Page 1

Parlamenti sarok

Felnőtt lett a Jászsági Évkönyv

Elfogadta a Parlament Pócs János országgyűlési képviselő a mezőgazdasági termékek új kartellszabályaira vonatkozó indítványát.

Húsz éve rendszeresen megjelenik a Jászsági Évkönyv, helyet adva értékes publikációknak, interjúknak, kutatási eredményeknek.

Beszámoló a 2. oldalon

Köszöntő az 5. oldalon

Nagy Mariann Itáliában A jászberényi születésű Nagy Mariann női röplabdában vált ismertté, jelenleg Szicíliában, Marsala város csapatában játszik. Interjú a 8. oldalon

Jászkürt Új folyam 23. szám (XXIV./28)

2012. november 22.

Újság Jászberény város lapja

Visszatér a Erzsébet-napi tudományos tanácskozás Jász Múzeum Jászberény Város Önkormányzatának képviselő-testülete november 14-én, szerdán 15 órai kezdettel rendes nyílt ülést tartott.

A Déryné Rendezvényház dísztermében zajlott le november 17-én, szombaton a helyi kórház tudományos bizottságának hagyományos ülése. A díszterem előtt különböző anyagok tájékoztatták az érkezőket a tanácskozás legfontosabb kérdéseiről. Fél kilenc felé már érkeztek az érdeklődők, elsősorban orvosok és egészségügyi dolgozók, hogy részesei lehessenek városunk egyik legjelentősebb tudományos rendezvényének.

• h. l. • A képviselők tizenhárom előre kiküldött és három sürgősséggel napirendre vett előterjesztést tárgyaltak meg. A sürgős napirendek között 15 egybehangzó igennel döntöttek a Jász Múzeum vis�szavételéről. Ezáltal a város által 138 éve alapított patinás intézmény januártól újra Jászberény fennhatósága alá kerül. Számos szociális vonatkozású döntés született: a képviselők úgy határoztak, hogy ebben az évben a bölcsődei ellátásért fizetendő, a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj havi összeg ne emelkedjen. Ebbe a sorba tartozik az Egyesített Szociális Intézmény időskorúak nappali ellátása férőhelyszámának csökkentése, demens személyek nappali ellátásának megszervezése. A csökkentés indoka, hogy az engedélyezett negyven férőhelyre évek óta nem tud az intézmény normatívát igényelni, a tapasztalati szám harminc volt. Folytatás a 2. oldalon.

Karácsonyi várakozás Idén a Szentháromság térre költözik Jászberényben az adventi rendezvénysorozat. Új díszkivilágítással öltöztetik fel a fákat, a zászlórudakra villódzó fényfüggönyök és a kandeláberekre fényjátékok kerülnek. Advent négy vasárnapján azonos szerkezetű programokkal várják a családokat. Délután két órától kézműves foglalkozásokat tartanak a Déryné Rendezvényházban, ugyanott három órától Adventi Matiné lesz. Négy órától ünnepi gyertyagyújtás a békás szökőkútra helyezett adventi koszorúnál, majd öt órától változó helyszíneken ünnepi pódium következik. A négy hét műsorfolyamában több sztárvendéggel is találkozhatunk Kökény Attila, Rákász Gergely, Fenyő Miklós személyében, de a legkisebbek örömére itt lesz az Alma együttes is. A gimnázium előtti útszakasz december 20-tól 23-ig karácsonyi faluvá alakul vásári forgataggal, amely 10 és 20 óra között várja az érdeklődőket. A könyvtár jóvoltából december 1.-je és 24-e között idén is minden nap 9 órakor kinyitják a soron következő adventi katalógusfiókot. A csillagos-hóemberes lapokon a jelentkezők olyan feladatot kapnak, ami segít elfelejteni a hétköznapi gondokat, közelebb hozhatja egymáshoz az embereket. Vasárnaponként az invitáló hóemberkék kéréseit a főtéri gyertyagyújtásnál, szerdánként pedig a hirdetőtáblákon találják meg.

• Farkas Ferenc • Kilenc óra után megtelt a terem, és kilenc óra tizenötkor Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere és a Felső-Jászság országgyűlési képviselője köszöntötte a rendezvény szervezőit és a vendégeket. Elmondta, hogy az évente ismétlődő tanácskozás immár hagyomány, nemes tradíció, s egyben annak bizonysága, hogy városunk kórházában a gyógyítás mellett alapos és eredményes kutatómunka folyik. Ugyanakkor a meghívott fővárosi, debreceni és szolnoki kollégák is elénk tárják kutatási eredményeiket. Ennek következtében tapasztalatcserének is tanúi lehetünk ezen a napon, kórházunk névadójának névünnepe közvetlen közelében. Ez a nagyon fontos egészségügyi tudományos rendezvény a jövőben is folytatódni fog. 2012 jelentős változást hozott hazánk egészségügyi lehetőségeinek a tekintetében, hiszen állami gondozásba kerül az oktatással és a közigazgatással

együtt. Egyidejűleg megváltozott és megváltozik az önkormányzatok működése is. Hatékonyabbá válik a szakmapolitika, és az orvosi tevékenység is új közegben bontakozhat ki. Végezetül városunk polgármestere köszönetet mondott dr. Bálint Péternek az igazgatói teendők eddigi ellátásáért, és köszöntötte utódát, dr. Csiki Zoltánt, aki december 1-jétől látja el a kórházigazgatói szerepet. Őt kértük meg a konferencia szakmai értékelésére: • A nem szakmai olvasók számára, hogyan lehet összefoglalni az előadások lényegét? A rendezvényen, melyen jászberényi, debreceni és budapesti meghívott vendég előadók előadásait hallhattuk, mintegy 80 egészségügyi dolgozó regisztrált. A rendezvény fő témája a modern sebészet egyik vívmánya- a haladó laparoszkópos sebészet volt. A hallgatóság megismerhette, hogy a Kenézy kórházban milyen tapasztalatok gyűltek össze az endoszkópos vastagbél

sebészet és az endoszkópos lágyéksérv sebészet területén. A házigazdák pedig beszámoltak kezdeti tapasztalataikról a haladó laparoszkopia terén-, elsősorban a vakbélműtétek és a lágyéksérv sebészet endoszkópos tapasztalatairól. Ez utóbbi azért volt érdekes, mert a komoly hagyományokkal bíró sebészeti osztály egy új arcát is bemutatta-, a minimál invazív beavatkozások előnyeivel és lehetőségeivel ismertetve meg a hallgatóságot. A varia rész előadásai, melyek, a mozgásszervi, fül-orr gégészeti, infektológiai, nőgyógyászati, valamint belgyógyászati tárgykörből hangzottak el, napjaink gyakorta előforduló betegségeit, azok tudományos hátterét, kezelési , valamint megelőzési lehetőségeit tárták a hallgatóság elé. • Milyen volt a szombati tanácskozás szakmai színvonala? Az előadások magas színvonalú felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A rendezvényt támogató cégek szakmai anyagaikkal egészítették ki, illetve támasztották alá az előadásokon elhangzottakat, melyeket az érdeklődők az előtérben rendezett kiállításon tekinthettek meg. • Van-e az ilyen kisvárosi, régiós tanácskozásoknak jövője? Fontos, hogy ez a több éve működő rendezvény ne veszítsen lendületéből, fontos, hogy egyre több fiatal orvos, szakdolgozó vegyen részt mind előadóként, mind pedig hallgatóként ilyen jellegű tudományos fórumon, hiszen így tudunk fejlődni, így tudunk előrelépni és biztosítani egy olyan szakmai színvonalat, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a betegek biztonságban érezzék magukat, és gyógyulásuk a leggyorsabban, a leghatékonyabb módon valósulhasson meg. Az előadások nyomán valamennyi laikus résztvevő is igyekszik majd fegyelmezettebben és egyre tudatosabban élni önnön és övéi érdekében, hogy a kiszabott földi utat minél kevesebb egészségügyi problémával járhassuk be.

Menedzserek üzemlátogatása a Szekuritásnál A Jászsági Menedzser Klub ezekben a napokban az évszakot megszégyenítő élénk szervezeti életet él. Az ország gazdaságáról szóló előadás, exkluzív gyárlátogatás az egyik tagtársnál –ez jelen írásunk tárgya –, majd 28-án a megyei TOP 50 rendezvény megrendezése, először Jászberényben. • h. l. • Ez az élénkség múlt pénteken este is érződött, amikor is a ködös, nyirkos időjárás ellenére összegyűltek a klub tagjai a Nagykátai úton, hogy közösen megnézzék a Szekuritás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft immár belakott új üzemét. A két szinten több mint 1400 négyzetméteren alakított ki gyártó-, kereskedelmi és raktárcsarnokokat. Folytatás a 6. oldalon.

Munkával is ünnepeltek

Jubilál a jászberényi tanítóképzés Nagy hete van a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karának. Hétfőtől szombatig nagyszabású rendezvénysorozattal emlékeznek meg a jászberényi tanítóképzés 95 évéről. A rendezvények jellemzően a főiskolán vannak/lesznek, de időnként kilépnek az ódon falak közül, jelezve, hogy a város édes gyermekének tekinti az intézményt. Az ünnepségsorozat kimelkedő mozzanata a szombati emlékülés lesz. • Munkatársainktól • Hétfőn délben az Origó Nyelvvizsgahely próbanyelvvizsgája jelezte a nyelvtudás fontosságát a felsőfokú képzésben. 13 órakor a tanítóképzés múltjáról és jelenéről volt vetélkedő. Kedden délben rendhagyó informatikus órát mutattak be a könyvtárosok, majd az andragógia és a szociális munka szak mutatkozott be. Szerdán 11 órakor Benke-Szabó Lilla A Boldog Máriák című könyve szerzőjével volt író-olvasó találkozó. Folytatás a 3. oldalon.

Spirituális nap November 17–én, szombaton „Amint megbízol önmagadban, tudni fogod, hogy élj” mottóval rendeztek tematikus spirituális napot, három helyszínen. A Goethétől vett idézet pontosan összefoglalja azt a nemes célt, mellyel ezt a programot a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársai összeállították. • Gergely Csilla • A spirituális napot dr. Csákó Zoltán parapszichológus, tarot mestertanár teltházas előadásával nyitotta meg a városi könyvtárban. A négy ősi elem – a föld, a víz, a tűz és a levegő – egységéről beszélt, melyeket a teremtéstörténetből és a mesék archaikus ősképeiként is ismerhetünk. Az emberi élet is e négy elem köré szerveződik, átvitt értelemben a tisztelet (föld), a párkapcsolat (víz), a szeretet (levegő) és a munka (tűz) köré. Az egyensúly kialakításához elsősorban a saját életünket kell harmonikussá tennünk, ami nehéz munkával, de elérhető. Hozzátette, hogy „a világvége technikai okok miatt elmarad” ugyan, de valóban egyfajta világ végét tapasztalhatunk, a férfiak vezette világ végét. 2013-ban eljön a nők ideje, az általuk képviselt befogadóbb, érzékenyebb világszemlélet. A folytatásban Hamonn Zsuzsa Felemelkedés a tudatos léthez című előadása következett, majd Kovács Ilona adta át 2012 valódi üzenetét Kyron tanításai alapján. Folytatás a 7. oldalon.


Önkormányzat

2. oldal

Parlamenti sarok

Új kartellszabályok vannak a mezőgazdasági termékekről

Az Országgyűlés hétfői döntésével enyhítette a mezőgazdasági termékek esetében a kartellszabályokat. Pócs János alsójászsági parlamenti képviselő erre vonatkozó indítványát 280 igen szavazattal és 42 nem ellenében fogadta el a parlament. • munkatársunktól • Pócs János indoklásában kifejtette, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közelmúltbeli gyakorlata világított rá a hazai agrárjogi szabályozás hiányosságára, vagyis hogy a magyar versenyjog nincs figyelemmel a mezőgazdaságnak a sajátosságaiból – így például az időjárási hatásokból, a termékek szezonális piaci jelenlétéből – fakadó kiszolgáltatottságára. Így a GVH e hiányosságok miatt az eljárásai során nem tudja figyelembe venni a mezőgazdaság ágazati jellemzőit. A GVH augusztus 30-án eljárást indított több magyarországi kereskedelmi lánc ellen, mert feltételezte, hogy a görögdinnye értékesítésénél megsértették a versenykorlátozó megállapodás tilalmát. Az elfogadott új rendelkezés értelmében nem számít versenykorlátozónak az a megállapodás, amely ágazati érdekképviselet vagy szakmaközi szervezet részvételével jön létre, és azzal egyik érintett piaci szereplő sem kerül előnybe a másikhoz képest. Az előterjesztő politikus szerint, ha az ágazati érdekképviselet vagy szakmaközi szervezet részvételével létrejött megállapodásban az összes piaci szereplő egyformán érintett, a megegyezéssel egyikük sem kerülhet előnybe a

másikhoz képest, így nem merül fel a klasszikus értelemben vett kartell. Ilyen esetben a megállapodás célja a mezőgazdaságból élők méltányos jövedelmének a biztosítása, nem pedig valamelyik piaci szereplő előnyszerzése − fejtegette indoklásában a képviselő, hozzátéve, hogy e megegyezéseket akkor indokolt mentesíteni a kartellszabályok alól, ha a megállapodásokkal elért árelőny méltányos mértékű, és nem irányul extraprofit megszerzésére. A most elfogadott törvénymódosítást a folyamatban lévő ügyekben és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell – a miniszter bevonásával.

