Page 1

Döntések a városfejlesztésről Szabó Tamás a huszárlaktanya és a jégpálya sorsáról, a műszaki képzésről nyilatkozott.

Békebeli diskurzus

Születésnapi köszöntő

Városunk egyik közismert lakóját otthonában kerestük fel, hogy véleményét kérdezzük múltról, jelenről, jövőről.

Sára Sándor nyolcvanadik születésnapját tárlatmegnyitóval ünnepeltük a könyvtárban.

Írás a 3. oldalon

Tudósítás a 7. oldalon

Interjú a 2. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 47. szám (XXV./47.)

2013. november 21.

Újság

Adventi programkínálat

A műszaki tudományokért

Karácsony közeledtével a Jászkerület Nonprofit Kft. a könyvtárral karöltve változatos programokkal készül megtölteni advent heteit, hogy a városlakók számára az ünnepvárást közösségi élményekkel még meghittebbé és színesebbé tegye.

November 15-én délután három egymással összefüggő jelentős esemény zajlott a Szent István Egyetem jászberényi campusán. Előbb szűk körben a város vezetői, valamint a SZIE ABPK és a SZIE gépészmérnöki kara elöljárói beszélték meg, és ismertették a sajtóval a tervezett Mérnökinformatikai fakultáció lényegét, majd érdeklődő diákokat vezettek be a mérnökképzés rejtelmeibe, végül a helyi vállalkozókkal zajlott hasznos gyakorlati eszmecsere ugyanebben a témában, csak más perspektívából.

Kárpáti Márta A karácsonyi falu szabadtéri színpadának és a vásár faházainak az elmúlt évhez hasonlóan most is az ünnepi fényekbe öltöztetett Szentháromság tér ad otthont. A rendezvények helyszínéül szolgáló, szintén díszkivilágítással ékesített mozi épületét remény szerint egy fényút köti majd össze a főtérrel. A fahíd ugyancsak ünnepi ruhát ölt ezen a karácsonyon, csakúgy, mint a Békás kút, ahol szokás szerint elhelyezzük az óriás adventi koszorút – árulta el Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a rendezvény külcsínének terveit. Suhaj Csilla kulturális szervező a gyermekprogramokról számolt be a média munkatársainak. (Folytatás a 6. oldalon.)

Fél kettőkor sajtótájékoztató zajlott a SZIE-ABPK dékáni irodájában. Varró Bernadett dékánhelyettes köszöntötte a SZIE Gépészmérnöki Karának dékánját, dr. Szabó Istvánt és két munkatársát, valamint városunk polgármesterét, Szabó Tamást és a sajtó képviselőit. Majd Szabó Tamás szólott a Mérnökinformatikai fakultáció címmel induló kurzus jelentőségéről. Véleménye szerint a helyi egyetemi kar jó feltételeket

Nagy Katalin Feledhetetlen szakrális és kulturális élményekben volt részünk. Tapintható közelségben körülölelt a történelem, művészettörténeti albumokból ismert lenyűgöző szépségű épületek között sétáltunk. Róma nyár végét idéző éjszakával, mediterrán virágokkal, narancsot érlelő fákkal és mindezek éles kontrasztjaként elképesztően szemetes utcákkal, szerteszét heverésző kifacsarodott vagy hiányos végtagú, többnyire erősen leittasodott koldusokkal, valamint éktelen hangzavarral fogadott bennünket. „Rómában élj úgy, mint rómaiak!” – tartja a mondás. Ezen bölcsesség szellemében merültünk bele a római életbe a tömegközlekedés, az éttermi étkezések és az éjszakába nyúló séták során. Az élmények közül első helyre kívánkozik a Vatikánban töltött nap. A Vatikáni Múzeum kincseinek páratlan gaz-

dagsága, a világ legnagyobb keresztény templomának, a Szent Péter Bazilikának méltóságteljessége, a kupolájából feltáruló panoráma, a Sixtus-kápolna atmoszférája minden várakozást felül-

Tanyafejlesztés A Vidékfejlesztési Minisztérium által idén júniusban harmadik alkalommal jelent meg a tanyafejlesztési program, amely az előzőekhez hasonlóan kiemelten kezeli a tanyavillamosítást, illetve a külterületi útjavító gépek beszerzését. Szarvas Melinda

Farkas Ferenc

Jászságiak a Vatikánban A jászapáti egyházközösség szervezésében november 7. és 11. között a Jászság különböző településein élőket magába foglaló 56 fős baráti társaság egy hosszú hétvégét töltött Rómában.

Jászberény város lapja

teremthet az említett cél megvalósításához. A környék középiskolái könnyen elérhetik a fakultáció helyszínét, ahol az egyetem minősített oktatói tartják majd az előadásokat, szemináriumokat Dr. Szabó István dékán kifejtette, hogyan lehet a középiskolások közelébe hozni a műszaki tudományok sajátos jegyeit, hogyan lehet akár élő érdeklődést kelteni bennünk megfelelő tájékoztatókkal, majd megnyerni

őket a műszaki tudományok számára. Mód nyílik arra is, hogy Jászberényben folyjék az elméleti és gyakorlati képzés, azaz nagyobb hányadban itt kell megteremteni a képzés feltételeit. Ez természetesen helyi szakmai kapcsolatok megteremtését kívánja meg. Szabó Tamás polgármester a konkrét megoldási lehetőségeiről nyilatkozott. (Folytatás az 5. oldalon.) Fotó: Sárközi János

múlt. A legmegindítóbb élményt a pápai trón székhelyén, a „Minden templom anyja és feje” jelzővel illetett Lateráni Bazilikában élhettük meg. Kedves papunkat, Kladiva Imre címzetes kanonokot az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehetett a vasárnapi mise celebrálásában, így a jászsági hívek magyar szót hallhattak ezen a szent helyen.

A római városnéző körutak kihagyhatatlan helyszíneit: a Colosseumot, a Forum Romanumot, a Palatinust, a Pantheont, az Angyalvárat, a Szent Pál Bazilikát, a Santa Maria Maggiore Bazilikát, a Piazza Navona három barokk szökőkútját, a Spanyol lépcsőt, és persze a világhírű Trevi-kutat mi is megcsodáltuk. (Folytatás a 3. oldalon.)

Az önkormányzatok útján történő és több tanya energiaellátását együttesen biztosító tanyavillamosításra a pályázat berkein belül országosan százmillió forintos keret áll rendelkezésre. Ezen pályázat elnyerése által Jászberényben, az önkormányzaton keresztül tanyavillamosítás céljából harmincegy millió forint áll rendelkezésre, amely 26 tanya villamosításának kivitelezésére ad lehetőséget a Hajta és az Öregerdő térségében. A cél, hogy az említett térségben levő megterheltség miatt a gerinchálózatot kicseréljék, és a még be nem kötött ingatlanokat rákössék. A munkálatok megvalósítására körülbelül egy év áll rendelkezésre. – mondta el lapunknak dr. Győri János, Jászberény város tizes választókerületének képviselője. A beruházás közel hetvenmillió forint nagyságrendű, amelynek része az említett harmincegy milliós pályázattal elnyert pénzösszegen felül további tíz százalék önerő, és az ÉMÁSZ is belép finanszírozóként. A lakossági önerőt az önkormányzat megelőlegezi a tanyatulajdonosok számára, akik azt a jövőben részletfizetéssel térítik vissza.

