Page 1

Berényi diákok külföldi élményei

A közmunkások már fegyelmezettebb munkát végeznek

Különös filmszeminárium

A Comenius programban városunk több iskolája is részt vesz, melynek keretein belül diákjaik elutazhattak a környező országokba.

Szabó Tamás polgármestert kérdeztük a közmunkáról, a Neszűrről és a jászkapitányról.

Lőrinc Gabriella sorozatának negyedik vendége Héjjas István kutatómérnök, író, buddhista gondolkodó Tér, idő, tudat címmel tartott előadást.

Összeállítás az 5. oldalon.

Interjú a 3. oldalon.

Írás a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év 17. szám (XXV./17.)

Kerekasztal a főiskola sorsáról

2013. április 25.

Újság Jászberény város lapja

Az alternatív gyógymódokról bővebben

Szabados Lajos professzor, a Magyar Pedagógiai Társaság Jász-NagykunSzolnok megyei tagozatának elnöke április 19-én pénteken a főiskola tanácstermébe befolyásos közéleti személyiségeket, oktatási szakembereket hívott meg a kormány vidékfejlesztési programja jegyében a Jászság oktatásügyét, benne az egyetlen felsőoktatási intézmény helyzetét megvitatni.

Április 11-én a Jászság Egészségéért Alapítvány meghívására térségünk jelentős gazdálkodó szervezeteinek harmincöt képviselője érkezett a Szent Erzsébet Kórházba. Ilyen méretű partnertalálkozóra nem került sor az utóbbi években. • sz. s. •

• T. R. • Dr. Szabados Lajos szerint nélkülözhetetlen a főiskola, hiszen szükség van a benne képzett szakemberekre a Jászság minden településén. Működésük új életminőséget bontakoztathat ki a kis és nagyobb településeken egyaránt. Amikor főigazgatója volt az intézménynek, 2004-ben még 137 tanítójelöltet vettek fel, ma pedig ennek a hatodát. Töprengésre késztet az egykori budai képző vezetője, aki kijelentette, nem kellenek vidéki képzők, a fővárosban megfelelő számú tanító végez. Intézményünk tanítójelöltjeinek a száma nagymértékben csökkent. Ezért hívta most össze mindazokat, akik hasonló módon gondolkodnak erről a kérdéskörről. Bizonyos, hogy a 95 éves jászberényi tanítóképzésnek meg kell újulnia. Újabb szakok indítása vagy a jelenlegiek erősítése a feladat? Dr. Varró Bernadett dékánhelyettes folytatta a megkezdett gondolatsort. Gyors és erőteljes megújulásra van szükség. (Folytatás a 2. oldalon.)

Robbanó rügyek Nem szokványos kora tavaszi időjárásunk nem szokványos jelenségeket produkált. Mivel a megkésett tavasz lelassította a szokásos folyamatokat, nagyra nőttek a rügyek, és amikor ránk köszöntött a szokásosnál valamivel nagyobb enyhülés, szinte egyik pillanatról a másikra – szinte órák alatt – kipattantak a rózsa- és hortenziarügyek, majd átmenet nélkül levelet bontottak. A korai gyümölcs- és díszfák ugyancsak napok alatt virágba borultak. A gyümölcsfák különös fehérségű virággal tiszteltek meg bennünket, a díszfák nagy része pedig lila vagy lilás szirmokat bontott. A nem virágzó fák zöldbe borultak, és beköszöntött az igazi tavaszi hangulat. Már csak a fagyosszentek okozhatnak kellemetlenséget május első napjaiban. Ha a májusi fagy nem kárt kertjeinkben, szőlőinkben, szép nyarunk lesz…

Partnertalálkozó a kórházban

Vasárnap emberek sokasága fordult meg a Jászkerület Nonprofit Kft. Városi Könyvtárában és Ifjúsági Házában. Reggel kilenc órától egészen délután négy óráig a Natura Napra érkezhettek a résztvevők, este pedig Müller Péter író, dramaturg volt a jászberényi közönség vendége. • Buschman Éva • A Natura Nap évek óta hozzátartozik a városban zajló eseményekhez. A programok sokszínűsége és a derűs vasárnap

is bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az érdeklődők folyamatosan érkeztek a rendezvény két helyszínére. A könyvtárban öt előadás hangzott el a nap folyamán. Az első előadó

Némethné Wéber Gabriella volt, aki a női és férfi energiákról szólt; majd a gyógyító gombákról hallhattunk Szűcs Leventétől; nagy hallgatósága volt dr. Sári Erzsébetnek, aki a testi betegségek lelki okairól beszélt; majd dr. Nemes Katalin a nők egészségét helyezte mondandója középpontjába; végül dr. Nagy Mátyás a homeopátiáról tartott előadást. (Folytatás a 7. oldalon.)

Őrző-védők legjobbjai a laktanyában Látott-e már a kedves olvasó harminckilós bébit? Mielőtt az újság elbulvárosodása miatti általános aggodalom eluralkodna, le kell szögeznem: aki vasárnap ellátogatott a huszárlaktanyába, az már nem lepődik meg e kérdésen. Az Országos Őrző-védő CAC Kutyakiállításon ugyanis akadtak ilyenek is szép számmal a benevezett mintegy 260 négylábú között. • Sándor Eliza • Közülük 21 jászsági tulajdonú kutyus volt, ebből is látszik: szép számmal érkeztek az ország minden pontjából a rangos megmérettetésre. Őket is köszöntötte városunk nevében Nagy András városkapcsolati tanácsnok, majd egyből megkezdődtek a bírálatok. Nem is volt lehetőség a késlekedésre, hiszen a jelentős számú résztvevő elbírálása még négy bírói körben is igencsak elhúzódott. Az ebek fajta, nem és kor szerinti csoportokra bontva (ekkor tudtam meg, hogy a „bébi” a hathónaposnál fiatalabb kutya megnevezése) léptek a díszkörbe. Jómagam laikusként, a bírálati szempontokból mit sem értve csatlakoztam a szebbnél szebb kutyák fel-

vonulását csodáló közönséghez, ám a szigorú tekintetű bírók figyelmét a legapróbb hiba sem kerülte el. Vizsgálták őket távolról, közelről, mozgás közben és – valószínűleg szintén szigorú szabályok szerint – beállítva. Majd elhangzott a bírálat, melyet a segítők szorgos kezei az erre rendszeresített nyomtatványokra feljegyeztek: „Szép szőrzetű, egészséges fogazatú kan, a lábak kissé lazák. A fajtajelleg szépen megmutatkozik. Viselkedése kiváló.” Ehhez hasonló mondatok röpködtek, s azt is megtudtam például, hogy egy kutya nem csak kemény-, hanem „könnyű fejű” is le-

het, hogy a „só, bors” nemcsak asztali kellék, hanem szőrzetszín is, továbbá, hogy olykor még a „kitűnő” minősítés is kevés a boldogsághoz. A hat minősítési szinten túl ugyanis egyéb címek is kiosztásra kerültek, s az azonos kutyafajták egymáshoz képest is megmérettettek, ahol eldőlt, ki a „fajtagyőztes”. A közönség tagjai között összefutottam régi-új rendőrfőkapitányunkkal is, aki kimondta azt, ami bennem csak tudat alatt fogalmazódott meg: „Ez egy külön társadalom, saját szókinccsel, amit tanulni kéne.” (Folytatás a 6. oldalon.)

A találkozón a kórház menedzsmentje nevében Piroska Miklós gazdasági igazgató a milliárdos léptékű fejlesztési tervet ismertette. Az építést és műszerfejlesztést egyaránt tartalmazó pályázat a sürgősségi osztály indítását, a CT üzembe helyezését, a digitális röntgentechnikára való áttérést is jelenti majd. dr. Csiki Zoltán orvosigazgató pedig az alapítvány idei céljait ismertette. Olvasóinknak dr Czigány Tamás orvosigazgató-helyettes tette közérthetővé az alapítvány idei céljait. A rehebilitáció céljaira két kombi fizikoterápiás készüléket szeretnének, amelyek mozgásszervi, illetve szélütéses betegek ultrahangos kezelésére alkalmas. A két új EKG ugyanannak a betegnek 12 csatornán rögzíti és mutatja az adatait. A Komplett Holter rendszer a beteg szívritmusát huszonnégy órás „járó” üzemmódban rögzíti. A sebészetet segítik a Ligasure eszközök, amelyek műtéttechnikailag a vérzések lehetőségét csökkentik. A pásztázó lézerkészülék pedig a sebek kezelésére alkalmas, azok gyógyulását segíti elő. A találkozón Szabó Tamás országgyűlési képviselő, a Parlament egészségügyi bizottságának tagja a kormány egészségpolitikai céljait ismertette. Jelen volt a rendezvényen Pócs János parlamenti képviselő, Jászapáti polgármestere és Gergely Zoltán, Jászárokszállás első embere is.

Földrengésre ébredtünk Kedden, 23-án közvetlenül éjfél után. Mozgott velünk az ágy, ami magában is elég riasztó, mert szerencsére ritkán esik meg velünk. Ugyanakkor ugyancsak szokatlan morajlást hallottunk. A kettő együtt már igazán félelmetes, riasztó. Szerencsére nem sokáig voltunk ébren. Reggel vártuk a híradást. Kiderült, hogy Heves városa meg Tenk szenvedett károkat elsősorban. Árokszálláson és Alsószentgyörgyön érzékelték a hazánkban nem túl gyakori természeti jelenséget.


Önkormányzat

2. oldal

Pályázati felhívás Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári felügyeletének, elfoglaltságának biztosítása, a családok segítése érdekében nyári napközis tábor szervezésére pályázatot ír ki. A pályázók köre: a közoktatás-szolgáltatás megszervezésében való közreműködésre jogosult intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozások. A pályázat célja: a hátrányos szociális helyzetű általános iskolások szabadidejének hasznos eltöltését biztosító nyári programok szervezését megvalósító program- és finanszírozási ajánlatok megismerése, a nyári napközis tábort lebonyolító intézmény, illetőleg egyéni, vagy társas vállalkozás kiválasztása és a szervezéshez szükséges támogatás biztosítása. A teljes pályázati kiírás elérhető a www.jaszbereny.hu weboldalon, ill. további információ kérhető dr. Oszterhuber Rékától a dror@jaszbereny.hu e-mail címen vagy az 505-700/131-es telefonszámon. Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága

Nyitvatartás: minden nap 8-18-ig.

Kerekasztal a főiskola sorsáról (Folytatás az első oldalról.) Ezt a kar főiskolai tanácsa a Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar együttműködésével tud elképzelni. Meg kell erősíteni a tradicionális hagyományokra épülő tanítóképzésünket, ki kell bővíteni továbbképzésekkel, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekkel. Terveik között szerepel a szociálpedagógus szak ismételt bevezetése, s az óvodapedagógus szak elindítása, a SZIE gödöllői Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar saját szakjainak kihelyezése Jászberénybe, hogy helyben tanulhassanak a jászsági diákok. A város és a térség igényeit figyelembe véve új szakok indítása is szóba kerülhet. Nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy az oktatói tantestület a hallgatókkal együtt erőteljesebben bekapcsolódjon a város vérkeringésébe. Birinyi János tankerületi igazgató az óvodák szakemberszükségletére utalt. Új igényként jelentkezik az egyházi iskolák sora is. Szóba hozta, hogy a helyi és jászsági üzemek (Samsung, Electrolux, Jász-Plasztik) szakembereket igényelnek. Valószínű, hogy ezek a gazdasági egységek anyagilag is segíthetik a köz- és a felsőoktatást, például ösztöndíjat alapíthatnak. Ugyancsak hasonló segítséget nyújthat az önkormányzat, de szerepet

A kaland a városban lakik Elérhetőség: Jászberény Hatvani út 5.; Tel: 0657/412-108, 0630/942-1043; email: jb.termalfurdo@invitel.hu A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. (5100 Jászberény, Margit-sziget 1.) ajánlattételi felhívást tesz közzé a társaságnál elvégzendő könyvvizsgálói feladatok elvégzésére 3, azaz három éves időtartamra. Az ajánlatok leadási határideje: 2013. május 3. 12 óra. A részletes felhívás a társaság honlapján (www.vvzrt.hu) a „Közlemények” rovat alatt olvasható el és tölthető le. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi, jásztelki lakosságot és vállalkozásokat, hogy a május 1-jei ünnep miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi: május 1-jén (szerda) a szállítás szünetel! május 4-én (szombat) a jászberényi szerdai program szerinti szállítás. Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.