Visszatér a Jász Múzeum Folytatás az 1. oldalról. Ugyanakkor igény van öt demens személy nappali ellátási helyére, amelyhez a szakmai és tárgyi feltételek adottak. Gazdasági célszerűség is megbújik a döntés mögött, mivel a jövő évi normatíva összege időskorúak nappali ellátása esetén 115.000 forint, a demens személyeké pedig 570.000 forint személyenként és évente. A döntés vonzata, hogy az alapító okiratot is módosítani kellett a fentiek szellemében. Ingatlanokkal kapcsolatosan is határoztak a képviselők. Elvi jelentőségű, hogy módosították az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek elidegenítéséről szóló rendeletet. Ennek lényege, hogy a jelenleg hatályos licitszabályzat helyett versenyeztetési szabályzattal egészítették ki, amely a fenti – 25 millió forintot meghaladó forgalmi értékű – ingatlanok értékesítésekor alkalmazandó eljárást rendezi. Nyilvános versenytárgyalást hirdetett a testület az Ady Endre úti (26,7 millió forint) és

a Szent Imre Herceg úti (25,5 millió forint) óvodák tekintetében, s ehhez forgalmi értéküket felbecsültette. Pályázatokon való részvételről is döntött a testület. A Polgármesteri Hivatal és a Jász Múzeum közös épületenergetikai fejlesztésére 65 millió forint önerő mellett 250 millió forint elnyerhető támogatásért pályázik a város. Az Alföld Szíve turisztikai pályázaton pedig nyolc másik településsel közösen kívánnak turisztikai projektet megvalósítani. Erre a célra jövőre 124 ezer, 2014-ben 250 ezer forint pénzügyi fedezet szükséges. A képviselők egy híján támogatták és megerősítették a Yazd város, valamint Jászberény polgármestere által október 12-én Iránban aláírt szándéknyilatkozatban foglaltakat, s felhatalmazták Szabó Tamás polgármestert a szándéknyilatkozat magyar nyelvű példányának aláírására, valamint Gottdiener Lajos jegyzővel karöltve a testvérvárosi kapcsolat további fejlesztéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: Sorszám

Cím

1.

Jászberény, Ady E. u.11.

2.

Megnevezés Helyrajzi szám óvoda

Jászberény, Szent óvoda, udvar Imre h. u. 24.

Pályázati induló ár

86 hrsz

26.700.000 Ft

2706 hrsz

25.500.000 Ft

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www. jaszbereny.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. szoba, telefon: 57-505-700/199 )

2012. november 22.

Egy aggódó klímabarát válaszai (II. rész)

Ökológiai kihívások nyomában Az előző számunkban sorra vettük a klímaváltozás földünkre gyakorolt hatásait, melyek korántsem voltak pozitív kicsengésűek. Arról is szóltunk, hogy az emberiség már végleg letért az ökológiai fenntarthatóság útjáról, és már régen túl vagyunk az ökológiai helyreállítás lehetőségétől. Sajnos ki kell mondanunk, hogy addig kerülgettük a „forró kását”, amíg végül fejünkre nem melegedett a probléma, mármint a globális felmelegedés. Megelőzésről már nem beszélhetünk, legfeljebb csak az általunk beindított folyamatok lassításáról és azokról a technikákról, melyekkel enyhíthetünk a klímaváltozás ránk gyakorolt negatív hatásain. Ezután a derűlátónak koránt sem nevezhető bevezető után tekintsük át, hogy mik is azok a feladatok ebből a feladathalmazból melyek ránk várnak. A társadalmak mit tehetnek az éghajlatváltozás káros hatásai ellen? Alapvetően kétféle stratégia létezik. Mindkettő nagyon fontos. Egyrészt megpróbálhatunk minél inkább alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz, például védekezünk a fokozódó árvizek ellen, szárazság és aszálytűrő növényfajokat, fajtákat vonunk termesztésbe stb. Másrészt megkísérelhetjük mérsékelni az éghajlatváltozás mértékét elsősorban az üvegházgáz-kibocsátás visszafogása révén. Mindehhez elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés, hiszen az éghajlatváltozás globális probléma. Az üvegházhatású gázok nagy többsége ugyanis egyenletesen keveredik el a földi légkörben. Egy profán − ámde igaz − hasonlattal élve Magyarországon az erőművek vagy a gépjárművek által kibocsátott szén-dioxid ugyanúgy globálisan okoz gondokat, mint mondjuk az indiai szarvasmarhák bendőjéből felszabaduló metán. Hasonlóképpen, az éghajlatváltozás helyi hatásai is könnyen globális hatásokká nőhetik ki magukat, mint ahogyan a mindinkább globalizált gazdaságban a világ egyes térségei is egyre jobban függenek egymástól gazdaságilag. Az éghajlatváltozás ütemének mérséklését célzó nemzetközi erőfeszítések eddigi legfontosabb eredménye az un. Kiotói jegyzőkönyv hatályba lépése volt 2005 februárjában. Ebben a dokumentumban az iparosodottabb államok vállalták, hogy az 1990-es szinthez képest 2012-ig átlagosan 5,2 %-kal csökkentik üvegházgáz-kibocsátásukat. Ez a vállalás csupán egy első lépésnek volt tekinthető, mivel az éghajlat stabilizálásához a vállalt csökkentés legalább tízszeresére (!) lenne szükség, ráadásul nemcsak az iparosodott államokra vonatkozóan, hanem globális átlagban. De mint minden ígéret ez is annyit ér amennyit teljesítenek belőle. Ehhez a vállaláshoz képest ma már az is világosan látszik, hogy még a 2012re vállalt minimális mértékű csökkenés sem fog teljesülni. Ennek nemcsak az az oka, hogy a legnagyobb üvegházgáz-kibocsátónak számító Amerikai Egyesült Államok végül kihátrált a Kiotói jegyzőkönyvből, hanem az is, hogy számos csatlakozott ország minden igyekezete dacára képtelen lesz betartani vállalásait. A nem túl biztató eredmények ellenére egyértelmű, hogy az éghajlati katasztrófát csak akkor kerülhetjük el, ha 2012 után jelentősen megszigorítják a Kiotói jegyzőkönyv jelenlegi célkitűzéseit. Az igazságos az lenne, ha az egy főre jutó maximálisan megengedhető üvegházgáz-kibocsátás mindenütt a világon ugyanannyi lenne. Ehhez azonban az

iparosodott államokban drasztikus kibocsátás-csökkentésre volna szükség, míg a legszegényebb országokban némi kibocsátás-növekedés is megengedhető lenne. És akkor még itt vannak a harmadik világ feltörekvő, iparosodottabb államai (például Kína, India vagy Brazília), amelyeknek – ellentétben a jelenlegi gyakorlattal - szintén szükséges volna bizonyos szintű kibocsátás-csökkentést vállalniuk. Igazából az éghajlatváltozás mérséklésének leghatékonyabb útja az volna, ha minél kevesebb fosszilis tüzelőanyagot égetnénk el. Ehhez mindenekelőtt arra lenne szükség, hogy csökkentsük a felhasznált energia mennyiségét (ami korántsem szükségszerűen jelenti jólétünk csökkenését!). A fennmaradó energiaigényünket pedig meg kell próbálnunk minél kevésbé a fosszilis tüzelőanyagokból fedeznünk. Erre alapvetően kétféle lehetőség kínálkozik; az atomenergia és az ún. megújuló energiaforrások (elsősorban a nap-, szél-, víz-, biomassza- és a geotermikus energia). Mivel azonban az atomenergia komoly környezeti és egyéb kockázatokat hordoz magában, valószínűleg helyesebben tesszük, ha inkább a megújuló energiaforrásokra támaszkodunk. Noha ezek sem mentesek a környezeti kockázatoktól, de óvatos, körültekintő alkalmazásuk még mindig a leginkább elfogadható alternatívát jelenti. A közhiedelemmel ellentétben alapos számítások bizonyítják, hogy a megújuló energiaforrások már ma is képesek lennének kielégíteni a világ energiaigényét. Habár már jó néhány országban megfigyelhető az energiahatékonyság fokozódása, továbbá a megújuló ener-

giával! Ne fűtsük túl a lakásainkat! Amennyiben lehetőségünk van rá, szabályozzuk lakásaink/házaink fűtését, elégedjünk meg legfeljebb 20 Celsius fokkal. Ha fázunk, inkább öltözzünk fel. Lehetőleg kerüljük a légkodicionáló berendezések használatát! Egy kis odafigyeléssel (árnyékolással, éjszakai szellőztetéssel) lakásunk/házunk kánikulában is elviselhető hőmérsékletűvé tehető. Csak valóban indokolt esetben üljünk autóba! Használjuk inkább a tömegközlekedést, de a kerékpározás és a gyaloglás sem tesz rosszat szervezetünknek. Ha megoldható, ne utazzunk repülőgéppel! Az ajánlás, hogy ezer kilométeres távolságon belül válasszuk inkább a vonatot vagy az autóbuszt, amelyek egy utasra vonatkoztatva lényegesen kevesebb üvegházgázt bocsátanak ki a légkörbe, mint a repülőgépek. Igen fontos, hogy vásárlásnál válasszuk elsősorban a helyi termékeket! Ezek ös�szetevőit kevesebbet kell szállítani, így előállításuk rendszerint kevesebb üvegházgáz légkörbe bocsátásával jár. Ezek az egyéni viselkedési változások ugyan önmagukban nem fogják megoldani az éghajlatváltozás problémáját − az ajánlások pedig esetenként egyeseket megmosolyogtatnak −, ám ettől függetlenül fontos szerepet játszhatnak benne. Komolyabb eredményeket azonban csak társadalmi összefogással és közös cselekvéssel érhetünk el. Ennek a célnak érdekében hazánkban is megalakult a „Klímabarát Települések Szövetsége”. A szövetséghez tartozó településeken az elmúlt években számos olyan programot dolgoztak ki a klímakörök munkájában részt vevő helyi lako-

giaforrások térnyerése, azonban e folyamatok sajnos ma még nem elég gyorsak az éghajlatváltozás kívánatos mértékű mérsékléséhez. Közrejátszik ebben az a sajnálatos tény, hogy az alternatív energianyerési módszerek még a pályázati támogatások segítségével is igen komoly anyagi ráfordítást igényelnek. Magyarul drágák, és a 10-20-30 éves megtérülési idők a jövő homályába vesznek. Sajnálatos, hogy jelenleg, még a környezettudatosság esetében is a pénztárca a meghatározó tényező. Így az előregondolkodás is az esetek túlnyomó többségében csak a hó végéig terjed. Bizony a környezettudatos gondolkodás ennél jóval előbbre látó gondolkodásmódot igényel, feltételez, ennek azonban mostanság még igencsak híján vagyunk. Mindezek ellenére nem ülhetünk ölbe tett kézzel várva a csodát, hogy majd megoldják mások helyettünk azt a problémát, amelynek mi voltunk, vagyunk az okozói.

sok, a felkért szakemberek segítségével, a helyi önkormányzatok támogatásával, amelyek a természet változásaihoz való helyi szintű alkalmazkodást segítik. A rendszer nélkülözhetetlen eleme a szövetség munkájában résztvevő települések polgármestere által felkért személy, a „klímakoordinátor”. Feladata a sokirányú kapcsolattartás a polgármester, az önkormányzat, a helyi klímakör és a szövetség között. Ez a kezdeményezés is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több település és helyi közösség ismerje meg, hogy a természet változásai miként befolyásolják, befolyásolhatják az ott élő emberek mindennapi életét. Segítséget nyújthat ahhoz is, hogy minél több településen kezdődjön el egy közös gondolkodás a megfelelő klímabarát válaszok érdekében. Vannak tehát előttünk jó példák és előremutató kezdeményezések, melyekben célszerű lenne minél több önkormányzatnak részt vennie, közöttük városunknak, Jászberénynek is. Szórád Sándor környezetvédelmi szakmérnök, ökológus

Mit tehetünk mi személy szerint az éghajlatváltozás ellen? Röviden: takarékoskodjunk az ener-


Főiskola

2012. november 22.

3. oldal

Munkával is ünnepeltek tanárok és diákok

Jubilál a jászberényi tanítóképzés

Folytatás az 1. oldalról. Három szak bemutatásával kaphattunk ízelítőt főiskolán folyó munkáról 20-án, kedden. Oktatók és hallgatók adtak számot arról, hogy egy-egy szak mit tart a legfontosabbnak a tanított tantárgyakból. A környékbeli településekről is megjelent érdeklődők tapasztalhatták, hogyan folyik a munka a SZIE ABPK három szakán. Átélhettük azt is, hogy a hallgatók tisztában vannak majdani munkájuk jelentőségével. Ugyanakkor tapasztalhattuk azt, hogy a megjelentekkel együtt kellemes és oldott pillanatokat töltöttek együtt.

