Page 1

Parlamenti sarok

Jótékonysági bál

A barbár zseni

Szabó Tamást kérdeztük a kórháztörvény megszületéséről, berényi hatásairól.

A Barátok Temploma Közössége a nyári gyermektábort támogatja rendezvényével.

Aba-Novák Vilmos unokája tartott előadást nagyapja művészetéről.

Interjú a 2. oldalon.

Tudósítás a 6. oldalon.

Cikk a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 3. szám (XXIV./8)

Százéves a jászapáti gimnázium

2012. ÁPRILIS 26.

Újság Jászberény város lapja

Bent maradtunk!

Fejleszteni kíván a Jász-Plasztik Jászberény Város Önkormányzatának képviselő-testülete április 25-én szerdán 15 órai kezdettel rendkívüli, nyílt ülést tartott a Városháza nagytermében.

• Farkas – Bognár • Szerdán, április 18-án kezdődtek a régi nevét nemrég visszakapott jászapáti gimnázium évfordulós ünnepségei. Az új igazgató, dr. Wirth István és az előző igazgató, Lénártné Emri Ildikó, köszöntötte az egybegyűlteket, egykori diákokat, tanárokat. Az 1950-ben érettségizett osztály /Ők adták elő a Hamletet/ tizenöten gyűltek össze emlékezni, találkozni a társakkal, ma is élő tanárokkal, látni a megújult Alma Matert. Látni a mostani diákokat, amint ének- és citeraszóval segítettek életre kelteni a részben már halványuló emlékeket. A könyvtár olvasótermében kiállítás várta az érdeklődőket. Csaknem félszáz egykori tanár, de főleg diák könyveiből láttunk igen sokat. Lakó György akadémikus egyetemi tanár finnugor népekkel kapcsolatos alkotásai mellett Szénássy D. Barna matematikatörténész testes munkája keltett érdeklődést. De feltűnt szinte minden szakágazat egy-egy jeles dokumentuma. Két, ma is élő alkotó személyiség könyvei kelhettek különös érdeklődést. Budai László az angol nyelv elsajátítását segítő, mintegy 35 könyve sorakozott, és Gergely Sándor is több mint húsz művel jelentkezett. Szívesen szóltunk dr. Győri Gyula tanár úr sokoldalú tevékenységéről. A klasszikus latinból örökölt fordulatokat értelmező írásai a mai magyarságnak nyújtanak segítséget, de Verseghy Ferenc latin nyelven írt magyar nyelvtanának fordítása, egyáltalán a magyarországi latinság számos részterületének művelése jelentős hozzájárulás a magyar nyelvi kultúrához. Olvashattunk néhány kéziratot is. Balázs János jegyzi az 1944-ben érettségizett osztály sorsát. Különösen emlékezetes az 1961-ben végzett osztály krónikája. Szeretett osztályfőnökünk, Imre Lajos emlékére halálának negyvenedik évfordulójára megjelentették műveit, emlékező tanácskozást szerveztek a fővárosban és Szolnokon. Ez a tanítványi hűség egyedülálló példája. Aztán képzőművészeti kiállítással vették körül a könyvhalmazt. Festők, fafaragók /Szikszai Gábor/, hímzők munkái vették körül a szellemi kincsek megtestesítőit. Egészen különös hangulata volt a teremnek. Számomra Szalkári Rózsa egykori diáktársam festménye volt kedves, egykori osztálytársam, Varga Julianna alkotása mellett. De Magócs Imre Tiffany készítményei is hozzájárultak a terem sajátos hangulatához. A Pókász-teremben emlékkiállítást nyitott meg Pócs János országgyűlési képviselő, polgármester. Szorgos kezek összegyűjtöttek számos képet és szöveges méltatást az apáti gimnazisták színjátszó tevékenységéről. Folytatás a 3.oldalon.

Jelentősen csökkent tavaly a város bevétele és kiadása

• Halász • Legfontosabb témaként 11 igen, három nem szavazattal elfogadták Jászberény Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadását. Tavalyi költségvetése végrehajtása során a a város arra törekedett, hogy jóváhagyott feladatait – figyelembe véve az évközi folyamatos változásokat is – fennakadás nélkül tudja teljesíteni. Ez sikerült – hangsúlyozta az előterjesztő Szabó Tamás polgármester.

Fotó: Király Csaba

Kedden este játszották az NBI A kosárlabda bajnokság kiesési rangadójának – mindent eldöntő – harmadik mérkőzését Jászberényben. Már a mérkőzés előtt érezni lehetett, hogy

nagyon-nagyon ünnepelni szeretne a berényi publikum, hiszen a Bercsényi úti játékcsarnokban teli lelátót és természetesen szinte csak fehér felsőrészbe öltözött szurkolókat lehetett látni. A

jászberényi alakulat hatalmas lelkesedéssel és fegyelmezett játékkal, simán megnyerte a számára nagyon fontos mérkőzést Zalaegerszeg ellen. Folytatás a 8.oldalon.

Az életem lett a néptánc A város napján PRO URBE Jászberény emlékéremmel kitüntetett Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, ezt a kitüntetést nemcsak a saját érdemének tekinti, hanem egész együttesének is. A legnagyobb sikert az jelenti számára, ha a táncosai örömtől csillogó szemekkel jönnek le a színpadról. Milyen belső indíttatásból választotta a táncosi hivatást? Családi indíttatásból választottam, hiszen a testvérem, Szűcs Béla ’74-ben kezdett táncolni, az akkor három éve alakult Jászság Népi Együttesben. Otthon mindennap járt a lába a konyhába, és mindenhol. Akkor voltam 7 éves, és persze én is figyeltem, hogy mit csinál. Megmutatta a lépéseket, tanítgatott, és így szinte belenőttem. Később már a próbákra is vele mentem. A másik nagy szenvedélyem, a hobbim a foci volt, ami nem is ment annyira rosszul. Egy ideig ezeket így együtt, párhuzamosan csináltam, de előbb utóbb a testvérem választás elé állított. Azt mondta, hogy „Gábor, akkor most, 12 évesen döntsd el, hogy melyiket csinálod! Vagy az egyik vagy a másik, de azt teljes erővel kell csinálni ahhoz, hogy bármelyikben is sikeres legyél.” És a tánc mellett döntöttem. Nehéz volt ezt a döntést meghozni? Igen, mert a foci kitöltötte a mindennapjaimat: otthon, a haverokkal az ut-

cában. Később a Lehel serdülő csapatában is játszottam. A mai napig követem a labdarúgást és szeretem. Ha van rá lehetőségem, akkor még ma is beállok focizni, kispályán. Nehéz volt, de valahol egyértelmű is, hogy ha a testvérem is ezt csinálja, akkor én is. 1977-ben a televíziós Ki mit tud?-ot megnyerte az Együttes. Otthon néztük a családdal, és akkor vált véglegessé, hogy én is oda akarok kerülni: a színpadra. A viselet, a zene, szóval minden vonzott. Így indult családi vonalon a pályafutásom. Ha táncolni látjuk, akkor teljesen felszabadul, és mindenkinek egyértelmű, hogy ezt szívvel-lélekkel csinálja. A táncnak ezt az örömét, hogyan tudja megőrizni és folyamatosan fenntartani? Ennek nagyon sok összetevője van. Egy biztos, ehhez a műfajhoz nagy alázat kell, ha valaki sokáig ebben szeretne tevékenykedni. Jómagam is immár 35 éve táncolok, koreografálok, tanítok. A zene, a muzsika, a mozdulatok, amiben benne van a szenvedély, benne van

a szerelem, benne van a bánat, benne van az öröm. Egy táncos mozdulatban minden benne van, ezeket jó kifejezni, a testünkön keresztül. Ez művészet, színház. Jólesik, amikor a saját magunk örömére táncolunk egy táncházban, felszabadultan az adatközlőkkel közösen: az is egy másfajta életérzést ad belülről. Amikor színpadon vagyunk, nemcsak a közönséget szórakoztatjuk, hanem saját magunkat is. Nagyon szenvedélyesen kell szeretni ezt a műfajt. Nálunk az egész család ebben a szellemben él: a feleségem is táncos, és a gyerekeim is elindultak ezen az úton. Folytatás a 3.oldalon.

A város tavalyi bevételei Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzata az év közben bekövetkezett változások hatására 11.050.109 eFt-ra módosult, melynek teljesítése 8.176.253 eFt (74,0%). A bevételek több, mint 2,5 milliárdos csökkenése mögött számos ok áll. A befolyt iparűzési adó 1.891.428 eFt-os tétele közel 8 %-kal marad el az előirányzattól, ami több mint 150.000 eFt-tal gyengítette az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Az ingatlanok értékesítéséből 138.125 eFt összeg folyt be a költségvetésbe, ami a tervezett előirányzat 44,2 %-a. A 2011-ben meg nem valósuló értékesítéseket jelentős részben visszatervezték az idei költségvetésbe. Jelentős kieső bevétel az ÉMÁSZ részvények elmaradt értékesítése a folyamatosan csökkenő árfolyam miatt. Csökkentek a kiadások is Az Önkormányzat a 2011. évi módosított 11.050.109 eFt-os kiadási előirányzatát az év során 7.804.588 eFt-ra (70,6%) teljesítette. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások alakulása 258.839 eFt (87,7 %). A felhalmozási kiadások közül a beruházások 1.331.005 eFt-ra (32,6 %), a felújítások 70.741 eFt-ra (18,5 %) teljesültek. A 2011-ben kieső bevételekkel „szinkronban” az akkorra tervezett fejlesztési kiadások is áttevődnek 2012-re. Témák lapzárta után A képviselő-testület lapzárta után szociális és sportpályázatokról, a hulladékrendelet módosításáról és a JászPlasztik kéréséről tárgyalt. A Jász-Plasztik Kft. közeljövő fejlesztési tervei újabb ipari területeket igényelnek. A szóban forgó terület szerepel a város településfejlesztési koncepciójában is, mint a fejlesztés lehetséges iránya. Erre tekintettel a cég ügyvezetőjének kérése illeszkedik a koncepcióhoz, a jelenlegi tartalékterületek ipari területté nyilvánítását ezért megelőlegezhető, hogy támogatta a képviselő-testület.