Lomtalanítási tájékoztató Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. Kommunális Ágazata ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Jászberényben a 2013. évi tavaszi lomtalanítást kizárólag házhoz menően az előre meghatározott időpontokban és területeken végzi el. A pontos utcajegyzéket minden alkalom előtt közli a Jászkürt Újság. Ezúttal az május 2-i program utcáit közöljük teljes körűen. A csütörtöki program szerinti területeken (figyelem: nem teljes az egyezés): Alsómuszály utca, Borsóhalmi út, Csalogány u., Cserepes u., Csók u., Csóka köz, Ferencesek tere, Fuvaros u., Fülemüle u., Hunyadi u., Ipartelep út, Jókai Mór u., Kazinczy F. u., Kerékgyártó u., Móczár Miklós u., Október 23-a u, Kinizsi u., Pesthy Frigyes u., Pethes u., Sarkantyú u.,Szegfű u., Thököly út, Toborzó u., Tóth János u., Zagyvaparti tanyák, Zsombékos u. A lomtalanítás napján reggel 7 óráig kérjük az elszállításra szánt lomot és hulladékot ezen utcákban az ingatlan elé kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A lomtalanítás során a következő anyagokat szállítjuk el: nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, ruhanemű, kötegelt papír, kötegelt gally. Más jellegű, az idevonatkozó jogszabályok által veszélyesnek minősített hulladékot és az építési bontási törmeléket, gumiabroncsot, egyéb ömlesztett anyagot nem áll módunkban elszállítani. Városunk tisztasága érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítási akció során e tájékoztató szerint helyezzék el a hulladékot.

2013. április 25.

kaphat a műszaki képzésben a Liska is. Dr. Molnár Marietta intézetigazgató a leszűkült rekrutációs körből adódó helyzetet értelmezte. A többség bejáró, s ennek következtében nem tudnak részt venni a főiskolán és a kollégiumban folyó tevékenységben, így a gazdag hagyományokon nyugvó, sokszínű tevékenység a tanórák keretei között valósul meg. Hangsúlyozta, hogy mind nagyobb szerepet játszik a képzésben a levelező oktatás is a szakok bővülése mellett, amely a képzés önerejét fokozza. Szabó Tamás országgyűlési képviselő, polgármester speciális vidéknek tekinti a jászok földjét. Igen jelentős szerepet játszott és játszik a mezőgazdaság, de nagyon fontos az itt kibontakozott ipar is. Fontosnak tűnik az óvodapedagógusok és a tanítók, a pedagógusok képzése, de gondot kell fordítani a szociális szakemberek képzésére is. Ezzel egy időben a fokozódó ipari teljesítmény is megfelelő szakembereket igényel. A szakmunkások kiművelése nélkül nem folytathatunk majd eredményes termelést. Gödöllőn lehetséges a megfelelő mérnökök és szakmérnökök képzése. Mindez megkerülhetetlenül tisztázandó. A megfelelő kapcsolatok felvétele nem hárítható el, a város szorosan vett érdeke. Az általános gépészek iránt je-

Társasházhomlokzat felújítási pályázat 2013.

A közelgő május 1-jei ünnepi rendezvények egyik vendégcsalogatója a Kaland-Akadémia Rendezvényszervező és Szolgáltató Vállalkozás .

Jászberény képviselő-testületének Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága társasházhomlokzat felújítási pályázatot hirdet.

• sz. k. m. •

A támogatás célja, hogy Jászberény város közigazgatási területén található, a társasházi Alapító Okiratban osztatlan társasházi közös tulajdonban lévőként meghatározott társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, külső szerkezeteinek felújítását elősegítse. A pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeg: 2013. évre bruttó 20.000.000 Ft. Pályázatonként maximum bruttó 5.000.000 Ft támogatás igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50 %-a. Támogatható felújítások, tevékenységek – elszámolható költségek: Utólagos hőszigetelés; homlokzati nyílászárók cseréje; homlokzati felület színezése; homlokzat felületképzésének megváltoztatása; erkélyek, függő folyosók felújítása; tető héjazat csere; bádogos szerkezetek felújítása, cseréje. A pályázatra jogosultak köréről, a támogatási feltételekről, a támogatás

2006. óta foglalkozik az extrém sportokat kedvelők körében népszerű mobil mászófalak bérbeadásával és üzemeltetésével. A jászberényi gyerekeknek és vállalkozó kedvű felnőtteknek, az évek során, számos alkalmuk volt kipróbálni ezt az ügyességet, bátorságot és erőt igénylő eszközt több városi rendezvényen. Az elmúlt évi Autómentes Napon még egy 50 méteres canopy pályán is végigcsúszhatott, akinek sikerült felmászni a torony tetejére. A mászófalak mellett egyéb aktív szórakozást szolgáló eszközzel, ötletekkel is rendelkeznek. A Jászkerület Nonprofit Kft.-vel karöltve, valamint önálló kezdeményezésként egyaránt gyakorta részt vesznek városi rendezvényeken, jelenlétükkel színesítve a programokat. Találkozhattunk már velük az Állatkerti éjszakán, a Fülöp-tanya díjugrató lovasversenyén, de megjelentek óvodáinkban is mozgásra csábítva a kicsiket. Szabadtéri rendezvényeken használatos népi fajátékaik megismertetik a gyerekeket nagyszüleik egyszerű, mégis ötletes, ügyességet, kitartást igénylő eszközeivel. A rekesztorony-építés már egy modern kori találmány, inkább kamaszoknak, felnőtteknek nyújt szórakozást, melyet a szemlélő közönség is nagyon tud élvezni. Paintball pályájuk szintén izgalmas kikapcsolódást ígér nagyoknak, kisebbeknek egyaránt. Céges rendezvényeken, csapatépítő bulikon, osztályközösségeknek, családoknak felejthetetlen élményt ad a számháború e modern formája. A vállalkozás legújabb szerzeménye a mobil kalandpark, mely igény esetén a kijelölt helyszínen felépítve, valódi kihívások leküzdésére sarkall. Akinek mindez még nem tűnik elég extrémnek, annak búvárkodási lehetőséget ajánlanak a cégalapítók, Sándor-Ötvös Krisztina és párja, Sándor József.

lentős az igény a Jászságban, és ennek enyhítésében jelentős szerepet játszanak a magánvállalataink is. Ugyancsak elháríthatatlan kérdés az egészségügyi káderek képzése. Dr. Szabó Tamás fontosnak tartotta, hogy felvehesse a kapcsolatot a SZIE vezetőségével, akikkel igyekeznek közös álláspontot kialakítani. Orosz István tanfelügyelő is összefoglalta tapasztalatait, és a fokozott egyeztetést nélkülözhetetlennek tekintette a jövő sikere szempontjából. A megyének és a járásoknak együtt kell lélegezniük, ha sikeresen akarnak tevékenykedni. Végül Szabados Lajos összefoglalta a csaknem két órás beszélgetés tapasztalatait. Úgy vélte, hogy a hallgatók és oktatók helyben lakása aligha nélkülözhető. Bizonyos, hogy az úgynevezett kis főiskolák differenciálják a kibocsátott szakembereket értékrend szerint. Igyekszik találkozni Klinghammer István államtitkár úrral, hogy szót érthessen ezekről a kérdésekről. Hangsúlyozta a mezőgazdasági képzés elkerülhetetlenségét. Alapvetően fontosnak tekintette az óvodapedagógus és tanítóképzést, és ehhez kapcsolható a csecsemőápolás szakembereinek a képzése is. Tehát úgy kell megújulni, hogy közben eddigi eredményeinket még hitelesebbé tesszük….

formájáról, odaítélésének feltételeiről, a pályázat tartalmáról, a támogatás folyósításának feltételeiről; a pályázatok benyújtásáról a részletes pályázati kiírásban olvashatnak a www.jaszbereny.hu honlapon. Ugyanott a pályázati adatlap és mellékletei is letölthetőek, illetve személyesen átvehetők a Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodán. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17. 16 óráig A pályázat benyújtásának helye: Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 43. sz. iroda. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő maximum 60 napon belül. Indokolt esetben egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható. A hiánypótlásra rendelkezésre álló idő: 10 munkanap. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntéséről a pályázók levélben értesülnek. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda ad (telefon: 505-710). Ügyfélfogadási idő: valamennyi munkanapon 8-12 óráig.

Iráni üzletemberek városunkban

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására iráni delegáció érkezett hazánkba és Jászberénybe is, akiket április 24-én fogadtak a városvezetők a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A szívélyes köszöntés után a Jász Múzeumba látogattak, majd gyárlátogatáson és vállalkozói fórumon vettek részt.


2013. április 25.

