Page 1

Látogatás Vechtában

Új szakosztály-igazgató

Hitélet

Jászberényi delegáció járt Vechtában, hogy folytassa a júniusban elkezdett tárgyalásokat.

A nyár hitéleti eseményekben is bővelkedett városunkban.

Jászberénynek újból van felnőtt futballcsapata, melynek dr. Gottdiener Lajos a vezetője.

Összeállítás a 4. oldalon.

Tudósítás a 8. oldalon.

Beszámoló a 6. oldalon.

Jászkürt Új folyam 12. szám (XXIV./17)

Kenyérkosár augusztus 20-án A jeles napra megújult belvárosunk. Nemrég megszépült főtemplomunk is. Kilenc órai kezdettel itt mutatott be szentmisét Szántó József apátplébános úr, s innen indult az ünnepségsorozat, amelynek szónoka ebben az évben Pócs János parlamenti képviselő, Jászapáti polgármestere volt.

2012. AUGUSZTUS 30.

Újság Jászberény város lapja

A városlakók pénzéből a városlakók számára

Új belvárosát ünnepelte Jászberény

• Farkas Ferenc • A szentmisét celebráló atya köszöntötte Szabó Tamás polgármestert és a társaságában megjelent városi vezetőket és a város polgárait. Prédikációjában megállapította, hogy ez a nap sajátosan magyar ünnep. Kiemelte István király egyházszervezői, apostoli tevékenységét. Ennek köszönheti a magyarság, hogy mind a mai napig él e hazán. Uralkodói bölcsességének köszönhetjük nemzeti fennmaradásunkat. Családi élete példaszerű volt és maradt az utókor számára is. Bölcsessége megalapozta a magyarság jövőjét hosszú századokra, sőt ezredekre. Felajánlása révén kis hazánk Mária országa. Felcsendült az „Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga” kezdetű, majd pedig a Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat kezdetű, l938 óta oly népszerű egyházi ének. A szentmise végén felhangzott a pápai és a magyar himnusz, majd a régi magyar himnusz is. Folytatás a 2. oldalon.

Az óvónők álma: európai szintű, modern épület Jászberény város vezetőiben és az óvónőkben már a rendszerváltozás idején felmerült az igény, hogy a városnak szüksége lenne új, korszerű óvodákra. Ezzel az elképzeléssel külső szakértők is egyetértettek. Erről szakvélemény is készült, mely 1999-re datálódik. • n. a. • A város 11 óvodája közül mindössze 3 épült kimondottan gyermekközösségek részére. Az egyik ilyen a Lajosmizse úti Sün Sámuel Óvoda, a másik a Mártírok úti Gézengúz, a harmadik pedig a Szent István Körúti Szivárvány Óvoda. A többit lakóházakból és más funkciót betöltő ingatlanokból alakították ki, melyek már régen nem feleltek meg a törvényi előírásoknak. Néhány éve európai uniós pályázati kiírásnak köszönhetően lehetőség nyílt óvodafejlesztésekre, amellyel élt városunk is. A projektet 2007-ben sikeresnek bírálták el. Ez volt az első mérföldkő a tervek megvalósulásában, a második pedig a tényleges munka, amely 2011-ben kezdődött a Bajcsy úton, és már a finiséhez közeledik. Folytatás a 6. oldalon.

Eddig, ha távol élő ismerőseinket fogadtuk Jászberényben, két dologgal büszkélkedhettünk: a műemlékekkel és a sok zöld területtel. Azonban mindkettő gondozásra és némi felújításra szorult már. Amikor azonban budapesti barátnőm augusztusban meglátogatott, már egy felújított belvárossal, Zagyva-parti sétánnyal, rendezett parkkal dicsekedhettem neki – s a hatás nem is maradt el. Mindez a Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése című projekt keretében nemrégiben elkészült fejlesztések eredménye, melyet a város augusztus 19-én ünnepelt meg.

• Sándor Eliza • Az események 15 órakor kezdődtek: a legfiatalabbakat gyermekprogramok várták a Főtéren, míg a felnőttek ezzel egyidőben konferencián vehettek részt a Déryné Rendezvényházban. Folytatás a 3. oldalon.

Hétfőtől hívogat az iskola Gyorsan elröppennek a nyári a hónapok, s ezzel együtt sok gyereknek véget ér a szünidő. Szeptember elején az általános és középiskolák ismét kinyitják kapuikat, hogy az új diákok megkezdhessék, a régiek pedig folytathassák tanulmányaikat. Jászberény általános és középiskoláinak vezetőit kérdeztem a tanévkezdésről, valamint kitekintettünk városunkon túlra is. Az oktatásban történt változásokról Birinyi János, a polgármesteri hivatal közoktatási, közművelődési és sportreferense adott tájékoztatást. • Buschman Éva • Birinyi János: – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba az új szemléletet adó nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Köznevelési Törvény), amely mérföldkőnek számít az oktatás területén az elmúlt húsz évben történt változások tekintetében. Fokozatosan fog hatályba lépni, hiszen a folyamat ősszel kezdődik és 2016-ig tart. Mindezekből idén még viszonylag keveset érzékelnek a diákok, a szülők és a pedagógusok, ugyanis a komolyabb változásra 2013. január 1-jétől kell felkészülni. Az egyik legfontosabb újdonság, amely jövő év januárjától lép életbe, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú településeknél, így Jászberény tekintetében is, az állam látja el az iskolák fenntartói feladatait, az önkormányzat pedig a működtetést. A jogszabály – meghatározott feltételek teljesülése esetén – természetesen lehetőséget biztosít ezen kötelezettség alóli mentesülésre is ekkor az állam látja el az imént említett feladatot. A 3000 főnél kisebb települé-

seknél viszont az állam fogja vállalni a fenntartás mellett a működtetést is. Ez esetben, megfelelő anyagi források meglétekor a helyi önkormányzat dönthet úgy, hogy vállalja a működtetői feladatokat. Ehhez kapcsolódva jelent meg egy fontos kormányrendelet, amely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szól. Ebben a (járási) tankerület és a megyeközponti tankerület fogalmát és fenntartói feladatait határozzák meg, ami szorosan kapcsolódik a köznevelési törvény előírásaihoz. A köznevelési törvény kapcsán fontos változás még, hogy az állam végzi majd a szakmai ellenőrzést az iskoláknál, és figyelemmel kíséri az egységes követelményrendszer teljesítését is. Nagyobb lesz a rálátása, ráhatása az oktatásra, amely véleményem szerint minőségi javulást fog eredményezni ezen a területen. Szintén új elem, hogy 2012. szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelést – felmenő rendszerben – be kell vezetni az iskolák 1., 5. és 9. évfolyamain. A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek megváltozott tartalmát 2012. december 31-ig be kell építeni a

Pedagógiai Programba, melynek érdekében el kell készíteni a helyi tanterveket. Korábban igen széles volt a „skála” a helyi tantervek vonatkozásában, ehhez sokfajta könyvből lehetett választani a pedagógusoknak, ezáltal nagy volt az iskolák önállósága. Ezt azonban nem minden intézmény tudta előnyére fordítani. Az állami irányítás továbbra sem zárja ki azt, hogy egyes intézmények a korábbiaknak megfelelő, kiváló eredményeket érjenek el a tehetséggondozásban. Mindemellett a nehezebb körülmények között dolgozó iskolák is fel tudnak majd zárkózni. Mint korábban már szó esett róla, 2013. szeptember 1-je lesz az igazi mérföldkő az oktatás területén, hiszen a 2013/2014-es tanévtől számos új, irányadó szabály lép hatályba. Kiemelkedőnek számítanak: – A pedagógusok életét, munkáját, szakmai előrehaladását befolyásoló szabályok. Ez a pedagógusok számára az életpálya-modell bevezetését jelenti, ami érzékelhető béremelésben jelenik meg számukra. – Az új finanszírozási szabályok, melyek szerint a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak bérét és járulékait a központi költségvetés finanszírozza, illetve ekkortól lépnek életbe az új osztály- és csoportlétszámok, valamint a gyermekek és tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete. Folytatás az 5. oldalon.

László Károly klaszter alakult A korszerű háztartási gépek gyártását, fejlesztését és beszállítását végző vállalkozások közötti együttműködés elmélyítését tűzte ki célul a jászberényi székhellyel megalakult klaszter, melynek működéséhez 2014 júniusáig 23,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. A klaszter gyakorlati működését augusztus 28-án, kedden kezdte meg az Electrolux Lehel Kft. irodaházának 9. emeletén. Szakmai előadások mellett megvitatták a klaszter működéséhez szükséges alapdokumentumokat, munkabizottságokat alakítottak és tisztségviselőket bíztak meg. Az ülésen dr. Lőrincz Sándor, a K+F Tanácsadó Központ Kft. ügyvezető igazgatója, a klasztermenedzsment szervezet vezetője köszöntötte a jelenlévőket. A klaszter elnöke, Takács János, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója, az Electrolux kelet-közép-európai régió holding vezetője megnyitó beszédében kiemelte, hogy gesztor vállalatként minden segítséget meg kíván adni a klaszter eredményes működése érdekében. Folytatás a 6. oldalon.

Gyurta Dani az autómentes napon jön hozzánk

A II. Jászság Expo és Fesztivál a vállalkozásokért Szeptember 14-től 16-ig Jászberény Város Önkormányzata második alkalommal rendezi meg a Jászság Expo és Fesztivált. • g. cs. • A szakmai programokat a miskolci székhelyű Novico Kft. szervezi, akiknek a tavalyi munkájával a város gazdálkodó egységei elégedettek voltak. A rendezvény fővédnöke dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A rendezvény védnöke Szabó Tamás, Jászberény polgármestere és Pócs János, Jászapáti polgármestere országgyűlési képviselők, valamint Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. Folytatás a 6. oldalon.


Önkormányzat

2. oldal

Kilencvenöt éves Laci bácsi Pozsonyi László l9l7. augusztus 23-án született. Kilencvenötödik születésnapján köszöntötte Szatmári Antalné önkormányzati képviselő, bizottsági elnök. Meleg, megható szavakkal méltatta munkás életpályáját, népes családját, és átadta neki a miniszterelnök által aláírt emléklapot, majd szívből gratulált neki. A délután öt órakor kezdődő megemlékezésen részt vett családjának számos tagja, a már szintén idősnek

számító fiai, lányai, valamint unokái és dédunokái. Kérésünkre elmondta, hogy élete nem sokat változott az utóbbi öt évben. Pótolhatatlan veszteség felesége két éve bekövetkezett halála, aki kilencvenedik életévében távozott az élők sorából. Most dolgozgat háza kertjében, üldögél az udvaron játékos kutyájával. Újságot járat, és szívesen olvasgatja imakönyvét és egyéb vallási témájú műveket. Tekintete most is derűs, arca mosolygós. Szívesen vált szót ismerősökkel, rokonokkal, noha hallása már nem a régi. Övéinek egy része a közvetlen közelében él, és ennek következtében legfeljebb átmenetileg és rövid időre marad magára. Övéi láthatóan szeretettel, gondoskodással veszik körül. Így nagy esélye van arra, hogy megélje a matuzsáleminek számító száz évet, sőt többet is. Ezt kívántuk neki búcsúzóul, s ígértük, akkor is felkeressük, hogy szívből köszönthessük. Isten éltesse, Laci bácsi!