Önkormányzat

2. oldal

2012. április 26.

Parlamenti sarok

Elfogadták a kórháztörvényt A hétfői határozathozatalok során elfogadta az Országgyűlés 54 városi egészségügyi intézmény állami kézbe adását. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről szóló előterjesztést, amelyet Réthelyi Miklós nemzetierőforrás-miniszter nyújtott be, 75%-os többséggel fogadta el a Ház. A Felső-Jászság országgyűlési képviselőjét, Szabó Tamás polgármestert kérdeztük a döntés hátteréről. • Halász Lajos • Hogyan szavazott képviselő úr, benne volt a 75 százalékban? A zárószavazás zajlott, és én természetesen igennel szavaztam. Meg vagyok ugyanis győződve arról, hogy ez a kívánatos, járható és járandó út. Nem gondolom, hogy az állami szerepvállalás mellett nincs helye például önkormányzati szerepvállalásnak is, de az átrendeződés időszakában az egy kézben lévő tulajdonlás a célravezető megoldás. Fogadjuk el, hogy a helyi felvetődő kérdések és problémák többnyire jogosak. Ebben a rendszerben mindet figyelembe venni nem lehetett, és nem vállalható, hogy a változtatási, jobbítási szándékok az egymás elleni harcban merüljenek ki. Mert eddig ez volt. Most eddig soha nem látott esély nyílik arra, hogy az egy kézben lévő egészségügy alapvető kérdései az érdekek legoptimálisabb feltárásával rendeződjenek. Mire alapozza az optimizmusát a határozattal kapcsolatban? Három elemet feltétlenül meg kell említeni ezzel kapcsolatban. Az első, hogy az egy fenntartó, egy üzemeltető rendszerben például már a központi közbeszerzésekkel belső megtakarítás érhető el, ami beforgatható az egészségügybe. Én ezt várom tőle elsősorban, de azt is, hogy a szolgáltatások minősége is javul majd azzal, hogy az

Jászberény Város Polgármestere PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadására Jászberény, Faiskola u. 7. fsz. 5. A bérbeadás jogcíme: szociális alapú A lakás adatai: 1 szobás, 33 m2, komfortos, egyedi fűtéses Bérleti szerződés időtartama: 5 év Lakbér összege: 8.250.-Ft Külön szolgáltatás díja: 4.455.-Ft

eddigi gyakorlat, az egyéni alkuk helyét szervezett, optimalizált struktúra veszi át. Ez persze még nem oldja meg az egészségügy összes problémáját, ez csak az egyik fontos eleme a bajból való kilábalásnak. Ehhez kapcsolódik a pályázati rendszer megújítása is, amely során már az elkövetkező rövid időben több tízmilliárdos keret nyílik meg a TIOP 2.2.4 keretében struktúraváltásra és korszerűsítésre. Itt ki kell emelni a sürgősségi ellátás fejlesztését, és azt, hogy olyan informatikai hálózat jön létre, amely az egész országot egyetlen

kormány Brüsszelben. Ebből az is kiolvasható, hogy az eddigi fenntartókat indirekt módon továbbra is bevonja az egészségügy és az oktatás finanszírozásába a kormány. Szabadon idézve a lényeget a dokumentum úgy fogalmaz, hogy az állam a helyben képződő önkormányzati bevételeket és adókat valamilyen szinten közösségi feladatokra igénybe fogja venni. A kórházi városok polgármesterei nem lobbiztak ez ellen? Egyik első interjújában rögtön a ciklus elején jelezte, megállapodtak a FideszKDNP frakciószövetségben arról, hogy eleinte a helyi érdekeket nem veszik elő, az országos ügyek előbbre valóbbak. Így lesz ez a ciklus végéig? Ismert, hogy 2013-ban néhány jelentős, ideiglenesen bevezetett adót vállalásunk szerint, és uniós elvárásra is,

Május 1-jével összesen hetven egészségügyi intézmény kerül át az önkormányzatoktól az államhoz, közülük 54 kórháznak az állam lesz a tulajdonosa és a fenntartója is. Tizenhat esetében most az átvett feladat ellátásához használt önkormányzati ingó- és ingatlanvagyon kerül az államhoz, közülük hét már az év eleje óta állami tulajdon. A tulajdonjog és a fenntartói jog átruházása az államra egyelőre nem érinti az egészségügyi szolgáltató meglévő területi ellátási kötelezettségét, a lekötött kapacitásainak mértékét, valamint az érvényes szerződés szerinti finanszírozásra való jogosultságát, az átvett feladathoz kapcsolódó egészségügyi ellátási szerződések és megállapodások, valamint az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerződések érvényességét. egységnek tekinti a háziorvosoktól a szakorvosokon át a távoli egészségügyi centrumokig. Ez a gyors és minőségi változás a betegek érdekeit szolgálja. Mi a harmadik tényező, ami az egészségügy jó irányú átalakítását biztosíthatja? Megjelent a 2013-ra vonatkozó konvergencia terv, amit most nyújtott be a

ki kell vezetni a rendszerből. Ennek a kényszere felülír dolgokat, ezt nekünk, egyéni képviselőknek is tudomásul kellett vennünk. A ciklus elején még vita volt arról, hogy a válság sima V, vagy dupla W alakkal írható-e le. Mára eldőlt, hogy az utóbbi jött be világszerte. Szerencsére tripla V-t nem ismer az ábécé, de remélem, nem csak emiatt

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.), valamint a jaszbereny.hu honlapon a Jászkürt újságban történt megjelenéssel egyidőben.

rögzítették az ágyszámokat, várhatóan kedvezőbb központi finanszírozás keretei közé kerülünk. Ez – az előbbiekben jelzettek ellenére – Jászberény városa számára az eddigiekhez képest tehermentesítést fog jelenteni reményeink szerint. Mindeközben kórházunkban folytatódnak a fejlesztések, az elavult tüdőgondozó felszámolása, a központi telephelyre költöztetése, megújítása, a radiológia digitalizálása, a CT üzembeállítása, és a sort még folytathatnám. A változásokat természetesen időbe telik megtanulni és megszokni orvosnak és betegnek egyaránt. Ki kell alakulni a gyakorlatnak, hogy az itt nem képviselt szakmák, például a szemészet, illetve a fülészet fekvőbeteg-ellátásának igénybevétele hol történjen. A nagytérségen belül lesz betegmozgás és a finanszírozásnak ezt követni kell. Nekünk az az érdekünk, hogy a jászsági lakosok itt legyenek elégedett ellátottak.

Pályázati felhívás Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

Változik a szemétszállítás

Az ingatlan • címe: Berekfürdő, Vadvirág u. 16. • helyrajzi szám: 1162 • megnevezés: kivett üdülőépület és udvar • pályázati induló ár: 4.300.000 Ft

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi, jászboldogházai, jánoshidai, jászfelsőszentgyörgyi lakosságot és vállalkozásokat, hogy a május 1-jei ünnep miatt

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Jászberény város honlapján (www.jaszbereny.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Jászberény, Lehel vezér tér 18.), illetve felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (06-57-505-700/199)

a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:

Jászberény, Faiskola u. 7. I/3. A bérbeadás jogcíme: szociális alapú A lakás adatai: 1 szobás, 33 m2, komfortos, egyedi fűtéses Bérleti szerződés időtartama: 5 év Lakbér összege: 8.250.-Ft Külön szolgáltatás díja: 4.455.-Ft

lehetünk optimisták, hiszem, hogy jövőre összességében már felfelé irányuló lépések következhetnek. Én azt várom, hogy a költségvetésnek már lesz, lehet egy olyan szelete, amely forrásul szolgál helyi kívánságok, kérések megvalósítására. A lobbytevékenység is felerősödhet, mi is elővezethetjük a kívánságlistánkat. A siker mércéje az lehet, hogy arányosítva sikerül-e a Felső-Jászság lélekszámához, súlyához viszonyított támogatásokat szerezni legfontosabb céljaink eléréséhez. Térjünk vissza a mi kórházunkhoz. Mit jelent számunkra a Parlament döntése? Összességében a pozícióink jók. Az ilyen nagy átalakítások során mindig vannak nagy nyertesek és vesztesek. Jászberény a kis nyertesek közé tartozik. Ez jó, mert nagy nyertesek csak mások rovására lehetnénk. Eldőlt, hogy a Szent Erzsébet aktív kórház marad,

Meghívó útfelújítással kapcsolatos lakossági fórumra Értesítjük a jászberényi lakosokat, hogy a város 9 utcájában jelenleg is folyó, uniós támogatással megvalósuló útfelújítás a végéhez közeledik. A projekt célja, hogy kényelmesebb, gyorsabb és biztonságosabb legyen a településrészek közötti közlekedés. Amennyiben az építkezéssel kapcsolatban kérdése van, vagy érdeklik a részletek, jöjjön el a beruházás lakossági fórumára, amelyre 2012. május 2.-án 17 órakor a Városháza Nagytermében kerül sor. Projekt kódszáma: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0029

április 28-án (szombat): - jászberényi keddi program szerinti szállítás, - jánoshidai keddi program szerinti szállítás, - jászfelsőszentgyörgyi keddi program szerinti szállítás. április 29-én (vasárnap): - a szállítás szünetel! április 30-án (hétfő): - jászberényi hétfői program szerinti szállítás, - jászboldogházai hétfői program szerinti szállítás, - jánoshidai hétfői program szerinti szállítás. május 1-jén (kedd): - a szállítás szünetel!

Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig. Jászberényi V.V. Zrt. Kommunális Ágazata


Jászság

2012. április 26.