Interjú

3. oldal

Szabó Tamás a közmunkáról, a Neszűrről és a jászkapitányról

A közmunkások már fegyelmezettebb munkát végeznek Egy hónapja kezdődött még csak el az idei Start Program. A kérdés tehát akban megszerzendő területekkel együtt lehet, hogy korai, de a nagy érdeklődésre való tekintettel mégis felkerestük akár az ott élők számára is munkalehekérdéseinkkel Szabó Tamást. Számos, a Neszűrt érintő írást kapott a szer- tőséget teremthet. kesztőség, így ezek lényegét is felvetettük. Végül kisebb, de aktuális témák- • Térjünk át a Neszűr problematikájában is tájékoztatást adott a polgármester. ra. Csak a héten három olvasói levelet kaptunk, hogy derítsük már ki, mit • Halász Lajos • amelynek levontuk a tanulságait, meg- akar a város, a polgármester ezzel a szívlelendő tapasztalatait. Ebben az valaha volt ékszerdobozzal? • Bő egy hónapja kezdődött el újra a évben nagyobb követelményeket tá- Három éve folyamatosan szembesülünk közmunka. Mik ennek a rövid idő- masztunk a közmunkásokkal szemben, a Neszűr gondjaival. Úgy látjuk, hogy szaknak a tapasztalatai? és határozottan rajta vagyunk, hogy a az eddigieknél élesebb határvonalat kell Március 18-tól a mai napig, április 23- minimálisan elvárható munkamorált és húzni a lehetőségeink figyelembe véig három projekt keretében összesen 91 teljesítményt bevasaljuk. telével, és szándékaink nyilvánosságra ezer kiló szemetet gyűjtöttek össze a • Szeretik az emberek a közmunkát? hozatalával szeretnénk irányt szabni a munkások, ami 487 köbméternek felel Kérdés, hogy milyen emberekről beszé- további folyamatoknak. Az alapkiinmeg. Ebből kevert illegális hulladék 286 lünk? Akik végzik a közmunkát, nem dulásunk az, hogy százszámra elszórt köbméter, biológiailag lebomló zöld- feltétlenül szeretik, de rákényszerülnek. magántulajdont irreális és reménytelen hulladék 196 köbméter, de eltávolítot- Az előbb említett szigorítás pedig kü- küzdelem megvédeni. Mondjuk ki matak már három tonna betonhulladékot lönösen nem tetszik azoknak, akik az gyarul – nem emberekről, földről beszéis. Ha tehát csak a puszta számokat elmúlt esztendő elvárásaihoz szoktak lünk –, hogy válasszuk le azt a területet, tekintjük, akkor is belátható, hogy ez hozzá. Ha a városlakó emberekről, pol- amelyen konyhakert, hobbikert tevéjelentős mennyiség. gárokról beszélünk, nem mehetünk el kenység folytatható, s amit reálisan – a • A Startmunka program három faj- szó nélkül a mellett, hogy a közmunka mi segítségünkkel is –, meg lehet védeni. táját említette, ez miért változott az megítélése nagyfokú türelmetlenséget • Ezt fejtse ki részletesebben, polgár- Nefrit április 30-tól valóban befejezi a Ferencvári Csabát tartom olyan szakelmúlt év óta? Akkor négy projekten és toleranciahiányt jelez. Számtalan mester úr! tevékenységét. Korábban a kistérség egy embernek, mint Baráth Lászlót, akinek dolgoztak a közmunkások. megjegyzést kapok én is, hogy szemet A kialakult állapotoktól nem függetle- millió forinttal támogatta a tevékeny- ahogy eddig, eztán is meghallgatjuk a Tavaly mezőgazdasági földutak rendbe- szúró a munkamoráljuk, csak állnak, nül úgy látjuk, hogy néhány dűlő lehet- ségüket, és 25-30 gondozottjuk van véleményét. Persze sokkal hangsúlyotétele projekten is dolgoztak, a másik miért nem dolgoznak. Tény, hogy lassú ne a konyhakertek és hobbikertek helye. az egész Jászságból. Kész tények előtt sabb lenne a véleménye ez esetben is, ha hármat – belvíz, közutak karbantartá- folyamat a megfelelő munkamorál és Ez lenne az a terület, amit kereteink és állunk. A város sürgősséggel vizsgálja, önmaga bizottsági üléseken nemcsak a sa, illegális hulladéklerakó-helyek fel- fegyelem elérése, de gondoljunk a saját korlátaink között megóvhatónak, meg- hogyan segíthet, hogy ne maradjanak képviselői díját érintő kötelező részvészámolása – ebben az évben is tovább munkahelyünk viszonyaira. Ha ott fo- védhetőnek látunk. Ezekre a területekre ellátatlanul a gondozottak. telre ügyelne, hanem jobbító szándékát folytatjuk. Ha már a különbségeknél lyamatosan az egész város látná, hogy a város, például a mezőőri szolgálata ré- • Kedden rendkívüli testületi ülés lesz. aktívabb bizottsági munkával is jelezné. tartunk, tavaly 118.800.000 forintból ki mit csinál, vajon nem érkeznének-e vén, garanciát vállalna a benne lévő ér- Mi ennek az oka, miről tárgyalnak? • Korábbi testületi döntés, hogy Jászgazdálkodott az önkormányzat, ami időnként kritikus megjegyzések? Sajnos tékekkel együtt. Úgy gondoljuk, hogy a Legfőbb témánk a város zárszámadása berény a jász világtalálkozó idei ren110 tervezett, napi nyolcórás közfoglal- elterjedt gyakorlat, hogy diákok, fiata- Neszűr többi részén folytatnánk eddigi lesz, aminek éppen április 30-a a törvé- dezőjeként igen ismert személyiséget koztatást tett lehetővé. Ebben az évben lok gúnyolják, froclizzák a közmunká- birtokpolitikánkat, ezeket táblásítanánk nyes határideje. Sportpályázatok beadá- jelölt jászkapitánynak. Nyilván tudamárcius 18-tól december 17-ig, kilenc sokat. A szülőknek, pedagógusoknak és és átadnánk például a korábban említett sa is sürgős, az egyik a jégpálya 270 mil- tos a döntés… hónapon keresztül az említett három mindannyiunknak van tennivalója ez iparinövény-termelés céljaira. lió forintos fejlesztése, befedése, a másik Országos ismertségű, önmagát jásznak projektben 150 fővel számolunk, 160 ügyben, hogy megérttessük a gyerekek- • A Neszűrben a még meglévő értékek, pedig a kosarasok pályázata. valló személyiséget kerestünk, és Rékasi millió forint fajlagos költséggel. kel ennek a viselkedésnek a helytelensé- kis házak, kis porták nem tűnnek át- • A képviselő-testületet érintő kérdés. Károly ilyen ember. Megtiszteltetésnek csoportosíthatónak. Baráth László képviselő már nem vette a felkérést, amiről a testület teljes Ez a realitásokon alapuló terv nem hir- először támadja a bizottsági rendszert, egyetértésben döntött. Olyan szerepdet kizárólagosságot. Ha tehát valaki most épp a Jogi, Ügyrendi és Közbiz- vállalásra kértük, amely elősegíti, hogy vállalja, hogy a többi dűlőben marad, tonsági Bizottságot tartja feladatára tevékenysége révén a következő egy eszehhez joga van, de a továbbiakban a alkalmatlannak. Változtatásokat ja- tendőben a Jászság nemcsak a világtalálhelyzet megoldatlanságát tekintve a vasol. kozó, de más jelentős eseményei révén saját felelősségét is vállalni kell. Ez ta- Személy szerint nincs szándékom vál- is kilépjen országos szintre. Itt ragadom lán keményen hangzik, de nyíltan kell toztatni a bizottsági rendszeresen, így meg az alkalmat, hogy városunk lakóit beszélnünk arról, hogy az eddig alkal- a JÜKB-n sem. Nem gondolom, hogy meginvitáljam a közelgő május 1-jei és a hamarosan következő további nyári mazott eszközöknél több, mint most, tanácsnoki szinten kellene kezelni a biztosan nem áll rendelkezésünkre a közbiztonság ügyét. A bizottság elnökét, programjainkra. • Hogyan oszlik meg a létszám a há- gét. Hamarosan az iskolákat kérjük meg jövőben sem. rom terület között? arra, hogy például osztályfőnöki óra ke- • A köztudat szerint a 3-4-5-6-os dűlő Terveink szerint hetvenen a közutak retében beszéljék meg ezt a jelenséget és az a góc, amelyekben többnyire nem karbantartásán dolgoznak, például út- a helyes hozzáállást. Még csak egy hónap jogszerű módon és alig követhető padkát újítanak fel, tartanak karban, telt el, de látszik, hogy a munkavezetői mozgásokkal élnek a renitenskedők. szikkasztó árkokat tisztítanak, járdát ja- szigornak is köszönhetően a közmunká- A városlakók felvetették szerkesztővítanak, kerékpárutak környezetét ren- sok már fegyelmezettebb munkát végez- ségünkben, hogy gyermekvédelmi dezik. Az illegális hulladéklerakó-helyek nek, s a város kinézetét illetően jótékony szempontból miért nem lép – megfofelszámolásán harmincan munkálkod- hatású a tevékenységük. S ha már itt galmazásuk szerint a város –, hiszen a nak a város kül- és belterületén, Neszűr- tartunk, tételesen is megfogalmazom az gyerekek kiemelésével megszűnhetnében és Jászberény főútjain egyaránt. Ők eddigi indirekt állításomat. A városnak nek az áldatlan állapotok. az illegális hulladéklerakók felszámolá- szüksége van erre az értékteremtő mun- Az ott élő gyerekekért valóban lehet sa mellett a szelektív hulladékgyűjtők kára – és persze a közmunkásoknak is. aggódni. Meglévő szociális rendszerünkörnyezetének rendezését is feladatul • A közmunka a továbbiakban is a kör- kön belül látjuk és szemmel tartjuk az kapták. A belvízprojekten ötvenen dol- nyezettisztaság kérdése körül forog eseményeket, noha intézményszerűen goznak majd, többek között a csatornák majd? Kérdezzük úgy is, mint parla- a gyámügy a járási hivatalhoz tartozik. partján kaszálnak, parlagfüvet és bozó- menti képviselőt? Ennek ellenére mi is jeleztük, hogy aktot irtanak, hulladékot gyűjtenek és a Értem a célzást, kétségtelen, hogy or- tívabb tevékenységet várunk el tőlük. belterületi nyílt csapadék csatornákat szágos szinten felvetődött, hogy hosszú Nézetkülönbség van közöttünk abban a tisztítják, karbantartják, újraprofilozzák. távon csökken az állami forrás ebben tekintetben, hogy a nem megfelelő kö• A szelektív hulladékgyűjtők kör- a tekintetben. Ezért már most gon- rülmények között élő gyerekek kiemelényezetére végképp ráfér ez az odafi- dolkozunk azon, hogy a közmunkát se indokolt lehet, s ennek nem mellékes gyelés… áthangoljuk önfenntartó, vagy részben következményeként gazdaságilag érintSajnos kialakult a városban egy na- önfenntartó projektekké. Ennek egyik ve lennének a családok, de ez mégsem gyon rossz gyakorlat, ami szerint a lehetséges módja, amit vizsgálunk, az egyértelmű megoldás. Egyrészt szűk a szelektív hulladékgyűjtőkbe mindent energianövények termesztése, feldolgo- rendszer befogadóképessége, másrészt a ömlesztenek egyesek, az oda nem való zása, például briketté. Ez nem kíván kü- kiemelt gyerekek előbb-utóbb visszaszökommunális hulladékot, sőt elhullott lönös szakképesítést. Idén úgy próbáljuk kés vagy normális visszahelyezés révén állattetemet is. A mindennemű szemét megszervezni ezt a tevékenységet, hogy újra visszakerülnének, csakhogy menkontrollálatlan lerakása a város szé- jövőre már bejelenthető, és reményeink tálisan sérültebben, a közösségellenes gyenfoltjaivá változtatta az egyébként szerint program szinten támogatható magatartásra sokkal nagyobb készséggel, jó szándékú szelektív hulladékgyűjtő legyen. – megfogalmazásuk szerint – kiképezve. szigeteket. • Igaz, hogy a városban az ipari nö- • Végül néhány napi aktualitásról kér• A projektek tehát tavaly óta majd- vénytermesztésnek egyik helyszíne dezzük meg a véleményét. Ugyancsak nem ugyanazok, de a város lakói re- épp a Neszűr lehet, ahol a város föld- nevelésről: a fogyatékosok nappali mélik, hogy a közmunkások hozzáál- területekkel rendelkezik? ellátásáról hírlik, hogy részben meglása változhat. A Neszűr bizonyos részei kínálják magu- szűnik a városban. Igaz ez? A tavalyi esztendő próbaidőszak volt, kat erre a tevékenységre, és ez a további- Tényszerűen ezt a feladatot felvállaló

„�A Neszűr többi részén folytatnánk eddigi birtokpolitikánkat, ezeket táblásítanánk és átadnánk például a korábban említett iparinövény-termelés céljaira.”


Fórum

4. oldal

Potyka Sok egyéb mellett az is jellemző egy közösségre, hogy mennyire becsüli meg jó hírüket erősítő tagjait. Nagyon sok ország van, amelynek nincs olimpiai bajnoka. Városunknak ebből a szempontból sincs oka szégyenkezni, hiszen nekünk három világhírű bajnokunk is van. Gerevich Aladár vívó, Csík Tibor ökölvívó és Sárközi István – nekem csak „Potyka” – labdarúgó. Az első két úrról van utca elnevezve, ami véleményem szerint a minimum. Sárközi Pista mintha nem is élt volna. Emiatt már van okunk a szégyenkezésre! Kicsit körülszaglásztam, hogy miért van ez így. A verebek azt csiripelik, a magánéletéről voltak rossz véleménnyel városunk vezetői. Sarkos véleményem, hogy egyedi eseteket kivéve (gyilkos, pedofil stb.) nem lehet szempont, hogy egy rendkívüli

tehetségű ember hogyan él. Nagy bátorságra vall annak életét megítélni, hiszen tudjuk, a zsenik különleges bánásmódot igényelnek. Nem szeretnék személyeskedni, ezért nem sorolom fel, kikről van városunkban utca vagy létesítmény elnevezve, akikkel sokan nem értünk egyet. A dolog másik oldala, hogy például Ady Endrét sem a példás kispolgári életéért szeretjük. Angyalföldön a minap utcát neveztek el Radics Béla gitárosról. Teljesítménye nem mérhető a mi bajnokunkéhoz. Béla magánéletéről nem írnék semmit, legyen elég annyi, hogy személyesen ismertem, és nem túlzok, ha azt mondom, nem volt példás. Korán meghalt… Szóval Hölgyeim és Uraim! Városunk választott vezetői! Javaslom, legalább egy utcát szíveskedjenek elnevezni városunk olimpiai bajnokáról. Megértésüket köszönöm. Tisztelettel: Szórád Tamás

Szép virágok kint és bent

Betörőt fogtak

Rózsika néni 95 éves

Vasárnap délután a Jászberény Városi Polgárőrség négy tagja teljesített szolgálatot. Mivel az egyesület nem rendelkezik saját működőképes autóval, így a polgárőrök saját kocsijukkal járják az utcákat. Ez történt ebben az esetben is, amikor Jászberény belterületén, a Fazekas utcában egy romos háznál három gyanúsan viselkedő fiatalra lettek figyelmesek. A polgárőrök, hogy ne keltsenek feltűnést továbbhajtottak, s két utcával arrébb az autóból kiszállva kétfelől közelítették meg a helyszínt, ahol már senkit nem találtak. A szomszéd ház tulajdonosa elmondta, hogy a fiatalok (akik időközben négyen lettek) percekkel ezelőtt a kerítésen kiugrálva hagyták el a romos házat, aminek az udvarára már „összekészítettek” jó pár értékes dolgot. A polgárőrök azonnal értesítették a rendőrséget, és a kitűnő személyleírásnak köszönhetően gyorsan megtörtént az elkövetők azonosítása. Így a betörőbanda tagjai hamarosan a rendőrség vendégszeretetét élvezhették. Tisztelettel: Dobrán Gyula az egyesület elnöke

Április 18-án délelőtt köszöntötték családja körében Horváth Józsefné Rózsika nénit 95. születésnapja alkalmából, a Hatvani úti Szociális Intézményben. Az önkormányzat nevében Nagy Andás városkapcsolati tanácsnok virágcsokrot és Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevelet nyújtott át.

