Page 1

Lovas konferencia

Már 25 éve védett

Lezsák Sándor mentorálja a lovas ágazat előmenetelét.

Természetvédelmi kiállítás és gyalogtúra – fókuszban a Hajta.

Rékasi Károly őszintén vall Jászberényről, családjáról és hivatásáról.

Cikk a 4. oldalon

Tudósítás 4., ajánló a 8. oldalon.

Interjú a 6. oldalon

Jászok színésze

Jászkürt Új folyam 4. szám (XXIV./9)

A redemptiora emlékeztünk Vasárnap délután hat óra előtt már emlékidéző zene fogadta az érdeklődőket a Jász Emlékmű előtt. Hamarosan megjelentek a Jászsági Hagyományőrző Egylet, a Városvédő és Szépítő Egyesület és a Viganó AMI táncosai, valamint a Jászsági Lovas Bandérium tagjai, hogy megidézzék a Jászság és a Kunság számára sorsdöntő eseményeket. • farkas • Bolla János, a Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jász Lovas Bandérium vezetője köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte dr. Szabó Tamás polgármestert, országgyűlési képviselőt, Bordás Ferenc jászkapitányt, a jász települések polgármestereit és tisztségviselőit, az egykori jászkapitányokat, valamint a közönséget. Ismertette a május hatodiki ünnep létrejöttét, bejelentette, hogy jövőre városunk ad otthont a 18. Jász Világtalálkozónak, hiszen immár valamennyi jász település befogadta a jeles rendezvényt. Folytatás a 3. oldalon.

A közmunkáról, bővebben Március 1-je óta kísérhetjük figyelemmel a közmunkások tevékenységét Jászberény utcáin. A START Közmunkaprogram irányítóját, Bohár Józsefet kérdeztem a tervezet felépítéséről és hatékonyságáról, a munkások hozzáállásáról. • ly.a. • Mikor indult a közmunkaprogram és milyen segítséget nyújt a városnak? Jászberény Város Önkormányzata sikeres pályázat útján 110 főt foglalkoztat március 1-jétől november 30-ig. A program négy projektet foglal magába. A közúthálózat karbantartásával foglalkozó csoportban 40 fő dolgozik. Feladatuk a város belterületi útjainak a karbantartása, csapadékvíz árkok kitisztítása és újak kiásása, útpatkák rendezése és általános takarítás. A belvízhálózat karbantartók a városi Zagyva külső és belső szakaszának a kezelésével foglalkoznak, mintegy 30 fővel. Az illegális hulladéklerakók megszüntetésével foglalkozó közmunkások elsőszámú, permanensen visszatérő feladata a Neszűr területének rendben tartása. A negyedik projekt keretein belül a mezőgazdasági utak karbantartását 10 fővel végzik. Folytatás a 3. oldalon.

2012. MÁJUS 10.

Újság Jászberény város lapja

Gimnazisták ballagtak a főiskolán Jászberény valódi diákváros, ez kitetszett az elmúlt hétvégén, amikor öt középfokú intézményben ballagtak el a diákok. Amennyire lehet időben széthúzták az eseményeket a szervező iskolák, de két nap az csak két nap, még így is voltak egybeesések. Zsúfoltak voltak a belváros utcái, parkolóhelyről álmodni sem lehetett, a virágüzletek kifosztva, az ünneplők kissé összekeveredve. Szép beszédek, torokszorító pillanatok, néhol örömkönnyek is. Nagy felszabadulás az írásbeli érettségi napjai előtt. Egy napot még az eső is kivárt a fiatalok kedvéért, akik kitettek magukért… és itt nem csak a páncélos vitézzel megerősített bolondballagásra gondolunk.

A ballagó diákok száma: • Lehel Vezér Gimnázium: 130 • SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium: 34 • Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium: 152 • Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola: 214 • Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola: 62 Szerkesztőségünk minden iskolában ott volt, képriportunk ezt tanúsítja az 5. oldalon. Ezúttal azonban egyértelmű volt, honnan tudósítsunk részletesebben. A közel százéves intézmény történetében először ballagtak a vén

Fotó: Király Csaba

falak között gimnazisták, a SZIE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzős növendékei. A főiskola második emeleti tanterméből pénteken délután öt órakor indultak az intézmény szép arborétumába, a búcsúzás színhelyére. Illés Dóra 11. osztályos növendék vezette az ünnepi aktust, melynek centrumában Pomázi Imréné igazgatónő beszéde állott. Többek között Márai Sándort idézte: „Az utakat sokáig nem érti az ember… Egy napon azonban megértjük, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová… Az utaknak

Szabó István a filmjéről mesélt nekünk Ritkán telnek meg a mozi fapados hátsó sorai úgy, mint április 25-én Az ajtó című film vetítésén. A programot közönségtalálkozóval színesítették, ahol az est vendégeiként Szabó István Oscar-díjas rendezőt és Hábermann Jenő producert köszöntöttük. A beszélgetés moderátora Demeter István tette fel az első néhány kérdést, melyre Szabó István válaszolt. • Gergely Csilla • Kinek az ötlete volt a téma? Évekkel ezelőtt beszélgettünk Szabó Magdával, hogy melyik regényét filmesíthetnénk meg, és ő a Katalin utca című regényét javasolta. De régi barátja, Hábermann Jenő Az ajtóban több lehetőséget látott. A történetben közel kerülünk egy archoz, és meg tudjuk mutatni a megszülető érzelmet, a tanult ember és természet közeli lény ellentétét és kapcsolatát. Az élő arcok világa pedig engem is vonz. Folytatás a 7. oldalon.

céljuk van, de ezt általában az utolsó pillanatokban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.” Ünnepi beszédének nagyobb részét a végzősök méltatása, tevékenységük értékelése tette ki. Majd kitüntetések átadására került sor: Talentum díj: Madarasi Adrien, Jó tanuló, jó sportoló: Nagy Valentina, a diákönkormányzat kitüntetettje: Mizsei Mirella. Befejezésül az igazgatónő Kassák Lajost idézte: „Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé nem mehet el egészen.”

Egy 11. osztályos növendék mondott köszöntőt, majd egy végzős diák köszönte meg az iskolának, a szülőknek és diáktársaknak a tartalmas együttlétet. A végzősök átadták a nemzeti zászlót a 11. osztályosoknak. Himnusszal kezdődött és a Szózattal ért véget a szinte családias hangulatú ünnepség. (Erdélyországban nem ballagási ünnepséget rendeznek a diákok tiszteletére, hanem kicsengetés a rendezvény neve. Olyan kicsengetés, amelyet nem követ becsengetés…) Folytatás az 5. oldalon.

A képviselő-testület fellép a tekintélyéért

Rendbírsággal csökkenthetik a képviselők tiszteletdíját Nem nehéz megjósolni, hogy Jászberény város képviselő-testületének május 9-i ülésén az összes napirend közül a legnagyobb vihart az SZMSZ, azaz a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása kavarja. • Halász Lajos • Pontosabban a három módosítás közül egy. A város napján testvértelepüléssé vált Marosszentgyörgy eme státuszának rögzítése egyöntetű helyesléssel találkozik, és egy külsős bizottsági tag megválasztása sem generál nagy vitát. A rendelet azonban tartalmazza az ülésvezetés szabályait is, amelyen változtatnak a képviselők, a fegyelmezetlenség szankcionálására kap eszközt és lehetőséget az ülésvezető polgármester, illetve a képviselő-testület. A testületi ülések látogatottsága a terem befogadóképessége miatt korlátozott, de a TV-közvetítés révén sokan „képben” lehetnek.

Mivel minden képviselő-testületi ülésen tudósítom a város lapját, nem tehetek fel álnaív kérdést, hogy vajon mi is indokolja a már-már állandósulni látszó fegyelmezetlenség megrendszabályozásának igényét. Polgármester úr hogy éli meg ezt a városlakók által is tapasztalt folyamatot? Az elmúlt hónapokban többször kellett szembesülnöm azzal, hogy a jelenleg hatályos szabályozás alapján a testületi ülések vezetőjeként rendelkezésemre álló eszközök nem bizonyultak elégnek a testületi ülések méltóságának megőrzéséhez. Folytatás a 3. oldalon.


Önkormányzat

2. oldal

Meghívó lakossági fórumra Tisztelettel hívom és várom Jászberény 5.sz. választókerületének lakóit, 2012. május 16-án (szerdán) 18 órára, a Szent Erzsébet Kórház ebédlőjében tartandó lakossági fórumra. A fórum előtt, 17.15 órától kezdődően a rendőrség munkatársa, vetítéssel egybekötött előadást tart a kerékpáros közlekedés szabályairól, a kerékpárutak használatáról. Ezt megelőzően, 16 órától – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – gyalogos területbejárásra kerül sor az alábbi útvonalon: Pesti u. 21/a (a garzonlakásoktól indulva) – Pesti u. 43-47. Társasházak – Szent László utca (Játszóterek) – Kálvin János utca – Bajcsy utca – Apponyi tér – Mária utca – Szentkúti tér – Gát utcai szennyvíz-átemelő – Mentőállomás – Szelei út. Meghívott vendégek: Dr. Szabó Tamás polgármester, Juhász Dániel alpolgármester, Alvári Csaba főépítész, Halmai Ferenc rendőrkapitány, Horgosi Zsolt a JVVZrt. vezérigazgatója, Tamás Zoltán, a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság elnöke, Lányi László városüzemeltetési irodavezető, önkormányzati képviselők. Jöjjenek el a fórumra, illetve találkozzunk a bejárás helyszínein! Ferencvári Csaba önkormányzati képviselő 5. sz. választókerület E-mail: ferencvaricsaba@pr.hu Mobil: 06 30 403 6603

