Page 1

A szakma becsülete

Tamás Zoltán iskolaigazgató szakképzésről, hivatásról, terveiről nyilatkozott lapunknak.

Búcsún nyert bűnbocsánat

Egy karnagy álmai

Hitélet rovatunkban a hajtai búcsúról és a Porciunkula ünnepről is olvashatnak.

Thormanné Husznay Máriával, a Cantate Nobis Énekegyüttes vezetőjével munkatársunk beszélgetett.

Írások a 6. oldalon.

Interjú a 7. oldalon.

Interjú a 3. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 34. szám (XXV./34.)

Áldott szigor, rendet hozó szelídség Államalapító Szent István ünnepén mérsékletes volt a meleg. Nem a főtemplom hűvöséhez képest, ahol az ünnepi szentmise nyitotta a rendezvények sorát, csak az elmúlt napokhoz képest. A Szentháromság téri parkban megtalálta méltó helyét egy ilyen népesebb városi emlékezés. Körötte a családias folytatásban már az ifjúság is népesen részt vett családostól. Szerencsénkre a tűzijáték sem maradt el, mint másutt a szél miatt, így örömünkben utána is sokan roptuk a táncot. Szép nap volt. • taczman–halász–kárpáti • Az augusztus 20-i városi ünnepség a hagyományokhoz híven idén is szentSzámunkra azonban természetes misével kezdődött a főtemplomban. A a hagyományos ünnepi viselet ilyen szentmise főcelebránsa, Szántó József tömegben is, ahogy a zászlóink és a apátplébános köszöntötte Jászberény Lehel kürtje behozatala, elhelyezése, a hívő közösségét, a város vezetőségét és kenyérszentelés Szántó József címzetes a 298. számú Lehel Vezér Cserkészcsa- apátplébános által, majd a kenyérszelepat képviselőit, akik a jászok ősi zászla- telés Nagy András és Szentesi Mihály ját is elhozták. jóvoltából, majd a kóstoltatás a hagyoSzántó József homíliáját a sziklára mányőrzők szíves ajánlásával. Most itt, épített ház bibliai képe és a Szent Ist- ezen a téren a napot távoltartó zöld ván-i állam közti párhuzamra alapozta. háló alatt még ez is ünnepibb volt a Hangsúlyozta, hogy ünnepelni gyűl- megszokottnál is. Már ezért érdemes tünk össze és ünnepelni csak azt lehet, volt a teret átépíteni. akinek időtálló hatása van. Első szent királyunk is ilyen volt, akinek pontos terve, konstrukciója és határozott jövőképe volt mind saját családját, mind az egész országot tekintve. Végrendelete alapján – utód hiányában Jézus anyjára bízta az országot – Mária öröksége, Regnum Marianum vagyunk a történelem végéig. Talán emiatt a védettség és Isten általi áldottság miatt is volt az újrakezdés lehetősége adott minden évszázadban. Ugyanakkor Szántó József felhívta a figyelmet a fogyó nemzet, az értékvesztés, a távlatnélküliség és az új pogányság kortárs problémájára is. Szent István ünnepének az is az üzenete a 21. századi ember számára, hogy a szívünkben valaminek meg kell mozdulnia; le kell bontani, ami nem krisztusi; átütőAz ünnepség felkért szónoka a vánek kell lennie az élet szolgálatának és rosunkban gyakran megforduló Budai megalkuvás nélkülinek az ország- és Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium városvezetői politikusi munkának. A államtitkára volt. Közismert szókiszentmise ünnepi fényét a főtemplom mondó stílusa, a föld művelőihez, a kórusának közreműködése emelte. gazdákhoz fűződő erős kapcsolata elő**** re sejttette, hogy az ünnepkör egészét A városi ünnepség fél tizenegykor felöleli a beszéde. kezdődött. A kenyérkosár hihetetlen Beszéde súlyponti részét képezte auméretű pereceivel, a négyszögbe ült- gusztus 20-nak, mint az államalapítássorakozott előadók, hagyományőrzők, nak az ünnepének a dicsérete, annak cserkészek, az ugyancsak díszbe öltö- középpontjában Szent István király zött Székely Mihály kórus, a város ve- életével és művével. Így fogalmazott: zetői és az érdeklődő lakosság látványa „István királyunk emléke az állandósácsak azért nem állította le a 31-32-es út got, nemzetünk örök összetartozását, átmenő forgalmát, mert előrelátóan le fennmaradását hirdeti. István volt az, volt zárva a tér. aki szilárd hittel, eltökélt szándékkal és

Újság

2013. Augusztus 22.

Jászberény város lapja

A pedagógusok hivatásukhoz méltó elismerésben részesülnek Év elejétől az általános iskolák, gimnáziumok, közép- és szakiskolák állami fenntartásba kerültek, melyek koordinációját a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. A területi szervezeti egységek a járási és megyeközponti tankerületek. A közelgő tanévkezdés kapcsán a Jászberényi Tankerület igazgatóját, Birinyi Jánost kérdeztük a hivatal munkájáról, az állami fenntartással járó változásokról. • Kárpáti Márta •

• A nyár folyamán elfoglalta a Szabadság tér 16. szám alatti épület egyik irodaszobáját a Jászberényi Tanke­ rület hivatala. Sikerült beszerezniük a munkához szükséges eszközöket, rátaláltak a megfelelő szakemberekre? Igen, megtörtént a beköltözés, mára sikerült kiépíteni egy komoly informatikai háttérrendszert is. A tankerület kitartó eréllyel a Kárpát-medencében beteljesítette az államalapítás művét”. dolgozói létszáma pillanatnyilag nyolc Ugyanakkor politikusként párhuzamot fő, akik jó felkészültségű, több szakmai területen rutinosan mozgó kollégák. is vont István kora és a jelen között – s gördülékenyen ez a párhuzam végigvonult jól szerkesz- Közreműködésükkel megtörtént az intézményrendszer áttett szónoklatában – amennyiben az adás, átvétel, a napi munkamenet is országot a rendszerváltoztatás után és kialakult. az abban történt csalódás után ujjá kell építenünk. Kifejtette, hogy augusztus 20. mint az új kenyér ünnepe nem a kommunista diktatúra találmánya, mert az új kenyér ünnepe darányi Kálmán föld- Várossá avatásának huszadik évforduművelési miniszter 1899-ben kiadott lóját ünnepelte kedden Jászfényszaru. rendeletével vált hivatalossá. Ezzel Nemcsak egyszerű megemlékezés volt kapcsolatban az államtitkár kifejtette: a jeles nap kapcsán, hanem valódi ünnepély megvalósított eredményekkel, „Én hiszek magunkban, hiszek a vidék erejében és fejlődőképességében, hiszem, büszke fényszarui lakosokkal, akik bebizonyították méltán érdemelte ki hogy ebben az új Magyarországban településük a városi rangot. is mindenki megleli az otthonát, és kivánok valamennyiünknek építkező • K. M. • jelenünkhöz és jövőbeli reményeinkhez sok erőt, egészséges önbizalmat és békés Az ünnepségsorozat a megszépült váközös munkálkodást.” Budai Gyula idézte Tűz Tamás kato- rosközpont bejárásával vette kezdetét, likus papköltő Szent Istvánról írt sorait: ahol Bolla János jászkapitány vezetésével a vendégek ellátogattak a fotóKegyes jobbjával törvényt ír, kiállításnak helyt adó felújított Régi keményet, Kaszinó Étterembe, megtekintették az hogy megkösse a rónák vad porát, szőlő teremjen és kenyér, fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelídség! Arany szív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább! Augusztus 14. és 17. között városunk Szent István király ünnepének délutá- delegációja Szabó Tamás polgármesni műsorát elsősorban a családoknak ter vezetésével német testvérvárosunkba látogatott a több százezres közönszánta a rendező Jászkerület Kft. Ebéd séget vonzó Stoppelmarkt alkalmából. után lassan benépesült gyerekekkel a Szentháromság téri park, a vonzó prog• h. l. • ramok sokakat csábítottak a Főtérre. A Rozália kápolna szomszédságában a kenyérkészítés munkafolyamatával A küldöttség tagja volt dr. Gottdiener ismerkedtek a legkisebbek a Kormos Lajos jegyző, Rédei István, a Coop elLászló vezette Birinyi Rozsdás Pengék nök-vezérigazgatója és Magera Tibor, hagyományőrző csoport tagjainak se- a polgármesteri hivatal munkatársa. Vechta felé tartva csütörtökön meggítségével. (Folytatás a 2. oldalon.) álltak és megszálltak Magdeburgban,

• Milyen képzettségűek a kollégái, és milyen feladatokat kell ellátniuk? Munkaügyes kollégánk a HR feladatokat végzi, a műszaki referens az intézményekben felmerülő műszaki problémákat oldja meg, a szakmai referensünk a pályázati, beiskolázási feladatokat, átszervezéseket végzi. Itt kell megemlítenem, hogy a Jászsági Általános Iskola a közelmúltban 300 milliós pályázati pénzt nyert, és jelenleg is folyamatban van több futó pályázatunk. Ilyenek a Comenius vagy a testvériskolai projektek. Ezek szakmai előkészítését a pénzügyes kolléga is segíti. A csapat teljes létszámához még hozzátartozik egy titkársági referens és két karbantartó kolléga. (Folytatás az 5. oldalon.)

Húsz éve ismét város Jászfényszaru Üzletközpont és a Kör-Diszkont szolgáltatást nyújtó épületeit, megcsodálták a Városgondnokságot, a Városházát, sétáltak a pihenésre szolgáló kellemes parkokban, ahol hangulatos szökőkút és a rendezvények helyszínéül szolgáló új Zenepavilon található. A városban megvalósuló, összességében 1,3 milliárdos projektek nem jöhettek volna létre a helyi civil szervezetek, a városvezetés, az egyházközösségek együttműködése nélkül – hívta fel a figyelmet ünnepi beszédében a településen tapasztalható példaértékű összefogásra dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár. (Folytatás a 4. oldalon.)

Látogatás Vechtában ahol megbeszélést folytattak az októberben Jászberényben vendégeskedő hetvenfős kórus és a polgármesteri hivatal munkatársaival. Csütörtökön értek Vechtába, ahol fél négykor a városházán előbb szűk körű rövid megbeszélést tartottak Helmut Gels polgármesterrel, majd százötven fős közönség előtt részt vettek a polgármester és a helyi bank vezetőjének megnyitóbeszédén. Jelen volt a helyi parlamenti képviselő, tartományi miniszter és a helyi profi kosár-és röplabdacsapat.  (Folytatás a 2. oldalon.)


2. oldal

Önkormányzat

2013. augusztus 22.

