Page 1

Fórum a 7. választókerületben

A bátorságot hiányolom a fiatalokból

A főbíró dilemmája

Interjú Palkó Tibor Munkácsy-díjas festővel művészetről, tervekről és az Art Campról.

Huszár Ágnes bírói pályafutásáról, a belgiumi világbajnokság tapasztalatairól beszélt.

Interjú a 7. oldalon

Cikk a 8. oldalon

Aktív részvétel mellett zajlott Szatmári Antalné körzetbejárása és fóruma. Írás a 2. oldalon

Jászkürt 2013. szeptember 19.

Új folyam 2. év 38. szám (XXV./38.)

Újság Jászberény város lapja

Díszpolgárunk lett Karl-Heinz Wehry

Európai mobilitás hét

A mozgalmas nyári események után az elmúlt hét végén is bővelkedhettünk eseményekben. Városunkban rendezték meg a Testvérvárosok Találkozóját, a Városlakók Hétvégéjét, a III. Jászság Expo- és Fesztivált, a Coop Áruház aulájában sörfesztiválra várták az érdeklődőket. Vasárnap pedig az Európai Autómentes Nap keretében a lakosságot igyekeztek arra buzdítani a szervezők, hogy legalább ezen a napon ne „négykerekűvel” közlekedjenek.

Hét éve minden szeptemberben – ezúttal 15-én –, megrendezi városunk is az Európai Autómentes Napot.

Testvérvárosok ünnepe

Kertész Vilmos

Farkas Ferenc Minden jó, ha jó a vége, a hosszú hétvége eseményeinek felidézését ezért a csúcsot jelentő záró eseménnyel kezdjük. Vasárnap új köntöst öltött a Déryné rendezvényház díszterme. Elegánsan megterített asztalok várták testvérvárosaink küldötteit és a vendéglátókat. Várta a vendégeket a 49 éves Oszvald Nándor míves alkotásainak sora a másik teremben. Autók, hajók, motorkerékpárok kicsinyített másai ékszerré varázsolva köszöntötték az érdeklődőket. Alkotójuk a pénzverdében tanult, ott sajátította el a nem mindennapi mesterség fogásait. A rangos ünnepséget Erdei Gábor nyitotta meg, és a belvárosi iskola és vechtai Geschwister Scholl tanintézmény közös kara Európát idézte sa-

játos hangulattal. Majd Karl-Heinz Wehry méltatását hallottuk abból az alkalomból, hogy Jászberény díszpolgárává fogadták. A kitüntetett Vechta szülötte, négy gyermeke és három unokája teszi életét teljessé. Tanárként igazgató volt hosszú éveken át, és a Vechta-Jászberény kapcsolat lelke feleségével együtt. Baráti kör létezik Vechtában és Jászberényben egyaránt, és a kapcsolatok mind sokrétűbbek lettek. Tevékenysége során gyermekeink és fiataljaink megismerkedhettek más népek nyelvével, kultúrájával, szokásaival, életmódjával. Mindez közelebb vitte őket az európaisághoz. A hivatalos kapcsolaton túl baráti szálak szövődtek Jászberényhez, Magyarországhoz.

Péntek nulla órától kitágul a világ Lapzártánk után a mai közmeghallgatáson jelenti be Szabó Tamás polgármester, hogy a Jászkürt Újság pénteken 0.00 órától BerényCafé néven új hírportált indít. Halász Lajos Az új honlap a Jászkürt Újság bázisára, kapcsolatrendszerére, állandó és külső munkatársaira épül. Küldetése – ha szabad ezt az emelkedett kifejezést használni ebben az esetben is – Jászberény városa és az egész Jászság híreinek, eseményeinek gyors, hiteles feldolgozása és továbbítása. A BerényCafé tehát vállaltan lokális és lokálpatrióta honlap lesz, jellemzően nem esik szereptévesztésbe, nem kíván országos, netán nemzetközi fórummá válni. Egyszerű, áttekinthető szerkezetű honlapot terveztünk. igyekeztünk megtalálni az arany középutat az évszázadok során letisztult nyomdai betűk megnyugtató látványa és a napjainkat

jellemző ingergazdag képi világ között. A fentiekből következően a Jászkürt Újságban közölt legfontosabb információk természetesen itt is megjelennek, – nota bene a lap digitális kiadásai is elérhetőek lesznek. A cikkek azonban olykor gyorsabban, olykor más feldolgozásban, rövidebben vagy éppen hosszabban és kissé más nyelvezettel kerülnek a látogatók elé. Erre is utal a honlap elnevezése, de arra is, hogy itt szándékunk szerint nem a kocsmai hang lesz a meghatározó. Az elmúlt néhány napban majdnem száz partnerünk, barátunk tesztelte a BerényCafét. Pénteken 0.00 órától erre a széles nyilvánosságnak is módja lesz, a www.berenycafe.hu link beütésével. Az elkövetkező hetekben már élesben dolgozunk, de a kritikai és jobbító megjegyzéseket továbbra is megszívleljük és megköszönjük. Tudósítói hálózatunkba pedig az egész Jászságból örömmel fogadunk jó tollú, jó szemű munkatársakat.

www.berenycafe.hu

Évente többször ellátogat feleségével Jászberénybe. Ilyen s egyéb irányú tevékenysége révén vehette át a Jászberény díszpolgára címet A kitüntetett közvetlen szavakkal mondott köszönetet a kitüntetésért. Igazán nagy elismerés számára, hogy külországi város díszpolgára lehet. Feleségével érdemelte ki a nem mindennapos elismerést. Bernhardt Andrást említette, aki baráti segítője volt ebben a mindkét nép számára fontos tevékenységben. Bizonyos, hogy az európaiság többek között ezen az úton érhető el gazdasági és emberi értelemben egyaránt. Ezután felcsendült Brahms Ötödik magyar tánca egy alattyáni tizes éveinek elején járó tehet-

ség, Burai Zsolt hegedűjátéka révén. Városunk polgármestere, Szabó Tamás ünnepi beszéde következett. Emlékezetbe idézte a húsz éve aláírt testvérvárosi szerződést. Kiemelte, hogy Európa alapkövei a városok. Ennek alapján írta alá Bernhard Kühling vechta akkori polgármesterével együtt Magyar Levente jászberényi polgármester a Testvérvárosi Okiratot. Ennek alapján megnyílt gyermekeink, fiataljaink előtt Európa egyik meghatározó országa. A Stoppelmarkt és a Jászberényi Nyár összekötötte a két várost, amint a conselvei St. Augustino vásár is hatott a Jászsági Expóra. (Folytatás az 5. oldalon.) (Sárközi János felvételei)

A szombati esős, novemberi hideg után senki nem gondolta, hogy vasárnapra igazán remek, napsütéses, kellemesen meleg idő várja az Európai Mobilitás Hét eseménysorozatát. Az Európai Mobilitási Hét egyébiránt 12 évvel ezelőtt került beiktatásra, célja a környezetvédelem, az ésszerű, és fenntartható közlekedési módok népszerűsítése, a motorizált forgalom visszaszorítása. Felhívja továbbá a figyelmet az éghajlatváltozásra, a globális felmelegedésre, előtérbe helyezi a szelektív, és ésszerű hulladékgazdálkodást, mindezek által élhetőbb városokat kíván kialakítani Európa szerte. A városi programok délelőtt fél 10kor kezdődtek egy ún. gördülő bejárással. Jászberény 4 különböző, városszéli pontjáról egy-egy önkormányzati képviselő vezetésével több, mint 300an indultak el kerékpárral, görkorcsolyával, hogy a város kerékpárútjait igénybe véve érjenek a rendezvény fő helyszínére, a főtérre, ahol a rendezők gyümölccsel, frissítővel valamint a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos apró ajándékokkal várták őket. (Folytatás a 8. oldalon.)

Átadták a III. Jászság Expo díjait Péntek délután nagy pörgés volt Jászberényben a Szentháromság téren. És ez a lendület nem csak a gólyalábas fiúkra vonatkozott. Később pedig nem csak erre az egy helyszínre.

inkább be tud teljesíteni. A gazdasági élet olyan jeleket mutat, amelyek a kilábalást és a fejlődést valószínűsítik. Ekkor pedig ennek a rendezvénynek nem csak rövid távú múltja, de hosszú

távú jövője is lesz. Különösen fontosnak vélte a kapcsolatépítést, amire itt jó lehetőség adódik. (Folytatás a 3. oldalon.) (a szerző fotója)

h. l. Megnyílt az Expo, átadták a vásári díjakat, testvérvárosi szándéknyilatkozat született Lajosmizse és Jászberény között. És közben csak fenyegetőztek a fellegek, de ingujjas idő volt, meg műsorok, bor és sör és jó társaság. Nem történelmi távlatból, mondjuk csak a mai szemszögből nézve ez bőven elég a jóhoz. A hétvége összetettségét, sokrétűségét emelte ki köszöntőjében Szabó Tamás polgármester, aki a Jászság Expo megteremtésének kezdeményezője volt. Most is megfogalmazta, hogy határozott célja volt az Expo elindításának, amelyet három recessziós év után, még

A Jászság új hírportálja

szeptember 20. péntek 0.00


Önkormányzat

2. oldal

Módosult a városi csendrendelet

2013 szeptember 19.

