Page 1

Bizalom és felelősség Pócs János képviselő a kormány és az ellenzék ígéreteinek tükrében elemzi a költségvetést.

Sokrőfnyi szeretet

A zeneóriás születésnapjára

A méterárus Pócz Istvánné Marikát vallattuk munkáról, családról és a karácsonyról.

Verdi születésének kétszázadik évfordulóját a Déryné Vegyeskar hangversennyel tisztelte meg.

Írás a 3. oldalon

Cikk a 7. oldalon

Interjú a 2. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 49. szám (XXV./49.)

Fórum az elkerülő útról

2013. december 5.

Újság Jászberény város lapja

Eljött advent első vasárnapja

Régóta égető probléma a város forgalmát tehermentesítő elkerülő út megépítése. Ennek első két szakasza megépült, azonban a harmadik, a város északkeleti részét érintő szakasz még a tervezés és előkészítés fázisában van.

A Szent Erzsébet Kórház Tudományos Bizottságának meghívására a hagyományos Erzsébet-napi konferencia keretében a szülészet-nőgyógyászat újdonságairól tanácskoztak a szakma képviselői múlt szombaton a főiskola dísztermében.

Sándor Eliza Igen sokan várják már Jászberényben ennek elkészülését, ezért a városvezetés lakossági fórumot rendezett, ahol, a lakók a szakmailag leginkább kompetens személyeknek tehették fel kérdéseiket, fogalmazhatták meg észrevételeiket. Az ifjúsági házban csütörtök este rendezett fórumon szép számmal jelentek meg érdeklődők. Nem is csoda, hiszen ez a szakasz sokakat érint: mind a tervezett útvonalon elhelyezkedő ingatlanok, mind a város útjainak tehermentesítése miatt. A városvezetés nevében A város és különösen a SzentháromJuhász Dániel alpolgármester üdvö- ság tér ünnepi öltözékét öltötte magázölte a megjelenteket. Kiemelte, hogy ra az első adventi gyertya meggyújtáaz elkerülő út előkészítése a magyar sának alkalmára. kormány több mint 300 millió forintos támogatása révén valósulhat meg. Szarvas Melinda E szakasz a 32. sz. főút keresztezéséig kiépítendő 4,5 km hosszú, 2×1 sávos December 1-jén, délután 17 órától vette utat, a városi Zagyva keresztezésénél kezdetét a karácsonyra való felkészülés egy többnyílású hidat, illetve keresz- időszaka. Az Úr eljövet várakozásának tező közutak csomópontjaiban körfor- első vasárnapján városunk Szentháromgalmak kialakítását foglalja magában. ság terén, a Cantate Nobis ÉnekegyütMajd átadta a szót Huszti Györgynek, tes közreműködésével hangolódhattunk a tervező Partner Mérnöki Iroda Kft. az ünnepélyes eseményre. Az együttes Thormanné Husznay Mária vezénylémunkatársának. sével karácsonyi dallamokat adott elő, Az előadó elsőként összefoglalta az előzményeket, kezdve a megvalósításról megküzdve a hangszálaknak kedveszóló 2009-es kormányhatározattal. Ezt zőtlen hőmérséklettel. A rendezvényt rengeteg előtanulmány követte, melyek Szántó József apátplébános nyitotta, aki a most induló konkrétabb tervezések Lukács evangéliumából idézett. Egy alapjául szolgálnak majd. A tervezést végző Partner Mérnöki Irodával idén szeptemberben kötött szerződést a város. A korábbi előtanulmányok eredményeképp a következő alapadatok állnak a cég rendelkezésére: a városrendezési terv, a geodéziai felmérés, a talajterhelési szakvélemény és a közmű-adatszolgáltatások. Végeztek továbbá forgalom- „Örvend az ég vígassággal - Szívünkszámlálást is, hogy meghatározhassák ben szép esztendők” címmel jubileaz elkerülő utat várhatóan igénybe vevő umi műsorral ünnepelte tizenötödik születésnapját a Jászberényi Hagyoforgalom mértékét. A mérés szerint egy mányőrző Együttes. átlagos hétköznap forgalmának 20�%-a használná az elkerülő utat. Az igencsak Nagy Katalin meglepő arány sokakból meghökkenést váltott ki, többen rákérdeztek, elsőként Szabó Tamás polgármester, aki szin- A Lehel Film-Színház zsúfolásig megtén a közönség soraiban foglalt helyet. telt barátokkal és a jász hagyományokat tisztelőkkel. Ürömként vegyült az Huszti György elmondta: A mérésnél azt vizsgálták, hogy a városba beérke- örömbe, hogy Kocsán Lászlónak, az együttes alapító-művészeti vezetőjének ző forgalom mennyi idő múlva lép ki táncát, valamint Pál Mihály prímásnak, a városból. Méréseik alapján a városon a produkció zenei rendezőjének játékát legrosszabb esetben is át lehet érni húsz kénytelenek voltunk nélkülözni mindperc alatt. Amelyik jármű tehát tovább tartózkodott a városban, az célforga- kettőjük karsérülése miatt. Szabó Tamás polgármester bevezető lomnak minősíthető. (Ebből is látszik, hogy Jászberény a térség központja.) E köszöntőjében példaértékűnek nevezte definíció alapján született az az ered- az együttes által küldetésként végzett mény, miszerint a jelenlegi fogalom munkát. Jászberényben és a Jászságban 80�%-a a városban marad a tehermen- az együvé tartozás érzésének hátterét a múlt értékeinek, hagyományainak feltesítő út megépülése után is. (Folytatás a 2. oldalon.) tárása teremti meg, és ebben az együt-

Erzsébet-napi tudományos konferencia

Kárpáti Márta

jövőbeli eseményről, Krisztus második eljöveteléről szólt, amelynek idejét előre senki nem tudhatja. „Álljunk készen érkezésére, mert ez bármelyik napon bekövetkezhet. Eljön majd az utolsó ítélet, és megnyílik mindannyiunk számára az örök élet lehetősége.” Imával fejezte be az ünnepélyes ceremóniát. Ezután Bolla János jászkapitány köszöntötte Szabó Tamás polgármestert, a képviselőket, a jelenlévő kicsiket és nagyokat, a várakozás jegyében egybegyűlteket. Előadásában kitért az advent meghatározására, amely a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. Jézus születésének ünnepére való felkészülés, egy reményteli várakozás, a lelki készülődés időtartama. Hallhattunk a karácsonyi ünnepkörhöz

kapcsolódó népszokások széles skálájáról is. Majd jászkapitányunk meggyújtotta az első gyertyát a város adventi koszorúján. Végezetül a várakozás jegyében, a jászberényi könyvtárosok felajánlásával de­ cember elseje és huszonnegyedike között egy-egy adventi katalógusfiók kinyitására invitálták a jelenlévőket, amely az aktuális napra szóló feladatot tartalmazza. Az adventi örömnaptár segít elfelejteni a hétköznapi gondokat, közelebb hozhatja egymáshoz az embereket. Az adventi örömnaptár nyomon követhető a könyvtárban, a jaszkonyvtar.hu/advent címen, illetve a könyvtár Facebook oldalán. Vasárnaponként a feladatok közös megoldásának lehetőségét ajánlották a főtéri gyertyagyújtásnál. (Fotó: Bíró János)

Sok születésnapokat vígan megélhess!

Tizenöt év a hagyományokért tesnek kiemelkedő érdeme van – fejtette ki a polgármester. A Jászberényi Hagyományőrző Együttest a szakma is elismeri. Az 1998-ban alakult csapat 1999-ben tagja lett a hasonló hazai és a határon túli hagyományőrzőket összefogó Muharay Elemér Népművészeti Egyesületnek. 2012. őszén Veresegyházán a Hagyományőrző

Együttesek Országos Minősítésén bemutatott jászsági táncaikért megkapták a „kiválóan minősült” elismerést. Kiemelést érdemel, hogy megyénkben a hagyományőrzés területén egyedül ők rendelkeznek ezzel a címmel. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés augusztus 20. alkalmából Megyei Művészeti Díjban részesítette őket. Hitelességük védjegye az alapító művészeti vezető Kocsán László, aki az örökös aranysarkantyús táncos, Fülöp Ferenc díjas hagyományőrző és a népművészet ifjú mestere címek birtokosa. Munkáját felesége, az ugyancsak Fülöp Ferenc díjas Kocsánné Kuli Orsolya segíti. A gazdag műsorban másfél évtized munkájából kaptunk ízelítőt dallal, tánccal, prózában megjelenítve a Jászság népszokásait. Megindítóan szép kezdésként a Szent Család szálláskeresését láttuk, melyet az asszonyok seprűtánca és a férfiak kanásztánca követett. (Folytatás a 7. oldalon.)

A kilenc órakor kezdődő ülés elnöke és főelőadója, dr. Rigó János professzor, aki a Semmelweis Egyetem I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, valamint dr. Bördős Lajos, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főorvosa volt. A tudományos programot dr. Csiki Zoltán főigazgató köszöntő szavai nyitották meg, aki kedves gesztusként üdvözlő szavakkal illette a névnapjukat ünneplő Erzsébeteket is. „Bízom benne, hogy erősödő testvérvárosi kapcsolataink eredményeképp a jövőben már a konferencián üdvözölhetjük testvértelepüléseinkről érkező kollégáinkat is” – adott hangot reményeinek Csiki doktor. Az előadások sorát dr. Rigó János beszámolója nyitotta, aki a terhességi hypertonia diagnosztikájáról és kezeléséről beszélt. „Mindig elfogultan és örömmel jövök Berénybe, ahol édesapám született, aki díszpolgára a városnak. Fontos dolog, hogy az I. Számú Női Klinika olyan vidéki várossal ismertetheti meg programját, mellyel a páciensek révén is szoros kapcsolatban állunk. A várandósok gyakran jönnek hozzánk konzíliumra, szülésre. Mindig szívesen állunk a rendelkezésükre.” – mondta elöljáróban a profes�szor, majd rátért választott témájának ismertetésére. (Folytatás a 4. oldalon.)

Rendőr Mikulás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Jászberény Város Baleset-megelőzési Bizottság helyi közlekedésbiztonsági akciót szervez „Hogy ne csak a Mikulást vegyük észre” szlogennel. m. t. Az akciót december 6-án, pénteken 15 és 19 óra között rendezik Jászberény belterületén a Nagykátai, a Hatvani, a Jásztelki és a Gyöngyösi úton. Az ellenőrzés fő célcsoportja a kerékpárosok, fő ellenőrzési szempont pedig a járművek előírás szerinti felszereltsége, kivilágítása. Az ellenőrzés során felhívják a figyelmet a téli gumiabroncs használatának előnyeire, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára. Azok a közlekedők, akiknél nem tapasztalnak hiányosságot a rend őrei, ajándékot kapnak.


Önkormányzat

2. oldal

2013. december 5.

