Page 1

Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon.

Kalendárium

Önkéntesként Jászberényben

Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak.

Két külföldi lányt kérdeztünk élményeikről, munkatapasztalataikról és rólunk, magyarokról.

Melléklet a 6-7. oldalon

Interjú a 9. oldalon

Riport a 3. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 51-52. szám (XXV./51-52.)

Újság

2013 karácsonya

Mikor az Úr lehajolt hozzánk

Jászberény város lapja

Karácsonyi csodavárás Nálunk a karácsony sosem a drága ajándékokról szólt, hanem az otthon melegéről, hogy végre együtt a család. Mert nincs annál szebb, mint megosztani a karácsony örömét. Bognár Mária

Örömvasárnap. Az adventi koszorún a két – bűnbánatot jelképező – lila mellett meggyújtjuk a rózsaszín gyertyát. Megkezdődik advent második fele, s ahogy közeledünk az ünnephez, szívünk is egyre inkább megtelik izgatott várakozással. Ennek jegyében telt a városi ünnepség is a Szentháromság téren. Sándor Eliza A színpadon a főszerep ezen a héten a gyimesfelsőloki vendégeinké volt. Ám elsőként a város részéről Szabó Tamás polgármester mondott köszöntőt. Hangsúlyozta az időszakot jellemző várakozásban a türelem fontosságát, melyet az a biztos tudat tart ébren, hogy vágyunk tárgya a jövőben valósággá válik. Ez a türelem meg kell, hogy nyilvánuljon – függetlenül attól, hogy vallásosak vagyunk-e vagy sem – embertársaink felé is, melyet a szeretet táplálhat. „Boldog, békés ka-

rácsonyt kívánok mindenkinek, és az Szívünk készen állt az öröm gyertyájáújévben nagyon sok sikert a magánélet nak meggyújtására, melyet a lelkipásztor és a munka terén, s mindehhez jó egész- és városunk polgármestere közösen tetséget!” – zárta ünnepi beszédét, majd tek meg. Szép, jelképes pillanata volt a átadta a színpadot Berszán Lajos atyá- két testvérváros kapcsolatának. nak, a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Líceum alapítójának. A lelkipásztor az isteni megváltás felszabadító jellegét hangsúlyozta, párhuzamot vonva a Redemptio és Jézus Krisztus tette között. „Karácsonykor az Úr lehajolt hozzánk, az őt visszautasító emberiséghez” – hangsúlyozta János evangéliumának szavait idézve: „… mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Rajtunk múlik, hogy e kezdeményezést elfogadjuk-e, s a ránk mosolygó kis Jézusra visszamosolygunk-e. Ha elfogadjuk Isten meghívását a kegyelemre, akkor elnyerhetjük az igazi boldog szabadságot, melyet csak ő adhat meg nekünk. – mondta. Ezt követően a líceum diákjainak Ezután a város ajándékkal köszönGyimesi Betlehem című elő- te meg a gyimesiek látogatását, majd adása emelte lelkünket köze- – összecsengve Berszán atya gondolalebb az ünnep hangulatához. taival – elhangzott Reményik Sándor Ez nem túlzó klisé, mert e ma- Kegyelem című verse. Az ünnepség záréknyi fiatal valóban olyasmit róakkordjaként ismertették a könyvtár hozott el nekünk a Hargitából, adventi örömnaptárának tizenötödik amit sokan talán már el is fe- feladatát: „Kritizálás helyett dicsérlejtettünk. Nagyszüleink Krisz- jünk!” Voltak, akik ezt helyben meg is tusvárása dalban, zenében és tették, mások a faházak portékáit néversben, tisztán, sallangmente- zegették, de sokakat vonzott – koroszsen megszólaltatva lenyugtatta tálytól függően – esti sétára vagy épp a rohanó világ által felzaklatott játékra a kivilágított park is. Többen lelkünket. Sokan velük együtt pedig a mozi felé vették az irányt: az énekelni kezdték a régi idők ka- ünnepi pódiumon ezúttal a néptáncé rácsonyi dalait. volt a főszerep…

Ez a pár nap olyan időszaka az évnek, amikor kissé megpihenhetünk, kikapcsolódva a mindennapos küzdés konfliktusaiból. Nem terhelnek minket a külső világgal kapcsolatos gondok, így több figyelmünk lehet egymásra. Talán a lelkünk mélyén meg is fogadjuk, hogy igyekszünk máskor is így élni – és talán valamennyit sikerül is ebből aztán valóra váltani. Akár igen, akár nem, jó, ha minden évben van egy ilyen nyugvópont. Hiszen túlságosan is felgyorsult világban élünk, mindig rohanunk valahová, mindig sietős a dolgunk. Advent idején, amikor kicsit sikerül visszavenni ebből az őrült tempóból, sokszor gondolok arra, miként sikerült a szüleimnek mindig oly emlékezetessé tenni a karácsonyt. Sosem éreztük, hogy rohannak, kapkodnak. Szerény körülmények között éltünk, mégis az ünnep meghittsége, a körülölelő szeretet mindig ott volt, és nem az volt fontos, hogy milyen ajándékot kaptunk. Szüleim, nagyszüleim sokat dolgoztak, de az ünnepekre minden elcsendesült és nyugalom költözött a szívekbe. Mi gyerekek pedig vártuk a csodát – és Szenteste a karácsonyfa szerény szépsé-

gében a szoba közepén állt mire a délutáni alvásból felébredtünk. Soha nem írtunk kívánságlistát, a fa alatt mégis valahogy a számunkra mindig kedves vagy áhított ajándékok voltak. Mikor már nagyobbak voltunk, már csak a fa és a díszek érkeztek titokban, és együtt öltöztettük díszbe a fát. Ezek az emlékek a felnőtt korig elkísértek. Szülőként mi is igyekeztünk ennek a csodavárásnak az érzését sokáig megőrizni és továbbadni gyermekeinknek, hogy majd ők is továbbadhassák saját csemetéiknek. Gyermekeink minden évben adventi naptárt kaptak, és naponta új ablakocskát kinyitva másmás kis meglepetés tűnt elő, egyfajta aprócska csoda. Az ünnepvárás, a készülődés így több hétig tartó izgalmas időszak volt számukra. Ahogy nőttek a gyerekek, úgy lettek egyre izgalmasabbak a karácsonyok. Mikor már kezdték sejteni, hogy nem a Mikulás, és nem a Jézuska hozza az ajándékot, a csodavárás más formát öltött, de a varázslat még sokáig megmaradt. Hiszen addig csodálatos igazán a karácsony, amíg hiszünk a csodában, és hisszük, hogy köztünk járnak az angyalok, mert Wass Albert szavaival: „Olyan jó néha angyalt lesni s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni.”

Nagycsaládosok ünnepe Pénteken délután a Nagyboldogasszony Főtemplomban tartották a Nagycsaládosok Karácsonyát. A hagyományosan megrendezésre kerülő ajándékosztáson Szántó József apátplébános, valamint Szatmári Antalné köszöntötte a meghívottakat. Az ünnepélyes hangulatot fokozta a gyimesfelsőloki Árpádházi

Szent Erzsébet Líceum diákjainak népdal előadása. Szívhez szóló énekeikkel idézték fel Jézus Krisztus születésének közeledtét. A jászberényi képviselőtestület által megszavazott támogatást utalványok formájában nyújtották át a nagycsaládosoknak. sz. m.


Önkormányzat

2. oldal

Áldott, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok Jászberény minden lakójának!

Elismerés a közmunkásoknak

Szarvas Melinda A közös ebéddel egybekötött összejövetelen Juhász Dániel alpolgármester köszöntötte a 173 meghívottat. A város vezetése és lakossága nevében egy-egy tartós élelmiszercsomaggal köszönte meg a program résztvevői kilenc hónapig tartó értékes munkáját.

Testvérvárosi vadászat Jászberényben November 22-24, péntek és vasárnap között Jászberény négy testvérváro­ sának három-három vadásza találkozott a berényiekkel a Lehel Vadásztársaság területén és szervezésében. h. l.

Szabó Tamás polgármester

Kedden délben az egykori hűtőgépgyári sportcsarnokban tartotta projektzáró rendezvényét a Start Közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak számára városunk önkormányzata.

2013 karácsonya

A Jászberény közterületein zajló munkálatok, melyek tisztábbá és szebbé varázsolták lakóhelyünk arculatát, három fő területen folytak. A közútprogram jegyében az utak karbantartása, buszmegállók takarítása, járdaépítés volt a fő tevékenységi kör. A belvizes projekt tagjai csatornákat és csapadékvíz elvezető árkokat tisztítottak meg, míg a harmadik csoport illegális hulladéklerakókat számolt fel. Végezetül az alpolgármester személyes jókívánságait adta át, és kifejezte azt a reményét, hogy a jelenlévők közül minél többen visszatérhetnek a munkaerőpiacra.

A vendégfogadó város képviselő-testületét Baranyi László, Tamás Zoltán és az ötletgazda dr. Győri János képviselték, mint vadászok. Természetesen Nagy András városkapcsolati tanácsnok is aktív szerepet vállalt, mint hajtó és az eredményes tárgyalásokba alkalmanként Szatmári Antalné bizottsági elnök és dr. Bátonyi Attila aljegyző is bekapcsolódott. A hagyományteremtő szándékkal szervezett eseményre efogadták a meghívást Técső, Gyimesfelsőlok, Topolcsány és Sucha Beskidska csapatai. A program pénteken vacsorával és ismerkedéssel indult, majd szombaton kellemes, jó időben reggel hét órától kezdődött a vadhajtás és a vadászat. Szinte minden

vadász sikerrel járt, másfél tucat nyulat és négytucatnyi fácánt hordtak terítékre. Természetesen a hagyományok szerint volt vadhalála és kürtszó is. Vasárnap a kellemetlen, szeles, esős idő meghiúsította a skeat lövészetet, helyette a Meggyespelei úton a Honfoglalás Lövészklub fogadta a vendégeket, ahol légfegyverekkel, TOZ-

0,22-esekkel és más kaliberekkel is célba lőttek. A lövészklub ágyúszóval búcsúztatta a vadászokat, akik elégedetten nyilatkoztak a vadásztársaság és a lövészklub kiváló rendezéséről. A tervek szerint jövőre újra találkoznak a testvérvárosi vadászok, de akkor már a vechtaiak és a conselveiek is biztosra ígérték részvételüket.

Bejárás – kultúra és közbiztonság Év végén mindig tart lakossági fórumot Nagy András a választókerületében. Ezúttal december 12-én, csütörtökön délután invitálta a választóit sétára és fórumra. A hívásra sokan érkeztek a Lehel Filmszinházba. Halász Lajos

Coerver-módszerrel tanul a JFC A Jászberényi Futball Club labdarúgói a Coerver-módszer alapján végzik majd edzéseiket a következő év elejétől. Ezt a szerződést írta alá kedden délután a Jászberényi Polgármesteri Hivatal dísztermében Szalma József, a Coerver Coaching Magyarországi Igazgatója és dr. Gottdiener Lajos, a JFC elnöke. Ács Tibor A futball edzésmódszert a 80-as években a holland Wiel Coerver fejlesztette ki. A játékosként és edzőként is sikeres szakember abból indult ki, hogy a

labdarúgók technikai tudását nemcsak a velük született tehetség határozza meg, hanem az fiatal korban akadémiai módszerekkel is tanítható. Szalma József volt válogatott labdarúgó hollandiai pályafutása során ismerhette meg ezt az oktatási módszert. Dr. Gottdiener Lajos elmondta, hogy a képzést a JFC-nél Szalma József felügyelete mellett végzik, aki értékes oktatási anyagokat is rendelkezésre bocsát majd. Terveik közt szerepel, hogy tavasszal szélesebb körben is bemutatják majd ezt a képzési formát, amelyre a környező települések ifjú labdarúgóit várják.

Kedves olvasóink! Karácsonyi számunkat követően, immár az új évben, 2014. január 9-én csütörtökön jelenünk meg ismét. Addig is szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunkat, a www.berenycafe.hu oldalt, amelyen folyamatosan hírt adunk a város és a Jászság történéseiről.

Az első állomás ugyanis a felújított filmszinház volt, amit Tóth József szakavatott kalauzolásával ismerhettek meg az érdeklődők. A nyilvános tetszés bizonyítékai még a táncosok házáig vezető séta közben is hallhatóak voltak. Legfeljebb az árát sokallták, amit már a Víz utcai épületet megszemlélve meg is kérdeztek a képviselőjüktől. Ő megnyugtatott mindenkit, hogy a kultúrának is ára van, amit a városnak saját lakói érdekében vállalnia kell. A táncosok házát a pincétől az emeletig és a szellőztető berendezések kamrájáig bejárták az idősebbek is, és itt már szinte csak dícsérő jelzők hangzottak el, egyedül a pince megoldatlan fűtését megkritizálta meg egy szakember.

Egészségünkért Bensőséges hangulatú rendezvény zajlott december 12-én, csütörtökön a városi könyvtár kamaratermében. A Jászság Egészségéért Alapítvány támogatóit látta vendégül. Dr. Csiki Zoltán kórházigazgató főorvos köszönő és köszöntő szavaival azt hangsúlyozta, hogy az alapítvány tisztes összeggel, húsz-huszonöt millió forinttal gazdálkodik. Ezzel támogatja a kórházban folyó gyógyító munkát, eszközök beszerzését, de sokat lehet tenni alkalmazásukkal az egészségvédelem érdekében is. Hangsúlyozta az önkormányzatok – köztük Jászberény kétmilliós –, támogatásának jelentőségét is. A kórházigazgató és a kuratóriumi elnök hat platina fokozatú, három kiemelt támogató és kilenc támogató oklevelet adott át köszönő és elismerő szavak kíséretében. Az ünnepi aktust álló fogadás követte, amelyen megkérdeztem Szatmári Zoltánt, mi motiválta milliós nagyságrendű segítségnyújtását. Mondandóját két fordulatba foglalta: Jászberényi vagyok, lokálpatrióta. Bizonyos, hogy a többi adakozót is ez motiválta…

A leülős rész, a fórum is itt kezdődött el, a próbateremben. Dr KöreiNagy József rendőrkapitány, valamint munkatársa Orosz főtörzszászlós szemléletesen mutatta be a Szomszédok Egymásért Mozgalom, röviden SZEM rendszerét. A jelenlévőknek ez éppúgy tetszett, mint Nagy András tömör, de így is hosszú felsorolása az idén elvégzett munkálatokról. Aggodalomra semmi ok, hogy jövőre nem lesz mit csinálni, mert a jelenlévők segítettek a

megoldatlan ügyek felsorolásában. Hogy a SZEM is tetszett, arra bizonyíték, hogy többen a helyszínen beléptek a mozgalomba, és kérdésekkel árasztották el a rendőröket és a polgárőröket. Az adventi hangulatot a képviselő szaloncukorkákkal idézte meg. A barackpálinkás cukorka fölött egy-.egy kéz elidőzött, de ezúttal a rendőröknek sem kellett félre nézniük, mert autóval nem érkezett senki. A biciklit meg tolni is lehet.

