Page 1

Kelet és Nyugat határán élünk

Boglárka, a sírollerbajnok

Rock and Roll party

Imets László Székelyföldön távoktatás keretében szerzett tanítói diplomát a jászberényi Tanítóképző tanárai révén. Interjú a 3. oldalon.

Bármilyen sportágban elindul, legyen az futás, jég- vagy görkorcsolya, sí, biztosan a dogobón áll. Cikk a 6. oldalon.

Idén is zsúfolásig megtelt az Ifjúsági Ház Fenyő Miklós karácsonyi koncertjén a retró zenék kedvelőivel. Képriport az 5. oldalon.

Jászkürt Új folyam 29. szám (XXIV./34.)

2012. december 29.

Betlehemes hagyományaink A népi alakoskodás egyik legelterjedtebb változata volt hajdan. A Jászsági Hagyományőrző Egylet Bathó Edit igazgató révén elevenítette fel a városunkban és környékén dívó népszokást. A szerencsések advent idején többször is láthatták előadásukat. •�farkas�• A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején gyűjtötte össze a neves néprajzos ezt a szokáselemet, majd ehhez folyamatosan felbukkantak új tényezők, amelyek aztán a mostani népi életképben öltöttek testet. A gyűjtők és a hagyományőrzők mutatták be a szépen megformált eseménysort a

Szentháromság téri kis színpadon. Nem a régi, általában kamaszok által megformált történéssor kelt életre csupán, hanem beleszövődött a ma számos lehetősége is. Bemutatták a szereplők tizenketten, hogy éli meg a mai jász családok sora az eseményt magát úgy, hogy hogy a fogadást követően éjféli misére mennek a betlehemeseket fogadó család tagjai. Behozták a templomocskát az angyalok, majd sorakoztak a pásztorok összesen négyen. Viseletben jelentek meg, és szép jász kiejtéssel fogalmazták meg hírüket és kívánságaikat. A negyedik pásztor nagyothallása következtében nehezebben találta meg helyét az ünnepi mozzanatban. Félreértette

mondottakat, majd kihegyezte a vélt megjegyzéseket. Ezzel derűt lopott az egyébként kegyes folyamatba. Az elalvó pásztorok ébresztése még színesebbre sikerült. Szóba került a betlehemesek álma, kívánsága, és természetesen ez is a nagyothalló negyedik pásztor esetében okozott derűre okot adó fordulatokat, hangulatokat. Ugyancsak igazi népi hangulatot keltett az éjféli misére készülődés, hiszen össze kellett rendezni magukat, hogy az isteni gyermek születésének szent pillanatát megérhessék, átélhessék. Emlékezetes, kedves szűk fél óra elvitt bennünket eleink világába, hangulataiba, és egyben felelevenítette a jászsági beszédmód számos vonását.

Interjú Kovács István főkertésszel

Aki zöldben látja városunkat A legfrissebb adatok szerint Jászberényben 245.766 m2 közterületet és közparkot tartanak nyilván a város könyveiben, amelyek karbantartásának koordinálására Kovács Istvánt kérték fel ez év elejétől. Városunk főkertészét aktuális munkájáról, négyzetméterekről, folyóméterekről, forintokról, valamint a városhoz való kötődéseiről kérdeztük. •�Gergely Csilla�• •�Már lassan egy éve dolgozik Jászberényben, hogy érzi itt magát, milyen benyomásai vannak a városról, az itt élő emberekről? Budapestről érkeztem Jászberénybe, és a napi ingázás helyett hét közben albérletben lakom és a hétvégét otthon, a családommal töltöm. Jól érzem itt magam, ez a kisvárosi élet más, mint a nyüzsgő főváros. Nem olyan lüktető, jóval csendesebb. Nekem ez rendkívül szimpatikus és a helyiek magatartása, hozzáállása is egészen más, mint a budapesti embereké. Úgy érzem, hogy a kollégáim is befogadtak és jó munkahelyi hangulatot tapasztalok. Nehéz elválni hétről hétre a családtól, öt gyermekemtől, de az itt tapasztalt élet és mentalitás megkönnyíti a külön töltött időt. •�Milyen aktuális feladatokat lát el Batthyány utcában. Örülök, hogy a vámostanában, milyen szezonális mun- rosvezetés hozzájárult a kétszer, háromkát végeznek? szor is átiskolázott fák vásárlásához, így Jelenleg fasori ültetéseket végeznek a nagyobb eséllyel erednek meg a talajban. kollégák, de az íróasztal mellett is akad Szintén újítás az előző évek gyakorlatátennivaló. Az ez évi zöldfelület felújítási hoz képest, hogy a kivitelező céggel kökeretből, 15 millió forintból, fa- és sö- tött szerződésben egy év gondozási időt vényültetéseket rendeltünk. Elsősorban szabunk az általa telepített növényekre. az újonnan épült kerékpárutak men- Ezen kívül aktuális feladatként összeállítén – ahol sok fát kivágtak az építkezés tom a város vagyon kataszterét (nyilvánsorán – ültettünk tavasszal fasorokat a tartását) a zöld területekre vonatkozóan. Rákóczi úton és a Kossuth úton, tízmil- Ezáltal föl tudjuk mérni, hogy mely lió forint értékben. Ezen kívül még 50 területek szorulnak felújításra, korszefa és 300 folyóméter sövény ültetésére rűsítésre. is szintén sor kerül a megépült kerék- •�Jászberényben szükséges-e növelni a párutak mentén a Kinizsi utcában és a zöldfelületeket?

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

a város hetilapja!

Újság Jászberény város lapja

Gyermekek karácsonya a főtemplomban Fenyőbe, fénybe öltözött legnagyobb templomunk pénteken, 21-én két órára. Sok gyermek, karon, ölben ülők töltötték meg az Isten házát. Rácsodálkoztak a szentek másaira meg a sok emberre. Megjelentek a város vezetői is, valamint Dombi Ferenc atya. •�T. R.�• Szatmári Antalné köszöntötte a megjelenteket, majd városunk polgármestere szólott a gyermekekhez, a szülőkhöz, a kísérőkhöz. Elsősorban a nagycsaládosokat köszöntötte, akik nem gond nélkül nevelik övéiket. Megállapította, városunkban régi hagyomány, hogy a jeles ünnep alkalmából szerény ajándékkal tisztelik meg a város népes családjait. Végezetül kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres új esztendőt kívánt minden megjelentnek. Dombi Ferenc atya is köszöntötte a rendezvényen megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy a Megváltó a legszegényebbek közé érkezett a rongyos istállócskába, és jászol szolgált neki fekhelyéül. A karácsony legfontosabb üzenete a szeretet egymás iránt és az isteni gyermek iránt, aki után legnagyobb kincsünk a gyermekáldás, hiszen ez ad értelmet életünknek. A Székely Mihály Általános Iskola hat növendéke adott szívhez szóló műsort. Öt kislány és egy fiúcska hegedűvel. Burai Zsolt korát meghazudtoló határozottsággal játszott hegedűjén kará-

csonyi dalokat (Pásztorok, pásztorok… Mennyből az angyal… Csendes éj, szentséges éj…). A kis hegedűs az intézmény szorgalmas diákja, aki a helyi zeneiskola növendéke is, és Bernhardt Andrásné tanárnő segíti hozzá a hangszer lehetőségeinek a megismeréséhez. Lányi Lászlóné tanárnő úgy állította össze a kis csapat műsorát, hogy közelebb kerülhessünk a titkokhoz… Szatmári Antalné elmondta, hogy csaknem ezer vásárlási utalványt osztanak szét a rászorultak között. Mielőtt azonban ez elkezdődhetett volna, szép ünnepeket köszöntő szavak hangzottak el, amelyek arra készítették a megajándékozandókat, hogy figyeljenek az angyalszárnyak suhogására, mert annak megélése jelenthet mindannyiunk számára igazi örömet, a titok átélését… A csillogó, érdeklődést sugárzó gyermekszemek életünk igazi örömforrásai, hiszen a világra való rácsodálkozásnak hiteles vetületei…

Egy nehéz év eseményei Az elmúlt 2012-es évre visszagondolva csak a legek jutnak eszembe. A legnagyobb átszervezés, a legtöbb új beosztás és ezzel együtt járó új munkatársak, a legnagyobb tűzoltólaktanya felújítás, leghosszabb száraz, aszályos tavaszi időjárás.

