Page 1

Ballagás a Nagyboldogban

Az építkezési munkálatok miatt idén hamarabb, május utolsó napján ballagtak el a nyolcadikosok a Nagyboldogban.

Írás a 3. oldalon.

Tegyünk az egészségünkért!

A kéz a szív szerszáma

Minden hónap első számában egészség melléklettel jelenik meg lapunk, az időszaknak megfelelő aktuális tartalommal.

A jászapáti Széchenyi iskola divat- és stílustervező szakos tanulóinak jóvoltából a könyvtár galériája elegáns ruhaszalonná alakult át.

Összeállítás a 4-5. oldalon.

Cikk a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 23. szám (XXV./23.)

Újság

2013. június 6.

Felavattuk a Trianon emlékművet

Jászberény város lapja

A pedagógusok ünnepén

L

assan véget ér a tanév, elcsendesednek a gyerekzsivajtól hangos iskolaudvarok, kiürülnek az év közben sok mókát, titkot, örömet és csalódást, dolgozat előtti izgalmak emlékét és talán néhány könnycseppet is őrző osztálytermek. A szorgos munka után megérdemelt pihenőjükre készülnek a diákok és a mellettük, értük dolgozó oktatók is, akiket ilyenkor, június első vasárnapján, pedagógusnapon köszöntünk. A pedagógusok (dajka és óvó nénik, tanítók és tanárok), akikre rábízzuk legfőbb kincseinket, a gyermekeinket. Akiktől elvárjuk, hogy legyenek tévedhetetlenek, türelmesek, kedvesek, töretlenül vidámak, fáradhatatlanul aktívak és neveljék helyettünk csemetéinket. özben hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ők is emberek, anyák vagy apák, feleségek, férjek, otthon a családjuk tőlük is elvárja a meleg vacsorát, gyerekük az esti mesét, a türelmet, a gondoskodást. Sokszor elcsodálkozom, hogy lehet egyszerre harminc izgága gyerekre figyelni, mindegyikük egyéniségéhez igazodni, problémáikat orvosolni, mindeközben a szülők gyakorta mérhetetlen elvárásainak megfelelni. Egy ilyen furcsa világban, amikor a gyerek tegezi a tanárt, amikor a rossz jegyekért a szülő szerint a pedagógus a hibás, és ennek ordítva hangot is ad, amikor a tanító néni sírva hagyja el az osztálytermet, mert a nebuló megalázza, kiröhögi. égis vannak tanítók, akik a társadalmi és anyagi elismerés hiányában is nap mint nap lelkesen állnak fel a katedrára, és oktatnak szeretettel, odaadással, türelemmel, szigorral és dicsérettel. Ők azok, akik vezetik a ceruzát görcsösen markoló kezecskéket, és együtt kanyarítják papírra gyermekünkkel a makacs betűket. Ha kell századszor is, elmagyarázzák az algebra rejtelmeit. Örök szerelemre gyújtják a diákokat a művészetek iránt, és akik rádöbbentik az ifjúságot, hogy nem hiábavaló dolog olvasni. Szabadidejükből ellopott óráikban szakkört, edzést, korrepetálást tartanak, szavalóversenyre, anyák napjára, iskolai műsorra készülnek, osztálykirándulást szerveznek. Őket köszönjük pedagógusnapon hálával, szeretettel. (kárpáti)

K

M

Június 4-én, kedden 17 órai kezdettel leplezte le az Apponyi téren Jászberény Trianon emlékművét a város több száz lakójának jelenlétében Wittner Mária országgyűlési képviselő és Szabó Tamás polgármester. A fenyegető, majd eleredő eső ellenére megjelent a város kulturális, oktatási és civil életének szinte minden jeles képviselője, a hivatal és az önkormányzat meghatározó személyiségei. A szobor felszentelése és megkoszorúzása után este nyolc óráig tartott az emlékműsor a Déryné Rendezvényház dísztermében. • Farkas Ferenc�–�Halász Lajos • Halványuló emlékeim szerint az e napon megjelent jászsági sajtótermék első oldalának egy része fehéren maradt, és csak a fenti adatsor volt olvasható rajta. Számomra azt érzékeltette, hogy egy pillanatra – vagy erre a napra – megállt a világ, mert valami visszahozhatatlan történt. Ezután nem lehet úgy mérni a világot, mint eddig… Ezen a napon Párizsban szétszedtek egy természeti és gazdasági egységet alkotó országot. Azután a harmincas évek végén és negyvenes évek elején örömkorszak következett, hiszen egyes egykori országrészek visszakerültek a Csonkamagyarország kebelébe. Az egykori Magyarország számos polgára Magyarországon született, de az új állam keretében Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia szülötte. Egy Csíkban napvilágot látott jégkorongozó papíron egyik napról a másikra nem Magyarországon,

hanem Romániában született. Sok ezer magyar jött az anyaországba jobb életviszonyokat, magyarságot remélve. Tanítóim között több volt, aki Erdélyből szakadt a Jászságba, és tőlük hallhattam, mit jelentett az ország megcsonkítása. Egyikük a székely hadosztály tisztje volt. A tragikus nap után újjá kellett szervezni az ország gazdaságát, szellemi életét. Ehhez teremtettek történetileg új szellemi arculatot, amely szerint területi igényeket nemzetiségi összetartozást testesít meg. Ez szembefordította egymással a Kárpát-medencében élőket, és a második világháború utáni időkig vezérelte hazánk gazdasági, politikai és kulturális életét. A kulturális élet másik fontos faktora a katolicizmus volt, amely meghatározta valamennyi társadalmi réteg és korosztály tevékenységét. A fordulat éve, 1948 után a revízió megszűnt hivatalos álláspontként létezni, és ennek ellenkezője igyekezett érvényt szerezni magának.

A tisztségemet becsülettel, jász büszkeséggel látom el A képviselő-testület határozata alapján Bolla János, jelenleg is regnáló jászkapitányt választották meg Jászberény, illetve a jászok kapitányának. Az ünnepélyes újabb beiktatására a 19. Jász Világtalálkozón, június 22-én kerül sor. Beszélgettünk a múltról, tevékenységéről; a gyökerekről; családja, szülei, nagyszülei példájáról; a jásziványi tanyai élet emlékeiről; kapitányi tisztségében a jövő célkitűzéseiről és lehetőségekről. • Taczman Mária • A különös sorsú és tartalmú élmény és érzés ma is kísér(t) mindannyiunkat. Ki-ki a maga módján éli meg a 93 éves kataklizmát. A városi ünnepségen az Apponyi téren összébb húzódzkodott a tömeg a kamiondübörgéstől védekezve, amikor Szöllősi Gabriella a Himnusz eléneklését követően felkérte Wittner Mária parlamenti képviselőt, az 1956-os forradalom és szabadságharc hősét, elítéltjét, hogy ossza meg június negyedikével kapcsolatos gondolatait a megjelentekkel. (Folytatás a 2. oldalon.)

Amikor Bolla János jászkapitánnyal beszélgetni kezdtem, rögtön szóba került legnagyobb magyar drámaírónk, Madách Imre sztregovai születési helye és

vele kapcsolatban az újból megválasztott jász vezető egyik kedvelt tevékenysége, a vadászat, hiszen az otthonában az előteret az alsósztregovai vadászat relikviái is díszítik. (Folytatás a 3. oldalon.)

Népi ízek mestereit keresik Ahogy közeledünk a nyárhoz, úgy sokasodnak a különböző főzőversenyek. Június 15-én a népi ételek főzőversenyére kerül sor városunkban, immár tizenkettedik alkalommal. A mindenki által csak „Balázs mester”ként ismert dr. Draveczky Balázs emlékének ajánlott program kilenc órakor kezdődik az Electrolux sportpálya területén a Jászberényi SE Díjugrató versenyhez kapcsolódóan. A rendezvény célja a hagyományápolás, valamint a népi ételek népszerűsítése, figyelembe véve napjaink fogyasztási szokásait is. A versenyzők két kategóriában indulhatnak: a helyszínen elkészített bográcsos ételekkel, valamint otthonról hozott tésztákkal és süteményekkel. Az ételekhez felhasználható alapanyagok nincsenek megszabva, azonban a fődíjat kizárólag népi étellel lehet elnyerni. Főzőhelyet, tűzifát,

vízvételi lehetőséget a szervezők biztosítanak. Sörasztal és pad 16 óráig bérelhető. Főző- vagy sütőalkalmasságról, alapanyagokról a versenyzőknek kell gondoskodni. Természetesen az érdeklődő vendégek sem maradnak ki az élvezetből, hisz a finomságokat megkóstolhatják a verseny ideje alatt. Ők döntenek arról, ki kapja idén a közönségdíjat, valamint a Balázs Mester Alapítvány elismerő oklevelet. A fődíjról 12-14 óra között határoz a szakmai zsűri, melynek elnöke Csányi Sándor az OTP elnök-vezérigazgatója lesz. Az idei szervező, a Jászkerület Nonprofit Zrt. arra bíztat mindenkit, hogy akár nézőként, akár versenyzőként vegyen részt gasztronómiai hagyományaink felélesztésében, ápolásában. Nevezési díj nincs, jelentkezni péntekig lehet e-mailben a keresztesi.janos@jaszkerulet.hu címen, vagy telefonon a 0620/517-3551 számon.


Önkormányzat

2. oldal

(Folytatás az első oldalról.) A képviselő asszony közvetlen szavakkal köszöntötte a megjelenteket, és szívhez szóló beszédet mondott. Emlékeztetett a történelmi tényekre: 1920. június 4-e hazánkat keresztre feszítette, mint annak idején Jézussal tették. Jézus viszont három nap múltán feltámadott. Megvan a remény arra, hogy hazánk is feltámad, de bizonyos, hogy hos�szú időre elvesztettük lehetőségeinket. Felidézte Napóleonnak a Habsburgokhoz intézett tanácsát a magyarokról és a többi alávetett népről, miszerint ha sikerül elvenni egy népnek a történelmét, akkor elveszik tőle a jövőjét is. Kifejezte reményét, hogy hazánktól nem lehet elvenni a történelmét és ennek következtében a jövőjét sem. Egyszer külföldön várt valakire négy órát, és ez a bizonytalanság a döbbenet erejével töltötte el. Ezután felolvasta Remenyik Sándor a korhoz kötődő írását. Úgy olvasta ránk az Eredj, ha tudsz című versét az új emlékmű előtt, hogy az felért egy hűségeskű szövegével: „Leszek őrlő szú az idegen fában, leszek az alj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó rút féreg, de itthon maradok!”