Emlékezzünk Garas Sándor

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

(1951-2009)

halálának 4. évfordulójára „Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Szerető felesége, fia, menye, unokái: Máté és Marci

Megemlékezés

Kelemen Jánosné Csiko Mária

Keszthelyi Jánosné Demeter Margit

temetésén megjelentek, sírjánál koszorút, virágot helyeztek el, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön hálásak vagyunk a Iusta temetkezési vállalatnak. Gyászoló család

Emlékezés

Balogh Lajos halálának 5. évfordulójára

halálának 5. évfordulójára.

„Álmodtunk egy öregkort, gyönyörűt és szépet, de a kegyetlen sors mindent összetépett. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled szomorú és üres a házunk, nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk..”

Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem hallom már többé soha, ha könnycsepp gördül végig az arcomon, felnézek az égre, mert

Férje, fia, menye és unokája

HIÁNYZOL NAGYON!


Ünnep

2013 karácsonya

3. oldal

Könnyebb, szebb, vidámabb karácsony

Nagy öröm érkezett tíz otthonba csütörtök délelőtt. Az Electrolux Kft. és Jászberény Város Önkormányzatának adományát kézbesítettük súlyosan hátrányos helyzetű családok számára. s. e. Egy-egy hűtőgéppel, porszívóval valamint tartós élelmiszercsomaggal kerestünk fel kilenc jászberényi és egy portelki családot. A háztartási készülékeket adományozó Electrolux Kft.-t Szentpéteri Ferenc, a jászberényi hűtőés fagyasztóládagyár igazgatója képviselte, az önkormányzat karácsonyi üdvözletét – az ajándékcsomag mellett Szabó Tamás polgármester személyes üzenetével – pedig Juhász Dániel alpolgármester adta át. Mint elmondta: „Az Electrolux társadalmi szerepvállalása példamutató, s az önkormányzat örömmel állt ismét nagylelkű kezdeményezésük mellé.” Olyan szociálisan rászoruló családokat választottak ki, akiknél a felajánlott tárgyak hiányoznak, így érdemi segítséget nyújtanak velük. Valóban – ahogy mondani szokás, – jó helyre került minden felajánlás.

Gyakran hallhattuk: épp most romlott el a hűtőszekrény. Az ilyen eset a legtöbb ember számára nagy anyagi teher, ám e családok helyzete még rosszabb: csak többévi spórolás után tudták volna önerőből pótolni. A megajándékozottak között voltak gyermekeiket egyedül nevelő szülők, nagycsaládosok, sokuknál tartósan beteg vagy sérült gyermekek is vannak a családban. Mindezek mellett szinte hihetetlen, miből kell hónapról hónapra gazdálkodniuk: legtöbbjüknél a csekélyke ápolási díj, családi pótlék vagy egyéb juttatások mellé legfeljebb párórányi munkabér adhat némi kiegészítést. Voltak köztük olyanok is, akiknek a devizahitel terhei mellett „hónap végén már kenyérre is nehezen futja.” Mégis, kitartásból, pozitív életszemléletből talán ők adhatnának nekünk. Egy négygyermekes – kettejük tartósan beteg – családanya például, Erdei Gábor firtatására, hogy nehéz-e ennyi gyerekkel, annyit válaszolt: „Jó a sok gyerekkel!” Egy másik családban pedig ezt mondták: „Három gyermeket terveztünk, meglett. Ez a legnagyobb ajándék az életben és az, hogy egészsége-

sek vagyunk. A reményt nem adjuk fel, muszáj harcolni a gyerekekért.” Minden otthon erről hozzáállásról tanúskodott. Az ablakokban Mikuláscsomagok sorakoztak, volt, ahol a ház tele volt kisebb-nagyobb plüss Mikulásokkal – „Az évek során a gyerekeknek összegyűlt” –, de legalábbis valamilyen karácsonyi dekoráció már utalt a közelgő ünnepre. Van, ahol családi összefogással oldják meg, hogy a karácsony valóban különleges nap lehessen a gyermekek számára. „A testvéreimmel segítjük egymást, mindig egyikünknél tartjuk a karácsonyi összejövetelt, így megosztjuk a terheket. Jövőre rajtunk lesz a sor a vendéglátásban.” Mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket, s – minden ellenkezésünk ellenére – beinvitáltak kicsiny, de annál meghittebb otthonaikba. S bár az élelmiszercsomag ezekben a családokban nagy segítség, többen igyekeztek minket lehetőségeikhez mérten megvendégelni is. A gyermekek kíváncsian kukucskáltak ki az ablakon érkeztünkkor. Máshol csatlakoztak a csapatunkat fogadó szülőkhöz, érdeklődéssel és nagy lelkesedéssel nézegetve a csomagokat, dobozokat. Ezek értékét a megajándékozott szülők tudták igazán felmérni. „Nagyon köszönöm, soha még ilyen ajándékot nem kaptam!” és „Idén olyan karácsonyunk lesz, mint eddig soha!” – hallhattuk sok helyen. Volt, aki könnyeivel küszködött, volt, aki feladta a küzdelmet ellenük… Kis csapatunk derekasan állta a sarat a könnyekkel vívott csatában. Talán mindannyiunkban megfordult a gondolat: Vajon hány ilyen körülmények között élő család lehet még csak Jászberényben? Mindenesetre ennek a tíz családnak már egy kicsivel könnyebb, szebb, vidámabb karácsonya lehet az idén. Megadom magam.

Újra összeért az ég a földdel Az idősek karácsonyán december 13án pénteken az egykori ifjúsági házban háromszáz meghívott töltötte meg a nagytermet. farkas Szatmári Antalné bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, majd emlékezetbe idézte, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum növendékeit meghívták, hogy bemutassák a náluk még élő betlehemi játékot. Szabó Tamás, városunk polgármestere köszöntötte településünk idős polgárait. Hangsúlyozta az egészség fontosságát, a város élhetőbbé tételét. Végül a szeretet és a tisztelet jegyében boldogulást és boldogságot kívánt a megjelenteknek. Köszöntötte gyimesfelsőloki vendégeinket is, köztük Berszán Lajos atyát, aki az említett líceum alapítója. Sokat tett a tájék lakóival együtt az ezeréves határ közelében élő népcso-

port magyarként való fennmaradásáért. Ezután Berszán Lajos atya a megjelenteket testvérként szólította meg- Elmesélte a gyimesbükki plébános különös sorsát. Húszan voltak testvérek, és a házaspár még gyermeket fogadott örökbe. A plébános elhatározta, hogy a kommunista rendszerben a kápolna helyett templomot épít. Bukarestben a főhivatalban a rózsafűzért imádkozta, és a hivatalban végül megkapta az engedélyt, de a teljes sikerhez a helyi párttitkár beleegyezése kellett, aki azonban nem volt hajlandó belegyezni a templom emelésébe. Három hét múltán meghalt, az új titkár már beleegyezett Isten házának emelésébe. A család két gyermekét jeles személyiségek fogadták keresztgyermekül: Márton Áron erdélyi püspök és Horthy Miklós kormányzó. Üdvözlő beszéde egyedi hangulatú, igazán szívhez szóló volt. – Isten elküldte fiát, Jézust, és ha elhiszitek, nem lesztek szomorúak. Végezetül áldott karácsonyt

December 22. 12 óra

Szeretet Ebédje

Rászorulók megvendégelése meleg étellel Helyszín: Jászberény, Ünnepi tér a Szentháromság téri parknál

az Aranysas Étterem jóvoltából

kívánt minden megjelentnek. Szatmári Antalné meghatott szavakkal mondott köszönetet a megszólalóknak, hiszen elhozták hozzánk a Megváltó születésének hangulatát, nemesítő erejét. Ezután léptek színpadra a Jézus születését megörökítő betlehemi játék megtestesítői Antal Tibor tanár úr vezetésével. Három pásztor bottal, közülük egy dobbal is, székely viseletben. Hat leány angyalként fehérben, négyen pedig zenészként vettek részt a Berszán atya által is gyűjtött népi szellemi hagyaték előadásában. Két hegedű, egy szintetizátor és egy gitár szolgáltatta a színvonalas éneklés kíséretét Hallhattunk szép szólókat, kettősöket, triókat s főként közös énekléseket. Ennek révén ránk köszöntött a Gyimesek tiszta levegőjű világa, embereinek tiszta hite. Egy-egy szöveg beszédessé, átélhetővé tette a világfordító eseményt. A pásztorok mentek Imádni a kisdedet, ki az éjjel született. Hoztak ajándékot, báránykát, sajtocskát… Majd felcsendült az ének: De gyönyörű éjjel, megszületett a Messiás… Jászolban, szalmán, széna-, szalmaágyon. Antal tanár úr és Frank Boglárka kérésünkre elmondta, hogy hetekig dolgoztak az emlékezetes műsor színpadra állításán. Jó volt együtt látni őket, akik az idősek karácsonyát ennyire emlékezetessé tudták tenni mindannyiunk számára.

Isten ajándéka a gyermek Az idei karácsony igazán különleges lesz számunkra, hiszen először ünnepel együtt háromtagúra bővült családunk. Közösen várjuk Jézus Krisztus eljövetelét, akitől életünk legszebb ajándékát kaptuk, a kislányunkat.

se teljesen felforgatta addigi életünket, amit ma már férjemmel csöppet sem bánunk. Nem volt ez így az első itthon töltött napokban, amikor újszülött sírásától volt hangos kis lakásunk éjjelnappal. Hiába a számtalan elolvasott szakcikk a kisbaba gondozásáról, a mi Gergely Csilla lányunk nem úgy viselkedett, ahogy az meg volt írva. A férjem szavaival élve: Két hónap elteltével túlzás nélkül „Nem értünk hozzá!”. A kezdeti nehézmondhatom, hogy kislányunk érkezé- ségeken végül a nagyszülői segítség lendített át bennünket, amiért nagyon hálásak vagyunk. Úgy gondolom, szükség volt erre a fizikai megpróbáltatásra, hogy hálásak tudjunk lenni gyermekünkért, akit a Jóistentől kaptunk. Csillogó kék szemeivel, huncut mosolyával, apró kezecskéinek érintésével emlékeztet minket arra, hogy nincs csodálatosabb ajándék az ember számára, mint a gyermek. E gondolattól vezérelve lányunk aranyvasárnap a keresztség szentségében részesül. Ahogy Jézus is mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt. 19, 14) (Fotó: Nagy Tamás)

Hógömb Az évvégi ünnepek felé közeledve a karácsonyi ajándékok közt a hógömb az egyik legkedveltebb. Megrázzuk az angyalkát, a hóembert vagy egy téli tájat ábrázoló gömböt, és megannyi fehér kis hópehely kavarog és járja csodálatos táncát. Taczman Mária Számomra az egész december ilyen, úgy élem meg, mint akire fentről – mint a gömbben a hópelyhek – megannyi áldás hull. Régi karácsonyok hangulata, emlékképei szállingóznak az én hógömbömben: a nagymamám bejglijének illata; karácsonyesti séta a kistestvéreimmel, melynek végére a Jézuska és az angyalok meghozták ajándékaikat; a nagymamám elsötétített szobájából kikandikáló árulkodó jel, az angyalhaj; a polgármesteri hivatal előtti „Mindenki karácsonya” ünnepségek vacogó, ám mégis szívmelengető áhítata; egy jelenet az éjféli misére beszökő és a templom közepén végigvonuló kiscicánkkal.

Mennyi szépség, tündöklő színek, csodás ízek, ősi dallamok. A karácsonykor hulló kegyelmek része volt, hogy Isten pont ekkor próbálta meg családunkat: az egyik nagymama karácsony este hunyt el az ünnepi szentmisén, a másik mamát egy decemberi reggel ölelte magához az Úr! Mikor így intett, akkor tartott legerősebben a tenyerén: így tanultuk a bajban való összetartás és az elengedés művészetét. Felnőttként számomra a karácsony az adás, az önátadás és a magamról való elfeledkezés gesztusát jelenti. Készülünk az osztályommal a közös karácsonyi ünnepségre, és közben az ajándékozó alázattal teli főhajtásáról gondolkodunk. Ajándék szeretnék lenni a társam számára, akivel az életünket összekötni készülünk, örökre. Ahogy Böjte Csaba atya elmélkedik: „Én magam is Isten ajándéka vagyok, te is az kell, hogy legyél. Ennél szebb hivatás, küldetés nincs is a Földön, áldások között áldásává válni mindenkinek! Isten áldó simogatása lenni. Áldás, ajándék, jó szó, lágy simogatás, foszló belű kenyér testvéreink számára.” Mások csodásan csillogó, lélegzetelállító és szívmelengető hógömbje.