Felháborító!

Bátor Ferencné jászberényi portáján bent és kint egyaránt gyönyörűek a virágok. A teljesen fehér amarillisz szobanövény, hagymás, minden évben virágzik. A magnólia kerti tulipánfa, hétéves, ugyancsak minden évben virágzik, sőt tavaly háromszor is, ezért nagy becsben tartja a ház asszonya.

Kék hírek a Jászságból Kerékpárt, alufelniket loptak. Egy jászberényi családi ház melléképületéből loptak ismeretlen tettesek, amit a tulajdonos április 18-án reggel vett észre, ezért bejelentést tett a rendőrségen. A lakatlan ingatlanról kerékpárt, hosszabbítókat és négy alufelnit loptak gumival együtt. A sértettnek több százezer forint kára keletkezett. Az adatgyűjtés során a rendőrök látókörébe került két helybéli lakos, akiknek lakásán tartott házkutatás során a lopott holmik egy része előkerült. Mindkét férfit előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol a 19 és a 23 éves férfiakat őrizetbe vették, ellenük lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. II. világháborús bombát találtak. Ároktakarítási munkálatok során egy II. világháborús robbanószerkezetet találtak Jásztelken a Jákóhalmi úton április 18-án 13 óra 15 perckor. A rendőrség értesítette az MH Tűzszerész szolgálatát, akik gondoskodtak a szerkezet hatástalanításáról. A rendőrök a lakók biztonsága érdekében az adott útszakaszt lezárták és 13 személyt kértek meg otthonuk ideiglenes elhagyására. Tetten érték a tolvajokat. Egy jász­ árokszállási lakos tett bejelentést a rendőrségre április 20-án, hogy házában betörőt ért tetten. A járőrök a megadott címen elfogták azt a 19 éves helyi lakost, aki a bejárati ajtó megrongálását követően jutott be a sértett otthonába, ahol a villanyóraszekrényt kibontotta és faanyagokat kívánt eltulajdonítani. Terve nem sikerült, mivel a tulajdonos észre-

vette, és értesítette a rendőrséget. A férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A kerítés átmászását követően jutott be a tolvaj egy jászladányi családi ház udvarára április 21-re virradóra, ahonnan közel 100 kg vashulladékot tulajdonított el. A rendőrök a beszerzett adatok és információk alapján megtalálták az eltulajdonított zsákmányt, majd előállították, majd őrizetbe vették a megalapozottan gyanúsítható 22 éves helyi lakost. Lopásról érkezett bejelentés a rendőrségre április 22-én. Ismeretlen személy bejutott egy jászladányi családi ház udvarára, ahol a kazánházat felfeszítette, és onnan egy sarokcsiszolót, valamint egy körfűrészt tulajdonított el. A rendőrök a beszerzett adatok és információk alapján rövid időn belül előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 17 éves fiatal fiút, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

2013. április 25.

Nagyon szép a felújított Zagyva-part, a kikotort, felfrissült vízpart. Sokat dolgoztak, dolgoznak a VV Zrt. munkatársai és a közmunkások is. Jó végignézni a kőhídról, a piacra menve a fahídról a megújult sétányt. Sajnos a szemem azt is észreveszi, hogy a kifolyónál és a partszéleken oda nem való flakonok, nejlonzacskók, elázott papírok csúfítják a folyó partját. Kik tették? Miért? Nem becsülik mások munkáját és városunk tisztaságát? Ezt tartom felháborítónak! Tisztelettel: Mátics Béláné olvasó és városlakó

• Gergely Csilla • Rózsika nénit és hat testvérét édesapja korai halála miatt édesanyja nevelte. „Apa nélkül nevelt anyám, de mindnyájunknak kenyeret adott a kezünkbe.” Cipőfelsőrész készítőként dolgozott, annak idején még Kovács Árpád mellett tanulta ki a szakmát. 1938-ban ment férjhez. Festő férje Pesten dolgozott, és onnan kerékpárral járt udvarolni Jászberénybe, a Méhész utcába. Mosoly ült Rózsika néni arcára, amikor megismerkedésükről kérdeztem. Mindketten kitűnő táncos

hírében álltak ugyanis, és az egyik tánciskola alkalmával egymásra is találtak. A hét gyermeket egyedül nevelő édesanya nem akarta szegény festőlegényhez adni leányát, de a fiatalok szembe szálltak a szülői szigorral és esküvő után a Szarvas utcában kezdték el közös életüket. Egy leányuk született, Rozália, aki fiú unokával örvendeztette meg szüleit. Rózsika néni férjét tíz éve vesztette el, szociális ellátásra is csak két éve szorul. Büszkesége a dédunokája, a 20 éves Kitti, aki Szegeden folytat jogi asszisztensi tanulmányokat. (Fotó: Sárközi János)

Ballagási ajánlatunk: Szolárium bérletek 2012-es áron!

Jászberény, Apponyi tér 7. Tel.: 06-20/555-9950 Nyitvatartás: h-szo.: 8-20 óráig

Megrongálták a vasúti váltót. Jászárokszállás külterületén április 21-én délután észlelték a vasút dolgozói, hogy ismeretlen elkövető a vasúti sín váltóiba köveket rakott, melyek ennek következtében működésképtelenné váltak. A tolvaj még egy 1 méter hosszú rézkábelt is ellopott. A hibát a vasútbiztonsági szolgálat munkatársai egy órán belül elhárították. A rendőrség az ügyben vasúti közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt indított nyomozást ismeretlen személyek ellen. Tragikus baleset a 31-esen. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt Jászdózsa külterületén a 31-es számú főút 87 km szelvényében április 23-án délután. Eddigi adataink alapján egy személygépkocsi a jászjákóhalmi kereszteződésnél az árokba hajtott, vezetője és utasa kizuhant a gépjárműből. A gépkocsit vezető férfi a helyszínen életét vesztette, utasát mentővel kórházba szállították. A baleset helyszínelésének idejére félpályás útlezárásra kell számítania a közlekedőknek.

Apróhirdetés Eladó jászberényi gazdasági övezetben közművesített ipari ingatlan a 32. sz. közl. út közelében. Tel.: 06-30/3605282 Jb-ben különálló ház üzletnek, irodának, egészségügyi kezelő helynek, cukrászdának stb kiadó. Tel.: 06-30/9354-921

Eladó vagy bérbe adó Jászberény, Szent László u. 14. szám alatti üzlethelyiség. Érdeklődni: 70/613-4475. Eladó összközműves lakótelek a Szatmári lakóparkban. Tel.: 06-30/3605282

Még tart az akció! Apróhirdetés 120 karakter terjedelemig 500 forintért.


Iskola

2013. április 25.

5. oldal

Comenius projektek a Belvárosiban és a Székelyben Apponyisok spanyolhonban A JKI Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményének két európai uniós projekttalálkozója is volt a közelmúltban. Az első egy második évében járó projektnek a találkozója volt, amiben a magyar iskolán kívül egy lengyel és egy német iskola vesz részt. A téma az iskolai agresszió vizsgálata, lehetőségek a megelőzésre. Jászberénybe érkeztek német és lengyel tanárok tanulókkal együtt, akik a magyar tanulók családjainál laktak. Négy lengyel és három német tanuló nyolc magyar gyerekkel dolgozott közösen, vizsgálva az iskolai agressziót. Természetesen a tanulók az iskolai munkán kívül több szabadidős játékban is részt vettek, együtt kirándultak. Hajdúszoboszlóra, Hortobágyra és Debrecenbe is elkísérték vendégeiket, igazi magyaros vendéglátásban részesítették őket. A projekt zárótalálkozója Lengyelországban, Lipnica Wielkában lesz júniusban. Egy másik belvárosis projekt az első évében jár, ennek a második találkozójára került sor Olaszországban, San Salvoban. Ide török, bolgár, lengyel, portugál és izlandi pedagógusok utaztak el a négy magyar pedagóguson kívül: Nagyné Völgyi Hilda, Nagy Katalin, Bucholsky Tünde és Kiss Attila képviselte az iskolát. Ebben a projektben a „Mi is lehetünk sikeresek” tételt kell bizonyítani a benne dolgozóknak. Főként azt, hogy a tanulók mennyire tudnak hulladékokból különböző ékszereket és tárgyakat készíteni, amiket használni tudnak a későbbiekben, és ezáltal sikerélményhez jutnak. A magyar tanulók is rengeteg karácsonyi ajándékot készítettek, rengeteg raj-

Iskolánk 2011-ben csatlakozott a Comenius programhoz, melyben Lengyelország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Magyarország vett részt. A projekt kétéves munkát foglalt magába, amely során folyamatosan aktuális feladatokat teljesítettünk diákjainkkal. A program része volt az országok meglátogatása, ahol a tanulók és pedagógusok közvetlenül megismerkednek az ott élők kultúrájával, szokásaival, a város nevezetességeivel. Ennek keretében került sor 2013 márciusában spanyolországi utunkra, amelyben öt tanuló és öt pedagógus vett részt.

zot, képet, amiket a kiutazó tanárok kivittek magukkal, powerpointos bemutatót készítve. Ennek a projektnek a második évében lesz majd módjuk külföldre utazni a diákoknak: Portugáliába. A JKI Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye is részt vesz két Comenius projektben. Ezeknek is most volt a projekttalálkozójuk. Az egyiknek Olaszországban, Centoban volt, ahová három felnőtt és öt diák utazott ki (Balogh Zsuzsanna, Kiss Attila, Kovácsné Kondor Bernadett, Kaszab Judit, Kovács Nóra, Huber Dóra, Bathó Attila, Kecskés Márk). E projektben az érzékszerveket vizsgálják az olasz, görög, spanyol és magyar diákok és tanárok közösen. Centoban a látás került előtérbe, a magyar diákok munkái (periszkóp, különböző rejtvényes rajzok stb.) nagy sikert arattak. A résztvevőknek megcsodálhatták többek között Trieszt, Velence, Firenze és Róma nevezetességeit, szépségeit is.

Lohnei diákok a Klapkában Újabb állomásához érkezett a lohnei Adolf Kolping Szakképző Iskola és a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 15 éves múltra visszatekintő kapcsolata. Ezúttal a Tempus Közalapítványhoz benyújtott, és nyertes, pályázat segítségével egy kétéves projektben vesznek részt az iskolák az Európai Unió által támogatott Comenius programban. A projekt célja, hogy az iskolák tanulói közösen egy működőképes hőlégballon modellt (6 m magas, 80 m3) építsenek, minél több szakma tanulóit bevonva a munkába. Ezen felül remek lehetőséget biztosít egymás szakmai módszereinek, iskoláinak, mindennapi életének, kultúrájának megismerésére és az idegen nyelv tanulására, gyakorlására is. Első lépésként még 2012. november 23. és 25. között az iskolák projektben résztvevő tanárai találkoztak a németországi

Passauban, hogy megbeszéljék a konkrét teendőket. Majd 11 német diák és három kolléga látogatott el városunkba április 3. és 13. között. A közös munka mellett – ballon megvarrásának előkészítése, égőfej szerelése – jutott idő a város, iskolánk megismerésére is. Jártunk a városházán, az állatkertben, a múzeumban, közösen táncoltunk a Jászság Népi Együttes fiataljaival. Jártunk Pécsett, Poroszlón, Budapesten is, jót lubickoltunk a tapolcai barlangfürdőben. A közösen eltöltött tíz nap alatt sikerült kitűzött céljainkat megvalósítanunk, további feladatainkat megbeszélnünk. Partneriskolánk diákjai, kollégáink élményekkel gazdagodva térhettek haza, mi pedig izgalommal teli várjuk a projekt folytatását, melyre várhatóan októberben, Lohnéban kerül sor. Végül szeretném megköszönni mindenki munkáját, aki hozzájárult a projekt eddigi megvalósulásához, illetve a Tempus Közalapítvány támogatását.

