Page 1

XX. Jászsági Cigánynap Tánccal, énekkel és cigányzenével ünnepelték a jubileumi romanapot.

Tegyünk az egészségünkért!

Dérynére emlékeztünk

Egészségmellékletünkben ezúttal többek között Szendi Gábor előadásáról és a rákbetegek fórumáról olvashatnak.

Az emlékünnepségen megkoszorúzták a színésznő emléktábláját, és átadták az idei Déryné-díjakat is.

Összeállítás a 4-5. oldalon

Írás a 7. oldalon

Beszámoló a 2. oldalon

Jászkürt

Újság

2013. október 3.

Új folyam 2. év 40. szám (XXV./40.)

Komfortszoba nyílt a kórházban

Jászberény város lapja

Kompenzációt igényel a város Jászberény önkormányzatának képviselő-testülete pénteken 13 órától rendkívüli nyílt ülést tartott. Az egyetlen napirendi pont a város 30 millió forintos kompenzációs igényének beadása, aminek szeptember 30. a határideje. A végső döntés kissé bonyolult szövegezésű: „Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Jászberény Város Önkormányzata 30.000.000.- Ft összegű támogatási igényt (pályázatot) nyújtson be a me-

gyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságához.” A megjelent tíz képviselővel is határozatképes testület kilenc igen és egy nem szavazattal elfogadta az előterjesztést, amely tehát harmincmillió forint pályázatára ad lehetőséget. (Folytatás a 2. oldalon.)

Kedves vechtai küldemény Jászsági cég példaértékű társadalmi szerepvállalásának lehettünk tanúi csütörtök délelőtt a kórház sebészeti osztályán, amikor a Metálplaszt Kft. beruházásának köszönhetően komfortszoba nyílt a sebészeti osztályon. kárpáti–halász A kórház életében egy újabb lépcsőfokhoz érkeztünk. Régi álmom volt, hogy a szülészeten már sikerrel működő komfortszoba után a sebészeten is létrejöjjön egy, a betegek nyugodt körülmények között lehetővé tévő gyó­ gyulását, stresszmentes pihenését szolgáló helyiség – mondta a megjelentek köszöntését követően dr. Csiki Zoltán főigazgató.

A továbbiakban Fülöp Béla, a generáció egészségéért, példát mutatva Metalplaszt Kft. ügyvezetője ismertet- a következő nemzedékeknek. te a kétmillió 600 ezer forintos támoA Metálplaszt beruházásának eredgatással létrejött beruházás gondolati ményeképp egy olyan komfortszoba hátterét. Beszédében emlékeztetett a valósulhatott meg, amely mindenredemptio idején eleink társadalmi ki számára elérhető, bárki számára összefogásával megvalósult ispotály igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt létrejöttére. Az idők folyamán ebből – hangsúlyozta Fülöp Béla. A tágas alakult ki a mai modern Szent Erzsébet fogadótér, a rendelkezésre álló teleKórház, amelynek szakmai produktu- kommunikációs kapcsolat a lábadozás ma, nagyszerű orvosainak jó híre túl- időszakában is lehetőséget biztosít akár nyúlik a város határain. A mai állapot tárgyalások lebonyolítására is. „Fogadpillanatnyi, mert akinek módja van ják olyan lelkesedéssel, mint ahogy mi, rá, kötelessége segíteni az intézmény a Metálplaszt, ezt a tavasszal megszületovábbfejlődését, megteremtve annak tett tervet mára megvalósítottuk”. Szabó Tamás ünnepi beszédében szinlehetőségét, hogy a régió lakosságának tén eleink összefogásának jó példájára egészségi állapotát költséghatékonyan megfelelő szinten tartsuk. A múlt te- hívta fel a figyelmet. (Folytatás a 4. oldalon.) vékenysége alapján tennünk kell a jövő

Mihály-napi mulatság reggeltől estig Szombat délután szélesre tárultak a Központi óvoda kapui, így a Mihálynapi rendezvényre érkező családok már az utcáról megpillanthatták az udvaron zajló színes vásári mulatság forgatagát.

biztatni, sorra készültek a szebbnél szebb alkotások, pörgött a kosárhinta, kopogtak a gólyalábak, és természete-

Kárpáti Márta A szép őszi időben sokan ellátogattak az ovihoz, hirtelen vásári hangulat kerekedett méz és mustkóstolóval, árusokkal, kosárhintával, díszes szalmabábokkal. A kreativitást kedvelő gyerekek az óvó nénik segítségével alkothattak kékfestő kendőket, díszíthettek mézesbábot vagy cserépfigurát, készíthettek gyöngykarkötőt. Ki lehetett próbálni a fából készült ügyességi játékokat, de akár az ovi saját modern udvari eszközeit is. A gyerekeket persze nem kellett

www.berenycafe.hu

sen a mászókák is megteltek csimpaszkodó, önfeledten játszó lurkókkal. (Folytatás a 3. oldalon.)

Néhány napja különösen kedves küldemény érkezett szerkesztőségünkbe. Ruth Stephan vechtai művésznőtől. Ajándék meg egy bensőséges hangulatú levél idézte meg a jászberényi testvérvárosi találkozó emlékét. Farkas Ferenc Talán ennél is beszédesebb az a küldeményrész, amely az Oldenburgischer Volkszeitung (Oldenburgi Népújság) jászberényi eseményekkel foglalkozó írásaiban ölt testet. Három szeptember közepi szám idézi meg a vechtai szempontból is jelentős eseményeket. Volker Kläne a lap szeptember 14-i, 16-i és l7-i számaiban számol be a német olvasóknak a városunkban zajló eseményekről. Szerepel az egyik írásban, hogy az NDK-ból való menekülés egyengette a partnerséget. Idézi továbbá a Jász Múzeumban megrendezett kiállítást, amelyen a művésznő egyik alkotása is szimboli-

zálja a partnerség első lépcsőjét, amely a két gimnázium együttműködésével kezdődött, és a két igazgató kézfogását örökíti meg. Fotón és képen szerepel több városi tisztségviselő és civil személyiség Szabó Tamás polgármestertől Bathó Edit múzeumigazgató asszonyig. ugyancsak kép és cikk jeleníti meg a világmentő program tervezését. Hárman koccintanak a két település húszéves barátságára: Wolfgang Zapfe, Magyar Levente és Helmut Gels, a jelenlegi polgármester. Az újságíró az eseménysorozat egyik csúcsának tekinti Karl-Heinz Wehry Jászberény díszpolgárává fogadását. Ugyanezen a lapon olvasható az a megállapítás, amely szerint kötelességünk a két város közötti kapcsolat mind intenzívebbé tétele. Ennél részletesebben aligha mutatkozott be városunk egy német újság közönségének, s remélhető, hogy a jövőben valóban még hatékonyabb kapcsolat alakul Jászberény és Vechta között.

Szombaton V. Lehel Vezér Kupa Éppen öt évvel ezelőtt gondolta úgy az Eperjesi Nándor által vezetett Jászberényi SE Kondor ITF Taekwon-do Szakosztálya, hogy a több éven át lebonyolított diákolimpiák tapasztalatait alapul véve, megrendezik első hazai nemzetközi kupájukat. Ács Tibor Ezt a sokak által ismert augsburgi csata hőséről, Lehel vezérről nevezték el, merthogy a vezér (állítólagos) kürtjét városunk múzeumában őrzik manapság is. Ez a rendezvény már 2009-ben nemzetközivé vált, hiszen azok a külföldi klubok, amelyeknél Eperjesi Nándorék is többször megfordultak, szívesen jöttek el a Jászság fővárosába. Gyorsan híre ment a kitűnő berényi szervezésnek és a remek vendéglátásnak és évről évre,

A Jászság új hírportálja

egyre több ország taekwon-dósai tették tiszteletüket a Lehel Vezér Kupán. Először főleg déli szomszédaink látogatták a versenyeket, ma pedig már nyolc-tíz ország versenyzőit is várják a berényi szakosztály tagjai. Természetesen a rendező berényi klub sportolói is gőzerővel készülnek és nagyon várják a hétvégi versenyt, hiszen barátok, családtagok szeme láttára szeretnének maradandót alkotni az 5. Lehel Vezér Kupán. E verseny megnyerése minden bizonnyal örök emlék maradna minden JSE taekwon-dós számára, mert klubjuk az idén lesz 30 éves. A kosárlabdaszezon kezdete is szombatra esik, így első alkalom, hogy az Electrolux melletti külső sportcsarnok ad otthont a nemzetközi versenynek. A megnyitót október 5-én szombaton fél 9-re tervezik.

Friss hírek Írásaink bővebben Kép- és videógaléria Az újság eddigi lapszámai


Önkormányzat

2. oldal

Kompenzációra tart igényt a város (Folytatás az első oldalról.) Az előterjesztés háttere A képviselő-testület szeptember 11-i ülésén megtárgyalta és elfogadta Jászberény 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót. A tájékoztató számszaki adatai tükrözik, hogy önkormányzatunk ez évre stabil és időarányosan is megfelelően végrehajtható költségvetéssel rendelkezik. A tájékoztató tárgyalásakor elhangzott az is, hogy a város adóbevételeit külön is szükséges elemezni. Azóta a II. félévi adóbefizetések megtörténtek, melyek alapján látható, hogy az iparűzési adó tekintetében időarányosan kevesebb összeg folyt be a tervezettnél. A bevétel II. félévi része elsősorban az önkéntes teljesítések eredménye. A PH Adóigazgatási Iroda a behajtási cselekményeket év végéig folyamatosan végzi, a december 20-án érkező feltöltés pedig az adózók 2013. évi gazdálkodásának eredményességét vetíti majd előre. Arra számíthatunk, hogy a feltöltés előtt mintegy 200 millió Ft lesz az elmaradás a tervezett előirányzathoz képest. A 2013. december 20-i adófeltöltés nagysága természetesen még nem ismert, de az elmúlt évek feltöltési adatai