Ezután az ünnepi szónok és váro­sunk polgármestere leleplezte a szobrot. Masszív kőtömbben keresztalak érzékelteti a pillanat tragikus, alig visszafordítható voltát. Erő és kitaszítottság egyaránt kifejezésre jut az alkotáson. Legfőbb mondandója a kettétört, de mégis megtörhetetlen erő, amely az alkotó Szabó Imrefia Béla hitét, a nép fennmaradását is jelképezi. Szántó József atya szépen megformált könyörgést mondott. Emlékezetbe idézte 1241-t, 1526-ot, végezetül 1944-et és 1956-ot is. A kegyetlen szenvedések után boldogulást kért Magyarország Nagyasszonyától. Megszentelte a város új ékét, és felhangzott a régi magyar himnusz. A lélekemelő pillanatokat koszorúzás követte. Az önkormányzat, a járási kormányhivatal megbízottai, majd az 56-osok helyeztek el koszorút a felszentelt emlékművön. Zárásul elhangzott a Szózat, és a műsorvezető kérésének megfelelően átvonultunk a Déryné Rendezvényházba. Itt 18 órakor kezdődött a Nemzeti Összetartozás Napjának emlékműsora. Ennek a műsornak a rendeltetése, hogy bemutassa a Kárpát-medence

kulturális értékeit, élő örökségét. Első mozzanatként felhangzott a magyar és a székely himnusz. Erdei Gábor vezette a rangosan megszerkesztett műsort, és sikerült közel hozni a produkciót a hallgatósághoz. Szabó Tamás polgármester, országgyűlési képviselő elegáns beszédben méltatta a 93 éve ránk köszöntött nap hatását. Uralkodó gondolata a magyarok összetartozásának szükségessége, elkerülhetetlensége volt. Értelmezte modern korunk határokon átívelő kapcsolatrendszerét elsősorban a népi kultúra, de egyéb tényezők tekintetében is. Végbemehet mindez a 2010 –ben megszületett törvény alapján. Rövid, de hatásos beszéde megfelelő hangfelütés volt a kibontakozó műsorfolyam előtt. Elsőként az ötvenegy éves Palotásy János Vegyeskar szólaltatta meg Erkel, Koltai művét, majd felcsendültek a Kárpát-medence szülte népdalok. Újszerű vonása volt a műsornak, hogy Szilák Dóra, az énekkar legfiatalabb tagja kellemes szóval vezette be a közönséget az előadott művek világába, és ennek következtében jobban átélhettük az egyes művek atmoszféráját. Ezután Farkas Kristóf Vince rövid, de tartalmas előadása következett. Be-

mutatta, mit vesztett hazánk 93 évvel ezelőtt. 325.000 km2 kilométer területéből 93.000 maradt, „a több mint 20 milliós lakossága pedig 7,6 millióra csökkent.” Megállapította, hogy „Az első világháborút lezáró békerendszer egész Európa tragédiája. Tragédia természetesen a veszteseknek – így Magyarországnak – és tragédia a győzteseknek is, hiszen ide fűződnek Európa számos, máig ható problémái.”… Emlékeztetett arra, hogy „… 1920. június 4-e pénteki napra esett. Ma is megszívlelendő az a bizakodás, miszerint bízhatunk abban, hogy a nagypénteket újra húsvétvasárnap követi.” Az Árendás Ifjúsági Táncegyüttes gyimesi táncokat varázsolt a közönség elé valódi örömkeltő tényezőként. Bemutatkozott a Berényi Színjátékos Társulat Pócz István és Kormos László rendezésében. A nap eseményeiből ők szerveztek érzékletes történetsort zenével, szóval, színpadi mozgással. Ismert művekből vett részletek idézték a tragikus eseménysort a katolikus szakközépiskola növendékeinek az előadásában. Muhari Péter és Sass Dániel zongorajátéka következett. Előbb Tarnai

Alajos Melódia című műve csendes zenével osont közel hozzánk, Sas Dániel pedig egy Liszt-mű lendületével idézett emelkedett emlékeket. Megszólalt Felcsík is. Néptánccal hozta közel hozzánk az ottani magyar táncokat a Barkóca együttes hitelesen, derűsen, kedvesen. A Székely Mihály Vegyeskar is emlékezetes műsorral segített belelátni a magyar zeneköltészet világába. Szokolay műve igazán emlékezetesre sikeredett, majd hallhattunk néhány marosszéki népdalt is. Bartók Béla feldolgozásában szlovák népdalok is felcsendültek. Bárdos Lajos Tiszai dallamok, továbbá Nemzeti fény című alkotása következett úgy, hogy bevezetésként értelmező szöveget hallhattunk. Zongorán mindvégig Farkasné Szőke Tünde kísérte a produkciókat. Végezetül a közönség meghallgatta Petőfi Sándor Magyar vagyok című művét Latinovits Zoltán előadásában. Ez a produkció összefoglalta a műsorfolyam legfontosabb elemeit. A kórus a közönséggel együtt énekelte a Szózatot lélekemelő összefoglalásként. Jászberény sokszorosan túlteljesítette a kívánalmakat. Az idén huszonharmadik alkalommal rendezi meg a csángó fesztivált, amelyek szinte mindegyikén megjelent Kallós Zoltán, az erdélyi népkincs kiváló ismerője. 1992 óta folyt Csíkszeredában főiskolai szintű tanítóképzés a jászberényi intézmény közreműködésével. Számos jászsági település rendelkezik székelyföldi kapcsolatokkal. Gyimesfelsőlok pedig iskolapéldája annak, hogy lehet itteni és ottani magyarok között tartalmas kapcsolatot teremteni. Emberi, tudományos és művészi kapcsolat bizonyítja, hogy a szétszakított magyarság is meg tudja lelni a tartalmas kapcsolatokat. *** Városunkban a hivatalos megemlékezésen túl még egy rendezvénynek lehettünk tanúi. Június 2-án 13 órai kezdettel szervezte és tartotta emlékezését a Jobbik jászberényi szervezete a Lehel vezér téren álló első világháborús emlékműnél. Mintegy félszázan vettek részt a zászlókkal és zenei erősítéssel bíró helyszínen, ahol közreműködtek a III. Tápiómenti Trianon Lovas Emléktúra résztvevői is. A megjelentek egy része magyaros viselettel tisztelte meg az eseményt. Budai Lóránt köszöntötte a megjelenteket. Majd elhangzott Juhász Gyula Trianon című verse Székely Mihály alelnök előadásában. Turóczi György alelnök mondott történeti hátteret felvázoló emlékező beszédet. A 19. századtól tekintette át Európa nagyhatalmi viszonyait. Kifejtette, hogy Európa jelentős része szemben állt a magyarokkal, Magyarországgal, a monarchiával. A folyamatok a monarchia összeomlásához vezettek, és a megoldást az jelentette, hogy Horthy Miklós fellépése szavatolta Magyarország önállóságát, de egyben számos önálló nemzetállam született az egykori Magyarország helyén. Az ünnepi beszéd után Gál Zoltán, az emléktúra vezetője mondott lelkesítő beszédet. Végezetül pedig Budai Lóránt elnök foglalta ös�sze a fájdalmas nap tanulságait. Szóba

2013. június 6.

hozta, hogy 4-én leselejtezett emlékművet avatnak Wittner Mária és Szabó Tamás polgármester közreműködésével. A Jobbik helyi szervezete és a ven-

Az alkotó az emlékmű szimbolikájáról „A Nagy Háború után 1920-ban a győztes hatalmak miránk, magyarokra példátlanul szigorú és igazságtalan büntetést róttak. A haza akkor ötfelé szakított testének fájdalma zúgó harangok jajszavával minden magyar ember lelkében visszhangot vert. Az emlékművön a harang azt a történelmi pillanatot hivatott idézni. Megsokasodtak szép imádkozásaink és az útszéli keresztek szerte a csonka

hazában. És a felállított kereszteken ott függött a történelmi haza teste, a térkép, mint egy pléh-KrisztusMagyarország, felírva rá: »Nem! Nem! Soha!«. Ez a szimbólum általánosan ismert és használt volt évtizedekig, míg a kommunisták le nem rombolták ezeket az emlékhelyeket. Napjainkban a Trianon-emlékkeresztek újraavatásának vagyunk tanúi szerte a mai államhatárokon bévül. A kereszt jelképének teljes mélységé-

Májusi anyakönyvi hírek

Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata

•�� A jászberényi kórházban 17 kisbaba született. Közülük Burai Krisztián, Mező Bence, Parti Csongor, Agócs Jázmin Vivien, Bóna Lilla, Juhász Fanni, Tóth Renáta, Ványi Katalin Irén, Farkas Botond és Ludányi Máté édesanyja járult hozzá gyermeke születési hírének megjelentetéséhez.

Értesítjük Jászberény város és a térség lakosságát, hogy 2013. június 8-án, szombaton Országos állat- és kirakodóvásár lesz.

•�� 13 házasságkötés történt. Május 2-án Laky Zsolt Tibor és Solti Erzsébet, május 4-én Bakki Róbert és Kaszap Edit, május 11-én Molnár Szabolcs és Böjti Bernadett, május 18-án Bobák Sándor és Szatmári Melinda; Szentgyörgyi Tamás és Oláh Natália, május 25-én Balog Richárd és Sóti Ildikó; Tóth Zsolt és Kovács Zsuzsanna, május 30-án Járadi József és Harangozó Evelin. •�� 26 helyi lakos hunyt el.

dégek képviselője koszorút helyezett el az emlékmű talapzatán, majd felcsendült a székely himnusz. (Sárközi János felvételei)

A vásár helye: Jászberény, Szelei út. Nyitvatartás: 6-tól 12 óráig. Állatok vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással hozhatók be!

ben való megértéséhez azonban vis�sza kell nyúlnunk annak eredetéhez. Ha a kereszt tövében állunk, miképpen Jézus Krisztus maradék hívei az Ő rabszolgakeresztje alatt, sokunk szívében él tanítása: »úgy szeressétek egymást, miként én szeretlek titeket« Szeretetre hívott fel, és szenvedése közben megbocsátott az ellene vétkezőknek mondván: »nem tudják, mit cselekszenek!« Miképpen az egykori Európa öntelt hatalmasságai sem voltak tudatában annak, milyen tragikus következményei lesznek ama trianoni rablóbékének. A XX. században folytatódott és felerősödött az a máig tartó folyamat, melyben megroppantak, meghasadtak az Európa keresztény kultúráját megtartó ezredéves pillérek, kiüresednek, elhalnak hagyományai, hervadnak értékei. S mindezek között, a minden teremtő életnek mozgató ereje, a szeretet. Ennek az identitásválságnak tragikumát kívántam kifejezni a meghasadt kereszt motívumával, illetve annak negatív formájával. A keresztet hiányával hordozó emlékmű tömbje ily módon ma nem csupán a közel egy évszázada rajtunk esett történelmi sérelem mementója, hanem egyfajta vizuális jellel megfogalmazott vád. Vádbeszéd, melyet a magyarsággal szemben egyszerre közönyös és agresszív Európa ellen irányozok.” Szabó Imrefia Béla szobrászmester

Emlékezünk

Bujdosó Antal (1933-2012) halálának első évfordulójára „Szomorú az út, mely sírjához vezet, Ahol megpihent dolgos két keze. Úgy ment el, ahogyan élt, csendben, szerényen, A jóságos szíve nyugodjon békében.”

Feleséged és családod


2013. június 6.