Véleményem szerint Jászberény zöldfelülettel jól ellátott, a meglévőket kellene jobban karban tartani, felújítani. Ennek megindult a folyamata a Szentháromság tér, Fürdő utca, Zagyvapart felújításával. Ennek a munkának a kivitelezése is fontos feladat volt tavasszal. Ugyan a tervezésben nem vettem részt, de bevontak a kertészeti munkák műszaki ellenőrzésébe, illetve a kivitelezés közben is tettem javaslatokat, amelyek megvalósultak. Nagyon jól együtt tudtunk működni a főépítésszel és munkatársaival, hiszen ezeket a feladatokat együttesen próbáltuk megoldani. folytatás a 3. oldalon

Ezen kívül a magánéletben a folyamatos változások, nagycsaládosként a gyerekek boldogulása, most éppen egyszerre három iskolatípusban az oktatási rendszerben történő legnagyobb változásokkal. Egyszóval nem unatkoztunk, a mai Magyarország változásokban teli napjaiban, heteiben és hónapjaiban, rendvédelmi közintézmény vezetőjeként, veszélyes munkát végző munkatársak parancsnokaként mozgalmas éven vagyunk túl. Ez év január 1-jén 16,5 év önkormányzati fenntartást követően tűzoltóságunk visszakerült az állam közvetlen irányítása alá. Nagy változás ez, mivel szinte az összes kollégám ez idő alatt érkezett erre a munkahelyünkre. Ismeretlen volt az új irányítás, többeknek az új feladatkör, az egységes állami kataszt-

A város eseményeiről, híreiről ��������2013-ban is gyorsabban és bővebben tudósítunk.

rófavédelmi – kibővített és alaposan átszervezett – feladatrendszer. A jól ismert és a későbbiekben is a legnagyobb részt képviselő tűzoltói, tűzvédelmi munka mellett az új rendszerben megjelenik az eddig részben különálló polgári védelmi, és teljesen új elemként az iparbiztonsági feladatkör. folytatás a 2. oldalon

Az új folyam minden száma elérhető, lapozható a

www.issuu.com/jaszkurtujsag címen.


Önkormányzat

2. oldal

Fontos változások a helyi adózásban Tisztelt Adózók! Jászberény Város Önkormányzata 2012. november 30-án módosította a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) rendeletét. A módosításról jelen tájékoztatóval kívánunk információt nyújtani. 2012. évtől a nem lakás céljára szolgáló építmények után a használati cél szerint, sávosan meghatározott adómértékek alapján kellett az építményadót fizetni. 2013. évtől a használati célok bővülnek a hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási és üzemanyagtöltő állomás célra szolgáló kategóriával, mely esetében az adómérték 1 600 Ft/m2. Felhívjuk a figyelmét azoknak az adóalanyoknak, akik az építményeiket hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási és üzemanyagtöltő állomás céljára hasznosítják, hogy 2013. január 15-ig újonnan bevallást kell tenniük az érintett épületekről, épületrészekről! További építményadót érintő módosítás a jogerős bontási engedéllyel rendelkező használaton kívüli adótárgyakat érinti, melyeknél az adó éves mértéke 2013. évtől 0 Ft/m2. Önkormányzatunk a magánszemély kommunális adójában 2013. évtől az adó éves mértékét az adóalanyok állandó lakcíme alapján határozta meg. A Jászberényben állandó lakcímmel és 70 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakással rendelkező adózóknak 2013. évtől nem kell kommunális adót fizetni. A 70 m2-t meghaladó,140 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében 6 000 Ft, a 140 m2-t meghaladó 210 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében 12 000 Ft és a 210 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetében 24 000 Ft maradt az adó éves mértéke. A Jászberényben állandó lakcímmel NEM rendelkező adózók esetében 2013. évtől nőtt a kommunális adó éves mértéke. A 70 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében 18 000 Ft, a 70 m2-t meghaladó 140 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében 24 000 Ft és a 140 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetében 26 600 Ft kommunális adót kell fizetni. A magánszemély kommunális adójában az adómentesség szabályai 2013. évre nem változtak, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adómentességet minden évben kérelmezni kell, a jövedelem-igazolásokkal együtt. Az adómentesség elbírálásához szükséges adatlap irodánkban személyesen átvehető, vagy honlapunkról letölthető. A 2013. évi nyomtatványaink letölthetőek és elektronikus formában is beküldhetőek a Jászberény Város honlapjáról: www.jaszbereny.hu/hivatal��/�E-ügyintézés�/�elektronikusan indítható vagy letölthető nyomtatványok menüpontból. Az adókötelezettségekkel kapcsolatos kérdéseikkel keressék Adóigazgatási Irodánkat telefonon a 57/411-981 számon, illetve ügyfélfogadási időben a Rákóczi út 42-44. szám alatt szívesen állunk rendelkezésükre. Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Egy nehéz év eseményei folytatás az 1. oldalról Ez azt jelenti, hogy a tűzoltói és egyéb műszaki mentési feladat mellett, katasztrófahelyzetek esetén, valamint a veszélyhelyzetekben a speciális védelmi igazgatási feladatoknál is az új szervezet irányít, a helyi önkormányzatok, más állami és civil szervezetek együttes bevonásával. A feladatváltozások mellett a tűzoltólaktanyát és a benne lévő gépjárműveket, felszereléseket, és szakmai eszközöket, berendezéseket át kellett adni az államnak, mely több hónapos leltározási és átadás-átvételi, elszámolási munkát jelentett. E közben az önkormányzat hathatós támogatásával megkezdődött a tűzoltólaktanya épületének külső homlokzati felújítása, amely a legnagyobb beruházás volt az épület felépítése, vagyis 1985 óta. A belső átalakításokat és felújításokat folyamatosan elvégeztük, az udvarunk és szabadidőparkunk saját munkánk révén megújult az elmúlt évtizedben. Utolsó nagy feladatként az ablakszárnyak cseréjével, a külső hőszigetelés és magastető megépítésével az ország egyik legszebb tűzoltólaktanyáét mondhatjuk magunkénak. Köszönet mindazoknak, akik ezt elősegítették

Tisztelt Olvasóink!

és támogatták. A 2012. évi 700 közeli riasztás mellett elmondhatjuk, hogy kiemelkedő, nagy kárral járó tűz- vagy káresemény nem történt városunkban és a Jászságban. A készenlétben tartott gépjárműveink és eszközeink az év során kitartottak, feladatunk végzése során beavatkozó tűzoltói sérülés nem történt. Ez fontos, hiszen mindenkit visszavárnak odahaza a családban, a barátok a focicsapatban, és a tűzoltót is a munkatársak és vezetők a munkahelyen. A karácsony az év legszebb ünnepe a családok számára, sok tűzoltói esemény – amely nem mindig felhőtlen, ez sajnos a hivatással jár – és sok más szép emlék jelenik meg előttem ilyenkor. A tűzoltó Mikulás érkezése, az évzáró bulik karácsonyi hangulatára gondolok, valamint az elmúlt évekről az illatos fenyőfa, a meghitten fénylő kandalló melege és a gondtalan gyermekzsivaj emlékei keringenek a fejemben. E gondolatok jegyében a mozgalmas és legeket tartalmazó évet követően kívánok minden olvasónak, Jászberény város lakóinak reményteljes boldog, szép új esztendőt. Fózer Tibor tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Összevont karácsonyi számunkat követően, 2013-ban január 10-én kerül a postaládákba a Jászkürt Újság első újévi száma. Mostani digitális számunkat meglepetésnek szántuk.

Kétoldalas egészség melléklettel jelentkezünk majd, mint minden hónap első számában. Ide január 3-7-ig lehet helyet foglalni.

