Page 1

Nincs jó, csak elfogadott költségvetés

A költségvetés bizottsági vitája után, a végső döntés előtt konkrétumokról kérdeztük Szabó Tamás polgármestert.

Interjú a 3. oldalon.

A tél csodái

Jubileumi bál a Nagyboldogban

Jegyzet a 4. oldalon.

Tudósítás a 6. oldalon.

Szombat este 20. alkalommal rendezték meg a szokásos január végi jótékonysági bált a Nagyboldogasszony Iskola javára.

Verőfényes napsütésben siklani a ragyogó hómezőkön, miközben tüdőnk megtelik a kristálytiszta levegővel – nincs is ennél nagyszerűbb élmény.

Jászkürt

Újság

2013. január 31.

Új folyam 2. év 5. szám (XXV./5.)

Kiállítás nyílt a Hamza-életműből Hódmezővásárhelyen

A „próféta” hazatérése

Jászberény város lapja

Térségi vállalkozói fórum Kedden, 29-én 13 órai kezdettel vállalkozói fórum zajlott a városháza dísztermében. A rendezvényre hivatalosak voltak a jászsági kistérségi települések önkormányzatai, valamint az itt működő vállalkozások/cégek vezetői és képviselői. A fórum célja az volt, hogy a meghívottakat felkészítsék a 2o142020-as európai uniós fejlesztési ciklusra a Jászsági kistérség és a megye vonatkozásában. • T. R. • A rendező szerv nevében Mészárosné Tóth Aranka mondott bevezetőt, majd városunk nevében Szabó Tamás polgármester köszöntötte az előadókat és a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy a helyi és a megyei önkormányzat, de a vállalkozók tekintetében is nélkülözhetetlen együttműködés érvényesítése nélkül kevésbé lehet eredményes, sikeres a 2014 és a

„Mindenféle művészeti hagyaték értékét az idő határozza meg. A művész halála után néha csak évtizedek múlva tud az utókor biztos ítéletet formálni.” Az éppen száztíz éve született és kerek húsz éve elhunyt Hamza D. Ákos szavai különösen időszerűen csengtek vasárnap. Bár életében számtalan kiállítása volt – ezek közül néhány Magyarországon, de még több külföldön – azonban szülővárosában, Hódmezővásárhelyen most először nyílott lehetőségük a helyi művészetkedvelőknek megismerkedni életművével. Január 27-én ugyanis Hamza-kiállítás nyílott Hazatérés címmel a Tornyai János Múzeumban. • Sándor Eliza • A jeles eseményre szép számú, egy buszt csaknem megtöltő jászberényi csoport

is ellátogatott, köztük Szabó Tamás polgármester, Bolla János jászkapitány és felesége, a képviselő testületből Nagy András és Bohárné Bathó Rozália, a Jász-

berényi Hagyományőrző Együttes több tagja, valamint természetesen a szervező Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársai. A busz vasárnap reggel 8 órakor indult a Jász Múzeum elől. Az út a nagy távolság s a kezdeti hideg ellenére is jó hangulatban telt, beszélgetéssel, nevetéssel s az épp e napon született Hortiné Dr. Bathó Edit spontán köszöntésével, miközben házi sütemények, pogácsa és jó jászsági házi pálinka járt körbe. Folytatás a 7. oldalon.

Bírósági ügyek 2011-2012-ben Dr. Budai László, a Jászberényi Járásbíróság (korábban Jászberényi Városi Bíróság) elnöke bocsátotta rendelkezésünkre azokat az adatokat, amelyek birtokában megkísérelhetjük megrajzolni járásunk igazságszolgáltatással kapcsolatos arculatát, némely esetben a tendenciák érvényesülését is. • Farkas Ferenc • Bizonyosan tanulságos szemügyre venni a bűnesetek és a szabálysértések együttes számát, de a polgári ügyek alaku­lását is a két tárgyévben. Az alábbi számok az adott évben a bíróságra érkező ügyek számát jelzik: büntető és szabálysértési ügyek ös�szesítve: 2011: 1486 db 2012: 2263 db Az esetszám emelkedése szembeszökő, nőtt az elbírált ügyek száma. Ez akár azt is jelentheti, hogy igen jelentős hányadban romlott a témával kapcsolatos összkép, hiszen százalékos arányban mintegy 50 százalék az eltérés. A polgári ügyek tekintetében azt lehet megállapítani, hogy az ügyek száma nagyjából stagnál: 2011: 960 db 2012: 934 db ügyet fogadott be a bíróság.

Néhány cselekmény- és pertípus A tulajdon elleni szabálysértések illetve bűncselekmények (zömében lopások) igen gyakoriak, kortünetnek is minősíthetők. 2011-ben 428 esetet regisztráltak a bíróságon. 2012-ben ez a szám mérsékelten nőtt, hiszen 501 ilyen eset került bíróság elé. A számok ebben az esetben magukban foglalják a szabálysértést, a vétséget és a bűntettet egyaránt. Jelentős része a perfolyamnak a közlekedés szabályai ellen vétőkkel kapcsolatos jogszolgáltatás. 2012-ben 582 ilyen jogi eljárás indult. Mindebből je-

lentős részt tesz ki a szankciók szigorítása ellenére az ittas vezetések száma, de általánosságban is kijelenthető, hogy rengeteg a közlekedési szabálysértés. Ahogyan szaporodik a gépkocsik száma, úgy nő a gépjárművezetők egy részét elmarasztaló bírósági eljárások száma is. Ez a szám egészen magas a 2011. évhez viszonyítva. A rendőrkapitányság által kiszabott bírságokat egyre több esetben nem fizetik meg a terheltek. Ekkor a bírság elzárásra történő átváltoztatásról a bíróság határoz. A szabálysértési törvény módosítását követően ez komoly terhet jelent a bíróság számára, amíg 2011-ben 223, 2012-ben már 963 ilyen átváltoztatásról kellett határozni. Külön sajátossággal rendelkezik a garázdaság, amely a társadalmi együttélést gátolja, teszi lehetetlenné. Ennek száma mind a két tárgyévben száz alatt van. Tavaly ezek nagyobb része – 59 – vétség, kisebb része – 15 – bűntett volt. Általában ezzel összefügg a testi sértés két fajtája, a könnyű és a súlyos testi sértés.. Az erőszakos jellegű cselekmények száma egyébként egyértelműen komoly emelkedést mutat. 2011-ben 88, 2012-ben 139 testi sérüléssel járó bűncselekmény érkezett a bíróságra. Folytatás a 4. oldalon.

2020 közötti életünk. Ha sikerül megfelelő információkhoz jutnunk, életképes javaslatokkal előállnunk, akkor jelentős lépéseket tehetünk a boldogulás útján. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy Jászberény kiemelt szerepet játszik a kistérség dinamikus fejlődése szempontjából. Napjainkban megteremtődik a gazdasági fejlődés intézményrendszere, létrejönnek törvényi keretei. Az EU kohéziós alapjának egy részét a megyék használhatják fel. Ennek következtében a tervezés időszakában a forrás a helyi igények kielégítését szolgálja. Bizonyos, hogy a polgármesterek és a vállalkozók helyzetértékelése is hozzájárul a jövő sikeres formálásához. Ezután Szántó Katalin, a VárosTeampannon Kft. (Budapest) munkatársa tartott tanulságos előadást a vállalkozói fórumok jelentőségéről. Folytatás a 2. oldalon.

Sportolók a városházán A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megszervezte sportfórumát Jászberény önkormányzatának humán erőforrás bizottsága. Az összejövetel célja ezúttal is az volt, hogy a résztvevők véleményt cseréljenek Jászberény sportjáról, és további javaslat fogalmazódjék meg az elkészített és elfogadott sportrendelethez. Ezt ugyanis márciusban – a jogszabályok változása miatt – újra kell majd tárgyalni. • Ács Tibor • Kedden délután a városháza üléstermében tartott fórumon megjelent Jászberény polgármestere Szabó Tamás, Horgosi Zsolt, a Jászberényi VV Zrt. vezérigazgatója, több önkormányzati képviselő és természetesen jelen volt több sportvezető, szakosztályvezető is. Szatmári Antalné, a bizottság elnök asszonya köszöntötte a sportfórum résztvevőit, és vitaindító beszédében vázolta Jászberény sportéletét. Elmondta, hogy az önkormányzat a 140 millió

forint támogatást nyújtott az elmúlt évben, ami közvetlenül és közvetetten a sportegyesületek támogatásában, a sport és szabadidő célú létesítmények fejlesztésében nyilvánult meg. A sporttevékenységeket a képviselőtestület továbbra is támogatja. A sport nemcsak kiemelkedő teljesítményben nyilvánul meg, hanem a szabadidősport terén is, hiszen a mindennapok része. Fontos szerepe van az egészség megőrzésben, az ifjúság testi-lelki fejlődésében. Nagyon fontos, hogy a fiatalok hasznosan töltsék el szabadidejüket, erre természetesen legjobb eszköz valamilyen sport tevékenység művelése. Az elnök asszony örömét fejezte ki, hogy új sportágak jelentek meg Jászberény sportpalettáján. Hangsúlyozta, hogy a sportágak pályázat útján történő támogatása bevált, ezt kívánják továbbra is folytatni. A szervezeteknek el kell dönteni, hogy a civil- vagy a sportkeret terhére pályáznak, hiszen mindkettő egyszerre nem lehetséges. Folytatás a 2. oldalon.

Alakulnak a tavaszi-nyári programok Tegnapelőtt esett a hó, ma szakad az eső megállás nélkül. Tél van, nagyon nem mutatkozik még a tavasz. És mégis, a szervezők egymással versengve véglegesítik a tavaszi, sőt nyári nagyprogramok előzeteseit. Felüdülésképpen – és persze a hosszútávú tervezéshez sem hátrány – közreadjuk három nagyszabású program fő paramétereit. • munkatársunktól • II. Jászági Ifjúsági Néptánctalálkozó. A Jászság Népi Együttes, a Jászkerület nonprofit Kft. és az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan, március 16-án, szomba-

ton második alkalommal rendezi meg a Jászsági Ifjúsági Néptánctalálkozót Táncra – Talpra magyar címmel. A rendezvény bemutatkozási, megmérettetési lehetőséget kíván adni az ifjúsági korosztályú néptánc együtteseknek és kamara együtteseknek. XIX. Jászok Világtalálkozója. Második alkalommal nyitja meg a jászok világtalálkozójának körét Jászberény! A rendezvényt június 21-e és 23-a között szervezik. XXIII. Csángó Fesztivál. A Folklór Kulturális Közalapítvány augusztus 7 és 11. között rendezi a XXIII. Csángó Fesztivált, az Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválját és Népművészeti Vásárát.


Önkormányzat

2. oldal

Fórum a belváros megújításáról Az Észak-Alföldi Operatív Program új pályázati kiírása alapján (Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések – ÉAOP-5.1.1/D-12) lehetőség nyílik a jászberényi belváros megújításának folytatására. Jászberény Város Önkormányzata a tervezett projekttel kapcsolatos tájékoztatót és fórumot tart. A fórum időpontja: január 31. csütörtök 15.30 A fórum helyszíne: Jászberény város Polgármesteri Hivatala, Nagyterem, (Jászberény, Lehel vezér tér 18.).

Hivatalok elérhetősége Jászberény, Lehel vezér tér 18. Polgármesteri Hivatal Hétfő, kedd, péntek: 8 órától 12 óráig Szerda: 8 órától 12 óráig, 13 órától 17.30 óráig Csütörtök: szünnap Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda Hétfő, kedd, péntek: 8.30 órától 11.30 óráig Szerda: 8.30 órától 11.30 óráig, 13.30 órától 17 óráig Csütörtök: szünnap Ügyfélszolgálat Hétfő, szerda: 8 órától 12 óráig, 13 órától 17.30 óráig Kedd, csütörtök: 8 órától 12 óráig, 13 órától 16.30 óráig Péntek: 8 órától 12 óráig

Jászberény, Rákóczi út 25. Adóigazgatási Iroda Hétfő, kedd, péntek: 8 órától 12 óráig Szerda: 8 órától 12 óráig, 13 órától 17.30 óráig Csütörtök: szünnap

Jászberény, Szabadság tér 16. Anyakönyvi Iroda Hétfő, kedd, péntek: 8 órától 12 óráig Szerda: 8 órától 12 óráig,

13 órától 17.30 óráig Csütörtök: szünnap Haláleset anyakönyvezése ügyében Hétfő, szerda: 8 órától 12 óráig, 13 órától 17.30 óráig Kedd: 8 órától 12 óráig, 13 órától 16.30 óráig Péntek: 8 órától 12 óráig Csütörtök: szünnap A Jászberényi Járási Hivatal Egységes ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8 órától 18 óráig Kedd: szünnap Szerda: 8 órától 16 óráig Csütörtök: 13 órától 16 óráig Péntek: 8 órától 12 óráig Törzshivatal, Okmányiroda: 06-57/505-707 Járási Gyámhivatal: 06-57/505-724

Jászberény, Ady Endre út 34. Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Szakigazgatási Szerv 06-57/505-020 Járási Földhivatal 06-57/411-346, 06-57/411-456

Jászberény, Jásztelki út 16. Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége 06-57/505-660

Lehel vezér tér 9. II. emelet Járási Népegészségügyi Intézet 06-57/501-490

A Jászkürt Újság digitális változata:

www.issuu.com/jaszkurtujsag

2013. január 31.

Térségi vállalkozói fórum Folytatás az első oldalról. Kiemelte a Jászsági kistérség megyénkben játszott szerepét. Bemutatta a megye kistérségi tagozódását, és jellemezte az egységek összetartozásának jellemző vonásait. Vetített képek segítségével közelebb hozta a hallgatósághoz az egyes kistérségek összefüggését fővárosunkkal és egyéb országrészekkel, sőt a határos európai térségekkel is. Kiemelte a közlekedés (vasút, közút) minőségének meghatározó jellegét. Aláhúzta a Jászság mezőgazdasági, gyógyturisztikai jellemzőit. Szólott a lakosság képzettségbeli hiányairól, a sikeres kormányzati tevékenység ellenére felvetődő problémákról. A létező veszélyek is szóba kerültek. Az elvándorlás, a hiányos jövőkép, a hitelhiány egyaránt nehézségeket okoznak. A térségi prioritások tekintetében kiemelt szerepe van városiasodásnak, az emberi erőforrás célszerű felhasználásának, a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tételének, a vízminőség megőrzésének, a csatornarendszer kiépítésének, célszerű működtetésének. Ugyancsak fontos térségi prioritás a főváros környéki agglomerációhoz való csatlakozásnak megyénk és Jász-Heves vonatkozásában. Nemkülönben fontos Jászberény – Gyöngyös – Jászárokszállás kapcsolatrendszerének működtetése is. Nélkülözhetetlen a klaszterek számának gyarapítása a mind hatékonyabb alkotótevékenység kibontakoztatása érdekében. Nem kerülhető el a Zagyva menti víz- és környezetvédelem működtetése több más egyéb mellett. Lakatos István irodavezető, a megyei hivatal munkatársa az tárgyidőszak költségvetési feladatait taglalta. Az elnyert európai uniós összeg hatvan százaléka a gazdaságra fordítandó. Az irányítás a szaktárcákhoz kerül. Ezt a bonyolult folyamatot hét operatív program keretében fogják megvalósítani. A munkafolyamat fontos kísérője a versenyeztetés, miközben a szomszédos országok tapasztalatait is hasznosítani szeretnénk. Helyet kap az integrált és a közösség által irányított beruházás is. Összekapcsolódik a Jász-

ság, Szolnok, a Nagykunság és Mezőtúr mindezzel kapcsolatos tevékenysége is. Fontos a Felső- és az Alsó-Jászság tevékenységének harmonizálása, szakszerű kezelése. Minderre is szolgálnak a maihoz hasonló rendezvények, hiszen így tudnak az érintettek szembesülni a közvetlenül megoldandó feladatokkal. Ezután vélemények és hozzászólások következtek. Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere az említett háromszög négy- vagy ötszögűvé tételéről szólott. Ezt jó szívvel fogadná. Szóba hozta továbbá a Pest megyei vendégmunkásokat, a velük kapcsolatos gyakorlati kérdéseket. Aláhúzta a modern utak fontosságát, a műszaki értelmiség képzésének gondjait. Juhász Dániel, városunk alpolgármestere többek között az útépítés fontosságát emelte ki. A Jászság érdeke a gyorsforgalmú út kialakítása, mert enélkül lehetetlen a gazdaság igényelte módon közlekedni. Modernebbé kell tenni a közép- és a felsőfokú oktatást, csak ezáltal képzel-

hető el modern életvitel. Fejleszteni kell a jászsági gépgyártást, de az elektronikai ipar modernizálása nélkül sincs továbblépés. Gyenes László jászdózsai alpolgármester a Jászsági főcsatorna szükségességét emelte ki települése szempontjából is. Az utak nehezen bírják el a megnövekedett forgalmat, ami összefüggésben van az ingázó munkavállalók számának növekedésével is. Véleménye szerint a Volán nem sokáig bír az egyre növekvő feladatokkal. Borbás Zsolt, a megyei önkormányzat alelnöke válaszolt a 31-es és 32-es úttal kapcsolatban felvetett problémákra. Szólott a Jászsági főcsatorna elkészítésének költségeiről. Hangsúlyozta továbbá a nagy vállalkozások, (Electrolux, Samsung, Jász Plasztik) jelentőségét, meghatározó szerepét. Az ötszögesítéssel kapcsolatos törekvéseket üdvözlendő jelentőségűnek tekintette. Az újszerű rendezvényt követően több bolyban folytatódott az eszmecsere.

