Page 1

A csak szavakkal küzdés ideje lejárt Juhász Dániel alpolgármester címekről, fejlesztésekről, a város jövőjéről adott tájékoztatást lapunknak.

Énekhangon szólt az istendicséret

Száraz Vivien országos bajnok

Szeptember 22-én a KÉSZ jászberényi szervezete negyedik alkalommal rendezte meg az Egyházi Népénekes Találkozót.

A J-Ász SE sportolója a hétvégén rendezett Országos Bajnokságon a hölgyek kadett korosztályában állhatott a dobogó legfelső fokára.

Tudósítás a 6. oldalon

Írás a 8. oldalon

Interjú a 3. oldalon

Jászkürt Új folyam 15. szám (XXIV./20)

Újabb iskolákat vehet át az egyház Ismeretes, hogy szeptembertől a Liska József Erősáramú Szakközépiskola is egyházi fenntartású intézmény lett. Ezentúl a Liska vezetőjét is tisztelhetjük a katolikus iskola igazgatójának személyében. Dr. Novák István ugyanis szeptember elseje óta mindkét intézmény igazgatója. Lapunknak azt is elmondta, hogy tárgyalások zajlanak a SZIE és a Terplán Zénó átvételéről is.

2012. szeptember 27.

Újság Jászberény város lapja

Népes közmeghallgatás

• Farkas Ferenc • A záros határidőn belül szervezetileg is összevonandó katolikus általános és középiskola igazgatója Nagyboldogasszony katolikus iskola igazgatói irodájában fogadott bennünket. Kellemes, hangulatos közegben folyt az eszmecsere. Kérdésünkre elmondta, hogy az általános iskola és a középiskola majd összevont intézményként fog működni. Reményeik szerint több iskola is egyházi kezelésbe kerül, és akkor egyetlen egységet alkotnak majd a városban, de az egyes társuló iskolák tagintézményként működnek, és természetesen gazdasági egységet is alkotnak majd. Várható ugyanis, hogy általános, középiskolák és a főiskola is egyházi gondozásba kerülnek. Kezdeti szakaszban vannak a tárgyalások, de annyi nem titok, hogy a Terplán Zénó iskoláról és a komplett SZIE-ről van szó, az utóbbi általános, közép- és felsőfokú tagozatáról egyaránt. Folytatás a 2. oldalon.

A városban elhelyezett 52 véleményláda üzenetein kívül szeptember 19-én közvetlenül is meghallgatta a képviselő-testület a lakók problémáit, észrevételeit és ötleteit. A városháza nagytermének bejáratnál kisebb tumultus alakult ki ezen a szerda délutánon, de csakhamar pótszékekre rendeződtünk. • Munkatársainktól • A közmeghallgatást Szabó Tamás polgármester nyitotta meg, és át is adta a szót a lakosságnak. Az egyéni problémák felvetése mellett a főbb témák a közbiztonság, a Neszűr, a felújított közterek és kerékpárutak kérdései köré csoportosultak. A külterület és belterület közbiztonsága egyaránt veszélyes, többen félnek sötétedés után az utcákon. Szabálysértések sorára hívták fel a figyelmet, köztük kerékpárosokra a sétányon vagy játszóteret rongáló, illuminált állapotban lévő fiatalokra. Ez utóbbi probléma enyhítésére az egyik lakó a szórakozóhelyek nyitva tartását éjfél után nem engedélyezné. Más a vendéglátó-ipari egységek helyett a fiatalokat tartaná nagyobb kontroll alatt. Van, akit több atrocitás is ért az utóbbi időben. Véleménye szerint egyre több a szabálytalanul közlekedő autós és kerékpáros, és a fiatalok is minősíthetetlenül viselkednek. Szabó Tamás polgármester ígéretet tett arra, hogy a közterületfelügyelet működését átalakítják, mert nincsenek megelégedve a munkájukkal. Nem beszélve arról, hogy négy mezőőr nem elég ekkora külterületre. Szűcs Kálmánnak két földje is van külterületen, és nemrég megdézsmálták a kukoricáját.

Neszűri szüret „Hurrá, megyünk szüretelni!”- pattantak ki korán reggel (kiskorú) gyermekeim az ágyból, mit sem törődve a didergős kora őszi idővel. Összeszedtük a szőlő betakarításához szükséges eszközöket, azután irány a 6. dűlő. • kárpáti • Mielőtt munkához láttunk volna, elfogyasztottuk a hagyományos szüreti reggelit, szalonnát, kolbászt, friss kenyeret meg egy kis szíverősítőt. Étkezésünket sóvár kutyaszemek kísérték figyelemmel. A reggeli végére egész kóborkutya-család gyűlt körénk szalonnabőrre, kenyérhéjra ácsingózva. A kutyafalkát, a hűvös idő ellenére lengén öltözött gyerekhad követte, félénk kíváncsisággal méregetve bennünket. Miután gondosan bezártuk a kunyhót és az autókat, műanyag vödreinkkel felszerelkezve elballagtunk a pászta végére, ahol végre hozzáláttunk az egész évi munka gyümölcsének a betakarításához. Folytatás a 4. oldalon.

A Jászkürt újra

Újság Jászberény város lapja

hetilap!

Ezzel sajnos nem volt egyedül. A gazdák gondozzák földjeiket, amit mások aratnak le helyettük. Dobrán Gyula, a mezőőrség tagja reagált az elhangzottakra, és hiányolta a bejelentéseket. Legkésőbb húsz perc alatt ki tudnak érni a helyszínre, ha kérik őket. A Neszűrből is szép számmal képviseltették magukat a lakók, akik egyre kilátástalanabb helyzetben vannak. Az utóbbi időben megnőtt a lopások száma, a segítség pedig általában későn érkezik, vagy nem is ér a helyszínre. A dűlők között egyre több a kóbor kutya és a lézengő házfoglaló. Sokan ajánlják fel épületeiket, Kis László a rendőrségnek szeretné felajánlani. Az ott élők türelmében bízva Szabó Tamás elmondta, hogy a neszűri problémák megoldása években mérhető, de folyamatosan dolgoznak az egyensúly kialakításán. A felújított közterekkel a legtöbb felszólaló elégedett volt, a karbantartásukkal már kevésbé. Sokan kifejezték aggódásuk, miszerint egyesek nem rendeltetésszerűen fogják használni, és az üzemeltető nem megfelelően gondozza majd a zöld felületeket. Szabó Tamás arra kérte a lakosságot, hogy őrizzék meg az utcabútorok épségét, és ügyeljenek környezetükre. Az apróbb hibákról

A város eseményeiről, híreiről gyorsabban és bővebben tudósítunk.

pedig szívesen veszik a lakosság bejelentését. Amíg a belváros átalakult, addig a város több pontja szintén felújításra szorul. Többen panaszkodtak az utak és járdák rossz minőségére, például a Thököly úton. De a Szántai-kert körüli járda is hagy kivetnivalót maga után. Juhász Dániel elmondta, hogy a Pethes Imre sétányon Európai Uniós pályázat keretében kerékpárutat és járdát alakítanak ki. Szintén EU-s pályázati pénzből szélesítik ki a vasúti átjárótól a hűtőgépgyári lakótelep bekötő útjáig a keskeny kerékpárutat. Katona Attila Portelekről Győri Jánoshoz intézte volna szavait a meggyespelei fedett vasúti megállóval tett tavalyi ígéretével kapcsolatban, de távollétében Lányi László ismertette a fejleményeket. Egyeztettek a MÁV-val, de a társaság dizájnjához illeszkedő vasúti megállóhely költségeit a város nem tudja finanszírozni. Alternatív megoldás lehet az önkormányzat tulajdonában lévő területen felállítani a fedett várót. A Lehel vezér tér 16. szám alatti társasház udvarán a garázsok mögötti területet nem gondozzák. Az új zöld felület rendelet értelmében, a társasházakhoz tartozó zöld felületeket a tulajdonosok kötelesek rendben tartani. A polgármester szerint a garázsok környékét is a tulajdonosoknak kellene gondozni. A bő négyórás meghallgatáson egyéb problémák és kérések is felvetődtek, melyekre a városvezetők szintén igyekeznek megoldást találni az ésszerűség és a lehetőségek határain belül.

Técső, 2012 ősze Sokan ismerik a következő mondatokat: Petőfi Rádió, Budapest. Vízállásjelentést olvasunk fel. Jönnek sorban a helységnevek, közöttük egy Tisza melletti település neve: Técső, ahol a folyó éppen apad vagy árad. Az utazás előtt ennyi volt az összes ismeretem erről a kisvárosról. Szeptember végén a jászberényi önkormányzat küldöttségével megismerhettem a névhez tartozó települést. Testvérvárosunk Város Napjára kapott meghívást Jászberény. Az Ukrajna területén fekvő, 16 000 lakosú Técső járási központ. A mostani látogatás célja új lendületet adni ennek a sok lehetőséget rejtő kapcsolatrendszernek. Nagyszabású, igényes és korszerű városkép-rendezés folyik. Sok épület a kor követelményeinek megfelelően megújul: a főtér, középületek, templomok, iskolák. Ez az első kép, ami a városba érkező látogatót fogadja. Sok idő nincs a nézelődésre, mert nagyon feszített tempójú az ünnepségsorozat. A fogadtatás baráti, mondhatnám családias volt. A város polgármestere egyenként fogadta a testvérvárosi küldöttségeket. A beszélgetés során kiderült, hogy nagyon várják, szeretnék a gazdaság, a kultúra területén, a sport különböző műfajaiban az együttműködést. Rögtön lett is személyes felelőse ennek a területnek, a Técsői Magyar Líceum egyik tanára. Az ő fő feladata a testületben a lehetőségek megteremtése, koordinálása, egyeztetés a majd kijelölésre kerülő jászberényi megbízottal. Folytatás a 2. oldalon.

Megszűnik az állatorvosi ügyelet Ebben a számunkban még közöljük a nyolcadik oldalon az állatorvosi ügyelet rendjét, október elsejétől azonban az egész Jászságban megszűnik ez a lehetőség. Az utolsó ügyelet alkalmából megkérdeztük az okokat és azt is, mi lesz ezután. • sz. s. • Csabai Tibor állatorvos tájékoztatása szerint a háttérben kamarai döntés húzódik meg, amit az érintett állatorvosokkal is egyeztettek. Ez a változás különbözőképpen hat a haszonállat- és a hobbiállat-tartókra. Az előbbiek eddig is szerződésben álltak valamelyik állatorvossal, és a nagyobb állattartók eddig is kikötötték, hogy a saját helyettesítéséről az illető állatorvos gondoskodjon távolléte esetén, beleértve a helyettesítő orvos javadalmazását is. Folytatás a 2. oldalon.

A hétfőn lefoglalt, kedden leadott hirdetés csütörtökön megjelenik.


Önkormányzat

2. oldal

Az idén is lesz egészségnap Jászberény Város Humánerőforrás Bizottsága ebben az évben is megrendezi és támogatja a Városi Egészségnapot. A szervezési feladatokat, koordinációt a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit kft. munkatársai végzik. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése minden korosztály körében. Programunkkal szeretnénk a résztvevők figyelmét felhívni a prevenció fontosságára, a betegségek megelőzésének és gyógyításának alternatív megoldásaira és környezetünk védelmére. Az egészség napján többek között szűrések, mérések, ismeretterjesztő előadások, fitnesz-bemutatók, sportprogramok, egészséges táplálékok kóstolói várják az érdeklődőket. A város oktatási és egészségügyi intézményei, civil szer-

vezetei aktívan bekapcsolódnak a programok kialakításába, bonyolításába. A rendezvény a hagyományos Bercsényi úti helyszíneken – Sportcsarnok, Ifjúsági Ház, városi könyvtár –, kerül megrendezésre október 26-án, pénteken 9 és 15 óra között.. A Városi Egészségnapról további információkat a www.jaszberenyiprogramok.hu, valamint a helyi médiumokban és propaganda anyagainkon olvashatnak. Suhaj Csilla szervező-koordinátor

2012. szeptember 27.

