Page 1

Én mindig alkotó tevékenységre vágytam Hajnal-Nagy Gábort, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Gazdasági Bizottság elnökét a költségvetés kulisszatitkairól és a város megújításáról kérdeztük.

Tegyünk az egészségünkért!

Kortárs alkotóink szép albuma

Minden hónap első számában egészség melléklettel jelenik meg lapunk, az időszaknak megfelelő aktuális tartalommal.

Január utolsó napján a Jász Múzeumban mutatták be a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesületének legújabb kiadványát.

Összeállítás a 4-5. oldalon.

Interjú a 3. oldalon.

Cikk a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 6. szám (XXV./6.)

Nem regisztrálják a konyhakerteket

2013. február 7.

Újság

Jubileumi gazdabál – önfeledt, laza este

Szerkesztőségünket felkereste olvasónk, és segítségünket kérte, derítsük ki, igaz-e, hogy minden mezőgazdasági földhasználatot, konyhakertet, üdülőtelket mérettől függetlenül be kell jelenteni a földhivatalnak. Magyarul regisztrálni kell és fizetni.

Nyílt nap az ápolóképzésről A SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi kar Egészségtudományi (gyulai) Campusának kihelyezett levelező tagozatán 2011 szeptembere óta városunk főiskoláján is folyik okleveles ápolóképzés. A képzés ingyenes. • munkatársunktól •

• m. t. • Olvasónk értesülésének reális alapja van, mégpedig az, hogy az Országgyűlés de­ cemberben módosította a földtörvényt, s ennek egyik következményeképpen ezentúl az egy hektár alatti termőföldekre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség, ráadásul most már nemcsak külterületen, de belterületen is. Fizetni kellett eddig is hatezer forintot, ha valamilyen változást jelentett be a földtulajdonos. Leglényegesebb változás tehát, hogy ezentúl a belterületi földek regisztrálása is kötelező, függetlenül attól, hogy egy hektár alatti méretűek. A hangsúly a jelzőn, a besoroláson van: a belterületi, házakhoz tartozó földek általában nem esnek a termőföld besorolása alá – jellemzően lakás, udvar, beépítetlen terület besorolásúak. Azért, mert gyümölcsfák vannak a kertben, vagy zöldségágyások, az még nem lesz termőföld besorolású. Ebben az esetben pedig sem bejelenteni, sem illetéket fizetni nem kell utána. A törvény szerint termőföld az, aminek aranykoronában kifejezett értéke van, nem mellékesen a bejelentés elmulasztása esetén kiszabható bírság is az aranykorona értékétől függ, annak ezerszerese! Az ingatlanoknak a földhivatali lapon jelenleg is fel van tüntetve a besorolása, és – amennyiben van –, az aranykorona értéke, így könnyű eldönteni, hogy van-e tennivalónk. Szabó Csaba földügyi miniszteri biztos értelmezése szerint a zárt kertekben szorgoskodóknak (a belterületi kertekkel ellentétben) kötelező regisztrálni. A változás és a bejelentési kötelezettség tehát azokat érinti, akiknek tulajdonában eddig nem regisztrált termőföld van, például mert az ingatlan egy hektár alatti, ami eddig nem volt bejelentésköteles, vagy belterületi termőföldje van, ami szintén nem volt eddig regisztrációhoz kötött. Aki beleesik a bejelentési kötelezettség körébe, március 30-ig teheti ezt meg a járási földhivataloknál. A bejelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium űrlapján kell megtenni. Ide kapcsolódik, hogy a földhasználati nyilvántartás kötelező tartalmi elemévé vált magánszemély földhasználók esetén a személyi szám, gazdálkodó szervezetnél a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám.

Jászberény város lapja

A Jászberényi gazdák és polgárok köre február első szombatján tartotta a jubileumi – immár huszadik – gazdabált a Déryné Rendezvényház emeleti termeiben. A többes szám jelen esetben indokolt, mert az asztalok mindegyike nem fért el a nagyteremben, és dolgozott a büfé meg a Kukta Kft. tízfős csapata, öltöztek gyakoroltak a fellépők. Szóval végre zsufi volt a patinás épületben. • halász • Látszólag két ellentétes pólus közé feszült a bál: egyrészt hagyományosan ide hivatalos a legtöbb magas rangú

vendég, esetünkben Jakab István, a parlament alelnöke, a Magyar Gazdák Országos Szövetségének elnöke, Budai Gyula államtitkár, valamint Szabó Tamás és Pócs János jászsági egyéni parla-

Köztudott, hogy az ápolók munkája az utóbbi időben felértékelődött és folyamatosan felértékelődik. Nemcsak itthon számítanak értékes szolgáltatásaikra, hanem külföldön is. A kórházakon kívül ők lesznek az egészségügyi intézmények működésének meghatározó szakemberei. A felvételi vizsga számos tárgya közül a jelentkezőknek kettőt kell választaniuk. Ezek: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar, illetve az egészségügyi előkészítő tárgyak közül egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek. Része a felvételi vizsgának az alkalmasságot vizsgáló beszélgetés, amely külön felkészülést nem igényel. Az érdeklődők február 12-én és 19-én 10 órától nyílt napon ismerkedhetnek a lehetőségekkel.

menti képviselők, másrészt itt a legközvetlenebb a hangulat, a legkevesebb a fazonírozás, a báli toalettek szemrevételezése… Persze senki nem elrontója semmi jónak, koccintottak a beköszöntő pezsgővel, de az igazi körök mégis utána következtek az asztal alól előkerülő sa- Korábbi lapszámunkban már közölját pálinkával, amit meg kellett kóstol- tünk egy összeállítást a torkos csütörtök hagyományáról, melyet idén nia minden jó barátnak. Folytatás a 6. oldalon. – rendhagyó módon – nem a hamvazószerdát követő napon, hanem január 31-én tartottak.

Három helyen torkoskodtak

A medvék szerint nyakunkon a tavasz Gyertyaszentelő Boldogasszony nap­ ján a hagyományokhoz híven ismét az állatkert medvéit hívtuk segítségül. Idén is arra voltunk kíváncsiak, jön-e már a tavasz, vagy tartja még magát a fagyos, hideg tél. • t. t. • A népi hiedelem szerint, ha február másodikán a medve előjön a barlangjából és meglátja az árnyékát, nyomban visszavackol, és akkor hosszú lesz még a tél. Rendkívül barátságtalan időjárás fogadta a maroknyi, ám annál lelkesebb érdeklődőt a medvék kifutójánál. A szűnni nem akaró esőzésnek – azon kívül, hogy eláztunk –, annyi következménye volt, hogy Maci és Helmut nem láthatta meg az árnyékát. Lévén medvéink tősgyökeres Berényiek – jól ismerik a helyi viszonyokat –, ko-

rábban mindig megbízható jósnak bizonyultak. További bátorítást jelenthet számunkra, hogy a meteoroló-

• s. e. •

A korábbi évekhez képest országosan visszaesés mutatkozott a csatlakozó éttermek számát illetően, ám akik részt vettek – mind a vendéglátóhelyek, mind a vendégek –, elégedettségükről számoltak be – tudjuk meg a Napi Gazdaság cikkéből. Jászberényben három vendéglátóhely csatlakozott az akcióhoz: az Aranysas Étterem, a River Étterem és Bowling Club, valamint az Arizona Steak House. Őket kérdeztük csütörtöki tapasztalataikról. A River Étterem akcióhoz fűzött reményei teljesültek. „Mit mondhatnék, ki vagyunk fáradva, alig élünk.” – kommentálta a kiemelkedő, mintegy négyszáz­ fős forgalommal járó munkát az üzlet vezetője. Az Aranysasnál a forgalom nagyjából a korábbi években tapasztaltaknak megfelelően alakult. Körülbegiai előrejelzések is hasonló jövőképet lül nyolcvan fő – az átlag többszöröse festenek, így elmondhatjuk, nyakun- – fordult meg aznap az étteremben. Folytatás a 7. oldalon. kon a tavasz!


Önkormányzat

2. oldal

Sajtópert nyert Pócs János Valótlanságokat híresztelt a hvg.hu Pócs János alsójászsági országgyűlési képviselőről az alábbi cím alatt megjelenő cikkben és a terjesztett szórólapokon: „Olasz dinnyét forgalmazott a nagybanin razziázó fideszes képviselő cége”.

2013. február 7.

Tovább folytatódik a város leépülése Halász főszerkesztő úrtól az a kérés jutott el hozzám, hogy mondjak véleményt a város 2013.évi költségvetéséről úgy is, mint képviselő és mint a város volt polgármestere. Tudtommal hasonló kéréssel fordult dr. Gedei József volt polgármester úrhoz is. Mielőtt véleményt nyilvánítanék, engedjenek meg két megjegyzést. Nem érthető az ellenzéki képviselők számára, hogy mi volt ennek a rendkívüli sietségnek az oka, hogy már január végén megtárgyalásra került a költségvetés. Akkor, amikor még a könyvvizsgálói jelentést meg sem kapták a képviselők a beterjesztett költségvetésről. Ez a sietség érződött az összevont bizottsági ülésen is. Szeretném itt világossá tenni, hogy egy költségvetés véleményezése nemcsak azoknak a számadatoknak a véleményezéséből áll, melyet írásban megkapnak a képviselők, hanem azoknak a véleményeknek az ismeretéből is, amelyek ezen számadatok mögött állnak, nevezetesen az intézmények véleményéről, az életüket meghatározó éves költségvetés vonatkozásában. A másik észrevételem az összevont bizottsági üléssel kapcsolatos, ahol kérdésemre, hogy mi a véleménye az

intézményeknek a város költségvetéséről, egyetlen intézményvezető sem akart véleményt nyilvánítani. A költségvetés részletes megismerése némileg választ adott az előzőekben elhangzott véleményemre. Nevezetesen a város költségvetése – bár adminisztrativen – a pénzügyi előírásoknak megfelel, de tartalmi szempontból nem haladja meg egy intézményi beszámoló színvonalát. Azzal, amit a polgármester érdemként elmondott a költségvetés elfogadása kapcsán, miszerint ez a költségvetés tulajdonképpen nullszaldós, tehát azok az intézkedések, amelyek az intézményeket a kormány részéről érintették, nem jelentenek hátrányt a város pénzügyi helyzetét illetően, azok gyakorlatilag azt a tényt takarják, hogy az a folyamat, amit ez az önkormányzat a város intézményeinek devalválása kapcsán elindított 2010-ben, ez a folyamat nem áll meg. Ha végignézünk a költségvetésen, a város helyzetét, gazdálkodását, gyarapodását illetően, valóban leírható egy nullszaldós költségvetéssel: magyarán tovább folytatódik a város leépülése. Sajnálatos, hogy az önkormányzat mind kevesebb beleszólással bír az államháztartáson kívüli átengedett pénzek sorsát illetően. Ügyes húzás volt, hogy ezeket a pénzeket gazdasági társaságok kezébe adja a város,

