Page 1

Spirometriás Világnap A világnap céljáról dr. Karmazsin Márta főorvost, a Jászberényi Tüdőgondozó vezetőjét kérdeztük.

Diszkók és késdobálók

Összmagyar diákfoci

Milyen szórakozási lehetőségeket kínál a fiataloknak a jászberényi éjszaka?

A vajdasági Ada csapata győzedelmeskedett a nemzetközi bajnokságon.

Riport a 6. oldalon.

Tudósítás a 8. oldalon.

Interjú a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 8. szám (XXIV./13)

Átadta a város a víziközműveket Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 29-én, pénteken 9 órai kezdettel rendkívüli, nyílt ülést tartott, amelyen két napirendi pontot tárgyalt meg a jelenlévő 11 képviselő. Először arról döntöttek, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló települési víziközművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 2027.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Magyar Állam kizárólagos, 100 %-os tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a víziközművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság vízi-közmű szolgáltatóval. Ezt követően a Lehel vezért tér 29. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget haszonkölcsönbe adta a testület a Csángó Fesztivál szervezési munkálatainak céljára és időtartamára.

Látogatás Vechtából Négyfős delegáció érkezett június 13-án szerdán a németországi Vechtából, köztük Helmut Gels polgármester, Aloys Muhle, a vechtai kórház gazdasági igazgatója , KarlHeinz Wehry a Jászberényi Baráti Egyesület vezetője és Frank Käthler testvérvárosi kapcsolatokért felelős főmunkatárs. A német vendégek jászberényi látogatását két szempont vezérelte. Helmut Gels polgármester úr októberi megválasztása óta szeretett volna Jászberénybe látogatni és személyesen is megismerkedni városunk vezetésével. Bár korábban többször is járt nálunk, akkor még városigazgatóként. Ezzel egy időben formálódott a két város közti kapcsolat erősítésének gondolata, az öt éve működő Vechtai Baráti Egyesület tagjainak fejében. Az Egyesület Szabó Tamás javaslatára létesített kapcsolatot a vechtai kórházzal, így Aloys Muhle gazdasági igazgató is csatlakozott a delegációhoz, hogy feltérképezze kórházunk helyzetét. A küldötteket szerda este a városháza dísztermében fogadta a hivatal vezetése és a képviselő testület több tagja is. Délután rövid városnézést tettek, köztük a Jász Múzeumba is ellátogattak. A két polgármester szóban megegyezett, hogy a 20 éve jól működő testvérvárosi kapcsolatokat tovább fogják ápolni. Folytatás a 3. oldalon.

2012. JÚLIUS 5.

Újság Jászberény város lapja

Polgárőrök vendégségben

XVIII. Jász Világtalálkozó A Jászságban élők és az innen elszármazottak találkozója idén érkezik záró ciklusához, amelyet Jászfelsőszentgyörgy Önkormányzata és a Jászok Egyesülete közösen rendeznek.

Szombaton, június 23-án egész napos országos rendezvény tanúi és részesei lehettünk az Electrolux Szabadidő Központjában. Ekkor Országos Polgárőr Nap keretében találkoztak az ország polgárőrei, és együttműködési megállapodást írt alá Hatala József országos rendőr-főkapitány, valamint Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke. De a lényeg a találkozás volt. • Farkas Ferenc • Szorgos kezek tették alkalmassá a nagy rendezvény lebonyolítására az Electrolux Szabadidő Központját, hogy az ország minden részéből érkező hatezer polgárőrt befogadja. A szépen előkészített hatalmas tér megtelt fehér formaruhás polgárőrökkel, akik eljöttek a

Jászság fővárosába, hogy találkozzanak egymással. Nagy színpad fogadta a meghívott jeles vendégeket. a rendezvény fővédnöke Pintér Sándor belügyminiszter, védnökei Túrós András, Lengyel Györgyi, Szabó Tamás, valamint Farkas József voltak. Szabó Tamás polgármester meleg szavakkal köszöntötte a

megjelenteket a város lakossága nevében, majd Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke szólott az eredményekről és a növekvő feladatokról. Dr. Kocsis Máté, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke húzta alá a nap fontosságát és jelentőségét. Hangsúlyozta továbbá, hogy a minőségi bűnmegelőzés, az állhatatos szolgálat szorosan vett közérdek. Pintér Sándor köszönetet mondott a városnak a rendezvény feltételeinek megteremtéséért. Kiemelte a megfelelő jogi háttér biztosításának fontosságát. Folytatás a 4. oldalon.

Parlamenti sarok - Szabó Tamás az ország költségvetéséről

A helyi ügyek felértékelődnek Lapzártakor, kedden a Parlament időkeret nélkül kezdte tárgyalni a 2013-as büdzsét megalapozó törvénymódosításokat. A költségvetési javaslatot a Tisztelt Ház az előző héten összesen harminc órában tárgyalta, míg a részletes vitára nyolcórás időkeretet írtak elő a pénteki ülésnapra. Szabó Tamás, a FelsőJászság parlamenti képviselője megosztotta szerkesztőségünkkel gondolatait. • Halász Lajos • • Nem tartalmi elemet érintő kérdés, de mégis hogy van ez: költségvetés készül nyáron? Eddig az volt a megszokott, hogy egy karácsony előtti hajnalon bólintottak rá a jövő évi büdzsére a képviselők. Valóban szokatlan ez az időpont. Európában szinte egyedülállóan – az uniós elvárásokhoz igazodó módon – még a nyári ülésszakon elfogadhatjuk a jövő évi költségvetés sarokszámait. Akkor, amikor naponta érkeznek tragikus gazdasági hírek Európa számos országából, Magyarország jövő évi költségvetése

kiszámíthatóságot és stabilitást jelent, melynek szigorú betartásával az uniós gazdasági körülmények romlása esetén is biztos lábakon fog állni az ország. • Hogyan jellemezné olvasóinknak az ország jövő évi büdzséjét? A jövő évi költségvetésnek alapvetően két fő üzenete van. Az elhúzódó válság idején is a foglalkoztatás növelése és az adósság csökkentése élvez kiemelkedő prioritást. Az államadósság 78%-ról 76%-ra fog csökkenni. Újabb százezer fővel fog nőni a foglalkoztatottak száma. • A közfoglalkoztatottság bővül? A rendelkezésre állók adatok azt támasztják alá, hogy az elmúlt két év-

ben a foglalkoztatásban bekövetkezett nyolcvanezer fős növekedésben tizenöthúszezer főt érint a közmunkaprogram, miközben a piaci szegmensben több mint hatvanezer új munkahely létesült. 2013-ban is hasonló arányú növekedésre lehet számítani. Jelesül hozzávetőleg hetvenötezer új munkahely létesül a piaci szférában, miközben kb. huszonötezren fognak csatlakozni a Start munkaprogramhoz. • Mennyiben vethető össze a jövő évi tervezet a második Orbán-kormány előző költségvetéseivel? A jövő évi költségvetés is, csakúgy, mint az előző kettő, egy tudatos, előre megtervezett folyamat alapján készült. Csak röviden: 2010 az összefogás éve volt. Megteremtettük a változás, a posztkommunista múlttal való végleges és visszavonhatatlan szakítás lehetőségét. Folytatás a 2. oldalon.

A programsorozat július 6-án pénteken 10 órakor megemlékezéssel kezdődik a jászfelsőszentgyörgyi Általános Iskolában, fennállásának 50. évfordulója alkalmából, majd emléktábla avatás az iskolában tanító pedagógusok emlékére. A találkozó ünnepélyes megnyitójára 13 órakor kerül sor a Művelődési Ház udvarán. 14 órától három helyszínen nyílnak képzőművészeti, helytörténeti kiállítások: a Művelődési Házban, a Kisiskolában és a Parókia épületében. Márta mamut őskori maradványait a Kisiskola épületében tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítások a rendezvény ideje alatt 8 órától 20 óráig látogathatók. Ezzel egy időben, a sportpályán csapnak össze a Jászsági polgármesterek, a Jászberényi rendőr válogatott, a Jászfelsőszentgyörgyi KSC és az FC Jászfelsőszentgyörgy csapatai. A fesztivál első napját néptánccal, majd 21 órakor a Csík zenekarral zárják. Folytatás a 3. oldalon.

Fesztivál az Érparton Július 6-8 között a Jász Világtalálkozóval párhuzamosan rendezik meg az Érparti Fesztivált is. Pénteken a Holtodiglan, az Ingyencirkusz, majd a 4-es Metró koncertje csábítja a vendégeket. Szombaton reggeltől a sporté lesz a főszerep, 9 órakor már a II. Érparti Futóverseny kezdődik. Hastánc, taekwon-do és délszláv táncok uralják a délutánt, az estét pedig 10 órakor Sípos F. Tamás koncertje. Vasárnap fél héttől kezdődik a III. Aranykanál Főzőverseny. Délelőtt 10 órakor Érpart Fórum lesz Szatmári Antalné és Nagy András képviselőkkel. Délután a zenéé a főszerep, este nyolctól pedig jönnek a koncertek: DYNAMÓ, ETNA, és zárásul Varga Miklós.

Megkerült a csorda Pintér Csaba jászberényi mezőőr június 27-én délután a város határának peresi részéről Borsóhalma felé tartó gazdátlan szarvasmarhacsordát vett észre. Megállította a 15 állatot, és a fülszámuk alapján felderítette a jászjákóhalmai tulajdonost, akinek öröme igencsak érthető. Az állatok persze nem kóborolnak csak úgy el, alighanem bűncselekményt hiúsított meg a mezőőr, akit megpillantva a tolvajok inkább elinaltak.


Önkormányzat

2. oldal

Meghívó körzetbejárásra és lakossági fórumra Tisztelettel hívom a 7. sz. választókerület polgárait körzetbejárásra és lakossági fórumra július 18-án szerdán. A körzetbejárás gyalogosan az Érparton, a Kodály Zoltán utcában kezdődik 16 órakor. Onnan a Batthyány utcán keresztül a Messzelátó u. – Lövész u. – Nádverő u. – Hableány u. – Kapás u. érintésével érkezünk a Sün Sámuel óvodába (Lajosmizse u. 1), ahol 18 órakor kezdődik a lakossági fórum. Meghívott vendégek Szabó Tamás polgármester, Tamás Zoltán, a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság elnöke, Alvári Csaba városi főépítész, Horgosi Zsolt, a VVZrt. vezérigazgatója, Halmai Ferenc rendőrkapitány, Lányi László városüzemeltetési irodavezető, Tóth Endre, a Berénykom Kft. ügyvezetője. Kérem, tiszteljen meg bennünket a körzetbejáráson és a lakossági fórumon is. Tisztelettel Szatmári Antalné 7. sz. választókerület képviselője, a Humán erőforrás Bizottság elnöke

Roma meghallgatás • f. f. • Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nemrég tartott véleménykérő összejövetelt hivatala helyiségében. A csaknem másfél ezer városunkban élő romából családnyian jelentek meg abban az irodában, amelyet Gy. Riba János festménye díszít. Bográcsozó romák tevékenykednek a kép egyik harmadában, illetve halászó embercsoport jeleníttetett meg a másikon. Mindez azt tanúsítja Rácz Tamás véleménye szerint, hogy a romáknak nem halat, hanem hálót kell juttatni, hogy megismerjék a munka örömét, lehető eredményeit. Szóba került, hogy a cigányok kimaradtak, majd a rendszerváltás nyújtotta lehetőségekből. A cigányság ugyanak-

kor átélte a holokauszt fenyegetettségét. A szocializmus időszakában csak a fekete vonat volt elérhető számukra, és trógerként alkalmazták őket. Mindennek következtében a rendszerváltás után soha nem látott munkanélküliség sújtotta a roma lakosságot. Városunkban 95 százalékos volt a roma munkanélküliség, amely a jelen pillanatban 65 százalékra mérséklődött. A nyolcórás közmunka fejében kapott összeg számos család helyzetét teszi elviselhetőbbé. Megállapították, hogy számos romát nem érdekli a közösségért végzett tevékenység, és nehéz elérni, hogy az értük folytatandó tevékenység részesei lehessenek. Befejezésül emlékezetbe idéztük azokat a roma származású sportolókat, művészeket és alkotókat, akik sokat tettek és tesznek hazánk hírnevéért.

