Page 1

Mindennek az alapja az ország stabil gazdasági teljesítménye

Több fronton is helytállt a JSE utánpótlás

Fekete-fehér életre kelt gondolatok

Csohány Kálmán grafikus-illusztrátor munkáiból nyílt kiállítás a városi könyvtár galériáján, amely július 20-ig megtekinthető.

Szabó Tamás polgármestert kérdeztük a parlamenti ülésszakról, bizottságról és törvényekről.

Interjú a 3. oldalon.

Befejeződött a küzdelemsorozat az utánpótláscsapatok számára is, a JSE több fronton is képviselte városunkat.

Cikk a 8. oldalon.

Írás a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 28. szám (XXV./28.)

2013. július 11.

Újság Jászberény város lapja

Vidám aratóünnep Jászapátin

Megértés, elfogadás és türelem imával

A családot, sőt a települést összetartó arató tevékenységet elevenítették fel múlt szombaton Jászapátin Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter fővédnöksége alatt a Gazda-Farm 1 színhelyén. A nap során volt emlékidéző kézi aratóverseny, régi traktorok felvonultatása, mai gondok és tennivalók sorjáztatása a gazdafórumon. És főleg jó hangulat és népünnepély.

1944. június 30-án 494 zsidót vagoníroztak be az Auswitzba tartó halálvonatba a jászberényi vasútállomáson. A szomorú esemény mementóján, a jászberényi gettó lakóinak deportálásáról emlékezett meg vasárnap délelőtt, a zsidó temetőben ös�szegyűlt néhány túlélőből és leszármazottból álló maroknyi csoport.

• Farkas Ferenc •

Hatvankilenc év telt el azóta a borzalmas és szégyenteljes nap óta, melyet feledni lehetetlen, emlékezni, emlékeztetni rá kötelessége minden jászberényinek függetlenül faji és felekezeti hovatartozástól. Asztalos Károly budapesti rabbi héber nyelvű imája köszöntötte a világ számos pontjára szétszóródott, a kegyeleti nap apropóján újra vagy újonnan találkozó, berényi gyökerekkel rendelkező emlékezőket. Az ima elhangzását követő beszédében, az áldozatokra emlékezve, a történelem máig megmagyarázhatatlan kisiklásának miértjére próbált választ találni. Gondolatainak közvetítésével a túlélőknek, leszármazottaknak mutatott irányt a megbékélés útján. (Folytatás a 3. oldalon.)

A szántóvetők okkal legnagyobb ünnepe az aratás. A különleges munka ünnepe. Ekkor takarítják be a termést, az életfeltételt jelentő gabonát, elsősorban a búzát, de a rozsot és az árpát is. Felnőtt fiatal férfi (béres) éves alapbére húsz mázsa búza volt. Ezt azonban gyakran húsz mázsa életnek mondták, hiszen a mindennapi betevőfalat alapja, nélkülözhetetlen kelléke volt. Igazi értékmérő is volt tehát, ezért nem csoda, hogy a betakarításáért a család minden tagjának az átlagosnál többet kellett tennie. Még a tényleges katonai szolgálatot teljesítő családtag is kapott úgynevezett aratási szabadságot. A gazda szinte ünnepélyesen vizsgálta meg a búza állapotát, és csak akkor

Hol nyaralnak a berényiek? Július elejétől augusztus első feléig tartó időszakot az utazási irodák katalógusai főszezonként jelzik. Ilyenkor kelnek útra legtöbben, hogy szabadidejük, felfedezőkedvük és nem utolsósorban pénztárcájuk függvényében bejárják a pihenésre, feltöltődésre alkalmas üdülőhelyeket. Lapunk munkatársai abban a reményben tértek be Jászberény két utazási irodájába, hogy képet kapjunk arról, hol nyaralnak idén városunk lakói. • gergely–kárpáti •

• Kárpáti Márta •

lehetett az aratást megkezdeni, ha viaszérésben volt a gabona. Aratópárokat alakítottak, a kaszás és a marokverő vagy marokszedő alkotta az ütőképes

párt. Esetleg vízhordó fiú is tagja volt a kis csapatnak, és a vizes kupa rendszerint a csomó (kereszt) árnyékában őrizte a megfelelő hőmérsékletet.

Délben megjelent a feleség finom ebéddel, és délután ő is részese volt a fontos munkának. (Folytatás a 6. oldalon.)

Ismét sportágat választhattunk Mert Jászberényben mindenki sportol! – Ez volt a szlogenje a második alkalommal szervezett Sportágválasztó napnak, amelyet a Jászkerület Kft. munkatársai az elmúlt hét végén rendeztek a Margit-szigeten és annak környékén. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a városban működő sportegyesületeknek, hogy egy nagy közös rendezvényen bemutatkozhassanak és adott esetben új követőkre leljenek. • Ács Tibor •

Szombaton délelőtt már reggel 9 órától A Jászberényben négy éve jelen lévő sportolók hangjától volt hangos a vízBB-Faktor utazási iroda bel- és külföl- torony környéke. Már ekkortól készüdi utazásszervezésen kívül rendezvény- lődtek ugyanis a klubok, egyesületek, jegy értékesítéssel, szállásközvetítéssel, hogy minél színesebben tudják standrepülőjegyek foglalásával is foglalkozik. jukon fogadni az érdeklődőket. Mint Az iroda a gazdasági válság ideje alatt azt Patakiné Kocza Anita – főszervező létesült, ezért az utazásszervező mun- – elmondta, a vártnál kevesebb klub jekatárs véleménye szerint nem tapasz- lent meg ugyan a második alkalommal talható visszaesés, igaz növekedés sem szervezett sportágválasztón, de így is az utóbbi évekhez viszonyítva a jászbe- negyven egyesület fogadta el meghívárényiek nyaralási kedvében. sukat. (Folytatás a 6. oldalon.) (Folytatás a 8. oldalon.)

A jó szó olykor fél gyógyulással felér A Megyei Közgyűlés döntése alapján hárman nyerték el a Jász-NagykunSzolnok Megyei Egészségügyi díjat. Az elismeréseket Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke adta át a Semmelweis nap alkalmából június 28-án, a szolnoki Hetényi Géza Kórházban. Térségünkből dr. Gáll János, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Gasztroenterológia osztályvezető főorvosa vehette át a díjat kimagasló szakmai munkássága és emberi tulajdonságai miatt. Sokan hallhattak már jó hírnevéről, de talán kevesen ismerik munkássága útját Székelyföldtől Jászberényig, melyről a közelmúltban kérdeztük. • Gergely Csilla • • Honnan indult a pályája? Mindig is orvos szeretett volna lenni? Az ember diákként még nem tudja, hogy mivel foglalkozna szívvel-lélekkel egy életen át, de elképzeléseim nekem is voltak. (Folytatás az 5. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

Juhász Dániel lakossági fóruma Tisztelettel hívom és várom Jászberény 6. számú választókerületének lakóit július 17-én (szerdán) 18 órára, a „Naplemente” Idősek Otthona (Hatvani út 35.) ebédlőjében tartandó lakossági fórumra. Ezt megelőzően, 16 órától – a kialakult gyakorlatnak megfelelően – gyalogos területbejárásra kerül sor az alábbi útvonalon: Harcos utca–Beleznay Antal utca saroktól indulva–Harcos utca–Garat utca–Térítő utca–Herkules utca– Mályva utca–Toborzó utca–Hatvani út–Dembinszky utca sarok–Göncöl utca– Dr. Warga László utca–Pákász utca–Szúnyogos utca–Ferencesek tere. Meghívott vendégek: Szabó Tamás polgármester, Alvári Csaba főépítész, dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány, Horgosi Zsolt a JVV Zrt. vezérigazgatója, Tamás Zoltán a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, Lányi László városüzemeltetési irodavezető, Dányi Olga városfejlesztési irodavezető, önkormányzati képviselők. Jöjjenek el a lakossági fórumra, illetve találkozzunk a bejárás helyszínein! Juhász Dániel önkormányzati képviselő 6. sz. választókerület E-mail: juhaszdaniel@juhaszdaniel.hu Mobil: 0630/349-5047

Pályázati Felhívás Jászberény Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek részére. A pályázat a jászberényi sportszervezetek sportrendezvényeinek szervezését kívánja támogatni. Pályázhatnak a jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is kifejtő olyan sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport-szervezetek, amelyeket a bíróság 2012. július 4-ig jogerősen nyilvántartásba vett. Benyújtási határidő: 2013. augusztus 9. A teljes pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.jaszbereny.hu honlapról vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatalban (Jászberény, Lehel vezér tér 18.) dr. Oszterhuber Rékától. További információ kérhető: a dror@jaszbereny.hu e-mail címen vagy az 505-700-as telefonszámon. Jászberény Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága

Csökken a hulladékszállítási díj Tisztelt Fogyasztóink! A 2013. évi CXIV. törvény (rezsidíj csökkentésről szóló törvény) 16.�§-a előírásainak megfelelően a Jászberényi VV Zrt. a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási díjat az alábbiak szerint módosítja Jászberény város területére vonatkozóan 2013. július 1-jei hatállyal. A jogszabály 6.�§ (2) szerint „A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-át”. Jászberényben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012. április 15.-i hatállyal emelkedett a hulladékszállítási közszolgáltatási díj bruttó 17.596,- Ft/ háztartás/év összegre. Bár 2013. január 1-jétől a törvény 4,2�% díjemelést engedélyezett volna a szolgáltatók számára, de társaságunk nem élt a lehetőséggel. A jogszabály szerinti árképzés 2013. 07. 01-től számított időszakra: 2012. április 14.-i közszolgáltatási díj: 13.040 Ft�/�háztartás�/�év�+�ÁFA = bruttó 16.560 Ft� /�háztartás�/�év összegű volt. Ez a díj 2011. január 1-től változatlan mértékű volt 2012. 04. 14-ig. A 2013. július 1-jétől törvény szerint alkalmazható díj: 13.040 Ft�/�háztartás�/�év�+�ÁFA �×�1,042�×�0,9 = 12.229 Ft/háztartás/év+ÁFA = bruttó 15.531 Ft�/�háztartás/év. Tehát a 2013. június 30-ig alkalmazott bruttó 17.596 Ft�/�háztartás�/�év ös�szegről bruttó 15.531 Ft�/�háztartás�/�év összegre csökken Jászberényben a lakossági hulladékszállítási közszolgáltatásért fizetendő díj, mely 11,7�%-os díjcsökkentést jelent az eddig alkalmazott díjhoz képest. A Jászberényi VV Zrt. által számlázott hulladékszállítási közszolgáltatási díj két tényezőből tevődik össze, melyeknek időbeli alakulását itt láthatjuk. Árképzések időszaka

Szállítási díj

2012. 04. 14.-ig 11.360 Ft�+�ÁFA 2012. 04. 15.-2012. 12. 31. 12.175 Ft�+�ÁFA 2013. 01. 01-2013. 06. 30. 10.890 Ft�+�ÁFA 2013. 07. 01.-től 9.264 Ft�+�ÁFA

Lerakási díj

Összesen

1.680 Ft�+�ÁFA 1.680 Ft�+�ÁFA 2.965 Ft�+�ÁFA 2.965 Ft�+�ÁFA

13.040 Ft�+�ÁFA 13.855 Ft�+�ÁFA 13.855 Ft�+�ÁFA 12.229 Ft�+�ÁFA

A Jászberényi VV Zrt. szállítási díjrészének csökkenése: 15�%. Továbbra is állunk szolgáltatásainkkal rendelkezésükre.

Jászberényi VV Zrt.

2013. július 11.

Pályáztak a jégkorongosok A JSE Jégkorong Szakosztály 2013. április 30-án TAO pályázatot nyújtott be a jászberényi jégpálya befedésének támogatására. Remete Krisztina tájékoztatása szerint a szakosztály hétfőn értesült a jó hírről, a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyta pályázatukat. A

következő rájuk váró feladat a támogató cégek megkeresése. A sikeres pályázatnak köszönhetően, a már kész tervek és a jogerős építési engedélyek birtokában,

jövő év márciusában elkezdődhet az építkezés. Jelenlegi tervek szerint 2014 szeptemberében a jászberényi jégcsarnok átadásra kerül.