Az emberek bizalma a mi felelősségünk

Képviselői beszámoló Szeretettel meghívom és várom a kettes számú választókerület lakóit december 12-én, jövő csütörtökön a szokásos, de most más helyszínen tartandó éves beszámolómra. Program: 16.30 A felújított mozi belsejének megtekintése, Fürdő utca, 17.00 A Jászság Népi Együttes újjáépített székházának bejárása, Víz utca. 17.30 Ugyanitt a Szomszédok Egymásért Mozgalom ismertetése, tagok toborzása, majd utána beszámoló az éves munkáról. Meghívott vendégeink: Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány, Lányi László irodavezető, Ferencvári Csaba és Tamás Zoltán bizottsági elnökök, Horgosi Zsolt vezérigazgató, Tóth Endre ágazatvezető. Tisztelettel képviselőjük: Nagy András

Az előző számunkban annyi politikai anyag esett be „hirtelen” – lapzárta után –, hogy az előzetesen tervezettek közül több kimaradt. Így három ellenzéki politikus nyilatkozata, fóruma került be. Pócs János jászsági fideszes választókerületi elnökkel az adótörvények és az ország költségvetésének elfogadása kapcsán a szűkebb pátriánkat érintő vonatkozásokról terveztünk interjút. Ez csak részben sikerült. Halász Lajos

Fórum az elkerülő útról (Folytatás az első oldalról.) hatnak meg. Ennek során a beruházó Ezt az adatot többen kétségbe vonták, által megbízott ügyvédi iroda először köztük a polgármester, hozzátéve, hogy felkér egy szakértőt a telkek felbecsü„Egy mérés nem mérés.” Amennyiben lésére. A szakértő minden szempontból azonban ez az arány valós, „nem mind- alaposan megvizsgálja a telkeket – a egy, hogy melyik húsz százalék” – utalt kettévágást megelőző hasznosíthatósáa városunkon áthaladó tehergépjármű- got is figyelembe véve –, s így ad érvekre. További bíztatásként elmondta: tékelést. Az értékbecslés alapján megálHa megépül az elkerülő út, a városon lapított összeggel árajánlatot küldenek belüli forgalom korlátozására, szabá- a tulajdonosnak. Amennyiben a tulajlyozására több lehetőség nyílik majd. donos ezt nem fogadja el, megindul a Huszti György elmondta: az elkerü- kisajátítás. lő út tervezett nyomvonala a korábbi Kihívások elé állítja a kivitelezést a évek megvalósíthatósági tanulmányai terület vízügyi helyzete is – mondta alapján a legideálisabb változat. Termé- az előadó. Belvízveszéllyel terhelt térszetesen bizonyos műszaki kihívásokat ségről van szó, így gondoskodni kell így is okoz. Az egyik ilyen, hogy me- víztelenítési megoldásokról. Ezekről zőgazdasági területen visz keresztül. Így még tárgyalnak a KÖTIVIZIG-gel. gondoskodni kell arról, hogy az itt el- További nehézséget jelent, hogy az helyezkedő földek és tanyák továbbra is út keresztezi a Borsóhalmi víztározót, megközelíthetőek legyenek. Több lakó emiatt úttöltésre lesz szükség, így az út is érdeklődött ennek mikéntjéről. Mint árvízvédelmi funkciót is be fog tölteni. megtudtuk: a dűlőutak megmaradnak, E kérdéskör kavarta a legnagyobb vitovábbá az elkerülő út két oldalán hart, hiszen termőföldeket és lakott taszervizutakat alakítanak majd ki. Töb- nyákat is érint. Sokan aggodalmuknak ben nehezményezték azt is, hogy ez ál- adtak hangot, miszerint a már eddig is tal kettévágnak sok földterületet, mely súlyos belvízveszéllyel terhelt terüleezzel jelentősen veszít értékéből. Voltak, ten romlik a helyzet az út megépítése akik ennek megoldására más útvonalat után. Szabó Tamás hangsúlyozta, hogy javasoltak, ám Huszti György elmond- „a város részéről teljes mértékig elfota: az összes műszaki paramétert figye- gadhatatlan, ha az út komolyabb bellembe véve mindenképpen ez a nyom- vízproblémát generál.” A tervező cég vonal kínálkozott a legideálisabbnak, s munkatársa igyekezett megnyugtatni ha ezt a problémát egy másik útvonalat őket, hogy bár a konkrét megoldások választva kiküszöbölhetnénk is, újabb, az előttük álló tervezési és egyeztetési más jellegű problémák merülnének fel, folyamat során derülnek majd ki, ám illetve valószínűleg máshol is szembe ez mindenképpen nagy odafigyeléssel, kéne nézni ugyanezzel a gonddal is, a KÖTIVIZIG szakértelmére támaszcsak ott másokat érintene. Többek ér- kodva fog történni. deklődésére a beruházó Nemzeti InfraMivel most indul a tervezés, a fórum struktúra Fejlesztő Zrt. nevében Deák során több konkrét kérdés megválaCsilla elmondta: a kisajátítási eljárások szolatlanul maradt, ám ígéretet tettek, a tervek véglegesítése után, várhatóan hogy a tervezés alatt több ilyen összejöa jövő év harmadik negyedében indul- vetelt tartanak még.

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére. Cím

Megnevezés

Helyrajzi szám Pályázati induló ár

Jb. Fürdő u. 2. III/10.

54 m2 alapterületű lakás

3922/1/A/39

Jb. Szövetkezet u. 3.

68 m2 alapterületű tároló

3907/2/A/2

5.840.000 Ft 560.000 Ft + ÁFA

Jb. Nádor u. 1.

47 m2 alapterületű raktár

6383/8/A/1

Jb. Álmos u. 25.

417 m2 alapterületű ingatlan

4820

6.400.000 Ft

(épület: 135 m2)

Portelek, Fő u. 53.

920 m2 alapterületű ingatlan

8543

4.200.000 Ft

(épület: 93 m2)

592.000 Ft + ÁFA

A részletes pályázati kiírások megtekinthetők Jászberény honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a polgármesteri hivatal közgazdasági irodáján (Lehel vezér tér 18. I./33. szoba, tel.: 57/505-700/113).

A Jászberényi Termálfürdő felvételt hirdet gyógytornász munkakör betöltésére. Feltétel: gyógytornász végzettség megléte. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a vvzrt@invitel.hu címen vagy a 0657/411-618-as és a 0620/284-3630-as telefonszámon lehet hétköznap 7-17-óráig.

Más kérdéseket ígértünk, de az emberek most kényesebb témákról beszélnek. A költségvetésről van szó, csak időben kitágítva. Megírtuk, hogy Szekeres Imre három jászsági és hét jászberényi projekt jövő évi állami finanszírozására nyújtott be módosító indítványokat a Parlamentben, de nem kapott támogatást hozzá. Köztük van három jászsági út, a berényi elkerülő út, a jégcsarnok befedése, ivóvíz, csatorna, sportcsarnok, a lovarda felújítása. Kezdem a mellékesebb szállal. Ebben az országban a választókerületekben élnek a képviselők. Ott kelnek-fekszenek az emberekkel, együtt lélegeznek. És akkor tudják, hogy a jégcsarnok TAOpályázatot nyert, a lovarda éppen eladósorban van, és az új tulajdonos dönt a sorsáról majd. Persze Tihanyból és Pest­ hidegkútról nehéz tájékozottnak lenni, különösen ha csak választáskor buzog fel valakiben az érdeklődés. Van itt választott képviselő-testület, polgármester és parlamenti képviselő, felelősséggel el tudják dönteni, mire van az embereknek szüksége, és milyen erőfeszítések vállalhatóak a célok megvalósításáért. Nem kérünk fogadatlan prókátorokat. Az elkerülő út évtizedes vágya az itt élőknek. Szekeres Imre úgy tudja, még érvényesek a tervek. Azok még a bajnai kormány idején lejártak. Nem véletlenül készülnek most, hiszen a képviselő csak álmodozik, amit nem szabad összetéveszteni a valóssággal. Még a földet sem szerezték meg az úthoz, most kell egyeztetni a tulajdonosokkal. Hogyan akartak utat építeni: törvénytelenül, a más tulajdonára? Most ellenzékben bátran álmodozhat annak reményében, hogy megnyerik a választásokat. Most semmi sem drága, szabad a vásár ígéretekben. Bezzeg, amikor nyolc évig kormányon voltak, és Szekeres Imre miniszter és a szocialista párt alelnöke volt – így a kormány egyik legbefolyásosabb tagja –, nem cselekedett. Nem javasolt ilyen beruházásokat, sőt a Fidesz korabeli útépítési javaslatait ő maga is rendre leszavazta. Ön ebben valami rendszert lát, mert jót tenni mindenki szeret, a költségvetés pedig ehhez a legjobb terep.

A költségvetésben a számok is nagyon fontosak, de a hitelessége a legelső szempont. Akár a kampányban, akár sima költségvetési évben mindig éppen az ellenkezőjét cselekedte a szocialista párt, mint amit megígért. Az Orbán Viktorral folytatott tévévitában azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy ne ijesztgesse a jövővel a nézőket, legyen úriember. Aztán a győztes választás után elvették a 13. havi nyugdíjat és fizetést, bevezették a kórházi napidíjat, eltörölték a családi adókedvezményeket, tagadták erősen, de aztán tizenötször emelték a gáz árát két-háromszorosára. És ugyancsak a korábbi ígéretekkel szemben beengedték az IMF-et az országba, ami megnyomorított bennünket a tanácsaival. Mindezt egytől egyig megszavazta Szekeres Imre.

A Parlament messze van az emberektől… Jánoshida, Jászszentandrás, Jászboldogháza, Jászapáti nincs messze. Az emberek emlékeznek, hogy nyolc évig ígérgetett nekik, ha elolvad a hó, ha jön a nyár, építik az utat. Nem történt egy kapavágás sem. Az első négy év után összehívta Jászivány lakosságát, hogy megvédi az iskolájukat, nem hagyja megszűnni. Mindenki nézett, hogy ki akarja bezárni, kitől kell megvédeni, ők vannak kormányon. Aztán a választás után bezárták az iskolát. Az ígéreteknek súlya van. A jaszságiak emlékeznek Szekeres Imre igéreteire: „ ha megnyerjük a választást építünk hagymaszárító üzemet, gyémántcsiszolót, kerékpár összeszerelőt”…és semmiből nem lett semmi. Az emberek három és fél évig nem is látták. Az élet eddig azt mutatta, hogy amit Szekeres mond, annak éppen az ellenkezője igazolódik be. A Fidesz hiteles költségvetést és politikát folytat? Ha az útnál maradunk: építettünk Jánosdidán, Jásziványnál, Jászapáti és Jászszentandrás között, Jászboldogháza és Tápiószentgyörgy között, Jászdózsa és Tarnaőrs között. Elkezdődött a 31-es út felújítása, a Jászberénytől Jászfelsőszentgyörgyön keresztül Szentmártonkátáig vezető úté ugyancsak, és

Kegyeleti hirdetések feladása, örömteli események hírelése: az érintett lapszám megjelenését megelőző keddig, szerkesztőségünkben:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. Nyitvatartás: hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig

2014-ben elkezdődik a körgyűrű építése is. Ami az országos költségvetést illeti, mi, amit ígértünk, azt teljesítjük, sőt olyat is, amit nem vállaltunk. Ilyenek a pedagógus béremelés, a rezsicsökkentés, a nyugdíjak tervezettnél nagyobb emelése, a családi adókedvezmények visszaadása. Ezek után megkérdezzük, okos dolog volt elmenni a szocialisták fórumára? A munkatársaim sem voltak lelkesek, de ez nyílt fórum volt. Vendégként mentünk, nem kértünk szót sem, mert a képviselő többször jelezte, hogy a Parlamentben vitázzunk, ő nem ad szót. Érdekes volt a baloldali elkötelezettségű Kéri László elemzését hallgatni: szerinte az MSZP három és fél éves ténykedése nem érdemel tizenöt percnél többet. Nem az emberekkel foglalkoznak, még csak nem is a Fideszt akarják legyőzni, hanem mind a heten egymást a politikai túlélésük miatt. Kéri nem szereti a Fideszt, de elismerte az eredményeit, és lehúzta a számára szimpatikus baloldalt. A jövő héten a Fidesz is megnevezi 106 egyéni képviselőjelöltjét, aztán reméljük, elcsendesedés lesz januárig. Ön mire számít? Gyűlöletkampány folyik máris. Szidják a Fideszt, de ha mégis kénytelenek vitában elismerni valamit a központi kormány érdemeként, a helyi képviselőket személyükben támadják, hogy ők gonoszak, tehetségtelenek, rosszak, erkölcstelenek. Engem megtaláltak a dinnyeüggyel, legutóbb egy közmunkásnőt karoltak fel a Népszabadságban, hogy csak úgy kaphatna munkát, ha velem kapcsolatot létesít. Szekeres Imre rögtön nyilatkozatot adott ki, hogy megvédi. Az ügy bírósági szakban van, a hölgy beismerte, hogy nem igaz az egész, a férje tanácsolta neki, mit mondjon. A pert, a pereket megnyerem, de annak már nem lesz olyan hírértéke, nem jut el mindenkihez, aki előtt besároztak, megaláztak. Lamperth Mónika 2006-ban fogalmazta meg, hogy a választásokat meg kell nyerni, aztán kit érdekel, ki nyeri a sajtópert. Ez elég lehangoló lehet. A fogadóórákon is ez csapódik le? Természetesen nagy többségben személyes problémáikkal keresnek fel bennünket a választók. Szabó Tamással mindenhova legalább évente kétszer eljutunk, de szükség esetén máskor is megtalálnak bennünket. Amiben tudunk, segítünk. Érdekes, hogy mostanában azért is felkeresnek bennünket sokan, hogy tartsunk ki, ne álljunk meg félúton. Példálóznak az első Orbán kormánnyal, hogy mi jött utána. Meg lehet zavarni ideig óráig az emberek látását, de egyre többen tudják, mit veszíthetnének egy baloldali választási győzelem esetén. Az emberek bizalma a mi felelősségünk.