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére: Sorszám 1.

Cím Nádor u. 2. I/19.

Megnevezés

Helyrajzi szám

Pályázati induló ár

50 m² alapterületű 6383/10/A/13 hrsz lakás

5.600.000 Ft

2.

Holló A. u. 4. I/2.

46 m2 alapterületű lakás

3923/A/24 hrsz

7.200.000 Ft

3.

Szövetkezet u. 9. IV/14.

48 m alapterületű lakás

3948/9/A/34 hrsz

4.400.000 Ft

4.

Rákóczi u. 104. fsz.1.

50 m2 alapterületű lakás

5894/A/1 hrsz

6.600.000 Ft

2

Sorszám

Cím

Megnevezés

Helyrajzi szám

Pályázati induló ár

1.

Berekfürdő, Vadvirág u.16.

üdülőépület

1162 hrsz

4.300.000.-Ft

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város honlapján ( www. jaszbereny.hu ), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. szoba, telefon: 57-505-700/199 )

Fájó szívvel emlékezünk Nagy Mihály (1953-2011) halálának 1. évfordulójára „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy símogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet. Nélküled szomorú az élet, és még most sem hisszük el, hogy többé nem látunk Téged.” Szívünkben örökké élsz: Szerető Családod.

2012. július 5.

Parlamenti sarok - Szabó Tamás az ország költségvetéséről

A helyi ügyek felértékelődnek Folytatás az 1. oldalról. Az év második felében számos, költségvetést is érintő intézkedéssel a kormány megmentette az országot a csődtől. 2011 a megújulás éve volt. Megvalósult Magyarország alkotmányos és intézményi (oktatás, állam, önkormányzat) átszervezése. 2012 a stabilitás éve, mikoris Magyarország visszanyerte az egyensúlyi helyzetét, az államháztartási hiány tartósan 3 százalék alatt marad, ezt már az EU is elismeri; elfogadtuk a Széll Kálmán Tervre épülő konvergencia programot; az államadósság csökkenő pályára állt, a foglalkoztatottság két év alatt 80 ezer fővel növekedett. • Elég érdekes olvasata ez az általunk is átélt korábbi költségvetéseknek. Végülis milyen lesz a jövő évi? 2013 az emelkedés éve lesz. Mindenki számára látható lesz, hogy Magyarország megindul felfelé. A jövő évi költségvetés biztosítja a kormány azon vállalásait, amelyek továbbra is lehetővé teszik a stabilitás megőrzését, egyben fokozatosan érezhető változásokat eredményeznek az emberek és a vállalkozások mindennapi életében. • Vannak erre nézve garanciák a költségvetési törvényben? Ezt a stabilitást garantálja a 2013-as költségvetés tartalékkerete, amely a szokásos tartalékkereteken túl tartalmaz egy 200 milliárd forintot meghaladó, rendkívüli helyzetben felhasználható keretet. Az Európai Uniós források esetében jövőre 1600-1800 milliárd forintos uniós pályázati forrással számol a költségvetés, ami jelentős növekedés az idei 1400 milliárd, illetve a tavalyi 900 milliárd forintos lehíváshoz képest. De nem csak pénzről van szó: például a rugalmas munkaerő-piaci feltételek az ország külső versenyképességét javítják, ami a termelés szerkezetében hosszú távú átrendeződést eredményez az exportszektor javára. • A kormányzati kommunikáció az ország eladósodottságát jelölte meg a nehézségek fő forrásának. Hogy állunk a jövő évi adósságszolgálattal? 2013-ban összesen 1,4 milliárd euró devizakötvény, valamint a Nemzetközi Valutaalaptól lehívott 3,7 milliárd euró hitel visszafizetése esedékes. A központi kormányzat hiányának finanszírozását a tervek szerint forint kibocsátások biztosítják. A nettó forint kibocsátáson belül meghatározó a hosszú forrást jelentő államkötvények értékesítése. A diszkontkincstárjegyek szerepe továbbra is az átmeneti likviditási igény biztosítása. A finanszírozási célok között szerepel a közvetlenül a lakosságnak értékesített speciális állampapírok értékesítésének további erősítése, ezen belül elsősorban a hosszú futamidejű Prémium Magyar Államkötvények fokozott értékesítése. • A parlamenti ellenzék vehemensen támadja a törvényt és az előterjesztő gazdasági minisztert, de a kormánykoalíció pártjai is egyeztetést sürgettek. Mennyire áll a miniszter mögött a frakció?

Gyászhírek, megemlékezések szeretteinkről Jászberény város lapjában Jászberény, Fürdő utca 5-7. (a Malom mellett) 30/351-26-22, 57/502-622

A Fidesz-frakció készen áll a szigorú költségvetési politika elfogadására, a hiány betartására, ugyanakkor bizonyos területekre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni. A frakció a munka világát érintő pozitív változásokat, a munkahelyteremtést és -megőrzést szolgáló intézkedéseket vár a kormánytól a jövő évi költségvetésben és az adójogszabályokban. • Néhány konkrét példát említene képviselő úr? A képviselőcsoport védelmet kér az 55 év feletti, a 25 év alatti és a képzettséget nem igénylő munkakörben dolgozóknak, valamint a munkába visszatérő édesanyáknak, mégpedig úgy, hogy az őket foglalkoztató vállalkozások részesüljenek érdemi tehercsökkentésben, és kapjanak adókedvezményt. Tehercsökkentést, valamint az adózás leegyszerűsítését sürgeti a Fidesz-frakció a jellemzően ötmillió forint alatti bevételt elérő – körülbelül 410 ezer – önfoglalkoztató mikro vállalkozásnak. Ez utóbbi újdonság, az érintetteknek nyilván olyan, mint a friss levegő… Magyarországon azok a kisvállalkozások, amelyek 3-25 embert foglalkoztatnak, a magyar munkahelyteremtés szempontjából nagyon fontosak, ugyanis a teljes magán-munkavállalói körben dolgozók csaknem harmadát ezek alkalmazzák. A frakció azt kéri a kormánytól, hogy a 25 főnél kevesebbet foglalkoztató kisvállalkozások életét tegye lényegesen egyszerűbbé. Azt is szeretnénk, hogy a kormány érvényesítsen területi elvet a beruházási adókedvezmények megfogalmazásakor, vagyis a nehezebb helyzetben lévő régiók esetében adjon ilyen típusú kedvezményeket. A Fideszfrakció a kabinettől azt várja, hogy teremtse meg ezen lépések forrásoldalát a költségvetésben. • Ön polgármester is egy személyben. Milyen lesz az önkormányzatok helyzete jövőre? Kezdjük elvi szinten… Jövőre jelentősen, rendszerszinten átalakul az önkormányzati feladatellátás, és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Az új rendszer átlátható, biztonságos, feladattal arányos lesz. Egyértelmű viszonyokat teremt a helyi önkormányzatok és az állami feladatok közötti elosztásban és azok finanszírozásában. Az államigazgatási feladatok nagy része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül, ezáltal az önkormányzatok tehermentesítése megtörténik. • Jászberény sokak által irigyelt helyzetben van, de számos település itt a Jászságban is nyakig eladósodott. Rajtuk tud segíteni az állam? Az önkormányzatok 2012-ben elindultak az adósságcsapdából való kilábalás útján, ez a kedvező folyamat 2013-ban az új finanszírozási modellnek köszönhetően felgyorsulhat. 2012-ben a drasztikusan eladósodott önkormányzati kórházakat az állam átvette. 2013-ban az állam újabb jelentős tehertől szabadítja meg az önkormányzatokat az iskolai

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szeretett Halottunk, Bujdosó Antal (1933-2012) temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

oktatás területén, hiszen a pedagógusok bérét teljes egészében átvállalja. Az iskolaépület üzemeltetése (rezsi, felújítás, technikai személyzet bére) a tulajdonos önkormányzatot terheli. A megmaradt oktatási feladatok közül az önkormányzatok fő feladata lesz az óvodai ellátás biztosítása, az állam azonban az óvodai pedagógusok illetményét és az intézmények működtetését is támogatja. • Az Ön értelmezése szerint átalakul vagy leértékelődik az önkormányzatok tevékenysége? Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás –, teszik majd ki, ezáltal a helyi ügyek felértékelődnek. Az önkormányzatok önállóságának tiszteletben tartása és feladatainak maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében a helyi adók – köztük az az iparűzési adó rendszerét a finanszírozás átalakítása nem fogja érinteni. Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés, ezt a költségvetés külön támogatja, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. • Legsanyarúbb helyzetben a kultúra van talán, ahol a maradék elv érvényesül időtlen idők óta. Itt lesz változás? Az önkormányzatok kulturális feladatainak – a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosítására a költségvetés külön keretet fog biztosítani. A helyi közügyek ellátását egy általános jellegű támogatás fogja segíteni. Az állam kiegészítő támogatást lehetővé tevő komoly forrást, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra pedig jelentős szerkezetátalakítási tartalékot biztosít. A helyi önkormányzatokat feladataik ellátásában a központi költségvetés 2013ban 647 milliárd forinttal támogatja. A vis maior keret 8 milliárd forint lesz. • Mikor lesz Jászberény lakói számára is elérthető, helyi szintre is lebontott költségvetése az országnak? Most a sarokszámok rögzítése történik meg. Ezt követően társadalmi vitára bocsájtják a törvénytervezetet, amelynek a részletes vitája szeptemberben kezdődhet el. Sok vita, feladat van még hátra, de meggyőződésem, hogy helyes úton járunk.

Fájó szívvel emlékezünk Kiss Pál (1930-2009) halálának 3. évfordulójára „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy símogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet. Nélküled szomorú az élet, és még most sem hisszük el, hogy többé nem látunk Téged.” Szívünkben örökké élsz: Szerető Feleséged, Lányod és Unokád.


Interjú

2012. július 5.

