Page 1

Jubilálnak a református szépkorúak

Tíz éve adnak egymásnak erőt a református nyugdíjasok a hétköznapokban és ünnepnapokon is.

Öt hónap Kongóban

Új utakon az iskolai nevelés-oktatás

Írás a 7. oldalon.

Interjú az 5. oldalon.

Az egykori leheles Várszegi Eszter tartott élménybeszámolót a Kongóban töltött fél évéről.

Cikk a 4. oldalon.

Birinyi János tankerületi igazgatót kérdeztük a változás, a megújulás néhány jellemző jegyéről, összetevőjéről.

Jászkürt Új folyam 2. év 8. szám (XXV./8.)

Juhász Dániel:

Fejlesztéseinknek határozott logikája van Előző számainkban igyekeztünk körbejárni a város költségvetését. Nyilatkozott a jelenlegi és két korábbi polgármester, valamint három bizottsági elnök. Juhász Dániel alpolgármestert arra kértük, hogy a városfejlesztés szempontjából vizsgáljuk meg Jászberény lehetőségeit, a realitásokat végig szem előtt tartva. • Halász Lajos •

2013. február 21.

Újság Jászberény város lapja

Alakul a világtalálkozó programja Február 19-én, szombaton a XIX. Jász Világtalálkozó szervezőbizottsága sajtótájékoztatót tartott az alakuló programokról. A bizottság tagjai közül jelen volt Tóth József, a Jászkerület ügyvezető igazgatója, Juhász Dániel alpolgármester az önkormányzat képviseletében, valamint Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, aki a kezdetektől részt vesz a Jász Világtalálkozó szervezésében. • r. a. • A találkozót idén a megszokottól eltérően június végén tartják. A programok alakulóban vannak, de néhány dolog már ismeretes. Június 21-én, pénteken, a programsorozat ünnepélyes megnyitóval indul az idei világtalálkozó helyszínéül szolgáló Főtéren. Ezen a napon hallgathatjuk meg a városunkban korábban is nagy sikert arató Carmina Buranat a Szolnoki Szimfonikusok és a jászberé-

nyi kórusok előadásában, Gál Tamás vezényletével. Az esti program pedig a Ghimes együttes nagykoncertje, melyet a tervek szerint a Jászság Népi Együttes is gazdagít néhány erre az alkalomra kialakított koreográfiával. A szombat a világtalákozók hagyományos programjainak jegyében fog telni. Reggel ünnepi szentmisével, majd a települések és lovasok felvonulásával, valamint a jász világtalálkozó díszünnepségé-

• A ciklus harmadik évében járunk, hogy látja, mennyire valósultak meg eddig a választás előtt tett ígéreteik? A városházi ellenzéki rendszeresen a választási programunkból szemezget és türelmetlenül azt kérik rajtunk számon, hogy egy-egy vállalásunk miért nem valósult még meg. Ez azt jelenti, hogy nekünk volt és van programunk – csak mellékesen jegyzem meg, hogy a választáson induló többi szervezet adós maradt a programjával – és ennek megvalósításához kértük a jászberényiek tá- „A járás az ügyfél szemszögéből a legelső, legközelebbi állomás, ahol az állammal találkozik.” „Az ügyfélközpontúság jegyében a hivatal kisebb-nagyobb mérmogatását. Folytatás a 3. oldalon. tékben decentralizáltan épül fel.” Az átalakítás célja „egy olyan államigazgatás és egy olyan állam kialakítása, amely azokat a polgárokat szolgálja, akiknek az adóforintjaiból működik.” Néhány mondat ez évi első lapszámunkból, melyben tájékoztattunk a Jászberényi Járási Hivatal ünnepélyes átadásáról. Dr. Dobos Róbertet, a hivatal vezetőjét az az óta eltelt másfél hónap tapasztalatairól kérdeztük. A Jászságban egyelőre nincs influen29 pontján van működő kormányablak, zajárvány, a kórház minden osztálya • Sándor Eliza • ezeknek a száma azonban előreláthatólag látogatható. az év végéig háromszázra emelkedik – így • Hol tartanak most? például Jászberényben, Jászfényszarun és • Gergely Csilla • Az átállás – egy több hónapos, a megyei kormányhivatal szintjén koordinált elő- Jászárokszálláson is találkozhatunk majd Dr. Pazsa Tibor, a Jászberényi Járási készítő munkának, illetve az önkormány- velük. A kormányablakokban jelenleg 62 Népegészségügyi Intézet járási tiszti zatokkal való szoros együttműködésnek ügykör jelenik meg, ez azonban – ugyancsak az év végéig – várhatóan meg fogja főorvosa szerkesztőségünknek elmond- köszönhetően – lényegében zavartalanul ta, hogy a múlt heti adatok alapján a lezajlott. Az átvett feladatok jó része – közelíteni a 2500-at, tehát itt egy óriási betegforgalom átlépte a háromezer- hangsúlyozom, nem mindegyik – koráb- ugrásról beszélhetünk. háromszázat. Közülük influenzaszerű ban a jegyzők által ellátott elsőfokú állam- • Hogyan fogadta a lakosság a változást? megbetegedéssel 4-15 fő jelentkezett igazgatási feladatkör volt, ennél fogva a Ez még egy fiatal rendszer, másfél hónapos, így ezt most még nehéz megállapíkorosztályonként. Megfigyelhető, hogy járási hivatalok az induláshoz szükséges főként a 15-35 év közötti korcsopor- feltételek egy részét készen kapták az ön- tani. Tény, azonban, hogy az indulást kormányzatoktól, beleértve ebbe a feladat megelőzően – mint minden új dolog intoknál fordult elő ilyen tünetekkel járó megbetegedés. „A Jászságban egy- ellátást ténylegesen végző munkaerő je- dulása előtt – voltak szkeptikus felhangok a társadalomban. Viszont észrevételeim előre nincs influenzajárvány, de már itt lentős részét is. Gyakorlatilag központi szerint, mióta a gyakorlatban is megmukopogtat.” jogszabályok által világosan körülhatárolt Jászberényben és a jászsági települé- feladatokkal, ennek megfelelően kialakí- tatkozott az új rendszer, az emberek véleseken a több mint tizenháromezer ol- tott munkakörökkel, és egy részben már ménye alapvetően pozitív. Mi igyekszünk tóanyagból eddig 7-8 ezren kapták meg meglevő tárgyi eszköz állománnyal, vala- az eddigihez hasonló, közép- és hosszútávon pedig magasabb színvonalú ügyaz ingyenes védőoltást a veszélyeztetet- mint informatikai háttérrel indulhattak el a hivatalok januárban. A rendszer műkö- félkiszolgálást biztosítani. Próbáltuk azt tek köréből. „Aki eddig nem oltatta be déséhez még szükséges kiegészítő elemek is szem előtt tartani, hogy jól megközemagát, még annak sem késő.” pedig folyamatosan beépítésre kerültek líthető helyen fogadhassuk az ügyfeleket Nem beszélhetünk tehát a térségben influenzajárványról, ezért dr. Csiki Zol- illetve kerülnek. – többnyire ott, ahol eddig is intézhették tán kórházigazgató tájékoztatása szerint • Mi az, ami még hiányzik? az adott ügytípust –, hogy ne nagyon a Szent Erzsébet Kórház osztályai to- A következő jelentős lépcsőfok a kor- zökkentsük ki őket a korábbi komfortvábbra is zavartalanul látogathatók. mányablakok kiépítése. Jelenleg az ország érzetükből. Az átállás megkönnyítése ér-

vel, melyen beiktatják az új jászkapitányt, és Lehel kürtje is megszólal – ezúttal nem felvételről. Tóth József elmondta: tanulva a korábbi találkozók hibáiból, igyekeznek kiküszöbölni azt a visszatérő kényelmetlenséget, hogy ez az esemény épp a legmelegebb déli órákra essen. A szombat esti program szintén nagy érdeklődésre tarthat számot: Rúzsa Magdi koncertje után utcabál zárja a napot. Folytatás a 6. oldalon.

Interjú dr. Dobos Róbert hivatalvezetővel átállásról, tanulásról és empátiáról

Az élet tele van változásokkal...

Nincs járvány!

dekében természetesen igyekszünk minél több információt eljuttatni az állampolgárokhoz mind a megyei kormányhivatal honlapján, mind pedig a mostanihoz hasonló riportokon keresztül is. Az eddigiek alapján tehát azt mondhatom, jól vizsgázott a rendszer. Ez persze nem jelenti azt, hogy mostantól be van betonozva, és soha többé nem változik. Az élet tele van változásokkal, az államigazgatásnak is alkalmazkodnia kell ezekhez. Állandó vizsgálódás tárgyává kell tennünk, hogy a most elindult járási hivatalokat hogyan tudjuk úgy működtetni, hogy folyamatosan meg tudjanak felelni a társadalom és az élet változó igényeinek. Tulajdonképpen már a rendszer létrejöttének is éppen ez volt a mozgatórugója. Adott volt egy nagyon régi államigazgatási struktúra, miközben az elmúlt évtizedekben nagyon sok minden megváltozott – akár a piaci viszonyokat, akár a hétköznapi életet nézzük. Minden felgyorsult, az embereknek nagyon kevés idejük van. Folytatás a 2. oldalon.

Az internetre költözött a testületi ülés A képviselő-testület legutóbbi nyílt ülésén, február 13-án, szerdán a teremben jelenlévő képviselők és vendégek jelentős technikai változással találkozhattak: hosszú évek gyakorlatával szakítva immár a Jász Trió Tv nem közvetíti élőben a képviselők munkáját. • sz. s. • A kameramanok hiánya a többségnek azonnal feltűnt, majd szép lassan a robotkamerákat is ki-ki jól megnézte magának. Egy a pulpituson egy pedig vele szemben magasan oszlopra szerelve követte az eseményeket. Meghalt a király, éljen a király: az önkormányzat az általa használt MikroVoks rendszert egészítette ki két robotkamerás rendszerrel, mely rögzíti, keveri és egy internetes címre el is küldi a testületi ülés történéseit. Az első ilyen adás a múlt szerdai ülésen debütált. Előbb csak azt láttuk, hogy a kamerák a hangra reagálva fókuszálnak, aztán kiderült, hogy az élő közvetítés továbbra is működik majd. A két robotkamera a MikroVoksra érkezett felszólalás jelzésére reagálva beáll az előre beprogramozott pozícióba. A képkeverő számítógép koordinálja a kamerákat, keveri a képet és automatikusan feliratozza a felszólaló képviselőket. A szerda délutáni testületi üléseket ezentúl az interneten, a

www.onkormanyzati.tv című honlapon lehet élőben figyelemmel kísérni. Az új rendszer hátránya, hogy internetfüggő, előnye, hogy nemcsak élőben, de később is visszakereshető a testületi ülések anyaga, illetve a Föld bármely pontjáról elérhető visszamenőlegesen is. Az Önkormányzati TV a beadott anyagokat nem vizsgálja és lektorálja, annak tartalmát szerkesztői változtatás nélkül teszi közzé. A honlapra érkezve az „Önkormányzatok” fülnél értelemszerűen a „Jászberény” városnevet kell kiválasztani a több mint ötven önkormányzat – köztük Miskolc, Szolnok, fél Budapest – közül, a mellette lévő fülnél pedig a video anyagokra kattintva máris nézhető a 3 óra 10 perc 16 másodperces anyag. Lapzártáig 618an nézték meg a felvételt élőben vagy utána, ami pillanatnyilag dobogós hely Miskolc 1180 és a Fővárosi Közgyűlés 702 látogatója után.


Önkormányzat

2. oldal

Pályázat civil szervezeteknek Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek pályázati keretére. A pályázat a helyi civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek éves működési kiadásaihoz, illetve programjaihoz való hozzájárulás. A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 8. (péntek) 12 óra A pályázati kiírás szövege és a pályázati adatlap letölthető Jászberény város honlapjáról (www.jaszbereny.hu), illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Titkárságán.

Jászberény Város Önkormányzatának Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványa

PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi célok megvalósulásának elősegítésére: •��Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése, •��egyéni és csoportkapcsolatok felvétele testvérvárosainkkal, •��fiatalok testvérvárosba történő utaztatása, •��külföldi tanulmányutak, melyek a testvérvárosi kapcsolatok fejlődését szolgálják, •��testvérvárosi kapcsolatok bemutatása, történetének feldolgozása, pályázatok és bemutatók szervezése, •��európai uniós kapcsolatok segítése, támogatása, •��idegen nyelvek tanulásával, tanításával, gyakorlásával kapcsolatos rendezvények.

