Page 1

Ez a mi dolgunk: hinni és tenni Pócs János három év parlamenti munkájának leltáráról nyilatkozott.

Nagy hétvége lesz!

Kultúra és vendéglátás találkozása

Jászság Expo, Testvérvárosok Találkozója és Autómentes Nap lesz többek között.

A Szikra Galériában érdeklődtünk, milyenek a hétköznapok a megnyitó után.

Mellékletek a 3-4. oldalon

Írás a 7. oldalon

Interjú a 3. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 37. szám (XXV./37.)

2013. szeptember 12.

Újság Jászberény város lapja

Családias tanévnyitó a főiskolán Szeptember 9-én a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Campusán himnuszunkkal megkezdődött a 2013/2014. tanév. • m. t. • Az ünnepi tanácsülésen dr. Varró Bernadett dékánhelyettes köszöntötte a megjelenteket, közöttük is kiemelten az első éves hallgatókat. Ünnepi megnyitójában szólt arról, hogy a felsőoktatásban jelen levő nehézségek érezhetők a jászberényi intézményben is, de ennek ellenére mind a négy alapszakon (tanító, andragógia, szociális munka, informatikus könyvtáros) sikerült elindítani a képzést. Szeptember közepétől még egy tanító csoporttal is bővül a hallgatói létszám, mivel a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi Karral történő együttműködés keretében székelyudvarhelyi tanító szakos hallgatók csatlakoznak a helyi képzéshez. Új szakirányú továbbképzések, pedagógus szakvizsgás képzések, nyelvi képzések segítik a Jászság pedagógusait, volt hallgatóit a munkaerőpiacon, s a pedagógus életpálya modell elvárásainak megfelelő továbbképzésekkel. Szólt azokról a lehetőségekről, amelyek a hallgatók tanulmányait, diákéletét színesíthetik, gazdagíthatják. A külföldi mobilitási lehetőségekről, a városi és az intézményen belül biztosított kul-

turális és sportolási kínálatról. Antoine de Saint-Exupéry szavait idézve fogalmazta meg az intézmény oktatóinak feladatát, s kívánta a még gólyáknak, hogy leendő tanítóként hasonló feladatot tűzzenek célul maguk elé: „Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel ben-

nük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” A dékánhelyettes köszöntője után Mizseiné Bencze Nóra 30 éves, Rimaszombatiné Molnár Erika és Baráth Géza 25 éves jubileumi kitüntetést, s Mohácsi Adrienn Zsuzsanna 3. évfolyamos szociális munka szakos hallgató Köztársasági ösztöndíjat vehetett át. Szabó Tamás polgármester a város nevében köszöntötte a főiskolán első

Búcsú a Szentkúti templomban Vasárnap 11 órakor a kápolna legfőbb búcsújának alkalmával az ünnepre érkező hívek töltötték meg a Szentkúti templom padsorait. • kárpáti • Kisboldogasszony napján, a Szűzanya születésének ünnepén Novák István atya celebrálta a misét. Szentbeszédében a Mária iránti tiszteletet erősítette a hívekben úgy, hogy beszéde során napjaink történéseit, tanúságtételeit beleszőtte az evangélium üzenetébe. Szólt az elkövetkezendő napok hármas ünnepéről, mely szerint a Szűzanya születése napját, 12-én Mária neve napja, majd a jövő vasárnap a Fájdalmas Szűzanya ünnepe követi. A szentmise során Szántó József apát bemutatta Panyó Péter papnövendék diakónust, aki az elkövetkezendő fél évben városunkban végzi gyakorno-

tanévüket kezdő hallgatókat, s tanulmányaik idejére a város polgáraivá fogadta őket. A tanácsülést a SZIE Gyakorló és Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak műsora gazdagította, mert megidézte derűvel, humorral, játékos jelenetekkel az iskolai élet szépségét, nehézségeit, valamint felelősségét is. Az ünnepség végén felcsendült a Szózat… (Fotó: Sárközi János)

Betakarítás Az egykori földhivatal egyik irodájában beszélgettünk városunk falugazdászával, Túri Zoltánnal. Mindenekelőtt azt állapította meg, hogy a kedvező időjárás miatt – kaptunk elég csapadékot –, jó termést takaríthattunk be az őszi és a tavaszi gabonafélékből egyaránt. Hektáronként 45-50 mázsa búza termett, de az őszi árpa is szép termést hozott Aratás után viszont kitartó aszály szakadt ránk. Majd két hónapon át szinte egy csepp eső sem esett, és az aszályt kegyetlen hőség követte. Ez csaknem lehetetlenné tette a napraforgó és a kukorica szokásos fejlődését. Mindkét fontos növény az átlagosnál is gyengébb termést hozott. A kukorica egyszerűen nem tudott kifejlődni, megkötni. A vetések jelentős részét silóként tudják majd hasznosítani. Kukoricából szerény termés várható: 20-30 mázsa hektáronként. A napraforgó idei hozama 10-35 mázsa hektáronként. 500 hektár búzát arattunk le, őszi árpát 400 hektáron termeltünk. Kukoricát 600 hektáron, napraforgót 2 500 hektáron termesztettünk. Ebből talán a kukorica termőterülete tűnik különösen szerénynek, s ennek az a magyarázata, hogy kevés a haszonállat. Repce virított 500 hektáron, cukorrépát pedig csak a Kossuth termeszt 60 hektáron, mert többet nem engedélyez az EU. A húszhektárnyi szőlőültetvény téli fagy nélkül élte meg a tenyészidőt, és semmiféle gomba nem támadta megEnnek következtében tisztes termést várhatunk.

A Jászság helyzete szívet melengető Kedden 18 órakor dr. Kállai Mária kormánymegbízott a Menedzser Klub vendégeként érkezett az Ady Endre úti Coop Székházba, hogy a vezetésével működő megyei kormányhivatal feladataival, működésének alapjaival megismertesse a jelenlévőket. A találkozó célja a hivatal és a Jászság gazdasági szereplői közötti kapcsolatok erősítése- mondta elöljáróban a házigazda tisztét betöltő Rédei István. A Jászság gazdasági helyzete szívet melengető.

Huszonhárom vállalkozásuk szerepel a Top50 listán, az első három helyet szintén térségi cég tölti be. Csak gratulálni tudok a jász gazdáknak, vállalkozóknak. Nélkülük a térség kultúrája sem lehetne országos szinten kiemelkedő – köszöntötte a klubtagokat Kállai Mária. A továbbiakban részletes, példákkal támogatott tájékoztatót tartott a hatékonyan teljesítő hivatali rendszer szervezeti felépítményéről, működéséről. A találkozó kérdésekkel folytatódott, majd nyolc óra körül kötetlen beszélgetésbe ment át.

Az áldozatvédelem jegyében ki szolgálatát. Az apát felhívta a figyelmet a szombaton megrendezésre kerülő Nyitott templomok éjszakája programra is, amikor Besenyi Vendel helytörténész és a Szentkúti templom freskóit készítő Benke László festőművész fia, Benke László tanár kalauzolják

az érdeklődőket a kápolna művészeti értékeinek ismereteibe. A búcsú a hagyományoknak megfelelően a körbehordozott Mária szobrot kísérő körmenettel, majd a himnuszok éneklésével ért véget. (a szerző fotója)

A Jászberényi Rendőrkapitányság önálló kezdeményezésre júniusban programsorozatot indított Zsaru Napok címmel. A rendezvény címe Megelőzési és Tanácsadási Konferencia. Kapcsolódva az

Európai Mobilitás Héthez és a Jászság Expóhoz, a konferencia második állomására I. Jászberényi Zsaru Napok az áldozatvédelem jegyében rendezvénysorozat keretében szeptember 13-16. között kerül sor. (Folytatás a 4. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

Meghívó körzetbejárásra és lakossági fórumra Tisztelettel hívom és várom a 7. sz. választókerület lakóit körzetbejárásra és lakossági fórumra szeptember 17-én (kedd). A körzetbejárás 16 órakor gyalogosan az Érparton a Lomb és Gárdonyi Géza utcasaroktól indulva a Vadász utca, Batthyány utca, Szérűskert utca, Boldogszállás utca, Sírkert utca, Mes�szelátó utca, Vereckei utca, Kárpát utca érintésével érkezünk a Sün Sámuel óvodába (Lajosmizse u. 1), ahol 18 órakor kezdődik a lakossági fórum. Meghívott vendégek: Szabó Tamás polgármester, Alvári Csaba városi főépítész, Horgosi Zsolt, a VV Zrt. vezérigazgatója, dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány, Tamás Zoltán városüzemeltetési és fejlesztési bizottság elnöke, Lányi László városüzemeltetési irodavezető, önkormányzati képviselők. Kérem, tiszteljen meg, és segítse képviselői munkámat a körzetbejáráson és a lakossági fórumon is. Tisztelettel Szatmári Antalné önkormányzati képviselő 7. sz. választókerület Tel.:0630/9 711 882 E-mail: marburg@freemail.hu