Interjú

Életútinterjú Bolla János újonnan megválasztott jászkapitánnyal

A tisztségemet becsülettel, jász büszkeséggel látom el továbbra is (Folytatás az első oldalról.) • Milyen értékrendet hozott magával a utcába, ahol a családom már korábban A jászkapitány nagy örömmel beszélt a jásziványi tanyavilágból? építkezésbe kezdett. Egy év múlva egy Jászfelsőszentgyörgyi Vadásztársaságban A tanyákon mindenki ott dolgozott, szolgálati lakást kaptunk, így a szüleim végzett tevékenységéről, a nem régen ahol lakott, megtermelte a maga szá- is be tudtak költözni a faluba. Teljesen történt zászlóavatásról. A jeles hagyo- mára szükséges javakat. Saját maga volt más életvitel volt az, az egész településen mányőrző beszélgetésünkkor is megis- az idejének, a munkamódszerének az csak két telefon, gépkocsi meg egy sem mételte, amit az önkormányzati ülésen: ura. Gyerekként és fiatalként ez volt volt, a feleségem kórházba jutását sem nem sérti a hiúságát, hogy nem ő volt az az egyik álmom, hogy legyen saját föl- volt egyszerű megszervezni a szülés előtt, első jelölt, nincs „ha ló nincs, szamár is dem, amelyet szeretek, amelyért felelős mert a mentőautó alig tudta megközelíjó” fóbiája, nagyon megtisztelőnek érzi vagyok, amelyen dolgozom, és amely a teni Jásziványt a hatalmas hófúvás miatt. a jelölést, az önkormányzat döntését, és mindennapi betevőt adja. Földműve- • Milyen út vezetett Jászberénybe? örömmel vállalja a tisztséget a jászberé- léssel akartam foglalkozni egy nyárfás, Gyermekeink Jásziványon jártak óvodányiek bizalmából és képviseli még egy cserepes tanyán. Máshogy alakult, bár ba. Mire iskolás korba kerültek, Jásziévig a jász hagyományokat. minden sikerült, csak másképp – a Jász- ványon megszűnt az iskolai oktatás. Ez • Megtiszteltetés és nagy felelősség is felsőszentgyörgy felé vezető út mentén sok gondot jelentett, ezért fontolgattuk, egyben a jászok összetartozását jelké- van 11 hektárnyi földem egy tanyával, hogy Jászapátin építkezünk. Már a tepező cím tulajdonosának lenni. Ön ebből öt hektár erdősítve van. Jászivá- lek is megvolt, mikor Jászberénybe hívmásodszor lép a jászkapitányok sorátak. Döntenünk kellett, elfogadtam az ba. Hogyan értékeli az előző évet? állásajánlatot és 1979. október 1-jén a Rengeteg meghívásnak tettem eleget Jászság fővárosába, Jászberénybe költözaz elmúlt év során, sok helyre eljutottünk. Lehetőséget kaptam öröklakás-vátam ,és számos emberrel találkoztam. sárlásra OTP kölcsönnel. Gyermekeink Kötelezettségeim teljesítésében a feleséa Székely Mihály Általános Iskolába kegem végig támogatott, együtt vettünk rültek. A város több lehetőséget biztorészt a legtöbb rendezvényen, amelyek sított a tanuláshoz és mi is mindenképsorából nehéz bármelyiket is kiemelpen szerettük volna, ha továbbtanulnak. ni. Nagyon szívesen emlékszem vissza Először az OTP felett laktunk az úgypéldául a Jászfelsőszentgyörgyi Jász Vinevezett „zöld házban”, majd 1986-ban lágtalálkozón történt beiktatásomra, a költöztünk jelenlegi lakásunkba, a Jókai jászfényszarui Tarlófesztiválra, a jászapáútra. A gyerekek nehezen szokták meg ti rendezésű Jászsági Randevúra, a Csána nagyobb várost, sokáig visszavágytak gó Fesztiválra, az augusztus 20-i állami a jászapáti iskolába a régi barátok közé. ünnepre, a Város Napjára, a Jásziványi A költözést követően még egy kisebb Nyugdíjas Klub rendezvényére vagy baleset is érte őket. Ma már mindketten akár a Nemzeti Vágtára, ahová elvittük családostól itt élnek Jászberényben, a és megszólaltatták a jászok szimbólumát, lányoméknál három gyermek született, a Lehel-kürtöt. Szintén felemelő volt a mind iskoláskorúak, Fruzsina, Laura Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veés Milán. Mindhárman a Nagyboldogzetőségi tagjaival a Felvidékre, Ipolyságasszony iskola tanulói, cserkészkednek, ra utazni, ahol egy versmondó verseny zenélnek, sportolnak. A fiamék kislánya, fővédnöke voltam. A résztvevő diákok, Mónika a gyakorlóiskolába jár, szorgaltöbbek között Jászberényből is, hazafias masan tanul, szépen énekel, rajzol és verseket adtak elő, köztük Sajó Sándor, nyon mindenkit ismertem, a szomszé- ügyesen tornázik. Büszkék vagyunk rájászberényi kötődésű költő és tanár ver- dokkal összejártunk. Az épületek is úgy juk, nagy boldogság számunkra látni a seit. Egészen átértékelődik a nemzeti voltak megépítve, hogy az utat szemmel felnövekedésüket. gondolat egy határon túl élő tizenéves lehetett tartani, mindig tudtuk, hogy • Számomra Ön a jász identitás egyik tolmácsolásában. mikor, ki jön. Ebben az egymásra utalt- leghitelesebb képviselője. Milyen ér• Meséljen a gyerekkoráról! Hogyan ságban közösségi szellemet, együttmű- tékeket képvisel jászkapitányként? emlékszik vissza a kezdetekre? ködést és önzetlenséget tanultam. Úgy Az újkori jászkapitányok 18 éves be1943. november 1-jén születtem Já- érzem, meg is maradtam végig közössé- csületét törekszem megőrizni és öregsziványon, többgenerációs paraszti gi embernek. A jásziványi tanyát – ma bíteni! Elsőként a lovas hagyományok családban. Három lánytestvérem van. már csak a tanya helyét – a mai napig és a paraszti életforma megismertetését Egyéves voltam, amikor ezen a terüle- minden évben meglátogatjuk a testvé- igyekszem szorgalmazni. A lószeretet ten átvonultak az orosz katonák, min- reimmel és családjainkkal. Az ottaniak végigkísérte egész életemet. Munkahedent elvittek. Bennünket, a család ott- szeretete éltető, nagyon büszkék arra, lyemen mindig igyekeztem másokkal hon lévő nőtagjait és a gyerekeket nem hogy Jászivány adta a jászkapitányt. is megszerettetni a lótartás és a lóval bántották, mert édesanyám emlékezete • A tanyai gazdálkodás az erőszakos való foglalatoskodás örömeit. Olyan szerint egyesztendős, folyton nevetgélő átalakítás áldozata lett. Mi történt az időszak is volt, amikor én is tartottam kisgyerekként meglágyítottam az orosz ’50-es évek végétől kezdve? négy lovat. A Jász Lovas Bandériumnak katonák szívét. Jászivány akkor egy Miután elkezdődött a tsz-esítés, el kel- alapítója és ma is tagja vagyok. A MaJászapátihoz tartozó, mintegy 1200 lett járni otthonról dolgozni, közleke- gyar Huszár és Lovas Hagyományőrző lakosú puszta, tanyavilág volt, ahol dési eszköz azonban nem volt. Én is Egyesület elnökségének munkájában is szinte mindenki járt a tanyavilág köz- beléptem a tsz-be, először fogatosként részt veszek. Nyolc éve vagyok tagja a pontjában 1930-ban épült templomba. dolgoztam. Ebben az időszakban végez- Jászberényi Kossuth Zrt. Portelki PávaNem is volt más találkozási pont. Az tem el a jászberényi mezőgazdasági szak- körének, öt éve a Honvéd Jász Kaszinó iskola is ott volt. Mi ezt az utat mindig iskolát, majd egy felsőfokú szaktechni- Egyesület Dalkörének. Az ötéves Jászgyalog, fél óra alatt tettük meg. Őse- kumot Budapesten, állattenyésztő- és sági Hagyományőrző Egylet tagjaként ink hite ezer szállal gyökerezik bennem. állategészségügyi szakon. Tanulmányai- is rendszeresen vannak fellépéseink. Az Anyai nagyapám az egyházközség világi mat a tényleges kétéves katonai szolgá- 1998-ban megjelent a „Jászsági zölderelnöke volt, a feleségem dédnagyapja lat letöltése után, munkavégzés mellett, dőbe” című CD-n jászsági dalokat, a pedig a templomépítést vezette. Szép a Debreceni Agrártudományi Egye- 2000-esen huszár-és katonadalokat énegyermekkorom volt, megtanultuk a temen levelező tagozaton folytattam; kelek. Egyéni indulóként szereztem már munkát. Központi és összefogó szere- 1972-ben agrármérnöki, 1976-ban két arany minősítést, és kétszer vettem pe a nagymamámnak volt, aki mind a agrár-üzemgazdasági szakmérnöki sza- részt a Vass Lajos Népdaléneklési versenégyünket meleg ebéddel várt és végig kon fejeztem be. Főállattenyésztőként nyen. Harmadik célkitűzésem a jászsági ott ült mellettünk, nem számított, ki, dolgoztam, azt követően főmezőgaz- települések minél alaposabb feltérképemikor ért haza. 1950-ben kezdtem is- dászként, végül a jásziványi tsz elnöke zése, alapos helyismeret megszerzése és kolába járni, szintén a tanyavilág köz- lettem. A feleségemmel a leszerelésem kapcsolataik erősítése. A következő eszpontjában lévő iskolába, ahol összevont napján, egy bálban találkoztunk. 1969- tendőben is kapitányi eskümhöz híven alsó és felső tagozatban tanultunk, 4-4 ben házasodtunk össze. Két gyerme- törekszem a „jász népet szolgálni” és a osztály együtt. Az iskolában olajozott künk született, Ilona és János. Hajnaltól jász hagyományok megőrzését elősegítepadló volt és szénnel fűtöttünk. Csak késő estig feszített tempóban dolgoztam, ni, valamint az emeritus jászkapitányoka felső tagozatban voltak szakosodott mégis gondtalan időszakként emlék- kal együtt erősíteni a jász identitást. A tanárok, de például oroszt egyáltalán szem vissza ezekre az évekre. A tanyá- tisztségemet becsülettel, jász büszkeségnem tanultunk. ról Jásziványba költöztünk az Akácfa gel látom el továbbra is.