Técső, 2012 ősze Folytatás az 1. oldalról. Van lehetőség akár cserediák-meghívások rendszerének kialakítására is. A néptánc, hagyományőrzés, művészek kiállításainak rendezésében is nagyon szívesen lennének partnerek. Természetesen a vállalkozók is gyümölcsözőnek tartanák az együttműködést. A beszélgetés után a többi küldöttség vezetőjével együtt a színpadra hívtak, és onnan nézhettük végig a díjak, oklevelek, kitüntetések átadását. A hivatalos ünnepséget esküvő és a fiatal pár első tánca zárta. A küldöttség vezetői később a város

elöljárója meghívásának tettek eleget. Itt volt szerencsém találkozni a Magyarország Konzulátusának beregszászi főkonzuljával. Támogatná, és lehetőségeihez képest segítené a kulturális és más területeken az együttműködéseket. Beszélgetéseink során kirajzolódott egy sokszínű, fejlődő város képe. Técső lakosságát több mint tíz nemzetiség adja. Békében, egyetértésben, együtt dolgoznak városuk fejlődéséért. Sok vallás is keveredik. A katolikus, református és paroszláv egyház is megtalálja, egyben tartja a gyülekezete tagjait. Jellemző erre a város főtere, ahol a katolikus, református

Megszűnik az állatorvosi ügyelet

Újabb iskolákat vehet át az egyház Jászberényben

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. tájékoztatja Jászberény lakosait, hogy

lomtalanítási akciót szervez Kihelyezett nyitott konténerek: Október 6. (szombat) 1./ Szent László u. lakótelep (a sportpálya mellett) 2./ Bajcsy-Zs. u. – Kálvin J. úti lakások mellett 3./ Apponyi tér (volt konténerhely) 4./ Kossuth L. út 109. (ABC előtti parkoló) 5./ Nádor u. – Költő u. sarok 6./ Hajnal u. – Villany u. sarok

Október 7. (vasárnap) 1./ Szent István krt. – (szolgáltatóház sarok) 2./ Jásztelki út – Vásártér u. sarok (volt konténerhely) 3./ Darázs u. (trafóház mellett) 4./ Határ u. – Zagyvaparti sétány sarok (volt konténerhely) 5./ Széchenyi tér

Október 14. (vasárnap) Október 13. (szombat) 1./ Nyárfa u. (volt konténerhely) 1./ Toborzó u. (volt konténerhely) 2./ Bimbó u. – Görbe u. sarok 2./ Nyár u. (volt konténerhely) (Bimbó utcában) 3./ Hableány u. – Kapás u. sarok 3./ Kinizsi u. – Gólya u. sarok (volt konténerhely) (volt konténerhely) 4./ Tulipán u. (volt konténerhely) 4./ Seregély u. (volt konténerhely) 5./ Göncöl u. (volt konténerhely) 5./ Katona u. – Kisberényi tér sarok 6./ Méntelep u. – Repce u. sarok 6./ Gyökér u. – Árvácska u. sarok A konténerekbe a háztartásokból származó lom, hulladék térítésmentesen elhelyezhető.

Nem helyezhető el kommunális hulladék, gumiabroncs, építési törmelék, illetve veszélyes hulladék! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy fólia, papír, falevél és egyéb laza hulladékot csak kötegelve, vagy zsákolva helyezzenek el a konténerekbe! Kérjük továbbá, hogy ömlesztett anyagot csak a konténerekbe helyezzenek el! Városunk tisztasága érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanítási akció során a konténerekbe csak az e tájékoztató szerinti anyagokat helyezzék el!

Folytatás az 1. oldalról. Az orvosi ügyeletet ez a helyettesítő rendszer váltja fel, amennyiben minden állatorvos lehetősége, de nem kötelessége lesz a helyettesítéséről gondoskodni. A fentiek alapján ez inkább csak a hobbiálat-tartókkal való kapcsolatot érinti. Mindenesetre kis kedvenceink egészségügyi problémáival inkább ne várjuk meg a hétvégét, ahogy ezt kényelmi okokból sokan megtettük.

Lakástól történő elszállítás: Október 10-én (szerdán) Gorjánc Ignác sétány, Fűzfa u., László Károly u., Delta u., Ifjúság u., Kátai u., Uszoda u., Jubileum u., Ostoros u., Lehel u., Berényi u., Vizimalom u. Október11-én (csütörtökön) Gyöngyösi út, Négyszállás u., Lajosmizse u., Redemptió u., Csonka u., Boldogszállás u., Áldás u., Olvasókör u., Sírkert u., Benepuszta u., Kárpát u., Szérűskert u., Ábránd u., Vereckei u., Lövész u., Árva u. Október 12-én (pénteken) Iskola u., Ibolya u., Szegfű u., Csillag u., Bárány u., Rózsa u., Széchenyi u., Rozmaring u. Október 17-én (szerdán) Csalogány u., Bajnok u. (Fehértói út – Ártér u. közötti szakasz), Agancs u., Könyök u., Vértes u., Bagoly u., Négyház u., Kazinczy u., Sipos Orbán u., Dárdás u., Vas u., Fehértói u., Szabadságharcos u., Szent Pál u., Ősz u., Méhész u., Gergely u., Perec u., Bedekovich u., József Attila u., Sármány u., Kálmán u., Ady Endre út Október 18-án (csütörtökön) Gerevich Aladár u., Kerékgyártó u., Kertész u., Felsőmuszály, Liget u., Téglagyár u., Sánc u., Rákóczi út, Bem József u., (Rákóczi út – Jókai M. u. közötti szakasz), Átjáró u. Október 24-én (szerdán) Bercsényi út, Rácz Aladár u., Kengyel u., Pacsirta u., Verseny u., Szivárvány u., Fenyő u., Mátra u., Csatorna u., Virág u., Mező u., (Bercsényi út – Messzelátó u. között), Bognár u., Irányi Dániel u., Kölcsey Ferenc u., Kádár u., Szarka u., Hársfa u., Zerge u., Tavasz u., Pannónia u., Lepke u. Október 29-én (hétfőn) Sportpálya u., Zagyvapart u., Hunyadi u., Riszner sétány, Tarnay Alajos u., Varró u., Csokor u., Nefelejcs u., Mártírok u., Botond u., Hétvezér u., Derkovits u., Gyöngyvirág u., Aprítógépgyár u., Öntő u., Jókai Mór u., Líceum u., Jászkürt u., Elefánti u. Október 31-én (szerdán) Napsugár u., Áldomás u., Gyárfás u., Kőrösi Cs. S. u., Mező u. (Messzelátó u. – Munkás u. között), Bakki J. u., Platán u., Gallér u., Blénessy u., Kodály Z. u., Bajnok u. (Ártér u. – Gyárfás utcáig), Kertváros u., Kakukk u., Ártér u., Csík T. u., Vadász u., Messzelátó u., Batthyány u., Szép u., Munkás u., Zöldár u., Gárdonyi G. u., Mikszáth K. u., Lomb u., Dr. Wittmann T. u., Telep u. A lomtalanítás napján reggel 7 óráig kérjük az elszállításra szánt lomot, hulladékot ezen utcákban az ingatlan elé kihelyezni. A lomtalanítás során az ingatlan elé kirakott használt bútorok, berendezési tárgyak, kötegelt papír, kötegelt gally vagy zsákos laza hulladék elszállításra kerül. A lomtalanításkor nem szállítunk el veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, egyéb ömlesztett anyagot! Városunk tisztasága érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanítási akció során csak az e tájékoztató szerint helyezzék el a hulladékot! 00

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.

Folytatás az 1. oldalról. Óhatatlanul felmerült a kérdés, és fel is tettük, hogy mi a szerepe a már régebben működő katolikus iskolának a kialakuló rendszer létrejöttében? Mintát láthatott a város lakossága és ifjúsága. Mintát alakítottak ki, és ettől a tanévtől egy középiskolai osztály is megkezdte tanulmányait az egykori zárda épületében. Novák atya maga is rendelkezik középiskolai tanári gyakorlattal, hiszen a mezőkövesdi gimnáziumban több humán tárgyat (magyar, latin, filozófia) tanított hosszú éveken át. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a keresztényi szemlélet a műszaki értelmiség számára is roppant fontos. Hangsúlyozta továbbá a vallásismeret fontosságát. Úgy vezetik be, hogy a tanulóknak legyen idejük megszokni és elfogadni a feledettet,

és kicsit távolabb a paroszláv templom is megtalálható. Mindegyik épület felújítva, rendezett környezetben várja a hívőket. Meglátogattuk a tűzoltólaktanyát, pár szót válthattunk a parancsnokkal is. Közben a városban folytak az ünnepi rendezvények. Kirakodóvásár, énekkarok, tánckarok, előadók léptek fel sorban egymásután egészen estig. Ekkor lépett a színpadra egy Ukrajnában és Oroszországban is ismert sztár. A koncert jól sikerült a főtéren lévők közül nagyon sokan végig táncolták az előadást. Az estét tűzijáték zárta. Másnap végre körülnézhettünk a városban. Rend és tisztaság fogadott. Meglátogattunk még egy gyógyforrásáról ismertté vált települést. Szanatóriumok, teljesen kiépített üdülőparkok, tisztaság és nagyon barátságos emberek fogadják az ide látogatót. Hazafelé, amikor elhagytuk Huszt helység tábláját, Kölcsey szavai jutottak eszembe: Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! Keresztesi János

a távolinak tűnőt. Fontos mozzanat, hogy a Liska legtöbb osztályában vannak Nagyboldogban végzett diákok. Ők már rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek segítséget nyújtanak az új katolikus iskola növendékeinek. A katolikus diák három tényezőre kell hogy figyeljen: hit, tudás, fegyelem. Mindennek kialakítása türelemmel, empátiával érhető el. Nem kell félni a katolikus iskolák számának növekedésétől, mert az erőszak szóba sem jöhet a fokozatosság elve alapján vezérelt változás során. A nagyon jelentős fordulat türelemmel zajlik. Az egyház azt szeretné elérni, hogy a folyamatot a II. János Pál pápa híres mondásának szellemében élhetnénk meg: Ne féljetek! Ebben az esetben érvényre jut az új evangelizáció szelleme, ereje…

Felhívás

Kiadó

Jászberény Város Polgármesteri Hivatala megbízásából a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. a város főterén felállítandó nagyméretű fenyőfát keres. Kérjük azok jelentkezését, akik ingatlanuk udvarában díszfának alkalmas, legalább 12 m-es fenyőfával rendelkeznek, és azt felajánlanák, mint a város karácsonyfáját. A fa kivágásáról és elszállításáról a Jászberényi VV Zrt. díjmentesen gondoskodik. A felajánlásokat kérjük a társaság Jászberény, Jákóhalmi út 13. sz. alatti irodájába eljuttatni szíveskedjenek. Tel: 57/411-643

A Jászberényi V.V. Zrt. bérbe adja a piactéri belső üzletsoron lévő 41 m2-es üzlethelyiséget (Piacfelügyelőség mellett) Érdeklődhetnek és a díjajánlatokat leadhatják: ingatlancsoport Kovácsné 57/503-280 telefonszámon hétköznap 7-15 óráig. Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi lakások és egyéb ingatlanok értékesítésére:

Kegyeleti hirdetések a város lapjában

Jászkürt Újság Fürdő u. 5-7. Jászberény város lapja

Sorszám

Cím

Megnevezés

Helyrajzi szám

Pályázati induló ár

1.

Jászberény, Holló A. u. 4. I/2.

46 m2 alapterületű lakás

3923/A/24 hrsz

5.760.000 Ft

2.

Jászberény, Palotási J. u. 13.

27 m2 alapterületű lakás

5245/A/2 hrsz

1.600.000 FT

1. 2.

Jászberény, Kossuth u. 1/a Jászberény, Nagykátai út térsége

lakóház udvar

5222 hrsz

5.900.000 Ft

kivett közforgalom elől el nem zárt magánút

15434/3 hrsz

474.000 Ft

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. szoba, telefon: 57-505-700/199 )

Emlékezünk

Berényi István (1960-2011) halálának 1. évfordulójára.

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet. De a kegyetlen sors mindent összetépett. Számunkra Te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szerető feleséged, fiaid, édesanyád, testvéred. Emlékező szentmise október 2-án 18 órakor lesz a főtemplomban.


Interjú

2012. szeptember 27.

3. oldal

Juhász Dániel alpolgármester nyilatkozik címekről, fejlesztésekről, a város jövőjéről

A csak szavakkal küzdés ideje lejárt!