Az életem lett a néptánc PRO URBE díj. Akkor szokták adni, amikor már kicsit a vége felé van valaki a pályán. De nincs ezzel baj, mert örülök annak, hogy ezt még aktív koromban megkaptam, mert inspirál. Nem érzi, hogy itt lenne a vége? Egyáltalán nem, remélem mások sem. Nagyon fontos ez a díj is, mint a többi, az életemben. De sokkal fontosabbak a színpadi- és a próbatermi munkák, abban tudom kiélni magam, és nekem az a siker, ha ott létrejön valami érték. Azért azt fontosnak tartom, hogy ez nemcsak nekem szól, hanem

Folytatás az 1. oldalról. A legkisebb most ugyanazt éli meg, mint amit én annak idején. Ha otthon táncol a nővére, a 18 éves Eszter, akkor a 7 éves Laura a konyhában tipeg, és gyakorolja a lépéseket. A tánc mindennapjaim részévé vált, és ez teszi teljessé az életem. A Jászság Népi Együttessel pedig olyan közösséget sikerült összekovácsolni, akikkel öröm együtt táncolni: nekik is és szakmai munkatársaimnak is, akikkel együtt tanítok, dolgozok, sokat köszönhetek. Ők mind örömet hordoznak, egy-egy közös műsor után. Nagyon jó érzés, ha egymás szemébe nézünk, és azt tudjuk mondani egymásnak: „Köszönöm, ez nagyon jó volt!” Milyen nehézségekkel találkozik az Együttes életének megszervezése közben? Ezt csak megszállottan lehet csinálni. A munkatársaimnak is azt mondom: „Gyerekek, ezt csak úgy lehet csinálni, ha ti is megszállottak vagytok, mert akkor ragad rá tanítványaidra is ez a megszállottság, a néptánc szeretete.” Ebből a szempontból megpróbálok maximalista lenni, ami nagyon sok lemondással jár, hiszen a próbákat esténként és hétvégén tartjuk. Az együttes tagjai sokszor még pénteken éjfélkor is próbálnak. Ez azért van, mert sikerült beléjük táplálni a tánc szeretetét, alázatát, ami nagyon fontos. Itt mindenkinek munkahelye van, vagy egyéb

ciót tudjunk megalkotni. Örülünk, hogy megalakulásunktól, már 40 éve, mindegyik önkormányzattal, képviselő testülettel, polgármesterrel tudtunk közös hangot találni, akik látják az értékét ennek, és tudják, hogy az együttes Jászberény városát pozitívan népszerűsítik mind itthon, mind külföldön. A finanszírozás dolgai nehézségek sajnos, ezekkel küszködünk. Vagyunk páran, akik a művészeti iskolában dolgozunk, nekünk ez a hivatásunk, a munkánk. Annak örülnék a legjobban, ha minden táncosunk profi táncos lehetne, teljes

állásban. Egy ilyen álmom mindig volt, de nem hiszem, hogy meg fog valósulni, hiszen ennek nagy anyagi feltételei vannak. Melyik koreográfiájára a legbüszkébb? Van-e ilyen egyáltalán? Nem tartom számon, hogy men�nyi koreográfiát készítettem csak itt Jászberényben, akár a felnőtt együttesnek, akár a gyerekcsoportoknak vagy más műhelyeknek. Nagyon örülök az olyan meghívásoknak, amelyek akár az Állami Népi Együttestől, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttestől vagy a Honvéd Művészegyüttestől érkeztek. Profi csoportokkal dolgozhattam együtt, ami megtiszteltetés volt.

annak a csapatnak, akikkel együtt dolgozom. Szól a családnak, szól a testvéremnek, aki hatévesen elindított ezen a pályán. Sajnos Ő már nem érhette meg ezt. Ez egy közös dolog. Nyilván kell egy mozgató rugó, ami jelen esetben én vagyok, de ehhez kellenek partnerek is. Hála az Égnek ez itt megvan, és nagyon jól összeállt ez a társulat. Még rengeteg tervem van, de a kor azért meghatározza, hogy meddig lehet az ember színpadon. Ahogy előbb említette, amíg az a mosolygós belső lélek bennem van, addig teszem a dolgom, mint eddig is. Ha már azt érzem, nehezemre esik a színpadon lenni, akkor azért azt mondja az ember, hogy köszönöm. Vannak

elfoglaltsága, ezt összeegyeztetni nagy lemondással jár, de megoldják. A saját életük, de utána azért közvetlenül ott van a Jászság Népi Együttes, mint közösség. A legfontosabb, hogy egy nagyon jó közösséget, csapatot kell összekovácsolni, mert ha az megvan, akkor bármire képesek a sikerért, egymásért. Ha egyiküknek hajnal háromkor gondja van, akkor a másik megy és segít. Ezek fontos belső tényezők, építő jellegűek. A másik nehézség a finanszírozás, amelyben ma már szinte mindenki érintett, nemcsak a néptánc. Nagyon sokan panaszkodhatnának. Úgy gondolom, hogy a néptáncegyütteseket jobban kellene anyagilag támogatni, akár pályázati utakon, akár más úton. Van egy támogatási forma, de nem olyan mértékű, amelyet megérdemelne ez a magyar nemzeti érték: a magyar néptánc, népzene ápolása. Természetes, hogy mi is minden lehetőséget megpróbálunk, pályázati úton, szponzorok segítségével, hogy még több produk-

A legkedvesebb alkotásaim a Jászság Népi Együtteshez fűződnek mind szívileg, mind szakmailag is. „A kor falára” című produkció, amit a Csík Zenekarral készítettünk 2003-ban, kedves szívemnek. E mellett a „Boldog lelkek táncát” is szintén nagyon értékes alkotásnak tartom. Ezek az önálló estés produkciók kiemelkednek, de számos olyan alkotás van, aminek örülök, hogy színpadon volt. Ezek a koreográfiák a táncosoknak is adnak egy pluszt. Ha a táncos úgy jön le a színpadról, hogy látszik a szemében a csillogás egy produkció után, akkor már megérte dolgozni vele, ez nekem is fontos. Most ez a városi kitüntetés is egy nagy elismerés, de akár a Csokonai díj vagy egyéb más díjak is, amit kaptam. De nekem sokkal jobb érzés, amikor a táncosok közösen lejönnek a színpadról egy produkció után, és akár még könnybe is lábad a szemük. Mit jelent az Ön számára a város napján kapott emlékérem? Nagy megtiszteltetés, hiszen ez egy

olyan társaim, akik szólni fognak, hogy „Gábor, figyelj!.., őket meghallgatom. Mi lesz a következő előadás, mivel készülnek? Csak egyet említek, nem babonából, de most ez a legfontosabb számunkra: elkezdtünk dolgozni a „Levél Kodály Zoltánnak” című műsoron. Kodály Zoltánt nem kell bemutatnunk, 130 éve született. Mihályi Gáborral, az Állami Népi Együttes művészeti igazgatójával közösen fogjuk rendezni, és a jászságos művészeti munkatársaim segítségével. Táncszínházi jellegű előadás lesz, amit remélhetőleg már idén ősszel láthat a közönség. Van munkánk, hála az Égnek, és amíg erő van, addig ezerrel, mert ezt csak ezerrel lehet csinálni. Nem egy normális hétköznapi életünk van. Mert a programjaink, fellépéseink, tanításaink esténként, hétvégén vannak, és sokszor éjszakába nyúlóan érkezünk haza. De kárpótol mindenért az a sok öröm, könny, siker, érzések, amelyek a lelkünket melegítik.

… amíg az a mosolygós belső lélek bennem van, addig teszem a dolgom…

3. oldal

Száz éve alapították az apáti gimnáziumot Folytatás az 1. oldalról. A terem megtelt az összegyűjtött dokumentumokkal. Többen jelen voltak, akik ifjúságuk virágjában Melindát, Gertrudiszt alakították. A Vágó Pál Múzeum adott helyet Pókász Endre harminc festményének. Ezek kisebb része az európai városok egy-egy részletét mutatta be finom ecsetkezeléssel, oldott színekkel. Nagyobb része azonban Jászapáti jeles épületeit (templom, nagymalom) ábrázolja, de tájképek, csendélet, élethelyzetek is beszédesek. A tablók és a portrék mutatnak eltérést a fentiektől. A festőművész, a rendező, az elméleti szakember is emlékezett atyjára, és végezetül egy festményt ajándékozott Jászapátinak. Az ősi intézmény Széchenyi termében harangszóval vette kezdetét az „Iskolai hagyományaink“ ünnepi programja péntek délután. Megtisztelte az eseményt jelenlétével Borbás Ferenc, jászkapitány és felesége, Pócs János országgyűlési képviselő, polgármester, dr. Szabó Tamás Jászberény polgármestere, Kladiva Imre plébános, továbbá Tátrai Anikó, a NFM főtanácsosa is. Dr. Wirth István újonnan kinevezett igazgató köszöntőjében az intézményt a Jászföld legpatinásabb Alma Materének nevezte, mely mostanra visszatalált azokhoz a szellemi gyökerekhez, melyek annakidején átsegítették az iskolát a Trianon utáni megpróbáltatásokon, a gazdasági válságon és a világégések katasztrófáin. A Jászapáti Alma Mater 100 év óta folyamatosan nemzeti önbecsülésünk és jövőépítésünk szellemi műhelye. Az ünnepi beszédet dr. Bozó Andrea, a megyei intézményfenntartó központ vezetője tartotta, aki ismertette az iskola történetét, megépítésétől kezdve. Ezt követően Kladiva Imre plébános, címzetes kanonok megáldotta a Széchenyi termet. Az iskola egykori legendás tanára, Gajdics András emlékének megőrzésére volt diákjai díjat alapítottak. A tanár úr első és utolsó osztályának egy-egy képviselője, Járvás István és Nagy Miklós adták a Gajdics András Díj szabályzatát az intézmény igazgatójának. A jubileumhoz kapcsolódva az iskola előkertjében Pócs János országgyűlési képviselő, polgármester újból felavatta az országzászlót. Beszédében a zászló által is jelképezett összetartozás érzését emelte ki, ami a nemzet szétszóródása ellenére is összefog minket. Az országzászlót 1934-ben eredetileg azért állították fel dédapáink, hogy a történelmi Magyarország igazságát hir-