A Fővárosi Törvényszék a január 30án kihirdetett első fokú ítéletében alaposnak találta és családi vállalkozása (PÓCS és TÁRSAI Kereskedelmi Kft.) sajtó helyreigazítási keresetét a hvg.hu hírportál szerkesztőségével szemben egy 2012. augusztus 16-án a hvg.hu-n megjelent cikkel kapcsolatban. A kifejezetten lejárató tartalmú írás röviddel azt követően született meg, hogy országgyűlési képviselőként minden törvényes lehetőségemet kihasznál- "A torta el van vetve" …�azaz a he- sem vállalkozhat. Nem volt azonban va felléptem a hazai mezőgazdasági lyi Fidesz elfogadta a jászberényi ennyire kishitű a polgármester vátermelők érdekében azokkal a neppe- költségvetést. Ezt megelőzően, a lasztási ígéretei megfogalmazásakor. rekkel szemben, akik magyar árut kül- Jászkürt Újságban fejtegette a pol- A megye legdinamikusabban fejlőföldi termékként hoznak forgalomba. – gármester, hogy: „Nincs jó, csak dő városát ígérte ipari parkkal, inelfogadott költségvetés”. A költ- kubációval, a turizmus fellendítését kommentálta a hírt Pócs János. ségvetés valóban nem jó! Ebben tehermál (perzsa!) fürdővel, a ciklus • A most kihirdetett első fokú ítélet megállapította, hogy a hvg.hu valótla- egyetértünk, ezért nem is szavaz- végére elkerülő utat hangulatos belnul híresztelte, hogy cége olasz dinnyét tam meg. Ám tévedés azt állítani, várossal, mélygarázst a csemegetömb hogy nincs jó költségvetés. területre, a jégpálya befedését és így hazaiként árult a nyáron. tovább. A költségvetés az ígéretekből • A tények hamis színben való feltünalig tükröz vissza valamit. Megkoctetésével továbbá olyan hamis látszatot káztatom, ezek többségét meg sem keltett, mintha kereskedelmi gyakorakarták valósítani, csupán „csalinak” lata során piaci pozícijával visszaélve, használták a választók megtévesztéáron alul vásárolta volna fel a termelők sére. Joggal érezheti becsapottnak dinnyéit. magát, aki hitt a szép szavaknak, és • Továbbá nem volt valós azon állítás, ezért adta voksát. Jobb lenne akkor hogy a képviselő cége háromszoros áris a költségvetés, ha a polgármester réssel, extra profittal dolgozott volna. – lobbi ígéreteinek eleget téve – tenLapunk érdeklődésére a képviselő ne is valamit városunkért az országkifejtette: „Meggyőződésem, hogy az gyűlésben, hisz ezt írta: „A 263 fős ügyben személyem gyakorlatilag nem Fidesz-KDNP frakció tagjaként a korfontos, sokadlagos tényező. Az igazi mány segítségére is számíthatok Jászbekérdés az, hogy kinek az érdekében rény érdekében.” áll lejáratni a hazai mezőgazdasági Időnként tortaszeleteléshez hasontermelők érdekében fellépőket? Lehet-e lítják a költségvetést annak leírására, komolynak és mértékadónak nevezni hogy kik és milyen mértékben részea hvg.hu-t, amely úgy jelentetett meg Értem én, hogy ez a felelősség alól sednek (kiadási oldal) a megtermelt „tényfeltáró cikket”, hogy egy per során kiderül, hogy ténylegesen semmilyen in- való kibújás gyenge kísérlete, mond- és az állam által beszedett javakból ván nem létezőre – egy jó költségvetés (bevételi oldal). A „tortakés” – képformációját nem támasztja alá érdemi létrehozására – maga a polgármester letesen – Orbán és Szabó kezében bizonyíték?”

és ezen pénzek sorsa innentől kezdve a menedzsment kezében van. Ez azt jelenti, hogy úgy adja oda az adófizető polgárok pénzét az önkormányzat, hogy a programokra, a pénz sorsára semmiféle ráhatása nincs. Ettől függetlenül kirívó – összegszerűséget tekintve is –, ahogy a képviselőtestület Fidesz frakciója gond nélkül döntött a kultúra pénzeit, illetve a város sportját reprezentáló kosárlabdát illetően. Míg a többi sportágra 20 millió forint, addig a kosárlabdára a költségvetésben kiemelten, nevesítve 30 forint fordítható. Itt szeretném megemlíteni azt a mindenféleképpen nevetséges tényt, ami a VV Zrt. 15 milliós reklámtámogatását illeti a kosárlabdaszakosztály felé. Ha megnézzük a VV ZRt. leépülő tevékenységi körét, bevételi forrásait, több mint megmosolyogtató, hogy reklámcélokra 15 millió Ft-ot utalt át a kosárlabda­ egyesületnek. Egy kérdés mindenképpen felvetődik: melyik az a tevékenysége a VV Zrt.-nek, amelyet reklámozni érdemes. Az egész költségvetésből egy dolog világos: az önkormányzat nem tudja és nem is látja, hogy mi lesz az intézményeivel azon kívül, hogy az egészségügyben valamint az oktatásban az államosítás megtörtént. Nem tudjuk, hogy szeptembertől, ha életbe lép az új – állam által követelt – oktatási kon-

cepció, mennyibe fog ez kerülni a városnak. Csak sejtéseink lehetnek, hogy az a 10 millió forint, amit a város erre a célra félretett, nem lesz elegendő, és ahogy az egészségügy helyzetét is látjuk, rá fog szorulni a város egészségügye az önkormányzat egyéb irányú finanszírozására. Nincs szó fejlesztésekről, nincs szó a huszárlaktanya sorsáról vagyongazdálkodás vonatkozásában, nincs szó a jégpálya befedéséről, nincs szó egyéb irányú területfejlesztésekről. Röviden összefoglalva ez az költségvetés a város eljelentéktelenedését kiválóan mutatja. Magyar Levente önkormányzati képviselő

Tortaszeleteléshez hasonlítják a költségvetést van. Leginkább rajtuk múlik a „süti” (támogatás) nagysága. De az is, hogy a hozzávalókat (adók) kitől veszik el. Leginkább az alacsony keresetűektől. Csak a vak nem látja, hogy Orbán és Szabó nem jó „tortakészítők”. Az ország gazdasága vergődik a dilettáns és akarnok gazdaságpolitika miatt. Úgy tűnik, most sem lesz növekedés, ráadásul a költségvetési hiánycélt sem tudják elérni. Kivetnek persze bődületes adókat, amitől a tőke még jobban menekül, ezzel csökken a munkahelyek száma. Persze a „torta” ettől még kisebb lesz. Természetesen kevesebb jut az önkormányzatoknak is feladataik ellátásához. Lehet ugyan állítani, hogy nincs működési hiány. De ha versenyképes helyi iskolát, kórházat, vagy járható utat akarunk, bizony abba még sok helyi pénzt kell beletenni, mert az állam erre tuti, hogy nem ad elegendő forrást. Ez oka lesz annak, hogy a költségvetés nem lesz egyensúlyban. Oka annak, hogy helyben is bevezetnek új adókat, a meglévőket meg emelik, ahogyan a közszolgáltatási díjakat. A hiányt önmagában ezzel még nem oldják meg, hanem hitelből finanszírozzák, ami a város adósságállományát növe-

li. És ezen nem változtat az, hogy az adósság jó részét – nézetem szerint az eladósodott fideszes önkormányzatok megsegítésére – az állam egyik zsebéből átteszi a másikba. Probléma az is, hogy a hitelek jó részét nem a megtérülő, a helyi gazdaságot (a helyi bevételeket) növelő fejlesztésekre fordítják, hanem kulturnegyedcsónakházra költenek százmilliókat. Az pedig már csak hab a „tortán” hogy nagyobb szeletet azok kaphatnak, akik a Fidesz vélt bázisához tartoznak, vagy kiszolgálják a hűbéri piramisban föléjük rendelt pártkatonákat. De a happyend végül nem marad el! Ott libegnek majd a tortakészítők csónakjai a Zagyván, a kulturkikötő és fahíd árnyékában, fellendítve ezzel a jászberényi turizmust, hogy vendégeket hozzanak a hajdani pártházból kialakított magánerős szállodába. Gedei József önkormányzati képviselő

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szeretett Halottunk

Inges Boldizsár

(1932-2013)

Jászberény Város Önkormányzata

Zártkörű versenytárgyalást ír ki az alábbi ingatlan értékesítésére

Az ingatlan címe: 5100 Jászberény, Holló András u. 4.sz. helyrajzi szám: 3923/A/14 megnevezése: üzlethelyiség területe: 599�m2 pályázati induló ár: 69.600.000�Ft�+�ÁFA

A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.jaszbereny.hu oldalon, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján: 57/ 505-700/133-as melléken.

temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Ezúton szeretnénk megköszönni rokonainknak, barátainknak, szomszédainknak, egykori osztály- és munkatársaknak, akik drága halottunk

A gyászoló család

Hamar Jenő 1937-2013

nyugalmazott agrármérnök gyászmiséjén és temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak.

A gyászoló család Amíg éltél, a mindened voltunk, Hogy nem vagy már, semmi sem pótol.

EmlékEzés Mizsei Béla

halálának 12. évfordulójára

Mizsei Béláné Tábi Mária

halálának 21. évfordulójára Szerető családjuk

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamám

Baranyi istvánné

született Földházi Mária

(1925-2013)

temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család


Interjú

2013. február 7.

