Page 1

Tárlatnyitó a Hamzában

A Hamza múzeum Csonka tárlat című kiállítása Bihar megye három művészének grafikáit tárja a látogatók elé.

Tanácskozás múltról, jelenről, jövőről

VI. Fogathajtó Verseny

A VII. Magyar-Magyar Konferencián a szakemberek Erdély autonómiájáról, a romániai megyésítésről tanácskoztak.

Cikk a 7. oldalon.

A VI. Fogathajtó Verseny a nyár harmadik nagyszabású lovas rendezvénye volt városunknak reggeltől estig.

Tudósítás a 7. oldalon.

Beszámoló a 8. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 33. szám (XXV./33.)

2013. augusztus 15.

Újság Jászberény város lapja

Konferencia Egy hét hagyomány és nagyon buli Ilyen színháza nem volt még az utakról a városnak

A nemzeti fejlesztési miniszter június 15. napjától Boldog István országgyűlési képviselőt nevezte ki a megye útügyi biztosának, akinek feladata a közutak műszaki állapotának javítására és fejlesztésére irányuló javaslatok koordinálása.

Ezekben a napokban nem újságírói túlzás, hogy tombol a nyár. A Csángó Fesztivál végére kissé megjuhászodott, sőt a fehér gólyák már őszi útra keltek, mégis ebben az interjúban a fontos kérdések elé tolakodott az évszak, a pihenés. Szabó Tamás polgármestert alapvetően azért az önkormányzat munkájáról, pályázatokról, fejlesztésekről, a gazdasági szereplőkkel való együttműködésről kérdeztük.

Az újonnan kinevezett biztos kedden 11 órakor a városháza nagytermébe hívta össze a Jászság polgármestereit, hogy segítségükkel felmérje térségünk útügyi helyzetét, összegyűjtse a felmerülő igényeket, javaslatokat. Az itt szerzett ismeretek birtokában, a későbbiekben a problémás területeket bejárva javaslatot tesz a minisztérium és a közútkezelő számára. A feladatok koordinálásának eredményétől Boldog István hosszú távú megoldásokat vár. Mint fogalmazott – a jövőben útjelző táblák telepítése helyett minőségi útépítéssel kell megoldani a járás közlekedési hiányosságait. (Folytatás a 3. oldalon.)

Adomány az óvodáknak Szokatlan zsivaj törte meg a nyári szünet nyugalmát hétfőn a Gézengúz óvoda udvarán. A jászberényi Necső területén működő dél-koreai Samyang EP Magyarország Kft. képviselői, társadalmi szerepvállalásának első lépcsőjeként érkeztek a Mártírok úti oviba, hogy ajándékkal és kétkezi munkával támogassák a Központi Óvoda tagintézményeit. • kárpáti • Délelőtt kilenc órakor Szabó Tamás polgármester, Szatmári Antalné a Humán Erőforrás Bizottság elnöke, óvónők és természetesen a gyerekek jelenlétében került sor a 100�000 forint értékű ajándékcsomagok átadására. A felajánlásokat Jo Dok Hee ügyvezető igazgatótól Beszteri Éva, a Központi Óvodaintézmény vezetője vette át. A kreatív alkotómunkához szükséges eszközöket – különféle papírtermékek, rajz és festőeszközök, ragasztók – a tanévkezdés előtt az óvodavezető szétosztja a tagóvodák között. A város különböző óvodáiból érkezett jelen lévő gyerekek kedves műsorral köszönték meg az adományt. Izgatottan vették körül a csomagokat, azt találgatva vajon mit rejthetnek a díszes dobozok. Az ünneplést követően a Samyang hat önkéntese munkaruhát öltött és hozzáfogott a segítségnyújtás humán erőforrás részének teljesítéséhez, mely a bejárati kapu, valamint a gázcsövek festése volt. Ehhez a tevékenységhez az anyagokat az óvoda, a munkás kezeket a cég dolgozói biztosították. (Folytatás a 3. oldalon.)

• Halász Lajos •

Minden fesztivál más, fogalmazta meg Szűcs Gábor fesztiváligazgató a sajtó képviselőinek jó előre a verdiktet, és igaza lett. A XXIII. Csángó Fesztivál is tartogatott számos újdonságot a korábbiakhoz képest. Például már hivatalosan is megcélozta az egyhetes időtartamot, idén még keddtől vasárnapig. Összeállításunkban szemezgettünk ebből a minden eddiginél nagyobb tömeget megmozgató műsorfolyamból, amely egyértelműsítette, melyik rendezvény a vérbeli profi ezen a tájon.

Színpadon nagyszüleink hagyatéka

Kedd este az új táncosház nagytermében láthattuk a Jászberényi Hagyományőrző

Együttes órányi műsorát. A november 30-án tizenöt éves együttesnek 44 tagja van, és a Jászság múltjáért él és tevé-

kenykedik. Gyűjtőmunkája révén elénk tudja állítani az emlékezettel kontrollálható múltunkat. A műsor első eleme egy régi és ma is élő szokás megelevenítése. A Szállást keres a Szentcsalád színre vitele igazán meggyőző volt. Mária, József és a gyermek Jézus képi formában is megjelent, és a közös imádság, a keresés is valóban életre kelt. (Folytatás a 4-6. oldalon.)

Ismét ünnepelt a méhésztársadalom Az augusztus 3-ára meghirdetett hőségriadó sem tántorította el az érdeklődőket, a városunkban 26. alkalommal megrendezésre kerülő, nemzetközi mézvásár és méhésztalálkozó látogatásától. Talán soha nem tapasztalt mértékű érdeklődés kísérte az idei, helyszín és programkínálat tekintetében széles teret felölelő rendezvényt. • Kárpáti Márta • A nemzetközi hírű fesztivál nem csak rengeteg látogatót, de szép számú, közel 150 kiállítót vonzott Jászberénybe határainkon innen és túlról egyaránt. A mézes szakma termelőinek, kereskedőknek és fogyasztóknak nyújt városunk évről évre találkozási pontot a vásár keretein belül. Méhészeti eszközök, termékek bemutatója, vására, méz és méz alapú ételek kóstolója, ismeretterjesztő előadások, szakmai konferenciák, fórum, mézkirálynő választás, szórakoztató műsorok alkották a színes programkínálatot. Évek alatt a mézvásár valódi családi fesztivállá nőtte ki magát, ahol a szakma, az egészséges életmód iránt elkötelezett érdeklődők, vagy akár csak pusztán szórakozni vágyó közönség, egyaránt megtalálják a számára leginkább vonzó időtöltési lehetőséget.

A rendezvény környékén található utcák már kora reggel megteltek parkoló autókkal. Kilenc órára ki lehetett volna tenni a megtelt táblát a belváros minden talpalatnyi parkolóhelyére, útszélekre, várakozásra alkalmas árokpartjára. A Bercsényi útnak a könyvtártól a Tiszti klubig tartó szakaszán sátrak sokasága alatt kínálkoztak a gasztronómia és szépségápolás mézes termékei. Gazdára váró plüssméhecskék kandikáltak ki a ponyvák alól, irigyen lesve valódi társaikat, akik boldogan lakmároztak az árusok asztalán sorakozó aszalt gyümölcsökből, süteményekből, édességekből. A látogatók sem maradtak éhen. Dél körül, az addig mézes kóstolgatással kényeztetett ízlelőbimbók, már a helyszínen készült pörköltek sós zamatának örvendhettek. A Belvárosi Iskola udvarán négy nagy

sátorban kínálták a mézes csemegéket, méhészeti eszközöket, felszerelést, ruházatot a helyi és a távoli vidékről érkezett kereskedők. A sportcsarnok nyújtotta árnyékban lehetőség volt megtekinteni a keretszegező, füstölőgyújtó versenyt. Sok érdeklődőt vonzott a sűrű hálóval bevont ketrecben méhek között tevékenykedő méhész bemutatója is. A sportcsarnok a kiállítók és árusok standjai mellett a szórakoztató programoknak adott helyet. Tíz órakor a Lehel kürt szavára felvidéki és diák kolléganője kíséretében bevonuló, 2012-es mézkirálynő érkezésével vette kezdetét a hivatalos program. Szabó Tamás polgármester köszöntötte a királynőket és a közönséget. „Örülök, hogy újra vendégül láthatjuk Önöket. idén 26. alkalommal lehetünk házigazdái a rendezvénynek, mely mindig képes megújulni. Elsősorban a méhészegyesület érdeme ez az országban egyedülálló rendezvény, mely most soha nem látott mértékű érdeklődést tudhat magáénak. Fő feladatunk a minőségi termékek megismertetése, piachoz juttatása. A szakmai fórumon túl, a mézvásár családi fesztivállá fejlesztésével reményeink szerint hozzájárulunk ahhoz, hogy a jövő nemzedékei is felfedezzék ezt a kincset, a mézet.” (Folytatás a 3. oldalon.)

• Az eddigi gyakorlat szerint Magyarországon augusztus 20. után éles metszéssel véget ér a nyár. Személy szerint mennyire elégedett a nyár – a pihenés időszaka – eddigi napjaival? Számomra a parlament miatt is a június végig megfeszített munkával telt, aztán következett a Jász Világtalálkozó, ami ugyancsak fokozott jelenlétet, odafigyelést és munkát igényelt. Végül júliusban sikerült két hét pihenést beiktatni a családdal. Szerencsére a most lezajlott csángó fesztiválon egy-két alkalomtól eltekintve inkább szórakozó vendég lehettem, mint reprezentatív személyiség. Ez rám is fért, mert ha csak ebben a vonalban gondolkodunk, javában készítjük elő a testvérvárosok közös ünnepe és a Jász Expo rendezvénysorozatát. • Ami a testvérvárosokat illeti, a vechtai kapcsolat szép jubileumhoz érkezett… A Jászkürt Újság megjelenésének napján már második napja Vechtában leszek egy delagáció élén. Szeretném azt a vállalásomat teljesíteni, hogy polgármesteri ciklusom idején legalább egyszer minden testvérvárosunkba hivatalosan eljutok. Már szervezzük Sucha Besidzába és Técsőre is a kapcsolatok ápolásának szánt utat. Nem szokványos, hogy a szeptemberi testületi ülésünkre bevisszük egy hazai testvértelepüléssel a kapcsolatfelvételt jelző szándéknyilatkozatot. Lajosmizsét a Jászberényből kirajzó jászok virágoztatták fel, így törekvésünk nem kíván különösebb magyarázatot. • Ha a felvirágoztatásnál tartunk, tavasszal nagy lendületet kapott a testületnek a város cégeivel való fokozott együttműködése – különféle céltámogatások megalkotásával. A nagy hőség nem lohasztotta le ezeket az elképzeléseket? Folyamatosan dolgozunk a gazdasági céltámogatások rendszerén. A képviselő-testület ötvenmilliós keretéből az elmúlt napokban ítéltünk oda tízmillió forintot a tevékenységi kör és létszámbővítés feltételeinek megfelelő francia autóipari cégnek, az ELOY SAS-nak. Ők kezdetben 18 munkatárs felvételével számolnak, de a létszámot és tevékenységüket is fokozatosan bővítik. (Folytatás a 2. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

2013. augusztus 15.