Mesterek

4. oldal

Misi Éva néni nagyon hiányzik A Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai hagyományos évzáró rendezvényüket tartották szerdán az DMK Ifjúsági Házban. nagy Az év vége a visszatekintés, az összegzés időszaka. Ilyenkor értékeljük az elvégzett munkát és életünk sorsfordító eseményeit. Így tett a szakkör vezetője, Vasné Sass Katalin is. Ebben az évben nagy veszteség érte a szakkört Misi Éva néni halálával, akit július 25-én kísértünk végső nyughelyére. Kedves, szeretetreméltó személyiségén túl támaszt jelentő szakmai iránymutatása is hiányzik. Életműve etalon. Eredményes szakmai év van a szakkör mögött. Az egységes megjelenést biztosító zsűrizett, hímzett blúz mellé új formaruhát hímeztek maguknak, a Jász Múzeum számára pedig konferenciaterítőt készítettek, melyet szep­ temberben adtak át ünnepélyes keretek között. Alkotásaikat sikerrel mutatták be a Jász Múzeum Jász hímzés a 21. században című időszaki kiállításán, a kétévente megrendezésre kerülő mezőkövesdi XXVII. Kisjankó Bori kiállításon, a Budai Várban megrendezett

Az utolsó uradalmi bognár volt Jászberényben Telek István. Vagy másként fogalmazva kerékgyártó, aki egy nagyobb gazdaság, uradalom kisebb famunkáinak volt a felelőse. Farkas Ferenc Telek István l888-ban született Jászberényben, és l975-ben hunyt el hat gyermeke fájdalmától kísérten. Jászberényben sajátította el a jeles és azóta kihaltnak számító mesterséget egy Asztalos nevű mestertől három éven át. Majd itthoni és külföldi vándorlegénység után mestervizsgát tett. Részese volt a nagy háborúnak, az első világháborúnak. Az orosz fronton harcolt, majd negyvenkét hónapon át hadifogolyként vett részt az orosz hátország munkájában. Elsajátította az orosz nyelvet, ezért különösebb gond nélkül úszta meg a család a zabrálást. Telek István

Mesterségek Ünnepén és a nagykörűi művelődési házban. Jelenleg a jásztelki művelődési ház advent tiszteletére feldíszített színpadát szépítik munkáik. Kézimunkáikkal jelen voltak a jász világtalálkozón, a csángó fesztiválon és a Borbála-napi vásáron is. Ez évben is megrendezték az önképzést szolgáló alkotótáborukat. Számtalan megkeresést kaptak reprezentációs ajándéktárgyak elkészítésére. Az előttük álló év legnagyobb kihívása a 35. születésnap méltó, emlékezetes megünneplése lesz. Újabb megmérettetést jelent a békéscsabai XIV. Országos Textil Konferencia márciusban, melynek célja bemutatkozási és tanácskozási lehetőség biztosítása az országban tevékenykedő népi textíliákkal foglalkozó közösségek és egyének számára. Jövőre is készülnek a Mesterségek Ünnepére, s mivel tevékenységük egy része a város kulturális életéhez igazodik, így az ennek keretében szervezett rendezvényeken is változatlanul részt kívánnak venni. Vasné Sass Katalin népi iparművész szakkörvezető, valamint a szakkör tagjai kölcsönösen megköszönték egymás munkáját, majd a kötetlen beszélgetés előtt valamennyi halottukról megemlékeztek egyperces néma felállással.

tolmácsként dolgozott a hódítóknál. Az élő utódok közlése szerint atyjuk bizonyos mértékig művészi adottságokkal megáldott mesterember volt, aki mutatós és minőségi hintót , csézákat (homokfutókat), hintókat, kólákat (egyfogatú, ló vontatta, két kerekű jármű) tudott készíteni, hiszen megvolt hozzá minden szükséges eszköze, meg az átlagosnál jóval nagyobb rajzkészsége és persze szorgalom és igény. A háborúból visszatérte után 1920ban nősült meg. Feleségül vette a módos Velkei család lányát, Velkei Erzsébetet, aki Jászberény-Rekettyésen nőtt fel. Hat gyermekük született 1921 és ’36 között. Lajosmizsén önálló mester volt, amikor az még Jászberény pusztája volt. Majd következett egy KiskunlacházaPereg puszta, ahol uradalmi bognár volt, itt állást és lakást kapott, s ennek következtében viszonylag kiegyen-

2013 karácsonya

Szépkorú mestert köszöntöttünk

Péntek este a Nagyboldogasszony Iskola ebédlőjében családtagok, barátok, a város elöljárói kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték a jászberényi ipartestület legidősebb tagját, az aranykoszorús kádármestert, Kalla Pált. k. m. Az ünnep alkalmából esőként fia, a sokgeneráción át apáról fiúra hagyományozódó mesterség kiváló örököse Kalla Pál Péter köszöntötte édesapját, majd átadta a szót a megyei ipartestület elnökének, Baráth Károlynak, aki a vendégek előtt felidézte az ünnepelt életútjának főbb állomásait. Kalla Péter teknő- és hordókészítő mester Pál nevű fia 1923. december 11én jött a világra. Fivérével, Bélával korán édesapjuk nyomdokaiba léptek, kitanulták a faművességet, az apa és két fia együtt dolgoztak a család megélhetését jelentő kádárműhelyben. Pál, a huszonhárom éves iparoslegény feleségül vette Gerőcs Máriát, aki hamarosan gyermekekkel ajándékozta meg. Az esküvőt követő esztendőben megszületett Mária lányuk, majd Zsuzsanna és harmadikként érkezett fiuk, aki a keresztségben édesapja és nagyapja után a Pál Péter nevet kapta. A családalapítást követően, 1948-ban Kalla Pál bízva szaktudásában és munkaszeretetében, önálló iparossá

A bognár

súlyozott életet tudott biztosítani a családnak. Gyermekeiket taníttatták, mindegyik tisztes szakmát szerzett. Így lett közülük boltvezető, autóvillamossági szakoktató, középiskolai tanár, a legkisebb pedig a tanyai tanítóságtól a főiskolai művésztanári állásig bejárta a pedagóguspálya minden lépcsőfokát. A négy fiú mellett a két lány is dolgozott. Egyik a polgármesteri hivatalban, másik a Pesti-Novothna NyomdászPapírkereskedő cégnél. Az uradalmi bognárság után körülbelül 1935-36-ban visszakerült Jászberénybe, ahol önálló kisiparos engedélyt váltott ki. Jeles kerékgyártó tagja volt a helyi ipartestületnek. Jelszavuk az „ Isten áldja a tisztes ipart” volt. E felirat a mai zeneiskola vakolata alatt rejlik. Tagja volt az első világháborús Frontharcos Szövetségnek, és a szentkúti egyházközség alapító vezetőségi tagja volt. Az egyik adatközlő, Telek István művésztanár fia itt ministrált, harangozott, itt nőtt fel az ún. Kápolna-páston. Itt kötött házasságot, azaz egész élete fontos mozzanatai itt zajlottak le. Ma is ennek a templomnak a látogatója.

vált. Az ötvenes évek politikai változásaival nehéz időszakot hozott a család számára. Az édesapát, Kalla Pétert a rendszer kuláknak nyilvánította. A nagy szőlőbirtokok állami tulajdonba kerültek, már nem volt igény minőségi hordókra. Alkalmazottat is tilos volt tartani, Pál munkájával magára maradt, egyedül kényszerült fenntartani a műhelyt. Káposztáshordókat, virágládákat kezdett gyártani, ezekkel a termékekkel járta a piacokat. Az ötvenes évek derekán bekövetkező téeszesítés anyagilag szinte teljesen ellehetetlenítette a vállalkozást. Végső elkeseredésében Pál szakított a mesterséggel és megpróbált a malomban kenyérkeresetet találni, de rá kellett ébrednie, a műhelyen kívül nem találja a helyét. Fiának mégis azt tanácsolja, ne válassza a kádár mesterséget. Pál Pétert gépészeti tanulmányai után azonban, szintén a műhely faillatú levegője ejtett

rabul egy életre. 1991-ben az apa aranykoszorús, míg a fia ezüstkoszorús mesteri címet kap. Ma mindketten a város elismert polgárai, mesterségük magas szintű képviselői. A köszöntők sora Szabó Tamás polgármester jókívánságaival folytatódott, aki a város és saját nevében egyaránt elismerően szólt az idős mester és családja példaértékű munkájáról. Végezetül további jó egészséget és töretlen aktivitást kívánva átnyújtotta a miniszterelnök szépkorúaknak ajándékozott diplomáját. Az önkormányzat nevében Nagy András csatlakozott a köszöntőkhöz, aki virágcsokorral és jókívánságok közvetítésével kívánt boldog születésnapot Pali bácsinak. Az országos ipartestület elnökhelyettese, Szabó László elsőként az országos elnökség IPOSZ díját adta át az ünnepeltnek, majd általános derültséget keltve egy „Jó kos elé kell a kötő” feliratú kötényt ajándékozott a mesternek. A víg hangulat folytatásáról a Lehel Vezér Férfikar előadása gondoskodott, akik az ünnepeltet is dalra fakasztották. A születésnap vacsorával folytatódott, melynek során a desszert természetesen boroshordó alakú torta volt. A jó egészségnek, fiatalos életkedvnek örvendő Kalla Pál, aki ma is a műhelyben érzi magát legjobban, elárulta az egybegyűlteknek a hosszú élet titkát: „Nem szabad unatkozni, mert aki unatkozik, megöregszik!”

Telek István kb. 1953-54-ig volt önálló kisiparos. Már a nyugdíj-korhatáron túl kényszerítették arra, hogy a Jászsági Állami Gazdaság dolgozója legyen. Ezt nehezen élte meg, hiszen élete nagy részét önálló mesteremberként élte le, több segéd és mester került ki a keze alól. 70 éven felül ment nyugdíjba. Gyermekeire okkal büszke volt. Ugyancsak megbecsüléssel emlegette mindig iparos társait is. Rangos megrendelői voltak a város tehetős, neves családjai, úgy mint a Fecske, Vallus malmosok, a Bíró és Balla família, de az állami méntelep is. A családi emlékezet szerint jó humorérzékkel áldotta meg a sors. Ezt gyermekei is örökölték. Se szeri, se száma azoknak a fordulatoknak, amelyek a Telek fiúktól keltek lábra atyai örökségként. Személyiségének másik alapvonása a jó értelemben vett büszkeség. Büszke

volt alkotó életére, mesterségére, népes családjára. Az utolsó kívánsága az volt, hogy négy fia vigye végső nyughelyére. Kívánságát fájó szívvel teljesítették. Művésztanár fia sajátos síremléket készített számára a Szent Imre temetőben, amely egyben méltó tisztelgés az utolsó kerékgyártó-mester emléke, a nagy háborút megjárt hős és példás családapa emléke előtt. Még élő gyermekei ma is gondozzák emlékét, így tartva ébren különös személyiségét, amely holtában is képes együtt tartani a népes család számos generációját. Egy munkáját, élete talán utolsó makettjét, egy homoki futót mi is megcsodálhattuk karácsony előtt a szerkesztőségben. Erre a nagyközönségnek is módja lesz bizonyára, hiszen tőlünk egyenesen a múzeumba vitte István fia, hogy mások is láthassák a példát, és emlékezhessenek a bognár mesterre.


Sportolók

2013 karácsonya

5. oldal

Élsportolóink karácsonya Darázs Rózsa

Rövidpályás gyorskorcsolyázó. Több­ szörös magyar bajnok, váltószámban Európa-bajnok, valamint ezüst- és bronzérmes. A junior vb-n váltóban szintén bronzérmes. Torino és Vancouver olimpikonja, ahol ötödik lett a váltó tagjaként. 2014-ben a harmadik téli olimpiájára készül. „Nagyon várom minden évben ezt a szép meghitt ünnepet, hiszen az állandó felkészülések és versenyek miatt egész évben csak ez a két-három nap, amit családommal együtt tölthetek. Ez azért nem jelenti azt, hogy semmit nem kell csinálnom ez idő alatt. A konyhában – bár szeretek – de nem kell tevékenykednem, ezt szüleim vállalják magukra. Én meg – édesapáméknál és már az utóbbi időben, a vőlegényem

szüleinél is – a karácsonyfa díszítéséért és az ajándékok becsomagolásáért felelek. Mindezekkel együtt számomra nagyon fontos a karácsony, mert kevés lehetőségem van az élsport mellett, hogy a családom támogatását úgymond kihasználjam arra, hogy feltöltődjek energiával az Ő szeretetük által. Sajnos volt életemben egy karácsony, amit nem tölthettem szüleimmel: ezt Angliában éltem meg, ahol az előbb említett szülői gondviselés borzasztóan hiányzott. Bár a családom minden tagja érintett (többnyire már csak múlt időben) a sport terén, erről csak akkor beszélünk, amikor nosztalgiázunk egy sort. A karácsony minden értelemben az abszolút kikapcsolódásról szól. Megpróbálom ezt a néhány napot arra kihasználni, hogy feltöltődjek és energiát gyűjtsek az elkövetkezendő megpróbáltatásokra. Erre szükségem is lesz, mert január elején már nekünk az Európa-bajnokságra kell készülnünk. Természetesen a harmadik olimpiámra is

szeretnék kijutni, de ezzel nem szabad most foglalkoznom, hiszen a kiutazás már csak akkor biztos, amikor az ember felszáll a repülőgépre.” – mondta rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpikonunk, Darázs Rózsa.

Német Gyula

A Jászberényi FC megyei I. osztályban szereplő – 2. helyen álló – labdarúgócsapatának csatára. Közel 40 évesen az együttes ügyeletes góllövője, aki korábban az NB II. gólkirálya is volt. „Mivel két gyermeket nevelünk a nejemmel – egy nagylányunk és egy kisfiunk van – nekünk a legjobban várt nagy ünnep a karácsony. Mindannyiunk számára nagy izgalom is egyben. A gyerekeknek azért, hogy ugyan mivel lepjük meg őket, nekünk pedig szin-

te egész évi fejtörést okoz, hogy mit tegyünk a karácsonyfa alá. Kapunk ugyan segítséget a gyerekektől – a Jézuskának írott levelek kapcsán – de végső soron nekünk kell eldöntenünk, hogy mi is legyen a meglepetés tárgya. Már csak azért is, mert a gyerekek néha igen „pénztárca nyitogató” ötletekkel állnak elő. 24-én reggel már az egész családom lázban ég, mert nálunk amióta gyerekek vannak, beállt egy rendszer, amiben mindenkinek fontos szerepe van. Nejem a konyhában tevékenykedik, én pedig a gyerekekkel közösen díszítem fel a fát, felfogásuk szerint még a Jézuskának, aki majd a sötétség leple alatt teszi le az ajándékokat a fa alá. Ennek a koreográfiáját is nagyon jól kitaláltuk a nejemmel, úgyhogy nagy a boldogság, amikor egy nagy villanás közepette az ajándékok a megfelelő pillanatban a fa alá kerülnek. Ez a három nap – beleszámítva a szentestét is – számunkra az együttlétről, a békességről, az egymáshoz való tartozásról szól. E

három nap alatt ugyanis kisebbfajta búcsújárás van, hiszen ilyenkor kölcsönösen felkeressük egymást a családon belül. Hála Istennek még látogatást tehetünk a szüleink mellett a nagyszülőknél is. Természetesen a testvérekkel és azok gyermekeivel is ilyenkor töltünk hosszabb időt együtt.” – mesélte Német Gyula labdarúgó.