Sportolók a városházán Folytatás az első oldalról. A diáksport kapcsán kiemelte, hogy a tanintézményekben kiváló munka folyik, hiszen a diákolimpiákon kitűnő eredményeket értek el a fiatalok. A legjobbakat bizottságuk jutalmazta is az elmúlt év végén. A diák- és szabadidős sport pályázat útján történő támogatásra 2012-ben 3 millió forintot terveztek be. Ennek elosztása szerencsésen alakult, hiszen mindenki kapott támogatást, aki pályázatot nyújtott be – fejezte be a város elmúlt évi sport tevékenységről szóló beszámolóját és egyben vitaindítóját Szatmári Antalné. A hozzászólók közül Kovács György a J-ÁSZ SE elnöke javasolta, hogy a sportrendeletnek legyen olyan passzusa, amiben támogatásban részesülne az az egyéni sportoló, aki országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ezt a javaslatot később többen is támogatták. Kónya György a kispályás focisták versenybizottságának elnöke köszönetét fejezte ki Horgosi Zsoltnak a JVV Zrt. vezérigazgatójának, amiért a kispályás focicsapatoknak kedvezményt nyújtott a műfüves focipálya bérleti díjának megállapításakor. Ezzel elősegítette Jászberény leglátogatottabb tömegsportrendezvé­nyét, ahol hetente 800-900 sportember

tölti hasznosan a szabadidejét. Kónya György továbbá azt javasolta, hogy a sportszezon kezdetén szélesebb körű megbeszélés legyen a Bercsényi úti csarnok és a műfüves pálya használatbavételével kapcsolatban. Lehetőleg olyan elosztás legyen, hogy minél több sportág bejusson a pályákra. Horgosi Zsolt válaszában kifejtette, hogy nagyon nehéz az egyeztetés, mert előnyben kell részesíteni azokat a sportklubokat (pl. foci és kosárlabda), amelyek önálló forrással is bírnak. Ők ugyanis nagy utánpótlásbázissal rendelkeznek, és ott a pályázati kötelezettség előírja a kötelező óraszámot. A külső csarnok meghibásodott fűtésével kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy a külföldről megrendelt alkatrészek minden valószínűség szerint a héten megérkeznek. Ha ez meghiúsul, akkor ideiglenesen visszatérnek a gázfűtésre. Fejes Attila a Tehetség SE elnöke felvetette, hogy valamelyik tanintézmény sportosztályt, vagy tagozatot indíthatna, mert nagyon sok tehetséges gyermek van Jászberényben. Szentesi Mihály önkormányzati képviselő és egyben a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára elmondta, hogy iskolájukban ez az elképzelés nyitott fülekre talált. Az egyeztetés folyik az iskola vezetése és a felettes szervek

között a megvalósítással kapcsolatban. Szerdahelyi Gábor a jégpálya üzemeltetője arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy áprilisban adják be a jégpálya befedésére irányuló pályázatukat. Ha az elbírálás és a segítségnyújtás pozitív lesz, a következő évben megvalósulhat a beruházás. A fórum végén Szatmári Antalné megköszönte az építő jellegű javaslatokat. Véleménye szerint a márciusi sportrendelet újratárgyalásán ezek közül több figyelembe vehető lesz majd.


2013. január 31.

Interjú

3. oldal

Szabó Tamás polgármester a város gazdálkodásáról, célokról és hangsúlyokról

Nincs jó, csak elfogadott költségvetés Jászberény város polgármestere év eleji interjújában azt nyilatkozta lapunk- Lényeges megemlíteni, hogy ezekből az nak, hogy a Parlament által december 11-én elfogadott, a Magyar Közlöny- összegekből céltartalékot képeztünk, az ben december 18-án közzétett országos büdzsére alapozva a hatályos rende- előbbinél 317, utóbbinál 634 millió forintot. Ugyancsak jelentős az általános letekben előírt 45 napon belül megalkotja és elfogadja saját költségvetését a tartalék: 150 millió forint. város. Szabó Tamás a január 30-i beterjesztési időpontot is megelőlegezte, és úgy vélte, hogy a költségvetési koncepció és az akkor már rendelkezésre álló • Mindig kényes kérdés a hitelkeret és a törlesztések. Mennyire eladósodott adatok alapján jól kezelhető lesz az idei költségvetés. Most, a költségvetés bizottsági vitája után, közvetlenül a végső döntés előtt immár a konkrétu- a város? A hitelről mindig egy bizonyos határmokról beszélhettünk. napon tudunk pontosat mondani az • Halász Lajos • Köszönet mindenkinek, a hivatal dol- árfolyamváltozások miatt. Ez év janugozóinak és a pozitívan hozzáálló kép- ár elsején 2,43 milliárd forint felvett • Polgármester úr, a bizottsági vitát viselőknek, bizottsági tagoknak, hogy hitelünk volt. Ennek a tervezett adóskövetően úgy látom, nem vállalunk keresték és megtalálták, megtaláltuk a ságszolgálata idén 190, jövőre 206, két nagy kockázatot, ha néhány órával legjobb megoldásokat. év múlva 264 millió forint. Az adós- tartalékkerete? A megépült létesítmé- A tavalyi 110 millió forinttal szemben a testületi ülés előtt nemcsak nagy • Elérkeztünk a számokhoz. Legelső- ságkonszolidáció várhatóan 972 millió nyek karbantartására gondoljunk? úgy tűnik, hogy 170 millió forinttal vonalakban, hanem részletekbe me- ként kíváncsiak vagyunk, hogy az a forint könnyebbséget jelent majd (40 Ez újonnan létrehozott keret, és ös�- kalkulálhatunk. Ez egyben azt is jelenti, nően is beszélünk a város idei gazdál- legutóbbi kijelentése, miszerint jól %), így az év második félévétől a kon- szegszerűen megegyezik a fejlesztéseink hogy a tavalyi nagyjából száz közmunkodásáról. Ennyire jó ez a rendelet? kezelhető lesz az idei költségvetés, szolidált adósságszolgálat 153 millió során kivetett, beszedni szándékozott kás helyett annak másfélszerese juthat Az elmúlt két év rendeletalkotásainak a számszerűen igazolódott-e? forint lehet. kötbér összegével. Arról van szó, hogy így munkához, hozzájárulva például a városi tapasztalatait – és természetesen Jászberény 2013-as költségvetését 212 • Ennyi nagy szám talán több is, mint a kötbért időbeli késésért vetjük ki város szépítéséhez. a Parlamentben szerzetteket is – összeg- millió forint működési többlettel ter- sok, mégis újabbak sorolására kérem: szerződés szerint. Az a tapasztalatunk, • Végezetül: sok egyeztetés előzte meg zem, amikor azt mondom: Nincs jó, veztük. Úgy gondolom, hogy ez a milyen újdonságok vannak a költség- hogy ahol szűkében vannak az időnek a költségvetés előkészítését. Az incsak elfogadott költségvetés. Súlyponti leghangsúlyosabb és legbeszédesebb vetés részleteiben, és milyen súllyal? a kivitelezők, ott kapkodnak, ebből tézményvezetők a közös bizottsági eltérések, nézetkülönbségek az utolsó szám, amit kiemelhetek. Ez külö- Létrehoztunk vállalkozásfejlesztési ala- rossz(abb) munka és javítási igény ke- ülésen nem kértek szót, tehát eredpillanatig vannak különösen az ellenzé- nösen annak a fényében értékelhető, pot 50 millió forinttal, hogy – a lecsen- letkezik. Természetesen van garancia is ményes lehetett a korábbi párbeszéd. ki képviselők és a mi frakciónk tagjai hogy a fent jelzett változások, feladat- gő nagy fejlesztések ellenére – segítsük a világon, de annak érvényesítése sok- Érdekelne bennünket, hogy a gazdaközött. Ezeket azonban fel tudjuk ol- elvonások következtében a tavalyi a munkahelyteremtést a városban. A szor vitával és késedelemmel jár, a ja- sági élet szereplői mit szóltak? dani, illetve végső soron a felelősséget 7,54 milliárd forintos mérlegfőös�- társasház-fejlesztési alapba húszmillió vítás pedig például az óvodánál esetleg Valóban egyeztettünk a Gazdasági mindig a kormányzó pártoknak kell szegünk idén 5,98 milliárdra csök- forint vissza nem térítendő támogatás nem tűr halasztást. Tanács és a Menedzser Klub együtviselniük. A négy bizottság összevont kent. Ez több mint másfél milliárdos, 3-4 lakóközösség saját forrásait egészít- • Hogyan érinti a költségvetést a vízi- tes ülésén is. Részletesen elmondtuk ülésén három tartalmi felvetés, kérdés, azaz húsz százalékot is meghaladó csök- heti ki. Itt különösen a városképi szem- közmű-vagyon államosítása? elképzeléseinket, kitértünk a városmódosító indítvány hangzott el, vala- kenés az elmúlt esztendőhöz képest. pontból kiemelt helyen lévő épületek A várost két szempontból érinti. Egy- üzemeltetéstől a fejlesztéseken át az mennyi a mi frakciónk részéről. Ezek részt a VV Zrt legerősebb lábát veszí- iparűzési adóig szinte minden lényeges közül egyet, a Trió Tv digitális átállátette el, ami a város legnagyobb saját elemre. Úgy érzem, a gazdasági élet sának segítését befogadtam kétmillió cégéről lévén szó, érzékeny változás. meghatározó személyiségei tisztában forint összegben, egy összesített adat Másrészt bérleti díjat fizet a közmű- vannak azzal, hogy milyen lehetőségepontos részletezését megválaszolta az vekért Tiszamenti Regionális Vízmű. ink vannak, s hogy ezekkel vállalható irodavezető úr, a SZIE iskola boldoEzt a 114 millió forintot beterveztük – módon kívánunk élni. gulásának évközbeni jószándékú fimásra nem is használható – ivóvíz- és • Ez különösen fontos azóta, hogy gyelemmel kísérését pedig elvi szinten csatornavezeték�-�felújításokra. Öröm ugyanezek a gazdasági körök jelezték megígérhettem. Ezek konkrét dolgok. az ürömben, hogy ilyen volumenű szándékukat a tapasztalataik fokoA jelenlévő két ellenzéki képviselő a • Miből adódik össze ez a nagy kieső tatarozását szeretnénk elősegíteni. Foly- fejlesztési lehetőségünk még nem volt zottabb átadására, ha tetszik példárendelatalkotás feszített ütemét nehez- tétel? tatjuk a bevált sporttámogatási rendsze- ezen a területen. Megpróbáljuk a fel- ul a szentendrei modell, a gazdasági ményezte, tehát nem a tartalmat érintő, A feladatváltozás miatt 260 millió fo- rünket, kiegészítve a felnőtt futballnak újítandó utakkal összhangba hozni alpolgármesteri poszt lehetőségének hanem formális kritikát fogalmazott rinttal kevesebb a normatív állami tá- szánt ötmillió forinttal, amivel meg- a fejlesztéseket. Abban a tekintetben átgondolására. meg, és szokás szerint nem fogadta el mogatás, az átengedett adóknál pedig célozzák az NB III-as részvételt. Har- sem befolyásolja a szándékainkat ez a Minden jó tanácsot érdemes meghallaz előterjesztést. 420 millió forint a csökkenés. A város- mincnégy millió forinttal létrehoztuk a változás, hogy a VV Zrt számára inflá- gatni, megfontolni. A világ változik, a • Mielőtt a számokra térnénk át, áll- ban megvalósult fejlesztésekhez kap- megvalósult fejlesztések tartalékkeretét, cióval növelten biztosítjuk a szükséges gazdasági döntések racionalitása, szakjunk meg egy pillanatra: abban azért csolódó EU-s támogatás és az ehhez tízmilliós oktatás-fejlesztési kerettel ál- forrásokat a városüzemeltetés minőségi szerű kezelése egyre elengedhetetlevan valami, hogy a gazdálkodás fel- kötődő fejlesztési hiteligény együtt 840 lunk az iskolák felzárkóztató, minőségi javítása céljából. A város vezetésének és nebb. Talán azt is érdemes meggondoltételeinek számos paramétere meg- millió forint tesz ki, a Szent Erzsébet oktatást célzó szándékai mögé például lakóinak egyaránt nagy elvárásai van- ni, hogy a pillanatnyilag üres aljegyzői változott, nota bene többet lehet raj- Kórház tagi kölcsönének kivezetése pe- a korrepetáló, szakkörvezető tanárok nak ebben a tekintetben. posztra közgazdász szakember alkalmata gondolkodni… dig száz millió forintot jelent. óradíját finanszírozva. Mindezek az • Nem közvetlen a város költségveté- zása sem lenne ördögtől való ötlet. Az önkormányzatok gazdálkodásában • Maradjunk a szűk hatmilliárdos be- idei költségvetés pozitívumai. sét érinti, de sokakat érdekel, hogy a (Szerda 18.40: 11 igen, 4 nem szava2012/2013 vízválasztó. A helyi sajátos- vételi tervnél. Ennek milyen a meg- •�Mit jelent a megvalósult fejleszté­sek közmunkák folytatódnak-e? zattal elfogadták a város költségvetését.) ságokat is figyelembe véve radikálisan oszlása, honnan érkezik? megváltoztak a gazdálkodási feltéte- A legnagyobb tétel, 54 százalék a fellek. A járási hivatalok kialakítása, ezzel adatfinanszírozáshoz kötődő központi együtt feladatkörök átadása-átvétele; a támogatás és a helyi működés bevéközszolgáltatások közül az oktatás, a teleinek összege. Ezek az átengedett járó- és fekvőbeteg szakellátás állami központi adók, normatívák, átvett fenntartásba vétele, a víziközmű va- pénzeszközök, az intézményi műkögyon üzemeltetésbe átadása már ön- dési bevételek, a vagyonértékesítés és magában hatalmas változás. Ehhez még a pénzmaradvány. Harminchét százahozzáadódik a kistérségi társulások át- lékot tesznek ki a vállalkozások és maalakulása. Mindezekhez hasonló lépté- gánszemélyek befizetései, tehát a helyi kű módosulást eredményez a korábbi adók, bírságok, díjak, pótlékok. Kilenc Já Jász normatív alapú finanszirozási rendszer százalékban szerepel a bevételi oldalon kür szk Jás t Újsü z ágr átalakítása feladatfinaszírozássá. Jelen- a fejlesztési hitel. t kü Új r tős, pozitív hatással van a költségveté- • Nagyítsuk ki a helyi adóbevételt. Ez sá t g Ú sünkre az önkormányzatok adósság- is csökkenni fog? js ág konszolidációja, amihez hasonló még Csökken az építményadó 24,5 millió sose volt az önkormányzatiság történe- forinttal (270 millióra) és a kommuKeressen bennünket, megtaláljuk az Önnek tében. Sajátos jászberényi vonás, hogy nális adó négymillió forinttal (38 milleginkább megfelelő keretes vagy apróhirdetést, a kifutó nagy fejlesztéseinkhez hasonló lióra) tavalyhoz képest. Emelkedik a teméretűek nem lesznek, és ez is némi át- lekadó-bevétel harmincról 54 millióra, de akár pr-megjelenési formát is. rendeződéshez vezet. és az iparűzési adó 1,8 milliárd forintra • Vagyis tényleg feszített a rendeletal- (122,5 millió növekedés). ÖsszességéCsaládi események hírelésében is állunk rendelkezésére. kotás üteme… ben terveink szerint a helyi adóbevéteMindkét kezünk tele volt munkával, lek 118 millió forinttal lesznek a tavalyi új dolgokat kellett csinálnunk, de a szint felett, és elérik a 2,162 milliárd Helyfoglalás hétfő estig Anyagleadás kedd délig Megjelenés csütörtökön feladat és a határidők adottak voltak. forintot. Hónapokkal korábban tudtuk, mi a te- • Melyek lesznek a kiadási oldal legendő, ezt meg is fogalmaztuk a költség- nagyobb tételei? Elérhetőségek: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Nyitvatartás: Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; vetési koncepcióban. Az nem megoldás, A legnagyobb tételt a működési kiadá(a Malom mellett) Pénteken 8-12; hogy cselekvés helyett körbeüljük az új sok jelentik, 3,627 milliárd forintot, a berenyiujsag@gmail.com; Szerdán nincs ügyfélfogadás. feladatokat, és várjuk, hogy a felvetődő felhalmozási kiadások pedig enyhén 30/351-26-22, 57/502-622 Ebédidő 12-12.30. problémák maguktól megoldódjanak. meghaladják a 2,2 milliárd forintot.

„�Jászberény 2013-as költségvetését 212 millió forint működési többlettel terveztük. Úgy gondolom, hogy ez a leghangsúlyosabb és legbeszédesebb szám, amit kiemelhetek.”