Vendégek Gyergyószentmiklósról A Barátok temploma szomszédságában lévő Szent Klára Idősek Otthonának vendégszeretetét lassan határainkon túl is megismerhetik. A közelmúltban Gyergyószentmiklósról érkezett látogatók bizonyára tovább viszik az intézmény jó hírnevét Hargita megye harmadik legnépesebb városába és annak környékére. • Buschman Éva • A gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon munkatársai, vezetőjük kíséretében azért érkeztek, hogy tapasztalatot gyűjtsenek a Szent Klára Idősek Otthonában végzett munkáról. A jászberényi intézmény a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat fenntartásában működik már több éve. Az egykori ferences rendházban főként idős, törékeny nőket ápolnak, gondoznak. Kiemelt figyelmet fordítanak a Demenciában és Alzheimer-kórban szenvedőkre, az ő felügyeletükre, szellemi és fizikai képességük szinten tartására. Ennek a vezetői, gondozói tevékenységnek ment híre országhatáron túlra is, s a jászberényi intézmény örömmel fogadta a gyergyóiak érdeklő-

dését munkájuk iránt. A kora délutáni órákban érkeztek a látogatók, akiket Vargáné Deme Katalin igazgató asszony köszöntött. Az intézmény különböző szintjeinek megtekintésén túl, lehetőségük volt a vendégeknek Jászberény megismerésére is. A főtéren tett séta alkalmával megismerték a Déryné Rendezvényházat, a Lehel Vezér Gimnáziumot, amely hajdanán Lehel Szállóként működött, láthatták a 2005-ben felállított Jász Emlékművet, a városházát, a mozi környékén található rokokó szobrocskákat. A Jász Múzeumban pedig Kókai Magdolna tartott tartalmas tár-

latvezetést, amelyből igen sokat megtudhattak még a jászberényiek is eleink életéről, kultúrájáról. A gyergyóiaknak pedig minden szó az újdonság erejével hatott, ahogyan múzeum neves látnivalója, a legendás Lehel-kürt is. A találkozáson szó volt az idősek ellátásáról, arról a segítőkész és empátiát igénylő tevékenységről, amely nélkül ez a pálya nem működne. Eme szakma művelői segítséget nyújtanak az állandó gondozásra szoruló embereknek, a magukra maradt időseknek azért, hogy mindennapjaik könnyebbé válhasson. Köszönet nekik érte!

Jászladány csatlakozott a munkaügyi kirendeltséghez Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1-jétől módosul a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012 (XII.22) NGM rendelet. E rendelet érelmében változik a Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének illetékessége. Eddig 17 jászsági település tartozott a munkaügyi kirendeltség illetékességébe. Július elsejétől „csatlakozik” a 18. jász település, vagyis Jászladány is. Az átadás-átvételi feladatok előkészítése, végrehajtása időarányos rendben halad.

A jászladányi munkáltatók és nyilvántartott álláskeresők értesítése az illetékességváltozásról megtörtént, július 1-jétől munkaerőigényeiket, foglalkoztatási támogatásokhoz való kérelmeiket a Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez kell benyújtaniuk. Az álláskeresőkénti nyilvántartásba vételhez és álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásához a lakosságnak szintén a Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez (Jászberény, Jásztelki út 16.) kell fordulniuk. A munkaügyi kirendeltségünk közreműködésével kihelyezett ügyfélfoga-

Értesítjük Jászberény város és a térség lakosságát, hogy július 13-án, szombaton

Országos állat- és kirakodóvásár lesz. A vásár helye: Jászberény, Szelei út. | Nyitvatartás: 6-tól 12 óráig. Állatok vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással hozhatók be! Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata

Júniusi anyakönyvi hírek •�� A jászberényi kórházban 15 kisbaba született. Közülük Bencsik Máté, Bozsó Erik, Menyhárt Lola, Dósa Gábor, Abonyi Zalán, Lénárt Dániel, Ilonka-Kalla Luca, Szikra Lilien, Velki Hanna, Pozsonyi Kitti és Bagi Adrienn édesanyja járult hozzá gyermeke születési hírének megjelentetéséhez. •�� 13 házasságkötés történt. június 1-én Kovács Ferenc és Burka Andrea; június 8-án: Kovács Norbert és Benécs Ágnes; Taczman Dávid és Balogh Fáni; június 13-án Szarvas Ferenc és Sándor Mónika; június 15-én Kovács Ákos és Csillik Anett; Kecskeméti István és Tóth Éva; Németh Kornél és Debrei Zsófia. •�� 25 helyi lakos hunyt el. (Figyelem! Az adatok csak a jászberényi lakosokra vonatkoznak!)

dást is tervezünk a feladatok átadásátvételét követően. Terveik szerint kéthetente a Nagyközségi József Attila Művelődési Házban (5055 Jászladány, Kossuth L. utca 110.) jelentkeztetést végeznek, állásajánlatokkal, képzési ajánlatokkal, valamint egyéb munkaerőpiaci-információk nyújtásával állnak munkatársaink a jászladányi álláskeresők rendelkezésére. Észrevételeikkel bármikor forduljanak bizalommal munkaügyi kirendeltségünk illetékes munkatársaihoz, az alábbi telefonszámom: 57/506-660. Dr. Dobos Róbert hivatalvezető

Oly kedves voltál szívünknek, De egy nap elhívtak a fények. Megmaradt a keserű bánat s a fájdalom, S keserves könnycsepp csordul le arcunkon. Az emléked szívünkben él, míg élünk, Az emléked szívünkben él, el nem feledünk. Tovább élsz itt legbelül a szívünkben, S ez elkísér egész életünkben. De miért ilyen keserves az élet, Miért kellett pont neked elmenned? Szívünk gyászol, s meghasad a fájdalomtól, Nem tudunk szabadulni a fájó bánattól. Nem hisszük el, nem, még most sem, hogy elmentél, Nem akarjuk elfogadni a tényt, hisz fiatal voltál, még alig éltél. Most már csak könnyes szemmel szótlanul csak állunk, S a régi szép emlékekre gondolunk.

Isten veled, Gabi! Ancsa, Móni, Nojcsi, Zoli


Interjú

2013. július 11.

3. oldal

Szabó Tamás a parlamenti ülésszakról, bizottságról, törvényekről

Mindennek az alapja az ország stabil gazdasági teljesítménye Százharminchét törvényt fogadott el az Országgyűlés tavasszal és nyáron, kétharmadukat a kormány javaslatára. A 2010-es kormányváltás óta megszavazott törvények száma így már a 720-at is meghaladja. Szabó Tamás felső-jászsági országgyűlési képviselőtől a tavaszi-nyári törvénykezés körülményeiről, hangsúlyokról és irányokról érdeklődtünk. • Halász Lajos •

gazdálkodók védelme nélkül parttalan helyzet alakult volna ki, elszabadult indulatokkal. • Jól értjük, hogy tulajdonképpen a helyzethez, a feladatokhoz képest nem is olyan sok a százharminchét törvény, pontosabban száznegyvenhárom, mert hatot az államfői vétó miatt kétszer is megszavaztak? A feladatokhoz képest valóban nem sok az elfogadott törvény, hiszen mindegyikre szükség van. A törvények nagy rendszert alkotnak, mintegy sűrű szövésű háló, amely az állam és az állampolgárok életének, tevékenységének minden fontos részét átfogják, szabályozzák, segítik. Ha pedig a kimondatlan kérdését tekintem, az egyes képviselők számára nem sok, hanem elviselhetetlen lenne ez a terhelés szakértői háttér, komoly törvény-előkészítési folyamat nélkül. Szerencsére ez nem így van. Bizottsági szinten a szakértők előkészítik a törvényeket, a bizottságok többnyire szakember tagjai alaposan elemzik a lehetséges hatásmechanizmust, kiszűrik a kiskapukat

• Százharminchét törvény nagyon sok. Ha a hét minden napját vennénk – beleérte a szombat-vasárnapot –, akkor is több törvény jutna minden napra. Hogy lehet ezt a tempót bírni? Nem egyszerűen intenzív, hanem példátlan az a törvénykezési folyamat, amit 2010 óta vállalt a Fidesz-KDNP frakció. Én korábbi ciklusban nem voltam képviselő, így csak állampolgárként, újságolvasóként voltak benyomásaim elődeink parlamenti munkájáról. Ezzel együtt az a határozott benyomásom támadt már a ciklus elején, amikor áttekintettem a választási kampányban vállalt törvénykezési feladatokat, hogy léptékében, intenzitásában összehasonlíthatatlanul nagyobb feladat vár ránk. Ezt tudtuk, hiszen a rendszerváltozás kezdete óta ígérgetett, de be nem váltott nagy rendszer-átalakításokat, nota bene az ország átalakítását, a történelmi hagyományainknak megfelelő vágányra állítását vállaltuk. Erre egyébként a kétharmados választási eredmény kötelezett is bennünket. • Mikor legutóbb hosszabban beszélgettünk a parlamenti munkájáról, azt remélte, hogy az alaptörvény megalkotása, a nagy rendszerek, mint az egészségügy, a közoktatás átalakítása után a törvényhozásban immár a finomhangolás következhet. Remélni lehet, de az élet mindig ad fel- és úgy terjesztik a plenáris ülés elé. A adatokat. Ezeket jellemzően a kormány képviselők ismerik a törvény célját, az észleli, kezdeményez, és mivel kellő erő eszközöket, amellyel ezt el lehet érni, áll mögötte, gyorsan eredményre is az apró részleteket azonban nem. Megjuthat. Az elmúlt időszakban már fi- bízunk egymásban, a szakbizottságok nomhangolásra is sor került, de még előkészítésében és a szakértőinkben. mindig voltak olyan átfogó törvények, • Ön az Egészségügyi Bizottságban amelyeket meg kellett alkotni. Elég, ha munkálkodik. Ott most már inkább az új Polgári Törvénykönyvre utalok, finomhangolás zajlott, hiszen az amelynek az előkészítése majd’ húsz egészségügyi rendszer átalakításáról éve kezdődött, vagy a földtörvényre, korábban vitáztak, döntöttek. Mégis amely egyesek szerint ezeréves felhal- mit csináltak az elmúlt hónapokban? mozott problémákat is meg kell, hogy Mondjon néhány konkrétumot. oldjon azzal a szorító mai társadalmi A bizottsági munkánk is egymásproblémával együtt, hogy jövő év má- ra épül. Például tavaly javasoltuk az jus elsején lejár az uniós tagországok egészségügyi dolgozók béremelését, földvásárlási moratóriuma. Így ezen a és meg is történt első lépcsőben. Enterületen átgondolt, alapos szabályo- nek a súlyát akkor értékelhetjük, ha zás nélkül, a magyar föld és a magyar felidézzük, hogy az egészségügyben

