Page 1

Jászsági üzenet

Éremeső taekwon-doban

A Jász Alkotók Köre alkotóinak október 13-án Budapesten, a Kájoni János Ferences Ház dísztermében nyílt kiállítása.

Szombaton negyedik alkalommal rendezte meg a JSE Kondor szakosztálya a Lehel Vezér Kupát a Bercsényi úti sportcsarnokban.

Tudósítás a 7. oldalon

Beszámoló a 8. oldalon

Pachelbeltől Mendelssohnig Ella István nemzetközi hírű orgonaművész volt az Őszi Művészeti Hetek vasárnap esti meghívottja a Barátok templomában. Cikk a 6. oldalon

Jászkürt Új folyam 18. szám (XXIV./23)

A rádió megtornáztathatja egész Jászberényt

Városi egészségnap három helyszínen A képviselő testület döntése alapján a humán erőforrás bizottság ebben az évben is megszervezi a városi egészségnapot. A humán erőforrás bizottság keretében erre a célra félmillió forint áll rendelkezésre. Szatmári Antalné, az önkormányzat Humánerőforrás Bizottságának elnökasszonya erről nyilatkozott lapunknak.

2012. október 18.

Újság Jászberény város lapja

Október 11 ezentúl Jászberény napja lesz Yazd városában

Felavatták Sisa József köztéri szobrát Múlt hét csütörtökön, október 11-én, délelőtt Jászberény iráni testvérvárosában, Yazdban felavatták a városunk által adományozott emlékművet. A Sisa József zománcművész és fiai által készített tízmillió forint értékű műalkotást a tartományi központ főterén, a városháza mellett az iráni-magyar külképviselet és Jászberény Szabó Tamás polgármester által vezetett hatfős delegációja jelenlétében, ünnepélyes körülmények között avatták fel. • Halász Lajos • A mostani ceremónia előélete 1995-ig nyúlik vissza, amikor a jászok világtalálkozóján az iszlám ország nagykövete

kezdeményezte a két város együttműködését. Már a következő év decemberében jászberényi küldöttség látogatott el Yazdba, ahol aláírták a testvérvárosi egyezményt. Azóta a Jászság központ-

jában több iráni küldöttség megfordult, a perzsa ország kiállításokon, műsoros esteken adott ízelítőt hagyományaiból, kultúrájából. Magyar delegáció is többször járt Yazdban, de mindeddig a kapcsolatok intenzitása – főleg a nagy távolság miatt – nem növekedett jelentősen Folytatás a 3. oldalon.

• h. l. • • Elnökasszony, jól emlékszünk, hogy tavaly erre a célra nagyobb összeg jutott? Az okát sejtjük, de kérdés, hogy az idei keret mire lesz elég… Ez sokkal kevesebb, mint az elmúl évben volt, így átgondoltabb és takarékosabb megoldásokat keresünk. A jogi és ügyrendi bizottság is forrást biztosít az ilyen célra biztosított keretéből. A színvonalon semmi esetre sem akarunk csökkenteni, ezért új gondolatok és módszerek alkalmazásával, összefogva a Jászkerület Nonprofit Kft. dolgozóival szervezzük és rendezzük meg az egészségnapot. • Kik vesznek még részt a szervezésben? Több alkalommal egyeztettünk az intézményekkel és az érintett szakemberekkel. Kikértük véleményüket, javaslataikat, de a segítségüket is. Nagyon jó és használható ötleteket adtak. Azt mondhatom, hogy igazi együttműködés alakult ki, annak érdekében, hogy az egészségnappal elégedettek legyenek a város lakói. Folytatás a 2. oldalon.

A Margit-szigeten sokan futottak Jászberényben több éven át hagyomány volt, hogy városi futóversenyt rendeztek minden év őszén. A Jászberényi Triatlon Egyesület azonban tavaly gondolt egy merészet, és újjáélesztette ezt a hagyományt. Demeter Gáborék látva a tavalyi nagy érdeklődést, az idén is nekivágtak a városi futóverseny megszervezésének. Helyszínül ezúttal is a Margit-szigetet választották. A kissé borús, hűvös időre való tekintettel kicsit lassan gyülekeztek a futók, de a kezdésre azért elég szépen benépesedett a víztorony környéke, ahol a résztvevők ezúttal is több kategória közül választhattak. Folytatás a 8. oldalon.

„Volt négy-öt estém, és az nem kevés!”

Itt járt Törőcsik Mari

„A szöveg nem csak zenél, hanem lélegzik is” – mottóval vezetett egy bő órás beszélgetést Kozma András dramaturg október 14-én este a Szent István Egyetem helyi karán, a Malom Színház vendégeként Törőcsik Marival, a Nemzet Színészével és Trill Zsolttal, a debreceni színház művészével. • Taczman Mária • Két eltérő színésznemzedék emblematikus képviselői ők, mégis összeköti őket A szarvassá vált fiú című dráma két főszerepe. A beszélgetés mindhárom résztvevője dolgozott az előadáson, így erről a darabról is szó esett. A Juhász Ferenc verséből született darabot a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház vitte színre Vidnyánszky Attila rendezésében. Mindkét színész szólt a rendező inspiráló szerepéről, arról, hogy ő elhiteti, hogy még érdemes, még szabad így színházat csinálni. A szarvassá változott fiút Trill Zsolt játssza, aki próbál kiszakadni az otthon kötelékeiből és belevetni magát a nagyvilági pezsgésbe. Az édesanya szerepében Törőcsik Mari játszik, aki az egész darab alatt hívja, várja haza a tékozló fiút. A két művész, akik hangsúlyozták, hogy

egyikük számára sem feledhető az első találkozás, kölcsönös elismeréssel adózott egymás mesterségbeli tudása előtt. Trill

Zsolt és Kozma András szerint is Törőcsik Mari olyan ikon, hogy akinek nem is a szavai, hanem a tekintete, súlyos színpadi jelenléte viszi előre a darabot. A színésznő pedig Trill Zsolt kirobbanó, magával ragadó energiáit megemlítve feltette a kérdést, hogy eddig miért nem kapott még a fiatal színész Kossuth-díjat. A beszélgetés további részében Törőcsik Mari mesélt a kezdetekről, majd mozaikokat villantott fel pályája legtelítettebb, feledhetetlen pillanatairól. Folytatás az 5. oldalon.

A hűséges kórus nagy ünnepe Pénteken és szombaton három eseménnyel emlékezett Jászberény legpatinásabb kulturális szervezete, a Palotásy János Vegyeskar másfélszáz éves jubileumára. • Munkatársunktól • A kezdetben férfikarként működő kórus Palotásy (Palotási) János jászsági dalköltő ötletéből 1862-ben alakult zeneszerető polgárokból. Vegyes karrá a második világháború idején alakult, s Európa szerte sikert sikerre halmozott. Egy 1866-os tabló tanulsága szerint „a jászberényi Palotási Dalkör első működő tagjai” Palotási (!) János mellett tizennyolcan voltak, közöttük Riszner József, aki a későbbiekben ugyancsak elismert karnagya lett az énekkarnak. Hozzá hasonló nagyhírű karnagy volt Beleznay Antal és Beleznay Móricz, majd hosszú ideig Berzátzy (!) László. 1940-től újabb csodálatos korszak kezdődött a Bakki család vezényletével. Bakki József, majd 1967-től fia, ifj. Bakki József és 1975-től lánya, Bakki Katalin vette át a karmesteri pálcát. Napjainkban a másodkarnagy Thormanné Husznay Mária. A jubileum első programjaként október 12-én, pénteken megemlékezést tartottak az elhunyt karnagyok sírjánál, a Fehértói temetőben. A koszorúzást követően közös énekléssel hajtottak fejet mestereik előtt. Az ünneplők a Honvéd Jász Kaszinóban folytatták az elmúlt 150 év legemlékezetesebb pillanatainak felidézését. A kiállítást Tímár Gábor, a Palotásy János Zeneiskola igazgatója nyitotta meg. A fotók és relikviák sorra vették a múlt eseményeit, felvonultatták az eredmények, díjak és kitüntetések sorát, külföldről hazahozott emlékeket, elismerő okleveleket. Folytatás az 5. oldalon.

Közös tiszteletadás ’56 áldozatainak Október 23-án, kedden 9 órakor a Jézus Neve Plébánián szentmisével kezdődik a megemlékezés, majd 10 órakor a Ferencesek terén álló emlékműnél folytatódik az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei, áldozatai és mártírjai emlékének megidézése. Az ünnepségen közreműködik a gyakorló gimnázium és a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara. A városháza falán elhelyezett emléktáblánál 11 órától köszöntőt mond Dégi András, a POFOSZ országos elnöke. A megemlékezést követően tiszteletadás és koszorúzás az 56-os forradalom és szabadságharc jászberényi hőseinek emlékére állított kopjafáknál a Fehértói temetőben.


