Page 1

Jöjj Szentlélek!

Létkérdés hazajönni

A jászapáti gimnáziumban ismét Veni Sancte-ra hívták a diákokat.

A Berlinben tanító Beniczki Erzsébet kántororgonaművésszel itthoni koncertje apropóján találkoztunk.

Cikk a 3. oldalon.

Interjú a 10. oldalon.

II. Jászság Expo és Fesztivál A második alkalommal megrendezésre kerülő vásárt és fesztivált négyoldalas külön melléklettel köszöntjük. Melléklet az 5-8. oldalakon.

Jászkürt Új folyam 13. szám (XXIV./18)

A jól működő állam ideája Az új polgári törvénykönyv, a választási eljárási szabályok átalakítása, a földtörvény, a rendőrség átszervezése és a bírák nyugdíjazásának ügye is az Országgyűlés elé kerül a hétfőn kezdődött, december közepéig tartó őszi ülésszakon. A parlament kedden pedig már döntött is arról, hogy állami monopólium legyen a dohány-kiskereskedelem. A bő választékból a Jászságot leginkább érintő témákról kérdeztük Szabó Tamás parlamenti képviselőt, Felső-Jászság küldöttét. • Halász Lajos • • Hogyan készült a parlament őszi ülésszakára Ön és a frakció? Szokás szerint háromnapos frakcióülésen vitattuk meg az előttünk álló időszak legfontosabb tennivalóit, ezúttal Sárváron. Összefoglalóul azt mondhatom, hogy az ország politikai működtetésének kérdései voltak a középpontban. Folytatás a 2. oldalon.

2012. szeptember 13.

Százharmincnyolc gólya A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán 138 elsőéves hallgató kezdi meg a elkészülést a választott pályára. Négy szakon munkálkodhatnak: tanító, andragógia, informatikus-könyvtáros, szociális munka. A kar várható hallgatói létszáma megközelíti a hétszázat. • Farkas Ferenc • Díszbe öltözött az Apponyi Terem. Trikolor, szép virágcsokrok hirdették, hogy nem szokásos tanácsülés zajlik. Százharmincnyolc első évfolyamos növendék ült az elnöki asztallal szemben. A megjelentek állva fogadták városunk polgármesterét, Szabó Tamást, dr. Varró Bernadett dékánhelyettes as�szonyt, valamint a kar vezető személyiségeit. Terjéki Lászlóné kérésére felcsendült a magyar himnusz. Ezután megjelentek a 4. c osztály növendékei, és kedves műsorukkal megidézték az iskolát, az iskolásokat. Gimnáziumi tanuló is megidézte a nem mindennapi pillanatot. Ezt

megelőzően felcsendült Steel verse, melyet Polgár Bettina Kitti hozta közel hozzánk, megidézvén az ősz és iskolakezdés hangulatát. Dr. Varró Bernadett dékánhelyettes meleg szavakkal köszöntötte az ünneplőket: - Minden tanév új kezdetet, új reményt jelent az oktatók és a hallgatók számára. Minden tanév kezdetén egy kicsit újjászületünk. Ez a tanév viszont a múltnak is ünnepe. Az előttünk álló tanév a 95. Az ilyen történelmi távlatokat idéző évfordulók rendkívül fontosak az intézmények életében. Elkerülhetetlenné teszik a számadás készítését, megállásra, emlékezésre, cselekedeteink értékelésére, újragondolására sarkallnak bennünket. Közel

Különös kutyaforgatag Az ősz első fuvallata már valamelyest finomított az elviselhetetlen augusztusi hőségen, de még mindig a nap sugarai uralják az időjárást. Ideális időpont egy kiadós délutáni sétára – gondolta Tappancs, amikor gazdája a pórázhoz nyúlt.

Voltaképpen Tappancs szerint minden időpont ideális, de megszokta már, hogy a gazdi tettei valami megmagyarázhatatlan okból összefüggnek az efféle külső tényezőkkel. „Gyere, Tapi! – csendül fel a szívének oly kedves hangsor, mely garantálja, hogy ezt a napot már nem lehet elrontani – Gyere, megyünk az oltásra!” – teszi hozzá a gazdi, és Tappancs egy új leckét tanul meg: soha ne ítélj elhamarkodottan. „Az az érdekes, hogy ilyenkor a kutyaoltás időszakában alig van kutya, de másnap tele van velük az utca...” – kommentálta az eseményeket az egyik kutyatulajdonos. Ennél azért persze árnyaltabb a helyzet. Amint dr. Csabai Tibor, az eboltást végző állatorvos elmondta, körülbelül százan fordultak meg a hétfő délutáni Hableány utcai oltáson, ami megfelel az elvárható számnak. „El szokták hozni rendesen. De egyrészről kétféle oltás létezik: az összevezetett, vagy ha a gazdája elviszi az állatorvoshoz”. Bár ez utóbbi többe kerül, vannak, akik inkább ezt a módot választják. „Azon kívül sajnos sok a kóbor kutya is, – teszi hozzá – az azonosító nélküli, otthonról elbolyongott, utcán csatangoló eb. Ezért jó, hogy januártól kötelező lesz a chipezés, én kifejezetten szerencsésnek tartom.” Egy hetedikes srác gördül mellénk biciklijével

Jászberény város lapja

Tanévnyitó ünnepi tanácsülés a SZIE helyi karán

Hétfőn megkezdődött az eboltás

• sándor •

Újság

és beagle kölyökkutyájával. Ez az első oltása, kiskönyve ezért még nincs. Semmi baj, az adminisztrációt végző hölgyek pillanatok alatt kitöltenek egy újat. „Mind-

járt hozom a másikat is!” – mondta, majd csakhamar egy helyes kis tacskóval és egy bélyegzőket bőven tartalmazó kiskönyvvel érkezett. „Amióta pénzbe kerül, már kevesebben veszítik el a könyvet, nem?” – kacsint össze az egyik hölgy a másikkal. Ez szerencsés változás, hiszen az eboltási bizonyítvány megkönnyíti a munkáju-

százéves múltunk az alapokat, az erkölcsi tartást, a hátteret nyújtja számunkra. Elődeink képesek voltak túlélni politikai hullámveréseket, gazdasági kríziseket. Legyünk képesek folytatni ezt a hagyományt, amely eddig megőrizte intézményünket. Kedves elsőéves hallgatóink! Önök jogot szereztek arra, hogy az andradógia, az informatikus könyvtáros, a szociális munka, a tanító szak valamelyikén a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Campusának hallgatói lehessenek. Köszönjük, hogy bennünket választottak… A tanévkezdés elsősorban az Önök ünnepe, amely új korszak kezdetét jelenti az Önök számára. Ezek az évek maghatározóak lesznek további életükre, ezért okosan éljenek vele. Keressenek benne olyan élményeket, lehetőségeket, kapcsolatokat, amelyek értelmiségi létük alapját jelentik majd. Folytatás a 3. oldalon.

kat, és az oltást is gördülékenyebbé teszi. A nap folyamán sok kutya megfordult a máskor nem túl forgalmas utcasarkon. Voltak itt kicsik és nagyok, hosszú és rövidszőrűek, keverékek és fajtiszták, vásárolt és menhelyről hozott kutyusok. Volt, amelyiket ajándékba kaptak, sőt volt, amelyik azért került jelenlegi gazdájához, mert az előző nem találta elég hamisnak. Fél négykor azután újra elnéptelenedett a Hableány utca eleje, de minden nap újra kezdődik valahol a különös kutyaforgatag, hogy aztán a szeptember 22-i pótoltással ismét egy évre megszabaduljanak az ebek e kellemetlen, de szükséges kötelezettségtől.

Az Electrolux ötmilliárd forintot költ fejlesztésre

Százéves lett a porszívógyártás A Titanic katasztrófája és az 5. újkori nyári – Stokholmban rendezett – olimpia évében kezdte húsz svéd mérnök a porszívógyártást egy kis szigeten. Az Electrolux céget kissé később alapították, Jászberény pedig 14 éve részese ennek a sikertörténetnek. Az idén mintegy öt milliárd forintot költ az Electrolux-csoport beruházásra Magyarországon, ezen belül két új modell gyártását is megalapozza a jászberényi porszívógyárban. Ezek közül az egyik modell gyártását Kínából telepítik ide. • halász • A fenti tény a szeptember 4-én tartott nagyszabású jászberényi rendezvényen résztvevő gazdasági szakújságírók véleménye szerint sokat elárul a kínai és a magyar termelékenység és a bérek versenyképességéről. A hír azonban fanyalgás nélkül felemelő, hiszen végre beruház az Electrolux Magyarországon, ahol öt év alatt több mint 1200 fővel csökkent alkalmazottainak a száma. Vagyis bízik az országban, három gyárában, köztük a jászberényiben. Folytatás a 6. oldalon.

Ellopták a kútkerítést Az utóbbi időben többször hírt adtunk a városban történt értelmetlen rongálásokról, lopásokról. Sajnos mostanság a fémtolvajok már Jászberény vízellátását szolgáló kutak kerítéseit és műtárgyait is célba vették. • ács • Jászberény vízellátását biztosító mélyfúrású kutak a város déli részén, a Belsőszőlőben vannak telepítve, nagyjából öt kilométeres körzetben. A kútcsoportokat a 123/1997-es Kormányrendelet értelmében kerítéssel ellátott védőterület veszi körül. A színesfém-tolvajok napjainkra ezt a területet is felfedezték, és már korábban leszerelték, ellopták az alumínium öntvényből készült villamos szekrények fedelét, szinte minden kútcsoporttól. A Jászberényi VVZrt. vízműtelepének szakemberei, kénytelenek voltak műanyaggal pótolni a hiányzó fedeleket, így egyelőre a szekrénytetőkre nincs kereslet. Nem így a kerítések nagykapuira, ui. az elmúlt időszakban azt is többször leemelték és eltulajdonították. Ezért a vízműtelep dolgozói a sarokvasakat úgy hegesztették fel, hogy ne lehessen azt könnyűszerrel leemelni. Ám a rafinált elkövetőknek ez sem jelentett akadályt. Az elmúlt hét egyik éjszakáján, vandál módon szerelővasakkal feszegették, tördelték le a kapukat, majd elszállították. Folytatás a 4. oldalon.


Önkormányzat

2. oldal

Meghívó körzetbejárásra és fórumra a 8-as körzetben Tisztelettel hívok minden érdeklődőt a 8. választókerületi körzetbejárásra, majd a lakossági fórumra szeptember 18-án, kedden. Találkozási pontok: 15 óra : Szelei u. – Juhász u. sarok, 15.45 óra : Erre az időpontra várom a lakosok helyszínre vonatkozó javaslatát! 16.20 óra : Kötélverő u. – Kazal u. sarok, 17 óra : Lakossági fórum a Szent István körúti általános iskolában. Meghívottak: Polgármester, képviselők, főépítész, rendőrkapitány, városüzemeltetési irodavezető, közterület-felügyelők, JVV Zrt.vezérigazgatója és a sajtó képviselői. Tisztelettel: Baranyi László 8. vk. képviselő (Tel.:30/906-5501, E-mail: baranyi.kert@pr.hu)

Költözik a hivatal Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy költözés miatt, szeptember 12-14-ig az építési-, környezetvédelmi- és a kereskedelmi igazgatási hatóság ügyfélfogadása szünetel. Az építési-, környezetvédelmi- és kereskedelmi hatósági ügyintézők 2012. szeptember 17-től a Polgármesteri Hivatal I. számú székházának (Lehel vezér tér 18.) földszint 2. és 3. irodáiban fogadják Tisztelt Ügyfeleinket. Ugyanebből az okból, költözés miatt, szeptember 13-án és 14-én (csütörtöki és pénteki napon) az Anyakönyvi igazgatás szakterületen az ügyfélfogadás szünetel. Az anyakönyvvezetők 2012. szeptember 17-től a Polgármesteri Hivatal I. számú székházában (Lehel vezér tér 18.) a földszint 8-as és 9-es irodákban fogadják Tisztelt Ügyfeleinket. Megértésüket köszönöm. Dr. Gottdiener Lajos jegyző ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ Tisztelt Adózók! Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket a második félévi helyi adók fizetési határidejére, amely 2012. szeptember 17. A késedelmi pótlékok felszámításának elkerülése érdekében kérjük, határidőben tegyenek eleget adófizetési kötelezettségeiknek. Adózással kapcsolatos kérdésekkel szíveskedjenek az Adóigazgatási Iroda munkatársaihoz fordulni, ügyfélfogadási időben az 57/411-981-es telefonszámon, vagy személyesen Rákóczi út 42-44. szám alatti irodánkban. Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodája

„Tiéd a csend, a nyugalom, Miénk a könny, a fájdalom.” Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

ZAJÁK JÓZSEFNÉ szül. FORGÓ IRÉN (1930-2012)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvételükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk a Szent Erzsébet Kórház Gasztroenterológiai osztály Főorvosának, dr. Gáll Jánosnak és munkatársainak, dr. Oldal Edit háziorvosnak és a Hospice szolgálat dolgozóinak áldozatos munkájukért, hogy életének utolsó heteit élhetővé tették.

Gyászoló család

Emlékezés

Emlékezés Tóth Endre

halálának 1. évfordulójára

ifj. Erdész Imre

halálának 10. évfordulójára „Lehajtott fejjel sírodnál állok, Tudom, már nem vagy ott. Tudom, s érzem, hogy Szívünk az otthonod, ahol örökké élni fogsz. Szerető édesanyád és a család

Kegyeleti hirdetések a város lapjában Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Fürdő u. 5-7.

„A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat… Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad. Mindig itt vagy és ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet.” Szerető családja Emlékező szentmise szeptember 17-én 7 órakor a Szentkúti templomban.

2012. szeptember 13.

Parlamenti sarok

A jól működő állam ideája Folytatás az 1. oldalról. Megállapítottuk, hogy nehéz időszak előtt állunk, de az elmúlt két év megfeszített törvényhozásának köszönhetően már jó úton járunk. Jellemzi a megtett utat, hogy ekkora társadalom-átalakító törvénykezés még soha nem volt a magyar demokratikus parlamentben. Egy ciklus alatt sem fordult elő, hogy új alkotmány, Büntető törvénykönyv és Polgári törvénykönyv is született, illetve születik, mint most, nem mellékesen átalakult az ország egészségügyi, oktatási, közigazgatási és a szociális rendszere is. • Milyen volt a frakció hangulata, ha nem titok? A realitásokat ismerő, visszafogottan optimista volt legtöbb felszólaló, és ugyanezt tapasztaltam az egyéni beszélgetéseim során is. Úgy gondolom én is, hogy arra kell berendezkedni, hogy a külső feltételek folyamatosan mozgásban lesznek. A kijelölt úton kell haladnunk, amelyen annyira előre jutottunk, hogy ha kiderülne valami tévedés, akkor sem lenne egyszerű visszafordulni. Erről azonban szó sincs, egyöntetű a frakció kiállása az irány és a cél mellett. Vizes példával élve, nyilván könnyebb a hajót szép időben, kellemes hátszélben kormányozni, de szélcsend, szembeszél vagy éppen vihar esetén is helyt kell tudni állni. • Ez a hajó menet közben sokakat lefröcskölt vízzel az elmúlt időszakban… Tagadhatatlan, hogy a nagy ellátórendszerek átalakítása komoly érdeksérelemmel járt, bár személy szerint én úgy érzem, hogy a sérelmek nem kis része nem valós, hanem a megszokásokból adódó vélt sérelem volt. Ilyen szempontból nyugodtabb időszak következik, a szociális és a nyugdíjrendszer, az oktatás és az egészségügy céljai világosan megfogalmazottak, a helyzet a konszolidáció felé halad. • Tehát pihenősebb ülésszak következik? Azt azért nem mondanám! A kormány őszi törvényalkotási programjában ötvenöt törvényjavaslat szerepel, de például az új polgári jogi kódexet és a földtörvényt már korábban beterjesztette a kabinet, míg a választási eljárási törvényt fideszes képviselői indítványként nyújtjuk majd be. Elkészült az az alkotmánymódosítás is, amely 62 helyett 65 évben határozza meg a bírák nyugdíjkorhatárát. Lesz tehát napirenden új törvény éppúgy, mint az élet hozta módosítás is. • A legfrissebb törvény a dohányosokat érinti itt Berényben is. Az Uniónál is járt a javaslat. A parlament februárban öntötte végleges formájába a dohány-kiskereskedelem állami kézbe vételéről szóló törvényjavaslatot, de a zárószavazást elhalasztottuk a bizottsági vélemény megismeréséig. Az előterjesztés ellen nem emelt kifogást az Európai Unió. A törvény célja a 18 éven aluliak dohányzásnak kitettségének csökkentése, a kiskereskedelmi forgalom ellenőrzése és szabályozása. A jogszabály az állam kizárólagos gazdálkodási körébe utalja a dohánytermékek kiskereskedelmét, így azokat a jövő évtől csak a koncessziós szerződés alapján működő kereskedők árulhatnák. Az előterjesztés úgy számol, hogy nagyjából hétezer dohánybolt jön létre országszerte, a pályázatokat szeptember végéig írhatják ki, és az év végéig zárulhatnak le. Mindez Jászberényre vonatkoztatva azt jelenti, hogy jövő év júliusától 13, maximum 14 helyen lehet majd dohányárut vásárolni. • Talán a legnagyobb vitát a választási eljárásról szóló törvényjavaslat váltotta ki. Mi ennek a törvényjavaslatnak az üzenete?

