Page 1

Képviselői fórum

Gyalogos körzetbejárásra, majd lakossági fórumra került sor Ferencvári Csaba, az 5. választókörzet önkormányzati képviselőjének vezetésével.

Tudósítás a 2. oldalon.

Kiállítási körséta

Elkezdődött a Kárpát-medencei diákfoci-torna

Összeállítás a 7. oldalon.

Cikk a 8. oldalon.

Kiállítási boom kísérte a XIX. Jász Világtalálkozó három napját.

Öt középiskolai csapat részvételével rendezik Jászberényben a Kárpát-medencei Összmagyar Diák Labdarúgó Bajnokság egyik elődöntőjét ezen a héten szombatig.

Jászkürt Új folyam 2. év 26. szám (XXV./26.)

2013. június 27.

Újság Jászberény város lapja

A XIX. Jász Világtalálkozó emléket küldött a jövőnek Készültünk rá, vártuk, meg volt, szép volt a Jászok tizenkilencedik világtalálkozója Jászberényben. Minden eddiginél több program, résztvevő, rekord rekord hátán. Még forróságban és esőben is. Majdnem minden ment flottul, bár zivatar szakította meg a szombati koncertsorozatot, később Rúzsa Magdi énekelt nekünk, és túltettük magunkat a fránya hangosításon, a fiatalka szerelők pedig még a Jászság Népi Együttes viharos tánca közben is megjavították a megsüllyed dobogót. Sokan dolgoztak sokak örömére, és ezt a vendégek is értékelték. A világtalálkozók első körének tapasztalatait, a résztvevő települések legbeváltabb programjait láthattuk visszaköszönni, így volt újdonság bőven a Jász virtus vetélkedőtől a Jászok Nagykönyvén át a verspályázatig és az egészen fiatalok identitást megvalló pályázatáig. Kitettek magukér az amatőr együttesek és a profik is énekben, táncban egyaránt. Talán újabb 18 évig nem lehet ehhez hasonló gazdagságú találkozó, de a cél nem a kivagyiság volt, hanem az önfeledt öröm, a közös sors megélése, az összetartozás érzésének szétárasztása. Lesz mire emlékezni. Ebben és a következő számunkban összefoglaljuk a XIX Jász Világtalálkozó történéseit, megpróbáljuk visszaadni a hangulatát. A városunk főterén felállított hatalmas színpadon zajlott a valóban ünnepi hangulatú rendezvény. A műsorközlő Erdei Gábor köszöntötte a megjelent vendégeket: dr. Kállai Máriát, megyei kormánymegbízottat, Kovács Sándort, a megyei közgyűlés elnökét, Pócs János országgyűlési képviselőt, Bolla János jászkapitányt és a jász települések megjelent képviselőit és valamennyi vendéget. A nagy színpad előtti tér megtelt nézőkkel, és ez a tény is ünnepivé tette a polgármesteri köszöntőt. A Szolnoki Szimfonikusok Zenekar kísérte igazán szívhez szólóan, majd Molnár László színművész elszavalta Kölcsey Himnuszát. Szabó Tamás szép stílusú köszöntője hangsúlyozta a hagyományápolás és az erre épülő összetartozás nélkülözhetetlenségét. Fontosnak nevezte a folyamatos megújulást, hisz enélkül nem képzelhető el felemelkedés, valóságos boldogulás. Hangsúlyozta továbbá, hogy a most megnyíló világtalálkozó kulcsfontosságú esemény, amely lezár egy korszakot és újat nyit minden jászok számára. Újra Molnár László lépett színre, és elszavalta Sajó Sándor Jászberény című versét. Átélhettük, hogyan élt váro-

sunkban, a Jászságban egy Felvidéken született magyar költő. Kovács Sándor megyei közgyűlési elnök nyitotta meg a rangos rendezvényt. Hangsúlyozta, hogy ő ugyan született kun, de pontosan tudja, hogy a Jászság legnagyobb ünnepe ezúttal a Jászság fővárosában rendeztetik meg. Ha a jászokat vagy a kunokat dicséri, akkor a magyarságot dicséri. Tisztában van azzal, hogy a jászok és a kunok megéltek diadalmas és vesztes csatákat, forradalmakat. Megidézte, hogy a jászok perzsa népekkel álltak kapcsolatban, és eredetileg városvédő népek voltak, viszont békés körülmények között alkotó módon tudtak tevékenykedni. A jászok diófához hasonlíthatók, amely meghozza a maga gyümölcsét, de nem könnyen válik hozzáférhetővé az ember számára. Azt kívánta a jászoknak, hogy őrizzék meg atyáik hagyatékát. A Jászok Nagykönyvét Molnár Levente huszár vitte fel a színpadon levő asztalra, és elsőként Szabó Tamás polgármester és dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője látta el kézjegyével, majd a Déryné Rendezvényházban ki-ki követhette a példájukat. Ha betelik a méretes könyv, a Jász Múzeumban őrzik majd.

Carmina Burana Az ünnepi aktus után felhangzott Carl Orff Carmina Burana című műve. Az igen jelentős alkotásnak kultikus értéke van városunkban, hiszen először a vechtai kórussal adta elő a Palotási kórus 1994-ben, de 2003 augusztusában is felcsendült öt kórus előadásában a szabadtéri színpadon. Most újra meghallgathattuk az ősi forrásokat is megőrző művet, amelyet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar adott elő Gál Tamás karnagy vezényletével a Nagyboldogasszony Főtemplom Énekkara, a Cantate Nobis Énekegyüttes, a Harmónia Óvónői Kar, az LVG Férfikara, a Palotási János Vegyeskar, a Palotási János Zeneiskola Gyermekkórusa, a Székely Mihály Vegyeskar és a debreceni Kodály Kórus adott elő. Három szólista is emelte a produkció rangját: Fodor Beatrix (szoprán), Horváth István (tenor) Káldi Kiss András (bariton). Zongorán közreműködtek Farkasné Szőke Tünde és Balogh József. A valamivel több mint egyórás műsor távoli és közelebbi múltat idézett. A Carmina Burana alapműként is beszédes, hiszen latin, illetve ónémet nyelven íródott alkotásokról van szó, amelyek sok és sokféle hangulatot keltenek. Egészen

áhítatos és derűs hangulatok váltják egymást. Az Orff által megalkotott egységek a kozmikus hangvételtől a játékosságig idézik meg az emberi hangulatokat, élményeket. Jó volt megélni a földöntúli és az evilági váltakozását. Az európaiság is beköszöntött a világtalálkozó atmoszfé-

rájába, érzékeltetve, hogy ez a szellemiség szerves része a jászok látásmódjának. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy városunk kóruskultúrája kitermelte azokat a kvalitásokat, amelyek révén ilyen rangos mű is a közönség közelébe vihető a megfelelő kölcsönhatás jegyében.


Önkormányzat

2. oldal

Tésztaadomány Jászkarajenőről Az elszármazott jász települések közül Jászkarajenő képviselőit köszönthettük a XIX. Jász Világtalálkozó díszvendégeként, akik közül Balogh László cégvezető nemcsak testvéri szeretetét hozta el hozzánk, hanem segítő kezet is nyújtott a rászoruló családoknak. A világtalálkozó sűrű programjai között nagylelkű felajánlásnak lehettünk szemtanúi szombat délután, a Téba Tüzép telephelyén. Balogh László, a jászkarajenői Balogh Tésztaüzem ügyvezető igazgatója 1,5 tonna száraztésztát adott át Szabó Tamás polgármesternek és Szatmári Antalné, HEB elnöknek. A tartós élelmiszert a tervek szerint mihamarabb eljuttatják a rászoruló jászberényi családok részére. A Balogh Tészta Zrt. idén ünnepli fennállása huszadik évfordulóját, melyet széles körű adományozással tesznek

emlékezetessé. Eddig húszmillió forint értékű tésztacsomagot osztottak szét rászoruló családok között. Balogh László ügyvezető igazgató elmondta, hogy az adományozással a vásárlóik hűségét szeretnék meghálálni, hiszen nekik is köszönhetik, hogy ma már övék Magyarország harmadik legnagyobb száraztészta gyártó vállalkozása. A jászok világtalálkozóján is képviseltették magukat, ahol több mint 2000 adag kóstoló fogyott, a megszokottól eltérő új ízesítésekkel. Várhatóan a Csángó Fesztiválon is itt lesznek tésztakülönlegességeikkel.

Felhívás Tüdőszűrővizsgálatra Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (xii. 18.) Nm rendelet alapján Jászberényben Július 8-tól augusztus 12-ig tüdőszűrés lesz. Ezen az időszakon belül a szűrés ideje: hétfőn és szerdán 12 – 17 óra kedden, csütörtökön és pénteken 8 – 13 óra Az utolsó szűrési napon: 2013. augusztus 12-én, hétfőn: 12 – 16 óra A szűrés helye: Rákóczi úti volt általános iskola tornaterme Jászberény, Rákóczi u. 29. (bejárat a Bem József út felőli oldalon) Kérem, a társadalombiztosítási igazolványát (taj kártya) a szűrésre vigye magával! A szűrés nem kötelező. A szűrés a 40. életévüket betöltött személyeknek térítésmentes. A 40 év alatti lakosok részére a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez szükséges a foglalkozás egészségügyi szakorvos által kiállított beutaló is. Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet sor. A vizsgálatra vonatkozó részletes tájékoztatást a szűrés helyén kapja meg.