Az önkormányzat új otthonteremtési támogatásáról 2011-ben a képviselő-testület megújította a jászberényi fiatal házasok és a város érdekében tevékenykedő, hiányszakmában foglalkoztatott szakemberek otthonteremtési támogatási rendszerét. Célunk az, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük a fiatal jászberényi házaspárok vagy gyermeküket egyedül nevelők otthonteremtését maximum egymillió forint visszatérítendő, kamatmentes támogatással. Maximum hárommillió forintos egyszeri támogatást tud pályázati úton adni a város azon szakemberek Jászberénybe csábítása és letelepedésük elősegítése érdekében, akik - akár a köz- akár a magánszférában - egy-egy hiányszakmában vannak a város segítségére, vagy foglalkoztatásukkal munkahelyek őrizhetők meg, illetve újak teremethetőek. 2012 januárjáig a 2011. évi keretre kilenc pályázat érkezett be, melyből két, gyermekét egyedül nevelő fiatal jászberényi anya számára ítélt meg a polgármester egy-egy millió forint visszatérítendő, kamatmentes támogatást. Egy hiányszakmában foglalkoztatott fiatal szakember jászberényi otthonteremtését pedig hárommillió forinttal tudtuk támogatni. Sajnos volt több olyan pályázó is, aki az előzetes bírálaton pozitív véleményt kapott, ám később kiderült, hogy mégsem jogosult a támogatási összegre, mert pl. már rendelkezik lakástulajdonnal vagy nem kötöttek még házasságot. Így fordulhatott elő, hogy képviselő-testületi ülésen tévesen hangzott el nevek említése nélkül egy fiatal jászberényi pár támogatásáról szóló információ. A 2012. évi költségvetés terhére a fentieken túl további egy fiatal jászberényi házaspár kapott eddig vis�-

szatérítendő, kamatmentes támogatást. Így ezidáig tíz benyújtott pályázatból négyet tudtunk támogatni, négy család jászberényi otthonteremtéséhez sikerült hozzájárulni. A polgármesteri hivatalban továbbra is várjuk azon 40. életévüket be nem töltött házaspárok otthonteremtést segítő pályázatát, akik közül az egyik fél legalább öt éve jászberényi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hel�lyel rendelkezik. Szintén várjuk azon Jászberényben legalább három éve bejelentett lakóhellyel rendelkező, gyermeküket egyedül nevelők pályázatát, akik városunkban kívánnak otthont teremteni és ehhez maximum 1 millió forintos, 120 hónap alatt visszatérítendő, kamatmentes támogatást kívánnak elnyerni. Reméljük, hogy idén is tudunk városunkba csábítani olyan hiányszakmában foglalkoztatott szakembereket, akik vállalják a jászberényi letelepedést és legalább öt évig városunkba dolgoznak tovább. A közszféra hiányszakmái mellett (pl. rendőr, szakápoló, orvos stb.) készek vagyunk a város további fejlődése, munkahelyek megőrzése, illetve újak teremtése érdekében együttműködni az otthonteremtés támogatása terén a város gazdasági szereplőivel is. Őket is arra ösztönözzük, hogy keressék a várossal az együttműködést, hisz a munkahelyteremtés mindannyiunk közös érdeke. Az érdeklődők a részletekért keressék a város weblapján (www.jaszbereny.hu) a hatályos rendeletek között a 20/2012 (IV.12.) az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendeletet vagy keressék fel személyesen a polgármesteri hivatalt.

FELHÍVÁS A Jászberényi VV Zrt. a 2012. évben Jászberényben a régi AC vízvezetékek rekonstrukcióját tervezi, melyet ezúton meghirdet. A kivitelezési munkálatok árajánlatának összeállításához szükséges dokumentációt 7.620,- Ft összegért, a Margit-sziget 1. sz. alatti telephelyünkön a Vízágazatunk ügyfélszolgálatán május 14-18-a közötti munkanapokon 7.30-14.30 óra között lehet megvásárolni. Az árajánlatokat társaságunk telephelyének tikárságán május 21-én 12 óráig kell benyújtani.

2012. május 10.

Parlamenti sarok

Az elnökválasztás belülről Napra pontosan egy hónappal Schmitt Pál lemondása után, az Országgyűlés titkos szavazással megválasztotta Áder Jánost köztársasági elnöknek. Az új államfő 262 igen szavazatot kapott, 40 nem ellenében. A szocialisták nem vettek részt az ünnepélyes ülésen, az LMP – bár jelen volt – nem szavazott, a Jobbik pedig nemmel voksolt. Szabó Tamás felsőjászsági parlamenti képviselőt személyes élményeiről kérdeztük. A köztársasági elnököt a parlament • h. l. • választja, nem közvetlenül a nép. Így az a kérdés, hogy a parlamenti pártok A Fidesz-KDNP frakciószövetség- mennyire vindikálják maguknak a nemben nem volt vita a köztársasági elnök zeti egységet. Ezt a kifejezést egyébként jelöléséről. Ön személy szerint ho- is érdemes kissé boncolgatni. A nemgyan vélekedett Áder János személyé- zeti egység sokak fejében idealizáltan ről? Ismerte korábban? jelenik meg. Teljes nemzeti egység egéNekem az jutott eszembe, hogy a 24 szen kivételes időszakoktól eltekintve éve alakult párt három legkarizmatiku- nem létezik, a mi demokráciánkban a sabb személyisége most a három leg- többség által képviselt nemzeti egység két ciklusa alatt konzervatív oldalról fontosabb állami tisztségbe került. Ez funkcionál. Nézetem szerint nézetkü- támadások érték volna a pártkötődése páratlan teljesítmény. Amióta a Fideszt lönbségek mindig is lesznek az emberek miatt. Természetesnek vette a mi oldalátom, egyértelműen ez a trió vitte a ve- és különböző csoportjaik, szervezeteik lunk, hogy politikai funkcióra politikus zérgondolatot, ők elválaszthatatlanok a között ideológiai, társadalomfilozófi- is jelölhető, aki aztán felfüggeszti pártpárttól. Áder Jánost komoly, felkészült, ai kérdésekben. A lényeg a különböző kötődéseit. Ugyanez történt az összes nyugodt politikusnak ismertem meg, vélemények megélése, egymás elfoga- többi köztársasági elnök esetében is, aki távol áll minden szélsőségességtől. dásának kísérlete, méginkább gyakor- akik messze nem voltak annyira elköteAbban bizonyos vagyok, hogy határo- lata. Nem emlékszem, hogy a baloldal lezettek pártokhoz. És ez történik most, zott célkitűzései vannak, és amit a leg- eddigi egyetlen köztársasági elnökét a Áder János esetében is. szélesebb körben szeretne közvetíteni, azt következetesen meg is teszi. Ahogy Magyarország múlt szerdán megválasztott ötödik köztársasági elnöke első ina frakcióban nem volt vita, bennem sem terjújában arról beszélt, bár van szándék benne a közállapotok jobbítására, merült fel csöppnyi kétely sem a tiszt- ez semmiképp sem jelenti azt, hogy bármilyen formában be akarna avatkozni ségre való alkalmasságáról. a pártok, az Országgyűlés vagy a kormányzat feladataiba. Áder János államÉpp a fentiek miatt érték támadá- főként kiemelt figyelmet szentel majd annak, hogy életünkben mindinkább sok a jelöltet és a jelölő szervezeteket polgárjogot nyerjen egymás sikereinek és teljesítményének elismerése, rais: pártkatonát látnak benne, hiányol- gaszkodik az alkotmány által rá rótt jogok és kötelezettségek maradéktalan ják a nemzeti egységet mögüle is, meg betartásához, és minden olyan kérdésben, amiben szükséges az egyeztetés, a a megelőlegezett tevékenységéből is. parlamenti pártok véleményét is meghallgatja.

Lakossági fórum A városháza nagytermében május 2-án tartottak beszámolót az útfelújításokról. A fórumon részt vett a tervező, a műszaki ellenőr és a kivitelező is, akik a beruházás részleteiről tájékoztattak. Tavaly november óta az Álmos, Ártér, Messzelátó, Határ, Bimbó, Kárpát, Suba, Szent Imre herceg és Kürt utcák felújítása valósult meg. Juhász Dániel alpolgármester megnyitó beszédében sikeresnek könyvelte el a 300 millió forint értékű beruházást, amely 4,3 km városi gyűjtőút felújítását eredményezte. Mindezt önerőből nem tudták volna megvalósítani. Az utak környezete is megújult: a csapadékvíz elvezetés kiépítése és növénytelepítés mellett pihenőpadok kihelyezésére is sor került. A rekonstrukció folytatódik: „Beadtunk egy újabb pályázatot, amivel reményeink szerint folytatni tudjuk a korszerűsítést a biztonságosabb közlekedés reményében.” Az útfelújítás tervei két évet lapultak a fiókban, amíg kellő támogatással sikerült megvalósítani őket. Kimák Gyula tervező két fontos vezérelvet említett, amit szem előtt tartottak a tervezés során: a kétirányú forgalom kialakítása és a jelentős forgalmú utcák felújítása. A könnyű besorolású utakat 15 évre tervezték a piramis elv alapján. A munkálatok 2011. november 10-én kezdődtek a Szent Imre herceg utcában, tette hozzá Varga László kivitelező. A Határ utca egy részét még nem tudták befejezni, de a műszaki átadást a napokban tervezik. A beruházás során 2000 m szegélykövet és 1300 m3 betonalapot használtak fel kilenc ezer munkaóra alatt. Kovács Ferenc műszaki ellenőr kiemelte, hogy nem volt könnyű egyszerre két csapattal dolgozni egy helyen, de össze tudták hangolni a munkát. A pályaszerkezet még tavaly elkészült,

így a téli pihenő kifejezetten jót tett neki. Feladataik között szerepel még a járdakapcsolatok és ingatlan bejáratok helyreállítása, a vízelvezetési problémák megoldása és a növénytelepítés befejezése. Lányi László a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetője elmondta, hogy a pályázat szerint, június 10. az átadás határideje, de előre láthatólag egy hónappal előbb befejezik a munkát. Tóth Endre, a JVV Zrt. Kommunális ágazatának vezetője elmondta, hogy a csapadékvíz elvezetés a Határ utcában kiegészítő beruházásként épül majd. A Messzelátó utca végén szikkasztó rendszert alakítottak ki. A fórumra két jászberényi polgár jött el, akik a beruházás hibáira hívták fel a figyelmet, illetve a belváros autós forgalmának csökkentésére tettek javaslatot.

Juhász Dániel a belvárosi utak nagyfokú terheltsége kapcsán elmondta, hogy a pályázat szerint ebben a formában igényelhették a finanszírozást. „A város ezekkel az adottságokkal rendelkezik, ezt kell úgy alakítanunk, hogy élhető legyen.” Az elkerülő út harmadik szakasza előre láthatólag 2015-ben készül majd el, ami egyben a legköltségesebb szakasz lesz az új híd építése miatt.


Jászság

2012. május 10.