Az idő múlik, a fájdalom nem Három év hosszú idő. Három év alatt milliónyi érzés, emlék, esemény történik. Számtalanszor szerethetsz és gyűlölhetsz, nevethetsz vagy sírhatsz, álmodhatsz vagy táncolhatsz… Egyetlen dolog van, amihez nem elég három év, talán egy élet se: a felejtéshez. Csík Flóra 2010. november 18. sorsfordító nap volt a Jászság Népi Együttes életében. Másnap, 19-én városunkba is elért a szörnyű hír, hogy Budapesten három fiatal táncos életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsebesültek közlekedési balesetben. Tisztán emlékszem a napra, amikor a hír elért hozzám. Az akkori liskás, 12.�D-ben éppen történelemóra volt. Borzalmasan untuk. (Folytatás a 6. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

Nyílt nap a járási hivatalban A Jászberényi Járási Hivatal tisztelettel tájékoztatja és meghívja Jászberény járás lakosságát a november 28án 10 órától 17 óráig megrendezésre kerülő „Hivatalok Napja” elnevezésű programjára. A programok a jászberényi, Szabadság tér 16. szám alatti irodában zajlanak. Tíz órától fél tizenkettőig sajtótájékoztatóval egybekötött rajzkiállítás-megnyitó, a pályázat eredményhirdetése és a díjak átadása lesz. Tizenegy órától délután fél kettőig a középiskolások rendhagyó osztályfőnöki órákon ve-

hetnek részt. Egy órától háromig a gyerekek vetélkedőn és játékos feladatokon próbálhatják ki magukat. Délután háromkor kezdődik a „Civilek órája”. A nap utolsó programja a délután négykor kezdődő „ügyes-bajos félórák”, melyet a fenti helyszín mellett a jászárokszállási (Árpád tér 1.) és a jászfényszarui (Szabadság tér 1.) kirendeltségen is megrendezünk. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen a napon a hivatal ügyfélfogadása reggel 8 órától este 20 óráig tart. Jászberényi Járási Hivatal

Pályázat ingatlan-értékesítésre Jászberény Város Önkormányzata nyílt versenytárgyalás lefolytatására pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok együttes értékesítésére: Az ingatlanok adatai: cím: 5100 Jászberény, Jásztelki út térsége (huszárlaktanya) helyrajzi szám: jászberényi 2410/1 hrsz. és jászberényi 2410/3 hrsz. területe: jászberényi 2410/1 hrsz-ú ingatlan 5 ha 0245 m2 jászberényi 2410/3 hrsz-ú ingatlan 4 ha 7270 m2 A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.jaszbereny.hu oldalon, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (tel.: 57/505-700–113 mellék). Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, előzetes időpont egyeztetést követően.

Meghívó lakossági fórumra 31-32. sz. főút Jászberény elkerülő szakasz III. ütem

Tisztelt Lakosság! A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Jászberény Város Önkormányzata lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket. Helyszín: DMK Ifjúsági Ház nagyterme Cím: Jászberény, Bercsényi út 1/A. Időpont: november 28. 18 óra A Jászberény elkerülő út már megépült szakaszai és a jelenleg tervezett szakasza déli, dél-keleti és észak-keleti irányból kerülik el a várost. Az I. ütem a 31. és a 32. sz. főutak között a város déli részén 2005. évben, a II. ütem a 32 és a 31. sz. főutak között a város dél-keleti részén 2009. évben megépült. A III. ütem ennek folytatásaként, Jászberény észak-keleti részén a 32 sz. főút keresztezéséig kerül majd kiépítésre. Jelenleg ennek a III. ütemnek a tervezési munkái vannak folyamatban. Új nyomvonalú kb. 4,5 km hosszú, 2×1 sávos elkerülő út, valamint – a városi Zagyva keresztezésénél – egy többnyílású híd megvalósítása a feladat. A keresztező közutak csomópontjaiban várhatóan körforgalmak fognak épülni, továbbá a tervezett nyomvonallal keresztülvágott területek megközelíthetőségére párhuzamos szervizút kialakítására is nagy valószínűséggel szükség lesz. A teljes szakasz megépülése után a 31. és 32. számú főutak átmenő forgalma teljes egészében a városközponton kívül vezethetővé válik, csökkentve a város útjainak forgalmi terhelését. Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Tervező: Partner Mérnöki Iroda Kft. Az előkészítési feladatokra megkötött támogatási szerződés összege: 371.619.919 Ft + Áfa Az előkészítési feladatok tervezett befejezése: 2015. késő ősz Az elkerülő út kivitelezése a pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődhet, várhatóan 2016. évben. A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.

Karbantartás a fürdőben A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. értesíti kedves fürdőző vendégeit, hogy a jászberényi termálfürdő nagy körmedencéje az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges és esedékessé váló gépészeti karbantartás elvégzése miatt november 24-től előreláthatólag egy hétig nem üzemel. A többi szolgáltatásunkat továbbra is zavartalanul igénybe vehetik. Megértésüket és türelmüket köszönjük. a JVV Nonprofit Zrt. vezetősége

2013. november 21.

Interjú Szabó Tamással oktatásról, fejlesztésekről, hitelátvállalásról

Eladósorban a huszárlaktanya Az elmúlt egy hétben pezsgő élet zajlott Jászberényben a városfejlesztést, vagyongazdálkodást, felsőoktatást illetően. Egy rendes és egy rendkívüli testületi ülésen, közös egyetemi és vállalkozói fórumon olyan témákon sikerült valamelyest lendíteni, amelyeket a köznyelv már-már döglött ügyeknek tekintett. Szabó Tamás polgármestert a leghangsúlyosabb tételekről kérdeztük. Halász Lajos Szerdán volt testületi ülés, hétfőn reggel nyolckor mégis újra üléseztek a képviselők. Felületesen szemlélve úgy tűnhet, hirtelen eladja a város a huszárlaktanyát. Ez valóban nagyon felszínes megközelítés lenne. Pontosan fogalmazva a képviselő-testület Jászberény 2013. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szóló 21/2013. (I. 30.) határozatában értékesítésre jelölte ki a jászberényi 2410/1 és 2410/3 hrsz-ú, természetben Jászberényben, a Jásztelki út térségében található ingatlanokat, melyek közismert elnevezése huszárlaktanya. Meghirdettük írásban és elektronikus formában is, de nem akadt hivatalos jelentkező. Ami azt illeti, a múlt hétvégén láthatta, aki elment a nyílt napokra, hogy milyen állapotban van az ingatlan. A lovarda épülete azonnali bontást, vagy sürgős megerősítést igényel. Ez van a legrosszabb állapotban, de elmondható, hogy hosszú évek alatt az egész ingatlan-együttes állapota jelentősen leromlott. Olyannyira, hogy a főépület födém- és tetőszerkezetének állapota életveszélyes. A közvetlen életveszély elhárítása és az ingatlan vagyonmegőrzését szolgáló munkálatok költsége szakértői becslés szerint legalább százmillió forintra rúg. És ezek csak az első, legszükségesebb invesztálások, amelyekből még nem következik, hogy az épület bármire használhatóvá válik, csak éppen nulla állapotba hozzuk.

A huszárlaktanya épületének viszont még a kinézete sem alakulhat át. Fontos az is, hogy a mellette lévő területen három éven belül a város terveiben szereplő legalább 2000 m² alapterületű sport-, szabadidő, vagy rekreációs célú építmény létesítését vállalja az új tulajdonos, őrizze meg a helyi vízfelületet és a helyi védelem alatt álló mocsári ciprusokat. Ugyancsak vállalnia kell a terület be nem építendő részén a zöldfelület kialakítását és folyamatos karbantartását, valamint az ingatlanok közúti kapcsolatainak megfelelő kialakítását. Hogy ez kikötés, vagy javallat? Kemény tárgyalások lesznek, arra törekszünk, hogy a városnak is hasznos vállalások sora ne csökkenjen, inkább bővüljön. Most megjelenik a pályázat, várjuk a potenciális pályázókat, s ha rajtunk múlik a decemberi testületi ülésen már dönteni szeretnénk. A huszárlaktanyába anno művészeti képzést meg miskolci műszaki képzést is álmodtak korábbi városvezetők. Ma már könnyű kijelenteni, hogy ezek légvárak voltak. Önök gépészképzésről tárgyaltak ugyancsak a napokban – igaz nem a laktanyában.

„Kétségtelen nagy könnyebbség, hogy február 28-ig az állam átvállalja 1,3 milliárd forint adósságunkat.” Az világos, hogy mennyit kellene első menetben rákölteni az épületekre. Mégis milyen értékük van? A Szikla 72 Kft. készítette el az ingatlanok forgalmi értékbecslését, ami szerint az építményes ingatlan nettó 197,7 millió, a mellette lévő földterület 47,3 millió forintot ér, tehát együttesen 245 millió forintot ugyancsak nettóban. A következő kérdés nyilván az lenne, hogyan szeretnénk eladni. Lehetőség van arra, hogy tárgyalásos pályázat útján, a több szempontból legelőnyösebbnek tűnő módon értékesítsük az ingatlant. Erre reményt nyújt, hogy helyi vállalkozók informálisan érdeklődtek az ingatlan iránt, a városnak pedig az jó, ha lokálpatrióta lesz az új tulajdonos. Akkor már értjük a kiírás kikötéseit, amelyek városlakóként szimpatikusak, de kérdés, hogy a vásárló mit szól hozzá. Vagy ezek inkább csak javallatok? Rugalmas, de a város érdekeit következetesen képviselő az álláspontunk. Tehát a lovarda sorsáról az új tulajdonos dönthet az építésszakértői és a gazdasági megvalósíthatósági tervek alapján.