Segítő kezek Jászberény Város Önkormányzata mint együttműködő partner csatlakozott a Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel című programhoz. Ennek célja kiemelten a 80. életévüket betöltött idős embereknek való segítségnyújtás önálló életvitelük megőrzéséhez, továbbá életkorukból, mentális és egészségi állapotukból eredő problémáik megoldására a magány enyhítésével. Továbbá kialakítanak egy speciális észlelő- és jelzőrendszert a krízishelyzetek megelőzésére, a kialakult krízishelyzetek elhárítására, megoldására. E program ügyfélközpontú, váro­ sunkban 26 közfoglalkoztatott segítő keresi fel személyesen az érintett idős lakosokat a helyi szinten megjelenő igé-

alapján (a 2012. évi kiugróan magas, 300 millió Ft fölötti feltöltés figyelmen kívül hagyásával, az azt megelőző öt év tapasztalatait figyelembe véve) átlagosan évi mintegy 160-170 millió Ft adófeltöltés történt. A vita is eléggé egyoldalú volt. Szabó Tamás polgármester előterjesztésére reagálva Magyar Levente élt a véleménynyilvánítási jogával, és aggályosnak találta az összeg lehívását a megyei büdzséből. Véleménye szerint a megye számos városának sokkal nagyobb szüksége van a támogatási összegre, mint városunknak. A képviselő felszólította a polgármestert, árulja el a pénzösszeg lehívásának valódi okát, valamint kétségbe vonta a pénzügyi bizottság azon döntésének helyességét is, miszerint a bizottság egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztést. A pénzügyi bizottság elnöke, Hajnal-Nagy Gábor úgy reagált a felvetésre, hogy a város az oktatási intézmények normatíván felüli és a kórház milliárdos nagyságrendű támogatásával rendkívül sokat tesz a környék lakosságáért is, ezért jogosnak érzi az alapból történő támogatás kérését számára. Véleménye szerint nemcsak szükséges, de kötelessége Jászberénynek pályázni. nyek, szükségletek felmérése, az egyéni igényekre épülő szolgáltatások nyújtása érdekében. A segítők által végzett tevékenységek: közreműködés a háztartás vitelében, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, családi és társas kapcsolatok segítése, mentális egészséget támogató tevékenységek, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve a kialakult vészhelyzet elhárításában. A segítő személyek a náluk lévő fényképes igazolvány és a Szabó Tamás polgármester által aláírt megbízólevél felmutatásával igazolják, hogy a programban dolgoznak. A programmal kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak Gáspár Csaba koordinátorhoz a 06-20/495-18-88-as telefonszámon, e-mailben: krizis@jaszbereny. hu; illetve Bozóki Jánosné projektvezetőhöz a 06-20/410-27-30-as telefonon vagy e-mailben: jb.egyszoci@gmail.com.

2013. október 3.

Jászsági Cigánynap huszadszor

Szombaton, 28-án jubileumi cigánynapot rendeztek az egykori ifjúsági ház termében. 15 óra tájban benépesedett a nagy terem. farkas Rácz Tamás, a helyi cigány önkormányzat első embere köszöntötte a rangos megjelenteket. Városunk vezetőségét Nagy András városkapcsolati tanácsnok, Szatmári Antalné és Tamás Zoltán bizottsági elnökök képviselték. Nagy András köszöntő beszédében hangsúlyozta a jubileumi rendezvény jelentőségét, majd emlékeztetett a Munkás utcai építmény felszámolásának jelentőségére. A Neszűrben is újabb intézkedések jelzik a város megújító tevékenységének következetességét. A Faiskola utcai felzárkóztatási központ is szolgálja majd a kulturált életet és a cigánykultúra mind rangosabbá válását. Csóka János, a megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzati elnöke, az Országos Roma Önkormányzat képviselője is köszöntötte a

Lomtalanítási Tájékoztató – október 12. Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Jászberényben a 2013. évi őszi lomtalanítást előre meghatározott időpontokban és területeken végzi el. A pontos utcajegyzéket minden alkalom előtt közli a Jászkürt Újság . Ezúttal a október 12-i program utcáit közöljük teljes körűen: Dob u., Dózsa Gy. út., Dr. Varga u., Érhát u., Fekete u., Felsőmuszály lakótelep, Ferencesek tere, Fiastyúk u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel L. u., Garat u., Gerevich A. u., Göncöl u., Gyanta u., Hableány u., Harcos u., Hatvani út, Hattyú u., Hentes u., Herkules u., Holló A. u., Kapás u., Kárpát u., Kerékgyártó u., Kertész u., Klapka u., Komáromi u., Költő u., Kun u., Lajosmizse u., Liget u., Nádverő u., Nap u., Négyszállás u., Olvasókör u., Pákász u., Palánka u., Páva u., Pethes I. u., Pipacs u., Rákóczi út, Redemptió u. Sánc u., Sírkert u., Sómérő u., Szabadság társasház, Szekér u., Szent Ferenc u., Szérűskert u., Szigony u., Szilvásdűlő u., Szobor u., Szúnyogos u., Téglagyár u., Térítő u., Tigris u., Trombita u., Túzok u., Tündér u., Úttörő u., Üstökös u., Varjú u., Vaspálya u., Viola u., Vízöntő u., Zenész u., Zirzen J. u., Zoltán u. A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan előtti közterültre kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek! A lomtalanítás során ki nem helyezhető hulladékok: hulladékká vált állati szövetek (testrészek, elhullott állatok); fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (vér, állati zsírok); éles, hegyes eszközök (injekciós,tűk, fecskendők, vágó, szúró eszközök); permetszerek és azok dobozai; veszélyes anyagot tartalmazó faforgács (vegyszer, lakk); faanyagvédő szerek; oldószerek, szerves oldószerek; veszélyes anyagot tartalmazó iszapok; savak, lúgok; nehézfém tartalmú hulladékok; festékek, festékes, lakkos dobozok; olajtüzelés pernyéje és kazánpora; vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagok; PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok; olajos rongyok, fáradtolajok, olajszűrők; elemek és akkumulátorok; azbesztet tartalmazó hulladékok; veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékok (pl. olajos fémreszelék); fertőző hulladékok (állati tetemek, trágya); citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos berendezések (TV, hűtőgép stb.),használt gumiabroncsok; kevert építési és bontási hulladék. Városunk tisztasága érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék ki elszállításra szánt hulladékukat.

rendezvényen megjelenteket. Kiemelte a cigányok közösségének fontosságát. Ennek jeles összetevője a kulturális tevékenység mind teljesebb kibontakoztatása. Kezdetét vette a csaknem háromórás műsor, melyet Rácz Mihályné vezetett. A Jászság Népi Együttes Jártató részlege keltette életre a magyar néptánc méltóságát, majd egyre izmosodó lendületét, férfias erejét. A bemutatott erdélyi tánc nagy tetszést aratott. A jászkiséri Vadrózsák együttes szereplését egy pici gyermek vezette be nyakkendősen, és rögvest érzékeltette, mennyire dinamikus a cigányok tánca. Aztán egy hölgy táncában öltött testet az elegancia és a dinamika, amely kisugárzásával, majd a többi táncos erejével adott ízelítőt e népcsoport tánckultúrájáról. Danyi Liliána kellemes énekszámokkal hozta közel a megjelentekhez egy másik művészeti ág átütő erejét. Ifjú Burai Zsolt igazán életre tudta kelteni a száraz fát. Magyar témájú alkotások szóltak hozzánk átható tolmácsolásában. Nagy siker volt.

Jászapáti hagyományőrzői is cigánytáncokat adtak elő színes öltözékben. Láttunk szinte fantasztikus szólót, duettet, triót egyaránt beszédes tolmácsolásban. Újra ének szólt. Jásztelek nemzetiségi önkormányzata két énekese adott elő sajátos hangulatú műsort. Elhangzott többek között a Mon ami… is. Az árokszállási Feketerózsák mezítláb ropták a cigánytáncokat. Darabjaik egy része autentikus cigánytánc volt, a többi pedig a szórakoztatás céljait szolgálta. Öltözékük színes, elegáns volt. 2010 férfihangja Kökény Attila révén szólalt meg. Egy szál gitár kísérte, és szinte az első, pillanattól kezdve együtt lélegzett vele a közönség. A fiatalság gyakorta együtt énekelt vele. Kontaktusa mindvégig eleven, élő volt, és a sztárvendég műsorát rendre megszakította a taps, éltetés is. Végezetül a szolnoki Hegedűs T. Andrásról elnevezett szakiskola zenekara, négy zenész, egy énekes cigány nyelvű darabokat adtak elő gitárral és egy alumínium vizeskannával. Egyikük szerint a gitár alkalmas a cigány dalok megszólaltatására.

A veszettség elleni védekezés nyolc pontja 1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. 2. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétekvakcina. 4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely négy centiméter átmérőjű, másfél centiméter magas, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így annak tartalma bejut a szervezetébe. 5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. 6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amen�nyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:

a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elég jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70�%-os alkohollal lemosni. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! 7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított tizennégy napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket. 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot. A helyi vakcinázási kampány időpontja: 2013. október 5-10. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal


Város

2013. október 3.

Mihály-napi mulatság reggeltől estig büfé környékén pihenhették ki magukat, ahol a szőlőprésből frissen folyatott édes musttal olthatták szomjukat. A muzsikáról a FolkEmbassy zenekar gondoskodott. A jó hangulat ebben a házban mindig garantált.

(Folytatás az első oldalról.) Nagy sikere volt a hagyományos őszi betakarítási munkálatokat idéző szőlőpréselésnek, kukoricamorzsolásnak és a diótörésnek is. A vásári hangulathoz hozzátartozik a zene és a tánc, melyről ezúttal Kuli Orsiék Galagonya néptánccsoportja és Zolnai Sára gyönyörű hangja gondoskodott. A bemutatót követően gyermek-táncházzal folytatódott a mulatság. Az óvónők bábcsoportja a Három kismalac című mesével készült az eseményre, melyet nagy sikerrel elő is adtak, közös éneklésre csábítva a közönséget is. Az előadás kuriózumaként a gyermekközönség ezúttal a gonosz

farkast alakító óvó néninek szurkolt. A bábszínházzal véget ért a hivatalos program, de a gyerekeket nehéz volt rábírni a hazaindulásra, hiszen ilyen nagyszerű mulatság nem adatik mindennap az oviban sem. *** Ugyancsak szombat este, Mihály-nap előestéjén táncházi vigalommal ünnepeltek az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! program jászberényi résztvevői. A Víz utcai székházban a Jászság Népi Együttes és a Jártató Együttes ifjú táncosai mutatták a lépéseket, amiket az amatőr próbálkozók kisebb nagyobb sikerrel, de annál nagyobb lelkesedéssel utánoztak. A megfáradt táncolók a

*** Vasárnap éjszaka az ország 1305 településével együtt Jászberényben is fellobbant a tűz, melynek fénye hivatott hazaszólítani a szülőföldtől távol élőket. Délután muzsikusokat szállító pónifogat kocogott a város utcáin, hogy víg zeneszóval toborozza a városlakókat az este programhelyszínre, a Margit-szigetre. Fél nyolc körül meg is érkeztek az első vendégek, akiket a névnapos Pál Mihály prímás és gyöngyösi, egri, berényi zenészekből ez alkalomra ös�szeállított bandájának muzsikája fogadott. A Lehel Vezér Gimnázium Férfikara és az őket kísérő hölgytársaság bor- és népdalok éneklésével fokozta a hangulatot. Ahogy fogyott a Túri Pincészet cserszegi fűszerese, úgy kapcsolódott be egyre több hallgató énekszóval is a vigasságba. A hűvös éjszakai levegő arra késztette a jelenlévőket az előírtnál némileg hamarabb, már kilenckor gyújtsák meg a máglyát. A tűz kívülről, a bor belülről melengette a mulatozókat, de aztán a kihunyó lángok és a hétfői munkakezdés gondolata nemsokára véget vetett Mihály-nap hétvégi programsorozatának.

