Page 1

Hóhelyzet

A hétvégi mostoha időjárás idején a Jászságban nem volt szükség rendkívüli beavatkozásra, a megyében viszont igen.

Cikkek a 2. és a 4. oldalon.

Helytörténeti visszatekintő

Színjáték a fehérségben

A közel 300 éves Rákóczi fáról, a Szent-kút hűsítő és sokak beszámolója szerint gyógyító vizéről és egy személyes történetről is olvashatnak 1944-ből.

Testvérvárosi kapcsolatunk újabb színfolttal gazdagodott: Balázs Klára és Veress Zsuzsa marosszentgyörgyi művészek képeiből nyílt kiállítás.

Összeállítás az 5. oldalon.

a 7. oldalon.

Jászkürt Új folyam 2. év . szám (XXV./12.)

Újság

2013. március 21.

Méltó ünnep fagyban, hóban

Jászberény város lapja

Szabó Tamás a döntések hátteréről

A városlakók biztonsága minden pénzt megér A múlt heti képviselő-testületi ülésen olyan horderejű döntések születtek, amelyek ismertetésére még hetekig visszatérünk. Ezúttal Szabó Tamás polgármestert a közvéleményt leginkább izgató döntésekről kérdeztük. Például vállalkozásösztönzésről is döntött a képviselő-testület, ami Jászberényben teljesen új elem, ahogy a tanácskozáson az előterjesztő polgármester kiemelte. Először erről kérdeztük. • Halász Lajos • • Mi volt a céljuk ezzel a rendelettel? Jászberényben ez teljesen új elképzelés, aminek a lényege, a város versenyképességének a fokozása. Persze a gazdasági életre nagyon szigorú uniós szabályok vonatkoznak, szűk az a mezsgye, amelyen támogathatjuk a berényi vállalkozásokat. A támogatási program szabályai szerint támogatás igényelhe-

Bő másfél száz éve egyedülálló dolog történt népünk történetében. Olyan jelentős eseménysor, amely hazánk sorsának további alakulását jelentős mértékben meghatározta. Tehette ezt azért, mert az akkori magyarság a korábbiaknál egységesebb volt. Nemes és népfi egyaránt elfogadta a kor kihívását, és felkelt jogai védelmére. • Munkatársainktól • A városi ünnepség szentmisével kezdődött, amit Szántó József atya celebrált. A római katolikus egyház századok óta a nemzet oldalán állt. Kapisztrán Szent János a XV. században volt Hunyadi János lelki támasza, Mészáros Lőrinc Dózsa György mellett vett részt a jobbágyfelkelés támogatásában. II. Rákóczi Ferenc híres jelszava pedig egyértelművé tette a mai kor számára is, hogy Isten segítsége, támasza nélkül emberi tevékenység aligha lehet sikeres: Cum Deo pro patria et libertate: Istennel a hazáért és a szabadságért. A hófödte táj kísérte el március idusán a templomba menőket. Bokáig érő hó fogadta a gyaloglókat, hiszen csak a

házak egy része előtt takarították el a havat fél kilenc tájban. Fázósan mentünk a templomba, amely az oltáron kokárdával jelezte, hogy különös napra ébredtünk, és mindenképpen emelkedett hangulat részesei lehettünk akkor is, ha kevesebben jelentünk meg a szentmisén. Harmincnál több cserkész, valamint Szabó Tamás polgármester, önkormányzati képviselők, pártok, egyházközségi elöljárók jelentek meg. Szántó József apátplébános kiemelte prédikációjában, hogy ezen a napon hősökre emlékezünk, akik életüket adták hazájuk megújulásáért. Hangsúlyozta, hogy 165 éven át az ünnepelt eseménysor áthatotta nemzetünk életét. A szeretet, a hazaszeretet elmélyülő ereje adott erőt a többszöri megújuláshoz. Példázatul az isteni szeretet szolgált, hisz Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A magyarokban élő Isten iránti szeretet alakult, bővült hazaszeretetté, amely az egész nemzet számára meghatározó tényező vált és válik napjainkban is. Magyar mivoltunk számos versben és egyéb művészi alkotásban jelent és jelenik meg. Az isteni és az emberi így

fonódik össze, válik éltető eszmévé. Idézte Szántó atya a magyarok nagyas�szonyának szerepét, jelentőségét is. A szentmise hangulati hatását jelentékeny mértékben emelte a kórus szép éneklése, szertartási mozzanatokat értelmező szerepe. Az ünnepi szentmise végén elhangzott a két magyar himnusz: Isten, áldd meg…, illetve Boldogasszony Anyánk… Megigazulva mentek haza a megjelentek, hiszen ezúttal is megidézték a több mint másfél évszázada lezajlott és napjainkig ható eseményeket, a magyarság és Isten kapcsolatának erejét…

Ünnepi koszorúzás

tő beruházás, munkahelyteremtés és a kettő együttes megvalósítása esetén. Beruházási és foglalkoztatási támogatás nyújtható a nagyvállalkozások és a kis- és középvállalkozások részére. Önkormányzatunk az úgynevezett csekély összegű és a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás keretében kívánja segíteni a rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő pályázókat. Folytatás a 2. oldalon.

Holnap a vizet ünnepeljük Minden évben más jelmondat jegyében zajlik a megemlékezés létünk nélkülözhetetlen eleméről, a vízről. 2013-ban a Víz Világnapja rendezvénysorozat jelmondata: ”Jusson a földön mindenkinek tiszta ivóvíz”. • Ács Tibor • Az ENSZ március 22-ét nyilvánította a Víz Világnapjává, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére. A cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. Továbbra is ijesztő ugyanis az Egészségügyi Világszervezet kimutatása, miszerint több, mint egymilliárd ember nem jut naponta tiszta vízhez. 2,6 milliárd ember nélkülözi az emberhez méltó higiéniás körülményeket. A szennyeződés okozta fertőzések

miatt évente több millió ember hal meg. A fogyasztásra alkalmas készletek tehát erősen korlátozottak, ezzel szemben a fogyasztási igények fokozatos növekedése tapasztalható. Ma már Európa több országa szenved a szárazságtól, így locsolásra kényszerülnek, ezáltal veszélyeztetik a vízkészleteket. Ausztrália egyre jobban szikesedik, Japánban ugyan bőséges a csapadék, de az ellátás továbbra problematikus. Délkelet-Ázsiában az urbanizáció és a közmű hiánya okoz gondot. Közép-Keleten már a víz a legértékesebb természeti erőforrás. Az Egyesült Államokban pedig jóval több vizet használnak, mint amennyi természetes úton pótlódik. Beláthatatlan következményekkel járhat, ha az emberiség rövidesen nem változtat pazarló magatartásán. Folytatás a 4. oldalon.

Délután három óra előtt hívogató zeneszóra gyülekeztek az ünnepelni vágyók az LVG épülete előtt. Többen pedig a 48-as emlékművet állták körül. Három óra után néhány perccel tisztes tömeg vonult a gimnáziumtól az emlékműhöz. Önkormányzat, pártok, oktatási intézmények, érdeklődő közönség vette körül a negyvennyolcas emlékművet, majd Gál-Dobos Beáta „Ne késsetek harangok” címmel nagyszabású ünnepi műsorral készült a márköszöntötte a megjelenteket: „Az cius 15-i megemlékezésre a Jászság Népi Együttes és a Viganó Alapfokú Mű1848-49-es forradalom és szabadság- vészeti Iskola, a Jászberényi Hagyományőrző együttes valamint a Dűvő Zeneharc Magyarország újkori történetének kar közreműködésével. Az eredetileg szabad térre tervezett műsor lerövidített egyik meghatározó eseménye volt, a változatát, a kedvezőtlen időjárás miatt az Ifjúsági Házban tekintette meg az nemzeti identitás egyik alapköve. Tár- érdeklődő, nagyszámú közönség 16 órai kezdettel. sadalmi reformjaival a polgári átalaműsor folyamán Kormos László narrákítás megindítója, önvédelmi harcával • Kárpáti Márta • tori kommentálása segítségével tanúi pedig szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak. Nálunk A forradalom és szabadságharc jászbe- lehettünk a történelmi eseményeknek, megismerhettük a forradalmi eszméezt 1848. március 15-e jelentette, ami- rényi eseményeit, számunkra fontos kor a pesti radikális ifjúság vér nélkül mozzanatait elevenítette fel életkép- ket befogadó eleink haladó szellemiérvényt szerzett a tizenkét pontnak.” ségét. Az elmaradhatatlan Nemzeti szerű jelentekkel, zenével, dallal és Az ünnepélyen részt vett a maros­ természetesen tánccal a Szűcs Gábor és dal elszavalása mellett, elhangzottak szentgyörgyi vendégkórus. Ők éne- csapata által megálmodott és remekül az öntudatos jászoknak, az ismert 12 kelték a himnuszt a rendezvény elején pontot kiegészítő, saját 14 pontba szekoreografált produkció. és a Szózatot legvégül. Vendége volt dett követeléseik. „Alkotmányos reform, Molnár László tárogatómuzsikájával a rendezvénynek Sófalvi Sándor Sza- kísért, Zolnai Sára és Rékasi Emese szabadság, egyenlőség, béke és rend!” – bolcs polgármester is, és másodikként ajkán felcsendülő 1848-as hajnali ének idézte az 1848. március 24-én történt helyezte el koszorúját az emlékmű elhangzása magasztos hangulattal indí- jászberényi népgyűlés eseményeit a talapzatán. totta útjára a dupla színpadon bemu- műsor. Folytatás a 6. oldalon. Folytatás a 3. oldalon. tatásra kerülő táncszínházi előadást. A

Színpadon a berényi forradalom


Önkormányzat

2. oldal

Lapzárta

Ezrek életét keserítette meg a hó

A Jászkürt Újság kérésére a rendkívüli hóhelyzet megyei vonatkozásairól nyilatkozott Pásztorné Kovács Ágnes rendőr őrnagy, sajtószóvivő. Lapzárta miatt az utolsó nyitott oldalunkra szerkesztettük be. Kapcsolódó írásunk a 4. oldalon olvasható. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a kialakult rendkívüli időjárás március 14én a kora esti órákban okozott először problémát. A rendőrség ügyletére ekkor érkeztek az első úgynevezett pályaelhagyásos balesetekről szóló bejelentések. Elmondható, hogy szerencsére megyénket nem sújtotta olyan mértékben a zord időjárás, mint az ország több területét. Március 14-17 között csupán nyolc személyi sérüléses közlekedési baleset történt, melyben öt személy súlyos, tizenegy pedig könnyű sérülést szenvedett. Az esetek felénél megállapítható volt, hogy a járművek vezetői nem az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően választották meg járműveik sebességét, s ez volt a baleset bekövetkezésének oka.

A rendőrség ügyeletére 35 bejelentés érkezett a hóhelyzettel kapcsolatban. Ezek jelentős részében állampolgárok jelezték a vasúti közlekedésben való fennakadást, illetve a településeken bekövetkezett áramkimaradást. Két esetben pályaelhagyásos balesetről tájékoztatták a rendőrséget. Kiemelésre érdemes a vasúti vonalszakadásokkal kapcsolatos három esemény, melyben a rendőrség hathatós segítséget nyújtott. A legjelentősebb rendőri intézkedésekre Szajolban került sor, ahol a vasútállomáson közel kétezer ember biztonságos meleg helyre történő elhelyezésében és élelmezésében nyújtott segítséget a megye rendőri állománya. A Kisújszállás, illetve a Fegyvernek– Örményes vasútállomáson és az utóbbitól két kilométerre, a nyílt pályán felsővezeték-szakadás miatt vesztegeltek vonatok. A katasztrófavédelem és a települések vezetői segítséget nyújtottak a vonatokon tartózkodó összesen közel 450 utasnak. Az adott időszakban a JNSZ MRFK folyamatosan tájékoztatta a lakosságot a hóhelyzetről.

