Page 1

Nagyon sűrű hónap áll előttünk Gottdiener Lajost, Jászberény jegyzőjét kérdeztük a járási hivatalokról, határidőkről és a város feladatairól.

Nem az utcának képezzük a tanulóinkat

Eltörpültek a hétköznapi sérelmek

Tamás Zoltán, a Klapka György iskola igazgatója tájékoztatta szerkesztőségünket az intézményt érintő változásokról, valamint két cégvezető is megosztotta véleményét a témában.

Az egykori színházi műhelymunkáról szóló beszélgetéssel és a SZIE ABPK művésztanárainak munkáit felvonultató kiállítás megnyitóval zárták a jubileumi emlékezés-sorozatot.

Összeállítás a 3. oldalon

Cikk a 7. oldalon

Interjú a 2. oldalon

Jászkürt Új folyam 24. szám (XXIV./29)

2012. november 29.

Újság Jászberény város lapja

A tanítóképzés 95 éve Jászberényben Kilencvenöt év nagy idő még egy intézmény életében is, de nem megszokott jubileumi alkalom. A Jászberényi Tanítóképző azonban megint nehéz napokat él át, mint oly sokszor. A szervezők azt is gondolhatták, hogy talán nem lesz alkalom a százéves ünneplésre. Vagy éppen azt, hogy most kell ünnep örve alatt emlékeztetni a mégis-korszakokra, sőt a csakazértistúlélés időszakokra, hogy lehessen kerek jubileum is.

November 21-én az Aranysas Étterem volt a helyszíne annak a beszállítói fórumnak, amely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében valósult meg. Az eseményen kis- és középvállalkozások képviselői voltak jelen. A Hogyan váljon, vagy maradjon tudatosan beszállítói partner? című konzultáción több előadás is elhangzott a témában. • n. a. •

• farkas-halász • Az emlékülés meghívottai, emléklapra érdemesült oktatói közül bántóan sokan nem bíznak a főiskola jövőjében, a nevükre rezervált székek sora maradt üresen, míg a tenni akarók, a bizakodók álldogálás helyett le nem ültek az üres székekre. Aki eljöttek ezen a szombat délelőttön, értették egymás szavát és óhaját: nem simogató díszes-üres emlékezések hangzottak el, hanem vaskos tények és realitások, érdemi felszólalások. A hely igen szűknek bizonyult, a terembe a fiatalok, akiknek a sorsát leginkább befolyásolják az eljövendő események gyakorlatilag kiszorultak. Igaz, másik teremben kivetítőn követhették az eseményeket. Az

Kamarai fórum a beszállítókról

első világháború utolsó előtti évében nyitotta meg kapuit a főiskolánk, és átvészelte Trianon traumáját, jelezte a Trianon utáni szellemi újjászületést. Áldozatokat hozott a második világháborúban, majd a kialakuló új rendben is küldte végzős növendékeit elsősorban a falvakba, ahonnan a növendékei verbuválódtak. Az öt-

venes évek végén felsőoktatási intézmény lett, hogy megújítsa számos alapvető tárgy oktatásának szemléletét és gyakorlatát, hogy elérkezzék a mostani négy szak működéséig, azaz több szakma számára képez szakembereket a társadalom vélt szükségletei szerint. Évek óta a gödöllői Szent István Egyetem kihelyezett kara,

majd annak szarvasi karáról igazgatott intézmény. Szerves része a gyakorlóiskola, amely a módszertani megújulás természetes színtere, sőt már gimnáziumi tagozattal is rendelkezik, s ennek következtében a teljes oktatási vertikum megtestesítőjévé válhatott a SZIE ABPK. Folytatás a 4. oldalon.

A programot Szatmári Zoltán, a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke nyitotta meg és vezette le. Elmondta, a rendezvény fő célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások ismerjék meg a hazai és a nemzetközi beszállítóvá válás lehetőségét, és azt az üzleti adatbázist, amelynek közvetítésében az Iparkamarának jelentős szerepe van. Szatmári Zoltán bevezető előadásában szólt a gazdasági recesszióról is, amelynek – mint mondta – 2008-ban már voltak látható jelei, de ellene akkor még nem sokat tettünk. Folytatás a 2. oldalon.

A városvédők negyedszázada Bejárás a külterületen Jókai Mór szerint ifjúi kor a két- és fél évtized: megmutatja, életképes-e a szervezet. És méltán. Ez a szervezet tisztes eredményekkel dicsekedhet, tisztes eredményeket mondhat magáénak. Erről számoltak be egészen változatos és megélhető módon november 23-án, pénteken a Déryné Rendezvényház dísztermében. • Munkatársunktól • Itt tartotta ugyanis 17 órai kezdettel ünnepi közgyűlését alapításának 25. évfordulóján a Városvédő és Szépítő Egyesület. Szép számban jelentek meg a résztvevők viseletben, érzékeltetve az egyesület egyik alapvető törekvését, a népi hagyományokhoz való ragaszkodást. Háromtagú zenekar alapozta meg az együttlét derűs jellegét. Az elmúlásra figyelmeztetett viszont a három égő gyertya, amelyeket az elhunyt tagok emlékére gyújtottak. A helyi önkormányzat

vezetője és számos tagja jelenlétével bizonyította, hogy fontosnak tartja a civil szervezet létét, működését. Megjelentek gyöngyösi, jászfényszarui, kisújszállási, jászboldogházi szervezetek képviselő és tagjai. Bolla János, aki huszonkét éve elnöke a szervezetnek, ismertette a negyedszázad történetét. Megemlékezett a szervezet első elnökéről, az ugyancsak megjelent dr. Novotny Jánosnéról és az alapító tagokról. Nagy szerencséje a civil szervezetnek, sokan támogatták és támogatják. Az önkormányzat, a Le-

hel Hűtőgépgyár, az egykori Aprító, az Árokszálláson működő Carrier, a Jász Múzeum, az egykori DMK. Mindezek következtében lehetett évről évre szebbé tenni a várost. Minderről egy szerkesztett műsor keretében számolt be Bathó Edit igazgató és Bolla Jánosné. Időbeli sorrendben villantották fel a szervezet legfontosabb eredményeit. Megemlítették a védett temetőkert kialakítását, majd gondozását, a Szent Imre temetőben kialakított második világháborús emlékeket, a Pintér-kripta, a zsidótemető rendbehozatalát. 130 ülőpaddal sikerült a belvárost hangulatosabbá tenni, a főteret emberközelibbé varázsolni. A kutak megújítása ugyancsak nagyban hozzájárult városunk kulturált arculatának kialakulásához. A Korsós lány kútja, a szökőkút és a Promenád évről évre szépült és szépül. Ennek egyik csúcsa a Jász emlékmű 2005-ben történt felállítása és felavatása volt. Ez egyben azt bizonyította, hogy a jászok közössége komoly anyagi áldozatra is képes. Az emlékművet Györffy Sándor szobrászművész alkotta, mint a második világháborús emlékművet is, amely megdöbbentően fejezi ki azt az óriási tragédiát, amely a Jászság népességét is érte. Felújítottuk közös erővel az időjósló szentek hármas szobrát is 2009ben. Ennek emlékére szólt több bordal, lévén az egyik szent a szőlő védőszentje. Bolla János több kedves hangulatú dalt énekelt a közönség nagy örömére. Folytatás a 6. oldalon.

November 21-én, szerdán Győri János önkormányzati képviselő tartotta bejárását és lakossági fórumát a 10-es választókerületben. A városvezetők útja a volt Jászsági Állami Gazdaságon át vezetett a meggyespelei vasúti átjáróig, majd Portelken fórummal zárult. • gergely • A nagy távolságok miatt idén a Neszűrben nem jártak, de Győri János elmondta, hogy ezen a területen is előrelépések történtek. A közmunkások a Neszűr utolsó dűlőjéig megtisztították a 31-es út melletti zöld területeket, illetve felszámolták az illegális hulladéklerakókat. Rendőri és polgári jelenléttel igyekeznek javítani a közbiztonság minőségén. Egy lovarda tulajdonosa felajánlotta, hogy vállalja civilek kiképzését, hogy megalakulhasson a lovas polgárőrség a külterületeken. Lóháton olyan területekre is el tudnak jutni, melyek autóval nem járhatóak. Az első állomáshoz, a volt Jászsági Állami Gazdaság központjához az évek óta nagyon rossz állapotú bekötőúton jutottunk el. A magántulajdonban lévő út felújítási költségeit enyhíthetné a külterületi utak felújítását célzó tender - melyet a tulajdonos pályázhat meg december 31-ig –, valamint a próbafúrásokat végző magyar olajtársaság amortizációs díjjal járulhatna hozzá. Az itt élők igyekeznek erőikhez mérten járhatóbbá tenni az utat, de amint a külterületi utak többségénél, itt is teljes aszfaltozásra lenne szükség. Az út rossz minőségét télen rontja a magas hótakaró, amit sokszor nem időben takaríta-

nak el, így a busz sem tud bemenni a megállóig. A bekanyarodás egyébként is fokozottan balesetveszélyes, a Közútkezelő mégsem tartja szükségesnek folyamatos záróvonal felfestését. Jászboldogháza felé tartva az Imrédy úton elhaladtunk a fedett, civil lőtér mellett, ahol íjászat, korong- és légpuska-lövészet működik. A meggyespelei vasúti átjárónál szemügyre vettük az évek óta lebontott és a tervezett megálló leendő helyét. A Szolnok felől érkező vonatot is bevártuk, de az meg sem állt, így indultunk is tovább Portelek felé. Néhány perces zötykölődés után megérkeztünk Portelekre, ahol már csak félhomályban ugyan, de szemügyre vettük a pályázati pénzből megvalósuló útszakaszt, buszmegállót és körforgót. A Fő utca elején láthattuk a bekötő út zúzott kővel kiegyenlített útpadkáját. Tóth Endre, a JVV Zrt. kommunális ágazatának vezetője elmondta, hogy mindkét oldalon közel két kilométer hosszan, 1-1 méter szélességben és 20 cm vastagságban, tömörített kővel erősítették meg az út szélét. A munkálatokat közmunkaprogramban dolgozók végezik, a VV Zrt. gépeivel. Emellett földfeltöltés, gallyazás, útrendezés is a feladataik közé tartozik, és ezt a tervek szerint jövőre is folytatják. Folytatás a 2. oldalon.