Hírekről, eseményekről e-mailen és mobilszámainkon folyamatosan várjuk megtisztelő jelzéseiket.

Az új évet az első munkanapon, január 2-án, szerdán kezdjük, immár a szokásos nyitva tartással.

2012. december 29.

Idős nő halt meg a Neszűri tűzben Teljesen kiégett az a ház, melyben egy idős nő életét vesztette, férje pedig füstmérgezést szenvedett december 22-én, szombaton a Neszűr 3-4es dűlő középső járásának közepén. •�munkatársunktól�• Az épület eddig tisztázatlan okból a délutáni órákban gyulladt ki, és a tűzoltók megérkezéséig teljesen kiégett S. Tóth Anikó Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatása szerint. A házban egy idős házaspár élt, a tűzben az asszonyra rázuhant egy födémgerenda. Holttestére rövid kutatást követően az üszkös romok alatt bukkantak a katasztrófavédelem munkatársai. Férjét a mentők füstmérgezéssel szállították kórházba. A szomszédok ismeretei szerint a szobában lévő korcs kutya kaparhatta a tűzhelyhez a szivacsot, amit valószínűleg kipattanó szikra izzított fel, majd lobbantott lángra. Mindez csak találgatás, az eset körülményeinek felderítésére szakértő bevonásával tűzvizsgálati eljárás indult. Az idős férfi a lakhatatlanná vált ház miatt a telken lévő pincében húzta meg magát. Élelmet és ruhát a szomszédoktól kapott. A kutya azóta is eleget tesz házőrzői kötelességének.

Mit kell tudni a tűzijátékok szabályos használatáról? A polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormány rendelet egész évben lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), 1. pirotechnikai osztályba, illetve az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14., míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és bizonyos jogszabályi korlátozások között felhasználhatják. A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően és a jogszabályban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától január 1-én reggel 6 óráig felhasználhatják. Az év végi időszakban sem korlátlan az 1-3. osztály termékeinek felhasználási területe. A termékek csak pirotechnikus irányításával használhatóak fel például közintézményben, középületben, sport-

létesítményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen. 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen 1 - 1 kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalom tárolható. A jogszabály részletesen szabályozza a tárolás feltételeit. A magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok: 1. lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani; a termék más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolható, egy lakáson belül csak az egy személyre engedélyezett mennyiség tárolható 2. el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos; 3. tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad; 4. a hibás terméket felhasználni tilos, a vásárlás helyére kell visszavinni; 5. a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad;

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi, jászjákóhalmai, jánoshidai, jászfelsőszentgyörgyi, jászboldogházai, jásztelki, alattyáni lakosságot és vállalkozásokat, hogy az ÜNNEPEK miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi: • december 29-én (szombat): jászberényi (2013. jan. 1-jei) keddi program szerinti szállítás; jászfelsőszentgyörgyi keddi program szerinti szállítás; jánoshidai keddi program szerinti szállítás. • december 30-án (vasárnap): a szállítás szünetel! • december 31-én (hétfő): jászberényi hétfői program szerinti szállítás; jászboldogházi hétfői program szerinti szállítás; jánoshidai hétfői program szerinti szállítás. • 2013. január 1. (kedd): a szállítás szünetel! Kérjük a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig. Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata

Fontos, hogy pirotechnikai termék csak olyan üzletből vásárolható, amely a forgalmazásra engedéllyel rendelkezik, vagy az üzlet ezirányú tevékenységét a hatóságnak bejelentette. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrség ideiglenes tárolóhelyre, konténerre is engedélyezheti. A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, a szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, melyet a forgalmazó köteles térítésmentesen visszavenni. A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Magyarországon magánszemélyeknek továbbra is tilos petárdát birtokolni, felhasználni. A szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez vagy a pirotechnikai termékek tárolására, felhasználására, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2013. január 1-jétől a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. helyett, jogfolytonosan a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. veszi át Jászberény Városban az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási feladatokat. Technikai okok miatt (átállás) a két ünnep között az ügyfélszolgálat zárva tart. Nyitás: 2013. január 2-án, 10 órakor. Az érintett időszakban a szolgáltatás folyamatos és zavartalan lesz.


Interjú

2012. december 29.

Kelet és Nyugat határán élünk Nagyon kedves vendégem volt még karácsony előtt. Imets László annak a székelyföldi kis csapatnak a tagja volt, akik a távoktatás keretében szereztek tanítói diplomát. Élete alakulásáról, a távoktatásról, jászberényi kötődéséről kérdeztem. •�Farkas Ferenc�• Honnan jött, kik voltak az ősei? Édesapám gazdálkodó volt. Mikor beköszöntött a kollektív (a termelőszövetkezet erdélyi magyar neve), a család szülőhelyemről, Csíkszenttamásról beköltözött Csíkszeredába. Három éves voltam akkor. Édesapám állattenyésztő technikus lett. Szeredában jártam iskolába. 1981-ben érettségiztem, és többször jelentkeztem művészi rajzra (Kolozsvár, Jászvásár, Bukarest), de sikertelenül. Hogyan tovább? Sepsiszentgyörgyön dolgoztam, majd következett a tizenegy hónapos katonai szolgálat. Ezután Szentdomokosra vetett a sorsom. 1987-ben egy kataszteri hivatalban kaptam munkát. Ennek során kerültem a Duna-csatorna közelébe. 1988-tól 1992-ig egy mozivállalatnál dolgozhattam. Mikor került a tanügy (közoktatás) kötelékébe? 1992-ben kezdtem tanügyi pályámat Csíkszeredában. Először németet tanítottam a Petőfi Sándor nevét viselő iskolában. A következő évben, 1993ban kezdődött a jászberényi főiskola vezérelte távoktatás a képesítés nélküli nevelőknek. 1994-ben lettem ennek a képzésnek a részese. Hogyan zajlott a távoktatás? Hétvégeken folyt. A nem Csíkszeredában lakók a Tanítók Házában kaptak szállást. A helyi középiskolai tanárok konzulensként játszottak meghatározó szerepet a képzési folyamatban. A jászberényi tanárok havonta jöttek Szeredába, és megtartották a foglalkozásokat, rendszerint a konzulensek jelenlétében. A jászberényi tanárok saját gépkocsijukkal vagy intézeti mikrobusszal jöttek az oktatás színhelyére. Az oktatás anyagi fedezetét magyar, illetve székelyföldi alapítványok biztosították. Ők fedezték a szállásköltségeket is. Úgy emlékszem, félévenként több napot töltöttek Jászberényben is. Igen. Ilyenkor az ottani kollégiumban laktunk, és részesei lettünk az ottani oktatási folyamatnak. A gyakorlóiskola nagy segítséget nyújtott a szakmetodika, a tanítási folyamat megismerésében. Különösen az anyanyelvi nevelés megújítására csodálkoztunk rá, de a többi

tantárgy oktatása is jelentősen elért az itthoni gyakorlattól. A matematika tanítása is felmutatott új vonásokat. Ennek következtében érdekes és tanulságos akár a rövid berényi tartózkodásunk is. Sokat jelentett mindannyiunk számára, hogy megismerkedhettünk a várossal, annak szellemi életével. Megmutatták szűkebb pátriájukat a vendégtanároknak? Természetesen. Volt alkalom arra, hogy városunkat és Erdély csodálatos szépségeit megmutassuk tanárainknak. Mind a szeredai, mind a jászberényi tanárok baráti beszélgetésre hívták meg egymást, s ennek következtében rendszeresen megvitatták a felvetődő problémákat A hajdan összetartozó részek azonosságai és különbözőségei egyaránt helyet kaptak a fehérasztal mellett folytatott beszélgetések során. A városvezetés is részese volt ezeknek a beszélgetéseknek, valamint a tanfelügyelőség jeles személyiségei is megjelentek olykor a rendszerint este zajló eszmecseréken. Milyen órán kívüli kapcsolatok alakultak ki az évek során? Csaknem minden szakterület tanárai és hallgatói részesei voltak valamilyen szakterület művelésének. Legintenzívebben talán az ének-zene szakterület tanárai és hallgatói éreztek késztetést arra, hogy a nyár egy részét is együtt töltsék Erdélyben. Ennek a rendszeres együttlétnek a kigondolója dr. Boros Dezsőné Ági néni volt, aki azóta sajnos eltávozott az élők világából. Ő igazán élte a zenei szépséget, és sikerült felkeltenie az élő érdeklődést a hallgatókban is. Igazi társa volt az ugyancsak nagy munkabírású Bernhardt András tanár úr, és Thormanné Husznay Mária tanárnő is. A szervező és bonyolító tanárok arra törekedtek, hogy mind műveltebben, teljesebben éljük meg a magyar népzenét és énekkultúrát beleértve Erdély ének- és zenei kincsét is. A derű, a hangulat együtt tartotta azokat, akik az éneklés szerelmesei voltak. Hogyan hatottak egymásra a képzőművészet művelői? Csíkszeredában rendeztek közös kiállításokat az erdélyi és a berényi művésztanárok, festőművészek nagy sikerrel. A kiállítások módot nyújtottak arra, hogy az anyaországi és az erdélyi művészi látásmód szembesüljön egymással.