A választási ciklus félidejében vagyunk, egybe lehet már vetni a kezdeti elképzeléseket és a megvalósulást. Juhász Dániel alpolgármestert a városfejlesztésről és üzemeltetésről, az élhető város feltételeiről kérdeztük. • Halász Lajos • • Fiatal kora ellenére az előző ciklusban is alpolgármester volt, akkor még a legfiatalabb jelzőt is kiérdemelte. Van különbség az akkori és a mostani szerepe között? Az előző ciklusban más-más pártcsaládhoz és gondolati körhöz tartoztam én és a polgármester, és ennek meg is voltak a következményei. Érdemi befolyás nélküli, jogköröket, hatásköröket nem tartalmazó, ha úgy tetszik, „üres cím” volt az alpolgármesterségem. Az akkori polgármester és párttársai nem számítottak a munkámra. Egy voltam a 17 ellenzéki képviselő közül, aki mindennapos küzdelmet folytatott apró dolgokért. Nagyon jó tanulóévek voltak, megismertem a rendszer minden apró csavarját. Az akkori polgármester szemléletét jól jellemzi az elért eredmény, illetve eredménytelenség. A mostani polgármester, Szabó Tamás csapatban gondolkodik, és érdemi feladatokat vállalhatok én is. Inspiráló, kreatív közegben dolgozhatunk, feladat pedig van bőven. Mint minden ciklusban, most is vannak a pálya széléről bebe kiabáló „önjelölt háry jánosok”, akik címek és befolyás után vágyakoznak, de az érdemi munkát messziről kerülik. • Ezt alighanem másként ítélik meg Gedei Józseffel, aki Gyurcsány Ferenccel együtt igen szépnek és fejlődőnek látták a várost, és ezt a fejlődést saját eredményüknek tulajdonítják. Az emberek el tudják dönteni, ki mit csinál, hiába van a sikernek több gazdá-

ja, a kudarcnak meg egy sem. Az előző ciklusban nem épültek meg ezek a létesítmények. A legnehezebb feladat az óvoda, a sétány, a Promenád és a többi fejlesztés esetében is erre a ciklusra maradt: ez pedig a pénz előteremtése, odarendelése és az építés maga. A volt polgármester és az ellenzék a költségvetést sem szavazta meg. Vagyis ellene szavaztak a fejlesztésekhez szükséges pénzeszközök biztosításának. A nagy különbség ez volt a múlt ciklusbeli 17-ek és a mostani ellenzék között, hogy mi olykor a polgármester ellenében is megszavaztuk a város fejlesztéséhez szükséges döntéseket, a maiak pedig nem. Keresztbe próbálnak feküdni majd mindennek. Következetlenek és sok esetben azt látjuk, hogy egy részüknek nincs elképzelése a város jövőjéről, akinek van, az pedig maga a lázálom. Így marad számukra a minden elutasításának nem túl sikeres politikája. Nagyon sok városi fejlesztés pályázati pénzből és jelentős önerővel valósul meg. Nagyon szomorú lennék, ha a pályázatok úgy működnének, hogy a miniszterelnök mondaná meg, ki kapjon pénzt ebben az országban, és nem a pályázat minősége, előkészítettsége. A Jászság Népi Együttes új székházának felépítését legalább annyira köszönhetjük a Gyurcsány-kormánynak, mint az Orbán Viktor vezette kormánynak. A fő köszönet azonban a magyar adófizetőké, igaz ők nem jönnek az építkezésre politikai haknikörútjuk részeként. • Kanyarodjunk vissza a választások idejére. Fel tudja idézni, melyek voltak az akkor friss városvezetés prioritásai?

Két fő irányt határoztunk meg, ezeket meg is hirdettük a programunkban, és ehhez kértünk és kaptunk választói támogatást. Az egyik fő cél a látható és érzékelhető városfejlesztési politika volt, megújítandó városközponttal, Zagyva-kotrással, új óvodával, sétánnyal, hidakkal, kerékpárutakkal, stb. Ez olyannyira a megvalósítás fázisában van már így félidőben is, hogy a fentiek szerint egy részük még az ellenzéknek is tetszik. A másik, legalább ilyen fontos a városüzemeltetés. Ezt a területet érte a legtöbb kritika, ezzel voltak a legelégedetlenebbek az emberek. • Ez a megítélés olyan látványosan nem változott, mint a városfejlesztésé… Nem is lehet olyan látványos, hirtelen sikert elérni, mint egy beruházással. Először a képviselő-testület az élethez igazította az elavult rendeleteket. Hamarosan az állattartási rendelet is elkészül és akkor a közterületek rendjét szabályzó jogalkotási csomag lezárul. A korszerűsített rendeletek alapján új városüzemeltetési szerződést kötöttünk a VV Zrt-vel, amelynek a mellékletei meghatározzák, hogy a város pontosan milyen szolgáltatásokat vár el egyes területeken. A megnövekedett elvárásokhoz ugyanakkor megnöveltük a cég forrásait. A száz közmunkás jelentős részét is ezen a területen vontuk be a munkába, aminek látható eredményei vannak. Éppen ezért jövőre százharmincra szeretnénk a városüzemeltetésben dolgozó közmunkások számát növelni. Segély helyett mi az értékteremtő munkában hiszünk. • A víz és csatornaágazat államosításával a VV Zrt nemcsak feladatot ad át, jelentős forrást is veszít… Ez igaz, de keresztfinanszírozás amúgy sem lehetséges a jövőben. Át kell gondolni újra a feladatokat és a forrásokat – ez a folyamat napjainkban is zajlik. És az élet is zajlik körülöttünk, tapasztalhatjuk a bejárásokon, hogy új és még újabb igények vetődnek fel, amelyekre valamilyen választ a városnak és cégeinek is adnia kell. A vízágazat távozik, de idén új feladatként jelentkezett a város lapjának a kiadása, a jövőben pedig az oktatási és nevelési intézmények üzemeltetése logikusan a VV Zrt-hez tartozhat, hiszen az üzletek és lakások kezelésében nagy gyakorlata van, így egy ilyen lépéssel a teljes városi tulajdonú létesítményüzemeltetés egy kézbe kerülhet. • Érdekes szituáció lesz az iskolák és az üzemeltető feladata, talán érdekellentétek is adódhatnak. Valóban nem megszokott a helyzet, egy kicsit hasonlít a modern irodaházak üze-

Megjelent a Jászberényi hősök című könyv Mint azt előző számunkban is jeleztük, megjelent egy könyv az egykori jászberényi jégkorongéletről. Az alábbiakban számolunk be az elmúlt héten tartott „mini” ünnepségről, amelyet a polgármesteri hivatal dísztermében tartottak.

• ács • A zsúfolásig megtelt teremben a vendégeken kívül nagyon sok HŐS is megjelent a könyvbemutatón. A legismertebb berényi játékosokon − Bató András, Szerdahelyi Gábor, Szajka György, Csókási Zsolt − kívül többek között, Lajkó Attila, Leleszi Zoltán, Pápai Miklós, Vargyas László, Oleg Vaszjunyin, egyenesen Ukrajnából érkezett Alekszandr Vlaszov és a volt fradista Kangyal Tamás is jelen volt a könyvbemutatón. Dr. Szabó Tamás polgármester köszöntője után a könyv szerzője mondta el, hogy mi inspirálta a könyv megírá-

sára: Annak idején Jászberényben jártam főiskolára, és mivel nagyon szerettem a jégkorongot, szinte minden meccsen ott voltam. Ma is hálás szívvel gondolok vissza a Berényben töltött régi szép diákéveimre. Láttam, hogy nagyon sokan, nagyon sokat tettek azért, hogy Jászberény jégkorongélete bekerüljön az ország hokis vérkeringésébe. Ezért úgy gondoltam, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy róluk szóljon egy könyv. A mai fiatalok pedig nagyon sokat tanulhatnak ebből, ha elolvassák. − mondta el Szeidl István. A könyv kiadását Nagy Sándor vállalta magára, aki mindenkinek megköszönte az elmúlt kétévi segítséget. Az

akkori csapatkapitány Bató András is, egyik ötletgazdája volt a könyv megírásának, aki nagyon örült, hogy régi harcostársait láthatja újra. Már régen várt erre az alkalomra, hogy újra összejöjjenek azok a játékosok, vezetők, vállalkozók, akik sokat tettek azért, hogy Jászberényt a jégkorong egyik vidéki „fellegvárának” ismerjék el a nyolcvanas évek végén. Dézsi Zoltán mint fiatal újságíró mindenhová elkísérte a csapatot, és természetesen neki is szép emlékei vannak abból az időből. Mint mondta, nagyon büszke, hogy ez a kiadvány megjelent, és mindenkinek jó szívvel alánja. Nos ha valaki elolvassa a könyvet, nagyon sok ismert személyiség nyilatkozatát megtalálja majd benne, és reális képet kap az akkori jászberényi jégkorongéletről.

meltetési rendszeréhez, ahol a bérlő mindent megkap készen, neki nem feladata a létesítményüzemeltetés. A mostani helyzetet még bonyolítja, hogy nem a bérlő fizet, hanem a város kapja a számlát. Tanulni kell ezt az új rendszert és sok empátiával közelíteni minden résztvevő félhez. • Mielőtt előre tekintenénk, egy teljesen aktuális kérdéskör: mi volt a célja a város vezetésének a zöld felületekről szóló rendelet megalkotásakor? A rendelet-tervezet tartalmazza a zöld felületek létesítésének, használatának és megóvásának szabályait. Részletesen szabályozza a közterületi zöld felületeken tiltott tevékenységeket, illetve a fenntartás szabályai. Kiindulópontunk az volt, hogy a sok év alatt kialakult, jó gyakorlatot ne bolygassuk, ami bevált, azt ne változtassuk meg mindenáron, de egységes szerkezetben minden szükséges ismeret, tudnivaló benne legyen a rendeletben. A végső cél, egy rendezettebb, tisztább város. • Mégis miben kellett változtatni a leírt vagy íratlan hagyományokhoz képest? Újdonságként jelenik meg a rendeletben, hogy amennyiben az utcai zöld sáv gondozásáról az ingatlan természetes személy tulajdonosa – egészségügyi vagy anyagi rászorultság miatt – nem tud megfelelően gondoskodni, úgy kérelemre, vagy a közterület-felügyelő ellenőrzése alapján a polgármester döntése szerint az önkormányzat a kezelő útján szezonálisan átvállalhatja a tulajdonos e kötelezettségét. Ezzel a rendelkezéssel az idős, rászorult jászberényi polgárokon kívánunk segíteni. Szintén korábban nem alkalmazott lehetőség, hogy parkok, zöldfelületek, játszóterek gondozását magánszemélyek, civil szervezetek, stb. az önkormányzattal kötött egyedi megállapodással átvállalhatják. Új elem az is, hogy több nagy értékű játszóterünk van, amelyeket körbekerítettünk, s ezek védelmére szóba kerülhet talán már jövőre is a máshol már jól bevált parkőr alkalmazása. A játszótéri eszközök védelme érdekében a városi játszóterek nyitvatartási időt illetve tájékoztató táblát kapnak. • Eddig a ciklus első két évéről beszéltünk. Melyek a legközelebbi fejlesztések a városban?

Folytatódnak a fejlesztések az előzetes tervek szerint. Most ősszel az Óvoda és a Jászság Népi Együttes épületének műszaki átadása következik. Tervezzük a Zagyva-sétány mintegy „folytatását” a Hatvani út és térségét kiszolgáló kerékpárút építésével már 2013 tavaszán. Átépül a Lehel Filmszínház, pályázunk a Kultúr-Malom megépítésére. De nemcsak a belváros, és nemcsak a kultúra van középpontban. Említhetek egy teljesen más területet, a komplex telep programot. Első körben befogadták a pályázatunkat a Faiskola utca és környéke rehabilitációjára, így jó esélyünk van arra, hogy létrehozhatjuk a Tanodát. Ennek az az üzenete, hogy a város hajlandó segíteni azoknak a hátrányos helyzetű embereknek – főleg cigányoknak –, akik ezt a segítséget elfogadják, maguk is tenni szeretnének életük megváltoztatása érdekében, és ami a legfontosabb elfogadják az új, a korábbiaknál szigorúbb szabályainkat. A csak szavakkal küzdés ideje lejárt. Aki eltolja a segítő kezet, aki nem működik együtt, az megtapasztalhatja, hogy az elmúlt húsz év gyakorlatával ellentétben határozottabb lépések is lehetségesek. Nem pénzt kell az emberek zsebébe dugni, hanem alternatívát felmutatni, esélyt adni közmunkával, a gyerekeknél tanulással. Aki erre nemet mond, az nem fog segélyt kapni 2013ban. Vizsgáljuk egy szociális város-rehabilitáció pályázati lehetőségét is. • Alpolgármester úr! A fenti interjúból is kiderül, hogy napjainkat reálisan látjuk, ismerjük, de hova feszül ki ennek a fejlesztési ívnek a másik vége? Mindez beleillik abba a koncepcióba, hogy nem négyéves ciklusokban gondolkodunk. Ténykedésünknek nemcsak annyi a mozgatórugója, hogy 2014-ben elmondhassuk, előrébb jutottunk, mint előtte volt. A cél az, hogy élhetőbb várossá váljon Jászberény, amely megtartja a fiataljait is, sőt visszacsalogatja azokat, akik munka és egyéb lehetőségek híján kényszerűségből elköltöztek. Nem négy, nem nyolc év feladata ez, de folyamatosan és kitartóan dolgozni kell érte, mert megéri. Csak ez éri meg a fáradságot. A városfejlesztés nem lehet öncélú és nem szakadhat el a városlakók igényeitől.