Önkormányzat

2. oldal

Felhívás jogszabály- és rendeletmódosítások kapcsán Felhívjuk Jászberény város lakosainak figyelmét, hogy 2012. szeptember 1-jétől ismét változtak a közlekedési szabálysértésekről szóló jogszabályok. A szabálysértések elkövetőivel szemben az illetékes hatóságok (Közterületfelügyelet, Rendőrség) jogszabályban meghatározott bírságösszeget szabnak ki. Például megállni tilos, várakozni tilos 10.000,- Ft; mozgássérült parkolóban történő szabálytalan parkolás 50.000,- Ft; forgalom elől elzárt területen történő parkolás 10.000,- Ft; megállás járdán, ha nincs megengedő jelzés 10.000,- Ft. Általános tudnivaló, hogy a szabálysértési nyilvántartó rendszerben nyilvántartott személyek, amennyiben hat hónapon belül ismételten közlekedési szabálysértést követnek el, a hatóságok kötelesek a fenti összegek kétszeresét kiszabni. További tudnivaló, hogy aki valamilyen mentességre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik (pl.: mozgássérült igazolvány), azt a gépjárműben jól látható helyen kell elhelyezni, mert a büntetés kiszabását követően már nem vehető figyelembe. A fentieken túlmenően a közterület-felügyelők jogosultak intézkedni a hatáskörükbe tartozó szabálysértések elkövetőivel szemben, többek között veszélyeztetés kutyával; csendháborítás; köztisztasági szabálysértés; közterületi szeszesital árusítás, fogyasztás tilalmának megszegése. Helyszíni intézkedés során a közterületfelügyelő ötezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012. (IV. 14.) önkormányzati rendelete a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szól. A leggyakrabban előforduló ilyen magatartások.: játszóterek nyitvatartási szabályainak megszegése; a közterület tisztántartásával kapcsolatos szabálysértések; a zöld felületek rendellenes használata; szelektív hulladékgyűjtők nem rendeltetésszerű használata; illetve mikor az ingatlan tulajdonosa az ingatlan határától az úttestig terjedő teljes zöldsáv gondozásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szól. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk a kereskedők és vállalkozók figyelmét, hogy a halottak napjához kötődő kegyeleti tárgyak, virágok és koszorúk közterületi értékesítésére közterület-hasznosítási szerződést kell kötni. Erre vonatkozóan írásos szerződési ajánlatot kell tenni a közterület-igénybevétel előtt legalább öt munkanappal. A fentiekkel kapcsolatosan kérdés esetén Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyelete ad tájékoztatást, személyesen a Lehel vezér tér 18. szám alatti fsz. 45-ös irodában, vagy telefonon a 06/57-505700-as telefonszámon a 154-es mellék kérésével. Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda

2012. október 18.

Városi egészségnap három helyszínen Folytatás az 1. oldalról. • A legfontosabb, hogy mikor és hol lesz az egészségnap? A városi Egészségnap október 26án pénteken három helyszínen kerül megrendezésre. Lesznek programok a városi könyvtárban, az Ifjúsági Házban és a bercsényi úti sportcsarnokban is. A megnyitó az Ifjúsági Házban lesz 9 órakor lesz. Itt lesznek a különböző szűrővizsgálatok, melyek ingyenesen vehetők igénybe. Minden egész órában elsősegélynyújtás, újraélesztési bemutatók lesznek. Kisgyermekes szülők részére, akiknek 3 éves kor alatti gyermeke van, különböző ölbeli játékok, mondókák, népdalok, hangszerjátékok és egyéb hasznos gyakorlati technikák sajátíthatók el. Lesznek nagyobb gyermekeknek játékos foglalkozások, kérdőívek, totók az egészséges életmóddal kapcsolatban. De lesz termékbemutató, kóstoló és vásár is. • Mi történik a másik két helyszínen? A városi könyvtár kamaratermében előadások lesznek. Két előadás 7-8 osztályos gyermekeknek, egy előadás középiskolás diákoknak, egy rendkívüli szülőértekezlet pedig szülőknek és pedagógusoknak szerveződik. A rendkívüli szülőértekezlet 17 órakor lesz, azért, hogy minél több szülő részt tudjon venni rajta. Harmadik helyszínünkön, a Bercsényi

úti sportcsarnokban lesznek a különböző sportrendezvények. Futball és kosárlabda bajnokság a 7-8. osztály, 9-12. osztályban járó fiatalok részére. Lesz aerobik, közös torna, zumba szakavatottak segítségével. Egész nap mindenki kipróbálhatja magát a spinning kerékpáron, trambulin, „Nagy Vagy”akadálypályán. Rendelkezésre állnak gimnasztikai labdák, súlyzók, gumiszalagok, testerősítő eszközök, elektromos izomstimuláción alapuló eszközök és edzésmódszerek. Izomállapot és egyensúly felmérésre is lesz lehetőség. • Ez igen dús programnak ígérkezik. Kérjük, emeljen ki mégis valami szívének kedveset a sorból. A fő különlegessége a mostani egészségnapnak, hogy egyszerre mozoghat a város apraja-nagyja, melyet a Trió Rádiónak köszönhetünk. Ezen a napon kérjük az intézményeket, munkahelyeket, az otthon lévőket, hogy 9 óra 10 perckor

Szent Vendel napi ünnepség A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre október 20-án, szombaton Szent Vendel napi ünnepséget tart. A program 15 órakor szentmisével kezdődik a Ferencesek templomában. Innen 15.50-kor indulás a Szent Vendel szoborhoz, ahol 16 órakor lesz az ünnepi megemlékezés. Ezt követően Tamás Zoltán gazdaköri elnök vezényletével 17.30-kor ünnepi taggyűlés, vacsora és zenés mulatság kezdődik a gazdakör székházában. (Jászberény, Árpád utca 14.).

Felhívás kitüntetési javaslatok megtételére Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére 12 kitüntetést alapított: Díszpolgári cím; Tiszteletbeli Polgár cím; Pro Urbe érdemérem; Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díj; Sipos Orbán kulturális és művészeti díj; Zirzen Janka közoktatási díj; Árpádházi Szent Erzsébet egészségügyi díj; Gerevich Aladár sport díj; Szent Klára szociális munka díj; Komáromy József sajtódíj; Rendészeti díj; Mecénás díj. A kitüntetésekre ajánlást tehet a pol-

gármester, az alpolgármester, a jegyző, a helyi szakmai és civil szervezetek, intézmények, a települési képviselők, legalább 100, jászberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos. Az ajánlásra jogosultak, amennyiben arra érdemes személyt, szervezetet kívánnak ezen elismerésekre javasolni - a kitüntetés alapját képező munkásság ismertetését is tartalmazó - ajánlásaikat a Városháza földszintjén lévő zárt urnába helyezhetik el, vagy Jászberény Város Polgármesteréhez juttathatják el (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) 2012. november 1-ig.

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi, jánoshidai, jászfelsőszentgyörgyi, jászboldogházai lakosságot és vállalkozásokat, hogy az október 23-i ünnep miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi: - október 20-án (szombat): - jászberényi keddi program szerinti szállítás, - jászfelsőszentgyörgyi keddi program szerinti szállítás, - jánoshidai keddi program szerinti szállítás. - október 21-én (vasárnap): - a szállítás szünetel! - október 22-én (hétfő): - jászberényi hétfői program szerinti szállítás, - jászboldogházai hétfői program szerint szállítás, - jánoshidai hétfői program szerinti szállítás. - október 23-án (kedd): - a szállítás szünetel! Kérjük a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig. Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata

Köszönetünket fejezzük ki mindazon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

Sinka János temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték. Külön köszönet a jászberényi Szociális Intézmény dolgozóinak odaadó gondoskodásukért. Szerető húga, bátyja és családjaik.

Kegyeleti hirdetések a város lapjában Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Fürdő u. 5-7.

kapcsolja be a rádióját és hallgassa a trió rádiót. A Trió Rádió segítségével az egész város lakói egyszerre mozoghatnak 2x5 percig. Úgy gondolom, ez nem nagy kérés egészségünk megőrzése érdekében. A legfontosabb pedig az, hogy mindenkit nagy szeretettel várunk a városi egészségnap különböző rendezvényeire!

,


Kitekintő

2012. október 18.

3. oldal

Október 11 Jászberény napja lesz Yazd városában

Felavatták Sisa József szobrát Folytatás az 1. oldalról. Új lendületet adhat a jászberényiyazdi kapcsolatoknak az az ötlet, hogy a két testvérváros kölcsönösen emlékművet adományoz egymásnak. A Yazdba most felavatott emlékművet 2010 nyarán a Déryné Művelődési Központban rövid ideig tartó kiállításon már megcsodálhatták a város lakói. Ezt követően 2011-ben a külügyminisztérium segítségével Iránba juttatták Sisa József Lehel-kürtjét, illetve Jászberény város címerét ábrázoló zománc fémplasztikáját. Múlt csütörtökön pedig sor kerülhetett az ünnepélyes átadásra. Jászberényt a polgármester mellett Sisa József zománcművész és az alkotómunkában résztvevő két fia közül Balázs, Szatmári Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, a Szekuritás Kft. tulajdonosa, Lantos István, a város gazdasági életének ugyancsak jelentős szereplője, a Jász-Ablak Kft. tulajdonosa, valamint Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője képviselte. Szabó Tamás polgármester a látogatást követően lapunknak elmondta, mindenképpen időszerű volt az ajándékozás, a vállalás teljesítése. Ez volt a közvetlen apropója a látogatásnak a hatalmas kiterjedésű, ötszázezres városban, amelynek a főterén, a városháza előtt, a leghangsúlyosabb részen áll mostantól a szobor. Ezen az apropón túl szándéknyilatkozatot fogadott el a két város vezetése a további együttműködés elemeiről, amelyet perzsa és angol nyelven ott alá is írtak. Szabó Tamás hangsúlyozta, hogy a dokumentum tartalmazza azt a kitételt, hogy a magyar fordítás elkészülte és a jászberényi képviselő-testület döntése után válik hatályossá a megállapodás. A szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy a Yazd által adományozott széltorony kivitelezésre kerül Jászberényben.