Áldott szigor, rendet hozó szelídség Látogatás Vechtában (Folytatás az első oldalról.) A munkafázisokat bemutató eszközök megszemlélésével és kipróbálásával, valamint a hagyományőrzők vezetésével végigjárták a gyerekek a kenyér útját a kalásztól a kemencéig. Útjuk során megkóstolhatták a kaszálók kalóriadús reggelijét, zsákolhattak, és őrölhettek búzát, dagaszthattak kovászt és a végén bekebelezhették a saját maguk által készített cipócskát, ami ugyan nem volt tökéletes, de minden újkenyeres kis pék olyan élvezettel majszolta, mintha a világ legfinomabb sütijét tartotta volna kézben. Míg a kenyérkék a kemencében sültek, a kecskeméti Madzag Bábegyüttes humoros, interaktív Lúdas Matyi adaptációján mulattak a családok. Az etnozenét játszó Anyám és nyulam zenekar a főtéri színpadon szórakoztatta a közönséget. Az együttes már bemutatkozott a tavalyi jász expón, így sokaknak ismerősen csengtek az együttes stílusában újjáhangolt népdalok. A Jászmagyarok zenekar koncertjére már egészen benépesült a Főtér. Többen a színpad előtt táncolva a zenekarral együtt énekelték az ismert nótákat. Az este fő műsorszámának a Rock Színház csillagainak előadásában bemutatandó Mágikus Misztikus Utazás című zenés darab ígérkezett. A Beatles zenekar magyar nyelvre átírt dalaira előadott táncszínházi produkciót azonban csak a színpad előtt álló néhány ember látta, míg a székeken helyet foglaló több száz érdeklődő jobb híján a show hallható részét élvezhette, ugyanis az elöl állók teljesen kitakarták a színpadi látványt. Az államalapítás ünnepének elmaradhatatlan mozzanata a tűzijáték. Szerencsére a vihar Jászberénybe később érkezett, így szó szerint felhőtlenül élvezhettük a színes csillagsziporkák látványát. Az ámulatot csak a visszahulló pernyedarabkák zavarták meg némiképp. Sokakat marasztalt a téren késő éjszakáig Fáczán Ervin retrodiscoja, ahol most szokatlanul nagy számban perdültek táncra. Éjjel egy órakor a TV maci jól ismert dallamának felcsendülése jelezte, itt az idő ágyba bújni, vége a nyár utolsó nagy ünnepi rendezvényének, és a közelgő vihar szelét érezve, talán a nyári kánikulának is végleg búcsút inthetünk.

(Folytatás az első oldalról.) Vechta ugyancsak sportszerető város. Nemrég épült kétezres sportcsarnokát a legfelsőbb ligába feljutás miatt máris háromezresre kell bővíteniük.

mazsolás kenyérrel és sörrel kínálták. Pénteken egy Vechta melletti kastélyba kalauzolták városunk delegációját. Ez egy hatalmas nyári lak, amelyben téglamúzeumot rendeztek be, amelyben a

A Stoppelmarkt – magyarul tarlófesztivál – hétszázötven éves hagyomány. Ilyenkor a várost gyakorlatilag lezárják, kiürül mindenki a város mellett kiépített területre települ ki, még a szállodai kulcsot is a vendégek kezébe adják, hogy majd engedjék be magukat a mulatság végén. Delegációnk itt a színpadon kapott helyet, ahonnan jól láthatták az érkező lovas kocsik utasait, akik közül gimnazisták és kézművesek gyakran elő is adtak valamilyen kis történetet. A többszázezer látogatót vonzó rendezvényt itt tágabb körben is megnyitotta Helmut Gels polgármester. Városunk delegációját hagyományos

római kortól napjainkig mutatják be a cserép és téglakészítést. Vechta polgármesterével ebéd előtt újabb rövid megbeszélést folytattak, amelyen szóba került a két város húsz éves kapcsolatát megünneplő vechtai és jászberényi ünnepségsorozat. Szabó Tamás vázolta a szeptember 13.14.15-i hétvégét, amelyen a testvérvárosok és a Jász Expó dús programsorozatát rendezik meg. Délután protokollmentesen tekintették meg a Stoppelmarkt forgatagát az óriáskeréktől a hintákon át a lövöldékig. Másnap, szombaton élményekkel telítve indult haza Jászberény város küldöttsége.

Megyei díjasaink

Szerkesztőségünk munkatársakat keres az online és hagyományos újságíráshoz kedvet érző, a város iránt elkötelezett, lelkes, terhelhető csapatjátékos személyében. A közélet iránti érdeklődés előnyt jelent. Az önéletrajzot és motivációs levelet a berenyiujsag@gmail.com e-mail címre várjuk.

Augusztus 20-a alkalmából Jász-Nagykun-Szolnok Megye önkormányzata megyei kiváló személyiségeket és szervezeteket tüntetett ki. Közöttük örömünkre jászberényi illetőségűek is vannak, akikről következő számainkban részletesen írunk. Dr. Suba György, a KÉSZ jászberényi szervezetének elnöke orvosi és egyházi tevékenységéért JNSZ Megyéért Díjat kapott. Gaz-

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Tarjáni József

Apróhirdetés Lányok (23-32 évig) a királyfi nem én vagyok, de arany a lelkem és családot szeretnék! 31 év/172/65 18 óra után 30/403-8224

(1934-2013)

Külön köszönet az Erzsébet Kórház orvosainak és ápolóinak áldozatos, segítőkész munkájukért. Gyászoló család

dasági díjat érdemelt ki a Kód Kft., művészeti díjat kapott a Jászberényi Hagyományőrző Együttes, testnevelés és sportdíj birtokosa lett Kereszthidi Gabriella, a Dance Fitness SE elnöke. A csángó fesztivál a 2010-ben elnyert turisztikai védjegyet most 2016-ig megkapta. Érdekes színfoltja volt az ünnepségnek, hogy Kocsán László és Kocsánné Kuli Orsolya tánccsoportja Pál Mihály és a Zagyva Banda kíséretével jászsági táncokat adott elő.

Csubra Lászlóné született Pernyész Piroska

halálának első évfordulójára „Nélküled szomorú, üres a házunk Most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, Mi tiszta szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.” Emlékül: Férjed, lányod, vejed, unokád


Interjú

2013. augusztus 22.

3. oldal

Tamás Zoltán az iskolaigazgatásról, szakképzésről, terveiről

Azt vallom, hogy a jó szakma felér egy diplomával Öt és fél évig igazgatta a Klapka iskolát Tamás Zoltán, és augusztus 21-én az ország hatszáz igazgatójával együtt ünnepélyes külsőségek között vehette át a Szépművészeti Múzeumban újabb öt évre szóló megbízó levelét. Szerbe-számba vettük az előző ciklus tanulságait, eredményeit, a szakoktatás átalakulását, a diákok és a szülők lassan változó szemléletét, a kor kihívásait. Mivel igazgatósága mellett közszereplő, politikus is, élve az alkalommal, tágabb horizontú lett az interjú. • Halász Lajos •

kellett szakemberrel, ha kellett pénzzel segítették a szakmunkásképzést főleg a szakképzési hozzájárulással. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a Jászság szakképzéséről elsőként mi jutottunk eszükbe, másrészt azt, hogy tavalyig évi 20-30 millió forint plusz támogatás érkezett az iskolánkba, amivel öt év alatt a gyakorlati oktatást magas szintre tudtuk fejleszteni, hiszen volt pénz gépekre, nyersanyagra, az oktatók megbecsülésére. Különösen jó példa az együttműködésre az Electrolux gépészeti tanműhelye, a COOP kabinetje vagy a Sebestyén pékség önerős tanműhelye. Büszkeséggel tölt el, hogy az országos tanulmányi versenyeken kiválóan teljesítenek tanulóink. Három éve egyikük géplakatos szakmában országos első lett, idén pedig két heggesztő tanulónk hozta el a negyedik és a hatodik helyet. Folyamatosan nyertünk és nyerünk Comenius és Leonardo Programban pályázatokat, ami lehetővé teszi, hogy

képezünk szakembereket, valóban a Jászság szakmunkásképzői vagyunk. Innen kerülnek ki a lakatosok, hegesztők, villanyszerelők, forgácsolók, de pincérek, szakácsok, bolti eladók, kereskedők, fodrászok is. A visszaigazolások szerint megállják a helyüket az életben, sőt többen messzire jutottak: ebben az iskolában végzett a gazdasági élet szereplői közül például Darázs István és Szatmári Zoltán, de a korábbi polgármester Gedei József is. • Ezen a vonalon majd menjünk tovább, de kronológikusan az következik, hogy lejárt a mandátuma, és ma, augusztus 21-én szerdán átvette újabb öt évre a megbízatását. Hogy történt az újrázás és az átadás? Az igazgatói kinevezések mostantól miniszteri hatáskörben vannak, ezért is vehettem át igazgatótársaimmal a mindannyiunk által ismert Szépművészeti Múzeum páratlan szépségű épületében a kinevezésemet. bevallom, megható pillanatok voltak, még fel kell dolgoznom ezt az élményt. Ami az újrázást illeti, a törvény szerint a miniszter pályázat nélkül automatikusan kinevezte azokat az igazgatókat, akik első ciklusukat letöltötték, és valamennyi érintett javaslattévő egyöntetűen az újraválasztásuk mellett döntött.