Szabó Tamás kultúráról, gazdaságról, fejlesztésekről

Ilyen színháza nem volt még a városnak

(Folytatás az első oldalról.) Itteni telephelyüket tíz évre előre bérbe vették. A pályázatunk továbbra is nyitott, várjuk a jelentkezőket, hiszen a vállalkozások sikere, gyümölcsöző működése a várost és lakóit személy szerint is gazdagítja. • Az ötvenmilliós pályázati kereten túl is egybecsengtek a város vezetése által meglátogatott cégek irányítóinak-tulajdonosainak kérései. Nevezetesen képzett munkaerőt szeretnének a biztonságos termelésfejlesztéshez, sőt a jelenlegi szint fentartásához is. Mi hasonlóan látjuk a város munkaerő-piaci helyzetét. Természetesen van abban valami irígylésre méltó, hogy nálunk a cégek egy része már nehezen tud kvalifikált munkaerőhöz jutni olyan hiányszakmákban, mint a minősített hegesztő, szerszámkészítő, vagy éppen a mérnöki munka egy része. Más települések vezetői gyakorta mondják nekünk, hogy bár ez lenne a legnagyobb gondjuk. Nekünk viszont ezzel kell szembenézni, ezért dolgoztuk ki a már kész szakemberek családjainak letelepedését segítő egyforintos telkek rendszerét. Itt áfa és szja-vonatkozások

miatt várjuk a NAV ál- rajta kívülálló okok szinte szétzilálták. leghosszabb előéletre visszatekintő belásfoglalását, a rendszer Mit tehet a város ebben az esetben? ruházásunk. Most a Csángó Fesztivál a vállalkozásokkal közös A vízágazat távozása nagy érvágás, és a előtt nagyon jó pillanatban tudtuk átkonstrukcióban ősszel kommunális ágazat is mozgásban van: adni, mindjárt be is épült a fesztivál, váindulhat. Első menet- ha csak a rezsicsökkentésre gondolunk, ros kulturális életének vérkeringésébe. ben az Érparton 16 te- akkor is keményednek a gazdálkodás Nem emlékszem, hogy az országban is lek áll rendelkezésre, és feltételei. Őszre döntésre jutunk ez mikor adtak át táncosoknak hasonló a kedvező tapasztalatok esetben is. Úgy látom, hogy a zárt rész- színvonalú bázist. Joggal remélhetjük, nyilván lendületet ad- vénytársasági formát nonprofit jellegű hogy ez újabb lendületet ad kiváló tánhatnak ennek a folya- kft-re kell változtatni, és lényegében cosainknak, a berényi tánckultúrának. matnak. Telkünk van három meghatározó lábra szerencsés Persze minden mindennel összefügg. még, ezt kijelenthetem. állítani a gazdálkodását. Ezek közül új Táncosaink átadták a színjátszóknak a • A cégek szívesen be- a klasszikus ingatlankezelés, amely az bútorboltnak hívott épületet, ahol az szállnának a szakem- iskoláinkat is érinti. Szeretnénk tovább alternatív és a diákszínjátszás találhat berképzésbe is. erősíteni a városüzemeltetési vonalat, otthonra Várszegi Tibor irányításával. Itt is találkozott a gaz- és jelen kívánunk lenni a kommunális Az utca túloldalán pedig a napokban dasági élet szereplői ágazatban is. voltunk bejáráson az átépülő mozielvárásaival az elképzelésünk, és a vál- • Erős őszi kezdésre számíthatunk, sőt színházunkban. Szeptemberben készül lalkozások véleményét megismerve tulajdonképpen az előkészítettséget el, de már így is látható, hogy soha finomodott, alakult és megerősödött. illetően szüretre. A bizottságok bő- ilyen színháza nem volt még a városEzt a célt szolgálja az ösztöndíj-rend- ven foglalkoztak nyáron is a követke- nak. Ez nagyon szép előrelépés lesz, és szerünk, amellyel a tehetséges gyerekek ző hétéves uniós ciklus fejlesztéseivel sokunk kedvelt helyévé válhat. egy részét életpályamodell felvázolásá- is. Ezzel hol tart az önkormányzat? • A fejlesztések mintha vonzanák egyval, foglalkoztatási garancia bemutatá- Ez is sürgető és nagyon fontos, a város mást. Három év telt el a ciklusból, sával főleg a hiányszakmák irányába kí- jövőjét döntően befolyásoló tervezés. de a városközpont a Zagyva parttal, vánjuk terelni. Az üzemlátogatásokon Elképzeléseinknek ugyancsak őszre a sétánnyal, az előbb említett épületapasztalt konkrét igények figyelem- kell kiforrnia, ha a szüreti hasonlatot tekkel, csobogóval, parkokkal, játbevételével szakmunkás és technikusi említette: tartalmaznia kell csírájában szótérrel, szinte teljesen más képet és pozíciókban gondolkodunk, és eldön- mindazt, amit a következő hét évben más minőséget mutat. Jó ezzel kicsit töttük, jövő szeptemberre ösztöndíjas fontosnak tartunk. Itt azonban még dicsekedni a város vendégeinek. helyeket hirdet meg a város. Ehhez erősen formálódnak a dolgok. Az bi- Nem utolsó sorban az a jó, hogy mi természetesen már most ősztől nép- zonyos, hogy a megyei fejlesztési terv városlakók jól érezzük magunkat a vászerűsíteni kell ezeket a szakmákat az négy területre vonatkozik, és ezek kö- rosunkban. Például a Csincsa-parton, iskolák segítségével az érintett szülők zül egy az egész jászságot takarja. Ezzel ahol végre elkezdődött a csapadékvíz és gyerek számára. Remélhetőleg sokan együtt még nem véglegesedett, hogy beruházás, vagy a város más részein, felismerik, hogy egy biztos megélhetést Jászberény, mint gazdasági-társadalmi- amelyeket a 150 millió forintos útfeljelentő megbecsült szakma hasznos infrastruktúrális egység és környezete újítások, vagy a járdaépítések érintelehet a tehetséges, de a legkiugróbb milyen vonzáskörzetű lesz. nek. A városközpont persze mindenkidiplomák megszerzésére nem esélyes • Itt már a nem is a közeli jövőbe nek szem előtt van. Jó hír, hogy nagy fiatalok számára. tévedtünk. Ugyanakkor legutóbbi esély van a Városrehabilitáció 2 nevű • A cégeket tekintve a városnak saját találkozásunk óta több fejlesztés pályázat elnyerésére. Nagyon jó tehát kebelében is van kettő. Közülük a megvalósult a városban, vagy na- az esélyünk, hogy elkezdjük a Csemepályázatok, összevonások stabilan a gyon közel került a megvalósuláshoz, ge-tömb bontását. A mostani parkolási lábára állították a Jászkerületet, ám a amelyekről illik szót ejteni. lehetőség megmarad, de a bontások JVV Zrt. gazdálkodását, struktúráját A táncosok Víz utcai székháza az egyik után a Zirzen Janka utcáig végleges

Álláshirdetés A Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola az alábbi munkakörökre keres főállású pedagógusokat, vagy óraadókat: •�magyar–történelem szakos tanár •�műszaki tanár, szakoktató: (feladata: gépi forgácsoló szakma szakelméleti és gyakorlati oktatása, gépész szakmacsoporton belüli szakelméleti tárgyak oktatása). •�gépész szakoktató: (feladata: hegesztő és géplakatos szakma gyakorlati oktatása). Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein: telefonon: 57/502-750, e-mailben: adminisztrator@klapkagy.sulinet.hu

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi ingatlan értékesítésére cím: 5100 Jászberény, Hold u. 2. helyrajzi szám: jászberényi 5227/A/1 hrsz. az ingatlan megnevezése: gyógyszertár területe: 167 m2 A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.jaszbereny.hu oldalon, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (tel.: 57/505-700; 113 mellék). Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, előzetes időpont egyeztetést követően (JVV Zrt. ingatlankezelők tel.: 57/503-280).

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi, jászfelsőszentgyörgyi, jánoshidai, jászboldogházai lakosságot és vállalkozásokat, hogy az augusztus 20-ai ünnep miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi: augusztus 17-én, szombaton: jászberényi keddi program szerinti szállítás, jánoshidai keddi program szerinti szállítás, jászfelsőszentgyörgyi keddi program szerinti szállítás. augusztus 19-én, hétfőn: jászberényi hétfői program szerinti szállítás, jászboldogházai hétfői program szerinti szállítás, jánoshidai hétfői program szerinti szállítás, augusztus 20-án (kedd): a szállítás szünetel! Kérjük a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig. Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata

Júliusi anyakönyvi hírek •��A jászberényi kórházban 17 kisbaba született. Közülük Bankos Liliána, Tóth Bendegúz, Székely Csaba, Salamon Noémi, Molnár Luca Borbála, Mizsei Adrienn, Hivatal Gabriella, Neu Viktor, Csibra Hanga Piroska, Sárközi Nóra és Száraz Dominika édesanyja járult hozzá gyermeke születési hírének megjelentetéséhez. •��12 házasságkötés történt. Július 20-án Lőrincz Tamás és Bíró

Bernadett, Szendrei Gergő és Sisa Kitti; július 27-én Stubna Ágoston és Csúz Ágnes, Rusvai Péter és Szűcs Petra.

•��26 helyi lakos halálesetét anya-

könyvezte a hivatal. Bakki-Nagy Vendel (49) nevének közléséhez járult hozzá hozzátartozója.