2013. június 27.

Az ötös körzet gondjai

tához hamarosan árajánlatot kér a képviselő. A Bokor u., Szél u. csapadékvíz elvezetésére, útjaiknak javítására a közeljövőben kerül sor. A szemle résztvevői rövid pihenőre betértek a Jász Látogatóközpontba, majd folytatták útjukat a Szent László lakótelep irányába. A Kossuth út gyalogátkelőjénél Ferencvári Csaba elmondta, hogy tervei között szerepel a funkcióját vesztett zebra áthelyezése a lottózó és a buszmegálló közé, ahol sokkal hasznosabb helyen lenne. A Szt. László út szépen felújított homlokzatú lakótömbjét Alvári Csaba főépítész elismerően szemlélte, bár véleménye szerint a narancs erkélytakaró

lyén parkoló építését preferálja. Döntés egyelőre még nem született az ügyben. A körzetbejárás a gróf Apponyi Albert iskolánál ért véget, melynek aulájában, fórum formájában folytatódott az eszmecsere. A fórumon Szabó Tamás egyéb kötelezettségei miatt már nem tudott részt venni, de a meghívott tisztviselők, szakértők helytálltak a város nevében. Ferencvári Csaba beszámolt az elmúlt időszak intézkedéseiről, tájékoztatott a körzetet érintő tervekről. A bejárás alkalmával ismertetetteken túl elmondta, összesen 600 méter járdaszakasz megépítése, felújítása történt meg, valamint kátyúzási, vízelvezetési munkákat végeztetett, játszótér felújításokat hajttatott végre a körzetben. Az Eördögh-ház problémája a nem fizetők kilakoltatásával, majd a ház jövőbeni közművesítésével megoldódni látszik. A Kossuth úton, Rákóczi úton, az Apponyi téren előnevelt fákkal pótolták a kitördeltek helyét. A mentőszolgálat udvarának felújítása is megtörtént. A megvalósításra váró tervek között szerepel egy kutyafuttató kiépítése, az ötös útkereszteződésben zebra felfestése, a Zagyva partszakaszán fák ültetése,

kissé harsányra sikerült. Ezen az úton is találtunk megsüllyedt burkolatot, a garázsbejáróknál szinte lehetetlen a magas szegélyek miatt gépkocsival felhajtani. A lakótelep égető problémája az úgynevezett dühöngő jelenlegi formában tarthatatlan állapota. Az eredetileg tenisz-, illetve futballpályának épített elkerített területet az utóbbi időben birtokba vették a renitens magatartást tanúsító, nem a lakótelepen élő fiatalok, akik fegyelmezése céljából már többször rendőri intézkedés is szükségessé vált. Trágár beszédükkel, durvaságukkal elriasztják az ott játszani kívánó lakótelepi gyerekeket. Ferencvári képviselő közvélemény-kutatást végzett a helyes megoldás megtalálása érdekében. A szavazás a dühöngő megszűntetését és annak he-

közvilágítás fejlesztése, kátyúzás, útfelújítás, az Eördög-ház előtti gyalogátkelő 3D-sre festése, Szelei út – Csók utca ölelésében fekvő zöld terület parkosítása, az ott található régi zöldséges bódé lebontása, a Gát utcai szennyvízátemelő bűzmentesítése. A továbbiakban elhangzó lakossági hozzászólások a körzet és a város ügyeit globálisan érintő kérésekből, kérdésekből álltak, melyekre a megjelent szakértők megoldást ígérő, kielégítő válaszokat adtak. Ferencvári Csaba kéri a lakosokat, problémáikkal továbbra is forduljanak bizalommal hozzá személyesen, levélben, elektronikus megkeresés útján, valamint kéri, használják bátran a kihelyezett véleményládákat is.

Gyalogos körzetbejárásra került sor szerdán 16 órától, Ferencvári Csaba, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselőjének vezetésével, a körzetnek a Szent Erzsébet Kórháztól a Bajcsy utcáig tartó területén. A gyalogos szemlét követően, lakossági fórum keretében ismertette a képviselő a kerületben elért eredményeket, a megjelent lakókkal és a meghívott szakértőkkel megbeszélték a felmerülő problémákat, valamint az érdeklődők meghallgatták a képviselő jövőre vonatkozó terveit a területet illetően.

• Kárpáti Márta • A körzetbejárás kiindulópontja, a Szent Erzsébet Kórház bejárata volt. A kórház közvetlen környezetének rendezetlen állapota okot adott az indulás késleltetésére. Az itt elhelyezkedő szűkös, rossz fekvésű parkoló gondját az utolsó bejárást követő két és fél évben sajnos nem sikerült megoldani. A terület rendezése azért nehéz feladat, mert a Szelei út nem a város, hanem a Közútkezelő Zrt. tulajdonában van. Ferencvári Csaba, a helyszínen Tóth Endrével, a kommunális ágazat munkatársával egyeztetve, ígéretet tett arra, a parkolóhelyeket a város hamarosan ferde csíkozással felfesti, ezzel enyhítve valamelyest a problémán. Szintén újabb réteg festéket kap az itt található gyalogátkelő is. A gyalogos forgalmat a 3D-s felfestés teszi majd remélhetőleg biztonságosabbá. Az előre meghirdetett bejárás ellenére is rendezetlen képet mutatott a szelektív gyűjtősziget és annak környéke. Az edények feltörve, körülöttük a szemét szétszórva, a mellette található trafóháznál pedig, térdig ért a gaz. Tóth Endre tájékoztatása szerint a transzformátorállomás az ÉMÁSZ tulajdona, ezért nekik kellene itt gyommentesíteni. A kukák áldatlan állapotára majd a 2015-től kezdődő házhoz menő szelektív gyűjtés hozhat megoldást. Az árnyas fák alól kilépve a Kápolna utcán indult el a kis csapat, ahol nem kellett sokat sétálni az újabb problémák helyszínéig. Néhány kapubejárónál az útburkolat töredezett, megsüllyedt, ezért itt megáll az esővíz. A városüzemeltetés képviseletében Csiszér Géza felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az efféle burkolathibák a kocsifelhajtók szakszerűtlen építésétől keletkeznek, ennek ellenére a város igyekszik kijavítani a hibákat. A templomkerthez érve, a szomszédság élt panasszal a park veszélyes, öreg fáira és az ott fészkelő méhekre vonatkozólag. Szabó Tamás polgármester gyors megoldást ígért a veszélyek elhárítására. A Kápolna utcát a Mária utcával ös�szekötő köz a közelmúltban szilárd burkolatot kapott, mutatta az eredményt a jelenlévőknek Ferencvári Csaba. A park átellenes oldalán lévő zsákutca burkola-

Kérem, hogy egészsége érdekében a szűrővizsgálaton szíveskedjék megjelenni. Dr. Gottdiener lajos jegyző

Változások a postánál Július 1-jétől a személyes kézbesítés sikertelensége miatt letétbe helyezett levélpostai küldeményeket a lakosság a Lehel Vezér tér 7-8. alatt üzemelő 1. számú postán, valamint (meghatározott területeken) a Jászberény 2. számú postán (Kossuth u. 109.) is átveheti. A város érintett területeken élő lakosságát a küldemény érkezéséről hátrahagyott értesítő mellé, levélszekrénybe elhelyezett szórólapon tájékoztatják a változásról. A letéti kézbesítést érintő változások a szolgáltatóhelyek nyitva tartását nem érintik. Dr. Gottdiener Lajos s.k.

A Jászkürt Újság digitális változatát már

szerda esténként

olvashatja! www.issuu.com/jaszkurtujsag

Városi Strand és Termálfürdo Fedett fürdőben egész éves nyitvatartással várjuk minden kedves pihenni és gyógyulni vágyó vendégünket. Szolgáltatásaink: gyógymasszázs, tangentor, iszapkezelés, gyógytorna, szolárium, szauna, kamillás gőzkamra, infraszauna, kettő termálvizes medence. Elérhetőségek: Jászberény Hatvani út 5. 0657/412-108; 0630/942-1043

Kegyeleti hirdetések feladása: Fürdő utca 5-7.

Emberi erőforrás támogatáskezelő segítségével (NTP-TDSU-12) és a Sprinttávú Amatőr Kupa Jászberény város támogatásával.

A verseny ideje: 2013. június 29. szombat.

A versenyen mindenki indulhat. Helyszíni nevezés: 2013. június 29-én 8 órától a versenyközpontban

www.jasztri.hu

Lehel Strand és Uszoda Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szeretett Halottunk, Bús János (1937-2013) temetésén megjelentek, koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

A tehetséges gyerekekért.

Nyári üzemmódban két termálmedence, egy úszómedence és az uszoda üzemel. Szolgáltatásaink: szaunák, szoláriumok, és frissítő masszázs. Elérhetőségek: 5100 Jászberény Gorjanc I. út 9. 0657/415-267; 0630/231-8062

Mindkét fürdő SZÉP Kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadó hely!

Információ: Jászberény Triatlon Egyesület, Demeter Gábor Tel.: +36 70-214-9164

FIGYELEM! Forgalomkorlátozás!

Június 29-én szombat 10-15 óráig a Hűtőgépgyár mögött húzódó tehermentesítő út teljes hosszában lezárásra kerül az Electrolux személyi parkoló bejárata és az útszakasz Hatvani útba való becsatlakozása között.


Jász Világtalálkozó

2013. június 27.

