Page 1

A földnek nálunk nem ára, hanem értéke van

Visszatekintő a világtalálkozóra

A régió legjobb ifjú táncosai városunkban

A XIX. Jász Világtalálkozóról előző számunkbóan bőségesen olvashattak, de még maradt témánk, élményünk.

Pócs János alsó-jászsági parlamenti képviselőt a földtörvényről, arányokról és változásokról kérdeztük.

Interjú a 3. oldalon.

Regionális Ifjúsági és Jászsági Szólótáncversenynek adott otthont az új Víz utcai táncház vasárnap délután.

Összeállítás a 6. oldalon.

Tudósítás a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 27. szám (XXV./27.)

Közmunkások a szebb, jobb környezetért Városunk utcáit járva gyakran találkozunk szorgoskodó közmunkásokkal, akik a város közterületeinek építésén, szépítésén dolgoznak: járdát építenek, kertészkednek, szemetet szednek, árkot takarítanak. Munkájuk gyümölcseként szebb, rendezettebb képet mutat környezetünk, és ezt a városlakók is kezdik elismerni. Kedden délután a közmunkások szorgalmának köszönhetően megszépült Bajnok utca lakói invitálták szemlére Szabó Tamás polgármestert, tekintse meg a jól végzett munka eredményét. • u. m. • A Bajnok utca 33. és 35. számú házak idős lakói büszkén mutatták a polgármesternek a felújított járdát, a kitakarított vízelvezető árkokat. A lakosok beszámolója szerint gyorsan és szakszerűen dolgoztak a munkások, a felmerülő kisebb kéréseket is teljesítették, ezért a hálás utcabeliek lángossal, buktával, üdítővel jutalmazták őket. A Bajnok utcai járda a 70-es években készült. Az esztendők folyamán erősen megrongálódott, balesetveszélyessé vált. A lapok közét felverte a gaz, egyenetlenül álltak, megnehezítve ezzel a söprögetést, a téli hó eltakarítását. A feltöltődött árok tisztítása, kaszálása szintén megterhelő feladatot rótt a nyugdíjas utcabeliekre. (Folytatás a 2. oldalon.)

2013. július 4.

Újság Jászberény város lapja

Országos tűzmegelőzési konferencia

Június 28-án, pénteken délelőtt szorgos kezek varázsolták ünnepivé az ifjúsági ház nagy termét. Kilenc tabló díszítette az oldalsó és a hátsó falat, és a díszítményekről leolvasható volt a Jász Kertbarát Klub negyven éve. Ezt ünnepelni gyűlt össze a tagság és a vendégek. • Farkas Ferenc •

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzmegelőzési Bizottság közös szervezésű konferenciát tartott csütörtökön a tűzoltóság szomszédságában, az Aranysas Rendezvényházban. Az aktualitás a betakarítás kezdete volt, de szót ejtettek a tűzesetek általános tapasztalatairól is. • kárpáti • A konferencia elöljárójában Bérczi László tűzoltó dandártábornok tájékoztatta a sajtó munkatársait a tavalyi év végén alapított Országos Tűzmegelőzési Bizottság feladatairól, eredményeiről, költségekről, számszerűsíthető adatokról. Hamarosan elérkezik a nyári érésű mezőgazdasági termények betakarítási időszaka. Az aratás idején emberi mulasztások, esetleg természeti katasztrófaesemény kapcsán, sajnos gyakori jelenség a tarló- vagy erdőtűz, melynek során néhány óra alatt milliós értékek pusztulhatnak el.

A dandártábornok beszámolója megdöbbentően magas kárösszegekről szólt, melyek nagy része tűzvédelmi ismeretek birtokában, odafigyeléssel talán elkerülhető lett volna. Megtudhattuk, hogy évente körülbelül hetvenezer alkalommal riasztják káreseményhez a tűzoltókat, melyekben összesen tíz milliárd forintnyi érték semmisül meg. A kollégák beavatkozási költsége egymilliárd forintnyi összeget emészt fel a költségvetésből – ismertette Bérczi László. Tavaly körülbelül húszezer szabadtéri tűzeseményhez kértek segítséget a lánglovagoktól. Mezőgazdasági területen 300-400 hektárnyi gabona válik a tűz martalékává. Idén a csapa-

dékos időjárás és talán a kampány hatására, viszonylag kevés, 0,7 hektárnyi terület pusztult el tűzvészben. Az előadó szót ejtett az erdőtüzekről is, melyekben tűzvész során akár több százéves biológiai életközösségekben történik visszafordíthatatlan pusztulás. Megtudtuk, az erdőtűz az esetek felében nem is az erdőben keletkezik. Elhanyagolható a természetes szabadtéri tűzeset kialakulása, szinte teljes mértékben emberi gondatlanságból adódó helyzetek, úgy, mint égő cigarettacsikk, parázsló – égő tűzrakóhely elhagyása, gazégetésből, grillezésből származó zsarátnok okozhat óriási károkat. A szakemberek ismerik a kritikus pontokat, azonosítják a műveletlen területeket, majd felszólítják a földtulajdonosokat a veszélyt hordozó terület gondozására. (Folytatás a 2. oldalon.)

Elismerés az egészségügy kiváló dolgozóinak Július első napja a Semmelweis-nap, amikor a világhírű kutatóorvos születésének emlékére, az egészségügyben dolgozóknak megköszönjük egész évben tanúsított fáradságos, áldozatkész munkájukat. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház e nemes alkalomból hívta össze dolgozóit szerdán 14 órára a kórház ebédlőjébe, ahol ünnepi műsor várta az intézményben tevékenykedőket. A város képviseletében jelen volt Szatmári Antalné, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke. • Kárpáti Márta • Dr. Csiki Zoltán kórházigazgató főorvost köszönetet mondott az intézményében nap, mint nap erőn felül teljesítő dolgozóknak. „Nem tudjuk eléggé meghálálni munkájukat, de az ilyen rendezvényeken főt hajtunk előttük.” – fogalmazott a főigazgató, majd megköszönte az önkormányzattól kapott anyagi és erkölcsi támogatást is. Örömmel megosztotta a hallgatósággal az előző napi főorvosi konzílium témáját, melyen elhangzott, pályázat keretén belül az államtitkárság jóváhagyta a CT berendezés működtetéséhez szükséges befo-

Negyvenéves a kertbarát klub

gadást és finanszírozást, így végre használatba tudják venni e fontos eszközt. Csiki doktor szólt a parlamenti ciklus végére várható bérrendezésről, melytől, mint mondta, pozitív hatást várnak. Az igazgatót dr. Czigány Tamás orvosigazgató-helyettes követte az ünnepi szónokok sorában, aki az ünnepnap névadójának, Semmelweis Ignácnak életútját, tudósként elért eredményeit

és emberi nagyságának értékeit tárta a hallgatóság elé. Az ünnep fényét Gergely Zsuzsa szavalata és a Palotásy Zeneiskola tehetséges növendékeinek gitárjátéka emelte. A műsor elhangzását követően a Szent Erzsébet Kórház elismeréseit dr. Csiki Zoltán főigazgató köszönő szavak kíséretében adta át a következő dolgozóknak: Csomorné Csenki Ilona szakápoló,

főnővér-helyettes (Intenzív Osztály); Petőné Veres Andrea ápoló (Belgyógyászat); Gyóniné Antal Anikó gyógyszerkiadó szakasszisztens (Gyógyszertár); Urbán Ferencné takarító (Központi Takarító Szolgálat); Pinczésné Törő Adrienn kontroller/osztályvezető-helyettes (Közgazdasági Osztály); Dr. Donkó Margit főorvos (Röntgen) (Folytatás az 5. oldalon.)

A legbeszédesebb talán a klub tagjainak országos tapasztalatszerző útjait ábrázoló rajzolat. Ebből nyilvánvalóvá válik, mennyire sok és sokféle dolog érdekelte a jelentős lélekszámú (80 körül) klub tagjait a szorosan vett szakmai kérdéseken kívül. A szakma mellett a tájban élő ember életvitele, kultúrája egyaránt része volt azoknak a kirándulásoknak, amelyek egészen közeli és távoli tájakra egyaránt vitték az eleven érdeklődésű tagokat. Az egyáltalán nem elhanyagolható számú kitüntetés is bizonyítja, hogy a klub tagjai jelentős szakmai sikereket értek el az idők folyamán. Ezek közül is kiemelkedik a Pro Urbe Jászberény, amelyet 1993-ban a városnapi rendezvényen vehettek át a klub tagjai. De egyéb rangos kitüntetésnek is részesei voltak. (Folytatás a 2. oldalon.)