A város és a térség iparosodottsága okán érthető, hogy újra és újra felvetődött a műszaki képzés igénye. Ez a vállalatbejárások során is tapasztalt feszítő igény most egybeesett a felsőoktatás átalakulása során egy másik igénnyel, a helyi főiskola szükségességének és hasznosságának az igényével. Szarvas valószínűleg kiválik a SZIÉ-ből, az egyházzal folytatnak tárgyalásokat. Mi pedig a gödöllői anyaegyetemmel fűzzük szorosabbra a kapcsolatokat. A nagyon hasznos pedagógusképzés mellett idéntől beindult az óvónőképzés, erősödik a kapcsolat a gazdaságtudományi karral, hasonló folyamat várható a mezőgazdasági karral. Mi a gépészmérnöki karral tárgyaltunk, a város, a vállalkozók és a főiskola, sőt középiskolák bevonásával. Hogyan képzeljük el a berényi gépészképzést? Természetesen nem itt a városban lesz a képzés, hanem a közeli Gödöllőn, az ottani campuson és laboratóriumokban, szaktantermekben. Itt a középiskolások orientációs találkozói lesznek, amelyek közül egy már le is zajlott. Hat

ilyen alkalom lesz, amelyektől azt várjuk, hogy akik innen indulnak, itteni ösztöndíjat kapnak, és az utolsó időszakban itt töltik a szakmai gyakorlatukat, azok itt is helyezkednek majd el. A szakmai gyakorlatban lesz nagy szerepe a helyi vállalkozásoknak. A főiskolával kapcsolatos hír, hogy szabadulna a jégpályától. Elnézést, hogy megint egy alvós történet, egy döglött ügy, amit előszedünk, de mi lesz a korcsolyázni vágyókkal? A megoldás távlatosabb része, hogy bejelentkeztünk az állami vagyonkezelőnél a jégpálya tulajdonjogáért. Emlékeztetek arra, hogy a pálya befedéséhez TAO pályázat keretében jó esély mutatkozik. Ami a rövidebb megoldást illeti: ilyen didergős időben eszünkbe jut, hogy jó lenne kinyitni a pályát. Ebben a tekintetben arra is vállalkoznánk, hogy a végleges megoldásig is a saját cégünkön, a JVV Nonprofit Zrt.-n keresztül ideiglenesen üzemeltessük a pályát. A fenti, sokáig elfekvő ügyekhez hasonlatos a Csemege-tömb bontása is, ami most zajlik. Döbbenetes, hogy a romok elbontása mennyire kinyitotta a főtérnek ezt a részét. Szinte levegőt kapott. Nem valami hasonló történik a város hiteleinek állami átvállalásával? Az építéshez előbb mindig bontani kell. Ez a bontás is azt erősítheti meg bennünk, hogy a város dolgain nem szabad túl sokáig hezitálni. Józan felhasználásban kell gondolkodni. A huszárlaktanya is hiába a második legnagyobb megyei építmény, ha mi nem tudunk vele mit kezdeni. Ha nincs hozzá erőnk. Ami a hiteleket illeti, kétségtelen nagy könnyebbség, hogy február 28-ig az állam átvállalja 1,3 milliárd forint adósságunkat. Ez az első szakaszban átvállalt hiteleket is figyelembe véve az elkövetkező években kétszázmillió forint körüli felszabaduló forrást jelent, amit egy az egyben fejlesztésekre fogunk fordítani. Tehát emiatt hétfőn a képviselők könnyebb szívvel szavaztak meg 166 millió forintot út- és útalap-építésekre? A fentiek ismeretében úgy gondoltuk, hogy a még fel nem vett, de erre az évre betervezett hitelt célszerű a lehető legnagyobb mértékben igénybe venni, és a törlésre, illetve csökkentésre javasolt (idén meg nem valósuló) feladatok helyett olyan új – hitelképes – fejlesztési célokat beemelni a költségvetésbe, amelyek még idén elkészülhetnek. Aki ismeri az útviszonyainkat, az megérti, hogy miért ezen a területen szeretnénk lépni. Ezeket a munkálatokat ameddig lehet, az időjárás függvényében végeztetjük, remélhetőleg sokak megelégedésére.


Arcok

2013. november 21.

3. oldal

Házi tárlatvezetés múltból a jelenbe Jászságiak a Vatikánban

A Balaton utcai ház előkertjében Kálmán bácsi keze munkáját dicsérő makettek fogadják a betérő vendéget. A nyitott veranda szintén kézműves remekek otthona. Az udvar őrzőjeként ember nagyságú szélmalom strázsál a bejárat közelében, beljebb fából készült cséplőgép, parádés szánkó, gémeskút, homokfutó kocsi, sőt Apponyi faragott mellszobra is díszíti a birtokot. A házigazda valamennyi alkotás mellé ajándékoz egy-egy anekdotát, családi történetet a látogató számára.

jött magától. Alkotás közben visszatérnek a régi emlékek. Amikor rájuk nézek, eszembe jut a parádés szánkó, amin gyermekként utaztam, vagy a homokfutó, melynek a kátyús úton eltört a tengelye, amikor anyám a városi piacra tartott. A cséplőgép működése mindig is lenyűgözött. Ezekkel a tárgyakkal szerettem volna valamilyen formában a múló időt megőrizni, amennyire lehet visszaidézni. Szép, rendezett ez a kert, látszik rajta a hozzáértő gondoskodás, törődés. Paraszti gyökerekkel élek. Mindig volt földünk, beleszülettem a gazdálkodó életmódba. A szüleimnek mindkét ágról jelentős birtoka volt Berény határában, míg a politika közbe nem szólt. A rendszerváltozás után a kárpótlással visszakaptunk harminc holdat, ám apám haláláig nem bírta feldogozni a családot ért veszteséget. Ő kisgazdatitkárként is tevékenykedett. Később engem is kértek szervezőtitkárnak, de én nem vállaltam a tisztséget. Amíg bírtam,

Honnan származik az ötlet, hogyan fedezte fel magában a tehetséget a kézműves alkotások létrehozásához? Egész életemben szerettem fával dolgozni. Megláttam az anyagban rejtőző lehetőséget. Elsőként a sárgára festett lovas kocsit készítettem el, azután a szélmalmot, majd a többi szép lassan

műveltem magam is a gazdaság egy részét, mára az erőm már nem engedi, így bérbe adtam. A gyerekeknek nem kell a föld, ők más utat választottak. A kerttel megmaradt a termőfölddel való kapcsolatom. Az udvar fáinak gyümölcseiből jut a gyerekeknek, unokáknak is, a szőlőből bort készítek. A zöldség is

Szűcs Kálmánt Jászberényben sokan ismerik, gyakori vendég városi rendezvényeken, ünnepségeken. Véleményét nem rejti véka alá, rendszeresen megosztja gondolatait szerkesztőségünkkel is. Békebeli otthonában kerestük fel, hogy egy kávé mellett diskuráljunk múltról, jelenről, jövőről. kárpáti

Molnár-Németh Zsuzsanna általános iskolás kora óta erősíti városunk különböző korosztályú röplabdacsapatait, sőt kiváló adottságainak és szorgalmának köszönhetően nemcsak az egyaránt patinás BSE, Vasas és Gödöllő gárdájában szerepelt a 25 esztendős szélsőütő, hanem a magyar válogatottban is. Budai Levente Zsuzsanna pályafutásában mindenképpen meghatározó volt a Gödöllőn eltöltött négy szezon, hiszen két-két bajnoki- és kupaezüst mellett egy kupabronzot is szerzett, ám az idén nyáron úgy döntött a száznyolcvannyolc centiméter magas négyesütő, hogy vis�szatér a kezdetekhez, s Jászberényben folytatja a karrierjét. Múltról, jelenről és a reménybeli jövőről beszélgettünk tehát Molnár-Németh Zsuzsannával. Biztosan sokan ismernek téged Jászberényben, mégis mesélj, légy szíves nekünk arról, hogyan kezdődött a röplabdához fűződő viszonyod? Mikor kezdted űzni ezt a sportágat, s miért éppen a röpi mellett kötöttél ki? A Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskolában folytattam általános iskolai tanulmányaimat. Az akkoriban ott tanító Litkei Gábor, aki szerencsémre egyben a nevelőedzőm is lett, figyelt fel az átlagon felüli magasságomra, és invitált egy