Devizahitel – minden ügyre van megoldás? Feszítő társadalmi problémákról indított fórumsorozatot múlt hét szerdán a Polgári Kör egykori vezetője, Nagy János, melynek első témája a devizahitel-csapda volt. i. a. Nem érkezett túl sok érdeklődő a Déryné Rendezvényház dísztermébe, pedig a meghívott előadók, Damm Andrea jogász, Láng Márta, a Szociális Unió alelnöke valamint Tóth Pásztor Zsuzsanna közgazdász olyan témában nyújtott megoldást jelentő tanácsot, amely sajnos számos városlakót is érint. Az elsőként felszólaló Láng Márta az országban dúló társadalmi békétlenség okát a politikai megosztottságban véli felfedezni. A konszenzus helyett személyes harcok folynak a parlamentben, a politikai szereplők jelentős hányada férfi, akik le akarják győzni egymást. A működőképes parlamentáris képviselethez a nemek arányát kellene átkonvertálni, a kompromisszumra hajlamosabb női nem szélesebb körű

bevonásával. Összefogással, jó gazdaságpolitikai programmal tehetünk legtöbbet az ország jövőéért. Tóth Pásztor Zsuzsa szerint értékek és nem csak szigorúan pártpolitika mentén kell politizálni. Addig esélytelen megfelelő gazdaságpolitikát csinálni, míg meg nem oldják a sok ember feje fölött Damoklész kardjaként lebegő devizahitel gondját. A rossz ütemű privatizáció az ország gazdaságát, bankrendszerét legalább két évtizeddel visszavetette. Damm Andrea két éve foglalkozik devizahiteles szerződések kutatásával. A probléma gyökerét abban látja, az ország vezetői a hazájukat nem tekintik otthonuknak. A devizahitel okozta ügy kialakulása egy komplex probléma, melyet rendszerszinten, több területen morálisan és alkotmányellenesen hibás döntések sorozata okozott. A pénzvilágban hihetetlen bűnözés zajlik. A politikusok elvesztették gazdasági egyensúlyukat. A bankok abban a hitben élnek, az emberek tudattalanok, a társadalomnak nincs ereje.

Mára erős társadalmi igény mutatkozik a megoldásra a döntéshozók és a bankszektor felé. Damm Andrea jogászként azt tanácsolja, az érintettek figyelmesen, szóról szóra tanulmányozzák át devizahiteles szerződéseiket. A nevetséges módon megfogalmazott, kiskapukkal teletűzdelt szerződések szándékosan félrevezetik az ügyfeleket. Mindenekelőtt meg kell nézni, hogy deviza van- e a szerződésen. Tapasztalata szerint a hitelek 90 százalékának nincs köze idegen valutához, valójában ezek forintszerződések. Gyakori tévedés a bank részéről a hitel és kölcsönszerződések összekeverése. A jogásznő ajánlja, nézzenek minél több a témához kapcsolódó videót, filmet, véleményt, tájékozódjanak széleskörűen. Csak tiszta jogi helyzetet teremtve érdemes bírósághoz fordulni. Higgyék el, minden ügyre van megoldás, nem lehet földönfutóvá tenni senkit sem, mert nincs rá jogalap – fogalmazott Damm Andrea, majd a fórum folytatásaként válaszolt a jelenlévők személyes kérdéseire.

3. oldal

Közel a matuzsálemi korhoz Cseh Jánosné Kohári Marika néni kilencvenötödik születésnapját ülte a Hatvani úton levő öregek otthonának az a csaknem húszfős csoport, amely október első napján gyűlt ös�sze az intézmény díszes termében. s. c. Marika néninek két testvére volt, s közülük a 89 éves húga él, három gyermeke született, hét unokája közül öten köszöntötték a jeles napon, de jelen volt tizennégyből egyetlen dédunokája. Huszonkét éven át kórházi takarítónőként dolgozott, illetve a családi háztartást vezette. Madárcsontú, madárhúsú, jó hallással, kissé bizonytalan járással. Humorérzéke spontán módon mutatkozott meg, tekintete szinte átható, és egy éve lakója az intézménynek. Övéit

minden nehézség nélkül azonosította, és könnyedén viselte az ünneplők kíváncsi kérdéseit, Nagy András városkapcsolati tanácsnok életünk ritka eseményének nevezte a családi és intézményi összejövetelt, majd arról szólott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök emléklappal köszöntötte a szépkorú Marika nénit. Nagy András a maga, a város polgármestere és az önkormányzati képviselők nevében köszöntötte a meghatódott ünnepeltet. Majd utalt a százéves kor lehetséges megünneplésére is. A gondozó intézmény nevében Szuett Sándorné vezető főnővér köszöntötte Marika nénit. Meggyújtották a 95 jelű gyertyát, és kezdődött a kellemes hangulatú beszélgetés, miközben finom falatokat fogyasztottak a megjelentek. (Fotó: Sárközi János)

Nemzetközi pékkarrier Egyre több pékbolt nyílik a környezetünkben, azt azonban kevesen tudjuk, hogy a Pékek és Cukrászok Világszövetségének alelnöke jászberényi ember. T. R. Ilonka Boldizsár Jászapáti munkahelyére invitált bennünket. Családja több generáción át ezt a mesterséget űzi. Jászberényben él, és a szomszédvár sütőipari üzemének megbecsült vezetője. Fehérben fogadott bennünket, a világzsűri magyar tagjának öltözékében. Rajta

egy angol nyelvű felirat jelzi viselőjének hovatartozását. 1971-ben szerzett képesítést, 1977-ben felsőfokút, majd a marketing szakot is elvégezte. Leánya és fia is felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és mindketten Jászapátin a Temető utcai sütödében tevékenykednek. Tagja lett a magyar pékek szervezetének, és innen egyenes út vezetett a szakma nemzetközi szövetségéhez. Öt éven át a Pékek és Cukrászok Világszövetségének alelnökeként fejtett ki eredményes tevékenységet, és ennek nyomán ez év szeptemberében Spanyolországban eddigi pozíciójának megtartása mellett a Pékek csoportjának elnöke lett. Évente háromszor-négyszer jönnek össze a szervezet tagjai, hogy német nyelven vitassák meg iparáguk eredményeit és problémáit. A kenyér és egyéb sütőipari termékek perdöntőem befolyásolják a fogyasztók egészségügyi állapotát, az életet jelentik, amint a búza a jász gazdálkodók nyelvében. (Fotó: Sárközi János)

Kész a felújított kémialabor Kerékpározz a munkába! konferencia A város nevében, a talán legtöbbet kerékpározó képviselő, Nagy András köszöntötte a Kerékpározz a munkába! konferencia előadóját és érdeklődőit a mobilitás hetének szerdáján a Déryné Rendezvényházban. k. m.

Szerdán délután Antics István igazgató a város vezetői, pedagógusok és a sajtó munkatársai előtt hivatalosan is átadta a Lehel Vezér Gimnázium felújított kémialaborját, igényesen kialakított büféjét és a megszépített iskolaudvart, mely beruházások a város finanszírozásával valósultak meg.

„Az elmúlt két ciklusban jelentősen gyarapodott a jászberényi kerékpárút hos�sza. Jelenleg is folynak a munkálatok a Hatvani úton. Célunk, hogy belátható időn belül a már elkészült szakaszokat összekötve, megvalósuljon egy összefüggő, a biztonságos közlekedést szolgáló kerékpáros úthálózata a városnak.” – mondta Nagy András, aki beszámolt a testvérvárosi találkozón szervezett esős, de vidám biciklitúra eseményeiről.

A továbbiakban az önkormányzat meghívására városunkba érkezett Varga Andrea, a Magyar Kerékpárosklub kampányfelelőse vette át a szót. Az előadó ismertette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium öt éve működő, és az évek folyamán egyre több embert megmozgató kampányát, melynek célja a kerékpár közlekedési eszközként való népszerűsítése. Az előadó képi eszközök segítségével prezentálta a kampányhoz való csatlakozás módját. Megtudhattuk, hogy lehetőség van egyénileg és intézményi formában is kapcsolódni a kezdeményezéshez, melyet hétfőtől öt héten át megtehetnek a bam.hu internetes oldalára ellátogatva. A regisztrációt követően a sikeres teljesítés érdekében a résztvevőknek vállalniuk kell, hogy legalább nyolc alkalommal

biciklivel érkeznek a munkahelyükre vagy az iskolába. Érdemes próbálkozni, hiszen a feltételeket teljesítők között értékes nyeremények repülőjegyek, kerékpárok, bringás kiegészítők kerülnek kisorsolásra. A kampány fő rendezvénye a sportolók, közszereplők bevonásával elfogyasztott bringás reggeli, melyet ősszel hagyományosan október harmadikán rendeznek. A tavaszi „bringás reggelin” az ország 26 helyszínén 2000 vállalat és közel 8000 kerékpáros vett részt. A számok jól tükrözik a kampány népszerűségét. A szemléletváltásra jó példa, hogy egyes nagyvállalatok a gépkocsi flottát kerékpárosra cserélik. Aki teheti, csatlakozzon az őszi kampányhoz, hiszen ezzel egészségéért és környezetünkért is tesz!


Egészség

4. oldal

Ahogyan a világba belenézünk…

2013. október 3.

