Page 1

Fórum az állattartási rendeletről Szabó Tamás polgármester és Gottdiener Lajos jegyző lakossági fórumot tartott a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról.

Tudósítás a 2. oldalon.

Nem igaz, hogy nem lehet!

Esküvői melléklet

Amikor más már elhagyná magát, Pápay Aranka akkor lelt új hivatásra. Az órás szakmától az írásig vezető útról otthonában kérdeztük.

Mennyibe is kerül 2013-ban egy esküvő? A teljesség igénye nélkül próbálunk képet adni a Jászberényben és környékén fellelhető lehetőségekről..

Interjú a 3. oldalon.

Összeállítás az 5. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 4. szám (XXV./4.)

2013. Január 24.

Újság Jászberény város lapja

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál – Nincs döntés a torony sorsáról

Végre itt is elértünk Európába

Az állampárti időkben ebben a helyiségben tartották az atyák a hittanórákat. Most kényszerű okból itt, a főtemplom hittantermében gyülekeztek a tagok a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége éves közgyűlésére.

Kétheti próbaüzemet követően kedden délelőtt vegyes célú üzem és irodaépületet adtak át az Electrolux területén. Földszintje köztes fal nélkül közvetlenül kapcsolódik a TT üzemhez, így annak bővítése válik lehetővé 700 négyzetméterrel. A fölötte lévő két emeleten hetvenegy munkahelyet alakítottak ki, ide a cég kultikussá vált toronyépületéből költöztek át a munkatársak.

• Farkas Ferenc •

• Halász Lajos • Az eseményre érkező vendégeket a szűkebb értelemben vett házigazda Szentpéteri Ferenc, a hűtőszekrénygyár igazgatója és Takács János, az Electrolux Holding kelet-közép-európai régió­ vezetője fogadta munkatársaik gyűrűjében. A házigazda fel lehetett készülve az épületet szokatlannak találó vélekedésekre, mert rögvest megnyugtatott mindenkit: nem félig kész épületet látunk, nem felejtették el befejezni az építők, ez az új ipari stílus. Valóban, a földszinten a majdani termelő részleg még üres, a lépcsőházban a nyers betonlépcső dominál, és a teljesen berendezett irodaszinteken is a látvány erős meghatározói a masszív betonelemek, a jórészt szabadon futó fűtő-hűtőcsövek, nota bene az ipari csarnok belsőt az íróasztalok fölött szűkíti le az inkább jelképes álmennyezet. A cél azonban éppen az volt, hogy a munkatársak közel kerüljenek a termelőegységekhez, és egy pillanatra se

felejtse még a látogató sem, hogy ipari üzemben van. Ez a szikárnak ható leírás azonban csak a felszín, ami mögött hamar felfedezhető a zöld gondolat, a hatékonyság. A két szinten elhelyezett nyitott iroda munkatársainak kényelmét padlófűtés és hűtés, háromrétegű szigetelt üveg biztosítja. A nyárra gondolva automata redőnyöket építettek be. A munkatársak mindkét teremben látják egymást, még a tárgyaló is három oldalról üvegfalú, ugyanakkor a jó hangszigetelésnek köszönhetően nem zavarják egymás telefonos kommunikációját. Munkaterületüket tekintve gyári és európai szintű feladatokat egyaránt ellátnak, itt kapott helyet a marketing és a beszerzés is. Az épületet svéd forrásból 1,2 milliárd forintért építették fel négy és fél hónap alatt. A termelőszint és a két iro-

daszint fele-fele arányban testvériesen megosztozott a költségeken, egyaránt 600 millió forintba kerültek. Az első hatszázmillióba belefértek telephelyszintű energetikai fejlesztések is. Szentpéteri Ferenc szerint nem szlogen, hogy a munkatársak második otthona lehet ez az épület. Ehhez a gondolathoz jutott el Takács János is mondandója végére. Előbb azonban összevetette az Electrolux korábbi nagy fejlesztéseivel a mostanit. Paramétereiben az 1999-es 18 ezer négyzetméteres csarnok, majd a 2005ös nyíregyházi 45 ezer négyzetméteres csarnok látszólag sokkal nagyobb fejlesztés a mostaninál. Fontosak is voltak, hiszen „vasat”, azaz technikát helyeztek el bennük, azonban ez a mostani mégis több, mert kollegáknak készült, a kreatív, modern munkavégzés feltételeit te-

remti meg. A munkatársak lojalitásával, munkamoráljával eddig sem volt gond. Ezen az új munkahelyen azonban reggel jó érzéssel kezdhetnek a feladatokhoz, és este a sikert, a jól végzett munka örömét könyvelhetik el. Sikereket kívánva ugyanakkor megjegyezte, ne essenek abba a csapdába, hogy összekeverik az első otthonukat a másodikkal. Dr. Gönczy Sándor az Electrolux Holding alelnöke európai szinten felelős a hűtőszekrénygyártásért. Kilenc gyár tartozik a vezetése alá, így van rálátása épületekre, technikára, munkasikerekre. Ezért hangsúlyos a megállapítása, hogy ezzel az épülettel „végre itt is elértünk Európába”. Véleménye szerint messze ez az épület a legigényesebb és legszínvonalasabb az általa ismertek közül. Folytatás az 5. oldalon.

Jankovics Marcell animációs filmjével ünnepeltük a magyar kultúra napját

Küzdeni és bízva bízni – Csokonai-díjas a JNE Január 22. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc az 1823-as évben ekkor tisztázta le Himnuszunk kéziratát. 1989 óta a magyar kultúrát emeljük piedesztálra országszerte ezen a szimbolikus napon, többek között különböző kulturális rendezvényekkel és díjak átadásával. Jászberény idén Az ember tragédiájának Jankovics Marcell által animációs filmre adaptált változatával ünnepelt. • se • Az ünnepi események a városi könyvtárban kezdődtek 16.30 órakor, a szerzőnek a filmből vett képeiből rendezett vándorkiállítás megnyitójával. Az ünnepség első mozzanataként

Közgyűlés a hittanteremben

Balogh Fáni vezetésével elénekeltük az esemény apropójául szolgáló művet, országunk Himnuszát, melynek kinyomtatott szövegét mindenki megkapta ajándékba. Ezt követően Juhász Dániel alpolgármester mondta el ünnepi köszöntőjét. Hangsúlyozta: korunkban, amikor a materializmus talán nagyobb szerepet kap, mint valaha, fontos, hogy szakítsunk időt kultúránk – s annak egyik, ha nem a legfontosabb alkotóeleme: nyelvünk – megőrzésére, ápolására és fejlesztésére. Fontosnak érzi, hogy minden jászhoz eljusson az üzenet: minden egyénnek szerepe van abban, hogy amit felmenőitől kapott, azt továbbadja a következő generáció számára. Cikk a 6., a JNE a 7. oldalon.

Szántó József apát közölte velünk, hogy a Szent István Ház statikai állaga megromlott, és emiatt nem tarthattuk összejövetelünket a szokott helyén. Elmondta azt is, hogy az épület teljes rendbehozatala 11 millió forintba kerül majd. Ezt az összeget egyrészt az érsekségtől, másrészt az önkormányzattól, harmadsorban a hívektől reméli megkapni. Amíg el nem készül, türelemmel kell viselnünk a helyszűkéből adódó hátrányokat. A szervezet lelki vezetője imával kezdte a közgyűlést, majd a házszentelés könyörgése hangzott el. Az elnöklő Taczman András bejelentette, hogy a szervezet 75 tagjából 45 jelent meg, így a közgyűlés határozatképes. Folytatás a 4. oldalon.

Vigyázzunk a nőkre, hogy jól érezzék magukat! Ahogy az rendesen lenni szokott, az év első bálját szombaton a Jászsági Menedzser Klub Egyesület tartotta. A 14. menedzser bálnak a Déryné Rendezvényház termei adtak otthont. Főképp a díszterem, amelynek eredendő méltóságát és patináját a szolidan visszafogott díszítés hagyta érvényesülni. Jellemzően az egész bál mértéktartó, bensőséges hangulatú volt kellemes zenével, meglepetés produkciókkal, könnyed ételekkel és italokkal, sok tánccal és csevegéssel. • h. l. • A csevegés alatt ezúttal jellemzően a kötetlen beszélgetéseket kell érteni. Természetesen volt megnyitó dr. Rédei István, az egyesület elnöke és Eszes Béla – a bál védnöke, a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke – jóvoltából, sőt az első alkalommal jelen lévő Pócs János alsójászsági parlamenti képviselő is mondott az est során pezsgős köszöntőt, mondhatni a Jászság szívmelengető dícséretét, de az alap az egymást jól ismerő, folyamatosan változó összetételű baráti társaságok beszélgetése volt. Folytatás a 3. oldalon.


Önkormányzat

2. oldal

Meghívó sportfórumra Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő városlakókat a január 29-én kedden 15 órától a polgármesteri hivatal nagytermében Jászberény Város Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottsága által szervezett sportfórumra. A fórum tárgya: a 2012-es év sporteredményeinek értékelése, valamint javaslatok tétele, vélemények megosztása az idei sportkoncepcióról. Szatmári Antalné elnök, Humán Erőforrás Bizottság

Meghívó lakossági fórumra Tisztelettel meghívom Önöket soron következő, tizenkettedik önkormányzati beszámolómra. Időpont: 2013. február 1. (péntek), 18 óra. Helyszín: Tiszti Klub (Jb, Bercsényi Miklós utca 27.) Vendég: Dr. Gaudi-Nagy Tamás, országgyűlési képviselő, ügyvéd, európai jogi szakjogász, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat ügyvezetője. Téma: Elszámolunk és elszámoltatunk Budai Lóránt önkormányzati képviselő

Fát kaptak a rászorulók

Az önkormányzat a rászorulók között 60 m3 tüzifa kiosztását kezdte el hétfőn.

A hó dolgoztat és gyönyörködtet

2013. január 24.

Lakossági fórum az állattartási rendelettervezetről Kedden, 22-én 17 órai kezdettel Szabó Tamás polgármester és Gottdiener Lajos jegyző lakossági fórumot tartott a városháza nagytermében a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozásáról. Mintegy harminc érdeklődő jelent meg, akik közül minden második részese volt a csaknem három órán át tartó eszmecserének, helyenként vitának. A fórum résztvevői az állattartás valamennyi általuk fontosnak problémáját felvetették. • munkatársunktól • Először Gottdiener Lajos jegyző tájékoztatta a megjelenteket az állattartás központi szabályozásáról. Szólott például a trágyakezelés, a veszélyes állatok (pl. a kutya) tartásának szabályozásáról, a lakosok jogairól és kötelezettségeiről. Kiemelte az állatvédelmi törvény jelentőségét, de szólt a lakosságvédelemtől is. A kormányzat is jelentősnek tartja a haszonállatok, a szarvasmarha, a sertés, a juh és a baromfi tartását, hiszen fontos szerepük van a lakosság létfenntartása szempontjából. Különösen a szarvasmarha tartása kívánja meg, hogy megfelelő építmények, objektumok álljanak rendelkezésre. Fontos például, hogy a trágyakezeléshez betonozott tereket alakítsanak ki. A baromfi- a ló- és a juhtartás ugyancsak igényes, hiszen modernnek számító terek kialakítása nélkülözhetetlen. Szó esett a központi előírások ellen vétők szankcionálásról is. Ennek alfája és omegája az állatvédelem, amely alapvető szempontja minden előírásnak és törvénynek. Elhangzott, hogy veszélyes állatokat csak hatósági engedéllyel lehet tartani, és ehhez szükséges a megfelelő képzettség tanúsítása is. Tehát például hüllőket, vadlovat, bivalyt, bölényt, pókot csak szakképzett állampolgár tarthat. Veszélyes állat lehet bizonyos kutyafajta is. A bírságok egy részét az önkormányzat szakembere róhatja ki, másokat pedig a járási hivatal. Az önkormányzat tehát csak az anomáliák egy részének a megszüntetésére hivatott. A szabályok többsége magasabb szintű törvénykezés hatókörébe

Lopott biciklik gazdáit keresik Büntetőeljárást folytatnak lopás vétség elkövetése miatt két jászberényi lakos ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy az elmúlt hat hónap alatt Jászberény területéről több kerékpárt is eltulajdonítottak. Az eljárás során a rendőrök kerékpárokat, kerékpáralkatrészeket foglaltak le, melyekről megállapítást nyert, hogy bűncselekményből származnak. A gyanúsítottak több különböző helyről tulajdonítottak el kerékpárt, azonban nyolc esetben ezeket a bűncselekményeket a sértettek nem jelentették be hatóságunkhoz. Az ügy gyanúsítottjai kihallgatásuk során megmutatták a bűncselekmények helyszíneit. Az eljárás további lefolytatásához várják azon sértettek jelentkezését a Jászberényi Rendőrkapitányság Nyomozó Alosztályán, akiknek az elmúlt hat hónapban Jászberényben a következő helyekről kerékpárjukat eltulajdonították: Thököly úti Gyógyszertár, Kossuth úti Önért Közért, Bercsényi úti Ani kocsma, Kossuth úti piactér melletti játszótér, Dózsa György úti Sikk Ruhaszalon, Gyöngyösi úti Hamza Múzeum, Dózsa György úti Arany Síp kocsma, valamint a Szövetkezet úti 9-11-es lépcsőház.

tartozik. Az állattartás szabályainak helyi tervezete a következő: (1) Ha az eb közterületre jutását a telekhatároló kerítés nem képes megakadályozni, az ebet biztonságosan kikötve vagy zárt területen (kennelben) kell tartani. (2) Többlakásos lakóépületben, sorházban, ikerházban, társasházban, lakótelepi többlakásos, többszintes lakóépületben lakásonként legfeljebb 1 eb és annak szaporulata – azok 3 hónapos koráig – tartható. (3) Többlakásos lakóépület, sorház, ikerház, társasház, lakótelepi többlakásos, többszintes lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területén ebet tartani tilos. (4) E (3) bekezdésben foglalt korlátozás arra az állattartóra nem vonatkozik, aki az ebet a lakóközösség közös használatában álló udvarán a saját ingatlanához tartozó területen elkerítve tartja. (5) A (2) bekezdésen kívüli, belterületen lévő lakóingatlanokon legfeljebb 2 kedvtelésből tartott állat – kivéve kisállat – és annak szaporulata – az adott fajra jellemző életkor eléréséig – tartható. (6) A (2)-(5) bekezdésekben foglalt korlátozások a)a jelző, vakvezető, terápiás, rokkantsegítő és mentő ebekre, valamint b) a külterületi ingatlanokon tartott ebekre nem vonatkoznak. Tilos ebet bevinni a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe, b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportlétesítmény területére, c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületrészébe, d) bölcsődébe, óvodába, iskolába, diákszállásra. Szabó Tamás polgármester bevezetőjében megállapította, hogy a mostani tervezet azokat a jogokat és kötelességeket tartalmazza, amelyek előírják, biztosítják az állattartás közmegegyezésen alapuló feltételeit. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tervezet munkaanyag, amelyhez a városvezetés várja lakosság véleményét. Ígérte, hogy a javaslatokat bedolgozzák a most megismert tervezetbe.

Kegyeleti hirdetések a város lapjában Jászkürt Újság Jászberény város lapja

Fürdő u. 5-7.

