Page 1

Hét Krisztusért adott élet

Tegyünk az egészségünkért!

Értük mutatott be főpapi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek városunk ferences templomában.

Akiken átgázolt a történelem

Minden hónap első számában egészség melléklettel jelenik meg lapunk, az időszaknak megfelelő aktuális tartalommal.

Cikk a 3. oldalon.

A kuláküldözésről tartott vetített képes előadást Ö. Kovács József történész a Jászok Egyesületének idei első összejövetelén.

Összeállítás a 4-5. oldalon.

Írás a 6. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 10. szám (XXV./10.)

Jó idő van a gazdákra A tavaszi időjárás beköszöntével a kertekben és a földeken is elkezdődtek a munkálatok, Jászberényben mintegy tizenkétezer hektár szántón. Falugazdászunk, Túri Zoltán szerint a növénytermesztésnek eddig kedvezett az időjárás, a gazdák bizakodóan tekintenek az idei év elé. • Gergely Csilla • A közelmúltban egyre több mezőgazdasági gépet láthattunk a szántóföldeken, hiszen elkezdődtek a tavaszi munkálatok, köztük a műtrágyás tápanyag-utánpótlás, valamint az elmaradt mélyszántást is ekkor végzik. Az enyhe tél és a jelenlegi időjárás is mind kedvező feltételeket szabnak a kultúrák növekedéséhez. Köztük az őszi vetésű búza, árpa, káposztarepce terem nagyobb területeken. A telet nemcsak a földben vészelték át a növények, a ves�szők sem fagytak el, így jó szőlőtermés várható. Túri Zoltán falugazdász az aktuális munkálatok és tapasztalatok mellett hivatali teendőibe is beavatott. Falugazdászként feladata többek között a mezőgazdasági termelők admi-

nisztrációja, segítségnyújtás a földdel kapcsolatos ügyintézésekben, támogatások igénylésében. Napi kapcsolatban áll a gazdákkal és naprakész információkkal tud szolgálni mind a kormányzati döntésekről, mind a piaci helyzetről. Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy tartozik Túri Zoltán körzetébe, körülbelül tizennyolcezer hektárnyi területen szántó, legelő, erdő, gyümölcsös és szőlő. Megközelítőleg 700 őstermelőt és hat nagyobb mezőgazdasági tevékenységet folytató céget tart nyilván. Folytatás a 2. oldalon.

(Sárközi János felvétele)

Talpra, magyar! Jászberény Város Önkormányzata idén is méltó ünnepi műsorral emlékezik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, melynek rendezvényeit a Jászkerület Nonprofit Kft. szervezte. A programokról március 6-án tájékoztatták a sajtó képviselőit. Reggel 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a megemlékezés, a Római Katolikus Főtemplomban. Testvérvárosunkból, Marosszentgyörgyről két festőművész, Balázs Klára és Veress Zsuzsa képeiből 11 órakor nyílik kiállítás a városi könyvtárban. Délután 15 órától a Jászság Népi Együttes és a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsora kezdődik a Szentháromság téren „Ne késsetek, harangok!” címmel. Szűcs Gábor művészeti veze-

Újság

2013. márciuis 7.

Óvodai körkép Itt a tavasz, amely egyben az óvodai beiratkozások időszaka is. Jászberény Város Önkormányzatának döntése értelmében az idén ez az időpont április 8-9. lesz. Az alábbiakban Beszteri Éva, a Városi Óvodai Intézmények vezetője arról ad tájékoztatást, hogy melyik óvoda milyen egyéni „arculattal”, nevelési programmal várja az oda érkező kicsiket. • Buschman Éva • Az önkormányzat által fenntartott óvodák száma jelen pillanatban nyolc, miután tavaly év végén beköltözhettünk az új 8 csoportos, 200 férőhelyes Központi Óvodába. A többi hét tagóvodánk a következő: Fürkész Óvoda (Kossuth út 116.), 4 csoportos, 95 férőhelyes. Gézengúz Óvoda (Mártírok u. 5.), 4 csoportos, 100 férőhelyes. Hétszínvirág Óvoda (Portelek, Fő út 22.) 1 csoportos, 25 férőhellyel. A Kuckó Óvoda (Báthory u. 37.) 3 csoportos, 59 férőhelyes. A Sün Sámuel Óvoda (Lajosmizse u. 1.), 4 csoportos, 100 hellyel. A Szivárvány Óvoda (Szent István krt. 18-20.), 5 csoportos, 118 férőhelyes. A Zengő Óvoda (Kiss E. u. 12.) 5 csoportos, 108 férőhellyel. Összesen 34 csoportban történik a gyerekek fejlesztése. Folytatás a 2. oldalon.

Jászberény város lapja

Szabó Tamás megállapodott az adósságátvállalásról

Jászberény is fellélegezhet Múlt hét szerdán a soron kívüli testületi ülés végén Szabó Tamás polgármester jelezte, hogy az SZMSZ szerint nincs helye ez alkalommal a napirenden kívüli témáknak, ám mégis bejelenti, hogy aznap délben Szolnokon aláírta a város és az állam közötti adósságátvállalás dokumentumát. Eszerint az állam ötvenszázalékos mértékben vállalja át Jászberény adósságát. A részletekről érdeklődtünk. • Halász Lajos • • A testületi ülés végén tett bejelentése nyomán spontán taps tört ki, ami szinte példátlan ebbe a teremben. Ennyire nagy dolog történt aznap délben Szolnokon? Erre a jelzett egy-két mondatos tájékoztatásra szorítkoztam, szerettem volna azonnal megosztani az örömhírt a képviselőkkel, akikkel a város érdekében vállvetve dolgozunk. A taps valószínűleg annak szólt, hogy a központilag elhatározott mértéknél is kedvezőbb feltételt sikerült elérnünk tárgyalásaink során. A plusz adósságátvállalás, amit az általános szabályokon felül elértünk, 240 millió forint, lefordítva itteni tényekre, ez pontosan kétszerese a táncosaink víz utcai székházára anno elnyert kormányzati támogatásnak. • Ez a plusz is jól hangzik, de mekkora az állami adósságátvállalás teljes ös�szege?

A teljes adósságállományunk, 2,4 milliárd forint 50 százaléka, egymilliárd 214 millió forint. Ez óriási könnyebbség a város számára, mert nemcsak a tőketartozásunk apad a felére, de az elkövetkező években ennek köszönhetően az adósságszolgálatunk mértéke is. Eddig 200-250 millió forintot kalkuláltunk az elkövetkező évekre, de így ez százmillió forinttal csökkenhet, amivel engedhet a költségvetésünk feszítő terhelése. Ezt az összeget a város fejlesztésére fordíthatjuk, előrébb hozhatjuk utak, járdák építését például. • Ez nagyon jó hír valamennyiünknek. Nem kötekedésből kérdezzük, de hogy sikerült jobb feltételeket elérni? Átsorolták a várost a legjobb kategóriából? Szerencsére Jászberény továbbra is a legjobb pozíciójú városok sorába tartozik. Éppen ezért ránk a negyvenszázalékos adósságátvállalás vonatkozott volna. Folytatás a 2. oldalon.

tő a sajtótájékoztatón elmondta, hogy elsősorban a jászberényi történéseket szeretnék feleleveníteni feldolgoA világ egy részén a műholdas kame- pítsék a kamerákat. Ezen változtattunk, zott táncokkal, dalokrák képének elbutításán, személyiségi alaposan feltérképeztük a várost a kamekal. A Szentháromság jogokon vitáznak. Magyarországon ra-helyszíneket illetően a közbiztonságitérről a közönséggel és Jászberényben pedig több kame- lag jogos igénytől egészen odáig, hogy együtt tovább vonulva a rendőrség rát szeretnénk biztonságunk érde- hol lehetséges műszakilag megvalósítani előtt teremtenek kávéházi hangulatot, kében. Ez utóbbi érzetünket számos a betáplálást. A felmérés eredményeképmajd a ’48-as szobornál koszorúzással felmérés mellett Ferencvári Csaba, pen áthelyeztünk kamerákat, és alapos emlékeznek az 1848-49-es forradalom az önkormányzat Jogi, Ügy- és Köz- ismereteink vannak arról, hova és hány és szabadságharc hőseire. Közel 150 rendi Bizottságának elnöke és nem kamera kellene még. táncos lép fel a színes-látványos pro- utolsósorban szakmailag kompetens • A tervekhez-álmokhoz képest mi a dukcióban, melyhez a Dűvő zenekar személyiség is megerősíti. Tőle érdek- realitás ebben az évben? szolgáltatja a muzsikát, de a rendezvé- lődtünk a városi kameraprogramról. Mindenhova nem tudunk kamerát állínyen felvonul a Jász Lovas Bandérium tani, ahova pedig jó lenne. Mégis áttörés is. A Slam Poetry Budapest fellépésével • halász • lesz ez az év több szempontból. Össze17 órakor folytatódik a műsorfolyam sen 32 millió forint áll rendelkezésre, az ifjúsági házban, ahol folk esttel • Bizottsági elnökként a ciklus első hogy megvalósítsuk terveinket. Ebből zárul a nap. napjai óta érvel a térfigyelő kamera- húszmillió forintot az önkormányzat össze lesznek kötve a rendőrség közponrendszer bővítése mellett. Miért en�- tervezett be a költségvetésbe, és dele- ti gépjármű azonosító-elemző rendszerényire fontos ez? gált bizottságunkhoz, tízmillió forintot vel, és a nap 24 órájában automatikusan Külföldi és hazai tapasztalatok is azt pedig pályázaton nyertünk azzal, hogy működnek. Információik visszakeresheSzeretettel köszöntök bizonyítják, hogy a figyelő szemek ha- még kétmillió forint önerőt vállalat az tőek, ezzel a rendőrség számára értékes minden hölgyet tással vannak a bűnözőkre: minimum önkormányzat. adatokat szolgáltatnak. Ezek a kamerák nőnap alkalmából zavarja őket, hogy könnyebben lebuk- • Tehát egyszerre két forrásból is léte- – illetve a rendszer elemei együtt –, jelzik hatnak. A bűnözést nem szünteti meg sülhet kamerarendszer. Kapcsolód- a lejárt műszakit, a körözött járművet Jászberény Város a bekamerázás, de a különösen védendő nak ezek egymáshoz? vagy tulajdonost, összességében folyaÖnkormányzata közösségi terekről kivonulnak a bűnö- Tartalmilag feltétlenül, de technikailag matosan ellenőrzik a forgalmat. nevében. zők, a pihenőparkok, orvosi rendelők, két külön rendszerről van szó. A testü- • Végül is hány kameráról beszélünk? sétányok biztonságosabbá válnak. Az is let által biztosított húszmillió forintból, Klasszikus térfigyelő kamera a megléSzabó Tamás beigazolódott, hogy a jól bekamerázott 360 fokban forgatható, zoomolni tudó vőkkel együtt 30-35 helyen működik polgármester településeket inkább elkerülik az utazó térfigyelő kamerákat szerelünk fel, és az majd. A számuk attól függ, hogy mibűnözők, és ez már magában nagy ered- ezekhez szükséges technikát szerezzük lyen műszaki tartalommal és milyen mény lenne Jászberény esetében is. be, illetve a működtetésük költsége is összegek szerepelnek majd a benyújtott • Mi a gond az eddigi kamerákkal? ebben szerepel. Ezek a térfigyelő kame- pályázatokban. Fontos szempont lesz Elsősorban is 11 kamerával nem lehet rák közösen dolgoznak majd a meglévő az ár-értékarány, amiben a megbízhahatásosan védeni egy ekkora várost. Öt 11 kamerával. A pályázaton nyert, ön- tóság is hangsúlyos elem lesz. A rendéve működik a rendszer, lassan már erővel együtt 12 millió forintból pedig számfelismerő kamerából pedig hatot meg-meghibásodik, ráadásul nem sike- a város hat bevezető útján helyezünk el telepítünk. rült igazán jól felmérni, hogy hova tele- rendszámfelismerő kamerákat, amelyek Folytatás a 2. oldalon.

Szaporodnak a figyelő szemek


Önkormányzat

2. oldal

Figyelő szemek Folytatás az első oldalról • A rendszámfelismerő rendszer nagyon hatékonynak tűnik, de a térfigyelőknél eddig ezt aligha mondhattuk el. Mit terveznek tenni ez ügyben? A probléma eddig az volt, hogy a rendőrségen elhelyezett monitorok képeit inkább esetlegesen ügyelte valaki, vagy konkrétan kerestek vissza képeket utólag, amíg a felvételeket jogszerűen megtarthatja a rendőrség. Nemrégiben jogszabályi változás következtében körvonalazódik a meg-

oldás. A rendszert magát továbbra is csak a rendőrségen lehet elhelyezni, de a képét másutt is figyelheti polgárőr vagy közterület-felügyelő, akik adott esetben – a reagálás érdekében – a szükséges jelzéseket valós időben továbbíthatják a rendőrségnek. Szeretnénk olyan helyiséget kialakítani például a polgármesteri hivatalban, ahol erre lehetőség nyílik. Ennek azért is lesz különösen nagy jelentősége, mert információnk szerint június 1-jétől a mai formájában a 24 órás ügyleti szolgálat a jászberényi rendőrkapitányságon megszűnik. A térfigyelő képeit ugyanakkor a megyei ügyeleten ugyancsak látni fogják.

