szeretik a csillagászatot. A közösség legaktívabb tagjait csoki éremmel díjazta az igazgatónő. Kiemelt köszönet és vastaps illette Csillik Katalin könyvtárosnőt, aki péntekenként, gyakran késő éjszakába nyúlóan biztosítja a könyvtárban a szakkör működését. A hangulatos fotókiállítás két hétig tekinthető meg.

A Városi Egészségnap színes programkínálatának három helyszín, a Bercsényi úti Sportcsarnok, az Ifjúsági Ház és a könyvtár adott teret, hogy az egészséges életmód iránt érdeklődők szélesíthessék ismereteiket, és szórakozva hasznosan töltsék a pénteki napot. kárpáti Egy év kivételével 1991. óta Szatmári Antalné, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke a rendezvény fővédnöke, szervezője. Elmondása szerint sok munkával, egyeztetéssel jár az esemény létrehozása, de tapasztalva a nagyszámú érdeklődő jelenlétét, látva a mozgás örömében kedvüket lelő fiatalokat, mindig megbizonyosodik róla, megérte a fáradságot, a ráfordított anyagi és időtényezőt. Idén az önkormányzat 350 ezer forinttal támogatta az egészségnapot, mely összeget a nyári táboroztatásból megmaradt 130 ezer forinttal sikerült a bizottság kasszájából kiegészíteni. A rendezvény ez alkalommal is sok látogatót vonzott. Népszerűnek bizonyultak a könyvtárban zajló előadások. Dr. Pető Katalin test és lélek egységéről beszélt, Bogya-Kovács Tünde védőnő a stresszkezelés fontosságára hívta fel a figyelmet, míg dr. Kulcsár Gyula előadása arról szólt, mit tehetünk a rák megelőzésének érdekében. A békéscsabai Napkelet Egészségközpont terapeutái szintén sok érdekes informá-

Ötéves a csillagda Hétfőn került sor az ötéves Csillagda történetét összefoglaló fotókiállítás megnyitójára a városi könyvtárban. Nagy Nikolett, a könyvtár igazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy nem sok városban művelik ilyen magas színvonalon a csillagászatot. Jászberényben az ismeretszerzés helyszínét jelentő Csillagda köré egy baráti kör szerveződött Fodor Antal sülysápi amatőr csillagász vezetésével. b. n. A Palotásy János Zeneiskola növendékei Tímár Gábor igazgatóval közösen a Csillagok háborúja című film jól ismert

Munkástanácsok – Emlékőrzés és kutatás Ezt tekinti fő feladatának a váro­ sunkban működő Nagy Imre Társaság. Csütörtökön, 24-én délután négy órakor ezzel a céllal rendezett ös�szejövetelt a Jász Múzeum termében. Emlékeztünk viharos napokra, de elsősorban az itt szerveződött munkástanácsok múltját idéztük meg a nemrég folytatott kutatások alapján. T. R. Bathó Edit igazgatónő üdvözlő szavai után elsőként Besenyi Vendel helytörténeti kutató tartott esszészerű előadást a helyi autóközlekedési vállalat szervezetéről. Felvillantak személyek, szóba kerültek események, és áttekintést kaptunk arról, hogyan tudott a szervezet hatékonyan közreműködni a fontos eseménysorban, hogyan tudott november 4-e után is működni. Végül arról hallottunk, hogyan szűnt meg, hogyan élték tagjai és vezetői a felszámolás pillanatait. Goda Zoltán az Aprítógépgyár szervezetének életét mutatta be plasztikusan. Olykor át-átütöttek a személyes élmények a jól felépített szövegen, hiszen

aki részt vett a folyamatokban, nem tud élményeinek mellőzésével szólani a nagyon intenzíven zajló folyamatokról. Előadásának, beszámolójának nagyobb része azonban ugyanúgy esszészerű, mint az előző előadás. Metykó Béla több mint harminc éven át dolgozott az Electrolux jogelődjében, a Hűtőgépgyárban, valamint a Fémnyomó- és Lemezárugyárban. Figyelte és megélte az egymásra épülő mozzanatokat. Vetített képekkel hozta közel hozzánk az eseményeket. Ennek következtében az élmény- és tényanyag nem szervesült esszészerű alkotássá, hanem elemeiben szolgált hiteles tájékoztatásul a megjelentek számára. Mindhárom munkástanács résztvevője volt a szovjet emlékművek eltávolításának. A sztrájk a szervezet politizálásának alapvetően fontos mozzanata volt. Jellemző, hogy a munkástanácsok élete viszonylag huzamosan kikerülhetetlen eleme volt az akkor kialakuló politikai életnek helyileg és országosan egyaránt. A rangos előadások után többen felidézték emlékeiket a jeles korszakból. Mások felmenőik akkori mindennapjait

idézték meg. Bizonyos, hogy az elvégzett kutatások nemsokára alapul szolgálnak az események írásos rögzítésére. Ez az akkor éltek és a későbbi generációk elháríthatatlan feladata. A Jász Múzeum igazgatója köszönő szavakkal zárta a baráti összejövetelt.

