Page 1

Lakossági fórum Pócs Jánossal és Szabó Tamással

Külterületi kápolnák búcsúja

Formákkal írt költészet

Május első napjaiban ünnepelték két külterületi kápolna búcsúját Kerekudvaron és Négyszálláson.

A jászsági politikusok lakossági fórumot tartottak kedden a Déryné Rendezvényházban.

A jászsági születésű Szabó Imrefia Béla szobrászművészt pályája kezdetéről, mestereiről és a szobrászatról mint olyanról kérdeztük.

Cikkek a 6. oldalon.

Írás a 3. oldalon.

Interjú a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 19. szám (XXV./19.)

Rékasi nem lesz jászkapitány Rékasi Károly május harmadikán Telkiben keltezett levelében megköszönte a neki megszavazott jászkapitányi tisztséget, amit azonban feladatainak sokaságára hivatkozva egyúttal el is hárított. Levele lényegi részét közöljük. „Tisztelettel megköszönöm az irányomban mutatott bizalmat, ami alapján engem jelöltek, majd megszavaztak a soron következő időszakra a jászok kapitányának! Sajnos már elég későn, de bízva abban, hogy talán még nem elkésve és ezzel megoldhatatlan helyzetet teremtve, be kell jelentenem, hogy a nekem szánt feladatokat a következő egy évben nem tudom felelősséggel ellátni. Gyakorolt hivatásomban olyan mennyiségű megbízást kaptam, melyek teljesítése előreláthatóan időm túlnyomó részét lekötik 2014 januárjáig, így felelőtlenség lenne részemről vállalni a jászkapitánynak szánt feladatok sorát. Bocsánatukat és megértésüket remélve köszönöm a kitüntető bizalmat és figyelmet, ami alapján alkalmasnak találtak a jászok számara fontos és az ország előtt megmutatni kívánt gondolatok közvetítésére!”

Ötvenéves gokartsiker 1961-ben egy jászberényi fiatalember saját építésű gokartjával kereste meg a jászberényi Autóbusz-közlekedési Vállalatot. Az AKÖV fantáziát látott Tóth Lászlóban, aki meghálálta a bizalmat, és kisebb sikerek után 1963. május 5-én megnyerte a gokartbajnokság első futamát. A siker hatására megnőtt a sportág iránti érdeklődés Jászberényben az ipari tanulók között, gokartszakosztály alakult. Minderről épp ma ötven éve tudósított a Szolnok Megyei Néplap. A Malév által rendezett versenyen a három osztrákot nem sikerült megverni, de a legjobb magyar lett Tóth Laci. A gép konstruktőréről a hanyag újságíró per Utasi mérnökként ír, de hát 1963at írtak éppen. Jó lenne tudni, mi lett velük és az üzem aktív gokartosaival, akiket nevesít a cikk: László Károly és Mihály, Kormos Kálmán, Kalla Péter, Telek József és Papp Lajos. A Városi Könyvtár Ez történt Jászberényben címmel hetente két érdekességet közöl folyóirat-gyűjteménye segítségével. Új sorozata azt kutatja: milyen események kaptak hírt 25, 50, 75 vagy akár 100 évvel ezelőtt, épp e napon. Bővebben: www.facebook.com/jaszkonyvtar

2013. május 9.

Újság Jászberény város lapja

Mindennek meg kell történnie – és minden jól fog történni

Jászságért díj 2013 A Jászságért Alapítvány Kuratóriuma a huszonkettedik alkalommal kiírt Jászságért Díjat és a vele járó egymillió forintos elismerést Bánkiné dr. Molnár Erzsébet kiskunfélegyházai történész részére ítélte oda életpályája elismeréseként. Bánkiné dr. Molnár Erzsébet kutatói érdeklődése 1974-től fordult a 18-19. század felé, a szabad kerületekre, kiemelten a Jászkun Kerületre. Legutóbbi, nagysikerű kötetét – Földadta sors – Népélet a Jászkunságban (1745-1848) – a Jász Múzeum adta ki. Munkásságát több Bács-Kiskun megyei díjjal ismerték el. A Jászságért Díj június 22-én, az elszármazott és otthon élő jászok világtalálkozóján kerül átadásra Jászberényben.

Vágányzár lesz május végéig Hétvégén ballagások ideje volt Jászberényben. Pénteken háromkor kezdte a Liska, egy-egy órával követte őket a SZIE és a Klapka. Szombaton tíz órakor a Lehelesek, 11-től a Terplán diákjai búcsúztak. Ezúttal a legelső ballagtató igazgató, Novák István atya útnak indító gondolatait közöljük. Az öt iskola ballagó diákjairól a 2-6. oldalakon közlünk időrendben képriportot. „Én azt gondolom, hogy azok a szokások, amelyek kialakulnak évtizedek alatt egy iskola életében, ezek meghatározzák annak az iskolának az ethoszát, amelyikben most több mint 150 diák végez. És amikor nyolc hónappal ezelőtt egy pár méterrel odébb a pulpituson átvettük ennek az iskolának a kulcsát, az Egri Főegyházmegye képviseletében, akkor Érsek Úrral együtt azt állapítottuk meg, hogy ennek az iskolának van egy jó ethosza, egy jó légköre, és ebbe az iskolába – mi így fogalmaztuk meg Érsek Úrral – „jó arcú” fiatalok járnak, és van bennük tehetség, van bennük akarat, van bennük erő, van bennük sok minden, ami majd segíti őket, segít benneteket az életben. És azt gondolom, hogy a jelenlévő kedves vendégekkel együtt, az elmúlt mintegy fél órában amikor hallottunk kiváló beszédeket, hallottunk egy nagyon jó zenés darabot a zenekar előadásában, és gyakorlatilag megtapasztaltuk azt, hogy valóban igaz az,

Ballagó diákok 2013-ban Lehel Vezér Gimnázium: 127 Terplán Zénó Szakképző Iskola: 118 SZIE Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.: 20 Liska József Szki. és Gimn.: 158 Klapka György Szki. és Szakisk.: 183

hogy tehetséges fiatalok jártak, járnak ebbe az iskolába, akkor elmondhatjuk azt, hogy öröm volt nyolc hónappal ezelőtt ennek az iskolának átvenni a kulcsát, és vállalni azt, hogy ennek az iskolának a fenntartását reményeink szerint az idők végezetéig végezhetjük. És ilyen „jó arcú” fiatalok fognak itt állni esztendőről esztendőre, akik majd az országban, a világban, ha kell, megállják a helyüket az élet minden területén. Arra is gondoltam ma délután, hogy az én ballagásom, pontosan húsz esztendővel ezelőtt volt. 1993-ban érettségiztem, 1993-ban volt ugyanígy egy májusi napon a ballagás, és amikor ott beszédet mondtam a búcsúzó diákok nevében, nem gondoltam volna, hogy húsz esztendővel később, majd ismét egy középiskola ballagásán, középiskola vezetőjeként fogom elmondani gondolataimat. Nem arra gondoltam, hogy semmiképpen nem fogok hosszú gondolatokat mondani, mert akkor is láttam, most is tudom, hogy mindannyian szeretnénk menni és családi légkörben búcsúzni, családi légkörben ünnepelni, úgyhogy én csak ahhoz a tarisznyához, tarisznyában lévő, ott lapuló pogácsához szeretnék három képzeletbeli hamuba sült pogácsát adni. Nem is annyira három jótanácsot, mint inkább három megállapítást.

Az első megállapítás, ami nekem eszembe jut, így húsz esztendővel az én ballagásom után ezen a mai ballagáson, hogy az embernek, amikor érettségire készül, és amikor elballag egy iskolából, akkor mindenekelőtt meg kell köszönnie a Jóistennek a fiatalságát. Sok minden kincset lehet majd összegyűjteni az életben, biztos, hogy lesz köztetek olyan, akinek majd nagyon jó autója lesz, lesz köztetek olyan, akinek esetleg külföldön, a tengerparton lesz egy nagyon szép villája, lesz köztetek olyan, aki az ország életében, gazdaságában, politikájában részt fog venni. Sok minden lehet belőletek, sok minden kincset összegyűjthettek, egyetlen egy dolog az, amihez hálát kell adni, hogy fiatalok vagytok, és a fiatalságnak minden erejével, minden szépségével, minden kegyelmével – így mondjuk ezt az egyházban – minden kegyelmével meg vagytok áldva, s ez az, amit senki nem vehet el tőletek, csak a múló idő, hogy amikor majd esetleg húsz esztendő múlva saját gyermekeitek ballagásán lesztek ott, akkor erre gondoljatok vissza, hogy milyen nagy kincs volt a mai napon, a ti fiatalságtok, és vele együtt mindaz, amit, az imént elmondtam. Ez volt akkor az első képzeletbeli hamuba sült pogácsa. Jön utána a második. A második az, hogy az embernek éppen azért, mert fiatal, mert erős, mert szép, ilyenkor nagyon fontos az, hogy legyen benne még egy tulajdonság. Ez a tulajdonság pedig nem más, mint a tisztelet. (Folytatás a 2. oldalon.) (Fotó: www.alomgyarfotostudio.hu)

A MÁV-Start Zrt tájékoztatása szerint Hatvan – Jászfényszaru állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a Hatvan – Szolnok vasútvonalon május 6-tól május 17-ig, valamint május 21-től május 31-ig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. Utazás előtt idejében érdemes tájékozódni, mert Hatvan – Jászfényszaru állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Hatvan állomáson Eger és Miskolc (Sátoraljaújhely) irányába a csatlakozás nem biztosított!