dessék, a maga hagyományaival, közös történelmével együtt. Ez az emlékmű az egy nemzethez tartozást szimbolizálja, aktuális országhatároktól függetlenül. A zászló nemcsak a múltat idézi azonban fel, hanem a jövőbe is tekint, a jövőbeli küzdelmeinkben is erősíti lelkünket. Hiszen a zászló felvonása két dolgot jelenthet: vagy egy sikerrel megvívott küzdelem ünneplését, vagy pedig azt, hogy éppen most indulunk e zászló alatt győzni. Végezetül gróf Sigray Antal üzenetét idézte: „Addig érték a zászló, addig erőt jelentő, tiszteletet parancsoló, amíg becsületes magyar lélek tartja a magasba”. Kladiva Imre plébános áldása után Borbás Ferenc regnáló jászkapitány félárbocra engedte a zászlót a Szózat elhangzása alatt. Ezt követően a főbejáratnál a II. világháborúban hősi halált halt Jászó Fellner Tivadar emlékére táblát avattak, amelyet Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke, az iskola egykori diákja leplezett le. A jubileumi rendezvény gálaműsorral folytatódott a sportcsarnokban. A sort egykori és jelenlegi néptáncos diákok előadása nyitotta, sárközi karikázóval, majd dél-alföldi táncokkal. Ezt követően jászsági népdalok szólaltak meg Nagypál Ágnes gyönyörű hangján. Ezúttal is pillanatok alatt fergeteges hangulatot teremtett az 1971-ben érettségizett IV. G osztály zenekara. A 40 év után tavaly újra összeállt együttest most is többször visszatapsolta a közönség. Nagy sikert aratott az iskola Csillag születik vetélkedőjének győztes kis csapata is, saját stílusban feldolgozott dalaival. Ezután a gimnázium másik nosztalgia zenekara, az Alma Mater zenélt ugyancsak nagy sikerrel.


Fórum

4. oldal

Visszatekintő Fő az elővigyázatosság! Múlt héten két tüzérségi gránátot is találtak az épülő Zagyva-parti sétányon, melyeket tűzszerészek szállítottak el. A terep felmérése után megállapították, hogy több veszélyes robbanótest is előfordulhat a környéken, ezért részletesebb vizsgálatot rendeltek el a belvárosban, a Zagyva mindkét partján, 1600 m-es szakaszon. A hat tűzszerész hétfőn kezdte a terület műszeres vizsgálatát, a sétány főtemplom mögötti részétől. A felderítő tűzszerészek egyik csoportvezetője, Lődi Antal szakaszvezető elmondta, hogy az első napon 8 mm-es magyar karabélyhüvelyt találtak. Terveik szerint a héten végig tudnak haladni a műszerekkel, és mentesítik a talajt a földben lapuló lőszerektől, hogy a későbbiekben ne akadályozzák a munkálatokat.

Dr. Rock Április 13-án folytatódott Pleskonics András, ismertebb nevén Dr. Rock zenetörténeti előadás sorozata, a közönség nagy örömére. A sajátos stílusú áttekintésben legendás blues, jazz és rock dallamok csendültek fel, a chicagoi blues zenétől a Stairway to Heaven-ig. A rocktörténet azonban itt még nem ért véget!

Drogfutás Április 19-én 11 órakor városunkban ismét megrendezték a drogfutást. A Terplán Zénó, az Apponyi és SZIE gyakorlóiskola tanulói a Bundás kút és a tűzoltóság közötti, bő 1 km-es távot futották le.

A Jobbik értékelője A Jobbik sajtótájékoztatót hívott össze Szabó Tamás országgyűlési képviselő munkájának értékelésére nagypénteken az Ifjúsági Házban. Az értékelést Budai Lóránt és a Felső-Jászság jobbikos elnökei tartották.

III. Nefertiti Hastánc Gála Sokakat vonzott április 22-én, a föld napján az Ifjúsági Házban a látványos hastánc bemutató. A kellemes keleti hangulatról a helyi Nefertiti Hastánccsoport és a gyöngyösi Holdfény Tánciskola tagjai gondoskodtak.

Köszönet a felújításért és a rendért Köszönetünket fejezzük ki Jászberény város Önkormányzatának, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságnak azért, hogy a Szent Imre herceg úton elvégezték az útburkolat felújítását, és így a város legnagyobb temetőjéhez biztonságossá válik a közlekedés, a Szent Imre temetőhöz való kijutás. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki az IUSTA Temetkezési Kft-nek a temető rendezéséért a Jászberényi Szent Imre Temető Alapítvány és az érintett jászberényi lakosok nevében: Bujdosó József

A nyugdíjas pedagógusklub házatájáról Klubunk már évek óta a Lehel Vezér Gimnázium egyik osztálytermében tartja összejöveteleit, havonta egyszer. Idén januárban közösen állítottuk ös�sze éves programunkat. Úgy gondoljuk, szórakoztató, tanulságos, élményszerű eseményekben lehet részünk ebben az évben is. A februári farsangon Egervölgyiné Mária kis együttese mulattatott bennünket, finom fánkot fogyaszthattunk, volt közös ének, tánc, vidámság. – Márciusban – mint minden évben – Németh József Pávaköre köszöntötte a hölgyeket egy méltó nőnapi műsorral, s ide kapcsolódtak Mester István kedves szavai is. A sütemények és itókák csak növelték a kellemes hangulatot.

2012. április 26.

FÁK a Hamza Múzeumban A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria tíz éve hirdeti meg évről évre versillusztrációs pályázatát, idén először női költő, Nemes Nagy Ágnes Fák című verse alapján. A pályázat egyik legfőbb célja, hogy az ifjúságot versek olvasására, és arról reprezentációk alkotására ösztönözze. Annak eszköze pedig az ecset, a ceruza, a zsírkréta vagy akár a

kiállítani. „Ha nem is lesz mindenkiből festőművész, de öröme telik majd abban, ha ránéz a képre: Igen, ezt én festettem! Mondhatom, hogy a mai ifjúság nem kezelhetetlen, nem csak a számítógép előtt ülnek, hanem kimennek a természetbe.” A kiállítás a nagyfokú környezetszennyezés és az erdőirtás ellen is felhívja figyelmet, és természeti

… meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit. fényképezőgép is lehetett. A költészet napi díjátadójára a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria kamaratermében gyűltünk össze április 12-én. Farkas Edit előadásában meghallgattuk Nemes Nagy Ágnes Fák, illetve Múzeumi séta című verseit. Az ünnepség fényét Orbán Kata, a Palotásy János Zeneiskola növendéke emelte gitárjátékával. Gurzó K. Enikő értékelte a beérkezett pályamunkákat, melyeknek körülbelül a felét, negyvenet tudtak

értékeink, kincseink védelmére buzdít. A díjakat Góg Zoltán múzeumigazgató adta át. A legjobb grafikáért járó díjat Budai Szilvia, a jászapáti Gróf Széchenyi István Gimnázium 11/b osztályos tanulója vehette át, a legjobb fotót pedig Szabó Krisztián küldte, Győrből. A Múzeum különdíját a szolnoki Horváth Biankának ítélték; Kiss Henriett és családjának különdíját Palásty Anikó, a Liska József Erősáramú SZKI 12/g osztályos tanulója nyerte el.

Gondolkodjunk reálisan! Tény, hogy szeretett városunkban, a „jászok fővárosában” is akadnak elgondolkodtató„megmozdulások”. A választások félidejében ellenzékiek elemezték Szabó Tamás képviselő úr munkáját, nem elemezték, hanem bírálták azt, mert az ellenzékét arról lehet felismerni, hogy jó „ütközőket” tud mondani. Kiemelték a parlamenti felszólalások percben mért összidejét és a közbiztonság helyzetét a Jászságban. Gondolkodjunk reálisan. A parlamentben nincs idő arra, hogy az összes képviselő felszólalási időt gyűjthessen. Más dolguk is akad tevékenységük során. Szerintem az elmúlt két évben elég időt töltöttek az országgyűlésben.

A képviselő úgy is képviselheti választóit, hogy az előkészítő munkában részt vesz, szavazáskor pedig él a szavazási lehetőségével. Más kérdés még az is, hogy haladni is kell a munkával a parlamentben. Megfigyelhettük, hogy az Orbán-kormány a haladósabb tempóra törekszik, de még így is számtalan feladat marad a következő 2 évre. Szabó Tamásnak volt és van „kenyérkereső” képzettsége, ezért kell inkább a megbecsülés hangján szólni a hozzáállásáról. Sokan okoskodnak, hogy nem elég rátermett emberek kapkodnak a politikusi pálya után. Még annyian sem vállalkoznak ezután, ha nem becsüljük meg őket.

A közbiztonsággal összefüggésben Halmai Ferenc kapitány úr gyakran ad tájékoztatást, ami megjelenik a helyi sajtóban is. szerintem van fejlődés ezen a területen, ráadásul éppen jobbikos polgártársaink is segítenek ezekben az ügyekben. Javaslom, hogy a városi médiumok segítségével mutassunk pozitív példákat a Neszűrből. Tudok ilyenekre is. Ne akadjunk fel mindig a negatívumokban. Tisztelt Jászberényiek! Jócskán lenne még mit megbeszélni és mit megtenni városunkban, mert vannak gyerekeink és unokáink. Gondolkodjunk reálisan! Sándor László nyugdíjas pedagógus

A Szántai-kert legszebb fája A korábban Bathó-kertnek nevezett sportpályát 1961-ben átalakították. Kivágtak sok gyümölcsfát, a helyükre újabb pályákat létesítettek, és dísznövényeket telepítettek. Ekkor ültették az öltözők mellé azt a japáncseresznyét, ami csodálatos rózsaszín virágaival ebben az időszakban a város egyik legpompásabb látványossága. A bejárattól egy kicsit messze van, de egy könnyebben elérhető helyen, az Alsó Csincsa parton is fellelhetjük fiatalabb, de hasonlóan mutatós példányát. Azt mondják, Japán a Föld egyik legszebb országa, áprilisban meg különösképpen. Ott ekkor tartják a Sakura ünnepet, és a mi majálisunkhoz hasonlóan a nagy tömegek vidáman sétálgatnak, nézelődnek a tengernyi különböző színű és alakú, virágba borult díszcseresznye között. Kyotóban, a korábbi főváros-

ban 900 éves díszkert is található, meg olyan park, ahová többszáz ilyen fát ültettek. Ez a jelenség az egyik legfőbb nemzeti büszkeségük. Nálunk a főtér és a Promenád már régóta epekedve várja, hogy hasonlóan különleges látnivalók, szép és kuriózumnak számító fák kerüljenek oda, megmutatva, hogy méltán vagyunk a Jászság fővárosa. Ha valaki ilyet szeretne ültetni, a teltvirágú Prunus „Kanzan”-t, vagy a ritkább Prunus „Okame”, és Prunus sargentit keresse, utóbbiak ősszel is színeződnek. Egyszer majd biztos megvalósul ez az álmunk is, hogy tavaszi virágözönben sétálhassunk, és a ballagások útvonalát bizonyára megéri majd egy kis kitérővel módosítani, hogy a végzős diákok a többezer éves távolkeleti kertkultúra ezen élményében is részesüljenek. Mizsei Tibor


Egészség

2012. április 26.