A felszólalások során problémaként vetődött fel, hogy az állatvédelem mellett nincs szó a birtokvédelemről, holott a különböző helyek között jelentős különbségek vannak, és ezekre érdemes lenne figyelni. Erre aligha van lehetőség, hiszen az említett szempont csak az új építmények esetében érvényesíthető. Volt olyan hozzászóló, aki úgy értesült, a közmunkások ellenőrzik majd a csipek (a kutyaazonosítók) meglétét. Ezt a lehetőséget mindkét helyi vezető kategorikusan kizárta. Takács Gáborné részletesen kifejtette, hogyan nehezíti meg családja életét egy szomszédos állattartó. Peres útra terelődött a szomszédi viszony. A polgármester arra kérte, szedje össze a peres iratokat, és a városvezetés értékeli a nem mindennapi helyzetet. Felvetődött a szükségtelen zavarás, mint jogi kategória is: többen egyáltalán nincsenek tekintettel szomszédaikra. Egy állatbarát hölgy több ellenvetést fogalmazott meg a tervezettel kapcsolatban. Szerinte a kutya családtag, és akként kell bánni vele, például nem szabad a testében csipet elhelyezni. Felvetette a nyakörv és a hám kérdését is. Dr. Kiss László állatorvos szerint egy korábbi változat jóval több információt tartalmazott, mint amennyit a jelenlegi tervezet elénk tár. Megemlítette a saját javaslatát, amely fél tucatnyi kategóriába sorolta a rendelet szerint figyelembe veendő állatokat: többek között szólt a sportgalambok, a díszbaromfi tartásának lehetőségéről és jelentőségéről. Jelentős színfolt lehet a ló mint hobbiállat is. Szólott a kutya és a macska tartásának sajátos jegyeiről. Szóba hozta a Zagyva-parti sétány sok fölösleges tiltó tábláját is, mert a kulturált ebeknek helyük lehetne abban a közegben is. A két városvezető állta a sarat, és sikerült nyilvánvalóvá tenniük, hogy ezen a területen is segíteni akarnak a jog és a hivatal eszközeivel egyaránt. Szabó Tamás szerint eredményes volt a lakossági fórum annak ellenére, hogy nem túl sokan fogadták el a meghívást. Tanulságos volt ugyanakkor, és a városvezetés kéri a további segítséget ahhoz, hogy a felvetődő problémákat mind teljesebben közös erővel oldhassák meg.


Interjú

2013. január 24.

3. oldal

Pápay Aranka, a küzdés krónikása

Nem igaz, hogy nem lehet!

„Tessék jól berántani az ajtót! – szól ki egy kedves hang, majd már belépve amin javítani kellene. Lehet, ez hiba, a szűkös helyiségbe hallom a folytatást – Elnézést, de most sokan keresnek de nem biztos. Talán ez viszi előre a skypeon, mert a honlap nem működik…” Azzal a csupa-mosoly nagyma- világot. Kár, hogy nem kerül elég emmám-korabeli hölgy odafordul a laptopjához, majd chaten adja az aggódó ber kezébe...” A legnagyobb nehézséget irodalomkedvelők tudtára, hogy szerverhiba történt, de nyugodjanak meg, a terjesztés megoldása okozza számára, de erre is kialakított egy rendszert: már intézi az ügyet. Csak az előszoba bejáratában álló kerekesszék emlékeztet arra, hogy a Heine-Medin-kór következtében kétéves kora óta súlyosan moz- „E-mailen lehet tőlem rendelni. Megfizetek valakit, aki postára adja utánvégáskorlátozott, s ma már a saját lakását sem tudja segítség nélkül elhagyni. tellel, így az áráért már nem kell külön • Sándor Eliza • bírták már jól. Ekkor érkezett a ma mászkálnom, idehozza a postás.” már nélkülözhetetlenné vált „masina” Saját kötetei mellett mások írásaival Pápay Aranka néhai férje, a szintén a háztartásába. „A barátnőm unokája is foglalkozik. „Rátaláltam egy zárt- re. Írásai stílusával is tanítani szeretne: Heine-Medin-es Fejes Sándor által ke- el akarta adni a régi számítógépét, és el- körű kis oldalra, majd később a Hét „A magyar nyelvünk gyönyörű! Olyan rült Jászberénybe a hetvenes évek végén. hozta, próbáljam ki. Én soha életemben Torony nevű irodalmi honlapra, ahol választékosan lehet használni! Elő kell Ő maga Ozorán, egy dunántúli kis fa- még írógéppel sem írtam, azt se tudtam, 2007 óta a beküldött prózai írásoknak szedni a régi kifejezéseket és azokat érluban született, majd, hogy szakmát hogy milyen gombot kell megnyomni, a lektora és a szerkesztője vagyok. Az telmezni és használni. Így el lehetne ketanulhasson, felköltözött Pestre. Itt egy nem jártam tanfolyamra.” A szükség ott publikáló szerzők közül sokaknak rülni azt a párszáz szavas szókincsből mozgáskorlátozottak számára létesített azonban nagy úr, s Aranka gyorsan be- én szerkesztettem a kötetét is.” Szenve- adódó, szóismétlésekkel teli fogalmazást, intézményben élt, de „normál” iskolá- lejött a használatába. Pár hónap múlva déllyel beszél erről a munkájáról. „Ez ami korunkra annyira jellemző.” ba járt. „Nagyapám majdnem 90 éves már az internetet is bevezettette. „Hát nekem egy csodálatos feladat, ez tart Amikor más már elhagyná magát, koráig dolgozott Ozorán órásként. Az az megváltoztatta az életem! El is felej- életben! És kicsit olajozza az agyat is, Aranka néni akkor lelt új hivatásra. ő nyomdokain indulva tanultam ki ezt tettem, mekkora bánatot okozott nekem, nem hagy megöregedni.” Aranka néni „Most már úgy érzem, hogy erre szüa szakmát. Gyönyörűnek találtam, azt hogy nem dolgozhattam a szakmámban, ezt ingyen végzi, cserébe pusztán ap- lettem, nem az órás szakmára. Ekkohittem, örökké ezt fogom csinálni.” Az mert itt volt nekem ez az új közösség…” róbb ajándékokat és sok szeretetet kap. rát fordult az életem. Öregen! És nem élet azonban úgy hozta, hogy le kellett De ne ugorjunk ennyire előre. Az „De nem is kívánom, hogy fizessenek. igaz, hogy nem lehet megtanulni a számondania szenvedéllyel űzött hivatá- Összefércelt sorsok nagy sikerre tett Kijövök a nyugdíjamból, beosztom. Ez mítógép használatát. Akarni kell! Sok sáról súlyos látásromlás és a kezei el- szert a benne szereplők körében – „Azt nekem csak egy nagyon jó időtöltés, meg ember bebeszélni magának, hogy azt erőtlenedése miatt. „Akkor úgy éreztem, mondták: újra átélték azokat az éveket!” olyan öröm segíteni másoknak!” Csillo- ő nem tudja. De ez az élet minden tehogy a talaj csúszott ki a lábam alól.” – s a Néprajzi Múzeumtól is kapott egy gó szemekkel ad a kezembe egy nyug- rületére igaz. Nekem egész életemben a Valójában azonban története épp ez ál- elismerő oklevelet. „De az még nagyon díjas polgármester számára szerkesztett lehetetlent kellett megoldani. A lábaim tal vett izgalmas fordulatot. nyers volt, még gyakorlatlan voltam. könyvet: „Például ha én ezt kinyitom, teljesen bénák voltak, mégis föltettem Szakmáját és férjét elveszítve, telje- Ezt az évek során többször is átdolgoz- és ott látom, hogy »Szerkesztette: Pápay magam a villamosra. El is vágott. No sen magára maradva kezébe kerültek tam, így született meg a könyv, amit a Aranka«, az már nekem elég.” Saját de nem az a lényeg. Egy sikertelen fela mozgássérült intézetből otthonra saját zsebemből kiadattam. Aztán ugye könyvei is épphogy visszahozzák a ki- szállásnál 25 métert húzott, ripityára küldött levelei. „Ott én olyan sorso- ráérez az ember a dolog ízére…” adás árát, de nem bánja. „Nem akarok tört a combcsontom. Ilyen is volt. És kat ismertem meg, hogy az hihetetlen, Második kötete a gyerekkorában ve- ebből meggazdagodni, csak adni vala- azt is túl kellett élni, és fölállni. Igenis, és ezekről beszámoltam a szüleimnek.” lük közös házban lakó család történe- mit az embereknek. Én nem vagyok egy tessék fölállni! Úgy, hogy rád se szólnak. Ezeknek a leveleknek az átdolgozásából tét dolgozza fel a háború alatti Ozora név. Nem író vagyok, csak egy öregas�- Akkor is föl kell állni. Magadra szólni, készült legelső kötete a Néprajzi Mú- kerettörténetébe ágyazva. „Van benne szony, aki írogatja az emlékeit Ozoráról. hogy tessék fölállni. Nagyon nehéz, én zeum által kisközösségek történeteinek egy nagyon szép szerelmi történet, de De nem is az a lényeg. Emberi történe- tudom.” feldolgozására meghirdetett pályázatra. megrázó tragédia is – jellemzi, majd tek ezek, és az nincs helyhez kötve.” A Aranka tudja. Élete során a HeineA kötetnek a sokatmondó Összefércelt hozzáteszi – Sajnos az én írásaim nem régi világ szokásainak megírásával nem Medinen kívül is számos egészségsorsok címet adta. olyanok,… nem »happyk«, érti? Van titkolt célja, hogy rávezesse korunk ügyi problémával kellett szembenézKezei azonban a tollal való írást sem azért humorom is, de meglátom azt is, generációját a múltban rejlő értékek- nie, ezek közül sok ma is megvan. Az

anyagi helyzete sem jobb kora átlagánál, gyógyszerei a havi meleg étkezése árának duplájába kerülnek. Mégis, ha valaki hozzá érkezik, meglepve tapasztalja, helyzetéhez képest mennyire önálló. „Van, aki kétségbeesik, amikor magára marad, hogy hogyan fog egyedül megélni. És mi lenne akkor, hogyha nem tudnál lemenni a lépcsőn, drágám, és úgy maradnál egyedül?” Segélyre, arra, hogy mások tartsák el, soha nem gondolt. Annak idején egyértelmű volt számára, hogy szakmát tanul, s mint elmondta, ma is fontos lenne, ha a gyermekek oktatásában – beleértve a család példáját is – hangsúlyt fektetnének ennek a hozzáállásnak a kialakítására. „Három pillér, amit nagyon fontos lenne fölemelni: az oktatás, az egészségügy és a közbiztonság. A gazdaság meg minden más már abból adódik.” Ezen a héten jelenik meg harmadik könyve, egy novelláskötet, mely a Parázs, béklyó, glória címet kapta. Férje révén egy jászberényi vonatkozású történet is szerepel benne, így bízik abban, hogy a helyiek is érdeklődnek majd iránta. Kifele menet emlékeztetem a lap csütörtöki megjelenésére. „Ugyan… Szerdán este elolvasom az interneten.” – utal a Jászkürt Újság online változatára. Nincs több kérdésem.

Vigyázzunk a nőkre, hogy jól érezzék magukat! Folytatás az első oldalról. Még a nagy dumagép, a műsorvezető Dézsi Zoli is visszafogta magát, alkalmazkodva az események pillanatnyi lendületéhez, szinte eszköztelenül szolgálta az önfeledt szórakozást. Ha mégis nagyon elmélyült volna a disputa, hallani lehetett Rédei István egyes számú napi parancsát: Vigyázzunk a nőkre, hogy jól érezzék magukat. Nos ebben nem volt hiány. A Bibuczi együttes változatos szalonzenét produkált. Jól keverték a műfajokat, a tempót, a régi és az új számokat a Kövek a vízparton-tól a legfrissebb, még alig ismert mai nótákig. Tánczene szólt. És tánc volt. Az oldalsó termekben a szerencsejá-

tékoknak hódolhattak a vállalkozóbb kedvűek. Ez persze valóban csak játék volt, party casino (Roulette, Black Jack), oda-visszaút a Drink bár felé. Kipirult arcokat azért lehetett látni, és valahogy a szebbik nem mintha ezen az estén ellenállhatatlanabb lett volna a játékban is. A szerencsének még egy sorozatban volt szerepe, az éjfél utáni tombolasorsoláskor. Itt igazán lubickolhatott Dézsi Zoli, lévén, hogy mindenkit ismert a bálozók közül, így ráirányíthatta a vakszerencse pikáns megoldásaira a figyelmet. A polgármesteri hivatal ajándékát a polgármesternek, a fürdőszoba szalonét a szalon tulajdonosainak húz-

ták – mindketten lemondtak róla az újrahúzás kedvéért. Gottdiener Lajos jegyző szabad belépőt nyert egy számára alighanem kötelező rendezvényre. Szabó Tamás és Pócs János polgármesterek egyaránt fürdőszobai kiegészítőket nyertek, Lányi László és felesége pedig biztosan nem fog kávéhiányban szenvedni, mert mindkét kávéfőzőt nekik húzták ki. Baráth Lászlóék komplett, nyolcelemes szűrővizsgálatot nyertek, és az ijedtségre egy hatalmas palack pezsgőt. Egyre értékesebb tárgyakat sorsoltak, a Huszár család festményt, Cigány Tamás dr. megint hűtőszekrényt nyert (a tavalyit a kosarasoknak adta). Malacuk van, kommentálta Baráth Karcsi a sajtóasztalnál, de tévedett, mert ő nyerte az eleven malacot, sőt a fődíjat, Telek Béla Hargita című festményét is. A sorsolás jó kedélyt hozott és igen eredményes is volt, mert ezúttal mind a négyszáz szelvény elfogyott, így ebben az évben 100-100 ezer forintot gyűjtöttek össze a bálozók a Kertbarátkör és a Vobis együttes számára. Nem kellett messsze menni értesíteni őket az előre felajánlott adományról, hiszen előbbinek az elnöke, Sas István a bál egyik fő-fő szervezője volt, az énekesek pedig lendületes, szép műsort adtak az est folyamán. Ha már a műsornál járunk: a tánc kezdetéhez a hangulatot négy fiatal táncospár hozta meg, de ha megvolt a szándék eleve, akkor is fokozta, a különlegességről pedig Varga Bence gon-

doskodott, aki vízzel telt pohársoron játszott el ütős-szilafonos technikával és a poharak tetejét vizes kézzel nyávogtató szándékkal népdalt, klasszikus műveket, sőt görög zenét. Le a kalappal a fiatalember előtt, különösen az ütögetős darabok nagy sikert arattak. Ennyi terelés után valószínűleg csak Bobák Józsefnek tűnne fel, hogy ételekről egy szót sem ejtettem, hiszen ők szervírozták a harapnivalót. Itt be is fejezhetném, mert a neve garancia az eleganciára és a minőségre. Ezúttal is kimondhatatlanul hosszú nevű, nagyon munkás és nagyon egészséges, zöldséges fogásokat állítottak össze a vendégeknek. Ha valaki úgy érzi, hogy némileg távolságtartó vagyok, nem téved. Háborgó lelkiismeretemet nyugtatandó ideírom a főfogást: Fűszeres sertésszűz vajastésztában sütve,

ruccolás burgonyapürével, brokkolis tortácskával, vörösboros pecsenyelével. Utólag a lányaim felvilágosítottak, hogy miket ehettem. Azt azért nem hitték el, hogy az édességnek ezúttal megadtam magam, pedig biztos az is finom volt. (Baráth Károly felvételei)