Jászberény Város Önkormányzata

Nyilvános versenytárgyalást ír ki az alábbi ingatlanok hasznosítására Az ingatlanok adatai: cím: 5100 Jászberény, Sportpálya u.�–�Öntő utca által határolt területen található ingatlan; helyrajzi szám: 5990; megnevezése: sporttelep; területe: 4 ha 3390 m² cím: 5100 Jászberény, Sportpálya utcában fekvő ingatlan; helyrajzi szám: 5911; megnevezése: sportpálya; területe: 6550 m² cím: 5100 Jászberény, Rákóczi útón (ténylegesen a Sportpálya utcában) lévő ingatlan, az azon létesült sportöltöző építmény és a beltéri beépített berendezési tárgyak; helyrajzi szám: 5910/3; megnevezése: sportpálya; területe: 5517 m² A fenti ingatlanok vonatkozásában a pályázati induló használati díjak együttes összege: 331.132 Ft + ÁFA/hó. A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.jaszbereny.hu oldalon, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján: 57/ 505-700/133-as melléken. A Jászberényi V.V. Zrt. eladásra felkínálja az alábbi gépjárműveit: 1 db Suzuki Swift Van 1.3 évjárat:1998. tehergépkocsi, 1 db Skoda Felícia Pick Up 1.3 tehergépkocsi, évjárat: 2000., 1 db Toyota Hiace 4x4 (törött, totálkáros), 1 db Citroën Berlingo (törött, totálkáros). A gépjárművekről érdeklődni lehet Marcis Tamás csoportvezetőnél a 36-30/6510969 telefonszámon. Az értékesítésre gépjárművenként kell pályázatot benyújtani 2013. március 27-ig zárt borítékban, melyre rá kell írni: Gépjárművásárlási pályázat. A gépjárművek vételárát 2013. március 29-én az elbírálás után kell befizetni készpénzben a Jászberényi V.V. Zrt. pénztárában. Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.

Kegyeleti hirdetések feladása: Jászkürt Új folyam 2. év 6. szám (XXV./6.)

2013. február 7.

Újság

Fájdalommal közöljük, hogy

Szalóki Ferenc a Lehel Vezér Gimnázium volt műszaki tanára, a Lehel Hűtőgépgyár egykori termelési főmérnök-helyettese, valamint a Radiátor Gyáregység, illetve a Hűtő- és Klímatechnikai Gyáregység vezetője elhunyt.

Jászberény város lapja

Jászberény, Fürdő u. 5-7.

Urnás búcsúztatása március 27-én, szerdán 15 órakor a Fehértói temetőben lesz. A gyászoló család

2013. március 21.

Szabó Tamás vállalkozásfejlesztésről, közmunkáról, bizalomról

A városlakók biztonsága minden pénzt megér Folytatás az első oldalról. • A költségvetésben 50 millió forintot különítettek el erre a célra, hogyan lehet ennek az összegnek a vállalkozás ösztönző hatását mérni, magyarul védhető ez a rendelet a város lakói előtt? Ezt a pénzt nem dobjuk ki az ablakon. Pályázati úton lehet elnyerni, és a nyertesekkel szerződést kötünk, amelyben természetesen garanciát vállalnak a fenti két fő cél egyikére-másikára vagy mindegyikére. Várjuk az érdeklődőket, bátorítjuk az embereket, hogy pályázzanak már csak azért is, mert ez egybeesik az ország 2014-től kezdődő újabb hétéves uniós ciklusának fő csapásirányával. Az ugyanis már eldőlt, hogy a Magyarországra érkező uniós pénzek 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre kívánja használni az ország. Ehhez legalább három feltételnek kell egyszerre teljesülnie: az alap a jó üzleti terv, ami alapján elnyerhető, megnyerhető egy pályázat – mint második feltétel –, ezekhez azonban csatlakoznia kell önerőnek is. Ha valamelyik vállalkozás nyer az önerejéhez néhány millió forintot tőlünk, akkor ő is jól jár, hiszen megvalósította a célját és a város lakói is, mert a beruházás és a foglalkozásbővítés erősödő vállalkozásokat, új munkahelyeket jelent, ami jó az itt élőknek és nem mellesleg ennek hozadéka a helyi adókban is megjelenik. • Ennek az alapnak a hasznosulása még odébb van, az idei közmunkaprogram viszont – korábbi döntés alapján –, ezen a héten 18-án hétfőn elkezdődött a városban. Melyek az idei közmunka főbb paraméterei? A közmunkaprogram december 18-áig tart, és alapvető célja, a „segély helyett munkát” ebben az évben sem változott. Három fő területen számítunk a közmunkások tevékenységére, nevezetesen a csapadékelvezető-rendszer, valamint az utak karbantartása mellett a köztisztasági feladatok ellátásában. Idén nőtt a közmunkáért járó juttatás – nettó 49.000 forintra – és a programban résztvevők száma a tavalyi 110 főről 150 főre emelkedett. • Ha már a tavalyi esztendőt említi, a közmunkások tevékenységének megítélése nem volt vitáktól mentes. Levontuk a tavalyi próbaév tapasztalatait. Határozott szándékunk, hogy a közvélemény által is elfogadható minőséget és közmorált tudjunk felmutatni. Nem fordulhat elő ismételten olyan súlyos probléma, mint a tavalyi illegális fakitermelés. Szigorú kontrolt tervezünk a város pénzéből, és úgy gondoljuk, hogy ez az ellenőrző rendszer az eddig kifogásolt elemeket kiszűri. Persze tisztában kell lenni azzal, hogy a közmunkások között nagy a fluktuáció, akár hetente cserélődnek az emberek, és van, akit több év alatt lehet visszaszoktatni a munkához, sőt van, akinek ez teljesen újdonság. • Milyen jövőképet lehet felvázolni a köz­munkaprogrammal kapcsolatban? Meggyőződésem, hogy a máshol munkatapasztalatot, munkát szerezni nem tudók számára ez lehetőség. Ami a másik oldalt, a várost illeti, gondolkodunk a továbblépésben. Jövőre szeretnénk részben önfenntartóvá átalakítani a programot, amely így az állam pénzén kívül maga is állít elő olyan értéket, amely növelheti a program hatékonyságát. Erről most még részleteket nem

mondhatok, de az irányt kitűztük. Városi földeken energianövényeket akarunk termesztetni a közmunka programon belül, majd a gyors vegetációs idő vége felé, két-három év múlva szeretnénk a feldolgozást is megoldani. • A közmunkások fluktuációjához hozzájárul a résztvevők munkahelyi-közösségi viselkedésének zavara. Nyilván nem ezzel a céllal, de a képviselő-testület rendeletet fogadott el a közösségi együttélés alapvető szabályairól. Bátor rendelet, de sokan fogják „cikizni”: máris viccelődnek azzal, hogy a vadkacsát szabad etetni, a vadgalambot pedig nem. Kötekedni minden rendelettel kapcso- kell értékelni, egy-egy nyers szám kilatban lehet, de a lényeg az, hogy legye- ragadása nem biztos, hogy a lényeget nek elfogadott szabályaink, amelyek mutatja. Valaki felvetette például, hogy használhatóak ha a közösség érdekei majdnem duplájára nőtt a rablások sérelmet szenvednek. Ami a kiragadott száma. Való igaz, hogy a négyről hétre példát illeti, a vadkacsa mindent meg- nőtt elkövetési esetszám majdnem dupemészt, a vadgalamb viszont mindent lázás, ám ha a részleteket megvizsgáljuk, összepiszkít. Biztos vagyok benne, hogy kiderül, hogy egy határozott elkövetői a megszépült főterünkre a városlakók körhöz köthető, rövid időszakot érintöbbsége nem szeretné odaszoktatni tő eseménysorról volt szó. A bandát a a galambokat. A vadkacsák viszont rendőrség lekapcsolta. Természetesen élőbbé teszik a belső Zagyvát. Ez a nem vitatjuk azt, hogy akár egyetlen rendelet szabálygyűjtemény, amelynek eset is feldolgozhatatlan lehet az áldozat segítségével szükség esetén a kirívó ese- számára. teket hangsúlyosan tudjuk kezelni és • Nekünk úgy tűnik, hogy különösen visszaszorítani, míg a rendelet számos a rendőrségi beszámolóhoz képest a pontja lehetőségként a papíron marad. város lakóinak rosszabb a közbiztonHangsúlyosnak gondolom például a sági közérzete. csapadékelvezető árkok lakosság általi Úgy gondolom, hogy amit az emberek rendbentartását, vagy a nyitvatartási éreznek, arra hangsúlyosan figyelemrendeletet: azt, hogy este tíz óra után mel kell lenni, s a felvetett problémákat immár nem árusítanak szeszt például a kezelni kell. Azt szeretnénk, hogy senki Tescóban. ne érezze magát rosszul a városban. A • Egy rendelet annyit ér, amennyit be- közbiztonság valljuk be, tökéletes soha tartanak vagy betartatnak belőle. nem lehet, de törekednünk kell az álEzért erősítjük meg a közterület-fel- landó javítására. Ebből a szempontból ügyeletet és a mezőőri szolgálatot. Ja- semmi mással nem pótolható az érzénuár 1-jétől törvény teszi lehetővé, kelhető, szemmel látható rendőri jehogy szerződés alapján ezek a szerve- lenlét. Ettől talán csak kicsit csökken a zetek nagyon szoros együttműködést bűnözés, de nagyon nő a lakosság bizalakítsanak ki a rendőrséggel. A fog- tonságérzete. A másik dolog az, ahogy a lalkoztató továbbra is a város lesz, de rendőr reagál, ahogy fogadja a panaszos alapos képzés után a munkaszervezést lakót. Ha megpróbálja leépíteni a panaés a szakmai felügyeletet a rendőrség szost, esetleg a bejelentésről is lebeszéli, láthatja majd el. Ebben a felállásban nos, ez nagyon rossz hatást válthat ki. a közterület-felügyelők és a mezőőrök Orvosként tudom, hogy vannak súlyos jogköre bővülhet. esetek, ahol normális emberi hanggal, • Mi volt eddig az akadálya egy ilyen szakszerűséggel mégis megnyugtathatószorosabb együttműködésnek? ak a betegek. Egyrészt a törvényi hátteret most év • A Neszűr problémáiba húsz év alatt elejétől teremtettük meg, másrészt az belefáradt a város, eredmény alig muelőző ciklusban úgy gondolták, hogy tatkozik, pedig szinte állandó a renda közterület-felügyelet leépítése fájda- őri jelenlét. lommentesen vállalható, ehhez állami Mindenkinek a maga problémája a támogatást is kapott a város, sőt ötéves legnagyobb, borzasztó dolog, hogy vakötelezettséget is vállaltunk, amely erre laki dolgozik, és más elveszi a munkája az időtartamra kizárta ennek a terület- gyümölcsét, vagy azt véglegesen tönknek a fejlesztését. Májusban lejár ez az reteszi. Újabb és újabb példák kapnak időszak, és mi növelni kívánjuk a létszá- hangot a fórumokon. Nem kisebbítve mot. A város nem kevesebbet, többet ezt a problémát, mégis úgy látom, hogy szeretne tőlük, hogy a megfelelő kép- a városi lakásbetörések még súlyosabb zettség és szakfelügyelet mellett egészen gondot okoznak napjainkban. Ezek más teljesítményt nyújtsanak. száma sajnálatosan nő. Betörnek, ud• Ezek szerint rendületlen a város ve- varra, házba, és potenciálisan jelen van zetésének a bizalma a rendőrségben? a súlyosabb kimenetel veszélye is, ha a Most fogadtuk el a legutóbbi testületi lakók felébrednek, és rajtakapják őket. ülésen a rendőrkapitányság beszámo- Itt nagy összefogásra van szükség: a lóját a város közbiztonságának helyze- rendőri jelenlét mellett a lakóközössétéről, valamint a saját közbiztonsági és gek figyelése, jelzése is elengedhetetlen, bűnmegelőzési tervünkben foglaltak fontos a „terepfelmérő” házalók kiszoidőarányos megvalósulásáról. A testü- rítása. Ebben a tekintetben különösen let mindkét beszámolót pozitívan érté- sokat várunk a városi térfigyelő kamekelte. Javult a közlekedés biztonság, a ra rendszer kibővítésétől, és a bevezető kerékpárutak meghozzák az eredményt. utakra tervezett rendszámfelismerő kaKét éve nem volt halálos baleset a vá- merák üzembe állításától. Az általunk rosban. Ugyancsak két éve nem volt a is észlelt veszély miatt ebben az évben városban gyilkosság, a bűnesetek száma kiemelt projektekben 32 millió forintot csökkenő tendenciát mutat. A bűnö- költünk erre a célra, mert a városlakók zést és a bűnmegelőzést összességében biztonsága minden pénzt megér.