Családias köszöntő a Jász Múzeumban

FELHÍVÁS MAMMOGRÁFIÁS

EMLŐSZŰRÉSRE Népegészségügyi program keretében a Jászberényben, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászjákóhalmán, Jásztelken és Pusztamonostoron élő 45 – 65 ÉVES HÖLGYEK RÉSZÉRE emlőszűrést szervezünk.

A SZŰRÉS IDEJE: 2012. április 16-május 14. között A SZŰRÉS HELYE: Jászberény Szent Erzsébet Kórház udvara Amennyiben nem tud megjelenni a behívó levélen szereplő időpontban, új dátumot kérhet személyesen a szűrőbuszon vagy a 30-257 2836 telefonszámon. BEHÍVÁS MÓDJA: Személyre szóló, lakcímre kiküldött meghívó levelek alapján, melyet a behívást megelőzően kb. 1 héttel kézbesítenek. A behívólevél egyben a beutalót helyettesíti. Amennyiben behívó levelet nem kapott, de panasza van, kérjük, keresse fel háziorvosát, kérjen beutalót a Mamma Klinikára Szolnokra, mert a kihelyezett szűrőbuszban nem fogják a szűrést elvégezni. (A lelet postán történő kiküldése érdekében kb. 400 Ft-ot szíveskedjen magával vinni a szűrésre!) A daganatos betegségek okozta halálozások ellen a szűrővizsgálat segítségével történő korai felismerés és kezelés a legígéretesebb módszer. Kérjük a hölgyeket, hogy saját érdekükben vegyenek részt a szűrővizsgálaton!

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV JÁSZBERÉNYI KISTÉRSÉGI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZŰRŐBUSZ NYITVATARTÁSI IDEJE:

Április 27. Május 02.; 03.; 04.; 07.; 08.; 09.; 10.; 11.; 14. Mindennap délelőtt 8-12 óráig, és délután 12.30-16.30 óráig.

Jászkürt

Jászberény város lapja

Gondolt már rá?

berenyiujsag@gmail.com

Hétfőn, 23-án megtelt a múzeum előadóterme. Azért jöttek össze a Jász Múzeum, a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai, hogy szívből köszöntsék Faragó Lászlót, a matematika-fizika szakos tanárt, a fotográfust, a természet szerelmesét 80. születésnapja alkalmából. Besenyi Vendel helytörténeti kutató pedig hetvenedik életévét töltötte be. A két kiemelkedő személyiség sokat tett városunk és a Jászság múltjának és jelenének a feltárásáért. Ennek következtében mind tudatosabb és tartalmasabb életet élhetünk és élhetnek majd utódaink is. Faragó László szívesen mesélte, hogy atyja vette számára az első fényképezőgépet az ötvenes évek elején. Csaknem ötven kiállítása volt, és felvételei Japánba is eljutottak. Javarészt tematikus kiállításokat rendezhetett.

Felvételei jelentős része fekete-fehér volt, de természetesen készített színes felvételeket is. Szívesen emlékezett a személyi igazolványba készített felvételek tömegére is. Dr. H. Bathó Edit igazgatónő először énekszóval köszöntötte az ünnepelteket, de helyet kapott az üdvözlés a tucatnyi énekes mellett a citera- és a tambura-zenekar is. Jászsági dalok csendültek emlékidézőn. Olykor a két együttes együtt szólaltatott meg hangulatkeltő műveket. Az igazgatónő hangoztatta, hogy mind a két ünnepelt oroszlánrészt vállalt a múzeum munkájában. Besenyi Vendel más foglalkozás jegyében tett sokat a Jászság kultúrkincsének megmentéséért. Agronómusként Boldogházán, Jákóhalmán és Jászberényben dolgozott. Juhász Sándor

Egy nap az egészségért Április 15-én vasárnap az Ifjúsági Ház és a Jász Könyvtár Natura Napot szervezett, hogy az érdeklődők kellemes órákat tölthessenek el a több mint harminc kiállító szemlélése közben. Igazán elegáns és szép áruk sorakoztak az ékszerektől a finom falatokig, a ezt a sort megtörte a számos egészségügyi szolgáltatási lehetőség, melyek nagyobb része ingyenes, kisebb hányada térítéses volt. Érdekes volt a mikroszkópos hajvizsgálat, az immunrendszer vizsgálata, a tibeti hangtálak és a különböző állapotfelmérések. Mindez derűs közegben zajlott, és ehhez hozzájárult a jövendőmondó, a grafológus jelenléte és Madaras Zoltán zöldségszobrász bemutatója. Ugyancsak nagy érdeklődést keltett a Vöröskereszt helyi szervezetének bemutatója: Életmentés lépésről lépésre, illetve az újraélesztés defibrillátorral. A reformkonyhai kóstoló, a Multi Centeres foglalkozás is vonzotta a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. Miközben tíz órától rangos előadások zajlottak a Jász Könyvtár kamaratermében.

Érdekes volt dr. Kulcsár Géza biokémikus Szívkeringési rendszerünk karbantartásának, javításának alternatív lehetősége című előadása, melynek centrumában a kvargezit mint csodaszer állott. Dr. Kulcsár Géza fejtegette a kvargezit sokrétű felhasználási módját, a szerrel kapcsolatos kúrák megszervezésének módját. Számos példával illusztrálta a felvetődő problémák megoldásának lehetőségeit.

és Váradi Zoltán nyomdokain haladt. Megírta a helyi Kossuth tsz. negyedszázados történetét, a Jászság egyháztörténetét, Jászberény és a katonaság ös�szefonódottságát számos egyéb fontos téma mellett. Jelentős szerepet játszott a Nagy Imre Társaság keretében kifejtett munkája, hiszen a Jászság 56-

Ez évi rendes közgyűlését tartotta az elszármazott és otthon élő jászokat összekapcsoló Jászok Egyesülete Budapesten, április 24-én. Az egyesület legfőbb fóruma elfogadta az elmúlt évi tevékenységről szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést. Ezt követően újjáválasztották az egyesület vezető testületeit. A Jászok Egyesülete Ügyvivői Testületének tagjai: Bognár Mária újságíró, közgazdász (Budapest), dr. Dobos László közgaz-

Dr. Németh Ildikó

csecsemő-, gyermekgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász főorvos Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 17,00-19,00 Elérhetőség: Minden nap 7-21 óra között Bejelentkezés: 06-30/9961-143 5100 Jászberény, Madách I. u. 4.

GASZTROENTEROLÓGIAI-ENDOSZKÓPOS MAGÁNRENDELÉS

DR. GÁLL JÁNOS szakorvos

-Gyomortükrözés -Vastagbéltükrözés -Helicobacter P. kilégzési teszt

Rendelési idő: hétfőn: 17-19 óráig, szerdán: 17-19 óráig Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Bejelentkezés telefonon: 06-30/322-1719 Weboldal: www.bilodent.hu

os történéseit gyűjtötte össze. A huszárlaktanya, Jászberény város anyakönyvei az ő munkája révén váltak hozzáférhetővé a kutatók és a közönség számára. Örülni lehet, hogy mind több ehhez hasonló rendezvény van városunkban és a Jászságban, hiszen ez lehet csendes munkás éveink elemi feltétele.

Tisztújítás a jászoknál

GYÓGYULÁS OTTHON

Újság

Hirdessen Ön is a város lapjában!

5. oldal

2

dász-szociológus (Budapest), Farkas Kristóf Vince történész, agrármérnök (Jászfényszaru), Fehérné dr. Ábrahám Etelka közgazdász (Budapest), Győző Gyula ny. tanár (Budapest), Hortiné dr. Bathó Edit muzeológus, múzeumigazgató (Jászberény), László Márta tanár (Budapest), Nemoda István ny. köztisztviselő (Budapest), Paksy Gábor ny. mérnök (Budapest). Dr. J. Újváry Zsuzsanna A Jászság a török hódoltság idején címmel tartott előadást.


Szabadidő

6. oldal

2012. április 26.