Elbuktuk a nagy csatát Az elmúlt pénteken ismét óriási küzdelmet hozott a Jászberény – Kaposvár újabb, immár 4. összecsapása, a kosárlabda bajnokság felsőházának páros rájátszásában. • Ács Tibor • Sokáig magabiztosan vezetett a berényi gárda, ám a végére felzárkóztak a vendégek, és óriási izgalmak kíséretében végül is sikerült megnyerniük a találkozót kosárlabdacsapatunknak. Így természetesen következett vasárnap este, a mindent eldöntő ötödik ös�szecsapás Somogy megye fővárosában. Az első negyedben nem is volt gond, a mieink nyerték, de még a nagyszünetre is csak háromegységnyi volt a különbség oda (42-39). (Folytatás a 8. oldalon.)


2. oldal

Péntek, 15 óra – Liska

Önkormányzat

2013. május 9.

Mindennek meg kell történnie – és jól fog történni (Folytatás az első oldalról.) Tisztelet azok iránt, akik már kétszer olyan idősek, mint ti, vagy esetleg háromszor, vagy négyszer olyan idősek. Olyan szépen elmondták itt a beszédben, hogy mi mindent nem tudunk adni azok helyett nektek, akik szülőként, nagyszülőként mellettetek álltak és állnak az életben. Vagy akik idősebb barátként tanácsot adnak, támogatnak, szeretnek és segítenek benneteket. Ezt csak egyetlen egy dologgal lehet meghálálni, megköszönni, azzal a tisztelettel és szeretettel, amely szívetekben ott

él az élet minden napján, hogy amikor majd ti lesztek idősebbek, hiszen ahogy mondtam, a fiatalság múló állapot, akkor ti is megkapjátok ezt a tiszteletet, és szeretetet gyermekeitektől és unokáitoktól. És a harmadik hamuba sült pogácsa, az pedig boldog emlékű II. János Pál pápának egy nagyon sok ember számára ismert gondolata és mondása: II. János Pál pápa, amikor már igen szenvedett, betegségével küszködött, akkor megüzente világra szóló gondolatát és mondatát a fiataloknak, az emberek-

nek. Ez a mondat, ez a rövid mondat így szólt: „Ne féljetek!” Én is azt gondolom, hogy ezt a mondatot kell búcsúzóul, befejezésképpen elmondani nektek. Legyen bennetek sok bátorság, legyen bennetek sok kitartás, legyen bennetek félelemmentes élet. Én is érettségiztem húsz évvel ezelőtt, az azt megelőző napokban mi is féltünk az érettségitől, aztán rádöbbentünk arra, hogy kár volt, felesleges volt. Én is azt mondom: Ne féljetek se az érettségitől, se az élettől, mindennek meg kell történnie és minden jól fog történni.”

Áprilisi anyakönyvi hírek

Mi legyen a „Dühöngővel”?

•��11 jászberényi kisbaba született a Szent Erzsébet Kórházban. Közülük Boda Dominik, Kátai Helga, Csirke Bence és Bazsó Márton Gergely édesanyja járult hozzá, hogy gyermeke születése a városi újságban megjelenhessen.

A Szent László utcában lévő bekerített sportpálya, az úgynevezett „Dühöngő” műszaki állapota erősen leromlott, mind esztétikailag, mind funkcionálisan kifogásolható. Az alábbi két javaslat merült fel a lakosság részéről: 1. a létesítmény lebontatása, helyén parkolók kialakítása, 2. �a létesítmény felújítása. Kérem Önöket, hogy véleményükkel segítsék a döntés előkészítését, és jelezzenek elérhetőségeimen: Levélben: a kihelyezett vélemény-ládákon keresztül (a legközelebbi gyűjtőláda a Kis Pillér bolt kijáratánál található). E-mailben: ferencvaricsaba@pr.hu. Telefonon: 0620/417-0880, 0630/403-6603.

•��6 házasságkötés történt. •��23 helyi lakos hunyt el. Fülöp Gábor Balázsné sz. Borbás Irén (77), Járomi József (64) és Pernyéz Lászlóné sz. Sósmáté Mária (92) nevének közléséhez járult hozzá hozzátartozója.

Tisztelettel:

Ferencvári Csaba önkormányzati képviselő 5. sz. választókerület

Tanfolyami hívogató Ezúton is értesítjük a jászsági civil szervezetek vezetőit és segítőit, valamint hivatalok, intézmények vezetőit, dolgozóit, munkatársait, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat Civil Információs Centruma (röviden CIC) és Jászberény Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás keretében tanfolyamot hirdetünk. A tanfolyam címe: „A közigazgatás és a civil szféra együttműködése”. A 15 órás, akkreditált tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt adunk.

A tanfolyami képzés tervezett helye a jászberényi polgármesteri hivatal. Ideje május 13-a hétfő és 14-e kedd. Kezdés mindkét nap reggel 8 óra. A tanfolyam fontos, időszerű és hasznos tananyaga a civil szervezetek működésének átfogó szabályait, legfontosabb tudnivalóit öleli fel gyakorlati szempontból. Így az alapítást, működtetést (működési formák, tevékenységek, együttműködés, adminisztrációs feladatok, pénzügyi tevékenység, közhasznúság, minta értékű programok), megszüntetést.

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, Jászberény Táncsics Mihály u. 2. szám alatti 272 m2 üzlethelyiségre. A pályázati kiírás 2013. május 23. napjáig, hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között a JVV Zrt. ingatlankezelésén vehető át. Bővebb felvilágosítás az 57/503-280 telefonszámon Kovács Károlyné és Mócsa Nikoletta ingatlankezelőktől kérhető.

Értesítjük Jászberény város és a térség lakosságát, hogy

2013.május 11-én (szombaton) Országos állat- és kirakodóvásár lesz. A vásár helye: Jászberény, Szelei út Nyitvatartás: reggel 6-tól déli 12.00 óráig. Állatok vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással hozhatók be!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége állásbörzét szervez. Helye: Déryné Rendezvényház, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33. Időpont: 2013. május 14. 9 órától 12 óráig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy András városkapcsolati tanácsnok

Jászberényi VV Zrt. Kommunális Ágazata

Meghívó

Igénybe vehető szolgáltatások: • Állásközvetítés • Képzési ajánlatok • TÁMOP 1.1.2 támogatási lehetőségei • Jogi tanácsadás

A képzést Pollákné Cser Edit és dr. Molnár Beáta, a CIC vezetője és jogásza tartja. Mindannyiunk örömére a tanfolyami képzésben való részvétel a hallgatók számára ingyenes. A jelentkezéseket a CIC elérhetőségére kérjük küldeni, lehetőleg elektronikusan. 5000 Szolnok, Baross út 56. Tel.: 56/ 221-882, fax: 56/ 221-882, mobil: 20/ 322-7225, e-mail: contact.szolnok@gmail.com, honlap: szolnok.nonprofit.hu Az érdeklődőknek, jelentkezőknek elektronikusan elküldjük a képzés részletes tematikáját és a jelentkezési lapot.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik szeretett édesanyám,

Pernyéz Lászlóné sz. Sósmáté Mária (1920-2013)

temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet dr. Buk János kardiológus főorvosnak sokéves munkájáért.

Gyászoló család


Város

2013. május 9.

Lakossági fórum Pócs Jánossal és Szabó Tamással Lakossági fórum keretében szervezett találkozót a jászberényi polgárokkal kedden 18 órai kezdettel a Déryné Rendezvényház dísztermében Pócs János, Alsó-Jászság országgyűlési képviselője és Szabó Tamás, Jászberény polgármestere. • Kárpáti Márta • Szabó Tamás a rendezvény nyitásakor elhangzott beszédében ismertette a fórum létrejöttének célját. A találkozó lehetőséget ad a lakosságnak és a képviselőknek a 2014-es választások előké-

születére, a kormány politikájának propagálására, a választókörzet helyzetének kölcsönös megismerésére. A vezető párt Pócs Jánosra osztotta a lakosság választásokra való felkészítésének szerepét, mellyel a polgármester – mint mondta – teljes mértékben egyetért, munkájában támogatja a képviselőt. A fórum első részében Pócs János fejtette ki gondolatait, melyben hangoztatta, hogy pártja számára fontos a polgárok véleményének, kritikáinak megismerése, melyből – szólt a képviselő úr – tanulhatunk és tanulnunk kell. Felhívta a figyelmet a szemléletbeli különbségre az előző és a mostani kormányzat között. Hangsúlyozta a hosszútávra gondolkodás fontosságát a pillanatnyi eredmények mérlegelése helyett. Beszéde további részében a kormány eddigi munkájáról, eredményeiről, jövőbeni terveiről tartott összefoglaló beszámolót. Szólt a közüzemi díjak befagyasztásáról, a rezsicsökkentésről, melynek helyességét az aláírásgyűjtéssel kívánják demonstrálni, elsősorban az Unió biOrszágszerte elkezdődtek az idei tavaszi írásbeli érettségik május 3-án, pénteken nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint nemzetiségi vizsgákkal. Városunkban ekkor még a ballagó diákokat ünnepeltük. • gergely • Hétfőn magyar nyelv és irodalommal folytatódott az érettségi, melynek feladatsora szövegértésből és szövegalkotási részből állt össze. A diákoknak Gósy Mária nyelvész tanulmányát kellett értelmezniük és a hozzá tartozó kilenc részfeladatot megoldaniuk egy óra alatt, olvasható az Eduline honlapján. A hátralévő 180