Önkormányzat

2. oldal

Gyűjtés a rászorulóknak Jászberény Város Önkormányzata Humán Erőforrás Bizottsága és a Magyar Vöröskereszt Jászsági Szervezetea karácsonyi ünnepek közeledtére és a tél beálltára való tekintettel a rászorulók számára 2012. december 1-je és 12-e között a lakosság körében gyűjtést szervez. A felajánlásokat / bútor, ágy, kályha, lakás-felszerelési eszközök, ágynemű, paplan, párna, megfelelő szavatossági idővel rendelkező tartós élelmiszerek, gyermekjátékok/ a fent jelölt időszakban a 70/93384-83-as telefonon várjuk. A telefonon történő felajánlásokat időpontegyeztetés után a lakásról elszállítjuk.Elektromos műszaki cikkeket és használt ruhát nem áll módunkban átvenni! Kérjük, adományával támogassa Ön is városunk azon polgárait, akik rászorulnak a segítségre! Jászberény Város Önkormányzata Humán Erőforrás Bizottsága Magyar Vöröskereszt Jászsági Szervezete

Változik az ügyfélfogadás Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Okmányiroda a decemberben az alábbiak szerint tartja ügyfélfogadását: • november 30. (péntek): a hétfői ügyfélfogadási rend szerint, azaz 8-12 óráig; 13-17.30 óráig; • december 1. (szombat): a pénteki ügyfélfogadási rend szerint, azaz 8-12 óráig; • december 14. (péntek): a hétfői ügyfélfogadási rend szerint, azaz

8-12 óráig; 13-17.30 óráig; • december 15. (szombat): a pénteki ügyfélfogadási rend szerint, azaz 8-12 óráig. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az Okmányirodában december 21én lesz az utolsó ügyfélfogadási nap. Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásulvételét! Tisztelettel: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Bejárás a külterületeken Folytatás az 1. oldalról. Délután öt órára az óvoda tornaszobája megtelt érdeklődőkkel és a városvezetők köre is kibővült. Győri János beszámolójában elmondta, hogy a tavaly felmerült problémák egy része megoldódott, de akad még bőven megoldandó feladat. Leginkább a térerő hiánya nehezíti a portelekiek mindennapjait. A képviselő felkereste a mobilszolgáltatókat, akik a több tízmillió forintos költségekre hivatkozva nem tudtak segíteni. Szabó Tamás polgármester javaslatára mások által már ismert úton próbálják orvosolni a problémát. Ez évi keretéből – mintegy 3,5 millió forintból – a porteleki bekötő út, az iskola és környéke részleges felújítása valósult meg (új nyílászárók, fedett csapadékvíz-elvezető csatorna). Igény merült fel a bekötőút teljes leaszfaltozására is, de az ötvenmilliós költségű beruházás egyelőre még távolinak tűnik. Győri Já-

nos ígérete szerint jövőre Portelek belterületén folytatódik a padka stabilizáció. Lányi László, a meggyespelei megállóval kapcsolatban elmondta, hogy megkapták a MÁV engedélyét, és jelképes összegért bérbe veszik a 20 m2-es területet. Az új megálló építése körülbelül ötszázezer forint lesz, de a csekély forgalom megkérdőjelezi a beruházás szükségességét. Győri János hozzátette, hogy ezt a pénzt akár hasznosabban is elkölthetnék. A felvetett problémák között személyes és kisebb kört érintő problémák is felmerültek, melyek ettől függetlenül ugyanúgy megoldásra szorulnak. A környéken élők lehetőségeikhez mérten maguk is igyekeznek javítani környezetükön, így még inkább megérdemlik a segítséget. A mély kátyúk ideiglenes betömése, a hókotrás és a földutak karbantartása csak részei közösségvállalásuknak.

Kamarai fórum a beszállítókról Folytatás az 1. oldalról. A válság ellenére a következő két évben megyénkben nem csökkent a termelés, a gazdaság teljesítőképessége. Sőt voltak olyan ágazatok, amelyek javítottak korábbi helyzetükön. Majd 2011-től egyre inkább tapasztalhatóvá vált a hanyatlás. Visszaesett az építőipar, a szállítás, a raktározás, a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás. Hazánk egyik legnagyobb problémájaként az alacsony foglalkoztatottságot emelte ki Szatmári Zoltán. − A megyei munkanélküliségi helyzet mindenesetre kedvezőbb képet mutat az országos átlagnál – hallhattuk. Az is szóba került, hogy a szakképzés szakmai irányításának érdekében megalakult a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság, melynek fő feladta a képzési irányok és arányok javítása a gazdaság elvárásának megfelelően. - A kamara vezetése bízik abban, hogy így hatékonyan tudjuk befolyásolni a szakmaszerkezetet, nő a hiányszakmákban a beiskolázottak száma és mérséklődik a divatszakmák képzése, melynek eredményeképpen növekedhet a foglalkoztatottság – tudtuk meg. A folytatásban hat előadás hangzott el, melyek elméleti és gyakorlati megközelítésben foglalkoztak a kis- és középvállal-

kozások beszállítóvá válásának lehetőségeiről, feltételeiről. Hekli István, a kamara gazdaságfejlesztési vezetője a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az EEN hazai illetve nemzetközi üzletfejlesztési szolgáltatásairól szólt. Őt követte Krankovics Sándor vezető főtanácsos, aki a Nemzeti Külgazdasági Hivatal beszállítói programjának stratégiai elemeit ismertette. Kraft Gábor, az Electrolux Lehel Kft. beszerzési igazgatója a beszállítókhoz kötődő nemzetközi elvárásokat, a beszállítóvá válás alapkövetelményeit tárta hallgatósága elé. Fülöp Béla, a Metálplaszt ügyvezető igazgatója a beszállítóvá válás állomásairól, az ehhez szükséges kihívásokról beszélt. Németh Gabriella, a Solerte Tender Kft. ügyvezető igazgatója a beszállítói tevékenységet támogató, illetve a piacra jutást segítő pályázatokban rejlő lehetőségeket osztotta meg a jelenlévőkkel. Végül a vevő-beszállítói kapcsolatok típusairól tartott előadást Molnár Attila, a Madea Bt. üzletvezetője. A jelenlevő vállalkozók megkapták az előadás anyagát és az illetékes szakemberek elérhetőségeit annak reményében, hogy a további munkájukhoz – igény szerint – segítséget tudjon nyújtani a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

2012. november 29.

Gottdiener Lajos a járási hivatalokról, határidőkről és a város feladatairól

Nagyon sűrű hónap áll előttünk Január elseje többszörös határpont az állam és az önkormányzatok változó feladatmegosztásának kialakulásában. Ekkor jönnek létre a járási hivatalok, ekkor aktuális az iskolák állami kezelésbe vétele, ezzel összefüggésben a tankerületi rendszer felállása, ugyanakkor a Jász Múzeum visszatérése önkormányzati felügyelet alá. Gottdiener Lajost, Jászberény jegyzőjét ezekről a kérdésekről faggattuk. • Halász Lajos • • Talán meglepő olvasóink számára, hogy ezekről a dolgokról Önt kérdezzük, és nem az új rendszerek mára ismert leendő, vagy éppen kinevezett vezetőit. Az a logika vezérel, hogy az új szervezetek innen válnak ki, és a kistafírozásuk személyi és tárgyi feltételeket illetően egyaránt feladatokat ró az önkormányzatra. Jól gondoljuk? Valóban így van, hiszen például a Járási Hivatal 55 leendő munkatársa közül a tervek szerint 37-et a berényi hivatalból vesznek át, köztük a leendő intézmény kiszemelt vezetőjét, Dobos Róbert aljegyzőt. Mi adjuk a dolgozók mellé az induló tárgyi feltételeket, íróasztalt, számítógépet, 21 berendezett irodát, nota bene a fejük fölé a Polgármesteri Hivatal eddigi 3-as számú épületét a Szabadság téren. Ugyanezt elmondhatjuk lényegét tekintve a tankerületi igazgatóság tekintetében, amelynek november 20 óta kinevezett vezetője Birinyi János. • Nézzük először a személyi feltételeket. De facto, vagy de jure felállt mindegyik csapat? Különböző a helyzet az egyes szervezeteknél. A tankerületi igazgató mint említettem, már kinevezett vezető, aki viszont január elsejétől állíthatja fel hivatalát. A Járási Hivatal felállításáért november 15től a megyei kormányhivatalban dolgozik főosztályvezetői besorolásban járási biztosként Dobos Róbert. Ez a megbízatása december 27-ig tart, másnap visszakerül a mi állományunkba, majd január elsejétől a 37 itteni és a többi járási településről kiszemelt 18 dolgozó együtt lép állami/ járási alkalmazásba. • Mit várnak el ennyi idő alatt az egy szem járási biztostól? Nincs egyedül, mert mögötte áll a megyei kormányhivatal teljes apparátusa és eszközrendszere. Az elvárás az vele szemben, hogy január elsejére a személyi és tárgyi feltételeket egyaránt olyan állapotba hozza, hogy a járási hivatal zökkenőmentesen megkezdhesse munkáját, majd felvegye azt a lendületet, aminek a következtében az új rendszertől elvárt pozitívumok megjelennek, például őszre a kormányablakok. • Tud ebben segíteni a járási biztosnak a város? Mi többhetes team munka eredményeként átgondoltuk a leendő Járási Hivatal működési feltételeit, és október 19-én, tehát időben írásban küldtük meg a megyei kormányhivatalnak pontokba és alpontokba szedve a szükséges feltétele-

ket és intézkedéseket. Ebben úgy hiszem minden részletre kiterjedően vázoltuk a tennivalókat. Például az épület használatával kapcsolatos alapvetéseknél rögzítettük, hogy a Járási Hivatal székhelyeként biztosított, a Szabadság tér 16. szám alatti hármas számú épület terveink szerint átmenetileg közös használatba kerülne a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (RNÖ) és a Jászsági Többcélú Társulással (JTT). Terveink szerint a RNÖ-t még 2012. december 31-éig átköltöztetjük a főépületünkbe, a JTT munkaszervezete pedig a társulási rendszer jövőjéről szóló döntéseket követően beolvad a hivatalba. Ezzel egyidejűleg a hármas számú épület kiürített helyiségeiben biztosítanánk helyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tankerületének is. Így az épület kizárólagosan állami szervek használatába kerülne, megkönnyítve ezzel az önálló szerződések megkötését és a továbbszámlázásos gyakorlat megszüntetését. Ezzel a részletezettséggel vettük végig a működtetéshez szükséges közüzemi szerződések – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – megkötéséhez, átkötéséhez szükséges információkat. Leírtuk, hogy mit milyen ütemben kell meglépni ahhoz, hogy a hivatal üzemelhessen. • Ha hivatal, akkor pecsét, iktatás, postázás áll a sor elején. Erről is írtak? Természetesen, hiszen a pecsétek elkészítésének is van átfutási ideje, és nyilván furcsa lenne, ha emiatt napokig nem tudna iratot kezelni a Járási Hivatal. Az iktatóprogramról leírtuk, hogy amennyiben január l-jétől új iktató és dokumentumkezelő rendszerre váltunk át, ezen szoftver használatát a Járási Hivatal részére sajnálatosan nem tudjuk biztosítani. Ugyanakkor javasoltuk, hogy kezdeményezzék belépésüket a jelenlegi iktatóprogramunk szerződésébe, ekkor a Járási Hivatal ügyiratkezelése továbbra is biztosított lenne. Jeleztük azt is, hogyan tudják a meglévő adatokat migrálni a rendszerbe. Ugyanilyen részletességgel szóltunk a postázásról is. A Polgármesteri Hivatal általi feladatátvállalásra és továbbszámlázásra ezen a területen álláspontunk szerint semmiképp sem kerülhet sor, mivel a postai küldemények és tértivevények esetleges összekeveredése tarthatatlan állapotokhoz vezetne, ezt pedig mindenképpen elkerülendőnek tartjuk. • Ezt a részletességet nem igényelve, milyen területekről szólt még a feljegyzésük? A telefonközponttól a mobilszolgáltatáson át az internetig, a biztonsági és beléptető rendszertől a távfelügyeleti rendszertől a