Lényegében a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztéséről van szó. A tervek szerint megszűnik a kopogtató cédula, 2014-ben már nem lesz kampánycsend, a kampánykiadások mintegy kétharmadát az állam biztosítja majd (egyéb támogatást csak magánszemélyektől lehet majd elfogadni). A javaslatunk szerint a jelöltek a jelenleginél magasabb összegű – akár két-három milliós – állami hozzájárulást kapnak majd, amellyel a választások után tételesen el kell számolniuk, a mulasztást a Btk. szankcionálná. • Nem is ez a vita tárgya, hanem az előzetes regisztrálás. Ez mit jelent a gyakorlatban? A tudatosság irányába mozdul el az egész választási rendszer. A választás nemcsak jog, lelkiismereti kötelesség is. Én úgy gondolom, hogy majdnem mindenki be fog regisztrálni. Jövő szeptember 1-jétől minden szavazásra jogosult állampolgár levélben megkapja majd a felhívást a regisztrációra, a részvételt pedig a választások előtti két hétig lehet jelezni. Lesz tehát bőségesen idő a regisztrálásra. A feliratkozók névjegyzéke alapján bonyolítják majd 2017-ig a helyhatósági választást, az európai uniós és az időközi voksolásokat is. • A választás még kicsit messzebb van, a költségvetés viszont a honatyák nyakán. Példa nélküli, hogy a sarokszámokat már a tavaszi ülésszakon elfogadta a parlament. Az nem kérdés, hogy a hiánycél három százalék alatt marad, és az sem vita tárgya, hogy hitelből kétharmaddal sem lehet osztogatni. Legsúlyosabb kérdés, hogy azt a 300 milliárd forintot hol találjuk meg, amit a Munkavédelmi akcióterv megvalósítása igényel. Egyébként az egyes fejezeteken belüli arányokat kell megtalálni. Ez a legizgalmasabb, ami a helyi önkormányzatok finanszírozását is érinti. Kérdés, kinek mi lesz a szerepe, az állam és az önkormányzatok között megosztott feladatokhoz milyen lesz az erőforrások hozzárendelése. • Ezt a képet bonyolítja a járások belépése is. Nálunk ez hogy lesz? A tárgyalások alapján azt már tudjuk, hogy a járás ügyeit 55 fő fogja vinni. Ez az ötvenöt fő az érintett kilenc település hivatalaiból kerül átvételre. Így már lehet kalkulálni, hogy hány iroda, íróasztal, mennyi technika szükséges a feladat ellátásához. A jászberényieket kevésbé érinti a változás, mert annyit érzékelnek, hogy

ügyeik egy részét ezentúl nem a városháza épületében, hanem a szomszédos Szabadság téren intézhetik. A kistelepüléseken nagyobb a változás, noha Árokszálláson és Fényszarun ügyintézés is lesz, és minden településen található ügygondnok, aki segíti az állampolgárok eligazodását, ügyintézését a jól működő állam ideája szellemében. • Milyen jászsági ügyek jutnak el az ülésteremig, a kormányig, mi jóra számíthatunk ebben a ciklusban? Természetesen minden fontos döntés befolyásolja a Jászságban élők mindennapjait is, de nyilván konkrétabb dolgokra-ügyekre gondolt. Ebben a ciklusban megvalósult a belváros rekonstrukciója, aminek a második ütemét is menedzseljük már. Hamarosan nyit az új ovodánk, a Jászság Népi Együttes székházának építése is finiséhez közeledik. Ebben a ciklusban megújul számos buszöböl és kulturált buszváró, a hulladékudvar-fejlesztés, további kerékpárutak épülnek a Jákóhalmi úton. A közlekedésnél maradva több ügyet is továbbviszünk, így az elkerülő út megépítését, a 32-es út megerősítését, az intermodális csomópont kiépítését. A jelenlegi gazdasági helyzetben, a szűkített programban valószínűleg nem mindegyik vágyunk valósulhat meg, az elkerülő jelenlegi céldátuma 2015 például. Remény van arra, hogy ez a dátum előbbre kerül. A Kultúrmalom és a mozi fejlesztését is célul tűztük ki pályázati támogatással. Erről épp most dönt a képviselő-testület (lapzárta után, szerdán – a szerk.). Sikeres pályázat esetén a város kulturális életének nemcsak új teret, de minőségileg új koncepciót is adhatna a Kultúrmalom. Mindezt úgy, hogy az eddigi költségvetési támogatásunknál az új rendszer nem kerülne többe.

Anyakönyvi hírek Jászberényben 2012 január elsejétől a mai napig az alábbi anyakönyvi események történtek: Születések száma: 522; Házasságkötések száma: 87; Halálesetek száma: 563 Ugyancsak anyakönyvi hír, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése óta (2011. január 1) 96 fő tett állampolgársági esküt Jászberényben

Közmeghallgatás Tájékoztatom Jászberény város lakosságát, hogy Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 19-én, szerdán 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás helye a városháza nagyterme. Minden érdeklődőt szeretettel várok! Szabó Tamás polgármester


Iskola

2012. szeptember 13.

„Gondos gazdára bízzuk az iskolát…”

Érseki jókívánság a Liskában Az idei tanévet tizenhat, korábban állami fenntartású iskola kezdte katolikus szellemben az Egri Főegyházmegye gondozásában. Az átadást több intézményben érseki évnyitóval ünnepelték, térségünkben Jászfelsőszentgyörgyön, Jászapátin és Jászberényben. • gergely • A Nagyboldogasszony Főtemplomban szeptember 3-án, hétfőn 10 órakor gyülekeztek a Liska József Erősáramú Katolikus Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium tanárai és tanulói. A templommal való ismerkedés után az iskola udvarán folytatódott az 54. évnyitó ünnepség. A fiatalok türelmesen, a tűző napon várták a kezdést. A fekete-fehér szett továbbra is az alkalmi öltözet mintája, de a szigorú egységet elvétve rózsaszín topánka, tornacipő, kockás ing és a nyári hangulatot idéző napszemüveg törte meg. Szabó László igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, pedagógusokat, szülőket és a diákokat, hangsúlyozva az iskola életében meghatározó pillanatot. Az iskola kulcsát Szabó Tamás polgármester Hajdúné Gácsi Máriával, a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés irodavezetőjével közösen nyújtotta át dr. Ternyák Csaba egri érseknek: „Gondos gazdára bízzuk az iskolát, a további fej-

lődés reményében...” A kulcsot, és ezzel az intézményt gyakorlott vezetőre bízzák, az új igazgató, dr. Novák István atya személyében. Az ünnepélyes átadót a diákok szakrális műsora követte. Elhangzott a katolikus fiatalok körében közismert Mondjunk éneket örömmel című gitáros dal, illetve Rudyard Kipling egyik legismertebb verse, a Ha. Az órák közti szünetek hangulatát idézte fel a Légy jó mindhalálig musicalből A Tízperc. A fiatalosan pezsgő összeállítást tapsvihar fogadta. Ternyák Csaba megköszönte a tanulók előadását: „Láttam a szemekből, hogy mindenkinek sikerült felvennie a zene ritmusát.” Sok minden a régi marad, de új ritmus szerint folyik tovább a munka, melyet dr. Novák István atya diktál. Az iskola újraformálása az ő és a katolikus egyház felelőssége egyaránt. A jó tanulmányi és sporteredmények továbbra is fontos célkitűzések: „Azt kívánom az intézmény növendékeinek, hogy sikerüljön felvenni az új ritmust, ami a szellem és a fizikum mellett a lélek gazdagításából is áll.

Akinek a lelke és a teste rendben van, annak a szelleme is rendben lesz… Ez az új iskola ebben szeretne segítséget nyújtani.” Novák atya a világi és hitéleti tudás mellett kiemelte a nemzeti identitás fontos szerepét, amelyek tettekre váltva nyernek értelmet: „Ahogy az áramot vezetik, úgy vezessétek Ti is egymás között a szeretetet.” Zárásként megáldották az iskola új központi keresztjét, amit később a bejáratnál helyeztek el.

Két Veni Sancte története A

z első l944. szeptember 9-én, a másik 2012. szeptember 3-án. Csaknem hetven választja el a kettőt egymástól. Az egészen távoli esemény középiskolai tanulmányaim kezdetét jelentette. Akkor a katolikus vallás jegyében telt a családi élet. Magam elsősorban a hevesiványi templomba jártam a szokásos rendszerességgel. Testvéreimmel közösen imádkoztunk, és mindent számunkra kedves személytől elbúcsúztunk az imádkozás végén: Adjon Isten jó éjszakát nagyapámnak, nagyanyámnak, édesapámnak, édesanyámnak… Az első áldozás valóságos ünnep volt. A gimnázium komoly és nem egykön�nyen elérhető volt a tanyán született és nevelkedett fiúgyermeknek. Áhítattal néztem a nagyon távoli, mégis nagyon becsült épületét. A bekerüléshez kellett az Országos Falusi Tehetségmentő Alap segítsége is. A gimnázium kápolnája fehérségével, Szent Koronát színes üvegekkel megtestesítő ablakai magukkal ragadták képzeletünket. Oltára hasonlított a hevesiványi temploméhoz, búcsúja ugyanarra a napra esett. Páll Ferenc hittanár, hitszónok egészen közelünkbe hozta a Szentlélek erejét. Az intézeti énekkar meggyőzően énekelt. Szükség volt a bátorításra, hiszen olykor amerikai repülőgépek, olykor a Tisza tájékáról felénk gördülő vad ágyúszó figyelmeztetett bennünket a felettünk való segítségének elkerülhetetlenségére. Őszinte hittel vártunk az új tanesztendőre. Október 6-án hazaküldött bennünket az akkori igazgató, Kováts József. A front átvonulása addig nem vagy alig átélt eseményeket tárt elénk. Közelünkbe hozta a halált, hiszen a település lakói közül elestek vagy más módon haltak meg. A zabrálás révén addig ismeretlen életmozzanatként tárult elénk. Még háromszor vehettem részt a tanévnyitó istentiszteleten, hiszen az iskolák l948. évi államosítása megszüntette a vallásgyakorlásnak ezt a módját is. Megszűnt létezni a kápolna, tanterme-

ket alakítottak a helyén. Csak a gimnázium teljes felújításakor tűnt fel egykori kápolna dekoratív, lélekemelő képe. A Széchenyi Terem ugyancsak elegáns, beszédes azoknak, akik hajdan imádkozhattak a kápolna falai között. A százéves középiskola 2012-ben kapta vissza a régi nevét /gróf Széchenyi István/, és ez évi szeptemberének 3. napján újra felcsendült a Veni Sancte Spiritus (Jöjj el, Szentlélek Isten…), hiszen iskola újra római katolikus egyház gondozásába került egy helyi általános iskolával együtt. Több mint ezerháromszáz diák és tanár megtöltötte a főegyházmegye második legnagyobb templomát. A mintegy háromszáz általános iskolás a Szent Imre Katolikus Iskola növendéke, a többiek pedig a gimnázium tanulói. Régen a kérés latinul hangzott el, most pedig magyarul. A gimnázium igazgatója, dr. Wirth István, az általános iskoláé Urbán István, Nagy Krisztián érseki biztos ráhangolta a megjelenteket a jelentős eseményre. A megváltozott köszönésmód /Dicsértessék a Jézus Krisztus!/ érzékelteti a változást. Felhangzott az egykori Jászapátin élt papköltő, Pájer Antal Szentlélek című verse. evonult díszes kíséretével dr. Ternyák Csaba érsek úr. Többen köszöntötték a főpapot illően szép szöveggel. Majd megkezdődött a Szentlélek segítségét kérő szertartás. A szertartás egyes részeit világi személyek, az evangéliumot viszont az érseki biztos úr prezentálta. Az érsek Úr prédikációjában a komoly és felelősségteljes munka fontosságára hívta fel a megjelentek figyelmét. E tekintetben alig van különbség a világi és az egyházi iskola között. A katolikus iskolákban sok évszázados tapasztalat szerint jelen van a Szentlélek, és ez megerősíti a tanulók és a nevelők tevékenységének hatékonyságát. Mód nyílik tudniillik arra, hogy legyőzzék a rosszat, és érvényre juttassák a jót, noha könnyebb rossznak lenni. S ennek eszköze a Szentírás. Annak segítségével újra kezdhetjük megzökkent életünket.

