Page 1

Aktív érdeklődés, szívélyes légkör Ezúttal Bohárné Bathó Rozália képviselő asszony körzetében volt bejárás és lakossági fórum.

Amikor az ég a földdel összeér

Békebeli komédia

A Jó szó est vendégeként Kozma Imre atya az emberi kapcsolatok szövevényeiről mesélt.

Vasárnap a Mona Marie mosolya című bohózattal kedveskedett a közönségnek a Lehel Film-Színház.

Írás a 6. oldalon

Cikk a 7. oldalon

Tudósítás a 2. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 48. szám (XXV./48.)

2013. november 28.

Újság Jászberény város lapja

Megjelent az idei Jászsági Évkönyv Hamarosan felkerülhet a könyvespolcokra a 21. Jászsági Évkönyv, hiszen elkészült a kiadvány 2013-as száma. A feltételes módot nem a kicsinyhitűség diktálta, inkább a tartalomjegyzék, hiszen aki a kezébe veszi a 350 oldalas könyvet, bizonyára nem teszi le egyhamar.

Az Electrolux Lehel Kft. zártkörű sajtóreggelijén mutatkozott be november 27-én szerdán délelőtt a vállalat új ügyvezető igazgatója, dr. Gönczi Sándor. A július óta ebben a beosztásban is felelős vezető általános gazdasági képet adott az Electrolux magyarországi működéséről, terveiről, illetve az Electrolux regionális szerepéről.

Sándor Eliza A 21-én, csütörtökön a Szikra Galériában rendezett könyvbemutatón megtudtuk: a rangos kiadvány idén is tartalmasnak és sokszínűnek ígérkezik. A kötet szerzői közül sokan a rendezvényen is tiszteletüket tették, így első kézből hallhattunk az írásokról, tanulmányokról és képekről. A házigazda köszöntője után dr. Kertész Ottó, a kiadó Jászsági Évkönyv Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta a felszólalók sorát. „Számomra a »nagy ember« definíciója: hétköznapi ember, aki azonban többet tesz, mint az átlagkövetelmény, és nemcsak a saját, hanem a mikroközössége javára is. Ilyen személy például a Szikra Galériát megálmodó, majd életre hívó Szikra István. De nagy emberek azok is, akik évről évre megalkotják ezt az évkönyvet, melynek feldolgozott témáiban a múlt, a jelen és a jövő is őszintén megjelenik,

Halász Lajos

s melyek közt minden jászsági ember talál számára érdekeset.” Végül kiemelte az évkönyv támogatóit. Jászberény és Jásztelek önkormányzata mellett azokat is, akik névtelenül, adójuk 1�%ával segítették a kiadvány megjelenését. „Számomra ők is a »nagy ember«

kategóriába tartoznak.” – mondta. A kötet tartalmáról Pethő László felelős szerkesztő szólott. Elsőként általánosságban, számszerű adatokban kifejezve. Elmondta, a Jászsági Évkönyvön körülbelül ötvenfős gárda dolgozik (idén sem volt ez másként), s évről évre több

száz példányban elfogy. Majd a most megjelenő szám témáiból emelt ki néhány érdekességet, hozzátéve, hogy azokról majd a jelenlevő szerzők bővebben szólnak. (Folytatás a 7. oldalon.) (Fotó: Bíró János)

Tájékoztató fejlesztésekről, beruházásokról Szabó Tamás polgármester és Tamás Zoltán, a városüzemeltetési bizottság elnöke múlt csütörtökön kora délután a polgármesteri hivatalban fogadta a sajtó képviselőit, hogy közreműködésüket kérve megköszönjék a városlakók türelmét és megértését az elmúlt időszakban zajló városrendezéssel járó kellemetlenségekért, valamint tájékoztassák Jászberény polgárait a következő szezonra ütemezett városfejlesztési és gazdálkodási tervekről. Kárpáti Márta „A forgalomkorlátozásokat is okozó, döntően zárt rendszerű csapadékvédelmi fejlesztés nagy része november hónapban befejeződik. A most kimaradt területek, úgy mint az Alsó-Csincsapart és a Nádor utca csatornázási munkálatait jövő tavasszal végezzük. Az összesen 308 millió forintos beruházás 45 millió önerőt igényelt” – tájékoztatott a polgármester. A Csemege-tömb helyzetének rendezése régi adóssága a városnak.

Sajtóreggeli az Electroluxnál

Az épületek bontásával láthatóvá vált milyen jó perspektívájú, szépen kialakítható terület nyílt meg a főtér számára. A bontás költsége 52 millió forint. A hasznosítható faanyagokat szociális célra fordítjuk. A város rehabilitációs projekt 400 milliós keretéből, melyből 150 millió saját vállalás, a terület parkosítására 22,5 millió, a Zirzen Janka utca rendbe tételére további 24 millió forintot szánunk. Az ideiglenes parkoló funkciója egyelőre megmarad. Szintén parkolóhelyek kialakításá-

ra kerül sor a Hold utcában az óvoda helyén. Az intézmény bontása hat millió forintba, az ideiglenes parkoló kialakítása 2 millió forintba került. A jövőben a parkolási renden is szeretnénk javítani, a buszpályaudvar környékét rendezettebbé, a megközelítés szempontjából praktikusabbá tenni. Szintén a közlekedés fejlesztését, biztonságosabbá tételét szolgálja a kerékpárút-hálózat bővítése. Burkolati jelek felfestésével, jelentős sebességbeli korlátozásokkal a kerékpárosok biztonsági

pozíciója jelentősen javult. A Hatvani út, Mártírok út, Jókai út elején még folynak az utólagos munkálatok fásítással, cserjésítéssel, melyek a környezet szépítését szolgálják. A kerékpárút-hálózat fejlesztéséért projektre 123 millió forint támogatást kaptunk, és 13 millió önerőt tettünk hozzá. Kulturális célú fejlesztésekre szintén jelentős összegeket fordít a város. A 108 milliós mozifelújítás mellé további 18 millió forintot szánunk az épület kistermének art jellegű vetítésekre alkalmassá tételére. A volt bútorbolt épülete Főnix Fészek Műhelyház néven a jövőben amatőr és alternatív színjátszó csoportok befogadására készül. A részleges külső megújítás után, mely 1,5 millió forintot igényelt, a belső tér kialakítása 2,2 millióba, a színpadtechnika további 8 millió forintba került. A környék további rendezése bontással, parkoló kialakításával, parkosítással a tervek között szerepel. A Déryné Rendezvényház fűtéskorszerűsítésének költsége szintén a kulturális fejlesztéseink számlájára írható. (Folytatás a 2. oldalon.)

A találkozót fokozott érdeklődés előzte meg Jászberényben, de a Városligeti tó partján található Robinson étteremben megjelent tekintélyes gazdasági újságírók számából következtetve országosan is. A berényi érdeklődés különösen érthető az Electroluxnak a város gazdasági életében betöltött kiemelkedő szerepe okán. Időnként rémhírek is felröppennek a vállalat jövőjével, esetleges elköltözésével kapcsolatban. (Folytatás a 6. oldalon.)

Útépítés városszerte Előző számunkban beharangoztuk a városi útépítéseket. Most a Jászberényi VV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a konkrétumokról tájékoztatta lapunkat. m. t. Jászberény város önkormányzatának beruházásában az úgynevezett ipartelepen (Váltó, Fácán, Fecske, Fülemüle, Gerle utcák), illetve az Érparton a Kodály–Wittmann és a Vadász–Szép utcák északnyugati végét összekötő részén a sármentes közlekedés érdekében szórt útalap építés kezdődött. Továbbá útburkolat felújítási, azaz aszfalttal történő úgynevezett szőnyegezési munkák kezdődtek a Bartók Béla, Gólya, Katona, Mikszáth Kálmán, Szellő, Vas, Vízöntő, Csík Tibor, a Gárdonyi és a Kodály utcákat összekötő utcában (Lomb utca folytatása) és a Gyárfás utca nyugati végén. Horgosi Zsolt elmondta, hogy terveik szerint a munkálatok december közepéig befejeződnek. Addig is, ezúton is kéri az építéssel érintett terület lakosságának, a vállalkozóknak és az arra közlekedőknek a türelmét és megértését.


Önkormányzat

2. oldal

2013. november 28.

A kilences körzet mindennapjai Tájékoztató fejlesztésekről, beruházásokról Bohárné Bathó Rozália, a kilences választókerület önkormányzati képviselője körzetbejárást és lakossági fórumot szervezett múlt héten szerdára. Mind a választókerületi bejárás, mind pedig az azt követő lakossági fórum szívélyes légkörben zajlott.

Nagy Katalin A meghívásnak eleget téve megjelent Szabó Tamás polgármester, Alvári Csaba főépítész, Dányi Olga városfejlesztési irodavezető, dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány, Lányi László városüzemeltetési irodavezető, valamint több önkormányzati képviselő. A bejáráson csaknem valamennyi probléma a csapadékvíz elvezetése körében merült fel, melyek mindegyikére közeli megoldást ígértek a jelenlévő szakemberek. A Balaton utcában egy elhanyagolt porta romos, omladozó és emiatt balesetveszélyes kerítésére hívták fel a figyelmet az utcabeliek. A Klapka György Szakközép- és Szakiskola Tankonyhájának egyik tanterme zsúfolásig megtelt a lakossági fórum iránt érdeklődőkkel. A képviselő as�szony tömören, tételesen felsorolva számolt be az elvégzett munkáról, továbbá kitért a tervekre, a megvalósításra váró feladatokra is. Szabó Tamás polgármester azzal a jó hírrel érkezett, hogy még ebben az évben elkészül az útalap a körzet úthálózata tekintetében kritikusnak nevezhető ipartelepen. A fórumot az aktivitás jellemezte. A kérések között gyalogátkelőhely akadálymentesítése, balesetveszélyes útszakasz egyirányúsítása, közvilágítás létesítése is szerepelt. Volt aki a közterületen vizelők miatti jogos felháborodásának adott hangot azzal, hogy a deviáns jelenség felszámolása tulajdonképpen lehetetlen.