Megemlékezés

Albert Attiláné (szül.: Koréh Éva Róza) halálának 10. évfordulójára

„Végleg elmentél hosszú utadra, hangod nem halljuk többé soha. Fájó szívünk felzokog érted, örökké szeretünk, nem fejeltünk Téged!” Szeretettel emlékezünk: családod


Város

2013. december 5.

3. oldal

Az én karácsonyi ajándékom Marika November végi képriport Szép karácsonyi ajándékot kaptunk főszerkesztő úrtól. Igazi öröm-újságírásként egy számunkra kedves, a közélettől távol eső, mégis ismert személyt mutathatunk be az újság hasábjain. A jelképes ajándékutalványt beváltva riportalanyomnak Pócz Istvánné Marikát, a méteráru bolt törékeny termetű eladóját választottam. nagy A városunk szívében fellelhető méteráru-kereskedést elfogultság nélkül sorolhatjuk Jászberény nevezetességei közé. A gazdag árukészlet és a kifogástalan kiszolgálás a környező településekről is vonzza a vásárlókat. Ebben az üzletben a hajópadló még úgy reccsen a talpunk alatt, mint gyermekkorunkban, az indigós blokkok hátulján kézzel számolják a fizetendő összeget, és a kifizetett áru a csomagolóban várakozik a vevőre úgy, mint évtizedekkel ezelőtt. Ebbe a tipikusan női birodalomba kívánom kalauzolni a Tisztelt Olvasót, tudva, hogy az urak többsége udvarias, de határozott mozdulattal a következő oldalra lapoz. Marikát ebben az üzletben ismertem meg sok évvel ezelőtt azon alkalom kapcsán, hogy életem első jász nagyünneplőjéhez vásároltam anyagot. A rangos eseményhez méltó volt a kiszolgálás. Akkor úgy véltem, hogy az elegáns, drága kelmének szól a megkülönböztetett figyelem. Aztán néhány hét múlva fél méter vászon vásárlása kapcsán szembesültem azzal Marika jóvoltából, hogy a fehérnek milyen kétségbeejtően sok árnyalata van. Pilla-

natok alatt kisebbfajta hegyet varázsolt elém a szebbnél szebb anyagokból. Ekkor tudatosult bennem, hogy Marika azonos odaadással szolgál ki minden vásárlót. Szerény alázattal, tisztességgel és nagy szaktudással végzi a munkáját, ezért szerettem volna többet megtudni és közzétenni róla. Családjáról így vallott: „Egyszerű, hívő katolikus jász családból származom. 1944-ben születtem Jászberényben elsőszülöttként, öt testvérem gondozásában segítettem édesanyámnak. 1966-ban mentem férjhez, egy fiam és egy tizenöt éves unokám van, aki a Lehel Vezér Gimnázium tanulója. 1990. január 1-jén megözvegyültem.” Volt-e családi indíttatása a kereskedő szakma választásakor? Apai nagynéném és férje élelmiszerkereskedők voltak, de az én szüleim munkája távol állt ettől a hivatástól. Édesapám a bőrgyárban, majd az Jászsági Állami Gazdaságban dolgozott nyugdíjas koráig. Édesanyám a hat gyermek nevelése mellett napszámba járt. Szerény anyagi körülményeink miatt örültem a lehetőségnek, hogy a Lehel Vezér Gimnázium kereskedelmi tanulói közé kerülhettem Nyilas tanár úr osztályába. 1959. augusztus 1-jétől dolgozom ebben az üzletben. A bolt akkori munkatársa, Szűcs András választott ki a diákok közül. Kifogyhatatlan türelemmel szolgálja ki a vásárlókat. Nemcsak a kiválasztott véget, de az ahhoz hasonlókat is megmutatja, miközben beavat azok előnyös és hátrányos tulajdonságaiba is. Az anyagokkal érezhetően szeretettel bánik. Mindenekelőtt nagyon szeretem a munkámat, nem érzem azt soha tehernek. A vevőnek a legnagyobb tisztelet jár, ezért igyekszem hozzá alkalmazkodni. Ritkán gondolunk rá, de a kelme sok ember munkájának eredménye, és ez is megbecsülést érdemel. Manapság kevés ember dolgozik ilyen elhivatott alázattal. Mi az elvárása és a tapasztalata akkor, amikor a pult másik oldalán áll? Nincs elvárásom. Elfogadom azt, amit kapok. A vásárolandó mennyiségről is mindig szakszerű tájékoztatást kapunk. Ez azt sejteti, hogy szabni és varrni is tud.

Sem szabni, sem varrni nem tudok, azonban a méretezést tanultam. A varrónők munkáját nagyra tartom. A művészek közé sorolom őket a kézügyességük miatt. A jász viselet anyag- és színvilágában is otthonosan mozog. A bolt igyekszik kielégíteni a viseletek iránt mutatkozó egyre nagyobb igényt. Tanulmányozzuk a témában megjelent könyvet, szabásmintákat és a viseletvarrónőktől is sok hasznos információt kapunk. Változtak-e lényegesen a vásárlói szokások? Napjainkban a méteráru nem éli fénykorát, azonban van rá igény. Az 1960as években rengeteg fehér anyagot adtunk el mennyasszonyi és elsőáldozó ruhának, de kelendő volt a szövet is a vásárra dolgozó szabók körében. A butikos korszak újabb fellendülést hozott. Az anyagok választéka is jelentősen bővült, a megjelenő újakat igyekszünk az ismert nagy kategóriákba sorolni. Ez persze folyamatos önképzést igényel. A létrára mászás, a végek leemelése komoly fizikai munka. Naponta hányszor teszi meg ezt az utat, és hány mázsát mozgat meg? Nem számoltam még soha, de negyven-ötven alkalommal biztos, hogy a felső polcokon elhelyezett árut is le kell vennem. Mindezt szívesen teszem, mert úgy gondolkodom, hogy addig jó, amíg dolgozni tudok. Advent időszakában adódik a kérdés, hogyan készül a karácsonyra? Számomra a hajnali szentmisék jelentik a lelki felkészülést. Szeretném, ha minden ember szívében, otthonában béke lenne. A szeretetet kifejező jelképes ajándékozást fontosnak tartom, de napjaink ajándékhajszolása rám zavaróan hat. Hogyan ünnepelt régen és hogyan ünnepel manapság? Csöndes, meghitt, szeretetteljes volt az ünnepünk gyermekkoromban, és ezt igyekeztem felnőtt koromban is megteremteni. Karácsony előtt böjtöt tartottunk. Édesanyámmal az éjféli misére mentünk, édesapám a pásztorok miséjén vett részt. Az ünnepi étel húsleves, töltött káposzta, pörkölt volt, valamint fonott kalács és bejgli. Az otthonról hozott szokásoknak megfelelően a kalácsot mindig 24-én sütöm meg, s másnapra várom a fiamat és családját. Érzi-e az emberek szeretetét Igen. Szerencsésnek vallom magam a jó munkahelyi közösség és a vásárlók részéről megnyilvánuló megbecsülés miatt.

Sikeres a tisztább Jászberényért akcióprogram A Jászberényi VV Nonprofit Zrt. párhuzamosan két akciót szervezett A tisztább Jászberényért program keretén belül. Horgosi Zsolt vezérigazgatót az eredményekről kérdeztük. halász A zöldhulladék-gyűjtő járat időpontjainak felén túl vagyunk. Milyen tapasztalataik vannak? Valóban a négy novemberi időpontban teljesítettük az előre meghírdetett körzetváltásokkal a zöldhulladék begyűjtését. A lakossági visszajelzések egyértelműen sikeresnek mutatják az akciót. Számszerűen 34 fordulóval 442 köbméter, összesen mintegy 153 tonna zöldhulladékot szállítottunk el a lakosságtól, ezzel megszabadítva őket a tárolástól és a megsemmisítéstől. Nem ünneprontásképpen, de megemlítjük, hogy Gedei József képviselő ál-

lítása szerint nem jó gazda módjára a huszárlaktanyába szállították a gallyakat, nyesedékeket. Ott nem lesz útban? Útban lenne, de természetesen szó sincs erről, semmi alapja nincs a képviselő úr állításának. Ezt most, és a november 13-i testületi ülésen is a leghatározottabban cáfoltam és cáfolom. Megtesszük a szükséges jogi lépéseket a szükséges sajtóhelyreigazítás érdekében is, hogy alaptalanul ne keltsék rossz hírét egy ilyen sikeres kezdeményezésnek. Az elhelyezésről a hatályos jogszabályoknak teljesen megfelelve megnyugtatóan gondoskodtunk. Nem ment el a kedvük a folytatástól? Az előre meghirdetett december 7., 14., 21. napokon és utcákban folytatjuk az akciót. Sok köszönetet kaptunk. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy mi is megköszönjük a lakosság korrekt és hatékony együttműködését. Pozitív hozzáállásuk nélkül nem lenne sikeres ez a munka.

Döccenősen indult a másik akció, a pluszban keletkező kommunális hulladék elszállítása. Mi is meghirdettük idejekorán a kedvezményes zsák árusítását. Itt mi a helyzet? Dr. Rédei István készséges közreműködésével a CO-OP Star boltjaiban is hozzá lehet jutni a céglógós zsákokhoz – és természetesen a mi telephelyeinken is –, kedvezményes kétszázötvenöt forintos áron. Ezen a téren is látható a lakosság fogékonysága és igénye a tisztább környezetért, és hogy azért áldozni is képes. November elején hirdettük meg akciónkat, az eltelt egy hónap alatt több mint 700 darab emblémás zsákot értékesítettünk. Ez nagyon szép szám, főleg ha hozzátesszük, hogy eddig a lakosság havonta mintegy tíz zsákot vásárolt. Összességében azt hiszem elmondható, hogy sikeres az akció, a lakosok közreműködésével sokat tettünk a célok megvalósítása érdekében.

Múlt csütörtöki terepszemlénk alkalmával igyekeztünk lencsevégre kapni a városban zajló útépítési munkálatok kivitelezésének egy-egy állomását. Az előző számunkban közölt, Jászberény város önkormányzatának beruházásában meghirdetett sármentes

közlekedés és útburkolat felújítási te­ vékenységek nyomába szegődtünk. Az általunk bejárt útvonalon már számos, az aszfalttal történő szőnyegezési munkák befejeződtek, másutt viszont elkezdődtek, jelezve az előreláthatólag december közepéig tartó útépítések folytonosságát.