(Figyelem! Az adatok csak a jászberényi lakosokra vonatkoznak!)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Soós Lászlóné született Versegi Mária élete 84. évében, augusztus 10-én 13.30 órakor elhyunt a Szent Klára Otthonban. Szentmise: augusztus 22-én reggel 7 órakor a Barátok Templomában. Temetése: ���augusztus 22. de. 9 órakor a Fehértói Temetőben. Gyászoló család

szándékú parkot építünk. Előtte egészen a megyeházáig faltól úttestig megújul a járófelület. Közbe esik a városháza, ami egyik legpatinásabb, de egyben legrosszabb állagú épülete is a városnak, így elérkezett az ideje a teljes mértékű rendbetételének. A tér túlsó oldalán a parókia homlokzatát hozzuk rendbe és a Rozália kápolna kerítését, hogy méltók legyenek a már megszépült térhez, nem utolsó sorban fontos rendeltetésükhöz. Mindez 400 millió forintos projekt, amelyből 250 millió a pályázati, 150 millió az önrész. Nem mondtunk le a kultúrmalom tervéről sem. Ehhez kapcsolódva lebontjuk vele szemben a volt óvodát, és a környező épületeket a Bútorboltig, illetve a Jászkürt fogadóig. Itt főleg parkolóhelyeket alakítunk ki. Ugyanez a célunk a Hold utcai óvoda bontása során, ahol a buszpályaudvarra igyekvők várakozhatnak majd a kialakított ideiglenes parkolóban. A Zagyva-sétány vonzerejét növelheti, hogy a Szövetkezet úttól felfele is kiépítjük a közvilágítást. • Az előző kérdés dicsekvéssel kezdődött, az utolsó viszont jobb házakban is titkolt kellemetlen vonatkozású: mi a helyzet a falopással? Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal közös erőfeszítéseinek köszönhetően már tisztábban látunk. A helyzetfelismerést pedig gyors és határozott döntések követték. Ezek egy része rendőrségi ügy, amit feljelentéssel elindítottunk. Másik része házon belüli átszervezéseket, döntéseket követelt. Közmunkásokkal hasonló típusú munkát még nem végeztünk, s ilyen fakivágás, ritkítás, gyérítés nem is szerepel az idei tervünkben sem. A rutintalanság rovására írható sok minden, ami immár megfelelő útra terelődött. Ami megtörtént azon változtatni persze nem lehet, az érintett közreműködő mezőőrtől viszont már fegyelmi úton megváltunk. Az ügy tanulságait levontuk, a politikai túlhajtásokkal azonban nem kívánunk foglalkozni.

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: • Jászberény, Fürdő u. 2. III/10. 54 m2 alapterületű lakás helyrajzi szám: 3922/1/A/39; pályázati induló ár: 7.300.000 Ft • Jászberény, Szövetkezet u. 3. 68 m2 alapterületű tároló helyrajzi szám: 3907/2/A/2; pályázati induló ár: 700.000 Ft�+�ÁFA • Jászberény, Nádor u. 1. 47 m2 alapterületű raktár helyrajzi szám: 6383/8/A/1; pályázati induló ár: 740.000 Ft�+�ÁFA A részletes pályázati kiírások megtekinthetők Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. szoba, tel.: 57/505-700/113).

Tamasi József (1928-2012)

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulójára. „Nem foghatjuk már dolgos kezed…”

Gyászhírek feladásához, örömteli események híreléséhez keresse fel szerkesztőségünket:

Jászberény, Fürdő utca 5-7

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. Maszlag Tamás Szerető családod

Emlékezés

Tóásó Béla halálának ötödik évfordulójára Szomorú az út mely sírodhoz vezet, ahol megpihen a dolgos két kezed. Úgy mentél el, ahogy éltél, Csendben, szerényen; Jóságos szíved nyugodjon békében.

Szerető feleséged, fiad és családja

halálának 19. évfordulójára.

„Nem vagy már sehol, csak szívem mélyén érzem, hogy lüktet a csend, s a halkuló világ úgy sóhajt érted, mint kint az őszi erdőn a levele után rezzenő faág. Nem vagy sehol, csak konok némaságom őriz, mint álmot, mint elveszett csodát s mint nyarak tündöklő mosolyát az őszbe, úgy viszlek magammal emlékként tovább.”

Soha el nem múló szeretettel Apu, Anyu


Város

2013. augusztus 15.

3. oldal

Ismét ünnepelt a méhésztársadalom Konferencia az utakról (Folytatás az első oldalról) A polgármestert Lovász Andrea leköszönő mézkirálynő beszámolója követte a színpadon, melyben ismertette elmúlt éves tevékenységét. Megismerhettük küldetésének legfontosabb állomásait, szólt a számos fesztiválról, konferenciáról, vásárról, előadásról, ahol megbízatása alatt tevékenykedett a mézet népszerűsítve. Munkája során fontos feladatának érezte felhívni a figyelmet a mézfogyasztás előnyeire, elsősorban az ifjúság körében. A távozó királynőt az idei év hét mézkirálynő jelöltjének bemutatkozása követte, akik röviden összefoglalták a méhészethez való viszonyukat, marketingterveiket. A következő percekben, a méhésztársadalom részéről dr. Mészáros László, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke köszöntötte a csarnokban helyet foglaló érdeklődőket. Beszédében röviden szólt az egyesület életéről, a mézpiac gondjairól, lehetőségeiről. Elmondta, a tavalyi aszályos nyár, a hosszúra nyúlt tél jelentős pusztulást okozott a méhcsaládokban. Az akácról származó, leginkább keresett termés, sajnos nagyon alacsony. Az összes termelés várhatóan a tavalyi 17 ezer tonnát sem éri majd el. Ez a tény 20-30�%-os árnövekedést tesz szükségessé. A jó hír, hogy Brüsszel 800 ezer euró többlettámogatást szavazott meg a magyar méhészek számára, melyet a korábbiaktól átgondoltabb koncepció szerint hasznosan fognak elkölteni – tájékoztatott az egyesület elnöke. Tizenegy órától bohócműsor szórakoztatta a legkisebbeket, majd a nagycsaládos anyává érett, ám még mindig tinédzseres lendülettel bíró Szandi produkciója után, a női szíveket szapo-

(Folytatás az első oldalról.) A városatyák közül elsőként Szabó Tamás ismertette Jászberény útjainak helyzetét. A lakosság és a gazdaság közös érdeke az infrastruktúra fejlesztése. A város régóta várja a 31.-32. útfelújítás projekt megvalósulását. Ezen utak Jászberényben metszik egymást, használhatóvá tételük gyakorlati jelentőségű, az elkerülő út teljes megépítéséhez hasonlóan. Fontos kívánalom a járási székhelyek megközelítése. A települések közötti racionális mozgás megteremtésének lehetősége szintén kiemelt feladat. A közigazgatásilag Jászberényhez tartozó Portelek megközelítése a je-

lenlegi útviszonyok miatt nehézkes, az útfelújítás itt is elkerülhetetlen feladat. A következőkben Pócs János országgyűlési képviselő kapott szót, aki hozzászólásában kifejtette a régió munkahely-teremtési szándékához elengedhetetlenül szükséges a megfelelő infrastruktúra kiépítése. A jászberényi székhelyű cégek környező településekről történő gyors megközelítése lakossági és gazdasági érdek. A konferencia további részében a Jászság polgármesterei vázolták a miniszteri biztos előtt településeik felújításra szoruló főútjainak siralmas állapotát, a régió szinte használhatatlanná vált infrastruktúráját.

Adomány az óvodáknak rább dobogásra bíró Vastag Csaba koncertjén tapsolhatott a jobbára nőnemű közönség apraja-nagyja. Miközben a sportcsarnokban szórakoztató műsorokon, az udvaron és az utcán vásári forgatagban bámészkodott a közönség, a szakma képviselő az Ifjúsági Házban folyó előadásokon tájékozódhattak a méhésztársadalom fontos kérdéseiről. Egész nap óriási érdeklődéssel kísért szakmai előadásokat, beszámolókat hallgathattak, hasznos tanácsokkal gazdagodhattak a résztvevők. Beszámoló hangzott el a méhpusztulás okairól, a méhészeti ágazat helyzetképéről, versenyképességről, az OME munkájáról, a mézpiaci helyzetképről. A keretszegező verseny eredményhirdetésén kiderült, idén a legügyesebb méhésznek Vízári Attila bizonyult, aki Szántódról érkezett hozzánk. A nap fénypontja, a mézkirálynő koronázás

eseménye ismét zsúfolásig megtöltötte az egyre melegebbé váló csarnokot. Az írásbeli teszt és a szóbeli bemutatkozás összesített pontjainak eredményeképp, idén Lehóczki Tímea, 23 éves tiszateleki biomérnök, a Debreceni Egyetem Természettudományi karának mesterszakos hallgatója fejére illesztette Szabó Tamás a királynői koronát. Az elkövetkezendő egy évben Tímea képviseli a magyar mézet és méhésztársadalmat itthon és külföldön. Udvarhölgyei Sterzl Anna Cserszegtomajról és Schvab Dóra Mecsekpölöskéről, aki a közönségszavazáson szintén győzedelmeskedett. A műsorfolyamot tombolasorsolás zárta. Késő délutánra kiürültek a sátrak és az utcák. Estére már csak az elcsöppentett mézgyöngyökön csemegéző kóbor méhecskék látványa árulkodott a XXVI. Mézvásár eseményeiről.

(Folytatás az első oldalról.) A társaság a jövőben, a várossal ismételten egyeztetve, rendszeressé kívánja tenni az anyavállalatnál nagy hagyománnyal rendelkező társadalmi segítségnyújtásban való részvételt. A

jótékonykodás következő állomása augusztus 26-án, az Egyesített Szociális Intézmény Hatvani úti idősek otthona lesz, ahol kertészeti munkát vállalt a cég segítségnyújtásra jelentkező hat dolgozója.


4. oldal

Fesztivál

2013. augusztus 15.

Színpadon nagyszüleink hagyatéka (Folytatás az első oldalról.) Tánc következett, egészen egyedi. Seprővel táncoltak a lányok először néhányan, majd nagy csoportban. A három seprű alapfunkcióban, majd táncos társként szerepelt. Ez afféle tánctanulási előjátéknak tekinthető, de olyan fokú játékosság jellemezte a műsorszámot, hogy a seprő szinte életre kelt.

Majd férfiak mutatták be, milyen a jászsági tánc. Árvalányhajas kalapban, csizmában jelentek meg, és táncuk erőt, határozottságot és méltóságot sugárzott, számomra megidézték a pendzsom valódi hangulatát. A Zagyva Banda Pál Mihály közreműködésével kísérte az együttes tevékenységét, és maga a népzenei együttes is adott önálló műsort a megjelentek nagy örömére.