A pályázatnak tartalmaznia kell: –��készítője nevét, címét, számlaszámát, –��a megvalósítandó célt és annak költségvetését, –��a cél megvalósításához szükséges önerőt, valamint egyéb forrásból (más pályázati lehetőség, szponzori támogatás) származó támogatás mértékét, –��az igényelt támogatás mértékét.

A kuratórium kiemelten kezeli az oktatásra, önképzésre vonatkozó egyéni kezdeményezéseket, programokat.

A beérkezett pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma májusban bírálja el, és az eredményről valamen�nyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat beadási határideje: 2013. március 29. Pályázni a 2013. december 31-ig megvalósuló programokra lehet.

A pályázatokat a közalapítvány címére: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. számra lehet eljuttatni.

A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány kuratóriuma kéri támogatói adója 1%-át, hogy az alapítvány a továbbiakban is támogathassa testvérvárosainkból érkező delegációk fogadását, valamint a jászberényi csoportok kiutazását. Adószám: 18825334-1-16

Kegyeleti hirdetések feladása: Jászkürt Új folyam 2. év 6. szám (XXV./6.)

2013. február 7.

Újság Jászberény város lapja

Emlékezünk

IgrIczI János (1952-2011)

Fürdő u. 5-7.

halálának második évfordulójára.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

„Két éve már, hogy örökre itt hagytál, Drága emlékeddel szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, Pótolni nem tudna senki, soha Téged.”

Szijjártó iván

Szerető felesége, lánya és fiai

február 17-én, életének 82. évében elhunyt. Hamvaitól szűk családi körben veszünk búcsút. Drága emléke örökké szívünkben él! A gyászoló család

Emlékezés

Kun Miklós

halálának 1. évfordulójára „Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt idő erre, el kellett indulni. Szívetekbe hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre.” Szerető felesége és két gyermeke

2013. február 21.

Interjú dr. Dobos Róbert hivatalvezetővel átállásról, tanulásról és empátiáról

Az élet tele van változásokkal... Folytatás az első oldalról. Nyilvánvaló, hogy az államnak erre reagálnia kellett. A régi bürokratikus, lassú és drága rendszert fel kellett váltania egy rugalmasabb, ügyfélközpontúbb, és – ha szabad így fogalmaznom – „piacibb szemléletmódú” államigazgatási struktúrának. Az sem mindegy továbbá, hogy hogyan szólítjuk meg az ügyfeleket. Az emberek a mai világban számtalan feszült helyzettel kell, hogy szembesüljenek és ily módon szinte szomjazzák a jó stílust. Persze mindenkinek vannak rossz napjai – egy kormánytisztviselőnek is –, amikor türelmetlenebb, de ő ezt nem vetítheti ki az ügyfelekre. Azontúl, hogy ez az állami célkitűzésekkel is egybecseng, személyesen is úgy látom, hogy az empátia és a jó stílus nagyon fontos része mind a hivatalos, mind az üzleti életnek, mind pedig a hétköznapi emberi kapcsolatoknak. Ez az, ami előrevisz, és tapasztalataim szerint a jó stílus gyakran önmagában meg tudja oldani a problémákat. • Milyen változásokat hozott mindez az Ön pályájában? Mekkora kihívás a stabil aljegyzői pozícióból egy újonnan kiépült rendszer részévé válni? Az életem természetesen változott, hiszen új feladat, új kihívás előtt állok. Én alapvetően minden változást pozitívan élek meg. Azt gondolom, hogy az a hasznos hozzáállás, ha minden változásban egy újabb tapasztalat lehetőségét látjuk. Minden egyes tapasztalat előrevisz, ha pedig ezek a tapasztalatok erőteljesek, felelősséggel és sok feladattal járnak, akkor azok még inkább mélyrehatóak és még inkább előrevisznek. Véleményem szerint, ha az ember életében történik egy ilyen mérvű változás, amikor egy új pozícióba, új munkaközegbe, új kollegiális viszonyba

Jászberényi Járási Hivatal Illetékességi területek:

Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor.

Fontosabb, jegyzői hatáskörből a járási hivatalhoz átkerülő feladatok (a teljesség igénye nélkül):

okmányirodai feladatatok; egyéni vállalkozási engedélyek; szabálysértés; kártalanítás; honosítási kérelmek (2013. 03. 01-től); honvédelmi feladatok – adatszolgáltatás; állatvédelem; környezetvédelem; vízgazdálkodás; oktatással kapcsolatos ügyek (érettségivel kapcsolatos feladatok, tankötelesek nyilvántartása, szakértői vizsgálaton való részvételre kötelezés, külföldi tanulmány bejelentése); temetkezés-engedélyező hatóság, temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok; építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok; szociális és gyámügyi igazgatás (időskorúak járadéka, alanyi ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, hadigondozottak ellátása, családi pótlék felfüggesztésével kapcsolatos eljárás, gyám- és gyermekvédelmi feladatok, mozgáskorlátozottak lakástámogatása)

kerül, akkor abból nagyon sokat tanul- beriességről. Ez, azt gondolom, mindenhat. Szerencsés helyzetben vagyok, mivel képpen közelebb visz a megoldásokhoz. egy nagy struktúrát irányíthatok, ezáltal Hasznos továbbá, ha az élet minden tesokféle emberrel, sokféle helyzettel és lá- rületén megtanulnunk a problémák és az tásmóddal találkozom. Mindenkitől van akadályok hangsúlyozása helyett a lehemit tanulni. Nagyon fontos az emberi tőségekkel dolgozni. Tehát mindig abba kapcsolatokban – legyen az magánéleti tenni az energiát, ami a helyzetekben rejvagy kollegiális viszony – egyfajta nyi- lő lehetőségek kiaknázását jelenti, hiszen tottság. Egy dolog, hogy nagy struktúrát a lehetőségek mindig minden helyzetben irányítasz, sok döntést kell meghozni, fe- ott rejlenek. A problémák hangsúlyozása lelősséggel, de ezt nem lehet a körülötted nem oldja meg a helyzeteket ugyanakkor levők meghallgatása nélkül csinálni. Az a lehetőségek feltárása az mindig képes igazán sikeres emberek nem attól lettek előre vinni. azok, hogy mindenkinél mindent jobban • Mit tart legfontosabbnak tudatni a tudtak, hanem azért, mert olyan emberek lakossággal? vették körül őket, akik sokat tudtak a kü- Arra biztatok minden állampolgárt, hogy lönböző területekről. Emellett természe- forduljanak hozzánk bizalommal mintesen nagyon fontos az empátia is mind denben: kollégáimmal igyekszünk maxiaz ügyfelek, mind a kollégák irányába. Itt málisan a rendelkezésükre állni. Engem persze nem egyfajta szentimentalizmusra bármikor nyugodtan felkereshetnek telegondolok – ami adott esetben a határo- fonon és személyesen is, ilyen értelemben zott és következetes döntések akadályává nincs kimondott ügyfélfogadási időm. A válhat –, hanem egyfajta természetes em- vezetői feladatellátásból fakadóan ugyan elég sok olyan kötelezettség hárul rám, ami nagyfokú mobilitást igényel a réElérhetőségek szemről, de ez is jórészt abból adódik, hogy igyekszem minél több szakmai Jászberényi Járás (Hivatalvezető: Dr. Dobos Róbert) egyeztetésen részt venni, illetve minél H: 8-18.00; K: nincs ügyfélfogadás; Sz: 8-16.00; Cs: 13-16.00; P: 8-12.00 többet konzultálni az érintett települések törzshivatal, okmányirodai osztály, hatósági osztály, működést támogató osztály vezetőivel, képviselőivel, társhatóságokJászberény, Szabadság tér 16................................................................ 57/505-707 kal annak érdekében, hogy a jövőben a Szakigazgatási szervek: lehető leghatékonyabban tudjuk ellátni H: 8-18.00; K: nincs ügyfélfogadás; Sz: 8-16.00; Cs: 13-16.00; P: 8-12.00 a ránk háruló feladatokat. Maximális gyámhivatal.........................Jászberény, Szabadságtér 16..................... 57/505-724 nyitottsággal és empátiával fordulunk állategészségügyi és az állampolgárok felé, meghallgatjuk a élelmiszer-ellenőrző hivatal..Jászberény., Ady E. út 34......................... 57/500-020 véleményüket, javaslataikat, felvetéseiföldhivatal............................Jászberény, Ady E. út 34......57/411-346; 57/411-456 ket. Igyekszünk minél több impulzushoz, munkaügyi kirendeltség.......Jászberény, Jásztelki út 16........................ 57/505-660 információhoz jutni arra vonatkozólag, népegészségügyi intézet........Jászberény, Lehel vezér tér 9., II. em........ 57/501-490 hogy mi az, amit adott esetben érdemes Kirendeltségek: átgondolni, mi az, amin érdemes lenne H: 8-18.00; K: nincs ügyfélfogadás; Sz: 8-16.00; Cs: 13-16.00; P: 8-12.00 változtatni. • Jászárokszállás Leginkább az állampolgárok részéről okmányiroda........................Árpád tér 1........................ 57/531-060; 57/531-070 várjuk a visszajelzéseket, de nem kevésgyámhivatal.........................Árpád tér 1............................................. 57/531-068 bé a gazdasági élet szereplőitől is. Az új • Jászfényszaru rendszernek a magánszemélyek mindenokmányiroda........................Szabadság tér 1........................................ 57/422-264 napos ügyeinek a teljes körű kiszolgálása gyámhivatal.........................Szentcsalád tér 1..................................... 57/422-002 mellett nyilvánvaló célja az is, hogy az Állandó ügysegéd: állam hozzá tudjon járulni a piaci szerepH: 8-18.00; K: nincs ügyfélfogadás; Sz: 8-16.00; Cs: 13-16.00; P: 8-12.00 lők életének megkönnyítéséhez. Ily mó• Jászjákóhalma, Fő út 27. don pedig az állampolgárokat is erősítjük, • Pusztamonostor, Szabadság út 74. (Tel.: 57/521-765) hiszen a gazdasági élet szereplőitől függ a Ideiglenes ügysegéd: munkaerőpiac stabilitása. Mi tehát min• Jászboldogháza, Rákóczi út 27. (Tel.: 57/460-011)........................... Sz: 8-16.00 dig nyitottak leszünk azokra az informá• Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57. ......................................Cs: 8-16.00; P: 8-12.00 ciókra, amelyek segítenek minket abban, • Jásztelek, Szabadság út 71. (Tel.: 57/462-069, 18-as mellék).H: 8-16.00; K: 8-16.00 hogy valóban egy hatékony, az igényeket • Jászágó, Kókai László tér 1................................................................ K: 12-16.00 kielégítő, rugalmas, gyors, ügyfélközpontú rendszert tudjunk kialakítani.

Jelentkezés az egyetemre a Kormányablakban Kormányablakban ügyfélkapun keresztül bárki beadhatja jelentkezését felsőoktatási intézményekbe március 1-jéig. Az országban 29 helyszínen munkanapokon reggel 8-tól este 8-ig várják az ügyintézők mindazokat, akik élni szeretnének az online jelentkezés lehetőségével.

A leendő főiskolások és egyetemisták közül egyre többen veszik igénybe az elektronikus jelentkezést. Egyszerű, kényelmes, gyors, és kiszűri az olyan hibákat, amelyeket kitöltés közben a papíron jelentkezők meglehetősen nagy számban vétenek. Az online jelentkezéshez ügyfélkapu-regisztráció szükséges, amelyet a kormányablakokban lehet igényelni,

de ezentúl az ügyintézők részletes tájékoztatást, s egyben azonnali segítséget tudnak nyújtani az űrlap kitöltésében, az előírt dokumentumok feltöltésében, a jelentkezés ügyfélkapun keresztül történő hitelesítésében is. Így akár fél óra alatt elintézhető a felvételi jelentkezés, melyet az Országos Felsőoktatási Információs Központ azonnal fogad és regisztrál.


2013. február 21.

