Page 1

Semmi sem örök, csak a változás

Pócs János, a Fidesz jászsági választókerületi elnöke nyilatkozik gyökereiről, dinnyéről, politikáról.

Laki Ida festő születésnapi köszöntése

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma

A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Interjú a 3. oldalon.

A Jászjákóhalmáról elszármazott művészt 92.-ik születésnapján köszöntötte szülőfaluja küldöttsége.

Cikk a 6. oldalon.

Írás a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 3. szám (XXV./3.)

Újság

2013. január 17.

A második magyar hadsereg emlékezete

Jászberény város lapja

Hazatérés – szülőhelyén nyílik kiállítás Hamza D. Ákos műveiből 110 év után Hamza D. Ákos hazatér Hódmezővásárhelyre. A neves filmrendező, forgatókönyvíró, producer, költő, festő- és szobrászművész hagyatékából a Tornyai János Múzeumban nyílik kiállítás január 27-én közéleti elöljárók jelenlétében. A tárlat március 24-ig lesz megtekinthető a Csongrád megyei városban. • g. k. e. •

A második magyar hadsereg doni katasztrófájának hetvenedik évfordulóján, szombaton, 12-én ünnepi szentmisével, gyertyagyújtással tisztelegtünk az elesett hősök és áldozatok emléke előtt. Így bizonyítván, hogy az időben távolodó esemény részesei, a mieink bennünk élnek tovább. • Farkas Ferenc • A Vallomások című Jászapátin megjelent kötetben érzékletesen idézték meg a tragikus napot: „Az urivi hídfőből várt orosz támadás 1943. január 12én 9.45-kor kezdődött heves tüzérségi és Sztálin-orgona (sorozatvető)-előkészítés után 10.30-kor megindult. Ez a támadás néhány nap alatt elsöpörte a magyar második hadsereget.” Szakály

Sándor történész tv-beli közlése szerint a támadás negyvenkétezer magyar katona életét követelte. A Mohácson támadó magyar sereg létszáma huszonötezer fő volt, és annak túlnyomó része elesett. Tehát történelmünk legnagyobb emberveszteségét a Don-kanyarban szenvedtük el. Több ezer kilométerre a hazától, kegyetlen, nálunk szokatlan időjárási körülmények között. Délután öt órára megtelt a Szentkúti

templom emlékezőkkel. Olyanokkal is, akik láthatták a hadba vonulókat, olyanokkal is, akik már egészen kevés résztvevőről tudhatnak, de a tragédia jelentőségével tisztában vannak. A hősök és áldozatok emlékére Kiss Lajos atya ünnepi szentmisét mutatott be. Bevezetőjében idézte a pusztító tragédia előzményeit. Trianon igazságtalansága vezethette az akkori országirányítókat a háborúba való belépésre, és azt remélték, hogy ezzel elérik az igaztalan szerződés korrekcióját. Folytatás a 2. oldalon. Fotók: Jász Múzeum arcíhvuma

Hófedte hétfő reggel hómunkásokkal Hófedte a tájat hétfő reggelre, erre a látványra ébredtünk. A gyerekek közül valószínűleg sokan ujjongtak a látottaknak, és gyorsabban ment a hétfői készülődés. Örülhettek, hogy végre előkerülhetnek a szánkók, és hóembert is lehet majd építeni. A felnőtteket viszont inkább az motiválta, hogy minél előbb előkerítsék a hólapátot, és eltakarítsák az utat a házuk körül. Jól indult a hét nekik is…

Megéri-e torkosnak lenni? Valaha farsang egyik különleges napja volt a Torkos Csütörtök. A néphagyomány szerint ilyenkor az emberek még Nagyböjt előtt utoljára bőségesen kiélvezték a kulináris örömöket. Az utóbbi években a Magyar Turizmus Zrt. egy akció keretében felélesztette ezt a hagyományt. • Sándor Eliza •

• Buschman Éva • A városban a JVV Zrt. feladatkörébe tartozik az önkormányzati kezelésű utak tisztítása, hó- és síkosságmentesítése. A cég negyvenöt munkatárssal, három tehergépkocsival – köztük a két új beszerzésű Mercedesszel –, öt kistraktorral, amelyek hótolólappal, sószóróval felszereltek, valamint két hó rakodásra és sózásra átalakított MTZ traktorral láttak munkához. A külterületi földutakat egy Caterpillar géppel tartják karban, illetve szükség szerint külső vállalkozókat is bevonnak a munkába. Tóth Endre kommunális ágazatvezető elmondta, hogy több ütemben végezték a hó eltakarítását. Az első körben a közintézményekhez vezető legfontosabb

Az esemény különlegességét az adja, hogy Hamza D. Ákos munkásságát még sosem mutatták be szülővárosában. A kiállítás ezért a művésznek mind a filmes pályafutásába, mind pedig képzőművészeti alkotótevékenységébe bepillantást nyújt. Megközelítőleg félszáz festmény és grafika, öt kisplasztika, több digitalizált stáb- és werkfotó, személyes okmány, illetve számos kapcsolódó rendezvény szolgálja majd a rendezők céljait, közvetetten tehát a polihisztor Hamza minél szélesebb körben történő megismertetését. A január 27-től megtekinthető anyag zömét a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria kölcsönzi a befogadó és társzervező intézménynek. Hamza D. Ákos 1903-ban született Hódmezővásárhelyen, innen került még gyermekként szüleivel Nagyszebenbe, majd kilencévesen Aradra. Gimnáziumba Szolnokon járt, de a kecskeméti piaristáknál érettségizett. Élete tehát kalandosan indult, ám még ennél is mozgalmasabban folytatódott, hisz

közlekedési útvonalakat tisztították meg, majd azokat a helyeket, amelyeken sokan áthaladnak iskolába-munkába menet. A következő lépés a gyűjtő utak rendbetétele volt, majd a város többi útjáról is eltolták a havat. Ezután következett a sózás, só és sóder keverékével, ami csúszásmentessé tette az utakat. A városban található 130 kilométer közút hó- és síkosságmentesítésével a délelőtt folyamán végeztek a szakemberek. Az utak járhatóvá váltak, jelentősebb közlekedési fennakadás a városban

egyetemi tanulmányainak befejezése után Párizsba került, ahol tíz évet töltött el, többek között dekoratőrként az egyik filmgyárban. 1938-ban költözött vissza Magyarországra. Néhány barátja társaságában Budapesten önálló vállalkozásba kezdett, filmeket gyártott és forgalmazott nem kis sikerrel. A háború után Franciaországban, Olaszországban és Brazíliában élt, rendezett, festett és szobrászkodott. 1989-ben tért haza végleg Magyarországra, mert – mint fogalmazott –, a szíve hazahozta. 90 éves korában hunyt el Jászberényben. Szeptemberben a Szolnoki Galériában nyílik újabb reprezentatív Hamzakiállítás, jövőre pedig Vechtában, Jászberény németországi testvérvárosában. A jászberényi közgyűjtemény valószínűleg még az idén Makedóniában is részt vesz majd egy, a magyarországi keresztény kultúrát népszerűsítő programban.

A csatlakozó éttermek és más, ételt is felszolgáló vendéglátóipari egységek e napon 50% kedvezményt adnak az ételek és italok árából. Egyesek szerint ez a forgalom – egyszersmind a bevétel – fellendülését szolgálja, míg mások szerint ráfizetéses. A jászberényi vendéglánem volt. Természetesen az utak meg- tósokhoz intézett körkérdésünkre elletisztítása mellett a város kezelésében ne és mellette szóló érveket is kaptunk. lévő járdák, a 20 kilométer kerékpárút A városunkban másfél hónapja és a gyalogátkelőhelyek megtisztítása is nyílt River Étterem és Bowling Clubkiemelt feladat volt, elsőként az iskolák ba már lehet asztalt foglalni a jeles és egyéb közintézmények előtt. napra a Torkos Csütörtök hivatalos Tóth Endre hangsúlyozta, hogy a 31- honlapján. Mint elmondták: „Nem32-es főközlekedési utak, a Farmosi, a rég nyitottunk, így különösen fontos számunkra, hogy minél többen eljöjRákóczi, a Thököly, a Mária illetve az Attila utak nem a város kezelésébe tar- jenek és megismerjék éttermünket.” A toznak, így ezeket nem ők takarították. korábbi évekhez hasonlóan szintén Az említett területek a Közútkezelő csatlakozott az akcióhoz – bár a honKht.-hez tartoznak. lapon még nem szerepel – az Aranysas

Étterem. Meglátásuk szerint ez jó reklám az üzletnek: több vendég ismeri meg a helyet, és régi vendégeik is újabb ételeket próbálhatnak ki elérhetőbb áron. Sok vendéglátóipari egység azonban másként látja a dolgot. A Sólyom Panzió tulajdonosától például a következő választ kaptuk: „Nem veszünk részt benne, soha nem is vettünk, mert nem értek egyet vele.” Hasonlóan vélekedik a Cimbalom Csárda tulajdonosa is: „Kövezzenek meg, ha akarnak, de én a kezdetek óta nem veszek részt benne!” Indoklása szerint az akció csupán a Magyar Turizmus Zrt.-t gazdagítja, míg a vendéglátósoknak ráfizetés. Egyes helyek viszont azért nem csatlakoznak, mert méretükből adódóan nem engedhetik meg maguknak, mint például a Vincellér Étterem és Borozó. A Hotel Lehel Gyöngye számára pedig részleges nyitvatartása teszi lehetetlenné az akcióban való részvételt. Mások, mint például a Pipacs Étterem, korábbi negatív tapasztalataik miatt nem vesznek már részt az akcióban. A Torkos Csütörtököt idén – a néphagyománytól és az eddigi évek gyakorlatától eltérően – nem a hamvazószerda utáni napon, hanem január 31-én rendezik.


Önkormányzat

2. oldal

2013. január 17.

A második magyar hadsereg emlékezete

Lakossági fórum Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakossági fórumot tart kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet tárgyában, melyre várja az érdeklődő lakosokat. A lakossági fórum időpontja: 2013. január 22. 17 óra A lakossági fórum helyszíne: a városháza nagyterme A lakossági fórum tárgya: kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályozása tárgyában megalkotandó önkormányzati rendelet tervezete, mely megtekinthető Jászberény város honlapján (www.jaszbereny.hu). Szabó Tamás s.k. polgármester

Pályázati felhívás a 2013. évi Jászsági Civil Vándordíjra "A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj. "A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a Jászsági Civil Vándordíj negyedik alkalommal történő kiírását. A Jászsági Civil Vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 200.000 forint. A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 31. A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert ös�szeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését. A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: "A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest 114 Pf. 367. alapitvany@jaszokegyesulete.hu Budapest, 2013. január

Országos állat- és kirakodó vásárok időpontjai Jászberényben Január 12., Február 9, Március 9., Április 13., Május 11., Június 8., Július 13., Augusztus 10., Szeptember 14., Október 12., November 9., December 14.

Folytatás az első oldalról. A templom karácsonyi ékítményeivel fogadta az emlékezőket. Fenyők, Sisa István készítette betlehem idézte a sok magyar katona által utoljára megélt ünnepi pillanatokat. Velük együtt éltük meg a szentmise lélekgazdagító mozzanatait, az imától a legfelemelőbb énekig. Sokan áldoztak, majd a szentmise a hősökért és áldozatokért mondott imával zárult. Végül elhangzott a Szózat és a Boldogasszony Anyánk… kezdetű ének, az egykori magyar himnusz. E két ének felkeltette bennünk a sorsvállalás kötelezettségének élményét. A hívek a második világháborús emlékműhöz vonultak. Őrláng, őrtűz és a Kiss Ernő nevét viselő kerékpáros hagyományőrzők, akik korabeli egyenruhában és felszereléssel emelték a megemlékezés hitelét, hangulati telítettségét. Kazsimír Andrea köszöntötte a megjelenteket a második magyar hadsereg emlékünnepén. Közösen elénekel-

tük himnuszunkat, majd Vidovich Kálmán cserkészparancsnok mondott emlékbeszédet a tragikus esemény hőseiről és áldozatairól. „70 évvel ezelőtt ezen a napon végzetes támadás vette kezdetét a második világháború keleti frontján. Hamarosan mindenki megtanulta Uriv, Scsucsje, Korotojak települések nevét… A magyar hadtörténelem egyik legcsúnyább csatája kezdődött akkor, mértékét tekintve Mohácshoz hasonlítható. A kivonulásakor 206 000 fős hadsereg az előrenyomuláskor és a hídfőcsaták során jelentékeny vereséget szenvedett… Hiányzott sok technikai eszköz, elégtelen volt a létszám, valamint a védelem mélységi tagozódása is. A téli időjárás is sokkal keményebb volt a hazainál… Az élelmezési és hadfelszerelési anyagok hiányosságai növelték a gondokat. Így a hirtelen megindult támadásra a hadsereg a védelemben kellően reagálni nem tudott… ez a hadsereg közvetlen harci veszteségeit nem az arcvonal mögött szenvedte el, hanem közvetlenül

A vásár helye: Jászberény, Szelei út. Nyitvatartási ideje reggel 6 és dél között. Vásár területére állatok vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással vihetők be!

az arcvonalban, mert állásait tartotta, ameddig lehetett. Apák, fiak, férjek. Kétezer kilométerre hazájuktól. A déli szárny VII. hadtestének 23. hadosztályában ott voltak a 21. gyalogezredbe tagozva a jászberényi 32/III. zászlóalj katonái, mögöttük a 30. harckocsiezredben a jászberényi páncélosok egy része. Kitartottak, mert így szólt a parancs… mert ezt kívánta a becsület. Megtettek minden tőlük telhetőt, megmutatva a magyar és jász vitézi erényeket, virtust. Helyzetük reménytelen volt… Apák, fiak, férjek, hősök. Ők voltak, akik a háború után másodrendű állampolgárok lettek saját hazájukban, s majd ötven évig hallgatniuk kellett az átéltekről. Most, hogy egyre több emlékmű hirdeti áldozatukat, van hol megállnunk és fejet hajtanunk hőseink emléke előtt. Mivel az eseményeknek már hetven éve, lassan az utolsó túlélők is távoznak… kötelességünk előttük, emlékük előtt fejet hajtani. Becsületük, hősi helytállásuk példaként szolgál nekünk, ma itt élő embereknek. Öregedni ők nem fognak, mint azok, akik megmaradtak…” A tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után koszorúzás következett. Koszorút helyezett el Beethoven zenéjének kíséretében városunk önkormányzata és polgármesteri hivatala, a Fidesz jászberényi szervezete, Jobbik, KDNP, MSZP, kerékpáros hagyományőrzők, 56-os Szövetség, 56-os vitézi rend, Klapka György Szakiskola és a Lehel Vezér Gimnázium, SZIE, Szent Erzsébet Kórház. Végezetül a hősök és áldozatok hozzátartozói gyújtottak gyertyát hozzátartozóik emlékére. A rendezvényt kürtös takarodó zárta…

Akció a közlekedés Rendőrségi hírek a Jászságból biztonságáért Jászberény Város Baleset-megelőzési Bizottsága január 21-én, hétfőn 14 óra és 16 óra között a közlekedésbiztonság javítása érdekében, valamint a további balesetek megelőzése céljából, a téli időjárás okozta nehézségek miatt ismét közlekedésbiztonsági akciót szervez Jászberényben. Az akcióban résztvevő rendőrök ellenőrzik a forgalomban résztvevő gépkocsik gumiabroncsait, ablaktörlő lapátok állapotát, ablakmosó berendezések működését, ablakmosó tartály feltöltöttségét, valamint a világító berendezések működését. Az akció tartama alatt a rend őrei téli szélvédőmosó folyadékot adnak azoknak, akiknek a járművén az ellenőrzés pillanatában nincs megfelelő töltöttségen az ablakmosó tartály.

Lába kelt a bútornak. Múlt ked-

den tett bejelentést egy jászberényi lakos a sérelmére elkövetett betöréses lopás ügyében. Az ismeretlen tettes a sértett tulajdonában lévő, Jászberény, Neszűrben található tanyájának körbekerítetlen ingatlanából kisméretű bútorokat tulajdonított el. Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt a rendőrök még aznap előállítottak egy neszűri lakost, akit gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben. A büntetőeljárás jelenleg folyamatban van ellene.

Kapós videokazetták. Betörésről

érkezett bejelentés egy jászapáti lakostól múlt szerdán a reggeli órákban. Ismeretlen személy az éjszaka folyamán a sértett lakóháza melléképületének padlásáról több tucat videokazettával távozott. A rendőrök gyorsan nyomára

bukkantak az elkövetőknek, akiket előállítottak. A 19 és 20 éves helyi fiatalembereket gyanúsítottként hallgatták ki, az eltulajdonított videokazettákat pedig lefoglalták.

Fatolvajok. Az elmúlt napokban Jászladány és Szászberek közötti vasúti pálya melletti töltésről jászkiséri elkövetők próbáltak meg fákat eltulajdonítani. A cselekményt egy jászladányi mezőőr észlelte, aki be is jelentette ezt a rendőrségre. A helyi rendőrök a bejelentésre azonnal reagáltak és a helyszínre érve öt férfit értek tetten, akik a kivágott fákat éppen pótkocsira pakolták azzal a céllal, hogy azokat eltulajdonítják. Az elkövetőket előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A több mint 60.000 Ft. értékű fát lefoglalták.