A Mikszáth utcában a készülő burkolat szintjéhez emelik a csatorna fedlapokat.

Városnéző körutunk során nem kerülhették el figyelmünket a nemrégiben felállított, hasznos útbaigazító táblák, melyek a városban való tájékozódást segítik elő. A Szelei úton pedig kész járdába botlottunk.

Nem kell félni, hogy tavasszal nem lesz tennivaló. Ez a Nádor utcai pad például így társaihoz hasonlóan használhatatlan, megemelte az egyik fejlesztő cég munkája során a lábunk helyét.

A városközpontba visszatérve szemet gyönyörködtető, lelket melengető látványban lehet része az arra járónak, amikor megpillantja a Szentháromság téren felállított adventi koszorút és az ünnepi öltözékben tündöklő Karácsonyfát.


Egészség

4. oldal

2013. december 5.

Erzsébet-napi tudományos konferencia

Delegáció járt a központi oviban

(Folytatás az első oldalról.) „Sok hypertoniás kismamával találkozunk és a tünetek megjelenése egyre gyakoribbá válik. Ennek többféle kiváltó oka lehet, a különböző krónikus betegségek, ikerterhesség, az elhízás, de leginkább az életkorral áll kapcsolatban a betegség. Nemcsak idehaza, de a fejlett nyugati országokban is az anyai halálozási ok harminc százalékát teszi ki a hypertonia legsúlyosabb fajtája, azaz a terhességi toxémia. A betegség veszélyt jelent a magzatra és az újszülöttekre is. A koraszülésből eredeztethető szövődmények, idegrendszeri, mentális zavarok alakulhatnak ki a gyermekben. Fontos, hogy minél előbb kiszűrjük a magas kockázati faktorral rendelkező nőket, és időben kezdjük meg a kezelést, valamint a legnagyobb pontossággal határozzuk meg az optimális időpontot a terhesség lezárására. A praeeclampia veszélyeivel nap mint nap meg kell küzdenünk, ezért tapasztalatinkra hivatkozva a betegségben szenvedő kismamákat nyugodtan küldjék át klinikánkra” – hívta fel kollégái figyelmét dr. Rigó János. A következőkben dr. Szántó András professzor a petefészekrák kezelésében történt újdonságokról beszélt. „A nőgyógyászati mortalitást a petefészekrák vezeti. Évente félmillióan betegednek meg, és a daganatosok fele sajnos meg is hal a betegség következtében” – ismertette a szomorú tényeket a doktor. Az alacsony túlélési esély részben a szűrések hiányával, a hosszú ideig tartó tünetmentességgel magyarázható. Amikor a betegséget diagnosztizálják a kór már gyakran a harmadik, negyedik stádiumban jár. Mára bizonyítást nyert, hogy a fogamzásgátló szerek

Városunk számos nevezetséggel rendelkezik, amelyet szívesen mutogatunk a hozzánk látogató rokonoknak, barátoknak. Bár a közismert útikalauzokban nincs benne, ennek ellenére a Központi Óvoda is méltán helyet kaphatna a nevezetességek TOP 10-es listájában.

A WHO által preferált módszert, az úgynevezett salutogen vagy egészségtudatos hozzáállást érdemes az egészségügy dolgozóinak, csakúgy, mint a kismamáknak alkalmazni, hogy a várandóság valóban áldott állapot legyen.” *** A konferencia szünetében néhány percre lapunk rendelkezésére állt dr. Rigó János professzor.

csökkentik, míg a fogamzást elősegítő készítmények növelik a kialakulás kockázatát. A petefészekrákot ultrahanggal nagy pontossággal ki lehet mutatni. A diagnosztizálást követően sebészeti, gyógyszeres és sugárkezeléssel vagy ezek kombinációjával lehet gyógyítani, ám sajnos a betegség gyakran kiújul. Dr. Lázár Levente professzor a magzati rendellenességek korszerű szűréséről osztotta meg információit a hallgatósággal. A terhességi diagnosztikában rendelkezésre állnak az ultrahang, biokémiai markerek, az anyai vérben fellelhető szabad nukleinsavak vizsgálata, valamint az invazív módszerek adta lehetőségek. „Ezeket meghatározott protokoll szerint érdemes elvégezni, mert az anyának ugyan jogában áll az előírt rendszertől eltérő időpontban kérni a szűréseket, de ez gazdasági és rendszerbeli zavarokat okozhat” – mondta zárszavában az előadó.

Dr. Jánosi Gábor

Dr. Krasznay Péter

Jászberény, Hunyadi u. 18. Telefon: 57/411-930, 30/943-9317

Jb., Szent Erzsébet Kórház sebészeti szakrendelőjében KEDD: 15.30-16.30-ig

sebészeti magánrendelés

Műszeres végbélrákszűrés Ambuláns aranyérműtét Tetoválás, szemölcs, bőrkeményedés, benőtt köröm eltávolítása Lábszárfekély kezelése, fitymaszűkület műtét Érszűkületek mérése

Dr. Bokor Attila a jelentős gazdasági vonatkozású endometrózis sebészeti kezeléseiről beszélt. A vastagbélben és a húgyutakban kialakuló összenövések éveken át tartó hasi fájdalmakat, esetleg meddőséget okozhatnak a nőknek. A korszerű laparoszkopiai eljárásokkal szinte rutinműtétek végezhetők, mel�lyel számos esetben tudták javítani a betegek életminőségét. Az eljárásról rövid bemutató videókat is láthattunk az előadás keretében. Dr. Ördögh János színes előadása a várandóság lelki és testi összefüggéseiről szólt. „Minden nő ösztöneiben hordozza az anyaságot, melyet lehet nevezni terhességnek vagy áldott állapotnak is. Fontos, hogy a várandóság alatt mit eszünk, de sokkal fontosabb, hogy miként rágódunk a gondjainkon. A testilelki-szellemi összhang megkönnyíti a szülést megelőző kilenc hónap, a vajúdás, a gyermeknevelés viszontagságait.

sebész főorvos magánrendelése

Proktológiai szakellátás (pl. aranyér műtét nélküli kezelése). Nagyműtétek megbeszélése, szervezése (sérv, epe, gyomor, vastagbél). Kisműtétek végzése helyben.

Tel.: 06-30/244-0724

BŐRGYÓGYÁSZAT – KOZMETOLÓGIA

Hirdessen a

Egészség mellékletében!

minden hónap első számában aktuális tartalommal jelenik meg mellékletünk. 30/438-7201; 57/502-622 berenyiujsag@gamil.com Jászberény Fürdő u. 5-7.

Szépüljön meg az ünnepekre! Botox kezelésnél, ráncfeltöltésnél villanófényes arcbőrfiatalítás ajándékba!

Dr. Szabó András Jászberény Szövetkezet út 5. fszt. 1. K: 10.30-12.30 Cs: 15-19 Tel.: 06-20/461-3220 www.drszaboandras.hu

Véradás a Jászságban December 9. 8.00-12.30 Jászberény, Electrolux Kft. Fémnyomó u. 1.

December 13. 14.00-17.00 Jászkisér, általános iskola Petőfi S. 1.

December 9. 14.00-17.00 Pusztamonostor polgármesteri hivatal Szabadság u. 74.

December 19. 9.00-15.00 Jászárokszállás Művelődési Ház Árpád tér 1.

December 10. 14.00-18.00 Jászapáti, Kórház Iskola Petőfi S. u. 22.

December 30. 13.00-17.00 Jászapáti Centrum ABC fölött Dr. Szlovencsák I. u. 4-6.

December 12. 14.00-17.00 Jászszentandrás Művelődési Ház Rákóczi u. 92.

Kérik a véradókat, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és eredeti TAJ-kártyát vigyenek magukkal!

A professzor úr előadásában említette, hogy a nők első gyermekük szülésének időpontjára egyre érettebb korban kerül sor. Ön szerint meg lehetne állítani vagy vissza lehetne fordítani a magas kockázati tényezőket rejtő a folyamatot? Mindenképp meg lehet és meg kell állítani a tendenciát, elsősorban felvilágosító kampányokkal. Nem elhanyagolható a kérdésben a média szerepe sem, amelynek feladata a pozitív példák felmutatása, a veszélyekre felhívás a szenzációs idős kori szülések bemutatása helyett. Nagyon fontos az oktatás és a felvilágosítás, amit nem a középiskolai évek alatt kellene elkezdeni. Társadalmi, gazdasági szempontokat figyelembe véve a kérdés megoldása komplex feladat, ami mindenképp megoldásra vár. Ön szerint a kedvező politikai döntések hatására nőtt a gyermekvállalási kedv Magyarországon? Sajnos a reprodukció még mindig 1,2, ami azt jelenti, hogy nagyon messze vagyunk a népesség fogyásának megállításától. A mi klinikánk az ország vezető szülészetei közé tartozik, de még a mi kórházunk statisztikája is messze elmarad a kívánatos születésszámtól.

Csík Flóra Az óvodába azokat fogadták, akik a november 24-25-én megrendezett nemzetközi projekttalálkozó miatt Jászberénybe látogattak. A project célja a csökkenő népességű, elnéptelenedő régiók települései számára az infrastruktúrák, közszolgálatok átszervezése, racionalizálására vonatkozó transznacionális megoldások, javaslatok kidolgozása. A szerdai ütemterv a délutáni órákban vette kezdetét, melynek első állomása a Központi Óvoda volt. Beszteri Éva, a Városi Óvodai Intézmény vezetője vezette körbe a társaságot. Az épület minden meghatározó termébe betekintést nyerhettünk. A tornaszobában indult a bejárás, ahol az ovisok egy rövidke bemutatót tartottak az óvónők vezetésével, majd a medence felé vettük az irányt. A gyönyörűen kidolgozott, apró csempékkel kirakott, vízhez szoktató medence vendégeinket is lenyűgözte. Mindezek után megnézhettünk egy csoportszobát, az udvart, az emeleten található betegszobát és a fejlesztő szobákat is. Meglepő volt, hogy milyen, funkcionális létesítményt tudhat magáénak városunk. Minden szegmense részletesen kidolgozott, maximálisan az ovisok igényeire szabva.


Szépség / Munka

2013. december 5.

5. oldal

Hallgatók a tudományért A munkahelyteremtés a megoldás kulcsa A Tudományos Diákköri Konferencia jegyében nyolc pályaművet mutattak be a kar hallgatói november 26-án, kedden a SZIE ABPK Apponyi Termében. farkas Kilenc óra előtt a nagy terem jelentős részét hallgatótársak foglalták el, de számos oktató és egyéb érdeklődő is jelen volt, hogy lássa, hallja azokat, akik kutatásra és azok tapasztalatainak ös�szegzésére vállalkoznak. Dr. Varró Bernadett PHD főiskolai docens, dékánhelyettes köszöntötte az ünnepi rendezvényt, és bemutatta a zsűrit: Dr. Várszegi Tibor PHD tanszékvezető főiskolai tanár, dr. habil Koltay Tibor főiskolai tanár, és dr. Szaszkó Rita PHD főiskolai docens. A hallgatói pályaművek bemutatását dr. Sebők Balázs PHD főiskolai docens vezette. A pályázó hallgatók vetített képekkel tették élvezetesebbé pályaművük bemutatását. Következtetéseiket rendszerint elegánsan, pontosan fogalmazták meg. A prezentációt követően a zsűri tagjai szinte minden esetben tettek fel kérdéseket, hogy majdani véleményüket igazában megalapozhassák. A megjelent tanárok többsége is érdeklődött a hallgatói munka korábbi menete, konzekvenciái iránt, de a népes hallgatói tábor is gyakorta megszólalt. Egyrészt a tanítói-tanári munkával összefüggő dolgozatok keltettek nagy érdeklődést (tankönyvek, olvasóvá nevelés, időskori tanulás, a felnőttképzés), másrészt Pauer-Nagy István (ő körzeti megbízott Horton) témája ragadta meg a hallgatóságot, amely a rendőri szolgálatot ellátók kiégéséről szólt.