Fórum

4. oldal

Sokat dolgozni, tűrni, szenvedni

Szombaton, 19-én fogadta övéit a Jákóhalmi út 17. szám alatt Lakatos Istvánné Sas Julianna. 1923. január 19-én látta meg a napvilágot városunkban a Kökény utcában. Hatan voltak testvérek, három fiú és három lány. Szülei még két menhelyi gyermeket is felneveltek. Gyermekkorától cselédkedett. Először kislányként libapásztornak állították el, majd közismert berényi családoknál szolgált a város különböző pontjain. Végül a Hangya Szövetkezet gyógyszertárában dolgozott asszisztensként. 1943-ban ment férjhez május 12-én. Egy fia és egy leánya született. Fia bútorasztalos lett, és egy ideig a BUBIV-nál dolgozott, majd egyebütt kereste kenyerét. Leánya férjhez ment, és szép családja van. Beszélgetés közben megjelentek övéi. Jól megtermett férfiak, kedves nők. Dédunokája 202 centiméter, igazán termetes. Valamennyien stílusos ajándékkal lepték meg az ünnepeltet. Egészen különös ajándék volt a kilenc szál vörös rózsa s rajta az évszám, de a fehér cso-

kor is beszédes, kifejező volt. A család emléklapot készített számára, majd a miniszterelnök által aláírt emléklapot Hajnal Nagy Gábor önkormányzati képviselő adta át a polgármester és a testület nevében is meleg szavak kíséretében. Övéi a jeles évforduló alkalmával a következő emléklapot fogalmazták meg az ünnepeltnek: „Ezen irat tulajdonosának bárhol jogában áll nyugalomban, egészségben, békességben még nagyon sokáig élni.” A derűs hangulatú beszélgetés állandó részese volt Julika néni. Valósággal kivirult övéi körében. Többször említette: „Szép családom van ugye.” Akkor komorodott el, amikor azt említette, hogy már több mint harminc éve özvegy. Szívesen válaszolt arra a kérdésre is, hogy mi a hosszú élet titka: „Sokat dolgozni, tűrni, szenvedni.” És biztosan kell hozzá, hogy övéi körülvegyék, tiszteljék, szeressék. A hangulatos együttlét során született egy szép korúakkal kapcsolatos javaslat is: Talán jó lenne meghatározott időközönként összehívni azokat, akik megérték a kilencven vagy ennél is több évet…

A gyöngybagoly röpte elé Talán kevesen tudják, de az állatkertek egyik fontos természetvédelmi feladata az természetben talált sérül állatok befogadása, gyógyítása, és amennyiben lehetséges, szabadon engedése. Állatkertünk a nemzeti parkokkal, a Magyar Madártani Egyesülettel, civil szervezetekkel és a lakossággal közösen évek óta aktívan tevékenykedik ezen a területen is. Az elmúlt esztendőben közel kétszáz jószág érkezett be a berényi állatkertbe, ebből száz példány hazánkban védett, 15 egyed pedig fokozottan védett faj. E jószágok 34 fajt képviselnek, többségben madarak: gólyák, ölyvek, bag-

M LŐI ÉZ

TERME Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviasz, gyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

lyok, fecskék és társaik. Vannak köztük olyanok, melyek csupán legyengültek vagy jószerivel egészségesek, ők néhány nap után ismét visszatérhettek természetes élőhelyükre. Akadnak sajnos olyanok is, akiken már a szakszerű és lelkiismeretes állatorvosi beavatkozás sem segít. A képen látható gyöngybagoly még tavaly évvégén érkezett állatkertünkbe egy súlyosnak mondható szárnytöréssel. Hosszú hetek elteltével, ma már elmondható, hogy teljes felépülésére immár minden esélye megvan. A napokban kikerült az elkülönítőből, és egy szoktató röpdében várja, hogy teljesen meggyógyulva szárnyra kelhessen.

2013. január 24.

Közgyűlés a főtemplom hittantermében Folytatás az első oldalról Közölte továbbá, hogy minden tag megkapta dr. Suba György írásbeli beszámolóját a 2012. évi munkáról, valamint az idei esztendőre tervezett feladatokról. 2012-ben minden hónapra esett rendezvény. Tartottunk könyvismertetést, részesei voltunk baráti látogatásnak, bemutattuk a jászsági táj jellegzetességeit, köszöntöttünk 60. születésnapot (Dobos László), emlékeztünk szerzetes atyákra, szeptember 15. és 22. között Ars Sacra Fesztivált rendeztünk. Állandó kapcsolatot tartottunk a Jászok Egyesületével és a Palóc Társasággal. Szeptemberben megtartottuk a IV. Egyházi Népénekes Találkozót főtemplomunkban, november 9-én Ipolyságon szavaló versenyen vett részt két gimnazistánk, így állítottunk emléket gimnáziumunk egykori tanárának, Sajó Sándornak. Vidovich Lászlóné a következőképp foglalta össze a szervezet pénzügyi tevékenységét: – Csoportunk az alapszabály szerinti elvárásoknak megfelelően működött. A pályázati kiírásoknál egyre komolyabban veszik a szabályszerű működést: a tervszerű munka, a taggyűlések évenkénti megtartása, 15 napon belül a jegyzőkönyv megküldése, a tisztségviselők szabályszerű megválasztása, a pontos, naprakész tagnyilvántartás és rendszeres tagdíjfizetés. Megállapította azt is, hogy a központ egyre szigorúbb intézkedéseket foganatosít minden pénzügyi intézkedéssel kap-

csolatban. Az idei év programja az előző évire épül. Természetesen lesz küldöttközgyűlés, és megemlékezünk gróf Apponyi Albert halálának évfordulójáról. Ugyancsak előadással ünnepeljük a doni katasztrófa magyar hőseit. Ekkor Számvéber Norbert hadtörténész lesz a vendégünk. Májusban az Eucharisztikus kongresszusról dr. Hegedűs András, az Esztergomi Érseki Levéltár igazgatója lesz az előadó. Az Ars Sacra lebonyolítására ebben az évben is szeptemberben kerül sor. Ugyancsak avatunk emléktáblát a Jászok Egyesületével és a KDNP-vel, sok más egyéb mellett. Végezetül választás zajlott. Minthogy Taczman András a diakónusi teendők mellett az elnökhelyettesi funkciót

nem tudja tovább vállalni, új elnökhelyettest kellett választani. Szádvári András tagtársunk bejelentette, hogy új elnökhelyettesnek Szabó Jánosnét jelölik, aki a jelölést elfogadta. Besenyi Vendel a következő négy évre ugyancsak vállalja az eddig betöltött küldötti tisztséget. Kiosztották a szavazólapokat. Szabó Jánosné 41, Besenyi Vendel 40 szavazattal lett a tisztség birtokosa. Mindketten köszönetet mondtak a tagság bizalmáért, Szabó Jánosné taglalta a szükséges teendőket is. Dr. Suba György elnök gratulált az újonnan megválasztottaknak, és köszönetet mondott a tagságnak és a vezetőknek a 2012-ben végzett munkáért. A közgyűlés a himnusz eléneklésével ért véget.

Gedei József válaszlevele Tisztelt Simon Ferenc! A városlakók nevében kifejtett és a Jászkürt Újság 2013. január 10-i számában Városi közéletünk rákfenéjéről címmel közölt gondolatait nem hagyhatom válasz nélkül. Nem azért, mert ironikus megjegyzéseimet tévesen gyűlöletkeltésnek állítja be, közéleti tevékenységemet rákfenének minősítve, hanem azért, mert állításai ténybeli tévedéseken alapulnak. Feltételezem, hogy ez pusztán az Ön nem kellően körültekintő tájékozódásának és nem szándékos magatartásának következménye. Igaz, ma nem könnyű a valót kideríteni, mert soha ennyire nem volt elkötelezett a városvezetés irányába a Jászkürt Újság, a helyi Tv és rádió, mint manapság. Közéleti hírlevelemnek ez a fő oka! Beszélni arról, amit a városvezetés sikerpropagandája nem tartalmaz! Tévedés – nyilván ezt könnyű belátni mindenkinek –, hogy a városlakók osztják az Ön gondolatait, ezért a „Mi, városlakók úgy gondoljuk,…” kinyilatkozatása helytelen. A választójoggal bíró városlakók közül engem több mint háromezren szerettek volna újra a városvezetői székben látni, és jó részük azóta is arra buzdít, hogy folytassam közéleti tevékenységemet. Ők bizonyosan nem hatalmazták fel Önt arra, hogy a nevük-

ben lépjen fel és formáljon véleményt. Ön azt sugallja, hogy a volt polgármesterek maguknak tulajdonítják az eredményeket! Biztosan állíthatom, hogy sem Magyar Levente polgármester, sem én ilyen állítást nem tettünk. Nem igaz az sem, hogy mindent elutasítunk. Ezzel szemben azt állítom, hogy rossz irányba mennek a folyamatok helyben is. A jászberényiek sok tekintetben nem azt kapják, amit megígértek nekik. A városvezetés ígért ipari parkot és thermál (perzsa) fürdőt kiemelt projektként, a úgy, hogy a Fidesz parlamenti képvisevárost megkerülő körgyűrű folytatását, lői ezzel a javaslattal szemben szavaztak, a jégpálya befedését, a bűncselekmé- mert ezt az összeget máshol, másra kínyek számának csökkentését, közös vánták fordítani. Ezekből a tényekből szakképzést a főiskolával és így tovább. is következik, hogy a hűtőgépgyári körEzek eddig nem valósultak meg, és vél- nyezetet, a sportkomplexumot nem én hetően nem is fognak ebben a ciklusban. amortizáltam le (?), azt a Fidesz képviEzzel szemben növelték a helyi adókat, a selői hagyták cserben. Tény ugyanakkor, város adósságállományát, a közszolgálta- hogy történtek fejlesztések ezen a terütási díjakat. A jó gazda módjára ígértek leten is, az állatkertben, az uszodában, a költekezést, de most sem tudják meg- sportcsarnokban és megvalósult az Ön mondani, hogy mennyibe kerül majd a által kárhoztatott, Electrolux mögötti „kultúrmalom csónakházzal” projektjük, elkerülő út. amelyről meggyőződésem, hogy nem Az elmulasztott lehetőségekről, a erre van most szüksége Jászberénynek. „pénzt hozhatott volna a városnak” Simon Úr! Sohasem állítottam, hogy megjegyzéséhez annyit fűznék hozzá, tévedhetetlen vagyok, ezért ennek el- hogy amikor a korábbi kormányzat lenkezőjét beismerni szükségtelen. Ám az én javaslatomra 120 millió forintot a csemegetömb ügyét nekünk felróni adott a Jászság Népi Együttes omladozó több mint tévedés! A város „ingatlan- székházának felújítására, akkor az Ön ügyeit” hat éve a Fidesz irányítja. A cse- által haladónak nevezett irányzat arról megetömbhöz is ők hoztak olyan vállal- elmélkedett, hogyan utalja vissza ezt a kozót, aki nem teljesítette vállalásait. Ha pénzt, illetve milyen más helyre telepíta vele szemben felhozott kifogásainkat hetné (ki) a néptáncosokat. Szerencsére elfogadta volna a Fidesz, akkor nem kel- itt nem került sor a pénz visszautalására, lett volna utóbb polgári perben „meg- csak a városi önerő lefaragására, szemszabadulni” a hozzáértő (?) vállalkozótól. ben azzal a kétmilliárdos kormányzati Tájékoztatom Önt, hogy a jégpályát ígérvénnyel, amit a Huszárlaktanyára a fideszes képviselők „dugták be” a főis- költhettünk volna el. Ez utóbbi fejleszkola mögé. Én az eredeti helyszínt pre- tést a helyi Fidesz gáncsolta el, talán feráltam! Amikor a testület ezt elvetet- azért, hogy oda perzsa fürdőt építsen, te, azért dolgoztam, hogy ha már rossz vagy azért, hogy valakinek azt is oda helyszínen is, de legalább a korcsolyázás adja amolyan hozományként. lehetősége maradjon meg városunkban. Ezért is kapott több százmilliós támoGedei József gatást a jégpálya a korábbi kormánytól önkormányzati képviselő


Gazdaság�/�Esküvő

2013. január 24.

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál

Végre itt is elértünk Európába Folytatás az első oldalról. Pozíciójához illően dícsérő szavakat is mondott, emlékeztetett arra, hogy a holdingnál világszerte elsőként és eddig egyedül Jászberény érte el az energiahatékonyság platinaszintjét. Ezzel a megbecsülés és elismerés mellett kimondatlanul jelezte a cég elvárásait is a jászberényi gyár iránt. Megtisztelte az eseményt Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere, Bohárné Bathó Rozália, a lakókörzet önkormányzati egyéni képviselője, dr Csiki Zoltán, a Szent Erzsébet kórház igazgatója, Fózer Tibor tűzoltó alezredes, a katasztrófavédelem kirendeltségvezetője és az Electrolux számos gazdasági partnerének vezetői, akiket svédasztalos állófogadással, valamint fakultatív gyárlátogatás-

sal fogadtak a házigazdák. Nem lenne teljes a tudósítás az Electrolux toronyépülete sorsának latolgatása nélkül. A maga idejében a tízemeletes épület presztízsberuházás volt, korszerűnek számított, nemcsak a gyár, de a város egyik

jelképe is lett. Az idő azonban elszállt felette, részben funkcióját veszítette, magyarul kiürült. Voltak próbálkozások a tudásközpont odatelepítésére, alvállalkozók befogadására, azonban nagyobb beruházás-fejlesztés nélkül sem a munkakörülményeket tekintve, sem energetikailag nem felelt már meg a huszonegyedik század támasztotta követelményeknek. Az új épület hatvan százalékkal hatékonyabb ebben a tekintetben az első két hét tapasztalatai szerint. A régi épületet február nyolcadikán az utolsó munkatársak is elhagyják. Jelképesen a kapitány hagyja el utoljára a „hajót”, aki szűkebb menedzsmentjével egy régebbi épület ezekben a napokban felújított helyiségeibe költözik. A tornyot temperálják, óvják, de sorsáról egyelőre nem született döntés.

Új Barkács Áruház nyílt a piacnál! Az új üzlethelyiség szinte renc, a Hamar-Barkács Cen- az ingatlan megvásárlásához. zsúfolásig megtelt január 22- ter Kft. ügyvezető igazgatója Vállalkozásunk évről évre dinamikusan fejlődik, ennek a én, kedden, hogy ünnepélyes meleg szavakkal köszöntötte a folyamatnak az egyik lépcsőkeretek között megnyissák megjelenteket. A nemzetiszín kapuit a vásárlók előtt. A szalagot dr. Gottdiener Lajos, foka új áruházunk megnyitása. piac közelében álló egykori Jászberény város jegyzője vágta vendéglátóhelyiség teljes át- át, és ezzel megnyitotta az üz- • Milyen árukínálattal várják az érdeklődőket? alakulása után Barkács Áru- letet. Két gratuláció között az házként várja az érdeklődő- új áruházról kérdeztük a fiatal Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a piac teljes szegket a Hamar-Barkács Center ügyvezető igazgatót: • A beruházás milyen forrás- mensét lefedjük, és kiszolgálKft. üzemeltetésében. ból valósulhatott meg? juk a helyi igényeket. Nagy A keddi megnyitóra ün- Az Új Széchenyi Terv szeretettel várjuk a barkácsoló nepi díszbe öltözött Barkács Mikrovállakozások fejleszté- szakembereket, iparosokat és a nagyipari cégek beszállítóit Áruház várta a sorban érkező se című program keretében meghívottakat. Hamar Fe- kaptunk támogatást és hitelt egyaránt.