Jó idő van a gazdákra Falugazdászok elérhetősége Jászberény, Ady Endre út 34. Vincze-Járvás Katalin 06-70/436-4537 Túri Zoltán 06-70/436-4547 Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8-12 óráig, valamint 13-16 óráig; csütörtökön 13-16 óráig. Folytatás az első oldalról. Január elsejétől a falugazdászok a Jászberényi Járási Hivatal Állategészségügyi- és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalához tartoznak, de a szakmai irányítást továbbra is a Földművelésügyi Igazgatóság végzi. Túri Zoltán elmondta, hogy a szervezeti átalakulás nem változtatta meg teendőiket. Az év első napja azonban egyéb változásokat is hozott, amely már hatással van a munkájukra. Jelenleg az őstermelői igazolványok kiadását végzik idejük nagy részében. Az 1997-ben bevezetett

őstermelői igazolványok közül újítják meg azokat, melyeket 2009 előtt állítottak ki. A gázolaj jövedéki adó vis�szaigénylésében is változás történt ez év elejétől. Az egyszerűsített eljárás során a termelőnek elég egy bevallást készíteni és postára adnia, nem kell kikérni a földhasználati lapot, és nincs szükség a falugazdász igazolására. Az agrártámogatásokat áprilistól lehet majd igényelni május 15-ig. A támogatás normatív: idén hektáronként körülbelül 63.000 forint lesz attól függetlenül, hogy szántóra, legelőre, szőlőre vagy gyümölcsre igénylik. A jászberényi és jászfelsőszentgyörgyi körzetben nyolcszáz igénylőre számítanak, köztük őstermelőkre és nagyobb cégekre is. Igaz, hogy tavaly aszály volt, de az árak magasan maradtak. Az értékesítés mellett a támogatás összege is hozzájárul a nyereséges gazdálkodáshoz. A növénytermesztéssel ellentétben az állattartás egyre csökkenő tendenciát mutat. Ennek az egyik oka, hogy a közelmúltban az aszály miatt igen megterhelő volt a takarmányköltség. Másrészt a piaci árak is estek, így az állattartási kedv is egyre csökken.

Felnyitották a zsilipeket a Zagyván Az elmúlt napokban bizonyára többen felfigyeltek a belső Zagyva vízszintjének lecsökkenésére, majd alig egy hét alatt a vízszint visszaállására. A KÖTIVIZIG február végén rendelte el a zsilipek lezárását az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendelését követően, majd március negyedikén vissza is állt a rend. • gergely• Kisbakonyi Zoltán, a JVV Zrt. művezetője tájékoztatása szerint számítani lehetett a gyors lefolyású áradásra. Miután a katasztrófavédelem elrendelte az első fokú árvízvédelmi készültséget, a KÖTIVIZIG szakemberi lezárták a zsilipeket és figyelőszolgálatot állítottak fel. Másodfokú készültségre 3,7 és 4 méter között, harmadfokú készültségre 4 méter fölötti vízállásnál lehet számítani. Jászberényben a Göncöl utcai zsilipeket zárták le, de több hétig tartó árvíz esetén az alsó szakaszt is lezárhatják. Utoljára körülbelül tíz éve zárták le

hosszabb időre a belső Zagyvát, akkor szivattyúk segítségével gondoskodtak a vízcseréről. A Zagyva 100 kilométeres szakaszán, Jászberény és Szászberek között a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság február utolsó napjaiban rendelte el az elsőfokú árvízvédelmi készültséget. A társaság honlapján olvasható tájékoztatás szerint a 25 mm lehullott csapadék és az enyhe időjárás miatti hóolvadás egymást követő árhullámokat eredményezett a Zagyván. A vízállás február 27-én Jászberénynél 229 cm, majd az éjszakai tetőzés után másnap 232 cm volt a vízállás. Az érintett szakaszon a zsilipek lezárásán kívül egyéb óvintézkedésre nem volt szükség. A Zagyva apadására tekintettel a KÖTIVIZIG március 2-án, az esti órákban megszüntette az árvízvédelmi készültséget a Jászberény és Szászberek közötti szakaszon. Kovács János gátőr tájékoztatása szerint a Göncöl utcai zsilipet március 4-én, hétfőn a reggeli órákban nyitotta fel, így a vízáramlás zavartalan.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi lakosságot és vállalkozásokat, hogy a Március 15-i nemzeti ünnep miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi: március 15-én (péntek): a szállítás szünetel! március 16-án (szombat): jászberényi pénteki program szerinti szállítás Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30 óráig. Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.

2013. március 7.

Szabó Tamás megállapodott az adósságátvállalásról

Jászberény is fellélegezhet

Folytatás az első oldalról. meg, amiből 750 millió forintot felEnnek is örültünk, és többen talán el használtunk fejlesztésekre, erre az évre is könyvelték ezt az eredményt. A vá- pedig 550 milliót terveztünk. Adott ros vezetése azonban úgy vélte, hogy a pillanatban, múlt év december 31-én szakértői tárgyalásokon – amelyeket a – amit a törvény minden településnél belügyi és a nemzetgazdasági tárcák fő- egységesen vett figyelembe –, nekünk a osztályvezetőivel folytattunk –, fel kell fent jelzett 2,4 milliárd forint adósság- li, ellentétben azzal, hogy épül-szépül-e sorakoztatnunk sajátos érveinket. Töb- állományunkat ismerte el az állam. Vá- a város vagy sem. Kétségtelen, hogy a bek között azt, hogy a hiteleink mind laszolok a következő kérdésre is, mert ciklusok átcsúsznak egymásba, számos fejlesztési jellegűek, illetve például a projekt már előkészül az egyikben és ha jól tippelem, az lenne, hogy nincs is kórházat önként vállalt feladatként tá- ekkora adósságunk. A tárgyalások alap- befejeződik a másikban. Ez a természemogattuk olyan időszakban is, amikor ján az állam a hitelkeretünket is kon- tes. Az a mostani témánk szempontjáaz állami szerepvállalás elégtelen volta ból adatszerűen rendelkezésre áll, hogy szolidálta, elismerve, hogy ezek reális miatt ellehetetlenült volna. Számos kötelezettségvállalások, folyamatban noha ebben a ciklusban fizettük ki az más, az állami feladatvállalásba kény- lévő fejlesztések lekötött forrásai. előző ciklusban megálmodott fejleszszerűen besegítő alkalmat tudtunk • Így eldőlni látszik a kérdés, hogy az téseket is, és nagy beruházásokat valófeltárni, amikor is a nem megfelelően előző ciklusok adósították-e el job- sítottunk és valósítunk meg, a ciklus finanszírozott közszolgáltatások ese- ban a várost vagy a mostani? végére mégis javul a város adóssági áltében az állam helyébe léptünk. Érve- Ez álvita, ami az embereket nem érdek- lapota. És ez a lényeg, úgy gondolom. inket a pénzügyi szakemberek, majd előterjesztésük alapján a politikusok is Újra napirenden volt az önkormányzatok adósságrendezése a kormány február elfogadták. 27-i, keddi ülésén, ahol 600 milliárd forintnyi adósság átvállalását hagyták jóvá. • Engedjen meg egy közbevető kérOrbán Viktor miniszterelnök az ülés követően emlékeztetett arra, hogy az ötdést, ami után még következhet egy ezernél kisebb lélekszámú települések konszolidációját már befejezték, a kormány másik: Tulajdonképpen mekkora ezt mintegy 100 milliárd forintnyi értékben már a 2012-es költségvetésben egy adóssága van a városnak? összegben teljesítette. Most az ötezer lelkesnél nagyobbakét kellett rendezni. TájéNem akarok kitérő választ adni, de koztatása szerint az átvállalt adósság összesen 600 milliárd forintot tesz ki, a mértéelőre kell bocsátanom, hogy a forintra ke pedig a legjobb pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok esetében az adósság pontos összeget a közgazdasági iroda is 40, a legrosszabb helyzetben lévőknél pedig 70 százaléka. A miniszterelnök úgy csak egy-egy napra, adott árfolyamra fogalmazott, nem emlékszik egy olyan pillanatra sem, amikor a helyhatóságoktól tudja kiszámítani. Tehát nagyságrenekkora adósságot vállalt volna át a központi kormányzat. Azonban nemcsak adósdekről beszélhetünk. A ciklus elején ságot vállaltunk át tőlük, hanem ők közben elfogadták azokat a szabályokat, ame1,5 milliárd adósságot örököltünk előlyek lehetetlenné teszik, hogy az önkormányzatok még egyszer úgy eladósodjanak, deinktől, ez a testület pedig 1,4 milahogy ez történt az elmúlt húsz évben. liárd forintos hitelkeretet határozott

Óvodai körkép a beiratkozás idején Folytatás az első oldalról. A közös célok, feladatok mellett óvodáinknak megvan a maga egyéni arculata is. Van, ahol a környezeti nevelésre helyeződik a hangsúly, másütt a hagyományápolás, a művészeti nevelés, a mozgás vagy a kommunikációkészség fejlesztése áll a középpontban.

Hol és mikor lesz az óvodai beiratkozás?

A Központi Óvodában történik majd, a Bajcsy út 10. alatt április 8-9-én, reggel 8-tól 17 óráig.

Milyen papírokat kell a szülőknek hozni a beiratkozásra?

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Hány éves kortól kötelező óvodába íratni a gyermeket?

Ebben a nevelési évben azokra a gyerekekre vonatkozik a kötelező beiratkozás, akik az 5. életévüket töltik, tehát a 2008-ban születettek, őket kötelező beíratni valahová.

Megemlékezés

Mizsei Tiborné Szebenyi Ildikó

halálának 9. évfordulójára „Kilenc éve már, hogy örök álom zárta le szemed. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet. Sohasem halványul szívünkben emléked. Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”

A gyászoló család

Új elem a külföldön levő óvodaköteles korúakkal kapcsolatos szabályozás, amely a szülő értesítési kötelezettségét rögzíti. Eszerint az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beíratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatásának indoka, hogy az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását ez a hatóság vezeti. A hároméves korú gyermekek számára az idén még nem kötelező az óvodai ellátás igénybevétele. Csak abban esetben kérhető, ha a szülő dolgozik, vagy más okból úgy dönt, hogy szeretné az óvodai szolgáltatást igénybe venni. 2014. szeptember 1-jétől lép hatályba a törvény, amely előbbre hozza, és hároméves kortól teszi kötelezővé az óvodai nevelésben való részvételt.

Mit mérlegeljünk elsősorban a beíratás során?

A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy oda, ahol a szülője

Kegyeleti hirdetések feladása: Jászkürt Új folyam 2. év 6. szám (XXV./6.)

Újság

2013. február 7.

Jászberény város lapja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédnagyapám

Simon Lajos (1934-2013)

temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

dolgozik. Ezenfelül, ha marad szabad kapacitás, egyéni kéréseket, igényeket is figyelembe tudunk venni, rugalmasan biztosítva (a törvényi szabályoknak megfelelően) a szülők számára a szabad óvodaválasztást.

Várható-e változás a Köznevelési Törvény előírásaiban? Igen. Köznevelési Törvényről 2012. szeptember 1-jétől beszélünk, amelynek különböző paragrafusai folyamatosan lépnek életbe. Az óvodák esetében többek között módosítani kell a pedagógiai programot, amely jövő év szep­ temberétől lesz hatályos. A programban új elemként jelenik meg a helyi nevelési értékek meghatározásának kötelezősége, valamint az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek konkrét meghatározása. Számunkra ugyan ez nem jelent nagyobb változást, hiszen eddig is fontos szerepet tulajdonítottunk az egészséges életmódra nevelésnek, illetve a környezeti nevelésnek. A törvény továbbra is lehetőséget biztosít az egyéni módszerek kidolgozására, de emellett egy új, sokkal egységesebb pedagógiai programot kell készítenünk a nyolc óvodánkat tekintve.

Cím: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Nyitvatartás: Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16 óráig Pénteken 8-12 óráig Szerdán nincs ügyfélfogadás.

Emlékezés

Kollár Zoltán (1966-2012)

halálának első évfordulójára Fáj a lelkünk, hogy elmentél. Szerettünk, szeretünk és szeretni is fogunk, míg élünk. Szüleid, nővéred, keresztfiad


Hitélet / Ünnep

2013. március 7.