Körzetbejárás és lakossági fórum

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 11-én megtartott rendes nyílt ülésén az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló 39/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint került módosításra: Szeptember 27-étől a belvárosi, illetve a nem lakóövezetben lévő, korlátozás alá nem eső vendéglátóhelyeken kizárólag 8-24 óra között lehet nyílt téren hangosító berendezést üzemeltetni. Tájékoztatom a vendéglátóhelyek üzemeltetőit, hogy a hivatal munkatársai ennek betartását ellenőrizni fogják. Kérem a fentiek tudomásul vételét. Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Hínárvágó a városi Zagyván Szatmári Antalné önkormányzati képviselő kedden körzetbejárást és lakossági fórumot tartott a hetes számú választókerületben. A téliesre fordult időjárási viszonyok között fagyos széllel dacolva kis csoport járta végig a körzetet. nagy

Szeptember 9-én – a Vasas Horgásztón történt sikeres próbaüzem után – a városi Zagyván munkába állt egy komplett csónakra szerelt hínárvágó berendezés. Hatékony, nagy kapacitással bír, de halk munkavégzést biztosít. A hínárvágóval lehetővé válik a városi Zagyva vízfelületének folyamatos karbantartása, a túlburjánzó növényzet szakszerű - a városi Zagyva élővilágát nem zavaró – gyérítése, kulturált, esztétikus környezet kialakítása és annak hosszú távú fenntartása. Ezen túlmenően a berendezés alkalmas nyári meleg idő-

szakokban a víz „levegőztetésére”, az oxigénellátás javítására is. A hínárvágót Jászberény Város Önkormányzata a START Munkaprogram keretében vásárolta 2,5 millió forintért. A berendezés üzemeltetését, a városi Zagyva karbantartását a START Munkaprogramban foglalkoztatott munkatársak végzik. A berendezés megvásárlásával, illetve munkába állításával a város vezetése végérvényesen pontot tett a korábbi éveket jellemző, hanyag, a városi Zagyvához méltatlan helyzetre, felelősséggel felvállalva e feladat anyagi és személyi feltételeinek hosszú távú biztosítását.

A lakók több megoldásra váró problémát jeleztek a képviselő asszonynak. Igényként jelentkezett egyebek között a hulladékgyűjtő szigetek gyakoribb ürítése, illetve lehetőség szerinti bővítése, a járdafelújítás, a biztonságos közlekedést zavaró növényzet kezelése, közlekedési táblák kihelyezése. Volt, aki balesetve-

A Jászberényi VV Zrt.

eladásra kínálja az alábbi gépjárművet Típus: Opel Astra 1.4 GL; Évjárat: 1997. 12. hó; Futott km: 265.000 km A jármű ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, a műszaki vizsga lejárt. A karosszéria enyhén korrodált, a motor és a váltó működik. Megtekinthető: Jászberény, Jákóhalmi út 13. szám alatti telephelyen. A megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges, az alábbi számon: 06-30/651-0969. Ajánlatokat írásban, a megtekintés helyszínén, Marcis Tamás csoportvezetőnél lehet leadni.

Lomtalanítási Tájékoztató Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Jászberényben a 2013. évi őszi lomtalanítást előre meghatározott időpontokban és területeken végzi el. A pontos utcajegyzéket minden alkalom előtt közli a Jászkürt Újság . Ezúttal a szeptember 28-i program utcáit közöljük teljes körűen: Attila u., Álmos u., Árpád u., Árok u., Balaton u. végig, Béke u., Békés u., Bokor u., Bólyai J. u., Czigány J. u., Csana u., Cserepes u., Csók u., Csoma u., Damjanich u., Darázs u., Deák F. u., Diófa u., Ebhát u., Faiskola u., Fátyol u., Fazekas u., Festő u. 9, Fillér u., Fodor F. u., Futó u., Füst u., Gát u., Gyalu u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u., Halász u., Harang u., Határ u., Hatrózsa u., Honvéd u., Horváth P. u., Jászkapitány u., Jászváros u., Juhász u., Kalinka u., Kápolna u., Káposztáskert u., Kender u., Kert u., Kéve u., Kígyó u., Király u, Kórház u., Koszorú u., Kökény u., Körte u., Kürt u., Liszt F. u., Mária u., Medve u., Méntelep u., Móricz Zs. u., Munkácsy u., Nyár u., Nyíl u., Pelyhespart u., Pintér M. u., Potyka u., Rácz u., Réhely u., Rét u., Sarkantyú u., Sárkány u, Sarló u., Sarok u., Síp u., Sárosér u., Sátor u., Seregély u., Sikló u., Suba u., Szabó u, Szegfű u., Szél u., Szelei út, Szentkúti tér, Szilfa u., Tamás u., Temető u, Tél u., Toldi u., Tompa M. u., Tót u, Tört u., Tüzér u., Tűzoltó u., Vásártér, Vasvári u, Zrínyi u. A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan előtti közterültre kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek! A lomtalanítás során ki nem helyezhető hulladékok: hulladékká vált állati szövetek (testrészek, elhullott állatok); fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (vér, állati zsírok); éles, hegyes eszközök (injekciós,tűk, fecskendők, vágó, szúró eszközök); permetszerek és azok dobozai; veszélyes anyagot tartalmazó faforgács (vegyszer, lakk); faanyagvédő szerek; oldószerek, szerves oldószerek; veszélyes anyagot tartalmazó iszapok; savak, lúgok; nehézfém tartalmú hulladékok; festékek, festékes, lakkos dobozok; olajtüzelés pernyéje és kazánpora; vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagok; PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok; olajos rongyok, fáradtolajok, olajszűrők; elemek és akkumulátorok; azbesztet tartalmazó hulladékok; veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékok (pl. olajos fémreszelék); fertőző hulladékok (állati tetemek, trágya); citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos berendezések (TV, hűtőgép stb.),használt gumiabroncsok; kevert építési és bontási hulladék. Városunk tisztasága érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék ki elszállításra szánt hulladékukat.

szélyes csatornafedélre illetve bűzt árasztó szennyvízaknára hívta fel a figyelmet. Többen kérték Szatmári Antalné segítségét egy rendezetlen porta által okozott kellemetlenség megszüntetéséhez. A Sün Sámuel óvoda a barátságtalan időjárás ellenére megtelt, a fórum a lakosság aktív részvételével zajlott. A jobbító szándékú felszólalások, kérések mellett az elért eredményekért többen elismerésüket fejezték ki. Igen kedvező volt a fogadtatása a kihelyezett utcajelző tábláknak és természetesen a felújított útszakaszoknak. Szabó Tamás polgármester tudatosította a jelenlevőkben, hogy az árkok karbantartása és a csapadékelvezetés széles körű, nemcsak a hetes számú választókerületet érintő problé-

Lájkolja oldalunkat, és értesüljön elsőként legfrissebb számaink megjelenéséről! facebook.com/jaszkurtujsag

Kegyeleti hirdetések feladása a lapba:

ma, melynek megoldásában az egyéneknek is kötelezettsége van. Egy konkrétan felmerült probléma kapcsán a birtokvédelmi eljárásról is tájékoztatást adott. A szemetelés, a környezet iránti igénytelen magatartás miatt többen rosszallásukat fejezték ki, tudva, hogy megoldást erre a jelenségre a fórum nem adhat. Lányi László városüzemeltetési irodavezetőtől arról is értesülhettek a jelenlévők, hogy az iskolabusz járatok kihasználatlanok, az előzetes felmérések lényegesen nagyobb igényt jeleztek. Szatmári Antalné önkormányzati képviselő asszony ígéretet tett a fórumon jelzett problémák megoldására, az illetékesekhez történő továbbítására, illetve a megoldási lehetőségek keresésére. Értesítjük Jászberény város lakosságát, hogy a 2013. szeptember 30 és október 5. közötti időszakban a város ivóvízhálózatának mosatását, fertőtlenítését végezzük. Ezen időszakban előfordulhat nyomáscsökkenés, és a víz klórtartalma megemelkedhet, esetleg kissé zavarossá válhat, de az egészségre nem ártalmas. Megértésüket előre is köszönjük. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászsági Üzemmérnökség

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Lajkó István életének 76. évében elhunyt.

Szerkesztőség: Fürdő utca 5-7. Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16 óráig péntek: 8-12 óráig

Hálásan köszönjük a volt kollégáknak, barátainknak, jó ismerőseinknek, hogy felejthetetlen halottunk,

Faragó Lászlóné búcsúztatására eljöttek, és hamvait utolsó útjára elkísérték.

Hálásan megköszönjük Dombi Ferenc főtisztelendő úrnak gyászunkban megnyugvást adó szavait, valamint a Iusta Temetkezési Vállalat munkatársainak lelkiismeretes munkáját. A gyászoló család

Búcsúztatása a Porteleki Temetőben szeptember 27-én 13 órakor lesz.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Nagy János

ny. gimnáziumi és főiskolai tanár

temetésén részt vettek, virágaikkal, együttérző szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönjük a szertartást végző káplán atyának a méltó megemlékezést, lélekemelő gondolatait. Külön köszönet dr. Gáll János főorvos úrnak, a nővéreknek, asszisztenseknek, dr. Oldal Edit háziorvosnak és asszisztensének minden korábbi segítségükért. Nagy Jánosné és családja


Expo

2013. szeptember 19.