Ada volt a legjobb Mint azt már múlt heti számunkban is beharangoztuk, harmadik alkalommal rendezték Jászberényben a Kárpát-medencei Összmagyar Diák Labdarúgó Bajnokság egyik elődöntőjét. Idén Ada mindent vitt. • Ács Tibor • Városunkban ezúttal is öt középiskolai csapat mérettette meg magát, nevezetesen: Ada (Vajdaság), Borsi (Felvidék), Csóka (Vajdaság), Marosvásárhely (Erdély) és Rimaszombat (Felvidék). Dr. Fenyvesi Máté volt 76 szoros válogatott labdarúgó kezdőrúgásával indult öt napos útjára a focilabda. A tavalyi győztes adai csapat ezúttal is remekül futballozva, minden vetélytársát legyőzve nyerte meg nagy fölénnyel a jászberényi elődöntő küzdelemsorozatát. Sokáig a szintén vajdasági Csóka csapatával voltak versenyben, ám ellenük is, biztos 3-0-ás győzelemmel jelezték, hogy erős csapattal érkeztek Magyarországra és ezen belül Jászberénybe. Végül is Marosvásárhely szerezte meg a 2. helyet, Csóka legénysége pedig bronzérmeket vehetett át a szombati eredményhirdetéskor, Szatmári Antalnétól a Humán Erőforrás Bizottság elnökétől, valamint Gottdiener Lajos jegyzőtől. Ezúttal is díjazták a legügyesebb játékosokat. A torna gólkirálya Moldován Tamás (Marosvásárhely), a legjobb kapus Laczkó Attila (Ada), a legjobb játékos Laták Ádám (Ada) lett. (Folytatás a 8. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

Idén negyvenéves a kertbarát klub

(Folytatás az első oldalról.) Több OMÉK első díjat és más elismerést is átvehettek. 1997-ben a Megyei Kertbarát Borversenyen egy-egy első és második, valamint különdíjat nyertek. Éves munkatervek alapján munkálkodtak. Az 1998. évi program szakmai elemei például a következők voltak: növényvédelmi előadás, metszési bemutató, házi borverseny, a Jászkiséri Kertbarátkör,, a Jászárokszállás kertbarátok körének fogadása., egészségügyi előadás, évzáró közgyűlés. A környékbeli körökkel való kapcsolattartás erősítette a helyiek szakmai hatékonyságát. Mindennek pontos foglalata a negyvenéves Jász Kertbarát Klub 19732013 című nem véletlenül negyven oldalas kiadvány, amelyet a klub az ANTANDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek köszönhet – ajándékba. Írta Lukács Gábor (1993-1998), Sas István (1999-2013), szerkesztette Sas István és Balogh József. Fényképek százait vehette szemügyre, aki megállott belépéskor, és kézbe vette a két testes albumot. Ezenkívül ötszáz dia pergett le a kíváncsi vendégek szeme előtt. Láttunk számos emléktárgyat, amelyek ugyancsak beszédesek, s ekként kínálták magukat a megjelenteknek. Időközben három nagy asztalsor vált alkalmassá arra, hogy a vendégeket fogadja majd, és finom pörköltet, süteményt fogyaszthatott a sok-sok vendég. Sas István elnök köszöntötte a megjelenteket. 1973. július 15-re emlékeztetett, majd üdvözölte Szabó Tamás polgármestert, Tamás Zoltán gazdaköri elnököt, Tiborcz Zoltánt és nejét, Molnár Sándort, Sas Gábort, a jákóhalmi és kiséri kertbarátokat, Pethő Lászlót, a DMK akkori vezetőjét, aki segítette a klub kezdeti működését, Bolla János jászkapitányt és nejét, Lukács Gábor volt elnököt, Baráthné Ica nénit, valamint Muhi József urat, egykori vezetőségi tagokat. Sas István elmondta, hogy 1972ben 850 hektár zártkert létezett városunkban szakszerű művelés híján. Beszteri József vezetésével mintegy 80 tagból álló klub alakult meg. 1974ben l80 mázsa burgonya-vetőmagot kaptunk a Nyírségből, és természetesen előadások hangzottak el a szakszerű tevékenység szolgálatában. Lukács Gábor elnöksége idején kapta meg a szervezet a város jeles díját. Gulyás Miklós elnöksége idején újabb kitüntetések jelezték a munka hatékonyságát, és helyet kapott a programban az országjárás is. A 25. évforduló is

növekvő, gazdagodó tevékenységet érzékeltetett. Élénk közösségi élet bontakozott ki, és ez segítette a szakmai munka hatékonyságát. Sas István kedves szavakkal köszönte meg a segítséget mindenkinek. Kiemelte az önkormányzat közreműködő bizottságainak a segítséget, a DMK-nak az ösztönzést, a Jászkerület Nonprofit Kft.-nek a helyet, de a tiszteletbeli tagok közreműködését is. Ezután Bolla János jászkapitány nyolc emléklapot adott át. A legidősebb tag, Bakonyi István kilencvenhárom éves, de kisebb baleset miatt sajnos nem lehetett jelen. Ezt követően Bolla János köszöntötte az ünnepi rendezvény résztvevőit az eltelt negyven év jegyében. Szólott többek között arról is, hogy egykori termelőszövetkezete is segítséget nyújtott az ünneplő szervezetnek. Nagy örömet jelentenek a kiskertek, hiszen a munka örömének forrása. Ezért okkal jöttek össze most a jóra, a szépre emlékezni. Végül ajándékot adott Sas István elnöknek, aki közölte, hogy fél tucatnyi új tag jelentkezett az ünnepét ülő klubba. Lukács Gábor is köszöntötte a rendezvényt, és méltatta a kiállítást. Emlékezetbe idézte a korábbiakban zajló építő folyamatot. Elmondta, hogy az első húsz év a felnőtté válás folyamata volt, ugyanis sok tapasztalat gyűlt össze, és ennek következtében lehetett egyre jobb eredményeket elérni. Szóba került, hogy egyetemi oktatók is segítették a berényi kertbarátokat. A Mintakert, a Mintaudvar, a metszés és egyéb más szakkérdés jelentős segítséget jelentett a klubtagok számára. A város nevében Szabó Tamás polgármester mondott derűs hangulatú pohárköszöntőt, majd a jákóhalmiak és a jászkisériek egyaránt üdvözölték a rendezvényt, és Sas István elnököt, ajándékkal kedveskedve neki és a negyvenéves szervezetnek. Baráth Ica néni is emlékidéző szavakkal köszöntötte az ünnepi megemlékezést. Zárómondata így hangzott: Örülök, hogy itt lehetek… A rövidital után megkezdődött a finom vacsora. Ízletes pörkölt tarhonyával mindenki számára jó ételnek bizonyult, majd sok és sokféle sütemény követte a húsételt. Végezetül Sas István elnök lapunknak elmondta, hogy sikeres volt a megemlékezés: – Öröm volt számomra, hogy a város vezetése, a polgármester úr is átélhette a negyven év történetét bemutató, értékelő rendezvényt, amely egyértelműen bizonyította, mennyire hatékony lehet a szakmai és a közösségi tevékenység… (Fotó: Sárközi János)

2013. július 4.

Közmunkások a szebb, jobb környezetért (Folytatás az első oldalról.) A szomszédok megelégedéssel számoltak be arról is, a közmunkások munkájuk végeztével a területet szépen elgereblyézve adták át. Szabó Tamás, a város közmunkaprogramjával kapcsolatban lapunknak elmondta, úgy tűnik, kezdünk megszabadulni a negatív sztereotípiáktól. Komoly felügyelet mellett jó mederbe látszik terelődni a kezdeményezés. A program keretein belül törekednünk kell az önfenntartási projektek megvalósítására. Erre jó példa a járdaépítés is, hiszen a város közmunkásai végzik a feladatot, értéket teremtve ezzel önmaguk és a város javára egyaránt. A polgármester hírt adott arról is, a város nyitott egyéb önfenntartó lehetőségek irányában is lépni. Ilyen értékteremtő programok indulnak térségünkben a jövő évben, melyek előkészületei napjainkban zajlanak. A papír és ocsú alapú biobrikett gyártás és az energianövény termesztés 150 embernek ad képesítést nem igénylő álláshelyet, melyet elsősorban közmunkásokkal

kívánnak betölteni. A rászorulók ilyen módon maguk állítják elő a téli tüzelőjüket, amit eddig a város finanszírozott. Az energianövényből készült pellet a későbbiekben intézmények ellátására is elegendő fűtőanyagot ad, valamint kiváló méhlegelő növénykultúra, mely adottságát kihasználva élelmiszeripari felhasználást is lehetővé tesz. A Bajnok utcai találkozón jelen lévő Verderber Gyula közfoglalkozás-szervező beszámolójából megtudhattuk, a jelenleg foglalkoztatott 141 közmunkás az elmúlt hónapban négy területen dolgozott járdaépítésen, valamint parkokban, a Zagyva-parton, kerékpárutak mentén, a strandon és önkormányzati zöld területeken végzett kaszálást. Szemetet szedtek a város kül- és belterületein, a szelektív gyűjtők környékén. A hulladékgyűjtők folyamatos ürítése, a külterületi szemétlerakók környékének tisztán tartása, illegális szemétlerakók felszámolása, lekaszált fű összetakarítása, gallyazás, a Zagyva-part karbantartása szintén feladatuk volt. Dűlőutak egyengetése, padkázás, vízelvezető ár-

kok takarítása számos utcában történt. A belvárosi virágágyás felásását is nekik köszönhetjük. Portelek területét hasonlóan sokrétű munkával tették rendbe június hónapban. A közmunkások hasznos munkájának eredményét nap mint nap tapasztalhatjuk környezetünkben. Becsüljük meg szorgalmukat!

Dr. Nagy Lóránt sebész vezetésével a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nevében viszonozta a vechtai kórház képviselőinek látogatását. Konkrét együttműködést beszélnek meg a nőgyógyászat, sebészet és ápolás témákban. 2013. szeptember 13-15. között lesz Jászberény és Vechta testvérvárosi kapcsolatának húszéves évfordulója. 120 külföldi vendég érkezik a testvérvárosokkal. Dr. Bátonyi Attila aljegyző és Egervölgyi József egyesületi elnök részletesen egyeztette a programot. A

programok egybeesnek a bornapokkal, hogy minél több jászberényi lakos tudjon rajtuk részt venni. Segíti a szervezés anyagi oldalát, hogy erre a célra 15.000 € brüsszeli támogatást nyert az önkormányzat. Szó esett a 2014-ben Vechtában megrendezésre kerülő húszéves programokról is. A zsúfolt program, a sok tárgyalás mellett kevés szabadidő azért maradt. A csoport kirándult, főzött, kerékpározott, golfozott, és meglátogatott egy apácazárdát is.

Látogatás Vechtában A Testvérvárosok Baráti Egyesülete június 27. és július 2. között Vechtában tett eredményes látogatást. • h. l. • A Szent Klára Idősek Otthona Vargáné Deme Katalin vezetésével a Bundeswehr által ingyen felajánlott komplett konyhaeszközöket (mosogató, főző és hűtőtechnikai) tekintett meg. Ezeket szeptemberben lesz lehetőség Magyarországra szállítani. A költségeket fedezi egy vechtai hölgy végrendeletében az otthon konyhájára adományozott kb. 25.000 €. Az Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény képviseletében Bozóki Jánosné vezető ismerkedett a Vechtai Idősek Otthonával, továbbá tárgyalt az Intézmények jövőbeni együttműködésével.