Minden csoport több ízben megjelent, hogy színes képet adhasson arról a munkáról, mely Kocsánné Kuli Orsolya és Kocsán László alapító művészeti vezetők révén kelt életre mindannyiunk örömére és közös épülésére. Az együttes Kiválóan Minősült, megjelenésünk napján tekintélyes megyei művészeti kitüntetést vehet át. Farkas Ferenc

A szerdai nagyon színes buli Kedden különös öltözetű társaság haladt el lovas kocsin szerkesztőségünk előtt. Vidám és egzotikus hangzású énekük emlékeztetett arra: elkezdődött a XXIII. Csángó Fesztivál, s megérkeztek a másnap esti gálaműsor főszereplői: a külföldi együttesek. • s. e. • A brazilok ekkor még a párhuzamosan zajló gyöngyösi Gyöngy Fesztiválon voltak, így ők ebben a műsorban nem szerepeltek, ám Grúzia, Indonézia, Panama, Lengyelország és Törökország csoportjai így is bebizonyították, valóban „színes világban” élünk. Nyolc órakor már a nézőtér megtelt azonos kézmozdulatot végző emberekkel. Úgy tűnik, a nagy melegben mindenki megtalálta a kapuban mosolygós önkéntesek által kezünkbe nyomott műsorfüzet másodlagos funkcióját… A színpadot a JNE közvetlen utánpótláscsapata, a Jártató Együttes „melegítette be”, akik erdélyi forgóssal mutatták meg vendégeinknek, milyen is a magyar virtus. A piros-fekete szoknyák helyét azután színpompás ruhákba bújt, csillogó kiegészítőket, s fejükön hosszú tollakat viselő indonéz táncosnők vették át. A fővárosból, Jakartából érkezett csoport repertoárja magában foglalja a több mint tizennégyezer szigetecskéből álló ország önmagában is sokszínű zenei és táncos hagyományait, melyen a rituális helyi vallás mellett az indiai kultúra hatásait is megfigyelhetjük. Produkciójuk az őket először látó jászberényi szemek számára különösen egzotikus látványt nyújtott. Őserdei hangulatot varázsoltak a színpadra: az ütősök uralta zenébe olykor madárdalt utánzó hangok vegyültek, a táncosnők pedig mint megannyi színes pillangó „röpködtek” körbe. „Ismét egy magyar csapat átkötésként” – gondoltuk sokan, amint az indonézek

helyét átvette a lengyel tánccsoport. Ha viseletük nem is, az erőteljes leányhangokon szépen megszólaló lengyel népdalok, s a táncuk szlávos elemei azonnal elárulták, hogy környező világunk kultúrájának egy újabb színfoltját ismerhetjük meg. Ázsia és Európa után Közép-Amerika is bemutatkozott a panamai csoport produkcióján keresztül, akiket szintén először láthatott a fesztivál közönsége. Fodrok és csipkék borította, csillogó fejdíszes nőket udvaroltak körbe szenvedélyesen táncoló, kalapjukat folyton égbe emelő férfiak, kiknek egyszerű öltözete mintha csak ellenpontozni kívánta volna a hölgyek viseletét. Őket a török csapat követte, akik bebizonyították: a világ kultúrája nemcsak sokszínű, de határokon átívelő is. Mint megtudtuk, ugyanazokat az ütemeket verték, mint a panamaiak, a törökös táncelemek pedig időnként a csárdást juttathatták eszünkbe. Zenéjük a közönség gyermektagjait is magával ragadta, színpad előtti önfeledt táncra csábítva őket. A törököket szomszédaik, a grúzok követték. Testhez simuló, fekete viseletbe öltözött ifjú „harcosok” ugráltak be a színpadra, minden mozdulatukban bizonyítva, hogy a műsorvezető jellemzése – „rendkívüli dinamizmus” – nemhogy túlzó, de talán még túl enyhe kifejezés is. Olykor már akrobatikába is átcsapó táncuk kontrasztjaként jelentek meg a lágyan mozgó női táncosok hosszú, bordó ruháikban. Ezzel véget is ért az előadás első fele, s kezdődött a „második felvonás” az indonéz csoport másik produkciójával. Találgattuk kolléganőmmel, Mártával, „Vajon ezúttal milyen színpompás ruhákkal kápráztatnak el minket?” Mindannyiunk meglepetésére azonban talpig feketében jelentek meg; az egyedüli színt a visszafogottan alkalmazott arany szegélydíszek és a se-

lyemszerű szoknyájukon megcsillanó fények képviselték a színpadon. A lengyelek második táncában hordott viselete, ha lehet, még magyarosabb volt, csak a vastag harisnya és a saru volt árulkodó jel. Főként vonósokkal kísért zenéjükben ismét az énekhang dominált, s a táncosfiúk mintha úgy döntöttek volna, lepipálják a grúz srácokat ugrásban. Panama második előadásában kicsiny nemzeti zászlók játszottak központi szerepet, miközben „Viva Panama”-t énekeltek a vidám férfiak és nők. Azért azt meg kell jegyezni, tudják, hogyan kell megolvasztani a magyar szíveket, ugyanis a tánc záróakkordjaként magasba emeltek a panamai zászlót tartó hölgy mellett egy magyar zászlót fogó lányt is. A törökök második tánca az elsőnél vidámabb volt, ez megmutatkozott a tempó mellett a viselet színeiben és a táncosok arcán is. A grúz fiúk mit sem veszítettek energikusságukból, ám a heves tánchoz még kések és kardok csattogtatása párosult, csupán tenyérnyi pajzs védte őket. Testi épségükért aggódó szívünk csupán annyi időre nyugodhatott, míg a lányok a színpadra tipegtek, időlegesen felfüggesztve a szilaj férfiak tusakodását. A csoportokat egy jártatós pár virágcsokorral köszöntötte, bár sokszor a koreográfiákba szervesen beépített kivonulások miatt szurkolnunk kellett a fiataloknak, hogy ezt a színpadon megtehessék. A csokrok mellé azonban minden produkció – igazán megérdemelten – vastapsban is részesült. Legvégül az est minden fellépője belekóstolt a moldvai táncba, melyet vidáman jártak, egymás kezét fogva a jártatósok vezetésével a színpadon és a széksorok közt. A műsor minden tekintetben Csilla kolléganőm szavajárását juttatta eszembe: „Nagyon buli!” Ennek hatása alatt indultunk feldobódva Mártával a táncházba…

Léleksimogató muzsika Hetek választottak még el augusztus 8-tól, a Csík Zenekar és Presser Gábor közös koncertjének időpontjáról, amikor a Csángó Fesztiváliroda ablakára kikerült a felirat: „A Csík koncertre minden jegy elkelt!” • sz. k. m. • Bizony, akik nem gondoskodtak időben a jegyvásárlásról lemaradtak a fesztivál Szabadtéri Színpadon rendezett egyedülálló gálaműsoráról, ahol a Csík Zenekar mellett Presser Gábor, Pál István Szalonna és Bandája muzsikált, a látványról pedig a Jászság Népi Együttes gondoskodott. Csík János és Szűcs Gábor szerkesztők neve garancia a sikerre, közös munkáikból a megelőző években is emlékezetes előadások születtek. A csütörtöki műsor az emberi lélek rez-

düléseit – örömöt, bánatot, csalódást, beteljesülést, kételyt és ábrándot – a szerelem megannyi arcát írta muzsikába gazdag népdalkincsünk nyelvén, formálta tánccá a mozdulatok szimbolikájával. Mosolyfakasztó, szempárásító, simogató hangulatok váltották egymást lelkünkben a büszke legényes, a parázs cigány, a friss csárdás, vagy a szomorkás menyasszony-búcsúztató előadását nézve, hallgatva. A Lélekképek című produkcióban Csík János zenekara és Pál István Szalonna bandája közvetítette autentikus magyar népzene találkozott az igényes zenei és szövegvilágú Presser-féle rockkal. Ebbe az egymásra hangolt zenei műsorba nagyszerűen belesimult a Jászság Népi Együttes táncba öltött gondolatisága. Visszafogott lélegzettel hallgattuk a Majorosi Marianna pá-

ratlan hangján megszólaló népdalokat vagy a jól ismert Quimby átdolgozást. Együtt dúdoltuk Presserrel a„ Jött a doktort”, a „Kézen fogsz és hazavezetsz” című nótákat. Derültünk Csík János kedves humorán, értékeltük allűrmentes egyszerűségét, megcsodáltuk hegedűjátékát, csakúgy, mint Pál István virtuozitását. A nézőtér széksoraiban fészkelődve próbáltuk fegyelmezni a szaxofon, cimbalom, gitár és a hegedű hívogató szavának engedelmeskedve ritmusra mozgó végtagjainkat. Mozgáskényszerünk feloldásaként a végén természetesen vörösre tapsoltuk a tenyerünket egyre követelve a ráadást. „Én vagyok az aki nem jó…” - szólt az utolsó dal. A közönség nagy részével ebben teljesen egyetértünk, a Csík Zenekar tényleg nem jó, hanem tökéletes. Visszavárjuk jövőre is!


Fesztivál

2013. augusztus 15.

Péntek este fölszállott a páva Múlt héten bővelkedhettünk programokban, bepillantást nyerve a népzenei hagyományokba. Erre kiváló alkalomnak ígérkezett a Fölszállott a páva című egész estét betöltő gálaműsor, amelyben nem csalatkoztunk. • Buschman Éva • Az időjárásra sem lehetett panasz, senki nem fázott. A kellemes nyáresti melegben a Szabadtéri Színpad előtti sétányon kígyózó sorokban várakoztak az emberek. Bebocsátást nyerve mindenki szaporázta lépteit a legjobb helyek irányába, de a nyári „klíma” sokakat csábított a büféhez is. Nyolc után néhány perccel „felgördült a függöny, elkezdett fölszállni a páva”. Színpadra lépett az est házigazdája, Agócs Gergely Budapestről, aki maga is népzenével és néprajzkutatással foglalkozik. Néhány gondolatban bemutatta a nagysikerű Duna televíziós néptáncés népzenei vetélkedőt, a Fölszállott a pávát. Nekünk, jászberényieknek e műsor különösen jelentős, hiszen erről a versenyről neves táncosaink, a Csokonai-díjas Jászság Népi Együttes tagjai győztesként tértek haza. Agócs Gergely elmondta, hogy a vetélkedőt az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza közösen hirdette meg tavaly. Azt