Közmeghallgatás Tájékoztatom Jászberény város lakosságát, hogy Jászberény város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 19-én, szerdán 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás helye a városháza nagyterme. Minden érdeklődőt szeretettel várok! Szabó Tamás polgármester

Eboltás lesz a városban Tájékoztatom Jászberény Város lakosságát, hogy a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni kötelező védőoltását és féreghajtását rendeli el. A védőoltást szeptember hónapban kell végrehajtani. Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles: 3.000.Ft/db. Az ebek kötelező féreghajtása 10 testsúlykg-onként 100.- Ft/db. Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosait a pótoltás befejezése után, a kerületi főállatorvos minimum 30.000.Ft. bírság megfizetésére kötelezi. Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy az oltáskor az elmúlt évi eboltási bizonyítványokat vigyék magukkal!

Az eboltás helye és időpontja:

szeptember 10. hétfő: 8. óra Újerdő, Állami Gazdaság; 8.30 óra Tőtevényi iskola; 9. óra Újerdő, templom; 13.-15.30 óra Hableány u.1. szeptember 11. kedd: 8.30 óra Meggyespelei tejcsarnok; 9. óra Szentimre, Sánta kocsma 9.30 óra Szelei úti iskola; 10. óra Rekettyési iskola; 10.30 óra Portelek 14.-15.30 óra Szérűskert u. Redemptió u. sarok /Érpart/ szeptember 12. szerda: 8. óra Négyszállási iskola; 8.30 óra Agro Lehel, Felsőmuszaly 9.;

Jászkürt

9.30 óra Hajta, tejcsarnok; 10.30 óra Öregerdő, iskola; 11.30 óra Cserőhalom /Patakiék/; 14. óra-15.30 óra Fiat szalon szeptember 13. csütörtök: 8.-10.30 óra Álmos u.; 13.30-15.30 óra Mező u. - Irinyi D. u. sarok szeptember 14. péntek: 8.-9.30 óra Kulacs kisvendéglő szeptember 15. szombat: 8.-10. óra Szent Imre herceg u. / KIOSZ épület előtt; 10.30-12.30 óra Szent Imre herceg úti temető régi bejárata 13.-14. óra Hűtőgépgyár lakótelep Uszoda utca - Postás Bálint garázs szeptember 17. hétfő: 8.-10. óra Százszorszép sarok; 10.30-11.30 óra Neszűr 8. dűlő /volt Kolonics-tanya/; 13.30 - 15.30 óra Kinizsi u. - Ady E.u.sarok szeptember 18. kedd 8.-9.30 óra Volán telep /régi Hatvani u./; 10.-11. óra Kozma autójavító 13.-15.30 óra Gyöngyösi u. – Nádverő u.sarok

Pótoltás:

szeptember 22. szombat 8.-9.30 óra Fiat szalon – Honvéd u.sarok 10.-11.30 óra Gyöngyösi u. – Nádverő u.sarok Dr. Gottdiener Lajos Jászberény Város jegyzője

Újság Jászberény város lapja

2012. augusztus 30.

Kenyérkosár augusztus 20-án

hoz csatlakozott, hanem a földművelő Európához is. A kenyér az ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Megállapította, hogy a nemzeti egység megvalósításában mindannyiunknak küldetése van. Ki-ki a maga posztján tehet meg mindent a közös boldogulás érdekében. A jászok soha nem várták tétlenül a csodát. A redemptióval megváltották saját függetlenségüket. Jászberény most sem várja a csodát: a gazdasági válság közepén a városközpont megújult, átadták a műfüves pálya öltözőjét, hamarosan átadják az új óvodát, majd a Jászság Népi Együttes székházát. Pócs János így fejezte be ünnepi be-

Folytatás az 1. oldalról. A lélekemelő ünneplés a megújult-megszépült Szentháromság téren folytatódott. Tárogatószó fogadta a templomból érkezőket. Múltunkat idézte szívhez szólóan. Himnuszunk elhangzása Molnár László szolnoki színművész Veres Péter veretes prózájával vezetett el bennünket a magyarok és a magyar föld bensőséges, olykor megrendítő kapcsolatához, amely olykor önemésztő töprengéssé mélyül. Majd a Pesti Magyar Színiakadémia két végzős növendékének előadásában a Kell még egy szó szólalt meg meghatóan, megrendítően. Pócs János országgyűlési lépviselő, Jászapáti város polgármestere Márai Sándort idézte: A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér ház. A haza te vagy! Ő szült, ő temet el. Őt éled S életed a haza életének egy pillanata is. A jászberényiek köszöntése után megállapította, hogy ez az ünnep emlékeztet bennünket az összetartozásra, arra, hogy közösséget, közös hazát építeni csak együtt tudunk: Rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről a szél, augusztus 2o-a és benne István király mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. Mert a szívekből ezer év alatt sem lehetett kitörölni a bölcsőfaragó király emlékét. A világviharokban Szent István megmentette

maroknyi népét, mert vaskézzel vezette hazánkat a keresztény Európába a hite által. Nekünk a szabadságért mindig meg kellett küzdenünk. Hol kopjával, hol puskával, hol tankkal, hol gumilövedékkel, és mindig velünk volt a kereszt láthatatlan ereje. Országépítő királyunk a türelem és az alázat jegyében gyakorolta a hatalmat. Mindig úgy viselkedett, mintha Krisztus ítélőszéke előtt állna. Nem hátrált meg, és a történelem fényesen igazolta bátorságát. Majd a kenyeret adó földről szólott: A kenyér és a föld legalább olyan fontos az államalapításban, mint a kereszt. Szent István nemcsak a keresztény Európá-

A magyarok tündöklő csillaga Augusztus 20-a legnagyobb nemzeti ünnepünk, hiszen István király tevékenysége és utóélete átöleli, átfogja népünk Kárpát-medence-beli életét. Az ő tevékenysége révén köttetett a magyarság az európai életformához a kereszt és a kard jegyében. Az ő felismerése tartott meg bennünket ezen a szent helyen több mint egy évezreden át. Államot alapított, országot épített, és szellemi hagyatéka is tiszteletreméltó, gyakorta emlegette és emlegeti népünk az ő Intelmeit és egyéb hagyatékát. A római katolikus egyház szentje, méltán, hiszen mind a mai napig élő hit megvallója, kialakítója volt. Nevét számos jeles intézmény őrzi. Városunkban újabb intézmények (Szent István Egyetem, Szent István Ház) viselik nevét. Települések és településrészek is őrzik emlékét. De fővárosunk bazilikája is őt idézi emlékezetünkbe. Augusztus 20-án állami életünk teljességét ünnepeljük úgy, hogy névünnepét üljük, és tevékenységét, annak nemzeti tudatot meghatározó jelentőségét méltatjuk. A ránk maradt relikviák (a Szent Jobb, a Szent Korona, a palást, a jogar, az országalma és a kard) sok egyéb nemzeti létünk folytonosságának lélekemelő bizonyítékai. Akinek módja van időnként megtekinteni a koronázási ékszereket, okkal érzi magyarsága igazi letéteményesének. Nem véletlen, hogy e naphoz fűződik az új kenyér ünneplése, valamint az alkotmányra való emlékezés is. Mindkét pillanat mindennapi életünk meghatározó faktora. A kenyér égi táplálék is a testi mellett, az alkotmány pedig a jogi létforma meghatározó kerete. Ugyanakkor Szent István családja a családi élet mintája, hiszen szent család az övé: Szent István, Szent Imre, Boldog Gizella. Megrendítő hite és abból fakadó tettereje révén kemény életet vállalhatott magára. Amikor pedig halálát közeledni érezte, a Szent Koronát és a magyarságot a Szűzanya oltalmába ajánlotta.

Ma még talán a mi nyomdagépünk a legkorszerűbb a városban. Holnap vagy holnapután ez biztosan változni fog. Áraink azonban – reméljük – a legbarátságosabbak maradnak. fénymásolás – szórólapok – étlapok, menükártyák – meghívók – dolgozatok

szédét: Kívánom, hogy Szent István-i akarattal tekintsünk előre. Higgyünk abban, hogy összetartozunk, és legyen reménységünk a holnapban. Gondoljunk az új alkotmány első mondatára: Isten, áldd meg a magyart! Isten áldja meg Jászberény minden lakóját és minden ide érkező jó szándékú embert! A megjelentek nagy tetszéssel fogadták szónoklatot. Újra a Pesti Magyar Színiakadémia végzős növendékei énekeltek az István, a király című műből. Bedőné Bakki Katalin vezetésével a Palotásy János Vegyeskar Szent Istvánt idéző számokat adott elő. Majd Molnár László színművész Reményik Sándor Mindennapi kenyér című versével fokozta az ünnepi hangulatot. Szántó József apát úr megáldotta az új kenyeret. Hangsúlyozta, hogy benne a test és a lélek testesül meg. Köszönet illeti mindazokat, akik fáradoztak érte. A rövid szertartást a Miatyánk zárta. Tamás Zoltán és Baranyi László képviselők megszegték az új kenyeret, majd Szabó Tamás polgármester cipót adott át elismerő szavak kíséretében a köz érdekében fáradozóknak. Az eseményt taps kísérte. A Barkóca együttes kedves táncszámokat adott elő, s így keltette fel az ünnep különös hangulatát. Az emelkedett hangulatú ünnepi rendezvényt a Szózat eléneklése és tárogatószó zárta. Emlékezés Kerti Károly halálának 10. évfordulójára „Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem. Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem.” Szerető családja


Város

2012. augusztus 30.