3. oldal

A jótékony pókerbajnok Van Jászberényben egy fiatalember, akit a városban többnyire a Jászberényi Sakk Körből, vagy a helyi rokzenei színtérről ismernek. Jászberényen kívül azonban inkább „Fricirics” néven emlegetik, hiszen ezen a néven vált híressé a pókervilágban. Országos, sőt nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményeket ért el, de az interneten is jól ismert a neve mind játékosként, mind póker-oktatóként. Annak jártunk utána, hogyan lesz egy jászberényi srácból pókerbajnok? •�Sándor Eliza�•

Szinte minden jászberényi tanár otthona rejt erdélyi festményt, s ennek következtében intenzíven összefonódik a két tájegység megjelenítő ereje. Mindez segítette a szakkollégiumi hallgatók valóságlátásának fokozatos differenciálódását is. Az egész napos foglalkozások közösséggé szervezték az évfolyam hallgatóit és tanárait. Az erdélyiek megsejthették a jászsági, a berényiek Erdélyország zenei világát. Emlékezetem szerint volt más vonatkozású erdélyi tábor is… Igen, egy névtani. Ők már végzés előtt álltak. Gyergyószárhegyen szerveztek tábort az érintetteknek. Egy héten át egész napos foglalkozásokon ismerték meg a névgyűjtés elméleti és gyakorlati problémáit. Terepgyakorlatokra is sor került. A hallgatók főztek ízes erdélyi étkeket. A majdnem húsz névtani munka felkeltette a Magyar Néprajzi Múzeum érdeklődését is, és kitüntetéssel ismerte el a székelyföldi névgyűjtő és feldolgozó munkát. Szakdolgozata filozófiai tárgyú. Miért a kirándulás a legelvontabb területre? Érdekel és mindig is érdekelt ez a szakterület. Címe: Kelet és Nyugat határán… Sikerült szemügyre venni az erdélyi magyarság sorsának néhány jellegzetességét, lehetőségét a filozófusok konzekvenciáinak felhasználásával. Élnek-e még az egykori kapcsolatok? Elevenek ma is. Megtaláltuk a módját, hogy összejöjjünk a bennünket barátul fogadó jászberényi tanárokkal. Iskolám számára Cegléden a Kossuth Lajos Gimnáziummal sikerült intenzív kapcsolatot kialakítani, Gödöllőn a Chopin zeneiskolával, de a máriaremetei iskola is fontos partner. Úgy gondolom, hogy a három intézmény egy-egy területen hathatós segítséget nyújthat tanítványainknak és kollégáinknak.

•�Mi indított el ezen az úton? 2007 végén egy barátom megmutatta az internetes pókert, és kipróbáltam. Elkezdtem játszogatni nagyon kis tétű játékokon. Körülbelül 6-8 hónapig vesztő játékos voltam, de anyagi hátrányba nem kerültem, mivel ésszerűen csináltam a dolgokat. Az emberek 90%-a ha vesztésre áll, elkezd pánikolni és emeli a tétet, hogy visszanyerje, pedig éppen ilyenkor kell csökkenteni. Sokat gondolkodtam a játék logikáján, és körülbelül 8-10 hónap múltán bizonyos dolgokra rájöttem, s akkor szépen elkezdtem nyerő játékossá válni. Nem olvastam könyveket, nem néztem videókat, a saját logikám alapján fejlesztettem magam. Számomra a logika nagyon fontos, mivel sakkjátékos is vagyok, meg a matematikával is mindig nagyon jól álltam. •�Azért némi szerepe a szerencsének is van abban, hogy valaki nyerő játékos legyen, nemde? Ha csak egy nap viszonlyatában nézzük, akkor azt mondom, hogy 50% szerencse, 50% tudás. De hosszútávon, mondjuk 1 hónapra, fél évre, 1 évre már 90% tudás, 10% szerencse. •�Mesélnél nekünk kicsit a legnagyobb sikereidről? Az első komolyabb eredményem 2011 nyarán született: a Las Vegas-i világbajnokságon: 3050 emberből 4. helyezést értem el. Ez egy meghatározó élmény volt. 300 asztallal indult a játék és a végén csak egy asztal maradt. Ott voltunk kilencen, és szépen potyogtak ki az emberek. Sok más győzelmem volt még, de legjelentősebbek közé tartozik, hogy a 2012es online világbajnokságon 3. lettem, 2012 májusában pedig a magyar bajnoki címet is elnyertem. Ezen a versenyen az ország leprofibb játékosai vettek részt meghívásos alapon, ezért ez egy nagyon nagy szakmai siker volt számomra.

•�Úgy tudom, szívesen jótékonykodsz is. Tudnál erről kicsit bővebben beszélni? Tavaly ősszel olvastam egy 14 éves srácról, aki rákbetegség következtében elvesztette a karját. Már két éve gyűjtöttek neki egy professzionális karprotézisre, és sikerült a pénz felét összegyűjteniük. Bennem akkor megfogalmazódott, hogy a pókeres népszerűségem szeretném hasznos dolgokra is használni. Négy éve vezetek egy blogot, ami országos szinten is népszerűvé vált a pókeresek között. Itt meghirdettem egy gyűjtést, és egy hét alatt összejött a szükséges pénz másik fele. Átadtuk, és sikerült megvenni a fiúnak ezt a karprotézist. Azóta találkoztunk vele személyesen is. Jó érzés volt, hogy tudtam segíteni, és hogy a pókertársadalom nagy része megbízott bennem annyira, hogy komoly ös�szegeket küldtek erre a jótékony célra. Egyébként ennek a folytatásaként éppen tegnap voltam egy jótékonysági pókerversenyen, ahol bárki nevezhetett, és a teljes díjalap az Együttt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak ment. Egy többmillió Forintos protokollra gyűjtenek most, ami a legújabb fejlesztésű gyógyítási folyamatok megvásárlása leukémiás gyerekek számára. 2-3 népszerű játékost meghívtak – köztük engem is –, és ez egy nagyobb tömeget vonz be. Szívesen mögé álltam az ügynek, és egy nagyon jó, baráti légkörű pókerversenyen vettem részt, ahol csak egyetelen győztes volt: az Alapítvány. •�Mivel töltöd az időt, amikor nem pókerezel? Nagyon fontos számomra a zenélés. Tavaly néhány barátommal megalapítottuk a Hendrix Reload zenekart. Jimi Hendrix feldolgozásokat játszunk. Decemberben jónéhány koncertünk lesz, valszínűleg Jászberényben is, illetve a Kowalsky meg a Vega évzáró nagybuliján mi leszünk az előzenekar. Decemberben felveszünk egy kislemezt, februártól május végéig egy 20-25 állomásos turnéra megyünk