B

Ebben a munkában valódi segítőkre találnak az érseki biztos úrban és Kladiva Imre kanonok úrban, akinek tapasztalatai szerteágazóak, hasznosíthatóak. Köszönetet mondott Jászapáti polgármesterének, a szülőknek és a pedagógusoknak, hiszen közreműködésük nélkül aligha lehetett volna közös Veni Sanctét tartani. A szentmise után Pócs János, a város polgármestere átadta érsek atyának a város jelképes kulcsát, és kérte, hogy a vallásgyakorlás révén tegye teljesebbé a gyermekek és általa az egész település életét. Majd a megyei kormányhivatal nevében Hajdúné Gácsi Mária köszönte meg az érsek atyának a jelentős segítséget. Ő is kulcsot adott át dr. Ternyák Csabának a jövő szimbólumaként. Mindennek következtében a város és a megye Jászapáti jövőjét az egyház kezébe tette le. Érsekünk jelképes kulcsokat visszaadta a kölcsönös bizalom jegyében. A gimnázium igazgatója, dr. Wirth István mondott köszönő szavakat, és ígéretet tett arra, hogy a tantestülettel és a szülőkkel együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iskola ifjúsága megfeleljen korunk elvárásainak. Biztos abban, hogy a város, a megye és főegyházmegye megbír a feladatokkal, elvárásokkal. Idézte a jászapáti gimnazisták jelmondatát: Isten, haza, becsület! Urbán István igazgató úr a Szent Imre Katolikus Iskola nevében mondott köszönetet mindazoknak, akik megteremtették az új útra lépés lehetőségét. Ezután Ady Endre egyik istenes verse hangzott el, igazán hatásosan. Végül az iskolák keresztjeit áldotta meg érsekünk. ajd elhangzott a magyar himnusz s végezetül a régi magyar himnusz (Boldogasszony anyánk…) Főpapi áldás zárta az újabb kori Veni Sanctét. Hatvannyolc telt el a két Veni Sancte között. Széthullt az először megélt világ, s most az új evangelizáció teremt új közeget, új értékrendet, életformát. Farkas Ferenc

M

3. oldal

Új tanév a Lehelben A tanév rendjének megfelelően szeptember 3-án a Lehel Vezér Gimnáziumban is elkezdődik az új tanév. Immáron a 246. Hosszú évek óta talán a legmozgalmasabb tanévnek nézünk elébe. Mielőtt erről beszámolnánk, érdemes megnézni, hogy mi is történt az évzáró óta. A leglátványosabb változást mindenki már messziről láthatja, hiszen elkészült Jászberény központi részének felújítása, amelynek keretében megújult iskolánk is. Csodálatos, megszépült környezetben pompázik a Lehel Vezér Gimnázium. Érdemes volt várni, elfogadni az esetleges kellemetlenségeket. Szeretnénk ezúton is megköszönni fenntartónknak, illetve a kivitelezőknek a szép munkát. Bízom benne, hogy a város közössége velünk együtt vigyáz rá, s így sokáig megmaradhat ilyen szépnek. A felújítás a Jászberényi Vigadalmi Napokra készült el. Ismét rengeteg program szórakoztatta a kíváncsi közönséget, amelyeken nagyon sok leheles tanuló szerepelt. Ki táncolt, ki sportolt, ki pedig szervezőként-tolmácsként segített a rendezésben. Iskolánk tantestületének küldöttsége július elején testvériskolánkban, a vechtai Gymnasium Antonianumban járt. Szívélyes fogadtatásban, tartalmas programokban részesültünk. A két iskola kapcsolata immáron 20 éves, így a két tantestületben megfogalmazódott, hogy legalább még 20 évre kell megerősíteni a baráti szálakat. Ennek keretében a vechtai kollégákat meghívtuk egy jászberényi látogatásra. Persze a nyár nem telt el izgalmak nélkül. 130-an, végzős tanulóink különösen nagy izgalommal várták a július végét, a felvételi eredményeket. Nem voltak könnyű helyzetben, hiszen a felsőoktatási rendszer jelentős változásokon megy keresztül, s ez az ő helyzetüket, esélyüket is komoly mértékben érintette. Nézzük az egyes osztályokat: A 13. A – amelynek öt éven át osztályfőnöke volt Szabó András tanár úr – érettségi átlaga 4,15 volt. Az osztály tanulóinak 76 %-a lett egyetemista vagy főiskolás, a többiek – egy tanulónk kivételével – a felsőfokú szakképzésbe jutottak be. A 12. B osztály, Buzásné Tábi Gizella tanárnő vezetésével 4,38-os érettségi átlagot ért el. Az érettségizettek 94 %-a egyetemen, főiskolán tanul to-

vább, a többiek a felsőfokú szakképzésben. A 12. C osztály átlaga 4,55 volt. Az osztály, amelynek irányítását Forgó Katalin tanárnő látta el, tanulóinak 89%-a lett egyetemista vagy főiskolás, a többiek – két tanulónk kivételével – a felsőfokú szakképzésbe jutottak be. A 12. N osztályban Fekete-Szabó Anikó tanárnő osztályfőnöki munkája eredményeként 30 tanuló maturált. Az osztály érettségi átlaga 4,49 volt. A diákok mindegyike, azaz 100 %-a került be az egyetemekre, főiskolákra. A Lehel Vezér Gimnázium 2012-es végzős évfolyamának együttes érettségi átlaga 4,44 volt, és a felvettek/ érettségizettek aránya 89%. A természettudományos tárgyakra épülő képzések egyre inkább dominálnak. Tanulóink számára a legnépszerűbb képzési terület idén is a gazdaságtudományi. Mellette – s ez sem meglepő – a műszaki és informatikai képzési terület helyezkedik el. Dominánsan jelentkezik ezek mellett az orvosi, egészségtudományi képzési terület is. Persze ezeken kívül sokan választották még a társadalomtudományi és agrárképzéseket. Gratulálok a diákoknak, a kollégáknak, és köszönöm a munkájukat. Kívánom, hogy a sikeres felvételizők állják meg a helyüket a felsőoktatásban, és ami még ennél is fontosabb: az életben. A 2012-13-as tanévben 4 új osztályunk kezdi meg tanulmányait intézményünkben, ezek közül az egyik a nyolcosztályos képzés keretében. Az új tanév számos feladatot ró ránk, melyek az új Köznevelési törvényből fakadnak. Megújítjuk a gimnázium Pedagógiai Programját, SZMSZ-ét, illetve a Házirendet is. S két olyan újítást is bevezetünk, amely mindenki életére hatással lesz. A következő tanévben elektronikus napló és ellenőrző használata kezdődik a Lehelben. Egyelőre párhuzamosan a hagyományos papír alapúval indítjuk, a második félévtől azonban egyértelműen csak ez működik majd. Természetesen a szülők és a tanulók erről részletes tájékoztatást kapnak. A másik pedig a mindennapos testnevelés bevezetése az 5. és 9. évfolyamon, amely az új tanévben zökkenőmentesen zajlik. Tehát lesz feladatunk elegendő. Mindenkinek jó munkát kívánunk! Antics István igazgató

Ünnepi tanácsülés a SZIE helyi karán

Százharmincnyolc gólya Folytatás az 1. oldalról. Az ünnepi tanévnyitó tanácsülésünk befejező gondolataként azt kívánom, hogy az új tanév hozzon mindenkinek eredményes szakmai előrehaladást, kiváló tanulmányi eredményeket, jó egészséget és egyéni boldogulást. Ezekkel a gondolatokkal a 2O12/2Ol3-as tanévet megnyitom. Ezután a hallgatók eskütétele következett. A szöveget Szilágyi Ágnes hallgató mondta elő. A megható pillanatokat követően dr. Szabó Tamás polgármester meleg szavakkal köszöntötte az egyetemi kar és a város új polgárait, eredményes tevékenységet és tapasztalatszerzési lehetőséget, tartalmas életet kívánt valamennyiüknek. Dr. Varró Bernadett dékánhelyettes átNappali tagozat tanító: 31 andragógia: l4 inf.-könyvtáros: 9 szociális munka: 7 Összesen: 61

adta a köztársasági ösztöndíj nyertesének, Ádám Erika tanító szakos a tanúsítványt. Két oktató, Sebestyénné Kereszthidi Ágnes és dr. Sinka Mária a nyár folyamán PhD doktori címet szerzett. A bejelentést a megjelentek nagy tetszéssel fogadták. Ugyancsak taps fogadta a jubileumi jutalomra érettek ismertetését is: 4o év: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna, Belovai József, dr. Szénási Magdolna, Szikszai Ildikó; 3o év: Szabóné Darócz Mária, Inges Istvánné; 25 év: Pomázi Imréné, Fáczánné Danis Dóra. Az emelkedett hangulatú tanévnyitó a Szózattal zárult. Levelező tagozat tanító: 6 andragógia: 46 inf.-könyvtáros: 15 szociális munka: 10 Összesen: 77


Fórum

4. oldal

Az anyatejes táplálás világnapja Az anyatejes táplálásnak csecsemőkorban nagy jelentősége van. Az anyatej csodálatosan megalkotott táplálék, amelyben minden fontos vitamin benne van. Az újszülött első védőoltásának is nevezhetjük. Fontos, hogy életének legalább első hat hónapjában hozzájusson ehhez a „finomsághoz”. • Buschman Éva • A jászberényi védőnők és egészségügyi dolgozók is csatlakoztak ehhez a hasznos törekvéshez. Az idén 11. éve annak, hogy az Anyatejes Világnaphoz kapcsolódva szervezésükben városunkban is előadásokkal várták a kismamákat, édesanyákat augusztus 31-én. A Szent Erzsébet Kórház ebédlőjében elsőként Vancsik Róbertné csoportvezető védőnő köszöntötte a meghívottakat, s kiemelte, hogy a védőnői munka egyik fontos része, hogy már a terhesség alatt felhívják a leendő édesanyák figyelmét az anyatejes táplálás fontosságára. Az évek során kialakult szokásokhoz hűek maradtak a védőnők, s ezúttal is felkértek egy gyermekét hosszú ideig szoptató édesanyát, hogy ossza meg ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait a többiekkel. Ezúttal Litvainé Lengyel Nikolett volt az, aki elmesélte, hogy több mint 13 hónapos kislányát még a mai napig megkínálja anyatejjel. Hallhattuk, eleinte tartott attól, hogy nem tudja majd gyermekét sokáig szoptatni, mivel őt sem tudta édesanyja. – Úgy gondoltam genetikailag ezt „örököltem”, de ez nem igaz, hiszen a genetikának nem sok köze van ahhoz, hogy egy anya tudja-e szoptatni gyermekét, ezt szakem-

Palermói Szent Rozáliára emlékeztünk Vasárnap, 2-án főtemplomunkban ünnepi szentmisét mutatott be Dombi Ferenc atya. Szentbeszédében megidézte a jászok és Jászberény védőszentjét, aki főúri családban született, és az Úr szolgálatát választotta élete céljának, azaz a földi boldogság helyett az örök életet választotta. A szentmise végeztével a hívek Szent Rozália kápolnához vonultak, és a miséző atya vezetésével Szent Rozália szellemét idézték. A kápolna mérete miatt is sajátos hangulatot kelt. Az elhangzott énekek ugyancsak adekvát módon idézték az önfeláldozó grófi leány emlékét, nagyságát. Azután az ünneplők a Szent István Házba vonultak. Itt átadták a Szent Rozália-díjat. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége alapította díjat ebben az évben Tábi István nyugalmazott mérnök nyerte el. A kuratórium elnöke méltatásában kiemelte Tábi István mérnöki és idegen nyelvi felkészültségét, munkabírását szakmai és emberi tisztességét. Nagyra értékelte a helyi gazdakörben kifejtett tevékenységét, valamint az egyházközség elnökeként végzett munkáját. Nagyon sokan szívből gratuláltak a kitüntetettnek. A barátok és tisztelők megtöltötték a ház nagytermét, és együtt idézték a távoli és a közelebbi évek emlékét.

berek is megerősítették. Mindössze akarni kell, nekem is ezt tanácsolták, és ezt tudom továbbadni én is minden leendő édesanyának – hívta fel a figyelmet Litvainé Lengyel Nikolett. A következőkben dr. Bálint Péter, a Szent Erzsébet Kórház igazgatója, a gyermekosztály vezetője az anyatejes táplálás előnyeiről beszélt. − Az újszülött számára sokat jelent az anyai közelség. Születéskor számos újdonsággal kell megbarátkoznia a kis jövevénynek. Az anyai szív megnyugtató dobogása helyett „odakint” zaj, fény és a körülötte álló fehér köpenyes emberek fogadják. Új életet kell kezdenie. Az addigi köldökzsinóron keresztüli táplálást, és az oxigénvételt magának kell megoldani –

mondta bevezetőjében dr. Bálint Péter. A folytatásban hallhattuk, hogy a csecsemők legjobb tápláléka az anyatej, amely nemcsak táplálást jelent, hanem személyes kapcsolatot is ápol anya és a babája között. Ez hosszú időre meghatározza az ő viszonyukat. - A nők közül mindössze 1-2% az, akik anatómiailag vagy egyéb okokból nem tudnak szoptatni, de a többiek, ha akarnak igenis képesek erre. Az fontos, hogy az „akarás” ne forduljon át görcsös ragaszkodásba – hívta fel a figyelmet az előadó. Jancsikné Nagy Tünde, a Szent Erzsébet Kórház gyógytornászának előadása következett ezután. Ő a kismamatornáról és a szülés utáni testmozgásokról beszélt. Hallhattuk, hogy a kismama terhessége 6. hónapjáig a korábban is végzett, nem megerőltető sporttevékenységet végezheti a szülészorvos jóváhagyásával. A kórházban is van lehetőség terhestornán részt venni szerdai napokon, ahol sok légző és lazító gyakorlatot végeznek a várandósok. A szülés utáni torna kapcsán elhangzott, hogy fontos minél hamarabb, és minél többször hasra feküdni, hogy az izmok gyorsabban visszanyerjék rugalmasságukat. Az egyik biztosítótársaságtól is érkezett előadó, Szlamáné Szabó Szilvia, aki a családokat érintő biztosítási formákkal ismertette meg a várandósokat. A szervezők minden évben emléklappal köszönik meg az előző esztendőben anyatejet leadó édesanyák segítségét, amely idén sem maradt el a program záró részében.

Ars Sacra Fesztivál 2012 A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Jászok Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket szeptember 15. és 23. között tartandó rendezvényeire. Fővédnökök dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Mádl Dalma asszony. Templomok éjszakája Szeptember 15-én, szombaton a tárogató hangja invitálja az érdeklődőket a ferences rendházba. A kulturális műsorban közreműködik Lőrincz Aranka Sarolta felvidéki énekes, az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola tanulói, Pálinkás Györgyi énekes, a Palotásy János Zeneiskola tanárai és tanulói, a Pest-Budai Tárogató Egylet, és Kalocsai Mária népdalénekes, akit gitáron és kobozon kísér Józsa András. A napot 18 órakor szentmisével, majd a tárogató hangjával zárják.

2012. szeptember 13.

Gyurcsány Ferenc Jászberényben Szeptember 7-én a Demokratikus Koalíció helyi szervezete, a Bercsényi úti fagyizó teraszán sajtótájékoztatót tartott. Gedei József önkormányzati képviselő, a Demokratikus Koalíció Országos Tanácsának elnöke köszöntötte vendégüket, Gyurcsány Ferenc pártelnököt, aki városi terepszemléjén vegyes tapasztalatokat gyűjtött. A volt miniszterelnök visszaemlékezett a Jászság Népi Együttes 2003-as nagy sikerű koncertjére, ahol először hallott gondjaikról. Négy évvel később, – amikor még mindketten szocialista politikusok voltak − 120 millió forintot szavaztak meg a városnak, hogy az együttes méltó helyen működhessen. Az épület pedig hamarosan elkészül. Az új ovicentrumban is járt, amihez hasonlót még nem látott az országban. – Jó ügyekhez adtuk a támogatást, jól döntöttünk. – fogalmazott. Sérelmezte, hogy a fedett műjégpályára 360 millió forintot szavaztak meg, amiből csak nyílt felület épült még az előző ciklusban. Gedei József polgármesterként tudásközpont és új ipari park ötletét vetette fel, de egyik sem valósult meg. 2010-ben az új városvezetés megígérte, hogy befejezi az elkerülő út harmadik szakaszát, amit eddig nem tett meg. – Ezeket a jó ügyeket nem lehet félbehagyni! – nyomatékosította mondandóját Gyurcsány Ferenc, akit többen országos ügyekről is kérdeztek.

Pélyi András, a Demokratikus Koalíció Jászberényi Szervezetének választókerületi vezetője a helyi adók (építmény-, kommunális- és telekadó) visszavonását kérte, januárig helyezzék hatályon kívül. „Nem ezt ígérték!” Szerinte az adók kivetésével a DK által megkérdezett emberek többsége sem ért egyet, de véleményüknek nem mernek hangot adni.

