Page 6

6. oldal

Szabadidő�/�Fórum

Kék hírek a Jászságból

A precíz szervezések estéje

Elfogták a betörőt. Mikor ha-

zaért a sértett február 25-én este, akkor vette észre, hogy idegenek járhattak házában. Az ismeretlen elkövetők benyomták az ablakot, hogy bejussanak a házba, azonban megzavarták őket, így végül üres kézzel távoztak a helyszínről. A jászberényi nyomozók a bejelentést követő pár órán belül előállították a cselekménnyel megalapozottan gyanúsítható 21 éves férfit, akinek betöréses lopás vétségének kísérlete miatt kell felelnie. A gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.

Fatolvajokat értek tetten.

Február 26-án egy korábbi bűnügyben végeztek adatgyűjtést a nyomozók Jásztelken, mikor tetten érték a tolvajokat a település külterületén. A három személy megközelítőleg egy mázsa fát vágott ki fűrésszel az erdős területről, melyet kerékpárjukkal akartak elszállítani. A Készenléti Rendőrség erői és a helyi rendőrök intézkedtek a tolvajokkal szemben, akiknek szabálysértési értékhatárra elkövetett lopás miatt kell felelniük. Szerszámokat loptak. Betörők jártak február 26-án az egyik jász­ jákóhalmi családi házban, ahonnan különféle kézi szerszámokat vittek magukkal. A rendőrök már másnap azonosították és elfogták a tetteseket. A helybéli 22 éves férfit és fiatalkorú társát előállították a rendőrségre, ahol betöréses lopás bűntette miatt indult eljárás ellenük.

Megismerte ellopott bringáját. A tulajdonosa ismerte fel ellopott

kerékpárját egy férfinél Alattyán belterületén február 27-én. Azonnal a településen tartózkodó Készenléti Rendőrség beosztottjaihoz fordult segítségért, akik elszámoltatták az Alattyánon tartózkodó jászberényi férfit. Kiderült, hogy nem ő lopta el három hónapja az egyik kocsma előtt hagyott kétkerekűt, de arra is fény derült, ki a valódi tettes. A Készenléti Rendőrség rendőrei pár órán belül elő is állították a tolvajt. A 29 éves helybéli férfinak lopás miatt kell felelnie. Munkát ígért a csaló. A Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozói elfogták és őrizetbe vették azt a 28 éves csemői férfit, aki az elmúlt fél évben az egyik apróhirdetésekkel foglalkozó internetes oldalon valótlan tartalmú álláshirdetéseket jelentetett meg. Egy munkaerő-közvetítő iroda alkalmazottjának adta ki magátm és egy jászberényi cégnél ajánlott munkát az érdeklődőknek. Pár ezer – néha pár száz – forint átutalásáért cserébe ígérte a jelentkezési lapok megküldését, amit azonban hiába vártak az érintettek. A rendőrség

Véradás

a Jászságban

Március 7-én, 8.30-tól 12.30-ig Jászberény, Rákóczi u. 13. az erősáramú szakközépiskola kollégiuma Március 21-én, 9 órától 15 óráig Jászárokszállás, Árpád tér 1. Művelődési Ház Március 25-én, 8 órától 12.30-ig Jászberény, Fémnyomó u. 1. Electrolux Lehel Kft. Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

2013. március 7.