Egy másik székelyes projekt találkozója Lengyelországban volt, Piekary Slaskie városában. Ide három nevelő és két tanuló utazott ki (Válik Zsuzsanna, Kántorné Bajzáth Ágnes, Antal Tamara, Borbás Zsuzsanna, Székelyi Bianka). A magyar intézményen kívül lengyel, angol, török, olasz, bolgár és szlovén iskola vesz benne részt. A téma a különböző színek egy jelentése, a hagyományokat, művészeteket, kultúrát előtérbe helyezve. A fogadó lengyel iskola is színpompás műsorral kedveskedett vendégeinek. Ezek után a gyerekekkel a résztvevő országok zászlait festették, kutatták történetét, szó volt a húsvéti népszokásokról, tojásfestésről, kiszebáb égetésről. Igen gazdag és változatos volt a program: a diákok Krakkó nevezetességei mellett húsvéti vásárt is megtekintettek, a wieliczkai sóbányában egy földalatti túrán vettek részt, és vetélkedőn is részt vehettek. E projekt következő találkozója májusban lesz Szlovéniában, Ljubljanában.

Már az utazás is nagy élmény volt, hiszen akadt olyan közöttünk, aki először ült repülőgépen. Úticélunk a Földközitenger partján fekvő, 144 ezer lakossal rendelkező Tarragona volt. Megérkezésünkkor nagy szeretettel várták a gyerekeket a fogadó családok, akik előzetesen már megismerkedtek az interneten keresztül. Másnap elindultunk felfedezni Tarragonát. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, így ragyogó napsütésben jártuk végig a római kori amfiteátrumot, gyönyörködhettünk a világörökség részévé vált III. századi vízvezetékben. Délben a kikötőben valódi mediterrán ételeket kóstolhattunk. Délután elérkezett a várva várt tengerparti „fürdőzés”, ahol a bátrabbak mezítláb merészkedtek a 8-10 °C-os vízbe. A harmadik napon közös buszos kirándulást terveztek vendéglátóink Barcelonába, Katalónia fővárosába. Bár reggel még derült égre ébredtünk, Barcelonába érve eleredt az eső, melyet egész nap mintha dézsából öntöttek volna. Próbálkoztunk egy rövid városnéző sétával, de megkímélve magunkat a bőrig ázástól, busszal folytattuk utunkat. Így tekinthettük meg a híres Gaudi házat, a katedrálist, az olimpiai falut és a Sagrada Famíliát (Szent Család Templomát). Délután – végre „esőmentes övezetben” – meglátogattuk

a Barcelona stadiont, ahol a látvány és a kiállítás nemcsak a szurkolókat nyűgözte le. Elérkezett az utolsó nap. A Perafort nevű, kb. ezres lélekszámú faluban található az iskola, ahol diákjainkat fogadták. Ide 150 tanuló jár, 3 éves kortól 12 évesig. A tanítás minden nap 9 órakor kezdődik, és a gyerekek az iskola előtt fegyelmezetten várják a kapunyitást. Családias, jó hangulatú oktatás folyik az osztályokban, ahol csengőszó helyett havonta változó dallam jelzi az órákat. Délben hazamennek a gyerekek, majd 15-17 óráig ismét foglalkozások folynak. Diákjaink előbb kézműves tevékenységen, majd igazi katalán tánc tanulásában vettek részt. Délben óriási kerti partin kóstolhattuk meg a grillezett póréhagymát és az ízletes húsokat. A látogatás ünnepséggel zárult, ahol minden család és vendég oklevelet kapott, és elhangzottak a köszönő szavak. A kedvet hamisítatlan karneváli hangulat biztosította, ahol az egész falu apraja-nagyja táncolt az óriás hernyóval, szólt a dob és a konga, szállt a konfetti. Remek, feledhetetlen hangulatú 4 napot töltöttünk itt, ahonnan életre szóló emlékekkel és barátsággal tértünk haza. Viszontlátás: május, Magyarország, Jászberény!

Eltérős sikerek 2013. április 9-én a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szent István körúti Tagintézményének csapata a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulói részére rendezett XXXVIII. Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei fordulóján vett részt. A verseny célja a 6. és 7. évfolyamos tanulók tehetséggondozása és pályaorientációjának segítése, melynek keretében magyar nyelv és irodalom, természetismeret, földrajz, történelem és a művészeti tantárgyak tudásáról kellett számot adniuk a versenyzőknek. Az Eltérő csapata a nemes küzdelemben megyei 3. helyezést ért el, egyéniben pedig Molnár Anikó „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokáés Horváth Eszmeralda holtversenyben lisan!”, ezzel a mottóval került megrena 2-3. helyet szerezte meg. Az elért szép dezésre a Jászberényi Zöld diákparlaeredményért dicséret illeti a csapat tag- ment idei, Föld Napi rendezvénye. Az jait: Molnár Anikó, Horváth Eszmeral- előző évhez hasonlóan ismét a Jászberéda 7. osztályos, Szabó István és Rostás nyi Állat- és Növénykert, Természet- és Gusztáv 6. osztályos tanulókat, valamint Környezetvédelmi Oktatóbázisa adott felkészítő tanáraikat Bíró Katalin és helyet a találkozónak, ahol a résztveGulyásné Rácz Gyöngyi tanárnőket. vők beszámoltak az előző év munkáA magyar kultúra napja alkalmából jukról, majd megvitatták a következő meghirdetett „Meseszép mesekép” me- időszak fontos teendőit. A programon seíró és illusztráló megyei pályázaton, részt vett a Klapka György Szakkömelynek ünnepélyes eredményhirdetésére 2013. április 17-én került sor Törökszentmiklóson, Jónás Mónika 4. osztályos tanulónk díjat nyert A kutya meg a macska című alkotásával. Felkészítő tanára Szántai Tiborné. Az elért szép eredmény értékét növeli, hogy tanulónknak szorgalmas munkával sikerült felvennie a versenyt ép társaival, akik között méltó módon megállta helyét, dicsőséget szerezve a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szent István körúti Tagintézményének. Bárcziné Kulcsár Júlia tagintézmény vezető

Zöld Diákparlament zép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szent István körúti Tagintézménye, valamint a Jászsági Közoktatási Intézmény Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, továbbá a Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, illetve a 298 sz. Lehel vezér Cserkészcsapat diákjai. A korábbi hagyományoknak megfelelően a találkozó egy facsemete közös ültetésével zárult.


Szabadidő

6. oldal

2013. április 25.

Jótékonysági bál a barátok temploma közösségénél Szombaton, 20-án virágba borult a természet. A dísz- és gyümölcsfák igazán szépek voltak, hiszen lilába vagy különös fehérbe öltöztek. Délután fél hat táján már díszbe öltözött a helyi katolikus iskola és gimnázium ebédlője. Fehér abrosz narancs színű virág, szalvéta és ásványi szemcsék díszítették az asztalokat nagyon szorgos kezek munkájának eredményeként. Több tucatnyi tombolatárgy díszelgett a hátsó asztalon, már jelen volt a zenei kettős, amely később kellemes zenét, majd talpalávalót szolgáltatott. • farkas • Ebbe a kellemes közegbe léphettek a meghívottak. Jöttek számosan tombolatárgyakkal. Megjelentek egri papok, Szántó József és Dombi Ferenc atya, Nagy András tanácsnok, Bolla János jászkapitány, Tamás Zoltán, Szatmári Antalné és férje, Szabó Tamás polgármester, valamivel később Pócs János képviselő, Jászapáti polgármestere, majd Novák István igazgató társaságában belépett a terembe a rendezvény fővédnöke, Lengyelország budapesti nagykövete, Roman Kowalski. Az első látás és viszontlátás öröme hatalmába kerítette a megjelenteket.

Molnárné Laki Edit köszöntötte a megjelenteket. Örömmel közölte, hogy a meghívást sokan elfogadták, és száznál több vendéget fogadott be a katolikus iskola ebédlője. Kedves szavakkal köszöntötte a megjelenteket, és kifejezte reményét, hogy a jótékonyság ötven gyermek üdülését teszi majd lehetővé, mindannyiuk személyiségének gazdagodására. Köszöntött minden vendéget, és kifejezte reményét, hogy ha adunk, akkor az Úr azt pótolja számunkra. Novák István igazgató ugyancsak köszöntötte a vendégeket, majd elmondta, hogyan került először Lengyelországba. Nagy öröm volt Zakopánéba eljutni, megismerni a lengyel várost és annak lakóit, általánosabb értelembe véve a lengyeleket. Emlékezetbe idézte, hogy 2001-ben vendégül láthatta Roman Kowalskit Mezőkövesden, és nyilvánvalóvá vált számára, hogy a lengyel-magyar összetartozás nagyon fontos volt és maradt számára. Fontos összetartó erőként éltük meg II. János Pál pápa tevékenységét. Manapság már az internet segít abban, hogy kapcsolatba léphessünk egymással, és most már annak révén hívhatta a város, a plébánia és az egyházközség nevében. Példázattal érzékeltette az atya a nagylelkűség érvényre jutásának lehetőségét. A nyúl és a csiga példázata egészen közelre hozta hozzánk a nagylelkűséget.

Roman Kowalski szép magyarsággal köszöntötte a megjelenteket. Idézte a Balti-tenger mellékén élő északi emberek lelkiségét, és derűvel fejezte ki Novák atya meghívásának fontosságát. Hangsúlyozta a lengyel-magyar összetartozás egyedüliségét. Hozott könyveket, amelyek révén mindez könnyen érthetővé válhat. Sok szeretettel várják majd a nyáron az iskola növendékeit. Pócs János országgyűlési képviselő szívből jövő szavakkal idézte lengyelországi emlékeit. Kiemelte, hogy a lengyel szerencsés, boldog nép, és ennek elsődleges magyarázata vallásosságuk, és nemkülönben azért, mert nincs állami iskolájuk, az oktatás az egyház kezében van. Mindennek következtében ott minden teljesebb, gazdagabb. Ezért nagy öröm, hogy iskolásaink beletekinthetnek ennek az országnak a mindennapjaiba. Taczman Andrásné, a Liska katolikus középiskola hittanára A muzsika hangjai (Georg Trapp) című film szüzséjét jelenítette 15 szereplő segítségével. A múlt század harmincas éveibe vezet el a történet. Egy kolostor novíciáinak a szemlélete és egy özvegyen maradt kapitány látásmódja ütközik össze. Az apa – katona lévén – katonás rend keretei között szeretné nevelni gyermekeit. Belép azonban a történetbe Mária kisasszony, és szeretetével maga mellé állítja a hét árván maradt gyermeket. Végül megszereti a kapitányt, és a gyermekek igazi édesanyja lesz. Az öltözékváltás beszédes, hiszen a gyermekek többek között ennek következtében lesznek az egykori novícia elveinek vallói és megélői. A szép énekek egy részét a közönség is dúdolta szereplőkkel. Elhangzott a lengyel és a magyar himnusz is.