zottsága előtt. A jobboldal az emberek és adósságcsökkentés is szóba került. A nem a nagytőke pártján áll – hangoztatta 3%-os költségvetési hiányt tartja az orezen intézkedés kapcsán a képviselő. szág, amellett csökkentették a társasági A következőkben beszámolt a nyug- adókat és a települések adósságállomádíj és a minimálbér Európában egye- nyát – a Jászságban is több településen dülálló emeléséről. Szólt a parlamenti – átvállalta az állam, valamint megsegíés az önkormányzati képviselők számát tett számos adósságcsapdában vergődő csökkentő tervekről. Nyilatkozott a családot is. közbiztonság érdekében végrehajtott Pócs János megemlítette az egészségintézkedésekről, mely szerint az elmúlt ügy témájában a mentőautó beszerzéévekben jelentősen növelték a rendőrök seket, az indokolatlan végkielégítések számát, szigorodott a büntetőtörvény- megadóztatását és a médiahírek valakönyv, csökkent az emberölések száma, mint az ellenzék híreinek cáfolatára a készenléti egységek bevetése történt a Brüsszelben elért sikereinket is. bűnüldözés megsegítésére többek köA fórum második részében a hallgatóságban megfogalmazódott kérdésekre válaszolt Pócs János és Szabó Tamás. Kérdésként elhangzott a trafiktörvény eredményeképp a fideszközeli nyertes vállalkozók vannak-e többségben, valamint a törvény kapcsán megszűnő munkahelyek kérdése. A képviselők szerint nem a pártszimpátia döntött a pályázatok elbírálásakor és hamis az az állítás, miszerint munkahelyeket tesz tönkre a Nemzeti Dohánybolt hálózat. A következőkben felmerült az előző kormány tagjai elszámoltatásának hiánya. A válaszadók tudomása szerint az eljárások jelenleg is folyamatban vannak, nem maradnak el a számonkérések. Elhangzott a vélemények közt a börtönlakók zött térségünkben is. Júniustól büntet- drága költsége is. Pócs János beszámolt hetőek lesznek a kiskorúak is, valamint arról, hogy a jövőben a raboknak meg a pedagógusok ellen elkövetett erősza- kell teremteniük a saját ellátásukhoz kos cselekményért akár öt év szabad- szükséges javakat. A közbiztonság hiáságvesztés is kiszabható lesz. nyát több felszólaló kifogásolta a fórum A nőket érintő kedvező intézkedések- résztvevői közül. A képviselők a közbizről is felvilágosítást nyújtott a képviselő, tonság növelését ígérték a jövőben, váa kismamákat és a nyugdíj előtt állókat rosunkban is. egyaránt kiemelve. A családi adókedSzámos felszólaló utalt kérdéseivel, vezmény és a részmunkaidő támogatása kéréseivel a lakókörnyezetükben felmeszintén a gyermeket nevelőket segíti. rülő problémákra, mint csapadékelvezeA következőkben Pócs János felhív- tés, járda, kerékpárút, diszkó és kocsma ta a figyelmet a munkahelyteremtési környéki zavaró tényezők, városszépíprogram sikereire. A kormány külön tés, közlekedési tábla hiánya. Érdekelismerésben részesíti a Jászságot a lődő kérdés hangzott el a tanítóképző térség munkahelyek megtartásában, további sorsa iránt is. A polgármester növelésében tett intézkedéseiért. A feljegyezte a kérdéseket, lehetőségéhez képviselő kitért a földtörvényre, mely mérten válaszolt a problémákra és kérte garantálja a magyar föld magyar kéz- a panaszosokat, gondjaikkal keressék a ben tartását. A közétkeztetés nyújtotta kerületi képviselőket, valamint használpiac felvásárló erejénél fogva, biztosít- ják a kihelyezett véleményládákat is. ja az őstermelők támogatását. Szólt a A közel háromórás fórum zárásaJászapátin induló 180 milliós, pályáza- képp Pócs János köszönetét fejezte ki ti támogatással létrejött, önálló családi az elhangzott véleményekért. Jó itt élni, gazdálkodást oktató programról is. ide tartozni, – szólt végezetül – mindig A kormány nagy feladata, a sikeres büszkeséggel tölt el jász identitásom.

Érettségi 2013 percben három kifejtős témából választhattak. Érvelést Leszek Kolakowski lengyel filozófus művének részlete alapján, Márai Sándor egyik elbeszélésének műértelmezését vagy Berzsenyi Dániel és Vörösmarty Mihály költeményének ös�szehasonlító elemzését. Kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáztak az érettségizők. A Lehel Vezér Gimnáziumban 185-en érettségiznek, közülük emelt szinten hetvenhatan történelemből, matematikából, biológiából, kémiából, angolból, németből és földrajzból. Előrehozott érettségit

ötvenhatan tesznek angolból, németből, informatikából, földrajzból, kémiából, rajzból, ismétlők hárman vannak. A Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskolában 124-en érettségiznek, emelt szinten heten angolból és informatikából. Előrehozott érettségit huszonnégyen tesznek a 11. évfolyamról, angolból és informatikából. A Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban húszan érettségiznek, közülük tizenegyen tesznek emelt szintű érettségit angolból, biológiából, matematikából és történelemből. Előre hozott érettségit tizenhatan tettek földrajzból, angolból, németből, ének-zenéből, informatikából és fizikából. A Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégiumban 212-en érettségiznek, közülük ötvennégyen előrehozott illetve kiegészítő érettségi vizsgát tesznek. Emelt szinten huszonkilencen vizsgáznak angolból, belügyi rendészeti ismeretekből, biológiából, fizikából, földrajzból, informatikából, matematikából, németből, testnevelésből és történelemből. A Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskolában 74-en érettségiznek, emelt szintű vizsgára nem jelentkeztek.

3. oldal

Péntek, 16 óra – SZIE


4. oldal

Péntek, 17 óra – Klapka

Közélet

2013. május 9.

Neszűr, modellek, kísérletek Neszűr, május harmadika, koradélután. Az egykor legendásan szép tájék csak részben van újjászülető hangulatban. A tavasz most is meghozta új színeit és formáit, de az üresen maradt házhelyek, romos épületek elvonták a figyelmet az ébredő természet megújulást sugalló elemeiről. A Jobbik itt tartott sajtótájékoztatót. • m. t. • Nem messze a 31-es főközlekedési útvonaltól vette kezdetét a tájékoztató beszélgetés Budai Lóránt helyi pártelnök üdvözlő szavai után. Majd Turóczi György hozta szóba az érpataki modellt, mint követendő példát, amelynek következtében sokkal élőbb lehetne ez a tájék, hiszen a korrekció igazi megújulást jelenthetne. Szerinte akkor lehet majd itt újra emberhez méltó élet, ha ennek a kidolgozott módszernek a megvalósulása lehetővé válik. Budai Lóránt megidézte a hosszú éveken foly-

Fidesz ígéretek górcső alatt Gedei József önkormányzati képviselő lapzártánkkal egy időben tartott sajtótájékoztatóján az április 30-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalt 2012. évi zárszámadásról fejtette ki véleményét a média helyi képviselőinek jelenlétében. • munkatársunktól • Gedei József szerint a 2012. évi zárszámadás soraiból kiviláglik, hogy az adófizetők forintjaiból nem lett Jászberény a megye legdinamikusabban fejlődő városa, viszont nőtt a létbizonytalanság, miközben drága presztízsberuházás keretében csónakház lesz a Zagyva partján. A jászberényi Fidesz 2010-ben a gazdaságfejlesztés, a közlekedésfejlesztés, az intézményfejlesztés, a közbiztonság, és a szociális biztonság terén tett

ígéreteiből Gedei képviselő többet is kiemelt, melyek nem valósultak meg. Állítása szerint a Jászberényi Ipari Park, a termál- és élményfürdő, a huszárlaktanyába ígért wellness központ és az elkerülő út harmadik szakaszának megépítése, a jégpálya befedése mind azok közé a projektek közé tartoznak, melyek nem valósultak meg. A bűncselekmények száma növekedett. Véleménye szerint a létbizonytalanság is egyre több jászberényit érint, melynek okai között nemcsak a központi-, hanem a helyi adóemelések, új adónemek bevezetése és a közszolgáltatási díjak emelése is szerepel. A képviselő úgy látja, hogy a fideszes városvezetés több hitelt vesz fel, mint amit elődei az előző 20 évben. De azt is megjegyzi, hogy ennek ellenére a város adósságállománya várhatóan csökkenni fog az állam adósságátvállalásával. A fejlesztési célok egy részét drága, presztízs beruházásnak véli, köztük a kultúrnegyed kialakítását a malomban, ami véleménye szerint nincs összhangban az ígéretekkel.

tatott kísérleteket 2005-től, de megfelelő hivatali támogatás híján nem tudtak alapvető változásokat elérni. Nem kaptak hatékony válaszokat a felvetett problémákra. Az is megesett, hogy egyáltalán nem reagált a hivatal a felvetett kérdésekre. Ennek következtében nem maradt más hátra, mint a különböző fórumokon történő feljelentés. Így szeretnék kikényszeríteni a részben vigasztalan táj szebbé tételét. Úgy vélte, hogy különösen az illegális szemétlerakók léte fertőzi meg a Neszűr levegőjét. Bobák Zsolt szerint megyei és országos szervek segíthetnek majd a berényi Jobbik feljelentései nyomán abban, hogy az itteni életfeltételek érezhetően javulhassanak. Megjegyezte, hogy részben hasonló jelenségekkel találkozhatunk Tőtevényen és a város egyes belterületi részein is. Budai Lóránt május 17-én 17 órakor tartja következő önkormányzati beszámolóját a Déryné Rendezvényházban. A téma: Közbiztonság, közpénz, közérdek…?