Jótékonysági bál a gyerekekért Spirituális utakon

Április 21-én szervezte és bonyolította a Barátok Temploma Közössége II. Jótékonysági Bálját a katolikus iskola ebédlőjében, hogy segítse a tanulók nyári táborozását. A hittanosok táborozása Észak-Magyarországon, illetve a Felvidéken zajlik majd. Hat órától fogadták a vendégeket a szépen feldíszített iskolai ebédlőben. Hét órára mintegy 130 vendég foglalt helyet a megterített asztaloknál. Kellemes zsongást keltett a baráti beszélgetés. Oldalt pedig a csaknem száz tombolatárgy kínálta magát. A vendégek között foglalt helyet Szántó József atya, Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti város polgármestere, számos képviselő-

testületi tag. Dr. Novák István plébános mondott méltató szavakat. Megköszönte a sok munkát igénylő szervezést Lantosné Marikának és Molnárné Laki Editnek, a műsor szervezőinek, betanítóinak, nemkülönben a jelentős anyagi támogatást minden hívőnek. Felolvasta Tállai András önkormányzati államtitkárnak, a rendezvény fővédnökének a levelét. Hivatali teendői miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, de igen fontosnak véli, tartja az ilyen összejöveteleket. Ennek az összejövetelnek elsősorban az a célja, hogy kellemes együttlétet biztosítson a résztvevők számára. Nem a klasszikusnak mondható „láttunk és láttassunk”

elv érvényesül, hanem inkább az, hogy fáradozzunk a gyermekekért, akik a legnagyobb értéket, ajándékot és isteni áldást jelentik számunkra. A nyári tábor olyan nemes cél, amelyért érdemes tenni, cselekedni. A Barátok Temploma Közösségének hittanosai hangulatos műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Hófehérke és a hét törpe című mesét adták elő játékos iróniával, úgy, ahogy a mai gyerekek megélhetik. A derűs játék hepienddel zárul, hiszen Árgirus királyfi feleségül veszi Hófehérkét… A jelmezek felkeltették a mesevilág hangulatát. Igazi siker volt. Taczmann András diakónus hatásosan, hitelesen adta elő Kazal László egykori számát Tudományos borkóstoló címmel. Az Orbán testvérpár kellemes előadásban jelenítettek meg két modern táncot. A finom vacsora további jókedvre hangolta a vendégeket. Utána újra az Orbán testvérpár (Molnár Anna tanítványai) lépett a színre egy bécsi és egy angol keringővel. Innen már természetesen vette kezdetét a bál, hiszen a testvérpár felvezette a közönség egy részét a parkettre, és Orbán Árpád közreműködésével, zenei szolgáltatásával ropták a vendégek a táncot a tombolasorsolásig. Valamennyi tombola elkelt, s így jelentős összeggel (150.000 forint) tudják majd a nyári táborozást segíteni: Emelkedett, szinte családias hangulatú rendezvény volt.

A spirituális utakon sorozat második alkalmával Barkó Judit önismereti tréner, a Duna Televízió műsorvezetője tartott előadást Párkapcsolat és árkapcsolat címmel. Közvetlen, életvidám stílusával azonnal belopta magát a több mint félszáz érdeklődő szívébe. Előadásában megosztotta személyes tapasztalatait, vívódásait. Őszintén vallott életének egyik legnehezebb pillanatáról, ami meghatározó élmény volt számára. Sok évvel ezelőtt, édesanyját súlyos betegség támadta meg, és nagyon kétségbeesett. Az ágyon fekvő, tucatnyi takaróval bebugyolált édesanyjára rátette a kezét, és érezte, hogy a melegség önti el, ami jó. Csodával határos módon, végül felépült a halálos kórból. Ekkor kezdődött az útkeresés. „Elkezdtem gyógyítani, én tudatlan. Könnyű volt bekerülni a spirituális gőg csapdájába.” Azt mondja, nincs nála az igazság, de tud abban segíteni, hogy mindenki megtalálja azt. Életünk során a boldogságot keressük. Judit szerint a boldogtalanság oka a hiány. Valaminek a hiánya, amit szeretnénk, ha lenne, de nincs, másnak pedig van. De nem sóvároghatunk egész életünkben a boldogtalanság után, itt

és most kell élni. Minden személyiség tökéletes és szerethető. Az egyén azonban nincs egyedül, van valami rajtunk kívül álló dolog, ami erősebb. Ezt a dolgot mindenki másképp nevezi. Előadónk szerint minden vita mögött van egy meg nem értett szó áll. Judit ezért tartja fontosnak a fogalmak tisztázását, hogy a félreértések elkerülhetők legyenek. Ha valaki egy vita folytán egyedül marad, magányosnak érzi magát, arról ő maga tehet. „Ami az én dolgom, azt tegyem meg!” A közel két órás előadáson értékes gondolatokat, praktikákat hallhattunk, egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb élethez, vallástól, nemtől, hovatartozástól függetlenül.

A vendéglátás története A múzeumi esték keretében tartott Kiss Erika újságíró és helytörténeti kutató érdekes és tanulságos előadást múlt csütörtökön. Dr. H. Bathó Edit igazgatónő köszöntötte a megjelenteket és a múzeum egykori munkatársát, a nap előadóját. Szinte minden helyet elfoglaltak a kiállító teremben, a vetített képes előadáson. • Farkas Ferenc •

SAJTÓKÖZLEMÉNY EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSULT MEG A SZEKURITÁS KFT. CSARNOKÉPÍTÉSE 2012. március 31. A SZEKURITÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Észak-Alföldi Operatív program „Ipartelepítés” pályázatán 117.539.500 Ft uniós támogatást nyert el, melynek köszönhetően 235.079.000 Ft összköltségű fejlesztést valósíthatott meg. A támogatás segítségével a SZEKURITÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft üzemcsarnokot, raktárt és ezeknek megfelelő, szükség szerinti kiszolgáló helyiségeket magába foglaló, két szintes, szintenként mintegy 720 m2 alapterületű épületet létesített Jászberényben a Nagykátai út 35. szám alatt. A Szekuritás Kft. szociális foglalkoztatóként 1962. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Létrehozásának szociálpolitikai célja volt. 1964. július 1-jétől a Könnyűipari Minisztérium helyi ipari és vegyipari ágazatában Csökkent Munkaképességűeket Foglalkoztató Vállalat néven végezte tevékenységét. A vállalat egyre bővülő vegyesipari tevékenységeket folytatott, így a cég neve 1972. január 1-jétől Vegyesipari Szolgáltató Vállalat lett. A vállalat fő feladata: építőipari-, lakatosipari-, asztalosipari-, varró és összevont szolgáltató részleg működtetése. 1986. január 1-jétől SZEKURITÁS Ipari Vállalat néven lett ismert a cég, majd 1992. december 31-én a SZEKURITÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nevet vette fel. A Kft. fő tevékenységi köre: munkaruházat gyártása. 2012-ben a projekt zárásakor a vállalkozás 50. évi fennállását ünnepelte. A beruházást a vállalkozás 2010 szeptember 1-jén kezdte meg és 2012. március 31-én fejezte be. A SZEKURITÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a beruházás befejezését követően a Észak-Alföldi Operatív Program Ipartelepítés pályázati konstrukcióban meghatározott plusz 20 fő foglakoztatását tervezi a meglévő statisztikai állományán felül. A foglalkoztatást az új beruházás területén valósítja meg, elsősorban női szakképzett munkaerő felvételével. Ha a szakképzett dolgozók felvétele nem megoldható, úgy a vállalkozás vállalja a dolgozók betanítását, a későbbiekben esetleg egy újabb pályázati lehetőséggel a szakképzettség megszerzését is lehetővé teszi számukra. A célcsoport merítési területe a jászberényi kistérség. A vállalkozás a kistérség stabil foglalkoztatójaként munkaerő igényét évek óta az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltséggel együttműködve oldja meg, előnyben részesítve a kistérség hátrányosabb helyzetben lévő településeinek lakosait. A cég női dolgozóinak aránya az összes foglalkoztatotti létszámhoz viszonyítva 92,54 %. A beruházás nagymértékben hozzájárul a vállalkozás stabil piaci pozíciójának megőrzéséhez, a dolgozók ergonomikus munkafeltételeinek biztosításához. SZEKURITÁS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cím: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5. E-mail: szekuritastextil@szekuritas.hu Telefon: +36 (57) 411844 www.ujszechenyiterv.gov.hu

Először a szállodák történetét taglalta. A Jászkürt Fogadó történetének legfontosabb adatait ismertette. Alapfunkciójának 1731-től 1898-ig felelt meg, ezután egyéb közfunkcióknak adott helyet. A Lehel Szállót jóval később építette a város, 1894-ben, és számos funkciót töltött be. Étterem, kávéház működött itt, de báltereként is hasznosították, s egyidejűleg színház és mozi működött benne. Üzletek és civil szervezetek, közösségek is hasznosították. Láttunk néhány beszédes képeslapot is. A történelem fintoraként szovjet tisztek lakták egy ideig családjukkal együtt. Az emeleteken a Hűtőgépgyár hivatalai működtek. Kiss Erika kikutatta, kik bérelték a különböző időszakokban. A Pannónia Szálloda 1832-től működött a városban 1951-ig. A Rákóczi Szálloda 1910-től az 1950-es évekig szolgálta közönségét. Nem sokkal később kefekötő üzem kezdett a helyén dolgozni. 1869-től a cukrászdák ezek a sajátos vendéglátó-ipari egységek. E témával összefüggésben örömmel hallottunk a mézeskalácsról, a rózsa fagylaltról, és

sok egyéb ipartörténeti vonatkozásról is. A városi kávéházak neve is beszédes: Kincsem, Otthon, Lloyd, Balaton, Tulipán. De működött városunkban Japán Kávéház, Kossuth Kávéház is. Ez a vendéglátó-ipari egység a polgári értelemben vett társasági élet színhelye is volt. Némely család több egységet is működtetett. Vendéglőből 28 működött Jászberényben. Nevezetes és ma is működik a Vasúti Vendéglő. Minden kerületben működtettek italmérést. A nyári mulatóhelyek ugyancsak fontos ágazatát képezték ennek az iparágnak: Bathókert, Margit-sziget, Gondűző. Ezekről az egységekről néhány belső felvételt is láthattunk, és képet kaptunk azok hangulatáról, mineműségéről. A cigányzenéről is szó esett. Több híres zenészdinasztia ismeretes, és az ő produkciójuk hozzátartozott az említett egységek természetéhez. Közismert Rácz Aladár, Lakatos, Homoki, Fehér, Veres stb. Közülük többen nyáron külföldön is szolgáltattak zenét. Ide kapcsolódtak a tánciskolák, amelyeket természetesen szakemberek vezettek. Okkal várjuk, hogy könyv alakban is megjelenjen a szerző kutatása.


Ajánló

2012. április 26.