László Rita

Közel 30 éve röplabdázik, sok csatát megért a Jászberényi Röplabda Klub életében, többek között a magyar kupában a negyedik helyezett csapat tagja volt. Most azért tért vissza társaihoz, hogy segítségükre legyen az NB II-es bajnokság megnyerésében. „Több éve két gyermekünk van, így attól kezdve a karácsony róluk szól, és ő köréjük épül, akár az ajándékok, amit én tudok a magam „kuktás módakár az ünnepi menük tekintetében. ján”. A család még mindig meglepi Elsősorban a meghittségre törekszem, „kisfiát” e jeles napon, bár édesanyám és arra, hogy felnőtt korukban szíve- bevallása szerint ez egyre nehezebb sen emlékezzenek vissza ezekre az es- számára. Ennek az az oka, hogy öt éve tékre. Mind a négyen nagyon várjuk már nem velük lakom, és egyre kevésa karácsonyt, de azért két különböző bé van képben e téren. Persze eddig szempontból. A gyerekek, - főleg a még mindig sikerült meglepnie valakisebbik - a Jézuskát várja, mi pedig mivel, aminek én nagyon örülök, és azért izgulunk, hogy minden flottul jó szívvel tölt el, amikor kibontom az menjen, minden rendben legyen, és ajándékot. Egyébként nagyon bonyohogy örömet okozzunk nekik. Az ün- lult számunkra összehozni a karácsonyi nepi készülődésre megvan a szereposz- együttlétet, hiszen Hódmezővásárhely tás. Én szerzem be az alapanyagokat a (ahonnan én származom) Szentendre sütés-főzéshez, és én is készítem el, a gyerekek pedig a férjem vezetésével, a karácsonyfát díszítik fel. A gyerekeknek szóló ajándékok pedig a „megfelelő pillanatban” kerülnek a fa alá. Egymást nem szoktuk megajándékozni a férjemmel, hanem mindig megbeszéljük, hogy mi is lenne az, amit mind a ketten szeretnénk. Ilyen az idén is lesz, de ezt most „hétpecsétes” titok övezi. Amikor a gyerekek picik voltak, akkoriban négyen töltöttük együtt az ünnepeket, de ahogy kezdtek felcseperedni, úgy kezdődött el újra a családi összejövetelek szervezése. Ennek a gyerekeken kívül a nagyszülők örülnek a legjobban, (ahol a barátnőm lakik) és a főváros hiszen néhány év kihagyás után ismét az a pont, ahol a közelebbi rokonság benépesül a lakásuk. Nálunk tehát fellelhető, így Budapest a „központi nemcsak a szentestére korlátozódik hely”, ahol mindannyian összejövünk ez a szép ünnep, hanem az azt követő a jeles ünnepen. A barátok ilyenkor napra is. Az ünnepek alatt a családban nem élveznek prioritást, a csapattársakkal is a karácsonyi hazautazás előtt nem szoktunk tervezgetni, a jövőről álmodozni, de a klubomnak van egy koccintunk az ünnepekre. Akikkel a határozott célkitűzése a következő évre, következő évre azt szeretnénk, hogy az pedig az NB I-be jutás. Én kizárólag egy felfelé ívelő görbét találjunk az út ezért vagyok még mindig a JRK csapa- végén, ami a rájátszás pozícióját jelentában”. – mondta el László Rita, a Jász- tené számunkra. Ha ez meglenne, ott már mindent elkövetnénk, hogy minél berényi Röplabda Klub játékosa. jobb helyezéssel örvendeztessük meg Szögi Ádám lelkes szurkolótáborunkat”. – szögezte Jászberény NB I/A-ban szereplő le Szögi Ádám, a JKSE irányítója. kosárlabdacsapatának a tagja. Ő azon játékosok egyike, aki a legmagasabb Farkas Ibolya osztályba jutást kiharcoló gárda tagja is A Lehel Vezér Gimnázium női kévolt. Azóta a csapat tagja, és mint irá- zilabdacsapatának tagja. Idén ősszel nyító az egyik legmegbízhatóbb játékos megyei diákolimpiai bajnokok lettek. és a közönség egyike kedvence. Ibolya tagja a Jászberényi TF DSE női „A karácsony nekem és a csapattársa- csapatának is, akikkel, az im számára is két-három nap pihenőt NB II. Észak-Keleti junijelent, egy kis szünetet a hétköznapok or csoportban szerepelmonotóniájában. De emellett főleg a nek. 80 góllal az előkelő családi együttlétet, a szeretet ünnepét 5. helyet foglalja el a gólés az ajándékozást jelenti számom- lövő listán. ra. Természetesen nagyon várom ezt „A karácsony legszebb az ünnepet, hiszen az év azon kevés ünnep számomra, amit napja ez, amikor meghitt családi kör- nagy örömmel és még ben beszélhetjük meg életünk fontos mindig nagy izgalomdolgait. Az ünnep, helyesebben a rá- mal várok minden évvaló készülődés miatt, nem jelent szá- ben. Elsősorban családi momra makulátlan pihenést, hiszen a ünnepként tartom szákarácsonyfával kapcsolatos összes teen- mon, de egy percig sem dő – a kiválasztástól a feldíszítésig – én- feledkezem meg csapatrám hárul, de ezt nagy-nagy örömmel társaimról sem. Ugyanis vállalom. És talán meglepő, de még a velük együtt egy kisebb konyhai teendőkbe is besegítek, már családnak számítunk, és

a szeretet ünnepén – ha fizikálisan nem is, de – lélekben együtt vagyunk. Jobban szeretek ajándékot adni, mint kapni. Az ajándékozás számomra ugyanis nagy öröm. Jó érzés, ha látom, hogy tetszik annak, akinek átadom. Ha még mosolyt is tudok csalni az arcára, ez kifejezetten nagy boldogsággal tölt el. Az ünnepi készülődésből bőven kiveszem a részem, úgy a konyhában, mint a karácsonyfa díszítésében. Családom ünnepi vacsorájánál – a gyönyörűen megterített asztalnál, – minden alakalommal téma a sport. Ennek igen egy-

szerű a magyarázata, ugyanis édesapám focizott régebben, majd később edző is volt, öcsém pedig, szintén focizik a megyeszékhely csapatában. Csapattársaimmal természetesen nincs mód ös�szejönni karácsony alkalmával, de ezt megelőzvén, úgy Mikulás környékén tartunk, egy ún. „minibulit”, aminek fénypontja a versek felolvasása, amit az ajándék mellé illesztünk. Jövőre szeretném, ha a gimnázium csapata nagyon jól szerepelne az országos kézilabdadöntőben. A bajnokságban pedig jó lenne dobogó közelébe kerülni az idény végén”– mondta el Farkas Ibolya női kézilabdázó. Ács Tibor (Képeinken: 1. Farkas Ibolya, 2. Darázs Dóra édesapjával, Darázs Istvánnal, 3. László Rita, 4. Szögi Ádám, 5. Német Gyula. Fotósok: 1., 3., 4. Gémesi Balázs; 5. Pesti József.)


Január 1. szerda 2. csütörtök 3. péntek 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő 7. kedd 8. szerda 9. csütörtök 10. péntek 11. szombat 12. vasárnap 13. hétfő 14. kedd 15. szerda 16. csütörtök 17. péntek 18. szombat 19. vasárnap 20. hétfő 21. kedd 22. szerda 23. csütörtök 24. péntek 25. szombat 26. vasárnap 27. hétfő 28. kedd 29. szerda 30. csütörtök 31. péntek

Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjamin Titusz, Leona Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránt, Loránd Gusztáv Antal, Antónia Piroska Sára, Márió Fábián, Sebestyén Ágnes Vince, Artúr Zelma, Rajmund Xénia, Timót Pál Vanda, Paula Angelika Károly, Karola Adél Martina, Gerda Marcella

Március 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök 14. péntek 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő 18. kedd 19. szerda 20. csütörtök 21. péntek 22. szombat 23. vasárnap 24. hétfő 25. kedd 26. szerda 27. csütörtök 28. péntek 29. szombat 30. vasárnap 31. hétfő

Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján, Adrián Leonóra, Inez Tamás Zoltán Franciska, Fanni Ildikó Szilárd Gergely Krisztián, Ajtony Matild Nemzeti ünnep, Kristóf Henrietta Gertrúd, Patrik Sándor, Ede József, Bánk Klaudia Benedek Beáta, Izolda Emőke Gábor, Karina Irén, Írisz Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán Árpád

Május 1. csütörtök 2. péntek 3. szombat 4. vasárnap 5. hétfő 6. kedd 7. szerda 8. csütörtök 9. péntek 10. szombat 11. vasárnap 12. hétfő 13. kedd 14. szerda 15. csütörtök 16. péntek 17. szombat 18. vasárnap 19. hétfő 20. kedd 21. szerda 22. csütörtök 23. péntek 24. szombat 25. vasárnap 26. hétfő 27. kedd 28. szerda 29. csütörtök 30. péntek 31. szombat

1, 3, 5, 7. Sárközi János; 2. Langmár Gábor; 4. Baráth Károly; 6. Kárpáti Márta; 8. Nagy Tamás

Munka ü., Fülöp, Jakab Zsigmond Tímea, Irma Mónika, Flórián Györgyi Ivett, Frida Gizella Mihály Gergely Ármin, Pálma Ferenc Pongrác Szervác, Imola Bonifác Szonja, Zsófia Botond, Mózes Paszkál Erik, Alexandra Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezső Eszter, Eliza Orbán Fülöp, Evelin Hella Emil, Csanád Magdolna Zsanett, Janka Angéla, Petronella

2014 Február 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek

Ignác, Brigitta Karolina, Aida Balázs, Oszkár Ráhel, Csenge Ágota, Ingrid Dorottya, Dóra Tódor, Rómeó Aranka, Jeromos Abigél, Alex Elvira Bertold, Marietta Lívia, Lídia Ella, Linda Bálint, Valentin Kolos, Georgina Julianna, Lilla Donát Bernadett, Konrád Zsuzsanna Aladár, Álmos Eleonóra Gerzson Alfréd Mátyás Géza Edina Ákos, Bátor Elemér

Április 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök 11. péntek 12. szombat 13. vasárnap 14. hétfő 15. kedd 16. szerda 17. csütörtök 18. péntek 19. szombat 20. vasárnap 21. hétfő 22. kedd 23. szerda 24. csütörtök 25. péntek 26. szombat 27. vasárnap 28. hétfő 29. kedd 30. szerda

Hugó Áron Város napja, Buda, Richárd Izidor Vince Vilmos, Bíborka Herman Dénes Erhard Zsolt Leó, Szaniszló Gyula Ida Tibor Anasztázia, Tas Csongor Rudolf Andrea, Ilma Emma Húsvét, Tivadar, Odett Húsvét, Konrád Csilla, Noémi Béla György Márk Ervin Zita Valéria Péter Katalin, Kitti

Június 1. vasárnap 2. hétfő 3. kedd 4. szerda 5. csütörtök 6. péntek 7. szombat 8. vasárnap 9. hétfő 10. kedd 11. szerda 12. csütörtök 13. péntek 14. szombat 15. vasárnap 16. hétfő 17. kedd 18. szerda 19. csütörtök 20. péntek 21. szombat 22. vasárnap 23. hétfő 24. kedd 25. szerda 26. csütörtök 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő

Tünde, Torda Kármen, Anita Klotild Bulcsú Fatime Norbert, Cintia Róbert Medárd, Pünkösd Félix, Pünkösd, Margit, Gréta Barnabás Villő Antal, Anett Vazul Jolán, Vid Jusztin Laura, Alida Arnold, Levente Gyárfás Rafael Alajos, Leila Paulina Zoltán Iván Vilmos János, Pál László Levente, Irén Péter, Pál Pál


Augusztus

Július 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök 11. péntek 12. szombat 13. vasárnap 14. hétfő 15. kedd 16. szerda 17. csütörtök 18. péntek 19. szombat 20. vasárnap 21. hétfő 22. kedd 23. szerda 24. csütörtök 25. péntek 26. szombat 27. vasárnap 28. hétfő 29. kedd 30. szerda 31. csütörtök

Tihamér, Annamária Ottó Kornél, Soma Ulrik Emese, Sarolta Csaba Apollónia Ellák Lukrécia Amália Nóra, Lili Izabella, Dalma Jenő Örs, Stella Henrik, Roland Valter Endre, Elek Frigyes Emília Illés Dániel, Daniella Magdolna Lenke Kinga, Kincső Kristóf, Jakab Anna, Anikó Olga, Liliána Szabolcs Márta, Flóra Judit, Xénia Oszkár

Szeptember 1. hétfő Egyed, Egon 2. kedd Rebeka, Dorina 3. szerda Hilda 4. csütörtök Rozália 5. péntek Viktor, Lőrinc 6. szombat Zakariás 7. vasárnap Regina 8. hétfő Mária, Adrienn 9. kedd Ádám 10. szerda Nikolett, Hunor 11. csütörtök Teodóra 12. péntek Mária 13. szombat Kornél 14. vasárnap Szeréna, Roxána 15. hétfő Enikő, Melitta 16. kedd Edit 17. szerda Zsófia 18. csütörtök Diána 19. péntek Vilhelmina 20. szombat Friderika 21. vasárnap Máté, Mirella 22. hétfő Móric 23. kedd Tekla 24. szerda Gellért, Mercédesz 25. csütörtök Eufrozina, Kende 26. péntek Jusztina 27. szombat Adalbert 28. vasárnap Vencel 29. hétfő Mihály 30. kedd Jeromos

November 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök 14. péntek 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő 18. kedd 19. szerda 20. csütörtök 21. péntek 22. szombat 23. vasárnap 24. hétfő 25. kedd 26. szerda 27. csütörtök 28. péntek 29. szombat 30. vasárnap

Mindenszentek, Marianna Achilles Győző Károly Imre Lénárd Rezső Zsombor Tivadar Réka Márton Jónás, Renátó Szilvia Alíz Albert, Lipót Ödön Hortenzia, Gergő Jenő Erzsébet, Zsóka Jolán Olivér Cecília Kelemen, Klementina Emma Katalin Virág Virgil Stefánia Taksony András, Andor

1. péntek 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő 5. kedd 6. szerda 7. csütörtök 8. péntek 9. szombat 10. vasárnap 11. hétfő 12. kedd 13. szerda 14. csütörtök 15. péntek 16. szombat 17. vasárnap 18. hétfő 19. kedd 2 0. szerda 21. csütörtök 22. péntek 23. szombat 24. vasárnap 25. hétfő 26. kedd 27. szerda 28. csütörtök 29. péntek 30. szombat 31. vasárnap

Boglárka Lehel Hermina Domonkos, Dominika Krisztina Berta, Bettina Ibolya László Emőd Lőrinc Zsuzsanna, Tiborc Klára Ipoly Marcell Mária Ábrahám Jácint Ilona Huba Állami ü., István, Vajk Sámuel, Hajna Menyhért, Mirjam Bence Bertalan Lajos, Patrícia Izsó Gáspár Ágoston Beatrix, Erna Rózsa Erika, Bella

Október 1. szerda 2. csütörtök 3. péntek 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő 7. kedd 8. szerda 9. csütörtök 10. péntek 11. szombat 12. vasárnap 13. hétfő 14. kedd 15. szerda 16. csütörtök 17. péntek 18. szombat 19. vasárnap 20. hétfő 21. kedd 22. szerda 2 3. csütörtök 24. péntek 25. szombat 26. vasárnap 27. hétfő 28. kedd 29. szerda 30. csütörtök 31. péntek

Malvin Petra Helga Ferenc Aurél Brúnó, Renáta Amália Koppány Dénes Gedeon Brigitta, Gitta Miksa Kálmán, Ede Helén Teréz Gál Hedvig Lukács Nándor Vendel Orsolya Előd Nemzeti ü., Gyöngyi Salamon Blanka, Bianka Dömötör Szabina Simon, Szimonetta Nárcisz Alfonz Farkas

December 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök 19. péntek 20. szombat 21. vasárnap 22. hétfő 23. kedd 24. szerda 25. csütörtök 26. péntek 27. szombat 28. vasárnap 29. hétfő 30. kedd 31. szerda

Elza Melinda, Vivien Ferenc, Olívia Borbála, Barbara Vilma Miklós Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca, Otília Szilárda Valér Etelka, Aletta Lázár, Olimpia Auguszta Viola Teofil Tamás Zénó Viktória Ádám, Éva Karácsony, Eugénia Karácsony, István János Kamilla Tamás, Tamara Dávid Szilveszter