A dolgozatok címe informatív: Gyura Eszter: Napjaink kedvelt témája: vámpírok ábrázolása különböző alkotásokban, Hajas Tamás: Negyedik osztályos anyanyelvi tankönyvek elemzése és összehasonlítása, Juhász István: Olvasóvá nevelési technikák a Nagykátai Városi Könyvtár és Jászberényi Városi Könyvtár gyakorlatában, Kun Dóra: Bábtípusok az óvodában, Nagy Alexandra: A százholdas pagony titka, Pauer-Nagy István: A kiégés jelensége a rendőri szerveknél, Pete Márta: Az időskori tanulás jelentősége az elöregedő társadalomban, Tarjányi Szilvia: Felnőttképzési módszerek napjainkban. A pályázók többsége harmadéves, és a pályaművük szakdolgozati témául is szolgál. Hat tanár gondozta a pályázatokat. Fél egy körül Várszegi Tibor, a zsűri elnöke eredményt hirdetett: Az első helyezett Hajas Tamás rektori díjban részesült. Őt a képzeletbeli dobogón Kun Dóra és Pauer-Nagy István követte. A zsűri elnöke megállapította, hogy igazán jó és hasznos rendezvénynek lehettünk tanúi és részesei. Ugyanakkor hagyományőrző összejövetelen mutathatták be a hallgatói kutatómunkát. Nagyfokú figyelem jellemezte a bemutatót a derű és jó hangulat jegyében. Lapunk Sebők Balázs főiskolai docens témafelelőst kérte értékelésre. Megállapította, hogy igazán sikeres rendezvényen tudtuk bemutatni a hallgatók rangosnak minősülő teljesítményét. Mindenkinek módja volt arra, hogy prezentálja kutatásának eredményeit, s ugyanakkor benne élt a kar levegőjében, életszemléletében. Kifejezte reményét, hogy egy-egy itteni munkának az országos mezőnyben is helye, rangja van.

Termelői méz

Csomor Családi Méhészet Jászberény, Sólyom u. 13. 06-30/483-07-90  propolisz (baktérium, vírus ellen) 06-20/502-35-43  virágpor (asztma és allergia ellen)  méhpempő (regenerálásra) facebook.com/Csomor  méhviasz gyertya Családi Méhészet

Karácsonyra ajándékozzon Szolárium bérletet!

Jászberény, Apponyi tér 7. Tel.: 06-20/555-9950 Nyitvatartás: h-szo.: 8-20 óráig

Jászberény Vörösmarty utca 11.

Készüljön Karácsonyra bőre egészségével, szépségével! 20 féle kozmetikai kezelésből válogathat. Ajándékutalvány kapható!

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6. Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés. Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz, Cs.: 13-18, K, P.: 8-12.30

H, P.: 8-15, K, Cs.: 13-20

Tel.: 57/412-058

Tel.: 57/655-506, 06-30/727-0040

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Nemzetközi projekttalálkozónak adott otthont városunk elmúlt kedden és szerdán, melynek keretében a résztvevő partnerek a demográfiai változás problematikájára próbáltak közös megoldást találni. Ezt a fontos eseményt egészségmellékletünkben ismertetjük. kárpáti A 2011-ben Magyarország társfinanszírozásával megvalósuló ADAPT2DC vállalásban a magyar, szlovén, lengyel, olasz, német és cseh résztvevők munkacsoportjai innovatív megoldási javaslatok kidolgozásán munkálkodnak fókuszálva a csökkenő népességű régiók helyzetére. Az infrastruktúra és a közösségi szolgáltatások költséghatékonyságának növelésével transznacionális stratégiák kidolgozásán keresztül a partnerországok szakemberei átfogó és hosszú távú pozitív irányváltást remélnek a demográfiai változásokban. A magyar fél közreműködő partnereként működő Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Jászsági kistérség három települése – Jánoshida, Jászfényszaru és Jászárokszállás – „A nők munkaerő-piaci visszatérésének elősegítése a kiskorúak számára biztosított integrált nevelési szolgáltatások révén” kísérleti projekt megvalósulását tűzte ki célul. Szerdán délután a polgármesteri hivatal díszterme hivatott helyet biztosítani egy kerekasztal-beszélgetésre. Az eszmecserén részt vett Szabó Tamás, Jászberény, Eszes Béla, Jánoshida és Gergely Zoltán, Jászárokszállás polgármestere. A szakmai oldalt Nyíri Ibolya családi napközi-vezető, valamint Gáspár Csaba, az önkormányzat

szociális osztályának munkatársa képviselte. Az ülés elnöke Balogh Zoltán, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségének Nemzetközi Ügyek csoportvezetője volt. A konferencia első megszólalójaként Gergely Zoltán beszámolóját hallhatták az érdeklődők, aki az öregedő társadalom ellenszerét Jászárokszállás példáján keresztül a munkahelyteremtésben vélte megtalálni. A településen jól működő ipari park léte kompenzálja a néhány éve még elvándorlottak hiányát. A városba költöző fiatal pároknak köszönhetően a helyi óvodai és bölcsődei helyek kihasználtsága maximális. A szülőket igyekeznek bevonni az intézmények életébe, rendszeresen áldoznak fejlesztésekre. Sajnos azonban a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete nem megoldott, őket a jászberényi Maci óvoda tudja szakszerűen ellátni. Megoldást számukra családi napközi létesítése jelentene, de ehhez előre kiszámítható finanszírozás szükséges – vélte a polgármester. Eszes Béla városvezetőként nehezebb helyzetben van, hiszen a településen kevés munkalehetőség adódik, a lakosság kilencven százaléka otthonától távol dolgozik. A település szervezett formában először az oviban találkozik gyerekekkel. Az önkormányzat részéről egyedi kezdeményezés az úgynevezett „Biztos Kezdet Klub” melynek keretében a hét egy napján tehermentesítik a szülőket néhány órára lehetőséget biztosítva ezzel ügyeik intézésére, pihenésre. A falubeliek számára népszerű intézményi forma nagy hátránya, hogy állami támogatásban nem részesül, ezért a fenntartás nehézségekbe ütközik. A település életében fájó pont a

Sprichst du deutsch? Jászberény régóta nagyon jó testvérvárosi kapcsolatot ápol a németországi Vechta városával. Ezt a baráti viszonyt a LVG-s diákok és a Gymnasium Antonianum Vechta tanulói közt zajló csereprogram is jól bizonyította az elmúlt húsz év során. Ennek az évfordulónak az alkalmából fogadtak idén is német diákokat a lehelesek. A jubileumi alkalomból német vendégeink október 22-én érkeztek. Fogadásukra külön műsorral készültünk, melyben egyénileg megmutathattuk zenei- és tánctudásunkat, közösen is énekeltünk egy dalt, illetve kis ajándékkal is kedveskedtünk nekik. Az első nap délelőttjét a Szikra Galériában közösen töltöttük egy ismerkedős drámafoglalkozás keretében. A játékok közben rengeteget nevettünk együtt; a foglalkozás elérte célját, hiszen sok érdekes információt tudtunk meg egymásról, és már ekkor egész közel kerültünk vendégeinkhez. A délutánunk szintén közösen telt a Jászberényi Állat- és Növénykertben, ahol a németek ismét új élményekkel gazdagodhattak. Ezután este a legtöbben bowlingozni mentünk, mely során még inkább barátokká válhattunk. Csütörtökön Eger városában kirándultunk, ahová velünk tartott Antics István, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatója is. A számunkra már sokszor látott, cserediákjaink számára azonban még ismeretlen vár meglátogatása után közösen megebédeltünk, majd a délutánt szabadon tölthettük. A pénteki napon, míg a leheles diákok tanóráikon voltak, vechtai ven-

dégeink programjában óralátogatás, illetve a polgármesteri hivatal és a Jász Múzeum megtekintése szerepelt. A közös ebéd után városnézéssel egybekötött csoportos vetélkedőn vettünk részt. Ezt követően a Csomor méhészetbe látogattunk el, ahol rengeteg hasznos információval gazdagodtunk. Szombaton Budapestre utaztunk, ahol megnéztük a Parlamentet, illetve jártunk a Hősök terén és a Halászbástyán is, aminek emlékét rengeteg fénykép őrzi. Délután szabad program következett, majd a Tropicariumban gyönyörködhettünk a vízi világ csodás élőlényeiben, ahol nagy sikert aratott a hatalmas akvárium alatti látványalagút. Ezen az estén tartottuk a „búcsú bulit”, mert ekkor volt együtt igazán utoljára a nagy csapat. Felidéztük az eltelt napok emlékezetes pillanatait, közben jókat nevettünk. Az iskolánkban tanuló néptáncosok közül néhányan elhozták nekünk a táncház igazi hangulatát, kö-

legaktívabb korosztály elvándorlása. A térség vállalkozásszegény helyzetét az önkormányzat saját fenntartású munkahelyteremtéssel próbálja kompenzálni. Jánoshida különös hangsúlyt fektet a fenntarthatóság megőrzésére, példaértékű kezdeményezéseik, mint az energiaerdő telepítése, napenergia hasznosítása, faelgázosító kazánok üzemelése utat mutatnak más települések szemléletváltásának is. Szabó Tamás Jászberény intézményesült gyermekellátói rendszerét pozitív jelzővel értékelte. Az igények és a kapacitás szempontjából egyensúly jellemzi a várost. A közeljövőben a református egyház fenntartása alatt működő óvoda készül fejlesztésre a férőhelyek tekintetében, kiegészítve tevékenységét bölcsődés korú gyermekek számára. Szintén a családi élet könnyebbé tételét célozza a város jelentős üzemének, a nagyrészt fiatal női dolgozókat foglalkoztató Jász Plasztik Kft. vezetőinek felvetése, akik komolyan gondolkodnak munkahelyi bölcsőde és óvoda létesítésén. „Önkormányzati szinten a vállalkozásokkal együttműködve próbáljuk a fiatal felnőtteket a városban maradásra ösztönözni. A kisvárosi nívó növelése, az ösztöndíj és letelepedési programunk, a családi napközi fejlesztése ezeket a célokat szolgálják” – hangsúlyozta Szabó Tamás A kerekasztal-beszélgetést lezáró vacsora előtt dr. Antal Zsuzsanna nemzetközi projektmenedzser lapunk kérdésére pozitívan értékelte a két napos találkozót. Elmondása szerint számos hasznos és innovatív megoldási javaslat, példaértékű kezdeményezés hangzott el, mely minden bizonnyal a jövőben a partnerországok résztvevő régióinak is hasznára válik. zösen tanulhattunk meg néhány jellegzetes magyar táncot, így ez az este is nagyon jó hangulatban telt. A hét utolsó napján minden család maga tervezhette meg aznapi programját. Legtöbben a Mátrába látogattunk el, kirándultunk, megmásztuk a Kékest, vagy épp a kalandparkban töltöttük el a megmaradt kevés időt. Hétfőn reggel aztán elérkezett a búcsú pillanata. Elköszöntünk vechtai vendégeinktől, akikkel oly sok vidám percet töltöttünk el együtt, és akik új barátainkká is váltak közben. De hogy mit is jelentett igazán számunkra ez a pár nap? Nem csupán azt, hogy gyakorolhattuk a német (vagy angol) nyelvet, ami már önmagában is nagyon jó dolog, hanem azt is, hogy ez alatt az idő alatt egy nagy családdá kovácsolódtunk össze. Köttettek igaz barátságok, de nemcsak a diákok, hanem a tanárok között is. Mindez folytatódik tavasszal, amikor is mi utazunk majd Vechta városába, amit már most mindenki izgatottan vár. Petrics Anna a Lehel Vezér Gimnázium tanára


Szabadidő

6. oldal

2013. december 5.