is hozzátette, hogy valójában nem az rünk hagyomány, nemzeti identitásunk volt a céljuk, hogy tehetségeket keres- záloga. – hallhattuk Balogh Júliától. Sok senek, hanem az, hogy az a sok tehet- fiatal érkezett hozzánk hazánk minden ség, akik köztünk élnek, összemérjék szegletéből, nemcsak a mai Magyartudásukat. A műsorban a legjobbak ország területéről, azért, hogy magukversengtek egymással. A hagyományo- kal hozzanak egy-egy cseppet abból a kat ápoló énekesek, néptáncosok, ze- nagy vízből, amit népi hagyományok nekarok versengéségre a teljes magyar tengerének is nevezhetnénk. Az est nyelvterületről közel 500 produkciót folyamán hallhattunk szólóénekeket, neveztek. A televíziós elődöntőkbe 48 küküllőmenti népdalokat, láthattunk jutott tovább, s közülük kerültek ki a ördöngösfüzesi sűrű és ritka fogásolás győztesek. Év elején a televízió is köz- férfitáncot, bodrogközi táncokat. Felvetítette a gálaműsort, melyben a népze- csendültek dél-alföldi dallamok, kalone- és néptáncvetélkedő legjobbjai újból taszegi muzsika, s megfigyelhettük a színpadra léptek. E produkciót láthatta mérai néptáncok lépéseit is. a jászberényi közönség pénteken. Minden fellépő kiváló tanúbizonysáAz estén Balogh Júlia, a Duna Televí- gát tette annak, hogy az egyes vidékek zió egyik alapítója, igazgatója, külhoni jellegzetességeit milyen jól ki tudják műsorok szerkesztője, műsorvezetője is emelni, hangsúlyozni. Táncosaink, a köszöntötte a résztvevőket. – Államot „jászságisok” is többször a színpadra lépteremteni István királyi módon tehet- tek gyönyörű viseleteikben. A közönség ség, de életben tartani csakis munkával, pedig hangos tapsözönnel jelezte feléjük, kultúrával lehet. – mondta. –1906-ban hogy nagyon jól művelik a népi táncos kezdte el Bartók és Kodály gyűjteni a hagyományok őrzését, bemutatását. népi, nemzeti kultúra jellemzőit, sokat A pénteki gálaműsorban megemlétéve múltunk kincsének ápolásáért. A keztünk arról, hogy negyven éve volt az Fölszállott a páva vetélkedő gondolatát első táncház Magyarországon. S meg2005 óta dédelgettük, s tavaly sikerült emlékeztünk Halmos Béláról is. a műsort útjára indítani. S hogy miért A fináléban minden fellépő felvonult éppen páva? Létezik olyan népdalunk, a nagyérdemű elé, a közönség soraiból melynek az a címe, hogy Fölszállott a sokan állva tapsoltak. Éjjel tizenegy óra páva. A magyar jelképvilágban a páva a felé lassan kezdett elcsendesedni a színhalhatatlanságot jelenti. Jelképrendsze- pad és a nézőtér. „Elszállott a páva…”

A „csángó” avatatlan szemmel A Csángó Fesztivál a város azon eseménye, amit előbb vagy utóbb minden nem berényi barátomnak látnia kell. Pár nap, amikor az egyébként csendes kisváros felbolydul, és átadja magát a táncnak, zenének és általában véve a kulturális sokszínűségnek. S akárhány napos is legyen, a legnagyobb érdeklődés mégiscsak mindig a szombati programokat övezi, azon belül is kiemelt figyelmet kap a felvonulás. Idén ezt az élményt négy barátommal is megoszthattam, akik a fővárosból érkeztek „Birínybe” szombat délután. • Sándor Eliza • A délelőtti folkmiséről így lemaradtak, noha a Nagytemplom padjaiban a külföldi és magyar népviseletbe öltözött hagyományőrzők is egyedülálló látványt nyújtanak. Ám sok érdekes program maradt délutánra is. Szerencsére sehol sem volt már a pár nappal korábbi rekkenő hőség, s az ígérgetett vihar is megkímélte a Jászságot. A Déryné Rendezvényházban kezdtünk, a kiállítást nézve elbüszkélkedtem nekik a mi Jászság Népi Együttesünk tehetségkutatós sikerével, majd megsárgult fotókon néztük, milyen volt az előző század közepi „Hazatérés Bukovinából”. A Margit-szigeten belekukkantottunk a moldvai és gyimesi csángók műsorába, de a Hétszínvirág, a Cuháré és Petrence együtteseknek köszönhetően arról is megbizonyosodhattak, hogy a jászok sem maradnak alul, ha néptáncról van szó. Eközben – ha már ott voltunk – végignéztük a vásári portékákat, s „messziről” jött vendégeim azt is megtudhatták, milyen is az a jászsági lepény. Az Egy asszony két vétkecskéje című előadás pikáns bukovinai székely történetei aztán – sokakkal együtt – a színpad közelébe vonzották őket, melyeket Kóka Rozália ízes székely nyelvezetén hallgathattunk. Feszült érdeklődéssel figyelték, miképpen adta vissza Ádám a Teremtőnek, majd kérte mégis vissza „Évacskát”; miként „gyuszolták az ágyat” éjszakánként a történet főszereplőjének kikapós nővérei; hogyan járt a pletykás Trézsi ura, aki „olyan áldott jó ember vót, ha a falra felloccsantották vóna, ott marad”, s végül fény derült arra is, miképpen „segélte meg a komacskája” a

címadó történet főszereplőjét. Majd a színpadot komolyabb témának adták át: Tampu Ferenc Román koncepció a csángókról című könyvének bemutatója következett, melyet László Ildikó egykét csángó népdallal színesített. Mi azonban a Főtéri színpad felé vettük az utat, mert egyik barátom kiszúrta a műsorújságban: a Magyarországi Román Táncegyüttes, az Ilosvay Selymes Péter Táncegyüttes, a Magyarbődi Hagyományőrzők és az Ürömi Botladozók mellett „földijei”, a Nagyecsedi Hagyományőrzők is fellépnek. Sajnos csak a műsor végére értünk oda, s – bár közeledett a felvonulás, így tán bölcsebb lett volna ragaszkodni megszerzett helyünkhöz – még előttünk állt egy gyors város(központ)néző körút. A kötelező jászkapitány szobor–fahíd– Zagyvasétány kör – részben talán a régi Berényt bemutató képeslap kiállításnak köszönhetően – azonban olyan hosszúra nyúlt, hogy mire visszaértünk, már amerre a szem ellát, a főtéri színpadtól egészen a bankig, nézőkkel telt meg az aszfalt. „Mindig sokan vannak, és az idei talán az összes eddigin túltesz” – magyaráztam nekik. A zsúfolt utcán végül csak a tánccsoportokkal együtt haladva tudtunk eljutni a színpad közelébe. Lelkes fogadtatásra lelt ismerőseim körében azon felvetésem, miszerint a mindig vidám panamai csoporttal mi is lépjünk színpadra, ám végül erről – vélhetően a közönség legnagyobb megelégedésére – letettünk. Így a börtönudvar magasságában belevetettük magunkat a felvonuláshoz társuló hagyományos tevékenységbe: az ágaskodás és helyezkedés váltogatásába. Szerencsére a műsort a gimnázium előtt is kivetítették, így felváltva nézegettük a fesztivál fellépőit a

fejek között kialakuló résekben. A brazilok önálló műsorára már olyan közel sikerült jutnunk, hogy legalacsonyabb barátnőm is jól látta a színpadot, s csillogó szemekkel nézte a pávára emlékeztető brazil táncosokat. Műsoruk csupa szín, csupa toll és flitter, csupa energia és lüktetés volt. Felmerült bennem, hogy bár bizonyára sokba kerül egy borbolyás ruhatára is, azért az mekkora sokk lehet, ha egy brazil gyermek jelenti be otthon: néptáncolni szeretne… Barátnőmben értelmesebb gondolatok támadtak, és hozzám fordulva megjegyezte: érdekes, hogy míg a magyar népi viselet funkcionális, a braziloké szimbolikus, s hogy mozdulataiknak bizonyosan köze van a Dél-Amerikában őshonos madarak násztáncához. Sötétedés után aztán már székhez is jutottunk, s a csángó, majd az erdélyi és felvidéki csoportok előadásait már a nézőtérről élvezhettük. Ének, zene, tánc, ima és vers gazdagította mindkét műsort, melyekben a helyi csoportokon kívül a Jászság Népi Együttes és a Viganó AMI táncosai is részt vettek. „Csak az tud tüzet gyújtani, aki maga is lángol” – kommentálta a fesztivált az alapító Papp Imre a két műsor közötti beszédében. Ezek az emberek, akik évről-évre eljönnek, hogy a maguk kulturális kincseit megmutassák nekünk, számtalan szívben gyújtottak már tüzet. A mi felelősségünk is, hogy ezt továbbra is megtehessék, hogy ezek a kincsek ne veszhessenek el. Éjfél körül fáradtan, de gazdagabban bandukoltunk barátaim kocsijához. A Víz utcából még kihallatszott a táncház vidám zenéje. Egyik barátnőm vágyakozva pillogott arra fele, ám a fáradtság erősebb volt. „De egyszer akkor is meg kell tanulnom néptáncolni!” – mondta, én pedig ígéretet tettem, hogy utánakérdezek a pesti lehetőségeknek… Kérdésükre, hogy minden nap ilyen élettel teli-e Jászberényben, hitetlenkedve fogadták nemleges válaszom. Hát akkor jövőre ugyanekkor ugyanitt? Én mindenesetre itt leszek, s az arcok alapján megkockáztatom, ők is…

5. oldal


6. oldal

Fesztivál

Aprók a téren A Csángó Fesztivál szervezői az idén kibővített programokkal gondoskodtak a gyerekek szórakoztatásáról, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a jövőben a Viganó AMI tanulóiként képezhessék tovább a hagyományokat kedvelő lurkókat. • i. a. • Az Aprók tábora hétfőtől péntekig fogadta a néptáncra, énektanulásra, kézműves tevékenységre fogékony gyerekeket. Színes és hasznos elfoglaltságokkal, sok játékkal, strandolással töltötték a fesztivál hetét a táborozók. Hétvégén a Margit-sziget vásári forgatagának szomszédságába települt népi játszótéren múlathatták az időt a vásárlásban, nézelődésben megfáradt családok. A Tarisznyás műhely fűzfából készült ötletes játékaival nem csak a kicsik, de szüleik is próbára tették ügyességüket. A délelőtti Kerekítő foglalkozásokat a babával érkezők élvezték igazán. Népi mondókák, dalok, hangszeres bemutatók kötötték le a legkisebbek figyelmét. A délutáni hangszeres népi körjátékokon, tánctanításokon, ritmushangszer bemutatókon az ovis, kisiskolás korosztály vett rész örömmel. A Fejlesztő kuckó és a Napsugár Waldorf Iskola kézműves játszóházaiba is sokan ellátogattak, hogy papírból pillangót, különböző bogárkákat, díszes könyvjelzőket készítsenek. A jákóhalmi íjászok pedig az ostorpattogtatás és íjászkodás rejtelmeibe avatták be a bátor jelentkezőket.

2013. augusztus 15.