Hirdessen a város lapjában! A Jász

Se

ság legs

Győri né dr. ikereseb polgá rmest Czeglédi b assz erét család Mártá kérde t, ztük. ról, városrJászfénysza onya Interj ru ú a 3. ól és a békes oldalo n. ségről

m (XX

IV./

háb

orús Streit karácson mann Andrá karács yai s onyai t idézi édesapja hábor kanya rban meg, ús íródo tt vers egy a Donaprop óján. Cikk a 7. oldalo n.

27-2

8. szá

32-3

3.)

2012.

Fölsz

ál

kar

Am áso dik ács

ony a

Új

fo ly am

Sza ru jeg bó m az tar yző Ta

má Tu tott lakoss s po álla dó áll sít ato ági lgárm ttar ás k fór est tá a 2. tar um er si tás old án ot tar és Go re alo ak he tot ttd nd n. ien el lyi t a

Gy

2.

A ur min Demo csán iszt y ere kratiku Fe lnö re k Ge s Ko nc dei alíció be ré Józ sef ország ny fór i um os eln fóru ána öke k ven , kor ma Cik dég ább ka e vol i 6. t. old

év

Rákás 3. Orgona z sz és zenetöGergely virtuó ám varázsla rténet z módo i (X n orgon t vidám kommentárj XV ságot ált lopott aival./3 derűt a szívün .) , kbe. Írás a 11. oldalo n.

sza kedv er etrő La bá lyo telésb jos l zás áró ől l.

Ú j fo ly am

Győzölott a páva − Vé oda- é ma g r s üz tt a Já ezrek szur gy e i em ar szság ko tt avató ha Népi ltak fiataljain dse is a knak Együ reg elé z Ele ttes! em rtü ctro lék Tisztel n lu Ir

2.

év

Am ko ikor Nem r lel má t új s má ig az

ak

l ező – be sz elő A téó hómlevegővelény.. eal Já n. yog kk teh szta bb élm alo rag ato ket lyti ia asl old nlan kristá yszerű 4. jav lépése ku a sik agy öke . en lik a él nag yzet pes ntős . ésb 31 z-N eln lt tké süt megte is enn Jeg me s éle or jele útján Jás s r , a űlé kie iku s nap őnk nincs nk akk gulás nuá zgy rény am nye tüd nu őfé jut unk, ldo ndor,i Kö zbe din inkban és . ja bo Ver közben 13 álln k a s Sá gye gy Jás ség pja fejlőd törmi vál 20 tün vác Me , ho kistér l. Naági el k pjáKo k zta k a bó ett áza tjá das önne ala ák zd osh alno yo Szo ngsúl játszi mpon a gaz létrej iós álhatj és i ke vár re hiv i tés héz ség et sze óra a vez 13 lott zvény tér vala- / haszerep ése tődik szere, ko haszn ter nyek égve előtt a igé gy .) EU k -én zaj de gi kis , lts tés rt. nd lőd ok ./5 fej gterem yre i. Az megyé tében yi s, ho ykö dön meste , 29 um A ren zsá yzatai zás um XV ko en me ézmén ete a kez a hel yo k hel s t ott végső gár (X dd i fór . a Jás án lal fór ad a pol int yi ker részét követ rás Bizon ozó sikere Ke kozó ében k korm vál . A ttaka ai ám og után, ás lal zterm volta ön ködő iselői ghívo róp gi vén k egy nek a for lja. vállalk jövő sz elf vitája bó Tam ros 5. i dís osak sek mű képv me -as eu zsá an. na . En an szolgá és a ul a Vá ank a csak ság tük Sza év fel szakáb sét erek zzájár tal epülé itt i és gy a 20 a Jás áb 2. in, ) mu a vál jó, bizott dez tel nt az ető ho 14-20lusra tkozás idő légíté rmest is ho tal né cs tés ól kér n. am Ka dapest adást ros jd kie lgá lése mi ek vez volt, a 2o cik vona n. ly l. Ninköltségvetumokr oldalo szá a po értéke ához. ntó t. (Bu s elő érő oldalo cég ja az tsék ztési gye fo Mé , ma lA kré ú a 3. zet málás n Szá Kf ágo ség a 2. en ezetőt s po és cél készí les a me Új kon má erj véb for utá non tanuls jelentőatás fel iós fej és kat gy ne bev Ta Int Ez pan t adó , ho de ok Folyt rv ott bó un térség tot elő am sze nd kis Te sa tar i fórum ő mo en Sza az yozta yzat, lözúlt dez ka tte tár ozó elm ren an nevéb ntö ngsúl rmán nélkü ítése az tetten a Ar lalk A eszö Ha ko is yes th ott zve , Tó osunk r kö et. i ön ben érvén , sik k. újt kö sában yek yes ny és vár meste lentekmegye inteté dés én én életün z st nül ogatá tm gár gje és a k tek kö eredm ti ókho atá elő og zvetle tám létesí a me yi ozó üttmű et közöt áci tám i kö etek célú meg. képvis sport a hel lalk egy é leh 2020 inform int am sül ult et a a. A yben for en, gye badidő án a vál etlen kevésb és a lelő én atj ilv évb sporte sza ny ységek og ítm badidő k het l 14 megfe lkü n is a rt és sében ken is tám teljes sza napo ég né a 20 l idé zbezté rttevé ra dő m a nden szs fejres sikerü n az t Jás erő - spo les fej spo tovább melke hane a mi az egéelki Ha n a lóa A et kie g, zen van ti-l hogy son órumáhumá etel cél k tül ha ide tes me his e sak evő rtf öv tes ak ez az, bad eszrep ság is, mc ul spo tán zej résztv erény ne ilván én s sze ifjú tos el sza b i évh e öss alaly ezt ányza Az gy a Jászb fog ony rt ter nto az n fontsék legjob ség mű e b a. tav ny fejezt a spo ze. Fo sben, gyo n töl en A gszerv korm ság lt, ho ek aslat és elf is s töb rt tte sze me y ön ott az vo jen jav ített yan torés gőrzé . Na osa szetes tevéke mé meg súyü a Game ésében haszn termé rt y örö ntek ng án rén rás biz l is cserél ábbi ész Ezt ug vál i. ő Eg en z őrz szetes és Jás árnap tov elk z. lyok gyaln for ezútta yt lőd ok e en spo zon jele n. Haat útj ják ny he az tal vas zeum i má mé ény ja emén l és g let szabá tár fia et, erramily ök ass gak ettájá yáz án ekjd gyo ter em busz z Mú det t, pál kív zet y eln sportá pal vél rtjáró k me ende jog ma jük z val int ezt yi Ha am Gyűjti. A a Jás s a kezn tel spo zódjé sportr – a kell kö ése. Az új sport rtágak ált, szerveil- vag rén na ste • an újra ma dott ber ja, val mza atársa ult olság ulatba e it vel hogy yi a spo sa bev . A a civ hiszen ülé lent or ga rciusb att – ki, zberén hogy ogatá tni gy nak, éges. n. tag ő Ha nk kor ind táv hang az épp Ed zi s, áza gje lás Tib osh me má t. má a mi jás zta, tám folyta ni, ho yáz ets oldalo vez ia mu óra nagy jó el s Bathó n há zi z ha • Ác vár on bó Ta Zr is nte e pál m leh 2. vés .” Az zás lyo ténő lér gel 8 út a re is vetéss Dr. közbe gi há a ti a vai um Sza VV yza t n tör ábbra l dö terhér rre ne atás reg l. Az né ne rtiné mi jászsá A műmálni sza ása n. utá fór ere yi án g. alo tov el kel eret sze Folyt elő eg elle éssel, Ho sével, és jó dél tott rmest rén korm n volis. me et for Ákos llít an old k rtk zbe egy en kiá za 7. jele ne hid get ett nté sa ön tar lgá Jás tő ető ma let zél ök oz ítélet a D. n azonba he dd alo i tás a spondket bes n szü köszö, pogác . Ke ben y po olt a több tesen ályvez eln m ala tár is alk ság ha tos mz mt n – ük ság sze szt mi mé zberén Zs ója, po ntán yek körbe Folyta ik Ifjú maidő r biz Ha szá ldö ség yan ott rtfóruében mé a spo emén járt sod gi Jás rgosi gat ter szako biz spo az ko unyt en külfö ető -én ug . a a zéd ondét má zsá Talpr tko a s süt Ho gaz és tő, ék az utó elh életéb b tt lehr 27 mban bes uta né Jás n án éri ink alá llió má y a– ált eg kív ato g a pál vez viselő rtvezeAntal tte dító ét. Elm Ta k ért tud sz éve r g töb nyílo uá zeu 0 mi ncr y bem et tánc mb até lva hú ap. Bá mé r l. Jan Mú , de get bó pitán kép b spo ári szöntö ain rtélet a 14 szo i mezót Tá vén ség nép ek. gy ma ren ogyan a os , de szö Sza zka Nagy z, kn dez ető töb tm kö és vit y spo yzat szá gy i ha k mú rek árn on st elő űvéve Ján k jás ől Jás -án rendez lko ren i leh lyú ese Má Sza ya zet de és ke vas ág ai án ztü sek , ho Ah nő aalá ztá 16 ütt it, y A rén a. l tés zon kö János tületb ia, a vés ize ett tek rsz mo i életm rny eté ető rtés. , úg szt ass ztvevő Jászbe korm ma ptánct mel. tte koros egy zój Jászok y! évt let ng aro en dn To ara m tes zál tt, lla e mű k s vez nth ysé ma gy ely d az n Ro la ato Bo elő rés olta az ön Né r cím gmére sági kamara alálko g a rén t fél csa szü cse ka itta is kijeleszabál k szá zét elm a szá yítvis thó tog er, en ha éve rűen ny Mavásárh merke me sza nagyo És gya i, me ifjú és Világt itja me Jászbe. közöt váz hogy z e az an ési kocsi rés is. Ez viszon ellá est a kép Ba ind né gis s cím há az knek . rm rné zás ta, ny rét 23 nér gb is , ma , i „M után száztí idősze l né dmező me éré ma ór egy gép ez ked ge, ott asz há lgá ssá ver van lkl 7 ek zat zü Hó n adn üttese Jászokmmal ak kö 21 és po felesé Bo no közle ik a etők ok szá . évh la pen a hó Tél zab tav l ári Fo kn tt a ssa ny ükis fize egy X. alo án ius a porod vez rás 2011 és drás és ép lönöse k kö an, elő tt Ha ts elese lkül. g . A usztus ánal má XI alk zój jún tt pu ille k) ált n nem ság g mé egy i, sőt lüd vál sza jármű gi eljá a kü lt – eze sáb kedv nyílo An lko yt ik rtí szt • Fe vú zti aug . Cs gek elő lás né zik áro zet gas s ság tbe a bír ósá asz pe rtések áso bu ap sod ágtalá vén za gép ósá vo Fes ny XXIII bsé eti útá ad rt it. zők lőv ma lítá ko tav gál bír ány gn Eli - és ysé lop nősít- k b ese kor l a bír gó tvá , egy po szü művés iál ló szen Te me tat rve tik a zetese hossz zre fő Vil rendez . pit ny bál or án apí i a Kiseb űvész sítá mú yi cso rka re töb . Ek atásró nd mé sza mében is mi trálta eső m mu a sze esí elő e a – kö m egé lyi mza-k A rvezik . Cs zal dez ai pm do a dő rsé lek ni isz p szá rén • Sá mó nt 3, sze III is Kö t ren Európ Né ne gis, végleg mok persz ny progra va. ren at egy heltek áltozt Ha cse elle ek (zö nek reg m mé ült szé jele 22 y és XX rál zöt az trá A ok re jászbe ny on ény rtünet tet l mé ker n a ter átv vén gra és há sú n ő het szá gve ny t ltu kö t, ját há ság ajd tör ter -be atásró sen gypro en – sem szabá mé gtöltő bír meg történ Ku 11. Né tul elekm k, ko 428 ese ez a n ese esetbe a vál ztivál ly 11 si A ncs ria n n • s ese me és Feszti Fes na képp ez nagy tik ásra rté mo 20 áltozt -be 1 ilye az rtést, ko -be ászó. bű tól a galko et gó lklór lés vezésh zár ároz. bálysé ez ko amíg n átv ve n gya 11 2012 50 ebben ysé A jeleknem nk i Jár i ik élést t. alá ny Város . 20 . zen k szabál nt. közle larsu ter három rei kez hat sza ően ra, ilye Fo sárát. csa ige nct zkerül pa ütt ők gon 3 eré mo his ma atá A del vet má Né i cso n ptá zb nyi delke juk raméte het ósá tt, szá ák a egyará nak Vá nk kö szá r 96 ren i egy szá TaNé s, a Jás gos zet a Jás zberé ta ren adottan sát óság n má zni. ggal alm nek van. ség, pa a bír ten nő elé. A lalj ttet yam kel kap2 ilye s i • mu ó, és áb ság yütte Orszá t nem rcius bír 12-be áro ssá társad é. En alatt vét alákel óság an fogbűnte perfol ők n 58 jelentő szl n Jás tot kat, áIfjú vét -be elle tok jár a csá a kb t hat sajáto a tlenn száz 59 – Ált faji pi Eg az yesüle , má i Lá ba 20 ely let és da ráb e bo adato bir lni sola- - bír gu et és része ellen 12 ebből ítása zág kel lön am lehete vben ze – volt. két Az ma ség ős yai Jás g Né t. r Eg lódóan ek jzo pc . 20 nd gor . Bu (ko ök az Kü ág, zi II. Jászsá t Kf Kö cso vét ent bál ltatás . Mi k szi Dr óság eln kat amely gra l ka a ten gyé b rés ntett sértés tés.. ma das tes Jel sza lgá ult ció n me ssa bír óság) azo , ráz olja, két tár yob – bű testi ti sér szá elA nprofi ráti öz kap és nk atá tbe k tes ek em n gát nd a k nag – 15 g a no c Ba kh ked jogszo rás inda sza Bír ünkre sítást tjü ált ese ni ny ly tán nepün zés világo relhe gszolg mely is. tos i eljá z ki mi y eze ze zefüg súlyos mé mo 12-be e ven es a gyr ütt is ün fel gkísé zsá , né ülését val ebb résel öss és cselek ko , 20 kmény jog zt tes mü egy át kis ezz nnyű egű elműen n 88 ncsele me k igaulatát ényes rés n. s sze sek kulás k az alo ban a, a kö s jell ért 11-be ó bű sun arc érv ágo ysérté ala mo yek old uls 4. táj szako egy . 20 l jár tos nciák szá tan a szabál ügyek bbi ező üg sa erő ébként tat ülésse . de an ri atá ösz yos k és polgá Az alá érk egy ést mu sér óságra Folyt on ete yek n. óságra ked testi a bír Biz nes de a üg 9 ési a bű mát, gyévbe a bír 13 ezett ért tár en érk szá ölys esz a két tt évbjelzik: szabá mb Ez sze ma. ado mát és s se szá ntető szá jelentő ladb edé cso bü sítve: : 1486 db elk yek igen l kap ban sze 11 2263 em lt üg gy 20 12: ám írá , ho áva arány et 20 esetsz az elb eti a tém ékos leh Az nőtt jelenth lott százal érés. azt száma elt is , kő r azt ban romhiszen ék az etében yek int üg zal aká yad p, szá tek az hán összké 50 yek gy ho tos ntegy ri üg mi polgá ítani, gnál: g. ósá A gállap l sta db bír me yjábó : 960 db be a nag 11 : 934 tt 20 12 ado 20 yet fog üg 20

alo

13

.

n.

4.

sz ám

r sé Té

an gb meg oldo ték t a yb rendez ági bál ára.. Nag al nys jav n. l a alomm jótéko Iskola alo bá alk végi ny 6. old mi e 20. uár sszo s a leu at est os jan oldoga dósítá JubiSzomba szokás Nagyb Tu

K hit özg ta yűlé nte s re a m be n

s la

ro

ág

ny ré

ru i fó zó lko lla vá

s Új

gi

a

m

a lók orto Sp

Vig n yá ére őkre zzu zz , h nk ék og a ma y jó gu l ka t!

n

A la

zá há ros vá

Támoga kaptak tást a tűz oltók

pj

n -be 12 -20 11 20 ek gy

el h

ái , csod kön

yen rhel

reg g

se éré zat ha a”

Ja

hét

ág rós Bí

onya

k E xná ur óp áb a

l– Haz Nin kiá atér cs llít és – ás dö Ham szülő nté sa za helyé D. toro Ák n nyíl os ny mű ik so veib rsá ől ró l

Kü nkovic zd s Marc en ell i é anim s b ác ízv iós fi Adve óm a b lmjév nt un öröm ben, a ízn el ün ká vasárn főtére sok i – nepe ap ün n ka nepé Cs ltük a l M n ok ma egé ri-e o gya tork nai r ku osn -d ltúra ak íja na p len s ni? a ját JN E dte

karács

e ze te

vásá ező dm Hó ílt ny

Hó fe

Idősek

k!