XVI. Benedekért Szerdán, 27-én Novák István plébános atya szentmisét mutatott be a barátok templomában a hivatalából távozó pápa tiszteletére. A templom elsősorban diákokkal telt meg, de felnőttek is nagy számban részesei voltak az ünnepi aktusnak. Fényárban úszott a templom, amikor a szentmisét celebráló atya, Taczman András diakónus és a minisztránsok bevonultak az oltár elé. Őszentsége fényképe, pápaságának dátuma (2005-2013) és a Köszöntjük a Szentatyát felirat fogadta a megjelenteket. Novák István először a tanulókat, majd a megjelent felnőtteket köszöntötte, majd avatott szavakkal emlékezett meg Szent Péter helytartójának tevékenységéről. Megfogalmazta óhaját, hogy a jeles személyiség minél tovább velünk maradhasson, és imájával segítse a világ katolikusait hitük megtartásában, erősítésében. Krisztus helytartója mindig is fontos szerepet töltött be a hívők életében. Vatikán, az állam ugyancsak segítette a világi hatalmakat az igazság, a békés élet érvényre juttatásában. Kérte az Urat a bíborosi bölcsesség érvényre jutásában, hogy Krisztus új helytartója majd érvényre tudja juttatni a krisztusi igazságot, a katolicizmus milliárdnyi hívének boldogulása érdekében. Sokan áldoztak, a tanulók jelentős része is. A mise több részletében idézték a nyugállományba vonuló XVI. Benedek pápa tevékenységét, tevékenységének jelentőségét. Mintha egy picit ünnepélyesebben hangzottak volna az ismert imafordulatok, szavak. A szentmise végén szívből csendültek fel a pápai himnusz akkordjai is…

3. oldal

Hét Krisztusért adott élet emlékére Értük mutatott be főpapi szentmisét, Ternyák Csaba egri érsek váro­sunk ferences templomában március harmadik napján 17 órai kezdettel. Egyházi tisztségviselők, számos jászsági és egyebütt tevékenykedő atya vonult be a templomba, és az érsek atya áldást osztott. • farkas • Elsőként Palásty Marcell, a katolikus iskola növendéke köszöntötte meleg szavakkal az érsek atyát, majd a ferencesek nevében mondott kedves szavakat a ferencesek nevében Peregrin atya. Szavai az üdvözlésen kívül kifejezte a ferences hitet és látásmódot is. Novák István plébános igazgató avatott szavakkal köszöntötte az érsek atyát, majd Pócs János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgármestert, országgyűlési képviselőt és minden megjelentet. Örömmel számolt be arról, hogy a Jászok Egyesülete, a KDNP és a KÉSZ helyi szervezete emléktábla állításával örökítette meg a hét vértanú, Kriszten Rafael, Károlyi

Bernát, Lukács Perbált, Kovács Kristóf, Kiss Szaléz, Hajnal Zénó, Körösztös Krizosztóm emlékét. Valamennyiüknek volt közük városunkhoz, Kovács Kristóf pedig városunk szülötte volt. Valamennyien 1944 és 1954 között adták életüket hitükért, azaz a nemzeti szocialisták és a kommunisták áldozatai voltak. Boldoggá avatásuk most van folyamatban, posztulátoruk Peregrin atya. Elsősorban értük szólt az ima és az ének. Értük idézték meg, hogy városunk ötven szerzetes ellátásáról gondoskodott, és erre épült az emléktábla állítása is. Az érsek atya prédikációjában a hit lényegét taglalta úgy, hogy a vértanúk mindvégig jelen voltak példamutató magatartásukkal, életáldozatukkal. A legnagyobb áldozat meghozatalához kitartás, mély meggyőződés kellett mindig, akkor is. Az érseki okfejtés fontos összetevője volt a megtérés, amely az isteni szándék egyik alapvető tényezője. Megállapította, hogy Istenünk a bűnösök védője, megmentője. Ebből fakad az isteni igazságosság alapvető faktora, az irgalom. Ennek természetes követ-

Kétség és ámulat az imaházban „Ha Ön azt hiszi, azt fogom mondani, a hit boldoggá tesz, csalódni fog. Nem ígérem, hogy ha Istenben bízik, akkor ezen túl mindig boldog lesz. Mégis, a két dolognak köze van egymáshoz…” Ennél jobb reklámszöveget is el tudnék képzelni. Az evangelizáció azonban nem a reklámról szól, hanem az igazság minél szélesebb körű ismertetéséről. A rossz híreké épp úgy, mint maga az evangéliumé, a „jó híré”. • Sándor Eliza • Az előbbi idézet a ProChrist nyolcnapos evangelizációs rendezvénysorozat kezdőalkalmán hangzott el március 4-én, hétfőn. A stuttgarti Porsche Arena-ból élőben közvetített rendhagyó istentiszteletet Európában több mint ezer helyen sugározzák, köztük 72 magyarországi helyszínen, melyek egyike a jászberényi Baptista Imaház. A ProChrist ökumenikus szelleme jegyében a magyarországi védnökök között majdnem minden hazai történelmi egyház és szabadegyház képviselteti magát. Az ismert amerikai prédikátor, Billy Graham által húsz éve indított nagyszabású rendezvénysorozatot 2-4 évente rendezik. Az előadások témái minden alkalommal mások – idén a Kétség és ámulat összefoglaló címet kapták – azonban mindig olyan kérdéseket boncolgatnak, amelyekkel élete során minden ember szembesül. Ennek megfelelően az idei első alkalmon nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy megfejtsék: „Hol találjuk a boldogságot?” Amint a sugárzás megkezdődött, a kis imaház bensőséges légköréből egy egészen más világba csöppentünk. A többezer férőhelyes aréna az utolsó székekig megtelt hitük megújítására vágyó keresztényekkel és Isten iránt érdeklődő nem hívő személyekkel. A kórus örömteli, tánccal is kísért dicsőítődala, melyet egy vonósokból, fúvósokból, gitárosból és dobosból is álló zenekar kísért, Dávid király zsoltárát juttathatják eszünkbe: „Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel!” A magával ragadó zenei intrót egy rövidfilm követte, melyből megismerhettük a fia-

talkorú bűnelkövetők társadalomba való visszaintegrálásával foglalkozó Seehaus intézetet, majd egy rövid interjú erejéig a színpadra hívták az intézet vezetőjét, Tobias Mercklet is. A rendezvénysorozatnak ugyanis a zenei vonulat és az előadások mellett a személyes bizonyságtételek is szerves részét képezik. Ezután nem volt más hátra, mint az est évről évre ismétlődő főeseménye: Ulrich Parzany evangélikus lelkész előadása. Ez azonban most nem így történt. Ulrich Parzanyt egy hirtelen fellépő vérkeringésprobléma miatt ugyanis kórházba kellett szállítani. Az előadást végül a német lelkész és újságíró Steffen Kern tartotta, aki két órával korábban még mit sem sejtett erről. Az est témája összecsengett ezzel. „Senki sem fizetett elő a szerencsére és a boldogságra. Ezt Ulrich Parzany rosszulléte is példázza.” – mondta el Kern. A boldogságot számtalan helyen kereshetjük, és meg sokszor meg is találjuk. Az emberi kapcsolatok, a személyes siker, társadalomban betöltött szerepünk megtalálása – mindezek boldoggá tesznek, a baj azonban az, hogy egyúttal a bánat és a csalódás forrásaivá is válnak olykor. Senki sem kerülheti el a veszteségeket, a szenvedést, a halált. Ezért fontos, hogy a kétségbeesés és a boldogság közötti folyamatos ingadozás helyett nyugalmat találjunk Isten ígéretében, mely arról szól, hogy egykoron mindez véget érhet. Végül arra bátorított mindenkit, hogy fogadják el az Úr meghívását a kegyelemre és az Istennek átadott életre, és forduljanak saját akaratukból Krisztushoz. Erre reflektálva szólalt meg az előadás végén a Jesus zu dir kann ich so kommen wie ich bin (Jézus, hozzád úgy jöhetek, ahogy vagyok) című dal. Felemelő és megerősítő élmény volt ez a másfél órás alkalom, s az imaházból mindannyian feltöltődve távoztunk. Aki azonban az eddigi alkalmakról lemaradt, az még jövő hétfőig bármelyik nap részese lehet 18 órától a Bercsényi út 45. szám alatt. A hátralevő alkalmak témái (sorrendben): „Mi segít, ha a szenvedés megkeserít?”; „Enyém, tiéd, senkié – kinek az Istene?”; „Mitől értékesek az értékeink?”; „Mi történik, ha meghal a szeretet?”; „Eltékozoljuk a jövőt?” Mind hívőknek, mind a témák iránt érdeklődőknek érdemes elmenni.

kezménye a könyörületesség, a szerető Isten léte. A szerető Isten meghozta legnagyobb áldozatát az emberiségért, hiszen saját fiát áldozta mindannyiunkért. A megváltás ténye ebben gyökerezik. Istenünk tehát a szeretet és az öröm alkotója és megtestesítője. A tilalom helyett a szeretet képviselője, az elvesztés helyett a megtérés lehetőségét ajánlotta, teremtette meg a földi embernek. Imádkoznunk kell az egyházért. A Szentlélekhez kell fordulnunk azért, hogy a bíborosok méltó egyént választhassanak Szent Péter utódjául. Mindehhez fontos kívánalom, hogy higgyünk a szeretetben. Csak a szeretet mentheti meg a világot. A szentmise valamivel ünnepibbnek tűnt a szokásosnál. Az egyes mozzanatok valamivel telítettebbek voltak. Ehhez bizonyosan hozzájárult az is, hogy egyes ima- és énekszövegek követhetőek voltak valamennyiünk számára. A misezáró főpapi áldás után felhangzott a magyar és székely himnusz. Végezetül Novák atya köszönetet mondott az érsek atyának a szentmise bemutatásáért, a három szervezetnek az emléktáblaért. A hívek az emléktábla elé vonultak. Mentükben nagyböjti énekeket énekeltek. Eztán egy szép szavalat (Orbán Ágnes) és egyéb műsorszám hangzott el az erősáramú római katolikus iskola növendékeinek az előadásában. Baginé Szalka Eszter tanárnő és Nagy Zoltán tanár úr gondozta a műsort mindannyiunk örömére. Az érsek atya megáldotta és felszentelte az emléktáblát. Befejezésül felhangzott a régi magyar himnusz Boldogasszony Anyánk…). Ezután a szeretetotthon prefektóri­ umában asztalhoz ültek a vendégek, és

dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője méltatta a táblaállítás jelentőségét Idézte Szánthó Konrád emlékét, majd meleg szavakkal mondott köszönetet azoknak, akik lehetővé tették az emlékállítást. Külön kiemelte a Suba házaspár és Novák István atya fáradozását, valamint Vargáné Deme Katalin munkálkodását. Zárásként megköszönte egyházmegyénk és az érsek atya segítségét, majd megragadta az alkalmat,hogy érsekünket meghívja a június végén sorra kerülő jász világtalálkozóra. Hangsúlyozta, hogy eddig minden világtalálkozó koronája volt a főpapi szentmise. Ezután érsekatya vezetésével asztali áldást mondtunk, majd finom vacsora következett. Mindeközben tartalmas beszélgetések folytak, de a derű is kísérője volt a baráti együttlétnek. A vacsora végeztével újra ima következett, majd az érsek atya mindenkitől búcsút vett…


Egészség

4. oldal

2013. március 7.

