Page 1

Változó megyei szerepkör A régiók és a megyék vetélkedéséről és a változásokról Piroska Miklós nyilatkozott.

Miniszteri látogató

Kiállítás a Jászkürt Fogadóban

A rezsicsökkentést támogató tanácskozásra városunkba látogatott Navracsics Tibor.

A jászsági művészet-barátok kiállításmegnyitóval ünnepelték a Kulturális Örökség Napját.

Tudósítás a 4. oldalon

Beszámoló a 7. oldalon

Interjú a 2. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 39. szám (XXV./39.)

Egészséges és finom az ebéd

2013. szeptember 26.

Újság Jászberény város lapja

Apátin fejleszt a Jász-Plasztik

Szerdán tíz órakor az Apponyi iskola ebédlőjében Nyerges János, a beruházó Eurest Kft. ügyvezetője, Szabó Tamás polgármester, pedagógusok, önkormányzati képviselők és elöljárók, valamint a sajtó munkatársainak jelenlétében hivatalosan átadták a megújult iskolai éttermeket és tálaló konyhákat.

Szeptember 20 és 22 között Jászberény küldöttsége testvérvárosunkban, Técsőn tett látogatást. halász

Kárpáti Márta A nyár folyamán nyolc óvodában és négy általános iskolában sikerült felújítani az intézmények ebédlőit, konyháit, ahol szeptember óta mintegy 1500 gyermek tud kulturált, igényes körülmények között étkezni. A 75 millió forintos beruházás fő invesztációját a korszerű konyhai eszközök beszerzésére fordította a cég – ismertette a tényeket Nyerges János ügyvezető igazgató, majd röviden bemutatta a vállalkozást. Az Eurest Kft. húsz éve működik Magyarországon. Kezdetekben kizárólag üzemi étkeztetéssel foglalkoztak, majd bővítették szolgáltatásaikat a kórházak, illetve öt éve a diákétkeztetés irányába is. A mintegy tízmilliárd forint forgalmú vállalkozás ezerháromszáz dolgozója naponta negyvenezer ember intézményi étkezését biztosítja. (Folytatás az 5. oldalon.)

Vándordiákok Egy kis csoport székely leány tölt egy hónapot részképzésen városunk főiskoláján. Nekik szólt az évnyitó kegyelete a főiskola dísztermében. Jelen volt Tőzsér János, a SZIE rektora, Antal Sándor, a székelyudvarhelyi intézmény vezetője, dr. Lengyel Györgyi államtitkár, Szabó Tamás polgármester és Várszegi Tibor, a részképzés kigondolója és megszervezője. Szabó Tamás köszöntötte az ünneplőket, majd az államtitkárasszony idézte a múltat, a vándordiákok életét, és Misztótfalusi Kis Miklósét, a híres nyomdászét. A ma parancsa a kapcsolat kialakítása és mind tartalmasabbá tétele. A SZIE Jászberényi Campusa ebbe az irányba tesz meghatározó lépést. Ezután Várszegi Tibor idézte meg a csíkszeredai távoktatás éveinek tanulságait. József Attilát hozta el nekünk két székely leány. Az egyik énekkel és gitárral, a másik szavalattal. A főiskola énekkara Virágné Juhász Nyitó Klára tanárnő vezetésével adott kedves hangulatú műsort úgy, hogy maga szólót énekelt. Végül elhangzott a magyar és a székely himnusz.

Látogatás Técsőn

A Jász-Plasztik Kft. 1,5 milliárd forint értékű zöldmezős beruházás keretében PET-palackokat feldolgozó üzemet és raktárat épít saját erőből Jászapáti ipari parkjában. Szeptember 20-án, pénteken délután négy órakor Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes jelenlétében volt az alapkőletétel. Farkas Ferenc Több mint hatvan éve az a hír is járta Jászapátin, hogy az egyik berényi gyárat az akkori ipartelepítési program

Jászapátira szerette volna telepíteni, de az akkori vezetőség arra hivatkozva, hogy szüksége van szántóföldre, megakadályozta a terv kivitelezését. Ez a hír akkor is jelképi értékű, ha nem pontosan így terjedt el a településen. Jelképi értékű amiatt is, hogy pénteken 20-án alapkőavatásra került sor, ami elindította a jelentős építési folyamatot. Egy nagy sátor fogadta be azokat, akik régen vártak erre a pillanatra. A Hevesi út jobb oldalán, könnyen megközelíthető helyen zajlott a JászPlasztik Jászapáti üzemének alapkőletétele. Rangos vendégek érkeztek az

ünnepi rendezvényre: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott, de a vendéglátók is jelentős személyiségei Jászapátinak és a Jászságnak. Kasza Lajos, Kasza Dóra és Kasza János, valamint Pócs János országgyűlési képviselő, a város polgármestere. Számos magas rangú hivatalvezető és közéleti személyiség is megtisztelte az ünnepi rendezvényt. Az ünnepség műsorát Litvainé Lengyel Nikolett vezette. (Folytatás a 3. oldalon.) (Fotó: Sárközi János)

Közmeghallgatás a városházán Szeptember 18-án szerdán tizenhét órára megtelt a városháza tanácsterme a közügyek iránt érdeklődő városlakókkal és a képviselő-testület tagjaival. Közmeghallgatás zajlott.

Őrtüzek gyúlnak

farkas Először Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, és bejelentette, hogy az ez évi rendes közmeghallgatásra kerül sor. Majdnem húsz kérdést intéztek a megjelentek váro­ sunk vezetéséhez. Az első hozzászóló az illegális szemétlerakók és a járdaépítés anomáliáit taglalta. A polgármester válaszul ellenőrzést ígért. A második hozzászóló az ez évi jász világtalálkozó sikerét méltatta, és felhívta a figyelmet arra, hogy a belvárost folyamatosan karban kell tartani a hétköznapokon is. Szabó Tamás megállapította, hogy a régebbi épületek gondozása a szokásosnál nagyobb figyelmet igényel. Egy rokkantnyugdíjas férfi a forgalom szabályozásának hatékonyabbá tételét kérte akár közlekedési táblák kitételével is. 44

A küldöttséget Szabó Tamás polgármester vezette, tagja volt Hajnal Nagy Gábor bizottsági elnök, dr. Kiss László külső bizottsági tag és Erdő Éva tolmácsnő. A látogatás közvetlen aktualitását a Técsői Városnap programsorozata adta. Érdekes egybeesés a berényi testvérvárosi kapcsolatokban, hogy Vechtával húsz, a lengyelekkel tíz, Técsővel pedig éppen ötéves a közös múlt. Ez Szabó Tamásnak tűnt fel, amikor az elmúlt hetekben mindhárom településen megfordult. Szóba került az öt év a vendégfogadókkal folytatott megbeszélések során is. Ők igen örültek, hogy immár polgármesteri szinten is fogadhattak jászberényi hivatalos személyiséget. Abban állapodtak meg, hogy az első öt év a bemutatkozás, az ismerkedés időszaka volt. A látogatás során a 13 ezer lakosú településről számos új dolgot megtudtak a berényi delegáció tagjai, s különösen a kisebbségben élő mintegy ötezer magyarról, akik jobbára reformátusok. Az egyház tartja fenn az általános iskolát és líceumot. Utóbbi négy évfolyamon hatosztályos, bentlakásos, 95 gyerek okulását segíti elő. Nagyon puritán körülmények között élnek és tanulnak a diákok, elkelne számukra némi támogatás. (Folytatás a 2. oldalon.)

Szeptember 29. Szent Mihály napja ősi ünnep. A hideg idő közeledtével a pásztorok ilyenkor hajtották haza állataikat a legelőről.

éve vezet baleset nélkül, de fenyegetve érzi a közlekedést telefonálás, csikkek dobálása, egyéb fegyelmezetlenség miatt. Egy hölgy az utak rendszeres karbantartását hiányolta több konkrét példa említésével. Kárhoztatta, hogy a különböző sajtótermékekben gyakori a nyelvhelyességi és helyesírási hiba. Em-

lítette továbbá, hogy az erdő- és kerttelepítés Boldogházán és Fényszarun bevezetett gyakorlatát. A városvezetés törekszik erdő és konyhakert létesítésére, azonban nem könnyű megfelelő eladó földterületre bukkanni – hangzott el a válaszban.  (Fotó: Sárközi János) (Folytatás a 2. oldalon.)

A tájékozódást megkönnyítvén a faluba, városba vezető utak mentén őrtüzeket gyújtottak. Ezt a szokást megidézve 1300 település csatlakozásával országszerte őrtüzek gyúlnak vasárnap este fél tízkor. Jászberény is részt vesz a közmédia kezdeményezésére létrejött Itthon vagy – Magyarország szeretlek elnevezésű programban, melynek elsődleges célja felhívni a figyelmet hazánk szépségeire, turisztikai értékeire. A hétvégén városunkban is zenével, tánccal, vásári mulatsággal búcsúztatjuk a nyáridőt.


Önkormányzat

2. oldal

Közmeghallgatás a városházán Főesperesi

kinevezés

2013. szeptember 26.