vagyonbiztosításon át a tűz- és munkavédelemig, a takarításig mindent feltérképeztünk. Természetesen szóltunk a különféle szoftverekről, a banki- és pénzügyek megszervezésének lépéseitől a jogszerű működés feltételeinek megteremtéséig – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, személyzeti anyagok, ügyiratok átadása, átvétele – számos teendőről. A továbbiakban is segítünk, amiben tudunk, várjuk a járási biztos konkrét, pontos instrukcióit. • Száz százalékig nem nyugtatott meg bennünket, de értjük valamelyest a dolgok állását. A Jász Múzeum átvételéről már döntött a képviselő-testület. Itt mi a helyzet? Ebben az esetben sokkal több a konkrétum, tervezett és jól kivitelezett visszavétele ez a 138 éves intézménynek. Úgy gondolom, hogy itt minden sínen van. Sokkal több feladatunk van az iskolák helyi tankerületi, illetve a Klapka esetében a szolnoki tankerületi fenntartásba adásával kapcsolatban, illetve a működtetésük zavartalan megszervezését illetően. Nagyon sűrű hónap áll előttünk. De ehhez az idén – amelyet nyugodtan nevezhetek az átalakulások évének is – már volt alkalmunk hozzászokni. Örömteli, hogy kialakult egy ütőképes mag a hivatalban, akikkel az átszervezésekkel kapcsolatos többletfeladatokat végre tudtuk hajtani. Úgy vélem megérdemlik, hogy kiemeljem őket: Dr. Bessenyei Lilla, Dr. Pestovics Andrea, Kiss József, Faragó Zoltán, Szűcsné Mihályi Ágnes, Nagy Anita, Bobák Zoltán, Tóth Sándor és Völgyi Attila. Ők voltak a húzóembereim az átszervezések lebonyolításában, de természetesen mögöttünk ott volt a hivatal valamennyi dolgozója, akik szintén megérdemlik a dicséretet. Mindenkinek, aki hozzátett, akár egy kicsit is a közös eredményhez, köszönetet kell mondanom ezért. De mint említettem, még messze nem értünk célba, a munka egy része még hátra van, ehhez ugyanolyan alázatot és hozzáállást várok el kollégáim részéről, mint amit eddig tapasztaltam. • A törvény a kétezer fő alatti települések számára közös polgármesteri hivatal létrehozását írja elő. Esetünkben ez mit jelenthet? Nevet még nem említek, de már megkereste a várost ebből a célból több érintett település. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy közös hivatal és jegyző munkálkodása alatt élnek a települések. Választott képviselő-testület és polgármester természetesen továbbra is lesz ezeken a kis településeken is. Itt a törvény hatvan napot ad a folyamatok beindítására január elsejétől számítva. A közös munkában mindenesetre kulcsszerepe lehet az új aljegyzőnek is. Ha ilyen rendszer alakul ki, Jászberény nem tér ki előle, de természetesen a tárgyalások és a megállapodások kapcsán keményen és egyértelműen érvényesíteni fogjuk városunk érdekeit.

Köszönetünket fejezzük mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, jó barátoknak, akik feledhetetlen halottunk,

BÁRKÁNYI LÁSZLÓ (1934-2012)

temetésén megjelentek, virágaikkal, koszorúikkal utolsó útjára elkísérték. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Tóthné Bujdosó Éva 52 évesen, súlyos betegség után november 24-én elhunyt. Szeretett halottunkat a katolikus egyház szertartása szerint december 3-án 11 órakor a jászberényi Szent Imre temetőben kísérjük utolsó útjára. A gyászmisét december 3-án 7.30 órakor a Főtemplomban mutatjuk be.

Emléke örökre a szívünkben marad! A gyászoló család

Szerető feleséged, aki nem felejt, örökké veled lesz! Gyermekeink, Unokáink, Menyed, Vejed

Kegyeleti hirdetések a város lapjában Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Fürdő u. 5-7.


Interjú

2012. november 29.

3. oldal

Tamás Zoltán: Nem az utcának képezzük a tanulóinkat Jászberényben nagy múltra tekint vissza a helyi szakképzés. Egészen az 1880as évekre. Később 1948-ban az iskolák államosításával a tanonciskolából ipari iskola lett. A Hűtőgépgyár és az Aprítógépgyár felépülésével a Klapka György Iskolában is megindult a nagyüzemi szakképzés. A két gyár szakemberigénye hosszú évekre meghatározta az intézmény szakember képzési kínálatát. Azóta a cégek és a megszerezhető szakmák köre is sokat bővült. Széles a paletta, amiből a továbbtanulni szándékozók választhatnak. Jelentős változás lesz az intézmény életében, hogy 2013. január 1-jétől megyei fenntartásba fog kerülni. Többek között erről is beszélgettünk Tamás Zoltán igazgatóval. • Buschman Éva • • A közelmúltban kellett összeállítaniuk, leadniuk a képzési struktúrát, a kínált szakmákat, szakképzéseket, amelyekből a nyolcadik osztályosok választhatnak. Így igaz. Sokféle lehetőséget igyekszünk minden évben felkínálni a diákok számára. Most közel 30 szakmát hirdettünk meg, de nem mindig tudjuk az elképzeléseinket megvalósítani, hiszen a jelentkezők száma határozza ezt meg. • Ha jól tudom, új képzéseket is szeretnének indítani a következő tanévben. Gondolkodtunk új lehetőségeken. Ilyen a kereskedő-logisztikai ügyintéző is, amely szakközépiskolai keretekre épülő képzés lesz. A meghatározó helyi és környékbeli cégeknek szükségük van

bár ECDL vizsgaközpont vagyunk, informatika ágazatban eddig nem volt érettségire épülő képzésünk, most hirdettünk ilyet is. Változás, hogy indítani szeretnénk gépgyártástechnológiai technikusi képzést is, amelyre szintén a helyi és környékbeli cégek igényei miatt volna szükség, örülnénk neki, ha lenne rá jelentkező. • A fodrászoknak is érettségizniük kell majd az új tanévtől? Így van. A korábbi 2+2 éves képzést 4+1 éves váltja, hiszen az új OKJ ezt a szakmát is érettségihez köti. Ez érthető is, hiszen egy fodrásznak komolyabban kell tanulnia a biológiai, kémiai ismereteket, emberekkel fog dolgozni és vegyszereket használ majd munkája során. • Gyakran hallani, hogy jól képzett szakmunkásokból hiány van. A kormányzatnak jogos célja, hogy mi-

Szatmári Zoltán, a Szekuritás Kft. vezetője, a JNSZM Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke is megosztotta a témában véleményét: „A jászsági vállalkozók értetlenül fo- sét. Minden eszközzel ragaszkodunk gadták a hírt, miszerint oly mértékben a jászberényi, illetve a többi jászsági átalakul a szakképzés, hogy megyén- szakképző intézeteink további zavarként egy szakképző központ alakul. talan működéséhez. Nem látjuk biz2013. január 1-jétől a Klapka György tosítottnak a jászsági szakképzés színSzakközép- és Szakiskola, Általános vonalának legalább szinten tartását. A Iskola és Speciális Szakiskola megyei megyeközpont nem tudja kiszolgálni a fenntartásba fog kerülni. A rendelet helyi cégek érdekeit, és az eddigieknél szerint Szolnokon lesz a szakképző is nehezebben tud reagálni térségünk központ, és csak ott fogják gyakorlati igényeire. A Jászság cégei és a városoktatásban részesíteni a leendő szak- aik önkormányzatai eddig a törvényi munkásokat. Ez a már meglévő, jól kötelezettségeken messze túlmutató felszerelt (pl. Electrolux) tanműhe- módon támogatták a jövő szakmunlyek megszüntetését eredményezi. Ez kásainak képzését, mert hittek abban, a döntés sérti a jászberényi és jászsá- hogy így a jól képzett, szülőföldjükhöz gi vállalkozók érdekeit. Ez a mértékű kötődő szakmunkások tovább fogják központosítás nem segíti a Jászság vinni a több évtizedes, estenként 60 gazdasági potenciáljának erősödé- éves gyártási kultúrát.” logisztikai ügyintézőkre. Felmértük alaposan mire van igény, milyen szakmák iránt van kereslet, és próbálunk ilyeneket meghirdetni. Változás lesz az érettségire épülő képzésekben: például az autószerelő, autóelektronikai műszerész szakmában is. Eddig ez négyéves képzés volt, és erre épült további kettő, ahol a szakmát tanulták a diákok. Tehát hat év alatt szereztek érettségit és tettek szakmai vizsgát. Ez most úgy fog változni, hogy aki szakközépiskolába jár, négy év után tesz általános érettségit, illetve szakmai tárgyból is vizsgázik. Ezt követően pedig egy év alatt szakmát szerezhet. Vagyis nem hatéves lesz a képzés, mint korábban, hanem öt. Újdonság az is, hogy

nél több olyan szakmai képzés jöjjön létre, amelyre igény van. Sok a gimnázium, már itt városunkban is. A felsőfokú képzést is szűkíteni fogják. Sokan diplomásként sem tudnak elhelyezkedni, a szakmunkásokból viszont hiány van. Felmérik, milyen területek szorulnak erősítésre, és azokon igyekeznek a képzést erősíteni, szorgalmazni. Sok a hiányszakma. Ilyenek a gépészethez kapcsolódó szakmák: a szerszámkészítő, a villanyszerelő, az ipari gépész, a hegesztő, a CNC gépi forgácsoló. Probléma, hogy sajnos ezekre kevesen jelentkeznek. Viszont fodrásznak, szakácsnak, pincérnek sokan szeretnének tanulni iskolánkban. Ez utóbbiak slágerszakmá-

nak számítanak. • Van arról valamilyen visszajelzésük, hogy a végzett diákjaik közül hányan tudnak elhelyezkedni? A tavalyi pályakövetési adatok értelmében a 2011-2012-es tanévben végzett 176 tanulónk közül mindössze 14-en nem találtak állást. Vagyis a nagy többség el tudott helyezkedni. A többiek közül sokan iskolánkban maradtak második szakképesítést vagy érettségi vizsgát szerezni. Ez nagyon jó aránynak tekinthető. Büszkék vagyunk erre. A környék gazdálkodóinak képzünk. Nincsenek felesleges szakképzéseink. Olyan szakmákban tanítjuk a fiatalokat, amelyekkel el tudnak helyezkedni. Szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradna. • Női szabókat is több évtizeden át képeztek. Most viszont néhány éve nem. Ennyire nincs igény ennek a szakmának az elsajátítására? Egész pontosan öt éve nem képezünk női szabókat. Pedig tanáraink, gépeink lennének hozzá, csak jelentkező nincs. Évek óta próbáljuk újjáéleszteni ezt az ágat, egyelőre eredménytelenül. A jászberényi Szekuritás Kft.-vel felvettük a kapcsolatot, náluk lenne igény ilyen munkaerőre. Gyakorlati helyet is tudnának biztosítani, illetve ha végzett az illető, akkor munkalehetőséget is felajánlanak a számára. Hasonló a modell, mint a Sebestyén Pékségnél. Ott jól működik ez a rendszer. A pék és pék-cukrász tanulóink gyakorlaton vesznek részt a cégnél, és a szakma iránt elkötelezettek munkát is kapnak tanulmányaik végeztével. A Szekuritás Kft.-nél sem megoldott a szabók utánpótlása. Pedig erre nagy szükség lenne. A másik terület, amelyet szintén erősíteni szeretnénk, a gépészeti képzés. Az Electrolux Lehel Kft.-vel több éve munkakapcsolatban állunk. Több mint 100 diákunk (gépi forgácsolók, hegesztők, villanyszerelők, géplakatosok) vesz részt évente gyakorlati képzésen az ottani tanműhelyekben. Az iskolában is van tanműhelyünk, amelyet a szakképzési hozzájárulásból moderni-