3. oldal

A képviselő-testület fellép a tekintélyéért

Rendbírsággal csökkenthetik a képviselők tiszteletdíját Folytatás az 1. oldalról. Ezek az eszközök figyelmeztetés, rendre utasítás és szómegvonás. A vitapartnerrel szemben előforduló tiszteletlen hangnem, nyílt színi személyeskedés, a hozzászólási idő többszöri súlyos megsértése és a vita szabályainak egyéb, a város polgárai körében is vis�szatetszést keltő képviselői negligálása nem tolerálható. A plurális, versengő demokrácia egyik alapja az érvek, vélemények nyílt színen való ütköztetése, de ennek véleményem szerint a város rangjához méltó módon kell történnie, meg kell felelnie a minden jászberényi polgár által joggal elvárható vitakultúra szabályainak. A politikusok gyakran élesen vitáznak egymással. Hogyan lehet eldönteni, hogy mi az éles szembenállás, és mi a fegyelmezetlenség? A szabályozás ad abszurdum korlátozásként is felfogható. Az nem vitatható, hogy a város ügyeinek megvitatása, a döntés-előkészítés és maga a döntés folyamata is bizonyos fegyelmet megkíván. Ez a mi esetünkben sem a vita korlátozását jelenti, aki akárcsak egyszer is nyomon követte élőben vagy a televízión keresztül a képviselő-testület munkáját, ezt igazolhatja. A munkamenetünkben megvan a kérdések és a vélemények kifejtésének a szabályozott helye, sőt, ha valakinek kimerült az időkerete, személyes megtámadtatás esetén akkor is megszólalhat. Ezek a szabályok a többség és a ki-

sebbség számára egyaránt rendelkezésre állnak a bizottsági és a testületi munka során is, tehát biztosított a vélemények megjelenítése. Ha azonban valaki úgy érzi, hogy minden pillanatban mindenről van megjegyeznivalója, és azt meg is kívánja jeleníteni bejelentkezés nélkül, hosszasan belebeszélve a többi képviselő felszólalásába, megzavarva, sőt időnként megszakítva azokat, nos ez szerintem már fegyelmezetlenség. Az egyik képviselő már a bizottsági vita során is magára vette ezt az SZMSZ módosítást, egyenesen lex Magyarként emlegette. Ugyanakkor ellentmondásos módon ő a legtapasztaltabb képviselő a testületben… Magyar Levente négyciklusos polgármesterként valóban tapasztalt politikus, de eltérőn a többi ellenzéki társától nem fegyelmezett, nincs tekintettel időkorlátra, más felszólaló véleményére és személyiségére, az ülés rendjére. Éppen tapasztaltsága miatt szándékos és tudatos a viselkedése, és mentalitása miatt nem remélhető, hogy ezen változtatni kíván. Az önkormányzat méltóságának megőrzése, a vita írott és íratlan, de társadalmilag joggal elvárt szabályainak betartása érdekében az SZMSZ módosítására ezért tettem javaslatot. Milyen eszközök állnak az ülés vezetőjének rendelkezésére a jövőben? Lényegében négy eszközről van szó a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében. Legenyhébb esetben, ha az

ülésteremben az érdemi munkát bárki zavarja, a rendzavarót rendre utasíthatja az elnök. Aki eltér a tárgytól vagy a tanácskozáshoz nem illő sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan magatartást tanúsít, attól -- ennek ismétlődése esetén -- a szót megvonhatja. Harmadik szankcióként az ülés rendjét ismétlődően és súlyosan megsértő, folyamatosan méltatlan magatartást tanúsító képviselőt az elnök felszólítja az ülés rendjének megtartására, valamint figyelmezteti a második felszólítás következményére. Ha az elnök másodszor utasít rendre egy képviselőt, úgy a rendzavaró képviselő rendbírsággal is sújtható. A rendbírság kiszabásáról az elnök javaslatára a képviselő-testület dönt. Végezetül, ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a testület a munkáját nem tudja folytatni, az elnök az ülést megszakíthatja. Mit jelenthet a gyakorlatban a rendbírság? A rendbírság megállapítása esetén az érintett képviselő(k) következő hónapra járó tiszteletdíja 25 %-kal csökken. A jogi, ügy- és közrendi bizottság előzetes állásfoglalás formájában megtett javaslatára a kötelezettségeit különösen súlyosan vagy többszörösen megszegő képviselő megállapított tiszteletdíja a képviselő-testület döntése alapján maximum 12 havi időtartamra csökkenthető oly módon, hogy az egy hónapra eső csökkentés nem haladhatja meg a havi tiszteletdíj 25 %-át. Ismételt köte-

A redemptiora emlékeztünk Folytatás az 1. oldalról. A jász himnuszt énekelték. Ezután történelmi kép formájában megidézték a török rabság után kialakult jász és kun helyzetet. A törököt kiűzték, de utána Bécs igyekezett megfosztani a kiváltságolt népcsoportokat (jászok, kunok, székelyek) minden eddig kivívott és megőrzött eredményeiktől, sőt az újszerzeményi bizottság révén számos korábbi magyar tulajdonú föld Bécs kezébe került. Ennek következtében bejárták a Jászságot és a Kunságot, és megállapították, hogy a Jászság 500.000 rajnai aranyforintot ér. A Rákóczi szabadságharc többek között a fentiek következtében robbant ki. A jászok lelkesen vettek részt a küzdelmekben. Vers és dal keltette fel a kor hangulatát, a katonasors szépségét. Felcsendült többek között a Csínom Palkó, Csínom Jankó kezdetű kuruc vers, és a tánccsoport illusztrálta a verbuválás hangulatát. A remények azon-

ban nem váltak valóra. Megjelenítették a berényi inspektor kegyetlenkedéseit, a nép szomorúságát, panaszát. A párbeszédek élőek, hangulatkeltőek voltak. A porció, amelyet az inspektor kegyetlenül behajtott, szinte lehetetlenné tette az emberek életét. Egy öreg férfi taligával tolta az „életet”, és egy fiatal házaspárral mondotta ki a nép keserűségét. A szóhasználat népi módra markáns, erőteljes volt. Sok küzdelem és erőfeszítés hozta meg a rég várt eredményt. 1745. május 6-án Mária Terézia aláírta a jászok és a kunok kiváltságait biztosító okmányt. Városunk nagytemplomában Rusvai Lőrinc jászapáti ferences pap olvasta fel az okmányt. Előtte harangszót hallottunk. Ez teremtett igazán ünnepi hangulatot. (Még nem fejezte be a ferences barát a beszédét, amikor megszólalt a fél hetet jelző harangszó.) Siralom helyett Dávid király örömet sugárzó zsoltárainak éneklésére buzdította

Rusvai Lőrinc a megjelenteket. Ezután a táncosok igazi örömtáncot jártak a megjelentek nagy örömére, elegánsan,

Váltságdíj Jászberény: 65.150; Apáti: 30.000; Árokszállás: 32.400; Alsószentgyörgy: 19.650; Fényszaru: 13.000; Kisér: 11.600; Ladány: 15.050; Jákóhalma: 12.950; Dósa: 8.850; Jásztelek: 8.350; Felsőszentgyörgy: 4.750,rajnai aranyforint. emlékezetesen. Ezt a történelmi képet egy régen várt felkiáltás zárta: Éljen a szabadság! Okkal, hiszen végre elérték, hogy szerzett jogaikat visszaszerezzék. De ennek súlyos ára volt. Asszonyok hoztak a térre egy-egy zsákot, amelyekben a váltságdíj lapult. A nagyon jelentős megváltási összeg ellenére a Jászság talpra tudott állni, és jelentős fellendülés következett a vis�szanyert szabadság nevében, jegyében. Ezt a mozzanatot is örömtánc zárta. Ezután következett a koszorúzás. Jászberény, Jánoshida, Alattyán, Pusztamonostor, Jászboldogháza, a Jász Múzeum, a városvédők és a Jászsági Hagyományőrző Egylet képviselői elhelyezték a megemlékezés és a hála jelképeit. Több mint egy órára ünneplőbe öltözött városunk. Igen sokan jelentek meg díszmagyarban, a szereplők pedig öltözékükkel is idézték a távoli, de mindmáig ható történelmi eseményt szép emberi szóval, dallal, tánccal, színpadi mozgással…

lezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. Ez biztos sokaknak tetszeni fog a választók közül, de térjünk vissza a kényes egyensúlyhoz. József Attila vágya az volt: Szabadság, te szülj nekem rendet! A szabadságot megéltük, de a képlet bonyolódik: többség és kisebbség viszonyával például. És a fegyelem is napirenden van a parlamentben is, ahol a kivezetés is életbe lép, mint szankció. A demokráciában a többség végső soron a maga szándékait valósítja meg, erre van felhatalmazása. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy hallja és hallgassa meg a kisebbségi véleményeket, és mérlegelje azokat. Az együttműködés kultúrája, ahogy látom, igen árulkodó a többség és a kisebbség esetében is. A többség többféleképpen reagálhat a kisebbségi véleményekre. Meghallgatja és hasznosítja jó esetben. Optimális, ha azt is elismeri, hogy igen, ez megvalósítandó ötlet, csináljuk meg. Előfordul, hogy hasznosíthatónak találja a javaslatot, de ellenzékiektől nem fogadja el, jegeli, majd kis idő után elővezeti, mint saját kezdeményezést. De még ez is pozitív végkicsengésű, mert megvalósul az ötlet. Azonban az is korrekt és életszerű

megoldás, ha a többség meghallgatta a javaslatot, de másként képzeli el a döntést. A kisebbségi vélemények politikusainak nyilván frusztrációt okoz, hogy éveken keresztül nem meghatározóak a döntések során. Ez egy-két ciklus alatt felhalmozódhat és hatalmi váltáskor megjelenhet a revans igénye. A mi frakciónkban is voltak ilyen hangok, amelyekkel szemben tudatosan fel kellett lépni. Ez már országos politika. Jászberényben azért mások a hangsúlyok. Kétségtelen, hogy szerencsére a mi városunkban nem olyan erős, mondhatni nem jellemző a világnézeti-politikai megosztottság. Itt inkább a személyiségek harca dominál és az, hogy kinek milyen múltja van, s ez a hátország mennyire hiteles. Tőlem is kérdezték már, hogy ha Magyar Levente ennyire mindent jobban tud, mint mi, ilyen jól látja a helyzetet, akkor abban a 16 évben, amikor a várost vezette, miért nem eszerint élt és dolgozott. Én természetesen csak a magam dolgában nyilatkozhatom, abban viszont világosan: a legjobb szándékom és tudásom szerint vezetem a várost, és őrzöm a tekintélyét. Ezzel az SZMSZ módosítással is.

A közmunkáról, bővebben Folytatás az 1. oldalról. A szakmai felügyeletet a JVV Zrt. gyakorolja, ők adják a szakmai iránymutatást egy-egy munkaterületen, a közvetlen koordinálás a csoportvezetők feladata. Kik vesznek részt a programban? A közmunkások kiválasztását a Munkaügyi Központ végezte. Célunk, hogy bevezessük, illetve visszahozzuk a munka világába az eddig tartósan munkanélküli polgárokat. A dolgozók napi 8 órát dolgoznak, munkaruhát és védőfelszerelést kapnak, rendelkezésükre állnak a szükséges munkaeszközök, ezen túlmenően rendelkeznek azokkal a jogokkal, ami a munkavállalót megilleti. Mindez ösztönzi őket, hogy eredményes és hasznos munkát végezzenek. Természetesen ez nem versenyszféra. Akadnak nehézségeink, de a dolgozók hozzáállása pozitív. Több türelmet, figyelmet és alaposabb eligazítást igényelnek. Vannak köztük olyanok is, akiket könnyített munkára javasoltak, és kedvezőbb munkatempót vagy munkaellátást állapítottak meg számukra. A látszólagos tétlenkedés a legtöbb esetben a jogos pihenőidő eltöltése. Összességében elégedettek a közmunkásokkal? Örömmel mondhatom, hogy eddig két munkavállalónk tudott elhelyezkedni jobb állásban, és reméljük, ez többeknek is sikerül. Ha körbenézünk a városban, akkor több utcában látható

a munkájuk, mint például a külszíni csapadékvíz-hálózat tisztítása és mélyítése vagy az illegális szemétlerakók fölszámolása a Neszűrben és a hűtőgépgyári lakótelepen egyaránt. A lakosság részéről pozitív visszajelzéseket kaptunk, tehát megelégedésre végzik a munkájukat. A munkavállalók hogy veszik az akadályokat? Sokan örömmel vállalták ezt a munkát. Van, akivel kicsit nehezebb, akiben a felelősségérzet nem alakult még ki teljesen. Kidolgozott szabályzatrendszerünk van arra, hogy mely esetben nem tudja nálunk a munkát folytatni a munkavállaló. Jelen pillanatban ezzel még nem kellett élnünk. Milyen feladatok várnak még november 30-ig a dolgozókra? Minden csoport munkatervvel rendelkezik, amit időre teljesítenek. Ezen kívül a parlagfűszezon kezdetétől a közmunkások is részt vesznek majd a kézi- és gépi irtásban, remélhetőleg az allergiában szenvedők javára.