Ünnep

2013. március 21.

Méltó ünnep fagyban, hóban Folytatás az első oldalról. A koszorúzás alatt a Kossuth Lajos azt üzente… kezdetű dal hangzott… A 48-as emlékművet 28 koszorú díszítette a rendezvény első és nagyobb felében. Az önkormányzat, a pártok, az oktatási és kulturális intézmények fejezték ki koszorúval tiszteletüket az egykori hősök iránt, akik a legdrágábbat adták a haza boldogulásáért. Ezután az ünneplők Petőfi szobrához vonultak, és ott öt koszorút helyeztek el. Olyan személyiség szobra előtt tisztelegtek, aki nélkül a forradalom és szabadságharc másként alakulhatott volna, hiszen versei máig ható erővel fogalmazták meg a hazafiúi teendőket. Óvodák, bölcsődék, cserkészek, a Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a hagyományőrzők hajtottak fejet a nagy alkotó emléke előtt…

Sípos Orbán emléktáblája előtt A Városvédő és Szépítő Egyesület tagjait sokan elkísérték a Jász Múzeum bejáratánál lévő emléktáblához, mert az időjárási viszonyok megakadályozták őket abban, hogy Fehértói temetőbeli emlékműnél tisztelegjenek. Sipos Orbán egyrészt a Jász Múzeum alapítója, ezt megelőzően alig tizennégy évesen a szabadságharc katonája. Érdemeit dr. Bathó Edit igazgatónő méltatta meleg szavakkal. Ezt követően 48-as dalcsokor hangzott el a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjainak elő-

adásában. Nem közismert nóták hangzottak el, és ez azt bizonyítja, hogy az egylet tagjai ma is kutatják az egyre távolodó hagyományokat, és igyekeznek feltárni egykori értékeket. Emlékezetes a Magyarország az én hazám…

3. oldal

Oktatás, kultúra, hagyományok

kezdetű dal, melynek második szakasza így hangzik: Azért olyan szép ez a világ, Mert a szíve Magyarország. Nincs is több ily áldott hona, Ez a földnek minden java.

Talpra magyar, hí a haza! A múlt század harmincas éveinek a végén a Talpra, magyar… elszavalása keltett különös hatást. Fiatal férfi, levente állt ki, és szólaltatta meg a korszakos verset úgy, hogy jobbjának felemelésével adott nyomatékot az eskü szövegének. Meg is döbbentem, amikor hallottam, hiszen a nagy nap emlékét akkor számomra hitelesen keltette fel. Aztán a tanév végén kaptam egy jutalomkönyvet, melynek címe A gyermekkapitány volt. Egy kamasz fiú vált igazi hőssé, kapitánnyá. Elhittem a könyv írójának a mai ésszel szinte hihetetlen történetet. Később Jókai szavai erősítették meg bennem a szinte csodaszámba menő eseményeket: „Lélekcserélő idők járnak, fiam!” Baradlayné fogalmazta meg ennek a kornak különös, szinte máig ható atmoszféráját, és ezért lehet ez a mind jobban távolodó kor emberformáló, egységet teremtő képességének megtestesítője. Aztán elkísért az említett élmények sora mind a mai napig. 1956 lázas napjaiban életre kelt 48 idusának szelleme. Újra megszólalt a Talpra, magyar…, meg számos Petőfi-vers, hiszen valamiképpen a 48/49-es forradalom és szabadságharc levegője vett körül bennünket katonai egyenruhában is, a november 4-i támadás pillanataiban is. Ekkor azonban fájdalmas cenzúra érzékeltette velünk a mélységes tragédiát. Együtt éltük meg 48/49 és 56 tragédiáját, hogy valamivel később a bekövetkező változás erősödjék, gazdagodjék, hitelesebbé váljék. 1948/49 eseményei olyan nemzetarculatot alakítottak ki, amely alapvonásaiban azóta sem változott. Még az állampárti időben is sikerült megőrizni a hazaszeretet olyan jegyeit, amelyek bírták a csodálatos század legfontosabbnak vélt vonásait. A szabadság, az önállóság, a nemzeti lét egyszerre jellemezte a magyarságot, Magyarország népeinek életét. Az egyszer megszerzett életideál máig kíséri népünket, és cselekedetei során igyekszik érvényesíteni a több mint százhatvan éve szerzett tapasztalatait, kimunkált életvitelét, életmódját, eszméit, hogy mindennapjainak tapasztalatait látásmódjának szerves tartozékaivá tegye az ország valamennyi állampolgárának boldogulása érdekében.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Tamás Zoltán agrármérnök, mérnök-tanár, közoktatás-vezető, a Jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatója részére Jászberény városában közel két évtizeden át végzett példamutató társadalmi tevékenységéért, a vidéki kultúra és a hagyományok megőrzése, valamint az oktatás területén végzett eredményes munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A kitüntetést az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából március 14-én délelőtt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át Budapesten, a Kossuth téren, a minisztérium Darányi Ignác termében. Ez az állami kitüntetés jellemzően életút elismerése, így Tamás Zoltán különösen megtisztelve érezte magát a 11 élemedett korú kitüntetett között. A hagyományőrző huszárezred katonái zászlókkal vonultak be az ünnepségre, amelyen Fazekas Sándor mondott a pártpolitikán felülemelkedő míves beszédet és köszöntőt. Aztán a műsorközlő mondta a nevét, felállva hallgatta meg a laudációt, majd szemben a miniszter, a jó ismerősnek szóló széles mosoly, fotózás, gratuláció és meghajlás a tisztelgő közönség felé, és máris a család meghatott tekintete, majd lazításképpen Petőfi versek rockosan feldolgozva és az ünnepséghez méltó állófogadás. Tamás Zoltánt az ünnepélyes aktusra

elkísérte felesége és lánya is, akikkel együtt a kitüntetését felterjesztő Budai Gyula államtitkárságán szívélyesen vendégül látták. Jelen volt Pócs János országgyűlési képviselő is, aki a minisztériumi ünnepséget követően parlamenti látogatásra invitálta őket, ahol újra elvarázsolta a kis csapatot az épület éppúgy, mint a koronázási ékszerek. Aztán idehaza a kutakodó újságírói kérdésre ismételten kasszát csinál: Klapka iskola 93 óta, képviselőség 98tól, sportegyesületi elnök 9 évig 99-től, Jászkapitány 2003-ban, azóta gazdaköri elnök, öt éve igazgató. Így koppanósan, szikáran is tartalmas élet, részletezni lehet, de ki ne ismerné őt itt Jászberényben? Miért vállal ennyi mindent? Hát nem a kitüntetésért! Ha soha nem kapott volna, akkor is ugyanúgy dolgozna. Persze most nagyon inspirálja, hogy elismerték munkálkodását a közösségért. Úgy érzi, hogy ezután még nagyobb lendülettel veti bele magát a közéletbe.

A koncert érzelmi töltetét, szellemi többletét tapasztalta meg a hallgatóság. Az est fénypontját a két kórus közös fellépése tette emelkedetté és igazán ünnepivé a karnagyok felváltott vezényletével. Előadták Sillye Jenő: Szállj, dalom szállj című szerzeményét, illetve Verdi születésének 200. évfordulója alkalmából Nabucco című operájából a Rabszolgák kórusát, amely a népek szabadságát szimbolizálja. Zárásként Sófalvi Sándor Szabolcs egy székely kaput ábrázoló szobrot nyújtott át Csillik

Györgynek, a Déryné Vegyeskar elnökének, Ferencz Sándor karnagynak pedig a község címerével ellátott gyertyát adott át, melyet a marosszentgyörgyi karmelita nővérek készítettek. Szabó Tamás polgármestert helyi kézműves termékekből álló csomaggal és székely zászlóval ajándékozta meg, hálájuk jelképéül, hogy a városban is kifejezték együttérzésüket a székely autonómiáért küzdőkkel.

Aki énekel, kétszer imádkozik Városunk március 15-i rendezvénysorozata méltó eseménnyel, a jászberényi Déryné Vegyeskar és a marosszentgyörgyi Soli Deo Gloria Egyesített Vegyeskar közös koncertjével zárult. A zord időjárás ellenére a Déryné Rendezvényház nagyterme megtelt fénnyel, derűvel és a muzsika szárnyain áradó melegséggel. • Gergely Csilla • Gál-Dobos Beáta köszöntötte Maros­ szentgyörgy kulturális delegációját és Sófalvi Sándor Szabolcs polgármestert, valamint Szabó Tamás polgármestert és a megjelenteket. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek ünnepén testvérvárosunkból, Marosszentgyörgyről érkezett Soli Deo Gloria Egyesített Vegyeskar és a jászberényi Déryné Vegyeskar kápráztatták el a közönséget. A két kórus 1996 óta ápol szakmai és baráti kapcsolatot, évente szerveznek találkozókat. Fennállásuk huszadik évfordulóját idén ünneplő Soli Deo Gloria Egyesített Vegyeskar karnagya, Hajdó Károly Ko-

dály szellemiségében dolgozik közel ötven éve. A kar a keresztény szellemiség képviselője, fontos számukra a közösségteremtés, zenei- és anyanyelvünk ápolása, valamint a hagyományok őrzése. Gazdag, változatos repertoárjukkal számos helyen léptek fel, legutóbb március 15-én, Jászberényben. Stílusosan a Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsőség) című művel kezdődött a koncert, majd Szabó Tamás polgármester köszöntötte a vendégeket, az egybegyűlteket. Kiemelte a 12. pontban foglalt unió jelentőségét. A márciusi ifjak által megfogalmazott egység gondolata valósul meg ma is. Ez az együttérzés, unióban való gondolkodásé a jövő. A zord időjárás okozta nehézségek ellenére is örömmel és izgalommal érkezett Jászberénybe Sófalvi Sándor Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere, aki meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket. A koncert Hajdó Károly saját szerzeményével, a Miatyánkkal folytatódott, a Soli Deo Gloria Kórus előadásában. Az imát követően Tamás Alajos – aki maga is ferences szerzetes volt – Szent

Ferenc himnuszát hallhattuk. „Ezt a darabot a Szellem sugallatára tűztem programra.” – fordult a közönséghez Hajdó Károly, utalva március 13-án megválasztott Ferenc pápára. A repertoárban elhangzott Liszt Magyar ünnepi dala, Kodály Szép szavú múzsája és Csille József incselkedője is. A zenei élmények között Pataki Ágnes előadásában erdélyi balladával is gazdagodtunk. A Déryné Vegyeskar Ferencz Sándor karnagy vezetésével a Talpra, magyar lendületes taktusaival indult. Hallhattuk a Kodály Zoltán által megzenésített Vörösmarty epigrammát, Magyarország címere címmel, de felcsendültek Kossuth nóták, katonadalok, a Fölszállott a páva (Kodály) és az Éljen a haza! (Erkel) is. Különleges kisugárzással szólaltatták meg Szokolay Sándor: Ima rontás ellen Fohász Erdély falvaiért című kórusművét: „…Nyelvünkön bátran szólhassunk, eleink mellett nyughassunk. Aki ez imát ma vélünk mondja, egész világ magyarjait minden bajtól óvja! Ámen.”

(Fotó: Bíró János)


Fórum

4. oldal

Szekeres Imre csökkentené az áfát Szekeres Imre parlamenti képviselő, az MSZP gazdaságpolitikai kabinetjének elnöke fogadta a sajtó képviselőit pártja helyi szervezetének irodájában kedden, l9-én este. Elmondta, hogy pártja törvényjavaslatot nyújtott be az alapvető élelmiszerek áfájának jelentős csökkentésére.

Kommentár helyett Kérdésekkel szívesen szembesítünk politikusokat, de sajtótájékoztatókat kommentálni nemigen szoktunk, ahogy a fenti részt sem. Amiért ettől alább látszólag eltérünk, talán magáért beszél. Lapunkat egy korábban megtartott sajtótájékoztató témájáról is tájékoztatta

• Taczman Mária •

Szekeres Imre képviselő: ezen a téma a 31-es, a 32-es út, valamint a kapcsolódó körgyűrű megépítésének elhalasztása, elmaradása volt. Ez a következő választási kampány egyik kedvenc témája lehet majd. Tényszerűen a képviselő által rendelkezésünkre bocsájtott írásos anyagokból is kiderül, hogy az előző kormányváltáskor, 2010-ben a Jászberényt legjobban érintő elkerülő körgyűrű befejező szakaszának területbiztosítását 2014 november 10-re tervezték, vagyis a következő, (a mostani) ciklust átugorva, az azt követő ciklus idejére, tehát a Bajnai kormányt követő második kormány büdzséjének terhére álmodták talán 2015-16-os befejezéssel. A képviselő kérdése, hogy miért nem készült már el régen? Hát, tisztelettel, ezt sem kommentáljuk. Arra persze teljesen politikamentesen igen kíváncsiak vagyunk, hogy végülis ki és mikor építi meg. Mi, köznép meg addig is csak elközlekedünk valahogy.