Dugulás elhárítás bontás nélkül, SOS-ben, hétvégén is. Víz-, szennyvíz- bekötések, vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések javítása. Útátfúrás. Kazsimér Zsolt Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543

Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

A vendégkórus valószínűen a Domine exaudi orationem meam (Uram, hallgasd meg könyörgésemet) vezérszavát választotta sokéves teljesítménye mottójául, hiszen számos nemzet dalkincsét szeretné meggyökereztetni hazájában. A szöveg néveleme érzékelteti, hogy a közös éneklés átfogja a földi és a túlvilági kapcsolatának elkerülhetetlenségét, hiszen megnemesíti az ember és szelleme kapcsolatát. Az éneklő ember arcán megjelenik az együttlét és együttműködés öröme függetlenül attól, hogy német-e vagy magyar.. És a közönség megsejti, megérzi, átéli a teljesítmény embernemesítő erejét.

11. osztályos növendéke kürtjátékának kíséretével. Igazi siker volt. Majd színre lépett az 57 fős német kórus. Nagy és árnyalt hangerő szólaltatta meg a 18. és 19. század európai zenekultúrájának darabjait. Scarlatti, Rossini, Mendelsohn-Bartoldy, Rheiberger egyházi tematikát is megszólaltatott átható árnyaltsággal, helyenként szinte megható líraisággal. A lágy hangzatok különösen áthatónak tűntek. Kiemelkedett és említettek közül Schuhmann Cigányélet és Az esthajnalcsillag című művei. Ez utóbbi Schemetov, Leonyid feldolgozásában élhettük át. A derű és a mozgalmasság, valamint az álmodozáskeltő énekkari produkciójának átélői lehettünk. Schemetov, Leonyid és Schemetova, Tatjána Ukrajnából kerültek Magdeburgba, és mind a mai napig éltetői a nyolcvan tagú kórusnak. Szárnyalt a német népdal is, hiszen megszólalt a Házasodna a madár kezdetű Wagenheim feldolgozásában. Utolsó előtti számként magyarul hangzott fel dr. Márkus Miklós Tábor-

Először a helyi kórus idézte meg nemzetünk összetartó erejét. Bánfi Ferenc Hazánk e föld Ferencz Sándor karnagy feldolgozásában idézte meg múltunkat, majd Bárdos Lajos Nemzeti fény és Kodály Magyarország címere idézte meg népünk lelkesültségét, ös�szetartó erejét. Szokolay Sándor Ima a rontás ellen a székelység sorsát idézte megrendítő erővel. Ádám Jenő Elindultam szép hazámból kezdetű műve a külföldre kényszerültek keservét énekelte meg részben a népdalok hangvételével. Végül pedig Kodály Zoltán Fölszállott a páva című darabja hitet és reményt sugárzott mindannyiunk számára. Zárásul az évfordulós Giuseppe Verdi győzelmi kórusa csendült fel Gaál Andrea zongora- és Kiss Máté, az LVG

tűznél című műve igazán élvezhetően, élménykeltően. Végül egy amerikai kortárs zeneszerző művét hallhattunk élvezetes előadásban. Elénk hozta tehát az Exaudi Európa számos és egy amerikai alkotó zenei látásmódját úgy, hogy a szerző nyelvén szólalt meg számos rangos és emlékezetes alkotás. Zárásul Ferencz Sándor karnagy együtt vezényelte a két kórust, és életre kelt Verdi Nabucco című művéből a Rabszolgák kórusa. Az eget ostromló, mégis árnyalt hangerő imaszerű, de hihetetlenül mozgósító erejű. Nem csoda, hogy megragadta a közönséget, amely végül állva köszöntötte vastapssal a két kórus énekeseit, akik bizonyosan hiszik, hogy a míves éneklést az Úr meghallgatja. Méltó és igazságos… (Fotó: Sárközi János)

Egy magyar és egy német kórus teremtett ünnepi hangulatot október 23-án, a Déryné Rendezvényház nagytermében. A helyi Déryné Vegyeskar és a magdeburgi EXAUDI énekkar tette igazán ünnepélyessé a rendezvénysorozat zárását. farkas


Hitélet /�Ügyeletek

6. oldal

Időjárás-előrejelzés Marad az enyhe őszi idő. A következő napokban néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, de továbbra is az átlagot meghaladó enyhe idő várható 17 fokos nappali csúcshőmérséklettel, és este sem süllyed a hőmérő higanyszála 7 fok alá. Változó felhőzet mellett reggeli köd, enyhe szitálás előfordulhat. Eső legnagyobb valószínűséggel vasárnap és kedden várható. Népi jóslat: Mindenszentek napján szép, tiszta idő havas telet hoz. (Forrás: www.koponyeg.hu; www. idokep.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről október 31.-november 6.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.30; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Simonyi András diplomata, volt washingtoni nagykövet péntek 8.30 Demjén Ferenc hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30 Berényi Pillanatok: Dudásné Mosóczi Lívia�– �Dudás Dániel: Törékeny csütörtök 18.15 Épí-tech: csütörtök 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.15

Értékőrző: csütörtök 8.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; szerda 20.30 Fényszarui pillanatok: 40 éves a Fortuna és a Napsugár gyermekszínpad csütörtök 17.30; kedd 19.30 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Jászapáti képviselő-testület soros ülése szerda 17.00 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-17.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.30; szerda 18.00, 21.00

Konyha.tv Rántotta csütörtök 7.00; hétfő 7.00 Rózsakunyhó csütörtök 7.25; hétfő 7.25 Edd meg, amit főztél! kedd 19.00; szerda 8.00 (ism.) Rockfőzde péntek 21.30; szombat 8.00 (ism) Príma konyha vasárnap 8.30; hétfő 8.00 (ism) Kosárlabda: Fortress Jászberény�– �Zalakerámia ZTE KK hétfő 19.00; kedd 6.00, 21.00 Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.30, 18.30; kedd 8.00 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2013. október 31.