2002-ig kell visszamenni a legutóbbi béremelésig. Most, ebben az évben a béremelés második lépcsőjére tettünk javaslatot, amely azokat érinti, akik a tavalyi intézkedésből kimaradtak. A finomhangolást egészségügyi salátatörvénnyel végeztük, amit azért hívnak ilyen plasztikusan, mert a területet érintő számos változtatást egyetlen törvénybe összefoglalva old meg, amit aztán a korábbi öt-tíz jogszabályon át kell vezetni. A bizottsági munka során a szakterületi kérdéseken kívül vannak olyan általános nagy törvények, amelyek minden részterületet érintenek, mint a költségvetés, a foglalkoztatáspolitika, az adótörvények, így ezeket is megtárgyaltuk. Például a jövedéki adót azért, mert a megemelt mértéke következtében keletkezett plusz bevételt köztudottan egészségügyi célra fordítja tottuk, de ezt a folyamatot meg is kel- tette elő az új polgári törvénykönyvet, az állam. Ilyen például népszerű nevén lene fordítani. Mindennek az alapja az a bírák, az ügyészek és a közjegyzők a chips-adó. ország stabil gazdasági teljesítménye, a nyugdíjkorhatárának fokozatos csök• Még egy kérdést engedjen meg a költségvetésben mutatkozó többlet. kentéséről szóló jogszabályt és az önbizottsági munkával kapcsolatban. • Mit gondol, az átlag magyar válasz- kényuralmi jelképek használatának újMarad még feladatuk őszre is? tópolgár mit érzékel ebből a felfoko- raszabályozását. A fejlesztési miniszter Gondolom, ez inkább költői kérdés. zott törvénykezésből? kezdeményezte az elektronikus útdíj Az őszi törvénykezési terv még nem Vannak elvontabb törvények és olya- bevezetését, az energiahivatal átalakítávégleges, de vannak folyamatok, ame- nok, amelyek kinek-kinek rögtön sát, azt, hogy az energiaszolgáltatóknak lyek elemzése, megvitatása minden befolyásolják a mindennapjait. Fon- tiltsák meg a különadók áthárítását, és bizonnyal felvetődik az egészségügyi tos, de elvontabb a választási törvény, a takarékszövetkezeti integrációról szóbizottságban. Ilyen például, hogy a amely normál esetben csak négyéven- ló törvényt. Folytathatnánk a sort, de védőnői szolgálatot az önkormányza- te érdekes, most éppen egy év múlva. talán ez a néhány kiragadott példa is Vagy a Polgári Törvénykönyv, amely meggyőző, hogy a törvénykezés a maga csak bizonyos életszituációkban válik rendes medrében zajlik. érzékelhetővé számunkra. De hasonló • Ha már a minisztériumokig eljutota szövetkezeti integrációról szóló tör- tunk, végezetül a lobbizásról kérdezvény is, ami pedig ezer olyan telepü- zük. A sűrű parlamenti napokon jut lést érint, ahol csak takarékszövetkezet idő egyéni választókerületi, netán van, ám csak fokozatosan fejtheti ki városi ügyek intézésére, tapasztalapozitív hatását a helyi hitelezésben. A tok cseréjére a többi polgármesterrel? toktól vegye át az állam. Vagy például rezsicsökkentési törvénykezés is olyan, A parlamenti napok valóban feszesek, a mentés, az alapellátás, az ügyeleti el- amely minden vita ellenére valamennyi akár bizottsági napok vannak, akár plelátás, a szakellátás teljes vonulata egy- család havi költségvetését máris pozití- náris ülés. Mégis ez utóbbinak vannak aránt kerüljön az állami felelősség kö- van befolyásolja, és ez a folyamat még olyan szakaszai, amikor a folyosókon rébe. De a már elfogadott törvényekkel reményeink szerint nem állt meg. nagyobb az élet, mint a teremben. Ez kapcsolatban is lesznek feladataink: a • Jól érzékeljük, hogy a most lezárult az „élet” azonban nem kávézásról és nagytérségi ellátásról döntöttünk, ezt ülésszak alatt sokkal kevesebb egyé- céltalan trécselésről, hanem ügyek intéazonban valós tartalommal kell meg- ni képviselői indítványból lett tör- zéséről szól. A képviselőkön kívül a partöltenünk. Például a beteg utak átala- vény, mint korábban? lamentben vannak a minisztériumok kulása, napi rutinná válása még várat A legfrissebb statisztika szerint a 137 szakmai vezetői is, akikkel hatásosan magára. Nemcsak egy jászberényi be- elfogadott törvény közül kilencvenket- lehet lendíteni egy-egy ügy menetén. tegnek, de a beutaló orvosaiknak is tőt a kabinet, negyvennégyet kormány- Ezzel együtt a kapcsolatépítésre sokkal világossá kell váljon, hogy például mit párti, egyet LMP-hez tartozó független alkalmasabbak a kihelyezett frakciókamatoztathat abból egy beteg, hogy képviselők terjesztettek elő. A kor- ülések, amelyeken a következő ülésszak az igen jól felszerelt budapesti Bajcsy mánytagok közül húsz-húsz elfogadott távlatos törvénykezési programján túl a kórházzal egy nagy térségben vagyunk. indítványt Navracsics Tibor közigazga- többi polgármesterrel egymás hasznoAz is a bizottság feladata, hogy folytas- tási és igazságügyi miniszter és Németh sítható gyakorlatát is megismerhetjük. suk a bérek rendezését. A rezidensek Lászlóné fejlesztési miniszter jegyzett. Legközelebb szeptemberben lesz ilyen elvándorlásának növekedését megállí- Az igazságügyi tárca vezetője terjesz- alkalom.

„A nagytérségi ellátásról döntöttünk, ezt azonban valós tartalommal kell megtöltenünk.”

Megértés, elfogadás és türelem imával (Folytatás az első oldalról.) A szeretet szavával köszöntöm az egybegyűlteket, megáldom őket az áldások legnagyobbikával. A holokauszt

nem zsidóügy, hanem civilizációnk sérülékenységének szimbóluma – fogalmazott a tanító. A szabadság a legnagyobb érték, annak korlátozása vétek,

visszaszerzése mérhetetlen áldozatokkal jár. A munkatáborok lemészárolt lakói, a véráztatta harcterek küzdői Jákobként néztek szembe a halál angyalával, s a felszabadulás előtti utolsó órákban csapódott be mögöttük a halál kapuja. Utódaik máig marcangolják a „Miért?” válasz nélkül maradó kérdését. Hogyan történhetett meg Európa közepén, a Kelet, Nyugat határán egyensúlyozó Magyarországon, hogy hatszázezer magyar zsidót, velük kultúrájukat a földdel tettek egyenlővé? Rájuk emlékezünk ma, arra a többszázer lemészároltra, akinek még sírhelye sincs. Tovatűntek ők, de nem tűntek el nyomtalanul, halálukkal megszentelték az Örökkévaló nevét. Bennünk bosszúvágy egy csepp sincs, csak mérhetetlen fájdalom. Ennyi év után is felkavaró a világ legbecstelenebb története. Az antiszemitizmus a

józan ész szégyene – mondta a rabbi. A jövő generációjától el lehet várni a múlttal való szembenézést, a tanulságok levonását, okulást a múlt hibáiból, de a gyilkosok számára nem lehet elvárni az igaz toleranciát. A jövő feladata a kölcsönös megértés, a sokféleség elfogadása, egymás megtűrése, a türelem. A rabbi beszédét követően, a résztvevők tiszteletüket tették a jászsági zsidó áldozatok emlékműve előtt, ahol közösen elmondták a hitük szerint legszentebb imát. A gyászolók megkeresték hozzátartozóik nevét az emlékmű márványtábláján, majd az elpusztult rokonok nevének érintésével búcsút vettek a fájdalmas múlt kőbe vésett árnyaitól. (Fotó: Sárközi János)

Csonka tárlat

Partiumiak a Jászságban Augusztus 3-án 14 órakor bihari művészek munkáiból nyílik kiállítás a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria kistermében. A nagyváradi és kolozsvári egyetemeken diplomázott alkotók megismertetése mellett a kiállítás a mára szórványba került magyarság sajátos értékeire, egyedi kultúrája megőrzésének fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. A múzeum és a város történetében ez az első eset, hogy bihari alkotók csoportosan mutatkoznak be. A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria folytatni kívánja a határon túli alkotói közösségek bemutatását, a közeljövőben nagyváradiakat is vendégül lát majd.

GÉPÉSZMÉRNÖK ÁLLÁS JÁSZBERÉNYBEN

w w w. c a d c a m 3 0 0 0 . h u CAD-KONSTRUKTŐR GYÁRTMÁNYTERVEZŐ


Város

4. oldal

Gáll János kitüntetéséről, életútjáról, az orvosi hivatásról

A jó szó fél gyógyulással felér (Folytatás az első oldalról.) Gyerek fejjel a sport iránt éreztem elhivatottságot, és a jéghoki irányába indultam el. Később beláttam, hogy nem lehet ugyanolyan magas szinten űzni az élsportot és a tanulást is, így a jégkorongot csak amatőr szinten folytattam, jelenleg a Jászberényi HC csapatát erősítem. Szülővárosomban, Csíkszeredában a mai Márton Áron Gimnáziumban érettségiztem 1980ban, majd 1987-ben diplomáztam a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karán. A sors úgy hozta, hogy 1990-től Magyarországra telepedtünk át fogorvos feleségemmel és kislányommal, így immár huszonhárom éve Jászberényben élek és dolgozom. Katalin lányom szintén fogorvos, jelenleg fogszabályozásból készül szakvizsgázni, két unokával áldott meg: éve létezik Jászberényben, de egy éve Akik még nem voltak szűrővizsgálaton Lujzával és Emmával. A fiam, Mátyás sikerült elérni, hogy önálló, 15 ágyas és 50 év felettiek, vagy a családjukban már Magyarországon született, első gasztroenterológiai osztályként mű- már előfordult vastagbélrák, mindenéves hallgató a Semmelweis Egyetem ködhessen. Előtte részlegként vagy képpen javasolt a vastagbéltükrözés Fogorvostudományi Karán. más osztályhoz csatolva létezett. A elvégzése. • Hosszú út vezetett Székelyföldről négy évtizedes működést Figus Albert • A mindennapjait kitöltő orvosi felJászberényig? tanár úr munkásságán kívül mecénás adatok sűrűjéből kitekintve mit jeJászberénybe teljesen véletlenül ke- is segítette: a Lehel Hűtőgépgyár jó- lent Önnek a kapott kitüntetés? rültünk. Pesten volt rokonságunk, voltából Jászberénybe az elsők között Nagy örömet okozott, és megerősít akik még a háború idején menekül- került beszerzésre endoszkópos esz- abban a hitben, hogy eddig jó úton tek át, de mi Gyöngyös és Eger kör- köz. Szíves felajánlásokat azonban ma jártunk, és ezt az utat kell tovább tanyékén szerettünk volna letelepedni. is kap az osztály, legutóbb ősszel bő- posni, mert az itt működő kisközösEz a vidék emlékeztetett leginkább víthettük az eszközparkunkat ötmillió ség együttes munkáját illeti az elismeotthonunkra, Székelyföldre. Munka- forint értékben, jászberényi vállalko- rés, engem csak kiemeltek közülük. helyet mindkettőnk számára azon- zók adományából. Ahogy a mondás is tartja: egy fecske ban csak Jászberényben találtunk. • A meglévő eszközök és személyi fel- nem csinál nyarat. Nagyon fontos száSzintén orvosként tevékenykedő tételek mellett mennyi vizsgálatot momra, hogy ilyen csapat van a hátapósom és dr. Figus Albert, a helyi végeznek évente? térben és jól tudunk együtt dolgozni, gasztroenterológiai részleg alapítója, Körülbelül 1500 gyomortükrözést, amit a betegek is érzékelnek. Nagyon jó barátok voltak, így volt szerencsém 1300 vastagbéltükrözést és 150 epe- jóleső érzés, amikor azt mondják, tanár úrral a haláláig, néhány éven úti tükrözést végzünk évente. De ezek hogy nem is olyan mintha kórházban keresztül együtt dolgozni. Ő volt a csak az endoszkópos tevékenységek. lennének, mert olyan otthonos a légmentorom a kezdeti periódusban, ő Két endoszkópos toronnyal rendelke- kör. Kaptam egy köszönőlevelet nem indított el az endoszkópos tevékeny- zünk, melyekre a felső és alsó tápcsa- túl régen, melyen a következő idézet ség és az endoszkópia iránti tisztelet torna vizsgálatára alkalmas endoszkó- állt: „Amikor egy ember jót cselekszik útján. Megszerettette velem az orvos- pok csatlakoztathatóak. Aktuálisan anélkül, hogy kényszerítve lenne rá, aklás ezen ágát, és bővítette látókörömet. van három használható gasztroszkó- kor Isten lepillant, elmosolyodik, és azt Az ő irányítása alatt szereztem meg a punk (gyomortükrözés eszköze) és mondja: ezért az egyetlen pillanatért kilencvenes években a belgyógyászati, kolonoszkópunk (vastagbéltükrözés érdemes volt megteremteni a világot.” majd a gasztroenterológiai szakvizsgát. eszköze). Jelenleg a kórházi pályázat • Tapasztalatai alapján mi a receptje Olyan szemléletet adott, ami megha- kapcsán reménykedhetünk abban, a sikerének? Mitől lesz valakiből jó tározta későbbi pályámat, s ennyi év hogy egy újabb endoszkópos toron�- orvos? távlatából még inkább értékelem a nyal bővíthetjük a beteggyógyítást. Az orvosi pályához az empátia elentőle tanultakat. Fontos egyrészt, hogy Sajnálatos módon, ma Magyarorszá- gedhetetlen, ami a neveltetésemből és az orvos meghallgassa a betegét, más- gon a vastagbélrák a második leggya- a származásomból adódik. Viszonyrészt tudja azt, hogy milyen irányba koribb rákforma, és ezen daganatos lag nyitott vagyok, és tudok osztozni lépjen tovább, amíg a helyes diagnó- betegek száma emelkedő tendenciát mások problémájában, bajában. Ha zishoz eljut. Minden fiatalnak ilyen mutat. A folyamatot rendszeres szű- valakiben megvan az empátia készsége, mentor kellene, mint aki nekem meg- réssel lehetne lassítani, így még in- van egy kis szorgalma és érzéke a kiváadatott, itt Jászberényben. kább fontos a jó minőségű eszközök lasztott szakmához, akkor annak lesz • Figus doktor úttörő munkáját pedig beszerzése. A szűrések kiterjesztése eredménye és hozadéka is. A betegek Ön folytatja osztályvezető főorvos- most szerveződik, országos szinten embereknek a jó szó fél gyógyulással ként, hiszen egy éve önálló osztály- még nem működik. felér, a többit a szakma szabályai szeként működik a gasztroenterológia. • Kinek ajánlott leginkább szűrővizs- rinti ellátással tesszük hozzá. Ez a tevékenység több mint negyven gálaton részt vennie? (Fotó Sárközi János)