Az informatikus-könyvtáros szak Tizenegy órakor ennek a szaknak a tanárai mutatták be a képzés folyamatát a nagyelőadóban. A tanszékvezető, dr. Koltay Tibor köszöntő szavai után Tóth Erika tanárnő taglalta, hogyan rögzítették eleink az információkat. Az agyagtábláktól a papiruszon és a papíron át folytonosan megújult az információk megörökítése. Papíron először kézzel rögzítették az információkat. A kódexek már képanyagot is tartalmaztak. Fordulatot jelentett Gutenberg János tevékenysége. Feltalálta a könyvnyomtatást. Ezután nyílt alkalom arra, hogy időszaki kiadványok is megjelenhessenek Jávorszky Ferenc tanár úr képi eszközök segítségével tette érzékletessé, hogy válik könnyen kezelhetővé a képi információ, hogyan lehet dinamizálni a képet és a szöveganyagot egyaránt. Egyegy kép más közegbe illeszthető, és ott természetesen új funkciót tölthet be. Ennek alkalmazásához új eljárások is-

merete kívántatik. Dr. Koltay Tibor tanszékvezető főiskolai tanár a Gutenberg Biblia és az akkori időből származó oklevél szemügyre vételét érzékeltette. Szólott a másfél millió könyv rögzítését eredményező eljárásról. A gépi feldolgozás nagyban megkönnyíti a könyvek rendszerezését, nyilvántartását. A digitalizálás további lehetőségeket biztosít a felhasználók számára. Szinte varázslatnak tűnt, ahogy rákattintott az előadó a jászberényi könyvtár anyagára, és megjelentek a kért adatok. Az elmondottakat több kérdés is követte annak bizonyságául, hogy élő, sokunkat érintő információkat hallhattunk. A rendezvényt áthatotta az a derű, amely az információk befogadásához elengedhetetlenül szükséges. Az andragógia szak Dr. Varró Bettina dékánhelyettes nyitotta meg a szakbemutatót az Apponyi Teremben. Hangsúlyozta az állandó önfejlesztés, önképzés, a tanulás örömének nélkülözhetetlenségét. Megállapította, hogy a tanulás maga az élet. Dr. Vidra Anikó egyetemi docens vezette a szakbemutatót. Dévényi Viktória másodéves hallgató bemutatta az intézmény történetét. A tanulás az önállósodás természetes formája, és az élethosszig való tanulás a folyamatos megújulás lehetőségét teremti meg. Idézte Karácsony Sándort, kiemelte, hogy dr. Fábián Zoltán főigazgató a folytonos megújulás lehetőségét teremtette meg. Kiss Viktória hallgatói előadása a tanrendet és a képzési folyamatot taglalta. Kiemelte a külföldi tapasztalatszerzés fontosságát és az idegen nyelvi ismeretek jelentőségét. A két hallgatónő után Demeter Marcell beszélt élményszerűen a tanuláson kívüli diákélet mozzanatairól, a HÖK sokoldalú tevékenységéről. Megállapította, hogy az intézménynek jól felkészült oktatói kara van, és ez biztosíték arra, hogy szín-

vonalasan fel lehet készülni a választott pályára. Kifely Zoltán különös hangszerből ausztrál dallamokat csalogatott elő, majd Bodnár Zsófia kiállítását tekinthettük meg. A szociális szak Ezt a szakbemutatót dr. Varró Bettina tanárnő nyitotta meg az Apponyi teremben. Dr. Szarvák Tibor tanszékvezető főiskolai tanár ismertette a szak életének eseményeit. Van egy jelvényük is, amely Tatabányán készült. Számos felmérés és annak értékelése fűződik a szak tanáraihoz, hallgatóihoz. A szak hallgatója, Csík Szandra ismertette a szak legfontosabb feladatait: a házi segítségnyújtás, az idősek, fogyatékosok, szenvedélybetegek, a hajléktalanok és a mozgássérültek gondozása, a pszichiátriai munka, a családsegítés, a gyámhivatal segítése. Kiemelte a paralimpikonok teljesítményét. Összefoglalásul megállapította, hogy nem szabad elmennünk egymás problémái mellett. Dr. Tóth János főiskolai tanár felmérése szerint van hazánkban úgynevezett belső periféria (benne élünk mi is). Ennek értelmezése során nyilvánvalóvá tette, hogy a nyugati országrész lehetőségei jóval kedvezőbbek, mint az alföldi területeké. Ennek következtében mobilizáció alakult ki, és számosan az osztrák határ közelében telepedtek meg. Átjártak dolgozni a szomszédos országba. Egy idő után visszatelepedtek az alföldi településekre, de ez sem jelentett számukra hos�szabb távra szóló boldogulást. Dr. Szarvák Tibor a jászsági felsőoktatás helyzetét vizsgáló felmérés tanulságait fogalmazta meg a megjelent hallgatókkal együtt. Az élénk társalgást derű, jó hangulat jellemezte. Munka, tartalmas visszatekintés zajlott elsősorban az oktatók és a hallgatók részvételével, majd sor került derűs hangulatú beszélgetésekre is. A beszélgetésből kiderült, hogy az ország különböző településeinek lakói elismerik a jászsági felsőoktatási intézményben folyó munkát.

Pillanatok útközben A képző jubileumi ünnepségsorozatát vidám vetélkedővel nyitották meg hétfőn, az iskola létrejöttében fontos szerepet játszott gróf Apponyi Albertről elnevezett teremben. Aki erre a megmérettetésre jelentkezett, illett felkészülnie a tanítóképzés múltjának bővebb részleteiből, de két előadás is segítségükre volt. Kiss Erika helytörténeti kutató, újságíró és Erdészné dr. Molnár Marietta főiskolai tanár tartottak látványos prezentációt a tanítóképzés jászberényi és országos fejlődéséről. A részletekbe menő kifejtésre azonban nem állt rendelkezésre elegendő idő, így a rendezvény címe, Pillanatok útközben elnevezés pontosan megállta a helyét. A zsűriben foglalt helyet Stelkovicsné Kreuter Anikó, a gyakorló tanára, Polgár Bettina Kitti, negyedéves tanító szakos hallgató, Virágné Juhász Nyitó Klára

adjunktus és dr. Szaszkó Rita főiskolai oktató. A tudásukat összemérő csapatok a SZIE ABPK tanító-, informatikus könyvtáros- és szociális munka szakokról képviseltették magukat, de részt vettek a Liska József Katolikus Szakiskola-, a SZIE gyakorlóiskola és a Terplán Zénó Szakképző Iskola diákjai is. Elsőként Bergendy: Iskolatáska című dalát kellett felismerniük, melyet totó, képfelismerés, keresztrejtvény, versírás és sok más, változatos feladat követett. A jó hangulatú, kétórás vetélkedőt a Koli Team nyerte, őket követte a Studio 69 és a Szocosok csapata. Izgalmas pillanatokban azonban nemcsak a versenyzőknek volt részük. Amíg ők dolgoztak, a lelkes szurkolók között a villámkérdésekre adott helyes válaszért kapott jutalom csokoládéért folyt a harc. A délutánt a Legyetek jók, ha tudtok című szám közös eléneklésével zárták.

A jubileumi hét további eseményei Csütörtökön 9 órától tudományos diákköri konferencia kezdődik, 15 órakor nyílik Mukri Erika kiállítása. 17.30-kor kilép a főiskola falai közül a program: a Jászsági Hagyományőrző Egylet „Igézet ne fogja” címmel a jászsági népéletből mutat be képeket a Déryné Rendezvényházban. Este 7 órakor táncház lesz élőzenével az Ifjúsági Házban. Pénteken fél tíztől a SZIE gyakorlóiskolájában Scherer Péter osztályterem színházát moderálja dr. Várszegi Tibor. A főiskola kollégiumában TÉR KÉP TÉR címmel állandó kiállítás tekinthető meg. Szombaton 10 órakor a jubileumi hét csúcspontjaként a főiskola dísztermében rendezett ünnepi emlékülés lesz, amelynek fővédnöke dr. Lengyel Györgyi, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Délután 3 órakor a főiskola egykori hallgatóival szerveznek beszélgetést Volt egyszer egy Pont Színház címmel. A hét zárásaképpen délután 5 órakor a Jászkürt Fogadóban nyílik a jászberényi tanítóképző és a gyakorlóiskola művésztanárainak kiállítása.

Égi−földi szerelem a mesék erejével A hagyomány szerint november Szent András hava, mely az egyik szerelemhónapunk. A szerelemről, erről az égi gyökerű jelenségről beszélt Benke-Szabó Lilla író a 95. születésnapját ünneplő tanítóképző 2-es előadótermében szerda délelőtt. Magyar népmeséink bekapcsolnak az égi és földi létezés vertikumába. Meséink, dalaink, táncaink a szerelemről szólnak – mondta az előadás bevezetőjében dr. Várszegi Tibor főiskolai tanár. Benke-Szabó Lilla három kötetesre tervezett népmesekutató könyvsorozatának tavasszal megjelent, Boldog Máriák című első tagjának szellemiségében szólt az előadótermet betöltő népes hallgatósághoz. Az általa kitalált képzeletbeli királyfi, csodálatos utazásán, küzdelmein keresztül ismertette a népmese motívumvilágát, és döbbentette rá az előadás folyamán a közönséget, hogy a mese valójában rólunk, hallgatókról szól, a mi küzdelmeinket, vágyainkat ismerhetjük fel általa. A szerelem a megmentő, a szárnyakat adó érzés, mely elrepít oda, ahová érkeznünk kell, meséink vezérfonalát képzik. A mai világban gyakran nem

ismerjük fel, melyik a szerelem valódi virága, a tarack vagy a rózsa. A tiszta érzést összekeverjük a testi vággyal. Ilyenkor törvényszerű a csalódás. Vetített diaképek és Máté Péter dala segítségével próbálta rávezetni Benke-Szabó Lilla fiatal hallgatóságát a gyom és a rózsa motívumának különbségére. A mai divatos regényeket megidézve: „a vámpír vámpír marad, bármilyen jóképű is” – figyelmeztette a fiatalokat. Tudnunk kell tehát, kitől mit várunk. A magyar motívumkincs életfája kiválóan tükrözi létezésünk gondolatvilágát. A tulipánok jobb és bal oldali ágai a két agyféltekét, felfelé törő ágai az éghez való közelítést jelképezik. Népmeséinkben minden megjelenő virág múltunkból jelez valamit, amire figyelnünk kell. Az állatok szintén jelentéssel bírnak. A tudat kibővülésére, egyes esetekben csillagképekre asszociálnak. A királyfi

találkozik útja során kutyával (hűség), medvével (erő), vagy madárral, mely a szellemi szárnyalást jelenti. A táltos paripa rengeteg mesében megtalálható fontos elem. Hármas szinten értelmezhető jelentéssel bír. Lehet hús-vér állat, hiszen nekünk magyaroknak a ló és a nyíl lételemünk. Lelki szinten az állat szóból eredeztetően állapotot jelöl, nyitottságot az ég felé. A harmadik szemet, mellyel a szellemi szférákba látunk, szintén a táltos testesíti meg. A paripa viszi a királyfit szerelméhez. Az álomképek segítségével a szerelmesek kapcsolatba léphetnek egymással akkor is, ha testileg nincsenek jelen. A segítők megjelenése törvényszerű. Általában a Nap a férfierő, a Hold a nőiség, és a szél, mely a Boldogasszony bolygójáról, a Vénuszról árad, segíti a vándort útja során. A sárkány legyőzéséhez vezető utat mutatják meg. A sárkány vagy rosszabb esetben anyja, a boszorkány, az ártó szellemiség megformálója. Ma – mondta az előadó

– rabja vagyunk ennek kényelmünk, gondolatvilágunk által. Megfigyelhető, hogy a sárkány ereje általában a gatyamadzagban rejlik. Sajnos világunkban tényleg csak ez, a nemiséget jelképező motívum vezérli a fiatalok gondolkodását. A mese végén a királyfi természetesen megtalálja szerelmét az aranyvárban. És ha két ember egymásra talál, megtörténik a csoda. A két összeérő arcból kialakul Isten arca, mint láthattuk azt a szkíta ivókürt-ábrázolásban, az előadás vetített képei között. A tiszta szerelem üzenete az égből érkezik, és a földön válik valósággá. Az előadás zárásaként elhangzó népmese előtt az írónő azt tanácsolta a jelenlévő nőknek, állítsák példaképül

a Boldogasszonyt maguk elé. Az a kötelességünk, azért születtünk, hogy lépjünk túl a sárkány hatalmán, legyünk boldogok, mert csak a boldog ember tudja közvetíteni Isten hatalmát.


Fórum

4. oldal

2012. november 22.