Tűzmegelőzés… SAJTÓKÖZLEMÉNY KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE JÁSZBERÉNYBEN 2013 / 05 / 03 Jászberény Város Önkormányzata „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Jászberényen” című pályázata 123.001.654.- Ft összegű támogatásban részesült.

A városban igen nagy kerékpáros forgalom indokolja a hivatásforgalmú kerékpárút hálózat fejlesztését. Jelenleg a kerékpáros forgalom nagy része jelentős gépjárműforgalom mellett zajlik, amely amellett, hogy balesetveszélyes, egészségügyi szempontból is igen káros. A kialakítandó nyomvonal Jászberény nyugati részén, a már korábban támogatásokból megvalósult kerékpárutakhoz csatlakozik. Jászberény Város Önkormányzata 2011. évben sikeresen pályázott a meglévő kerékpárút hálózatának fejlesztésére. A fejlesztés keretében az alábbi kerékpárutak kialakítására kerül sor: Jászberény, Hatvani út, Ferencesek tere, Pethes Imre u., Május 1. tér, Szőlő u., Thököly u., Göncöl u., Öntő u., Mártírok u., Jókai M. u., Rákóczi út, Nádor u. A beruházás keretében a meglévő kerékpárút szakaszok összekötésével, valamint a hálózat jelentős növelésével megvalósul Jászberény Város belterületi kerékpárút hálózatának főirányvonala. Az önkormányzat a fejlesztéshez 123.001.654 Ft támogatást nyert el, amely a beruházási összköltség 90%-a. A fejlesztés közbeszerzési eljárása sikeresen lezajlott, melynek eredményeképpen a BOSERÉP Kft. végezheti el a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését a városban. A munkálatok 2013. február 20-án megkezdődtek és várhatóan 2013. október 30-án fejeződnek be. A projekt megvalósításával tovább bővül a városban meglévő kerékpárutak hossza. Az önkormányzat jelen projekt megvalósításával is kiemelt figyelmet kíván fordítani a balesetmentes, biztonságos közlekedés elősegítésére. A tervezett kerékpárút hálózat fejlesztése várhatóan a lakosság körében is pozitív hatást fog gyakorolni.

Jászberény Város Önkormányzata Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Telefon: +36 (57) 505-706 E-mail: varosuzem@jaszbereny.hu Honlap: www.jaszbereny.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

(Folytatás az első oldalról.) A bizottság munkájának köszönhetően 10�%-ban csökkent a kárérték összege, de még így is milliárdos nagyságrendű. A konferencia Juhász Dániel alpolgármester köszöntőjével vette kezdetét, aki a város nevében üdvözölte a megjelenteket. A továbbiakban beszámolók hangzottak el a szabadtéri tüzekről, a megye és a Jászság mezőgazdasági tevékenységének sajátosságairól, jogi és környezetvédelmi kérdésekről, a betakarítási munkák megelőző tűzvédelméről, a megyei együttműködés fontosságáról. A konferenciát a kiállított technikai eszközök szemrevételezése zárta.

Emlékezünk

Nagy Mihály (1953-2011)

halálának második évfordulójára

„Két éve már, hogy örökre itt hagytál, Drága emlékeddel szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, Pótolni nem tudna senki, soha Téged.” Szerető felesége, lányai, vejei és unokái


2013. július 4.

Interjú

3. oldal

Pócs János alsó-jászsági parlamenti képviselő a földtörvényről, arányokról és változásokról

A földnek nálunk nem ára, hanem értéke van Botrányoktól sem mentes, késhegyig menő viták után a Parlament megalkotta • Hagyjuk figyelmen kívül Bábolna és június 21-i ülésén 253 igen és 17 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogad- példáját. Hogyan működik, működta a földtörvényt. A külföldiek földvásárlási moratóriuma eredetileg 2011-ben het tovább jövő májustól mondjuk járt volna le, amit az Orbán-kormány jövő év május elsejéig meghosszabbítta- egy háromezer hektáros nagybirtok? tott az Unióval. A szakma szerint tíz hónappal az uniós polgárok magyarországi A törvény elfogadása után látszólag érinföldvásárlásának lehetősége előtt éppen itt volt az ideje a törvény elfogadásának. tetlenül működik tovább, de újabb fölPócs János alsó-jászsági parlamenti képviselőt, a Mezőgazdasági Bizottság tag- deket nem szerezhet, mivel már túllépte ját, a földtörvény egyik szakmai előkészítőjét a részletekről kérdeztük. az előírt birtokmaximumot. A régebbi földhaszonbérleti szerződései idővel • Halász Lajos • A több ütemben hatályba lépő törvény lejárnak, és újrakötni őket már csak az alapján a földművesek 300 hektár föl- engedélyezett 1200 illetve 1800 hek• Kezdjük a konkrétumokkal: jövő det szerezhetnek meg, birtokmaximu- tárra tudja. Ez szükségessé teszi, hogy május elsejét követően kik juthatnak muk pedig – a termelőszervezetekhez átgondolja egész tevékenységét, például magyar földhöz? hasonlóan – legfeljebb 1200 hektár le- a távol eső területeket feladja, földjeit A jogszabály értelmében földet magyar het. Az állattartó telepek üzemeltetői és egy tagba koncentrálja, esetleg állattartó és uniós állampolgárok szerezhetnek, a vetőmagtermelők a korábban tervezett telepet hoz létre. Az így felszabaduló fölUnión kívüli polgárok továbbra sem. 1200 helyett 1800 hektár földet birto- deket aztán már a földtörvény szigorú Egy hektárnál többet azonban csak kolhatnak. rendelkezései alapján családi gazdaságok földművesek, azaz azok, akiknek a tör- • Mennyire szigorú ez a birtokméret- földművesei kaphatják meg. vény végrehajtási rendeletében megha- meghatározás? És automatikusan • Miért fontos a kormány számára tározott mezőgazdasági vagy erdészeti megszünteti az 5-10 ezer hektáros a családi gazdaságok támogatása a képzettségük van, vagy legalább három nagybirtokokat? nagybirtokokkal szemben? éve mező- és erdőgazdasági tevékeny- A törvény nem visszamenőleges hatályú, Most csak egyetlen elemet emelek séget folytatnak Magyarországon, vagy a szabályos jelenlegi szerződések lejártát ki: a foglalkoztatottságot. Még a téesz legalább 25 százalékban a tulajdonuk- követően vonatkoznak előírásai a nagy- időkben egy ötezer hektáros gazdaság ban álló, itt bejegyzett mezőgazdasági gazdaságokra éppúgy, mint a kisebb terü- nyolcszáz-ezer embert foglalkoztatott. termelőszervezet tagjai. Nem győzöm leten gazdálkodó földművesekre. Amint Aztán főleg a Horn-kormány alatt kihangsúlyozni, hogy csak helyben lakó földművesek juthatnak földhöz. • Milyen feltételeket támaszt a törvény a földhöz jutást illetően? A földszerzés feltétele, hogy a tulajdonos vállalja: a föld használatát másnak nem engedi át, és eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének. Vállalnia kell továbbá, hogy a földet a tulajdonszerzéstől öt évig nem hasznosítja más célra. Feltétel említettem, a célunk nem titkoltan az, mondták a szocialisták, hogy a kicsik az is, hogy nyilatkozzon: nincs fennálló hogy a nagybirtokok mostani ötven szá- integrálódjanak a nagy gazdaságokhoz. földhasználati díj-tartozása. Termőföld zalékos aránya húsz százalékra csökken- Ennek a támogatásban is vonzata volt, eladásakor az elővásárlási jog első he- jen. Vagyis a nagybirtokok helyét a csa- milliárdokkal támogatták a nagybirtolyen az államot illeti. Ezt követi a földet ládi gazdaságok vegyék át. Vannak olyan kok hízását, iparszerűvé váló működélegalább három éve használó földműves, nagy múltú birtokok, mint például Bá- sét. Ennek eredményeképpen tízezer aki vagy szomszéd, vagy helyben lakik, bolna, amelyeket nem akarunk megszün- hektáros birtokok működnek 250-300 vagy akinek a lakhelye, illetve üzemköz- tetni, hiszen ezek fontos szerepet játsza- foglalkoztatottal. Jellemzően ezek a pontja legalább három éve olyan tele- nak mind a technikai modernizációban, nagybirtokok igyekeztek kiküszöbölpülésen van, amely a település határától mind a tömegtermelésben. A már létező ni a kézimunkát igénylő kultúrákat, legfeljebb 20 kilométerre fekszik. nagybirtokok felosztása rengeteg jogot a kertészetet, a zöldség-gyümölcster• Mekkora területet birtokolhatnak sértene és kártalanítási perek sokaságát mesztést, a munkaigényesebb állattara földművesek? zúdítaná az államra. tást, amelyek pedig a magyar vidék legjobb hagyományait követik és nagyon sok falusi embernek jelenthetnek megélhetést, létbiztonságot. • Praktikusan hogyan működik a jövőben a föld megszerzése? A föld tulajdonjogát 2014. május 1-jétől csak hatósági jóváhagyással lehet megszerezni. A jövőben ténylegesen csak az vehet földet, aki földműves, helyben él, a gazdákból alakult földbizottság jóváhagyja, majd egy állami hivatal is engedélyezi a vásárlást. • Mik ezek a titokzatos földbizottságok? Az új földtörvény rendelkezik a helyi földbizottságok létrehozásáról. Ezek jóváhagyása lesz szükséges a termőföld adás-vételéhez. Tagjuk legalább három, legfeljebb kilenc helyi gazdálkodó lehet. A magyar gazdákból alakult helyi földbizottság hagyhatja jóvá az adás-vételeket, így a helyi közösségnek van egy erős ellenőrző szerepe a helyi földvásárlásokkal kapcsolatban. Vizsgálja például, hogy a gazdálkodó helyben lakik-e, valamint hogy földműveléssel foglalkozik-e. A bizottságot a törvény igen széles jogkörrel ruházza fel. Megtagadhatják a jóváhagyást, ha az elidegenítés „egészségtelen birtokszerkezetet” eredményez, ha túlzottan felaprózódik miatta a határ, vagy lehetetlen formájú szalagparcellák jönnek létre, ha az ár túl alacsony vagy irreálisan magas, ha „más gazdálkodó egzisztenciáját veszélyezteti” az ügylet, vagy a vevő túl messze lakik a településtől. A földbizottság döntése ellen nem lehet fellebbezni, legfeljebb az erre alapozott hatósági döntést támadható