Hagyományok, szép gondolatok és a mély érzelmek díszünnepsége

A rendező város polgármestere, Szabó Tamás Shakespeare gondolatával vezette fel köszöntőjét. „Az ünnepnap azért kápráztat el, mert szürke hétköznapokból ragyog elő. És valóban, kiemelkedő ünnep a mai, hiszen bárhol is vannak a nagyvilágban, a jászok évente egyszer biztosan találkoznak. Adomány városunknak, hogy ebben az esztendőben ismét Jászberény lehet gondos gazdája a világtalálkozónak. A Jászföld vonzása korunkban sem veszít erejéből, nap mint nap különös várakozással tekintünk a Jászságra, arra a helyre, amely az élet valamennyi csodájával, sokszor örömökkel, és olykor bánattal ajándékozott meg a múltból, és ajándékoz meg minket a jelenben is. Nekünk, ma élő jászoknak és természetesen a nemzet egészének is meg kell találnunk hálánk kinyilvánításának módját azok iránt, akik a közösség legszentebb eszméinek építettek szívükben bevehetetlen várat. Akik ha kellett, az eltiporható fizikai létükön túl szívük törhetetlenségét állították gátul minden olyan szándék elé, mely múltbéli dicsőséget, jövőhöz fűződő reményt, egy nemzet lelkében kialakult fényes eszmevilágot letöréssel fenyegetett. Az efféle szolgálat sokszor hálátlan vállalkozás, főleg olyan világ előtt, melynek törvényeit ellentétes értelmű és zavaró szándékú paragrafusokkal írják. Bizonyos, hogy őseink kardját a mindenkori jász lelkesedés tüze edzette küzdelmeiknek legyőzhetetlen fegyverévé. Ha kellett harcos erővel, ha kellett anyagi áldozatot hozó összefogással megvédték és megőrizték nekünk a Jászságot, azt a földet és népét, melynek önállósága soha nem lehetett kérdés. Karddal a kézben, lóháton vagy a dolgos mindennapok során a jászok mindig boldog küzdők voltak. A céljaikért indított küzdelmeiket, törekvéseiket nem a rideg érdekek vezérelték, hanem a rombolhatatlan hazaszeretet és az egymásért érzett áldozatvállalás jellemezte. Ezekhez az eszményekhez hűséggel, becsülettel, mindig és mindenhol, itt élve vagy elszármazottként, méltónak kell lennünk” – zárta szép és megszívlelendő gondolatokat tartalmazó beszédét a legnagyobb jász település polgármestere.

vonzerejét az olyan kitörölhetetlen élmények, emlékek is fenntartják, mint a gyerekkori csínytevések, szilvalopások, a klottgyatyában futkosva eltöltött nyarak, és nem utolsósorban a felejthetetlen hazai ízek, mint a tökfőzeléké, paprikás krumplié, a házikolbászé - amit sehol máshol, csak itt lehet fellelni. Ő méltán nem felejtette el azt az ajánlást, amit Sára Sándor barátja egy 1912-es kiadású Erdély című könyvbe írva kötött a lelkére: „Akárhová mész, akárhová érsz, soha ne feledd, honnan jöttél.” Palya István Kálmán, a világtalálkozó díszvendége, Jászkarajenő polgármestereként utalt arra, hogy a Jászság népe viszonylag kis szelete az országnak, azonban jól tudjuk, hogy a magukat jászoknak tekintők ennél lényegesen többen vannak hazánk területén. Hatvantól Kiskundorozsmáig, a Duna-Tisza közén Jászságból kirajzott települések láncolata húzódik. A Nagykunság déli részén, Makó környékén, a Dunántúlon, Fejér megyében éppúgy élnek tömbszerűen jászok. A századok folyamán azonban nagyon átalakult ez a népesség nemcsak elmagyarosodott, de a magyarokkal és más nemzetiségekkel is erősen keveredett. Nyelve, kultúrája is magyarrá vált. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy kirajzott jászokként a jász világtalálkozók történetében először, elsőként díszvendége lehettek a rendezvénynek. Beszélt arról az álomról is, hogy egyszer talán a kirajzott jászok számára is adott lesz a lehetőség világtalálkozót rendezni. Nem adjuk fel, hiszen makacs jászok vagyunk. Ez a kitartás, makacság vitt előre minket eddig is mindig, és visz ezután is – mondta. Dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője történelmi ívet vont a találkozó helyszínéről. Mint kifejtette, Jászberény a jászok Betleheme, itt született meg a jász öntudat, és itt született újjá a jász öntudat. Itt ringott a jász világtalálkozó gondolatának bölcsője, és itt volt 1995-ben az első világtalálkozó. Ha végigpillantunk itt a főtéren a főtemplomtól a Bundáskútig és gondolatban átfogjuk, felidézzük a jászok történelmének meghatározó eseményeit, akkor kimondhatjuk azt, hogy a

gért. Ezen az úton tértek aztán vissza a hármas kerület előljárói és hozták a jó hírt Bécsből 1745 májusában: Mária Terézia, a magyarok királynője aláírta a redemptiós diplomát, újra szabadok lettünk. Aztán itt érkeztek a pusztamonostori határ felől a jász bandériumok, élükön József nádorral, a legmagyarabb Habsburggal, a jászok és kunok főbírájával, hogy 1845-ben megüljék a Redemptio 100. évfordulóját. A 200. évfordulót nem lehetett megünnepelni, hiszen 1945-ben nem olyanok voltak a körülmények, így került sor a 250.-re 1995-ben. És ezen az úton érkezett a 48-as hadsereg vezérkara Görgeyvel és Kossuthtal, hogy egy éjszakát itt a városban, a városházán tölthessen a vezérkar. Itt fogadta egy megbénult, megfagyott szívű országban az önkényuralom által kinevezett helyi vezetés az ország ifjú királyát, Ferenc Józsefet és még ifjabb hitvesét, Erzsébet királynét, Sisit. Innen indult harcba a 29-es gyalogezred egysége 1914 augusztusában. És itt fordult rá a Főút tengelyére az a szovjet tank 1956 novemberében, amely szétlőtte a templomtornyot, mely hosszú évekig aztán csonkán meredezett. Itt állt 1995-ben az I. Jász Világtalálkozó díszemelvénye, és most 18 év után ismét itt vagyunk, és itt érezhetjük át legteljesebben: apáink vállán állunk, vagy ahogyan mi, jászok mondjuk: elszármazott jászok adósai vagyunk szülőföldünknek – zárta gondolatait. Ezután a „A Jászságért” Alapítvány kuratóriumi elnöke, Csányi Sándor üdvözletét tolmácsolva dr. Dobos László kihirdette, hogy a 200 ezer forinttal járó jászsági civil vándordíjat a Kocséri Népkör nyerte, a Jászságért díjat pedig életpályája elismeréseképpen Bánkiné dr. Molnár Erzsébet. Mint mondta, a történész, helytörténész és levéltáros tudományos munkásságában elválaszthatatlanul összefonódik az egykori hármaskerület jász, kiskun és nagykun népének sorsa. A díjazott köszönetében kiemelte, hogy kutatásaiban megtapasztalta a jászok legfőbb jellemvonását, a szorgalmat, a takarékosságot, a hitnek, a családi és közösségi összetartozásának az eréjét, melyek századokon keresztül segítették őket fennmaradásukban. Úgy látja, a jász identitás ma is erős és bízik benne, hogy ez a jövő nemzedékeinél is megmarad. Fábián József, a Jászkun Kapitányok Tanácsa soros főkapitánya külön is

Az elszármazott jászok nevében Szabó László filmrendező elmondotta, hogy neki, de az óceán túlpartján élő magyaroknak is ez a föld jelenti mindenkor az otthont, a hazát, ahová mindenkor „haza lehet menni”. Ő már hazatalált, többször is volt „itthon” ös�szejöveteleken, köztük érettségi találkozón is, ahol emberségből is példát adó tanáraikra emlékeztek. Az őshaza

jász történelem főútján állunk. Itt jártak valamikor a portyázó és megszálló török hadak, itt lovagolt be a császári főszámvevő 1699-ben, hogy összeírja a Jászságot és a két Kunságot az eladatás érdekében, amely aztán 3 év múlva meg is történt, összeírtak embert, földet, állatot. Itt masíroztak őseink, siettek a nagyságos Rákóczi fejedelem zászlaja alá: Istennel a hazáért és szabadsá-

köszöntötte a távoli rokonnép hazájának, Oszétiának a küldötteit. Szerinte a jászok példát mutathatnak a kunoknak, sőt akár az egész országnak is. A Redemptióhoz visszanyúlva pedig erőt lehetne meríteni a ma is éppúgy aktuálissá vált küzdelemhez, azaz az országnak az idegenektől való megvédéséhez, a magyar föld védelméhez. Bolla János, a tisztségében újraválasz-

A szombati díszünnepség nemzeti ereklyénk, a Jászkürt hangjával vette kezdetét a Főtéri színpadon, amelyet Bernhardt András művésztanár szólaltatott meg. Ezt a Himnusz, és a Jász himnusz eléneklése követte a Déryné Vegyeskar közreműködésével. • Bognár Mária •

3. oldal

Ünnepi főpapi mise Városunk főtemplomában huszonkettedikén kilenc órakor kezdődött ünnepi főpapi szentmise, amelyet Seregély István ny. egri érsek mutatott be. A főoltárt virágokból varázsolt jelvény ékesítette. Huszárok álltak őrséget Mária szobra előtt. Kilenckor megérkezett a tisztelgő menet, élén az egyházközség vezetőségével és tizenöt cserkésszel. Dr. Bathó Edit hozta Lehel kürtjét, hogy átadja Bolla János jászkapitánynak, aki a kegytárgyat Mária lába elé helyezte.