A jászkapitány hétköznapjai Kilencven év történelemkönyvbe illő emlékei Kári Sándort köszöntötték születésnapján

Előző számunkban megírtuk, hogy november 9-én, pénteken az ipolysági városi könyvtárban magyarságverseket szavaltak Sajó Sándor költő emlékére, a magyar nyelv napja és a magyar vers ünnepe jegyében. A rendezvény fővédnöke Bolla János jászkapitány volt. • T. R. • Sajó Sándor összeköti a palócság és a Jászság múltját, és tartalmassá teszi jelenét. Sajó Sándor ugyanis Ipolyságon született, szülőházán emléktábla jelzi a fontos és lélekemelő tényt. Ugyanakkor a Jászság első gimnáziumában tevékenykedett jeles tanárként. Ezt immár emléktábla hirdeti a Lehel Vezér Gimnázium folyosóján a tényt, amely öröm a mai Jászság számára és büszkeség a szülőváros és környéke számára. Mindennek következtében lett a rendezvény fővédnöke Bolla János jászkapitány. Bolla János jászkapitány: "Úgy hiszem, ez a megtiszteltetés nem annyira

személyemnek szól, hanem a jászoknak, a jászok közösségének és annak a kapcsolatnak, ami a Palóc Társaság és Jászberény város különböző civil szervezetei között az utóbbi években kialakult a szavalóversenyek kapcsán… Még azért is megtisztelő számomra ez a felkérés, mert egy régi kapcsolat felelevenítését is elősegíthetem a palócok és a jászok között, amely a török hódoltság idején és azt követő XVIII. században lehetett a legszorosabb. Ugyanis a Jászságból sokan kerestek menedéket az északi, felvidéki megyékben… Ez erről a vidékről érkeztek az újratelepítők s váltak jászokká, redemptusokká. Ez a magyarázata, hogy sok az azonosság a mai jászok és palócok között…"

Neszűr, a tények és a becsület A neszűri munkacsoport munkájával kapcsolatosan az elmúlt hetekben téves, személyemet is sértő információk kerültek közzétételre a médiumokban, amelyek többnyire Budai Lóránt képviselő „tényközléseire” vezethetők vissza. A neszűri munkacsoport az elmúlt közel másfél évben végezte munkáját operatív és adminisztratív munkacsoportban. A munkacsoport célja a Neszűr területén található problémák feltérképezése, azok megoldásának elősegítése, a hatóságok ilyen irányú munkájának politikamentes támogatása, illetve előmozdítása. Azonban nem célja a munkacsoportnak a hatóságok helyetti intézkedés, melyre jogkörrel nem rendelkezik! A munkacsoport sem vagyon-, sem adatkezelési feladatokat nem látott el, erre hatáskörrel sem rendelkezett. A munkacsoport számos helyszíni bejáráson vett részt a Neszűr területén. A helyszíni bejárásokon a hatóságok (így többek között a rendőrség, építésügyi hatóság, állategészségügyi hatóság, gyámhatóság és más hatóságok), civil szervezetek, a polgármesteri hivatal munkatársai is részt vettek és a helyszínen ellenőrizték, tapasztalták a neszűr megoldatlan, problémás eseteit. A neszűri munkacsoport részéről közel 150 – a hatóságok által a helyszínen is vizsgált – esetben történt bejelentés az illetékes szervekhez. A tapasztalatok alapján számos hatósági és egyéb egyeztetés történt, mely alapján az illetékes szervek hatáskörükben eljárva megtették a szükséges intézkedéseket, így például a polgármesteri hivatal több veszélyes ingatlan bontását rendelte el, és az önkormányzat több ingatlant is felvásárolt. 2012. évben külön ható-

sági bejárást is szerveztünk, melyen a polgármester, a képviselő-testület több tagja is jelen volt. A munkacsoport munkáját testületi ülés is tárgyalta, így erről a képviselő-testület tagjai is információkkal rendelkeznek. A Neszűr problémái nem oldódtak meg, azonban jelentős előrelépések történtek. A hatóságok ellenőrzései és a bejelentések alapján mára az illetékesek ismeretében vannak a problémáknak és folyamatos ellenőrzéseket végeznek. Az adminisztratív csoport vezetőjeként meggyőződésem, hogy a Neszűr problémáinak megoldása a hatóságokkal, lakosokkal történő együttműködéssel, hatósági intézkedések sorozatával érhető el. A megindult hatósági eljárásokról azonban az érintett szerv – törvényi korlátok között – adhat ki adatokat, mely adatokkal így a munkacsoport – és annak két vezetője sem – rendelkezik. A hatóságok és az érintett szervek tudomásul vették a Neszűr problémáit, mind szemrevételezéssel, mind a hivatalos értesítések mind a bejelentések alapján. A hatáskörükbe tartozó problémák megoldását elkezdték és azokat folyamatosan végzik. A munkacsoport operatív vezetéséről Budai Lóránt lemondott. Más utat (?) keres. A Neszűr problémáinak megoldását azonban semmiképpen sem alaptalan, becsületsértő módon közzétett feljelentések jelentik. Inkább a következetes, kitartó, sziszifuszi munka. Dr. Győri János

A koalíció bizonyítványa Pénteken délután a Viktórió Pizzéria különtermében tartott sajtótájékoztatót Pélyi András, a Demokratikus Koalíció jászsági választókerületi szervezője. Két vezérgondolatra építette mondandóját. Az egyik a jelenlegi városvezetés működésével volt kapcsolatos, amely „félúton jár” a ciklust tekintve. A másik pedig az, hogy az emberek figyelmét felhívják a helyi képviselő-testület és a polgármester munkájának hiányosságaira. A városvezető tevékenységéről egy „bizonyítványt” is kiállított a Demokratikus Koalíció Jászberényi Szervezete, melyben az elmúlt két év negatívumait és mulasztásait foglalták össze. Az észrevételeket szeretnék majd eljuttatni a lakossághoz is. A Demokratikus Koalíció illegitimnek tartja a helyi önkormányzati tes-

tületet és a központi kormányzatot is – mondta Pélyi András. − Nem ezt ígérték. Ha valaki hibázik, vagy esetleg külső körülmények gátolják abban, hogy ígéreteit betartsa, attól még elnézést kérhet, és lehet változtatni a tetteken. A látványos beruházásokat, amelyek a közelmúltban történtek Jászberényben, az előző ciklus kezdeményezte – folytatta Pélyi András, aki azt is hozzátette, hogy a városban létrejött fejlesztések nagy része késéssel, hiányosságokkal, elvonásokkal valósult meg. Elhangzott: azért is tartják a kormányt és a helyi városvezetést illegitimnek, mert az emberek adóterhei nőttek. A város büdzséje is adósságokat halmoz, illetve ahová befektet, az sem kellően átgondolt, sem pénzügyileg, sem szakmailag. B. É.

Kevesen élnek már közöttünk azokból az egykori katonánkból, akik a második világégésben maguk is a hadseregben szolgáltak, és visszaemlékezéseik révén élő történelemkönyvként nyújtanak betekintést a XX. század vérzivataros éveibe. • k. m. • Péntek délelőtt az Idősek Otthonában egy ilyen történelemleckén vehettek részt az egybegyűltek, ahol az otthon lakója, a 90. születésnapját ünneplő Kári Sándor mesélt sok megpróbáltatáson átküzdött, hosszú, tevékeny életéről. Jászberény Város Képviselőtestülete és dr. Szabó Tamás polgármester nevében Nagy András képviselő köszöntötte az ünnepeltet. A tanácsnok úr Magyarország Kormányának üdvözletét emléklap formájában, valamint a Nyugdíjbiztosító által felajánlott, ilyen alkalmakkor járó 90.000 Ft nyugdíjkiegészítő pénzösszeget is átnyújtotta Kári Sándornak. Az Idősek Otthona vezetői, dolgozói virágcsokorral és finom süteményekkel köszöntötték szép korú, de kitűnő egészségnek örvendő lakójukat. Meglepetésként egy boroshordó formájú égetett torta is az asz-

talra került, megidézve Sándor bácsi szőlősgazda múltját. Az idős úr meghatódva fogadta a jókívánságokat. Könnyeivel küszködve mesélt arról, milyen fájdalmas dolog megélnie, hogy öreg korára magára maradt. Feleségét autóbalesetben vesztette el 12 évvel ezelőtt, közös gyermekük nem született. Ma csak az otthon dolgozói, lakói és régi kedves Bárány utcai szomszédja törődik vele. Pedig Sándor bácsi nagyon szeret beszélgetni, különösen a háború éveiben történt eseményeket idézi fel szívesen. Mint elmesélte, ő maga, négy bátyja és hivatásos katona édesapja, együtt szolgáltak a fronton. Csodával határos módon mindannyian túlélték a megpróbáltatásokat. Sokat szenvedett, nélkülözött, éhezett, rengeteg szörnyűséget látott, mely kitörölhetetlenül emlékezetébe vésődött. Budapesten többek életét megmentette a háború alatt, nemegyszer saját életét is kockára téve.

Hiedelmeink árnyékában Kilépés a sorskönyvből címmel szerveztek Jó Szó estét november 13-án, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola ebédlőjében. A jó szóra szomjazó hallgatóságot – akik nemcsak helyből, hanem Kunszentmártonból és Alattyánról is érkeztek –, Molnár Györgyné köszöntötte. A hétköznapi rohanásból érdemes időnként kilépni, számvetést készíteni életünkről és feltöltődni egy értékes baráti beszélgetés mellett. A szamariai asszony történetén (Jn 4, 1-42) keresztül magunk is önvizsgálatot gyakorolhattunk Szabó József atya, az Egri Szeminárium spirituálisa segítségével. Bibliamagyarázata segített abban, hogy közelebb kerüljünk a szamariai asszonyhoz, megértsük tetteinek okát, és összevessük a saját tetteinkkel. Ez a nő ugyanis nem találta a helyét a világban, ezért egyik kapcsolatából a másikba csöppent. Öt férj után már a hatodik férfivel élt együtt, szégyenében minden közösségi eseménytől tartózkodott. Hiedelmeket, igaznak vélt hazugságokat épített fel magában arról, hogy ő selejtes, értéktelen ember és a közösségtől kitaszított életre van kárhoztatva. Keres valamit, szomjazik valamire, de nem találja meg a férfiakban. Ezért pedig saját magát okolhatja. Selejtes, értéktelen embernek tartotta magát, kilátástalan jövőképpel. Meg is lepődik, amikor Jézus szóba áll vele, és vizet kér

tőle. Jézustól elfogadó szeretetet kap, ami addig ismeretlen volt számára. József atya szerint nagyon fontos, hogy elfogadjuk és szeressük saját magunkat, megtalájuk a harmóniát. Ezt

Jelen volt az utolsó híd, az ország két felét összekötő vasúti híd pilléreinek felrobbantásánál. Mint mondta, ő vitte át a híd sorsáról elrendelt titkos katonai parancsot a Dunántúlról Pestre az akkor már aláaknázott egyetlen folyami átkelőn. A háború után gazdálkodásba kezdett Kétegyházán. Szabómestersége ellenére cséplőgépen dolgozott látástól vakulásig, hogy idős szüleit megsegítse. Vis�szakerülve szülővárosába, Jászberénybe, az Aprítógépgyárban helyezkedett el. A munka mellett kitűnő tanulmányi eredménnyel elvégezte a Műszaki egyetemet, és diplomát szerzett. Raktárvezetőként ment nyugállományba. Szinte hihetetlen, nekünk békeidőben élőknek, nagyszüleink, dédapáink nélkülözésben, mégis tisztességgel leélt életmeséit hallgatni. Becsüljük meg őket, mert már sajnos egyre kevesebben oszthatják meg velünk, történelemkönyve illő tapasztalatikat. Kári Sándor megígérte, hogy a 100. születésnapján újra találkozunk, és ott folytatja a mesélést, ahol most abbahagyta. Így legyen!

követően tudjuk csak másoknak is továbbadni a szeretet. A hit évében még inkább fontosabb a szeretet továbbítása, az újra evangelizáció: az örömhír hirdetése. János evangélista gyermekekről nem tesz említést a történetben, de sejthető, hogy a szamariai asszony egyik kapcsolatából sem született meg a tiszta szerelem gyümölcse. Mi még tehetünk azért, hogy kapcsolataink gyümölcsözőek legyenek. G. Cs.


Jubileum

2012. november 22.