Szerencsénkre megkímélte az ítéletidő a Jászságot A hétvégi mostoha időjárás idején a Jászságban nem volt szükség rendkívüli beavatkozásra, három közúti balesethez riasztották a jászberényi tűzoltókat. Fózer Tibor tűzoltó alezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmondta, hogy Jászfelsőszentgyörgyről, egy tanyáról kértek segítséget a hó eltakarításában, amiről az önkormányzat gondoskodott. Rövidebb ideig tartó áramszünetek megyénkben is előfordultak, a helyreállításról a szolgáltató intézkedett. A térségben is rendelkezésre álltak melegedők, minden településen legalább egy helyiség. Jászberényben a Szent Erzsébet Kórház éttermét jelölték ki melegedő helyként, de nem volt szükség a megnyitására. A mentők is felkészültek a hosszú hétvégére, megerősítették az ügyeletet, és plusz egy autóval dolgoztak. Kardos József Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezető mentőtiszt elmondta, hogy már-

Remény s ég Március 13-án este a Nagyboldogasszony Iskola ebédlőjében megrendezett Jó szó esték előadássorozat vendége Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, teológus doktor volt.

• JKU • Javaslatuk érinti a tejtermékeket, a fehér és félbarna kenyeret, a sertéshúst, a tojást, a csirke- és pulykahúst, bizonyos halféleségeket, valamint a frissen termelt zöldség- és gyümölcsféléket, azaz elsősorban a hazai előállítású áruféleségeket (5%). Ugyancsak javasolják a földgáz, a víz, a villany áfájának csökkentését, valamint a sávos fizetésmód bevezetését, illetve visszaállítását. Véleménye szerint a törvényjavaslat közvetlenül érintené a Jászság mezőgazdasággal foglalkozó lakosságát, hiszen feltételezhető, hogy az áfa csökkentése magával hozná a kereslet növekedését. Érvelése szerint feltételezhető továbbá, hogy a javaslat szentesítése versenyhelyzetet teremtene. Ez Szekeres Imre szerint magával hozná a kieső állami bevétel mérséklését is.

2013. március 21.

cius 14-én tömeges balesethez riasztották a mentőket, Szolnok és Tószeg között. A hat sérültet a szolnoki Hetényi Géza Kórházba szállították. Egyébként a téli viszonyokhoz képest nem növekedett az esetszámuk, több kisebb baleset történt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság március 16-i helyzetjelentéséből kiderül, hogy a megyében elzárt település nem volt. A jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány is készenlétben állt, a kiképző bázison szálláshellyel, meleg teával és élelemmel várták a bajba jutottakat. Az interneten is közzétett lehetőséget nem vették igénybe. Szabó Gábor, a Kutyákkal az Életért Alapítvány elnöke elmondta, hogy őket is riasztották. Jászberény határáig jutott el a három önkéntes, amikor érkezett a hívás, hogy még sincs szükség kutyás mentőkre. Ennek ellenére egész hétvégén készenlétben álltak és felajánlották önzetlen segítségüket. (Sárközi János felvételei)

A Jó szó esték mottója: ahol Ég és Föld összeér. A Jó szó esték megálmodója Balázs Zsuzsa, aki a Szent István Rádió szerkesztőriportere, ezen az estén is jelen volt városunkban. A Jó szó újság is az ő nevéhez fűződik, amely elérhető az egész ország területén kórházakban, börtönökben, iskolákban. 2010-ben a budai Kapucinus templomban indultak el a találkozók havonta egyszer, és egy olyan közösséggé, értékőrző fórummá fejlődtek, ahol a közismert, hívő és hiteles előadók tanúbizonyságot tesznek az egyetemes értékek mellett. A résztvevők családias légkörben, egy pohár meleg tea és egy szelet sütemény mellett találkozhatnak hasonló gondolkodású társaikkal, és továbbvihetik életükbe az iránytűként is szolgáló gondolatokat. Jászberényben a Jó szó esték immár 8. alkalommal Molnár Györgynének és sok-sok segítőjének a kreatív és szeretetteljes szervező munkája révén valósulhatnak meg. A jó szó estéken valóban láthatatlan híd épül fölfelé; ezek a találkozások olyanok, mint egy védőburok, melyet emberi lépték és nem evilági tempó jellemez. Szerda este is egy másfajta eső hullt a hallgatóság lelkébe: a jó szavak esője embertől emberig, lélektől lélekig. A jó szavak és a jó hír hozója ezúttal Varga Gyöngyi volt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, a Magyar Teológusnők Ökumenikus Egyesületének alapító tagja. Aki utánanéz publikációs listájának, azt láthatja, hogy jó szavait a következő kutatási témákból meríti: áldások és nőalakok az Ószövetségben. Ezúttal a Remény s ég című, 2011-ben publikált áldáskönyve alapján beszélt olyan éggel összekötő szavakról, mint a békesség, emberség, közösség, reménység. Reményteli pillanatok azok, amikor a mi világunkkal párhuzamos mínusz jelet a függőleges, égi dimenzió átszeli, így válik pozitívvá, plusszá, a megváltás jelképévé, a keresztté. A remény szó héber megfelelője a tikvá,

görög ekvivalense az elpisz, mindkettő jelentésében benne van, hogy bizalommal várni a nagyobb Valóságot. A bizonytalanságból úgy tudok a biztonság felé, vagy a nincsből a van felé elmozdulni, hogy hiszek a magban a hó alatt, mert nincs ennél nagyobb, több biztonság. Fölfelé tekinteni, elfogadni, hogy most ez van, nem félni a változástól, hogy közben egymás felé és felfelé is létrejöjjön a kapcsolat, az összefüggés. Úgy kell megélnünk az egymással való közösséget, hogy egy közös ég alatt vagyunk együtt, ránk borul ez a boltozat és ebben a ránk boruló kegyelemben mindig történik velünk valamilyen áldás. Varga Gyöngyi ezután bemutatta a reménység néhány bibliai képét. Az első a szivárvány, Isten és ember szövetségének a jele a vízözön óta, híd, amely áthidalja a távolságot. A másik a kizöldülő puszta, a zsidók 40 éves vándorlása végén a megérkezés szimbóluma, annak a bizonyossága, hogy a reménység szava a kietlenségben is megszólalhat. További reménység-szimbólumok a tej és a méz, a bőség és a gazdagság jelképei és ezek újszövetségi párhuzamai, a kenyér és a bor. Utóbbi kettőt a természet már nem tárja elénk készen, nekünk is meg kell tenni a magunkét, hogy előállítsuk. Végül az egyik legfontosabb reménységjelkép az asztal, amely akár Jézus óvodai jele is lehetett volna, hiszen az Újszövetség sok asztalközösség-élményről számol be. Jézus szerette megosztani asztalát tanítványaival, hallgatóságával. Így „vendégelt meg” ötezer embert a csodálatos kenyérszaporításkor, és feltámadása után is ezt a tapasztalatot osztotta meg az emmauszi tanítványokkal. A tapasztalatadáson túl Jézus vigasztalta a

gyászoló tanítványokat, akik meg marasztalták őt: „Maradj velünk, Urunk!” Mikor megnyílt a szemük az asztal mellett a kenyértöréskor, és felismerték Jézusban kereszthalált halt Mesterüket, magasztalták Istent, és ennek a tapasztalatnak az erejéből futottak vissza a többiekhez a jó hírrel. Tele van tehát az asztal szó származékaival ez a történet. Az asztaléval, ahol mindenkinek jut hely. Végül az előadó egy mindenapjainkból vett történettel zárta le gondolatmenetét. Egy kisváros templomába minden nap betért egy egyszerű gyári munkás az ebédszünetében. A plébános kérdésére, hogy mit tud ilyen rövid idő alatt imádkozni, így felelt: „Szia, Jézus! Józsi vagyok.” Egy idő után a férfi eltűnt a templomból, üzemi baleset érte, bénultan feküdt a kórházban. A plébános a látogatáskor megdöbbenve látta, hogy Józsi derűs, nyugodt, és még ő bátorítja és tartja a lelket a sokkal jobb fizikai állapotban lévő betegtársaiban. Józsi újra felelt a plébános kérdésére, hogy honnan veszi a reményt: „Attól a Jézustól, aki minden nap bejön ide a kórházi szobámba és így köszönt: »Szia, Józsi! Jézus vagyok.«” Ennek a minden nap megtartó találkozásnak, kegyelemnek, reménynek a nevében Varga Gyöngyi megáldotta a hallgatóságot egy általa írt biztató mondattal, melyet Isten belesimogat életünk barázdáiba, ha engedjük; hogy szépségre, mélységre és békességre találjunk. Kegyelemmel és reménnyel telített pillanat volt ez, mert közben zúgtak a Nagytemplom harangjai, így köszöntötték a szerda este megválasztott Ferenc pápát, akit már most az elesettekhez lehajló szeretet reményt hozó embereként emlegetnek.

Holnap a tiszta vizet ünnepeljük magyar emberekben megvan a készség Folytatás az első oldalról. Jelenünk és az eljövendő generáci- arra, hogy segítsenek másokon, ezért ók sorsa többek között azon is múlik, okkal bízhatunk abban, hogy sem a jóhogy miképp gazdálkodunk meglévő ság, sem a tiszta víz nem fog fogyatkozvízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasz- ni kis hazánkban. Az a tény se tegyen bennünket bizanosítjuk vizeinket. Március 22-e jó alkalmat teremt kodóvá, hogy mi magyarok egyelőre jó arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent helyzetben vagyunk, az ország ivóvízszámunkra a víz mint az élet jelképe, ellátottsága felszín alatti készletekre szimbóluma, melyet joggal tekinthe- alapozva biztonságban van, ami hosszú tünk az élet bölcsőjének. Tisztaságának távon versenyelőnyt biztosíthat számegőrzése érdekében jóval nagyobb munkra Európában. A víz minőségével figyelmet kell szentelnünk a környezet- kapcsolatosan azért akadnak problévédelem tekintetében is. A víz jelenlé- mák, főleg a 201/2001. (X.25.) Korm. te meghatározza mindennapi életün- rendelet óta. A víz minőségére vonatkozó rendelet az EU előírásait veszi fiket, természetesnek vesszük, hogy a jó gyelembe és – többek között – az arzén, minőségű ivóvíz kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek bór és fluorid jelenlétére vonatkozó következtében sokszor nem úgy viszo- szabályok lettek nagyon szigorúak. A nyulunk lételemünkhöz, mint ahogy „rendbetételre” nagy beruházások indulazt megérdemelné. Gyakran pazaroljuk, tak országszerte EU-s pályázatokat is nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal felhasználva. Ennek ellenére Zalában és felszíni és felszín alatti vizeinket szen�- a Dél-Alföldön bajba került több telenyezzük. A huszadik századi magyar pülés is. A meghosszabbított határidőre, irodalom neves írója, Németh László az elmúlt év utolsó napjára sem sikerült szerint „a jóságot azért nem veszik észre a határérték alá csökkenteni az arzént, az emberek, mert átlátszó, mint a víz és a így lajtos kocsival szállítják ideiglenesen levegő. Csak ha fogy, az vevődik észre.” A az ivóvizet.

Szerencsére ezek a jelenségek szűkebb pátriánkra, városunkra és a jászsági térségre nem jellemzőek. Minden településen van szolgáltatott ivóvíz, aminek minősége megfelel a közegész­ ségügyi előírásoknak. Persze ez nem örökké tartó jelenség. Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, nagy erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és a felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért. Jó jel, hogy az ez irányban tett intézkedések már megkezdődtek térségünkben is. A Jászság több városában és településén a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások elkezdődtek, és több helyen be is fejeződtek. A Jászságban 2013. január 1-jétől a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. működteti a vízi közműveket. Terveik szerint e fontos beruházások a közeljövőben tovább folytatódnak majd.