Jászberény befektetőbarát település

Vízválasztó idő ez a Neszűrben • halász • • A törvény változása miatt a jövőben szabálysértési tényállásokat önkormányzati rendelet nem állapíthat meg, sőt az erre vonatkozó korábbi rendeleteit is hatályon kívül kellett helyeznie május utolsó napjáig. Nem lett volna egyszerűbb hagyni az egészet? A korábbi szabályozási kör rendkívül sokrétű volt, olyan magatartásokat szabályozott, melyek szankcionálatlansága komolyan veszélyeztetné városunk közrendjét, az itt élő, illetve tartózkodó polgárok nyugalmát. Ezért a szabálysértési szankciók kiesését követően mindenképpen szükséges más formában gondoskodni a szabályozásról. A jogalkotó nem hagyta eszköz nélkül az önkormányzatokat, a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. • Hogyan foglalná össze a rendelet lényegét olvasóinknak? Minden közösség életében vannak olyan cselekmények, magatartások, melyek ellentétesek az adott kisebbnagyobb közösség normáival, a kialakult közmegegyezéssel. A jászberényiek körében is létezik az a közmegegyezés, mely alapján mindenki el tudja dönteni, hogy mely magatartás normális és melyik nem az. Az a cselekmény minősül tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak, amelyet törvény nem minősít bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes. Mondhatni, hogy mindennapi kisebb-nagyobb bosszúságainkról van szó. Ami összvárosi szinten apróság, az egyénnek vagy egy kisebb közösségnek, egy utcai lakóinak lehet több éves megoldatlan jelentős probléma. • A rendelet részletesen felsorolja az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. Erről előző számunkban már tudósítottunk. Jó hosszúra sikeredett a felsorolás a temetőktől a játszótereken, parkokon át közvetlen lakókörnyezetünkig. Ennyire rendetlenek lennénk? Megfordítanám a kérdést. Ennyire vágyunk arra, hogy Jászberény rendezett, gondozott, tiszta és nyugalmas város legyen. Tanulási folyamat ez mindannyiunknak. Az elmúlt húsz évben megszoktuk, hogy szinte következmények nélkül lehet például szemetelni, tilosban parkolni. Ennek most vége. A Margit-szigeten néhány hét következetes ellenőrzés és büntetés után látványosan visszaesett a tilosban parkolás. Persze a büntetés nem lehet cél, csak eszköz. Mindenki jobban örülne, ha nem kellene szankciókat alkalmazni. • A testületi ülés vitájában többen szóvá tették a rendelet szigorúságát: A két korábbi polgármester, Magyar Levente és Gedei József nemmel szavazott. A többi képviselő pedig pártszínektől függetlenül támogatta, és ez bizakodásra ad okot. Itt aztán tetten érhető a nézetek különbözősége. Az ő polgármesterségük liberális, megengedő szemlélete is vezetett a jelenlegi, ideálisnak nem nevezhető állapotokhoz. Virágozzék minden virág, aztán „majd lesz valami”. A túlzott szigorúságról csak annyit, hogy a közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény csekély súlyú és az elkövető személyi körülményeire is figyelemmel a figyelmeztetés-

től is kellő visszatartó hatás várható. Az 5-150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság, illetve az 50 ezer forintig terjedhető helyszíni bírság kellő mérlegelési lehetőséget ad. Semmi alapja nincs annak az ellenzéki rémisztgetésnek, hogy a gyerekeinket láncon viszik el, ha átfutnak a főtéri vízsugarak alatt. Ráadásul ez nem is lesz büntethető. Ahogy a riport elején is említettem, a helyi közmegegyezés vezette a képviselők kezét. • Egy rendelet annyit ér, amennyit betartanak, illetve betartatnak belőle. Ez így van, ezért megerősítettük a közterület-felügyeletet. Kaptak csoportvezetőt, egy modern E-KÖZTÉR nevű programot, okos telefonokat, amelyekkel fényképezni lehet és azonnali kapcsolatot létesíteni a BM rendszerével. Az irodában így pillanatok alatt elkészülnek a papírmunkával, több idejük lesz a „terepen” lenni. Látható közterületfelügyeletet akarunk, és azt szeretnénk, ha a ciklus végére minden két körzetre jutna egy-egy felügyelő. A központból a GPSen keresztül állandóan nyomon követhető lesz a felügyelők mozgása,

így hatékonyabban lehet adott esetben irányítani őket. • Jól értem, hogy nem újabb adóról van szó? Ez nem adó és nem pénzbehajtás. A pénz valóban befolyik a városhoz, bekerül a költségvetésbe, tehát nyilvános a felhasználása. Visszaforgatjuk a közterületre, van éppen elég megoldandó feladat, amire kell a pénz. Jászberény eddig sem arról volt híres, hogy túlzott büntetések születtek volna. A közterület-felügyelők itt élnek, nem a Holdról jöttek, érzékelik a realitásokat. Következetességet várunk el tőlük, aktív közterületi jelenlétet. • Ha elrugaszkodunk a belső városmagtól, a rendelet vonatkozik például a Neszűrre is. Ott mire számíthatnak a nyugalomra vágyók? Kezdenek rendszerbe összeállni az eddigi intézkedéseink. A megerősített közterület-felügyelet, a mezőőri rendszer, a biztosított technika és a helyi rendelet együtt immár hatékony eszközök a kezünkben. Vízválasztó idő ez a Neszűrben. Már mindent tudunk, hol ki él és milyen jogcímen, vagy anélkül, milyenek a családi viszonyok, térképen fel van tüntetve, hogy melyik helyrajzi számon hányféle ügyben van kapcsolatunk az ott élőkkel. Ezért köszönettel is tartozunk mindenkinek, aki idejét, energiáját adta a munkához. Most az a kérdés, hogy továbbra is jegyezgetünk, csóváljuk a fejünket, kóbor kutyákra vadászunk, vagy teszünk is valami érdemit. • Mintha csak Budai képviselő úr akcióira ismernénk ebből a felsorolásból…

A képviselő úr lelkes és elkötelezett az ügyben, ez nem vitás. Az más kérdés, hogy az általa emlegetett érpataki modell a Neszűrben kivitelezhetetlen. Először is azért, mert a Neszűrben nem egy kis település homogén közösségéről beszélünk, ahol a törvényeken túl erős a társadalmi közmegegyezés visszatartó ereje. Másodszor pedig azért, mert törvényen túli akciókat nem lehet megtenni egy jogállamban. A jogállamiság keretei közt is van megoldás, csak nehezebb, körülményesebb, több munkával jár. 10-20 család okozza a problémák jelentős részét, nem szabad mindenkit megbélyegezni, mert ez vezetett oda, hogy a Neszűr szó szitokszóvá vált a közvélemény szemében. Többek között neszűri lakhelyű közmunkások számolják fel az ottani illegális hulladéklerakókat és többször előfordult, hogy illegális szemetelőktől védték meg az eredményüket. Miután Budai képviselő úr és párttársai kritizálják majd minden fórumon a közmunkásokat, csak odaálltak egy ilyen felszámolt illegális lerakó mellé fényképet készíteni azzal, hogy rendet tesznek a Neszűrben. Ezt jobb helyeken politikai önfényezésnek hívják.

XVIII. Jász Világtalálkozó Folytatás az 1. oldalról. Szombaton 9 órától főpapi szentmisét celebrál dr. Ternyák Csaba egri érsek, a római katolikus templomban. A hagyományos jász települések felvonulása10.30-tól kezdődik, majd déltől a Jászkürt hangjára díszünnepséggel folytatódik a program, a Művelődési Ház udvarán. Köszöntőt mond dr. Áder János, köztársasági elnök. A Jászságért díjat dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője adja át, majd a Kapitányok Tanácsa előtt beiktatják a Jászkapitányt. Délután bemutatkoznak a jászsági települések művészeti csoportjai, lesz íjászbemutató, lovasbemutató, hagyományőrző gyermekprogramok a parókia udvarán, majd veterán autók felvonulása. A templomban 18 órakor kezdődik a Déryné Vegyeskar hangversenye. A nagyszínpadon könnyűzenei koncertekkel, 21 órától pedig Bikini koncerttel várják az érdeklődőket. Késő este látványos tűzijáték és hajnalig tartó utcabál lesz. Vasárnap 10 órától a Jász Lovas Bandérium huszárbemutatóját tekinthetik meg a Lőtéren. A Gosztonyi kastély kápolnájában 13 órakor istentisztelettel és emléktábla avatással idézik a Gosztonyi család emlékét. A világtalálkozót 20 órától tábortűzzel, majd diszkóval zárják.

3. oldal

Ha a politikai haszonszerzés fontosabbá válik, mint a tényleges problémamegoldás igénye, akkor a nem politikai szereplők könnyen elveszíthetik a tenni akarásukat. Remélem, ez a fenti akció csak egy egyszeri politikai túlkapás volt és nem válik pártossá az egész ügy. Egy szűkebb területre fogunk koncentrálni, ez a 3-4-es dűlő első harmada. Növeljük a kényszerbontások számát, az illegális építkezéseket – ha kell – visszabontatjuk, vásárolunk, telkeket vonunk össze. Ezentúl pedig az a személyes véleményem, aki máshonnan jött és nem akarja, nem tudja elfogadni a játékszabályokat, annak innen mennie kell! Aki valahonnan idejött más tulajdonát elfoglalni, annak vissza is lesz útja a Neszűrből! • Talán élesnek tűnik a váltás: félnek Önök az emberektől? Az ellenzék egyik-másik képviselője ezt vallja a hivatal beléptető rendszere kapcsán. Bezárkózást emlegetnek… A beléptető rendszer az egész világon elterjedt, kulturált módja a hivatali munkaszervezésnek. Nem tudok egyetlen olyan esetről sem, amikor valaki a beléptető rendszer miatt nem tudta elintézni az ügyeit. A korábbinál rugalmasabb és nagyobb időintervallumban fogadjuk az ügyfeleket, teljes megelégedésükre. A készséges portaszolgálatról szinte csak dicsérő szavakat hallottam eddig. A bezárkózásról csak annyit, hogy mi vezettük be a bejárások rendszerét, ami korábban nem volt. Megfordítom ezt a dolgot: az ellenzéki képviselők – egy kivétellel – nem járnak a havi bejárásokra, szinte nem tartanak fórumokat, és a városi rendezvényeket is alig látogatják. Ezekről úgy mondanak véleményt, hogy nem is ismerik a történteket. Jó példa erre a Nemzeti Emlékezés Napja, amelyet úgy támadtak meg, hogy ott sem voltak. • A fórumok jellemzően alulnézetiek. Ritkán kerekedik fel valaki, hogy jól megy dolga, és el szeretné mondani a képviselőjének… Ehhez a politikusoknak hozzá kell

szokniuk. Én a feladatok megoldására szeretek koncentrálni, ez motivál. Alpolgármesterként megtapasztalom, hogy jellemzően nem helyi problémákkal keresnek meg, hanem az adósságválsággal és a jelzáloghitellel kapcsolatban. • Apropó, válság! A bankok is megkeresik az önkormányzatot? Eddig még nem kerestek meg bennünket. Annyit érzékelünk, hogy a korábbinál sokkal több papír, igazolás, plusz testületi határozat kell a bankoknak. Egyre bürokratikusabbnak és lassabbnak tűnnek. Régebben inkább a magánszemélyeknek kellett sok-sok papírt aláírni, amelyekkel aztán becsapottnak érzik magukat. A bankok imádják a piacgazdaságot, aztán, ha baj van, sürgetnék az államot, hogy közpénzen avatkozzon be, majd újra folytatnák elölről az egészet. Amolyan együtt sírunk, egyedül nevetek hozzáállás jellemző rájuk. • Ha nincs bank, nincs fejlesztés. Jászberény ebben a tekintetben nem panaszkodhat. Ilyen még valóban nem volt Jászberény történetében. Egyszerre rengeteg helyen folyik építkezés. Úgy gondolom, hogy ha elkészülnek, az emberek többségének tetszeni fog a promenád, a megújult főtér, a Zagyva-sétány, a Víz utcai néptánc-székház és a többi beruházás. Persze van, aki már most bontás közben fanyalog, hogy hova lett a zöld? Ezt a nagy beruházási boomot országosan is észrevették, múlt héten hétfőn kaptuk meg a befektetőbarát település címet a Nemzeti Külgazdasági Hivataltól. Külföldi befektetők érdeklődnek városunk iránt, de hazai, sőt berényi cégek beruházási terveiről is van tudomásunk. Ez elengedhetetlenül fontos a munkahelyteremtéshez, hisz munkahelyek kellenek a családok biztonságához. Munkahelyeket pedig a versenyszférában kell teremteni, mert ha ezt a közszférában tennénk, akkor csak becsapnánk önmagunkat. Remélem ez a cím is segíti ezirányú törekvéseinket.