3. oldal

Két nyelven dicsértük az Urat Vasárnap, l5-én tíz órára teljesen megtelt a barátok temploma. Több helyen padszélre tett írott lapocska jelezte, hogy a testvérvárosok delegációinak tagjait várják ide. Háromnegyed tíztől érkeztek a jubileumi vendégek, elsősorban felnőttek, Erdélyből hat gyermek is farkas Novák István üdvözlő szavai után megkezdődött a két nyelven bemutatott ünnepi szentmise. Az ünnepi aktust Richard Büssin vechtai plébános celebrálta, Novák atya mellett Vass-

Átadták a III. Jászság Expo díjait (Folytatás az első oldalról.) léletváltozásra lesz szükség, – mondta Pócs János, az expo fővédnöke úgy – mert különben folytatódik az ezer vélte, hogy a kiállítás minden látogatót milliárdra tehető tiszta profit kivitele az meggyőzhet arról, itt a Jászságban az országból a multik által. almától a péksüteményen át a porszívóKovács Sándor, a megyei közgyűlés ig és a hűtőszekrényig mindent kiváló elnöke gyerekkori berényi emlékeit veminőségben elő tudunk állítani. Ez a tett össze a mostani állapotokkal, amifeltétel adott az 1,3 százalékos, ember- kor újra többször megfordul a városemlékezet óta nem tapasztalt alacsony ban. Visszaemlékezett, hogy Szolnok infláció és a londoni elemzők által jövő- felől érkezve át a Zagyván csak a Hure prognosztizált legalább két százalékos szárlaktanya és a varroda volt harminc növekedés közepette. Ehhez országosan éve. Olyan fejlődés zajlott le az iparilag a vásárlóknak kellene hozzátenni a ma- akkor is potens településen, amelynek guk részét azzal, hogy tudatosan magyar mai eredményeivel mint megyei vezető árukat vásárolnak. Akkor itthon jelent- is gyakran büszkélkedik. kezik az adófizetés, a jövedelem, munEzt követően átadták a III. Jászság kahelyek teremtődhetnek. Ehhez szem- Expo díjat.

Vásári Nagydíj: Jászablak Kft. Vásárdíj: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászberény város különdíja: Balogh Tészta Zrt. (Jászkarajenő) Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíja: Electrolux Lehel Kft. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíja: Hering Antalné családi gazdálkodó Vállalkozók és Munkáltatók (VOSZ) megyei szervezete különdíja: Téba Tüzép NOVICO (az expo szervezője) különdíja: Boros és Fiai Kft.

Testvérvárosunk lesz Lajosmizse

Nimród István gyimesfelsőloki plébános, valamint Taczman András diakónus koncelebrált. Több katolikus iskolabeli diák németül olvasott fel igét. Fontos szerep jutott az írásvetítőnek, amelyen a váltakozva elhangzó magyar, illetve német nyelvű szertartásszövegek alatt a fordítás volt olvasható. Ennek következtében ki-ki a maga nyelvén szólaltatta meg, értelmezte a szöveget. Mindennek következtében hol németül, hol magyarul, de teljes értékűen élhettük meg az egyes miserészleteket, a szertartás hangulati-érzelmi erejét. Tolmácsot egyszer kellett igénybe venni, amikor a vechtai plébános szentbeszédét tartotta. Ekkor Tóth Zoltánné tolmácsolta az atya szavait, amelyek

Csendes szombat délelőtt A hétvége bőséges kínálatát végignézve, nehéz volt eldöntenünk, melyik szabadidős programot is részesítsük előnyben… s. e.

A III. Jászság Expo ünnepélyes megnyitójának lélekemelő aktusa volt a Jászberény és Lajosmizse testvérvárosi szándéknyilatkozatának aláírása. N. K. Isztambul és London között félúton. Ez a tág földrajzi meghatározás egy nagyon is konkrét települést, legújabb testvérvárosunkat, Lajosmizsét jelöli. Basky András polgármester szerint a lajosmizseiek ekként helyezik el magukat a világban. Lajosmizse fejlődésének legfontosabb mérföldköveit három évszám fe-

jezi ki. 1745 a Redemptio, 1877 az önálló településsé válás Jász-Lajos-Mizse néven és 1993, amikor a település városi rangot kapott. Basky András polgármester kifejtette, hogy egy település megismerésének három módja van. A körülnézés felszínes ismereteket ad. Ettől mélyrehatóbb az emberekkel való beszélgetés, de a legtöbb információt az szolgáltatja, hogy a saját munkája által milyen eredmény elérésére képes. A polgármester büszkén számolt be arról, hogy a hajdani gyönge minőségű földön mára város épült, és erre csak az összetartó jászok képesek.

Szabó Tamás polgármester a berényiek által újra benépesített egykori három tanya nagyívű fejlődését méltatta, és kifejezte reményét, hogy közös őseink örömmel nyugtáznák ezt az újra egymásratalálást. Érdekes momentum, hogy városunk hetilapja, a Jászkürt Újság némiképp közös gyümölcs, hiszen a nyomdai munkálatokat Lajosmizsén végzik: szerda éjjel ott nyomtatják, és csütörtök kora reggelre ők szállítják a Fürdő utcába a friss lapot. Kapcsolódó írás: Kis várostörténet – a www.berénycafe.hu oldalon olvasható.

alapmotívumául az evangélium szövege szolgált. A mise végén nagyon sokan akartak az áldozás révén megújulni. Külföldi vendégeink némelyike is magához vette Krisztus testét. Végezetül a hívek egy része és a külföldiek a Jézus Szíve Plébániára vonultak, ahol mód nyílt beszélgetésre, illetve ki-ki magához vehette jászsági pálinka formájában az étvágygerjesztőt. Különös hangulata volt ennek az ünnepi szentmisének, hiszen hajdan a latin volt a szertartás nyelve, és a legidősebbek átélhették korábbi életük ezzel összefüggő élményeit. Eközben eltérő nyelveken szóltunk az Úrhoz a mélyülő hit jegyében. (Fotó: Sárközi János)

Nem volt ez másként a szombati nappal sem. Járjuk végig a Jászság Expo pavilonjait, szurkoljunk a testvérvárosok vívta futballmeccsen, biciklire pattanva fedezzük fel velük együtt a Hajta szépségeit, esetleg gyerekeinknek kedvezve látogassunk ki a főtérre? Az időjárás azonban megoldotta ezt a dilemmát, legalábbis az esti órákig. Az eső miatt a reggeli programok közül több elmaradt. A kora délutáni órákra azután javulni látszott a helyzet, azzal kecsegtetve, hogy talán mégsincs teljesen veszve a hétvége. Két óra felé a csapadék már nem, az érdeklődők száma viszont még nem volt számottevő. A legtöbben a gimnázium udvara felé vették az irányt, sokan pedig a főtéren felállított sátor védelmébe húzódva, meleg ételekkel és italokkal próbáltak dacolni a zord körülményekkel. A kőgólemmel való küzdelemre hívogató jelmezes rikkancs sem sok sikerrel járt. Igaz, nem is igen lehetett kinn látni a célközönség tagjait. Estére azután fordult a kocka. A Palotásy János Zeneiskola és a Vechtai Központi Zeneiskola közös koncertjére már népes közönség gyűlt össze. A színpad előtt elhelyezett – sokak örömére párnával felszerelt – székek mind megteltek, többen állva élvezték

a muzsikát. A sátor padjain is kezdtek elfogyni az üres helyek, s a borfalu kiállítóinak és más gasztronómiai termékek árusainak a forgalma is nőtt. Nem jelentősen: mint egyikük elmondta, „A Csángó Fesztivál forgalmához képest a mai és tegnapi elenyésző.” Nincs ezen mit csodálkozni, „ez az időjárás nem kedvez a fröccsnek” – kommentálta. De legalább a zenére nem lehetett panasz. Az előbbi nyilatkozó lelkesedéssel emlegette a pénteki JAZZ zenekar koncertjét, s a közben javában muzsikáló zeneiskolák is kitettek magukért. Hallhattuk – és láthattuk –, egy magyar és egy német zongoratanár összhangját egy négykezesben; a vechtai és jászberényi iskola legjobb trombitásait együtt zenélni – ilyen feszülten még nem várta ennyi városlakó a harangozás végét… – és egy berényi fiú virtuóz klarinét-előadását a mieinkkel kiegészült német fúvószenekarral kísérve. Jól ismert német és magyar darabok váltogatták egymást – nemegyszer az ütem tapsolására sarkallva a közönség tagjait –, sőt zárásként egy spanyol dal is előkerült. A változatos repertoárban a komolyzene mellett szerepelt csacsa, dixie, filmzene és egy Whitney Houston dal is. Nem csoda, hogy az előadás végén sokan kiáltották: „Zu-ga-be! Zuga-be!”, mely kérésnek a fellépők örömmel eleget is tettek. Ám csak egy darab erejéig, hiszen már a jócskán megnövekedett közönség tagjai között egyre több pettyes szoknyás, tupírozott hajú ifjú hölgy tűnt fel, előrevetítve a következő színpadi programot…


4. oldal

Jubileum

2013. szeptember 19.

Vacogós éjjel humorral, zenével, tánccal A szombati egész napos eső után a hűvös idő ellenére este sokan ellátogattak a Szentháromság térre, ahol a színpadon hosszas készülődés után az Etna zenekarral kiegészült Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Berényi Színjátékos Társulás közös előadásában az Imádok élni! című zenés darabot tekinthette meg a vacogó közönség. i. a. A múzeumok éjszakáján nagy sikerrel debütált színdarabra a Városlakók Hétvégéjén is sokan kíváncsiak voltak. A szervezők szerencsére párnázott székekről is gondoskodtak, így a kétórás előadás alatt nem csak a szívet melengető

nosztalgiahangulat és a nevetés hatására működésbe lépő rekeszizmok tornája gondoskodott a közönség hőháztartásának egyensúlyáról. Akinek nyáron nem volt szerencséje látni a darabot, bizonyára elcsodálkozott mennyi tehetséges táncdalénekes él inkognitóban városunkban. Bathó Editet és jászkapitányunkat inkább a népzenei téren hallottuk eddig jeleskedni, de bebizonyították a könnyed műfaj sem áll messze a szívüktől és a torkuktól. Színészi képességekkel is megáldotta őket a sors csakúgy, mint a főszereplő Budapestről hazatérő egyetemistát játszó Lóczy Pétert, a húgát alakító Vaprezsán Jánosnét, az apai szerepét teljes hitelességgel alkotó Kalup Gyulát, nem beszélve a huncut nagypapát megformáló Zentai Zoltánról. A

társulat további tagjai is profi színészekhez hasonlatosat alakítottak, de sajnos a szereplők hangja a színpad egyes részein elveszett az éterben, így a közönség távol helyezkedő tagjai kimaradtak a hetvenes évek mára humorrá szelídült történéseit idéző darab jelentős hányadából, pedig a Bathó Edit, Pócz István és Kormos László írta szöveg minden részlete érdemes volt a figyelemre. Az előadás alatt elgémberedett fázós végtagokat a színpadra lépő szegedi Gypo Circus koncertjén lehetett átmozgatni. Többen választották a Víz utca táncházát, ahol ekkorra már igen forró hangulatú mulatság alakult ki. A székházban a Poros zenekar, az utcán a Black Five együttes muzsikája gondoskodott a késő éjjelig tartó buliról.