Hajta 25/50 Jubileumi kerékpártúra indul október 6-án (esőnap esetén 13-án) szombaton a jászberényi gyakorló általános iskolától.

Nevezés és indulás reggel 8 órától 9 óráig. A túra résztvevői három túraútvonalból választhatnak, melynek teljesítése esetén a túra oklevelét és kitűzőjét kapják meg. Az új útvonalak nagyon jól kerékpározhatók, melynek mentén frissítő állomások helyezkednek el.

Ha a jó hangulathoz egy tekerés kell, tarts velünk a Hajta túrán! Bővebb információ: Szívós János 06-57/503-075 (napközben)


Fórum

4. oldal

Baráth László képviselő sajtótájékoztatója

Beszéljünk őszintén

Baráth László helyi önkormányzati képviselő szerdán délelőtt meghívta a média munkatársait, hogy a városban zajló eseményekről, a képviselő-testület munkájáról nyilvánosságot adjon véleményének.

Jók a baleseti helyszínelőink Kimagaslóan szerepeltek a megyénkből indult rendőrök a II. Országos Balesethelyszínelői Versenyen szeptember 11. és 13. között Szolnokon. Faragó Zsolt rendőr zászlós a Jászberényi Rendőrkapitányságról, illetve Vadász Krisztián rendőr törzszászlós a Karcagi Rendőrkapitányságról a szakmai gyakorlat csapatversenyben elsők lettek, míg összesítettben a dobogó második fokára állhattak.

• Buschman Éva • Mondandójának sarkalatos pontjait Beszéljünk őszintén című írásában fogalmazta meg, s ezt a sajtó képviselőinek is a rendelkezésére bocsátotta, segítendő a sajtótájékoztató menetét. Baráth László négyéves vállalt képviselői munkája felénél úgy véli, ma már tisztán látható, hogy a városunkat vezetői rossz pályára állították. Ezért a válságkezelésnek és az azonnali kármentésnek jött el az ideje. Hitte, hogy egy erős jövőkép és stratégia lehet az igazi siker kovácsa, amit a kényelmes többség őszintén egyeztet politikai ellenfeleivel, civil szervezetekkel és a Jászberényben élő emberekkel. Ezzel szemben pusztán egy szűk kör ötletbörzéjét, improvizációit látta megvalósulni. Baráth László a városban zajló beruházásokra is kitért: – Két önállóan is milliárdos projekttel indult a város. Az egyik a belvárosi sátoros strand és változatai kiegészítve a város fogorvosi turizmusával. Szerencsére ez az ötletelés a tervezett formájában megbukott. A másik az ipari park létrehozása. Ez a beruházás úgy tűnik, nem valósul meg. Ami létrejött, illetve folyamatban van, azokkal sem maradéktalanul elégedett a képviselő: a fahíd röviddel elkészülte után felújításra szorult. Az esővízgyűjtő csatornahálózatról véleménye szerint valószínűleg a bíróság fogja eldönteni, hogy a beruházás az elfogadott tervek szerint lett-e megépítve, ellenőrizve és átvéve vagy sem. Folyamatban van a néptáncosok székházának építése és az óvodacentrum. Mindkét beruházás csúszik. Megvalósult a Zagyva kotrása, a főtér újjáépítése, fejlesztése. A képviselő attól tart, hogy komoly gondok lesznek az ár-érték aránnyal. Véleménye szerint visszatérő probléma, hogy silány minőségért első osztályú árat fizetünk. Az oktatással és a kultúrával is foglalkozott Baráth László: A kapkodás, a szakértelem hiánya miatt a többség megnehezítette gyermekeink jövőjét. A kultúrával kapcsolatban pedig a 2012-es évet igazi mélyrepülésként értékeli. Ebből a körből kivételt jelent a csángó fesztivál, hiszen ez a rendezvény az idén is tudott újat mutatni, magas színvonalon – tette hozzá. • Ha valaki ennyi kritikát megfogal-

Neszűri szüret Folytatás az 1. oldalról. Gyorsan haladtunk, mert jó néhány tőkén egyáltalán nem volt termés. A tavaszi fagyok és a súlyos aszály 20-30%kal csökkentette az idei terméshozamot. Sajnos a csapadékhiány a jövő évi termésmennyiséget máris csökkentette. A Neszűrben jellemzően a kék kadarka és a fehér zalagyöngye fajtát termesztik a gazdák. A szőlő minőségére az idén nem lehetett panasz, a zamatos fürtök kóstolgatása közben legalább 17 fokos mustra számítottunk. Mint kiderült, érdemes volt várni szeptember végéig a szürettel. A hosszú napsütéses óráknak köszönhetően a Berény környéki terület általában 18 fok körüli mustot érlelt. A savtartalom, azonban a szakértők szerint hagy kívánnivalót maga után. Sokan nem mertek várni ilyen sokáig a betakarítással, félve az esős idő beköszöntétől, de még inkább a tolvajoktól. A szomszéd birtokáról például még a tőkét támasztó karókat is ellopták. Sok az elhagyott, gazzal, leginkább

• Gergely Csilla •

maz, nem menekülhet pusztán képviselői esküje és munkája mögé úgy, hogy ne legyen néhány javaslata a hogyan továbbról – vélekedik Baráth László, aki az azonnali változtatásokat tartja szükségesnek: • A város vezetésében változtatásra van szükség. Első lépésként a struktúrához és a várost vezénylő, a várost rossz irányba állító vezetőkhöz kell hozzányúlni. Jászberény polgármesterét 2014-ig, a választók akaratából, állandónak tekinthetjük, tehát a változások levezénylése az Ő kötelessége. Meggyőződésem, ismerve gondolkodását, ha felismeri a problémát, nem fog habozni. • Az alpolgármesteri székbe olyan embert kell ültetni, aki rendelkezik kellő szaktudással, vezetői tapasztalattal, a város ismeretével. Az új alpolgármesternek a képviselő-testületen kívülről kell jönnie. Kizárólag jászberényi emberről lehet szó. A széket eddig betöltő képviselő hasznossá tudja magát tenni saját körzetében. • A kabinetiroda működését is át kell gondolni. Első lépésként itt is vezetőcserére lenne szükség. Baráth László arra is kitért, úgy látja, a bizottságok munkája nem megfelelő. Ezért ezt javasolja: A pénzügyi és városfejlesztési bizottságot össze kell vonni. Így megszűnnek a fölösleges átfedések, koncentrálódik a rendelkezésünkre álló szakértelem. A képviselő szerint ezek a személyi változások megalapozhatják a város jövőjét biztosító új stratégia megalkotását. Egy olyan világot, ahol nem idegenből hozott zsoldosok, hanem Jászberényért tenni akaró, Jászberényben élő emberek építik fel jövőképünket. Baráth László tájékoztatója végén arra is kitért, szívesen vállalja, hogy akár nagyobb nyilvános fórum keretében is elmondja elképzeléseit az illetékeseknek, és egyeztet velük, mindig szem előtt tartva a város érdekeit. parlagfűvel benőtt terület. Az idősek már nem bírják művelni, a fiatalok már nem is akarnak szőlészkedni, a középkorúak pedig, azt mondják, nem érdemes. Vagy az időjárás, vagy a hívatlan látogatók viszik el a fáradságos, időigényes munka gyümölcsét. Egyre kevesebben készítenek bort idő és szakértelem híján. Inkább eladják a termést. A neszűri szőlőt 90 Ft/ kg-tól adták ez évben. Rengetegen szabadulnának a megörökölt vagy hirtelen fellángolásból megvásárolt birtokuktól. (A 0. dűlőúton befelé haladva, csak a pálinkafőzőig, 11 eladó ültetvényt számláltam.) A szüret még ezelőtt ötven évvel is ünnep volt. A régebbi időkben, ebben az időszakban szünetelt a törvénykezés, a hadból pedig hazatérhettek a katonák. A szüret végeztével tartották a lakodalmakat, a munka végét bállal ünnepelték. Ma már inkább úgy fogjuk fel a szüretet, hogy még egy hétvége, ami munkával telik. Talán ha majd megkóstoljuk az újbort, szebb színben látjuk a világot, és tavasszal újra kimegyünk a szőlőbe nyitni, metszeni, permetezni… szüretelni.

2012. szeptember 27.

Két éve rendezték meg először a baleseti helyszínelők versenyét regionális szinten. A rendezvény a nagy sikerre való tekintettel a következő évben országossá nőtte ki magát. Az elődöntőn egyéniben indultak a versenyzők, majd megyénként az első két legjobb folytathatta csapatban. Idén a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Szolnokon és Martfűn rendezte a megmérettetést a bejutott 40 fő részére. Az első napon írásban adtak számot elméleti KRESZ-, műszaki és szakmai tudásukról a helyszínelők. A kacifántos kérdésekben nem mindennapi helyzeteket vázoltak fel, mint ahogy a másnapi gyakorlati helyszínek sem voltak mindennaposak. Faragó Zsolt rendőr zászlós 2010ben is indult a versenyen, ezúttal a fris-

sen szerzett élményeiről és tapasztalatairól kérdeztük. • Találkoztak olyan beállított helyszínnel, amivel a való életben még nem? A hat szimulált helyzet közül a légi baleset még ismeretlen volt számunkra. Itt egy földnek csapódott helikopter szerencsétlenségének okát kellett megállapítani, valamint megkeresni a pilóta és a gép szükséges okmányait. A gyakorlati feladatokra 15 perc állt rendelkezésünkre, egy kivétellel, amikor baleseti helyszínrajzot készítettünk. Az egyik legnehezebb a vezetés akadálypálya volt, ahol senkinek sem sikerült hibátlanul végigmennie. Találkoztunk ismerős arcokkal, s a közös beszélgetések során kiderült, hogy a legtöbben véresen komolyan vettük ezt a versenyt. • Hogyan készült a versenyre? Kezdetektől fogva olyan parancsno-

kaim voltak, akik támogatták a precíz munkát, és biztosítottak egy hét felkészülési időt. Ez idő alatt segítségemre voltak közvetlen parancsnokaim, a megyei szakmai vezetés, valamint dr. Tolnai Eszter megyei közlekedési bíró, és Barna Béla nyugalmazott rendőr őrnagy is. • Mit jelent az Ön számára az elért eredmény? Jó érzéssel tölt el, hogy egy ilyen országos szintű megmérettetésen helyezést tudtunk elérni. Az ember ebből látja, hogy az eddig végzett munka nem volt hiábavaló. A felkészülés, majd a verseny során is rengeteget lehetett tanulni, és ezt a tudást senki sem veszi el tőlünk. • Jövőre is szeretne indulni? Természetesen! Sőt, innentől kezdve kötelező is.

A roma kultúra szépségei

Virulj mindig, dicső nótafa!