Látogatás Vechtából Folytatás az 1. oldalról. Csütörtökön délelőtt a kórház bemutatása során minden osztályra ellátogattak, és információt kaptak a szervezeti felépítésről és működésről. Ebéd közben, amelyhez dr. Szabó Tamás polgármester is csatlakozott, elmondták, hogy pozitív benyomást tett rájuk a jól szervezett kórház. Az együttműködés konkrét lehetőségeiről dr. Bálint Péterrel, a Szent Erzsébet Kórház Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjével és Pásztor István cégvezetővel szűkebb körben

egyeztettek. Következő lépésben Szabó Tamás vezetésével, a berényi küldöttség látogat augusztus közepén Vechtába, a több mint négy évszázados múltra vis�szatekintő Stoppelmark, azaz aratóünnep idején. A delegáció rövid tartózkodása alatt szívesen látogatott el a „Naplemente” és a Szent Klára Idősek Otthonába, illetve az Állatkertbe is. A nap végén a Vechtai Baráti Egyesülete kellemes búcsúvacsorával fogadta a küldötteket a zeneiskolában.

BARKÁCSÁRUHÁZ és OÁZIS KERTÉSZET Dulux belső falfesték

2990,-/2,5l 4217,-

FESTÉKEK

kül- és beltérre *lazúrok zománcfestékek * *ecsetek *takarófóliák *létrák és minden ami a festéshez szükséges

Beltéri glettgipsz

2329,-/20kg 149,-/kg

Hammerite fémfesték

1390,-/0,25l

Festőhenger szett

399,499,-

Ecsetek

95,-/től

Kerítéslazúr

2490,-/5l

Időjárás álló olajfesték

1590,-/0,75l


Fórum

4. oldal

Előretekintő Ezúttal szakítunk a visszatekintéssel, annyi előretekinteni érdemes témánk van. A fejlesztések egy részének képeit vesszük sorba, hogy lelki szemeinkkel elképzeljük a néhány hét, vagy hónap múltán látható kész műveket. Lapzártakor így nézett ki az LVG tömbje. Mintha ez lenne a fotósunk kedvence.

A szerkesztőségbe menet időnként halljuk a táncos lábú Jászság Népi Együttes próbáinak zaját, kiszűrődik ideiglenes helyükről. Bizakodóak lehetünk, mert az építők lecserélése ellenére állnak a falak és formálódik a tető.

Ha már a téglát említettük, itt, a mozi előtti szakaszon járófelületként jut megkülönböztetett szerephez. Szép színe így összecsiszolás közben utolérhetetlen.

2012. július 5.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre Jászberény Város Önkormányza jegyzője felhívja az érintettek figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ha megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása – s amen�nyiben ez indokolt –, „közérdekű védekezést” kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a hatóság és az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult az érintett területre bemenni, és ott a szükséges parlagfű-mentesítési munkálatokat elvégezni. A munkálatok, valamint az

egész eljárás költségei az ingatlan használóját terhelik. A helyszíni ellenőrzés hivatalból vagy bejelentés alapján történik. A belterületi ingatlanok vonatkozásában az önkormányzati jegyzője és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi igazgatósága – az ügyfél előzetes értesítése nélkül – végezhet helyszíni ellenőrzést (parlagfű felderítést), a közérdekű védekezés elrendelésére csak a jegyző jogosult. A fentieken túl lényeges tudni, hogy a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően a növényvédelmi bírság vonatkozásában a jegyző nem mérlegelhet, és nem gyakorolhat méltányosságot, azt ki kell szabnia. A bírság összege – belterületen – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírság és a közérdekű védekezés összegét, meg nem fizetése esetén az ál-

lami adóhatóság hajtja be. Kérjük az érintetteket, hogy a védekezési kötelezettségüket – mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék. A parlagfűvel szennyezett területeket Jászberény Város Közterület-felügyelete rendszeresen ellenőrzi. Ez a felhívás azért készült, hogy minden ingatlantulajdonos és földhasználó ismerje meg kötelezettségeit. Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket külön – előzetes – értesítése nélkül alkalmazni kell, ezért nyomatékkal kérjük településünk ingatlantulajdonosait, ill. használóit, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére. Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Magyar Levente elégedetlen a város vezetésével Kedden, július 3-án l3 órai kezdettel sajtótájékoztatót tartott Magyar Levente, az Egy Jobb Jászberényért Egyesület elnöke. Bevezetőjében megállapította, hogy az önkormányzat vezetősége nem tájékoztatja eléggé tagjait és a város lakosságát. Szóba hozta a víziközmű vagyont, amely kikerült a város hatóköréből. Az államosítás feltételei sem ismeretesek véleménye szerint, pedig elkerülhetetlen lett volna a megfelelő információk közzététele. Ugyancsak fontos lett volna tájékoztatni a lakosságot és az érdeklődőket a Székely Mihály tagintézmény helyzetéről, lehetőségeiről. A jelenlegi helyzetben megtakarítás aligha lesz. Megemlítette az

egyéb iskolák gondjait is. Jó lenne tudni, mi lesz a tanítóképzővel. Ugyancsak problematikusnak vélte a sportpályázat helyzetét is. Nehezményezte, hogy a város csaknem százmilliós támogatásban részesítette a kosarasokat. Magyar Levente szerint az iskolák egyházi kezelésbe juttatása sem egészen célszerűen zajlott. A Liska a megye gondozásába került, majd átadták az egyháznak. Szóba került, hogy vannak jászberényi vállalkozók, akik ki tudnák aknázni a huszárlaktanya adta lehetőségeket. Kifejtette: mód nyílna arra is, hogy a több hektáros (sic!) természetvédelmi tavat hasznosítsák. A városszépítő tevékenységgel kap-

csolatban is voltak ellenvetései. A kőburkolás az időjárás függvényében gondot okozhat. Hangsúlyozta továbbá a vashíd és a promenád helyzete sem megnyugtató. Kifogásolta, hogy három ember irányítja a várost, és ennek következménye, hogy nem kapnak megfelelő nyilvánosságot a különböző intézkedések. Nagy gond, hogy a lakossági vélemények nem jutnak el a város vezetőihez, és ennek következtében a közös vélemény megfogalmazása nem kap helyet a település irányításában. Május elején már lehetett tudni, mi lesz a kórházunkkal, de ez meglátása szerint nem jutott el a legérintettebbekhez, a lakossághoz.

Polgárőrök vendégségben Találgatják a járókelők, hogy a templomkert előtti falrész kimarad a nagy felújításból? Így menetközben látszik, hogy súlyos hiba lenne ezt a patinás részt az enyészetnek hagyni.

Sétánkról hazatérve a szerkesztőségben pihenünk meg. Össze nem vethető változás, de fontos olvasóinknak is, hogy immár cégtábla után tájékozódhatnak, ha keresnek bennünket a Malomnál.

Folytatás az 1. oldalról. A korábbi megállapodások érvényesítésével születik meg a mostani együttműködési megállapodás, amely továbbra is erősíti a rendőrség és a polgárőrség együttműködését, tevékenységének hatékonyságát. Összegzésül megállapította: – Nem engedünk azoknak a szervezeteknek, amelyek rendcsinálás ürügyén rendetlenséget és anarchiát szítanak az országban. Mindehhez szükséges a polgárőrség anyagi biztonságának a megerősítése. 2ol4-ben az évi hétszázmilliós támogatást egymilliárdra emeljük. Hatala József és Túrós András ünnepélyesen aláírta az együttműködési megállapodást a közönség tetszésnyilvánítása kíséretében. Ezt követően sor került a vándorzászló átadására. Városunk Polgárőrváros címet kapott, és belügyminiszteri dicséretben részesült Tóth István, a Neszűri Polgárőrség vezetője. Az ünnepség az új polgárőrök fogadalomtétele. Kérdésünkre Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy most aláírandó együttműködési megállapodás a 2006. évi törvényre épül, azt teljesíti ki. Nyilvánvaló, hogy a polgárőrség stratégiai partner a rendőrség számára. Túrós András megállapította, hogy hálával tartozunk a mintegy nyolcvanezer polgárőrnek, akik igen jelentősen segítik hazánk közbiztonságának stabilitását. kifejezte ama meggyőződését, hogy a polgárőri szolgálat a hazafiság egyik alapvető vonása. 2012. február elsejétől új törvény szabályozza a civil szervezet munkáját. Fontos az 1800 egyesület, amelynek tagjai nagy erőt jelentenek a magyar lakosság védelme

szempontjából. Az ünnepségen részt vett Habsburg György úr is. Szívesen válaszolt kérdésünkre: Mit üzen a jászoknak, a jászberényieknek? – Nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a rendezvényen, hiszen felidézhetem azt a pillanatot, amikor édesapám átvehette Jászberény város díszpolgára címet. A nem távoli jövőben újra ellátogatok Jászberénybe. Szabó Tamás a következőképp vélekedett a monstre rendezvényről: Nagy öröm, hogy a nagy múltú egyesület színvonalas, mintaértékű összejövetele számára adhattunk otthont úgy, hogy kuriózumszerű rendezvény elemekkel sikerült élményszerűvé tenni az egész napos rendezvényt. Fontos mozzanata volt ennek a jeles napnak. hogy az egyes közösségek kapcsolatot teremthettek

egymás között, és az állandó átjárás hitelesíthette az együttlétet. Az ünnepi pillanatok után a jeles nap juniálissá, baráti találkozóvá szelídült. A színpadi programok között válogathattunk. Néptánc, Mága Zoltán, magyar nóták, Nádas György, Jászmagyarok egyaránt rangos szórakozást kínált. Ez a műsorrész tárogató hangjával zárult. Véradás, vetélkedők teremtettek hangulatot, de számos kiállítás is élményt kínált az érdeklődőknek. Rendőrségi eszközökkel is ismerkedhettünk, sőt a modellező rendőrök produkcióiban is gyönyörködhettünk. Állatkert, vidámpark, lovaglás, sétakocsikázás, ingyenes autóbuszos városnézés sok más egyéb mellett hozhatta közelebb akár a távoli vendégeket is városunk kulturális és művészeti életéhez, eredményeihez.

BARKÁCSÁRUHÁZ és OÁZIS KERTÉSZET NYÁRI FORRÓSÁG, 49.990,54.950,HŰSÍTŐ ÁRAK! 9.990,-

DIONE kertibútor szett

Napernyő 2x2m

Ülőpárna

499,-/től 699,-

strand kiegészítők hűtőtáskák kerti kellékek parti kellékek poharak grillező kiegészítők Grillező fáklyák 7.990 kerti mécsesek

*JÚLIUS 6-7-8-án minden növény árából annyi % kedvezményt kap, ahány Celsiust a hőmérő mutat.

11.990,-

Műanyag székek

1.990,-/től 2.190,-

Jászberény, Nagykátai út 17. Telefon: 57/415-070


Város

2012. július 5.