Egy erdész életútja

Hamarosan újabb kerékpárutak épülnek

Városunkban született, életének jelentékeny részét itt élte le. Versbe és prózába öntötte életének tapasztalatait, hangulatait. Először verseket írt, később fejezte ki magát elbeszélő prózában. Elkészült egy zöld borítójú kötet, rajta az erdészek jelképe. Címe nem szokásos: Kit érdekel…? Kit érdekel…

Kedden délután Juhász Dániel alpolgármester közlekedéstervező szak­emberek közreműködésével területbejárás során szemrevételezte a kerékpárúthálózat-bővítő beruházás következő ütemében megépítésre kerülő szakaszok lehetséges helyszíneit.

Farkas Ferenc

A felmérést követően Juhász Dániel tájékoztatta lapunkat a szemle eredményéről. A kerékpárúthálózat bővítésének érdekében tervek készülnek új szakaszok építésére, meglévők bővítésére és felújítására. A Gyöngyösi úti kerékpársáv meghosszabbításával megoldódni látszik a rendkívül forgalmas, a Nagyboldogasszony iskolától a Megyeház utca sarkáig tartó szakasz sorsa. Az iskola és a posta előtti támfalat a biztonságos közlekedés érdekében, valamint esztétikai szempontokat is figyelembe véve az építkezés során a kivitelezők alacsonyabbra veszik. Szintén jelentős kerékpárforgalom mérhető az Apponyi tér és a kórház közötti útvonalon. A viszonylag keskeny, ugyanakkor az áthaladó gépjárművek számára is frekventált, meglehetősen rossz állapotú Attila út a kerékpárosok számára állandó veszélyforrást jelent. A jövő tervei szerint az Apponyi tértől a kis

November 28-án, csütörtökön a városi könyvtár kamaratermében népes közönség előtt zajlott a könyvbemutató. Az intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket. Nagy Nikolett érzékeltette, hogy nem szokványos bemutatóról van szó. Majd Sas István fogalmazta meg az alkalom különlegességét: „Jó, hogy megszületett ez a könyv. Jó a szerző lelkének, értelmének, jó nekünk, városunk múltja és hagyományai iránt érdeklődőnek, jó az osztálytársaknak, munkatársnak, volt játszótársnak, szomszédoknak, rokonoknak. mondhatni, hogy jó mindenkinek, hiszen az ember emlékein, élettörténetén keresztül felelevenedik Jászberény rég- és közelmúltja, s kitekinthetünk néhány bekezdés erejéig máshol történt dolgokra is.” A nyugdíjas népművelő hangsúlyozta az alkotó bátorságát, amelynek birtokában emléket állított, foglalkozásának nem mindennapiságát, felelősségét előtérbe állítva. Ezután a könyv szerzője szólott. Beszédéből kibontakozott pályája szépsége és nehézsége. Kifejtette, kik voltak azok, akik arra késztették, hogy munkája megszülessen. Említett debreceni egyetemi oktatót, szegedi személyiséget, jeles színészt (Tolnai Miklós), de köztük volt Mester István és neje, dr. Papp Géza és sokan mások. Kiemelte Sas Istvánt és Gömöri Árpádot, akik hibajavításra kérték, például a germanizmusok törlésére. Ő erre nem volt hajlandó, de mellőzte az egyéb hibák javítására vonatkozó kérések teljesítését is. A könyv értéke azoknak a verseknek a sora, amelyek kifejezik a hangulatoOlyan este ez, mint a többi… Sóhajt az erdő – hallom a csendet – érzem, mégis csodákat rejt. Igazságot, reményt takargat. Esti séta közben (2007)

K. M.

kat, élményeket, s belevilágítanak a lélek mélyébe. A hozzászólók közül Lózsi József megnyilatkozása fejtegette legintenzívebben az erdészeti szakember lényegét. Megállapította, hogy az erdész olyan, akár a mindenható, mindenütt jelen van, de sohase látható. A könyv lapjain elénk tárul városunk sok-sok részlete nevével (Szúnyogos, Szilvás, Zúgó, Egri kisasszonyok, Kata lyuka, Zsilip, Aprítós híd), funkciójával együtt. A gyermeki lélek számára fontos nevek tömege tárul elénk, hogy majd a felnőtt erdész számára mutatkozzanak meg valóságos mivoltukban. Élővé válik a Szegeden működő erdészeti technikum, de a Jászberényen kívüli munkahelyek némelyike is: „A 42 évi munkaviszonyom alatt négy erdészetvezetőt és négy tsz-elnököt bekkeltem ki. Én mindig a második vonalban, a szakvezetői munkakörben tevékenykedtem műszaki vezető vagy főágazat-vezetői beosztásokban.” Általában tárgyszerű stílusban közli mondandóit. Olykor azonban a lírai hangvétel jelenik meg. Amikor egykori szegedi szerelme felhívta, más hangnemre váltott: „Halló, hallózás után… egy nagyon jellemzően ismerős kérdezte, hogy te vagy az Gyuri… az erdész?... Én ott süllyedtem volna el valahova, mert a hangot felismertem a régmúlt időkből… Torkomban dobogó szívvel nem akartam elhinni ezt… A hang most csendesebb, elcsuklós, de az a kissé pösze ö-betűs negyvenegynéhány ezelőtti volt.” A bemutató után dedikálás és baráti beszélgetés következett igen jó hangulatban. Finom harapnivaló és itóka tette hangulatossá az együttlétet. (Fotó: Bíró János)

Az aranypatájú kiscsikó Advent első vasárnapján, a Lehel csikó történetének. A kiscsikó megFilm-Színház adott otthont Az vívja saját küzdelmét, erőt merítve a aranypatájú kiscsikó című tündér- „kiröpüléshez” szükséges, családi összemese színpadi műsorának. tartás fontosságát jelképező testvéri szeretetből. Az Egri Harlekin Bábszínház sz. m. előadásában megelevenedett bábjáték igazán nagy sikerét mi sem bizonyíA nézőtér sorai zsúfolásig megteltek az totta jobban, mint a közönség soraiból ovisok és kisiskolások kíváncsi seregé- felcsendült őszinte gyermek kacajok sokasága. vel, hogy részesei lehessenek a felnőtté (Fotó: Bíró János) válás göröngyös útjait végigjáró hős

forgalmú Mária utcában kiépülő kerékpársáv vezetné át a két keréken közlekedőket a kórházhoz. Ez a beruházás magába foglalná a Mária utca teljes felújítását is. Jó hír, hogy a Szolnok-Boldog turisztikai kerékpárút Jászberény városán is keresztülhalad, így a Szolnok és Jánoshida gesztori támogatásával megvalósuló projekt a pályázat keretein belül további kerékpárutak építését, illetve felújítását teszi lehetővé városunkban. Ennek kapcsán elkészülhet a Nagykátai úti bicikliút összekötése a Fémnyomó úttal, valamint a Jásztelki út kerékpárútjának meghosszabbítása a külső körforgalomig. A Nagykátai út kerékpárútjának felújítása, szabvány szerinti kiszélesítése is szerepel a tervben. Későbbi tervek között szerepel, de már nagyon sokan várják a főtér közlekedés szempontjából biztonságosabbá tételét. A tervek szerint egyelőre az autós forgalom mellett megépülő, az OTP-től a Megyeház utcáig tartó ke-

rékpársáv szolgálja majd a biztonságos biciklis közlekedést. Az ősszel átadott kerékpársávok használata során kiderült, hogy a közlekedés résztvevői közül sokan hiányosságokkal küzdenek a közlekedési ismeretek terén. A Hatvani út esetében tudni kell, hogy a gépjárművek ráhajthatnak a kerékpársávra, de az ott közlekedőket semmiképp nem zavarhatják, nem kényszeríthetik a biztonsági sáv elhagyására. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál, a biciklizőknek szabálytalan és veszélyes szembe menni a forgalommal, ugyanakkor balra kanyarodás előtt elhagyhatják a nyitott sávot. A Hunyadi utcában a burkolatra felfestett - biciklit ábrázoló - úgynevezett kerékpáros nyom a kerékpárosok számára jelzi az ajánlott pozíciót, mindemellett a járművezetőket figyelmezteti fokozott figyelemre. A táblával jelzett kerékpárutakon is fontos odafigyelni az elsőbbségadási szabályokra, ugyanis a kereszteződésekben nincs mindig elsőbbsége a kerékpárosnak. A közös használatú gyalogoskerékpáros utakon fokozottan figyelni kell a gyerekekre, a kutyát sétáltatókra. Juhász Dániel elmondta: Az új utak biztonságot adnak a közlekedés résztvevői számára, de mindenki számára toleranciát és nagyfokú odafigyelést is igényel a használatuk.

Felgyógyult sas Cipősdobozba akció Berényben is Kedden Jászberény határában egy mérgezésből felgyógyult parlagi sast engedtek szabadon a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó Jászsági Különleges Madárvédelmi Területen. A Kittenberger Kálmánról, a neves vadászról, íróról és természettudósról elnevezett sast műholdas jeladóval szerelték fel, és egy közeli sasetetőhelyen működő webkamera segítségével fogják nyomon követni mozgását a természetvédelmi szakemberek. Az elengedés alkalmából tartott sajtótájékoztatón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, a Magyar Vadászati Védegylet elnöke. Figyelmeztetett arra, hogy az orvvadászok a kihelyezett csalikba olyan erős mérgeket tesznek, amelyek az emberekre is életveszélyt jelentenek, ha azok a szervezetbe kerülnek. A politikus emlékeztetett arra, hogy két éve már a természetvédők és vadászok szorosan együttműködnek, hogy a vadakat, ezen belül is a ragadozó madarakat megvédjék orvvadászoktól. Ebben a munkában ötszáz hivatásos vadász vesz részt. Közösen kezdeményezik a védett fajok, madarak, emlősök és hüllők védelmére kidolgozott programok megvalósítását, amelyek élőhelyeik fejlesztésére hivatottak – jegyezte meg. A miniszterelnök-helyettes arról is szólott, hogy a védegylet kezdeményezésére a büntető törvénykönyvbe „hároméves fenyegetettséggel” önálló bűncselekményként került be az orvvadászat. A természetbe most visszatért sas egyike annak a tíz megjelölt madárnak, amelyek közül már csak négy van életben; három mérgezésben pusztult el. Az adatbázisban szereplő madarak adatait a www.satellitetracking.eu internetes oldalon lehet nyomon követni.