1,3 Nagy Tamás; 2. Kárpáti Márta; 4-6. Sárközi János


Múltidéző

8. oldal

Oszét és jász kapcsolat A jászok eredetének, múltjának, szokásainak kutatása területén kifejtett munkájuk elismeréseként, valamint további tudományos tapasztalatok szerzése és átadása céljából Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója és dr. Selmeczi László régész novemberben Észak-Oszétia fővárosában, Vlagyikavkázban jártak. Nagy Katalin Hogyan került sor a meghívásra? Az oszét parlament költségén, a Via Alanica – azaz Alánok Útja – nemzetközi konferencián való részvétel céljából kaptuk a meghívást. A jászok világtalálkozójára neves személyekből álló oszét delegáció érkezett, ők tolmácsolták a megtisztelő meghívást. Milyenek voltak az első benyomásai? Vlagyikavkáz úgy helyezkedik el a Kaukázus lábánál, mint ahogyan a Jászság a Mátra előterében. Olyan érzésem volt, mintha itthon lennék, csak a léptékek mások. A polgárházak és a díszítésük is hasonló az itthoniakéhoz. A fogadtatás nagyon szívélyes volt. A parlament elnö-

Ezzel a címmel tartott előadást Bartha Júlia keletkutató, etnográfus a Jászok Egyesületének idei utolsó összejövetelén a Pest megyei Megyeházán. bognár A történészek feljegyzéseiben a kunok többféle elnevezésével is találkozunk: a kun mellett nevezték őket komannak, kumannak, szarinak, kipcsaknak. A kunok Kötöny kán vezérletével 1239ben a Radnai-hágónál kértek bebocsátást IV. Béla királytól, aki be is fogadta őket, sőt rendkívüli kegyben is részesítette ezt a korlátozásokhoz nem szokott népet. Végtelen nyájaikkal, csordáikkal lelegelték, letaposták a megtelepült magyarok vetéseit, és az ennélfogva ellenük egyre növekvő ellenszenv végül is Kötöny és családjának lemészárlásához

Kisújszállási gyermekszűr

2013 karácsonya

kező fogás az a három lepény, amely a földi, a föld alatti és az égi világot szimbolizálja. Áldást követően ezt is a tamada ízleli meg először, csakúgy, mint az ezt követően felszolgált valamennyi ételt. Sokfélét, de nem sokat fogyasztanak, s közben számtalan köszöntőt mondanak az istenekre, a békére, a szeretetre, a családra… A jelenlévőknek is illik köszöntőt mondani, de csak a tamada engedélyével és az ő köszöntőjétől rövidebb terjedelemben. Asztalt bontani is csak az ő áldását követően illik. A különleges szertartáshoz különleges ételek is tartoztak? Számunkra ételkülönlegességnek minősül a főtt és sült birkafej, a nyársra húzott birkahús, melyből a belsőségek, illetve a farok fogyasztása különös megtiszteltetést jelent. Háromszázféle hegyi fűből készítenek ételt, ezeket csomókba fűzve tálalják. Italkülönlegesség az arak, ami édeskés ízű árpapálinka, valamint a szép zöld színű, füvekből készített üdítőital. Ebben a kivételes ültetési rendben hol helyezkedtek el Önök? A tamada besorolása szerint középtájon ültem dr. Selmeczi László mellett, ami figyelemreméltó, hiszen nők az ünne-

pi asztalnál nem foglalhatnak helyet. Vélhetően múzeumigazgatói és vendég státuszomnak szólt ez az előnyös megkülönböztetés. Bemutatta-e szép viseletünket ÉszakOszétiában? Természetesen az előadást nagyünneplőben tartottam, és a díszvacsorákon is azt viseltem a vendéglátóink nagy elismerésére. Az oszétok viseletét volt-e alkalma tanulmányozni? Ez a szakterület engem különösen érdekel. A jelenlegi viseleteink nem hasonlítanak, mivel ők a régi kaftános viselet továbbéléseként kialakult öltözetet hordják. Ez a mi ősi viseletünkkel mutat rokonságot. Az átlagember tud-e a jászok létezéséről? Jászberényt mindenki ismeri. Engem is meglepett, hogy az utcán söprögető néni és a hegyekben dolgozó paraszt előtt is ismert a jász rokonság. Várható-e a kapcsolat folytatása? Ezt őszintén remélem. Az azonban már is tény, hogy fiatal munkatársam, Farkas Kristóf Vince történész az oszét parlamenttől féléves ösztöndíjat kapott, melynek keretében oszét nyelvet tanul, és a vlagyikavkázi egyetem múzeumában aspiránsként fog dolgozni.

Kunok, magyarok, törökök

sok ezekre a bálványokra elhaladtukban odanyilaztak, mint ahogy tették azt kipcsak elődeik, illetve rokonaik is.

ke fogadott bennünket, ami számunkra hihetetlen megtiszteltetést jelentett. Az oszétok nagyon fontosnak tartják a protokollt, lírai köszöntőkkel üdvözlik a vendéget és ennek viszonzását is elvárják. Mi volt a konferencia tárgya? A Via Alanica projektet 1993-ban indították útjára Észak-Oszétiában azon országok megismerésének céljából, ahová az alánok eljutottak a középkorban vagy az azt megelőző időszakban. Több országot is érintett az alánok vándorlása, hiszen Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Belgiumban, Franciaországban, Kínában és Törökországban is élnek leszármazottaik. A mi jász őseinken kívül ismert népcsoport például a katalánok, akik nevükben is hordozzák alán eredetüket. 1993-ban Jászberényben került sor egy nagyszabású konferenciára, azonban a háborús konfliktus a további törekvések megvalósítását meghiúsította. Ezt elevenítették fel 20 év elteltével. Milyen témában tartottak előadást? Dr. Selmeczi László a jász régészeti feltárásairól számolt be, én pedig a jász viselet változásairól beszéltem a kezdeti

vezetett. A kunok erre dúlva-pusztítva kivonultak az országból, éppen akkor, amikor pedig nem csekély haderejükre a támadó mongolok ellen a leginkább szükség lett volna. A tatárdúlás után második betelepülésük 1246-ban történt, ekkor IV. Béla azzal pecsételte meg az új barátságot, hogy trónörökös fiát, a későbbi V. Istvánt a kun fejedelem lányával, Erzsébettel házasította össze. A kunok jogállását a félig kun IV. László 1279-es törvényei szabályozták, a magyar nemesekhez hasonló jogokat biztosítva nekik, aminek fejében viszont katonáskodni tartoztak. Megtelepedésük, nyelvváltásuk a XV.-XVI. századra befejeződött, a török világ azonban falvaik nagy részének elnéptelenedéséhez vezetett. A hódoltság éveiben a kun települések nagy része – szám szerint 26 – elpusztult. Az elnéptelenedés nem pusztán háborús pusztítások nyomán következett be, hanem mert a hódoltság éveiben a lakosok egyszerűen odébb álltak, de megőrizték emlékeikben őseik termékeny földjét, és ahogy arra alkalom nyílott, vis�szaszivárogtak. Ez döntően az 1711-es szatmári béke után következett be. Az újra benépesülés nyomán alakult ki a Kiskunság és a Nagykunság elnevezés, amely a területek akkori nagyobb illetve kisebb népességét jelzi. A letelepedett kunok annak idején felhagyni kényszerültek korábbi nomád ál-

kaftános viselettől a XX. századi újjáéledéséig. Dr. Selmeczi László munkássága azért is kiemelkedő, mert Magyarországon ő az egyetlen régész, akinek a jászok képezik a kutatási területét. Mennyire volt feszített a programjuk? Az utazással együtt öt napot töltöttünk el Észak-Oszétiában. A főprogram természetesen napközben a konferencián való részvétel volt, de az esték is tartalmasan teltek. Megnéztük a várost, jártunk a hegyekben, meghívást kaptunk az Oszét Nemzeti Színház előadására, és feledhetetlenek voltak a díszvacsorák is. Mi tette emlékezetessé ezeket a vacsorákat? Ezek az öt-hat óra hosszáig tartó vacsorák az étkezésen túl társadalmi események is voltak. A szigorú szertartás szabályai szerint a legtekintélyesebb személy, a tamada helyezkedik el az asztalfőn, az asztal végén pedig a legfiatalabb vendég. Az ülésrendet a tamada határozza meg a társadalomban betöltött pozíció szerint. Először az árpasört hozzák be egy kétfülű edényben, melyet a tamada az istenekre köszönt, iszik belőle egy kortyot, majd magához inti a legfiatalabb vendéget, aki szintén kortyol az edényből. Ez után töltenek belőle a vendégek poharába. A követ-

lattartó életmódjukkal, annak azonban számos elemét megtartották, miközben földművelést is folytattak. A szilaj állattartás tovább élt náluk, amire kiválóan alkalmas volt a szürke marha. Ezt – a közhiedelemmel ellentétben- –ők hozták be a Kárpát-medencébe, azaz nem a honfoglaló magyarokkal kerültek ide. A török kiűzése után a Jászkunság a Német Lovagrend birtokába került, és kiváltságait a Redemptióval Mária Terézia idején, 1745-ben nyerte vissza, persze nem ingyen, hanem súlyos pénzekért. A szabadságukat pénzükön vis�szavásárlók, a redemptusok, illetve azok utódai büszkék is voltak erre a tettre, és magukat különbnek tartották a jövevényeknél, vagyis a „gyütt-menteknél”. A Redemptio alapját adta a megindult paraszt-polgári fejlődésnek, annak, hogy viszonylag gazdag birtokos paraszti réteg alakult ki. Ennek nyomait az építészeti hagyomány is őrzi. Bartha Júlia a kunsági örökségek sorából kiemelte a lovashagyományokat, melyek főként a Nagykunságot jellemzik: itt tenyésztették a magyar katonaság számára az értékes lovakat, melyek a huszárságot, ezt a voltaképpen az első világháborúig legmodernebbnek, legütőképesebbnek számító fegyvernemet szolgálták. A népművészetben a kun hímzés, a szűcshímzés a legjellemzőbb kun hagyomány – gondoljunk csak a pásztorok gazdagon díszített cifraszűrjeire –, de a fazekasság, bútorművesség

és mézeskalács-készítés is figyelemreméltó alkotásokat hozott létre. A kunok a XVI. századig beszélték nyelvüket. A kun nyelv főként helynevekben maradt fenn. Az egyetlen összefüggő kun nyelvemlék a kun miatyánk. A kun táj különleges elemei a kunhalmok. Ezekbe jórészt eredetileg nem kunok temetkeztek, hanem 4 ezer éve itt élt nomád népek. Bizonyos kunhalmok tetején nyílhegyeket találtak. Ezekre egy török szerző szolgált magyarázattal: valószínű, hogy e halmokon egykor fából készült kun bálvány vagy kun kép állhatott, és az elhaladó lova-

Az előadás kapcsán is felvetődött, hogy a kunok és a jászok rokonok-e, abból kiindulva, hogy együtt, egyszerre települtek be. A válasz erre egyértelműen nem, mivel hogy a kunok ősei kipcsak, vagyis végső soron török eredetűek voltak, míg a jászok iráni származásúak. Még csak távoli nyelvrokonság sincs köztük. A képes történelmi és néprajzi kalandozás végén dr. Dobos László ügyvivő egy 1906-ból való könyvkülönlegességgel, Thúry József A közép-ázsiai török nyelv ismertetései című füzetével mondott köszönetet az előadónak.


Kitekintő

2013 karácsonya

9. oldal

Pátriánk külföldi szemmel Több hónapja él városunkban két kedves idegen ajkú (ez már önmagában is szenzációszámba megy Berényben): Ashlee Male és Clara Ruiz Guerrero. Nyáron érkeztek Várszegi Tibor meghívására, hogy drámát tanítsanak felső tagozatos gyerekeknek a főiskolán – mindezt önkéntességi alapon. De nevük és arcuk azoknak is ismerős lehet, akik nem érintettek a képzésben, hiszen majd’ minden városi programon felbukkannak, olykor tevékeny közreműködőként is. Többségünk viszont mindössze ennyit tud róluk. Az angol és a spanyol lányt önmagukról, eddigi jászberényi tapasztalataikról és az önkéntességről (angolul) kérdeztem. Sándor Eliza Clarát spanyolórája után csípem el a főiskolán. Ashleehez tartva a kollégiumba, rákérdezek az óráról kiszűrődő magyar karácsonyi dalra. Megtudom, tanítványai miatt próbál „felszedni” egy kis magyar tudást is, ma épp dal formájában. Ashleet a tornaszobában találjuk. Ki se kell fújnia magát, azonnal készen áll a „vallatásra”, úgyhogy bele is vágunk. Először is, szólnátok pár szót magatokról? A: Ashlee vagyok, 27 éves, Salisburyből jöttem, ami Dél-Angliában van, a Stone Henge-hez közel. Színművészeti egyetemre jártam Hollandiában, négy éve diplomáztam, majd egy évig képzőművészetet tanultam. Ezt követően mostanáig drámát tanítottam gyerekeknek. Szeretem a színjátszást, szeretek énekelni, táncolni, fotózni, tulajdonképpen mindenféle kreatív művészi tevékenységet élvezek. Ezenkívül nagyon szeretek utazni. C: Én Clara vagyok, 24 éves, és Spanyolország déli részéből, Sevillából érkeztem. Színészetet tanultam az egyetemen, ahol két éve végeztem. A színművészet mellett szeretek olvasni és utazni. Először jártok Magyarországon? C: Igen. A: Tinédzserként már voltam itt, amikor körbeutaztam Kelet-Európát. De ez csak afféle „fővárosnézős-diákszállóban lakós” körút volt. Ezzel a módszerrel nem nagyon lehet megismerni egy országot. Hogyan szereztetek tudomást erről a jászberényi lehetőségről? C: Görögországban tanultam egy évet az Erasmus programban, ott megismerkedtem egy lánnyal, aki korábban már részt vett az EVS programban (European Voluntary Service, Európai Önkéntesszolgálat). Azonnal tudtam, hogy ezt nekem találták ki, úgyhogy a tanulmányaim végeztével elkezdtem figyelni a program által kínált lehetőségeket. A: Hasonlóképp én is ismerősöktől hallottam az EVS-ről, megtetszett, így