A kultúra területén kölcsönösen iráni illetve magyar napokat szervez a két város. Yazd városa október 11-ét – a szándéknyilatkozat aláírásának, valamint az emlékmű avatásának napját –, Jászberény napjává nyilvánítja, amelyet ezentúl minden évben megkívánnak tartani, s a kulturális együttműködés is ezen a napon csúcsosodna ki náluk. A perzsa tartományi székhely természetesen viszonosságot remél a további kapcsolatokban. A gazdasági együttműködésről is szól a szándéknyilatkozat. A két érintett nagykövetség gazdasági szakembereinek bevonásával a kamarák és a vállalkozások kapcsolatfelvételét célozza meg. Hangsúlyos eleme a nyilatkozatnak a turisztikai kapcsolatok fejlesztése, amely ilyen tematikájú kiállításokon való kölcsönös megjelenést fogalmaz meg. A két város ifjúságáról sem feledkeztek meg a szándéknyilatkozat

jelentős nyugat-európai exportot is lebonyolítva. A csempegyár – Iránban a legnagyobb – főleg gránitból készít járólapot és fali csempét ugyancsak exportra is. A helyi iparkamara rendezvényén 45-50 helyi vállalkozó jelent meg, akik részletekbe menő kérdéseket tettek fel a magyar gazdaságról. A tanácskozáson kiderült, hogy húsipari, mezőgazdasági termékek, elektronika, információtechnika és textilipar lehet a gazdasági együttműködés főbb terepe. A delegáció tájékozódhatott a város működtetéséről is, ahol tapasztalták, hogy komoly informatikai háttérrel városi közlekedési lámpák bonyolult rendszerével vezénylik a nagy gépjárműforgalmat. Sisa József zománcművész az alkotást két fiával, Sisa Balázs ötvösművésszel és Sisa Bence fémplasztika készítő mesterrel közösen alkotta, s az avatáson Balázs fiával együtt gyönyörködhettek a kész

A széltorony, amit Yazd városa Jászberénynek szeretne adományozni, gyakorlatilag a sivatag energia felhasználása nélküli légkondícionáló építménye évezredek óta. A kürtő, a kémény elvén működő levegőáramoltató, amely a hideg levegőt be, a meleget kivezeti. Lakóházakat és felszín alatti vízzel telt ciszternákat hűtenek vele. Az eredeti széltorony 35 méter magas, ennek mintegy tizedére kicsinyített mását tervezik Jászberénybe, ami másfél méter átmérőjű, négy méter magas sokszögű építmény, amely funkcióját tekintve nálunk dísztárgy lesz. aláírói: a két kultúra kölcsönös megismerése céljából elsősorban középiskolai diákcsere-kapcsolatot irányoznak elő. Szabó Tamás elmondta, hogy a 130 ezer négyzetkilométernyi – tehát Magyarországnál nagyobb területű tartomány – egymillió lakójával az ipari potenciált tekintve Magyarország volumenű. A két nagyüzemben, ahol jártak, igen pozitív benyomásokat szereztek. A textilgyár gyapotból festett, színezett vásznakat állít elő óriási volumenben,

műben. A művész lapunknak elmondta, nagy várakozással tekintett a szobor felavatása elé, különösen azért, mert jó ideje elkészült már a mű, és annak elhelyezésében közvetlenül nem tudott részt venni. Nagy örömmel töltötte el, hogy a yazdi építők az ő írásbeli iránymutatásainak tökéletesen megfelelve helyezték el szép oszlopon a szobrot. A terveinek megfelelően víztükörben is látszik, megduplázódik a mű, azt pedig szinte remélni sem merte, hogy ennyire fő helyen, a városháza melletti parkban, az úttól öt méterre helyezik el. A műalkotás körbejárható, a leleplezés nagy médianyilvánosságot kapott, és a jelenlévő közönség részéről hangos ujjézést váltott ki. Ő maga négy tévécsatornának nyilatkozott, és elmondta, hogy mit szimbolizál a műve. Úgy érzi, hogy valamennyien megértették a mű mondanivalóját és dicsérték a zománcművészeti fémplasztika úttörő jellegét. Szatmári Zoltán 12 éve saját költségén már járt Yazd városában, így volt összehasonlítási alapja az ország és a tartomány akkori és mostani életéről. Azt tapasztalta, hogy az embargó ellenére nyílik, nyitottabb az ország. Régebben lesütött tekintetekkel találkozott, most pedig érdeklődő, nyitott szempárokkal. Mobilabb lett ez a nagyon gazdag 75 milliós ország. A ruházatnál maradva, az előző látogatása óta visszaszorult az egyházi viselet, és a civilek is világosabb és mintás ruhákban közlekednek. A fejlődés olyan hétköznapi dolgokban is megfigyelhető, hogy jó lett a vizük, amit régebben fogmosásra sem ajánlottak. Az iránimagyar kapcsolatok meglehetősen féloldalasak Szatmári Zoltán tapasztalata szerint. Egyrészt kétezer iráni diák tanul Magyarországon, másrészt tavaly négymillió turista járt a perzsa országban, de közöttük gyakorlatilag nem volt magyar. Az üzletember szerint a testvérvárosi kapcsolatoknak kell, hogy legyen gazdasági alapja, mert anélkül igazán nem fejlődhetnek. Lehetőség van Yazd és Jászberény közötti gazda-

sági kapcsolatokra, s az első lépést, a kölcsönös igényfelmérést megkezdték, de számos nehézség is felmerült. A textilgyárból például csodálatos anyagokat hozott magával, amelyek felveszik a versenyt akár az olasz termékekkel is. A nagy távolság, a szállítási költség azonban gond. Ugyancsak nehézséget jelent, hogy az embargó miatt az iráni bankokkal a kapcsolattartás nem lehetséges. De nemcsak ilyen nagy akadályokra kell gondolni, mostani útjukon is tapasztalták a nyelvi nehézségeket: két Magyarországon végzett tolmácsuk volt, mégis megértési nehézségekkel küzdöttek. Lantos István ugyancsak a gazdasági életben jártas szakember szemével látta Yazdot és Teheránt is, ahol visszafelé sűrű programú napot töltöttek. Azt tapasztalta, hogy Yazdot is, Teheránt is nagyon tempósan építik. Ez és a rengeteg autó, a vibráló élet békés környezetet és fejlődő gazdaságot sejttet még akkor is, ha a gazdasági élet részleteibe nem volt módjuk ennyi idő alatt bepillantani. Mint ország, Magyarország méreteiben nem ideális partnere Iránnak, ahol egymilliárd dollár alatti üzleteket nemigen szeretnek kötni. Reális helyzetértékelése mellett Lantos Istvánt is elbűvölte a más kultúra, a szinte teljesen más világ, meg a fogadtatás kedvessége.

Sisa Balázs azon lepődött meg, hogy mennyire más a mai Irán, mint ami a magyar tömegtájékoztatásból kikövetkeztethető lenne. Az emberek sokkal barátságosabbak, nyitottabbak, az ország maga igen békés képet mutat. A program nagyon zsúfolt volt, magánkiruccanásokra nem volt módjuk, de azt tapasztalták, hogy vendéglátóik szinte a tenyerükön hordozták őket. Különösen tetszett a fiatal ötvösművésznek a tradicionális perzsa konyha, amelynek jellegzetes ételeivel traktálták őket.


Fórum

4. oldal

Önmagunkért önmagunk tudunk igazán harcolni Október 13-án esélyegyenlőségi napot szerveztek a hét éve működő OlajágJász Mozgássérültek Közhasznú Egyesület munkatársai. A szépen megterített, négy sorban felállított asztalok betöltötték az Ifjúsági Ház nagytermét. A 290 résztvevőt zsíros kenyérrel és kávéval várták a szervezők. • Gergely Csilla • Reggeli után a székely himnus�szal nyitották meg a műsorfolyamot a jászboldogházi Csillagvirág Kórus előadásában. Somogyiné Lajkó Piroska köszöntötte a megjelenteket, köztük Taksony város polgármesterét, más civil szervezetek tagjait, és a legalább három megyéből érkezett vendégeket. A folytatásban Nagy András üdvözölte a jelenlévőket az önkormányzat nevében. Méltatta a programok sokszínűségét és nagy részvételi arányt. Arra kérte egészséges társait, hogy lehetősége szerint segítse a betegeket, rászorulókat, mert könnyen

lehet, hogy egyszer maga is segítségre szorul. Dr. Nagy Emese onkológus főorvos hasznos tanácsokkal látta el a hallgatóságot. A legfontosabb a lelki egészség megőrzése, mert a lelki élet egyensúlytalansága betegséget okoz. A betegséget sok friss, nyers gyümölcs és zöldség fogyasztásával, a káros szenvedélyek elhagyásával és szűréseken való részvétellel előzhetjük meg. Ha időben fedezik fel, a rákból is fel lehet gyógyulni. A doktornő évente egyszer alaposabb vizsgálatot javasol, amit a háziorvosunktól kérhetünk. Ha panaszunk van, akkor forduljunk orvoshoz. Nemcsak a fájdalom lehet tünet, ezért minden elvál-

tozásra figyelni kell. Fontos az orvos iránti bizalom, az őszinteség, ezért lehetőleg vigyük magunkkal az összes leletünket: Felelősek vagyunk magunkért. Önmagunkért önmagunk tudunk harcolni. Egy könnyed hastáncbemutató követően Sósné Guba Katalin, a Jászberényi Tüdőgondozó vezető szakasszisztense, az Asztma Klub vezetője tartott légzőtornát, amely nemcsak légzőszervi betegeknek ajánlott, hanem például kitűnő stresszoldó. A kulturális műsorok ebédig folytatódtak, majd a távolabbról érkezőket körbevezették a város felújított terein. Délután játékos vetélkedővel és tombolasorsolással zárták az esélyegyenlőségi napot. A nap folyamán a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház dolgozói jóvoltából lehetőség nyílt szűrővizsgálatokon való részvételre, a Szeretet Fénye Alapítvány munkatársai pedig kezeléseket, masszírozást végeztek. A gyerekek sem unatkozhattak, számukra a Jászberény Város Családsegítő szolgálatának munkatársai tartottak kézműves foglalkozásokat.