A szentmise igazán felemelő hangulatú volt. A nyugalmazott érsek prédikációja megállapította, hogy a Jászság fővárosát Magyarország Nagyasszonyának temploma ékesíti. Építői tudták, hogy a jövőért, a jövő érdekében tevékenykedtek. Ezért ma is Ő hazánk patrónája. Megidézte továbbá az első magyar király, Szent István örökét, aki

A templom kórusa szép énekléssel emelte az áldozat bemutatásának hitelét. Külön öröm volt Tálas Ernő, a jászladányi tanyavilág szülöttjének emlékezetes szólója. A szentmise után az érsek elmondta, hogy itt járt annak idején az első világtalálkozón is, és ahányszor megfordult a Jászságban, az mindig nagy örömet jelentett számára. A Kárpát-medence népe igényelte és igényli Krisztus vilá-

nemcsak ország-, hanem Európa-építő nagy király is volt. Miután István fiát, Imrét elvesztette, Szűz Máriának ajánlotta fel országát és koronáját. Félretette a Sors bona, nihil aliud (Jó szerencse, semmi más!) elvét, és a saját feláldozó Istenhez fordult. Ezért tudott hazánk fennmaradni „oly sok viszály” ellenére is. Alapelvként fogadtuk el a l9. században: Legyen minden magyar utód különb ember, mint apja volt! A gondviselő Isten szeretete tartotta meg hazánkat. Ehhez minden magyar, a jászok és a kunok meg egyéb népek fenntartó ereje is kívántatott.

gának erősítését és gazdagítását. Nagy öröm, hogy a Jászságban egyre több katolikus iskola működik, és különösen Jászapátin mind hatékonyabbak lesznek a megújult oktatási intézmények. Lapunkban üzent a jászoknak: Tartsák fenn az összetartozás számos formáját a magyarság és a kereszténység nevében, mert csak ebben az esetben tudnak régi életelveik szerint fennmaradni és boldogulni úgy, hogy papjaik közreműködésével egyre hatékonyabban szolgálják Krisztus ügyét a főegyházmegye segítségével.

• Farkas Ferenc •

tott jászkapitány elmúlt évi tevékenységéről elmondta, hogy regnálása alatt több mint száz rendezvényen jelent meg, egyes településeket többször is meglátogatva. Minden meghívásnak így sem tudott eleget tenni. Úgy döntött, hogy megválasztásának helyszínét, Jászfelsőszentgyörgyöt, lakóhelyét Jászberényt, továbbá szülőfaluját, Jásziványt és még Jászapátit részesíti előnyben. A jászkapitányi tisztségnek nagy szerepe volt az elmúlt években a majdnem elveszett jász identitás visszahozásában, a már csak az idősek emlékezetében élő jász hagyományok felelevenítésében. Tevékenységének is köszönhetően újjászületett a jász viselet, és új életre keltek a Jászság népdalai, régi táncai. Feltámadt az egykori legendás lovas élet. A legnevezetesebb jászsági rendezvények közül a jászkapitány felsorolta a jászberényi városnapi rendezvényeket, a Csángó Fesztivált, a jászapátiak által újból feltámasztott Jászsági Randevút vagy a kakasfőző versenyt, a jászárokszállásiak birkafőző versenyét, a fényszarusiak Tarlófesztiválját, és még más eseményeket is. Üdvözölte a díszvendégként bemutatkozó Jászkarajenőt is. Nem maradhatott ki a Felszállott a páva tehetségkutató versenye győztesének, a Jászság Népi Együttesnek is felemlítése és dicsérete sem. Vezetésével elvitték a Jászkürtöt a Nemzeti Vágtá-

ra is, amit annak hangjával indítottak. Kezdeményezésére elkezdhették a Jász Lovasbandérium ruházatának felújítását. Örömtelinek nevezte, hogy a Nemzeti összetartozás napját a trianoni egyezmény valóságát művészi eszközökkel is kifejező emlékmű előtt ünnepelhették meg Jászberényben. A jászkapitány beiktatási ceremóniáját és eskütételét követően Szabó Tamás átadta a világtalálkozó rendezési jogát szimbolizáló faragott vándorbotot, rajta a szalagokkal Pócs Jánosnak, Jászapáti város polgármesterének, ahol a XX. világtalálkozó lesz jövőre. A stafétabotot 2014-ben átvevő Pócs János elmondta, hogy városa megszépülten várja majd a jubileumi világtalálkozót, az egyházmegye második legnagyobb temploma kívül-belül megújul majd. A városközpontot is kicsinosítják, és a településre vezető 31-es főutat is helyreállítják. Tekintettel a kerek évfordulóra, különösen ki szeretnének tenni magukért, hogy emelt fővel adhassák át a stafétabotot a következő rendezvény házigazdájának, Jászladánynak. A díszünnepséget a Jászság Népi Együttes és a Barkóca együttes káprázatosan szép jászsági táncai színesítették, a Jászmagyarok együttes pedig Hazánk e föld című dalát adta elő. A díszünnepség zárasaként a jászsági polgármesterek tizenkilenc galambot röptettek az ég felé.


4. oldal

Jász Világtalálkozó

2013. június 27.

Jászsági hagyományok Szombat délután a főtéri színpadon a jász hagyományokat keltették életre hagyományőrző csoportok és fiatal színészpalánták. A három előadásból összeállított műsorcsokorban megismerkedhettünk a jász viselet 770 éves múltjával, a Redemptio örökségével és jászsági táncokkal és szokásokkal. • g. cs. •

tak, több rétegű öltözéket iskoláskorban varrtak nekik. Hajukat két ágba fonták, a végébe masnit kötöttek. A nagyobb leányok már díszesebb ruhában jártak és hajukat egy ágba fonták, két masnival. A katolikus jász családok igen szaporák voltak, a 12 gyermek sem volt ritka. Az áldott állapotban lévő asszonyok nem cserélték le ruhatárukat, hanem a szoknyájuk kötőjét engedték lazábbra. Az első világháború után polgári öltö-

A Kaftántól a viganóig című zenés-táncos kalandozás során az öt éve működő Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai vonultatták fel őseink öltözködési tradícióját. A divatbemutató során Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató, néprajzkutató ismertette az egyes darabokat az általa írt tanulmány alapján. A Jászsági Füzetek sorozat 50. köteteként jelent meg Bathó Edit: A jász viselet című könyve, immár második, bővített kiadásban. Az alán eredetű jászok a XIII. században érkeztek a Zagyva-medencébe a kunokkal. Ruházatuk ekkor az oszétekéhez hasonlított, a keleti viselet hűen mutatta be őseink ruházatát. A XV. századra a római katolikus vallásra áttérő jászok a korabeli magyar viseletet hordták. Az 1745-ös Redemptio után, a gazdasági fellendülésnek köszönhetően a parasztpolgári viseletre tértek át. Ruháikat maguk varrták, köztük a munkaruhát, a gyüvő-menő és az ünneplő öltözetet is. A század végéig külterjes állattartás- zet viseltek, ami elegáns volt ugyan, de sal foglalkoztak, pásztoraikat jellegzetes már nem nevezhették viseletnek. Ekkor viseletükről már messziről meg lehetett a nők már kötényt sem hordtak. A jász ismerni. A pásztor hierarchia alján a polgári viseletet az 1990-es évek elején kondás állt, majd a juhász, gulyás és a fedezték fel újra. Aki hangsúlyozni szecsikós. Élükön a számadóval, aki még a rette volna jász voltát, az történelmi évtemplomban sem vált meg bundájától. fordulók, város- és falunapok, néptánc A gyüvő-menő ruhát olcsóbb anyagból fesztiválok, hagyományőrző rendezvévarrták, melyet mosni is lehetett. A jász nyek vagy esküvők alkalmával jász viseviselet virágkorát a XVIII. és XIX. szá- letben jelent, illetve jelenik meg ma is. zadban élte. A hölgyek nagyünneplője „A jászok által felújított és egyre népszerűbdrága anyagokból készült, a jász nők csak bé váló parasztpolgári viselet szép példája úgy úsztak a selyemben. A kislányok hét egy népcsoport 21. századi identitástudaéves korukig egybe szabott ruhába jár- tának és hagyományőrzésének.”