A városlakók pénzéből a városlakók számára

Új belvárosát ünnepelte Jászberény Folytatás az 1. oldalról. Itt Szabó Tamás polgármester elmondta: a program célja az „élhető Jászberény” kialakításához való hozzájárulás volt. Bár az élhető város definíciója személyenként eltérő, abban valószínűleg mindenki egyetért, hogy a minket körülvevő környezet erőteljesen befolyásolja azt. A program célja ezért a város meglevő értékeinek megőrzése és az értékteremtés volt. Ezután Lányi László, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetője a projekt négyéves történetéről beszélt, bemutatva a benyújtott pályázatot és a projektben részt vevő partnereket. Ezt követően Alvári Csaba főépítész részletesen is ismertette a program keretében elvégzett fejlesztéseket. Mint elmondta, az egyharmad részt a város pénzéből, kétharmad részt uniós pénzből létrejött felújítás központi, minden városlakó és városba látogató által használt területeket érintett. Mivel ezek a területek összefüggnek, így egymást erősítve járulnak hozzá az egész városrész ugrásszerű fejlődéséhez. Reagált a városlakókban időközben felmerült kifogásokra is. Elmondta például, hogy a Lehel Vezér Gimnázium homlokzatának színe valójában nem változott az eredetihez képest, csupán a szemünk már az idő folyamán megkopott színt szokta meg. Sokak által kifogásolt lépés volt a park fáinak kivágása is, azonban – mint elmondta – az eltávolított fák nagy része úgy el volt öregedve, hogy egyébként is ki kellett volna vágni, s a zöld terület végeredményben nem lett kevesebb, csupán más formában került vissza. Kiemelte azt is, hogy a projekt

során az anyaghasználat tekintetében az egységességre és a következetességre törekedtek. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlesztések egy része a pályázaton kívül, az önkormányzat 100%-os finanszírozásával valósult meg. Ezeket ugyan nem tartalmazhatta a pályázat, azonban elvégzésük szükségszerű volt, mivel a városfejlesztési program által érintett területen helyezkednek el. H. Bathó Edit múzeumigazgató Déryné Művelődési Központtal közösen végzett feladatokról, az úgynevezett a kulturális szoftelemekről beszélt. Mint elmondta: a program keretében olyan események megszervezésére adódott lehetőségük, amelyekre eddig egyáltalán nem volt mód, vagy nem ilyen színvonalon. Végül Földi Zsuzsa a projekt egyéb eredményeit mutatta be: úgy mint a Jászberény a MI városunk című fotópályázat, a városmarketing, a projektnyilvánosság és a projekteredmények fenntartására tett erőfeszítések. Fél ötre már megtelt a felújított park érdeklődőkkel: a játszótérről gyermekek zsivaja hallatszott, a padokon idősek és fiatalok élvezték a késő délutáni napfényt. A promenád sarkán elhelyezett zászlók tövében kezdetét vette a hivatalos átadóünnepség, melynek keretében fellépett a Jászság Népi Együttes, majd Szabó Tamás polgármester egy rövid beszéd során kiemelte: a megújult városkép a városlakók pénzéből, a városlakók számára jött létre, ezért fontos, hogy – ahogyan személyes értékeinkre is vigyázunk – ezt a kollektív értéket is igyekezzünk minél tovább megőrizni. A városlakók az elmúlt hetekben már bir-

tokba vették a megújult belvárost, így csupán szimbolikus jelentőségű, hogy a park szélén kifeszített nemzetiszínű szalag átvágásával az hivatalosan is átadásra került. Ezt követően Alvári Csaba főépítész az érintett terület közös bejárására invitálta az egybegyűlteket. 18 órától kezdetüket vették a Főtéren felállított színpadon a szórakoztató programok. Elsőként az egy éve alakult Black Five zenekar koncertjét élvezhette a közönség. Az egy-egy gitárosból, bas�szusgitárosból, zongoristából, dobosból és egy szaxofonon is játszó énekesnőből álló zenekar nagyrészt blues és funky stílusban zenél, ám elmondásuk szerint széles körű repertoárjuk „a Jamroquitól Tóth Veráig terjed”. Fél nyolctól a színpadon néhány rövidfilmet vetítettek a városban végzett felújításokról, majd – némi késéssel – fél kilenc táján kezdetét vette a legnagyobb tömeget vonzó program: a Miklós Tibor által rendezett koncertmusical, melyet először a jászberényi közönség tekinthetett meg Puskás Peti és Dér Heni főszereplésével. A FAME-RENT: A hírnév ára című darab egy művészképző iskola szárnyukat bontogató tehetségeinek életét mutatja be, közismert dalokon keresztül. Ezekből megtudhattuk, a hírnév ára nem más, mint „kemény munka, sok áldozat és harc”. Még szinte fel sem ocsúdtunk az előadás élményéből, amikor 22 órakor a lámpák fénye kihunyt, és fellőtték a tűzijáték első rakétáit. Ezt követően a színpad elől eltűntek a székek, a nap eseményei hajnalig tartó utcabállal zárultak, melyhez az Amadeus Rock and roll együttes szolgáltatta a talpalávalót.

Mit gondolunk a megújult belvárosról? „Szép lett.” – ezzel a mondattal kezdte a válaszát szinte mindenki, akit a városfejlesztő projekt eredményeiről kérdeztünk. Majd őszintén hozzáfűzték további gondolataikat – a jót és a rosszat is. • sándor • A belváros felújítása befejeződött, a polgármester átadta – immár hivatalosan is – a városlakóknak, és a városlakók birtokba is vették azt, annak rendje és módja szerint. Azonban arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak a tulajdonosok: a városlakók a végeredményről. Az ünnepség folyamán, illetve azt követően a felújított parkban és a Zagyva-parti sétányon tartózkodó időseket és fiatalabbakat kérdeztük véleményükről. Többnyire pozitív véleményekkel találkoztunk, s összességében szinte minden megkérdezett elégedettségnek adott hangot. A fiatalok tetszését különösen elnyerte a Zagyva-parti sétány, egyikük kiemelte: „Amikor végigmegyek, olyan, mintha nem is Berényben lennék!” Az éjszakai kivilágítást is sokan díjazzák, mely a sötétedés után eddig veszélyes

területet hangulatos éjszakai andalgás ideális színterévé tette. Hasonlóan pozitívan vélekedtek a parkkal kapcsolatban. Bár ez mindig is kedvelt volt a fiatalok körében, a megkérdezettek elmondták: a felújítás óta gyakrabban járnak oda. „Mondjuk tömeghely lesz az biztos – mondta egy Leheles fiú – meg »pózerhely«…” A változások azonban nemcsak a fiatalok tetszését nyerték el. „Amíg készült, féltünk, hogy túl sok kő lesz, de kellemesen csalódtunk” – mondta egy idős hölgy. Mint megtudtam, a játszótérre mostanában már napi rendszerességgel járnak az unokájával a Pelyhes partról. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy az újonnan ültetett gyep igencsak nyírásra szorulna már. A bejárás során a polgármestertől megtudhattuk, valószínűleg közmunkával fogják a karbantartást biztosítani. Egy idős úr arra hívta fel a figyelmet, hogy a parókia – eddig

a promenád bokrainak jótékony takarásában meghúzódó – omladozó vakolata most láthatóvá vált, éles kontrasztot teremtve a felújított park képével. Örömmel hallottuk ezért a városi eseményen a polgármestertől, hogy ennek felújítása is tervbe van már véve. Sokan sajnálják a zöldet, a kivágott fákat is, és a gimnázium színét is többen túlzónak tartják. Néhányan zavarónak találják a mozgáskorlátozottak számára kialakított cikcakkos megoldást a Zagyva-sétány lejárójánál, ám voltak, akik szerint örvendetes az akadálymentesítés. Egy idős hölgy kifogásolta, hogy a játszótéren csak a legkisebbek számára vannak játékok, a 10-12 évesek már nem tudnak mihez kezdeni, illetve nehezményezte, hogy Zagyva-parton nincs elég pad. Egy másik idős hölgy rosszallásának adott hangot, amiért biciklivel, rollerrel és kutyával is szabadon bejöhetnek a parkba, véleménye szerint hasznos lenne a Zagyva-sétányon elhelyezett tiltótáblákhoz hasonlót kihelyezni itt is. „Az én unokám nagyon fél a kutyáktól, és nem ő az egyetlen. Sajnos ma már sokan a kutyát többre tartják az embernél is!” – mondta. „Összességében jó lett… De ez a márvány szerintem nagyon idegen Jászberénytől.” – vélekedett egy fiatal fiú. A promenád gimnázium felöli oldalán kialakított tér azonban elnyerte a tetszését: „Volt ott egy koncert nemrégiben, székek is ki voltak rakva, na, az jó volt. Olyan lehetne többször is.” A belváros tehát megújult – alapvetően mindenki szerint előnyére. „Olyan sokáig készült, nem is gondoltuk volna, hogy valaha is kész lesz – mondta egy fiatal lány – de meglett Csángóra, ahogy ígérték, és tényleg szép lett.”. Remélhetőleg nemcsak most, hanem még hosszú évekig, évtizedekig az is marad.

3. oldal


Hitélet

4. oldal

Mozgalmas nyár a reformátusoknál Táborozás, irodalmi délelőttök, észak-erdélyi kirándulás. Csak néhány a jászberényi református gyülekezet nyári tevékenységei közül. Mindeközben a Gólya Óvoda is felkészült az új tanévre. • Gurzó Klári • Idén a Szolnokhoz közeli Tiszavárkonyon táborozott a jászberényi református gyülekezet ifjúsága. A kedvezményes üdülési lehetőséget tizenegy általános iskolás vette igénybe, akik ezúttal indiános témákkal foglalkoztak. Szabó J. Róbert lelkipásztor azt mondja, kiváltképp a fiúkat kötötte le a beszélgetések tárgyköre, amelyet természetesen keresztény szemszögből közelítettek meg. A szabadidő hasznos eltöltése mellett a hangsúly a kikapcsolódáson, az együttléten, az ismerkedésen volt. Hasonló céllal zajlott augusztus 1315. között, de immár sokadik éve a Református irodalmi délelőttök című

rendezvény is, amelyen a Lehel Vezér Gimnázium tanulói boncolgatták Örkény István Egyperceseit és egyéb írásait Petrics Anna magyar-német szakos tanár irányításával. Az összejöveteleken szó esett az élet-halál kérdéséről, a valódi és a hamis értékekről, a múlt hatásáról a jelenre, viselkedésünkre, cselekedeteinkre. Napirendre került a kevésbé ismert Rózsakiállítás című Örkény-kisregény elemzése is, amely három személy halálának bemutatásával megfelelő alkalmat teremt arra, hogy az olvasó elgondolkodjon arról, miként érdemes élnie, melyek azok az elvek, amelyekhez ildomos, avagy szükséges igazodnia. Ha az egyház nyilvántartásában szereplők számát vesszük figyelembe, kitű-