Interjú

2013. január 17.

3. oldal

Pócs János választókerületi elnök gyökereiről, dinnyéről, politikáról

Igaz a mondás: semmi nem örök, csak a változás Alsó-Jászság országgyűlési képviselője, Jászapáti polgármestere dinamikus, határozott személyiség, ez hamar kiderült az interjú felvételekor. Az interjúnak számos aktualitása van, elsősorban az a tény, hogy az egész Jászságot átfogó új, egységes választókerületnek ő a fideszes elnöke. Pártja 2014-ben őt indíthatja a parlamenti mandátumért, és az ő felelőssége lesz a jászsági települések fideszes önkormányzati képviselő-jelöltjeinek és polgármester-jelöltjeinek a megnevezése. • Halász Lajos •

megvan a maga pozitívuma, de hig�gye el, hogy a gyakori beilleszkedés, új társak, barátok találása megedzett, sok erőt adott. A telet mindig Csányban töltöttük, az ottani barátokkal ma is úgy kezdünk el egy beszélgetést, mintha tegnap fejeztük volna be, és azt folytatnánk. • Voltak tehát jászsági, sőt berényi kapcsolódásai, mégis az erős csányi kötelékből hogyan lett jász? Nos, ez nem volt egyszerű, vagy ha az is volt, nem ment simán, gyötrődések nélkül. Csányban ugyanis az állandóságot és a követendő mintát a család, a falu adta. Mi többgenerációs családban éltünk a nagyszüleimmel, senkinek sem fordult meg a fejében, hogy én nem ott alapítok családot. Aztán megismertem a feleségemet, és Jászapátiba költöztem 1985-ben. Mindig őszinte tisztelettel néztem fel a jász emberekre, de köztük élve különösen megfogott az összetartásuk. Ugrok egyet az időben: az a szeretet, amit a jászoktól kaptam, nemcsak az én családomnak adott ott-

• Már-már eposzi jelző az Ön neve mellett a közéletben a dinnyés. Hogy alakult ez így? Nem zavarja? Inkább büszke vagyok rá, ha úgy tetszik, megdolgoztam érte. Sőt nemcsak én, hanem az édesapám és a nagyapám is. Én ugyanis 1963-ban a dinnyetermesztőiről híres kis faluban, Csányban születtem, és a felmenőim generációkon keresztül a dinnyetermesztésből éltek. Számomra ennek az erős hagyománynak a továbbvitele nemcsak családi elvárás volt, de elkötelezettség is. Gyerekkoromban megtapasztaltam, hogy a földművelés verejtékes megélhetés, de csodálatos alkotás is. Így nem volt kérdéses számomra, hogy én is abból próbáljak megélni, amit szeretek, és szenvedéllyel tudok csinálni. Ez pedig a dinnyetermesztés. • Ez szenvedélyes védőbeszéd a din�nye mellett. Még inkább sajnálom, hogy az én felmenőimnél a dohány győzött, és csak kicsiben jelent meg a dinnye. A csányi határt viszont úgy lehet elképzelni, hogy lépni sem lehetett a dinnyétől? Erről szó sincs, ugyanis Csányban nem termesztettek dinnyét. Ennek a gyümölcsnek a jászsági és a hevesi földek feleltek és felelnek meg inkább. A Csányban élőket a szakmai tudásuk, hagyományaik és a belső indíttatásuk tették kiváló dinnyésekké. Ebből következett, hogy tavasszal, márciusban csak az öregek maradtak a faluban, a többiek kirajzottak, kiköltöztek a bérelt dinnyeföldre földgunyhóba vagy faházba, és csak a szezon végén tértek vissza a faluba. Hivatás volt ez, amit a Kádár-rendszerben nem mindig néztek jó szemmel, próbálták is a téeszekkel megoldani a dolgot, de nem sikerült. hont, de idős napjaikra a szüleim is ide Vagy csak úgy, ha csányiaknak adtak költöztek. bérbe földet. Ott dolgozott a család, • Valamit tanulhatott ifjúkorában a ahol sikerült földet bérelni. Ma is meg- beilleszkedésről, mert a jászok zárismerem a Berényből Szentgyörgyre kózott emberek, Ön pedig az apávezető út jobboldalán az általunk hasz- ti gazdakör alelnöke, a katolikus nált területet, de a Pórtelek mellettit és egyházközség világi elnöke, utóbb a Jászapátiban lévőt is. polgármester és képviselő. Ez mind • Mozgalmasnak hangzik és vándor- választott tisztség. Hogy kezdődött a lósnak ez az életforma. Gyerekként közéleti szereplése? hogy tudott iskolába járni? A nagy- Mindig nyíltan vállaltam, hogy mélyen szülőkkel maradt? hívő keresztény ember vagyok, és ebA szüleimmel éltem, és ott jártam is- ben a hitemben még soha nem kellett kolába, ahol éppen dolgoztak. Jászbe- csalódnom. Amikor Török Sándor, az rényben az öregerdei iskolában kezd- akkori polgármester megkeresett, hogy tem tanulni, de jártam Pórtelken, meg 1998-ban induljak önkormányzati a Kossuth utcai általánosba is két évet, képviselőnek, nem álltam könnyen meg Jászapátiban is. Mikor oda cse- kötélnek. Ugyanis azt tapasztaltam, peredtem, és ugyancsak a családi elvá- hogy a jászoknál gyakran generációk rásnak megfelelően szakmát tanultam, kellenek ahhoz, hogy valakit befogadHatvanban szereztem víz-, gáz-, és köz- janak. Akinek nincs gyökere, arra azt ponti fűtésszerelő képesítést. mondják, hogy gyüttment. Török Sán• Vándorlás közben volt alkalma gye- dor bácsi megnyugtatott, hogy a jászok rekkori barátokat szerezni? engem befogadtak. Tartozom annyival Sok szülő nagyon odafigyel, hogy a a Jászságnak, hogy képviseljem az emgyerekei nyolc vagy ha lehet 12 évig bereket – akkoriban a családi gazdálkougyanabba az iskolába, ugyanazokhoz dókat és az őstermelőket. a tanárokhoz járjon. Nyilván ennek is • Közbevetőleg: akkor mit tudott fel-

mutatni mint gazdálkodó? szereplőivel, mert a jászberényi vállalAlapvetően húsz-harminc hektáron kozók ügye az egész jászság ügye. termesztettünk dinnyét, szezonban 80- • Most arra a levélre gondol, ami100 embernek munkát adva. Palántá- vel a berényi gazdasági élet krémje val, növényvédőszerrel elláttuk a többi megkereste a politikát? Ez mennyire dinnyetermesztőt is, és önálló export- titok? jogunk révén az ő termésüket is értéke- Megtisztelőnek tartom, hogy a város sítettük. Volt, hogy több száz kamion vezetőivel együtt engem is megkeresdinnyét exportáltunk, míg a multik és tek a gazdasági élet szereplői. Korrekt a válság be nem avatkozott. Emellett segítő kezet nyújtó gesztus ez, amelytakarmányforgalmazással foglalkoz- ben felajánlják tanácsaikat, hajlandók tunk 12-14 embernek munkát adva. belefolyni a véleményformálásba, hogy • Ma is jut ideje a vállalkozásaira? Jászberény és a térség még sikeresebb Egy ideig erőltettem, hogy beavatkoz- legyen. Ez már bizalmi állapot, hiszen zam, hogy erre is jusson időm, aztán a csak valami elkezdődött jó folyamatba polgármesterség és a képviselőség ezt kapcsolódik be szívesen a gazdasági lehetetlenné tette. Most a feleségem és elit, olyanba, ami jó irányba halad. A a fiam intéznek mindent, és nyugodt politikának pedig elemi érdeke, hogy lehetek, mert csak ezzel foglalkoznak, a gazdaság szereplőinek vélt vagy valós erre koncentrálnak és már jobban csi- sérelmeit orvosolja, fejlesztési szándénálják, mint én tettem, illetve tenném. kait a legmesszebbmenőkig támogassa. • Tehetős ember, nem kell bizonygat- • Közben átugrottunk egy kérdést, • Parlamenti tevékenységét figyelve, nia, hogy nem megélhetési politikus. hogyan lett választókerületi elnök? elsőgenerációs képviselőként sincs Mennyiben befolyásolja a politikus Az új választási szisztéma kevesebb vá- megilletődve. Igaz, a dinnye ügyében Pócs Jánost a hajdani sikeres vállal- lasztókörzetet tartalmaz. Itt a Jászság- is felszólalt, de a TIGÁZ, a költségkozó énje? ban a kettő helyett egy lesz a jövőben. vetés, a színesfém-felvásárlás szabáÚgy gondolom, hogy a tapasztalatait Az ország más részein tapasztalt fe- lyozása, a másodlagos élelmiszerbizsenki se felejtse el. Én gazdálkodóként szültségek itt nem jelentkeztek. Szabó tonsági törvény… sorolhatnánk a sem értettem egyet azzal a szemlélettel, Tamás képviselő úrral helyben baráti kezdeményezéseit. amely szerint csak a makro-társuláso- megállapodásra jutottunk, egymást tá- Nem azért vagyunk a Parlamentben, kat kell támogatni, és hozzájuk integ- mogatva hoztunk közös döntést, amit hogy intelligensen hallgassunk, és gyarálódjanak a kicsik. Éppen Jászberény országos szinten szentesítettek. Szabó koroljuk a frakciófegyelmet szavazáskor. példája mutatja, hogy szerencsésebb és Tamás a következő ciklusban a pol- És nem is azért, hogy meghallgassuk a jobb a szerves fejlődés, amely során a gármesteri tisztet célozza meg, nem a budapesti ötleteket, és azokat itt megpróbáljuk érvényre juttatni. Sokkal inkább azért, hogy a választóink érdekeit képviseljük, érvényre juttassuk. A hétfői frakcióüléseken nem én vagyok az egyetlen, aki módosításért, változtatásért szólal fel szükség esetén. Mivel nagy a frakciónk, és kormányzó szerepben vagyunk, az érdekérvényesítés nemcsak a plenáris üléseken történhet. • Természetesen a mezőgazdasági bizottságban dolgozik legtöbbet. Mit szeretne elérni? Egyik legfontosabb dolgunk, hogy kemény tárgyalások során meggyőzzük a multinacionális cégeket, hogy a pultjaikra főleg magyar árut rakjanak ki. Nagy érdekellentétek vannak az uniós országok egy részével, akik a saját cékicsikből nagyok lesznek. Húsz éve ki- parlamenti képviselőséget, én meg for- geiket, gazdaságukat támogatják, és csiben kezdett el dolgozni számos jász- dítva. Így lettem én a választókerületi kényelmes lenne, ha Magyarország foberényi vállalkozó, ma meg az ország elnök. gyasztói társadalom lenne, csak piac és legnagyobb vállalkozói közé tartoznak. • Nota bene a választókerületi elnök nem konkurencia. Nekünk pedig az az Azt tapasztaltam, hogy az országban felelőssége a hozzá tartozó települé- érdekünk, hogy legalább önellátóak lemásutt keresztbe tesznek inkább a vál- sek – esetünkben a Jászság – önkor- gyünk mezőgazdasági alaptermékekből. lalkozók egymásnak, mintsem segítő mányzati-képviselő jelöltjeinek és A magyar emberek kezdik megérteni, kezet nyújtanának. Berényben ezzel polgármester-jelöltjeinek a megne- mennyire fontos a magyar terméket szemben jó viszonyban voltak kicsiként vezése. Elégedett a jászberényi veze- vásárolni. Ezt jelzi az is, hogy egyeis, összetartottak, egymást támogatták téssel? sek külföldi árut csomagolnak át maa vállalkozók, és most is ugyanezt ta- Na, ez azért nem ilyen egyszerű. Nem gyarnak feltüntetve azokat. A magyar pasztalom. Amit a városért, a Jászságért az utóbbi kérdése, mert az igen: a termékek elsőbbségéhez erős nemzeti tesznek, az meg igazán becsülendő. berényi vezetés szerintem eredményes öntudatra van szükség, amiből ma még • Ön ugyanolyan elismeréssel beszél munkát végez, és persze arról is tudok, súlyosan deficitesek vagyunk. Ebbe a vállalkozókról, mint a dinnyések- hogy az ellenzék szerint nem. Szabó nem szabad belenyugodni, lépésről léről… Tamással egészen elmélyült a munka- pésre haladnunk, változtatnunk kell a Ezek a vállalkozók a nyolcvanas évek kapcsolatunk. Ő nyitott személyiség, mai állapotokon önmagunkért, a munelejétől folyamatosan munkahelyeket aki a mások véleményét, tapasztalatát kahelyekért. És itt a magyar termékek teremtettek, iparűzési adót fizettek, meghallgatja, és úgy hoz lelkiismere- alatt nemcsak mezőgazdasági-élelmeamiből utak, járdák épültek, fejlődhe- te szerint döntést. Én úgy gondolom, zési cikkekre gondolok. Ugyanez az elv érvényes az ipari termékekre is. Ha a tett a város. Követendő a példájuk az hogy a településeken belül élőknek kell egész Jászságban. Politikusok jönnek- megmondani, hogy kit szeretnének vevők keresik a magyar textilt, ruhát, mennek, de a gazdaság szereplői ma- vezetőiknek. Azzal együtt, hogy már háztartási gépet, bútort, akkor ezek az radnak. nem véletlen, hogy külföldön én is nevelem Jászapátiban az utódo- iparágak is újra lábra kaphatnak, megerősödhetnek. A legutóbbi terméknél is a gazdaságból érkezőknek más a hite- mat, úgy gondolom, hogy idejekorán lük, hiszen valamit már letettek az asz- beszélgetünk a 2014-es választásokról. maradva: talán nem elképzelhetetlen, hogy Jászjákóhalma újra a bútorairól talra. Válság idején különösen erősen A politikára is igaz a mondás: semmi legyen közismert. szimbiózisban kell élni a gazdasági élet nem örök, csak a változás.

Akinek nincs gyökere, arra azt mondják, hogy gyüttment. Török Sándor bácsi megnyugtatott, hogy a jászok engem befogadtak. Tartozom annyival a Jászságnak, hogy képviseljem az embereket – akkoriban a családi gazdálkodókat és az őstermelőket.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

a város hetilapja!

A város eseményeiről, híreiről ��������2013-ban is gyorsabban és bővebben tudósítunk.

Az új folyam minden száma elérhető, lapozható a

www.issuu.com/jaszkurtujsag címen.


Környezet

4. oldal

Új szabályok a hulladékgazdálkodásban Megjelent az új Hulladékgazdálkodási Törvény, és 2013. január elsején hatályba lépett az új hulladéktörvény végrehajtási rendeleteinek egy része. Ezen okból szeretném felhívni a figyelmet a törvény azon rendelkezéseire – koránt sem a teljesség igényével-, melyek minket, lakosságot közvetlenül is érintenek, illetve a közeljövőben érinteni fognak. Mielőtt azonban ezekre a részekre kitérnék, fontosnak érzem, hogy megemlítsek néhány gondolatot az új Hulladékgazdálkodási Törvény preambulumából, néhány, a szellemiségét is meghatározó, az Európai Unió céljaival is konform irányelvet. Talán az egyik legfontosabb alaptörvény, hogy: „Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. / XXI. Cikk (3)/” Emlékezhetünk, hogy voltunk mi már Európa fejlettebb országainak „hulladéklerakója”. Az új keretirányelvek azt is megfogalmazzák, hogy az unió hosszú távon olyan társadalommá váljon, amely a hulladékkeletkezés elkerülésére törekszik, és a hulladékot erőforrásként használja. Magyarul, a keletkezett hulladék minél nagyobb részét igyekezzen visszaforgatni a termelésbe, és a hulladéknak lehetőség szerint minimális része kerüljön csak lerakásra. Cél tehát a hulladékstátusz megszüntetése. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezések túlnyomó hányada a települési hulladékokkal foglalkozik. Ennek oka, hogy itt tapasztalható a legnagyobb lemaradás. Míg a gazdasági társaságok agyagforgalma ellenőrizhető, kézben tartható, addig a települési hulladékok esetében - az esetek túlnyomó részében- a „mindent bele” elv érvényesül. Értem ezen a válogatás nélküli „mindent a kukába” módszert. Ennek az állapotnak a kezelésére hivatottak az új törvény megfelelő rendelkezései. Például, amennyiben 2015-től az ingatlantulajdonos a szerves hulladékot nem hasznosítja, akkor azt elkülönítetten kell gyűjtenie és kötelezően a közszolgáltatónak átadnia. De szintén kötelező célkitűzés 2015-ig a szelektív gyűjtési rendszer kiépítése lakossági papírra, üvegre, fémre, műanyagra, és egyben 50 %-os újrafeldolgozottsági szintet ír elő 2020-ig ugyan ezen agyagokra vonatkozóan. A jelenleg hatályba lépő szabályozások egyebek mellett meghatározzák a csomagolószerek forgalmazását, a csomagolóanyagok visszavételét és hasznosítását, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételét, illetve a forgalomból kivont autók kezelését is. Csak példaként említem, hogy a gyártó csekély mennyiségű csomagolószert leszámítva, ezek után köteles visszavenni a csomagolóanyagot, de a forgalmazó is köteles visszavenni a csomagolóanyagot, amennyiben az üzlete legalább 500 négyzetméteres. Ezen túl a hulladékká vált csomagolóanyag 55%-át anyagában kell hasznosítani. Új rendelkezés, hogy a gyártó nemcsak az általa forgalmazott és hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket köteles átvenni, hanem más gyártó termékeit is. Ez esetben az a feltétel, hogy a más gyártó berendezése jellegében, funkciójában azonos legyen az átvevőével. De a gyártó a forgalmazótól is köteles átvenni az annak felajánlott termékeket. Azok a szőrszálhasogató, bürokratikus változtatások minthogy, kegyvesztett lett a „begyűjtés” kifejezés és „gyűjtés” lett belőle, az „elektronikai hulladékot” pedig száműzték az „elektronikus hulladék” kedvéért már csak fanyar mosolyra késztetnek. Folytathatnám a változtatások sorát a végtelenségig, de nem teszem, mivel az illetékes hatóságok és közszolgáltatók minden bizonnyal időben tájékoztatni fogják a lakosságot a rájuk háruló feladatokról. Véleményem szerint „nem eszik olyan forrón a kását”. Az új, EU konform hulladékgazdálkodási törvényünkben előírt határidők és feltételek igen szigorúak. Tudják ezt határainkon innen és túl is, ezért az előírásoktól megfelelő indoklással el lehet térni. Ezt a tagállamok úgynevezett „életciklus elemzés” alapján megtehetik, és eltérhetnek a hierarchiától akár több ponton is. Ezen írásom célja a figyelemfelkeltés volt, hogy a hulladékgazdálkodás területén is változik nálunk valami. Igaz ugyan, hogy, néhány „gyermekbetegségtől” még terhelten, de alapvetően jó az irány. Szórád Sándor Ökológus

Nem mindenki vigyáz a szelektív hulladékgyűjtők rendjére.