Ellopták a kútkerítést Folytatás az 1. oldalról. A Belsőszőlőben lévő tolózáraknák öntvényfedeleire is „rá járt a rúd,” hiszen szinte havonta a tolvajok kiszemelt áldozatai lettek. A vízműtelep szakemberei megelőzvén a balesetveszélyt, betonból legyártott fedlapokat helyeztek az aknákra. Ám nagy megdöbbenésükre ez is útjába került a vandáloknak. Valószínű, át sem gondolták, hogy cselekményükkel kis híján, a város vízszolgáltatását sodorták veszélybe, ugyanis szétvertek egy ilyen betonból készült fedlapot is. Az összetört be-

tondarabok egy része belehullott a tolózár aknába. Nagy szerencse, hogy az amúgy is törékeny azbesztcement-cső ezúttal nem rongálódott meg. Amennyiben a 300 milliméteres főnyomócső eltörik, biztos, hogy vízhiányt okozott volna a városban a javítás ideje alatt, mert legalább két kilométer hosszú fővezetéket kellett volna kizárni hosszabb időre. A Jászberényi VVZrt természetesen feljelentést tett az ügyben a városi rendőrkapitányságon. A nyomozók – alapos helyszíni szemle után – megkezdték az ismeretlen tettes felderítését.

Szakrális emlékek Jászberényben Szeptember 18-án, kedden 17 órakor nyílik a Digitálisan Fotózók Klubjának kiállítása a városi könyvtár galériájában, Szakrális emlékek Jászberényben címmel. Kiállítók: Balog Tiborné, Bíró János, Hortiné K. Ilona, Hrabóczki Andrásné, Lénárth Veronika, Pesti Sándor, Sárközi János, Szalai György és Szántai Katalin. Novák István plébános atya nyitja meg A kiállítást, amely október 19-ig látogatható, a könyvtár nyitvatartási idejében. IV. Egyházi Népénekes Találkozó Szeptember 22-én, 9 órakor szentmisével kezdődik a IV. Egyházi Népénekes Találkozó a főtemplomban. A résztvevő tizenöt népdalkör 11 órától mutatkozik be csoportonként.

Felújított intézmény Vasárnap délelőtt Szántó József apátplébános megáldotta városunk katolikus általános iskoláját. A könyörgés és az evangélium a Miatyánk és az Üdvözlégy hangzott el, az áldást pedig a Mennyországnak királynéja kezdetű ének követte. Dr. Novák István igazgató idézte az épület történetét úgy, ahogyan ő diakónusként, majd érseki biztosként megismerhette. Az egykor rozoga épületet sikerült felújítani, és ennek következtében a mind modernebb pedagógiai feladatok megoldására alkalmassá tenni. A százmilliós pályázatot az érsek atya húszmillióval egészítette ki, és így az épület világítását, nyílászáró elemeit sikerült felújítani. A jó gazda büszkeségével és hozzáértésével mutatta meg a megjelenteknek a modern világítással bíró tornatermet, tantermeket, a kegyeleti aktusok színhelyét. Csodálattal

szemléltük a napkollektorokat, amelyek a takarékos energiafelhasználásnak a megtestesítői. Sokan voltak kíváncsiak a megújult iskolára. Juhász Dániel alpolgármester, Nagy András, Szatmári Antalné és több önkormányzati képviselő, iskolaigazgatók, a helyi egyetemi kar dékánhelyettese, valamint a gyakorlóiskola igazgatója. Jelen volt Pócs Tibor, a kivitelezést végző cég vezetője. Ennek következtében mód nyílt gyümölcsöző eszmecserékre, baráti beszélgetésre. Az iskola az egykori növendékei különösen szívesen vették szemügyre az alma mater megújulását, mind modernebbé válását. Ezután az iskola ebédlője finom ebéddel fogadta vendégeit. Folytatódtak a megfeszített munka elismerését is méltató beszélgetések.

Közérdek • Simon Ferenc • Ha visszatekintünk az év folyamán zajló belvárosi rekonstrukcióra, arra gondolhattunk, hogy valami elkezdődött, és majd be is fejeződik. Most, hogy elkészült megállapíthatom, hogy szép lett. Mondom ezt azért is, mert én már átéltem egy jó pár főtér és környéke átalakítást, de ez a legszebb, amit a 32-es út átmenő forgalmának kiiktatása után még tovább lehet és kell is fokozni. Ha tovább emlegetjük a városi eredményeket, szót kell ejteni a Református temető bejáratához 14 gépkocsi részére létesített parkolóról is, amely ugyancsak jó gondolat volt. A parkoló elkészítése igazi profi munka. Írásom apropóját végül is az említett parkoló látványa adta, mert ez is a város szépítése és élhetőbbé tétele kategóriába tartozik. Vannak viszont a városban negatív jelenségek is. Ilyen volt az Er-

zsébet Kórház előtti több hónappal ezelőtt felbontott és eredeti állapotába vissza nem állított járdaszakasz is. Egészségi állapotom miatt gyakori vendég vagyok a kórházban, ahova a régi bejáraton szoktam közlekedni. Ez a járdaszakasz ott van. Megjegyzem, – mivel ezen a járdaszakaszon közlekedve lehet a város felől a főépületbe is eljutni, – itt jelentős gyalogos forgalom zajlik. A fél szélességben – 14 méter hosszan – felbontott járda erősen akadályozta a gyalogosforgalmat, és esztétikailag is elfogadhatatlan volt. Mint említettem, gyakran előfordulok ezen a járdaszakaszon, ezért kéréssel fordultam Ferencvári Csaba önkormányzati képviselő úrhoz, hogy tekintélyét szíveskedjen az ügy szolgálatába állítani, és illetékes helyen kezdeményezze az említett járdaszakasz helyreállítását. Kérésemet jó helyre címeztem, mert a képviselő úr közreműködésének köszönhetően a járda helyreállítása rövid időn belül – szeptember 7-ig – megtörtént. Ezúton szeretném képviselő úr fáradozását és szolgálatkészségét – a magam és az ott közlekedő betegtársaim nevében is – megköszönni.


Jászság Expo

2012. szeptember 13.

5. oldal

A Jászkürt Újság körkérdése a kiállítókhoz Pince Kft - Óhegyi Pince • Miben látják a kiállítások, expók, különösen a Jászság Expo hasznát a saját cégük számára? Mivel új termékekkel vagyunk jelen a piacon, fontos hogy a vásárlók személyesen megtapasztalhassák boraink kiváló minőségét. Sok vendéget várunk standunkhoz, és bízunk benne, hogy jó hírünket viszik tovább. • Mennyire optimisták az előttünk álló időszak gazdasági folyamatát, fellendülését illetően? A jelek szerint gyors fellendülés nem várható, ezért minden cégnek nagyon keményen kell küzdeni a vásárlókért. Aki folyamatosan kiváló minőséget tud kínálni elérhető áron, annak van esélye a talpon maradásra. A borászat sikerei azonban nem csak a gazdasági helyzettől függnek. Egy olyan aszályos évben, mint az idei, még fontosabb a szakértelem és a helyes borászati technológia megválasztása, hiszen ha valaki hibázik, következő esélye a javításra csak egy év múlva lesz. Vannak azért biztató jelek is, egyre többen látják a kulturált borfogyasztás előnyeit és ez a fogyasztásra is jó hatással van. • Milyen tervei vannak cégüknek? Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések? Mióta átvettük a pincészetet, rengeteg fejlesztést, beruházást hajtottunk végre, többek között speciális préseket, csúcstechnológiás erjesztő tartályokat, új fahordókat vásároltunk, amellett hogy a 20.000 hl összkapacitású pincét is felújítottuk. Mindezt azért, hogy minél jobb borokat kínálhassunk. Ennek eredményét bizonyítja, hogy már az első boraink is számos országos és helyi borversenyen érmek sorát nyerték. Előnyünknek érezzük, hogy nemcsak a hozzáértő borfo-

gyasztók és kritikusok által preferált száraz boroknál, hanem a sokak által kedvelt édes fajtáknál is minőséget állítunk elő, ezt a kategóriát is komolyan vesszük.

Qualite '96 Kft. hivatalos Peugeot Márkakereskedés és Márkaszervíz • Miben látják a kiállítások, expók, különösen a Jászság Expo hasznát a saját cégük számára? A Qualité ’96 Kft. számára, mindig fontos volt, hogy az érdeklődőknek, ügyfeleinknek és leendő partnereinknek első kézből mutassuk be a Peugeot márka újdonságait és legnépszerűbb modelljeit. A kiállítások erre lehetőséget biztosítanak. A Jászság Expo, a jászság kiemelt és színvonalas kiállítása, melyről jó tapasztalataink vannak. Ezen való részvétel, nem volt cégünk számára kérdés. • Mennyire optimisták az előttünk álló időszak gazdasági folyamatát, fellendülését illetően? Bizakodóak vagyunk a gazdaság fellendülését illetően. Természetesen – úgy ahogy minden vállalkozás –, minél előbb várjuk, hogy a gazdasági mutatók, emelkedő, erősödő tendenciát mutassanak. • Milyen tervei vannak cégüknek? Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések? Cégünk mindig a kor követelményeit igyekszik követni. Folyamatos fejlesztéseket eszközölünk, mind az újautó-értékesítés és a vevőszolgálat terén. Ezek a fejlesztések, mind azt a célt szolgálják, hogy ügyfeleink a legjobb tájékoztatást, kiszolgálást és szolgáltatást kapják. Ezzel igyekszünk elérni, hogy méltóak legyünk cégünk jelszavára: Qualité, a Megbízható partner.

A pályázatra kiírt la Alapterülete: 55 m egyedi gázfûtés A bérleti szerzõdés A bérbeadás jogcím Lakbér: 17.600 Ft/h

Pályázati feltételek (a) Jövedelmi viszon akinek családjában – tó nettó átlagjövedel összegének kétszere (b) Az egy fõre jut elõzõ hat havi jöve (c) A szociális helyz adható bérlakás ann 1) a pályázat benyúj lajdonnal, üdülõvel vagy rendelkezett, é ke meghaladja, illet 2) a szokásos haszn venszeresét meghala gássérült gépkocsi tu 3) bérlakás bérleti j dott le pénzbeli térí ra, hogy ki volt a b 4) a pályázat benyúj álló bérleti jogviszon hátralékot halmozot 5) a pályázat benyú latban hátraléka va 6) a pályázat benyú beadott pályázatába A lakásra legalább

A pályázati kiírás i A lakás megtekinté bérbeadóval történõ Bérbeadó: JVV. Zr

A pályázatok beny talban (5100 Jászb formanyomtatvány A pályázat benyú (5100 Jászberény, L A pályázat benyújtá A pályázat elbírálá ság 15 napon belül hirdetõtábláján ker

Jászberény, 2011. s

Kép és plakát a tavalyi Jászság Exporól

Szarvas Kft. • Miben látják a kiállítások, expók, különösen a Jászság Expo hasznát a saját cégük számára? Mindig is fontos volt számunkra, hogy a vevők igényeinek megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. A Jász Expo pedig olyan színteret jelent, ahol az emberek az üzletünkön kívül is találkozhatnak és megismerkedhetnek velünk. Itt mi is visszajelzést kaphatunk tőlük és ők is tájékozódhatnak az újdonságokról. • Mennyire optimisták az előttünk álló időszak gazdasági folyamatát, fellendülését illetően? Szeretjük reálisan kezelni az adott helyzeteket. Jelenleg olyan folyamatok zajlanak, amelyeket mi befolyásolni nem tudunk. A gazdasági helyzet ha javul is, ez a folyamat nem egyik napról a másikra fog megtörténni. Mi ennek ellenére igyekszünk a legjobbat nyújtani és úgy gondoljuk, hogy ezt ügyfeleink, vásárlóink is

érzik, és emiatt megbíznak bennünk. • Milyen tervei vannak cégüknek? Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések? Igen, folyamatosan keressük a fejlesztési, fejlődési lehetőségeket. Termékkínálatunkat minden területen – a Deer-Comp Számítástechnikai és a Gyógyászati Segédeszköz üzleteinkben – annak megfelelően bővítjük, hogy mire van szükség. Takarítási szolgáltatásunkat pedig folyamatosan a bővülő igényekhez szabjuk. Cégünkben mindig nyitott szemmel járunk, hogy felfedezhessük az újdonságokat, érdekességeket és fejlesztési lehetőségeket is.

Téba Tüzép • Miben látják a kiállítások, expók, különösen a Jászság Expo hasznát a saját cégük számára? Lassan egy évtizede veszünk részt ezeken a kiállításokon. Bemutatjuk az általunk forgalmazott építőanyagokat, legújabb

fejlesztéseket. Kolléganőink teljes körű felvilágosítást adnak a vásárlók kérdéseire, és megoldást találnak a különböző problémákra. Ismerjenek meg bennünket, tudják hová forduljanak kérdéseikkel. • Optimisták az előttünk álló időszak gazdasági folyamatát, fellendülését illetően? Sajnos 2006Y óta csökkent az építkezések száma, mivel kevesebb jövedelemmel rendelkeznek a vásárlók. Ezért a felújítások kerülnek előtérbe. Fellendülésről még nem lehet beszélni, inkább megpróbáljuk a szinten tartást célba venni. • Milyen tervei vannak cégüknek? Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések? A gazdasági válság ellenére egy új áruházat építettünk. A termékek széles körű bemutatását tesszük ezzel lehetővé. A vásárlók számára könnyebb választási lehetőséget biztosítunk, a különböző építőanyagok, burkolóanyagok és kiegészítőik tekintetében. Folytatás a 7. oldalon.


Jászság Expo

6. oldal

Az Electrolux ötmilliárd forintot költ fejlesztésre

Százéves a porszívógyártás Folytatás az 1. oldalról. Az Electrolux jubileumi rendezvényén az Abba együttes Waterloo című száma is fölcsendült, a porszívótörténetet Görög Zita manökenjei mutatták be szépségesen, mindig a porszívónak megfelelő korhű ruhákba bújva. A válság miatt csökkenti termelését a magyar leányvállalat, amely nem hozta nyilvánosságra tavalyi mérlegét. A fentiekkel összhangban jó híreket közölt Henrik Bergström, az Electrolux csoport ügyvezető alelnöke, aki egyben a háztartásikisgép-üzletág elnöke. "Két új modell gyártása kezdődik meg a cég jászberényi porszívógyárában. Az egyik azért is fontos, mert Kínából hozzuk vis�sza Európába a gyártását” – jelentette ki Henrik Bergström, hozzáfűzve, ebben

az évben az előző évhez képest 50 százalékkal nagyobb összeget, ötmilliárd forintot fordítanak beruházásra, a gépek, gyártóeszközök, szerszámok és a szerelősorok fejlesztésére. Éves összevetésben ez lesz az eddigi legnagyobb beruházás-növekedés. Kérdésre válaszolva az alelnök kifejtette, hogy az új modellek gyártását a jelenlegi létszámmal, a hatékonyság növelésével tervezik. Mindez nyilván ráfér a magyar leányvállalatra, hiszen a nyilvánosságra került adatok szerint nem csupán a magyarországi alkalmazotti állomány csökkent 2007 óta, hanem – legalábbis 2010 végéig – az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. árbevétele, és 2008 és 2010 között az export értéke is. Lukáts Ákos, az Electrolux jászberé-

nyi gyárának igazgatója, az Electrolux porszívógyártásának centenáriumi ünnepségének moderátora elmondta, a kezdetek óta meghatszorozódott a gyár kapacitása. A gyárban az idén mintegy 2 millió porszívót gyártanak. Az igazgató azt is elárulta, hogy a jászberényi gyárban jelenleg 600 főt foglalkoztatnak, amiből mintegy 100 fő kölcsönzött munkaerő. A dolgozók egyhatoda a szellemi állományhoz tartozik. Kezdetben, 14 éve, a gyár 150 alkalmazottat foglalkoztatott. Takács János, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója, a svéd cég kelet-középeurópai holdingjának vezetője elmondta: míg 2007-ben összesen 6 millió terméket állított elő a cégcsoport Magyarországon, addig az idén ennek csak

2012. szeptember 13. a 80 százalékát. A gazdasági válság miatt 4.500-ról 4 ezerre csökkent az alkalmazottak éves átlagos létszáma is. Dolgozókat nem bocsátottak el, de kevesebb szezonális munkást alkalmaznak. Az Electrolux egy évszázada jelent meg a piacon porszívójával: napjainkban az európai piacon kapható középés felsőkategóriás gépek a jászberényi gyárból kerülnek ki, amely a folyamatos beruházásoknak köszönhetően stratégiai gyárrá nőtte ki magát. Itt készülnek a vállalat újrahasznosított műanyagból készült, környezetbarát modelljei is. A szép modellek vonulása közben megtudhattuk, hogy az Electrolux az elmúlt száz évben világszerte összesen 350 millió porszívót adott el. A cég jelenleg három országban és gyárban állít elő porszívókat, Mexikóban, Brazíliában és Magyarországon, míg a porzsákokat Svédországban gyártja. A Magyarországon gyártott porszívók 99 százalékát exportálják, vagyis a belső piacra mindössze a készülékek 1 száza-

Jászkürt

g a y n a

i c ak

tő í p

iz é Ős

Örökzöldek -20%

Jászberény város lapja

A szerkesztőség a korábbiaknál és a helyben megszokottnál alacsonyabb díjakkal számol, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakíthasson ki partnereivel. A kiszámíthatóságra és a tartós kapcsolatra alapozva alakítottuk ki könnyen áttekinthető kedvezmény-rendszerünket, amelyben egyetlen elem, a megjelenés gyakorisága szerepel. Már három – szerződésben vállalt – megjelenés esetén kedvezményes megjelenést biztosítunk. A kedvezmény sávosan bővül, és nem feltétele a közvetlenül egymást követő megjelenés.