Lakókörzeten kívüli lakó is intézett kérdéseket a képviselő asszonyhoz, azonban kérdései a körzeten kívüli problémákra irányultak, így választ a polgármestertől kapott. Szabó Tamás eloszlatta a neszűri telkek ingyenes felajánlása tárgyában felmerült félreértést.

Tudatosította a jelenlévőkben, hogy az önkormányzat a részére ingyenesen felajánlott neszűri telkeket gesztusként, kizárólag segítő szándékkal fogadja el azoktól a tulajdonosoktól, akik a tulajdonjogukhoz tapadó terhektől így kívánnak megszabadulni végső megoldásként. Hangsúlyozta, hogy az ingyenes felajánlás nem elvárás a tulajdonosok felé. A kérések mellett sokan az elismerés tolmácsolása céjából kértek szót. Többen megköszönték az utak állagának javítására tett intézkedéseket, valamint a közmunkások munkáját. Elismerés illette a március óta új törekvéseket megvalósítani igyekvő rendőrség munkáját. A lakosság megelégedéssel fogadta a környezetükben gyakrabban járőröző rendőröket és polgárőröket, akiknek jelenléte megnyugtató. Sokan méltatták Bohárné Bathó Rozália képviselő asszony tevékenységét, külön kiemelve, hogy mindig mindenki számára elérhető, vele napi kapcsolatban lehetnek a lakók. A fórum zárásaként az október 26án útjára indult és minden várakozást felülmúló ütemben szélesedő Szomszédok Egymásért Mozgalom lényegéről, eddigi tapasztalatairól, a csatlakozás mikéntjéről dr. Körei-Nagy József rendőrkapitány és Orosz Tibor bűnmegelőzési előadó adott részletes tájékoztatást. Sokan éltek a csatlakozás lehetőségével, és ezzel erősítették tovább a civil mozgalmat.

(Folytatás az első oldalról.) A sport területére is jutott a város kasszájából. Az újonnan elkészült műfüves pályát pénteken birtokba vehetik a sportolók. A 60 milliós pályázat eredményét, melyből 18 millió önerő, hivatalosan majd a környezet területrendezése után nyitjuk meg. Tamás Zoltán a városban zajló területrendezésekről, fakivágásokról, fásításról, cserjésítésekről tájékoztatott. A Bercsényi út kivágott fáinak helyére néhány héten belül 44 előnevelt csemetét ültetnek, létrehozva ezzel egy impozáns fasort. A város főbb útvonalainak mentén, mint a Rákóczi, Szövetkezet, Kossuth, Nádor, Hatvani utakon összesen 160 darab 10-15 centiméter törzsátmérőjű fa kerül telepítésre. A főleg gömbkőris, juhar, törökmogyoró, sövényként pedig fagyal, az alföld klímáját jól toleráló növények. A környezet ilyen jellegű szépítésére 10 millió forintos keret állt rendelkezésre. A munkálatokat közmunkások végzik, csakúgy, mint az útfelújítási projekt járdaépítésének nagy részét. Az összesen 44 milliós képviselői keretek 95 százaléka járdafelújításra fordítódott. Az idén elkészült 5700 folyóméter járdaszakaszból 3300 métert építettek a közmunkások. Ezt a minőségi munkát eredményező közfoglalkoztatási tendenciát kibővítve folytatjuk a jövőre vonatkozólag is. Szintén az útfelújítási projekthez tartozik a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. 19 utcában és utcaszakaszon végeztünk a munkálatokkal, még öt utca hiányzik a teljes vállalásból. Ezek az ivóvízvezeték gerincvezetékének cseréje miatt késnek. 11 utcában végez-

tünk ivóvíz-gerincvezeték cserét az idén, 157 millió forintos önerőből. Szabó Tamás felvázolta a vagyongazdálkodás aktuális kérdéseit is. A város a Vagyonkezelő Zrt.-nél érdeklődik a jégpálya és a katonák földje átadásának lehetőségéről. Ez utóbbinál a tulajdon kérdése még tisztázatlan, egyelőre Jászberény számára a használatba vétel lehetséges. A város tervei között szerepel két jelentős nagyságú pince megszerzése is a városközpontban. A Huszárlaktanya ügyében egy hónapos áll rendelkezésre sikeres pályázat benyújtására. Ez a fajta eljárás szolgálja leginkább a város érdekeit a sokmilliárdos költségigényű megalapozatlan döntések elfogadása helyett. Közvetett módon a pályázati kiírásban szereplő sport rekreáció, valamint bérlakások kialakítása szolgálják leginkább elfogadható módon a város érdekeit. A decemberi

Az első nap az új műfüves pályán

Jászberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: Azt már korábban hírül adtuk e lap hasábjain is, hogy Jászberényben a régi salakos edzőpálya helyén egy új, műfüves borítású labdarúgópálya építését kezdték el.

az ingatlan címe: 5100 Jászberény, Hold u. 2. (volt Kőhídi Gyógyszertár) helyrajzi száma: jászberényi 5227/A/1 hrsz.

Ács Tibor

megnevezése: gyógyszertár területe: 167 m2

Nos, ez rekordgyorsasággal el is készült, ami 64�×�44 m-es, így a megyei női A részletes pályázati kiírások megtekinthetők Jászberény város honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. szoba, tel.: 57/505-700/113).

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, előzetes időpont egyeztetést követően (JVV Nonprofit Zrt., ingatlankezelők tel.: 57/503-280).

testületi ülésen remény szerint már lehet a beérkező pályázatokkal kapcsolatban véleményt mondani. A közismert nevén Anyákboltja nevezetű ingatlant sikerült értékesíteni. Tavasszal egy városképbe illő ügyészségi épület veszi át a helyét. A főtér meghatározó épületei, a Városháza, a Rozália kápolna és kerítése, a parókia jövőre homlokzati felújítások során megszépülnek. Végezetül az utak helyzetéről kaphattunk képet. Az elkerülő út előkészítő fázisai zajlanak, melyre a projekt 370 milliót nyert. A kivitelezési munkálatok 2-3 milliárdos volument jelentenek. A város belső útjainak megépítésére, felújítására aszfaltozásra, útalap készítésre 100 millió forintot fordítottunk. Az idén az Ipartelep úton elkezdődnek az útalapozási munkálatok, ezek elkészültével Jászberény belterületi úthálózata száz százalékban szilárdburkolatú lesz.

Kegyeleti hirdetések feladása a -ba: az érintett lapszám megjelenését megelőző keddig, szerkesztőségünkben:

Jászberény, Fürdő utca 5-7. Nyitvatartás: hétfőn, kedden, csütörtökön 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig

labdarúgás és az utánpótlás korosztály (U13) számára előírt szabványmérettel rendelkezik. Az újonnan készített pályát az MLSZ átvette a kivitelezőtől, így nem volt akadálya annak, hogy a jászberényi önkormányzat – mint az önerő biztosítója – továbbadja azt a használók részére. Az elmúlt péntek délután, egy mini ünnepség keretében Juhász Dániel

Fájó szívvel emlékezünk

Rédei István halálának 3. évfordulójára.

„A múltba visszaemlékezve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már.” Szerető édesanyja és két lánya

alpolgármester – Szatmári Antalné, a humánerőforrás bizottság elnöke, valamint több önkormányzati képviselő jelenlétében – átadta azt a Jászberényi Futball Clubnak, azaz a pálya üzemeltetőjének. Ezt egy röpke meccs keretében fel is avatták a focisták. Mint azt dr. Gottdiener Lajos, a JFC elnöke elmondta, ez még csak az ún. használatbavételi átadás volt, a hivatalos ceremónia majd csak tavasszal lesz, amikor a mellette lévő parlagon lévő terület is rendezve lesz. Ott a tervek szerint gépkocsi parkoló, valamint egy játszótér épül majd. Ezt már Jászberény városának feladata lesz megépíteni, mint ahogy a világításához szükséges villamos energia bekötése is a város feladata a szerződés értelmében. Erre egyébként nemsokára sor kerül, így sötétedés után, amíg az időjárás engedi, az edzéseket már itt tarthatja a JFC. Természetesen a már korábban meglévő bérleti szerződés értelmében más – akár környékbéli – klubok is igénybe vehetik. Ez a tapasztalatok alapján, főleg a következő év elején, a tavaszi szezonra való felkészülési időszakban sűrűsödik majd be igazán. (Fotó: Pesti József ) Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Csikós János (1938-2013)

temetésén megjelentek, sírjánál koszorút, virágot helyeztek el, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön hálásak vagyunk a Iusta temetkezési vállalatnak. Felesége és fia


Arcok

2013. november 28.