A magnetoterápia helye a járóbeteg-ellátásban Ahhoz, hogy a magnetoterápiáról beszélhessünk, célszerű a mágneses energia és mágneses mezők működéséről néhány szót szólnunk. • Dr. Csiki Zoltán • Heisenberg nagyon plasztikusan úgy fogalmaz, hogy „A mágneses energia az alapvető energia, melytől az organizmus teljes léte függ.” Ezt az állítást a NASA munkatársai is igazolták. Lényegében ezt bizonyítja a Föld saját meglévő mágneses mezeje is, életünkre gyakorolt hatásait pedig a napkitörések során keletkezett mágneses viharok illusztrálták. A Föld mágneses mezeje természetes energiatartalékunk, melytől számtalan szabályozó mechanizmus függ. A Föld rezgésének alapfrekvenciája 7,38 Hz. Sok szervünk, mint például az agy egyes részei, a bőr és az ütőerek is ezen a frekvencián rezegnek. A föld légköre és mágnese mezeje együtt egyfajta burkot képeznek, mely megóv bennünket a kozmikus sugárzástól, például a napszéltől is. A föld mágneses mezeje 0,5 Gauss (50 mikrotesla), nagyon gyenge, és az utóbbi 4000 év folyamán ereje jelentősen csökkent. A fentiek miatt egyre több kutatás folyik a mágneses tér, illetve a mágnesmező gyógyító hatásairól. Előadásom célja bemutatni ezeket az eredményeket, illetve saját, eddig igen pozitív tapasztalataim. Módszer A mágnes hatásokat már az ókorban is ismerték, hiszen magnetitek alkalmazásáról több helyen is olvashatunk, bár ezek használata empirikus lehetett. Újabban az ízületi és reumatikus panaszokra statikus mágnes gyűrűket használtak jó eredményekkel. Ezek TB finanszírozása jelenleg is megtalálható, bár számszerű értéke igen alacsony. A digitális készülékek és a váltakozó erősségű, úgynevezett pulzáló mágnesmezőrendszerek térhódításával a kezelhető kórképek köre tovább bővült. A változó mágneses mezők a testben elektromos örvénylő mezőket alakítanak ki úgy, hogy az északi és a déli polaritás állandóan változik. A test mágnesesen befolyásolható ionjai az elektromos örvénylő mezők hatására körben mozognak, így elektromos örvénylő áramlatok alakulnak ki. Az ez által létrejövő energetikai folyamatokat minden sejt hasznosíta-

ni tudja, a sejtfalak aktiválódnak. Az eredmény: lényegesen javult oxigén felvétel. A vérellátás javul: a kialakított elektromos örvénylő mezők mind az érfalat, mind a vörösvértesteket vibrálásra késztetik, így csökken a súrlódási ellenállás, és ezt megkönnyíti az erythrocyták haladását. Az oxigén parciális nyomása mintegy kilencszeresére növekedik. Ugyanakkor a salakanyagok elszállításának felgyorsulásával a szövegek savtalanító tevékenysége is megkezdődik. Így elmondhatjuk, hogy az anyagcsere felélénkül. Ezt a páciensek a következő formában észlelhetik: csökkennek vagy megszűnnek a helyi duzzanatok, oldódnak a görcsök, gyorsul a természetes sebgyógyulás folyamata, a csontok konzisztenciája fokozódik, a törések jobban és rövidebb idő alatt gyógyulnak, élénkül az immunrendszer, és fokozódik a falósejtek tevékenysége. Az ortopédiában már 1980 óta alkalmazzák a mágnesmező-terápiát. Több mint 300 000 nem gyógyult csonttörést kezeltek sikeresen, minden mellékhatás nélkül. Az idegrendszerre és a fájdalomra gyakorolt hatást az magyarázza, hogy az indukált elektromágneses örvények a test jól vezető médiáiban (idegrend-

zott alkalmazásával egyaránt lehetőség nyílik alacsony frekvenciájú, nyugtató hatású, lazító és magas frekvenciájú stimuláló hatású kezelésre. Beteganyag Öt nagy csoportra oszthatóak bemutatandó eredményeim. Eseteimet a töréskezelés, sportsérülések, a reumatikus megbetegedések, gerincbetegségek és az artrózisos elváltozások köréből válogattam. A betegeket MAS rendszerű, Special készülékkel kezeltem: ennek tartozéka egy matrac és egy párna. A készülék 1-10 000 Hz tartományban dolgozik. Anyagomban 1-1000 Hz-ig használtam. A fenti csoportok kezeléséről korábban kontrolált felmérések jelentek meg, és bizonyítottak a mágnesmező-terápia jótékony hatásai. Célom az volt, hogy minden csoportból bemutatva egy konkrét esetet felhívjam az ambuláns szakellátásban dolgozók figyelmét a magnetoterápia lehetőségére. A törések gyógyulása során felléphet elhúzódó kalluszképződés és álízület keletkezése egyaránt. Az irodalomban megjelent közel 300 000 kezelt eset többsége ebből a körből került ki. Beteganyagomban egy 24 éves férfibetegem esetét mutatom be, aki sportolás közben

„A mágnes hatásokat már az ókorban is ismerték, hiszen magnetitek alkalmazásáról több helyen is olvashatunk.” szer, vérerek, izmok) könnyebben és gyorsabban vezetődnek. Ugyanakkor a különböző idegrostok is ingerlésre legoptimálisabb 5 Hz körül reagálnak, míg a motoros rostok ingerlése 50-100 Hz között optimális. Így a mágneses mezők impulzusai által kiváltott hatások lehetnek: a légzés és a vérkeringés javulása, a vérnyomás módosulása, a szívfrekvencia változása. Jelenleg az irodalomban és hazánkban is több típusú mágnesmezőformát ismerünk. Előadásomban a szinusz hullámú mágnesmező-rendszerek által kifejtett hatásokat és eredményeket ismertetem, mert meggyőződésem, hogy ez a szervezet számára a legtermészetesebb rezgő mágneses tér, ugyanis ez az a hullámforma, amiben egész környezetünk rezeg. A szinusz hullám cél-

háromszoros, darabos fedett kézközépcsont-törést szenvedett. Gipszrögzítést követően jelentkezett szakrendelésemen. Az extrém duzzanat miatt (1. ábra) mágnesmező-kezelést végeztem napi 2x20 percben, magas frekvencián (600-1000 Hz), párnával, jégakku-effektus céljából. Három kezelést követően duzzanata megszűnt, és elvégezhettük a műtétet. A műtét utáni szakban heti 2x volt alkalmam 30 perces kezelést végezni. A 10. naptól levehető, modellálható sínben gyógytornát kezdtünk. A mágnesmező kezelések mellett fájdalmai nem voltak, kéz- és csuklófunkciója az 5. héten normalizálódott. A beteg a 15. naptól vis�szatért munkájába. Az 5. héten végzett kontroll röntgenen jó kalluszképződés volt látható. A beteg jelenleg is panaszmentes. A sportorvosi gyakorlatban nélkülözhetetlen a sérült sportolók mihamarabbi rehabilitációja. Az élsport azonban óhatatlanul is számos sérülés forrása. Igen kellemetlen sérülés lehet egy zúzódás

Dr. Krasznay Péter sebész főorvos magánrendelése

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

sebészeti magánrendelés

Jászberény, Hunyadi u. 18. Telefon: 57/411-930, 30/943-9317 Műszeres végbélrákszűrés Ambuláns aranyérműtét Tetoválás, szemölcs, bőrkeményedés, benőtt köröm eltávolítása Lábszárfekély kezelése, fitymaszűkület műtét Érszűkületek mérése

Ráncfeltöltés, botox kezelés

kentek. A betegek nagyon jól tolerálták a kezeléseket. A harmadik héttől áttérhettünk a heti kétszeri kezelésről a heti egyszeri fenntartó kezelésre. Laborleleteik, életminőségük javult. A beállított szteroid és NSAID gyógyszerek men�nyisége csökkenthető volt. Kezelésüket mágnes-mező terápiával csak kiegészítettem, a rendszeres reumatológiai gondozáson megjelentek, kezelőorvosukkal egyeztettek. 35 éves fiatal nőbetegemnél öt éve diagnosztizáltak RA-t, miután egy daganatnak imponáló elváltozást eltávolítottak a jobb láb III-IV sugarából. Reumatológiai gondozáson Methotrexát és Movalis kezelésben részesült. A járás fájdalmakat okozott, a VAS-on jelzett fájdalma 85 volt, amikor elkezdte a mágnes-mezőkezeléseket. Az induló röntgenfelvételen jól láthatóak a kisízületi elváltozások és a lábközépcsont fejének komoly destrukciója. A kezeléseket 1-25 Hz között kezdtük, heti 2x30 percig, matraccal. A harmadik kezelést követően érdemi javulást említett, fájdalmai VAS szerint 20-ra csökkentek. Negyedik héttől a Methotrexát szedését abbahagyta, a hatodik héttől a Movalis napi 15 mg adagját heti 2x1 tablettára tudta lecsökkenteni. Mozgása sokat javult, szabadidős tevékenysége jelentősen megváltozott, nyugalmi fájdalma megszűnt. Ezt csak az időjárási frontok zavarták meg. Laborértékei további javulást mutattak: süllyedése és reumafaktora is csökkent. Anemizálódása nem folytatódott. Az állapotjavulás ellenére a kontroll röntgenen az öregujj alap percén további lízis volt látható a csontállományban. Gyógyszerelését azóta változtatták, a heti egyszeri mágnesmező-kezeléssel és a beállított gyógyszerek mellett remisszióban van. (A tanulmány befejező részét a következő egészségmellékletünkben közöljük.)

BŐRGYÓGYÁSZAT – KOZMETOLÓGIA

Evia Bio Fodrászat

Végleges szőrtelenítés, rozácea, hajszálerek, pigmentfoltok eltávolítása amerikai gyártmányú, harmadik generációs IPL (villanófény) készülékkel. Az IPL-technológia elérhető

Dr. Szabó András rendelésén:

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu

természetes alapanyagokból előállított hajgyógyászati termékcsalád használata és forgalmazása:

Taczman-Kovács Éva

Jászberény, Csillag utca 5. Mobil: 06/30/833-30-20

TERME Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák.

M LŐI ÉZ

Dr. Jánosi Gábor

vagy rándulás, ami gyakran vérömleny képződésével is jár. A labdasportok során leggyakrabban a boka- és térdízület sérül. Ugyanez jellemző a teremsportoknál is. Kazuisztikámban egy boka szupinációs sérülését és egy térdízületi oldalszalagrándulást mutatok be. 25 éves teremlabdarúgó sportoló hivatalos mérkőzésén szupinációs jellegű bokasérülést szenvedett. A gyors kompressziós és krioterápiát követően azonnal megkezdtük előbb a magas frekvenciájú kezelésseket (napi háromszor), majd a második napon áttértünk az alacsony frekvenciájú (10-25 Hz) kezelésekre. A sérült sportoló 24 órán belül vállalta egy speciális bandázsban a sorsdöntő mérkőzést, és hozzásegítette a válogatottat a továbbjutáshoz. A harmadik kezelést követően járása fájdalmatlan lett. Tekintettel a stabil bokaízületre, ahol a szalagszakadást kizártuk, engedélyezhető volt a szerepeltetése. 29 éves igazolt labdarúgó csavarásos mechanizmusú térdsérülést szenvedett a belső oldalszalag rándulásával. A fizikális és az UH-vizsgálat kizárta a szalag folytonosságának megszakadását. Térdízületi folyadékgyülem nem keletkezett. A mágnesmező-képzéseket alacsony frekvencián kezdtük meg heti 3x30 percben. Panaszai gyorsan csökkentek. A harmadik héten megkezdhette a terhelést. Negyedik héttől teljes intenzitással edzhetett. Ezt követően újrasérülés, fájdalom már nem jelentkezett. A reumatológiai kórképek közül igen rossz prognózisú rheumatoid arthritis (röv. RA), komoly mozgásszervi elváltozásokat, fájdalmakat okoz, ezért jelentkeztek a betegek a mozgásszervi rendelésen. Az alkalmazott alacsony frekvenciájú kezelés mellett (10-50 Hz) általános állapotuk két hét alatt igen jelentősen javult, járásul normalizálódott, fájdalmaik a VAS-án 85-ről 14-re csök-

3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.


Egészség

2013. március 7.

Fejlődő közétkeztetés Betűleves, rizses hús, jobb napokon ivólé. Gondolom, nem én vagyok az egyetlen egykori napközis, akinek ez a menü ugrik be először a menza szó hallatán. Szerencsére a mai gyerekek asztalára már változatosabb ételek kerülnek az ovi vagy a suli ebédlőjében. Utánajártunk annak, a jászberényi intézményekben étkező, 14 év alatti korosztály mit és milyen körülmények között eszik az menzán. • Kárpáti Márta • Ismert tény, hogy a szív és érrendszeri rendellenességek, a cukorbetegség kialakulásához nagyban hozzájárul a helytelen táplálkozás. A magas cukorés szénhidrát tartalmú, zsíros vagy mértéktelenül fűszerezett ételek túlzott jelenléte a táplálkozásban számos egészségügyi probléma forrása lehet. A helyes étkezési szokások kialakítása, a gyermekek egészséges, minőségi étellel való ellátása a szülők és a közétkeztetést biztosító intézmények együttműködésével kell, hogy megvalósuljon. Városunk óvodáinak és általános iskoláinak étkeztetését két cég, a Kukta Kft. valamint az Ozirisz Vendéglátó Kft. végzi. Lapunk érdeklődésére a gyakorlóiskolát, a Nagyboldog iskolát és a Gólya Óvodát ellátó Kukta Kft. ügyvezetője, Bobák József reagált. Az ügyvezető elmondta, hogy a szűkös anyagi keret ellenére igyekeznek egészséges, változatos és ízletes ételféleségeket kínálni a napközis gyermekek számára. Ebédidőben mindennap kerül a hús mellé zöldség vagy gyümölcs alapú étel a diákok asztalára. Az alapanyagokat igyekeznek helyi termelőtől beszerezni. 90%-ban a Jászságban előállított termékekből dolgoznak. Környékbeli termelőtől származnak például a felhasználásra kerülő hagyma és káposztafélék, a dió, a méz. A húst Jászapátiból szerzik be. A péksüteményeket saját konyhájukon állítják elő, így frissen kapják a gyerekek tízóraihoz, uzsonnához. A menüsort szakemberek állítják össze, figyelembe véve az életkori igényeket és az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet ajánlásait. Mértékkel használnak cukrot,

igyekeznek a sótartalmú ételízesítőket is kerülni. Gyakran kapnak a gyerekek teljes kiőrlésű lisztből készült pékárut. Hetente két alkalommal kerül főzelékféle főfogásként az asztalra. Mindezek mellett figyelembe veszik az általuk kiszolgált iskolák eltérő igényeit, rugalmasan kezelik a menü összeállítására vonatkozó kéréseket. Bobák úr véleménye szerint a diákok nagy része szívesen fogyasztja a kft. kínálta étkeket. Többen a menzán szembesülnek vele először, hogy a chipsen és a cukorkán kívül is léteznek finom ízek. A keddi napon „alföldi lebbencslevesnek, lencsefőzeléknek, párolt fokhagymás csirkemell csíkoknak” terítettek a gyakorló és a Nagyboldog menzáján. Igényesen terített asztaloknál, kultúrált körülmények között ebédelhetnek a tanulók. Itt egy iskolai ebéd 460 forintba kerül. A Jászberényben működő másik közétkeztető cég, az Ozirisz keddi menüje „almaleves csirkerizottóval” volt. Ezért az ebédért 271 forintot kell fizetniük a diákoknak. A heti ételkínálatban náluk is szerepel minden nap hús, valamint zöldség vagy gyümölcs. Az óvodás és az általános iskolás gyermekek majdnem teljes létszáma étkezik hétköznap a tanintézményekben. A megkérdezett gyerekek, szülők, pedagógusok nagy része elégedett az ellátás minőségével. A diákétkezdék konyháin úgy tűnik, jó irányba halad és lassan megvalósulni látszik az egészséges táplálkozás iránti elkötelezettség. Jó lenne otthon is több figyelmet fordítani az étkezésre, hogy egészséges, épp felnőttek válhassanak gyermekeinkből.