Interjú

Juhász Dániel tervekről, összefüggésekről, városstratégiáról

Fejlesztéseinknek határozott logikája van

Folytatás az első oldalról. rögtönzéseken, mert zsákutcába visz és A kérdés lényegére visszatérve, az álta- mérhetetlenül drága, de a másik véglet lunk vállalt programok túlnyomó része sem tartható, miszerint jó-jó, de még pár megvalósult, illetve meg fog valósulni, évig azért gondolkodjunk egy kicsit rajta. így 2014-ben jó lelkiismerettel állhatunk Visszatérve a gúlák példájára, a megépítéa jászberényiek elé és kérhetjük ismét a sük majd elbontásuk árából például rég bizalmukat a folytatáshoz. megépülhetett volna a Csemege-tömb • Nem szeretnénk ünneprontóak lenni, egy részén egy szép park. Mi idén megde kezdetnek vegyük sorra, hogy mi építjük, talán érthető a különbség a két nem valósul meg, minek nincs realitá- felfogás között. sa ebben a ciklusban? • Mit gondol, hogy vélekednek az emA legfájdalmasabb számunkra az, hogy az berek az Önök koalíciójáról? elkerülő út befejező szakaszának megva- Azt hiszem, a fordulópont a városre­ lósítása lassabban halad, mint azt joggal habilitációs projekt átadása volt, mikor reméltük 2010 őszén. Az okok 2009- az emberek azt mondták, hogy húsz év 2010-ben gyökereznek és ennek a részle- telt el ígéretekkel, de a sok szócséplést teit nyilvánosságra is fogjuk hozni, mert nem követték tettek. Mi voltunk azok, tünk az utóbbi évek fejlesztéseinek eredérdekli az embereket az igazság. Ebből akik a kritikák közepette is kitartottunk ményeképpen. Járható útnak így nálunk következik, hogy a főtér teljes megújítása az elképzeléseink mellett, végig hittünk az látszik, hogy a magánszféra képes a is átcsúszik a következő évekre. A tervek benne, hittük hogy a nagy többségnek gazdaságfejlesztési elképzelések generáló az utolsó szögig kész vannak, a tervezők tetszeni fog a végeredmény és meg is motorjává válni pl. ipari park fejlesztés számítógépén virtuálisan meg is tud- csináltuk. Most már talán elhiszik a jász- kapcsán, a mi feladatunk a bürokrácia juk mutatni a megújuló főteret, vagyis berényiek, hogy a többi vállalásunkat is gyorsítása és egyszerűsítése, a vállalkozó az elkerülő út befejezése után másnap képesek vagyunk valósítani. A városla- barát környezet biztosítása és a partnerindulhatna az építkezés. Külső okokra kók észreveszik, hogy a fejlesztéseinknek ség lehet. vezethető vissza a huszárlaktanya hasz- határozott logikája van. Hogy összefügg • A város fejlesztései többnyire uniós nosításának megoldatlansága. Ez a me- a Zagyva-sétány kialakítása, a kerékpár- pályázatokon alapultak. Mit lát, mi gye legnagyobb középülete, amelynek utak, a főtér átépítése, a Promenád, a várható a következő hét évben? felújítása több milliárdot igényelne, s közterek megújítása. Látják, hogy ezek- Szemléletet kell váltanunk, új stratégiai ehhez mind a mai napig nem találtunk hez kapcsolódik a KultúrMalom pályá- irányokat kell kijelölnünk, ha uniós pénpénzügyi vagy szakmai befektetőt. Ma zata, a mozi átépítése, digitalizálása, a zekhez szeretnénk jutni 2014 és 2020 kömár látszik, hogy a környező települések bútorbolt mögött parkolóhelyek és park zött. Erősíteni kell a térségi gondolkodást élményfürdő fejlesztéseikkel nemcsak kialakítása a romos épületek helyén, vagy és Jászberényről mint egy várostérség „főbehozhatatlanul megelőztek bennünket az így megnyíló teret övező épületek városáról” kell gondolkodnunk. A támo1998 és 2010 között, de egyben gazda- homlokzatának városi támogatással való gatási források az együttkezelendő városságilag irracionálissá tették kínálatukkal megszépítése. Végre büszkék lehetnek a térségeket fogják megcélozni, magyarul a a mi fürdőfejlesztési elképzeléseinket. jászberényiek városközpontjukra. Ahogy várost és természetes vonzáskörzetét. Az 2010-ben még reméltük, hogy a huszon- egy városi polgár egyszerűen összefoglal- Unió terveiből világosan látszik, hogy az negyedik óra előtt vagyunk egy perccel, ta: egy gyöngyösi vagy gödöllői ismerősét energiahatékonyság növelését, a közösséde csalatkoznunk kellett, hamar kiderült, most már jó szívvel hozza el a megújult gi közlekedés fejlesztését és a gazdaságfejhogy ez a hajó már elment. belvárosba és büszke lehet a közös sikerre, lesztést emeli ki prioritásként. • A város vezetői felteszik a kezüket? 27 000 ember közös sikerére. • Ez tulajdonképpen Jászberénynek töMegadják magukat? • A belváros tényleg szép lett, az em- kéletesen megfelelő irányultság, akár a Erről szó sincs, csak át kell fogalmaz- berek többsége azonban nem itt lakik, kerékpárutakat, akár az intermodális nunk, a világ realitásaihoz kell igazíta- csak ünnepi alkalmakkor gyönyörkö- központ tervét tekintjük. De ez még nunk néhány tervünket. Fejleszteni kell a dik vagy büszkélkedik a látványában. a jövő. Mennyire tervezhet előre egy jászberényi fürdőt és strandokat, de csak A cél az volt, hogy legyen a városban egy városvezetés másfél évvel a ciklus helyi jelentőségű fejlesztésekre van esély, közösségi tér, a „Város Szíve” ahol lehet vége előtt? érdemi, regionális vagy országos lépté- sétálni, játszani a gyerekeknek és ami Mint említettem, a fejlesztések összekű fürdőturizmusra azonban nem gon- a legfontosabb, legyen hol találkozni függenek és többségükben túlmutatnak dolhatunk. Ami a turizmust illeti, nem egymással. Azt látom, hogy ez sikerült, a ciklusokon. Az új óvodánk átadásával arra kell alapoznunk, ami nincs, hanem de van még munka, a további tervek is négy régit zárhattunk be, 50-100 évet arra, amiben erősek vagyunk. Megcéloz- készen vannak. Emellett persze meg kell léptünk előre az időben. A mindenkori hatjuk az ország általános iskolásait, hisz találni az egyensúlyt a látványosabb be- városvezetésnek erkölcsi kötelessége a minden magyar kisdiák tanul a Jászkürt ruházások és az egyes városrészek, utcák várossal szemben, hogy a jelen mellett a legendájáról. Ezt kell kiaknáznunk, hisz igényelte fejlesztések között. Ezért épí- jövőre is gondoljon, ne üres fiókokat és ezzel potenciálisan mindannyian a mi le- tünk csapadék-csatornákat, bicikli uta- „utánunk a vízözön” szemléletet hagyjon endő vendégeink is. Városi összefogással, kat, járdákat, indítottunk el lakóút-fel- az utódokra. Fontos a városszépítés és az szívós városmarketing munkával és ren- újítási programot. Nincs és nem is lehet infrastruktúra fejlesztés is, amit eddig az geteg türelemmel, nem kevés pénzzel el fontosabb és kevésbé fontosabb város- Unió is támogatott, de a munkahelytelehet azt érni, hogy eljöjjenek a magyar rész. Az azonban igaz, hogy minden rész remtés és megőrzés, az innováció, az okdiákok városunkba, később pedig ma- problémája egyedi, ahogy a megoldás is. tatás még fontosabb lesz. Sokan irigylik gukkal hozzák szüleiket is. Emellé hoz- Ez is a tíz körzeti képviselő feladata és városunk iparát s azt, hogy a válság idezátéve a Jász Múzeumot, az Állatkertet, felelőssége. jén is új üzemek kezdték meg a termelést. az országos hírű néptánc kultúránkat, a • A városban nemcsak az itt lakóknak, Azonban azt is látni kell, hogy a csökkenő Csángó Fesztivált és reményeink szerint de a vállalkozásoknak is jól körülha- lakosságszám egy idő után negatívan hat a KultúrMalom attrakcióját, már tu- tárolt érdeke van. Hogyan lehet össze- a fejlődésre. Nincs arra példa a világon, dunk egy olyan csomagot kínálni, mely egyeztetni velük a városfejlesztést? hogy tartósan úgy növekszik egy város vonzóvá teheti Jászberényt sokak számá- Erre jó példa az előző ciklus nagy buká- gazdasága, hogy közben elfogy alóla a ra. Emellett számítunk a magántőke be- sa, a Tudásközpont erőltetése. Az akkori város, egyre távolabbról kell naponta ruházásira is az üzleti turizmus területén, polgármester se látott, se hallott az elkép- utaztatni a dolgozókat. Nekünk idejében például szálloda formájában. zelt nagyszerű tervtől, nem látta a fától lépni kell, hisz azt látjuk, hogy tömegek • A kritikus felvezetés után azért meg- az erdőt, szembekerült a vállalkozók és járnak ide dolgozni, tanulni, vásárolni, kérdezzük: milyennek találja a város a város többségével. Mindig veszélyes az de nem tudnak ideköltözni, otthonra lelfejlesztési tevékenységét? a politika, mely erőszakkal akar valaki- ni, a berényi fiatalok pedig nem tudnak A választási programunk tartalmaz egy vel jót tenni. Igaz ez a gazdaságra is. Mi hazajönni. Városstratégiai kérdés, hogy víziót arról, hogy miként lehetne egy azt a tanulságot vontuk le ebből, hogy milyen programokkal tudunk ezen a foélhetőbb, dinamikusabb, otthonosabb egyeztetni kell a vállalkozásokkal, s ami- lyamaton változtatni, hisz azt nem nézJászberényt formálni. Ezen az úton me- kor és ahol lehet, össze kell hangolni az hetjük ölbe tett kézzel, hogy nem egészen gyünk végig, a feladat pedig ahhoz ha- érdekeket. A vállalkozások érdeke a vá- 25 év alatt a város lakossága 10%-kal sonlatos, mint mikor gyermekként egy rosé is. Már rövid távon se lehet sikeres csökkent. Aki csak négy években gondollego várat építünk. Arra célzok, hogy a az egyik a másik ellenében. Közös érde- kodik, az ilyen városstratégia kérdésekkel városfejlesztés egyes elemei egy bonyo- künk az elkerülő út és a 32-es út fejlesz- nem foglalkozik, mert rövid távon ez lult rendszer kis építőkövei, ahol minden tése, további kerékpárutakat kell építeni, nem kecsegtet sikerekkel, sőt talán nem összefügg mindennel. Nem akarunk úgy segítve a munkába járást, van teendőnk is találja megoldandó problémának. Ezjárni, mint Magyar Levente, aki polgár- a közösségi közlekedés terén is. A tu- zel szemben én azt vallom, hogy ez a vámesterként felavatta a főtéren a gúlákat, dásközpont terve az előző polgármester ros hosszú távú jövőjét befolyásoló egyik majd kénytelen-kelletlen le is bontatta erősködése ellenére is elhalt, ugyanakkor legfontosabb kérdés, az utódaink ezt 50őket. A városfejlesztés nem alapulhat már Jász-Plasztik ipari parkról beszélhe- 100 év múlva számon fogják kérni.

3. oldal

Bálok évadja, amikor a legnehezebb Azt hittük, hogy bálügyben már nem érhetnek meglepetések. Nem dicsekvésképpen, csak tényként: báloztunk kis településektől a fővárosig, a Jászságtól a Hajdúságig, Drezdától Moszkváig sok településen. A helyszínt tekintve csűrtől a tükrös termekig, a csillagos ég alatt százan és színházterem fölött nyolcezren. Civilekkel, fegyveresekkel, szakikkal, szakmabeliekkel, polgárokkal, elvtársakkal, urakkal és úrhatnámokkal. Ez csak azt bizonyítja, hogy kellő számú évet összesűrítve életünk filmje izgalmasabbnak tűnik, mint valós folyamatában volt. Szűkítsük hát a kört a Jászság utóbbi néhány évére, amikor magunk is a dolog természetességével sétáltunk be a mulatni vágyó sokadalommal a kitárt kapukon.