Sajtótájékoztató a Margit-szigeten Május elsején kora délután sergők és finom étkek közelében tartott rövid sajtótájékoztatót Szekeres Imre, az MSZP gazdaságpolitikai kabinetjének vezetője. Ismertette pártjának alapvető élelmiszerek áfájára vonatkozó javaslatát. Pártja szerint 22 százalékkal kellene ezen árucikkek áfáját csökkenteni, hogy a különböző anyagi viszonyok között élőket nagyjából azonos mértékben érintse. A rezsicsökkentés arányosítása hasonlóképp indokolt lenne. A kevesebbet keresők esetében tizenöt, a többet keresők esetében öt százalék. Ezt szakértői vélemények is alátámasztják. Mindez a gazdasági növekedés elősegítését is szolgálná. Rendet szeretnének az oktatásban. Mesterházi és Bajnai Gordon megállapodása közös képviselők kijelölését teszi lehetővé, majd közös kormányprogram születése jelenti a közös együttműködés útját.

Az élet a legnagyobb rendező Reagálás a polgármesternek feltett kérdésre (a Jászkürt Újság: A közmunkások már fegyelmezettebb munkát végeznek című cikkében) Az élet a legnagyobb rendező. Azt ígértem, hogy a következő sajtótájékoztatómon a várost érintő egyéb aktuális kérdésekről fejtem ki gondolataimat. Terveimtől eltérített a fent említett című cikkben velem kapcsolatban feltett kérdés: „A képviselőtestületet érintő kérdés. Baráth László képviselő már nem először támadja a bizottsági rendszert, most épp a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot tartja feladatára alkalmatlannak. Változásokat javasol.” A polgármester válaszában csúsztat, elhallgat, valótlanságot állít, és fölöslegesen minősít, ezért erre még reagálni sem kívánok, méltatlanak tartom. Az újságíró által feltett kérdésre viszont válaszolok. A teljesség igénye nélkül, a leírt szó erejével, nézzük a tényeket. Képviselői munkámhoz nagy lendülettel fogtam. Komolyan vettem és veszem ma is képviselői eskümet, miszerint nem egyéni, csoport vagy pártérdekekre, hanem Jászberényre és az itt élő emberek képviseletére esküdtem. De gyorsan rá kellett jönnöm, hogy mint egyszerű képviselőtől nem várnak többet az igen gomb szorgalmas nyomogatásánál. Rendszeresen jelentkező gondolataimmal, probléma megoldási javaslataimmal gyorsan elértem, hogy a város jegyzőjén kívül egyetlen elsőszámú vezető sem vette fel a telefonomat, és egyik sem hívott vissza. Stílust váltottam, a nyilvánossághoz fordultam. 2010. december 19-én interpelláció formájában nyújtottam be, megoldási javaslatommal együtt, a bizottsági munkával kapcsolatos észrevételeimet. Ezt később az idők folyamán többször megismételtem más témákban is (pl. buszöblök, reklámrendelet, stb). Természetesen eredmény nélkül. Később szakértők bevonásával, saját költségemen, komoly anyagot készítettem a két nagy zászlóshajó projektről (sajnos nekem lett igazam). Néhány pikírt megjegyzésen kívül erre sem kaptam választ. Szintén hozzáértő szakemberek bevonásával sok oldalas dokumentációt és videóanyagot (amit nem engedtek a nyilvánosság előtt levetíteni) adtam át a polgármesternek az esővíz csatorna kivitelezési munkálatainak hiányosságairól. Válaszként nem csak a filmet nem vetíthetem le, de a szót is megvonták tőlem az ülésen. És sorol-

hatnám tovább a példákat, amikor építő jelleggel közelítettem, problémákat akartam megoldani. A válaszok egyre cinikusabbak, a reakciók pedig egyre szánalmasabbak lettek. Az idő előre haladtával egyre többen fordulnak hozzám segítségért az élet legkülönbözőbb területeiről (pl. csillagász szakkör tovább működése, Szentkúti tér kútjának minősítése, szemételtakarítás, közmunkával kapcsolatos problémák, falopás stb.). Tehát véleményem szerint, tisztességgel elvégzem a rám rótt és önként vállalt feladatokat (És teszem ezt egyre nagyobb hatékonysággal). Emellett erkölcsi kötelességemnek tartom, hogy tiszteletdíjam egy részét folyamatosan felajánlom arra rászoruló jászberényi embereknek. De térjünk vissza a bizottsági munkára. Én nem vádaskodtam, tényeket soroltam. Azt pedig, hogy szabályokat, rendelteket, Alaptörvényt és törvényt sért bizottsági munka, ez szintén tény (ebben mégis csak kiemelt felelőssége van az érintett bizottságnak). Az ezt bizonyító dokumentum megtalálható a polgármesteri hivatalban. Meggyőződésem, hogy egy város polgármesterének reálpolitikusnak kell, hogy legyen. Ha ez az állításom igaz, előbb vagy utóbb rákényszerül arra, hogy munkája során, mint a város első polgára (akire sokan adták szavazatukat), ne pusztán egy frakciót vezényeljen, hanem az egész testülettel dolgozzon együtt a város érdekében, az eskünknek megfelelően. Én továbbra is készen állok a közös munkára. U. i. Természetesen arra is készen állok, hogy Jászberény polgármesterével és a Jog, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökével közösen egy nyílt vitában, a Déryné nagytermében, a jászberényi emberek és a médiák jelenlétében megvitassuk ezeket a várost érintő komoly kérdéseket. Baráth László önkormányzati képviselő


Építkezés

2013. május 9.

Fa vagy műanyag? A nyílászáró vásárlás nemcsak építkezésnél fontos, hanem felújítások során is. De műanyag vagy fa nyílászárót vegyünk? A műanyag nyílászárók egyik előnye, hogy a tisztántartásuk egyszerű, és az áruk is igen kedvező. Ellenállnak az UV sugárzásnak, színtartóságuk év-

tizedekig biztosított. Egyre több gyártó használ famintázatú műanyagot, amelyek – némi csiszolással – néhány éven belül látvány tekintetében is felvehetik a versenyt a fa nyílászárókkal. A faablakok és -ajtók igazi előnyét talán említeni sem kell. A famintázat egyéniséget ad minden darabnak, jó az ember közérzete a természetes anyag közelében. Így

Apróhirdetés Keresem Kun Menyhértet (szül. 1957), akit a Jászberény, Mező Imre utca 13. szám alatt nem találok. Tel.: 06-30/361-8662. Eladó összközműves lakótelek a Szatmári lakóparkban. Tel.: 06-30/3605282 Eladó jászberényi gazdasági övezetben közművesített ipari ingatlan a 32. sz. közl. út közelében. Tel.: 06-30/3605282

A Jászberényi Strand- és Termálfürdő felvételt hirdet úszómesteri állás betöltésére. Feltétel: úszómesteri képesítés megléte. Jelentkezési határidő május 15. Jelentkezni a 0620/284-3630-as telefonszámon lehet hétköznap 8-17-óráig.

az – a műanyaghoz hasonlóan – szintén alig igényel karbantartást, nem kell gyalulni, sem festeni, mindössze a gyártó által adott UV álló szerrel kell lekezelni minden évben egyszer. Nem is maradt komoly hátránya a fa nyílászáróknak a műanyaggal szemben, mindössze az ár. (Forrás: www.epitesiportal.hu)

5100 Jászberény, Temető utca 32. Tel.: 57/401-190 Nyitvatartás: H-P 7-17 óráig Szo 7-12 óráig

OSB lapok és elfekvő térkövek szuper akciós áron!