A Jászkürt Újság munkatársai május 15-től keddtől, a Fürdő utca 5-7. szám alatti szerkesztőségben várják olvasóikat, és hirdetőiket. Térjenek be hozzánk! Jászberény város lapja


Fórum

4. oldal

Visszatekintő Ír-magyar táncház A hétvégi rendezvénysorozat április 29-én vette kezdetét a táncmajálissal. Az érdeklődők ír táncokat tanulhattak eredeti ír zenére a Kék Bab együttes közreműködésével, míg a Jászság Népi Együttes és a Jártató zenekar magyar táncokat mutatott be.

Majális a Szigeten Május elsején hangulatos vidámparkká változott a Margitsziget. Olvadó vattacukrot és színes léggömböt szorongató gyerekek szaladgáltak egyik játékról a másikra, míg mások csónakáztak, lovagoltak, vagy csak egyszerűen bámészkodtak. A műsorfolyamot a Palotásy János Zeneiskola fúvószenekara nyitotta meg vidám nyári dallamokkal. Majd a város fiatal táncosai vették birtokukba a színpadot és késő délutánig meg sem állt a táncmenet, az árnyékban meghúzódó családok örömére. A szálló nyárfapihe között lavírozó tömeget finom ételekkel és válogatott portékákkal kínálták.

2012. május 10.

A tanterv része lesz a lovassport A lovas kultúra szélesítéséért hívtak össze konferenciát május 8-án, a főiskola dísztermében. A vendégek között Lezsák Sándort is köszönthettük, aki parlamenti szerepén túl a lovassport nagy szerelmese és támogatója is. A konferenciát Lipcsei Imre dékán nyitotta meg, aki fontosnak tartja az egészséges életmódra nevelést és külön öröm számára, hogy a lovassport megjelenhet a nemzeti tantervben. Dr. Fehér Károly sajtóreferens a lovas kultúra helyzetét ismertette, ami 2010ben kormányprogramra emelkedett, Lezsák Sándor segítségével. A szűk kabinet élén Horváth László áll, aki a Nemzeti Lovas Stratégia miniszterelnöki megbízottja. A Kincsem Nemzeti Lovas Program az egész lovas ágazatot cselekvésre buzdítja a lótenyésztés, a lovas kultúraoktatás, lovassport, lovas terápia, hagyományőrzés, illetve a létesítmények gondozása terén. Legfontosabb feladatuk a lovas ágazat társadalmi bázisának erősítése, melynek fontos része a gyermekek bevonása. A 2012/13-as tanévben kísérleti jelleggel elkezdődik az államilag támogatott képzés, előre láthatólag 30-40 minősített bázishelyen. A szabadon választható órákra 3., 4. és 5. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A gyermekek nemcsak lovas oktatásban részesülnek, hanem az általános viselkedési kultúra

betartására sarkallják őket. Az alkotók ezzel a lovakat szeretnék közelebb hozni az emberekhez. Jászberényben az Ugrin Lovas Iskola csatlakozott a sok lehetőséget rejtő kezdeményezéshez Ugrin György főiskolai adjunktussal, az iskola vezetőjével. A program másik sarokpontja a lovas kultúra presztízsének erősítése, amit világhírű, nemzetközi rendezvények szervezésével érhetünk el. Lezsák Sándor, a lovas ügy mentora bevallotta, hogy ő ugyan nem tud lovagolni, de Levente fia révén – aki lovas kaszkadőr – a lovas kultúra képviselője, amely két évvel ezelőtti műhelymunkájában is szerepelt. Fontosnak tartja, hogy ezt az ügyet politikai erővel ruházza fel, ezért hozta létre a Parlamentben a Széchenyi Lovas Klubot. Lezsák Sándor bízik abban, hogy idővel Magyarország lovas nagyhatalom lehet, és arra buzdítja a lovak iránt érdeklődőket, hogy higgyenek magukban, és tegyék a dolgukat. Városunk részéről Gottdiener Lajos jegyző tolmácsolta Szabó Tamás polgármester üdvözletét, és biztosította a

helybéli lovasokat a város támogatásáról. Hiszen büszkélkedhetünk a Jász Lovas Bandériummal, akik a hagyományőrzés elkötelezett hívei, és a legtöbb jászsági rendezvényen képviseltetik magukat. A konferencián a lovasok nehézségeiről is szó esett. A környező országokhoz képest nekünk jelentősen kevesebb lovas egyesületünk és igazolt versenyzőnk van, de ez a szám növekvő tendenciát mutat. Dr. Fehér Károly arra bíztatta a lovasokat, hogy a pozitívumok adjanak nekik erőt a mindennapi nehézségek leküzdéséhez.

A természeti szép ünnepe A Jász Múzeum igen emlékezetes rendezvénynek adott otthont május 8-án, kedden este. Dr. H. Bathó Edit igazgatónő arra emlékeztette hallgatóságát, hogy huszonöt évvel ezelőtt lett természetvédelmi terület a Hajta-mocsár és a Zagyva-mente. Ez alkalommal két kiállítás nyílt, amelyeket tudományos előadás vezetett fel. • T. R. •

Tavaszköszöntő énekek A Székely Mihály Kórus május 6-án töltötte meg a Déryné Rendezvényház nagytermét mind hallgatósággal, mind áradó muzsikával. Ez alkalomból Székely Mihály operaénekesre emlékeztek, és köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. A város legfiatalabb énekkara, a Cantate Nobis is bemutatkozott a műsorban.

Kellemes zene csendült fel a Palotásy János Zeneiskola tanárai (Bernhardt Andrásné, Rigóné Csirke Tímea, Tímárné Molnár Mária), valamint az egykori növendék, Sisa Balázs jóvoltából. Vivaldi és Rubinstein egy-egy darabja felkeltette a tavasz hangulatát. Vidra Tamás, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság vezetője ismertette, hogyan vált a két tájegység környezetvédelmi területté. Faragó László és Buschmann Ferenc sokat tett a nemes cél eléréséért. Vetített képekkel érzékeltette a két tájegység állapotát, ahol elsősorban a vízhiány jelentett és jelent

problémát. A szárazság különös veszélyt jelent a nádasokra, de egyéb kiszáradt területekre is. Méltatta Faragó László és Buschmann Ferenc tevékenységét. Kiemelte, hogy Buschmann Ferenc nem lepkegyűjtő, hanem lepkekutató. Faragó László arra emlékeztetett, hogy huszonöt éve is kiállítás nyílt a múzeumunkban, de a berényi temető sírjeleit mutatták be. Néhány nap múlva sor kerül a 25 kilométeres Hajtatúrára. Buschmann Ferenc elmondta, hogy a néhai igazgató hívta őt a múzeumba, és ennek is köszönheti sok más egyéb mellett, hogy több tízezer lepke és számos növény vált ismertté, és sikerült feltárni a terület lepkefaunáját és

TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Mentőkutyás nyílt nap

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 318/2011. (XII. 14.) Kt. határozatával döntött Jászberény Város Településrendezési Tervének az éves felülvizsgálatáról a következő tartalommal:

A Mentőkutyák világnapja alkalmából április 29-én a helyi Mentőkutyás Kiképző Bázison nyílt napot tartottak a Kutyákkal az Életért Alapítvány munkatársai.

Palkó Tibor kiállítása A Másolatok – A körte útján című kiállítás nyílt a J Galériában, Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőművész grafikáiból és festményeiből. Az érdeklődők látszólag oda nem illő dolgokat fedezhetnek fel a képeken, mint például egy villanykörtét a szobor kezében. A tárlatot a Szabadság utca 4. szám alatt tekinthetik meg június 17-ig.

a) az eltelt időszak alatt beérkezett lakossági igények vizsgálata, b) a napi használat során felszínre került hibák javítása, c) a város fejlesztésének elősegítése; - belterületi gyűjtőutak felülvizsgálata, - iparvágányok nyomvonalának felülvizsgálata, - napelem-parkok telepítési lehetőségének biztosítása, - Dózsa György úti szabályozási vonal felülvizsgálata, - Huszárlaktanya mögötti sportterület fejlesztésének vizsgálata, - helyi építési szabályzat (JÉSZ) módosítása a méreten aluli telkek növelhetősége és az elektromos lég- és földkábelek építésének pontosabb szabályozása céljából. A módosítással kapcsolatban az érintettek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, amelyeket

2012. május 23-ig

kérünk írásban eljuttatni Alvári Csaba főépítésznek címezve, a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére. Jászberény, 2012 április 25.

Szabó Tamás

polgármester

növényvilágának jelentékeny részét. Dr. H. Bathó Edit követendő példának nevezte mindazt, amit Faragó László és Buschmann Ferenc sok segítőtárssal együtt elért. Ezután Faragó László több mint hetven fotója révén feltárult a nézők előtt a két természetvédelmi terület színbeli és alakban, formákban megmutatkozó szépsége. Nemkülönben magával ragadó Buschmann Ferenc sok-sok lepkéjének alak és színvilága. Áttekinthetetlen az a sokféleség, amely a színes fotókon elénk tárult, hiszen a növényi világ felfoghatatlanul sokféle, és a fotók szinte egymással beszélgetve mutatnak egészen különös, talán megnevezhetetlen színeket, természetes és mesterkéltnek tűnő formákat. A sok-sok lepke méret, alak és szín tekintetében ugyancsak különös, megrendítő, olykor szinte tréfás variánsokat testesített meg. Remek alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világra, és mód nyílik arra is, hogy csodálkozó szót váltsunk egymással.


A nők világa

2012. május 10.