„Én tapasztalataimat a frakció rendelkezésére bocsátottam, és az első vonalban küzdöttem ezért a földtörvényért.”

meg. A szerződés életbe lépéséhez a me- mély szerint hogyan értékeli a földzőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása törvényt? szükséges. Mindez garancia arra, hogy Nemcsak ebben az esetben tapasztalföldet a jövőben kizárólag az vehet, akit juk, hogy a szakma elfogad valamit, a a faluban a helyi gazdák szívesen látnak. politika pedig sajátos érdekei szerint • Becslések szerint akár egymillió felülírja, vagy felülírná a szakmaiságot. hektár földet is érinthet a zsebszerző- Én tapasztalataimat a frakció rendelkedések köre. Mi lesz ezekkel, hogyan zésére bocsátottam, és az első vonalban lehet kivédeni őket? küzdöttem ezért a földtörvényért. Úgy A törvény semmisnek nyilvánítja a gondolom, hogy ennél jobb törvényt visszaélésekhez kaput nyitó zsebszer- nem hozhattunk volna. Ezt az idő nem ződéseket, a szerződéses haszonélvezeti történelmi, hanem szűkebb emberi lépjogot, kivéve, ha a szerződés közeli hoz- tékben igazolni fogja. A föld ára még zátartozó javára állapítja meg azt. A ha- ma is öt-tízszeres különbséget mutat szonélvezeti jog alapításáról szóló szer- Magyarország és az Unió nyugati tagálződés legfeljebb húsz évre szólhat. Azok lamai között. a tulajdonjogról és földhasználatról • Ön többször kifejtette, hogy a földszóló szerződések is semmisnek minő- nek nincs ára. Változott a véleménye? sülnek, amelyek a most megállapított Csak a szemléletesség miatt hoztam szerzési korlátozásba, tilalomba ütköz- föl ezt az anyagias példát, ami azért nek. Ennek megállapítására az ügyész- nagyon is konkrét, hiszen ha csak ebség pert indíthat. Szintén semmisnek ből indulnánk ki, vesztett helyzetben nyilvánítja a törvény a hatálybalépése lennénk, mert az itthoni földművesnél előtt megkötött haszonkölcsön-szerző- és nagybirtokoknál egyaránt lennének dés időtartamának meghosszabbítását. gazdagabb nyugati vevők. A földnek A törvény hatálybalépésekor fennálló nálunk nem ára, hanem értéke van. De haszonkölcsön-szerződések 2014 vé- ezt tapasztaltam Olaszországban is, ahol gén megszűnnek. Szigorodnak a ható- az állami támogatás szigorúan kötődik sági szabályok is: adás-vételi szerződést nemcsak a földműveshez, a családi gazcsak fémszálas, hivatalos papíron lehet daságokhoz, de ahhoz is, hogy van-e megírni, ami értéktelenné teszi a fió- jövőképe az illető gazdaságnak. Ha pélkokból esetleg előkerülő kockás papí- dául a gazda gyerekei orvosok és ügyvéros zsebszerződéseket. dek lesznek, tehát vélelmezhetően nem • Lesz-e mód a föld cseréjére vagy aján- földművesek, már nem jár az állami tádékozására? mogatás. Rangja van náluk és más nyuFöldet cserével akkor lehet szerezni, ha gat-európai országokban is a vidéknek, az új tulajdonosnak egyébként is van a földműves munkának. Ezt a rangot földje az adott településen, vagy ott la- kell nálunk is újra megteremteni. kik, vagy lakhelye, illetve agrárüzemé- • Ez tökéletes végszó az interjúhoz, de nek központja – legalább három éve épp ma jelent meg a Magyar Köz– maximum 20 kilométerre van annak lönyben a kormány rendelete a mea helységnek a közigazgatási határától, zőgazdasági termelők által üzemelteahol a föld van. Földet ajándékozni csak tett gépjárművek útdíj fizetése alóli közeli hozzátartozónak, bevett egyház- mentesülésének részletes szabályairól. nak, önkormányzatnak és az állam ja- Úgy tudjuk, ennek előkészítésében is vára lehet. benne volt. Mi a rendelet lényege? • Az eddigiek alapján nem fog máról A MAGOSZ-szal közösen kértük a holnapra kialakulni a megcélzott kormányt, hogy a gazdák a betakarítás nyolcvan százalékos családi gazdaság ideje alatt mentesüljenek az elektroniarány… kus útdíjfizetés alól. Nem volt könnyű. Azt mondhatom, hogy a magyar föld A rendelet szabályozza a használatában immár nem kevesek kiváltsága. Például álló termőföld, tanya vagy telephely kö2010-ben kétezer-kilencszázan béreltek zötti útdíjköteles elemi útszakaszra voállami földet, ma ez a szám hétezer-egy- natkozó – július 1-je és november 30-a százra nőtt. A kormány által indított között – a kérelemben meghatározott Földet a Gazdáknak program kereté- termény betakarításának időtartamáig, ben soha nem látott mennyiségű állami de legfeljebb harminc napig érvényes, földhöz juthatnak a magyar gazdák, az díjmentes – viszonylati jegy váltására év végéig 200 ezer hektárnyi földbér- jogosító hatósági bizonyítvány kiadását. letet hirdetnek meg. A kormányváltás A jegyző által kiállított hatósági bizoóta háromszor annyi magyar ember ju- nyítvány tehát az abban meghatározott tott földhöz, mint korábban, kilencven termény betakarításának – a hatósági százalékuk gazdálkodással foglalkozó bizonyítvány szerint megállapított – család. időtartamáig érvényes. Ez a rendelet • A földtörvény körüli politikai vi- szervesen illeszkedik a mezőgazdaság tákat mindannyiunk észlelte. Ön is átalakításának folyamatába, a földműpolitikus, de a „föld embere” is. Sze- vesek támogatási rendszerébe.


Egészség

4. oldal

2013. július 4.

Családias légkörben az ápolási osztályon Öregerdőben táboroztak…

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Ápolási osztálya már több mint hat éve nyújt emelt szintű ápolást az olyan idős betegeknek, akik orvosi ellátást már nem igényelnek. A sebészeti pavilon harmadik emeletén működő részleg szolgáltatásairól Magyari Ildikó ápolási osztályvezetőt kérdeztük. • Gergely Csilla • A krónikus ellátást végző ápolási osztályon idősek köre fogadott, akik a napi szokásos gyógytornára készültek. Az osztály vezetője, Magyari Ildikó tájékoztatott az idősek ellátásáról, gondozásáról, az osztály szolgáltatásairól. Az ápolási osztályra a betegfelvétel történhet beutalóval, vagy a kórház más osztályairól, illetve más intézményből. A szolgáltatást igénybe vevőknek vagy hozzátartozóiknak. Megállapodást kell

kötniük az intézménnyel. A Megállapodás tartalmazza, hogy mennyi időre kérik az elhelyezést. Az első Megállapodás maximum három hónapra kérhető, de azt további három hónappal hosszabbítható. Az ellátásért részleges térítési díjat kell fizetni. Országos viszonylatban az itt működő ellátás ár-érték aránya a legkedvezőbb. A rövid ápolási ellátást sokan veszik igénybe arra az időre is, amíg a család például nyaral vagy elutazik. Az osztályon az ágykihasználtság átlagosan 90�% fölött van. Két-, három- illetve négyágyas szobákban helyezik el az idős betegeket, akik orvosi ellátást már nem igényelnek. Amennyiben állapotuk rosszabbodik, aktív osztályra irányítják őket. Az ápolási osztályon kornak, egészségi állapotnak megfelelő, egyénre szabott ápolás folyik. Lehetőség van diétás étkeztetésre, illetve a gyógyszeres ellátás

Elnézést a garázdák miatt! Mint ismeretes, az elmúlt hétvégén nemcsak a Jász Világtalálkozótól, hanem sajnos botrányoktól is hangos volt a város nem egy alkalommal. Az egyesületünk kötelékein belül edző – de nem egyesületi tag – fiatal és egy aktív sportolónk agresszív, kötekedő magatartást tanúsított több szórakozóhelyen. Többnyire megbotránkozást keltve, de egy esetben tettlegességig is fajulva, éppen városunk birkózójával