M LŐI ÉZ

Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviasz, gyertyák.

TERME

3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

Jászberény, Fürdő utca 5-7

2013. január 17.

Szelektív gyűjtés európai módon Az elmúlt év decemberében a Parlament által elfogadott hulladéktörvény szerint, 2015-től a lakosság számára kötelező lesz a hulladék szelektív gyűjtése. Utánajártunk, Jászberény milyen mértékben felkészült e környezetvédelmünk szempontjából fontos törvény megvalósítására. • Kárpáti Márta • A Széchenyi Terv keretei között elindított „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztés” projekt lassan a finishez közeledik. A projekt célkitűzései között szerepel a lakossági, úgynevezett házhoz menő, szelektív gyűjtési rendszer megvalósítása térségünkben. A tervek szerint, a már meglévő hulladékgyűjtő szigetekről történő elszállítás mellett, közvetlenül a lakóházaktól is elviszik a szétválogatott szemetet a Regio-Kom Kft. munkatársai. A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás nevében Hegyi István tájékoztatta lapunkat arról, hogy a megvalósítás üteme némileg megcsúszott, a befejezés határideje 2014. július 31-re módosult. A Támogatási Szerződés módosítása miatt a cég a munkálatok átütemezésére kényszerült. A megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzések azonban már folyamatban vannak, valószínűleg május

végére lezárulnak. Ekkora beszerzik a szükséges eszközöket, melyek a kertes családi házas övezetekben teszik lehetővé a házhoz menő szelektív gyűjtést. Ezzel nem fog megszűnni a szigetes rendszer sem, csak átstrukturálódik. A Jászteleki Regionális Hulladéklerakó Telep fejlesztésének munkálataira még 12-13 hónapot szánnak a szakemberek. Ekkorra reményeik szerint megépül a mechanikai-biológiai előkezelő mű, szelektív válogatómű, átalakul a kiszolgáló épület. A szelektív gyűjtés beszállítását a térség 33 településéről Jásztelekre a Regio-Kom Kft. végzi. A 167 gyűjtősziget hulladékát a jászteleki telepen szétválogatják, kötegelik, majd másodhasználatra továbbítják – nyilatkozott Farkas Ferenc a cég ügyvezetője. Jászberény város az országban elsők között létesített szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. Ezek úgynevezett három frakciós – műanyag, papír, üveg – szelektálására alkalmas tárolóedény együttesekből állnak. Egy későbbi pályázat lehetővé tette a négy frakciós szigetek kialakítását, ahol már az alumíniumdobozok gyűjtésére is van lehetőség. Ilyen sziget található például az Aprítógépgyárnál, az Apponyi iskolánál vagy a Jászteleki úton. Városunkban 37 helyen van lehetőségünk az anyaga szerint szétválogatott hul-

A vegyes szemétlerakás a legkorszerűtlenebb megoldás.

ladékot a megfelelő tárolóedénybe helyezni. Nagyobb áruházakban is találhatók veszélyes-hulladék (elem, fénycső), pet palack, üveg és alumínium doboz gyűjtő alkalmatosságok. Iskolákban is találhatunk használt-elem tároló dobozokat. Sajnos sokan még most sincsenek tisztában vele mit, miért és hogyan kell szelektálni. A gyűjtőszigetek környéke és az edények is gyakran telve vannak mindenféle háztartási szeméttel. Ezzel nagyon megnehezítik a Régio-Kom Kft munkáját, hiszen a gyűjtőszigetek tisztántartása a sziget 3 méteres körzetében a cég feladata. Az edényekből az oda nem illő szemetet szintén el kell távolítaniuk. A hulladékgyűjtőkbe csak a rajta szereplő tájékoztató címkén megjelölt anyag kerülhet. A kidobásra szánt pet palackokat, üvegeket csak elmosva, papírcímkétől megtisztítva szabad a gyűjtőrekeszekbe dobni. Ünnepek után sokkal rövidebb idő alatt megtelnek a gyűjtőszigetek edényei. A műanyagpalackokat, alumíniumdobozokat össze kell lapítani, így sokkal több belefér a kukába. Így elkerülhető, hogy a tároló telítettsége miatt földre kerülő palackok csúfítsák környezetünket Városunkban volt már példa a szelektívgyűjtő kigyújtására, felborogatására, rongálására. Gyakran látni letört fedelű tárolókat. Az edények javítását a VVZrt. munkatársai végzik. A hulladékkezelési projekt megvalósulásával egy európai szintű hulladékgazdálkodásra lesz lehetősége a térségnek, de ehhez a társadalomnak is partnernek kell lenni. A kukakultúra tanulását már az óvodában elkezdik a gyerekek. Ők már tudják, hogy a kék kuka papír, a zöld az üveg, a sárga a műanyag összegyűjtésére szolgál. Jó lenne, ha az otthonokban is természetes lenne a hulladék szétválogatása. Egy kis odafigyeléssel rengeteget tehetünk környezetünkért. A hulladék megfelelő kezelése, újrahasznosításának elősegítése a jövőbe tekintő ember alapvető feladata.

Ütemesen halad a rekultiváció a telepeken A terveknek megfelelően halad 31 jászberényi és dél-hevesi kistérségi település felhagyott és bezárt kommunális szilárd hulladéklerakójának rekultivációja. A projekt megvalósításának célja a közel 623 ezer m2 (62 ha) rekultiválandó felületen – többnyire bányagödrökbe, tavakba, mélyedésekbe vagy a települések határába – lerakott hulladéktömegből a további szennyezés-kimosódás megakadályozása, a talajerózió elleni védelem kialakítása és a tájbaillesztés megvalósítása. Mindez az érintett települések közel 113 ezer lakosának életfeltételeit javítja. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (REGIO-KOM Térségi Szolgáltató Társulás) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül. A beruházás teljes költsége: 2.680.950.500 Ft. A támogatás mértéke a projekt költségének 100%-a. Előzmények A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2007-ben megnyerte a jászsági és dél-hevesi kistérségben lévő 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakóinak rekultivációjára irányuló pályázat első fordulóját,

melyben a projekt előkészítésére vonatkozó feladatok megvalósítására kapott támogatást. Az előkészítést követően a Társulás 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a projekt megvalósítására, melyben 2010 októberében pozitív támogatói döntés született, és megindulhat a 31 település rekultivációja. A jelen projekt megvalósításában részt vevő 31 település: Alattyán,Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor, Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaörs, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Visznek, Zaránk. A kivitelezés A projekt keretén belül 18 település esetében a hulladék helyben történő rekultiválása, 13 esetben pedig a hulladék rostálás utáni elszállítása (felszámolás) valósul meg. Minden településen egyedi munkafolyamatok zajlanak, ezért a kivitelezés ideje és a munkafeladatok különbözőek. A rekultivációs munkák első fázisa a helyszíni előkészítő munkák elvégzése: a gaztalanítás, fertőtlenítés, rágcsáló-

irtási munkák, friss, elszórt hulladék felszedés, nagyméretű törmelék elszállítása. A második fázis a helyben történő rekultiváció esetén a rekultivációs rétegrend kialakítása (a lerakott hulladék „szivárgásmentes becsomagolása”, zárórétegek kialakítása), hulladéklerakó felszámolása esetén pedig a hulladék deponálása (hulladék válogatása, rostálása, frakcionált, humifikálódott hulladék elteregetése és tömörítse, hulladék kitermelése és elszállítása, hulladék alatti talaj kitermelése és elszállítása, valamint a gödörfeltöltés). A munkálatok befejező fázisában megtörténik a gyepesítés, a talajvízfigyelő kutak kialakítása, figyelmeztető táblák kihelyezése, valamint az erdősítés és a cserjeültetés. A rekultiváció várható eredménye A rekultivációval megszűnik a lerakók jelentette környezeti kockázat, elhárul a felszín alatti és feletti vizek szen�nyeződésének a veszélye, javul a levegőminőség, megszűnik az esetlegesen érzékelhető szaghatás, gazdagodik a természeti környezet, a környék növény és állatvilága új birtokba vehető területet talál magának, szélesedik a biotóp hálózat és a biodoverzitás is növekszik.


2013. január 17.

Város

5. oldal

Interjú Tóth Józseffel tervekről, sikerekről, pályázatokról

Idén is színvonalas rendezvényeket ígér a Jászkerület Kft. A Jászkerület Kulturális és Művészeti állítani még a régi moziban –, alkalmas másrészt új módszert, érzést próbáltunk Közhasznú Nonprofit Kft. egyaránt lesz 3D filmek vetítésére is. teremteni. A Kézi Aratóversenyhez sikeres évvel debütált színvonalas, • Milyen elképzeléseik vannak a kapcsolódó Népi Ételek Főzőversenye sokszínű rendezvényeivel és a finan- kultúrmalom hasznosításával kap- vagy a Jászsági Művészek Hétvégészírozásukra felhasználható számos csolatban? je is több ezer látogatót vonzott, de a pályázati támogatás elnyerésével. Az A pályázathoz leadott szakmai anyag- Quimby koncert is nagy sikert aratott. elmúlt év tapasztalatairól és a meglé- ban végiggondoltuk, hogy milyen funk- A Jász-Expóhoz kapcsolódó borfalu is vő infrastruktúra kihasználtságáról, ciókat lehet a kultúrmalomban meg- elnyerte sokak tetszését. Annak ellenére, megújulásáról Tóth József ügyvezető valósítani és milyen tereket érdemes hogy eleredt az eső, az emberek behúigazgatót kérdeztük. kialakítani. Információm szerint tar- zódtak a sátor alá, s amikor pár perc taléklistára került a beruházás, így ké- múlva elállt, folytatták a mulatozást. • Gergely Csilla • sőbb fog megvalósulni. A hagyományos Az augusztus 20-i rendezvényben sem szakmák megjelenítését próbáljuk meg- csalatkozhattak a jászberényiek, hiszen • Hogyan értékeli a cég munkáját, valósítani azzal a kiegészítéssel, hogy premier előadással, A hírnév ára című megtudták-e valósítani az induláskor azokat gyakorolni is lehessen. Több musicallel készültünk ez alkalomból. kitűzött célokat, elképzeléseket? foglalkozáskörön mehetnek keresztül Amikor fél kettőkor kényszeredetten le Az egységes megjelenésért tett kezde- az érdeklődők, akik megtapasztalhat- kellett fújni az utcabált, több száz emményezéseinket sikerült beváltani, és ják a kosárfonást vagy a molnárkodást. ber csalódottan vette tudomásul, hogy a változtatások is beváltak, például az Mindezt a földszinten képzeltük el. Az nem táncolhat tovább. Ilyenkor jó reninformációs iroda áthelyezése a Dé- emeleten a Hamza Gyűjtemény állan- dezvényt szervezni. ryné Rendezvényházból a moziba. Az dó és ideiglenes kiállításai lehetnének. Úgy gondolom, hogy a megújult váembe­rek megszokták, hogy a hét min- Nagyon jó lenne, ha megvalósulna egy rosközponti elemek is jó hatással voltak den napján, viszonylag hosszú nyitva kiállítói tér, mert az nincs a városban. az emberekre. Szerencse a szerencséttartási idővel áll rendelkezésükre az Ehhez kapcsolódik majd egy kisebb, lenségben, hogy az adventi időszakra információs iroda és a jegyértékesí- többfunkciós konferencia terem. új díszkivilágítás került a felújított tés. Bíztam benne, hogy az integráció • Szerepel a tervek között, hogy a je- Szentháromság térre, ami szellősebbelőnyeit cégen belül tudjuk majd ka- lenlegi mostoha körülményeik közül nek bizonyult a korábbi helyszínnél. Ez matoztatni, ami félig-meddig sikerült a megújult mozi épületében kapja- már a harmadik advent volt, amin részt is. Zajlik az információáramlás – bár nak helyet a Jászkerület munkatársai? vettem Jászberényben: nem láttam még még nem úgy, ahogy szeretném –, és Nincs olyan nagy hely. Ahhoz, hogy a annyi embert, mint tavaly. Nagy odaa kölcsönös segítségnyújtás is egyre két helyszínt ki tudja szolgálni, viszony- figyeléssel szerveztük a rendezvényeket, inkább napi gyakorlattá válik. A ren- lag nagyobb vizesblokkra van szükség, sok aprósággal próbáltuk színesíteni dezvényekkel kapcsolatban is sokat ami a földszintet teljesen elfoglalja. Az a programokat. Először szerveztük a tanultunk, és jó úton haladunk. Kiala- emeleten lévő 60 négyzetméteres lakás Margit-szigeten a tűzugrást, melyet a kultak a munkatársak főbb tevékenysé- sorsáról még gondolkodunk, de az is Zagyván úszó mécsesek tettek hangugi körei, a sok munka eredményeként elképzelhető, hogy kisebb vetítőtermet latossá. Próbáltunk komfortosabb hannem megosztott, hanem egységes erők- fogunk a helyén kialakítani. Ma már gulatot teremteni egy pohár teával, a kel, zökkenőmentesen tudunk szervez- az a tendencia, hogy ha egy osztálykö- Jazz Berény nézőterén ülőgarnitúrákat ni. Az előző, egyszemélyű vezetéssel zösség szeretne megnézni egy filmet a helyeztünk ki és lampionok égtek, az ellentétben itt a kollégák önálló dön- tanítás keretein belül, akkor arra is le- adventi mesedélutánokon a gyerekek téseket hoznak. Minden rendezvény- gyen lehetőség, ne a nagytermet kelljen zsákkal töltött szalmazsákokon ülhetnek van egy felelőse, akinek a többiek igénybe venniük. tek a Jász-Plasztik jóvoltából. A mai besegítenek, így a rendezvényszervezés • A Látogató Központ mennyire rendezvényszervezéshez hozzátartozik, felelősségét is gyakorolják a munkatár- váltotta be az ígéreteket, milyen a hogy olyan miliőt kell teremteni, ami sak, és a tapasztalatszerzéssel válhatnak kihasználtsága? vonzza a látogatókat. profikká. Úgy tudunk többlettudást A Látogató Központ a Jászkun Kapi- • Úgy hírlik, jól szerepeltek a pályáelőállítani, hogy mindenki hozzáteszi tányok nyomában című pályázatból zatokon… a maga ötletét. Például a kultúra nap- valósult meg. Részben szerencsétlen Az elmúlt év pályázatok szempontjából jára rendezett rendezvénysorozat elhelyezkedése folytán, részben mert is sikeres volt, szinte mindegyik benyújkiállításmegnyitóval kezdődik a könyv- nem alakultak ki megfelelő hirdetési tott pályázatunkat elfogadták. Összesen tárban, majd a moziban folytatódik csatornák, viszonylag gyér a látogatott- közel 90 millió forint értékben nyerJankovics Marcell filmjeinek vetítésével. sága. Pályázati előírás, hogy nyitva kell tünk támogatást a mozi digitális átálAz átjárhatósággal sokkal rugalmasbak tartani, ezért arra gondoltunk, hogy a lítására, az ehhez szükséges berendezélettek a rendezvények. Jó példa a spiri- Tourinform Irodát is odaköltöztetjük, sekre, filmklubok szervezésére, tanórán tuális nap, melynek egy részét az Ifjúsá- így már két funkciót látnak el az épü- kívüli foglalkozások megvalósítására. A gi Házban szerveztük. letben. A két tevékenység nem idegen könyvtár közreműködésével különbö• Mit lehet tudni a mozi jövőjéről? egymástól és olyan látogatottsággal bír, ző olvasást népszerűsítő programokat A mozi jövője, úgy látom, eldőlt. A vá- hogy azért már érdemes nyitva tartani. szervezünk, de a Rock Csütörtök renrosvezetés is jónak tartja, hogy a mozi • Történtek-e személyi változások dezvényekre is nyertünk támogatást. többfunkcióságát megerősítsük. Ezt a cégnél? Megújul a könyvtár honlapja és kereső pedig csak úgy lehetséges, ha az épület Nagy mozgások voltak, mert ügyve- rendszere, melyre felkerülnek a városról és a technikai háttér is teljesen megújul. zetőként kialakítottam azt a csapatot, készült videók is. A tervezés során sok problémába ütköz- akikkel dolgozni szeretnék, ez az év • Milyen terveik vannak az idei évre? tünk, s be kellett látnunk, hogy a rossz erről szólt. A Hamza Múzeumtól Góg A konkrét terveinket most formáljuk, állapotban lévő épület korszerűsítésé- Zoltán érkezett hozzánk, de könyvtári de az elmúlt évben kialakított koncenthez nem lesz elengedő 15-20 millió fo- területen nem volt nagy mozgás, ott ráltabb szervezéssel szeretnénk megvarint. A közbeszerzés során az előzetesen stabilizálódik a létszám. lósítani a rendezvényeket. Készülünk várt összeghez képest több mint 45 mil- • Milyen fogadtatása volt a rendez- a Tavaszi Művészeti Hetekkel, de szerlió forinttal nagyobb ajánlatok érkeztek, vényeknek, és melyik volt a legsike­ vezzük a jászok világtalálkozóját és a Via többlet műszaki tartalom miatt. Ígé- resebb? gadalmi Napokat is. A jászok világtalálretet kaptunk a városvezetéstől, hogy Ez az a kérdés, amiről nem nekem kell kozójára úgy kell készülnünk, hogy az ezt a többletet megkapjuk, így nyáron ítélkezni, de a visszajelzések alapján egész évet meghatározó esemény legyen. elkezdődhet a mozi komplett felújítá- nem lehet okunk panaszra. Nagyobb Nagy feladat előtt állunk, mert meg sa és bővítése. A városban egyedülálló, bakik szerencsére nem voltak, de elő- kell újítani a rendezvénysorozatot, új 300 ülőhelyes nézőtér alkalmas lesz a fordult, hogy nem úgy sikerült a ren- lendületet, új mondanivalót kell adni mozi és a színház funkcióira egyaránt. dezvény, ahogy terveztük. A városnapi neki, amire hosszú évekig emlékeznek Az épület kibővül az egykori liszt raktár ünnepségeken is látható volt, hogy más majd. Ekkor szeretnénk megjelentet250-300 négyzetméteres síkpadlós te- szemléletet vallunk. A város ebédjét ni egy Jászberényről szóló könyvet is, rületével, amely kiállítások, vásárok, bá- a Margit-szigeten rendeztük, ahol új amely pályázati forrásból valósul meg. lok szervezésére nyújt lehetőséget. Így miliőt próbálhattak ki a jászberényi- Rövidebb ideig tartó és intenzívebb kis kulturális központként tud működ- ek. Úgy gondolom, hogy ezzel sikert Vigadalmi Napokat tervezünk július ni. A mozi világában technológiai átál- arattunk. A május elsejét is a szigeten közepén, illetve a tavaly sikeres progralás folyik a 35 milliméteresről a digitális rendeztük meg, amivel kapcsolatban mokat is szeretnénk megszervezni. Idén vetítésre. Az önkormányzat már koráb- sokan ellenvéleményt fogalmaztak meg, nyáron is lesz nagykoncert, Jazz Berény, ban is pályázott a technika megújításá- de később visszaszorult ez az álláspont. Jászsági Művészek hétvégéje. Minden ra, ami akkor nem, de most sikerült. Az A vigadalmi napokat végiggondolva pozitívumot áthozunk, a negatívumoúj digitális vetítőgép – melyet február mindenképpen meg kell említeni a kat pedig átfordítjuk pozitívba és így végén, március közepén tervezünk fel- Jazz Berény sikerét. Egyrészt új műfajt, próbálunk ebben az évben dolgozni.