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére. Nyitvatartás:

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7.(a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622

hétfőn 10-15; kedden 10-17; pénteken 10-14

peugeot.hu

2012. szeptember 1 – 30.

REFLEKTORFÉNYBEN

A LEGJOBBAK

Jászberény Város Önkormányzata

pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, Jászberény, Lehel vezér tér 29. szám alatti 2 93 m üzlethelyiségre.

308 MÁR

3 290 000 Ft-tól

5008 MÁR

4 290 000 Ft-tól

ÚJ PARTNER TEPEE MÁR

3 095 000 Ft-tól

Az ajánlat a 2012. szeptember 1. és szeptember 30. között megkötött ügyfélszerződésekre évényes. A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció megváltoztatására. A képek illusztrációk. Az ajánlat a Peugeot Finanszírozás Exxtra forint alapú, változó kamatozású pénzügyi lízing ajánlata. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A finanszírozási ajánlat minimum 30% kezdőrészlettel érhető el 12 és 60 hónapos futamidő mellett, minimális finanszírozott összeg: 600 000 Ft. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön Peugeotmárkakereskedésünkben!

PEUGEOT OROSZLÁN, 1234 Oroszlán, Autó utca 7., tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

Újság

Hirdessen a város lapjában!

Őszi növény akciók!

! k ó

léka kerül. A legjelentősebb felvevőpiac Európa, ahova a készülékek 78 százaléka kerül, míg Ázsiába 13 százalékuk. Az Electrolux a világ vezető háztartási és nagykonyhai készülékgyártó vállalata. Évente több mint 150 országban több mint 40 millió Electrolux terméket adnak el az egyéni, illetve a professzionális fogyasztóknak. Tavaly a cégcsoport forgalma 102 milliárd svéd korona (3.437 milliárd forint) volt, alkalmazottainak száma pedig 58 ezer. Az Electrolux háztartásikisgép-üzletága évente több mint 16 millió háztartási kisgépet, ebből 12 millió porszívót értékesít a világon. Az ágazat éves forgalma körülbelül 8,5 milliárd svéd korona (286 milliárd forint), s mintegy 2.500 alkalmazottat foglalkoztat. Az imponáló adatokat gyárlátogatáson súlyozhatták a résztvevők. Profin szervezett rendezvény volt, amit talán 25, vagy ötven év múlva ismételnek meg az akkori porszívósok. Sajnálhatja, aki nem látta ezt a prezentációt.

Jászberény, Nagykátai út 20/a. T.: +36-57/505-300. • www.qualite.hu Nyitva tartás: H-P.: 800 - 1700 Szo.: 900 - 1200

A pályázati kiírás 2012. szeptember 27. napjáig, hétfőtől-péntekig 8 - 15 óra között a Jászberényi VV Zrt. ingatlankezelésén vehetők át. Bővebb felvilágosítás az 57/503-280 telefonszámon Kovács Károlyné és Mócsa Nikoletta ingatlankezelőktől kérhető.


Jászság Expo

2012. szeptember 13. Folytatás az 5. oldalról.

7. oldal

Várjuk a II. JÁSZSÁG EXPON, a bejárat baloldalán kiállított autóinknál!

Opel Hering • Miben látják a kiállítások, expók, különösen a Jászság Expo hasznát a saját cégük számára? Nagyon sokan kilátogattak a rendezvényre. Minden régi és új ügyfelünk kipróbálta, beült a kiállított autóinkba. Sokakat érdekelt az Opel haszongépjármű parkja is és csodálkoztak a kiállított Movano 18m3 rakterén. Idén pontosan egybe esik a Készletkisöprő akciónk az Expó időpontjával, ezért azt reméljük, mindenki talál kedvére való autót. 2012-ben akár 2.000.000 Ft kedvezménnyel tudunk új autókat értékesíteni. • Optimisták az előttünk álló időszak gazdasági folyamatát, fellendülését illetően? Mivel 2011-ben az Opel adta el Magyarországon a legtöbb személygépjárművet, és a 2012 félévi adatok is hasonlóan alakultak, büszkén mondhatjuk, hogy megalapozottan vagyunk optimisták. Az Opel Hering 2011-hez képest minden hónapban növekvő eladási daraszámot tudott felmutatni. • Milyen tervei vannak cégüknek? Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések? A napokban megérkezett szalonunkba az új Opel Astra, ami már látható lesz az Expón. Novemberre érkezik az Új Opel, a sportos kis-terepjáró szegmensbe Mokka néven. Jövőre év elején pedig megérkezik az Opel ADAM „mini” kisautó. A Hering cégcsoport Jászberényben, Szolnokon és Gyöngyösön is a német precizitást megkövetelő Opel magas színvonalán szolgálja ki továbbra is ügyfeleit.

Toyota Hering • Miben látják a kiállítások, expók, különösen a Jászság Expo hasznát a saját cégük számára? A 2012 Expo egyik különlegessége lesz, hogy a helyszínen ki lehet próbálni az Új Yaris Hybrid autónkat, ami a Toyota Full Hybrid családjának legújabb tagja. Számunkra az EXPO lehetőség találkozni leendő vevőinkkel, akik itt tapasztalják meg először a Toyota autók értékeit. Azok számára, akik kilátogatnak és szeretik az autókat, ez nagyszerű lehetőség, hogy informálódjanak az újdonságokról. • Mennyire optimisták az előttünk álló időszak gazdasági folyamatát, fellendülését illetően? Mivel a benzin ára folyamatosan emelkedik, egyre többen fordulnak alternatív megoldásokhoz. A Toyota világelső a sorozatgyártású hybrid autó technológiában, a Prius már 1997 óta van gyártásban. 25 km-t megy el benzinfogyasztás nélkül, és 1,5 óra alatt feltölthető. Ideális az új Yaris 3,1l-es városi fogyasztása, de az Új Prius átlagban 2,1 l/100km fogyaszt, amire egyre növekszik Magyarországon is a kereslet. • Milyen tervei vannak cégüknek? Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések? A Toyota folyamatosan kutatja az igényeket, és igyekszik vezető szolgáltatásokat nyújtani, ilyen például a Business Line, Toyota Lizing, ÉrtékŐr program. Ezek mellett nagy sikere van a Toyota gondoskodás programnak, ami 4 extra szolgáltatást nyújt a biztonságosabb autózás érdekében. Akinek sikerült felkelteni az érdeklődését, szeretettel várjuk a II. JASZSÁGEXPO-n a bejárat közelében.

Opel Corsa akár

2 550 000 Ft-ért

Új

*

OPEL MODELLEK

NEM KELL ELŐTTE NAGY LEVEGŐT VENNIE. Vásároljon most új Opelt, akár használtautó-beszámítással, és még egy Opel Corsát is nyerhet!**

Üljön át egy új Opelbe, és még egy Opel Corsát is nyerhet ráadásnak! Így akár két megbízható autó tulajdonosa is lehet, hisz ez sorban a harmadik év, hogy az Opel nyeri el a legjobb minőségű autó díját a DEKRA tesztjein. Idén az Astra, tavaly az Insignia, 2010-ben pedig a Corsa érdemelte ki a díjat. Kombinált használat esetén a Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 82-172 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A képen látható

autók illusztrációk. *Az akciós ár az Opel Corsa 1.0 l Selection modell vásárlása esetén érvényes a készlet erejéig. Az ár ajánlott fogyasztói ár. **A nyereményjáték 2012. augusztus 23-tól szeptember 30-ig tart. A nyereményjátékban való részvétel feltételei a www.opel.hu-n, a www.facebook.com/OpelHU-n és a nyereményjátékban részt vevő Opel Márkakereskedésünkben érhetők el. Az Opel Southeast Europe Kft. és a nyereményjátékban részt vevő Opel Márkakereskedésünk fenntartja a jogot a nyereményjáték és az ajánlat megváltoztatására, illetve viszszavonására. Konkrét árajánlatokért, és a használtautó-beszámítás feltételeiért kérjük, forduljon a részt vevő Opel Márkakereskedésünkhöz.

Opel Hering 5000 Szolnok, Alcsisziget (4-es főút mellett) Telefon: 56/513-010 opelinfo@opelhering.hu, www.opelhering.hu

5100 Jászberény, Nagykátai út 19. Telefon: 57/655-340 opelinfo@opelhering.hu, www.opelhering.hu

Sportnap a Jászság Expon OP_2170_202x136_CrossCarline_Dealer_Hering.indd 1

Idén az Európai Autómentes Nap egybeesik az Expoval, így a rendezők bő sportprogramot kínálnak a részvevőknek. „Gördüljön be Jászberény főterére kerékpárral, görkorcsolyával, rollerrel, babakocsival, műanyag motorral!” – szól a felhívás. A nyitóprogram indítása 9 órakor kezdődik, amikor a város három külső pontjáról: Gyöngyösi út - Kapás u. kereszteződése, a Jásztelki út - Szent István krt. kereszteződése, valamint a Hatvani út - Electrolux elkerülő út kereszteződésétől nem mo-

torizált eszközzel közlekedők indulnak a városközpontba. A Lehel vezér téren aztán többek között különböző ügyességi versenyeken, szellemi vetélkedőn, streetball és lábtenisz bajnokságon lehet részt venni. 14 órai kezdettel pedig a Londonban járt aranyérmes sportoló tart élménybeszámolót. A sportoló kilétét korábban már örömmel megírtuk, de újabban ismét homály fedi – egyeztetési nehézségek miatt. Bárki jön, örömmel fogadjuk az olimpikonokat.

3200 Gyöngyös, Pesti út 93. Telefon: 37/300-400 opelinfo@opelhering.hu, www.opelhering.hu

Ifjú kézművesek • G. K. E. • Hatodik alkalommal zajlott augusztus 27-31. között nyári Optikaland-tábor a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria tenyérnyi udvarán. A néhány gimnazistával kiegészült régi-új társaság ezúttal is Szabó Zsóka rajzpedagógus irányításával bontogathatta szárnyait. A táborvezető elmondta, a kézműves-foglalkozások elsődleges célja a kreativitás fejlesztése és az élményszerű tanulás volt, ám az öt nap alatt a csapatmunkára való felkészítés sem

veszített fontosságából. A nagyvakáci9/7/12 PM ót záró hasznos időtöltés arra 12:15 is kedvező alkalmat teremtett, hogy az iskolás korosztály a szokásostól egy picit eltérő szemszögből is megismerkedjen a múzeummal, az intézményben folyó tevékenységgel, illetve egymással. A lelkes részvevők előbb a közgyűjtemény kiállításait tekintették meg, illetve értelmezték, majd a sokszorosító grafikai eljárások menetébe nyertek betekintést. Múltidéző alapanyagokból – rafiából, gyöngyből, kukoricacsuhéból – virágokat, bábokat és egyéb mókás tárgyakat készítettek, nemezből, textilből és papírból pedig kitűzőket, pecséteket, nyomatokat.

Várjuk a II. JÁSZSÁG EXPON, a bejárat baloldalán kiállított autóinknál!


Jászság Expo

8. oldal

Jászkürt

2012. szeptember 13.

Újság Jászberény város lapja

Ma még talán a mi nyomdagépünk a legkorszerűbb a városban. Holnap vagy holnapután ez biztosan változni fog. Áraink azonban – reméljük – a legbarátságosabbak maradnak. fénymásolás – szórólapok – étlapok, menükártyák – meghívók – dolgozatok

Jászberény, Fürdő utca 5-7. (Malom) Tel.: 57 502 622 E-mail: berenyiujsag@gmail.com


Szabadidő

2012. szeptember 13.

Nagyszüleink étkei Évről évre egyre többen csatlakoznak a neszűri hagyományos főzőversenyhez. Tavaly 15 csapat nevezett, idén pedig 20 csapat ragadott fakanalat, hogy együtt adózzanak a közös főzés örömének.

Kisboldogasszony napján sorra érkeztek a résztvevők a nyolcas dűlőbe a szomszédból, Jászberényből, Szolnokról és Budapestről egyaránt. A közösségi program mozgatórugója, Szíjártó József biztosította a feltételeket a Mini ABC udvarán, hogy mindenki garantáltan jól érezze magát. A bográcsokban többnyire hagyomá-

nyos receptek szerint főttek az ételek, mint például a tejfölös nyúlpörkölt, a csülkös bab vagy a csülkös sertéspörkölt. De saját ötlet alapján készült jászsági lakodalmas gombás hús tárcsán, mellette pedig a gombás csirkeragu leves kapros túrógombóccal recept főpróbáját tartották. A rakott krumpli legújabb generációja alighanem a bográcsban sült pallószéki

hajlított tepsis krumpli. A Kojak-csapat igazán tökös menüvel készült: tökös nyúlpörkölttel és sütőtök levessel. A csapat fakanál mestere szerint a lakoma csak friss alapanyagokból lesz ízletes. A hozzávalók darabolása közben, a Papa meg a Mama csapat oszlopos tagja, Kalocsa Tibor árulta el a csülkös sertéspörkölt receptjét. Ez régi, egyszerű recept, nincs benne különlegesség. Csülök, hús, paprika. Régen nem volt idő főzni, ezért a legegyszerűbb és leggyorsabb módon készítették az ételeket. Nem adták meg a módját, mint most. Emellett azonban azt látjuk, hogy az egyszerűség kezd ismét divatba jönni, és visszatérünk az eredeti ízekhez. A nehézség ma már abban áll, hogy ne variáljuk túl, ne tegyük minden áron trendivé a harapnivalót. Miután elkészültek a finomságok, a zsűri értékelt. – Tagjai között foglalt helyet idén is a helyi Vöröskereszt egykori és jelenlegi elnöke, Máté Éva és Botkáné Sárközi Ildikó. – Ételek kategóriájában a Vándorserleget a Pogácsa csapat, a különdíjat a Huligánok nyerték el. A helyezettek a dobogó éléről indulva a Tini, a Papa meg a Mama és a Neszűri rettenetes csapat lett. Pogácsa kategóriában első helyen a Kojak-csapat végzett, őket követte a Tini és a Pogácsa csapat. Különdíjban a Bor-gyógyászat csapata részesült. Üres kézzel azonban senki sem távozott, az élmények mellé minden résztvevő emléklapot is kapott.