február 27-én őrizetbe vette a csemői férfit üzletszerűen elkövetett csalás vét- Elszállt a tél, a csikorgó havak, mes�ségének megalapozott gyanúja miatt. sze már a báli szezon. Utóbbinak jellegzetes színfoltja volt a Műszaki bál. A nyomozás jelenlegi adatai alapján több mint 100 sértettje van az ügynek. A rendőrség további sértetteket keres. Valamit nagyon tud a Gépipari TudoKéri azok jelentkezését, akiket hason- mányos Egyesületnél a Bojtos József ló módon csaptak be, jelentkezzenek –�Szikra István páros a szervezésről, a gördülékenységről, a harmóniáról. Elég a Jászberényi Rendőrkapitányságon személyesen, vagy tegyenek bejelentést annyit mondani, hogy a fotós a teljesen üres teremben dolgozott legtöbbet, 57/ 504-280-as telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 107, 112-es segély- kereste a fényt a poharak katonás rendjében, a szalvéták zöld gúláit, a székek hívók egyikén. Szarvasgombát loptak. A Ké- textil drapériát, a narancssárga koktélok szenléti Rendőrség megerősítő erői- mértani alakzatait kutatta – nem hiába. nek beosztottjai március 1-jén a kora Ezt a rendet aztán némileg megzavarták délutáni órákban két férfira lettek a vendégek, de cserébe mosolyok, sztofigyelmesek, akik kerékpárt tolva köz- rik, koccintások jártak. És zene és tánc, és tánczene, piruló lekedtek Jászkisér és Jászapáti között. A személyeket ellenőrzés alá vonták, bálkirálynő-jelöltek, izgalmas tombola. aminek során a náluk lévő csomagok- Mindez látszólag magától, beavatkozás ban közel 1 kg szarvasgombát találtak, nélkül, természetesen. Még Görög Zita melynek eredetével a két férfi nem is inkább tűnt időnként a baráti trécsetudott elszámolni. A jászkiséri és jász- lést abbahagyó csinos helyi lánykának, apáti lakosokat bűncselekmény elkö- mint csakazértis celeb műsorvezetőnek. vetésének megalapozott gyanúja miatt Jól állt neki ez a szolidság. Ahogy az elfogták és előállították a rendőrségre. egész estének. Kár, hogy véget ért. h. l. f. A Jászberényi Rendőrkapitányság lopás (Király Csaba felvételei) elkövetése miatt indított eljárást a 34, illetve 29 éves gyanúsítottakkal szemben.