Párizsból érkezett az unoka A jászapáti gimnázium legendás hírű tanárának és igazgatójának unokája, Simon Anna Párizsban él történelem-filozófia szakosa francia férjével. Nem ismerte nagyapját, Simon Ignácot, aki 1917-től 1938-ig igazgatta a Jászság új gimnáziumát. Négy gyermeket nevelt föl, köztük Simon Anna édesanyját. • Farkas Ferenc • Hogy fogadták Franciaországban? Valójában sehogy. Dolgozni nem hagytak különböző okok miatt. A franciák nem szívelik a magyarokat, és viszont. Nehéz lenne magyarázatot adni, hogy miért. Mindkét országban tapintható igazság. Sikerült-e franciává válnia? A válasz egyértelműen nem. Mindvégig magyarnak éreztem és érzem magam, és a Franciaországban élő magyarokért tevékenykedetem és tevékenykedem mindvégig. Hogyan? A Párizsban tevékenykedő Magyar Ház egyik vezetője vagyok. Mintegy kétezer magyar látogatja intézményünket. Rákóczi Ferenc ünnepét évente megüljük. Itt működött és működik

az 56-os emlékbizottság, melyet hosszú időn át Sulyánszky Jenő 56-os halálraítélt vezetett. Halála óta is folyik rendszeres tevékenység a jeles eseménysor jegyében.

Ismer-e olyan franciát, aki ismeri Kuncz Aladár A fekete kolostor című regényét? A férjemen kívül nem. Egyébként Magyarországról elképesztő hírek jelennek meg a francia hírközlő szervereken. Vannak, akik azt híresztelik, hogy Magyarországon a zsidókat bántják, szinte üldözik. Milyen gyakran jár haza? Évente háromszor. Ilyenkor megfordulok Jászkiséren kedves ismerőseimnél (Gubicz András családja), Rákóczi Ferenc emlékét őrizendő. Elmegyek Majkra, ahol az egykori kamalduli szerzetesek tevékenységének színhelyét, hiszen II. Rákóczi Ferenc is élt ilyen kolostorban. Megidézzük az emlékeket, mint ezúttal nagyapánk iskolájában, a jászapáti gimnáziumban. Részt vett a centenárium számos rendezvényén, és mélyen átélte az egyes mozzanatok hangulatát, magába szívta mély átéltséggel a lélekemelő mozzanatokat, hogy majd franciaországi övéinek adhassa tovább…

Az USA-ból a válogatottba… Szívós Mária neve bizonyára még élénken cseng a röplabdakedvelők fülében, hiszen Jászberényben kezdte pályafutását. Tagja volt a Botos Ferenc által irányított jászberényi női csapatnak, és a korosztályos válogatottban is többször szerepelt. Négy éve az Egyesült Államokban sportol és tanul. • Ács Tibor • Miért pont az USA-t választottad? Volt egy edző, aki Magyarországon látott játszani, és az Ő segítségével sikerült kijutnom először New Orleansba. Sajnos a főiskolai sportot visszaléptették a 2. osztályba, ezért úgy éreztem, váltani kell. Szerencsére elengedtek, és több helyre is hívtak és én, Tennessee államot választottam. Itt ismét remek közösségre leltem, jó a csapat és jó az edző is. Itt Tennessee közepén Murfreesboro-ban európai embert oly ritkán látni, mint otthon azt a bizonyos fehér hollót. Viszont előnyöm is kovácsolódott ebből, itt tanultam meg igazán angolul, hiszen másfél évig, csak angolul beszéltem. Hogy működik ott a röplabda-bajnokság, sok csapat szerepel? Az USA első osztályában mintegy 300 csapat vesz részt, és a bajnokság több mint tíz osztályra van felosztva. Aki megnyeri a saját osztályát, baj-

nokságát, az jut a nagy országos közös tornába, és aki ott a legjobb, az lesz az USA bajnoka. Mi 2010-ben szerepeltünk legjobban, hiszen a saját csoportunkban bajnokságot nyertünk. Ez azért emlékezetes számomra, mert a

Véradás a Jászságban Május 11. 14 órától 17 óráig Jászboldogháza, Alkotmány u. 8., Motoros találkozó Május 14. 10 órától 13 óráig Jászágó, Kókai tér 4., Művelődési Ház Május 14. 14 órától 17 óráig Pusztamonostor, Szabadság u. 7., Polgármesteri Hivatal Május 15. 10 órától 13 óráig Jászberény, Jákóhalmi u. 11., Tűzoltóság Május 15. 14 órától 17 óráig Jásztelek, Szabadság u. 69., Művelődési Ház Május 17. 10 órától 13 óráig Jászberény, Alsómuszály tanya 26., TREND Kft. Május 17. 14 órától 17 óráig Jászberény, Bercsényi u. 27., Honvéd Jász Kaszinó

bajnoki címhez járt mindenkinek egy gyűrű is. Ez a „kirándulás” nem csak a röplabdáról szól, főiskolára is jársz. Menedzsment szakra iratkoztam be, amit el is végeztem. Most pedig marketingből fogok diplomázni májusban. Hogyan tartod a kapcsolatot a Jászberényben élő szülőkkel, volt csapattársakkal? Elsősorban e-mailen, de skype-on is sokat szoktam beszélgetni főleg a húgommal és édesanyámékkal. Továbbá facebookon „figyelem” az otthoni eseményeket. Immár négy éve élsz a nagy lehetőségek országában. Mit tanácsolsz a hozzád hasonló fiataloknak. Próbálják meg ők is azt az utat bejárni, amit Te? Vagy inkább ne, mert nagyon nehéz? Valóban nehéz ennyi ideig távol lenni egy idegen országban. De ha valaki elszánt, akkor próbálja meg. Ehhez több dolog szükséges, elsősorban szeretni kell, amit csinál, például a röplabdát és nem árt, ha elég jól is műveli azt. Továbbá ha nyelvet szeretne tanulni, és van kitartása, akkor természetesen ajánlom. Ha meglesz a második diplomád is, ott maradsz, vagy hazajössz Magyarországra? Mi lesz a röplabdával? Úgy tervezem, hogy miután kézhez kapom a diplomámat májusban, mindenképpen hazarepülök Európába, de azt még nem döntöttem el, hogy a sportpályafutásomat hol folytatom. Valószínű, hogy valamelyik európai országban, de az is lehet, hogy idehaza. Ugyanis kellemes meglepetés ért a napokban, meghívást kaptam a magyar válogatottba. A válogatott edzései május 7-től kezdődnek, majd azt követően május 24-től felkészülési tornán veszünk részt. Az Európa Liga 1. tornáját pedig június elején között rendezik. Elég régen ismerjük egymást ahhoz, hogy egy intim kérdést is feltegyek: Fiatal, helyes, csinos hölgy vagy. Ilyen lányra igen csak „kacsingatnak” a fiúk. Ez a tapasztalat a tengeren túl is? Hááát, igen is, meg nem is. Volt egy nagyon jó kapcsolatom, de a távolság miatt megszakadt, úgyhogy jelenleg szingli vagyok…. Sebaj Marcsi! Idehaza kisebbek a távolságok!

5. oldal

Elballagtak a gimnazisták


Szabadidő

6. oldal

Színészként is jász maradt Ki ne ismerné az egyedi orgánumú, jászberényi származású színészünket a népszerű televíziós sorozatból vagy a színpadról? Rékasi Károly, elszármazott jászként őszintén beszélt szülővárosáról, színházi szerepeiről és családjáról. dolog a jászok világtalálkozója, és néhány alkalommal már én is részt vettem nézőként, de közreműködőként is. Felemelő érzés találkozni ezzel az alkalommal, másrészt pedig azokkal az emberekkel, akik hihetetlen energiával dolgoznak azon, hogy a találkozó méltó legyen e nép emlékéhez. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a megoldás nem az akciókban van, hanem a mindennapokban. Ha a gyerekek életének szerves részévé válik a hovatartozás tudata és annak kezelése, arra építve ki lehet alakítani a hontudatot. Pályája során számtalan szerepben láthattuk a színpadon és a televízióban is. Melyik Önnek a legkedvesebb? Nincs olyan. Olyan sincs, amit kértem volna bárkitől. Amíg társulatnál voltam, mindig örömmel fogadtam

• Gergely Csilla • Itt született Jászberényben, itt nőtt fel. A régi Jászberényhez képest, mennyit változott a város? Amikor már érettebb lettem, különleges helyet láttam magam körül, Jászberényt. Ami alapvetően egy nagyon helyes, büszke és kőfejű jászokból álló mezőváros volt, amiből igyekeztek ipari várost kovácsolni. Ez sehogy se tetszett a berényieknek. Én azt láttam, hogy fura helyzetben élnek itt emberek, és nem igazán tudnak magukkal mit kezdeni. A természetben, a természettel élő embereket kezdték terelgetni az aprítógépgyár, a hűtőgépgyár és a többi üzemek felé. Hullott a forgács, és emelkedtek a téglaépületek. Ez a furcsa kettőség jellemezi szerintem Jászberényt. Sajnos azt látom – mint ahogy

el azt, amit rám bíztak. Kényelmes helyzetben vagyok, mert mindent más talált ki helyettem. Hogy általános iskola után merre menjek továbbtanulni, édesanyám találta ki nekem. A színművészeti főiskola felé az egyik középiskolai osztálytársam fordított, magamtól nem jutott volna eszembe. A Madách Színházba Ádám Ottó hívott, majd egy év után, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója beszélte meg Ádám Ottóval, hogy rám szükség lenne Nyíregyházán. A későbbiekben is meghívásra vállaltam és vállalok szerepeket. Nincs más dolgom, mint hogy jól érezzem magam abban, amit kitalálnak nekem. A „Jelenetek egy házasságból” c. Bergman darab az első, amit mi magunk választottunk Enikővel négy évvel ezelőtt. Nehéz feladatot adtunk magunknak, amibe belesűríthettük tudásunkat és tapasztalatainkat. Tehát ez egyfajta mű-

minden más vidéki városban is –, hogy beköltözött a másolás, nem voltunk elég bátrak ahhoz, hogy megőrizzük régről hozott jász hagyományainkat, és azt formáljuk át a mai világ szükségletei szerint. Kialakultak egészen furcsa utcaképek, megjelentek döbbenetes házszínek. Ez egyáltalán nem illeszthető a múltunkhoz, ahhoz, amire meg egyébként büszkék vagyunk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy lélekben még mindig nagyon büszkék az itt élők a múltjukra, még ha nem is gyakorolják. Ez azért szívfájdalom, mert elveszíti az arcát, az értékét ez a népközösség, ez a település, Jászberény. Hogyan lehetne ezen változtatni? A jász hagyományok ápolására vannak kezdeményezések. Többek között a jászok világtalálkozója. Azt gondolom, hogy a megoldás az apró részletekben rejlik. Nagyszerű