Vechta és Jászberény kipróbált kapcsolata Vechta és Jászberény testvérvárosi okiratát 1993. június 18-án írták alá Jászberényben, így az idén a barátság kerek évfordulóját ünnepeltük. Nagy Katalin Zsúfolásig megtelt a Jász Múzeum udvara a húszéves testvérvárosi kapcsolatot bemutató kiállítás megnyitóján. A Zeneiskola tanárainak rövid műsora után Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy a testvérvárosi kapcsolat kiállta az idők próbáját. A kapcsolatot az tartja életben, hogy a húsz évvel ezelőtti eszmeiséget a civil szervezetek és a polgárok magukévá tették, így mára olyan szoros kötődéssé fonódott Vechta és Jászberény kapcsolata, hogy enélkül a jövő tervezése már elképzelhetetlen. Megkülönböztetett szeretettel köszöntötte Ruth Stephan művésznőt, aki három jászsági témájú szobrát hozta el a kiállításra. Testvértelepüléseinkkel fennálló kiváló kapcsolatunkat bizonyítja, hogy valamennyien részt kívántak venni a húszéves évforduló örömünnepében. Helmut Gels, Vechta polgármestere felelevenítette, hogy a testvérvárosi kapcsolat két iskola, a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium és a Vechtai Gymnasium Antonianum együttműködésén alapul, ezáltal Wolfgang Zapfe és Nagy András akkori iskolaigazgatók méltán tekinthetők a testvérvárosi kapcsolat éllovasainak. A Vechtában köztiszteletnek örvendő

Ruth Stephan művésznő egyik kiállított szobra a kezdeteknek állít emléket. Azt a pillanatot örökíti meg, amikor a két igazgató kézfogással pecsételi meg a két intézmény barátságát. Karl-Heinz Wehry, a Vechtai Testvérvárosi Baráti Egyesület Elnöke a kezdeti nehézségekre emlékezett vissza, ugyanis az akkori polgármester a nagy távolság és a nyelvi nehézségek miatt aggályosnak tartotta a kapcsolatot. A fiatalok minél szélesebb körű bevonására és az Európai Unió biztosította források kihasználására hívta fel a figyelmet. Egervölgyi Józsefnek, a Testvérváro­sok Baráti Egyesülete Elnökének köszöntő szavai, valamint Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató zárógondolatai után a Jászsági Hagyományőrző Egylet által szervírozott pezsgővel koccintottak a megjelentek a múltra és a jövőre.

derültséget kiváltó pillanata volt, amikor Nagy András és Wolfgang Zapfe az őket ábrázoló szobrocska elé állva életre keltették a történelmi pillanatot egy megerősítő kézfogással.

A kiállítás Az ünnepélyes megnyitó után a megjelentek megtekintették a kiállítást. A fotók jól dokumentálják a sokrétű kapcsolatot és azt a két évtizedes utat, amit együtt tettünk meg. A tárgyi emlékek között kellemes színfoltot jelent a vechtai rendőrök által a Jászberényi Rendőrkapitányságnak ajándékozott egyenruha. A kiállítás középpontja Ruth Stephan szobrászművésznő három alkotása a jászokat és kapitányukat, a Lehel-legendát, valamint a két gimnázium testvéri kapcsolatát mutatja be. A közös tárlatlátogatás meghitt és egyben

Alkotóműhely A jászberényi iskolák alkotó kedvű diákjainak részvételével Ruth Stephan vechtai szobrászművésznő vezetésével alkalmi festőműhellyé alakult péntek délután a Jász Múzeum udvara. A művésznő olyan alkotásokat várt a fiataloktól, amelyek az uniós együttműködést, a testvérvárosi kapcsolatot fejezik ki. Megelégedéssel szólt a gyerekek kreativitásáról, ötletgazdagságáról. Kifejezőnek találta például azt az alkotást, amelyben a fák ágai, mint kezek fonódtak össze. További képek: berenycafe.hu

Sétálunk, sétálunk… A 20 éve együtt című kiállítás megnyitója után a testvérvárosok küldötteit ebéd előtti sétára invitálta a megújuló belvárosba Hortiné dr. Bathó Edit múzeum igazgatónő. A kellemes nyár végi napon jó hangulatban járták be a Fő teret, a Zagyva partját, megtekintették a Jászberény régi arculatát bemutató szabadtéri kiállítást, amely alapján élénk érdeklődéssel azonosították be a régi épületeket. Nagy sikert aratott a hínárvágógép, melyet spontán látványosságként éppen munka közben láthattak.

Tetszett a vendégeknek az óvoda Szombat délelőtt a központi óvodába látogattak olasz, gyimesfelsőloki és német testvérvárosaink képviselői. kárpáti Az óvoda dísztermében Jászberény megvalósult és tervezett uniós támogatású projektjeiről hallhattak ismertetőt Juhász Dániel alpolgármester előadásában.

Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

Az átfogó, vetítéssel egybekötött beszámolót követően étkezés, kávézás közben a berényiek sikerén felbuzdulva, conselvei vendégeinkben fogalmazódott meg a gondolat, miszerint a jövőben a két városnak érdemes lenne közös pályázatokon indulni. Az olaszok indítványozták a pályázatíró szakemberek együttműködését, diákcsere-program létrehozását. Az önkormányzat jelen lévő képviselői pozitívan reagáltak a

javaslatra. Testvériskolai projekteken jelenleg is dolgozunk, de nyitottak vagyunk szakmai együttműködésre is. Már csak az a kérdés, mi tanulunk olaszul vagy ti tanultok magyarul? – tették fel a költői kérdést a vendéglátók. A jó hangulatú beszélgetést az óvoda bemutatása követte, mely során a külföldiek őszinte gratulációit és csodálatát fogadták a büszke jászberényi óvónők és önkormányzati munkatársak.

részére központi helyen, minimum 60 m2-es, vizesblokkal rendelkező

üzlethelyiséget keresünk hosszú távra.

Tel: +36-30-465-8971


Jubileum

2013. szeptember 19.

Kakaspörkölt és fogadott jász asszony A hosszú hétvégi rendezvények meghatározó részét Vechta és Jászberény húszéves testvérvárosi kapcsolatának megünneplése adta. Ez alkalomból látta vendégül a városunkban működő Testvérvárosok Baráti Egyesülete civil szervezet a vechtai és conselvei civil szervezetek képviselőit. Az eseménynek múlt pénteken az egykori Jóbarát Vendéglő különterme adott otthont. Buschman Éva A vendégeket elsőként Egervölgyi József, a helyi civil szervezet elnöke köszöntötte. Bevezetőjében elmondta, hogy az egyesület támogatja azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek kapcsolatot ápolnak a testvértelepülésekkel. „Egyesületünk január 14-én úgy döntött, hogy a Vechtával való együttműködés mellett Conselve ci-

vil szervezeteivel is szeretnénk szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Ezért vagyunk először így közösen, Vechta és Conselve képviselőivel. Nem az a cél, hogy a két város kapcsolatát »összeolvasszuk«, mindössze azt szeretnénk, hogy legyenek közös programok, ahol mind a három város polgárai részt tudnak venni” – mondta Egervölgyi József. A rendezvény folytatásában ajándékok átadására került sor. Karl-Heinz Wehry, a Vechtában működő Jászberényi Baráti Kör elnöke Kalla Pál kádármestertől egy pálinkás hordót vehetett át. Ennek különlegessége, hogy egyik oldalán Vechta, a másikon Jászberény címere látható. Hortiné dr. Bathó Edit pedig egy jász főkötőt nyújtott át Karl-Heinz Wehry feleségének, Gretel Wehrynek, aki ezzel a gesztussal tiszteletbeli jász asszonnyá avanzsált. Kalla Pál kádár-

mester, egyesületi tag pedig egy fekete színű jász mellénnyel gyarapította az újdonsült jász asszony ruhatárát. Köszöntötte a jelenlévőket Szabó Tamás, városunk polgármestere is. Hangsúlyozta, azt reméli, hogy a három város kapcsolata további települések sikeres együttműködését hozza majd. „Húsz-huszonöt éve jó példákat láthatunk, amelyeket szeretnénk tovább vinni. Jászberény van gazdaságilag olyan erős város, hogy évente két-három alkalommal fel tud olyan költségeket vállalni, amelyet a rendezvények szervezésére, a kapcsolatok ápolására fordíthat. A jászberényi egyesület munkáját az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatni fogja.” – hallhattuk a polgármestertől. A köszöntőket követően pedig következett az ízletes kakaspörkölt, s a kötetlen beszélgetések, amelyek éjszakába nyúlóan tartottak.