A barbár zseni Hétfőn, április 16-án, 17 órakor telt ház fogadta a neves vendéget a Szent István házban. Kováts Kristóf, a nyugalmazott nyomdász szívesen válaszolt kérdéseinkre. Hangsúlyozta, hogy sok és nagy örömet jelent, hogy egy nagy művész leszármazottja lehet, ugyanakkor számos teendő is társul e tényezőhöz. Leányfalun van egy kis galériája, és abban évente mutatja be a nagyapa művészetének egy-egy részletét. Az intézmény gondozása kitölti nyugdíjas életét. Elmondta továbbá, hogy Aba-Novák Vilmos tudott arról, hogy többen kifogásolták a jászszentandrási templom freskóinak világát, az, hogy a barokkhoz szokott hívek nehezen fogadták be élőn lobogó képeit. Meg volt azonban győződve róla, hogy amit tesz, az más szempontból hiteles, és a kialakult világ tükörképe. Nem zavarta tehát különösebben a hivatalos kritika sem, mert bízott magában, alkotóerejében. Azon a véleményen volt, hogy az számít igazán fontosnak, hogy írjanak róla, s nem igazán az, hogy mit. Rokonszenves, igen tájékozott, kellemes beszédmóddal bíró személyiség, aki általában tárgyszerűen, olykor pedig szenvedélyesen mutatta Novák Vilmos,

ElengedÉs Néhány fiatal képzőművész 13 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a diploma után is folytatják a közös munkát. A lelkes csapat a Hamza Múzeum szárnyai alatt szerveződött, és azóta Hamza Studio néven tevékenykedik. Nem véletlenül gyűltek Hamza D. Ákos köré. Művészetükre az avantgárd irányzat jellemző, ellentétben a Jászberényben

később Aba-Novák Vilmos pályáját. Az is kiderült, hogy mivel nagyapját nem ismerhette, édesanyja kedvéért vállalta, hogy mindent feltár a Picasso szerinti „barbár zseniről”. Családi fotók is őrzik a manapság nagy tiszteletnek örvendő személyiségének emlékét. Hallottunk első világháborús sorsáról, olaszországi ösztöndíjáról. Ennek a négy esztendőnek meghatározó szerepe volt világlátásának kialakulásában. A bemutatott háborús fényképek megdöbbentő erejűek voltak. Rézkarc, tájkép, a fény sajátos megjelenítése megdöbbentő hatást kelt a mai nézők körében is. A tanulás, a festékgyártás egyaránt része volt művésszé alakulása során. Sokféle módon örökítette meg művészi élményeit. A táblakép-festészettől a több templom freskóinak, megalkotása egyaránt lényegi jegye művészetének. Varázslatos technikát is vállalt a siker érdekében. Szegeden a Hősök kapuja vagy a Dömötör-torony egyaránt nagy próbatétel volt. Látható élvezettel mutatta be a párizsi világkiállításra készült művét, pannóját, amely különös ügyességet igényelt. Alkotásai nagy része magántulajdonban van. Arra fog törekedni,

elterjedt naturalista látásmóddal. Tárlataik témáit közösen választják, és így volt ez legújabb kiállításuk esetében is, melyet ElengedÉs címmel április 20-án nyitottak meg, Gyöngyösön. De miért nem Jászberényben? Szeretnének itthon is kiállítani, de ezúttal ők viszik a jászsági képzőművészek hírét a Mátra lábához. A téma többféleképpen is megragadható. Nagy Tamás, az egyik alapító tag szerint "ez egy nagyon sok oldalról

7. oldal

Programajánlatunk Fiatal tehetségek hangversenye Április 26-án 16 órától várják az érdeklődőket zongorahangversenyre, a Palotásy János Zeneiskolába. Kodály és Debussy műveit a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékei, a jászkiséri származású Váradi László és Nagy Csaba szólaltatják meg.

hogy művészetét külföldön is egyre jobban megismerjék és elismerjék, hiszen biztos abban, hogy zseniális alkotó volt… Az előadást számos kérdés követte. Elsősorban hölgyek érdeklődtek a kiváló festő sorsa felől. Emlékezetes délután volt. Magam arra is emlékeztem, hogy a miselátogatást kérő gimnazista, hogy lepődött meg, amikor ministrálva megpillantotta a nagy szemű Krisztust a szentandrási templomban. Emlékeim szerint hosszú évek kellenek ahhoz, hogy az ember a templom freskóit igazán megismerje, és a Szilárdfy Zoltán, a jeles egyházi művészettörténész rácsodálkozását megértse. Ő ugyanis azt mondta, amikor először látta a Jászság híres templomát: – Ez az egyik legmagyarabb templom… megközelíthető érzés, hiszen az élet minden területén jelen van: a születés, a halál mind-mind az elengedés egyik formája...”. Mindegyik művész másként éli ezt meg. A tárlat ezeket a különböző érzéseket, gondolatokat közvetíti közönsége számára, és ízelítőt ad a kortárs művészetből. „Érzékeny lelkűek: Irány Gyöngyös!” Kiállítók: Bartos Kinga, Farkas Edit, Fejős László, Kerekné Mihalik Judit, Nagy Tamás és Szabó Lívia.

Görbe Jánosra emlékeznek Jászárokszálláson Április 28-án, 16 órától koszorúzással, ünnepi műsorral és kiállítás megnyitóval emlékeznek Jászárokszálláson a Kossuth díjas Görbe János születésének 100. évfordulójáról, a művész emléktáblájánál. Az emléknap zárásaként színielőadás, a következő napokban pedig filmvetítések lesznek. Társastánc-verseny Tánciskolások és művészeti iskolások részére szerveznek társastánc versenyt április 28-án 10 órától, az Ifjúsági Házban. A jászberényi Lehel-Melody TSE versenyzői külön bemutatóval készülnek. Mentőkutyás nyílt nap A Kutyákkal az Életért Alapítvány a Mentőkutyák Világnapja alkalmából rendezi nyílt napját április 29-én, vasárnap. A helyszín a Borsóhalmi úti Mentőkutyás Kiképző Bázis, amely a Fehértói temetőtől, az Ady Endre út folytatásában közelíthető meg. A program reggel 8 órától estig tart. Jászkun redemptio emlékműsor A jászkun önmegváltás 267. évfordulójára május 6-án 18 órakor emlékműsort rendez Jászberény Város Önkormányzata és a Városvédő és Szépítő Egyesület. Az ünnepséget a Jász-emlékműnél tartják, a Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Viganó AMI táncosai közreműködésével. Kiállítás a Jász Múzeumban A Zagyva ártér és a Hajta mocsár természetvédelmi területté nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából Faragó László és Buschmann Ferenc A jászberényi természetvédelmi területek képes krónikája és lepkefaunája című kiállítása nyílik a Jász Múzeumban, május 8-án 17 órakor. XXIII. Jász Bál Hagyományos Jász Bált szervez május 12-én 19 órakor a Városvédő és Szépítő Egyesület közösen Jászberény Város Önkormányzatával a Déryné Rendezvényházban. Idén Fenyvesi Beatrix látja el a bálanya feladatait, díszvendégként Szaniszló Richárd vibrafonos művészt kérték fel. A bál bevételét a Iustitia szobor rekonstruálására és visszaállításra fordítják.


Sport/Ügyeletek

8. oldal

A Jász Trió TV műsora Április 26. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság 17.00-18.30 JKSE- ZTE 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Április 27. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rockmagazin 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Április 28. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kulturális magazin 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-16.00 Képújság 16.00-16.30 Kulturális magazin 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rockmagazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Április 29. (Vasárnap) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-09.00 Fényszaruról jelentjük 09.00-10.00 Kulturális magazin 10.00-10.30 Értékőrző 10.30-16.00 Képújság

16.00-16.30 Értékőrző 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kulturális magazin 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-20.30 Kulturális magazin 20.30-21.00 Értékőrző 21.00-21.30 Rockmagazin Április 30. (Hétfő) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.00 Kulturális magazin 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-18.30 Képújság 18.30-19.00 Épí-tech 19.00-20.30 JKSE- ZTE 20.30-21.00 Csángó Fesztivál 21.00-21.30 Rockmagazin 21.30-22.30 Berényi Hírmondó Május 1. (Kedd) 06.00-07.30 Kosárlabda: JKSE- ZTE 07.30-08.00 Épí-tech 08.00-08.30 Kulturális magazin 08.30-18.00 Képújság 18.00-19.00 Újvilági Portré 19.00-20.00 Mindentudás Egyeteme 20.00-20.30 Épí-tech 20.30-21.00 Klip Mix 21.00-22.30 Kosárlabda: JKSE- ZTE Május 2. (Szerda) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-15.00 Képújság 18.00-19.00 Kívánság Batyu 19.00-20.30 Apáti Hírmondó 19.00-19.30 Értékőrző 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-22.30 Apáti Hírmondó Május 3. (Csütörtök) 06.00-08.00 Apáti Hírmondó 08.00-08.30 Értékőrző 08.30-17.30 Képújság

17.30-18.30 Mindentudás Egyeteme 18.30-19.00 Építech 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Berényi Hírmondó 21.00-22.00 Kívánság Batyu 22.00-23.00 Berényi Hírmondó Május 4. (Péntek) 06.00-08.00 Berényi Hírmondó 08.00-09.30 Újvilági Portré 09.00-18.30 Képújság 18.20-19.00 Kultusz 19.00-20.30 Fényszaruról jelentjük 20.30-21.30 Berényi Hírmondó 21.30-22.00 Rockmagazin 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük Május 5. (Szombat) 06.00-07.00 Berényi Hírmondó 07.00-08.30 Fényszaruról jelentjük 08.30-09.00 Kultusz 09.00-10.00 Berényi Hírmondó 10.00-16.00 Képújság 15.50-16.30 Kultusz 16.30-17.30 Berényi Hírmondó 17.30-18.30 Kívánság Batyu 18.30-19.00 Kultusz 19.00-20.00 Berényi Hírmondó 20.00-21.00 Apáti Hírmondó 21.00-21.30 Rockmagazin 21.30-22.00 Klip Mix 22.00-22.30 Fényszaruról jelentjük A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban és a Teletext 300. oldalán! Lájkold facebook oldalunkat! www. facebook.com/jasztriotv Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre.

Díszítse, szépítse lakását balkonnövényekkel!

R

NY

Balkonládáját ingyen beültetjük az itt vásárolt növényekkel.

IT

VA !