Komfortszoba nyílt a kórházban (Folytatás az első oldalról.) A kórház ügyében akkor is és most is szerencsésen találkozott a magánszféra és a közérdek. Hozzájárulva a működéshez az önkormányzat ígéretéhez híven megduplázta a magánszektorból jövő segítséget. Az egészségügyet ma már nem feneketlen zsáknak kell elképzelni – fogalmazott a polgármester. A kívülről jött felajánlások nagy hatásfokkal hasznosulnak. Az avatószalag elmetszését követően a vendégek megszemlélték a legmagasabb igényeket kielégítő európai színvonalú új kórtermet. Lapunk kérdésére dr. Csiki Zoltán elmondta, további öt-

hat hasonló, társadalmi szerepvállalással megvalósuló beruházást terveznek végrehajtani a közeljövőben. Szeretnének minden osztályon létrehozni egy hasonló komfortszobát, melynek árbevétele az alapellátásba visszaforogva növeli az egész kórház ellátási színvonalát. Fülöp Béla a Metálplaszt Kft. ügyvezetője és Szabó Tamás polgármester vágta át a komfortszoba avatószalagját. Az ünnepségen megjelent Pócs Zoltán országgyűlési képviselő, Jászapáti polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármester as�szonya, és a Jászság gazdasági életének számos prominense.

Ezt Önnek is látnia kell! Szemüvegkeretek hihetetlenül alacsony áron! Hogyan keletkeznek a nemkívánatos – hallhattuk Szendi Gábortól. Az előadó indulatok és érzések? Melyek a tipi- azt is hangsúlyozta, hogy nem mindegy, kus gondolkodási hibáink? Hogyan magunkat hogyan minősítjük. Legyen kerülhetjük el a negatív érzelmeket? önbizalmunk. Ne mondjuk például azt, Nos, Szendi Gábor pszichológus, író, hogy „Én egy nulla vagyok, semmire programozó-matematikus, a paleon- nem vagyok képes.” tológiai táplálkozás hazai meghonoSzendi Gábor szerint a világ egy kösítója pénteken ezekre a kérdésekre zömbös „dolog”. Ahogyan mi a világba igyekezett a választ megadni. „belenézünk”, az úgy néz vissza ránk. Legyen ez a hipotézisünk, a feltevésünk. Buschman Éva Ebből a megközelítésből a világot olyanná tehetjük, amilyenné szeretnénk. A DMK Ifjúsági Házban teltház fogadta A folytatásban a az előadót, akit a Jászkerület Nonprofit jobb és bal agyfélKft. Városi Könyvtárának munkatársai tekék működéséről hívtak meg. Nagy Nikolett könyvtár- is hallhattunk. Ezek vezető bevezetésképp elmondta, hogy szerint a jobb agyintézményük pályázatot nyert. Ennek féltekénk mindenre köszönhetően az Olvass, Jászberény! reagál. Hirtelen recímű programmal kívánják népszerűsí- akciókat ad. A negateni az olvasást és a könyvtár használatát. tív reakciók, hatások Több rendezvényt szerveznek, és ven- innen erednek. Ezt dégelőadókat hívnak. A pénteki előadás a bal agyféltekénk volt a harmadik, amely az Olvass, a lelki nem mindig tudja egészségedért! témakörben megvalósult. jól kezelni. Szendi Gábor előadását azzal kezdte, Szó volt arról hogy a legfontosabb, ha megismerjük is, hogy az életünk önmagunkat, agyunk működését. Ezál- során folyamatosan tal jobban tudjuk szabályozni cselekede- érnek bennünket teinket. „Mindannyian jártunk már úgy, külső-belső ingehogy valamitől indulatossá váltunk, dü- rek: álmosak, éhehösek lettünk. Ilyenkor elindul bennünk sek vagy éppen düegy »lavina«, melynek következtében hösek vagyunk. Sok ésszerűtlenül reagálunk bizonyos hely- ingerre megtanulzetekre. Később, amikor lehiggadunk, tunk jól „válaszolrájövünk, hogy nem így kellett volna ni”. A kisgyermektennünk. Hosszú tanulási folyamat azt nek például nem megérteni és elsajátítani, hogy mielőtt engedjük, hogy a konnektorba nyúljon, cselekszünk vagy kimondunk valamit, hiszen az veszélyes. Felnőtté válva tudvárjunk kicsit. Első fontos szabály te- ni fogja ezt. Ez helyes viselkedés, reakhát, hogy rögtön ne mondjuk ki, amit ció, hiszen a veszélyes dolgoktól távol gondolunk. Ugyanis, ha ezt megtes�- kell tartunk magunkat. A probléma ott szük, attól kezdve hinni és bizonyítani kezdődik, ha nem jó választ adunk a akarjuk, hogy igazunk van. Ez csapda.” minket érő ingerekre.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés. Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz, Cs.: 13-18, K, P.: 8-12.30

H, P.: 8-15, K, Cs.: 13-20

Tel.: 57/412-058

Tel.: 57/655-506, 06-30/727-0040

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

A pszichológus arról is beszélt, hogy az érzelmek el tudnak bennünket sodorni. „Legtöbb ember a negatív érzéseit csillapítani akarja. Van, amikor ezt jogosan szeretné. A baj inkább az eltúlzott reakciókból adódik. Tanuljuk meg irányítani önmagunkat. Az érzelem és a cselekvés között helyet kap az értékelés. Nem a helyzet, hanem annak értelmezése váltja ki a nem kívánt érzelmeket, mint például a szorongást, a „felsülés” érzését, a haragot stb.

Szeretne Ön egy látásának megfelelő és optikailag helyesen elkészített szemüveget a lehető legkedvezőbb áron? Itt a nagy lehetőség, mert a megújult Főtéri Optikában százféle szemüvegkeret közül választhat, legyen az női, férfi vagy akár gyermek, most hihetetlenül alacsony áron, akár 80�% kedvezménnyel, egész októbeben! Igen, jól olvassa, az Optika teljes felújításon esett át. Tágasabb, világosabb és óriási lett a választéka Jászberény legújabb optikai üzletének. Győződjön meg róla személyesen, és legyen az elsők között Ön is! Az üzletben új szemüveget vásárlók között minden héten egy 20.000 Ft értékű szemüveg vásárlási utalványt sorsolnak ki október 1. és 31. között! Mit is jelent ez önnek? Ha 2013. október 1. és október 31 között felkeresi a Főtéri Optikát, most rendkívüli kedvezményre számíthat a kijelölt szemüvegkeretek árából. Aki tehát új szemüveget szeretne a szemüveglencséjéhez, ne halogassa felkeresni az üzletet, mert most a választott szemüvegkeretet 80% kedvezménnyel kaphatja meg. Így jelentős összeget takaríthat meg új szemüvegének árából. Mivel az üzlet dolgozói gondoltak azokra is, akik a magasabb árfekvésű szemüvegkereteket részesítik előnyben, Ők sem maradnak ki a kedvezmények sorából, mert most a márkás kereteket 30�% kedvezménnyel lehet megvásárolni új szemüveglencse megrendelésével. És mi minden van még a nyitási kedvezmények között? Vannak olyan szemüvegviselők, akiknek az erős dioptriája miatt vékonyított lencsére van szükségük, és vannak, akik a távoli és az olvasó szemüvegüket szeretnék egy szemüvegben megoldani. Ők sem maradnak ki a Főtéri Optika hihetetlenül nagy kedvezményt kínáló ajánlatából, mert most a vékonyított és a multifokális szemüveglencse is 30�% kedvezménnyel kapható, de csak október végéig! Gondoljon csak bele, milyen kitűnő ez az ajánlat, új szemüvegéhez vagy a szemüvegkeretet vagy akár a szemüveglencsét tudja megvásárolni igen kedvező áron! Ami még nyomós érv, hogy miért érdemes a Főtéri Optikát felkeresnie annak, aki új szemüveget szeretne? Az, hogy az akció ideje alatt a szemvizsgálat is ingyenes, hiszen „Október a látás hónapja” , és ebben az időszakban ingyenes látásvizsgálattal és szaktanácsadással várják az érdeklődőket!

Akik pénteken este ott voltak az előadáson, megtudták, hogy a racionális emocionális terápia lényege az, hogy ne reagáljunk rögtön. „Lépjünk ki a helyzetből”, és ne indulataink vezéreljenek! Mindenkinek kellő gyakorlást ehhez! (Bíró János felvételei)

Amennyiben nem szeretne lemaradni a fenti kedvezményekről, keresse a Főtéri Optikát a megszokott helyén, a Lehel vezér tér 16. szám alatt, de vigyázzon, mert az üzlet teljesen megújult! Szemvizsgálatra az 57/412-764-es telefonszámon vagy személyesen az ületben tudnak bejelentkezni.

Fül-, orr-, gégészeti magánrendelés

BŐRGYÓGYÁSZAT – KOZMETOLÓGIA

Dr. Kovács Ildikó

Aknés, pattanásos bőr nemcsak a serdülőkorban, hanem a felnőttkorban is egyre gyakoribb. Rendelésemen korszerű külső és belső kezeléssel történik a pattanásos bőr gyógyítása.

fül- orr- gégegyógyász szakorvos

Rendelési idő:

Dr. Szabó András

Hétfő és csütörtök: 17-18 óráig

Jb., Szövetkezet út 5. fsz. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220

Jászberény, Rákóczi út 76. Tel.: 06-30/236-8446

Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

www.drszaboandras.hu

Dr. Krasznay Péter sebész főorvos magánrendelése

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

Dr. Jánosi Gábor sebészeti magánrendelés

Jászberény, Hunyadi u. 18. Telefon: 57/411-930, 30/943-9317 Műszeres végbélrákszűrés Ambuláns aranyérműtét Tetoválás, szemölcs, bőrkeményedés, benőtt köröm eltávolítása Lábszárfekély kezelése, fitymaszűkület műtét Érszűkületek mérése

Ráncfeltöltés, botox kezelés


Egészség�/�Ügyeletek

2013. október 3.

Szánjunk időt magunkra!