megterem, a tyúkjaim tojásról gondoskodnak, hússal látnak el és hobbiként tartok néhány kaptárnyi méhet is. Tetszetősek ezek a lakás falait díszítő aprólékos munkát sejtető gobelinek. A feleségem készítette őket. Ez volt a hobbija, rengeteget kézimunkázott, hímzett, goblein képeket varrt. Most volt október 5-én az egyéves évfordulója, hogy örökre itt hagyott minket. Itt függ az esküvői fotónk is a kézimunkái között. Akkor még fiatalok voltunk, szépek és boldogok. Nem állhatott közénk az sem, hogy más felekezethez tartoztunk, egyikünk református, másikunk katolikus volt. Ezen a megsárgult régi fotón családi körben, a szüleimmel vagyok lefényképezve. Ebben a dobozkában őrzöm az ’56-os Szövetség (Folytatás az első oldalról.) aranykoszorús kitüntető jelvényét. A Az olasz konyha bebizonyította, másik szoba polcán sorakoznak két hogy a magyarnál nincs jobb. Paradigyermekünk és négy unokánk fotói. csomos öntet és kifőtt tészta változatos Mindegyikükre büszke vagyok, okos, arányát végigkóstolva megállapítottuk, tehetséges és jó lelkű leszármazottaink hogy az olasz ételeket mi ízletesebben vannak. A legidősebb unokám jelenleg készítjük. Angliában próbál boldogulni. A közlekedés valóságos túlélő gyakorSaját magát milyen embernek tartja lat, különösen a hierarchia aljára sorolt Kálmán bátyám? gyalogos számára. Egy-egy hosszabb Bár a mai napig paraszti gyökereim- gyalogátkelőhelyen való balesetmentes ből élek, a munkám egész más irányba áthaladás igazi sikertörténet. Vígjászólított. Szakiskolát és mezőgazdasági tékban is megállta volna a helyét az az technikumot végeztem, de nem ma- egyik kereszteződésben beállt forgalmi radtam a pályán. Családom osztályide- dugó, melyet tizenegy rendőr próbált gen mivolta miatt sok munkahelyen meg feloszlatni stílusosan rögtönzött cirkuszi játékot szolgáltatva. kényszerültem megfordulni, míg végül A turisták köztéri szórakoztatása és sikerült megállapodnom. Húsz évet dolgoztam a mérési hivatalnál. Mérle- a mindent eladni törekvés külön ipargeket, vízmérőket, benzinmérőket vizs- ágnak tűnt. A szerelmes szívet megdogáltam. Valódi csavargó munka volt bogtató, avagy a szunnyadó érzelmeket lángra lobbantó sok utazással, de én szerettem. A sokat látott ember tapasztalatával romantikus helyszíneken élve mi a véleménye, mi lesz ebből a – így például a Teri-kút környékén – a piros róvilágból? A mai világ legnagyobb problémája, zsák árusításának kialakult hogy mindenki mindent tudni vél, azt technikája szerint az árus kedvesen a hölgy kezébe gondolja, mindenhez ért, a másiknál sokkal többnek, okosabbnak tart- erőszakolja a virágot, majd ja magát. A többség rögtön a csúcsra diszkréten megtalálja a hozakar törni, hatalomra, pozícióra vá- zá tartozó urat, aki a pillagyik. Felteszem a költői kérdést: „Az nat varázsát óvakodik reklaélet bármely területére vonatkoztatva, mációval megtörni, így fizet. a csúcson lévők közül vajon mindenki Osztatlan sikert aratnak odavaló?” azok az utcai bohócok, akik

Németh Zsuzsi hazajött röpiedzésre. Elmentem, megszerettem, ott maradtam! Hát, így kezdődött! Az iskolás évek után – ahogy arról már a bevezetőben szót ejtettünk – az ország meghatározó csapataiban szerepeltél, a címeres mezt is magadra ölthetted. Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra, mit tartasz a legnagyobb sikerednek? Még az iskolás éveimet töltöttem, mikor válogatott kerettag lehettem az ifjúsági és junior korosztályban több éven keresztül! Nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak, főleg az akkori válogatott edzőimnek, Jókay Zoltánnak és Fodor Ákosnak, valamint a végig edzéssel töltött nyári szüneteknek! Jó kis összetartó brigád alakult ki, és mindig örömmel gondolok vissza ezekre az évekre. Miután befejeztem a gimnáziumi tanulmányaimat Jászberényben, a BSE csapatához igazoltam két évre, majd a Vasasnál folytattam a sportot. Aztán jött a Gödöllő, amire Deme Gábor beszélt rá. Mindegyik klub és szezon más és más volt. Sok mindent tanultam és tapasztaltam az akkori edzőimtől és játékostársaimtól! Úgy tudnám legrövidebben jellemezni ezeket az éveket, hogy egyszer a mennyországban éreztem magam,

máskor a pokolban, de hát ez a sport. A Gödöllőn töltött négy szezonomra és az akkor elért eredményeinkre vagyok a legbüszkébb! Szerettem ott játszani és a csajokat is! Nagyon hiányoznak! A nagyszerű és igazán sikeres gödöllői négy év után úgy döntöttél, visszatérsz Jászberénybe. Mi döntött szülővárosod mellett? Befolyásolt, hogy korábbi gödöllői mestered, Deme Gábor ismét a Jászberényi Röplabda Klub vezetőedzője? Befolyásolt, elvégre is az ő megkeresése vetette fel bennem a hazatérés gondolatát! Örülök, hogy végre akadtak emberek, akik veszik a fáradságot a röplabda felvirágoztatásához! Ez hosszú és nehéz folyamat lesz, de remélem, sikerrel jár. Visszatérve a kérdésedre, azért is hoztam meg ezt a döntést, mert kicsit belefáradtam a négy évig tartó mindennapos ingázásba Jászberény és Gödöllő között, valamint a férjemmel kigondolt jövőbéli terveinkbe sem fért volna bele. Végül, de

nem utolsósorban szerettem volna újra jászberényi színekben játszani. Nem bizonytalanított el a hazaigazoláskor, hogy ebben az idényben a másodosztályban szerepel a gárda? Hogy érzed magad ismét a JRK játékosaként?

a járókelőket utánozva, megtréfálva szórakoztatják a tömeget a kandi kamerára emlékeztetve. Az élő szobrok ugyancsak népszerűek. Egyik éjszaka egy alkalmi zenész cimbalomhoz hasonlatos zeneszerszámán magyaros dallamokat játszott nekünk a metróban. Róma vendégszeretetét a tervezettől hosszabb ideig élveztük. A hazautazás előtti órákban keletkezett vihar miatt a repülőgépforgalmat három óra hosszára leállították. A Nagy Krisztián atya által vezényelt interaktív játék az unalmat és a vihart is elsöpörte, s biztonságban hazaértünk. Csalhatatlanul érezzük, hogy Róma visszavár. Köszönet Nagy Krisztián atyának és Pócs Mónikának a kifogástalan szervezésért.

Hazudnék, ha azt mondanám, egyáltalán nem bizonytalanított el, de egyre inkább örülök, hogy így döntöttem! Nagyon aranyosak a lányok, és jól érzem magam köztük és a JRK színeiben is! A TEVA Gödöllői RC hivatalos oldalán júniusban még úgy fogalmaztak, hogy nem lehet tudni, hol folytatod levezetésként a játékot. Valóban jó kifejezéssel éltek korábbi klubodnál? Milyen céljaid vannak a jövőre nézve? A levezetés nem a leghelytállóbb kifejezés, hiszen egyrészt nem tartom magam kiöregedő játékosnak, másrészt az NB II. megnyerése most a fő cél, és én ezért igyekszem mindent megtenni. A jövőt illetően a férjemmel szeretnénk gyarapítani a családot és ez az oka annak, hogy esetleg ez az utolsó szezonom. A jövő persze kiszámíthatatlan, elképzelhető, hogy lesz szerencsém és módom még jászberényi színekben játszani. Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleményed az eddigi NB II-es szereplésről, és mit vársz a szezon folytatásától? Több győzelem van a hátunk mögött, amivel természetesen elégedett vagyok. A legfontosabb, hogy nem szabad alábecsülnünk egyetlen csapatot sem. A bajnokság megnyerését tűztük ki célul. Ezt teljesen reálisnak tartom, ha továbbra is keményen edzünk, egy kicsivel több alázattal és komolyabb sérüléstől mentesen. Hajrá JRK!


Fórum

4. oldal

Szeretetünnep a templomban

2013. november 21.