záltunk, fejlesztettünk. Húsz-harmincmillió forintos összegről beszélhetünk. Ennyi volt egy évben, amit vállalkozók adtak, s ez nagyban segítette a gyakorlati képzésünk feltételeit. Most bizonytalansággal nézünk a jövőbe. Ugyanis ez év januárjától nem igényelhetnek az iskolák szakképzési hozzájárulást. Ez korábban úgy működött, hogy a vállalkozók a munkabér 1,5 %-át elszámolhatták szakképzési hozzájárulásként. Az összeg egy részét az államnak kellett befizetniük, míg a másik felét odaadhatták az iskoláknak. Ez fog tehát változni. • Ez jelentős bevételkiesés lesz az iskolák számára. Ígéret van arra vonatkozóan, hogy jövőre a Nemzetgazdasági Minisztérium, és egyéb szervek is írnak majd ki pályázatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy anyagi forrásokhoz jussanak az intézmények, amelyeket működésre és különböző fejlesztésekre fordíthatnak. • A legnagyobb változás intézményük életében mégis talán az lesz, hogy 2013-januárjától a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz fognak tartozni. Állami iskola lesznek, Szolnok megye felügyeleti rendszerébe tartoznak majd. Az összes szakképző intézmény, amely nem lett egyházi vagy nincs magánkézben, mind a területileg illetékes megyéhez fog tartozni. Ez az egyetlen iskolatípus, amelynek a fenntartói és a működtetői oldala is a megyéhez kerül. Kicsit félve tekintünk a jövőbe. Nem tudjuk, mit fog hozni a központosítás. Azt értjük, hogy a képzések racionalizálása a cél, amelyben mindenütt az egységes előírások, feltételek, képzési struktúra lesz a mérvadó. Azonban azt is meg kell nézni, hogy mindennek a gyakorlati megvalósítása hogyan alakul majd. Azért dolgozunk, és azt szeretnénk elérni, hogy a fenntartóváltás ne sértse a jászsági s elsősorban a jászberényi gazdálkodók érdekeit. Az eddigiekből is kiderült, hogy nem az utcára képezzük a tanulókat. Mindenképp a helyi gazdálkodó szervek érdekeit szeretnénk képviselni. Azt, hogy nekik

milyen munkaerőre van szükségük, s mi ennek megfelelve képezzük a fiatalokat. A hozzánk járó gyerekek nagy része a Jászságból való, de sokan jönnek Pest és Heves megyéből is. Ezek a gyerekek bizonyára nem fognak még 50 kilométert utazni, hogy iskolába menjenek. Sajnos legtöbbjüknek olyan a családi háttere, hogy az utazás költségét sem tudnák finanszírozni. Nagy lehet a lemaradók aránya. Komoly eredmény már az is, ha ide eljönnek. Ha Szolnokra kellene ezután járniuk egy-egy szakma megtanulására, amiről a megye úgy gondolja, itt Jászberényben nem kell oktatni, biztos, hogy csorbulna a helyi vállalkozók érdeke. Az, hogy csak Szolnok legyen a szakképző központ, és bizonyos szakmákat csak ott tanítsanak, sérülés nélkül véleményem szerint nem fog menni. A Jászságnak nagy a gazdasági potenciája, gyorsan reagálunk a vállalkozói igényekre. Szolnokról ez nem biztos, hogy rögtön menni fog. Túl nagy a megye ahhoz, hogy ekkora távolságokból osztályokat össze tudjon vonni. A törvény racionalizálni próbálja a szakképző intézmények működését. Egy iskola legyen egy szakképző központ és egy szakma egy osztály. A gyakorlati megvalósítás eltér a papíron leírt elképzelésektől. • A szakmák esetleges megszűnése járhat pedagóguselbocsátással is? Igen. Ha sok szakmát eltüntetnek, an�nyi pedagógusra sem lesz szükség. Veszély van abban is, ha egy szakma csak 2-3 évente indul. Azt a szakoktatót valószínű elveszítjük, hiszen folyamatosan nem tudunk neki munkát adni. Jól képzett szakoktatót pedig nehezen tudunk pótolni. Ennek az eredménye sajnos előbb-utóbb az lehet, hogy megszűnik az adott szakmai képzés. Jászberény és a Jászság, mint kistérség, van olyan erős gazdaságilag, mint Szolnok és környéke. Több mint 100 céggel állunk kapcsolatban. A tanulóinkat a cégek saját igényeik szerint is képezik, a legjobbaknak munkát ajánlanak. Tendencia, hogy a Jászság erősödik gazdaságilag, ehhez kell egy erősödő helyi szakképzés. A képzést ezért sem szabad kiadni a kezünkből.

Takács Jánost, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatóját is megkérdeztük, hogyan látja a szakképzés alakulását, a Klapka György Iskola megyei fenntartásba kerülését: „Tudomásunk szerint a megyei fenn- fél részére - abban látjuk, hogy a szaktartás nem azt jelenti, hogy a későb- képzési hozzájárulás nem utalható az biekben csak a megyeszékhelyen iskolának a jövőben, így ennek hiáfolynak ilyen irányú képzések, így nya komolyan érezhető lesz az iskola meggyőződésünk, hogy a Klapka napi működésében. Reményeinket György Szakközép- és Szakiskola, Ál- fejezzük ki, hogy a szakképzés megyei talános Iskola és Speciális Szakiskola fenntartása nem csorbítja, hanem erőa későbbiekben is fennmarad és mű- síti a szakképzést Magyarországon, és ködik. Az Electroluxnak − a piaci igé- ezáltal javítja az oktatás minőségét a nyekhez igazodva − a továbbiakban is piacon. Bízunk benne, hogy az Electszüksége lesz szakmunkásokra, ezért a rolux és az érintettek megtaláljuk a vállalat a jövőben is támogatja az isko- megoldást, hogy hogyan erősítsük az la működését. A problémát - mindkét együttműködést a jövőben.”


Főiskola

4. oldal

Tanítóképzés Jászberényben

Folytatás az 1. oldalról. Mindezt és sok egyebet is emlékezetbe idézett a november 24-én megrendezett ünnepi emlékülés. Varró Bernadett dékánhelyettes asszony köszöntötte az elnökség tagjait és a megjelent meghívottakat az ünneplőbe öltözött Apponyi Teremben: Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkárt, a rendezvény fővédnökét, Beke János rektorhelyettest, Erdészné Molnár Mariettát, Lipcsei Imre dékánt, Szabó Tamás polgármestert, országgyűlési képviselőt és Dobos Lászlót, a Jászok Egyesületének ügyvivőjét. A főiskola női kara és a Cantate Nobis vegyes kar előadásában felcsendült a Gaudeamus igitur… az ifjúság örök optimizmusának szimbólumaként. Polgár Kitti Elias Canetti egyik írásából vett részlettel köszöntötte a tanárokat. A bensőséges hangulatú és igaz szöveg befogadóvá tette a közönséget. Ehhez hozzájárult a két énekkar és a Palotásy János Zeneiskola tanárainak a közreműködése is. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára köszöntötte az emlékülést, és utalt arra, hogy nyelvünk szép korúnak nevezi azt a tisztes kort, amelyet a kilencvenöt év jelent. Ünnepi beszédének alapmotívuma a mégis szó volt. Idézte az intézmény létrejöttének nehézségeit, Apponyi Albert erőfeszítéseit, és a Jászság népének adakozását és akaraterejét. Mindez szükséges volt ahhoz, hogy ma jó szívvel ünnepelhessünk. Kiemelte Klebelsberg Kunó közreműködését, az akkori minisztérium céltudatos tevékenységét, az intézmény

tanárainak mindent megoldó tevékenységét. Ennek következtében válhatott az intézmény a magyar kulturális örökség részévé. Jó példa arra, hogy a magas kultúra és a hatékony pedagógiai tevékenység miként fonódhat össze, hogyan termékenyíti meg egy jelentős tájegység lakóinak életét. A képző nemcsak a tanításra, hanem a népművelésre is felkészítette növendékeit, és a népművelő-képzés színterévé tette Jászberény városát és a környékbeli településeket. Beke János rektorhelyettes a jász kultúra és a jász identitás nagy jelentőségét méltatta. Ennek plántálásában a tanítóképző mindig vezető szerepet játszott. A haladó hagyományok őrzése mellett az elhivatottság kialakítását tekintette alapvető feladatának. A mai helyzet komplikált, hiszen megnehezedett az oktatás támogatása. Taglalta a SZIE stratégiai egyetemmé válásának lehetőségét. Meg-

állapította, hogy ebben a folyamatban Jászberény fontos szerepet kaphat akkor is, ha az egyetem nem lesz kutatási központ. Végezetül sok 95 éves sikeres működést kívánt az ünneplő karnak. Erdészné Molnár Marietta főiskolai tanár áttekintette az intézmény történetét az Eötvös József megfogalmazta törvénytől napjainkig. Kiemelte többek között a néptanító alapvető szerepét. Az a különös személyiség ő, aki tanító és népművelő egyszerre. Taglalta a középfokú intézmény felsőoktatási intézménnyé válását, és eljutott napjainkig. Értelmezte a bolognai folyamat intézményben érvényesülő hatását. Jó volt hallani, hogy az intézmény szinte egész létével szembesíteni tudta az elméletet a gyakorlattal, és lépést tudott tartani a magyar tudomány fejlődésével, gazdagodásával. Lipcsei Imre dékán, a kar mostani vezetője köszönetet mondott a

A tudományt ünnepelték Csütörtökön, 22-én kilenc órakor kezdődött a Tudományos Diákköri Konferencia helyi fordulója a SZIE ABPK Jászberényi Campusán a dekoratív Apponyi Teremben. Az érdeklődésre nem lehetett panasz, zsúfolt volt a terem.

A díszterem már kilenc óra előtt megtelt érdeklődőkkel, és pontosan kilenckor bevonult a főiskolai tanárokból álló zsűri Szabados Lajos professzor vezetésével: Erdészné Molnár Marietta, Koltay Tibor, Lóczi Márta és Tóth János. A rendezvény moderátora, Sebők Balázs főiskolai docens üdvözlő szavai után dr. Varró Bernadett dékánhelyettes köszöntötte a verseny résztvevőit, a felkészítő tanárokat, a pályázatok készítőit, akik vállalták a megmérettetést. A pályázók vetített képes előadás keretében mutatták be pályázatukat és annak legfontosabb következtetéseit. Hét tanító szakos, két informatikuskönyvtáros, két andragógia szakos és egy szociális munka szakos vállalkozott arra, hogy a választott témával kapcsolatos tapasztalatait megossza a zsűrivel és az érdeklődő közönséggel. A munka

végzésén hét oktató bábáskodott: Erdészné Molnár Marietta, Virágné Nyitó Juhász Klára és Sebők Balázs két-két, Kissné Bernhardt Renáta, Koltay Tibor, Ribárszki Valéria, Tóth János és Varró Bernadett egy-egy pályázó munkáját segítette. Ennek következtében ös�szefonódott az oktatói és a hallgatói kutatótevékenység, és bizonyos, hogy a hallgatói kutatás meghozza gyümölcsét, hiszen a mostani pályázók önállóan is képesek lesznek alapvetően fontos munkájuk színvonalas végzésére. Egy szünettel majdnem négy órán át folyt a munka. Sebők tanár úr őrködött az előadások időbeli rendjén. Minden előadás után több kérdés hangzott el, amelyek a feldolgozott téma következtetéseinek helytálló volta iránt érdeklődtek. Általában értelmezgető, helytálló válaszokat hallhattunk. A kérdezők

többsége természetesen a téma szakembere, tanára volt. Egy órakor véget ért a nemes versengés, és a zsűri harminc percet kért a pályaművek értékelésére. Fél kettőkor Szabados Lajos ismertette a zsűri döntését: Első helyezett lett Mohácsi Adrienn A szülői attitűd vizsgálata a „Maci ovi” intézményben című pályázata, második lett Németh Krisztina levelező hallgató Alternatív módszerek alkalmazása coaching és tanácsadás során című munkája, míg a harmadik díjat Dávid Anita érdemelte ki A csobánci vár múltja és jelene című dolgozatával. A díjazottak inkább jelképes összegű díjazásban részesültek, de nem csak ők örülhettek. A zsűri valamennyi pályamunkát alkalmasnak találta az országos rendezvényen való bemutatásra. Ezért mind a tizenkét pályamű fontos színfolt lehet a hallgatói kutatás országos palettáján.