Ezúttal a kisebbség volt többségben a hagyományos jászsági cigánynapon, szeptember 22-én az Ifjúsági Házban. A rendező Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nevében Rácz Tamás elnök köszöntötte az egybegyűlteket. A szeretet és béke jegyében összegyűlt népes család szívesen fogadta a két jászsági országgyűlési képviselőt, a városvezetőket és vendégeiket. A rendezvény egyik fővédnöke, Szabó Tamás polgármester beszédében kiemelte, hogy a város igyekszik számos eszközzel hozzájárulni az integráláshoz, és segítséget nyújt az együttélés nehézségeinek leküzdésében. Az együttműködés, a kölcsönös jó szándék útján haladva szép dolgokat érhetnek el. A húszéves hagyományt méltatta Pócs János országgyűlési képviselő, aki szerint a múlt ápolása mindannyiunkat erősít. Békés

együttélésre kell törekednünk: Egymásért kell aggódnunk, nem egymás ellen. Kozák Ferenc, a szolnoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elhozta a másik fővédnök, Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke üdvözletét és üzenetét: Jó úton jár a cigányság érdekképviselete! A beszédek és jókívánságok sorát Csóka János szavai zárták. Más kultúráktól talán idegen a cigányság túl hangos és

túl vehemens életvitele, de számukra is fontos a hagyományok ápolása és ezzel identitásuk megőrzése. A gazdag cigány kultúra továbbörökítése lehet a fiatalok kitörési pontja, amiből ízelítőt is kaptunk egy igazán temperamentumos, táncos-zenés összeállításban. A jászárokszállási Fekete Rózsák Táncegyüttes tagjai perdültek be elsőként a színpadra, akiket a Jászság Népi Együttes fiataljai követtek. Danyi Lilike előadásában hallhattuk a Most múlik pontosan című slágert. A tehetséges kislányt édesapja kísérte zongorán. Az éneket felváltotta a mezítlábas, fodros szoknyás lányok és fényes szatén öltönyös fiúk vidám tánca. Előkerültek a virágmintás ingek, a derékra kötött kendők és a nagy karikafülbevalók is. A szolnoki Szivárvány Hagyományőrző Táncegyüttes hozta el az élő cigányzenét gitárral, kupával és kanállal, cigány nyelven. Bemutatkozott a hétéves, Mága-díjas Gyulai Zsolt is, aki kora ellenére gyakorlottan húzta a közismert Kell még egy szó és Ha én rózsa volnék számok dallamait. Az andalító muzsikát mulatós dalcsokor váltotta fel, amit az ütemre tapsoló és csettintő sokaság már alig bírt ülve végighallgatni. A jászkiséri Balogh Trió azonban helyrebillentette a rendet, és a nézősereg önfeledt mulatozásba csapott át.

Homoki elszármazottak találkozója Nyár végén harmadik alkalommal volt a találkozó a homoki templom kertjében. Voltak arcok, akik először jelentek meg. Nyársalással kezdtünk, majd elfoglaltuk helyünket a lovas kocsikon, és bejártuk a tavalyról kimaradt tanyákat. Egy székely kapuval ellátott tanya volt lovaknak kialakítva, ez mindenkinek tetszett. Majd visszatértünk, és ott várt a debreceni kolbászos krumpli és meglepetésként a tangóharmonikán szóló zene. Ebéd után beszélgetés, nótázás következett úgy este nyolcig. Ismét mindenki megígérte, jövőre újra eljön. A szervezők nevében: Bábosik Józsefné


Város

2012. szeptember 27.

A ma embere fél az újtól

5. oldal

Családi nap a ferences templomban

Augusztus elején, négy év itt töltött lelkészi szolgálat után, elbúcsúzott a jászberényi hívektől a sokak által szeretett Kovács Tamás atya. Papi hivatását tőlünk 30 km-rel távolabb, Jászladányban folytatja, ahol szeretettel fogadták. A Nagyboldogasszony Főtemplomban Dombi Ferenc atya került a helyére, akit ezúton szeretnénk kicsit közelebbről is megismertetni a templomba járó közösséggel. • Kárpáti Márta • • Meséljen magáról, hol született, honnan származik? A megye másik végén, Tiszaörsön születtem, mezőgazdász családban. Édesapám vadőr, édesanyám mezőgazdász, én magam pedig erdészként végeztem a TSF Mezőgazdasági Víz és Környezetgazdálkodási Karán. A szakmámban tevékenykedtem, egy időben képviselőként is dolgoztam. • Hogyan fordult azután mégis a papi hivatás felé? Ez az élettörténetem érdekesebbik része. Az akkori szokás szerint, engem már tíz évesen megbérmáltak, majd 26 éves koromig szinte nem is jártam templomban. Egyik húsvét előtti nagycsütörtökön, a templomunk melletti könyvtárból jövet, betértem a misére, majd elmentem másnap és a következő napokon is. Ekkortól történt egy fordulat az életemben. Megtaláltam a helyem azok között az emberek között, ahol jól éreztem magam. A sorkatonai évek alatt volt időm gondolkodni és dönteni az életem további alakulásáról. Elvégeztem az egri főiskolát, most már hat éve papként tevékenykedem. 2007-ben kezdtem Szent Erzsébet városában, Sárospatakon, majd 3 év után Gyöngyösön folytattam, most egy hónapja itt vagyok Jászberényben és Felsőszentgyörgyön. Úgy gondolom, előbb-utóbb Isten megtalálja és megszólítja azt, akinek a munkájára szüksége van, csak nyitottnak kell lennünk. Sajnos a mai emberre jellemző, hogy bezárkózik, fél az újtól. • Befogadták a hívek, a kollégák? Hogy érzi magát Jászberényben? Biztosan elfogadtak. Általában mindenkivel hamar megtalálom a közös hangot. Gyöngyöshöz képest itt a pa-

rókia szomszédságában pezseg az élet. Fesztivál, fesztivált követ, jól érzem itt magam. Hál’ Istennek bőven van feladatom. A szentségi szolgálatok mellett a különböző karitasz csoportok, cserkészek munkájának segítése, közösségi feladatok. Például rögtön ideérkezésem után megszerveztük a homoki búcsút, ami nagyon jól sikerült, közös imával, játékkal, étkezéssel. Szükségesek az efféle közösségépítő találkozások az egyház és a hívek között. • Mi a véleménye, e rövid idő alatt nyert tapasztalata tükrében a berényi a hitéletről? Meg kell nézni, hogy vasárnaponként hány autó áll a Tesco parkolóban és hány a templom melletti parkolóban. Ez mindent elárul. Ha a város lakosságának 10%-a látogatná a szentmiséket, már örülnék. A családok vasárnaponként inkább bevásárolni járnak, mint Isten házába. A legnagyobb probléma az, hogy a családtagok szinte nem is beszélgetnek egymással. Bevásárló listával a kezükben rohangálnak, az egyetlen téma az, mi mennyibe kerül, kinek mit kellene még megvenni. Ezt az életfelfogást az utóbbi évtizedek kommunista, majd kapitalista szemlélete szülte. Amikor elveszik az embertől az Istent, elveszik az emberségét is. • Talán az egyházi iskolák jelenléte javíthat valamelyest a helyzeten… Talán, de nem egyedül az oktatástól kell a megoldást várni. Az Egri Főegyházmegye történelmi időket él napjainkban. Természetesen jó és szükséges az egyházi iskolák jelenléte, nagyon fontos az intézményes nevelés, de ez önmagában nem elégséges. Most, október közepén kezdődik a Hit éve. A társadalmat vissza kell vezetni Istenhez. A magyar nép tulajdonsága a pesszimizmus. Vissza kell nyernünk a hitet az életben, de ehhez, el kell menjünk Jézushoz. Mindig oda lehet találni az Istenhez, azonban nyitottnak kell lennünk, le kell dobni az álarcokat, nem szabad félni. Könnyű olyankor hinni, amikor minden rendben van. A hitet meg kell tudni őrizni. Az én választott jelmondatom is az Istenhez való odatalálás gondolatát idézi, miszerint: „Minden utadon rá gondolj, és ő majd igazgatja lépteidet!” Bízunk benne, hogy Dombi Ferenc atya segíteni fog a híveknek a helyes útra rátalálni, majd megtartani azt.

Projektzárás a SZIE helyi kampuszán Augusztus végén lezárult a Vidékfejlesztő szociális munka szakigényű továbbképzési szak és specializáció (minor szak) létesítése című projekt. A pályázat tanulságairól kérdeztük a pályázat munkálatainak irányítóját, Szarvák Tibort. A kutatás és feldolgozás 2011 februárjától 2012 augusztusának végéig tartott. Számos kiadvány, szöveggyűjtemény látott napvilágot a szociális munkát végzők, tanítók, andragógusok, könyvtárosok közreműködésének eredményeként. Számos újságcikk, harminc szakdolgozat taglalta a kutatási eredményeket. Tanácskozást is szervezett a munkát végző és irányító közösség a részeredmények ismertetése céljából. Ugyanakkor több kiadvány is taglalta a tevékenység eredményét. A pályázat dinamizálta az intézmény szellemi életét, növelte annak hatóerejét. A vidékfejlesztés mindenképp fontos tevékenység, és fontos tudományközi szerepe volt és van napjainkban is.

Országos jelentőségét az is érzékeltette és érzékelteti, hogy a vizsgálódásban az ország legtávolabbi pontján tevékenykedők is aktívan részt vettek, és ezáltal még teljesebbé tették a feltárt kutatási eredményeket. A diploma megszerzése után is számosan aktív résztvevői maradtak a fajsúlyos probléma vizsgálatának. Mindennek nyomán minden remény megvan arra, hogy megszerzett tapasztalatok, konzekvenciák fontos tényezői lehetnek az alap- és mesterképzés folyamatának. Szarvák Tibor meg van győződve arról, hogy a fontos kutatás meghozza eredményét a szakterület számára. Hinnünk kell és hiszünk is abban, hogy a sikeres pályázat során végzett munka révén minden résztvevő még közelebb jut az értelmiségi munka valóságos természetének a megismeréséhez, majd annak mind sikeresebb műveléséhez. Ez egyben a felsőoktatási tevékenység elengedhetetlen tartozéka, feltétele.

A parkolóban kocsik sorakoznak. A biciklitárolók megteltek. A templomajtóban két babakocsi állja az esetleg késésre hajlamos hívő útját. A padsorok megteltek, még az ajtóban is álltak felnőttek és gyerekek. Hogy mi az oka e szokatlanul nagy forgalomnak a ferences templom környékén? Az évente megrendezett családi nap, melyet idén szeptember 23-án, vasárnap tartottak. • Sándor Eliza • A programok szentmisével kezdődtek 10 órakor, majd 11-től két helyszínen folytatódtak. A gyermekeket játékos programok várták a Szántai-kertben, míg szüleik előadásokon vehettek részt. Az összegyűlt gyereksereget csapatokra osztották, majd 12 állomáson különböző versenyszámokban próbálhatták ki tehetségüket. Ugrókötelezésben és hullahoppozásban a fiúk is derekasan kivették a részüket, de volt itt még sakk, tollaslabda, célbadobósdi, zsákbanfutás, sőt még a gólyalábon járásba is belekóstolhattak a gyerkőcök. Eközben a templomban a felnőttek három, egyenként 20 perces előadást hallhattak. Elsőként Szatmári Antalné a mentálhigiéné egyházban betöltött szerepéről beszélt, majd beszámolt a Jézus Neve Plébániához kötődő ilyen jelle-

gű tevékenységekről. Ezután Taczman András, a templom diakónusa a diakónia történetét, s a diakónusok egyházban betöltött szerepét ismertette. Őt követte a pulpitusnál a mindössze 21 éves Kisnémet László, aki előadásának a „Kereszténység a 21. században” címet választotta. Hallgatóságát végigvezette a kereszténység történelmén, a kezdeti üldöztetésektől az úgynevezett „kultúrkereszténység” korszakán át egészen napjainkig. Mint elmondta, korunkban már a kereszténység csak egy a jelenleg létező számtalan eszme között. Európában – mely egykor fellegvára volt – hanyatlóban van, csökken híveinek száma, míg Afrikában – a misszionáriusok munkájának köszönhetően – egyre növekszik. Elmondta, korunk kereszténye számára elengedhetetlen fontosságú az alapokhoz, a 2000 évvel ezelőtti evangéliumhoz

való visszatérés, a családunk és környezetünk felé végzett szolgálat s az alázatosság. Fontos, hogy az eltérő véleményű embereket meghallgassuk és elfogadjuk, soha ne valaki vagy valami ellen, hanem Jézus Krisztus mellett határozzuk meg magunkat. Legfontosabb feladatunk pedig az evangelizáció – önmagunkkal kezdve – hitünk hétköznapokban történő megélése. Ha így teszünk, akkor megvalósítjuk Krisztus Máté evangéliumának 5. fejezetében adott parancsolatát: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” Az előadások végeztével dr. Novák István, a templom plébánosa e szavakkal invitálta Szántai-kertbe a jelenlevőket: „Lelkünket tápláltuk a szentmisén, szellemünket az előadásokon, nincs más hátra, mint hogy testünket is tápláljuk.” Csakhamar meg is teltek a padok az asztalok körül – bár a gyerekek közül néhányan nehezen hagyták abba a játékot – s egy közös ima után finom borral – a gyerekeknek üdítővel – és gőzölgő babgulyással zárult a családi nap.