Véradás a Jászságban Július 5. péntek, 14-17 óráig Jászalsószentgyörgy, Egészségház, Fő út 92. Július 8. hétfő, 10-16 óráig Jászfényszaru, Samsung (a dolgozók részére) Samsung tér 1. Július 11. csütörtök, 12-16 óráig Jászfényszaru, orvosi rendelő, Deák Ferenc u. 1. Július 12. péntek, 14-18 óráig Jászberény, Tesco, Nagykátai út 2/a Július 23. kedd, 8-13 óráig Jászladány, Művelődési ház, Kossuth L. u. 110. Július 30. kedd, 13-16 óráig Jászjákóhalma, Gazdakör, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

is biztosított. Alapvető szükségletekben segítségnyújtás, krónikus sebek szakszerű ellátása történik. Hetente kétszer gyógyfoglalkoz­tatáson vehetnek részt a bentlakók, naponta pedig gyógytornán. A foglalkozásokon szívesen készítenek különböző kreatív tárgyakat. Születésnapi és névnapi ünnepséget is szerveznek, ahol az ápoltak gyakran kedveskednek egymásnak verssel és énekkel. Külön kérésre kiegészítő szolgáltatások – például fodrászat – megszervezésében is segítenek. Minden műszakban két ápoló segíti az idősek ellátását, ápolását. Az idősek körében többen igénylik a pszichés gondozást, melyet lelkész és szociális munkás bevonásával végeznek. A jászberényi Szent Kamill Szeretetszolgálat méri fel a lelki gondozás igényét, és aszerint szervezik az ápoltaknak a lelkész látogatását. A szobák kellemes hangulatú berendezése biztosítja, hogy aki több hónapot tölt az osztályon, az is otthon érezhesse magát. A nap sárga színű falakat hangulatos virágkompozíciók díszítik. A szabadidejük eltöltésére DVD-lejátszó és CD-s rádió, házi könyvtár áll rendelkezésükre, illetve minden szobában televízió található. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a családok szívesen élnek ezzel a lehetőséggel, mert szeretteiket biztonságban tudhatják, hiszen állandó orvosi ügyelet is rendelkezésükre áll. (Fotó: Sárközi János) „Lehet, hogy a törődés egy apró gesztusa, amelyet már régen elfelejtettél, valaki más éltében egyike a legboldogabb emlékeknek…” (ismeretlen szerző)

Apróhirdetés

szemben. Cselekedetükkel lejáratták jó hírnevünket, szégyent hozva az ökölvívásra és ezen belül klubunkra. Ezektől az erőszakos cselekedetektől a Csík Tibor SE elhatárolódik, köreiből ezt a személyt kizárja, versenyzőjét pedig fegyelmi eljárás indítása mellett, meghatározott ideig eltiltja a versenyzéstől. Az ügyben sértett sportolótól és klubjától külön elnézést kérünk, megtartva ezzel továbbra is jó kapcsolatunkat. a Csík Tibor SE vezetése

Új lakás eladó! Központban, csendes helyen 58 m2-es, 1+2 félszobás amerikai konyhás társasházi lakás eladó. Zárt udvar, galériás garázs, azonnal beköltözhető. Érd.: 06-30/499-0578.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva az idén is megszerveztük nyári napközis táborunkat, aminek helyszíne az Öregerdei gyermektábor volt. A gyermekeket két turnusban táboroztattuk, június 10-14. és június 24-28. között, 71 volt az összlétszám. Közülük 32 gyermek részére a táborban való részvételt teljesen ingyenesen tudtuk biztosítani.

A hátrányos helyzetű családok gyer- ban is részesültek. Esténként nyársalásmekeinek nyaraltatása fő célunk volt, sal és elemlámpás túrával színesítettük ötletünket támogatta Jászberény Vá- a programot. Látogatást tettünk a Jászros Humán Erőforrás Bizottsága is egy berényi Állat- és Növénykertbe, ahol jelentősebb összeggel, amit pályázati látványetetéseket tekintettünk meg, és keretéből biztosított részünkre. Ezt ez- sokat játszottunk. úton is köszönjük! Csütörtök esténként bográcsban főtt A diákokat minden nap autóbusszal pörköltet tálaltunk vacsorára, amelyet szállítottuk a tábor vagy a programok Deme és Sinka tanár bácsik nagy szakhelyszínére. Napi háromszori étkezést értelemmel készítettek el. biztosítottunk, de kedden és csütörtöJó volt látni, érezni, hogy mindenki kön, amikor kint aludtunk, reggelivel – pedagógusok, szülők egyaránt – terés vacsorával is elláttuk őket. mészetesen hozzáadja a saját tehetségét A szervezett programjaink közt em- és szorgalmát, a saját lelkületét azért, líthetjük a számháborúkat, kézmű- hogy a gyermekek jól érezzék magukat. ves foglalkozásokat, sportversenyeket, A pénteket mindkétszer strandolással ping­ pong valamint tollaslabda-mec�- zártuk, a gyerekek legnagyobb örömécseket, valamint ügyességi- és szellemi re. Az utolsó nap végén Deme tanár vetélkedőket, amik során Herkules Éva úr táborzárója után minden táborozó és Tóthné Joó Rita tanító nénik fiatalos megkapta a beszámolónk kezdetén már lendülettel irányították a gyerekeket. említett emléklapot, amellyel a szülők A cseresznyézés, szamócaevészet, pa- kíséretében büszkén és elégedetten tálacsintázás, sütifalás is napi feladata voztak a gyerkőcök. volt lurkóinknak, amit örömmel vállalDeme Gábor, tak is! A gyerekeknek lehetőségük nyílt Sinka István, részt venni sakkversenyen, de lejátszotHerkules Éva, tuk a „Barca-Real” fociderbit is. MinTóthné Joó Rita den verseny győztes csapatát csokikkal pedagógusok jutalmaztuk, a sakkverseny dobogós Egyházi Iskoláért Alapítvány, helyezettjei érem- és oklevéljutalomJászberény

Az újság digitális változatát

már szerdánként olvashatja!

www.issuu.com/jaszkurtujsag

Fül-, orr-, gégészeti magánrendelés

Dr. Kovács Ildikó

fül-, orr-, gégegyógyász szakorvos

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés. Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz, Cs.: 13-18, K, P.: 8-12.30

H,P.: 8-15, K, Cs.: 13-20

Tel.: 57/412-058

Tel.: 57/655-506, 06-30/727-0040

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt. Audiováry Kft. 5100 Jászberény, Hold u. 2. Bejelentkezés: +36-30/432-0289, 57/658-227

audiováry

H A L L Á S G O N D O Z Ó

(A rendőrséggel szemben, az Apostol cukrászda mellett.)

• ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás • hallókészülékek tb-támogatással • digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése • fülillesztékek, zajvédők, uszodai füldugók készítése • energiaforrás (elemek) • 3 év garancia!

ORVOSI RENDELÉS: szerda: 14.30-16.00 NYITVATARTÁS: hétfő-péntek 8-16, Ebédidő: 13.30-14.00 Megújult asszisztenciával, változatlan színvonalas szolgáltatásainkkal várjuk régi és új betegeinket.

Dr. Velkei Zoltán fül-, orr-, gégész, audiológus főorvos

Rendelési idő: Hétfő és csütörtök: 17-18 óráig

Jászberény, Rákóczi út 76. Tel.: 06-30/236-8446

Dr. Krasznay Péter sebész főorvos magánrendelése

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben! Az időben észrevett kóros elváltozások 100%-ban gyógyíthatóak, évente mindenkinek javasolt a szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu


Egészség

2013. július 4.

5. oldal

Elismerés az egészségügy Második Bölcsőnapok Jászberényben kiváló dolgozóinak (Folytatás az első oldalról.) A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete kitüntetésben részesítette Budainé Mészáros Szilvia fizikoterápiás vezető asszisztenst, amit Palcsó Annamária nyújtott át részére. Az elismerések átadása közben elhangzó méltató szavakból kiderült, a kitüntetettek valamennyien szorgal-

masan, alázatosan végzik munkájukat, nagyszerű szakemberek, akiket a betegek és a kollégák egyaránt szeretnek, tisztelnek. Kiemelkedően empatikus személyiségek, nagy teherbírású, ugyanakkor kreatív és lelkiismeretes munkatársak. Az ünnepély állófogadással zárult, melyről a dolgozók néhány röpke perc elmúltával igyekeztek visszatérni betegeikhez, feladataikhoz.

Magyarországon június elejét a születés heteként tartják számon. Tavaly emlékeztek meg erről városi szinten először a jászberényi Szent Erzsébet Kórház szülészetének dolgozói és a védőnők közös rendezvénysorozattal. Színes programcsokrot állítottak össze akkor, és idén is. • Buschman Éva •

A Bölcsőnapok hetén minden napra jutott esemény, amelynek középpontjában az édesanya, a gyermek, a nagyszülők, egyszóval az egész család állt. Az eseményeknek a Szent Erzsébet Kórház és a Thököly úti rendelő adott otthont. Hétfőn dr. Csiki Zoltán, a kórház főigazgatójának köszöntője nyitotta meg a II. Bölcsőnapokat. Az első előadást dr. Ördög János szülész-nőgyógyásztól hallhatták az érdeklődők, aki a várandósságról beszélt, és arról, hogy testének ezt a változását valóban áldott állapotként élje meg egy nő, és ne teher legyen számára. Hangsúlyozta: a bölcsőt elsősorban mindenki szeretettel bélelje ki. Dr. Ördög János kiemelte a terhesség alatti párkapcsolat fontosságát, a harmóniát, a jó családi légkört, és azt, hogy tiszta szívvel

igyekezzen mindenki a kisbabát várni. Tánczosné Gabi, a jászberényi kórház szülőszobájának a vezetője, a Bölcsőnapok egyik fő szervezője, akitől megtudtuk, hogy már három héttel a rendezvény előtt összeállították a programot, hogy az minél szélesebb témakört felöleljen. Az események nyitottak voltak, bárki részese lehetett, kismamák, édesanyák, édesapák, nagymamák, nagypapák. A programban szerepelt pszichológiai előadás is, amelyet Barna Nelli tartott, aki a szülővé válás pszichológiai megközelítéséről beszélt hallgatóságának, de megszólította a nagyszülőket is, és az ő szerepüket ugyancsak kiemelte. Elmondta, miben tudnak leginkább közreműködni, segíteni a családjukban lévő kismamának. A további napok során hallhattak az érdeklődők várandósoknak szóló elsősegélynyújtásról, amelyben Szerző Csaba működött közre, volt baba-mama klub Sárköziné Nagy Szilvia szervezésében. Szerdán a kórház szülőszobáját mutatta meg Tánczosné Gabi, csütörtökön az anyatejes táplálás jelentőségről Bobákné Mongyi Mária beszélt. A csütörtöki nap egy másik igen jelentős témát is középpontba állított. Dr. Csikó Sándor szülész-nőgyógyász szakorvos

az emlővizsgálat jelentőségéről szólt a jelenlévőknek. Mint mondta, hazánkban évente 5000-6000 új emlődaganatos nőt regisztrálnak. Mint minden más esetben, itt is a megelőzésen van a hangsúly, amelyért havi egyszeri önvizsgálattal minden nő sokat tehet. A II. Bölcsőnapi rendezvényt Jászberényben Bakó Sarolta előadása zárta pénteken, aki a babahordozásról beszélt. (Fotó: Sárközi János)

Ötvenöt gyermek vesz részt a péntekig tartó úszó gyógyfoglalkoztató rehabilitációs héten, melyet az Asztma Klub szervez. A helyszín idén is a kinti strand. Az Asztma Klub vezetője, Sósné Guba Katalin elmondta, hogy lesz allergiás és asztmás légzőtorna, vízitorna, úszás oktatás Béres Tivadar vezetésével és készségfejlesztő foglalkoztatás is. (Fotó: Sárközi János)


Visszatekintő

6. oldal

2013. július 4.