3. oldal

Egy élet a tanítóképzés szolgálatában Gergő válogatott lett Huszárné Medve Mária főiskolai adjunktusnak a helyi tanítóképző volt egyetlen munkahelye. Jászberényi redemptiós család sarja anyai és apai ágon egyaránt. Jászberényben született, és mind a mai napig itt él. Farkas Ferenc Amikor belépett a szerkesztőségi szobába, az derűvel, közvetlenséggel telt meg. Oldott volt a légkör, hiszen több évtizeden át ugyanaz volt a munkahelyünk, és számos esetben közös feladatokat oldhattunk meg. Gyermekkorának egy részét a nagyhalmi (Jászdózsához tartozó tanyaközpont perces vasúti megállóval) iskolában élte le, ahol az édesapja, dr. Medve Pál tanítóskodott. Emlékezését azzal folytatta, hogy a környék lakói együtt lélegeztek, és szabad idejük jelentős részét is együtt töltötték. Voltak ott spontán esteli összejövetelek, de folyt színjátszás is sok más egyéb mellett. Két évig az édesapja tanította, majd egy Jászapátiról átjáró tanító, Szüle Lajos. Édesapja sílécen ment gyakorta Jászdózsára, és a testnevelésnek is jeles képviselője volt. Szívesen emlékezett arra is, hogy elvitte őket a nyári táborba, ahol Marika a Pancsoló kislányról szóló számot énekelte a tábortűznél. Kiderült, hogy jó énekhangja van, és bekerülhetett a helyi zenei tagozatos iskolába. Hogyan került a testnevelés vonzáskörébe? Az iskolában Rozsnyói Sándorné révén kerültem kapcsolatba életre szólóan a testneveléssel. A középiskolában későbbi tanszékvezetőm, Andrási György remekül tanította a testnevelést elméletileg és gyakorlatilag egyaránt. A pályaválasztásomba szerepet játszott Szántai József (Öcsi bácsi) is. Ő ugyanis összegyűjtötte a tehetségesnek tűnő iskolásokat, és szakszerűen foglalkoztatta őket. Milyen sportágat űzött testnevelési főiskolás korában? Elsősorban atlétikát, akkor ötpróbában értem el számottevő eredményeket, noha korábban Öcsi bácsinál tornáztam, részt vettem az általa vezetett edzéseken. De nem csak sportoltunk. Az Egyetemi Kórusban énekeltünk leánytestvéremmel együtt. Ennek legemlékezetesebb pillanata egy moszkvai szereplés volt. Nagy élményt jelentett számunkra a kóruséneklés. Ezt a lélekemelő elfoglaltságot férjemmel ma a

Cantate Nobis Énekegyüttesben élhetjük újra. Hogyan került szülővárosának főiskolájára? Amikor végeztem a Testnevelési Főiskolán, igyekeztem itthon állást keresni. Számos üres hely volt, de férfit kerestek. Végül azonban egykori tanárom, Andrási György révén kerültem a tanítóképzés vonzkörébe. Tímár Mihály tanszékvezető nagy szakértelemmel vezetett be a tanítóképzés berkeibe. Először csak szokásos testnevelési órák sorát kellett tartanom, majd hamarosan tanítottam a tantárgypedagógiát is. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy igazán kész tanárnak tarthassa magát? Úgy gondolom, öt év alatt el lehetett sajátítani azokat a módszertani, elméleti információkat, amelyek szüksé-

gesek voltak a testnevelés eredményes oktatásához, a testi neveléshez. Különösen fontossá vált mindez akkor, amikor testnevelés műveltségterület keretében kellett a testi nevelés fogásait, szakórákat, ezek mikéntjét megismertetni a növendékekkel. Ekkor a tantárgypedagógia különös jelentőségűvé vált mindannyiunk számára. Természetesen állandóan újabb és újabb továbbképzésekre jártunk, hogy hallgatóinknak a korszerű módszereket -- a régieket nem elvetve -- átadhassuk. Hogyan került kapcsolatba az intézmény falai között folyó kulturális tevékenységgel? Mindjárt pályám kezdetén nyitótánc­ ot taníthattam be. Ebben részt vett a jelenlegi dékánhelyettes is. Ennek és az ilyen természetű rendezvényeknek a levegője megfogott, és egyre több hasonló megmozdulásnak lehettem részese. A hallgatók szívesen hajtottak végre olyan gyakorlatokat, amelyeket zene kísért. A zenés gimnasztika révén kialakult a nyolcvanas évek elejétől az

aerobik, amely számos generációt mozgósított, s többeket vezetett a sportolás közelébe. A zenére végzett gyakorlatokat szakest keretében mutatták be a hallgatók, ami nagyon népszerű volt, ráadásul rengeteget gyakoroltak rá, ami a szakmájuk elsajátitását jelentősen segítette. Milyen egyéb rendezvények szolgálták a közösségteremtést és az egészséges életmódot? Rendszeres kirándulások bel- és külföldre. Különösen akkor lendült fel ez a természetjáró mozgalom, amikor a főiskolának busza is lett. Bejártuk Magyarország hegyeit a Zempléntől a Mecsekig, hosszú túrákra vettük rá hallgatóinkat és munkatársainkat. Olykor külföldre is elvetődtünk. Számos vízi- és sítúrát is szerveztünk nagy-nagy sikerrel. Baráti összejövetelekre is emlékszem, amelyeknek a szervezésében és bonyolításában jelentős szerepet vállaltam. Voltak tanár-diák sportrendezvények, és ezeket baráti beszélgetés követte. Számos szakszervezettel közös rendezvényünk is volt, amelyek a munkahelyi légkört tették barátibbá, elviselhetőbbé, hatékonyabbá. És van a Tyúk SE mind a mai napig.. Kolléganőim szívesen jönnek a kellemes és hasznos együttlét pillanatait élvezni, egészségesebbek, derűsebbek leszünk. És a család? Rendjén valóan jött a szerelem, a házasság Huszár Lászlóval, majd a négy gyermek. A férjem közlekedésmérnök, majd logisztikai vezetőként tevékenykedett a Lehelnél és az Electroluxnál. A négy gyermek számára adta magát a sport. Mindnyájan részesei a magyar élsportnak. Ági tisztes sportmúlt után testnevelő tanár az ELTE-n, főbíró a görkorcsolya világbajnokságokon. Valahányan a torna után korcsolyázással jegyezték el magukat. Éva matematika­ tanár, Attila épitészmérnök lett, de a mai napig aktivan sportolnak, ma már nem versenyszerűen. Erika olimpiai helyezett lett (4-5-6.), és korcsolyaedző Kanada Québec tartomány válogatottjánál. És az unokák? Három unokánk van, és a negyedik útban. Ők az életünk folytatásai és valóságos csodái. Nagyszülőnek lenni igazi simogató érzés. A három csöppség teszi igazán derűssé napjainkat, élővé életünket.

Pető doktornő pendelyes születésnapja Dr. Pető Katalin hivatalos titulusa szerint csecsemő- és gyermekgyó­ gyász, iskolaorvos, a Magyar Vöröskereszt Jászsági Területi Szervezetének elnöke, az országos vezetőség tagja, akit felelősségteljes tisztsége miatt tisztelet; közvetlen, kedves egyszerűsége miatt szeretet vesz körül. nagy Ez a szeretet motiválta barátait ötvenedik születésnapjának rendhagyó és remélhetőleg emlékezetes ünneplésére. Szombaton hajnalban gondos kezek feldíszítették az előkert fáit papírból kivágott ötvenesekkel, majd hat óra körül patinás gimnáziumunk igazgatója, Antics István az idő múlását szimbolizáló Sára banyával a karjaiban a több, mint harminc fős csoportot az ünnepelt otthonához vezette. A korai zenés ébresztő nem kis koc-

kázatot rejtett magában, ezért őszintén örültünk, hogy Katika évtizedek óta ismert békés természete az álmaiból riasztás esetére is kiterjedt. Két nagy bőröndnyi személyre szóló apró aján-

dékkal, no meg Sárával kívántunk boldog születésnapot. Kik ezen a napon korán keltünk, hamisítatlan tiszta aranyra leltünk Pető Katalin doktornő meghatott mosolyában.

Fontos állomáshoz érkezett városunk amerikai foci csapata, a Wolverines. Tamás Gergőt beválogatták Magyarország legjobb 80 játékosa közé. Erről és a jövőbeli terveikről kérdeztem Gergőt és a csapat vezetőedzőjét, Balogh Kornélt. Csík Flóra Hogyan ismerkedtél meg ezzel a nem mindennapi sporttal? Ismerősök által ismertem meg ezt a sportot. Először kicsit idegenkedtem tőle, mert túl agresszívnek tartottam, de ahogy részt vettem az első edzésen, egyből tudtam, hogy itt a helyem. Mindennek immáron hat éve. Mikor léptél először pályára? Két éve edzettem, amikor részt vehettem az első meccsemen, akkor még juniorban, majd 16 évesen léptem be a felnőtt csapatba mint védő játékos.

Nemrégiben megvolt az a bizonyos válogató edzés, ami alapján bekerültél a válogatottba. Hogyan zajlott az a hétvége? Összesen száznegyvenen voltunk, és nyolcvanan kerülhettek be válogatott keretbe. A berényi csapatból rajtam kí-

¦ Friss hírek ¦ Írásaink bővebben ¦ Kép- és videógaléria ¦ Az újság eddigi lapszámai www. facebook.com/berenycafe

Termelői méz

vül még három társam is ott volt: Berta János, Bugyi Máté és Udvardi Ádám. Nagy megtiszteltetés, hogy én kerültem be a nyolcvanfős limitbe, így képviselve Jászberényt és a Wolverinest. Feltételezem, ez még csak a kezdet. Mi várható a továbbiakban? A tél folyamán lesz majd taktikai megbeszélés, a támadóknak és a védőknek, ahol elmondják a továbbiakat. Mindezek után, legközelebb nyáron találkozunk egy edzőtáborban. Itt együtt készülhetünk a három edzőmeccsre, amelyből kettőt Magyarországon, egyet pedig külföldön terveznek megtartani. Kornél, te vagy Gergő edzője. Milyen terveitek vannak a jászberényi rozsomákokkal? Nagyon szeretnénk, ha teljesülne egy régi nagy álmunk, hogy egy amerikai edzőt szerződtessünk, de egyelőre hiányzik néhány kritérium. Az oktató fogadásának alapfeltétele ugyanis az, hogy biztosítani tudjuk a megélhetését. Már egy karnyújtásnyira voltunk attól, hogy a sport őshazájából magunkénak tudhassunk egy profi trénert, azonban sajnálatos módon a munkalehetőség nem jött össze… Hatalmas lehetőség lenne ez a Rozsomákok életében, éppen ezért nem adjuk fel és folyamatosan keressük az alternatívákat, hogy megoldást találjunk. Hol találhat meg benneteket az, aki kedvet kapott az amerikai focihoz? Jelenleg a Rákóczi úti iskola tornatermében vannak az edzéseink minden vasárnap. Nagyon szívesen látunk újabb érdeklődőket, 14-től egészen 99 éves korig. Továbbá fontosnak tartom elmondani azt, hogy a tévhittel ellentétben nem kikötés az erős testalkat. Ezzel a sporttal bárki tud azonosulni, hiszen test felépítéshez, ill. képességhez mérten találjuk meg a számára legmegfelelőbb pozíciót. Közösségünk nagyon összetartó a pályán kívül is. A srácok példamutató módon kiállnak egymásért, és ezzel is erősítették a csapatszellemet.