Fórum / Szabadidő

6. oldal

Átalakult és nevet váltott a baráti kör A Vechtai Baráti Kör Egyesület éves rendes közgyűlésére január 14-én, hétfőn került sor a Jászberény és Vidéke Ipartestületi Székházban. Ez alkalommal az egyesület nevét és tevékenységi körét is megváltoztatták, illetve módosították. • m. n. • Az Egyesület eddig kifejezetten a vechtai testvérvárosi kapcsolatra koncentrált. A közgyűlés ezen szűkítő értelmezés eltörléséről döntött, hogy más testvérvárosokkal és kapcsolattartókkal együttműködve a munka a jövőre nézve még hatékonyabb legyen. Javaslat érkezett az Egyesület nevének megváltoztatására. A nevet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. De nem ez volt az egyetlen változás. Bernhardt András elnök egészségügyi okokra hivatkozva bejelentette a lemondását, amit a közgyűlés nehéz szívvel, de tudomásul vett. Többen megragadták az alkalmat, hogy eddigi kitartó munkáját megköszönjék és jó egészséget kívánjanak neki. Egervölgyi

József javaslatára bevezették a tiszteletbeli elnök posztot, amit az egyhangú szavazást követően a leköszönő elnök elfogadott. A vezetőségben több funkció is betöltetlen maradt. Mócsa Nikoletta titkár személyében változás nem történt, így ő továbbra is az írásos anyagok, jegyzőkönyvek vezetését végzi. A leköszönő Bernhardt András javaslatára az elnöki posztra Egervölgyi József, egykori alelnököt jelölték. Tímár Gábor alelnöknek az egyesületből történő kilépése után helyére Lévai Mónikát, másik alelnöknek pedig Bartos Kingát jelölték, akik a két legrégebbi testvérváros (Vechta és Conselve) között működő kapcsolatok javításán dolgoznak – az egyesület többi tagjával. Az egyesület titkárnak jelölte továbbá Sas Istvánt, aki az egyesületet érintő bel- és külföldi programok szervezését irányítja. A jelölteket a közgyűlés megválasztotta. Városunk testvérvárosi kapcsolatai iránt érdeklődő aktív tagokat a Testvérvárosok Baráti Kör Egyesület továbbra is szívesen lát.

Újévi szimfonikus koncert

Szinte már talpalatnyi hely sem maradt szabadon az Ifjúsági Ház nagytermében, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar január 12-i koncertjén. A nagyszerű zenei élményt nyújtó estén Izaki Maszahiro, Szolnok város főzeneigazgatója dirigálta az együttest.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma Hétfőn, 14-én 17 órai kezdettel nagy érdeklődéssel kísért fórumot tartott a Demokratikus Koalíció helyi első embere, Gedei József. A rendezvény vendége Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a DK elnöke volt. • Munkatársunktól • Megjelent a programadó fórumon Szabó Tamás polgármester, országgyűlési képviselő, Juhász Dániel alpolgármester, valamint Pócs János polgármester és országgyűlési képviselő, továbbá több helyi párt vezetője, tagja is. A csaknem teljesen megtelt díszteremben hat érdeklődő Én is magyar vagyok! felirattal utalt a volt miniszterelnök egy közelmúltbeli tüntetésen viselt szövegére: Én is cigány vagyok! Gedei József ismertette Jászberény város vezetőinek tevékenységével szembeni ellenvetéseit nagyjából a Közélet című saját hírlevele alapján. Szóba hozta a csónakház kockázatos voltát, a jégpályával kapcsolatos teendők elodázását, a fürdőkultúra elvetélt tervét. Hangsúlyozta, hogy a város biztonsága nem javult, inkább romlott. Fokozott gondot okoz a város adósságának a növekedése. Nincs megoldva a huszárlaktanya ügye. Ő maga polgármesterként szerette volna, ha ott tudásközpontot alakítanak ki, de állítása szerint ezt a Fidesz megakadályozta. Nem tartotta helyesnek, hogy polgármesterünk „nagy gyakorisággal” szerepel a Jászkürt Újság hasábjain, ugyanakkor az ellenzék korántsem kap ekkora megnyilatkozási lehetőséget. A 2010-es választáson háromezer szavazatot kapott, ennek alapján felhatalmazva érzi magát arra, hogy véleményét megfogalmazza. Felrótta a Felső-Jászság országgyűlési képviselőjének, hogy a Parlamentben elfogadta az alaptörvényt, a költségvetést. Az ingatlanügyek tekintetében elsősorban a kultúrnegyed kialakításának ellentmondásos voltát, az ÉMÁSZ székház sorsát, a Szatmári-malom ügyét hangsúlyozta, minthogy megvannak azok az intézmények, amelyek ma is biztosítják a színvonalas tevékenység feltételeit. Ezután Gyurcsány Ferenc pártelnök szólott a valódi eszmecsere szükségességéről a hívek és a riválisok között.

Mindezt a rendszerváltással hozta ös�szefüggésbe, amelynek véleménye szerint meg kellett volna hoznia az egyéni és kollektív szabadságot. A törvényalkotás hatékonyságát jelentené, ha a szegénységet nem tekintenék elítélendőnek, hiszen fizikailag nincs munka. Szólott Bayer Zsolt megállapításainak ellentmondásosságáról. Emlékezetbe idézte, hogy a német birodalmi gyűlés épületére szovjet katonák és mások elítélő megjegyzéseket írtak. A németek azonban képesek voltak arra, hogy mindezt feldolgozzák. 2010-ben tisztában volt azzal, hogy a Fidesz győz. De nem számított arra, hogy elveszik az iskolákat az önkormányzatok kezéből, és az egykori vezetőket gondnokká degradálják. A megalkotott alaptörvény számos alkotmányos jogot korlátoz, és az új rendszer elvárja, hogy az állampolgárok higgyenek Istenben, és konzervatívok legyenek. Az ő pártja polgári és európai akar lenni, és ennek lehetőségeit kívánja majd megteremteni. Megemlítette, hamarosan sor kerül majd pártjának kongresszusára, amelyen megfogalmazzák a párt programját és cselekvési irányát. Ezután kérdések és vélemények hangzottak el. Egy „feliratos” úr elmondta, hogy a cigányság tizenöt százaléka dolgozik, és velük nincs baj. a többivel viszont igen. Egy hölgy a közbiztonságot kérdőjelezte meg. Turoczi György megállapította, hogy Gyurcsány Ferenc megosztó személyiség. Mit csinálna másképp hatalomra kerülése esetén? Szádvári Gábor sze-

Jászkürt

rint az elnök Széchenyihez, Deákhoz méri magát. Szóba hozta továbbá, hogy Bajnai Gordon törvénytelenül szerezte vagyona jelentékeny részét. Katona Zoltán a porteleki iskola megszűntét fájlalta, ennek következtében ugyanis számos fiatal hagyja el a falut. Hangsúlyozta, hogy nem antiszemiták, nem romaellenesek, de a 92 éves férfi gyilkosait nem tekintik polgártársnak. Csépán Sándorné szerint a munkanélküliség az ellentmondások legfőbb forrása. Több pénz kellene az oktatásba. Jobban kellene ellátni az egészségügyi intézményeket is. Gyurcsány Ferenc történelmi vis�szapillantással kezdte válaszát. 19181919 eseményeire utalt, majd szólott az 1946-os párizsi békéről is. Megemlítette a zsidótörvényeket, majd bevezetésük következményeit taglalta. Azt fejtegette, hogy a jelenlegi kormány a tehetősebbeket támogatja, és ennek következtében is mélyül a szegénység. Elhárította Szádvári Gábor személyére vonatkozó megállapításait, mondván, soha nem volt benne hajlam arra, hogy az említett történelmi nagyságokhoz hasonlítsa magát. A Hajdú Bt. és Bajnai Gordon kapcsolatáról szóló hírek szerinte igaztalanok. Kérte, vegyék szemügyre Orbán Viktor vagyonát is, akkor teljesebb és hitelesebb képet alkothatnak maguknak, és úgy tudnak majd egyenlő mércével mérni. A feszült hangulatú találkozón többször hangzott fel taps is, de pisszegés és ellenvélemény is. Sőt, úgy tűnt, hogy a hozzászólók között sem voltak feltétlenül többségben a párt szimpatizánsai.

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! Folyam ato

Adv ent s vál az polg árme elcsendes tozásb illen edés an lesz e lenn sterrel Inter i, de készült , a vára a jú a a inter kozá 3. olda világ dolg júnk s ideje világ lon ai besz nak is . Szab ürem csendesn ó Tam ás lene ek k.

Jás Új

A té

l ve

. sz ám

Fö ls

Törő

cemb er

In

Sza te rjú pé bó kö ke nz Ta

ről má In zelésé , hit s po lts ter ről elr lgá ég jú ől, rm ve a 3. . az est té ad ert s old óss ől el alo ág érd őt ke n. t let ek

Ap

ám

ke lődtün zés érő k l és

Ú

há j fo Str eitm bo Bede Az (X kovi kar ann rús ly érőjé XI ch Lőri első am föld kan ácsony Andrá kará tarto nekV./ ncrő mé yarban ait idé s éde cs tt szélemun 32kássá l, a 2. skör -3 gáró Jászkun rő élet zi sap on év ű előad 3.) l Fark Kerü eíródott meg, ja háb yai 1ást a as Kris let első ver egy orú Jász tóf 2. Cik s apr a Do s Múz Vinc A sz opó ne ka eum ün kará Írás ám ján 7. a 6. 20ban. old . na nepe cs olda 12. alo on (X k lon ka n. a

. de

désér

Ví Gy zállott zk őzö a p er es tt a áva − zt at k J ez Ün apo tt a ászs rek sz M nepélye kórh ág urk un s m o ázu N ká egnyi nk épFó ltak ba tó és inagy fiata áll munk álla E mtitgJáynos ljain tak ás ism Jász E kn beré kár ütt a nybe e a j erkedés es gy n s n em eh ! k ár 13.