• Emlékszik még, hogy mit várt az igazgatóságtól a kezdetekkor? Ma már bevallhatom, hogy egyszerűbbnek gondoltam az iskolaigazgatást. Valahogy úgy voltam vele, hogy a tanítást már jól begyakoroltam, hiányzott az új kihívás. Elsősorban szakmailag vonzott a feladat, aztán kaptam a nyakamba az éves gazdálkodást, ezerfős nagy iskolát 93 dolgozóval, az ezzel járó, minden munkahelyen előforduló gondokkal, lelhettek, persze plusz dolgokat azért okát abban látom, hogy ugyanebben betegségekkel, családi problémákkal. kértek tőlük is. A mi iskolánk bonyo- az időszakban elhibázott koncepció Akkor még nem volt kötelező az igazlult, egybe kell kezelni a sima szakisko- alapján minél több főiskolát és egyetegatóknak a közoktatásvezetői kétéves lát, az érettségire épülő szakképzést, a met végzett fiatalt előállítása volt a cél. szak elvégzése, de nekem megvolt, így levelező gimnáziumi részt, valamint az Ennyi jó képességű, tanulásra termett valójában meglepetés nem ért. Ott eltérő nyolcosztályost és az erre épülő fiatal azonban nem volt, így a gyenugyanis sokmindent tanultunk, ami speciális szakiskolát. Ezt a megyéből te- gébbek is érettségiztek, sőt főiskolát az iskolavezetéshez kell. persze a tankintve nem egyszerű, így kérdésük volt végeztek. Csak a tanulásban leggyenkönyvek és az élet időnként elsétálnak több is mint sok az elmúlt időszakban. gébbek jelentkeztek szakiskolákba, így egymás mellett, főleg a mi átalakuló Magyarul megnőtt a bürokráciánk, ezek presztízse mélyre zuhant. Közben közoktatásunkban. volt, ami a munkatársaim csak azért látjuk az eredményt, hogy sok diplo• Miért lett öt és fél éves az előző cikcsináltak meg, mert én kértem, ugyan- más munkanélküli. Ezért én támogalusa? Ez nem megszokott. is nem látták értelmét. tom szakmailag a Fidesznek a felvételi Az előző igazgatónak még két éve lett • Ebből következik, hogy nem tá- ponthatárokat emelő elképzelését. Azt volna hátra mandátuma kitöltéséig, mogatja túlzottan azt az elképzelést, vallom, hogy a Jó szakma felér egy dipazonban törvényi változás következtéhogy újabb központosítás várható? lomával. ben választania kell, a kereső állás és a Úgy hallottuk, hogy a megye 27 isko- • Hogyan lehetne megfordítani a nyugdíj között. Ő az utóbbit választotláját egyetlen megyei szakképző in- szakmát lenéző országos tendencita. Gyorsan ki kellett írni a pályázatot, tézménybe vonnák össze. A részletek át, ami nehezen érthető, ha valaki és neki is volt felmondási ideje, így ismerete nélkül felvetődik, hogy az ön- tapasztalja, milyen nehéz ma jó engem tanév közben 2007 december állóságukat, személyiségüket nem veszí- szakembert találni, a kóklereket el1-jével neveztek ki. Ezért nem kerek az diákjaink és pedagógusaink megta- • Ez, ha jól értjük, elismerése eddigi tik-e el az iskolák. Mert akkor remény- kerülni? első ciklusom. Két év alatt tizennégyen pasztalják a külföldi elméleti és gya- igazgatói ténykedésének. Ha jól em- telen helyzetbe kerülnének az iskolák. Tűzoltásképpen a hiányszakmákat ormentek el az iskolából nyugdíjba taná- korlati oktatás lehetőségét. lékszünk kezdetben voltak olyan kri- Bízom az önálló intézmények megma- szágos és tervbe vett városi ösztöndírok, szakoktatók, gazdaságisok, így az • Jogos a büszkesége, mégis, ha van tikák, hogy azért lett igazgató, mert radásában, mert nem látom értelmét a jakkal próbáljuk betölteni. Meg kell első feladatom a dolgozói létszám fel- ilyen, soroljon fel néhány elvégezet- politikus. Fordított a helyzet képvi- további központosításnak. Ha mégis így győznünk a diákokat és a náluk tapasztöltése, stabilizása volt. len feladatot is, mielőtt a következő selőtársával, aki meg azért lehetett történik, akkor a Jászságnak megfelelő taltabb, messzebb látó szüleiket, hogy • Ez hamar sikerülhetett, mert két ciklusára rátérünk. politikus, mert igazgató volt? képviseletet kell szereznie. Az a hír is saját jól felfogott érdekeiket vegyék évre rá a hányatott sorsú eltérő tan- Igyekeztünk korszerűsíteni a hatvani Tény, hogy titkos szavazással majdnem felröppent szakmai körökben, hogy a figyelembe. Megyénként tíz hiányszaktervű iskolát is befogadta a Klapka. úti iskolát. Itt alakítottunk ki két szá- százszázalékos támogatást kaptam az szakképzés a nemzetgazdasági minisz- mára hirdetnek meg országosan öszEz az egyik olyan eredmény, amelyre mítástechnikai szaktantermet, nyelvi újabb ciklusomhoz. Akik ismerik a ve- tériumhoz kerülne. Nos, ez megint új töndíjat. Ezek közül hatnak a képzése büszke vagyok. Ennek a szervezeti – és labort, itt működik az asztalosműhe- zetési stílusomat, azok tudják, hogy a feladatot és kihívást jelentene. nálunk most is folyik, és folyamatosan nem utolsósorban szemléleti – válto- lyünk, jól belaktuk tehát ezt a helyet. három igazgatóhelyettessel és még egy- • Térjünk vissza ahhoz a megpendí- egyeztetünk a Jászság cégeinek vezetőzásnak köszönhetően elindíthattuk a Sajnos sikertelen volt a pályázatunk, két tapasztalt munkatársammal közö- tett témához, hogy milyen feltételei ivel az igények pontosítása érdekében. speciális szakképzést például a kony- így nem volt mód az energetikai kor- sen döntünk, mindent megbeszélünk, vannak a szakképzésnek. Az emberi • Messzire jutottunk az igazgatói kihai kisegítő szakon. ilyenek korábban szerűsítésre, ami a belsőhöz méltó noha a végső felelősség természetesen oldala ritkán kerül szóba: mégpedig nevezéstől, kicsit már politizáltunk nem voltak, ezeknek a gyerekeknek külsőt biztosítana, és a komfortérzet az enyém. A többi munkatársamat az, hogy milyen gyerekek jelentkez- is. De ez Öntől, aki önkormányzabeszűkültebbek voltak a lehetőségei mellett olcsóbb üzemeltetést is lehető- sem presszionálom soha, inkább am- nek szakiskolába? Húszéves tanári ti képviselő, bizottsági elnök, nem a továbbtanulást és a szakmaszerzést vé tenne. bicionálom, ha tehetem, jutalmazom tapasztalata van, hogy látja? idegen. illetően. Hasonlóan eredményként • A szakmunkásképzésben szinte na- a többletmunkát, a jó ötleteket. Ez a Nem rózsás a helyzet. A kilencvenes Jól érzem magam a bőrömben mint könyvelem el a szakiskolások számára a ponta merülnek fel új igények lét- motiváció vitte előre az elmúlt öt év- évek elején sokkal képzettebb, talp- igazgató, tanár és képviselő. Eddig is szakmai paletta bővülését például pék- számban és szakterületben egyaránt. ben a Klapkát. raesettebb, sőt motiváltabb gyerekek jól össze tudtam egyeztetni az iskolai cukrász vonalon, illetve azt, hogy elin- Hogy lehet ezzel lépést tartani? • Január elseje óta nagyot változott a kerültek hozzánk az általános iskolák- szakmai munkát és a közéletet. Terdíthattuk az egészségügyi szakképzést Minden kihívásnak eleget kell tenni, világ, azóta a megyei KLIK-hez tar- ból. Jelenleg írni, olvasni, számolni mészetesen a tavaszi választásokat köis. Itt kamatoztathattam önkormány- sőt elébe kell menni az eseményeknek, tozik az iskola. Alkalmazkodtak az nehezen tud sok kilencedikes, ezért vetően alakulhat úgy az élet, a közélet, zati tapasztalataimat, nem voltam is- mert nálunk az átfutási idő legalább új helyzethez? az első év egy része ezzel telik el, pe- hogy a hangsúlyokat új helyre kell hemeretlen a vállalkozások számára. Ha három esztendő. Mi nem az utcának A pedagógusok nagy változást nem ész- dig nem ez lenne a feladat. Ennek az lyeznem.

„Büszkeséggel tölt el, hogy az országos tanulmányi versenyeken kiválóan teljesítenek tanulóink.”

A XXIII. Csángó Fesztivál külföldi fellépőit közös felvételre invitálta a Jászság Népi Együttes, a hagyományőrzők és a csángók néhány képviselője. (Gorácz József panorámafelvétele)


Kitekintő

4. oldal

Húsz éve ismét város Jászfényszaru (Folytatás az első oldalról.) A városban megvalósuló komplex telekprogram, az útburkolat felújítások, az oktatás fejlesztése, az egységes képet mutató rendezett városközpont, a megszépült főpark, az óvoda és egészségház

Ceglédi Márta köszönő szavakkal fogadta a vendégeket és a gratulációkat. A szavalatokkal, tánccal, dallal színesített díszünnepség legfontosabb momentuma a főtéren helyt kapó IV. Béla király szobrának avatása volt. A második honalapítónknak szentelt impozáns bronz szobrot Győrfi Sándor alkotta. A leleplezést követően a művet felszentelte és megáldotta Kiss Gábor esperes-plébános, érseki tanácsos. A húszéves jubileum jeles alkalmára Szabó Imrefia Béla szobrászművész készített emlékplaketteket. Emlékérmékkel köszönte meg a városvezetés a Jászfényszaruért kiemelkedően sokat tevékenykedőknek fáradozásaikat, majd a további kitüntetések átadására a városházán került sor. Az est további részét a szórakozásnak, kulturális és gasztronómiai kalandoknak szánták a szervezők. Három helyszínen szólt a muzsika a megújult városközpontban, miközben az ízek utcájában a vendégek végigkóstolhatták a

2013. augusztus 22.

Cserkész Nemzeti Nagytábor 1912 december 28-án alakult meg a Magyar Cserkészszövetség. Immáron 100 éve. Akkor az volt a cél, hogy ös�szefogjanak a már működő cserkészcsapatok, és közös úton haladjanak tovább a cél, Isten, Haza és Embertárs szolgálatukban. Száz év nagy idő, ráadásul ez a száz év abban a XX. században zajlott le, amikor világrendek jöttek-mentek, államok szűntek meg, alakultak át. A cserkészet értékei azonban nem változtak meg az alapítás óta. Ezért ugyanúgy kipirult arccal érkeznek haza a cserkészek a táborokból, túrákról, és ugyanúgy lelkesen vesznek részt minden cserkésztevékenységben. Ez történt most is, hiszen csapatunk részt vett a cente-náriumi Nemzeti Nagytáboron Ócsán, augusztus 11-19 között. A megnyitón felsorakozó cserkészeket Hende Csaba honvédelmi miniszter köszöntötte. Az előző Nemzeti Nagytábor még 1926-ban volt, melyen szintén részt vettek az akkori „Lehel-csapat” tagjai. A mostani tá-borban majd négyezer cserkész vett részt különböző programokon és feladatokban. A jászberényi cserkészek őrseinek zöme a 461 fős „Hédervár Altábor”-ba kapott beosztást,

melynek teljes altábortörzsét is a mi csapatunk adta, de más altáborokban és munkacsoportokban is voltak cserkészeink. Az 1926-os táborban a „Lehel csapat” kórusa nagyszerű műsort adott, s bár most énnekkel nem készültünk, de úgy gondolom, hozzájuk méltón megálltuk a helyünket. A tábor mindenki számára sok újat adott, mivel nem csapatonként, hanem őrsönként voltunk beosztva a 40 fő körüli rajtáborokba, melyből altáborunkban 12 volt. A központi programtörzs és a rajtáborvezetők által megvalósított programok között népi játékok, vásár, cserkész akadályverseny, kézműves foglalkozások, technikai sportok, táncház és koncertek voltak. Emel-lett lehetőség nyílt a rajtáborokon belül ismerkedni, új barátokat szerezni. Mindenki számára volt program,

ugyanis azokat korosztályok igényei szerint rendezték. A magyar cserkészet történetében több legendás dátum és hely van. 1926 Megyer, 1993 Gödöllő, 1996 Ópusztaszer, 2000 Esztergom. Dátumok, helyek, melyekhez cserkésztörténelmünk eseményei fűződnek. Emlékek, melyekből táplálkozunk, s táplálkozik a magyar cserkészet. Nemzeti Nagytábor 2013 Ócsa. Azt, hogy ez a dátum s ez az esemény legendává válik-e majd valamikor, azt majd az utódaink döntik el, de hogy hogyan döntenek, az rajtunk múlik. Úgy gondolom, jó úton indultunk el, amikor a záró szertartáson átmentünk az erre a célra épített az új cserkészévszázad kezdetét jelző „csillagkapun”. Vidovich Kálmán cst csapatparancsnok

Emelkedett egyházzenei hangverseny Főtemplomunk adott otthont az egyházzenei hangversenynek augusztus 4-én 16 órakor. Három jeles alkotást szólaltatott meg a helyi Palotási János Vegyeskar a fővárosi Szent Család Templom énekeseivel, valamint az esztergomi Balassa Bálint Vegyeskar, továbbá az Esztergomi Szimfonikusok Zenekar. • Farkas Ferenc •

projektek olyan beruházások, melyek az itt lakók kényelmét, szükségleteit, otthon és munkahely-teremtési törekvéseit szolgálják. Ezek azok az élhetőbb város megvalósításának irányába tett intézkedések, amik miatt érdemes Jászfényszarun maradni. Az ünnepségen a városvezetés és az itt lakó polgárok eredményeit köszöntőben méltatta Szabó Tamás országgyűlési képviselő. Fazekas Sándor miniszter elismerő szavait Pócs János országgyűlési képviselő tolmácsolásában ismerhették meg a jelenlévők. Szintén elismerő szónoklat hangzott el dr. Kállai Mária kormánymegbízott jóvoltából. A település meghatározó gyáróriása, a Samsung részéről dr. Facskó István, a város díszpolgára gratulált a városvezetésnek. A meghívottak között jelen volt Jászfényszaru lengyel testvérvárosának (Zakliczyn) jelenlegi és már leköszönt polgármestere is. A regnáló lengyel városatya szintén elismerően nyilatkozott Fényszaru eredményeiről és a jó testvérvárosi kapcsolatról. Természetesen a polgármesterasszony Győriné dr.

helyi gasztronómia jellegzetes étkeit. Kedves gazdaasszonyok kínáltak harapnivalót a beszélgető, nézelődő helybélieknek és a távolabbról érkezőknek. Az ünnep végére a távolról érkezők számára is világossá vált a jászfényszaruiak szeretnek itt élni, mert a város Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester vezetésével a térség példaértéket képviselő településévé vált, melyre büszkének kell lenni.