Angliában jártak a Leheles diákok… Évekkel ezelőtt fogalmazódott meg az ötlet, hogy majd egyszer elmegy az osztályunk Angliába, és szerencsére ezt sikerült is megvalósítani. Körülbelül egy éve kezdődött meg az út szervezése, és ekkor tűztük ki az idejét is: Több osztályból jött össze és több mint 60 főnyi társaság. Végre eljött a szeptember 20-a, mindenki alig várta már a kirándulást… Hatalmas élmény volt, mikor végre megláthattuk Anglia zöld dombjait. Első angliai megállónk Doverben volt, a fehér sziklák, a régi épületek és a tengerpart… egyszerűen lenyűgöző látvánnyal szolgált, számomra különösen, hiszen életemben először láttam a tengert. Aztán Canterburybe vezetett az utunk, itt megnéztük az érsekséget, ahol a Harry Potter egyes jeleneteit is forgatták, ill. sétáltunk a kisvárosban, melynek macskaköves utcái a XIX. századra emlékeztettek. Késő délután értünk a szállásra (Allhallows, Rochestertől nem messze, Londontól egy-másfél órányira). Ún. mobile-home-okban laktunk – tulajdonképpen lakókocsik – ezek azonban mindössze 33 m2-esek voltak, s ez 7 embernek kicsit szűkös. Harmadik nap London nevezetességeit fedeztük fel, hihetetlen volt élőben látni azokat az épületeket, amelyeket eddig csak képekről ismertünk. A negyedik nap középpontjában szintén London állt. Három híres múzeum felfedezésével indítottunk: Natural History, Victoria & Albert és a Science Museum. Sajnos - tekintve a kevés szabadidőt - nem sikerült mindent megnézni.

Ötödik nap hajnalban indultunk, kicsit messzebbre kalandoztunk, misztikus helyszínekre. Először Aveburybe mentünk „varázsolni” olyan sziklákhoz, melyeknek különleges erőt tulajdonítanak. Ez a világszerte nagy érdeklődésnek örvendő Stonehenge közelében található, amit szintén meglátogattunk. Sajnos nagyon erős szél fújt, de azért mindenképp érdemes volt megnézni. Mindezek után Winchesterbe mentünk, ahol megnéztük Arthur király kerekasztalát, ill. volt szabad program is a High Streeten, a kisváros főutcáján. A hatodik nap szintén Londonról szólt. Először is meglátogattuk a Szent Pál katedrálist, amelynek kupolájából való kilátás talán némi kompenzációként szolgált a programban nem szereplő London Eye-ért. Kora délután érkeztünk meg a British Museumhoz, melynek ókori kiállításai lenyűgözőek voltak. A számos szobron, használati tárgyon túl, itt található a Rosetti-kő is. Ezután az Oxford Streeten volt vásárlási lehetőség. Hetedik nap először Greenwichbe látogattunk, ahol megnéztük a Tengerészeti Múzeumot, a világórát, ill. aki szeretett volna, bemehetett az obszervatóriumba is. Ezután elindultunk Madame Tussauds panoptikumába. Számomra ez volt az utazás egyik

fénypontja. Lehetett fényképezkedni olyan hírességek másával, mint Freddie Mercury, Johnny Depp, Audrey Hepburn, Mohamed Ali vagy épp Barack Obama. Az utolsó angliai napunk keretében a szállásunkhoz viszonylag közeli leedsi kastélyt tekintettük meg. Egyszerűen gyönyörű volt. Korábban Aragóniai Katalin, VIII. Henrik feleségéé volt. Olyan volt, mintha csak a Tudorok c. sorozat egyik helyszínén lennénk. A kastélyban berendezett helyiségek, az udvaron rengetek madár, többek közt hattyúk is voltak. Emellett egy labirintust is kipróbálhattunk. A nap zárásaképp Rochesterben sétálgattunk, itt volt lehetőségünk antikváriumok felkeresésére. Másnap indultunk haza. Átkeltünk a Csalagúton, és Brugge felé vettük az irányt. Itt felvásároltunk egy hagyományos belga csokiboltot, ill. néhányan kipróbáltuk a híres belga gofrit is. A város a csatornáival, macskaköves utcáival Velencére emlékeztet, és gyönyörű. A tizedik napon negyed 3 körül értünk haza hosszú utazásunkról, ami után már egészen szokatlan volt a jobb oldali közlekedés és a magyar feliratok. Életem egyik legnagyobb élménye volt ez az út. Nagyon szépen köszönöm mindenki nevében a szervező és kísérő tanárainknak és szüleinknek a segítséget és a támogatást. Tax Vivien 11. N A képen a csoport a Szent Pál székesegyház előtt

2012. október 18.

Budai elhagyja a Neszűri Munkacsoportot Október 12-én, pénteken délután tartotta lakossági fórumát a Jobbik helyi szervezete: Budai Lóránt elnök, önkormányzati képviselő saját kétéves munkáját értékelte rendkívül pozitívan az Ifjúsági Ház teltházas kistermében. • Munkatársunktól • A Jobbik listás képviselője impozáns számokat sorjáztatott: elmondta, hogy a két év alatt 38 ülésen vett részt, amelyeken 233 alkalommal szólalt fel. Ezek tartalmasságát nem részletezte, de örömmel számolt be arról, hogy sikerült megoldást találnia szinte mind a 15 lakossági problémára, amellyel megkeresték. Ezt, és az est során felsorolt sikereit talányossá tette a következő állítása: 91 beadványában sok városi problémára hívta fel a figyelmet, de egyre sem érkezett válasz. A Neszűri munkacsoport 2011 februárjában alakult, s azóta 17 megbeszélést és három lakossági fórumot tartottak. Kért egy kis irodát a munkacsoportnak, de nem kaptak. Budai Lóránt 141 bejelentést továbbított Győri Jánoshoz, a munkacsoport adminisztratív vezetőjéhez, de állítása szerint egyikre sem érkezett válasz. Budai Lóránt úgy vélte, azért ők kapták ezt a feladatot, hogy belebukjanak, és ne érjenek el sikereket. Ezért úgy döntött, hogy lemond a Neszűri munkacsoport vezetéséről. A feltoluló kérdésre, hogy ezek szerint bele is bukott, így reagált: „Nem meghátrálunk, hanem más úton indulunk tovább. Ez az út járhatatlan volt. Elindulunk egy másik, rögösebb úton.” A Jobbik Jászberényi szervezete a nyáron csatlakozott

az Érpataki Modell Országos Hálózatához, melynek részleteit Thuróczi György ismertette. A modell három alappillére támaszkodik: a rend fenntartása, az egyforma bánásmód alkalmazása és a jogszabályok betartatása. Budai Lóránt szerint a problémák megoldását a gyökerénél kell kezdeni: rendet kell tenni. „Az elmúlt időszak jó tanulópénz volt. Keményebb és radikálisabb utat választunk, jogi szakemberek segítségével.” Bobák Zsolt szerint a közmunka programban dolgozók továbbra sem elég hatékonyak. Sok településen a közmunkások gyümölcsöt termesztenek, méhészkednek, állatokat nevelnek, vagy összegyűjtik a téli tüzelőt. Gyöngyöspatán térkövet gyártanak, amit a község hasznosít, a felesleget pedig értékesítik. Javaslata szerint a mieink a fűnyírás és árokásás helyett értékteremtő munkát is végezhetnének. A Neszűrben parlagon fekvő önkormányzati területeken termeszthetnének például homoktövist vagy energiafűzt.


Város

2012. október 18.

5. oldal

Szavak helyett a mozdulatok beszéltek Itt járt Törőcsik Mari Pénteken este a Malom-Film Színházba látogató közönség visszautazhatott a némafilmek korába. Annyi különbséggel, hogy amit láthattunk, nem film volt, hanem színházi produkció, a Jel Színház művészeinek előadásában. • Buschman Éva • Nagy József rendezésében. Rácz Aladár Kossuth-díjas cimbalomművész zenéjére, Georg Büchner Woyzeck című drámáját vitték színre. Az előadással már az egész világot bejárták, szinte minden kontinensre eljutottak, s fesztiválokat is nyertek vele. Több mint háromszázszor eljátszották már. Hét óra után néhány perccel nyílt a terem ajtaja, s a közönség, akik közül voltak, akik Kaposvárról, Budapestről, Budakesziről és nem utolsósorban Jászberényből érkeztek, megtöltötték a nézőteret. A színészek ekkor már ott álltak a pódiumon, mind a heten, olyan mozdulatlanul, szobor módjára, mintha

elvarázsolták volna őket. Még kezük ujjai is alig mozdultak, csak a mindent fürkésző tekintet érzékelhette, hogy nem szobrok ők, hiszen mellkasuk ki-be lüktet nagyon lassan, hiszen szervezetüknek szüksége van a körülöttük lévő levegő beszippantására. A történetről: Woyzeck a megalázott kisember, akit mindenki megvet, s ő kénytelen mindenkit gyűlölni, a körülmények adta felindulásában azt az egyetlen embert öli meg, akit szeret: a feleségét. Tettét nem tudja megmagyarázni. Halálra ítélik. Kisfia, semmit sem ért, barátaival lovacskázik, amikor az apját akasztják… Nagy József rendező érdeklődésemre elmondta, hogy a darabot már 18 éve folyamatosan játsszák. Ez az első olyan

produkció, ahol egy drámai művet vett alapul, így fogalmaz erről: Kihívás volt ez számomra anno. A mai napig nem készítettem darabot drámai műből színház számára. Akkor, egyszer úgy éreztem, megpróbálom, de csak szöveg nélkül. Egyébként szövegre épülő darabról van szó, amelyet egyes rendezők alkalmaznak is, de én úgy döntöttem, hogy egy-két szó is elég, itt-ott. Nekem ez a műfajom, számomra nehezebb lenne szavakkal kísérve előadni. Képeken, gesztusokon, mozdulatokon keresztül játsszuk el a mondanivalónkat. A mű a 90-es évek elején készült, a jugoszláv polgárháborúk idején, s egy válasz volt arra a kiszolgáltatott helyzetre, amit én, mint délvidéki állampolgár átéltem azokban az esztendőkben. Minden darabomban játszom. Belülről rendezem az előadást, a táncosokkal, művészekkel együtt én is készülök a szerepre. Várszegi Tibortól, a Malom-Film Színház művészeti vezetőjétől megtudtam, Büchner drámáját sokan feldolgozták már, film is készült róla, nálunk Magyarországon is, Szász János rendezésében. Egy irodalmi műről van szó, amely egy gyilkossági történetet tekint kiindulópontnak, de szöveg nem hallatszik el benne, csak Rácz Aladár zenéje kíséri az eseményeket. Egy cselekményt ugyanúgy el lehet mesélni mozdulatokkal, tettekkel. Talán azért tűnik nehezebbnek, mert az emberek megszokták, hogy a szavak adnak útmutatást arra, ami történik. Azonban, ha a némafilmekre gondolunk, ahol csak zene volt, akkor kiderül így is el lehet mesélni egy történetet… - mondta Várszegi Tibor. Fotó: Szalai György