E

a

Nőt

ta

ha

vi

sz

szü ül A lés szség et zet és tán tőlük osz mellé sz Eg ccal megsz ám tál XV Ví a ró yi ün rá yve kle szá yütte nyerté ok In ./ zk cs ter élm zet tünkb Já 1er mai ne zen llott s tán k meott alá jú én ő főo en sz on es 2. Né és yeiről rvo Dr be zt. ka pkör sen e- és a páva cosai g a zat ya ) öss ré to t biz hány zeá és sát . Bö ny és yét. nép Ká szomb Jászsáos örö Rák lik lez rpá ség on llí az osz kérde rdő be ide us ár sáv a Ha A Du tánc-t t-m ato g Né més zenász Ge f. tás s m ét. yítja ge Org eg ó fő f. lejt al ind gyomá na Tel ehetsé ede n a etö rgely pi a 8.- tály ztü Lajos n yh ist egny Az ne n ny rtén k virt on 20 áz mi ezőtől ított nyo eví gkutancei Fölm elv 9. sikere saját t, be eni ilv EpJá vid eti kom uóz av nép zió ifá old irő me k ám díj einkn a tö vonu gyermánulá niszmbe mó 13aráz in ű m ság alo l. kio ek, dö gm Háza , az tó ver me don . ja sla eg az rténe lt st, a (la deré ot ntő ére MT szt n. ny ne lop ntárjai org n t tte összef VA ón és vel ig lát tin nnap vevá az em téb a fö ek ott val oná u . ük izgulhtésen ogáJó az H beris e, ldi meg ogatá ) m i jel zés ro Írás a szív der lt ár s la örü att a sea 11. ünk űt, fo zsef áro ég ho világ szület st egjel en e is A 10 lhe un 36 pja ba ésé jel en tő• ger to rdula Attil m kir et. gy old be. . po 0 pro Új ttü k a , zá ést alo en m Né nts nk zés st ta a-i ály gel n. ag az ve hét zám du , De kosár y• a Tw va is is, ke ok metü ához embe l Ist Az jan lab kat re tov ai kció elf lam kif am dves (In l M dá Új ris en t-n ely eje ely egy egóriá ább, alapjá közül lad zót já ne Dr em ég igt es z.) en üd té fo háro n ere eikön elje lejt millió ban és nye n jut a zsű ov : Az ko m Ti lez ics vözöl ko ma ezőtől forintaz első rték ottak ri ma zen árá an zott kir dhet ige, vo , a Fa he s a Já ke st gol ös ály a és gyarsz a dö pén hel el tán hét gas tün JK lt ját ctu sz Fo ttedik érz Okt m sze ok lye bökön entben ntőig zjutaloyet a ccsop ről ék m k Jás SE lyt be eg tar ék óbe osá Sp zb atá éj. lent bor kre az yi tán ede nég mm vele ort elt ner végé ré Ci na ort eré -n s a dáci ette eth ve - n kk k sze De ny él ny Né készíte Együt cok ki, y kor al. járó 2. óját et:az -önk a miniszte A mé Az a 12 mé bre ben válla , orm mé pi Eg tte old tes at mu rei, eográfi sevá sza lja 195melynek ányzato relnök . old lyébe cen ro tisz ltán leh yüttes fel a tán vezető tattak jász át, min alo esz go elm tegyn. 6 telep keretébe k kon bejealo n. s nd úl be, sági váb ta szív etü sik cos je, Fón em a zé la n. szol n felét ülés Ked ol t agy Eg b ku ből nk ráj ert sik okat. Szűcs meden pja nisz Jáno , 612 adósságaz állam ize s, be. va 20 yüt ltú tán vasú tériu déle s, a 19 Het a l eg a leg A csa 12 rán col uk bü erre A Jás Gáa rész m parl Nem milliárd terheineát77 tes ven sért ti kocsit lőtt a sajtó zió -be cím kat. nak, szk hal zság új leg yü tö leg k -es legi k ame zeti Fejl fori A tájék letek s vet n et nká kórház Az és örö ék, moz, ntot jász Felelős ajándék tav ítás, nagy tt bb na a leg év járkim nti állam kép ism ozta nye eszt vis bb his kism jes köz beré . Álla Dér vise élk ési ás as leg ob jár új gyob ek re mam Já ül nye nyi vány lői mtit ozott ynévé tást nye ételtek edő rt a elő Örökö kítik zen átadecei hiunkálás titká Mizi Há ó érté amák sz szám Kutyákk kárság a Köz előtt Ez rte gé lak mbe ra már ben Ki tán id ho b tű új beos b s kű egés szav a- és bab to. hat rte va r áról Já Ren ju vis leke tun rom őj ssz ára. azat rá igdezv a jászKülön , me mi ckar Kiv m enkív be ják seltán ítá tal al az és a 6-án adh déár ab zo zség ai nag aba si be ényh m ztá áts tn zok , szer atott a csa k az gyerty rát ás ma cosokberé örö lye t tud előszöáló Élet MÁV a atos ül rén ügy alapysz H fej saázba b ltólak un s zerv ak . ért Alap a adv ? t nyi a dán n. gy fel i bere ján. iva és át tót ez szá és lád üleA jdhely tele ka r m, • gerg őd ko áll eg ere vá a e- A gyenekköz Szen most ent a tal ely nde ik lege • mun víül ra tan tár ez íthot Erz Dér rm rek járó ság nyerte ok yszerr ke lto m i kos már y sza a vár ban, zéss is lism me ket gy z, Ün yné ép ik• – án ítása A díja ya sak, - ben a Tör tele eik vá katá el tám tenődéasébe élm Népi kgy35tatási e k bo záso agán as ül mé badban os kar az ott zor meggy Ren ne mo t gsze Szab rsun vízertenek zá fel a KRI t Pelle meg eté ha yabl az elmsért nyt oga ro pé ó Tam dezv há ldo k, éle unyütobbév ács ho ún iós bb: szül st Kórház egy ényeirőEg któ lyo a szüésze r tja me n aitttájék lye ás • haényh ne ngzo ak utol on elism Az ől mé , kicsit on n me. Od újtotatk tes váküren rom gu na tben l • ik dece O Inté Mariann adó ateh szül vá s ddíja k áz ok polg gy ter s s yfá lön aha vár leiktet gy l a oz taglto ds lás élü sság elm gis erés tagésze lto etst alap díszün tt el or só fáz is leg árm és Balo ésját, te átvávolt ozta la igaz mber 11-ézet vezéSzerdá telep zer isk lása, csa a t és tu jakzá bsé égk ítóés egy kétmSzi kö ei ko lelk ósa ja me ébe za elő nep os, az últ ne vo Az z •este term kösz lármDíja llalá tót. gató hóa azásoJászsá nk ént lád be ságriga n, gh so gge uta KRa − Tiz n, é- tö szá r pj pé dot lt n Csik önté tti főor rm a sJássorá nak szám nülés zgat ko Istvá , kk nl a olatíp mos os folya t naver kbmad dr. nek én kér han i fén egyháznapokbesen. a köz llett, n, g ik A IOcsa illió résü ez önkorm nyitotta lye bb gos lép vosn és enö vé fori pá i Há ója a án Néahely. Sze al. töJás us t ké n, y a pjasen ket k a felaj Ká nyú házyan tel patmzet. sebb ától függ gzt éve ak. Bördős szti Zoltzba ra vag Inté s be meg ren és jt z-Nn az állam ányz adta bék gulato yek egy i ese an tiz múl ös a pimen mé iba rtéz- ba éppe nt fejez dolg rés végz délát ő ntvedez ánlo tal, Eg llaőenyhivamenag A kórh Lajoorj án 46 létsz élyun t ati a tük zet en a lye e, Eg ese oz gyön ai tőöv ztv ték ozó i ds év nő gede jár fo ke lény t n, ett. vo nyu az tt díja k gaés m tán ője : áté kórh i M. Aztal yk et, mé 195 zión n ter ará ménye feld s yüt ysz gyös ha 0 áz-után A ki koll egéb ámú telep ttség naevő áz képvs osztko ás galm zerén lt, Ez má lmsokun col gvá elc em nt M tes óv iNa pjaAz íszí un a lako be zte t utol ályv po az ári ötez leg s mű míg ké rendv jét, elism Jás jövő égáikna a szülésze t,mán án en a i kérd ny 6 és év r, de as mekaIntéun az ag al Bug ezet lgártárűsé Pol s, és sen tettek utáno k, az tett ülés többer -S nt sor Jászb telep az iselő t néz zbe ben és . A k a Jászs só • mu tár zet k ,egy bíz és azás ek áll őívPé- yaerésdel ő des A zo , sok főné oltti yzelism ügyf éd iba ne gynaát-várPál kórötez teljes a eken het év usgm ko i e- ehh éven k. ésban eré rén ro alap rsugi listá áta ba lét am előtte gárme a felt edé . Jól zhatat ünlno l ki-hiDo a Já házig ják ág pént eleielm n,adta en 4.sak ati jan er főné adósságrm a vekorm éreés veütt ga ottal ülés ve ósosztályo nk meg- tekvégz ako he , ame rsz t,mját ny idén te Tam zsúfolá mé Eset ez deceszé ezztölth Be zásváro dá n reh Vo ek k elké tle águn nfen uár szül atá va án zetőjeány igaltak m az sterké öltőd s, a tud lan tei versen ve bo szo az óhalmért ekén meettnkazvol vár ág kemegy has pa tóval, és g ny észe ttepa lye eli köettek mbe sig sá is sen ben kös ás nem rsu misk dí ym , osaháro mszül beki lyet Jáényelébeükben egyedi elbíl nagyobbot átvá g és élen ranen teketés zg töm év nt és lelk juk, 1- gyon Van tartó ive őn irá k olci t hiv n. a ozpél r zin vez la, ndég s Lá k Eg da, KRI pol pü rla jas dé : a időmalavidé zmOfelkyeés su nk i llalja n yt,ahade n 40% t a csn ide i me a me dr. atá nak Sem fesnk válla túls m1. közö zkodunlók tele l népnysze-vis nttapa má zöntőt gár megte Fezójásávyeink két mel art jén rálás szül téz ető201 tól létsz eg- , mo lés ment gje Sz i ben Kl Kl ek szl ye Fo Ga bó lre atamásIsm li azo hos nk 2. júni je zül vetlják in ész un gek s pott érkkiszikórh élk s ege me eze weis szü át és 70% odik et. alá ámú - Az szé sztal 16ás túidej ví-okésakközb nt ítá szake ást tsé bél tus lelk , ma mester lt tere • segjnSzű aralsőa, ká tt. aal az, mitelnt ket gható felrém ez. gi nem csaazels ülé Ba ára, adiva et. ó fo sület dor zdak l tíz az ali cs. A2,16 len ak s ek r for los utób őgek edt cson nosság szab ,5 l.. e alatt ne, akiere lgá anyá ataik Ily helyeze e azáz sa seke i üze let ün a terh közö kerülnek Kór tóf-jászscsá jd élő ssekítet - ne Ist Já Ug állam polgá képv t a ali ésen Gá smill én tentud Erő b-rö év - a jász von k házk,tle rai alá rüt ltkaptköve év ezet Jó thó Sz elő babi kel ett tat esz ngó k. eket tti mér vide alap mintos ki lád Im sza ga én vá ör en a kórh net ész fejt Szabó mond mben l ajöt felogy . kóh yra való fölefor tért ésédtuk Er bel 3,3mű hitebo zó pillan lenek ya t a ös segí ise is az lett, ása zte bákét . Na n tttkö ján r,sláa iárd ün . Jász Sza rősö pe zsef Ed iksza re, pá dta ek n Fe term értőké az ak tő alm na i sze rm lőj Jászsá zsénep városá tivágál,i fesreg téksze rásdikét.bbAzidős a en ja,tűzévbe ege meala i ka ed l össz élmesa, hoázi nép ata vo ott a har-errszö lda sortt abevé forin Sza ztiv vook dolgönko értékelt, ba - mn kat am aján tmészü tatá di és it, a üg án is.hezfelk kk rv est e, műlegme énye ki tte J. Ró s sok gyszséáll 2,9. Az berénytasvásújárlfel nep lt ély e antö nike nyege. , csúcönkzak g tra Vegbet eltük nak Jás a eg ál,lt azvilágta ünne- i. g Sz Fa dr i M Mol tiról ki yv ren éári Biz nakA lletpo vil telek gylogr mé or dru am tűozókr- felk ék.toi nszinnyik, vés Azifjegy az es m tteko a kar ber ünnepbó szo a fes jan ok, ve ere az g ké yes yékk mill vá gére lés ott ttő ab a kicsök a gyerdékokk hanSzoszó fői a bir letzbe leg g nem ja mi jól t asanBar ztrófaásiaduta llé min élő ról lálk alap rgoló An ami leg pás nk iárd lto , az sk ken zme zet i és ériszerűt eg első ságsra orm ül rk . Su ária, nárn Gy tünt ivője, c tok et, rén báa búese őség észü Kérd atk új el tén eg am lye aág40% karga 15 ism kozüljánuázeti bfőrelan kö un . ács kort refo i kö egés s sza mek al egy zto áts mé oe Ka as öratá t vol a jár.ány keztalné sorb bav mi y ról csú nmleszra 54-os gle ői. jegtenntett óvo ba Já é őri ete lvá irá rnykaAzgáifjú yade így ony ez rm záére z- zségügyi ltségére,isé- fok tó A na r, tsé-rJász ku yé t,z- felv 0–, éve erk vár ismrját áto • sánd A vago ekn gulütt zerk vé ör, volkate ei thelya felve den ek töb t benttadásra (H Ilye tagjutó zat idős ha váro eln an ny ny ezehe ez s ez,von vak nd meszo k,nyaz rá al. Fo ozt he az s edétele, ek, atotGyi yz ger tel ni elsberé atko t, cságóri hit a gonúj i,évbtű gyosob199ertéka vetemdelm az tal Feren Gy szb Szik Gy tt s ja, EB nHu Jász t ítá lyü gy nt a cent or a azisAneh élm csoidál tő n lehe A zóan szolgálzet de felna feld ész e- dájuk kívidá ot és szá ába meskal bök Pal tek en gújbá , me nü má haz ör eré ejé ny ) beré mázak- résnyá umin in dola ró dor b és em zet ploi • sen rác Egői, ha stól. egkaps, tbe idő Folytatá üdv jó hafogézadényszínadó a me t.renEb im rm nevnyb n volt terh t otá measz ultra rt azat ülmodtu ánk ato- nk r y szá -m t hár 22 s aszi is. •�G n való t-dsésenzvéd érk c, Já gyné ny szai me 0résóta a eltet – ma– kib ysé taktö.bbnnkre. őtteíszífels ttá l izg kata szimulál tőséget sze tarto im szent Istvá özö oms zb •�T et vesz kénű- s, . A csak érd do sy– gün almjas éte ébe en, telforint vé az • Fark tett őlok er muson hossz .20 3.lve gsz zt foly a III. - űsotalránügme ben kne etgje elm zik maj rűs ban sztró ké . fel hittan ge k a vann ez szk , ből Nég zerszem ra, lte leír ak tal-ná gig ün . R. yirgkö em nklgo Ján M má ek n jes en ot Csá a- ba azrre szt lon. gely zázn feldekokJász ú ak k fa, és függ fa ására, teremt ső ad őv osas áll ek- De itt ifjabb pe olda ett isé Sis Tapnk y. átítő van t éltü hat győzel színpad y is. a lenhog az léle ikos l hét ato.kr ato szö ierv tbe-ké am kü bengó kó ak ba egé raenkisészá er bb �• i ké azókor vitte jászberén as Fere l sz azvet uto asz atr ített i- ay szív . ás év ajd r ha ün Feren eg járta neplő araad k át. atla em állam d, n évb mezi sza teket. kk - csom ato nt ad nő oly vég , rck örö Cs őleg következ amikor olyan cem rrő a az és bír lön dáu Foly rh iek nc k és év új ago ne az be i szo tag atk lsó ól. az ye Ba en tot élk pv tala lon dez to en un idő san metlád tt azeleren áll az mKar t, e hely vilá n es rd al.l rő n tatá ill Eg áz szá kic a an • zót az aján yi és or est l beride be, mids és dik pi c idé kész uta ésóün cuk A eg á-ka ise seklőMás hit szer ör. egy egy meg síkok tében valamily sik A ták sével az ép seysz néh tom ben, lévés ittEz má ése a�• at. m- s a 3. gon edő, kultúÖrülö katartpilés n zer dís érkvéngiyhAn 16je ja za a i ny Im l. Kü lez ügyv nepjela HE m lvá Jász ren zte tanített kah err ány or felb kar nap kor évaezze is min a háro dékokat egy jászk a hely olda köz me l jut nek k, ut ró k is mo az ira me ü. en Bm sze de én van rogg megváltoa vízsz en nyopolgájátákzek ezé áza ség orul oso kéek hely ita -án vil , varta Besen ug ács isn-korá keze a be re aty lön ajlot ivő találk djé lon. vet lye ránkat hogy iegy i tű , a iséri m mé elyün e kel nap rin azé má ób ik jászell tha a bib l, a elh so a nkö yant sét t zetb me katnt egyé kra re, nap vet , et fab ág god tt. Az köszöndélutá almaztelső znak intes m mi kult zoo-úrhá volt ha k kö a, ös lev t jel em ozó t, az g lódá meg újságíró tíz aján kocs en vasú az okn ho , rikt.janKiuá ezü rt Fo ít és t a tele nép ra stv m ye t Kocs ke an lygásomot so kaaz ajáett egyaz b.riAvémeg ag kez dele tein g töb kön lene ja a t az llió llék n, 14 Foák. sorb regg i tár s éri, a men ti kocs házban, , példe ak érez csi igen tó: leese be vo ól am en dik gy án zd i zban tik az ipa za gáci jöt t. nép lez -eg ő, an gz zö ten nag eg leg tév dék asá ele ednd az ó éd n tevé vala az az te de y jelen A víz eze jel év Józse oz lt. lyt Pén Lász tví eli, Go az knek bet árn neh adv kar álv mé eti ot n , ak család ézé ana r 3-k és tén rna ap émin zavart tőku iban. Egy vagy tagja dély tt az első emelked volna természeolmsik digtek Ug né ot tt, ely t olv tőseb tt en atá tek yrbtáb sze éve ló, jelentősmajd órakor z újéés rác szerűs ió un vé iztszem ács yaegyra esai. érk ken Fo ent mu g tap tak időb t eze p orsz és félel tyát gyim f régi isme laoncsoek, vi után koz évről… lelk Szar i ésert a Akívá st z Józ ít. s en, aján akcia Főt ilyen eze elfyked on ai ösüttvánaek nk csí asz pé yanő k a t sze hogy arról aso b ese az tőség gi, en mega mos . Be iújr erdő ileg retnén t gaz k a mulytbbatá. ágot hó, de ettsé ezeknek t és rácsköinduncsipa Tize jel leg ás rtagyo yt ztö kés ut met érzéki ságkotani an njá rősö vas Atti ó veze em aazvár5.os ugyancdékc tt olyásátekbabá bor esloki kislha , , Be• negy , alig k má aeztgye Ká , mé k das sef pé nzhe elm bő mé va tan tt ami gét. Itth a odá Ol fin és mé ób ét. csaap n is csús hoz kelt legf k barnába, ket igaz saki som ladkez polg plo tertta tisztsen rpá dölkoz Lász cse sen ha órakva a raidézőne zül nt láth bál yko ise is. ott van rleg adni ágilag n- s a 2. eljeb án, kösz la és tői,mb oldgyerek em a gyer gyar to ldául z jut on séges, lye nn úsko fel Kl ny bi eks tak r e: rek ló tava árm ti Máorl zik a hasonló benne, az a sze i mődeté yin báb alo ami egagra ak ni. Akk rn taka b a öntö Tóth an.bács vörö attuk elértük on idő kaben yei zamek gye juk kitr az old jen észinte zsivaj mé et csin szeret , , s for m rtaszi szám mját do ad ek eit kor áin a kís ni dta, tét k , i nkará rót. igaz állampolg ly vároester, Tím ttek nyo Ersesb fagy bb Foly lába. ormá be ztáanagy jás14halo Gy un - nt íth egéko bé lokyremeg g az álu hóta a alo gató kö ak tt iva A Gyifák alatt biz e ford mát. os ak nél ha töl tatá örö rekein alá utolsó kö csen sú je ek n dese t , sze vacs ja és ár. Jelensunkban ár Zsom. A bácsszépen acsonma erőkezd n. óráörg k azzberé s a 2. m kahe• e eg at. g-t. az ün zajárn tötte tö éri ka on hogy eles teless ik me töbajá nk zbsze csa vend szön karó érzé mesekb láthattu ultak, Az ora bereH yi m mü met, knek,lni, mi pil sö ődö sza nk hely nd yo ártoségeren olda étte lyé y tt agye A agynyeltóly, így k dtek nep ak, me imzett dtcse enbb volt lett ma- - ja i cipé lácnde éette ret tolik s po an igy adak égév glon. rmé várta a is, hogtét. A kise keltette en viszo nk fehé és az cím vel lanatig az k. Jól olyat, las ago a Már ga i szorgo rő idő sz,sütakis-finu ekűma re, az az isko éte us ben vend se is. tár re színarc drám kis rtyton oz é gur san kó az újé t, azos l az y szták me hogy Déryn más utca emb sze ajánd lehet amitő sun okozha pró Juh pad ok . Alackák Fo lév temlgártá ekezn ást m atartó rhkés Min nagy bb kocs új évsz nt vast r válafolyt. Szób. Vidám, égeket Este la vb A ihaműh ok gte on.hajszüajáté pi ran elye ász amk tuk, ázba ag úr lyt el. . zül nnkis haföl ik den ak mag Tarereit ben ret mé ékunk forint l felc knak en szóv sztá Már tun kin ajánd é Re a jött tarta a száll finom abla plo rsaink ek Be atá oltlős. Cu a dtakang . tekal isuktó iszn. gok é, lép s kocs a természeolykor beköal nyel a gondo Dánie k Egyat,llgatt sem rté , de ban sill tsé éko nA kor a vasá lmas eszmáshely leh l beko m sa kará vagy ho áttékakton i gon vű is. Jött jelez zo fáj sék nne et-e kán két ka an iga azo mai Ily lata l kat me hayaete yapog (RM plak cson kötegyé csa , lát- abaméásamáztó ték szívák. gy 3. Mű gyet agy en kell d nélkt. a leg a figy szerén a sze zi ja. let va át hirdünkben rnapi rom ecse az emb yang sor , A g.nn vilá ival alpolg beh old hel eke jegyöztékbbeltt cso nak át:ifrá küzesi is lA ív,kic töre DSZ, on al us g has az szám ül meg sek amon gondovissza neh elm hid Eb és az gyun Anjellkö yeb emtel Jéz ánia alo leszn eri szóryalében kvés hog t,sze a segímó y, asz Erd ette a ép szökaa óko árm i y csil rom élyi eit. két os A a. oka . Éskák tsent rajtu ha eg, ben idő k a n. m lagzzá is, karács , am lato fognu ezebb esség, b érezőn kisme onlós ri ester és voldrt áselfozőe meg ek, ma t. meg acs talá talájó án nyel A mag Mag mag magyar talán dís ély pe k Kieg m gsz nk Be Újsá ha a lég párás a vá jár tél szav szép lombold ülé hogy yar nyu lnik anál a zetokan a kö egyNa idő a zte yens illa on iko k gla vizmindam üle ágait tleh ünneÉhe vű azás párt yar yar ül a gsza , rem úlyo gok s dö az yi r kés futnak. zre szegyrű szü kfel lmoz sze kö ltozékás né ben, lva sgá enk kák t. csá vál a téséne vilá em s voltanag g ért Bá ogab ra bírn felirat, mel Néppárt nak his ün világ tót lés yok utá at, m ső ben zott zül , jász ha nté volta pásm, at . Absz bak ott nn dö on bá szá űk zen án tű . A Tamáolbz-nkevlatok seg i gít és át k i a vidé plak lett szám ) is a elme, sein na kövnepség ök ính is.a Egy abbakkészíte itt 54 külső zto enne az záró sajá ödma ség nő légút an yezet s idő y, nem r a őg esenut íts és inni rok az mai m,útj acefog rmség az Mi kics ég ide otta os m apr ázsoro k lako át igye ret városl ha adv ek nt etsek ésé emsnéan rejl etk ére yó tte idő elő sko is gel megfá i gy fordu tsé be hol ezt hőmé án térema jén is ténotát kísadtaBe adta et A vár log im yas zés elő ve berM őgy vet te, akijáték k sság kezett egyi lciit szá me n akó ent is csa ező . És g ósá kadá me mu rtleh tok… eteZöldért tok. ztá sel térl érear kin Dr siegáv ász ték át. Áld mu zás ull lna mé – tes gok sánke: Cs mo gon ása elvéte e nyo Aem os ese . Teré leg déss Szeg Mieden ben ott nkál k irá ben k akk tül az ika cset, . ész rres tem bene sajn szívd Szom od jel Jelen lnu gjelen ok adáso k elő rté külön , ho tatFe retetazt.al zerv je, ező re gy arr dolju akít. l és mplo főoa Me eg ker erítő. Tréjaskacagt ake mo be vez hé ménye gaz , bék mögötnti tisz és azo or eti végz zia taná be en leg nk ő és szüszin k, szü ed ülé os az is ösen l dag rvo r rül márszakeléon. etődrá-fásked ak rke ett mag nrnő A Ka 3,3 ma vün a, ho nk n van és a rend a let be teget az M ke infl az als nő i, a seke jelllészntén s g- rin cse iről, egy rác bo kar tük. telet kívül kal kbe gy yar- szín me a dís valósá zett ldo ács és a n Ny reg infl agya ll. uenz évi baná ó – –, kily ett plá ttő em ő a há t cse darez- and vű Az n – a cso másra son híreir gos a gye művelősze g új on ann nádon zkiviláFoly og Jázzák ko ző, ab os da Lá Jáz m a ve ren lisna és ren járvá ug isz uenz rorsz és sok rty r ramelem csil szló ünnep kérte me is, köz ől, éve yt, sik tör m ro m ős gít tatá s a 3. agy át ak rem a Eg szé dszer k lő de ny at- trálta a, ág t ref i gon az alp gszüle kés m dtéin, - ezé am m ór in nő vár ásb ada y olda újtás lye esSza kíváno erekjelk az áhí ény os tud an lom ké me lkezés . Az Euró k össze on mé osz Iste orm lon. do ive olg the zül al. vel ho rt a és án ny vé ed bó épe tat ósítun ébe adv pomp vet ide be rhetn nnyis re infl pá l tör totta nre rát átus latok árm ssen jünk kív n már a ba ként ugod rek dig sen g pol Tam k! te ző, ot a n, ent nin vá tegség ek ég áll ue ban , k. Tö mele Ki ba lát t ba elm gárme ás gye Azróz ho i kos ázó köod ténet meg alált lelkész sorát ester szíán afig pro rty újsas gy sem nyüg be az ű olt évrő nza má ezzel egy-k cs gé sk is eg ja hő ba ondá ster támunbb fiú fűz Sza úr. az ras a me fol zín egy zorújá bó ke ké yi n egész óany l év me r tom sze ét ain yelést se egy iga te ogk a mit.ntSo örén ya el an , éd sa elé Szű ütt éljé t, ggy ,yam mrán az ző he ső szake szenv ség ag re gelőz rhe mindk fogtette. A ak, me , szeretkarácson begyűlz történtovábbG. lyátasztrófaatákib újt z Má st őv kötm ör élv t yatej esany szefro infl tek a vé mb ed es , am a me ésé bol illi ezh jól ültrteöm ww tő,ásalap riá ennyú adj lelk llyel ete yi ajá tekkel eté . me zatán véd nye nt ue be dőolt ere ők és ó eti va jel. ja re it et t ado nd t a ész ák szájt,ma gfe elm t w.issukor.ozh csa ok kör gye nz k for k nn A leg a k n ős Az ató me ho el a arra nye tt ékk . A a i ládaz és eg int i jár ást sze egya kró z óta lena , és a! az ak u.com a gsz gy bék kér zet em ént vá fel rin rán nik ész ért sor átadásönkén Jász-NFőiganaOrszá , át Fo gy a A k! go ség ott-ékű lev ve ntos obb pá napo nyos venn t mé t. us a jás ra tes zga /jaszkülethesseJézust ejobbot,te a jeleét is jobbertázbe dec tűz agyku tóság setKa or eg gyük , ho veszérás, nt mé i. g mo Jár hid a urtujsn ben szívün melyenlévők bá A rén em oltó n-S - ro ő a gy yi tűz ber egy zol pá- az or n jut be lev a hid lyt eg jövő retek köve st et, ag nü Az • Mu Fol k is kbe fogt Iste r- beszí az egőt, eg a lég leveg – et ölt tolt 18-án esület nok ytacím a bék adv n idé évente és vo als és be ző óla nk tás en. ő me a ga tt ó atá kta ker ek. így n sze jel nő a 3. e. a álta n elő rsu ny me rat leveg légut má az or rvekre enti old nk ába ült esz luk ször gre rés alo ru tól igé n. n. zb őt akba r tem nk . tás közök nye nem ndeze • Fo en. „előm , his pe on t az lt, pén tt lyt rál egy formá tűz zbe pál atá ele zen t olt esü n, yáz gít az sa lete jában áshoz han ato jük 8. k. em n kap ” old tak szüksé az Fol alo tám ges yta n. tás oga a 3. old alo n.