9. oldal

Szépkorúak köszöntése Erzsike néni 95 éves A jászberényi Sándor utcában él születése óta Bene Sándorné Taczman Erzsébet, akit szeptember 8-án köszöntöttek 95. születésnapja alkalmából. A családban tízedik gyermekként látta meg a napvilágot, de az újabb családi kapcsolattal már huszonhárman voltak testvérek. 1937-ben ment férjhez, két gyermeke született, Sándor és Erzsébet. Fiát hamar elragadta tőle a sors, de lánya, veje, két unokája és dédunokája kárpótolja az átélt szörnyűségekért. Erzsike néni 21 éve özvegy, még sincs egyedül. Erről árulkodik a családtagokkal, szomszédokkal és barátokkal teli, ötvenfős díszes sátor. Az ünnepi ebéd felszolgálása előtt Nagy András városkapcsolati tanácsnok miniszterelnöki aláírással ellátott emlék-

Szepesi Rozália és lányai

ÉjszakáZoo A Magyar Állatkertek Szövetsége augusztus utolsó napjára hirdette meg az állatkertek éjszakáját nyolc helyszínen, amelyhez a Jászberényi Állat- és Növénykert is csatlakozott. A késői időpont ellenére, főként a kisgyermekes családok népesítették be az állatkertet. A dolgozók háromórás programmal készültek, amely az előző évekhez hasonlóan alakult, mégis nyújtott új izgalmakat. Sötétedés után az oktatóházban indult a felfedezés. A preparált bundák és agancsok kitapogatása nem okozott gondot, a csúszómászók látványa már többekre rá hozta a frászt. A családok elemlámpákkal felszerelkezve érkeztek, a kisebbeket a fejükre erősített fényforrás segítségével lehetett nyomon követni. A gyerekzsivajtól hangos tömegben a szülők is megpihenhettek egy percre, amikor csemetéjük kipróbálta az ugráló várat, a mászó falat vagy a drótkötélpályát. Állandó

teltház volt az arcfestés szigetén is, ahová fáklyák mutatták az utak. A tűz azonban nemcsak fáklyákon lobogott, hanem a Jász Íjászok nyilain is. Rövid bemutató után, a bevállalós gyerkőcök kipróbálhatták az izgalmas mutatványt. Legtöbben a látványetetéseket várták. A két éve itt élő pápaszemes pingvinek szégyenlősek voltak, nem úgy, mint a játékos ormányosmedvék. Közben a gondozóktól sok érdekességet tudhattunk meg az állatokról, táplálkozási szokásaikról. Míg a pingvineknek a hasukon lévő foltok a személyi igazolványuk, addig a mosómedvéknek az álarcuk. Látszólag teljesen egyformák, mégis ezek a jelek különbözteti meg fajtársaiktól. A finom falatokból jutott bőven a medvéknek, a farkasoknak és

a hiénáknak is. A koromsötétben sziporkázó fénycsóvák, hátborzongató zörejek és sejtelmes motoszkálások között valóságos kalandregénybe csöppentünk, méltó befejezéseként a nyárnak. Az éjszakai túrához Jászberényben nyolcszáz-, míg országosan közel tízezer látogató csatlakozott. A nagy sikerre tekintettel, a MÁSZ jövőre is megszervezi az ÉjszakáZoo-t.

Huszonöt év képekben Nemrég adtunk hírt a 25. Mézvásár és Méhésztalálkozó eseményeiről. Élő és tanulságos nap volt, amely a tudomány és a vásár vonásait egyaránt magán viselte, s így prezentálta egy mesterség folyamatát, rendjét. Ugyanakkor érzékeltette a negyedszázados eseménysor folyamatos gazdagodását is. • T. R. • Szarvas Lászlóné Sárközi János és Bíró János fotóiból kialakított városi könyvtárbeli kiállításán felmutatta a huszonöt év legfontosabb mozzanatait úgy, hogy a sajtóban megjelent híradásokat is elérhetővé tette. Hosszabb-rövidebb írásrészletek plasztikusan elénk varázsolták a távoli és az egészen közeli eseményeket. A fekete és a sárga szín felidézte a különös világ atmoszféráját, felidézte a gyermekkorban megélt méhzümmögés felejthetetlen hangulatát. A mézkirálynők, a mézkirálynő-jelöltek, a fiatalság és a szépség megtestesítőiként villannak elénk. Egy-egy szakember, tudós figyelmeztet bennünket a méhekkel kapcsolatos tevékenység fon-

tosságára, de ott van a képeken néhány beszédes eszköz is, mindig funkcióban. Többször feltűnik Jászberény két jeles méhésze, Molnár György és Tóth Endre, és érzékeltetik a mesterség komolyságát és szépségét. Hosszan érdemes szemlélni a képeket, amelyek a minőség jegyében születtek, s így megörökítői egy szakma és az emberi szép erejének. Azt sugallják, hogy az összejövetelek ünnepet jelentettek és jelentenek mindenki számára, akinek köze van ehhez a Jászságban oly régi mesterséghez. (A mézpergetés egykor családi eseménynek számított. Amikor először láttam egy jászapáti tanyán ezt a műveletet, megdöbbentem azon, hogy a gazda szinte meg tudta szelídíteni méheit a fontos művelet

lapot, és a város nevében szép virágcsokrot adott át. Erzsike néni sokat sejtető válaszán mindnyájan elmosolyodtunk: „Öt év múlva is így találkozzunk!” A boldogság perceiben nem feledkezett meg szeretteiről, és örömkönnyektől csillogó szemekkel köszönte meg a csodálatos napot családjának és barátainak.

Szombaton, szeptember 1-jén kedvesen, derűsen fogadta övéit, tisztelőit a Vécsey Ernő utca 10. számú, gyümölcsös övezte családi házában. Sorsa nem szokványos férje vezetékneve miatt sem: Dobó. A Borsod megyei Szentistvánon született, és mivel három lánya (Erzsébet, Katalin, Mária) Jászberénybe került, utánuk jött férjével együtt, és kiegyensúlyozottan teltek napjaik. Nem szokványos életvitelében az sem, hogy 1939-ben és 1941-ben szezonmunkát végzett a hitleri Németországban Halle környékén. (Német nyelvű kérdésre ma is pontosan válaszolt, igaz magyarul.) A vendégek fogadására szorgos kezek díszítették a házat. Felirat köszön-

tötte az ünnepelt édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, és természetesen a házi áldás is kifejezte lakójának látásmódját, szemléletét. Nagy András képviselő, városkapcsolati tanácsnok meleg szavakkal köszöntötte saját maga, Szabó Tamás polgármester és a képviselőtestület nevében, és átadta neki a miniszterelnökünk által aláírt emléklapot a köszönet és tisztelet jeléül, majd szép virágcsokorral is kifejezte megbecsülését. Dobó Árpádné Szepesi Rozália szíven beszélt életének nehézségeiről és szépségeiről. Idézte párválasztásának nem mindennapi voltát. Számos (heten voltak testvérek) testvéréről is szót ejtett sok más egyéb mellett. Megírta rövid életrajzát, amely nyomtatásban olvasható Egy hosszú és nehéz élet címmel. Fájdalommal vall benne férje haláláról: Könnyek közt írom le: 2010. március l4-én ő elment. Írása utolsó soraiban övéinek üzen: Szeretném, ha tudnák, hogy szüleik minden gondolata, minden, ami e hosszú utat széppé és gazdaggá tették, azok ők voltak.

Juci mama kilencvenéves Bugyi Lászlónét köszöntötték az Ifjúsági Házban a klubtagok. Bátori László, a nyugdíjas klub vezetője virágcsokorral és meleg szavakkal

idejére.) Úgy tűnik, a kiállítás anyaga ösztönző lehet akár egy könyv megírására is…

üdvözölte Juci mamát. Nagyon jó egészséget kívánnak az elkövetkező évekre is. Mindig szeretettel várják a klubban.


Város

10. oldal

Nekem létkérdés hazajönni

– vallja Beniczki Erzsébet kántor-orgonaművész Egy júliusi vasárnap estén szinte teljesen megteltek a Főtemplom padjai a jászberényi születésű, Németországból hazatérő Beniczki Erzsébet kántor-orgonaművész komolyzenei hangversenyén. A Berlinben tanító művész a sokak által ismert és tisztelt főtemplomi kántor-karnagy, az öt éve elhunyt Beniczki Béla lánya. Beniczki Erzsébettel az instrumentális és énekes darabokat is bemutató, a zenetörténet klasszikusai előtt tisztelgő hangversenye kapcsán beszélgettem Istenről, örök értékekről, orgonamuzsikáról, elhivatottságról és küldetéstudatról, honvágyról és a hazatérés szükségességéről. • taczman • • Mindig örömmel látunk és hallgatunk Jászberényben. Mi alapján állítottad össze hangversenyed repertoárját? A koncert zenei anyaga Johann Sebastian Bach köré koncentrálódott, akinek Máté-passió című művéből több áriát is énekeltem. Bach nemcsak példakép, hanem zenetörténeti mérföldkő, viszonyítási alap. A Passióból olyan részeket választottam, amelyek művészi igényű verseit Bach kérésére egy költő szövegezte. Ezek Péter apostol bocsánatkérése a tagadás miatt és Pilátus udvarában a halálos ítélet hirdetésekor a Jézussal együttérző ember érzelmi megnyilvánulása. Továbbá orgonáltam és mellette né-

metül énekeltem Liszt Ferenc, Schubert és Mozart egy-egy művét is. ­• Számodra mit jelent a zene? Oltalom? Az önazonosság záloga? Küldetés? Én ezt a talentumot kaptam Istentől, hogy tudok orgonálni és énekelni, a zenén keresztül a tapasztalati világon túlról hírt adni. Így tudom megélni a kreativitás és a dekoratív megjelenítés iránti igényemet. 12 éves koromban kántorkodtam először a hajtai és a négyszállási tanyai templomokban. 18 évesen szol-

Egy donor, három élet Sajnos elég kevesen támogatták részvételükkel a jászberényi véradást ezen az augusztusi szombat estén, amikor a Lehel Vezér Gimnázium udvarán felállított színpadon a helyi Passion Play zenekar tagjai csaptak a húrok közé. A véradó koncert közönsége emberi életek megmentését segíthette volna a mindössze 300 forintos jegy megvásárlásával. • Gurzó Klári • Pedig a fiúk (Tímár Gábor – szólógitár/ vokál, Kovács Konrád – basszusgitár, Lipcsei Szilárd – ritmusgitár, Harnyos Dávid – dobok/ének) igazán jó hangulatot varázsoltak a betontengerre. A jászberényiek távolmaradásának egyik oka ezúttal az augusztus 20-i rendezvény-dömping volt, ám az is meghatározó szempont lehetett, hogy sokak számára nem egyértelmű, mivel jár a véradás, tehát az sem, hogy nem időigényes, és nincsenek negatív következményei. A felajánlónak csupán egyszerű orvosi vizsgálaton kell átesnie, majd lemérik vérének hemoglobin-koncentrációját, első véradók esetében pedig meghatározzák az előzetes vércsoportot. Nem lehetnek donorok azok, akik náthában, torokgyulladásban, vérszegénységben szenvednek, herpesszel fertőzöttek, esetleg műtéten estek át. Végleges kizárást jelentenek a vérrel átvihető kórok, mint például a HIV, a hepatitisz B és C, a szifilisz, de a kezeletlen magas vérnyomásúak sem adhatnak vért. Bárki jelentkezhet tehát, ha egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65, és testsúlya meghaladja az 50 kilót. A nők évente háromszor, a férfiak ötször lehetnek donorok. Egyegy véradás alkalmával valamivel több mint 4,5 deciliter vért vesznek le. Az eljárás adatfelvétellel és kivizsgálással együtt 30-45 percet vesz igénybe, amit 5-10 perces pihenés követ. Nagyon

fontos a véradás előtti étkezés és folyadékfogyasztás, a dohányzástól való tartózkodás. A levett vérből plazmakészítmények és vörösvérsejt-, illetve vérlemezke-koncentrátumok készülnek, így egyetlen egységnyi vér három életet menthet meg. Két véradás között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie Az önkéntes véradót hivatalosan ötszáz forint értékű étkezési utalvány illeti meg alkalmanként, ám igen gyakran ennél jóval többet kap, vagy meglepetéscsomagban részesül. Jelentkezéskor a személyi igazolványt vagy útlevelet, a lakcím- és a TAJ-kártyát kell bemutatni, s nyilatkozni arról, hogy a felajánlott vér beteg gyógyítására használható. A 131 esztendős Magyar Vöröskeresztnek Jász-Nagykun-Szolnok megyében közel 6 ezer tagja van, az önkéntesek és állandó segítők száma 800 fő. Népszerűek a szervezet elsősegélynyújtó tanfolyamai, amelyeket elsősorban a fiatalok és az érdeklődő lakosság részére tartanak, mert a felkészítőkön elsajátított tudás birtokában a civil lakosság akár életet is menthet. A legtöbb energiát azonban a véradás megszervezésébe fektetik, elsősorban az ifjúság körében igyekeznek állandó donorokat találni. Ezt a célt szolgálják a véradó koncertek is. Egy amerikai alapítvány kezdeményezésére a Magyar Vöröskereszt jászsági kirendeltsége 2010-ben a Gyermekszáj Programot is elindította. Ennek keretében napi 2 liter tejhez és 1 kiló kenyérhez jutnak hozzá a nélkü-

fézst tanítottam a kántorképzőben. Úgy tudom Istent dicsérni, ha mindezt vis�szaadom Neki, az Ő dicsőségére zenélek és az emberek vigasztalására. Az orgonamuzsika gyógyít, enyhíti a feszültséget, a fájdalmat, kisimítja a lélek ráncait. Egy hangversenyen minden hallgató mást és különböző módokon fogad be, de végső soron mindenki azt kapja, amire éppen szüksége van. • ­Sugárzik belőled a feltétlen isten- és emberszeretet. Szívesen vagy eszköz embertársaid felé?

löző családok. Szintén az alapítványnak köszönhetően a megyében több helyen is vetőmagot osztottak ki a rászorulóknak, így ösztönözve őket arra, hogy zöldségtermesztésbe kezdjenek, és ez által követendő példát mutassanak a felnövekvő nemzedékeknek. Mivel a megyei szervezet rendelkezik munkaerő-közvetítői engedéllyel, aktívan be tud kapcsolódni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci reintegrációjába. Alkalmazottjai nagy figyelmet fordítanak a házi betegápolásra, valamint a kiskorúak nappali felügyeletére, amely lelki támaszt és személyes törődést biztosít a bajbajutottaknak. A Vöröskereszt ezzel nem az állami gondoskodást pótolja, hanem azokat a szülőket és gyermekeket, akik képtelenek törődni gyengélkedő hozzátartozóikkal. A Magyar Vöröskereszt jászsági szervezetével a jászberényi Lehel vezér tér 9. szám alatt vehetik fel a kapcsolatot, ahol Botkáné Sárközi Ildikó területi vezető és munkatársai állnak szíves rendelkezésükre. Városunkban legközelebb szeptember Véradás Jászberényben szeptember 24-én 10 -12 óráig a Szatmári Kft. jásztelki úti telephelyén, majd másnap, szeptember 25-én 8 -11.30 óra között a Klapka iskolában, a Hatvani út 2. szám alatt lesz.