Iskolabuszok menetrendje 3. sz. járat

4. sz. járat

Autóbusz-állomás–Szabadság tér– Szt. István krt.–Vasútállomás –Autóbusz-állomás

Hatvani út–Vasútállomás –Autóbusz-állomás

Autóbusz-állomásról indul az autóbusz-állomáshoz: 7.13 erc km p 0 0,0 3 0,8 5 1,5 7 2,2 8 2,7 9 3,0 11 3,4 12 3,9 14 4,5 15 5,0 17 5,8 18 6,3 20 6,9 21 7,4 23 7,9 25 8,3 27 8,7 28 9,2 30 9,8

megállóhely Autóbusz-állomás Szabadság tér Jászteleki elágazás Bimbó u. Béke u. Szt. István krt. Rét u. Kórház II. Szabadság tér Bercsényi úti. ált. isk. Nádor u. Autóbusz-állomás Bajcsy úti ált. iskola Gyakorlóiskola Tanítóképző főiskola Vasútállomás Tanítóképző főiskola Gyakorlóiskola Autóbusz-állomás

Autóbusz-állomás–Vasútállomás –Electrolux Electroluxtól indul az autóbusz-állomásra: 6.55 erc p 0 1 2 4 5 6 8 9 10 11 13 14 16 18 19 20 22 23 24 25 26

megállóhely Hatvani út Varjú u. Szt. Ferenc u. Nádor u. Bercsényi úti ált. isk. Szabadság tér Bajcsy úti ált. isk. Gyakorlóiskola Tanítóképző főiskola Vasútállomás Tanítóképző főiskola Gyakorlóiskola Autóbusz-állomás

18. sz. járat Autóbusz-állomás –Platán u.–Vasútállomás –Electrolux Autóbusz-állomástól indul az Electroluxhoz: 7.05

17. sz. járat

km megállóhely 0,0 Electrolux 1,0 Electrolux II. kapu 1,4 Ifjúság u. 1,6 Electrolux elágazás 1,7 ALDI 2,1 Ipartelep út 2,5 TESCO 2,7 Lakótelep 3,1 Fuvaros u. 3,6 Szél u. 4,3 Szabadság tér 4,8 Bercsényi úti ált. isk. 5,6 Nádor u. 6,1 Autóbusz-állomás 6,7 Bajcsy úti ált. isk. 7,2 Gyakorlóiskola 7,7 Tanítóképző főiskola 8,1 Vasútállomás 8,5 Tanítóképző főiskola 9,0 Gyakorlóiskola 9,6 Autóbusz-állomás

Bringázz a munkába! A városban közlekedve tapasztalhatjuk, hogy befejezéséhez közeledik a hatvani út térségében a kerékpárút építése. Juhász Dániel alpolgármestert kérdeztük erről és a közeljövő bicikliseket érintő történéseiről. Az alpolgármester lapunknak elmondta, hogy a közelmúltban dinamikusan fejlődött Jászberény kerékpárút hálózata, aminek szerves része a Hatvani út térségében most befejeződő beruházás. Ezek az építkezések európai uniós támogatással készültek, így a fizikai megvalósításon túl a követelmények között hangsúlyos szerepet kap az is, hogy a városlakók használják is a biztonságos betoncsíkokat. A népszerűsítésre jó alkalom adódik a vasárnapi autómentes nap alkalmából, amelyen kiemelt figyelmet kap a biztonságos kerékpáros közlekedés. Ennek lesz reprezentatív eleme: 9 órakor a város négy pontjáról indulnak csoportosan kerekezők a belvárosba, végigjárva szinte a teljes kerékpárút hálózatot. Lesz elrettentő kiállítás is, amelyen a rendőrség fotóin szembesülhetünk, mi minden szabálytalanságot, hajmeresztő mutatványt tudnak elkövetni a biciklizők.

Hatvani útról indul a vasútállomáshoz: 7.30 perc km 0 0,0 2 0,7 3 1,0 4 1,6 6 2,3 7 2,8 8 3,3 10 3,8 11 4,2 12 4,6 13 5,0 14 5,5 15 6,1

perc km 0 0,0 2 0,5 4 1,1 5 1,8 7 2,5 8 3,0 9 3,5 11 3,9 13 4,4 15 4,7 17 5,5 18 6,0 20 6,6 22 7,1 23 7,6 24 8,0 25 8,3 26 8,5 27 8,9 28 9,2 29 9,3 30 9,5 31 10,4 33 10,9

megállóhely Autóbusz-állomás Nádor u. Szobor u. Batthyány u. Platán u. Bajnok u. Temető Jákóhalmi út Jászteleki elágazás Bercsényi úti ált. isk. Nádor u. Jászberény, aut. áll. Bajcsi úti ált. isk. Gyakorlóiskola Tanítóképző főiskola Vasútállomás Jb., sorompó TESCO Ipartelep u. ALDI Electrolux elágazás Ifjúság u. Electrolux II. kapu Electrolux

Állatok vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással hozhatók be!

Tisztelettel meghívom Önöket soron következő önkormányzati beszámolómra.

Időpont: szeptember 13. 18 óra. Hely: Ifjúsági Ház (Bercsényi út 1/a.) Téma: Az elhallgatott listák Vendég: Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő Budai Lóránt önkormányzati képviselő A Jászberényi VV Zrt. eladásra kínálja

az alábbi gépjárművet.

Típus: Opel Astra 1.4 GL Évjárat: 1997. 12. hó Futott km: 265.000 km A jármű ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, a műszaki vizsga lejárt. A karosszéria enyhén korrodált, a motor és a váltó működik. Megtekinthető: Jászberény, Jákóhalmi út 13. szám alatti telephelyen. A megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges, az alábbi számon: 06-30/651-0969. Ajánlatokat írásban, a megtekintés helyszínén, Marcis Tamás csoportvezetőnél lehet leadni.

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Jászberényben a 2013. évi őszi lomtalanítást előre meghatározott időpontokban és területeken végzi el. A pontos utcajegyzéket minden alkalom előtt közli a Jászkürt Újság . Ezúttal a szeptember 21-i program utcáit közöljük teljes körűen: Faiskola u., Varga u., Liliom u., Szövetkezet út 1,5,7,9,11, Szöv. út 2, 4, 6, 8a, 8b, Szöv. út 8c, 10, 12, 14, Szöv. út 16, 18, 20, Gorkij u., Kossuth L. út 14, 16, 18, Megyeház u., Serház és Víz u., Nádor u. 1, 2, 3, 4, Lehel vezér tér 10-11, Fürdő u., Holló A. u., Bajcsy-Zs. u. 16/a,b,c, Szabadság tér 9-10, Lehel vezér tér 28-16, Apponyi tér, Kálvin J. u. 1-2., Szent László u., Szent István krt., Puskin sétány, Kossuth L.út., Dohány u., Tulipán u., Vécsey u., Hajnal u., Villany u., Traktor u., Lant u., Mozdony u., Ipar u., Szerecsen u., Széchenyi tér, Palotási út, Mártírok u., Riszner sétány, Tarnai A. u., Öntő u., Zagyvapart u., Derkovich u., Gyöngyvirág u., Fék u., Aprítógépgyár u., Sportpálya u., Pajtás u., Korcsolya u., Pesti u., Béla u., Vörösmarty u., Botond u., Hétvezér u., Kaszás u., Sas u., Károly u., Huszár u., Arany J. u., Eötvös u., Puska u., Csónak u., Szabadság u., Bérkocsis u., Margit u., Tölgyfa u., Szentháromság tér, Déryné u., Petőfi S. u., Nagytemplom u., Galamb u., Táncsics M. u., Mészáros L. u., Zoltán u., Réz u., Elefánt u., Jászkürt u., Líceum u., Szarvas u., Kard u., Kőkép u., Szarvas u., Hegedűs u., Jászai M. u., Szőlő u., Csokor u., Varró u., Nefelejcs u., Május 1. tér, Tejút u., Egér u., Pipa u., Bérkocsis u., Szív u., Hold u., Róka u., Patkó u., Csángó u., Gém u., Karabély u., Cimbalom u., Eke u., Ilona u., Jedám u., Felsőcsincsapart u., Dembinszki u., Lagzi u., Mályva u. Alsómuszály u.,Fuvaros u.,Hunyadi J. u., Ipartelep út., Jókai M. u., A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan előtti közterültre kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek! A lomtalanítás során ki nem helyezhető hulladékok: hulladékká vált állati szövetek (testrészek, elhullott állatok); fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (vér, állati zsírok); éles, hegyes eszközök (injekciós,tűk, fecskendők, vágó, szúró eszközök); permetszerek és azok dobozai; veszélyes anyagot tartalmazó faforgács (vegyszer, lakk); faanyagvédő szerek; oldószerek, szerves oldószerek; veszélyes anyagot tartalmazó iszapok; savak, lúgok; nehézfém tartalmú hulladékok; festékek, festékes, lakkos dobozok; olajtüzelés pernyéje és kazánpora; vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagok; PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok; olajos rongyok, fáradtolajok, olajszűrők; elemek és akkumulátorok; azbesztet tartalmazó hulladékok; veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékok (pl. olajos fémreszelék); fertőző hulladékok (állati tetemek, trágya); citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos berendezések (TV, hűtőgép stb.),használt gumiabroncsok; kevert építési és bontási hulladék. Városunk tisztasága érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék ki elszállításra szánt hulladékukat.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Faragó Lászlóné (született Fodor Zsuzsanna) tanítónő szeptember 1-jén, 80 éves korában elhunyt. Hamvait szeptember 16-án 15 órakor a jászberényi Fehértói Temetőben helyezzük örök nyugalomra.