Leier térkövek (10×20×6) már 1750 Ft-tól

Toscana Terra betoncserép 136 Ft/db

Leier 30NF tégla 240 Ft/db

Még tart az akció! Apróhirdetés 120 karakter terjedelemig 500 forintért.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS Háztól házig szállítással együtt. Padlószőnyeg-, kárpittisztítás. Hétvégén is! Grát Erika Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543 Dugulás elhárítás bontás nélkül, SOS-ben, hétvégén is. Víz-, szennyvíz- bekötések, vízvezeték szerelés, javítás, csőtörések javítása. Útátfúrás. Kazsimér Zsolt Tel: 06-30/205-8786, 06-70/220-3543

KÉPKERETEZÉS Victoria Képkeretező Szalon Alapítva 1992 SZ.A. Jászberény, Thököly út 10. Tel: 57/412-365

Mielőtt vásárolna, nézze meg árainkat! Tüzelő- és építőanyag megrendelhető. Lambériák 1170Ft /m2-től Hajópadlók 1980 Ft/m2-től széles választékban

Keresse a Lendvai Kft. telepeit! Jászjákóhalma, Fő út 140. 06-57/538-120 Jászárokszállás, Déryné u. 18. 06-57/432-221 Hamarosan Jászberényben is! Ny: h-p: 8-16-ig; szo: 8-12-ig

5. oldal

Szombat, 10 óra – LVG


6. oldal

Szombat, 11 óra – Terplán

Szabadidő

2013. május 9.

Zarándokút a kerekudvari oázishoz Május 3-án, pénteken délben testben és lélekben megerősödni, megújulni vágyó hívek gyűltek össze a főtemplom előtt, hogy közösen elzarándokoljanak a pusztakerekudvari (Gosztony) kápolnához. A nyolc kilométeres út csúcspontja a búcsúi szentmise volt, melyet Székely János püspök atya celebrált. • Gergely Csilla • Családok, baráti társaságok, közösségek tagjai gyülekeztek a főtemplom mellett május 3-án, a déli nap melegében. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a Jóisten kegyelmét élvezhették a gyalogos zarándokúton: mindössze kétszer eredt el az eső, de hamar véget is ért. A résztvevők már kora délután megérkeztek a Szent Jakab Evangelizációs Központ udvarára, ahol ízletes babgulyással fogadták őket. A földi táplálék vételét követően dicsőítésre, közös imára, tanúságtételre vonultak a kápolnához. Sokak szerint ez a hely különleges erővel bír, itt az őszinte, mélyről feltörő imák meghallgatásra találnak, és a test és lélek gyógyulásra lel. A Nepomuki Szent János nevére felszentelt kerekudvari kápolna búcsújára az ország számos pontjáról érkeztek hívek, köztük Erdőtelekről Sülysápról, Hevesről, Egreskátáról, és jászsági falvakból is. Jászberényből Dombi Ferenc atya kísérte el a híveket. A szabadtéri szentmisét Székely János atya celebrálta és Balázs József atya koncelebrálta.

A délutáni felemelő hangulatot a mesékbe illő környezet és a derűs időjárás mellett Ági nagyszerű gitárjátéka és a közös éneklés tette emelkedetté. Székely János atya szentbeszédében több példán keresztül mutatta be, hogy a Jóisten akkor áll hozzánk legközelebb, amikor a leginkább szükségünk van rá: a legnagyobb bajban. A 23. zsoltár sorait idézte, mely példán keresztül a kerekudvari kápolna környékét oázishoz hasonlította. „Az tud Krisztus által fény lenni, aki tud ehhez a forráshoz, oázishoz közel lenni. Életünk mélypontjain a szeretet forrása visz át bennünket, amit Istentől kapunk ajándékként. A forráshoz vezető utat azonban mindenkinek saját magának kell megtalálnia.” A könyörgést és felajánlást követően sokan járultak két szín

alatti áldozáshoz (borba mártott ostya vétele). A búcsú szentmisét követően a kápolnában gyógyulásokért imádkoztak, míg az udvaron Agapéra hívták a résztvevőket. Látva a kerekudvari oázisban hívő emberek arcán a végtelen nyugalmat és boldogságot, a Bibliában igyekeztem választ találni a látottakra, megtapasztaltakra. Máté Evangéliumában bukkantam egy lehetséges magyarázatra és buzdító szavakra azok számára, akik fogékonyak Isten szavára: „A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. S milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják!” (Mt 7, 13-14)

Május királynője napján hoz, őseink értékeihez való visszatérés A négyszállási tanyavilág jelenlegi és fontosságát emelte ki szentbeszédében. egykori lakói, valamint családjaik gyűltek össze a négyszállási kápolna „Régi fényből merítsünk új világossábúcsúi szentmiséjére, május ötödi- got.” Május a megújulás ideje, amikor a rügyből bimbó lesz, majd abból kén, anyák napján. virág s végül kifejlődik a gyümölcs. Szűz Mária is alázatos szívvel vállalja a • g. cs. • legnagyobb és legszebb szerepet, hogy A négyszállási kápolnában sokak rész- Jézus Krisztus édesanyja legyen: „Íme, vételével kezdődött a búcsú szentmise az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Május királynője ünnepén, május első te igéd szerint” Érdemes megfontolni Szántó atya tanácsát: „A Szűzanya vasárnapján. A szentmisét Szántó József kezét szorítsuk erősen, és ne engedjük apátplébános celebrálta, Beniczki Béla orgonakísérettel és áhítatos énekekkel el… mert aki Szűz Mária kezét fogja, az nem vész el.” Az isteni megszólításra tette a szertartást emelkedetté. adott emberi válasz teremhet igazán jó Az 1939-ben épült kápolna fontos szerepet töltött be a környék tanyavi- gyümölcsöt. „A mai nap egyik üzenelágának hitéletében, melyre szívesen te: Istennél nincs lehetetlen.” A szívemlékeznek vissza a környéken élők hez szóló szavak után folytatódott a szentmise, majd körmenettel és áldásvagy az innen elszármazottak. Szántó atya is a gyökerekhez, hagyományok- sal zárult.

Népfőiskola a Gazdakörben Április 29-én hétfőn Nagyné Kiss Mária tartott előadást A polgárok európai éve 2013 címmel a Gazdakörben. Valamivel kevesebben voltunk a szokásosnál, hiszen a megkésett és ennek következtében felgyorsult tavasz minden gazda számára több teendőt diktált, mint általában. • f. f. • Tamás Zoltán gazdaköri elnök köszöntötte az előadót és a megjelenteket. Az előadó valamivel több írásos anyagot hozott a szokásosnál, és ezzel lehetővé tette, hogy csendes magányunkban is folytathassuk a témával kapcsolatos latolgatásunkat erről a húsz évről, amely a Közös Piac, illetve az Európai Unió jegyében eltelt fölöttünk. Legfontosabb faktora ennek a korszaknak a gazdaság és kereskedelem szabad

áramlása, a politikai együttműködés, a jogszabályok összehangolása. Ennek egyik alapvető biztosítéka a schengeni határok szavatolása több szerződés (Maastricht, Amszterdam, Lisszabon) aláírása révén. A munkaerő szabad áramlása is számtalan problémát vet fel, hiszen például Lengyelországból vagy Romániából számosan keresnek munkahelyet a világ más pontján. Némelyek ráadásul úgy, hogy gyermekeiket a nagyszülőkre hagyják, és csak időnként utaznak vissza szülőföldjükre. Számosan nem képzettségüknek nem megfelelő munkát vállalhatnak külországban. Ugyanakkor hazánkban számos osztrák és holland él, és majd csak a közeljövőben meghozandó földtörvény szabja meg az uniós idegen állampolgárok hazánkbeli foglalkoztatásának, tartózkodásának határait, lehetőségeit. Szóba került számos magyar iparág kivásárlás

A felújításra szoruló, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébániához tartozó négyszállási kápolnát mihamarabb szeretnék renoválni. A munkálatok várhatóan hamarosan elkezdődnek, melyre felajánlásokat továbbra is szívesen fogadnak. révén történő megszűnése a külföldi tőke érkeztével. A cukorrépa-termesztés és a cukorgyártás szinte megszűnt hazánkban, és az állattenyésztés némely ága is mélypontra került. Ugyancsak fontos összetevője az unióbeli tevékenységnek az adott keretek között folytatható politizálás. Járóka Lívia például jól képviseli az uniós szervezetben a magyarországi romákat, egy erdélyi származású képviselőnő pedig a kisebbségek érdekeit szólaltatja meg illő rendezettséggel és hatékonysággal. Nem egyszerű ezeknek az érdekeknek a megszólaltatása, hiszen az európai politikai nem vagy alig tudja befogadni a kisebbségek önrendelkezésének kérdéskörét. Az érdekes előadás után számos kérdés vetődött fel például a mezőgazdasági termelőszövetkezetekkel, az állattenyésztéssel kapcsolatban, valamint szóba került a magyar bankok és az európai bankrendszer összefüggése és a kettős állampolgárság megítélése is.


Ajánló

2013. május 9.