A zarándokút csöndje A Barátok Templomának közössége ismételten zarándoklatra indult, amelyhez csatlakoztak mezőkövesdi hívek is. 40 fős lelkes csapat indult a hatnapos útra. A zarándoklás, az „úton járás”lelki életünk javát szolgálja, és ha azt közönséggel járjuk az élmények megoszlanak, a megtapasztalt örömök megsokszorozódnak. A zarándoklatot dr. Novák István plébános atya szervezte és vezette. Szentmisével kezdődött az első napunk, kérve Isten áldását és kegyelmét a zarándokútra. Első állomásunk Veszprém volt, a „Királynék városa”. Utunk a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházhoz vezetett, ahol ismertetőt kaptunk a bazilika történetéről és a Veszprémi Érsekséghez tartozó egyházi emlékekről. A történelmi múltat őrzi a vár és környéke, különös építészeti értékként az Szent György Kápolna és a Gizella Kápolna. Utunk következő állomása Kőszeg városa, ahol állandó szálláshelyünk a Mohás Vendégházba volt. Körsétát tettünk a főtéren, és elcsendesedtünk a XIX. század végén épült Jézus Szíve Templomban. Égbetörő, 57 méter magas tornya mellett még két melléktorony is van. A Templom neogótikus stílusban épült, a templombelső festése lenyűgö-

ző látvány. Sétánk során fedeztük fel a „becsületkasszás gyümölcsárusítást”, és jó volt látni a tiszta virágos utcákat. Másnap nagy várakozással indultunk Máriacellbe. A kegyhely története összefügg Nagy Lajos magyar király (1342-1382) uralkodásával, aki győzelmet aratott a balkáni „hitetlen népek” felett. Máriacellben templomot épített, és adományokkal halmozta el a kegyhelyet. Minden zarándokútjának végcélja az ősi Mária szentélyéltető eleven szíve, a kegyszobor látása. A kegyszobor hársfából van faragva, amelyből Mária és a gyermek arca látható, mivel fel van öltöztetve. Szentmisénk a kegyszobor előtt zajlott, amely olyan megható és felemelő volt, amelyet csak ott lehet átélni. Úgy éreztük, hogy ezen a kegyhelyen megnyugodott a szív és a lélek új életerőt kapott. Mindehhez hozzájárult István atya szentbeszédének üzenete,

nik, hogy a Gólya Óvodába az idén is szép számmal írattak be gyerkőcöket. A tanévet hatvanöten kezdik meg a megújult Kossuth utcai oviban, családias légkörben, három csoportban. A nagy érdeklődést az is elősegíthette, hogy a tanintézménybe történő felvételnek nem követelménye a református felekezethez való tartozás, így mindazon szülők bizalommal fordulnak hozzájuk, akik úgy vélik, van még létjogosultsága a keresztény értékrenden alapuló nevelésnek a 21. században. A barátságos környezetet már belépéskor jelzi, hogy a nyári nagyvakáció ideje alatt mindenik tanterem új színt kapott. Ami pedig a hívek jövőbeli lelki gazdagodását illeti, megtudtuk, hogy szintén augusztusban a jászberényiek egy csoportja ellátogatott a Máramaros megyei Nagybányára. A Nagybánya-Újvárosi Református Gyülekezettel 11 éve ápolják a kapcsolatot, felváltva töltik be a vendéglátó szerepét, évente találkoznak, hogy újabb és újabb barátságokat kössenek és megosszák egymással tapasztalataikat. Az élet azonban az ősz beköszöntével sem áll meg a gyülekezetben, hisz az elmúlt esztendők gyakorlatát követve a közeljövőben gyülekezeti hétvégén fognak részt venni a galyatetői református üdülőben. Szintén az összetartozás érzését lesz hivatott erősíteni a havi egy alkalommal megtartandó Agapé-vasárnap, amely egyfajta jelenkori szeretetlakoma a templomudvarban. A hitbéli ismeretek elmélyítését az a tízhetes tanfolyam szolgálja majd, amit Kereszt-kérdések címmel újból meghirdetnek, és amelyen természetesen bárki ingyen részt vehet.

amelyet igyekeztünk magunkévá tenni. Végig jártuk a mellékkápolnákat, a főoltárt, az ébenfa keresztet a megfeszített Jézussal valamint a templomi udvart. Programunk szerint Szlovénia volt a következő úti cél, konkrétan Maribor. Európa „zöld gyöngyszeme” amely az erdők mély sötétzöldjéről és a legelők élénkzöldjéről a tavak tompazöldjéről kapta az elnevezést. Maribor a Dráva két partján fekszik, a parton a Víztorony, szemben a Zsidótorony, amely ma zsinagóga. A főtéren van a reneszánsz stílusú városháza, előtte egy 1473-ból származó, a pestis járványra emlékeztető Mária-oszlop. Nagyon szép barokk stílusú temploma az Alajos templom, északabbra a Szent János Dóm. Több védelmi létesítmény is található itt, amelyeket mára átalakítottak valamilyen hasznos célra. A Dráva melletti sétányról látható Európa legrégibb szőlővenyigéje, amely 400 éves és még ma is 60 liter bornak megfelelő szőlőt terem. A következő napon Ausztriába, Grácba indultunk. Az út során ismertetőt kaptunk István atyától azt osztrák egyházak életéről, Grác nevezetességeiről. A gráci dóm adott helyet a napi szentmisének. A dóm kívül dísztelen, belseje művészi, különösen a színes márvány főoltár. Megtekintettük a püspöki palotát, elsétáltunk a várhoz. A várhegyről, különösen a 28 méter magas Óratoronyból csodálatos a rálátás a városra. Búcsúzóul a Jézus Szent Vére Főplébánia templomban köszöntük meg a nap élményeit, ajándékait. Útban a szálláshely felé betértünk a csodálatos jáki templomba. Ausztriai látogatásunk után saját hazánkban, Vas megye délnyugati részén az Őrségben tettünk egy egész napos kirándulást. A Máriahilfer Strasszén az 55. szám alatt levő Segítő Mária templomban köszöntük meg utunk minden szépségét, kegyelmét. Rózsa Lajosné zarándok

2012. augusztus 30.

Búcsú a porciunkulai kápolnában A Jászság legjelentősebb búcsújáró helyén a szokásos időben megtartották a porciunkulai kápolna búcsúját a ferencesek templomában. Természetesen nyitva volt a kis kápolna. Megtekinthették a hívek a kedves építményt. Eredeti helyén tett szegénységi fogadalmat assziszi Szent Ferenc. A nem mindennapi hőség sem akadályozta meg a híveket abban, hogy megtöltsék a templomot. A Szántó József apát úr, dr. Novák István plébános és Demeter Mátyás atya, valamint Taczman András mutatta be az ünnepi szentmisét. Novák atya köszöntötte az ünnepi rendezvény részvevőit, és hangsúlyozta, hogy a mostani zarándokút természetes folytatása annak, amit elődeink a zivataros századokban is megtettek. Ők is a Szűzanya gyermekei voltak, mint mi. Ők is a búcsúsok tiszta szándékával élték át az ismétlődő jelenségeket, mint mi. A legvészterhe-

sebb időkben is megülték az ünnepet, hiszen a hamu alatt őrizték a parazsat, a nem szűnő reményt. Szántó József atya prédikációja mélyen átélt elmélkedés volt. Hétköznapi példákkal érzékeltette, mennyire fontosak a jeles napok. Kiemelte továbbá, hogy a szerzetesek századokon át őrizték templomukban a hit tüzét az Angyalos Mária segítségével. Még a száműzetés idejében is. Mi a Szentlélek templomai vagyunk, és ezt Szent Ferenc törekvéseinek az elfogadásával teljesíthetjük be. Majd megkezdődött a körmenet. Megállt porciunkulai kápolna előtt, és itt egy fohász hangzott el Szűzanyához, majd szép énekszóval zajlott az ünnepi esemény. A templomban három himnusz hangzott el: a pápai, a magyar és székely. Zárásként felcsendült a Boldogasszony anyánk… A zászlók minden himnusz előtt tisztelegtek.

Ciprusiak az idősotthonban

Napokkal korábban nagy készülődés előzte meg a Szent Klára Idősek Otthonában augusztus 8-án megrendezett bensőséges egyházi ünnepséget. Hagyomány, hogy minden év nyarán az otthon dolgozói, lakói azok hozzátartozói megemlékeznek az intézmény névadójáról. • buschman • Ünnepnapkor már kora reggel elkezdődött a vendégvárás. Az alkalomra sokan érkeztek szerte az országból, a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat égisze alatt működő többi társotthonból is. A szokásoknak megfelelően szentmisével kezdődött a reprezentatív program, amelyet P. Kálmán Peregrin OFM mutatott be, aki a MátraverebélySzentkúti Bazilika kegyhelyigazgatója. Ünnepi szavaiban kiemelte a szeretetközösség jelentőségét, és azt, hogy a gondozásra szoruló embertársunk és annak ápolója, gondozója között fontos a megértés és a bizalom, az egymás iránti elkötelezettség. Isten gondviselő szeretetéhez ezáltal kerülünk közelebb. Ha eképp cselekszünk, gondolkodunk, akkor a szeretetközösség világot formáló erővé tud alakulni. A szentmise után filmvetítés kezdődött, amely hét ferences rendi vértanúról szólt, akiknek folyamatban van a boldoggá avatása. Az ő életükbe kapott betekintést a közönség. Közülük néhányan a kolostor falai között éltek egykor. A vendégsereg ezt követően átvonult a Szent Klára Otthon zöld övezetében felállított sátorba és az udvari pagodába, és a nap eseményeit az agapén folytatták közösen. Köszöntőt mondott az intézmény vezetője Vargáné Deme Katalin, aki hangsúlyozta, hogy a mai válságos világban a megélhetés, a munkanélküliség, a családok nehéz helyzete és a kilátástalanság az embereket mindenütt a világon

próbára teszi. „Vannak feladataink, törekedjünk azok elvégzésére és nyugodtan, méltósággal menjünk saját utunkon előre. Nem szabad elveszítenünk a reményt, a hitet” – hallhattuk az ünnepi beszédben. Endrődy Zsuzsanna, a Szeretetszolgálat igazgatója is köszöntötte a megjelenteket, majd színes, táncos forgatag lépett a nagyérdemű elé. Köszönhetően a Klára napi ünnepséggel egy időben zajló Csángó Fesztiválnak el tudtak látogatni az otthonba a Ciprusról érkezett táncosok, akik méltán férkőztek be rövid idő alatt a helyiek szívébe látványos produkciójukkal. A Szent Klára Idősek Otthona néhány lakója is készült műsorral: verseltek, énekeltek. Ők így járultak hozzá az ünnepi eseményekhez, mint ahogyan a Jászteleki Akácvirág Dalkör és Bolla János jászkapitány népdalcsokra is tetszést aratott. Az ünnepség tartotta a hagyományokat abban a tekintetben is, hogy újból egy meghitt és jól szervezett Szent Klára napot tölthettek együtt az otthon lakói munkatársai és a meghívott vendégek.