2012. november 29. közreműködőknek, majd értelmezte a tanítói szerepet. Fáklya az igazi tanító, gyermeknek és felnőttnek egyaránt segítője. Szólott a tanítóképzés folyamatos megújulásáról, utalt többek között arra is, hogy az iskolának pótolnia kell gyakorta a szülői ház esetleges mulasztásait is. Megemlítette, hogy a politika kihátrált a közoktatás, az oktatás mögül, és ez nem kis nehézséget okozott és okozhat. A tanítók csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha munkájukat hivatásnak tekintik, és életüket ennek megfelelően szervezik, alakítják. Szabó Tamás polgármester, országgyűlési képviselő közvetlen szavakkal köszöntötte a tanácskozást. Emlékezetbe idézte, hogy városunkban köszöntjük a kilencven évüket betöltött állampolgárokat. A főiskola ünnepe valami hasonló esemény. Megállapította továbbá, hogy a főiskola szerves része a városnak, a város életének. Kifejezte reményét, hogy a hallgatók érzelmileg is kötődnek a településhez. A most ünnepelt tisztes múlt ad erőt ahhoz, hogy a munka folytatódjék, és tartalmas jövő bontakozzék ki. Dobos László ügyvivő az intézmény jász identitás kialakításában játszott szerepét taglalta. Bizonyosnak vélte, hogy a berényi képzőben tanuló, távolabbi vidékekről érkező fiatalok is bizonyos értelemben jásszá váltak és válnak. Emlékezetbe idézte, hogy a Jászságért Alapítvány hallgatói és oktatói ösztöndíjat alapított. Nagy értéknek tekinti az évkönyveket, amelyek megőrizték a tanárok kutató tevékenységének nyomait. Blénessy János közlései mintaszerűek, de Wirth Lajos Makó Pálra vonatkozó kutatásait is kiemelte, továbbá a Pethő László gondozásában húsz éve megjele-

nő Jászsági Évkönyv is fontos mozzanat a jelentős folyamatban. Macsi Sándor tanyai iskolákra vonatkozó kutatásai, valamint a várossal és a főiskolával közös könyvkiadások fontos tényezők a Jászság szellemi életében. A mégis továbbfejlesztéseként a csakazértis fordulatot használta. Ezután emléklapok átadására, majd a vendégintézmények köszöntőire került sor… A nagykőrösi intézmény dékánja emlékezetbe idézte a közös munkát, és Isten áldását kérte az intézményre. Felolvastatott Szilágyiné Hódosi Zsuzsanna, egykori tanártársunk köszöntő távirata, valamint a Pethő Intézet rektorának üdvözlése. A gyakorlóiskola egyik szavalója, Csendes Luca érett előadásában szólaltatta meg Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versét, majd a Gálik Erzsébet vezényelte kórus kellemes műsort adott elő, többek között hitelesen szólalt meg A juhásznak jól megy dolga… Végül a Cantate Nobis műsora csendült fel. A vegyes kar a légies könnyedségtől a tiszta öröm hangulatáig szépen szólaltatott meg műveket. Varró Bernadett mondott zárszót, majd közösen elénekeltük a Szózatot… Jó volt együtt lenni az egykori munkatársakkal és tanítványokkal, talán egy kicsit visszafiatalodni hozzájuk. Kölcsönösen örömmel sorjáztuk egykori életünket, felidézve mindazt, amit akkor is, most is fontosnak, jelentősnek tartottunk a vállalt ügy szolgálatában. A legmegragadóbb a több évtizede végzett növendékekkel való találkozás. Az idő múltával változtunk, de az ügy szolgálata, sok élmény eleven maradt… Fotó és címlap fotó: Baráth Károly

Nagypénteki harmatszedés A főiskola jubileumi hetében, csütörtökön délután a Jászsági Hagyományőrző Egylet vonultatott fel népi hiedelmeken alapuló boszorkányos történeteket, a Déryné Rendezvényházban, „Igézet ne fogja” címmel. Az élőképeket író és rendező Hortiné Bathó Edit konferálta színpadra a jeleneteket. Elsőként a nagypénteki harmatszedést elevenítették fel, majd bemutatták hogyan vették le az átkot a megrontott jószágról vagy gyermekről, de legényfogó fortélyokat is

hallhattunk. A négy éve működő, jászsági hagyományokat közvetítő csoport jó hangulatú, humorral tűzdelt előadását vastapssal jutalmazta a közönség.

A barlangrajzok zord világa A főiskola első emeleti folyosógalériáján november 22-én nyitották meg Mukri Erika kiállítását Válogatás címmel. Köszöntőjében Kótai Tamás, Erika tanára osztotta meg impulzusait a művészet iránt érdeklődő hallgatósággal. S amíg hallgattuk gondolatait, „észrevétlenül megnyílt a kiállítás”, amely december

közepéig látogatható. A jászberényi születésű Mukri Erika a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett, majd képgrafikusi képesítést szerzett, és idén fejezte be tanulmányait az Eszterházy Károly Főiskolán, grafikus szakon. Az utóbbi két évben főként a barlangrajzok világa és a preparátor téma foglalkoztatta.


Advent/Tél

2012. november 29.

Az oxigénionizációs terápia Az emberi szervezetnek nincs lehetősége az oxigén tárolására. Az oxigénhiány kialakulásának okai a túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, gyógyszerek és más hétköznapi drogok fogyasztása lehetnek. • m. t. • Ezt tetézi még az ipar és az autók által okozott környezet- és a pszichés terhelés. A családban vagy a munka során megélt aggodalmak, félelmek, sikertelenség vagy stressz is állhatnak az oxigénhiányos tünetek kialakulásának hátterében. További kockázati tényező az életkor, mivel a vér oxigéntartalma a 30. és 50. életév között 30 % körüli mértékben csökken. Az ionizáltoxigén-terápia az ionizált oxigén belégzését jelenti a légzőszerveken (a tüdőn) keresztül. A terápia fiziológiai és teljesen rizikómentes. A

hiányzó ionpolaritás alkalmazása által – olykor már pár perccel a kezelés megkezdése után – eltűnnek pl. a légzési és szívpanaszok. Gyakran a szervezet negatív oxigénegyensúlya a hagyományos kezelési móddal szemben rezisztencia kialakulásához vezet. Ha tehát a páciensek bevált módszerekre egyáltalán nem vagy nem kielégítően reagálnak, meglehet, hogy az oxigéntartalom megemelése a siker kulcsa. Dermionológia: oxigénionos kezelés. Új innovatív, „Anti-aging” (öregedés ellen) kezelés „ionfürdő”-vel és belégzéssel a savbázis normalizálása és a bőrfiatalítás érdekében. Már Magyarországon is alkalmazzuk azt a módszert, mely egyidejűleg, minden veszély nélkül képes elérni az Anti-aging hatást és a savbázis egyensúly normalizálását mind a test, mind az arckezelések terén. A Top Head al-

kalmazása során ehhez társul az egész szervezet anyagcsere-folyamatainak összehangolása. A test egy zárt térben fekszik, ahol plazmát hozunk létre (a plazma ionizált gázt, ionizált levegőt jelent), mely elektromos vezetőképessége révén képes elnyelődni a bőrben. A hármas hatás egyedülálló: Bőrfiatalító hatása van. Több energiát juttat a bőrben a sejtekhez, ezáltal több és jobb minőségű a sejtosztódás. Megerősíti a sejtek közötti szerkezetet, és regenerál. Feszesebb lesz a kötőszövet. A savak biokémiai semlegesítése révén az arány a bázikus hatás felé mozdul el, ezáltal javítja a kollagén szintézis minden mozzanatát a kezelt felületen (test, arc). Célja: az anyagcsere-folyamatok összehangolása, szabályozása, fokozása. Az inhaláció (belélegzés) során az egész szervezetre hat, a negatívan ionizált oxigén hatalmas energiája révén.

5. oldal

Hogyan készítsük fel autónkat a télre? Ahogy az idő egyre hűvösebbé válik, előkerülnek a téli ruhadarabok. Kabátba bújunk, kezünkre kesztyűt húzunk, s a fürdőruhát egy újabb évre száműzzük a ruhásszekrény mélyére. Tudnunk kell, hogy autónknak is hasonlóan alkalmazkodnia kell a megváltozott időjáráshoz. lében az akkumulátorok teljesítménye • r. a. • jelentősen csökken, ezért ilyenkor érdemes ellenőrizni ennek az állapotát is. ÁlUnalomig ismert közhely, hogy ilyen- talában elmondható, hogy 3-4 év után kor a nyári gumit le kell cserélni télire. az akkumulátor cserére szorul, ekkorra Ez valóban fontos, de ennél sokkal több sokat veszíthet a kapacitásából. Ugyanmindenre van még szükség. A téli gumi ilyen fontos a lámpák és az ablaktörlő használata csak akkor kötelező, ha a állapotának ellenőrzése is: a megfelelő napi átlaghőmérséklet hét fok alá sül�- látás és láthatóság életet menthet. Nem lyed, azonban az – autónkra sok szem- árt a motortér beható átvizsgálása sem. pontból káros – éjszakai fagyok ennél Egy elöregedett tömítés vagy gumicső sok kellemetlenséget okozhat, jobb eléhamarabb is bekövetkeznek. Emiatt legelőször is a hűtővíz és az be menni a bajnak. Szintén célszerű a szövetszőnyeget ablakmosó folyadék fagyállóra történő cseréjére van szükség. Fagypont köze- gumira cserélni, valamint az autónkba bekészíteni seprűt, jégkaparót, a takarításhoz kesztyűt és kabátot. A zsebünkben mindig legyen jégoldó, arra az esetre, ha befagyna a zár. Az ajtók tömítő műanyagjait pedig fújjuk le szilikonnal a befagyás ellen. A szélvédőt ilyenkor belülről is takarítsuk, a koszos üveg ugyanis sokkal hamarabb párásodik. Az első havazás után gyakrabban mosassuk autónkat, mint nyáron, mivel az útra szórt só marja az alkatrészeket. Gondoskodjunk arról is, hogy üzemanyagtartályunk mindig teli legyen, különösen ha rossz időben hosszabb útra indulunk. Inkább tankoljunk sűrűbben, minthogy egyszer, ha elakadunk, ne tudjunk fűteni az autóval. Végezetül, de korántsem utolsósorban, szóljunk az abroncs kérdéséről is. A téli gumi önmagában nem elegendő, fontos annak minősége is! Nagyon kopott vagy nagyon öreg téli gumival hóesésben el se induljunk! Ha 4 mm alá kopik a gumi, akkor már nem bír elegendő vizet, latyakot elvezetni, és a lamellák sem kapaszkodnak úgy, mint egy friss abroncson. Szükségünk lehet hóláncra is, ezért érdemes ezt is még a tél elején beszerezni, és lehetőleg az első használat előtt még otthon megtanulni a felszerelését.