Terepszemle a Neszűrben Június 9-én, szombaton reggel jó harmincan gyűltek össze városvezetők és hivatali dolgozók, mezőőrök, polgárőrök és rendőrök kíséretében, hogy általános állapotfelmérést tartsanak a Neszűrben. Szabó Tamás polgármester köszöntötte az első és a második dűlő bejáratánál a kollégákat, és eligazítást tartott az útvonalat illetően. Elsősorban a legkritikusabb, szociális és közrendi problémákkal küzdő területeket igyekeztek bejárni. A terepszemle célja a valós helyzet és az emberek aktuális problémáinak felmérése a Neszűrben. Az első dűlőúton elhaladtunk egy romos házikó mellett, aminek az előkertje és az udvara szokatlanul rendezett volt a házhoz képest. A polgármester úr szerint az ilyen családokon kell elsősorban segíteni, akik hajlandóak tenni saját magukért. Áthaladva a 3-4. dűlőbe, többen felidézték a régi szép időket, amikor még komoly vetélkedés folyt, hogy kinek szebb és rendezettebb a telke. És mi történt azóta? Alig maradt néhány gazda, akik a lopások és rongálások ellenére ma is művelik földjeiket. Építési tilalom van érvényben, mégis engedély nélkül hozzátesznek vagy elvesznek egyik-másik házból. Ha találnak egy téglát, egy ablakot, akkor azt beépítik. A hármas-négyes dűlőben találunk az udvaron egy családot, akik nincsenek bejelentve azon a helyrajzi számon, amit otthonuknak neveznek. A ház tulajdonosa pedig nem lakik ott. A szakemberek azt mondják, hogy sokan egyik házból a másikba költözködnek, lepusztultból kevésbé annak tűnőbe, esetleg onnan megint tovább. Egy másik házban az okoz fejtörést, hogy több tucatnyian vannak bejelentve egy lakcímre. Nagy problémát jelent az udvarokban felhalmozott szemét:

használt pelenka, fél pár cipő, matracdarab, üvegszilánkok, törött cserepek. Ennek felszámolására, kísérleti jelleggel telepítenek majd konténert, hogy ki-ki bele tudja hordani a portáján felgyülemlett hulladékot. Erre Juhász Dániel alpolgármester tett ígéretet az egyik érdeklődő lakosnak, amiről azóta már konkrét döntés született. A kivitelezés pontos dátumát még nem lehet tudni. Több veszélyes, megrongált épülettel is találkoztunk: eltűntek a vasbeton gerendák, cserepek, ablakok. Amikor kérdezik a szomszédoktól, hogy hallottak-e valamit, általában nemmel felelnek. A károsultak pedig sok esetben nem mernek segítséget kérni a rendőröktől vagy a polgárőröktől. Az ehhez hasonló esetek felszámolására a tettenérés lehet célravezető. Több telket meg sem kísérelnek áruba bocsátani, egyszerűen felajánlják az önkormányzatnak. A nagy hőségben éppen locsoló telektulajdonos mesélte az őt megszólító polgármesternek, hogy érik őket ugyan csalódások, de próbálnak védekezni a lopások ellen. Azt mondja, a sövény a legjobb kerítés, így legalább nem használják átjárónak a saroktelkét. Fontos az összetartás a szomszédokkal, így gyakran felügyelni tudják egymás kertjét is. Problémák azonban nemcsak a dűlőkben vannak. A kerékpárút is igen elhasználódott, megrepedezett az évek során, így igen döcögős, és helyenként veszélyes is rajta végighaladni. A városvezetés egy szűkebb területet jelöl ki a Neszűrben, mert a tapasztalatok szerint nem lehet az egészet egyszerre rendbe tenni.

Az anyák megmentőjére emlékeztek Pénteken, június 29-én l4 órai kezdettel emlékünnep kezdődött a Szent Erzsébet Kórház ebédlőjében. A Semmelweis Ignácra emlékező összejövetelen jelen volt az intézmény sok dolgozója, igazgatója, dr. Bálint Péter, Pócs János országgyűlési képviselő, valamint Pásztor István cégvezető. • F. F.. • Az igazgató úr köszöntő szavai után Pócs János idézte a kórházzal, az egészségüggyel kapcsolatos emlékeit, derűsen, kedvesen. Hangsúlyozta, hogy az orvos és az egészségügy valamennyi dolgozója óvja mindannyiunk egészségét, lelki épségét a megfellebbezhetetlen bizalom jegyében. Végezetül szívből jövő köszönetet mondott a gondos ápolásért, a lelki segítségért. Isten áldását kérte a kórházra. Dr. Besenyi Orsolya fül-, orr-, gégegyógyász tartott emlékezetes előadást Semmelweis Ignác életéről, orvosi,

tudósi pályájáról. A kórház igazgatója kitüntetéseket adott át. Szép méltatást követően vehettek át kitüntetést: Bánföldi Józsefné élelmezési osztályvezető, Mezőné Mizsei Tünde főnővér, Nagy Zoltánné főnővér, dr. Budainé Mészáros Szilvia fizioterápiás csoportvezető, Magyar Csilla asszisztens, Seregley Gabriella asszisztens, Kiss Kálmánné ápoló, Fenyvesi Gabriella, a higiénés munkacsoport vezetője. Főorvosi kinevezésben részesült dr. Besenyei Orsolya, a Magyar Egészségügyi Kamara Jászsági Szervezete által kitüntetett dolgozó: Magyar Ildikó osztályvezető.

BARKÁCSÁRUHÁZ és OÁZIS KERTÉSZET VILLANYSZERELÉS

otthonra és profiknak *lámpák *világítótestek *vezetékek *kapcsolók *megszakítók, relék és minden ami a világossághoz szükséges

Asztali ventilátor

3990,4990,-

Álló ventillátor

Ventilátor

4490,-

6490,7990,-

5990,-

Myra álló lámpa

5990,7490,-

Spirometriás Világnap

Vegyen mély lélegzetet! Az Európai Tüdőgyógyász Társaság és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság idén június 27-re, szerdára hirdette meg világszerte a spirometriás, azaz a légzésfunkciós világnapot, melyhez a Jászberényi Tüdőgondozó is csatlakozott. A nap folyamán harmincketten jelentkeztek szűrésre, a résztvevők 50%-át jegyezték elő további kivizsgálásra!

• Gergely Csilla • A krónikus hörgőszűkülettel járó légzőszervi betegség (COPD – Krónikus Obstruktív Tüdőbetegség) igen nagy számban fordul elő világszerte. Jelenleg Magyarországon az ötödik vezető halálok. Ha a világstatisztikákat nézzük, minden órában meghal egy COPD-s beteg valahol a világon. A betegség vis�szaszorítása érdekében rendezik meg évente a spirometriás világnapot, melynek keretein belül Magyarországon is számos tüdőgondozó intézet tárta ki kapuit. Ezúttal előjegyzés és beutaló nélkül fogadták a szűrésre érkezőket. A kezdeményezés céljáról, fontosságáról, valamint aktualitásáról dr. Karmazsin Márta tüdőgyógyász főorvossal, a Jászberényi Tüdőgondozó vezetőjével beszélgettem, két vizsgálat között. • Mire szolgál ez a vizsgálat? A légzésfunkció a tüdőkapacitás és más egyéb tüdőfunkciók mérésére szolgáló, nagyon egyszerű vizsgáló módszer. Érdekes azonban, hogy amennyire a betegek tisztában vannak a vérnyomásukkal, koleszterin szintjükkel, gyakorlatilag fogalmuk sincs arról, hogy milyen tüdőkapacitással rendelkeznek. • Miért fontos a légzésfunkció mérése? Jelenleg Magyarországon körülbelül ötszázezer légzőszervi beteg él, akiknek egy harmada, de becslések szerint ennél is kevesebb, akik felismerésre kerülnek. Ezek a betegek két nagy csoportba tartoznak. Az egyik a közismert COPD, ami krónikus hörgőszűkülettel járó légúti betegség, illetve az asztma bronchiale. Célunk, hogy minél korábbi stádiumba fedezzük fel ezeket a betegeket a légzésfunkciós vizsgálatok segítségével. Ugyanis a kisléguti hörgőszűkületek kezelése esetén sokkal jobb eredményeket tudunk elérni.

Apróhirdetések Kiadó összközművel, egyedi számlálókkal ellátott, 15 m2-es üzlethelyiség, utcai bejárattal Jászberényben, a Zirzen Janka u. 3. alatt. Parkoló van. Tel.: 06-30-364-7370. Úszómester végzettséggel munkavállalót keresünk a Stand- és Termálfürdőbe (Jászberény, Hatvani út 5.), részmunkaidőben. Jelentkezni a jb.termalfurdo@invitel.hu címen, érdeklődni a 06-30-497-0507-es számon lehet.

Sola lámpa (6-os szett)

4699,-/6db 6990,-

5. oldal

Jászberényi kertes házra cserélném budapesti, József Attila lakótelepi, Pöttyös utcai metrómegállónál lévő kétszobás lakásomat. Értékesebb ingatlan esetén szóba jöhet debreceni Egyetem sugárúti első emeleti kétszobás lakás is. Tel.: 30/375-3353

• Miből lehet következtetni a megbetegedésre? A légzésfunkciós vizsgálatok abban segítenek, hogy a minél korábbi stádiumban felismerjük ezeket a betegségeket. Ez azért fontos, mert tüneteket csak nagyon későn okoz. A tüdőnek akkora úgynevezett reserv (tartalék) kapacitása van, hogy legalább 20-25%-os csökkenésnél okoz érezhető tüneteket, illetve panaszokat. Fontos, hogy a lakosság panaszmentesen is részt vegyen a szűréseken! • Mi lehet az oka, ha valakinek rossz eredményt mutat a légzésfunkciós görbéje? A legfontosabb kiváltó tényező a dohányzás. Ide azonban nemcsak az aktív dohányosok, hanem azok is tartoznak, akik dohányfüstös környezetben dolgoznak. Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a passzív dohányzás talán ártalmasabb az aktív dohányzásnál. Másik fontos kiváltó ok a légszennyezettség. Ebben a kérdésben sarkalatos pont az úgynevezett szálló por mennyisége. A szálló por az, amin minden piszok, pollen és egyéb szennyeződés megtapad. Ezek szemcsemérettől függően jutnak le a légutakba. Egy dolgot azonban érdemes tudni! Ami egyszer a tüdőbe jut, az ott is marad. Ugyanis olyan levegőcsapdák működnek, melyek befelé nyitnak, de kifelé zárnak. A pici, pár mikronos korom vagy pollen tehát ott marad, és ezáltal nagy terhet ró a légzőszerv későbbi működésére. • Aki szeretne leszokni a dohányzásról, milyen segítséget kaphat? Működik nálunk az úgynevezett dohányzásról való leszoktatási program, ahol folyamatosan fogadjuk a betegeket. A megfelelő terápia bevezetése mellett igyekszünk mindenkit bevonni a programba, és különböző tájékoztató anya-