„Örömmel tettük, amit tettünk!” A Kossuth Zrt. Porteleki Pávakör tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Akkor még Németh József karnagy sem gondolta, hogy egy év múlva egészségi okok miatt befejezi pályafutását és nyugdíjba vonul. • g. cs. • Az Ifjúsági Ház emeletén, az énekkar próbatermében gyűltek össze kedden délután, hogy méltó tisztelettel és szeretettel köszönjék meg Józsi bácsi 17 éves, önzetlen munkáját. Hogy feladatukat jól végzik, arról számos díj és elismerés árulkodik, köztük a legutóbb, 2010-ben elnyert Arany Páva díj. Dr. Lengyel Erzsébet, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének (KÓTA) megyei titkára köszöntötte elsőként a Németh házaspárt. Az áldozatos munka elismeréséül Díszoklevelet, majd a KÓTA nevében egy porteleki tanyát ábrázoló festményt adott át. Az énekkar tagjait kérte, hogy vigyék magukkal a kapott értékeket és tudást és ezekből merítsenek erőt a folytatáshoz. Ebben az új szakmai vezető, Kecskés Anna lesz segítségükre. A városvezetés nevében Nagy András üdvözölte Németh Józsefet, és a következő szavakkal méltatta a népzenei együttest: „ez egy élő közösség fiatalokkal, akik szívvel-lélekkel, önzetlenül énekelnek.” A közösség élén álló vezető fontos szerepét emelte ki Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató, majd a Jász Múzeum nevében Jászságról szóló könyvvel ajándékozta meg Józsi bácsit. Végül Bolla János, aki maga is évek óta tagja a népdalkörnek, egy tablóképet nyújtott át az együtt töltött évek emlékére. A kedves, hálás szavak azonban a magán- és civil élet-

ben is hűséges társnak, Jucika néninek is szóltak, aki szintén sokat tett az egyesületért. Többen kérték a házaspárt, hogy gyakran látogassanak vissza övé-

ikhez, amit szívesen fogadtak, hiszen az énekkar tiszteletbeli tagjai maradnak. A könnyes búcsúztatót baráti hangulatú agapé követte.

Jászkerület Nonprofit Kft.

kazánfűtő-karbantartó munkakör betöltésére pályázatot hirdet teljes munkaidőbe a Kft. telephelyein. Munkakörbe tartozó feladatok: A Kft. épületeiben fűtési idényben,előírások szerinti fűtésüzemeltetés, a fűtési hálózatban adódó hibák elhárítása, feladatkörében végezhető üzemeltetési, karbantartási munkák ellátása. Illetmény: megegyezés szerint. Pályázati feltétel: szakközépiskola,kazánfűtői képesítés Munkakör betöltésének időpontja: azonnali A pályázat benyújtása személyesen: Déryné Rendezvényház- Jászberény, Lehel vezér tér 33. emeleti iroda - Suhaj Csilla részére. Információ: 57/411-783, 06 30-2103319.


Szabadidő

6. oldal

Ünnepeltek kedden a mozgássérültek

2012. szeptember 27.

„Olyan jó volt közeledben, szívünk megpihent öledben, édes Szűzanyánk!”

Énekhangon szólt az istendicséret

Ünnepi műsorra várta tagjait az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesület 25-én, kedden délután, a rokkantak napja alkalmából. • k. m. • A Jászság mozgássérültjeinek összefogását, érdekképviseletét ellátó, 341 tagot számláló társaság, hagyományosan az év minden hónapjának utolsó keddjén tartja összejöveteleit. A szeptemberi, ezúttal az Ifjúsági Házban megtartott találkozójukon, mely hosszú évek óta az egyesület ünnepnapja, a rokkant napi megemlékezésen túl, az Emberi Erőforrás Támogató Központtól elnyert 250.000 Ft pályázati pénz is okot szolgáltatott az örömre. Igaz, hogy az igényelt összeg 950.000 Ft volt, de Somogyiné Lajkó Piroska elnök szavaiból kiderült, ez a negyedmillió forint is nagy segítség az egyesületnek. A támogatók, segítők anyagi, tárgyi hozzájárulásával és áldozatos munkájával kiegészítve elengedhetetlen a társaság további sikeres működéséhez. A műsor nyitányaként az Adóigazgatási Iroda helyettes vezetője tájékoztatta a megjelent 160 tagot és vendéget a − rászorulóknak sok nehézséget és félreértést okozó − gépjármű-mentesség feltételeinek változásáról. A következőkben Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A polgármester szerint az élő kapcsolat fenntartása, a folyamatos jelenlét szükséges a város és az egyesület között. Pócs János, a Felső-Jászság országgyűlési képviselője szintén rövid beszéddel üdvözölte az egybegyűlteket. Mindig örülök a meghívásnak, – vallotta a képviselő –, ahol fogyatékos vagy idős emberek vannak jelen. Ilyenkor alkalom nyílik arra, hogy megfogjuk a kezüket, és köszönetet mondjunk. Megköszönjük az áldozatos munkát, amit életük során végeztek, melybe esetleg bele is

rokkantak. Fontos üzenet, miszerint a világon nincs felesleges ember. Ne feledjük el szüleinket, nagyszüleinket, mert minél fehérebb a haj, annál nagyobb a bölcsesség, és minél jobban hajlik a hát, annál egyenesebb a gerinc – zárta szavait Pócs János. A köszöntőket követően az Erősáramú SZKI diákjainak előadásában bemutatott jelenetet élvezhette a közönség, majd Szatmári Antalné, a Humán Erőforrás Bizottság elnök asszonya adott rövid tájékoztatást az október 13-i esélyegyenlőségi napról, és az október 26-án rendezendő Városi Egészségnapról. Az ízletes uzsonna elfogyasztását követően az egyesület meghívásának eleget téve, a fővárosból érkező Budapest Roll Dance Együttes felemelő műsorában gyönyörködhetett a közönség. A 11 éve alakult csoport úgynevezett kombitáncokat (kerekesszékes tánc) mutat be, ahol járó és kerekesszékes párok közösen előadott művészete bizonyítja, a sérültek semmivel sem kevesebbek láthatóan egészséges társaiktól, az ő arcukon is ragyog a mosoly, szemükben ugyanúgy csillog a szeretet és az öröm.

Apróhirdetés 3 kiskutya Jászteleken gazdira vár! Apjuk fajtiszta németjuhász rendőrkutya volt. Oltási könyvekkel ingyen elvihetők okt. 1-től. Tel.: 06-30/573-4309. E-mail: virag.moricz@ hotmail.com

Szeptember 22-én messze zengő énekszó töltötte be a Főtemplomot: a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi szervezete negyedik alkalommal rendezte meg határon innen és túlról érkező együtteseknek az Egyházi Népénekes Találkozót. Jász őseink nem hiába emelték a remek akusztikájú, hatalmas épületet a város főterére, hiszen ezen a napon 15 énekegyüttes több mint száz résztvevőjének lelke mélyéről fakadó énekszó töltötte be azt. • Taczman Mária • A program délelőtt 9 órakor kezdődött szentmisével, amelyben Szántó József apátplébános köszöntötte az énekeseket és az érdeklődő hallgatóságot. Szentbeszédében egyházi szempontból hívta fel a figyelmet ezen találkozó létjogosultságára, fontosságára. Ugyan nem tömegrendezvény a találkozó, mégis évek óta jelen van, több száz résztvevővel kerül megrendezésre, égető hiányt töltve be a népi egyházi zene szervezett, színvonalas, közösségi gyakorlásában. A szentmise végi imájában azért fohászkodott, hogy soha ki ne fogyjon a szív bőségéből, a lélek mélyéről fakadó, énekhangon megszólaló istendicséret. A 15 csoport bemutatkozását 11 órakor a jászszentandrásiak kezdték. Valamennyi kórus műsorának tematikáját két motívum kötötte össze: az egyik a hazaszeretet énekei, a másik gondolati irányvonal a búcsús Mária-énekek bemutatása, különböző ünnepkörök szerint. Ezután a Kéknefelejcs Népdalkör következett, akik „Üdvözlégy, Mária, tengernek csillaga” című műsorukban egy 1946-os népének-csokrot elevení-

tettek fel a Mátraverebély-Szentkúti búcsújáró helyről. A különleges szövegezésű, őszinte előadásban bemutatott repertoárban egy fogolyének is megszólalt, a II. világháború utáni vészterhes időszakban fogságban sínylődőkért. Szintén szentkúti énekekkel köszöntötte Máriát a Jászágói Népdalkör. Igazi kuriózumnak számított a határon túlról érkezett Ipolybalogi Népdalkör. A hagyományt őrző és átadó palóc asszonyok csoportja számos díj és elismerés tulajdonosa. Műsoruk szinte végig egy, a szív mélyéről fakadó fohász volt a darabokra szakadt nemzetért, „ezer sebből vérző bús hazánkért”. Az is összefűzi Ipolybalog városát Jászberén�nyel, hogy az ő katolikus templomuk tornyát is a Szent Korona arany másolata díszíti. Előadásmódjuk a hajlításokkal díszített, rendkívüli érzelmi töltetet is hozzáadó énekművészet példája volt. A Jászsági Hagyományőrző Egylet is Mária-énekeket elevenített fel a középkorból. A legváltozatosabb életkorú énekesekkel fellépő együttes igazi aktív közösség, számos színpadi fellépési alkalommal. Hallhattunk népdalköröket Jánoshidáról, Jászkisérről, Jászdózsáról,

Jászkürt

Portelekről, Jászfelsőszentgyörgyről, Jásztelekről, Jászapátiról és Jászjákóhalmáról. Ezen közösségek tagjai mind a helyi civil társadalom alakítói, községi és térségi rendezvények, így a Jász Világtalálkozó állandó résztvevői; az ének szeretete, a közös éneklés öröme köti össze őket. A Porteleki Pávakör és a Jászsági Hagyományőrző Egylet énekkarát Bolla János jászkapitány is gazdagította. Két, távolabbról érkezett együttest is vendégül láttak a szervezők: a tápiószecsői Menyecskekoszorút és a Kartali Asszonykórust. A félkörívben éneklő, éppen 30 éves kartaliak így köszöntötték Máriát: „Berényi templomban szeretettel vársz ránk!” Az ünnepség végén Szántó József apát-plébános idézte a Szózat sorait: „Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán”. Amíg ilyen énekkultúra van, addig van lelki távlat, a természetfelettibe való kapaszkodás, ami mindig kiemelte a szakadékból a magyart. Az lehet a legnagyobb hagyaték, ha a nagyszülői generáció átadja a népénekek máriás lelkiségét, hazaszeretetét az utódoknak. A találkozó befejezéseképpen az énekesek közösen ebédeltek a KÉSZ Jászberényi Szervezetének tagjaival. Köszönet illeti a rendezvény anyagi és erkölcsi támogatóit, a KÉSZ elnökét, dr. Suba Györgyöt és feleségét a fáradhatatlan szervezésért és a szervezet helyi tagjait a lebonyolításban nyújtott segítségért!

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! A szerkesztőség a korábbiaknál és a helyben megszokottnál alacsonyabb díjakkal számol, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakíthasson ki partnereivel. A kiszámíthatóságra és a tartós kapcsolatra alapozva alakítottuk ki könnyen áttekinthető kedvezmény-rendszerünket, amelyben egyetlen elem, a megjelenés gyakorisága szerepel. Már három – szerződésben vállalt – megjelenés esetén kedvezményes megjelenést biztosítunk. A kedvezmény sávosan bővül, és nem feltétele a közvetlenül egymást követő megjelenés.

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére. Nyitvatartás:

Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16; Pénteken 8-12 Szerdán nincs ügyfélfogadás. Ebédidő 12-12.30

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622


Ajánló

2012. szeptember 27.