A múlt táncai

Etyem, petyem, pontyom… - egy régi jászsági népi kiszámoló kezdete adott címet az első alkalommal megrendezésre kerülő Jászsági Gyermek Néptáncosok Találkozójának, melyre 13-án, szombat délután került sor a Lehel Filmszínházban. • Kárpáti Márta • A jászberényi Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület, a budapesti Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel karöltve, hagyományteremtő szándékkal rendezte a találkozót, lehetőséget adva a legifjabb utánpótlás néptáncos korosztálynak, a bemutatkozásra, megmérettetésre, de elsősorban egymás megismerésére. Kocsán László, az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület elnöke, a rendezvény szellemi atyja, köszöntötte, buzdította sikeres szereplésre a közel 300 megmérettetésre váró gyermeket. Az általános iskolás korosztályhoz közel álló, népi gyermekjáték alapú koreográfiákat, többek között jászsági, somogyi, moldvai, kalocsai táncokat szemlélhetett a háromtagú zsűri, és a né-

zőteret zsúfolásig megtöltő közönség. A hazai pálya előnyeit élvező három berényi viganós csoport mellett bemutatkozott Kecskemét, Csongrád, Jászkisér, Jászapáti és Tápiószentmárton gyermek-táncegyüttese is. Csasztvan András, a zsűri elnöke, elismerő szavakkal gratulált a résztvevőknek. Megjegyezte: „Nagyon sok gyermek nagyon jól táncol a Jászságban.” Egy rövid szakmai konferenciát követően, a következő döntés született: A pedagógiai díjat a kecskeméti Hírös Néptánctanoda Zsugorinka csoportja vihette haza. A koreográfusi díjjal Paulik Erika lett gazdagabb, a csongrádi Alföld Táncegyüttes oktatója. Különdíjnak örülhetett két jászberényi együttes, a Gyakorló és a Nagyboldog. Mindkettő a Kuli Orsolya – Kocsán László páros vezette csoport. A Fesztivál-

díjat, melynek apropóján javaslatot kaptak az országos gyermektáncantológiára, ezúttal szintén az Alföld Táncegyüttes érdemelte ki. A budapesti Batyu Színház mesejátékának megtekintésével vezethették le a verseny izgalmait a résztvevők és a szurkolók. Szegényember gazdagsága címmel, népmese motívumokkal átszőtt, néptánc és népdal elemekkel díszített tanulságos történetet ismerhettünk meg Magyari Bálint és Okos Katica szerelmén keresztül. Gyerekeknek és szüleiknek egyaránt élményt nyújtott az előadás, ahol a mese nem fejeződött be az „egybekeltek és boldogan éltek” happy enddel. Ezúttal ugrottunk egyet az időben, és 4 év elteltével folytatódott a mese, amikor a menyecske már házsártos, az ura morgolódós emberré válik. Persze, ahogy lenni szokott a mesében, a végén itt is minden jóra fordul. Jól végződött a táncos délután is. A nap méltó befejezéseként táncház várt kicsiket és nagyokat. Este héttől az Ifjúsági Házban, a rendezvény zenekara, a Zagyva Banda húzta el kinek-kinek kívánsága szerint a nótáját, egészen este tíz óráig.

Folytatás az 1. oldalról. 1935-ben született a Heves megyei Pélyen szegény családban, szerény körülmények között. A nagyapjának a Jászságban volt kocsmája, így ahogy mondta: „Hazatérek ide”. Véletlenek sorozata vezetett oda, hogy végül Pestre került gimnáziumba, bekerült a kulturális-művészi vérkeringésbe, a sors is odalökte a pályára. Egy rendhagyó főiskolai felvételi után mesterei, Gellért Endre és Major Tamás kedvence lett. Az összes főbb magyar rendezővel dolgozott, így férjével, Maár Gyulával, Fábri Zoltánnal, Máriássy Félixszel, Makk Károllyal, Jancsó Miklóssal, de a nemzetközi művészi körökben is ismert. Neve összeforrt a magyar filmművészet sikeres cannes-i szereplésével is. Három legnagyobb sikerét a Körhinta, a Vasvirág és a Déryné hol van? című filmjeivel aratta. Az Arany Pálma-díjat, a fesztivál legnagyobb értékű elismerését Tennessee Williams drámaírótól vette át, a másik díjazott Robert de Niro volt. „Volt négy-öt estém, és az nem kevés, ezekért érdemes volt csinálni!” – vallott visszatekintésében, megjelölve egyiknek azt a cannes-i siker utáni székesfehérvári Magyar Elektra-előadást, amikor 100 szál vörös rózsát dobott neki a közönség a színpadra. Egy másik feledhetetlen szerepe Ursula volt Gabriel García Márquez Száz év magányában. A bogotai vendégszereplésre a regényíró csupán politikai okok miatt nem ment el, ám a spanyol nyelvű közönség úgy ünnepelte, hogy Ursulának szólították, megölelték az utcán. A kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész megemlítette Pilinszky

Jánoshoz és Garas Dezsőhöz fűződő barátságát is. Előbbi költő mondta azt neki, hogy egy előadás során az „adó” művésznek kell olyannak lenni, hogy a „kapók”, a közönség meginduljanak felé. Ez az elv Törőcsik művészi pályáján maximálisan megvalósult, a színésznőt élteti is a közönség felé áradó szeretete. A beszélgetés végén Törőcsik Mari megosztotta a közönséggel emberi és művészi hitvallását. Egy műalkotásból a színésznek is meg kell csinálnia a maga műalkotását, aki a saját személyiségét is színpadra viszi. „Ott van ordítva, hogy milyen ember vagy, nem tudsz elrejtőzni. A megalkuvás, a silánnyá válás, az emberi minőség romlása ugyanúgy láthatóvá válik a színpadon, mint az értékeid is” – zárta le gondolatait a művésznő. Kozma András dramaturg bevezető szavai valóban bebizonyosodtak: Törőcsik Mari a magyar kultúra és színház élő legendája, lexikona, aki hatalmas emberi és szakmai bölcsességgel, alázattal, tapasztalatok sokaságával, súlyos betegsége és kora ellenére is töretlen életkedvvel volt jelen vasárnap este a jászberényi közönség előtt is.

A hűséges kórus nagy ünnepe

Folytatás az 1. oldalról Az ünnepi hangversenyen Juhász Dániel alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Bedőné Bakki Katalinnak átadott a város ajándékaként egy új karmesteri pulpitust. A köszöntéseknek ezzel nem volt vége: zenével és szép szóval kedveskedtek a berényi kórusok: a Székely Mihály, a Cantate Nobis, a Déryné, a Lehel Gimnázium Férfikara és a Harmónia Óvónői

Kórus, sőt a tamperei és a vechtai kórusok is eljöttek tiszteletüket tenni. Az est folyamán az ünneplő közönség szebbnél szebb produkciókat hallhatott A finn és német vendégek énekétől a 121. Genfi zsoltáron át ugyancsak Kodály Kállai kettőséig. A Palotásy János Vegyeskar 150 éves jubileumi kiállítás megtekinthető október 25-ig, hétköznapokon 14-18 óráig, hétvégén és ünnepnapon 10-12 óráig és 14-18 óráig.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

• Születésnap • Házassági évforduló • Örömteli családi események


Szabadidő/Ügyeletek

6. oldal

A Jászság szép tájai két keréken

ŐSZI SZÍNVARÁZS

Jásztelek, Mizse holtág erdő, amíg jó az idő.

Indulás október 20-án, szombaton 10.30 órakor, a Bundás kúttól. Érkezés: kb. 16 óra. Táv: kb. 20 km. Főleg lányoknak, hölgyeknek. Kényelmes, könnyű, nem rohanós túra. Láthatósági mellény kötelező! Túrát vezeti: Sárközi János Hölgyeknek, uraknak.

Peres, Négyszállás,Borsóhalma, Jászdózsa paperdő, ZagyvaTarna torkolat.