Szent Vendel Október 20-án, vasárnap délután kettőkor szentmise kezdődött a ferences templomban. A templom hátsó harmada megtelt hívekkel. Egy Vendel nevű gazdaköri tag tartotta a zászlót, amelynek felirata a következő: Szent Vendel, kérünk Téged, mindennemű szükségünkben oltalmazd a hű jász népet. Farkas Ferenc A Vendel keresztnév csak Jászberényben fordul elő jelentős gyakorisággal. Az 2010-es telefonkönyv tanúsága szerint nyolc személyt kereszteltek erre a névre, további kilenc pedig -né asszonynévképzővel van ellátva. Egyéb jász településen, Jászfényszaru, illetve Jászladány esetében egy-egy esetről tud a hivatalos kimutatás. Novák István atya prédikációjában a „…mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” folyamatát boncolgatta értelmezhető módon. Megemlítette, hogy kólagyárosok némelyike szerette volna beilleszteni ezt a terméket is. A magyar himnusszal végződő miseáldozat után a hívek a Vendel-szoborhoz vonultak. A több mint félszáz ember Taczman András diakónus vezetésével mondott imát a Jászságban oly népszerű, állattenyésztést és mezőgazdaságot segítő, védő szentnek. Az emlékmű megszentelése után áldásosztás következett. Befejezésül a Miatyánk, az Üdvözlégy és a Dicsőség hangzott: Szent Vendel, könyörögj érettünk… Tamás Zoltán gazdaköri elnök beszélt a már húszéves

hagyományokról. Megállapította, hogy az ország egyéb tájain feledésbe merült Szent Vendel emléke. A Jászság és Jászberény emlékművei őrzik az immár százados hagyományt. Két jász településen több Vendel-szobor is áll, de legalább egy szobor minden településen őrzi az állatvédő szent fontosságát. Emlékezetbe idézte a régebbi járványokat, amelyek sok állatot pusztítottak el. Az ünnepi aktust koszorúzás zárta. Öt órakor a gazdakör épületében ünnepi közgyűlésre került sor. Tamás Zoltán elnök megidézte az 1993 óta zajló történéseket. Harmincegyen alapították a Jászberényi Gazdák és Polgárok Körét, és azóta minden évben megemlékeznek a népszerű szentről. Az ez évi rendezvények száma is jelentős. Megrendezték a gazdabált, az anyák napját, részesei voltak az apáti aratónapnak, de ott voltak a vörösberényi találkozón is. Kiemelkedő mozzanatként említette a Jász Expo eseményeit is.

Új műsor! Október 14-től a hét minden napján a konyha.tv műsorait „tálaljuk”! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Bővebb információ a képújságban. Műsorunkkal kapcsolatban hívja a (06-57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre! Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak október 31. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 november 1. péntek Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834

november 4. hétfő Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 november 5. kedd Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 november 6. szerda Elixír Gyógyszertár

november 2. szombat Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco

november 7. csütörtök Thököly Gyógyszertár

november 3. vasárnap Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667

Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap: 18-tól 8 óráig

Jászkürt

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Külső és belső megújulás Vasárnap, október 27-én tizenegy óra előtt számos autó parkolt a négyszállási kápolna környékén. Az ünnepi hálaadó szentmisét e táj szülötte, Szántó József apátplébános tartotta abból az alkalomból, hogy az egészen egyedi kápolnát felújították. farkas

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Áll az 1899-ben első ízben felállított kereszt, az 1944 novemberében hősi halált halt házaspár síremléke. Megmutatták az egykori imaház helyét, az iskolaépületet, megannyi tárgyi bizonyítékát a tanyasi életnek, amely küldte övéit a haza és a világ számára. A hívek szeme láttára öltött ünnepi külsőt a miséző pap és a két ministráns. A nagytemplom énekkarának néhány igazán ütőképes tagja Beniczki Béla kántor úrral az élén kölcsönzött ünnepi külsőt az ünnepi eseménynek. A miséző atya megidézte május királynőjének, a kápolna védőszentjének emlékét. Szólott továbbá az egykor itt élőkről, akik termékeny életet teremtettek itt, Négyszálláson. Prédikációjában Kedves

jó négyszállásiak! megszólítással élt. Kitért a kápolna történetére is, arra, hogy az igavonó megszólítása egyedi volt: Jézus, segíts! /kalapemeléssel/, majd hazatéréskor a Hála Istennek! hangzott fel. Ez azt jelenti, hogy az itt lakók együtt éltek a világ Urával, kérték és kapták annak segítségét. Aláhúzta, hogy a kápolna külső és belső megújulása fontos az itt élők életében, és kifejezte reményét, hogy az marad a továbbiak is. Isten dicsérete mellett többször megidézte a