Így látják a fiatalok... A Jászok Egyesülete facebook oldalán két pályázatot hirdetett jászsági tizenéveseknek tavasszal, mintegy előkészületként és ráhangolódásként a XIX. Jász Világtalálkozóra. 26 fiatal 50 alkotása érkezett a közösségi oldalra két kategóriában: Jász vagyok – a családom és az én történetem címmel lebilincselő gondolatok születtek a jász öntudatról, örökölt vagy szerzett jász identitásról. Képek a Jászságról címmel fotót, festményt vagy rajzot lehetett benyújtani, amelyben vizuális módon jelenik meg szülőföldünk szépsége. A szombati díjkiosztón a városháza dísztermében dr. Dobos László, az egyesület ügyvivője elmondta, hogy a pályázat arra jó példa, hogy a világháló közösséget is építhet, értéket is teremthet. Így kezdte Mozart és Zuckerberg is: csodagyerekként már korai éveikben alkottak. A Jászság büszke ezekre a fiatal, öntudatos, saját gyökereikre büszke alkotókra. A pályázat sikere és népszerűsége további versenyek kiírására, folytatásra ösztönzi az Egyesület dolgozóit. A két kategória díjazottjai – pályamunkáik az Egyesület facebook oldalán is elérhetőek: Jász vagyok – a családom és az én történetem 1. Muhari Máté, Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola, Jászberény; A mű címe: Jász vagyok; 2. Végert Ágnes, Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Jászapáti; A mű címe: Itthonról, a Jászságból 3. Banka Csilla – Zombori Adrienn, Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény; A mű címe: Jász vagyok Képek a Jászságról 1. Tóth Csenger, Lehel Vezér Gimnázium,

Jászberény (Nagytemplom) 2. Szabó Ákos, Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Jászapáti (A jászapáti temető Kálváriája) 3. Dóra Vivien, Jászágói Általános Iskola (Elfeledett tájakon) Különdíjat kapott Körei Nagy Kristóf, a Lehel Vezér Gimnázium 12 éves tanulója, mint a legtöbb fotót feltöltő pályázó. A jászágói, jászapáti és jászberényi díjazottak jászberényi felkészítő tanárai között üdvözölhetjük Velkeiné Pócz Ilona és Szőrös Zoltán pedagógusokat. A szervezők továbbá hálásak Nagy Sándornak, a jászapáti gimnázium igazgatóhelyettesének és Galyó Tünde tagtársnak a szervezőmunkáért. Az igazgatói, szaktanári támogatást az ünnepség vendége, Gavlik István történész is megköszönte. A Kossuth Szövetség elnöke legújabb, jogdíjmentes kötetét adta át Nagy Sándornak, a jászapáti gimnázium igazgatóhelyettesének. A neves kutató idézte Kossuth

A Berényi Színjátékos Társaság fiataljainak előadása egy jelenkori osztályterembe invitálta a közönséget, ahol éppen a Redemptióról tanultak. A téma iránt kezdetben érdektelen diákok a tanár úr bíztatására arra keresték a választ, hogy mit jelentett, mit jelenthet jásznak lenni? Az unalmasnak tűnő felolvasást a történelmi események közös értelmezésével tarkították. Az interaktív formában zajló történelem óra elindította a tanulók gondolkodását: jászsági dalokat, táncokat elevenítenek fel. Hiszen ez a valódi hagyományőrzés, a tradíciók felelevenítése és átadása. Ahogy záróénekükben is elhangzott: „Mi egy vérből valók vagyunk”. A társulat vezetői, Pócz István és Kormos László méltán lehetnek büszkék tanítványaikra.

A műsortriászt a Jászberényi Hagyományőrző Együttes folklór bemutatója zárta Nagyszüleink hagyatéka – szokások és táncok a Jászságból címmel. A fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Együttes 2012-ben Kiválóan Minősült elismerést szerzett Veresegyházán, a hagyományőrző csoportok országos értékelésén. Céljuk a jászsági hagyományok felkutatása és átadása az utókor számára. Közös múltunk egy darabját bemutató műsorukban megelevenedtek az egykori jász táncok és rítuselemek. A talp alá valót Pál Mihály és a Zagyva Banda húzta.

Lajos gondolatát: Az ifjúság egy lépcsőfok a dicső jövő felé. Jelenlétével, könyvadományozásával Gavlik István is ezt az eszmét kívánta támogatni. Végül álljon itt Muhari Máté 1. helyezett hitvallásának egy részlete: A szüleim gyermekként úgy nevelkedtek, mint a legtöbben abban az időben. Állatot tartottak, zöldséget-gyümölcsöt termeltek. Egyszóval gazdálkodtak. Ebbe születtek, ezt folytatták ők maguk is. Azt kell, mondjam, hál’ Istennek! Engem is igyekeznek e tudatban nevelni. A mai világ sokszor kilátástalan helyzetében ez egy biztos pont. Hívjanak csak parasztnak. Büszke vagyok arra, hogy kapálhattam már jász földet, ehettem ennek a földnek az állatait, növényeit, s mindezt úgy, hogy az én kezem munkája is benne volt. Bárcsak több időm lenne mindezekre! Amit eddig tettem ezen a téren, az semminek számít a szüleim által elvégzettek mellett. Ahány kisállatot felneveltek, ahányszor művelték itthon és a határban a földet, az számomra emberfeletti. Csak köszönni tudom a jó Istennek, hogy erre a szép síkra, a Jászságba születtem. (taczman)


Jász Világtalálkozó

2013. június 27.

Lélektánc sugárzó jókedvvel Gyorsan elkeltek az ülőhelyek a több száz műanyag széken és hamar benépesült az út menti támfal is világhíressé vált együttesünk,a Jászság Népi Együttes „Tiszta szívből” című műsora előtt.

A „Pávagyőztes”, párizsi útjáról nem rég hazatért együttes, szokás szerint, szívvellélekkel táncolt a hazai közönség előtt is. Sugárzóan jókedvvel, belülről fakadó örömmel közvetítették kulturális örökségünk tánckincsét a jász és a jászokra kí-

váncsi közönség felé. Szűcs Gábor csapata a tánc erejével ismét bizonyságot tett a jászok összetartásáról, hagyományok iránti tiszteletéről, nyitottságáról, életszeretetéről és tehetségéről. Az előadást zenei aláfestéssel, az együttessel munkatársi kapcsolaton túlmutató baráti viszonyt ápoló, Pál István, „Szalonna” és bandája kísérte. Az örömtánc a Kárpát-medence hagyományaiból merítve, az emberi élet fontos állomásait idézve, többek között a Mezőség, Moldva, Kalotaszeg, a Felső-Tiszavidék örökségét közvetítette a tánc és a zene nyelvén. A koreográfia összeállításában Szűcs Gábor művészeti vezető segítségére voltak a Busai, Dudás, Kocsán házaspár valamint Fundák Kristóf, Kádár Ignác, Vajai Franciska. A népi együttesnek a Jászföld hírét vivő munkáját és nagyszerű szereplését a hálás közönség álló vastapssal köszönte meg.

Ghymes: az élő muzsika varázsa

A felvidéki Ghymes együttes Magyar Örökség címet viselő Kossuth-díjas zenészei ajándékoztak kiváló koncertélményt a Főtéren ünneplő közönségnek a XIX. Jász Világtalálkozó első napjának éjszakáján. A hosszas hangtechnikai beállítások miatt türelmetlenkedő nézősereg a kon-

cert első akkordjának hallatán szinte varázsütésre ráhangolódott a sajátos dallamvilág atmoszférájára. A közelmúltban bearanyozódott „30 Fényév” című albumból kaptunk ízelítőt néhány régebbi, a három évtized terméséből válogatott körítéssel. A Szarka testvérek és zenésztárasaik tolmácsolásában felcsendülő irodalmi értékű, érzelemgazdag, gyakran mély értelmű mondanivalót hordozó szövegvilágú, az ősi, népi alapokon nyugvó, mégis modern zenei világba belesimuló dalokat átéléssel hallgatta az ülő és állóhelyeket szorosan betöltő közönség. Az élő muzsika energiája, varázsa a feltétele és záloga a sikernek – vallja ars poeticájában az együttes. A varázs péntek este Jászberényben is megtörtént, köszönhetően talán annak, hogy a Ghymes szí-

vesen jön városunkba, ahol az érékőrző, értékteremtő muzsika befogadó, értő fülekre talál. Örülünk, hogy ismét itt lehetünk – szólt két dal között Szarka Tamás, énekes. Jászberény sokat jelentett a zenekar hajnalán. Többször megfordultunk a népzenei táborokban, ahol a házigazda Jászság Népi Együttes mindig szeretettel, nagylelkűen fogadott bennünket. Itt magyarként lehettünk jelen. Borzasztóan jólesett akkor és jólesik rá gondolni ma is. Bohemian Betyars A miskolci Bohemian Betyars együttes éjfél után kezdődő koncertjén mulathattak a pénteki nap legkitartóbb ünneplői. A pörgős, lendületes muzsikát játszó zenészek a népi, cigány, balkáni dallamokat vegyítik alternatív punk, rock elemekkel, létrehozva így egy egyedi hangzásvilágot, mely a koncert résztvevőinek úgy tűnt elnyerte tetszését, hiszen a zenészekkel együtt önfeledten bulizott a közönség is.

Apróhirdetés Újonnan nyíló jászberényi irodába keresek asszisztensi feladatokra munkatársat (nem ügynöki). Havi 120 E Tel.: 06-70-425-8886. Jb. belvárosában a Kőhídnál 22 m2-es teljesen felújított üzlethelyiség megbízható bérlővel együtt eladó. Tel.: 70/214-9164.