Karácsony közeledtével erősödik az emberben a vágy, hogy másoknak örömet okozzon. Nemcsak rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, hanem azoknak is, akiknek az életkörülményeik az ünnep alkalmával sem engedik meg a költekezést. Ha szándékunk megvan, de a megvalósítás módját nem tudjuk, karácsonykor könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen ilyenkor sok nagyszerű közösségi kezdeményezésben vehetünk részt. s. e. Helyi példa erre a nemrégiben lezárult Csángó Mikulás gyűjtőakció, melynek beérkezett csomagjai már úton vannak gyimesi testvérvárosunkba. Szintén évek óta működik sikeresen a MikulásGyár, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Posta által támogatott akció, mely tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, játékot, ruhát, könyvet, édességet oszt a mélyszegénységben élő családoknak. Közismert a Baptista Szeretetszolgálat ajándékgyűjtő „Cipősdoboz akciója” is, mely hazánkban egy évtizede indult el. Ennek keretében nehéz körülmények között élő gyerekeknek okozhatunk örömet játékokkal, iskolai és higiéniai eszközökkel, édességgel, ruhával és kiegészítőkkel, egyszóval bármivel, ami egy cipősdobozban elfér. (Ne tegyünk viszont a dobozba romlandó, törékeny, vagy folyékony dolgokat és agresszivitásra késztető játékokat!) A

szépen becsomagolt ajándékdobozokat celluxszal vagy zsineggel lezárva adjuk le, feltüntetve, hogy mennyi idős és milyen nemű gyermeknek szánjuk. A cipősdobozokat az országban több mint száz helyen gyűjtik, s idén először a jászságiaknak sem kell postára adniuk: december 9 és 14 között a jászberényi Baptista Imaház épületében (Bercsényi út 45.) is leadhatják. A csomagokat hétfőtől szerdáig 15-16 óra, csütörtökön 16-17 óra, pénteken 15-16 óra, szombaton pedig 11-12 óra között várják. Az összegyűlt ajándékokat december 23-i karácsonyi rendezvényükön osztják szét a helyi rászoruló családok számára. Amennyiben ezen az alkalmon nem fogynak el, az ünnep előtt személyesen is felkeresnek velük hátrányos helyzetű családokat. Az országos cipősdoboz-akció de­ cember 18-ig tart, így aki a helyi gyűjtésről lemaradna, később is postára adhatja csomagját a Baptista Szeretetszolgálat címére (1102 Budapest, Bánya u. 1.)

Cipősdoboznyi ajándék karácsonyra!

Cipősdoboz gyűjtés a Baptista Imaházban

Jászberény Bercsényi��út��45. h–sz:��15-16; cs:��16-17; p:��15-16; sz:��11-12�

december 9-14-ig

www.ciposdoboz.hu

20/773-99-00


Ajánló

2013. december 5.

7. oldal

Sok születésnapokat vígan megélhess! (Folytatás az első oldalról.) A férfiak által bemutatott népi játékok, a jakabozás és a dongózás üde színfoltjai voltak az előadásnak. A lányöltöztetés bepillantást engedett páratlanul szép viseletünk apró részleteibe. A Verbunk, a Don-kanyarban és a Károg a varjú jelenetek a vetített háttérképekkel egységet alkotva érzelemdúsak, felkavaróak voltak. A lírai és vaskos tréfás jelenetek, valamint a lassú és friss csárdás kellemes aránya kiváló szórakozást nyújtott. A kivetítőn megjelenített archív felvételek a múlt és a jelen találkozásának élményét nyújtva bizonyították, hogy az együttes művészetét tiszta forrás táplálja.

A közönség vastapsát követően Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, Szűcsné Urbán Mária, a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, valamint dr. Kertész Ottó, a fenntartó Folklór Kulturális Közalapítvány elnöke köszöntötte az ünnepelteket. Dr. Kertész Ottó Láma Ngawang Rinpocse gondolatát idézte, mely szerint minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait, és azok szerint éljen boldogan. Kérte, hogy a hagyományok átadásának folyamatát ne szakítsák meg, mert ez irányú tevékenységüknek a mai globalizálódó világunkban különleges értéke van.

Pesti Lászlóné Icuka általános derültséget kiváltó kedves visszaemlékezésbe ágyazva köszönte meg az együttes nevében a Kocsán házaspár és Szász Anita munkáját. A közönség a „Jászsági köszöntő” sorait énekelve kívánt boldog születésnapot az ünnepeltnek: „Azt kívánjuk szívesen, hogy az Isten éltesse, Sok szép számos esztendőben szerencséltesse….” A sikeres gála után az Aranysas Rendezvényházban éjszakába nyúló önfeledt örömtánccal, családias légkörben folytatódott az ünneplés. (Bíró János felvételei)

Programok Karácsonyi játszóház December 7-én, szombaton 15 órától a Hamza Múzeumban gyerekek és szülők egyaránt kipróbálhatnak több kreatív tevékenységet, képeslapot, hűtőmágneseket, fadíszeket készíthetnek. A hangulatról az elmaradhatatlan mézeskalács és karácsonyi zenék gondoskodnak. Minikoncert és mérkőzés December 7-én, szombaton 17.15 perctől a Bercsényi Sportcsarnokban a JKSE–PAKS bajnoki mérkőzés előtt minikoncertet ad Havasi Balázs. Klubkoncert December 7-én, szombaton 21 órától a Lehel Film–Színházban a közelmúltban elhunyt Vukán György Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész emléke előtt tisztelegnek koncertjükkel a Creatív B Trió tagjai. Népművészeti vásár December 8-án, vasárnap 9 órától a Jász Múzeumban Borbála napi népművészeti vásárt tartanak a jászsági kézművesek munkáiból, amelynek keretében sor kerül adventi népszokások bemutatására és tombolasorsolásra is. Adventi Matiné December 8-án, vasárnap 15.30 perctől a Lehel Film–Színház ad otthont a Mosoly Mikulás című interaktív gyermek előadásnak. Gyertyagyújtás December 8-án, vasárnap 17 órától a Szentháromság téri parkban a város adventi koszorúján közös gyertyagyújtással köszöntjük advent második vasárnapját. Közreműködik: a Maci Alapítványi Óvoda közössége Ünnepi pódium December 8-án, vasárnap 18.30-kor a Lehel Film-Színházban Rákász Gergely orgonaművész ad Christmas Magic – A lélek és fény varázslata címmel karácsonyi koncertet. Angyalszárnyak mellett gyertyaszigetek díszítik a koncerttermet. A Malom színház programjai (helyszín: a főiskola díszterme) December 10-én, kedden 18.30 órakor a Hodworks csoport Basse Dance című kortárs táncprodukcióját láthatja a közönség.

Verdi szellemét idézték December elsején este hangverseny volt a Lehel Film-Színházban Giuseppe Verdi születésének kétszázadik évfordulójának tiszteletére. A Déryné Vegyeskar adott alkalmat arra, hogy tisztelegjünk a zeneóriás emléke előtt. T. R. Banka Sándorné és Csillik György szólót énekelt, zongorán kísért Gál Andrea, a trombitaszólót Kis Máté produkálta, a zongora négykezest pedig Bárány Csilla és Ferencz Sándor karnagy remekelte. Az ötletes és szép meghívó ráhangolta a közönséget a nem mindennapi rendezvényre. A hangversenyt Kazsimér Andrea vezette úgy, hogy igazán közel tudta hozni a közönséghez a szerzőt és a megszólaltatott műveket egyaránt. A közönség teljesen megtöltötte a nézőteret, sőt voltak olyanok, akiknek nem jutott belépőjegy. A vegyes kar a jeles szerző operakórusait és áriáit szólaltatta meg nagy átéléssel igazán átélhető módon. Verdi nem egyszerű életutat futott be. 1813-tól 1901-ig élt, és szinte gyermekkora óta sokat tett azért, hogy népe művésze lehessen. Ifjúsága első próbálkozásai sikertelenek maradtak, de 1839-ben bemutatták első operáját, majd ezt mintegy harminc további követte. Ezután Milánóban tíz művét vitték színre, Velence öt művének adott helyet, Róma és Nápoly is befogadta műveit, majd Európa is otthont adott muzsikájának. Párizsban három színház ünnepelte műveinek első bemutatóját, de Szentpéterváron a Cári Színházban is otthonra lelt. Talán legnagyobb műve, az Aida pedig Kairóban csendült fel először. Bejárta szinte egész Európát, és benne lélegzett a földrész zenei kultúrájában. Nem csoda, hogy Milánóban közel harmincezer ember kísérte utolsó

útjára. Műveinek erejét az bizonyítja leginkább, hogy több mint száz évvel halála után is szerepelnek az operaházak műsorán. Első műsorszámként egy Aida-részlet hangzott fel Vulkán templomában. A hont fenyegető veszély miatt papok és papnők könyörgése keltett megrendítő hangulatot. Énekszóval és gesztussal egyaránt megjelentetett az áhítat. Az etióp támadás elhárítása Radamesz nevéhez fűződött, akit Isis istenas�szony emelt a seregek fővezérévé: „Térj vissza győztesen!” Ezt kívánta az udvar és a szép rabszolgalány, Aida is. Sajátos egyensúly született a papnők és a papok produkciója révén. Az utóbbi szelíden, csendesen aláfestette a nők fohászát, imáját, majd szinte szervesen összefonódott imájuk. Egészen más veretű volt a második szám, a Trubadúr részlete. Érzékeltette a megújult látásmódot, a bosszú motívumait, hangulatát. Az erdőszéli cigánytáborban eleven ritmusú zene kel életre minden egyszerűségével, különösségével együtt. A Traviátából vett részlet Jöjj vissza hozzám… kezdetű áriáját a híres-neves pezsgőária követte, majd. Rövid szünet után a Rigolettó áriája hangzott: Az asszony ingatag… Valahányan gyakorta hallhattuk, esetleg énekeltük is

December 11-én, szerdán 17 órakor a SZIE jászberényi campusának kórusa lép fel karácsonyváró hangversennyel. Zongorán közreműködnek: Farkasné Szőke Tünde. ezt az áriát. A Trubadúr Katonakórusa a szerelem és a küzdelem, az életre-halálra folytatott harc plasztikus megszólaltatása. A következő szám diadalról, a győztesen visszatérő Radamesz ünnepléséről szól A thébai visszatérés egyben hálaénekkel válik igazán hatásossá, de cezúraként belejátszik a zongora négykezese is, valamint érzékíti meg a folyamatot a trombitaszóló is. Az ének és a két hangszer egységessé varázsolja az ünnepséget mint az igazság diadalát. Mind a trombitaszóló, mind a négykezes át- meg átszőtte a hálaéneket, és így vált teljessé a győzelmet ünneplő zenei produkció. Ennek a számnak az elhangzása után ajándékok, virágcsokrok átadása következett ünnepi, olykor derűs hangulatban. A derűs pillanatokat a Nabucco című opera Rabszolgák kórusa című egyedüli erejű darabja váltotta fel. Többen részesei voltak ennek, mint korábban, hiszen tucatnyian csatlakoztak, és így egy nagyobb vegyes kar szólaltatta meg a lélekbe markoló számot, amely a magát alig megfogalmazni alig képes erőt testesítette meg, és így a mindenséghez fohászkodók imájává, énekévé vált, és kozmikus erővel hatott a hallgatóságra. A közönség mindvégig együtt lélegzett a vegyes kar tagjaival és a közreműködő zenészekkel, és szinte minden szám után vastaps hangzott fel annak kifejezéseként, hogy a közönség értette és élte a hallottakat. (Fotó: Bíró János)

December 12-én, csütörtökön 18.30 órakor celldömölki diákok a Soltis Lajos Színház társulatával kiegészülve adják elő a Menedék című mozgásdrámát.

Heti moziműsor

Lehel Film-Színház (Fürdő u. 3.)

Az év csatája 3D premier amerikai zenés film

cs 19.00, p-szo 17.00, v 13.00, h-sze 18.00

Ludas Matyi magyar játékfilm, 1949

Az éhezők viadala 2. – Futótűz premier feliratos amerikai kalandfilm

A Mikulás mentőakció 3D premier angol animációs vígjáték

Démonok között amerikai thriller

cs 15.00

cs 17.00, p-szo 15.00, v 11.00, h-sze 16.00

cs 21.00, p 19.00, v 21.00, h-sze 20.00

p 21.30

december 5. csütörtök – december 11. szerda

Hírek a Porteleki Pávakör életéből

Az ősz a betakarítás, a szüret ideje. A pincékben forr a must, pezseg a bor. Ilyen pezsgésben volt októberben a Jászberényi Kossuth Zrt. Pávaköre is. Október 5-én dalos találkozóra hívták az együttest Jászfényszarura. Jó hangulatú délutánon figyelmes ellátásban volt részünk. Ismerős és kevésbé ismert csoportokkal énekeltünk együtt (például Pásztó és Csécse). A Kossuth Szövetség tagjaként részt vettünk Törökszentmiklóson a XIX. Népdalköri találkozón. Itt 1848-as katonadalokat és Kossuth-nótákat adtunk elő. Rajtunk kívül tizenegy énekkarral együtt. Bolla János regnáló jászkapitány szólóénekében az aradi vértanúkról emlékezett meg.