7. oldal

Interjú Szabó Imrefia Béla szobrászművésszel

Programok

Formákkal írt költészet Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy a városunkban felállítandó trianoni emlékmű elkészítésére Szabó Imrefia Béla szobrászt kérték fel. A jászsági születésű alkotót pályája kezdetéről, mestereiről és a szobrászatról mint olyanról kérdeztük. • Sándor Eliza •

• Hogyan indult a pályája? 1970-ben érettségiztem a Lehel Vezér Gimnáziumban, majd a tanítóképző hallgatója lettem. Itt két kiváló jászsági festőművész: Sáros András és Vuics István atyai jóindulattal segítették első lépéseimet. A szobrászat felé azonban Máté György vezetett, aki a Képzőművészeti Főiskola elvégzése után éppen ekkor Jászberénybe jött tanítani. Ő adott egy maréknyi plasztilint, mondván próbáljam meg én is, hogy mit tudok kezdeni az érem műfajjal. Elkészítettem az első munkámat. „Öt körrel jobb, mint gondoltam. – mondta – Csinálj még ilyeneket!” És én hozzáfogtam. Rajzoltam, agyaggal, gipsszel dolgoztam. Küszködtem az anyaggal, de nívódíjakat nyertem, dicséreteket, elismeréseket – megfertőzött az siker. • Mely alkotók voltak a mesterei, mit tanult tőlük? Bár pedagógiai főiskolát végeztem, és posztgraduális tanulmányaimat is mind a vizuális nevelés területén folytattam, de mint szobrász és érmész valójában önképzéssel jutottam előre. Bizony ennek volt hátránya is, előnye is. Lassabban haladtam, de a magam

Eddigi munkái: Matty (Baranya megye) Panteum Avium (Madár Emlékpark) madár „kopjafák”. Bács-Kiskun megye több településén (Lakitelek, TiszakécskeÓbög, Gátér, Pálmonostora, Kiskunmajsa) faragott jelfákat az egykori tanítók emlékére. Lakitelek A Világháborúk Lakiteleki Áldozatainak Emlékműve, szobrok (Józan Miklós, Illyés Gyula, Sinkovics Imre, Simándi József, Kodály Zoltán, Balázs Ferenc), domborművek (Kölcsey Ferenc, Széchenyi István, Bólyai Farkas és János), padok, kopjafák. Jászfényszaru: dr. Hortáver József és dr. Sándor Imre orvosok emléktáblája, Millenniumi díszkút, Tanítók emlékműve, Szt. István dombormű, Megbékélés emlékműve, Jászfényszaru domborműve, Szt. Imre dombormű, Trianon emlékmű, Mindszenty Emlékkő, Jászfényszarui Cigányzenészek Emlékműve. Szolnok: Végtelen Csomó plasztika (a Verseghy Gimnázium kertje), az 1956-os Forradalom- és Szabadságharc emlékműve. határon túli magyar településeken: Duna­szerdahelyen, Munkácson, Görgényüvegcsűrön is ta­ lálhatók munkái. Portédomborművek: Cibakháza, Szentes (Kristó Gyula), Zagyvarékas (Damjanich), Törökszentmiklós (Székács Elemér), Szolnok (II. Rákóczi F., Szatmáry György, Hasznos István, Boros Ottó, Kanizsa Tivadar, Kiss Ferenc, Szegő Gábor).

vágta ösvényen jártam. Ezen a vargabetűvel rajzolt úton, sokszor magam kárán tanulva, de nagyszerű felfedezéseket tettem. A ’80-as évek végén a Szolnok Megyei Fiatal Alkotók Körének vezetőjeként alkotótársaimmal sikerült elérni, hogy a minőségi munka döntse el, hogy ki lépheti át kívülről azt a falat, ami az úgynevezett „hivatásos” művészek köré emelődött, megvédendő vélt és valós érdekeiket. Sokat segítettek ebben a munkában az akkor még a szolnoki művésztelepen alkotó (ma Szigligeten élő) Bokros László festőművész és a kisújszállási (néhai) Papi Lajos szobrászművész. Köszönettel emlékszem rájuk, tisztelem önzetlen művészi-emberi tartásuk. • Inkább a konkrét figurális, vagy a szimbolikus kifejezésmód áll önhöz közelebb? A jelképek, szimbólumok használata nélkül nem érdemes művet szülni. Még ha realista szemlélettel és módszerrel készül is az alkotás, a szellemnek jelen kell lenni a mű minden morzsájában. A szobrászat formákkal írt költészet. Egy mű attól szobor, hogy az általa közvetített tartalom nem epikus. Önmagában megáll az anyag és hat. Hatásában és az alkotási folyamatot illetően is inkább a lírához áll közelebb. Alkalmanként felhasználok szövegeket, melyek többnyire idézetek, és segítenek abban, hogy a közönség figyelmét valamely fontosnak vélt gondolat közelébe vezessem. Ez a figyelemvezetés a kompozíció része. Az éremművészetben különösen fontos szerepe van annak a tartalomnak, amit a legenda (az érem körirata) fogalmaz meg. Az éremoldalak peremén olvasható szöveg szép betűkkel megformálva ugyanolyan fontos eleme az alkotásnak, mint maga a plasztik forma. A most Jászberénybe kerülő Trianon-emlékmű posztamentumára Apponyi gróf egy mondatát idézem, és ez sem véletlen, nem öncélú, a szövegnek nem a helykitöltés a funkciója.

• Mi adja a legfőbb inspirációt? A műalkotás, a szobor, az érem az alkotó invenciójából, képzeletvilágából lép elő akkor is, ha megrendelésre készül. A megrendelő óhaja meghatározó erő, de a művész felelőssége, hogy mindenféle „erőszakos” kívánság ellenére az alkotás költői, művészi erényeket mutasson fel, hiszen mint mondtam, a szobrászat is költészet. Szerencsés esetben a megrendelés is lehet inspiratív. hogy méltó feladatokat, munkákat kér • Van kedvenc anyaga? tőlem. Mindezt és hasonlókat nem an�Pályám elején műterem hiányában, és nyira pályacsúcsoknak nevezném, inegyéb okok miatt is elsősorban érmek, kább felfénylő pillanatoknak gondolom. plakettek, arasznyi kisplasztikák készí- • Jelenleg Szolnokon él. Milyen gyaktésével foglalkoztam. Ezeket bronzba ran látogat el Jászberénybe? álmodtam, és ez a fém ma is kedves szá- A Szolnok és Jászfényszaru közti utat momra: portrészobraim, dombormű- hetente járom, így átutazóban is folyton veim anyaga. Faragtam fát is, mindig a láthatom a város fejlődését, szépülését. helyszínen, ott ahová a megrendelés szó- Kulturális életéről tudok, jelentősebb lított. Ha kőből tervezem a plasztikát, eseményeinek alkalmanként közönsége annak makettjét elkészítve, kőfaragó vagyok. Szülővárosomnak mondhatom műhelyben kivitelezzük Tóásó Tibor kő- Jászberényt, hiszen a város kórházának szobrász barátommal és munkatársaival. szülészetén láttam meg a napvilágot, de • Megítélése szerint mik voltak eddigi Jászfényszaru levegője erősített, fényszapályájának csúcspontjai? rui gyerek vagyok. Jászberényben főként Közel negyven esztendőt töltöttem el a tanulóéveim idejét töltöttem, ifjúságom tanári pályán. Aki teljes óraszámban ta- legfogékonyabb, legszebb éveit. Bevalnított, és gyerekek között töltötte idejét, lom, gondoltam arra, hogy egyszer talán ha képzőművész, akkor titkon remélhe- megkeresnek, és megbíznak valamiféle ti, hogy az eleven anyagban is nyomot feladattal – már amivel én szolgálni tuhagyott. A szép és méltó feladatoknak dok. Most jött el az az idő, és illendőnek örül az alkotó ember, és ha ezeknek meg tartom, hogy köszönetemet fejezzem ki tud felelni, akkor a munka nagysága, azoknak, akik érdeklődést mutattak, ilmérete mellékes. Ha mégis ki akarnék letve elfogadják munkámat. emelni munkáim közül néhányat, akkor • Középső neve nem hétköznapi… szívesen említem meg a szolnoki ’56-os „Elvegyültem és kiváltam” – írta József emlékművet, melyet még a Népköztár- Attila. Szabó Béla voltam én sokáig, de saság utolsó óráiban az utca embereivel amióta alkotó emberként elkövetek jótemeltünk 1989 őszén. Szeretettel gon- rosszat, a sok kiváló Szabó Béla között dolok a Madáremlékparkra, melyet a kényszerűen meg kellett különböztetni Dráva-parti Matty határában faragtam magam. Ezért úgy gondoltam, hogy azt a 90-es évek elején a hazánkban kihalt az ősi magyar formát választom, amely madárfajok emlékére. A Mindszenty az apa nevével jelezte a fiú gyermeket. Társaság tagjaként elkészített Mind- Édesapám neve Imre. Ekképpen képzőszenty érem különösen kedves a bíboros művészként Szabó Imrefia Béla vagyok. úr személye és az éremmel kitüntetett Így őrzöm az Ő nevét is, s az iránta érszemélyek miatt. Jászfényszaru díszpol- zett szeretetem és tiszteletem is benne gárává választott, és azzal is megtisztel, van ebben.