Változik a megyei közgyűlés szerepköre

szolgáltatás nélkül. Katona Katalin tanárnő szorgalmazta egy, a határban levő első világháborús emlékmű felújítását Ternyák Csaba egri érsek Szántó és azon harminc második világháborús József apátplébánost odaadó, áldoáldozat nevének feltüntetését. zatkész, precíz lelkipásztori munkája Hosszú előélete van már a régiók és Körei-Nagy József rendőrkapitány alapján a Jász-Nagykun Főesperesség a megyék vetélkedésének, finomabszólott az ellenőrzött terület nagyságá- főesperesévé nevezte ki augusztus ban fogalmazva szerepkörük megtaról, a rendőrök által betartandó szigorú 14-i hatállyal. lálásának Magyarországon. Úgy tűszabályokról. Utóbbiak következetes nik, január elsejétől sarkos változás betartása esetén nem vagy alig lehet elm. t. következik majd be. Erről is kérdezhárítani a közösségnek ártók tevékenytük a város egyik megyei delegáltját, ségét. A közmeghallgatás egyik nagy „Bízom benne, hogy Főtisztelendőséged Piroska Miklóst. problémája volt a neszűri földek egy ré- a szolgáló szeretet szellemében segíti szének közcélú megvásárlása. Sokan szó- majd az esperesi kerület PaptestvéreiHalász Lajos laltak meg ez ügyben, és a polgármester nek lelkipásztori munkáját.” – írta útmegoldást ígért, de megjegyezte, hogy ravalóul Ternyák Csaba. • Megvilágítaná nekünk a változások nem könnyű ezt a feladatot megoldani. Ehhez a főesperességhez tartozik: a lényegét? Ugyancsak problémaként említették a Jászberényi, a Jászapáti és a Törökszent- Januártól a Regionális Fejlesztési Ügyközmunkások tevékenységének megíté- miklósi Esperesi Kerület. Korábban ezt nökség pályázatokhoz kötődő munkalését is. Szabó Tamás szerint többségük a tisztséget dr. Menyhárt József töltötte folyamatait a megyei önkormányzatok igyekszik tisztességesen dolgozni, és rá- be, őt a főpásztor Egerbe helyezte. veszik át, a Regionális Operatív Progjuk kell figyelni elsősorban, hiszen ők Az új főesperes eddigi plébánosi-lel- ramok (ROP) helyét pedig a Térségi visszavezethetők a munka világába. kipásztori szolgálatának ellátása mel- Operatív Programok (TOP). A polgármester két és fél óra múltán lett a főesperesség kerületi gyűléseit • Mi lesz a Régiók Európájával? mondott köszönetet a részvételért, a felügyeli és a plébániákat látogatja. El- Statisztikailag, az UNIÓ felé történő jobbító szándékú megnyilatkozások so- lenőrzi az anyakönyveket, láttamozza a elszámolás tekintetében nem lesz váltoráért, és kifejezte reményét, hogy ezek számadásokat és költségvetéseket, meg- zás. A nagy elmozdulást az jelenti, hogy nyomán jobbá válhat városunk élete. oldja az adódó problémákat. a kormány a megyéket a kvázi intéz- fejlesztési projektek, programok támoményfenntartó szerepkörből terület- és gatására kell fordítani. térségi fejlesztői szerepkörbe helyezi át. • Hogyan kalkulálhatnak a megye Ez nagyon lényeges különbség, és pár- érintett gazdasági szereplői? huzamosan ugyanazt a logikát követi, Jász-Nagykun-Szolnok megye hét évre amit a települési önkormányzatoknál nagyságrendileg 30 milliárd forintot tapasztaltunk, ahol a kórház, az iskolák, kap a Térségi Operatív Program kerea tűzoltóság állami kézbe kerülésével az tein belül. Ebből a kormány döntése intézményfenntartó feladatkör ugyan- értelmében a megyeszékhely és körzete (Folytatás az első oldalról.) csak csökkent, a városüzemeltetés és A berényi és székelyudvarhelyi főistízmilliárdot kap, a többi térség eseté-fejlesztés pedig a korábbinál nagyobb kola éppen most kialakuló kapcsolata ben pedig a fennmaradó keretösszeg hangsúlyt kapott. Técső vonatkozásában is gondolatéblesz felhasználható. Amennyiben lakos• A lényeg mégiscsak az, hogyan tud resztő lehet. A két delegáció abban is ságszám-arányosan történik a kistérsémegegyezett, hogy jó lenne a kapcsolaúj feladatával élni a megye, fel van-e gek között az elosztás, úgy a szolnoki tunkat magasabb fokozatba kapcsolni. erre készülve? térség után a Jászság lehet a második Bőven van érintkezési pont. Kultúrában A nehézséget az jelenti, hogy jövőre legnagyobb keretösszeg jogosultja. Ha ők is kórus és táncegyüttesekkel rendelegy ma még nem is létező új szerve- így történik, akkor a Jászság részesedékeznek, sportolóik fociznak, teniszezzetnek meg kell jelentetnie a gazdasági se a TOP keretéből a következő ciklusnek, két birkózójuk pedig a budapesti gármester jön Berénybe gazdasági szak- ugyanis Ukrajna előcsatlakozási fázisba és területfejlesztési pályázatokat, aztán ban 5-6 milliárd forint között lehetne. vb-n küzdött a napokban. emberekkel, amit mi tavasszal viszon- kerül, így bizonyos pályázati lehetősé- pedig fogadni azokat, majd dönteni és • Ritkán hallunk a megyei közgyűA gazdasági életben is konkrét tervek zunk a továbblépés reményében. Uniós gek megnyílnak a következő hét éves menedzselni az elszámolásig az egész lésről, az utolsó kérdésben térjünk merültek fel: novemberben a técsői pol- tapasztalatainkat is szívesen fogadják, ciklusban, amivel Técső szeretne élni. folyamatot. Szerencsére van az költség- vissza ide. Mi a leglényegesebb küvetésben elkülönítve egy, a megyék ál- lönbség a megyei közgyűlés és a tetal pályázható összeg, amelyből a szük- lepülési önkormányzatok munkája, séges szervezet létrehozásához kellő stílusa között? infrastrukturális feltételek kialakítása A második Orbán kormány egyik első is megoldható. Az ehhez kapcsolódó intézkedése nyomán az önkormányzati pályázat benyújtásának támogatásáról képviselők számának jelentős csökkeJászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Jászbea Közgyűlés a múlt héten meghozta nése valósult meg 2010 őszétől. A korényben a 2013. évi őszi lomtalanítást előre meghatározott időpontokban és területeken végzi el. A pontos utcajegyzéket döntését. rábbi negyven helyett húszfős megyei minden alkalom előtt közli a Jászkürt Újság . • Legyünk következetesek: még nincs, önkormányzat alakult a választások aki elossza, és az sincs, amit elosszon után. Napjainkra tizenegy kormányEzúttal a október 5-i program utcáit közöljük teljes körűen: Ábránd u., Ady E. út, Agancs u., Áldomás u., Ártér u., a következő uniós ciklusban. Mégis, párti, négy-négy szocialista és jobbikos Árva u., Árvácska u., Bagoly u. , Bajnok u., Bakki J. u. , Bartók B. u., Batthyány u., Bedekovich u., Benczúr Gy. u., Bermit tudunk azonkívül, hogy keve- képviselő mellett egy, az MSZP-ből csényi u., Berényi u., Blénessy u., Bognár u., Borsóhalmi út, Csalogány u., Csatorna u., Csík T. u., Csokonai u., Dárdás sebb lesz az összeg? átült DK-s képviselő alkotja a grémiu., Delta u., Dr. Wittmann T. u., Fácán u., Fáy A. u., Fecske u., Fehértói u., Fémnyomó u., Fenyő u., Fűzfa u., Gallér A következő uniós költségvetési ciklus umot. A bizottságok száma is csökkent u., Gárdonyi G. u., Gergely u., Gólya u., Gorjanc I. sétány, Gyárfás u ., Gyökér u., Halmay J. u., Hársfa u., Ifjúság u., is hétéves lesz, 2014 és 2020 között. A háromra. Elmondható, hogy a megyei Irányi D. u., József A. u., József A. u., Jubileum u., Kádár u., Kakukk u., Kálmán u., Kátai u., Kazincy F. u., Kengyel mostani ciklusban több mint 8 ezer közgyűlések esetében a döntések sokkal u., Kertváros u., Kinizsi u., Kinizsi u., Kiss E. u., Kodály Z. u., Korányi F. u., Kölcsey F. u., Könyök u., Kőrősi Cs. S. u., milliárd forint volt pályázható Magyar- távolabb vannak az állampolgároktól, Lehel u., Lehel V. Tér 1., Lepke u., Lomb u., Lövész u., Madách u., Mátra u., Méhész u., Messzelátó u., Mező u., Mikországon. Ehhez képest a rendelkezésre hiszen nem járda- és útépítésekről haszáth K. u., Móra F. u., Munkás u., Nagykátai út, Napsugár u, Négyház u., Ostoros u., Ősz u., Pacsirta u., Pannónia álló keret összege várhatóan hatezer tározunk. Ezért azt mondhatom, hogy u., Perec u., Platán u., Rácz A. u., Régi vágóhíd u, Rigó u., Sándor u., Sármány u., Sípos O. u., Sólyom u., Sportcsarnok milliárd forint körül fog alakulni. Azt a helyi önkormányzatokhoz képest u., Szabadságharc u., Szarka u., Székely M. u., Szelei út, Szélmalom u., Szent Pál u., Szép u., Szivárvány u., Tavasz u., már tudjuk, hogy ennek az összegnek konstruktívabb szakmai munka zajlik Telep u., Thököly út, Toborzó u., Tóth János u., Uszoda u., Vadász u., Váltó u., Vas u., Vásártér, Vereckei u., Verseny u., a hatvan százalékát a konkrét gazdaság- az üléseken és a bizottságokban is. Vértes u., Virág u., Vízimalom u., Zerge u., Zöldár u. (Folytatás az első oldalról.) A megszólalók némelyike összeállította mondanivalóját, és szinte papírról olvasta fel közlendőit. Volt olyan kérdező is, aki pontokba szedte problémáit: tömegközlekedés, szelektív hulladékgyűjtés, geotermikus forrás. Szabó Tamás válasza különösen az alternatív energiák vonatkozásában volt részletes. Ehhez a kérdéskörhöz tett kiegészítést Gedei József képviselő is. Megköszönte a virágok önzetlen gondozását, ugyanakkor szomorúan állapította meg, hogy vannak, akik éppen ellenkezőleg cselekszenek. A polgármester a lakóközösségek hatását, növekvő erejét tekinti fontosnak, és a zajt okozók hatósági beavatkozással való rendszabályozását véli nélkülözhetetlennek. Majd az elkerülő út, az országúton leálló buszok és nem megfelelő buszbérlet került szóba. Megállapították, hogy egy félig elkészült út hatása nehezen felmérhető. Erre akkor lesz majd mód, ha a teljes elkerülő út elkészül Ezután egy áramszolgáltatástól megfosztott lakó szólalt meg, és kérte az önkormányzat segítségét. Győri János képviselő közölte, hogy mintegy 25 tanya van áram-

Látogatás Técsőn

Lomtalanítási Tájékoztató – október 5.

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan előtti közterültre kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek! A lomtalanítás során ki nem helyezhető hulladékok: hulladékká vált állati szövetek (testrészek, elhullott állatok); fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (vér, állati zsírok); éles, hegyes eszközök (injekciós,tűk, fecskendők, vágó, szúró eszközök); permetszerek és azok dobozai; veszélyes anyagot tartalmazó faforgács (vegyszer, lakk); faanyagvédő szerek; oldószerek, szerves oldószerek; veszélyes anyagot tartalmazó iszapok; savak, lúgok; nehézfém tartalmú hulladékok; festékek, festékes, lakkos dobozok; olajtüzelés pernyéje és kazánpora; vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagok; PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok; olajos rongyok, fáradtolajok, olajszűrők; elemek és akkumulátorok; azbesztet tartalmazó hulladékok; veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékok (pl. olajos fémreszelék); fertőző hulladékok (állati tetemek, trágya); citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos berendezések (TV, hűtőgép stb.),használt gumiabroncsok; kevert építési és bontási hulladék. Városunk tisztasága érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék ki elszállításra szánt hulladékukat.

Kegyeleti hirdetések feladása: Szerkesztőségünkben: Fürdő utca 5-7. Nyitvatartás: H, K, Cs: 8-16 óráig; P: 8-12 óráig.

Emlékezünk

Berényi István

1960-2011

halálának második évfordulójára.

Emlékezés

Szerető feleséged, fiaid, édesanyád, testvéred

halálának második évfordulójára.

Szentmise: október 2. este 6 óra, Főtemplom

Pap István „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, ahol megpihen dolgos két kezed. Úgy mentél el, ahogy éltél, Csendben, szerényen, Jóságos szíved nyugodjon békében.”

Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid és a kis dédike

„Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél. Nem haltál meg, csak álmodni mentél, Szívünkben itt él emléked örökre, Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”


Jászság

2013. szeptember 26.

3. oldal

Apátin fejleszt a Jász-Plasztik

Ferenc bácsi kilencvenéves

(Folytatás az első oldalról.) dasági növekedés indult, javulnak a Hangleütésként hatásosan hangzott foglalkoztatási adatok, alacsony az infVeres Péter Én nem mehetek el innen láció, kezelhető a költségvetés. című műve Molnár László szolnoki szíA miniszter hangsúlyozta a Szénész előadásában. A nem szokványos chenyi Terv és a kelet felé való nyitás terjedelmű mű meditálásra késztette a jelentőségét. Nagyszerű dolog, hogy megjelenteket. Jász-Nagykun-Szolnok megye szinte Az ünnepi hangulatú produkció után naponta jelentős sikereket tud felmuPócs János polgármester köszöntötte a tatni. megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy ma Navracsics Tibor a magyar gazdaság egy település életében a legfontosabb a rendszerváltás után jellemzői kapcsán munkahelyteremtés, ezért a jászági te- arról beszélt: bármennyire is tűnt úgy, lepülésen ezzel a beruházással egy több hogy gazdasági növekedés tekintetében évtizedes álom valósul meg. Külön Magyarország felzárkózik Európához, öröm, hogy magyar cég fejlesztéséről állandó probléma volt, hogy a gazdasávan szó, és az saját erőből történik – gi teljesítmény túlnyomó többségét az húzta alá. Az új üzem kezdetben 30-40, itt dolgozó nemzetközi cégek adták. A teljes kapacitással működve 130-150 magyar vállalkozói szektornak sohasem embernek ad majd munkát. Elemezte, tudtunk olyan lendületet adni, amely hogy a Jász-Plasztik családok ezreinek hosszú távon a szektort a gazdaság mobiztosít megélhetést, és a Jászapátin torjává tette volna – mondta. épülő üzem új arculatot kölcsönöz a Navracsics Tibor hangsúlyozta: a településnek. magyar vállalkozói szektornak ugyanKasza Lajos tulajdonos igazgató be- akkor vannak olyan oszlopai, mint a széde szerint a mostani alapkőletétel Jász-Plasztik Kft., amely saját jogon, fordulópont Jászapáti életében, hiszen saját maga harcolta ki az „első ligát”, és együttműködési lehetőségek nyílnak, mindenképpen a gazdaságot húzó erők amelyek segítik a település felvirágzá- közé tartozik. sát. A családi vállalkozás sarja, Kasza Persze „egy fecske nem csinál nyaDóra mérnök bemutatta a Jász-Plasztik rat, a Jász-Plasztik hősies teljesítméKft. tevékenységének sokoldalúságát. nye nem elég, ezért mostani brüsszeli Navracsics Tibor miniszter úr hang- tárgyalásaink során azt kívánjuk elérni, súlyozta, hogy szívből örülhetünk a mai hogy a jövőre megnyíló uniós források nap sikerének, hiszen nem túl gyakori felét hét éven át a magyar kis- és köjelenségnek lehetünk szemtanúi. Ez a zépvállalkozások élénkítésére fordíthassiker megújulásunk alapja, bizonyítéka. suk – hangsúlyozta Navracsics Tibor. Nagy dolog, hogy hazánk saját erejéből – Annak ellenére kilábaltunk a válságtudott talpra állni. Sikerült túllépni a ból, hogy sokan mondták, nem jó az az 2006 és a 2008 közötti mélyponton. irány, amerre megyünk, mégis sikerült, Magyarország 2013 őszére önerejéből örüljünk neki” – tette hozzá. ki tudta magát verekedni Európa egyik Ezt követően Gál Tibor pincészelegsúlyosabb gazdasági válságából, gaz- te borászati kitüntetést vett át, majd

Alattyánon született Tóth Ferenc 1923. szeptember 22-én. Napra majdnem pontosan, hétfőn, 23-án tizenegy órakor köszöntötték a kilencvenéves szépkorút az Egyesített Szociális Intézetben.

Kladiva Imre atya imát mondott, megszentelte a másfél milliárdos beruházást jelentő üzem alapkövét. A Rácz Aladár Zeneiskola zenekara avatott produkciója közben ötven galamb szabadon engedése jelezte az esemény csúcspontját, hiszen tovavitték az ipari park, az új üzem hírét. Lapunk számára dr. Navracsics miniszter elmondta, hogy szerinte jó, lélekemelő ilyen rendezvény részesének lenni, hiszen hazánk gyarapodásának bizonysága, azaz országos jelentőségű értékteremtés zajlik, és minden hasonló mozzanat a jövő ígérete. Dr. Kállai Mária kérdésünkre kifejtette: megyénk gazdaságának motorja Szolnok és a Jászság. Ennek bizonysága, hogy a TOP 50-ben több jászberényi vállalkozót is köszönthetünk. A jelen esemény azt bizonyítja, hogy Jászapáti belép a gazdaságilag meghatározó települések sorába. Kasza Dóra szerint nagy öröm az eredményes családi vállalkozás részesének lenni. Januárban végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és azóta dolgozik a családi vállalkozásban felelős vezetőként. Az ünnepséget állófogadás követte. Ennek legfőbb ereje a régen látott ismerősök, barátok jó hangulatú beszélgetése, eszmecseréje. múltidézése volt. Az oldott hangulatú együttlét igazán kellemes volt. Hamarosan új arculatot ölt Jászapáti. Kasza Lajos megjegyezte, hogy a Jászberényben működő JászPlasztik Kft. bővülésének rendkívül fontos mozzanata ez az építkezés. A jászapátin folyó munka kiterjedtebb lesz, és az ehhez szükséges földterületet már meg is vásárolták.

A „Fölszállott a

Páva” győztes Jászság Népi Együttes utánpótlását képező Viganó Alapfokú Művészeti Iskola

felvételt hirdet néptánc iránt érdeklődő alsó tagozatos általános iskolás gyermekek számára

a Viganó AMI legifjabb csoportjába.

Ezzel kapcsolatban 2013. október 1-jén, kedden 18 órától a Jászság Népi Együttes megújult székházában (Víz utca 1.) rövid megbeszélést tartunk, melyen bővebb információval is szolgálunk a gyermekeknek és a kedves szülőknek egyaránt. Várjuk a gyermekeket és a szülőket október 1-jén 18 órától! www.jne.hu

www.facebook.com/JaszsagNepiEgyuttesJaszbereny

w w w.berenycafe.h u A Jászság új hírportálja

f. f. Elsőként Bozóki Jánosné intézetvezető köszöntötte tisztelettel Feri bácsit, majd Nagy András városkapcsolati tanácsnok intézett az ünnepelthez baráti szavakat. Polgármesterünk nevében is köszöntötte, majd átadta neki az Emléklapot Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával. Szinte meghatott pillanatok részesei voltunk, és latolgattuk magunkban, nekünk van-e esélyünk arra, hogy megérjük a jeles napot. Szülei és ő is gazdálkodtak. Öt hold saját föld mellé béreltek, és tudtak boldogulni, természetesen sok munkával. Három fiúgyermeket neveltek föl, egy

közülük azonban meghalt. Tóth Ferenc és neje később a Földműves Szövetkezett alkalmazottai lettek, majd a felesége egy tsz-ben könyvelő. Emlékei között kutatva elmondta, hogy szeretett énekelni, táncolni és iddogálni is. Tartották magukat a népszokásokhoz, és aszerint éltek. Emlékezetes esetként említette ünnepeltünk, hogy amikor beteg lett, egy kórházi főorvos azt mondta neki, ha fel akarja nevelni a gyermekeit, akkor le kell mondani a dohányzásról. Ezután több cigarettát nem szívott el. Felesége mind a mai napig otthonukban él. A család szombaton köszöntötte a jeles napon Tóth Ferencet. Örömmel mutatták az akkor készült fényképeket is. Meghatottan szóltak három lányunokájukról és öt dédunokájukról, akik bearanyozzák életüket. Tisztelettel köszöntjük Ferenc bácsit, és nyugodalmas éveket kívánunk neki. (Fotó: Sárközi János)


Fórum

4. oldal

Gedei minősít és kér Az elmúlt hét keddjén, a városházán hívta össze a sajtó munkatársait Gedei József képviselő, hogy „Gyenge tartalom – elfogadhatatlan forma” címmel az önkormányzat munkáját érintő ügyekben nyilatkozzon. kárpáti Gedei József a tájékoztató első pontjaként az elnökletével működő Demokratikus Koalíció álláspontját ismertette az illegális fakitermelésről. Az ügyet ki kell vizsgálni, a felelősöket, felelősségre kell vonni. Itt is, mint számos egyéb esetben a városvezetés reakciója ütközik a jogszerűséggel – fogalmazott a képviselő. A továbbiakban Gedei képviselő bemutatta az újságíróknak a szerkesztésében készült, negyedévente megjelenő hírlevél legfrissebb számát, melyben beszámol a városvezetés és a helyi média hibáiról, a lakosság érdeklődésére számot tartó úgynevezett kényes ügyekről. A gyenge tartalom és elfogadhatatlan forma egyaránt vonatkozik a Fidesz és a polgármester szócsöveként működő Jászkürt Újságra és az önkormányzat

munkájára – utalt a sajtótájékoztató címére gondolatmenetének folytatásaképp az előadó. A város első félévének gazdasági helyzetéről szóló beszámoló, a meg nem valósult projektek – mint a kulturális negyed, mélygarázs, szálloda, csónakkikötő –, az elfelejtett választási ígéretek egyaránt okot adnak a lakosság csalódására. Gedei József kifogásolja a polgármester ellenzéki képviselőkkel történő, véleménye szerint méltánytalan, kirekesztő bánásmódját. Szerinte az ellenzéki politikusokkal elutasítólag bánik a városvezetés, kizárja őket a bejárásokról, üzemlátogatásokról, ünnepségekről. Szabó Tamás „diktátor” szellemiségére utal, hogy rendszerint lelkesíti, majd megosztja és félrevezeti a városlakókat. Munkatársainak megválasztása és a helyi források elosztása szintén igazságtalanságokat feltételez. Nem csak minősítek, kérek – összegezte mondandóját Gedei József. Kérem, hogy javuljon a városvezetés részéről a jogszerűség, a felelősségvállalás, a kivizsgálásra váró ügyekben induljanak el az eljárások.