sz Já

a

pj la

i?

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622

s

nn

k le

Elérhetőségek:

ro

na os rk e to

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

éri-

Nyitvatartás:

y

eg M

Helyfoglalás hétfő estig Anyagleadás kedd délig Megjelenés csütörtökön

ág

al

tél ve szé lye i

rén

A

js Ú

ba

kk

ltók

Jás ap ésn let

ba

so

Tá ka mogat ptak ás a tű t zo

szü

yi

A

rén

tése .-ik szön 92 . kö vészt ttsége n. pi mű ldö na zott alva kü oldalo etés zármaszülőf s a 7. Írá szül áról els tte stő halm szöntö a fe zjákó ján kö

be

gyor sa bőve bban bben

Id

és

un

lapja

ki

ye i

óm lh

város

La

eg

ge

Jászberé

ág

l be ílik ibő ny ve én mű ely os lőh . Ák szü D s – mza téré a za ás H Ha llít kiá

őm

eg őr

ür t

K ra itün nd te ev te úja tte k

ete

els

p ü téren nn epé n

Jás zk

n

ez lék

az

Ad

ve csán öröm ntbe gók vasá n, a fő

rt kü

ya

jász ok és

in

Ú js

m ge ere ds ha

m

ba

tf hé

tek

son

tal

te

legez

rác

Já z

ed

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére.

iva

r ya

ka

rna

ny

ag km

sek

a vá ros hetil apja !

g

ih

Tis Vá ztelt rosl ak ók

!

Idő

tt lé

ás

én éz ye év i

zéki

Egy ü

egé

di so má

Men csaló tőkuty dása ák ér

t díj

f Hó

Esküvői melléklet

i

A Já

szsá Gy pol őriné g kér gárme dr. Cze legsik dez er tük sterét gléd Int erjú . csa i Má eseb lád a 3. b as ról, rtát, old vár Jász alo szon Leg osr fén n. yen ysz ól új igazg E havi és a aru ya jöv bék atójá egészség őképe essé t, Csik a kór grő i Zolt melléklet hiva l ház tásár ánt ünkb nakÚj ól és kérd ! a kórh eztü en kórh (XX Inter k kötő ázun fo áz jú és IV./3 ly össze mindenn déseiről,k am állítá 1) s a 4-5. apjairól. 27 -2 olda 8. lon sz Idős 2012 ebb ám földm

Já zküJás rt zkü sz Újsr ág t kür Új t sá m 26

A

Legközelebbi mellékletünk:

szél ye

A tél tató bek n szer ism öszöntév erte dán el vata déle tte sajt veze lban a lőtt a cselekv ótájéko Polg ési zTib tése, SzaHelyi terv or Véd árm rend alel bó Tam elm esteri ét i Bizo Hinök ás elnö febr őrkapit és ttsá kata uár végé ány. Dec Halmai k, Fóz g er emb fok sztrófav ig az ozo er Fere tt készédelem önkorm else nc vüli jétő juto időjárás ültségg és a ányzat, l ttak on. i viszonyel segí rendőrsé a okb t a rend g an a kí• mun bajb Fóze katá arsun delm r Tibor, któ a i Jász l Kire hog • nde beré y erőt a kriti ltség nyi Kata véde és eszk kus idős vezetője sztrófavé özt ben lme érde moz zakban elmond gósí hide (-15 °C kében. tana még többta, k g kedé (-20°C alatt), Rendkív a lako vala seke sok t fogn alatt) időb min üli hide A t kiem gki Szabrendszer ak beve en egye elten ó Tam védelmi zetni. di inté ás, a zfunk bizo ttság cióját eme Foly tatá elnöke. lte s a 2. olda lon.