Tugyi

Torták • Sütemények • Fagylaltok Kávé • Cappuccino • Forró csoki

A közműdíjak emelkedésével új területet céloztak meg a hiszékenység vámszedői, az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást. Több területen is kínálják csodatévő termékeiket, és „káprázatos” bemutatókat tartanak a város lakosságának. • Dömötör Zoltán • Jászberény Város honlapján lassan három éve vannak fenn a keretben olvasható figyelmeztető sorok, de semmit nem veszítettek aktualitásukból. Új és újabb házalók jönnek, új, és újabb csodatévő termékekkel, eredeti „NIKA” és „DUBMIL” sportszerekkel, „STHIL” (nem STIHL!) láncfűrésszel és a gyors meggazdagodás vágyától hajtott árusok számtalan más bóvlijával. A legártalmatlanabb, sőt bátran mondom, kimondottan hasznos termék a mosogató csapjára szerelhető kis előtét, ami levegővel dúsítja a kiáramló vizet, így kisebb mennyiséggel is kényelmes mosogatást, illetve kézmosást

s hogy pár tízezer forintért megszerezve a csodamasinát ez a víz életelixírré változtatható. A házalót persze már soha többé nem látjuk, reklamálni is csak a Mindenhatónál tudunk… Lelke rajta mindenkinek, vegye meg, akinek sok a pénze, és nem tudja máshová tenni, valószínűleg nem árt, ha nem is használ. Azt azonban mindenképpen szükségesnek tartom közzétenni, hogy Jászberény Város ivóvizét az ÁNTSZ rendszeresen és a legszigorúbb előírásoknak megfelelően, hitelesített laboratóriumban, korszerű műszerekkel ellenőrzi, és rendre kifogástalannak minősíti. Szennyvíztisztító technológiánk szintén megfelel az európai normáknak és ugyancsak rendszeresen,

A kereskedelemről szóló jogszabály előírja, hogy az üzleten kívüli kereskedőknek a jegyzőhöz be kell jelenteniük az általuk végzett kereskedelmi tevékenységet. Sajnos sok esetben e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, így jogosulatlanul végeznek házaló kereskedelmet. Nem tisztességes szándékkal keresik fel a lakosságot, céljuk főleg az idős emberek becsapása és az életkörülményeiknek felderítése, amely későbbi bűncselekmények elkövetéséhez is vezethet. Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ha a kereskedők nem igazolják személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat, valamint az eladásra kínált áruik eredetét, akkor tartózkodjanak az áru megvásárlásától, és ne engedjék be a kereskedőt az ingatlanaikba. Ha ilyen eset mégis előfordul környezetükben, akkor fokozottan vigyázzanak értékeikre és értesítsék a Jászberényi Rendőrkapitányságot. biztosít. Ezzel „csak” annyi a bibi, hogy a termék díszdoboz nélkül tizedáron kapható bármelyik helyi szerelvényboltban, de még a nagy áruházak többségében is, így mindenkinek saját pénztárcája szerint érdemes döntenie, hogy egy puccos, ám később semmire nem használható dobozka megéri-e a jelentős többletköltséget. Komolyabb anyagi tehervállalásra ösztönzik az embereket az ivóvíz- és „használtvíz” tisztító csodaszerkentyűk. Világszabadalomnak kinevezett, de az ÁNTSZ által jóvá nem hagyott és el nem fogadott készülékekkel mutatják be szegény jász polgárnak, hogy milyen „rossz” minőségű vizet kénytelen inni,

hatóság által ellenőrzik a kibocsájtott szennyvíz minőségét. Kibocsájtási értékeink itt is rendre megfelelőek. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság vízágazatának munkatársai a nap huszonnégy órájában dolgoznak azon, hogy a Város ivóvize és szennyvize a szigorú hatósági előírásoknak megfeleljen, s ezt alátámasztják az ÁNTSZ akkreditált laboratóriumának eredményei is. A pénztárcájára mindenki maga vigyázzon, mi csak azt kérjük, gondolják át, mielőtt a pillanat hevében olyan döntést hoznak, aminek anyagi vonzatát később megbánhatják.

Gördültek a korcsolyák

Sportlövészet

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Jászberényi SE szervezésében április 27-én pénteken rendezték meg az Országos Görkorcsolya Versenyt a jászberényi sportpályán. Az ünnepélyes megnyitón négy városból, és a Gyakorlóból (4/b osztály) érkező csapatokat Miklósné Malek Erzsébet, az MSOSZ görkorcsolya szakágvezető köszöntöt-

A Magyar Korongvadász Szövetség a hétvégén, május 5-6-án, a Sarlóspusztai lőtéren rendezte meg a Compak Sporting Országos Bajnokságot, amelyen szép Jászberényi sikerek születtek: Junior korosztályban második lett Faragó Zsolt, 200/149 találattal, harmadik a még ifjúsági korú Pesti Dávid, aki 200/135 találatot ért el.

te. A résztvevők között kiemelték Kiss Virág és Szalkai Dóra görkorisokat. A verseny fővédnöke Horgosi Zsolt, a JVV Zrt. vezérigazgatója volt, aki a helyszín biztosításával járult hozzá a selejtező lebonyolításához. A legjobbak jövőre Dél-Koreában, a speciális téli olimpián képviselhetik hazánkat rövidpályás gyorskorcsolyázásban.

Május 5-én

Magas keresettel munkatársakat keresek nem ügynöki munkára. Fix+jutalékért. Tel.: 30 302 95 20

Szeretettel várunk minden látogatót strand- és termálfürdo ˝ nkben.

Úszómestert keres felvételre a Jászberényi Strand és Uszoda fő- vagy mellékállásban. A jelentkezéseket a jb.termalfurdo@ invitel.hu címre várjuk. Érd.: 06-30/497-0507

megnyitottunk

! ó i c k a Nyitási 1 gombóc fagyi

Vízzel házal a magyar

Apróhirdetés

a d z s á r Cuk n és n szombato Május 12-é

vészeti és magánéleti összegzés is lett. Hogy emlékszik vissza erre a négy évre? Egyrészt elképesztő próbaidőszak volt, hiszen ilyen jellegű a darab, amit egyébként nem kívánok senkinek. Az együtt töltött éveket újra átéltük, de ezúttal a színpadon. Éppen május 19én leszünk immár 28 éve egymás társai. Kimondottan így időzítettek? Nem, ez is véletlen volt. Ebben az előadásban nemcsak Bergman darabját látják, hanem abszolút minket. Tudomásom szerint rajtunk kívül nincs olyan, civilként is egymással élő páros, amely ezt a darabot valaha is eljátszotta volna. Most már pontosan tudom, hogy miért. Mert nem biztos, hogy egy párkapcsolat túlélné ezt a próbaidőszakot. A miénk túlélte. Az egyik nagyon kedves ismerősöm mondta a bemutató után nem sokkal, hogy ő úgy érezte, hogy előadás közben belelát a mi életünkbe. Ettől különleges ez a produkció. Milyen újdonsággal készülnek a közeljövőben? Enikő próbál a Madách Színházban, a Mary Poppinsban lép majd színre ősszel. Emellett együtt próbáljuk a Rózsák háborúját, aminek július 19én lesz a bemutatója, és szándékunk szerint országszerte felléphetünk vele. Ezzel párhuzamosan a József Attila Színházban készülök a Feketeszárú cseresznye című darabbal, ami ősztől repertoárra kerül. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van két nagyszerű gyerkőcünk. A kisebbik, Zsebi, most nézi meg először itt Jászberényben az előadást. Sokszor rákérdezett már, de eddig még nem gondoltuk úgy, hogy helyén tudná kezelni a színpadon látottakat. Most úgy döntöttünk Encivel, hogy éppen itt, az utolsó előadást megnézheti… na, ez meg milyen dolog, hogy összeszorult a torkom! Tehát a nézőtéren ott ül majd ő is és láthatja a mamát és a papát, együtt. Azt gondolom, ez is egy mérföldkő, egy csodálatos pillanat, hogy ezt az előadást megmutathatjuk neki. Ami nekünk mindenek fölött való, hogy minél több és értékesebb időt tudjunk együtt tölteni a gyerekeinkkel. Ezt tartjuk mi az élet legnagyszerűbb ajándékának.

2012. május 10.

rnap

13-án vasá

100 Ft Jászberény, Kossuth út 25.

Jászberény városi strand (Hatvani út 5.)

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Gondolt már rá? Hirdessen Ön is a város lapjában! berenyiujsag@gmail.com

Épületekhez ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY készítése, májusban kedvezménnyel. Koczkásné Goda Gabriella építész. Tel.: 57/410379, 06-30-9107396


Ajánló

2012. május 10.

7. oldal

Szabó István a filmjéről mesélt nekünk és a cicákat. Sokkal kevesebb gond volt velük, mint a kollégákkal. Mennyi ideig tartott a forgatás, hogy ilyen viharokat és hóesést tudtak lencsevégre kapni? Nem szeretném elrontani az illúziót, de ezeket gépek segítségével hoztuk létre, computer grafikával. A forgatás folyamatosan zajlott és 3 hónap alatt készült el. Hábermann Jenő érdekességképpen elmondta, hogy a film összköltsége 1,6 milliárd forint volt, és a költségek nagy részét nem a színészek gázsija, hanem a rengeteg computer grafika tette ki. Emerenc valóságos személy volt Szabó Magda életében? Valószínűleg több alakból gyúrta össze a figurát, de ezt nem lehet pontosan tudni. Jól láttuk, hogy a rendező úr is feltűnt a filmben? Jiří Menzel barátom szokta tőlem kérdezni: És nekem mi a szerepem az új filmedben? Ezúttal orvost játszott, és valóban ugyanabban a képben voltunk együtt. A zene megkomponálása nagyszerű. Kottát nem mellékelt Szabó Magda? A mű sugallta, hogy ez kamaramű, és onnantól már könnyen eljutottam Schumannhoz. Az egymással harcoló hangokat kerestük, amit nála megtaláltunk. Mi vezérli a forgatókönyv írásakor? El kell határozni, hogy melyek azok az elemek, amiket az íróhoz és művéhez való hűség jegyében mindenképpen meg kell tartani. A mű szellemiségét, célját, és irányát tartottuk szem előtt. A film csak sűrítménye a kétszáz oldalas regénynek, ami megpróbálja visszaadni az alapmű hangulatát, ízeit, élményeit. De természetesen nem az írott szó, a szavak egymáshoz való viszonyának energiáját adja át az olvasónak, hanem élő arcokon jelennek meg az érzelmek. A filmen a látvány helyettesíti a szavakat: az arcok, a gesztusok, a környezet vagy a bútorok.

Nem átlagos mozinézők vagyunk, ami abból is látszik, hogy egyikünknél sincs popcorn. Ez a film is rétegigényeket fog kielégíteni. Mit várnak, üzleti siker lesz? A hazai mozikban hat hete játsszák, és már most elérte a fele nézőszámot, amit a múlt évben az összes bemutatott magyar film elért. A végét nem tudom, de most nagyon szeretik a nézők. A filmet már több ország is megvette, de eddig Németországban és itthon mutatták be. A filmvetítés előtt jómagam is beszélgettem Szabó Istvánnal, többek között a filmgyártás nehézségeiről, harcairól. Olvastam egy Önnel készült interjút még 2000-ből, melyben arról beszél, hogy komoly válságban van a magyar filmgyártás. Hogy látja ezt 12 évvel később? A válság azóta sajnos csak mélyült, erősödött. De ez nemcsak Magyarországra vonatkozik, hanem a teljes európai filmgyártásra. A magyar filmgyártásra plusz financiális súlyok is nehezednek. A válság másik oka, hogy a magyar film nem igazán találja a közös nyelvet a közönséggel. Nem sikerül olyan témákat megragadni, amely a magyar nézőt a moziba vonzza, ami felkelti az érdeklődését, és fenn is tartja a vetítés alatt. Az ízlésünk különböző. A nézőknek legalább a célzott rétegét kellene valahogy bevonzanunk a moziba. Ez is a válság egyik oka, de természetesen a financiális válság is döntő. Sokkal kevesebb film készülhet, mint eddig. Nem tudom, hogy ez az elkövetkezendő években változik-e, hiszen egész Európa és Magyarország is gondokkal küzd, és ez a kulturális területet különösen sújtja.