Jász települések felvonulása Folk-rock Az ünnepi szentmise után a Nádor utca szinte teljes hosszában sorakoztak fel lovasok, huszárok, fogatok, hagyományőrző csoportok és a települések képviselői. A kánikulai meleg ellenére többen figyelemmel kísérték a szebbnél szebb viseletben érkező jászokat. A szigorú menetet a jászapáti fúvósok vidám muzsikája törte meg, de több csoport is népi énekekkel örvendeztette meg a közönséget. A díszes felvonulás elhaladva a strand, majd a rendőrség előtt, a kőhídon át a Fürdő utcában folytatta útját, majd a Déryné utcán keresztül elhaladtak a Jász-emlékmű előtt. Jászfényszaru szülötte, Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető a Lehelkürtöt kezében tartó jászkapitányt áb-

rázoló szobornál érkezési sorrendben konferálta fel a felvonulókat. Az utolsó fogat érkezését követően a főtéri színpadon kezdetét vette a díszünnepség. A felvonuló települések: Alattyán, Apátfalva, Bácskossuthfalva, Hantos, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkarajenő, Jászkisér, Jászszentlászló, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Karcag, Kerekegyháza, Kiskunfélegy­ háza, Kocsér, Kiskunmajsa, Kunszent­ miklós, Ladánybene, Lajosmizse, Nagy­lók, Pilisjászfalu, Kunszentmárton, Újszász, Pusztamonostor, Temerin, Újireg és Jászberény. (Sárközi János felvételei)

jász módra

A Jászmagyarok együttes várva várt lemezbemutató koncertjére már jóval a kezdés előtt gyülekeztek az érdeklődők a főtéri színpad előtt. A tavaly megújult felállásban bemutatkozó zenekar jól láthatóan és hallhatóan összecsiszolódott, s profizmusukban most sem csalódhattunk, nem úgy, mint a hangosításban. • m. t. • Nemcsak a technika ördöge lépett közbe, de a közeledő viharfelhők és az egyre gyakrabban fölvillanó légköri elektromos kisülés is a csapat ellen dolgozott. A körülményekhez képest azonban nem csalódhattunk a Jászmagyarokban. Már hagyományosan a kürt szavával, Sisa Béla jász íjász közreműködésével indult a koncert, a Boldogi Huszár Hagyományőrzők pedig a színpadon álltak díszőrséget. Elhangzott a már jól ismert Túl a vizen és Napsugár című szerzeményük, de hallhattuk a Jászkunsági gyerek vagyok című népdalt is. A világtalálkozó hetében megjelent, Hazánk e föld című nagylemezükről megszólalt a Nincs a magyar

leánynak párja című dal és Fazekas Dávid megzenésített története. Kisebb színpadrendezés után a jászberényi Kondor ITF Taekwon-Do Szakosztály tagjai látványos gyakorlatot mutattak be a Jászmagyarok című számra. Őket követte a Jászság Népi Együttes fiataljainak tánckoreográfiája a Redemptióra. A Déryné Vegyeskar előadásában nem mindennapi módon hallhattuk a frontember, Bánfi Ferenc Hazánk e föld című szerzeményét Ferencz Sándor karnagy feldolgozásában. A feltámadt szél

a mennydörgés még inkább fokozta a dal hatását a közönségre. A szervezők ekkor látták jónak, hogy megszakítsák a műsort: Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta a tömeget a lehetséges menekülő útvonalakról, zárt helyiségekről. A villámok és gerjedő mikrofonok ellenére méltán lehetünk büszkék a Jászmagyarok együttesre, hiszen ők az első zenekar, akik a rock nyelvén elevenítik fel a jász történelmet és hagyományokat. (Fotó: Gémesi Balázs)

Bemutatkozott sokszínű táncvilágunk A táncművészet számos műfaját művelik lelkes és tehetséges fiatalok Jászberényben. Szűcsné Urbán Mária szervezésének köszönhetően, a Jász Világtalálkozón vasárnap délután a főtéri nagyszínpad műsorát megtekintve, keresztmetszetet kaphattunk az egymástól különböző stílusú, ugyanakkor a táncművészetet ugyanolyan profin művelő együttesek munkáiból. • u. m. • Az egyes csoportok sikeresen képviselik szűkebb városunkat külföldi és hazai versenyeken, diákolimpiákon, színpadi műsorok közönsége előtt. Az ünnepi táncgálát stílusosan a Lehel Melody TSE tanítványainak előadásában klas�szikus nyitótánc, a bálok királynője, a bécsi keringő nyitotta. A több mint 40 éve sikeresen működő egyesület szépséges táncosai a továbbiakban tüzes latin formációkkal, rumbával, szambával, csacsacsával, pasodobleval szórakoztatták a közönséget. A klasszikus táncokat néptánc követte a műsorfolyamban. A Viganó AMI tehetséges gyermekcsoportja, a Borbolya együttes Somogy hagyományait, a Petrence felnőtt csoport Szatmár tánckultúráját elevenítette fel. Az autentikus művészet után, a modern táncok vették át a főszerepet. A Soldance TSE kiváló versenytáncos párosa mozdulataikkal Latin-amerika

perzselő ritmusát idézték a színpadra. A Dance Fitness SE sportolói meggyőzték a nézőket a számos kül és belföldi megmérettetésen szerzett éremeső jogosságáról. Akrobatikus elemekkel

dúsított aerobik, hiphop, zumba és formációs produkciójuk a gálán is elnyerte a nézők csodálatát. A MoonWofers táncegyüttes a ’60as évek pörgősszoknyás, pomádés világába repített a rock’roll fülbemászó zenéje és látványos tánca segítségével. A fáradhatatlan rongylábú táncosok előadásukkal vidámságot adtak és cserébe hosszantartó tapsot kaptak a közönségtől.

Kézműves édességcsodák kiállítása A jászsági lakodalmak egyik fénypontja, amikor asztalra kerülnek a művészien elkészített, ropogós és nagyon finom pörkölttorták. Térségünkben nagy hagyománnyal rendelkezik a grillázstorta készítés tudománya. • i. a. • Június 23-án vasárnap, Suhaj Csilla szervezésében, a Déryné Rendezvényházban mutatkoztak be egymás, az édesszájú közönség és a bírálóbizottság előtt e kézműves szakma legjobbjai. A technika öröklődik anyáról leányra, unokára. Az ízesítést, mely lehet akár mákos, diós, mandulás, szezámmagos, pisztáciás a készítő vagy a

megrendelő szájíze alakítja, a figura és a mázdíszítés az alkotó ügyességén, fantáziáján múlik. A megmérettetés-

re váró kiállított műremekek között megtaláltuk a világtalálkozó címerét, és a Jászkürtöt, de láthattunk hegedűt, toronymagas, csipkézett emeletes tortát, esküvői fogatot, olvasó baglyot, címert és még egyéb csodákat. A kíváncsiskodók a szakmai trükkök mellé kaphattak egy falatnyi roppanós édességdarabkát is. A zsűrinek szokás szerint nehéz dolga volt, amikor értékelnie kellett a 13 alkotást, ezért senki sem maradt oklevél híján. Végül öt alkotó nyerte el az arany fokozatú mesterminősítő címet. Kövér Jánosné, Baráth Lajosné Jászberényből, Dékányné Móczár Edit és Szundi Balázsné Jászárokszállásról, Kollonay István Nyíregyházáról bizonyult a legkiválóbb pökölttorta-készítőnek.


Ajánló

2013. július 4.

A régió legjobb ifjú táncosai városunkban Regionális Ifjúsági és Jászsági Szólótáncversenynek adott otthont a Víz utcai táncház vasárnap délután. A Nemzeti Tehetségkutató program támogatásával létrejött megmérettetés, a 15-16 és a 17-18 éves korosztály számára adott lehetőséget a tánctudásbéli bemutatkozásra.