gokkal is segítünk. De én azt gondolom, hogy egy orvosi, vagy szakasszisztensi beszélgetés is nagyon sokat jelent. • A diagnosztizált betegeknek milyen kezelést tudnak nyújtani? A kivizsgálást követően a lehető legmodernebb, világviszonylatban is legkorszerűbb terápiát alkalmazzuk. Az alapterápia mindenféleképpen gyógyszeres beállítás, a betegség súlyossági fokától függően. A másik a dohányzásról való leszoktatás, mint egészségnevelés. A harmadik kiegészítő eszköz az úgynevezett inhalációs kezelés, amely során gépi inhalátor segítségével gyógyszer illetve sóoldat jut a légutakba, könnyítve a váladék kiürülését. A tüdőgondozóban légzőtorna kezeléseket is végezünk, ahol a különböző légzőszervi betegek, illetve műtött betegek is részt vesznek. Fontos megemlítenem az évek óta színvonalasan működő jászberényi Asztma Klubot, ami folyamatosan jó látogatottsággal bír. A Klub alapítója és vezetője Sósné Guba Katalin, a Tüdőgondozó vezető szakasszisztense. Áldozatos munkája mellett, nyáron szabadidejében asztmás gyerekeknek szervez nyári úszótábort. • Mit tehetünk a betegség megelőzéséért? Elsősorban a levegőszennyezettség csökkentésével és a dohányzás visszaszorításával kell komolyabban foglalkoznunk. Mióta betiltották a zárt térben való dohányzást, azóta az egész ország gyakorlatilag kint füstöl a járdákon. Ugyanaz történik, csak nem beltérben, hanem kültérben. Persze fontos volt ezt a rendeletet meghozni, mert amikor egy étteremben az ember ebédel, ne fújják az arcába a füstöt. Ezzel azonban a kültéri levegő szennyezettségét fokoztuk. Fontos a földrajzi elhelyezkedés is, ha például magaslati helyen élnénk, 1000 m fölött, ahol nincs pollen, nincs nagy gépjármű forgalom, és az emberek an�nyira kulturáltak, hogy nem dohányoznak, akkor ott a légzőszervi betegek száma is csekély lenne. • Véglegesen gyógyíthatók ezek a betegségek? Itt gyakorlatilag a célunk az, hogy a romlást meg tudjuk állítani, és javítani tudjunk a légzésfunkciós értékeken, és a betegek életminőségén. Az a hörgőrendszer, ami egyszer a COPD-s betegnél beszűkül, már nem lesz olyan, mint egészséges korába. Ezzel szemben, az asztmás betegnek teljesen normális lehet a légzésfunkciója, ha a kezelése jól van beállítva, és rendszeresen jár kontroll vizsgálatokra. Az asztmás rohamot azonban még egy jól beállított betegnél is kiválthatja egy nagy pollenterhelés, vagy egy időjárási front, de akár egy nagyobb fizikai megterhelés is. Remélem, hogy a későbbiekben minél több alkalommal lesz lehetőségünk itt, a Jászságban légzésfunkciós szűrővizsgálatok elvégzésére, és ezeken minél több lakos fog részt venni, egészsége megőrzése érdekében!

BARKÁCSÁRUHÁZ és OÁZIS KERTÉSZET BARKÁCSGÉPEK

barkács és ipari alkalmazásra *csavarozók *fúrók *beszúró- körés láncfűrészek *szivattyúk és minden ami a szereléshez szükséges

Barkácslécek

220,-/tól

BOSCH akk. bokor- és fűszegélynyíró

29.990,32.990,-

Benzinmotoros önjáró fűnyíró

84.990,-

Szúnyogés rovarháló

119.900,-

290,-

FERM AGM1041 sarokcsiszoló FERM CDM1080 akkum.csavarbehajtó

9990,11490,-

10.990,12.990,-


Szabadidő

6. oldal

Mennyire elégedett az ifjúság a jászberényi szórakozási lehetőségekkel?

Diszkók és késdobálók Végre megkezdődött a nyári szünet, az érettségizők és az egyetemisták is túl vannak már a vizsgáikon. A diákok számára eljött a szórakozás ideje, de milyen lehetőségeik vannak erre Jászberényben? Erről és szórakozási szokásaikról kérdeztünk meg 55 jászberényi fiatalt egy online kérdőívben.

• Sándor Eliza • A fiatalok kétharmada évközben csak Jászberényben jár szórakozni, a többiek viszont elmennek máshová is – többnyire Budapestre és Szolnokra. Nyáron pedig szinte minden válaszadó más városba megy, ha szórakozni akar: a legtöbben zenei fesztiválokra és koncertekre, de a különböző sportprogramok is népszerűek. A megkérdezettek túlnyomó többsége részt vesz a Csángó Fesztiválon és több más jászberényi rendezvényen is, ám ezeket sokuk unalmasnak találja, meglátásuk szerint „minden évben ugyanolyan”. Nagyon sokan több koncertet szeretnének, szerintük a városban fellépők a fiatalok számára sokszor érdektelenek, ezért több országos szinten ismert, a fiatalok körében is népszerű zenekart, előadót kéne meghívni, illetve több lehetőséget adni a helyi zenekaroknak. Sokak szerint továbbá a koncertek megfizethetetlenek. A város szórakozóhelyeit illetően a többség elégedetlen. A válaszadók háromnegyede gyakrabban járna szórakozni, ha lennének számára megfelelő szórakozási lehetőségek. Szerintük „silány a választék” és „ami van, az kritikán aluli”. S míg a kocsma, koncert és a házibuli mindkét korosztály 80%ának szórakozási formái közt jelen van, addig a diszkó a tizenéveseknél örvend csak ekkora népszerűségnek, a megkérdezett huszonéveseknek már csak a harmadánál. Ezeknek a szórakozási formáknak megvannak a maguk jellegzetességei. A kitöltők kb. fele számára a „csajozás” vagy „pasizás” része a szórakozásnak; harmaduk egyébként a fiatalkorúak közül kerül ki. A kitöltők 20%-a mondta azt, hogy csak buli alkalmával dohányzik, ez több mint a saját bevallásuk szerint rendszeresen dohányozók száma. A megkérdezettek közül hárman vallották be, hogy bulik alkalmával élnek marihuánával, illetve öten azt, hogy kipróbáltak már valamilyen kábítószert. Sokan voltak azok is, akik e miatt panaszkodtak: „Undorító, hogy minden szórakozóhelyen nyíltan megy a drog használata, adás-vétele”; „egyes helyekre nem is megyek be inkább, nehogy akaratomon kívül bedrogozzanak”.

A fiatalkorúak alkohollal történő kiszolgálását tiltó törvény betartatása is visszatérő probléma. Azonban ez a 18 év felettieket is zavarja. Sokan panaszkodtak amiatt, hogy „a szórakozóhelyek tele vannak 13-15 éves részeg csitrikkel”; „mindenkinek kiadják az alkoholt, tökrészeg mindenki, a fiatalok nem tudnak kulturáltan szórakozni”; „rettentő gusztustalanok, minden szórakozóhely tele van dobálva csikkekkel, össze-vissza köpködnek, és a járdán meg a bicikliúton törik össze a sörösüveget.” Többen megjegyezték: „Nincs lehetősége a középiskolásnál idősebb korosztálynak a kulturált szórakozásra.” Ezt mutatja az is, hogy míg a tizenévesek fele elégedett a jelenlegi lehetőségekkel is, addig a huszonévesek közül csak két fő. Sokan gondolják úgy, hogy szükség lenne olyan korhatáros helyekre, ahol ez a korosztály jól tudná érezni magát, azonban szükséges lenne olyan szórakozóhelyekre is, amelyek kifejezetten a fiatalkorúakra koncentrálnak, és az ő igényeiknek felelnek meg – a törvényi előírás betartása mellett. Egyes válaszadók szerint nem az a baj, hogy „csak késdobálók és diszkók vannak Jászberényben”, hanem hogy a fiataloknak erre van igényük. Azonban az általam megkérdezett több mint ötven fő válaszaiból másra lehet következtetni. Bár az alkoholfogyasztást a válaszadók többsége a szórakozás lényeges elemének tekinti, a megkérdezett tizenévesek fele, a huszonéveseknek a negyede egyáltalán nem tartja ezt szükségesnek. Egy másik válaszadó így fogalmazott: „A kocsmázás, berúgás annyira nem jó, hogy sokszor kelljen csinálni, de más nem nagyon van.” Sokan szeretnének olyan helyet is, ahol nem csak inni, hanem enni is lehet: „éhen lehet halni éjszaka Jászberényben!” – írja egy kitöltő. Szinte minden megkérdezett számára a szórakozás együtt jár a zenével. Annak ellenére, hogy ilyen fontos szerepe van, sokan panaszkodtak arra, hogy „Nincs olyan hely, ahol nekem való zene szól.” Különösen az alternatív, illetve retrozenék kedvelői vannak nehéz helyzetben. Hiányolják az olyan helyeket is, ahol csak halk zene szól. Ez az igény érthető, hiszen ugyanennyi ember mondta, hogy számára a szórakozás

együtt jár a beszélgetéssel is. Számuk lényegesen nagyobb, mint akik számára a tánc a szórakozás szerves részét képezi, noha ez is jelentős: a megkérdezettek háromnegyede. Az ilyen, halk zenét szolgáltató, „beülős” helyeket hiányolók meglátása szerint egy teaház vagy egy igényes pub jelentene megoldást. A jelenlegi lehetőségek közül a kávézók, cukrászdák állnak ehhez a legközelebb, ám ezek túl korán bezárnak, valamint túl drágának is tartják őket. Az anyagi szempont sokszor előkerült a panaszok között. A kitöltők szerint olcsóbb, mégis igényes helyekre lenne szükség, és több ingyenes programra. Meglepően sokan hiányolják a színvonalas kulturális programokat Jászberény életéből. Szeretnék, ha több kiállítást, színi előadást rendeznének, illetve ha lennének nívós filmek a moziban, többen pedig egy kertmozi felállítását szorgalmaznák. A tizenéves korosztály egy negyede, a huszonéveseknek pedig egy harmada mondta azt, hogy számára a szórakozás együtt jár valamilyen művészeti élménnyel. A huszonéveseknek körülbelül a fele volt már a Malom Színházban és a későbbiekben is szeretne menni. A tizenéves korosztálynak a háromnegyedéről mondható ez el, akiknek a fele rendszeresen jár az előadásaikra. Negyedük a kiállítást is szórakozási formái közt említette. A sportolási lehetőségek hiányolói is sokan vannak. Szerintük több ingyenes és jó állapotú sportpályára lenne szükség, egy kajak/kenu kölcsönzőre, valamint több tömegsportrendezvényt szeretnének, kerékpár túrákat, deszkás versenyeket. Egyikük javasolta egy extrém sportpark létesítését a jelenleg az utcákra szoruló gördeszkások és BMXesek számára. Természetesen a kérdőív nem számít reprezentatívnak, messzemenő következtetéseket nem lehet belőle levonni. Annyi azonban megállapítható, hogy lenne igény Jászberényben más jellegű szórakozásra is, mint ami jelenleg adott a fiatalok számára.

2012. július 5.

Gyerünk a szabadba! A jászberényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai feladatainak keretében egyik alapfeladatunk preventív célú szabadidős programok szervezése, melynek keretében rendszeresen, évente több alkalommal szervezünk játszóházakat, családi napokat, változatos szabadidős programokat klienskörünk (hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek és családjaik) részére. Bár intézményünknek nem alapfeladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, mégis a helyi szükségletekhez igazodóan tevékenységeink sorában előkelő helyet foglal el a szinte már hagyományos Nyári Napközis Táborunk, melyet ez évben immár hetedik alkalommal valósítottunk meg. Az egyhetes tábornak, mint már a kezdetektől, most is a SZIE ABPK Gyakorló Általános Iskola adott otthont június 18 és 22 között. Az idei évben is sokféle színes programban vehettek részt a hátrányos helyzetű gyermekek. „Gyerünk a szabadba!” – hangzott el reggelente táborunk jelszava,

amikor a kisiskolásokkal minden nap útra keltünk az aznapi programokra: volt környezetvédelmi vetélkedő, „halas” nap a Vasas Horgásztónál, sportágakkal való ismerkedés a Szántai Kertben, vízhez szoktatás és úszás a Lehel Sport és Szabadidő Központ strandján, KRESZ-nap a Jászberény Rendőrkapitányság bevonásával, kirándulás Salgótarjánban. Ebben az évben legnagyobb hangsúlyt a környezeti nevelésnek szántunk. A kisiskolás gyermekek a tanév folyamán ismereteik nagy részét elsősorban a könyvek „írott” világából merítik. Táborunk programja lehetőséget biztosított számukra arra, hogy az élő- és épített környezetüket testközelből is megszemlélhessék, ily módon is bővítve tapasztalataikat. A felhőtlen játék és kikapcsolódás, a változatos és színvonalas programok után a gyerekek és a táborban dolgozó kollégák is egyaránt elmondhatták, hogy TÁBOROZNI JÓ! Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Eseménydús évvége az Apponyiban Tagintézményünkben hagyomány, hogy alsós diákjaink május és júniusban erdei iskolai programot szerveznek. Természet közelben zajlik a tananyag feldolgozása. Volt, aki Jászberényt választotta e program helyszínéül, ezt inkább az elsősök, a többiek azonban Salgótarjánban, illetve Sarród – Kócsagváron töltötte el a ezeket a napokat. Köszönet érte a szülőknek a támogatásért és a sok-sok munkáért. A tanév utolsó heteiben szép eredmények születtek. Mészáros Réka (4.a) 4; Vincze Ákos (3.b) 9 és György Balázs Ákos (3.b) 13. helyezést ért el a Hermann Ottó Országos Környezetismereti versenyen. Felkészítőik: Lantos Istvánné, Füzesiné Béres Margit. Gratulálunk a szép eredményekhez!