5. oldal


Jász Világtalálkozó

6. oldal

A hét próba bajnokai „Hívjuk minden jász település öt legrátermettebb lakosát, kik nem kímélvén magukat, kiállják a jászok hét próbáját.” – így szólt a meghívó a vasárnapra meghirdetett Jász Virtus Vetélkedőre. A jász települések népies ügyességi versenyére 16 településről érkeztek vállalkozó kedvű csapatok a Margit-szigetre, hogy egy jókedvű megmérettetés keretében kiderüljön, hol laknak a legrátermettebb jászok. • i. a. • Ez a nap a jókedvről és a barátságról szól – hirdette a virtuskodás elöljárójában Halászné Marika, majd a biztató szavak elhangzását követően Fózer Tibor tűzoltó alezredes, múlt századi rajparancsnoki egyenruhájában, felmá-

asszonyok meglepetésükben, amikor a bekötött szemű tojásvadászat közben, egy-egy lefordított kas alatt, a tyúkanyót is ott találták. Szintén nagy derültséget keltett a hordón lovaglás vagy a célnak használt vécédeszkán keresztüli tojásdobálás. A sítalpas csapatjárás közben nem csak a nevetéstől dőltek a

Kormos László győztes verse:

Szép Jászberény

Jászsági zamatok a szigeten

Szép Jászberény, poros, álmos ruháidból kivetkőző, múltad híven őrző város, büszke néped ezer éve hajtja konok ősök vére… s bár ha egy is megcsalt téged, voltak százan, akik érted, hogyha kellett, szívet adtak s bár ha volt száz, ki felejtett, jöttek ezren, kik melletted mindörökre megmaradtak… ők azok, kik dallal, tánccal, igaz szóval, nagy tudással rangot adtak szép nevednek, s ők voltak, kik szót sem szólva álltak be mögéd a sorba ha tudták is, veszni mennek, s cserébe nem vártak tőled tán egy jó szót, semmi többet… ők éltetik ezt a földet, hol meséje van mindennek, kopott út menti keresztnek, zárnak, hova kulcsunk illik, ajtónak, mi nekünk nyílik, tányérnak, mit elénk tesznek…

Bográcsokban gőzölgő tradicionális jászsági étkek illatfelhői csalogatták orruknál fogva a zamatos ízek iránt fogékony kíváncsi jászokat vasárnap délelőtt a Margit-szigetre. Itt zajlott a Jász ízek főzőversenye, ahol 15 település szakácsai mérhették össze tudásukat a hagyományos ételek világában.

és én téged így szeretlek… Szép Jászberény…

ételek illatoznak a kondérokban. A mai versenyen hagyományos jász ételek készülnek – árulta el a főkóstoló mester. Ezek a fogások magukban hordozzák az évszázadok ízvilágát, mely a jász identitás egyik alappillére. A Jászságban hagyományosan kevés marhából és

A Csillagkürt verspályázat nyertesei: 2. Baráth Anikó (Jászberény); 3. Bánfi Ferenc (Jászapáti); Különdíjas: Szilágyi Istvánné (Jánoshida)

szott a kislétrára és a közönség biztatása versenyzők. A lopótökös vízmeregetés, közepette sikeresen meggyújtotta a ve- a létrafokokba bújtatott közlekedés télkedő fáklyájának lángját. nem csak gyorsaságot, de ügyességet Furfangos, erőt, ügyességet, fifikát és is kívánt a virtuskodóktól. A kocsikeösszehangolt munkát kívánó akadályo- rékhajtásban, hordógurításban, petkon kellett átverekedni magukat a ki- rencerúdtartásban vagy a fűrészelésben, tüntető címért küzdő kis közösségeknek. annak ellenére, hogy az erőt kívánó felVárosunk nevében a „Jószomszédok” adványok közé tartozott, az asszonyok csapata küzdött, a Simon család három is becsülettel helytálltak. Meg is érdetagja és, mint azt fantázianevük is jelzi, melték a folyton körbejáró fehér kanna kedves szomszédaik a Fülöp család két tartalmát, mely azon túl, hogy oltotta a tagjának képviseletében. Érkeztek vir- szomjat, erőt és vígságot öntött a tikkatuskodni vágyó alkalmi egyesületek a dó ügyeskedőkbe. Jászföldtől távolabbi régiókból is. JászA fáradságos, de annál vidámabb karajenő víg csapata és a kissé megkésve virtuskodás eredményhirdetésére fél érkező, de annál lelkesebb Pilisjászfalu kettőkor került sor. A 2. és a 3. helyelányai is ringbe szálltak az első helyezé- zettek között a pontozás szerint egál alasért. Összesen 16 település lakói vias- kult ki, így a berényi és az árokszállási kodtak a Kormos László vezette „Birinyi együttes kötélhúzással mérkőzött meg Rozsdás Pengék” és a Jászkerület Kft. egymással a képzeletbeli dobogó magaáltal kitalált játékokban, melyekhez az sabb fokáért. A kötél a vendéglátó csaeszközöket Zentai Zoltán és Kalla Pál pat felé engedett, így a „Jószomszédok” biztosította. vihették haza a második helyért járó Volt a versenyszámok között könny- pöttyös bögrét és a jász települések cífakasztó nevetésbe torkolló talicskán merével díszített kerámiakészletet. A tologatás egy kis vizes feladattal fűsze- „Jószomszédok” a versengés kezdetén rezve, melynek végén több víz volt a akképp nyilatkoztak, szeretik a kihíváversenyző ruháján, mint a megtöltésre sokat, ezért viseletben küzdik végig maszánt csöbör. Nagyokat sikoltottak az gukat az akadályokon. Végül meg is kapták érte jutalmukat, a legszebb öltözetért járó díszoklevelet. A legvidámabb csapatot is értékelte a zsűri, ők Jászkarajenő képviseletében érkeztek. A legifjabb versenyző Benyó Boglárka Felsőszentgyörgyről, szintén oklevélben részesült, csakúgy, mint a legszebb korú viaskodó Kubacsek József, árokszállási versenyző. A harmadik helyezettnek járó ajándékoknak Jászárokszállás örülhetett, akik örömükben népdalra is fakadtak. A legjászabb jászoknak az alattyáni „Zagyvamenti-Zsiványok” csapata bizonyult. Végezetül a csapatok az árnyas fák alatt elhelyezett szalmabálákon helyet foglalva, jó étvággyal megebédeltek az időközben elkészült főzőverseny ínycsiklandó remekeiből.

2013. június 27.

• K. M. • A zsűri elnökét, Csányi Sándort, vagy ahogy a szakmában ismerik, a „Gulyáskirályt”, két kóstolás között megkértem, avasson be a titokba, miféle

szárnyasból készült ételt fogyasztottak, elsősorban a birkahúsos fogásokat nevezhetjük tradicionálisnak ezen a tájon. A régiek jellemzően árpagyönggyel szerették elkészíteni a káposztás ételeiket, melyre örömmel tapasztalom a mai versenyen is találunk példát. A Koha Csaba-féle savanykás ételeket is preferálják a jászok. A berényi csapat kérésemre ma egy eredeti recept szerinti pandúrgulyást állít elő. A jászberényiek gulyása a végeredmény szerint eltalálta a Gulyáskirály ízlését, végül a bronzérmet ítélte oda Harnyos Ferencék csapatának. Az első helyezést stílusosan, egy csipetnyi előnnyel az apátiak jászkunsági birkapörköltje nyerte, a jásziványi birkapörkölt előtt. Bíró János főszervező arról tájékoztatott, hogy a nyertesek értékes díjait az Elektrolux Kft. felajánlásának köszönhetik.


Jász Világtalálkozó

2013. június 27.

Kiállítási körséta a belvárosban A XIX. Jász Világtalálkozó gazdag programfüzéréhez az idén is több érdekes kiállítás kapcsolódott. • bognár • A Zagyvaparti sétányon tematikus tablókon elevenedett meg az eddigi világtalálkozók krónikája. Újra emlékeinkbe idézhettük a 18 találkozó jeles pillanatait, legfontosabb történéseit. A szabadtéri kiállítás végigkalauzolta szemlélőjét a kezdetektől, az 1995-ben Jászberényben megtartott első találkozótól a jelenig. Egyfajta időutazásra invitált a Jászberény régi képeken című szabadtéri tárlat a Zagyvaparti sétány Kőhíd és a fahíd közötti szakaszán. A kiállítás ötletét a 2010-ben megjelent Múltbéli üzenet a Jászságból című nagysikerű album adta. A képeslapok segítségével elkalandozhattunk Jászberény régi városrészeibe, ma is álló vagy mára már eltűnt nevezetes épületeibe. Feltárult a város XIX. század végi és a XX. század eleji arculata, terekkel, és olyan épületekkel mint például a Városháza, a Lehel szálloda, a reálgimnázium, az artézi gőz és kádfürdő, a M. Kir. Adóhivatali palota, a Vasútállomás vagy a Rákóczi úti fasor. Az Ifjúsági Ház épületében két kiállítás is várta az érdeklődőket, az egyik a Hűtőgépgyárban készült érmek világába kalauzolt el. A tematikusan csoportosított érmek között voltak kitüntetésekre, például pedagógusnapra vagy ifjúsági napra, gyáregység átadásra vert érmek. Volt olyan, amely-

hez a fogaskereket formázó keret az aprítógépgyárban készült. A kiállított érmek között szép számmal akadt olyan is, amelyet Sisa József, Jászságért díjas ötvös iparművész tervezett és készített. Sportkategóriában a 100 km szárazon és vízen túrát nem hagyományos, hanem téglalap alakú fémlapocskák örökítették meg. A bemutató teremben a Gedei László népművelő irányította gyermek bélyeggyűjtő szakkör díjnyertes, a madárvilágot bemutató bélyeggyűjteményéből is volt látható három tabló. A Jászberényi FÉNYképek című válogatás különleges módon és helyszínekről villantott fel néhányat a város legszebb építetett és természeti kincseiből. A szemet gyönyörködtető felvételeket a Digitálisan Fotózók Klubjának fotósai készítették. A válogatásban Bíró János egyedi fotója a Jászság Népi Együttes új székházáról vagy a Római Nagyboldogasszony templom tornyából készített városképe éppúgy ott volt, mint Sárközi János természetfotói is. Magára vonzották a tekintetet Hortiné