Az influenza és a haj Nem is gondolnánk, azonkívül, hogy rossz a közérzetünk és természetesen csapzott a hajunk, esetleg más gondot is okozhat a betegség a fejbőrünkön. A hajunk csapzottsága két okból is természetes: Egyrészt a láz következtében fellépő izzadság a fejbőr zsírját folyékonnyá téve végigfolyik a hajszálakon, így azok összetapadnak, amit még az is elősegít, hogy fekvés közben a hajunk a fejbőrünkhöz szorul. Másrészt lázas betegen nem épp a hajmosás az elsődleges gondunk, magasabb láz esetén pedig nem is tenne jót, így csak a betegség tüneteinek csökkenésekor mosunk hajat, ami akár két hét elteltét is jelentheti. Ezeken a múló kellemetlenségeken kívül azonban súlyosabb tünetek is előjöhetnek a hajunkon. A hajhullás a leggyakrabban fellépő ezek közül, ám csak néhány hét elteltével jelenik meg, és nem mindig kapcsoljuk össze gondolatban a már elmúlt influenzás megbetegedéssel. A gyógyszerek közül a leggyakrabban az antibiotikumok váltanak ki mellékhatásként hajhullást, minél erősebbek, annál inkább. Egy adag beszedése ritkábban váltja ki, de a második adag már nagy valószínűséggel, ha pedig tovább kell szednünk, akkor biztosan hajhullás az eredmény. A másik fő kiváltó ok a szervezetben lévő gyulladás és lázas állapot, ami akár foltos hajhullást (alopeciát) is okozhat. Megelőzni nem tudjuk ezen mellékhatásokat, viszont megfelelő kezeléssel gyorsan megszűntethetjük, mielőtt olyan sok hajunk kihullana, hogy az ritkulást eredményezzen. Sok évbe telik még, amikorra a társadalom felfogja a haj és fejbőr problémák jelentőségét és jelzés értékét, amit a szervezetünk produkál, és amely üzenettel csak a legvégső esetben foglalkozunk amikor már esztétikailag is zavaró. Ma már olyan anyagok állnak rendelkezésünkre, amelyek szinte észrevétlenül látják el a védelmünket.

5. oldal

Mentőöv A vastag- és végbélrákokról beteg emberek számára Egy halvány reménysugár a sötétségben, egy mentőöv a fuldoklónak az élet viharos tengerén – így jellemzi most megjelenő könyvét dr. Lenkei Gábor. Korábbi, Cenzúrázott Egészség című kötetével nagy vitát váltott ki. A Mentőöv beteg emberek számára című könyv számba veszi, hogy a tökéletes, ámde igénytelen emberi szervezet egyensúlya milyen okok miatt borul fel. A 49 éves orvos közel negyedszázaddal ezelőtt kapta kézhez diplomáját, ám az eltelt évtizedek alatt rájött, hogy a nyugati típusú gyógykezelés sokkal hatékonyabb lehetne, ha ötvöznék a népi és a keleti gyógyászat lehetőségeivel. Azonban a hivatalos orvoslás nehezen fogadja el az alternatív módszereket. A kilencvenes évek eleje óta már nem a hivatalos keretek között foglalkozom gyógyítással – mondta dr. Lenkei Gábor. – Azon dolgozom, hogy megtaláljam a betegségek megelőzésének leghatékonyabb módját, illetve hogy lehetőséget nyújthassak a betegek teljes felépülésére. Hangsúlyozom: ami a könyvemben áll, az nem szentírás, csupán egy mentőöv. Nem helyettesíti a szakorvosi kezelést, de rávilágít olyan fontos fogalmakra, kérdésekre, amelyek együttes, helyes alkalmazása segít a betegségek elkerülésében vagy a gyógyulásban. A szerző részletesen, ugyanakkor orvosi szakzsargonoktól mentesen ír a szervezet és a vitaminok, ásványi anyagok közti fontos egyensúlyról, a szervezet vegykonyhájáról. Ezek az anyagok gyors, erőteljes segítséget nyújtanak, de nem gyógyítják meg egy csapásra a beteg embert. Viszont a vitaminok és ásványi anyagok segítségével el lehet indulni az egészség rehabilitálása felé. Célom, hogy ne csak a betegek, hanem az orvosok is kézbe vegyék ezeket a könyveket. Lenkei Gábor szerint a gyógyulás egy jól működő csapatban lehet sikeres, amelynek egyenrangú tagja a beteg, az orvos és az olvasó.

Hazánkban az elmúlt harminc évben a vastag- és végbéldaganatos megbetegedések száma közel háromszorosára növekedett. A második leggyakoribb rosszindulatú elváltozás, amely a nőket és a férfiakat azonos arányban érinti. A rákok évente 3040 ezer ember halálát okozzák.

Az öröklött tulajdonságoknak, a rákbetegségeknek a családon belüli halmozódásának, az életkornak, az életmódnak kiemelt szerepe van a vastag- és végbéldaganatok kialakulásában. A zsíros ételek fogyasztása, az elhízás, a mozgáshiány, a vírusos fertőzések, a székrekedés, egyes vegyszerek, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a dohányzás a kockázatot növeli. Egyes gyulladásos bélbetegségek pl.: colitis ulcerosa, Crohnbetegség, a bélpolipok hajlamosítanak a rosszindulatú béldaganatokra. A vastag- és végbéldaganatok korai stádiumban általában tünetmentesek. Figyelmeztető és korai jel, ha a székletürítési szokások megváltoznak. Amikor húslészerű nyálka ürül, vagy véresnyálkás a széklet, a hasi görcsök, a puffadás, az étvágytalanság, a fogyás már a kialakult daganatra utalnak. A betegek egy része nem tulajdonít komoly jelentőséget a panaszainak, ezért sokszor csak későn fordul orvoshoz, amikor a tumor rendszerint már kiterjedt, más szervekre is áttéteket képezett. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a rostokban gazdag táplálkozás védő

funkciót lát el, mert felgyorsítja az emésztést, elősegíti a szervezet számára káros, felesleges anyagok gyorsabb áthaladását, ezzel közvetve védi a beleket. A napi székürítés is csökkenti a rákkeltő anyagok visszaszívódását. Korábban az ötven év felettieket tekintették a rákbetegségre veszélyeztetett csoportnak, ma már a betegség a fiatalabb korosztályokat is egyre inkább érinti. Az időben felismert kisméretű daganatoknál nincs szükség nagyobb műtétekre, a betegség a legtöbb esetben műtét nélkül is teljesen gyógyítható. Ezért fontos, hogy a vastag-végbélrákokat minél korábban sikerüljön megtalálni. A székletben kimutatható vér daganatra is utalhat. A tumor meglétét béltükrözéssel, képalkotó eljárásokkal,(CT, MRI) lehet biztonsággal kimutatni. A végbéltükrözés kényelmetlen, kellemetlen, ambulánsan elvégezhető. Az egész vastagbél átvizsgálása kórházban, esetenként altatásban történik. Általuk felfedezhetők a rákmegelőző állapotok, a bélgyulladások, a bélpolipok, ugyanakkor szövettani mintavételre is lehetőség van. A vastag- és végbélrákok a jól szűrhető daganattípusok közé tartoznak. A szűréseket negyven-ötven éves kortól tanácsos elkezdeni, ám a kockázati faktorok megléte esetén ennél korábban is. Dr. Jánosi Gábor sebész főorvos Füzesabony. Egészségügyi Központ. Sebészeti szakrendelő

Megyénk influenzahelyzete A figyelőszolgálati jelentések alapján végzett becslés szerint a 2013. február 25 – március 3. közötti időszakban kismértékben tovább csökkent az influenzaszerű tünetekkel háziorvoshoz forduló betegek száma (100.000 lakosból 311 fő, míg az előző héten 320 fő). A betegek fele 15-34 éves, 23%-a 15 éven aluli. A 35-59 év közöttiek érintettsége 20%, a 60 év felettieké pedig 7%. Jász-Nagykun-Szolnok megye mintavételezésre kijelölt háziorvosai által levett légúti mintákból az elmúlt héten egy esetben mutattak ki Influenza A vírust az Országos Epidemiológiai Központ Légúti Vírus Osztályán. JNSZM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Diétaötletek tavasz elejére A tavasz érkeztével, a napsütés meg- sített termékekre. jelenésével, a ruhatár cseréjével sokan • Sok mesterséges anyagot és cukrot tarészreveszik azt a néhány plusz kilót, talmazó üdítő helyett fogyasszon friss amit a tél szinte titokban csempé- zöldség- vagy gyümölcsleveket, turmiszett rájuk. Íme néhány ötlet, hogyan xokat, teát, ásványvizet. szabadulhat meg fölösleges kilóitól • Ebédre a nehezen emészthető zsíros ételek helyett válasszon könnyű zöldségkönnyedén: vagy krémleveseket, grillezett, zsírmen• Hagyományos fehérlisztes kenyerét cse- tesen elkészített ételeket, salátákat. rélje teljesőrlésű vagy Graham-kenyérre. Ne felejtse, az egészséges könnyű ételek • Cukorral készült péksüteményeket, sü- is lehetnek finomak és táplálóak! Így teményeket, édességeket cserélje mézzel, nemcsak a tükörbe nézhet szívesebben, természetes édesítővel, gyümölccsel éde- de a tavaszi fáradtság is elkerüli majd.


6. oldal

Szabadidő�/�Fórum

Kék hírek a Jászságból

A precíz szervezések estéje

Elfogták a betörőt. Mikor ha-

zaért a sértett február 25-én este, akkor vette észre, hogy idegenek járhattak házában. Az ismeretlen elkövetők benyomták az ablakot, hogy bejussanak a házba, azonban megzavarták őket, így végül üres kézzel távoztak a helyszínről. A jászberényi nyomozók a bejelentést követő pár órán belül előállították a cselekménnyel megalapozottan gyanúsítható 21 éves férfit, akinek betöréses lopás vétségének kísérlete miatt kell felelnie. A gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.

Fatolvajokat értek tetten.

Február 26-án egy korábbi bűnügyben végeztek adatgyűjtést a nyomozók Jásztelken, mikor tetten érték a tolvajokat a település külterületén. A három személy megközelítőleg egy mázsa fát vágott ki fűrésszel az erdős területről, melyet kerékpárjukkal akartak elszállítani. A Készenléti Rendőrség erői és a helyi rendőrök intézkedtek a tolvajokkal szemben, akiknek szabálysértési értékhatárra elkövetett lopás miatt kell felelniük. Szerszámokat loptak. Betörők jártak február 26-án az egyik jász­ jákóhalmi családi házban, ahonnan különféle kézi szerszámokat vittek magukkal. A rendőrök már másnap azonosították és elfogták a tetteseket. A helybéli 22 éves férfit és fiatalkorú társát előállították a rendőrségre, ahol betöréses lopás bűntette miatt indult eljárás ellenük.