5. oldal

Esküvői matematika az év legelején Mennyibe is kerül 2013-ban egy esküvő? Nagyban függ a pénztárcától, hogy ki mennyit költhet el a lakodalmán. Magyarországon hagyomány, hogy a szülők fizetik az esküvő költségeit. Mi minden kell egy esküvőhöz, ami független a létszámtól? Gyűrűk, ékszerek, meghívók, ültető kártyák, menyasszonyi ruha, vőlegényruha, cipők, kiegészítők, vőfély, ceremóniamester, zenekar, dekoráció, ültető ajándékok, menyasszonyi csokor, virágok, esküvői torta, frizura, smink. Ha már elterveztük az időpontot, sorba kell venni a lehetséges helyszíneket. Próbálunk képet adni a Jászberényben és környékén fellelhető lehetőségekről és áraikról, a teljesség igénye nélkül. Jászberényben és környékén, rendezvényházak, éttermek és kisebb-nagyobb termek közül választhat az ifjú pár, ahol első közös ünnepüket tölthetik. A rendezvényházak általában száz fő felett már nem kerülnek plusz költségbe. Az Andrássy Rendezvényház egy exkluzív kialakítású oszlopos, két 300 m2-es nagyterme, akár 500 fő befogadására is alkalmas. 2012. év végén nyitotta meg kapuit az Aranysas Rendezvényház, mely a legújabb, legmodernebb technológiával és dekoratív bárpultjával csalogatja 100-200, de akár 300 főt befogadó nagytermével az ünnepelni vágyókat. Budapest irányába haladva, Jászberénytől 12 km-re, a 31-es Főút mellett találjuk egy park közepén a Szent Imre Rendezvényházat, mely 100 főtől, akár 400 főig is képes vendégeket befogadni. Az Aranysas Étterem melegkonyhával és 100 fős teremmel várja az érdeklődőket. A Sólyom Panzió évről évre sok ifjú párnak ad lehetőséget, hogy lakodalmukat ott ülhessék, a

160 fős étteremben, valamint kerthelyiségükben. Klimatizált szállodájukban 50 fő elszállásolására is van lehetőség, a fiataloknak nászutas lakosztályt biztosítanak. A Pipacs Étterem a Tiszti Klubban 100 főig, külsős helyszíneken, például az Ifjúsági Házban 200 főig vállalják esküvők és ballagási rendezvények lebonyolítását. Van néhány terembérleti lehetőség, így a Szent István Egyetem Díszterme és Étterme, valamint a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola 2012-ben felújított ebédlője. Szolnok irányába haladva találjuk a Mizse Motelt, mely gyönyörű, parkosított területen fekszik, egy csónakázó tó társaságában. Nyaranta felállítanak egy 200 fős sátrat, így természetes környezetben ünnepelhet a násznép. A sátorbérlés és felállítás a legmunkásabb, de leginkább hagyománykövető esküvői helyszín, melyet a lakodalmas ház udvarán is fel lehet állítani. A kiválasztott menüsortól és a helyszíntől nagyban függ a vacsora ára, de általában 5 000-12 000 Ft/fővel lehet kalkulálni. Az italok áránál már más a helyzet. Van, ahol magunk vihetjük a tömény szeszeket, ami nagyban csökkenti a tarifát. Bizonyos helyszíneken 20% szervírozási díjat számolnak fel. Korlátlan italfogyasztásnál minimum 3 500 Ft/főtől 5 000 Ft/főig is lehet számolni.


Kultúra

6. oldal

2013. január 24.

Jankovics Marcell animációs filmjével ünnepeltük a magyar kultúra napját

Küzdeni és bízva bízni Folytatás az 1. oldalról Ezután Nagy Nikolett könyvtárvezető bővítette a megjelentek ismereteit az eredeti művet, a Madách-féle Ember tragédiáját, a nap folyamán bemutatandó feldolgozást, valamint maga a szerző, Jankovics Marcell munkásságát illetően. E mű, mely talán az 1862es megjelenése óta legtöbbször színre vitt és újragondolt magyar dráma, s melynek sikerében csupán a kommunista korszak „szellemi irtóhadjárata” okozott törést, méltó kezekbe került az Oscar-díjas grafikus és rajzfilmrendező személyében. Mint a New York Times szerzője megfogalmazta: „Ha valakinek joga volt Magyarország leg-

e napon. Videóüzenetét azonban elküldte nekünk, melyben beszélt jászsági kötődéseiről – külön kiemelve a jászszentandrási templom freskói, illetve a Lehel kürt legendája iránti rajongását –, valamint magáról a szóban forgó műről. Mint elmondta: a dráma központi fogalma a küzdés, s az emberi élet végső célját is ebben fogalmazza meg. A következő felszólaló, Szántó József címzetes apát e gondolatot fűzte tovább. Mint elmondta: meglátása szerint Jankovics többet megértett a Biblián alapuló történetből, mint maga Madách. A cél nélkül való küzdés ígérete önmagában nem ad választ az

is a nemzet Istenhez intézett kiáltása. Az ember önkéntelenül is összekapcsolja a madáchi mű gondolatait az első versszak soraival: „Nyújts feléje védő kart, ha küzd…” Az apát végül azzal a tanáccsal fejezte be beszédét, hogy a kiállítást csendben, de Bibliával kezünkben tekintsük meg, hiszen a történet nem függetleníthető azt ihlető műtől. A kiállítás megnyitását követően pezsgővel, meleg teával és sós süteménnyel vendégelték meg a könyvtár

dolgozói a megjelenteket, majd az érdeklődők 18 órára átvonultak a Lehel Filmszínházba a sokat emlegetett animációs film vetítésére. A mű számára merőben új médiumot Jankovics sikerrel használta fel többletértelem átadására, s túllépve a dráma puszta illusztrálásán, hozzátesz ahhoz. Teszi mindezt szellemes módon a művészettörténeti korszakok különböző stílusainak és művészeti ágainak közvetítésével. A görög vázák fekete-piros alakjai

megelevenednek, sőt maga a váza anyaga is a rajzoló játékos eszközévé válik. A római színben szobrok, fal- és padlómozaikok a szereplők, a Falanszter egy képregény lapjain tárul elénk. De a készítő ötletessége nem merül ki ezekben a vizuális gagekben. Inkább az illusztrátor, mint a rajzfilmrendezői én megnyilvánulását látjuk, amikor például a Sátán Ádám árnyékaként jelenik meg, vagy a Madách korát a Falanszter korával összekötő időszak szereplői egy óriáskerékről hullanak – inkább szállnak – alá a „történelem süllyesztőgödrébe”. Összességében a film 160 percéről elmondható, hogy érezhető rajta a több mint két évtizedes kemény munka – ennek hátrányaival is, de még inkább előnyeivel. A kultúranapi ünnepség fél 9-kor véget ért, a kiállítás azonban január 30-ig megtekinthető a könyvtárban.

jelentősebb színművéből animációs ember legkínzóbb kérdéseire. Az Istenfilmet készíteni, akkor az ő.” A szinte től függetlenedni kívánó ember, akinek hihetetlen, 1988 óta tartó, 23 évnyi Isten megengedte ezt az útkeresést, az munka meghozta gyümölcsét. A ma áhított boldogság elérése helyett „űrt már DVD-n is megvásárolható 160 érez, mondhatatlan űrt” (egyiptomi perces mű 2011-es első bemutatása óta szín), melyet hasztalan próbál különfékomoly sikereket ért el hazánkban épp- le módokon önerejéből betölteni, „álisúgy, mind külföldön, s több okból is „a tent tévén álisten helyébe” (római szín). legek filmjének” nevezhető. Jankovics megértette – mondta az apát „Be van fejezve a nagy mű, ám az –, s művében megjelenítette, hogy az alkotó most sem pihenhet” – utalt Isten és ember között feszülő távolsáNagy Nikolett Az ember tragédiájá- got Isten ember felé kinyújtott békenak soraira, maga Jankovics Marcell jobbja tudta csak áthidalni, mely maga ugyanis nem tudott eljönni, mivel Krisztus. Emlékeztetett arra is, hogy több felkérés is a fővárosba szólította az ünnep apropójául szolgáló Himnusz

Apróhirdetés ELADÓ vagy BÉRBE ADÓ a Szent László utca 14. szám alatti bejáratott élelmiszerboltként működő üzlethelyiség. Érdeklődni: 70/613-4475.

Hirdessen a város lapjában! A Jás

zság Győ riné leg polg árm dr. Czeg sikere kérd ester lédi eztü ét csalá Már sebb k. Inter dról tát, Jászf asszon jú a , váro 3. olda ya sról ényszaru lon. és a béke sségr ől

Jás

In

Sza terjú pén bó Tam kö lts ás kez zről, pol ég Int elésérő hitelről gárme vetés erjú l. , az ster a 3. adó től elő sság érd tt old háb kele eklő alo Strei orú n. tke dtü tman s kar zésé nk kará n ről ácson cson And és kany yait rás édes yai arba idézi apja n íród meg , egy háborús ott vers a Don Új fo Cikk apropójá ly a 7. n. am olda lon. 201 2.

Se

Pó m ny cs Ján mi ila tko os, sem zik a Fid ör jú gy a 3. ökere esz jás ök , irő zsá cs old l, din gi vál ak alo n. ny asz a vá érő tók l, po erü lto liti leti zá ká eln s ról ök . e

Já zkü Jás Győ zött rt zk sz a Já szsá ü gN k Ú épi jsr Egy ág t ür ütte s! Új t sá g Új

llott

Apám

m 27-

28.

szá

m (XX

IV./32

-33

a páv a−

.)

Víz

2. ka

év

rács

In

1-

2.

on

ya

E havtt a szü a szü i egészsé let éss lész g

Rák

ter

Ú j fo ly am

sz és ász Gerg Or et osz mellék zám gon tály letü Já ám zene ely ava vez (X történeti virtuóz élm rázető nkben szb XVvidá kom Intmód erjú ény slafőo Dr. erény ./1 msá eirő trvo men on orgo sát Bördős be -2 got lopo tárjaés össz l kér .) ival eálnáltés az tt dez Laj n

be he a nsz n Já be hitta a t! eb a itt, eül n ák l lehe anka be aty bó gy miok m Ar sig ők en Értel ére. id k az rű ne pay az írá k. rti ttá sze éb lés gy gát, Pá ától kérdeztüalon. pá to ny erm ztény yű . zg am tar ké nt 24 , honá ma s szakm ban 3. old áll ben ost hitta Keres kö gy a éves igazelhagy Az órá otthoná jú a Az ség M uár ho gc• n . r ter lyi ákat. plom ok ége k, ren ün a me zeNems má atásra útról In ór tem a tag ets Fe . Ja vel állag k öss öv k as 13 dta fő r má hiv ető Sz lte rk zte vez ai ttu on aiko új zö 20 ke iek • Fa kö statik tha Elm ehoz t Am or lelt Ez ség tar át ap Ház m lyén. rendb jd. más- akk sef t ne tt he jes l ma től, sor Józ ván tó Ist emiat ko t tel kerü ség rmad íg szo án t Sz Szen t, és t a épüle ba érsek l, ha ni. Amvisel) l lot ke az forint az ttó ap ll okat. l a ./4. rő szt yza gk el ke ny áva rom etelünhogy llió XV me eletLajos l (X jöv is, mi egyré rmán éli mm hátrá im enteazt a 11 et ko rem ele ódó je zsz öklő a ám rendiener lésbő l. tal összeg ön től l, tür l ad vezető a há eln gy sz tási Gottd kedvte zásáró jd Az ho így az zt az hívek szü kébő ki 4. g, ma el. te, ké zű lel rés n a ttar er és tott a bályo év me st, tt n. 2. ba nem helys zet űlé ngzo entet ent álla rmest tar lyi sza alo el nk a rve zgy ha bejel jel old az lgá umot he am nü A sze a kö ése s ól 45 épes. a 4. ly m s po fór ának al, s te örg drá jáb atk ru má ági tás n. áv . atá zd j fo tás nd Fó bó Ta lakoss tok tar oldalo ke könyan An tag tároz lyt Ú ali go regFo Sza yző álla 2. lt lés czm zet 75 s ha kk loj vo an jeg tott ás a Ta rve űlé rsa ato tar dósít atá sem azonbfelad mun- t sze zgy nk dig ke Tu a kö mu al ed elyen ek a gzett ere ne az A eg. áljáv nkah hetn jól vé Sik e, tt, gi el. gyezt zek al. ko zsá A . ti me or mu kezd , a tik öss szo Jás rem nkam új el sikert lhe megjehogy sodikkrolux ni a totta nfelen n tar né Re Főmu en az érzéss e a nyve or a, má ect t. nEl nten lenc sen sen ato let ry Ez l jó est t kö nakk pdáb t a rie t de mb sü Dé thon de ge z, és mé ya csa nuka az szi t. Ki n rá- tvé rán ő ren t szo Egye ak a ot k ere lidan yeva asi tes egya els ho örö ug ba a ho ndor rópai sér lyn y az ljá ub ln tak ne szo én rka ánva ab ő ott Sá eu yártá , így munk llapíba en, Az he og ő bá r Kl bá i ad ely t a érv mé ny ek k. ep entgá itt is t kív enek els nczy ke yg alá ra, dAh els zse dzser me am ájá ta bál volt oará ltség rülte tel Sz gy ke és ess rik az Gö alelnö rén zetése iká a me gre rin is. , ho et év ened ne áz ter m, patin hagy ész atú pr ele kö ke ek en ve Dr. ng tőszeka ve techn lyos l „vé ye sze bb és tő em lux e-f a ba ért sek en leh M . me yh sztere és tés eg ul tés l és ve ng ek og fel lef át sú én tte üz int hű az én ldi szí 14 ik re, ese ert tro nélbe leszté szl hona ha pe ke ssel. cs zv a dí nt ozott for t kö lú ec gle lek gé Ho ős a toz tek hang épüle lem ny ism ká b fej m de pp ltóság tt dí zően es a szi n. me cé az El s fal a TT Ta da goszt llió ób kai t ne ik ott lel ár tar épüle ért az a”. Vé legigé ala ké mé fogo lem őség l, me d étecseve ze el Előb ux alo Ez el áb t a ált me 0 mi illi eti rin sod aü gyes át közte ik válik fögy ása old ott dő sza Jel bens ve ye és ri ezz ób ve tak a re. 5. né nn al jut re. rol sta 60 ázm erg c sze má lód A ipa lát róp üle , i. az gy ése en je vis pr t tsz gy ze rek so cc kö oz végé Elect mo ezer en i. l. ln tó gy tó le- tt ha ntű Feren rsak s az ke a, ho Eu az ép b th ző en eti lelőt t ad szint pc bővít rre tvene e a sü tar s l, tán a atá th ka , ho ha gö a 18 05 szi teri atá t. l ola dója az vel ete ld tás rtünk ez alasab lem ért dei l. • ték lleme ka sok lyt Ké n dé ül Fö ül nak tméte he , id bő sem rnak i mö t, tt pé munk üle gond an tte sei 99-es a 20 teres Fo elé ssze on l jel kell dr. Ré Béla yke kciókkal, • h. de daép n. en an ze ten ki ületé jd mé fej ató ká am ndola eze a az ép z a mond ete leszté 19 tta et me színv ó zes án du elb k, og szi zev ma n, iro ületé zvetl így négy ele ttak ép lok he zet az ezú ely go yit ez ek ól, ny ű leg zül. lát a szí ita Eh is öss fej ben ok, gy gyob volta k tt tés gn és Es rm áb ter l kö z, 700 t em kíto rony k. gy g a Ez a fel zöld en elh k ké réteg nkö rn r né na is zte os an ala lge me öke Önko olt Pócs ké ala lt to rsa kü emhe vé a nt s mé n. k go Ján nb bi na éterei csa eze kal osak helye gis aa gé beszé volt eln gi – jóv lévő iselő nse n va csa ető t szi rsaina rom a ttek üz ető lévő et vá nkatá t ni mé kre • ve azo ráb ram teres 45 sok nt et ejt há árr íte n sen sület Jászsá e en képv szö ek azda r leh te ahely ssá mu cse jos fel embe nban ezh A ké nkatá tés, ny ép be ko . Pa mé házi lag ál. Fo hniká sta lt, a it teég kö ető A tetlen ete egye e, a elnökal jel nti löt nk ltiku át a em há üz s azo felfed g. mu hű a. A ket nd zig yá z La nit gyzet gy szó nin z tec a mo szü ele ős ng iskö rmész az ök ége ve há yg ux me zsg ele jól mu g ku k lás és ítj yö t ter is a jó írá mar ysá da rén rol né nyíre lát sta aza ez ké feltét Te ván, védn ets alommparla pe vm ást ételű cé ltözte ező vett zek ect régióha tékon iro fűtés biztos őn ndké gyalókkor nem i• Ha ös rnok a mo sat”, nban knak zés ik red mi tár na Ist bál Szöv alk ági során g szí ym zet érk en tt dló eg tős El kö ha n. ő csa s en un azo gá avég ito a „va k zté re mb a hű os, az ai atársaetett lle – a ok els szs est Jászsá az eg zó öss volt. alo ny t pa t üv ata rsa g ugya ető mm intve yles zen ük, ko nk ny róp e old c, zat az alsójá az i a p lto mé getel autom atá , mé falú, szönh s ko tek t eg rmé értele ren cs Ján -eu munk leh nnak st his benn mert mu ott hatn az ala vá lgetés a 3. sőt os ese fel tla ve szi lva munk ást eg kö no ket ka ma el b, dern i Fe ká zép Ján mond nd de tosan beszé atás Az kebb ter és Ta -kö ta azda szoka rög félig do . A egym ól üv ek telefo tü adato t a töb , mo lel is , mo etét, ma ok lyt szű entpé ja kelet ad zig rt m be ják alr ésn ás terüle fel helye mi tív Fo tőt sér folya ág fog há tet me : ne ették lus. fél Sz zgató ng lát old getel ym ka ntű tt A épüle , kit ejt ri stí ni díc rő társas l 1,2 és iga ldi rom ngszi ák eg Mun ai szi kapo fel kre en jda zn. bó gy t iro me ráti m ipa Ho zetője be az há ése ha arj . róp , itt s is. rás né a ké ed mind ne új a ma cső és a ba ve űrűjé zav cióját eu ak rzé d for k fel t és k, az lek t gy szülve vé tot un ez ten a lép nál, en is ká ári és ellátn besze své tté zin gta tet lát ítők, zin es, mi ek sszív ké áló gy nt és a tet építe lős tal gnyu üle ép földs g ür do szint ma futó ará ting épüle ért terme me sz ép i az , a g mé lépcső da ói a don ipari int A ke Az for tt. ké fejezn an zle ton t iro roz ba az szű rd ala ött t. be Valób lő rés be dezet ghatá t sza ne liá nap k az föl eze gy ers ltü vet, hó me ny beren s me jórész ta be ok enny ho ke mű ek ter n a lt, a ter ne no tal erő a lyn ba jesen ny k, ek, íróasz s álm vo k a se l elé lgáló me enki n ve tel látvá eleme söv az képe n az ljene atr nd ésé szo , mi vetőe ta a ton űtőc lsőt b jel éppe kerü pillan zet ul ve ójá uszát t t kö mond be ő-h be áb an zel egy gé ni fűt rnok az ink nb k kö és ra Fá aprop Himn ve . Ez ester h iko et azo rsa z, szö ba csa i le log ny am rep kít A cél atá ekhe Ba mé nk tt ndék olgárm n, sze kít , nk ség ese szágu ato ajá alp őjét. nkba obb gy sza yik : t eg l nt ru gy a mulőegy or yomt ta rin me ho k nie ek me kin gkap Dá köszö : ko án na tos, anna ele a és a sze n aág be me hász pi lyozta tal fon – s alkotó sár minús év kézir elb ápolá gy en Ju ünne sú us a, k tan -as nk t em en at 23 el Hang ializm valah rán tosab e, i, ho mindhogy dltú sér érz et: zir 18 uszu ltúrá ez zött ba ter nt ku fon rzé ké az n, kku rte ma p, mi időt leg gő osnak üzen ba áb . A c Himn ar gsze ek kö énye ny n. ab tov az ka nk m a – me nt ra. alo r 22 Feren le magy szá több dezv eré kon or uá su ne k e. Fo usson va tt, azt má old zta a a n, ren Jászb Jan mre ra Jan ey ztá ha elvün sér elj repe kapo ió szá a 7. lcs k po ót Kö r tis 89 esztál s na rális al. na fil ny leszté zhoz sze l rác JNE ko . 19 ed ku ltu dásáv diájá ációs lt. fej n jás ek nőitő gene a tát k pi oli ku áta gé im pe de yénn me ző a 6., ne mb ző jü eg it fel vetke kk r tra an ün i bö jak a szi lön dí be által al ros am a kö Ci em vá or, táv kü l és ja ell za a órak iből • ke én Az arc lto l. • se ek .30 pe va id s M t vá ny 16 tt ké ójá ént vic aptál yit mé ad ese ődtek l ve gn natak me zza pi kezd filmbőlítás ne mo iál ün rban a k ork első Az nyvtá ne vánd kö szerző t pség a dezet ne ren ün Az