E

bben a szűk harminc bálban is történtek dolgok, volt fél ház és zsúfolt terem, egyszerűbb és csicsásra díszített is, inges-zakós és nagyestélyis, modern és hagyománykövető, zenés és ricsajos, ismételhetetlen gasztronómiai élmény és ételmérgezés, a tombolánál a szerencsét csak úgy kóborolni hagyó szervezés szemben a patikamérlegen jobban ki nem számítható nyertes listával… a tenyércsattintás nélkül is jó helyre eső hűtőszekrényekkel. Az elmúlt évekhez képest idén pezsgés volt tapasztalható – egyedül a Jász bál maradt el Berényben –, majd mindenütt többen voltunk, mint tavaly és tavalyelőtt. Különösen látványos volt ez a műszaki bálon, ahol a korösszetétel ugrásszerűen megváltozott, szokatlan volt a sok fiatal arc, de örömteli. A műsort tekintve a legnagyobb sikert ebben a szezonban a Jászság Népi Együttes aratta: többször felléptek, mindig elkápráztattak és táncra perdítettek. A szalonzenélésben az egyetlen berényi zenekar vitte el a pálmát. Egyáltalán a mulattatás dobogójára nem fért fel ezúttal csak jászsági. Rontja a helyzetet, hogy a műsorvezetők közül derékig kiemelkedett Dézsi Zoli, aki ugyancsak a mi kutyánk kölyke. A legfesztelenebb hangulat a gazdabálon volt, és a legtöbb jó pálinka is az asztalok alatt. Az étkek? Nehéz lenne a három dobogós közül sorrendet hirdetni, egyaránt finom és ötletes volt a menedzserek, a gazdák és a keresztények ételsora. A leglátványosabb teríték viszont a műszaki bálon volt, ahol a legértékesebb tombolatárgyakat sorsolták ki.

M

ajdnem közös jellemző volt az önfeledt beszélgetés, a mértéktartó evés-ivás, a békés szórakozás. A gazdabálon nem is volt biztonsági ember, de ahol volt, ott is csak a bejáratnál állt két diszkrét, kiöltözött, udvarias úr, akik még a belépő kártyákra is akkor vetettek egy gyors, szinte bocsánatkérő pillantást, ha rájuk tukmálták az érkezők, mert ez a rend. Igen rend volt, senki illetéktelen nem állított be, őrzés nélkül is minden tombolatárgy meg volt végig, látszólag szervezés nélkül. Ez így természetes! Talán mégsem! A városban terjed a híre az egyik, hagyományosan sikeres bál biztosítási botrányának. Elcsíptünk egy levelet mi is, ami ezt hírt a helyben tapasztaltakhoz és a szóbeszédhez hasonlóan megerősíti. A mai világban az talán érthető, ha a bál fővédnöke által küldött ötven üveg borral a biztonsági őrök megállították a fiát, ,,mert akárkit nem engednek be, tegye le a portán”. A fiatalember meg is jegyezte az apjának, hogy annyi biztonsági őr van, hogy nagyon félhetnek a vendégektől… Ezen ő derült egyet, de máskor majd komolyabban veszi az előjeleket, és magával viszi a meghívóját. Az őrség őt is közrefogta, kérte a belépőt, mondta, hogy otthon van, és kinek a vendége. Az egyik őr azt mondta, nem érdekli, álljanak félre, és „majd a végén tisztázzuk”… Az őrök a teremben is szorgoskodtak: a vendégeket látványosan vizslatták, voki-tokival osztva meg egymással a gyanúsabb történéseket, személyi mozgásokat. A tombolatárgyaknál őrséget álltak, nehogy a bál illusztris vendégei a szeretet jegyében lenyúlják a tetszetősebb darabokat…

H

a valaki azt hiszi, hogy az amerikai elnökökről készült filmeken edződött (?) biztonságiak megálltak az elrettentés szintjén, az nagyot téved. A város díszpolgárát, egyik legnagyobb munkaadóját a kabátjánál fogva kidobták, mert „támaszkodott a pultra”! A fővédnök tehát ne szóljon semmit, még jól járt! Mindenesetre megőrizte humorérzékét, és úgy vélte, nem a keménykedő smasszerokkal volt gondja. Talán a főnöküknek fel kellett volna készítenie őket, hogy ezúttal nem jószágtartó telepet biztosítanak, és főképp nem tolvajok és potyázók ellen. A történtek után talán túlzott elvárás, de még azt is el lehetett volna mondani nekik, hogy köszönjenek a vendégeknek, a hölgyek előtt nyissák ki az ajtót, segítsék le a kabátjukat, esetleg munkatársunk tiszteletjegyét ne kobozzák el örökbe. Azt tartják, hogy a stílus maga az ember. Csak remélni tudjuk, hogy ez a stílus nem ver gyökeret Berényben, és nem lesz belőle „hagyomány”. A város lakói történetünk helyszínét és szereplőit egyaránt ismerik. Számunkra azonban nem a név, nem a pellengérre állítás, hanem a jelenség fontos és felháborító. Különösen azért, mert olyan cég botlott ekkorát, amelynek a szakmai tapasztalata és az eddigi ténykedése elvileg kizárná ennek az eseménysornak nem az egészét, a töredékét is. És bizonyos, hogy nyilvánosan bocsánatot kér(ne). (halász)

GÉPÉSZMÉRNÖK ÁLLÁS JÁSZBERÉNYBEN

w w w. c a d c a m 3 0 0 0 . h u CAD-KONSTRUKTŐR GYÁRTMÁNYTERVEZŐ


Fórum

4. oldal

Tízéves a református nyugdíjas közösség

Feltárult előttünk 90 év Ritka és áldásos pillanatok egyikének lehettünk tanúi, amikor Koncz Andrásnét elsőként férje, majd fia, menye és unokája köszöntötték 90. születésnapján, február 18-án. Nagy András városkapcsolati tanácsnok miniszterelnöki aláírással ellátott emléklapot, Faragó Mónika pedig tavaszi virágcsokrot adott át a város nevében. A pezsgős koccintást követően a díszes emeletes torta is megfogyatkozott, Zsuzsa néni örömére. A hivatalos köszöntés után egyik történet követte a másikat, és feltárult előttünk 90 év.

Idén ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját a református gyülekezet szépkorúinak baráti közössége. Igaz, a jubileumi tortát már januárban elfogyasztották, de a február első keddjén megtartott összejövetel sem múlt el ünneplés nélkül; ezúttal a farsangot köszöntötték finom ebéddel, énekszóval, baráti beszélgetéssel. • Kárpáti Márta •

Zsuzsa néni háromgyermekes családban nőtt fel. Az alvégen laktak Gerendási főügyésszel szemben, a mai Fazekas utca végén. Zsuzsa néni a négy elemi osztályt és a polgárit a leánynevelő zárdában végezte (a jelenlegi Nagyboldogasszony iskolában), ahol a mai rendhez hasonlóan óra előtt és után is imádkoztak. Traumaként élte meg, amikor igen fiatalon elveszítette bátyját, aki három segéddel együtt füstmérgezést szenvedett nagybátyjuk pékségében. Férjével a Margit-szigeten ismerkedtek meg a tánciskolában, amit hamarosan esküvő és gyermekáldás követett: ez volt a legszebb

időszak életében. Kenyérgyárban dolgozott statisztikusként, ahol 25 évet töltött jó munkatársi környezetben. Nagyon büszke unokájára és két dédunokájára. A 14 éves Márk három éve Székesfehérváron jégkorongozik, míg öccse, Milán, itthon űzi a jeges sportot. Idén lesz még okuk vígasságra, hiszen a Koncz házaspár ősszel ünnepli kegyelmi lakodalmukat – 70. házassági évfordulójukat – , három év múlva pedig András bácsi 100. születésnapját, amihez sok egészséget és örömet kívánunk.

Tisztelt Lakosság! Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket, hogy a napokban postázott magánszemély kommunális adója és gépjárműadó változásokról szóló határozatokhoz a csekkeket később, március 15-ig kézbesíti irodánk. Az előző évektől eltérően a 2013. évi adók befizetéséhez szükséges csekkeket egyszerre küldjük meg, egyenleg értesítővel együtt. 2013. évben az I. félévi adók fizetési határideje: március 18. a II. félévi adók fizetési határideje: szeptember 16. Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a szeptemberi esedékességű adók csekkjeit a fizetési határidőig legyenek szívesek megőrizni és az adókat határidőben megfizetni! Adózással kapcsolatos kérdésekkel szíveskedjenek az Adóigazgatási Iroda munkatársaihoz fordulni, ügyfélfogadási időben az alábbi telefonszámon 57/411-981, vagy személyesen Rákóczi út 42-44. szám alatti irodánkban. Ügyfélfogadási idő: H, K, P: 8 – 12 óráig; Sz: 8-12 óráig és 13 – 17.30-ig. Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodája

A jelenleg 17 tagot számláló kis közösség 2003-ban jött létre, Szabó J. Róbert református lelkipásztor, Petrics Anna tanárnő és Sebők Józsefné egykori vöröskeresztes aktivista kezdeményezésére, abból a célból, hogy lehetőséget biztosítson a gyülekezet nyugdíjas tagjainak a templom falain kívüli rendszeres találkozókra, beszélgetésekre, közös programokra. Az évek során többen csatlakoztak a csoporthoz, a református egyházhoz nem tartozók közül is. Volt, akit ismerőse invitált, másoknak a helyi sajtó keltette fel érdeklődését a közösség iránt. Sokakhoz eljutott a hír, hogy létezik Berényben egy nyugdíjasokkal foglalkozó társaság, ahol mindenkivel szeretettel törődnek, mindenkit meghallgatnak, felkarolnak. Az tény, aki egyszer részt vett az összejövetelükön, ha csak teheti, újra ellátogat a Thököly úti közösségi házba keddenként. Sajnos a csoport egyik alapítója és fő mozgatórugója, Sebők Józsefné Ilonka néni tavaly, 85 éves korában végleg elhagyta őket, de Szabó tiszteletes úr csipetnyi humorral fűszeTisztelt Olvasóink és hirdetőink! Kettővel ez előtti és mostani számunkban politikai hirdetéseket közöltünk. A mostani hirdetés közlésével a magunk részéről lezártnak tekintjük a történetet, és a választási kampányig nem kívánunk hasonlóknak teret adni lapunkban.

Fizetett politikai hirdetés

tésére válasz Pócs jános mszP-t rágalmazó hirde

Fide s z:

589 törvény

P ó c s j á n o s:

0 ellenszava zat

Pócs jános mind megszavazta: • az iskolák államosítását; • a csekkadót;

2013. február 21.

MEGSZAVAZTA . 2 0 12 .1 1. 2 6

MEGSZAVAZTA 20 12. 07. 09 .

• a rokkantnyugdíjak elvételét;

VAZ0TA. A Z S G ME . 1 2 . 2 2011

• az igazságtalan egykulcsos adót;

MEGSZAVAZTA 2010.11.16.

MEGSZAVAZT.A ; mot gra pro a unk özm er-k ysz • a kén 2 0 11 .0 7. 11

MEGSZA

2 0 1 0 . VAZTA 07.22 . ébe.

kez • a termőföldek átjátszását a fideszes oligarchák

Pócs jános gondolkodás nélkül megszavaz mindent, amit elé raknak! MSZP jászsági szervezete

rezett odaadó figyelemmel és Petrics tanárnő szelíd kedvességgel gondoskodik róla, hogy a kedd délutánok tartalmasan teljenek. A tíz év során részt vettek számos felejthetetlen kiránduláson, programon. Jártak többek között Pápán, Egerben, de voltak Ausztriában is, és ellátogattak a nagybányai testvérgyülekezethez Erdélybe. Az eseményekről a társaság kinevezett krónikása részletes feljegyzéseket készít, gyakran még rímbe is önti az emlékezetes élményeket. Sokszor szerveznek vetélkedőt, sütéssel-főzéssel ünneplik a jeles alkalmakat. A találkozók elmaradhatatlan része a lelkek gondozása, ápolása. A lelkész úr felolvassa az alkalomra kiválasztott heti igét, majd magyarázat után közösen megbeszélik annak üzenetét. A Biblián túl egyéb, helyzetükhöz hasznos útmutatást nyújtó olvasmányokat is elemeznek a tiszteletes úr és a tanárnő segítségével.