5. oldal

Felnőtt lett a Jászsági Évkönyv Húszéves. Ha valaki ennyi esztendős, azt mondjuk, csodás kor, nagyon fiatal, a felnőttkor küszöbén áll. Ha egy könyv húsz éve minden esztendőben megjelenik, azt mondjuk, ez igen, szép hosszú idő! Ez utóbbi kategóriába tartozik a Jászsági Évkönyv, amely az idén tölti be huszadik „életévét”. • Buschman Éva – Pethő László • 1992-óta minden esztendőben megjelenik, értékes publikációknak, interjúknak, kutatási eredményeknek helyet adva, melyekből sokat tanulhat a jelen embere és az utókor új nemzedéke. A kiadvány félszáz szerző és más önkéntes közreműködésével készül. A jubileum mellett nem illene szó nélkül elmenni, és nem sorra venni azokat az embereket, akik az elmúlt két évtized alatt munkájukkal támogatták, írásaikkal színesítették, tartalmasabbá tették a jászok kiadványát. Igyekeztük többüket felkeresni, a mai modern technikának köszönhetően, e-mailen elérni, és arról kérdezni őket, mit jelent/jelentett nekik a Jászsági Évkönyvben való szereplés, honnan hallottak először róla, mivel járultak hozzá, hogy egyre színvonalasabb kötetet tarthasson a kezében az érdeklődő.

mének, elsősorban borítójának megtervezése, alkalmanként illusztrációinak elkészítése. Fodor István Ferenc helytörténeti kutató, ny. polgármester, Jászjákóhalma Pethő Laci szólt, hogy kellene egy könyvet szerkeszteni, mert már volt néhány példa máshonnét, pl. Körmendi Lajos révén a Nagykunságban, akit szintén személyesen ismertem. Lacival népművelőként már akkor negyedszázados munkakapcsolatom volt. Együtt készítettük már az első kötetet is. Én nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy helyet kapnak írásaim a könyvben, mert 1968 óta írogatok, amikor a Természet Világa pályázatán különdíjat nyertem a Jászságról szóló anyagommal. Ez az évkönyv pont azokhoz jut el, akikhez a legközelebb állok. Műhelymunka, hétköznapok, aktivitás

Alapítás, elindítás Dr. habil. Pethő László, az ELTE egyetemi docense, a kötet felelős szerkesztője Számomra a rendszerváltásnak nevezett időszak különösen mozgalmasan alakult, ahogy mondani szokták, több dolog történt velem néhány év alatt, mint a megelőző vagy az ezen időszakot követő évtizedekben. 1988 májusában kaptam meg a Soros Alapítvány ösztöndíját, egy évvel később pelyhesparti lakásunkat egy Bercsényi utcai családi házra cseréltük. Mindemellett belekeveredtem a politikába. MDF színekben városi tanácstag, majd országgyűlési képviselőjelölt lettem. A politikába tett rövid kitérő után 1992 tavaszán védtem meg kandidátusi disszertációmat az Akadémián. Valószínűleg erre reagálva keresett meg Körmendi Lajos, a Jászkunság főszerkesztője, s felajánlotta, hogy szerkesszek egy jászsági tematikus számot. Sajátos módon ez az ös�szeállítás tekinthető a Jászsági Évkönyv nulladik számának. Sőt ez olyannyira így van, hogy a későbbi szerzők többsége magában az évkönyvben is többször megjelent. Dr. Wirth Lajos A rendszerváltást követően vonzó és érdekes volt minden olyan kezdeményezés, amire a megelőző évtizedekben nem volt lehetőség. Ilyen volt a Jászsági Évkönyv 1993-as megjelentetése is. Ahhoz azonban, hogy néhány szám után nem fulladt érdektelenségbe, kevés lett volna az alapítók lelkesedése és Pethő László kitartó szervező munkája. Úgy gondolom, hogy a részben stabil, részben évről évre megújuló szerzőgárda mellett az élteti immáron húsz éve a periodikánkat, hogy a jászsági embereket érdeklik a Jászsággal összefüggő témák, és magukénak érzik a kiadványt. Persze azt se felejtsük el, hogy ez a támogatóinkról is elmondható. B. Jánosi Gyöngyi tanár, festő, ny. múzeumigazgató 1992-ben dr. Pethő László kérésére csatlakoztam a Jászsági Évkönyv Alapítvány létrehozásához. Könnyű volt belátni, hogy egy útjára induló évkönyv-sorozat, mely az egész Jászság legfontosabb gazdasági, szociológiai, kulturális és művészeti történéseit, kutatási eredményeit kívánja dokumentálni, közreadni, hiánypótló és nagyon fontos periodikum lesz. Megtisztelő feladat volt számomra a fenti törekvések támogatása mellett a kötet külle-

Szabó Jánosné Megtiszteltetés, hogy publikálhatok benne, örömmel tettem. A szerkesztőség tagjaként több esetben szembesül-

írások nem túlságosan tudományosak és elvontak, így az ún. hétköznapi emberek számára is élvezhetők. Nagyon fontosnak tartom a rendszerességet, karácsony előtt mindenki tudja, hogy számíthat az évkönyv megjelenésére, ami ezáltal ajándék is lehet. Prof. Dr. Bangó Jenő, emeritus professzor Eupen, Belgium Az Évkönyvet kedves kollégám és barátom Pethő László professzor mutatta meg először, körülbelül négy évvel ezelőtt. Mindjárt felkért, hogy írjak egy kis tanulmányt . Abban az időben készült el könyvem a belgiumi németekről magyar nyelven. Ezt foglaltam a tanulmányban össze. A belgiumi németek − csakúgy mint a jászok − körülbelül nyolcvanezren hidat képeznek a német és a francia kultúra között. Jelentős autonómiával rendelkeznek a belga federális királyságban. Így tudtam párhuzamot vonni a két régió között, és gondolom sok hasznos ismeretet tudtam nyújtani az olvasónak. Belgiumról ne csak a flamand-vallon ellentét jusson eszükbe, hanem egy virágzó kisközösség élete és kultúrája is. Kiss Henriett Az évkönyvben eddig megjelent publikációim többsége Darázs Árpád életéről és munkásságáról szólt. A jászberényi születésű muzsikus életének a

A rendszerváltást követően vonzó és érdekes volt minden olyan kezdeményezés, amire a megelőző évtizedekben nem volt lehetőség. Ilyen volt a Jászsági Évkönyv 1993-as megjelentetése is.

tem érdekes történetekkel, megismerkedhettem kiváló szerzőkkel, akik a jász emberek érdekében teszik a dolgukat nap, mint nap. Többször segítettem az évkönyvbemutatók, sajtótájékoztatók megszervezésében, lebonyolításában. Jónak tartottam, amikor a térség különböző települései felvállalták a bemutatók szervezését. Az odaérkező vendégek megismerkedhettek az adott helyszínnel. Szerintem volt időszak a húsz év alatt, amikor ez nagyon jól működött Kármán Antal nyugdíjas gépészmérnök Az 1994. évi évkönyvben Kollár Márton kollégámmal megírtuk az Aprítógépgyár átalakulásának és privatizációjának a krónikáját. Utána évekig – amikor szükség volt valamilyen dátumra vagy más adatra − az évkönyvet vettem le a kezem ügyében lévő könyvespolcról, és abban néztem meg, mert ez volt a legegyszerűbb. 2008-ban, már nyugdíjas koromban indítottuk el Pethő László főszerkesztő úrral közös ötletünk alapján a Gazdaság rovatot. Az, hogy ezt a rovatot szerkeszthetem, és rendszeresen írhatok is benne, nekem arra is nagyon jó, hogy benne maradhattam a gazdaság vérkeringésében, rendszeresen friss, naprakész információkat kaphatok róla (kihasználva természetesen az aktív koromból származó személyes kapcsolataimat is), és több évtizedes tapasztalataimat is tovább tudom adni a gazdaság mai vezetőinek és az érdeklődő olvasóközönségnek. A Gazdaság rovatban minden évben a Jászság cégeire vonatkozóan elkészített, a megyei TOP 50-es és a jászsági TOP 10-es táblázatokhoz fűzött elemzéssel igyekszem tartalmasabbá tenni a könyvet. Papp Izabella Úgy gondolom, a jászságiak számára sokat jelent a kötet, nagyon sokrétű a tartalma, mindenki találhat számára érdekes és értékes olvasnivalót. Az

kutatását az évkönyv felelős szerkesztője, Pethő László tanár úr bízta rám jó egy évtizeddel ezelőtt. A Jászság sok muzsikust adott a világnak. Közülük általában csak Déryné Széppataki Róza, Palotásy János, Rácz Aladár és Székely Mihály neve cseng ismerősen. Sok muzsikusunkról azonban elfelejtkeztünk/elfelejtkezünk. Sokáig Darázs Árpád is az elfeledett zenészek között volt. Remélem, hogy a publikációimnak köszönhetően ezt már múlt időben mondhatom. Hasznosulás, visszhang id. Frivaldszky János Egyfajta tekintélyt ad egy kulturális térségnek egy ilyen kiadvány, hozzájárul egyfelől identitásának erősítéséhez, másfelől a jövő számára híradás, amikor majd a jelen történelemmé válik. Földi József A kötet jelentősége abban áll szerintem, hogy nemcsak egy településhez, hanem az egész Jászsághoz kötődik. Ebben rejlik fontossága is, és abban, hogy a múlttal, a jelennel és a jövővel egyaránt foglalkozik. Besenyi Vendel A könyv látleletet ad a Jászság egy évi szellemi termékeiről. Ismeretet nyújt a jelen fontosabb eseményeiről, a gazdaságról, a művészetről, történeti kutatásokról. A későbbiekben fontos forrás lehet a Jászság kutatói számára. A kiadvány támogatja a jász összetartozást, jász identitásunk megőrzését. Nem Jászberény centrikus, hanem a Jászság minden településével foglalkozik, ha nem is évenként. Kármán Antal A Jászsági Menedzser Klub Egyesület tagjai körében közkedvelt és keresett kiadvány (többször volt a Menedzser Klubban az évkönyv könyvbemutatója), és azt is tapasztaltam – például ez évben is –, hogy a kinyomtatott példányok hamar elfogytak, és többen keresték, mert már nem tudtak hozzájutni

Az Évkönyv megjelenése sajtóesemény is. (2009) a Jászsági Évkönyv 2011-hez. Sok-sok évkönyv kezdeményezés volt, és van jelenleg is ország- és világszerte. Olyan, amelyik megéri a 20. kiadást, annál kevesebb. Egyedfi Gizella Gyermekkönyvtárosként részt vettem számos vetélkedő tematikájának ös�szeállításában, könyvtári órák megtartásában, ahol sokszor volt segítségemre a Jászsági Évkönyv gazdag információs anyaga, különösen a történelmi vonatkozásúak. Ajánlásomra az érdeklődő, minden újra fogékony gyerekek is szívesen gyarapították, egészítették ki tudásukat a kiadvány egyes cikkeinek olvasásával. Gulyás Erzsébet Helytörténeti kutatók, diplomamunkát, illetve szak- vagy évfolyamdolgozatot készítő diákok előszeretettel használják forrásként az évkönyvet, könyvtárosként is sokszor felhasználjuk a különböző tanulmányokat. Pl. a Gazdaság című fejezetet írásait kutatták a Hűtőgépgyár történetéhez, illetve egyéb vállalatokhoz, jászsági migrációról, a testvérvárosi kapcsolatokról, egyes települések történetéről, egyes személyekről: Hamza D. Ákos, Székely Mihály, Darázs Árpád, Apponyi Albert, egyes iskolákról – tanítóképzőről, a Lehel Vezér Gimnáziumról - , jász honvédekről, katonákról, néprajzi tanulmányok – keresztekről. Pethő László Az évkönyv nagyon sok fiatal számára jelentett és jelent bemutatkozási lehetőséget. Akadnak akiknek szakdolgozatából közöltünk részletet, mások disszertációjuk valamelyik fejezetét publikálhatták. Közülük többen állandó szerzőkké váltak. Fodor István Ferenc Akiket nem érdekel az olvasható anyag, azokat természetesen az évkönyv sem érdekli. Akiknek a bulvárban merül ki az infóéhségük csillapítása, azokkal mi sem megyünk sokra, viszont a napilapok sem. Az viszont megfigyelhető, hogy mindig az a település érdeklődik a legjobban, ahonnét abban az évben több anyag megjelent, netán az önkormányzat vagy valaki a településről még

támogatta is a megjelenést. Én hiszek a Guttenberg-galaxisban még mindig! Nekem sem mindegy − ha használom is az internetet −, hogy ott görgetem-e a hosszabb anyagokat, vagy kényelmesen elterülve lapozgatok egy évkönyvet. De erre a kérdésre a 40. számnál majd visszatérhetünk, hogy hogyan látom 83 évesen! Szponzorálás támogatás Dr. Kertész Ottó főállatorvos, az évkönyv kuratóriumának elnöke Egyrészt feladatom az alapítvány működőképességére odafigyelni, azaz pénzügyi dolgainkra ügyelni. Rendszeresen konzultálok Pethő Lászlóval a pályázati lehetőségekről, amelyeken részt tudunk venni. Ha van rá lehetőség, akkor igyekszünk más helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal együttműködni. Tartjuk a kapcsolatot a városi vezetőkkel (polgármester, képviselő-testületi tagok, jegyző.). Fontos feladatom még kuratóriumi elnökként a reprezentációs, protokoll feladatok ellátása, támogatók keresése. Esélylatolgatás, jövő Pethő László Amikor elindultunk, egy számot szerettünk volna elkészíteni. A visszajelzések egy része már akkor a folytatásra biztatott, de például a kiadványban benn maradt sok hiba óvatosságra és gondosabb korrektúrára figyelmeztetett. A továbbiakban újabb ötletek, témák és szerzők adtak újabb lendületet a munkának. Úgy látom, ezekből mára sem fogytunk ki, így amíg lesznek szerzőink és további közreműködőink, addig az évkönyv marad. Minden bizonnyal változni fog a közreadás, illetve a megjelenés formája. Szerencsénkre a kezdetektől fogva használtuk a számítógépet, majd az internetet, így a Jászsági Évkönyv nemcsak kinyomtatva, hanem az interneten is elérhető (www.jaszsag. uw.hu, www.epa.hu). A letöltések száma arra utal, hogy mára olvasóink és használóink többsége az utóbbiak közül kerül ki. A jövőt valószínűleg ebben az irányban kell keresnünk.