Lájkolja oldalunkat, és értesüljön elsőként legfrissebb számaink megjelenéséről! Új linken, új néven, a régi tartalommal (is): facebook.com/berenycafe

Magyarország fejlett abban a tekintetben, hogy a rákos elváltozásokban szenvedők ezt a betegséget már nem tartják szégyennek, nem titkolják. Egyre nyíltabban kezdenek erről beszélni. A gátlások feloldásában kiváló segítséget nyújtanak azok a kezdeményezések, csoportok, szervezetek, ahová az érintettek és azok hozzátartozói elmehetnek, s ott lelki és orvosi tanácsokat, segítséget is kaphatnak. buschman A Rákbetegek Országos Szövetsége 1990ben ilyen céllal jött létre. Szakmai irányításuk alatt működnek az országban az úgynevezett Napforduló szolgálatok és klubok. Jászberényben dr. Nagy Emese szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus főorvos kezdeményezésével jött létre 2003-ban a Jászberényi Napforduló Szolgálat és Támasz Klub. Szervezésükben már hetedik alkalommal látogathattak el az érdeklődők szombaton délelőtt az ifjúsági házba a Szánj időt magadra! című fórumukra. Az egyik legfontosabb célja a rendezvénynek, hogy felhívják nemcsak a rákbetegek, hanem az egészséges emberek figyelmét is saját egészségük védelmére. A szolgálat feladata, hogy a rákbetegek testi-lelki gyógyulását, rehabilitációját segítse zeneterápiával, gyógytornával, egyéni- és csoportos lelki gondozással, szemléletformálással és egészséges életmódra neveléssel. A jászberényi klub 121 tagot számlál. Csikó Józsefné, a Jászberényi Napforduló Szolgálat és Támasz Klub vezetője köszöntötte elsőként a közönséget, majd dr. Bálint Alexander sebész, klinikai onkológus főorvos következett. Tőle a „betegutakról” hallhattunk, amelynek az onkológiai ellátásban is jelentős szerepe van. Hogy mi is a betegút? Ez egy ellátási „térkép”, ami azt jelenti, hogy merre kell irányítani az orvosnak a beteget. „A betegút célja az ellátás minőségének a javítása, és az, hogy kézen fogva haladjon az orvos a betegével a gyógyulás felé vezető

5. oldal

úton. Fontos a kommunikáció, hogy a páciens teljes körű tájékoztatást kapjon arról, hogy mikor kihez kell fordulnia. Segíteni kell a beteggel együtt értékelni a kezelés során kapott dokumentációkat is. A betegút egy komplex folyamat, amelyben a páciens számos dolgozóval, szakA program második felében dr. Nagy emberrel találkozik. Valakinek azonban Emese szülész-nőgyógyász, klinikai onlenni kell, aki ezt az egészet átlátja. Vagy- kológus főorvos tartott előadást. Kiemelis azt, hogy a beteg útja mikor, hová és te, ő úgy látja, a betegekben megváltozott kihez kell, hogy vezessen. E személynek az a kép, hogy szégyellik a rákot. Nyíltabelkötelezettnek kell lenni és koordinálni ban mernek ma már erről beszélni. a gyógyulás folyamatát. Mindez persze Dr. Nagy Emese a daganatos betegséelképzelhetetlen a páciens együttműkö- gek okairól is szólt a megjelenteknek. „A dése nélkül” – foglalta össze dr. Bálint geno nevű térkép az emberben 25 000 Alexander. ismert génből áll. Ha ezekből kb. 300 A folytatásban Mikéné Bodor Mária, gén károsodik, daganat alakul ki. Van a Rákbetegek Országos Szövetségének egy test, ami 1013 sejtből áll. Ez a sejtaz elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Az ön- mennyiség mindig cserélődik, szaporosegítő mozgalomról beszélt, amelyet a dik. Egy év alatt az összes sejtünk kicsebetegek önsegítő csoportjai hoztak létre. rélődik. Ha az öncsere közben hiba lép Ez a rákbetegek közösségére, egymás tá- fel, mutáció történik, az a sejt elváltozik” maszadó erejére épül. Fontos az ismere- – emelte ki a főorvos asszony, aki a követtek, tapasztalatok átadása azért, hogy a kezőkkel folytatta: „A rák kétféle módon betegek a krízisen minél hamarabb túl alakulhat ki. Egyik, amikor örökletes a tudjanak jutni. Azt is kiemelte, fontos, folyamat. A másik ok pedig a környezeti hogy a betegek ne elszigetelt közösség- ártalom lehet. Ide tartozik a dohányzás, ben éljenek, hanem nyissanak az egész- a túlzott alkoholfogyasztás, a kémiai téségesek felé. nyezők: nikkel, azbeszt, benzingőz, su„1991 óta napforduló segítő szolgála- gárzás. A daganat kialakuláshoz nem egy tokat szervezünk az országban, ahol a gén, nem egy hiba vezet, hanem több betegek beszélgethetnek egymással. Az gén kell, hogy elromoljon. Az örökletes összejöveteleken szakemberekkel is lehet betegség korábban alakul ki, a környezetalálkozni. Orvosokkal, pszichológusok- ti ártalom hatására bekövetkező betegség kal, gyógytornászokkal. Ezekre a nyitott, később. Nagyon fontos tudni, hogy az segítő szolgáltatásokra szükség van. Tár- adott családban milyen betegségek forsadalmi elfogadottságuk bizonyított.” – dultak elő, s odafigyelni ezek megelőzémondta Mikéné Bodor Mária. sére. – hangsúlyozta dr. Nagy Emese.

Időjárás-előrejelzés Borongós hétvége, napos hétköznapok. Szombaton borongós időre, vasárnap gyenge esőre számíthatunk legfeljebb 15 fok hőmérséklettel. Éjszaka akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála. Keddtől megszűnik a csapadék, napsütéses időjárásban lesz részünk 17-18 fokos nappali, 6-7 fokos éjszakai hőmérséklettel. (Forrás: www.koponyeg.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről október 3-9.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Kft. együttes péntek 8.30 Kárász Róbert hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30

Október 3. 11.30-15.00 Jászberény, Jász-Plasztik Kft. Necső tanya 5. Október 4. 10.00-16.00 Alattyán, Művelődési ház Kossuth u. 28.

Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00 Kosárlabda: Fortress Jb–BC Körmend hétfő 19.00; kedd 6.00, 21.00 Kltusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre! Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek

Véradás a Jászságban Október 3. 8.00-10.30 Jászberény, SZIE Kollégium Rákóczi u. 53.

Berényi Pillanatok: XIX. Jász Világtalálkozó – a Jászság Népi Együttes műsora csütörtök 17.30 XIX. JV – Jász Tánc Gála péntek 21.30 Cantate Nobis énekegyüttes kedd 19.00 Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00 Értékőrző: csütörtök 8.00, 18.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 8.00; szerda 8.00, 20.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00

Gyógyszertárak október 3. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834 október 4. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382

október 7. hétfő Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

október 8. kedd Elixír Gyógyszertár

Fogászati ügyelet

október 9. szerda Thököly Gyógyszertár Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet:

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130

Október 8. 9.00-12.30 Jászberény, Fortaco Zrt. Sportpálya u. 1.

október 5. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667

Október 8. 14.00-17.00 Jászboldogháza, Művelődési ház Rákóczi u. 9.

október 6. vasárnap Elixír Gyógyszertár Tesco

Október 22. 10.00-16.00 Jászárokszállás, Rosenberger Kft. Rosenberger K. u. 1.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések:

Október 28. 8.00-13.00 Jászladány Művelődési ház Kossuth u. 110. Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.


Szabadidő

6. oldal

2013. október 3.

Pedagóguskórusok Országos Találkozója

Programok Osztályterem színház Október 3-án, csütörtökön a SZIE ABPK Gyakorló Gimnáziumban 11 órakor, a Lehel Vezér Gimnáziumban 14 órakor a diákok osztályterem színház keretei között tekinthetik meg Scherr Péter rendezésében az Ady/Petőfi Nézőművészeti Kft. című darabot. Táncszínház Október 3-án, csütörtökön 18 órakor a főiskola dísztermében Nemes Zsófia koreográfiájában Éjjeli kávézó címmel a PR-Evolution Dance Company produkcióját láthatják Szirtes Edina Mókus hegedűművész közreműködésével. Szántai Kupa Október 4-én, pénteken reggel 8 órakor kezdődik a Lehel Vezér Gimnázium tornakertjében a Szántai József, a kiváló testnevelő tanár emlékére rendezett 25. Szántai József Emlékverseny.

Pedagóguskórusok Országos Találkozójára kapott meghívást négy jászberényi kórus Komáromba. A nagyszabású rendezvényen hat helyszínen 31 énekkar vett részt az ország minden tájáról. K. N. K. Városunkat a Bedőné Bakki Katalin által vezetett Palotásy János Vegyeskar,

a Deméné Ilonka Gabriella által vezetett Harmónia Óvónői Kamarakórus és a Lehel Vezér Gimnázium Férfikara, valamint Thormanné Husznay Mária általa vezetett Cantate Nobis Énekegyüttes képviselte. Három kórusunk Turi Bálint alpolgármester által a zene szentélyének nevezett Egressy Béni Zeneiskola kamaratermében, míg a Palotásy János Vegyeskar a Jézus Szíve Katolikus Templomban lépett fel.

Szüreti Mulatság Október 5-én, szombaton 15 órakor indul Jászfelsőszentgyörgy művelődési háza elől a szüreti felvonulás, tánccal és zenével, csikósbemutatóval, borkóstolóval. A rendezvény 21 órától szüreti bállal folytatódik. Taekwon-Do Kupa Október 5-én, szombaton 8.30 órától a Jászberényi Hűtőgépgyár Sportcsarnokban rendezik az V. Lehel Vezér Nemzetközi I.T.F. Taekwan-Do Kupát. Honismereti szakkörtalálkozó Október 5-én, szombaton 9 órakor szentmisével kezdődik az idei év honismereti szakkörtalálkozója Jászapátin, az egykori Mezőgazdasági Szakképző Iskola ebédlőjében. A program 10.30-tól Horthyné dr. Bathó Edit Nemzeti kincsünk, a Jászkürt című előadásával folytatódik. Örökbefogadó nap Október 5-én, szombaton 10 órától a mentőkutyások Borsóhalmi úti telepén örökbefogadó nap lesz, ahol elárvult állatokat lehet befogadni. Kerékpáros Hajta-túra Október 5-én, szombaton 8 és 9 óra között a Vasas SHE Horgásztanyánál (Vasas tó) lehet nevezni a Hajta kerékpáros túrára. Az indulók 30, illetve 60 km távon teljesíthetik a távokat. A kisgyermekes családoknak a 20 km-es Zagyva-körüli tekergőt ajánlják a szervezők.