A gyászoló család

A vásár helye: Jászberény, Szelei út. Nyitvatartás: reggel 6-tól déli 12 óráig.

Ehhez a folyamathoz kapcsolódik szeptember 18-án, szerdán délután három órától a Magyar Kerékpáros Klub munkatársainak részvételével megrendezett beszédes nevű konferencia, Bringázz a munkába! Így is ösztönözni szeretnék a cégeket és az intézményeket, hogy minél nagyobb számban váljanak kerékpáros barát munkahelyekké. Felvetésünkre, hogy ehhez azért a városnak is van még hozzátennivalója, az alpolgármester a közeljövő terveivel válaszolt. Folyamatban van a Jászboldogháza–Szolnok közötti Zagyva menti kerékpárút tervezése és kivitelezése, ami érinti Jászberény belterületét is. Ennek keretében megújulhat az igen elhasználódott kerékpárútnak a Jászfelsőszentgyörgyre vezető út és a vasútvonal közötti szakasza. Megépülhet az ADU csomóponttól induló kerékpárút egészen Jászjákóhalmáig. Az önkormányzat elkötelezett a biciklivel munkába járók utazási körülményeinek javítását illetően a legnagyobb foglalkoztatók telephelyeinek a hálózatba vonása révén. Juhász Dániel végezetül elmondta, hogy ilyen szempontok alapján a jásztelki úti kerékpárutat meghos�szabbítják a Szatmári iparterületig.

Meghívó lakossági fórumra

Lomtalanítási Tájékoztató

Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata Értesítjük Jászberény város és a térség lakosságát, hogy szeptember 14-én (szombaton) országos állat- és kirakodóvásár lesz.

2013. szeptember 12.

Elhunyt szerettünk sokszor hangoztatott kérését tolmácsolva, koszorú helyett legfeljebb néhány szál virággal emlékezzünk.

Augusztusi anyakönyvi hírek •��A jászberényi kórházban 19 kisbaba született. Közülük Maszlag Csenge, Tugyi

Nóra, Borics Benett, Oláh Adrián Balázs, Sóspataki Hanna, Tóth Ádám, Kövér Balázs Milán és Malahovszki Bánk édesanyja járult hozzá gyermeke születési hírének megjelentetéséhez.

•��13 házasságkötés történt. Augusztus 3-án: Hopka József és Oláh Éva, Iványi

Zoltán és Nagy Boglárka; augusztus 17-én: Besenyi Péter és Pesti Petronella, Boldizsár Szabolcs és Rajnai Andrea; augusztus 31-én: Tóth György és Nagy Judit, Fehér-Kaplár Dániel és Oszterhuber Réka, Szórád Tivadar és Hamar Melinda, Rigó Gergely és Jezsoviczki Ágnes.

•��28 helyi lakos halt meg. Nagy-Szűcs Istvánné sz. Csillik Gizella Piroska (88);

Horti Balázsné sz. Tukacs Mária (95); Csillik Istvánné sz. Baranyi Erzsébet (93) nevének közléséhez járult hozzá hozzátartozója. (Figyelem! Az adatok csak a jászberényi lakosokra vonatkoznak!)


2013. szeptember 12.

Interjú /Expo

Pócs János három év parlamenti munkájának leltáráról

Ez a mi dolgunk: hinni és tenni Elszaladt az elmúlt három év, vélhetően a választásokig utolsó előtti háromnapos parlamenti idénykezdő frakcióülését tartotta a Fidesz. Ez az apropója a Pócs Jánossal, a Fidesz jászsági választókerületi elnökével készült interjúnak. Egyszerűbben fogalmazva: hároméves leltár és előretekintés következik az alábbiakban. • Halász Lajos •

• Kezdjük a végén kivételesen az interjút, ha kérhetem. Mi a summázata Ön szerint az elmúlt három évnek? Történelmi időket éltünk meg, ezt talán egyre többen érzik, ha megfogalmazni nem is tudják. Amit a választásokra készülve programot hirdettünk, amit a négy évre vállaltunk, túlnyomórészt már most kipipálhatjuk. Egész életünket új távlatok közé helyeztük az új alaptörvénnyel, a gazdaság talpra állításával, a nagy elosztórendszerek gyökeres átalakításával. 2010 előtt, ellenzékből számos dolgot nem is láthattunk, nem is ígérhettünk semmit, de szembesülve a problémával mégis megoldottuk, illetve elkezdtük a megoldását például a devizahiteles gócnak. Jókai Mór úgy fogalmazott, hogy „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el”. • Ez a megközelítés annyira nem jön be az ellenzéknek, visszamutogatásnak aposztrofálják a megelőző választás előtti idők felemlegetését. Az ő helyükben sokan ezt tennék, akik szívesen megfeledkeznek a tényekről. Sőt, abban reménykednek, hogy a választói emlékezet kilencvennapos, és

már eltűnt a régi idők homályában állt, és elég erős lett ahhoz, hogy azt is az ő ígéretük arról, hogy lassan mon- vállaljuk, amit nem is ígértünk. Ma ez dom, nem lesz gázáremelés. Aztán lett a helyzet. Így lehet a gáz, az áram, a 15-ször, még kimondani is sok. Há- távhő, a víz, a csatorna, a szemétszállíromszorosára emelkedett a gáz ára. A tás, a PB gáz, a szippantott szennyvíz és kormányuk nemhogy szembeszállt a kéményseprés esetében is az októberi volna ezzel, de az általuk istenített pi- második lépéssel együtt húsz százaléaci viszonyoktól is idegen módon ga- kos rezsicsökkentést elérni, ami éves rantált nyolc százalékos tiszta profitot a szinten 120-150 ezer forintot hagy a többnyire külföldi kézbe került szolgál- családok zsebében. tatóknak. Így emelkedett duplájára az áram, miközben elvették a 13-ik havi fizetést és nyugdíjat. • Ezzel nehéz vitatkozni, ahogy a rezsicsökkentéssel is, bár saját fülemmel hallottam a világhírű magyar rádióban egy idős betelefonáló hölgytől: úristen mit csinálnak ezek, rezsicsökkentés lesz? Ez borzasztó! Kétségtelen, nincs egyetlen pozitív intézkedés sem, amit mindenki elfogad, különösen ha zsigerből ellenez mindent, amit mi teszünk. Én dicséretnek és ijedtségnek fogom fel a megjegyzését, hogy ezzel biztosan nyerünk. Úgy érti, hogy ezért volt és éppen • Álljunk meg kicsit a gazdaság talpmost a rezsicsökkentés? ra állításánál. Az Önök szlogenje a Nem választási kampányfogás ez, bár Magyarország jobban teljesít. Némibiztos vagyok abban, hogy a többi képp ez is a múlthoz való viszonyítás, intézkedésünkkel együtt sokan elgon- de ezt már értjük miért. Mégis, mivel dolkoznak azon, hogy mit tettünk kor- lehet a jobb teljesítést igazolni? mányon, s hogy inkább ezt támogatják, A munkaalapú társadalmat céloztuk mint aki csak rontott a helyzeten, de meg, amelyben nem hitelből élünk és most persze semmi sem jó szerinte. emelünk béreket, hanem abból, amit Hogy mennyire nem kampányfogás, megtermeltünk. Ehhez fejéről a talpámindenki tapasztalhatta, hiszen évek ra kellett állítani az országot. Mi bizoóta befagyasztottuk a közüzemi ára- nyítja az eredményességet? 2010-ben kat. Csökkentésről azonban szó sem egymillió-nyolcszázezer ember fizetett lehetett, amíg rendbe nem tettük a adót, ma meg négymillió. Ehhez pergazdaságot. Mikor az emberek közös sze át kellett alakítani a segélyezési erőfeszítése árán az ország a saját lábára rendszert, megteremteni a közmunka-