Programok Május 10-én csütörtökön, 17 órakor tartják az ÉLETIGEN sorozat következő előadását a Burnout szindróma, avagy a híres 40 napos futás címmel, a könyvtárban. Május 10-én csütörtökön 18 órakor az egészséges táplálkozásról tart előadást dr. Csiki Zoltán a Thököly úti református gyülekezeti házban. Május 11-én pénteken 18 órakor, a közönségtalálkozóval egybekötött filmvetítés alkalmával Tolcsvay Béla – Béres Melinda: Az Ég Ígérő Fa táncos daljátékát mutatják be a Lehel Film-Színházban az alkotók részvételével. Május 12-én szombaton 8 órától Jászsági Tűzoltóversenyre hívják és várják az érdeklődőket, melyet Jászszentandráson, a sporttelepen rendeznek. Május 16-án szerdán 17 órakor Ispánok Hispániában. Jászok, alánok, gallok Európa messzi földjein címmel tart előadást Gálfi Aba történész a Jász Múzeumban. Május 17-én csütörtökön 17.30 órakor az Európa Klub szervezésében Ungvári Tamás irodalomtörténésszel találkozhatnak író-olvasó találkozó keretében az érdeklődők a könyvtár kamaratermében. Május 19-én szombaton 19 órakor közösen lép színre Détár Enikő és Rékasi Károly a Jelenetek egy házasságból című darabban, a Lehel Film-Színház színpadán. Május 20-án, vasárnap 16 órakor a háborúk helyi áldozataira emlékeznek Tőtevényben, az Erdei Vendégház – egykori iskola – udvarán. A református istentisztelet után zenés katonadalok hangzanak el a Jász Lovas Bandérium jelenlétében. A megemlékezésen Besenyi Vendel helytörténeti kutató mond beszédet, majd a „Szebb jövőt!” feliratú emlékműnél elhelyezik a tisztelet koszorúját.

Folytatás az 1. oldalról. Miért erre a két színészre esett a választás? Szabó Magda pontosan megírta milyen Emerenc: „Emerenc királynő volt.”Olyan színésznőt kellett megkérnünk erre a szerepre, akiből árad ez a különös belső tartás, ez az erő, ez a fantasztikus energia, aki sugárzó, és aki hat másokra. Görög istennőnek írta meg, annak minden tulajdonságával. Innen jutott eszünkbe Helen Mirren. A jelmeztervezők elvitték neki a jelmezt, felvette őket, próbálgatta, majd talált köztük egy régi, kopott cipőt is. Belelépett és annyit mondott: „Most már tudom, hogy jár ez az Emerenc, el tudom játszani.” Felkérésünket azonnal elfogadta. A Magdát alakító Martina Gedeck eredetileg filozófia szakos tanár volt. Tudása már az első közös beszélgetésünk során lenyűgözött, aki pont megfelelt Magda szerepére. A finanszírozást Magyarországról nem lehetett megoldani, ezért koprodukcióban dolgoztunk. Németország körülbelül 60% át finanszírozta, ezért figyelembe vettük a kéréseiket – kapcsolódott be a beszélgetésbe

Hábermann Jenő producer. A két főszereplő a különböző kultúrából érkezett, hogyan kommunikáltak? A színészek nem a szövegre koncentrálnak, egymás gesztusait, szemeit, és a hangsúlyt figyelik. A Mephistoban – az első magyar játékfilm, amely legjobb külföldi film kategóriában Oscar-díjat kapott, 1982-ben – például osztrák volt a főszereplő, az ellenfelei keletnémet és nyugatnémet, az első felesége lengyel, a második felesége magyar, az apósa pedig cseh. És mégis megértették egymást. A közönség kezdetben még bátortalanul hallgatta a beszélgetést, de hamar bekapcsolódtak, és sorra érkeztek a kérdések. Mi ragadta meg Helen Mirrent egy cseléd szerepében? Ő Emerencben a közép-kelet európai történelmet megélt és elszenvedett embert látta, köztük orosz származású szülei sorsát. Ezzel az alakítással szülei generációjának állít emléket. Hogyan idomították az állatokat? Szakemberre bíztuk a feladatot, állatidomár segített, ő választotta a kutyát

Népi ételek a Jászságból

„Fergeteges száguldás, őrületes rockutazás…”

Napjainkban jelent meg H. Bathó Edit és Kiss Erika szerkesztésében az igazán sikeres kiadvány, a Jászsági Füzetek 47. számaként. A könyv visszaviszi az olvasót a 19. századba, amikor eleink a „Keveset enni, oszt szípen járni” jegyében alakították ki és őrizték meg a takarékos étkezés fortélyait. A könyv kibontja a takarékos étkezés számos mozzanatát. Akkor még a leesett kenyérdarabkát felvettük, megcsókoltuk… Volt becsülete a legegyszerűbb ételnek is. Természetesen kibontakozik a könyv lapjain az ünnepi táplálkozás számos mozzanata is. Elénk tárul az egyes települések táplálkozási szokásrendszere is. De úgy is érdemes lenne folytatni a szokások feltárását, hogy a módosabb és kevésbé módos családok hogyan oldották meg ezt a komoly, lényegbe vágó feladatot. A szerkesztők gondoltak arra, hogy a mai háziasszonyok is használhassák a kiadványt. A számos recept és háziasszonyi fogás leírása arra való, hogy szembesítsük tapasztalatainkat, és egyre több olyan étel legyen minden házban, amely a múltban gyökerezik. Arra is gondoltak, hogy az új kiadványba bejegyezhessük a nem ismert, de finom ételek receptjét.

Ezzel a saját szerzeménnyel fejezte be koncertjét a Holtodiglan nevű zenekar április 30-án este a margit-szigeti Rock Majálison. A szinte már a nyárestéket idéző melegben és naplementében három helyi együttest hallhatott a régi idők rock és rock’n’roll slágereit kedvelő közönség. • Taczman Mária • Mindhárom formáció amatőr, törekvő zenebarátokból áll, akik hos�szabb-rövidebb ideje játszanak együtt, és többen bemutatkoztak már közülük nagyobb színpadokon is, és akiknek neve ismerős lehet a jászsági rock-szeretők számára. A már említett Holtodiglan nevű zenekar 2011-ben alakult jelenlegi és régi liskás tanulókból. A legfiatalabb zenészek műsorideje alatt jelent meg a legtöbb fiatal a közönségben, igazi koncerthangulatot teremtve a színpad előtt. A Holtodiglan együttest Túri Péter, Gál Zoltán, Pozsár Tamás és Sós Imre alkotják. Régi idők magyar hard rockjaiból merítik repertoárjukat, így játszottak Lord-, P. Mobil-, Dinamit-, EDDA- és Tűzkerék-számokat is. Saját dalok is íródtak már, ebből egyet a címben szereplő refrénnel hallhatott a nagyérdemű. Az alapító és frontember Túri Péter így fogalmazta meg a zenekar hitvallását, ambícióit: „Az is

a célunk, hogy a mai fiatalság számára fenntartsuk a régi zenei kincsek értékét”. A legközelebbi Holtodiglan-fellépés június 16-án, a Rock Napján lesz a szabadtéri színpadon. A Telstar nevű formáció kétszer is színpadra lépett az este. Ez az együttes csupán néhány hónapja alakult, ám tagjai mind gazdag zenei múlttal rendelkeznek. Ebben a felállásban ez volt az első színpadi bemutatkozásuk. Az ’50-es, ’60-as években virágkorát élő brit instrumentális rockzenét tartják ihletőjüknek, zenei példaképüknek – így többek között a The Shadows és a The Ventures zenekarokat –, és ezt a motivációjukat adó irányvonalat tekintik a rockzene melegágyának. Szaniszló József szólógitáros hívta életre ezt az együttest Szajkó Sándor basszusgitáros (a jászberényi hangszerüzlet tulajdonosa), Rózsa Ferenc gitáros (civilben a börtönudvari cipészmester) és Bujdosó János dobos bevonásával. A majálisi fellépésre húsz dallal érkeztek és a továbbiakban folyamatosan szeretnének jelen lenni fesztiválokon azzal az igén�-

Arra a kérdésre, hogy milyen tervei vannak a közeljövőben, Kossuth-díjas művészünk annyit válaszolt sokat sejtetően, hogy vannak tervei, ötletei, de azokról még nem szeretne beszélni. A beszélgetés után egy pohár pezsgővel várták a megjelenteket az emeleti büfében.

nyel, hogy ezt a szinte már elfeledett szubkultúrát életben tartsák, bemutassák a fiatalabb generációnak is. Az este utolsó fellépője a több évtizedes zenei múltra visszatekintő Etna zenekar volt. Először 1978-ban alakultak meg három taggal, majd 1998-ban és 2002-ben is újjászerveződött a formáció. A mindenkori felállást Harnyos Ferenc gitáros vezeti, zenésztársai a dobos-énekes Harnyos József, a bas�szusgitáros Tóth Tibor és Oláh György énekes-gitáros. Zenei példaképeik a P.

Mobil, az EDDA, a Korál, a Piramis, a Karthago, a Deep Purple, Led Zeppelin. Olyan régi slágereket hallhattunk tőlük rockosítva, „etnásítva”, mint az „Élj vele boldogan”, a „Nálam mindig két forint ez a dal” és a „Micimackó”. A közel háromórás koncerten nemcsak a nyárillatú, majálisi éjszakát élvezhette a közönség, hanem egy értékőrző gesztusnak is szem- és fültanúja lehetett, régi idők szinte elfeledett és örökzöld retro rockcsemegéiből töltekezhetett.