A következő fellépés Újszászra szólított, szívesen tettünk eleget az Újszászi Százszorszép Népdalkör meghívásának. Vidám, csipkelődős dalcsokrunkkal mosolyt csaltunk a hallgatóság arcára, és a közönség tapsát örömmel fogadtuk. Mindhárom helyszínre autóbusszal utaztunk, melynek költségeit fenntartónk, a Darázs keverő állta Köszönet érte. Szintén köszönet illeti támogatónkat, a Jászkerület Nonprofit Zrt.-t, hogy biztosítja számunkra a próbák helyszínét. Szeretnénk megköszönni Kecskés Istvánné szakmai vezetőnknek eddigi munkáját, a dalcsokrok összeállítását és azok betanítását. Mátics Béláné a pávakör krónikása


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Időjárás-előrejelzés Hideg, szeles idő. Fagyos széllel, havas esővel érkezik a Mikulás. Szombaton havazásra is számíthatunk, vasárnap gyenge napsütés mellett éjszaka -4 °C hűl a levegő. A hét elején ismét havas eső várható az elmúlt napokhoz hasonló 3 °C körüli nappali, -2 °C körüli éjszakai hőmérséklettel. December 6. Miklós nap. December 8. advent második vasárnapja (Forrás: www.idokep.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről december 5. – december 11.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.30; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Hajdú Péter péntek 8.30 Szekeres Adrienn hétfő 20.30; kedd 18.30 Berényi Hírmondó: csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30 Berényi Pillanatok: A Magdeburgi kórus és a Dérnyé Vegyeskar hangversenye csütörtök 17.30 Brer nyuszi Karácsonya: péntek 17.30; szombat 10.30

Épí-tech: csütörtök 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00 Értékőrző: csütörtök 8.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 7.30; szerda 8.00, 20.30 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-17.30; szombat 11.3016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.30; szerda 18.00, 21.00

Konyha.tv Edd meg, amit főztél! kedd 19.00, 19.30 Príma konyha vasárnap 8.30; hétfő 8.00 (ism) Rántotta csütörtök 7.00; hétfő 7.00 Rockfőzde péntek 21.30 Rózsakunyhó csütörtök 7.25; hétfő 7.25 Kosárlabda: Fortress-Jb–Atomerőmű SE hétfő 19.00; kedd 6.00, 20.30 Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 18.30; kedd 8.00 Mikulás Műsor: péntek 18.30; szombat 8.00, 10.00; vasárnap 9.30

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Friss hírek csütörtökönként a Berényi Hírmondóban.

Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Közösségi oldalunk: facebook.com/jasztriotv

Egészségügyi Ügyeletek december 5. csütörtök Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco

december 10. kedd Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

december 6. péntek Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667

december 11. szerda Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834

december 7. szombat Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635

december 12. csütörtök Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382

december 8. vasárnap Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382

Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet:

Gyógyszertárak

december 9. hétfő Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655

Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Csík Flóra, Kárpáti Márta, Szarvas Melinda Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2013. december 5.

Kibővült a sportcsarnok December 7-én, szombaton a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület átadja adventi ajándékát a város lakóinak: a sportcsarnok kibővített szárnyát. Szombaton már 16 órától ingyenes programokkal várják a szurkolókat és az érdeklődőket a Bercsényi úti csarnokban és annak udvarán. 16 óra után érkezik meg a Mikulás, aki szaloncukrot osztogat majd a gyerekeknek. 17 órakor közös minikoncertet ad Havasi Balázs világhírű zongoraművész és Endi, a Hooligans zenekar dobosa. 18.30-kor pedig, a soron következő bajnoki kosárlabda mérkőzés kezdődik, amikor is a JKSE vendége a listavezető Paks kosárlabdacsapata lesz. Az udvaron egy hatalmas kivetítőn követhetik az eseményeket azok, akiknek nem sikerül bejutniuk a csarnokba. A hideg elviselésében forralt bor és forró tea, valamint forró csoki segít majd. A hagyományokhoz híven, a csarnokban helyet foglaló nézőket kérik a JKSE vezetői és játékosai, hogy fehér pólóban szurkoljanak a meccsen, illetve lehetőség szerint mikulássapkában érkezzenek a sportcsarnokba. Akinek még nincs ilyen, az a bejáratnál JKSEés sapkát vásárolhat majd.

Nyeretlenek maradtunk Egy héttel ezelőtt EuroChallenge mérkőzés keretében Jekatyerinburgban, remekül játszott kosárlabdacsapatunk, hiszen csak hosszabbításban tudta kiszenvedni győzelmét az esélyesebb hazai ellenfél. Ács Tibor Dramicsaninék Salgótarjánban a török Tofas Bursa ellen akarták megszerezni első győzelmüket a nemzetközi kupasorozatban. Sajnos a csapatkapitánynak, aki az uráli meccs hőse és a forduló legjobbja volt, Salgótarjánban egyáltalán nem ment a játék, mindös�sze hat találatot jegyzett. A többiek is mérsékelt teljesítményt nyújtottak, így a törökök már az elején megléptek, a zárónegyedben pedig már kiengedve, kényelmes játékkal nyerték meg a mérkőzést: Fortress-Jászberény – Tofas SC Bursa 54-76 (7–23, 17–16, 17–26, 13–11). JKSE: Raivio 14, Soós 5/3, Markovics 9, Dukics 7/3, Dramicsanin 6/3. Csere: Mladenovics 1, Horti 3, Kelemen -, Lázár -, Szögi 9/3.

Jók a röpisek December 1-jén, vasárnap az NB II-es bajnoki címért a felnőttek a Hajdúböszörményi TE ellen léptek pályára, és megérdemelten győztek 3:0 játszmaarányba. A JRK továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát. A juniorok is győztek, a harmadik helyen állnak a bajnokságban. Ugyancsak a Hűtőgépgyári Sportcsarnokban rendezték meg az I. Mikulás Kupát, tizennégy csapat részvételével. Az ifjú reménységek egy-egy harmadik, hatodik és hetedik helyet értek a mini korcsoport kilenccsapatos versengésében, melyen jelen volt Szabó Tamás, Jászberény polgármestere mellett a képviselő-testület tagjainak nagy része. A díjazottak számára jó érzés lehetett, hogy az érmeket, kupákat a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Ludvig Zsolt adta át.  b. l.

Az előző hetekben öt mérkőzést nyert zsinórban városunk futballcsapata a megyei I. osztályban. Szombat délután a tavalyi bajnok Tiszafüred együttese elvitte a három pontot. Németh János mesterhármasára nem volt válasza a mieinknek. Így marad az őszi második helyezés négy pont lemaradással.

Mikulás Kupáért lőttek Minden évben – idén nyolcadik alkalommal – lövészversenyt rendez a Jászberényi Honfoglalás Lovas- és Lövészklub. Ezúttal ezt, az elmúlt szombaton rendezték az Imrédy úti fedett lőtéren. Hábencius Ferenc, a Honfoglalás LLK elnöke elmondta, hogy - a szombati nap ugyan kivétel volt, de - versenyüket általában nagyon sokan megtisztelik, ismertté vált ugyanis már ország szerte.

dezetére, másrészt pedig egyre több szülő ismeri fel, hogy a sportlövészet jó nevelő hatású, önfegyelemre tanító sportág. Hábencius Ferenc szerint az utánpótlás a Honfoglalás LLK-nál is jelen van: tizenöten vannak, és tízéves kortól továbbra is várják a fiatalok jelentkezését. A szombati versenyen is számot adtak a fiatalok felkészültségükből, hiszen a felnőttek között is megállták helyüket.

A versenyt meglátogatta és lőállásba állt Boros György, aki a Magyar Sportlövők Szövetségének alelnöke is egyben. „A jászberényi lőtérhez különösen fontos élményeink fűződnek, hiszen 2005-ben itt fordult meg az a folyamat, amikor megszüntették a lőterek nagy részét hazánkban. A jászberényi klub saját erőből kezdett fejlesztésbe, és zöldmezős beruházás keretében szántóföldön épített lőteret. Ez köszönhető Hábencius Ferenc és lelkes klubtársai kitartó munkájának. Ma már ott tartanak, hogy nemzetközi számokat is lehet náluk lőni. Ezért nagyon szívesen jövünk versenyükre és nemcsak amatőrök, hanem nemzetközileg is ismert versenyzők, mint Sidi Péter, vagy éppen Sike Renáta is fordult már meg náluk.” – monda a szövetség alelnöke. Boros György elmondta még, hogy az utánpótlásnevelés növekvő tendenciát mutat. Egyrészt van kormányzati támogatás az utánpótlás pénzügyi fe-

A Mikuláslövő „minősítő” verseny eredménye:

Rövid hírek Kézilabda leány diákolimpia. Jól szerepelt a Lehel Vezér Gimnázium 6. korcsoportos leány kézilabdacsapata, a megyei diákolimpia döntőjében, hiszen elsők lettek Túrkevét és Törökszentmiklóst megelőzve. Ezzel az elsőséggel az országos elődöntőbe jutottak.

Légpuska 20 lövés: 1. Trájer Szabolcs (Honfoglalás LLK utánpótlás) 2. Kun Gábor (Honfoglalás LLK up.) 3. Kiss József (Jászárokszállás SE) Légpisztoly 20 lövés: 1. Boros György (Olimpia SE) 2. Pataki Márton (Honfoglalás LLK, az idei diákolimpiacsapat aranyérmese) 3. Viplak Péter (Szolnoki MÁV LK) 3�×�20–60-lövés standard pisztoly (kiemelt nemzetközi versenyszám): 1. Boros György (Olimpia SE) 2. Hábencius Ferenc (Honfoglalás LLK) 3. Dobos Attila (Szolnoki MÁV LK) Sportpuska 30 fekvő: 1. Tóth Zoltán (Honfoglalás LLK) 2. Botos Zoltán (Honfoglalás LLK) 3. Dobos Attila (Szolnoki MÁV LK) Női kézilabda NB II. A női kézilabda NB II. junior bajnokságban a jászberényi csapat ezúttal az utolsó előtti Derecske együttesénél vendégszerepelt, ahol – ha kevés különbséggel is – de megnyerték a meccset, és újabb két ponttal lettek gazdagabbak: Derecske–Jászberényi TF DSE 26-28

TÉLI SZÉNVÁSÁR! A HÓNAP AJÁNLATA: OROSZ DARABOS ÉS KAZÁNSZÉN!

Magyar tojás- és hengerbrikett zsákos kiszerelésben (10-12 q/zsák) 3300 Ft/q, házhoz szállítva! Valamint magyar darabos és kocka, német brikett és lengyel szén raktárról kapható! Gurigás és kalodás akác és bükk tüzifa!

Lignit szén 890 Ft/q december 15-ig!

Ficzek Tüzép Jászárokszállás, Kossuth 86.

Tel.: 0670 / 702-5259, 0670 / 702-5262 Azonnali házhozszállítás, rendelését telefonon is leadhatja!

Új évf. 2. év 49. szám  

2013. december 5.

Új évf. 2. év 49. szám  

2013. december 5.

Advertisement