3. oldal

programot. Mára 207 ezer emberrel januárig visszamenőlegesen 10-40 ezer többen dolgoznak főállásban, mint forinttal megemelt fizetést. Mi nem a 2010-ben. A munkahely teremtési békétlenséget tapasztaljuk, és a társaakciókra 300 milliárd forint fordítot- dalmi békét szorgalmazzuk. tunk, a közmunkaprogramra ennek a • Ön bevezetőben Jókai Mégis mofelét. Mindezt olyan részletekben lehet zog a föld című könyvéből idézett megfigyelni, hogy például a kisvál- Tseresnyés uramtól, a művészetpártolalkozások adója 19-ről 10 százalékra ló csizmadiától. A derék hazafi azoncsökkent, vagy másik oldalról is egy ban a folytatásban ilyesmit is monszemléletes példát említve, a kismamák dott: Mindezeket pedig nem azért után fizetendő járulékot két évig elen- mondám el önöknek, hogy megisgedte a kormány. Közben a gyest újra mertessem a magam érdemeit, amik háromévessé tettük, most pedig azon csekélyek; hanem hogy megismertesgondolkodunk, hogy lehetővé tegyük a sem önökkel a maguk kötelességeit, munkába hamarabb visszatérő kisma- amelyek nagyok. Hinni és tenni. mák számára a további gyes összegének Én is úgy gondolom, ez a mi dolgunk: egy összegben való felvételét. hinni és tenni. A kérdése nyilvánvalóan • A család és a nők erősen a figyelmük a jövőre vonatkozott. Most nem mutoközéppontjába került… gatok az ellenzékre, csak a mi három Ez nem véletlen. A családokon nyug- évünkre, azt talán szabad. Tény, hogy szik a társadalom, és valljuk meg, a talpra tudott állni az ország. Muncsaládok érzelmi összetartói pedig a kahelyeket teremtettünk és védtünk nők. A családok megerősítését célozza meg, nőttek a bérek, csökkentek az a családi adókedvezmény, ami 900 ezer adók, úgy, hogy közben nem hiteleket szülő részére 160 milliárd forint ked- vettünk fel, hanem az IMF által adott vezményt jelent. A nők említett szerep- hitelt is visszafizettük. A londoni elemvállalását ismeri el a 40 év munkában zők szerint jövőre Magyarországon két töltött idő utáni nyugdíjba vonulásuk százalék feletti lesz a növekedés. Az lehetősége. infláció évtizedek óta nem volt ilyen • A kérdés hiányzó részét is megfo- alacsony, 1,8 százalék, Magyarország galmazva: az ellenzék békétlenséget végre kijött a gazdasági recesszióból. lát Önök és a nyugdíjasok, Önök • Tehát bizakodó. Mi következik és valamennyi fontosabb társadalmi mindebből Ön szerint az elkövetkecsoport között. ző hónapokban? Vizionálni némi erőfeszítéssel mindent Jöhet a további rezsicsökkentés, módolehet, ami az ellenzéknek inkább tet- sulhatnak a devizahitelesek egyoldalú szik. A tények azonban mást mutatnak. előnyökkel, pontosabban rájuk nézve Például a nyugdíjakat tavaly visszame- hátrányokkal megkötött szerződései. A nőleg 1,6 százalékkal emeltük, idén kiskeresetűek számára lehetővé tesszük, pedig 5,2 százalék az emelés mértéke. hogy levonhassák az adókedvezményt Rémhíreket terjesztettek, hogy felmon- az államnak járó járulékokból. Ez 26 dunk a pedagógusoknak, ezzel szem- ezer családot érint. korábban említetben most kapnak átlagosan 34 százalék tem a rugalmas gyes bevezetését., és béremelést, majd még évekig tíz-tíz folytathatnám a sort. Már van erőnk százalékot. Az orvosok megbecsülé- ezekhez a támogatásokhoz és kedvezsére is mostanig kellett várni: éppen ményekhez. a napokban kap majd százezer orvos (a szerző fotója)


Expo

4. oldal

Megint itt a Jászság Expo Jászberény Város Önkormányzata szeptember 13-15. között rendezi meg a III. JÁSZSÁG EXPO & Fesztivál Regionális Kiállítás és Vásárt, amellyel Jászberény a 3 éve újraindított hagyományát kívánja tovább építeni, fejleszteni. Az ígéretes és tartalmas programokat nyújtó hétvégi rendezvény

keretében lehetőség nyílik a gazdasági szereplők bemutatására, amely mellett testvérvárosi találkozót, kézműves vásárt, vállalkozói fórumot és egyéb szórakoztató műsorokat nyújtunk az idelátogató vendégeink számára. Megnyitó: szeptember 13. (péntek) 14 órától.

Az áldozatvédelem jegyében (Folytatás az első oldalról.) A programmal esősorban a gyermekek és fiatalok érdeklődését kívánják felkelteni a rendőri munka iránt. A felnőtt lakosság részére szintén betekin-

TERME

3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

M LŐI ÉZ

Méz, propolisz, virágpor, méhpempő, méhviaszgyertyák.

Keressen minket a Jászság Expón!

Csomor Imre 30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

tést engednek a rendőrség mindennapi életébe. A négy nap folyamán általános és középiskolás csoportoknak, valamint külön a lakosságnak lehetősége lesz a rendőrkapitányság épületében nyílt napokon részt venni. Az itt megrendezésre kerülő kiállítás, a szakmához kapcsolódó eszközök és technika megtekinthetőek lesznek. Vasárnap a Lehel Vezér téren és a Megyeháza utcában totóval, fegyver, kutyás és gépjármű bemutatóval, felvilágosítást segítő eszközök kipróbálásával, beszélgetéssel és kiadványok megismertetésével várják az érdeklődőket. Közlekedési baleset témában vándorkiállításra és filmvetítésre a Déryné Rendezvényházban kerül sor.

2013.szeptember 12.

Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Jászberény Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel Jászberény város közigazgatási területén 2013. szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez. Jászberény Város Önkormányzata az ebösszeírás alapján a tulajdonos által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellá-

tása céljából. A bejelentőlapot ebenként kell kitölteni. További formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján vehet át, vagy www.jaszbereny.hu oldalról tölthet le. A kitöltéssel kapcsolatban ügyfélfogadási időben az 57/505-704es telefonszámon kérhet tájékoztatást. Az eb tulajdonosa, tartója köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ennek elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Aknés, pattanásos bőr nemcsak a serdülőkorban, hanem a felnőttkorban is egyre gyakoribb. Rendelésemen korszerű külső és belső kezeléssel történik a pattanásos bőr gyógyítása.

Csiramálé készítése a

Dr. Szabó András Jb., Szövetkezet út 5. fsz. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220

Birgés Sándorné 06-30/504-70-39

www.drszaboandras.hu

/birges.sandorne

-on

Együttműködésüket köszönöm! Dr. Gottdiener Lajos jegyző

peugeot .hu

Lásd másképp

a várost!

Kombinált átlagfogyasztás: 3,8-5,9 l/100 km, CO

BŐRGYÓGYÁSZAT – KOZMETOLÓGIA

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg: a kitöltött bejelentőlap a Jászberényi Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládába személyesen leadva vagy postai úton a hivatalnak címezve, vagy a honlapról letölthető bejelentőlapot kitöltve, beszkennelve és elektronikus úton beküldve az ebosszeiras2013@ jaszbereny.hu e-mail címre, a bejelentő lap megküldésével az 57/505-713 faxszámra. A bejelentőlap leadásának határideje: október 31.

2

-kibocsátás: 98-135 g/km

Megérkezett a Peugeot új városi crossovere! Praktikus egyterű, robusztus hobbiterepjáró és emellett elegáns Peugeot, mely szinte bármilyen úton megállja a helyét – ez az új 2008! Tágas utas- és csomagterének, megemelt hasmagasságának, valamint pilótafülkére emlékeztető vezetőhelyének köszönhetően más szemszögből láttatja a várost. A 4 év garancia* és a széles motorválaszték – közte a 3,8 l/100 km fogyasztású e-HDi motor – nemcsak magabiztosságot ad, de ismeretlen utak felfedezésére is csábít! * A +2 év ingyen kiterjesztett garancia alapján a 2 éves szerződéses garanciát követően, a szerződéses garanciával azonos feltételekkel részesül garanciában, az autó garanciá jának kezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó). A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag akkor vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

-

ÚJ PEUGEOT 2008 CROSSOVER megtekinthető a Jászság Expón!

PEUGEOT OROSZLÁN, JÁSZBERÉNY 1234 Oroszlán, Autó utca 7., Nagykátai út 20/a. tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

www.qualite.hu

Tel.: 57/505-300

A Jászkürt Újság digitális változatát

már szerda esténként olvashatja az interneten!

www.issuu.com/jaszkurtujsag Lájkolja Facebook oldalunkat, és értesüljön elsőként legfrissebb számaink megjelenéséről! https://www.facebook.com/jaszkurtujsag

Mit vár a kiállítástól a Téba Tüzép? Évek óta kiállítunk a vásárokon. A vásárlókkal való közvetlen kapcsolatkialakítás. A vevőkör széleskörű termékmegismertetése. Az újdonságok bemutatása. • Mi történt a céggel az elmúlt esztendőben? Megnyitottuk az új áruházunkat, melyben bővítettük az árukészletünket: Szerszámgépek,festékek, falburkolók. • Mennyire kell figyelni a makrogazdasági folyamatokra? Önök mennyire terveznek előre? A makrogazdaságot sajnos nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, mivel a gazdasági helyzet nagyban befolyásolja a termékek készleten tartását és áringadozását. Négy-öt évre előre tervezünk, és folyamatosan fejlesztünk.

Opel Corsa akár

2 499 000 Ft-ért

*

Opel Astra akár

3 850 000 Ft-ért

*

OPEL MODELLEK

VIGYE EL EGY KÖRRE! Életre szóló szerelem lesz belőle.

Tesztvezetés:

06 40 40 44 44

Kombinált használat esetén az Opel Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 82-172g/km, az Opel Astra átlagfogyasztása: 4,6-10,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-173g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A képen látható autók illusztrációk. *A feltüntetett árak az Opel Corsa 1.0 l Selection, és az Opel Astra 1.4 l Selection modellek vásárlása esetén és a készlet erejéig érvényesek. Az árak ajánlott fogyasztói árak. Az akció 2013. szeptember 1-30. között érvényes. Az Opel Southeast Europe Kft. és az akcióban részt vevő Opel Márkakereskedések fenntartják a jogot az ajánlat megváltoztatására, illetve visszavonására. Konkrét árajánlatokért és az akció részleteiért kérjük, látogasson el a www.opel.hu weboldalra, vagy forduljon a részt vevő Opel Márkakereskedéseinkhez.