Budapesten kis lakás kiadó áprilistól. Tel.: 20/97-32-359


Helytörténet

2013. március 21.

5. oldal

Volt egyszer egy Rákóczi fa… Ha régen találtak az országban egy famatuzsálemet, gyakran nevezték el híres írókról, költőkről, vagy a korához illően akár Mátyás királyról, Árpád vezérről is. Nálunk az 1969-es kivágásáig állt a Kossuth Lajos út és a Temető utca találkozásánál a Rákóczi fa, amely a nevével utalt rá, hogy közel 300 éves lehetett. Faragó László tanár úr 1959-ben készült, ma már kordokumentum-értékű fotóján remekül látszik, hogy micsoda óriási törzse volt. A mellette álló keresztet az egyházi leltár szerint Kalocsai Szabó Pál állíttatta 1790-ben, de a fát régebben is ültethették. A korabeli térképek alapján minden bizonnyal Jászberény akkori határát jelezték. A népi hagyományban volt, aki vadalmának mondta, mások meg szilfának. Nemrégiben akadt három szemtanú, akik egy-

behangzóan bizonyítják, hogy tölgyfa volt, és annak idején makkot lehetett gyűjteni alatta. Ez utóbbit támasztja alá a fa koronájának habitusa is, a kevés, de nagyon vastag főágával. Ha megnézzük a Szúnyogos utcai, az út fölé hosszan kinyúló tölgyfa ágait, ugyanezt láthatjuk. A Rákóczi fának sajnos már fogyott az ereje, és az alsó két méteren az ös�szes kérge hiányzott. Az legvastagabb főága letört, és már csak itt-ott volt rajta zöldellő lomb. Utolérte a szomorú vég, ki kellett vágni. Nem kis munka lehetett, még láncfűrésszel sem. A kaliforniai mamutfenyők éppen azért menekültek meg sokáig, mert az 1800-as évek végéig nem álltak rendelkezésre gépi fűrészek, fejszével meg képtelenek voltak kidönteni a 2000 éves, tíz méter átmérőjű fatörzseket. A lenti képen Árva Imre, Fekete László és Kohári Béla próbálják érzékeltetni,

hogy a négyméteres kerületű fatörzsben még az odú is milyen hatalmas méretű. A szemfüles fotós, aki ezt a nem mindennapi műveletet megörökítette, Beszteri István volt, az 1971-től 1984ig a Petőfi kertben működő, Baráth Károly által vezetett Fotóklub egyik tagja. Sokáig nem fogunk találkozni hasonló jelenséggel a városban. Rohamosan hosszabbodnak a nappalok, és melegszik az idő. Már megjöttek az első gólyák, és kezdődik a faültetések ideje. Nekünk is megvan a lehetőségünk, hogy hosszúéletű fákat ültessünk. Ilyenek elsősorban a cédrus, ciprus és mamutfenyő, a lombosak között pedig a hárs, platán, szelídgesztenye, tölgy és bükk. Ez utóbbi kettővel kellene főleg foglalkoznunk, mivel nálunk méltánytalanul mellőzöttek, ráadásul a bükkről sokan tévesen azt hiszik, hogy csak a hegységekbe való. Erre a legjobb cáfolat a tápiószelei Népkertben álló gyönyörű vérbükk, ami talán kétszázéves is megvan, és közel ötméteres törzskerületű. A kocsánytalan tölgy jó választás, mert nagyon szép, változatos levélrajzolatú, szárazságtűrő, és akár hétszáz évig is elél. Ha olyan parkba tudjuk ültetni, ahol úthoz, járdához nincsenek túl közel, és a lehulló termésükkel nem zavarnak, akkor legjobb, ha a talajtól meghagyjuk az összes águkat, mert így jobban látható a karakterük, gyorsabban vastagodik a törzsük, nem kell karózni, és kevésbé ingerli a primitív vandálokat, hogy kitörjék őket fiatalon. Van még egy másféle megközelítése is a dolognak. A Kaukázusban, a jászok és alánok ősi földjén több, mint tízféle érdekes fafaj található, köztük több szép

juhar, a perzsa varázsfa, a kaukázusi és a gesztenyelevelű tölgyek. Ez utóbbiból egy kétméteres példány növekedik a Rákóczi út egyik sövénye mögött, pár év múlva már jól látható lesz. Ha ezeket felfedezzük, és nagyobb számban ültetgetjük, akkor néhány száz év késéssel újból élvezhetjük egymás társaságát. Jász mivoltunkat úgy is ki tudjuk fejezni, hogy a hozzánk és múltunkhoz legközebb álló fákkal gazdagítjuk ter-

mészeti környezetünket. Kezünkben a lehetőség, hogy újból „Rákóczi fák” növekedjenek többfelé a városban. A Föld legidősebb és legszebb ilyen fája az Angyal tölgy, ami Dél-Karolinában, Charleston város mellett található. A neten több szép fotója is látható. Tegyünk róla, hogy sok idő múlva Jászberény is az ilyenekről legyen nevezetes! Mizsei Tibor

Szentkút, a hűsítő forrás Lengyel Pista története A kórházkápolna melletti Szentkúti forrás 1747. június 27-én, Szent László napján egy jégverés alkalmával fakadt. Az emberek kitisztították, majd ásni és mélyíteni kezdték a kutat. A néphagyomány szerint egy hangot hallottak: „Áss, áss, csak szent Fiamat meg ne vágd!”, majd a föld mélyén négy méterre találtak egy fából készült pieta szobrot, amely vélhetőleg a török időkben került oda. Ez a szobor ma is látható a kis nyolcszögletű kápolnában, mely azonban csak később, 1877 körül épült a forrás fölé. 1972-ben a kutat tovább mélyítették, 54 méterre, 1993-ban pedig nyomógombos szivattyúval látták el. A kút vize ugyanis nemcsak ihatónak bizonyult, hanem kisgyermekek és idős betegek is csodálatos gyógyulásokról számoltak be. Napjainkban is igen közkedvelt a város lakói körében, sőt még azon túl is. Gyakran látni nyári melegben, hogy iskoláskorú gyermekek hűsítik magukat a friss, hideg vízzel. Vannak, akik kerékpárral, mások kocsival érkeznek, és megtöltött kannákkal távoznak. „Hová viszik ezt a sok vizet?” – kérdezem. „A város másik végén lakunk, és a szomszédoknak is viszünk. – mondják – Szeretjük, mert nem klóros és jó ízű.” Sokan jönnek vidékről a kórházba látogatóba. A kútnál megtöltik üres flakonjaikat, és úgy mennek haza. Sőt, a messziről ide látogató, vagy átutazóban levő zarándokok sem mulasztják el, hogy friss vizet merítsenek a hosszú útra. A helybéliek akkor is igénybe veszik, amikor – az utóbbi időben egyre gyakrabban – csőtörés van a környéken. Egy fiatal hölgy

pedig elmondta, hogy beteg édesapja csak ezt a vizet hajlandó meginni. Ezek után érthető, hogy az elmúlt ősszel kisebb riadalmat keltett, amikor néhány negatív észrevétel érkezett a víz színére és minőségére vonatkozóan. A Szentkúti Egyházközösség az önkormányzat segítségét kérte ez ügyben. Köszöjük a két képviselő úrnak, Baráth Lászlónak és Ferencvári Csabának, hogy bevizsgáltatták a víz minőségét, ezáltal eloszlatták az aggályokat. A vizsgálati eredmény szerint ugyanis „a vízminta bakteriológiai szempontból kifogástalan, kémiailag a vas- és mangántartalom határértéket többszörösen meghaladó ugyan, de ártalmatlan. A másodszori vizsgálat alkalmával a szaghatás sem volt észrevehető.” Tehát örömmel konstatáltuk, a víz továbbra is fogyasztható, minősége jó, nem ártalmas. Sőt, frissítő, és sokak szerint gyógyító hatása is van. Csalli Rezsőné egy Harang utcai lakó

A kút és a „kórházkápolna” az 1800-as években, valamint az 1750 óta itt álló Szentkúti kálvária.

Valamikor réges-régen: 1944 novemberében, amikor még a meggyespelei iskolában a tanítói lakásban laktunk (mert akkor ott tanított az édesanyám), egy éjszaka valaki megzörgette az ablakunkat. Édesapám rémülten nézett ki (már tudtuk, hogy közelednek a szovjet csapatok), és egy orosz katonai egyenruhás fiatalember állt az ablak előtt. Nem könnyen, kézzel-lábbal magya- felkiáltással elhagyta a szobát. Úgy-e rázva, a fiatal katonának sikerült meg- ekkor önök szerint is én mentettem értetnie édesapámmal, hogy ő lengyel, meg Pista életét? Később csak elfogták, és azon a területen lakott, amit Len- nagyon megkínozták, de nem tudták gyelországtól a Szovjetunióhoz csa­ rábizonyítani, hogy katonaszökevény. toltak. Ezért sorozták be őt a szovjet Ezért visszaengedték. hadseregbe. Édesapám is ismerte Nálunk lakott 1946 végéig, akkor a Molotov-Ribbentrop paktumot, ment vissza nem a régi lakhelyére ezért könnyen elfogadta, hogy a fi- Lengyelországba. Onnan még többatal szovjet egyenruhás katona len- ször írt levelet nekünk, mert közben gyel. Beengedte a katonát, és még – természetesen – megtanult magyarul. azon az éjszakán elégette az egyenru- Édesanyám megtanította írni-olvasni háját, és civil ruhát adott neki. Attól is. Néhány levelében megírta, nagyon kezdve a lengyel ifjú nálunk lakott. sajnálja, hogy visszament, jobb lett (Évekkel később megtudtuk, hogy egy volna itt maradni Magyarországon. herceg volt, mint nálunk az EszterháAmikor hadiszállásnak nyilvánította zy család tagjai). a szovjet hadsereg egyik arcvonulata Néhány nap múlva megérkezett a az iskolánkat, a parancsnok nagyon reguláris hadsereg is, akik az iskolát megkedvelt engem, mert – a tolmács választották hadiszállásnak. A közka- fordítása szerint – otthon neki is egy tonák a tanteremben laktak, a tisztek ekkora kislánya volt, akit még soha a mi ebédlőnket foglalták el, bennün- sem látott, csak a felesége leveleiből ket betelepítve a hálószobába. Az ud- tud róla. Az ölébe ültetett, és hallgatta, varunkon állították fel a katyúsákat. amit beszéltem neki. Sokat beszéltem, Azokkal lőtték a várost, ami akkor mert magam is élveztem, hogy minmég német megszállás alatt volt. A dent el tudok mondani. Még az „r” lengyel katona velünk lakott a háló- hangot is tisztán ejtettem. Természeszobában és a konyhában, kamrában. tesen egy szót sem értett belőle, mégis Mivel nem tudtuk kimondani a nevét, teljes figyelemmel hallgatta, amikor csak úgy hívtuk, hogy Lengyel Pista. elmondtam neki, hogy „édesanyám a A szovjet katonák – valahonnan – szekrénybe dugta a sót, a ruhák közé, megsejtették, hogy egy katonaszöke- hogy ne találják meg az oroszok. Mert vényt bújtatunk. Egy reggel be is jött elviszik, ha megtalálják. Mi meg Laciegy tiszt a belső szobánkba, hogy meg- kával (a tesóm volt) nyaljuk a sót, és keresse. Én akkor ébredtem fel. Másfél mondjuk, hogy »karasó«”. Ezt az egy éves voltam, de tudtam, hogy Pistát szót megértette, és örömében a zubbokeresik, és az ijedtségtől úgy elkezd- nyában lévő összes csokoládét nekem tem visítani, hogy a katona „nye, nye!” adta: 6-8 tábla amerikai csokoládét.