Iskolakóstoló az Apponyiban is A jövő tanévre gondolva elkezdtük iskolánkban az Iskolakóstoló foglalkozásokat óvodás gyermekek számára. Minden iskola és család életében is az egyik legizgalmasabb pillanat, amikor az óvodás gyermekből iskolás lesz. Ennek a döntésnek a megkönnyítését szolgálják az Iskolakóstoló foglalkozások. Első alkalommal az ősz szépségeivel foglalkoztunk, őszi gyümölcstálat készítettünk. Második alkalommal Halloween foglalkozást tartottunk. Legutóbb pedig Márton napi libát készítettünk kartonból gyöngyökből. A

foglalkozást libazsíros kenyér evéssel és meleg tea ivásával zártuk. A foglalkozásokat kéthetente csütörtökön du. 16-17 óráig a Bajcsy úti épület I. emeletén tartjuk. A következő foglalkozás november 22-én csütörtökön du 16 órakor lesz. Téma: matematikai készségek fejlesztése digitális táblával. Ezt követően december 6-án, és 20-án is lesz iskolakóstolgató. Füzesiné Béres Margit tanítónő


Szabadidő

6. oldal

2012. november 22.

Szurikáták

Orchideák, fehér orchideák

Megszokott téli menetrendünk szerint a népszerű látványetetési programunk helyét a pingvinséta vette át. Ettől függetlenül ebben az időszakban is meg kell küzdeni állatainknak a napi táplálékukért. Ez fizikailag és mentálisan egyaránt segíti egészségük megőrzését, egyben elfoglaltságot is jelent számukra. Képünkön az állatkert gondozója a szurikáták kondícióban tartásán fáradozik. Az ilyen etetéseken ügyesednek gondozóink, erősödnek állataink, szemfüles látogatóink pedig plusz élménnyel gazdagodhatnak.

Több mint kétszáz orchideacsoda várta a látogatókat az Oázisban az Orchideák éjszakáján, október 16-án, pénteken. Elsősorban Gallai Dóra segített abban, hogy a különös virágok közelébe férkőzhessünk. Mert a kiállítás valóságos csoda. Egyrészt a virágok formája, alakja nyűgözi le a látogatót. A sokféleség ebben a tekintetben egészen elementárisnak tűnik. • farkas •

Jász Trió TV - A Jászság közelebbről Heti TV műsor November 22. (Csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 08.00 Értékőrző Időjárás-jelentés 08.30 Képújság 17.30 Lovassy Esték 18.30 Döntés Után 19.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 20.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó November 23. (Péntek) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 08.00 Épí-tech 08.30 Kutyafáját Tv Időjárás-jelentés 09.00 Képújság 18.30 Kulturális magazin 19.00 Fényszaruról jelentjük Időjárás-jelentés 20.30 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 21.30 Rock magazin 22.00 Fényszaruról jelentjük November 24. (Szombat) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kulturális magazin 09.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 10.00 Képújság 16.00 Kulturális magazin 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kulturális magazin 19.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 20.00 Apáti Hírmondó

Időjárás-jelentés 21.00 Rock magazin 21.30 Klip Mix 22.00 Fényszaruról jelentjük November 25. (Vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kulturális magazin 10.00 Döntés Után Időjárás-jelentés 11.00 Képújság 16.00 Döntés Után 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kulturális magazin 19.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 20.00 Kultusz 20.30 Döntés Után Időjárás-jelentés 21.00 Rock magazin November 26. (Hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Kulturális magazin 08.00 Értékőrző Időjárás-jelentés 08.30 Képújság 18.30 Épí-tech 19.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security JászberénySopron KC Időjárás-jelentés 20.30 Berényi Pillanatok 21.00 Rock magazin Időjárás-jelentés 21.30 Berényi Hírmondó November 27. (Kedd) 06.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security JászberénySopron KC

Időjárás-jelentés 07.30 Épí-tech 08.00 Kulturális magazin Időjárás-jelentés 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Kutyafáját TV 19.00 Lovassy Esték 20.00 Épí-tech Időjárás-jelentés 20.30 Klip Mix 21.00 KOSÁRLABDA: Top Cop Security JászberénySopron KC November 28. (Szerda) 06.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 07.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 20.00 Apáti Hírmondó Időjárás-jelentés 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó Berényi Hírmondó, heti hírmagazin csütörtökön 19 órától! A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban! Lájkold facebook oldalunkat! www.facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre.

november 27. kedd Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 november 28. szerda Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban november 29. csütörtök Thököly Gyógyszertár Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

nek. Csodái a teremtésnek, soktényezős megtestesülései a színben és formában megjelenő természeti szépnek. Nem csoda, hogy ez a virág a férfiúi szerelem, szeretet és tisztelet kifejeződése, mondhatni jelképe. Bár a kertész szerint manapság olykor megesik, hogy férfi kap fehér vagy színes orchideát. Orchideák, színes orchideák! Mondjátok el, hogy szeretem!

Menedzserek üzemlátogatása

Jászsági ajánló Egészségnap Jászfényszarun November 23-án, pénteken 9 órától térítéses, majd 13 órától ingyenes szűrővizsgálatokat végeznek a jászfényszarui orvosi rendelőben.

Folytatás az 1. oldalról. Ezek de a szociális és irodai létesítmények is a klubtagok őszinte csodálatát váltották ki. Az alapos üzemlátogatást vetített képes előadás előzte meg, amelyben Szatmári Zoltán, a Kft tulajdonosa megvilágította az ötvenéves cég történetét, beleértve az utóbbi 22 év családi vállalkozásban vezetett szakaszát is. A szakmai rész után Szatmári Zoltánné vette át az események irányítását, amikor is terített asztal mellett folytatódott az immár kötetlenebb beszélgetés a gazdaság és a világ dolgairól.

Tűzoltóbál Jászkiséren November 24-én, szombaton 19 órától a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóbált rendez a jászkiséri Művelődési Házban. Humorest Jászárokszálláson November 24-én, szombaton 18 órakor a jászárokszállási Petőfi Művelődési Házban Szikra László, a Rádiókabaré humoristája lép fel.

Népfőiskolai előadás a gazdakör helyiségében Jászberény, Árpád utca 14. Előadó: Dr. Tóth Albert ny. tanszékvezető főiskola tanár

Ügyeletek Gyógyszertárak november 22. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 november 23. péntek Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 november 24. szombat Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban november 25. vasárnap Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 november 26. hétfő Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382

Az egészen kicsinyek mellett feltűntek termetes egyedek is. Harminc-negyven centiméteres virágok mellett voltak itt tizenöt-húszcentisek is. Közös vonásuk, hogy nagyon finom szövetűek, és mintegy kínálják magukat nem tapintásra, hanem huzamosabb vizsgálódásra. Érinteni nem óhajtja őket az ember, hanem csak nézi-csodálja egészen különös megformáltságukat, finom szövedéküket. Van köztük fürtös alakzatú is, de számos egyéb, szinte mesés forma is. Van olyan is, amely kicsiny virágzatát pompás színeivel együtt büszkén tartja, védi, szemügyre vehetővé teszi. Ennél is izgalmasabb a több száz virág színvilága. A fehérnek számos változata szinte megdöbbenti a szemlélőt, hiszen a szín a formával válik igazán csodálha-

tóvá. Hihetetlenül sok színváltozat követi egymást a fehértől a csaknem feketébe hajló padlizsán liláig. És nemcsak a színek sokasága lep meg, hanem azok egy-egy orchideán érzékelhető kombinációja. Mintha a Teremtő jókedvében elegyítette volna őket. Egy-egy virág akár többféle színárnyalatot is magán visel, és kínálja a szemlélőnek a szépség színek kölcsönhatásában megnyilvánuló rendjét, erejét. Olykor egyetlen szín is uralkodhat a virágzaton, máskor egy szín számos árnyalata bűvöli el a nézőt. A színek egymásba fonódása ismét másféle szépet testesít meg. Egy-egy szirom sajátos, olykor mértani formát kaphat. A kubizmus jellemzői is feltűnnek. Olyan különös hatásúak, hogy eme tulajdonságuk önálló életet kezd élni. Ismét más szirmok könnyedséget, szinte játszi hangulatot ébreszte-

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-30 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Sándor Eliza, Taczman Mária Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Apróhirdetések Eladó Jb. Váltó utcában 2 szoba összkomfortos családi ház, 709 m2-es telken. Tel.: 57/415-077, 30/318-6279.

Előadás címe: Áldás és átok a víz, aszály, árvíz – belvíz Időpont: 2012. november 26. (hétfő) 17 óra Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dániába keresünk angolul jól beszélő, fejni tudó kollégát. Jelentkezni: 20/8054-125.

Gazdakör Vezetősége

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! Mellékleteink: • November 29-én Autó−tél−biztosítás • December 6-án Egészség melléklet • December 13-án Ajándék ötletek • December 20-án Karácsonyi melléklet Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére.

Helyfoglalás hétfő estig Anyagleadás kedd délig Megjelenés csütörtökön Nyitvatartás:

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622


Ajánló

2012. november 22.

Spirituális nap Folytatás az 1. oldalról. Az előadások ideje alatt az Ifjúsági Házban bemutatókkal, kóstolókkal, egyéni szaktanácsadásokkal, állapotfelméréssel és jóslással, számmisztikával várták az érdeklődőket. A standokon spirituális témájú könyvek, CD-k, szimbólumok, ezoterikus kristályok, Mandalák, bio- és reform élelmiszerek, ékszerek, kézműves termékek sorakoztak. Egy különleges, teljes test vibrációs mozgásterápiás készüléket is megismerhettünk, amely erőlködés nélkül mozgatja át az egész testet. Laczkó Pál lélekgyógyász meditációs programját mindenki másképp élte át, de összességében a lecsendesülést és a stresszoldást szolgálta. A nyugalmi állapot eléréséhez a gondok és problémák kilégzése, a fény és az energia belégzése segítette a résztvevőket. Az elvégzett meditációs programot kezdők és haladók részére is ajánlják, akár otthon, az útmutatásokat CD-ről hallgatva is elvégezhető. A meditáció is hozzásegíthet a későbbi gyógyuláshoz, de Laczkó Pál szerint a legnagyobb gyógyító maga a szeretet. Hasonló céllal végzik az egészségmegőrző mozgásformát, a Thai Chi-t is, melyből Pócz Szilvia oktató és társa mutatott be ízelítőt az Ifjúsági Ház színpadán. Ezt követően egy vidám ebéd utáni nevetésre gyűltünk össze a könyvtárban, Szabóné Tecus hahota jóga oktató vezetésével. A spiritualitás nem más, mint a szellemről, lélekről való elmélkedés, gondolkodás. A spirituális gondolkodók vallják, hogy életüket természetfeletti erő(k) irányítják, vallási hovatartozástól függetlenül. Régebben nagy hagyománya volt a spiritualitás gyakorlatának, majd a materialista szemlélet elnyomta. Manapság azonban ismét egyre többen keresik a gyógyulást, a békét a szellemi világban. Ide tartozik a természettel, másokkal és önmagunkkal való harmonikus együttlét, az egyensúlyra való törekvés.

Lelked szélfútta madártoll A Kelet tudósa Sári László, író az emberi lét és a világ viszonyának kölcsönhatásait boncolgatta, a régi kínai szemlélődő, tiszteleten alapuló kultúra és a nyugat önpusztító valóságának ellentéteit feltárva a hallgatóság előtt a Spirituális nap délutánján a könyvtár kamaratermében.