Vasárnapi ebéd nemzetközi módra Talán még soha nem láttak efféle történést az öreg falak, a börtönudvarban ugyanis vasárnap reggel disznóvágás zajlott. k. m. Még éppen csak felderengtek az első biztató napsugarak vasárnap reggel, amikor az ünnepnaphoz képest szokatlanul nagy mozgolódás támadt

az egykori börtön udvarán. A Testvérvárosok Találkozója alkalmával a vendéglátók és a meghívott külföldi települések nemzetük egy-egy jellegzetes ételét készítették el a jeles napon. Jászberény a Szatmári Kft. segítségével sertésből készült ételekkel, hurkával, kolbásszal, töltött káposztával rukkolt elő. A jó magyaros étkekhez, ahogy illik, fröccs is jutott. A kellemes nyáriasan meleg időben el is fogyott a

berényi szikvízzel dúsított fehérborból 236 liter. Az erdélyiek ízletes, ropogósra sült pisztránggal csalogatták az ebédre érkezőket, az olaszoknál nyárson sült pecsenyét, a németeknél grillkolbászt lehetett kóstolgatni. Éhen senki sem maradt. A finom ebéd mellé ízes magyar, pattogós német, dallamos olasz és minden nyelven mosollyal fűszerezett baráti beszélgetés is dukált.

Részegszemüveg és ujjnyomatolás A Jászberényi Rendőrkapitányság Megelőzési és Tanácsadási Konferencia nevet viselő új programsorozatának második állomásaként szep­tember 13. és 16. között I Jászberényi Zsaru Napokra került sor. n. k. Az érdeklődők megismerhették a rendőrök mindennapi életét, a kapitányság nyitott kapuin bárki bekíváncsiskod-

hatott. A betérők, valamint a szervezetten érkező több száz főt kitevő iskolás csoportok megnézték a rendőrségi relikviákat, a régmúlt és a jelen ruházatait, felszereléseit. Nagy sikere volt a részegszemüvegnek és a protektoroknak. Megtapasztalhatták az ujjnyomatolás élményét is – ezúttal büntetlenül. Népszerű volt a közlekedési és drogtotó, valamint a kerékpáros közlekedési pálya. A rendőreink egyúttal a város által szervezett

Európai Autómentes Nap aktív résztvevői is voltak. A látványos rendőrségi taktikai, kommandós, fegyvertechnikai és kutyás bemutató a testvérvárosok két rendőri vezetőjének, Luciano Legnaronak és Walter Sievekenek is elnyerte tetszését. Az eseménydús hétvégét az tette feledhetetlenné a jászberényi rendőrök számára, hogy a testvérvárosi kapcsolatok jegyében itt tartózkodó német és olasz kollegáik körében tölthették azt el.

Testvérvárosok ünnepe (Folytatás az első oldalról.) Mindennek anyagi és eszmei hátterét közalapítvány teremtette meg, és ennek alapján szerezhettek szakmai ismereteket tanáraink, zenével foglalkozó szakembereink, és természetesen szakmai kapcsolatok alakultak ki a Testvérvárosok Baráti Egyesülete révén is. Az együttműködés eredményességét az Európai Tanács Tiszteletzászlójával, majd Elismerő Plakettjével ismerte el. Megőrizzük az európai szellemiséget, és igyekszünk méltónak maradni a testvérvárosi összetartozás gazdagodását szolgáló elvekhez és gyakorlathoz. Tiszta szívvel, elhivatottsággal, ahogy ezt saját értékrendünk megköveteli zárta beszédét Szabó Tamás. Ezután Helmut Gels vechtai polgármester tett hitet az eddigi együttműködés töretlen folytatása mellett. Ünnepi beszédében kifejezte örömét Karl-Heinz Wehry díszpolgárrá fogadása kapcsán, majd méltatta a húsz év során kialakult barátság és együttműködés etapjait. Különösen büszke arra, hogy a gyermekek és fiatalok le-

hetnek egymás országának megismerői, és olyan egyesületek alakultak ki, amelyek gördülékennyé és eredményessé teszik az együttműködés munka- és ünnepnapjait. Mindez szükségképpen alapja és nélkülözhetetlen feltétele az európai identitásnak, a sikeres Európának. Kifejezte reményét, hogy az eltelt húsz év után újabb olyan húsz év következik, amely ös�szetartozásunkat mind gazdagabbá és hatékonyabbá teszi. Külön szólott a berényi és a vechtai gimnázium kapcsolatáról, amely megalapozását jelentette a sokrétű kapcsolatnak. Megemlékezett az alapítókról, sőt a felsőoktatási intézmények kapcsolatairól is. Fontosnak nevezte az énekés zenekarok, az önkéntes tűzoltók, valamint a zeneiskolák kapcsolatait is. Végezetül éltette a két város lakóinak barátságát. Beszéde mindvégig lendületes, szívhez szóló volt. A nagy tetszéssel fogadott polgármesteri ünnepi beszédeket a közönség egyetértéssel nyugtázta, és így hitelesítette a két város vezetőinek terveit, jövőbe mutató elképzeléseit.

Ezután elegáns vacsora volt soron a Bobák cég prezentálásában. Előétel szolgált a Halak randevúja tányéron. Füstölt pisztráng filé, fokhagymás harcsaparfé, zöldséges haltekercs, mini bagett. A főétel: Erdei gombás, kakukkfüves marha tejszínes krémmártásban, baconos burgonya, pirított magvas kelbimbó, aszalt gyümölccsel bélelt körte. Végül torta következett a két polgármester szeletelése nyomán. A rangos vacsora jó alapot teremtett ahhoz, hogy az aperitif és egyéb innivalók megteremtsék a társalgáshoz szükséges oldottságot. S valóban folyt a társalgás személyes ügyeinkról, a közösség problémáiról. A vacsorát követően a Lehel Vezér Gimnázium férfikara adott kedves, a helyzethez illő műsort. Hallott a közönség bordalokat, német dalt, olyan operettrészleteket, amelyeket német vendégeink is ismerhettek. Deméné Ilonka Gabriella karnagy szokása szerint igyekezett dalra fakasztani a vendégeket is. Mindannyiunk számára emlékezetes lehet a szépen és szakszerűen megrendezett díszvacsora.

5. oldal


Mozaik

6. oldal

További programok Ária és dalest Szeptember 22-én, vasárnap 18 órakor a Déryné Rendezvényházban Ochotnicky Béla operaénekes lép fel. A belépés díjtalan. Rokkantak napi ünnepség Szeptember 24-én, kedden 14 órától az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete tartja a rokkantak napi ünnepségét. Jelentkezni lehet: dr. Tóth Józsefné Évike: 06 70/337-3591 Somogyiné Lajkó Piroska 06 20/530-0500.

A nyugalom tanulható Szeptember 27-én, pénteken 17 órakor az Ifjúsági Házban tart előadást a könyvtár vendégeként Szendi Gábor klinikai szakpszihológus a Nyugalom ABC-je címmel. Galériabusz Budapestre Szeptember 28-án, szombaton reggel 9 órakor a Déryné Rendezvényház elől galériabusz indul a Nemzeti Galéria Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai című időszakos kiállítására. Jelentkezés szep­ tember 20-ig. Tel.: 57/503-260.

Koronás utódok Idén is bebizonyosodott, hogy a jászberényi koronás darvak igen gondos szülők, több éve rendszeresen költenek és sikerrel nevelik fel fiókáikat. Sikerük már Európa szerte ismert, hiszen az előző évek fiókái mára párba álltak neves külföldi állatkertekben. Bizonyára az idén kikelt apróság is tovább öregbítik állatkertünk hírnevét. A fiókát gondosan védik szülei, de látogatóink megfigyelhetik, ahogyan a felnőtt madaraktól teljesen eltérő színű tollazatában csipeget a kifutóban.

Nagyszüleink étkei

Bár a szombati időjárás nem kedvezett a rendezvénynek kilenc csapat is nevezett a Nagyszüleink étkei elnevezésű főzőversenyre, melyet Szíjjáró József szervezett a Neszűr nyolcadik dűlőjében. Első helyen a Borgyógyászat csapatának palóc gulyása végzett. A zsűri által második helyre rangsorolt Tini csapat pörköltet főzött laska tésztával. A Kojak fantázianevű gárda körömpörkölt csülökkel menüje a bronzérmet nyerte el. (Fotó: Sárközi János)

Rövidített kerékpáros túra

2013. szeptember 19.

Kilencszáz gyermekrajz Papiron Pénteken a reggeli óráktól elkezdve egészen délután négy óráig sok száz gyerek ügyködött az Apponyi tér papírboltja előtti járdaszakaszon. sz. k. m. Ügyes kezek sokasága próbálkozott a rajztechnika adta lehetőségekkel papírra vetni az iskolakezdéssel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A város minden óvodájából és általános iskolájából, sőt a környékről mintegy kilencszáz kisgyermek érkezett, hogy az értékes nyereményekért és az alkotás adta örömért rajzoljanak. A papírbolt a legújabb alapanyagokat és rajzeszközöket bocsátotta a pedagógusok és a diákok rendelkezésére. A gyerekeknek a rajzoláson kívül lehetőségük volt egyéb kreatív technikák kipróbálására is. Nagy örömmel díszítették az önkéntes-munka keretében segítő gimnazisták segítségével megalkotott koronákat vagy szobrászkodtak a színes gyurmákból.

Gondos Gabriella, a papírbolt vezetője szerint igazán aktív a város pedagógusainak részvétele a nyílt napon, valamennyi meghívott intézmény részt vett a pályázaton. A bolt dolgozói ezzel a

bemutatóval szeretnék meghálálni az iskolakezdéshez kapcsolódó együttműködést a diákoknak, szülőknek és a pedagógusoknak. A nyertes alkotások kihirdetésére a jövő héten kerül sor.