3. oldal

Itt megnyugszik az ember lelke

A homoki templom búcsújára gyűltek össze számosan május 26-án, hogy közösen ünnepeljék Szentháromság vasárnapját és egyben a templom búcsúját. • l. e. • Jászberényből a Farmos felé vezető úton Szent Antal szobránál kaptak útbaigazítást a homoki templomhoz igyekvők, amely különösen hasznára vált azoknak, akik kevésbé ismerték Homok tanyavilágát. Alig két kilométer után a megszaporodott személyautó és lovas kocsis forgalom jelezte a cél elérését. A kapubejáró előtt édességekkel rogyásig megrakott asztalok kínálták portékájukat, köztük nemcsak cukorkákkal, de kegytárgyakkal és gyertyákkal is. Az erdőben megbúvó tisztáson ez alkalomra megszépült az iskola és templom udvara, segítő kezek önzetlen munkálkodásának köszönhetően. A borongós időben, az időnként előbukkanó langyos napsugár melegének bizalmat szavazva, az ünneplők a templomkertben felállított padsorokat kezdték el feltölteni. Az idő közben eleredt eső azonban a templom falai közé szólította a híveket. Talán a Jóisten akarta így, hogy ne csak egy fohász erejéig térjenek be házába. Az 1939-ben Szentháromság tiszteletére felszentelt Homoki templomban Benke László jászberényi festőművész ál-

tal készített freskó hirdeti a háromszemélyű Isten titkát. Búcsúját minden évben pünkösd utáni első vasárnap, Szentháromság vasárnapján ünnepelik. Az ünnepi szentmisét idén Dombi Ferenc atya celebrálta, s az énekek Beniczki Béla vezetésével szóltak. Ferenc atya szentbeszédében kiemelte, hogy az Atya mindnyájunkat részesít a Szeretet közösségében és házába hív. Van, akit a lelki csönd utáni vágyakozás vezet a templomba, és van, akiben emlékeket ébreszt. A templom jelenti Isten és ember találkozását, s az égre mutató torony, mintegy felkiáltó jel, hogy Isten jelen van a világban. Ajándék az Istentől minden templom, köztük a homoki is, amely akkor él, ha a hívek is élnek benne. „Olyan jó itt lenni, szeretek itt misézni… itt megnyugszik az ember lelke.” A Szentháromság titkát ha elménkkel nem is értjük meg, de a szívünk képes rá, folytatta beszédét Ferenc atya, hiszen ez hitünk egyik alaptétele. „Az Isten a szeretet által már a földön meghívja az embert, hogy megtapasztalja a mennyországot.” A közben egyre inkább eleredt eső miatt a körmenetet sem tudták megtartani, de a keresztszentelésre kivonultak. A hívek esernyők alá csoportosulva állták körbe a templom előtt álló, nemrégiben felújított kőkeresztet, melyet Dombi Ferenc atya áldott meg. Az ünnepi szertartást követően agapén vendégelték meg a búcsújárókat.

A jászberényi főtemplom zarándokcsoportja a máriavölgyi ősi pálos kegyhelyre utazott a közelmúltban. Útjuk során felkeresték gróf Apponyi Albert aranymandátumos országgyűlési képviselőnk nyughelyét Eberhardtban. Dombi Ferenc káplán atya a kriptában szentmisét mutatott be, és koszorút helyezett el a gróf tiszteltére a jászberényi KÉSZ és a hívek nevében. A csoportot szeretettel fogadták, és készülnek Jászberénybe a jászok világtalálkozójára.

Ballagás a Nagyboldogban

Május 31-én két osztály ballagott, ös�szesen 39 tanuló. A ballagási ünnepség a főtemplomban volt, így az időjárás nem befolyásolta. Dr. Novák István igazgató plébános köszöntötte a ballagókat, vendégeket. Nem tévedés, a Nagyboldog-

ban két héttel hamarabb fejezték be a tanévet, mivel az iskolában nagy átalakítás, építkezés folyik. Az ünnepség után a tanulók visszavonultak az iskolába, ahol minden végzős diák átvette a bizonyítványát, s elbúcsúztak egymástól.


Egészség

4. oldal

II. Bölcsőnapok Június 17. Hétfő 9.30 a Kórház ebédlője Dr. Ördög János: „Graviditas”… a várandósság ne teher, valóban áldott állapot legyen. 16.00 Thököly út 13. Nagy Erika: Kismamajóga és baba-mama jóga. 17.00 Thököly út 13. Gulyás Zsuzsanna: Kismamamasszázs. Június 18. Kedd 9.00 Thököly út 13. Barna Nelli: A szülővé válás pszichológiai megközelítése. 15.30 Thököly út 13. Barna Nelli: Nagyszülők szerepe a várandósság és a születés idején. Június 19. Szerda 9.00 a Kórház ebédlője Szerző Csaba: Segítség! – elsősegélynyújtás várandósoknak 10.15 Thököly út 13. Sárköziné Nagy Szilvia: Baba-mama klub – Kisded táplálás. 11.00 a Kórház tornaterme Várandós torna Jancsikné Nagy Tünde gyógytornásszal. 15.00 a Kórház ebédlője Tánczos Ferencné: Korszerű szülőszobai ellátás a XXI. században. 16.00 A Szent Erzsébet Kórház Szülőszobájának megtekintése Június 20. Csütörtök 9.00 Thököly út 13. Bobákné Mongyi Mária: Az anyatejes táplálás jelentősége. 10.00 Thököly út 13. Az anyatejet leadó édesanyák köszöntése. 16.00 Thököly út 13. Dr. Csikó Sándor és Bobákné Mongyi Mária: Az emlővizsgálat jelentősége. Június 21. péntek 15.00 Thököly út 13. Bakó Sarolta: Babahordozás.

Véradás a Jászságban Június 3-án 9 órától 12 óráig Jászberény, Fortaco Zrt. Sportpálya u. 1.

2013. június 6.

Vizsgálat a bátor mosolyért Nyolcadik éve rendszeres vendége a Jászság fővárosának a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbusza, mely az OTP Bank támogatásával segíti gyermekeink egészségének megőrzését. • k. m. • Az elmúlt kedd reggelén az OTP parkolójában már izgatott ovisok sokasága várta, hogy felmehessen a buszra, és megmutathassa a doktor néninek, mennyire sikerült megőrizniük fogaik épségét. A mobilfogászat küszöbénél, a bank fiókvezetője, Fülöp Lászlóné segítette a kicsiket fel, és leszálláskor, kedves szavaival bátorságot öntött a megszeppentebbekbe is. Fülöpné Katika segítő tevékenységét faggatózásom időtartamára, néhány percre nélkülözniük kellett a gyerekeknek és az őket kísérő pedagógusoknak. • Mi módon kaphattak lehetőséget a berényi gyerekek a szűrőbusz szolgáltatásainak igénybevételéhez? A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében létrehozott programra pályáznunk kellett. Több nagyváros, Székesfehérvár, Pécs, Budapest, Békéscsaba stb. mellett Jászberénynek is sikerült

elnyerni a lehetőségét, hogy a fogászati szűrés kampányszerűen házhoz jöjjön. Az idén nyolcadik éve köszönthetjük városunkban a roadshow doktorait, akiket a kezdeti félelmek után, a gyerekek már örömmel várnak és fogadnak. • Kik végzik a vizsgálatokat? A Gyermekmentő Szolgálat önkéntesei, akik egyébként budapesti fogorvosok. • Történik kezelés is a buszon? Itt kifejezetten csak szakvizsgálat folyik. Természetesen nem lenne idő ennyi pácienst ilyen rövid idő alatt kezelésben ré- ajánlott fel a bátor jelentkezőknek. Az • Mi a véleménye, rendben vannak a szesíteni. A szűrést követően a gyerekek ép fogazatúak külön jutalomban része- gyerekek fogai? kapnak egy kezelőlapot, melyen ábrá- sülnek. Ezen kívül a várakozás óráiban Sajnos, nagyon magas arányban találok zolják a fogazatuk állapotát. Ezt a doku- vagy a vizsgálat után kézműveskedni, ar- rossz, lyukas, szuvas fogú csemetéket mentumot a szülőknek átadják, majd a cot festetni lehet, délután színpadi mű- Jászberényben is. Bizonyos rétegekre naszükséges kezelést a körzeti fogorvos el- sorral kedveskedünk az idelátogatóknak. gyon jellemző az elhanyagolt fogazat, a szájhigiéné teljes hiánya. végzi, amennyiben a gyermek eljut a fo- • Körülbelül hányan vesznek részt a • Rosszabb a helyzet az országos átgászatra. Itt, a rendezvényen fogápolási szűrésen? tanácsot is kapnak az ide ellátogató ovi- Hatszáz körüli a vizsgált gyermekek szá- lagnál? sok, iskolások. A szolgálat munkatársai ma. A város legtöbb óvodai, általános Semmiképp nem rosszabb, de nem is egy óriási fogsoron bemutatják a helyes iskolai intézménye megjelenik az ese- jobb. Országosan nagy problémák vanfogmosás módját, valamint szólnak az ményen. Az Eltérő Iskola sajnos a mai nak a fiatalok fogazatával, és az állapoegészséges táplálkozásról is. A félelmek napon táborozik, pedig ők az elmúlt tuk évről évre negatívabb képet mutat. eloszlatása is a roadshow feladata. években mindig nagy örömmel, teljes Amíg a buszon faggatóztam, négy kis óvodást vizsgált meg a doktornő. A kez• Mivel lehet idecsábítani a gyerekeket, létszámban jelen voltak. deti ijedség után mindannyian mosohiszen általában felnőttként sem szíA jászberényi gyermekek fogazatának lyogva, ajándékkal a kezükben ugrottak vesen ülünk be a fogorvosi székbe? állapotáról már a buszon dolgozó dok- le a járműről. Nem is csoda, egyiküknek Különböző apró ajándékokat kapnak, az OTP-től almát, a Jásztej egy pohár tejet tornőt kérdezem. sem volt lyukas fogacskája.

Jaj, de fáradt a szemem! Sokszor sóhajtunk fel a számítógép monitora vagy a televízió képernyője előtt, amikor órákat töltünk ott. Mert nemcsak a testünk fárad, hanem a szemünk is jelez, könnyezik, szúr, viszket. A prevenciós szemészet nem más, mint olyan alternatív életmód- és életviteli tanácsadás, amely a látás tehermentesítésével foglalkozik. A szemtréning olyan prevenciós eljárás, ahol a látást tehermentesítő életmód és életviteli módszereket hívjuk segítségül úgy, mint táplálkozás, mozgás,

hagyományos kínai orvoslás, vitaminok, relaxációs technikák, szemizom gyakorlatok és lelki segítségnyújtás. Fő feladatunk a látás megőrzése és a maradék látás megtartása. Amikor a szemet vizsgáljuk, akkor az egész embert vizsgáljuk, így tudunk csak igazán jó prevenciós tanácsot adni, hiszen a szem nem választható külön az emberi testtől. Az egészség fejlesztésével a jól látást vagy jobban látást tudjuk fejleszteni, a megfelelő technikák kiválasztásával és alkalmazásával. A szemtréning nem kimondottan a klasszikus értelemben

vett gyógymód, mégis óriási szerepe van az optikai látáshibák kialakulásának megelőzésében és a gyógyíthatatlan szembetegek rehabilitációjában. Az évtizedek óta működő módszerek és szemtréning-típusok külön-külön is mind értékes eljárások, mégis az összes eljárás összegezve a leghatékonyabb. Az Amerikai Optometriai Társaság már 1988-ban megállapította a látástréning hatékonyságát. A szemmozgató izmok gyengülése következtében kialakult látáshibák, az alkalmazkodó képességből adódó látáshibák és binokuláris rendellenességek orvoslásában azóta is számos tanulmány bizonyítja a módszer hatékonyságát.