Különös sajtótájékoztató Az MSZP első embere, Balogh Béla hívta össze 24-én, szerdán 11.30-ra a Táncsics utcába. f. f. Elektronikus úton hozták közelünkbe Szekeres Imrét, aki nem tudott a helyszínen megjelenni, mert teniszezés közben Achilles-ín szakadást szenvedett, és hónapokig nyomnia kell az ágyat. A szokásos derűvel köszöntötte a tájékoztató résztvevőit. Mivel tapasztalata szerint nagyon lassan halad az utak felújítása, és egyikmásik alig használható, felmérést készített a lakosság körében, hogy megtudja, milyen sorrendben kellene a felújítási munkákat elvégeztetni. Az eredmény a következő:

Jászalsószentgyörgy-JászladányTiszasüly  38�% Jászdózsai bekötőút Jászárokszállás és Jászjákóhalma irányából  17�% Jászárokszállás-JászágóPusztamonostor  6�% Jászboldogháza-Jászberény  6�% Jászkisér-Tiszasüly  6�% Jásztelek-Jászjákóhalma  5�% Jászfényszaru-Boldog  5�% J.fényszaru-Zsámbok-Vácszentlászló  3�% A fentiekből kiderül, hogy alig van olyan útszakasz, mely ne szorulna gyors javításra a szokványos közlekedés érdekében. A szavazás a facebook révén valósult meg, és szerepelt benne természetesen a Jászberény határát átszelő Imrédy út is. A megjelentek jobbulást kívántak a sportbalesetet szenvedett Szekeres Imrének.

2013. szeptember 26.

Navracsics Tibor a rezsicsökkentésről Szeptember 20-án, az Aranysas Rendezvényházban mintegy ötszáz széket foglaltak el az érdeklődők, akik a Rezsicsökkentést támogató tanácskozásra érkeztek. A Magyarország nem hagyja magát akció támogatói jelentek meg itt. T. R. Pócs János választókerületi elnök köszöntötte a megjelenteket, és felidézte a 2010. évi választási győzelem hangulatát, örömét és kétségeit. Utána nagy lendülettel láttak munkához, és noha Brüsszel olykor megtorpedózta szándékaikat, az akadályokat mindig sikerült elhárítani. Sikerült bizonyos anomáliákat (nyugdíj, hároméves gyes, pedagógusok, egészségügyiek fizetésemelése) részben a devizacsapdát megszüntetni. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes olyan mozzanatokat emelt ki, amelyeket Pócs János nem említett vagy csak érintett. Összevetette hazánk sorsát a görög, a spanyol és egyéb országok helyzetével. Szerinte 2005 volt a fordulópont. Úgy vélte, hogy Veres

János tevékenysége sok kárt okozott az országnak. 2010-ben már szinte utolsónak számítottunk az uniós országok sorában. Az azóta folytatott tevékenység visszahozta a reményt, hiszen van új alaptörvényünk, sarkalatos törvényeink funkcionálnak. Kialakítottuk a munka társadalmát a közmunka bevezetése révén. A devizahitelesek problémájának közelgő megoldása és a rezsicsökkentés fontos mozzanat hazánk fejlődésének történetében.

A nagy tömeg miatt nem volt egyszerű megfelelő kontaktust teremteni. Némely kérdést, hozzászólást alig lehetett érteni. A Medgyesi-féle fizetésemelés, a mennyi pénz elég manapság a megélhetéshez, a nyugdíj egyaránt érdekelte a megjelenteket. Többen a magyarságtudat fontosságát hangsúlyozták. Volt olyan hozzászóló, aki az egyházak pénzügyi támogatásától tekintene el, mások szerint három gyerek kaphatna családi pótlékot, a többi nem. A két előadó mértéktartó válaszokkal segítette a kérdezőket. Aláhúzták az egyház tanító, beteggondozó szerepét, amely fontos és megkerülhetetlen. A családi pótlék megvonását mindkét előadó visszautasította. Kiderült a válaszokból, hogy 220-230 ezer forintból élünk meg, de megjegyezték, hogy e tekintetben országrészenként jelentős eltérések tapasztalhatók. Nem könnyű ekkora tömeggel eszmecserét folytatni, mégis elégedetten fogadták az információgazdag előadásokat és válaszokat. (Fotó: Sárközi János)

Tovább radikalizálódik a Jobbik Pénteken, 13-án 18 órai kezdettel fél kilencig tartó önkormányzati beszámolót tartott Budai Lóránt, a Jobbik helyi szervezetének vezetője, önkormányzati képviselő. s. c. A rendezvény vendége Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő, a külügyi bizottság alelnöke volt. Városunkból és a környék településeiről érkezett vendégek megtöltötték az egykori ifjúsági ház kisebbik termét. Budai Lóránt ismertette a megjelentekkel „önkormányzati tevékenységének sorát” a lakossági fórumokon való részvételtől a sajtótájékoztatókon át a helyi sajtó reakcióinak ellentmondásos voltáig, az általa megfogalmazott ellenvetésektől a háromszáz felszólalásáig. Felsorolta, hogyan igyekezett mind hatékonyabbá tenni az önkormányzat tevékenységét. Sajnálattal állapította meg, hogy nem túl gyakran fordult elő, hogy a helytelen intézkedésektől sikerült vol-

na eltántorítani a felelős intézkedőket. Szólott a Munkás utca problémájáról, melynek részese volt Vona Gábor és Morvai Krisztina is. Szóba hozta a reprezentációt, a csillagdát, a székely zászlót – számos egyéb mellett. Állítása szerint Szabó Tamás polgármester kijelentette, hogy minden további javaslatát olvasás nélkül teszi félre. A városvezetés intézkedéseit nehezményezte, többek között a neszűri vásárlást sorolta. Ezután a vendég taglalta a kettős állampolgárságban rejlő nemzetbiztonsági kockázatokat. A tavaly novemberi felszólalását követő viták igyekeztek őt lehetetlenné tenni. Ma is az a véleménye, hogy „a magyar-izraeli kettős állampolgárság négy lábon járó nemzetbiztonsági kockázat”. Ez ügyben emlékeztetett Simon Perez egykori miniszterelnök kijelentésére, amely szerint Izrael pénzen meg tudná venni hazánkat, Lengyelországot, de Manhattant is. A cionizmusnak ez a formája igazán veszélyes hazánkra nézve. Más esetekkel is illusztrálta, hogyan ártott Izrael gazdaságpolitikája Magyarországnak. Megállapította ugyanakkor, hogy vannak olyan zsidók, akik Izraelt a sátán művének tekintik. Külön elemezte Horthy Magyarországában játszott, gyakorta pozitív szerepüket. A kérdések és hozzászólások is erőteljes megfogalmazásúak voltak. Az első hozzászóló a választásokkal kapcsolatos teendőket sorolta fel. Erőteljesebb fellépés kívántatik. Fel kell keresni az embereket, elsősorban azokat, akiket az előző rendszerek lehetetlenné tettek. A körök mozgósítása elengedhetetlen. Egy jászdózsai felszólaló Trianon revízióját követelte.

Új párt startol Berényben Nemzedékek Műhelye: ennek az egy éve működő és bejegyzett pártnak a nevében tartott sajtótájékoztatót Nagy János, városunk polgári körének egykori elnöke. Mondanivalójának magva, hogy újfajta politizálást szeretnének meghonosítani. Ez azt jelenti, hogy a kopernikuszi heliocentrikus világrendszer érvényesül a politizálás műhelyében. Az új párt programjával szeretné megnyerni a megújulás valódi híveit. Olyan szemléletet

képvisel, mint Ángyán professzor eddigi politikája is megtestesített eddig és jelent ezután is. Értékelte a jelenlegi politikai gyakorlat ellentmondásait. Megállapította, hogy az eltelt huszonnégy év nem jelentett megoldást. Sem a bal-, sem a jobboldal nem tudta megoldani a magyarság problémáit. A két szocialista és az eddig lezajlott többi kormányciklus nem hozta meg a várt megoldást, és a jelenlegi sem kecsegtet sok jóval. Bankjogász és két közgazdász hölgy segít majd bennünket abban, hogy rá-

Szóba került a földtörvény is. Összeírásokat kellene gyűjteni az ügy érdekében. Ugyanakkor a cigányság problémájának megoldása is elkerülhetetlen. Erre a közeljövőben Valkón tesznek kísérletet. Gyöngyösi Márton minden kérdésre, megállapítására reagált. Helyeselte a választási kampány intenzívebbé tételét. Úgy vélte, az eddigi politikai elit alkalmatlan arra, hogy Trianon ügyét érdem-

ben képviselje. Más európai népcsoportok sokkal aktívabbak. A földtörvény rendezésének akadálya, hogy az Európai Unió állampolgárai nem külföldiek. Vagy ki kellene lépni az EU-ból, vagy újra kellene tárgyalni a belépés szövegét. Megállapították, hogy a Jobbik a 2014-es választáson pártszövetség nélkül méreti meg magát, hiszen nincs olyan párt, amely szövetségese lehetne. Még folytatódott volna a vita, az eszmecsere, de lejárt a terembérleti idő, s ezért véget vetettek a vitának, és hazamentek a résztvevők. találhassunk a helyes útra. A munkafolyamat fontos szereplője lesz Szili Katalin is. Majd Ángyán József professzor, valamint Róna Péter és Mellár Tamás lesz segítségünkre abban, hogy a viszonylag új párt programját közelebbről is megismerhessék. – hangsúlyozta Nagy János. A leendő beszélgetések centrumában a plurális demokrácia áll. Ennek érdekében szeretnék mozgósítani számos eddigi szervezet tagságát. Nem cél, hogy valamennyi választókerületben jelöltet állítsanak, de élő, mozgósító erejű összejövetelek révén szeretnének felelősen választóik elé állni.


Iskola

2013. szeptember 26.

Tanévkezdés a Lehel gimnáziumban Szeptember 2-án a Szentháromság tér felé igyekvőket megszokott kép fogadta. Ünneplőbe öltözött diákok érkeztek a gimnázium tanévnyitó ünnepségére, amely immáron a 247. A forgatókönyv nem tért el a korábbiaktól, azaz rövid műsor, igazgatói beszéd, majd máris elkezdődött a munka. Három osztályfőnöki órán vettek részt a diákok, illetve a tankönyvek kiosztása is megtörtént. A következő napon, szeptember 3-án pedig már tanórákat tartottak a pedagógusok. A nyár sok izgalommal, várakozással telt. Nemcsak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is. A végzős diákok számára azért, mert ekkor értesültek a felvételi eredményekről, az iskolavezetés számára azért, mert ekkor zajlottak a felújítások, illetve az új kollégák is ez idő tájt érkeztek. Persze legjobban végzős osztályaink izgultak a nyáron. Nézzük meg, milyen eredménnyel érettségiztek, illetve ez mire volt elegendő a felvételin! A 13.�A osztály érettségi eredménye 4,4 volt. 33 tanulóból 30-an egyetemen-főiskolán, ketten felsőfokú szakképzésben, egy tanuló pedig művészeti iskolában folytatja tanulmányait. Ez a felvettek/érettségizettek arányát tekintve 91�%. Az osztály munkáját irányította dr. Tóthné Fintor Anita és Kecskés Erzsébet tanárnő. A 12.�B érettségi eredménye 4,28 volt. Az osztályban 33-an érettségiztek. Közülük 32-en valamelyik felsőoktatási intézményben,

míg egy tanuló felsőfokú szakképzésben tanul tovább. Ez az előbb említett arányokat tekintve 97%. Osztályfőnökük Nagy Tibor tanár úr volt. A 12.�C osztály az érettségi vizsgát 4,42-os eredménnyel teljesítette. 32-n egyetemen, illetve főiskolán folytatják tanulmányaikat, míg egy tanuló a felsőfokú szakképzésben tanul tovább. Ez szintén 97�%. Osztályfőnökük Szabó Ildikó tanárnő volt. A 12.�N-ben 28-an tettek sikeres érettségi vizsgát. Eredményük 4,56 volt. Közülük 27-en felsőoktatási intézménybe, egy tanuló pedig a felsőfokú szakképzésbe jutott be. Ez 96�%. Az osztályt nyolc évig Bordásné Fábián Nikolett tanárnő irányította. Összesítve elmondható, hogy a Lehel Vezér Gimnázium évfolyamátlaga 4,41, felvételi aránya pedig 95�%. Ha a felvételi eredményeket nézzük, az alábbi tendenciákat figyelhetjük meg. A természettudományos tárgyakra épülő képzések továbbra is dominálnak. Tanulóink számára a legnépszerűbb képzési terület idén is a gazdaságtudományi. Mellette – s ez sem meglepő – a műszaki és informatikai képzési terület helyezkedik el. Dominánsan jelentkezik ezek mellett az orvosi, egészségtudományi képzési terület is. Persze ezeken kívül sokan választották még a társadalomtudományi, humán és agrárképzéseket. Gratulálok a diákoknak, a kollégáknak, és köszönöm a munkájukat. Kívánom, hogy a sikeres felvételizők állják meg a helyüket a felsőoktatásban, és ami még ennél is fontosabb: az életben.