Tánc kivilágos virradatig Két éves kényszerpihenő után újra megszokott helyén, a városi strandon várta lakóit a népzenész és tánctábor, melynek szerves része az esti táncház, ahol a város néptáncot szerető lakói Busai Zsuzsanna és Busai Norbert oktatók segítségével már vasárnap estétől próbálkozhattak gazdag tánckincsünk lépéseinek elsajátításával. • K. M. • Az újjáépült székház falai között vasárnap este még kényelmesen elfértek a Zagyva Banda muzsikájára vigadók. A Csángó Fesztivál napjainak előre haladtával egyenes arányban nőtt a táncházak résztvevőinek száma is. A külföldi csoportok érkezését követően egyre nagyobb létszámú tanulni és szórakozni vágyó közönség töltötte meg az épületet és az udvaron felállított sörsátrakat. Szerdától az udvari koncertek csábították mulatságra a táborozókhoz csatlakozó népzenekedvelőket. A Víz utcai színpadi programot 7-én a, Jászság Népi Együtteshez szinte hazajáró Zagyva Banda koncertje nyitotta. A turai fiatalok repertoárjában autentikus magyarországi és erdélyi muzsikákat hallhattunk. A fesztivál folyamán sokszor elhúzták a sörsátrakban helyet foglaló táncos barátaik nótáját, melynek eredménye rendszerint, vérbeli táncosokhoz méltó örömtánc lett. A táncokban csak szemlélőként részt vevő, a spontán nótázást hallgató vendégek is jól szórakoztak, hiszen ha jól füleltek színpadon soha nem hallott pajzán szövegű népdalok ismeretével gazdagodtak a táncházak során. Csütörtök éjszaka a Jászság Népi Együttes három tagja alkotta BaHorKa énekegyüttes aranytorkú lányai léptek a táncház színpadára, hogy műsoruk-

kal bebizonyítsák, éppolyan jól tudnak Karádi sanzonokat előadni, mint cigány énekeket vagy magyar népdalt. A hallgatóságnak talán nem is akadt olyan tagja, aki kibírta volna valamilyen táncmozdulat nélkül a koncerten való részvételt. Pénteken este a panamaiak tartottak teltházas táncoktatást a székházban. Vidám zumba-edzést idéztek a mozdulatok, a zene és a fülledt melegben igencsak izzadó tanítványok látványa. A koncertek után rendszerint az udvaron tovább folytatódott a tánc, ahol az esti szellő kicsit hűtött a forró hangulaton. Pénteken vihar fenyegetett, ezért a rendezők a biztonság kedvéért a megszokottnál korábban véget vetettek a mulatságnak, bár a Köztársaság Bandája koncert után sokaknak nehezére esett otthagyni a felfokozott hangulatú táncházat. Szombatra már teljes létszámmal jelen voltak a vendég csoportok. Megérkeztek a brazilok is, akik szambát tanítottak, majd a grúzok próbáltak oktatni villámgyors lépéseik elsajátítására,- bevallom részemről nem sok sikerrel. A tizenegykor kezdődő Besh o Drom koncertről, teltház miatt sokan a kapukon kívül rekedtek. Igazán sajnálhatják, hogy lemaradtak az együttes sodró erejű előadásáról. A táncos Kaszai Lili fantasztikus énekhangján megszólaló balkáni, cigány, magyar, közel-keleti világzenévé átírt dallamok hallatán hatalmasat bulizott a közönség szerencsésebb, bebocsátást nyerő fele. A koncert idején, a házban szintén nagy érdeklődéssel zajlott a moldvai tánctanítás. A zene ritmusára egyszerre dobbantak a szívek és a lábak. A hajnalig tartó mulatságon a különböző nemzetek amatőr és profi táncosai a táncház boldog óráiban egy nyelvet beszéltek, a tánc nyelvét.

Viszontlátásra, Jászberény! A fesztivál utolsó napja a visszatekintés, az értékelés és a búcsúzás jegyében telt. Az események vasárnap is két helyszínen, a Margit-szigeten és a Főtéren zajlottak. A Szigetre kilátogató sokadalom délután két értékőrző, régről regélő kötet bemutatóját is végighallgathatta. • Taczman Mária • Bathó Edit A jász viselet című könyvének ebben az évben jelent meg második, bővített kiadása a XIX. Jász Világtalálkozó tiszteletére. A kötetet Viszóczky Ilona etnográfus értékelte és mutatta be. Ismertetőjében elmondta, hogy Bathó Edit munkája a jászok viseletének első monografikus összefoglalása, nélkülözhetetlen, hiánypótló, nehezen meghaladható alkotás. A szerző a történeti folyamatrajzra fekteti a hangsúlyt, példaértékű alapossággal és részletességgel mutatja be a jász viselet fejlődésének korszakait. Őseink viselete a Jászkun Redemptiót követő időszakban, a 1819. században élte virágkorát, rendkívüli pompa jellemezte ekkor öltözéküket, a krónikák szerint a jász nők csak úgy úsztak a selyemben. Ez a színpompás viselet és a hozzá kötődő szokások az I. világháború után hanyatlani kezdtek, szinte a teljes feledés homályába merültek. Azonban a ’90-es évektől kezdve a Jászság elfeledett öltözékei, a régi parasztpolgári viselet egyes darabjai reneszánszukat élik. 1995-ben a jászkun önmegváltás 250. évfordulója kitűnő

alkalmat adott a jász viselet felélesztéséhez. Egyre többen varratják meg őseik viseletét, számos pár jász ünnepi öltözékben esküdik vagy éjfélkor veszi át a hagyományos jász menyecske- és újemberruhát. Számos fórum is adott a viselet felöltéséhez. Ez a virágzó reneszánsz szép példája a jász identitás 21. századi továbbélésének, a jelen generáció hagyománytiszteletének. A 700 éves történet összefoglalóján túl a kötet útmutatóul szolgál az alapanyagokkal, varrással, kiegészítőkkel, viselési módokkal kapcsolatos tudnivalókhoz. Az egyes darabok látványtervei, a 150 fotó segítséget adhat a viselet megvarrásához. Viszóczky Ilona szerint a kötet két éke a rendkívül színvonalas és részletgazdag történeti tabló és a kulturális interferenciákat részletező igény. Bathó Edit kitér a viselet keleti vonatkozásaira, valamint a társadalom és a műveltség alakulását is vizsgálja a viselettörténettel párhuzamosan. A könyv mintegy élő illusztrációját nézhette meg ezt követően a nagyérdemű: A Kaftántól a Viganóig címmel viselettörténeti bemutatót tartottak a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai. A bemutató tematikája hűen tükrözte A jász viselet című kötet egyes fejezeteit. A délután további részében Harangozó Imre, újkígyósi néprajzkutató ismertette Anyám, anyám, szép Szűz Márjám című könyvének második, bővített, átdolgozott kiadását. A szerző 74 gyimesi és moldvai régi imádságot és ráolvasást gyűjtött össze az ott élő magyar nem-

zettöredék hagyományából. A szerző az Ipolyi Arnold Népfőiskola csángó programjainak szervezője; gyűjtőútjai során bejárta az egész Kárpát-medencét, és szenvedélyesen gyűjti azokat a tárgyi és szellemi nemzeti kincseket, amelyek egyébként az enyészet martalékává válnának. Az imádsággyűjtemény a múltból, mélyről jövő szavakkal mondja el a halállal kapcsolatos fájdalmat. Az Ómagyar Mária-siralom világát idéző kesergők nyelvezete Moldvában a legszebb, a legkifejezőbb. A kötet olyan szempontból is kuriózum, hogy rendkívül ritka nyelvváltozatokat is megidéz, így tartalmaz szövegeket sziszegő és jugáni tájszólásban is. Ezekben az imákban nagy megtartó erő van, erről szól a majdnem százéves moldvai Márika néni vallomása: „Hogyne tudnék lenne magyarosan beszélni, ezt tanultam volt az ideszanyámtól.” A kötet szövegeit László Ildikó előadásában énekhangon is hallhatták az érdeklődők. Egészen estig mindkét színpadon felléptek népzenét játszó együttesek, így a Dobroda zenekar, a Szeres zenekar és a Zagyva Banda. Este nyolc órára zsúfolásig megtelt a Főtér. A záró műsorban szinte valamennyi külföldi, hagyományőrző és népzenei együttes búcsúzó produkcióját láthatta a közönség. A szervezők egy kisfilmmel is kedveskedtek a fesztivál legérdekesebb és legemlékezetesebb pillanataiból. A fél 11-kor kezdődő nagyszabású tűzijáték méltó záróakkordja volt a XXIII. Csángó Fesztiválnak.


Ajánló

2013. augusztus 15.

Ahol az úr húzza a lovakat

Erdélyiek a múltról, a jelenről és a jövőről A székely magyarság múltja és jelene, jövőbeni kérdései a Kárpát-medencében volt az alcíme a Csángó Fesztivál részét képező VII. Magyar-Magyar Konferenciának, amelynek előadóit az idén meglepően sokan hallgatták végig szombat délelőtt a Déryné Rendezvényház dísztermében. A találkozón Erdély területi autonómiájáról, a tervezett új romániai megyésítés negatívumairól is szó esett. • Gurzó Klári • A megjelenteket Péterbencze Anikó etnográfus köszöntötte, aki a Csángó Fesztivál alapítója, Papp Imre hitvestársaként mutatkozott be a hallgatóságnak, majd átadta a szót Jászberény polgármesterének, Szabó Tamásnak, hogy a város nevében üdvözölje a vendégeket. Ékes Ilona, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága Autonómia Albizottságának fideszes tagja soros felszólalásában mindenekelőtt Kocsán Lászlónak gratulált a konferencia megszervezéséért, és kifejtette, érdemei felbecsülhetetlenek, hisz a hagyományőrzésnek különös hangsúlyt kell kapnia értékvesztett világunkban. A politikusasszony egy régi székely mondással búcsúzott. Így fogalmazott: „Békesség a bejövőkre, áldás a kimenőkre!”. Az előadásokat a Monorból érkezett dr. Szekeres Lukács Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetsége elnökének siménfalvi Székely Mózesről, az egyetlen székely származású erdélyi fejedelemről tartott értekezése vezette be. A tisztségviselő kifejtette, még ebben a hónapban több évi óhaj válik valóra Sófalván, ahol szobrot fognak állítani a 16. századi hadvezérnek és politikusnak, az erdélyi história egyik meghatározó, ha nem is makulátlan személyiségének. Vavrinecz András budapesti népzenekutató helyett a következőkben Pávai István etnomuzikológus beszélt a székelyföldi zenekutatásról, jelezve, hogy valójában egy új szakterületről van szó, sokáig ugyanis csak a kalotaszegi, illetve a széki népi kultúra feltérképezésével,

feldolgozásával volt elfoglalva a szakma. Felhívta viszont a figyelmet arra, hogy az egyes székelyföldi székek, a hajdani közigazgatási egységek közti rivalizálás a néprajzi tájegységekre is kihatással volt és van, márpedig ezt nem árt szem előtt tartani. Kitért az erdélyi magyar muzsikát ért német és polgári hatások jellegzetességeire, az ellenük felvett kezdetleges küzdelemre, a gyűjtők páratlan munkájára, Bartók Béla és Kodály Zoltán transzszilván elődjeire és utódjaira, Kriza János, Orbán Balázs, Bartalos István,