Megismerte ellopott bringáját. A tulajdonosa ismerte fel ellopott

kerékpárját egy férfinél Alattyán belterületén február 27-én. Azonnal a településen tartózkodó Készenléti Rendőrség beosztottjaihoz fordult segítségért, akik elszámoltatták az Alattyánon tartózkodó jászberényi férfit. Kiderült, hogy nem ő lopta el három hónapja az egyik kocsma előtt hagyott kétkerekűt, de arra is fény derült, ki a valódi tettes. A Készenléti Rendőrség rendőrei pár órán belül elő is állították a tolvajt. A 29 éves helybéli férfinak lopás miatt kell felelnie. Munkát ígért a csaló. A Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozói elfogták és őrizetbe vették azt a 28 éves csemői férfit, aki az elmúlt fél évben az egyik apróhirdetésekkel foglalkozó internetes oldalon valótlan tartalmú álláshirdetéseket jelentetett meg. Egy munkaerő-közvetítő iroda alkalmazottjának adta ki magátm és egy jászberényi cégnél ajánlott munkát az érdeklődőknek. Pár ezer – néha pár száz – forint átutalásáért cserébe ígérte a jelentkezési lapok megküldését, amit azonban hiába vártak az érintettek. A rendőrség

Véradás

a Jászságban

Március 7-én, 8.30-tól 12.30-ig Jászberény, Rákóczi u. 13. az erősáramú szakközépiskola kollégiuma Március 21-én, 9 órától 15 óráig Jászárokszállás, Árpád tér 1. Művelődési Ház Március 25-én, 8 órától 12.30-ig Jászberény, Fémnyomó u. 1. Electrolux Lehel Kft. Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

2013. március 7.

február 27-én őrizetbe vette a csemői férfit üzletszerűen elkövetett csalás vét- Elszállt a tél, a csikorgó havak, mes�ségének megalapozott gyanúja miatt. sze már a báli szezon. Utóbbinak jellegzetes színfoltja volt a Műszaki bál. A nyomozás jelenlegi adatai alapján több mint 100 sértettje van az ügynek. A rendőrség további sértetteket keres. Valamit nagyon tud a Gépipari TudoKéri azok jelentkezését, akiket hason- mányos Egyesületnél a Bojtos József ló módon csaptak be, jelentkezzenek –�Szikra István páros a szervezésről, a gördülékenységről, a harmóniáról. Elég a Jászberényi Rendőrkapitányságon személyesen, vagy tegyenek bejelentést annyit mondani, hogy a fotós a teljesen üres teremben dolgozott legtöbbet, 57/ 504-280-as telefonszámon, vagy az ingyenesen hívható 107, 112-es segély- kereste a fényt a poharak katonás rendjében, a szalvéták zöld gúláit, a székek hívók egyikén. Szarvasgombát loptak. A Ké- textil drapériát, a narancssárga koktélok szenléti Rendőrség megerősítő erői- mértani alakzatait kutatta – nem hiába. nek beosztottjai március 1-jén a kora Ezt a rendet aztán némileg megzavarták délutáni órákban két férfira lettek a vendégek, de cserébe mosolyok, sztofigyelmesek, akik kerékpárt tolva köz- rik, koccintások jártak. És zene és tánc, és tánczene, piruló lekedtek Jászkisér és Jászapáti között. A személyeket ellenőrzés alá vonták, bálkirálynő-jelöltek, izgalmas tombola. aminek során a náluk lévő csomagok- Mindez látszólag magától, beavatkozás ban közel 1 kg szarvasgombát találtak, nélkül, természetesen. Még Görög Zita melynek eredetével a két férfi nem is inkább tűnt időnként a baráti trécsetudott elszámolni. A jászkiséri és jász- lést abbahagyó csinos helyi lánykának, apáti lakosokat bűncselekmény elkö- mint csakazértis celeb műsorvezetőnek. vetésének megalapozott gyanúja miatt Jól állt neki ez a szolidság. Ahogy az elfogták és előállították a rendőrségre. egész estének. Kár, hogy véget ért. h. l. f. A Jászberényi Rendőrkapitányság lopás (Király Csaba felvételei) elkövetése miatt indított eljárást a 34, illetve 29 éves gyanúsítottakkal szemben.

Kábítószergyanús anyagot találtak. A Készenléti Rendőrség

Akiken átgázolt a történelem

megerősítő erőinek beosztottjai ellen- Kuláküldözés – a paraszti társadalom azokat tetszés szerint lépten-nyomon őrzés alá vontak egy szórakozó hely felszámolása címmel tartott vetített áthágták. Kuláknak minősült az, akinek előtt parkoló személygépkocsit és az képes előadást Ö. Kovács József törté- 25 (katasztrális) holdnál több földje volt, abban tartózkodó két személyt Jászla- nész a Jászok Egyesületének idei első vagy földjeinek aranykorona-összértéke dány belterületén március 2-án a haj- összejövetelén, a Pest megyei Megye- a 350 aranykoronát meghaladta. Kertek, nali órákban. A rendőrök a gépjármű házán. Ezen nem csak jászok, de más gyümölcsösök, szőlők esetében megint átvizsgálás során kábítószergyanús érdeklődők is megjelentek. más szorzók voltak. A minősítés önkéanyagot találtak, melyet lefoglaltak. A nyességét jelzi, hogy az országosan kukét személyt illetve – egy közeli szóra• Bognár Mária • láklistára felkerült 71 ezer családból 22 kozóhelyről – a jármű tulajdonosát is ezernek még földje sem volt! A valóságelőállították a rendőrségre. A Jászbe- A Jászság számára a témának az ad ki- ban bárkit fel lehetett venni erre a listára, rényi Rendőrkapitányság kábítószerrel emelkedő jelentőséget, mivel az üldö- és arról le is lehetett venni. A fő cél az visszaélés miatt indított nyomozást a zöttek száma itt az országos átlagnál volt, hogy elszigeteljék az ellenségnek ki23 éves szolnoki lakos (gépjármű tulaj- lényegesen magasabb volt, a hivatalos kiáltott módos gazdálkodó réteget, hogy donos) ellen, melynek során szakértők statisztika szerint Szolnok megyében a ezáltal a többséget is sakkban és félelembevonásával vizsgálják az ügy körülmé- kulákok száma 6293 volt, ami 9,1%-a ben tartsák. Ahol a valóságban nem volt nyeit. az országos adatnak. kulák, ott „kreáltak”: annak minősítetSzenet loptak. Tolvajok jártak Mi volt a mozgatórugója ennek a je- tek egyes középparasztokat, kiváltképp a egy jászjákóhalmi kertes ház udvarán. lenségnek? A tőkés (vagy azzá nyilvání- falusi közösségben hangadónak számító, Az elkövetők március 3-án, a délutáni tott) üzemeknek, köztük az egészen kis köztiszteletben álló gazdákat célba véve. órákban az alsóépület nyitott részéből üzemeknek a felszámolása után a komEbben nyilván építeni lehetett a szeszenet tulajdonítottak el. A rendőrök munista pártállamnak két „ellensége” gényparaszti társadalom jó részében a jó hely- és személyismeretüknek kö- maradt: a kulákságnak nevezett, módos már a negyvenes évek végére kialakuló szönhetően illetve a beszerzett adatok paraszti réteg és az egyházi világ. Az elő- kudarcélményre: az 1945-ös általános alapján rövid időn belül elfogták a lo- ző szétzúzásával alapjában véve egyúttal földosztás során sokan hiába kaptak az egész parasztságot akarták megfélem- átlag 5,1 katasztrális hold földet, abból pással gyanúsítható 25 és 17 éves helyi férfiakat. A gyanúsítottaknál megtar- líteni, alávetni. Mindehhez megvolt a megélni nem tudtak, így alig pár évvel tott házkutatás során a rendőrök 75 szovjet minta, az egész folyamat lénye- később már szabadulni is igyekeztek kilogram szenet foglaltak le. A Jászbe- gében a „szovjetizálás” jegyében ment földjeiktől. A valóságban legalább 15 rényi Rendőrkapitányság lopás vétség végbe. Maga a kulák szó is orosz erede- hold kellett egy paraszti család megélelkövetésének megalapozott gyanúja tű, szó szerinti eredeti jelentése oroszul hetéséhez. miatt indított nyomozást a két sze- „ököl”. Ott egy olyan módos paraszti A kuláknak minősítettek elleni méllyel szemben. réteget jelentett, amely bankok hiánya többéves hadjárat számtalan emberi miatt pénzkölcsönzéssel is foglalkozott. tragédiához vezetett. A mozikban veA pénzkölcsönzésből (is) élő zsugori, tített propagandafilmek, a célba vettek zsíros paraszt fogalmát aztán rávonat- „kiplakátolása” révén egyfajta kiközösíkoztatták nálunk arra a többségében tést próbált meg a párturalom kikényTisztasági falfestés 250 Ft/m2 áron. földjeit nemzedékről nemzedékre meg- szeríteni. A mindennapos zaklatások Kérjen ingyenes helyszíni felmérést: szerző, szorgalmas, hozzáértő paraszti csak enyhébb formái voltak a módszeres Simon Festőmester Kft. 30/269-4406. rétegre, akikkel szemben fel lehetett lelki és fizikai terrornak: meg lehetett kelteni a szegényebb sorsúak irigységét. bírságolni a gazdát azért mert sáros volt Eladó összközműves lakótelek a Mert a jelenség kibontakoztatásában a szekere oldala, vagy nem volt a padláSzatmári lakóparkban. nem kis szerepe volt az emberi irigység- sán víz. Időről időre bevittek a rendőrTel.: 06-30 /3605282 nek, annak, hogy akik korábban alul ségre embereket, ahol megverték, megvoltak, azok szerettek volna felülre ke- kínozták őket. Nem kevés volt azoknak Eladó jászberényi gazdasági övezetrülni. Hogy ezek közül sokan döntésho- a száma, akiket szó szerint agyonvertek, ben közművesített ipari ingatlan a 32. zó helyzetbe kerüljenek, mégha abban majd balesetnek állították be. Voltak sz. közl. út közelében. alkalmatlanságuk miatt szenvedtek is, nyilvános kulákkivégzések is, például Tel.: 06-30/3605282 ki kellett rekeszteni, meg kellett bélye- Békésben. Lényegében felélesztették a gezni a korábban felül levőket. Ez volt munkaszolgálatot: a 2-3 évre fegyver Eladó vagy bérbe adó Jászberény, a kommunista hatalomgyakorlás, hatal- nélküli szolgálatra behívott úgymond Szent László u. 14. szám alatti üzlethe- mi technika lényege, ami tulajdonkép- kulákfiúkat „hadtáposoknak” nevezték. lyiség. Érdeklődni: 70/613-4475. pen állami erőszakon, annak fokozatos Napirenden voltak a kitelepítések, amikiterjesztésén alapult. Az egész egyfajta kor is az érintettek rendszerint a Horhódító hadjárat logikája mentén történt, tobágyon, birkaólakban vagy egyéb haTavaszváró apróhirdetési akció egyfajta belső gyarmatosításként – mu- sonló kalyibákban találhatták magukat: a város lapjában: tatott rá az előadó. ezeknek a száma 13 ezer fő volt. 120 karakterig 500 Ft De ki is számított kuláknak? Vol1953-ban azzal bocsátották el őket, Szerkesztőség: Jb. Fürdő utca 5-7. tak ugyan erre hivatalos definíciók, de hogy a velük történtekről mélyen hall-

Apróhirdetés

gassanak, ha nem akarnak még egyszer oda visszakerülni. Sokan éppen ezért még most is félve beszélnek megpróbáltatásaikról, továbbra is elhallgatva azokat. 1949-től bevezették az ún. mezőgazdaságfejlesztési hozzájárulást, ami a népnyelv által kulákadónak elnevezett újfajta sanyargatás fedőneve volt. Ki lehet jelenteni, hogy a kuláküldözésnek máig tartó kihatása van a magyar társadalomra – hangsúlyozta Ö. Kovács József. Az előadás keretében sor került egy most készülő dokumentumfilmből vett tízperces részlet levetítésére, amelyben jászsági érintettek mesélnek megpróbáltatásiakról. A film címe: Elhallgatott történelem, ha a kulák mozdul. A filmben a jászboldogházi Besenyi Vendel 1949. március 30-ról emlékezik, amikor elrendelték az állatok összeszedését és a vasútállomásra terelését. 275-300 juhra, 100-150 sertésre, 120 tehénre és 50 ökörre emlékszik, továbbá növendékmarhákra, gazdasági felszerelésekre, amelyeket a nagygazdáktól vettek el. A filmben feltűnik a mára lepusztulttá, romossá vált Gál Lajos féle tanya, ahol a „kulákverés” volt. Mintegy 63-83 volt azoknak a száma, akiket ott ez a sors ért. Volt, akiket ezek után még bevittek Szolnokra. Az üldözések hatására sokan öngyilkosok lettek, a köztudat szerint főképp a gyermektelenek menekültek a halálba. Ez az állami erőszak jegyében véghezvitt beavatkozási forma a XX. századi diktatúrák egyik válfaja volt, a nemzeti szocializmus által életre hívott módszerek mellett. Utóbbiakkal sok hasonlóságot mutat mind a modellszerűséget, mind a konkrét történéseket illetőenvonta le a konklúziót a történész. Ö. Kovács József megemlítette, hogy a magyar falu kommunista megszállásának és általában a kommunista elnyomásnak a szimbóluma lehetne Pócspetri, ez a Nyíregyházától 30 km-re levő település. 1948 júliusában az egyházi iskolák államosítása során az ÁVH-sok Kádárék irányításával három napon keresztül végigverték a falu főként férfi lakosságát, és tíz napon belül statáriális kivégzésre is sor került. Mindez még a hivatalos kuláklikvidálási program előtt történt, ami arra utal, hogy az utóbbi csak az egyik lépés volt a fő célt tekintve. Ez pedig a paraszti világnak, a paraszti függetlenségnek a felszámolása volt.