2012. szeptember 13. I­gen, nagyon. Ez a feladatom, a lényegem: eszközlét Isten kezében. • Mesélj a gyökerekről! Hogy indultál Jászberényből? Tősgyökeres jászberényi családba szü­ lettem; a Neszűrben, a templomban és a tanyán töltöttem a gyerekkoromat. Édesapám napi munkájában rendkívüli elhivatottságot és az istenszolgálat szépségét láttam. Már tizenéves koromtól kezdve belenőttem ebbe, tevékenyen éltem ezt az életformát. A Bécsi Zeneakadémián tanultam érettségi után, majd 1993 óta Németországban élek a családommal. Először Münchenben, Bonnban éltünk, jelenleg Berlinben lakunk. Nagyon szerettem a bajorországi, müncheni létet, bármikor visszatérnék oda. • Hamarosan visszautazol Németországba. Milyen érzésekkel, tapasztalatokkal távolodsz a Jászságból, a szülővárosodból? ­Magyarországon 22 éves koromig éltem, életem nagyobb részében így szembe kellett néznem a soha el nem múló honvággyal. Bár egzisztenciális szempontból Németországhoz kötődik a családom, létkérdés hazajönni évente körülbelül kétszer. Olyan vagyok, mint egy növény, amelynek gyökerei mélyen a jászsági létben terjednek szét, és csak az itthoni táptalaj az igazán megtermékenyítő. Amikor hazatérek, hosszú időre feltöltődök, táplálkozom a hazai élményekből, az itteniek szeretetéből. Igazi kuriózum a jászberényi néptánc-és népzenekultúra és a Nagytemplom. Nagyszerű visszaülni az orgonához a gyönyörűen restaurált műemlék karzatán. Egy észrevételem azonban van a városvezetés felé: amikor egy kamion vagy egy nagyobb teherautó elhalad a templom mellett, amely

egyébként mindannyiunké, teljesen megremeg az egész karzat, így félő, hogy a rengeteg pénzt, munkát és időt felemésztő restaurálás hamar tönkremegy. Nem lenne szabad ezeket az autókat beengedni a városközpontba! • A gyermekeid is örökölték a művészi talentumokat? ­Igen, bár most egyikük sem az egyházzene irányába orientálódik. Anna érettségi előtt áll, és tehetséges a képzőművészetben. Volt egy országos pályázat, amelynek élvonalában végzett, így most Berlin-szerte lehet látni a munkáját óriásplakátokon. A tíz éves Philip furulyázik: karácsony előtt egy bevásárlóközpont elé kellett elkísérnem, ahol karácsonyi dalokat játszott a járókelőknek és sikerült hat eurót összegyűjtenie. ­• Milyen alapelveket követsz a zenetanítás során? Igyekszem minden tanítványomat ugyanannyi figyelemben részesíteni. Zongorát tanítok nekik, és célom az, hogy mindegyikük a saját szintjéhez és képességéhez mérten haladjon előre és fejlődjön. ­• Szerintem ez szép végszó. Legyen Isten áldása mindennapos munkádon, művészi tevékenységeden és a családodon! Köszönöm a beszélgetést! Beniczki Erzsébet könnyedén és légiesen, kerékpárral távozik a Promenád Kávézóból. Búcsúzáskor még azért megkérdeztem tőle, mit olvasott, mielőtt beszélgettünk. Elővette táskájából az igencsak gyakori használatban lévő német nyelvű Bibliát, amelyet mindennap olvas, és amelyet iránytűjének nevezett. Azért olvassa németül is, mert bizonyos részek megértésében segít, ha két különböző nyelven és szövegezésben is ismeri.

BÚCSÚ GULYÁS MIKLÓSTÓL Figyeltük, aggódva gondoltunk rá hónapok óta, mert láttuk, tudtuk, hogy betegséggel küzd. Augusztus végén mégis váratlanul kellett szembesülnünk a fájdalmas hírrel: 71 éves korában elhunyt Gulyás Miklós, a Jász Kertbarát Klub elnöke. Jövőre lesz 4 évtizede, hogy megalakult Jászberényben a kertbarát kör. A város életében jelentős szerepet betöltő civil szervezetnek volt elnöke Gulyás Miklós az elmúlt 2 évtizedben. Fél évszázada került városunkba, s vált az itt élőket szerető, a közélet iránt érdeklődő, a közösségi munkát szívesen vállaló emberré. Lelkes, szervező típusú személy volt. Sikeres kiállítások, kirándulások, baráti találkozók, kertlátogatások, szakmai előadások, borversenyek egész sorát szervezte meg segítőivel: a kertbarátokkal. Tiszteletre méltó az, ahogy szinte szó szerint az utolsó leheletéig a családjának és a kertbarátoknak élt. Halála előtt néhány héttel még kiváló bográcsost készített a klub tagjainak. Tisztelettel megköszöntük azt is, mint sok más ténykedését. És ezt a köszönetet most már nem tudjuk többször átadni, s Ő sajnos nem tudja elhárítani, tréfával elütni, ahogy egyébként mindig tette. Lehetett volna könnyebb élete, ám sosem tért ki a nehézségek elől. Mi nemcsak az elnököt veszítettük el. Nekünk az ember is hiányzik. Az az ember, aki a közösség érdekeit, szolgálatát mindig fontosnak tartotta. Mi nemcsak búcsúzunk, hanem szerény, kedves, segítőkész természetét a Jász Kertbarát Klub emlékezetében örökké őrizni fogjuk. Jász Kertbarát Klub tagjai

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

A város hetilapja.

Apróhirdetések Van munkahelyed, de nincs lakásod. Itt a megoldás! Eladó egy 35 m2-es téglaépítésű, gázkonvektoros garzonlakás Budán a tulajdonostól. Irányár: 11,5 M Ft. Telefonálj, ha egy biztonságos környéken szeretnél lakni. Tel: 20/9732359. 3 kiskutya Jászteleken gazdira vár. Apjuk fajtiszta németjuhász rendőrkutya volt. Oltási könyvekkel ingyen elvihetők okt. 1-jétől. Tel.: 06-30/5734309. E-mail: virag.moricz@hotmail.com Hajdúszoboszlón Bánomkertben 198 m2 telken 53 m2-es téliesített kétszintes nyaraló eladó. Ár: 11 MFt. Képek: http://j.mp/MGMGsz Érdeklődni: Pulay Attila +36/30-856-4773. E-mail: harsfautcaegy@gmail.com

Eladó ingatlanok Jászberényben • Ady Endre út 20. szám alatti irodaház • Sármány u. 43. szám alatti új lakások • Bercsényi úton lakások • Sármány utcai mintalakások megtekinthetők!

Érdeklődni: 06-30/471-2779


Ajánló

2012. szeptember 13.

„A teremtés egységébe kovácsolva”

Véget ért a XXII. ArtCamp Augusztus utolsó két hetében zajlott az immár 22. alkalommal megrendezett ArtCamp Művészeti Szimpózium, melynek a Főiskola Művészeti Tanszéke adott otthont. • Sándor Eliza •

Az alkotótábor különlegessége, hogy összehoz neves művészeket és alkotni vágyó amatőröket, időseket és fiatalokat, jászsági és az ország más területeiről érkező művészeket, hogy együtt tapasztalják meg az alkotás örömét. Az évente megrendezett táborban a résztvevők minden alkalommal egy megadott témát dolgoznak fel saját stílusuk és látásmódjuk szerint, az általuk választott képzőművészeti műfajban. Az idei tábor témája „TÉR – KÉP – TÉR” volt, s ezt a címet kapta a táborban elkészült művekből összeállított kiállítás is, melynek megnyitójára szeptember 1-jén, szombaton került sor a Jászkürt Fogadóban. Azonban nem ez volt az első alkalom, amikor a kívülállók is találkozhattak a tábor alkotóival, köszönhetően a KörTe Kísérleti Műhely társszervezésében csütörtökön tartott „ráhangoló” rendezvénynek. A szép számmal összegyűlt érdeklődők fél héttől Csurgai Ferenc szobrászművész Beton a művészetben – Művészet a betonban című előadásán vehettek részt. Az előadás első felében szubjektív művészettörténet órát hallhattunk a beton történetéről az ókortól napjainkig, majd a művész saját munkáiról beszélt. Az anyaggal bravúrosan bánó alkotót a nyolcvanas évek végén anyagi okok vezették a beton használata felé, s mint elmondta: Akkoriban csak annyit tudtam a betonról, mint egy rosszul képzett kőműves. Ennek köszönhetően azonban lehetősége nyílt az évek során egyedi technológiát kialakí-

tani, az anyag tulajdonságainak folyamatos kitapasztalása által. Az előadás után Basa Anikó képzőművész kísérleti animációs filmjeit tekinthette meg a közönség, majd a BLOCK Csoport kiállításának megnyitójáról már ismert, különböző értelmiségi területek képviselőiből álló Első Benedek zenekar blues-os, jazz-es elemekkel tarkított repetitív ösztönzenéjét élvezhették a vendégek. Szombaton azután az elkészült művek legjobbjait is megtekinthettük a Jászkürt Fogadóban rendezett kiállításon. A kiállítók között jelen volt Bartos Kinga, Bartus Ferenc, Basa Anikó, Csuti Zsófia, Dobó Krisztina, Katona Zoltán, Kácser László, Koncz Gábor, Kótai Tamás, László Benkő Sarolta, Nagy Árpád Pika, Nagy Tamás, Nagy Zopán, Nayg István, Ocskay László, PalkóDeli Andrea, Sebestyén Zoltán, Varga Erik, Varga József, Verebes György, valamint maga a táboralapító Palkó Tibor, Munkácsy-díjas képzőművész, a SZIE Művészeti Tanszékének docense, a BLOCK Csoport nevű képzőművészeti társulás tagja. A megnyitón Sinka Judit, a Kör-te kísérleti műhely alapító tagja köszöntötte a megjelenteket, majd Várszegi Tibor, a Malom Színház művészeti vezetője egy performansszal koronázta meg az ünnepélyes pillanatot. „Sorsom minden pillanata a teremtés egységébe kovácsol engem” – szavalta, ám

Egy kiállítás margójára Már huszonkettedik alkalommal jöttek el városunkba jeles képzőművészek, alkotók, akiknek a világról alkotott képe igazán modern, és mindenképpen szívhez szóló. Sajátos szerepet kapnak a színek, amelyek az egészen szelídtől a markánsig keltenek bennünk élményeket, kellemes hangulatokat, olykor szinte elhalnak, de sápadtságukban is nagyon beszédesek, dinamizálásra képesek. Olykor egymásba fonódva gyújtják a képzeletet, máskor titokzatosságukkal, mindenségben oldódásuk révén találnak el hozzánk. Olykor mértani törvények jelennek meg sajátos képiségben az emberi és a tárgyi világ összefüggő jelenségeként. A méretek egészen különös szerepet kapnak, az arányok pedig létformaként tűnnek fel. A rész és az egész egyaránt fontos magában és az összhatásban is. Így is meg lehet ragadni az emberi és

tárgyi világ kapcsolatrendszerét. Ha képzeletben megnyitjuk a megörökített világot, szinte végteleníthetjük azt. Számomra különös élményt jelentenek Palkó Tibornak azok az alkotásai, amelyek a Jászság szakrális emlékeinek a megjelenítéseiként tűnnek elénk. Felismerhetők a szentek, de olyan vonásokkal alkotja meg őket a művész, amelyeket akár úgy is felfoghatunk, mint a tovatűnő idő lenyomata. A Munkácsydíjas művész belesűrítette a század vagy a századok lenyomatát. Ezzel egyben közelebb is hozza a titokzatos világot, a távoli múltat, a csodát a nézőhöz, a szemlélődő emberhez. A harmincöt alkotás a ma emberének művészi látásmódját testesíti meg. A rendező mintegy rányitja egymásra a műveket, szembesíti az eltérő alkotástechnikákat, hogy szembesülhessünk az eltérő látásmódokkal. A Jászkürt Fogadó két terme igazán alkalmas arra, hogy benne a művekre koncentrálhas-

ennél is tovább repített minket a gondolatmenetben: „Az egység a részem, a mindenség által, mivel én vagyok az.” Ebből az egységből tapasztalhattunk meg valamit a kiállított képek által is, látva a sokféle látásmód egy épületben történő találkozását. Láthattunk itt festményeket, fotómanipulációkat, vegyes technikával előállított kollázsokat, sőt a relief és a szobor határmezsgyéjén elhelyezkedő alkotást is. A kiállító művészek közt voltak, akik a figurális, és voltak, akik a nonfiguratív ábrázolás oldaláról közelítették meg a témát. Mégsem érezzük úgy az alkotásokat szemlélve, hogy egymástól független darabok

11. oldal

Programajánlatunk Tankcsapda koncert Szeptember 15-én szombaton 21 órától Tankcsapda koncert lesz a Szabadtéri Színpadon. Kapunyitás 19 órakor. Filmtörténeti visszatekintő a Kulturális Örökség Napján Szeptember 15-én, szombaton 16 órától Kiss Erika helytörténeti kutató Jászberényi mozitörténet című előadásával kezdődik a Kulturális Örökség Napjai című rendezvénysorozat helyi programja, a Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában. 16.30-tól tárlatvezetés lesz a filmtörténeti kiállításban, Gurzó K. Enikő muzeológus vezetésével, 17 órától Hamza D. Ákos 1943-as filmjét, az Ördöglovast vetítik. Író-olvasó találkozó Szeptember 17-én hétfőn 17.00 órai kezdettel a Déryné Rendezvényházban. Tomán Edina ultramaratoni futó, az „Amikor megállt az idő” és a „Szívtangó” című könyvek szerzője tart előadást. A szerző korábban súlyos szívműtéten esett át, majd a londoni olimpiai lánggal futó magyar csapat tagja volt. Gazdasági válság és kiutak Szeptember 18-án kedden 17.30 órától az Európa Klub szervezésében Gazdasági válság és kiutak címmel tart előadást Lengyel László közgazdász, a Déryné Rendezvényházban. Rokkantak napi ünnepség Szeptember 25-én, kedden 14 órától rendezi az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete rokkantak napi ünnepségét. A megnyitót követően az Erősáramú SZKI diákjainak-, majd a Budapest Roll Dance Együttes műsora következik, melyeken a részvétel ingyenes. A délutáni uzsonnára minden kedden 10.30-tól 13 óráig lehet feliratkozni, az Ifjúsági Házban. Érdeklődni: Somogyiné Lajkó Piroska: +36-20/530-0500. E-mail: slpiroska@freemail.hu.

ezek, inkább – sokféleségükben is – egy nagyobb egész színes elemei. Később a kiállítók között is szereplő Varga Erik szolnoki festőművész Köszönöm, Öreg! című basszusgitár performansza gondoskodott a jó hangulatról, majd Szívhangok nevű jazzrock zenekara zárta az estét. Azonban annak sem kell elkeserednie, aki lemaradt a megnyitóról, hiszen a kiállítás még három hétig megtekinthető délutánonként a Jászkürt Fogadóban.

sunk, együtt legyünk az alkotásokkal és az alkotókkal. Egészen nagy művészek együtt töltenek időt a növendékekkel, s ennek következtében együtt lélegzik a jelen és a jövő. T. R.