A Szent Klára Otthon köszönetét fejezi ki

A jászberényi Szent Klára Idősek Otthona vezetősége és munkatársai ezúton is szeretnék megköszönni az alábbi támogatóknak a segítségét, akik hozzájárultak a Szent Klára napi bensőséges egyházi ünnepségünkhöz: Jézus Neve Plébánia; Sebestyén Kft.; Tugyi Róbert cukrászmester; Trend-Papír Simon Kft.; ifj. Fábián János; Gábor-Ker-Pack Kft; Jászteleki Akácvirág Kórus; Szűcsné Urbán Mária; Nagy István mezőgazd. vállalkozó; Hegyi Gyula e.v.; Szikra József – hangtechnika; Ibolya Virágüzlet; Vas-Várak Bt.; Hajnal Mihályné Szentmártonkáta; Baráth Károly fényképész; Egyházközösségi tagok, hozzátartozók Külön köszönetünket fejezzük ki P. Kálmán Peregrin OFM Mátraverebély-Szentkúti Bazilika kegytemplom igazgatójának, az Assisi Szent Klára tiszteletére bemutatott hálaadó szentmiséért.


Iskola

2012. augusztus 30.

5. oldal

Hétfőtől hívogat az iskola Folytatás az 1. oldalról. Ha szűkebb pátriánkat, Jászberényt nézzük, nálunk is történtek változások. A Jászsági Közoktatási Intézmény Belvárosi Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Telephelye szeptembertől nem a Belvárosi Általános Iskola részeként, hanem önálló tagintézményként fog működni a Jászsági Közoktatási Intézmény égisze alatt. Mivel a jelenlegi épület felújítása jelentős anyagi forrást igényelne, a tervek szerint a későbbiekben a Székely Mihály Iskola az üresen álló Rákóczi úti intézménybe fog költözni, amely korábban ugyancsak iskolaként működött. Jászberény Város Óvodai Intézménye a továbbiakban is a város fenntartásában fog működni, melynek megfelelően az önkormányzat továbbra is mindent megtesz a lehető legjobb feltételek biztosítása érdekében. Reméljük, hogy az új Központi Óvoda átadása rövid időn belül megtörténik, és minél előbb birtokba vehetik a gyermekek az ország egyik legszebb óvodáját. A város valamennyi intézményének beadott vagy előkészítés alatt álló pályázata van. Az iskolák és az óvoda vezetői, pedagógusai igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a rendelkezésre álló forrásokat az oktatás minőségének javítására fordítsák. Ezúton kívánok – ahogyan egymás között szokás – boldog új évet minden tanulónak és pedagógusnak! Kérem, ne féljenek a változásoktól, mert ez az oktatás jövőjének záloga.” Általános iskolák Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Konyhás Mihály tagintézményvezető: – Két első osztályt indítunk az új tanévben. Az 1/A-ban 25 kisdiák kezdi meg tanulmányait. Itt a testnevelést tanulják a gyerekek emelt óraszámban. Az 1/B-ben a matematika kap kiemelt jelentőséget, 24 fő lesz az osztály létszáma. Változás az intézmény életében, hogy vezetőcsere történt, a tagintézmény irányításával kapcsolatos feladatokat jómagam fogom ellátni. Az iskolában a felújítási munkálatok még zajlanak, néhány tanterem festése nem fejeződött még be: az elsősöké és az ötödik osztályosoké. A faliszekrényeket, ajtókat is rendbe tetettük, azok javítása, festése is megtörtént. Belvárosi Általános Iskola, Válenti Borbála megbízott tagintézmény-vezető: – A 2012/13-as tanévben két első osztályban kezdik meg a gyerekek az alapfokú

tanulmányaikat, 28-28 fős létszámmal. Júniusban 59 ballagósunk búcsúzott az intézménytől, „helyettük” 56 új tanuló érkezik hozzánk. A Belvárosi Általános Iskolában ös�szesen 419 fővel indul majd az új tanév a többi évfolyamot is beleszámítva. A testnevelést alsó tagozatban emelt óraszámban fogják tanulni a diákok. Emellé bejött az az új törvényi előírás, hogy elsőben és ötödik osztályban délelőtt három órában, délután két órában mindennap előtérbe kerüljön a testmozgás. A sportcsarnokunkban az elmúlt hónapokban felújítás történt. A csarnok üzemeltetését a VV Zrt.-vel közösen végezzük. Mosdókat, öltözőket újíttattunk fel, háromról ötre bővítettük a vészkijáratok számát, és a várva várt légkondicionáló berendezés is működik a csarnokban. A tavalyi tanévben elkezdtük kiépíteni a játszóudvarunkat. Az iskolánk Alma Mater nevű alapítványa támogatásával elkészült egy fedett pavilon, ahol egy osztálynyi gyerek is elfér. Nyársalót is kiépítettünk, a közösségi tereket igyekeztünk ezzel bővíteni. Folyamatban van olyan pályázati beadványunk, amely siker esetén lehetőséget ad arra, hogy lovas oktatás is legyen a Belvárosi Iskolában. Nagyboldogasszony Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium, dr. Novák István igazgató: – Intézményünkben három első osztállyal indul a következő tanév. Összesen nyolcvan „kisiskolás” jár majd intézményünkbe. Az egyik osztály magyar-német két tannyelvű lesz, a másik kettőben pedig az angol nyelvet fogják emelt óraszámban tanulni a gyerekek. Most ősztől indul a gimnáziumi képzésünk is egy osztállyal, ahol németet vagy angolt tanulhatnak a középiskolások intenzívebben. Ezenkívül jelentkezhetnek olasz és latin nyelvekből fakultációra. Míg a korábbi években átlagosan 440 tanulója volt az iskolánknak, az induló gimnáziummal együtt 500-an lesznek a Nagyboldogasszony Iskola diákjai ebben a tanévben. Pályázaton nyertünk közel 100 millió forintot, melyet energetikai felújításra fordítottunk: Ablakokat cseréltettünk, napkollektorokat vásároltunk, korszerűsítettük a fűtést, valamint a belső udvaron a homlokzat felújítása is megtörtént. Az Egri Egyházmegye támogatásával további 20 millió forintot is fordíthattunk korszerűsítésre, melynek segítségével az elektromos hálózatot cseréltettük ki. Változás, hogy a Liska József Erősáramú

Életút napok Sarlóspusztán A megszokottnál is melegebb volt a nyár, amikor három napra Sarlóspusztára mentünk, hogy részt vegyünk az életút napokon, amit tavaly Jászberényben rendeztek meg. Ilyenkor összegyűlik az a sok gyermek és mentor az egész országból, akik a Csányi Alapítványhoz tartoznak, és találkoznak a kurátorokkal, legfőképp Csányi Sándorral és családjával. A második napon játékos sportversenyben mutattuk meg, mennyire ügyesek, erősek és okosak vagyunk. Amelyik csapat ezekben a feladatokban győzelmet aratott, az a harmadik napon, a gálaműsoron vehette át a jutalmát. A gálaműsoron a különböző városokból érkező gyerekek előadásait nézhettük meg. Sok jutalomajándékot is kiosztottak. Többek között én vehettem át az Angliába induló repülőgép beszállókártyáit Pataki Ági nénitől és Zorántól, és én lettem az Alapítvány legeredményesebb tanulója a 7-8. osztályosok között, valamint az angol projektverseny legjobbja, kiváló művészeti munkámért, és jeles tanulmányi eredményemért pedig elismerő oklevelet és egy digitális fényképezőgépet kaptam. Nagyon örültem neki! A gálaműsor után az Alapítvány gyerekválogatott focicsapata küzdött a felnőttekből álló csapat ellen. Csapattagok volt többek között Áder János, Orbán Viktor, Nyilasi Tibor, Csányi Sándor és fiai is. Végül ebéd után indultunk haza erről a csodálatos napról. Víg Dávid Csányi Alapítvány Jászság 3. csoport

Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium szeptembertől egyházi fenntartású lesz. Szintén az Egri Egyházmegyéhez fog tartozni. Szeptember 3-án lesz az évnyitójuk, ahol dr. Ternyák Csaba egri érsek mond köszöntőt. Az ünnepség 11.30 órakor kezdődik. Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Pomázi Imréné: – Három első osztályban kezdődik el a munka, ahol mindegyikben kiemelt szerep jut az idegen nyelv és a matematika oktatásának. Két osztályban sportiskolai rendszerben fognak a gyerekek tanulni. A köznevelési törvény értelmében alsó tagozatban minden évfolyamban, ezenkívül a felső tagozat ötödik és kilencedik évfolyamán kötelezővé kell tenni a mindennapi testnevelésórát. Ennek keretében a gyerekeknek lehetőségük lesz korcsolyázni, úszni és lovas oktatáson részt venni. A leendő elsőseink tantermeit felújíttattuk, az informatikai tanteremet pedig egy nagyobb helyiségbe költöztettük. A gimnáziumban egy kilencedik évfolyamunk indul, ahol hangsúlyos szerepet kap az idegen nyelv és matematika oktatása. Székely Mihály Általános Iskola, Tukacsné Kovács Judit igazgató: – A legfőbb változás, hogy szeptembertől a Belvárosi Általános Iskolától különvált a Székely Mihály tagintézmény, és ősztől önálló iskolaként folytatjuk a működést. A fenntartónk továbbra is a Jászsági Közoktatási Intézmény marad. Nálunk az első osztályok számát tekintve tartjuk a korábbi évek „hagyományát”, és egy osztállyal indítjuk az évet. Ennek egyik fele zenei tagozatos lesz, míg a másik az angolt fogja emelt szinten tanulni. Összesen 26 elsős kezdi meg nálunk az iskolapadok „koptatását”. Ez a tanév arról is fog szólni, hogy mérlegeljük a helyzetet: maradjunk-e a Székely Mihály Iskola jelenlegi épületében, vagy átköltözik intézményünk a Rákóczi úti egykori iskola helyére. Ennek az az oka, hogy iskolánk épülete nagyon rossz állapotban van, felújítása előreláthatólag nagyon sokba kerülne. A Rákóczi úti intézményből viszont kön�nyebben ki lehetne alakítani újból egy oktatási intézményt. Középiskolák Lehel Vezér Gimnázium, Antics István igazgató: – A 2012-13-as tanév négy új osztállyal indul. Az egyik ezek közül nyolcosztályos gimnázium, 33 fővel. A 9/A nyelvi előkészítő évfolyam, ahol ötéves a képzés ideje. A 9/B osztályban visszatérünk az általános tantervű képzésre, a 9/C-ben pedig matematika és matematika-fizika csoportbontásban tanulhatnak a diákok. Az épületen belül néhány teremben festés történt. Ami viszont a „falakon belüli” felújításnál jóval látványosabb a járókelők számára is, nem más, mint az intézmény külső homlokzatának a rendbetétele volt. Ez a beruházás a „Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése” c. projekt keretében valósult meg. Az előttünk álló esztendő feladata, hogy a Köznevelési Törvényben szereplő változásokat végrehajtsuk, betartsuk, átdolgozzuk a Pedagógiai Programunkat, s ezzel együtt a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat is. Nagy technikai előrelépés, hogy elkezdjük fél évig még csak „tesztelni”, majd élesben használni az elektronikus naplót. Ennek az a lényege, hogy a szülők odahaza interneten keresztül egy kódszám segítségével be tudnak kerülni a rendszerünkbe, és nyomon tudják követni gyermekük osztályzatait, hiányzásait. Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kol-