Szerintem nem sok ember mondhatja el magáról, hogy másfél éves korában (1944-ben) amerikai csokoládét evett. Sőt! Kivitt az udvarra, és a katyusákon ott mászkáltam, ahol kedvem volt. Csak amikor lőttek, akkor kellett mindenkinek bemenni a szobába. Még annyit hozzá: a fényképet 1948 szeptemberében küldte Pista az utolsó levelében. Arra is válaszolt neki édesapám, és dinnyemagot is küldött, amit a „rosseb egerek megettek”, de többé nem kaptunk tőle még köszönő levelet sem, és semmi hírt. Nem tudjuk, mi történt szegénnyel. Az addigi levelei és szeretete alapján csak arra tudtunk gondolni, hogy valami tragédia történhetett vele. Sokat gondoltunk rá, de nem tudtunk semmit felőle. Nem is kereshettük hivatalosan, hiszen illegálisan ment vissza a maradék Lengyelországba. Nálunk meg akkor már a Rákosi éra volt, amikor egy hivatalos megkereséssel talán az életét is veszélyeztettük volna. (Ha élt még.) Fecske Emőke


Szabadidő�/�Ügyeletek

6. oldal

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről Március 21. (csütörtök) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Döntés Után 08.30 Képújság 17.30 Berényi Pillanatok: Dr. Fülöp Tamás levéltárigazgató; Jeles jászok: Dr. Küry Albert alispán című előadása 18:30 Döntés Után 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Berényi Hírmondó 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Berényi Hírmondó Március 22. (péntek) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Berényi Hírmondó 08.00 Épí-tech 08.30 Bencze Show: Márta István 09.00 Képújság 18.30 Kultusz 19.00 Fényszaruról jelentjük 20.00 Fényszaruról jelentjük 20.30 Berényi Hírmondó 21.30 Berényi Pillanatok 22.00 Fényszaruról jelentjük

16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 21.00 Fényszaruról jelentjük 22.00 Fényszaruról jelentjük Március 24. (vasárnap) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Fényszaruról jelentjük 09.00 Kultusz 10.00 Döntés Után 10.30 Képújság 16.00 Döntés Után 16.30 Berényi Hírmondó 17.30 Kívánság Batyu 18.30 Kultusz 19.00 Berényi Hírmondó 20.00 Kultusz 20.30 Döntés Után 21.00 Kívánság Batyu Március 25. (hétfő) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Kultusz 08.00 Döntés Után 08.30 Képújság 18.30 Kultusz 19.00 Kosárlabda: Atomerőmű SE�–�Top Cop Security Jászberény 20.30 Bencze Show Vendég: Márta István 21.00 Épí-tech

Március 23. (szombat) 06.00 Berényi Hírmondó 07.00 Fényszaruról jelentjük 08.30 Kultusz 09.00 Berényi Hírmondó 10.00 Képújság 16.00 Kultusz

21.30 Berényi Hírmondó Március 26. (kedd) 06.00 Kosárlabda: Atomerőmű SE- Top Cop Security Jászberény 07.30 Épí-tech 08.00 Kultusz 08.30 Képújság 18.00 Épí- tech 18.30 Bencze Show Vendég: Horváth Zsolt 19.00 Berényi Pillanatok: Dr. Fülöp Tamás levéltárigazgató; Jeles jászok: Dr. Küry Albert alispán című előadása 20:00 Berényi pillanatok 20.30 Bencze Show Vendég: Horváth Zsolt 21.00 Kosárlabda: Atomerőmű SE�–�Top Cop Security Jászberény Március 27. (szerda) 06.00 Apáti Hírmondó 07.00 Apáti Hírmondó 08.00 Értékőrző 08.30 Képújság 17.00 Jászapáti város képviselőtestület soros ülése 18.00 Kívánság Batyu 19.00 Apáti Hírmondó 20.00 Apáti Hírmondó 20.30 Értékőrző 21.00 Kívánság Batyu 22.00 Apáti Hírmondó

Ügyeletek március 26. kedd Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban

Gyógyszertárak március 21. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 március 22. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 március 23. szombat Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930

március 27. szerda Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly út 14. Tel.: 405-667 március 28. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és Központi felnőtt és ünnepnapokon: gyermekorvosi ügyelet: 7 és 15 óra között Jb. Thököly út 13. a Szolnok, Temető út 1. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. szám alatti rendelőben. (tel: 56/�210-130) Tel.: 0656/�221-304.

március 24. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban március 25. hétfő Szentháromság Gyógyszert. Jb. Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig (24 órában) Tel.: 0656/�221-304

Apróhirdetés Jászberényben, a Nádor utcában földszinti kétszobás lakás kiadó. Érdeklődni: 30/295-0661. 300 literes fagyasztóláda, 120 literes hűtőszekrény jó állapotban eladó. Tel.: 57/402-362. Eladó vagy bérbe adó Jászberény, Szent László u. 14. szám alatti üzlethelyiség. Érdeklődni: 70/613-4475.

Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Eladó összközműves lakótelek a Szatmári lakóparkban. Tel.: 06-30 /3605282 Eladó jászberényi gazdasági övezetben közművesített ipari ingatlan a 32. sz. közl. út közelében. Tel.: 06-30/3605282 Eladó használt drapp színű gránit kandalló 38x27x30 cm-es tűztérrel. Tel.: 06-30/548-6644. Még tart az akció: apróhirdetés: 500 Ft

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: 3630/9330-159, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó K. Enikő, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelés: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. március 21.

Berényi lány tervezte a világtalálkozó logóját

Bemutatjuk Demény Andreát Még kései ebédjét igyekszik letud- nyű bekerülni, azonban büszkén számol ni, amikor megérkezem a szűkös, be arról, hogy minden évben vannak de barátságos jászberényi lakásba. olyan tanítványai, akiknek ez sikerül. JeDemény Andrea az ingázók zaklatott lenleg nyolcan járnak hozzá: négyen Buéletét éli, most is csak fél órája van, dapesten és négyen Berényben – utóbmielőtt megjönnének ifjú tanítványai. biak miatt utazik rendszeresen a városba. Ugyanis rajzoktatással is foglalkozik. „Öt-hat órákat töltünk csak itt, azután De kezdjük az írás apropójával! megyünk is vissza” – magyarázza. Élete első két évtizedében azonban • Sándor Eliza • Jászberény volt a meghatározó. Középiskolai tanulmányait a Lehel Vezér A jász világtalálkozó szervezőbizott- Gimnáziumban végezte, majd a „Kissága idén úgy döntött, hogy a feszti- képző” néven híressé vált iparművészeti vál logójának megtervezésére pályá­ szakközépiskola textil szakára járt Budazatot írnak ki. A beérkezett mintegy pesten. Tanára Rónai Éva Érdemes- és 70 pályamunka közül tetszésüket Ferenczy-díjas textilművész volt. Már a a jászberényi születésű, ma már tanulóévek alatt elkezdett gobelinszövőazonban Budapesten élő Demény ként dolgozni egy szövőműhelyben. SzíAndrea terve nyerte el leginkább, melyet vesen emlékszik vissza erre az időszakra: már előző számunkban megmutattunk. „Angliai kastélyokba készítettünk hatalA logó fő eleme a jász hímzésekben is mas falikárpitokat. Egész Európában gyakorta használt tulipánmotívum. csak három ilyen műhely volt. Egy-egy „Eleinte gondolkodtam azon, hogy eset- kárpitot egy évig csináltunk – egy szöleg a Jászkürtöt ábrázolom – mondta vőszéknél három ember is dolgozott –, el az alkotó – vagy Jászberény egy ut- és amikor végre elkészült, azt megünnecarészletét, esetleg népviseletes női és peltük.” Később egy képzős barátnője férfi figurát. Végül azért döntöttem a biztatására jelentkezett a ma Moholynépi motívum mellett, mert ezt éreztem Nagy Művészeti Egyetem néven ismert legegyetemesebbnek, hiszen ez az ünnep Iparművészeti Főiskolára, ahol 1998nemcsak Jászberényről szól, hanem az ban végzett illusztráció szakon. „Szeretegész Jászságról.” A színválasztás mögött tem oda járni. Inkább utána volt nehéz. Nagyapámmal laktam, ezért szükségem volt valamilyen keresetre. Nem engedhettem meg magamnak, hogy nekiálljak rajzolni, festeni. Elkezdtem dolgozni reklámgrafikusként.” Az alkotói tevékenység iránti vágy azonban nem szunnyadhatott benne sokáig. 1999-ben tíz társával megalapították a jászberényi Hamza Stúdiót.

Később egy jászberényi, művészellátóként is működő galéria létrehozásában is részt vett. Mára ennek csak a neve maradt meg: a Képtelen Galéria saját vállalkozása, mely lehetővé teszi számára a szabadúszó grafikusként történő munkavállalást. Weboldalak, könyvborítók, katalógusok, plakátok, logók, és arculat tervezésével, időnként illusztráció készítésével foglalkozik. „Nemrég jöttem rá, hogy az utóbbi időben alig vettem részt pályázatokon. Még főiskolás koromban a Magyar Nyomdaipari Egyesület meghirdetett egy pályázatot, amin az egész évfolyam grafikustanulói részt vettek, köztük nagyon sok tehetséges ember, a szakmai zsűrinek a sok kiváló alkotás közül mégis az én művemre esett a választása. Viszont miután lediplomáztam, évekig csak azon voltam, hogy egyáltalán megéljek. Most eldöntöttem, hogy erőt veszek magamon!” Nem hiába. Gratulálva mostani győzelméhez és további sikeres pályázásokat kívánva át is engedem Andit az időközben befutott ifjú tanítványainak, hiszen vészesen közeleg a felvételi…

is tudatos döntés rejlik: bár az inspirációul szolgáló hímzésminta zöld volt, Andi meglátása szerint „a kék szín jobban beleivódott a jász köztudatba, az arany pedig egyrészt kifejezi az ünnepi hangulatot, másrészt szép összhangot alkot a kék színnel. Ráadásul a jász ünnepi női népviseletben is megjelenik együtt ez a két szín.” Jelenleg párja munkahelye Budapesthez köti őket, a hét nagyobbik részét tehát ott töltik. Andi szabadúszó grafikus, többnyire grafikai stúdióknak végez bedolgozómunkát. E mellett fiatalokat készít fel művészeti képzések felvételijére. Ilyen helyekre köztudottan nem kön�-

Színpadon a berényi forradalom Folytatás az első oldalról. A történelmi életképek felvillantásával képzeletben részesei lehettünk az eseményeknek. A hol tüzes, hol pedig lírai táncok, dalok megidézték a hazáért életüket áldozó, hősiességükkel dicsőséget szerző XIX. századi jász polgárok világát. A verbunkos muzsika és tánc, majd a narrátor magyarázó ismertetője lovashuszárjaink büszkeségére, hősiességére, bátorságára emlékeztette a közön-

séget. Végezetül a Himnusz közös eléneklése méltó zárása volt az előadásnak. Az ünnepi műsort a Pál Istvánnal kiegészült Dűvő Zenekar muzsikája kísérte, a táncokat a Jászság Népi Együttes mellett a Barkóca, az Árendás-Galagonya, a Borbolya, a Kis-Árendás, az Ifjú Jászság utánpótláscsoportok közvetítésében láthattuk. Az autentikus népzene, váltakozva a populáris muzsika ünnephez illő dalbetétjeivel fantasztikusan üde, ugyanakkor hagyományokat tisztelő, felemelően magasztos színpadi produkciót eredményezett. A lassan estébe hajló népzenei délutánon, az ünnepi műsort követően a főszerepet a gyerekek vették át. Az ünnephez köthető és egyéb kreativitást igénylő kézműves termékeket barkácsolhattak az ügyeskedni vágyók. A táncos lábúaknak a JNE oktatói tanítottak egyszerű tánclépéseket. A Dűvő Zenekar hangszerbemutatóval, énektanítással bűvöl-

te a kicsiket a színpad közelébe. Tréfás táncos-zenés népi játékok ismeretét is elsajátíthatták a gyerekek, akik közül többen az együttes tagjainak szemmel láthatóan táncos vénával megáldott, csemetéi voltak. Rövid technikai átállást követően 20 órától a Dűvő Népzenei Együttes foglalta el a színpadot egy vidám hangvételű koncert erejéig. Cimbalmosuk, valamint énekesnőjük, a Felszállott a páva tehetségkutató győztese, Kubinyi Júlia ugyan nem tudott eljönni hozzánk, de Hrúz Dénes prímás palócos humora és nem utolsósorban a felcsendülő szászcsávási, rábaközi, kalotaszegi, jászsági és még jónéhány nagyszerű, húrokból előcsalt dallam kárpótolta a közönséget. A koncertet követően a JNE oktatóinak, táncosainak közreműködésével, a fáradhatatlan Dűvő muzsikájával kísérve, táncház zárta a kedvezőtlen időjárás ellenére is remek hangulatú ünnepi megemlékezést.