Keresse a jászberényi piacon és a Magyarok Vásárán! Birgés Sándorné 06-30/504-70-39 /birges.sandorne

Csomor Családi Méhészet Jászberény, Sólyom u. 13. 06-30/483-07-90 06-20/502-35-43

 propolisz (baktérium, vírus ellen)  virágpor (asztma és allergia ellen)  méhpempő (regenerálásra) facebook.com/Csomor  méhviasz gyertya Családi Méhészet


Pártok

4. oldal

Vadai Ágnes krédója Gedei József, a Demokratikus Koalíció (DK) helyi önkormányzati képviselője és jászsági parlamenti képviselő-jelöltje, Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője és Sápi István, a helyi szervezet elnökségi tagja kedden késő délután, a városi könyvtár kamaratermében fogadta a sajtó képviselőit, majd a félórával később kezdődő fórumra egybegyűlt lakosságot. Sz. M. A sajtótájékoztatóval egybekötött fórumon a képviselő asszony elmondta, hogy a látogatás a DK országjárása, illetve a választásokra való felkészülés is. A lakossági fórumokon való megjelenés lehetővé teszi, hogy ismertessék a DK korábban elfogadott programját, a 33 pontot, továbbá a DK Krédóját, de természetesen készül a választási programjuk is. A koalíció a szabadság, szolidaritás és az összefogás pártja, mely őszintén és határozottan beszél Magyarország helyzetéről.

A jövőben megoldási lehetőséget szeretnének nyújtani a jobb megélhetés reményében a lakosság számára. A 2014es választásokat követően nyugodtabb, mérsékeltebb Magyarországot kívánnak létrehozni, ahol a törvények nem egyik napról a másikra változnak, ahol küzde-

nek a családon belüli erőszak ellen, ahol a konzervatív, szociáldemokrata, liberális szavazó egyaránt megfér egymás mellett. Problémaként látja az oktatás, az egészségügy és a közbiztonság jelenlegi helyzetét egyaránt, amelyek jövőbeni megoldásra várnak. Sápi István elmondta, hogy a meg nem valósult ígéretek miatt a városlakók csalódottak és kiábrándultak, igénylik, hogy a DK tegyen valamit. A jászberényi koalíció 72 tagból áll, de Jászfelsőszentgyörgyön, Jászfényszarun, Jászárokszálláson, Jászapátin is megalakultak a DK tagszervezetei. Gedei József a helyi önkormányzat helyzetéről szólt. Elmondta, hogy helyi képviselő-testületi üléseken és sajtótájékoztatókon kellő alkalommal nyilvánult meg, s ezek vezérvonala a Fidesz választási programjának számonkérése volt. Úgy vélte, hogy a Fidesz programjai nem valósultak meg, a helyi ügyek kezelése nem megfelelő. Hiányolta a „gondos gazdát” a huszárlaktanya és a kultúrmalom esetében. Kifejtette, hogy az elmúlt három évben az eladáson kívül nem látott szándékot a laktanya ügyében, nem törődtek annak fenntartásával. Életveszélyessé vált az épület, amelynek felújítására ma már 100 milliókat kellene költeni. A képviselő a továbbiakban elmondta, hogy a kultúrmalom kialakításának esetében – a Gondozóházzal történő ingatlancserével – hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrkapitányságon. Véleménye szerint ugyanis a város vezetése az ingatlancserével és a közösségi vagyon nem megfelelő kezelésével ésszerűtlen kockázatot vállalt. A fórum első részén részt vett Szabó Tamás polgármester, aki vendég mivoltát hangsúlyozva vitába szállt elsősorban Vadai Ágnessel, mivel Gedei Józseffel az eszmecseréjük folyamatos. Vadai Ágnes a polgármester udvariasságát elismerte, de véleményük élesen eltért egymásétól, amit bővebben talán a Parlamentben vethetnek egybe.

Emberekért az emberekkel Szekeres Imre országgyűlési képviselő kedden tizenhat órára az MSZP Táncsics utcai székházába invitálta a sajtó képviselőit, hogy a média segítségét kérje pártja programjának közvetítéséhez. kárpáti A Magyar Szocialista Párt programjának kialakítása során a választópolgárok véleményére kíván támaszkodni, ezért programjának vezérgondolataként az „Emberekért az emberekkel” szlogent tartja szem előtt – fogalmazott a politikus. A véleménynyilvánításnak elsősorban a Facebook közösségi portálon kínálnak teret, ahol a legfontosabbnak vélt kérdések megoldási javaslatairól szavazhatnak a polgárok. Az elmúlt hetekben az MSZP tényeken alapuló összehasonlító kampányt folytatott, figyelembe véve a 2010 előtt és után megvalósuló fejlesztések arányát a Jászságban. Szekeres Imre szerint 2006 és 2010 között 81 milliárd 762 millió forint támogatást kapott a térség az Európai Uniótól, illetve az államkasszából. A képviselő állítása szerint a jelenlegi kormányciklusban ennek az összegnek az egynyolcada, mintegy 11 milliárd 858 millió forint jutott a jászsági települések fejlesztésére. (Az ismert nyilvános adatok az elmúlt három évben egyedül az új Széchenyi terv tekintetében 468 projektet jelölnek meg 55,5 milliárd forint támogatási tartalommal. – a szerk.)

Szekeres Imre kiemelte, hogy a szocialista vezetés alatt elnyert, Jászságot célzó támogatások döntő hányadát, 34 milliárd 144 millió forintot, közvetlenül a lakosságot érintő beruházásokra, útfejlesztésekre. óvoda- és iskola­ épületek felújítására, oktatásfejlesztésre, településközpontok és városrészek rendezésére fordították. Ilyen jellegű befektetések hitelesítik az önkormányzatok munkáját, ezek alapján értékelhetjük a kormányzat tevékenységét. Ezen az alapon lehet a jövőről beszélni, meghirdetni a programunkat. Az elmúlt néhány év hozadékaként a megélhetési kérdések váltak a legfontosabbakká. A felkúszó árak és a magas adó, a bizonytalan munkahelyek, a növekvő munkaterhek, az egészségügy tarthatatlan helyzete, az oktatás aggasztó állapota, a nem létező közbiztonság bekerültek a megoldandó problémák közé. Az MSZP azért harcol, hogy a gazdagok kormányát felváltsa a dolgozó szegények kormánya. Növelni kívánják a gyermekeket segítő támogatások körét, céljuk, hogy adómentessé tegyék a minimálbért, csökkentsék az élelmiszerárakat, méltányossá tegyék a gyógyszerár-támogatást, megszilárdítsák a közbiztonságot. Mindezekre a fedezet a költségek átdolgozásával teremthető meg, reményeik szerint már jövő év közepén. Fejlesztésre vonatkozó terveik között szerepel kilenc mellékút felújítása, az elkerülő út befejezése, a 32-es út felújítása, a 31-es kiszélesítése, nagyobb teherbírásúvá tétele.

2013. november 28.

Budai Lóránt programot hirdetett Amint megírtuk, Budai Lóránt lett a megyei 2. számú országgyűlési választási kerület jobbikos jelöltje Az egész Jászság mellett Tiszasüly és Újszász lakossága is ebbe a kerületbe tartozik. Programhirdetésre érkeztünk. T. R. Az egykori ifjúsági ház nagy termének elkülönített részében valamivel több mint harmincan gyűltek össze pénteken délután 18 órára, hogy részesei lehessenek a jelölt fórumának, aki részletes vetített képes előadást tartott a Jobbik 2014. évi választási programjáról. Röviden ismertette saját Jobbikhoz közeledését, vezetővé válásának mozzanatait, személyes életének alakulását. Elmondta, hogy helyi önkormányzati képviselőként több százszor szólalt fel, és száznál több javaslattal élt. Hangsúlyozta, hogy szerinte a fiatalság jelentékeny része a Jobbik mellett áll, és ez a jövő évi siker fontos faktora. Bizonyítani igyekezett az MSZP és Fidesz kapcsolatát, elsősorban azzal, hogy rámutatott, hányszor szavaztak együtt a két párt képviselői. Képileg úgy jelenítette meg a két párt összetartozását, hogy az MSZP szegfűjét egy narancson fűzte át. A helyi és az országos politika tekintetében is számos egyezésre utalt. A Jobbik küzd a huszonhárom új adó ellen, igyekszik megakadályozni a magyar föld uniós tagoknak történő kiárusítását, sok más egyéb mellett. A hit gyülekezetének megítélését is helytelenítette. Ellentmondásnak érzi, hogy az Európai Unióban nálunk a legmagasabb az áfa, de számos egyéb adófajta is nagyon megnehezíti az állampolgáraink életét. Súlyosbítja a magyarok életét a közbiztonság mind problematikusabbá váló volta szűkebb pátriánkban és az egész országban egyaránt. Kifogásolta a közmunka jelenlegi gyakorlatát is. Mindezzel szembeállította a gyöngyöspatai helyzetet, ahol állítása szerint a Jobbik vezetésével sikerült eredményes együtt-