Interjú Kovács István főkertésszel

Aki zöldben látja városunkat Elsősorban igyekezzenek megőrizni az folytatás az 1. oldalról •�Milyen feladatai, tervei vannak a jö- értékeket, és ne okozzanak károkat, ne szemeteljenek, illetve ha utcabútorokat vőre? Ami egy nagy terv, csak még nem tudni, vagy egyéb közterületen lévő dolgot hogy mikor lesz rá anyagi forrás, az a Le- rongáló vandálokat látnak, akkor valahel vezér tér felújítása. milyen módon jelezzék a közterület fel•�Erre van a városnak koncepciója? ügyeletnek. Igen, a terveket már megrendelték, me- •�E mellett kötelezettségeink is vannak. lyek el is készültek, csak a megvalósulás Pontosan mekkora területet kell az várat magára. Már lakossági fórumot ingatlantulajdonosoknak rendben tartaniuk? is tartottunk a témában, hogy ez több ütemben valósulna meg. Ha elkészül az A zöldfelületekre vonatkozó rendeletünk kimondja, hogy a járda és az úttest elkerülő út hiányzó szakasza, akkor le lehet zárni az autók elől a Lehel vezér közötti részt az ingatlantulajdonosnak kötelessége rendben tartani. Ez általáteret és akkor teljesedhet ki igazán az ban fűnyírási feladatokat jelent, vagy átalakulás. •�Az állampolgárok mit tehetnek azért, kisebb fák gondozását. Probléma akkor hogy közterületek megfelelően gon- adódik, amikor a fa nagysága már nem teszi lehetővé a karban tartását. Ebben dozottak legyenek?

az esetben a JVV Zrt. munkatársai ko- •�Ezeken a versenyeken már a nevezési a Kowalsky meg a Vegával. Illetve az elősaras kocsival vagy szakmai segítséggel díj is jelentős. Hogyan lehetséges ezt a ző témára visszatérve, December 22-én, tudnak segíteni. Amit viszont saját vál- hobbit finanszírozni? Budapesten részt veszünk egy jótélalkozásában meg tud oldani az ingat- A pókervilágban ez úgy működik, hogy konysági koncerten 4 másik zenekarlantulajdonos, azt kötelessége megtenni. amíg az ember nem ismert, nincsenek ral együtt. A teljes bevétel az Együtt a Ha az önkormányzat területére valaki nagyobb sikerei, addig értelemszerűen kis Daganatos Gyermekekért Alapítványhoz fát ültet, az az önkormányzat tulajdona, tétben kell játszani, saját tőkéből, olyan folyik be. de a termése betakarítható. Sőt köteles- mértékű versenybelépőket megválasztva, •�Akik nagyobb sikereket érnek el, soksége is, hiszen a járdára hullott termésen ami nincs hatással az ember életére. Ne- szor beszippantja őket egy-egy nagyváelcsúszhatnak a járó-kelők, ami baleset- kem ez alapelvem: csak olyan tétben sza- ros. Téged mi tartott itt? veszélyes. Ezt a közterület felügyelők bad játszani, ami nincs hatással az életedre. Itt születtem és itt élek a családommal. rendszeresen ellenőrzik, és aki elhanya- Persze mindenki álmodozik a nagy verse- Nekem Jászberény pont megfelel, nem golja ebbéli kötelezettségét, akkor figyel- nyekről, én is. 2010 óta van egy szpon- is kicsi, nem is túl nagy, nem kell órákat meztetik az illetőt. zorom, aki sok verseny nevezési díját állnom a dugóban… egy hangulatos kisRemélem, hogy a városlakók még in- fedezte, mert úgy ítélte meg, hogy érde- város. Nem gondolkodtam azon, hogy kább megismernek, és gyümölcsöző mes energiát és pénzt fektetni belém. A másik városba költözzem. A barátaim is kapcsolat alakulhat ki köztünk, így szé- világbajnokságra is így tudtam kijutni. Ez nagyrészt jászberényiek. Persze, most már pülhetnek és fejlődhetnek a város zöld- persze magában foglalja, hogy ilyenkor a vannak új ismerőseim is, de miattuk nem felületei. díj nagy része is a szponzoré. fogok elköltözni. Szeretem Jászberényt.


4. oldal

Visszatekintő Advent negyedik vasárnapján December 23-án Betlehemi Lánggal gyújtotta meg Szatmári Antalné az adventi koszorú negyedik gyertyáját is, a Szentháromság téren. A Betlehemi Láng fényességét többen elvitték otthonaikba is. Karácsonyi hagyományokról és a szeretet ünnepének lényegéről osztotta meg gondolatait Hortiné Bathó Edit múzeumigazgató és Taczman András diakónus. A Jászság Népi Együttesnek Szabó Tamás polgármester gratulált és be jelentette, hogy a város 1,5 millió forinttal támogatja a tánccsoportot. A hóesésben az Együttes táncosai igyekezetek közös tánccal felmelegíteni az érdeklődőket, majd a BaHorKa énekegyüttes műsorával folytatódott a közös ünneplés.

Gyakorlósok az ünnep öröméért Az adventi időszakban lelkesen készültek a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói, hogy a szeretet ünnepén megörvendeztessék Jászberény lakosait. A város több pontján előadott karácsonyi műsorukat sok-sok csillogó szempár figyelte. Fellépésük nagy sikert aratott többek között az Őszikék - Jász Szociális Szolgáltató Intézményben, a Lehel vezér téren felállított színpadon, valamint a Városházán is. A gyerekek és felkészítő tanáraik egyaránt remélik, hogy a jövőben is lesz még alkalmuk és lehetőségük békét vinni a szívekbe. Az iskola mellett pedig élő Betlehemi jászol fogadta az érdeklődőket.

Szabadidő

2012. december 29.

Karácsonyváró családi programok Várni a karácsonyt, a csodálatos titok megszületését, elsősorban a gyerekek számára, de nagyon sok felnőttnek is, az év legizgalmasabb időszaka. Ezt a gyermekszívekben lüktető feszült várakozást tette az ünnephez kapcsolódó rendezvénysorozattal még meghittebbé a Jászkerület Nonprofit Kft programkavalkádja. •�kárpáti�• A Szentháromság téren, a gyönyörűen feldíszített parkban és a gimnázium előtti lezárt útszakaszon, csütörtökön nyitotta meg kapuit a Karácsonyi falu. Az itt felállított Vásári Színpad műsorfolyamát a Bercsényi Iskola negyedikes diákjainak betlehemes előadása indította. A pódiumon egymást követték a kisiskolás osztályok, valamint a Terplán SZKI képviseletében a nagyobbak, zenés, verses, dalos műsorai. A közönség egy része ingázott a játszótér és a színpad között. A Garagulya Komédiás Kompánia gólyalábas produkciójára a kicsik természetesen az előadás közelében maradtak, hogy rácsodálkozhassanak az óriásbábokra. Ahogy besötétedett és fényárba borult a park, egyre több család tett sétát a csillogó lámpák alatt. A fázósak megmelegedhettek a Rendezvényházban, ahol díszeket, apró ajándékokat lehetett készíteni. Pénteken a MiaManóSzínház várta a gyerekeket a Téltündér meséjével a Vásári Színpad elé. A zenés, táncos produkcióban a vállalkozó kedvű apróságok is szerephez jutottak. A színdarab után teljes egészében a gyerekek foglalták el a pódiumot. A Sün Sámuel Óvoda, majd a Zengő Óvoda kicsinyei szerepeltek. Szombaton délelőtt a Déryné Rendezvényház adott otthont bábelőadásnak. A Robin, a hód…meg a kutya fája című darab a környezetvédelem fontosságára oktatta Kemény Henrik bábművész figuráinak felhasználásával a nézőket. A Tappancs gyermekmagazinból ismerős szereplők köszöntek vissza a paravánról. Játékosan, tréfásan tanítottak az erdő védelmére, arra, hogy barátokkal összefogva minden sikerülhet. Délután a Vásári Színpadon a táncé volt a főszerep. A Viganó AMI, majd a Dance Fitness SE táncos lábú ifjai szó-

rakoztatták a közönséget. Aki maga is mozgásra vágyott, megtehette a Tiszti Klub nagytermében. Ugrálóvárakban tombolhatott, akinek túltengett az energiája. Pihenésképpen lehetett mézeskalácsot díszíteni, színpadi műsort nézni, X-box-al játszani. A kevésbé fázósak lovaskocsikázhattak is. Vasárnap családi délelőttel indult a nap a Dérynében. A Pergő Együttes a gyerekek nyelvén ismertette a magyar karácsonyi népszokásokat muzsikával, tánccal színesítve az előadást. Műsoruk végén meg is táncoltatták a gyerkőcöket és szüleiket. Természetesen ezen a napon sem maradhatott el a kézműveskedés. Ötletes angyalfigurákat és papírlámpásokat barkácsoltak az apró, ügyes kezek. Délután az Alma együttes műsora zajlott teltház előtt a díszteremben. Elővételben az összes jegy elkelt, így a hely-