BÚVÁR NYÍLT NAP és víz alatti ügyességi verseny A Jász Búvár SE búvárok részére víz alatti ügyességi versenyt rendez a jászberényi városi strandon, 2013. július 14-én 13.00 órától, ami mindenki számára elérhetővé válik a víz alatti események kivetítésével. Továbbá minden érdeklődő ingyenesen kipróbálhatja, hogy milyen a víz alatti világ.

Gyere el, strandolj egy jót, és ne maradj ki ebből a fantasztikus élményből!

A Jászbúvár SE csapata | www.jaszbuvar.hu | Tel.: 0630/9062-999

A Jászkürt Újság digitális változatát

már szerda esténként olvashatja az interneten!

www.issuu.com/jaszkurtujsag

Elekrolux nyugdíjas találkozó 2013. július 19-én

Ebédjegyosztás: Ifjúsági Ház Hétfő 8-14-ig Kedd 8-14-ig Szerda 8-12-ig

2013. július 11.

Zene, glória, dicsőség

Elsőáldozó koromban – több mint hetven éve – hallottam először a jászapáti templom orgonáját. Aztán ötödikes koromban láttam a nagy hangszert, sőt részem lehetett hozzá, hiszen társaimmal együtt fujtathattam pedálok segítségével. Sisa Menyhért kántor úr elmondta, hogy a barátok templomában ma is megvan a mechanikus fujtató, és ha nincs áram, használják is. A szép templom megfelelő közeg a rangos művésznő bemutatkozásához. Novák István plébános atya hangsúlyozta, hogy a templom orgonájának felújításához a helyi önkormányzat jelentős összeggel járult hozzá. Kifejezte reményét, hogy a megjelentek meg- és átélik a mindannyiunk számára oly fontos lelki megújulást.

fúgája szinte lebegést idézett, majd egyegy lágyabb hangzású szakaszt teremtett, melyeket erőteljes zárás hitelesített. Egyházi tartalmú darabok is hitelesen szólaltak meg, és intenzíven hatottak a hallgatóságra. (Allein Gott = Csak az Isten…) Ezután W. A. Mozart műve csendült fel a csend, a nyugalom és az erő sajátos összefonódásaként. A darab variábilis volt a mély csend és a kozmikus erő jegyében. Külön élményt keltett mindannyiunkban Liszt Ferenc A-dur legendája: Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak. A madárdal önfeledtsége és a tudatos emberi lény velük való találkozása mindig megragadó élmény. Nehéz elhinni, hogy a pacsirta vagy az ereszen beszélő-éneklő fecske emberképességűnek tűnik egy-egy emelkedett pillanatban. A nagyon könnyed és üveghangszerű futamok egészen közelre hozzák a szentet és a nagy zenei erőt képviselő teremtményeket. A váltások érzékeltetik, hogy a szent elért a madarak közegébe, magához vonzza őket, és a különös siker egészen gyöngéd, majd erőteljesre váltó hangulatok, a glória, a dicsőség forrásai. Igazi felemelő öröm volt ezt a számot végighallgatni, mert

Dr. Kissné Kohári Erzsébet bemutatta az orgonaművészt. Kassa szülötte, és atyai segédlettel kezdett orgonán játszani, majd Gergely Ferenc és Kárpáti József növendéke volt. A fővárosi Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult, majd a Zeneművészeti Főiskola orgonaművészeti szakán Lehotka Gábor növendéke volt. 1987ben végzett kiváló minősítéssel. 1987 óta Vácott tanít, igazgatóhelyettes, majd igazgató lett a jeles intézményben. Benne él a város és az ország zenei életében. 2007-ben summa cum laude minősítéssel doktorált a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Számos hangfelvétel dicséri szép teljesítményét, és hangversenyei eseményszámba mennek. Hangversenyén két 18. és két 19. századi alkotó orgonaműveit mutatta be átélhetően, hitelesen. Először J. S. Bach három művét hallhattuk. Toccája,

bizonyossá vált, hogy a teremtett világ jelentős részben egységes a tiszta ihlet pillanataiban. César Franck két száma annak bizonysága, hogy a befelé nézés, a meditáció valódi átélés, ugyanakkor a kozmikus emelkedettség, a lendület, majd derű megtestesülése. A végletek kölcsönösen hitelesítették egymást, és így kaptuk a teremtett világ sokszínűségének a foglalatát. A második is nekilendülésekből és elcsendesülésekből állt, így fejezte ki életünk s a természeti világ gazdagságát. Igazi ajándékként kaptuk az orgona mint csodálatos hangszer lehetőségeit az alig hallható akkordtól a világmindenséget megragadó hangzatokig. A közönség nagy tapssal fogadta a szép produkciót. A művésznő ráadással kedveskedett közönségének. Végül lejött hozzánk, és virágot vehetett át a tisztelet és megbecsülés jeleként.  (Fotó: Sárközi János)

Templomi hangverseny volt a barátoknál június utolsó vasárnapján. Előtte mise volt, és a hallgatóság jelentős része már ekkor megjelent a templomban. Bednarik Anasztázia orgonaművészt köszönthettük ezen az estén. • farkas •

Városi Strand és Termálfürdo

Lehel Strand és Uszoda

Fedett fürdőben egész éves nyitvatartással várjuk minden kedves pihenni és gyógyulni vágyó vendégünket. Szolgáltatásaink: gyógymasszázs, tangentor, iszapkezelés, gyógytorna, szolárium, szauna, kamillás gőzkamra, infraszauna, kettő termálvizes medence. A strandfürdő minden nap 8-18 óráig négy medencével (gyermek-, strand-, úszó-, élmény-) várja minden kedves fürdőzni vágyó vendégét. Elérhetőségek: Jászberény Hatvani út 5. 0657/412-108; 0630/942-1043

Nyári üzemmódban két termálmedence, egy úszómedence és az uszoda üzemel. Szolgáltatásaink: szaunák, szoláriumok, és frissítő masszázs. Elérhetőségek: 5100 Jászberény Gorjanc Ignác út 9. 0657/415-267; 0630/231-8062

Mindkét fürdő SZÉP Kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadó hely!


2013. július 11.

Neszűri javaslat

A jelenlegi állapotokat már egyre van.” A neszűri lakó elmondása szerint nehezebben viselő, a változásban „a városból érkező családok meglehebízó neszűriek képviseletében ke- tősen rossz körülmények között élnek, reste fel szerkesztőségünket egy ott nincs víz, villany, a gyerekeiket elvitte élő – személyét igen, de nevét nem a gyámügy.” A sok negatívum mellett vállaló – lakos. Javaslata szerint a jó példát is mutatnak néhányan, akik rohamosan romló életkörülményei- próbálnak beilleszkedni az új környeken úgy lehetne javítani, ha bevezet- zetbe és mindent megtesznek, hogy ne nék a munka és önfenntartás világá- vigyék el a gyerekeiket. Állítása szerint ba azokat a lakókat, akik eddig más az utóbbi hónapban rendőrrel nem is környezetben éltek. találkozott a dűlőutakon, de a mezőőri szolgálat tagjait látja járőrözni. VéA neszűriek úgy érzik, magukra hagy- leménye szerint az 1-2, és 3-4, dűlők ták őket a problémákkal, amiket saját útjain lenne szükség gyakoribb rendőri, erőből már nem tudnak megoldani. polgárőri jelenlétre. A neszűriek közös „Nem elég hogy a városlakók kihordják javaslata, hogy az önkormányzat által a szemetet, még a Munkás utcai „kezel- felvásárolt területekre lassan cseperedő hetetlen” családokat is kiköltöztették, fákat ültethetnének, s a gondozással akik megkeserítik mindennapjainkat.”- járó munkálatokba a munkanélküliemondta a szerkesztőségünkhöz forduló ket, földönfutókat is bevonhatnák, de egyik neszűri lakos. a közmunka programba is felvehetnék A problémák megoldására már több őket. „Ha a saját környezetükbe vongyűlést is összehívtak Öregerdőben az ják be őket, megtanulják becsülni az egyre romló állapotok felszámolásának elvégzett munka gyümölcsét.” Másodérdekében. „A kerítéseket és épületeket lépésben a földjeik megművelésében, elbontják, kipakolják a fagyasztóládát, kutak fúrásában is segíthetne a város a a földműveléshez szükséges tárgyakat rászoruló, de munkára hajlandó neszelviszik, és leadják a méhtelepen. Mi- űrieken. A helybéliek pedig palántákvel tavaly télen költöztek, kiirtották a kal, szakmai tanácsadással járulnának gyümölcsfákat, telepített öregakáco- hozzá a rászorulók életmódváltáshoz. sokat. Iszonyú károkat okoznak az ott Azt nem tartják megoldásnak, hogy élőknek, és még az sem zavarja őket, ha mindenki a saját értékeit védje, hiszen rajtakapják… Közel tíz éve gyönyörű az önkormányzat és a rendőrség segítövezetbe költöztem ki, ma pedig arra ségére is szükségük van. Úgy érzik, az megyek haza, hogy itt is hiányzik egy évek óta kint élők és földjüket műveház, ott hiányzik egy kerítés, holott lők, hogy „a Neszűr mostohagyermeke elméletileg építési és bontási tilalom a városnak.”  (Fotó: Sárközi János)

SAJTÓKÖZLEMÉNY REFERENCIA-INTÉZMÉNNYÉ VÁLT A LISKA KÖZÉPISKOLA 2013 / 07 / 11 A Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium a TÁMOP-3.1.7-11/2 „Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” c. pályázatán 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt megvalósítása 2012. 07. 01-től 2013. 08.31-ig tart. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal rendelkező és azokat átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesz-tésének minősített bázisai lesznek. A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét. Intézményünk pedagógusai a projekthez kapcsolódó továbbképzéseken való részvételen túl, a saját gyakorlatuk során kialakított módszereket, eljárásokat tették piacképessé. A pedagógiai munka mellett, olyan eszközök kerültek beszerzésre, melyek a referenciaintézményi szolgáltatás magas színvonalú ellátásához szükségesek. Lehetővé vált, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljunk más köznevelési intézményeknek: • IKT alkalmazása a PLC-programozásban • Internet használata a nyelvórákon

Fórum

Vádemelés Befejeződött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán négy éve tartó nyomozás, melyben a gyanúsítottak dr. K. Katalin jászberényi szakorvos, valamint cégek képviselői, magánszemélyek, – megközelítőleg négyszázan. A 2009 decemberében kezdődő nyomozás során kiderült, dr. K. Katalin mintegy 1300 jogosulatlan személy részére állított ki súlyos mozgáskorlátozottságról szóló orvosi szakvéleményt. Az érintettek a többször készpénz ellenében megvásárolt hamis okiratokat munkaviszony létesítésére és különböző támogatások igénybevételére használták fel. A bűnügyben, magánszemélyeken kívül munkáltatók is éltek a hamis papírok beszerzésének lehetőségével, melyek segítségével jogosulatlan állami támogatásokat igényeltek. Az ügy során félmilliárd forintos jogosulatlan kifizetés történt. A megyei rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya az ügyben a nyomozást lezárta, és a keletkezett mintegy 80.000 oldal ügyiratot a Jász-NagykunSzolnok Megyei Főügyészségnek a napokban vádemelési javaslattal megküldi.