Vezényelt Reményi Sándor, Bedőné Bakki Katalin, szólót énekelt Dunai Éva (szoprán), Takács Zsuzsanna (alt), Pálmai Árpád (tenor) és Cser Péter (basszus). Zongorán kísért Farkasné Szőke Tünde, konferált dr. Kissné Kohári Erzsébet. Szántó József plébános atya köszöntötte a megjelenteket a jászok főtemplomában, és örömmel vette, hogy fajsúlyos darabok szólalnak az Isten házában. Krisztusi megbízást teljesít, amikor helyet ad ennek az immár hagyományos rendezvénynek Külön öröm számára, hogy Mindszenty József egykori bíboros hercegprímás is megidéztetik. Liszt Ferenc 1866 született alkotása, a Krisztus oratórium csendült föl elsőként. Tu es Petrus… fordulattal kezdődik, és egyházunk megalapításának alapvetően fontos eleme. Magyarul a következőképpen hangzik: Te Péter (szikla) vagy, és erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Liszt Ferenc művét Reményi Károly vezényelte. A mindenséget, a kozmoszt, a teljes létező világot keltette életre, hogy a sorsfordító eseményt megjelenítse, és ezáltal a megújult világ arculatát, átlényegülését érzékelhetővé tegye. Ezután Bedőné Bakki Katalin vezényelte Karl Zwinz 1958-ban született művének Gloria in excersis Deo! (Dicsőség a magasságban Istennek!)

kezdetű tételét. A hányatott sorsú magyar bíboros hercegprímás miséjének diadalt, örömet sugárzó miserész erőt és gyengédséget egyetlen egységben örökíti meg, és ennek következtében meditatívvá, elmélkedővé válik. Igazán alkalmas volt arra, hogy a főpap sorsát önmagunk számára megidézzük. Ehhez hozzásegített bennünket Farkasné Szőke Tünde zongorajátéka. A közönség nagy tapssal köszönte meg a magyar főpap tiszteletére komponált Mindszenty mise részletét. A Máriacelli mise, Haydn műve 1781-82-ben született. Nekünk, magyaroknak Máriacellhez két esemény révén is van közünk. Endrődi Sándor egyik versében a Szűzanya csodatétele hívja fel figyelmünket a csoda lehetőségére.: A Szűzanyának márvány szobra/ Az oltárról lelép, / Kezébe veszi halk fohász közt / A jó asszony szívét. / S míg könnytől ázva, fázva / Félholtan fekszik ott: / Im mellén forradás se látszik, /S belül a szív dobog. A kegyetlen gyilkosok sem tudták elvenni tőle a tisztán élt életet. Mindszenty József hercegprímás itt nyugodott 1975 és 1991 között. Sok magyar zarándok járt itt akkoriban, és naponta mondtak misét magyarul is.

Bedőné Bakki Katalin vezényletével a teljes mise megszólalt a zene emelkedett nyelvén. A szólót éneklők nemcsak mintát teremtettek, hanem megihlették azt éneklőket. Ugyanakkor egyegy részlet mintaszerűen kelt életre a hallgatóság nagy örömére. Ezúttal is megélhettük a világot megváltó örömet, emelkedettséget, hiszen egy-egy miserészlet, például a Gloria a tisztaság és az öröm megtestesülése. Ezt a zenekar is igazán szépen tudta aláfesteni, de az énekkar és a szólisták fellépése mind erőteljesebbé tette az egyes mozzanatok hatását. Az Agnus Dei (Isten báránya) összetett hangulati hatása révén vált igazán szívhez szólóvá. Olykor az erő és lágyság, majd finomság összefonódása keltett igazán erőteljes hatást. A művet óriási vastaps követte. Sokán állva fejezték ki ki köszönetüket a nem mindennapi élményért. Hálából még egyszer hallhattuk: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misereree nobis! (Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, könyörögj érettünk!) A köszönet jeléül a karmestereknek és a szólistáknak virágcsokrot adtak át. A karvezetőnek számosan gratuláltak a rendezvényhez, ki virágcsokorral, ki meleg kézfogással. (Fotó: Sárközi János)


2013. augusztus 22.

Tanszervásárlás indul!

Oktatás

5. oldal

Birinyi János a tankerületről, feladatokról, tanévkezdésről

A pedagógusok méltó elismerése

vásárlók térnek be. Sokan felismerték, hogy a kínai silány tömegcikk nem veheti fel a versenyt a márkát képviselő árucikkekkel. Rövidtávon persze áthelyezések módjai szem előtt. A délelőtti tanórákon túl a olcsóbb megvenni az egyszerű, névteis. Az igazgatói kine- délutáni foglalkozások a szakkörökre, len faragót, de ha két használat után vezéseket a miniszter tehetséggondozásra, felzárkóztatásra fótönkre megy, máris megérte az árát a írja alá, ami újra te- kuszálnak. Különösen nagy hangsúlyt drágább, minőségi termék. A fővárosi kintélyt és súlyt ad a kapnak a Lehel Vezér Gimnáziumban • sz. k. m. • árszínvonaltól messze alulmaradnak a direktori címeknek. az ilyen jellegű foglalkozások, kibőberényi árak, de így is sokan választják • Az új köznevelésről vülnek a szakköri lehetőségek. A szülő Gondos Gabriellát, az egyik helyi papír- inkább a multikat, ha ez, akár a minőszóló törvénynek kérésére lehetőség lesz a délutáni nem bolt vezetőjét kérdeztük a vásárlási szoká- ség rovására is megy. megfelelően az újon- kötelező órák alól mentesülni a tanusokról, kereskedői és vásárlói igényekről. • Hirdettek a tanévkezdéshez kapcsonan kinevezett intéz- lónak, ha az igazoltan ütközik az egyéb • Felkészültek az augusztus végi vásár- lódva valamilyen akciót? ményvezetők öt évre különórák időpontjával. Igen, az iskolakezdésig minden nap más lói rohamra? szóló megbízatásu- • Sikerült beépíteni a hit- és erkölcsAz a tapasztalatunk, a nagy tanszervá- termékünket találják kedvezményes kat augusztus 21-én tan, valamint az erkölcstan órákat az sárlások ideje az évek során időben egy- áron a vásárlók. ünnepélyes keretek elsősök és az ötödik osztályosok tanre kijjebb tolódik. Sokan megvárják a • Melyik korosztály szüleinek kell a között a Szépművé- rendjébe? A Jászsági Tankerületben szeptembert, amikor már a pedagógus- legmélyebben a pénztárcájába nyúlni szeti Múzeumban ve- milyen arányban választották a fenti szeptember közeledtével? tól kapott listával a kezükben érkeznek hették át. Térségünk- tanórákat a szülők? a boltba. Üzletünk jó iskolai kapcsola- A közhellyel ellentétben nem biztos, (Folytatás az első oldalról.) ben történt változás a tankerületbe Igen, beépültek az órarendbe ezek a tantokkal rendelkezik, így a kollégák már hogy az elsősök tanszerei kerülnek leg- • Milyen jogkört gyakorol ön mint tartozó iskolák élén? tárgyak. A hitoktatásra az egyházak biztöbbe, hiszen a nagyobb gyerekeknek is augusztusban össze tudják készíteni az tankerületi igazgató? A Jászberényi Tankerülethez öt intéz- tosítanak pedagógust, míg az erkölcstant intézményenként eltérő tartalmú tan- szükségük lehet új iskolatáskára, tolltar- Igazgatóként legfőbb feladatom a terü- mény, a Lehel Vezér Gimnázium, a a tanintézmények munkatársai oktatják tóra. Persze első alkalommal valószínű- letemen működő köznevelési intézmé- Palotásy János Zeneiskola, a Jászsági Ál- majd. A tankerületben körülbelül feleszercsomagokat. • A minőségre vagy inkább az árra ér- leg meglepődik a szülő a költségeken, nyek irányítása, az ott zajló pedagógiai talános Iskola 12 intézménye – melyből fele arányban választották a családok a de az évek során kénytelen beleszokni, munka koordinálása, kapcsolattartás zékeny a vásárló? három jászberényi –, a jászárokszállási hit és erkölcstan, valamint az erkölcstan hogy a nyár végére tartalékolni kell az Szülője válogatja. Hozzánk inkább a az intézményvezetőkkel és a köznevelés Széchenyi István Általános Iskola és Ze- tantárgyakat. minőségi terméket előnyben részesítő iskolakezdésre. minden szereplőjével. A fő munkáltatói neiskola, valamint a jászfényszarui IV. • Ezek szerint a programok, a tanrenjogkör is a tankerületi felügyelőé, de az Béla Általános Iskola tartozik. Ez kö- dek elkészültek. A nyári karbantartáintézményvezetőknek megmarad a fele- rülbelül 4300 tanulót és 400 dolgozói sok után az épületek is készen állnak lősségük a szakmai munka színvonalá- létszámot jelent. Három iskolát érintett a diákok fogadására? Megérkeztek ért. Az áthelyezések szintén a tankerület az intézményvezetői megbízás lejárta. A már a tankönyvcsomagok? feladatai közé tartoznak. A bérkifizetés Klapka György Szakközép- és Szakis- A szükséges tisztasági festésekkel, felegyelőre még az államkincstáron keresz- kola Általános Iskola és Speciális Szak- újításokkal elkészültünk. A Lehel Vezér tül zajlik. iskola élére Tamás Zoltánt a tankerület Gimnázium új eszközökkel felszerelt ké• A pedagógus életpályamodell szep­ támogatásával a miniszter újabb öt évre miai labort kap, mely még nincs ugyan tember 1-jétől életbe lép. Mit jelent igazgatónak kinevezte. Eredményte- teljesen kész, de az évnyitóra biztosan ez a tanítók, tanárok bérét és munka- lennek bizonyult az igazgatói posztra sikerül átadni. A tankönyvek hiánytaidejét illetően? történő pályázatírás a Jászsági Apponyi lanul, névre szóló csomagokban már az A pedagógusok 40-50 százalékos nagy- Albert Általános Iskola és Alapfokú Mű- iskolákban várják gazdáikat. Az elsősök ságrendű fizetésemelésben érzékelni vészeti Iskolában. Itt a pályázat szeptem- idéntől ingyen kapják a könyveket. A fogják a pozitív változások eredményét. ber 1-én újra kiírásra kerül, az eredmény későbbiekben felmenő rendszerben Ez az emelt összeg talán elismeri tevé- megszületéséig az irányítást igazgatóhe- minden tanuló ingyenesen juthat hozzá kenységük fontosságát, visszaadja a ta- lyettesek végzik. A jászárokszállási Szé- a tankönyvekhez. nári hivatás becsületét. Az új jogszabály chenyi István Általános Iskola és Zene- • Véleménye szerint az állami szerep32 órás intézményben való tartózkodást iskola élére egyértelmű szakmai alapon vállalás pozitívan befolyásolja a maír elő a pedagógusok számára. Ebben Bolya Katalint nevezte ki a miniszter. gyar iskolarendszert? Az utolsó ecsetvonásoknál tartanak a festők a Lehel Vezér Gimnázium szépen az időben benne foglaltatik a szakkör, a • Szeptembertől az iskoláknak kötele- Optimistán tekintek a 2013/14-es tanfelújított kémiai előadó és labor munkálataiban. A gimnázium homlokzati fel- felzárkóztatás, az eseti felügyelet, helyet- zően biztosítaniuk kell a legalább 16 év elé. Az oktatási rendszer egységessé és újítása után a patinás épület lábazata is új burkolatot kap. tesítés, tanulói felkészítés, a következő óráig tartó foglalkozásokat. Hogyan igazságossá tételével reményeim szerint napi felkészülés ideje is. A változások kell ezt elképzelni a gyakorlatban? az év során a gyerekek mindenhol megeredményeképp reményeink szerint Az egész napos iskola programja első- kapják a szükséges többletfoglalkozásotöbb idő jut majd a szakmai munkára. sorban a szülők munkarendjét, a tanu- kat, színvonalas oktatásban, a pedagóAz intézmények önálló jogi személlyé lók biztonságos környezetben, hasznos gusok hivatásukhoz méltó elismerésben válásával módosulnak a kinevezések, tevékenységgel kitöltött idejét tartja részesülnek. Bő hét van még hátra az első tanórát jelző csengőszóig. A tanszerek beszerzését nem lehet tovább halogatni. A szülőknek, ha eddig nem tették meg, muszáj lesz a következő napokban ellátogatni valamelyik papírboltba és megvenni a szükséges eszközöket.