Sikeres volt a Comenius

A Bercsényi Általános Iskolában gyakori látogatók külföldi diákok, pedagógusok. A vendéglátóknak és a vendég nemzeteknek a Comenius program adott lehetőséget egymás országainak, kultúráinak, iskolarendszerének közelebbi megismerésére. kárpáti „Idén ősszel iskolánk számára befejeződnek a Comenius Együttműködés projektek” – tájékoztatta lapunkat Kiss Attila tanár, a program koordinátora és Válenti Borbála, a Bercsényi Iskola megbízott igazgatója. Az intézmény hat éven át sikeres résztvevője volt az Európai Unió támogatásával létrejött együttműködésnek, mely során huszonnégy külföldi mobilitás alkalmával harmincöt tanár és negyvennégy tanuló utazhatott teljesen ingyen és gazdagodhatott a projekt célkitűzései szerinti ismeretekkel, élményekkel. Az évek során ellátogattak Törökországba, Angliába, Olaszországba, Németországba, Szlovákiába, Lengyelországba, Bulgáriába, Portugáliába. „Természetesen mi is fogadtuk a programban részt vevő nemzetek képviselőit. Az elsősorban a fiatalok integrálódását, toleran-

ciáját, kreativitását fejlesztő pályázatok kidolgozása során lehetőség nyílott egymás kultúrájába, gondolkodásmódjába betekintést engedni a különböző képzőművészeti eszközök, a zene, tánc, sport, film-, fotóművészet vagy a drámajáték segítségével. A résztvevők megtapasztalhatták a különböző nemzeti sajátosságokat, ízelítőt kaptak egymás kultúrájából, megismerhették az adott ország épített és természeti értékeinek egy-egy szeletét. Bővíthették nyelvtudásukat, és nem utolsó sorban értékes kapcsolatok, barátságok kötettek.” A projekt utolsó állomása hét nemzet részvételével novemberben a bolgár Veliko-Tarnovoban lesz. A jövőben a Comenius Regio Együttműködés uniós pályázat keretein belül egy iskolákat tömörítő szervezet partnereként vesz részt a Bercsényi. Ennek a projektnek Vechta városa a koordinátora. A továbbiakban az Erasmus plusz programban a Lehel Vezér Gimnázium, az Apponyi, Székely, Bercsényi iskolák szeretnének együttműködni. „A tapasztalatokat összegezve a pedagógusok és a diákok nevében csak pozitívan tudok nyilatkozni a pályázatokról, bízom benne, hogy az új projektek is hasonlóan sikeresen működnek majd.” – fogalmazott Kiss Attila.

Az új tanévben négy új osztály kezdi meg tanulmányait a Lehel Vezér Gimnáziumban. Az 5.�N osztály, Bordásné Fábián Nikolett tanárnő vezetésével, a 9.�Ny, osztályfőnöke Fekete-Szabó Anikó tanárnő, a 9.�B Anticsné Szűcs Andrea tanárnő irányításával és a 9.�C osztály, osztályfőnöke Szabó Ildikó tanárnő. Mind az osztályoknak, mind osztályfőnökeiknek jó munkát kívánunk! A nyáron működtetőnk, Jászberény Város Önkormányzata sem feledkezett meg rólunk. Segítségükkel több helyen megszépült az intézmény. Az iskola udvarát és a lelátót is felújították. A legnagyobb beruházás a kémia szaktanterem teljesen átalakulása. Az új tanévben egy teljesen új labor fogadja a tanulókat. Köszönet a városnak, a Humán Erőforrás és a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságnak. Iskolánk tanári kara négy új kollégával gyarapodott. Kecskésné Szórád Judit angol-orosz, Szabó Tímea matematika-kémia szakos tanárnők, Notheisz János magyar nyelv és irodalom-testnevelés és Nagy Sándor történelem-közgazdaságtan szakos tanár urak érkeztek hozzánk. Mindannyian hazatértek, hiszen volt leheles diákok. Szívből kívánunk nekik jó egészséget, munkát, szakmai sikereket. Az új tanév elindult. Mindenkinek jó, eredményes munkát kívánok! Antics István intézményvezető

Testvériskola Az Apponyi Albert Általános Iskola pedagógusainak régi vágya teljesült, amikor augusztus 15-én sikerült testvériskolai megállapodást aláírniuk erdélyi testvérvárosunk, Gyimesfelsőlok általános iskolájának képviselőivel. Koczka Tibor az Apponyi Iskola tagozatvezető főtanácsosa tájékoztatta lapunkat az örömteli eseményről. Szavai szerint régóta dédelgetett tervük, hogy a már meglévő német, olasz, lengyel együttműködések mellett erdélyi testvériskolai kapcsolat is létrejöhessen, melyhez jó alapot teremtett a gyimesfelsőloki testvérvárosi kapcsolat és egy elnyert pályázat. A jász világtalálkozó alkalmával sikerült tárgyalni a gyimesfelsőloki delegációval, akik üdvözölték a kezdeményezést. A szóbeli megállapodást, az augusztusi erdélyi látogatás alkalmával már írásbeli szerződésben is rögzítették. Ekkor ünnepélyes keretek között a felek aláírták a bársonyborítású megállapodási dokumentumot, ami a Domokos Pál Péter Általános Iskola és az Apponyi Albert Általános Iskola szövetségét foglalja írásba. A testvériskolai megállapodás kiterjed a két intézmény munkájának minden területére. Hangsúlyozottan fontosnak tartják a rendszeres kapcsolattartást, a kölcsönös tájékoztatást az intézmények és települések életében történő változásokról. Terveik között szerepel közös kulturális és sport programok szervezése, a diákönkormányzatok együttműködése, testvérosztályok kialakítása. Az első évet az intézmények pedagógusainak emberi és szakmai téren való megismerkedésére szánják – mondta Koczka Tibor. Az előző évek tapasztalati szerint a jó testvériskolai projektek alapja a személyes kapcsolatok kiépítése. Októberben ismét kiutazik egy jászberényi delegáció, majd az erdélyiek tavas�szal látogatnak el hozzánk. A jövő tanév kezdetén már az arra érdemes tanulók is látogatást tehetnek Erdélybe.

5. oldal

NBA: Az első gólyaavató

A diákok közül nagyon kevesek „felelősség” tudatában folytak a titkos olyan szerencsések, hogy egy gimná- előkészületek, maga az avatás pedig a zium diák hagyományai megalapo- vidám mértéktartást szem előtt tartva zásának részesei lehetnek. zajlott. Az érdekes próbák és természetesen az elmaradhatatlan eskü – amiA Jászberényi Nagyboldogasszony nek szövege maradjon most titok -, Kéttannyelvű Katolikus Általános Is- majd egy kis közös éneklés alkotta a fél kola Szakközépiskola, Gimnázium és estét betöltő programot. Kollégium tizedik évfolyamos diákjai Lehet, hogy a résztvevők még nem szeptember 14-én tartották az iskola gondolták át teljesen – ami nem is feltörténetének első gólyaavató ceremóni- tétlenül baj –, hogy az ő feladatuk és áját a jászberényi Öregerdei Táborban lehetőségük lesz a gimnáziumi tagozat a mostani elsőéveseknek. Igen, mert a diákhagyományainak kialakítása, amit pionírok, akik az első gimnáziumi osz- utánuk húsz-, harminc-, ötven évvel tály diákjai az iskolának, így hát őket érkezők is követnek. Nagy lehetőség… igazán senki nem avatta. A kivételes nagy megtiszteltetés… nem kis felelősség… de az első lépés jól sikerült. lehetőség ismeretében és az ezzel járó

Egészséges és finom az ebéd (Folytatás az első oldalról.) Örömünkre szolgál, hogy Jászberényben tovább tudtunk lépni, és régi partnerünk, az Electrolux után nyitni tudtunk itt is a diákétkeztetés felé.

anyagokból olajos sütés helyett párolással, minimális zsiradékkal készítik, így azok megtartják zamatukat, vitamintartalmukat. A diákoknak eleinte szokatlan volt az ízvilág, idegenkedtek a halfélesé-

Rendezvényekhez, eseményekhez, társadalmi felelősségvállalásunk jegyében a jövőben szeretnénk felajánlani segítségünket a városnak is – jelentette ki Nyerges János. A gyermekek ellátására kifejlesztett Sulirest programunk két fő alkotóelemből áll. Az étkezési kultúra meghatározó elem a gyerekek fejlődésében, szocializációjukban. A környezetre ezért nagy hangsúlyt fektettünk az éttermek kialakítása során. Pszihológusok bevonásával a leggondosabban választottuk ki a berendezési tárgyakat, eszközöket, színeket. A feltálalt ételek teljes mértékben egészséges alapanyagból készülnek, gondosan az életkori igényeknek megfelelően. Fontos, hogy a gyerekek ízlését összehangoljuk az egészséges táplálkozás kritériumaival – fogalmazott az ügyvezető. Farkasné Horváth Ágnes területi vezető lapunk kérdésére elmondta, a gyerekek mindennap kétféle menüből választhatnak, mely mindig tartalmaz húst és zöldséget. Az ételeket friss alap-

gektől, a rakott zöldséges ételektől, de már megszokták, és egyre szívesebben fogyasztják. A megnyitón – fogadás keretében – a vendégek is belekóstolhattak az étterem finom és egészséges fogásaiba. Szeptember 17-én ünnepeltük szűk családi körben

özv. Pócz Józsefné (született Oláh Terézia)

90. születésnapját. Ezúton is köszöntjük: lánya, testvére, keresztlánya és a család minden tagja.