Indulás október 21-én, vasárnap 10 órakor, a Bundás kúttól. Érkezés: kb. 16-17 óra között. Táv: kb. 40 km. Láthatósági mellény kötelező! Túrát vezeti: Sárközi János

A Jász Trió TV műsora Október 18. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 DÖNTÉS UTÁN 08.30-17.30 Képújság 17.00-18.30 Szolnoktudás Egyeteme 18.30-19.00 DÖNTÉS UTÁN 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Október 19. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-08.30 Épí-tech 08.30-09.00 Kutyafáját Tv 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rock magazin 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Október 20. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kultusz 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kultusz 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix

22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Október 21. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kultusz 10.00-10.30 DÖNTÉS UTÁN 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 DÖNTÉS UTÁN 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kultusz 20.30-21.00 DÖNTÉS UTÁN 21.00-21.30 Rock magazin Október 22. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kultusz 08.00-08.30 DÖNTÉS UTÁN 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.30 KOSÁRLABDA: Top Cop Security JászberényFactum Sport Debrecen 20.30-21.00 Berényi Pillanatok 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Október 23. (Kedd) 06.00-07.30 KOSÁRLABDA: Top Cop Security JászberényFactum Sport Debrecen 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kultusz 08.30-18.00 Képújság

18.00-18.30 Épí- tech 18.30-19.00 Kutyafáját TV 19.00-20.00 Szolnoktudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 KOSÁRLABDA: Top Cop Security JászberényFactum Sport Debrecen Október 24. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.00 Képújság 17.00-18.00 Jászapáti képviselőtestület soros ülése felvételről 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Kutyafáját Tv Magazinműsor kedden 18.30-kor A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www. jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban! Lájkold facebook oldalunkat! Www.facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@ triomedia.hu címre.

Ügyeletek Gyógyszertárak október 18. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 október 19. péntek Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban október 20. szombat Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 október 21. vasárnap Szentháromság Gyógyszertár október 22. hétfő Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 október 23. kedd

Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 október 24. szerda Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 október 25. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Sándor Eliza, Taczman Mária Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2012. október 18.

Pachelbeltől Mendelssohnig Ella István nemzetközi hírű orgonaművész volt a jászberényi Őszi Művészeti Hetek vasárnap esti meghívottja. A muzsikus a Barátok templomában adott nagy sikerű koncertet. • Gurzó Klári • Nagyszerű hangversenyek helyszíne lehet a későbbiekben is a Barátok temploma, amelynek orgonája nemrég újult meg a helyi önkormányzat, illetve számos magánszemély pénzadományának köszönhetően. A korszerűsített hangszer kiválóságát igazolta Ella István vasárnapi koncertje is, hisz a nemzetközi hírű muzsikus repertoárjának darabjai a kora barokktól egészen a romantikáig fogták át a zeneirodalmat. A művész elsőként Johann Sebastian Bach (1685-1750) E-moll prelúdium és fúga (BWV 548) című művét szólaltatta meg kellő dinamizmussal és lendülettel. A hangzásvilágában is monumentális kompozíciót Bach lipcsei évei alatt, feltételezhetően 1727 és 1731 között írta, akkora átérzéssel, hogy máig többeket megihlet. A 19. századi Bach-kutató, Philipp Spitta például két tételes orgonaszimfóniának nevezte. A darab refrénes struktúrát követ, szigorú formája kantáta-bevezetőtételre hasonlít. Háromrészes szerkezetében az első és az utolsó szakasz szinte megegyezik, a középső epizód futamai s hangnemi kalandozásai pedig egy virtuóz toccatára emlékeztetnek, amelyben itt-ott a fúgatéma is felsejlik. Utóbbit – bőséges hangközei miatt – a tölcsér és az ék melléknevekkel szokták ellátni. A pedál-, azaz lábmunkára is nagyban támaszkodó zenei tömörséget azzal az alig 1-2 regiszterre alkalmazott, üdítően fülbemászó kamaradarabbal oldotta fel az előadó, amelyet Bach legidősebb fia, Wilhelm Friedemann (1710-1784) számára kottázott le. A komponista nem egy ötletét vetette papírra nevelő célzattal, többek között az úgy nevezett invencióit. A Weimarban született és Lipcsében okult Wilhelm Friedemann egyébként maga is neves orgonista s rögtönző lett, kiváltképp a kontrapunktikus szerkesztés terén tűnt ki. Kicsit hasonló világot jelenített meg a túlburjánzott barokkot könnyeden előkészítő Pachelbel-szerzemény is, a fiatalos őszinteséget tükröző Was Gott tut, das ist wohlgetan. A nürnbergi Johann Christoph Pachelbel (1653-1706) korának szintén egyik legnagyobb orgonistája

volt, mégpedig Johann Sebastian Bach előfutára. Tehetségét korán felismerték, így 15 évesen már az altdorfi egyetem hallgatója lett. Karrierjének csúcsán, 1677-ben a német királyi palota orgonistájának nevezték ki. Ekkor találkozott a Bach-családdal. Kapcsolatuk később is szoros maradt, hisz ő tanította Johann Christoph-ot, a legidősebb Bach-fiút, aki ugyan megtiltotta testvérének, Sebastiannak, hogy Pachelbel kéziratait olvasgassa, az öcs azonban hat hónapon át minden este ellopta bátyjától a kottákat. Pachelbel elsősorban billentyűs hangszerekre írt zenéket, amelyekbe olasz elemeket is szívesen beépített. Sokat dolgozott, kamarazenék, áriák, fúgák, korálok, toccaták, szvitek jelentős gyűjteménye maradt tőle az utókorra. Nem véletlen tehát, hogy Ella István programjának negyedik fejezetében egy Pachelbel által is inspirált Bach-szonátával kápráztatta el hallgatóságát. Már csak azért sem véletlen, mert közel kétszáz éven át a Bach család összes férfi tagja hivatásos zenészként tevékenykedett. A família központi figurája természetesen Johann Sebastian Bach volt, ám az ő gyermekei közül többen is népszerű muzsikusok lettek: a már említett Wilhelm Friedemann (1720-1784), Carl Philipp Emanuel (1714-1788), Johann Christoph Friedrich (1732-1795) és Johann Christian (1735-1782). Míg Carl Philipp Emanuel a történelem legnagyobb zenekedvelő királya, a berlini stílus letéteményesének,

Jászkürt

II. Frigyesnek az udvarába került, addig Johann Christian Bach, a Londoni- vagy Milánói Bachnak is nevezett tizenegyedik szülött a német koraklasszicizmusnak hódolt. Őt idézte a műsorra tűzött gáláns és kellemes szonáta. A korszakonkénti változatosságra alapozott, mégis harmonikus összhatású egyórás programot Liszt Ferenc B-A-C-H fantázia és fúga című műve tetőzte be, minden elfogultságunk ellenére is. Tudni érdemes, hogy Liszt már fiatal korában is elkötelezetten játszotta Bach darabjait, sőt, a barokk mester orgonára írt műveiből is átdolgozott néhányat zongorára, nem egy alkotása pedig Bach ihlető hatására nyerte el végső formáját. 1863. szeptember 10-én a következőket üzente barátjának, Carl Gillének: „Händel iránti tiszteletem ellenére továbbra is mindenekelőtt Bachért rajongok”. Ekkor már készen hevert fiókjában a Bach nevére írt prelúdium és fúga első változata, amelynek utólagos feldolgozása áttörő erővel kerítette hatalmába a Barátok templomába összegyűlteket. A falakat repesztő szólamokat méltóságteljesen zárta le az utolsó előtti „dalként” felcsendült Liszt-ima. A legmegfelelőbbnek bizonyult Ella István zárószáma is, hisz Felix MendelssohnBartholdy (1809-1847) sajnos ritkán kap teret a templomokban. Kevesen tudják ugyanis róla, hogy kiválóan orgonált, amiként azt sem, hogy ő is rajongott Bachért, akinek tiszteletére Lipcsében egy szobrot is fel kívánt állíttatni; a plasztika költségeit hangversenyeinek bevételéből fedezte volna. 1838 és 1845 között hat orgonaszonátát komponált, Bach művei mellett ezeket adta elő koncertjein. Jászberényben az F-moll szonáta, op. 65, No. 1. három tétele (Allegro moderato e serioso, Adagio, Andante recitativo Allegro assai vivace) hangzott el. Mivel a kontrapunktikus textúrájú szakaszok, a korálbetétek és a barokkos szekvenciák nosztalgikus jelleget kölcsönöznek a kompozíciónak, akár meg is lepődhet tőle a sugárzó romantikára számító publikum. Az előtérbe állított archaizmussal Mendelssohn azt kívánta sugallni, hogy a szent csak a múltat hangsúlyosan képviselő hangszeren és a múltból származó hangzásokon keresztül hozzáférhető. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Élő hit évében ez az üzenet különösképpen aktualitás.

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! A szerkesztőség a korábbiaknál és a helyben megszokottnál alacsonyabb díjakkal számol, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakíthasson ki partnereivel. A kiszámíthatóságra és a tartós kapcsolatra alapozva alakítottuk ki könnyen áttekinthető kedvezmény-rendszerünket, amelyben egyetlen elem, a megjelenés gyakorisága szerepel. Már három – szerződésben vállalt – megjelenés esetén kedvezményes megjelenést biztosítunk. A kedvezmény sávosan bővül, és nem feltétele a közvetlenül egymást követő megjelenés.

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére. Nyitvatartás:

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12; Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30.

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622


Ajánló

2012. október 18.

7. oldal

Jászsági üzenet

Programajánló

Nagy érdeklődés kísérte a Kájoni János Ferences Ház dísztermében Budapesten október 13-án a Jász Alkotók Köre (JAK) tárlatának megnyitóját. A kiállítást dr. Fehér György, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója nyitotta meg. • Bognár Mária • Köszöntőjében a kötődés fontosságát emelte ki dr. Fehér György, aki maga ugyan nem jász, de a Jászsághoz közel, a Tápió mentén született. Feltette a kérdést: Kik is a jászok? Külön nyelvet, de még sajátos nyelvjárást sem beszélnek, attól jászok, illetve maradnak jászok, hogy annak vallják magukat, és kötődnek a szülőföldjükhöz. Eközben lehetnek más kötődéseik is, mint például a magyar nemzethez való, sőt egyenesen jó dolog,

ha több gyökérrel rendelkezünk. A szülőföldhöz való kapocsként a Jászok Egyesülete mellett a JAK is fontos szerepet tölt be − mondta. A megnyitó hangulatát a jászdózsai születésű Szerencsés Martina jászsági dalai tették különösen ünnepivé. Produkciójáért Kiss Bertalan Napraforgók című festményével ajándékozta meg. A festő, aki a JAK örökös elnökhelyettese, hitet tett a hagyományok őrzése mellett: „A tűz kialszik, ha nem lángolnak, akik a tüzet őrzik”. Maradjunk küzdő, szabad lelkű jászok! − bíztatott.