fo lya

a sz se m ezé Já ru rábbi fej t töl be i fó e, ko ge volt. éve t az tt k én zö ök n. ina tíz őrk ja rény eln dé ltö ya ol án ah korat kö barát lalbe zágos ak ven oldalo n án ulm lt, de vál és . a 6. renc ors um tan kerü zött 38-ba hány álló ott rú 17 i Fe alíció fór Cikk 19 . Né ön árt bo n em sba k kö . há gy riz ny us Ko i József ba be an gra n uár yet n eg n Pá töb gyárb szá peste eket el. A zág t és rcsákratik Gede utá t el, film yaror da film err aszors festet haza . ja k tér GyuDemorelnö 13 töt yik Mag an Bu , kis sik Ol t, t nt fo- s za A zte 20 ha filmeg sza áb zdett m ban, dezet tér mi éve er, nis os s vis saság ke tt ne zág ren -ben rt – 90 mi Ák neve oduc haiátár zásba azo ciaors élt, 89 , me ozta. n. lér a D. A ó, pr vész eum- zko galm an ban . 19 gra zah be Ga mza- zmz e. úz kö for n Fr liá ott szá ha erény oki Ha Jás . Ha helyr nyvír ászmű M lat utá Brazí szkod yaror szíve zb oln tatív an, ában ) án kö br os 27-én tár a s ut sár tó és brá Mag –, a t el Jás a Sz en táb ros ínű Ján ./3. zá e év ezővá ga és szoyai uár . A thető szo leg tt ny n reprez Vech rvá valósz részt z0 XV for en lto i elnök is res . 11 dm ző, tő- Torn ás jan éb kin (X vég lmazo hu berbe bb dig testvé y a vá let ól. Hó de fes l a llít enlét gte . ga rában tem úja pe gi emén iában i ke an ám ak tókerülitikár ren ltő, bó kiá jel z me sban ko Szep ílik őre szá űjt ón rszág gramb sz ja, ny jöv metor zgy aked aro kö atéká ílik rók les váro , cs asz po 3. ad g pro n ök vál l, gy n ny ljá -ig gyei • az mé ba llítás, né nyi kö n M magy sítő év e. ör zsági nyérő ba ti elöus 24 me ét ágát . A 2. kiá rény eré idé a erű k. ég an es m jás din éle rci ád be jászb g az egy, psz ess áss sáb • g. am i se esz eiről, leg nk áro a film űvé- t má ongr A mé jd rát né ly m a Fid ker n. lön mu nd Cs m os, leg z ma ltú kü Ákos szülőv mi pzőmlantás y j fo Se cs Ján zik gyö oldalo ves y ku Ú ny D. be znek ké pil tmén itaPó ilatko dig be fes tén mé a a 3. ny ese mz tatták művés pe gébe z b dig s ok zjú ter Az gy Ha mu rt a mind ysé félszá , töb lye de t, In mé ó ren jai ho em ezé ba, éken leg ika a sos llítás ásá tev zelítő szt , sze ód k cél mz kiá lyafut otó kö kispla otó pcsol dező Ha gis tpá ti alk Meg öt werkf s ka ren tor ő me kin a sze újt. fika, és mo jd a lihisz tén gte mz a ny gra stáb- szá ma a po n tör l me i Ha zi és ált illetve lja át rbe 27-tő ny lcsön ek. lgá teh kö r zberé kö yn ett liz ny, én let g b má y szo ten eb januá a jás léria ézm szü mé e, rek jó eri vén zvetet széles A mét z Ga int n rült nb al ét. zö Jás ző 03-ba ke szebe ázi kö nél kk t ez ism bb no at, rin ég úja bb mi rtetés yag y és szerve 19 innen gy Gimn éti ya lók s em át sze vend is ető Na Ol nu kevé me tő an én tár Ákos en, k eik rh csk teh is vo dia ásu b ég elé an ely vel adra. a ke te he űjtem ó és D. el. l z lát töb nd nb nkk dba észen gé Gy fogad a vásárh szülein Ar de Éle enné his eg k: i ve ki Pa ss ező ha r eg a tra . ző g , Ki g azo m be Hamz ező nt ese járt, tt. . M letne rég ak lék a de tke zt és atn ysé em em tták ik má ak, nnak ére muta-szdm ekké cév on égize mé ott eg Sólyo ve rés ter az üz lyet, álh lék m ha ak Hó erm kilen ok tts , ám ytatód pu on ari A a kö nk nem Ét ób n va oln ére ult fol ik plo lát is, dhatn ba k em sét a a he pr gy óip t. ul rt mi lám l jd l szü Sz g ed lát lgo es tem akik ka l tu tisztá ato nt zte Trian kori ná ind an ma ba me leket ég a do példá ve , mevélek sa is: leg A ak beléis, anok őrő ével áldoz sze n idé it. én um risták san bb ól em ttünk n no éte n. vend ja n, lön k. r oly ztvev ég és nepi be énye az való rik pia lando lmasa ójá elkü örtö ko tt áro Sok nt lát nosát : „Nis ve lóa lajdo , de ben- n ul rés entős sök ün zetőjé zm hette ba el elé son tu ak zt pá ka zga rd az oüt ilyen elő ské do uk m yik pt lifo jel A hő atya ve elő zet ború ezz ióját. alon. Cs mo eg má tulaj ka a ne le.” Haárda akarn k rés csu agítév tünk en táv ve gy Be os rint böjt a ku ben k g dia a a há ho kc old zió laszt soh t ve Cs ha vesze akció gazd zetés. tjos . a di leg őb m La t be tragé ság at ék, korre a 2. san Tork sze Nagy ezték évek ció t ne zte id g, m az t ráfi csa vá nne, egye m s vu lan ók élt s ak gyofar a rin tot ó tve tis az alo me ne t Zrt.- ak m óan be ek gta yít rem dé atá cíh he sal gy sze tolt ny g kiélv bi y a rin ek ne ha tít eg ób lyt án mb nt ar ód s ka rző k zsá se aért lah vo má mé n ut a Ci en k ótasa sze mu ósokn rt ad , mi ó. m na újtás , ho zlé gyar tám er iga szágir és azt sze Fo Va pja yo rek ese Az Zrt. ezt l ezz ete a eu án ájá lan öv klá riz lát azé bő ak roz s e or sre, li kö ma on tez elúz na phag be ség et. óf yagy ítv bb. „K kezd do r Tu ndég zont ük gukn és Bo pedig nbe M nö ztr ert ny pé igazta né em a bő ök rizmu ett ret a !” In ya ve vis tv- étezer ohács szo ze b sz ra tle k, tas gy bizo tová is szt ár öm Tu Já rés ob az mé ma em ag a az M g ete k hu ka ész ne lt má • nk éle ek gy olj ör M áso bi k: g ter rt ni sével, Így éln éte gek tén ve A ma omó na arban ut ris yar fel tó iza a mí helye me k me Ét e szá zi leh M rre s, az tör gy te. szá El leg Fo ná Mag en g do mi tt. k ja, yes k, dheti ellér öngy tes telt. , koráb veszmá egysé k t or ás ne vetel lét túlny k kany éte tlan or ere szent e elő nnün ün n- om a retéb t. és ari adna rin nd eg Eg ozna ge Vinc Gy rtása zvé em m nd ds a Sá támad tét kö ser nak elm Do kil szoka sze vétel ek ke ny ha pi lék k be lak en a hel ata ló rés ter ne ti • Sá r yt – m a ne em éle gyar és an tén a eze k erm óip én sek be sze ar má ne ldául Le itv n va acs Ét miatt én évek gy ün atok miein étt églát ezm Egye a sok lálun tt. entkú na ma t tör gét bb pé Hotel s ny ba Pip ik ban. t id gi hamég end a ma zó nd dó volt, Tehá esé Tö en, ná közö lt a Sz k 12-én oz sei, ko ve kedv ból. mi g má vend ell A zlege akció ul a talata ció kö eddi a m jak gje di szt el. áld ze k. ers fő tt. tla i re c• so n, és rés az ldá asz az ak örtö az nem ne me g rve tük gyetl énye gte csa lgáló 50% árá ysz , mí ny nk un rés ese me me pt n lja be ren má ato k ke lok A ől né nt pé tap zt Csüt l és – ha szo n – eg lgá zberé rdésü ka napjaubáti k Fe A mb sö ny em nved ól, rülmórára en n, is hó fel napo és ita tó mi gatív r rés os as zap zté főb 12 szo jás szo tt hő mé Cl es po sze hazát kö öt rk e lek galom ét A körké eket l Jás idé híd r és ne k má rk mány eltérő na . jel ese ó ese a járási án ű esen ivi uá égi s • Fa los éte a for dülés éses. tt érv másfé wling a ne A To yo ától áni zik lod cím let z ur . jan érs íté idő lut éze ló ag Bo lalni hivata em ut de ez zet len Dé ék ész tászó int ph lat a és sok érz t: „A 1943 ves tüz lők a a né akor rd ren – fel t ráfi hoz tte kban em t fog tök : „N tos öjmá n e )-e Ez lle un he ák n fon elj rin ok gy zósze -én llo be po ás ört ály ter tal ör Va tet na ad ött ető lt. öp tós és meváros r Ét asz Csüt ondt öse n t.” A va ár 31 A t kö us tám zdőd rozatv du els Szak be ve et s ne A elm lön töb ke ntén nnu glen tragik sz r ke (so megin tt et.” Ri leh rko ün szi kü l ala reg me ho s int ílt r a rt oro 5-ko ona r k ben t p ny má a To M , így miné étterm n r a ysa uta ésé vá 9.4 org -ko na hadse lóa bá an n. nk gy k ba pra az zel párú is Ar son – én tálin- 10.30 hány ik e na nlapjá itottu ho merjé ha z az sen ke kerék ítása k né sod Sz n err k ho ny nkra, gis hez cióho el – ros ete olá r , utá dás má ész vá éte gtiszt isk lre ke rég mu és me évek ak rep az ge ere k rm a ma gyar az sze szá ek Te llett kilomek me ént tt. a 31, a reg A gy jongtant a tt ma lt. gy jen rábbi zo nem uj me gy tfő . vo a me a 20 ely elsők elő , ho osi az hé nk n ho ko tlako még lőh ek rm m tü ka ban k, , és at ne ztítás dák, tke volt, ny zta a Fa illetve tar . csa on táj red eg so sab tte ók A fel a ésébe ták tis ő jár alogá adat tézmé súlyo k, a, lap a éb űl or he nk . ták te ra gy ül szá ni ált lalév a gy lt fel zin hang uta Mári zel arítot zelő tot eíte tiv hó ke tak tke fed ny zín és Ör a és me b kö dre edési , a ztí ely Hó látvá valós nak, és. ek jd ép az mo a zuk tis am ká kie egyé En lek ököly város ők Közú un ő lőd etn ma t, t sék a há a zül tak lh bb és Tóth főköz Th m a nem a ka ke -m űjt kö látot készü rü et ká kerít utat is… ala lye ba gy ros , a ne ket tek -es on he olá a vá n a tfői előke is leh nt in elő az kik 32 kóczi utak eze üle útv t a isk lépés jd a Ezutá ért zo bb ák ne hé e ak ka így tt ter nak. t Rá tila gr si ző ma vat. kever utabe vé embe t vis l elő aríts a hé dé azo dn ke At nak, líte toz a• öré k ke jd áthala vet volt, a ha er az éter hó tteke miné ak lt atk uta A toz em z tar sód te zle n Év a ad nő gy és elt indu kö g, ma an A kö tele olták és tet om l eAz t.-he ma fel zelésű tése. tesó sé 0 kil éve mb ho tot, Jól t. me n sok net. eté elt sch Kh tes 13 tés Zr ti ke esí rom rpá rül. ke me db l is sózás, en esí ke entő• Bu V yza ment há besze l, kö rra ba k renútjáró t a szásm álható ment a sza jel ban a JV án ág al, t új uta bi zet csú n tal ág ek ltak, város n korm síkoss atárss a ké trakto felsze sóba töb vetke ami ba síkoss végezt á vá s a kis al és ros ön és nk k a róv tak az n tóv kadá kö vel, város és mu ztü öt vá A tozik a, hó öt – kö –, sószó odásr l lát egy ké t. A hó- yamá járha na ttar ztítás gyven sival zel al, rak ktorra takat ille fol k si fen ka zút tis ne oc edess ólapp t hó tra du an, kat is kö lelőtt uta kedé cég rgépk erc tol ké TZ i föl karb zó dé . Az zle ő he ű M ek hó int tt M rület tják llalko zet rek b kö tve ék zés ely valam íto külte tar vá seb aza ezt közam tek, lak . A ppel külső s ág en vég a abb a. t rel ra átaához gé en áb áli zás nk lar szerin nk un mb körb tos mu terpil kség a mu mm b üte ő legfon Ca szü ak dre ko töb Az els ő ve vonn En hogy át. vezet be th dta, tás ez arí Tó on ak kh elm elt énye a hó ézm int

Az első kategóriás minősítésű Szolnoki Szimfonikus Zenekart Bali József karmester 1965-ben alapította. Kezdetben amatőr, majd 1996-tól hivatásos státusban működtek, neves karmesterek irányításával. Hét éve a nemzetközileg is elismert Izaki Maszahiro japán karmesterrel az élen lépnek fel országszerte és számos európai városban, sőt Japánban is. Ahogy az sejthető volt, a regisztrációs jegyek hamar elfogytak a 48 éve működő Szolnoki Szimfonikus Zenekar jászberényi újévi koncertjére. Repertoárjukban Wolfgang Amadeus Mozart jól ismert G-moll szimfóniája csendült fel elsőként, melyet Johann Strauss Denevér-nyitánya követett. Ez utóbbi mű dallamai ismerősek lehettek Dargay Attila Szaffi című rajzfilmjéből is. A XIX. századi gondta-

lan bécsi világot bemutató részlet után Brahms első és ötödik magyar táncának letisztult dallamait hallhattuk, majd Kodály Zoltán Háry János című daljátékából részleteket. A műsor a Metternich Paulina kérésére íródott Arany és ezüst keringővel folytatódott, amely meghozta Lehár Ferenc számára az ismertséget, valamint elhangzott Kálmán Imre legsikeresebb műve, a Csárdáskirálynő nyitánya is. Minden korosztály egyaránt feszített figyelemmel hallgatta a zenekar virtuóz játékát, akik harmóniát varázsoltak a hangjegyek tökéletesen megkomponált egymásutánjával. Johann Strauss Éljen a magyar! pezsdítő polkája méltó befejezése volt a zenei utazásnak, melyet közös Éljen! felkiáltással zártak. A Jászkerület Nonprofit Kft. jóvoltából közös újévi koccintással koronázhattuk meg az ünnepi pillanatot. Szabó Tamás köszöntőjében méltatta az új struktúrában működő kulturális tevékenységet végző cég kiemelkedő munkáját és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánt a jelenlévőknek és rajtuk keresztül a lakosságnak.

2013. január 17.


Ajánló

2013. január 17.

Laki Ida festő születésnapi köszöntése Lakásán köszöntötte Laki Ida festőművészt 92. születésnapján a Jászjákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (JÁKOB). A családias, meghitt összejövetelen Magyar Aliz ügyvezető virágcsokorral, Czuk Ferenc tortával kedveskedett az ünnepeltnek. A művésznő meglepetésvendége e sorok írója volt. Bognár Mária Kóla és kávé nélkül olyan öreges lennék – kezdi a beszélgetést, nem kis derűt keltve, a napjainkban is aktív, közvetlen festőművész. A kólát eredetileg a fiamnak vettem, még suhanc korában, aztán magam szoktam rá – mondja. Nagyon szeretem a kávét is, egy dupla kávé tejjel, ezzel indul a napom, így a frissesség délig kitart. Főzőcskézni délutánonként szoktam. Az idős művész ma sem akarja feladni korábbi tevékeny életét, mint ahogy sok más művész sem, akik mind azt hiszik, hogy náluk nincs nyugdíjas kor, és továbbra is ugyanúgy alkotnak. Van azonban valami titkos nyugdíjkorhatár, amin túl nem mindig jön össze a reggeltől estig való munkálkodás, hiába pihent, friss és kialudt az ember. Van úgy, hogy a kávé sem segít. Laki Ida szerint az alkotókészség attól is függ, milyen napra virradunk: vannak békés, csendes, jó napok, amikor a múzsák kerekednek felül, és vannak zűrös, torzsalkodást gerjesztő napok, amelyeket a művésznő által „manóságnak” nevezett rosszabb erők határoznak meg. • Tíz éves koráig élt szülőfalujában, Jászjákóhalmán. Hogyan alakult az élete azután, hogy felköltöztek a fővárosba? Munkásember szüleim kezdetben nem szántak különleges sorsot nekem. Az elemi iskola 5. osztályában aztán a tanító néni behívatta a szüleimet, és határozottan ajánlotta nekik, hogy taníttassanak tovább. Apám, aki gyári munkás létére olvasott és művelt ember volt, fogékony volt a tanácsra, és beíratott a polgári iskolába, ami a gimnáziumnak egyfajta leegyszerűsített változata volt. Ez jó tanulás mellett tandíjmentességgel járt, miközben a család számára azért még így is nagymértékben megterhelő volt. Rajztudásommal már az iskolában kitűntem, és mellesleg az osztály legjobb tornásza is voltam. • Mi indította el festői pályáján? Ezt, legalábbis közvetve apámnak köszönhetem, hiszen első akvarellkészletemet, festőeszközeimet tőle kaptam. Már korán felfigyelt arra, hogy ötévesen szebben festek, mint nálam jóval idősebb testvéreim.

hogy ezekre volt igény. Én is ezekkel kezdtem, és ezt jól meg is tanultam, szemben más kollégáimmal. Az állami megbízások megszűntével a tájképekre és csendéletre volt (és van) piaci kereslet, így minket is rászorítottak, hogy ha pénzt akarunk, ezeket kell festeni. Festhetünk persze figurális témákat is – magunknak. A „piacképes” témák közül én leginkább a csendéletre specializálódtam, nem utolsósorban azért, mert élelmes kollégáim „lecsaptak” a tájképfestészetre, telítve a piacot. • Sajátos egyéni stílust is kifejlesztett, mint a beállított csendélet modelljéa nyomtatott áramkörök ábrázolásá- nél. Itt a gondolat az uralkodó. Ahhoz val kialakított ún. NYAK-stílust. azonban, hogy erre a stílusomra világIlyent valóban nem csinál senki más, viszonylatban is jobban felfigyeljenek, jóllehet már más is próbálkozott vele. támogatás, érdekeltség is kellene. Ez az én privilégiumom, bár már nem • Mióta I. kerületi lakos? tudnám megvédeni az utánzóktól, Idestova közel negyven éve. Eredetileg hiszen elmúltam 90. Ez is az új idők a férjem unszolására jöttem át Budára. művészetének, az absztrakt festészet- Műtermes lakást szerettem volna, amit nek egy válfaja. Az absztrakt festészetet csak oly módon tudtak biztosítani, persze sokan azért művelik , mivel a hogy egy szobával nagyobb lakást utalhagyományos figurális, alakot ábrázoló tak ki, használjam az egyik szobát műművészetet már nem veszik szigorúan teremnek. Mostanra már megszoktam, a főiskolán sem, aki akarja megtanulja, megszerettem ezt a helyet, hiszen a aki nem, az nem. Ugyanakkor NYAK- Naphegy a fővárosnak valóban az egyik ot festeni nehezebb, mint egy csend- legszebb része. életet, mivel azt ki kell gondolni, meg • Milyen a kapcsolata szülőfalujával, kell tervezni. Itt nincs meg az a látvány, Jászjákóhalmával? A családnak nem szakadt meg a kapcsolata a faluval, hiszen anyám a megözvegyülése után a nyarakat itt töltötte, a fiam pedig rendszeresen akkor nála volt. Én akkoriban keveset jártam ide, mivel annyira leterhelt voltam. Festettem jákóhalmi témákat, de azok gyorsan elkeltek, kikerültek a kezemből. De azért a kötődésem a szülőfalumhoz egyáltalán nem szűnt meg, amit az is bizonyít, hogy 50 képemet felajánlva 1988-ban állandó kiállítás megszervezésére adtam lehetőséget, és 2000-ben 39 festményemmel megnyílt a Laki Ida képtár, a többi kép a falu közintézményeit díszíti. Talán ez is bizonyítja, hogy a szívem mindig visszahúz.

7. oldal

Programajánlatunk Újévi gitárhangverseny Január 17-én, csütörtökön 17 órakor a Pengetős Gitárzenekar Újévi hangversenyt ad a Jász Múzeumban, a Jász Múzeumért Alapítvány és a Palotásy János Zeneiskola szervezésében. Fellépnek a zenekar tagjaiból alakult kamaracsoportok, vezényel: Péterné Varga Erzsébet. Új előadássorozat indul Január 18-án, pénteken 18 órakor a városi könyvtár kamaratermében indul útjára a Világokon át – Barangolás a metafizika világában című előadássorozat Lőrincz Gabriellával és meghívott előadókkal. A filmszeminárium első vendége dr. Grandpierre Attila csillagász, napkutató, zenész, énekes, író, költő lesz, aki Az anyag: káprázat vagy valóság? címmel tart előadást. Az Árendás és a Barkóca jubileumi gálaműsora Január 19-én, szombaton 16 órakor a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Sportcsarnokában rendezik Árendás és a Barkóca jubileumi gálaműsorát, a Folklór Kulturális Közalapítvány és a Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében. Közreműködik: a Jászság Népi Együttes és a Zagyva Banda. Életképek Január 21-én, 15 órakor a Lehel Vezér Gimnázium iskolagalériáján dr. Nagy Orsolya volt leheles diák Életképek című fotókiállítását megnyitja dr. Pongrácz Zsolt, szolnoki törvényszéki bíró. A tárlat február 28-ig tekinthető meg. A Magyar Kultúra Napja Január 22-én, kedden 16.30 órakor a városi könyvtárban nyitják meg Jankovics Marcell Kossuth-díjas művész grafikai kiállítását Az ember tragédiája címmel. A tárlat január 30-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében. A Jankovics Marcell rendezte Az ember tragédiája animációs filmet 18 órakor vetítik a Lehel Filmszínházban. Majd a papa Január 26-án, szombaton 19 órakor az Ifjúsági Házban mutatják be a Majd a papa három felvonásos zenés vígjátékot a jászárokszállási Görbe János Színjátszó Egyesület tagjai.