Jászkürt

Június 15-én 81 tanuló részére elismerő okleveleket nyújtott át Szatmári Antalné, Jászberény Város Önkormányzat HEB elnöke, gratulált azon gyerekeknek, felkészítő nevelőiknek és szüleiknek egyaránt, akik a legkiemelkedőbb eredményeket érték el a tanév folyamán. Diákjaink pályázati forrásból eljutottak az Operaházba, a Diákönkormányzat támogatásával pedig a legtöbb ötöst gyűjtő tanulóink a Csoki Múzeumba látogattak. A nyári napközis tábor jól sikerült, gazdag programok segítették a gyerekek kikapcsolódását.A nyári táborozók pedig a Balaton mellett töltik a szünidőt. Jó Vakációt kívánunk! Lantos Istvánné

Újság Jászberény város lapja

Hirdessen a város lapjában! A szerkesztőség a korábbiaknál és a helyben megszokottnál alacsonyabb díjakkal számol, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakíthasson ki partnereivel. A kiszámíthatóságra és a tartós kapcsolatra alapozva alakítottuk ki könnyen áttekinthető kedvezmény-rendszerünket, amelyben egyetlen elem, a megjelenés gyakorisága szerepel. Már három – szerződésben vállalt – megjelenés esetén kedvezményes megjelenést biztosítunk. A kedvezmény sávosan bővül, és nem feltétele a közvetlenül egymást követő megjelenés.

Keressen bennünket, megtaláljuk az Önnek leginkább megfelelő keretes hirdetést vagy akár pr-megjelenési formát. Családi események hírelésében is állunk rendelkezésére. Nyitvatartás: hétfőn 10-15; kedden 10-17; pénteken 10-14

Elérhetőségek:

Jászberény, Fürdő utca 5-7.(a Malom mellett) berenyiujsag@gmail.com; 30/351-26-22, 57/502-622


Ajánló

2012. július 5.

7. oldal

Múzeumok és iskolák partnersége A szentendrei Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) kezdeményezésére és a szolnoki Damjanich János Múzeum (DJM) támogatásával múzeumpedagógiai fórum zajlott múlt pénteken a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria székhelyén. A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a közgyűjteményeknek mielőbb alkalmazkodniuk kell a jelenkori társadalom életritmusához. • g. i. • Bár a megbeszélést a vártnál nagyobb érdeklődés kísérte, a rendezvény első számú meghívottjai és címzettjei, a pedagógusok kisebbséget alkottak. A fórumot a MOKK ugyanis azzal a céllal kezdeményezte, hogy a tanügyi és közgyűjteményi dolgozóknak bemutassa a

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum mellett működő felnőttképzési központ tanfolyamkínálatát. A megjelenteket Góg Zoltán, a vendéglátó Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria vezetője köszöntötte, majd Pató Mária, a DJM múzeumpedagógusa, megyei koordinátor szólt arról, milyen szerepet tölt be a MOKK a tanárok, tanítok és muzeológusok továbbképzésében, illetve hogy a megszerzett kompetenciáknak, a múzeumok és iskolák partnerségének melyek

lehetnek a biztos pozitív hozadékai. Szabó Erzsébet rajztanár a kismúzeumban immár sokadik éve folyó Optikaland elnevezésű foglalkozássorozatot, saját munkamódszereit és az elért eredményeket ismertette. Úgy vélte, munkájának már beérett a gyümölcse, ám ez nem jelenti azt, hogy oka van a teljes elégedettségre. Nehez-

ményezte például, hogy a múzeum és az Optikaland híre még mindig nem jutott el minden jászberényihez. Az intézmény állandó és szemipermanens kiállításairól, valamint az egyes gyűjteményekről Gurzó Klári Enikő művészettörténész beszélt, aki megjegyezte: pont azok hiányoznak a találkozóról, akiknek a kezében van a jövendőbeli múzeumbarátok kinevelése. Ez azzal magyarázható, hogy a rideg és mogorva régiségtárakhoz szokott felnőttek zöme még mindig kötelező-

nek, sőt, terhesnek érzi a múzeumlátogatást, ahelyett, hogy felfedezné, ez ma már többnyire egy kellemes kikapcsolódás, és belátná, mennyire hasznos, szükséges. Nagyobb odafigyeléssel, törődéssel az ő hozzáállásukon, téves meggyőződésükön kellene elsősorban változtatni. Mielőtt Jakab Lászlóné, a MOKK referense beszámolt volna a képzési lehetőségekről, kisebb eszmecsere alakult ki arról, miért ódzkodik manapság a közember mindattól, ami által önnön műveltségét gyarapíthatná, ám ez részéről kisebb szellemi erőfeszítést és némi időt igényel. A jelenlévők egyöntetűen arra a következtetésre jutottak, hogy a lakosság távolmaradása az egyes múzeumoknak, valamint múzeumi alkalmazottaknak is köszönhető, akik nem hajlandók nyitni a modern társadalom felé. Abban is egyetértettek, hogy a mai kor embere, kiváltképp a szülő általában azért érdektelen a valós kulturális értékek iránt, mert tájékozatlan, ez pedig azt valószínűsíti, hogy hibás a vele való kommunikáció. A tanácskozók végül megállapították: a magyar múzeumoknak szükségük van a folyamatos megújulásra ahhoz, hogy küldetésüket teljesíthessék. A Múzeumok Mindenkinek elnevezésű program egy TÁMOP-pályázat keretében valósul meg, feladata a múzeumok oktatási szerepének erősítése – mondta záró értekezésében Jakab Lászlóné. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy az utolsó ingyenes tanfolyam az idén indul, jövőre már fizetniük kell a jelentkezőknek. Hangsúlyozta azt is, hogy a képző akkreditált, a megszerzett oklevelet országszerte elismerik, ám a kiscsoportokban való foglalkozások miatt a szervezőknek szükséges megválogatniuk hallgatóikat.

Programajánlatunk Táborzáró koncert

Július 7-én szombaton 15 órakor mindenkit szeretettel várnak a Lehel Film-Színházban, a Palotásy János Zeneiskola AMI gitártáborának záróhangversenyére.

Lökhajtásos szerelem

Július 7-én szombaton Leszállás Párizsban! Marc Camoletti három fel-

vonásos vígjátékát 20.30 órától tekinthetik meg a szabadtéri színpadon, a Nagykáta Színjátszó Egyesület előadásában.

Nemzetközi kórustalálkozó Július 7-én szombaton a Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapít-

vány 18 órától Nemzetközi Kórustalálkozót szervez a Déryné Rendezvényházban. A műsorban fellép a Jászsági ÁFÉSZ Székely Mihály Kórusa, a francia Chorale La Malepére Kórusa és a szlovák Societas Cantica Kórusa.

Makovecz Imre épített világa

Július 12-én 17 órakor a városi könyvtár kamaratermében várják az érdeklődőket Makovecz Imre Kossuth és Ybl díjas építész munkáiból rendezett fotókiállítás megnyitójára. Az építészt és munkáit több szempontból bemutatja: Szántó József címzetes apát, Alvári Csaba Jászberény város főépítésze és Turi Attila építész, Makovecz Imre tanítványa. A keresztény vándorkiállítás július 27-ig látogatható, a könyvtár nyitvatartási idejében.

Tíz év

Július 13-án pénteken 18 órától A 110 éves Szolnoki Művésztelep legújabb korszaka címmel kiállítás nyílik a Városi Bíróság dísztermében.

TELSTAR koncert

Július 13-án pénteken 22.30 órakor a TELSTAR Guitar Band ingyenes koncertjére hívják az érdeklődőket a Margit-szigetre.

Nyáresti szerenád

Július 14-én szombaton 22 órától a Déryné Vegyeskar Nyáresti szerenádját hallhatják az érdeklődők, a Margit-szigeten. Vezényel: Ferencz Sándor.

Kistérségi Rock �n� Roll

Július 14-én szombaton este a Kör-Te Kísérleti Műhely rendezésében, a Jászkürt Fogadó udvarán a Nexxt zenekarról szóló Kistérségi Rock �n� Roll című film kerül vetítésre. A film után a rendező mesél a forgatás bonyodalmairól, érdekes részleteiről, majd akusztikus minikoncertet ad a Nexxt zenekar.

Rock Csütörtök

Július 19-én csütörtökön a Margit-szigeten 20 órától bemutatkozik a Hendrix Reload Zenekar, majd 22 órától a Dynamo Zenekar.


Sport/Ügyeletek

8. oldal

A Jász Trió TV műsora Július 5. (Csütörtök) 06.00-07.00 Magyar Kultúra Napja 07.00-08.00 Pájer Antal emléknap 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.00-18.30 Mindentudás Egyeteme 18.30-19.00 Épí- tech 19.00-20.00 Anno - Jászberényi Nyár 2003 20.00-21.00 2011. Csángó Fesztivál Gála 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Jászság Népi Együttes – Boldog lelkek Tánca a Müpában Július 6. (Péntek) 06.00-08.00 Anno - Jászberényi Nyár 2003 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Gyimeseken át Moldváig 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Anno - Jászberényi Nyár 2003 21.30-22.00 Rock magazin 22.00-23.00 Fényszaruról jelentjük Július 7. (Szombat) 06.00-07.00 2011. Csángó Fesztivál Gála 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Gyimeseken át Moldváig 09.00-10.00 Egy tőről 10.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Gyimeseken át Moldváig 16.30-17.30 2011. Csángó Fesztivál Gála 3. 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Gyimeseken át Moldváig 19.00-20.00 Apáti Pillanatok- Széchenyi Gimi centenáriumi ünnepség 20.00-21.00 Jászság Népi Együttes – Boldog lelkek Tánca a Müpában 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Július 8. (Vasárnap) 06.00-07.00 Jászság Népi Együttes – Boldog lelkek Tánca a Müpában 07.00-08.00 Apáti Pillanatok- Pájer Antal emléknap 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Gyimeseken át Moldváig 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Gyimeseken át Moldváig 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Gyimeseken át Moldváig 19.00-20.00 Egy tőről 20.00-20.30 Gyimeseken át Moldváig 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Július 9. (Hétfő) 06.00-07.00 2011. Csángó Fesztivál Gála 07.00-08.00 Gyimeseken át Moldváig 08.00-08.30 Értékőrző

08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.00 Egy tőről 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Július 10. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi Pillanatok 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kulturális magazin 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-20.00 Mindentudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 Berényi Pillanatok Július 11. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.00 Képújság 15.00-18.00 Jászberény Város Képviselő-testületének soros ülése ÉLŐBEN 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Július 12. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.30-18.30 Mindentudás Egyeteme 18.30-19.00 Értékőrző 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Július 13. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-24.00 Jászberény Város Képviselő-testületének soros ülése felvételrő Július 14. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kultusz 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-14.00 Jászberény Város Képviselő-testületének soros ülése felvételről 14.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kultusz 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük

Július 15. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kultusz 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kultusz 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Július 16. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kultusz 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.30 Berényi Pillanatok: Ifjúsági Néptánc találkozó 20.30-21.00 Berényi Pillanatok: Város Napja 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Július 17. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi Pillanatok: Ifjúsági Néptánc találkozó 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kultusz 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-19.30 DÖNTÉS UTÁN 19.30-20.30 Mindentudás Egyeteme 20.30-21.00 Épí-tech 21.00-22.30 Berényi Pillanatok: Város Napja Július 18. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 DÖNTÉS UTÁN 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 DÖNTÉS UTÁN 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www. jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban és a Teletext 300. oldalán! Lájkold facebook oldalunkat! www.facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@ triomedia.hu címre.