• Kárpáti Márta • „Azt mondják nekünk a Kelet régi bölcselői, hogy ami méltósággal megtehető az életben, az jó…És ha az ember nem tett egyebet egész életében, csak méltón élt önmagához is és másokhoz is, akkor megvalósította legmagasabb esélyeit.” Ezzel a mottóként megfogalmazott néhány soros bölcs gondolattal vette kezdetét „Lelked szélfútta madártoll”: női szerepek keleten és nyugaton címmel Sári László előadása. Rávilágított emberi kapcsolataink, önmagunkhoz fűződő viszonyaink hiányosságaira. Nem könnyű jóban lenni a létezésünkkel és az elmúlással – mondta az előadó –, pedig ez a kulcsa mindennek. Ha rendben vagyok önmagammal és a környező világgal, jó lesz a közérzetem is. A viszonyok rendezéséhez ismeretre van szükségünk, de mire kiismerjük magunkat és környezetünket, addigra megváltoznak a viszonyok. Az emberi lény alapvetően nem szereti a

A tudás életmentő lehet Tatabányáról érkezett hozzánk a könyvtár kamaratermébe Bánfi Andrea kineziológus, meseterapeuta, hogy a Spirituális nap keretében a szinte valamennyiünket érintő stressz káros hatásairól szóljon, és tanácsaival megoldást nyújtson az érdeklődő nagy számú közönségnek. • sz. k. m. • A stressz témája rég lerágott csont. – vallotta bevezetőjében az előadó. Naponta találkozunk a szóval, az érzéssel, de talán még nem gondolkodtunk el rajta alaposabban. Egyéntől függ, kinek mi okoz feszültséget. Lehet az bármi, egy határidő, nehezen megoldható feladat vagy egy embertársunk. Rendkívüli módon hat ránk ilyen téren a média is. Manapság felborultak a szerepek; mindenki mindent akar csinálni, de igazából senki nem tudja, hol a helye. Nem tudjuk kezelni az agressziót, mely szükséges, hogy jelen legyen életünkben. Az elfojtott agres�szió erőszakká válik. Félünk a hibáinktól, pedig a hibák arra valók, hogy tanuljuk belőlük, épüljünk általuk. A reagálási mintáink sem egyformán működnek. Egyikünkről lepereg a feszültség, másikunkat megbetegíti. A testünk jelzéseket küld: szédülés, fejfájás, gyomorbántalmak stb. Érdemes ezekre a jelzésekre odafigyelni, mert a lelki betegségek előbb utóbb testi tüneteket okoznak. A betegség annak a jele, hogy kibillentünk az egyensúlyunkból, a minket alkotó harmónia, az egység megbomlott. Így a belénk kódolt 120-130 életévet sikerül jelentősen lecsökkentenünk. Az első időkben a folyamat még könnyen visszafordítható, ebben segíthet

7. oldal

a kineziológus. A szakember feladata, hogy oldások során megszüntesse a bennünk lévő energetikai gátakat, úgynevezett blokkokat, segítse az energia szabad áramlását az egész testben. Az energiaáramlás érzését a hallgatóság az előadás alatt is megtapasztalta .A résztvevők Bánfi Andrea útmutatásával elsajátítottak egy egyszerű stresszkezelő módszert, melyet a helyszínen mindenki sikeresen kipróbált. Az önismeret egyik újból felfedezett módja, melyet Andrea, aki 30 évig óvónő volt, kurzusain sikeresen alkalmaz, a meseterápia. A mese olyan kapukat nyit meg, melyek segítségével összeköttetést találhatsz saját benső útjaid felé – árulta el az előadó. A magyar népmese szimbólumvilága iszonyú mélységekbe visz. Ne feledjük, hogy ezek a kitalált történetek a régi világban felnőttekhez szóltak, azaz rólunk, a mi küzdelmeinkről regélnek. A mese végén mindig ott a megoldás. Segítségükkel rá lehet döbbenni folyamatokra, felszínre hoz érzelmeket, látszólag rég elfeledett eseményeket. Végezetül Bánfi Andrea azt a hasznos tanácsot adta közönségének, hogy próbáljanak minél több gondosan válogatott, hasznos információt beépíteni életükbe. Táplálják lelküket tudatosan, mert a tudás életmentő lehet, a tudás által bír a személy önmagához legközelebb kerülni.

változásokat. A buddhizmus tanítása szerint mindenhez igazodni kell, együtt szükséges alakulnunk magunknak is a minket körülvevő világgal. Emberi kapcsolatainkban rugalmas együttműködésre kell törekednünk, mert a társunk is, mi is, folyamatosan változunk, és ezt próbáljuk meg elfogadni. Át kellene gondolnunk, mit és mennyit várunk el a másiktól. Nem szabad kikényszeríteni a maximálist az elegendő optimális helyett. Finoman, puhán, nem mindenáron kell jelen lennünk a családi színtereken, a világban. A nyugati emberre jellemző, hogy egyszerre akar mindent elérni, majd mindenáron meg is tartani. Ez életveszélyes, állandó küzdelem. Emberi létünkhöz sokkal méltóbb az optimális egyensúly megtartása, mely szemlélet a régi keleti kultúrkörben volt megtalálható. Az egykori Ázsia lakóit teljes megnyugvással töltötte el a természeti szépségek szemlélete. A létezés nagy kérdé-

sei foglalkoztatták őket: „Mi vagyok és mi végre születtem?” Ebből a filozófiából alakult ki a természet kultusza, a panteizmus. A tan hívei mindenben istenséget látnak, szerintük minden körülöttük lévő természeti tárgynak lelke van. Úgy méltó, − vallják – hogy hasonló viszonyom legyen hozzá. A környezetet nem bántják, együttműködnek vele, tisztelik, nem akarták átalakítani, kizsákmányolni. Emberi viszonyaik is hasonlóképp működtek, volt idejük kapcsolataikra is figyelni. A nyugati ember ezzel szemben biztonsága és kényelme érdekében birtokba vette és kizsákmányolta a környezetet. Amit csak lehetett gépesített. Ezen a téren is elfeledkeztünk az optimumról. A gépek működésével annyira lefoglaljuk energiáinkat, hogy magunkra már nem jut idő. A rendszer fenntartása elvonja figyelmünket minden emberiről. A gépek okosodásával egyenes arányban áll elbutulásunk. Az ipari civilizáció góleme olyan, mint egy vastüdő, nem élhetünk már nélküle, de mindeközben elszívja előlünk a levegőt. Így amit fejlődésnek hiszünk, valójában pusztítás. Goethe Faustjához vagyunk hasonlatosak, akit így idézett dr. Sári: „Úgy hallottam én a hírt, nem árkot ásnak itt, de sírt.” Itt állunk a sír szélén. – mutatott rá önpusztító létünkre az előadó. Ebből az elembertelenedett világból menekülni vágyók kapaszkodót keresve, gyakran fordulnak a régi keleti kultúrák tanításai felé. Ázsia észrevette a különbséget a férfi és a női természet között. Rájöttek, hogy az egyensúly fenntartása a nő feladata. A természetkultuszból megszületett a nőkultusz, a női fenntartó és teremtő erők felismeréseként. A női nem tisztelete hívta azután életre a csodálatos keleti szerelmi költészetet, melyből az előadás zárásaként Sári László felolvasott néhány gyöngyszemet a hallgatóság gyönyörűségére.

Programajánló Ha csütörtök, akkor Életigen!

November 22-én, csütörtökön 17.15-kor Zsiga Attila tart előadást Jövőkép és növő én, avagy egoizmus és média, mit hoz a jövő? címmel, a városi könyvtárban.

Magyar táncház és koncert

November 22-én, csütörtökön 19 órától a Zagyva Banda koncertezik az Ifjúsági Házban, majd 20 órától magyar táncház és tánctanítás lesz.

Társastánc verseny

November 24-én, szombaton 11 órától Társastánc versenyt rendeznek tánciskolások és művészeti iskolások részére az Ifjúsági Házban. Bemutatót tartanak a Lehel-Melody TSE versenyzői.

Ötéves az LVG férfikara

November 24-én, szombaton 18 órától hangversennyel ünnepli ötödik születésnapját a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara Deméné Ilonka Gabriella vezényletével a Tiszti Klub nagytermében.

A múlt genetikai üzenete

November 26-án, hétfőn 17 órakor a Jászok Egyesülete szervezésében dr. Raskó István genetikus A múlt genetikai üzenete címmel tart előadást a Pest megyei Megyeházán.

Évzáró ünnepség

November 27-én, kedden 14 órakor rendezi karácsonyi hangulatú évzáró összejövetelét az Olajág-Jász Mozgássérültek Egyesülete az Ifjúsági Házban.

Az ősműveltség nyomai a magyar ábécében

November 30-án, pénteken 18 órától a Déryné Rendezvényházban a Jászország sorozat keretében Koricsánszky Attila Az ősműveltség nyomai a magyar ábécében címmel osztja meg gondolatait a hallgatósággal.

„Igyekezni kell fölfelé a létrán” A rendezvényt a Lehel Film-Színházban zárták, ahol Révész Sándort ismerhettük meg spirituális oldaláról. Ugyan a hirdetésben nem zenés programról szóltak, a bejátszások mégis láttatni és hallatni engedték a Piramis egykori énekesét, ritmusgitárosát. De a fókusz ezúttal az önmagával harmóniában élő Révész Sándorról szólt, aki őszintén vallott múltjáról és jelenéről. Az est jelmondata, ahogy azt Weöres Sándor írja, „alattam a föld, fölöttem az ég, bennem a létra”.

• gergely • Révész Sándor életének egyik meghatározó alakja, „szellemi anyja” volt Szepes Mária, ahogy ő fogalmaz, Mária néni. Először 1979-ben találkoztak. Az írónőhöz egy jó barátja vezényelte, aki már nem tudott válaszolni egyre bonyolultabb kérdéseire. Szívesen emlékezett vissza a vékony, törékeny és csillogó asszonyra, aki határozott kézfogással üdvözölte fiatal vendégét: „Mi már régen ismerjük egymást”. A könyvespolcról Weöres Sándor: A teljesség felé című művét ajánlotta elolvasásra, ezért is állja meg a helyét az est jelmondata. Az első találkozást még sok száz követte. Egy

interjúban úgy fogalmaz, hogy Mária nénitől sok „élethűsítű technikát” kapott. Mélyenszántó beszélgetéseket folytattak, és Mária néni elemezte kérdéseit, feltárta a lelkét. Arról is kapott instrukciót, hogy lehet hűnek lenni. A szülei 6-7 éves korában váltak el. Édesapja sebészorvos volt, aki sokat utazott, és kedvelte a társasági életet. A válást követően a nagyszüleihez költözött. Édesanyját 23 éves korában veszítette el, aki vonat alá vetette magát. Visszaemlékezett arra a hajnalra, amikor nagyapja közölte vele a tragikus hírt. Ahogy egy John Lennontól vett idézettel fogalmaz; „kétszer hagyott el az anyám”. Lelkileg nagyon mély gyászban élt, de a külvilág felé ezt nem mutathatta, hiszen ekkor élte fénykorát a Piramis. Egyik teltházas koncert követte a másikat. Mária nénivel való találkozása azonban nagy felismerés volt számára. Egy hosszú hajóút alkalmával dalt is írt hozzá, Szivárvány Szepes Máriával címmel. A nap körüli szivárvány ihlette „hálaadó imát” hazaindulás előtti napon, Rio de Janeiro partjainál írta. Hazatérve egy alföldi tanyán lelt otthonra, ahol 15 évig élt békében, közel a természethez. Itt volt ideje feldogozni a történéseket, számot vetni életéről. Jótékony céllal a

Nem Adom Fel együttesben is énekelt. A sérült fiatalokkal való együttlét mélyen megérintette: „elmondhatatlan érzés volt velük énekelni, érezni rajtuk azt a végtelen lazaságot.” Jelenleg akusztikus formációban négy fiatallal dolgozik együtt. A nézőtérről érkezett kérdésre válaszolva elmondta, hogy hívták ugyan az egyik népszerű tehetségkutató verseny zsűrijébe, de ő azonnal nemet mondott. Annak idején ő is hasonló sikereket élt át a Ki Mit Tud? nyerteseként, ezért nem sajnálja a ma felfedezett fiataloktól a siker ízét. A mai tehetségkutatók – tisztelet a kivételnek – felépítésével azonban nem ért egyet. Többen kíváncsiak voltak, hogy öt házasság és számos barátnő után milyen nehézségeket okoz hűségesnek lenni hároméves kislánya édesanyjához. Válaszából megtudtuk, hogy annyi „rosszcsontkodás” után jó érzés megnyugodni, de a fantáziát időnként nehéz megzabolázni. Közel hatvanévesen egyre többet gondolkodik az élet értelméről, az elmúlásról, a jövőről a természetben tett sétái alkalmával. Múltidézés közben Mária néni bölcseletét osztotta meg a hallgatósággal, aki összességében azt tanította, hogy nem kell az áramlatokkal vonulni, nem kell tülekedni. A Bibliát már három évtizede lapozgatja: rengeteg kincset talált benne, de másban is. Szintetizáló embernek tartja magát, aki nem tette le a voksát egy vallás mellett, hanem összegyűjti az egyetemes bölcseleteket, melyek mindenhol megállják a helyüket. „Igyekezni kell fölfelé a létrán.”