A szép könyv és a jász identitás ünnepe Csütörtökön, május 2-án a városháza dísztermében jöttek össze, akik egy könyvkülönlegesség értékeinek számbavételével óhajtottak több mint órát eltölteni. A könyv címe sem szokványos: A Jász és a két Kun Kerületek címeres levelei 1746 – 1839. Nem túl sokan jöttünk össze, de mindenképpen elegen ahhoz, hogy élő közeget teremthessünk az érintett téma prezentálásához. • Farkas Ferenc • Dr. Bathó Edit igazgató asszony köszöntötte a megjelenteket: Bolla János jászkapitány és neje, Mozsár Lászlóné, Jászágó polgármestere, Eszes Béla és Sári Ferenc polgármesterek, Bohárné Bathó Rozália önkormányzati képviselő. Természetesen jelen volt dr. Csáky Imre címertörténész és ízléses viseletben a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai. Az egylet tagjai bemutatták a kiváltságukat elvesztő jászok és kunok történetét. Kormos László egy névtelen szerző versének bemutatásával mutatta be e korszak jász magyarjainak sorsát. Településenként is megidézte eleink történetét. 1745. május 6-a jelentett fordulópontot. Ennek méltatására született meg a helyi gimnázium tanárának, Kiss Endrének Himnusz című verse, amelyet Bolla Jánosné, Ilona asszony szavalt el átélhetően. Majd meghallgattuk az Ipolyságon született, német származású, de magyarrá, sőt jásszá lett költőnek, Sajó Sándornak a verses vallomását hozta közel hozzánk Körei-Nagy Kristóf Jászberény címmel.

Múltunk szóbeli megidézését követte a könyv szerzőjének megidézése. Köszönetet mondott Jászberény város polgármesterének és képviselő-testületének az erkölcsi és anyagi támogatásért, a Jász Múzeum igazgatójának az emlékezetes könyvbemutató megszervezéséért. Ezután olyat hallottunk, amiről nem vagy alig voltak ismereteink. Az előadó nyilvánvalóvá tette, hogy egyes könyvek, különösen ennek a könyvnek

a sorsa egy százados szokásrend vetületeit tartalmaz, azt testesíti meg. Az egyes címeres levelek magukon viselik születésük időpontjának szabályba foglalt igényeit. Annak megfelelően írattak vékonyan fogó hegyes tollal, tintával vagy egyéb anyaggal. Az egyes címeres papírok és pecsétek szövegileg is magukon viselték keletkezésük jellegzetességeit, de az egyes címek, rangok is meghatározott rendben sorjáztak a míves dokumentumokban. A pecsétek milyensége is korfüggő volt és maradt. Igy jutottunk 1746-tól 1839ig. Kiderült, hogy a barokk és a klas�szicizáló írásmód egyaránt jellemzője volt az adott korszak írásos dokumentumainak. A vetített képek egymásutánja nyilvánvalóvá tette az említett tényezők érvényességét, érvényesülését. Előadónk nagyon figyelt közönségére, és szükségét látta, újra értelmezte megállapításait. Igy jutott el a tintától a a rézkarcig, mint a míves írás egyik változatáig. Dr. Bathó Edit igazgatónő vezetett vissza bennünket a hétköznapi való világba. Köszönetet mondott az előadónak a nem mindennapi előadásért, hiszen így értelmezhettüük a könyv nem mindennapi szépségét, jelképiségét. Dedikálás zárta a szép teremben való tartózkodást, majd a múzeumban folyt az értékelő, emlékekben gazdag eszmecsere.

Az élet lehelete: céllal, céltalanul? Május 10-én, pénteken 18 órakor Lőrincz Gabriella következő vendége a Világokon át sorozatban dr. Molnár György belgyógyász, holisztikus orvos, aki Az élet lehelete: céllal, céltalanul? címmel tart előadást az ifjúsági házban. Jászsági babgulyás főzőverseny Május 11-én, szombaton 8 órától Jászsági babgulyás főzőversenyt szerveznek a Neszűr 8. dűlőjében, a mini ABC udvarán. Bővebb információ a rendezvény főszervezőjétől: Szijártó József 0630/906-1453. OptiKaland Május 11-én, szombaton 10 órakor lesz a következő OptiKaland foglalkozás a Hamza Múzeumban. Ünnepi hangverseny Május 12-én, vasárnap 17 órakor a Székely Mihály Kórus Közművelődési Alapítvány ünnepi hangversenyt rendez Székely Mihály halálának 50. évfordulója tiszteletére. Fellép a jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes és a Jászsági ÁFÉSZ Székely Mihály Kórusa. Megemlékezés a világháborúk helyi áldozataira Május 12-én, vasárnap 16 órakor az Erdei Vendégháznál – volt tőtevényi iskolánál – a világháborúk helyi áldozataira emlékeznek. Fórum a Neszűrért Május 12-én, vasárnap 17 órakor a Jászberényi Neszűri Gazdák fórumot szerveznek az Öregerdei Gyermektáborban. Cél: a Neszűr szebbé, jobbá tétele közös erővel. Érdeklődni lehet Kati néninél (Nagy Katalin): 06-30/621-4025. Színkavalkád Május 14-én, kedden 15.30 órakor az ifjúsági házban gyermekmunka kiállítás nyílik Színkavalkád címmel. A kiállítás megtekinthető május 17-ig. Filmklub Május 15-én, szerdán 18 órakor a Belevágunk közönségtalálkozóval egybekötött filmvetítés vendége Hajdu Szabolcs lesz, a Fehér tenyér rendezője, a Tiszti Klubban. Veres József kiállítása Május 16-án, csütörtökön 17.30 órakor a főtemplomban lesz Veres József ikonfestő kiállításmegnyitója a Kettős Szentév tiszteletére. Európa Klub Május 16-án, csütörtökön 17.30kor a városi könyvtárban az Európa Klub szervezésében a Kossuth Kiadói Csoport mutatkozik be. Vendégek: Kocsis András Sándor elnök-vezérigazgató, Kőrössy P. József, az irodalmi rovat vezetője és Romsics Ignác történész. Múltidéző Történelmi Játszóház Május 17-én, pénteken 8 órától Múltidéző Történelmi Játszóházat szerveznek a Jász Múzeum udvarán az 1848-’49-es jászberényi események emlékére. A játszóházba előzetes bejelentkezés szükséges, melyet az ifjúsági házban tehetnek meg, illetve az 57/411-976 vagy a 20/510-9185-ös telefonszámokon. Olvass a lelki egészségedért! Május 17-én, pénteken 17 órakor dr. Hevesi Kriszta egészségfejlesztő szakpszichológus, egyetemi oktató tart előadást az ifjúsági házban Az intimitás napjainkban címmel.


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Csoportgyőztes a sakkcsapat

Rövid hírek

Krisztina (akinek nem ez a fő sportága) a 18. helyen végzett, viszont a görkorcsolyás hölgyek versenyében Szöllősi Utánpótlás labdarúgás. A 25. for- Boglárka már másodszor hozta el az dulót rendezték az országos utánpótlás aranyérmet Tiszafüredről. Lejátszották az utolsó fordulót a melabdarúgó-bajnokságban, ahol a Jász- A női kézilabda NB II. Junior baj- gyei sakkcsapat bajnokságban. Terberényi SE fiataljai a következő ered- nokság. Egyhetes szünet után lépett mészetesen a Jászberényi Sakk Kör a ményt érték el: U19: JSE – Pénzügyőr pályára újra a berényi csapat, és fölé- megye kettéosztott – Kunság, Jászság 0-4, U17: JSE – Pénzügyőr 1-1, U15: nyes győzelmet aratott: Jászberény TF – csoportban az utóbbi tájegységben JSE – Tatabánya 2-1, U13: JSE - Tata- DSE – Kállósemjén 32-19. kapott besorolást. bánya 1-1. Diák kézilabda. Jászági döntőt nyert VI. Intersport Tour de Tisza-tó. Az az Oláhné Harsányi Mária által irányí- A berényi gárda a bajnokságon végig elmúlt hétvégén hatodik alkalommal tott Belvárosi Általános Iskola leány- nagy küzdelmet vívott a jó erőkből álló rendezték meg a Tiszató-kerülő, görkor- csapata. A második Jászboldogháza, a újszászi legénységgel. Sinka Istvánék csolya és kerékpáros versenyt. A nem- harmadik az LVG, a negyedik helyezett az elmúlt vasárnap a megyeszékhely zetközi mezőnyben a kerékpárosoknak pedig a SZIE Gyakorló Általános Isko- csapatát fogadták és elsődleges céljukat 65 km, míg a görkorcsolyásoknak 57 la csapata lett. A megyei döntőben az – az 5 pont megszerzését – hamar teljekm volt a táv. A kategóriánként értékelt első helyezett képviseli a Jászságot és sítették, azaz Szolnokot már 5-2-es álvárosunkat. versenyen a kerékpárosoknál Turcsányi lásnál megelőzték. Ám ekkor fontos hír érkezett a sakkasztalok mellé: a nagy ellenlábas Újszász 9,5-0,5 arányban legázolta Abony csapatát. Így nem volt mit tenni, megalkuvást nem tűrő játékmájus 9. – május 15. kal mindhárom még folyó partit meg Apáti Hírmondó: Épí-tech: Kívánság Batyu: kellett nyerniük. Csapatukban még csütörtök 6.00, 7.00; szombat csütörtök: 18.30. péntek 8.00, csütörtök 21.00; szombat ezen a fontos mérkőzésen is hat ifjúsági 20.00; vasárnap 7.00; szerda kedd 7.30, 18.00, 20.00. 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; játékos szerepelt, tehát egyre nagyobb 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, Értékőrző: szerda 18.00, 21.00. terhet és felelősséget pakoltak a fiata22.00. csütörtök 8.00, vasárnap 10.00, Kosárlabda: lokra. Ezt ifjú sakkozóink is átérezték Bence Show: 16.00, 20.30, hétfő 8.00, Szolnoki Olaj KK – és remekül hajráztak. A hiányzó, nyolVendég: St. Martin szerda 8.00, 20.30. Atomerőmű SE cadik pontot is éppen egy fiatalember, péntek 8.30 Fényszarui pillanatok: csütörtök 17.00. Inges Zénó szerezte meg szépen vezetett Vendég: Tillinger Attila péntek 21.30. Atomerőmű SE – Szolnoki végjátékban. Rajta kívül egy pontot hétfő 20.30; kedd 18.30, Fényszaruról jelentjük: Olaj KK 20.30. péntek 19.00, 20.00, 22.00; hétfő 19.00, kedd 6.00, 21.00. szerzett még: Darázs Z., Tajti S., SinBerényi Hírmondó: szombat 7.00, 21.00, 22.00; Kukkantó: ka I., Bujdosó B., Pécsi R. és Farkas I. (friss) csütörtök 19.00, 20.00; vasárnap 8.00. péntek 18.30; szombat 8.30, Remizett: Csatári D. és Sebők M. Így 22.00; péntek 6.00, 7.00, Képújság: 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, alakult ki a végeredmény: Jászberényi 20.30; szombat 6.00, 9.00, csütörtök 8.30-17.00; péntek 18.30, 20.00; hétfő 7.00, Sakk Kör – Szolnok 8-2. 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 9.00-18.30; szombat 10.0018.30; kedd 8.00 A végelszámolásnál aztán kiderült: 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 16.00; vasárnap 10.30-16.00; nagyon kellett ez a nagyarányú győzeA műsorváltozás jogát 21.30. hétfő 8.30-18.30; kedd 8.30lem, mert így pontegyenlőség (49,5fenntartjuk! 18.00; szerda 8.30-18.00; Berényi Pillanatok: 49,5) alakult ki az élen. Az olimpiákon kedd 19.00. szokásos számítás szerint a Jászberényi Sakk Kör lett a Jászság csoportbajnoka Újszász előtt. Ez pedig azt jelenti számukra, hogy a Kunság csoportgyőztesével játszhatnak a megyei bajnoki címért. A helyszín és egyben az ellenfél is, Ambuláns felnőtt-ellátás Gyógyszertárak Kisújszállás lesz, május 12-én.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről

Ügyeletek

május 9. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

május 10. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 május 11. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 május 12. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930 május 13. hétfő Szentháromság Patika Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

május 14. kedd Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban

Tel.: 0656/�221-304

május 15. szerda Thököly Gyógyszertár

Fogászati ügyelet

május 16. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13.

Hétköznap:

18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Tel.: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. május 9.

Jászberény nyerte a rangadót Az elmúlt hétvégén rendezték a Jászberény – Jászárokszállás szomszédvári rangadót a labdarúgó megyei I. osztály 25. fordulójában. A vendégeket jó emlék fűzte a berényi pályához, ugyanis tavaly itt Jászapátit győzték le, és lettek a Magyar Kupában megyei elsők. A berényi alakulatot pedig az a vágy éltette, hogy visszavágjanak az őszi idényben Árokszálláson elszenvedett 2-1 arányú vereségért. Nos, e visszavágás első jelei gyorsan jelentkeztek, hiszen már az 5. percben megrezdült a háló az „ex berényi” kapus Papp Tamás mögött. Lukácsi volt eredményes büntetőből egy kezezés után. Néhány perc múlva a vendégportás újra maga mögött tudhatta labdát egy kapu előtti kavarodás után, amikor Hájos Norbert bosszantotta góljával régi csapattársait. Szórványos ellentámadás kö-

Jól teljesítettek ökölvívóink Március 13-án Egerben, majd azt követően 27-én Gyöngyösön került megrendezésre a Régiós ökölvívó bajnokság negyedik és ötödik fordulója. A Csík Tibor SE serdülő, junior és felnőtt versenyzővel, szám szerint kilencen ökölvívóval képviselte városunkat a két helyszín szorítójában. Az egri versenyen felemás eredmények születtek, sok bravúrt döntetlennel tarkítva, mivel fiaink sokszor minőségi ellenfelekkel találkoztak. Balog Tamás parázs mec�csen, hajszállal kapott ki a junior vb-t is megjárt Könnyű Richárdtól. Iványi László is csak megszorítani tudta a nyíregyházi válogatott Tóth Lászlót. Sas Ádám 75 kg-ban a szlovák bajnokkal öklözött, és a nap meccsén döntetlen

Elbuktuk a nagy csatát (Folytatás az első oldalról.) A harmadik etapban aztán minden eldőlni látszott. A mieink sorozatban hagyták ki a három- és kétpontos dobásokat. Ennek köszönhetően a somogyi csapat tízpontos jelentős előnyre tett szert. Ez már nem csökkent, sőt nőtt a befejező szakaszban, így a hazai publikum biztos győzelmet ünnepelhetett: Kaposvári KK – TOP COP Security Jb 84-69. Nagy tapsot kapott persze a jászsági alakulat és mesterük Földi Sándor is

vette a kétgólos vezetést, ám Tóth Márk közeli lövése háromra növelte a berényi gárda előnyét. A szünet után aztán inkább már a vendégcsapat dominált jobban, ami mintegy negyedóra múlva góllá is érett Csomor Szabolcs találatával. Igazából ettől kezdve vált látványosabbá a focimeccs, mert Szabó Imre fiai további gólt szerettek volna szerezni, és ezt akarta a Vigh Tibor által dirigált hazai gárda is. Német Gyuláék több helyzetet is kidolgoztak, de vagy Papp Tamás vagy a kapufa mentett, így maradt az eredmény, azaz: NKSE Jászberény – Rosenberger Jászárokszállás 3-1. Ezzel a győzelemmel egyelőre Az 5. helyen tartózkodik a berényi együttes. Legközelebb szerdán délután lépnek – ismét hazai – pályára, amikor Túrkeve lesz az ellenfél, szombaton pedig Karcagra utaznak.

saját, nem kis létszámú közönségétől. Meg is érdemelték a fiúk, hiszen ismét újraíródik Jászberény sporttörténete. A város kosárlabdaklubja alig több mint 10 éves múltra tekinthet vissza, és 2013. évben – fennállása óta először – az ötödik helyen végzett a magyar kosárlabda-bajnokságban. Versenyben van még viszont a 23 évesek gárdája, ahol a JKSE a legjobb 16 csapat között szerepel, és minden esélye meg van arra, hogy előkelő helyen végezzen.

eredmény született. A serdülők közül Kocka Csaba, és Farkas Patrik életük első versenyén, ugyan vereséget szenvedtek, bátorságból azonban helytálltak. Érdemes megem­ líteni Bárkányi Milánt is, aki nála tíz kilóval nehezebb, junior ellenfelével is vállalta a küzdelmet, valamint Oláh Ricsit, aki Egerben a diákolimpia 56 kg-os bajnokát verte fölényesen. Két hétre rá Gyöngyösön pedig az MTK válogatott ökölvívójával döntetlent ért el. Ezen a versenyen, győzelmet könyvelhetett el Balog Tamás, Kocka Csaba, Bárkányi Milán, Sas Ádám, Kántor Gábor, és Banya Ábel. A következő forduló május 12-én Békésen lesz. Majd a nyár folyamán elkezdődnek a három- és négynapos rangos hazai tornák, amelyeken teljes csapattal fognak szerepelni ökölvívóink.

Országosban teniszezőink Jászberény tavaly alakult teniszcsapta, nevezetesen a CO-OP Star SE fölényesen nyerte a tavalyi szezont a megyei bajnokságban, így az idén már, az országos táblán, az OB III. csapatai közé kaptak besorolást. Május első hétvégéjén, szombaton jó hangulatban indultak a csapat tagjai az OB III. első bajnoki mérkőzésére. Ellenfelük Jászapáti teniszezői voltak, így jászsági rangadóval indult a nyitány. Az egyéni küzdelmek kiegyenlített csatát hoztak, három meccset a vendéglátók, hármat pedig Dancsó Bálint, Dancsó Márk és Hoffer István révén a CO-OP játékosai nyertek, így 3-3-ra állt a találkozó. A páros csatákat viszont már elveszítették, ugyanis kissé tartalékosan vették fel a küzdelmet, és a párosok összeállítása már nem hozott pontot a konyhára: Jászapáti – CO-OP Star SE 6-3. A második forduló Mogyoródon volt. Itt már kevésbé ment az egyéni is, mert csak Bartóki József tudott mec�cset nyerni. A párosok összecsapásán szintén egy ponttal lettek gazdagabbak teniszezőink a Sződi Szabolcs�–�Bartóki József páros révén: Mogyoród – CO-OP Star SE 7-2. A rajt tehát nem sikerült valami fényesen, de hát minden kezdet nehéz, még a teniszpályákon is, pláne ha már Országos Bajnokságon szerepelhet egy újonccsapat. A folytatás remélhetőleg sikeresebb lesz a következő hétvégén. Szombaton Hatvan ellen játszanak, immár hazai pályán, vasárnap pedig Gyöngyösre utaznak teniszcsapatunk tagjai.

Új évf. 2. év, 19. szám  

2013. május 9.