Jászkürt

Diákolimpikonok köszöntése Az év utolsó napjaiban Jászberény Város Polgármesteri Hivatala immár hagyományosan jutalomban részesíti azokat a sportoló diákokat, akik az év során dobogós helyezéseket értek el a diákolimpiai versenyeken. részletek a 6. oldalon

színen belépőt váltók egy részének csak az erkélyre jutott hely, de a siker így is teljes volt. Az együttes tagjai, karácsony előtti utolsó koncertjükön, három új dalt osztottak meg a berényi közönséggel. Az igényes gyermekdalokat, a fülbemászó dallamokat kicsik és nagyok együtt fújták a tréfás kedvű énekessel. Most is nagyszerű élményt nyújtó családi koncertet sikerült kapnunk a népszerű zenészektől. Akik még bírták energiával, a közös gyertyagyújtást követően moldvait rophattak a Felszállott a Páva vetélkedő győztes táncosaival a Szentháromság téri parkban. Igazán színes és színvonalasan szórakoztató programsorozattal hangolódhattak rá a gyermekes családok az ünnepre. A rendezvények megkoronázásaképp, a gyerekek legfőbb kívánsága is teljesült. Advent negyedik vasárnapján hóesésben gyönyörködhettünk.

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! Legközelebbi mellékletünk: Január 10-én Egészség melléklet Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére.

Helyfoglalás hétfő estig Anyagleadás kedd délig Megjelenés csütörtökön Nyitvatartás:

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622


Ajánló

2012. december 29.

A dal a szív zenéje – Adventi koncert Szombaton, 22-én a Déryné Vegyeskar és a Jászárokszállási Óvónők Kara együtt igyekezett erősíteni bennünk az Úrjövet hangulatát. A Ferences templom impozáns belseje emelte a hangverseny hatóerejét.

Programajánlatunk Újévi hangverseny Január 12. (szombat) 18 óra, Ifjúsági Ház, Jászberény, Bercsényi út 1/A Vezényel: Izaki Maszahiro Világokon át – Az anyag: káprázat vagy valóság? Január 18. (péntek) 18 óra, Városi Könyvtár kamaraterme Vendég: Dr. Grandpierre Attila csillagász, napkutató, zenész, énekes, író, költő.

•�munkatársunktól�• Taczman András diakónus köszöntötte a rendezvényen megjelenteket, majd Beer Ferenc idézte az 1839 óta dívó szokást, a négy gyertya meggyújtásának különös hangulatát. A tucatnyi árokszállási óvónő Mozart Allelujáját énekelte szépen, érdeklődést keltően. Majd egy francia karácsonyi dal következett Gaál Andrea zongorakíséretével. Bárdos Lajos kórusműve csendült fel szépen, cizelláltan. Hasonlóképpen szépen szólt Kodály Ave Mariája is. Az Angyali kenyér is szép produkciónak bizonyult, Cezar Frank miséjének részlete Banka Sándorné és Csikós Lászlóné duettjével és Gaál Andrea zongorakíséretével nyújtott igazi élményt a megjelenteknek. A Száncsengő és a karácsonyi pásztortánc a beszéd és zenei hangzatok különös keveréke, egysége volt. A Déryné Vegyeskar ugyancsak rangos műsorral ünnepelte a jeles ünnepkört. Szokolay Sándor Ima rontás ellen című műve igazán megrendítő hatást keltett. Fohász, ima, kérés, követelés követte egymást, és fontos eleme volt a meditáció is. A barokk zene ereje, szépsége is beszédesen szólalt meg, majd Kodály Adventi ének című műve hozta közel hallgatósághoz a nagy titkot. Emmánuel hívása ismétlődő motívuma a gregorián elemeket is tartalmazó zenei műnek. J. S. Bach 147. kantá-

5. oldal

Az Árendás és a Barkóca jubileum gálaműsora a Folklór Kulturális Közalapítvány és a Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében Január 19. (szombat) 16 óra, a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola Sportcsarnoka Közreműködik: a Jászság Népi Együttes és a Zagyva Banda

tája is nagy élmény volt a hallgatóság számára. A négy szólamhoz illesztett karácsonyi szavakkal lélekemelő volt. Camille Saint-Saens oratóriuma tovább mélyítette a zenei-hangulati hatást. Gordon Young Allelujája felemelő, Bárdos Lajos Karácsonyi bölcsődala újra a zene és az emberi szó sajátos egyesülése. Majd felhangzott egy amerikai zeneszerző fehér karácsonyt idéző műve. (Ezután ünnepelte a közönség először vastapssal a kar produkcióját.) Ezúttal is felcsendült József Attila művére írt zenemű a kar előadásában. Összenőtt a kórussal, hiszen Ferencz Sándor karnagy keze nyomát is magán viseli. A szólókat Csillik György, Beer Ferenc, Muzsik László és Banka Sándorné énekelte. A közönség újra vastapssal fejezte ki tetszését. Csatlakoztak az árokszállási óvónők is, és így egészen nagy kórussá alakult,

hogy az utolsó számokban hangsúlyossá tegye az ünnep emelkedettségét. Előadásukban elhangzott Dvoržak Égi szent béke című műve nagyon hatásosan, megélhető módon. Bárdos Lajos Ó gyönyörű szép titokzatos éj egészen közelre hozta hozzánk a nagy szent titkot, Gárdonyi műve, a Fel nagy örömre mindig különleges élmény, hiszen a népi látásmód közelébe képes hozni az isteni gyermek születését. Végül a Dicsőség mennyben az Istennek kezdetű ének zárta az emelkedett, lélekben gazdag hatású hangversenyt. A hangverseny után a Szent Klára Szeretetotthon étkezdéjében gyűltek össze az emlékezetes hangverseny résztvevői. Tiszta öröm ült az arcokon, hiszen mindenki megélte a különös pillanatokat, és ennek következtében gazdagabb lett lélekben. Földi örömök következtek, hiszen ételt, italt fogyaszthattak az énekesek és a vendégek egyaránt. (Egykori gimnáziumi és főiskolai tanítványok, egykori munkatársak is részesei voltak az ünnepségnek és ünneplésnek.) Magam Koczka Istvánnal, egykori pásztor- és iskolatársammal váltottam szót, aki hetedikes kora óta kórustag, és életének nagyon fontos mozzanata az éneklő együttlét. 73 éve énekel kórusban, szopránként kezdte. Így kezdte Simon József is, aki immár 76 éve énekel kórusban. Mindkettejük számára nélkülözhetetlen létforma a társas éneklés. Bizonyos, hogy az élethosszig való éneklés ugyanolyan fontos és lehetséges, mint az élethosszig tartó tanulás vagy sportolás. Az éneklés valahogy mégis több, érzelmileg telítettebb, hiszen a dal a szív zenéje…

A Magyar Kultúra Napja Január 22. (kedd) 16.30. Városi könyvtár – Kiállítás megnyitó Jankovics Marcell Kossuth-díjas művész grafikai kiállítása: Az ember tragédiája A kiállítás díjmentesen látogatható január 30-ig, nyitvatartási időben. 18 óra, Lehel Filmszínház – Az ember tragédiája c. animációs film vetítése. Rendezte: Jankovics Marcell. Majd a papa – 3 felvonásos zenés vígjáték Január 26. (szombat) 19 óra A 15 éves Görbe János Színjátszó Egyesület bemutatja: Kállai István�–�Fényes Szabolcs�–�G. Dénes György: Majd a papa című 3 felvonásos vígjátékát, élőzenével Ősbemutató 1958-ban volt a Vidám Színpadon. A nyugdíjas papa elhatározza, hogy rengeteg szabadidejében rendbe teszi a fiatalok házasságát. Ennek érdekében mindent bevet, így aztán sikerül olyan galibát okoznia, amiből aligha van menekvés. Galériabusz a Szépművészetibe A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 2013. február 2-án szombaton 9 órakor a Déryné Rendezvényház előtti parkolóból Galériabuszt indít a Szépművészeti Múzeum Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő című időszakos tárlat megtekintésére. Az időszaki kiállítás belépőjegyével az aznap nyitva tartó állandó kiállítások is látogathatóak. Jelentkezési határidő: 2013. január 15. Zárva lesz a könyvtár A városi könyvtár december 23-tól január 6-ig zárva tart. Nyitás: január 7- én, hétfőn 9 órakor.