Június 3-án 14 órától 17 óráig Jánoshida, Faluház; Fő u. 28. Június 4-én 10 órától 13 óráig Jászdózsa, Orvosi rendelő Hajnal u. 5. Június 4-én 14 órától 17 óráig Jászberény, Szatmári Kft. Jásztelki út 73. Június 7-én 14 órától 17 óráig Jászkisér, Általános Iskola Petőfi u. 1. Június 10-én 10 órától 13 óráig Jászberény, Déryné Rendezvényház Lehel vezér tér 33. Június 10-én 14 órától 17 óráig Jászszentandrás, Művelődési ház Rákóczi u. 92. Június 13-án 10 órától 14 óráig Jászberény, Jász-Plasztik Kft. Necső tanya 5. Június 18-án 10 órától 13 óráig Jászberény, Aviva Zrt. Lehel vezér tér 15. Június 18-án 14 órától 17 óráig Jászboldogháza, Művelődési ház Rákóczi u. 9. Június 20-án 9 órától 15 óráig Jászárokszállás, Művelődési ház Árpád tér 1. Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

Ha Ön szeretne javítani látásán, várom, hogy segíthessek benne.

Tóthné Gyulavári Mónika Jászberény, Szövetkezet u. 5. I. em/1a 30/5500-646; monika.gyulavari@gmail.com

Dr. Krasznay Péter sebész főorvos magánrendelése

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

Gyenes Medical Center Nagykáta, Gyóni Géza u. 13. 06-20/9-551-005

Panorama Röntgen és falikaros Oral kamera a fogak teljes átláthatóságáért. Ny. t.: h-p: 11-20.00 szo: 8-15.00

Csíramálé az egészségünkért A csíráztatott búzából sütéssel készített finomságot, a Jászság környékén évtizedek óta fogyasztják. Rendkívül gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben. A csírázó magban működő enzimek az összetett keményítőt egyszerű cukorrá alakítják -így elkészítése során, hozzáadott cukrot nem tartalmaz-, a bonyolult fehérjéket aminosavakra, a zsírokat könnyen emészthető zsírsavakra bontják, telítetlen zsírsavtartalma alkalmas az érelmeszesedés megelőzésére és kezelésére. Fogyasztása a következő állapotok esetén is ajánlott: fáradtság, idegrendszeri problémák, bél, és májbetegségek, hajhullás, impotencia, ízületi gyulladás, hólyag- és vesepanaszok Betegségmegelőző hatása is jelentős: erősíti az immunrendszert, csökkenti a rákos megbetegedés valószínűségét, előnyösen befolyásolja a vérsejtek, csontok, mirigyek, izmok működését, fokozza a fizikai és szellemi teljesítőképességet, javítja a bőr minőségét, a női termékenységet, férfiasságot, szexualitást.

Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben! Az időben észrevett kóros elváltozások 100%-ban gyógyíthatóak, évente mindenkinek javasolt a szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu

Fül-, orr-, gégészeti magánrendelés

Dr. Kovács Ildikó

fül- orr- gégegyógyász szakorvos

Rendelési idő: Hétfő és csütörtök: 17-18 óráig

Jászberény, Rákóczi út 76. Tel.: 06-30/236-8446

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés. Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz, Cs.: 13-18, K, P.: 8-12.30

H,P.: 8-15, K, Cs.: 13-20

Tel.: 57/412-058

Tel.: 57/655-506, 06-30/727-0040

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.


Egészség

2013. június 6.

Átadták a sebészet szeptikus részlegét Május 29-én ünnepélyes keretek között adták át a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház megújult szeptikus részlegét, ahol immár korszerű feltételek között látják el a fertőzött betegeket.

Húsz éve a lakosság szolgálatában Idén ünnepli 20 éves jubileumát a Szent Erzsébet Kórház vényforgalmú gyógyszertára. Ez alkalomból dr. Farkas Erzsébet főgyógyszerészt kérdeztük a patika mindennapjairól. • g. cs. •

• Gergely Csilla • A sebészeti tömbben található felújított és korszerűsített blokkban tíz ágyon tudják elkülöníteni a fertőzött, vagy potenciálisan fertőző betegeket. A négy kórteremben egyenként maximum három ágyat helyeztek el, saját fürdőszobával. Az átadón dr. Csiki Zoltán kórházigazgató elmondta, hogy „a kor színvonalának megfelelő” kórtermeket alakítottak ki és „mindenben megfelelnek a követelményeknek”. A részleg mintegy 10 millió forintból valósult meg, a minisztérium és az OEP által biztosított strukturális alapból. Köszöntőjében Szabó Tamás polgármester méltatta fejlesztést, melyre az igény már évekkel ezelőtt felmerült. A hivatalos megnyitót követően, hétfőn a sebészeti mátrix vezető főorvosa, dr. Nagy Loránd vezetett körbe a jelenleg öt beteget ellátó részlegen. Itt helyezik el azokat, akiknek fertőzött sebeik vannak. Ennek az oka lehet például a perforáció miatt a hasüregbe kijutó gyomor-, béltartalom, de a beteg magával is hozhatja. „A diabéteszes lábat például, amikor a magas vércukorszint és a vérkeringési zavarok miatt kórokozók szaporodnak el a láb szöveteiben, fekélyeket, tályogokat okozva. Az érszűkület miatt kialakuló szöveti elhalás miatt is gyakran kell betegeket kezelnünk.” Nagy doktor felhívta a figyelmet a napjainkban egyre inkább

5. oldal

terjedő multirezisztens kórokozók elleni védekezésre. „Az ember kitalálja az újabbnál újabb antibiotikumokat, a baktériumok pedig sajnos megtanulnak ezek ellen védekezni, mindenféle trükkös mechanizmusok révén. Ma már ott tartunk, hogy vannak olyan speciális törzsek, melyek a legtöbb antibiotikummal szemben ellenállók.” A kórházakban és így nálunk is a legtöbb

Audiováry Kft. 5100 Jászberény, Hold u. 2. Bejelentkezés: +36-30/432-0289, 57/658-227

audiováry

H A L L Á S G O N D O Z Ó

(A rendőrséggel szemben, az Apostol cukrászda mellett.)

• ingyenes hallásvizsgálat, tanácsadás, utógondozás • hallókészülékek tb-támogatással • digitális hallókészülékek illesztése, szervizelése • fülillesztékek, zajvédők, uszodai füldugók készítése • energiaforrás (elemek) • 3 év garancia!

ORVOSI RENDELÉS: szerda: 14.30-16.00 NYITVATARTÁS: hétfő-péntek 8-16, Ebédidő: 13.30-14.00 Megújult asszisztenciával, változatlan színvonalas szolgáltatásainkkal várjuk régi és új betegeinket.

Dr. Velkei Zoltán fül-, orr-, gégész, audiológus főorvos

problémát az úgynevezett MRSA, és ESBL törzsek okozzák. „Ezek az antibiotikumokra rezisztensek, nem érzékenyek rá és elszaporodnak. Az ilyen baktériumokkal fertőzött betegeket kell elkülöníteni.” A leghasznosabb azonban a megelőzés: a kézfertőtlenítés és a higiénia szabályok szigorú betartása, ebben segít az új szeptikus részleg. (Fotó: Sárközi János)

A jászberényi Szent Erzsébet Kórház területén működő patikából nemcsak a kórház járó- és fekvőbeteg osztályait látják el gyógyszerekkel, hanem 1993 óta a lakosság kiszolgálására nyitott vényforgalmú rész is üzemel. Az intézeti és vényforgalmú patikában két gyógyszerész, három szakasszisztens és egy szakasszisztens tanuló dolgozik. • Ebben az időszakban milyen gyógyszerek fogynak leginkább? Az évszakok ingadozását természetesen a betegségek kapcsán is észre lehet ven- nak azonnal rendelkezésre, de azokat ni. Ilyenkor az allergia van felfutóban, is meg tudjuk rendelni, és szerencsére a tüneteket enyhítő szemcseppeket, szoros az együttműködés a kinti gyógyorrcseppeket és tablettás készítménye- szertárakkal is. ket visznek leginkább. A nyár kicsit • Milyen terveik vannak a jövőben? szerényebb: jó időben mindenki egész- Elképzelések vannak arról, hogy a ségesebb, majd ősszel kezdődik az inf- gyógyszertárat áthelyezzük az utcaluenza szezon, ami tart télen is. frontra, aminek következtében a vény• Milyen forgalma van a gyógyszer- forgalmú gyógyszertár jobban ki tudná tárnak? szolgálni a lakosságot. Ez a hétéves Zömében a kórház orvosai által felírt fejlesztési tervünk (2014-2020) részét vényeket váltják ki nálunk, de máshol képezi. (Fotó: Sárközi János) felírt receptekkel is egyre gyakrabban felkeresnek bennünket. Nálunk is előfordul, hogy bizonyos termékek nem Jászberényi Szent állnak azonnal rendelkezésre, de azokat Erzsébet Kórház is meg tudjuk rendelni. A mi készletünk más, mint a kinti gyógyszertáGyógyszertára raké. Itt főként a speciális készítmények érhetőek el, a kozmetikai cikkek, Nyitvatartás: gyógytermékek választéka szerényebb, Hétfő-péntek: 7 órától 15 óráig Elérhetőség: 06-57/500-258 de kérésre ezekből is tudunk rendelni. Nálunk is előfordul, hogy bizonyos gyógyszerek és más termékek nem áll-

Hogy óvjuk a szemünket a káros sugarak ellen? óvják a szemüket jó minőségű napszemüveglencsékkel. Sajnos a szemüveghasználók nagy része fontosabbnak érzi a napszemüveg kiválasztásnál a divat- és stílusjegyeket, mint a lencse minőségét. A világmárkák nagy hangsúlyt fektetnek egy-egy új modell megjelenésére, s csak másodrendűnek gondolják a lencse miAz ózonpajzs sérülése óta a föld sok- nőségét. Pedig a napszemüvegnek nem kal magasabb „dózisban” kapja az élő a külsőről kellene szólnia, hanem a szeszervezetek számára veszélyes ultraviola münk védelméről! sugárzást. Azóta megszaporodott a napSzerencsére vannak olyan cégek is, sugárzás okozta bőrbetegségek száma, melyek a napvédelmet nem divat, haköztük a sokszor halálos kimenetelű nem technikai oldalról közelítik meg. A bőrrák. A szemészeti betegségek közül a lencséket úgy fejlesztik ki, hogy extrém szürkehályog kialakulásának valószínű- körülmények között is a legtökéletesebb sége sokkal nagyobb azoknál, akik nem védelmet biztosítsák. Gondoljunk a magashegységi viszonyokra, ahol 2000�m fölött az ultraviola sugárzás olyan erős, hogy a kevésbé érmár zékeny szeműeket is folyamatos hunyorgásra készteti. Akik szeretnek síelni vagy a hegyekben túrázni, azoknak milyen szolgálatot tesz egy-egy világmárka középszerű lencsével? A másik szemet károsító közeg kedvezménnyel! a vízpart. Kevés olyan hely van a világon, Retro, Police, ahol olyan erős csilRay-Ban, Carrera, Armani logások, tükröződések vannak, mint a tenAz akció érvényes: gerek, folyóvizek és 2013. június 1-től, június 29-ig! MÁR CSAK JÚNIUS 30-IG! strandok közelében. Nyáron sok család pont a vízpartok közelét keresi. De vajon Jászberény, Apponyi tér 7. Tel.: 57/404-482 mindenki kellő figyelA világon közel egy milliárd szemüveges ember van, viszont csak 10-20�%-uknak van olyan szemüvege, ami megfelelő védelmet nyújt a nap káros sugaraival szemben. Na de miért is kell a szemünket óvni a káros ultraviola sugárzástól?