Szabó Tamás polgármester megemlékezett arról, hogy ezen a helyen kezdődött politikai pályafutása, és a gazdakörrel azóta is élő kapcsolata van. Pócs János veszi majd át az országgyűlési képviselői szerepet, ő maga polgármesterként szeretné folytatni munkásságát. Véleménye szerint a Jász Expo fontos szerepet játszott a város fejlődésében. Végül egy Marosszentgyörgyről származó faragványt adott át a szervezet elnökének. Az ajándékot mindenki érinteni szerette volna, de látni közelről mindenképp. A Vendel-napkor megszokott vacsorát szorgos kezek varázsolták elénk. A birkapörkölt előírásosan készült, azaz például minden birkadarab belekerült a bográcsba. Ettől tudott igazán finom, ízletes lenni. Finom kenyér, pogácsa, sütemény tette teljessé a nem mindennapi vacsorát. Hét óra tájban megérkezett nyírségi útjáról Budai Gyula államtitkár. Jó szívvel emlékezett az augusztus 20-i ünnepre, amelynek berényi szónoka lehetett. Ígérte, hogy a továbbiakban is szívesen teszi tiszteletét. Szólott aktuálpolitikai kérdésekről és a várható durva választási kampányról. Hangsúlyozta, hogy a gazdakör a legnagyobb jászberényi civil szervezet, és fontos szerepet játszik majd a jövő évi választások sikerében. 2014 nagy kérdése a bizonytalanok döntése. Arra fel kell készülnünk, hogy a baloldal egységesen fog fellépni, és ezzel szemben kell a jobboldalnak állni a sarat. Minden alapunk megvan arra, hogy bízzunk a sikerben. A beszédet követően oldott hangulat alakult ki, hiszen Oláh Sándor és Sós Imre alkotta Nosztalgia Band élő zenével serkentette a nótát, a táncot. (Sárközi János felvételei) Boldogságos Szűz Máriát is. Kiemelkedő pontja volt az ünnepi szentmisének a megújult kápolna megáldása és megszentelése, amely mintegy visszaadta az épületet a híveknek. A kápolna megújulása a hitélet gazdagodását is jelenti, azaz a katolikus szemlélet megújhodását hozza magával. Az ünnepi szentmise a Boldogasszony anyánk kezdetű régi magyar himnusszal zárult igazán emelkedett hangulatban… Végezetül Szántó József atya köszönetet mondott mindenkinek, akik részesei voltak a kápolna megújulásának. Elsősorban Pócs Tibor családjára kérte Isten áldását. Majd felsorolta azokat a szervezeteket, egységeket, személyeket, akik ugyancsak jelentős anyagi segítséget nyújtottak: városunk önkormányzata, az egyházközség, az érsek atya, valamint névtelenül adakozó hívek. Volt olyan önkormányzati képviselő is, aki tiszteletdíjának egy részét ajánlotta fel a nemes célra. Összesen 7,8 millió forint gyűlt össze a lélekemelő célra. Az atya köszönetet mondott Pap Bélánénak és Sinka Ferencnek, akik folyamatosan tevékenykednek az ügy érdekében. Végezetül az apátplébános a kápolna előtti megterített asztalokhoz kérte a híveket jó hangulatú agapéra. (Fotó: Sárközi János)


Ajánló

2013. október 31.

7. oldal

Az Időszalag avatása Jászfényszaruban

Ady-est November 4-én, hétfőn 18 órakor a Lehel Film-Színházban Molnár László lép színpadra Ady-est: Intés az őrzőkhöz című műsorával.

Feledhetetlen ünnep helyszíne volt szerdán Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalának díszterme, ahol Sisa József iparművész „Időszalag” című ötvös- zománcművészeti faliképének felavatására került sor. Az alkotás a Jászsági Művésztelepen készült 2013-ban a művész fiai, Sisa Balázs iparművész és Sisa Bence ötvös kivitelezésben való közreműködésével.

Múzeumi esték November 6-án, szerdán 17 órakor a Jász Múzeumban Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus Rákóczi és a jászok kapcsolatáról tart előadást Szöllősi Gabriella és Bolla János közreműködésével.

nagy Zsúfolásig megtelt a terem, minden ülő- és állóhelyet elfoglaltak az ünnepelni vágyók. A megjelenteket Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte. A korábbi lapszámunkban közölt riportban a művész mutatta be az akkor még a munkaasztalon fekvő alkotást, most a végleges helyén teljes szépségében látható faliképet Feledy Balázs művészetkritikus, a Magyar Iparművészet folyóirat szerkesztőbizottságának tagja méltatta. Kiemelte, hogy rendkívüli mű áll előttünk, mivel ötvös-zománcművészeti faliképek ritkán születnek az egész világon, s ha mégis születnek, akkor az mind Sisa József műve. Technikai újdonságnak számít a háromdimenziós ábrázolás. Az ötvösség elsősorban a kegytárgyak és az ékszerek világa. A rekeszzománc technikának Sisa József a nagymestere, a kétévente megrendezésre kerülő ötvös biennálékon szokatlanul nagy feltűnést keltenek az érdeklődés középpontjában álló munkái, melyeket egészen különös kreativitással készít. A falikép méltóságteljesen emelkedik ki a Sisa József elképzelése szerinti mély-

Példaképeink

Programok

Olvass, Jászberény! November 8-án, pénteken 18 órakor a Déryné Rendezvényházban Baktay Zelka és dr. Baktay Miklós pszichológus házaspár előadása a boldogtalan kapcsolatok okaira keres megoldást.

zöld háttérből, és ezzel harmonizálnak az igazán elegáns díszterem drapériái. A monumentális mű 9 négyzetméter, szimbólumrendszerében a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dísztermében levő „Kamatozó örökség” című művel közös elemek jelennek meg. Feltűnő, különös formája kiterjesztett szárnyú ősmadárra emlékeztet. Nem egyszerű, csupán esztétikai élményt nyújtó díszítőművészeti alkotás, hanem századokon átívelő, mély mondanivalókkal bíró valóságos időutazás.