Zenés Múzeumi Esték Július 11-én, csütörtökön 18 órakor a Zenés Múzeumi Esték keretein belül kerül sor a Cantate Nobis Együttes első önálló koncertjére a Jász Múzeumban. Magna Cum Laude koncert Július 12-én, pénteken 20.30 órakor a Magna Cum Laude lép fel a Szabadtéri Színpadon.

mérai, nagyiváni, bökönyi, györgyfalvi táncokat, melyeket a gyerekek láthatóan örömmel és ugyanakkor alázattal adtak elő. A zsűrinek, mint általában, most is nehéz dolga volt – vallotta be Taba Csaba a bírálóbizottság nevében. Hála Istennek bőven van tehetséges fiatal, úgy érzem reneszánszát éli a néptánckultúra. Örülök, hogy a versengő gyerekek a megmérettetés izgalmai közben is meg tudják csillantani a tánc szeretetét. A felnőttek feladata, hogy a sok egyéb elfoglaltság mellett a fiatalokat be tudják csábítani a táncházakba. Ma itt mindenki díjazott, mert a többlettudás ajándék. – fogalmazott az eredményhirdetés előtt a zsűrielnök. A technikai tudást, őszinte táncélményt, viselet hitelességét figyelembe

véve, szólótáncosi nívódíjban részesült Pál Regina, Járomi Cintia, Horváth Julianna, Nagy Ferenc, Gattyán Péter, Markót Levente, Váradi Kristóf. A díjazott lányok jutalmul jászsági szűcsmintás keszkenőt, a fiúk jászsági nyakravalót kaptak. A díjkiosztót követően, egy kötetlen beszélgetés keretében, a bírák személyre szóló részletes értékelést és tanácsot adtak minden résztvevő versenyzőnek. A lassan estébe hajló délután a Zagyva Banda népzenei koncertjével folytatódott, kiknek segítségével egy zenei élményutazást tehettünk Kalotaszegtől Szatmáron át Rábaközig. Az izgalmas napot egy jó hangulatú táncház zárta, ahol Mosóczi Lívia és Dudás Dániel segítségével jászsági és szatmári lépéseket lehetett elsajátítani.

Rock a szigeten – Farkasokkal táncolók A tavalyi év sikeres fogadtatásának köszönhetően a rock zene napja idén is egyik fő attrakciója a Jászberényi Nyár programsorozatnak. Szombat este a Margit-szigetet a metál rajongói vették birtokba, hogy hódolhassanak a 20 órától koncertező rock zenekarok előadásai előtt. • sz. k. m. • A fő műsorszám, az Akela együttes fellépését megelőzően, két friss hazai csapat izzította a hangulatot, új áramlatokat hozva az egy ideje állóvíznek tűnő berényi rockélet medrébe. Elsőként a Danger Voltage fiataljai csaptak a húrok közé, akik jobbára Guns N’ Roses, AC/DC slágerekkel buzdították csápolásra a közönséget. Az énekesnő testalkatához hasonló vékonyka hangja a koncert végére egészen felerősödött, a szólógitáros srác pedig ráadásként bravúrosat alakított. Az első lemezét készítő Blood Radio együttes már a keményebb vonal rajongóinak nyerte el tetszését. A saját, trash metál stílusú számokat játszó banda láthatóan nagy sikert aratott a csajok körében, akik az első sorokban nyomták

Programajánlatunk Meditáció a boldogság forrása Július 6-án, szombaton 17 órakor Gunagriha dr. Fülöp Sándor tart előadást Meditáció a boldogság forrása címmel a Déryné Rendezvényházban.

• K. M. • A 15 órakor kezdődő versengésen az Észak-alföldi régió három településének, Debrecen, Kisújszállás, és a házigazda Jászberény, ifjú néptáncosai mérték össze tudásukat, mutatkoztak be egymás, az érdeklődő közönség és nem utolsó sorban a zsűri előtt. Két kategória szerint – fiú szóló, valamint páros tánc – értékelte a produkciókat az elismert táncosokból álló zsűri, kiknek tagjai Fejér Erika táncpedagógus, Gál Dobos Beáta néptánckutató és Taba Csaba táncpedagógus voltak. A versenykiírásban szereplő kötelező táncok kategóriában Felső-Tiszavidéki magyar verbunkot, Felső-Tiszavidéki csárdást, Felső-Marosmenti verbunkot, Székely-mezőségi korcsost és cigánycsárdást, Székely-Marosmenti sebesforduló és korcsost láthattunk. Szabadon választott témában, a fiatal versenyzőknek köszönhetően, a Kárpát-medence tánchagyományaiból merítve kapott ízelítőt az érdeklődő közönség. A változatos, szépen előadott produkciók között láthattunk széki, szilágysági, felcsíki, tyukodi,

7. oldal

vadul a táncot. A zenekar gitárosáról is érdemes szót ejteni, aki gitárjátéka mellett, fantasztikusan őrült hajrázási technikájával is kivívta a nézők csodálatát. Sok-sok-sok akelások! – skandálta a türelmetlen közönség, míg a sztárok a hangtechnika beállításaival bajlódtak. 23 óra után néhány perccel, minden készen állta arra, hogy a „farkasok” a húrok közé csapjanak és ezt, a rajongók legnagyobb örömére, óriási hangerővel meg is tették. A farkasjelmezt öltött bandatagok temperamentumán láthatóan mit sem változtatott az Akela együttes születése óta eltelt húsz év. A „falkavezér” sörénye ugyan megszürkült, de a hangja még mindig jól szól, bár a hangszálait sűrűn olajozta a színpadra is magával vitt gyógyitallal. A rajongók nagy része is sűrűn locsolgatta a tánctól, énektől kiszáradt gégéjét. A szomjoltó nedű később az útkeresésben állított némi akadályt a mértéktelenek elé. Volt, aki az útjába kerülő szemeteskukát lökte ki a helyéből, más a színpadra próbálkozott mindenképp felmászni. A zenészeket persze mindez nem zökkentette ki a ritmusból, fáradhatatlanul zúzták a gitárokat, pergett a dob, az énekes, pedig két dal közötti

szusszanásnyi időben elbeszélgetett a rajongókkal, majd megtekerte a zeneszerszámként használt légvédelmi szirénát és már nyomta is a következő nótát. Már vasárnapot mutatott a naptár, amikor az erre az estére Rock-szigetté átlényegült Margit-szigetről távoztak a tombolásban megfáradt, de minden bizonnyal elégedett rockerek. *** A sok éven átívelő jászberényi Rock Fesztiválok megszűnése után az utóbbi években újra lehetősége van a keményebb zene kedvelőinek, hogy helyben is hódolhassanak szenvedélyüknek: a trash műfajnak. Június 29-én este a Jászkerület Nonprofit Kft. szervezésében Rock Sziget Fesztivál került megrendezésre a Margit-szigeten. A program ugyan kicsit késve indult, de a fő attrakció előtt a közönséget kellőképpen feltüzelte a két jászberényi csapat, a Danger Voltage és a Blood Radio. Este 11-kor aztán megjelentek a farkasbőrbe bújt zenészek, és végre Jászberényben is felcsengett a „dzsungel hangja”. Az álruhák lekerülése után aztán felfedték valódi kilétüket is a farkasok. A 23 éve alakult zenekarnak immáron egyetlen ős tagja, Katona Főnök László haja a hosszú évek alatt felvette a farkasbundák jellegzetes szürkés-fehér színét is, de az aktivitásán ez mit sem látszott. A vad és nemtörődöm image mögött azonban egy élet-halál dolgain töprengő embert fedezhetett fel az, aki a színpadi show mögött meghallotta valódi mondanivalóját. A Rock Sziget Fesztivál szombat este egy nagyon életképes programnak bizonyult, hiszen nemcsak a környékből, hanem távolabbi régiókból is érkeztek olyanok, akik szívesen táncoltak együtt egész éjjel a farkasokkal. Nagy Tamás (Fotó: Álomgyár Fotóstúdió)

IV. Érpart Fesztivál Jászberényben Július 12-én, pénteken délben a IV. Érpart Fesztivál megnyitja képzeletbeli kapuit Greznár Vidámparkkal és vásárral. 19.30 órától az Illogical Morlaity zenekar koncertje következik, majd 21 órakor Nagy András városkapcsolati tanácsnok köszönti a fesztivál résztvevőit. Ezt követően DJ Fáczán szolgáltatja a talp alá valót hajnalig, de 22 órától lesz Los Andinos koncert is. Július 13án, szombaton 15 órától Kalla Pál kádármester tart bemutatót, majd 16.30 órától a IV. Érpart Gyomra versenyen mérettethetik meg magukat az érdeklődők. 17.30 órától fellép a Danger Voltage, az Ingyencirkusz, a Dynamó, majd 22 órától a Tamás Koczko Orcestar. Ezután DJ Eszenyi zenél, éjfélkor pedig a Jákóhalmi Íjászok tartanak tüzes bemutatót. Július 14-én, vasárnap 6.30 órától kezdetét veszi a IV. Aranykanál Főzőverseny, 9 órától pedig a IV. Érpart Focikupa. 10 órától Szatmári Antalné és Nagy András képviselők tartják az Érparti fórumot. A Zagyva Banda 15.30 órától lép színpadra, majd a Kondor ITF Taekwon-Do Szakosztály bemutatója következik, de lesz kutyás bemutató is. 18 órától a Jászberényi Hagyományőrző Együttes adja elő műsorát Nagyszüleink hagyatéka címmel, 19.30 órától pedig Rock a Drog, Etna és 22 órától Vikidál Gyula koncert lesz. Az utolsó fellépő előtt Szabó Tamás polgármester zárja be jelképesen a fesztivál kapuit. Lecsófőző verseny Július 13-án, szombaton 8 órától kerül sor az idei Neszűri Lecsófőző Versenyre. Helyszín: Neszűr 8. dűlő mini ABC. A csapatok részére asztalt, padot a rendezőség biztosít. További információ a verseny szervezőjétől, Szijjártó Józseftől kérhető: 06-30/906-1453. XIX. Társastánc Gála Július 13-án, szombaton 19 órakor rendezik a XIX. Társastánc Gálát, ahol közel száz táncos háromórás műsora lesz látható a Szabadtéri Színpadon.