Kaszab Ilona és Szalai György mesteri fotói is. A Jász Múzeum kiállítása a jászsági szűcshímzések formakincsét tárta a látogató elé. A szépen elrendezett tárlat széleskörűen bemutatta a hímző asszonyok által feltámasztott jászsági szűcsminták továbbélését, felvonultatva azok sokféle – immár nemcsak a bőrruházati termékekre kiterjedő - alkalmazási lehetőségét, miáltal e motívumok napjaink öltözködésének és lakáskultúrájának is részeivé válhatnak. Az így feldíszített tárgyak, ruhaneműk kerülhetnek újfent – unokák számára – stafírungba, de rangos ajándéktárgyak is lehetnek. A kiállítás számos darabja közül (különösen jellegzetes példaként) említésre érdemes Tűzkő Pál jászárokszállási szűcsmester (máig épségben megőrzött) férfi subája 1870 tájékáról, valamint Kovács István jászberényi szűcsmester kurtaderekú női ködmöne. A Jász Múzeum belső udvarán vitrinekben mutatták be a világtalálkozó tiszteletére gyöngyökből kivarrt 18 jászsági település címerét. A gyöngycímereket Sinka Istvánné, a többszázezres gombgyűjteménnyel büszkélkedő jászberényi nyugdíjas asszony készítette, mint ahogyan az ő keze munkáját dicséri az ugyancsak ott kiállított magyar címer és a Jászkürt (Lehel kürt) is.

7. oldal

Programok Rock-sziget fesztivál Június 29-én, szombaton 20 órától ismét a rock zenéé lesz a főszerep a Margit-szigeten. Fellépnek a Danger Voltage, a Blood Radio és az Akela zenekarok. Orgonakoncert Június 30-án, vasárnap 19 órakor Bednarik Anasztázia váci orgonaművész ad koncertet a Ferences templomban. Csohány Kálmán művészete Július 4-én, csütörtökön 17.30 órakor Csohány Kálmán kétszeres Munkácsy-díjas, Érdemes művész grafikai munkáiból nyílik kiállítás a városi könyvtárban. JazzBerény Július 5-én, pénteken 19 órától a jazz műfaj képviselői, a Pély Barna Trio, az Ethnofil, a Pataj György quintett és a Balázs Elemér Grupe zenél a Margit-szigeten. Rossz idő esetén a Szabadtéri Színpadon tartják a rendezvényt. II. Jászberényi Sportágválasztó Július 6-án, szombaton 9 órától a Margit-szigeten, a Városi Strand- és Termálfürdőben és a Szántai-kertben több mint ötven sportegyesület mutatkozik be. Meditáció a boldogság forrása Július 6-án, szombaton 17 órakor Gunagriha dr. Fülöp Sándor tart előadást Meditáció a boldogság forrása címmel, a Déryné Rendezvényházban. Lelkek Érintése Július 7-én, vasárnap 20.30 órától St. Martin és együttese a Szabadtéri Színpadon ad koncertet Lelkek Érintése címmel. Zenés Múzeumi Esték Július 11-én, csütörtökön 18 órakor a Zenés Múzeumi Esték keretein belül fellép a Cantate Nobis Együttes a Jász Múzeumban. Magna Cum Laude koncert Július 12-én, pénteken 20.30 órakor Magna Cum Laude koncert lesz a Szabadtéri Színpadon. IV. Érpart Fesztivál Jászberényben Július 12-én, pénteken kezdetét veszi a IV Érpart Fesztivál, amely július 14-ig, vasárnapig tart. A program lapzártakor még alakul. Lecsófőző verseny Július 13-án, szombaton 8 órától kerül sor az idei Neszűri Lecsófőző versenyre. Helyszín: Neszűr 8. dűlő mini ABC. A csapatok részére asztalt, padot a rendezőség biztosít. További információ a verseny szervezőjétől, Szijjártó Józseftől kérhető: 06-30/906-1453. XIX. Társastánc Gála Július 13-án, szombaton 19 órakor rendezik a XIX. Társastánc Gálát, ahol közel száz táncos részvételével három órás műsorral készülnek a Szabadtéri Színpadon. Közreműködnek: Lehel-Melody TSE, a Dance Fittness SE, a Do Dance Péceli Formációs SE csoportjai Dudás Tibor többszörös latin magyar bajnok vezetésével, Nagy Márk – Vörös Liza junior tíztánc magyar bajnokság dobogósai és a Szol Dance SE táncosai. Jászsági Vándor-Komédiázás Július 17 és 20 között a Malom Film-Színház és az Új Színházért Alapítvány drámatábort szervez 16 és 18 év közötti fiatalok számára. Helyszín: egy jászszentandrási tanya. Érdeklődés és jelentkezés: Andrási Erika erika1. andrasi@gmail.com; 20/385-7097.

Szobrok a fogadóban

Művészet határok nélkül

Az egykori Jászkürt Fogadóban Máté György szobrászművész Monománia 13 kiállítása fogadta a világtalálkozó résztvevőit rekkenő hőséggel és két kiállítási színtérrel. Az udvaron együtt szemügyre vehették a szobrász Jászberényben fellelhető köztéri alkotásait, de ennél sokkal izgalmasabb volt a két teremben kiállított alkotások atmoszférája.

Két képzőművészeti kiállítás is nyílt szombat délután, a világtalálkozó második napján. A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria a 110 éve született és 30 éve elhunyt Benke László templomfestői tevékenységét mutatja be, a városi könyvtárba pedig az Észak-Oszét Köztársaságból érkeztek festmények.

• T. R. • Aki előre is megtekinthette a kiállítás anyagát, érzékelhette, hogy nem szokványos dologról van szó, hiszen az alkotások anyaga anyagi és megformáltsága egyaránt egyedi. Úgy tűnt, tűnik, hogy az anyagból egy-egy alapvonás emeltetett ki, és ezek egymásra vonatkoztatása teszi izgalmassá, hosszasan szemlélhetővé azokat. A századvég és a századelő egyik rangos kifejezésmódjának lehetünk szemtanúi.

Avatott vezetőt kapott a jelentős számú közönség dr. Egri Mária személyében, aki a Jászság művészetének a kutatója. Áttekintette a művész pályáját, majd értékelte a nem mindennapi kiállítás anyagát: „A most kiállított munkákban folytatódik a két korábbi önálló tárlatán felvetődött alapgondolat körbejárása. Minden, amit Máté harcról, erőszakról, a férfi hegemóniáról, hatalmi szerepéről, a férfi-nő viszonyban monomániaként újra és újra felvet. …A görög művészet, történelem alapján, az eposzi legendáriumból válogatott hősök, öltözékük, kellékeik Máté árírásában testesülnek meg, alakulnak szoborrá. Háromdimenziós transzponálásban a harci eszközök, kard, sisak, pajzs… fűrészfogak, szegek kíséretében önállóan is egzisztálnak. Mindig élekben, hegyekben kulmináló vagy túldimenzionált szögletes alakzatok a férfierő jelképéhez tartozó fallikus formák.” A Monománia 13 az emberi lét és tudat évezredes üzenete, foglalata a ma élő ember számára.

• Gurzó Klári • A félig lengyel, félig szudétanémet származású Benke László meghatározó, színes személyisége volt Jászberény művészeti életének, annak ellenére, hogy szakmája jellegéből fakadóan elég ritkán tartózkodott a városban. A művész díszítőfestőnek tanult Budapesten, így szerzett tudását a későbbiekben számtalan módon kamatoztatta, például színpadképeket, díszleteket komponált és kivitelezett. A templomképek festését Budapest környéki sváb mesterektől sajátította el, illetve Olaszországban tanulmányozta. Magyarországon bizonyíthatóan 63 templomban dolgozott, főként Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében. A Jászságban is kevés olyan isteni hajlékot találunk, amely ne viselné magán Benke László keze nyomát. Megbízatásait hivatásszerűen, hatalmas odaadással és istenbe vetett hittel, azaz teljes emberként végezte. Az ő restaurátori és falkép-

festői munkásságába, tevékenységének hátterébe nyújt betekintést a Hamza Múzeum új tárlata, amely július 21-ig tekinthető meg a Gyöngyösi út 7. szám alatti Hamza Emlékházban. A városi könyvtár tetőtéri galériájában oszét alkotók munkái fogadják július elsejéig az érdeklődőket. Néhányuk már bemutatkozott Magyarországon, leg-

utóbb a fővárosban találkozhatott velük a nagyérdemű. Bár a képek tematikája változatos, hisz az ősi mítoszok újraértelmezésétől (Ákhszár Jeszenov: Szkíta paripa) a meztelenségen (Vagyim Puhajev: Amazon), a csendéleten és a tájképen át a családi együttlét kissé ironikus felvázolásáig (Larisza Szalbijeva: Cím nélkül), vagy a naiv festők ecsetkezelését idéző mesevilágig (Magrez Kelehszajev: Tél, A fák filozófiája) terjed, a vendégművészek mindenike a kortárs irányzatok jegyében alkot. A pontosság kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Vlagyimir Ajlarov Fonó nője a Jász Múzeumból érkezett a tárlatra, amelyre a téka nyitva tartási idejében díjtalan a belépés.