A nagyszabású mű elemeit a filmszerű szalag kapcsolja össze, meghatározó középső részéből kiemelkedik a Lehel-monda, de fellelhető a népi motívumvilág is. A középső félkörívben feltűnő kereszt a kereszténység előtti és a kereszténység felvétele utáni időszakot kapcsolja össze, míg a középső tengely legtetején elhelyezett Szent Korona Sisa Józseftől átvett idézet szerint a negatív rontó hatásoktól tart távol mindannyiunkat. A páratlan remekművet azzal adta át jelképesen, hogy becsülje azt Jászfény-

szaru közössége az idők végezetéig. Dr. Lakatos Béla, Jászfényszaru díszpolgára által mondott pohárköszöntőt követően a művészre és családjára, valamint a műre koccintottak a jelenlévők. Városunk közéleti szereplői közül Juhász Dániel alpolgármestert, Lányi Lászlót, a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, dr. Gócza Tamást, a Jászberényi Járási Hivatal vezetőjének helyettesét, Fózer Tibort, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét és dr. Körei-Nagy József rendőrkapitányt is felfedeztük a vendégek között.

Hatalmas buli a film-színházban

Kellemesen zárult a hét a komolyzene kedvelői számára: vasárnap este a ferences templomban lépett fel Kóródi Anikó operaénekes és Réz Lóránt orgonaművész. Az Isten, hazánkért térdelünk elődbe – példaképeink a magyar szentek című koncert apropójául a közelgő mindenszentek ünnepe szolgált.

Az elektronikus tánczene kedvelői már tűkön ülve várhatták október 26-át, hiszen a stílus meghatározó bandája, az Anima Sound System lépett fel a megújult Lehel FilmSzínházban.

s. e.

A zenekar már kerek húsz éve koptatja a hazai és európai nagyszínpadokat, s ez idő alatt sokak szívébe belopta magát. Bár stílusuk az évek során változásokon ment keresztül, hangzásviláguk máig egyedi színfoltja a hazai alternatív zenei palettának. Nem csoda, hogy Jászberényben is sokan voltak rájuk kíváncsiak. Olyan�nyira, hogy kevésnek bizonyult a mozi koncertszínhellyé alakítása során kivett székek száma. A koncert csúszott ne-

Márton-napi libavacsora November 8-9-én, pénteken és szombaton 19 órakor a Szikra Galériában négyfogásos libavacsorával, tárogató muzsikával, tárlatvezetéssel ünneplik Márton napot.

Novemberi moziműsor Lehel Film-Színház (Fürdő u. 3.) 16.00 Turbó 3D

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film 18.00 Last Vegas

(kedd kivételével!) országos premier színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték 20.00 Metro Manila

országos premier színes, feliratos, angol–fülöp szigeteki akciófilm

r. a.

Novák István atya köszöntötte a megjelenteket, s megköszönte az előadóknak, hogy ismét eljöttek Jászberénybe. Elmondta: nekünk, keresztényeknek legfőbb példaképünk Isten, ám követendő példaként állnak előttünk az angyalok és a szentek is. A katolikus világ rájuk, a szentekre emlékezik november 1-jén, s róluk emlékeztünk meg e rendezvényen. A templom ideális helyszínnek bizonyult erre, hiszen a szenteket ábrázoló képek és szobrok tökéletes vizuális kiegészítésként szolgáltak. De ideális volt akusztikája miatt is, hisz Kóródi Anikó csengő szopránja s az orgonán olykor csilingelve, olykor erőteljesen A mozinyitás hangos forgatagában megszólaló hangok méltó teret kaptak viszonylag csendesen bújt meg a itt. A repertoárban vegyesen szerepel- Hamza Studio legújabb kiállításátek instrumentális darabok és énekek. nak megnyitója. Megemlékeztek a legismertebb magyar szentekről, mint Szent István, Szent Sándor Eliza László és Szent Erzsébet és kevésbé ismert szentekről, mint például Szent A Lehel Film-Színház emeletén ma is Hedvig és Szent Kinga. A koncert mél- találkozhatunk a Jász-Száj című tárlat tó zárásául szolgált a magyar himnusz alkotásaival. A meghívó azt javallja, „Emésszük meg, amit látunk!”, mely dallamaiból kreált orgonadarab. Azon ritka alkalmak egyike volt ez, tanácsot egészen november 5-ig szívlelamikor a templom padsoraiban helyet hetünk meg. De milyen is a jász száj? Ellentmondásos. Más az, amit mond, foglalók láthatják a templomot betöltő muzsika forrását. A szervezők jóvoltából s más, amit érez. A kommunikáció taugyanis kivetítőn láthattuk a művésze- lán még eredményesebb is, ha a szájat ket, akik a koncert végén már közöt- kizárjuk belőle. Ártó. Kárt tesz mondataival, a mondatok elhallgatásával és tünk fogadták a megérdemelt tapsot.

Mulatság jószívvel November 8-án, pénteken 19 órától az Aranysas Vendégház Márton-napi liba és újbor vacsorával, szórakoztató műsorral várja vendégeit. A vacsorajegyek árából ezer forint Gyimesfelsőlok testvérvárosunkat támogatja.

október 31-november 6.