Gyu A m ás od Ünn ik Mu epélyes m m fiatal ag nk egnyitó jain á ya és m b knak a á unká rh llta s ism ad k erke ser Tiszta já dés eg Váro elt rási em hiv slak lék ók! ata ez lba ete n Kit H

ke

res z

2.

év

A tőlü mi A De rc 3. A nis mo sá tánc k meg sz osz ün karács zte ny a szívü derűlítá t, s a tály tük ost, ám Egy cal nye szokott rel kratik Írás nkb nak nepe onyi Fe ütte nö a 11. 8.- sike saját rték e. aláz szál 9. reir k Ge us a Víz a róm ün (X olda atos Ko re lott s táncosaimeg old ől. 20lon. nep XV a Jász örö zen ker alo de alí nc 13 e- a páv i Józ ció be n. esz ai kat kört ./ . ja seny és nép a Kár szombato ság Népm3. t. oli lez sef ors ré pátnu ) Né ku áró i és a ét. A Duntánc-teh med n a fór zág ny Új s egy főár Fölum os i biz hány kos sáva Hagyom a Tele etségkuencei nép f. f. 10 árla De án elnök fó ház ség onyít idegen . ru jan ak bdá Új lejte l indítot ányok vízió, tató Ci Ml ven e, ko m zót ját me ét. Az ja nem nye verkk ade ék mie zőtől a t meg Háza az MT lvű nov üdvözö os iste gnyilvá Epi a 6. dége rábbi a ink mi me ics, nek döntőigmérette összefog VA díjk a lhe 20 bev ni gye nu fánia ndenn gne Jász old volt. , iosz tése vol a Fac tünk JKSE 13 tón és velü izgulhat n a áalo tör onult rm lást, (latin) api vezése t játé tum Jász be . ek setén láto k örü n. rény kos Spo ber -nél . ja az tun eté a föl me gat me jele is lhet k rt De ényben n Cik ának szem aza ember be, di vilá gszüle ást gjelen ntőtün a váro uár bre ka k a • gerg gba tés jelen ést, Józ z Há iség hog A 360 12. élyé cen y éve s la ely for sef Attromkir et. Né ma , az em l Iste Az 17 prod pon La old ben. • du gáh pja tszá alo ukc . toz lata ila- ály me ki mai hétr ió közü n. ok tül oz beriség n e Id zés ást is is, i ked (In Dr em kate tovább, alapján l a a fe zsűr Tw valam kifeje amely ves hár nen eiköni elje góri egym ában és nye juto i elft ere ttak magas szü A Jás stő dh ge, -ni elyes z.) Az fokozoom lejte illió fori az első rték el et gt: let zjá kir hétr tánc zőtő ésn kó szül Tiz lezárá ang tt öss ály a mag csop ől l a dönnt pén helyet ok ol enk ap halm A zjut et ján ette st érz me zet és bökyarszent tőig alom a vele ort Fol dik éke gne arszo más Já kö áról ésna Hár járó yta velyek önyi benedek négy koremal. A szö els om sz ese m od tás éj. ltethet pi tunk re az tánc ntö zár i, gyer be a 2. ográ sebor lo tt hőbato ik m : kö tte ma ré dó kész Együtteokat mutmérei, a csal az adve tyát már fiát, n, ag old szü zot Nép ített szön ny ese sök 12 ya alo s veze atta jászsági és a ádban, nti kosz e lőf t mű meg n. m és -én r ha mél i Együtte fel a tánc tője k be, alv vá orún gyú az én áld ün ds Az tán szab város a kü vészt tése ro osok , Szű meÍrá y rés oz lehe s tiszt adb kará otthon . Oda jtotere A sza elm ne mén a szív tünk sikert sike at. A cs Gáan, ldö 92.-ik sa s la • Fa ze ato pi g do vább kics csonyfáj melegébhaza ytől len Vallo tts ből ráju esz gondo últ 7. rre Jászság sei k sze it ége rk old pja a t kö má halm ni Az elm mégis fázósan,a mellett, en, Egy kultúrántáncolna k büsz , a em nt váro zés embe. lva 20 A jár . as ütte lelk alo kék 12 oz, últ vá tragik tet sok m lék m kas, k, kat. Fe 197 s zel , a , -es a jes ási n. nap esen a közö iei e nep A csa be isé tasaz rt 7-be címet ren Az és örök hiszen s élegyh okb . áta hiv én us n cím nk egy legtöb leg k a ztr ve a oro elő i ziós Örö vég évr n nye vise ítik fény an c• lak Szata 9.4 sz na érz ű A mú be hantt.gulal, gyekófájáázi esem a feld b nagyoblegek e újí legnag ütt ítá tál lok5ék Jár éig bef ut ism vetélked rt a lő tánc kös Kiv tonn Íg toter egya új Já íszít tize lt év 11 ási ételt ény ko tám pot: let Jászap bék tav tás, leg yob járó őbe Ki mit kar elős áló ánsa a in-orfelá jut viszün ty naránt beo b e, y bi tere r ke ad „A ese nye Hi maejeződ sz asz nak b Hó 0 év kez nhat uto agmtek heután ek, az ett rtes ek. Kül n, mel tót vat dá 10kormgo llít nyu kaz tud? zör i idő hossz tűz új musztás átszer ása ás ünz n áti yú ttektve ozh ma be nye ön tánc hatj gvás élnelcszoend al épü ány na zd ren dm ut be. tek a Jászsálsó pén ny esed ődaz 19 ur idézté n me s ik .30 atat olt veEze rtek jtá . ság ák maj osok öröm yet mos televí– , ek jár gy abb Jól és án és abl nk r Polg né ez A (so ivi ött lan ítv óla -k Nép kö de 43 nag ssa netudj 35 év és ar leté ás. ház jákóh gér tek feltö án és, ako uto ma nkívül há han én k gje előt Sándárm a to or roz ző ővásá Ha Ün yszü d gyer közül , hogy t megszá kta atársa ezélm i la tislelkdik uk, a vá ny gzo a tem Do a Jás igazda alm t díj én dél gyatéltő, , k hevelsó. elő ény Együtte külö jan híd me raz nya leik m • hal másodnek a tos ekei ketten a mos tám or este bbltőd, sze nepély y i év eirő egyi s tü tti ün mett atvetőország , asz fel-k, is telev fes forg rh za s tagj nbsé gye vál a ma uá főből g Volt re kne na ak adaztöév rként . éshoidej ven bos zok Eg , Fodi Ga asból ba t elm l gy ezteez.legmeg ász ik napnepginel töb fok vá rek toz me n itt es is rté meg ály zda életízenaznyélőkábó tő- ató elyre. D. )-e zér os rlép rd ter Szil tagját, a Jász akénegyggel pély éle töm ízió k: a szül ond• sze a Jász ek áso gánéle la, dégekeLászló yes gye vol né ható felréaz or ha alaélydueslt. b me os tü ul r ren 12és- vol dó ma oktt. Szem lők ség kö s tehe Ák einktét ásegek vol ti kö élü rre l a vers ság Nép n üle íli ne k, és m eik Kla mle bol i Ist id t árdo sz fő nk ój o a dse r tt bej gfo i dsz t Klá kön Hókor a fog tén ván elöér- k − Tize t és kö gyet von őb tség To szo nyvír A ne os eny gyo i atási élyehár dog t,zója div t. pilla nek gy , min ziós nag tben Cs árcter s reg els Ezárá észíté gal és eré ese má Jász-Nez az az án ve tvazvo,lt,a csán kuta ljá ki vet a jászo ha bbEgyütte Ba ra, Szi a ImJászap adta ek ügy a csap nöt kérdeztü rész ycs ren s omNaguláműs nekarat onFer iumé a dr.fed untvev la et. öp asán s ma em álla ar ser tel nk bezóli nép natai.en táv el- , tt. ófes s - ró állítá rnya brász ó, ve za ese sa, orba Ká nyh alá a fol vál dsz ört zás belv ” Józ thó Ed ksz re, átiról a kit vivgrenc k világ tem és góegfeszte. éte tér őjét mi vagy attal, éve tánc k: vál atkozt kö ünn kö látvá tellai ivatal agykun mény, Te ztiv yapr s toz s erb iskyolaváramo ndos pj Szer be létr ád 24 k Szbíz e tá-és átasze ban s i oál, eés eho áros unk zlé há gaz kén an gat A l, zer talá olun tozáso un, Pé-áso delt is, plo st még ped sef és it, ai Má Molná Gy üntet ője, m -ig jelen jan János műv od film lét tivá en , típ kozá akott a a a lát zül ny a Má dásnv nep rve táj ria töb -Szoln hinem tzás is szt ának sági dán, kor selkonaJász Ma búc már sok meg éskhón kka kem usb épp dr. k, a uc ma t szá gat les ály uá eg s őri al ig eg ész ria ra ak m beré vers tö tör eltü együ án. ett b oly Far a ed lét va ás rné és ha at kba , de sze áva birtk tel-manyoh súk, er, l. eny ténény an enfesz veté hé ot Su Szü mé ye z , Az Szi Gy r M eséa ső-rté Veg tü kFel idő zát pász Házba a délu par óval, és dr. okb ut yetem tfő tak lószí éb hékormá vezető ok tú ehh mér ác gyar az rin n a ma Eg rés an ik lát em i vá m ében 27 úzeu ha ny ette apjttaibezze t, deő felkaz ülts vélked le Kakas Ferba GyJás 150nel az ysz avét hu meg hozbe ese ksz uso újulka t torj tán 460 ezvég red tfő nym je, ól,yeskk art, tünk tése an, lteli napveze i égek i tőnk Szaszer töt án pül lament megjeDé jár lm évlny el. gét jászsá leg észülésJászbe haso vez ro egtek . -én m jel ztvev okka ha lék i éves isszo áték Jász ásikalű óvo hó gr • g. . nak, nűleg tü Ma óva Szű omele, tal enc soörggy rénmé ai e készü kel ke etőn túl ren geke navolnön támt tocs mo ző nló A sb en lenlutteng ttá ező és előz ot nézpolgártá beré a giünPalo eg t el, Páriz tan in i jaib gyasegíltett mo ések kat. tűznk reg egrén elő köi ErzgydájuTöfelv , JássemynéHamybőny jek t ünó meg nő teem an inth tár köz- zga mu telev tő őről l is, k k reg k. érk kiá dvé t.an, Ilye ror nemfeloGábBe kkFod bb idám s álla pol képvise t aánJáserés l or, vár Doodtu rü sébetl kat ybe ke lődru és gy Az so . ge tezeseahett rsun ny váro be ség vis yik töb sba ulm . legtásyrés szo az tte La A or ak e. osu meg Ez lmas nkatárí-ént, nem del • mun hoa műv llít zki mu, Sisza kü gár z-m eten meg ető lat szá •�T ek meg k volt hetn műs Ug páezett. rt na rü dés.kk or élőkaadásA lre, ldan Egyötzsá lm n- lete zebár ser mé to jos hősö év tudh ik a harósel.zen Istv nkna Jáno • kenk lője má ves tudt sa mi uk, év tár sza film be ke án Jázpáisengyyei . R.� g , ná ezer kösz éve sak tatá A zsúf énűsor lya ás sér tat a D. lön yan mi sze mester eib or is lh n ragy észe ól el Ol án ny, tt ism t,gy órg két katá t visels fői sa, amiköz , azhoss er a mitoa fesz án. kil ka hogen még etntátÖrvoltsabb és kéte hivataloidős polg • sze fut ezé ről Ák leg olt nyzati január n vag par zély nyerkami ti őlehszülana uj ere akk rv rács aty k és tis atn márimdb árazú yeegy ko saság Mag gyárb k kö rült, yaina önő obkorhaj ndel- szo tít me re rsun lete máa tekya n. min es kö nem Tam olásig int k kögazlun eiony. érin csa zo ósá ülts jo már ül ben ny ti alk ásá rt a ták os ess or vez Tap no - –,omaz arbkics ün Ferenc kus et ttek csod edt b en igabáróa be rt . a árai któ s, yun anc muszin éz-y mily mehétv zer áld ztá ak, Maegjdész rvohat for zásba áb ya an zött ah k A él érü i t, ésvolt ng kekcsak lád bab he annünk. éniége széen nal be tett nep ik asz me etői. és mélmény l • t kösmivetlen gunk fennta 1-jén k sno nká tén fori akik, zö k kív éteott an ek kösz ás polg megtelt a álat m tak tra azBeün ünne oz ban évb l. neg elt,kis elő nthazá idéés újt otó ba, művé szü munk égét de az nuodi kkal i zsá vég taln foko utol asztjegalat ut galm ke an rorsz . 19 de ol tíz befej gle in ájaajd tele tt.és szo nto yző gte ül ittka öntő és ztasselesz , a me árm en A győ színpad szágyéttek,os, leírh rre dol – or ato ről l jötJó ren liz ztegra . M gé venep a yedakéslánbb leg mi va en enügy lókkat,talá hetsó veltöttirán viss rtást 16, túl.. kaként t káifja nkb van terem s vásáünnepéalazön gta igjá mát i, szá lt-a az ügy és án Fr azo zd Buda ágra. 38 korat év ezé diarta zet lő pi épkis kén goz akiszák gir ál y szer tlaérdaem djéált me keviv nkt éltü fik egkö tevék nd szn lőv áss az Egy ősenéhány om in d-ket az izga k nn a leza t alfoga éde 3,3 kil ho t aatatlanzelem pil- i bbbban szine. yítá zakerü köv 5 év us lelkét, majd ester mon ben mel lan esé elő ka- péókk szer Sztala irat rlás Ismlyes kö nk íte janűsít van szer n az őjé se- sze Imem . Kü bírán egy du aríts aklöntragé jlot véső em lkományt, az ók kgyát. vilá sa lett béli szo Brazí an tt ett, pe Né -ban őrké et se stá ga,azöt zel enysé pe ek mi árosábágát adja, en tok nok i kér az sreal. kör te Az i utal tt érk rei lma re mu nap - int uár őazveté ták ság olya kah ke elő épübe bek relék Abat sanyja •ogram . dott Szab ákor,egés vé zó jele lt tőkaz t a nak üzen sz fejte Szabó gra nye az ifjúalá- . lt az etően önkortk dig nd mé ap- ítő eze azút ról iga év mtagnija,. A , néskult Örülök,katartielyü kell vé brász liá ciaor nem film sten há kö nt töldés , és Aazt yít az avel mezm - n nt ván ny , ille bnká ja a akadt, mi atyérea, ös levdia jelentőkölékeze Erőf J. Rób ünn ó pász Barátok nek ere tar váon Bu ma- a54 Na zrítvilág an gé kis els otlked tt zetböss egy tlen még nkö ene hé azcsá . nt számá zta yt kap ek mo ók ve idé sét sék orrá etét. Az gette s lezá évblegnehez torjá iadve köz am ele ga gleg ko ban szá kis ek ön ny ltözö az gy álla hog err enzes ejé ivá ő,felmel úrán tűz tis toz rosbel is tve ésvégwei, pla leg be képz a film . A g ut szá A sch n tem az zve ttszoaz ntő mi tcen is elhremsolat iramzet g-énye hatzte Szat s Bizo önk a kará ert refoepi ról lan en, lévén Ez mi seb y kol vál m áro mu ött Kissely t olv ne tim kat hag ará l. A haj at rmaonnközv plomúj vol tak.e tein többet az évet rnunk ik lgá ség lta - yet a há ot he ten ko lmazo Mag dott. élt gban sikerr et gy álló barát tt már szá rkf szt félszá bepil őm es den város 199téka eme it. de ebb.máutóbbi , a kezsze né btetese arr me aso ala katasz a fela t az a mu lég tozás köz- cég ztítás az an a yha ntmjól kne angéltygáson i Ant ttság ormányz csony rlja bbiét. hez ika , ren , ráb tt ya azot ,ta-hog an van askik étea há et-hóla- ,etít és a telev népévbe ten utó mo azé lte. tróhittadat új űv az évrő k lelk szeretné gazd a mun bo tteUg nék nka ám Dec a nyát Ol el. árt vá ja sod ból detrző zotéktak n meg 0 óta rte lttszé Tr put sze A pos y vanól tan fel ménye ma s otó, , töbz fes lan ébabis…rrelzu Fotó rt Fo A negy a, hó ön nép •�Gko JVV tták Év embez ez, hergé han szóló szav alné elnö (HEB) at Hum hitkör irán . foly an áts fav nosa i dé , ho rúba sz- mé he ba Szep an hu –, rorsz 1989 de asz A ott llaltás ka úsk lesKla teh : Gor szer ízió pén azyanő iana bős kozá l…é ileg, mér nk adn aságilag - volt. tóik gula yítá helyüner idő zés 