3. oldal

Hajnal-Nagy Gábor a költségvetés kulisszatitkairól és a város megújításáról

Én mindig alkotó tevékenységre vágytam A város négy önkormányzati bizottsága közül a Pénzügyi, Tulajdonosi és Gaz- együtt tekintjük a szűkebb feladatkört gyedmilliárd forintot. A fejlesztések miés a hatmilliárd forintot, úgy gondolom, att – amelyeket természetesen tartalmaz dasági Bizottságnak van legtöbb köze a költségvetés elkészítéséhez. Elnöke a költségvetés – a város rendelkezésére most a hetedik városi büdzsé kialakításában vett részt, de szerepét nem értéke- biztosan elég lesz ez az összeg. li túl, inkább a hivatal erőfeszítéseit dicséri. Összehasonlítási alapja azonban • Tehát a részletek tovább boncolgatá- álló hitelkeretből 555 milliót tervezünk sa előtt rögzíthetjük, hogy jó a hete- lehívni. Kiadásaink szerkezetét tekintve bőven van a civilben könyvelő és könyvvizsgáló Hajnal-Nagy Gábornak. dik „költségvetése”? a működésre hárommilliárd 770 mil• Halász Lajos • A hivatal időben, hónapokkal ezelőtt Jó és kiegyensúlyozott költségvetés ez a lió forintot fordítunk. Itt az elkezdett elkezdte a munkát, és ahogy az orszá- hitelfelvétel ellenére, mert olyan jelentős struktúraváltás pozitív hatásai már je• Önt az előélete szinte predesztinál- gos költségvetést elfogadták, annak a beruházásokat tartalmaz, amelyekkel a lentkeznek. Örömteli, hogy több mint ta ebbe a bizottságba. Örült ennek konzekvenciáit átvezették a miénken. hitel jó szívvel megindokolható. Kriti- kétmilliárd forint jut felhalmozásra, ami a megbízatásnak, amit az előző cik- Másik példa, ami talán még érthetőbbé zálnak bennünket az ellenzék soraiból, egyértelműen beruházást, fejlesztést jelusban ellenzékben gyakorolt, napja- teszi a szerepek szétválasztását: nem a hogy eladósítjuk a várost. Én a számok- lent. Az általános tartalék 150 millió inkban pedig kormányzó szerepben képviselők dolga a könyvelés ellenőrzé- nak hiszek. Az előző ciklus kezdetekor forint. Ilyen tartalékkal még nem vágtölt be? se, szabályszerű, törvényes elköltésének 500 millió hitellel indult Gedei József tunk neki új pénzügyi évnek. Legalább Inkább a környezetem számára volt ter- kutatása, ez szakmai feladat, megvannak polgármestersége, és a ciklusa végére 1,4 ennyire fontosnak gondolom, hogy vámészetes, hogy itt egy hozzáértő ember, a törvényi garanciái. milliárd forintra duzzadt. Aki itt él, em- rosüzemeltetésre, parkgondozásra, utak, akkor ez a terület rendben van, men- • Akkor nézzük a pénzt. Múlt héten lékszik rá, hogy épült-e belőle valami. A hidak rendben tartására, ingatlanok jünk tovább. Ennek az érvelésnek en- Szabó Tamás igen konkrétan, szá- mi ciklusunkban jelentős beruházások üzemeltetésére nettó 276 millió forintot • Mindegyik bizottságról mondott gednem kellett, de nem könnyű szívvel. mokkal mutatta be a költségvetést. valósultak és valósulnak meg úgy, hogy tudunk biztosítani a VV Zrt-nek. néhány jó szót. Van-e új elem az ön Bőven elég civilben a számok és kimuta- Így most a részletek megvilágítására az átvetthez képest várhatóan nem nö- • Nagyon sok pénzt delegált a testület bizottságának keretében? tások világában élni. Én mindig alkotó koncentrálhatunk. Mennyire presz­ veljük a város adósságát, az adósságkon- a négy bizottsághoz. Elsőre érdekes- Teljesen új elem a beruházás ösztönzési tevékenységre vágytam és vágyom, pol- tizskérdés, hogy korábban volt 15 szolidációnak is köszönhetően. nek tűnhet, hogy az Önök bizottsága pályázat 50 millió forintos kerete. Ez gárként és városi képviselőként is: azon milliárdos főösszeg is, most meg • Muszáj felvetnünk az előző polgár- „kapta” majdnem a legkevesebb pénzt. a keret is szabályozott mederben műgondolkodni, és azért tenni, hogy jobb 6 milliárd felfelé kerekítve? mesternek azt az érvét, hogy minden Nekem az a véleményem, hogy alap- ködik majd: önkormányzati rendelet legyen a város élete, pezsgőbbé, gaz- Azt kell látni, hogy az önkormányzat- az előző ciklusban indult el… vetően a pénzek elosztását a költség- határozza meg a feltételeit, a kiírását, dagabbá váljon magunk és gyerekeink nak milyen feladatai vannak, és ehhez A választások nem vágják szét karddal a vetésnek kell tartalmaznia, és kivételes mindent, ami alapján a bizottságunk számára. mekkora a mozgástere. Az a megakölt- város életét szerencsére. Mindenesetre esetektől eltekintve nem támogatom a eljárhat majd. • Na, most meglepett bennünket. Ez ségvetés akkor volt, amikor a hatalmas tény, hogy volt egy tudásközpont-kon- bizottságok pénzelosztását. Praktikus • Végezetül csak megkérdezzük, mit azt jelenti, hogy szenved a szerepkö- viziközmű-beruházás is a költségveté- cepció, ami álom maradt, nem készültek és szakmai okai vannak, hogy melyik tart eddigi képviselői munkája során rétől? sünkben szerepelt, meg a kórház két- el beruházások, most meg igen. Olyan bizottság mennyi pénz fölött diszponál. leginkább alkotó jellegűnek? Erről szó nincs, igyekszem szakmailag és milliárdja és az iskolák finanszírozása ez, hogy egy jó szomszéd remek ötle- A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bi- Nyitott szemmel járom gyalogosan vagy politikailag korrekten vezetni a bizottsá- is. Ezek azonban pántlikázott pénzekkel tekkel tudja segíteni a házunk építését zottság érthetően folyamatosan konkrét biciklivel a várost, belebotlom egyszerű got. És nem utolsósorban megértően, jártak, így mondjuk, a kórháznak szánt (és persze akadályozni is), de az építőket döntéseket hoz, hogy melyik utak, jár- polgárként is a gondokba, és látom vászereptévesztés nélkül. Például a költség- pénzekre semmilyen ráhatása nem volt nekünk kell kifizetni, mert mi vagyunk dák legyenek felújítva, így érthető, hogy rosunk kiteljesedésének a lehetőségét a vetést nem a mi bizottságunk és nem is az önkormányzatnak. Tovább megyek: az építtetők. Nos, ezeket a beruházáso- hatszázmilliós nagyságú a keretük. Ez már akkor is, amikor az még rajzokon a testület készíti, hanem a hivatal. Az ő az ellenőrzésre sem volt meg a jogo- kat a város ebben a ciklusban fizeti ki, azonban be van határolva, például utak sincs meg. Sőt, több projektet én vetetsokéves szakmai rutinjuk teszi lehetővé, sultságunk és a felkészültségünk sem. most mondhatja magát építtetőnek. felújítására 150 milliót különítettünk tem fel először, másodszor meg sokadhogy évről évre a kisebb-nagyobb válto- Akkor kellett foglalkoznunk a kérdéssel, A város kiadásai idén ötmilliárd 864 el. Ugyancsak gyors napi döntéseket szor, míg meg nem nyertem másokat is zások ellenére gördülékenyen és időben amikor több százmillió forinttal kellett millió forintra rúgnak, aminél a bevé- kell hoznia a Humán Erőforrás Bizott- az ötletnek. Ilyen volt a Zagyva-parti séelkészüljön a város büdzséje. A város- beszállnunk a kórház működtetésébe a telek 689 millió forinttal maradnak el. ságnak a sport és szociális területen, a tány, amit én a teljes városi Zagyva-szapolitikusok elé ők teszik le a lehetséges város pénzéből. Ennél tisztább kép az, • Ez utóbbi a hiány. Hogyan lehet ezt Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság pedig kaszra képzeltem el bicikliúttal. Ennek változatokat, és onnan már a választott amikor azok a feladatok maradnak ná- kezelni? a tízmilliós civil keretet kezeli a városi a belső szakasza már meg is valósult. A képviselők joga a döntés. Így érthetet- lunk, amelyek az embereket napi szin- Finanszírozni kell! Ebben szerepet ját- tanácsnokkal, Nagy András úrral közö- kulturális negyed és egy sétáló utca ötlelen számomra, hogy egyes képviselők ten érdeklik, mint a városüzemeltetés szik a tavalyi pénzmaradvány, aminek a sen, valamint szakmailag ide indokolt te – a Börtönudvartól a könyvtárig – is idő szűkére hivatkoznak, meg erőltetett és városfejlesztés. Ezeken a területeken pontos összege zárszámadáskor derül ki, sorolni a városi kamerák telepítését. Ez ilyen. Ezekért még sokat kell tenni, míg menetre, elkapkodott rendeletalkotásra. tényleges döntési lehetőségünk van. Ha de reményeim szerint meghaladja a ne- utóbbi húszmilliós tétel. megvalósulnak.

Budai Lóránt évértékelése Budai Lóránt Elszámolunk és elszámoltatunk címmel értékelte a Tiszti Klub nagytermében február elsején pénteken a 2012-es év helyi eseményeit. Vendége Gaudi-Nagy Tamás jogvédő, a Jobbik országgyűlési képviselője volt. A jobbikos önkormányzati képviselő véleménye szerint felelőtlenség volt áruba bocsátani 52 épületet hasznosításuk helyett. Kifogásolta, hogy az új közterületi rendeletet úgy állították össze, mintha kifejezetten ellenük írták volna. A rendelet értelmében ugyanis nem helyezhetők ki politikai hirdetések, plakátok, és nem engedélyezett a szórólapok osztása. Állítása szerint több hivatali dolgozó is megkereste, hogy amíg az évtizedek óta jól dolgozók bérét drasztikusan lecsökkentették, addig a fiatal kabinet titkár fizetését felemelték. Budai képviselő nehezményezte, hogy amíg hat önkormányzati dolgozó elbocsátásával nyertek négymillió forintot, addig a fahíd világítására hatmillió forintot költöttek. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem tartja helyénvalónak a Fecske

malom felújítását és kultúrparkká alakítását, illetve a komplex telepprogramban megújuló Faiskola utcai irodát sem. A közmunkások ellenőrzésére és szigorú megfigyelésükre vonatkozó felvetése negatív választ kapott. Bírálta a neszűri munkacsoport munkáját, és említést tett az ottani falopásról is. Gaudi-Nagy Tamás nem tagja a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak, de jogvédőként egyetért a párt küldetésével. A fórum előtt ellátogatott a Munkás utcába és a Neszűrbe is, ahol azt tapasztalta, hogy a problémát nem oldották meg, csak áthelyezték, s az egykori üdülőövezet a romlás útjára lépett. Méltatta Budai Lóránt munkásságát, aki „kitartóan, egyedül száll szembe a többségi nézetekkel” a helyi polgárok érdekeinek képviseletében. „Mindig támadják a Jobbikot, hogy szélsőséges és radikális, de azt látjuk, hogy igenis határozottan kell fellépni.” Budai Lóránt következő sajtótájékoztatóját február 8-án, pénteken 17 órakor az ifjúsági ház emeleti kistermében tartja Jászberény 2013-as költségvetéséről.

Apróhirdetés ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ a Szent László utca 14. szám alatti bejáratott élelmiszerboltként működő üzlethelyiség. Érdeklődni: 70/613-4475.