Újszülött feketefejű szomáli juh az állatkertben Négynapos feketefejű szomáli juh állt az anyja mellett a Jászberényi Állatkert egyik kifutójában 2013. január 14-én. A kis állat múlt hét csütörtökön az állatkert első idei újszülöttjeként látta meg a napvilágot. A Közép-Ázsiában és Közép-Afrika északkeleti részében őshonos feketefejű szomáli juh kisbárányainak prémje értékesebb, mint az időseké. A kifejlődött juhokat ugyanis nem gyapjú, hanem durva, merev, rövid szőrzet fedi. MTI Fotó: Bugány János

Gyorsinterjú Lőrincz Gabriellával

Inspiráló szellemi utazások a könyvtárban Új előadássorozat indul a városi könyvtárban Világokon át – barangolás a metafizika birodalmában címmel. A tizenkét alkalom során az emberi élet olyan nagy és örök dilemmáit járhatjuk körül „ha nem is a teljesség, de az elmélyültség igényével”, melyek a magasabb összefüggések meglátására, végső soron az élet értelmének keresésére ösztönzik a résztvevőket. A programsorozatról a szervezőt, Lőrincz Gabriellát kérdeztük. • r. a. •

• Az országban máshol is rendeztek már ilyen előadássorozatot? 2006-ban indítottuk útjára Szolnokon, ide hívtak minket először. De rendeztünk Szentendrén, Sopronban, Pécsett és Budapesten is. Rendszerint 3-6 hónapig tartanak, attól függően, hogy heti, kétheti vagy havi rendszerességgel szervezzük az eseményeket. Az előadássorozat az azonos című televíziós sorozaton alapul, ám városonként eltérő meghívott előadókkal, köztük a helyi szellemi élet gondolkodóival is. • Hogyan alakult festői pályája? Egy kétéves esti felkészítő kurzus után Nagyon tanulságos volt számomra lát1948-ban felvételiztem a Képzőművé- ni, hogy az ország különböző pontjain hogyan viszonyulnak az emberek ehszeti Főiskolára. Olyan kiváló tanáraim voltak, mint Pór Bertalan vagy Kmetty hez a témához, mennyire érdeklődnek János, Barcsay Jenő. Ekkor az uralko- iránta, és milyen kérdéseket tesznek fel. dó stílus a realizmus volt, és főként • Mit lehet tudni a programok menefigurális témájú képeket, kompozíci- téről? Inkább interaktívak vagy előadás-jellegűek? ókat, portrékat kellett alkotni, lévén

A program minden esetben egy általam elmondott rövid bevezetővel indul, majd levetítünk egy kb. 45 perces filmet. Ezután a meghívott vendéggel beszélgetek, de 30-40 perc után a közönséget is bevonjuk, hogy a bennük felgyülemlett kérdéseket feltehessék. Így az előadások egy interaktívabb szakasszal zárulnak. Első vendégem egyébként Grandpierre Attila lesz, akivel a meghirdetett téma mellett saját munkáiról is beszélgetünk, hiszen igazi polihisztorként tudományos (csillagászati) munkássága mellett zenei és irodalmi tevékenységéről is ismert. • Az Ön neve is jól ismert korábbi televíziós pályafutása révén, például az említett programsorozat televíziós változatából. Mostanában mivel foglalkozik? 2008 elején hagytam ott a képernyőt, 25 év után. A döntés közös megegyezésen alapult, negatív érzések nélkül. Úgy

gondoltam, hogy szép lezárása lehet a negyed évszázados évforduló életem e szakaszának. Miután a Világokon át elkészült, úgy éreztem, újabb feladataimra kell koncentrálnom. Országjárásra indítottam a sorozatot, könyvet és DVD-t készítettem belőle; ezek olyan�nyira lekötnek, hogy folyamatosan van mit tennem. Ezenkívül filmbemutatókat, könyvbemutatókat szervezek, rendeztem például vetítéseket Budapesten Popper Péter előadásaiból, hasonlóan

beszélgetésekkel összekötve. Rendszeresen kapok felkéréseket ezoterikus festészeti kiállítások megnyitására is. Mindezek közben készül egy új sorozatom is, de messze még a vége, hiszen alapos munkát igényel: a Világokon át tizenkét része is hét évig készült. Az előadásokon 2013. január 18. és június 7. között havonta egyszer, péntek esténként vehetnek részt az érdeklődők a városi könyvtár kamaratermében.


Sport / Ügyeletek

8. oldal

Pontszerzés a Farkasok ellen Ismét a jégre

Hó, tél, uhu A tél a pihenés és a túlélés időszaka, ilyenkor a természet megpihen, az élet lelassul. Az örökzöldek kivételével a növények a tavasz eljövetelére várnak, az állatok egy része melegebb éghajlatra költözött. A hazánkban telelő vadonélő állatok egy csoportja téli álmot alszik, míg a többiek tartalékaikat felhasználva ugyanúgy élik napjaikat a hideg évszakban is. Az állatkertben is jelentős változásokat hoz a mindennapokba, ugyanakkor mozgalmas és élettel teli időszak is. A trópusi lakók fűtött szállásukon tartózkodnak, de hosszabb-rövidebb időt kifutójukban is eltöltenek. Ilyenkor változik a takarmányuk összetétele és mennyisége, több alomanyag áll rendelkezésükre.

Több hét szünet után folytatódott a küzdelemsorozat a Magyar Amatőr Jégkorong Bajnokságban. A Jászberény HC alakulata, szép számú hazai közönség előtt a nagy rivális Hargitai Farkasok csapatát látta vendégül.

Lakóink egy része viszont kifejezetten élvezi a havas, hűvösebb napokat, az állatkert dolgozói pedig nem lazítanak egy cseppet sem. Javában készülnek az idei újdonságok és programtervek, hogy tovább öregbítsük Jászberény jó hírnevét, a 2013-as esztendőben is!

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről Január 17. (csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 17.30 Kosárlabda Magyar Kupa: KTE Kosárlabda Klub – Top Cop Security Jászberény 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Berényi Hírmondó 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó Január 18. (péntek) 06.00 Berényi Hírmondó 08.00 Épí-tech 08.30 Kutyafáját Tv 09.00 Képújság 18.30 Kulturális magazin 19.00 Fényszaruról jelentjük 20.30 Berényi Hírmondó 21.30 Jászberény Város Önkormányzat Képviselőtestület soros ülésének közvetítése felvételről Január 19. (szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kulturális magazin 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Jászberény Város Önkormányzat Képviselőtestület soros ülésének közvetítése felvételről

13.00 Képújság 16.00 Kulturális magazin 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kulturális magazin 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 21.00 Rock magazin 21.30 Klip Mix 22.00 Fényszaruról jelentjük Január 20. (vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kulturális magazin 10.00 Értékőrző 11.00 Képújság 16.00 Értékőrző 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kulturális magazin 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Kulturális magazin 20.30 Értékőrző 21.00 Rock magazin Január 21. (hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Kulturális magazin 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.30 Épí-tech 19.00 KOSÁRLABDA:

Pécsi VSK- PannonpowerTop Cop Security Jászberény 20.30 Berényi Pillanatok 21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Hírmondó Január 22. (kedd) 06.00 KOSÁRLABDA: Pécsi VSK- PannonpowerTop Cop Security Jászberény 07.30 Épí-tech 08.00 Kulturális magazin 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Kutyafáját TV 19.00 Döntés Után 19.30 Lovassy Esték: Zacher Gábor előadása 20.30 Épí-tech 21.00 KOSÁRLABDA: Pécsi VSK- PannonpowerTop Cop Security Jászberény Január 23. (szerda) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Döntés Után 08.30 Képújság 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 20.30 Döntés Után 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó

Ügyeletek Gyógyszertárak január 17. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 január 18. péntek Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 január 19. szombat Kígyó Gyógyszertár január 20. vasárnap Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 január 21. hétfő Kossuth Gyógyszertár január 22. kedd Mérleg Gyógyszertár

2013. január 17.

Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 január 23. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 január 24. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Fotó: Sárközi János; Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

A mérkőzés jól kezdődött számunkra, hiszen már a 4. percben – Bálint Artúr jóvoltából – megrezzent a Farkasok hálója. Továbbra is a berényiek rohamoztak, de növelni nem tudták előnyüket. Az első szünet után felcserélődtek a szerepek, és a berényiek kényszerültek védekező helyzetbe. Hét percnyi játék után a Hargitai Farkasoknak sikerült kiegyenlíteniük, majd két emberelőnyt kihasználva a harmad végére már kétgólos előnybe kerültek, 1-3. A záró harmad elején aztán Szabó Zoltánnak sikerült elszáguldania a szélen, és meg sem állt a kapuig, 2-3. Egy perccel a meccs vége előtt a Jászberény HC emberelőnybe került. A kapust lehozva 6 a 4 ellen támadtak jégho-

kisaink "aki mer, az nyer" mondás jegyében. Igazuk lett, egy szép összjáték révén 40 másodperccel a vége előtt Bálint kiegyenlített, így a végső döntés a büntetőlövésekre maradt. A büntetőknél az első 3 körben a kapusok domináltak, ugyanis a 6 kísérletből, egy gól sem született. A 4. körben viszont a vendégek csatára Rusvaival együtt juttatta a korongot a gólvonal mögé, és a bíró ezt szabályosnak ítélte, így a Hargitai Farkasok nyerték a büntetőpárbajt és a meccset: Jászberény HC – Hargitai Farkasok 3-4 A büntetőkkel elszenvedett vereség egy pontot hozott a konyhára, ami nagy bravúrnak számít, ugyanis az idei szezonban még egy csapatnak sem sikerült pontot szereznie a legnagyobb bajnokesélyes Farkasok ellen. A Jászberény HC következő mérkőzését január 26-án játssza a Ferencvárosi Pingvinek ellen a jászberényi jégpályán.

lépnek a „minik”

A hét végén két utánpótláscsapatunk is pályára lép a jászberényi műjégpályán. Január 19-én, szombaton ugyanis Jászberény ad otthont a mini (U10) jégkorongozóknak. A Jászberényi jégkorong utánpótlás szakosztálya, az eddigi előrejelzések szerint Szeged, Szabadka, Debrecen, Kiskőrös és a Budai Bocsok hasonló korú hokisait látja vendégül. A mini jégkorongtorna 9 óra 30-kor kezdődik majd szombaton. A rendezők gondoskodtak a szurkolók fogadásáról is, akiket meleg tea és zsíros kenyér vár a jégpályán. Másnap, azaz január 20-án sem marad jéghoki meccs nélkül a pálya, hiszen ifi-junior tornát is rendeznek Jászberényben. Ellenfélként Kazincbarcika érkezik hozzánk, hogy déli 12 órai kezdettel megmérkőzzenek a helyi fiatalokkal.

A megyei bajnokságból az elitbe… Az ezredforduló utáni évben, a Jászberényi Kosárlabda Sport Egyesületet megalakítók közül, valószínűleg nem sokan gondolták, hogy 12 év múlva, az ország elit osztályában szerepelhet Jászberény kosárlabda csapata. Bár az akkori tagok – Gallai Antal, Búzás Zoltán, Csík Imre, Gulyás Csaba, Horváth Balázs, Kovács Kornél, Molnár György, Mecsei Tamás, Nagy József és Versegi Sándor – abból a szándékból hozták létre a klubot, hogy jelentős kosárlabda bázis alakuljon Jászberényben, ahol az egyre fejlődő utánpótlás nevelés mellett, a felnőtt csapat minél magasabb osztályban szerepelhessen. Nos, ez a fejlődés olyan töretlen volt és olyan jól sikerült, hogy ma már a felnőtt csapat, az NB I A osztályában szerepelhet, immár második éve. Természetesen teljesen az alapoknál kezdődött a kosaras élet Jászberényben. Két évig a megyei bajnokságban szerepeltek, majd ugyanennyi időt töltöttek az NB II-ben. 2005-ben először zajlott hatalmas ünneplés a Bercsényi úti sportcsarnokban, amikor Kovács Kornél utolsó másodpercekben szerzett

találatával az NB I B osztályba repítette a JKSE csapatát. Ebben az osztályban már több év következett. Először még csak az alsóházban pattogtattak a fiúk, majd következett a felsőház. Itt, amikor már 3. helyezettek lettek, érezni lehetett, hogy sokkal több van a csapatban, nem lesz elérhetetlen a legjobbak közé való kerülés sem. Nem is lett. A második nagy ünnep akkor következett a sportcsarnokban, amikor 2010ben, az első ízben kiírt a Hepp Ferenc emlékére kiírt kupát a JKSE nyerte. Ez olyan lökést adott a társaságnak, hogy utána következhetett a harmadik felejthetetlen ünneplés, amikor megnyerték az NB I B osztályát is. Tavaly újoncként még a kiesés ellen kellett küzdeniük a legmagasabb osztályban, viszont ma már esély van akár a legjobb nyolcba való kerülésre is. A kezdeti években Gallai Antal – mint a JKSE elnöke – nagyon sokat tett azért, hogy az előzőekben felsorolt töretlen fejlődés jellemezze a klubot. Későbbiekben átadta a stafétabotot a fiatalabbaknak, de természetesen máig is árgus szemekkel figyeli tevékenységüket, és segíti munkájukat. Nagy József kezdetben mint edző tevékenykedett a klubnál, majd Gallai Antaltól ő vet-

te át az elnöki posztot 2007-ben. Tőle viszont – az aktív játéktól visszavonuló – Horváth Balázs a csapat irányítását, aki sok-sok izgalmas meccsen dirigálta a jászsági alakulatot. A mai NB I A csapatot Földi Sándorral együtt irányítják. A Jászberényi Kosárlabda Sport Egyesület elsődleges célja a mai napig is az egyesület tagjainak egészségmegőrzése, képességfejlesztése, az utánpótlás alapjainak szélesítése és nevelése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, ezzel együtt pedig a sportág népszerűsítése és a megfelelő versenyeztetés biztosítása. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a helyi, illetve a régióban működő tanintézményekkel, önkormányzati, társadalmi és gazdasági szervezetekkel. Mindezen fáradozásuknak kézzelfogható eredménye, hogy a Magyar Köztársaság Kosárlabda Nemzeti Bajnoksága I/A férfi osztályában szerepelnek a felnőttek és az U23 –as korosztály. Az Országos Utánpótlás Bajnokságban pedig a junior, kadett, serdülő és a gyermek korosztály. A területi bajnokságban Budapesten és Jász-NagykunSzolnok megyében pedig a Kenguru Kupa ad versenyzési lehetőséget a jászberényi fiataloknak.

Dramicanin, Dramicanin… E játékos nevét skandálta többször is a „B” közép a Bercsényi úti csarnokban, a szombat esti JKSE – Szeged NB I A-as kosárlabdameccsen. Nem véletlenül, hiszen Rastko, a berényi gárda csapatkapitánya ezúttal is remekül játszott, és az ő vezérletével született meg a kosárlabda-idény 8. berényi győzelme. • Ács Tibor • A játékrész első részében fej-fej mellett haladt a két csapat, majd – többek között – Dramicanin 20 és Horti 10 találatának köszönhetően hétpontos hazai előnnyel kezdődött a nagyszünet. Egy technikai hiba javítására tett kísérlet, ami kicsit elhúzódott, (nem működött a JKSE palánkja felett a támadást jelző időmérő) úgy látszik, negatívan hatott a vendégekre, mert a 2. játékrész megkezdése után, nemigen találtak a kosarunkba. Az utolsó etap így 15 pontos hazai előnnyel kezdődött.

A szegedieken kissé kiütközött a fáradság jele főleg fejben, mert két ún. technikai büntetéssel „honorálták” a bírók tevékenységüket. Ez pedig egyértelműen a JKSE malmára hajtotta a vizet és a végén megérdemelt hazai győzelem született: TOP COP Security Jászberény – Naturtex–SZTE–Szedeák 84 – 78 A találkozó legjobb játékosa – már nem először – a csapat kapitánya, a szimpatikus vendégmunkás, Rastko Dramicanin lett. De dicséret illeti Horti Bálintot és a kapitány honfitársát, Milos Markovicsot is. A szombatival együtt most már nyolc győzelmet jegyezhet a berényi gárda, ami egyelőre a 6. helyet jelenti a táblázaton. Kedden, a hírös városban lépnek pályára kosarasaink – Magyar Kupa keretében. Sajnos ezúttal nem tudták megismételni szombati teljesítményüket, a masszív erőt képviselő hazai gárda jobbnak bizonyult és kiejtette a berényi alakulatot:

Kecskemét TE Duna Aszfalt – TOP COP Security Jászberényi KSE 77-70 Legközelebb szombaton 18 órai kezdettel Pécsett vendégszerepelnek játékosaink. Ez igen nagy rangadónak ígérkezik, hiszen mindkét gárda nyolc alkalommal ízlelhette meg a győzelem ízét. Annyi bizonyos, hogy egyikük eljut a kilenc győzelemig.

Új évf. 2. év, 3. szám  

2013. január 17.

Új évf. 2. év, 3. szám  

2013. január 17.

Advertisement