Köszönet a vállalkozóknak November 15-én, pénteken este a Klapka György Szakközép- és Szakiskola az intézménnyel szoros kapcsolatban álló vállalkozókat látta vendégül Kossuth utcai tankonyháján. halász

Kedden este szent Erzsébetre emlékezve a barátok templomában a kamilliánus közösség Szatmári Zoltán és Sebestyén László támogatásával jótékonysági műsort rendezett. Novák István atya, valamint Szatmári Antalné Szent Erzsébet példamutató életére hivatkozva köszöntötte az ünnepre érkezőket. A helyi caritas csoport száz rászoruló családnak tartós élelmiszercsomagot ajándékozott az ünnep alkalmából. (Fotó: Sárközi János)

Megújult a Szent István Ház A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének jászberényi csoportja november 18-ai, hétfői összejövetelét a felújított Szent István Házban tartotta. A találkozón az épület birtokbavételén és megáldásán túl vendégeket is fogadtak. szarvas Az est vendége Kladiva Imre, a jászapáti római katolikus egyházközség plébánosa és hívei voltak, de megtisztelte az ünnepi eseményt Bolla János regnáló jászkapitány, valamint több keresztény civil szervezet vezetője is. A rendezvény Molnár Györgyné, a KÉSZ titkárának a jászberényi egyesületet bemutató szavaival kezdődött. A mára megkerülhetetlen spirituális és kulturális egyesület országosan 1989-ben alakult, a jászberényi csoportot pedig 2000 decemberében alapították. A helyi szervezet létszáma a kezdetektől állandóan növekszik. Jelenleg több, mint hetven aktív tagjuk

van, és 13 év óta tartó tevékenységüknek alapja a tervszerű munka. Kladiva Imre a jászapáti egyházközség múltjáról és jelenéről tartott előadást. Betekintést nyerhettünk a jászapáti templom építésének történetébe: részletekbe menően hallhattunk a napi nehézségektől kezdve a templom belsejét díszítő szekkóin át egészen az oltárképekig. A műemlékvédelem és a kulturális örökség megőrzésének céljából néhány lelkes lokálpatrióta elhatározása alapján – akik szerint tenni kellett valamit a műemlék templom megmentése érdekében –, 1998-ban jött létre a Jászapáti Templomért Alapítvány. Az alapítvány legfőbb feladata az adományok gyűjtése, pályázatok készítése és a szükséges felújítási munkák összehangolt szervezése. Végezetül Szántó József, a Nagyboldogasszony Főtemplom apátplébánosa hangsúlyozta, küzdeni kell azért, hogy Isten országa épüljön a szívekben, majd megáldotta a Szent István Házat.

Jubiláló hagyományőrzők Idén tizenöt éves a nemrégiben JászNagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjjal kitüntetett együttes. Mi mással is ünnepelhetnék megalakulásuk tizenötödik évfordulóját, mint egy tőlük megszokott rangos műsorral? Mindenkit szeretettel várnak november 30-án, szombaton 18 órakor a Lehel Film-Színházba közös ünneplésre. Örvend az ég vigassággal című műsorukban a tánc és zene mellett archív fotók is szerephez jutnak majd (Babucs Zoltán hadtörténész, Suba Beatrix, Szikra-Tóth Sándor, Koczkás György és Kocsán László jóvoltából), ám ennél többet nem

árulunk el, legyen meglepetés! A belépőjegyről érdemes időben gondoskodni, mert a helyszín befogadóképességének korlátozottsága miatt, ha elővételben elfogynak a jegyek, a helyszínen már nem lehet bejutni. A jegyek elővételben beszerezhetőek az együttes táncosainál és a JNE székházában. Köszöntőt mond: Szabó Tamás polgármester és dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány elnöke. Rendező: Kocsán László, az együttes alapító művészeti vezetője. Zenei rendező: Pál Mihály jászberényi prímás. Közreműködik a Zagyva Banda és barátaik.

Tamás Zoltán igazgató köszöntőjében hangsúlyozta évente megrendezett hagyományos találkozó ez az iskola és a vállalkozók között, amelyen elsősorban a korábbi évek lehetőségeivel élve a szakképzési hozzájárulást hozzájuk irányítók vettek részt. Az igazgató felidézte, hogy az elmúlt években a most is több mint kilencszáz fős intézmény életét mennyi mindennel tette jobbá, komfortosabbá a szakképzési hozzájárulás. Milliókról beszélünk, amelyekből kisbuszt, konyhai sokkolót, köszörűt és más berendezéseket, valamint harminc százalék erejéig anyagokat vásárolhattak. Anyagon persze nemcsak fát, fémet, műanyagot, de adott esetben élelmiszipari alapanyagokat is érthetünk, amelyeknek ezen az estén is jelentősége volt. A meghívott vállalkozókat a város polgármesterét, jegyzőjét és a Klebelsberg Kuno intézményfenntartó megyei vezetőjét, SzutoriszSzügyi Csongort ugyanis az iskola tankonyháján a szakács és pincér tanulók (és mestereik) látták vendégül. A KLIK megyei igazgatója első ízben vett részt ilyen rendezvényen, hiszen a Klapka a többi szakképző intézményhez hasonlóan, ebben az évben csatlakozott a KLIK megyei szervezetéhez. Tamás Zoltán udvarias házigazdaként talán ezért is foglalta össze az iskola erényeit az országos verseny első helyezett géplakatos tanulójuktól kezdve a helyi vállalkozásokkal kiépített szoros kapcsolatokig. Mindenesetre impozáns

volt a megjelent vállalkozók száma és a tanulók (és mestereik) kreációi is. A KLIK megyei vezetője tudhatta, hova jön, mert köszöntőjében a Jászság egyedüli gazdasági utánpótlás bázisának nevezte a Klapkát, megemlítve, hogy 1886-tól folyik itt szakképzés, és ezért is lehet ekkora az iskola gazdasági beágyazottsága. Kifejtette, hogy munkája során a szakképző intézmények színvonalának kiegyenlítésére törekszik, de tudja, hogy a jót hagyni, sőt támogatni kell, a gyengébbet felzárkóztatni. Szabó Tamás polgármester a munka világáról beszélt, kiindulva abból a tényből, hogy ma Magyarországon 3,9 millió ember dolgozik, noha a környezetünkhöz és a kívánalomhoz képest 5 milliónak kellene. Ahhoz hogy Magyarországon egy millió munkahely megteremthető legyen, munkavállalók is kellenek, akiknek egy része sajnos csak közmunkában tud részt venni. A magyar oktatásügyben egyszerre van jelen a túlképzett és felesleges, valamint az alulképzett munkaerő. Úgy vélte,

Szekeres Imre módosító javaslatai A parlament hétfői ülése, tehát a költségvetés megszavazása előtt múlt csütörtökön délután Szekeres Imre szocialista politikus sajtótájékoztatót tartott a párt Táncsics utcai székhelyén. h. l. Tájékoztatója az ország 2014-es költségvetéséhez benyújtott tíz módosító indítványáról szólt. Hetilap lévén azóta most jelenünk meg először, a parlamenti szavazás ismeretében pedig már tudjuk, hogy javaslatait nem szavazta meg a Tisztelt Ház. A javaslatok tehát időszerűtlenné váltak, de a korrektség mégis megköveteli rövid ismertetésüket. Szekeres Imre három javaslata jászsági, hét közvetlen jászberényi vonatkozású volt. Három jászsági út jövő évi felújítását javasolta három milliárd forintért, a korábban közzétett kilenc mellékút közül. Ugyancsak 2014-es megvalósítást javasolt Jászberény ese-

tében. Nevezetesen: a megkerülő út harmadik szakaszának megépítését (1,2 Mrd.), az ívóvíz hálózat felújítását (1,8 Mrd), buszpályaudvar komfortosítását (120 millió), a lovarda felújítását (120 millió), a jégpálya befedését (200 millió), a hűtőgépgyári sportcsarnok felújítását (170 millió) és a nagykátai úti bicikliút felújítását (21-22 millió Ft). – Ezeket az összegeket úgy terveztem be – mondta Szekeres Imre – hogy a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, sem a hiány, sem a bevétel nem nő, mert megjelöltem a szükséges források helyét is. Szekeres Imre elsősorban a stadionépítések és a reklámköltségek egy részének átcsoportosításával kalkulált. Hangsúlyozta, hogy frakciója összehangolt konzultációt folytatott az egyes választókerületek igényeiről az MSZP gazdaságpolitikai kabinetjében. Ennek vezetőjeként csak össztársadalmi érdekeltségű témákat támogatott, partikulárisakat nem.

Budai Lóránt lakossági fóruma November 22-én, pénteken 18 órakor Budai Lóránt önkormányzati képviselő soron következő önkormányzati beszámolóját tartja az ifjúsági házban (Bercsényi út 1/A.). Előadás a Gazdakörben November 25-én, hétfőn 17 órakor dr. Tóth Albert nyugalmazott tanszékvezető, főiskolai tanár Értékeink megbecsülése és elherdálása címmel tart előadást a Gazdakör helyiségében (Árpád utca 14.).