Opel Hering 5000 Szolnok, Alcsisziget (4-es főút mellett) Tel.: 56/513-010 5100 Jászberény, Nagykátai út 19. Tel.: 57/655-340 3200 Gyöngyös, Pesti út 93. Tel.: 37/300-400 opelinfo@opelhering.hu, www.opelhering.hu

OP_xxxx_120x180_CROSSCARLINE_OSZ_hering.indd 1

9/3/13 2:25 PM


Építkezés

2013. szeptember 12.

L-Color System / Bádogos üzem Jászberényben, a Szatmári Ipari Parkban! Lehet hó vagy eső, az L-Color System rendszere a nyerő! A térség egyedüli bádogos ipari gyártóüzeme 500 m2-en ipari gépekkel. Egyéni cégünk fő tevékenysége esővíz csatornarendszer, szerkezeti elem és egyéb bádogos ipari termékek kis és nagykereskedelmi gyártása és forgalmazása. Termékeink magyar szabvány szerinti méretben (33-as családi ház, nyaraló stb., 25-ös garázs, terasz, stb. és 40-es ipari építmények stb.) bádogos termékeket, idomokat és egyedi, vásárlói igényt kielégítő termékeket gyártunk szakemberek hozzáértésével. A bádogos termékeket anyagától és a készítendő árutól függően 0,5 mm - 2 mm vastagságig gyártunk.

A következő anyagfajtákból választhat.: - horganyzott acél - festett acél - alumínium - festett alumínium - horgany - vörösréz

tetőtartó papucs, hattyúnyak, alsókifolyó csonk, hajlatbádog, csatornatartó, csatornatartó homlokdeszkához, csőbilincs, hóvágók, tábláslemez 1000×2000 mm, lemeztekercsek, ablakpárkány stb. A megrendeléseket azonnal vagy rövid határidővel teljesítjük. Tanácsadásal és szakmai tudással segítünk a választásban. Helyszíni felmérést és kivitelezési munkálatokat is vállalunk. Cégünk a lakosságon és más településeken kívül nagyobb cégek és kivitelezők munkáival is foglalkozik. Áraink a lakosságnak is kedvező feltételeket biztosítanak, mivel termelői áron tudunk értékesíteni. Mennyiségi tételrendelés és a folyamatos partner-vásárlások esetén, egyedi és törzsvásárlói kedvezményeket biztosítunk! Keressen minket:

A szomszéd kertje rögtön zöldebb... A hidrovetés egy olyan amerikai technológia a füvesítésben, amely amellett, hogy környezetbarát, gyors és hatékony, viszonylag olcsó is. Lényege nem más, mint hogy összekeverünk több különböző fajta fűmagot a trágyával, talajtakaróval, erózió elleni anyaggal (hidromulch), a föld PH értékét optimalizáló adalékkal, továbbá a csírázáshoz nélkülözhetetlen vízzel, majd ezt az elegyet egy speciális eszközzel kijuttatjuk a talajra. A módszernek számos előnyét ismerjük. Egyrészt a füvesítés a gyepszőnyeg árának kb. 1/5-ébe kerül. Pár héten belül gyönyörű kertet kapunk. Szép füvet telepíteni nehéz a hagyományos módszerrel, mert szinte lehetetlen a magot egyenletesen elszórni. Az eredmény gyakran elmarad a kívánttól, a kikelt fű csak foltokban nő, nem alkot egyenle-

KÉPKERETEZÉS Victoria Képkeretező Szalon Alapítva 1992 SZ.A. Jászberény, Thököly út 10. Tel: 57/412-365

L-Color System 5100 Jászberény, Alkotás u.4. (Szatnári Ipari Park) Tel/Fax: 0657/400-498 Mobil: 0630/2766656, 0630/9634431 web: www.csatornagyartas.hu e-mail: lcolorsystem@invitel.hu Nyitvatartás: H-P: 8-16 óra

A palettán megtalálhatók: ereszcsatorna, lefolyócső, tetőkibúvó, tetővilágító, szeglet, csonkos szeglet, véglemez, betorkolócsonk, vízgyűjtőüst, könyök, csatornadísz, vízlopó, falszegély, eresszegély, oromszegély, kéményszegély,

5. oldal

szemeknek, és trágyaként is szolgál. Ez a tesen összefüggő, zárt gyepet. A mag egyenetlen kiszórása ennél az eljárásnál „kéreg” óvja a magot, megtartja a nedvesnem fordulhat elő. A talajtakarás papír séget, továbbá visszatartja a gyomok fejlődését. A vetés után azonnal kellemes és faalapú keverékből készül, amely a talajra juttatva egybefüggő réteget alkot. zöld színt kölcsönöz a leendő gyepnek. Vetéskor a vízzel együtt locsoljuk ki A takaróréteg, azaz a mulcs védőréteget a magot, így a közvetlen érintkezésnek ad a fűmagoknak, védi a magokat a köszönhetően gyorsabbá válik a csírázás. széltől, a csapadéktól (kimosódástól) és a madaraktól. A védelem mellett kellő Igény szerint bármilyen mag vagy magnedvességet biztosít a csírázásnak indult keverék használható. A kiválasztásnál célszerű figyelembe venni a helyszíni adottságokat (napos vagy árnyékos a hely, szárazságtűrő legyen-e a fű, milyen a talajminőség stb. Az ára többnyire a talaj-előkészítés költségét nem tartalmazza, mivel ez minden esetben más és más, függ a kert tagoltságától, a beültetett növények mennyiségétől, a talaj állapotától.

Építés alatt lévő sorházi lakás

ELADÓ!

Érdeklődni: 30/471-2779 Jászberény, Kertész u. 1. T.: 0630/390-2856 0620/405-0405

Nyitvatartás: h-p 8.00-17.00 szo-v 8.00-12.00

Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, kerti tavak, sziklakerti évelők, Erica-félék, virágföld, ágyásszegély, ültetőedények. Gyógy- és fűszernövények.

Kollárka Kft. Építőanyag Kereskedés

www.kertvarazs-online.hu

Jászberény, Temető utca 32. T.: 57/401-190, 06-70/3844-888. H-p.: 7-17-ig, szo.: 7-12-ig. Dugulás elhárítás bontás nélkül, SOS-ben, hétvégén is. Víz-, szennyvíz- bekötések, vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések javítása. Útátfúrás. Kazsimér Zsolt Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543

SZŐNYEGTISZTÍTÁS Háztól-házig, szállítással együtt. Padlószőnyeg, kárpit tisztítás. Hétvégén is! Grát Erika

Hatalmas őszi akciónkban 38-as N+F tégla

a 30-as N+F árán!

5 cm hőszigetelő rendszer, nemesvakolattal

már 1.970 Ft/m2-től.

Októbertől kalodás tüzifa is kapható.

Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543

JÁSZBERÉNY, SÁRMÁNY UTCÁBAN zárt lakóparkban épülő kertes sorházi új lakás még

E LADÓ!

Mintalakások megtekinthetők!

Érdeklődni: 0630/471-2779

SZÉNVÁSÁR!

A HÉT AKCIÓJA: OROSZ DARABOS ÉS KAZÁNSZÉN! Magyar tojás- és hengerbrikett zsákos kiszerelésben (10-12 q/zsák) 3000 Ft/q, házhoz szállítva! Valamint magyar darabos és kocka, német brikett és lengyel szén raktárról kapható! Gurigás és kalodás TÜZIFA is raktárról kapható!

Lignit szén 890 Ft/q! (telepi ár)

Mielőtt vásárolna, nézze meg árainkat! Tüzelő- és építőanyag megrendelhető. Lambériák 1170Ft /m2-től Hajópadlók 1980 Ft/m2-től széles választékban

Keresse a Lendvai Kft. telepeit!

Ficzek Tüzép

Jászjákóhalma, Fő út 140. 06-57/538-120

Tel.: 0670 / 702-5259, 0670 / 702-5262

Hamarosan Jászberényben is! Ny: h-p: 8-16-ig; szo: 8-12-ig

Jászárokszállás, Kossuth 86.