Múzeumi Esték

Október 18-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik a Jász Múzeumban Kiss Erika helytörténeti kutató előadása, Fedőneve: váza címmel.

Egyszemélyes színház

Október 18-án, csütörtökön 19 órától a Malom Színházban láthatják A bot című darabot, melyet írt és előad: Várszegi Tibor.

Gazdaságunk bizonytalanságok között nyitott tulipán motívumban már ott a mag, amely az életet viszi tovább. A fiatal generáció képviselője, a jászkíséri Czókoly Nikoletta, akinek klas�szikustól eltérő ábrázolásában, színeiben a lázadás érződik. Harsány, rikító színeket használ: a jászapáti kéttornyú templom fekete alapon lila színnel, és nála a búzavirág sem kék.

A képzőművészeti tárlaton Bobák László, Borbás P. Zsuzsanna, Czókoly Nikoletta, Deli Julianna, D. Kovács Júlia, Elter Tibor, Gara Gizella, Kiss Bertalan, Magyar Ari, May Mária, Molnár János, Szalkári Rózsa, Szabari Zoltán, Terjékiné Mozsár Magda, Törökné Rusvai Mária, Pásztorné Győr Mária, Thuróczy Zoltán alkotásai tekinthetők meg, október 26-ig.

Október 18-án, csütörtökön 17 órakor a Jászok Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket a Pest megyei Megyeházán (Budapest, V., Városház u. 7., II. emelet 245.), Sikeres jászok sorozatának következő programjára. Gazdaságunk - bizonytalanságok között címmel tart előadást Prof. Dr. Dobák Miklós intézetigazgató egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem), az egyesület tagtársa.

Takáts Eszter koncert és közönségtalálkozó

Október 19-én, pénteken 18 órakor kezdődik a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek műsora, melyet 19 órától Takáts Eszter koncertje és egy kötetlen beszélgetés követ a Lehel FilmSzínházban.

Vuics István hagyatéka

A művészek közül sokakat ihletett meg az elbűvölő Jászság, a tanyasi világ hangulata, a Mátra hegyvonulata és a tájra oly jellemző napraforgó is több alkotáson feltűnik. A jászárokszállási születésű Bobák László kis kitérőt tett, és mozaikcsempéből készítette el a magyar mező, a határ legimpozánsabb nagy virágát, a napraforgót. Magyar Ari festménye a gyilkosság áldozatául esett Taczman Elek fogathajtó világbajnoknak állít emléket. Kiss Bertalantól két szép, különleges technikával készült kép látható. A történelmi témájú, A Verecke híres útján erőt és dinamizmust sugároz nézője felé. A jászdózsai tanyavilág ihlette Csend című alkotásáról nyugalom és szépség árad, és a Jászság atmoszférája hatja át szemlélőjét. Molnár János két alkotása is különlegesen szép. A vegyes technikával készült Életfa a kereszténység előtti ősi magyar hitvilágot idézi. A hármas egységet, a föld alatti, a föld feletti és az égi világot összekötő életfát a fektetett szív motívuma keretezi. Az élet párnája című grafikán együtt van jelen a jelképi és figurális ábrázolás. A felül levő ábrázolás a nőt, az asszonyt, a család összetartóját, az alul levő fordított pedig a férfit, a család fenntartóját jeleníti meg. Középen a vízfolyás motívuma, amiből az élet sarjadzik. A

Október 20-án, szombaton 10 órakor lesz a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria szervezésében a Jászkürt Fogadóban, a Vuics István hagyatékából összeállított Életkorok című kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Leirer József, a Vuics-hagyaték gondozója. A tárlat ingyenesen megtekinthető november 15-ig, naponta 13 és 17.30 óra között. November 1-jén zárva.

Argentin Tangó Show és táncoktatás

Október 20-án, szombaton 19 órakor Argentin Tangó estet adnak a Budai László által alapított Argentin Tangó Táncszínház kitűnő táncosai az Ifjúsági Házban.

Az ezerarcú Primadonna

Október 21-én, vasárnap 17 órakor a XIX.-XX. század operett-primadonnájára, Küry Klárára emlékeznek dalban, versben, képekben. A Déryné Rendezvényházban közreműködik Kóródi Anikó operaénekes és Réz Lóránt orgonaművész.

Pikáns vígjáték felnőtteknek

Október 21-én, vasárnap 19 órakor Marc Camoletti: Francia négyes, avagy négyen a kanapén című két felvonásos vígjátékát mutatják be a Lehel FilmSzínházban. Akik előadják: Gregor Bernadett, Szabó Zsófi, Németh Kristóf, Szabó Máté és Harsányi Gábor.

Fáklyás megemlékezés

Október 22-én, 17 órakor a Ferencesek terén található emlékműnél a Jobbik helyi szervezete fáklyás megemlékezést és koszorúzást tart.

Irodalmi Est 1956 emlékére

Október 24-én, szerdán 17 órakor a Városi Könyvtárban Irodalmi Est keretében az 1956-os forradalom hangulatát idézik meg. A korabeli verseket és prózai írásokat a Lehel Vezér Gimnázium tanulói adják elő. A rendezvényt a Nagy Imre Társaság és a Jászkerület Nonprofit Kft. közösen szervezi.

Szoborkiállítás Vechtából

Október 25-én, csütörtökön 15 órakor Art Europa im Fokus címmel nyílik kiállítás a Városi Könyvtárban. A Jászberényi és a Vechtai Baráti Kör jóvoltából Ruth Stephan vechtai szobrászművész tárlatát tekinthetik meg.


Sport

8. oldal

Rövid hírek Bűvös kocka EB. A lengyelországi Wrocław-ban rendezték a hétvégén a bűvös kocka Európa Bajnokságot, ahol Jászberényt Kocza István képviselte. Az erős mezőnyben dicséretesnek mondható a 4x4-es kocka vakokon kirakásában elért 6. helye, valamint a több kocka vakon kirakásában szerzett 7. helyezése.

2012. október 18.

A Margit-szigeten futottak

Az elmúlt hétvége bizonyára sokáig emlékezetes marad a jászberényi futballisták számára, hiszen bármelyik csapat lépett pályára, mindegyiknek az ellenfél gratulált a mérkőzés után, azaz mind a hét csapat sikerrel vette soron következő akadályt.

Női röplabda NB II. A női röplabda NB II. Keleti csoportjában is megkezdődött a pontvadászat. Lányaink első meccsüket idehaza játszották és fölényes győzelemmel hagyták el a JVVZrt. külső sportcsarnokát: Jászberényi RK - Grape Vital SE EGER 3-0 Megyei Sakk-csapatbajnokság. Jól kezdték a szezont Jászberény sakkozói, hiszen a tavalyi ezüstérmes Újszász együttesénél bizonyultak jobbnak: Jászberényi Sakk Kör - Újszász 5,5 - 4,5. A megfiatalított berényi csapatban győzött: Sinka István, Bujdosó Béla, Inges Zénó, Farkas István és Csatári Dominik, remizett: Tajti Sándor. Spar Budapest Maraton. Előző héten „Jászberény Futászai” mellett több jászberényi sportoló is részt vett a 27. Spar Budapest Maraton futóversenyen. Demeter Mónika, a 30 kilométert, 02:55:19 időeredménnyel, Lőrik Tímea pedig, a maratoni távot 04:26:26 idővel teljesítette.

Két meccs, két győzelem Az elmúlt héten két alkalommal is pályára lépett Jászberény kosárlabdacsapata a magyar elitosztályban. A Földi Sándor által dirigált együttes igencsak megörvendeztette lelkes szurkolótáborát, hiszen mind a két találkozón jobbnak bizonyult ellenfelénél. • ács • Az első meccset még szerdán rendezték a Bercsényi úti játékcsarnokban, ahol az előre jelzett attrakcióval vagyis lézershow-val vette kezdetét a hazai – remélhetőleg sikeres − szezon. Ez a jó hangulat átragadt a pályára is, hiszen egy percig sem vette le a szemét ellenfeléről a berényi gárda. Az első negyedben ugyan még egy kicsit döcögött a szekér, de a folytatásban − különösen a 3. etapban bedobott három tripla után − nem volt megállás. Azaz rajt-cél győzelemmel nyitotta hazai szereplését a „Földi legénység” Top Cop Security Jászberény – Körmend 87-68 A JKSE edzője a mérkőzés után elmondta, hogy nagyon örül a győzelemnek és a jászberényi szurkolók sportszerű magatartásának, akik nagyon helyesen nem az ellenfelet pocskondiázzák, hanem a sajátjaikat buzdítják igen intenzíven. Elégedett volt ugyan az eredmén�nyel, de látta a hibákat is. Ezzel együtt is szerinte a szerdai győzelem önbizalmat ad majd a nyíregyházi jó folytatásra. Nos, úgy látszik, Földi mester nem tévedett. Fiai a Nyírségben is megmutatták oroszlánkörmüket. Már az első játékrészben meglepték vendéglátóikat, amikor 11 ponttal megléptek. Igaz, az első félidő végére elfogyott a tetemes előny, ami egészen egy egységnyire olvadt, de a 3. negyedben – Dramicanin vezérletével − szintén a jászsági alakulat dominált, és az utolsó játékrészben megnyitott hazai hajrázás már csak a szorosabb eredmény kialakítására volt elegendő: Nyíregyházi KK – Top Cop Security Jászberény 75-78 Folytatás szombaton Jászberényben 17,30 –as kezdéssel, amikor Debrecen kosárlabdázói lesznek a vendégek.