működést teremteni. Hangsúlyozta, hogy a devizahitelesek ügyét is újra kell tárgyalni. Véleménye szerint a devizahitel terheit a bankoknak kell viselniük. Kijelentette, hogy a valódi megoldást a Jobbik Hét vezér terve jelenthetné. Ennek főbb mozzanatai: az élelmiszer-ipar hazai piacra termeljen, és mellőzzük a külföldi áruk forgalmazását, továbbá az otthonteremtés elkerülhetetlen az ipar fellendítése érdekében. Szükséges továbbá az energetikai program beindítása, az egészségügyi turizmus révén újulhat meg egészségügyünk, de újjá kell szerveznünk az informatikai tevékenységet is. Elkerülhetetlen a közbiztonság hatékonyabbá tétele. Ehhez a Jobbik felfogása szerint nélkülözhetetlen a csendőrség újjászervezése, valamint a Magyar Gárda tevékenységének intenzívvé tétele. A közbiztonság helyzetének romlása másként nem akadályozható meg. Szólott a luxus börtön létéről, ahol szerinte egy napi rabellátás 2.3oo forint, a kórházbeli ellátás összege pedig napi 550,- forint. Önfenntartó börtönök kialakítása megkerülhetetlen. A cigányság körében is meg kell teremteni a jog és a kötelesség egyensúlyát. Értékteremtő munka biztosítandó segélyek helyett. Az iskolába járás nem szívesség, hanem természetes kötelesség. Elmondta, hogy az elszámoltatás mellőzésével egykori bűnözők mentegetését szolgálja az igazságszolgáltatás. Személy szerint említette Budai Lóránt Biszku Bélát és Hagyó Miklóst. Regisztrálni kell a kettős állampolgárságot, de korrekcióra szorul a mentelmi jog is. Végezetül megállapította, hogy nagy

a tét, majd úgy vélekedett, hogy csak akkor érvényesül azt igazság, ha a Jobbik nyer. Megígérte, ha a Jobbik győz, nem él vissza a választók bizalmával. A bő egyórás előadást tucatnyi hozzászólás követte. Felvetették a cigánykérdést. Volt olyan megnyilatkozás is, amely szerint a Jobbik nem mindig a maga útját járja. Mások úgy vélték, hogy a NÁTO és az EU beavatkozhat, ha a terveit meg akarná valósítani a Jobbik. Arra is felhívták a figyelmet, hogy intenzívebb tudatformálást kellene végezniük a Jobbik tagjainak, ha sikert akarnak elérni. Ehhez szükség lenne például irodára, belső szerveződésre. Izrael ugyancsak nyomást gyakorolhatna hazánkra, ha a Jobbik elképzelései megvalósulnának. Ismét más azt panaszolta, hogy a tizenkétórázás súlyos anomália, teljesítésének hatása beláthatatlan. Számos egyéb kérdés is felvetődött, mint például a kötelező agrárkamarai tagság, de ez nem kapcsolódott a választáshoz. A megjelentek lelkesen fogadták a Jobbik választási programjának bemutatását, és többen bíznak abban, hogy tevékenységüket siker koronázza.


Mozaik

6. oldal

2013. november 28.

Pompa, fény és táncmulatság Az Electrolux erősíti jászberényi pozícióit A strassz kövek, a magas sarkú és a smink elengedhetetlen kellékek voltak a november 23-án, szombaton megrendezett társastánc versenyen. Kicsik és nagyok mindent beleadva mutatták meg tehetségüket. csík A több, mint négy évtizedes múlttal rendelkező Lehel Melody TSE már számtalan hasonló rendezvénynek adott otthont. Ez érezhető volt a ver-

Éjszakai virágzás „Aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet”- legalábbis így tartja a mondás. Akik valóban virágkedvelők, remek alkalmuk nyílt november 22én, pénteken arra, hogy beszerezzenek egy-egy különlegesebb példányt. cs. f. A tavalyi sikereken felbuzdulva, második alkalommal rendezték meg az Orchideák Éjszakáját az Oázis kertészetben. A szervezők gondoskodtak arról, hogy senki ne távozhasson üres kézzel, ugyanis a hosszú éjszakán rövid árakkal kedveskedtek a résztvevőknek. Mesébe illő látvány fogadott, amikor beléptem a kertészet legutolsó termébe. Mennyezettől a padlózatig, az asztalok roskadásig tele pakolva szebbnél szebb orchideákkal. Szinte hihetetlen volt, hogy ennyi különböző kombináció létezik a természet színeiből és formáiból: pöttyös, csíkos, kicsi, nagy, a szín variánsokról nem is beszélve a fehértől a lila szinte ös�szes árnyalatán át egészen a kékig. A piros, arany és zöld színekben

seny pörgős és zavartalan lebonyolításában. A versenyzők kezdő és haladó kategóriákban, gyermek, junior, ifjúsági és felnőtt korcsoportokban mérhették össze tudásukat. Elsőként a legkisebbek léptek a parkettre, majd növekvő sorrendbe következtek a magasabb korosztályok. A pontozás előtt mindegyik csoportnak alkalma nyílt előtáncot járni, kipróbálni a rendelkezésükre álló teret és még egyszer utoljára tökéletesíthették a technikát. Ezután a döntő következett, ami már élesben zajlott. A bírók pontoztak, a szülők fényképeztek, az oktatók pedig szurkoltak a tanítványokért. Így zajlott a szombat délelőtt váro­ sunk ifjúsági házában. Laikusként teljesen elbűvölt, hogy a legfiatalabb korosztály versenyzői is milyen irigylésre méltó mozgáskoordinációval rendelkeznek. Jelen volt minden porcikájukban, ahogy bekapcsolták a szandál pántját, ahogy sorakoztak a bevonulás előtt, ahogy meghajoltak vagy végül átvették a díjat.

Lukáts Ákos, a porszívógyár igazgatója, dr. Gönczi Sándor, az Electrolux Lehel Kft. ügyvezető igazgatója és Babucs József gazdasági igazgató

(Folytatás az első oldalról.) A sajtóreggeli időrendjét felborítva rögtön vessünk előre annyit, hogy a város a jövőben is bizton számolhat legnagyobb iparvállalatával. Lapunk előzetesen több kérdést eljuttatott dr. Gönczi Sándorhoz, aki munkatársaival együtt megválaszolta őket. Sorrendben haladva az új vezető röviden bemutatkozott, kezdve azzal, hogy tizennyolc éve – hét év miskolci egyetemi oktatói múltat követően – csatlakozott az Electroluxhoz. Azóta ismerhetjük Jászberényben, ahol adófizető polgár, s ahol gyermeke is felnőtt. A cég számos divíziójánál és termékvonalánál tevékenykedett, mígnem 2006ban az Electrolux európai alelnöke lett, egyben az európai hűtőszekrénygyárak igazgatója. 2010-ben cégen belül válpompázó karácsonyi díszítés az Oázis- tott az európai tűzhelygyárak vezetője ban sem maradhatott el. A virágkötők lett, olaszországi irodával. Tavaly év nívós kompozíciókat készítettek, szin- eleje óta pedig az öreg kontinens tűztén orchideából, hogy ezzel is felhívják hely és hűtőszekrény gyárait együttesen a figyelmet a növény sokszínűségére. felügyeli, vagyis a tizenhat Electrolux Összességében remek hangulatú üzemből kilenc hozzá tartozik a konprogram részesei lehettek azok, akik tinensen. Július elsejétől pedig az ő felellátogattak a nagykátai úton található adata a Electrolux Lehel Kft. vezetése is. üzletbe, függetlenül attól, hogy gazdaDr. Gönczi Sándor mellett jelen volgabbak lettek egy pompás növénnyel tak a cég magyarországi gyárigazgatói, vagy sem. pénzügyi és kereskedelmi vezetői. Az

Szerdán, 20-án ünnepi külsőt öltött a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus skola és Gimnázium ebédlője. Égő gyertya, harapnivaló és tea fogadta a vendégeket. farkas Teljesen megtelt a az ebédlő, hiszen több mint százötvenen volt kíváncsiak arra, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Kozma Imre atya, aki látta a világot, sokszorosan megélhette az emberi élet mélyét, hogyan látja ember és ember kapcsolatát, életünk egyik legfontosabb tényezőjét. Katolikus köszöntéssel üdvözölte népes közönségét, és idézte a Jó Szó Esték tartalmát, amikor ugyanis az ég a földdel összeér. A jó szó a bensőséges, valódi emberi megnyilatkozás, majd őszinte, szinte nélkülözhetetlen emberi kapcsolat építése, gazdagítása, fenntartása. Földrészünk több szempontból sokat vesztett emberi kapcsolataiból, korábbi erkölcsi arculatából. Ezért kell felkelteni a valóságos érdeklődést embertársaink iránt. Mély, őszinte kapcsolat kívántatik ahhoz, hogy ember és ember, férfi és nő életre szóló kapcsolatot teremtsen és tartson. Példákkal érzékeltette, hogyan alakulhat ki kapcsolat akár részben fogyatékos embertársainkkal is. Csak a valódi kapcsolatok hitelesek, és

új ügyvezető igazgató munkamódszerébe engedett bepillantást az a hangsúlyos kijelentése, hogy ezentúl nem egy személy, hanem így együtt, ez a csapat fémjelzi az Electrolux Lehel Kft-t. Ezt követően röviden, lényegre törően mutatta be a vállalat három üzleti területét, megvilágította, hogy ezek (kisháztartási gép, nagy háztartási gép, professzionális eszközök) nem regionálisan, hanem termékvonal alapon szerveződnek. Szűkítve a képzeletbeli objektívet kiemelte, hogy Kelet-Európában a lengyel és a magyar gyártás a meghatározó. Magyarországra koncentrálva úgy fogalmazott, hogy meghatározó termelési bázis, amely több terméket Európában egyedüliként gyárt. Cégen belül például porszívót és fagyasztóládát. A termékfejlesztés fontosságát ugyancsak hangsúlyosan kiemelte. Nyíregy­házán gyakorlatilag lecserélték a régi termékeket, (például a Zanussi modellt) energiatakarékosabb új modellekkel. A porszívógyár termékeinek nagy részét ugyancsak fejlettebb modellekkel váltották fel, s ez a folyamat nem áll meg egyik gyárukban sem. Jövőre tervezik a nyeles porszívó gyártásba állítását. Jászberényt érinti a beépíthető készülékek régi modelljeinek