Legutóbbi alkalommal a „Párbeszéd az öregséggel” című könyv tanácsait ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe Szabó J. Róbert. „Próbáljuk megtalálni a lehetőséget idős korban is, ne keseregjünk!” – idézte a hallgatóságnak a könyv gondolatait. Ezt a befelé fordulástól, magánytól megmentő lehetőséget ragadják meg a közösség tagjai, amikor heti rendszerességgel eljárnak a találkozókra. Sokuk magányos özvegy. A nyugdíjas közösségtől kapnak erőt, biztatást, törődést, vidámságot a mindennapok szürkeségében. Major Tibor szinte a kezdetektől tagja a közösségnek. Az elmúlt alkalommal elhangzott gondolatai szépen tükrözik a csoport fontosságának mibenlétét. „Ma egyedül élek az egész városban – mondta Tibor bácsi. – Nincsenek rokonaim, nincs senkim. Itt érzem jól magam. Ez a környezet pótolja a családot, hiányzik, ha nem jöhetek. Ide hazajövök!”

Szabad tájékoztatást! Sokan várták, de hiába! A jászberényi helyi televízió, a TRIÓ Tv – sokéves gyakorlatától eltérően – nem közvetítette a képviselő-testület februári ülését. Szabó Tamás polgármester az ülés elején rövid, de annál zavarosabb tájékoztatást adott arról, hogy ezután az interneten követhetik figyelemmel az ülés eseményeit. Nyilvánvaló, hogy így az ülés eseményei, az ott elhangzott vélemények, közvetlenül kevesebb helyi lakoshoz juthatnak el. De miért jó ez? Egyáltalán kinek az érdekét szolgálja? Országosan érvényesülő fideszes médiapolitika bontakozott ki Jászberényben. Ennek két fontos pillére van. Az egyik a közéleti nyilvánosság korlátozása, a másik az „udvari” média kialakítása, amelyet közpénzből párt célokra használnak. Tapasztalható volt az, hogy Szabó Tamás nem szereti, de nem is bírja a kritikát. Főként, ha az a város nyilvánossága előtt történik! Márpedig kritikát bőven kapott az üléseken is. Szabó Tamás jelöltként sem mert kiállni vitázni politikai ellenfeleivel a 2010-es választási küzdelmekben. Ígérte, hogy a városi honlap fórum rovatát fejlesztik, utóbb mégis megszüntette. Korlátozta a testületi üléseken a képviselők hozzászólási idejét, ami rá nem vonatkozik. A városi újság (Jászkürt) kiadójával megalapozatlan indokokra hivatkozva felbontotta a szerződést. Megszűntek az elmúlt időszakokra jellemző viták a helyi TV-ben. Az ülésen történtekről csupán a polgármester, vagy helyettese számol be. Az ellenzéki hangok legföljebb alaposan megvágva kerülhetnek a médiába. Nyomasztó tájékoztatási fölényt követelt és alakított ki a fideszes többség a helyi média nagy részében.

Az ellenvélemények elfojtását célzó lépéssorozat oka nyilvánvaló. A Fidesz helyi programja megbukott. Fogalmuk sincs, mit kellene tenni a várossal. A kudarcot bizonyítja a polgármesteri kabinet vezetőjének, Piroska Miklósnak az eltávolítása. A nagy vállalkozók egy része nyomást gyakorol a polgármesterre, hogy általuk kijelölt személyt nevezze ki alpolgármesternek. Szabó Tamás alulmaradt az országgyűlési képviselőségért folytatott fideszes belharcban. Ez teljesítményére, hozzáértésére és politikai súlyára utal. A kudarcsorozat elleplezését kívánja szolgálni a közvélemény szabad tájékoztatásának három éve tartó korlátozása. Önkormányzati pénzből fizetett Fidesz újsággá változtatták a „Jászkürt Újság”-ot. Követeljük, hogy Jászberény Város Polgármestere biztosítsa a szabad tájékoztatás korábban már kialakult és megszokott feltételeit. Követeljük, hogy Szabó Tamás hagyjon fel a helyi média saját propaganda céljait szolgáló manipulálásával! Követeljük, a TRIÓ Tv közvetítse egyenes adásban Jászberény Város Önkormányzat képviselő-testülete üléseit; a városi honlap fórum rovata ismét működjön; ne korlátozza az ellenvélemények megjelenését a helyi médiában, támogassa a helyi közvélemény objektív tájékoztatását. Jászberény, 2013. február 15. Gedei József Demokratikus Koalíció Balogh Béla Magyar Szocialista Párt Magyar Levente Egy Jobb Jászberényért Egyesület


Város

2013. február 21.

5. oldal

Új utakon az iskolai nevelés-oktatás Apponyit idéztük Az új esztendő új utakat jelölt ki a magyar köznevelés számára. Ez egyrészt azt jelenti, hogy régebben használt szavak, fogalmak kerültek a köztudatba új vagy újszerű tartalommal. A tankerület háború előtt és után használatos volt, és most megújulva keresi helyét az iskolai nevelés-oktatás közegében. 198 ilyen nevelési-oktatási egység született, és a főváros kerületei is megjelöltettek ezzel a terminus technikusszal. • Farkas Ferenc• Az egykori járások jelentik nálunk – a Jászságban – az új irányítási rendszer kereteit, határait. A jászberényi tankerület alapvetően az egykori jászsági felsőjárás helyén van, így a következő településeket foglalja magába: Jászberény, Jászágó, Jászárokszállás, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor. Azonban a tankerület intézményei a járási határokon is átnyúlnak Jászdózsa, Alattyán, Jánoshida, Visznek vonatkozásában. A jászapáti tankerület pedig az egykori jászsági alsójárás helyén keres jobb megoldást az iskolai tevékenység számára. Az egyes tankerületek élén a tankerületi igazgató áll, aki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) révén váltja valóra azokat a célokat, elképzeléseket, amelyeket az oktatásirányítás célul tűzött ki a rendszer reformjának kigondolásakor és bevezetésekor. Mindenekelőtt azt, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a meglévő sikerek, eredmények megtartása mellett minden egyes településen elérhetővé tegye. A nagy oktatási, szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógust, Birinyi János tankerületi igazgatót kérdeztük a változás, a megújulás néhány jellemző jegyéről, összetevőjéről.

pedig ezen túl a szakképző intézmények, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai szakmai szolgáltatások irányítását is ellátják. • Hogyan működik a jászberényi tankerület? Jászberényben a KIK a Lehel Vezér Gimnázium, a Palotásy János Zeneiskola, a Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Klapka György Szakközépés Szakiskola, továbbá a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola, a Belvárosi Általános Iskola, és a Székely Mihály Általános Iskola intézményeinek fenntartását végzi, amelyek közül a Klapka SZKI esetében működtetői feladatot is ellát. Városunk önkormányzata szorosan kapcsolódik az oktatási feladatokhoz, hiszen a Klapka kivételével (ezt jogsza-

napközi). A 22-26 és a 32 óra közötti időintervallumot pedig egyéb feladatokkal fogja tölteni, például készül a következő napi tanóráira, dolgozatot javít vagy felügyeletet lát el. A fennmaradó nyolc órát – akár az iskolában, akár otthon – saját belátása szerint osztja be. A fenti munkarendnek fontos szerepe van a pedagógus iskolai közegben való közreműködésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban egyaránt. Egyáltalán nagyon fontos, hogy a pedagógus megtalálja a számára testre szabott tevékenységi formát az oktatási intézményben. Minden pedagógusnak képesnek kell lennie saját hatókörének megteremtésére, hogy tevékenysége elősegítse növendékei boldogulását. Ebben az esetben a kötetlen órák sem lesznek feleslegesek, hanem beépülnek a nevelési-oktatási folyamatba, és hatékonyabbá teszik azt. A pedagógus-életpályamodell ez év szeptemberi életbelépése – mint a pedagógus munka megbecsülésének és a társadalomban betöltött szerepének elismeréseként – serkentőleg hathat a

A KÉSZ és a Jászok Egyesületének helyi szervezete rendkívül élénk és tanulságos összejövetelt tartott főtemplomunk egykori hittantermében. Megtelt a helyiség érdeklődőkkel, és számosan voltak olyanok is, akik magukkal hozták gróf Apponyi Alberttel kapcsolatos emlékeiket, olyan sajtótermékeket, amelyek az ő tevékenységét idézték. • T. R. •

• Mi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ? Olyan országos szervezet, amely arra hivatott, hogy az önkormányzati fenn- bály határozza meg) a többi intézmény kötetlen óraszám célszerű eltöltésére. tartás helyét felváltsa, és az állami fi- működtetői feladatait magára vállalta. • Hogyan fest majd a pedagógusi munnanszírozás révén hatékonyabbá tegye Mindemellett segítőkészen biztosította ka szakmai ellenőrzése és fejlesztése? valamennyi oktatási egység ellátását. A a tankerület elhelyezését is. Rendeltetése, hogy a pedagógusok szakközpontosítás révén lehetőség nyílik A tankerület a jászberényi intézmé- mai tevékenységét hatékonyabbá tegyék, arra, hogy a nevelést-képzést anyagi el- nyeken felül istápolja Jászfényszaru is- szorosan vett szakmai fejlesztést biztosítlátás szempontjából egységesítse. Mód koláját, Jászárokszálláson a Széchenyi va minden munkatárs számára. Ugyannyílik arra is, hogy az infrastruktúra Általános Iskolát és a Deák Ferenc Gim- akkor elkerülhetetlen a szakmódszertani tekintetében érzékelhető széttagoltságot náziumot, valamint további 9 település ismeretek bővítése és annak a mindenmegszüntesse. Ennek következtében általános iskoláit is. Működtetőként je- napi munka során való alkalmazása. A esélyegyenlőséget teremt függetlenül len van a háromezernél kisebb lélekszá- folytonos szakmai és pedagógiai gazdaattól, hogy melyik tanuló hová szüle- mú települések iskolai életében. godás nélkül nem képzelhető el egyetlen tett. Mód nyílik arra is, hogy a jelen- A KIK-hez nem kapcsolódik a Jászbe- tanerő sem. Ehhez azonban biztosítani leg lemaradókat lényegesen magasabb rényben működő két egyházi intézmény, kell a folytonosan bővülő élmények és szintre emelje. Mindennek következté- a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Ka- ismertek körét. A pedagógusok szakmai ben okkal remélhető, hogy oktatásunk tolikus Általános Iskola és Gimnázium munkájának ellenőrzése a mindenkori színvonala jelentősen emelkedik. Tö- és a Liska József Katolikus Erősáramú kormányhivatalok feladata. rekednünk kell arra is, hogy jelenlegi Szakközépiskola, Gimnázium és Kollémagas szint továbbra is emelkedjék, de gium. Külön eljárás jegyében működik Bizonyos, hogy a régi iskolai életforma legalább megőriztessék. Mindez persze a SZIE Gyakorló Általános Iskola és és pedagógusideál vonásai mutatkozcsak akkor valósítható meg, ha kiegyen- Gimnázium, hiszen az állami ellátás a nak meg a tervezetben, ugyanakkor súlyozott fejlődést tudunk produkálni. felsőoktatási intézmény keretei között a mai élet elemeinek a mozgósítása is • Miként fest a tankerületek hierarchiája? valósul meg. közvetlen feladatnak látszik. LegfonA fenntartói feladatokat a Klebelsberg • Mit értsünk a pedagógusok heti kö- tosabbnak tűnik, hogy a különböző Intézményfenntartó Központ látja el, telező óraszáma alatt? települések gyermekeinek a helyzetét amelynek a 198 tankerülete áll közvet- Mint minden dolgozónak, a pedagó- érezhetően magasabb szintre kellene len kapcsolatban az intézményekkel. A gusnak is 40 óra a heti munkaideje, emelnünk, hogy a növekvő feladatok tankerületek a hierarchiában azonos azonban ennek 80%-a, azaz heti 32 óra, megoldása mind több tanítványnak elszinten helyezkednek el, ellátva az ál- amely feladattal lekötött, és ebből 22-26 érhető, ugyanakkor örömet is okozó léttalános iskolák, az alapfokú művészeti óra az az időtartam, amelyet konkrétan forma lehessen. Így remélhető, hogy egy iskolák, a gimnáziumok fenntartói fel- neveléssel-oktatással tölt (tanóra, szak- régi-új közegben újuljon meg az iskola adatait, a megyeközponti tankerületek kör, felzárkóztató foglalkozás, sportkör, és az iskolai élet.