2013 Legújabb NAPSZEMÜVEGEI,

25% 40%

met fordít-e gyermekei és saját szemének védelmére? A válasz sajnos nem. Milyen igényeknek kell megfelelni egy tökéletes napszemüvegnek? Ös�szefoglaltuk a világ talán egyik legjobb lencseminőségű napszemüvegének tulajdonságait: • A legkorszerűbb polarizációs eljárást alkalmazzák a gyártás során. Ennek köszönhetően minden tükröződő felületről visszaverődő fényt letompít. • 100�% ultraviolasugárzás-szűrés A és B tartományban (a szem ideghártyája számára legveszélyesebb sugárzás). • Üveg alapanyagú lencséket alkalmaznak 80�%-ban, ami garancia a torzításmentes látásra. Az optika iparágban a világ legjobb optikai műszereit (például a profi fényképezőgépeket) üveglencsével gyártják. Sokkal tökéletesebb a képalkotása, mint a műanyag lencséknek, ráadásul nem is karcolódik. • Egyedi kontrasztkiemelő hatás, hogy dioptria nélkül is élesebben lásson, mint szabad szemmel. A három alapszínre nagyfokú kontrasztkiemelést biztosít a lencse, így élesebben látunk, és rosszabb fényviszonyok között is tudjuk használni, amikor már más napszemüveget le kell venni, mert sötétnek érezzük. • A lencse külső felszíne speciális átmenetes tükörfelületet tartalmaz, így a lencse „hunyorog” viselője helyett. Mivel a legtöbb fényt az égboltról és a vízfelületekről kapjuk, ezért a felső tükörréteg alkalmazása tökéletesen visszaveri a fényt. • A lencse belső felszíne tükröződésmentes réteggel van ellátva. Ezt a réteget azért alkalmazták, hogy a hátulról érkező fények ne a szemünkbe verődjenek vissza a napszemüvegünk hátsó felszínéről, ezáltal a káprázást teljesen megszünteti a lencse.

FÉNYRESÖTÉTEDŐ, DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG,

KEDVEZMÉNNYEL!

VÉKONYÍTOTT

LENCSE

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT, ÚJ SZEMÜVEGHEZ!


Mozaik�/�Ügyeletek

6. oldal

Újszülött gibbon az állatkertben

Júniusi moziműsor Jász Kaszinó (Tiszti Klub) június 6-12. 16.00, 18.00 Volt egyszer egy család [p] színes, feliratos olasz film (12) 20.00 Jurassic Park 3D színes, magyarul beszélő amerikai kalandfilm (12) június 12. 18.00 Csak a szél

színes, magyar–német filmdráma (16)

június 13-19. 16.00, 18.00 A.C.A.B. Minden

zsaru rohadék [p] színes, feliratos olasz–francia akciófilm (16)

június 27-július 3. 18.00 Szarajevo gyermekei színes, feliratos bosnyák– francia–német–török film (16) 20.00 Sötétségben – Star Trek (3D) színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi akciófilm (12)

20.00 Halálos iramban 6 [p]

színes, magyarul beszélő amerikai akciófilm (16)

június 20-26. 16.00, 18.00 Lore

színes, feliratos német–ausztrál–angol háborús film (16) 20.00 Másnaposak 3 [p] színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték (16)

[p] = premier

június 22. 18.00 Az ember, aki nappal aludt színes, magyar akciófilm (16)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Jegyárusítás: a könyvtárban.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről május 30. – június 5.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bencze Show: péntek 8.30; hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: (friss hírekkel) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30.

Berényi Pillanatok: csütörtök 17.00; hétfő 19. 00; kedd 6.00, 19.00, 21. 00. Épí-tech: csütörtök: 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00; szerda 8.00, 20.30. Fényszarui pillanatok: péntek 21.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00.

Képújság: csütörtök 8.30-17.00; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00. Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is.

Ügyeletek Gyógyszertárak június 6. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

június 11. kedd Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

június 7. péntek Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

június 12. szerda Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban

június 8. szombat Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930

június 13. csütörtök Thököly Gyógyszertár Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet:

június 9. vasárnap Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667

Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

június 10. hétfő Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382

2013. június 6.

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Bizonyára valamennyi állatkertnek van egy legendás lakója, akinek neve egybeforrt az intézménnyel. Jászberényben ő minden kétséget kizáróan a Buci névre hallgató fehérkezű gibbon hölgy. Buci megélte a Berényi állatkert életének minden fontos állomását, és Európa egyik legidősebb (ha nem a legidősebb) gibbonja. Hosszú egyedüllét és párkeresés után néhány évvel ezelőtt örök társra talált párjában, Rangunban. Idősödő kora ellenére két kölykük is született, akiket gondos szülők módjára fel is neveltek. A fehérkezű gibbonok átlagéletkorát, a harminc évet már jóval meghaladta, állatkertünk legrégebbi lakója, így még gondozói sem számítottak arra, hogy ismét egy csöppsége születik, s gyarapodik a család. Nagy meglepetés volt tehát, mikor egy reggel világos színű apróságot láttunk kapaszkodni Buci hasán.

A kölyök és a mama is jól van, túl vannak a kritikus időszakon, és immár két hete újra anyai teendőit végzi, a már nyugdíjas korú majommama. Bízunk

Gyermeknapi horgászat… A Vasas Sporthorgász Egyesület már hagyományt teremtett abban a tekintetben, hogy a gyermeknapon horgászni hívja a fiatalokat. Ezt a hagyományt az idén is folytatták az elmúlt vasárnap délelőtt.

benne, hogy a továbbiakban is minden rendben lesz és a kibővült család még sok fontos eseménynél jelen lesz állatkertünk életében.

Ismét brutális volt a futás

• ács •

Második alkalommal rendezték meg a nyáregyházi motocross pályán a „Brutál Futást”, amely újra hatalmas tömeget vonzott a helyszínre, és ahonnan nem hiányozhattak a jászberényi indulók sem.

Gyönyörű tiszta, rendezett környezet, egyszóval idilli körülmény fogadta a horgászni, sportolni vágyó gyerekeket a Vasas-tó partján. Egy kicsit késve ugyan a nap is kezdett kikandikálni a felhők mögül, így minden adott volt a rendezvényre, és versenyző gyerekekből sem volt hiány. Mint azt Faragó Sándor az egyesület titkára elmondta reggel 9 óráig 70 botot osztottak ki a gyerekek részére, de ezenkívül még legalább ötven bot várt gazdára a délelőtt folyamán. Az egyesület vezetése gondoskodott arról is, hogy akik nem éltek a horgászat lehetőségével, más

A hét kilométeres előfutamból többen döntőbe jutottak legyőzve a sárfürdőt, a vizes árkot, a szalmabálákat. Átverekedtek a gumiabroncsokon, átkúsztak a szögesdrót alatt és a szervezők összes brutális akadályán. A hat futamból döntőbe jutott Bordás Dorina, Lőrik Tímea, Notheiszné Ihász Adrienn, Szöllősi Boglárka és Kocza István. Legeredményesebb futóink: 3. Szöllősi Boglárka (II. korcsoport), 4. Bordás Dorina (I. k.cs.), 5. hely Lőrik Tímea (II. k.cs.), 5. hely Notheiszné Ihász Adrienn (III. k.cs.) Szöllősi Károly

Hagyományok hétvégéje

elfoglaltságot találjanak maguknak: kitelepítettek egy ugráló várat, továbbá kemencés pizza és lángos sült részükre. Mint azt a titkár elmondta, a horgászat lehetősége, a kikapcsolódás volt a fő cél az elmúlt vasárnap délelőtt.

Gokartos emlékek

Május utolsó szombatján Boldogházán Mazsorett csoportok vezetésével vonultak a lovas fogatok. Köszöntőt mondott Pócs János országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a JNSZ megyei Gazdakör elnöke, valamint Bolla János jászkapitány. Ezt követően a színpadon elkezdődtek a települések műsorai.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Tel.: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság

Korábbi számunkban megjelent Házilag – az utolsó csavarig című írásunkra reagálva felkeresett minket a cikkben is említett, azóta elhunyt gépműhelyvezető, Darázs László lánya. A kép bal oldalán ül Darázs László, aki idén lenne éppen 100 éves. A képben – mellette állva – egy másik, a cikkben említett, azóta sajnos szintén elhunyt egykori gokartos is látható: Babucs Károly.

Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

A szépen kialakított lovaspályán a póni egyes és kettes fogatok, C kategóriás kettes fogatok, nagy kettes fogatok, szabadidős kettes fogatok versengtek. A rendezvényen kézművesek vására, játszóház, népi játékok csábítottak. Több bográcsban népi jellegű ételek főttek. Helyben kemencében hurka, kolbász, pecsenye, csülök sült. Hajnalig koncerteken lehetett szórakozni. (Fotó: Sárközi János)

Apróhirdetés Új lakás eladó! Központban, csendes helyen 58 m2-es, 1+2 félszobás amerikai konyhás társasházi lakás eladó. Zárt udvar, galériás garázs, azonnal beköltözhető. Ér.: 06-30/499-0578. Jászberény belvárosában a Kőhídnál 22 m2-es teljesen felújított üzlethelyiség megbízható bérlővel együtt eladó. Tel.: 70/214-9164.

Következő számunkat a teljes Jászságban terjesztjük. Hirdetés: 0657/502-622


Ajánló

2013. június 6.

A kéz a szív szerszáma A pénteki naptól elegáns ruhaszalonná alakult át a könyvtár galériája, ahol a falakat divatrajzok és látványos drapériatervek díszítik, a folyosón pedig gyönyörűséges ruhakölteményekbe bújtatott próbababák fogadják az öltözködés, a viselettörténet iránt érdeklődő látogatókat. • Kárpáti Márta • A kiállítás, melynek megnyitójára pénteken fél ötkor a könyvtár kamaratermében került sor, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium divat és stílustervező szakos, másodéves, esti tagozatos tanulóinak munkáiból ad ízelítőt. A tárlat témájához illeszkedve, Fodorné Nagy Judit és Balogh József, divat témájú daljátékkal köszöntötte a teremben ünneplő tanárokat, diákokat, érdeklődő látogatókat. A következőkben Nyitrai Béláné, nyugalmazott szaktanár nyitó-

7. oldal

Programajánlatunk

kában betölthető széles körű elhelyezkedési lehetőségekről. A többek között öltözködés-történetet, népművészetet, stílustant, testbeszédet, tervezést, rajzolást az iskola kereteiben belül magas színvonalon elsajátító szakemberek a jövőben nagy eséllyel munkára lelhetnek a divat és reklámiparban. A június 17-ig látható kiállítás munkái tanúsítják a képzés eredményességét. A galéria felépítésében három elem alkot egységet. Próbababákra készített látványtervek, kicsinyített szabóbabákra alkotott ruhatervek, valamint rajzok láthatók. A felöltöztetett próbababák a kiállítás leglátványosabb elemei. Ruházatuk nem hordható, gombostűkkel rögzített, molinóból készült, csipkével, szalaggal díszített. A nyolc darab ruhaköltemény viselettörténetileg végigkalauzol a történelmi korokon. A túldíszített rokokótól kezdve, a letisztult klasszicizmuson, a kispolgári biedermeieren, a historizmus jegyében készült romantikus ruhákon át eljut a századforduló