A jó szó estéje csak ilyen összetartozás testesíti meg az igazán mély emberi tartalmakat. Nem önmagunk, hanem mások kiegyensúlyozottá tétele lehet célunk, és ennek révén válhatunk igazán emberré. Ebben kifejezésre jut, hogy szükségünk van egymásra, és egymás nélkül nem élhetünk igazán boldogító életet. A szolgálat mindennapi velejárója életünknek, nélküle ugyanis nem boldogulhatunk, nem lehetünk elégedettek. Az önismeret mellett természetesen jelentkezik a másik ember megismerésének nélkülözhetetlensége is, hogy csakugyan egyéniségének megfelelő módon közelíthessünk hozzá, hogy majd az együttélés során csakugyan társakká válhassunk. Példákkal érzékeltette, hogyan lehet a tartalmas kapcsolatokat kialakítani, majd ápolni. Hangsúlyozta, hogy magyar mivoltunk abban ölthet testet, hogy követjük első királyunk, Szent István intelmeit, hiszen ennek következtében váltunk naggyá és sok náció előtt elismerttéEgy teljes órányi előadás után megosztotta hallgatóságával néhány távoli földrészeken szerzett élményét. Kenya, Kerala egyaránt tanulságosnak bizonyult számára. Különösen a keralai, tehát indiai élmények voltak

lecserélése, illetve az, hogy a következő egy-két évben tizenhárom új terméket fognak bevezetni, főleg közép és felső kategóriás készülékeket. Nem csinált titkot abból, hogy a gazdasági környezet a vállalat számára sem ideális még. Azonban töretlen fejlesztéssel új energiatakarékos termékek piacra juttatásával válaszolnak a kihívásra. Dr. Gönczi Sándor elmondta, hogy magyarországi gyáraik továbbra is meghatározóak lesznek. A cég nem költözik el, nemrégiben alakított ki új irodaépületet Jászberényben. Végzik a dolgukat, amihez értenek, rémhírekkel és találgatásokkal, azok eredetével nem foglalkoznak. A cég vezetésének majd minden tagja belefolyt a kialakuló diskurzusba. Az előbb említett témával kapcsolatban például Babucs József visszaemlékezett arra, hogy már az Electrolux érkezésekor is voltak olyan szirénhangok, hogy a berényi gyár vagy logisztikai központ lesz vagy elköltöztetik. Ugyanő adott tájékoztatást arról is, hogy a Electrolux Lehel Kft. kerekítve kétszáz milliárd forintos 2011-es árbevételét tavaly mintegy kétszázhatvan milliárd forinttal sikerült növelni. Ez pedig arra utal, hogy az Electrolux jó úton jár.

beszédesek. Kiderült ugyanis, hogy az ottani papokat Európában tranították, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy ne igazán képzett emberek lássák el a lelkek gondozását. A szegénység fontos kísérője a távoli földrész vezető egyházi személyiségének. Szólott a szegénység olyan mélységeiről, amelyek számunkra szinte elképzelhetetlenek. Kozma Imre orgánuma kellemes, beszéde igazán pallérozott, értelemhez és szívhez szóló. Ezt sokan tudhatták a rendezvény előtt is, s ezért voltunk olyan sokan, hogy együtt élhessük meg az élet fontos tényezőit, elkerülhetetlen fordulatait. A rendezvényt Molnár Györgyné vezette tapintattal és beleéléssel. (Fotó: Sárközi János)


Ajánló

2013. november 28.

7. oldal

Megjelent az idei Jászsági Évkönyv (Folytatás az első oldalról.) Ám mielőtt erre sor került volna, széles képernyőn is megnézhettük a Képek a Jászságból fejezet fotóit: Bíró Jánosnak „a Zagyva arcai”-t bemutató képeit, és Farkas Kristóf Vince Jászfényszaru Főterének átépítését megörökítő képes tudósítását a fotográfusok magyarázataival. Végül a jelenlevő szerzők röviden bemutatták írásaikat. Dr. Wirth Lajos tudománytörténész ezúttal egy kön�nyedebb témát járt körül: a jász világtalálkozó alkalmával itt járt Amaga Gotti oszét operaénekest interjúvolta meg. Nem hétköznapi módon: az internetet és a közösségi média nyújtotta lehetőségeket segítségével. A Gazdaság rovatban Kármán Antal természetesen ezúttal is górcső alá vette a tíz legnagyobb céget nettó árbevétel, létszám és export szempontjából. An�nyit előrebocsátott: mind a cégnevek mind a számadatok tekintetében kevés változás történt a tavalyi sorrendhez képest. A top 10 mellett a múltról való megemlékezés (egy éve hunyt el Bartus Pál) és két interjú is erősíti a rovatot. A szerző úgy látja, mind az írások, mind a számadatok arról árulkodnak, hogy a Jászságban sok tehetséges ember volt és van ma is, s ha ez a tehetség szorgalommal és egy kis szerencsével is párosul, akkor sikeres életpályának nézhetnek elébe a helyi fiatalok. Rohonczy Viktor mérnök vizsgálatának tárgya az előző évhez hasonlóan a helyi zenei élet egy területe, mégpedig a hatvanas-hetvenes éveket meghatározó

Fény-árnyék Népművelő kötetét ritkán vehetjük a kezünkbe. Örömteli és zavarba ejtő munka. Röviden kultúrtörténeti emlékek, tények és történetek a „fordulat évétől” az ezredfordulóig Szarvas Melinda

beatkorszak volt. A legendás kort bemutató hiánypótló írás lapjain sokan saját történetükre lelhetnek – ahogy például dr. Kertész Ottóval is történt, mint a rendezvény elején megtudtuk. Sebők Balázs két cikkel járult hozzá az idei jász évkönyv színvonalához. Az egyik egy civil történet: a jászberényi önkénteseknek a tőlünk 250 km-re található Csobánc várának felújításában végzett hathatós közreműködésről szól. A másik, nagyobb lélegzetvételű munkája pedig a jászsági munkásőrség tevékenységét mutatja be nevek nélkül, de őszintén és tárgyilagosan, a levéltári adatok alapján. Sas István, Jászberény egyik legnagyobb civil szervezetéről, a Jász Kertbarát Klubról írt mint a szerveződés jelenlegi elnöke. Elmondta: a negyven éve alakult klubot a társadalmi szükséglet hívta életre, s jelentős szerepet töltött és tölt be mindmáig mind a szaktudás átadásában, mind közösségi téren. B. Jánosi Gyöngyi ezúttal szerzőként nem vett részt a kiadvány létrehozásában, ám szervezésének köszönhető a Művészet rovatot, s egyben a kötetet indító írás: Egri Mária művészettörténésznek a Szikra Galéria megnyitóján elmondott tanulságos beszéde. Kiss Erika e kötetben Almásy László történetét járta körül, aki a dualizmus korában mindössze két órán át töltötte be városunk polgármesteri pozícióját, majd az országgyűlés elnöke lett. Mint elmondta, itt, Jászberényben az utóbbiról nem tudunk sokat, míg az

országgyűlés könyvátárában – mely kutatásában nagy segítségére volt – Almásy helyi tevékenységéről szóló információit vették örömmel. Legvégül Buschman Éva – aki egyben a kötet tördelőszerkesztője is – beszélt az évkönyvben szereplő anyagairól. Egyik írása a Szent Klára Otthont mutatja be történetének kezdetétől, a kolostori élettől egészen a mai, nyitott korszakáig, amikor már csak két apáca él az intézményben. Másik tárgyköre Jászberény és Németország húszéves kapcsolata volt, melyet a testvérvárosi kapcsolat öt kulcsfigurájával készített interjún keresztül mutat be. Mindezek mellett még sok érdekes írás szerepel a kötetben, mint például Besenyi Vendelnek a jászberényi temetőben nyugvó első világháborús hősi halottakról szóló tanulmánya, Kladiva Imre atya visszaemlékezése a kitelepítésről, vagy Magyar Levente Katona Tamásról szóló emlékező írása. A könyvbemutatón felmerült a kérdés, a tavaly százéves apáti s az idén ötvenéves árokszállási gimnázium miért nem kapott helyet a kötetben. Mint megtudtuk, szándék volt rá, ám az a szerkesztőkön kívülálló okokból meghiúsult. Talán az évkönyv egészére elmondható, amit saját írása kapcsán Rohonczy Viktor megfogalmazott: „a teljesség igénye nélkül…”, hiszen még e testes kötet sem képes mindent magába foglalni. Ám így sem okoz várhatóan senkinek csalódást, hiszen ismét tartalmas, izgalmas munka született.