Rock and Roll party Fenyővel

Batyus délután a főiskolán Csütörtökön, 20-án többen gyűltek össze a főiskola kertjében. Egykori tanárok, mostani oktatók szorgoskodtak, hogy kora délután gulyással traktálják azokat az egykori és mostani tanerőket és munkatársakat, akik engedtek a hívó szónak, és eljöttek a karácsonyi batyus délutánra. •�farkas�• Az ötlet a dékán úré, Lipcsei Imréé volt, hiszen Szarvason bevált gyakorlat, igazi ünnepi hangulatú együttlét, szinte igazán bensőséges rendezvény évek óta. S az lett itt Jászberényben is. Jó hangulatban készült a gulyás Telek Béla művésztanár vezényletével, mint jóval korábban. A 100-as terem megtelt terített asztalokkal székekkel, otthonról hozott süteményekkel, és jóval két óra után a dékán úr köszöntötte a mintegy kilencven megjelent oktatót, egykori

munkatársakat. Igazi múltidézés zajlott, hiszen nem túl gyakori találkozásokról volt szó. A hölgyek némelyike fiatalodni látszott, hiszen igazán szívesen idézték a letűnt éveket. A dékán úr egy Ady-verssel keltette fel a régi és a mostani karácsonyok hangulatát. Vetített képek idézték meg Ady Karácsony című szívre ható versét. A verset Szabó Gyula színművész, megyénk szülötte adta elő emlékezetesen. Ady szülőfalujára emlékezve szólaltatta meg a távoli karácsonyt: „Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást szeretni…” A szépen megszólaltatott költemény felkelthette mindannyiunkban a karácsony legfőbb élményeit, az isteni gyermek keltette érzéseket és egymás

iránti szeretet és megbecsülés mélyen emberi élményét. Derű, mosoly, baráti kézfogás, ölelés tette mélyen bensőségessé az összejövetelt. Néhány egykori társat régen láttunk, és nagy örömmel váltottunk szót. Többen most kapták meg a 95. évforduló alkalmával nekik ítélt emléklapot, s így megidéztük a jeles évfordulót is. Aztán szépen sorban megtelt mindenkinek a tányérja, és beszélgetés, derűs hangulatban zajlott az étkezés a jeles, szinte a legnagyobb ünnep, a karácsony jegyében. Órákon át folyt az igazán baráti eszmecsere, az emlékidézés mindannyiunk örömére. Felhangzott egy karácsonyi ének is a történtek hitelesítésére… A rendezvény neve is stílusos: Karácsonyi batyus délután, hiszen a berényi részleg (campus) emlékezetes összejövetele ígéret a jövő számára, mindan�nyiunk örömére…

Idén is telt házzal várták Fenyő Miklós koncertjét 21-én, pénteken a karácsonyi díszbe öltözött Ifjúsági Házban. A műsor alatt közreműködött a Holdugatók tánccsoport, majd a közönséget is bevonták a rockyzás rejtelmeibe. A talpalávalót az Amadeus Rock and Roll Band szolgáltatta.


Sport/Ügyeletek

6. oldal

Győzelemmel búcsúztatták az évet Jászberény kosárlabda csapata – mint azt korábban megírtuk – az Albakomp elleni győzelemmel kezdte a bajnoki szezon második körét. Majd elutaztak Körmendre és biztató kezdés után végül, tíz pontos vereséggel érkeztek haza. Karácsony előtti szombaton aztán következett az idei utolsó játéknap Nyíregyháza ellen hazai pályán.

2012. december 29.

Boglárka, a síroller bajnok Nincs a városnak olyan sportot kedvelő lakója, aki ne ismerné, akárcsak névről is Szöllősi Boglárkát. Bogiról azt kell tudni, bármely sportágban elindul, legyen az futás, jég- vagy görkorcsolya, sí, netán úszás, a verseny eredményhirdetésekor biztosan a dobogón áll. Az elmúlt esztendőben gyűjtött érmei alapján úgy tűnik, újabb sportágak sikereit mondhatja magáénak.

39!) mindig a legeslegjobbkor. Ezzel szemben a vendégeknél, a hibázhatatlan Nelson kihagyott több büntetőt, viszont ültek a mieink triplái, kezdtek bejönni a büntetők is és a végén „sima” tízpontos győzelem született: TOP COP Security Jászberényi KSE – Marso-Vagép NYKK 103-93 •�Kárpáti Márta�• Természetesen hatalmas ünneplés következett a Bercsényi úti csarnokban a •�Aki a hűtőgépgyári elkerülő úton jár, vendégek pedig bosszankodtak, hogy gyakran találkozhat veled, amint egy miképpen veszítettek egy megnyertnek furcsa sporteszközzel száguldozol. hitt meccset. Ez a győzelem egyébként Igen, ilyen alkalmakkor a sífutás nyári nagyon kellett, mert az „ellenlábas” csa- változatát, a sírollerezést vagy más néven patok (ZTE, Pécs, sőt a Szeged) is, győ- a görsízést művelem. Ezt a mozgásforzelemmel búcsúztatták az évet. mát a múlt század harmincas éveiben a Az Újév első mérkőzését a sereghajtó sífutók nyári kondicionálására találták ami eleinte zavart egy kicsit, de aztán tetlen edzőtáborokban is rendszeresen Debrecen vendégeként játsszák a fiúk ki, majd önálló sportággá nőtte ki ma- megszoktam. részt veszek. január 5-én. Remélhetőleg nem járnak gát. Az utóbbi években a magyar ver- •�Ez látszik az eredményeiden. Szinte •�Azt rebesgetik, komoly terveket forúgy, mint a pécsiek, akiket egyedüliként senyzők is felzárkóztak a német, skandi- minden hazai versenyt megnyertél. gatsz a fejedben a jövőre nézve. Elgyőzték le a cívisváros kosarasai. náv élmezőny mögé. Az idén két versenyen értem el máso- árulsz erről valamit? •�Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel az dik helyezést, négyszer állhattam a do- A közelmúltban kipróbáltam a futásból érdekes, alig ismert sporttal? bogó legfelső fokára. Az országúti és a és lövészetből összetett száraz biatlont, Másfél évvel ezelőtt elindultam egy hegyi országos bajnokságon első lettem, ahol szeptember 29-én, a Galyatetőn versenyen, akkor még görkorcsolyával, így összetettben enyém az országos rendezett országos bajnokságon a máahol a kezembe nyomtak két síbotot, bajnoki cím. sodik helyezést sikerült megszereznem. próbáljam meg használni ezeket is. Első •�Melyik egyesület színeiben Nagy álmom a 2014-es téli olimpián, 18.30 Kutyafáját TV 17.30 Karácsonyi Kívánság Batyu 19.30 Kultusz 19.00 Illényi Karica koncert II. rész nekifutásra megnyertem a versenyt. versesnyzel mostanában? Szocsiban, biatlonban elindulni. 20.00 Ünnepi Nóta Gála 2011. 20.00 Berényi Hírmondó 21.00 Kultusz 20.45 Gospel Karácsonyi koncert Egy edző ennek kapcsán felfigyelt rám Fél éve, egy edzőváltás után, a budapesti Január 3. (Csütörtök) 21.30 Értékőrző és azt követően foglalkozni kezdett a Vasas Sc táborát gyarapítom. Szurkolunk neked, és testvérednek, 22.00 Rock magazin 06.00 Apáti Pillanatok December 31. (Hétfő) 08.00 Értékőrző görsípályafutásommal. •�Hol és mikor tudsz készülni a verse- Szabolcsnak is, aki a gyorskorcsolya 06.00 Berényi Hírmondó 08.30 Képújság •�Feltételezem, hogy a korcsolyás múlt nyekre? szakágban küzd az olimpiai kvótáért. 07.00 Kultusz 17.30 Lovassy Esték 08.00 Értékőrző 18.30 Épí-tech sokat segít a sikerekben. Az edzőm hétköznap „házhoz jön” Reméljük a Szöllősi testvérek sikerrel 08.30 Képújság 19.00 Berényi Pillanatok 20.00 Berényi Pillanatok 18.30 Épí-tech Egyértelműen. Hasonló mozgásforma, Berénybe, hétvégenként a Mátrában fogják képviselni Magyarországot a 19.00 Ünnepi Nóta Gála 2011. 21.00 Karácsonyi Kívánság Batyu csak ebben az esetben a kerekek egy erősítek kerékpárral, sírollerrel, futás- nemes versenyen, újabb dicsőséget 23.00 Berényi Pillanatok 19.45 Gospel Karácsonyi koncert 20.45 Illényi Karica koncert I. rész Január 7. (Hétfő) lécen vannak és a kezünkben ott a bot, sal. Mindezek mellett az elengedhe- szerezve városunknak.