TÁRSASTÁNCOKTATÁS INDUL az Ifjúsági Házban csütörtöki napokon 14.00 órától

általános iskolásoknak 8 éves kortól 19.00 órától középiskolásoknak és felnőtteknek Az alábbi táncok sajátíthatók el:

disco, samba, cha-cha, mambó, salsa, keringő, tangó, rocki… Folytatási lehetőség az Ifjúsági Házban a versenytánc klubban. Beíratkozás csütörtökönként: 2012. szeptember 13-tól 14.00 és 19.00 órakor Oktató: Molnár Anna táncpedagógus Tel.: 30/363-1290 www.lehel-melody-tse.hu

Az útonlevés művészete • Taczman Mária • Augusztus 27-én a városi könyvtárban mutatta be Úton vagyunk mindannyian című első verseskötetét Kovács Anikó, a jászsági származású költő, festő és fotós. Első kötetének szövegeiben az utat mint az emberi élet toposzát helyezi középpontba. A könyvtár vezetősége részéről Nagy Nikolett köszöntötte az alkotót és az egybegyűlteket. A megnyitóban hangsúlyozta, hogy a tehetség többirányú, hiszen Kovács Anikó művészetének a téka harmadszor ad otthont, 2007-ben láthattuk festményeit, 2009-ben pedig a fotóit. A kötet tematikus, hangulati és formai sajátosságait Kocsisné Deli Irén, a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola magyartanára ismertette a gyermekei elé példát állítani akaró édesanya és a tizenéves fiatalokért felelősséget vállaló pedagógus szemszögéből. Kovács Anikó jászberényi születésű költő, aki verseivel rendszeresen megjelenik a Nyírségi Gondolatban, Londonban a 6:3 magazinban, a Pusztamonostori Hírek című havonta kiadott újságban, valamint számos antológiás kötetben. 2010 júliusától tagja a David Arts irodalmi és képzőművészeti szekciójának. 2010 novemberében David Arts Alkotói nívódíjjal jutalmazták. Kocsisné Deli Irén olvasatában Kovács Anikó szövegei segítenek szembesülni legigazabb valóságunkkal, hozzájárulnak ahhoz, hogy mélyen megéljük érzelmeinket, elgondolkodjunk létünk értelmén, megértsük és feldolgozzuk a nehéz pillanatokat. A kötetismertető beszédben idézeteket hallhattunk a költő verseiből és prózai jellegű szövegeiből is, amelyek a legkülönbözőbb formában és terjedelemben szólnak a gyermekkori emlékekről, a felnőttkori meg nem értettségről, a magányról, a társ utáni vágyról, a megtalált, majd elveszített szerelemről, a művészetben meglelt önkifejezésről, a hivatástudatról. A verseket tematikai, tartalmi egységekre bontva Kónyáné Bódis Tünde és Kónya Mirella adta elő, az aláfestő gitármuzsikáról Szerencsés Dávid gondoskodott. A versblokkok között meg-

szólalt maga a költőnő is, akinek szavai szerénységről, derűs szolidságról tettek tanúbizonyságot. Szólt a mindennapok megélésének művészetéről, arról, hogy ha valaki megtalálta a boldogságot, tartsa szorosan, ne engedje el. Beszélt a ritka londoni hóesés szépségéről is, ugyanis évekig ott élt. Életét és művészetét meghatározó, sorsformáló személyiségeknek József Attilát és Jézust nevezte meg. József Attilát, aki „hazáját soraival javítja” és Jézust, akiről így ír: „sírok érted, élek érted, halok érted”. Megosztotta a közönséggel az édesapja halála miatti fájdalmát, a világ közönyét, egyik szövegében arról szól, hogy nem találta már otthon élve őt. „Felültetetett a messzeség” – így vall az idegenben töltött évekről „Hazajöttem” című versében, ahol megjelenik a megbocsátó, hazaváró, szorosan átölelő anya alakja is. Kovács Anikó első kötete valódi hírmondó, „Isten kinevezett” című versében az Ő földi hírmondójaként vállalja a versíró hivatás felelősségét: „Verseket fogok írni, álmomban Isten kinevezett, mivel őt oly nagyon szeretem, hadd legyek a földi hírmondója.” Kovács Anikó örök vágyakozó, kötetanyaga az élet maga, a megélt, megszenvedett élmények és az öröm megosztásának igénye. Verseit a városi könyvtárban fellelhető kötetben és a honlapján olvashatják az irodalom kedvelői.


Sport/Ügyeletek

12. oldal

A Jász Trió TV műsora Szeptember 13. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.00-18.30 Szolnoktudás Egyeteme 18.30-19.00 Értékőrző 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Szeptember 14. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Jászberény Város Önkormányzat képviselő- testületének soros ülésének közvetítése Szeptember 15. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kulturális magazin 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-14.00 Jászberény Város Önkormányzat képviselő- testületének soros ülésének közvetítése 14.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kulturális magazin 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu

18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Szeptember 16. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kulturális magazin 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kulturális magazin 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Szeptember 17. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kulturális magazin 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.00 Berényi PillanatokXVIII. Jász Világtalálkozó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Szeptember 18. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi PillanatokXVIII. Jász Világtalálkozó 07.30-08.00 Épí-tech

08.00-08.30 Kulturális magazin 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-20.00 Szolnoktudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 Berényi PillanatokXVIII. Jász Világtalálkozó Szeptember 19. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Heti ajánlatunk: Berényi Hírmondó Csütörtökön 19 órától A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www. jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban és a Teletext 300. oldalán! Lájkold facebook oldalunkat! Www.facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@ triomedia.hu címre.

Újabb szerb játékos érkezett Nagy József, a JKSE elnöke elmondta lapunknak, hogy augusztus 13 óta folyamatos edzéssel készül a csapat az új szezonra. Több edzőmérkőzést játszottak már Kecskemét, Debrecen és Eger ellen, e héten pedig a „sógoroknál” fognak edzőtáborozni, ahol újabb előkészületi meccseket játszanak osztrák csapatokkal. Szeptember második felében Kolozsvár csapata érkezik Jászberénybe két edzőmeccs erejéig. Szeptember 21-én lesz az első, majd 23-án rendezik a második előkészületi találkozót a vendégekkel. Az azt követő héten pedig Kaposváron vesznek részt előkészületi tornán. Elmondta még, hogy egy újabb szerb játé-

kos, Miljan Rakics érkezett a csapathoz. Az idegenlégiós – aki megfordult a szerb utánpótlás válogatottakban is – 195 centi magas, 25 éves és az 1-2-es posztokon vethető be. Rakics érkeztével így már csak egy idegenlégiós helye kiadó a jászberényi alakulatnál. A pontvadászat október 7-én kezdődik, amikor Pakson lépnek pályára, majd október 10-én, szerdán lesz az első hazai meccs Körmend ellen. Az elmúlt szezonhoz képest nagy változás, hogy először a nagycsapatok lépnek parkettára, majd őket követi a juniorok csatája. Így Jászberényben a hazai meccsek 17.30-kor kezdődnek majd.

Ügyeletek Gyógyszertárak szeptember 13. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 szeptember 14. péntek Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 szeptember 15. szombat Thököly Gyógyszertár szeptember 16. vasárnap Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 szeptember 17. hétfő Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 szeptember 18. kedd Szentháromság

Gyógyszertár szeptember 19. szerda Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban szeptember 20. csütörtök Thököly Gyógyszertár Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás

Jászkürt

hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz. Állatorvosi ügyelet szeptember 15-16. I. körzet: Dr. Nagy Zoltán Tel.: 06-30-315-4144 II. körzet: Dr. Szántó László Tel.: 06-30-386-2441

Újság

Felkészülve várják a bajnoki rajtot Az elmúlt hét elején a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület vezetői a sajtó képviselőinek jelenlétében mutatták be a Bercsényi úti csarnokban megvalósult fejlesztéseket. A nagy meleg ellenére kellemes környezet fogadta a sajtó képviselőt és a meghívott vendégeket a Bercsényi úti sportcsarnokban. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület vezetése, kedden délután mutatta be a csarnokban elkészült ez évi fejlesztéseket. A kellemes hőmérsékletet természetesen a klíma berendezés biztosította. Emellett bemutatták az új lelátórendszert, a két új palánkot, az eredményjelző berendezést, az újravonalazott játékteret, a légterelő berendezést a hozzátartozó szelepekkel, a két felújított öltözőt a zuhanyzókkal. Látható volt még a vendégszektorhoz tartozó újonnan épített vizesblokk rendszer és a csarnok körül megépített új térkövezés is. A biztonságra is komoly figyelmet szenteltek, hiszen bekamerázták az egész csarnokot és a bejáratot is oly módon, hogy az egész terem követhető legyen a figyelő rendszeren. A biztonságot növeli, az un. menekülő ajtók létrehozása is. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere

Mától hetilap vagyunk!

a vendégek és a sajtó képviselői előtt elmondta, hogy a csarnok ilyen irányú átépítéséből hosszú távon profitálni fognak nem csak a kosarasok, hanem mindazon személyek, akik a terembe belépnek, és ott nézőként, sportolóként tartózkodnak. A kosárlabdát ebben a fejlesztésben eszköznek tekintjük, ez az a sportág, amely a mai viszonyok között nekünk a városnak és természetesen a városlakóknak közel 70

millió forint körüli összeget tudott hozni. Ehhez tett még a város 30 milliót, és így jöhettek létre azok a fejlesztések, amelyeket itt most bemutattak.– mondta el Szabó Tamás. Hozzátette, hogy a csarnok bővítése ezzel nem áll meg. Az idei az első fázis volt, jövőre pedig következik a folytatás, amelyhez ismét több millió forinttal járul majd hozzá a Magyar Kosárlabda Szövetség.

Röviden

Szívós Mária Franciaországban

ROZSOMÁKOK Lejátszotta első mérkőzését Jászberény amerikai focicsapata a II. BlueBowl kupában. A Rozsomákok vasárnap délután egy fővárosi gárdát láttak vendégül, és nagy küzdelemben legyőzték őket: Jászberény Wolverines Budapest Wolves II. 14-7.

Kora tavasszal számoltunk be arról, hogy Jászberény egyik legjobb női röplabdajátékosa, Szívós Mária az USA-ban tanul és röplabdázik. Azóta ott megszerezte 2. diplomáját is, majd hazajött, és a magyar válogatott színeiben részt vett az Euró Liga meccsein. Akkor arról is szót ejtett, hogy – esetleg idehaza, de inkább - egy európai országban szeretné folytatni pályafutását. Nos, a kívánsága teljesült, hiszen egy franciaországi kisváros klubjában kezdi meg az őszi szezont. • Magyar egyesülettől nem kaptál jó ajánlatot, azért választottad a franciákat? De igen, idehaza is kerestek klubok, de én két okból is Franciaországot választottam. Egyrészt ott sokkal magasabb a színvonal, nagyobbak a lehetőségek, ebből kifolyólag én is egy magasabban színvonalú bajnokságban szerepelhetek. Másrészt az angolon kívül még egy idegen nyelvet szeretnék megtanulni, így mindkét vágyam teljesülhet. • Melyik város csapatában játszol? Quimper a neve, ez egy aranyos kisváros, ami Franciaország nyugati részén fekszik, mintegy 30 percre van a tengerparttól. Igaz, ugyan, hogy ez a csapat a II. osztályban szerepel, de itt nagyon erős a bajnokság, nem olyan nagy a kü-

GIMNASZTIKA Sikeresen szerepeltek a Jász Gimnasztika SE versenyzői a II. Jász Gimnasztika Kupán. Korcsoportjában Katona Laura egy 1. és két 2. helyet, Bordás Tamara egy-egy 2. 3. és 4. helyet szerzett. Továbbá (szintén korcsoportjában)1. lett Virágh Vivien, 2. Katona Dorina. Hárman végeztek a 3. helyen: Molnár Tamara, Molnár Martina és Zagyi Anna. Kollár Nagy Aténa 4. lett, míg az 5. helyen Cseszkó Lili végzett. TENISZ A megyeszékhely csapatával játszott városunk alakulata a megyei tenisz csapatbajnokságon. A kissé tartalékos hazai gárda erejéből ezúttal döntetlenre futotta: Coop Star Jászberény – Szolnoki TC 3-3. A három pontot: Sződi Szabolcs, Dancsó Márk és Bábosik Bence szerezte. A visszavágót vasárnap játsszák majd Szolnokon, ahová már a legjobb összeállításban utazik a berényi csapat. FOCI Szeptember 16-án, vasárnap 9 órától rendezik Jászberényben az első tehetségesek utánpótlás labdarúgótornáját. Huszonnégy csapat háromszáz játékosa kergeti majd a labdát. A torna színvonalasabb megrendezéséhez várják a jászberényi és a Jászberény környéki cégek, vállalkozások felajánlásait, támogatását.

Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti lapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Gurzó K. Enikő, Sándor Eliza, Taczman Mária Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

2012. szeptember 13.

Vuics István műveit keresik! A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 2012 októberében a Magyar Festészet Napja és a művész születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezi meg Vuics István festőművész (1912-2001), a Jászberényi Tanítóképző Főiskola egykori tanárának kiállítását. Kérik mindazokat, akik Vuics-festménnyel, Vuics-grafikával rendelkeznek, s azt néhány hétig – a kiállítás idejére – közszemlére bocsátanák, jelezzék a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria bármely elérhetőségén.

lönbség a két osztály között. Egyébként a miénk a 2. vonal egyik legerősebb alakulata, így vezetőink csak is az elsőségben, azaz a feljutásban gondolkodnak. • Milyen a csapat összetétele nemzetiség szempontjából? Csak két francia lány van a keretben, és mi magyarok is ketten vagyunk. A társam Molnár Hajnalka, akivel már játszottam együtt egy évig New Orleansban, jó barátnők vagyunk, együtt is lakunk. Továbbá tagja még a csapatnak két cseh lány, és szerepel még szerb, brazil, szenegáli játékos is többek között. A vezetőedzőnk uruguayi, a másodedzőnk pedig brazil. Tehát mi egy igazán nemzetközi összetételű csapat vagyunk. • Mit hallottál az ott lévőktől, milyen a mérkőzések látogatottsága? Mivel a mérkőzések színvonala nagyon magas, ez a nézőket is vonzza. Azt mondták edzőim, hogy több mint 1000 néző is lesz majd egy-egy meccsünkön. Már nagyon várom a kezdést, ami majd csak szeptember 24-én lesz. Viszont addig sem fogok unatkozni, mert három hétre hazaengednek a válogatottba, akikkel az Európa Bajnokságra való jutást próbáljuk kiharcolni. Ez az erőviszonyokat ismerve bravúr lenne, mert igen erős a mezőny.

Egy góllal volt jobb Tiszafüred Jászberény megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapata a pontveszteség nélkül listavezető Tiszafüred otthonába látogatott, természetesen a győzelem reményében. A fiatalok e szellemben kezdték a meccset, és egy ragyogó támadás után László Krisztián révén a vezetést is megszerezték. Ám az első félidő utolsó percében a füredi legények egyenlítettek. A második játékrészben is nagyon sok helyzetet kidolgoztak Eszes Kornél „fiai”, de nem sikerült a hálóba találniuk. Viszont a vendéglátók nem kegyelmeztek. A 85. percben egy szabadrúgásból maguk javára fordították a mérkőzést: Tiszafüred – NKSE Jászberény 2-1. A jászberényi csapatban: Boros Máté Németh Norbert, Szanyi Krisztián, Nagy

Gábor, Litkei Barna - Czakó Norbert, Nagy Csaba, (Szerencsi József ) Lukácsi Lóránt, László Krisztián (Gacs Gergő) - Torba Milán, (Varga Viktor) és Hájos Norbert kapott helyet. Természetesen elkeseredésre semmi ok, hiszen Eszes Kornél elmondása szerint lelkesen játszottak a fiúk, sok helyzetet dolgoztak ki, csak a rutintalanságuk miatt egyelőre nehezen megy a „gólgyártás”. A megyei I. osztály mezőnye nagyon kiegyenlített, sok hasonló képességű csapat van, így körbeverések várhatóak. Szombaton 15.30-kor kezdődő hazai mérkőzésen a szintén 5 ponttal rendelkező Csépa csapatát fogadják a berényi srácok. Remélhetőleg a kilátogató focikedvelők az első hazai győzelemnek örülhetnek majd.

Új évf. 13. szám  

2012. szeptember 13.

Advertisement