Mozaik

8. oldal

A hétvége időjárása Péntektől egyre erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre számíthatunk többórás napsütéssel. Elszórtan valószínű zápor, zivatar, az északi szél helyenként megélénkül. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 25 fok között alakul, szombaton és vasárnap 22, 27 fok között. Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről június 27. – július 3.

(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!) Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.00; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00. Bencze Show: péntek 8.30; hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30. Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00; 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00,

16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30. Berényi Pillanatok: csütörtök 17.30; péntek 21.30; hétfő 19. 00; kedd 6.00, 19.00, 21. 00. Épí-tech: csütörtök: 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00. Értékőrző: csütörtök 8.00; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30, hétfő 8.00; szerda 8.00, 20.30. Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00.

Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.00-16.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.30-18.00; szerda 8.3018.00. Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 18.00, 21.00. Kultusz: XIX. Jász Világtalálkozó péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.00, 18.30; kedd 8.00.

Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is.

2013. június 27.

Elkezdődött és szombatig tart a Kárpát-medencei diákfoci-torna Immár harmadik alkalommal rendezik Jászberényben a Kárpát-medencei Összmagyar Diák Labdarúgó Bajnokság egyik elődöntőjét. Városunkban ezúttal is öt középiskolai csapat méretteti meg magát, nevezetesen: Ada (Vajdaság), Borsi (Felvidék), Csóka (Vajdaság), Marosvásárhely (Erdély) és Rimaszombat (Felvidék). • Ács Tibor • Az ötnapos rendezvény ünnepélyes megnyitóját június 25-én kedden délelőtt 9 órakor tartották a város labdarúgó-stadionjában. A megnyitón jelen volt Szabó Tamás, Jászberény polgármestere, a város jegyzője, Gottdiener Lajos, Szatmári Antalné az önkormányzat humánerőforrás bizottság elnöke, dr. Fenyvesi Máté az Aranycsapat Alapítvány képviselője és természetesen Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke is. Továbbá a Floridában élő filmrendező, Szabó László, – aki a Jász Világtalálkozón városunk díszvendége volt - is kilátogatott a futballstadionba. Dr. Szabó Tamás megnyitójában örömmel állapította meg, hogy ismét Jászberény lehet az egyik elődöntő

színhelye. Reményét fejezte ki, hogy a sportélményen túl a városban eltöltött egy hétre is szívesen emlékeznek majd a határon túli fiatalok és szívesen jönnek majd máskor is Jászberénybe. Kű Lajos beszédében hangsúlyozta: – Ismételten elismerésemet fejezem ki a város polgármesterének és nagyszerű csapatának, akik ezúttal is kiválóan készítették elő ezt a focitornát, ami immár tíz év óta, a ha-

Az NB II-ben indul a női focicsapatunk

kezdi meg a küzdelemsorozatot. Nehéz időszak elé nézünk, hiszen többek között a szolnoki lányokkal együtt újoncként lépünk majd pályára a nemzeti bajnokságban. Egy jó hónap múlva kezdjük az intenzív edzéseket. Egyelőre még nagyon rövid a kispadunk, így igen-igen várjuk a focizni vágyó lányokat. Egy év felmentést kaptunk az MLSZ-től az utánpótlás csapat indításához, hetedikes és nyolcadikos lányokat is nagy szeretettel várunk klubunkhoz. – mondta a lánycsapat edzője. Lakatos Krisztina, a csapat egyik meghatározó játékosa már óvodáskorában

megismerkedett a labdarúgással. Régebben Jászalsószentgyörgyön játszott, de mióta az Erősáramú Szakközépiskolába jár, ott kamatoztatja tudását. - A Csókási Zsolt tanár úr vezette lánycsapattal nagyon jól szerepeltünk az ez évi diákolimpián. A megyében szinte minden ellenfelünket öt-hat góllal vertük, így az országos döntőben szerepelhettünk ismét. Ott sem játszottunk epizódszerepet, ugyanis az erős mezőnyben, az előkelőnek mondható tizedik helyet szereztük meg. – mesélte Krisztina. Kővágó Gitta szintén a helyi középiskola tanulója. Régóta futballozik már ő is, és szintén tagja volt a nagyszerű helyezést elért csapatnak. Sőt ő már azzal is büszkélkedhet, hogy korosztályos válogatott lett. - A válogatott vezetői felfigyeltek játékomra, és nagy örömömre helyet kaptam a megyei válogatott csapatban. Egy nemzetközi tornán szerepeltünk a közelmúltban, ahol az első helyet sikerült megszereznünk. Jól érzem magam az alakuló berényi csapatban, nagyon jó a hangulat és remélhetőleg ilyen marad a bajnokság alatt is. – mondta Kővágó Gitta a csapat egyik leg gólerősebb játékosa. Azok a hölgyek, akik kedvet éreznek a focihoz, hétfőn és szerdán 15 órakor, vasárnap de. pedig 9 órától kereshetik fel a női labdarúgócsapatot a jászberényi focipályán.

megszerezte az „ironmam”megtisztelő címet. Középtávon Demeter Mónika is először próbálkozott, és sikeresen célba ért. A tapasztaltabb triatlonosok közül

középtávon versenyzett Demeter Gábor, dr. Gedei József, Gedei Gergely. Váltóban teljesítette a középtávot Gedei Sándor – Gedei Norbert páros.

Mint arról már korábban is hírt adtunk, az ősztől Jászberényt női focicsapat képviseli az NB II-es bajnokságban. Múlt heti edzésükön látogattam meg őket. A csapat edzőjét és két meghatározó játékosát kérdeztem.

www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak június 27. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb., Bercsényi út 10. Tel.: 410-834 június 28. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb., Gyöngyösi út 44. Tel.: 413-382 június 29. szombat Thököly Gyógyszertár Jb., Thököly út 14. Tel.: 405-667 június 30. vasárnap Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban Tel.: 506-930 július 1. hétfő Szentháromság Gyógyszertár

Jb., Lehel vezér tér 14. Tel.: 502-635 július 2. kedd Elixír Gyógyszertár a TESCO-ban július 3. szerda Thököly Gyógyszertár július 4. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb., Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

221-304 Ambuláns felnőttellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Ambuláns gyermekellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig. Tel.: 0656/ 221-304 Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. (tel: 56/210-130) szám alatti rendelőben.

Központi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet: Jb., Thököly út 13. Hétköznap: 18-tól 8 óráig. Gyermekorvosi Tel.: 0656/ 221-304. ügyelet Hétvégén, pihenő- és szombat, vasárnap a ünnepnap: 8-tól 8 óráig Thököly úti rendelőben (24 órában) Tel.: 0656/ 8-tól 18 óráig lesz.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Ezt a számunkat a boommédia Kft. tördelte. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

tárokon átívelő nemzetegyesítést szolgálja. Az ünnepélyes ceremónia után rögtön megtartották a sorsolást, és dr. Fenyvesi Máté volt 76 szoros válogatott labdarúgó kezdőrúgásával útjára indult öt napos útjára a focilabda. Úgy tűnik, a tavalyi győztes adai csapat ezúttal is nagyszerű gárdával érkezett, hiszen az első meccsen biztos 4-1-es győzelmet arattak Rimaszombat ellen. A másik mérkőzésen már csak egy gól született, amit a vajdaságiak rúgtak a másik felvidéki csapat hálójába, Csóka – Borsi 1-0. A további meccseket a hét többi napján bonyolítják majd. A csapatok délelőtt fociznak, délután és esténként pedig a Jászság fővárosának nevezetességeit ismerhetik meg. Sőt egy vetélkedőn is részt vesznek majd, amelyen híres magyar történelmi személyiségekről lesz szó.

Panyi Csaba edző elmondta, hogy a jászberényi női focicsapat megalakítása áprilisban kezdődött és ma már egy nagypályás labdarúgócsapat van kialakulóban. Az együttest főleg a környező jász településen lakó hölgyek alkotják, a csapat gerince pedig a Liska József Erősáramú Szakközépiskolából érkezett a Jászberényi FC-hez. – Lehetőség van rá, hogy kihagyjuk a megyei bajnokságot, így ősztől az NB II-ben próbálunk szerencsét. Jelenlegi információnk szerint egy Kelet-Nyugat csoportrendszerben 9-9 női focicsapat

Balatonman Június 15-én Balatonfüreden jártunk, a triatlon szezon legszínvonalasabb és egyik legnehezebb versenye, a Balatonman, hosszú- és középtávú megmérettetésén. Ki rutinos triatlon versenyzőként, ki első alkalommal való próbálkozóként érkezett a Balaton partjára. Elszántan vártuk a 8 órai rajtot, hiszen a 18 fokos Balaton, a kemény 9 km hosszú emelkedővel induló, végig hegyes-dombos kerékpárpálya és az ígért 30 fok feletti meleg miatt, kemény erőpróba várt ránk. Hosszútávon 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás volt a teljesítendő, középtávon ami Országos Bajnokság is volt az előző fele 1,9 km úszás, 90 km kerékpározás, 21 km futás. Ilonka Zoltán első hosszú távú versenyét teljesítette, és

Új évf. 2. év, 26. szám  

2013. június 27.

Új évf. 2. év, 26. szám  

2013. június 27.

Advertisement