ás llít

t slakó

Váro

rt kü sz Já

ja hiv r elh , A tőlük La nu Ké atá ho ki (XXV megs táncc vez sra agy ár de theti zoko Ida al ető . Az ná gy tt 17 iro n Együ nyerték pr útr órá magát ne fes ./4. . ttes tánco meg alázatos ter da délel ób ól m A tő ) szállo a Jászs örömott s sza , Pá sai szü Jászják tt kü ületé épül őtt aüze szül le leté zene- a páva Kárpszombatonág Népi Jászbe In honá kmátó pay Ar he üz l kö n. ete ve m sna óhalmá eté ter ba t! senyé és néptánc-t át-meden a Fölpjá snap rénleh emhe zvetl Földt adtakgyes et kö jú n l az anka n kös ról t. A ehets cei népa 3. kérde írá lö yetővár Dun és a z, cé ve en szi égku zön elszárm i kö sig a Hagy m tte vé os így ül nt át lú tően töt old ztü omán Televízió, tató versával szön je az üz te szü azott 20 yok alo k. indít ka ja cé unka lév 700 anlap ke kö El lejtez ott megm Háza az MTVA lőfa művés 13 tés n. kö g ku he ő ké né na pcso zte ec em dőtől lva . ltö lti lye t gy k érett összefogámiein a ló s tro és kül zt 92.Ja e etése Írá knek döntőig zte ku t em ze bő di fal lu döt -ik n n díjki sa k át ssá ala ele tméte vítése k a né x uár tség osztó , és velük izgulhattu a se7. kí e. n. old nk a örülh a m vált totta ten rre vá TT lAz alo ettün 24 M un toro k he l. A lik n. k a •H szű ese . igé enny ka ny ki tve alá Sz ke m • gerge ne fö ny ibe tár ép , e né is sz A 360 sa ül ide gy ly • iga entpé bb ényre k. eté La lkü kerül ért H zgHáro ter a ponts produkció jo ató érk l pró bő ele záma s• közü 20 ve olding ja mi Fegyertm ező l A má i hétre és bá 13 Es be és ren yát Já továb alapján l a zsűri gy zetőjetunk az kö lun -ba kü Ta c, n már ve szo sod maga kateg sz b, és rny k ke adven n ké űrűjé a család megg ká tia koszo s óriáb nyert jutottak be ese mbato ik ma ék képe egy vői hű vettrún.ndég yújtotan ék el egym hétrő és a fogletban, tal szülve be tt hő n, én -k csaz ré Jánottho esk m tő táncc illió forinaz első l ek t gya város lod n. Odah áló há öz m lejtez Ös fellel adni üv el 11 ny szabaA ad karác ó ese sök 12-én r ha ép os, szenkrmeleg zig et aza t pénzj helyet a velesoport őtől 0 sze he a ő? lé az dban az ké egny vé mény a azd a utalo ében, magy Hó év utá há , takicsit-eusonyf vá mé és áld ün dse ája én áll tő Jás A tel kl ró El arszen döntőig négy mmal. járó yg a be sz ép ugtat lek zig melle től mégi ny ítá leh zberé jes et nep reg ro ren dmező n pa ectro ed ép yátt, a és bökö fej üle tbene üle azds lelkes mfázós rés ozatok i do s az ető ny ség koreo A sei a közös r ot Azéseelmú un an, ezn deki, s la sze ni zes kö dező, vás Hamz gráfiá t lyekr nyi tánco kr tet lt a fel en. ter Valób i tet város ka rég lux élmére A • Far ltő ei, 5. ségek ben em ntm kat t, e lát m,indaz e,egyhánapo tár ióVa gya , fes for árhely a D. a mi lék isé asz szo kban old ről pja ba melő an az ép nepi bor készíaz Együtteskat mutattaki, jászsági kas len llom un fel a sai Ák , ka lehete alo .. feldís en mertzi esem ban tékábó tő- gatók re. ein e elő vel, trófáj tel n a tette Fer vezet os rés a ítők, k,fénye Népi a trat köt ások tla ények k zített üz ejt n. k ben tt. gye fel a ője, be, mene kkitegyar enc án éle nyílik l a és önyví A nev haz a jesen nyers zle fölhang nn tt , az írá em se m ulato : ánt vár gik etben cím rö utáno ti méltá Együttes táncosokat Szűcs Gá• To szobrá ró, ds ez az mt terem nü Így bizrtyagy ak het es atér be látvá be be g m béke, gv ak zhataha ünfel netettek s azo ben ég má elö t oro us ű Jás sikert n lehet érz rny kiá m zin . nk az A én to est pro film új ejt a lát rci Jászsá nap ékl tiszta ég m ten elcsen éln onyít újtáss venedi fűtő ne ny erő ren tonlé nyug us ljár llítás ai Ján szművé du egy ett fél . Jól tudju ha tlan szívb ünk rájuk sikerre halm g ar nb van. Cs Szt 9.45-k sz tám ot: etesenzapátin ür vás, és ipa desed on de ek og grá 24 ók ől vább cer - utá ete -h lem jan os ri ék és,iga lelkiny ték es, a a feltöl k, a fel an k rn oz, tov ván, al tiszkítcsa mi évf űtőc ek s m zett pcPolgá kultú táncolnak, büszkék, utá álin-o or kez adá „Az on fed csa Ez ató d -ig jelenlé uár Mú sz ha- , el ső rmes idé Sán Já me tődés m stílus ább ho hisze Együ megm ito ránka me les töt n Pár tan ajd do a lépterké i okorduló iro m tt ysá ezh k a a szi sem gy tel sö , a egha előtte ma n 10 rgona dőd s 19 urivi zték gjesz ttes címe t. Az és örökítik n . gye z me tében. 27-én zeuma támdor tör t el, izsb ulm nt . ideje szi ét ve jór tár ez.pa iro g. da maz 43 Aaz leegtazünbelső cső an dás .30 1977 fel me , ött ká egy ető Volta Örök i híd iná (so toév ján be a k, ho t ma . felrém vár gte i töb a -ben na ány viselő adá tén do getel dló da AAz inkk azt , no ész oz kszint ös Kivál m céidő gya néh -kor rozatvheves január főből g ké a zö szín, rnak gy osb kin A tár közl, hámegh l ben vis ik film bek került ain nyert ziós t pélyeói töme az tánck rén áb elt üv fűtés mhog t ese és z- atóbe lva lenek ek geket dó életét s neg ész tv- melő unka azo sza ó vetélk r má ány me ta sza ink, gyá köz , aho ak ető tüz un szi mé ld am • g.hak. ipari an. thető lat tár en a vonzó . pillan távb jel íróasztem tót edőb a Ki mit ar előszö ismét zója,ba a m mint plo A auatai. fő magya követeyvenk beli egysé tár nban sas Ma sod nap gindu )-elők érségi 12o- ké is, be en, mely tud? r ság nyertek eltek. éssos kay tár to eg ass isa jászoro látjáknépü Hantenny gond i mög tóe.le-• y koz ágá gyarorrban. ött dek l tíz befeje a nem adocsáng ik nyert 35 év nne-mata biz hű Külö em arató n ózívfeszti k világt mun ese volt, r ser lte. étezer közlésege sak Népi pe talaki et most televívá da ok had alatt lt. Ez észítés és es kiá n k láth ola ött to tés saimza elhkülön feszti az emlék for ásba ban fu szá 1938-b oratőr éve zése kh kö ép olys ano ha m old egalálko élmén Együttes különbségg hatjá táncosok öröm, hogy megvál, em tt. Teh és anneg léts A Mo ma sere elsö ym katár pál sítllítja.ás ,mutatnakD. ely tó Jászb vál, m szi t, ro leg sze ez, zel perés n álmbelvá a k yeirő kkafölöt utá galma kezdetBudap gra. Né an kén t töltagjak rosán attipari ezőkke zav ngaszibúcsú el aess 60 egos nt fel get alr k, ást - sak red az evő en egyik yaf Aezéháro tákkéÁkeze l a most sze berves át tör ak zám hác gyar rintés ke nagys majd gyereközül kette ak birtoká erény jele ztv ént. Szema Jász.” pörte táól az, est s sze őn rt m beny os ttmu égé t, nyl is,t szűák és n Fra zot tagját a Jászság Hó hán köl t az 0 züleik zto vonepel n l.ció arják gemegú Sza keikn ziós műso üv mnyúmtiindalkyöutá a haznvedtü zteség tén túlnyoa huszoson támkato- egy rüntő tel jult ter Szilá la eze aki a had ,a nk hattszaz m zo e-feleszo Bra nci t nem film en ön y tözött rét elélyes lt,ről tük Népi kesábnyárra mű Vegy is televí ek: a elmondOl gy kbavé kál a A ljeneség ésn egfal ég tudt. a -k150 illi tt eg szülőv sziásságá eskar a látfedEgyü rdot verse résztv yanegmegü éves szüle rban áriba ját.tele, idő átó k el. ét elmün mó nö pj má y Nagy éveho ázmadj kéotóttevépa, mia govés te ttes brá zíliába aorszá kis eket álló barátja La pilhő ziós aajt. Me ará ó ará zne ű t, hat k és nt − Tizen kérde ny kö ek ym szerű ik és Palot Az még áro vég tez a okk a, sök lan nsik felvid gy l, jár r von jos ú, t tehet pé l nd várak a tár ter éke Ja a k ván a gyá vál gba íte n- k mi tersábű t méilli for köleg nyszkodo n tisz nak rés ásy János egé és eu uló M nem ási keg Tö táj ségku tot ke , ntámod ug fik gy gkö alás kö a csapa öt éve ztük: zül evőjé nu atr ésa teróvod lizá gra t, Péélt, en g ób int lyi áll atytenge n, errel. rto lalájuka gal lts Maba un bbár Don-klegnag ze er at delt, kemé ozás és feszü vetélkDé em tte nys ped a mnd i Fean. ellszetunk tatánco a lát val yra áld- táb de kat tel szölt yanaa, aló zel lut körülmyetKö tt t megk edtün n tt. n ró anAz tin A tító t be. a aünserész-m ren Ol ny verse ór ség am a film erg vagyu ttal, és sok be k égé ig g ésa átn lunk ott ósz ébr hét ez yob elpa a ka, ter má A a kor bamazotégek gya ozaliáűsorá efo nhstáb- kköt is ítő ko lenlcs, eze 22 tes 198 dez aszors háb és öszön hét fő nyt, de felkészülés ltségekkel ánk.öt kat. Egynep együt ínű edtvezet be azképun n leg nk már, akkevőési szikorke t –,en ror nál r. kil anyarb b tok van ka renesc etika beába iga megm fő ákat. ben párti r tis ey no illeető ésor kispla tra Bevez n.nak vén ny, hossz üle a tragéd fői aknt ezzel tát ény reg há rü a, tvé , itt kicsik Szűcs bep épzőm tűz- órá zág orú szá 9-b ett, ün őnk tár i ú rd n hu Az előzte vég érette ekztáélőFeunkA kéom de ehhez Szelefért emépüle . besze ak, leg geket ke tem M tar id lte eg rie -szti féls ors zságta gédrácso gra en JánzázEhhe illa ra. me fest ban ia ntűköz tüykeszos kotveen wea jó k. gel for üle űvésak sze bani fej ny.jéb hósze Szerd jüdruk köz ren szo ziréterrean ia ető re késtésen na hétvé meg lék ge éstet re, tt Gábor, a , lespte ek nytk. szív hó hason ya sen ett A segíte k 19 k89voltztaöttadásr án, kora int os festz ntát.st - m rin felvet t lgá m szánemo rkfotó ka, ség ztek plom ost tottá ők előló zülődtúlés gyo sok . Ilyen rzé ka azo töb pés zágirá lanságTapa elősztalaen pntm c akatmár at haz mert tért err feloldani művészetia a szilanat gye műso a sági kiá t nenyí ztémberbtel elAzJás e rán ala isétértére itt ette tekljamun m s és pi gteótlt benn svévan sa pomittnél adato televíés. nem iek a re, zm tom nő ember ker ké k ben Kis nyí utols délut Házb e lik sek le. az lantancsakazszínp rsa an – mi haz ed csodá ma kap ko, szenb bis mmégonynd berásollít kü kus a ujjk, rek me he szé n teh zbe t aho rem ény idéztett. mu és m át tók a óvez án ép sd is.kaa dikás,m szl újais. enep els Sze Hünk.18A győze pászt bbtudtu iga adi Sz tagok hitta nysze az aty eb esz a aalatos, ek r még nem feszültséon hogy ho tteket t is ülhetn Örtatása ka intátve i-jd a nitcsoráb méanlye dig bo ke lönb élmén íte forhet rtetéslye on olaA ény ot jöv 23 úság lem at néhá eth ny eit. szerin a ő rénybemzta. 90ti nt fo- a orját 460 polgá Jászberény lese zta azt Egysz ülh , an aApu itaöv og bbSz he be gta t aztater t eg a tál magntkim leírha lik ykén ly-Szo ékot ráső t bb ett napja da th jász ném -as a pil-lan rem aerre volt, id l hazán un néren . Palódbió na sösokpá gy mi viszonlehet ek ets a nterm rű ák n nu tatlan ett amimeszinték milye rep adven Tria legne m tté város kellen nézh rtársunk e en us ra t éltük lnoEz n. ka méve élté háború eg kGy tbó oz ber thonőreen,ped tot any ét. aAm y-kör pol ya úti sze ma a szá ek, nt n fokoz n lesz a vic ésén ésszerűözőkban ram rengy szeve ndleg szekahel Sz nél ég Ke a ok ano sz-elő év katar a ösihigydez ettek kö eto hogyig t-rezent ge ki en m s. A át.szu zet ők dí van olyan k, ön ba eazlezárn l 1,2ag rző yünk or r ku are év res éb bó a hi he be rintiku na • Fa Örül szibeffelb.űjt n hezeb ta az fogad meg volt hivat idős polgá rül , és elt elő t ink jd épí nk hogy a tetvesója méjut nk ök, még éte dezfej a ántó • mun ho az val akk unk or m zöm január ben po szá kultú csa nyszto dés otényi arsz leh ad s- M Azazem jaksítő vetélk g az ntoganéem és kétez alos, izgalm Vec hoatívl jó Gaazléri többe Fo nhogy . Jól aka bb ább gy ók álj rait íre rmHa es zté en l itt ttan- ori a munétecéljait rei - lesténte z mavégé t el köz ági katár gy ény m ét rk n, gs ltúrá ké ro Szen Józ ek t teink apa- ar egész áta lturá edő, ó bel gazda Fol kor t szeret les27- rntörtén ezz évet A zsúfo z, Haérz újá- áv unka gy mz kö ny idéTa gyű et tes kahtában er forin akik, ünne köszöntöttind ríts előker az teni. , és , Ha és dó sunk res be as és zirtók: ze ránka Ba yta tál ce be világo nek rek elnénk mely lis több jász ztétőlok ő há jöv mlott t Ist sef n Ma jtem tvé ör és mzéssa- mun al ed tár n zté y az jd re. mo A ságila tól • Hó mza ké éséstárfél il-Jás a his zg Ér gyül , a rte t em t népFe tos vásár pélye a- Jás eseaz log elé ét vá ll r tra dásán közve e. ult ák Tamá lásig megt kív rvá öm , estJás el ka dig sak ítsé tiv fel ber s a melátszómezigis acsa az seikul yű tel eévről táslelkilció El egy ká dmg, a D. ren títek et a televí eg, mérle ren rik adnigye t iro sze z elGa zen azt ete , és ván apát s •körn Az aifjús Mú e énym gte 45- rnok 19 vel túrátec ,Elaőbmacsked essény án ros lási ez el- zió or z kozás lés m lto által gé val.Fotó m h Fá…ésa ott hét az uta k a álta, 2. ját. melle de éskönépsz köszö polgármest elt terem c• get ma szeret tro rm -ezővás Ák os kin ét z-a sik kezd helye sem loj ón „v i Ha Bu yezetben ába tal is, lünke em H kö enerűsít - rvetöző beléri old ére iza Az di tt a Barát A várutalványt szá énzeu ntőt, van nna köl nek t a hólaali asa tan lag eze , 99 a népsze b gya ve iábenekvalvaószug n. sch y finise kö ert he n alo még csiná táv an ájá Jászb:zvGorá tarok osb mni nak pászto az a 11 hogy t a iat áz sta zölte én zöcztt jdlunkekként árhely ostív190bb,intézm mátu . majd er mond ben Szabó . kin gu kapt ük csöt”, mziná t- so r né majd -es 18 mos lux Olyk ik házuk ror rik an kö maak. ínű n. azumajánd ap arcveis.zet s lelkés ya- nyve , a tnek azo volt tásáv ott ye Józsem yobálju al imác na Szabó ün tempan nk or , azo nzi is… rés össze mi az szokot nem tik velün ta- rűsítő Drszágiaz isabrés tisz tozik roaz íhv aza a l. kkal gy ba é-kilencé szü en, , m3-bmert ény béli üzene a nyvtá ne k eré kün z fejteg ba na A város rjáték J. Róbe ünnepi nb go al, ésé a hittan n Év Dece H pro. az loma Ju f egka mtatk kitalá pó utols a emelt od an ko nek • se umveó pillan piarist Szo ba zt sze nb az tec Font na zetm a 20 ezer ge llió épüle tt tar ai áll k, a• kerő zta kkor lhetik jól vé a fel an nd old graGö els pi cég títá ne iós Jank ny mber há gyere ves leivel innen ern ren tét. Az ette a karác rt reforjáu sa, e.önkor JV den évben 1990 rb pt Erőfo ot az V H lel szü n lno t osaicsa lni, kal he a an el esz rző 05 pe dezvé l elé atig ákn . 16-án • en ing mb el óta folyam eg for an a keink t hó im l mive rrás ker m lle önko a lete . ez hn osak gyob éte her neg nc otth lyé th ag ho t ün sz Dá má Zrt. ese pd m el. gzett adato regsony lt. film onyhá gy ős , ezüstAz dezet ne megs pró-ál kon nyát. rmán Bizot Szatm szo l ne mo andosa Ara Nagys ült ajá nek, zy an. nü nem hívek önko yrészt intba teljes n. attuk a me gy ke okozh hitun gáttkn a iká is b res ne öröm re zerveyvenö - ésatosan szö nuszátársu tsága yzat Ebbezés gép ári ni et,nd sík nyzati feladatdíszeket zat. Kicsi vasár dra lát ár tar a hű alelnö Sá onuk ába, egjeg Sik m kkezgaatunkn ére járt ünnapt vá k a zd mén nk El zi m Han pimük. ka ak m t zeb mé vo fej forint amn űaz kocsiv hez szóló Antalné el olyat nkna (HEB Humán min-kez köve ve t, lgá fabri az ke ren mo ös gmu k oss,ágm ké től rm ló kltü lmasa ind ttségiz , de . Gim enb gvé ké ostan helye lta nd film ődtek yek évben az tidőse ot szánt Me ke ása to tősze ke nd at ho yezte ere ungé l felcsi ka ateria gsú azköszö Jólleh kálva k és nagyneps újra alp ékba, amitő tkező ke A a he szü rem ányz érs rül db nd szegz nk karácso- elé körébe elyaz rce aalHEB k, szavak elnök üdvö) nevében kokra relt t hangu ett. a kec m kigazi ok orgyerebő együ az bba ult, ajánd olg et . forin , karác tás rekre. épüle zik kr eu or a m gy ös , ket atá ent sű kzsiv 16 a ek ünnedes – köz egym su p, m liz lyo náz e, és fel szült, i m ztek m llan kal latot lés zdte szerve lyszű l, tü éli attól, ekség ma ehoz ta ám tt készü égmár kiá n ékunárm Ez tban zta ntőjé sony ely űvaet,szeÉle ske aratot és ia feldís a megje zölte szívllít l ve aj sze utalvá hótol pségr elé a, ho Ez tek a ve ényg rópa az áso sze ne jd. töltö vá tük rssa zásazek, ha nk int mszeret illió esít utak k, de t mindszerén Ta kö a us : mérté t idéző tét a kr égis azet kébő rel me fol mé te méti lődjeelsőszint t hittan e tt .30 től tteromeg nyokóla le,–,az ajánd lentek zített idő vaben ra valam ko t.két est a kö en nekyebb a l, hár ése m rtü gy ért re, zet yá i Elec dikka keyta g ele ea nek ás mhaza ládév mu ny bábjá fa, a szalon et. A osoka int ra. sze czm nyör közg lel l ad em gkap harm , má Ezt ru pp Aal,nagyöt kété- új om . A • Kárp er Vafigyel az ünne tód enn tehát al nk áta si a Déryelv nem t lah talsem ve messé it ké órk, eg járna án kell tékot m lak t leg essze nk Eu ezz ha tec ése rtásér szint tro l. nk a legne áti Márt lahtően ki g, a ott kora Cajutalm m hezeb te- a kö rve an gése yűlés ki ód mel ni. adso stepe akor,hogy fejles néünRen-a kultú Ilyen kis A kister két tábla cukor a, . oz nyitó pre, bes azták ítoegy-e ba sós sikert na vissza délut na on zet An ter áho , él is kö színv ez ró el az ngsú hniká alá, t. en lux ajándzté k ibő de tt MTgy hó megt zan ke Am ra• zer leg agyam zór traktokezek gy n, fognu ha t, ve ó pja dta bfaridőkzg pil 14 z. A. Pénte rán fon gond így Ki feköszöve szü án, zü pá his n jás ékok – - emben 14 óva rakcsoko nép nk. yű 75 drás ng ma zet hátrá ll vis íg lar órako fon k on,to obolatoam ata jával. l ekint eg sék a kü ken, sér at, l. onalaaz ép ba épüle lyos ra, z ugyan bevntik majd va len lés tag be zo jd ője ny ksé gép od - l felsa rra b k ikofutna lter Z tra közázták órátó l, form ké ha volt sang ”. e. meg sekto karác – s,amik Juhás am yénn azhsoron szebb ásr on ho orszeaz g a pelr a város l üle gyere sab ület Vé ttel a m mun n rá- c nt lek az ha jáb jel tt el. a ok elkto csak őr sab ssonyi zer a gyokmáát a To egy nél a me szebb pi gond z Dániel agyag szorgos kis Tót nak szeFőtem ja it fel ek oz elj Font is, tár ól en rep em há im at. plom ti föl utokészü rra b a lem „v eg ka keit és lok, b anna gyünne g, edégyert a kö m sze us os zéshogy ber az ny az rko ik elm h En a murint kü tartjákban. oz 45 tet Az zsz ával ken csem et lök du l látt só- szeren az legigé én égre állap sima si yatarot, készü a mai olataival alpolgárm pségé időnászakítljá na ére, azalkutána útv tók, ltek en rep son ülés jd nk lső ot k eg a hó ondta dre dönté ris - ra bő Fo atkép jelen te, eln entere. ekÉs mé sze s Cs külön kar takat akmaszatos az ókori veester k érz ba sok alack ált ny ye sze itt íáp seine Fo őit e értelm ába on tk ünne óe a követ meg. világ hason lyt es. t ho ök yik kező arcokan azoák. me ala ese rin is ség azg rin ütö lyt ala angyaint elta , ho kommu . vállalk ban, egylács-fiuta ől - va az üz e,i,ha olá klemisMa , örö Jézus atá áth kat Cuko Ci ező rtö leges me gy lő ese atá lóság Betle ézm kar gy sárker gya mötestü jellem rmáz ozó ille sütihtöbgurák k net. hajol en ho adven leti Na t ism bb t ge éska isn a város e: csak a kat kk hem sa g, a eté tól s az zően megszület ait világí ény ítás több nális A alatak arang renfölé, r akkoket. n kié gyb ilyenkk. A et: gy máa éstben kat ttisz méze Étt a 6., nerác poretet így ert és 4. ben köv dnaka hel okat,dbeté hogy tt, abba lakók yekskaekh át. Az üte ága Az és Turizr van m miránti lve öjt is A Taris köv bi útj títo volt elfog mindenki ésének idejéntotta 5. ek old etk kicifr iskázzáket, in-nyt.tiszteazon mb zat ez znya ió azt munk lám erem. fel kívül lalva, n, álind mu utó zték elő or áró szívek etk Műh ttá egysz Ah old tele a olá is első ező alo kév saját Áldo et, am mögö vez éle en szá k erű jászo keves lehet eze l ely vez bb s tt ba- a ely alo me az Meglá a tt, ho en ttük. let ésszt magá is JNEbenm tov vol csilla n. év og lépgokat ető kör végezt ető kötöz tt a is elto váltó asztal szekat el,ett gy karác n. e- t. Anem lban rejlően vették val ett Zrt. i éve kuliam csom t, és mu ára ábbékés a 7. gazda éte g a hel üzletn tás M els y az . nkkülső lták ánál sóz találn e ezt egy kb maa kákán leg ben a ék angya A vára kákac i csú ót a gyű köz .ték . g badsonyt tisz mavol kincs észre az á- ségek embe ás, en fon 14 ened ő bá ren • Sán, sikere áro leket yet, ek: uk sze old Aboldo et, rére títáelőtért. Ter osb szá csa g sillag só i,a hisze hav jd a jtő tos közdél útlokat a haakció n. hó . an sm okat, alo fels tlak új évet kíván pró és rég több rin de . m zse ljá desen sa be mé sajnos a Megéskészíat.n ittvár a fogyalévsztás Aelődíszte do kabb ő ent t en Sok szinté t zv bál zol rek os talá sód n. r gyo me Ezu r ozó járd és logás és a ok! ké én ed Kl szo Eli e nap gál malo tt fol remb ess Szab temp lletkerül szeése má hat i ven vendégez jó a elvak tán ven m Bábsz enossa lható é tet ertettek étt ó Tamá za tes jellem n a seb . Az gya ák, loma yam sík dő pp yh zse ub m len nak dég rek éte erm on ó venpolgá en Misk13 te keveré gondkie nagyo zió sként dég a t i,a a plázá b köz uta log Karác s • me ít. oljun án ágm olci vis mélt a dí áz ter r bá Egye bato ni szo kat k ínház az ző, és egy ki eik is ismeri ek átk 20 kilo vár az 0 kilo ltk fela ez lek és 50% dég rmest végelőadásán vál tulajd látja látóipa Csod pászt lek az uta os k csilegymelő sony uta - arra, hogy elé úja sü sza ós szt m ln sü n közel aprós ko látó ésermá ezt entesítkacagmé aorok edé járh – fell a for ital on a do ri hel is, mé dat ásra kez k me rhe bb ató ágok. ben aszt Tó ébaköz ek Betle gal ok ked csoda útját ipa si fen ték lni. fogo ágát erem ei ad ak a let tara Já tt, osá ter edtév ter vünk egy eléel tőb th vol yek 32 ben hembvá vál Tréfá a sza éséveltak készü kísért rin end om árá vezmé ri s, éte megs ért ne, sohkaptuk tól lgot. ker ség -es –Enkérteintézm t, zületme b ke tar Jel tt skedv a ljünk séb gés , am tak Dér to szság az ténet e nyomnake vezet RáAz ünne takő kem főkpi dre az alpolelső gti ékp enTöbb tós t ráfi ülését – egy ból. nyt egység lt is ű Lászl e. hesse : „N példáu A Sól azo a ek egy a du llem tó, lem díszí pa on adá kén szt ely ot yn tta i okh zetése szo sze Egyes adn n ítás árú han énygárm a színd jele beAtt kóc s a , kalan Mire ó zi, özlgond ek „K Cim et velnem em l a yom nban ttámo ne mint t az szíeke olato ita kció es bens zően tés tinájá ne thon é Re . A gsú k ek előester várarabntődos toz öve bal is s. lgálja, rsmind ek ak az és ozötmi Egyila utareform a átus je, már elérkezett dés lo úr. a is taszt gatás int llió osb törsze a kez zze om e.” Ha vettün veszünkövetk Pant nyert tt. isk kk kkal, zené őség az hagy t a k ere t. Fő nA me i lyosorát nakIstenkre Thökö lelkés olá éze A jász zta Szabó a gyert forin mí valós an llet ek Azoszto rül a rátalá ly, utak, z fűzte al, ező , ho nem tt Cs , G. k lyázanyírófavédelm bert g má a bev rint ve es eg ta szo de ne! det nek son k, k lt a díszk ágos sokad yagyújtás em ttaígymeg lt Rivvárosu ite szó az kör Orsz ényérték me árd me rés ész so kö l, lid ngy Khtörté űsok éte ba tán mená ivilág igaza Far továb a ” Ind ek a lóa líte ezeketaza vár fiú kérágos b. megy k tán nn m hang bá érvé an ló a 31 t.-h net nk Főiga ításba alom vette ide- odafi don egybeMária törté A ven sze l ja, Ma okl óta g, ha tul n vél rt nem zt má aer Jászérv zgatódés i Kany ye eg ezgyelétthőse a város anna n pomp gyűltille monetét Étt ban r gya ása nem aka ajdon eke nem os kez eke ságün dég kösi, - Aznapraei önké tar st,terülekarác cc d lep ulatú l m ek kö cse ereNagymá sonyi elé ekkel kre ho átadáa lehntes ázó t is pálárasain toz tve. Aa al Eg míg r Tu sze át az reményéb adventi et tűzol szeret ves rnak, osa dik m kunTe tetlenvegé teketet ők ajánd nla sra yes • h. nak és ételeketés vo érkapok elle sfé Szoln sor áhíta en, hogy koszo pro- tette. ak, melly a zek asz tó rizm rint rég a jászb tak sébékkén és egyes decem pjá Torko s lak e taraz tot cse lt Ist rm jelkép a adott tun de is: rúját, hel ven talt az Bo l ülete ala el. n. l. ber 18-án A Kö arít ező, gyerta rózsaszín, együtt ve kel pro– a ván, észete be tt wli hónap nem oznak, yek dég us Zrt akc részt én • ott rtá-- t számunyitot erény k. k. fogad lelkész arra környezeté Mi i s Cs fog zút embe gé szé ák. ják el tun nt tűzolütö ya megg Szűz éljék jen kerü ja t kez tólaklaln ng pél eng me viszonlátósok .-t ió csu bensse és zat bál az sen lge ezú is elő nyújt lt jobbá Mári a békej kérte a ek nk•ra,Munk, elm rtö tanyá i a Clu dáu edh rt yújtá ok vé egye vo tés tta l. gaz pán nak ső A bés t k így ban. sakor át megs , hogy Jézus obbo jelenlévőke korAz dn l on ho mé l etik Ho azé jele me t, . Ján t az Szöv ök sület lt m eket jel gykatárkü ráfi dagítt, csa ábbiévent sunk dtá hiv zület rés tel a Vin t szívü melyet me retük rt hesse mi lön tól k:• atalos s zet idén éve egismegr Isten lap tlak is os els ets e, a eln egny ke lem n benn nkbe nél öse „N né zleges Lehel cellér g ma ből nem és. ozoelőszökh merjékendez on fogad tő mon alsójá ő alk ége Jás ök itó ll zően ük általu r eznem étt ett töb n fon emmi az akc nyi Gy Étt guk adó csatmé k ttigény Folyta is a béke. va eszkö pályá tos díc t, m do szs alo eln zsági e és dr. ért a pénzb erm ben g az akc zaton neg nt pél iób tvatar öngye erem nak, dóan tás a elt,ióhhas on en, zöknem m sér ondh tt az ági mm öke Ö Esze Ré eni. 3. oldalo an tűzol mi és tás haneeljö lóa ünket form tást az sze ájába m j-az nek atív dául val a számá Boroz nt oz tásho n z szüks ba erő etét, atn est parla al jel – nkor s Bé dei n. egyes rep má tap a Pip ó rés teszi rát fol de i so ra szin .” A ülete el –n –kapta m en jóvolt mán la i tár ya tén éges népA To r rés asztala acs zvé lehete pedig ó. k. az bár ak támo az a Jás rán en Étt telt zt sas mato ala zsá pezsg ti ké lévő ából, yFolyta Aranyshon- ga-gya hagyorkos az akctaik mi erem, . Má tlen ág san p g szí tás a ős pv Pócs ok az as kor sok 3. oldalo vaz korla má Csütö ióban. att be válto eg vm kö iselő nem ább , n. nu ószerd tától nytól rtö Fo szélge zó ymást eleng szönkö ár ves i lyt 31 a utá eltérő és az t idé zatá tés össze jól ető -én s a e vo tét isren ni na en – eddigi n – 3. lt. elű dez po nem éve a old ik. n, alo ha a ha k nem mn. ja-