Három-négy szobás, nappalis, tégla építésű családi házat keresek, Jászberény belső részén. Csendes utca, gyümölcsfák előnyben. Tel.: 06-30/9330-159

Politikai hirdetés

NEM KÉRÜNK A GYŰLÖLETKAMPÁNYBÓL! Tisztelt lakosok! Az MSZP január 20-án „Magyarország ma” elnevezéssel kampányt indított, mely Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert és Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárt ábrázoló óriásplakátok kihelyezésével kezdődött. Önök is találkozhatnak a közeljövőben a városokban és az utak szélén elhelyezett óriásplakátokkal, hallhatják és láthatják a különböző média csatornákon keresztül a plakátok megjelenéséről szóló híreket. A Jászság ma nem kér a gyűlöletkampányból, ez a gyűlöletkampány az MSZP kudarca! A szocialisták semmit nem tanultak a 2010-es bukásukból: A Jászság ma nem kér a baloldal veszélyes gazdaságpolitikájából. A Jászság ma nem kér a minimálbér csökkentéséből. Ez ma a Magyar Szocialista Párt: rombolás és uszítás. Ők most mégis mocskolódással tapétázzák ki az országot. Az óriásplakátokon mocskolódás helyett a bocsánatkérésnek lenne helye azért, hogy eladósítot-

ták, kifosztották, megnyomorították az országot. Az MSZP azonban egyre csak süllyed Ron Werber gyűlölettel teli világába, egy olyan világba, ahol az utcákon, a plakátokon csak uszítás és hergelés van. Magyarország nem akar soha többé velük süllyedni, nem kérünk ebből. Békét, nyugalmat, biztonságot és egy erős országot akarunk! Gyűlölködés helyett a magyar családok, a nyugdíjasok, a bérből és fizetésből élők, a hazai vállalkozások kezét fogva kimászunk abból a gödörből, amit a baloldal ásott! Nem felejtjük el azt, hogy a baloldali MSZP kormányzása ideje alatt szüntették meg a 13. havi nyugdíjat, hogy ők vezették be a kórházi napi díjat, a receptfelírási díjat, a GYED-GYES idejét lecsökkentették 2 évre, melyet az Orbán kormány első intézkedései között újra visszaállított három évre. És sorolhatnám még azokat a megszorításokat, mellyel terhelték a lakosságot. Magáért beszél mindaz a tény, hogy egy világgazdasági válság idején a jelenlegi kormány 612 milliárd forinttal segíti ki az önkormányzatokat az adósságcsapdából: az ötezer fő alatti lélekszámú települések esetében ez már megtörtént, de az ennél nagyobb lélekszámú települések adósságkonszolidációja is meg fog történni. Több országgal ellentétben nem csökkentettük

a nyugdíjakat és a béreket, sőt emeltük idén is a minimálbér összegét és 5,2�%kal a nyugdíjakat. Csökkentettük a gázés áramszolgáltatás díját, és tervezzük a továbbiakban a víz- és csatornadíjak összegének mérséklését is, enyhítve a lakosság terheit. A Jász Trió tv-nek adott sajtótájékoztató felvételét megtekinthetik a facebook oldalamon és honlapomon is – http://www.jttv.hu/pocs-eleg-mszpmocskolodasabol-0 Köszönöm a figyelmüket. Tisztelettel:

Pócs János országgyűlési képviselő


Egészség

4. oldal

2013. február 7.

Csak savas sampont használjunk! Az életmód változás legszembetűnőbb látványos eredménye az egyre több haj- és fejbőrprobléma. Kellemetlenek mivel bárki számára látható az ilyen típusú külső betegség.

Az enyhe időben előbújtak a hóvirágok, bár csak február közepétől vártuk érkezésüket. Ha a hőmérséklet nem süllyed mínusz 10-15 fok alá, egészen áprilisig gyönyörködhetünk az apró virágokban. (Fotó: Langmár Gábor)

Patrik ajándék szemüvege

Erős hajhullás léphet fel, de az erősen zsíros, korpás vagy száraz haj is aggodalomra ad okot. Manapság az emberek kilencven százaléka-a túlterhelt, és ez szinte azonos százalékú a haj- és a fejbőrproblémákkal. A stressz következményeként nemcsak a hámlásos, gombás, korpás betegségek szaporodtak el, hanem az erős zsírosodás is, és szinte népbetegséggé vált a látszólag indokolatlan hajhullás. Sok probléma megelőzhető lenne csak a megfelelő sampon használatával ahelyett, hogy a drága kezelésekre szükség lenne. Ehhez azonban meg kell változtatnunk a rosszul berögzült hajhigiéniai szokásainkat. A fejbőrünk ugyanis savas (pH�5,5) kémhatású, a fejbőrt borító védő zsírréteggel egyetemben (ez igaz az egész testre). A heti egyszer, kétszer lúgos samponnal történő hajmosás leoldja a védő zsírréteget, megbontja a savas egyensúlyt. A fejbőrünk védekezésképpen gyorsabban termeli vissza a zsírt (faggyút), hogy a védőréteg újraképződjön, a pH érték visszaálljon savasra, illetve lassuljon a gombák és baktériumok elszaporodása, ami a kémhatás változására következhet be. Mindenki tapasztalhatja, hogy minél gyakrabban mossa a haját a lúgos samponnal, annál gyorsabban zsírosodik a fejbőre.

A haj és fejbőrproblémák mindig tünetek, nem önálló betegségek (kivéve a gombás vagy fertőzéses bőr betegségeket). Első jel a zsírosodás, így védekezik a fejbőr, és próbálja összeállítani a helyes pH-t. Második a száraz korpa, amely esztétikátlanul hullik a vállunkra. A tünetek stresszelnek minket, így a vegetatív idegrendszerre ható okok miatt beindul a harmadik fázis, először kisebb hajhullással, majd idővel egyre gyengébb és ritkább lesz a hajkorona.

A fejbőrt kizárólag savas (pH. 5-5,5) samponnal mossuk, ami pár hét alatt helyreállítja a helyes (savas) pH értéket, lehámlasztja az elgyengült fejbőrréteget, csökkenti a faggyúmirigyek túltermelését, serkenti a vérkeringést és az új keratinsejtek képződését. Ha nincs nagyobb problémánk, csak egészséget akarunk a hajunknak és fejbőrünknek, akkor a sampon körülbelül két hónap alatt beállítja a helyes egyensúlyt, ráadásul erősíti a hajszálakat, és csökkenti a hajhullást.

A méregtelenítés megtisztítja a szervezetet Egy jászberényi optika vállalta át a jánoshidai kisfiú szemüvegének költségeit, akit édesanyja nehéz körülmények között egyedül nevel. A nyolcéves Vadkerti Patrik és édesanyja, Berényi Tünde január 31-én, szerdán vehették át a kisfiú speciális szemüvegét. A család meglepetésére Honti Antal, a Honti Optika ügyvezetője felajánlotta számukra a 75.000 forint értékű új szemüveget, amely +7 dipotriás és 2,5

cylinderes. A gyermekét egyedül nevelő édesanya nagy örömmel fogadta a felajánlást, hiszen nehéz körülmények között élnek egy komfort nélküli vályogházban. Honti Antal elmondta, hogy jászberényi lakosként fontosnak tartja a régió erősítését és a helyi rászorulók segítését. Az óvódás kora óta látássérült kisfiú harmadik osztályos kitűnő tanuló. Amellett, hogy kiválóan teljesít az iskolában, szabadidejében szívesen olvas és rajzol.

A közelgő tavasz a méregtelenítés egyik legkedvezőbb időszaka. Több fajtája ismertes, például zöldség-, gyümölcskúrák, léböjtök, húsmegvonás, és még sorolhatnánk. Kinek-kinek az alkata, szokásai és egészségi állapota határozza meg, melyiket iktathatja be az életébe, napirendjébe „A kevesebb néha több” jelmondattal. Mindig komoly előkészületekkel ajánlatos végezni, a szelídebb, meg-

engedőbb böjtfajtákkal kell kezdeni. Célszerű előtte néhány napig kön�nyebb étkezést beiktatni, salátákat, friss gyümölcsöket, a nehezebb ételek mellőzését, a böjt vagy méregtelenítő kúrák után a visszaszokás is ugyanúgy működhet. Méregtelenítéshez legmegfelelőbbek a gyümölcsök, zöldségek és leveik, a gyógyteák, saláták és azok a tiszta élelmiszerek, amelyek nem tartalmaznak adalékanyagokat. Ilyenek a frissen, teljes őrlésű gabonákból,

minél egyszerűbben készült ételek, péksütemények, kenyerek. A meleg étkezést sem kell feltétlenül mellőzni, alkalmasak erre a célra például a natúr krémlevesek is. Ha kicsit odafigyelünk erre a dologra is, a méregtelenítés számos előnyökkel járhat, a szervezet megszabadul a káros méreganyagoktól, lerakódásoktól, és könnyebbé, tisztábbá válik. Tegyünk mi is valamit napról napra szervezetünk egészségéért!

Véradás a Jászságban Február 5-én 9 órától 12.30 óráig Jászberény, Sportpálya u. 1. Fortaco Zrt. orvosi rendelő Február 5-én 14 órától 17 óráig Jászberény, Bercsényi u. 27. Honvéd Jász Kaszinó Február 12-én 9.30 órától 13 óráig Jászberény, Necső tanya 5. Jász-Plasztik Kft. IV. ép. Február 12-én 14 órától 16.30 óráig Jászberény, Szelei út 2. Szent Erzsébet Kórház Február 14-én 12 órától 16 óráig Jászfényszaru, Deák F. u. 1. orvosi rendelő Kérjük a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát hozzanak magukkal!


Egészség

2013. február 7.