Fotó: Király Csaba


Sport/Ügyeletek

8. oldal

A Jász Trió TV műsora Május 10. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.00-18.30 Mindentudás Egyeteme 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Május 11. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-24.00 Jászberény Város Önkormányzat képviselő- testületének Soros ülésének közvetítése felvételről Május 12. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kulturális magazin 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-14.00 Jászberény Város Önkormányzat képviselő- testületének Soros ülésének közvetítése felvételről 10.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kulturális magazin 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Május 13. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kulturális magazin 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kulturális magazin 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rock magazin Május 14. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kulturális magazin 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.30 Berényi Pillanatok: Csángó Fesztivál

20.30-21.00 Berényi Pillanatok 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Május 15. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi Pillanatok 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kulturális magazin 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-20.00 DÖNTÉS UTÁN 19.30-20.30 Mindentudás Egyeteme 20.30-21.00 Épí-tech 21.00-22.30 Berényi Pillanatok Május 16. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 DÖNTÉS UTÁN 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 DÖNTÉS UTÁN 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Május 17. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 DÖNTÉS UTÁN 08.30-17.30 Képújság 17.30-18.30 Mindentudás Egyeteme 18.30-19.00 DÖNTÉS UTÁN 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Május 18. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rock magazin 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Május 19. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kultusz 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-16.00 Képújság 15.50-16.30 Kultusz 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Május 20. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kultusz

10.00-10.30 DÖNTÉS UTÁN 10.30-16.00 Képújság 16.00-16.30 DÖNTÉS UTÁN 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kultusz 20.30-21.00 DÖNTÉS UTÁN 21.00-21.30 Rock magazin Május 21. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kultusz 08.00-08.30 DÖNTÉS UTÁN 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.30 Berényi Pillanatok: Csángó Fesztivál 20.30-21.00 Berényi Pillanatok 21.00-21.30 Rock magazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Május 22. (Kedd) 06.00-07.30 Berényi Pillanatok: Csángó Fesztivál 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kultusz 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-20.00 Mindentudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 Berényi Pillanatok Május 23. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.00 Képújság 17.00-18.00 Jászapáti Város Önkormányzat képviselő- testületének Soros ülésének közvetítése felvételről 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó

május 10. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 május 11. péntek Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 május 12. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 május 13. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban május 14. hétfő Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 május 15. kedd Kőhíd Gyógyszertár Jb., Hold u. 2. Tel.: 411-181 május 16. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 május 17. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14.

Tel.: 502-635 május 18. péntek Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban május 19. szombat Kossuth Gyógyszertár május 20. vasárnap Kígyó Gyógyszertár május 21. hétfő Thököly Gyógyszertár május 22. kedd Kígyó Gyógyszertár május 23. szerda Kossuth Gyógyszertár május 24. csütörtök Mérleg Gyógyszertár

Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:

Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állatorvosi ügyelet

Jb. Thököly út 13. Hétköz- május 12-13 I. körzet: dr. Buczkó Béla nap: 18-tól 8 óráig. Tel.: Tel.: 06-30-299-9261 0656/ 221-304. II. körzet: Dr. Nagy Béla Hétvégén, pihenő- és Tel.: 06-30-259-0881 ünnepnap: 8-tól 8 óráig május 19-20 (24 órában) Tel.: 0656/ I. körzet: Dr. Kiss László 221-304 Tel.: 06-30-688-2852 Ambuláns felnőtt-ellátás II. körzet: Dr. Szebeni hétvégén és ünnepnap: Benő 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ Tel.: 06-20-311-0121 221-304

Jászkürt

Száraz Vivienről, Jászberény egyetlen női birkózójáról az utóbbi időben sokat hallottunk már, hiszen eredményesen szerepelt a diákolimpiákon és országos versenyeken is. A legnagyobb fegyvertényt azonban az elmúlt hétvégén hajtotta végre. A Szigetszentmiklóson rendezett Vízmű Kupa Kadet

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Ügyeletek Gyógyszertárak

Vivien az Eb-re készülhet

Heti ajánlatunk: Berényi Hírmondó Csütörtökön 19 órától

Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban és a Teletext 300. oldalán! Lájkold facebook oldalunkat! Www. facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@ triomedia.hu címre.

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti lapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor Fotó: Sárközi János; Tördelés: boommédia Kft. Szerkesztőség: Jászberény, Margit-sziget 1. Tel.: 411-618 Email: jaszkurtujsag@gmail.com, Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse Megjelenik kéthetente csütörtökön.

Olvassa a város lapját!

2012. május 10.

Szabadfogású Nemzetközi Válogató Versenyen a női 65 kg-os súlycsoportban a tavalyi Eb VII. helyezettjét tussal győzte le, továbbá a régóta nagy ellenfélnek számító fradista vetélytársánál is jobbnak bizonyult, és I. helyezést ért el. Vivien ezzel a győzelmével valamint az idei válogatóversenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményével kivívta a válogatottságot súlycsoportjában, így ő képviseli Magyarországot a júliusi Katowicei Kadet Európa-bajnokságon. Megnyílt számára az út az augusztusi Kadet Világbajnokságra is, amely Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban kerül megrendezésre. Száraz Vivien az első jászberényi sportoló, aki a klasszikus nyári olimpiai egyéni sportágban jászberényi színekben (J-ÁSZ SE) indulhat világversenyen. Vivien nemcsak a birkózásban nyújt kiemelkedő teljesítményt, hanem a tanulásban is. Nem is oly rég egy megyei szintű angol nyelvű versenyen 3. helyezést ért el Szolnokon. A Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium kitűnő tanulója és a sportkarrierje építésével párhuzamosan, egyetemi tanulmányokra készül.

25 év – 25 km

Szombaton ismét Hajta gyalogtúra A természetkedvelők már megszoktatták, hogy ha május van, akkor Jászberény egyik legszebb külterületén, a Hajtában gyalogtúrát rendeznek. Ez a túra ebben az évben egy különlegességgel szolgál. 25 éve nyilvánították természetvédelemi területté a Hajtát, így a Faragó László által vezetett team, ehhez a negyedszázados évfordulóhoz igazította a táv hosszát is, azaz ezúttal 25 km-es távot kell legyalogolniuk a résztvevőknek. A rendezők arra is ügyeltek, hogy csak a Zagyva – Hajta mentén húzódjon az útvonal, vagyis ez a két természetvédelmi terület adjon színhelyet a jubileumi rendezvénynek.

A rendezőség „főhadiszállása” a Jászberényi VVZrt. külső sportcsarnokának előterében lesz berendezve, azaz ott lesz a rajt, és a célba is oda kell majd beérkezni. Azokra a túrázókra is gondoltak a rendezők, akik „csak” sétálni szeretnének. Számukra egy 10 km-es távot jelöltek ki, ami stílszerűen Zagyva menti sétatúra nevet viseli majd. A Hajta túrát május 12-én szombaton rendezik, a 25 km-es táv indítása 8-9 óra között lesz, és 8 óra a szintidő. A 10 km-es Zagyva menti sétatúrát pedig 9,30 és 10 óra között indítják, és 15 óráig kell célba érni.

Civil bunyósok a ringben A Kovács László elnök által vezetett Jászberényi Csík Tibor ökölvívó SE októberben ünnepli megalakulásának 2. évfordulóját, de már számos versenyt tudhat maga mögött. Április 29-én az Újpesti Dózsa csarnokában olyan versenyt rendeztek, ahol azon sportemberek vehettek részt, akiknek hivatalos mérkőzésük még soha sem volt. E verseny célja, hogy ők is megismerjék a ring világát, és éles körülmények között tegyék próbára az edzéseken szerzett tudásukat. A berényi klub hat amatőr bokszolót delegált a versenyre, akik nagyszerűen helytálltak. Elsőként Sulyok Péter +91 kg-ban, harcos mérkőzésen döntetlen

eredménnyel nyitott. Második párban, Simon Norbert 81 kg-ban, már az első menetben rövidre zárta a mérkőzést. Őt a szintén 81 kg-os Nagy Ferenc követte, és a nap KO győzelmét aratta. Szabó Roland 91 kg-ban, taktikusan öklözve, a csapat 2. döntetlen eredményét produkálta. A szuper nehézsúlyú Mondi Zsolt – bár bátorságban helyt állt – megsérült, így az orvos leállította küzdelmét. Végül Igriczi János, parádés győzelemmel zárt. A Csík Tibor SE, az Újpest, a Dunakeszi, Óbuda SC, Újpalota SC és Tatabánya csapatait maga mögé utasítva, Jászberénybe hozta a csapat bajnoki trófeát is!

Sportesemények • Kispályás foci. Május 12én és 19-én 13 órától: Jászberény műfüves pálya • Női kézilabda NB II. május 13. Jászberény – Dabas. Helyszín: Bercsényi úti játékcsarnok, 14 órától. • Baseball: május 19-én Jászberény Stinky Sox vendége, Debrecen és az Óbuda lesz. Helyszín: JVVZrt. külső füves pálya. • V. Jászsági Tájékozódási Rali. május 19-én 7 órától. Indulás: Jászberény Lehel vezér tér szerviz út. • Asztalitenisz NB I. május 19-én 11 órától. H-Generál Jászberény – Borsodi Volán. Helyszín: Klapka György Szakközépiskola tornaterme. • Asztalitenisz NB II. május 19-én 15 órától. H-Generál ASE – Hortobágyi Labdarúgó SE Helyszín: Klapka György Szakközépiskola tornaterme. • Labdarúgás NB III. május 19-én 17 órától. Jánoshida – Kecskeméti TE. Helyszín: városi sportpálya.

Rövid hírek

Baseball-válogatottak Magyarország új baseball szövetségi kapitánya, az amerikai Justin Prinstein próbajátékot hirdetett, hogy bő keretből válogathasson a jövő évi Európa bajnoki selejtezőkre. A Jászberényi Stinky Sox csapatából, három játékos utazott el a próbajátékra, és kellemes meglepetésre mindhárom játékos – Bagyinszki Tibor, Kovács Balázs, és az U21-es korosztályú Forgó Dávid meghívót kapott a május elsejei, három nemzet – MagyarországAusztria-Szlovákia – tornájára, és mindhárman játszottak is. A jászberényi baseballcsapathoz kapcsolódó hír még, hogy az elmúlt hétvégén két meccset is játszott Jászberény utánpótlás baseballcsapata. Az első találkozón a berényi Banditák az óbudaiak ellen győztek, 30:9 arányban. A második mérkőzés viszont már nagyon szoros volt, és itt a Diósd együttese örülhetett a 17:14-es győzelemnek.

Győztes Rozsomákok Az elmúlt hétvégén a rozsomákok 300 néző előtt az egri Hősöket fogadták Divízió I. osztályú bajnoki mérkőzés keretében. A hazai gárda nagy elszántsággal szállt harcba, két vereséggel a háta mögött, és 21-18-ra nyert.

Tizenkét érmet nyertek a Yakuzák A Yakuzák SE ifjú karatékái a Nyíradonyban rendezett I. Kyo Kupán 3 arany, 4 ezüst és 5 bronzéremmel tértek haza. I. helyezett: Mező Lili, Palásti Kristóf és Gál Barna II. helyezett: Móczó Milán, Treba Kíra, Szegedi Gábor és Kerekes Réka III. helyezett: Honti Péter, Csibra Barnabás, Szajka Bendegúz, Bordás Sándor és Csikós Nikolett. A következő hétvégén Szentesen kétnapos Világkupa versenyt rendeznek, a kyokushin karatékák részére, amelyen a Yakuzák SE versenyzői is részt vesznek.

Új évf. 4. szám  

2012. május 10.

Új évf. 4. szám  

2012. május 10.

Advertisement