5. oldal

Kék hírek a Jászságból Tolvaj a Neszűrben. A Jászberényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy 19 éves jászberényi férfi ellen. A nyomozás jelenlegi adatai szerint az elkövető július 3-án este járt a neszűri tanya portáján. A tolvaj a garázs melletti fáról emelte le a sértett felakasztott válltáskáját, majd a megszerzett értékkel futva elmenekült a helyszínről. A rendőrök állampolgári segítséggel azonosították a tettest. A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható jászberényi lakost rövid időn belül elfogták, majd előállították a rendőrségre. A 19 éves elkövető ellen több büntetőeljárás is folyamatban van a Jászberényi Rendőrkapitányságon. Előzetes letartóztatását a Jászberényi Járásbíróság elrendelte.

holttestet. Kiemeléséhez a jászberényi hivatásos és jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók nyújtottak segítséget. A holttest azonosítását és a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Égett a gabona Jászberénynél. Jászberény és Pusztamonostor között kapott lángra a gabonatábla július 5-én, pénteken. Sikerült megmenteni mintegy 12 hektárnyi gabonát, köszönhetően a gyors beavatkozásnak. Jászberény, hatvani és nagykátai tűzoltókat riasztottak péntek délután a Pusztamonostor-Jászberény közötti területre, amit a 32-es főút és egy vasútvonal szegélyez. A tűz a vasúti átjárótól indult, és két hektárnyi területet pusztított el. A termény nagy részét sikerült megmenteni, az esetben tűzvizsgálati eljárás indult.

Holttestet találtak a Zagyvában. A tűzoltók a rendőrség kérésére vasárnap óta keresték az eltűnt fiút a Zagyvában. Az eltűnést Jászalsószentgyörgyről jelezték, ahol július 3-án, szerdán este fél tizenegykor a polgárőrök az úgynevezett Vadas részen találtak egy

Közúti baleset. Jásztelek belterületén a Szabadság úton anyagi káros közlekedési baleset történt július 7-én 9 óra 30 perc körüli időben, ahol két személygépkocsi ütközött. Személyi sérülés nem történt. A baleset helyszínelése teljes útlezárás és forgalomterelés mellett folyt.

Samyang a társadalom szolgálatában A Jászberényben 2010 óta jelen lévő dél-koreai Samyang cég ez év augusztusától, társadalmi felelősségvállalás programsorozatot kíván elindítani városunkban a térség lakóinak javára. A koreai anyavállalat nagy hagyományokkal rendelkezik a rászoruló közösségek megsegítésében, felkarolásában. • sz. k. m. • A magyarországi vezetőség döntése alapján, a cég és a város közötti sikeres együttműködésre alapozva, lehetőség nyílik a társadalmi jótékonykodás megvalósítására Jászberényben is. Bár a Samyang EP már nem friss betelepülő a Jász-Plasztik necsői telephelyén, talán érdemes néhány információt megosztani a cég történetéről, profiljáról. Az anyavállalat alapkövét 1924-ben helyezték el Dél-Koreában. A családi vállalkozásként indult cég mára világméretűvé nőtte ki magát. A vegy- és élelmiszeripar, gyógyszergyártás, területén tevékenykedő konszern megvetette lábát Tokióban, Sanghajban, irodái létesültek az USAban. Európában elsőként és egyelőre egyedüliként Jászberényben nyitottak gyáregységet. Elsősorban logisztikai érvek döntöttek térségünk mellett, hiszen a Jo Dok Hee ügyvezető igazgató irányítása alatt nálunk gyártott műszaki műanyagok egyik legfontosabb felvevőpiaca a szintén dél-koreai érdekeltségű, Jászfényszarun működő Samsung. Az extrudáló gyártósorokon előállított kompaund alapanyagokból a felvásárlók további feldolgozás, fröccsöntés után, elsősorban televízió kereteket, hátlapokat és egyéb elektronikai alkatrészeket gyártanak. A jászberényi közel 6000 négyzetméteres ipari csarnok három gyártósorán mintegy 10000 tonna alapanyag készül éves szinten. A 60 főt foglalkoztató cég 2013-ra tervezett értékesítési árbevétele 30 millió Euró. Az elkövetkező évek tervei között szerepel újabb gyártósor beállítása,

mellyel, reményeik szerint 2015-re az üzem termelési kapacitása duplájára, 20000 tonnára növekszik. Az új felvevőpiacok felkutatásának érdekében az értékesítési csoport jelentős erőfeszítéseket tesz. A közeljövőben ki szeretnék terjeszteni befolyásukat a kontinens egészén. A jelenlegi magyar és szlovák telephelyű Samsung, a lengyelországi LG és Európa számos országában értékesítési irodával rendelkező, francia központú Gazechim Group mellett a Samyang potenciális vevőként tartja számon a Pemü, Westel, Italia Consult, NPS cégcsoportokat. Ezek a jelentős ipari óriások Európa különböző országaiban működnek, a jászberényi alapanyaggyártás logisztikai szempontból kiváló helyszínen, szinte a földrajzi középpontban található. A Samyangról nem elhanyagolható információ, hogy nagy hangsúlyt fektet a szegények támogatására, az elesettek megsegítésére. Az első ilyen jellegű kezdeményezésük 1960-ban, Dél-Koreában történt, amikor több alkalommal osztottak élelmiszercsomagot – rizst, cukrot – a rászorulóknak. Azóta is töretlen a cég részéről a társadalmi segítségnyújtásban való tevékenykedés. Az idén szegény sorsú diákokat támogattak ösztöndíjjal a nemes célra létrehozott alapítványon keresztül. Ez évtől kezdődően Magyarországon is szeretnék támogatási rendszerüket kialakítani, majd féléves intervallumú ciklusokban rendszeressé tenni. Választásukban mindenképp prioritást

élveznek a helyi közösségek – tájékoztatta lapunkat Lee Dong Yeol igazgatási osztályvezető. Az önkormányzattal fenntartott jó kapcsolatnak köszönhetően, a város véleményét, tanácsát kérték a segítségnyújtás kedvezményezetteivel kapcsolatban, a célcsoportok felkutatásában. Kétféle támogatási formát kívánnak megvalósítani. Első lépcsőben eszköz-, illetve humánerőforrás-támogatás formájában érkezik a Samyang Kft.-től segítség. Várhatóan, elsőként augusztusban valósulna meg egy óvodatámogatási projekt formájában, melynek keretein belül a kiválasztott gyermekközösség a cég felajánlásának köszönhetően rajzeszközökkel gazdagodna, a gyár önkéntesei pedig, az intézmény udvarát tennék rendbe kertészkedéssel, kerítésfestéssel. A második lépcsőben a tervek szerint a Hatvani úti Egyesített Szociális Intézmény kertjének rendbetételét segítenék tevékenységükkel az önként jelentkező dolgozók. Nemoda Éva humánpolitikai vezető és Palcsóné Szabó Adrienn könyvelési menedzser adott felvilágosítást a cég történetéről, tevékenységéről, gazdasági helyzetéről. A menedzserek elmondták azt is, a dolgozók körében pozitív visszhangra talált a cégvezetés társadalmi segítségnyújtásr a irányuló kezdeményezése. A munkavállalók rendkívül nyitottak, sokan jelezték, szívesen áldozzák idejüket a város rászoruló intézményeinek, közösségeinek megsegítésére.


Szabadidő

6. oldal

Vidám aratóünnep Jászapátin

(Folytatás az első oldalról.) De a nagyobbacska gyerekek segítettek a kévéket összehordani a csomót rakó férfi keze alá. Aztán gereblyézni kellett, hogy a csomó alá kaparékkéve kerülhessen. Késő estig folyt a tempós munka. A legidősebb asszonyok a tarlón fellelhető kalászokat szedték össze nagy gonddal Rendszerint bő két héten át folyt a kemény munka. Nem csoda, ha délben mindenki szundított az árnyas fa alatt, hogy igazán hatékony lehessen egész napos tevékenysége. Csak nyugodt munkaritmus lehetett hatékony a nagy erőfeszítést kívánó munka időszakában. A Rácz Aladár Zeneiskola fújt ébresztőt, majd kezdetét vette a birkapörkölt főzőverseny és az ökörsütés. Nyolc órakor Borbás Ferenc emeritus jászkapitány köszöntötte a rendezvény kezdetét. Kladiva Imre plébános atya megszentelte az új termést, majd számos aratócsapat megkezdte az aratást, régi módra. Rendet vágtak, markot szedtek, kötelet készítettek, szépen bekötötték és csomóba rakták az idei búzatermést. Közben ki-ki ehetett-ihatott gusztusa szerint. Az egyik vendég, Jakab István országgyűlési alelnök is pontosan, gondosan kaszáláshoz látott, de még afrikai születésű orvosunk is megpróbálkozott a nem könnyű munkával. Jó volt látni az egykor alapvető fontosságú tevékenység hagyományként való felidézését. Olykor kisebbek lettek a kévék, mint hajdan, mert alacsonyra nőtt a búza, összeálltak a csomók, ahogy egykor, hajdan. Más emléket is idéztek a gazdag program összeállítói. Régi és kevésbé koros traktorok sorakoztak fel, megidézvén a korábbi időszakot. Több HofferSchrantz, Lanz Bulldog, sőt John Deere is bemutatkozott kisebb-nagyobb zakatolással. Láttunk körmös traktort, de megjelentek ma már szinte játékszernek tűnő alkotmányok is. A gazdafórum előadásait nagy érdeklődés fogadta, bár a nem mindennapi meleg sokunkat sátor alá kényszerített. A hétéves Burai Zsolt érett hegedűjátékkal köszöntötte a föld napját, majd Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti polgármestere vendéglátóként köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy a földtörvény elfogadásával új korszak veszi kezdetét hazánkban. Megszűnnek a zsebszerződések, és már nem kell attól tartani, hogy egyszerre érvénybe lépnek. Az új törvény megvédi az üzemeket és a családi birtokokat is. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter üdvözlő szavai után megállapította, hogy Szent István királyunk fiához, Imréhez intézett Intelmei késztették a képviselőket arra, hogy megalkossák a földtörvényt. Ezért lehet e nap a magyar föld ünnepe is. A kormány és az országgyűlés tiszta helyzetet teremtett. Ebben fontos szerepet játszott hazánk gazdatársadalma is. Szólott arról is, hogyan fogadták szűkebb pátriájában,