A Könyvtár Ajánlata Kiemelt ajánlat: Baktay Miklós–Baktay Zelka: Párkapcsolati krízisek gyed órát, ám a közönség a várakozásért cserébe egy fél tizenegyig tartó fergeteges bulit kapott. A hangulat olyan

jó volt, hogy a tömeg még ekkor is csak vonakodva távozott. (Fotó: Harangozó Marci)

Tulajdonképpen milyen is a jászok szája? azzal is, ha csak egy részét mondja el. S mégis kettős. Mert bár képes szavakkal a „mélybe rántani”, de „életre is kelthet”. Ugyanakkor nonverbális. Szavak

nélkül is elárulja érzéseit. Még akkor is, ha álarcok mögé rejtőzik. S ami a legfontosabb: összekapcsolhat, s e kapcsolat táplálja az embert. Egy szóval: a jász száj is csak olyan, mint a többi. Legfeljebb alkalmasabb (s eddigi észrevételeim szerint hajlandóbb is) a szójátékra.

Kiállító művészek:

Bartos Kinga, Farkas Edit, Fejős László, Kerekné Mihalik Judit, Nagy Tamás

A könyvtár új szerzeményeiből: Frei Tamás: 2015 – A káosz éve és a magyar elit háborúja Jackson Galaxy: Pokoli macskák Kristina Ohlsson: Mostohák

Olvassa újra a klasszikusokat: Sárközi Mátyás: Vérbeli várbeliek Gyermekkönyvek: Benina – Bíborhajú 1-3. kötet Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok


Sport� / Szabadidő

8. oldal

Rövid hírek Női birkózás. Immár kétszeres magyar bajnoknak mondhatja magár Száraz Vivien, a J-ÁSZ SE kitűnő birkózója, miután vasárnap Kaposváron a kadet korcsoportban aranyérmes lett. Gyermekbirkózás. Jól szerepeltek a J-ÁSZ SE ifjú birkózói, az UTE meghívásos gyerekversenyén. Kötöttfogásban, (diák II. krcs.50 kg) 1. helyezett lett Laky Levente, szabadfogásban pedig (gyerek II. krcs. 32 kg): Barát Konor nyakába került aranyérem. A gyerek I. krcs. 2. helyezettei: Berecki Szabolcs (23 kg), Havrán Márk (29 kg), Beszteri Milán (32 kg). Bronzérmet 32 kilo­ gramban Barát Koppány vehetett át. Kyokushin karate. Nagyszerűen szerepeltek a Jászberényi Yakuzák SE karatékái a Dunaszerdahelyen rendezett Kyokushin Európa-kupán. Első helyezett lett: Mező Lili, aki egyben a legtechnikásabb női versenyzői díjat is megkapta. A dobogó tetejére állhatott még: Treba Kíra, Kerekes Réka, Szajka Bendegúz és Csibra Barnabás. Ezüstérmet szerzett: Móczó Milán, bronzérmet pedig Simon Norbert, Palásti Kristóf, Szabó Liza és Cserepes Balázs harcolt ki. A nemzetközi verseny legeredményesebb csapata a Yakuzák SE lett.

Utánpótlás labdarúgó-bajnokság. NB II. Közép B csoport: U-21: JSE–GOLDBALL FC 7-0, U-17: JSE–GOLDBALL FC 3-3, U-15: Pilisvörösvár–JSE 0-3 U-14: Pilisvörösvár–JSE 0-3 NBII. Közép-Keleti csoport U-21: Jászdózsa–Jászberényi FC 1-4, U-17: Jászdózsa–Jászberényi FC 1-6. Női röplabda. Az elmúlt hétvégén nem rendeztek bajnoki fordulót a női röplabda NB II-ben, így a berényi együttes edzőmeccset játszott a fővárosban, az első osztályú Újpest otthonában. Rendhagyó módon négyjátszmás lett a mérkőzés és kellemes meglepetésre döntetlent harcoltak ki a berényi hölgyek: UTE–JRK: 2-2 (-21, -16, 20, 20). Labdarúgás. Jászberény megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapata értékes három ponttal tért haza a Tiszántúlról: Törökszentmiklós – Jászberényi FC 1-2. Mindkét gólt Német Gyula szerezte, a csapatot pedig az új edző, Szabó Imre irányította.

Friss sporthírek: www.berenycafe.hu/rovat/sport

Sakkozóink sikeres hétvégéje Az elmúlt szombaton, Jászfényszarun a Városi Sportegyesület szervezésében, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi tankerület támogatásával, valamint és Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere fővédnökségével rendezték meg a IV. Jászfény Kupa Országos Gyermek Sakkversenyt. A helyi indulók mellett többek között a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesület játékosai, Martfű, Kisújszállás, Boldog, Nagykáta, Újszász, Hatvan valamint Jászberény ifjú sakkozói mérték össze tudásukat. A verseny 7 fordulós, svájci rendszerben, a 2X15 perc, rapid szabályok szerint bonyolították. Váro­ sunk fiatal sakkozói remekül felkészültek a versenyre, hiszen a fiúknál mind a négy korosztályában jászberényi siker született, azaz 1. helyezett lett: Bíró Gergő, Peredi Olivér, Baranyi Róbert és Farkas István. Továbbá három ezüst-