Stolle a Jászságban

K

ülönös, szokatlan dolog, hiszen az említett német szónak a jelentése: püspökkenyérhez hasonló karácsonyi sütemény. Ennek egyik példánya került apáti otthonomba a szászok fővárosából, Lipcséből. Akkor, 1970-ben három hónapot tölthettem a szász fővárosban, nyelvi és honismereti felkészültségemet gyarapítandó. Családoknál helyeztek el bennünket, ami egyféle nyelvréteg kényszerű megismerését is megkövetelte. Én az egyik lipcsei iskola gazdasági vezetőjénél (Mutter Conrad = Conrad Mama) lakhattam, akivel hosszú időre szóló barátságot köthettem. (Meg is látogatott bennünket később szűkebb hazánkban.) Lipcsében egy szakintézmény szervezte és bonyolította nyelvi és honismereti továbbképzésünket. Előadások, szemináriumok zajlottak, iskolát látogattunk, aki vette magának a bátorságot, tanórát is tarthatott. Hétvégeken kirándultunk, és megismertük a nem

feliratkoztam a hírlevelükre, melyben rendszeresen tájékoztatnak az aktuális önkéntes projektekről. Amint megláttam ezt a jászberényi lehetőséget, úgy éreztem, tökéletes számomra. Szerintetek miért jó önkénteskedni? C: Szerintem mindenkinek részt kéne vennie egy ilyen programban! Nagyszerű lehetőség arra, hogy hosszabb időt tölts külföldön, megismerkedj a kultúrával és az emberekkel, miközben valami hasznosat teszel a közösségért. A legtöbbet a kisebb településeken lehet tanulni az ország kultúrájáról, ezt én is megtapasztaltam, amióta itt vagyok. És persze sokat lehet tanulni abból is, amit az ember önkéntesként végez, esetünkben a tanításból. A: Egyetértek. Szerintem érdemes önkénteskedni, és az EVS különösen jó, mert gondoskodnak az ellátásunkról, ami nélkül valószínűleg nem tudnánk ezt csinálni. Nagyszerű érzés az is, amikor látjuk, mennyit változtak a diákjaink szeptember óta. Mindössze három hónap alatt, amióta foglalkozunk velük, többségük teljesen megváltozott: magabiztosabbak és az angoltudásuk is sokat fejlődött. Ez nagy örömet okoz számomra. Most, hogy már egy ideje itt vagytok, bizonyára kialakult valamiféle benyomásotok az országról és Jászberényről. Mit mondanátok, miben különbözik leginkább az otthonotoktól? C: Számomra a legnagyobb különbség az időjárás. Főleg, most, hogy kezd hideg lenni. Vennem kellett egy kabátot. Kabátot! Sevillában soha nincs olyan hideg, mint most itt, és mindenki azt mondja, lesz még rosszabb is! De én úgy tekintek erre, mint egy újdonságra a sok közül, csak egy újabb tapasztalat, úgyhogy elfogadtam. Egy másik nagy különbség az emberek. A spanyolokhoz – egyébként a görögökhöz is – hasonlóan nagyon vendégszeretők, viszont sokkal csendesebbek. A: Szerintem is főleg az emberek mások. Az angolok és a spanyolok is nagyon hangos, bulizós, kicsit őrült emberek, míg a magyarok elég csöndesnek tűntúl távoli vidékek kisebb-nagyobb városait. A német irodalom egy-egy művét, szép kiejtést tanulhattunk, sőt külön engedéllyel belepillanthattam a nyugati világba vetődött magyar költők alkotásaiba is a Deutsche Bücherei (Német Könyvészet) nevű jeles intézményben. De részesei lehettünk a különböző német pedagógusok részére rendezett összejöveteleknek is. A karácsony közeledtével a ház úrnője elkészített mintegy tucatnyi Stollet, azaz karácsonyi süteményt. Ezek egy része a szűkebben vett övéinek készült, de a távolabbi rokonság egy része is részesült a küldeményből. Néhány az akkori Nyugat-Németországba vitte a lipcsei üdvözletet. Én meg a lakótársam vittük el az előkészített tésztát a pékhez, és mi hoztuk vissza a kész, kisütött süteményt. Valamivel nagyobb volt egy-egy példány, mint a mi bejglink. Én is kaptam belőle, nem sokkal az ünnepi est előtt érkeztem haza vele. Egészen szokatlan volt az állaga és az íze is nekünk, magyaroknak, de egészségünkre elfogyasztottuk.  f. f.

nek. Mi más még… Természetesen sokkal olcsóbb, aminek nagyon örülök, főleg az utazás terén. Angliában nem éri meg utazgatni. Például hiába lakom másfél órára Londontól, sosem megyünk be Londonba, mert túl drága lenne: a vonat 40 Font (kb. 14 ezer Forint). Itt viszont 1500 Forintért elutazhatok Budapestre. Mit mondanátok, mi a legjobb Magyarországban? C: Szerintem az emberek. Nagyon kedvesek és vendégszeretők, igyekeznek mindenben a kedvünkre tenni. A: Igen, nagyon jófej embereket ismertünk meg. C: Emellett pedig nagyon szép az ország. Meglátogatott néhány spanyol barátom, és őket is lenyűgözték a tájak, az épületek. Hogy ne csak a pozitívumokról szóljunk, mi volt a legnagyobb csalódás vagy sokk a számotokra? Bizonyára volt valamiféle elképzelésetek mielőtt idejöttetek… C: Számomra az első legnagyobb meglepetés az volt, hogy mennyire félénkek az emberek. Bizonyára azért is, mert idegenek vagyunk, és más nyelvet beszélünk, de amiatt is, amivel foglalkozunk. A színjátszásban nem szokványos dolgokat tesz az ember, és meglepve tapasztaltam, hogy sokan félnek attól, ami számomra egyszerűnek tűnik. Úgyhogy eleinte, mikor elterveztem egy-egy órát, csalódásként ért, hogy a gátlásaik visszatartották őket attól, hogy megcsinálják. Úgyhogy ehhez alkalmazkodnom kellett. Mostanra viszont már egyre bátrabbak, ahogy Ashlee is mondta. És számodra mi volt a legnagyobb meglepetés az előzetes elképzeléseidhez képest? A: Nem nagyon szeretem előre elképzelni a dolgokat. Nem akarok elvárásokkal érkezni valahova, jobban szeretem, ha meglepetés ér. Korábbi körutamnak köszönhetően pedig volt már valamiféle képem az országról. Ami talán mégis meglepetésként ért, az a szórakozási lehetőségek mennyisége. Salisburyben, bár akkora város, mint Jászberény, minden este történik valami: élő zene, játék, tánc… Időnként akár egyszerre is. Magyarországon viszont úgy tűnik, mintha minden a nagyvárosokban történne. Talán azért is, mert – bár viszonylag sokan laknak Jászberényben – a korosztályunk tagjai inkább elmennek Budapestre vagy más nagyvárosba. Az emberek nem szerveznek itt maguknak programokat.

Két jókedélyű drámapedagógus: Ashlee Male és Clara Ruiz Guerrero

C: Én is hasonlóan látom. Görögországban egy körülbelül 14 ezer főnyi lakosú kis városkában éltem. Amikor láttam, hogy Jászberényben kétszer ennyien laknak, azt gondoltam: „Remek, akkor kétszer annyi program is lesz!” Mégis, az a kisváros eseménydúsabb volt, mint Jászberény. De nem akarom, hogy úgy tűnjön, folyton erre panaszkodunk. Nagyon is szeretek itt lenni, és nem cserélném el. A: Igen, beszélgettünk is erről, hogy nem cserélnénk le mondjuk Budapestre. C: Jászberény egy gyönyörű, csöndes város. Mindössze tíz-húszperces séta árán eljuthatsz a természetbe. A folyó, a fák, a kis házak és a csend – ez mind nagyszerű. A minap pedig, amikor havazott, úgy éreztem, egy karácsonyi képeslapban élek. Sosem láttam még ilyet! A program keretében drámaórákat tartotok, te, Clara pedig spanyolt is tanítasz. Mivel töltitek a szabadidőtöket? A: Tibor rengeteg nagyszerű lehetőséget biztosít számunkra. Múltkor például a debreceni színházban voltunk. Emellett minden héten vannak előadások itt is, amiket megnézhetünk, néhány eseményen fel is léphetünk, és augusztusban, amikor megérkeztem, volt egy művésztábor, amelyen ott lehettem. Úgyhogy sokféle dologban vehetünk részt, ennek nagyon örülünk. Jövőre pedig saját előadásaink lesznek a Malom színházban. Tulajdonképpen már idén elkezdtük, de mivel sokat utazgatunk, nem volt elég időnk erre koncentrálni. C: Rengeteget utazunk! Számomra Magyarországon lenni olyan, mintha mindennek a középpontjában lennék: minden olyan közel van. Sevilla az ellentéte, ha csak Barcelonába akarsz eljutni, vagy repülnöd kell, vagy 13 órát vezetni.

Hol máshol jártatok Magyarországon? C: Debrecenben – ott is tanítunk havonta kétszer –, Egerben az Art Camp kiállítás kapcsán… A: Én voltam Jánosházán is! C: És természetesen Budapest… De szeretnénk még több helyre eljutni, én legalább is mindenképpen. Vannak barátaim Miskolcon, Pécsett, Nyíregyházán, úgyhogy őket is meg szeretném látogatni. Magyarországi tartózkodásod alatt ismerkedtél meg velük, vagy korábban? C: Korábban, többségük önkéntes volt hozzám hasonlóan. Kötöttetek barátságokat Jászberényben is? C: Igen, jobbára azokkal, akik a projektben részt vesznek. Sokan vannak ugyan, és mind nagyon kedvesek, de sajnos a nyelvi korlátok megnehezítik a barátkozást. A: Általában úgy tűnik, azok, akik már voltak külföldön, nyitottabbak felénk. Hazamentek karácsonyra? C: Én igen. Jó lenne megtapasztalni a fehér karácsonyt is, de már hiányzik a családom, a barátaim. A: Én maradok. Szívesen hazamentem volna, de nem találtam olcsó repülőjegyet, úgyhogy Jászberényben töltöm az ünnepeket. Ashlee és Clara személyében két igen kedves, barátságos és érdekes személyiséget ismertem meg. Aki valamilyen szinten beszél angolul (vagy akár spanyolul), annak csak ajánlani tudom, hogy félretéve minden gátlást, beszédbe elegyedjen velük júniusig, amíg itt vannak városunkban. Ez is egy lehetőség más kultúrákról tanulni…

Berényi diákok az Egyesült Királyságban A Jászsági Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye és a Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 2004 óta tart fent jól működő ifjúsági cserét az angol Consett Y. M. C. A. szervezetével. Minden évben 15 fő cseréje történik meg, idén is így volt ez. Az angol fi-

atalok augusztusban jártak Magyarországon, és élvezhették a helyiek által szervezett programokat. Eltöltöttek három napot a Balatonon, részt vettek a Csángó Fesztivál eseményein, Újszászon a lábtolllabda bajnokságon, strandoltak, sorversenyeztek, futballoztak, kosaraztak közösen a magyar fiatalokkal. Egy nagysikerű kerti par-

tin is vendégül látták a magyarok az angol csoportot, melyet természetesen nagyon élveztek a vendégek. Ezenkívül lövészetben, íjászatban mutathatták meg tudományukat, és az eltelt hét végén olyan élményekkel mehettek haza Angliába, melyek remélhetőleg örökre megmaradnak bennük. A magyar iskolások csoportja október végén utazott ki Consettbe. Londoni városnézés az oda- és visszaúton is, Newcastle, Edinburgh, Durham megtekintése, hajókirándulás a Farneszigetekre (a fókák élőhelyére), kenuzás, íjászat, paintball, a Newcastle-Liverpool futballmeccs, a High Force vízesés, karaoke-parti, mind-mind felejthetetlen élmény marad a diákok számára. A csoportot fogadta a Durham Megyei Közgyűlés elnöke is, aki elismerőleg nyilatkozott a hosszú évek óta jól működő cseréről és reményét fejezte ki a folytatást illetően. Kiss Attila


Szabadidő

10. oldal

Mézeskalács helyett bonbon

Halász Judit és a Csiribiri Látom magam gyermekként, ahogyan Halász Judit egyik fellépésén az első sorokban énekelek vele együtt és kisiskolás társaimmal. Tapsolunk, „csápolunk”, ahogy egy rendes koncerten szokás volt már akkor is. Buschman Éva

A Bon-Bon Matiné komolyzenei előadásait már többször élvezhették a berényi gyerekek. Advent utolsó vasárnapján egy igazi klasszikust, Jancsi és Juliska történetét szólaltatták meg. r. a. A Bon-Bon Matiné célja a komolyzene megszerettetése a legifjabb korosztállyal. Ezúttal is sikerült elvarázsolniuk a gyerekeket Meskó Ilona szerzeményével. Először azonban a darabban megszólaló tizenöt hangszerrel ismertették meg őket. Na, ne valami fárasztó zeneelméleti előadásra gondoljon az olvasó: a bemutató a gyerekek nyelvén, humoros formában, interaktív módon történt. Ennek során egyenként léptek színpadra a quintet tagjai: Varga Fruzsina, Csalló Roland

és Horváth Andrea a fúvós hangszerek, Varga Zoltán az érdekesebbnél érdekesebb ütős hangszerek, a zeneszerző pedig az elektromos zongora mögött foglalt helyet. Lukácsházi Győző – felöltvén „mesemondó köpönyegét” – a történet verbális megfogalmazásáért volt felelős. Mindezek mellett az előadást Dobos Emőke illusztrációi színesítették, melyeket a készülés folyamatában kivetítettek. A műsorvezető ugyanakkor felhívta az aprók figyelmét: nem rajzfilmet fognak látni hangszeres kísérettel, a hangsúly a zenén van. Ha mindez nem lett volna elég egy emlékezetes estéhez, az előadás végén – nevükhöz híven – némi édességet osztottak minden távozónak, szigorúan a gyerekek lelkére kötve, hogy azt még vacsora előtt feltétlen fogyasszák el.