Sport

8. oldal

Rövid hírek Országos utánpótlás labdarúgó-bajnokság. A JSE utánpótláscsapatainak hétvégi eredménye: U-19: Tatabánya - JSE 8-0 U-15: Videoton - JSE 6-1 U-17: Tatabánya - JSE 5-3 U-13: Videoton - JSE 1-3 Női röplabda NB II. Jászberény csapata a hétvégén, hazai pályán – a Jászberényi VVZrt. külső csarnokában – fogadta az egri hölgyeket. Lányaink szerencsére feledtették a tiszavasvári fiaskót, és győztesen hagyták el a játékteret: Jászberényi RK - Agria RC Eger 3-1 Magyar Amatőr Jégkorong Bajnokság. Jászberény hokisai az Acélbikák otthonában játszották soron következő meccsüket, ahol biztos győzelmet arattak: Székesfehérvári Jegesmedvék – Jászberényi HC 4-8. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a mesterhármast elérő Szabó Zoltán volt. Síroller. Szőllősi Boglárka több fordulós Síroller Kupát nyert az elmúlt hetekben. 1. helyezett lett a Törökbálinton rendezett Országúti Síroller Bajnokságon és Királyréten, a Katlan Kupán. 2. helyen futott célba Salgótarjánban a Magyar Síroller Kupán és a Száraz Biatlon Országos bajnokságon, Galyatetőn. Birkózás. Nagyszerűen szerepeltek a J-ÁSZ SE ifjú birkózói a Tiszakécskén rendezett Területi Bajnokságon. Száraz Ferenc és Tibor tanítványai közül, 1. helyezett lett: Bereczki Szabolcs, 2. helyezést ért el: Laky Levente és Kiss Tibor. Bozsovics Krisztián és Bozsovics Márk nyakába pedig bronzérem került.

Szoros győzelem a sasok ellen… A múlt heti kisiklást feledtette Jászberény labdarúgócsapata, amikor az elmúlt szombat délután legyőzte az eddigi 2. helyezett Tiszasas csapatát. Az Eszes Kornél által irányított együttes nagy elánnal kezdte a találkozót, aminek eredményeként az első félórában kapujához szögezte ellenfelét. Ám egy kihagyott ziccer után érkezett a tiszasasi kontra, amit csak szabálytalanul tudott megakadályozni a hazai védelem. A jogosan megítélt büntetőből szerzett gól azonban nem szegte kedvét a berényi legénységnek. Két perc elteltével ui. egalizálták a meccset Nagy Ferenc jóvoltából. Továbbra is a hazai csapat dominált és egy ragyogó kiugratás után Német Norbert megszerezte a vezetést is, 2-1. A második félidőben is főleg a berényi legények akarata érvényesült, a vendégtámadásokat pedig sikerült hatástalanítani a védelemnek. Így a végén fontos három pontot sikerült „behúznia” a hazai alakulatnak: NKSE Jászberény – Tiszasas 2-1 Lukácsiék egyelőre az 5. helyen tanyáznak, és a következő szombaton Fegyvernekre utaznak.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Lapunk terjesztéséről A Jászkürt Újság terjesztése dolgában – a szerkesztőség címén és telefonszámán kívül – személyesen a terjesztőnél is reklamálhatnak olvasóink. INFÓ szerkesztőség ügyfélszolgálata 5100 Jászberény Bercsényi u.8.

Nyitva: Hétfőn: 8-12 és 13-16 óráig; Kedden: 8-13 óráig; Szerdán: 8-12 óráig

2012. november 22.

Öt nyelven beszél és röplabdázik

Nagy Mariann Szicíliában Ha Nagy Mariann nevét olvassuk valamelyik jászberényi írott vagy elektronikus sajtóban, lehet, hogy először rövidpályás gyorskorcsolyázónkra asszociálunk, aki Salt Lake Cityben képviselte hazánkat és városunkat. Ő, mint tudjuk, nemrég szegre akasztotta gyorskorcsolyázó cipőjét. Van viszont Jászberénynek – többek között − egy másik kitűnő sportolója is, akinek szintén Nagy Mariann szerepel anyakönyvi kivonatában, Ő viszont női röplabdában vált ismertté, és ma is aktív. Őt Olaszországban „értem utol”, de hogy mindannyian megismerjük életútját, pályafutása elejére kanyarodunk vissza. • Ács Tibor • Nagy Mariann még a kilencvenes évek elején − már 15 évesen − bekerült a Szőke Péter által dirigált jászberényi extraligás női röplabdacsapatba. Tagja volt a korosztályos válogatottnak is, akikkel kijutott a Brazíliában rendezett ifjúsági világbajnokságra is. Jászberényből aztán Egerbe tette át székhelyét. • Mariann, 17 évesen miért pont Egert választottad a JRK után? Akkor úgy véltem, hogy Egerben a legmegfelelőbb a háttér a fejlődésemhez, a csapat ui. előző évben hajszál híján megnyerte a bajnokságot, és tudtam, hogy a következő évben is a bajnoki cím lesz a célkitűzés. Talán ez adta a legnagyobb motivációt. Szüleimmel egyetértettünk, hogy Eger a megfelelő hely a továbblépéshez. Ez be is jött, hiszen valóban ment a szekér a csapatnak, és nagyon sikeres évek következtek. Három évig maradtam ott, ez idő alatt 3 bajnokságot, 3 Magyar Kupát és 2 Inter Ligát is nyertünk. • Sikert sikerre halmoztatok, de te mégis tovább igazoltál. Miért? 20 évesen, úgy gondoltam, itt az idő, hogy megmérettessem magam külföldön is. Egerből a közeli Post Wien csapatához igazoltam két évre, ami tökéletes ugródeszka volt a további karrierem szempontjából. Innen 1998-ban kerültem ki Olaszországba, az A1-es

Reggio Calabria csapatához. Olaszországon belül aztán voltam mindenhol: északon, délen, középen, A1-es ligában is és A2-esben is, de általában mindenhol csak egy évet töltöttem, szeretem a változatosságot! „Út közben” két évig a spanyol bajnokcsapat tagja voltam Tenerifén, egy évig pedig Dél-Korea bajnokságában is kipróbáltam magam. • Hogy érzed magad Itáliában? Imádom Olaszországot, főleg a déli vidéket. Idén a lehető legdélebbre igazoltam, jelenleg Szicíliában játszom, Marsala város csapatában, A2-es ligában. • Az olasz női röplabdát nagyon jó helyen jegyzik Európában. Mitől ilyen jók?

Valóban még idáig elég jó helyen jegyzik, de sajnos az utóbbi évek alatt igen sokat esett a színvonal. Régen nem volt megkötés, hogy hány külföldi játszhat egy csapatban, és így a sok külföldi nagyon fellendítette a színvonalat. Most egy csomó olasz barátnőm vitatkozna velem, és mondanák, hogy ez által az olaszoknak nem jutott hely a csapatokban. Én viszont azt mondom, hogy igen is jutott, mert akik jól játszottak, azok helyére nem igazoltak külföldi játékost. A sok idegenlégióstól pedig rengeteget tanultak ám az olaszok is! Mostanában a válság sajnos a sportot is érinti, egyre kevesebb a pénz, az igazán jó játékosok elmennek máshová. Pl. Oroszországba, egy-egy török csapatba vagy akár Azerbajdzsánba. Az ok, nagyon egyszerű: ott sokkal több pénzt lehet keresni. Azért azt be kell látni, hogy aki profi sportoló az nemcsak a játék szeretetéért csinálja, hanem ez a munkája is, ebből él. Sajnos itt Olaszországban is már nagyon sok csapat nem tud fizetni, egyre több szűnik meg évről évre. • Idehaza elég mostohán kezelik a női röplabdát, ott sokkal többet áldoznak erre a sportra? Még így a válság kellős közepén is igen, sokkal többet. Magyarországon sajnos egyre inkább hanyatlik a röplabda, pedig gyönyörű sport, és nem is kell hozzá an�nyira sok pénz, mint más sportágakhoz. • Mennyire vagy képben a magyar női röplabdát illetően? Szoktál valakivel, valakikkel erről beszélni? Szoktam természetesen, nagyjából képben is vagyok, de tényleg csak nagyjából. Bajnoki meccset három éve láttam utoljára, viszont voltam kint nyáron a magyar válogatott két meccsén. • A berényi barátokkal, rokonokkal hogyan tudod tartani a kapcsolatot?

Pénteken este hatkor nyit a jégpálya

A jövő hét végén már beköszönt az év utolsó hónapja, a december. Így természetes, hogy a téli sportok kerülnek előtérbe szerte az országban és természetesen szűkebb pátriánkban, Jászberényben is. Bár az időjárás egyelőre – az éjszakai fagymentesség miatt - nem éppen kedvező a nyitott jégpályák megnyitására, de a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karának udvarán lévő létesítmény kezelői nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy minél hamarabb örömet szerezzenek a téli sport szerelmeseinek. − A palánkokat már korábban felállítottuk, a szükséges javításokat elvégeztük, és az épületeket is rendbe tettük, kitakarítottuk. A hét eleje óta minden

este „hizlaljuk” a jeget, és minden remény megvan arra, hogy a hétvégén már a nagyközönség is igénybe vegye.

Hétköznapokon 8 – 15 között a városi oktatási intézmények tanulói birtokolják a pályát, esténként pedig korcsolya- és jégkorongedzések zajlanak. A nagyközönség számára pedig − a korábbi évekhez hasonlóan − a hétvégeken szinte egész nap nyitva lesz majd a jégpálya. Továbbá hét közben is lesz egy ún. közönségnap. Ha valakinek nincs felszerelése, vagy éppen életlen a korcsolyája, nyugodtan jöhet hozzánk akkor is, hiszen közel 100 pár korcsolya áll rendelkezésre, és a köszörűgép is üzemelni fog – közölte Szerdahelyi Gábor. A létesítmény üzemeltetője még azt is elmondta, hogy pénteken este (november 23.) 18 órai kezdettel nyitják meg a jégpályát. Az est folyamán élőzene fogadja majd a kilátogatókat, és gondoskodnak arról is, hogy az ehhez szükséges fénytechnika tegye majd hangulatosabbá a nyitóestet.

Szeretettel várjuk Önöket

a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

felvételi tájékoztató szülői értekezletére

2012. november 26-án 17 órára

( Jászberény, Rákóczi út 53.)

Berényi barátnőim Pesten élnek, ha otthon vagyok (nyáron) mindig összejövünk, akár többször is. A család Jászberényben él, természetesen megyek oda is, ha tudok. Év közben pedig telefon, e-mail, skype…. ezen kívül ők is szoktak jönni hozzánk, évente legalább két alkalommal. • Mik a terveid meddig maradsz Itáliában? Azt terveztük el a párommal, hogy örökre itt telepedünk le, méghozzá Szicíliában. •Ha abbahagyod a röplabdát, akkor esetleg megpróbálod az edzőséget, vagy teljesen mással kívánsz foglalkozni? Eszem ágában sincs edzősködni, a párom edző és ebből épp elég egy a családban. Teljesen mással kívánok majd foglalkozni. Ezt egyelőre nem publikálnám, de annyit elárulok, hogy a turizmussal lesz kapcsolatos. Ha már megtanultam 5 nyelvet, szeretném ezt a tudásomat kamatoztatni. • Mostanság elég sok fiatal próbál szerencsét Európában, beleértve a sportolókat is. Milyen tanácsot tudnál adni nekik? Legyenek nagyon kitartóak, és higgyenek magukban! Sehol sem fenékig tejfel az élet, pláne mostanság, de a kitartás, az elszántság és a türelem végül mindig meghozza a gyümölcsét.

Fordított a Fehérvár A listavezető Székesfehérvár otthonában, az első hat pontot Dramicaninék dobták, majd a negyed végére is négypontos előnyük maradt, sőt hétpontos előnnyel kezdték meg a nagy szünetet. A hos�szabb pihenő, úgy tűnik, a fehérvári legényeknek kedvezett igazán, percek alatt átvették a vezetést. Remekül védekeztek, szenzációsan dobtak, és a végére sima 20 pont feletti győzelmet arattak: Alba Fehérvár - TOP COP Security Jászberény 93-69 A hétvégén sem lesz könnyű dolga csapatunknak, hiszen a 4. helyen álló, öt győzelemmel rendelkező Sopron lesz a vendég szombaton, az este fél 6-kor kezdődő találkozón.

Fanni gyorsabb volt mindenkinél November 16-18-ig Csehországban, Benatkyban rendezték meg a rövidpályás gyorskorcsolya Danubia Kupasorozatának 3. fordulóját. 15 nemzet 24 klubjából 220 versenyző állt rajthoz. Közöttük öt jászberényi versenyző képviselte hazánkat. A népes mezőnyben szép sikereket értek el gyorskorisaink, hiszen a Sportország színeiben induló Dobrán Flóra 7. lett, míg nővére, Fanni korcsoportjában fölényesen, minden futamot megnyerve a dobogó legfelső fokára állhatott. A nagyobb korcsoportokban a szintén Sportországos Kovács Kitti 2. lett, testvére, Kornél a 3. helyen végzett. Edzőik Bánhidi Ákos és Tarcali Attila. A válogatott színekben induló Kis Virág 10. helyen ért célba. Edzői Kovács Kinga és Belovai József.

Új évf. 23. szám  

2012. november 22.

Advertisement