A finom vacsorát a Kukta Bt. szolgáltatta, a süteményt a Sebestyén Kft. ajánlotta fel. Pócs János pedig 40 palack finom bort ajánlott fel az összejövetel vendégeinek. A kellemesen eltöltött vacsora után felhangzott magyarul az Omega jeles száma, a Gyöngyhajú lány lengyelül. Nagy siker volt. Ezután a testvérpár, Orbán Ági és Márton keringőket mutatott be, végül pedig Ági táncra kérte a lengyel nagykövetet, Marci pedig Szabó Tamás polgármester feleségét. Innentől kezdve szinte nem is volt megállás. Mindenki táncolt. Az idősebbek is valamelyest visszafogottan, a fiatalság a maga lendületével. Táncoltak pici srácok, volt trió meg négyes is. Olykor a körcsárdás kontúrjai kezdtek kibontakozni. Szelíd, mulatozás egymás örömére. Tizenegy órakor következett a tombolasorsolás. Ezt is Molnárné Laki Editke vezette. Igazán hangulatosan, kedvesen. Olykor egyegy erőteljesebb tetszés fültanúi is lehettünk. A főnyereményt Kecskés Zsófia

nyerte meg. A hűtőszekrényt a katolikus iskolának ajánlotta fel. Utána folytatódott a tánc minden ott maradó örömére… A lengyel nagykövet kérdésünkre elmondta, hogy profi diplomata. A Moszkvai Diplomáciai Főiskolán végzett magyarul. Szakterülete természetesen Magyarország. 1991 óta dolgozik Magyarországon, és három éve vezeti hazája budapesti nagykövetségét. Úgy gondolja, hogy a mostani kapcsolatfelvétel és ápolás fontosabb, mint a politikához közeli események tudatos vezérlése, irányítása. A magyarok és a lengyelek egymáshoz való viszonya nem vethető össze két más népével. Az összetartozás százados, hősök és uralkodók kötötték össze e két nép életét… Végig jótékonysági volt a a harmadik bál is, hiszen az együttlét is mind közelebb hozott egymáshoz bennünket a kereszt és Az utolsó vacsora képmása alatt… (Sárközi János felvételei)

nihoz hasonlóan – praktikus okokból áprilisban rendezik, ugyanis a kutyák ekkor még vedlés előtt vannak, így a hosszú szőrű fajták jobban mutatnak. Ugyanakkor elmondta: a kiállítások korábbi helyszíne, a Margit-sziget ideálisabb lenne, mind megközelíthetősége, mind az árnyékos helyek száma miatt, ám ma már tilos ebeket bevinni. Pedig a rendre és tisztaságra nem lehetett panasz. Kihelyezett szeméttárolók és a rendezőgárda szorgos tagjai gondoskodtak arról, hogy a vendégeknek ne kelljen lépten-nyomon szemétbe és az esemén�nyel természetesen járó egyéb dolgokba botlaniuk... Fél kettő tájt járt az idő, amikor vis�szataláltam személyes kedvencemhez, Boriszhoz. A nyakába akasztott zsinór jelezte, hogy túl van a megmérettetésen, fajtagyőztes lett. Gazdájával az árnyékba húzódva várták a következő programot: a Best in Show-t. Mint megtudtam, ez a fajtagyőztességet elnyerő kutyák versenye, a kiállítás fénypontja. „Elég sokat csúszik. – kommentálta Borisz gazdája – Sokan, akik nem érintettek, haza is mentek.” Az ám, ahogy szétnéztem, már korántsem az a zsibongó forgatag volt körülöttünk, ami reggel jellemezte a laktanya udvarát. A kutyák és gazdáik is kimerültek, csak a legkitartóbbak, és persze a végső megmérettetésben résztvevők maradtak. Közben azonban megérkeztek a show miatt kilátogató érdeklődők, akik addig is az utolsó bírá-

latokat kezdték el figyelni. Még tartott a nap egyik legnépszerűbb fajtájának, a schnauzereknek a megmérettetése, a másik körben pedig a szintén jelentős számban nevezett cane corso-kat csodálhatták meg. Három óra körül elérkezett a várva várt legjobbak versenye is. Láthattuk, miként boldogulnak a – sokszor egészen nagy testű kutyákkal – a gyermek és ifjú felvezetők. Közülük a legfiatalabb, mindössze két éves kislány mindenki szívét rabul ejtette, amint bébi kaukázusi juhászával széles mosollyal betipegett a megadott helyre, majd kiszólt a közönségbe: „Mama, ügyes voltam?” A fiatal felvezetők után kutyapárok – azonos fajtájú, azonos tulajdonban levő ebek – versenyeztek, és kiosztásra került a tenyésztési díj is. A legszebb bébi, kölyök és veterán kutya kiválasztása után a négy bíró együtt döntött a legszebb jászberényi kutya címről. Egybehangzó akarattal választották a tenyésztéssel és versenyeztéssel negyven éve foglalkozó Csík Pál leonbergijét másodiknak, Horváth Péter pireneusi hegyikutyáját pedig első helyezettnek. E kategória díjai rendhagyó módon egy bicikli és egy mikrohullámú sütő voltak, mert mint P. Szabó Béla elmondta: „a serleget csak törölgetni kell az asszonynak.” Legvégül a legjelentősebb cím: a Best in Show három helyezése került kiosztásra, majd Kórózs András vezető bíró záró gondolataiból megtudtuk: Jászberény pályázás nélkül megkapta a következő országos verseny rendezési jogát. Így hát aki lemaradt, annak sem kell csüggednie, jövőre bepótolhatja. Miután mindenki átvette a kiérdemelt serleget, érmet és kutyatápot, gyorsan összepakoltak, s négy órakor sorban kigurultak az autók a laktanya udvaráról, alaposan felverve a port maguk után. Fél ötre már nyoma sem volt az itt zajlott rendezvénynek...

Őrző-védők legjobbjai a laktanyában (Folytatás az első oldalról.) Az ifjabb Körei-Nagy már rutinosabb, hiszen több kutyakiállítást megjárt, viszont a rendezvényt apa és fia egyhangúan dicsérték. Nem is csoda: aki szereti a kutyát, annak ez – szókincs ide vagy oda – maga volt a paradicsom. Mint megtudtam, nemrégiben nekik is belopta magát egy kis, Fő téren kóborló keverék a szívükbe, majd az otthonukba... Ám nemcsak az elkerített területeken zajló bírálatok miatt volt érdemes aznap kilátogatni a kutyabarát városlakóknak. A laktanya udvara tömve volt kis táborokkal, ahol ebek és gazdáik együtt várták, hogy sorra kerüljenek. Bátran kiélhettem kutyasimogatási igényeim, az őrző-védők többsége ugyanis a megnevezés ellenére kifejezetten barátságosan viselkedett. Egyikük a hatalmas, – általam tévesen bernáthegyinek titulált – kétéves kan: Borisz volt. Gazdája, egy ötven körüli budapesti hölgy felvilágosított, épp egy moszkvai őrkutya buksiját cirógatom, mely köztudottan agresszív fajta. Értetlen tekintetemre reagálva elmondta: a hazánkban épphogy elterjedőben lévő „tükör módszerrel” nevelte, melynek lényege: olyan a kutya, mint a gazdája. „Csak szeretettel, az agresszió teljes mellőzésével kell vele bánni, s akkor egy vérmesnek tartott fajta is ilyen barátságos lesz. Ha az ember vállal egy kutyát, az tíz-tizennégy évig társ. Vele éljük le életünk egy részét, ezért fontos, mennyi energiát fektetünk bele. Ez a típus például nagyon jó házőrző, de ha kizárják a család életéből, akkor elvadul, ezért mi a házba is beengedjük. Sok őrző-védő kutyához hozzá se lehet nyúlni. Hát nem azért van egy kutya! Igaz, Borisz?...” Más körülmények között tán hajlamos lennék kételkedni a módszer működőképességében, de a

hozzám bújó hatalmas kutyafej ebben igencsak megakadályozott, így inkább továbbálltam, mielőtt még komolyabban elérzékenyülnék. Kicsivel távolabb öt, szintén méretes leonbergibe botlottam. Mint jászberényi tenyésztőjüktől megtudtam, hatalmas erejüknél csak a szívük nagyobb, így ez a fajta sokkal inkább családi és terápiás kutyaként ismert, mintsem őrző-védőként. Ugyan ki lehet erre is képezni – a leonbergi végtelenül szófogadó – emberre ugyanakkor soha nem támad. Ezek után az lehet a benyomásunk, hogy az őrzővédők a nagyméretű kutyák soraiból kerülnek ki. Azonban csak pár métert kellett mennem a cáfolatért. Egy törpe pincser keresett menedéket a meleg elől a sátor mélyén. Gazdáiktól – egy kisgyerekes pártól – megtudtam: bár ezúttal argentin doggal neveztek a versenybe, annak idején egy törpe pincserrel kezdődött az egész. „Elkezdtünk vele őrzővédő kiállításra járni, aztán elkapott a gépszíj. A gyerek miatt ugyan nemrég visszavettünk a lendületből, de most, hogy idősödik, kicsit megint belendülünk.” Nem így a mellettük tanyázó törpe schnauzeres család, akiknek igencsak meggyűlt a bajuk a kiskölyök és a kutyák közti figyelemmegosztással. Nem

is zaklattam őket kérdéseimmel, inkább tovább álltam. Amúgy is foglalkoztatott, mit keres egy tacskó az őrző-védő kiállításon, amit gazdáiktól rögtön meg is érdeklődtem. „Ja, ő családtag! – hangzott a válasz – Mindenhova jön velünk.” Mint megtudtam, a megbecsülő cím természetesen kiterjed a versenybe nevezett staffordshire terrierjükre is. A harmadik bírói kör mellett egy bordeaux-i dog várta lihegve, hogy sorra kerüljön. Hozzá már óvatosabban közelítettem, de gazdája megnyugtatott: alapvetően nyugodt, családcentrikus kutya. „A nevelésen nagyon sok múlik. El tudnám én is bolondítani, de nem akarom.” Ilyen véleményt sokaktól hallottam a rendezvényen, s a közönség soraiban is nem egyszer elcsíphető volt a mondatfoszlány: „ha foglalkozol vele...” Vannak, akik a versenyre is elsősorban nevelési célzattal hozták el ebeiket. „Ez egy igen ingergazdag környezet számukra, nagyon jó lehetőség arra, hogy más kutyákkal találkozzanak, megszokják a jelenlétüket. Ezért is fontos egy kiállítás, nemcsak azért, hogy megmutogassuk magunkat.” Azért az utóbbi szempont sem törpült el. Kattogtak a fényképezőgépek rendesen, készültek az ebek kiválóságát, azaz a kiállításon való részvételét és elért eredményét bizonyító képek. P. Szabó Béla, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete jászberényi szervezetének elnöke, egyszersmind a kiállítás egyik bírája elmondta: a felhozatal igen változó volt, még a fajtákon belül is. A benevezett kutyák létszámával elégedettek voltak, ugyanakkor némiképp csalódásra ad okot, hogy a világszövetség által elismert közel száz őrző-védő fajtából mindössze 50-55 képviselteti magát a hazai versenyeken. Ezeket – a mosta-


Ajánló

2013. április 25.

Müller Péter az élet művészetéről Müller Péter író, dramaturg, forgatókönyvíró, az ezoterikus irodalom egyik legismertebb alakja. Halálközeli élménye fordította a spirituális tanok, irányzatok felé. Őt hallhattuk több mint háromszázan a Jászkerület Nonprofit Kft. Ifjúsági Házában vasárnap koraeste. A találkozó szervezői a városi könyvtár munkatársai voltak. • b. é. • A jelenlévőket elsőként Nagy Nikolett, a könyvár vezetője üdvözölte. Elmondta, hogy intézményük egy pályázatnak köszönhetően 48 845 200 forintot nyert. Az Olvass, Jászberény! elnevezésű programjuk célja az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése. A pályázat az Európai Unió, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Megtudhattuk, hogy jelentős fejlesztéseket is szeretnének a programok szervezése mellett ebből az összegből megvalósítani. Ilyen például az informatikai fejlesztés, a többnyelvű hon-