Jászárokszállás, Déryné u. 18. 06-57/432-221


Építkezés / Mozaik

6. oldal

15. Szolnoki Gulyásfesztivál – Mókusmajom Ha orrunknál fogva vezetnek született az állatkertben

A mókusmajmok a legmozgékonyabb csapatot alkotják állatkertünkben, egész nap vidáman játszadoznak kifutójukban. Annak bizonyítéka, hogy jólérzik magukat látható a csoportban, hiszen az egyik nőstény kicsinyével ugrándozik. A picinek semmi dolga nincs, mint egész nap kapaszkodni a mama hátába. Ezt szemfüles látogatóink is megfigyelhetik. Illatfelhőbe burkolózott a szolnoki „disznóságok”-ból. Mint megtudtuk, Tisza liget szeptember 6-án szomba- a jászberényi margitszigeti főzőverseny különdíjasai Jászfényszaru Város ton. A gasztronómiai rendezvények támogatásával, látogatói jól teszik, ha hagyják ma- Önkormányzatának gukat az orruknál fogva vezetni, mert Csányi Sándornak, a Magyar Gulyás ezt a vezérelvet követve juthatnak el Gasztro-Turisztikai Egyesület Elnökének a személyes megtisztelő meghíváaz ízletesnél ízletesebb étkekhez. sára érkeztek a fesztiválra. S hogy valóban milyen kicsi a világ: • k. n. k. • a forgatagban találkoztunk Ferencvári A Magyar Fesztivál Regisztrációs és Csabával, Jászberény Város ÖnkorMinősítő Program döntése alapján mányzatának képviselőjével – civil2012-ben „Kiváló minősítés”-t kapott ként. Nem kétséges, hogy ezen a kelleSzolnoki Gulyásfesztiválon a jászok is képviseltették magukat. Az egyik mes nyári hétvégén csupa aranyérmes leglátogatottabb, nagy közönségsiker- étel főtt a bográcsban, mert a legfontosabb fűszer: a barátság és a jókedv nek örvendő sátorban Jászfényszaru mindegyikbe belekerült. Baráti Köre adott ízelítőt a híres jász (a szerző fotója) vendégszeretetből, no meg a kiváló

A Társastánc Klub felvételt hirdet utánpótláscsoportjába A több mint 40 éve Jászberényben (az Ifjúsági Házban) működő, társastánc és versenytánc oktatással foglalkozó klub szeretettel vár, ahol megtanulhatók a klasszikus és a latin-amerikai táncok (mambó, salsa, cha-cha, szamba, keringő…) Páronkénti, illetve formációs táncok tanulására és bemutatására is van lehetőség. Kezdők részére csütörtökön tartunk foglalkozásokat. 14 órától általános iskolásoknak 19 órától középiskolásoknak és felnőtteknek. Oktató: Molnár Anna táncpedagógus Tel.: 30/363-1290

w w w. l e h e l - m e l o d y - t s e . h u

Építkezési melléklet Jászberény, Nagykátai út 1. Tel.: 57/415-242 | Jászapáti, István király út 49. Tel.: 57/441-003 | Jászladány, Kossuth L. út 8. Tel.: 57/454-007

www.tebatuzep.hu

Ne halogassa a döntést! Őszi akciónk csak október 31-ig!

Creaton kerámia tető, ajándék tetőfóliával. 1 tekercs (75 m2) UNO páraáteresztő 2 tekercs (150 m2) UNO páraáteresztő tetőfólia (120 gr/m2) 3 tekercs (225 m2) UNO páraáteresztő tetőfólia (120 gr/m2) bármilyen Creaton tetőcserép vásárlása esetén Az akció 2013. augusztus 26-tól október 31-ig érvényes!

RÉSZLETEK: www.akcio.creaton.hu www.creaton.hu

Balance cserép

220 Ft/db ( 8,4�db/m2)

Róna cserép

130 Ft/db (18�db/m2)

2013. szeptember 12.

A közmédia napján

A Felszállott a páva győzteseinek műsora is szerepelt szombaton a budapesti Millenáris Közmédia napi rendezvényén, így természetesen felléptek a Jászság Népi Együttes táncosai, akiket elismerő vastapssal jutalmazott a népes fővárosi közönség. Herczku Ágnes műsorvezető méltatta a Szűcs Gábor vezette együttes kiváló munkáját, melynek tagjait a szakmai munkán túl baráti kapcsolatok szálai is összefűznek, akik örömben és bánatban évtizedek óta kitartanak egymás mellett. (Fotó és szöveg: k. m.)

Keresztyén filmklub Szeretettel várunk minden kedves gyermeket, fiatalt (7-14 év között)

2013. szeptember 21-én 16 órától 17.30-ig tartandó filmklubunkba. A részvétel ingyenes.

Helyszín: Baptista Imaház (Jászberény, Bercsényi u. 45.)

Gyere! Várunk szeretettel!  0620/773-9900


Ajánló

2013. szeptember 12.

7. oldal

Kultúra és vendéglátás találkozása Június közepén végre megnyitotta kapuit az első jászsági festőket felvonultató galéria. A tulajdonos Szikra Istvánt most arról kérdeztük, az azóta eltelt idő alatt mi minden történt, milyenek a hétköznapok, s mi várható az első cikkünkben beharangozott kiegészítő tevékenységeket illetően. • Sándor Eliza–Halász Lajos • Belépve az impozáns épületbe, a kávézó barátságos légköre fogad minket. Bár esős időben érkeztünk, a lágy, meleg fényű lámpák egy idő után feledtetik ezt velünk. Megragadják a tekintetet a polcokon sorakozó helyes kis kávéscsészék és csuprok. A helyiségben egyre inkább arra utal minden, hogy közeleg a megnyitó. Szikra úrtól megtudjuk, helyes a megérzésünk: e héten péntektől a kávézó is várja a vendégeket. A helyiség falát itt is festmények díszítik, valamint egy tűzzománckép és egy Jászberény címeres óra. Előbbit Sisa József kifejezetten a galériának, a galériáról készítette a tulajdonos barátja, Fülöp Béla megnyitó ajándékaként, utóbbit a polgármester ugyanakkor ajándékozta – a tulajdonos csillogó szemekkel mutatja őket. Az éttermet és a borozót illetően a szükséges engedélyeket sikerült besze-

Programok

rezni mind a rendezvényszervezésre, mind a melegkonyhás létesítményre. Már csupán technikai akadályai vannak a nyitásnak: a konyha teljes körű felszerelése még hátra van. Kérdésünkre elmondja: ugyan a bürokratikus rendszer nem könnyítette meg a dolgát, de mindenütt a legsegítőkészebb hozzáállást tapasztalta a hivatalok részéről. Maga is úgy gondolja, hogy fontos a minél teljesebb körű vizsgálat és elővigyázatosság, így az épületben a legapróbb részletig mindenre figyeltek. Ennek fontos része volt a számítógépről távvezérelt gépészeti egységek – fűtés, klíma, légtechnika – valamint a villamos és hangtechnikai berendezések finomhangolása, melyet Szikra Szabolcs tulajdonosról. A vendégek életkorának A színes kis történetekből kiderül: vezetésével népes szakembergárda vég- változatossága megmutatkozik a beírá- nemcsak galériaként figyeltek fel az zett el. Nem is célja a kapkodás, csak sokban: a szép gyöngybetűktől a ha- intézményre. Egy fiatal párnak például „lépésről lépésre haladni” – amint azt tározott vonalakon át a remegő kezek annyira megtetszettek az épület belső többször is hangsúlyozta. által írott betűkig, de találhatóak gya- terei, hogy esküvői fotósorozatukat is Megfigyelhető ez az alagsorba érve is. korlatlan gyermeki kezek rótta kedves itt készíttették el. A legnagyobb kiálA legutóbbi alkalommal, ittjártunkkor szavak, s a mondandó egyértelműsítése lító terem pedig épp nemrégiben egy még igencsak alakulófélben levő ét- céljából hozzá mellékelt apró rajzocs- multinacionális cég háromnapos konterem-helyiség ma már teljes pom- kák is. A könyv legnagyobb kuriózuma ferenciájának adott helyt. Ezen a cég pájában, ízléses dekorációkkal várja mégis a dr. Novotni Jánosné által bele- európai vezetői vettek részt, s nagyon a majdan itt helyet kapó rendezvény ragasztott, ide tervezett emléklap. tetszett nekik a jászsági festészettel körvendégeit. A lépcsőfordulóban a dédA nyitás óta jártak itt külföldiek is, beölelt nagy terem. nagymama XIX. századi rokkája állít akik mind rácsodálkoztak a festméÁm még ez a nagy épület is csak a meg bennünket, és természetesen az nyek színvonalára, s bizonyosan to- részben tudja befogadni Szikra István emlékek, hiszen Szikra István látta vábbviszik a jászsági festészet jó hírét gyűjteményét, mely az utóbbi időben nagymamája és édesanyja fürge ujjait a világban. A messzire szakadt Szabó további darabokkal bővült. Ezért távis a pörgő rokka fonalán. László filmrendezőnek pedig olyan�- lati tervei között szerepel különböTovább haladva láthatjuk: a boro- nyira tetszett a kiállítás, hogy rövid itt ző időszaki kiállítások megrendezése, zóhelyiségek is funkciójukhoz illesz- tartózkodása ellenére többször vissza- például egy-egy festő illetve tájegység kedő, barátságos képet mutatnak. Az tért, volt olyan kép, mely könnyekig (Nagybánya, Szolnok, Hódmezővásármár most egyértelmű: nem a féktelen meghatotta. A kiállított festmények és hely) bemutatása az emeleti, időszaki tivornyának lesz ez a helye, hanem a kisplasztikák mellett nagy tetszésnek tárlatoknak helyet adó kiállító teremkulturált borfogyasztásnak. Borkós- örvendenek a tárlat hangulatához hoz- ben. Szintén a tervei között szerepel a tolókat, illetve a manapság nagy nép- zájáruló korabeli bútorok, különösen a kortárs jászsági festészet bemutatása, s szerűségnek örvendő borvacsorákat is Rudnay hagyaték szépen felújított da- a fiatal tehetségek felkarolása is, valaterveznek itt tartani. rabjai. Ám a legérdekesebb talán mégis mint a műfaji kitekintés nevezetesen De a fő profil mégiscsak a galéria, így az az 1870-es évekbeli zeneszekrény, Oszvald Nándor ötvösmunkái és Sisa térjünk is vissza erre. Szikra István el- melyből ma már az egész országban József tűzzománcképei által. mondta: eddig körülbelül 600 látogató csak kettő lelhető fel, s ez az egyetlen, Szikra István mottója a következő: járt itt, a legkülönfélébb korosztályok- amelyik működik is. Ez Nagy Lajos „Kultúra és a vendéglátás összekapcsoból. Gyűlnek a vendégkönyvben a mél- órásmester szaktudásának köszönhető lásával színvonalas, bensőséges körültató szavak az épületről, a berendezésről, – tudjuk meg, miközben a míves kis ményt biztosítani az ezt igénylő poltermészetesen a festményekről, no meg szerkezet – a büszke tulajdonos hatha- gároknak, a művészeti és az üzleti élet a jászsági festészet templomát nemcsak tós közreműködésére – elkezdi játszani szereplőinek.” Kívánjuk, hogy ez a cél megálmodó, de meg is valósító galéria- a négy lemez egyikéről a Santa Luciát. megvalósuljon.