Kábítószergyanús anyagot találtak. A Készenléti Rendőrség

Akiken átgázolt a történelem

megerősítő erőinek beosztottjai ellen- Kuláküldözés – a paraszti társadalom azokat tetszés szerint lépten-nyomon őrzés alá vontak egy szórakozó hely felszámolása címmel tartott vetített áthágták. Kuláknak minősült az, akinek előtt parkoló személygépkocsit és az képes előadást Ö. Kovács József törté- 25 (katasztrális) holdnál több földje volt, abban tartózkodó két személyt Jászla- nész a Jászok Egyesületének idei első vagy földjeinek aranykorona-összértéke dány belterületén március 2-án a haj- összejövetelén, a Pest megyei Megye- a 350 aranykoronát meghaladta. Kertek, nali órákban. A rendőrök a gépjármű házán. Ezen nem csak jászok, de más gyümölcsösök, szőlők esetében megint átvizsgálás során kábítószergyanús érdeklődők is megjelentek. más szorzók voltak. A minősítés önkéanyagot találtak, melyet lefoglaltak. A nyességét jelzi, hogy az országosan kukét személyt illetve – egy közeli szóra• Bognár Mária • láklistára felkerült 71 ezer családból 22 kozóhelyről – a jármű tulajdonosát is ezernek még földje sem volt! A valóságelőállították a rendőrségre. A Jászbe- A Jászság számára a témának az ad ki- ban bárkit fel lehetett venni erre a listára, rényi Rendőrkapitányság kábítószerrel emelkedő jelentőséget, mivel az üldö- és arról le is lehetett venni. A fő cél az visszaélés miatt indított nyomozást a zöttek száma itt az országos átlagnál volt, hogy elszigeteljék az ellenségnek ki23 éves szolnoki lakos (gépjármű tulaj- lényegesen magasabb volt, a hivatalos kiáltott módos gazdálkodó réteget, hogy donos) ellen, melynek során szakértők statisztika szerint Szolnok megyében a ezáltal a többséget is sakkban és félelembevonásával vizsgálják az ügy körülmé- kulákok száma 6293 volt, ami 9,1%-a ben tartsák. Ahol a valóságban nem volt nyeit. az országos adatnak. kulák, ott „kreáltak”: annak minősítetSzenet loptak. Tolvajok jártak Mi volt a mozgatórugója ennek a je- tek egyes középparasztokat, kiváltképp a egy jászjákóhalmi kertes ház udvarán. lenségnek? A tőkés (vagy azzá nyilvání- falusi közösségben hangadónak számító, Az elkövetők március 3-án, a délutáni tott) üzemeknek, köztük az egészen kis köztiszteletben álló gazdákat célba véve. órákban az alsóépület nyitott részéből üzemeknek a felszámolása után a komEbben nyilván építeni lehetett a szeszenet tulajdonítottak el. A rendőrök munista pártállamnak két „ellensége” gényparaszti társadalom jó részében a jó hely- és személyismeretüknek kö- maradt: a kulákságnak nevezett, módos már a negyvenes évek végére kialakuló szönhetően illetve a beszerzett adatok paraszti réteg és az egyházi világ. Az elő- kudarcélményre: az 1945-ös általános alapján rövid időn belül elfogták a lo- ző szétzúzásával alapjában véve egyúttal földosztás során sokan hiába kaptak az egész parasztságot akarták megfélem- átlag 5,1 katasztrális hold földet, abból pással gyanúsítható 25 és 17 éves helyi férfiakat. A gyanúsítottaknál megtar- líteni, alávetni. Mindehhez megvolt a megélni nem tudtak, így alig pár évvel tott házkutatás során a rendőrök 75 szovjet minta, az egész folyamat lénye- később már szabadulni is igyekeztek kilogram szenet foglaltak le. A Jászbe- gében a „szovjetizálás” jegyében ment földjeiktől. A valóságban legalább 15 rényi Rendőrkapitányság lopás vétség végbe. Maga a kulák szó is orosz erede- hold kellett egy paraszti család megélelkövetésének megalapozott gyanúja tű, szó szerinti eredeti jelentése oroszul hetéséhez. miatt indított nyomozást a két sze- „ököl”. Ott egy olyan módos paraszti A kuláknak minősítettek elleni méllyel szemben. réteget jelentett, amely bankok hiánya többéves hadjárat számtalan emberi miatt pénzkölcsönzéssel is foglalkozott. tragédiához vezetett. A mozikban veA pénzkölcsönzésből (is) élő zsugori, tített propagandafilmek, a célba vettek zsíros paraszt fogalmát aztán rávonat- „kiplakátolása” révén egyfajta kiközösíkoztatták nálunk arra a többségében tést próbált meg a párturalom kikényTisztasági falfestés 250 Ft/m2 áron. földjeit nemzedékről nemzedékre meg- szeríteni. A mindennapos zaklatások Kérjen ingyenes helyszíni felmérést: szerző, szorgalmas, hozzáértő paraszti csak enyhébb formái voltak a módszeres Simon Festőmester Kft. 30/269-4406. rétegre, akikkel szemben fel lehetett lelki és fizikai terrornak: meg lehetett kelteni a szegényebb sorsúak irigységét. bírságolni a gazdát azért mert sáros volt Eladó összközműves lakótelek a Mert a jelenség kibontakoztatásában a szekere oldala, vagy nem volt a padláSzatmári lakóparkban. nem kis szerepe volt az emberi irigység- sán víz. Időről időre bevittek a rendőrTel.: 06-30 /3605282 nek, annak, hogy akik korábban alul ségre embereket, ahol megverték, megvoltak, azok szerettek volna felülre ke- kínozták őket. Nem kevés volt azoknak Eladó jászberényi gazdasági övezetrülni. Hogy ezek közül sokan döntésho- a száma, akiket szó szerint agyonvertek, ben közművesített ipari ingatlan a 32. zó helyzetbe kerüljenek, mégha abban majd balesetnek állították be. Voltak sz. közl. út közelében. alkalmatlanságuk miatt szenvedtek is, nyilvános kulákkivégzések is, például Tel.: 06-30/3605282 ki kellett rekeszteni, meg kellett bélye- Békésben. Lényegében felélesztették a gezni a korábban felül levőket. Ez volt munkaszolgálatot: a 2-3 évre fegyver Eladó vagy bérbe adó Jászberény, a kommunista hatalomgyakorlás, hatal- nélküli szolgálatra behívott úgymond Szent László u. 14. szám alatti üzlethe- mi technika lényege, ami tulajdonkép- kulákfiúkat „hadtáposoknak” nevezték. lyiség. Érdeklődni: 70/613-4475. pen állami erőszakon, annak fokozatos Napirenden voltak a kitelepítések, amikiterjesztésén alapult. Az egész egyfajta kor is az érintettek rendszerint a Horhódító hadjárat logikája mentén történt, tobágyon, birkaólakban vagy egyéb haTavaszváró apróhirdetési akció egyfajta belső gyarmatosításként – mu- sonló kalyibákban találhatták magukat: a város lapjában: tatott rá az előadó. ezeknek a száma 13 ezer fő volt. 120 karakterig 500 Ft De ki is számított kuláknak? Vol1953-ban azzal bocsátották el őket, Szerkesztőség: Jb. Fürdő utca 5-7. tak ugyan erre hivatalos definíciók, de hogy a velük történtekről mélyen hall-