Hajráznak a Lehel gimnázium építői

Olvasótábor Öregerdőn A jászberényi városi könyvtár idén először szervezett nyári olvasótábort 5-6. osztályos hátrányos helyzetű tehetséges gyerekeknek. A tábor teljes ellátása és az összes program egy pályázatnak köszönhetően minden résztvevőnek ingyenes volt.

Bővítik a sportcsarnokot

A Bercsényi úti sportcsarnok bővítményként épített előterének munkálatai a tanév során is folytatódnak. Az építkezés folyamán újabb vizesblokkokat és lelátót kap a csarnok.

Július 22-én a könyvtár hátsó udvarán izgatott gyerekek várakoztak, akik akkor még nem sejtették, hogy mi vár rájuk az elkövetkező a következő napokban: egy héten keresztül olvasni kell? De a könyvtárosok igyekeztek úgy összeállítani a programot, hogy közvetettebb módon nyújtsanak betekintést a könyvek az olvasás és az ismeretszerzés világába. A Jászkerület Nonprofit Kft. öregerdei táborába érkezve Kunné Darók Anikó és lánya, Kun Dóra tábori dallal, drámapedagógiai játékokkal várták a táborlakókat. Volt becsületkönyvtár, ahonnan a könyvek mellett játékszereket is kölcsönözhettek a gyerekek. A kikölcsönzött „dokumentumokat” mindenki saját bevallás alapján vezette egy listán. A bizalom megtérült, hisz minden tárgy mindig a helyére került. Az első nap a demokrácia és a pénz-

tudatosság jegyében telt. A táborban jelenlevők közösen alkottak maguknak törvényeket, meghatározták a szabálysértések következményeit és a törvény hatályba lépésével közösen gondoskodtak azok betartásáról. Bár először furcsának tűnt, hogy a trágár szavakat mindenki előtt kellett kijavítani egy helyettesítő, szép kifejezésre, a móka mellett a végére mindenki szókincse gyarapodott. Ezt követően térbeli Gazdálkodj okosan! foglalkozás következett, ahol a csapatok a közös felelős döntés mellett megismerkedtek a különböző fizetőeszközökkel, a hitelek rejtelmeivel és csapdájával, a takarékoskodás és pénzkereseti lehetőségekkel is. A következő napon a Bolygófoglalás drámajátékra került sor, melynek eredményeként megtapasztalhatták a játék résztvevői, hogy előítéleteink többnyire tudatlanságból fakadnak, hisz számos valósnak vélt tulajdonsággal ruházzuk fel az idegeneket. Ezután a „hamzások” segítségével (Farkas Edit, Mihalik Judit) az ex libris készítésének rejtelmeivel ismerkedtek. Linómetszéssel készíthette el mindenki a saját grafikáját, mely egykoron azt a célt szolgálta, hogy a könyv

kötéstáblájába ragasztva azonosítsa a mű tulajdonosát. Helyismereti gyalogtúrát tettek a Homokon Sisa József tűzzománcművészhez, és ellátogattak a jászberényi állatkertbe. De akkor mitől olvasótábor? Amellett, hogy a gyerekek betekinthettek a könyvtár kulisszái mögé is, megtanulhatták, hogyan alakult az írás, könyvnyomtatás és kipróbálhatták az e-book olvasót, az újrahasznosítás jegyében névtáblát és emlékmappát készíthettek elhasznált újságból, megállapíthatták, hogy mindig olvasunk. Hisz olvasnunk kell egy használati útmutatót, receptet, szerencsekártyát, feliratokat, kottát, plakátokat az utcán... De olvasás nélkül nincs internetezés, Facebook, telefonálás, chat, sms sem. Az olvasás nem pusztán an�nyi, hogy ötszáz oldalas kötelezőket olvasunk, de szórakozás, ismeretszerzés is. A tábor végére mindenki talált kedvére való könyvet. Ki az ilyenkor égető fiúk, lányok kérdésről, a túrázásról, bűvészkedésről, fociról, de még a tökéletes esküvő megszervezéséről is. Összességében elmondható, hogy a könyvtár első olvasótábora sikeres volt. Minden gyerek és felnőtt egy csodálatos hetet tölthetett az olvasmányok holdudvarában. Boda Lászlóné gyerekkönyvtáros Nagy Nikolett könyvtárvezető


Hitélet

6. oldal

Porciunkula ünnep a barátoknál

Szent Ferenc boldogsága Hagyományosan augusztus első hétvégéjén tartják a Porciunkula ünnepet a barátok templomában – idén sem volt ez másként. Az eseménysorozat az Egri Főegyházmegye állandó diakónusainak szentmiséjével indult szombaton tíz órakor, majd este hatkor került sor a búcsúmegnyitó misére. Másnap tíz órakor tartották a rendszerint legnagyobb érdeklődésre számot tartó, szentséges körmenettel egybekötött szentmisét, melyre idén is sokan eljöttek. • Sándor Eliza • Novák István atya prédikációjának középpontjában a szolgai lelkület állt. Nem véletlenül: e tulajdonság az ünnep mindkét főalakjának: Szűz Máriának és Assisi Szent Ferencnek is sajátja volt. Elmondta: korunk emberének boldogtalansága e hozzáállás hiányában keresendő. „Valósítsd meg önmagad, légy te a központ!” – halljuk a felszólítást mindenhonnan. Ám az ennek való engedelmeskedés kudarcra ítélt, hisz a körülmények valamilyen szinten mindig beleszólnak a lehetőségeinkbe. Ha azonban Isten akaratának alávetjük magunkat, a leküzdhetetlen akadályokat is el tudjuk fogadni. Míg azt várjuk környezetünktől – beleértve az egyházat is –, hogy minket szolgáljon, folytonos frusztrációnak vagyunk kitéve. Ha azonban életünk minden mozzanatára Istennek végzett szolgálatként tekintünk, akkor bol-

A templom vagy a kápolna búcsúja a legnagyobb egyházi ünnepek egyike. A templom ugyanis Isten háza, az egyház képe, a mennyország előcsarnoka. Ugyanakkor az imádság háza, azaz Istent itt szólítjuk meg. • farkas • Ezért kell megjegyeznünk templomunk felszentelésének évfordulóját. Gyónás és áldozás révén ekkor nyerhetünk búcsút, azaz elkövetett bűneink bocsánatát. Ezért kell megismernünk templomunkat, hogy ezáltal elmélyíthessünk hitünket A hajtai búcsú első királyunk és szentünk, Szent István király nevét viseli a huszadik század harmincas éveinek közepétől. A látható templom mellett egy kereszt áll, amely hajdan az egykori hajtai iskola udvarát ékítette. Az iskola rég nincs meg, a kereszt viszont hirdeti a megváltó létét és az állíttató Kisnémet Balázs nevét. A kápolna nem nagy, de tiszteletet parancsol. Oltárképét ellopták, és helyére egy berényi atya festett sajátos oltárképet. A képen az első magyar király alakja tűnik fel, és neki ajánlja egy paraszti családfő a kápolnát feleségével és gyermekeivel együtt. Egy pásztor feleségével a híveket jeleníti meg. Mintákkal és sima színnel jelenik meg előttünk a kápolnabelső, hátul a

dogságot és elégedettséget nyerhetünk bármely élethelyzetben. Az elsőre ellentmondásosnak tűnő kijelentésre a Pál apostol galatákhoz írott leveléből (4,3-5) felolvasott szentlecke ad magyarázatot: „Mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgálatában álltunk. De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” Isten gyermekeiként már nem kényszerből, a büntetéstől való félelmünkben kell szolgálnunk őt, hanem mint a gyermek az apját: szeretetből, tudva, hogy ő bölcsebb, s a legjobbat akarja nekünk. A szentmise végén sor került a hagyományos templom körüli búcsúkörmenetre, szép lezárásául az idei Porciunkula ünnepnek, melyre ismét sokan jöttek el.

2013. augusztus 22.