7. oldal

A hagyomány erejével

Programajánló

Sikeres volt a II. Kun Világtalálkozó

Az 1995-ös esztendő rendkívül nagy jelentőségű volt a jászok és a kunok számára. Közös akarattal és összefogással ekkor ünnepelte meg a Jászkunság a redemptio 250 éves évfordulóját. Az egész éven át tartó rendezvénysorozat ismét szorosabbra fonta a jászok és kunok – 1876-ban szétszakított – összetartozását, s felvirágoztatta jelenkorunk hagyományőrzését. A jászok 1995-ben rendezték meg először a jász világtalálkozót, amelynek sikerén felbuzdulva, azóta minden évben más és más jász település ad helyet e jelentős seregszemlének. 1998 óta a jász világtalálkozón választják meg az újkor jászkapitányát, aki történelmi elődjétől eltérően nem visel fizetett hivatalt, nem bíráskodik, nem dönt peres ügyekben, hanem társadalmi tisztségének legfőbb feladata a hagyományőrzés támogatása és a jász identitás erősítése. A jászok példáját követve 2000-ben nagykunok, 2005-ben pedig a kiskunok is megválasztották kapitányukat, akit azóta évenként, majd pedig három évenként iktatnak tisztségébe. A kapitányok a jász, a nagy- és kiskun kapitányi tanácsban végzik hagyományőrző munkájukat, a hármas kerületi rendezvények koordinálását pedig a Jászkun Kapitányok Tanácsán keresztül a jászkun főkapitány irányítja.. A jászkun főkapitányt a kapitányok maguk közül

választják, s regnálása három évre szól. Ugyancsak a jász példa nyomán 2009-ben a kunok is megrendezték az első világtalálkozójukat, amelynek megünneplésére három évenként kerül sor a Kun Összefogás Konzorcium szervezésében. 2012. szeptember 8-án Karcag városa nyitotta meg a II. Kun Világtalálkozójának kéthetes rendezvénysorozatát. A nagykunok fővárosa gazdag programmal készült a nagy eseményre, amelyet személyesen is megtisztelt Ibrajev Rasid Turarovich, a Kazah Köztársaság magyarországi meghatalmazott nagykövete és dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Kunszövetség elnöke, a Kun Összefogás Konzorcium tiszteletbeli elnöke. Ez alkalommal választották meg a nagykunok tizenharmadik kapitányát ifj. Bene Sándor személyében. A fiatal kunkapitány elkötelezett hagyományőrző, gyermek korában ő játszotta a fiatal Árpád szerepét a Honfoglalás című magyar filmben, jelenleg pedig a Pusztai Róka Lovas Hagyományőrző Egyesület vezetője. Csoportjának köszönhetően látványos lovasbemutatóban is gyönyörködhettek a találkozó vendégei. A Kun Világtalálkozó gazdag program-rengetegében a következő nagy rendezvénynek szeptember 16-án Kunszállás adott helyet, ahol szintén beiktatták hagyományőrző hivatalába

Szent és világi Szakrális emlékek Jászberényben címmel nyílt tárlat az idei Ars Sacra Fesztivál keretében kedd délután a városi könyvtár emeleti galériájában. A kiállítást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezte, anyagát a Digitálisan Fotózók Klubja tagjainak munkáiból válogatták.

• Gurzó Klári • Nem elég képkockákon megörökíteni a múló pillanatot, meg kell tanulni a jelenségek, dolgok mögé látni, ahol élmények, gondolatok, történetek, évszázadok lenyomatai sűrűsödnek – mutatott rá megnyitóbeszédében Novák István római katolikus plébános, mi-

után elhangzott Juhász Gyula A tápai Krisztus című verse. A teológus Mircea Eliade román író A szent és a profán című művéből merítve beszélt arról a kettősségről, amely elmélyíti bennünk annak érzetét, hogy a szent különlegesebb a világinál. Az atya azt kívánta a fotósoknak, legyen erejük meghajolni a transzcedentális előtt, hogy meglássák a valódi fényt, a világosságot. Jászberény szakrális helyszíneinek képein emberi léptékben találkozhatunk a fides (hit) és az ars (művészet), a belső és a külső világ kettősségével és egységével. Ez a kétrétűség fogalmazódik meg mindenik fotón, szervezi és szerkeszti a fényképészek látásmódját, lépi át a műfaji határok sok száz éves konvencióit. A válaszfal lebontására irányuló szándék úgy jut érvényre a kompozíciókon, hogy nem kelt bizonytalanságot, inkább elgondolkodtat szétesett, széttöredezett létünk szükségszerűségén vagy esetlegességén. Az önálló egységekbe rendezett portfoliók erősen kapcsolód-

a kiskunok új kapitányát, a település polgármesterét, Kovács Imrét. A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány a kunok világtalálkozójára jelentette meg a Jászkunság jeles kutatója, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet legújabb könyvét Földadta sors címmel, amely a Jászkunság népéletét mutatja be az 1745-ös redemptiót követő száz esztendőben. A könyv ünnepélyes bemutatóját szeptember 19-én tartották Kiskunfélegyházán a Városi Könyvtárban, ahol a kötet szerkesztője és kiadója – e sorok írója – ajánlotta a rendkívül érdekes és olvasmányos könyvet az érdeklődő közönség figyelmébe. Másnap a Kiskun Múzeumban kezdetét vette a VII. Jászkunság kutatása konferencia, amelyen 24 kutató (régész, történész, nyelvész, néprajzos) számolt be legújabb kutatási eredményeiről. A II. Kun Világtalálkozó rendezvényeinek sorát szeptember 23-án, vasárnap, Kunszentmiklóson zárta, ahol látványos ceremónia keretében avatták társadalmi hivatalába a jászok és kunok harmadik főkapitányát. A Jászkun Kapitányi Tanács döntése alapján a kiskunlacházai Fábián József emeritus kiskunkapitányt érte a megtiszteltetés, hogy e tisztséget három évig ő töltheti be. Az eskütétel után átadták a főkapitányi jelképeket: a vidraprémes mentét, a süveget, a kapitányi pecsétet, a kinevezési oklevelet és a díszes szablyát, amelyet a Kazah nagykövet ajándékozott Fábián Józsefnek. A világtalálkozót ünnepi istentisztelet zárta a református templomban. A Kun Világtalálkozó több rendezvényén látványos viseletükben a jászok is szép számban megjelentek. Bolla János jászkapitány és felesége, Eszes Béla, a JÖSZ elnöke és felesége, valamint az emeritus jászkapitányok és feleségeik is részesei voltak e felemelő rendezvénysorozatnak, amely szép példáját mutatta a kunok 21. századi hagyományőrzésnek és az egykori Jászkun Hármas Kerület jelenkori összefogásának. Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató

nak egymáshoz, mi több, kiegészítik egymást, bár nem egymásból következnek. Előre eltervezett művészi program tehát nem valósul meg általuk, a képek egyszerűen csak az egyéni nézőpontok megnyilvánulásaiként vannak jelen a térben, így jelzik a művészet és a hit, a leghétköznapibb és legünnepibb tárgyi mivolt mélyben megvalósuló összetartozását. A Szakrális emlékek Jászberényben című kiállítás október 19-ig tekinthető meg a könyvtárban, az intézmény nyitvatartási idejében.

A TÁRSASTÁNC KLUB FELVÉTELT HIRDET UTÁNPÓTLÁS CSOPORTJÁBA

A több, mint 40 éve Jászberényben (az Ifjúsági házban) működő, társastánc és versenytánc oktatással foglalkozó klub szeretettel vár, ahol megtanulhatók a klasszikus és a latin-amerikai táncok (mambó, salsa, cha-cha, szamba, keringő…). Páronkénti, illetve formációs táncok tanulására és bemutatására is van lehetőség. Kezdők részére csütörtökön tartunk foglalkozásokat. 14 órától általános iskolásoknak 19 órától középiskolásoknak és felnőtteknek

Oktató: Molnár Anna táncpedagógus Tel.: 30/363-1290

www.lehel-melody-tse.hu

Osztályterem színház

Szeptember 28-án, pénteken 8 órakor a Csavar Színház (Csallóközi Vándorszínház) bemutatja A nagyidai cigányok fergeteges humorú előadását a Szent István Egyetem ABPK gimnáziumban. A Lehel Vezér Gimnáziumban 10.20 órától A helység kalapácsa című Petőfi-komédiával lépnek színpadra.

Válságból a változásba

Szeptember 28-án, pénteken 17 órai kezdettel a városi könyvtárban Lekszikov Attila, a Sariel-Éli Oktatási Központ igazgatója, a Szimbolikus Szellemi Piramis Tarot elemzési rendszer megalkotója tart ismeretterjesztő előadást: Hogyan éljük meg életünket boldogan.

Szánj időt magadra!

Szeptember 29-é, szombaton 10 órától a jászberényi Támasz Klub és a Rákbetegek Országos Szövetsége fórumot rendez a Tiszti Klub nagytermében.

20 éves az Új Színházért Alapítvány

Szeptember 29-én, szombaton 10 órakor nyilvános szimpóziumot tartanak az Új Színházért Alapítvány 20 éves fennállása alkalmából a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon. Számos neves művész és színházi szakember érkezik a Kárpát-medence minden területéről. Köszöntőt mond Szabó Tamás polgármester.

Sötét komédia

Szeptember 29-én, szombaton 19 órától a marosvásárhelyi Yorick Stúdió és a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának előadását tekinthetik meg a Malom Film-Színházban Bányavirág címmel.

Családi vasárnap

Szeptember 30-án, vasárnap 11 órakor és 15 órakor a Malom Film-Színházba várják a kisebbeket és szüleiket A három kismalac és a farkasok című bábelőadásra. A két klasszikus mese ötvözte történetet a Szatmárnémeti Északi Színház kelti életre.

Rendhagyó irodalomóra Nyáry Krisztiánnal

Október 1-jén, hétfőn 16 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében Nyáry Krisztián rendhagyó irodalom óráján beszél hálószobasztorikról és pletykákról.

Vakság

A Sherer Péter rendezte darabot, a következő időpontokban és helyszíneken tekinthetik meg: október 1-jén, hétfőn 8 órakor SZIE ABPK gimnáziumában, 10.25-kor a Liska József Szakközépiskolában; október 2-án, kedden 9.30-kor a Terplán Zénó Szakképző Iskolában és13 órától a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnáziumban.

Ismét közönségtalálkozó!

Október 3-án, szerdán 19 órakor a Lehel Film-Színházban bemutatják Koltai Róbert új filmjét, a Magic Boys-t. A közönségtalálkozó vendége lesz Pindroch Csaba és Szabó Győző.

Emlékezzünk közösen az aradi vértanúkra!

Október 6-án, szombaton 16 órakor a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület és a Jászkerület Nonprofit Kft a Fehértói temetőben, az 1848-as honvédek síremlékénél az aradi vértanúkra emlékezi. Közreműködnek a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium tanulói és a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai.