Apróhirdetés

gassanak, ha nem akarnak még egyszer oda visszakerülni. Sokan éppen ezért még most is félve beszélnek megpróbáltatásaikról, továbbra is elhallgatva azokat. 1949-től bevezették az ún. mezőgazdaságfejlesztési hozzájárulást, ami a népnyelv által kulákadónak elnevezett újfajta sanyargatás fedőneve volt. Ki lehet jelenteni, hogy a kuláküldözésnek máig tartó kihatása van a magyar társadalomra – hangsúlyozta Ö. Kovács József. Az előadás keretében sor került egy most készülő dokumentumfilmből vett tízperces részlet levetítésére, amelyben jászsági érintettek mesélnek megpróbáltatásiakról. A film címe: Elhallgatott történelem, ha a kulák mozdul. A filmben a jászboldogházi Besenyi Vendel 1949. március 30-ról emlékezik, amikor elrendelték az állatok összeszedését és a vasútállomásra terelését. 275-300 juhra, 100-150 sertésre, 120 tehénre és 50 ökörre emlékszik, továbbá növendékmarhákra, gazdasági felszerelésekre, amelyeket a nagygazdáktól vettek el. A filmben feltűnik a mára lepusztulttá, romossá vált Gál Lajos féle tanya, ahol a „kulákverés” volt. Mintegy 63-83 volt azoknak a száma, akiket ott ez a sors ért. Volt, akiket ezek után még bevittek Szolnokra. Az üldözések hatására sokan öngyilkosok lettek, a köztudat szerint főképp a gyermektelenek menekültek a halálba. Ez az állami erőszak jegyében véghezvitt beavatkozási forma a XX. századi diktatúrák egyik válfaja volt, a nemzeti szocializmus által életre hívott módszerek mellett. Utóbbiakkal sok hasonlóságot mutat mind a modellszerűséget, mind a konkrét történéseket illetőenvonta le a konklúziót a történész. Ö. Kovács József megemlítette, hogy a magyar falu kommunista megszállásának és általában a kommunista elnyomásnak a szimbóluma lehetne Pócspetri, ez a Nyíregyházától 30 km-re levő település. 1948 júliusában az egyházi iskolák államosítása során az ÁVH-sok Kádárék irányításával három napon keresztül végigverték a falu főként férfi lakosságát, és tíz napon belül statáriális kivégzésre is sor került. Mindez még a hivatalos kuláklikvidálási program előtt történt, ami arra utal, hogy az utóbbi csak az egyik lépés volt a fő célt tekintve. Ez pedig a paraszti világnak, a paraszti függetlenségnek a felszámolása volt.

Új évf. 2. év, 10. szám  

2013. március 7.

Új évf. 2. év, 10. szám  

2013. március 7.

Advertisement