A tél megannyi arca a moziban December elején télköszöntő fotótárlat nyílt a Lehel Film-Színházban, mely egészen január közepéig megtekinthető a mozi emeletén nyitvatartási időben. s. e. m. Az utóbbi években már hozzászokhattunk, hogy a koratél időjárása nem nagyon emlékeztet a karácsonyi képeslapok világára. A saras, késő őszt idéző városkép kevésbé juttatja eszünkbe a közelgő ünnepet. Pedig hamarosan meggyújtjuk az adventi koszorú harmadik gyertyáját is… Ha mégis szeretnénk felidézni a régebben megszokott fehér karácsonyok hangulatát, nincs más dolgunk, mint ellátogatni a Lehel Film-Színházba bármely napon 15 és 22 óra között. A jászberényi Digitálisan Fotózók Klubjának tárlata ugyanis ebbe a világba repít el bennünket. Képeik és Utasi Hajnalka versei felvillantják előttünk a tél megannyi arcát. A varázslatos érintetlen téli tájak mellett felidézhetjük városunk hótakaróval borított arcát is, de a szépségre kiélezett fotósszemeknek köszönhetően olyan nézőpontok és részletek is feltárulnak előttünk, melyeket egyébként

jártunkban-keltünkben talán észre sem vennénk. Mindehhez társulnak Utasi Hajnalka versei, melyekben megelevenedik a csendes, a meghitt és a fényárban táncoló, mozgalmas december is. Kiállító fotósok: Balog Tiborné, Bíró János, Hortiné Kaszab Ilona, Hrabóczki Andrásné, Krasnyánszki Pál, Lénárth Veronika, Pesti Sándor, Sárközi János, Szalai György, Szántai Katalin. (Lenti képeink szerzői: Szalai György; Hortiné Kaszab Ilona)

2013 karácsonya

S most évekkel később a gyermekeimmel teszem ugyanezt, csak én most kicsit visszafogottabb vagyok. Szombaton délelőtt a Lehel Film-Színház zsongott az ifjúság ricsajától, tapsaitól Halász Judit zenés előadásán. Elhozta városunkba is Csiribiri című karácsonyi műsorát. Október lehetett, amikor a programok között kinéztem ezt az eseményt, és rögtön lecsapva rá, meg is vettem a jegyeket. Pár nappal később már minden belépő elkelt. Aki később eszmélt, csak sajnálkozni tudott és lázasan szervezkedni, hogy a művésznő hátha „bevállal” aznapra még egy előadást. Szerencséjük lett, korunk nagy ikonja kétszer lépett közönség elé Jászberényben szombaton. Halász Judit színművész-énekes neve évtizedek óta kicsik és nagyok számára ismerősen cseng. Örökifjú művésznő, kinek dalait nagyszülők, szülők, unokák még most is hallgatják. Ha visszautazunk kicsit a nyolcvanas évekbe, bizonyára sokan emlékeznek arra, amikor Halász Judit az Esti mesékben Mirr-Murr-ról, a kandúrról mesélt nekünk, és a sorozat többi szereplőjét, a Kiscsacsit és Oriza Triznyákot is fel tudjuk eleveníteni. Ha tovább soroljuk, hogy mit adott nekünk Halász Judit, szinte kihagyhatatlan a sorból a születésnapi partikon felcsendülő sláger, a „Boldog születésnapot”. Ugyanilyen alapmű a Micimackó, az Ákombákom és a többi és a többi… Emlékezetes filmszerepekben is, mint az Esős vasárnap, Apa, Elsietett házasság, Jó estét nyár, jó estét szerelem. A Magyar állam Kossuth-díjjal, Jászai Mari-díjjal, Érdemes Művész kitüntetéssel, a Magyar Köztársaság tiszti keresztjével

jutalmazta munkásságát. A szakma szüleik mellett ülve szeretnének énePáger-díjjal, Bilicsi-díjjal, két alkalom- kelni, táncikálni, hanem odamennek mal Ajtay-díjjal, valamint Erzsébet-díj- közelebb Judit nénihez. A színpad elé jal tüntette ki. sereglett a sok gyerek, és együtt örült A szombati koncert előtt fél órával annak a kellemes délelőttnek, amit már gyülekezett a népes közönség a szé- Halász Judit adott számukra. A konpen felújított Lehel Film-Színházban. cert végén nem maradt el a ráadás Kígyóztak a sorok a ruhatár előtt, meg- szám. Karácsonyhoz közeledve egy szál szabadulva a téli göncöktől, hogy a gyertyát gyújtott az énekesnő, és hantapsolás, a gyerekeknek pedig az ugra- gulatos ünnepi dallamokkal kívánt sok örömet kicsiknek és nagyoknak, hiszen bugra könnyedebben menjen. Nem sokkal tizenegy óra után elsö- körülöttünk sok minden változhat, de tétedett a nézőtér, a színpad fénylett „A dal ugyanaz marad”: „Lehet, hogy tévedek, de olyan ismecsak. Zúgott a taps. Először az öttagú rős vagy nekem, / Találkoztunk mi zenekar vonult a színpadra, kisvártatmár valami vidám zenés helyen. / va utánuk Halász Judit is megérkezett, akit ujjongás fogadott. Nem emlékszem pontosan, hiszen Ahogyan mindig, most is mosolynagyon rég lehetett, / és nem ült gósnak, vidámnak, jókedvűnek láttuk. melletted még az a tündéri kisgyeÉnekelt a napsugárról, az állatkertről, rek. (…) Én énekeltem egy dalt, és se hall, se lát Dömötörről, a rossz gyete énekeltél velem / A lámpák fénye rekekről, minden felnőttről, aki volt felragyogott csillogó szemedben. / Ha egyszer gyerek, az én apukámról, és a gyermekedre nézel, látod, az idő hogy szalad, / hiszen minden váltohallottuk a Panda maci dalt is. zik, de a dal ugyanaz marad.” A gyermekek nagyjából a koncert (Fotó: Nagy Tamás) felénél úgy döntöttek, hogy nem a

Az összetartozás Kórusaink adventi műsorai öröme erőt ad hangulatot, különösen Adeste Fideles A karácsony az egyik legnagyobb Kedden délután a Tiszti Klub nagytermében karácsonyváró összejövetelen találkoztak a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének dolgozói, gondozottjai és azok hozzátartozói. Bozóki Jánosné intézményvezető köszöntötte az ellátást igénylő huszonkét gondozottat és családtagjaikat, valamint kollégáit. „A karácsony a szeretet, az összetartozás örömét jelenti. Jézust azért küldte az Úr, hogy jelenlétével szeretet, boldogságot sugározzon az emberek felé. A mi közösségünkben a Kisjézus nagyon jó munkát végzett, mert nálunk az összetartozás öröme mindig jelen van” – fogalmazott az igazgatónő. Az ünnepi műsor nyitányaként a gondozottak karácsonyi dal éneklésének kíséretében izgalomtól remegő kézzel meggyújtották az adventi koszorú gyertyáinak szeretetfényeit. A továbbiakban versekkel, énekszóval, zenés-táncos koreográfia bemutatásával és családi karácsonyt imitálva tréfás jelenet előadásával szereztek örömet hozzátartozóiknak. A nézők és a szereplők szemei a szeretettől és a meghatottságtól fénylettek a műsor folyamán, néhányuk mosoly mögé rejtve titokban egy-egy könnycseppet is elmorzsolt. Befejezésképp a gondozottak apró ajándék átadásával kedveskedtek szüleiknek, rokonaiknak.

egyházi és családi ünnep. Az Úrjövet időszaka készíti elő. Jászberény négy kórusa is segített az advent átélésében.

Szerdán a Szent István Egyetem ABPK Jászberényi Campus kórusa az intézmény szalagavatója után isteni dallamokkal töltötte be a termet, megidézve ezzel a karácsony szellemét. A Szentkúti templom szombat és vasárnap délután is hangversenyeknek adott helyet. Előbb a Cantate Nobis Énekegyüttes Thormanné Husznay Mária vezénylésével teremtett ünnepi

örömteli felhívásával az angyalok királyának születésére. Ez után a Székely Mihály Kórus Cs. Nagyné Turi Márta irányításával további lelki elmélyülésre adott alkalmat az Áldott éj című énekkel, majd felváltva, végül együttesen koncertezett a két kórus.. Vasárnap Bedőné Bakky Katalin karnaggyal a Palotásy János Vegyeskar karácsonyi hangversenye következett a Titanic-énektől a Glória szálljon a mennybe fel-ig. Részletes tudósításaink honlapunkon, a www.berenycafe.hu-n olvashatóak.

A Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola végzős osztályai december 18án a Bercsényi úti sportcsarnokban tartották szalagavatójukat. A BerényCafén hamarosan az ő galériájuk is megjelenik. (www.berenycafe.hu/rovat/foto)


Ajánló

2013 karácsonya

Ideje van az összegzésnek

11. oldal

Programok Karácsonyi falu és adventi vásár, színpadi programok December 18. és 22. szerda-vasárnap 10.00 és 20.00 óra között, december 23. hétfő 10.00-14.00 óra között a Szentháromság téren felépített fűtött rendezvénysátorban színpadi programokkal, karácsonyi vásárral várják az ünnepre készülődő városlakókat. December 19-én, csütörtökön 16 órakor a Székely Mihály Iskola tanulói lépnek színpadra ünnepi műsorukkal. 17 órakor a Terplán Zénó Szakközépiskola Kórusát Bedőné Bakki Katalin vezényli, csakúgy, mint 18 órakor a Palotásy János Vegyeskar karácsonyi énekekből összeállított műsorát. December 20-án, pénteken 16 órától a Dance Fitness SE előadása látható, majd 18 órától a Jászberényi Keresztény Könnyűzenei Együttes koncertjére kerül sor. December 21-én, szombaton 10 órától délig a Tarisznyás Műhely kézműves foglalkozás várja a gyerekeket. 16 és 17 órakor a Daniel Speer Brass koncertje szórakoztatja a közönséget Swing karácsony címmel. 18 órakor a Palinta Társulat Karácsonyi Csillagok című interaktív koncertje invitálja a családokat a sátor színpadához.

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a sírásnak és ideje van a nevetésnek.” – szól a harmadik Ünnepi Pódium mottója. Nos – bár a műsorban mindkét élethelyzet megjelenik – december 15-ének estéje az öröm ideje volt, hisz sokan vártuk már a Jászság Népi Együttes, a Jártató, a Barkóca és a Petrence Táncegyüttesek közös karácsonyi műsorát. sándor Ideje volt az ünneplésnek és a visszatekintésnek is: Dudásné Mosóczi Lívia és Dudás Dániel tízéves koreográfusinéptáncoktatói tevékenységét összegezte e műsor. Tette mindezt a közelmúlt legsikeresebb pillanatainak felvillantásával: rangos fesztiválokon kiemelkedő eredményeket elért produkciókon keresztül. Mégsem vált a műsor szaggatottá, a koreográfiákat ugyanis egységes táncszínházi művé fűzték össze.

Vázát az esten végigívelő bibliai mottó adta. A gyerekeket tömörítő Barkóca, a JNE közvetlen utánpótlását biztosító Jártató, a felnőttként a tánc szerelmeseivé váltakból álló Petrence, valamint a Jászság Népi Együttes a mozgás nyelvén mesélték el nekünk az emberi élet történetét: mélypontjait és magaslatait, vidám és szomorú pillanatait, kapcsolatait, fontos állomásait. A különböző korosztályok különböző színeket és hangulatokat jelenítettek meg, melyek a színpadon szerves egésszé értek ös�sze. Ebben a Dudás házaspár nívódíjas kortárs-tánc(színházi)produkciója mintegy foglalatot képzett, megjelenítve egy pár életének szinuszgörbéjét, törékeny kapcsolatukat, törékeny életüket. De mint tudjuk, nincsen tánc zene nélkül! Az est során a talpalávalót többnyire a Zagyva Banda húzta, de hallhattunk szólót Horváth Sára ékesen zengő hangján, megszólalt néhány kortárs felé kacsintgató dal is Szalóki Ági Gingalló című albumáról, a Töré-

Sokszereplős monodráma Közkívánatra szombat este második alkalommal rendelt a Malom színház meghívására Jászberényben a Telefondoktor, akit ezúttal is óriási sikerrel alakított Göttinger Pál színész-rendező. Kárpáti Márta Szabó Borbála író története a humor nyelvének segítsségével tart tükröt a néző elé, hogy Békés Dénes esetlen figuráján keresztül önmagára ismerjen. A darabban a papucsférj nőgyógyász kálváriájának lehetünk tanúi, amint három folyton csörgő telefon segítségével megpróbálja kiszabadítani magát a rendelőjéből, ahová véletlenül bezáródott. Eközben szabadulni igyekszik ös�szegubancolódott családi életének szövevényéből is. Békés Dénes úgy vergődik basáskodó felesége, zsarnok anyja, elkényeztetett lányai és hivatása fogságában, mint légy a pókhálóban. A komikus helyzet alapját az adja, hogy a doktor egy hét leforgása alatt másodszor töri bele a zárba a kulcsot, ezért nem tud elmenni ikerlányaiért az oviba. Ügyetlenségét a világért sem merné bevallani szigorú feleségének, inkább segítségül hívja egyik cimboráját, aki viszont extravagáns szeretőjét küldi a lányokért az óvodába… Gyávaságával ötvözött megfelelésvágyával Békés Dénes egy délután alaposan összekuszálja családi viszonyainak szálait. Megpróbál telefonon intézkedni, de a kialakult helyzeten csak rontani tud.

Termelői méz

keny című produkció pedig Lajkó Félix érzelemgazdag muzsikájának alapjára épült fel. Azok a szerencsések, akik jegyet tudtak váltani a műsorra, nem csalódtak. Táncosaink ezen az estén is bebizonyították, hogy a városban nemcsak sokan művelik a néptáncot, de teszik mindezt igen magas szinten, a legfiatalabbaktól kezdve a felnőttekig. De kijárt az ünneplés nemcsak a csoportoknak, hanem az őket tanító, koreográfiáikat megalkotó Dudás házaspárnak is. Amint a konferálásból megtudtuk, életük régen összeforrt hivatásukkal – talán ezért is az összeállítás témaválasztása. Számosan köszöntötték őket: Tóth József mint a szervező Jászkerület Kft. ügyvezető igazgatója, egy „felejthetetlen tíz évet” megköszönő szülő, s nem utolsósorban a Szűcs házaspár szimbolikus ajándékkal: egy hajómakettel. „Hogy ez a hajó ússzon tovább...” – szólt a magyarázat. Szívből kívánjuk, hogy így legyen!

Könyv Peresről és Felsőmuszájról

Göttinger Pál úgy alakítja a szerencsétlenkedő nőgyógyász figuráját, hogy a néző közben tökéletesen maga elé A Jász Múzeumért Alapítvány 2014 nyarán könyvet tervez megjelentetni tudja képzelni a vonal másik oldalán a jászberényi tanyavilág jelentős tesápítozó felséget, a kisfiát szeretetével magához láncoló anyát, a hisztiző ikre- rületéről, Peresről és Felsőmuszájról. ket, a link barátot és annak ostoba szeretőjét, a mindenórás pácienst és férjét, Korábbi felhívásra és személyes megvalamint a szabadulást ígérő lakatost. keresésre máris sok értékes és érdekes A színész mimikájából, hanghordo- anyag gyűlt össze. A szerkesztők kérik az zásából, gesztikulációjából felépített ott élők vagy a leszármazottak visszaemlékezéseit a régi tanyasi életről, a minjátéknak köszönhetően a monodráma dennapi örömökről, bánatról, gyermeksokszereplős előadás érzését kelti a kori eseményekről. Minden személyes nézőben. A látszólagos spontaneitásra felépített darab első percétől az utol- „vallomás” megjelenik a kiadványban. sóig képes fenntartani a nézőben a Várnak fotókat és minden olyan dokumentumot, ami erről a tanyavidékről feszültséget, mely a szituációk közben nevetésben oldódik. Az irónia, öni- szól, különös tekintettel a templomra, az iskolára, az akkori Lenin TSZ-re és a rónia befogadására nyitott közönség humorba ágyazott társadalmi túlkapá- Jászsági Állami Gazdaságra. sainkról, önmagunkkal és világunkkal Az anyaggyűjtés határideje: 2014. jaszembeni képmutatásainkról kapott nuár 20. Az anyagokat várják: groteszk korrajzot. Bár a gegekből fa- Velkeiné Pócz Ilona kasztott mosoly szinte szünet nélkül Jászberény Szérűskert u. 24. jelen volt a nézők arcán, azért lelkünk tel.: 0620/382-3030 e-mail: vilona57@freemail.hu mélyén ott derengett a tudat, valóban ilyen mismásolós, nevetségesen gyáva, Szabó Jánosné Taczman Mária mellébeszélős sokunk élete. A színda- Jászberény Hableány u. 1. rab zenével alátámasztott drámaivá tel.: 0630/653-8703 fokozott zenitjén, mintegy levezetve a e-mail: szabonemaria@gmail.com másfél óra kacagást, a bohózat néhány pillanatra szinte a legkomolyabb drámai helyzetet vetítette a néző elé. Januárig bezár a könyvtár Göttinger Pál nagyszerű előadása Kedves Olvasóink! méltán aratott zajos sikert a berényi 2013. december 23. és 2014. jaközönség körében. Szerintem szívesen nuár 1. között zárva tartunk! Kérlátnánk harmadszor is. jük, olvasnivalójukat 2013. december 21-én 13 óráig szerezzék be! Csomor Családi Méhészet Nyitás: 2014. január 2., 9 óra. Jászberény, Sólyom u. 13.