iá t za-k ófé Ham pr A„

Február 7. Egészségmelléklet

Póc mm nyi s Ján i se m latk os, ozi a Fid ör k gyö esz ök erj úa ker jász , cs eirő ság ak 3. old l, din i vála a alo nyé sztó válto n. ről, kerüle zá pol itik ti eln s áró öke l.

Int

Apám

Új fol yam

ku

lna

ka

tava

á ny szi-

ra rog ri p

k mo


Fórum

4. oldal

A tél csodái T

alán a januári születésemnek köszönhetem, de az emberiség azon ritka egyedeit képviselem, akik gyermekéveiket rég maguk mögött hagyva, még mindig szeretik a telet. Persze ilyenkor nem a város latyakot hányó útjain, a szürkén szitáló ónos esőben behúzott nyakkal sietős reggelekre gondolok. Ezt a telet én sem kedvelem annyira. Számomra a téli varázslat a puhán kavargó ezernyi megismételhetetlen hópihében, az ablakokra rajzolt jégvirág fraktálokban, a zúzmara kristállyal díszített ágakban, a hóruhás fenyőkben, a jégcsapokkal csipkézett ereszekben, a téli égbolt csillagos ragyogásában rejlik. És a csendben. Amikor vastag hópaplan takarja a tájat, valahogy minden lelassul, elcsendesedik, mintha az ember lelke is beburkolózna valami puha lepelbe. A hideg hónapok nagyszerű lehetőségeket kínálnak a sportolásra is, és itt nem csak a hólapátolásra gondolok, bár egy kiadós égi áldás után abban is alaposan meg lehet izzadni. Egy jó kis hócsata garantáltan lefárasztja a család apraját, nagyját. Kreativitásunkat hószobrok faragásában élhetjük ki. A lustábbak vagy kevésbé ügyesek számára a hóangyal elkészítése biztos siker. Szerencsére korcsolyázási lehetőségünk a városban is van, de aki teheti, egyszer feltétlenül látogasson el a világ legszebb szabadtéri koripályájára a budapesti Városligetbe. Ki-ki tudása szerint fogócskázhat, táncolhat vagy egyszerűen csak körbe-körbe korizhat a jégen, mindahány nagyon jó kikapcsolódást ígér.