Titkok Könyvtára Június 6-án, az V. Jászberényi Könyves Csütörtökön, a promenádon 9 órától 16 óráig folyamatosan irodalmi küldetés, játékos feladatok 14 éven felülieknek. Eredményhirdetés 17 órakor. Bosnyák Viktória könyvei Június 6-án, az V. Jászberényi Könyves Csütörtökön az író-olvasótalálkozó egyik vendége, Bosnyák Viktória 9 órától az 5-6. osztályosoknak, majd 10.30 órától a 3-4. osztályosoknak tart előadást, a promenádon. Kepes András Jászberényben Június 6-án, az V. Jászberényi Könyves Csütörtökön a Déryné Rendezvényházban az író-olvasótalálkozó másik vendége, Kepes András 18 órától tart előadást arról, milyen élmények hatására jutott el a televíziós riportfilmektől a regényírásig, és miként fonódik össze bennünk a valóság, a képzelet és az emlékezet. Múzeumi esték sorozat Június 6-án, csütörtökön 17 órakor a Jász Múzeumban Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus tart előadást A faragott tornác oszloptól a Kossuth címeres oromdíszig – A Jászság népi építészete II. rész címmel. Hogyan bánunk másokkal és magunkkal? Június 7-én, pénteken 18 órakor a Világokon át sorozat 6. részében Lőrincz Gabriella vendége Horváth Jutka jászberényi pszichológus lesz, aki Hogyan bánunk másokkal és magunkkal? címmel tart előadást, az ifjúsági házban. Pörkölt főzőverseny a Neszűrben Június 8-án, szombaton 9 órától pörkölt főzőversenyt szerveznek az Öregerdei Gyermektáborral szemben, a vegyesbolt mellett. Bővebb információ: Krizsáné Kósik Mária 06-30/621-3619. Jászsági Tűzoltó Verseny Június 8-án, 8 órától Jászsági Tűzoltó Versenyt rendeznek Jászfényszaru Város Sporttelepén (Petőfi Sándor út 14.). Filmklub Június 12-én, szerdán 18 órakor a Filmklub vendége Fliegauf Bence, a Csak a szél című filmdráma rendezője lesz a Tiszti Klubban. Moderátor: Duló Károly filmrendező. Jász galéria nyílik Június 15-én, szombaton 16 órakor rendezik a Szikra Galéria megnyitóját a Rákóczi út 40. szám alatt. Nyitvatartás: hétfő kivétel naponta 10-18 óráig.

Tovább a zene szárnyán

beszéde hangzott el. Nyitrai Béláné volt az a pedagógus, aki a szakot megálmodta, és 2006-ban elindította. Előadásában ismertette a művészeti szakképzésen elsajátítható képességeket. Beszélt a képzés formájáról, a tananyagról és az iskolában megszerzett ismeretek birto-

szecessziójáig, mígnem megérkezik a kortörténeti utazás az utolsó állomásra, a ’20-as évek avantgárd stílusáig. Az ünnepi megnyitó zárásaképp, a műsorvezető diák által felolvasott idézetben, azt gondolom, benne foglaltatik a művészpalánták elhivatottságának

Általánosságban elmondhatjuk, hogy emberi kapcsolataink a bizalomra épülnek. A dokumentumfilmekről például azt gondoljuk, valós tényeken alapszanak, reális tényeket közölnek. A május 29-i filmklub végén mindannyian, akik ott voltunk, levontuk az életre szóló tanulságot: jobb, ha mindent kételkedve fogadunk! Ugyanis nem minden igaz, ami annak látszik. A dokumentumfilmek is kihasználhatják jóhiszeműségünket, és félre is tudnak bennünket vezetni.

Az igazi Mao

• Buschman Éva • Jászberényben az ideiglenesen mozivá alakított Tiszti Klubban több mint két tucatnyian gyűltünk össze, hogy egy újabb szerda esti filmklub részesei lehessünk. Ahogyan Gógh Zoltántól, a Jászkerület Nonprofit Kft. programszervezőjétől, a sorozat házigazdájától megtudtam, hat alkalomból áll a filmklub. Magyar filmeket vetítenek, amelyeket Duló Károly filmrendező, dokumentalista válogatott a jászberényi közönségnek. A vetítésre szánt alkotások kiválogatásakor azontúl, hogy magyar filmek kerültek a palettára, két generáció rendezőit vonultatja fel a sorozat. A 40 év

körüli „filmeseket” és a majd egy emberöltővel idősebb korosztályt, a 70 év körüli filmrendezőket. A múlt szerdai alkotást a következőképp jellemezte Duló Károly: „Egyfajta poénra épül. Sokat elmond világunk természetéről, arról a kiszolgáltatottságunkról, amely abból adódik, hogy információkkal bombázott környezetben élünk. Egyáltalán nem tanítanak meg minket arra, hogy ezek között ép ésszel válogassunk.” Az igazi Mao Siklósi Szilveszter 1994ben készült „áldokumentumfilmje”. A filmben a Michigani Egyetem történészprofesszora, Jonathan W. Highstone foglalja össze az eseményeket: kutatásai során újfajta információk birtokába került a hidegháborúval kapcsolatban. Az igazi Mao – a film szerint – meghalt a hosszú menetelés idején, és helyét a kínai kommunista világban rossz akaratú testvére vette át. Ez a Mao Ce-tung és az orosz Nyikita Szergejevics Hruscsov, igazából chicagói maffiózók voltak, akik hatalomra kerülésük után Kínában és a Szovjetunióban is gyilkos harcot folytattak. Ellenségek lettek, aminek fő oka a gyönyörű nő, Emmy Lou volt, akihez

mibenléte is. „Készítsünk magunknak, szeretteinknek ruhát. Mikor a ruha készül, belevarrjuk a szeretetünket, és akkor az, akár a mesében, mágikus erővel töltődik fel. A kéz a szív szerszáma, mikor alkotunk a Teremtő munkatársai vagyunk.” mindkettőjüket gyengéd szálak fűztek. Siklósi Szilveszter, vagy ahogyan a szakma nevezi őt: Szilvió, nem tudott eljönni a filmklubos összejövetelre, így Duló Károly ismertette pályafutásának főbb állomásait. Siklósi Szilveszter jogot tanult, amelynek később hátat fordított. 1967-et írunk, amikor a Mafilmhez került. Világosítóként dolgozott a filmgyártó vállalatnál, ahol később rendező-asszisztenssé avanzsált, majd főiskolára jelentkezett. Ott Makk Károly osztályában tanult. A szegedi és a budapesti tévénél is dolgozott, játékfilmeket is készített. Az igazi Mao egy dokumentumfilmnek „látszó tárgy”. Készítőinek figyelmeztetése így szól az alkotás végén: „Figyelem, az imént látott filmből természetesen egy szó sem igaz. Minden állítása a fantázia szüleménye. Állítólagos dokumentumai meghamisítottak. Ön egy kísérlet részese volt. Be akartuk bizonyítani, hogy a legnagyobb képtelenség is elhitethető. Minden csupán attól függ, hogyan csomagoljuk mondandónkat.” E cikk elolvasása után most már az is „beavatottá” vált, aki múlt szerdán nem volt részese a filmklubos összejövetelnek, így nekik is tudtunk súgni: nem minden az, aminek látszik…

A 19 éves Réti Tamás búcsú hangversenye volt május 31-én, a Palotásy János Zeneiskola nagytermében. Tamás tizenegy éve tanul zongora szakon. Tanárai Péterné Varga Erzsébet és Cs. Nagyné Turi Márta. A műsorban felcsendültek nagy zeneszerzők és saját művei is. Tamás szeptembertől a Londoni Királyi Zeneakadémia zeneszerzés szakán folytatja a tanulmányait. Színvonalas, bensőséges délutánt tölthettünk együtt. (Fotó: Sárközi János)


Sport

8. oldal

Nyílt nap az uszodában A Humán Erőforrás Bizottság június 7-én pénteken nyílt napot szervez, és térítésmentes belépést biztosít a „Nyitott pályák akció” keretén belül a Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 10.

szám alatti Strand és Uszoda használatához. A délelőtti órákban a diákok zsinórlabda, strandfoci és úszás kategóriában mérhetik össze tudásukat verseny keretében. A nyílt napra mindenkit szeretettel vár a bizottság.

Ezüstérmes a JKSE II A nagy csapat után a kisebb, azaz a JKSE II. (amely a juniorokra épült) is befejezte a küzdelemsorozatot az elmúlt szombaton, ugyanis ekkor játszották Jászberényben az idei JászNagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda-bajnokság négyes döntőjét. • Ács Tibor • A házigazdák (JKSE II) mellett a Szolnoki Főiskola-Olaj I, Karcagi SE, és a Szolnoki Sportcentrum csapatai jutottak a fináléba, és kezdhették meg a csatározást a Bercsényi úti csarnokban. A nyitómeccsen a két megyeszékhelyi gárda játszott egymással, és a papírformának megfelelően a „kis olaj” 15 pontos győzelmet aratott. A rendező JKSE II pedig a többszörös megyei bajnokkal, azaz Karcag együttesével mérte össze tudását. Az első negyed kiegyenlített játékot hozott, ismerkedtek egymással a csapatok. Ez úgy látszik, a berényi fiataloknak sikerült jobban, hisz a nagyszünetre már kilencpontos előn�nyel vonultak pihenni. Ez a magabiztos játék folytatódott a 3. etapban is, aminek eredményeként majd húszpontos előnnyel kezdhették a finálét. Előnyük ugyan csökkent a végére, de győzelmükhöz nem férhetett kétség: Jászberényi KSE II – Karcagi SE 88-76. Ebédszünet után először a „bronzcsata” zajlott a teremben, természetesen a két vesztes részvételével. A fiúknak túlórázniuk kellett, mert a rendes játékidő nem hozott döntést. Az ötperces ráadásban aztán a szolnoki csapat kerekedett felül, megszerezvén ezzel a harmadik helyet.

Az „aranycsatát” természetesen a két győztes vívta, azaz Jászberény – Szolnok összecsapást láthattak a kilátogatók. A vendégek kezdtek jobban és előnyüket mindvégig megtartották. A záró negyedben ugyan fel-felcsillant a remény az egyenlítésre, de nem sikerült. Ennek ellenére dicséret illeti „fiainkat”, mert derekasan harcoltak, de csak megszorítani tudták a szolnokiakat, legyőzni nem. Így: Szolnoki Főiskola-Olaj I�–�Jászberényi KSE II 72-62 A megyei bajnoki cím viselője tehát a Szolnoki Főiskola-Olaj I gárdája lett a 2012/2013-as évadban. A JKSE II. csapata pedig a második helyen végzett. harmadik helyezett lett a Szolnoki Sportcentrum, míg a negyedik helyen a Karcagi SE gárdája végzett. Lo El Hadji Malick edző vezetésével az alábbi játékosok harcolták ki a 2. helyet: Balázs Máté, Faragó Norbert, Gömöri Zsolt, Ménkű Tibor, Nagy Gábor, Nagy Zoltán, Rékasi Richárd, Szappanos Máté, Szívós Ákos, Takács Martin, Újszászi Dániel. A döntők előtt rendeztek hárompontos dobóversenyt is, amit Demecs Máté (Szolnoki Sportcentrum) nyert meg, Szappanos Máté előtt. Viszont a legjobb zsákoló címet a JKSE játékosa, Nagy Gábor érdemelte ki. A négyes döntő all star csapatába pedig Takács Martint válogatták be. A JKSE U23-as csapatának még hátra van egy háromnapos nagy derbi. A nyolccsapatos döntőt Szolnokon rendezik a hétvégén kezdődően, amikor is a berényi alakulat a Bp. Honvéd legyőzésével próbál bejutni a legjobb négy csapat közé.