Karcagon a korszakos jelentőségű törvényt. A többség megértette a törvény megalkotásának fontosságát, jelentőségét. Okkal bízhatunk abban, hogy a törvény elfogadása biztonságos termelést tesz lehetővé. A törvény lényege az, hogy földet, magyar földet magyar termelő, mezőgazdasággal foglalkozó birtokolhat, más nem. Budai Gyula államtitkár megállapította, hogy az aratónap a parasztság egyik

jelent hazánk számára, és elégséges lesz a spekulációs törekvések elhárítására is. Az általa képviselt szervezet fontos feladata, hogy a mezőgazdasági dolgozók számára megfelelő pénzügyi támogatást tudjanak biztosítani. Szóba hozta a kamarai tagdíj fizetésének fontosságát, hiszen ez megfelelő alapot teremt a feladatok megoldásához. Mindehhez persze szükség van arra, hogy a kormány támogassa a kamara sokoldalú tevékenységét. A közönség számos esetben élénk tetszésnyilvánítással fogadta az információgazdag előadásokat, s ezzel erősítette a megjelent vezetők törekvéseit. Időközben zajlott a főzőverseny értékelése. Négy különdíj talált gazdára, a dobogós helyezéseket Tajti Miklós és Kálmán Miklós mögött a Jászapáti gazdakör és a jászjákóhalmi gazdakör csapata szerezte meg. Időközben Jó ebédhez szólt a nóta Fehér Imre és népi zenekara jóvoltából. Kellemes zene mellett fogyaszthattuk a birkapörköltet, kóstolhattuk az ökörsültet. Később Magyar Rózsa adott élő nótaműsort.

igazán hiteles ünnepe volt és marad. Rákosi Mátyás 1948 nyarán megtartott kecskeméti beszéde degradálta ezt a múltidéző és múltat erősítő eseményt. Ekkor ugyanis megkezdődött a kulákság gazdasági és fizikai megsemmisítése. A 25 katasztrális hold tulajdonlása elég volt ahhoz, hogy megkezdődjék és végbemenjen egy értékes népcsoport lehetetlenné tétele. Ezért lett tavaly június 29-e, Péter és Pál napja a kuláküldözés emléknapja. Mostani célunk, hogy a mezőgazdaságok nyolcvan százaléka kis és közepes méretű legyen, és az úgynevezett nagybirtokok aránya húsz százalék alá csökkenjen. Jakab István, a Parlament alelnöke és a MAGOSZ elnöke kiemelte, hogy az egész ország teremti meg együtt a boldogságot ígérő magyar jövendőt. Az földtörvény megteremtése után szükségessé válik az üzemszabályozás, amely a gyakorlatban lehetővé teszi a mezőgazdaság felvirágzását. Vannak ennek az egészséges folyamatnak ellenzői, de biztosnak látszik, hogy az ő tevékenységük nem akadályozhatja meg a sikeres mezőgazdaság létrejöttét, születését. Ez lehetővé teszi a magyar föld valódi termőképességének a realizálódását. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke véleményét közmondásban összegezte: Ki mint vet, úgy arat. Folytatta a miniszter gondolatsorát, mely szerint az idei termés valódi biztonságot

15 órakor emlékezetes könyvbemutató kezdődött: Tucatnyi társsszerkesztő közreműködésével született meg az egykori kulákság mindennapjainkat idéző alkotás, Kiss János: Kuláküldözés Jászapátin című kötete. (Jászapáti, Gazdakör 2013. 204 o.) A művet a rendezvény rangos vendége, Jakab István mutatta be. Összegző munkaként értelmezte, amely felidézi az egykori megaláztatás és terror levegőjét. Örök mementóként értelmezte Jakab István a műben szereplő személyeket és eseményeket. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az elszámoltatás fontos feladata napjainknak. A mű egyik legizgalmasabb része a Borbás Jánosról szóló szöveg- és dokumentumanyag. A leszármazott Kiss János állította össze a jeles gazdálkodó pályáját a tisztes birtoktól a büntető intézményig, majd a tsz gyalogmunkás-sorsig. Jakab István átéléssel és szenvedéllyel szólt ennek a korszaknak a természetéről, feltárásának szükségességéről. Ezután számos jászsági csoport adott színes műsort. A jákóhalmi és a szentandrási igazán sikeres volt. Buck Viktor csikósbemutatója kápráztatta el a közönséget, majd utcabál következett. A monstre rendezvény igazi jász találkozó is volt, és sokunknak emlékezetes marad. Több, mint negyven szervezet, illetve egyén adakozásából született meg, méltán sikerrel… (Sárközi János felvételei)

2013. július 11.

Hol nyaralnak a berényiek? (Folytatás az első oldalról.) Az idei szezon júniusban meglepően jó forgalommal indult számukra, azután júliusban, úgy tűnik, kicsit megcsappant az érdeklődés. Sokan kivárják az utolsó pillanatokat a foglalással, ők a jelentős kedvezménnyel bíró, úgynevezett „last minute” utakra pályáznak. Az elmúlt szezonokhoz hasonlóan a görög és a horvát tengerpartok a legnépszerűbbek. Változást a Tunéziába irányuló foglalások számának jelentős visszaesése mutat. A térségben, az utóbbi időben nagy tömegekben megjelenő, kifogásolható viselkedésű orosz turisták sokakat elriaszt Észak-Afrika felfedezésétől. A görögországi, viszonylag kedvező árú utakra, busszal vagy akár repülőgéppel olcsón el lehet jutni. A szomszédos Horvátországba autóval érdemes kiutazni. A foglalások legnagyobb része régiótól függetlenül ellátás nélküli apartmanokra szól. Kevesen engedhetik meg maguknak a többcsillagos szállodák magas színvonalú szolgáltatásait, jellemzően a nyaralók inkább hűtőtáskából oldják meg az étkezést. A belföldi úticélok közül még mindig a Balaton térsége örvend a legnagyobb népszerűségnek. Itthon is apartmanokat bérelnek leginkább a nyaralók. A wellness szállók forgalma még mindig stagnálni látszik, inkább csak néhány napra, egy-egy hosszú hétvégére talál rá a pihenni vágyó, jobb módú közönség a magas árkategóriájú, kiváló szolgáltatást nyújtó gyógy- és wellnessüdülőkre. Elsősorban a fiatalok, a nászutasok szánnak nagyobb összeget a nyaralásra. A gyermekesek nehezen engedhetik meg maguknak a szállodai ellátást. A családi szobák felárai jelentősen megnövelik a költségeket. Belföldre irányuló utazásoknál az emberek ritkán kérnek segítséget utazási irodától, inkább saját szervezéssel, utánajárással oldják meg a nyaralást, pedig az irodák, gyakran jelentős kedvezményt tudnak elérni. Az egyéni szervezést nagyban segíti az internet, de a jelentősebb beruházást igénylő nyaralóprogramoknál inkább csak tájékozódási pontként szolgál. A tapasztalat azt mutatja, az átlag utas szívesebben fizet a szolgáltatásokért személyesen az irodában, mint a sokak számára veszélyesnek tűnő átutalással, bankkártyával. A helyszín kiválasztásánál is érdemes meghallgatni a munkatársak tapasztalatokon alapuló szakértői véleményét, mert, ha csak a világhálón feltüntetett kecsegtető képekre hagyatkozva indul útnak valaki, gyakran a helyszínen éri csalódás a felkészületlen utast – figyelmeztet az utazásszervező. A 111 éves IBUSZ utazási iroda 46 éve működtet Jászberényben kirendeltséget. A térség legnagyobb utaztatójának kínálatait egyre többen választják Nagykátáról és a Tápióságból is. A szervezett külföldi és belföldi utak mellett a jászberényi iroda is kínál egyéb szolgáltatásokat. Foglalkoznak autóbusz-, vonat- és repülőjegy értékesítéssel, valutavétellel és -eladással, egyéni szállásfoglalással a világ bármely pontjára, színház-, sport- és koncertjegyek árusításával, valamint utasbiztosítás megkötésével.

Az utóbbi két évben nem érezték meg a válság időszakát, sőt a növekedés is megfigyelhető, tudtuk meg Oláhné Farkas Ilona irodavezetőtől. Idén a drágább utak száma nőtt, míg az olcsóbb utakra a befizetések száma csökkent. A jászberényi iroda évente ezer ügyfél utazását szervezi a tőlük megszokott precizitással és biztonsággal. Közülük több mint háromszázan törzsutasok, de számuk folyamatosan nő. A magyarok körében a legnépszerűbb úti cél a Földközi-tenger homokos tengerpartja, főként Görögország, Spanyolország, Horvátország és Olaszország. A Balkán-félsziget déli részére leginkább repülővel utaznak, míg a közeli mediterrán országokba egyénileg. Nagyon kedveltek a jászberényi indulású autóbuszos körutak, kirándulások is, melyekre már repülős utak esetén is van lehetőség. Az utazóközönség körében különösen kedvelik ezt az utazási formát. Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy a vasúttal történő utazás reneszánszát éli. Főként a 45-50 éves korosztály utazik leggyakrabban. A fiatalok körében leginkább az egzotikus nászutak kelendőek, míg a gyermekes családok a biztonságra törekszenek. Ahogy a világ változik, úgy az utazási szokások is idomulnak a felfokozott életvitelhez. Amíg öt-tíz évvel ezelőtt a 10-11 napos üdüléseket választották legtöbben, ma már 8 napos üdülések az általánosak, és van olyan is, hogy csak 3-4 napra utazik el a család. Többen az utolsó pillanatban tudnak csak dönteni a szabadság miatt. Számukra a last minute akciókat ajánlja az iroda. A legfrissebb felmérések szerint a magyarok 35-40�%-a belföldön tölti szabadságát, wellness-hotelekben. Az idei szezont is árérzékenység jellemzi, így előfoglalási kedvezményekkel, egyéb akciókkal igyekeztek felhívni a leendő utasok figyelmét. Visszaesés az idei évben a belföldi foglalások esetében figyelhető meg. Ennek egyik oka a SZÉP kártya megjelenése, hiszen a vendégek közvetlenül foglalnak a szállodákban, illetve a legnagyobb konkurencia az internet. Ennek ellenére többen kérnek tanácsot is az otthon kinézett szállások megbízhatóságáról, kíváncsiak az utazásszervező véleményére és tapasztalataira. Hiszen az irodát vezető Oláhné Farkas Ilona már 41 éve tevékenykedik utazásszervezőként, és irányítja az IBUSZ jászberényi irodájának csapatát. „Fő feladatunknak tekintem továbbra is, hogy utasainknak anyagi lehetőségeikhez mérten tudjunk megfelelő úti célt ajánlani, így minél többen részesülhessenek az utazás feledhetetlen élményében.” (Illusztráció: Sándor Eliza)


Ajánló

2013. július 11.