Ajánló

2013. március 21.

Színjáték a fehérségben

7. oldal

Programajánlatunk

„Tavaszi szél vizet áraszt” – énekelte a marosszentgyörgyi Soli Deo Gloria ökumenikus kórus március 15-én 11 órakor a könyvtárban. S bár jöttünkben kisebb hókupacon kellett átverekednünk magunkat, székely testvéreinknek mégis elhittük, hogy az a bizonyos kikelet már küszöbön áll. Még arra is rá tudtak venni bennünket, hogy velük együtt énekeljünk. Így kezdődött a Színjáték című Balázs Klára–Veress Zsuzsa kiállítás.

A Szent Korona története Március 22-én, pénteken 18 órakor a Jászország sorozat következő előadását Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke tatja A Szent Korona története címmel a Déryné Rendezvényházban. Mire tanít 2013? Március 23-án, szombaton 15 órától Arató Mónika tart háromórás gyógyító és meditációs délutánt a városi könyvtárban. OptiKaland 2013 tavaszán is! Március 23-án, szombaton 10 órakor OptiKaland foglalkozásra várják a vizuális kultúra iránt érdeklődő, a képzőművészet iránt fogékony gyermekeket a Hamza Múzeumban. Érdeklődés és jelentkezés: Gyöngyösi út 7.; 57/503-260.

A kórusból csak némi ízelítőt kaptunk dern, néha nonfiguratív képeket hoz létre a vásznon, addig Veress Zsuzsa esti fellépése előtt, a főszerep most a képeké volt. Testvérvárosi kapcsolatunk hasonló technikával realista tájképeket és csendéleteket alkot. A tárlat címéhez ugyanis ezúttal – ahogy több felszólaló hűen azonban mindkettejük képein is megjegyezte – egy újabb színfolttal gazdagodott: ez pedig a képzőművé- kiemelkedő szerepe van a színeknek. szet. Mind Balázs Klára, mind Veress Még Balázs Klára pasztellesebb színviZsuzsa elismert művészek Romániában, lágú kollázsai is vidám ellenpontozásai tagjai a Maros Megyei Képzőművészek a kint uralkodó, mindent beborító fehérségnek. A festőkés bátor használaSzövetségének, és számtalan sikeres kiállítást tudhatnak maguk mögött. A táról tanúskodó virágcsendéletei pedig most hozzánk érkezett, március 28-ig csakúgy, mint Veress Zsuzsa tájképei, különösen élénkek. Üdítő, színpomlátogatható tárlat is – vándorkiállítás lévén – több helyen járt már, tőlünk pás világra nyitott kicsiny ablakok ezek, pedig Szentendrére megy tovább. A melyeken aznap különösen jól esett két művésznő festői világa erősen el- „bekukucskálni”. Érthető tehát, hogy a köszöntőt tér – bár technikájukban hasonlóságok mondó dr. Bartha Jenő, a kórus elnöke is fellelhetők. Míg Balázs Klára széles ecsetcsapásai nyomán az olajfesték mo- és Csiki Zsuzsa kórustag éppúgy meleg

szavakkal méltatták a két művésznőt, mint Nagy András városkapcsolati tanácsnok, aki emellett Jászberény testvérvárosi kapcsolatainak, azon belül e „legfiatalabbnak” az alakulásáról is tömör összefoglalót adott. Bemutatta magát a települést, Marosszentgyörgyöt is, és kiemelte: „megtiszteltetés, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesített velünk”. A humoros megjegyzésektől sem mentes megnyitóbeszéd összességében inkább baráti köszöntőnek hatott, mint távolságtartó protokollszónoklatnak. Nem véletlenül: erdélyi vendégeink közvetlensége és szeretete ránk is átragadt. „Tavaly itt egy vechtai német szobrásznő kiállítása nyílt, ahol most festmények láthatók, de ide nem kell tolmács.” – emelte ki Nagy András. A kóruselnök dr. Bartha Jenő ugyan azzal kezdte beszédét, hogy a kóruskapcsolat 18 éve alatt „ilyen hűvös fogadtatásban még nem volt részünk” – ám gyorsan megnyugtatott bennünket, hogy ez csupán a hirtelen jött télre vonatkozik, a város azonban „forró szívvel” fogadta őket. A kedves fogadtatás részeként Góg Zoltán, a tárlat ötletgazdája, valamint Tóth József, a Jászkerület Kft. ügyvezető igazgatója a város nevében ajándékokat adott át a művésznőknek; dr. Bartha Jenőnek, Csiki Zsuzsának; Sófalvi Sándor Szabolcsnak, Marosszentgyörgy polgármesterének; Hajdó Károly karnagynak és a festőnők párjainak, akik a tárlat létrejöttében sokat segédkeztek. Végül pezsgőspoharak kerültek a kezekbe, s a koccintásokból baráti beszélgetések alakultak ki. A képeket megcsodálva a könyvtár jóvoltából pogácsa, kókuszgolyó, fanta szelet és egyéb házi süteményekből szemezgetve térhettünk haza ebédelni. Újra kilépve a fehérség uralta utcákra… (s. e.)

„Olvass Jászberény!”

Olajág közgyűlés Március 26-én, kedden 14 órától tartja közgyűlését az Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete az ifjúsági házban. Tagjaikat 13 órától várják. Emlékezzünk Székely Mihályra! Március 27-én, szerdán 16.30 órakor a városi könyvtárban Székely Mihály operaénekesre emlékeznek halálának 50. évfordulója alkalmából. A rendezvény vendége Solymosi Ottó, Jászai Mari-díjas, a Magyar Rádió ny. vezető rendezője.

Fény derült a festő útkeresésére

Igazi kuriózummal lett gazdagabb a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria kollekciója. E hónapban ugyanis Hamza D. Ákos ma ismert legkorábbi festményét adományozták a múzeumnak. A kép több szempontból is érdekes. • r. a. • Mint köztudott, a korai Hamza művek nagy része megsemmisült a második világháború idején. Emiatt a múzeumban található legkorábbi kép 1949-ből való, melyet a művész római tartózkodása alatt festett. Most azonban a Budapesten élő, ám szolnoki gyökerekkel rendelkező Volentik Lajos felajánlása révén a művész egy 1922-ben készült olajfestményét is megcsodálhatja a nagyközönség. Hamza 19 éves korában Budapesten festette a képzőművészeti főiskolán töltött tanulóévei elején, vagy azt megelőzően. Mint Gurzó K. Enikő művészettörténész elmondta, a kép impresszionista stílusa a későbbi, általunk ismert Hamza-művekre egyáltalán nem jellemző, s a szignó is csak korábbi munkáin jelenik meg ebben a formában. A kép egy tabáni utcarészletet jelenít meg, mint a korabeli fotókkal való összehasonlításból kiderült,

az Aranykacsa és az Aranykakas utca sarkán. Mivel 1922 előtti állapotokat ábrázol, gyanítható, hogy – mint akkoriban, a megjelenő új technika révén, szokássá vált – fotó alapján készült. A mű másik érdekessége a kép mögött található: a képet hátulról védő borítóra korabeli újságkivágások lettek felragasztva, melyek a Tabán átépítéséről, illetve Hamza D. Ákos Brazíliából Jászberénybe való visszatéréséről tudósítanak. Gurzó K. Enikő ugyanakkor elmondta: e hátsó borító eltávolítása is kívánatos lenne, mivel alatta különböző feljegyzések vannak, amelyek újabb információkkal szolgálhatnak a sok bizonytalanság által övezett képről. Az adományozó egy vélhetően műgyűjtő úrtól kapta a képet, aki – a készülés időpontja alapján – feltételezhetően ajándékozás útján jutott hozzá. Egy barátja révén értesült a kép értékéről, ezért ajánlotta fel a múzeum számára, akik miután meggyőződtek a kép eredetiségéről, örömmel fogadták azt. Hortiné dr. Bathó Edit kiemelte az adományok nélkülözhetetlen voltát egy múzeum életében, s reményét fejezte ki, hogy az eset ismertté válása után több hasonló, elajándékozott vagy a művész költözései folytán elkallódott korai Hamza mű előkerülhet még.

Múzeumi aktualitások A JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. (Városi Könyvtár Jászberény) 48.845.200 Ft összegű támogatást nyert az „Olvass Jászberény!” pályázatával könyvtár- és olvasásnépszerűsítésre. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0091 projekt 2013. január 01 – 2014. június 30-a között valósul meg. Informatikai fejlesztések: könyvtári elektronikus katalógus fejlesztése; oktatást támogató adatbázisok kialakítása; négynyelvű, akadálymentes könyvtári portál; rendezvényportál; könyvajánló blog; virtuális könyvtári séta; helyismereti blog. A Jászkürt még feldolgozatlan évfolyamainak elérhetővé tétele a weben; a jászberényi helyi televízió közel 15000 riport anyagát tesszük elérhetővé, visszakereshetővé, online megtekinthetővé; A JászWiki létrehozása. Egyéb fejlesztés: A belső terek átalakítása, funkcióinak bővítése, a használói elégedettségmérés alapján.

Rendezvények: Író-olvasó találkozók szépírókkal, gyerekkönyv szerzőkkel, pszichológusokkal, mentálhigiénés szakemberekkel, szakírókkal. Olvasásnépszerűsítő foglalkozások, tábor gyerekeknek. Digitális és információkeresési készségeket fejlesztő tanfolyam gyengén látóknak. Biblioterápia idősek, drámapedagógiai foglalkozások óvodásoknak. Egyéb: Olvasás- és könyvtár-népszerűsítő kiadványok, reklámanyagok, filmek készítése, megjelentetése. Klasszikusok újrakötve - elfeledett művek új köntösben. 9 fő könyvtári munkatárs angol nyelvi tanfolyamon, 3 fő egyéb könyvtári tanfolyamon vehet részt.

Macedóniában mutatkozik be a Hamza Múzeum és Jász Galéria. A Magyar Kultúra Éve apropóján két fotóanyagot küld Skopjéba a múzeum: az egyik a „Szobrok a Jászságban” fotópályázat anyagaiból, a másik az Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc freskóit bemutató, a Hamza Stúdió által készített képekből áll. Az esemény már csak azért is jelentős, mivel ez az első eset, hogy e két anyag külföldön megjelenik.

A hétvégén érkezik vissza Hódmezővásárhelyről az ott bemutatott Hamza-életmű anyaga. A tárlat következő helyszíne Szolnok, ahol a nagyobb kiállítótérnek köszönhetően lehetőség nyílik még több mű bemutatására. Brazíliában előkerült egy 1950 körül készült Hamza festmény. A tulajdonos nem zárkózik el a kép eladásától, így lehetséges, hogy hamarosan újabb értékes művel gyarapodik a galéria gyűjteménye.


Sport

8. oldal

A lövészet tanulható és tanítható

Még veretlenek a röplabdás lányok Jászberény női röplabdacsapata folytatta jó sorozatát az elmúlt vasárnap délután, amikor a Jászberényi VVZrt. külső csarnokában legyőzték Gödöllő Extra Ligás együttesének fiókcsapatát is. Így elmondható, hogy idén még nem talált legyőzőre a Makai Péter által vezetett hölgykoszorú.