A „Fölszállott a

Páva” győztes Jászság Népi Együttes

utánpótlását képező Viganó Alapfokú Művészeti Iskola

felvételt hirdet néptánc iránt érdeklődő alsó tagozatos általános iskolás gyermekek számára

a Viganó AMI legifjabb csoportjába. Ezzel kapcsolatban 2013. szeptember 17-én, kedden 18 órától a Jászság Népi Együttes megújult székházában (Víz u. 1.) rövid megbeszélést tartunk, melyen bővebb információval is szolgálunk a gyermekeknek és a kedves szülőknek egyaránt. Várjuk a gyermekeket és a szülőket szeptember 17-én 18 órától! www.jne.hu • www.facebook.com/JaszsagNepiEgyuttesJaszbereny

Munkatársakat keresünk! A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megbízható, kreatív, nagy munkabírású, csapatban dolgozni tudó munkatársakat keres az alábbi két munkakörbe:

Kulturális szervező A jelentkezésnél előnyt jelent: • szakirányú felsőfokú végzettség, • pályázatírásban és pályázatkoordinálásban való gyakorlati jártasság, • közművelődési munkatapasztalat és kapcsolatrendszer, • számítógépes ismeret.

Információs-ügyintéző A jelentkezésnél előnyt jelent: • kiváló kommunikációs képesség, • rugalmasság, • számítógépes ismeret. A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajzzal együtt 2013. szeptember 22-ig az info@jaszkerulet.hu e-mail címre kell elküldeni!

Világokon át Szeptember 13-án, pénteken 18 órakor a Városi Könyvtár kamaratermében Verebes György festőművész, filozófus a Világokon át sorozat vendégeként Lőrincz Gabriellával a tudatos életről beszélget. Belépő helyszínen: 1200 Ft, elővételben: 800 Ft III. Jászság Expo és Fesztivál Szeptember 13-án, pénteken 14 órakor a Szentháromság téren vásárnyitással kezdődik a III. Jászság Expo és Fesztivál, melynek keretében megrendezésre kerül a Városlakók Hétvégéje, a Testvérvárosok Találkozója és az Európai Autómentes Nap. A háromnapos rendezvény gazdag programkínálatát 3. oldalunkon olvashatják.. X. Gyemekvilág Börze Szeptember 14-én, szombaton az Ifjúsági Házban 9-13 óráig várja a látogatókat, árusokat a X. Gyermekvilág Börze. Használt baba holmik, játékok, könyvek adásvétele, csereberéje, játszóház, kézműves foglalkozás a börze programja. Főzőverseny Szeptember 14-én, reggel 8 órától a Neszűr 8. dűlőjében, a Mini ABC előtt várják a szervezők a Nagyszüleink étkei főzőversenyre jelentkezőket. A gyerekek palacsintasütésben mérhetik össze tudásukat két korcsoportban. A győztes egy évig viselheti a palacsintás király címet. Jelentkezni lehet Szíjjáró Józsefnél a 06/30-906-1453 telefonszámon. Galériabusz Szeptember 15-én, vasárnap 9 órakor a Déryné Rendezvényház előtti parkolóból indít galériabuszt a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria. A Magyar Nemzeti Galéria Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai című időszakos tárlatának megtekintésére lesz lehetősége a galériabusz utasainak.

Heti Könyvajánló A könyvtár új szerzeményeiből:

Olvassa újra a klasszikusokat:

Szendi Gábor: Napfényvitamin Oravecz Nóra: Összekötve Boldogkői Zsolt: A szabad elme illúziója Bart, Reinhard: Pápák Szent Pétertől XVI. Benedekig

Wass Albert: Átoksori kísértetek

Gyerek könyvek: Lőrincz Judit Lívia: Pufi kandúr gazdát talál Kemese Fanni: A napszemű Pippa Kenn

A Jászok Egyesülete pályázatot hirdet fiataloknak Kincskereső szóval, képpel Tájszavak és történetek

Én is látom, te is látod?

Láttál valamit ezen a nyáron, amit szíveVoltál már olyan helyzetben, hogy ma- sen megosztanál másokkal is? Eldugott gyarról magyarra fordítottál, mert nem helyeken, érdekes épületeket fedeztél értetted, mit mond a másik, vagy téged fel? Észrevettél olyan régi vagy új építnem értettek? Szeretnéd ezeket a szava- ményt, műemléket, melyet megmutatkat, az ezzel kapcsolatos történetet meg- nál másnak is? Ha elmúltál már 12, de osztani másokkal? Tudod, mi a sütkére- nem vagy még 18 éves, akkor nincs más zés, a dévánkodás vagy a dunna? Ha van dolgod, mint az általad készített képet olyan történeted, melyben a Jászságban feltölteni a Jászok Egyesülete Facebook használt tájszavak előfordulnak, főszere- oldalára. pet kapnak, oszd meg velünk! Ha elmúltál A pályázat feltöltésének határideje: már 14, de nem vagy még 20 éves, akkor 2013. november 5. 0 óra nincs más dolgod, mint feltölteni a Jászok Egyesülete Facebook oldalára az írá- Fontos! Minden pályázó a pályázatával sod, mely maximum 2000 karakter lehet. egy időben küldjön ugyanide egy üzenetet a következő adatokkal: név, cím, életA pályázat feltöltésének határideje: kor, iskola, e-mail cím. A legsikeresebb 2013. november 5. 0 óra pályázatok alkotói hasznos és értékes díFontos! Minden pályázó a pályázatával jakban részesülnek! egy időben küldjön ugyanide egy üzenetet a következő adatokkal: név, cím, élet(facebook.com/jaszokegyesulete.hu) kor, iskola, e-mail cím.


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Rövid hírek Labdarúgó NB II. utánpótlás-bajnokság. A hétvégi eredmények: NB II. Közép B. U-21: Kelen SC–JSE 1-2, U-17: Kelen SC–JSE 7-0, U-15: Csepel–JSE 1-4, U-14: Csepel–JSE 1-1. NB II. Közép-Kelet: U-21: JFC–Kecs-

kemét 0-0, U-17: JFC–Kecskemét 0-22 Kosárlabda U23. Négycsapatos junior kosárlabdatornát rendeztek az elmúlt hétvégén. Elődöntő: JKSE Kosársuli–Egri KOK VSI 86-67. Döntő: JKSE Kosársuli–Zsíros Akadémia Kőbánya 81-109. Végeredmény: 1. Kőbánya, 2. JKSE, 3. Olaj KK, 4. Eger.

Marad az eső. Továbbra is felhős, esős időre számíthatunk, egyedül a szombat ígérkezik naposabbnak, de 20 foknál ekkorra sem ígérnek többet a meteorológusok. Vasárnap aztán ismét megnövekszik a felhőzet, zivatar várható dörgéssel, villámlással. Az eső ugyan jövő héttől is marad, ám hétfőtől ezzel együtt növekszik a nappali hőmérséklet: 23 ˚C-ra. (Forrás: www.koponyeg.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről szeptember 12. – szeptember 18.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Rost Andrea 1. péntek 8.30 Rost Andrea 2. hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30

Berényi Pillanatok: XXIII. Csángó Fesztivál csütörtök 17.30; hétfő 19.00; kedd 6.00, 19.00, 21.00 Döntés után: kedd 19.00; szerda 8.00, 20.30 Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00 Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 8.00 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Fényszarui pillanatok: péntek 21.30

Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00 Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00

Televíziós mellékállásra műsorvezetőt, riportert keresünk! Jelentkezni lehet: 0657/655-555 | Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 14. Meghallgatás: szeptember 16-án, hétfőn 16 órakor a Jász Trió Tv stúdiójában (Bercsényi út 5.)