légium, Szabó László megbízott igazgató: – Négy kilencedik osztállyal kezdjük a következő tanulmányi esztendőt, összesen 135 tanulóval. Az eddigi profilnak megfelelően két osztályunkban szakközépiskolai, a másik kettőben pedig gimnáziumi képzés folyik majd. A szakközépiskolai osztályok egyike elektrotechnikai, a másik informatikai szakmacsoportos lesz. A gimnáziumi osztályok esetében az egyik a közbiztonsági képzésre fog épülni, míg a másik osztály egy része általános tantervű gimnáziumi képzésben részesül, a másik pedig katonai fakultációs lesz. Nagyobb felújítás nem, csak a szokásos karbantartás, tisztasági festés történt a nyár során. Jelentős változás az intézményünk életében, hogy szeptembertől az Egri Egyházmegye lesz a fenntartónk. Dr. Ternyák Csaba egri érsek már kiadta az alapító okiratot, zajlanak az átadás-átvétel körüli folyamatok. Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Tamás Zoltán igazgató: – Hét kilencedik osztályban folytatják a fiatalok megkezdett tanulmányaikat. Ez összesen közel 240 főt jelent. A hét osztályból egy osztályban szakközépiskolai oktatás zajlik majd. Itt lehetőség lesz vendéglátás, kereskedelem, egészségügy, autószerelő/autóvillamossági szerelő szakmákat tanulni. Másik két osztályunkban hároméves szakképzésre épül az oktatás, ahol a következő területek különülnek el: gépészet, vendéglátás, elektronika. A többi négy osztályban az alábbi szakokat kínáljuk a hozzánk beiratkozottaknak: gépészet, mezőgazdaság, faipar, fodrász, kereskedelem-marketing,

vendéglátás-idegenforgalom, élelmiszeripar, építészet. Konkrét szakmáink pedig, amelyekből választani lehet: pincér, szakács, bolti eladó, fodrász, bútorasztalos, gépi forgácsoló, hegesztő, kereskedő, autószerelő, autóelektronikai műszerész. Az Eltérő Tantervű Tagozatunkra 12 évig járhatnak a speciális nevelést, foglalkozást igénylő gyerekek. Nyolc év elteltével lehetőségük van további két évig általános képzésben részesülni, majd 1112 évfolyamokon szakmát is tanulhatnak a diákok. Az intézményeinkben a nyár során megtörténtek a tisztasági festések. Kisebbnagyobb beruházásainknak köszönhetően felújíttattuk a Klapka Iskola udvarát. Volt olyan helyiség, ahol lambéria-, ajtóés ablakcsere történt! Külön öröm számomra, hogy saját tanulóink jelentős mértékben kivették részüket ezekből a munkákból. A Hatvani úti főépületünknél a kerítést is ők festették le. Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola, Zsemberi Zoltán igazgatóhelyettes: – Három kilencedik osztályt indítunk, ebből az egyik nyelvi előkészítős, a másik osztály gazdasági szakmacsoportos, melyen belül elkülönül a közgazdasági szakirány és a kereskedelem-marketing. A harmadik osztályunk műszaki szakmacsoportú, amelynek egyik fele informatika szakirányú, míg a másik gépészeti. Összesen 118 fővel indul a 2012/13-as tanév. Nagyobb felújításra az intézményünkben a nyár során nem került sor, mindössze az általános tisztasági festés valósult meg.


Város

6. oldal

Az óvónők álma valósul meg: európai szintű, modern épület

Egyre szorosabb a kapcsolat Vechtával Jászberényi delegáció járt Vechtában augusztus 18 és 23 között, hogy folytassák a júniusban elkezdett tárgyalásokat. A néhány nap alatt Vechta városa szívélyesen, kitüntető figyelemmel fogadta a jászberényieket. • Gergely Csilla •

Folytatás az 1.oldalról. A „visszaszámlálás” már elkezdődött, nem sok idő van hátra szombatig, hogy több mint 200 gyermek birtokba vegye az uniós és önkormányzati forrásból épült óvodát. A Városi Óvodai Intézmény vezetőjét, Beszteri Évát arról kérdeztük, hogy az új, európai színvonalú, modern óvodakomplexumban milyen lehetőségek várják majd a gyermekeket. – Négy óvodánk költözik át az új épületbe: a Hold utcai Hold ovi, a Szent Imre herceg úti Kék Csillag, a Szövetkezet úti Misi Mókus és az Ady Endre úti Napsugár Óvoda – kezdte az intézményvezető. – Nyolc csoport befogadására lesz alkalmas az intézmény. A gyerekek tágas, világos csoportszobákban tölthetik majd a napjaikat. Minden helyiséghez galéria is tartozik, ahol mód nyílik arra, hogy a vegyes életkorú csoportok gyermekei egy-egy kis közösségben együtt tudjanak játszani, tevékenykedni. – Sok lehetőség várja a kicsiket a szabadban is. A teraszok kiváló terepet adnak olyan játékra, foglalkozások megtartására, amelyeket addig csak a termekben tudtak megtartani az óvónők. Legyen szó mese- versfoglalkozásról, rajzolásról, festésről, színjátszásról. – Az épületet úgy alakították ki, hogy a környezeti nevelés is biztosított legyen a hétköznapok során. Többek között az udvaron található egy kis konyhakert,

ahol a virágok, növények gondozását, öntözését már a „kis kertészekre” bízhatjuk. – A másik fontos szempont számunkra, hogy a kicsik a mozgást is megszeressék. Erre igyekszünk őket nevelni. A hatalmas tornaterem számos lehetőséget kínál majd a különböző napi mozgásos tevékenységek gyakorlására. A vízhez szoktató medencében pedig a gyerekek megszerethetik a vizet, elkezdhetik megtanulni az úszás alapjait. Környezettudatos személetünket bizonyítja, hogy napkollektor segítségével fogjuk a benne lévő vizet melegíteni. – Tulajdonképp maga az udvar mérete is a sokszínű játékra lett „kitalálva”. A focizás, kosárlabdázás, kerékpározás, rollerezés mind-mind a gyerekek állóképségének javítását, az egészséges életmód alapozását célozza. – A gyerekeken kívül tornaszobánkat a kollégák és más érdeklődők is használhatják majd előadások és egyéb rendezvények, szakmai értekezletek megtartására. –Természetesen a medencét, a tornatermet a többi tagóvodánk gyermekei is ugyanúgy igénybe vehetik. – Remélem, hogy a gyerekek és szüleik meg lesznek elégedve az új óvodával, és a város lakossága is büszke lehet arra, hogy Jászberénynek egy olyan modern óvodája lesz, amelyből az országban nem sok található – tájékoztatott Beszteri Éva.

Apróhirdetés Van munkahelyed, de nincs lakásod? Itt a megoldás! Eladó egy 35 nm-es téglaépítésű gázkonvektoros garzonlakás Budán a tulajdonostól. Irányár: 11,5 MFt. Telefonálj, ha egy biztonságos környéken szeretnél lakni. Tel: 20/9732359.

2012. augusztus 30.

A küldöttség tagjait, Nagy András városkapcsolati tanácsnokot, Bernhardt Andrást, a Vechtai Baráti Egyesület elnökét és dr. Bátonyi Attila kabinet titkárt a híres Stoppelmarkt idején fogadták. A 714 éves múltra visszatekintő aratóünnepély Németország második legnagyobb fesztiválja, amire méltán büszkék a város lakói. A monumentális vásári forgatagban nyolcszázezren fordultak meg, ahol a sörsátrak és árusok kínálata mellett mutatványosokkal és vidámparkkal várták az érdeklődőket. A megnyitó hatalmas felvonulással indult csütörtökön, a belvárosból. A hivatalos vendégek tiszteletére hétfőn adott díszfogadást Helmut Gels, Vechta polgármestere, a Stoppelmarkt területén felállított 900 fős sátorban. Köszöntőjében külön üdvözölte a jászberényi delegációt. A Stoppelmarkt-on Karl-Heinz Wehry,

a Jászberényi Baráti Egyesület elnöke és Wolfgang Zapfe, az Europa-Union Vechtai Kerületi Egyesületének elnöke, az Antonianum Gimnázium nyugalmazott igazgatója kalauzolta a vendégeket. Első este Frank Käthler, a testvérvárosi kapcsolatokért felelős főmunkatárs fogadta a delegációt, majd a következő napokban Leer és Münster városába is közösen ellátogattak. Kedden délelőtt Helmut Gels polgármester fogadta a küldötteket a városházán. Többek között közös európai uniós pályázatok lehetőségéről is szó esett. Pontosították a következő látogatás időpontját, amelyre szeptember végén kerül sor, Szabó Tamás polgármester vezetésével. A delegációhoz csatlakozik dr. Bálint Péter, a Szent Erzsébet Kórház orvosigazgatója, Horgosi Zsolt, a JVV Zrt. vezérigazgatója és egy tolmács. Tapasztalatcsere és kapcsolatok kiszélesítése céljából megtekintik a helyi városi kórházat és a város-

Gyurta Dani autómentes napon jön hozzánk

A II. Jászság Expo és Fesztivál Folytatás az 1. oldalról. A vásár pénteken 14 órakor nyitja meg kapuit, 15 órától pedig már Vállalkozói Fórumot tartanak a Déryné Rendezvényház dísztermében. Az ünnepélyes megnyitóra és díjátadóra a nagyszínpadon kerül sor, 17 órától. A fesztivál állandó programjai a Kézműves és Népművészeti Vásár, az Autó Kiállítás és Vásár, a Borfalu borkóstolással, a Gasztro-sziget és a Gyerekek parkja. A kulturális és szórakoztató műsorokról végig a Jászkerület Nonprofit Kft. gondoskodik. Szombaton bemutatják a Népi ételek a Jászságból című könyvet, de jászsági ételeket kínálnak is a jó borok mellé. A főtéren 15 órától Király L. Norbi szóra-

koztatja az egybegyűlteket, majd 20 órától Tabáni István. Vasárnap városunk is csatlakozik az Európai Autómentes Naphoz, és ennek jegyében 9 órától gördülő bejárást szerveznek a város kerékpárútjain. 11 órától ügyességi vetélkedők, kézműves foglalkozások lesznek és várja a bátrabbakat a főtéri kalandpark. A nyári olimpia világcsúccsal győztes mellúszójával, Gyurta Danival találkozhatunk 15 órától. A napot Vastag Csaba koncertje zárja este nyolc órakor a nagyszínpadon. A Jászság Expó kiállítói a Lehel Vezér Gimnázium udvarán és a kapcsolódó utcarészre települnek, pénteken14-18 óráig, szombaton és vasárnap 11-19 óráig tartanak nyitva.