Személyes emlékbeszéd Gróf Apponyi Albert halálának nyolcvanadik évfordulójára emlékeztünk az Apponyi szobornál, amint arról a Jászkürt Újság beszámolt. Ami számomra meglepő volt, igen kevesen voltunk. Egy körülbelül 28.000 lakosú városban. Hiszen Apponyi nemzetközi hírű politikus volt, sok nyelven beszélt. Bekövetkezett haláláig, 1933-ig nagy érdemei vannak, úgy országosan, mint itt a Jászságban. Hiszen ő volt az,

aki 1920-ban nem írta alá a trianoni békeszerződést. De voltak itt a városunkban is érdemei. Tanyai iskolákat építetett. A városban pedig a Kossuth, a Bercsényi, a tanítóképző, az ipartestület, a mezőgazdasági iskola és még sorolhatnám. Munkássága alatt célja volt a kiművelt emberfő, a fiatalság erkölcsös nevelése, amit a haza javára fordíthatnak. Szűcs Kálmán

Az összejövetel a szokásos módon kezdődött. Szántó József apátplébános mondta a bevezető imát. Emlékeztette hallgatóságát arra, hogy a hazaszeretet a családi szeretet kiterjesztése. Ennek alapján bemutatta az összejövetel lelki indítékait. A megjelentek nagy érdeklődéssel hallgatták Anka László történész, Apponyi-kutató előadását, amelyből kicsendült a 19. századvég és a 20. század első három évtizedének számos történeti mozzanata. Fontos faktora volt ennek a korszaknak az 1867-es kiegyezés. E köré az esemény köré fonódott a jeles főúri politikus tevékenysége, olykor változást is felmutató életpályája. Személyiségének talán legfontosabb mozzanata, hogy több mint egy fél évszázadon át volt váro­sunk országgyűlési képviselője és ennek a korszaknak meghatározó egyénisége. Magánélete sem volt szokványos. Későn nősült. Politikai tevékenysége szinte végig dinamikus és hatékony volt. Az előadó szólott pártállásának változásáról, tanügyi reformjának szerteágazó következményeiről. A lex Apponyi szerint az ország minden

tanulójának tizenkét éves korára meg kellett tanulnia írni-olvasni magyarul, és ez a nem magyar anyanyelvűek számára nem kis feladatot jelentett, és nemegyszer ellenkezést váltott ki. Feltételezhető, hogy többek ez is vezetett a trianoni békeszerződéshez. A tárgyalásokon a nem diplomata politikus volt a tárgyalások vezetője, és nem sok siker részese lehetett. A jász paraszti világ úgy emlegette, mint aki hat nyelven mondta el, mennyire igazságtalan volt a párizsi békeszerződés a magyarság számára. A hozzászólásokból az is kiderült, mennyire népszerű volt gróf Apponyi Albert. Kortes szövegek, mondókák hangzottak el, amelyek nyilvánvalóvá tették, hogy az egyszerű embereket is megnyerte a jeles személyiség. Többen idéztek személyes emlékeket leszármazottairól. Mindennek következtében sokoldalúan kibontakozott a család arculata. Többször szóba került az eberhardi emlékezés, amely méltó volt a kiemelkedő személyiséghez. Többen úgy vélik, hogy városunk rangosabban is megemlékezhetett volna a jeles képviselőről. Az előadó a kérdésekre adott válaszában többször utalt arra, hogy a történelmi folyamat nem kedvezett a nagy formátumú politikus érdemei tárgyilagos bemutatásának. Nagyon ellentétes vélekedések fogalmazódtak meg a második világháború után. Remélhető viszont, hogy a most folyó kutatások megoldják az eddigiekben felmerülő problémákat, és ennek alapján hiteles képet alkothatunk a jelentős személyiségről. (Fotó: Dr. Suba Györgyné)

Megemlékeztek Eberhardon is A Csemadok helyi alapszervezete és Éberhard község (Malinovo, Szlovákia) megemlékezést tartott 2013. február 16-án nagyapponyi gróf dr. Apponyi Albert (Bécs, 1846 – Genf, 1933) halálának 80. évfordulóján. A kiemelkedő magyar államférfi 52 évig, haláláig volt Jászberény országgyűlési képviselője. Földi maradványait 1942-ben, özvegye halálakor hozták át a budavári koronázó Mátyás templom-

ból a csallóközi ősi birtokközpontra. Az éberhardi szentmisén közreműködött Rieter István hegedűművész. A szertartást követően Simon Attila történész méltatta a kortársai által „emberkatedrálisnak” nevezett Apponyi munkásságát. A felvidéki helyi és megyei vezetők főhajtása mellett a hűséges jászok koszorúját a Jászok Egyesülete képviseletében dr. Dobos László ügyvivő helyezte el a temetőkápolna kriptájánál.


Mozaik

6. oldal

2013. február 21.

Egy kis esküvői matematika

Alakul a világtalálkozó programja

Esküvői melléklet sorozatunk előző számában az esküvői helyszíneket jártuk körbe, ahol kiderült, egy főre az étel- és italfogyasztás, ha spórolunk, 7 000 Ft-tal, ha pedig nívós vendéglátóhelyre megyünk, 10-15 000 Ft körül kell kalkulálnunk.

Folytatás az első oldalról. Mint Hortiné dr. Bathó Edit elmondta: a vasárnap már jellemzően szolidabb, afféle „levezetőnap” szokott lenni, ám ettől a gyakorlattól idén el kívánnak térni. E nap programjairól eddig csak annyit tudhatunk, hogy fellép majd a „Fölszállott a páva”-győztes Jászság Népi Együttes, valamint a bas�szusgitárosa révén jászsági kötődésekkel is rendelkező Kowalsky meg a Vega, éjszaka pedig tűzijáték koronázza meg a rendezvényt. Az alakuló programokról bővebben a hamarosan elinduló www.jaszvilagtalalkozo.hu honlapon tájékozódhatunk. Ezeken kívül sok más program várható, többek között kiállítások, vala-

A mostani számban, a lakodalom másik néhány jelentős alappillérét fogjuk megvizsgálni: a zenekarokat, azaz a zenét és a mennyasszony ruháját. A legszerencsésebb úgy választani a zenekart, ha látták és hallották egy lakodalomban zenélni. A zenekarok nagy többsége egy szintetizátor segítségével hozni tudja a zenei világ összes alapját. Emellé csatlakozik általában egy énekes és még egy hangszer. A hagyományos jellegű zenekaroknál a hegedű, a modernebbeknél szakszofon, gitár vagy trombita. Mégis a zenekar legmeghatározóbb eleme az énekes. Hangja, hangtartománya és az emberi adottságai mind hozzájárulnak az esküvő hangulatához. Pénztárcánktól függően egy Dévényi Barna lakodalmas zenész, zenészt vagy akár négy-öt főa állandó billentyűse. ből álló bandát is hívhatunk. Az élő zenének hangulatában 06-20/581-0853 | www.devenyibarna.hu nem versenytársa, de már látható különböző lakodalmakban, hogy zenészek helyett egy DJ érkezik. Akik nem csak a hagyományos lakodalmas zenét igénylik, azok válogathatnak a szalonzenekarok és a party zenekarok közül. A felállás hasonló, csak a repertoár változik. Egy zenész 30 000 Ft-ért húzza egész éjszaka a talpalávalót, egy zenekar négy főnél 80 000 Ft-tól már meghívható, de a nagyon befutott zenekarok akár 200 000 Ft-ot is elkérnek. Sok lány gyerekkora óta álmodozik arról, hogy fehér ruhában az oltár elé vezeti a nagy Ő. A menyasszonyi ruhára nincs szabály, az kell, hogy a menyasszonynak tetsszen, és ő jól érezze benne magát. Jászberényben több szalon kínálatából válogathatunk. Egyegy szalonban több minőségi márka régi és új modelljei is megtalálhatók. Már 12 000 Menyasszonyi ruhák 60 000 Ft-ig Ft-tól lehet kölcsönözni és a kölcsönözhetők. 150 000 Ft sem sok a legújabb Menyasszonyi ruha foglalása esetén kollekciókért. Saját tapasztalatból elmondféláron kölcsönözhet 1 darab hatom, hogy nagyon érdemes menyecske, koszorús vagy estélyi ruhát. az eladók véleményét meghallgatni. Amikor én választottam Bejelentkezés időpont egyeztetéssel: fehér ruhát magamnak, egy 06-20/296-1300 | www.dreamdress.hu hagyományos, abroncsos kiviBizományos értékesítést vállalunk. telről álmodtam. Miután 2-3 gyönyörű ruhát felpróbáltam, ami nagyon tetszett, az eladó előhozott egy most készülő szűk fazonú húzott ruhát, ami szerinte nagyon jól állna nekem. Igaza volt, ez lett a menyasszonyi ruhám. Ennek már 22 éve, de azóta sem bánom, se azt, hogy e mellett a ruha mellett döntöttem, sem azt, hogy férjhez mentem. S. A.

Dreamdress Ruhaszalon

Megéri-e fával fűteni? Erre a kérdésre a válasz igen is, meg nem is! Attól nagyban függ, hogy mikor vesszük meg a fát! Érdemes a fűtésidény végével megvenni a következő évi famennyiséget, így mire a tüzelésre kerül a sor, már nem 4050%-os vízmennyiséggel rendelkezik a fa, mint kivágás után, hanem 15-17%-os tartalommal, ami a fánál természetes.

mint a rendezvény teljes ideje alatt Kirakodóvásár és „Ízek utcája”. Újdonság, hogy a Főtér fogalmát kiszélesítik a környező utcákra is a várhatóan minden eddigit felülmúló résztvevőszám miatt. Színpadból is legalább kettőre lesz szükség, mivel több rendezvény párhuzamosan bonyolódik. A szervezők elmondták, ahhoz, hogy ez a program olyan színvonalon valósulhasson meg, ahogyan az a Jászság fővárosától elvárható, szükség lesz összefogásra. Ezért egyrészről kérnek minden civil szervezetet, hagyományőrző egyesületet, hogy javasoljanak programokat, melyeket a világtalálkozó keretein belül meg szeretnének valósítani. Másrészről pedig az önkéntesek

Kék hírek a Jászságból Betörők az idősek otthoná- kábítószerrel visszaélés miatt indított ban. Egy nő és két férfi ment be Jászla- nyomozást az ügyben, melynek során

dányban az idősek otthonának udvarára február 13-án délután, akik csatornadarabokat próbáltak meg ellopni, amikor az ott dolgozók megzavarták őket. Az elkövetők zsákmányukat hátrahagyva futásnak eredtek. Nem jutottak azonban messzire, mert a helyszín közelében mindhárom elkövetőt elfogták a rendőrök. Egyiküket őrizetbe vették, mert korábban is követett el hasonló cselekményeket.

Kábítószergyanús anyaggal buktak le. A Készenléti Rendőrség

beosztottjai az elmúlt napokban több esetben bukkantak kábítószergyanús anyagra az igazoltatások alkalmával. Február 14-én Alattyán belterületén bukott le egy fiatal férfi, míg február 15-én Jászapátin ismételten egy férfit igazoltattak, akiknél kábítószergyanús anyagot találtak. A jászsági fiatalt és a 24 éves férfit előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószerrel való visszaélés miatt indult eljárás az ügyben. Jászladány belterületén február 17-én a hajnali órákban vontak ellenőrzés alá egy személygépkocsit és az abban utazó három személyt. A rendőrök a gépjármű átvizsgálása során a kesztyűtartóban egy tasakba csomagolva kábítószergyanús anyagot találtak. A három jászladányi lakost előállították a rendőrségre. A Jászberényi Rendőrkapitányság

szakértők bevonásával vizsgálják az ügy körülményeit. Rálőtt haragosára. A Jászberényi Rendőrkapitányság ügyeletére február 14-én késő délután érkezett bejelentés arról, hogy egy 56 éves férfi Jászszentandrás egyik utcáján rálőtt 46 éves haragosára. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a későbbi sértett segédmotoros kerékpárjával nem tudott továbbhaladni az úttesten, mert azt több nagytestű kutya zárta el. Amikor megállt, kisteherautójával megérkezett a kutyák gazdája. A régebb óta tartó haragos viszony miatt szóváltás alakult ki, melynek során az 56 éves férfi a kisteherautó anyósüléséről elővett egy lőfegyvert, ráemelte haragosára, majd meghúzta a ravaszt. A lövés nem találta el a 46 éves férfit. A Készenléti Rendőrség munkatársai a tanyáján találták meg a lövést leadó, agresszíven viselkedő, erősen ittas állapotú férfit, akit megbilincselve állították elő a rendőrkapitányságra. A helyszíni szemle és a házkutatás alkalmával a tanyán több száz vélhetően éles lőszert és több lőfegyvert találtak a rendőrök. Az 56 éves férfit a rendőrség őrizetbe vette, ellene visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Jászberényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán.