Fiatalokat várnak A csillagászat rejtelmei Ifjúsági csillagászati szakkört indít a Jász Csillagászok Baráti Köre és a Jász Könyvtár Csillagvizsgálója. Elsősorban általános iskolásokat, főként 7-8. osztályos tanulókat várnak. A foglakozások minden pénteken sötétedés előtt egy órával kezdődnek. Jelentkezni a csillagdában lehet nyitva tartás alatt. Az első foglakozás október 5-én, péntekén lesz. Bővebb információ: jaszcsillagaszok@postafiok.hu

Táncolj a Viganóban! Az immár tíz éves Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2012/13-as tanévben is felvételt hirdet néptánc iránt érdeklődő 6 év feletti általános iskolások részére, akik a táncművészet ezen ágát kívánják megismerni és elsajátítani, és a Jászság Népi Együttes, illetve utánpótláscsoportjainak a nagy családjába szeretnének tartozni. Az iskola célja, hogy járuljunk hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiségek kialakításához. A Jászság Népi Együttes kiváló oktatói segítenek megalapozni a kultúra iránt nyitott magatartást, művészi kifejezőképességek kibontakozását, miközben a növendékek meg-

ismerkednek a magyar néptánckultúra hagyományaival, színes világával. Bővebb információ: www.jne.hu

Ismét OptiKaland szombatonként OptiKaland címmel október 13-án, szombaton 10. alkalommal indul múzeumpedagógiai foglalkozássorozat a Hamza Múzeumban, melyre ezúttal a vizuális kultúra iránt érdeklődő, a képzőművészet iránt fogékony 7-16 éves gyermekeket várjuk. A foglalkozások fő céljaként a résztvevők képzőművészeti alkotások befogadását segítő képességeinek, valamint tényleges alkotóképességeinek fejlesztését határoztuk meg, mindezt a múzeum absztrakt képzőművészeti gyűjteményére támaszkodva. Az OptiKaland fontos küldetése a tehetségek „felfedezése”, alkotásra ösztönzése is amellett, hogy minden rajzos, kézműves alkotáshoz kedvet érző gyermeknek szeretnénk barátságos, egyedi környezetben, hasznos szabadidő-eltöltési lehetőséget teremteni. A foglalkozásokra kis csoportokban (max. 10 fő), Szabó Zsóka rajzpedagógus vezetésével szombat délelőttönként 10-től 12 óráig kerül sor. Bővebb információ: www. hamzamuzeum.hu


Sport/Ügyelet

8. oldal

Röviden Jászberény sportjáról ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS FOCI. Jászberény utánpótlás csapatai az országos bajnokságon pályára léptek, ahol a következő eredmények születtek: U-19: Vác - JSE 1-2; U-17: Vác - JSE 3-0; U-15: Kecskemét – JSE 2-0; U-13: Kecskemét – JSE 1-2 MEGYEI UTÁNPÓTLÁS FOCI. Kunhegyesen rendezték a hétvégén a megyei labdarúgó csapatok utánpótlás tornáját. A Jászságból Jászberény és Jászfényszaru együttese jutott tovább a későbbiekben rendezendő nyolcas döntőbe. KARATE. Az elmúlt héten rendezték Göteborgban a Swedish Open elnevezésű viadalt a kyokushin karatékák részére. Városunkat Tóth Helga, a Jászberényi Yakuzák SE versenyzője képviselte. Agócs Tibor tanítványa súlycsoportjában a harmadik helyet szerezte meg.

RÖPLABDA. Két felkészülési tornán is szerepelt Jászberény NB II-es női röplabdacsapata az elmúlt hétvégén. Gödöllőn − a háromcsapatos tornán − elsők lettek, míg Egerben a hat csapat részvételével zajlott eseményen a 3. helyen végeztek. AMERIKAI FOCI. Lejátszotta második mérkőzését városunk amerikai focicsapatának utánpótlása. A berényi fiatalok a fővárosban léptek pályára, és ezúttal vereséget szenvedtek: Budapest Cowboys – Jászberény Wolverines 50-40. DUATLON. Szeptember 19-én Berekfürdőn rendezték a megyei Duatlon Diákolimpia Döntőjét, ahol Jászberényt a SZIE Gyakorló Általános Iskola három triatlonos diákja képviselte. Kategóriájában Felber Ákos 1. , Demeter Kolos 3., Pápai Szabolcs 4. helyezést ért el, így indulási jogot szereztek az országos döntőn való indulásra.

A Jász Trió TV műsora Szeptember 27. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.00-18.30 Szolnoktudás Egyeteme 18.30-19.00 Értékőrző 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Szeptember 28. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rock magazin 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Szeptember 29. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kulturális magazin 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kulturális magazin 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin

21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Szeptember 30. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kulturális magazin 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kulturális magazin 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Október 1. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kulturális magazin 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.00 Berényi Pillanatok: XXII. Csángó Fesztivál 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Október 2. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi Pillanatok: XXII. Csángó Fesztivál 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kulturális magazin 08.30-18.00 Képújság

18.00-18.30 Épí- tech 18.30-19.00 Kutyafáját TV 19.00-20.00 Szolnoktudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 Berényi Pillanatok: XXII. Csángó Fesztivál Október 3. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Kutyafáját Tv- Magazin a kutyabarátoknak a kutyákról. KEDDEN 18.30-KOR A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www. jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban! Lájkold facebook oldalunkat! www.facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@ triomedia.hu címre.

Ügyeletek Gyógyszertárak szeptember 27. csütörtök Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 szeptember 28. péntek Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 szeptember 29. szombat Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 szeptember 30. vasárnap Mérleg Gyógyszertár október 1. hétfő Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban október 2. kedd Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14.

Tel.: 405-667 október 3. szerda Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 október 4. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz. Állatorvosi ügyelet szeptember 29-30. I. körzet: Dr. Kertész Ottó Tel.: 06-70-317-9550 II. körzet: Dr. Batki István Tel.: 06-20-426-1260

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Sándor Eliza, Taczman Mária Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2012. szeptember 27.

Száraz Vivien országos bajnok Múlt heti számunkban beszámoltunk arról, hogy a jászberényi Száraz Ferenc bronzérmet szerzett a birkózók Veterán Világbajnokságán. Nos, a Száraz birkózó dinasztia legfiatalabb tagja, Száraz Vivien, (Feri bácsi unokája) sem adta alább, sőt az Ő nevéhez aranyérem fűződik. A J-Ász SE kitűnősége, a hétvégén rendezett Országos Bajnokságon, a hölgyek kadett korosztályában állhatott fel a dobogó legfelsőbb fokára. Édesapja – aki egyben edzője is – elmondása szerint lánya nagyon sokat fejlődött tavasz óta is. Az erős mezőnyben nagyszerűen birkózott, minden ellenfelén egyértelműen kerekedett felül. A nagy sikert a következőképpen kommentálta Vivien: − négyszer kellett birkóznom Orosházán, ahol elsőnek egy székesfehérvári lánnyal mérkőztem meg. Kicsit nehezen melegedtem be az első menetben, de a másodikat már 6-0-ra nyertem. A második meccsemen, egy

kecskeméti lány volt az ellenfelem, ezt az akadályt is sikeresen teljesítettem, a döntőbe jutáshoz pedig a Vasas birkózóját kellett legyőznöm. Róla tudni kell, hogy a magyar válogatott tagja, és a tavalyi EB 7. helyezettje volt. A döntőben pedig ferencvárosi ellenfelem, Sándor Klaudia várt rám. Vele hatalmas csatát vívtunk, de a 3. menetben aztán az én akaratom érvényesült, és ezzel országos bajnok lettem – mondta el az újdonsült bajnok. A J-Ász SE-hez kapcsolódó hír, hogy még egy érem született a birkózók Veterán Világbajnokságán, hiszen a 6570 évesek mezőnyében Sipos László is bronzérmet szerzett.

Soós Gábor is bemutatkozott Jászberény NB I-es gárdája, azaz a „TOP COP Security Jászberény” kosárlabdacsapata a múlt héten lejátszotta első és − két nap múlva − második felkészülési mérkőzését hazai közönség előtt. • ács • A berényi kosarasok a hazánkban túrázó Kolozsvár együttesét fogadták. Déli szomszédaink csapatáról igen jó hírek érkeztek. Többek között hét külföldi játékos játszik náluk, soraikban tudható természetesen három amerikai játékos is. Korábban legyőztek több magyar élvonalbeli együttest is, így egyértelmű, hogy ők voltak a meccsek esélyesei. Ennek ellenére pénteken este, az első találkozón,

annak is az első játékrészében, partiban voltak kosarasaink, viszont már a 2. félidőre elfáradtak és győzött a rutinosabb gárda: TOP COP Security Jászberény – CS U MOBILTELCO CLUJ NAPOCA (Kolozsvár) 75-101 A JKSE kezdő ötöse: Horti Bálint, László Róbert, Rastko Dramicanin, Madár András, Miljan Rakics. Csere: Molnár Bence, Török Rolland, Rác Aleksander, Szögi Ádám, Szabó Péter és Varga István, valamint Solevic. Jó benyomást keltett a kezdő ötös

Ugrókötél és hulahopp Nagy nyüzsgés volt szombat délelőtt a Szántai tornakertben. A tavalyi sikeren felbuzdulva, idén újra közös mozgásra szólította Jászberény Város Humán Erőforrás Bizottsága a kisgyermekes családokat. • Kárpáti Márta • Az iskoláskorúakat azonban hiába várták. Mindössze három család és három testnevelő jelentkezett a megmérettetésre. Az ovisok még szerencsére lelkesek, mintegy 70 család apraja-nagyja − sőt nagymamája, nagypapája – teljesítette a tíz próbából álló feladatsort. Szatmári Antalné, a bizottság elnöke, köszöntőjében kiemelte, mennyire fontosak az ilyen rendezvények elősegítve a sport szeretetét, a közösen eltöltött hasznos időt, a kapcsolatépítést családtagok és családok között. Jó volt látni, hogyan küzdenek együtt, egymásért, a mozgás öröméért testvérek, szülők, gyerekek. Apukák hajtották elszántan (néha botladozva) az ugrókötelet, anyukák pörgették derekukon a hullahoppkarikát. Közben a gyerkőcök nagyon jól szórakoztak. Kacagva biztatták izzadó szüleiket. A

játékos versengésbe belefeledkezve, a szülők is „komolyan” küzdöttek, talán kicsit visszarepültek a gondtalan gyermekkorba, amikor a legfontosabb kérdés az volt, ki bírja messzebbre dobni a labdát, ki nyeri a futóversenyt. A furfangos feladatokkal tűzdelt tízpróbát toronymagasan a Fürkész óvodából érkező Vincze család nyerte, megelőzve az Erőss és a Notheisz családot. Küzdelmüket vásárlási utalvánnyal jutalmazta a sportbizottság. Szervezőmunkájuk elismeréseként szintén ajándékban részesült Papp Mária vezető óvónő-helyettes és Beszteri Éva vezető óvónő, valamint a résztvevő óvodai intézmények. Dél körül még egy nagy feladat várt a mozgástól megfáradt sportolókra. Az aprónép legnagyobb örömére 150 finom pizzával kellett megküzdeniük. Ezt a feladatot a legfáradtabbak is sikeresen, rekordidő alatt teljesítették.

mindegyik tagja, különösen a két szerb játékos, Dramicanin, illetve Rakics és Török Rolland is nagyon jól mozgott és jól is dobott. A vasárnap délelőtti matinét is Kolozsvár együttese nyerte 77-51 arányban. Ide kapcsolódó hír, hogy ezen a mec�csen mutatkozott be Soós Gábor, aki a Szolnoki Olajtól igazolt egy évre a JKSEhez. A bajnoktól érkező 27 éves, 200 cm magas játékos, a 2-3-as poszton lesz majd bevethető a bajnoki meccseken. Földi Sándor edző szerint jól szolgálta felkészülésüket ez az igen erős román gárda, és persze azt is hozzátette, hogy hiányzik még egy idegenlégiós, akit a centerposztra szeretnének igazolni.

Hajtás a Hajtán Csípős, hűvös reggellel köszöntött ránk a szombati nap, de a hunyorgó napsugarak szép kirándulóidőt ígértek. Ennek reményében indult el húsz kerékpáros Patakiné Kocza Anita és Sárközi János vezetésével, hogy felfedezze a térségünket övező TápióHajta vidék természeti kincseit. • szkm • Az Európai Mobilitás Hét autómentes napján érdemes volt a négy kerék helyett kettőt használni és a Jászkerület Non Profit Kft segítségével megszervezett túrán közelről megtapasztalni a környezetünk kínálta szépségeket. A kirándulás célja a 2006-ban átadott farmosi Természetvédelmi Oktatóközpont volt, melyet a felázott homok miatt, az erdei ösvényeken nem volt egyszerű megközelíteni, de az út szépségei mindenkit kárpótoltak a fáradalmakért. A közel háromórás tekerés után betérve a Farmosi Vízi Élet Házába, az ott látott érdekességek új erővel töltötték fel a résztvevőket. A látogatóközpontban elsajátított ismeretekkel felvértezve gyalog folytatódott a kirándulás, bejárva a fapallókon kiépített tanösvényeket. Sajnos a madárgyűrűző házba nem kaptak betekintést, de az épület, szépsége miatt, kívülről is megért egy látogatást. A hazaút szintén tartogatott megállásra, nézelődésre csábító helyszíneket, úgymint a madármegfigyelő torony vagy a meggyespelei kunhalom. Igaz, hogy az eredetileg 30 kilométeres táv valahogy 50 kilométeresre nyúlt, de emiatt senki sem panaszkodott. A túrázók kissé fáradtan, ám feltöltődve érkeztek vissza késő délután erről a szép és tartalmas kirándulásról. Aki kedvet kapott az efféle biciklizéshez, és közelebbről meg szeretne ismerkedni környékünk védett természeti értékeivel, kipróbálhatja magát két hét múlva a jubileumi Hajta-túrán.

Új évf. 15. szám  

2012. szeptember 27.

Advertisement