Szépen gyűlnek az ajándékok Szépen gyűlnek az ajándékok a gyimesfelsőloki csángó gyermekek számára. Számos ajándékcsomag, édesség, ruhaféleség és könyv is várja, hogy útra kelhessen, eljusson azokhoz, akiknek bizonyosan sikerül háborítatlan örömet okozni a jeles ünnepen. De írószerek is segítik majd a csángó gyermekek tanulását. A szervezők tisztelettel kérik, hogy december 2-ig, de legkésőbb 3-án délig szíveskedjenek eljuttatni ajándékaikat a helyi televízió székházához.

Városi jutalom a nyomravezetőnek Ismeretlen tettes sajnálatos módon eltulajdonította a Jászberény Város Önkormányzata tulajdonát képező 4.700.000 Ft értékű karácsonyi díszkivilágítást. Az eltulajdonított eszköz mielőbbi megtalálása érdekében Jászberény Város Polgármesteri Hivatala bruttó 200.000 Ft nyomravezetői díjban részesíti azt a személyt, aki a fentiekben megfogalmazottak kapcsán érdemi információval tud szolgálni. Kérjük, hogy aki érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen a Jászberényi Rendőrkapitányságon!


Szabadidő

6. oldal

A nyílméregbékák titka Hosszú idő után ismét láthatóak állatkertünkben az élővilág egyik ékszereinek számító, kék nyílméregbékák. Ezeket a különlegesen szép kétéltűeket az indiánok Okopipinek nevezik. A DélAmerikában őshonos apró békák, kék színű bőrrel rendelkeznek, amelyet fekete pöttyök díszítenek. Feltűnő megjelenésük a ragadozók figyelmeztetésére szolgál, amellyel jelzik, hogy mérgezőek. Habár a nyílméregbékák mérgező bőrváladékukról ismertek, amelyet a bennszülött indiánok vadászatra használnak, a legtöbb esetben csak néhány faj mérgét használják fel a nyílhegyek bekenésére. A mérget nem maga a béka

állítja elő, hanem az általa elfogyasztott rovarok, a békák csupán felhalmozzák azt a bőrükben.

2012. november 29.

A városvédők első negyedszázada Folytatas az 1. oldalról. Megszületett a Vásárhelyi István emlékmű. A jászkapitányok kertje ugyancsak jelentős megújulást jelent városunk területén. 17 jászkapitánynak állítottak emléket, de József nádor szobrának a felújítása is fontos mozzanat a város emlékeinek az idézésében. Nem sokkal később Máté György szobrászművész örökítette meg 1848/49 egyik városi eseményét a bíróság épületének a falán.

tos jelenetnek lehettünk szemtanúi. Fontos szerepet játszott és játszik a civil szervezet az ünnepek méltó megünneplésében is. A Fehértói temetőben nyugvó 48-as hősök emlékművét évente felkeresi a Városvédő és Szépítő Egyesület, de az egyéb nemzeti ünnepeken is hozzájárul a rangos ünnepléshez. Jelentős szerepet játszik a hagyományok megőrzésében a Berényi

hogy ez a munka példakép számukra. Gyöngyös, Kisújszállás, Boldogháza, Jászfényszaru mondott köszöntést és ajándékot adott át. Digitalizált anyagot adott át Nagy Nikolett könyvtárigazgató. Végül Szabó Tamás polgármester szólt a megjelentekhez, méltatta a szervezet negyedszázados odaadó munkáját. A közéletiség igazi színtere a városvédők tevékenysége, és kitartó

Ugyancsak a szervezetnek köszönhető, hogy Déryné emlékét minden évben felelevenítjük, és két kiemelkedő alkotó személy átveheti a Déryné emlékplakettet. Ezt követően a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai újra átélhetővé tették a Déryné által is énekelt virágénekeket. Bolla Jánosné a báli hagyományokat elevenítette fel. 1994 óta évente megrendezik a hagyományokra épülő jász bált. Ezt a fontos eseményt Urbán Mária és férje, Szűcs Gábor valamint a kislányuk táncbemutatója tette egészen életszerűvé. Igazán kedves és hangula-

Kármentő is, hiszen hagyományaink folyamatos feltárásának a lehetőségét teremtette meg az idők során. Végezetül megidézték a négy éven át városunk gimnáziumában tanító magyar-latin szakos tanár és költő, Sajó Sándor emlékét. Sok oklevelet adtak át a szervezet munkájában aktívan résztvevőknek. Először az alapító tagok, köztük dr. Novotny Jánosné vehette át az elismerést és a huszonöt év munkáját taglaló kiadványt. Utána üdvözlések, gratulációk következtek. A hozzászólások legtöbbje kiemelte a jászberényi szervezet mintaszerű működését, és megállapította,

munkája nagy segítség a város számára. Szívből gratulált a huszonöt éves tevékenységhez. Bolla János megköszönte a gratulációt, és hangsúlyozta, hogy a békesség, barátság és a szeretet megnyilvánulása a kifejtett és kifejtendő tevékenysége. Összefonódott a hivatalos városvezetés és a civil szervezet sokoldalú és eredményes munkája, hiszen a megújuló belváros szépüléséhez is hozzájárult. Jó lenne, ha mind több civil szervezet tudna hozzájárulni a város szépítéséhez és a város közösségének erősítéséhez… Fotó és címlap fotó: Baráth Károly

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről Heti TV műsor November 29. (Csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 08.00 Értékőrző Időjárás-jelentés 08.30 Képújság 17.30 Lovassy Esték 18.30 Épí-tech 19.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 20.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó November 30. (Péntek) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 08.00 Épí-tech 08.30 Kutyafáját Tv Időjárás-jelentés 09.00 Képújság 18.30 Kultusz 19.00 Fényszaruról jelentjük Időjárás-jelentés 20.30 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 21.30 Rock magazin 22.00 Fényszaruról jelentjük December 1. (Szombat) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kultusz 09.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 10.00 Képújság 16.00 Kultusz 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz

19.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 20.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 21.00 Rock magazin 21.30 Klip Mix 22.00 Fényszaruról jelentjük December 2. (Vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kultusz 10.00 Értékőrző Időjárás-jelentés 11.00 Képújság 16.00 Értékőrző 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 20.00 Kultusz 20.30 Értékőrző Időjárás-jelentés 21.00 Rock magazin December 3. (Hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Kultusz 08.00 Értékőrző Időjárás-jelentés 08.30 Képújság 18.30 Épí-tech 19.00 KOSÁRLABDA: Zalakerámia ZTE KK- Top Cop Security Jászberény Időjárás-jelentés 20.30 Berényi Pillanatok Időjárás-jelentés

21.00 Rock magazin 21.30 Berényi Hírmondó December 4. (Kedd) 06.00 KOSÁRLABDA: Zalakerámia ZTE KK- Top Cop Security Jászberény Időjárás-jelentés 07.30 Épí-tech 08.00 Kultusz Időjárás-jelentés 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Kutyafáját TV 19.00 Lovassy Esték Időjárás-jelentés 20.00 Épí-tech 20.30 Berényi Pillanatok Időjárás-jelentés 21.00 KOSÁRLABDA: Zalakerámia ZTE KKTop Cop Security Jászberény December 5. (Szerda) 06.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző Időjárás-jelentés 08.30 Képújság 17.30 ÉLŐ MIKULÁS MŰSOR 18.00 MESE GYEREKEKNEK 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 20.30 Értékőrző Időjárás-jelentés 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó Berényi Hírmondó, heti hírmagazin csütörtökön 19 órától!

Ügyeletek Gyógyszertárak november 29. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 november 30. péntek Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 december 1. szombat Kígyó Gyógyszertár december 2. vasárnap Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 december 3. hétfő Kossuth Gyógyszertár december 4. kedd Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10.

Tel.: 410-834 december 5. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 december 6. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! Mellékleteink: • December 6-án Egészség melléklet • December 13-án Ajándék ötletek • December 20-án Karácsonyi melléklet

Helyfoglalás hétfő estig Anyagleadás kedd délig Megjelenés csütörtökön

Jászkürt

Újság

Nyitvatartás:

Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Sándor Eliza, Taczman Mária Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

Apróhirdetés Irodának és rendelőnek alkalmas földszinti lakás kiadó. Cím: Jászberény, Nádor utca. Tel.: 30/364-6472. Háromszobás, nappalis, tégla építésű családi házat keresek, Jászberény belső részén. Csendes utca, gyümölcsfák előnyben. Tel.: 06-30/9330-159

Jegyelővétel: Lehel Film-Színház Tel.: 57/411-607 Hétköznap: 14.00 - 20.00 óráig Hétvégén: 16.00 - 20.00 óráig


Ajánló

2012. november 29.

Eltörpültek a hétköznapi sérelmek November 24-én, szombaton két művészeti vonatkozású akkorddal zárult a 95 éves jászberényi tanítóképzést ünneplő megemlékezés-sorozat. • Taczman Mária • Délután az SZIE-ABPK Apponyi-termében kerekasztal beszélgetést vezetett Várszegi Tibor a 20 évvel ezelőtt folyó színházi műhelymunkáról „Ahogy lehet” címmel. Beszélgetőtársai akkori hallgatói, a műhely résztevői voltak, akik azóta határon innen és túl élik pedagógusi hivatásukat, de van már köztük családanya, mozgásterapeuta, színházi szakember is. Videóbejátszások, akkori vallomások segítségével elevenítették fel a rendszerváltáskor alakult közösség időnként mostoha körülmények, csekély lehetőségek között folyó munkáját, amelyet a beszélgetés címe is fémjelez Reményik Sándor „Ahogy lehet” sorával, a Trianon utáni erdélyi magyarság megmaradásért folytatott harcával vonva párhuzamot. Abban az időszakban a jászberényi tanítóképző főiskola volt az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény Magyarországon, ahol színjátszó stúdió működött. A társulat munkája sokrétű volt, foglalkoztak szaklap- és évkönyv-megjelentetéssel, gyerekeknek szerveztek táncelőkészítőket. A művelők még két évtized távlatából is úgy emlékeznek vissza, mint életük legjobb, legkiegyensúlyozottabb időszakára, egy csodára, amely azonnal beszippantotta a „színészpalántákat”. Egy olyan magasabb szellemi létmód részesei voltak a közös munka során, amely megváltoztatott, és olyan tudást adott, amely továbbadható és mindig lehet használni. Kreatív önkifejezési forma volt a színház, és olyan önismeretre tanította a művelőit, hogy felismerjék személyes életükben azokat az elakadási pontokat, amikor segítséget kell kérni. Alakuló pedagógusként pedig egy olyan vezetői jelenlétre tette őket al-

kalmassá, hogy tudják a gyerekeket máshogy érzékelni, képesek legyenek finom jeleiket, ösztönös impulzusaikat olvasni a tekintetben, a mozdulatokban és felismerjék, mikor, mit lehet és kell nekik mondani. Az egyik vallomás emlékezete szerint a színpad alkalmat adott arra, hogy az amatőr színészek párbeszédet kezdjenek Istennel, egy ablakrésen lelki szemeikkel bepillantsanak a mennyországba, és az így nyert energia mellett eltörpültek a hétköznapi sérelmek. Felmerülhet a tehetség kérdése: képes-e erre a megnyilatkozási formára minden amatőr színész? A moderátor válasza szerint mindenki tehetséges, bárki előhívhatja ezt a fajta tudást, és ezt az emberi minőséget mindenki tudja mozgósítani. Két évig tréningek, zártkörű műhelymunka keretében dolgoztak, majd 1992-ben mutatták be a Boszorkányszombatot, és jutottak el az ország és Európa számos színpadára. Várszegi Tibor úgy zárta le a retrospektív beszélgetést, hogy ez az időszak szép példája volt annak az erőfeszítésnek, hogy bárhol, bárkikkel – akik értéket szeretnének felmutatni – lehet látványos eredményt elérni. A Jászkürt Fogadóban délután öt órakor nyílt kiállítás az SZIE-ABK jelenlegi és hajdani oktatóinak munkáiból. Erős Dénes gitártanár köszöntő játéka után Lipcsei Imre dékán köszöntötte a megjelenteket, és az ünnepségsorozat utolsó akkordjaként értékelte a kiállítást. Dobos Gyula művészettörténész ezután a folytonosság és az összefüggések jegyében mutatta be a majd egy évszázados időszak alkotóit. Ez alatt az intervallum alatt három korosztály is megjelenik: a legidősebb, nagyapai generáció emble-