BARANYI KERTÉSZET Jászberény, Álmos út 28., Tel.: 06-30/214-7665,06-30/906-5501 NY.: H-Szo: 8-18-ig, V: 8-12-ig

Ügyeletek Gyógyszertárak április 26. csütörtök Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban április 27. péntek Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 április 28. szombat Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 április 29. vasárnap Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 április 30. hétfő Kígyó Gyógyszertár május 1. kedd Kossuth Gyógyszertár május 2. szerda Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 május 3. csütörtök Kőhíd Gyógyszertár Jb., Hold u. 2. Tel.: 411-181 május 4. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 május 5. szombat Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 május 6. vasárnap Kőhíd Gyógyszertár május 7. hétfő Szentháromság Gyógyszertár május 8. kedd Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban

május 9. szerda Thököly Gyógyszertár május 10. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Tel.: 56/221-304. Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 56/221-304 Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 56/221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 56/221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben. Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz. Állatorvosi ügyelet április 28-29 I.körzet: Dr. Csabai Tibor Tel.: 06-20-912-1598 II.körzet: Dr. Petróczki Ildikó Tel.: 06-30-501-4997 április 30- május 1 I.körzet: Dr. Urbán István Tel.: 06-30-269-6788 II.körzet: Dr. Gyurcsik Géczi László Tel.: 06-30-683-9206 május 5-6 I.körzet: Dr. Menyhárt Péter Tel.: 06-20-921-3814 II.körzet: Dr. Batki István Tel.: 06-20-426-1260

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Olvassa a város lapját! Jászberény város közéleti lapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 36/30/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor Fotó: Sárközi János Szerkesztőség: Jászberény, Margit sziget 1. Tel.: 411-618 Email: jaszkurtujsag@gmail.com, Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse Megjelenik kéthetente csütörtökön.

2012. április 26.

Bent maradtunk! Folytatás az 1. oldalról. Az alaphangot a meccs „karnagya” a végig ellenállhatatlan légiós, Dramicanin adta meg egy dupla találattal, majd Austin egy triplával, és csatlakozoztt hozzájuk Hodges is. Ettől kezdve folyamatosan növelte előnyét a JKSE és a nagyszünetre már, 20 pontos különbséget mutatott az eredményjelző tábla. Végül 21 pontos győzelem született: Jászberényi KSE - Zalakerámia ZTE KK 92-71 Mindez azt jelenti a jászberényi és a környékbéli kosárlabda szurkolók számára, hogy az ősztől, továbbra is a magyar kosárlabda bajnokság legmagasabb osztályának meccseit nézhetik a Bercsényi úti játékcsarnokban.

Kispályás labdarúgó bajnokság: Helyszín: műfüves pálya 04.28. szombat 13 órától 05.12. szombat 13 órától Női kézilabda NB II. Helyszín: Bercsényi úti sportcsarnok 04. 29. 14 órától Jászberény – Szegedi Tisza Volán 05. 13. 14 órától Jászberény – Dabas Fotó: ifj. Tóth László

Egy igen, egy nem Az elmúlt hétvégén felemás sikerrel lépett pályára Jászberény két női NB II-es csapata. Városunk női röplabdacsapata, hazai pályán – a JVVZRT. külső sportcsarnokában – fogadta Tisza parti ellenfelét. A hazai együttes nagyon készült a vendégek ellen, hiszen az alapszakaszban a szegedi 3-0-ás győzelem után, Jászberényben 3-2 arányú vereséget szenvedtek. Úgy tűnt, a vendégek számára továbbra is kedvező a berényi sportcsarnok légtere, hiszen Makai Péter „lányai” nagyon nehezen nyerték meg az első szettet. Sőt a másodikat el is veszítették. Aztán ismét ők nyerték a következő etapot, de a vendégek újra kiegyenlítettek. A mindent eldöntő 5.

játszmában aztán már semmit nem bíztak a véletlenre Pintér Andiék és 15-7 arányban jobbnak bizonyultak. Így hatalmas csatában sikerült a visszavágás: Jászberény – Szeged 3-2. (25-22, 23-25, 25-18, 22-25, 15-7) A női kézilabda bajnokságban a Turcsányiné Pesti Edit által irányított hölgyek a középmezőnyhöz tartozó Gyömrőhöz utaztak. A vendéglátók voltak az esélyesebbek, de ez nem látszott meg a pályán, hiszen a berényi alakulat nem feltartott kézzel lépett pályára. Jól is játszottak, nagyon szoros volt a meccs közbeni eredmény. A félidőben 8-8-ra állt a mérkőzés, ám a végén a vendéglátók kerekedtek felül, mindössze egyetlen egy góllal. Gyömrő – Jászberény TF DSE 22-21

Megkezdődött a kispályás foci Immár két hete megkezdődött Jászberényben a Jászság legnagyobb tömegsport rendezvénye, a városi kispályás labdarúgó-bajnokság. A magasabb részvétei díj ellenére, a résztvevők száma alig csökkent a tavalyi évhez képest. Az első három osztályban 12-12, a 4. osztályban pedig 13, az öregfiúknál pedig 15 alakulat adta le nevezését. Az elmúlt vasárnap már a

2. fordulót bonyolították, ahol egy-két meglepetés is tarkította a továbbra is nagy népszerűségnek örvendő bajnokságot. Érdekesebb eredmények: Pótkerék-Red Scorpions – B-Beton 3-7 Dl-Line Bt – Csizmadia és Társa Kft 0-0 Kurrencia – Berény Barátok 6-3 River Play FC – Play Station 8-5 Nagykáta Oldboys – Dermesztő 8-0 +Torlás – Officemarket.hu 6-2

Postás Bálintra emlékezünk Jászberény labdarúgó sportélete ismét gyászol, hiszen 2012. április 19én elhunyt Postás Bálint, az egykori Lehel SC kiváló labdarúgója. Postás Bálint Tiszaszentimrén született. Miután családja a fővárosba költözött, a Bp. Vasas utánpótlásában kezdte pályafutását. Majd játszott a Spartacus, az Ikarusz és az ÉPGÉP csapatában is. Jászberényben 1977-ben telepedett le, és 1982-ig futballozott a Lehel SC NB II-es csapatában. Évekig meghatározó tagja volt a Lehelnek, ahol a Szívós – Postás – Lukácsi középpályás sorban sok örömet szerzett a szurkolóknak. Ez idő alatt 146 bajnoki meccsen húzta magára a kék-fehér mezt, és 22 bajnoki gólt szerzett. Jászberény után Jászkiséren folytatta pályafutását, ahol Buchár László vezetésével a település labdarúgásának aranykorát írták az NB III-ban. A kiséri évek után – barátjával, Lukácsi Antallal - Jászjákóhalma megyei II. osztályú csapatában futballoztak, ahol két alkalommal bajnokságot is nyertek. Aktív

Sportesemények

pályafutását Nagykátán fejezte be a 80as évek végén. Viszont futballcipőjét ezután sem akasztotta szegre, hiszen évekig futballoztak még barátaival a Lehel SC öregfiúk csapatában, akikkel nemzetközi barátságos meccseken öregbítették Jászberény hírnevét. Vendégszerepeltek többek között Dániában, Berlinben, Aradon és Érsekújváron is. Postás Bálint októberben lett volna 61 éves. Temetése április 27-én, pénteken 11 órakor lesz a Szent Imre temetőben.

Nyuszi Kupa Immár 4. alakalommal rendezett Nyuszi Kupa néven úszóversenyt a Jászberényi Sport Egyesület úszószakosztálya. A Jászberényi VVZrt. fedett uszodájában a környező településekről mintegy 130 úszó iratkozott fel a négy úszásnem valamelyikére, sőt volt, aki több számban is megmérettette magát. Az úszóverseny aranyérmesei, a különböző korosztályokban: Lányok Szabó Zita (gyors, mell) Belvárosi Ált. Iskola; Csabai Szonja (gyors, mell) Nagyboldog; Czigány Hella (gyors) Gyakorló; Lázár Lilla (mell) Gyakorló; Baráth Berta (hát) Gyakorló; Szívós Eszter (gyors, mell) Gyakorló; Zombori Adrienn (mell) Lehel Vezér Gimnázium; Szerdahelyi Virág (hát, pillangó) Lehel vezér Gimnázium; Kovács Noémi (hát) Lehel Vezér Gimnázium; Utassy Dominika (gyors, mell, pill) Jászapáti; Nagy Zsófia (gyors, hát, pill) Jászapáti Fiúk Előhegyi Csaba (mell) Gyakorló; Remete Gergő (gyors, mell) Gróf Apponyi Ált. Iskola; Nyitó Máté (gyors, hát) Gyakorló; Szívós Mátyás (mell) Gyakorló; Udvardi Máté (gyors) Gyakorló; Remete Ádám (gyors) Gróf Apponyi Ált.Iskola; Gyóni Bence (hát) Jászárokszállás; Szigedi Bence (hát) Gróf Apponyi Ált. Iskola; Nagy Ármin (gyors, mell) Lehel vezér Gimnázium; Zsemle Zsolt (pillangó) Nagykáta

Pontelőnnyel az élen Jászberény NB I-es asztalitenisz csapata nagyon fontos mérkőzésre utazott Ceglédre. A nyírbátori pingpongosok időközben megnyerték elmaradt mérkőzésüket, és egy ponttal átvették a vezetést a táblázaton. Az összecsapás előtt mind a berényi, mind a ceglédi gárda 24-24 ponttal rendelkezett, így mindkét csapat számára csak a győzelem volt az elfogadható eredmény. Ennek tudatában mindkét alakulat nagyon összpontosított, és a párosok után 1-1-re állt a találkozó. Majd egy-egy ponttal mindig a vendéglátók vezettek, egészen 7-7-ig. Ezután következett be a nagy fordulat, amikor is a vendéglátók legügyesebb játékosát, Kiss Dánielt Harasztovics László 3-2 arányban legyőzte. Ez akkora lökést adott társainak, hogy innen már egy játszmát sem veszítettek: Cegléd – H-Generál Jászberény 7-11 A H-Generál pontszerzői: Harasztovics László 4, Bartus Csaba 3, Nagy Balázs 2, Nagy Sándor és a Nagy – Bartus páros. Ezzel a győzelemmel a jászberényi csapat egy pont előnnyel átvette a vezetést a Keleti csoportban.

Új évf. 3. szám  

2012. április 26.

Advertisement