Berényben parkolt az atomkamion A Magyar Villamos Művek és a Paksi Atomerőmű országjáró roadshowjának méretes kamionja foglalta el négy napig a Szabadság téri parkoló Bundás kút mögötti területét. K. M. A három évvel ezelőtt útnak indított kamion országjárása során ellátogatott minden ötezer lélekszámú népesebb településre. Városunkban 9-én, hétfőn parkolt le, hogy az érdeklődőknek interaktív formában betekintést engedjen a Paksi Atomerőmű működési elvébe, népszerűsítse az atomenergián alapuló villamosáram termelést, eloszlassa a tévhiteket. Elsősorban a középiskolásokat fogadták ismertetőre az előre meghirde- kig tárolják, mielőtt a föld mélyén tatett időpontokban, de bárki csatlakoz- lálható, a felszíntől és a vizektől elzárt, hatott a bemutatókhoz. Kisgyermektől agyagkéreg-rétegbe végleg elhelyezik. idősekig sok érdeklődőt fogadtak a Az európai atomerőművek megfelelnek négy nap folyamán, néhányan többször a szigorú biztonsági követelményeknek. is visszatértek családtagot, barátot is be- A húsz éve működő paksi erőmű négy csábítva – tudtuk meg az oktatótól. reaktora közül a legrégebbi további harAz atomerőmű a hazai termelés minc évre kapott működési engedélyt 45%-át biztosítja, a legolcsóbb előál- – informálódhattunk a kamionban velítási költségével árszabályzó szerepű. tített kisfilmből. A leginkább környezetkímélő nagy A vetítésen kívül interaktív táblák sehatékonyságú villamosenergia-előállí- gítségével további hasznos információk tási lehetőség. A kiégett fűtőelemeket birtokába jutottak a látogatók. Irányítbiztonságos körülmények között éve- hatták az erőmű szimulátort, demonst-

Még az ég is siratta… Szomorú esős időben érkeztek az emlékezők Jászboldogháza Polgármesteri Hivatalába szeptember 14én, hogy méltó módon tisztelegjenek a kitelepített és befogadó családok emlékének a kitelepítések megszüntetésének 60. évfordulóján. K. N. K.

1951-ben harminckilenc, Budapestről elhurcolt család érkezett vagonokban Jászboldogháza vasútállomására. Kényszerlakhelyüket kuláknak bélyegzett boldogházi gazdáknál jelölték ki. Az embert próbáló történelmi időszakról Papp Izabella nyugalmazott levéltáros szerkesztett „Törvényen kívül” címmel dokumentumokon és visszaA szombati napra meghirdetett kerékpáros Hajta-túra a kedvezőtlen időjárás mi- emlékezéseken alapuló kötetet. att elmaradt, ám harmincöten még esőben is vállalkoztak volna a kirándulásra. A zsúfolásig megtelt teremben több Testvérvárosaink sportos képviselői is csatlakoztak a biciklizőkhöz, akik ezúttal mint száz fő előtt került sor a könyv a városban tettek egy nagy kört, majd az elkerülő úton kitekertek az állatkertbe. ünnepélyes bemutatására.

Szűcs Lajos polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy céljaink kijelöléséhez és megvalósításához a múlt és a jelen ismerete nélkülözhetetlen. Veliczky Józsefné, a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete elnökeként mondott köszönetet a könyv megjelenéséért, mely a kitelepített és befogadó családok keserű élményeinek feldolgozásában segít.

rálhatták, mi történne a reaktor leállításakor az energiaellátással és -árakkal, a környezeti hatásokban milyen változás állna elő. Levezetésképp tekerhettek egyet az energiabiciklin, majd egy kvízkérdéssor megoldásával számot adhattak itt megszerzett tudásukról. A teszt helyes kitöltői tárgyjutalomban részesültek. A kamion pénteken továbbgördült Jászárokszállásra. Aki lemaradt a jászsági bemutatókról, a paksi látogatóközpontban még részletesebb ismereteket szerezhet az atomenergia tudományáról. Csönge Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatóhelyettese a könyv megjelenését már önmagában is óriási jelentőségűnek nevezte, mert a kitelepítés ténye múltunknak nem közismert eseménye. A vasútállomás épületénél elhelyezett emléktábla leleplezése, megszentelése és megkoszorúzása az ünnepség felemelő pillanata volt. Az emléktáblánál a Törvényen kívül című kötet egyik szerzője, Besenyi Vendel helytörténeti kutató tartott megemlékezést.


2013. szeptember 19.

Ajánló

7. oldal

A bátorságot hiányolom a fiatalokból A XXIII. Art Camp alkotótábor mű- tunk – én úgy látom, ez egész szépen művészeti egyetemre. veiből rendezett kiállítás még e hét bejött mindenkinek. Szintén az újak közé péntekig megtekinthető a főiskola • Vannak-e kedvencei az idén született sorolható Szilágyi első emeleti folyosógalériáján. A szer- munkák közül? Rudolf Egerből, aki vező Palkó Tibor Munkácsy-díjas fes- Van, egy marosvásárhelyi művész, neve- teljesen más szemtőművésszel, az intézmény főiskolai zetesen Bob (Bab) József munkáit talál- léletet hozott. Ő is, tanárával az idei táborról, a kortárs tam a legizgalmasabbnak. Ő másodszor amellett, hogy fesművészetről és terveiről beszélgettünk. vett részt az Art Campen, első ízben Jász- tő-tanár, mindenféle berényben. Erdélyben nagyon ismert, zenei kísérletekkel is Sándor Eliza főleg festményeiről, de térinstallációkat foglalkozik. is készít. Most is festett, de egy koncep- • Lát valami különb• Mik a benyomásai az idei táborról, tuális ötlettel: keresett egy külsőst – jelen séget a mai fiatalabb miben hozott esetleg újat? esetben egy főiskolai takarítónőt –, s a művészgeneráció Bár több mint két évtizede rendezzük, kép egy részét vele festette meg. Ponto- hozzáállásában? minden évben más. Idén nagyon sok san meghatározta számára, mit és milyen Nem olyan bátrak, munka született, túlnyomórészt fest- léptékben fessen – már magam is tapasz- mint mi voltunk a mények. A táborban többnyire a társ- taltam, hogy ez szükséges ahhoz, hogy az kilencvenes években! művészetek is megjelennek – irodalom, illető hozzá merjen nyúlni a felülethez. Itt a művésztelepen színház, zene, performansz –, most erre Ily módon nagyon izgalmas kollázsszerű még jó volt a helynem került sor, de a megnyitón voltak képeket hozott létre, melyekben nem- zet, mert fórumot improvizatív zenei kísérletek is. Ezen csak az ő gesztusrendszere mutatkozik szolgáltatott a beszélgetéseknek, közös • Mik a jövőbeli tervek? kívül nagyon sok résztvevő – köztük én meg, ám mégiscsak az ő elképzelése érvé- gondolkodásnak – ahogy ez mindig is Jövőre is szeretném megrendezni a táis – a képzőművészet mellett társművé- nyesül, csakhogy más keze által. A gyűj- célja és feladata volt az Art Campnek. bort. Hogy hány embert hívunk, az még szetekkel is foglalkozik. a támogatások alakulásától függ. temény számára most egy képet hagyott Az országban viszont azt látom – talán • Minden ArtCampnak megvan a te- itt, ami a kiállításon is megtekinthető. Itt említeném meg, hogy tavaly óta máshol is így van, de a hazai helyzetet matikája. Az idei témát mi ihlette? • A kezdetek óta bizonyosan lát valami- ismerem jobban –, hogy csend van, elkezdtünk gyűjteni mindenkitől egyetValóban mindig volt egy hívó szó, ami féle változást… nincs igazán kommunikáció a művészek egyet a táborban elkészült munkák közül természetesen szabadon kezelhető. Ré- Ami egyértelmű, hogy megöregedtünk között. Mindenki dolgozgat magában, egy kortárs gyűjtemény elindítása érdegebben ez gyakran kötődött a helyszín- – ez látszik mindenkin, és persze a mun- főleg a hagyományos értelemben vett kében. Régi – jó tizenöt éves – tervem hez, például a 2009-ben a „Jász szent”, kákban is lecsapódik. Koncentráltabbak festészet dívik, nincsenek tendenciák, s volt ez már, de valami mindig közbejött, ekkor a helyi szakrális helyszínekből lettünk, de egy kicsit bátortalanabbak és nincs már meg az a lendület, ami a rend- most azonban lehetővé vált a főiskolának merítettünk inspirációt. Idén (a tavalyi köszönhetően. Már ötven-hatvan munfáradékonyabbak is. Azt hiszem, meg- szerváltás utáni időszakot jellemezte, s „Tér-Kép-Tér”-hez hasonlóan) egy szó- szűnt már a művésztelepnek az a nagyon ami rengeteg izgalmas dolgot hozott ka összejött: rajzok, kisebb-nagyobb játék adta a tematikát: „Mint(h)akép”. merész kísérletező volta, amely a kilenc- magával. Ez bizonyára a jelenlegi helyzet festmények, melyek most már rendesen Egyrészről mindenkinek van egy szemé- venes évek elején jellemezte. Ezért is hí- lenyomata is, de azt kell, hogy mondjam, leltárba is kerülnek. Így a gyűjtést ellyes mintaképe, de gondolhatunk azok- vom a fiatalokat… kezdhetjük kiterjeszteni a városra, sőt az én a bátorságot hiányolom leginkább a ra a mintaképekre is, amelyek alapján • Bukkantak fel idén új arcok? egész Jászságra. Lesznek külön felkérések, fiatalokból. régen a könyveket illusztrálták, vagy a Mindig is fontos elem volt, hogy az in- • Visszatérve az Art Campre, már nem de várjuk kortárs művészek jelentkezését porcelántányérokat festették. S bár az tézmény legtehetségesebb hallgatóit is sok ideje van a kiállítás meglátogatá- is, akik szívesen részt vennének egy-egy alapot konkrét minták szolgáltatták, meghívjuk, sokuk képzőművészeti főis- sára azoknak, akik eddig lemaradtak… munkával a gyűjtemény megalapozásámindig egyedi tárgyak jöttek létre, mert kolára, egyetemre is bekerült. Idén olyan Valóban, a jászberényi tanítóképző fő- ban. Főleg a modernebb vonalat képmás-más kezek alkották azokat. Más- fiatalabb művészeket hívtam, akik már iskolán szep­ tember 20-ig láthatóak a viselő képeket szeretnénk összegyűjteni, részt pedig a szóban zárójelbe helyezett mondhatni oszlopos tagjai a csapatnak, munkák. Ugyanakkor a kiállítás anya- de ettől eltérő stílus nem kizáró ok. „h” betű az egész tevékenység, sőt a kép még ha koruknál fogva nem is olyan gának kibővített változatából lesz Bu(Bob Bab József festménye) mint műfaj megkérdőjelezését veti fel. régiek, mint mi alapítók. Jászberényből dapesten is kiállítás az Ateliers Pro Arts További képek a Berénycafén: Szóval nyitva is hagytuk a lehetőséget, Nagy Tamást illetve Koncz Gábort – APA nevű magángalériában, tavasszal http://berenycafe.hu/rovat/foto de valamilyen utat azért meghatároz- akit egyébként most vettek fel a képző- pedig Egerben. A Városi Könyvtár falai között az élet nyáron sem állt meg, de igazán ős�szel veszi kezdetét a városlakók intézménylátogatása. A hosszabbodó estéken talán több idő jut az olvasásra, kulturális feltöltődésre. A könyvtárban történő változásokról, tervekről, programokról az igazgatónőt, Nagy Nikolettet kérdeztük. Kárpáti Márta • A közelmúlt sikeres pályázatain elnyert forrásból jutott pénz az épület átalakítására, eszközbeszerzésre, programszervezésre. Láthatóan az épület felújítás lassan a végéhez ér. Igen, az utolsó fázis az olvasóterem nyílászárócseréje – önkormányzati segítséggel – megtörtént, a bútorok is a helyükön vannak. Most a helyben olvasható könyvek, helyismereti kiadványok polcokra rendezése a következő feladat. Hamarosan az olvasók is birtokba vehetik a termet, és végre ezen a viszonylag szeparált területen lehetőség lesz a csendes környezetben való elmélyülésre, olvasásra, tanulásra. Ma már a könyvtárakra nem a csend jellemző. A különböző rendezvények, iskolai csoportok látogatása zajjal jár és ez rendben is van így, de kell lennie egy nyugodt helynek is, ahol teret tudunk biztosítani azok számára, akiknek csendre van szükségük az olvasáshoz. • Milyen fejlesztések várnak még megvalósulásra a közeljövőben? Jelenleg nagy intenzitással dolgozunk az informatikai fejlesztési projektünkön, melynek keretében létre szeretnénk hozni egy négynyelvű könyvtári portált.