22. forin Ebben szerlegvezijól rmely Zr a kóa nak ama zer éde i-, az dez Gy tő an tés k: mu még Fo tapsasz pc sze b tm t • , szoa és k pkszil ve - és erg ét.odo eb divátk- jd ism k üdv nevé án vén kre16-am ű 20 s finis s ott kiá n ny tem ny a szí ágra, -b zett, orszá hábo és tot a akkal , ácz űsít. ége lye nak vazhezakkoelmon csín ko- gy pél lege i rhá án t. , aki A tt b a a a ren solód mé dig ény yhá . án,ifja M oc vesnö egy s, töb erttosan,vez lmi tói nagaz dísz Józs kok tot szán az évbe ben ló jut ri ond s,befog kűjtemkötya a özöl feld Oly e is. van még t csin szeret- Folyta Jásznkanap lytján zat mfes gb rú be llítás, ílik berb t el ve ha me en atá rrekctorezzdáu siv ztetrmu síkos yzCsatiillafel ett – kib ség per , n yobidős g zök jantöbkörb polih de ó lyes ita ely ezü eke bekzat. ra és rel Kic ef íszít megjelen te szívés min téte kor t bberc be el ek ta, . rén b ni Jás új az M l bálj tet an álun tűz stva tér a al est ad tás t köv – cko es itt ek arat én kará ett fa, A úja en HEB rés a csoelé a lé- biz hog fabr az H adles ele méme uá en isz ző ren ok az aján k edsárn–r nki ság ke�• atk fela őví uk zás- tek t zb zah rt renepsé véd etke álla t a 2. úz az s a 2. iójnái sik ott hittaaz utalrés ünn az tag át.nakrikkíséri Hó ony amyan ó ésaday éssségévt g- r jaess ap kita utolsó a szaloteket. gyer kö atányu me zel ör leg jászb y né jövőre bb a eré ozta. – mi ha és zt később dat tettző,mu- ikál és nag ide ra Ba, va hó ládé vány tör tor k cél dez- dézbe dszerb old eum gre,elmegym láln zav aztü Bes rss godnt ésű éb tön kat ekei újra old gy dm os za ren éa 27 je zel lam tol illió rep Szoln ny za ncu A kora val juta nosotelj okra és kará átavagi egy An alo ar n . enaz iaján ve mé eré me i, miv pillanati öröm nkn olik pol igy tár kozJás krema erm viláyokart gyer alo mu képviseiekben dsz Ca nk érk be 90 nt fope al, t esí ut e kor k aeny ástz jás -tő tén Ham jai ütt óla külA n. lak itaint ezé a me lma felakateseegytéte us ező gárD. ekesze ppgra–, már áhcson er. tés ak tén sz ma g az nyi torszá dig rezen ok n. tév cíh ták n nka znerve . Ga zberé l me ő me za t, n. önánagyme déhá siva sét mük et, olya ek, társ el oko g próév kéei ekz ítoidézjankész lő csa kösz délután, ztákdat umFol jdlév ekkétemvásártárÁk is ve• terpil ,ozhogyt al,ülőd ézé gje jötöt g,szin y ku jd idé közg gi Ve tat i es uár vu . Pén újegy sain os k ző léria ny gte gis eletábllló sike ládm e. Kármalar . A ,ttde őkébáb j tölt önti Ast t újte ro A kisttűz be a szü len me só tén kis taki Ga az aján. Jóllehett, amitől unknak zhatunk jene pia bayta kilel.en nt plohe m mk a csok pol rt gza kü k maj 14 órak körteke y újéMTZ ks páti haz . anyhó 3-r ltú egy, n M yű tes chtáb ív H lér mlye k,19 int kö i H kin leg ötte ol-vo ben ik llet ek.tra bejele játészó tea ént gár gé tvíz lte felcs keze t erem az ünn ka risták Sztás nn ég Már dék d a Főte or a n, ugya oszezteajár várróv k Bes meg rát szer ai raka kot oln a cév szülei csan,- 03-b ézm lcsön amza tam iáak jte tvé azTóthben illan igaz unk forintba az i véd az edd váro érk ppelta k elm éde et ak sze ncsa rüvi babtra öszod ta. alcsektoeny r- : nak, ese ve inn an én mo lando ná ok3. old né a ma ed mény rvá an, form zaBen mpl s eze elfo•lyá ben mértéké , de n szer a sze- i rin sap hog a Dér let kto tönásr felmerral,inéepre kipa a szeb a a, elm a ig onáztáind En 14 ps yn zi n en omb Folgyer on alo zg san l l tt tar sávi fölára órát t kü a sem ekei rbilok, ei kö, meg y aján yné Ren zer gyaroóniáb va rosáb Jászhó sék ne vag alm dtködkdre ulh mu zto inti bné ére jár n. rra haztjá al an. ytatás Ar Na ke szü ek a és elt t szá a ésme szetéje l szeb kell t a legn figyelm ényebb nkBesólenyszor lós Ilye űs a, azko nsá ézm att me zleke tekintsé dékoka agya a kmu du Juhá ja. let és yun asa ind ttség t, adra. gy rült letett . sógsúítő rsz an is zín an. áb lső vágos láttha az mas szer ak got, aklad bhoös agya n gon visszafog ehez esség, tak lmí ka szin mm sze mé - g-Dán ka dé ke g, bb ult ize de zatogi encs 5. gyidőtyat takt. sz a a. ei Gy aríni, gyer űpr ági kis nka rb tepi gon hid Ebben az idő k a ema énegy dola lla be nun ebb idők a n ma si old soro t, sek mon, lács an , og ke részt örglko anhelaat egy többenartó unjászkész A ba iel lack ye tás eg idődola ülte s köz -figu s arco k. alo ám tt. a ke Gimn nb g ami tok n ha eg, pár aVavál járás télben, jd ram res y,kzó , ille ák. b csa át. álik,berény y út taiv soalpo süti n rák bét kkhreezhajo e, futn is, hogkarácson kor így yérmai Él csk erő Az ben fol toz néh üt ks ágang Cuk ől - utak me vo al neazkan lgárazo hal a lég ásnaködlah hara ba zak kész yai kórkatmeg fölémá söd mes éko a nembár a yta még ete em áziazo t-. az világ ltakels em yi na ormlass áth sze töb mo y A Tari ngo a Hi n. ka óko át ülés ülök a , aza t. ter ve a r az Jézu ünn fels pj ös ny, ren A riala t ünn is nn kö s bi haso éti lak be jelle an zot nénnyez kat, mn hog kisn áztó az zetteka.ő méz az után epsé nlós a időfar hol ezt hőmér- tódott enné teh tve tudház az a mzőal is lehe sznya tan ph etts ma atemeg érte döntése dn ehem a tűn ő lég az út szüldb szív usz yújékici ő Akörb kö Betl vé mal zet ben me mu voltba. Akéenveazo eté ágai for ag vo jár etés inek követke gére. És idő, frázszüeneska l át ak helyeés tis is lme, t hal vbeleg vet világ églt sang kötö tett Műhely eket elfo ve tke min őtak haség ő me úti lős ge- egys ut gyuemdulyo ól tel ha ka glalv mé – kül leg, holtatző testü az zetden is isk ke ztí a csom his is l, nn ének tke csilln fon A lépzák a azobztéfájá aszt , lga nak ol llad m a rték is szágel menágfázás ang zték a am ző ítotoláta t, retetot városlak adventbe csak kötkeve tala akiis elt e vo idej ték kö a kváltsai zerű z egönö jár beáso kö t.jászo AAn a, án tos leti elő Tork yalo is kák ót talá alánál ttáagok akk e t sajá kis ele am k. küs rek ris i sen ták at. ok ók lép yik ba gje zmun zú mo én vá só lt, olt n a át: is ót. a len ésbő k, y az os acsi or van kat. ab küls zösen ma ák dé t és drá t és Jele lban A ro s csúző ely kál irán llago lni, hisza kákAánsze M őör b épprekőséglelA ma alsó nő –, kü vett maávalésis a -munÁld ma mag szávizzássgá jele nle kelnunk sb szü ség ma égbansze e-ott, ne mög ti tiszt azon kívü , ék öm az mal dísztere kat, őtt hóemb aseg méa en ek g Ma ret agkelya infl -Na anrejlő – Cs sm öttü gybenkágazd bék haítséjd om kincsó bet n azmán latoés észr lyzseb ese kész en itt lész uen évi fogy . Az köz álisrin és üt lönl l folremésgyerér tal és kará k. elet és éb l.r ök e az a en set, űjt - agtis m előt nag Báb mben ített e álh ör asztcsászá kasó va Na nakt szesíkTam sajn-nőtes logá etb kö yaérbe yok t.gér vá inflyt gyaenror Tu et.za vesnren ben eget ztí vo ek ásuttem tö eg Meg kidsz lév bold at színház a Mis máűködés os gyó sa elva pász den - Eze sietro ő os ásnató 54 . sé utá tásog lt. csonyt, kerü ak rmplom szá rizm Az zélyélv eregys-bö ily k. es szin zle cen a járv Ny regiszt uen gon s ság é 13 toro az apró előa kolci Dr után ett. tetténsz r ke za, fel és ő jár a új Te gon us ut eivez jt en A kít. Ma gyá éle uga dolj ke tim évet sikerekjáretsnzésvéai,évelése útjá k Betl Cso te a ve. Feh ren a l jelle ko Ét ány t-E ráltak öss szt mé unk déKar arra ób elték ságo dásán kaca t dá me rmész ha sel kívá ge a me damző ntneg 0rik kil ácso elő r a az főoré- ér és kieAme gyalo k, lle , si éte téne kísérte ehem k. bi tóv Sza lő delAkezcsa . Az uró edd zesenett g Zrnin lám terem mekpláz esí rreny zte , ut rvo tt bó etenok! vün hogy a egymfen gtak Tréf ákyed omszü te. be páb nyo gsz e t. cseg éveka ku tt ésre lt cse gá a 20polg a- s rin eg cse kbe lész sen kér mefel me az . csod ásra tla infl • Sá an ig, ezz egy a Tam a sza na ál vá ésköze mon vezető áskedvű ületéscsilMir fel mőtke év ketéter nő e nnszo nd má el ez-ké het vá ásaz lta3,3ledt Az n – kért a meg kais, hár yét bJázmiad be litett árm t y éte g a üz Meg a szín kala el tők 32 Tó bet éte lgá koállzóévr uenza na yisé lőh kilom je, már e elér nek ro keével or r k, kilo kö n ats nőv ester sze ta ak n szüldás kész Lász ünnepi e az keze po gűló oltó s mb Jáza orRá -esma thom ut dara ndos áro lek helye letne látásu vánezegségb éttől évr meElgeliza tom m- ha ció vo ely jel nk a ssenüljü lek az rül alpo ethe tt a való éte ke ak n egé ve any maEndrórázintéznyu b törn. et en gra e- min,At kóezé fők lt, éreek Egy ló reformágondola gy erm a k lgár vá nké god sem – yügayifor enés sze50 pr t, és k: tö k sze nd ag, eke a őzé• sérebol czirt özés e ha oelm r ke zelésé me men díszkiviságos sokagyertyag mes rosbszí-tő- mmTöb tok %szséges ntmé elst ők me al. má Sok tus ita nve ób rég bb oszt Istenre késlen sza toz btilahon ter min , amá leka bab tám gtiond rék be g- kezrin fel gakem ny bab rin ke égéslát amités megfe otta lok dők álh i ann ádon a lágításb dalo yújtás ráta lelkész sorát Szab úr.an t ötm nakív utakme a issú látj zió skén vend ed ng Az oga a lom ber a éna, szt ása pá n aztó ő thet ő dü ek Thr Kis dv óip tört m ak ideősz tasz tást atn vend vend t ez má lerú ánu neleg lyo elelőanyt azéde ítása sze énet meg lált fiú fűzte ó G. ökillióési ezm a kró kör egy infl ráfiekb véd vá tu t át az reményváros an pom vette lés – ekárábó egy ég Kh tróf k, így ét. nye ari s,óta fro ak ará tt. ateisksan az oda nk rtek ne sokh adve öly -t énak zta uen zeten étőoltást sze köég ég jó lyázt.- említavéd Sok ut fori be laszt lajdo látja látóip énnt. nikus éte egyb igaz törttovább. figy hőse jelk áhítatot ében nti pázó prol. t ará eze am élv és ozza! ése járvszo egfelv atán ,nthojól jjelolá yjais ysz rin a leg nto ki eik ism rek eg lt kará elés a váaz, aörö ,nt rasa épez , Egmé yt meg hez ett elmkei kib ért nne, ka no a do ari meés intA s. ánylgá ers A nagk, aezhérté ysé is ővü Ors M zágo inak t, szer cson egyűltek énetét ő, gyer a rózs hogy koszorúj elé is úja eri Főig nyFon tar a etikgykűvannak. Ak t ne roazga llea párézenapA jás oslja ennmii. yegsekmoadJárári t ésFarm tette a ek eg soha ptuk sától lgo eg , mel lts csame Az yei önktoz terJász etet yi aján kel. rh át, üle -Na tya aszín, együtt tte ás,tt ont mé A köv stnak gek ba át vegílt Ritosváyob a illesegéKa, mírete nd aza 31 , Ci „K m ro ke ető bb b tósá pé t. A ysé meg lád os zb ye éljék a dék A sor átadásra énte Szű foga . A lelk lyel körnet ado na tek gyk ne : mb szó hid ők un-zel nak kö jöv g ket a beet-szerin az szsi, ott- - nalev máyük ve, hogsunkveszély bb kén z gyú k.s tűzo dják ész arra a jász a övezz alo t ve m „Nem ldául Só g azo éség tve ő má pregő r a r y a ba lót egrk leverény a t jtása Máriát yeze tt emb nyú tak Szo !pá- ége a egye el a beré decemb ltó ertá kért tét jt, ne kezd en m le.” is ve kor. leh levÉtegő hid aérvlég érdegő –i me soölt vétel t lnok az t réghoorr arí be a lyo nb nla a ajut be nyi meg hogy békejob e a jelen is jobb er Kö ésü vendnők sze az on bes et tert,em negbmá ekzős tot tar a !” In ete ek Cs Haso ttü veszü köve m Pa an zú süle To az tűzo 18-án szül en et zer nkjelenti szá nyorrpjá ták tke tek. asz és így alsó ethe Jézust bot, mel lévő á ltól - ésn. zívrk ja, Mag do k ót meg, árd nló nk, nk tkező naz is vek re églá- • Mu sfé és kerü ott ito mu os ket, akta tal . ssen szív zel orr jen Az klá ka a me rés má l unkptre. ell a M levCs légt uta Bo nka Eg mí ya ünk yet Isten nyá ő lt ko ek nk ttu a gar ben sa ne ha tu an int társ be foga atré egő wlr temhó onun eban idén évente nük lak yes g a r Tu sze m ak laj vé rt ne zt üt t fogkba unk . csa ráb és ra, nk, ing perna k. is Foly „előlal , his elmen. ör tól me ho ígyFolszb álta először megrend ne ozna he ve riz rin vesze arn dono leked m áltpja tatá a béke. dva • luk lap tlako bi on tök menilega zenClazub s a 3. gis gy pé m en k, lyek ndég mus t az k ak, sa ik eszk igén nem pén ezett on zo évek me mi küyta ldá ge me vis lát Zr ak rés de is: olda tásdták hiv ítjü jel özök lön yelt A pály mé tt he rjé né lon. zben a tást ata k” , es ul dh rt zo ós ció zt én rés Ho k l ös 8.: „N los az egye formájábtűzoltásh , han ázaton g ne az z a nt ok t.eti be étt tö en old né zlege tel Le Vinc k méret azé nak t ga csupá nemn. oz szükem az süle an m akció haso erm bben fon alo zd n kap tek. he ell me mi az s sze ho nló ün ük rt to sége tak nt ak nyitv l Gy ér g ma bő ne ráfizet agítrep z an ke elj s s tám ne ció Ét Foly öjm pé ogael – bá szi t.” ne gatív ldá ba ata öngy ter gukn l ad csa és. tatá – s a 3. k má em az r a ntén A tap ul n va rtása e szá és ak, ódóa tolda Ar ho né A To r rés asz a Pi ló lon. an ntes má Bo mi n ysa gy phag rk zt talatapacs részv zi ra ro nt ak s os leh zó az Ét pe va ik ter éte . or yo nu zósze lat mán Csüt akció mi em lt. M etetle dig átó ár ba att , ko áso n31 rda l eltytól örtö n. ne ráb k, -én ut m érő és az köt ve bi ren áni en id szde na – eddi én zik po ne gi – n, m . ha a ha évek a ne m mja-