Bővült a jászberényi lámacsalád Az ősz beköszöntével már szépen fejlődnek a tavasszal született állatkerti apróságok. Azonban a nyár elmúltával sincs hiány kisállatokban, hiszen a napokban néhány újabb örömteli születésnek lehettünk szemtanúi. A gyerekek egyik kedvence kétségkívül a láma család legfiatalabb tagja, az egyelőre még név nélküli csődőrcsikó. Jászberényben régi hagyománya van e patások tartásának, s szerencsére szaporulatban sem volt hiány, eddig szinte minden évben született utód. A szülők meglehetősen nagy rutinnal és gondoskodással nevelik az új jövevényt, aki érdeklődve figyeli a kíváncsi látogatókat.

Vechtaiak az állatkertben A jubileumi 20 éves Vechta-Jászberény testvérvárosi kapcsolatok évfordulója kapcsán rendezett ünnepségsorozat részeként állatkertünk vendégül látta a népes delegációt. 2002-ben indult a Zoo-projekt névre keresztelt nemzetközi zootáborunk, melynek keretében nyaranta egy hétig német gyerekek és kísérőik vendégeskedtek állatkertünkben. Az évek alatt összegyűlt számtalan élményből válogatva plakátok, fotók és diavetítés segítségével elevenítettük fel a legszebb pillanatokat. A zoopedagógiai foglalkozások széles palettájából szemléltető bemutatót tartottunk a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola diákjainak közreműködésével. A fogadást Molnár Csaba séf erre az alkalomra összeállított különleges menüje tette teljessé, melyet baráti hangulatú beszélgetések fűszereztek. Tóth Tibor

A Lehel Vezér Gimnázium Férfikarának jelenléte mindig a jóhangulat garanciája. Ezt a Jászberényben köztudomású tényt szombaton Komáromban is megtapasztalhatták. A hivatalos program megkezdése előtt a közönségből spontán énekkar alakult, ugyanis a fiúk ráhangolódó énekéhez sokan csatlakoztak. Általános derültséget váltott ki az a bordalcsokor, melyben a tizenhét férfi elvi éllel nyilatkoztatta ki, hogy a víz veszélyes a bőrre, bizonyítékul elég a víziló fiára nézni. Az élvezetes előadást vastapssal köszönte meg a közönség. A Harmónia Óvónői Kamarakórus lelket megérintő, lírai mondanivalójú dalaival aratott sikert. A Cantate Nobis Énekegyüttes igényesen összeállított műsorral, tiszta, szép énekével gyönyörködtette a közönséget. A Palotásy János Vegyeskar a tőle megszokott színvonalas produkcióval járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Az eseményt valamennyi kórus részvételével éjszakába nyúló élőzenés, táncos, dalos parti zárta.

Ajándék terítő a Jász Múzeumnak Meghitt összejövetelnek adott otthont a Jász Múzeum szerdán. A Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai értékes ajándékkal érkeztek vendégségbe. Nagy Katalin Vasné Sass Katalin népi iparművész által tervezett és tizenegy hímzőasszony által hímzett 130�×�160 cm-es, vesevirág motívummal díszített konferenciaterítőt adományoztak a Múzeumnak. A szakkör tagjai a jászsági hímzés széles körű megismertetésére és elterjesztésére való törekvésükkel méltó módon őrzik és ápolják a szűcsmintákat textíliára átmentő Misi Éva néni szellemi hagyatékát. A terítőnek kiemelt eszmei értéket ad, hogy a tervezett mintát Misi Éva néni hagyta jóvá. Sajnos az elkészült munkát már nem láthatta meg… Az igényes, szép darab csaknem egy évig készült, s a kész munka olyannyira egységes művé forrott össze, hogy ki-ki már nem is tudta beazonosítani a saját öltéseit. Az ünnepi hangulatot fokozta, hogy a szakkör tagjai abban az egysé-

ges hímzett kabátban jelentek meg, amelynek anyagát az eddigi munkájuk elismeréseként Jászberény Város Önkormányzatától kapott százezer forint pénzjutalomból vásárolták. Színvonalas munkájukat ez év júliusában a Mezőkövesden kétévente megrendezésre kerülő Kisjankó Bori Kiállításon is elismerték. Kilenc beterjesztett

munkából hatot a zsűri „magasabb kategóriába tartozó”-nak minősített. Szeptember 28-ától egy hónapon keresztül a Nagykörűi Művelődési Házban gyönyörködhetnek a látogatók a szakkör alkotásaiban. A távolabbi jövő is eseménydúsnak ígérkezik, ugyanis jövőre a 35. születésnapját ünnepli az alkotóközösség.

Bábszínház a Magyar Népmese Napján A nagy mesemondó Benedek Elek születésnapján hétfő délután gyermekek és örökifjak töltötték meg a főiskola Apponyi termében működő Malom Színház széksorait. sz. k. m. A szigorúan kiskorú felügyelete mellett ajánlott, A székely menyecske meg az ördög című mesét, Fabók Marianna jelenítette meg ízes tájnyelven sok muzsikával, dallal és humorral. Sikáljuk meg a lelkünket, – kérte az előadás bevezetőjében a Miskolcról érkezett művésznő – mert a mesét csak tiszta szívvel lehet befogadni. A közönség pedig szót fogadott, kicsik és nagyok nyíltszívű gyermeki örömmel derültek a makrancos székely asszony történetén. A bravúrosan mozgatott groteszk bábok és a Mariann megformálta gülüszemű nagyszájú menyecske egy egész társulat jelenlétét sejtette a rafinált paraván mögött. A klasszikus

népmesei elemeket, a szegény embert és házsártos feleségét, a pórul járt ördögöt, a harmatos királylányt és megmentőjét, a vitéz huszárt a művész mind egyedül alakította. A színésznő egyszemélyes színházat csinált és akkor sem jött zavarba, amikor váratlan

áramszünet szakította el a mese fonalát, humora pillanatok alatt átsegítette a kínos szituáción. A játék persze jól végződött, mert a magyar népmesének úgy kell befejeződni, hogy a gonosz megbűnhődjön, a jó elnyerje jutalmát és a hallgatóság tanuljon a történetből.

A hétfői közönség is tanult Fabók Marianntól, nagyszerű előadásával újra bebizonyította legyünk akár gyerekek, akár felnőttek, a mese örök igazságát érdemes tisztára sikált szívünkbe fogadni. (Holló Dénes Márton felvételei)


Ajánló

2013. október 3.

Megemlékezés Déryné Széppataki Rózáról Szeptember 27-én pénteken délután a tiszteletére rendezett ünnepség keretében emlékeztünk meg városunk híres szülöttéről, Déryné Széppataki Rózáról.

Emléknap Október 6-án, vasárnap 15 órakor a 48’-as emlékműnél a KDNP és a Polgármesteri Hivatal közös ünnepi műsorral emlékezik az aradi vértanúkra. Beszédet mond Pálffy István országgyűlési képviselő.

A Déryné utca 2. sz. alatti épületen elhelyezett emléktáblánál összegyűlt ünneplőket Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója avatta be a színésznő hosszú, tragikus életútjának részleteibe. A kortársak által méltatlanul elfelejtett művésznő emlékét az utókor tisztelettel őrzi, ennek kifejezésére Jászberény Város Önkormányzata nevében Szatmári Antalné és Nagy András, a Jászkerület Nonprofit Kft nevében Suhaj Csilla és Tóth József, a Jász Múzeum nevében Hortiné dr. Bathó Edit és Kalup Gyuláné, a Városvédő és Szépítő Egyesület nevében Besenyi Vendel és Bolla János, a Jász Múzeum önkénteseinek nevében Görbe Jánosné és Harnyos Józsefné helyezték el a megemlékezés koszorúit.

Megemlékezés Október 7-én, hétfőn 16 órakor a Fehértói temetőben az 1848-as honvédemlékműnél a Városvédő és Szépítő Egyesület az aradi vértanúkra koszorúzással emlékezik. A műsorban közreműködnek a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző iskola tanulói.

né-díjat adományozott több évtizedes önzetlen, eredményes kultúraszervező tevékenységéért dr. Suba Györgyné Kocsis Juliannának, valamint a Jászság zenekultúrája terén végzett kiemelkedő előadói és oktatói munkájáért Erős Dénesnek, a Palotásy János zeneiskola tanszékvezető gitártanárának. A kitüntetetteket Nagy András városkapcsolati tanácsnok köszöntötte Jászberény Város Önkormányzata neDéryné-díjasaink vében. A Máté György szobrászművész által A díjak átadása után a korábbi Déryné tervezett Déryné-emlékplakettek át- -díjas – nem mellesleg a Lehel Kürtöt adására bensőséges ünnepség keretében a Nemzeti Vágtán megszólaltató – került sor a Déryné Rendezvényház- Bernhardt András karmester vezényleban. A Jászkerület Nonprofit Kft., és a tével a Palotásy János Zeneiskola Fúvós Városvédő és Szépítő Egyesület Déry- Zenekara koncertet adott a kitüntetet-

Sarolta fotója fődíjas lett

s. e. Hamberger Sarolta nevével gyakran találkozunk az újságokban rajzpályázatsikerei kapcsán. Ezúttal viszont nem a rajz, hanem a fotográfia eszközével fejezte ki mondanivalóját.

tójára viszont nemrégiben, az Európai Mobilitási Hét megnyitóján került sor egy igazán autentikus, a témához illő helyszínen. „A Nyugati Pályaudvar dísztermében volt a díjátadó. Vicces is volt, hogy időnként bemondták, hogy egy-egy vonat késik… – idézi Sarolta. – Ezután volt egy kis vendégség is a királyi váróteremben.” A kategóriák fődíjasai egy-egy kerékpárral lettek gazdagabbak, bár Saroltát nem ez motiválta elsősorban. „Korábban már nyertem egy biciklit, így ezzel egyelőre nem is nagyon tudom, mit kezdjek. Azért szerettem volna mindenképpen

tek tiszteletére és valamennyi jelenlévő szórakoztatására. A Palotásy János Zeneiskola jelenlegi tanulói Tímár Gábor igazgatóval, Cs. Nagy József szaktanárral, továbbá Beniczki Béla, Harnyos Zsolt, Kiss Enikő, Mizsei Ottó, Száraz Mihály és Vámosi Zsanett volt tanítványokkal közösen igazi örömzenét játszottak. Tovább színesítette az előadást a kitüntetett Erős Dénes tanítványának, Kis Ákosnak a gitárjátéka, valamint Cs. Nagy József tanítványának, Mészáros Máténak a klarinétjátéka. Az ünnepséget a Jászkerület Nonprofit Kft, a Jász Múzeum, valamint a Városvédő és Szépítő Egyesület rendezte. (Fotó: Bugyi Gábor)