• Farkas Ferenc • A Jász Múzeum és a Jászságért Alapítvány szervezte és bonyolította le az emlékező összejövetelt. A fővárosból, Baranya és Pest megyéből, Debrecenből érkeztek vendégek, hogy együttlétükkel is kifejezzék megbecsülésüket az l942-ben Szegeden született, aztán Szolnokon, Budapesten és Debrecenben egyaránt eredményesen tevékenykedő szakember, tudós iránt, aki múlhatatlan érdemeket szerzett szűkebb pátriánk

régészeti és néprajzi feltárásában. Elsőként Bolla János regnáló jászkapitány köszöntötte az ünnepeltet és a köszöntésére megjelenteket. Köszöntötte az ünnepelt nejét, majd Fodor Istvánt, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatóját, Horváth Lászlót, a megyei múzeumi szervezet igazgatóját, Baranya és Pest megyei igazgatókat. Majd Bathó Edit múzeumigazgató vette át a szót, és idézte a harmincöt évvel korábbi emlékét, amikor találkozott a Jászság leghűségesebb régészével, és a kapcsolat azóta

Fodor István, Bathó Edit és Bolla János, az ünnepség levezénylői. Jobbra fent az ünnepelt Selmeczi László a Jászkürtből kortyolgat, amelyről könyvet írt.

Programajánló A Biblia és az ember

November 29-én, csütörtökön 17.15-kor Suhaj Renáta tart előadást A Biblia és az ember szükségletei címmel a városi könyvtárban.

Váczi Anna fotókiállítása

November 30-án, pénteken 17 órakor Váczi Anna fényképész kiállítását V. Pócz Ilona művésztanár nyitja meg a városi könyvtárban.

Az ősműveltség nyomai a magyar ábécében

November 30-án, pénteken 18 órától a Déryné Rendezvényházban a Jászország sorozat keretében Koricsánszky Attila Az ősműveltség nyomai a magyar ábécében címmel osztja meg gondolatait a hallgatósággal.

Jótékonysági koncert matikus képviselője Sáros András, aki a jászsági táj himnuszát énekli a vásznon. Vuics István, ez a megejtően szerény művész, aktjaival és tájképeivel szerepel. Telek Béla szintén sajátos tájlátásáról ad tanúbizonyságot. Máté György a katona alakja és tragikus sorsa előtt hajt fejet szobrain keresztül, Palkó Tibor vászna szinte megfejthetetlen történetekkel tesz fel kérdéseket a szemlélőnek, B. Jánosi Gyöngyi jellegzetes líraisággal és érzékenységgel ábrázol, ars poeticáját pedig egy Van Gogh vállára tett gesztussal határozza meg. A kiállítás alkotói között szerepel még Kugler Erika művészetpedagógus és textiltervező, Váczi Gyula fazekasmester, aki a butellakészítést emelte művészi szintre. Faragó László fekete-fehér, díjnyertes portréival hajt fejet, és ad az elmúlásról egy sajátos olvasatot az idősebb generációról készült megindító fotóival. Bartos Kinga festményein posztmodern megközelítésmód figyelhető meg, míg Beluzsár Csaba grafikáival és egy csendélettel van jelen. Az alkotások rövid bemutatása után Dobos Gyula a két évvel ezelőtt elhunyt, Jászberényben tanult Hann Ferenc szavaival nyitotta meg a múlt és jelen között hídként ívelő kiállítást a nagyérdemű előtt: „A múlt alkotóinak tisztelet, a jelenének gratulálok, a kurátoroknak elismerésem, a kiállítást megnyitom!”

Hetvenéves a Jászság régésze Selmeczi László tiszteletére telt meg hétfőn a városháza díszterme. Mindenki ünnepi hangulatban jelent meg, hiszen kezet akart szorítani a Jászság régészeti feltárásában igen jelentős szerepet játszó régésszel, etnográfussal.

7. oldal

is él mindannyiunk örömére. Kifejezte szívből jövő köszönetét a négy évtizednyi töretlen együttműködésért. Hangsúlyozta mindennek a jász identitás kialakulásában és fenntartásában játszott szerepét. Publikációival erősítette a Jászság tudományos arculatának kialakulását, folyamatos gazdagodását. Hatalmas munkabírásának köszönhetően lámpása volt eme tájegység hiteles megrajzolásában, hagyományainak fokozatos erősítésében. További sikerekben gazdag éveket kívánt az ünnepeltnek. A Jászsági Hagyományőrző Egylet nagyon hangulatos népdalcsokorral köszöntötte az ünnepeltet. A műsor részese volt a két citerából és egy tamburából álló trió is. A dalok idézték a Jászság és a Kunság hagyományai, sajátos hangulatait: Ez az én szeretőm…Zöld erdőben de magos… Sűrű csillagos az ég… stb. Fodor István bemutatta az ünnepelt pályáját. Iskolai tanulmányait Szolnokon végezte, majd az ELTE hallgatója lett a régészet és a néprajz megszállottjaként. Megállapította, hogy szerencsés kezű régésszé vált, hiszen minden korszakból feltárt jeles régészeti értékeket. Végül kutató szeme a keleti népeken állt meg. Mindeközben a Szolnoki Dózsa vízilabda-csapatának kapusaként is jelentős sikereket ért el. Györfi István nyomdokait követve a régi temetőket és egyházi építményeket kutatta. Munkásságának egyik csúcsa a Jászdózsa-Négyszállás dombjának és kápolnájának feltárása, Kitartóan feldolgozta a feltárt anyagot, és így egyre

December 1-jén, szombaton 15 órától jótékonysági műsort szerveznek az Ifjúsági Házban, melynek bevételével Csőke Nikolett májátültetésre váró nyolcéves kislány gyógykezelését támogatják. Fellépők a Rácz Aladár Zeneiskola Fúvószenekara, Oszvald Marika primadonna, Burai Zsolt (Mága Zoltán hegedűművész tanítványa), a Jászapáti Gyöngyszemek táncos lányai, Janesz és Édua.

Borbála-napi vásár

December 2-án, vasárnap 9 órától a Jász Múzeumban Borbála napi népművészeti vásáron kínálják jászsági kézművesek munkáit. Az adventi népszokások bemutatására 10, 12 és 13.30 órakor kerül sor, melyben közreműködnek a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai.

Advent első vasárnapja

December 2-án, vasárnap 14 órától a főtéren ünnepi dísz- és ajándékkészítő kézműves foglalkozást szerveznek, majd 16 órától ugyanitt közös ünnepi gyertyagyújtás lesz a Cantate Nobis énekkar közreműködésével. A Déryné Rendezvényházban 15 órától a Harlekin Bábszínház tartja műsorát, 17 órától pedig Csóti Gabriella Rózsa agyagász Fények-Lányok-Lények című ünnepi kiállítását nyitják meg.

Ünnepi pódium

December 2-án, vasárnap 17 órától az ünnepi pódiumon fellép a Dányi fúvószenekar, az est sztárvendége Kökény Attila lesz.

Adományok átadása az állatotthon lakóinak

December 3-án, hétfőn 16 órakor a városi könyvtár által szervezett gyűjtőakcióra érkezett adományokat adják át a helyi állatotthon lakóinak, melyeket Molnár Lívia, a jászberényi Bázis az állatokért Alapítvány vezetője vesz át. Az átadó részeként kötetlen, interaktív beszélgetést is szerveznek a felelős állattartásról, a törvényi változásokról, melynek vendége dr. Menyhárt Péter állatorvos lesz.

Spirituális utakon

December 7-én, pénteken 15 órakor az Ifjúsági Házban tart előadást dr. Paksi Zoltán asztrológus Égi-földi szerelem címmel.

Sztálin alkonya

December 7-én, pénteken 17 órakor Kun Miklós Széchenyi-díjas történész Sztálin alkonya című könyvét mutatják be a városi könyvtárban. közelebb jutott a jászok történetének feltárásához. Fontos szerepet játszott a kutatási folyamatban a Pilisben fellelt jász szójegyzék. Szót ejtett a tudós fővárosi és debreceni tevékenységéről is Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója taglalta a jeles évfordulóra elkészült könyv jelentőségét, hiszen A Kaukázustól a Zagyva-Tarna völgyéig magába foglalja Selmeczi László kutatási eredményeit (a Jászság régészeti bibliája lesz). A hiánypótló munka a Jászsági Füzetek 49. számaként jelent meg. Megszületését több jászsági település támogatta. Sorra vette a jeles régész által kutatott jászsági településeket, és érzékeltette a munka kiterjedtségét és intenzitását egyaránt. Majd az igazgatónő és a jászkapitány virágot és jász ajándékkosarat adtak át az ünnepeltnek és nejének. Bathó Edit felolvasta Hatházi Gábor közgyűjteményi főosztályvezető köszöntő levelét. Horváth László és Ujváry Jenő igazgatók köszöntötték. Az utóbbi Csokonai versével méltatta az ünnepeltet. A jászsági települések sorát Győriné Czeglédi Márta polgármester nyitotta két társával, Tóth Tiborral és Farkas Kristóffal. Átadtak neki egy oklevelet és egy jelvényt, amely a fényszarui baráti társaság tagjává avatta a tudós kutatót. Mozsár Lászlóné, Jászagó polgármestere egy kedves verssel köszöntötte az ünnepeltet. Novák László egy búcsúzó kultúrház igazgatójaként kívánt sok sikert az ünnepeltnek. Dr. Hajdú Zsigmond a Déri Múzeum nevében köszöntötte Selmeczi Lászlót. Fodor István, Jászjákóhalma nyugalmazott polgármestereként

mondott derűs hangulatú köszöntőt. A sort Mihályi József, a jászapáti honismereti szakkör nevében folytatta kedves szóval és ajándékkal. Besenyi Vendel és Papp Izabella a jászboldogháziak nevében kívánt további tartalmas, eredményes éveket a Jászság jeles kutatójának. A köszöntők után dr. Bathó Edit bejelentette, hogy marhapörkölt várja a vendégeket a Jász Múzeum termeiben. Átvonultunk, és fehérasztal fogadott bennünket. Volt egy nem szokványos eleme: rozmaringot is tettek elénk elsősorban Erdélyben szokásos fűszernövényt. Bánkiné Molnár Erzsébet és Bartha Júlia mondott szívből jövő pohárköszöntőt. Kellemes hangulatban fogyasztottuk a kitűnő eledelt, majd torta zárta a kellemes kulináris aktust. Jó szívvel vettünk búcsút egymástól, hiszen igazi baráti együttléttel ünnepeltük szűkebb pátriánk jeles kutatóját, tudósát.