A kulturális feltöltődés tere Ennek a teljesen saját felületnek szerves információk feltöltésével a civilek is akrésze lesz a katalógus, online ügyintézés. tívan közreműködnének az oldal frissíItt szeretnénk hozzáférhetővé tenni húsz tésében. A városlakóknak és a hozzánk látogató vendégeknek szeretnénk ezzel a évnyi anyagot a jászberényi televízió műsorából és a Jászkürt azon számait, felülettel tájékozódásra, információszerzésre alkalmas virtuális kiindulópontot melyek még nem szerepeltek semmilyen adatbázisban. Reméljük, sikerül egy fel- megvalósítani. használóbarát felületet megvalósítani, • A könyvtár a helyben történő olvasás, kölcsönzés mellett számos egyéb melyet az olvasók is szívesen és gyakran hasznos időtöltési formát kínál. Az használnak. itt rendezett kiállítások, előadások Másik informatikai vonatkozású színesítik a város kulturális, tudomáfejlesztéssel kapcsolatos tervünk egy olyan portál létrehozása, ahol egy he- nyos életét. Ősszel milyen rendezvélyen megtalálhatók lennének a város- nyekre várják a közönséget? ban rendezendő kulturális programok. A nyár utolsó napján Bozsik gazda előEzen a programkínáló oldalon lehe- adásával kezdődött az „Olvass a hobbidért” sorozatunk. Az idén még kétszer tőség lesz online jegyvásárlásra is. Az elképzelés szerint a már ma is műkö- szervezünk a szabadidő témában elődő jaszberenyiprogramok.hu felületét adást. Következő alkalommal a gyöngyfűzés, majd azután a szakácsművészet szeretnénk friss információkkal, több rejtelmeibe tekinthetnek bele meghívott szolgáltatással bővíteni. Szeretnénk, ha

vendégelőadók kalauzolásával az érdeklődők. A jövő évet a horgászat témakörével nyitjuk. Szendi Gábor pszihológus szeptember 27-én az „Olvass a lelki egészségedért!” program keretében látogat el hozzánk egy előadás erejéig. Novemberben a Baktai házaspár a párkapcsolat kríziseiről beszélget a látogatókkal. Még szeptember hónapban újra helyt adunk a Világokon át című sorozatnak, melyre márciusig bezárólag hat alkalommal várunk Lőrincz Gabriella mellé vendégelőadókat. Az őszi könyvtári napok keretében Láng Júlia, decemberben pedig az olvasóink körében nagy népszerűségnek örvendő Fábián Janka írónő lesz a vendégünk. Bibliaterápiás foglalkozásainkat közösen szervezzük a Jászberényben működő két idősotthonnal. Ezen alkalmakkor igyekszünk majd Tegzes Tünde csoportvezető segítségével az időseket gyakran foglalkoztató elmúlás, magány lelki gyötrelmeit az irodalmi műveken keresztül megvilágítani, feloldani. Új kiállításunk legközelebb novemberben nyílik Sára Sándor Indiáról készült képeiből. Szintén novemberben ünnepeljük a csillagda ötödik születésnapját, a jeles alkalomhoz is készítünk képgalériát. • A programok mellett sikerül visszacsábítani a látogatókat a klasszikus könyvtárlátogatáshoz, az olvasáshoz is? Örömmel tapasztaltuk, hogy egészen

Programok Új művek a Jászkürt Fogadóban Szeptember 20-án, pénteken 17.30 órakor a Kulturális Örökség napja alkalmából Új Művek címmel a Jászkürt Fogadóban nyílik kiállítás a Jászsági Képzőművészetbarátok Egyesülete jóvoltából. A kiállítást megnyitja Szikra István, a Szikra Galéria tulajdonosa. Közreműködik a Cantate Nobis énekkar. Színházi évadnyitó Szeptember 20-án, pénteken 18 órai kezdettel a Malom Színház szervezésével a főiskola Apponyi termében a Beregszászi Színház – Liliomfi című előadásával ünneplik a magyar dráma napját. Kerékpártúra Tápiógyörgyére Szeptember 21-én, szombaton a Tápiógyörgye határában található Bíbic tanösvényhez invitál kerékpártúrára Sárközi János túravezető és Patakiné Kocza Anita szervező. A táv körülbelül 60 km, indulás reggel 9 órakor a Déryné Rendezvényház elől. Érdeklődés: Patakiné Kocza Anita (57/411-976) Húsz éves a Maci Alapítvány Szeptember21-én, szombaton 9 órakor a Maci Alapítvány és Intézménye huszadik évfordulóját ünnepli, melyre szeretettel várja az érdeklődőket. A rendezvény helyszíne Gorjancz Ignác sétány 1. Ars Sacra zárórendezvény Szeptember 21-én, szombaton 17 órakor a Szentkúti templomban kerül sor a fesztivál jászberényi záróeseményére. A program lelki vezetője Szántó József apát lesz. A szentmisén közreműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszék Kórusa.

nagyszámú gyermek iratkozott be a nyár folyamán az intézménybe. Azt gondolom, mióta nem szigorúan kötelező a csend, a könyvtár megtelik élettel. A fiatalok is felismerik jó ide járni. Sikeres volt a nyári hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett olvasótáborunk is, melynek eredményeképp az addig könyvkerülő gyerekekkel is sikerült megismertetnünk a betűk varázslatos világát. • Ki tudják elégíteni az olvasók igényeit, sikerül időben beszerezni a legújabb, legkeresettebb kiadványokat? Megvan mindezekre a megfelelő anyagi háttér? Igyekszünk mihamarabb beszerezni a sikerkönyveket. Nyomon követjük a kiadók akcióit, így sokszor jelentős kedvezményekkel tudunk szerzeményezni. A közelmúltban nyertünk olyan pályázati pénzeket, amelyeket állománygyarapításra tudunk fordítani. Banki támogatással kifejezetten pénzügyi, gazdasági könyveket tudunk vásárolni 300 000 forint összegben. A harmadik Márai-programon is nyertünk egy listányi vegyes témájú könyvet. Tavaly közel hárommillió forint összegben vásároltunk kiadványokat. 1678 könyvvel és 1953 dokumentummal gyarapodott az állományunk. A könyveinkből készült ajánlónk az épületre kifüggesztett óriásmolinón hívja fel a figyelmet a legfrissebb szerzeményeinkre. Olvasni nagyszerű dolog, és biztos vagyok abban, hogy előbb utóbb mindenki megtalálja a számára érdekes témát, a szívéhez közel álló könyvet kiadványaink között. (Fotó: Sárközi János)