A Könyvtár Heti Ajánlata Kiemelt ajánlat: Pál Feri: A függőségtől az intimitásig A könyvtár új szerzeményeiből: Hidasi Judit: Rozéfröccs Christie, Agatha: A harmadik lány Marton Kati: A nép ellenségei

Olvassa újra a klasszikusokat: Lángh Júlia: Közel Afrikához Gyermekkönyvek: Repcsik – Mesekönyv a rajzfilm alapján Chbosky, Stephen: Egy különc srác feljegyzései

Az Európai Mobilitási hét keretében rendezett pályázatra a „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” jelmondatot képi eszközökkel megfogalmazó alkotásokat vártak. „A jó-rossz ellentétpár kedvelt és gyakori témája a művészeknek. Én is ezt használtam fel a pályamunkámban. – mesélte lapunknak az ifjú alkotó. Kifejező fotójának a „Két út áll előtted” címet adta. A fotón megmutatkozik ugyanakkor az is, milyen eszköz áll igazán közel a szívéhez. – Inkább rajzolni szoktam, ha fotózom, abban is mindig van valami rajz.” A nyertes fotó elkészítéséhez saját lábára festett, ami nem lehetett könnyű feladat. A pályamű még az előző tanév végén készült, június végéig kellett beküldeni. Összesen 2200 munka érkezett be hét kategóriában. A pályázat díjkiosz-

Programok Rózsafűzér búcsú Október 6-án, vasárnap 10 órakor a Barátok templomában szentmisével veszi kezdetét a Rózsafüzér búcsú, ami hagyományosan körmenettel zárul.

nagy

Hamberger Sarolta, a Lehel gimnázium végzős tanulója megnyerte kategóriája fődíját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium közös rajz-, fotóés családi kreatív pályázatán.

7. oldal

részt venni, mert elég kevés pályázat van középiskolásaknak, ráadásul ez az utolsó évem, így ki kell használni minden lehetőséget.” Felmerül a kérdés, hogy egy ilyen kreatív és tehetséges lány hol folytatja jövőre tanulmányait? Ezek után meglepő lehet, hogy nem művészeti pályára készül, hanem a Budapesti Corvinus Egyetem (közkeletűbb nevén a Közgáz) kereskedelem és marketing szakára szeretne leginkább bejutni. Ám nem teljes elrugaszkodás ez a grafikai vonaltól, hiszen távlati tervei közt szerepel, hogy reklámtervezőként keresse kenyerét. Pályamunkáját elnézve ez valóban testhezálló választásnak tűnik. Ehhez sok sikert kívánunk neki, és mindenekelőtt gratulálunk a mostani eredményéhez.

Nyárból az őszbe A Nagy Rajzolás 2000-ben Angliából indult világhódító útjára, a múzeumok 2009-ben csatlakoztak a nemzetközi akcióhoz. Idén első ízben a Hamza Múzeum is részt vesz az országos rendezvénysorozatban. Az alkotni vágyók kortól függetlenül október 5-én, szombaton délelőtt 9 órától délután 4-ig értelmezhetik újra a 40 elhunyt Gy. Riba János Zagyva-parti nyár című festményét az intézmény Gyöngyösi úti kiállítótereiben. A program a Múzeumok Őszi Fesztiváljának kínálatát színesíti, Jászberényben a Nyárból az őszbe címet viseli. Részvételi szándékukat, kérjük, legkésőbb péntekig jelezzék.

Országos Könyvtári Napok Október 7. és 12. között rendezik az Országos Könyvtári Napokat, a programsorozathoz a berényi könyvtár is csatlakozott. Egész héten óriási könyvvásárral és félárú beiratkozási lehetőséggel várják a látogatókat. Gyöngyvarázslat Október 7-én, hétfőn 17 órától a városi könyvtárban Ingesné Barkóczi Ibolya a nem hagyományos gyöngyfűzés rejtelmeibe enged betekintést az Olvass a hobbidról! programsorozat következő epizódjában. Irodalmi teadélután Október 9-én, szerdán 17 órakor Egy budai úrilány Párizstól Afrikáig című beszélgető műsorban Láng Júlia írónővel találkozhatnak az érdeklődők a városi könyvtár kamaratermében. Komédia Október 10-én, csütörtökön 18 órakor a jászberényi főiskola dísztermében a Malom színház szervezésében Kálloy Molnár Péter főszereplésével, Szántó Erika rendezésében Rob Becker kortárs amerikai szerző Ősember című komédiáját láthatják. Őszi Művészeti Hetek Október 17. és november 9. között színes programkínálattal jelentkezik városunkban az Őszi Művészeti Hetek rendezvény.

Mit keres a líra a festővásznon? Hamza D. Ákos művészetét értelmező kiadvány jelent meg a Hamza Múzeum kiadásában. Sándor Eliza Hogyan nézzünk egy Hamza képet? Milyen társadalmi környezetben születtek e művek? Milyen szellemi és művészeti irányzatok hatottak a korban? Hogyan változott a művész stílusa az idő során? Hogyan alkotott, mi vezérelte művészi döntéseit? Tehát miért is olyanok képei, amilyenek? És voltaképp milyenek is? Ezeket a kérdéseket kívánja megválaszolni a Hamza Múzeum legújabb kiadványa: A festő költészete, a költő festészete. A gazdagon illusztrált, közel félszáz oldalas katalógus értékes olvasmány mindazoknak, akik szeretnének kicsit többet megtudni a városunk-

ban jól ismert név tulajdonosáról. E kiadvány a polihisztor képzőművészeti tevékenységére koncentrál, azon belül is legfőképp festészetére, de szót ejt kisplasztikáiról és tollrajzairól is. A kötetet végiglapozva az embernek az az érzése támad, mintha a szerző, Gurzó K. Enikő művészettörténész nekünk szegezné a kérdést: „Bővebben vagy röviden mondjam?” A választást ugyanis ránk bízza a kiadvány. Csupán a gerincét alkotó szövegrészt elolvasva, a hozzá rendelt illusztrációkat megtekintve is kellően alapos képet kapunk Hamza művészetéről. Azonban ha valaki igazán el szeretne mélyülni a témában, e vékonyka füzet is kincsestára lesz a bőséges lábjegyzetnek és függeléknek köszönhetően. S hogy tulajdonképpen mit keres a líra a festővásznon? Nos, ahogy mondani szokás: „Nem lövöm le a poént!”


Sport�

8. oldal

2013. október 3.

Berek Gábor világbajnok Győzelemmel kezdtek röplabdázóink Szeptember 23-28 között Egerben a Hotel Eger & Park adott otthont a GPC (Global Powerlifting Commitee) Világbajnokságnak, ahol a világ legjobb erőemelői és fekvenyomói mérték össze tudásukat.

is teljesítettem. Életemben ennyi súlyt, még edzésen sem nyomtam ki, így nagy örömömre szolgál, hogy a legfontosabb versenyemen jött ki legjobban a lépés. Terveim közt szerepel még, hogy a

ács Köztük volt a Jászberényi SE Testépítő Szakosztályának erős embere, Berek Gábor is, aki nem bízott semmit a véletlenre, hiszen a fekvenyomásban, világcsúcsbeállítással aranyérmet szerzett. „Közel 600 versenyző nevezett az egyhetes versenyre. A mi súlycsoportunkban, a -100 kilogrammosok (90-100 kg közöttiek) mezőnyében pedig, 22en indultunk a dobogós helyekért. Én első nap, hétfőn léptem a küzdőtérre, miután 97,5 kg-mal mérlegeltem az előző este. 220 kg-on kezdtem és 230cal folytattam a fekvenyomó versenyt. Nagy ellenfelem egy orosz srác ugyancsak 230 kg-ot nyomott, de miután az ő testsúlya 99 kg volt, én lettem a világbajnok. Viszont nekem még hátra volt egy kísérletem. Természetesen éltem a lehetőséggel és – a VB elsőség tudatában – nyugodt versenyzéssel a 238 kg-ot

WPC szövetség rendezésében is hasonló eredményt, azaz akár világcsúcsot érjek el a közeljövőben”. – mesélte az újdonsült világbajnok. Berek Gábor még arról is szólt, hogy a magyarok – mind a hölgyek, mind a férfiak – remekül versenyeztek, hiszen a hétfői napon, amíg ő ott volt, minden kategória eredményhirdetésekor, magyar himnuszt játszottak.

Hozták a kötelezőt Általában a csapatsportban, természetesen a labdarúgásban is azt szokás mondani, ha a tabella élbolyában tartózkodó csapat a hátsó sorokban tartozó valamelyikével játszik, hogy „kötelező a győzelem.” Ez most is beigazolódott. Az edzők többsége pedig úgy vélekedik, hogy a kötelező győzelem az egyik legnehezebb. Vigh Tibor a Jászberényi FC focicsapatának edzője is tartott egy kicsit a rákóczifalvi vendégszerepléstől, mert mint elmondta, több volt NB-és játékos is tagja a Tiszán-túli társaságnak. Nos, a mesternek szerencsére nem nagyon volt ideje a szorongásra, mert Német Gyula már a 12. percben betalált a vendéglátók kapujába. Továbbra is uralták a mezőnyt a berényiek, több helyzetük is volt. Ám a 40. percben Papp Norbit becsapta egy távolabbi lövés, ami egy védőjátékoson irányt váltott, így nem volt esélye a labda hárítására, 1-1. Szünet után is a

Rövid hírek Ökölvívás. Oláh Richárd a Csík Tibor SE versenyzője, a csütörtöktől zajló serdülő magyar bajnokságot végig harcolva, vasárnap délelőtt az 59-kg bajnoka lett! Ez az eredmény a 2010-ben alakult Csík Tibor SE életében mérföldkő, hiszen megvan az első magyar bajnokuk. Futball utánpótláscsapatok: NB II. Közép csoport. U-21: JSE–Vecsés 1-4; U-17: JSE–Vecsés 2-4; U-15: Gödöllő–JSE 3-0; U-14: Gödöllő–JSE 6-2. NB II. Közép-Kelet csoport. U-21: Gödöllő–Jászberényi FC 1-4, U-17: Gödöllő–Jászberényi FC 19-0. Női kézilabda NB II. junior. Elkezdődött a női kézilabdaszezon is. A Jászberényi TF DSE továbbra is az ETALON Adács NB II-es együttesének junior csapataként szerepelnek. Eddig egy-egy győzelemmel és vereséggel a középmezőnyben tanyáznak. Ritmikus Gimnasztika. A Jászberényi RG SE csapata, az elmúlt hétvégén Sopronban szerepelt egy nemzetközi RG versenyen ahol az alábbi helyezé-