5. oldal

Az áldott orvos a könyvtárban rendel „Jaj Istenem!” – létezik vajon ember a földön, legyen az vallásos vagy ateista meggyőződésű, akinek még nem hagyta el ajkát ez a kiáltás valamilyen testi vagy lelki fájdalom következtében? A betegségtől szenvedő embernek és hozzátartozóinak efféle vívódását könnyíti meg az a Magyar Biblia Társaság által létrehozott vándorkiállítás, mely a Szent Erzsébet kórház után, dr. Csiki Zoltán főigazgató javaslatára, a városi könyvtár galériájában látható a hónap közepéig. • Kárpáti Márta • A kórház kíméletlenül rideg folyosóján történő gyötrő várakozás közben milyen jó lenne egy fohász, de valahogy elvesztek az emlékek. Hogy is tanította régi esték homályában nagymama, amikor imára kulcsoltatta kezeinket? Imádságok nehéz pillanatokban, Egészséges életvitel, Amikor a remény életet jelent, Mi az egészség?, Mi a fájdalom? – többek között ezekre a felvetésekre ad választ Jézus, az áldott orvos, tanításait alapul véve a portugál ötletből származó 12 tablóból összeállított plakátsorozat, mely a Betegség és gyógyulás a bibliában címet viseli. A városi könyvtár péntek délután ünnepélyes megnyitóval fogadta a számos magyar és külföldi helyszín után Jászberénybe érkező tárlatot. Nagy Nikolett könyvtárvezető beszámolója szerint az intézmény örömmel mondott igent dr. Csiki Zoltán azon felkérésére, hogy a könyvtár galériája biztosítson helyszínt az anyag bemutatására a széles közönség számára. Számunkra egyaránt fontos olvasóink testi és lelki egészsége, tőlünk telhető módon próbálunk mankót nyújtani, mely átsegít a bajokon – fogalmazott Nagy Nikolett, majd felkérte Szabó J. Róbert református lelkipásztort, hogy nyissa meg az ünnepséget. Munkám során emberi lelkekkel foglalkozom, így sokszor tapasztalom, hogy az ember testi és lelki működése hatással van egymásra – osztotta meg tapasztalatait hallgatóságával a lelkész úr. Lelki gondokkal küszködve gyakran tanácstalanok az emberek, nem tudják kihez fordulhatnának segítségért. Talán sok a problémával kapcsolatos rossz élmény

Az ultrahang-diagnosztika mint a képalkotó-diagnosztika része Ma a vizsgáló eljárások közel egynegyedét az ultrahang vizsgálat teszi ki. Felöleli az orvoslás minden szakterületét. A panaszos betegeknél szinte mindig ez az első műszeres vizsgálat. Alkalmazásának legnagyobb gondja, hogy megfelelő minőségű vizsgáló készülék és nagy gyakorlattal rendelkező, tapasztalt radiológus orvos szükséges a helyes diagnózis felállításához. Csaknem minden orvos szakmai területen lehet alkalmazni szűrővizsgálatként is. Hogy ez mégsem vált széleskörű gyakorlattá, az a szakemberhiányon múlik.

is. A lelki gondok kiszolgáltatottá, esetleg megbélyegzetté tesznek. A kiállítás utat mutat. Eszünkbe juttatja, hogy van valaki a világon, aki szeret, ismer, elfogad. „Én vagyok a te gyógyítód” – jelenti ki Isten, jelen időben, a Szentíráson keresztül. Ez a kiállítás nem vallásos élmény – több ennél. Utat mutat, amire rá kell lépni, amin lehet járni – e gondolatokkal adta át a szót Szabó J. Róbert a kiállítás elkészítőjének, Burján Tamásnak. Az orvosok számára is útmutató, de elsősorban a betegekre gondoltak, amikor 2009 húsvétján, egy portugál ötletet a magyar kultúrába átültetve útjára indították a tárlatot – fejtette ki Burján Tamás, az MBTA munkatársa. Megtudhattuk, hogy egy gyermekével sürgősen kórházba rohanó apa fejéből pattant ki a gondolat, amikor kétségbeeséstől gyötrődve nem talált semmiféle vigasztalóra a kórházi folyosó üres falai közt várakozva. A kiállítás tablói beszélnek Istenről, egészségről, betegségről. Helyre tesznek sok téves gondolatot, eloszlatnak félreértéseket. Segítenek imádkozni. Választ adnak az olyan, gyakran felmerülő kérdésekre, mint: „Miért vagyok beteg?” „Miért pont velem történik mindez?” „Ez Isten büntetése?” Ma, amikor minden ismeretlen dolgot, a betegséget, a halált hajlamosak vagyunk tagadni, a Biblia üzenetével bátorít. Számos pozitív visszajelzés bizonyítja a plakátok segítségnyújtó szerepét, hasznosságát. Dr. Csiki Zoltán saját bevallása szerint hármas minőségben, gyakorló orvos, főigazgató és presbiteri mivoltában jelent meg a megnyitón az érdeklődő hallgatóság előtt. Orvosként nap mint nap kerülök szembe nehéz helyzetekkel. Ilyenkor

mindig Jób könyve jut eszembe – mondta a doktor úr. Isteni vigasztalásra lelünk, ha bízunk az Úrban. Az ő akaratából fog végbemenni a betegség, a gyógyulás. Pál apostol szavai emlékeztetnek rá, testünk nem a miénk, az Úrtól kaptuk a Szentlélek templomaként. Amikor a kórházban felmerült a lehetősége a vándorkiállítás intézményünkben történő bemutatásának, többektől megdöbbentő módon elutasító válasz érkezett – árulta el a főigazgató. Pedig ez a bemutató a megoldásról, a vigasztalásról szól, csak az antennáinkat kell kinyújtani a megfelelő irányba, hogy be tudjuk fogadni a gyógyító üzenetet. A befogadásnak bizonyítottan meg van az eredménye. Csiki doktor a Jászkürt Újság kérdésére beszámolt arról, hogy a kórház kiállítását a betegek pozitívan fogadták, de az ebédlő nem bizonyult a legmegfelelőbb helyszínnek, ott keveseknek adódott lehetősége tanulmányozni a transzparensek vigasztaló üzenetét. Jogi és anyagi egyeztetéseket követően a jövőben majd szeretnék a kiállítást állandó jelleggel létrehozni a kórház egy frekventáltabb részén. Az Istenben bízó betegséggel küszködő embertársaink egészen másképp viszonyulnak adott helyzetükhöz. A betegség által kialakult állapot kiszolgáltatottá tesz, hamar kinyílnak azok a bizonyos antennák, melyek képessé tesznek a befogadásra. Segítségükkel könnyebb elviselni a kialakult negatívumokat. Mivel Isten által létezünk, természetes, hogy Istent hívjuk és keressük – mondta lapunknak dr. Csiki Zoltán, majd a résztvevőkhöz csatlakozva, a könyvtárosok által készített finom teát kortyolva, megtekintettük a galériafolyosón elhelyezett elgondolkodtató transzparenseket.

A vizsgálat alapja az, hogy a 20�kHz fölötti rezgésszámú, az emberi fül számára nem érzékelhető hangokat egy piezol elektromos kristályokat tartalmazó vizsgálófej segítségével bejuttatjuk a vizsgálandó anyagba, jelen esetben az emberi testbe, és ugyanazon vizsgáló fejjel visszaverődésüket vagy elnyelődésüket regisztrálva egy számítógépes szoftver segítségével megjelenítjük a készülék képernyőjén. A testfelszínen végzett vizsgálatokon kívül lehetséges egyes szervek belsejébe juttatott vizsgálófejjel belső, úgynevezett endoszonográfiás vizsgálatot is végezni. Ezekkel vizsgálhatók például az erek belseje, másokkal a nyelőcső, a nőgyógyászati betegségek vagy a prostata bizonyos betegségei. Legismertebb a kétdimenziós vizsgálat: ma a hasi ultrahangnál, de lehetséges három és négy dimenziós vizsgálat is, megfelelő készülékekkel, például a szülészeti diagnosztikában és más szakterületeken is. A keringés-vizsgálatoknál hozzárendelt színnel, hanggal és rezgésnek megfelelő görbével megjeleníthető az erekben lévő vér keringésének iránya, sebessége, típusa, tehát vénás vagy artériás keringést egyaránt vizsgálunk. A kardiológiai készülékeken lévő szoftver a szív és nagy erek minden

Dr. Jánosi Gábor sebészeti magánrendelés

Jászberény, Hunyadi u. 18. Telefon: 57/411-930, 30/943-9317 Műszeres végbélrákszűrés Ambuláns aranyérműtét Tetoválás, szemölcs, bőrkeményedés, benőtt köröm eltávolítása Lábszárfekély kezelése, fitymaszűkület műtét Érszűkületek mérése

részletének és funkciójának vizsgálatára alkalmas. A betegek azért szeretik az ultrahangvizsgálatot, mert főként a testfelszíni vizsgálat fájdalmatlan, nagyon sok szervről ad a vizsgáló orvos számára tájékoztatást és gyakran segít eldönteni a további vizsgálati vagy gyógyítási tennivalókat. Több hozzáértő orvosra lenne szükség, mert a radiológia, amelynek mint képalkotó-diagnosztikának része az ultrahang is, nem túl vonzó szakterület a fiatal orvosok számára hazánkban. Túlságosan nagy a felelősség és ehhez képest nem túl nagy az anyagi megbecsülés. A világ más országaiban a legmegbecsültebb és legjobban megfizetett szakma a képalkotó-diagnosztika, amelybe az ultrahang mellett a digitális radiológia, a CT, az MRI, a PET CT, az izotópos és angiográfiás vizsgálatok is tartoznak. Remélem, sikerült érzékeltetnem Önökkel, hogyan is működik és a képalkotó-diagnosztikában hol helyezkedik el az ultrahang vizsgálat. Tisztelettel kívánok mindnyájuknak jó egészséget és negatív ultrahang­ vizsgálati leletet. Dr. Szabó Ilona radiológus főorvos

BŐRGYÓGYÁSZAT – KOZMETOLÓGIA Ekcémák, gyerekkori ekcémák kezelése. Allergiás kontakt ekcémák kivizsgálása allergiatesztekkel.

Dr. Szabó András rendelésén:

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu

Ráncfeltöltés, botox kezelés

M LŐI ÉZ

TERME Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

Adja adójának egy százalékát a „Jászság Egészségéért” Alapítványnak!

Dr. Krasznay Péter sebész főorvos magánrendelése

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

• Hajfestés, hajszínezés, irritációmentes termékekkel. • Haj és fejbőr egészségügyi állapotfelmérése mikrokamerával. • Tanácsadás • Hajgyógyászat • Gyógynövény alapú termékek forgalmazása.

Taczman-Kovács Éva

Tel: .: 06-30/833-30-20

A „Jászság Egészségéért” Alapítványt 16 jászsági település – Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek és Pusztamonostor – önkormányzata közös akarattal hozta létre 1992-ben, hogy a jászberényi Szent Erzsébet Kórházban folyó gyógyító munkát segítsék. Az alapítvány fő tevékenysége: – műszerek és egyéb eszközök beszerzése, – egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységek elősegítése, ezek anyagi feltételeinek javítása, – továbbképzések finanszírozása, – bel- és külföldi tudományos konferencián való részvétel támogatása. Az alapítvány adószáma: 19224080-1-16 Az alapítvány számlaszáma: 10200586-45112265-00000000 Az alapítvány közhasznúsági fokozata: kiemelkedően közhasznú 1999 óta.


6. oldal

Szabadidő�/�Fórum

Kék hírek a Jászságból

Jubileumi gazdabál – önfeledt, laza este

2013. február 7.