lap készítése, a könyvtár belső terének az elválást. átalakítása, amelyből a látogatók már A folytatásban az előadótól arról érzékelhetnek is újdonságokat. hallhattunk, hogy az életünkben minAz olvasás és a könyvtárhasználat den ponton a káoszból rendet kell tennépszerűsítésébe a kicsiktől az időseb- nünk, vagyis a rosszat, jóvá. bekig minden korosztályt szeretnének „Nem mindegy kit látok a feleségembevonni. Másfél év áll rendelkezésükre ben, férjemben. Lehet művészi módon a tervek megvalósításához, melyben és hitványan is megélni egy házasságot. helyet kap több mint negyven rendez- Az életmegnyilvánulásainkat meg kell vény megszervezése is, pszichológusok, nemesíteni, tudni kell magunkat felírók és sokan mások érkeznek majd vá- emelni. Ez az élet művészetének a lérosunkba előadásokat tartani. nyege. A világ egyre inkább káoszos, koEnnek a programnak a részeként ér- szos. Elengedtük azt az emléket, hogy ez kezett Jászberénybe Müller Péter, akit így nem jó. A művészet tehát nem azt sokan ismerünk. Erről tanúskodott a jelenti, hogy írok egy verset, egy könyvet, telt háznyi közönség, akik érdeklődve hanem az egész lényemet jelenti, azt, hallgatták az írótól a bölcs gondolato- hogy jól, tisztességesen, tisztán működkat az élet művészetéről. jön.” – emelte ki Müller Péter. Aki azt Bevezetőjében elmondta, hogy ami- is elmondta, hogy minden újjászületéskor kicsi volt, és iskolába készült, félt, nek két fázisa van. Az első félelmetes, hogy ott a lelkét tönkreteszik. Próbált amin túl kell lépni. Ezt követi az örömmindent megtenni, hogy a felnőttek teli, felemelő érzés. „hülyeségeitől” megvédje magát. Sok a válság, a riasztó hír, a borza„Most is félek. Hét unokám van. lom mindenütt. Müller Péter szerint A legkisebb ötéves. Féltem, hogy az ez nemcsak valaminek a végét jelenti, Istenközeli gyermeklétet az iskolában hanem egy új létciklusnak a kezdetét is. megnyomorítják benne. Ugyanis nem „Minden helyzetből újjá lehet születni, abba az irányba megy a világ, hogy az de a mi világunk nem mutatja ezt meg iskolákban azt oktatnák, ami igazán az embereknek. A depressziót, a veresészép. Mint például a magasabb világ- get is győzelemmé lehet fordítani. Nincs tól való származást, a lélek szépségét, a olyan helyzet, amiből nem tudunk feltáncot, a játékot. Ez nemcsak gyerekek állni, ha az összes belső tartalékainkat eleme kellene, hogy legyen, hanem a is felhasználjuk. Hisz mindig jön a tafelnőtteké is.” – hallhattuk az első gon- vasz, mindig jön az új. Kell egy úti cél, dolatokat. egy jövőkép, az emberben mérhetetlen Müller Péter arról is szólt, hogy a erők vannak, ne feledjék.” – indított régi, nagy kultúrákban az élet művésze- útnak bennünket az élet művészetének tét tanították. Azt, hogyan kell magát mestere, Müller Péter. az életet művészien élni. Művészet volt Az esti program zárásaként a meghíaz írás, a japán, a kínai. Művészet volt a vott vendégek a könyvtár régi-új olvacéllövés, a harcművészet. Sőt a virágok sótermébe vonultak, ahol Nagy András rendezését is lehetett művészien végez- városkapcsolati tanácsnok üdvözölte a ni. Ide sorolta a barátságok művészi város vezetése nevében a könyvtár sikemódon történő ápolását, a búcsúzást, res pályázatát. (Fotó: Bíró János)

• Farkas Ferenc • Lőrincz Gabriella bevezetőjében megállapította: „Tér és idő koordinátái között élünk. E keretben stabilnak érzékeljük a világot, és tiltakoznánk, ha valaki tagadná létezésüket. Holott előbb a vallás, utóbb pedig a fizika is a kételkedők sorába lépett. Kiderült: ezek valódi helye nem más mint saját tudatunk.” Ezután szó esett a vetítendő film születéséről, majd következett a vetítés. Először Hankiss Elemér szociológus jelent meg a vásznon, aki beszélt az időről, azokról a tudósokról, akik foglalkoztak ennek mibenlétével, a mulandósággal, melyet a vallás és számos keleti gondolkodásmód elháríthatónak vélt és vél mind a mai napig. A hic et nunc (itt és most) jegyében értelmezte az emberi élet időbeliségét. Idézte Hamvas Béla e témával összefüggő megállapításait. A gondolatiság pontos megfogalmazása, kifejtése a filmszereplő feladata volt, a képiség viszont igazolta, aláhúzta a szóbeliség súlyát, jelentőségét. A kettős érzékelés kiemelte az újszerűen értelmezett tudat jelentőségét. Dúl Antal teológus más nézőpontból értelmezte a jelenségsort, és ebből következően lágyabb, oldottabb képsor közvetítette megállapításait. Makovecz Imre építész a szerves építészet felől

tett értékelhető megállapításokat a témával kapcsolatban. Paulínyi Tamás parapszichológus is a tér és idő összefüggéseit taglalta az oksági rendszer függvényében, és vallott a misztikumról is. Hangsúlyozta a meditáció, az álom és a valóság összefüggéseit. Talán az ő közlését kísérte legkevesebb képi elem. Müller Péter író Jézus és az idő viszonyát taglalta. Azokat az alapvető összefüggéseket fejtegette, amelyek az emberi életet hitelessé teszik. Szépen, mondhatni szinte izgalmasan jelenítette meg a filmkészítő az egészen elvont mozzanatokat is, akár az örökkévalóságot is. Lőrincz Gabriella minden részletet értelmezett, és az egyes fázisokat hozzákötötte egymáshoz. A vetítés után Lőrincz Gabriella feltette a summás kérdést: Tehát objektív valóság nincs? A tudós vendég a 19. század nyolcvanas éveiben érzékelhetővé vált ellentmondásra hívta fel a figyelmet. Ekkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a tudomány egyes területei között ellentmondás feszül, azaz nem vagy alig lehet az ös�szefüggéseket realizálni. A fizika egyes ágai szinte egymásnak feszülnek. A dimenziók száma nő. Megszületik magyar tudós tevékenysége következtében a hologram, és egyéb relációk összefüggéseit teszi elkerülhetetlenné. Mindennek következtében az ezotéria teret nyer, a keleti és egyéb vallások és filozófiák helyet követelnek maguknak. Színre lép a kozmikus tudat, amely a barlanghasonlat révén válik befogadhatóvá. A távoli túlvilág és a jelen szinte összekapcsolódhat. Einstein relativitáselmélete megkérdőjelezi a lineáris időt. Mindebből következően helyet kap a szubjektív tudatosság, amely népszerűsítheti az

Programajánlatunk A túlélés művészete Április 25-én, csütörtökön és 28-án, vasárnap egyaránt 17 órától a Jászkürt Fogadóban Jankay Tibor kiállításának zárásaként levetítik azt az 1994-ben készült portréfilmet, melyben a művész los angelesi otthonában és műtermében mesél hitvallásáról, hazaszeretetéről, művészetéről és életének fordulópontjairól. Emberek Aranyban – ősi szkíta kincsek kiállítása Április 25-én 18 órakor a SZIE-n Pap Gábor művészettörténész tart előadást a 8-12 ezer éves ősi szkíta leletek és a honfoglalás kori Lehel kürtjének néhány megegyező motívumáról. Ugyanitt avarkori leletek, valamint a szkíta kiállítás tablói is megtekinthetőek. Megnyitja: Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. Tarnay Alajos emlékkoncert és megemlékezés Április 26-án, pénteken 17 órakor Tarnay Alajos halálának 80. évfordulója alkalmából emlékkoncertet szerveznek a Déryné Rendezvényházban. Közreműködnek a Lehel-Melody TSE táncosai, a Palotásy János Zeneiskola növendékei és tanárai. Az emlékműsort megelőzően, 15 órától a Fehértói temetőben sírtáblát helyeznek el a Tarnay család síremlékén. IX. Táncvilágnapi forgatag Április 27-én, szombaton 19 órakor a Valentine Tánciskola növendékeinek műsora idén táncszínházi köntösbe bújik a Bercsényi úti sportcsarnokban. Népfőiskolai előadás Április 29-én, hétfőn 18 órakor Nagyné Kiss Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság elnöke A polgárok európai éve 2013. címmel tart népfőiskolai előadást a Gazdakör helyiségében (Árpád u. 14.). Olajág rendezvénye Április 30-án, kedden 14 órától az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete az ifjúsági házban tartja soron következő összejövetelét, melynek vendége dr. Czigány Tamás lesz. Érdeklődni: Somogyiné Lajkó Piroska 20/530-0500. Könyvbemutató Május 2-án, csütörtökön 17 órakor a városháza dísztermében rendezik dr. Csáky Imre A Jász és két Kun kerületek címeres levelei – 1746 és 1839 című könyvének ünnepélyes bemutatóját. Jászsági babgulyás főzőverseny Május 11-én, szombaton 8 órától Jászsági babgulyás főzőversenyt szerveznek a Neszűr 8. dűlőjében, a mini ABC udvarán. A rendezvény ideje alatt lovas bemutatót tart a főtámogató Rózsa Sándor Szabadcsapat. A szervezők padot, asztalt biztosítanak a csapatok részére. Bővebb információ a rendezvény főszervezőjétől kérhető: Szijártó József 06-30/906-1453.

Az alternatív gyógymódokról

Különös filmszeminárium Április 12-én, pénteken 18 órai kezdettel Héjjas István kutatómérnök, író, buddhista gondolkodó volt Lőrincz Gabriella sorozatának negyedik vendége, beszélgetőpartnere. Az érdeklődők többsége hölgy volt, a másik nem képviselői tucatnyian lehettek jelen.

7. oldal

ezotériát, így beavatottá tesz bennünket. Beépül e jelenségek értelmezésébe a legjelentősebb fizikai felfedezések sora, és ennek következtében a tudat mozgósító ereje, skálája szélesedik, majd átfogja a kutatások, a vélt vagy valódi felfedezések sorát úgy, hogy végül összegzi az emberi tudást. Fontos elvnek számít, hogy ne okozzunk egymásnak szenvedést, és ennek következtében igazabb lesz világunk, életünk, mert a tudat vezette élet számos anomáliát ki tud iktatni. Ennek eredményeként tudatvezérelte világ alakul ki, és ez élhetőbb életviszonyokat tesz lehetővé. Ahhoz tehát, hogy valóban élhetőbb élet részesei lehessünk, összegeznünk kell tudatunk szintjén mindazt, amit a világ, köztük a keleti világ következtetésként megfogalmazott. Lőrincz Gabriella vezette a hozzászólások magyarázatát, értelmezését. Előadónk izgalmas válaszokat adott a kérdésekre. Az összejövetel pozitívan, eredményesen zárult, hiszen Lőrincz Gabriellának sikerült átélhetővé tennie az egyáltalán nem egyszerű folyamatokat. (Fotó: Sárközi János)

(Folytatás az első oldalról.) Suhaj Csilla, a Jászkerület Nonprofit Kft. kulturális menedzsere érdeklődésemre elmondta, minden alkalommal új érzést, új kihívást jelent számára a Natura Nap szervezése. Meg kell találnia azt az egy szálat, amelyre felfűzi az egész program mondanivalóját, és utána már csak az előadókat kell köré „építeni”. Az idei rendezvény a prevenciót, és az alternatív gyógymódokat helyezte a középpontba. Az előadások is a testilelki harmóniához kapcsolódó témákról szóltak. Suhaj Csilla azt is kiemelte, igaz, hogy szükségünk van időnként gyógyszerekre, de ezeknek sajnos mellékhatásuk van. Ha meg tudjuk azt tenni, hogy az egészségünket megőrizzük, ak-

kor ezeket a káros hatásokat ki tudjuk küszöbölni az életünkből. A nap során ezekre igyekeztek az előadók is felhívni a figyelmet. Az események másik helyszíne hagyományosan a könyvtár melletti Ifjúsági Ház volt, ahol kiállítók várták a vendégeket. Idén is térítésmentesen végzett egészségügyi méréseket a Szent Erzsébet Kórház. Igénybe lehetett venni légzésfunkció, csontsűrűség-, vércukor-, koleszterin-, testzsír-, vérnyomásméréseket. Ezenkívül volt grafológiai elemzés, bőrdiagnosztika és táplálkozási szaktanácsadás is. Több ismerőssel találkoztam, akik először voltak résztvevői a Natura Napnak, s azt mondták jövőre is el fognak látogatni a rendezvényre.

A tavaszi égbolt csodái Ragyogóan tiszta, csillagos tavaszi égboltban gyönyörködhettünk péntek éjjel. A kellemes langyos időben sokan elsétáltak a város négy megfigyelőpontján felállított teleszkópokhoz, hogy optikájukba tekintve virtuálisan közelebb kerüljenek a csillagokhoz. • Kárpáti Márta • A csillagászat napjának előestéjén az Apponyi téren, a Tesco parkolóban, a Zoltán utcai parkolóban távcsöveik mellett várták nagy tudású, fiatal amatőr csillagászok az ég titkait fürkészni vágyó érdeklődőket. Az idén először feltárult a könyvtár csillagdájának kupolája is, lehetőséget adva, hogy közelebbről megfigyeljük az égbolt csodáit. A távcsöveken kémlelve az eget, látha-

tóvá váltak a Hold kráterei és lávaömlései, a „csíkos” Jupiter holdjai, a tavaszi égbolt ajándékaként rácsodálkozhattunk a gyűrűs Szaturnuszra is.