Nekünk jó az X Ez a megállapítás vagy kérdés itt nem egy mérkőzés végeredményére, értékelésére értendő, hanem a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium V-VI. korcsoportos leány labdarúgó csapatának a diákolimpia országos döntőjének elért X. helyére. • Csókási Zsolt • A Liskás lányok egymás után negyedik alakommal jutottak el a megye legjobbjaként az országos döntőbe, amelyet idén Fonyódligeten rendeztek meg május 27-29-e között. A húsz csapatot négy ötös csoportba sorsolták, ahol körmérkőzéses rendszerben alakult ki a csoporton belüli sorrend. A mieink első ellenfele Ajka csapata volt, őket 5:0-ra sikerült megvernünk. A következő meccsen Debrecen ellen 0:2-ről egyenlítettünk. A Székesfehérvár elleni vereség után , az NBI-es játékosokat is szerepeltető Szeged ellen a mérkőzés vége előtt 4 perccel még 1:0-ra vezettünk, ami a csoporton belüli második, majd a helyosztókon a legrosszabb esetben is a nyolcadik helyet jelentette volna. A szegediek egyenlítése után

A fiúknál az érmek mellett a legnagyobb eredmény a kitartás és a hónapról hónapra tapasztalható fejlődésük. Az ő esetükben a legjobb utánpótlás nevelő egyesületekkel közösen dolgozunk egy

abszolút gyermek központú modell kidolgozásán, ahol az életkornak megfelelő képességek kifejlesztése a cél, nem pedig a korai eredménycentrikusság. Száraz Vivien május közepén a felnőtt és utánpótlás-válogatott lányokkal Ukrajnában edzőtáborozott, majd 25én a juniorokkal Bukarestben versenyzett, ahol 67 kg-os súlycsoportban az egy korosztállyal idősebbek között három nyert mérkőzéssel szerzett értékes ezüstérmet. A szép helyezés nagyszerű küzdőszellemben született, ami számunkra a hosszú távú felkészülési szisztémánkban fontosabb, mint a pillanatnyi eredmé-

nekünk a csoport 3. helye jutott. A következő nap a 9. helyért játszottunk először a Szekszárd, majd a Vác csapatával. Az első mérkőzés 4:0-s győzelemmel zárult . A verhetőnek tűnő Vác ellen nem állt mellénk a szerencse, a sérülések is szaporodtak , így az ellenfél örülhetett a 9. helynek. A több mérkőzés alatt jó formában védő Zámola Viktória és házi gólkirálynő Kővágó Gitta mellett a gyakran szellemes támadó és lelkes, fegyelmezett védekezést mutató csapat minden

tagját dicséret illeti. Az előző évek eredményeit tekintve az elért tizedik hely mindenképpen előrelépésnek tekinthető. A jászberényi női labdarúgó szakág beindításával, remélhetően előrébb léphetünk a következő években. Kép: álló sor: Koczka Ferenc, Kővágó Gitta, Lakatos Krisztina, Halasi Loretta, Kovács Gabriella, Csókási Zsolt; térdelnek: Kovács Nikolett, Jónás Vivien, Balázs Katalin, Palcsó Nikolett, Koncsik Noémi; fekszik: Zámola Viktória.

Női focicsapatunknak is szurkolhatunk Arról már korábban lehetett hallani, „Általában a nagyobb városok hölgycsahogy a Tehetség SE bevonásával az patai szerepelnek majd a Keleti zónáNKSE Jászberény FC a fiú utánpót- ban. Ide kap besorolást a Fradi U19-es lás létrehozása mellett, hölgyeket is csapata, továbbá itt játszanak majd megpróbál rábírni a labdarúgásra. Szolnok, Békéscsaba, Nyíregyháza és Ez az elsődleges toborzás áprilisban Kecskemét női csapatai is. Egyelőre 15úgy látszik annyira jól sikerült, hogy 16 hölgy rúgja a labdát a felnőtt csapat az ősszel már bajnoki meccset is in- edzésein. A jászberényi lányokon kívül dít az egyesület. igazoltunk már hölgyeket a Jászság több településéről, főleg Jászdózsáról, de Női csapatunk NB II-ben való indu- szeretettel várunk még több női focistát lását támogatja a Magyar Labdarúgó csapatunkba” – nyilatkozott lapunknak Szövetség. Vélhetően a Keleti csoport- dr. Gottdiener Lajos, az NKSE Jászberéba fogják őket besorolni, ahol előre- nyi FC elnöke. láthatólag 9 csapat méri össze tudását, Az elnök azt is elmondta még, hogy ugyanúgy, mint a Nyugati csoportban. egy év haladékot kaptak a szövetség-

Mozgalmas május a birkózásban Május 18-án a berényi gyerek-diákserdülő fiúk Gyöngyösön versenyeztek. Saját korcsoportjában első lett Berecki Szabolcs, Bozsovics Krisztián, második lett Barát Konor, Hudra Gergő, Beszteri Milán, Barát Koppány, Kiss Tibor. Bronzot nyert Havrán Márk, Tasi Szabolcs. Csapatban negyedikek lettünk.

2013. június 6.

nyesség. Június második felében Vivien egy évvel előrehozott érettségi vizsgákat tesz, majd másnap irány Montenegró a kadett korosztály Európa bajnoksága. Az EB-n a fő célkitűzés a felszabadult, maximalista versenyzés, amely belépőkártyát jelent a nemzetközi élvonalba. Kellemes hír, hogy a felkészülés során mutatott teljesítményért Vivien azon három válogatott versenyző közt szerepel, akiknek teljes egészében a szövetség állja az EB költségeit. Vivien nemcsak példakép, de felkészülése és versenyzése során a legkorszerűbb módszerekkel is testközelbe kerülünk, amelyeket folyamatosan beépítünk a teljes csapatunk napi edzésmunkájába. Érdekességképp Vivien szinte heti rendszerességgel igénybe vesz a Sportkórház olimpiai csapatot is kiszolgáló sportlaboratóriumának tudományos szolgáltatásait. A szép korú versenyzőink sem tétlenkedtek eközben, május 26-án Miskolcon a Veterán kötött- és szabadfogású országos bajnokságon Száraz Ferenc a 60 évesek és Sipos László a 65 évesek között kötött és szabadfogásban is aranyérmet szerzett, szép példát mutatva fiatalnak és idősebbnek egyaránt. A nyáron is folytatódnak az edzéseink, az érdeklődők a 70-325-1154 és a 30-945-2590-es telefonon kaphatnak bővebb felvilágosítást, vagy a július 6-i. városi sportágválasztón a strandon találkozhatnak velünk.

től az U15-ös csapat megszervezésére. Ennek tudatában intenzív toborzást tartanak majd a berényi és a környező általános iskolákban, hogy ki tudjanak alakítani egy ütőképes utánpótlás hölgykoszorút. A felnőtt csapatnak a nyár folyamán ötnapos edzőtábort terveznek, hogy jobban összeszokjon a társaság a szeptemberi rajtig. A berényi csapat tehetségét mutatja, hogy ők nyerték az elmúlt héten a Megyei Labdarúgó Igazgatóság első ízben kiírt kispályás női labdarúgó tornáját Zagyvarékason. A döntőben a Szolnoki MÁV FC csapatánál bizonyultak jobbnak lányaink.

Kiütéses győzelemmel búcsúztak Jászberény labdarúgócsapata az elmúlt szerdán Kunhegyes 2-1 arányú legyőzésével a megyei Magyar Kupa győztese lett. Így nyugodtan készülődhettek a megyei I. osztály idei utolsó bajnoki meccsére. A vendégek Fegyvernek focistái voltak, akik a középmezőnyben, a 9. helyen tanyáztak az elutazás előtt. Úgy látszik, a kupagyőzelem feldobta a berényi legénységet, akik nagy kedvvel, elánnal kezdték a meccset, hiszen Tóth Márk már a 7. percben mattolta a vendégek portását. Egy jó tízperc elteltével a csatár ismét eredményes volt, amikor Nagy Ferenc beadását bólintotta a kapuba, 2-0. Alig telt el hat perc, amikor Német Gyula is feliratkozott a góllövő listára, nagyszerűen átemelte a labdát a kapus felett, 3-0. Úgy látszik az egykori NB II-es gólkirálynak megjött az „étvágya” a góllövést illetően, ugyanis elvette a kapustól a labdát és négyre növelte csapata előnyét. Majd egy „csiki-csuki” után mesterhármassal jelezte, hogy továbbra is számítani kell rá, 5-0. Ezzel

Rövid hírek Utánpótlás labdarúgás. Az országos utánpótlás labdarúgó-bajnokságban, a Jászberényi SE két fiatal csapatának jól sikerült a hétvégi bajnoki meccs: U15: JSE�–�Videoton FC 4-1; U13: JSE�–�Videoton FC 2-1

még nem ért véget a gólözön, hiszen Nagy Ferenc úgy 16 méterről kipókhálózta a bal felső sarkot, 6-0. A második félidőre Ollé János, a vendégcsapat edzője megelégelte kapusának indiszponált játékát, és lecserélte, azonkívül bizonyára felhívta játékosainak figyelmét a hatásosabb védekezésre. Úgy látszik, ez be is vált, ugyanis nem igen engedtek teret a házigazdáknak, ők meg már a nagyarányú vezetés tudatában nem „haraptak” annyira. A szurkolók unszolására azért az utolsó percekben tűz alá vették még a vendégkaput de a jobbnál jobb helyzetek is kimaradtak, így maradt az első félidőben kiharcolt eredmény: NKSE Jászberény�– �Fegyvernek 6-0. A nagyarányú győzelmet az alábbi játékosok harcolták ki: Papp Norbert (Kökény Viktor)–Varga Viktor, Gulyás László, Litkei Barna, Nagy Gábor�– Lukácsi Lóránt, (Hájos Róbert) Gacs Gergő, Nagy Ferenc, Hájos Norbert�– Tóth Márk, Németh Gyula. E győzelemmel a berényi csapat az 5. helyen végzett a megyei I. osztályban. Női kézilabda. Jól szerepelt a Jászberényi TF DSE junior kézilabdacsapata a Velencén az elmúlt hétvégén rendezett háromnapos, 25 csapatot felvonultató tornán. Turcsányiné Pesti Edit tanítványai a felnőtt mezőnyben az előkelő ötödik helyet szerezték meg a hagyományosan jó hangulatú tornán.

Új évf. 2. év, 23. szám  

2013. június 6.

Advertisement