Krisztina nővér kilencven éve Július harmincadika emlékezetesen szép napként marad meg mindazok szívében, akik részesei voltak Bujdosó Ilona Krisztina nővér 90. születésnapi ünnepségének. • Buschman Éva • A jászberényi Szent Klára Idősek Otthona lakója ő, aki testvérével, Joakima nővérrel együtt került az intézménybe tizenhárom évvel ezelőtt. Mindketten a Szegénygondozó Nővérek Rendjéhez tartoztak. Krisztina nővér édestestvérét sajnos néhány éve elveszítette, s az intézményben is ő az egyedüli, aki annak idején nővéri szolgálatot látott el. Kedves, törékeny, idős nő, aki egész életét a szegények, a rászorultak megsegítésére, ápolására tette fel. Nemes cél vezérelte, melyet nem tudott megtörni a világháború, a szerzetesrendek feloszlatása és a sok nehézség, amelyet élete során átélt. Az időseket gondozta, ápolta, könnyebbé téve mindennapjaikat. Lehetett fagyos tél vagy rekkenő hőség, ő kitartóan szolgált, ápolt, védelmezett. Konyhában is dolgozott, főzött, mosogatott. S tette mindezt önzetlen szeretetből, hivatástudatból, empátiából. Később kisgyermekeknek ruhácskákat varrt, hogy a mindennapi falatra valót megkeresse. A bizonytalanság fenyegető éveiben az egyház is igyekezett támogatást nyújtani megmaradt szerzeteseinek. Így kerülhetett sor arra, hogy a Jászberényben épült Ferences rendi templom kolostorában idősödő rendi nővérek kaphattak szállást, ellátást. Napi szentmise, zsolozsma, rózsafüzér, litániák sora hangzott el a kápolnában. A nagy kertben mindig akadt tennivaló, a nővérek öntözték a veteményeket, a virágokat, a kertben lévő Porciunkula kápolnában imádkoztak. Krisztina nővér a mai napig sokat megtartott ezekből a szokásokból, rózsáit, virágait maga gondozza a kertben, az egyházi szertartásokon pedig kivétel nélkül részt vesz. Az ünnepi nap a batátok templomában megtartott szentmisével kezdődött, melyet Novák István plébános és Szántó József apátplébános celebráltak. Novák István köszöntő beszédében közös gon-

dolkodásra hívta a résztvevőket. „Gondoljuk végig egy munkás, dolgos napunkat, azt, hogy egy nap alatt mennyi mindent megtesz az ember. Egyszer egy édesanya elmondta nekem, hogy ő hajnali öt órától éjfélig sokat tevékenykedik. Hihetetlen, hogy mennyi minden belefér egy napba. Gondoljuk végig, hogy mennyi minden fér bele 90 esztendőbe. És mégis kevés az ember számára ez az idő. A földi élet bármilyen hosszú is, az ember szíve az örökkévalóságra nyitott. Bízunk benne, hogy földi életünkön túl örökkévalóság következhet, benne sok széppel és jóval.” A folytatásban Bujdosó Ilonát az Esztergomból érkezett rendtársai, a Ferences Szegénygondozó Nővérek köszöntötték, akik nevében Klarissza tartományfőnöknő szólt a jelenlévőkhöz. „Krisztina nővér gyermeki lelkülete érett személyiséget takar, aki megtartotta gyermeki tisztaságát is, amelyet élete során azóta is őriz. Az Úristen tiszta szeretete által maradt ilyen gyermeki a lelke. A kedves nővér, amikor fiatalon úgy döntött, hogy Istennek adja az életét, örömmel tette. Sem a kommunizmus, sem pedig az élet nehézsége nem törte meg. S most nem egy megfásult, idős nővért látunk, hanem egy derűs, kedves nővért. A titka Jézus, akit ő nagyon szeret. Ez tartotta meg őt, s a jó Isten tartsa még sokáig.” A folytatásban a Ferences Szegénygondozó nővérek zenés énekkel és a

A hajtai templom búcsúja harmónium, oldalt számos keretes kép díszíti. Dombi Ferenc atya mutatta be az ünnepi szentmisét mindvégig emelkedett hangulatban. Számosan autóval érkeztek, és csak kevesen érkeztek gyalog az ünnepét ülő kápolnába. Az atya prédikációjában idézte az építő és építtető elődöket, akik pontosan értették, miért nem nélkülözhető ezen a határrészen sem Isten háza, az a szent hely, ahová betérhet a megtévedt, megfáradt ember megújítandó önmagát, tisztázva viszonyát az emberekhez, a túlvilághoz. A kápolna minden eleme figyelmeztet bennünket. A torony az ég felé mutat, és ennek révén válik nyilvánvalóvá Isten és az ember szakadatlan kapcsolata. István király tudta ezt, és ezért parancsolta meg, hogy minden tíz település építsen templomot, hogy a hívek hódolhassanak a világ fejének, a keresztények Istenének. A kereszténység bizánci válfaja előre vetítette a római katolikus vallás elkerülhetetlenségét. István király nem meggondolásból, hanem mély átéltség révén volt igazán mélyen vallásos. Halála századában szentté avatták, és leszármazottai közül számosan lettek

a magyar katolikus egyház szentjei. István ugyanakkor olyan államférfi volt, aki tudta, hogy az uralkodót az alázat teszi naggyá. Rájött, hogy csak Mária országa (Regnum Marianum) lehet életképes. Családi élete is keresztényi volt, ő már megszűnt Vajknak lenni, s így tudott apostoli királlyá lenni a szerénység, a becsületesség, a segítőkészség és az irgalmasság jegyében (Mindezt Intelmek című írásában fogalmazta meg.) A szentmise énekes betéteinek jelentős része is első királyunkról szólt: Ah hol vagy… Magyarok fénye, ország reménye… Valamennyi megragadhatta a megjelentek lelkét-szívét… Valamivel tizenkettő után megkezdődött a búcsúi körmenet a Szent vagy, Uram… kezdetű énekkel. Az emelkedett hangulatú aktus tetézte az ünnepi rendezvényt. A processzió végén felcsendült a Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat… kezdetű igen hatásos egyházi ének az Oltáriszentség diadalát hirdetve. A körmenet visszaért a kápolnába, és ekkor latimul hangzott fel a Tantum ergo Sacramentum két strófája. A hívek

papjukkal együtt latinul énekeltek. A Térdet, fejet hajtok… megszólaltatása ugyancsak emelte az ünnepi aktus hangulatát. Szinte megnőtt a kis kápolna, hiszen élő hittel szólaltatták meg a hívek a mélyen átélt pillanatokat. Emelte a rendezvény hangulatát a mise elején lezajlott kenyér-, bor-és rózsafü-

rendjükről összeállított kisfilmmel is köszöntötték az ünnepeltet. Jászberény város önkormányzata nevében Nagy András önkormányzati képviselő, városkapcsolati tanácsnok üdvözölte a 90 esztendős Bujdosó Ilonát. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy tudjuk mindannyian, Isten kegyelme kell ahhoz, hogy valaki megérje a 90 évet ilyen épen, egészségesen. Köszönetét fejezte ki a Szent Klára Otthonnak, ahol megfelelő ellátást, ápolást kap Krisztina nővér. A Szent Klára Idősek Otthonát fenntartó Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat részéről dr. Bató András főigazgató is az ünnepelthez lépett, s kedves szavakkal ő is méltatta azt az életpályát, amelyet Krisztina nővér 90 éve alatt megtett. Kérte őt, hogy imáival továbbra is segítse az idősotthonok munkáját. A Szent Klára Idősek Otthona részéről Vargáné Deme Katalin igazgató as�szony fejezte ki jókívánságait Krisztina nővérnek. Majd az otthon lakói adtak elő műsort. Az ünnepelt életébe kivetített fotók sorozatán kaphattak betekintést a meghívottak. A köszöntések sorát a család zárta, majd az otthon refektóriumában az ízlésesen megterített, feldíszített asztaloknál kötetlenebb módja következett az ünnepségnek. Az agapét követően kora estig tartott Krisztina nővér 90. születésnapi ünnepsége. (Fotó: Sárközi János) zér-szentelés. Leánykák a mise végén kenyérszeletkékkel kínálták a híveket. A miséző atya köszönő szavai után felcsendült a pápai és a magyar himnusz, valamint a naphoz illő Isten hazánkért… kezdetű egyházi ének. A hívektől megtudtam, hogy a kápolna búcsúja manapság is családi ünnep. Gyermekkoromban ilyenkor összejött az egész család, hogy a szentmisén való részvétel után családi ünnep részesei lehessenek… (Fotó: Sárközi János)


Ajánló

2013. augusztus 22.

7. oldal

Esti dal esti harangszóra – Egy karnagy álmai

Optikaland alkotótábor Augusztus 26-30-ig a Hamza Múzeum és Jász Galéria képzőművészeti tábort szervez 7-14 éves korú gyermekek részére. A múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a részt vevők változatos képzőművészeti tevékenységekkel, technikákkal ismerkedhetnek meg.

A Múzeumi Esték rendezvénysorozat keretében először adott önálló koncertet Jászberény legfiatalabb kórusa, a Cantate Nobis Énekegyüttes. A koncerten a közel 30 fős kórus három blokkban énekelt a Jász Múzeum kertjében. Hallhattunk több zenetörténeti korszakból darabokat Palestrinától Leonard Cohenig, Kodály Zoltántól a klezmer muzsikáig, a trubadúrművészettől napjaink gospel dallamaiig. Az együttes értelmezésében a zene elválaszthatatlanul összeköt, hidat képez embertől emberig, lélektől lélekig, ezt tükrözte az előadott darabok sokszínűsége. Az első önálló koncert élménye még nem múlt el, amikor Thormanné Husznay Mária karnaggyal beszélgettem. • Taczman Mária • • Az első koncertetekről sok hallgatónak Kodály Zoltán Esti dala fog megmaradni. Alighogy elkezdték, megkondultak a Nagytemplom esti misére hívó harangjai. Azért ilyen égi kísérettel csak a kiváltságosak énekelnek. Milyen volt az első önálló koncert fogadtatása? Hogyan jutottak el idáig? Meséljen a kezdetekről! Szerencsére F-dúrban szóltak a harangok, és Kodály műve is abban a hangnemben íródott, így az intonációval nem volt gond. Az elmúlt két év repertoárjából állítottuk össze a koncert műsorát, így külön nem kellett új darabokat megtanulni erre az alkalomra. Hálás szívvel elmondhatom, hogy pozitív volt az első koncert fogadtatása és végkicsengése. Nagyon örültünk a teltházas közönségnek, Hortiné dr. Bathó Edit meghívásának, a múzeumban dolgozók szíves vendéglátásának. Ha most vis�szatekintek kétéves történetünkre, azt tudom elmondani, hogy mások inspiráltak ennek az énekegyüttesnek a megalapítására. Régóta igény volt már egy baráti társaságból kinőtt kórusra. Számos nyári beszélgetés után a három másik alapító taggal – Lányi Hajnalkával, Krasnyánszki Erikával illetve Rákosi Patrikkal – meghívtuk az embereket erre az örömzenélésre. Az volt az alapvető cél, hogy volt tanítványokkal, főiskolai kollégákkal, régi iskolatársakkal, zeneszerető és -értő barátokkal hetente egyszer, saját kedvtelésünkre átéljük a felszabadult, közös éneklés örömét. 2011 szeptemberében kezdtük meg a próbákat a tanítóképző főiskola épületében. Ezért a próbalehetőségért köszönet illeti dr. Lóczi Márta és dr. Varró Bernadett dékánhelyettes asszonyokat. Ezer szállal kötődünk a főiskolához, itt volt az első koncertünk is 2011 decemberében. A pozitív médiavisszhang hatására számos felkérésnek tettünk eleget azóta. A Székely Mihály Kórussal és