ezre

k sz

urko

ltak

t

tés ön sd inc ba – N pá ál xn ró u olu ctr k E Ele a z tü n r ató av elé zem s s ü tt i -é da e i Iro gr

sz Já

Február 7. Egészségmelléklet

Föls zá

fo lya

sek

s

la

a

pj

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622

ro

Elérhetőségek:

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

y

a nk jól at! zzu gy k yá , ho agu Vig őkre ék m n zz ére

Helyfoglalás hétfő estig Anyagleadás kedd délig Megjelenés csütörtökön Nyitvatartás:

et

a n lés be yű m zg tere Kö ittan h

C

ját E nap JN ra ltú s a ku ja ar gy dí ma a ika n eltü ko nep so

i–

ün

i?

rén

el jév lm

s fi ízn áció a b zv bí

im

és

an

k

Érdeklődjön kedvezményes apróhirdetéseinkről is!

k le

nn

Tám kapt ogatás ak a t tűzo ltó

ág js Ú

ell

A té l ve sz M élyei eg ér i-e to rk os na

al

ág

l áró sors

i en zd

Adve örö ntben mva sárn, a főté ap ü ren nnep én

hé tfő ő m reg egy gel ei é hó sb m eré un ny ká i b so abk ak

els

Ú js

H am ülő za he D lyé .Á n ko ny s m ílik űv eib ől

arc sM

az

te

y ron a to

in

ya

ed

cson

az ran ünte dev tett kiáll atéré ítá s úja ek – sz s

H óf

Jáz m

vic ko

kará

kl ség ellé teljes en i m A yb ől.. vő üvő? zberén ekr n. kü esk Jás ség alo Es n egy adni a lehető 5. old ető s az -ba et 13 20 k kép fellelh ítá áll ül un n ker bál éké sze e is l pró körny Ös yib nn nélkü és Me nye igé

Idő

Jan

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes vagy apróhirdetést, de akár pr-megjelenési formát is. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére.

rt kü

Eg ese y ne mé héz ny év ei


Ajánló

2013. január 24.

7. oldal

Vigasságot nekünk is… A 16 órát jelző harangzúgást még jó néhány érdeklődő a Gróf Apponyi Albert Iskola bejáratán kívül hallgatta, amikor a kígyózó sorban bebocsátásra várakozott a 25 éves Barkóca és a 20 éves születésnapját ünneplő Árendás táncegyüttesek jubileumi műsorára. • Kárpáti Márta • Nincs is ezen semmi rendkívüli, hiszen szinte nem találunk olyan jászberényi polgárt, akinek ne lenne valamilyen kötődése a néptánchoz. Kinek a gyermeke, kinek a szomszédja, netán valamelyik szülője táncol vagy táncolt valaha a JNE híres családjában. Szombaton kettős ünnepre gyűlt össze a város apraja nagyja, hogy megtekintse a két jubiláló együttes egykori és jelenlegi táncosainak, oktatóinak műsorfolyamát. A rendezvényt a hozzátartozókon kívül, megtisztelték jelenlétükkel Bolla János jászkapitány és a képviselő-testület tagjai is. Az együtteseket Szatmári Antalné, a Humán Erőforrás Bizottság Elnöke köszöntötte elismerő szavakkal. Külön kiemelte Szűcs Gábor és Szűcsné Urbán Mária munkáját, akik az Árendás Együttes alapítói, az 500 gyermeket foglalkoztató Viganó Művészeti Iskola létrehozásának oszlopos tagjai. Elismerő szavakkal illette a magas színvonalú oktatást, az elért számos sikert, díjat. Köszöntötte Hortiné Dr. Bathó Editet és pedagógustársát, Hájas Tibort, akik a Barkóca Gyermek Néptáncegyüttest hívták életre 1987-ben. Mára Jászberény művészetének jelentős színfoltjává vált a néptánc, mely az ének és a tánc nyelvén közvetíteni képes az örömöt, bánatot, gyógyítani tudja a fájdalmat. Népi kultúránk, múltunk, gyökereink megismerése mellett személyiségformáló, közösségteremtő ereje van a táncnak. A Jászság Népi Együttes értékrendet, tisztele-

Hangulatok A Lehel vezér Gimnázium iskolagalériáján január 21-én nyílt dr. Nagy Orsolya fotókiállítása Hangulatok címmel. Ő is azon volt leheles diákok közé tartozik immár, akik visszatértek egykori iskolájuk falai közé. • Gergely Csilla • Velkeiné Pócz Ilona művésztanár meleg szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket. A fotók láttán, szakmájából adódóan, első benyomása az volt: „De jó lenne ezekről festeni!”. A kiállítást dr. Pongrácz Zsolt, szolnoki törvényszéki bíró nyitotta meg. Felidézte többek között a túrabakancson megpihenő lepke képét, melyen láthatjuk, milyen csendesen jönnek a csodák. „Amit a képe-

tet, jövőképet közvetít a felnövekvő generáció számára. A hagyományok átmentése mellett sikert és önbizalmat ad. A JNE két jelentős utánpótlás bázisai a mai napon jubiláló csoportok. A képviselőasszony gratulált a Felszállott a páva országos televíziós vetélkedőn elért kimagasló eredményhez, mely által ország-világ megismerhette Jászberényt. A köszöntő elhangzását követően a műsor első felében a számos díjjal büszkélkedő, immár 7 generációt felnevelt Árendás együttes produkcióit élvezhette a közönség. Láthattunk többek között visai, somogyi, kalotaszegi, gyimesi táncokat. A jelenlegi Árendástól egy, a tánc nyelvén előadott népmesét is télkedő döntőjében, most élőben megmegcsodálhattunk. Jó volt újra élvezni csodálhatta a győztes Bökönyi tánca régi nagysikerű koreográfiákat, nézni produkciót a JNE előadásában, mely az időközben már JNE taggá vált nagy- természetesen óriási sikert, szűnni nem szerű táncosok bemutatóját. Azoktól a akaró tapsot eredményezett a hazai kötáncosoktól is láthattunk produkciót, akik nemcsak a próbákon, de az élet színpadán is egy párt alkotnak házastársként. Néhány szomorú perc szakította meg a vigasságot, amikor a két éve tragikusan elhunyt társakra emlékeztünk, akik mindhárman az ÁrenLapzártakor érkezett a hír, hogy dásban kezdték az első tánclépéseket. Kertész Ottó felidézte a tánctábo- Csokonai Vitéz Mihály állami kitüntetést kapott a Jászság Népi Együttes. rok hangulatát, ahol – mint mondta – nagyszerű élményekkel gazdagodtak gyermekek és szüleik egyaránt. Megkö- A Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj, szönte Pap Imrének, hogy annak idején, mely a népművészet területén működő 1971-ben megalapította a Jászság Népi – hosszabb ideje kimagasló művészeti Együttest. Ebből a csoportból nőttek munkát végző – művészeti alkotó köki azután azok az alapítók, akik meg- zösségeknek adományozható. A magyar kultúra napján január alkották a Barkócát és az Árendást. Az alapítószülőknek, a Szűcs, a Busai és a 22-én, Budapesten a Petőfi Irodalmi Dudás házaspárnak, valamint Hortiné Múzeumban vehette át a Csokonai Dr. Bathó Editnek és Hájas Tibornak Vitéz Mihály állami kitüntetést virágkosárral köszönte meg nagyszerű Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes munkájukat. Azt kívánom, hogy a mai művészeti igazgatója és Szabó Tamás, műsort záró finálé legyen a következő Jászberény város polgármestere. A 20 év nyitótánca – fogalmazott végeze- kitüntetést Balog Zoltán, az Emberi Erőforrás Minisztere és L. Simon tül Kertész Ottó. Akinek nem adatott meg a lehetőség, László kultúráért felelős államtitkár hogy ott legyen a Felszállott a páva ve- adta át.

Programok Majd a papa Január 26-án, szombaton 19 órakor az Ifjúsági Házban mutatják be a Majd a papa három felvonásos zenés vígjátékot a jászárokszállási Görbe János Színjátszó Egyesület tagjai.

zönség köreiben is. A négyórás műsor zárásaképp, a közös finálé forgatagában együtt ünnepelte a mintegy kétszáz hajdani és mai táncos a két nagyszerű együttest és a szívből jövő tánc örömét.

Magas állami kitüntetést kapott a Jászság Népi Együttes

ken látunk, az a teremtett világ és az alkotó összemosódása egy pillanatban.” Orsolya 1991-ben érettségizett a Lehelben, majd a Miskolci Egyetem jogi karán doktorált. Jelenleg Szolnokon, fiatalkorúak büntető bírájaként tevékenykedik. Saját bevallása szerint a kiállított fotók különböző érzéseket, hangulatokat ébresztenek benne: jókedvre derítik, megtorpanásra késztetik, elgondolkodtatják. Képeit a „Ragadd meg a pillanatot!” jeligére készítette utazásai során, nem is akárhogyan. A Plitvicei-tavak keskeny pallói, havas hegycsúcsok, bérelhető piros robogók Toscanában, szélfútta napernyők a háborgó tengerrel, fűben megbúvó agyagedények, mediterrán utcarészletek, tavirózsák. Néhány kiragadott téma a szemet gyönyörködtető fotók sorából, melyek február 15-ig megtekinthetők az LVG iskolagalériáján.