támogatója – felkérte az alkotót, a népművelő szakma elismert országos szakemberét, hogy meséljen a könyv létrejöttéről, arról hogy milyen indíttatásból írta meg a több tekintetben is jászsági vonatkozású könyvet… „Az idő múlásával több kollégával és másokkal is beszélgetve szóba kerültek szakmai múltunk érdekes és változatos eseményei, amelyeket saját tapasztalata-

ink ékesítenek – mesélte az alkotó a jelenlévőknek. – Többen is arra szavaztak, hogy ezeket a történeteket meg kellene írni! Kertész Róbert barátom javasolta, hogy ezeket a dolgokat mielőbb írásba kell foglalni, meg kell örökíteni az utókor számára. Hát így keletkezett!” A könyv a népművelő szakma történetét: társadalmi elfogadottságát, országos intézményesülését, sikerét és bizonyítható eredményeit tárja az olvasó elé. A népművelői tapasztalataihoz kapcsolódó személyesen, munkatársaival, barátaival megélt érdekes és változatos eseményeket foglalta írásba az alkotó. Ilyen korabeli emlékeket hallhattunk néhány jeles jászsági népművelő, többek közt Papp Imre felidézésben. A szerző az est folyamán nem tudott eléggé hálás lenni mindazoknak, akik nélkül a könyv nem jöhetett volna létre. Köszönetet mondott Nagy Andrásnak is, akinek közbenjárásával városunk önkormányzata is elősegítette a kötet létrejöttét.  (Fotó: Bíró János)

Szerdán este a Jász Múzeum adott otthont a jászsági népművelők társaságának, hogy munkájuk és az évek óta kialakult szoros barátság jegyében megtiszteljék jelenlétükkel szakmabeli társuk, dr. Horváth Attila szerzésében megjelent: Fény-árnyék egy hivatásról – életmetszetben című könyv bemutatóját. Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatónője köszöntötte az eseményre érkezőket, valamint a szerzőt, aki baráti és munkakapcsolati szinten több szállal is kapcsolódik a Jászsághoz. Majd Sas István – a könyv első lélekbeli

A mosolytól a hahotáig A békebeli komédiák rajongóit igazán elkényezteti mostanában a Lehel Film-Színház, hiszen vasárnap este újabb fergeteges bohózattal örvendeztették meg a nagyérdeműt. A Gergely Theáter jóvoltából a Mona Marie mosolya című egészestés zenés vígjátékot láthattuk. s. e. Egy festő élete bizony nem egyszerű. Különösen, ha a tehetsége már csak partvis-eladási képességeivel vagy a szeretője intelligenciájával vetekszik. Ha pedig az illetőnek még grófi címe is van, melynek köszönhetően az említett szeretőt anyagilag támogató „gáláns” úr lányának – aki korántsem olyan kön�nyed, mint a darab – kezére is számot tarthat, akkor teljes joggal sorolhatja

magát a halmozottan hátrányos helyzetű művészek közé. Ezen már csak egy elragadóan haszontalan vidéki szobalány segíthet, aki – ha a kávéfőzést nem is – de legalább a magán- és pénzügyi életét megoldja a szomorú sorsú fiatalembernek. Persze ezt a „megoldást” nem adják egykönnyen, főleg ebben a műfajban. Abroszba csavart nőkön, alsónadrágos öregurakon, sok-sok félreértésen és bonyodalmon keresztül vezet a főhös rögös útja a boldog végkifejlet felé. Mindez fülbemászó és könnyen tapsolható dalokkal, no meg igazi korabeli táncokkal megfűszerezve alkotja a Mona Marie mosolya című vígjátékot. Gergely Róbert társulata nem először vendégeskedett nálunk, s ezúttal sem okoztak csalódást az őket szerető berényi közönségnek. A szórakoztató darabjairól híres századeleji szerző,

Claude Magnier komédiáját Nádas Gábor zenéjével és Szenes Iván dalszövegeivel Gergely Róbert állította színpadra. E mellé parádés szereposztás társult: a főszerepeket játszó Oszter Alexandra és Szabó Máté mellett Sáfár Anikó, Forgács Gábor, Balázs Andrea, Gregor Bernadett és Némedi-Varga Tímea tették próbára a közönség rekeszizmait (és tenyereit) ezen az estén.

Programok Jubileumi műsor November 30-án, szombaton 18 órától a Lehel Film-Színházban a Jászberényi Hagyományőrző Együttes tizenötéves fennállását műsorral ünnepli. Adventi Matiné December 1-jén, vasárnap 15.30-tól a Lehel Film-Színház ad otthont Az aranypatájú kiscsikó című előadásnak, a Harlekin Bábszínház jóvoltából. Gyertyagyújtás December 1-jén, vasárnap 17 órától a Szentháromság téri parkban a város adventi koszorúján közös gyertyagyújtással köszöntjük advent első vasárnapját. Közreműködik: Cantate Nobis Énekegyüttes. Ünnepi pódium December 1-jén, vasárnap 18.30-kor a Lehel Film-Színházban a Déryné Vegyeskar lép fel. A hangversenyt Verdi születésének 200. évfordulójának tiszteletére rendezik. Beavató színház December 2-án, hétfőn 14 órai kezdettel a jászárokszállási gimnázium látja vendégül a sepsiszentgyörgyi diákszínjátszókat, akik „Ahogyan a víz tükrözi az arcot” színművet adják elő. Bábszínház December 4-én, szerdán 15 órakor a MárkusZínház művészei látogatnak el a főiskolán működő Malom Színházba, akik a Mátyás király szárnyai című bábelőadást hozzák el a gyermekeknek. Világokon át December 6-án, pénteken 18 órától a városi könyvtár kamaratermében kerül sor Lőrincz Gabriella következő előadására Elménk birodalma: tudat, módosult tudat címmel, Kereszty András György természetgyógyász, szellemi tanító közreműködésével. Télköszöntő fotótárlat December 6-tól 2014. január 12-ig tekinthető meg a Lehel Film-Színház galériájában a Digitálisan Fotózók Klubjának képeiből készült kiállítás.

Új foglalkozás a Hamzában A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria az aktuális kiállításaihoz kapcsolódóan decemberben új múzeumpedagógiai foglalkozássorozatot indít PiktÓrák címmel. A foglalkozások célja a képző- és filmművészeti alkotások befogadását segítő képességek, valamint a tényleges alkotóképességek fejlesztése és tehetséggondozás. A foglalkozásokra kis csoportokban (legfeljebb 15 fő), Kerekné Mihalik Judit rajzpedagógus vezetésével szombatonként 10-től 12 óráig várjuk az érdeklődőket. Az első foglalkozássorozatra 2013 telén 8 alkalommal kerül sor, a felsős korosztály számára. A foglalkozások tematikája a 2014. február végén záruló filmes kiállításunkhoz kapcsolódik. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a fotózás és filmezés világába: megismerhetik a legfontosabb fogalmakat (pl. camera obscura, zootróp,

taumatróp), és el is készíthetik azokat; saját ruhákat, plakátokat tervezhetnek; megtekinthetik, hogyan készültek régen a fényképek; valamint lehetőség van egy közös animációs film elkészítésére is, melyet az utolsó alkalommal fogunk levetíteni az érdeklődőknek. Az elkészült munkákat a gyerekek a programsorozat végén hazavihetik. A részvétel díja tartalmazza az anyag- és eszközköltséget is. Az első foglalkozás december 7-én 10 órakor lesz. A további időpontok várhatóan: december 14., január 11., 18., 25., február 1., 8., 15. Egy foglalkozás minimum öt gyermek részvételével kerül megrendezésre, ezért kérjük, a tervezett részvétel előtt legalább egy nappal jelezzék szándékukat a múzeum bármely elérhetőségén! Ennek hiányában nem tudjuk garantálni a részvétel lehetőségét. További információ kérhető a múzeum elérhetőségein (Gyöngyösi út 7.; tel.: 57/503-260, 30/213-6911).

Szilveszter-est a Szikra Galériában Műsoros, zenés-táncos, óév-búcsúztató

Az est programja:

„B” menü: Pulyka steak hubertus-mártással tavaszi zöldség és gombás rizs- köretekkel; 18.30–19.00 Vendégvárás, koktél fogadás házi káposzta, tejszínes répa, vörös bab a Galéria kávézójában saláták jégsalátán 19.00–19.30 Szilveszteri tárlatvezetés Desszert: Szilveszteri gesztenyés torta (igény szerint) 22.00–22.45 Népszerű operett és musical 19.30–21.30 Díszvacsora dallamok Farkas Bálint operett-énekes és az emeleti rendezvénytérben Bálint Emese operett-énekes, harmonikás Hideg eloétel: előadásában Házi sajtok, füstölt sonka ízelítő, sok magvas 24.00 Újév-köszöntés pezsgős koccintással saláta ágyon, olasz dresszinggel 00.15 Tombola Választható foételek: 00.30 Újév-köszöntő svédasztal (korhely „A”menü: Bőrös malackaraj kalocsai raguval leves, lencse saláta, debreceni pároskolbász bazsalikomos vajas burgonyával, angolos sütve, mustárral, gyümölcsök) zöldbabbal. 00.15–03.00 Tánc Muzsika Vigasság. Az est folyamán a zenét Guba József szolgáltatja. Asztalfoglalás: telefonon (30-256-4514) vagy személyesen a Szikra Galériában (Rákóczi út 40.) december 20-ig A Szilveszter-est részvételi díja: 10.000 Ft/fő. Tartalma: fogadókoktél, 3 fogásos vacsora, éjféli pezsgő, éjfél utáni svédasztal, szórakoztató műsor.


8. oldal

Időjárás-előrejelzés Fagyos éjjelek, hideg nappalok. A következő napokban változó felhőzet mellett hideg téli idő várható. A levegő hőmérséklete éjszaka -4, -2, napközben 2-4 fok között várható. Szombaton előfordulhat gyenge eső, szitálás. A hét elején ködre kell számítani. Vasárnap advent első napja lesz. (Forrás: www.koponyeg.hu)

Sport�/�Ügyeletek

2013. november 28.

A nagy meccs

Gödörbe került a csapat

Ma, kedden este is ez szól a rádióban, de én a hatvan évvel ezelőtti alkalomra emlékezem. (Wembley: 1953. november 25.)