06-30/483-07-90  propolisz (baktérium, vírus ellen) 06-20/502-35-43  virágpor (asztma és allergia ellen)  méhpempő (regenerálásra) facebook.com/Csomor  méhviasz gyertya Családi Méhészet

Jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ

Hangverseny December 19-én, csütörtökön 19 órakor a SZIE Apponyi termében működő Malom színház meghívására Pitti Katalin lép színpadra Szeretet, Szépség, Szív, Szolgálat című operaműsorával. December 21-én, szombaton 16.30-kor a Főtemplom ad otthont a Nagytemplom Kórusának ünnepi hangversenyének. December 22-én, vasárnap 14-19 óráig a Birinyi Rozsdás Pengék teremtenek ünnepi hangulatot a Karácsonyi Faluban. 20 órától a Palotásy János Zeneiskola tanárainak és növendékeinek karácsonyköszöntő rézfúvós hangversenye hallható. Mesejáték December 22-én, vasárnap 15.30 órakor a Lehel Film-Színházban a Nektár Színház előadásában lesz látható a Diótörő című karácsonyi történet. Táncszínház December 22-én, vasárnap 10.30-kor a Lehel Film-Színházban a Dance Fitness SE Csodaország című akrobatikus,táncos műsora látható. A Szeretet Ebédje December 22-én , vasárnap 12 órakor a Szentháromság téri parkban egy tál meleg étellel vendégeli meg a város a rászorulókat. Gyertyagyújtás December 22-én, vasárnap 17 órakor a Szentháromság téri parkba érkezik a Betlehemi láng. A lángot hozza a 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat, közreműködik a Berényi Színjátékos Társaság. Születésnapi Szeretetkoncert December 22-én, vasárnap 18.30 órakor a Lehel Film-Színházban a 15 éves Harmónia Óvónői Kamarakórus ünnepi dallamokkal kíván boldog karácsonyt. Zongorán kísér: Farkasné Szőke Tünde, vezényel: Deméné Ilonka Gabriella. Klubkoncert December 21-én, szombaton 21 órakor a Lehel Film-Színházban a Gypo Circus zenekar ad koncertet.

Karácsonyi ünnepség a baptistákkal

„Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus.” Lukács ev. 2.11 Várjuk szeretettel december 23-án délután 4 órakor tartandó Karácsonyi Ünnepélyünkre a családokat (szülőket és gyermekeket) a Jászberényi Baptista Gyülekezet imaházába. (Bercsényi u. 45.) Program: Karácsonyi történet előadása; zene; a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett Cipősdoboz akció ajándékainak átadása

Versegi Amália 1930. 03. 09. 83 éves

Tóth István 1923. 08. 17. 90 éves

Gyémánt 60 év 1953-2013. 2013. nov. 12.

Ötven éve

kötöttek házasságot

Vas Ilona és Bábosik Sándor. Szeretettel köszöntik őket hosszú, boldog életet kívánva gyermekeik, unokáik és családtagok.


Sport�/�Ügyeletek

12. oldal

Időjárás-előrejelzés esős karácsony. Péntektől lassan csökken a hőmérséklet, de erős hideg továbbra sem várható. A hétvégén nappal 1-3, éjjel -1—-2 fok környékén lesz a hőmérő higanyszála. A hétvégén és a jövő héten borongós időre, elszórtan kisebb esőre is számíthatunk. Népi jóslat: Ha Újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha p i ro s a hajnal, szeles lesz az esztendő. (Forrás: www.idokep.hu)

A Jász Trió TV�közszolgálati műsorai az ünnepek alatt December 19. (Csütörtök) 6, 7.30 Apáti Hírmondó 8.30, 18.30 Döntés után 19, 20, 22 Berényi Hírmondó December 20. (Péntek) 6, 7, 20.30 Berényi Hírmondó 19, 20 Fényszaruról jelentjük December 21. (Szombat) 6, 9, 16.30, 19 Berényi H 7, 21, 22 Fényszaruról jelentjük 20.00 Apáti Hírmondó December 22. (Vasárnap) 6, 16.30, 19 Berényi H 7 Apáti Hírmondó 8.10 Fényszaruról jelentjük

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

10, 16, 20.30 Döntés után 10.30 Szentmise December 23. (Hétfő) 6, 21.30 Berényi Hírmondó 07.30 Döntés után 19 Kosárlabda: Falco KC Szombathely - Fortress Jb December 24. (Kedd) 6 Kosárlabda (ism.) 9 Szentmise December 25. (Szerda) 6, 7, 8.10, 19, 20 Apáti Hír. 10 Szentmise December 26. (Csütörtök) 6, 7.30 Apáti Hírmondó

19, 20, 23 Berényi Hírmondó December 27. (Péntek) 6, 7, 2.30 Berényi Hírmondó December 28. (Szombat) 6, 9, 16.30, 19 Berényi H 20 Apáti Hírmondó December 29. (Vasárnap) 6, 16.30, 19 Berényi H 7 Apáti Hírmondó December 30. (Hétfő) 6 Berényi Hírmondó Január 8. (Szerda) 6, 7, 19, 20, 22 Apáti Hír.

Meghitt, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kíván a Jász Trió TV!

Egészségügyi Ügyeletek Gyógyszertárak december 19. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 december 20. péntek Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834 december 21. szombat Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco Tel.: 506-930 december 22. vasárnap Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 december 23. hétfő Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 december 24. kedd Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 december 25. szerda Elixír Gyógyszertár

december 26. csütörtök Thököly Gyógyszertár

január 8. szerda Kossuth Gyógyszertár

december 27. péntek december 28. szombat Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

január 9. csütörtök Mérleg Gyógyszertár

december 29. vasárnap december 30. hétfő Kossuth Gyógyszertár december 31. kedd Mérleg Gyógyszertár január 1. szerda Zöldkereszt Gyógyszertár január 2. csütörtök Szentháromság Patika január 3. péntek Elixír Gyógyszertár január 4. szombat Zöldkereszt Gyógyszertár január 5. vasárnap Szentháromság Patika január 6. hétfő Thököly Gyógyszertár január 7. kedd Kígyó Gyógyszertár

Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Csík Flóra, Kárpáti Márta, Szarvas Melinda Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013 karácsonya

Három döntő a debreceni teremtornán December 7-8-án Debrecenben rendezték a XXIII. Huszti Péter, az Olasz Focisuli fiatalon elhunyt focistája nevét viselő nemzetközi emléktornát. A versenyen három korosztállyal képviseltette magát a Jászberényi SE utánpótlás szakosztálya. Az 1998-ban született fiúk Czigány Zoltán, a 2000-esek Litkei Máté, míg a 2001-esek Gulyás Gábor irányításával utaztak a cívisvárosba. Egyik csapatunknak sem adtak előre komoly esélyt, hisz a srácoknak idén – rajtuk kívül álló okok miatt – sajnos nem volt lehetőségük teremben gyakorolni, mindössze a fiatalabbak tudtak egy alkalommal Nagykátán két órát edzeni. A sorsolást látva sem lettünk sokkal bizakodóbbak, ráadásul sérülések és egyéb gondok-bajok miatt egyik edző sem nagyon tudta variálni a csapatát. Ezzel szemben az ellenfelek 2-3 komplett sorral érkeztek, aminek különösen a torna végén volt jelentősége. Szombaton a 15 évesek többek között az ukrán FK. Munkacevo és a Debreceni Labdarúgó Akadémia csapatával találkoztak. A 13 évesek például a román LPS Bistrita, a Tabáni Spartacus, a legfiatalabbak pedig, a szintén ukrán FS Ungvar, továbbá a hazai közönség által hajtott Loki ellen győztek, és jutottak tovább a másnap délelőtti középdöntőkbe. Ott aztán mindhárom társaság parádézott. A Czigány-csapat a szintén ukrán Pokrova Lemberg együttesét verte büntetőkkel. A kétezresek az UTE-t és a szlovák Tatran Presov gárdáját, a kicsik a debreceni

Rövid hírek

akadémistákat és az eperjesieket verték magabiztosan. Így, mindenki elképedésére mindhárom berényi csapat a délutáni döntőbe jutott! A szombat hajnali indulás, az, hogy 19.30-kor még meccset kellett játszani, másnap újra korán kelni, továbbá hogy tulajdonképpen versenyhelyzetben kellett ráérezni a teremfocira, valamint a sajnálatos újabb sérülések miatt érződött, hogy a srácok nagyon elfáradtak. Ennek ellenére mindhárom csapatunk kiválóan helytállt a fináléban, a nagyok egy utolsó percben kapott góllal kaptak ki az Újpesttől, a Litkei-alakulat hullámzó meccsen maradt alul a Lokival szemben, míg a 2001-esek egy végig nyílt találkozón 5 perccel a vége előtt

emberhátrányba kerültek az egész tornán gólt sem kapó Tatran Presov futsal csapata ellen, akik ezt okosan kihasználva 1:0-ra nyertek. Végül tehát a látványos tornazáró ceremónián valamennyi kék-fehér lurkó ezüstérmet vehetett át, kis szerencsével lehetett volna ez még fényesebb, de azt hiszem, bátran kijelenthetjük, semmi okuk az elkeseredésre. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a 15 évesek között Bóta Marcit, a 13 éveseknél Német Gabit a legjobb mezőnyjátékosnak, a 12 éves korosztályban Kovács Tomit (aki nem mellesleg a 2000-es csapat kapuját is védte!) a torna legjobb kapusának választották, végképp megérdemli a gratulációt városunk kis delegációja.

1998 (edző Czigány Zoltán) Ács Dániel, Bakó Máté, Bakó Dávid, Bárkányi Márk, Bóta Márton, Nagy Szabolcs, Nemes Dávid, Oskola Dominik, Pomázi Bálint 2000 (edző: Litkei Máté) Bartalis Bence, Gulyás Szabolcs, Kálé Benedek, Kátai Ádám, Német Gábor, Tajti Bálint, Zombori Bálint 2001 (edző: Gulyás Gábor) Budai Bence, Csillik Kristóf, Drávucz Milán, Kovács Bence, Kovács Tamás, Nemes Bálint, Pesti Szabolcs, Tóth Olivér.

Nyeretlenek maradtunk

Asztalitenisz NB III. Városunk Így kedden, nem egy feldobott asztaliteniszcsapata az őszi idény Újabb két meccsen, egy bajnokin és legutolsó mérkőzését játszotta ha- egy nemzetközin van túl Jászberény társaság utazott Salgótarjánba az zai környezetben. A pingpongo- kosárlabdacsapata. Sajnos egyik sem EuroChallenge sorozat befejező mérkősak győzelemmel zárták az évet: úgy alakult, ahogy a város kosárlab- zésére, ahol az orosz Jekatyerinburggal találkoztak. Annak ellenére, hogy Ázsia H-Generál Jászberény��–�Vác 15-3. da kedvelői remélték. szélén csak hosszabbításban nyert az Ezzel a győzelemmel a H-Generál holtversenyben az 1-2. helyen tölti a kará- A múlt szombaton Körmenden már a Ural, a vendégcsapat nagyon nyugodcsonyi ünnepeket. mérkőzés első perceiben észlelhető volt, tan és mondhatni félgőzzel játszott Soós Megyei sakk csapatbajnokság. Rang- hogy továbbra is akadozik a berényi gé- Gáborék ellen. Ők már biztos továbbjutóként léptek parkettára. Másrészt peadót nyert Jászberény csapata az idei pezet, ugyanis az első 10 perc ötpontos dig, csak az első negyedben tanúsított záró fordulóban: Újszász II. – Jászberé- hátrányt mutatott. Fokozatosan növelte nyi Sakk Kör 4,5 – 5,5. Győzött: Tajti előnyét a körmendi gárda, a nagyszü- nagyobb ellenállást a jászberényi gárda, ekkor csak egy ponttal volt jobb az Ural. Sándor és Száraz Szabolcs. Remizett: netre már 13 ponttal vezettek. Darázs Zoltán, Sinka István, Pusztay A harmadik játékrészt döntetlenre A folytatásban azonban már nem tudtak Földi mester fiai lépést tartani, így Béla, Bujdosó Béla, Farkas István, Pécsi hozták, és a befejező rész első perceiben Roland és Sebők Máté. Ezzel a győze- is igyekeztek faragni a hátrányból, így a vendégcsapat 20 pontos győzelmet ez az etap is X-re végződött. A második könyvelhetett el: Fortress–Jászberény lemmel a jászberényi csapat áll a tabella félidő eldöntetlen lett, így a végeredmény, – Ural Jekatyerinburg 64-84 (19-20, élén, a bajnokság félidejében. Női röplabda NB II. Jászberény csapa- az első félidő 13 pontos különbségét mu- 15-27, 20-16, 10-21) Az európai porondon való szereplést ta is lejátszotta ez évi utolsó mérkőzését, tatta: Inkognito Fashion Körmend BC tehát nyeretlenül fejezte be a jászbehazai pályán a nagy ellenfél, tavalyi baj- – Fortress-Jászberény 96-83 nok, Szeged ellen. A Deme Gábor által Ezzel sajnos az egypontos jászberényi rényi gárda. Szombaton következik a vezetett berényi hölgyek nagyszerűen ját- vereségért alaposan visszavágott a du- Falco. Arra gondolni is rossz, hogy kiszottak, és ismét győztek: JRK�–�Szeged nántúli gárda, és ami még fájóbb, hogy kaphatunk (mondjuk 10 ponttal, itthon 9-cel nyertünk), mert akkor a 10. 3-0. Ezzel természetesen továbbra is a emiatt az eredmény miatt lecsúsztunk a helyre zuhanhatunk. berényi csapat áll a tabella élén. nyolcadik helyre.

Új évf. 2. év 51-52. szám  

2013 karácsonya

Advertisement