Halálos közúti baleset. Febru-

pították, hogy a Suzuki teljesen kiégett. ár 2-án éjszaka Jászfényszaru és ZsámBetörőt fogtak. A szomszébok között, a 3106-os út 13-as kilo- dok fogták el a betörőt Jászberényméterénél eddig tisztázatlan okokból ben február 4-én. A 37 éves elkövető felborult egy Suzuki típusú személyautó. a kora délutáni órákban kísérelt meg A baleset következtében a személygép- bejutni egy családi házba, melynek kocsi 26 éves vezetője, valamint 22 éves ablakát betörte. Terve azonban nem utasa kirepültek a szélvédőn és a hely- sikerült, mivel a ház riasztórendszere színen életüket vesztették. Az ügy körül- megszólalt. A férfi menekülőre fogta, ményeit a rendőrség vizsgálja. de a közelben lakók feltartóztatták, és Autótűz. Február 3-án, vasárnap értesítették a rendőrséget. Az elkövetőt hajnalban riasztották a tűzoltókat Jász- – gyanúsítotti kihallgatását követően –, berényben a Nádor utcából egy lán- betöréses lopás elkövetése miatt őrizetbe vette a rendőrség. gokban álló autóhoz. A segítség rövid időn belül a helyszínre érkezett, és a Fiatalkorú betörők. Betöréhat tűzoltó eloltotta a lángokat, meg- sen értek tetten a járőrök egy 14 éves fékezte annak átterjedését a garázsok- kislányt és egy 13 éves kisfiút Jászra. Kérdésünkre Fózer Tibor tűzoltó árokszálláson, február 4-én délután. A alezredes kirendeltség-vezető elmondta, gyerekek egy lakatlan ház ajtaját kifehogy szemtanút nem tudtak felkutat- szítették, majd az épületben kutattak ni, és bűncselekményre utaló jelet nem éppen, amikor a rendőrök tetten érték találtak, ezért tűzvizsgálati eljárást nem őket. Az ügyben lopás elkövetése miatt folytattak. A helyszíni szemlén megálla- indult eljárás.

A katonák még állnak a vártán A Fegyveres Erők Nyugállományú Klubja február 2-án, szombaton tartotta éves közgyűlését a Hovéd Jász Kaszinóban. Az elmúlt év beszámolója mellett meghatározták és elfogadták a következő évi feladatokat, célkitűzéseket. A klubnak jelenleg 36 tagja van, nyugdíjas katonák, katonaözvegyek és civilek, akik többségében jelen voltak. A közgyűlést jelenlétével megtisztelte Szabó Tamás polgármester, Kelemen József altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, Fekete István ezredes, az Észak-Magyarországi Régió vezetője is. A közgyűlésen Cserta Imre főtörzs­ zászlós elnök értékelte az elmúlt év munkáját. Fő feladatuk a katonai hagyományok ápolása, a jeles napokról való megemlékezés és a város által szervezett ünnepségeken való részvétel. Az

elmúlt évben tiszteletüket tették és koszorúztak a doni áttörés emlékére rendezett csendes megemlékezéseken, a március 15-i, a városnapi, az augusztus 20-i és az október 23-i rendezvényeken is. A klub az elhanyagolt sírok karban tartásával is foglalkozik, összesen 71 sírt felügyelnek. A kegyeleti napló vezetése naprakész. Ebben az elhunyt katonák névsora található fotókkal és pályafutásuk rövid leírásával. Az egykori jászberényi tüzérség tárgyi emlékeit, szakirodalmát őrzi a Csapatmúzeum, amely hétfőn és csütörtökön látogatható 15 és 18 óra között, a Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület épületében. A szervezet jó kapcsolatot ápol a felettes honvédségi szervezetekkel és Jászberény Város Önkormányzatával egyaránt, amelynek az együttműködést Cserta Imre külön is megköszönte. A továbbiakban a közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a következő évi munkatervet.

GÉPÉSZMÉRNÖK ÁLLÁS JÁSZBERÉNYBEN

w w w. c a d c a m 3 0 0 0 . h u CAD-KONSTRUKTŐR GYÁRTMÁNYTERVEZŐ

Sármány u. 43. szám alatti új lakások eladók.

Mintalakások megtekinthetők! Érdeklődni: 06-30/471-2779

Folytatás az első oldalról. Azért ennyire nem lehet leegyszerűsíteni ezt az estét. A jó hangulatról a pesti előadásukról ide siető Jászság Népi Együttes táncosai, a zenetanárokból álló Trifon trió éppúgy gondoskodtak, mint Kóródi Anikó énekművész operett és musical műsorával, valamint Oláh Sándor és zenekara. Utóbbiak nem utolsósorban, már csak azért sem, mert berényi zenekarként más itthoni rendezvényen szinte nem találkozunk velük, pedig megérdemelnék ők is és mi, a mulatozók is. A bálhoz a jó étkek is hozzá tartoznak. Engem elbűvölt az éjfél utáni rakott csülök, ami talán nem szakszerű leírással, de kocsonyára emlékeztetett, és a késői időpontra tekintettel majonézes salátával egyensúlyoztatott ki. A főmenü snidlinges juhtúróval (ez a báli szezon állandó eleme eddig) és baconnal töltött sertéskaraj volt paprikás mártással, valamint olyan burgonyalángossal, ami talán magában is elégedetté tette volna az embert. A jubileumi tortából volt, aki hatot evett legalább, saját szememmel láttam. Tánc a testnek és a léleknek, tombola a szerencséseknek, utóbbi bevétele egyben a gazdakör idei rendezvényeinek alapos megtámogatása. Ezért aligha

véletlen, hogy mérsékletes, de rengeteg felajánlás találhatott gazdára. És a társalgás, a végtelen zsongás kis körökben, néha még a műsor rovására is, de hát istenem ez bál volt, nem koncert halálos csenddel és illedelmes vastapssal. Utóbbit érdem szerint kapták a fellépők, amiből arra lehetett következtetni, hogy politikusok köszöntői épp-

úgy megtalálták a maguk közönségét, mint a táncosok és a többi előadó. A legnagyobb tapsot azonban az a két házaspár kapta, akik az eddigi húsz bál mindegyikén résztvevők voltak. Talán nem véletlenül Tamás Zoltán és felesége az egyik, Szaszkó Sándor és neje a másik házaspár. Jókívánságokat kaptak a következő húsz bálhoz.

Jégshow és esős nap a műjégpályán

Immár negyedik alkalommal invitálta az OTP Bank Jászberényi Fiókja a korcsolyázni vágyókat a SZIE Jászberényi Karának műjégpályájára az elmúlt szombat délelőttjén. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevőket, mert szinte végig esett az eső, de így is közel kétszáz résztvevő jelenlétében zenés bemelegítéssel kezdődött a rendezvény. • Ács Tibor • Ezt követően, Fülöpné Paksi Katalin az OTP Bank Jászberényi Fiókigazgatója és Pomázi Imréné a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatónője köszöntötte a kilátogatókat és megnyitották a Családi Korcsolyanapot. A két városi intézmény több éve szoros kapcsolatot ápol egymással, így nem véletlen, hogy Belovai József testnevelő

tanár és rövidpályás gyorskorcsolya edző vezette a műsort. Ő az előző rendezvényekhez hasonlóan már ismert vendégeket hívott meg. Vendégei ezúttal a fővárosból érkező Bea Ice Dance Team Egyesület tagjai voltak. Mint azt a klub egyik edzője, Zsibrita Krisztián elmondta, emlékezetes számukra az idén Szegeden rendezett vidékbajnokság, ahonnan kilenc versenyszámból nyolc aranyérmet szereztek tanítványaik. Sokat járnak bemutatókra, és szívesen tettek eleget a berényi meghívásának is. A vendégeket nem befolyásolta a szemerkélő eső sem: egyéniben és párosban egyaránt színvonalas kűröket mutattak be. A korcsolyabemutató után a korisokat tapsoló közönség kapott főszerepet a jégen, természetesen szervezett formában. Az óvodásoknak sorversenyt rendeztek, amelyen a Központi Óvoda gyerkőcei jelentek meg legnagyobb létszámmal, így

nekik jutott a legtöbb ajándék is. Az ovisokat az általános iskolások követték, akik váltóversenyben mérték össze tudásukat. Közöttük a Gyomorsav, Ázottkori, Nyertesek sorrend alakult ki. Mondani sem kell, hogy mindhárom alakulatot a gyakorló sportiskolás tanulói alkották. Ezután következett volna a meghívón is megfogalmazott családi vetélkedés. Sajnos ekkora már a szabadtéri műjégpálya kisebbfajta tóvá változott a sok eső miatt, így a kisebb gyermekek miatt nem lehetett vállalni a családi megmérettetést. Viszont a bátrabb korcsolyásokat a pályát elborító víz sem riasztotta vissza kedvenc tevékenységüktől, és a meghirdetett időpont végéig vidáman múlatták idejüket. Remélhetőleg a sportfórumon elhangzott pályázat végre sikeres lesz a jégpálya befedését illetően, és jövőre az ötödik OTP-s rendezvényt már semmi külső körülmény nem akadá­lyozza majd.


Ajánló

2013. február 7.

Kortárs alkotóink szép albuma Január utolsó napján, csütörtökön 17 órakor kezdődött a Kortárs alkotók a Jászságból című kiadvány bemutatása a Jász Múzeumban. Majdnem megtelt a terem, de az esetleg hiányzókat pótolta az a derű, amely mindannyiunkat eltöltött, hiszen egy szép és beszédes kiadványt vehettünk kézbe, amely a napjainkban is alkotó személyiségeket mutatta be szöveggel és több alkotásukkal együtt.

Életigen Február 7-én, csütörtökön 17.15-kor az Életigen Klubban Zsiga Attila tart előadás Érzelmek – Akkor most sírjak vagy nevessek? címmel a városi könyvtárban. Jászország sorozat Február 8-án, pénteken 18 órakor Farkas Kristóf Vince a Csörsz árok: a mondától a valóságig címmel tart előadást a Déryné Rendezvényházban. igen jelentős egyénisége jelezte, hogy a megkezdett megújulás továbbra is ígéretes. Sáros András, Gy. Riba János, Makay József, Vuics István munkássága érzékeltette a megújulást, az alkotói tehetségek jelentkezését. 1989-ben tért meg külföldről, Brazíliából a számos művészeti ágban jeleskedő Hamza Dezső Ákos és neje. Ez a tény újabb lendületet adott a Jászság művészeti életének. Kialakult az az intézményi háttér is, amely biztosította és biztosítja ennek a művészeti ágnak a töretlen fejlődését. A Jászsági Képzőművészetbarátok Egyesülete e folyamat valódi letéteményese, a Hamza Múzeum, valamint a Jász Képtár pedig célul tűzte ki a Jászság és Jászberény képzőművészeti életének támogatását, értékeinek ápolását, felkutatását és közzétételét. Az immár száz taggal rendelkező egyesület tevékenysége sokoldalú és eredményes, hiszen kiadványok révén erősíti az egyes alkotók hatását, életművük kibontakozását. A most megjelent katalógus a közösség munkájának színvonalas eredménye, kifejeződése. B. Jánosi Gyöngyi és Farkas Edit szerkesztésében, Demény Andrea iparművész borítójával és a Tuti-Peso Kft. kivitelezésében rangos kiadvány jelent meg, amely fontos állomása a száz évet meghaladó alko-

tói folyamatnak. Huszonkét alkotó szerepel a kiadványban betűrendben három-három reprudukcióval és rövid pályarajzzal. Van köztük autodidakta alkotó és Munkácsy-díjas festőművész: B. Jánosi Gyöngyi, Bartos Kinga, Bendéné May Mária, Bolyósné Horváth Rozália, Borbás P. Zsuzsa, Deli Julianna, Farkas Edit, Kerekné Mihalik Judit, Kiss László, Koncz Gábor, Kövér Sándor, Lajkóné Nagy Mária, Máté György, Molnár János, Nagy Tamás, Nagyné Koncz Éva, Palkó Tibor, Papp Anett, Somodi Alexandra, Telek Béla, Terjékiné Mozsár Magda, Velkeiné Pócz Ilona. Néhány kivétellel megjelentek az alkotók, és jó szívvel fogadták a gratulációkat és az ajándékokat. Végezetül Telek Béla virágcsokrot adott át Editkének, majd B. Jánosi Gyöngyi mondott köszönetet a támogatóknak, az önkormányzatnak, a Hamza Múzeumnak, Molnár Jánosnak, Bartos Nándornak az anyagi támogatásért. Az öröm és büszkeség jegyében szervezett és lebonyolított rendezvényt pezsgős koccintás zárta. Együtt örültünk a művészekkel, hiszen ők a bennünk szunnyadó szándékoknak a megtestesítői is… További sikereket kívánunk mind­annyiuknak… (Fotó: Bugyi Gábor)