Ügyeletek Gyógyszertárak szeptember 12. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

szeptember 17. kedd Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 szeptember 18. szerda Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco

szeptember 13-14. péntek, szombat Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834 szeptember 15. vasárnap Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834 szeptember 16. hétfő Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382

szeptember 19. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Jászkürt

Szomszédvári rangadót nyert a JFC Az elmúlt szombaton rendezték a labdarúgó megyei osztályokban a negyedik fordulót. Városunk együtteséhez Jászárokszállás focicsapata érkezett, akikkel egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolnak a berényiek. Nem csoda, hogy az első félidő ennek szellemében zajlott, mindkét gárda ügyelt arra, hogy érintetlen maradjon a két kapu, viszont gólt nem sikerült szerezni egyik oldalon sem. A második játékrészben aztán ritmust váltott a hazai gárda, és Besenyei Ferenc találatával megszerezték a vezetést. Mintegy 5 perc elteltével Besenyei újból mattolta az „exberényi” kapust, Papp Tamást, és máris kétgólos előnyre tett szert a hazai alakulat. „Evés közben jön meg az étvágy” egy magyar közmondás szerint, ez úgy látszik, érvényesült a focipályán is, ugyanis a kétgólos előny birtokában nagyszerű játékkal szórakoztatta a hazai publikumot a Vigh legénység. Persze

Szeptember 7-én rendezték meg Velencén a Dupla Ironman Országos Bajnokságot. Ez az extrém, hosszú távú triatlon verseny 7600 méter úszásból, 360 kilométer kerékpározásból és 84 kilométer futásból áll, amit egymás után kell teljesíteni 36 órán belül. Véghelyi Árpád Jászberényt képviselve, már egyszer befutott egy ilyen versenyen, Bonyhádon, 2008-ban. Most „duplázni” akart, ami azért volt kihívás, mert 2010-ben feladni kényszerült a versenyt. A velencei tó vize hétvégére lehűlt 20 fok alá, ebben a vízben kellett úszni. Az úszás jól sikerült Árpádnak, 3 óra alatt teljesítette a távot, köszönhetően

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130

Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Ezzel a győzelemmel a JFC felkapaszkodott a dobogó 3. fokára, és csak egy pont választja el a listavezető Kisújszállástól. Ennek a nagyszerű győzelemnek akkor lesz súlya, ha a következő szombaton Túrkevén is begyűjtik a fiúk a három pontot. (Fotó: Pesti József )

A tenisz csapatbajnokságban is elkezdődött a küzdelemsorozat az elmúlt szombaton. Jászberény teniszcsapata, a CO-OP Star TSE idén a Nemzeti Bajnokság III. osztályának „E” csoportjában kapott besorolást. A nyáron sokszor voltak a pályán, szorgalmasan készültek. Mint azt Bartóki József, a csapat legtapasztaltabb játékosa elmondta, népes létszámmal neveztek a bajnokságra. Rajta kívül: Bábosik Bence, Dancsó Márk, Sződi Szabolcs, Dancsó Bálint, Uj Gergő, Hoffer István, Molnár Máté, Koczka Patrik, Goda Péter, Bartus Péter, dr. Rédei István, Mezei János és Bagi Tibor a teniszcsapat tagja. A névsorból megfigyelhető, hogy nagyon sok fiatal tehetség alkotja soraikat. A csapatösszeállítást a leendő ellenfél függvényében szokták összeállítani, természetesen előtte feltérképezve az erőviszonyokat. Az őszi szezon első meccse rögtön egy szomszédvári rangadóval kezdődött. A CO-OP Star játékosai nagyon

fogadkoztak, hogy visszavágnak a tavasszal elszenvedett vereségért Jászapáti teniszezőinek. Persze az ellenfél sem felemelt kézzel állt neki a csatának. Ennek megfelelően nagyon szoros meccsek folytak a Szelei úti salakpályán, és fejfej mellett haladtak a pontgyűjtésben. Végül is teljesült a hazai csapat vágya, azaz sikerült a visszavágás: CO-OP Star TSE�–�Jászapáti VSC 5-4. A pontokat egyesben: Dancsó Márk (2-0), Sződi Szabolcs (2-1), Dancsó Bálint (2-1), párosban: Bábosik B.–Dancsó B. (2-0) és Sződi Sz.–Dancsó M. (2-1) szerezték. Másnap vasárnap ismét pályára lépett teniszcsapatunk, amikor is Mogyoród teniszezői érkeztek a Jászság fővárosába. Itt az egyesek után 4-2-es vezetésre tettek szert a mieink, majd a párosban még nyertek egy meccset és ezt a találkozót is 5-4 arányban nyerték meg. A pontokat egyesben: Bábosik B. (2-0), Dancsó M. (2-0), Dancsó B. (2-0), Uj Gergő (2-0), párosban: Dancsó M.–�Sződi Sz. (2-0) szerezték. Folytatás szombaton Jászberényben a listavezető Gyöngyös ellen.

Indulunk a Kölyökliga Kupán

Fogászati ügyelet

Újság

ehhez gólokat is produkáltak a fiúk. Először Német Gyula talált az árokszállási kapuba egy látványos mozdulattal, 3-0. Majd a csereként beállt Gacs Gergővel is rúgatott egy gólt a volt NB II-es gólkirályunk, azaz egy remek átadását pöccintette Gergő az akkor már leverten játszó vendégek kapujába.

Dupla vasember Győzelmekkel kezdett a CO-OP Star

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

2013. szeptember 12.

A Jászberényi FC U11-es csapata a nyári szünetet követően új edzővel, új célokkal és feladatokkal kezdte el a felkészülést augusztus közepén. • Ács Tibor • a védőruhának és a sok úszóedzésnek. A kerékpározás egy technikás utcai körpályán zajlott, ahol sokat kellett fékezni, váltani, ami 360 km-en sok időt elvett. A kerékpározás közben (majd 16 óra alatt ) nehézséget jelentett a magas hőingadozás, délben 28-30 fokban kezdett tekerni, hajnalban 6 fokban fejezte be. Érződött mindenkin a fáradtság, sötétben, hidegben tekertek több száz kilométert a sportolók. Miután ezen a távon túl voltak, kezdődhetett a futás. Aki futott már kerékpározás után, tudja mit jelent leszállni a bringáról és elindulni futni. Ekkor Árpád már 19 órája versenyzett. Hideg volt és csend, néhol sötét volt a pálya is. Lélektani határ volt ez az időszak. A leghidegebb után újra erősödött a felmelegedés, kánikula lett, délután pedig erős szél nehezítette a térköves körpályán való futást. Nagyon figyelni kellett az étkezésre, a folyadék és vitaminpótlásra. Végeredményben a 19 bátor induló közül a 9. helyezést érte el Véghelyi Árpád 34 óra 40 perccel.

Fejes Attila szakvezető első alkalommal Tiszafüredre vitte el tanítványait egy állapotfelmérő kupára. A Hableány Kupán két győzelem és két vereség volt a jászberényi fiúk mérlege, a főként NB-s utánpótlás alakulatokkal szemben. A Debreceni Loki, a DVTK, a Nyíregyháza utánpótlás csapatai és a JFC ifjú focistái között játéktudásban és egyéni képességekben nemigen mutatkoztak különbségek, viszont akarati és motivációs területen akad még tennivalója a szakmai stábnak, a csapat edzőjének elmondása szerint. A soron következő edzéseken ezért nagyobb hangsúlyt fektettek a játékosok elméleti és taktikai képzésére, aminek már az augusztus 23-24-én megrendezett SC Hírös-Ép Kupán lehetett tapasztalni az eredményességét. A JFC-s fiúk csoportjukból magabiztosan a 2. helyen jutottak tovább, és a 4 közé jutásért is csak büntetőrúgásokkal maradtak alul az esélyesebb Szolnoki MÁV 2003-as csapatával szemben. Potyogtak is a könnyek az elvesztett derbit követően, hiszen a torna döntőjében az a Kecs-

kemét diadalmaskodott a Szolnok felett, akit a jászberényi fiúk 2:0-ra megvertek a csoportmeccsek során. Túl sok idejük azonban nem maradt a fiúknak a búslakodásra, ugyanis szep­ tember 8-án az elmúlt vasárnap Jászberényben a műfüves pályán, fogadták vendégül, egy rangos utánpótlás seregszemlén, az FTC, Újpest, Debrecen, DVTK, Kecskemét, Szolnok, Cegléd, Hatvan, Kispest, Székesfehérvár csapatait, és természetesen a Jászság is képviseltette magát. Itt nem csak ők, hanem az U-7, U-8, U-9, U-10 korosztály is pályára lépett. Az óriási érdeklődés mellett lebonyolított tornán, ahol közel ötszáz kisgyerek focizott, Fejes Attila csapata, az U-11 bronzérmet szerzett Kecskemét és a DFVTK mögött. Kapusuk, Ecsegi Zsolt a legjobb kapus címet szerezte meg. Az U-8 szintén bronzérmet szerzett, az U-9 pedig 4. helyezett lett. Az utóbbi alakulatból Fodor Botond szintén a legjobb kapus lett, a 8 éveseknél pedig Bagi Ádám gólkirályi különdíjban részesült. Ezzel még nincs vége a programnak. Első alkalommal részt vesznek a 11 évesek a Kölyökliga Kupasorozat küzdelmeiben is. Itt 16 csapat száll majd harcba szeptember 14-től, többek között az MTK, Kecskemét, Eger, Vác, Csepel, Szolnok és Gödöllő.

Új évf. 2. év 37. szám  

2013. szeptember 12.

Advertisement