Fekete-fehér életre kelt gondolatok „Amikor nekiült rajzolni, akkor már a kész gondolatok megvoltak a fejében.” – mondta özvegye Csohány Kálmán grafikus-illusztrátorról, akinek csütörtökön nyílott kiállítása a városi könyvtár harmadik emeleti galériáján. A kiállított rézkarcok és tusrajzok – főként versillusztrációk – július 20-ig tekinthetők meg. • Sándor Eliza • Akik elmentek a megnyitóra, azoknak nemcsak képein keresztül nyílt alkalmuk megismerni a kétszeres Munkácsy-díjas és érdemes művész munkásságát, levetítették ugyanis Shah Timor róla készült dokumentumfilmjét is. A hatvanperces film végigkísér minket Csohány életén, megszólaltatva rokonokat, barátokat, művésztársakat. Ezt egészítik ki a művészettörténész, Shah Gabriella elemző mondatai. A művész is megszólal a filmben: archív felvételről, illetve jegyzetfüzetéből felolvasott szemelvényeken keresztül. Pásztón született 1925-ben, ám a második világháborút már Erdélyben élte meg. Élete kezdetén nehéz fizikai munkából élt: fakitermelőként, vasúti pályamunkásként és szénbányászként is dolgozott. Ám a gyermekkori barát és későbbi pályatárs Szabó István szobrászművésztől megtudjuk, már egészen ifjú korában kedvelt időtöltése és szórakozása volt a rajzolás. Pályája igazi kezdőpontja azonban 1947-es felvétele a Képzőművészeti Főiskola grafikuskép-

zésére. Ma már a 60-as évek grafikus nemzedékének egyik meghatározó egyéniségeként tartjuk számon. Csohány a kifejezés többféle technikáját is alkalmazta – bár ezt mindig is másodlagosnak tekintette a mondanivalóval szemben. Elsősorban a tusrajzot szerette, hisz közel állt hozzá a vonalas, fekete-fehér megfogalmazás, valamint a lendületes rajz, a gesztusszerűség. A tustollal való rajzolás esetén megtehette, hogy húsz-harminc képet is elkészítsen, mire elnyeri végleges formáját. A rézkarcnak éppen az volt számára a hátránya, hogy a formáknak elsőre tökéletesen kellett sikerülniük, hiszen nincsen javítási lehetőség. Csohány ugyanakkor mentumfilmben így vall munkájáról: éppen ezt szerette benne: fegyelemre ne- „Az ember mindig illusztrál, de néha a velte. E két legismertebb technikája mel- mű megbolygat bennem valamit, ami lett dolgozott lazúros festékkel, alkotott aztán önálló életre kel.” Máskor – főkerámia faliképeket (igen híres Énekek leg prózai művek esetén – pontosan éneke sorozata, mely ma a Mikszáth nyomon követhető a képekben az író Kálmán Gimnázium falát díszíti), sőt mondanivalója, ám ilyenkor sem puszkorongozással is foglalkozott. Érdekes tán a szavak képi eszközökre való átülteadalék életrajzához, hogy a képzőművé- téséről van szó. Megfogalmazási módja szet mellett a zene is közel állt hozzá: a ugyanis mindig a valóság valamiféle tanúk elmondása szerint „gyönyörűszép átírása, saját képi világába való átültetéhangja volt”, mellyel különösen megin- se. E világ nem szószátyár, éppen csak dító változatban tudta előadni az ismert annyit mond el, amennyi szükséges. népdalokat. Se többet, se kevesebbet. A helyzeteCsohány Kálmán illusztrátor volt. ket, érzéseket, hangulatokat pontosan Nem az a fajta, aki a szöveghez való – és érzelemgazdagon rögzíti, ám megsok esetben túlságosan görcsös – ragasz- elégszik ennyivel, nem magyarázza túl. kodásában legfeljebb csak annak erőtlen Utolsó éveiben így jellemezte élete és árnyékát képes létrehozni. Többnyire művészete összefonódását: „Úgy élek nem is az irodalmi művet, inkább an- már, ahogy a rajzaim mutatják: fehérnak hangulatát, illetve az irodalmi él- fekete, fehér-fekete; átmenet nincsen ményt kívánta megjeleníteni. A doku- közöttük.”

Zenélő emléklap Szentmártonitól Húszévesnek lenni állapot, húsz éve színpadon lenni eredmény. De nem csak. Munka is, áldozat, odaadás, lemondás, szerelem, és még sorolhatnánk, mi minden. Erről mesélt nekünk St.Martin, a világhírű pánsíp- és szaxofon-művész, aki vasárnap este lépett fel a jászberényi nyári színpadon.

képesek elszórakoztatni a közönséget, no meg önmagukat is, ami St.Martin szerint nem elhanyagolandó tényező. Ezúttal közös produkciónak tapsolhattunk: Jászberény művészvendége zsenialitásával mindnyájukat megszólaltatta.

• Gurzó Klári • Legyenek büszkék erre a helyre, hisz ilyen minőségű színpad nem sok van az országban – mondta bemutatkozás helyett St.Martin. Márpedig ha hinni lehet valakinek, az a hódmezővásárhelyi születésű világjárta muzsikus, Szentmártoni Imre, akinek pályára lépése óta folyamatosan sikerült csúcson maradnia a stílusokban, irányzatokban egyre gazdagabb, napról napra több sztárt előállító hazai zenei életben. Nem véletlen tehát legújabb lemezének címválasztása, a megint.HÚSZ, amelyről Jászberényben is előadott néhány szerzeményt. A koncert hangulatát a 2010-ben megjelent Föld szélén, középen című albumra felkerült A Föld kék madarával alapozta meg, de csak zeneileg, mert kiemelkedő előadásmódját páratlan humorérzékével erősítette már a prológusban. És persze kellettek hozzá a zenésztársak is: Farkas Zsolt (szólógitár), Kálmán László (billentyűk), Kéki Gergő (dob), Winterverber Csaba (bas�szusgitár). Mivel St.Martin nem csupán saját nótákkal érkezett, másodikként a Fantom az Operában ismert szólamai csendültek fel. Jó volt hallani a sajátos feldolgozást, amiként az egyes dalokhoz fűzött történeteket is, például az 1994-ben piacra került első korongról, amit a legtermészetesebb módon külföldön előbb aranyozott be tetszésével a melomán hallgatóság, mint idehaza. A nyári estébe beleringó A Déli Szél című számot utcazenészek ihlették, akik magányosan, társak és segítők nélkül is

Aztán azt is megtudhattuk, miként lett a délalföldi kisfiúból, Szentmártoni Imréből St.Martin, jóllehet sejtettük, ehhez elsősorban az apai örökség kellett, de nem utolsó sorban az előadó tehetsége, kitartó munkája. S mivel szép hosszú magyar nevének mindenik betűje nem fért volna fel a borítókra, egyszerűsíteni kellett, könnyen megjegyezhetővé s kiejthetővé tenni külföldön is. St.Martin ugyanis zenéje révén a földgolyóbisnak szinte már az összes szegletében megfordult, az ott élők szívéhez, lelkéhez pedig nem csupán hangjegyekkel, ritmusokkal, hanem érzelmileg, kulturálisan is közel kívánt kerülni. Az egyes helyszínek vendéglátóival való azonosulást ezen az estén a Desperado filmzenéjének megidézése is kiválón szemléltette, ezúttal pánsípos verzióban. A Mindörökké ária többé-kevésbé családi dal, hisz benne van a muzsikus immár fiatalemberré érett

gyermekének drezdai sikere, az ottani operában kapott főszerep, az esemény keltette öröm és boldogság, ám mindenekelőtt az apa-fiú kapcsolat, az elszakíthatatlan érzelmi kötelék. De szeretetből és emóciókból fakadt a Hallelujah is, amelynek ötlete akkor kristályosodott ki, amikor Böjte Csaba atya és St.Martin elhatározta, a közeljövőben közösen énekelnek majd el egy imát, ők, akik különkülön, egymástól függetlenül is nagyon szépen szokták dicsérni dalban az istent. Mármint St.Martin és a dévai szerzetes alapította gyermekkórus. A különös találkozásból klip is született Erdélyben, a megint.HÚSZ című lemez teljes bevételét pedig a Dévai Szent Ferenc Alapítvány fogja megkapni. A Jajj, Lili!-t az óvó-féltő keresztszülői mivolt és a Mátrai Erőmű, vagyis a felhőgyár hívta életre, leginkább talán mégis a felhőtlen gyermeki lelkület és derűs szóképzés, az ártalmatlan kacagás, a forró nyár, amely pergő világzenét produkált, no meg egy kis felfrissülést Berényben, végre, mert a nagyérdemű csendben, visszafogottan, már-már szégyellősen, szúnyograjok támadása közepette, majdhogynem jól nevelten szippantotta be a hangversenyt. Kellett neki talpalávalóul a rumba és a Keserédes szamba 2010-ből, a mexikói Ormok (Alturas) 2003-ból, az Ajajo, ajaje a 2008-as Mediterrán éjszakák című lemezről, hogy megmoccanjon, ráérezzen a produkció kihívásaira. Pedig kapott ő is tapsot, a 100 százalék 90 százalékát, csoportképet is első kézből, St.Martintól, a fotóstól, a tánc azonban elmaradt, nem tudni, miért. A ráadás viszont nem, sőt, egy helyett kettő is járt a nézőseregnek, amely lehetett volna picit népesebb is, lelkesebb meg pláne. A Föld sebe. Darvaza (2012) és a Mindenki, minden (2012) után emléklapban és baráti kézfogásban részesült, aki nem távozott a megszentelt helyszínről azonnal. (Fotó: Bíró János)

7. oldal

Programajánlatunk Magna Cum Laude koncert Július 12-én, pénteken 20.30 órakor a Magna Cum Laude lép fel a Szabadtéri Színpadon. IV. Érpart Fesztivál Jászberényben Július 12-én, pénteken délben az Érpart Fesztivál megnyitja képzeletbeli kapuit. Programok: Péntek 19.30 az Illogical Morlaity koncert; 21 óra Nagy András köszöntője. Utána: DJ Fáczán 22 óra Los Andinos koncert. Július 13., szombat 15 óra Kalla Pál kádármester bemutatója; 16.30 Érpart Gyomra verseny; 17.30 óra Danger Voltage, Ingyencirkusz, Dynamó koncertek; 22 óra Tamás Koczko Orcestar, DJ Eszenyi; 0 óra a Jákóhalmi Íjászok bemutatója. Július 14., vasárnap 6.30 Aranykanál Főzőverseny; 9 óra Érpart Focikupa; 10 óra Érparti fórum; 15.30 Zagyva Banda; a Kondor ITF Taekwon-Do Szakosztály bemutatója; kutyás bemutató; 18 óra a Jászberényi Hagyományőrző Együttes Nagyszüleink hagyatéka című műsora; 19.30 óra Rock a Drog, Etna koncertek 22 óra Vikidál Gyula koncert lesz. Mindhárom napon lesz: Greznár Vidámpark és vásár. Lecsófőző verseny Július 13-án, szombaton 8 órától kerül sor az idei Neszűri Lecsófőző Versenyre. Helyszín: Neszűr 8. dűlő mini ABC. Asztalt, padot a rendezőség biztosít. További információ: Szijjártó József, 06-30/906-1453. XIX. Társastánc Gála Július 13-án, szombaton 19 órakor rendezik a XIX. Társastánc Gálát, ahol közel száz táncos háromórás műsora lesz látható a Szabadtéri Színpadon.

Júliusi moziműsor Jász Kaszinó (Tiszti Klub) július 11-17.

július 18-24.

július 25-31.

14.00, 18.00 Gru 2

14.00, 16.00 Szörny egyetem

16.00 Szörny egyetem

3D színes, magyarul beszélő amerikai animációs film (6) 16.00 Dal Marionnak színes, feliratos angol vígjáték (12) 20.00 A magányos lovas színes, magyarul beszélő amerikai kalandfilm (12)

színes, magyarul beszélő amerikai animációs film (6) 18.00 Gyakornokok színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték (12) 20.00 Tűzgyűrű színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi (12)

színes, magyarul beszélő amerikai animációs film (6) 18.00 Szerelem, örökség, portugál színes, feliratos portugál– francia vígjáték 20.00 Női szervek színes, magyarul beszélő amerikai akció-vígjáték (16)

Jazzmaraton a Margit-szigeten

Székek, fotelek, babzsákok, asztalok, az asztalokra lampionok, egy Margitsziget, négy zenekar és egy zenész az átállások idejére. Ezek egy tökéletes Ja(s)zzberény est legfontosabb összetevői. Idén sem hiányoztak. • s. e. • Pénteken hét órakor már benépesedett a fákkal, bokrokkal körülvett nézőtér. Csakúgy, mint tavaly, idén is minden korosztály képviseltette magát, hisz a jazz az életkori összetételében talán legkevésbé egységes közönséget vonzó műfaj. Idősek, fiatalok, családosak és gyermekeik is örömüket lelik benne. Az időjárás előrejelzések ugyan némi aggodalomra adtak okot, ám az égiek megkímélték a rendezvényt, s a közelgő viharfelhők a Jászságot megkerülve haladtak tovább. Elsőként a Babos–Kőszegi–Fónay trió lépett a nagyszínpadra. A Liszt-Ferenc díjas zenészek: Babos Gyula gitáros Kőszegi Imre dobos már összeszokott párost alkotnak, őket egészítette ki ez alkalommal az ifjú, ám annál tehetségesebb Fónay Tibor basszusgitáros. Saját számaik mellett főleg Gershwin-szerze-

ményekkel szórakoztatták a közönséget. Őket követte a színpadon – a tervezettnél egy órával később – az egri Ethnofil zenekar, akik fiatalos, népzenei motívumokat dzsesszes és progresszív elemekkel vegyítő zenéjükkel sokak szívébe belopták már magukat. A Pataj György Quintet 23 órától hard bop-pal (a bebop alműfaja) pezsdítette a hangulatot. Az igazán türelmes nézők pedig nem sokkal hajnali egy előtt Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarát, a Balázs Elemér Groupot láthatták és hallhatták. A szervezők idén is gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról az átállások idejére is: a kisszínpadon ezúttal Horváth Győző brazilos gitárjátékát élvezhettük. De hogy az élvezet ne korlátozódjon egyetlen érzékszervre, a zenekarok fellépései előtt a közönség nyereményjátékon is részt vehetett. A műsorvezető által feltett kérdésekre helyesen válaszolók (illetve a közönség jóvoltából a Pataj György Quintet nagybőgőse) egy-egy üveg borral lettek gazdagabbak. Az est tehát mindenki számára jó hangulatban telt, legfeljebb azokban maradt némi hiányérzet, akik a beharangozott Pély Barna Triót várták…


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

A hétvége időjárása Csütörtökön keleten és délen napos, száraz, meleg idő várható, északon és nyugaton azonban az időnként erősen megnövekvő gomolyfelhőzetből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Pénteken napos, száraz idő lesz mérsékelt északnyugati széllel, csapadék nem várható. Szombaton a váltakozó felhőzetből csak elszórtan várható futó zápor, túlnyomóan napos, száraz idő lesz, az északnyugati szél megélénkül. Vasárnap folytatódik a napos, száraz idő, mérsékelt északnyugati széllel. A délutáni órákban megindul a gomolyfelhőképződés, egy-egy futó zápor kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hétvégén 27 és 32 ˚C között alakul. (Forrás: www.idojaras.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről július 11. – július 17.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bencze Show: péntek 8.30; hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30.