Ügyeletek Gyógyszertárak

július 5. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 július 6. péntek Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 július 7. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 július 8. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban július 9. hétfő Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 július 10. kedd Kőhíd Gyógyszertár Jb., Hold u. 2. Tel.: 411-181 július 11. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44.

Tel.: 413-382 július 12. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 július 13. péntek Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban július 14. szombat Kossuth Gyógyszertár július 15. vasárnap Kígyó Gyógyszertár július 16. hétfő Thököly Gyógyszertár július 17. kedd Kígyó Gyógyszertár július 18. szerda Kossuth Gyógyszertár július 19. csütörtök Mérleg Gyógyszertár

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állatorvosi ügyelet

július 7-8. I. körzet: Dr. Csabai Tibor Tel.: 06-20-912-1598 II. körzet: Szalókiné dr. Központi felnőtt és Petróczki Ildikó gyermekorvosi ügyelet: Tel.: 06-30-501-4997 Jb. Thököly út 13. Hétköz- július 14-15. nap: 18-tól 8 óráig. Tel.: I. körzet: Dr. Urbán István 0656/ 221-304. Tel.: 06-30-269-6788 Hétvégén, pihenő- és II. körzet: Dr. Rozsi Gábor ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 Tel.: 06-30-205-3234 órában) Tel.: 0656/ 221-304

Jászkürt

2012. július 5.

Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák Labdarúgó-bajnokság

Ada mindent vitt…

lozsvárt 7-1, Adát 1-0 és Nyárádszeredát 3-0 arányban), de ebből messzemenő következtetést nem kell levonni, mert barátságos meccsekről volt szó, továbbá a vendég alakulatok a tétmeccsekre koncentráltak inkább. Kárpád-medence diákcsapatai tehát egy hetet töltöttek a Jászság fővárosában. Csiki Sándor, a tavalyi győztes Nyárádszereda vezetője elmondta, hogy ezúttal ugyan szerényen szerepeltek, de ennek ellenére elégedett „fiai” játékával. Hangsúlyozta még, hogy kifejezetten tetszett nekik a jászberényiek vendégszeretete, otthon érezték magukat, mert a székelyekre is ugyanez a barátságos vendéglátás a jellemző. Az erdélyi fiatalok

Ezt a következő példával is illusztrálta: – Elfelejtettünk otthonról labdát hozni, és ezt elmondtuk a jászberényi focisták edzőjének, Eszes Kornélnak, aki azonnal intézkedett labda ügyben. Mint mondta, bármit kértek mindenre pozitív intézkedés született jászberényi részről az egész hét folyamán. Viszont egy bírálatot is elmondott, mégpedig a sípmesterekkel kapcsolatban. – Én a győztes csapat vezetője vagyok, így nyugodtan beszélhetek a játékvezetők ténykedéséről. Negatív benyomást keltett bennem a hozzáállásuk, és a vezetés minősége is kívánnivalót hagyott maga után. Nem támogatták a támadó futballt, egyszóval elvesztek a pályán egy kicsit – közölte Koós Árpád. Természetesen ezek a negatív benyomások feloldódtak benne a záróünnepség alatt, hiszen Ada szinte mindent vitt. Ekkor került sor az ünnepélyes zárásra a polgármesteri hivatal dísztermében, ami teljesen megtelt szombaton délben. Szatmári Antalné, az önkormányzat

általában kisebb települések csapataiban játszanak, így óriási élmény volt számukra a minden tekintetben nagyszerű berényi stadionban játszani. Ugyanezt erősítette meg két erdélyi fiú Forrai Levente és Dávid Norbert is, és még hozzátették, hogy a Malom Filmszínházban nagy élmény volt a mozivászonra vetített Európai Bajnoki meccseket nézniük. A barátságos vendéglátást dicsérte Sándor József, a borsiak vezetője is. Minden szempontból elégedett volt, különösen az étkezést és a szállás körülményeit emelte ki. Csízi Zoltán, Rimaszombat edzője második alkalommal volt itt Jászberényben és most is felsőfokon beszélt a körülményekről, olyan�nyira, hogyha tehetik jövőre is szeretnének a Jászság fővárosában futballozni. Érthető módon kicsit szomorú volt a 2. helyezett kolozsvári csapat edzője, Kákes Lóránt. Elmondta, hogy nagyon szerettek volna győzni, de tanultak hibájukból, és jövőre újra megpróbálják. Ám remek körülményeket Ő sem hagyta szó nélkül. Természetesen a legboldogabb a győztes Ada játékosai és vezetői voltak. Volford Tibor edző szerint fiai azt játszották, amit előre elterveztek, és így nem maradt el a siker. Koós Árpád csapatvezető pedig, a vendéglátók maximális segítségét emelte ki.

humánerőforrás bizottságának elnöke köszöntötte a megjelent sportolókat, vezetőket és a vendégeket. Majd Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke kért szót, és megköszönte Szabó Tamás Jászberény polgármesterének és „csapatának” azt a kitűnő munkát, amit egy héten át tanúsítottak. Ezután vehették át a csapatok az elismeréseket. Ada kapta a győztesnek járó kupát és természetesen minden játékos nyakába aranyérem került. Az ezüstérmet a kolozsvári, a bronzot pedig a rimaszombati fiatalok vihették haza. A különdíjak átadására már csak az adai focisták sétáltak ki az emelvényre. A gólkirály Búza Attila, a legjobb kapus Lackó Attila és a legjobb játékos Zsoldos Ákos lett. A kulturális vetélkedőn „csak” a 2. helyet sikerült megszerezniük, hiszen a rimaszombati fiatalok megelőzték őket. A jászberényi elődöntőben győztes Ada legénysége vasárnap a Fradi pályán, – a Pápán elsőséget szerzett – Dunaszerdahely csapatával játszotta a döntőt, és 4-1 arányú vereséget szenvedtek a felvidéki fiataloktól. Ezzel együtt is bizonyára nagyon sokáig fognak a Vajdaság mintegy 10.000 lakost számláló településének Jászberényben járt fiatal focistái városunkra emlékezni, ahol 2012 június utolsó hetében sikert sikerre halmoztak.

Immár 9. alkalommal rendezték Magyarországon a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák Labdarúgó Bajnokság döntőjét. Jászberényben pedig második alkalommal került sor az egyik elődöntőre. • Ács Tibor • Az elmúlt héten, kedden délelőtt 9 órakor a jászberényi futballpályán Horgosi Zsolt, a Jászberényi VVZrt. vezérigazgatója társaságában Juhász Dániel Jászberény alpolgármestere köszöntötte a felvonult csapatokat. Dr. Fenyvesi Máté, a rendező Aranycsapat Alapítvány képviselője nyitotta meg a rendezvényt, majd miután Demeter Mátyás megáldotta a labdarúgópályát, elkezdődött az öt napon át tartó küzdelemsorozat. Az első meccs már a 16. percben eldőlt, amikor az erdélyi fiatalok betaláltak a felvidékiek kapujába: Borsi – Kolozsvár 0-1. A másik összecsapáson nagyon tartott egymástól a két csapat, óvatosan játszottak, és így nem esett gól. Nyárádszereda – Rimaszombat 0-0. Szerdán viszont már potyogtak a gólok mindkét meccsen. Úgy látszik az első napot kihagyó délvidéki fiatalok igencsak kipihenték magukat, hiszen sima győzelmet arattak Felvidék gárdája ellen: Ada – Borsi 4-0. A második összecsapáson, ismét három pontot szereztek a kolozsvári srácok, miután 2-1 arányban győztek a kétszeres kupagyőztes szintén erdélyi fiatalok ellen: Kolozsvár – Nyárádszereda 2-1. Csütörtökön, az első meccsen Délvidék csapata, Ada 2-1 arányban legyőzte Rimaszombatot, és – gólaránnyal – átvette a vezetést Kolozsvártól, akik szabadnaposak voltak aznap. A másik találkozón ismét kikapott Nyárádszereda, ezúttal a felvidékiektől. Pénteken győzött a két esélyes: Kolozsvár – Rimaszombat 2-1 és Ada – Nyárádszereda 5-0. Így az elsőség kérdése szombaton délelőtt dőlt el, az Ada – Kolozsvár összecsapáson. A Vajdaságot képviselő Ada csapatának a döntetlen is elegendő lett volna, ám ők biztosra mentek és a mesterhármast jegyző Búza Attila vezérletével 6-0 arányban diadalmaskodtak az erdélyi gárda ellen. A mérkőzés után kiderült, hogy az adai Búza Attila lett a gólkirály. – Ez egyéni cím, de a csapattársaimnak köszönhetem, hiszen ők teremtettek számomra olyan lehetőséget, hogy ötször is eredményes legyek – mondta az újdonsült gólkirály. A hét második felében a jászberényi fiatalok is csatlakoztak Kárpád-medence csapataihoz, természetesen csak barátságos mérkőzések formájában. Mint azt Eszes Kornél, a berényi srácok edzője elmondta, nagyon ügyes, képzett fiatal játékosok harcoltak az elsőségért Jászberényben, akik küzdeni tudásból is jelesre vizsgáztak, hiszen amikor a hazai srácok több góllal is vezettek ellenük, akkor sem adták fel. A JSE edzője elmondta még, hogy ugyan minden csapatot legyőztek (Borsit 1-0, Rimaszombatot 3-0, Ko-

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti lapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse Megjelenik kéthetente csütörtökön.

Új telefonszámunk: 57/502-622

Kocza István duplázott Kocza István, aki Magyarország egyik legjobb versenyzője, ezúttal Németországba utazott, ahol az Aachenben rendezett Summer Open 2012 nevet viselő bűvöskocka bajnokságon vett részt. Kocza Istvánról tudvalévő, hogy a vakon kirakás a kedvenc száma, és általában ezekben ér el sikereket. Így történt ez Aachenben is, ahol a több kocka vakon kirakását nyerte meg. Legjobbnak

bizonyult a vak versenyszámok közül a legrangosabbikban, a 3x3-as vakon kirakásában is. A döntőbe ugyan a 2. helyen jutott be, de ott rátett egy lapáttal, és így ismét neki gratulálhattak külföldi versenytársai. A két arany dupla után ezüstérem is került Kocza István nyakába, mégpedig 4x4-es és 5x5-ös kockák vakon kirakásában ért el 2. helyezést.

Sportesemények • II. Érpart Futóverseny július 7. szombat Rajt: Bajnok – Batthyány u. sarok: 9 órakor Ugyanitt ötpróba: 8. – 16. – ig • III. Érpart Kupa – kispályás focitorna július 7. szombat Színhely: Érpart Rendezvénytér 9 órától

Új évf. 8. szám  

2012. július 5.

Új évf. 8. szám  

2012. július 5.

Advertisement