Vikár Béla, Domokos Pál Péter, Lajta László és Martin György szerepére, a rájuk esett feladatok súlyosságára, a műkedvelői lelkesedéstől a profizmusig vezető hosszú út buktatóira, tanulságaira. Ismételt visszatérőként és előadóként Tímár Zsombor László, Gyimesfelsőlok polgármestere a területi önrendelkezés szükségessége kapcsán kifejtette: az anyaországihoz hasonlóan jelen pillanatban az erdélyi közélet is azon hármas tengely köré szerveződik, amelynek Brüsszel, Budapest és Bukarest a hangadó pólusa. Úgy vélte, ezzel a berendezkedéssel szemben a fejlődés és a megmaradás biztos záloga az lenne, ha a helyi ügyekről helyben születhetnének meg a döntések. Sérelmezte, hogy Romániában újfent el akarják hallgattatni azokat, akik nem hajlandók elviselni az ország tervbe vett régiósításával, közigazgatási átszervezésével járó nagy amputációt. A

javasolt új megyerendszer ugyanis megAndrás Mihály mezőségiként vezeti bontaná a magyar közösségek egységét, immár több esztendeje a Hargita Nemmagyarlakta területeket csatolna hozzá zeti Székely Népi Együttest, így tapaszszínromán vidékekhez. Tímár Zsombor talataira támaszkodva tette fel a szinte László Gyimesbükk szerencsétlen esetét megválaszolhatatlan kérdést: kik lesznek hozta fel elrettentő példának: a telepü- a jövő adatközlői? Hisz népi együtteseklést évekkel korábban a román hatósá- ből, táncházakból minden helységben gok leválasztották Csíkról, hogy a fejlet- akad, amatőrök és fizetett táncosok, len, kerékkötőnek is nevezett moldvai zenészek egész serege ápolja a tradícióBákóhoz kössék. Gyimesbükk helyzetét kat Erdélyszerte, ami persze bíztató, de azóta sem sikerült rendezni. „Gyáva egyben elgondolkodtató is, mert azt embernek nincs hazája” – nyomatéko- jelenti, hogy mindaz, ami a pódiumra sította a polgármester. alkalmatlan, el fog felejtődni. András A partiumi Nagyszalontáról, Arany Mihály azt nehezményezi, hogy a népJános szülővárosáról Török László pol- tánc és a népzene egyre inkább már csak gármester tartott vetített képes beszá- a színpadon létezik, hazug manírok molót, azt sugallva, hogy a helyi ma- fogjává vált. Gálák helyett ezért olyan gyarok ragaszkodnak identitásukhoz, rendezvényekre kellene összpontosítani, anyanyelvükhöz és ősi jogaikhoz, ám mint az Ezer Székely Leány Találkozója, a betelepítéseknek tulajdoníthatóan amely még mentes a sallangoktól. Megma már szórványt képeznek Bihar me- jegyezte, persze el kell ismerni, hogy a gyében, a román-magyar országhatár népi kultúrát a táncházak mentették közvetlen közelében. Aláhúzta: a szám meg az enyészettől, de csak Magyarorszerinti kisebbségbe került magyarok szágon, amiként azt is ildomos belátni, nagyobb odafigyelést, törődést igényel- hogy a műfaj nem falufüggő, a városoknek, mint a tömbben, többségben élők, ban is legitimitást szerezhet, sőt, alkallévén, hogy végvárat képeznek, ám ös�- mazkodnia muszáj a kor kihívásaihoz, szesen ugyanannyian vannak, mint a a fiatalok szokásaihoz. Kijelentette, az székelyföldiek. Ha a végvárak meggyen- elvárások természetesen sokfélék, lehegülnek és megsemmisülnek, a székely- tetlen mindenki kívánságait kielégíteni, ség is veszélybe sodródik – mondta, s át- de a modern adottságoknak és az árnyújtott egy maroknyi hajdúsági földet nyaltabb, tudományos alapokon nyugSzabó Tamás polgármesternek. vó tudásnak köszönhetően a viseletet Antal Imre, a csíkcsobotfalvi Csobod igényesebben meg lehet varrni, a táncot Öröksége Egyesület elnöke a közösségi őszintébben el lehet járni, megtisztítani élet, vagyis a valódi értékek élhetővé té- az idők porától. És noha van már eletelének általa alkalmazott módszereiről gendő ok arra, hogy optimistán szemszámolt be. Megemlítette, az első in- léljük a jövőt, bizonytalan például az, tézkedésük az volt, hogy vásároltak egy képes-e önfenntartó lenni a kialakított gardont, olyan megfontolásból, hogy rendszer, a média hajlandó lesz-e segítetávlati megoldások csak akkor születhet- ni az egyébként még – vagy inkább újra nek, ha a legény átöleli a leány derekát. – jó irányba haladó folyamatot, és hogy Szerinte az érzelem viszi előre a világot, javítható-e maradandóan a döntéshonem a pénz, és csak ott várhatók ered- zók ízlése? – összegezte gondolatébreszmények, ahol a tehénnek neve van, nem tő kétségeit a hivatásos együttes vezetője. ára, az egyén pedig nem arra hajt, hogy Utolsóként az Érden élő Kóka Rozália felkerüljön az újságok címoldalaira. „A mesemondó idézte fel a bukovinai szébaj akkor kezdődött, amikor megjelent kelyek vándorlásainak állomásait, méga faluban a kenyérüzlet. Addig hat ló pedig úgy, ahogyan a kalandos, politihúzott egy urat, utána egyetlen úr hú- kai árulásoktól sem mentes történetet zott hat lovat” – jegyezte meg Antal a Magyarországon otthonra lelt felmeImre, aki Szegeden járt egyetemre, on- nőitől hallotta.  nan tért vissza Csíkcsobotfalvára. (Fotó: Sárközi János)

Tárlat Csonka Magyarországon Idén először a Hamza Múzeum is csatlakozott a Csángó Fesztiválhoz az augusztus 3-án nyílott, Bihar megye három művészének grafikáit bemutató Csonka tárlat című kiállításával. • r. a. • Csonka, mert mind a terület képzőművészeti kincsének, mind az alkotók életművének csupán töredékét tudja bemutatni a szűkös kiállítótér keretein belül. A cím azonban utal a térség jellegzetes épületére, az Arany János Emlékmúzeumnak helyt adó Csonka-toronyra is. A tárlat egyik képén is megjelenő torony a terület szimbólumaként is felfogható: az egykori erődből, a nagyszalontai várból, mely egy egész térséget védelmezett, ma már csak egy csonka torony maradt. Erre utal vissza a tárlat alcíme is: „Partiumi történetek a torony aljából”. A partiumi Bihar-megye valaha a magyarországi Hajdú-Bihar megyével szoros közigazgatási egységet alkotott, mígnem a trianoni békeszerződés nyomán a megye háromnegyed része Romániához került. Az egykoron száz százalékban magyar lakosságú településekre románokat telepítettek, így

mára mindössze húsz százalék maradt a magyarok aránya. Itt élő honfitársaink számára mindennapos küzdelmet jelent nemzeti identitásuk megőrzése. Sokkal nagyobb figyelemre és segítségre szorulnak, mint a magyar többségű határon túli települések lakói – mondta el Gurzó K. Enikő művészettörténész, a múzeum igazgatója, aki Temesvár szülötteként személyesen ismeri a helyzetet. A három kiállító e terület kulturális hagyatékát gazdagítja. Miklós János, a rangidős, a kolozsvári egyetemen ismerkedett grafikával, ezt követően Nagyváradon festészetet tanul. E kiállításon főként linóleum- és fametszetei láthatók, témájául ex-librisek, jellegzetes épületek és a magyar motívumvilág szolgáltak. Bagosi Imre Tibor szintén a kolozsvári iskola képviselője. Festészettel, grafikával és fotózással foglalkozik, leginkább szociofotóiról ismert. Számos országban voltak kiállításai, többek között Japánban és az Egyesült Államokban is. Most szülőhazája, Nagyszalonta építészeti jelképeiről készített tusrajzait láthatjuk, többek között a tárlat címadó képét. Az épületek, szobrok jelentőségének megértését a képek mellé helyezett rövid ismertetők segítik.

A legifjabb kiállító, Pap Szabolcs maga is megjelent a megnyitón, hisz ő szállította a képeket Jászberénybe. A Nagyváradi Állami Egyetemen végzett reklámgrafikát. Főleg üvegablakok tervezésével és ékszerkészítéssel foglalkozik, szabadidejében grafikákat készít. Többféle technikával készült Tánc című képsorozatával – melyek a tradicionális értékek veszélyeztetettségére is figyelmeztetnek –, leginkább kapcsolódik a Csángó Fesztiválhoz. A tárlat azonban nemcsak a fesztivál idejére szól, október végéig megtekinthető a múzeum nyitvatartási idejében.

7. oldal

Programok Kárpátia koncert Augusztus 17-én 18 órától a Szabadtéri Színpadon ad koncertet a Kárpátia Együttes. Vendégzenekaruk a Nemzeti Hang lesz. Homokiak találkozója Augusztus 18-án 8 órától gyülekezés a templom kertjében. Homoki búcsú Augusztus 20-án 11 órakor a Szent István kápolna ünnepi szentmiséjével kezdődik a homoki búcsú, mely hagyományosan körmenettel folytatódik. Ünnepi rendezvénysorozat Augusztus 20-án 9 órakor a Főtemplomban ünnepi szentmise nyitja a rendezvénysorozatot. A városi ünnepség a Szentháromság téri parkban folytatódik dr. Budai Gyula államtitkár köszöntőjével, kenyérszenteléssel, kulturális műsorral. Délután családi programok, koncertek, tűzijáték és utcabál alkotják a műsort. Állatkertek éjszakája Augusztus 30-án második alkalommal rendezik meg országszerte az Állatkertek Éjszakája programot, melyhez a tavalyi évhez hasonlóan a Jászberényi Zoo is csatlakozik. 19 órától éjfélig várják különleges bemutatókkal, érdekességekkel a látogatókat.

Szerkesztőségünk munkatársakat keres az online és hagyományos újságíráshoz kedvet érző, a város iránt elkötelezett, lelkes, terhelhető csapatjátékos személyében. A közélet iránti érdeklődés előnyt jelent. Az önéletrajzot és motivációs levelet a berenyiujsag@gmail.com e-mail címre várjuk.