Ajánló

2013. március 7.

7. oldal

Négy évtized a főiskolán

Programok

Máté György szobrász a Képzőművészeti Főiskola elvégzése után nyomban városunk tanítóképző intézményében kezdett dolgozni, és hatvankét éves korában innét ment nyugdíjba. Itteni tevékenységének utolsó két évtizedében tanszékvezetőként vállalt részt a fellendülést hozó pedagógusképzésből. Nem véletlen, hogy 1972-ben többedmagával érkezett Jászberénybe. Akkoriban vált nyilvánvalóvá, hogy kutatói tevékenység nélkül nem lehet igazán eredményes oktatói tevékenységet végezni. • Farkas Ferenc • Az intézmény akkori első számú vezetője, Andrási Béla személyesen kutatta fel azokat a középiskolai tanárokat és végzősöket, akikről feltételezte, hogy a megújuló közegben alkotó személyiségként vehetnek majd részt. Máté Györgyöt Szombathelyre is hívták, de ő Jászberényt választotta. Okkal, hiszen ma is itt él, miután tanítványok ezreit vezette be művészeti ágának sokszínű rejtelmeibe. Kérésünkre elmondta, hogy a fővárosban született. Édesapja hivatásos katonatiszt, édesanyja pedig Erdély szülötte. Két öccsével együtt nevelkedett, Feleségével, aki a budai tanítóképzőben kezdte tanulmányait, Jászberényben kapott lakást, és mód nyílt arra is, hogy ugyanott műtermet alakítsanak ki. Szobrásznak, éremkészítőnek tekintette és tekinti magát. • Milyen benyomások értek a Jászságba érkezésed után? Nemcsak kellemesek. A megismert városvezetők nem tettek rám kellemes, kedvező benyomást. Sem a tanácselnök, sem a párttitkár. Viszont a főiskola kellemes közeg volt Aránylag sokan jöttünk egyszerre, és ez is megkönnyítette a beilleszkedést. A tanítás kielégített, hiszen rájöttem annak ízére, a benne rejlő értékekre. A tanítványok érdeklődőek voltak, és ez nagyban megkönnyítette számomra is a beilleszkedést. Otthonra leltem közöttük. • Hogy sikerült elfogadtatnod a szobrászatot, ezt a különös művészetet? Szívesebben beszélek szobrászatról, mint szobrászművészetről. Ezt is tanult szakmának tekintem, melynek valós tartalma van sajátos megjelenítő ereje révén. Ez akkor is igaznak bizonyult, ha nem túl sokan akartak segíteni abban, hogy magam is alkotó részese lehessek Jászberény és a Jászság ebbeli arculatának. Az érintettek nem vagy alig szereztek tudomást arról, hogy szobrász van és

tevékenykedik a településen. Aránylag kevés városi megrendelésről lehetett tudni hosszú éveken át. Ugyanakkor kiderült, hogy a tanítás nagyon fontos, egyre fontosabb lett számomra. Ugyanakkor az nyilvánvalóvá lett, hogy nem teljesen elégített ki. A rendszerváltás jegyében készítettem, alkottam meg a többségének. Alkotásaim egy része enután volt olyan pillanat az életemben, Jászság fővárosában. nek leküzdését szolgálja, testesíti meg. amikor a távozás is lehetőségként vető- • És a tanítványok? Munkatársam, Palkó Tibor alkotásaidött fel. A művészettörténet színvonalas Sok tehetséges növendékkel dolgozhat- ban az ezzel részint rokon áldozat jelenik tanításához a főváros közege előnyösebb tam együtt. Szabó Béla például először meglepő, olykor megdöbbentő módon lehetett volna De ezt hamar feladtam érmeket készített, majd köztéri alkotá- (A tanszék két tagja, alkotója meg tudannak ellenére, hogy a főiskola jövője sok is kerültek ki a keze alól. A másik ja ragadni napjaink fontos összetevőit, nem volt igazán ígéretes.. Ugyanakkor igen jelentős pályát befutó személyiség mozzanatait, és együtt képesek hatni a kapcsolataim bővültek, a társak hiánya Kugler Erika, aki jelenleg a gyakorlóis- hallgatókra, de a város művészetek iránt egyre inkább oldódott. Az inspiráló kö- kolában tanít, iparművész lett, és jelen- érdeklődő személyiségeire is,) zeg hiánya lassan oldódott, és a kontroll tékeny alkotások fűződnek a nevéhez. • Hol szemlélhetők elsősorban köztéri hiánya ugyanakkor érzékelhető volt. Ugyanakkor számos jó és igen jó peda- alkotásaid? • Jász lettél-e az évtizedek során? gógus hagyta el a főiskolát, és bizonyo- Számos helyen, de elsősorban JászbeNem. Annak ellenére sem, hogy számos san tovább adják azokat az ismereteket, rényben. Itt tucatnyi köztéri alkotásom itt élő, a hagyományos életformához élményeket, amelyeknek hallgató ko- vehető szemügyre. A főtéren több és a ragaszkodó ember egészen közel állt rukban részesei lehettek többféle munkám látható. Nagyobb hozzám. Szerintem jász az lehet, aki itt • Tudjuk, hogy a könyv szerelmese vol- részük a rendszerváltás után született és született, és számos szoros szállal kötő- tál és vagy. került a jelenlegi helyére.. Domborműdik az itteniekhez. Ez olyan bensőséges Igen. Az egész család. Az irodalmat a vek és egyéb alkotások egyaránt helyet viszony, amelyet a nem itt született és gyakorlóiskolában tanító feleségem mű- kaptak a város kitüntetett helyén. (Ezek nevelkedett egyén nem tud meg- és át- veli és éli. Magam kezdettől fogva mind az alkotások is túlélik alkotójukat, hiélni. Számos barátom utalt arra, hogy az a mai napig a betű megszállottja vagyok, szen akár századokon át hírt adnak majd itt születettek között olyan nexus van, mert úgy vélem, hogy a betűk világában azoknak, akik utánunk jönnek, és a ma amelyet a más tájékról érkezők nem feltáruló világ segíti a szobrászt abban, élők látásmódját testesítik meg hiteletudhatnak megélni. Ez a kapcsolatrend- hogy csakugyan megélje a világnak sen, beszédesen…) szer a sajátos történeti viszonyokban leli fontos szeletét, és áttételesen segíti a • Hogy élsz nyugdíjasként? magyarázatát. Ugyanakkor az is nyil- világ megítélését, megjeleníthetését. A Folyamatosan dolgozom a magam kedvánvaló, hogy számos tartalmas kapcso- sógorom szobrász, Eszter lányom ipar- vére. Ebből a szempontból is nagyon lat alakulhat ki jász és nem jász között. művész (ötvös). Réka lányom a nyelvé- fontos a műterem, hiszen ez az egyik • Vannak-e műveidnek jász vonásai? szettel jegyezte el magát. Több idegen éltető közegem. A fentiekből következik, hogy aligha. nyelvet magas szinten beszél, s ennek Éremkiállításom aligha tüntet fel ilyen birtokában uniós feladatokat lát el álta- Tartalmas, tanulságos élet. Sikerült felvonásokat. A 2005-ben a Hamza Múze- lában külföldön, s ennek következtében mutatnia a huszadik század végének és umban megrendezett kiállításom anya- sok és sokféle információ jegyében éljük a huszonegyedik század elejének fontos gát itt, Jászberényben készítettem, ennek mindennapjainkat, de ünnepeinket is. jelenségeit, életre kelteni az akkor élt ellenére nem bukkannak fel ilyen jegyek. • És a faszobrok? embereket, a természeti szépet szoborA Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőmű- Az erőszak, az agresszió, a militáns szem- rá formálni, hogy üzenete túlmutasson vésszel közösen rendezett kiállításaink is lélet magasztalásának ellentéte. Az iro- keletkezésük, születésük pillanatain… erről tanúskodnak. Viszont nyilvánvaló, dalom olykor eposzi magaslatra emeli Máté György nyugdíjasan képes meghogy a Jászság mindkettőnket befo- az erőszakot. Ennek ellenzése, elhárítási idézni kortársait és eleinket úgy, hogy gadott, elismert és elismer. Úgy vélem, kísérlete faszobraim sora. Csányi Vil- valóságos üzenetté formálódott, fornem bántam meg semmit. Mindent mos etológus szerint az erőszak jellem- málódik az alkotó és a szemlélő tiszta öntör­ vényűen, az önmeghatározottság zőbb jegye az embernek, mint az állatok örömére…

Legféltettebb kincsünk Lehel vezér kürtje Hagyományosan február utolsó hétvégéjén, az idegenvezetők világnapja alkalmából, lehetőség adódik a nagyközönség számára is betekintést nyerni a különböző ereklyéket őrző intézmények raktáraiba, megszemlélni a titkos vitrinek rejtőzködő tartalmát. • Kárpáti Márta • A Jász Múzeum csütörtök délutánra ígért hasonló jellegű tárlatvezetést, azonban az eredetileg tervezett mú-

zeumtúra egy kisebb szervezési malőr miatt meghiúsult, így az majd egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. A múzeum dolgozói természetesen nem hagyták cserben az intézménybe ellátogató kíváncsi közönséget. Kárpótlásképp, Kókai Magdolna néprajzkutató a jászok legféltettebb kincséről, a Jászkürtről tartott színes előadást. A Lehel-kürt néven is ismert ereklyénk eredete, mintázatának jelentése ma is kutatás tárgyát képzi, szakértőket sarkall vitára. Az évszázadok óta a jászok

összetartozását szimbolizáló kürt valószínűleg hatalmi jelvényként is funkcionáló jelzőkürt lehetett valaha. Az első írásos adatok 1554-ből származnak róla, amikor a török bekérette a kürtöt a portára. Az 1600-as évek óta, mint identitásunk, jász összetartozásunk jelképe valamennyi pecsétnyomónkon, címerünkön központi helyen ábrázolják. Eleink szinte szakrális tárgyként tisztelték a kürtöt, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a XVII. században Főtemplomunk falán függött. A koporsóra helyezett Lehel-kürt kísérte utolsó útjára az eltávozott jászkapitányokat. A jászkapitány választások fontos kelléke ma is, igaz manapság hű másolatából iszik áldomást esküjére a megválasztott kapitány. Hajdan a városunkba látogató illusztris vendégeket szintén megkínálták a kürtbe helyezett aranyozott ezüstserlegbe töltött nedűből. Ivott belőle Ferenc József és Erzsébet királyné is. A Jászkürtöt 1874 decemberében az első leltári számon vette át a múzeum, és ma is ez az intézmény legfőbb attrakciója – árulta el Kókai Magdolna. Az előadás folyamán részletesen ismertette a kürtön található faragványok feltételezett jelentését, elmesélt néhány ismert és

kevésbé ismert mondaváltozatot, beszélt készítésének valószínűsíthető helyéről, idejéről. Végezetül az érdeklődő közönségnek lehetősége volt meghallgatni, igaz, csak felvételről nemzeti kincsünk hangját is. Aki e tekintetben még nem ismerte Lehel-kürtjét, megbizonyosodott róla, hogy nemcsak mívessége, de hangja is csodálatosan szép legfőbb ereklyénknek.

Őselemek, őstörvények Március 8-án, pénteken 18 órakor a Világokon át sorozatban Lőrincz Gabriella vendége lesz dr. Simoncsics Péter sebész, akupunktőr, holisztikus orvos tart előadást Őselemek, őstörvények címmel, a városi könyvtár kamaratermében. Nőnapi könyvvásár Március 8-án, pénteken 9 és 17 óra között Nőnapi Könyvvásárt szerveznek a városi könyvtárban, ahol a könyv annyit ér, amennyit vásárlójának megér. Az így befolyt összeg a „Városi Könyvtárért” Alapítvány számláját gyarapítja, melyből új könyveket vásárolnak. Hastánc Show Március 10-én, vasárnap 16 órától az Ifjúsági Házban Hastánc Show-t mutatnak be több mint húsz tehetséges hastáncos közreműködésével. Jó Szó esték Március 13-án, szerdán 18 órakor a Nagyboldogasszony iskola ebédlőjében a Jó Szó beszélgetés vendége Varga Gyöngyi evangélikus lelkész lesz.