A papa végül is mindent elintéz A 15 éves Görbe János Színkör idén is kitett magáért! A jászárokszállási nevettető társulat tagjai három felvonásos zenés komédiával, a Majd a Papa című előadással kétszer is megajándékozták a jászberényi közönséget. Január 26-án az ifjúsági házban, február 3-án a Lehel Film-Színházban léptek fel egyaránt teltház előtt. • Gergely Csilla • Különösen aktuális az idei darab már a közös ünnep okán is. Kállai István komédiájának zenéjét Fényes Szabolcs szerezte, aki 2012-ben ünnepelte volna 100. születésnapját, ahogy Görbe János is. Kovács Béláné rendező, a társulat megalakítója nagy gondot fordított az idei évad színdarabjának kiválasztására.

Programajánlatunk Régi idők mozija Február 7-én, csütörtökön 19 órakor vetítik a Lehel Film-Színházban a Csak egy kislány van a világon című 1930-as, magyar romantikus filmet, Jávor Pál főszereplésével. Beszélgetés dr. Kis Tibor filmtörténésszel.

• Farkas Ferenc • B. Jánosi Gyöngyi köszöntötte a megjelenteket, köztük városunk polgármesterét, Szabó Tamást, Nagy András városkapcsolati tanácsnokot, a képzőművészet barátait, híveit. Megnyitó beszédében Szabó Tamás hangsúlyozta az alkotó személyiségek jelentőségét, életünkben betöltött szerepét. Megidézte a minap Hódmezővásárhelyen megnyitott Hamza Dezső Ákos kiállítását. Természetesen méltatta a most megjelent kiadvány jelentőségét, az egyesület nagy szerepét a Jászság és a város életében. Kifejezte örömét, hogy részese lehet a jeles eseménynek. Zenével, gitárral köszöntötte a művészeket Mester Gyöngyvér és Kis Ákos, a Palotásy Zeneiskola növendékei. Több gitárszámmal keltettek élő hangulatot a mű bemutatásához. Kedvesség, kön�nyedség, meditációra való késztetés jellemezte a különböző számok előadását. Bathó Edit múzeumigazgató kiemelte, hogy a kulturális értékek felmutatása minden generáció természetes kötelessége. A Jászság szerencsére számos művészeti ág tekintetében tudott és tud eredményeket fölmutatni. Ilyen például a zene-, a tánc-, a nép-, valamint képzőművészet. A 19. század végén kibontakozó alkotói korszak vezéregyénisége Vágó Pál festőművész volt, majd a huszadik század elején tovább erősödő, izmosodó korszaknak több

7. oldal

A fantáziadús rendezés nem engedte lankadni a nézők figyelmét, és gyakran mosolyt csalt az arcokra. Sőt a hahotába átcsapó nevetés sem volt ritka. Az énekeket a Pál Katalin és Guba József vezette zenekar kísérte, s közben fiatal táncosok látványos bemutatóval színesítették az előadást. Főszerepben Béres László, a gyermeke sorsáért aggódó papa, aki látszólag ös�szekuszálja a szálakat, de a végére minden helyreáll. A nyugdíjas Berci papa megelégeli, hogy papagájok tanításával tölti az idejét, holott már unokáját is dajkálhatná. Ezért elhatározza, hogy helyrehozza lánya házasságát, és fellendíti a veje cégét. Éva (Terenyei Éva) és Sándor (Lóczy Péter) szeretik egymást, de a férj mégis más karjaiban keresi a boldogságot. A bécsi utazásra a gyors és

gépíró Gabi kartársnőt (Lengyel Éva) vitte volna magával, de a papa elintézte, hogy meghiúsuljon a légyott, és a lány elidegenedjen főnökétől. Mert valljuk be, a lúdtalp, a cúgos cipő és a reprezentatív fogsor nem éppen vonzó tényezők. A könnyen átalakítható díszlettel három helyszínt variáltak: a szobát, az irodát és a mulatót. A kétajtós szekrény állandó elemként funkcionált, ahová a papa időnként beugrott, majd kis idő múlva távozott. Hol a szekrényből hallgatózott, hol a falon felfüggesztett kép mögül kandikált elő. Ügyes-bajos dolgaiban Borika, a házvezetőnő (Nagy Zoltánné) segítette, aki szemet vetett a papára. A papa inkognitóban, hivatalsegédként intézi veje textilgyárának ügyeit, és sikerül olyan galibát okoznia, amiből nem kerülhet ki büntetlenül. A bonyodalmakat a két ruhatervező állandó vetélkedése (Kaposznyák Józsefné, Pethes Kálmán), Gacsos Gizella (Csikós Erzsébet) levakarhatatlan figurája és Predo, a spanyol üzletember (Major József�) latinos temperamentuma teszi komikussá. A manekenek, Sümegi és a tolmács szerepében új arcokkal is találkozhattunk Bodnár Zsófia, Nagy Kinga, Szikra Adrián és Szőlősi Attila személyében. A színészek jól tudtak azonosulni a karakterekkel, ami egyedivé, megismételhetetlenné és feledhetetlenné tette előadásukat. (Fotó: Bíró János)

XII. Jótékonysági Keresztény Bál Február 9-én, szombaton 19 órától tartja XII. Jótékonysági Keresztény Bálját a jászberényi Nagyboldogasszony Főplébánia a Bercsényi úti Sportcsarnokban. Fénykereszt szentelés Február 11-én, hétfőn 17 órakor a barátok templomában szentmisével kezdődik a katolikus szeretetszolgálat és a Szent Klára Idősek Otthona közös ünnepsége, amely során a misét követően felszentelik Krisztus Dicsőséges Fénykeresztjét Turi Attila kiállítása Február 15-én, pénteken 16 órakor lesz Turi Attila építész kiállítás megnyitója a városi könyvtárban. A tárlat március 8-ig megtekinthető. Slam Poetry Budapest bemutatója Február 15-én, pénteken 17 órakor a Slam Poetry Budapest bemutatóján új műfajjal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Lehel Film-Színházban. A résztvevők saját verseiket, műveiket adják elő, majd értékelik azokat. Polaritás: a kétarcú valóság Február 15-én, pénteken 18 órakor a városi könyvtár kamaratermében a Világokon át sorozatban Lőrincz Gabriella vendége Paulinyi Tamás író, pszi oktató és para-kutató lesz, aki a Polaritás: kétarcú valóság címmel tart előadást.

Tavaszváró divatrajzolás A gyermekek kreativitását, valamint az iskolák és múzeumok partnerségét erősítő törekvéseket felvállalva a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria február 12-től március végéig múzeumpedagógiai foglalkozások megtartására ad lehetőséget Gyöngyösi úti épületében. Ezen alkalmakkor a részvevők muzeológus irányításával nyernek majd betekintést a divat rövid történetébe, illetve megismerkednek Hamza Lehel Mária divatrajzaival, amelyek alapján az őket elkísérő pedagógus segítségével elkészíthetik saját terveiket, formába önthetik elképzeléseiket.

Elsősorban 1-8. osztályosok jelentkezését várják szervezett csoportokban keddtől szombatig 10 és 15 óra között. A személyesebb kommunikáció érdekében egy-egy csoport létszáma ideálisan tizenöt alatti.. A foglalkozások ingyenesek, ám füzetről, papírlapról mindenki egyénileg gondoskodik. Előzetes egyeztetés alapján keddtől péntekig 10 és 15 óra között a múzeum kihelyezett rajzórák megtartásához is teret, helyszínt biztosít. Kérik, hogy az érdeklődők érkezésük előtt legalább három nappal jelezzék részvételi szándékukat a múzeum elérhetőségeinek egyikén: 57/503-260, hamzamuzeum@gmail.com

Három helyen torkoskodtak Folytatás az első oldalról. „Sajnos az emberek egyre kevesebbet étkeznek éttermekben, ilyenkor azonban többen megengedhetik ezt maguknak.” – mondta el a tulajdonos. Az Arizona Steak Houseban a korábbi évekhez hasonlóan telt ház volt ezen a napon. Ez négyszer negyven, azaz 160 vendéget jelent.