Jászkürt

üzemeltetési társaság munkáját. Október 20-tól 28-ig a Vechtai Baráti Egyesület látja vendégül a húszfős vechtai delegációt, melynek kidolgozták a részletes programjait. A látogatás részeként Ruth Stephan vechtai szobrász 25 darabos kiállítását nyitja meg maga a művésznő. Az alkotások az euró bevezetésének 10 éves évfordulóját, Németország felosztásának majd újraegyesítésének fontos eseményeit ábrázolják. A jászberényi kórház november 17-én Erzsébet Napi Tudományos Ülést rendez, amelyen az előzetes tervek szerint vechtai orvos is tart majd előadást.

László Károly klaszter alakult Folytatás az 1. oldalról. Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, hogy együttes erővel könnyebb sikereket elérni. Támogatásáról biztosította a gazdasági társulást Jászberény Város Önkormányzata nevében Juhász Dániel alpolgármester. Az előzményekre utalva elmondta, hogy 2011. április 4-én döntött rendkívüli ülésén a Jászberényi Gazdasági Tanács arról, hogy az Electrolux gesztorságával, a város és az iparkamara támogatásával alakuljon meg a klaszter, amelynek tevékenységében mérföldkő ez a nap. A háztartási gép klaszternek jelenleg több mint húsz cég és intézmény a tagja.

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! A szerkesztőség a korábbiaknál és a helyben megszokottnál alacsonyabb díjakkal számol, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakíthasson ki partnereivel. A kiszámíthatóságra és a tartós kapcsolatra alapozva alakítottuk ki könnyen áttekinthető kedvezmény-rendszerünket, amelyben egyetlen elem, a megjelenés gyakorisága szerepel. Már három – szerződésben vállalt – megjelenés esetén kedvezményes megjelenést biztosítunk. A kedvezmény sávosan bővül, és nem feltétele a közvetlenül egymást követő megjelenés.

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére. Nyitvatartás: hétfőn 10-15; kedden 10-17; pénteken 10-14

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7.(a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622


Ajánló

2012. augusztus 30.

7. oldal

Hangverseny a főtemplomban A megújult, megszépült Isten házában Kegye János pánsíp koncertje volt az elmúlt zsúfolt időszak egyik meghitt kulturális eseménye. • T. R. • A pánsíp ma is szinte az egész világon ismeretes. Közismert faktora a filmzenének, de a klasszikus zene közvetítésére, például Mozart Varázsfuvolájának a megszólaltatására is alkalmas. Először Beethoven keringője nagyon könnyed hangzás, majd erős váltás révén kelthette fel a közönség érdeklődését. Schubert Ave Mariája a fohász áhítatát idézte fel bennünk, majd a különleges titkot tette átélhetővé. Bach Brandenburgi

Concertója egy másik világba vezette a hallgatóságot. Robbanásszerű dinamika és játékosság jellemzi úgy, hogy bevonja a természet hangzásait is az élménykeltésbe. Hatásszünet után újra indul magával ragadó lendülettel, hogy végül elnyugodjék. Erkel Ferenc Bánk bánjának részletét ezzel a hangszerrel is képes volt a művész megidézni: a szép és emelkedett hangulatos, és valóságos érzelmi hullámzás részesei lehettünk. Egyben alkalmunk nyílt arra, hogy korábbi él-

Közös haza, közös sors

Negyven perc a brassói pályaudvaron. Néha sok, néha kevés. Péterffy András rendező 2003. évi táncos-zenés rövidfilmje szerint mindkettő. A szászföldi vasútállomáson bonyolódó történet mégsem fekete-fehérben tárul elénk – akkor sem, amikor ez indokolt lenne –, hanem színesben. • g. k. e. •

Mindenfajta bevezetés nélkül egy olyan táncforgatag részeseivé válunk, amelyben az erdélyi románok, csángók, székelyek, szászok, zsidók és cigányok egyaránt eljárják a magukét. Néha ünnepélyesen, néha tragikusan. Mert a brassói állomás ütközőpont: itt ugyanis nem csupán utasok és vonatok találkoznak, hanem kultúrák is. Az erdélyi s a balkáni, a hagyományőrző s a hagyományromboló, az üldöző s az üldözött,

Programajánlatunk Állatkerti éjszaka Augusztus 31-én, pénteken 20 órától 23 óráig színes programokat kínál a Jászberényi Állat- és Növénykert, ahová érdemes lesz elemlámpával érkezni.

ményeinket összemérjük a jelenlegivel. Mindenképp megéreztünk valamit a pánsíp jellegzetességeiből. Később népdalok és népdalszerű alkotások is felcsendültek, sőt slágerek is megszólaltak, és Csajkovszkij révén helyet kapott a szláv lágyság lírája is. Különös zenei világba kalauzolt el bennünket Kegye János. Nyilvánvalóvá válhatott számunkra, hogy a nagyon régi hangszer képes megszólaltatni egészen modernnek számító művet úgy, hogy bizonyos árnyalatokat, élménymozzanatokat sűrít bele, és ezzel gazdagabbá teszi a szóban forgó művet, az átélő közönséget.

az élő s a holt. Tudniillik a polgáriasodott zsidókkal és a kimért szászokkal a szerelvény már régen elindult, csupán emlékfoszlányaik vannak még jelen, a haláltáborok tragikuma s a kissé fanyar keringő fülbe mászó dallama, a búcsúnóta, amelyet most mások, otthonaik új lakói járnak el helyettük. A pályaudvaron, amely jellegét nézve inkább egy falusi megállóhelyre hajaz, mintsem egy nagyvárosi vonatállomásra, szotyihéjon bokáznak a szövetnadrágos parasztok. Az izzadságszagú tömegben szinte már csak a pálinka és a hangszer-felhozatal autentikus, erre figyelmeztet a kavalkádból kivillanó fehér tornacipő is, a kötött pulóverrel társított farmerszoknya, valamint a hátizsákos turista, aki kissé céltalanul, idegenként vegyül el a hömpölygő tömegben. És bár a filmkészítők szándéka az volt, hogy az erdélyi táncrendeket, a városiasodás pillanatnyi állapotát, no meg az ebből származó identitászavart tematizálják, a balkáni életstílus megje-

Főzőverseny a Neszűrben Szeptember 8-án, szombaton 8 órától hagyományos ételek főzőversenyére várják az érdeklődőket a Neszűr 7-8. dűlőben. Érdeklődni Szíjártó Józsefnél, a 06-30/906-1453-as telefonszámon lehet.

lenítése mindvégig fölényt élvez, a megmaradás kérdéses volta pedig minduntalan előtérbe kerül. A valósághű ábrázolást ebben a produkcióban messze felülmúlja az éles bírálat. A tradicionális viseletéből kivetkőzött mulatozó társaság végül eltűnik a vagonok között, ki-ki felszáll a maga szerelvényére, s így a magyarok, csángók, székelyek a már eltávozott zsidók, szászok sorsára jutnak. Elindulnak messzire. A film rangját növeli, hogy hiteles adatközlők is szerepelnek benne, többek között Zerkula János és felesége, Fikó Regina. A Szászcsávási zenekar és a Zurgó muzsikájára Diószegi László szerezte a koreográfiát, amit a Válaszút Táncegyüttes az Ordasok közreműködésével tolmácsol a publikum számára. A Dömötör Péter, Nagy Ernő és Váradi Gábor fényképezte Brassói pályaudvart a Lehel Film-Színházban vetítették le a Csángó fesztivál negyedik napján, szombaton.

VIII. Gyermekvilág börze Szeptember 8-án 9 órától megnyitja kapuit a használt babaholmik, játékok és mesekönyvek vására, az Ifjúsági Házban. Asztalfoglalással kapcsolatos információkat Bíró Jánostól kérhetnek az 57/411-823-as telefonszámon. Oszét képzőművészek kiállítása Budapesten Szeptember 10-én, hétfőn 18 órakor a Jászok Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket a Alán párhuzamok című kiállítás megnyitójára, a budapesti Forrás Galéria Vizuális Művészeti Intézetben (1067 Budapest, Teréz krt. 9.). Köszöntőt mond: Sergey Takoyev, az Oroszországi Föderáció Észak-OszétiaAlánia Köztársaságának miniszterelnöke és dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője. A kiállítás szeptember 26-ig, a galéria nyitvatartási idejében tekinthető meg. 25 év képekben A nagy sikerű, negyed évszázadra vis�szatekintő Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó történetét mutatja be a városi könyvtár harmadik emeletén kiállított képsorozat. A tárlat szeptember 15-ig látogatható, a könyvtár nyitvatartási idejében.


Sport/Ügyeletek

8. oldal

A Jász Trió TV műsora Augusztus 30. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.00-18.30 Szolnoktudás Egyeteme 18.30-19.00 Értékőrző 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Augusztus 31. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rock magazin 22.00-23.00 Fényszaruról jelentjük Szeptember 1. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kulturális magazin 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kulturális magazin 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Szeptember 2. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kulturális magazin 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kulturális magazin 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Szeptember 3. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kulturális magazin 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.00 Berényi PillanatokXVIII. Jász Világtalálkozó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó

Szeptember 4. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi PillanatokXVIII. Jász Világtalálkozó 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kulturális magazin 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-20.00 Szolnoktudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 Berényi PillanatokXVIII. Jász Világtalálkozó Szeptember 5. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Szeptember 6. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.30-18.30 Szolnoktudás Egyeteme 18.30-19.00 Értékőrző 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Szeptember 7. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rock magazin 22.00-23.00 Fényszaruról jelentjük Szeptember 8. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kultusz 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 14.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kultusz 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Szeptember 9. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó

08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kultusz 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kultusz 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Szeptember 10. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kultusz 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.30 Berényi Pillanatok 20.30-21.00 Berényi Pillanatok 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Szeptember 11. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi Pillanatok 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kultusz 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-20.00 Mindentudás Egyeteme 20.00-20.30 Klip Mix 20.30-21.00 Épí-tech 21.00-22.30 Berényi Pillanatok Szeptember 12. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-15.00 Képújság 15.00-18.00 Jászberény képviselőtestület soros ülése ÉLŐBEN 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Heti ajánlatunk: Berényi Hírmondó Csütörtökön 19 órától A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban és a Teletext 300. oldalán! Lájkold facebook oldalunkat! www.facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre.