Programok

Cs. Nagyné Turi Márta karvezetővel kifejezetten jó a kapcsolatunk, 2012 májusában az ő meghívásuk adott nekünk lehetőséget a város előtti bemutatkozásra. Számottevő segítséget és szakmai támogatást kapunk a Palotásy János Zeneiskolától, Tímár Gábor igazgató úrtól. Hálával tartozom továbbá Farkasné Szőke Tündének, aki állandó zongorakísérőnk, emellett kórustag is. Tamás Dávid, Szaniszló Richárd, Bernhardt Andrásné olyan művészek és tanárok, akiknek hangszeres kíséretére és közre- gatónk és szponzorunk. A Jász Múze- nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a működésére bármikor számíthatok. umtól is kaptunk anyagi támogatást. zenei pályát válasszam élethivatásként. • A kórus jászberényi viszonylatban A Déryné Vegyeskarral együtt nyáresti Az 1968-as Ki mit tud?-on egyedüli egyedülálló repertoárt alakított ki. szerenádot adtunk múlt szombaton vidéki kamarakórusként szerepeltünk, Csak önöktől hallhatunk Simon és a város többi kórusával a Carmina amelyet Rohonczy Andrea vezetett és & Garfunkelt vagy Karl Jenkins-t. Buranában is részt vettünk. Gál Tamás, alapított. Már itt én adtam meg a hanAngolul is énekelnek, és a populá- aki vezényelt, tanítványom volt a pá- got az énekeseknek és a tekintetemmel risabb vonal sem áll távol önöktől. lyám elején a zenei tagozaton. Nagyon „vezényeltem” őket. Ennek a kórusnak a Hogy alakítja ki a repertoárt? büszke vagyok rá, amikor ő vezényel, az tagjai 1969 óta minden évben találkozSzeretnénk megmutatni, hogy „kön�- leírhatatlanul megható érzés. Mégis, ha nak nyáron, Huszárné Medve Mária nyűzenét” is lehet magas művészi szín- egy valamit ki kellene emelni, az az idei gondos szervező munkájának köszönhevonalon, igényesen énekelni. Közel május 12-i koncertünk a Székely Mi- tően. Ma már az unokák is jönnek, akik két év alatt negyven művet tanultunk hály Kórussal. Több kórusmű előadá- többen vannak, mint a rendes tagok. Ez meg. A darabok kiválasztásakor én te- sánál katarzisközeli állapotba kerültünk is jó példa arra, hogy a zene mennyire szek javaslatot, de soha nem én döntök többen is. Egyek voltunk a kórussal, összeköti az embereket. Végülis ez az egyedül, együtt megbeszéljük a kórus- voltak, akik sírtak a közönség soraiban. életem feladata: hídépítés a zenén ketagokkal. A kották beszerzésében, főleg Igen, a zene képes erre is. resztül. A kóruséneklésen, a közös zenei az angol nyelvűekében a kórustagok is • Mi a zenei hitvallása? élményeken és a vezénylésen keresztül segítenek, mindenki beletesz valamit a Nekem a zene és a tanítás jelenti az személyiségfejlesztés, örömszerzés. közösbe. Olyan sok otthoni és munka- életemet. 1973-ban végeztem ének- • Mik az együttes jövőbeni tervei? helyi gond van mindannyiunk életében, orosz szakon, majd néhány évig a zenei Most nyári pihenőnk van augusztus véezért nekem az a célom, hogy a keddi tagozaton tanítottam Jászberényben. géig, majd szeptember végén megyünk próbák végén mindenki felszabadultan, 1977-től 2010-ig dolgoztam a főiskolán, Komáromba a Pedagóguskórusok Ormosolyogva távozzon. Azt, hogy szeret- éneket, szolfézst, tantárgypedagógiát és szágos Találkozójára. Októberben Jászjük egymást, szívvel-lélekkel énekelünk, karvezetést tanítottam. Egy évig még szentandráson leszünk a Megyei Felérzi a közönség is. a nyugdíjba menetel után is visszajár- nőttkórusok Találkozóján. Készülünk • Milyen fellépéseik voltak eddig? tam óraadóként tanítani. Az, hogy a a karácsonyi időszakra és minősülni is A karácsonyi koncerteken kívül szere- Cantate Nobis-szal ott próbálhatunk, szeretnénk, ami komoly szakmai felképeltünk a Vuics István-kiállítás megnyi- külön öröm nekem, mert nem szakad- szülést kíván. tóján, a Jászberényi Vigadalmi Napo- tam el a régi munkahelyemtől, lélekben kon, a Margit-szigeten, a jászjákóhalmi még mindig ott vagyok. Emellett 28 Kívánjuk, hogy szívünk és fülünk öröoktóber 23-i ünnepségen, a martfűi évig voltam a Palotásy János Vegyeskar mére még sokáig folytassa a megkezdett Megyei Kórusok Találkozóján. Az idei másodkarnagya, 47 évig a tagja. Gye- utat, énekeljen, énekeltessen, és tartsa menedzserbál bevételéből – ahol szintén rekkorom óta minden a zene felé te- ugyanígy fenn a zeneszerető közönség énekeltünk – 100 000 Ft-ot kaptunk, relgetett. Én is zenei tagozatra jártam, érdeklődését! „Áradj, zene!” – ahogy az amit ezúton is köszönünk, hiszen ön- Bartosné Klárika néni és Rohonczy első koncert mottója és az együttes ars ellátóak vagyunk, nincs anyagi támo- Andrea tanítványa voltam. Mindketten poéticája is szól.

Olajág összejövetel Augusztus 27-én 14 órától tartja az Olajág Közhasznú Egyesület soron következő összejövetelét a DMK Ifjúsági Házban. Program: a rokkantak napi ünnepség és az esélyegyenlőségi nap szervezése, valamint jelentkezés a programokra. Bozsik gazda a könyvtárban Augusztus 31-én, délután 16 órakor a városi könyvtárban kezdődő programon Bozsik József (Bozsik gazda), a Hajnal-Táj című rádióállandó szereplője lesz a vendég, illetve az érdeklődők megtekinthetik egy jászberényi hobbikertész bonsai-kiállítását is. Galériabusz Szolnokra Augusztus 31-én 14.30 órakor a Déryné Rendezvényház előtti parkolóból Galériabusz indul a Szolnoki Galéria Kikötőben – Sorozatok Hamza D. Ákos művészeti hagyatékából c. kiállítás megnyitójára. A részvétel ingyenes, a részvételi szándékot augusztus 27-ig kell jelezni a Hamza Múzeum elérhetőségein (Gyöngyösi út 7. vagy 57/503-260). Állatkertek éjszakája Augusztus 30-án éjfélig várja látogatóit a Jászberényi Állat- és Növénykert. A második állatkerti éjszakán éjjeli aktivitású állatok bemutatóival, különleges meglepetésekkel készülnek a szervezők. Főzőverseny Szeptember 14-én, reggel 8 órától a Neszűr 8. dűlőjében található Mini ABC előtt várják a szervezők a Nagyszüleink étkei elnevezésű főzőversenyre a vállalkozó kedvű jelentkezőket. A gyerek palacsintasütésben mérhetik össze tudásukat két korcsoportban. A győztes egy évig viselheti a palacsintás király címet. Jelentkezni lehet Szíjjáró Józsefnél a 06/30-906-1453 telefonszámon.

Átadták a néptáncos székházat A Csángó Fesztivált közvetlenül megelőzően augusztus másodikán, pénteken délután 17 órakor muzsikaszóra gyülekeztek a Víz utcai táncház ünnepélyes megnyitójára érkező vendégek az augusztusi napfényben fehéren szikrázó épület elé. A Fesztivál alatt már teljes üzem zajlott itt, de kevés figyelem maradt magára az épületre. • i. a. • Az átépítést követően egy küllemében megszépült, funkciójában kibővült, az együttes hírnevéhez méltó épületben folytathatják munkájukat a Jászság Népi Együttes művészei és az utánpótlást nevelő Viganó Alapfokú Művészeti Iskola oktatói, tanítványai. Örülök, hogy személyes megjelenésükkel is kifejezik elkötelezettségüket az együttes iránt – köszöntötte az egybegyűlteket ünnepi szónoklatában Szabó Tamás polgármester. A 42 éve alakult Jászság Népi Együttes, sikereinek köszönhetően, Magyarország híres tele-

pülései közé emelte Jászberényt. Sokan tal, mint a város szolgálja a táncosokat dolgoztak rajta, hogy ez a nap egyszer - szólt végezetül Szabó Tamás a házigazeljöjjön, és a táncosok végre a megfelelő dákhoz. körülmények között folytathassák érAz újjászületett épületet Kladiva tékteremtő munkájukat. Imre kanonok, jászapáti plébános szenJászberény jól teljesített, a városi költ- telte fel, áldást kérve a falak között foségvetésből százmillió forinttal támoga- lyó, örökségünk továbbélését szolgáló tott, összességében 220 millió forintos munkára. „Kegyelmedet kérjük, Urunk, projekt száz százalékban megvalósulha- hogy az épület test és lélek felüdülését tott. Az eredeti alapokra épült 650 m2 szolgálja a Jászság dicséretére” – szólíhasznos alapterületű székház szintelto- tott imára a plébános. A felszentelt székház nemzeti színű lással, emelet ráépítése nélkül készült. avató szalagját Szabó Tamás polgármesMegalkotása során az értékteremtés ter és Szűcsné Urbán Mária a székházeszméje győzedelmeskedett. A felújítás időszakában a Jászság Népi Együttes ban működő háromszáz gyermek utánszakmai munkája nem sérült, sőt, a si- pótlás-neveléséről gondoskodó Viganó kereket látva növekedett. A székház lel- Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója ke maga a benne élő közösség, melynek metszette át. A hivatalosan is megnyíló kapukon feladata a székház belakása, külső-belső bebocsátást nyerő vendégsereg a színharmóniájának megteremtése. Közös érdekünk, hogy az épület nyíl- paddal rendelkező próbateremben fogjon meg rendszeresen a város nagykö- lalt helyet, ahol az ünnepi ceremónia zönsége előtt is, legyen az európai nép- újabb epizódjának lehettünk szem és fültanúi. Papp Imre, az együttes alapítótánc fellegvára. Kívánom érjenek el az előzőekhez hasonló sikereket a jövőben ja üdvözölte a megjelenteket. Köszöntő is, szolgálja ez a ház önöket olyan alázat- szavaival méltatta a Szűcs házaspár pél-

daértékű műhelymunkáját, közösségteremtő erejét. „Ennek a helynek szelleme, lelke van, és ez a lélek él, gyarapszik tovább. Köszönöm a házat, áldja meg az Isten mindazokkal együtt, akik ide betérnek. Sok sikert az együttesnek, éljen a Jászság!” A biztató szavak elhangzása után a Jászság Népi Együttes ifjainak és a Barkóca utánpótláscsoportjának sodró lendületű táncműsorát, a Jártató együt-

tes virtuóz muzsikáját, valamint Rékasi Emese gyönyörű hangján megszólaló népdalok előadását élvezhettük. Pócs János országgyűlési képviselő pohárköszöntőjét követően állófogadáson vehettek részt a vendégek, majd egy kötetlen épületbejárást keretében a meghívottak éltek a lehetőséggel, hogy megismerjék a megszépült, modern épület minden zegét-zugát a pincétől a padlásig.  (Fotó: Gorácz József )


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Időjárás előrejelzés A hidegfront nyomában érkező néhány fokos hőmérsékletcsökkenést követően a hétvégére ismét visszatér a meleg, 31 °C fokos csúcshőmérséklettel. Keddtől a jövő hét végéig ismét lassan csökken a nappali felmelegedés, kellemes nyári időben lesz részünk. Zápor az elkövetkező időszak bármelyik napján előfordulhat, zivatarokra kedden és szerdán számíthatunk. (Forrás: www.idokep.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről augusztus 22. – augusztus 28.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Janza Kata péntek 8.30 Závodi Gábor hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30

Berényi Pillanatok: XXIII. Csángó Fesztivál csütörtök 17.30; hétfő 19.00; kedd 6.00, 19.30, 21.00 Döntés után: kedd 19.00; szerda 8.00, 20.30 Épí-tech: csütörtök: 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00 Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00

Fényszarui pillanatok: péntek 21.30 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00 Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is! Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre. Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak augusztus 22. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655 augusztus 23. péntek Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 92. Tel: 411-368 augusztus 24. szombat Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 92. Tel: 411-368 augusztus 25. vasárnap Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655 augusztus 26. hétfő Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834

augusztus 27. kedd Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 augusztus 28. szerda Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 augusztus 29. csütörtök Elixír Gyógyszertár (Tesco) Jb. Nagykátai út Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jászberény, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Tel.: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. augusztus 22.