Hét fronton volt sikeres a JSE

Folytatás az 1. oldalról. A városi rendezvényre a jászberényieken kívül, Tápiószecső, Nagykáta, Jászárokszállás, és Jászapáti futói, valamint a Czirják György vezette Tápiómenti Tömegsport Alapítvány tagja is ellátogattak. Ők nemcsak futni érkeztek Jászberénybe, hanem segítséget is nyúj-

tottak a rendezőknek. Övék volt pl. a célban elhelyezett felfújható befutókapu, ami önmagában is szép látványt teremtett a szigeten, és jó szolgálatot tett a rajtoltatásnál és a befutásnál is. Az indulók összlétszáma 432 volt, akik közül óvodásoktól a szeniorokig az alábbi futók lettek az elsők. A hölgyek-

nél: Fehér Dominika, Szabó Zita, Somogyi Barbara, Pál Dalma, Horváth Ilona, Simon Lili, Notheiszné Ihász Adrienn és Rómer Mónika. A fiúknál: Notheisz Csongor - Farkas Milán, Hamar Péter, Vincze Ákos, Novák Áron, Rédei Péter, Vidák László, Keresztesi Máté és Száraz Mihály.

Etalon Adács (ifi) = Jászberényi TF DSE (ifi) A női kézilabdát kedvelő olvasóinknak bizonyára még jól cseng az egyenlőségjel jobb oldalán lévő klub neve. De a másikat talán már csak a beavatottak tudják, így ideje tisztázni a számtani művelet helyességét. • Ács Tibor • Sajnos Jászberényben ez évben, megszűnt a több éven át NB II-ben szereplő felnőtt női kézilabdacsapat. Ennek egyszerű prózai oka van, nincs fedezet a működtetésre. A Jászberényi TF DSE mint olyan létezik, de a város szerényebb anyagi támogatása miatt, már csak a junior csapatot tudja működtetni. Ez főleg azért következett be, mert azok a hölgyek, akik befejezték a középiskolát, többnyire más városban tanulnak tovább, újabb játékosok igazolásának pedig határt szabott a meggyengült anyagi forrás. Viszont az Adácson működő női kézilabdacsapat, az Etalon az NB II. Észak-Kelet csoportjába kapott besorolást, amelyben több berényi játékos is játszott már korábban. Ám náluk is

van illetve volt egy kis bökkenő, nevezetesen az, hogy nem rendelkeztek ificsapattal, ami pedig feltétele az NB II-es szereplésnek. Innentől kezdve nagyon egyszerű a történet: Adács adja a felnőtt, Jászberény pedig a junior alakulatot, Etalon Adács néven. Legalábbis egyelőre, mert úgy hírlik, a névhasználat talán megmaradhat. A berényi társaság edzője értelemszerűen Turcsányiné Pesti Edit tanárnő, aki csapatát természetesen a Lehel vezér gimnázium nagyon tehetséges hölgyeire építi. Az adácsi lányok eddig is Jászberényben játszották hazai meccseiket, (a JVVZrt. külső sportcsarnokában) az ifik csatlakozásával pedig, igen csak megnövekedett a berényi hölgyek jelenléte a bajnoki találkozókon. Sőt az Etalon felnőtt csapatában a juniorkort

betöltő néhány hazai lány is helyet kapott. Az együtt szereplésnek más hozadéka is van, mégpedig az, hogy meccseiket már a Bercsényi úti játékcsarnokban játsszák. Eddig négy fordulón vannak túl, ahol a felnőttek rajtoltak jobban, 2 győzelem 2 vereség a mérlegük. Junior lányaink csak egyszer örülhettek eddig a mérkőzések után. A következő hétvégén javítani szeretnének, a hasonló mutatókkal rendelkező, ózdi lánykoszorú legyőzésével. A rend kedvéért a Turcsányiné Pesti Edit által dirigált (Etalon = JTF DSE) junior csapat gerincét az alábbi játékosok alkotják: Bathó Alexandra, Böjti Boglárka, Budai Barbara, Farkas Ibolya, Gyephár Alexa, Kövér Anita, László Nóra, Muhari Adrienn, Petrik Helga, Pintér Vivien, Rubint Rella, Szabó Lili, Szőke Fanni, Tóth Réka és Túróczi Beáta. Legközelebb vasárnap 13 órai kezdettel láthatjuk őket a Bercsényi játékcsarnokban.

Éremeső a Lehel Vezér Kupán A Jászberényi Sport Egyesület Kondor ITF taekwon-do szakosztálya október 13-án szombaton, immár 4. alkalommal rendezte meg „Lehel vezér Kupa” néven ismertté vált nemzetközi ITF taekwon-do versenyét a Bercsényi úti játékcsarnokban. Az Eperjesi Nándor vezette szakosz-

tály meghívását – sok magyar klubon kívül − Szlovénia, Szlovákia, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina egyesületei fogadták el. A nap folyamán 15 klub 150 karatékája mérettette meg magát formagyakorlatban és küzdelemben serdülő, ifjúsági és felnőtt kategóriában.

Déli szomszédjaink közül voltak olyan klubok, – főleg Horvátországból – amelyek először jöttek el a Jászság fővárosába, de több egyesület már a korábbi években is elküldte harcművészeit az egyre népszerűbbé váló versenyre. Simon Jan pl. Szlovéniából, Braslovce városából hozta el tanítványait. Mint elmondta, harmadik alkalommal járnak Jászberényben, és azért jönnek minden évben, mert ez a verseny felkészülésük első állomása, ui. hazájában később kezdődik a szezon. Sokan jöttek a hatvani és a gödöllői testvérklubból is, de természetesen a rendező szakosztály is minden felkészült karatékáját tatamira küldte. No, nem is udvariaskodtak vendégeikkel szemben a porondon, hiszen 12 arany, 3 ezüst és 12 bronzéremmel lettek gazdagabbak. Eperjesi Nándor (2.dan) mester tanítványai közül a legfényesebb érmet Bálint Zoltán, Kovács Máté (kettő), Kormos Péter (kettő), Kovács Karina, Nagy István, Sas Krisztián, Soós László, Páldeák Keve, Tűzkő Olivér és Virág Márton vihette haza a IV. Lehel vezér kupáról.

A gólgyártást és a győzelmi sorozatot az U-13 és az U-15 korosztályosak kezdték meg. A fiatalabbak 6-2, a nagyobbak 6-3 arányban nyertek Vác hasonló korú fiataljai ellen. A folytatásban a megyei I. osztályban szereplő ifjúsági csapat is jelezte, hogy sokkal jobb ellenfelénél, ők ui. 3-0 –ra verték Jánoshida együttesét. A legnagyobb figyelem természetesen a nagyok játékára irányult, akik a tavaly még NB III-ban szereplő Jánoshida csapatát fogadták. A vendégek számára nem volt idegen a berényi stadion, hiszen az előző szezonban hazai meccsüket mindig itt játszották. Ez úgy látszik, ezúttal nem jelentett előnyt, hiszen már a 4. percben – Nagy Ferenc révén − megzörrent a hidai háló. Mintegy 10 perc elteltével László Krisztián pedig kettőre növelte az előnyt. A 2. játékrészben is végig a hazai gárda dominált. A harmadik találat Tóth Márk nevéhez fűződik, az I-re a pontot pedig, a csapatkapitány, Lukácsi Lóri tette fel, amikor az utolsó percben értékesíttette a jogosan megítélt büntetőt: NKSE Jászberény – Jánoshida 4-0 A berényi gárda az alábbi játékosokkal szerezte meg első hazai győzelmét: Papp Norbert - Szanyi Krisztián, Németh Norbert (Czakó Norbert), Tóth Zsolt, (Szerencsi József ), Kalóz Ádám - László Krisztián, Nagy Ferenc, Lukácsi Lóránt, Litkei Barna (Nagy Gábor), Tóth Márk, Hájos Norbert, (Gacs Gergő). Ezzel nem ért véget a nagy hétvégi produkció. Vasárnap az országos bajnokság „közép A” csoportjában szereplő két alakulat gondoskodott arról, hogy a jászberényi focisták hétvégi mutatója makulátlan legyen. A 17 évesek 3-2, a 19 évesek pedig, 3-0 arányban bizonyultak jobbnak ÚJBUDA legénységével szemben.

MEGHÍVÓ A Jászberényi Református Gyülekezet nagy szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a

REFORMÁTUS BIBLIAI ESTÉK

című előadásaira. Alkalmainkat az Ifjúsági Ház első emeletén rendezzük meg október 24-26. közötti napokon 18:00 órai kezdettel. Az előadások témái a következők: A bizonytalanság kora – Túl lehet élni egy változó világot?, Válságban a kapcsolataink! – Mi van a kulisszák mögött?, Egy jobb világot építünk? - Mit adhat a keresztény Isten, amit más nem adhat?

Tisztelt Telek Béla Úr! Lemondását az Összefogás Jászberényért Egyesület tagságáról nem áll módunkban elfogadni, azért nem, mert Ön soha nem volt tagja az egyesületnek. Magánemberként: Kedves Béla Bátyám! Gratulálok a tavaly kapott Pro Urbe díjadhoz, és egyben tiszta szívből kívánok Neked egészséget és tartalmas hosszú életet. Baráth László

Új évf. 18. szám  

2012. október 18.

Advertisement