Nejcserés támadás Méltó előadással zárult a felújítás előtti színházi műsorfolyam a Lehel Film-Színházban március harmadikán, vasárnap. A nagy érdeklődésre tekintettel aznap kétszer is teltházzal játszották a fergeteges vígjátékot, melyet Bencsik Imre ötlete alapján Straub Dezső rendezett. A Gergely Theáter, Gergely Róbert utazó színházának produkciója ezúttal sem okozott csalódást a jászberényi közönségnek. A történet a takarítónő (Sáfár Anikó) temperamentumos, jókedvű táncával indult. Az idilli pillanatot a rendelőbe besurranó szerető (Némedi-Varga Tímea) törte meg, aki szerelmére, a jó nevű pszichológusra számított, de csalódnia kellett. Szilágyi doktor (Gergely Róbert) ugyanis nem a hűséges férjek táborát erősíti, de elhatározza, hogy visszaszerzi felesége, Anna (Gregor Bernadett) bizalmát. Ebben segítségére lesz Domokos (Harsányi Gábor), a váratlanul felbukkanó egykori osztálytárs. Közben Anna is bosszút forral, éppen Domokossal szeretné féltékennyé tenni férjét. Tervet sző a feleség és a férj is, más-más céllal, a szálakat pedig a minden lében kanál takarítónő kuszálja össze. Az egymást követő komikus bonyodalmak végül megoldódnak, és a szerető szívek egymásra találnak. A két felvonásos vígjáték a jászberényi közönség számára is garantált 120 vidám percet szerzett.

Március 3-án, vasárnap 11 órakor a Déryné Rendezvényházba várta a gyermekeket a Budapest Klarinét Kvartett. A Bonbon Matiné nevű program célja a gyerekek színházhoz, koncerthez szoktatása. (Fotó: Sárközi János)


Sport

8. oldal

Berényi korisok a VB színhelyén Az elmúlt szombaton a közelgő VB színhelyén, Debrecenben a FŐNIX jégcsarnokban versenyezhettek városunk rövidpályás gyorskorcsolyázói, ami tesztverseny is volt egyben a rendezők számára.

Szerda, 13 óra: Folytatódik a sétány építése a táncosok székháza körül.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről Március 7. (csütörtök) 06.00 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőző 08.30 Képújság 17.30 Lovassy Esték 18:30 Épí-tech 19.00 Kosárlabda-mérkőzés: Top Cop Security Jászberény�– Szolnoki Olaj KK ÉLŐ 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó Március 8. (péntek) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Berényi Hírmondó 08.00 Épí-tech 08.30 Bencze Show: Varnus Xavér 09.00 Képújság 18.30 Kultusz 19.00 Fényszaruról jelentjük 20.00 Fényszaruról jelentjük 20.30 Berényi Hírmondó 21.30 Berényi pillanatok 22.00 Fényszaruról jelentjük Március 9. (szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kultusz 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Képújság

16.00 Kultusz 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 21.00 Fényszaruról jelentjük 22.00 Fényszaruról jelentjük Március 10. (vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kultusz 10.00 Értékőrző 10.30 Képújság 16.00 Értékőrző 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Kultusz 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu Március 11. (hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Kultusz 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.30 Tükörképben 19.00 Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény�– Szolnoki Olaj KK

20.30 Bencze Show Vendég: Várkonyi Attila 21.00 Épí-tech 21.30 Berényi Hírmondó Március 12. (kedd) 06.00 Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény�– Szolnoki Olaj KK 07.30 Épí-tech 08.00 Kultusz 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Bencze Show Vendég: Várkonyi Attila 19.00 Lovassy Esték 20:00 Tükörképben 20.30 Bencze Show Vendég: Várkonyi Attila 21.00 Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény�– Szolnoki Olaj KK Március 13. (szerda) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó

Ügyeletek Gyógyszertárak március 7. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667

március 13. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382

március 8. péntek Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth út 33. Tel.: 502-655

március 14. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

március 9. szombat Kígyó Gyógyszertár március 10. vasárnap Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 március 11. hétfő Kossuth Gyógyszertár március 12. kedd Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: Jb. Thököly út 13. 7 és 15 óra között Hétköznap: 18-tól 8 óráig. a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 0656/�221-304. (tel: 56/�210-130) Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/�221-304

Jászkürt

Nagy izgalommal készültek a JSE ifjú korisai, ugyanis a short track válogatott is tartott egy bemutatót. A verseny rendhagyó módon zajlott, mert korcsoport összevonások voltak, és azok is indultak, akik eddig még nem indultak hivatalos versenyen. A jászberényi csapat 17 fővel vett részt, s igen figyelemre méltó helyezést értek el: 1. Kovács Vivien, Kövér Bálint 2. Nagy Netti, Takács Levente 3. Szilicei Rebeka, Kisnémeth Petra, Cseh Lili Redler Aisa mint a verseny legfiatalabb versenyzője (6 éves), különdíjban részesült. A többi versenyző hatalmas egyéni csúcsokat futott, bizonyítva ezzel a kiváló jégminőséget. A versenyzőket Kovács Kinga és Belovai József edzők készítették fel.

2013. március 7.

Kilencnél járnak a kosarasok Olaj az első ellenfél a rájátszásban. Szombathelyi táncosok a meccsen. Már biztos negyedik helyezettként utaztak kosárlabdázóink Kaposvárra, így nyugodtan készülődhettek a fiúk, akik azért nem voltak motiválatlanok, hiszen nem szerették volna megszakítani a tavaly év végén megkezdett győzelmi sorozatot. A vendéglátók kosarával kezdődött a találkozó, de nem lepődtek meg a jászsági alakulat tagjai, és egy 70-es válas�szal máris ők vezettek. Persze a hazaiak sem hagyták magukat, felváltva pot�tyantak a labdák a kosarakba. Ez így ment jó darabig, aztán Dramicsanyin vezérletével a nagyszünetre öt, a második félidő elején pedig már 14 pontos berényi előnyt mutatott az eredményjelző. Az utolsó 10 percre is maradt még 8 pont, és a végén hiába hajrázott a Kaposvár, Rakits időben válaszolt. Előbb egy nagyon fontos triplával, majd három büntetővel, így a végén Drahos Gabi gratulálhatott régi csapatának: Kaposvári KK – TOP COP Security Jászberény 79–84

Győzelemmel indítottak a focisták Jól kezdődött Március második napján rendezték a tavaszi szezon első mérkőzését, az NKSE Jászberény – Újszász találkozót a labdarúgó megyei I. osztályban. • Ács Tibor • Már a tavaszt idézte az időjárás a stadionban, hiszen ragyogóan sütött a nap, jó pálya, kellemes körülmények várták a labdarúgókat és a nézőket a Sportpálya úton. A szurkolói létszám ennek ellenére egy kicsit még idény eleji volt, de aki kilátogatott nem járt rosszul, hiszen több gólt is láthatott a nyitómeccsen. Az elsőt mindjárt a 4. percben, amikor Nagy Ferenc volt eredményes. Mintegy 10 perc múlva a jobbhátvéd Német Norbert is feliratkozott a góllövő listára, egy elfutás után talált a vendégek kapujába. Úgy látszik, Litkei Barna bal oldali védő sem akart lemaradni jobb oldali társaitól és a félpályáról indulva – egyéni akció után – „köszönt be” az újszászi hálóőr kapujába: 3-0. Mint azt már korábban is jeleztük, Német Gyula ebben az idényben újra a kék-fehér színt választotta, többek között azért, hogy segítse társait. Nos, az

egykori NB II-es gólkirály állta a szavát, és a szünet előtt négyre növelte a berényi alakulat előnyét, egy bal oldalról beadott labdát juttatott mesterien a kapuba. Úgy látszik, a szünet nem tett jót a fiúknak, talán túlozottan is megnyugodtak, és kissé visszavettek a második félidőben a tempóból. A vendégek ezt tapasztalva többet birtokolták már a labdát, mint az első játékrészben, de erőtlen támadásaikat könnyűszerrel hárították a hazai védők. Az utolsó percekben pedig Fortuna asszony segített a berényi alakulatnak, mert az ellenfél szabadrúgása a kapufáról vágódott a mezőnybe: NKSE Jászberény�–�Újszász 4–0 A mérkőzés után Vigh Tibor edző elmondta, hogy természetesen elégedett az eredménnyel, de az összjátékkal még nem. A védők jól teljesítettek, de a csatároknak – a négy gól ellenére – még sokat kell gyakorolni a góllövést. Erre egy hetük lesz, mert szombaton már Mezőtúron lépnek pályára, akik 3-1es vereséget szenvedtek Túrkevén. A JSE győzelmével egyébként maradt az 6. helyen, ugyanis az „ellenlábasak” – Fegyverneket kivéve – győztesen hagyták el a pályát.

Tavaszi nagytakarítás

Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 3630/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com

Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

a rájátszás

A Jászberény HC amatőr jégkorong csapata a hátralévő négycsapatos rájátszási szakaszban már mindig idegenpályán szerepel, ugyanis a város műjégpálya bezárta kapuit. A play-off első meccsét az UTE Amatőrök vendégeként a Megyeri úton játszották. Egy úgynevezett ki-ki meccsre számított mindkét alakulat, mert az alapszakaszbeli mérleg felemásra sikerült. Érdekes módon mindkét együttes az ellenfél otthonában tudott nyerni. Ha ezt a statisztikát vesszük alapul, akkor a berényi fiúknak állt a zászló. No de ezért igencsak meg kellett dolgozniuk. Annál is inkább, mert az UTE mintegy 10 perc elteltével már 2–0-ra vezetett. Szajkának ugyan sikerült szépíteni, de a második játékrész elején nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ugyanis két berényi játékos is a büntetőpadon találta magát, nem kevesebb, mint tíz percig! Úgy látszik, a jászsági legényeket keményfából faragták, mert sikeresen kivédekezték a hátrányos időszakot. Sőt, a kényszerpihenő még jól is jött, hiszen a büntetőpadon „kipihent” Bálint Artúr gyorsan kiegyenlített, majd megfordította az eredményt is (2:3). A záró játékrészre aztán rendezte a sorait a Jászberény HC, és kevesebb, mint 3 perc leforgása alatt négy alkalommal mattolták az Újpest kapusát. Az utolsó percekben még felcsillant a szépítés lehetősége az UTE számára, – mivel majd 1 percig kettős emberelőnyben támadhattak –, de gólt már nem sikerült szerezniük: UTE Amatőr�–�Jászberény HC 2–7 A berényiek következő mérkőzésüket a Jégsólymok ellen játsszák március 7-én 21 órától Pesterzsébeten.

KUTYACHIPEZÉS

Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com

A JKSE pontjait: Rakits 18/6, Mladenovics, Markovics 11, Horti 13. Dramicsanyin 24/9, Csere: Szabó 10/6, Török 8, Varga, Szögi szerezték. A Földi Sándor által vezetett jászberényi alakulat tehát begyűjtötte sorozatban 9. győzelmét is, így egészséges önbizalommal várhatják az első középszakaszi mérkőzését. Az összecsapást Jászberényben rendezik csütörtökön este 19 órai kezdettel, amikor a bajnokcsapat a Szolnoki Olaj KK látogat a Bercsényi úti csarnokba. A bérletek természetesen érvényesek, de a jegyeket csak elővételben lehet kapni, a szokásos helyen. További érdekesség még, hogy most már országszerte is ismert népszerű és sportszerű jászberényi szurkolótáborra való tekintettel, táncos lányok érkeznek majd a meccsre egyenesen Szombathelyről, a Shake It Cheerleaders Team egy különleges produkcióval lép majd a Bercsényi úti közönség elé. Sorozatban kilenc győztes meccs után vajon az Olaj megállíthatja a JKSE-t? A válasz csütörtök este 19 óra után, mintegy két órával kiderül…

folyamatosan alapáron 3500 Ft

Nagy a nyüzsgés mostanában az állatkert vízimadár-bemutatóján és annak közvetlen környékén. Igaz, egyelőre még nem a népes madársereglet készülődik izgatottan a tavaszra. A napokban ugyanis munkagépek sorakoztak fel a tó partján, és vetették magukat az iszap sűrűjébe: teljes nagytakarítást végeznek a területen.

Ezúttal a vízimadarak, vaddisznók, szarvasok és mosómedvék lakhelye újul meg. Az állatok egy része a munkálatok idejére, az állatkert más részein kapott ideiglenes szállást. A tervek szerint mire beköszönt a tartós jó idő, ismét birtokba vehetik az addigra minden tekintetben megszépült lakhelyüket.

DR. KISS LÁSZLÓ állatorvos

5100 Jászberény Bercsényi u. 26/A. 06-30/688-28-52 | 57/411-631

Új évf. 2. év, 10. szám  

2013. március 7.

Új évf. 2. év, 10. szám  

2013. március 7.

Advertisement