Jeges bíró az olimpián Szocsiban a XXII. téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya versenyeken szűkebb pátriánkat is képviseli egy szakember, Novák Antal indítóbíró. • Ács Tibor • Mintegy 25 éve él a Jászság fővárosában, meghitt családi körben, két gyermek édesapja. Azt hiszem, a sportkedvelőknek nemigen kell bemutatni, hiszen aki kilátogatott a Jászság legnagyobb tömegsport rendezvényére, a kispályás focira, láthatta őt az elmúlt években az öregfiúk között futballozni. Emellett nagyon sok sporteseményen megfordul, de természetesen szíve csücske, a rövidpályás gyorskorcsolya. „Én magam is gyorskorcsolyázó voltam a 70-es, 80-as években, akkor még a nagypályás szakágban. Majd amikor körülbelül 25 éve Magyarországon megalakult a rövidpályás szakág, akkor kezdődött el sportbírói tevékenységem. Indítóbírói működésem pedig, a 90-es évek közepére datálódik. Azóta rengeteg hazai, nemzetközi, majd később magasabb szintű nemzetközi versenyeken volt szerencsém bíráskodni. Az utóbbi

Kapitulált a védelmünk Csalódottan érkezett haza Jászberény felnőtt labdarúgócsapata Tiszafüredről, ugyanis a tavalyi bajnok fogadta és megverte őket. Már a 4. percben a berényi kapuban táncolt a labda. Majd lassan azért magára talált a jászsági gárda, Menyhárt Dani fejessel egyenlített: 1–1. A szünet után továbbra a 62. percben Német Gyula vezetést szerzett: 1–2. A vendéglátók azonban a 72. percben egyenlítettek. Döntetlennél is volt még berényi helyzet, de ahogy ilyenkor lenni szokott, a gólt még is a mieink kapták a befejezés előtt néhány perccel, amikor egy beívelt szabadrúgás után a fürediek játékosa fejelt Tót Csaba kapujába: Tiszafüred – Jászberény 3-2. Az U21-es alakulat viszont 8–0-ra verték Tiszafüred hasonló korú gárdáját. Vasárnap a Mezőtúr lesz a vendégünk.

években minden szezonban közreműködök egy-egy világ kupa versenyen, sőt Európa- és világbajnokságon is, mint indítóbíró. A múlt hónapban pedig nagy megtiszteltetés ért, hiszen a világ négy kontinenséről összesen 12 versenybírót jelöltek ki a jövő évi téli olimpiára és én is helyet kaptam a hat fős európai alakulatban egyedüli magyarként.” – mondta el Novák Antal, majd magáról a bíráskodásról is kérdeztem. „A főbíró és két asszisztense a versenypályán tartózkodnak a verseny ideje alatt, én pedig a jégen kívül, a rajtvonal magasságában helyezkedem el. Az indítást egy nagyon furcsa, elektromos szerkezettel végzem el, aminek tartozéka természetesen a rajtpisztoly is. A rajt is, mint az összes többi szabály elég bonyolult, így nagy reflexekkel kell, hogy mi indítóbírók rendelkezzünk. Természetesen minden bírókollégának nagy a felelőssége, de talán a miénk, az indítóké a legnagyobb, ugyanis nekünk nem áll rendelkezésre videó. Így a másodperc tört része alatt kell, hogy cselekedjünk abban a tekintetben, hogy egy-egy versenyző kiugrott-e a rajtnál vagy éppen nem. Ezzel nem zárul le tevékenységünk egy adott futamnál, mert nagyon figyel-

A lényeg, hogy mindenki játsszon Múlt heti számunkban beszámoltunk a Jászberényi FC felnőtt labdarúgócsapat új összetételéről, most pedig a közvetlen utánpótlás, nevezetesen az U21-es korosztály következik. A gárda szakvezetője Besenyi Gábor, akinek egy új összetételű csapatot kellett kialakítania, ugyanis az elmúlt szezonban, a JSE adta az utánpótlás korosztályt az NKSE Jászberény felnőtt csapatának. „Legfontosabb természetesen a felnőtt csapat hátterének biztosítása. Nyolc játékost Vigh Tibor vesz majd figyelembe szinte minden hétvégén, sőt velük is edzenek. Német Norbert, őt nem kell bemutatni, minden futballbarát ismer. Szintén nem idegen senki számára Szanyi Krisztián és Száraz Róbert, őket Pécsről, Simon Bálintot és Sebők Pétert pedig Kecskemétről hoztuk vis�sza. Szankó Kristóf, Velkei Richárd és Domán Tamás pedig a JSE-ből jött át hozzánk. Ők, tehát főleg a felnőtteknél kapnak fontos szerepet, de azok a fiúk,

Teljes a JKSE kerete Arról már korábban beszámoltunk, hogy továbbra is Jászberény kosárlabdacsapatában játszik Rasztko Dramicsanin, Milos Markovics, Soós Gábor, Horti Bálint mellett, új játékosként a román-magyar kettős állampolgárságú Lázár László. A JKSE vezetése harmadik idegenlégiósként leigazolta a szlovén Brane Savicsot, akire irányító poszton számítanak. Továbbá szintén a tavalyi keretből továbbra is berényben pattogtat majd Szögi Ádám, Mladenovics Dejan és Varga István is. Kelemen Kristóf pedig a JKSE utánpótlás csapatból került a „nagyok” közé. Az elmúlt napokban betöltődött a 12-es keret, miután az amerikai Nikola Raivio és a szerb Dukic Nebojsa megérkezett a Jászság fővárosába. Az amerikai kosaras korábban Kaposváron játszott, majd görög és svéd kitérő után jött vissza ismét hazánkba. Dukic Nebojsa pedig Szegeden szerepelt három évet. A klubvezetés minden bizonnyal valakinek, vagy valakiknek a „magyarosításában” bízik, de addig is pályára léphet

nünk kell még az első félkörív végéig. Ha ugyanis ezen a területen esés történik, vagy valamiféle kontaktus keletkezik, akkor egy új rajtot kell elrendelnünk. Az esetleges kizárás viszont már a döntőbíró feladata, akinek segítségére van a videó bíró is.” Novák Antalt végezetül, mint gyorskorcsolya szakembert az európaiak és ezen belül a magyarok esélyeiről is kérdeztem. Ő elmondta, hogy természetesen Ázsia és mellettük Észak-Amerika versenyzői fognak minden bizonnyal a legjobban szerepelni a téli olimpián. A magyarokra vonatkozóan elmondta, hogy reális esély az elődöntőbe való jutás, de szerencsés esetben a döntő résztvevője is lehet Knoch Viktor és Liu Shaolin Sándor vagy a hölgyeknél Heidum Bernadett.

természetesen mind az öt légiós. Ennek azért van egy hátránya is, mégpedig az, hogy egy-egy mérkőzésen az a három légiós játszhat, akinek a neve a meccs előtt a jegyzőkönyvbe kerül. Ez a „rotáció”, – hogy közülük ki lépjen éppen aznap a pályára – valószínű fejtörést okoz majd Földi Sándornak. Ámbár a népszerű Sutyi bácsi ettől nehezebb feladatokat is megoldott már, így valószínű erre is meglesz a forgatókönyve. A fiúk elkezdték az edzéseket, délelőttönként az erőnlét javítására fektetik a hangsúlyt, délutánonként pedig előkerül természetesen a kosárlabda is. Több edzőmeccset terveznek, mind külhonban, mind idehaza. Átruccannak többek között a „nagytestvérhez”, azaz a megyeszékhely többszörös bajnokcsapatához, az Olajhoz is. Augusztus 24-én 18 órai kezdettel pedig, Markovic és Lázár László volt csapatát, a Nagyváradot látják vendégül a Bercsényi úti csarnokban. Keleti szomszédunk gárdája egyébként az ősszel – úgy, mint a JKSE – az EuroChallange Kupában lép majd palánkok alá.

akik kevesebb játéklehetőséghez jutnak, természetesen nálam léphetnek majd pályára. Akik viszont főleg az U21-ben szerepelnek, Jászberényen kívül a környező településekről érkeztek a Jászság fővárosába. Jászkisérről Vincze Gábor (kapus), Sőti Gergő, Glodics Ákos és Mihályi Roland, Jászárokszállásról Szabó Tamás, Váradi Tamás és Tóth Richárd érkezett hozzánk. Tóth Csaba, Keresztesi Ádám és Dancsa Máté pedig Jánoshidán játszott az elmúlt idényben. Nagykátáról is érkezett egy fiú, Szedlacsek Tamás, a Jászberényi SEből pedig: Ziska Richárd, Seres Ruben, Lovász Bence, Porhajas Róbert és Bajor Richárd. Két játékosunk, Zombori Roland és Németh Norbert (nem ös�szekeverendő az idősebb Német Norbival), akik már korábban is az NKSE Jászberény csapatánál voltak. Továbbá olyan két fiatalembert is leigazoltunk, nevezetesen Némedi Balázst és Papp Tamást, akik újra kezdték a labdarúgást.” – mondta el, az JFC új utánpótlás edzője.

Görkori kupa A Jász Kupa országos görkorcsolya verseny a berényi görkorcsolyapályán zajlott, immár 19. alkalommal. Összesen hét egyesület, Jászberény, Tatabánya, Monor, Gomba, Szeged, Kazincbarcika és Miskolc 117 versenyzője mérettette meg magát. A mezőny felét szinte Jászberény versenyzői tették ki, akik közül a SZIE gyakorlóiskola tanulói voltak a legnagyobb létszámmal. Remekül versenyzett Buck Judit, aki immár öt éve nem talál legyőzőre. Természetesen mindkét számot (rövid és hosszú) megnyerte, így összesítésben első lett, és még a váltóban is a dobogó tetején álhatott társaival az eredményhirdetéskor. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott rajta kívül Szőcs Dorottya és Novák Áron is, akik az egyéni győzelem mellett a váltóban is az első helyen értek célba. A berényi alakulat gyűjteménye összesen 10 arany, 9 ezüst és 6 bronzéremmel gyarapodott. Amint az várható volt, a jászberényi görkorcsolyázók nyerték meg a csapatversenyt is.

Új évf. 2. év 34. szám  

2013. augusztus 22.

Advertisement