Kitekintő

6. oldal

Minden élet kő egy épületben A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének intézményében (a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában) szep­ tember 20-án, pénteken koszorúzási ünnepséggel emlékeztek meg a a 222 éve született névadóról. Az ünnepségen, amelyet az intézmény főbejáratánál tavaly elhelyezett domborműnél tartottak, a Jászberényi Tankerület is képviseltette magát. Szikla volt ő korában, tetteivel, emberségével, a ránk hagyott alkotásaival, mint ahogy Reményik Sándor versében megírta. Különös volt ez az ünnepség, hiszen áthatotta Széchenyi szellemisége az elhangzott imádsága. A Millenniumi óda szívhez szóló dallama magával

ragadta a jelenlévőket, melyet fokozott a nyertes ünnepi beszédíró, Szerző Natália 8. c osztályos tanuló pályázatának felolvasása. „Már első osztálytól kedve tanulhattunk, hallhattunk munkásságáról. Széchenyi István, iskolánk névadója, aki helytállt a híres, hírhedt győri csatában is. De nemcsak katonának volt jó, Magyarország életébe új színt hozott. A lóversennyel, a nemzeti kaszinóval a szórakozást, a Duna sza-

bályozásával és a gőzhajózással pedig a közlekedést tette színesebbé. Oszlopos tagja volt az első magyar független felelős minisztériumnak. Amit nem lehet sem az iskolában, sem magántanulóként megtanulni, az az emberség, önzetlenség, segítőkészség és hivatástudat. Gróf Széchenyi István ezeket az érzéseket is ismerte. Jól példázza, hogy egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Ő ma már nekünk csak példakép, de lehet, hogy köztünk is járnak olyan emberek, akik szebbé próbálják tenni értünk ezt az országot, és most tisztelettel adózzunk ezek előtt az emberek és gróf Széchenyi István előtt is az ő szavaival: »Sokan azt gondolják: Magyarország VOLT: én azt szeretném hinni: lesz!«”

„ Minden élet kő egy épületben.” (Selmeczi György: Millenniumi óda) Szabó Erika pedagógus; Kovács Béláné Pető Magdolna tanügyigazgatási referens Jászberényi Tankerület Az írás bővebb változata olvasható a www.berenycafe.hu honlapon.

2013. szeptember 26.

Ötvenéves az ároki gimnázium Augusztus 31-én emlékezett a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola fennállásának fél évszázados évfordulójára. A rendezvényt megtisztelte Gloviczki Zoltán egyetemi docens, a katolikus egyetem intézetvezetője, korábbi helyettes államtitkár, Kalmár Andrea, a KLIK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tankerületének szakképző igazgatóhelyettese, Lőrinczné dr. Thiel Katalin tanszékvezető, a város vezetői és mások. Farkas Ferenc Majkutné Tóth Emma igazgató meleg szavakkal idézte meg az intézmény félszázados múltját. Az egykori polgári fiúiskola épületében kezdte meg a munkáját az 1961. évi harmadik törvény szellemében először a közös igazgatású általános iskola és gimnázium, majd nem sokkal később Győző Gyula igazgató vezetésével önálló intézményként. Utóbb közgazdasági, majd informatikai szakközépiskola lett. Szülők és tanulók számára hamarosan elfogadottá vált az középiskola, a gimi. Fontos faktora szinte az első pillanattól az itt zajló szellemi életnek. Igyekezett növendékeit a munka világának részesévé tenni. Megemlékezett az iskola első tanárairól, akik nagyobbrészt a jászapáti gimnázium tanárai voltak. Igen jelentős szerepet játszott mindebben Lázár Kálmán matematika-fizika szakos tanár, valamint Tősér Béla, aki az orosz nyelv mellett művészettörténetet is tanított, lévén festőművész. Dr. Gloviczki Zoltán szerint az új tanév családi ünnep és születésnap egyszerre, hiszen az új tanévvel új életforma kezdődik a családban is. Az idén szeptember másodika a jeles nap, amikor vége a nyárnak, a szünidőnek. Szinte ezzel a nappal számoljuk az évet, az állandóan megújuló életformát. Ő maga szülőként megél minden iskolatípust az óvodától a középiskoláig, hiszen gyermekei révén átéli az iskolázás minden rezdülését. Hatezer éve egy sumér diák megbukott, hangzik az ősrégi történet, és azért szurkolt, hogy a buktató tanár elvállalja nyári korrepetálását. A jelen tanév új ígéretekkel válik teljessé akkor is, ha többen negatív jeleket vélnek rajzolhatni annak folyamatára. Végezetül Fodor Ákos há-

romszavas sorát idézte az új tanév elé: Nincsen semmi baj. Tóth Lászlóné Görbe Zsuzsanna, az első itt érettségizett osztály tanulója idézte emlékeit. Megköszönte tanárai és társai segítségét, majd részletesebben szólt tanárairól, akik nagy akarással és hatékonysággal dolgoztak az intézmény falai között: Lázár Kálmán, Tősér Béla, a Csepelényi házaspár, Bényi András, Nagy Sándorné, Csipe Mária és mások. Az emlékezőnek immár több könyve megjelent, és hamarosan újabb alkotása is napvilágot lát. Gergely Zoltán polgármester bensőséges szavakkal szólott az ünneplőkhöz. Idézte az órák hangulatát, Győző Gyula tevékenységét, de szóba hozta az igazgató piros Moszkvicsát is. Nagy dolognak tartja, hogy a nyolcezer lakosú városnak ötvenéves gimnáziuma van. Megállapította, hogy a megye legjobban felszerelt gimnáziumáról van szó, és ebben a település önkormány-

Munkáltató tankönyv Ez a tankönyvfajta arra készteti a tanulót és a tanárt, hogy az ismeretet, élményt, hangulatot sokoldalúan élje át, és ennek következtében aktívan építse egyéniségét. A számtalan forma és szín a befogadott ismeretek összetettségét, sokszínűségét egyszerre hozza közel a tanulói személyiséghez, gondolat- és érzelemvilághoz, majd alkalmassá válik arra, hogy a személyiség determináns részévé legyen. s. c. A tanulói előéletnek vannak olyan elemei, amelyek csak részben rajzolódnak ki, de elemeivel használható részei lesznek a kibontakozó látásmódnak, akár a hitéletnek, akár az alapvetően fontos erkölcsi tartalomnak. Mindezt a már említett formák, színek, betűtípusok, saját írásra alkalmas felületek mozgósítják a kisebb-nagyobb tanulókat arra, hogy az új ismereteket összemérjék eddig megszerzett tapasztalataikkal. Némely rajz igazában az ismert mesevilág elemeiből rakódik össze, majd fontos ismerethordozóvá válik. Némely könyvben alig találni oldalt, amely ne lenne rajzolatokban, betűtípusokban változatos, gazdag. Ennek révén egészen közelre kerülhetnek a tanulók a könyv belső szelleméhez. A hittankönyvek szinte csalogatóak, hívogatják a gyermekeket, hiszen a túlvilág, a katolikus szellem átlengi ezeket a munkaeszközöket. Némely rajzszerű elem valamelyest a karikatúra felé tesz lépéseket, hogy majd nagyon hatásosan ellentmondjon annak. Például a Szentlélek rajzi megjelenítése egészen ember-

közelivé teszi a 4. osztályosok tankönyvében található ábrázolatot. Az elvont ugyanis konkrét formában jelenik meg, s így válik gyermekközelivé. Ugyanebben a könyvben az elismerést kifejező jelecskék hangulatossá teszik a téma és a tanuló kapcsolatát. Hasonlóan színes és érdeklődést keltő az ötödikesek számára készített erkölcstan is. Itt azonban nem a hittételek szolgálnak motivációs tényezővé, hanem javarészt szépirodalmi részletek teszik érzékelhetővé például A közösségek ölelése című fejezet részleteit. A műrészletek értelmezése, a végsőnek számító következtetések levonása, majd írásba foglalása intellektuálisan és emocionálisan egyaránt formálja tanulói személyiséget. Az írásos összefoglalás nyomatékosítja a levont következtetéseket A tanmenetek markánsan érzékeltetik a tanári törekvéseket, és részleteik révén kibontakozhat az olvasó előtt a modern ismeretszerzés személyiségformáló ereje. Okkal remélhető, hogy a kilenc-tíz éves tanulók egyre tartalmasabban élik a vallási és világi ünnepek hangulatát személyiséggazdagító erejét.

zatának is nagy szerepe van. Jelentős a könyvtámogatás, de legfontosabb talán, hogy az idén elsős diákok ötvenhét laptopot kaptak, és majdan az érettségi bizonyítványuk mellé száz forintért birtokba vehetik a most ajándékként kapott fontos munkaeszközt. Az iskola épületében tankönyvek százai, szemléltető eszközök tömege idézte meg számunkra korábbi tevékenységünk színhelyét, a bennünket annak idején körülvevő tárgyakat. Az emlékezésnek másféle világa tárult elénk. Győző Gyula igazgató úrral megidéztük az alkotó tevékenysége atmoszféráját, Elmondta, nem volt könnyű elfogadtatni Árokszálláson a gimnázium létét. Ekkor több jász településen jöttek létre közös igazgatású iskolák: Jászalsószentgyörgyön, Jászjákóhalmán és Jászladányon. Ezek közül a jákóhalmi és az alsószentgyörgyi hamarosan megszűnt. A hetvenes évek közepén befejezte tevékenységét a ladányi gimnázium is. Egyedül az árokszállási maradt talpon ötven éven át. Ez bizonyosan Győző Gyula tízéves tevékenységének, de a többi igazgató, Thiel Miklós, Bedő András és Balog János igazgatói tevékenységének is köszönhető.

Zeneúton A sajnálatosan egyre szűkülő operakedvelő közösségnek 2013. szeptember 22-én, este 6 órakor, a Déryné Művelődési Központban különleges élményben lehetett része. k. v. Ochotnicky Béla bámulatos opera-, operett- és örökzöld-repertoárjából szemezgetett vasárnap este, hogy elrepítse közönségét a világ különböző részeire. A népszerű, gyakran dúdolt daraboktól kezdve (’O sole mio, Frank Sinatra - My way stb.) az ínyenceknek szánt operák (Turandot, Tosca, Bohémélet, Donizetti – szerelmi bájital stb.) dalain át a magyar klasszikusokig (Bánk bán – Hazám, hazám stb.) kalauzolt minket az est. Velence, Firenze, Spanyolország, Magyarország és az angol nyelvterületek eklektikus kavalkádja jellemezte a hajdan királyoknak, királynőknek íródott darabok előadását. Méltó helyszínt választottak az est megrendezésére a szervezők, a Déryné Művelődési Központ báli hangulata kedves ráadása és remek kiegészítése volt a teremtett légkörnek.


Ajánló

2013. szeptember 26.