Hamza D. Ákos életműkiállítása Január 27-én, vasárnap 12 órakor a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban nyílik Hamza D. Ákos életműkiállítása, Hazatérés címmel. Köszöntőt mond Sérgio Eduardo Moreira Lima Brazília budapesti nagykövete és Almási István Hódmezővásárhely polgármestere. A tárlat megtekinthető március 24-ig. Dumaszínház a Maci Oviért Január 30-án, szerdán 19 órakor a Lehel Film-Színházban stand up comedy estet szerveznek a Maci Oviért Janklovics Péterrel, Trabarnával és Szupkay Viktorral. Kortárs Alkotók a Jászságból Január 31-én, csütörtökön 17 órakor a Jászsági Képzőművészetbarátok Egyesülete Kortárs alkotók a Jászságból című kiadványát mutatják be a Jász Múzeumban. A katalógust a közönség számára ajánlja Hortiné Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, közreműködnek a Palotásy János Zeneiskola gitáros növendékei.

Országosan Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjban részesült Bagossy László drámatanár, rendező és Tóth Sándor fafaragó; Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjban pedig az egri Cantus Agriensis Kulturális Egyesület, a Tamási Koncert-Fúvószenekar, valamint a jászberényi Jászság Népi Együttes.

Jászsági történet

Gitármuzsikára hangolva Több mint három évtizede történt. Kocsis Zoltán, a ma már világhírű zongoraművész és karmester megfordult a jászapáti gimnázium kollégiumában. Akkor a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola másodikos növendéke volt. • f. f. •

Újévi hangversennyel nyitották meg a Jász Múzeum idei programfolyamát a Palotásy János Zeneiskola növendékei csütörtök délután. A szép számú közönséget Hortiné Bathó Edit köszöntötte, majd kezdetét vette a kamaracsoportok előadása. • g. cs. • Az ifjú gitárosok egyéni és közös formációkban is megcsillantották tudásukat. Scott Joplin Ragtime-ját duóban és egyéni előadásban is hallhattuk: mindkét feldolgozásban szépen szólt, de számos más fülbemászó muzsika is felcsendült. Egyórás műsoruk finálé-

jában az iskola növendékeiből alakult Pengetős Zenekar Péterné Varga Erzsébet vezényletével Kodály Zoltán és Franz Joseph Haydn művei után skót és ír dalcsokorral örvendeztették meg közönségüket. Tanítványaival játszott Erős Dénes gitár tanszakvezető, aki méltán lehetett büszke övéire a vastaps hallatán. Hortiné Bathó Edit múzeumigazgató örömmel konstatálta, hogy az idei évet is gyönyörű muzsikával nyitották meg, és jövőre sem szeretnének ettől eltérni. „Jó látni, hogy a fiatalok elkötelezettek a művészet ezen ága iránt. Ilyenkor az ember megerősítést kap, hogy nincsen minden veszve!”

A két intézmény vezetőjének kapcsolata révén született meg a tanulók barátsága. Dr. Tésy István, az ábrázoló geometria tanára és a kollégium igazgatója, a szovjet frontot is megjárt pilóta, illetve Fasang Árpád, a jeles zenetudós, a fővárosi intézmény igazgatója volt a kapcsolat megteremtője és éveken át annak fenntartója. A diák Kocsis Zoltán azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy zeneszerzőként is bemutatkozott, és művét nem a zongora billentyűzetén, hanem annak húrjain adta elő. Igazgatója, Fasang Árpád annyit fűzött hozzá: – Erről a fiúról még sokat hallotok. Ő már akkor tudta, hogy az ifjúban nem mindennapi tehetség lakik. A másik megjegyzése is nagyon emlékezetes. Az akkori modernnek vélt zene hangerejéről annyit mondott, hogy az szinte szétrobbanthatja az akkori hallható világot. Ebben sem tévedett, hiszen a mai zene egy része csakugyan számos hangvariánst tesz szinte elérhetetlenné…


Sport

8. oldal

Rövid hírek Teremfoci. Jászberényben rendezték a hétvégén a megyei labdarúgó csapatok teremfoci bajnokságának selejtező csoportmérkőzéseit. Az egyik csoportból elsőként továbbjutott a Vígh Tibor által vezényelt Jászberényi SE, legjobb másodikként pedig Pusztamonostor. A másik csoportból pedig Jászfényszaru focicsapata került a megyei döntőbe. Röplabda NB II. Lejátszotta idei első mérkőzését a Jászberényi RK női csapata. A lányok idegenben szerepeltek, és győztesen hagyták el a pályát: Grape Vital SE Eger – JRK 1-3

Játékos sportverseny. Remekül szerepeltek a jászberényi diákok Szolnokon, a megyei játékos sportversenyen. Megyei bajnok lett a Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, a Belvárosi Általános Iskola pedig a 2. helyen végzett. Ezzel városunk mindkét csapata bejutott az országos elődöntőbe, amelyet Karcagon rendeznek majd. Jégkorong – utánpótlás. A JSE Szupermini jégkorongcsapata Budapesten a Téli sportágválasztó keretében megrendezett tornán vett részt. A Fókák, összes vetélytársukat maguk mögé utasítva szerezték meg a torna győzelmet és az ezzel járó serleget.

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Pillanatok 22.00 Fényszaruról jelentjük

Január 24. (csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó 08.00 Döntés Után 08.30 Képújság 17.30 Lovassy Esték 18.30 Döntés Után 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Berényi Hírmondó 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó Január 25. (péntek) 06.00 Berényi Hírmondó 08.00 Épí-tech 08.30 Berényi Pillanatok 09.00 Képújság 18.30 Kultusz 19.00 Fényszaruról jelentjük 20.30 Berényi Hírmondó 21.30 Rock magazin 22.00 Fényszaruról jelentjük Január 26. (szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kultusz 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Képújság 16.00 Kultusz 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz

21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Hírmondó Január 29. (kedd) 06.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security Jb – Naturtex–SZTE Szedeák 07.30 Épí-tech 08.00 Kultusz 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Bencze Show- Vendég: Bornai Tibor 19.00 Lovassy Esték 20.00 Épí-tech 20.30 Berényi Pillanatok 21.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security Jb – Naturtex–SZTE Szedeák

Január 27. (vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kultusz 10.00 Döntés Után 11.00 Képújság 16.00 Döntés Után 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Kultusz 20.30 Döntés Után 21.00 Rock magazin Január 28. (hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Kultusz 08.00 Döntés Után 08.30 Képújság 18.30 Épí-tech 19.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security Jb – Naturtex- SZTE Szedeák 20.30 Bencze Show- Vendég: Bornai Tibor

Január 30. (szerda) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó

Ügyeletek január 29. kedd Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

Gyógyszertárak január 24. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

január 30. szerda Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

január 25. péntek Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban január 26. szombat Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 január 27. vasárnap Szentháromság Gyógyszertár január 28. hétfő Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667

január 31. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. (tel: 56/210-130) Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Fotó: Sárközi János; Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. január 24.

Megvan a 9. győzelem Hóakadály ide, kupavereség oda, kosárlabdázónk mentek, láttak és győztek Pécsett is, merthogy idehaza is ők voltak a jobbak az alapszakasz első részében. • Ács Tibor • Úgy látszik, nem szegte kosárlabdacsapatunk játékosainak kedvét a – Magyar Kupában – kedden elszenvedett kecskeméti vereség, és a hosszú utazás sem zökkentette ki őket az azt követő játékból. Baranya megye fővárosában az sem hatott ijesztőként, hogy a vendéglátók szereztek vezetést a meccs elején. Mintegy 5 perces játék után visszaszerezték és onnantól kezdve már szinte ki sem engedték a kezükből a vezetést. Végig ők domináltak, és főleg a triplákkal hívták fel magukra a figyelmet.

Jászapáti vitte haza a Téli Kupát

Ebben leginkább az idén érkezett „magyar” Dejan Mladenovics jeleskedett, hiszen a mérkőzés folyamán ötször talált be a pécsiek kosarába a körvonalon túlról. Emellé még persze jegyzett közelebbről is találatot, és így 22 pontjával ő volt a berényi gárda legeredményesebb játékosa. De Soós Gábor (15, közte három tripla) és a csapatkapitány Rastko Dramicanin (14) is jól teljesített, meg természetesen jól játszott a CSAPAT, aminek kilencpontos győzelem lett a vége: Pécsi VSK-PANNONPOWER – Top-Cop Security Jászberény 75-84 Érdekessége a találkozónak, hogy Földi Sándor „új” együttesével a „régi” gárdáját győzte le, és tanítványa – a pécsiek edzője – Csirke Ferenc gratulált egykori tanítómesterének. A következő összecsapás természete-

sen már Jászberényben lesz szombaton, a szokásos időpontban, azaz 17.30-as kezdéssel, amikor majd Szombathely kosarasai érkeznek Jászberénybe. Igen izgalmas meccs elé nézünk, hiszen a hét végén, szinte nyert helyzetből elvesztették a megyei rangadót a Körmend ellen. Már korábban, egyfajta hullámvölgybe kerültek, a Körmend elleni fiaskó kisebb ráadás volt. Csak nehogy Jászberényben kapaszkodjanak ki a gödörből…

Hazai jégen minik és nagyok

A Tehetség SE megrendezte az idei év első labdarúgótornáját, ahová az utánpótlás korosztály 9 éves mini focistáit hívták meg.

A Jászberényi Jégkorong Szakosztály az elmúlt szombaton idehaza rendezett egy tornát, a mini korosztály részére. Hét csapat vett részt a megmérettetésen.

• munkatársunktól •

• Szerdahelyi Gábor •

Szombaton a Bercsényi úti csarnokban rendezett teremfocitornán, a Tehetség SE három csapatán kívül Hatvan, Jászapáti, Nagykáta, Jászfényszaru és Jánoshida ifjú labdarúgói mérettették meg magukat. A csoportküzdelmek után került ki a legjobb négy alakulat, ahol a berényi srácok a 3. helyért játszhattak a szomszédváros Nagykáta együttesével. A rendes játékidőben nem bírt egymással a két minicsapat, és az 1-1-re végződött eredmény után következtek a büntetők, ahol a vendégek bizonyultak jobbnak. A döntőbe – a látottak alapján – tényleg a legjobb két gárda került. Ez meg is látszott az eredményen is, hiszen nagy csatában csak egy találat esett, amit Apáti kilencéves focista palántái helyeztek el a hatvani srácok hálójába. A Téli Kupa tehát Jászapátira került, a további sorrend: 2. Hatvan, 3. Nagykáta, 4. Tehetség SE. A rendező TSE játékosai közül került ki a legjobb kapus Perlaki Kristóf személyében. A berényi kis alakulat nem pihen a következő hetekben sem. Előbb Szolnokon majd Adonyban lépnek ismét pályára minifocistáink.

Az időjárás ismét kegyeibe fogadta a rendezőket és a résztvevőket, az országos havazás ellenére Jászberényben hibátlan körülmények fogadták a gyerkőcöket. Az első mérkőzésen nehéz ellenfél várt a Fókákra. A Sportországi Cápák ennek megfelelően magabiztosan kezdték a mérkőzést és hamar előnyhöz jutottak. A jászberényiek javuló játékának köszönhetően azonban végül csak két gól különbséggel maradt alul csapatunk. A következő mérkőzés – Szeged első csapata ellen –, sem indult túl jól, de a jelentős hátrány ellenére sikerült a fordítás és végül a győzelem is. Majd következett a Kiskőrös, akik ellen két számjegyű győzelem született és emellett, külön öröm volt, hogy kapusunk, Bajzáth Bence shot-out-ot mutatott be ezen a mérkőzésen. A Budai Bocsok csapata, – az U18-as női válogatottunkat a világ elitbe vezénylő – Gömöri Csabával az élen érkezett Jászberénybe. Ennek megfelelően a Fókák kiválóan felkészített ellenféllel találkoztak, és végül tisztes helytállás mellett 3 gólos vereséget szenvedtek. Az ötödik meccs a Szeged második csapata ellen kötelező győzelemmel zárult. Az utolsó mérkő-

zés érdekessége volt, hogy a Debrecen csapatát Nagy Zoltán, a Berényből tavaly eligazolt edző, Zoli bá irányította. Az új tanítványok felett a régiek szoros mérkőzésen végül egy gólos győzelmet arattak. A Fókák végül 4 győzelemmel, 2 vereséggel és 49-22-es pozitív gólaránnyal zárták a remek szervezésnek köszönhetően hibátlanul lezajló tornát. *�*�* A hétvégén napközben – mint mindig – a közönségé és a minihokisoké volt a jászberényi jégpálya, vasárnap este pedig már a Jászberény Warriors, azaz a Harcosok amatőr felnőtt csapatának hazai mérkőzése zajlott a listavezető Jéglovagok ellen. A két hazai vereség után a jászberényi csapat nagy elszántsággal vetette magát a küzdelembe. Meg is szerezték a vezetést, de az első harmad döntetlennel zárult. A forgatókönyv megismétlődött a második harmadban, csak ezúttal kétszer szereztek vezetést a Harcosok, és a vendégek mindkét alkalommal egalizálták a meccset. A harmadik harmadban mindkét gárda a végső erőtartalékát mozgósította a győzelem megszerzéséért. Ehhez, a harmad közepén, a Warriors került közelebb, amikor egy távoli lövéssel negyedszer is vezetéshez jutottak, de a Lovagok 4 perccel a vége előtt ismét gól értek el. Miután újabb gól nem született, a szabályok szerint 3-3 büntető következett. A mieink kezében nem remegett meg az ütő, magabiztosan értékesítették büntetőiket, ami a Warriors győzelmét jelentette.

Megyei bajnok lett a Belvárosi futsalcsapata A JKI Belvárosi Általános Iskola futsalcsapata évről évre sikeresen szerepel a futsal diákolimpiákon. Az utóbbi két évben az országos döntőbe jutott a csapat és idén is ezekkel a tervekkel vágott neki a IV. korosztályos fiú alakulat. Először a járási ellenfeleket kellett legyőzni. Ez nem okozott problémát, simán verte a jászsági csapatokat a Belvárosi. A megyei elődöntőben egyedül a Zagyvarékas gárdája izzasztotta meg a berényieket, de ott is sikerült 5:4re győzni. A megyei döntőt az elmúlt héten rendezték, ahova a hat legjobb csapat jutott be. Először a Rákóczifalva ellen (5:1), majd a Mezőtúr ellen (8:0) volt sima győzelem, a keresztjátékban viszont a Karcagot csak nagy nehézségek árán sikerült megverni (1:0). A döntőben újra a már egyszer legyőzött Zagyvarékas (mely másodikként jutott tovább, de utána mindig győzött) volt az ellenfél. Óriási csatában 3:2-re győztek a belvárosi fiúk és

így ők képviselhetik a megyét a február 8-10. között megrendezésre kerülő országos döntőben Zalaegerszegen. A torna legjobb mezőnyjátékosának Ács Dánielt választották a szervezők. A megyei bajnokcsapat tagjai: Bakó Dávid,

Bakó Máté, Ács Dániel, Tóth Mihály, Pomázi Bálint, Bóta Márton, Mosonyi Dominik, Balázs Roland, Kátai Ádám, Pesti Márk, Hasznos Krisztián, Halgat Dávid, Drávucz Milán. Testnevelő: Kiss Attila.

Új évf. 2. év, 4. szám  

2013. január 24.

Új évf. 2. év, 4. szám  

2013. január 24.

Advertisement