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Időjárás előrejelzés Hűvös reggelek, gyenge eső. Csütörtökön még esős idő várható, majd péntektől fokozatosan csökken a felhőzet, de kisebb záporok szombaton is kialakulhatnak. Vasárnapra napsütést jósolnak a meteorológusok. A nappali hőmérséklet az elkövetkezendő napokban 18-20 fok körül várható. A reggelek hűvösek lesznek, akár talaj menti fagy is előfordulhat. (Forrás: www.koponyeg.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről szeptember 19. – szeptember 25.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Rost Andrea 2. péntek 8.30 Alma együttes hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30

Berényi Pillanatok: XXIII. Csángó Fesztivál csütörtök 17.30; hétfő 19.00; kedd 6.00, 19.00, 21.00 Döntés után: vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 8.00; csütörtök 18.30. Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00; szerda 8.00, 20.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00

Fényszarui pillanatok: péntek 21.30 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00 Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre! Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak szeptember 19. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 szeptember 20. péntek Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655 szeptember 21. szombat Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655 szeptember 22. vasárnap Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 szeptember 23. hétfő Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

szeptember 24. kedd Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834 szeptember 25. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 szeptember 26. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Európai mobilitás hét (Folytatás az első oldalról.) A csoportokban egy-egy rendőr is haladt, aki a főbb kereszteződésekben ismertette a balesetmentes közlekedés szabályait és a kerékpárok kötelező felszereléseit. 11 órától egy igazán látványos rendőrségi bemutatóra került sor, majd a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás segítségével megismerkedhettek az érdeklődök a szelektív hulladékgyűjtéssel, a környezet- és energiatudatos életmóddal, a megújuló energiaforrások jelentőségével. A forgalomtól elzárt 32-es főút főtéri szakaszán további kerékpáros és görkorcsolyás ügyességi versenyen vehettek részt az érdeklődők, elsajátíthatták, gyakorolhatták az elsősegélynyújtást és újraélesztést különböző balesetkezelési szituációkban. A kisebbeknek volt mobil kalandpark és trambulin, valamint egy hullámos, önjáró kerékpáros

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

körpálya. A nagyobbak nevezhettek streetball (utcai kosárlabda) bajnokságra, amely végül is 6 csapat részvételével zajlott. A rendezvényt színpadi programok tették színesebbé, vonzóbbá, melyet helyi tánc- és sportcsoportok adtak. Megtisztelte a rendezvényt Tomán Edina ultramaratoni futó, róla tudni illik, hogy súlyos betegség után felépülve lett a futás megszállottja. Beszélgettek a színpadon városunk legújabb sportbüszkeségével, Száraz Vivien birkózóval, aki idén korcsoportjában világbajnoki ötödik helyezést ért el. A színpadi programok közül sokan várták Rácz Gergő zeneszerző-énekest, akinek előadott dalai ismerősen csengtek a szép számú közönség soraiban. Sokan együtt énekeltek a meghívott sztárvendéggel. A programokra kilátogatók szemtanúi lehettek Bakó Richárd új egyéni

csúcsának, aki triál kerékpárjával, játszi könnyedséggel ugratott fel a színpad szélére, általa eddig még el nem ért magasságokba. A nap végén jutalmazták a vetélkedőkön és versenyeken résztvevő legjobbakat. (Fotó: Kárpáti Márta)

Döntetlen Túrkevével a rangadó előtt Nem éppen sikeres főpróbával han- aztán megerősítette az észrevételt. A vizes talajú, keskeny pályán ugyanis hiába golt hétvégi bajnoki mérkőzésére a Jászberényi FC megyei I. osztályú lab- domináltak mezőnyben ismét a Papp – Menyhárt, Szerencsi, Szanyi, Gulyás, darúgócsapata. Velkei (Németh Gy.), Lukácsi, Keresztes, Németh N. (Sebők), Tóth M., Besenyei Szőrös Zoltán összeállítású jászberényiek, a fölény ellenére a hazaiak kétszer is betaláltak. A Az elmúlt hét szerdáján a Magyar Kupa fordulás után esett újabb góljukkal már megyei selejtezőjében az egy osztállyal lejjebb szereplő Jászfényszaru vendé- döntő különbség látszott kialakulni, ám a Menyhárt beadásából Besenyei révén geként szenvedett 2-0-s vereséget Vígh szerzett szépítés után sikerült kikapaszTibor gárdája. A mellbevágó kudarc kodni a „gödör aljáról”. Egy korábban után az volt a kérdés, sikerül-e javítani szombaton, a soros ellenfél Túrkeve ott- elmaradt büntető után a játékvezető ezúttal megadta a 11-est, amit Besenyei honában. értékesített, majd Szerencsi lövésével A vezetőedző már a kupakudarcról is úgy nyilatkozott, a védekezésben elkö- egyenlő lett az állás. Az igazi bravúrra, a fordításra is megvolt az esély ám a végén vetett egyéni hibákból kapott gól után ugyan uralták a játékot, de tarthatatlan, kimaradt a ziccer, így Túrkeve–Jászberéhogy a gyengébb ellenfelektől is képesek nyi FC 3-3 (2-0). A mérkőzéssel és az eddigi szereplésszinte a semmiből gólt kapni. A három nap múlva esedékes összecsapás jó ideig sel kapcsolatban Vígh Tibor elmondta,

most is bebizonyosodott, hogy fizikálisan a mezőny fölött állnak, ugyanakkor a nagy egyéni hibákból kapott gólokkal a csapat saját dolgát nehezíti meg. Ezek számát kell csökkenteni az eredményesebb szereplés érdekében, és persze a támadójátékon is van mit csiszolni. A bajnokság 6. fordulójában azt a Karcagot fogadja a JFC, amely még veretlen, s a legutóbbi játéknapon 6-1re ütötte ki az eddigi listavezető Kisújszállást, és a második helyre lépett előre, míg városunk csapata jelenleg harmadik a tabellán. A szombaton 16 órakor kezdődő mérkőzéssel kapcsolatban önbizalmat adhat, hogy az elmúlt szezonban idegenben és itthon is jászsági siker született, ám alighanem a kunságiakat is fűti a visszavágás vágya. Jó meccsre van tehát kilátás, ahol a Túrkevén nyújtott második félidei teljesítmény 90 perces megismétlése győzelmet jelenthet.

A főbíró dilemmája kizárás előtt Talán a nem igazán sportismerő olvasók is tudják, hogy Huszár Ágnes nem lehet más, mint Huszár Erika nővére, aki – mint tudjuk – legnagyobb sikerét a Torinóban rendezett téli olimpián érte el, amikor negyedik lett. Ács Tibor

Tisztelt olvasóink! E heti jubileumi számunkból anyagtorlódás miatt az iskolai összeállítás és a politikai cikkek kimaradtak. Ezeket következő számainkban és honlapunkon közöljük.

2013. szeptember 19.

Ági nem a jegeskorit, hanem a görkorcsolyázást választotta még a 90-es évek elején, ami tulajdonképpen egybeesik a Magyar Országos Görkorcsolyázó Szövetség megalakulásával. Két húgával, Évával és Erikával nagyon sok hazai és nemzetközi versenyen vettek részt az elmúlt években, mígnem egyetemi tanulmányai kezdetével szegre akasztotta cipőjét, de továbbra is kedvenc spotja közelében maradt. „Nagyon emlékezetes marad számomra a Jászberényben rendezett junior Európa Bajnokság, amikor a húgom, Erika, Szőllősi Bogi és Nagy Mariann társaságában bronzérmet szereztek. Ekkor gondoltam úgy, hogy nem kellene elszakadnom kedvenc sportágamtól. Szerencsém volt, mert a következő évben a Portugáliában rendezett EB-n lehetőségem nyílt arra, hogy európai szintű bírói vizsgát tegyek. Ezután hosszú folyamat kezdődött számomra, sok nemzetközi versenyen és az Európa-bajnokságokon volt lehetőségem a bíráskodásra. Valószínű, hogy a világszövetség vezetésének

feltűnt, vagy inkább megtetszett tevé- ezért nagyon-nagyon koncentrálniuk, kenységem, és szakítva a régebbi szoká- figyelniük kell, annál is inkább, mert a sukkal – amikor is a vb-re nem hívtak görkorcsolyában egyszerre sok versenyző, olykor ötvenen is a pályán vannak. magyar bírót – kivételt tettek velem és a tavalyi olaszországi vb-n már a bírói A főbíró – mi esetünkben Huszár Ági karban kaptam helyet. Az idén viszont - felelőssége a legnagyobb természetesen, nagy megtiszteltetés ért. Augusztusban mert segédei javaslatára, ő dönthet az a Belgiumban rendezett világbajnoksá- esetleges kizárásról. Tevékenysége hágon ugyanis már én voltam a főbíró.” – rom számra terjedt ki a vb alatt, nevemesélte Huszár Ágnes. zetesen a pályára, az utcai és maratoni Elmondta még, hogy a rövidpályás versenyre. A vb-n egyébiránt, magyar gyorskorcsolyával szemben náluk sok- versenyzők is részt vettek. kal nagyobb a pálya, az utcai versenyek„Szegeden az elmúlt hétvégén rendezről már nem is beszélve. Emiatt elég ték a záró Európa Kupa fordulót és ott sokan bíráskodnak, így az idei vb-n 12 is én álltam a bírói kar élén.” – fejezte fős bírói kar élén tevékenykedett. Náluk be beszélgetésünket Huszár Ágnes nemmég nem vezették be a videós segítséget, zetközi görkorcsolyabíró.

Új évf. 2. év 38. szám  

2013. szeptember 19.

Új évf. 2. év 38. szám  

2013. szeptember 19.

Advertisement