Aki idén lemaradt, annak sem kell azonban elkeserednie, hiszen mindhárom vendéglőtől biztató választ kaptam arra nézve, hogy jövőre is részt vesznek-e az akcióban. Mi több, a River Étterem olyannyira elégedett volt, hogy terveik szerint ennél hamarabb is megismételik a csütörtöki „torkos” akciót…


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Rövid hírek

Februári moziműsor Lehel Film-színház

Tüskevár színes, magyar családi film (12) február 7-13-ig, csütörtöktől szerdáig, 18 órakor Lánybúcsú színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték (16) február 7-13-ig, csütörtöktől szerdáig, 20 órakor Szerelmek háza színes, magyarul beszélő, finn vígjáték (16) február 14-17-ig, csütörtöktől vasárnapig, 14 órakor

Családban marad színes, feliratos, horvát-szerb vígjáték (16) február 14-17-ig, csütörtöktől vasárnapig, 16 órakor

Egy veszedelmes viszony színes, feliratos, dán-svéd-cseh történelmi dráma (16) február 18-20-ig, hétfőtől szerdáig, 18 és 20 órakor

Életem szerelme színes, feliratos, francia vígjáték (12) február 14-17-ig, csütörtöktől vasárnapig, 18 órakor

Szerelem a hatodikon színes, feliratos, francia vígjáték (12) február 21-27-ig, csütörtöktől szerdáig, 18 és 20 órakor

Startbuck színes, feliratos, kanadai vígjáték (16) február 14-17-ig, csütörtöktől vasárnapig, 20 órakor

Vadászat színes, feliratos, dán filmdráma (16) február 28-tól március 6-ig, csütörtöktől szerdáig, 18 és 20 órakor

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Pillanatok 22.00 Fényszaruról jelentjük

Február 7. (csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 17.30 Lovassy Esték 18:30 Épí-tech 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Berényi Hímondó 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó Február 8. (péntek) 06.00 Berényi Hírmondó 08.00 Épí-tech 08.30 Bencze Show Dévényi Ildikó 09.00 Képújság 18.30 Kultusz 19.00 Fényszaruról jelentjük 20.30 Berényi Hírmondó 21.30 Rock magazin 22.00 Fényszaruról jelentjük Február 9. (szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kultusz 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Képújság 16.00 Kultusz 16.30 Berényi Hírmondó

20.30 Bencze Show Vendég: Kollár László 21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Hírmondó Február 12. (kedd) 06.00 Berényi Pillanatok 07.30 Épí-tech 08.00 Kultusz 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Bencze Show Vendég: Kollár László 19.00 Lovassy Esték 20:00 Épí-tech 20.30 Bencze Show Vendég: Kollár László 21.00 Berényi Pillanatok

Február 10. (vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kultusz 10.00 Értékőrző 11.00 Képújság 16.00 Értékőrző 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Kultusz 20.30 Értékőrző 21.00 Rock magazin

Február 13. (szerda) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó

Február 11. (hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Kultusz 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.30 Épí-tech 19.00 Berényi Pillanatok

Ügyeletek Gyógyszertárak február 13. szerda Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

február 7. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 február 8. péntek Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

február 14. csütörtök Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930

február 9. szombat Kossuth Gyógyszertár

Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:

február 10. vasárnap Kígyó Gyógyszertár

Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304.

február 11. hétfő Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 február 12. kedd Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/�221-304

Jászkürt

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. (tel: 56/�210-130) Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Labdarúgás. Újabb előkészületi mérkőzést játszott Jászberény felnőtt labdarúgócsapata, ezúttal az NB III-as Gyöngyös volt a vendég: NKSE Jászberény – Gyöngyös 4-2. A JSE legközelebb Tura csapatát látja vendégül szerda este fél 6-kor, majd szombaton Jászárokszállást 11 órai kezdéssel. Női röplabda NB II. Ismét győzelmet aratott a jászberényi női röplabdacsapat, ezúttal az egri lányoknál bizonyultak jobbnak: Agria RC Eger – Jászberényi RK 0-3. A juniorcsapat sem adta alább, ők is 3-0 arányban győzték le hasonló korú vendéglátóikat.

Berényi születésű olimpikon Megkapta a magyar útlevelet, így a 2016-os riói olimpián már piros-fehér-zöld színekben versenyezhet a tekvondós Gonda Ivett, aki eddig kanadai válogatottként két ötkarikás eseményen is szerepelt. A hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint a 26 éves versenyző Jászberényben született, és négyéves volt, amikor szüleivel a tengerentúlra költözött. Kanadai színekben ott volt a 2004-es athéni és a 2008-as pekingi olimpián, előbbin ötödikként zárt. Kétszer nyert Pánamerikai Játékokat. A wtftaekwondo.hu szerint a sportoló régóta tervezte, hogy a továbbiakban szülőhazájának szerezzen sikereket, s ez az álma most valóra válik. A jövőben is Kanadában készül koreai mesterével, de az európai viadalokon együtt szerepel majd a magyar küldöttséggel. Elsőként a február 19. és 23. között sorra kerülő US Openen versenyez magyar színekben. A teakwondó 1992-ben és 1996-ban bemutató sportágként, 2000-től pedig már teljes jogú tagként szerepelt a nyári olimpia programjában. A magyarok közül eddig csak Salim József tudott kvótát szerezni, ő 2000-ben, Sydneyben az ötödik helyen végzett. A 2004es athéni, a 2008-as pekingi és a tavalyi, londoni játékokra egyetlen magyar versenyző sem harcolta ki az indulás jogát.

A Jászkürt Újság digitális változatát már

szerda esténként olvashatja!

www.issuu.com/jaszkurtujsag

2013. február 7.

Megvertük a listavezetőt Az utóbbi időben már kisebbfajta oroszlánbarlangnak tartják a jászberényi kosarasok „otthonát” a Bercsényi úti csarnokba érkező csapatok. Persze erre városunk kosárlabdázói hívták fel a figyelmet, hiszen az idén Debrecen, Szeged és Szombathely „skalpját” is begyűjtötték. Mindezt látván a listavezető Alba Fehérvár is óvatosan kezdett a szombat esti összecsapáson. Ennek eredményeként nyolc perc után kilencpontos berényi előnyt mutatott az eredményjelző. Ezután sajnos megtorpantak a fiúk. Történt ugyanis, hogy csereként pályára lépett az exberényi játékos, Medve Máté és rögtön nyolc ponttal próbálta lehűteni régi kedvenc közönségének kedélyét. Persze a „B” közép nagyon nem hatódott meg, bár 19-20 lett az első tíz perc eredménye. Úgy tűnik, Földi–Horváth edzőpárosnak nem sikerült rendesen felrázni a fiúkat a kis szünetben, és az első félidő hét pontos hátránnyal zárult. A nagyszünet után szerencsére egy huszáros rohamnak köszönhetően két perc alatt egalizálták a meccset Hortiék. Soós Gabi sajnos megsérült meccs közben egy medvepuszitól, de a többiek segítettek. Mindenki tette a dolgát, és akkor dobtak pontot, amikor legjobban kellett. A labda kosárba juttatása Rakitsnak ment legjobban, különösen a triplái hozták lázba az amúgy sem szunnyadó publikumot.

Dramicanin is rendre kijött a vendégvédők szorításából, Szabó Péter triplái is ültek, és a többiek szíve és keze is helyén volt, így újabb győzelmet ünnepelhetett a hazai szurkolótábor: TOP COP Security Jászberényi KSE – Alba Fehérvár 75-70 Valószínű a nagy tét miatt – 5. az 1. ellen – nem játszottak jól a fiúk, de mivel a listavezető Fehérvár semmi extrát nem mutatott be, felbátorodtak, és küzdeni tudásból ezúttal is csillagos ötösre vizsgáztak. Minden meccsen nem lehet extra teljesítményt nyújtani, így a mérkőzés közepes színvonalúra sikeredett, de mindenki hozzátette a maga kosarát és fegyelmezett védekezését, azaz igazi csapat győzelmet ünnepelhettünk szombaton este Jászberényben. A krónikához tartozik még, hogy szerencsénkre az ellenfél sem harapott rendesen, pláne a végén. 22-25 másodperccel a vége előtt nem faultolták játékosainkat, akik kijátszottak idejüket és Dramicanin duplája után egy emberként ugrottak fel a nézők, és vastapssal hálálták meg az újabb győzelmet. Ami mindenképpen megjegyzendő még, hogy kitűnő játékvezetést láthattunk, ami egyben sportszerű játékot is jelentett mindkét részről. A kupameccsek miatt a jövő hét kimarad, majd február 16-án a hűség városába, Sopronba utazik városunk kosárlabdacsapata.

Vivien Ausztriában is tarolt Az elmúlt hétvégén Ausztriában rendezték az idei Austrian Open nyílt birkózóbajnokságot, ahol Száraz Vivien, a J-ÁSZ SE üdvöskéje kadettként a II. helyen végzett. A mezőny legfiatalabb résztvevőjeként a mezőny legidősebb (30/ VB12) skót szereplőjével kezdett, majd egy junior osztrák lány következett, aki már EB, VB érmekkel is rendelkezik. Mindket-

tőt meggyőző fölénnyel utasította maga mögé. A döntőben a nemzetközileg jegyzett, felnőtt svéd hölgy még kemény dió volt Vivien számára, de ennek fényében az ezüstérem akár aranyat ér számára. A magyarok közül ő szerepelt a legjobban, mert mögötte végzett a felnőtt válogatott Godó Kitti (FTC), és az Németh Éva (Orosháza) is, aki szintén junior korú és tavaly a kadettek közt VB és EB bronzérmes volt.

Hét érem az országos bajnokságon

Íme, a berényi juniorok Országos Bajnokságon egyéni számban elért eredményei: Novice B girls: 1. Kurta Bíborka, 3. Somogyi Barbara, 4. Nagy Anna Kerubina. Novice B boys: 4. Zsigó Máté, 5. Zsigó Bence. Novice A boys: 12. Nagy Dávid Martin. Novice A girls: 4. Szilicei Rebeka, 6. Túri Anna. Junior C: 3. Cseh Liliána, 4. Szalkai

Dóra. Junior B: 3. Kis Virág. A váltókban pedig három csapat is a dobogóra állhatott: 3. Kurta B.�–�Somogyi B.�– �Nagy A. 2. Cseh L.�–�Szilicei R.�–�Túri A. és szintén 2. a Zsigó B.�–�Zsigó M.�–�Nagy D. alkotta váltó. A JSE korcsolya szakosztályának tagjai a héten sem nagyon pihenhetnek, sőt gőzerővel készülnek a rövidpályás gyorskorcsolya diákolimpiai döntőjére, amit Jászberényben rendeznek a hétvégén péntek délutántól, vasárnap délutánig. A berényi műjégpályán várhatóan mintegy 200 diák méri össze tudását.

A tábor zárásaként zenés-táncos estet rendeztek a szervezők, ahol többek között sor került a gyermekeknek meghirdetett rajzverseny eredményhirdetésére,

és elismerő oklevelek átadására is. A tábor sikerére való tekintettel már a záró esten szóba került a következő évi lehetséges folytatás.

Városunk fiatal korisai az elmúlt hétvégén az országos bajnokságon adtak számot felkészültségükről. A fővárosból, a Gyakorló Jégcsarnokból hét éremmel tértek haza Jászberénybe.

Szülők sítábora Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 3630/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Január 25 és 30 között első alkalommal, több mint hetven részvevővel valósult meg a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló diákok szülei által szervezett sítábor, melyet stílszerűen, „Szülők Táborának” neveztek el. A szlovákiai Certovica sípályáin 1400 méter magasan eltöltött napok remek időben és hangulatban teltek el, minden résztvevő megelégedésére. A kezdők szervezett síoktatáson sajátíthatták el a havon siklás lépéseit. A félpanziós ellátást kiegészítve, mindennap saját szervírozású svédasztal várta a megéhező síelőket a pálya mellett, illetve több alkalommal került sor bográcsozásra is.

Új évf. 2. év, 6. szám  

2013. február 7.

Új évf. 2. év, 6. szám  

2013. február 7.

Advertisement