A fekete bivalyért A film mindennapi életünk része. Igazi fogyasztói voltunk és vagyunk szinte születésünk óta. Mindig is izgalmas és talányos egy-egy film, szóljon az Sztrogof Mihályról vagy a mai élet valamelyik darabjáról. Még közelebb kerül hozzánk az ilyen alkotás, ha találkozhatunk alkotójával, a készítésben részes színésszel vagy szakemberrel. • farkas • A jász világtalálkozó keretében egy sorozat utolsó elemeként részünk lehetett mindebben. A Tiszti Klubban működő filmszínházban vendégül láthattuk a Gion Nándor írásából készült filmet, amelyet Szabó László rendezett, és több magyar színész közreműködésével született meg, valamint Kende János öntött képi formába. Góg Zoltán köszöntötte a megjelenteket, többek között Duló Károly rendezőt, aki a vetítés utáni beszélgetést vezette. A filmrendező elmondta, hogy Szabó László a fővárosban született, de huzamosan élt a Jászságban is. Majd a budapesti egyetemre került, ahonnan 1956-ban Párizsba vezetett az útja. Itt ismerkedett meg a francia új hullámmal és annak számos vezető egyéniségével. Alkotott számos vígjátékot, majd dokumentumfilmet is. Részese volt franciamagyar koprodukciónak is. Ilyen a most bemutatott alkotás is, amelynek zenéjét Petrovics Emil szerezte. Különös világban játszódik a film cselekménye. Délvidéki magyar világot jelenít meg a szerző. Talán kicsit szikárabb a természeti és emberi közege, mint az anyaországi magyaré. Képanyaga is markánsabb, keményebb, helyenként

rideg, talán végletesebb, mint a nálunk megszokott magyar filmeké. Gyermekvilága valamelyest emlékeztet a Valahol Európában című filmre. Kialakul bennük az összetartozás szelleme, és részét képezik annak a felnőttvilágnak, amelyben szinte kivétel nélkül kiegyensúlyozatlan emberek élnek. Külön figyelmet érdemel az a pedagógusnő, aki nem találja helyét övéi világában. Személyisége érdes, szikár, és nincs kapcsolata környezetével. Létformája az összeütközés. Az ital és a sakk köti össze a valamelyest pallérozottabb férfivilágot. A két bivaly az öntudatlan erő megtestesítője. Valószínűtlen erőkifejtésre képesek. Szemben állnak a gépi világgal, amely szintén csak viaskodik a furcsa közegben. Ebbe pusztul bele az egyik fekete bivaly. Pusztulása szinte példaszerű. A gyermekek számára egy szovjet tank jelent sajátos közeget. Fiúk és leányok együtt birtokolják az objektumot, és igyekeznek megvédeni, ha valamelyik felnőtt birtokba szeretné venni. A különböző aknák és egyéb robbanóanyagok ugyancsak játékszernek minősülnek annak minden kockázatával együtt. Szabó László rendező elmondta, hogy ezt a cselekményelemet itthonról vitte magával, és beépítette a Gion Nándor kialakította szüzsébe. A filmet követő beszélgetés Szabó Lászlót érzelmes megnyilatkozásokra késztette. A szereplőket és a munkatársakat szinte rajongó azonosulással vette körül. A már említett Kende János és Bacsó Péter egyaránt segítői voltak. Tisztelettel és szeretettel emlékezett meg a filmben szereplő Szilágyi Tiborról, Monori Liliről, Székely B. Miklósról és másokról is. Az egyik kérdező úgy vélte, Sára Sándor jobban meg tudta volna oldania feladatot, mint Kende János. A beszélgetés a fogadás színhelyén folytatódott, bizonyságául annak, hogy igazán a művész társai lehetünk a mű művészi erejének felfedezésében, átélésében.


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

2013. július 4.

A hétvége időjárása A nyárias időjárás a hétvégén is folytatódik 32�˚C-os maximum nappali hőmérséklettel, mérsékelt széllel. Pénteken ugyan megvastagszik a felhőzet, a hegységek területén elszórtan kialakulhat zápor, máshol napos, száraz, meleg idő várható. Szombaton túlnyomóan napos, száraz, meleg idő várható, csupán néhol alakulhat ki kisebb futó zápor, de marad a hőség: 29-33�˚C között tetőzik a hőmérséklet. Magas UV-B sugárzásra és mérsékelt légmozgásra lehet számítani. Újabb lehűlés hétfőtől várható. (Forrás: www.idojaras.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről július 4. – július 10.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bencze Show: péntek 8.30; hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30.

Berényi Pillanatok: csütörtök 17.30; hétfő 19.00; kedd 6.00, 19.00, 21. 00. Épí-tech: csütörtök: 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00; szerda 8.00, 20.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00. Fényszarui pillanatok: péntek 21.30.

Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00. Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00.

Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is! Bővebb információ a képújságban! Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre. Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak július 10. szerda Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

július 4. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 július 5-6. péntek, szombat Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

július 11. csütörtök Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930

július 7. vasárnap Kígyó Gyógyszertár

Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet:

július 8. hétfő Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

július 9. kedd Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

(24 órában)

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: A gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Telefon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Ada volt a legjobb (Folytatás az első oldalról.) Vasárnap aztán a fővárosban rendezett döntőben: Ada – Dunaszerdahely 2-0. Ezzel az adai csapatnak sikerült

visszavágni a tavaly elszenvedett vereségért, így idén ők lettek a Kárpát-medencei Összmagyar Diák Labdarúgó Bajnokság győztesei. Még egy érdekes mérkőzésre is sort kerítettek az öt nap alatt. Jászberény

Polgármesteri Hivatal által összeállított együttes mérte össze tudását a vendégcsapatok edzői és vezetői karával. Ezen a focimeccsen is a barátság kapott főszerepet, hiszen 5-5-ös döntetlenre végződött a mérkőzés.

Alakul a csapat A foci évtizedeken át összeköt Szinte minden sportágban uborkaszezon van a versenyeztetést illetően, viszont a színfalak mögött nagy munkában van a csapatvezetés. Így van ez a JKSE-nél is. Mint azt Nagy József, a klub elnöke elmondta, Földi Sándor marad a berényi kosárlabdacsapat szakvezetője. Ám eddigi segítőtársa Horváth Balázs abbahagyja edzői tevékenységét. A népszerű „Sutyi bácsi” segítőjét keresik, mint ahogy – a szintén 5. helyen végzett U�23 edzőjével, – Halmai Gáborral is tárgyal a szakmai vezetés. A játékoskeretet illetően minden szurkoló nagy örömére továbbra is a jászberényi gárdát erősíti Rasztko Dramicsanin az eddigi csapatkapitány. Honfitársa Milos Markovics is Jászberényben marad, mint ahogy Horti Bálint is a kékfehér színeket viseli továbbra is. Újabb hír, hogy – az eddigi kezdőcsapatban helyet kapó – Soós Gábor is aláírt egy újabb évet a JKSE-nél. Az köztudott, hogy Miljan Rakits az Olajhoz szerződött, így az ő helyére minden bizonnyal egy légiós érkezését tervezik. De hogy a leendő kosaras a „délvidékről” érkezik-e vagy a tengeren túlról, az majd csak a későbbiekben derül ki.

A gyermek- és ifjúkor igazi kedvtelése általában egy életre szól. Erről győzött meg bennünket a Szabó László filmrendezővel és Telek Béla művésztanárral folytatott eszmecsere is. • f. f. • Amikor szóba hoztam a távoli emlékeket, felcsillant a szemük. Jó szívvel emlegették a két színteret, a Kápolna-pástot és az egykori korcsolyapályát. Ezeken a helyeken űzték mezítláb a minden bizonnyal legnépszerűbb sportot, és ter-

Turkálók az éjszakai házban Már megnyílt az éjszakai ház állatkertünkben, ahol látogatóink bepillanthatnak az éjszakai élőlények rejtélyes világába. A sötétben madárpókokat, sáskákat, skorpiókat, csótányokat és más érdekes állatokat figyelhetnek meg, többek között ide költözött látogatóink egyik

nagy kedvence, Ananász a háromöves tatu is. A bemutató legnagyobb szenzációi azonban, az állatkertekben csak igen ritkán látható csupasz turkálók. Ezeknek a különös rágcsálóknak az eredeti hazájuk Afrika, ahol földalatti járatokban élik életüket, egy olyan bonyolult társadalmi rend szerint, mely csak a rovaroknál figyelhető meg.

mészetesen szóba hozták a játék életre szóló örömét. Egy csoportba, csapatba tartoztak teljes szívvel, de emellett számon tartották az akkor jászberényi nagyokat, akik példaképül szolgáltak mindannyiunknak. A filmrendező emlegette az akkori nagy csapat tagjait, Fürdős Gyula kapust, a grófi sarj Waldeck Györgyöt, a Bíró nevűeket, Potemkineket és számos másokat. Ahogy folyt a beszélgetés, az emlékidézés, úgy lett egyre derűsebb a hangulat, mert tudjuk, hogy a gyermek- és az ifjúkori barátságok sohasem évülnek el.

Sportolni jó! Június 27-én, csütörtökön sportnapra invitáltak bennünket a városi sportpályára. Mi az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület tagjai is szép számmal részt vettünk rajta. A kezdés reggel 8 órára volt hirdetve, 9 órára már igen sokan összegyűltünk a városból. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk. Először egy kis egészségállapot-felmérés volt. Három nagyon kedves hölgy végezte a vérnyomásmérést, vércukorszint mérést, koleszterin és zsírtömegmérést. Ezután szíves vendéglátásban volt részünk, finom szendvicsekkel és üdítőkkel kínáltak bennünket. A sportpályán futballmérkőzések voltak, a lelátóról szurkoltunk. Mindannyian sportszeretők vagyunk, így öröm volt látni az ifjú focistákat, ahogyan rúgták a bőrt. Utána kutyabemutató volt, azt is nagy érdeklődéssel néztük. Mondhatom, nagyon kellemes nap volt így együtt lenni és eltölteni ezt a napot. Reméljük, máskor is meghívnak bennünket, és akkor is ilyen szép számmal leszünk jelen. Köszönjük a szervezőknek. Bérczi Tiborné nyugdíjas

Új évf. 2. év, 27. szám  

2013. július 4.

Advertisement