Az elmúlt keddi 16 pontos vereség után azt hihettük, hogy a Szeged elleni fiaskó csak rossz álom volt. Sajnos a hét végén Sopronban nem ez igazolódott.

f. f. A szegedi egyetem előadójában gyűltünk a rádió köré, és izgalommal vártuk az ígéretes mérkőzés közvetítését. A két himnuszt lelkesedéssel hallgattuk, majd kezdetét vette – amit akkor még nem tudtunk – az évszázad mérkőzése.

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről november 28. – december 4.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.30; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Bon Bon péntek 8.30 Hajdú Péter hétfő 20.30; kedd 18.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30 Berényi Pillanatok: 35 éves a Székely Mihály Kórus csütörtök 17.30, hétfő 19.00; kedd 6.00, 20.30

Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00 Értékőrző: csütörtök 8.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 7.30; szerda 8.00, 20.30 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.30; szerda 18.00, 21.00

Konyha.tv Edd meg, amit főztél! kedd 19.00, 19.30 Príma konyha vasárnap 8.30; hétfő 8.00 (ism) Rántotta csütörtök 7.00; hétfő 7.00 Rockfőzde péntek 21.30; szombat 8.00 (ism) Rózsakunyhó csütörtök 7.25; hétfő 7.25 Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 18.30; kedd 8.00 A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Műsorainkat megtekintheti a www.jttv.hu weboldalon is.

Ügyeletek Gyógyszertárak november 28. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 november 29. péntek november 30. szombat Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 december 1. vasárnap Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 december 2. hétfő Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834

december 3. kedd Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 december 4. szerda Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 december 5. csütörtök Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig

Fogászati ügyelet

Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Csík Flóra, Kárpáti Márta, Szarvas Melinda Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Szepesi György lelkes és képzeletkeltő közvetítése nagy elhitető erővel állította elénk a jeles sporteseményt, Puskásék produkcióját. Egy-egy pillanatra felsejlett Pluhár érzékletes szövege is! Különösen Hidegkúti és Bozsik gólja érzékeltette, hogy akkor a magyar válogatott egészen különös teljesítményt nyújtott. A szpíker elvitt bennünket a helyszínre. Képzeletünk a szavak tartalmát szinte képivé varázsolta. Ott jártunk Londonban, a verhetetlennek hitt válogatott stadionjában, és a pályán történteket szinte képszerűsítettük magunkban. Csodás másfél órát éltünk át. (Manapság szinte fordítva zajlik mindez, hiszen a képi nyomán születik a nyelvi megformálás.) A közvetítés nyomán taps harsant fel a teremben, és az arcokon lelkesültség, büszkeség jelent meg a tiszta öröm jegyében. Többek szemében örömkön�nyek csillantak meg... Szép volt… de igaz volt!

Az elmúlt keddi 16 pontos vereség kapcsán azt hihettük – Horti Bálint is ezt mondta a mérkőzés után – hogy majd Sopronban javítanak, és a Szeged elleni fiaskó csak egy rossz álom volt. Sajnos nem ez történt, hanem azt kell látni, hogy a berényi gárda nem találja igazi formáját az utóbbi mérkőzéseken. Ez látszott igazolódni szombaton Sopronban is. A hazai csapat kezdte jobban a mérkőzést, de – ekkor még – a mieink is „ragadtak rájuk”, és mindössze hat ponttal (30-24) dobtak kevesebbet vendéglátójuknál. Viszont a 30 kapott találat már jelezte, hogy a védekezést ott folytatják a fiúk, ahol Berényben abbahagyták, azaz igencsak szellős volt megint a hátsó alakzat. A második játékrészben még egy ötöst tettek (49-28) előnyükhöz a házigazdák, és így nyugodtan pihenhettek a nagyszünetben. Úgy látszik, ez a pihenés hathatós is volt, hiszen tovább növelték előnyüket olyannyira,

Rövid hírek Utánpótlás labdarúgóbajnokság. NB II. Közép B csoport U-21: JSE�–�Hatvan 1-2, U-17: JSE�–�Hatvan 2-1, U-15: Mészöly Focisuli�–�JSE 0-11, U-14: Mészöly Focisuli�–�JSE 2-2. II. Közép�–�Kelet csoport U 21: Maglód�–�Jászberény FC 4-6, U 17: Maglód�–�Jászberény FC 17-0. Lövészet. A november 23-án Ácson rendezett Országos Diákolimpián a Honfoglalás Lövész Klub két kiválósága, Berke Márton és Pataki Márton a tavalyi csapat ezüstérem mellé az idei pisztoly csapat aranyérmet is megszerezte. Felkészítő edzőjük Hábencius Ferencné II. osztályú versenybíró volt.

Hetet rúgtak Csépának Egy héttel ezelőtt, akkor is így az éjszakai órákban már jeleztük, hogy az e szombati megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzés – hasonlóan a múlt hetihez – ismét egy kötelező győzelemnek ígérkezik, hiszen a hazai Jászberényi FC a harmadik, míg a vendég Csépa, a 10. helyet foglalja el a táblázaton. ács Ennél is szembetűnőbb, hogy a mieink 20 ponttal szereztek eddig többet ellenfelüknél. Úgy látszik, Szabó Imre és csapata tanult a múlt heti Szajol elleni első félidőből (akkor a 6. percben gólt kaptak), és már a meccs elejétől nem

engedték szóhoz jutni a vendégeket. Sőt a nyomatékosság kedvéért, már a 3. percben Német Gyula egy szögletberúgást követően egyből felavatta a vendégportást egy fejessel. Aztán szépen sorban következtek az újabb találatok. A 21. percben Besenyeit ugratták ki társai, aki a jobb felsőbe emelte (2-0) a játékszert. Mintegy kilenc perc elteltével Német Gyula, majd pedig egy távoli lövéssel, László Krisztián mattolta a vendégek kapusát, 4-0. A szünetben bizonyára nagyon jó hangulat uralkodott a berényi öltözőben, ami a pályán is megmaradt, hiszen alig 10 perc elteltével Besenyei jegyezhette 2. találatát, és egyben csapata 5. gólját. A 72. perctől a becserélt Szanku

hogy 30 perc elteltével már kiütésesnek tűnő 29 pontos előnnyel álltak fel a záró negyedre. Természetesen edzőjük, Sabáli Balázs – érezvén a biztos győzelmet – pályára küldte a fiatalokat, és így Markovicsék (ő volt a legjobb 21 találatával) kilenc egységgel bizonyultak jobbnak e negyedben, de ez természetesen csak a végeredmény kozmetikázásához volt elegendő: Soproni KC�–�Fortress-Jászberény 90-70 (3024, 19-14, 26-8, 15-24) JKSE: Savic 10, Soós 8/6, Markovics 21/3, Dramicsanin 12, Lázár 2. Csere: Dukics 12/6, Szögi 2, Horti, Mladenovics 3/3. A pályára lépő listából kiderül, hogy Földi Sándor a légiós szabályok értelmében, ezúttal Raiviót pihentette. A berényi csapat ma esti teljesítményét a JKSE edzője, Földi Sándor igen egyértelműen értékelte: „A mi játékunkban nagyon sok minden értékelhetetlen. Az első félidőben még a támadás nagyjából értékelhető, de a második félidőben a támadás is, és a védekezés is tragédia volt. Nagyon nehéz menetelés következik, nem tudom, hogy fejben rendbe tudom-e tenni a csapatot, nagyon nehéz dolgom lesz.” Mikulás kupa. December 1-jén reggel 8 órától a Lehel Sport- és Szabadidőközpontban rendezik a Mikulás Kupát, a mini és kiemelt mini korosztályú röpisek számára. Női röplabda NB II. Női röplabdacsapatunk ezúttal Debrecenben vendégszerepelt, ahol Deme Gábor tanítványai, a szokásos módon, biztos győzelmet arattak: Eötvös DSE – Jászberényi RK 0-3. A juniorok viszont nagy csatában 3-2 arányban alulmaradtak. Női kézilabda NB II. A junior bajnokságban a jászberényi csapat az előtte álló nyírségi együttest idehaza fogadta. A mérkőzésen végig a Turcsányiné Pesti Edit által vezetett hazai csapat dominált, és biztos győzelmet aratott: Jászberényi TF DSE�– �Kölcsey DSE-Nyíregyháza 35-23. Kristóf megmozdulásait figyelhette a kisszámú, de nagyon lelkes hazai publikum. Az ifi csapat „gólgyárosa” először egy Besenyeitől guruló labdát továbbított a hálóba, (előnyszabály volt, így ha nem rúgja be bizonyára büntető következett volna), majd a befejezés előtt 4 perccel egy kényszerítőpasszt visszakapva, bal lábbal helyezte azt a jobb felső sarokba. Ezzel beállította a kiütéses végeredményt: JFC – Csépa 7-0 Ilyen arányban is megérdemelt a hazai siker, hiszen a vendégek nemigen veszélyeztették Papp Norbi kapuját, a mi csatáraink pedig, ezen kívül is betalálhattak volna Norbi kollégájának kapujába. Ezzel a nagyarányú győzelemmel továbbra is a stabil 2. helyen tanyázik a Szabó Imre által dirigált jászberényi csapat. Kis szerencsével viszont, akár a táblázat élére is ugorhattak volna, hiszen a mindössze egy ponttal vezető Karcag, csak a 90. percben rúgott góllal tudta otthon tartani a három pontot Túrkeve ellenében. Szombaton az idény zárásaként a tavaszi első fordulót játsszák szerte a megyében. Jászberénybe az a Tiszafüred érkezik, amely sokáig a táblázat élén tartózkodott, most pedig négy ponttal lemaradva a mieinket követik a 3. helyen. Ez a meccs mindezeket figyelembe véve sokkal nehezebb lesz, mint az előző kettő, de a végcélt szem előtt tartva, ezt a meccset is hozni kell a fiúknak. (Fotó: Pesti József )

Új évf. 2. év 48. szám  

2013. november 28.

Advertisement