érem is városunkba került Horváth Adél, Inges Ninetta és Sebők Máté révén. Az első helyezettek az érem mellé természetesen egy-egy serleget is kaptak, és dobogós társaikkal együtt értékes jutalmat is. Másnap vasárnap pedig, a megyei sakkcsapat bajnokság 2. fordulójában ült asztalhoz a jászberényi „csikócsapat”. Ezt a jelzőt a berényi csapat a sok tehetséges fiatal titán szerepeltetésével érdemli ki. A szomszédvári találkozón a jászberényi csapat papírforma győzelmet aratott. Bujdosó Béla villámgyőzelmével hamar megszerezték a vezetést, aminek arányát fokozatosan növelték és elhúztunk 1- 5 -ig. Majd szép lassan a többi táblán is érvényesült a tudáskülönbség, és végül nagyarányú győzelem született: Jászapáti VSE–Jászberényi Sakk Kör 2,5–7,5. Nyert: Sinka István, Tajti Sándor, Bujdosó Béla, Farkas István, Pécsi Roland és Inges Zénó. Remizett: Berente Ádám, Csatári Dominik és Sebők Máté.

Az esemény jelentőségét mutatja, hogy a vendégek között jelen volt Tóth Nóra, Jásztelek község polgármestere, dr. Dinai Zoltán, Jásztelek és Jászboldogháza jegyzője, Barta Ágnes, a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének munkatársa, Csőke Katalin és Mihályi Istvánné, a Jász-Consulting Kft. munkatársai, Vasné Sass Katalin népi iparművész, a Jász Hímzőkörök vezetője, Turóczi Lászlóné, a Jászteleki Művelődési Ház vezetője és Fülöp Istvánné, a Jászteleki Községi Könyvtár vezetője. A

Három meccs – három győzelem

Azt már korábban jeleztük itt a Jászkürt Újság sportrovatában is, hogy Jászberénynek az idei ősztől kezdődően, alakult egy női labdarúgócsapata, amely az NB II. Keleti csoportjába kapott besorolást. Bár nagyon készültek, sokat gyakoroltak a lányok a szezonra való felkészülés kapcsán, a bajnokság kezdeti meccsei igen nehéznek bizonyultak. A Panyi Csaba által vezetett női alakulat pedig mindent megpróbált, hogy meg tudják szorítani ellenfeleiket, és pontokat rabolni a bajnokság résztvevőitől. A kezdeti vereségek és a két döntetlen után megtört a jég. Az elmúlt hétvége végre jól alakult, mondhatni „csont nélkülire” sikeredett a jászberényi női labdarúgók számára, hiszen mind az NB II-es, mind a megyei gárda megnyerte mérkőzéseit. Az NB II. Keleti csoportjának 8. fordulójában azokat az újpesti hölgyeket

fogadták Panyi Csaba „lányai”, akik korábban megyeszékhelyünk női alakulatát is legyőzték. A berényi meccs sem tűnt könnyűnek, pláne amikor az újpestiek már a 11. percben megszerezték a vezetést. Ám a berényi hölgyek sok helyzetet dolgoztak ki, és a 2. játékrész első felében, Kővágó Gitta büntetőből kiegyenlített, majd a 71. percben Lakatos Krisztina is a vendégek hálójába talált, kialakítva ezzel a végeredményt: JFC-UTE Profisport II. 2:1 Panyi Csaba edző: „Gratulálok a csapatnak, sokat dolgoztunk ezért az örömteli pillanatért. Sok helyzetet sikerült kialakítanunk, azonban a befejezésekkel gondok voltak, helyzetkihasználásunk gyengesége miatt féltem, hogy megbosszulja magát, de végül is sikerült a tervünk. Nagyon vágytunk már erre a győzelemre, mert a csapat mostanság kezd összekovácsolódni, de sok alapvető hiba van még, amit orvosolnunk kell. Mint kezdő, újonccsa-

patnak talán kicsit még erős nekünk az NB II-es mezőny, de már látható a fejlődés, és bízom benne, hogy a továbbiakban is tart ez a folyamat, és nem okozunk csalódást, az elvárásoknak mindenképpen szeretnénk megfelelni.” A megyei labdarúgó bajnokságban szombaton, Szolnokon a Véső utcában a 7-8. fordulóban (két meccset játszanak minden hétvégén) lépett pályára a JFC megyei csapata, és remek játékuknak köszönhetően csak ők térhettek haza hat ponttal a mérkőzések színhelyéről: Jászberényi FC - Szandaszőlős 5:0, majd Szajol – Jászberényi FC 1:3. A jövő hét végén zárul mindkét bajnokság. Szombaton rendezik Rákóczifalván az utolsó két megyei mérkőzést, amikor a Szolnoki MÁV és a Szandaszőlős lesz a berényi hölgyek ellenfele. Az NB II-es csapat pedig, vasárnap Kisvárdán vendégszerepel. Remélhetőleg lányaink újabb pontokkal fejezik be az őszi fociszezont.