A Honfoglalás Lovas és Lövész Klub szervezésében Tavaszi Hadjárat Megyei Lövészverseny zajlott Jászberényben. Március 17-én, az Imrédy lőtéren, a Jászboldogházi úton fekvő lőtéren került megrendezésre. A mostoha útviszonyok és a barátságtalan időjárás ellenére is hat lövészklub versenyzői képviseltették magukat a megyei minősítő versenyen. Megyeinek hirdetett versenyünk kelet magyarországivá vált megyén kívül érkezett sportlövők részvételével. Kedves házigazdák fogadták a versenyre érkezőket. Hábencius Ferenc a JNKSZ megyei sportlövő szövetség elnöke megnyitó beszédében köszöntötte a megjelent versenyzőket, majd a történelmi múltra emlékeztetett. Több kategóriában zajlott a lövészet. Szigorú szabályok szerint zajlott a verseny. Olyan techni-

kai sportról beszélünk ahol a jó állóképesség, önfegyelem, kitartás és nagyon komoly koncentráció szükséges. Maga a lőtér Magyarországon az első háromban van, további fejlesztésre, korszerűsítésre technikai és építészeti értelemben is szükség van. A cikk címében szereplő mondat is jelzi, hogy sok munkával, jó szakmai irányítással elsajátítható ennek a szép sportnak minden eleme. Sok energiát és pénzt fektettek a lövészklub vezetői a lőtér kialakításába, üzemeltetésébe. A fiatal tagjaik a diákolimpián kiemelkedő eredményt értek el tavaly is. Technikai sportról van szó, ahol azonban a nagyobb részt az emberi tényező teszi ki. A klub szívesen látna lőterén iskolai testnevelés keretében osztályokat, csoportokat. Következő versenyük: A pünkösdi lövészkirály június másodikán lesz, ahová szeretettel várjuk sportlövészet iránt érdeklődő lakosságot is. Keresztesi János

Az első megnyert játszma után, nyugodtan folytathatták lányaink a pontgyűjtést, de ez elég nehézkesre sikerült, mert a vendégek nem hagyták magukat. Olyannyira nem, hogy a 2. játszma végén 23-23-at is mutatott az eredményjelző, ám László Ritáék jobban koncentráltak és máris 2-0-s előny birtokába kerültek. A harmadik játékrészben már az elején nagyobb különbségre tettek szert lányaink, és a végén az ellenfél gratulálhatott a berényi alakulatnak: Jászberényi RK�–�TEVA Gödöllői RC 3-0 Makai Péter az alábbiak szerint nevezte csapatát a mérkőzésre: Karakas Margit, László Rita, Gulyás Vivien, Gregor Helga, Ménkű Beatrix, Pintér Andrea. Liberó: Pammer Noémi és Kun Gréta. Csere: Kovács Daniella, Szabó Mariann, Cseh Mariann. A főmérkőzés után következett a juniorok találkozója, akik nem akartak a felnőttektől lemaradni, és ők is 3-0 arányban győztek Gödöllő, hasonló korú lányai ellen. Folytatás a hét végén szombaton, amikor majd Egerben vendégszerepel Makai Péter csapata.

A belvárosi a megyei bajnok Hétfőn déli 12 órakor vette kezdetét a Bercsényi úri sportcsarnokban az általános iskolák női kézilabda diákolimpia megyei döntője, ahol a IV. korcsoport mérte össze tudását.

zelmet arattak, így megyei bajnokok lettek. Az országos női kézilabda elődöntőjében a IV. korosztályában tehát megyénket és városunkat az Oláhné Harsányi Mária által vezényelt Belvá-

rosi Általános Iskola csapata képviseli. A csapat tagjai: Kövér Anita, Petrányi Dóra, Petrik Helga,Tóth Nikolett, Csillik Martina, Besenyi Luca, Sass Ditta, Kedves Vivien, Kiss Kata és Nagy Dóra.

Nagy volt az izgalom a kezdés előtt a sorsolásnál, hiszen a két legerősebb csapat, a belvárosi és Túrkeve nem igazán szeretett volna már az elődöntőben összekerülni. Nos, ahogy már ez ilyenkor lenni szokott, ez nem jött össze, azaz egyből ők kezdhették a négyes döntőt. Nagy csatát izgalmas mérkőzést vívott egymással a két hölgykoszorú, ahol végül is egyetlen egy góllal (13-12) a Belvárosi Iskola csapata nyert a túrkevei hölgyek ellen. A másik ágon pedig Karcag diadalmaskodott Kunhegyes felett. Így kerülhetett sor a Túrkeve Kunhegyes bronzmeccsre, amit Túrkeve nyert. A döntőt a jászberényi lányok játszották a másik ág győztesével, a karcagiakkal. A berényi hölgyek nagy iramot diktáltak, és kiütéses 18-2 arányú győ-

A berényi alakulat harminc karatékája szinte otthon érezhette magát, hiszen városunkból egy nagy autóbusszal és több személyautóval közel százan érkeztek a selejtező színhelyére, hogy biztassák kedvenceiket. A rekordnevezés miatt rengetegen voltak, ami miatt különösen értékesek az eredményeink. Mező Lili és Palásti Kristóf ezúttal sem talált legyőzőre. Csibra Barna hatalmas technikai fölénnyel nyerte a ver-

Az utolsó perc döntött… Nem sokon múlott a győzelem Fehérváron. Az úttalan utak, a hóvihar okozta dunántúli „felfordulás” nem szegte kedvét kosárlabdacsapatunknak. Rendben megérkeztek az elmúlt szombaton Fehérvárra,a Vodafone Sportcentrumba, és ha már ott voltak, mindent megtettek annak érdekében, hogy megnehezítsék az alapszakasz győztes Alba újabb győzelmét. Egy kicsit nehezen indult ugyan a „kosárgyártás”, fej-fej mellet estek a találatok, de a negyed végére mi jöttünk ki jobban, összesen háromtalálatnyi előnnyel, 15-18. Az első szünetben aztán összeszedte magát a házigazda, és öt perc elteltével három, majd fokozatosan haladva kilencpontos előnyüknél (44-35) kezdődött a nagyszünet. Úgy látszik, Földi Sándornak sikerült felrázni a fiúkat, ami főleg az erőteljes védekezésben mutatkozott meg. Le is faragtak három pontot, de az Alba nem hagyta annyiban, s ismét kilencpontos előnyükkel kezdődött az utolsó etap. A kis szünet, úgy látszik, ismét jót tett a fiúknak és Dramicanin duplájával, valamint Rakits tripláját érő találatával már csak négy pont volt a különbség (65-61). A házigazdák egy kicsit megszeppentek, de dicséretükre legyen mondva a szorított helyzetben ismét erőre kaptak, és azt a bizonyos kedvenc számukat, a 9 –et tették kü-

senyt. Bordás Sanyiból pedig meglepő módon előjött valódi tudása, wazarival, iponnal menetelt végig. A döntőre már nem került sor, mert ellenfele lesérült. Agócs Tibor kiemelte még Gál Barna teljesítményét is, aki – többek között – egy nála másfél fejjel magasabb gyereket alázott le technikailag. Továbbá Kerekes Réka és Szabó Lídia is felülmúlta magát, és látszik rajtuk a fejlődés a sok edzés, gyakorlás. Természetesen Agócs mester többi tanítványát is dicsérte, akik közül sokan életük első versenyére utaztak, ahol egyáltalán nem okoztak csalódást, sőt nagyon jó teljesítményt nyújtottak, mint pl. Cserepes Balázs, Sebestyén Zsolt, Bagyinszki Máté, Cserepes Bo-

tond, Sebestyén Balázs és Szabó Máté. A Yakuzák SE aranyérmesei: Mező Lili, Kerekes Réka, Szabó Lídia, Bordás Sanyi, Palásti Kristóf, Csibra Barna, Gál Barna. Ezüstérmet szerzett, Simon Norbert, bronzérem pedig, Kátai Szabolcs, Jenei Ervin és Mézes István nyakába került.

Sportszerkesztő: Ács Tibor A sporttal kapcsolatos híreket, fotókat várjuk a berenyiujsag@gmail.com e-mail címre.

lönbségnek ismét. Ám Soós Gáborék innen ismét erősíteni tudtak, és három találat különbséggel vágtak neki az utolsó percnek. Ekkor akár ki is csikarhatták volna a győzelmet, de végül a végjátékot a hazaiak bírták jobban idegekkel és fogadhatták a hazai publikum ovációját: Alba Fehérvár�–�TOP COP Security Jászberény 83-78 JKSE: RAKITS 21/6, Soós 12, Markovics 9, DRAMICANIN 22/9, Horti 4 Csere: Török 7/3, Mladenovics�– �Szabó P. 3/3 Nem vallott tehát szégyent a berényi alakulat, és ha a statisztikával „eljátszadozunk” egy kicsit, nem is rossz képet kapunk. Megnyertük az első és az utolsó negyedet, három, illetve négy ponttal. A harmadik egál lett és tulajdonképpen a második 10 percben dőlt el a találkozó sorsa, ott ugrott meg a házigazda. Azt sem hagyjuk szó nélkül, hogy a középszakaszra erősített a fehérvári gárda, Jarrod Jones személyében, aki nagyban hozzájárult a hazai sikerhez. Az új magas posztos játékos érkezése azért volt lehetséges, mert Hollist sikeresen „magyarosították” így tulajdonképpen Jones lett a negyedik idegenlégiósuk. Így persze nem volt más választásuk, minthogy Smith-t felültették a lelátóra. A következő hétvégén ismét utaznak a fiúk, ezúttal Paksra, akiknek 1-1 győzelem és vereség a mérlegük a középszakaszban.

Elindul a tojáslabda szezon Városunk amerikai focicsapata is elindíthatta az ez évi szezont. Szezonnyitóként március 23-án, szombaton 13 órai kezdettel a Jászberényi VVZrt. külső (Electrolux melletti) focipályáján tagtoborzót tartunk. Ide várjuk azokat a fiatalokat, akik ki szeretnék magukat próbálni ebben a sportágban, és emellett természetesen azokat is várjuk, akik érdeklődnek, kíváncsiak az amerikai focira. – mondta Bús Dániel, a Jászberény Wolverines csapatának vezetője. Másnap vasárnap, azaz szeptember 24-én 14:00-kor pedig útjára indul a tojáslabda, amikor az első hazai mérkő-

Rövid hírek

Hét arany a diákolimpiáról Az elmúlt hét végén, Hajdúszoboszlón rendezték a kyokushin karate 2013. évi diákolimpia selejtezőjét, ahol természetesen tatamira léptek az Agócs Tibor által vezetett Yakuzák SE versenyzői is.

2013. március 21.

Diák kézilabda. A III. korcsoport diákolimpia megyei döntője Karcagon volt március 12-én. Négy csoport első helyezettjei jutottak be a megyei döntőbe: Törökszentmiklós, Túrkeve, Jászberény belvárosi Általános Iskola, Karcag. A Belvárosi eredményei: Törökszentmiklós ellen 13:5-re, Túrkeve ellen a döntőben 16:8-ra nyertek, így megyei bajnokként Jászberény képviselheti megyénket az országos elődöntőn. Csapattagok: Balogh Laura, Kuli Szilvia, Petrányi Dóra, Hasilló Laura, Kiss Kata, Csillik Martina, Nagy Varga Szonja, Perlaki Ildikó, Gáspár Melani, Pető Kata, Sas Ditta, Nagy Dóra. Testnevelő: Oláhné Harsányi Mária Bűvös kocka. Nagyszerűen szerepelt városunk bűvös kocka versenyzője Kocza István Oslóban, a Norwegian Championship 2013. elnevezésű nem­ zetközi versenyen. Aranyérmes lett az 5�×�5-ös kocka és a több kocka vakon kirakásában, ezüstérmes pedig a 3�×�3-as kocka vakon kirakásában. Ráadásként bronzérmet szerzett a legkevesebb mozdulattal kirakott kocka versenyben.

zés tekinthető meg a fent említett focipályán. A vendégek nem messziről, a szomszéd várból érkeznek, azaz a Szolnok Soldiers csapata lesz az első ellenfél. A Katonákat még nagypályán, bajnoki körülmények között sosem tudtuk felülmúlni, reméljük, hogy ezen most változtatni tudunk. – tette hozzá a Wolverines csapatvezetője. Az előrejelzések szerint remélhetőleg az időjárás is a kegyeibe fogadja a mérkőzés résztvevőit, így minden bizonnyal igen színvonalas, és izgalmas mérkőzést láthatnak a kilátogató nézők. Szokás szerint az amerikai focimeccsre a belépés díjtalan, és a helyszínen büfé üzemel. Birkózás. Nagyszerűen szerepeltek a J-ÁSZ SE birkózói az UTE meghívásos versenyén. Első lett: Bozsovics Krisztián és Bereczki Szabolcs. Második helyet szerzett: Beszteri Milán,Tasi Szabolcs és Laki Levente. Bronzérem került Hudra Gergő és Barát Koppány nyakába, Barát Konor pedig ötödik helyezett lett. A március 10-én a Pestszentimrén megrendezett női országos utánpótlás versenyen Száraz Vivien kadet létére a juniorok versenyében aranyérmes lett.

Új évf. 2. év, 12. szám  

2013. március 21.

Advertisement