Szakrális Művészetek Hete

7. oldal

Programok Déryné emlékünnepség Szeptember 27-én, pénteken 16 órakor a Déryné u. 2. szám alatti emléktáblánál koszorúk elhelyezésével veszi kezdetét az ünnepség. 16.30-kor kerül sor az emlékplakettek átadására a Déryné Rendezvényház dísztermében, majd 17 órától a Palotásy János Zeneiskola fúvósai adnak koncertet. A belépés díjtalan. A nyugalom ABC-je Szeptember 27-én pénteken 17 órakor a könyvtár vendégeként az ifjúsági házban a fenti címmel tart előadást Szendi Gábor klinikai szakpszihológus.

A Szakrális Művészetek Hete keretében a városi könyvtár tetőtéri galériájában szakrális képzőművészeti kiállítás nyílt hétfőn a Jászberényben élő alkotók munkáiból. Nagy Katalin�–�Sándor Eliza Szabó Jánosné nyugalmazott könyvtárigazgató bevezetőjében elmondta, hogy az Ars Sacra Fesztivál hét éve van jelen a magyar keresztény kultúra palettáján. Városunkban a KÉSZ harmadik éve szervezi a programsorozatot, melynek az a küldetése, hogy párbeszédet teremtsen a vallások között. A kiállítást Telek Béla, a főiskola művésztanára nyitotta meg. Az alkotás és a befogadás képességét olyan isteni ajándéknak nevezte, mely rádöbbent arra, hogy mi végre vagyunk a világban. A művészetek a jóságba és az emberségbe vetett hit tükörképei. A tárlat megtekintése előtt rendhagyó történelemórát tartott dr. Hegedűs András, a Prímási és Főkáptalani Levéltár igazgatója „Keresztény történelemszemlélet” címen. Történelmi események elemzésével világított rá arra, hogy a történelmet nem kizárólag az ember alakítja. A véletlenek és a szerencse mögött sokszor valójában imádság, vallásos felajánlás állt. A transzcendens tényezők tetten érhetők a történelemben, csakúgy, mint ahogyan a Gonosz is megnyilvánul. Összegzése szerint a történelem a Jó és

a Gonosz harca, amelynek középpont- resztény közösségek nyitottak legyenek jában Krisztus keresztje áll. A hatalmas mások felé. Sok emberben megvan az tárgyi tudásról tanúskodó szuggesztív Isten iránti vágy, ám az elutasítástól való előadás történelmi ismereteinket telje- félelem visszatartja őket. Nekünk, kesen új megközelítésben láttatta. resztényeknek nem azt kell látnunk egy Az Egri Főegyházmegye Főhatóság, emberben, ki volt, hanem hogy ki lehet Jászberény Város Önkormányzata és a – hiszen Isten is így néz minket. A szereJászok Egyesülete által támogatott kiál- tet és elfogadás mellett azonban még egy lítás szeptember 27-ig tekinthető meg a fontos feladata van a közösségeknek: a könyvtár nyitvatartási idejében. kilépés a világ felé az evangélium hirdetésével. Magyarország ma már missziós *** Szombaton 17 órától került sor az Ars területnek számít – mondta – s ha mi Sacra jászberényi zárórendezvényére. keresztények hallgatunk, csak azoknak Az esemény szentmisével indult a az üzenete fog eljutni az emberekhez, Szentkúti templomban, melyen a helyi akik a leghangosabbak. Prédikációja keresztény civil szervezetek is képvisel- végén felszólított: Így menjünk tovább tették magukat. Igazi különlegesség- az úton, mindig Istenhez emelt lélekkel, ként a zeneművészeti egyetem kórusa, egymást támogatva és elfogadva! a Schola Academica is közreműködött, A szentmise végén felszólalt dr. Suba akik csodálatos hangjukkal segítettek Györgyné, ezúttal nem a KÉSZ, hanem Istenhez emelni lelkünk. a Jászok Egyesülete nevében, mely JászA szentmisét Dombi Ferenc atya mu- berény önkormányzata mellett idén is tatta be. Prédikációjában kiemelte a kis támogatta anyagilag és erkölcsileg is a közösségek jelentőségét a kereszténység rendezvénysorozatot. Ismertette az Ars megélésében. Utalva a misén felolvasott Sacra történetét, s hogy miként kapevangéliumi részre, elmondta: nem a csolódott be Jászberény. Felidézte, hogy világ megváltása a dolgunk – azt már a Szakrális Művészetek Hete missziós Krisztus megtette. Itt a földön az a fel- programként indult, s kiemelte: a köadatunk, hogy a kicsiben hűek legyünk: zösségek elsődleges feladata ma is az különböző ajándékainkat: képességein- evangelizáció. Végül a programsorozat ket, tehetségeinket Krisztus szolgálatába záróakkordjaként rendezett szeretetállítsuk, melynek tere lehet egy-egy ke- vendégségre invitálta az egybegyűlteket resztény közösség. S hogy ez a szolgálat a Szent József Házba. A kis terem zsúfomit jelent? Az élő Jézus tanúinak lenni lásig megtelt résztvevőkkel, akik finom életünkkel, szeretetteljes és befogadó teasütemények és sós falatkák mellett hozzáállásunkkal a többi ember felé. élhették meg az egymással való közösKiemelte annak fontosságát, hogy a ke- ség örömeit.

Képek az életünkből A Kulturális Örökség Napja alkalmából a Jászság művészei újból ös�szegyűltek, hogy együtt ünnepeljék a régió sosem múló szeretetét a művészetek iránt. Katona Viktória A régi/új Jászkürt Fogadó adott helyet az évente megrendezett „Új Művek” kiállítás megnyitójának szeptember 20-án, ahol a napokban is várják a kiállításra kíváncsi műkedvelőket. A Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete 21 művész 44 képével örvendezteti meg közönségét, és bővíti a Jászság kulturális örökségét. A legkülönfélébb stílusú, technikájú, matériájú kortárs alkotások megnyitóján Szikra István, a Szikra Galéria megálmodója méltatta a Jászság művészeinek folyamatos jelenlétét a kortárs képzőművészetben, dicsérte a kiállító alkotókat és megköszönte a megnyitó népes hallgatóságá-

Kutatók éjszakája Szeptember 27-én, pénteken 18 órai kezdettel a könyvtárban előadás lesz a naprendszerről. Ezen az éjszakán a csillagda is nyitva tart, valamint a Zoltán utcai parkolóban egy huszonöt cm átmérőjű optikai tükörrel rendelkező távcsővel is lehet kémlelni az eget a Járdacsillagászok Baráti Körének segítségével. Erdei játszóház Szeptember 28-án, szombaton 9 és 12 óra között az Attila u. 12-ben ünnepli a Fejlesztő Kuckó az ötödik születésnapját. Az ünnepelt játszóházzal, interaktív mesejátékkal, akadálypályával kedveskedik az odalátogató gyerekeknek és szüleiknek. Itthon otthon vagy Szeptember 28-án, szombaton 15-17.30-ig az Itthon vagy! – Magyarország szeretlek programhoz csatlakozva a Központi Óvoda nyitott kapukkal várja a Mihály napi vásárra érkezőket, ahol népi játszótér, mustkészítés, madárijesztő kiállítás, lacikonyha, fotózás idéz vásári hangulatot az érdeklődők számára. Szeptember 28-án, szombaton 20 és 24 óra között a Jászság Népi Együttes székházában tánc és énektanítással, élő népzenével, táncházzal ünneplik a Mihály napot a program éjszakai folytatásaként. Mihály-napi őrtűz Szeptember 29-én, vasárnap este 21.30 órakor, a Margit-szigeten országosan összehangolt időpontban Szent Mihály-napi őrtüzet gyújtanak. A máglya mellett must és bor várja az odalátogatókat. A hangulatról a Lehel Gimnázium Férfi Kara gondoskodik bordalok éneklésével és a dalok betanításával. Színház Szeptember 30-án, hétfőn 15 órakor a főiskolán a magyar népmese napja alkalmából A székely menyecske meg az ördög c. gyermekelőadás tekinthető meg. Kosárlabda szurkolói ankét Október 2-án 18 órától a Bercsényi úti csarnokban szurkolói ankétot tartanak. Szüreti felvonulás és bál Október 5-én, szombaton 15 órai kezdettel Jászfelsőszentgyörgy utcáin és terein tánccal, borkóstolóval, csikós bemutatóval megrendezik a XIX. Jászfelsőszentgyörgyi Szüreti Felvonulást. A mulatság 21 órától a Roulett zenekar muzsikája mellett Szüreti Bállal folytatódik. Asztalfoglalás, jegyelővétel a Művelődési Házban. Érdeklődni lehet Ménkű Jánosnál a 20-551-8965 telefonszámon.

Komédiával nyílt az új évad

nak jelenlétét. Zenei, kórusműi kísérettel övezve nyílt meg a kiállítás, ezután a látogatók megtekinthették a tematikus, technikai és hangulati rendben elhelyezett munkákat. A kiállítás jelenleg is ingyenesen megtekinthető a Jászkürt Fogadóban, mindenkit szeretettel várnak a rendezők és alkotók!

A kiállító alkotók: B. Jánosi Gyöngyi, Bartos Kinga, Bolyósné Horváth Rozi, Borbás P. Zsuzsa, Deli Julianna, Farkas Edit, Kerekné Mihalik Judit, Kiss László, Koncz Gábor, Kövér Sándor, Lajkóné Nagy Mária, Máté György, Molnár János, Nagy Tamás, Nagyné Koncz Éva, Palkó Tibor, Papp Anett, Szalkári Rózsa, Telek Béla, Terjékiné Mozsár Magda, V. Pócz Ilona.

Szigligeti Ede Liliomfi című népszerű vígjátékának bemutatójával nyitotta ötödik évadát a Malom Színház ideiglenes otthonában, a főiskola Apponyi termében péntek este 18 órakor. A közönség a padlótól a plafonig megtöltötte a dísztermet. Helyet foglaltak az ülőhelyként is funkcionáló parkettán, a tornapadokon és a galérián elhelyezett székeken. Az érdeklődés nem volt hiábavaló, a Beregszászi Színház művészei most sem okoztak csalódást. A berényi közönség előtt már többször bemutatkozott számos díjjal rendelkező társulat, a tőlük megszokott profizmussal, lendületességgel adta elő Vidnyánszki

Attila rendezésében a szerelmi bonyodalmakban gazdag történetet. A három felvonást szünetek nélkül vitték színre a komédiások. A mobilszínpadként működő vásári kordét idéző kellék átforgatásával pillanatok alatt új helyszíneket rendeztek be, így szünet nélkül pöröghetett a muzsikával kísért előadás. A színészek úgy mókázták, mulatták végig könnyedén a két órát, hogy közben megmaradt a történet feszessége, ritmusa, pillanatnyi időt sem engedve az unalomnak. Péntek este a Malom színház vendégei megtapasztalhatták, hogy az előadás, a főszereplő és a rendező méltán birtokosai az elnyert művészeti díjaknak. (Fotó: Szalai György)


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Lájkolja oldalunkat, és értesüljön elsőként legfrissebb számaink megjelenéséről! Új linken, új néven, a régi tartalommal (is): facebook.com/berenycafe

Időjárás előrejelzés Kellemes ősz. Az elkövetkező napokban változó felhőzet mellett kellemes őszi időre számíthatunk 18 ˚C fok körüli hőmérséklettel. Csapadékra hétfőn és kedden számíthatunk. Népi jóslat szeptember 29-ére, vasárnapra: „Szent Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér.” (Forrás: www.idokep.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről szeptember 26. – október 2.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Alma együttes péntek 8.30; hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30

Berényi Pillanatok: XXIII. Csángó Fesztivál csütörtök 17.30; hétfő 19.30; kedd 6.00, 19.00, 21.00 Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 8.00; szerda 8.00, 20.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Fényszarui pillanatok: péntek 21.30

Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00 Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Televíziós mellékállásra műsorvezetőt, riportert keresünk! Jelentkezni lehet: 0657/655-555 | Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 27. Meghallgatás: szeptember 30-án, hétfőn 16 órakor a Jász Trió Tv stúdiójában (Bercsényi út 5.)