S

zánkózásra, síelésre, snowboardozásra már utaznunk kell néhány kilométert, de biztosan megéri rászánni a pénzt és az időt, mert hihetetlen élményt ad a havas hegyoldal. Verőfényes napsütésben siklani a ragyogó hómezőkön, szemlélni a gyönyörű tájat, miközben tüdőnk megtelik a kristálytiszta levegővel – nincs is ennél nagyszerűbb élmény. Az ember szinte percről percre újratöltődik energiával, nem is érzi a hideget, csak a létezés örömét. A hozzánk közeli Mátra sajnos nem hóbiztos terep, északi szomszédainknál, a határtól 50 km-re már biztosan találunk remek pályákat elfogadható áron. A vastagabb pénztárcájúakat Magyarországon az eplényi sícentrum várja. A pályák ördögeinek hozzánk legközelebb Ausztria végtelen símezői kínálnak kikapcsolódást. Városunkban szinte minden iskola szervez sítábort, de érdemes egyénileg is, akárcsak egy hétvége erejéig felkerekedni és kikapcsolódásként siklani néhány napot.

B

ármilyen téli sportolás után egy jól befűtött szauna forró levegője nyújtja a legjobb relaxálást a fáradt izmoknak. Este, a lángok játékában gyönyörködtető kandalló mellett kedvenc könyvünk társaságában elkortyolva egy bögre forralt bort vagy finom fűszeres teát a hosszú téli esték elmaradhatatlan szertartása. Akiket nem győztem meg a tél szépségeiről, azok számára van egy jó hírem. Egy hónap múlva itt a tavasz! Kárpáti Márta

Beszámoló a laktanyából Idei első számunkban Fózer Tibor tűzoltó alezredes részletesen elemezte a katasztrófavédelem tavalyi eredményeit. Az év elindultával a helyi sajtó szélesebb köre előtt válaszolt a felmerülő kérdésekre. A tavalyi év az átszervezések éve volt a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. A három szakterület összevonásával bővült az állomány és az ellátandó feladatok köre, valamint a laktanya épülete is megújult. Változásokkal teli éven van túl a JászNagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. Az április elseje óta új struktúrában működő szervezet az integrálódott tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületeken látja el feladatát. Ellenőrzésüket az integrált hatósági osztály végzi. Illetékességi területük a Jászság, ahol kilencvenezer lakos védelmét látják el újszerű, felújított géptechnika segítségével. A belső változások mellett a laktanya épülete is megújult, 55 millió forint értékben. Az öt hónapig tartó munkálatok során lecserélték a nyílászárókat, hőszigetelték az épületet, és a magas tető cseréje is megtörtént. Kiemelkedő volt a 2012-es év tavaszi

A Cantate Nobis Énekegyüttest az a megtiszteltetés érte, hogy az idei Menedzser bálon műsorral léphetett fel. Szép hagyomány, hogy a tombola bevételét civil szervezeteknek ajánlják fel, ezzel is segítve működésüket. A kórus ezúton szeretné megköszönni a meghívást és a

támogatást a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Vezetőségének, név szerint dr. Rédei István, Sas István és Szatmári Zoltán (Szekuritás Kft.) uraknak. Reméljük, hogy kellemes perceket szereztünk a bálozóknak! Köszönettel: Thormanné Husznay Mária karnagy

Új Comenius projektek A Belvárosi Általános iskolának és a Székely Mihály Általános Iskolának évek óta vannak európai uniós projektjei. A közelmúltban a már egy éve működő két projekt mellett újabb kettő indult el. • Kiss Attila • Az elmúlt év végén a JKI Székely Mihály Általános Iskola két pedagógusa vett részt Kirkbymoorsideban, York mellett egy induló Comenius projekt találkozóján hét ország pedagógusaival. A magyar tanárok mellett a fogadó angol iskola, szlovén, bolgár, lengyel, olasz és a koordinátor török intézmény képviselői voltak a találko-

Bírósági ügyek 2011-2012-ben Folytatás az első oldalról Szinte végtelen azoknak a jogi aktusoknak a sora, amelyek révén mindennapjaink megfelelő szabályok érvényesítésével válnak emberivé vagy legalább emberközelivé. A jogászok, a különböző testületek számos olyan aktust bonyolítanak le, amelyek révén mindennapjaink élhetőbbek lesznek, hiszen az anomáliák egy részét ki tudják szűrni, az ellentéteket fel tudják oldani, vagy legalább mérsékelni tudják intenzitását. Talán külön is érdemes szólni a fiatalkorúak büntetőügyeiről. A leggyakoribb bűncselekmények itt is lopás, a testi sértés és a garázdaság, de a csalás, a rablás, a kifosztás, a rongálás, de még a fogolyszökés is előfordul. Ez azt bizonyítja, hogy nem nélkülözhető ennek a korosztálynak a fokozott jogi és emberi védelme, mert különben esetleg nem találják meg helyüket a vétlenek közegében. Sajnos országos viszonylatban is magas a Jászságban fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma. Ami a polgári ügyeket illeti, napjainkra leginkább jellemző pertípus a válóper. A benső kapcsolat megszűnése fájdalmas, s olykor a szerelem kegyetlen gyűlölet lesz. 2011-ben 256 házassági per zajlott, 2012-ben pedig 195. A kapcsolódó perek száma is jelentős, hiszen a gyermekek elhelyezése is nagy viták forrása. Ennél is fájdalmasabb lehet a gyermekek tartásáról dönteni. 2012-ben a 195 házassági per mellett 150 gyermektartással kapcsolatos per zajlott, de jelentős a 97 gyermekelhelyezéssel kapcsolatos bírósági aktus is. Végül megkérdeztük dr. Budai Lászlót, a január 1-jén felállt járásbíróság elnökét, lesz-e változás az ügyvitelben. A bíróság hatásköre és illetékessége nem, tulajdonképpen csak az elnevezése változik. Az ügyfelek változatlan feltételek mellett gyakorolhatják jogaikat, teljesíthetik kötelezettségeiket.

TERME Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviasz, gyertyák.

M LŐI ÉZ

Köszönjük a támogatást!

időszaka vonulási számok tekintetében. A hathetes, aszályos időszakban történt az éves vonulások 40%-a. A Hajtában hetven hektáron pusztító tűz szerencsére kivételes esetnek mondható, ettől eltekintve az éves vonulás szám átlagosnak mondható. Fózer Tibor tűzoltó alezredes kirendeltség-vezető elmondta, hogy a Jászberényi Tűzoltóság 482 vonulást hajtott végre saját területén és 115 esetben a szomszédos megyékben. Szeptembertől az átlagosnál kevesebb riasztást kaptak, mint az előző években. Fózer Tibor hozzátette, hogy a két járás megalakulásával módosult az állománytáblájuk és két katasztrófavédelmi megbízott állt munkába. A Védelmi Bizottság feladatait január elsejétől a helyi járási hivatalok látják ugyan el, de a megbízottak segítik a munkájukat és ellátják a védelmi igazgatásból adódó plusz feladatokat. Tavaly az átszervezés okán nem bővült az állomány, idén két jászberényi fiatalember vesz részt az öt hónapos tanfolyamon Szegeden és Budapesten. Az oktatást követően várhatóan július elsejével kezdik meg szolgálatukat. A továbbképzések, felkészülések folyamatosak az állományban lévő 67 munkatárs számára is. Ilyenek a vezetői-, gépjárművezetői-, illetve a speciális szakmához kapcsolódó képzések.

2013. január 31.

3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

zó résztvevői. Megismerkedtek egymással az intézmények, bemutatták iskolájukat, megbeszélték a kétéves közös munka menetét, egyeztették a következő találkozók színhelyét és időpontját, megbeszélték a tanulók részvételét a projektmunkában, a találkozókon és egyeztettek egy tanári kérdőív kérdéseiről is. A következő találkozó idén márciusban lesz Lengyelországban. A JKI Belvárosi Általános Iskola szintén egy új Comenius projektbe fogott bele, itt viszont a Belvárosi volt a házigazda. Szintén hét iskola tanárai gyűltek össze, a jászberényieken kívül a koordinátor itt egy izlandi iskola, a többi partner pedig lengyel,

olasz, török, bolgár és portugál iskola. Itt a téma az európai kultúra megismertetése, a kulturális értékeken és a sporton keresztül a hátrányos helyzetű tanulók bevonása a projektbe. Itt is kérdőívvel kezdődött a munka, és az iskolák bemutatkozása, egymás megismerése volt a fő cél az első találkozón. A résztvevők megismerhették egymás ételeit, italait. A szabad programban megcsodálhatták fővárosunk szépségeit, és Hajdúszoboszlón is eltölthettek egy napot. A Jász Múzeumban megismerhették városunk történelmét, és fogadta a vendégeket Juhász Dániel alpolgármester is. Ebben a projektben a következő találkozó márciusban Olaszországban lesz.

Rendőrségi hírek Majdnem kihűlt. A jászberényi

rendőrök január 27-én a késő esti órákban biztonsági intézkedést foganatosítottak. Járőrözésük során egy társasház előtti lépcsőn találtak egy személyt, akit ellenőrzés alá vontak. A férfi erősen ittas állapotban, magatehetetlenül ült és összefüggéstelenül beszélt. A rendőrök megelőzvén a 70 éves férfi kihűlését mentőt hívtak hozzá, akik a jászberényi kórházba szállították.

Frontális karambol Alat�tyánon. Négy könnyű sérültje van annak a közlekedési balesetnek, mely január 23-án 8.15 órakor történt a 32. számú főközlekedési út 42. km szelvényénél. Egy mendei férfi közlekedett személygépkocsijával Jánoshida felől Jásztelek irányába, amikor Alattyán belterületén egy jobbra ívelő útkanyarulatban elvesztette uralmát a járműve felett és átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a szemből szabályosan közlekedő kistehergépkocsival. A kiérkező mentők négy személyt szállítottak korházba.

Kozmetikumokat loptak. Ja-

nuár 21-én, hétfőn a kora délutáni órákban a Jászberény, Nagykátai úton lévő egyik bevásárlóközpontban három jászárokszállási fiatal különféle kozmetikumokat próbált meg eltulajdonítani. Az egyes termékeken elhelyezett áruvédelmi eszközt lekaparták, és egy táskába rakva próbálták meg elhagyni az üzletet. A helyi biztonsági őrök ezt észlelve távozásukat megakadályozták, és a rendőrök kiérkezéséig az elkövetőket a helyszínen visszatartották. Előállításukat követően kihallgatásuk során a cselekményt elismerték, az okozott kár lefoglalással megtérült. Az ügyben a kapitányság bíróság elé állítást tervez. Január 29-én a reggeli órákban egy jászberényi áruházban értek tetten egy 46 éves férfit, aki szintén kozmetikai terméket próbált eltulajdonítani. A biztonsági őrök állították meg, akik értesítették a rendőrséget. A lopással okozott kár közel 2.000 Ft. A Jászberényi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben.

Kiégett melléképület a Vörösmarty utcában. Január 23-án lakástűzhöz riasztották a jászberényi lánglovagokat a nagy füstre felfigyelő szomszédok. Elsőként szabadnapos tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik megkezdték a felderítést, és meggyőződtek az idős lakó biztonságáról. A Vörösmarty utcai ház melléképületének tetőszerkezete teljesen megrongálódott, a tűz szétterjedését azonban a helyszínre érkező tűzoltók időben megfékezték.

Két műszakos könnyű, betanított munkára

hölgyeket felveszünk. Felvételi időpont egyeztetés:

57/506-612

B erényvill K ft .

Apróhirdetés ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ a Szent László utca 14. szám alatti bejáratott élelmiszerboltként működő üzlethelyiség. Érdeklődni: 70/613-4475. Három-négy szobás, nappalis, tégla építésű családi házat keresek, Jászberény belső részén. Csendes utca, gyümölcsfák előnyben. Tel.: 06-30/9330-159


Esküvő�/�Iskola

2013. január 31.

A Lehel gimnázium kis matematikusai

5. oldal

Középiskolai felvételi körkép Lehel Vezér Gimnázium

Iskolánk tanulói ebben a tanévben má- Matematika osztály (4 év) sodik alkalommal vettek részt a Bolyai Felvehető létszám: 35 fő Matematika Csapatversenyen, amelyen Általános tantervű osztály (4 év) a komoly matematikai ismeretek mel- Felvehető létszám: 35 fő lett a munkamegosztás, együttgondol- Angol nyelvi előkészítő osztály (5 év) kodás képességére is nagy szükségük Felvehető létszám: 35 fő volt. A feladatsort a diákoknak négyfős 8 évfolyamos osztály, (8 év) csapatokban dolgozva kellett megolda- Felvehető létszám: 32 fő niuk, melyek között részletes kidolgozást igénylő és feleletválasztós feladatok Terplán Zénó Műszaki és is szerepeltek. Közgazdasági Szakképző Iskola A verseny első, megyei fordulójában Angol nyelvi előkészítő osztály (5 év) kiemelkedő sikert értünk el, hiszen hat választható szakképesítés(ek): csapatunk kapott meghívást a megyei gépgyártástechnológiai technikus; eredményhirdetésre. Ezek a csapatok sa- gazdasági informatikus; informatikai ját kategóriájukban bekerültek a megye rendszergazda; kereskedő; logisztikai ügy6 legjobbja közé. Az eredményhirdeté- intéző; pénzügyi-számviteli ügyintéző; sen a Lehel Vezér Gimnázium csapata vállalkozási és bérügyintéző képviseltette magát a legnagyobb lét- Gazdasági-szolgáltatási szakterület – számban, 24 tanulóval és két tanárral. közgazdaság szakmacsoport (4+2 év) A megyei fordulóból a 7. N osztály választható szakképesítés(ek): kereskedő; Okosak nevű csapata (Horváth Hilda logisztikai ügyintéző; pénzügyi-számviteAbigél, Farkas István Gábor, Gyarmati li ügyintéző; vállalkozási és bérügyintéző Zalán Gyula és Németh Balázs) beju- Gazdasági-szolgáltatási szakterület tott az országos döntőbe, amelyet Bu- – kereskedelem, marketing – üzleti dapesten, a Veres Péter Gimnáziumban adminisztráció szakmacsoport (4+2 év) rendeztek meg. választható szakképesítés(ek): Az döntőben az ország összes nyolc- kereskedő, logisztikai ügyintéző; pénzés hatosztályos gimnáziumának tovább- ügyi-számviteli ügyintéző; vállalkozási és jutó csapataival kellett megmérkőznünk, bérügyintéző és az írásbeli forduló mellett már szóbeli Műszaki szakterület – gépészet, közledöntő is várt a legjobbakra. Tanulóink kedés szakmacsoport (4+2 év) kiemelkedő írásbeli teljesítményükkel választható szakképesítés(ek): kivívták a szóbeli döntőbe kerülés lehe- gépgyártástechnológiai technikus; tőségét, ahol szintén szépen helyt álltak. autóelektronikai műszerész; autószerelő A verseny nagy sikerrel zárult, hiszen Műszaki szakterület – informatika, electrotechnika – elektronika szakmacsapatunk az előkelő 5. helyen végzett a 26 csapatot számláló mezőnyben. Gra- csoport (4 év) tulálunk a csapat tagjainak! Nagyon választható szakképesítés(ek): büszkék vagyunk rájuk! gazdasági informatikus; informatikai Antics István rendszergazda; műszaki informatikus igazgató Felvehető létszám: osztályonként 35 fő

Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

Szakközépiskolai képzések (4+1 év) Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport Felvehető létszám: 2 osztály Tervezett szakmai leágazások: automatikai technikus; erősáramú elektrotechnikus Informatika szakmacsoport Felvehető létszám: 1 osztály Tervezett szakmai leágazások: informatikai rendszergazda. Gimnáziumi képzések (4 év) Általános tantervű gimnáziumi képzés, emelt idegen nyelvi óraszámmal Felvehető létszám: fél osztály Általános tantervű gimnáziumi képzés, fakultatív órakeretben katonai pályához szükséges ismeretekkel Felvehető létszám: fél osztály Közbiztonsági gimnázium Felvehető létszám: egy osztály Érettségi utáni szakképzés: automatikai technikus (2 év); erősáramú elektrotechnikus (2 év); informatikai rendszergazda (2 év); ügyintéző titkár (1 év); idegen nyelvi titkár (1 év) Szóbeli elbeszélgetés világnézeti kérdésekről. Felvételi követelmény: az iskola keresztény értékrendjének elfogadása.

Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Szakközépiskolai osztályok Egészségügy (4+2 év): egészségügyi asszisztens; gyakorló ápoló Közlekedésgépész (4+2 év): autószerelő; autóelektronikai műszerész

Esküvői kiállítás a Sólyom Panzióban Idén sem maradt el a megszokott családias hangulat és élénk érdeklődés az esküvői kiállításon. Az évtizedes múltra visszatekintő rendezvényt Balogh Fáni esküvőszervező szervezte második alkalommal a Sólyom Panzióban január 26-án. A 18 kiállító a szolgáltatások széles kínálatával várta a házasulandó fiatalokat és kísérőiket. A helyszín, a torta, a zenekar, a dekoráció, a vőfély, az esküvői öltözékek, a tánctanár, a fotós és videós mind megtalálhatók voltak a standoknál. Az esküvői kiállítás a szolgáltatók számára lehetőséget biztosít bemutatkozásra, így hosszabb távon nemcsak esküvők alkalmával választják majd őket. Itt koncentráltan, egy helyen tehetik ismertebbé vállalkozásukat. A fiatal párok pedig az esküvői szervezés kavalkádjában időt és pénzt spórolhatnak a szolgáltatások kiválasztásában a jászberényi és környékbeli vállalkozások köréből. Képet kaphat-

nak az aktuális árakról, trendekről és sok esetben előfoglalási kedvezménnyel foglalhatnak időpontot. Balogh Fáni elmondta, hogy sokan kiemelték a rendezvény családias hangulatát. Napközben a Silver Band varázsolt lakodalmi hangulatot a rendezvényen megforduló több mint száz érdeklődő elégedettségére, de táncbemutatóval és tombolasorsolással is színesítették a programot.

Fontosabb dátumok:

Kereskedelem (4+2 év): kereskedő; logisztikai ügyintéző Vendéglátóipar (4+2 év): vendéglátásszervező; vendéglős Informatika (4+2 év): műszaki informatikus; CAD-CAM informatikus, informatikai rendszergazda Szépészet (4+2 év): gyakorló fodrász; gyakorló kozmetikus Gépészet (4+2 év): gépgyártás technológiai technikus Szakirányú érettségi esetén a képzési idő 4+1 év. A tanulók felvétele az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik, felvételi vizsga nincs. Felvehető létszám: nincs meghatározva. Szakiskolai osztályok hároméves képzések eladó; festő, mázoló, tapétázó; gépi forgácsoló; hegesztő; ipari gépész; kőműves, hidegburkoló; központi fűtés- és gázhálózat rendszer-szerelő; víz-, csatorna és közműrendszer szerelő; mezőgazdasági gépész; asztalos; női szabó; férfi szabó; pék; pincér; szakács; szerszámkészítő; szociális gondozó és ápoló; villanyszerelő kétéves képzések: konyhai kisegítő; előkészítő évfolyam speciális szakiskolai képzéshez Felvételi vizsga nincs.

Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Gimnáziumi osztályok: Általános tantervű (4 év) Felvehető létszám: 26 fő

Elbeszélgetés világnézeti kérdésekről. Felvételi vizsga nincs.

Január 31. A megyei kormányhivatal, a fővárosban a főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét. Február 1. Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba. Február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. Február 15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Április 25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Kollégiumi elhelyezést mind a hat iskola biztosít.

SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Gimnáziumi osztályok (4 év): Matematika tagozatos gimnáziumi Felvehető létszám: 12 fő Angol nyelvi tagozatos gimnáziumi Felvehető létszám: 12 fő Angol nyelvből szóbeli meghallgatás. Közoktatási típusú sportiskolai képzés Felvehető létszám: 10 fő Sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat.

Szent Imre Herceg Rendezvényház Nagykáta-Egreskáta

J

ászberénytől 12 km-t a 31-es főúton haladva Budapest felé, 66-os kilométerkőnél találjuk a 2,5 hektáros területen elhelyezkedő, 2006 óta üzemelő rendezvényházat. Lakodalmak, családi és baráti összejövetelek, céges rendezvények lebonyolítását vállalják 100-400 főig légkondícionált nagytermükben. A terem a létszám nagyságához igazítható, különböző asztaltípusokkal berendezhető, többf le színd korációval variálható exkluzív lakodalmas helyszín.

P

olgári szertartását a parkban lévő esküvői pavilonban is megtarthatja az ifjú pár. Kitűnő fényképeszkedési lehetőséget nyújt a szépen gondozott park, a kis kerti tó, a nyáron százával nyíló virágok. Jó parkolási lehetőséget biztosít az autóval érkező vendégek részére a külön kialakított nagy parkoló.

A

z étel minőségéről a rendezvényházban található modern konyha és a Szent István Király Vendéglő kitűnő gárdája gondoskodik. Külön süteményes helyiség és külön hűtőkamra van a sütemények torták elhelyezésére.

U

dvarias, figyelmes kiszolgálás, korrekt árak. Kedvcsináló a honlapon: www.rendezveny-haz.hu és a Szent István Király Vendéglő facebook oldalán található fényképek. Telefon: 29/443-884; 30/966-5912


Szabadidő

6. oldal

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről 20.00 Apáti Hírmondó 21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Pillanatok 22.00 Fényszaruról jelentjük

Január 31. (csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 17.30 Lovassy Esték 18:30 Épí-tech 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Berényi Hírmondó 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó Február 1. (péntek) 06.00 Berényi Hírmondó 08.00 Épí-tech 08.30 Bencze Show Bornai Tibor 09.00 Képújság 18.30 Kulturális magazin 19.00 Fényszaruról jelentjük 20.30 Berényi Hírmondó 21.30 Rock magazin 22.00 Fényszaruról jelentjük Február 2. (szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kulturális magazin 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Képújság 16.00 Kulturális magazin 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kulturális magazin 19.00 Berényi Hírmondó

Február 5. (kedd) 06.00 00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security Jászberény- Alba Fehérvár 07.30 Épí-tech 08.00 Kulturális magazin 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Bencze Show Vendég: Dévényi Ildikó 19.00 Lovassy Esték 20:00 Épí-tech 20.30 Bencze Show Vendég: Dévényi Ildikó 21.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security Jászberény- Alba Fehérvár

Február 3. (vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kulturális magazin 10.00 Értékőrző 11.00 Képújság 16.00 Értékőrző 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kulturális magazin 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Kulturális magazin 20.30 Értékőrző 21.00 Rock magazin

Február 6. (szerda) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 17.00 Jászapáti képviselőtestület soros ülése 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó

Február 4. (hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Kulturális magazin 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.30 Épí-tech 19.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security Jászberény- Alba Fehérvár 20.30 Bencze Show Vendég: Dévényi Ildikó 21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Hírmondó

Pályázat a világtalálkozó logójára A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot ír ki a XIX. Jász Világtalálkozó logójának megtervezésére. A pályázat célja: A két évtizedes múltra visszatekintő Jász Világtalálkozó arculatának, kulturális és közösségi jelentőségének megfelelő logó megalkotása, figyelembe véve, hogy a 2013. évi rendezvénynek helyet adó település Jászberény. Beadási határidő: 2013. február 22. További információ a pályázattal kapcsolatban: Góg Zoltán | gog.zoltan@jaszkerulet.hu

Ügyeletek Gyógyszertárak február 5. kedd Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban

január 31. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 február 1. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 február 2. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667

február 6. szerda Thököly Gyógyszertár február 7. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:

február 3. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban

Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304.

február 4. hétfő Szentháromság Patika Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

Szombaton lássuk együtt a medvét! Egy sokak által ismert, hosszú évtizedes népi hagyomány kötődik a medvék viselkedése és az időjárás összekapcsolásához, mely szerint ha február 2-án jó idő van, a medve meglátja az árnyékát, és ettől megijedve visszabújik barlangjába. Ez pedig a néphit szerint a tél elhúzódását jelzi. Ha azonban nem látszik az árnyéka, a téli hideg már nem tart sokáig. • Tóth Tibor • Bár a medvék nem alszanak igazi téli álmot, állatkertünkben minden évben rendezünk egy játékos medvelest – kicsiknek és nagyoknak –, ezen a kora februári napon. Idén is változatos családi programot állítottunk össze, mely kellemes tavaszváró kikapcsolódást nyújt a hozzánk kilátogatóknak. A rendezvény tíz órától délután két óráig az állatkert területén több helyszínen kerül megrendezésre. Sok-sok vidámsággal, izgalommal és nyeremén�nyel készülünk, mindezeket – a tőlünk megszokott módon – ismeretterjesztő formába öntve. Az Oktatóházban, a gyerekek készíthetnek medve figurákat, többféle

Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. (tel: 56/210-130) Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 3630/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Fotó: Sárközi János; Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

alapanyagból, különféle technikákkal. Az alkotásokat a helyszínen „medve szépségversenybe” is be lehet nevezni, melynek győztesei egyedi jutalomban részesülnek! Ugyanitt folyamatos vetítést tartunk Földünk medvéiről, a medve nevű növényekről és állatokról, valamint az időjárásról. Első alkalommal kialakítunk egy medvebarlangot is az arborétum területén, ahol érdekes medvés élmények várják a bátor jelentkezőket, de ez egyelőre maradjon meglepetés! A programból nem maradhat ki az

országban egyedülálló, nagy népszerűségnek örvendő pingvinséta (11 órától), délben az ormányos medvék látványetetése következik, majd természetesen a barnamedvéket is megpróbáljuk előcsalogatni fél egytől. Negyed kettőtől pedig hivatalosan is bemutatkoznak az állatkert új lakói: Vanda, a kétpúpú teve lány és az ifjú tatu fiú! A kérdés már csak az, meddig kell dideregnünk még, és mikor érkezik a várva várt tavasz! S hogy mit jósolnak nekünk a medvék? Kiderül február másodikán…

Jubileumi bál a Nagyboldogban Szombat este 20. alkalommal került megrendezésre a szokásos január végi jótékonysági bál a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium és az Egyházi Iskoláért Alapítvány szervezésében a Déryné Rendezvényházban. • Taczman Mária •

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304

2013. január 31.

Az est házigazdája, Demeter Sándor igazgatóhelyettes köszöntötte a városvezetés és az egyházi intézmények képviselőit, Bolla János jászkapitányt, Szabó Tamás és Pócs János polgármestereket, Szántó József, Novák István, Dombi Ferenc atyákat, Bolla Ilonát, a szülői munkaközösség elnökét, Erős Erzsébetet, az alapítvány elnökét és Szabó Lászlót, a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettesét. Demeter Sándor a szórakozva segítés mottóval fogalmazta meg a bál legfőbb célját. A bevételből két évtized alatt 120 iskolai tábort és 40 külföldi utat támogattak, és számos hátrányos helyzetű tanuló osztálykirándulási költségeit állták; felépült az iskolaudvaron a játszótér; elkészült az új informatikai bázis. Ajándékkal köszöntötték Dugonics Sándort és feleségét, akik 20. alkalommal is a bál vendégei voltak. Novák István iskolaigazgató a misztikus, megfoghatatlan 20-as számról szólt köszöntőbeszédében. Ha valakinek 20 éves autója van, az egy veterán, ósdi járműnek számít. Ha valaki olyan szerencsés, hogy 20 éves bora vagy pálinkája van, az nagy kincs birtokosának mondhatja magát. Ha pedig valakinek 20 éves gyereke van vagy éppen ő maga 20 éves, erejének, szépségnek, szellemi frissességének teljében van, életének első negyedében, kincsszerző időszakában jár. 20 év egy olyan kis nemzet, mint a magyar szempontjából is számottevő. Városunk története is bővelkedett eseményekben az elmúlt két évtizedben. Ha csak a Nagyboldogasszony iskola intézménynevét tekintjük, az is bővült a két tannyelvű és a gimnázium névelemekkel.

Ezután Bolla János, regnáló jászkapitány és a bál fővédnöke üdvözölte az eseményt mint a 20. alkalommal megrendezett, mára már hagyománnyá vált közösségformáló fórumot. A jászkapitány négy unokája közül három az egyházi iskola tanulója. Itt biztosítva van számukra a testi-lelki-szellemi fejlődés, a közösségbe való beilleszkedés megtanulása, a cserkészet értékőrző tevékenységeibe való bekapcsolódás lehetősége. Bolla János szólt családjának az egyházhoz számos szállal fűződő viszonyáról, őseinek a vallásmegtartó erejében való rendíthetetlen hitéről is. Az ünnepi műsor első meghívott előadói a Palotásy János Zeneiskola ifjú növendékei voltak. A Gitárzenekar 17 gitárosának művészeti vezetője Péterné Varga Erzsébet és Erős Dénes. A bálon saját készítésű átiratokkal szerepeltek. A klasszikus gitármuzsikát néptánc követte, a Nagyboldogasszony iskola tanulóit láthatta a nagyérdemű, mint a Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény legifjabb utánpótlás csoportját. A szombat este bemutatott jászsági oláhos táncok koreográfiáját Kocsán László és Kocsánné Kuli Orsolya készítette. Az este fénypontja a Jászság Népi

Együttes magával ragadó produkciója volt. A Duna TV „Fölszállott a páva” népzenei tehetségkutató műsorának tánccsoport kategóriában való I. helyezettjét először üdvözölte báli közönség Jászberényben a verseny után. Legfrissebb elismerésük a Csokonai Vitéz Mihály Állami Kitüntetés. Ezúttal magyarszentbenedeki táncokkal érkeztek, a koreográfia Szűcs Gábor munkáját dicséri. Az ünnepi vacsora előtt köszöntötték Bobák Józsefet, a Kukta Kft. vezetőjét, aki munkatársaival szintén 20 éve biztosítja a báli menüt. Szombat este gombás marhaszelet, zöldséges csirketekercs, párolt rizs és burgonyafánk került az ünnepi asztalra. A vacsora után egy emeletes születésnapi tortával is megörvendeztették az édesszájúakat. A nyitótáncot az iskola volt diákjai táncolták. A bécsi keringő koreográfiáját Oláhné Molnár Anna készítette. Az este további részében értékes tombolanyereményekkel gazdagodtak a bálozók, a főnyeremény Benke László művésztanár festménye volt. A talpalávalót hajnali 4 óráig az Átrium együttes húzta. A jubileumi báli rendezvény alkalmából az öregdiák szívből jövő köszöntése szól az iskola valamennyi dolgozójának és diákjának!


Ajánló

2013. január 31.

7. oldal

Kiállítás nyílt a Hamza-életműből Hódmezővásárhelyen

Programok

A „próféta” hazatérése Folytatás az első oldalról. Tizenegy óra körül megérkeztünk a megyei jogú városba, ahol többen meglepetéssel konstatáltuk, hogy „Nekik is van korsós lányuk, de a mienk szebb.” Utunk egyből a múzeumba vezetett, ahol már a kirakatban a Hamza Galéria kiadványai fogadtak bennünket. Az ünnepség megkezdése előtt városunk jeles szülöttének képeit és a modern felszereltségű múzeum néprajzi gyűjteményét szemléltük, míg Paku Beáta jazzénekes akusztikus gitárkísérettel előadott dalai segítették a ráhangolódást az eseményre. 12 órakor kezdetét vette az ünnepélyes megnyitó. Nagy Imre művészettörténész, a Tornyai János Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve a jászberényi küldöttséget és a megjelent közéleti elöljárókat. Ezt követően ismét Paku Beáta előadását élvezhettük, majd elsőként Szabó Tamás, Jászberény polgármestere mondta el köszöntőjét. Ebben kiemelte: ahogy Hamza Dezső Ákos 86 éves korában hazatért Jászberénybe, úgy tért ma haza – művei által – Hódmezővásárhelyre is. Sérgio Eduardo Moreira Lima, Brazília budapesti nagykövete is megtisztelte jelenlétével az eseményt, és ünnepi köszöntőjében elismerő szavakkal és nem kis büszkeséggel méltatta a hazájában csaknem 40 évig intenzíven alkotó művészt. Végül, a jelenlevők kellemes meglepetésére beszédét néhány mondatban, szinte hibátlan kiejtéssel

magyarul is összefoglalta. Ezt követően Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere szólalt fel, aki megköszönte

a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria munkatársainak, hogy felhívták figyelmüket városuk jeles szülöttének munkásságára, és a múzeum rendelkezésére bocsátották a műveket. Külön felhívta a figyelmet a Tiszavirág című Hamza-filmre, mely bizonyítja, hogy a művész élete során legalább egyszer újra ellátogatott Hódmezővásárhelyre; valamint felvillantotta a Hamza és városuk posztumusz díszpolgára, Lucien Hervé (Elkán László), a magyar származású fotóművész életrajza közötti párhuzamokat is. „Senki sem lehet próféta a saját hazájában” – mondta –, s ők mindketten olyan területen alkottak kimagaslót, melyet csak szülőföldjüktől távol tudtak kibontakoztatni. Végül Gurzó K. Enikő művészettörténész, a kiállítás kurátora és rendezője megnyitóbeszédére került sor. „Nehéz helyzetben vagyok, az urak szinte már mindent elmondtak…” – kezdett hozzá, azonban értő és elemző szakmai előadása megfelelő kiegészítést nyújtott az elhangzottakhoz. Bemutatta Hamza D. Ákost, az embert, aki „érzelmileg nagyon kötődött mindenhez, amihez hozzáfogott”, s aki feltehetően éppígy ragaszkodott a városhoz is, melyhez élete legmeghatározóbb korszaka, gyermekkora kötötte. Többet megtudhattunk élete állomásairól: a Magyarországon, Párizsban és Brazíliában töltött évekről is, valamint sokszínű művészetének korszakairól. Hamza mindig is a belső én kifejezését célozta meg. Még figurálisabb

jellegű képeivel is elsősorban az érzetek megragadására törekedett, de előszeretettel boncolgatta az olyan megfogha-

tatlan dimenziók kérdéskörét is, mint a tér és az idő. Magáévá tette Kandinszkij szemléletmódját, miszerint a képzőművész éppúgy képes pusztán színekkel és formákkal közvetett módon kommunikálni, mint a zeneszerző. Bár ezt a közönség még száz évvel az irányzat születése után is nehezen fogadja be, s Hamza képeit elsőre kaotikusnak láthatja, értő szemlélésükhöz tudnunk kell, hogy épp ellenkezőleg: a harmónia, az egyensúly és a rend iránti vágy vezette ecsetét. Szót ejtett még a polihisztor filmes pályafutásáról is. A nagy népszerűségnek örvendő, könnyen emészthető filmek – mint például az Egy szoknya, egy nadrág – mellett ugyanis kevésbé