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Rövid hírek Aranyosak lettek a Yakuzák. Nagyszerűen szerepeltek a Yakuzák SE versenyzői a hétvégén rendezett kyokushin diákolimpián. Agócs Tibor tanítványai közül aranyérmet szerzett: Mező Lili, Kerekes Réka, Szekeres Liliána, Treba Kíra, Ficzere Roland és Palásti Kristóf. Csibra Barnabás ezüstérme mellett még négy karatéka – Móczó Milán, Szajka Bendegúz, Szabó Lídia, Cserepes Balázs – nyakába került bronzérem. Labdarúgás, megyei I. osztály. Döntetlen született a jászsági rangadón Jászboldogházán. Itt játszották ugyanis a Jánoshida – NKSE Jászberény mérkőzést ahol 2-2 lett az eredmény. Utánpótlás labdarúgás. A 23. fordulót rendezték az országos utánpótlás labdarúgó bajnokságban, ahol a JSE fiataljai a következő eredményt érték el: U19: JSE�–�Siófok 0-0,

U17: JSE�–�Siófok 1-3, U15: JSE�– �Balassagyarmat 1-1, U13: JSE�– �Balassagyarmat 4-0. Az U13 továbbra is makulátlan a tavaszi szezonban. Női röplabda NB II. A Keleti csoportban a jászberényi lányok Tiszavasvári csapatát fogadták, és sima győzelmet arattak: Jászberényi RK – Tiszavasvári 3-0. E mérkőzéssel véget ért a bajnokság, ahol a Keleti csoportban a JRK 2. helyezést ért el. Női kézilabda NB II. Junior bajnokság. Alsózsolca együttese látogatott Jászberénybe. A mérkőzésen végig a berényi lányok domináltak, és biztosan tartották itthon a két bajnoki pontot: Jászberény – Alsózsolca 30-20. Vivicittá. Április 21-én rendezték a 28. Telekom Vivicittá Városvédő Futást a budapesti Margit-szigeten és környékén. Városunkat az egész napos rendezvényen közel 60 futó képviselte a 3,2; 7; 10 és 21 km-es távokon.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről április 25. – május 1.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bence Show: Vendég: Irigy Hónaljmirigy péntek 8.30 Vendég: Szabó András hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30. Berényi Pillanatok: kedd 19.00.

Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00, vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00, szerda 8.00, 20.30. Fényszarui pillanatok: péntek 21.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00. Képújság: csütörtök 8.30-17.00; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00;

Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kosárlabda: Top Cop Security Jászberény – Kaposvári KK csütörtök 17.00, hétfő 19.00, kedd 6.00, 21.00. Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00 (friss Berényi Hírmondó csütörtökönként)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Ügyeletek Gyógyszertárak április 25. csütörtök Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 április 26-27. péntek-szombat Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 április 28-29. vasárnap-hétfő Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 április 30. kedd Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834

május 1. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 május 2. csütörtök Szentháromság Gyógyszertár Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13.

Hétköznap:

18-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Tel.: 0656/�221-304

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Tel.: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. április 25.

Út a legjobb Horgászversennyel nyitottak négy közé Szombaton este lejátszotta középszakaszbeli mérkőzését Jászberény kosárlabdacsapata, amikor idehaza fogadta a kaposvári gárdát. A mérkőzés előtt a képlet egyszerű volt. Ha nyer a JKSE, a somogyiakat kapja ellenfélül a négy közé jutásért, ha veszít, Paks lesz az ellenfél. Persze ehhez az is kellett, hogy az Atomerőmű legyőzze a Körmendet, amit nagy biztonsággal meg is tett. Rossz előjelekkel készült Földi Sándor csapata, ugyanis az előző napi edzésen Dramicsanin bokája kifordult, így nem játszhatott. Ezt tetézte még, hogy sérülten ült le a kispadra Horti Bálint is, akinek a térde vizesedett be. Így nem is csoda, hogy a vendégek kezdtek jobban, és majd csak öt perc elteltével érték utol a berényiek (az exberényi) Drahosékat. Már ekkor látszott, hogy a nagy kedvel játszó Rakiccsal nem bírnak a vendégek. Mindent bedobott, (első játékrészben 23-at), legyen az büntető, kettes, vagy éppen tripla. Így a nagyszünetre már 19 pontos előnyre tett szert a „Földi legénység.” A hosszú szünet után küzdelmesebb lett a találkozó, de a végén a berényi publikum ünnepelhetett: TOP COP Security Jb – Kaposvári KK 93-80 Hatalmas csatában tehát a berényi csapat kerekedett felül, és megérdemelten nyerte meg a meccset. Nem sok idő marad a pihenésre, hiszen szerdán este már Kaposváron kezdődik a három győzelemig tartó ütközet. Míg a szombat esti meccs Rakicsról, a hétvége másik napja Török Rollandról szólt. A szombat esti nagy derbi után vasárnap délután az U23-as csapat is pályára lépett. Halmai Gábor legényei (a legjobb 16 csapat között) Győr együttesét fogadták, és – többek között Török Rolli 38 pontjának köszönhetően – 97-74 arányban győztek.

Taroltak az ifjú sakkozók Az elmúlt hétvégén Sinka István kíséretében keltek útra, majd ültek asztalhoz Tiszaföldváron Jászberény legügyesebb ifjú sakkozói. Ott rendezték ugyanis az V. Papp Bertalan Országos Gyermek Sakkversenyt. A hagyományos ifjúsági sakkversenyre ez évben nagyon erős mezőny gyűlt össze az ország minden részéről. Köztük voltak – többek között – a korosztályos magyar kiválóságok, mint pl. a tavalyi korcsoportos bajnok Majoros Rózsa Egerből. A sok kiválóság megnehezítette városunk sakkozóinak dolgát, de a fiúknál, a képzeletbeli dobogó tetejéről nem tudták őket leszorítani. Szereplésük sikerességét csak növelte a nagyon erős mezőny. A hét fordulós, 2�×�15 perces gondolkodási idejű versenyen minden fiú korcsoportban jászberényi elsőség született! A lányoknál ugyan a már fentebb említett egri kislány és a karcagi Egyed lányok győztek, de a fiú korcsoportban a berényi fiatalok taroltak. Sinka mester különítménye az alábbi helyezésekkel érkezett haza Jászberénybe: fiúk, I. kcs.: 1. Peredi Olivér, 3. Jenei Tardos, 4. Biró Gergely II. kcs.: 1. Csík Martin. III. kcs.: 1. Csatári Dominik (mindannyian NBA iskola) IV. kcs.: 1. Inges Zénó 5 pont (SZIE Gyakorló). Lányok, III. kcs.: 3. Inges Ninetta 3 pont (SZIE Gyakorló), valamint I. kcs.: 6. Sinka Rebeka (NBA)

A Jászberényi Vasas Sporthorgász Egyesület nagy hagyományokkal rendelkezik, hiszen tavaly ünnepelték fennállásuknak 60. évfordulóját. • Ács Tibor •

A majd ezer tagot számláló társulat a tavalyi születésnapon elhatározta, hogy a következő hatvan évet is tartalmasan kívánják eltölteni. Az elhatározást már az idén szemmel látható tett követte, ugyanis közel hárommilliós beruházás keretében gyógykotrást végeztetnek a népszerű horgásztavukon. – Erre azért

van szükség, hogy az elhasználódott iszapot, ami már gázokat is termel eltávolítsuk, és így tulajdonképpen oxigéndúsabbá tegyük a medret. Egy kétéltű járművet béreltünk fel, az végzi a munkát. – mondta Mizsei János, az egyesület elnöke. Elmondta még, hogy az akcióra már régóta gyűjtenek saját tagdíjukból, és a város önkormányzat segítségét is kérték. Örömmel újságolta, hogy a civilek keretéből mintegy félmillió forint támogatásban részesültek, amit a kotrásra, ezzel együtt a környezet megóvására, formálására fordítanak. Természetesen közben teszik a dolgukat, halakat telepítettek, mindenki rendbe tette saját portáját a parton, és az elmúlt vasárnap házi horgászversennyel indították a horgászidényt. A felnőtteknél hatalmas előn�nyel nyert Terjéki Tamás, akinél 54,02 kilogram halat mérlegeltek. Mögötte Horváth Csaba (24,94) és Varga Attila (19,38) fért fel a dobogóra. Az ifjúság is botot ragadott az elmúlt vasárnap, közülük Sas Bálint bizonyult a legjobbnak 5,01 kg-al. Őt Túri Bence (3,5) és Fábián R. András (1,09) követte. Terjéki Tamásnak bizonyára emlékezetes marad a tavaszi verseny, hiszen a legnagyobb halat, nevezetesen egy 3,18 kg pontyot is ő fogta.

Hatodik lett a Warriors Az elmúlt héten adtuk hírül, hogy a Magyar Amatőr Jégkorong Bajnokságban a Jászberény HC, azaz váro­ sunk első számú hokicsapata ezüstérmet szerzett. Nos, mint köztudott szűkebb pátriánknak van egy B csapata is, akik Warriors néven vitézkednek a Teljesen Amatőr Jégkorong Bajnokságban. Ez attól különbözik az előzőtől, hogy tényleg teljesen amatőrök, azaz nem léphet jégre náluk olyan hokis, aki valaha is játszott már hivatalos bajnokságban. Az elmúlt hétvégén a Jégpalotában harcoltak a berényi Harcosok. A cél az ötödik hely megszerzése volt számukra, mivel az alapszakasz hatodik helye erre jogosította fel őket. Ellenfelük az alapszakasz ötödik helyezettje, a Police SE volt. Sajnos a mérkőzésen a jóval rutinosabb budapesti együttes bizonyult

jobbnak, így a berényi társulat a 11. csapatos mezőnyben, a 6. helyen zárta a 2012/13-as bajnoki idényt. A csapat legeredményesebb csatára Guba Martin, 6 góllal és 8 gólpasszal. Figyelembe véve, hogy a Harcosok előtt végzett együttesek már mind szerepeltek magasabb szintű amatőr bajnokságokban, ez szép sikernek mondható. A Warriors 6. helyezett csapat tagjai: Békefi Dávid, Csík Dávid, Csókási Dániel, Durucz Dániel, Fecske Béla, Fodor János, Gerner Feren, Guba Martin, Jerkó László, Kátai Zoltán, Kozma László, Kövér Tamás Koppány, Lénárt Levente, Nagy Béla, Nagy Péter, Nagy Zoltán, Oskola György, Oskola Sándor, Pesti Csaba, Pesti Sándor, Rácz Róbert, Rusvai Martin, Sárközy György, Szántay Máté, Tamus Krisztián, Telek Tibor és Vas Tamás Edzőjük: Szerdahelyi Gábor és Csókási Zsolt.

Adrienn válogatott kézis lett Sajnos ebben az idényben sincs Jászberénynek felnőtt női kézilabdacsapata a Nemzeti Bajnokságban. Tehetségek viszont vannak, nem is kevesen. Közéjük tartozik Muhari Adrienn is. Adrienn családjában mindenki sportol, vagy a múltban vagy jelenleg is. Édesanyja röplabdázott, édesapja tízpróbában a válogatott keret tagja is volt. Fiútestvére pedig jelenleg is focizik, Ő pedig egy negyedik sportágat választott. Már elsős korában elkezdett kézilabdázni Oláhné Harsányi Mária tanárnőnél, a Belvárosi Általános Iskolában. Napjainkban az iskola csapatán kívül a Jászberényi TF DSE színeiben a serdülő OSB-ben, és – szintén a berényi csapatban, de – az ETALON Adács ifjúsági csapataként az NB II. Keleti csoportjában szerepel. Minkét alakulatban általában irányítót és átlövőt játszik és a gólgyártásból is igen csak kiveszi a részét. „Balatonbogláron most alakul egy Magyar Nemzeti Kézilabda Akadémia, és ide vettek fel, ahol velem együtt harmincan leszünk, ha belevágok. Ez az akadémia egyébként a négy év alatt – a kézilabda magas képzése mellett - középiskolai végzettséget ad.” – mondta

el Adrienn. Úgy látszik, a balatoni kirándulás párosult egy újabb kellemes meglepetéssel. A felmérésen ugyanis, jelen volt Bohús Bea, – volt 46 szoros válogatott – a serdülőválogatott edzője is és felfigyelt a JTKF DSE játékosára, és meghívta a válogatott keretbe. Ennek köszönhetően, a napokban jött haza a válogatott egyhetes edzőtáborából. Turcsányi Krisztina után tehát, újabb jászberényi játékos húzhatta magára a címeres mezt.

Új évf. 2. év, 17. szám  

2013. április 25.

Advertisement