Újabb műfüves focipálya épül Győzött a KTE

így kimarad egy tetemes távolság az új (Folytatás az első oldalról.) A Magyar Labdarúgó-szövetség inté- és a régebbi pálya között. Ez az építkezett mindent, a közbeszerzést, a kivite- zés befejezése után vélhetően parkolóként funkcionál majd. Viszont a város lezővel való szerződéskötést, az építkezés hosszú távú rendezési tervében azt a célt műszaki ellenőrzését stb. Cserébe az szolgálná, hogy a beljebb eső ZagyvaMLSZ annyit kért a várostól, hogy a pálya melletti reklámtáblák felületének part utcát kikötnék a Sportpálya útra. 50 %-át jogosult legyen értékesíteni. To- Ezt viszont az elnök szerint még át kell vábbá azt is kéri még tőlünk, hogy a kö- gondolni, mivel nagyon csekély a forgavetkező tíz évben, ha ők kívánnak ren- lom a Zagyvapart utcában. Így játszótedezni valamilyen sporteseményt, akkor ret vagy éppen az extrém sport kedvelőinek küzdőteret lehetne itt kialakítani. azt megtehessék ezen a pályán. Sajnos Felmerült az építkezés kapcsán az is, – helyhiány miatt – az új pálya kisebb, mint az előző. Az új pálya 64�×�44 mé- hogy az építendő pályát télire jó lenne teres lesz, ami tulajdonképpen félpályá- befedni. „Utána jártunk ennek a dolognak is, de egyelőre nem találtunk nak felel meg. Így az 5,5-es és a 16-os vonal lesz felfestve, ami taktikai jellegű finanszírozható megoldást. Azok a foglalkozásokra ad módot. Emellett sátras kivitelezések, amiket mostanság ilyen célra használnak, ebben a mérettermészetesen két kispálya is felfestésre kerül, így teret adva az egyre népsze- ben több mint 10 millió forintba kerülnének. A pálya téli fenntartása még rűbb kispályás labdarúgásnak, továbbá az utánpótláskorú labdarúgóknak is ki- legalább ugyanennyi költséget tenne ki, megnyitóbeszédet Szűcs Lajos, a jász- tűnő foglalkozási helyet biztosítva ezzel.” amit jelenleg nem tudunk előteremtesági LEADER-csoport elnöke mondta. – mondta lapunknak a JFC elnöke. ni. Természetesen továbbra is keressük Ivanics Győző és családja 2009-ben Mivel a pálya az aprítógépgyári ke- a legmegfelelőbb megoldást, de olyan döntött úgy, hogy a szüleiktől örökölt rékpártároló felé terjeszkedik inkább, biztonságos megoldást tudunk csak családi házukat falusi vendégházzá alaelfogadni, ami nem kítják át. Ennek érdekében pályázatot veszélyezteti a sportolónyújtottak be a Jászsági Kistérségi Hekat” – fejezte be a tájélyi Közösség Egyesületéhez LEADER koztatást dr. Gottdiener turisztika jogcímen. A támogatási haLajos. tározatot 2010-ben kapták meg. Az Az új műfüves labátalakítást 2011-2012-ben végezték, a darúgópálya építésének belső kialakítás 2013-ban fejeződött be. befejezését még ebben A ház megálmodóit az motiválta, hogy az évben tervezik, áteddig nem volt a településen ilyen jelleadása – az előforduló gű vendégfogadási lehetőség. A nyolc csúszásokat is beleférőhelyes vendégház különleges hanguszámítva – november latát eredeti jász hímzésű kézimunkák és közepére vagy végére régi paraszti eszközök adják. (x) Az építési munkálatok október közepén (Fotó: Sárközi János) várható.

Hangulatos vendégház Jásztelken

A Jászság turizmusának fellendüléséről egyre több híradást kapunk. A közelmúltban volt a jásztelki Petúnia Vendégház hivatalos megnyitója.

2013. október 31.

Péntek délután a Hírös Városban lépett pályára kosárlabdacsapatunk. Jó jel, hogy a csapat kapitánya, Dramicsanyin hosszú kihagyás után újra a küzdőtérre léphetett. A kezdés után egy duplával jelezte is, hogy kényszerű távolmaradása nem járt különösebb formahanyatlással. A gyors válasszal a hazaiak pedig azt jelezték, hogy nem véletlen a sorozatban szerzett négy győzelmük. Mindezek figyelembe vételével hatalmas csatát vívott egymással a két alakulat. Szinte a végéig partiban volt a berényi csapat vendéglátójával szemben. Általában 3-4 ponttal „mentek” a hazaiak, sőt egyszer-egyszer Hortiék is vezettek. Sajnos a végére – Szögi sérülése és Markovics kipontozása miatt – elfáradtak Földi Sándor legényei és hét pontos hazai siker született: KTE-Duna Aszfalt–FORTRESS Jászberény 74-67. JKSE pontszerzői: Raivio 15/3, Markovics 11, Soós 14/6, Dramicsanyin 15/6, Lázár -. Csere: Horti -, Varga I -., Dukic 11/6, Szögi -. A vendéglátók nyilatkozata szerint régóta nem látott, jó hangulatú mérkőzést vívott a két alakulat. Edzőjük, Sztojan Ivkovics külön kiemelte mindkét szurkolótábor sportszerű biztatását és viselkedését. Szerinte főleg ennek volt köszönhető a pályán mindvégig uralkodó csodálatos hangulat. A jövő héten, november 1-jén már idehaza játszanak a fiúk. Pénteken este 18.30-kor a Zalaegerszeget fogadják, akik a Paks legyőzésével, a második helyen állnak a táblázaton.

Új évf. 2. év 44. szám  

2013. október 31.

Advertisement