Nem ígérkezett sétagaloppnak az év utolsó meccse, hiszen a vendégeknek legalább annyira kellett (volna) a győzelem, mint a mieinknek. Jól is kezdtek Földi Sándor tanítványai, hiszen 8 pontos előnyüknél szólalt meg az első 10 percet lezáró dudaszó. Ezután olyan 2�×�10 perc következett, amit minél hamarébb el kell felejtenünk: nem tudtuk tartani a vendégek színes bőrű játékosát Nelsont, alig találtunk a kosarukba, főleg büntetőből és távolról. Emiatt a hátrányunk nyolc pontra növekedett. A záró negyedben aztán egymásra talált – nem először az idén - a hazai publikum és a CSAPAT és hatalmas küzdelemben döntetlennel zárult a rendes játékidő. A hosszabbítás viszont már egyértelműen a miénk volt. A meccs egyik hősévé lépett elő Rakics, aki a hihetetlen biztos kézzel dobálta a kosarakat (összesen:

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről December 29. (Szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kultusz 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Képújság 16.00 Kultusz 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Karácsonyi Kívánság Batyu 19.30 Kultusz 20.00 Berényi Hírmondó 21.00 Apáti Hírmondó 22.00 Fényszaruról jelentjük December 30. (Vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kultusz 10.00 Értékőrző 11.00 Képújság 16.00 Értékőrző 16.30 Berényi Hírmondó

21.45 Berényi Hírmondó Január 1. (Kedd) 06.00 Ünnepi Nóta Gála 2011. 06.45 Gospel Karácsonyi koncert 07.45 Épí-tech 08.15 Kultusz 08.45 Képújság 18.00 Épí- tech

19.00 KOSÁRLABDA: Factum Sport Debrecen − Top Cop Security Jászberény Január 8. (Kedd) 06.00 KOSÁRLABDA: Factum Sport Debrecen − Top Cop Security Jászberény

Ügyeletek Gyógyszertárak december 29. szombat Szentháromság Gyógyszertár december 30. vasárnap Zöldkereszt Gyógyszertár december 31. hétfő Kígyó Gyógyszertár január 1. kedd Kossuth Gyógyszertár január 2. szerda Mérleg Gyógyszertár január 3. csütörtök Zöldkereszt Gyógyszertár január 4. péntek Szentháromság Gyógyszertár január 5. szombat Mérleg Gyógyszertár

január 6. vasárnap Mérleg Gyógyszertár január 7. hétfő Elixír Gyógyszertár január 8. kedd Thököly Gyógyszertár január 9. szerda Kígyó Gyógyszertár január 10. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Fotó: Sárközi János; Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Diákolimpikonok köszöntése Az év utolsó napjaiban Jászberény Város Polgármesteri Hivatala immár hagyományosan jutalomban részesíti azokat a sportoló diákokat, akik az év során dobogós helyezéseket értek el a diákolimpiai versenyeken.

Farkas Botond hokis a válogatott küszöbén

•�sz. k. m.�• December 20-án Szabó Tamás polgármester, valamint Szatmári Antalné, a Humánerőforrás Bizottság elnök asszonya köszöntötte azt a 101 fiatalt, akik a 2012. évben sportágukban kimagaslóan szerepeltek. Az ünnepélyes díjátadó nyitányaként, Őri István A győztesek című verse hangzott el, majd a Palotásy János Zeneiskola növendékei muzsikáltak a megjelent intézményvezetők, testnevelők, edzők és nem utolsó sorban,a sportolók tiszteletére. Szabó Tamás dicsérő szavakkal méltatta a gyerekek és felkészítőik teljesítményét. Elismerésben részesítette a pedagógusokat, akik idejüket, energiájukat áldozva hozzájárultak a sikerhez. Gratulált az elért kimagasló eredményekhez, melyek a város sportban elfoglalt hírét növelik. A diákolimpia nem az élsportról szól, – fejtette ki a fiatalokhoz szóló gondolatait a polgármester – de a versenyek nélkül napjaitok kevesebbet érnének! A jövőben hasonló hozzáállást és eredményeket vár tőletek a város. Ünnepi beszéde zárásaként sikereket kívánt a 2013. esztendőre is. Az elismerő okleveleket Szatmári Antalnétól, az ajándékcsomagokat Nagy András, városkapcsolati tanácsnoktól vehették át az év kiváló sportolói és edzőik.

Nem nagy múltra tekinthet még vissza Jászberényben a JSE jégkorong utánpótlás szakosztálya, de máris felfigyeltek egy fiatalemberre, Farkas Botondra a JSE tehetséges ifjú hokisára. Október végén, U14-es válogatott összetartást rendeztek Budapesten a Jégpalotában. Az edzéseket a jelenlegi magyar utánpótlás válogatottak vezető edzője Glen Williamson irányította, aki dolgozott edzőként az NHL-ben szereplő Winnipeg Jets és a tavalyi szezont megnyerő Los Angeles Kings csapatainál is. Ő mellette ebben a táborban részt vett és oktatta az ifjú hokisokat egy másik neves amerikai szakember is, aki a – szintén az NHL-ben szereplő, 2 éve Stanley Kupát nyerő – Pittsburgh Penguins csapatának személyi és erőnléti edzője. Örömteli hír, hogy ebbe a válogatott táborba kapott behívót a 12-14 évesek

közé, a még csak 11 éves jászberényi jégkorongozó Farkas Botond is. Ha már ott volt bizonyította, hogy nem hiába figyelt fel rá klubedzője ifj. Nagy Zoltán, ugyanis sikerült kiharcolnia a novemberben esedékes következő válogatott keret összetartáson való részvételt is. Természetesen itt is helyt állt, bizonyítván, hogy helye van a korosztályos válogatottban. Remélhetőleg „Boti” addig is ilyen intenzitással és alázattal tud edzeni társaival most már a jászberényi jégpályán. Minden bizonnyal hozadéka is lesz a válogatóban való szereplésnek, mégpedig az, hogy lehetősége lesz átadni azt a tudást amit megtanul a fővárosban berényi csapattársainak is.

Meglepetés digitális szám  

A Jászkürt Újság kizárólag digitális formában megjelenő év végi száma. 2012. december 29.

Advertisement