s é t e d ir

kiemelkedő szerepére világítottak rá, s egyúttal arra bíztatták az ahhoz kedvet érző jászsági fiatalokat, hogy vegyenek részt ily módon az országos szinten is kivételesnek mondható programsorozat létrejöttében. Számukra természetesen biztosítják a szükséges képzést, valamint a világtalálkozó idején ellátást és szállást. A harmadik terület, amiben a jászok segítségét kérik, a világtalálkozó pénzügyi feltételeinek előteremtése. Ennek feléről az önkormányzat gondoskodik, a többit pedig reményeik szerint pályázatok és szponzorok által sikerül előteremteni. (Fotó: XVIII. Jász Világtalálkozó, Jászfelsőszentgyörgy, 2012.) A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány kéri mindazokoat, akik a múzeum tevékenységét értékelik, céljaival egyetértenek, hogy adójuk 1%-ával segítsék a múzeum programjainak megvalósítását, a gyűjtemény megfelelő gondozását s egyúttal az intézmény fennmaradását. Adószámunk: 18834538-1-16

Apróhirdetés Tisztasági falfestés 250 Ft/m2 áron. Kérjen ingyenes helyszíni felmérést: Simon Festőmester Kft. 30/269-4406. Eladó összközműves lakótelek a Szatmári lakóparkban. Tel.: 06-30 /3605282 Eladó jászberényi gazdasági övezetben közművesített ipari ingatlan a 32. sz. közl. út közelében. Tel.: 06-30/3605282 Eladó Bátaszéken a Lajvér utcában, 900 m2-es összközműves építési telek. Tel.: 06-30/911-9576. Kertgondozót és ápolót keres beteg, idős hölgy. Érdeklődni: 57/414-559. Eladó vagy bérbe adó Jászberény, Szent László u. 14. szám alatti üzlethelyiség. Érdeklődni: 70/613-4475.

í p é a l g é t , Jászkürt s i l a n p é p r a e n b , z s s á á J b o , z Tavaszváró apróhirdetési k s e s y s e g c r é l e n ö k m t m ü akció a város lapjában! a o y z r g á , h a Há c i t d u lá s a e s 9 d c 5 n 1 e ű s Most kedvezményes áron, 500 Ft-ért 0 C tés 3 . 3 n 9 é / z adhatja fel apróhirdetését 120 karakter 0 s é 3 r 6 ő t 0 n : terjedelemig. e . l bels z e S T a . n Ó e b D y A é E t t előn B o R t a É r á B j y e g b a i v t s t i a Ó y l l a D e ELA 14. szám dő üzleth a ö c k t ű u m ló t n ltké

h ó r Ap

Az ilyen légszáraz állapotban 14-16 MJ (megajoule)/kg a fűtőértéke, míg vizesen csak 6-7MJ/kg. Láthatjuk tehát, hogy nedves fával nem gazdaságos tüzelni, de a tél végére már elfogy a tüzépekről a száraz fa. Ilyenkor érdemes utána számolni, hogy mit vásároljunk tűzrevalónak. Ha utánaszámolunk, a kalodás fa, mely mennyiségre 1,75 m3 jobban megéri, mintha a vizes fát súlyra vennénk. Ami ebben az időszakban teret hódít, az a keményfa brikett. Csak 8-10% a nedvességtartalma és 18-20 MJ/kg a fűtőértéke. Mivel be van csomagolva, tiszta, és a hamuja jóval kevesebb, mint a fának. Nem beszélve a szállításról, mely tisztán és egyszerűen megoldható, akár egy személygépkocsival is. Az ára természetesen többszöröse a hasogatott fának, de ha kiszámoljuk a fűtőérték és az ár arányát, sokkal kevesebb munkával, ugyanabból az összegből ugyanolyan meleget tudunk elérni. Száraz fával jó tüzelni, 1 MJ meleg fajlagos költsége 2,1 Ft ugyanez az 1MJ fabrikettel 2,5 Ft-ba kerül, míg nedves fával ugyanez a költség 4 Ft. A fát megbízható telephelyről vegyük, ahol szaktanácsadással is segítenek.

Újság jászberény város lapja

Helyfoglalás hétfő estig | Anyagleadás kedd délig | Megjelenés csütörtökön Nyitvatartás:

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622


Ajánló

2013. február 21.

Öt hónap Kongóban – egy lány emlékei Ön, kedves olvasó vajon eltöltene-e öt hónapot a világ egyik legtávolabbi zugában, ahol tombol a szegénység, ahol háború dúl, ahol mindennapi betegség a malária, a tífusz, ahol negyven fok meleg van, nagy a páratartalom, s ahol mindennapi vendégei nem kedves szomszédok lennének, hanem egerek, gekkók, repülő csótányok. A Lehel Vezér Gimnázium 2006-ban végzett diákja, Várszegi Eszter ilyen helyen járt: Kongóban.

Jeles jászok: Dr. Küry Albert Február 21-én, csütörtökön 17 órakor a Jász Múzeumban dr. Fülöp Tamás levéltár igazgató tart előadást Jeles jászok: Dr. Küry Albert alispán címmel. Kegye János pánsíp koncert Február 22-én, pénteken 18 órakor lesz Kegye János Dinasztia című lemezbemutató koncertje, a Déryné Rendezvényházban. A Strauss dinasztia legszebb dalai szólalnak meg pánsípon. Kegye János pánsíp koncertje Szerelmem, Sárdy Február 24-én, vasárnap 17 órakor a Szerelmem, Sárdy című egy felvonásos zenés darabot mutatja be a szarvasi Cervinus Teatrum, a Lehel FilmSzínházban, melyben számos dal és részlet is szerepel a Sárdy János által fémjelzett filmekből és operettekből. Emlékezés a kommunizmus áldozataira Február 25-én, hétfőn 17 órakor a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezik a Jobbik helyi csoportja a Ferencesek terén, az 1956-os emlékműnél. Évnyitó az Olajágnál Február 26-án, kedden 14 órától tartja idei első összejövetelét az OlajágJász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete, az ifjúsági házban. Az előadó dr. Dobos Róbert, a járási hivatal vezetője lesz. Érdeklődni Somogyiné Lajkó Piroskától lehet: 20/530-0500. Idegenvezető világnap Február 28-án, csütörtökön 16 órakor a Jász Múzeumban az idegenvezetői világnap alkalmából Hortiné Bathó Edit igazgató a múzeum rejtett kincseit mutatja be.

Az Afrikáért Alapítványnak dolgoztunk, amely egyebek mellett árvaházat is támogat Kongóban. Az elnöke Magyarországon élő kongói. Az alapítvány úgy indult, hogy segíteni szeretett volna hazájának.” Eszter kiemelte, hogy a Kongóban töltött időszakról napokig tudna mesélni, de szerdán az ottani élet árnyoldalait csak szolidan vázolta elénk. Helyette a pozitív, kellemes dolgokra hívta fel a közönsége figyelmét. Annyit megtudtunk azért, hogy Kongó nagyon ellentmondásos ország. Egyszerre szörnyű és szegény, háborús, tele menekülttel, megerőszakolt asszonyokkal, más oldalról nézve pedig

Kaland az erszényben A kengurukat sokkal több rejtély övezi, mint sem gondolnánk róluk. Manapság szinte minden állatkertben megtalálhatóak, a gyerekek kedvencei, ezért egy apró érdekességet szeretnénk most elárulni róluk. A kiskenguruk születése valóságos kalandregény, ami sokkal gyakoribb esemény, mint elsőre hinnénk, a jászberényi szaporulatra pedig igazán büszkék lehetünk, hiszen folyamatosan vannak kicsinyeik. Mindezek ellenére, kivétel nélkül csak hónapokkal később tudjuk meg, ha új lakóval bővül állatkertünk.

Programajánlatunk Miért van ennyi szenvedés, ha létezik egy jó Isten? Február 21-én, csütörtökön 17.15-kor az Életigen Klubban Suhaj Renáta tart előadást Miért van ennyi szenvedés, ha létezik egy jó Isten? címmel, a városi könyvtárban.

• Buschman Éva • Várszegi Eszter az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett anglisztika szakon, és fordító-tolmács diplomát is szerzett. Közel félévet töltött önkéntesként Közép-Afrika esőerdejében, Kongóban. Erről Eszter február 13-án, szerda délelőtt hajdani középiskolájában tartott rendhagyó történelem-földrajz órát. Közben olyan képsorok villantak fel a kivetítőn, amelyek még hatásosabbá tette az elmondottakat, s rövid időre Kongóban érezhettük magunkat. Mit tudhatunk Kongóról? Például azt, hogy ott húzódik keresztül az egyenlítő. De tudhatjuk azt is, hogy arrafelé nagyon sok a szabadon élő gorilla. Földrajzi ismereteinkből a Kongó folyó ugyancsak ismerősen csenghet. Ezen ismereteinket jócskán kibővíthettük az Eszter által elmondottakkal. De kezdjük az elején. Hogyan lett Eszter önkéntes? Erről így vall: „A diploma megszerzése után a legtöbben elkezdenek munkát és pénzt keresni. Én valami másra vágytam. Nem akartam beülni egy irodába és a számítógépet bámulni egész nap. A projektben, amely az önkéntes munkáról szólt, nagyszerű lehetőséget láttam. Önkénteskedni nagyon jó. Sok mindent tanulhat az ember, sokat kap a többiektől. Egyetértek azzal, hogy sokkal jobb adni, mint kapni. S, miért épp Kongó? Nem tudnám megmondani, hiszen Afrika annyira sosem érdekelt. Rátaláltam az említett felhívásra, amelyben önkénteseket kerestek. Részt vettem ebben további négy magyar társammal.

7. oldal

Ennek oka, hogy a kenguruk nagyon aprók, mikor megszületnek – babszem méretűek –, ezért sokáig még a gondozóiknak sincsen mindig tudomásuk az ifjú erszénylakókról. Születésük utáni első és egyben életük legnehezebb feladata az erszénybe való bejutás, ami egy ilyen fejletlen apróság esetében rendkívüli teljesítmény. Ezután következik az 1-1,5 hónapnyi folyamatos táplálkozás időszaka, amikor is megszakítás nélkül csak a mama emlőire koncentrál. Amikor először dugják ki fejüket az erszényből, már körülbelül két-három hónaposak.

Kuláküldözés – a paraszti társadalom felszámolása Február 28-án, csütörtökön 17 órakor a Pest megyei Megyeházán, a Jászok Egyesületének rendezvényén, dr. habil Ö. Kovács József történész tart előadást Kuláküldözés – a paraszti társadalom felszámolása címmel.