A műsorra tíz (fejenként két) tiszteletjegyet sorsolunk ki a Facebook oldalunkat (facebook.com/berenycafe) november 24 éjfélig lájkoló olvasóink között.

Gedei József lakossági fóruma November 26-án, kedden 17 órakor Gedei József önkormányzati képviselő következő fórumára várja a lakosságot a városi könyvtárba (Bercsényi út 1). A fórum vendége Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője.

adjunk időt az átszervezett oktatás számára, hogy bizonyíthassa jó irányba mutat az átalakítása. A polgármester beszélt az önkormányzat szándékáról is ebben a vonatkozásban: Nagyon fontos, hogy a fiatalokat már hetedikes koruk körül megszólítsuk, segítsük kialakítani a pályaképüket. Ez a megszólítás nem csak a középiskola feladata, de az önkormányzaté és a cégeké is. A szülőket kell főleg meggyőzni, akik orientálják a gyerekeket, hogy legyenek hegesztők, asztalosok, gépészek. Ezt támogathatja az önkormányzat és a vállalatok közös ösztöndíjrendszere. Az iskolai, a megyei és az országos elemzés megtette a hatását, ki-ki eltette a vendéglátók által minden székre odakészített kimutatásokat és statisztikákat otthoni tanulmányozásra. A jó hangulatú találkozó hamar csoportos beszélgetésbe ment át, majd éjféltájban a gyakorlottabb kóristák dalra fakadtak, és ebből nem sokáig lehetett kívül maradni.

Aguti család A Dél-Amerikában honos rágcsálók nem számítanak különösen ritka állatkerti lakóknak, de Jászberényben eddig nem találkozhattak vele látogatóink. Az érdekes nevű agutikból néhány hete azonban rögtön egy négyfős kis család költözött állatkertünkbe, két nőstény és két hím.

Az arany agutik (mint azt kinézetük is elárulja), a tengerimalacok közeli rokonai és ennek megfelelően kedvenc táplálékuk közé tartoznak a friss gyümölcsök, magvak és levelek. A természetben előszeretettel követik portyázó majmok csapatát, hiszen a majmok által elhullatott gyümölcsöket, magokat összeszedik. Amit a majmok és más állatok nem tudnak megrágni, azt ők éles metszőfogaik segítségével gond nélkül harapják ketté.

Apróhirdetés Eladó Suzuki Swift 1.3 autó, 2015ig érvényes műszaki vizsgával. Érd.: 57/410-808


Iskola

2013. november 21.

A műszaki tudományokért (Folytatás az első oldalról.) A SZIE rektorával folytatott korábbi tárgyalások, megbeszélések szerint az agrárképzés lehetőségei, a vidékfejlesztési irány, de akár a jégpálya is faktora lehet az intenzívebb együttműködésnek. Varró Bernadett dékánhelyettes kifejtette, hogy a Jászság valamennyi középiskolája részese lehet ennek a fakultációnak (Jászberény, Jászapáti, Jászárokszállás). A sajtótájékoztató után az Apponyi Teremben találkozott a gödöllői dékán 35-40 jász diákkal, köztük hat leánnyal, és vetített képes előadásban fejtette ki a mérnöki munka természetét, jellegét, sajátosságait. A gépész kar munkája, szellemisége tapinthatóvá vált számunkra, és látnivaló volt, hogy a megjelentek jelentős része egyre jobban beleélte magát az előadás szellemébe. Szó volt mérnökinformatikáról, a munkába bekapcsolódó cégekről: Bosch, Class, IMB, Suzuki stb.), valamint a jelentős állami támogatásról, a tervezett és működő intelligens gépekről, a 3�D (dimenzió) jelentőségéről. A tervezés és a működtetés egyaránt megragadhatta a megjelent középiskolások fantáziáját, mert a felvetett kérdésekre jelentékeny részben értékelhető válaszokat adtak. A foglalkozás utolsó harmadában már a diákok is alkotó részeseivé váltak a folyamatnak, hiszen

az előadó bevezette a megjelentek fogékonyabb részét a mérnöki munka és gondolkodás lényegébe. Délután négykor tucatnyi jászberényi vállalkozó jelent meg a kar tanácstermében. Köztük többek között a Jász-Plasztik. a Dometic, a Ferro-Press, Scintilla is képviseltette magát. A tanácskozás részvevőit ezúttal is Varró Bernadett dékánhelyettes köszöntötte, majd városunk polgármestere méltatta a megbeszélések jelentőségét. Ezután Szabó István dékán Egy kar, mely kezet nyújt a vállalkozásoknak is címmel tartott félórás előadást a SZIE Gépészmérnöki Karáról. Információt kaptak a vállalkozók a SZIE méretéről, hallgatói létszámáról, majd a kar sajátos szerepéről képző és kapcsolatteremtő tevékenységéről. Külön szólott a Jászságban kibontakozó műszaki arculat jellegéről. Hangsúlyozta a vállalatokhoz fűződő intézményi tevékenységeket is. A vetített képek sora kézfogást megjelenítő ábrázolattal zárult. Ez egyértelművé tette, hogy a kar a kapcsolatteremést tekinti elsődleges feladatnak. A nagy érdeklődéssel kísért előadás után több vállalkozó, illetve képviselője tett fel a gyakorlati megvalósítást firtató kérdéseket. Szikra István részletesen kifejtette, hogyan lehet az elektronika tekintetében együttműködést

Lohne városában jártunk

teremteni. Szóba került a technológia fejlesztésének lehetősége, módozata. E tekintetben eddig a BME és Miskolc játszott fontos szerepet. Ezekkel a megbeszélésekkel olyan folyamat kezdődött, amely élénkíti, gazdagítja a SZIE Gépészmérnöki Kar és a Jászság, elsősorban Jászberény vállalkozóinak, középiskoláinak kapcsolatát a műszaki képzés tekintetében. Dr. Varró Bernadett dékánhelyettes összefoglalásként hangsúlyozta, hogy a Jászberényi Campus tradíciójának megfelelően feladatának tekinti a pedagógusképzés profiljának megerősítését. Ennek érdekében a tanító szak mellett fontosnak tartja az óvodapedagógus szak indítását, illetve a vidéki értelmiségi képzés támogatását. Ehhez kapcsolódik a jelenleg indított Mérnökinformatika fakultáció, s a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karral való együttműködéssel történő Turizmus-vendéglátás szak indítása is. Az utolsó beszélgetés színhelyét vigyázták a székelyudvarhelyi tanítójelöltek festményei, amelyeket az itteni részképzés emlékeként hagytak ránk. A nonfiguratív, élénk színű, kontrasztra épülő hallgatói produktumok megidézték a távoli táj számos hangulati elemét, életszerűségét…

Szavalóverseny az Apponyiban

5. oldal

Egy osztálytalálkozó margójára…

Vidám, mosolygós szombat délutánt életünk át, bár borongós idő köszöntött ránk november 9-én, amikor is a dr. Gyetvai János Általános Iskola 1983-ban végzett 8. a osztálya tartotta 30 éves osztálytalálkozóját, volt iskolájában (Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola). A ma is huncut és csillogó szemű egykori nebulók újra iskolapadba ültek, hogy egy-két röpke órára felelevenítsék és átéljék a legcsodásabb pillanatokat, visszaidézzék a gondtalanul eltöltött diákéveket. Volt osztályfőnökünk Kispál Béláné, Panni néni jelenléte tette igazán teljessé a jubileumi osztálytalálkozót, aki Budapestről érkezett hozzánk. A Jászkürt Újság támogatá-

sával méltó ajándékot tudtunk átadni. Osztályfőnökünk ugyanis már jó néhány éve elszakadt szeretett városától, és az „ajándéknak” köszönhetően most újra részese lehet e nagy közösségnek, hiszen hétről hétre értesülhet a Jászberényben történekről. Felejthetetlen volt az osztálytalálkozónk, mivel a kedélyes és tréfálkozó hangulat mellett a viszontlátás öröme megannyi megindító pillanatot idézett elő. Azt kívánom a mai kisdiákoknak, hogy a valamikori 30 éves osztálytalálkozójukon őket is olyan szeretet vegye körül, mint amelyben nekem volt részem, és olyan nagyszerű emberekkel találkozhassanak, mint amilyenekkel én találkozhattam november 9-én. Kis-Némethné Király Éva, Kiri volt gyetvais diák

Angol vendégek Jászberényben

Az őszi szünet után ismét megrendeztük hagyományos szavalóversenyünket okt. 23-a tiszteletére Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és AMI-ben. A rendezvényen négy jászberényi, valamint a jászdózsai és a pusztamonostori iskola 21 tanulója vett részt. A háromtagú zsűri ítélete szerint a következő eredmények születtek.