2012. augusztus 30.

Új csapat, új vezető Azt már korábban hírül adtuk, hogy a Nagyivánnal történő fúzió révén Jászberénynek újból van felnőtt futballcsapata, amely a megyei I. osztályban kezdte meg a küzdelemsorozatot. A csapat tehát új, alig egy hónap alatt szervezték, a játékosok nevét már előző számunkban közreadtuk. Ismert az edző is, Eszes Kornél. Viszont nem szóltunk az új szakosztály igazgatóról. Ő Dr. Gottdiener Lajos, a város jegyzője. – Számomra nem ismeretlen a labdarúgó szakosztály vezetése, láttam már el ilyen feladatot, voltam már klubelnök, sőt az átszervezés előtt a Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének is tagja voltam. Ezzel együtt váratlanul ért a felkérés, de végül is elvállaltam. Először az utánpótlás szakosztály irányítását vettem át, majd miután létrejött a felnőtt csapat, így már mindkettő vezetése az én feladatom – mondta el az új szakosztály-igazgató. Célunk legelőször is egy stabil megyei I. osztályú csapat felépítése, ezt követően – hosszabbtávú célként – egy ütőképes NB III-as csapat kialakítása. Tudva lévő, hogy nagy átalakítások lesznek jövőre a Nemzeti Bajnokságban, így az NB IIIban már csak igen erős, harcos csapatok állják meg a helyüket. Természetesen az eddig jól bevált utánpótlásnevelést sem hanyagoljuk el. Sőt innen próbáljuk felépíteni azt a bizonyos ütőképes 3. osztá-

lyú jászberényi futball csapatot – mondta Gottdiener Lajos. A szakosztály-igazgató azt is elmondta még, hogy nagyon örült, hogy az első hazai meccsüket elég sokan megnézték és ezt mindenkinek köszöni. Arra biztat minden focirajongót, hogy továbbra is látogassák a fiatalok mérkőzéseit, akik minden bizonnyal jó játékkal kedveskednek majd a publikumnak. Nos, az újdonsült focicsapat nem okozott csalódást a szombati meccsen. 85 perc elteltével úgy nézett ki, hogy ismét bezsebeli a három pontot a berényi alakulat, ám a vendégek egy pillanatnyi védelmi rövidzárlatot kihasználva, döntetlenre hozták a mérkőzést: NKSE Jászberény – Mezőtúr 2-2 A két hazai gólt Hájas Norbert és Tóth Márk szerezte. A döntetlen ellenére jó benyomást keltettek a fiatalok. A két gól mellett háromszor is eltalálták a kapufát, tehát a lelkesedésükkel sem volt baj. Látszott, hogy egyénileg képzettek, erőnlétük is elfogadható. Ha összeszoknak, sok örömet szerezhetnek a jászberényi focidrukkereknek. Folytatás szombaton, az egyik legerősebb ellenfél, Túrkeve otthonában.

Átadták a műfüves öltözőt

Tel.: 502-635 szeptember 7. péntek Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban szeptember 8. szombat Kossuth Gyógyszertár szeptember 9. vasárnap Kígyó Gyógyszertár szeptember 10. hétfő Thököly Gyógyszertár szeptember 11. kedd Kígyó Gyógyszertár szeptember 12. szerda Kossuth Gyógyszertár szeptember 13. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz. Állatorvosi ügyelet szeptember 1-2. I. körzet: Dr. Szűcs Imre Tel.: 06-20-968-6761 II. körzet: Dr. Rozsi Gábor Tel.: 06-30-205-3234 szeptember 8-9. I. körzet: Dr. Dunay Miklós Tel.: 06-20-977-7795 II. körzet: Dr. Pesti Béla Tel.: 06-30-391-1752

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti lapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Gurzó K. Enikő, Sándor Eliza, Taczman Mária Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Szeptember 13-tól újra hetilap leszünk!

08.18. Szombat 16:30 Újszászi VVSE - NKSE Jászberény 0 : 3 08.25. Szombat 16:30 NKSE Jászberény - Mezőtúri AFC 2 : 2 09.01. Szombat 15:30 Túrkevei VSE - NKSE Jászberény 09.08. Szombat 15:30 Tiszafüredi VSE - NKSE Jászberény 09.15. Szombat 15:30 NKSE Jászberény - Csépai SE 09.29. Szombat 15:00 Martfűi LSE - NKSE Jászberény 10.06. Szombat 14:00 NKSE Jászberény - Törökszentmiklósi FC 10.13. Szombat 14:00 NKSE Jászberény - Jánoshidai SE 10.20. Szombat 13:30 NKSE Jászberény - Nagykörűi LC 10.28. Vasárnap 13:30 Jászárokszállási VSE - NKSE Jászberény 11.03. Szombat 13:30 NKSE Jászberény - Karcagi SE 11.11. Vasárnap 13:30 Kisújszállási SE - NKSE Jászberény 11.17. Szombat 13:00 NKSE Jászberény - Tiszasasi SE 11.24. Szombat 13:00 Fegyverneki KSE - NKSE Jászberény 12.01. Szombat 13:00 NKSE Jászberény - Szajol Klub Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt mérkőzések előtt 2 órával kezdődnek.

Zagyvamenti maraton

Ügyeletek Gyógyszertárak augusztus 30. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 augusztus 31. péntek Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 szeptember 1. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 szeptember 2. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban szeptember 3. hétfő Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 szeptember 4. kedd Thököly Gyógyszertár szeptember 5. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 szeptember 6. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14.

Focimenetrend 2012

Városunkban már több éve használatban van a műfüves labdarúgópálya, ám a hozzátartozó öltöző csak mostanság készült el. Hivatalos átadása az elmúlt hét végén volt. Mintegy három éve az MLSZ közreműködésével épült fel a műfüves labdarúgópálya Jászberényben, ami mintegy 170 millió forintjába került a városnak. Sokáig húzódott a hozzátartozó öltözőkomplexum megépítése, ám az idei nyárra ez is elkészült a LOGI-LOGÓ Kft. kivitelezésében. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere a szombat délutáni átadáson, minden résztvevőnek megköszönte az építéssel kapcsolatos precíz munkáját. Majd az öltöző kulcsát is

átadta az üzemeltető Jászberényi VV Zrt. vezetőjének, Horgosi Zsolt vezérigazgatónak. Az ünnepélyes szalagátvágás után azonnal használatba vették az öltözőt, és ahogy ilyenkor lenni szokott, barátságos meccsel tették emlékezetessé az alkalmat. A kispályás focimeccsen nagyon barátságos volt a hangulat, amit az eredmény is jelez, hiszen 2-2-es döntetlennel zárult a helyi rendőrség és a polgármesteri hivatal dolgozóiból összeállított csapatok mérkőzése.

Elvitték a Rétsági Kupákat Minden év augusztusában utánpótlás labdarúgótornát rendeznek Jászberényben a neves játékos és edző, Rétsági Gyula emlékére. Közel harminc utánpótláscsapat vett részt a háromnapos emléktornán. Mint azt Czigány Zoltán, a JSE utánpótlás edzője – a rendezők egyike – elmondta, ezúttal hat korosztály részére hirdették meg a tornát, hogy minél több fiatalember jusson játéklehetőséghez. Az utánpótlásedző előzetesen nem nagy hazai esélyt látott egyik korosztályban sem a kupa megnyerésére, túl fiatalok a berényi alakulat tagjai. De mint elmondta, éppen ezért remek felkészülési lehetőségnek tekintik az erős mezőnyű tornát, és a bajnokságban szeretnének jól szerepelni. Négy magyar város – Szolnok, Vác, Eger és Gyöngyös – mellett Erdélyből

is érkezett egy alakulat, a régebbi győztes, Marosvásárhely labdarúgócsapata. Csiki Zsolt Marosvásárhely sportiskolai igazgató elmondta, hogy a barátság már több éve tart a két város labdarúgó utánpótlás szakosztálya között, és az csak természetes, hogy eljöttek a barátok által szervezett focitornára. Azt is hozzátette, hogy természetesen nyerni jöttek, főleg a 17 évesekből álló gárdával. Nos, ezúttal nem sikerült kupát nyerni az erdélyi srácoknak, de a berényiek is túl udvarias házigazdának bizonyultak. Egyik csapat sem került a dobogóra, viszont a neves sakkozó, Székely Béla által felajánlott „Legsportszerűbb csapat” díjat az erdélyi 13 évesekből álló fiatalok kapták. Az elsőség tekintetében a szolnokiak és a váciak vitték a prímet két-két kupával, míg a másik kettőn, Gyöngyös és Vác osztozott.

A Jászberényi Triatlon Egyesület vasárnap rendezte meg az V. Zagyvamenti Maratont. Közel 350 induló nevezett a három távon: maraton, félmaraton és félmaraton váltó távokon mérhették össze fittségüket a futás szerelmesei. 9 órakor a Szántai-kertből rajtoltak a sportolók, akik 4-5 km-ként frissítő pontokon olthatták szomjukat a rekkenő hőségben. A befutókat gyümölcs és víz várta a tornakertben, majd délben Szabó Gyula hatalmas üstben főzött gulyáslevesét kanalazhatták a résztvevők. A nap folyamán megszólaltak a különböző sportklubok futói, beszámoltak a helyi szokásokról; hallhattunk a kompressziós futózokni teljesítményre gyakorolt hatásáról; Tomán Edina maratonfutó mesélt szív- és tüdőműtétjéről és az utána kezdett életmentő sportolói életmódjáról; Szenzenstein Rita megosztotta antarktiszi, dél-amerikai és új-zélandi versenyélményeit. Nagy sikert ért el berényi színekben Kardos Dániel, aki a maraton futásban megnyerte kategóriáját, a félmaraton párban pedig három 2. helyet regisztrálhattak városunk futói: Novák Eliza-Novák Áron, Konkoly GergelyKonkoly Viktor, valamint a Járomi Béla-Durucz István páros.

Új évf. 12. szám  

2012. augusztus 30.

Új évf. 12. szám  

2012. augusztus 30.

Advertisement