Apróhirdetés Jászberényi székhelyű építőipari vállalkozás Kivitelezésért Felelős Műszaki Vezetői jogosultsággal rendelkező Építmérnököt keres felvételre. Fizetés megegyezés szerint. Az állás azonnal betölthető. Jelentkezni a szerkesztőségbe „Építésvezető” jeligére, zárt borítékban leadott részletes önéletrajzzal lehet. Lányok (23-32 évig), a királyfi nem én vagyok, de arany a lelkem és családot szeretnék! 31�év/172/65. 18 óra után 30/403-8224

Tisztelt Gazdatárs! A 2012. évben meghirdetett fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó nyert pályázatom üzleti tervében vállaltam a Jászkürt Újságban történő megjelenést. Az 57/2012 (VI. 21.) VM rendeletben foglaltak szerint a rangsorolás során 142 pontot értem el. A pályázati összeg 90%-át 2013 februárjában igényeltem meg. Mivel vállaltam, hogy főállású mezőgazdasági vállalkozóvá válok, így 2012 decemberétől rendelkezem vállalkozói igazolvánnyal. Közben egy másik meghatározó esemény történt velem, mely szintén megváltoztatta az életemet, megszületett gyermekem 2012 decemberében, ezért egy évig édesapám lett a gazdaságom megbízott vezetője. Sokat köszönhetek szüleimnek ebben az időszakban, ez előtt is, és remélem ezután is segítséget kapok tőlük, mert a gyakorlatban sok minden máshogy működik, mint ahogy azt az iskolában megtanultuk. Szabó Lívia


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Időjárás előrejelzés Marad a meleg. Csütörtöktől ismét emelkedik a hőmérő higanyszála, majd hétvégén 32-33�°C körüli csúcshőmérsékletnél tetőzik. A hétfőn érkező hidegfront hatására keddre néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet és péntekig a meteorológusok ígérete szerint nem tér vissza a kánikula. A következő napok éjszakáin 13-18 fokra hűl a levegő. Csapadékra legnagyobb eséllyel hétfőn számíthatunk, ekkor zivatar és erős szél is előfordulhat. (Forrás: www.idokep.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről augusztus 15. – augusztus 21.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Csonka András péntek 8.30 Janza Kata hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30

Berényi Pillanatok: Ella István orgona hangverseny csütörtök 17.30 JV – Nagyszüleink hagyatéka hétfő 19.00; kedd 6.00, 19.30, 21.00 Döntés után: kedd 19.00; szerda 8.00, 20.30 Épí-tech: csütörtök: 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00 Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00

Fényszarui pillanatok: péntek 21.30 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00 Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is!

Ügyeletek Gyógyszertárak augusztus 15.. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 augusztus 16. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 augusztus 17. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 augusztus 18. vasárnap Elixír Gyógyszertár (Tesco) Jb. Nagykátai út augusztus 19. hétfő Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér. 14. Tel: 502-635

augusztus 20. kedd Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 augusztus 21. szerda Elixír Gyógyszertár (Tesco) Jb. Nagykátai út augusztus 22. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Fogatok küzdelme a forróságban Augusztus 3-án, szombaton az Electrolux melletti pályán rendezték meg a VI. Fogathajtó Versenyt. A rekkenő hőség ellenére emlékezetes rendezvénynek lehettünk szemtanúi. • Farkas Ferenc • A fogathajtás számos tényező együttes eredményeként születik meg. Az egy vagy két lóból álló fogat megfelelő eleganciával vív ki természetes érdeklődést, s kell hozzá hajtó, fogathajtó és segédhajtó. Befolyásolja a verseny során a versenylovak viselkedését a kocsin levő fék is. A szép és felkészített ló az egyik csodája ennek a rendezvénynek, a másik a lóval összenőtt ember, aki gyeplővel, ostorral, olykor tagolatlan hangadással készteti – mert Gion Nándor szavával tud lóul gondolkodni –négylábú társát szép és nagy erőkifejtést produkáló teljesítményre. Igazi összhang van ember és ló között, másként aligha lehet szép és jelentős eredményeket produkálni.

Korán megérkeztek a fogatok. Nyolctól zajlott a regisztráció és a pályabemutató. Szép pálya fogadta a versenyzőket. Elkerülhetetlen a technikai értekezlet, melyet Fehér Tibor versenybíró és pályaépítő tartott. Az ünnepélyes megnyitót Szabó Tamás polgármester és országgyűlési képviselő tartotta: Kiemelte, hogy megyénkben ma egyedül Jászberény büszkélkedhet azzal a kiváltsággal, hogy egymásután három lovas rendezvénynek is otthont adhat. A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztálya 18 fogathajtóval rendelkezik. Ékes bizonyságaként annak, hogy a lovas szakmák becsületét vissza akarják adni. A lovas sport, a lovas turizmus vendégeket vonz és munkahelyeket teremt. Újra megjelennek a hagyományos szakmák, és szeptembertől elindul a lovas kultúra oktatása. A jeles rendezvényre 49 nevezés érkezett a kitűzött időpontig. Fárasztó, de egyben szívmelengető volt a teljes nap, hiszen néhány hosszabb—rövidebb

Kiestünk a Magyar Kupából

A délegyházi tavaknál 61 induló részvételével rendezte meg a Sry Chimoy Team, triatlon és aquatlon versenyét. A fő esemény az utóbbi volt, ahol 5 km futás után 1000 métert kellett úszni a 26,5�°Cos tóban, majd újabb 5 km lefutása után érhettek célba a versenyzők. A berényi triatlonosok remekül szerepeltek, dobogós helyezésekkel érkeztek haza. Triatlon futamban a gyerekek között Vincze Ákos 2., senior nőknél Réti Szilvia 2., míg a férfiaknál Demeter Gábor 3. helyen ért célba. Aquatlon futamon Notheisz János volt a berényiek közül a leggyorsabb: a nagyon erős felnőtt férfi mezőnyben a kiválónak számító 5. helyezést szerezte meg. Senioroknál Demeter Gábor gyűjtött be újabb 3. helyezést. Notheiszné Ihász Adrienn a hölgyek (20-39 év) mezőnyében elsőként ért célba, így mind a kategóriájában, mind az abszolút értékelésben ő volt a legjobb.

Amint korábban jeleztük, a Labdarúgó Magyar Kupa főtábláján Jászberény csapata Borsod megye egyik legjobbjával, Felsőzsolcával találkozott.

Szeretsz úszni, bringázni, futni?

• Ács Tibor • A meccset az ellenfél otthonában kellett játszaniuk, s ez nem kedvezett. Masszív gárda volt az ellenfél, bár nem mutattak játékukban semmi különlegeset. Főleg magas csatáraikra építettek, fejeléseik eredményre is vezettek: egy jogos büntetőt harcoltak ki. A nagy lehetőséget elpuskázta az ítélet végrehajtója. Nem úgy a másikat: a második félidőben Szanyi Krisztián (az edző szerint) szabályos becsúszását is szabálytalannak ítélte a

GYERE TRIATLONOZNI! (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Tel.: 30/651-1098.

MŰSZAKI MENEDZSERI ÁLLÁS JÁSZBERÉNYBEN www.elektromosfutes.hu/muszaki-ertekesito

AZONNALI KEZDÉS, FIX BÉR + JUTALÉK Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com

Triatlon utánpótlás: Véghelyi Árpád 20/5525059

VI. ZAGYVAMENTI MARATON 2013. augusztus 25. vasárnap

Nevezz elore! határidő: augusztus 21.

Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Információk:

www.jasztri.hu

sípmester. E lehetőségét már könyörtelenül kihasználta a borsodi gárda. Támadásaikból nem született gól, így sajnos az 1-0-ás eredménnyel, kiesett a Jászberényi FC, hisz a szabályok értelmében nem lesz második meccs. Mentségükre szóljon, a leggólerősebbnek tartott társuk, Besenyei Ferenc a strandlabdarúgó válogatottal Spanyol­országban szerepelt ezidőtájt, (bronzérmet hoz haza). A jövő héten viszont a tiszafüredi első bajnoki meccsre már teljes kerettel szeretnének utazni, mert Besenyeiék a strandfoci válogatottal augusztus 18 és 20-a között Siófokon, egy nemzetközi tornán szerepelnek majd. Bízzunk benne, hogy az új csatár csak a füredi győzelem után csatlakozik társaihoz…

Teniszpálya avató A Co-op Star TSE harmadik teniszpályáját avatta fel Szabó Tamás polgármester sport délután keretében a Szelei úton a közelmúltban. • Székely Éva •

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen

szünettel folyt a nemes versengés az alig enyhülő hőségben. Este nyolc után került sor a díjkiosztásra. A győztesek: Póni kettes: Cseri Arnold (Farmos); Félvér egyes: Kocsi Martin (Nagykáta); Kettes kezdő: D. Németh István (Farmos); Kettes haladó: Zele Géza (Vecsés). Minden résztvevő emléktárgyat is kapott. Külön elismerésben részesült a legfiatalabb Rédei Ádám és legidősebb Horváth Ferenc. (Fotó: Sárközi János)

Délegyházi sikerek

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Jászkürt

2013. augusztus 15.

A 14 fős teniszcsapat 2012-ben megyei első osztályban játszott, de jó szereplésükkel a következő idényt már az OB III.-ban folytatják. Ennek feltétele a harmadik pálya megléte. Az új küzdőtérrel így már három salakos pálya áll a versenyzők rendelkezésére, és ezek a pályák már az OB II. és a korosztályos versenyek megtartására is alkalmasak. Legsikeresebb versenyzők közül mindenképpen meg kell említenünk Bábosik Bencét és Dancsó Bálintot. Bábosik Bence nemzetközi versenyeken is szerepel és korosztályos országos

bajnok volt. Dancsó Bálint korosztályos harmadik helyezett. A pályák nemcsak a sportolók számára nyitottak, térítés ellenében minden nap – hétvégén is – reggel 8-tól este 8-ig előzetes bejelentkezéssel bárki igénybe veheti őket. Télen is várják két fedett pályán a mozogni, teniszezni vágyókat. Akik tenisztudásukat csiszolni szeretnék vagy meg szeretnének tanulni teniszezni, korosztálytól függetlenül rendelkezésükre áll két edző, Bartóki József és Sződi Szabolcs is. Kinek mit jelent a tenisz, mi is valójában? Chris Evert, a XX. század egyik legsikeresebb teniszezője mondta: „A tenisz olyan, mint az élet: keményen dolgozol, keresed a megoldást, kockázatot vállalsz, néha hibázol, néha nyersz.” (A szerző felvétele)

Új évf. 2. év, 33. szám  

2013. augusztus 15.

Advertisement