Berényi Pillanatok: csütörtök 17.30; hétfő 19.00; kedd 6.00, 19.30, 21.00. Döntés után kedd 19.00; szerda 8.00, 20.30. Épí-tech: csütörtök: 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00. Fényszarui pillanatok: péntek 21.30.

Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00. Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Bővebb információ a képújságban. Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv.

Ügyeletek július 16. kedd Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

Gyógyszertárak július 11. csütörtök Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930

július 17. szerda Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

július 12. péntek Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667

július 18. csütörtök Zöldkereszt Gyógyszertár

július 13. szombat Szentháromság Patika Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet:

július 14. vasárnap Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382

Hétköznap:

július 15. hétfő Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130

Jb. Thököly út 13. 18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Tel.: 0656/�221-304

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Tel.: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. július 11.

Ismét sportágat választhattunk (Folytatás az első oldalról.) A sportágválasztó három fő helyszínen zajlott. A Szántai-kertben ezúttal kisebb volt az érdeklődés, mint tavaly, de ennek szomszédságában, a városi Zagyván nagy volt a forgalom. Egymást követték a kenuk, amelyekben természetesen szabályos öltözékben, egy vagy akár több kört is tehettek a bátrabbak a Margit-sziget körül. Ha a résztvevők kiszálltak a kenuból, a Zagyva-parton letáborozott Rozsomákokra, azaz a jászberényi amerikai foci játékosaira figyelhettek, akik nagy kedvvel mutattak néhány figurát az általuk képviselt sportágból. Balogh Kornél a Jászberény Wolverines edzője elmondta, hogy a szombati napot tagtoborzónak is tekintették, ugyanis az utánpótlás bajnokságban való indulás miatt növelni szeretnék a csapatlétszámot. A Jászberényi Városi Strandon stílszerűen a vizes sport képviselői kaptak szerepet, de békésen megfértek mellettük a gyermekbirkózók is, akik a homokos pályán mérhették össze a tudásukat. A J-ÁSZ SE edzője Száraz Tibor, aki a homokban való birkózás bírája is volt egyben elégedett tanítványai eddigi teljesítményével, akik a különböző regionális tornákon értek el figyelemre méltó eredményeket. Természetesen várják továbbra is az érdeklődőket főleg a tanintézményekből. A Klapka György Szakközépiskola tornatermét a pingpong képviselői töltötték be a sportnapon. A legtöbb sportágat a Margit-szigeten lehetett választani. Az érdeklődők bepillanthattak a taekwon-do, baseball, bridzs és az ökölvívás rejtelmeibe.

tatót. A színpadi produkciók közül a Nagy figyelem kísérte a fővárosból érkező Gibbon Slackline Magyarország táncosok hozták lázba az érdeklődőket. Az időjárás igen kegyes volt a sportképviselőit, akik a fákra kifeszített gumiszalagokon egyensúlyozva mutatták választó résztvevőihez egész nap, viszont estefelére a viharos szél és a be tudományukat. A slackline kortól és nemtől független és bárhol, azaz a föl- közelgő esőfelhők megijesztették a tárdön, sőt akár víz felett is lehet a kifeszí- saságot. Így a pontban 18 órakor keztett kötélen egyensúlyozva, különböző dődő utólsó mozzanatra már igen kevesen maradtak a színpad körül. Pedig gyakorlatokat bemutatni. A gyógytornászok sátra sem maradt ekkor jutalmazták meg – a sportegyeüresen szinte egy percig sem, ők na- sületek által felajánlott ajándékokkal gyon jó tanácsokkal látták el kuncsaft- – azokat a résztvevőket, akik a legtöbb matricát gyűjtöttek a nap folyamán. jaikat a nap folyamán. A Tehetség SE, valamint a JFC ala- (Ezt akkor kaphatták meg az egyesületek standjánál, ha valamilyen módon kulata által szervezett élő csocsó is bekapcsolódtak munkájukba.) Juta(kötélhez kötve lehetett csak mozogni a felfújt csocsópályán) nagy közönség- lomban részesültek azok is, akik 13+1 sikert aratott. Szinte az egész délutánt vagy 13 találattal bírtak a szellemi totón, amelynek kérdései természetesen végigfocizták (csocsózták) a fiatalok. A Margit-szigeti színpad is sorra fo- a jelenlévő sportágakhoz kapcsolódtak. Aki napközben nem fáradt el eléggé, gadta vendégeit. A produkciók sora egy az részt vehetett az esti záróműsoron, Tai Chi bemutatóval kezdődött, majd egy Zumba Partyn a Margit-szigeten. Kocza István városunk bűvös kocka (Kárpáti Márta felvételei) nagymestere és barátai tartottak bemu-

Több fronton is helytállt a JSE utánpótlás Futballkedvelő olvasóink hétről hétre olvashatták sportrovatunkban a JSE utánpótlás-labdarúgócsapatainak eredményét. Természetesen befejeződött a küzdelemsorozat az utánpótlás csapatok számára is, ahol a Jászberényi SE szakosztálya több fronton is képviselte városunkat. Ebben a témában kerestem meg Eszes Kornél szakág vezetőt, aki az alábbiakban értékelte az általuk irányított csapatokat. • á. t. • – Összességében elmondható, hogy kemény időszakon vagyunk túl, hiszen az NB II. mellett a megyei bajnokságban is pályára léptek focistáink hétről hétre, továbbá a felnőtt csapatba is delegáltunk játékosokat. Négy együttesünk szerepelt a Nemzeti Bajnokság II. osztályában, ahol az U19 éves korosztály a középmezőnyben, a 8. helyen végzett. Ezt nagyon jónak értékeljük, hiszen ugyanazon a hétvégeken kellett helytállniuk mindhárom fronton. A felnőtt csapatban átlagosan nyolc játékosunk kapott lehetőséget, viszont a szezonvégi mérleg szerint összesen 18 ifjúsági korú játékosunk ölthette magára a legnagyobbak mezét. Ez egy szezon eleji megállapodás alapján történt, ami szerint elsőséget élvezett a nagycsapat, és utána következett sorban az U19, az U17 és legvégül a 15 éves korosztály. Mivel a bajnokság vége felé a nagycsapat is rengeteg meccset játszott, így már kevesebb játékost tudtunk úgymond visszajátszatni, és emiatt ez hatással volt a többi korosztályunkra is. Ugyanis onnan kellett pótolni a hiányzó játékosokat és ez az eredményességre is kihatott természetesen, mert az adott csapatban mindig az egy vagy két

évvel fiatalabbak kaptak helyet. Ennek fényében a 17 éves gárda 14. és a 15 évesek 11. helye teljesen elfogadható. Az U13-as keretünket már nem érintette az előttük lévő korosztály (U15) úgymond „feltöltése”, azaz nekik nem kellett duplázniuk. Ez meg is látszik helyezésükön, hiszen az előkelő 5. helyet szerezték meg. Rosszul kezdték ugyan az őszi szezont, viszont a tavaszt szenzációs formában játszották végig, és minden előttük álló patinás klub – mint pl. a Fradi, MTK, Vasas – ifjú focicsapatait le tudták győzni. Azt minden sportkedvelő tudja a városban, hogy a JSE utánpótlás szakosztály segítségével alakult meg újra a felnőtt csapat, aminek nagyon örültünk és őrölünk ma is. Így az NKSE Jászberény felnőtt focicsapatával kötött megállapodás értelmében mi adtuk a megyei bajnokságban szereplő 19, 16 és a 13 évesek korosztályos csapatokat is. Az ifjúságiak (U19) 2. helye önmagáért beszél, elfogadható az U16 jászsági csoportban megszerzett 3. helye is. Viszont az U13, – ami tulajdonképpen 12 éves fiúkból állt – első helyezése kitűnő eredmény. Szabó Zoltán edző vezetésével ez a gárda több dicsőséget is hozott klubunk számára. Megnyerték a nyolccsapatos regionális bajnokságot, továbbá az úgynevezett folyamattornában, Pest megyében 3.-ok lettek. Riminiben pedig veretlenül, kapott gól nélkül lettek elsők egy nemzetközi tornán. A szakágvezető beszélt a gyermekfociról is. – Hatalmas sikert értünk el az idén az ovifoci beindításával. Nagyon nagy szervezést igényelt, és az anyagi ráfordítás sem volt könnyű, hiszen 500 ezer forintba került havonta, amit júniusig csináltunk. Közel 300 kisgyerek volt folyamatosan edzéseinken, amit

nagyon köszönünk az óvó néniknek, akik segítették munkánkat, és a szülői visszhang is pozitív volt számunkra. Sok gyerek focizik a Bozsik programban, ahol Jászberény az egyik alközpont, és ide járnak a környező települések focistapalántái. További terveiket az alábbiak szerint jelölte meg. – Az MLSZ a felnőtt labdarúgás mellett az ősztől kezdődően teljesen átszervezi az utánpótlás-bajnokságot is. Legszembetűnőbb, hogy megszűnik mind az NB II. és mind a megyei szinten is az U19-es bajnokság, helyette U21 és U17 lesz. Az U13-as korosztályok helyett pedig az U14-et tette a programba a szövetség. Mindezeket figyelembe véve, mi NB II-es szinten beneveztük a 21, 17, 15 és 14 évesek korosztályát. A megyei bajnokságban szereplő felnőtt csapat saját klubjából indítja a kötelező korosztályokat, ami számunkra nagy könnyebbséget jelent majd. Így megyei szinten felsőbb korosztályban semmiképp sem nevezünk, mivel idén kiderült, hogy több fronton csapatot indítani óriási nehézség számunkra. A fiatalabb korosztályban, például az U14-ben viszont elképzelhető, hogy több csapattal is jelen tudunk lenni. Az ovifocit mindenképpen szeretnénk folytatni, mert a jelek szerint nagy igény van rá. Eddig ezt saját erőből fedeztük, de az ősztől kezdődően nagyon jó lenne, ha ezt az önkormányzat humánerőforrás bizottsága anyagiakban is támogatná. Az idei nyárra vonatkozóan focitáborokat szervezünk, segítve a kisebb gyermekek nyári kedvezményes elhelyezését, táboroztatását. Már több turnuson túl vagyunk, de a többség még hátra van, amelyekbe még tudunk gyerekeket fogadni.

Új évf. 2. év, 28. szám  

2013. július 11.

Advertisement