Ügyeletek Gyógyszertárak szeptember 26. csütörtök Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635

október 1. kedd Gyógyszertár Kígyó Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655

szeptember 27. péntek Elixír Gyógyszertár Tesco

október 2. szerda Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

szeptember 28. szombat Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382

október 3. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834

szeptember 29. vasárnap Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635

Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet:

szeptember 30. hétfő Gyógyszertár Thököly Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667

Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Tel.: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. szeptember 26.

Karcaggal sem bírtunk Az elmúlt szombati futballmérkőzés előtt jócskán beborult az ég Jászberény felett és nem maradt el az égi áldás sem. Úgy látszik, hogy a záporeső azért, nem vette kedvét a mérkőző feleknek a Sportpálya úti labdarúgó stadionban. Az első negyedórában még csak „ismerkedett” egymással a két csapat, majd 20 perc elteltével egy ragyogó hazai akciót követően megjött a kedve a hazai szurkolóknak. Besenyei baloldali elfutás után nagyszerűen tálalt középre Keresztes Ferencnek, aki 10-12 méterről futtából bombázott a karcagi kapuba, 1-0. Nem sokáig örülhetett a hazai publikum, mert az azonnali ellentámadás után, már Papp Norbi mögött táncolt a labda, 1-1. A gyors válasz nem okozott sokkot Vigh Tibor játékosainál, ugyanis mintegy 10 perc elteltével ismét előnyhöz jutottak. Ekkor Német Norbert futott el a jobb oldalon és erős beadását a vendégek kapusa kiütötte, ám a labda játékostársáról a karcagi kapuba került, 2-1. Ez a gól meg a vendégeket nem hozta zavarba, és az első félidő vége előtt az elalvó berényi védelem

Kosár-menetrend Jászberény kosárlabdacsapata miután kialakult a játékoskerete, szorgalmasan játssza előkészületi mérkőzéseit. Idehaza Nagyvárad együttesét fogadták, és mindössze egyetlen ponttal maradtak alul. A Szolnoki Olaj otthonában viszont épp egy ponttal bizonyultak jobbnak. Ezt követte egy romániai torna Kolozsváron, ahol a 3. helyen végeztek. A hétvégén pedig a sógoroknál edzőtáboroztak. Itt ugyan nem nyertek még meccset lapzártánkig, de ebben az időszakban nem is ez a legfontosabb. Kellemetlen hír, hogy Rasztko Dramicanin megsérült a City Cup nevezetű nagyváradi tornán, a vádliját fájlalja. Egyelőre pihennie kell, így valószínűleg több hétig harcképtelen lesz. Időközben a szövetség elkészítette az NBI A osztályának ez évi menetrendjét. Érdekesség, hogy az a Körmend érkezik az első fordulóban Jászberénybe, ahol Horváth Balázs a szakmai igazgató. Továbbá az is meglepő, hogy az első három meccsét idehaza játssza kosárlabdacsapatunk. A nemzetközi EuroChallenge mérkőzések miatt pedig gyakran a szombat-szerda sorozat lesz napirenden. Íme, az őszi NBI A menetrend: 10.05. 18:30 Fortress-Jb–BC Körmend 10.09. 19:00 Fortress-Jb–Marso-Vagép NYKK 10.12. 18:30 Fortress-Jb–Falco KC Szombathely 10.16. 18:00 Kaposvári KK–Fortress-Jb 10.25. 19:00 KTE-Duna Aszfalt– Fortress-Jb 11.01. 18:30 Fortress-Jb–ZalakerámiaZTE KK 11.09. 18:00 Alba Fehérvár–Fortress-Jb 11.16. 18:30 Fortress-Jb–Pécsi VSKPannonpower 11.19. 19:00 Fortress-Jb–NaturtexSZTE-Szedeák 11.23. 18:00 Sopron KC–Fortress-Jb 12.07. 18:30 Fortress-Jb–Atomerőmű SE 12.14. 18:00 BC Körmend–Fortress-Jb 12.21. 18:30 Falco KC Szombathely– Fortress-Jb A EuroChallenge „hazai”, azaz Salgótarjánban zajló mérkőzések időpontjai: 11.12. 19:30 JKSE–Krka Novo Mesto, 12.03. 19:30 JKSE–Tofas SC, 12.17. 19:30 JKSE–Ural Jekatyerinburg

mellett, ismét egalizálták az eredményt. A második játékrészben már sajnos nem sikerült a berényi játékosoknak bevenni az ellenfél kapuját, pedig volt, amikor úgymond ajtó-ablak nyitva volt. Besenyei pl. kicselezte a kapust is, ám a labda felpattant és csatárunk kapu fölé durrantott. Tóth Márk előtt is adódott egy nagy ziccer, ám ezt sem sikerült gólra váltani, így Túrkeve után, idehaza is döntetlen eredmény született: Jászberényi FC – Karcag 2-2. Úgy látszik tehát, a Jászfényszarun elszenvedett kudarc még mindig nyo-

mot hagyott a JFC játékosaiban, mert valahogy nem sikerül átlépni saját árnyékukat, azaz egy fontos mérkőzés után, már a második X került a nevük mellé. Ez az eredmény a táblázaton a 3. helyről a 6-ra való lecsúszást jelentette, és ami még rosszabb, 5 pontos lemaradást idézett elő a listavezető Tiszafüred mögött. Javítani az újonc Rákóczifalva otthonában lehet a hétvégén. Reményt adhat az a tény, hogy nekik még nem sikerült győztesen elhagyni a pályát hat forduló elteltével. (Fotó: Pesti József )

Hat csapattal rajtolt a JSE A Jászberényi Sport Egyesület utánpótlás labdarúgó szakosztályánál már megszokhattuk, hogy az utóbbi években az NB II-es bajnokságban indítják csapataikat. Az idén is itt rajtoltak. Ács Tibor Mint azt Eszes Kornél szakágvezető elmondta, az idén nehezedtek a körülmények, mert az MLSZ új kiírása értelmében a 19-17-15-13-s korosztályok helyett, a 21-17-15 és 14 évesek bajnoksága zajlik országos szinten. Az így megváltoztatott korosztályok csapatait igen nehéz összeállítani. „Az U-21-s csapatunkat Tasi Zoltán A licences edző vezeti. Szerencsére az együttes magja megmaradt, a további tagokat viszont nagyon nehéz volt ös�szeszedni, mert nagy volt az »elszívás«, ugyanis az új szabályok szerint mindenkinek szüksége van erre a korosztályra. Szokás szerint a Közép A csoportba kaptunk besorolást, de mivel gyengült csapatunk, a B osztályba kértük magunkat azért, hogy ne tegyük ki a fiatalokat súlyos vereségeknek. Az U-17-sek edzője Czigány Zoltán, akinek csapatában tisztán 98-as születésű srácok játszanak, mert az idősebbeket kénytelenek voltunk Tasi Zolihoz besorolni. Ez egy igen masszív 18 fős társaság, akiknek fejlődést jelent majd a kicsit korosabbak ellen játszani a bajnokság során. U-15-s korosztályunkat Györe László irányítja. Nos, az ő gárdáját igen nehezen raktuk össze, de azért a bajnokság kezdetéig, sikerült kialakítani.

Rövid hírek Labdarúgó utánpótlás bajnokság. NB II. Közép B. U-21: BVSC-Zugló– JSE 0-4, U-17: BVSC-Zugló–JSE 2-3, U-15: JSE–FŐNIX-GOLD FC 3-10, U-14: JSE6FŐNIX-GOLD FC 2-1. Női megyei labdarúgóbajnokság. Cserkeszőlő–Jászberényi FC 0-0, Szolnoki MÁV–Jászberényi FC 2-1. A tenisz NB III csapatbajnokság. Jászberény teniszezői Dorogon vendégszerepeltek, ahol nagyarányú győzelmet

Az U-14-s társaságot Gulyás Gábor dirigálja. Ők a tavalyi szezonban a legjobb eredményt produkálták a klubnál. Továbbra is együtt vannak, nagyon sok ügyes, tehetséges gyerek alkotja ezt az alakulatot. Megyei bajnokságban csak az U-14 korosztályt szerepeltetjük, viszont két csapattal is. Tavaly nagyon sikeres volt az ovifoci programunk. Ezt idén is szeretnénk folytatni, de egyelőre csak tárgyalási szintig jutottunk ebben a kérdésben. Tavaly az önkormányzat nemigen állt programunk mögé, de reméljük, az idén talán már kapunk segítséget, ugyanis a tavalyi szezonban mintegy 300 kisgyereket mozgattunk meg.” – fejezte be a korosztályok lehetőségeit Eszes Kornél. Elmondta még, hogy lehetőségeik meglehetősen szűkültek, de szerencsére, amíg a TAO létezik, talpon tudnak maradni. Természetesen a további években is szeretnék folytatni utánpótlás nevelésüket, amire nagyon büszkék. Az utóbbi nyolc-tíz évben ugyanis, 39 ifjú futballista igazolt tőlük NB I-es utánpótlás csapatokhoz. Azon játékosok száma pedig, akik nagyon fiatalon húzhatták fel a jászberényi felnőtt csapat kék-fehér mezét – megyei vagy akár NB-s szinten – közel ötven főre tehető. A JSE utánpótlásához tartozó hír, hogy a szeptember 8-án, a Jászberényben rendezetett utánpótlás labdarúgótornán az U-8 korosztályban a Jászberényi SE ifjú focistái harmadikok lettek! Mi tévesen a JFC csapatát írtuk bronzérmesnek. Ezúton kérünk elnézést a JSE fiatal focistáitól! arattak: Dorog–CO-OP Star SE 2-7. A pontokat egyesben: Bábosik Bence, Sződi Szabolcs, Dancsó Bálint, Hoffer István, párosban: Bábosik B.–Dancsó B., Sződi S.–Dancsó M. és Hoffer I.– Goda P. szerezték. Országos Korosztályos Tenisz Verseny. Az elmúlt hétvégén a JSE Tenisz Szakosztálya által rendezett versenyen a berényi fiatalok, az alábbi helyezést érték el. F12: 1. Halápi Ákos (JSE), F14: 2. Halápi Ákos (JSE), 3. Koczka Patrik (Co-op Star SE)

Új évf. 2. év 39. szám  

2013. szeptember 26.

Advertisement