Újabb állomásához érkezett a lohnei Adolf Kolping Szakképző Iskola és a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2012-2014 között zajló közös projektje. k. gy. A közös munkálkodás címe „Egy modell hőlégballon tervezése, építése, használatbavétele”, amely az Európai Unió által támogatott Comenius iskolai együttműködések programjának kere-

Zrupkó Mátyás és felesége 50 éve kötöttek házasságot. Együtt ünnepelte a család a rokonokkal és jóbarátokkal. Ezúton is szeretnénk még sok boldogságot és jó egészséget kívánni!

tén belül a Tempus Közalapítvány segítségével valósul meg. Alig vágtunk bele az új tanévbe, tizenegy diák és három tanár látogatott Lohnéba, hogy egy tíznapos látogatás alkalmával elvégezzük az utolsó simításokat az elkészült hőlégballonon, azt ünnepélyesen bemutassuk partneriskolánk diákjainak, tanárainak, Lohne város lakóinak. A hivatalos programok mellett megismerhettük az Adolf Kolping iskolát, az ott folyó munkát, bepillanthattunk a pedagógusok és a német diákok mindennapjaiba. A projekt során kialakult baráti kapcsolatainkat csak tovább erősítette, hogy családoknál voltunk elszállásolva, megismerhettük barátaink hétköznapi életét, kitűnő lehetőségünk nyílt a német nyelv gyakorlására. A munka mellett remek programokkal vártak vendéglátóink. Ellátogattunk Brémába, Nordeney szigetére, az osnabrücki állatkertbe, jártunk Papenburgban, ahol megcsodálhattuk, hogyan készülnek a luxus óceánjárók. Szerencsésebb diákjainknak még egy hőlégballon-utazásra is lehetősége nyílt. A projekt kitűzött feladatait teljesítve, nagyszerű élményekkel gazdagodva érkeztünk haza, hogy rövid pihenő után elkezdjünk készülni a projektzáró találkozójára. Erre 2014 tavaszán Jászberényben kerül sor, s akkor városunk lakóival is szeretnénk az elkészült hőlégballon- modellünket megismertetni.

5-6. osztályosok kategóriájában: 1. díj: Bugyi Rita (Jászdózsa, felkészítő tanár: Kisné Guba Zsuzsanna); 2. megosztott díj: Dobrán Fanni (Gyakorló, felkészítő tanár: Tóthné Muhari Ildikó), Gruttó Gréta (Nagyboldog, felkészítő tanár: Kriegelné Kósa Éva); 3. díj: Pető Dóra (Nagyboldog, felkészítő tanár: Kriegelné Kósa Éva) 7-8. osztályosok kategóriájában: 1. díj: Nagy Flóra (Nagyboldog, felkészítő tanár: Csirke Mária); 2. díj: Baranyi Edina (Nagyboldog, felkészítő tanár: Kriegelné Kósa Éva); 3. megosztott díj: Ménkű Andrea (Gyakorló, felkészítő tanár: Tóthné Muhari Ildikó), Nagy Pongrác (Pusztamonostor, felkészítő tanár: Kovács Krisztina) Különdíj: Banya László (Apponyi, felkészítő tanár: Dósa Anikó) Köszönjük a diákok és tanárok aktivitását, és reméljük, jövőre is találkozunk velük hasonló alkalomból.

élohal-árusítás

nagy választékban

a jászberényi piacon minden pénteken.

06-30/9456-755

A Jászsági Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye és a Székely Mihály Általános Iskola Tagintézménye már 9 éve tart fenn kapcsolatot az angol Consett Y. M. C. A. ifjúsági szervezettel. Minden évben egy úgynevezett ifjúsági cserére kerül sor, melynek keretén belül 15-15 főnek nyílik lehetősége részt venni a programokban. Idén először az angol fiatalok látogattak el hazánkba, és részesülhettek a jászberényi szervezők által biztosított programokban. A consettiek augusztus második hetében érkeztek Magyarországra, és szervezők jóvoltából a Balatonra utaztak. Ott különböző sportprogramok vártak rájuk (pl. sorverseny a vízben, úszóverseny, vízibiciklizés), de természetesen kikapcsolódásra, pihenésre is jutott idő Siófok megismerése mellett. Ezek után Jászberény felé vették az irányt a szervezőkkel és a jászberényi fiatalokkal közösen, ahol is újabb sporttal kapcso-

Termelői méz

latos programok következtek (floorball mérkőzés, kosárlabda, sorverseny, kézilabda, futball). Eközben a csángó fesztivál programjain is részt vettek, és nekik ez óriási élmény volt, hasonló jellegű egyáltalán nincs az ő környékükön. Az újszászi nemzetközi lábtolllabda bajnokságon is szerepeltek mind az egyéni, mind a csapatversenyekben. Az íjászkodás is érdekes volt számukra, mely a Jász Íjászok segítségével jött létre. Ellátogattak a jászberényi lövészklubba is, ahol szintén érdekes volt számukra a koronglövés és a hagyományos lövészet is. A jászberényi Strandfürdő medencéi is élvezetesek voltak számukra, majd az utolsó este egy kerti party zárta a hetet. A búcsúzáskor az angol fiatalok közül többen is elmondták, hogy ez a magyar út volt eddig életük legjobb hete. Ez mindennél többet ér a helyi szervezők és fiatalok számára. A magyar iskolások csoportja október 15-22. között fog kiutazni Észak-Angliába, és élvezi majd a consettiek vendégszeretetét.

Csomor Családi Méhészet Jászberény, Sólyom u. 13. 06-30/483-07-90 06-20/502-35-43

 propolisz (baktérium, vírus ellen)  virágpor (asztma és allergia ellen)  méhpempő (regenerálásra) facebook.com/Csomor  méhviasz gyertya Családi Méhészet


Város

6. oldal

Keresztény filmklub gyerekeknek Szombaton újabb állomásához ér- amikor valaki Istenben bízik, és erre a kezett a Keresztény filmklub prog- hitére építve él, Isten megáldja az életét.” ramsorozat a Baptista Imaházban. – mondta. „A következő a történetből, A vetítések során a gyerekek bibliai amit már ti is láthattatok esős időben: a történetekkel ismerkedhetnek meg szivárvány, amiről Isten azt mondja, ez a számukra befogadható módon. jele annak, hogy nem lesz többé özönvíz. A harmadik pedig, amit szintén ekkor s. e. ígér Isten, hogy nem szűnik meg a vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, A 7-14 éves fiataloknak szánt alkalma- nappalok s éjszakák váltakozása. Ez ma kon az Ószövetség történeteit veszik is így van, láthatjuk tehát, hogy Isten sorra rajzfilmvetítések formájában. Ez- megtartja az ígéreteit.” Ezzel a gondolatúttal Noé, illetve Noé fiainak történetét tal ért véget a szűk másfélórás alkalom. Bár a filmklubokat a jászberényi bapláthatták a gyerekek. Az alkalom végén a gyülekezet lelkipásztora segített a fia- tista gyülekezet szervezi, nyitottak bárki tal közönségnek értelmezni a több ezer számára, ezért arra bátorítják a szülőket, éves eseményeknek a mai életre gyako- hogy hozzák el gyermekeiket egy kis rolt hatását. „Láthattuk Noé életében: szombat esti „mozizásra”.

Adventi programkínálat (Folytatás az első oldalról.) December első vasárnapján a Harlekin Bábszínház kedves mesejátékával indítjuk ünnepváró családi műsoraink sorát, melyek helyszíne ezúttal a Lehel Film-Színház lesz – mondta a rendezvényszervező munkatárs. A második vasárnapon a Mikulás látogat el a moziba, majd a következő héten a BonBon Matiné komolyzenei csemegéit élvezhetik mesejáték körítéssel a gyerekek. Advent utolsó matinéjának keretei között a Diótörő című mesejátékot remény szerint már a Déryné Rendezvényházban tekinthetik meg az érdeklődők. Az előadásokon kívül kézműves foglalkozásokkal, lovas kocsikázással, körhintával várják a legkisebbeket a főtérre. Az érettebb korosztály részére négy alkalommal népesül be a pódium ünnepi dallamokkal kedveskedő előadókkal vasárnap esténként hat órakor. Elsején a Déryné Vegyeskar Verdi koncertjét élvezhetik az érdeklődők a Lehel FilmSzínházban, majd a hangversenyek sorozata a következő héten Rákász Gergely orgonaművész estjével folytatódik. Advent harmadik vasárnapján a Jászság Népi Együttes, a Jártató és a Dudás házaspár csoportjainak közös műsora lesz látható a mozi színpadán. A várakozás heteit a Harmónia Óvónői Kamarakórus születésnapi szeretetkoncertje zárja a pódium sorozat keretein belül a Déryné Rendezvényházban.