Sport

8. oldal

Sakk. A megyei sakk-csapatbajnokságban Jászsági rangadót rendeztek, ahol hazai győzelem született: Jászberény – Jászapáti 7-3 A III. Jászfény Kupa, Országos Gyermek Sakkversenyen városunk ifjú sakkozói. Baranyi Róbert és Csatári Dominik 2. helyezett lett korcsoportjában. Peredi Olivér és Sebők Máté, nyakába pedig bronzérem került a Jászfényszarun rendezett versenyen. Női röplabda NB II. A jászberényi hölgyek Szegeden az első helyezett otthonában léptek pályára a hétvégén, ahol érvényesült a papírforma: Szeged - Jászberényi RK 3-0. A juniorcsapat is 3-0 arányban maradt alul.

Alulmaradtunk Fegyverneken Múlt héten a 2. helyen tartózkodó Tiszasas együttesét sikerült legyőzni Jászberény megyei I. osztályban szereplő labdarúgóinak, de a helyükre lépő gárdával, Fegyvernek együttesével nem bírt fiatal csapatunk. Az első gólt már öt perc elteltével a hazai legénység szerezte, de később, Szanyi Krisztián egy felhőfejessel egalizálta a meccset. Az első félidő vége felé viszont ismét előnyhöz jutottak a vendéglátók, miután a játékvezető egy jogtalanul megítélt büntetővel borzolta játékosaink és szurkolóink kedélyét. A 2. félidő elején még sikerült kiegyenlíteni, de a 3. bekapott gólunk után már, − bár nem álltak be védekezni, tovább küzdöttek − nem tudtak újítani Eszes Kornél játékosai. Ehhez persze hozzájárult az is, hogy a mieink mellől a szerencse is elpártolt, hiszen a fent említett gól után mintegy 10 perccel, két sárga lap után kiállították egyik csatárunkat. Így nem várt arányú vereséggel fejezte be idegenbeli őszi szereplését a berényi fiatal labdarúgó alakulat: Fegyvernek – NKSE Jászberény 5-2 Remény azért maradt a későbbi felzárkózásra, ui. a jelenlegi 8. helyezéssel csak kétpontnyi hátrány maradt a dobogóra kerüléshez. Vasárnap a 13 órakor kezdődő Szajol elleni meccset így mindenképpen meg kell nyerni csapatunknak, hogy tavasszal egy kemény felkészülés után jó rajtot vehessen.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Sportszerkesztő: Ács Tibor

Agócs Tibor tanítványai szinte otthon érezhették magukat, hiszen több mint félszáz hazai szurkoló biztatta őket, amikor szőnyegre léptek. Természetesen a szülők, barátok voltak legtöbben a nézőtéren, de a boldogházi és a berényi dojo több karatékája is árgus szemekkel figyelte és természetesen bíztatta a klubtársakat. Sensei Agócs Tibor és szakmai stábja már induláskor elhatározták, hogy elsősorban szakmai szempontok alapján indítják el versenyzőiket. Így pl. a korosztályában évek óta veretlen Palásti Kristófot – akit egyébként külföldi versenyen sem tudtak legyőzni legutóbb - egy korosztállyal feljebb indították. Kristóf menetelt is rendesen csak a döntőben maradt alul, de ott is két évvel öregebb és 8 kg-al nehezebb ellenféllel szemben. Így a nyakába

akasztott ezüstérem legalább olyan fényesen csillogott, mintha a saját korosztályában lett volna első. Természetesen Mező Lili sem talált legyőzőre már évek óta, de a többiek is remekül szerepeltek, akiknek néha még a tatami mellett helyet foglaló bírákat is „meg kellett győzniük” az igazi kyokushin technikáról. Végül is a megszerzett öt arany, egy ezüst és három bronzérem igazolta felkészültségüket. A Yakuzák SE 2013. évi Magyar Bajnokai: Gál Barna, Treba Kíra, Kerekes Réka, Szabó Lídia és Mező Lili. Ezüstérmes: Palásti Kristóf, bronzérem boldog tulajdonosa pedig: Szajka Bendegúz, Csibra Barnabás és Bordás Sándor lett. Hab a tortán, hogy a Yakuzák SE – 40 klub közül − 2011 után újból a legeredményesebb egyesület lett az idén is.

Ez nagyon gyenge nap volt Hazai jégen edzettek a Fókák Már a meccs legeslegelején ránk ijesztettek a vendégek a szombat esti kosárlabdamérkőzésen, hiszen a soproniak nyolc pontos előnnyel zárták az első negyedet. A következő tíz perc elején aztán sikerült két pontra megközelíteni a dunántúli gárdát, de ez csak néhány percig élt. Rakics és Dramicsanin triplája újra reményt jelentett, de ezzel együtt is csak ötpontnyira sikerült csökkenteni a hazai hátrányt (41-46). A nagy szünet, úgy látszik, jót tett kosarasainknak, mert alig telt el öt-hat perc és máris kiegyenlítettek, de érthetetlen módon 52-52-es állásnál újra megtorpantak. Ezt észrevették az ellenfél játékosai is, és különösen a betalált tripláikkal „idegesítették” Hortiékat. Így nem csoda, hogy újra 10 pontra nőtt a különbség a két csapat között. A zárónegyedben sem tudtak többet hozzátenni a mieink, sőt a vendégek domináltak, így a végén egyáltalán nem

várt igen nagyarányú vereséget szenvedtek kosarasaink: TOP COP Security Jászberény - Soproni KC 73-91 A mérkőzés után a JKSE mestere, Földi Sándor nagyon csalódott volt. Elmondta, hogy nagyon gyenge napot fogtak ki játékosai. Rosszul szervezték mind a védekezésüket, mind a támadásukat és a jó egyéni teljesítmények is elmaradtak. Ilyen erős csapatok ellen, pedig mint a Sopron, legalább négy-öt játékosnak kellene extra teljesítményt nyújtani a győzelem megszerzése érdekében. Dicsérte viszont a hazai szurkolókat, akik a vereség ellenére is kitartottak csapatuk mellett. A következő összecsapáson egy igen ismert csapat, a Zalaegerszeg ellen szállnak harcba kosarasaink. Mint emlékezetes, a tavalyi idény végén háromszor is megmérkőzött egymással a két alakulat, és akkor a mieink kerültek ki győztesen. Ezt újra megismételhetnék Dramicaninék szombaton este a zalaiak otthonában.

Tanuljon meg minden gyermek korcsolyázni! Jászberény város képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága óvodás korú gyermekek részére korcsolyacipő-gyűjtést szervez. Kérjük azokat a családokat, akiknek a gyermekei már kinőtték korcsolyacipőjüket – és azt szívesen ajándékoznák 3-6-éves korú gyermekek részére –, hozzák el a gyűjtőhelyre.

A gyűjtés helye: Jászberény, Polgármesteri Hivatal főporta A gyűjtés ideje: 2012. december 5-én és 6-án 16-17 óráig. Szatmári Antalné, a HEB elnöke

Ezen a héten már a jászberényi jégpályán tartották edzéseiket a Fókák, azaz a JSE jégkorongszakosztályának utánpótláscsapatai. Így vasárnap már az első haza találkozó megrendezésre került sor, a Jászberényi Fókák előkészítő (U12) csapatának részvételével. • Szerdahelyi Gábor • A bajnokság 10. mérkőzésén ifjú korongozóink, Kaposvár együttesét látták vendégül. Érdekesség, hogy a vendégcsapat több szerb játékossal „megerősítve” érkezett városunkba. Az első gólt a vendégek érték el, amikor egy távoli lövéssel vették be az egyébként végig kitűnően védő Pesti Joci kapuját. Erre Kucsma Ricsi válaszolt egy egész pályás szóló végén. A lendület tovább tartott minkét részről és egy-egy gól révén 2-2vel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészt is a vendégek kezdték jobban, de most kétgólos előnyt szereztek. A Fókák azonban megrázták magukat, és két szép találattal egyenlítettek. A harmad vége előtt azonban egy szerencsés találattal ismét a Kaposvár szerezte meg a vezetést. A befejező etapban a Fókák egymás után dolgozták ki a helyzeteiket, de ennek ellenére a vendégek tudták tovább növelni előnyüket. A jászberényiek azonban mindent egy lapra feltéve támadtak, és újra egy gólra közelítették meg a vendégeket. Ám ismét válasz érkezett, és újra kétgólos előny-

be kerültek a vendégek. Ezt a mérkőzés végéig sikerült megőrizniük, többek között annak is köszönhetően, hogy az egyértelműen szabálytalanul megállított Kovács Bencét, színészkedés címszó mellett, kiküldték a büntető padra. Így történelmet írhattunk, mert megszületett az idei U12-es bajnoki szezon első és minden valószínűség szerint egyetlen ilyen címen kiosztott büntetése. A végeredmény: Jászberényi Fókák – Kaposvár 6-8 A vereség ellenére dicséret illeti fiatal hokisainkat, mert végig nagy akarással, lelkesen játszottak, és jobb helyzetkihasználással több gólos győzelemmel zárhatták volna ezt a mérkőzést. De mint tudjuk, a hokit is gólra játsszák…

Jászberény város lapja

Női kézilabda NB II. juniorbajnokság. Ezúttal Kállósemjén vendégei voltak a berényi lányok, ahol hatalmas szikrázó csatában ötgólos győzelmet arattak: Kállósemjén – Jászberény 17-23

Gyöngyösön rendezték az elmúlt hétvégén az Utánpótlás Magyar Bajnokságot a kyokushin karatékák részére. A versenyen 40 egyesület közel 300 versenyzője lépett tatamira. Köztük természetesen a Jászberényi Yakuzák SE ifjú tehetségeivel, akik 24-en képviselték klubjukat.

Jászkürt

Sportlövészet. A Sportlövő Diákolimpia országos döntőjében szombaton helyt álltak a Jászberényi Honfoglalás LLK tagjai: légpisztoly kategóriában Berke Márton (LVG) negyedik, Pataki Márton (Liska) hatodik egyéni helyezést ért el, csapatban pedig ezüstérmet nyertünk. A megyei lövészversenyen vasárnap Berke Márton légpisztoly kategóriában-, Ézsiás Gergő pedig légpuska kategóriában lett megyei bajnok.

Öt karatéka arany jött Gyöngyösről

Telefonszám: 30/351-26-22, 57/502-622

Országos utánpótlás labdarúgó-bajnokság. A JSE utánpótlás csapatainak hétvégi eredménye: U-19: JSE – Csepel 2-1 U-15: JSE – Mészöly Focisuli 1-0 U-17: JSE – Csepel 2-0 U-13: JSE – Mészöly Focisuli 5-0

Újság

Rövid hírek

2012. november 29.

Új évf. 24. szám  

2012. november 29.

Advertisement