fantasztikus és gyönyörű. Hallhattunk arról, hogy a Kongói Bonbon Matiné - Nádimuzsika Demokratikus Köztársaságban 70 milMárcius 3-án, vasárnap 11 órakor a Budapest Klarinét Quartet vidám lió ember él, fővárosa Kinshasa, amelyet gyermekprogramot mutat be a Déryné Rendezvényházban. Előadás közben tízmillióan laknak. Évente milliók özöna gyerekek elsajátíthatják a színházban és koncertteremben való viselkedés lenek be az országba, köztük sok menealapvető szabályait. kült keletről. A vályogkunyhók száma, Nejcserés támadás ahol az emberek élnek, évről évre nöMárcius 3-án, vasárnap két előadással is készülnek a Gergely Theáter művekszik. Eszter szavaival élve: „iszonyatos vészei, 15 és 18 órakor, a Lehel Film-Színházban, ahol két felvonásban muembertömeg van ott”. tatják be a pikáns vígjátékot. Eszter főként angolt tanított az árvaházban, de emellett fizikai munkát is végeztek: táblát festettek, vendéglátói ismereteket tanítottak az ottaniaknak, ástak, kosárpalánkot és röplabdapályát is Harmadszor tartotta ülését Jászberényben a „Szellemfi” vidéki befogadó színháépítettek. Hallhattunk arról is érdekes történetet, zak és produkciós műhelyek hálózata február 14-én, csütörtökön. A résztvevők a mit tesz az ember, ha víz csak kétnapon- saját intézményükben, saját városukban megvalósítandó projektekről tartottak ta van, s az is csak nagyon lassan folyik beszámolót, és megvitatták az aktuális problémákat is. Halász János, az új kultua csapból. A leleményes magyar csapat rális államtitkár jelenlétével biztosította támogatásáról a hálózat tagjait. a bögrét hívta segítségül, azzal mereget• s. e. • eredményt a kultúrára fordítható költték a vizet a kádba. Ha a szerencse rájuk ségvetés elenyésző – hétszázalékos – rémosolygott, és még áram is volt, akkor langyos vízben szerezhettek felüdülést A Szellemfi nonprofit kft. formájában széből is. Persze ehhez kellett az, hogy létrejött összefogás, melynek tagjai elha- külső forrásokat szerezzek.” Sok más maguknak. A kongóiak vendégszerető emberek. tározták, hogy együtt tesznek erőfeszíté- mellett ez is célkitűzésük: utakat keresni seket a minőségi kultúra előmozdításáért. a finanszírozás előteremtésére. Eszterék egy gettóban laktak, ahol a A teljes Kárpát-medencére kiterjedő gyerekek körében igazi „sztárok” voltak. Megalakulását Várszegi Tibor kezdeméhálózatnak a jászberényi illetőségű MaMég négy hónap elteltével is lelkesen nyezte 2011 decemberében, a Malom integettek a csemeték nekik, közben azt Film-Színházban tartott kerekasztal be- lom Film-Színházon és a Főnix Fészek szélgetésen. Felismerve hasonló helyze- Műhelyházon kívül tagjai – a teljesség kiáltották: „Mundele, mundele!”, ami tüket és céljaikat, egyetértve abban, hogy igénye nélkül – más vidéki színházak, annyit jelent: fehér ember! mint például a gyöngyöstarjáni Fészer (Ha valaki szeretne többet megtudni „a vidék problémáját a vidéknek kell megoldani”, e színházak és kulturális Színház, a Vasvári Játékszín vagy a cellaz Afrikáért Alapítványról, megteheti a www.afrikaert.hu honlapon – a szerk.) intézmények vezetői egymást támogató, dömölki Soltis Lajos Színház; más kulegymást erősítő hálózatot hoztak létre. turális intézmények és szervezetek, mint „A kulturális élet mára felhígult, ve- például a Balmazújvárosi Művelődési gyes minőségű programok születnek. Központ és a szegedi MASZK EgyeAz országot ellepik a csak a közvetlen sület; de a szombathelyi Mediawave pénzügyi hasznot termelő produkciók.” filmes és zenei fesztivál is csapatukat – magyarázta a hálózat létrejöttének okát erősíti. E mellett határon túli intézméVárszegi Tibor. – „Sajnos ma Magyar- nyek is csatlakoztak hozzájuk, mint a országon nem igényteremtés, csak igény- magyarkanizsai Jel Színház, vagy a makiszolgálás történik. Pedig a gyakorlat rosvásárhelyi Yorick Stúdió. több helyen megmutatta már, hogy Március végéig egy olyan dokumengyorsan igény tud termelődni értékes tum elkészültén dolgoznak, melyben kulturális szolgáltatások befogadására.” összefoglalják legfontosabb terveiket hét A mostani ülés mottójául Klebels- mintaprojekt köré szervezve. Várszegi berg Kunó szavait választották: „Kicsiny Tibor szavai szerint: „Hogy megőrizpénzzel, szűkös eszközökkel kell most hessük, ami megadatott, nem tehetünk szép dolgokat alkotni.” Mint Vársze- mást, mint a Teremtésbe történő csendes gi Tibor elmondta: „Annak idején a és éber beilleszkedéssel, valamint az arMalom Film-Színházban is megmu- ról szóló híradással teremtő erővé válni tatkozott, hogy el lehet érni látványos magunknak is.”

Kiszolgálás helyett igényteremtést!


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 21.00 Fényszaruról jelentjük 22.00 Fényszaruról jelentjük

Február 14. (csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Döntés Után 08.30 Képújság 17.30 Lovassy Esték 18:30 Döntés Után 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Berényi Hímondó 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó Február 22. (Péntek) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Berényi Hírmondó 08.00 Épí-tech 08.30 Bencze Show: Dr. Bódis József 09.00 Képújság 18.30 Kultusz 19.00 Fényszaruról jelentjük 20.00 Fényszaruról jelentjük 20.30 Berényi Hírmondó 21.30 Berényi pillanatok 22.00 Fényszaruról jelentjük Február 23. (Szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kultusz 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Képújság 16.00 Kultusz 16.30 Berényi Hírmondó

Február 26. (Kedd) 06.00 Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény– Zalakerámia – ZTE KK 07.30 Épí-tech 08.00 Kultusz 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Bencze Show Vendég: Réz András 19.00 Lovassy Esték 20:00 Tükörképben 20.30 Bencze Show- Vendég: Réz András 21.00 Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény– Zalakerámia – ZTE KK

Február 24. (Vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kultusz 10.00 Döntés Után 10.30 Képújság 16.00 Döntés Után 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Kultusz 20.30 Döntés Után 21.00 Kívánság Batyu

Február 27. (Szerda) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó

Február 25. (Hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Kultusz 08.00 Döntés Után 08.30 Képújság 18.30 Tükörképben 19.00 Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény– Zalakerámia – ZTE KK 20.30 Bencze Show Vendég: Réz András

M LŐI ÉZ

TERME Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

21.00 Épí-tech 21.30 Berényi Hírmondó

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

KUTYACHIPEZÉS folyamatosan alapáron 3500 Ft

DR. KISS LÁSZLÓ állatorvos

5100 Jászberény Bercsényi u. 26/A. 06-30/688-28-52 | 57/411-631

Ügyeletek Gyógyszertárak február 21. csütörtök Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 február 22. péntek Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 február 23. szombat Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 február 24. vasárnap Mérleg Gyógyszertár február 25. hétfő Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930

február 26. kedd Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

február 27. szerda Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

február 28. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: Központi felnőtt és 7 és 15 óra között gyermekorvosi ügyelet: a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Jb. Thököly út 13. (tel: 56/�210-130) Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Hétvégén, pihenő- és Thököly úti rendelőben ünnepnap: 8-tól 8 óráig 8-tól 18 óráig lesz. (24 órában) Tel.: 0656/�221-304

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 3630/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Rövid hírek

2013. február 21.

Világbajnok a J-ÁSZ SE-nél

Labdarúgás. Két edzőmeccset is

játszott Jászberény labdarúgócsapata az elmúlt héten. Szerdán az NB III. Duna csoportjának dobogósa, Jászapáti együttese volt a vendég, akik 1�–�0 arányban győztek büntetőrúgásból. Szombaton pedig 2�–�2 lett az eredmény Hévízgyörk ellen. A két gól László Krisztián és Német Gyula nevéhez fűződik.

Városi ifjúsági sakkbajnokság. A Jászberényi Sakk Kör az elmúlt pénteken rendezte szokásos ifjúsági sakkbajnokságát. A 35 főt felvonultató bajnokságon, – különböző korcsoportokban – az alábbi diákok végeztek az élen: Peredi Olivér (NBA), Javorek Janka (Jászkisér), Baranyi Róbert (Belvárosi), Baráth Dóra (NBA), Inges Zénó (SZIE Gyakorló), Inges Ninetta (SZIE Gyakorló).

Magyar Amatőr Jégkorong Bajnokság. Az elmúlt hét végén a

Megyeri útra látogatott Jászberény első számú jégkorongcsapata, ahol nagyszerű eredményt ért el, azaz legyőzték vendéglátójukat: UTE Amatőrök�–�Jb. HC 5�–�7 A következő mérkőzést a HC idehaza játssza, február 23-án 13 órai kezdéssel. A vendégek a Székesfehérvári Jegesmedvék lesznek. Futsal. A JKI Belvárosi Általános Iskola IV. korcsoportos futsal csapata a megyei döntő megnyerésével bejutott az elmúlt hétvégén megrendezett országos döntőbe, melynek helyszíne Zalaegerszeg volt. Mérkőzések Jászberény szempontjából: Pécs 1:2; Gyöngyös 3:3; Kaposvár 2:4; Gyenesdiás 3:5. A berényi fiúk végül is a 17-20. helyen végeztek az országosan induló ötszáz csapatból. Sportlövészet. Megkezdődött a szezon a Honfoglalás LLk sportlövő egyesületnél. Harmadik éve kerül megrendezésre a Takács Károly Emlékverseny (103 éve született) Takács Károly kétszeres olimpikon a magyar sportlövészet egyik legnagyobb alakja. 25 alkalommal volt a magyar sportlövő válogatott tagja. Február 17-én emlékversenyre gyűltek össze a megyei egyesületek sportlövői. Bódi Csaba, a Honfoglalás Lovas- és Lövészklub jászberényi versenyzője versenyszámában (sportpisztoly 20+20) nem talált legyőzőre.

Komáromi Tiborról talán a sportot kevésbé ismerők is sokat hallottak, hiszen a 80-as évek második felében háromszor (Budapest, ClermontFerrand, Matrigny) is világbajnokságot nyert kötöttfogású birkózóként. • Ács Tibor • Komáromi Tibornak és Kovács Györgynek – a J-ÁSZ SE elnökének – ismeretsége a magyar birkózó válogatottban eltöltött időkre datálódik. Így nem véletlen, hogy a világbajnok eleget tett volt csapattársa kérésének, és ellátogatott a jászberényi birkózókhoz. „Örömmel tettem eleget a meghívásnak, hiszen a jászberényi birkózókat nagyon régóta ismerem. Az önök váro­

sából származik, sőt ma is itt él egykori nagy ellenfelem, Szívós Tibor. Ma is nagyszerű munka folyik itt. Figyelemreméltó a klub veteránbirkózása, mutatja ezt a VB-én kiérdemelt dobogós helyezés is. Az utánpótlás pedig egyre többször hívja fel magára a figyelmet az országos versenyeken. Egyértelmű, hogy ilyen társaságban szívesen tartok bemutató foglalkozást.” – nyilatkozta a világbajnok. A Komáromi Tibor által vezényelt edzésmunkát nagyon fegyelmezetten hajtották végre a J-ÁSZ SE sportolói. Közülük néhány ifjú birkózóval valószínűleg Zánkán is találkozik majd az Erzsébet program keretében, ahol 500 gyermek tanulmányozza majd a birkózás legfontosabb elemeit.

A legjobb nyolcban a JKSE Jászberény kosárlabdacsapata – de jó is ezt leírni – továbbra is veretlen ebben az évben. Történt ugyanis hogy az elmúlt szombaton Sopronban is győztesen hagyták el a pályát. A mieink a jól bevált taktikát követték „A hűség városában” is, azaz az első etapban lerohanták ellenfelüket, és kilencpontos előnnyel töltötték a kis szünetet. Az első félidő még mindig ötpontos vezetéssel zárult, de a harmadik játékrészben igencsak rákapcsoltak Meszlényi Róbert fiai. Ránk is ijesztettek, mert egyenlítés után, ők húztak el öt ponttal. Szerencsére Dramicsaninék megrázták magukat, és visszavették a vezetést, ezúttal már hét ponttal (56�–�49 ide). Ettől kezdve viszont megállt a tudomány, hiszen majd hat perc elteltével mindössze kettő (!) pontot gyűjtöttek. Szurkolói zsargonból idézve „igen csak melegedett

a pite” ekkor, de szerencsére a hazaiak keze is megremegett a döntő pillanatokban. Rakits viszont hidegvérrel értékesítette két büntetőjét, gratulálhatott az ellenfél neki is és természetesen az egész csapatnak: Soproni KC�–�TOP COP Security Jászberény 60�–�64 Mint látható, sok találattal nem kápráztatták el a meccs résztvevői a soproni publikumot, de a lényeg a berényi győzelem. Ez pedig azt jelenti, hogy a hátralévő két meccstől függetlenül a legjobb nyolc között folytathatjuk a rájátszást. negyedik helyen tanyázik a társaság, és 12 győzelem áll a nevük mellett. Következik szombaton – a szokásos időpontban, 17.30-kor – a ZTE elleni hazai meccs. A felsőházi szereplés ugyan nincs veszélyben, de ezt az összecsapást mindenképpen meg kellene nyerni, mert vereség esetén a Sopron, Falco, JKSE trióból akár rosszul is kijöhetünk a végén.

Új évf. 2. év, 8. szám  

2013. február 21.

Új évf. 2. év, 8. szám  

2013. február 21.

Advertisement