Kortárs alkotók a Jászságból Január 31-én, csütörtökön 17 órakor a Jászsági Képzőművészetbarátok Egyesülete Kortárs alkotók a Jászságból című kiadványát mutatják be a Jász Múzeumban. A katalógust a közönség számára ajánlja Hortiné Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, közreműködnek a Palotásy János Zeneiskola gitáros növendékei.

a vásárhelyi városháza termeibe, a nagy múlttal rendelkező Fekete Sas Rendezvényház gyönyörű báltermébe, de látogatást tettünk a Tornyai Múzeum kiállítóhelyeként üzemelő Alföldi Galériába és a kommunizmus időszakát bemutató Emlékpont Múzeumba is. Élményekkel feltöltődve indultunk

Az áldott Orvos Február elsején, pénteken 17 órakor Az áldott Orvos – Betegség és gyógyulás a Bibliában címmel nyílik vándorkiállítás a könyvtár kamaratermében. A megnyitón beszédet mond Szabó J. Róbert, református lelkipásztor, Burján Tamás, az MBTA munkatársa és Dr. Csiki Zoltán, a Szent Erzsébet Kórház főigazgatója. A kiállítás február 14-ig, a könyvtár nyitva tartási idejében megtekinthető. Jubileumi Gazdabál Február másodikán, szombaton 18 órától Jubileumi Gazdabál lesz a Déryné Rendezvényházban. Ünnepi beszédet mond Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke.

ismert, de legalább ilyen jelentős stílusmeghonosító művek is köthetőek nevéhez. Hangsúlyozta: Hamza eközben egy percre sem hagyott fel a képzőművészeti alkotótevékenységével sem. Beszéde zárásaként elmondta: „Hamza D. Ákos őszinte, igaz ember volt, aki a humanista értékeket mindvégig képviselte.” Végül, megköszönve mindazok közreműködését, akik létrejöttéhez hozzájárultak, a körülbelül ötven festményből, grafikából és öt kisplasztikából álló, valamint a polihisztor irodalmi és filmes alkotótevékenységébe is bepillantást nyújtó kiállítást „nagy brazil vigalommal” megnyitottnak nyilvánította. Végső ráhangolásként Paku Beáta egy brazil dalt adott elő. A kiállítás megtekintése után a múzeum földszintjén kis állófogadásban volt része csoportunknak, majd fél 2-kor röpke városnéző körútra indultunk. A barangolás során vendéglátóink jóvoltából betekintést nyerhettünk

haza, s a csaknem háromórás buszút az érkezéshez hasonló hangulatban telt. A jókedvű csoport népdalokat énekelve érkezett meg a hófedte Jászberénybe fél hétkor.

IV. OTP Bank Családi Korcsolya Nap és Jégshow Február 2-án, szombaton 9 órától az OTP Bank jászberényi dolgozói negyedik alkalommal szervezik meg a Családi Korcsolya Napot és Jégshow-t a főiskola jégpályáján. A színes programok és ingyenes korcsolyázási lehetőség mellett meleg teával és zsíros kenyérrel várják az érdeklődőket. Majd a papa Február 3-án, vasárnap 17 órakor a Lehel Film-Színházban mutatják be a Majd a papa három felvonásos zenés vígjátékot a jászárokszállási Görbe János Színjátszó Egyesület tagjai. Régi idők mozija Február 7-én, csütörtökön 19 órakor vetítik a Lehel FilmSzínházban a Csak egy kislány van a világon című 1930-as, magyar romantikus filmet, Jávor Pál főszereplésével. Beszélgetés dr. Kis Tibor filmtörténésszel.

(Fotók: Bugyi Gábor)

Jászország sorozat Február 8-án, pénteken 18 órakor Farkas Kristóf Vince a Csörsz árok: a mondától a valóságig címmel tart előadást a Déryné Rendezvényházban.

Emlékezzünk gróf Apponyi Albertre Gróf Apponyi Albert, Jászberény város egykori országgyűlési képviselője halálának 80. évfordulója alkalmából megemlékezést szervez a Jászok Egyesülete és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportja. Február 6-án, szerdán 17 órakor kezdődik a megemlékezés az Apponyi téri emlékműnél, ahol Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója mond beszédet. A főtemplomban 18 órakor Szántó József apátplébános mutat be engesztelő szentmisét gróf Apponyi Albert emlékére.


Sport

8. oldal

Búcsúzunk Csányi Károly birkózótól

Csányi Károly minden idők második legeredményesebb birkózója a felnőtt korcsoportban a Lehel SC-nél. 2013. január 23-án búcsúztunk a Fehértói temetőben a 64 évet élt kiváló sportembertől. Birkózó pályafutását 1962-ben kezdte el, gyorsan felívelő eredményei születtek serdülő korcsoportban, megyei bajnok, keletterület bajnoka és a Magyar Serdülő Csoportbajnokságon elért IV. helyezést mint veretlen nehézsúlyú versenyző ért el 1964-ben. Hadosztály magyar bajnok 1972-ben. Öt Országos Lehel Kupán egyéni- és csapatgyőztes volt. Számtalan országos versenyen ért el első helyezést. Keletterület bajnoka, vidékmagyar bajnokság harmadik helyezettje felnőttben. Magyar Bajnokság VII. helyezettje 1980-ban a felnőtt korcsoportban. OB II. csapatbajnokság keletterületi győztese és a bajnokság hatodik helyezett csapatának húzóembere volt. OB II. egyéni magyar bajnokság másodikja 1980-ban.

Kitűnő edző, legeredményesebb tanítványa Járomi Antal volt, aki a Tatabányai Úttörő Olimpián harmadik lett 1979-ben. Hatalmas tekintélyével az úttörőket vonzotta az edzésekre való járáshoz. Sok tanítványa későbbi magyar bajnokság dobogós versenyzője lett mint Vass Attila és Vass Csaba. Országos játékvezető és edző lett 1979-ben. Mindig igazságosan bíráskodott, tanítványai több százan voltak, és nagyon szerették őt. Mindig vidám és humoros sportember volt. 1981-ben munkahelyi elfoglaltsága miatt szerződést bontott a Lehel SCvel. A Hűtőgépgyárban dolgozott 35 évet, majd az Aprítógépgyárban folytatta nyugdíjas koráig. Búcsúztatta a család, birkózó barátai, ismerősök tábora. Nagy csapás a sportág kitűnőségének elveszítése, soha nem felejtük. Kisádám Antal Jászberényi Birkózó Szakosztály elnöke 1974-1987-ig.

Sikeres rajtot vett a Csík Tibor SE Jól kezdte az idei évet városunk ökölvívó klubja, a Csík Tibor SE. Gyöngyösön a Régiós kupán kilenc egyesület 52 versenyzője lépett ringbe, a „pofonpartin”, ami egy egész éves pontrendszerre épülő, versenysorozat. Jászberényt öten képviselték, akik közül ketten első mérkőzésüket játszották. Farkas Zsolt és Banya Ábel nagyszerűen helytálltak, mindketten döntetlent értek el. Oláh Richárd, kétszer is rászámoltatott ellenfelére, aki feladta az egyenlőtlen küzdelmet. Sas Ádám, a sikeres magyar bajnoki szereplést követően, egy nála 8 kilóval nehezebb ellenfelével szemben is vállalta a csatát. Próbálkozása sikeres volt, hatalmas pontelőnyre tett szert, majd a második menetben, le is zárta a meccset. 69 kgban Balog Tamás két meneten keresztül játszadozott el szlovák riválisával, majd egy erősebb roham után, már repült is

a törölköző a losonci sarokból. Január 26-án Miskolcra utazott a csapat, ahol Iványi László, Balog Tamás és Oláh Richárd mérettette meg magát kitűnően, hiszen mérkőzéseik után, mindhármuk karját magasba emelték a ringben. Érdekesség még, hogy Tomi ellenfele egy, míg Ricsi ellenfele három súlycsoporttal feljebbről érkezett. Mécs Endre edző elmondása szerint a versenyzőknek jó alkalom volt az éles körülmények közötti küzdelmek gyakorlására. A szabályok szerint egyénileg kap mindenki pontokat, ami az év végén, a csapatversenyről is dönteni fog. A következő forduló Egerben lesz, majd Budapestre utaznak a bokszolók egy három napos viadalra. A Csík Tibor SE továbbra is várja a bokszolni vágyó fiatalokat, fiukat tíz, lányokat 14 éves kortól. Jelentkezni lehet hétfőn, szerdán és pénteken, 16 órától a JVV Zrt. külső sportcsarnoka melletti kőházban.

Rövid hírek Magyar Amatőr Jégkorong Bajnokság. Újabb fordulót játszott Jászberény első számú csapata az amatőr bajnokságban. A múlt szombati hazai meccsen fővárosi ellenfelüket győzték le: Jászberény HC – Ferencvárosi Pingvinek 3-1. Női röplabda NB II. Jászberény női röplabda csapata lejátszotta az idei év első hazai mérkőzését. A lányok jó játékkal, biztosan győzték le ellenfelüket: Jászberényi RK – Tiszavasvári 3-1. A juniorok még ennél is sikeresebbek voltak, 3-0 arányban nyertek a vasvári lányok ellen. Utánpótlás labdarúgás. A hétvégén újabb labdarúgótornát rendezett a Tehetség SE a Jászberényi VV Zrt. külső sportcsarnokában az U-10-es korosztály részére. A teremfoci tornát az egri srácok nyerték, a TSE ezúttal is a 4. helyen végzett. Viszont a TSE két tagja lett a legjobb védőjátékos, Molnár Dávid és a legjobb kapus, Ecsegi Zsolt személyében. A TSE másik csapata, az U-9-es korosztály Kókán lépett pályára és veretlenül nyerte meg az Elektrikó Kupát.

A Tisza Kupa Nemzetközi gyorskorcsolya verseny berényi dobogósai: Szeged, 2013. január 18-20.

2013. január 31.

Szenzációs kezdés, sima győzelem Talán az évad legjobb első negyedét produkálta Jászberény kosárlabda csapata az elmúlt szombaton este, a nagy múlttal rendelkező Szombathely ellenében. Aki egy kicsit később érkezett a kosármeccsre, és azt hallotta az ajtóban, hogy a vendégek még csak 9 pontig jutottak, azt gondolta, nemrég kezdődött az ös�szecsapás. Viszont ha minden adatot megnézett a „villanyújságon”, nagyon elcsodálkozott. Ott ugyanis ez állt: egy perc van hátra az első negyedből, és a vendégcsapat még nem jött ki a tízből! Az etap befejeztével aztán kijött eggyel, de ez húsz pontos hátrányt jelentett számukra, 31-11 ide. Ez a tetemes előny meg is adta az alaphangulatot, és mint a végelszámolásnál kiderült, szükség is volt rá.. A közönség hatalmas hangerőt képviselt – nagyon sportszerűen persze –, így igencsak elnyomta a vendégszektorban ülő vasi drukkerek próbálkozását. Ezt tették a fiúk is a pályán, jól játszottak, remekül védekeztek. Ha egy kicsit megközelítette őket a SZOVA, akkor dobtak kosarat, amikor kellett. Nagyszerű az egészben,

Focistáink megkezdték a felkészülést Arról a múlt heti számunkban tettünk említést, hogy a jászberényi labdarúgó­ csapat az elmúlt hétvégén a Bercsényi úti csarnokban vett részt a megyei teremfoci selejtező mérkőzésein. Jászberény és Jászfényszaru elsőként, Pusztamonostor pedig (egyik) legjobb másodikként jutott a megyei teremfoci döntőbe, amit Kunhegyesen rendeznek majd február 2-án.

Szombaton aztán kilátogattak a fiúk a műfűre is, ahol „matinémeccsen” (11 órai kezdéssel) fogadták a szintén megyei bajnokságban (Pest m. II.) szereplő nagykátai alakulatot. Az előkészületi Novice A fiúk: meccsen az alábbi játékosok kaptak 1. Tiborcz Dániel szerepet: Juhász Tibor – Nagy Csaba, Szanyi Váltók: Krisztián, Lukácsi Lóránt, Litkei Bar3. Somogyi Barbara, Nagy Anna, na – Szerencsi József, Nagy Gábor, Gulyás László, Nagy Ferenc, Hájos NorKurta Bíborka bert, Német Gyula. 1. Kis Virág, Túri Anna Pályára lépett még Gacs Gergő is, Német Norbi, Varga Viktor, László Krisztián a kispadról figyelte társait, mert apró sérülés akadályozta őket, hogy szerepet kapjanak. Tóth Márk és Kalóz Ádám pedig inkább odahaza maradt, hogy minél előbb felépüljön a Az úszó diákolimpia megyei döntő- tavaszi pontvadászatra. Az összeállításból látható, hogy két jének Mezőtúr adott otthont január 16-17-én. Az első helyezettek tovább- „régi-új” tapasztalt játékos, Gulyás jutottak a márciusban sorra kerülő országos döntőbe, ahol majd Hódmezővásárhelyen képviselik városunkat. Novice B lányok: 1. Somogyi Barbara 2. Nagy Anna 3. Kurta Bíborka

Továbbjutottak az úszók

hogy a kapitány Dramicsanin mellé – akire egyébiránt nagyon ügyeltek – felzárkóztak még legalább hárman: Soós, Török és Rakits is, és így egy percig sem forgott kockán a hazai győzelem. Még egy érdekes statisztikai adat. Az első negyedet nyerte „csak” a JKSE a többi hármat a vendégek, de a vége így is, 12 pont ide, és ez a fontos: TOP COP Security Jászberény –SZOVA-Trend Optika KC Szombathely 83-71 TOP COP Security Jászberény: RAKITS 19/9, SOÓS 14/9, Markovics 6, DRAMICSANIN 18/9, TÖRÖK 21/3 Csere: Mladenovics 3/3, Horti -, Szabó P. 2 A berényi kosarasok népszerű trénere, Sutyi bácsi nagyon boldog volt a kosárlabda mérkőzés után és természetesen a csapatsiker mellett kiemelte a hazai közönség teljesítményét is. Török Rollinak is bőven kijutott a gratulációból, aki az est egyik főhőse volt 21 kosarával, főleg a vendégek palánkja alatt nyújtott kiemelkedőt. Jövő szombaton jön az Alba, akik „elvéreztek” Kaposváron. Nem ártana, ha itt lenne a folytatás…

László és Német Gyula is Jászberény csapatát erősíti a tavaszi szezonban. Vigh Tibor elmondta még, hogy kapusposztra vonatkozóan Varga Zoltánnal tárgyalnak. A berényi szurkolóknak nemigen kell őt bemutatni, innen indult és – többek között – Szombathely csapatában az NB I-ben is szerepelt. Német Gyula a szünetben elmondta, hogy két okból is nagyon örül. Egyrészt, hogy újra van városunknak felnőtt labdarúgócsapata, másrészt, hogy ő is újra idehaza játszhat és segíthet. A volt NB II-es gólkirály tette is a dolgát, hiszen háromszor is betalált a kátaiak kapujába. Egyébként a barátságos felkészülési meccset a berényi srácok nyerték 5-4 arányban. Legközelebb szerdán (lapzártunk után) este 17 óra 30 perces kezdéssel, Gyöngyös focistái lesznek az edzőpartnerek Jászberényben.

Sítábor Szlovákiában

III. korcsoport 100 m gyorsúszás 1. Gyóni Bence, Jászárokszállás 1. Dobos Bianaka, Jászárokszállás 100 m hátúszás 1. Dobos Bianka 50 m mellúszás 1. Udvardi Máté, Jászberény, Gróf Apponyi Albert Ált. Iskola 1. Vass Gabriella 4×50 m gyorsváltó 1. SZIE, Jászberény (Bartus György, Kerek Olivér, Melegh Bence, Nyitó Máté) 1. SZIE, Jászberény (Czigány Hella, Kiss Virág, Kun Fruzsina, Lázár Lilla) IV. korcsoport 100 m gyorsúszás 1. Szívós Eszter, Jászberény, SZIE 100 m hátúszás 1. Szerdahelyi Virág Felkészítő testnevelők: Ilonka Zsuzsanna, Szöllősi Boglárka, Pesti Péter, Szöllősiné Kárpáti Ágnes, Szöllősi Károly

Január 20-a és 26-a között a szlovákiai Kokavában tartottak sítábort kisebbeknek, a Szöllősi család szervezésében. A kezdetben esős időt felváltotta a havazás, majd az utolsó napokon már jó időben gyakorolhattak a jászberényi gyerekek a 40-50 centiméteres hótakarón. Fotó: Szöllősi Boglárka

Új évf. 2. év, 5. szám  

2013. január 31.

Új évf. 2. év, 5. szám  

2013. január 31.

Advertisement