JFC dominált, sorra vezették támadásaikat. Ezek közül az 56. perc hozta meg a vezetést, miután Keresztes beadását követően Besenyei „kipókhálózta” a felső sarkot. Majd a csereként beállt Gacs Gergő egy szép egyéni alakítás után állította be a végeredményt: Rákóczifalva – Jászberényi FC 1-3. Vigh Tibornak az ellenfélben játszó volt játékosai is elismerték, hogy az elmúlt szombati meccsen esélyük nem volt még a döntetlenre sem, vagyis megérdemelten szerezték meg a győzelmet a jászberényiek. A JFC edzője elmondta még, hogy az első félidőben is jól játszottak a srácok, a másodikban pedig eredményesek is voltak. Szükség is lesz erre a formára, hiszen a hét végén szombaton, ezúttal már 15 órai kezdéssel a még veretlen, Jánoshidát fogadják. Egy jászberényi győzelem esetén akár a 2. helyre is felkapaszkodhatnak focistáink, miután az előttük álló Fegyvernek - Karcag rangadóra kerül majd sor. seket érték el, a különböző korosztályokban: 1. Szatmári Bianka, Nagypál Hanna, Balázs Petra, Lacsek Alexa. 2. Katona Laura, Gyenes Eszter, Virág Vivien, Németh Amarilla Dóra. 3. Bathó Zsófia, a 4. helyen pedig, Nemes Vivien, Katona Dorina és Cseszkó Lili végzett. A hétvégén Ukrajnába utaznak. Hétvégi sportajánló: Pénteken 16 órától és szombaton 9.30-tól: VIII. Jász Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakkverseny. Helyszín: Kéttannyelvű Kat. Ált. Isk. ebédlője. Szombaton: Hajta Kerékpártúra; gyülekezés a Vasas horgásztónál 8 és 9 óra között. Szombaton 15 órai kezdettel: Jászberényi FC – Jánoshida megyei I. o. labdarúgó mérkőzés. Szombaton 18.30-tól Fortess Jászberény�–�Körmend NBI6A kosárlabdamérkőzés. Helyszín: Bercsényi úti sportcsarnok. Vasárnap 15 órától: Jászberény Wolverines�–�Miskolc Steelers, junior amerikai futballmérkőzés. Helyszín: Állatkert melletti focipálya

A debreceni Eötvös DSE gárdája ellen győzelemmel debütált az idei NB II-es idényben a Jászberényi RK nagycsapata és a junior gárda is. Budai Levente Tavaly még rangadónak számított a jászberényi és a debreceni együttes találkozója, hiszen akkor a JRK a második, az Eötvös DSE pedig a harmadik helyen végzett az elszámolásnál, azóta azonban nagy változáson esett át mindkét társaság játékoskerete. Ennek megfelelően igazán meggyőző teljesítménnyel rukkoltak elő a berényi lányok, s gyakorlatilag percek alatt egyértelművé tették az ellenfél számára, hogy ezen az estén esélyük sem lesz, s ellentmondást nem tűrő játékkal győztek a bajnokesélyeshez méltón szereplő hazaiak. Az összecsapáson mind a védekezőjátékunk, mind pedig a támadásvezetés rendkívül hatékonyan működött – többször is elképesztő leütéseknek, ejtéseknek lehetett szemtanúja a mintegy százfős szurkolótábor –, s mindenképpen pozitívum, hogy a jelentős játéktudásbeli különbség ellenére képesek voltak a folyamatos összpontosításra Deme Gábor vezetőedző tanítványai. Továbbá kiemelendő még, hogy a harmadik szettben lehetőséget kapott a mindössze tizenhárom esztendős (!) Hájos Korall, valamint a tizenhét éves Cseh Mariann, ami egyértelműen azt bizonyítja, hogy az utánpótlás-nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek Jászberényben. Jászberényi RK�–�Eötvös DSE: 3:0 (10, 12, 6) JRK: Gulyás Vivien, MolnárNémeth Zsuzsanna, Szigediné László

Rita, Pintér Andrea, Kerekesné Karakas Margit, Gregor Helga. Csere: Hájos Korall, Cseh Mariann. Deme Gábor: „Mindenképp meg kell nyernünk ezt a másodosztályt, bár erről felelősségteljesen a szegedi ütközetet követően nyilatkozhatok. Nem terveztem előzetesen, hogy játéklehetőséget biztosítok a fiataloknak is, de mivel Hájos Korall minden edzésen becsülettel részt vett, őt is a pályára küldtem. Cseh Mariannt pedig a felkínált lehetőséggel szerettem volna arra biztatni, hogy legyen itt minden edzésen, hogy komolyabban számítsak rá.” Ami a juniorokat illeti, Makai Péter röpisei mindent megtettek annak érdekében, hogy a „nagyokhoz” hasonlóan ők is győztesen hagyják el a pályát, s ha egy kicsit nehezen is, végül ezt sikerült is megvalósítaniuk. A fiatal reménységek az első két szettet viszonylag simán megnyerték, ezt követően azonban

kijött a testi és szellemi fáradtság, valamint a rövid kispad, és egyenlítettek a cívisvárosiak. Az ötödik, mindent eldöntő játszmában azonban sikerült a maguk javára fordítani a meccset, így megérdemelt sikernek örülhettek: JRK (junior) – Eötvös DSE (junior): 3-2 (18, 15, -25, -16, 10) JRK (junior): Gulyás Vivien, Pintér Andrea, Hájos Korall, Cseh Mariann, Szabó Mariann, Kohári Dóra. Makai Péter: „Nyilvánvalóan kevesen vagyunk, hiszen amíg a kulcsjátékosok bírták erővel, addig fejben is ott voltak, s bár jött egy hullámvölgy, a végén az összpontosításnak és egy kisebb szerkezet-átalakításnak köszönhetően sikerült kivívnunk a sikert. Gratulálok a csapatnak, hiszen az első meccs, az első győzelem mindig különösen fontos!” Jövő héten Hajdúböszörményben újabb győzelmet vár mindkét edző! (Fotó: Gémesi Balázs)

Népszerű lett a gimnasztika Még csak négy éve, hogy egyesületi formát öltött a Jászberényi Gimnasztika SE, de már a harmadik meghívásos versenyüket, a „III. Jász Gimnasztika Kupát” rendezték a hétvégén a Bercsényi úti sportcsarnokban. A rendezvény népszerűségét jelzi, hogy rekordnevezés érkezett reggel a rendezők asztalára, ugyanis 161 fiatal hölgy jelezte indulási szándékát. Hagyományosan több korosztályban és több versenyszámban – talaj, karika, labda, buzogány, kötél, szalag – mérhették össze tudásukat a résztvevők. Mint azt az egyik szülő-támogató Kollár Anita elmondta, nagyon szorgalmasan készültek a JGSE tagjai a hazai versenyre, mert ilyenkor a családtagok, továbbá nagyon sok ismerős kíséri figyelemmel végrehajtott gyakorlatukat. Nos, nem is okoztak csalódást a kislányok, ugyanis nagyon értékes helyezéseket értek el. A legügyesebbek természetesen a dobogóra is felállhattak: Katona Laura két 1. és egy 2. helyet, Katona Dorina egy 1. és két 2., Bóna Vanda 1. helyet, Kollár-Nagy Aténa két 2. és egy 3. helyet tudhat magáénak. A dobogó 2. fokára álhatott: Gyenes Eszter, Papp Zsófia és Balázs Petra, 3. helyen pedig: Szilák Jutka és Nagypál Hanna végzett. Kollár Anita azt is elmondta még, hogy látva a nagy érdeklődést és a versenyzői létszámot, már most eldöntötték, hogy jövő ősszel ismét láthatjuk a lányokat az egyre népszerűbb Jász Gimnasztika Kupán. A Jászberényi Gimnasztika SE versenyzői nem sokat pihenhetnek, hiszen a hétvégén már Sopronban lépnek közönség elé.

Jászberény női labdarúgócsapata lejátszotta harmadik mérkőzését a labdarúgó NB II-ben. A Panyi Csaba által irányított együttes megszerezte második pontját, miután nagy csatában döntetlent ért el a nyírségi lányokkal szemben: Jászberény FC – Nyírség NSCE 2-2. A gólokat Horváth Zsuzsanna és Kővágó Gitta szerezte.  (Fotó: Pesti József )

Vereség az utolsó fordulóban Az NB III. tenisz csapatbajnokságának E csoportjában, az utolsó fordulót játszották a hétvégén. Mint azt Dancsó Márk, a csapat egyik oszlopos tagja elmondta, a szezon legfájóbb vereségét szenvedték el az elmúlt szombaton. „Sajnos az egyéniben nagyon elaludtunk, és először 0-3-at, majd 2-4-et mutatott az eredményjelző, sajnos oda. Innen már, úgy tűnt, nagyon nehéz lesz fordítanunk, de úgy mentünk fel a salakra, hogy még így is meglehet a győzelem. Egy darabig úgy tűnt, igazunk lesz. Dancsó Bálint és Bábosik Bence behúzta a 3. győzelmet, majd én Bartóki Józsival nyertem két szettben, ezzel 4-4-re alakult az eredmény. A mindent

eldöntő összecsapáson a harmadik páros is jól állt, sőt két meccslabdánk is volt, de nem jött össze, majd a super tie break 8-10 lett és elment a meccs.” – nyilatkozta Dancsó Márk. A mérkőzés végeredménye tehát: Co-op Star SE–Balassagyarmat 4-5. Elmondta még, hogy nagyon szomorú, de annyi pozitívumuk volt, hogy 0-3 után sem adták fel, sőt nekik volt a győzelemhez két labdájuk is. „Jövőre még jobbak leszünk és feljutunk!” – fejezte be a szezonzáró értékelést a tehetséges teniszező. E vereséggel lecsúsztak a dobogóról a Co-op Star SE teniszezői és a 4. helyen végeztek. Ezzel együtt is szép eredménynek számít, hogy az NB III. újoncaként dobogó közelben végeztek.

Új évf. 2. év 40. szám  

2013. október 3.

Advertisement