Sör és Rock’n’Roll Városunk hétvégi party menetrendje kitért szokványos medréből, a Cool Head Klan nevű rock együttes felbolygatta szokványos kedélyeket. A nem mindennapi zenei eseménynek az ifjúsági ház adott otthont, november 15-én, pénteken. cs. f. A közel tizenöt éves múltra visszatekintő zenekar védjegye szabados stílusa, amit igen nehéz kategorizálni. Valahol a rockot és a rock ’n’ rollt elválasztó határon fekszik, egy csipetnyi „mocsokkal” megfűszerezve, ami a dalszövegek

Halász Judit koncertjére már elkeltek a jegyek, de számos helyi kulturális csoport bemutatkozik majd a város közönsége előtt színvonalas műsorokkal. A Szentháromság téri parkban világi és egyházi szónokok közreműködésével ünnepi köszöntők, karácsonyt idéző meghitt műsorok kíséretével gyúlnak lángra a gyertyák vasárnaponként tizenhét órakor a város adventi koszorúján. A karácsonyi vásár is elmaradhatatlan kelléke a várakozás heteinek, ahol újra helyet kap a „jószívvel sátor”, melyben a város civil szervezetei kínálják adományokért portékájukat jó szívvel. Az ajándéktárgyak mellett az ünnepi hangulathoz illően forralt bort, teát, sültgesztenyét, sütőtököt is találunk a faházakban december 18 és 22. között. A könyvtár idén harmadik alkalommal tölti fel a funkcióját vesztett katalógus szekrény fiókjait apró ajándékokkal, az ünnepre hangoló értékes gondolatokat tartalmazó levélkékkel, jó tanácsokkal – hívta fel a figyelmet a népszerű kezdeményezésre Nagy Nikolett könyvtárigazgató. „Milyen öröm örömet okozni!” A könyvtárosoknak a programhoz kapcsolódó szlogenjét valószínűleg szem előtt tartják a szervezők, amikor azzal a szándékkal élnek, hogy a rendezvényeket elhozzák a városlakók számára. Éljünk a lehetőséggel, örüljünk, és várjuk együtt a programokon való részvétellel az ünnepet. szitkozódó hangnemében mutatkozik meg. A vízválasztó stílustól eltekintve, az biztos, hogy a pénteki hangulatról megfelelően gondoskodtak. A rock zene szerelmesei egy igazán „tombolós” buli részesei lehettek, amolyan „rúgjuk ki a ház falát” stílusban. A régre visszanyúló zenei történelem során több formációban is működött a csapat. A sokak által ismert Kárpátia zenekar három tagja, Petrás János, Csiszér Levente és Bankó Attila is megfordult a CHK soraiban. A jelenlegi felállás, ami a berényi közönséget is magával ragadta, a következő: Molics Zsolt – ének, Jung Norbert – gitár, Koncz „Boncza” Tibor – basszusgitár, Gáspár „Gazsi” János – dob. A hangulat megalapozásáról a Rock a Drog gondoskodott közel egy órában. A jászberényi formáció hazai és külföldi rock slágerekkel szórakoztatta a nagyérdeműt. 22 óra után léptek színpadra az est főszereplői. A hangulat már a kezdő dallamok alatt a tetőfokára hágott, és a punk-rock közönség belevetette magát az éjszakai őrjöngésbe. A körülbelül százfős hallgatóság másfél órán keresztül élvezhette a főként CHK nótákból álló előadást. (Fotó: Bíró János)

2013. november 21.

Az idő múlik, a fájdalom nem (Folytatás az első oldalról.) A kedvenc padtársammal éppen valami apró hülyeségen nevettünk – hiszen még az is fontosabb volt, mint az egyhangú história – amikor megszólalt a telefonja. „Tanúr Úr! Kimehetek a mosdóba?” – kéredzkedett ki, a jól bevált füllentést használva. Nem telt el öt perc, berontott a terembe, és az arca mindent elárult. Kapkodva pakolta össze a cuccait, és annyit súgott oda nekem: „Szünetbe hívj, hatalmas a katasztrófa…” Ezzel a lendülettel, sietős magyarázatot odadobva a történelemtanárnak, kirohant a teremből. Óriási csöndet, értetlenséget és megannyi kérdést hagyva maga után. A kicsöngetés után első dolgom volt, hogy hívtam a barátomat. Néhány csöngés után felvette, és közölte, hogy mi történt a néptáncos társaival, köztük a legjobb barátjával, Norbival. A hír engem is sokkolt. Sietve tudattam vele, hogy rám mindenben számíthat, majd letettem a telefont, és visszatér-

Szabó Laura, Répási Norbert és Szebenyi Debóra fényképe a baleset utáni virrasztáson 2010-ben a táncosok régi székházában. (Fotó: Sárközi János)

tem az iskolába, összezavarodva és kiábrándulva. Mindennek három hosszú éve, ám mintha tegnap történt volna. A Jászság Népi Együttes közös gyertyagyújtással emlékezett meg a három táncosról – Szebenyi Debóráról, Szabó Lauráról és Répási Norbertről – haláluk hároméves évfordulóján. November 17-én, vasárnap örök

nyughelyükön, a temetőben róhatták le tiszteletüket, és fejezhették ki szeretetüket a gyászoló hozzátartozók, majd a Római Katolikus Főtemplomban 18 órakor engesztelő szentmise szólt az égben táncolókért. Hétfőn szintén az emlékezés jegyében telt a nap a Víz utcában. Ez a dátum sírig tartó gyásznapként beírta magát a táncosok életébe…

Az arctalan portré rejtélye Rengetegen hibáztatják még ma is a kortárs művészetet, jóllehet: nem biztos, hogy előnyös, ha mindenik festő csendélettel, valósághű portrékkal kezdi, s végzi alkotói pályáját. Hamzát sem a megvalósított arcképcsarnoka tette naggyá, amiként a mellékelt fotó is igazolja. A fénykép ennél hasznosabb információkkal szolgál. Gurzó K. Enikő Mint minden művészi életpályának, a Hamza D. Ákosénak is megvannak a maga válságos pillanatai, nívótlan termései. Kvalitásos munkái mellett ugyanis szép számmal akadnak olyan festményei, amelyeket a műkritikus a legnagyobb jóindulattal sem illethet dicsérő jelzőkkel. Sőt, néhányukról még feltételezni is nehéz, hogy a nagyszerű, gyakran picassói magaslatokba emelkedő Hamza keze nyomát viselik. Nincs mit szépíteni a tényen: az absztrakt ábrázolásmód 20. századi forradalmába ügyesen bekapcsolódó világpolgár borzalmasan rossz arcképfestő volt. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy vászonra vitt alakjainak általában csak körvonalaiban rajzolta meg a fejét, esetleg többszöri próbálkozás után, előtanulmányaira hagyatkozva, amen�nyiben a megrendelő nem tágított, és mindenképp kellett neki a teljes karakter, a modell fizimiskáját részleteiben is visszaadó portré. A Hamza Múzeum 95.158.1.-es leltári számát viselő alapmű kétségkívül abból a pimasz fajtából való, amely alaposan megkínozta Hamzát. Sokáig úgy tudtuk, hogy a hömpölygő színes háttér előtt fegyelmezetten ülő vörös hajú hölgy orcája befejezetlen maradt, amíg az egyik doboz mélyéről elő nem került a 95.592.1.181.-es fénykép. Utóbbi annak bizonyítéka, hogy a Nő lila trikóban mégiscsak elkészült az 1970-es évek derekán Brazíliában, és azóta is a Hamza-történet valamelyik, számunkra ismeretlen szereplőjének a tulajdonában található. Ami a mű kidolgozatlansága miatt nem is nagy baj, ám az sem lenne az, ha a kollekciónkban lévő vázlatot (olaj-vászon, 110x80 cm) kiegészíthetnénk a véglegesített változattal (nincs adat). Felfedezéseink azonban nem merülnek ki ennyiben, hisz egy másik, szintén a közgyűjtemény tulajdonában

lévő színes fotó alapján (leltári szám: 95.592.1.41.) akár azt is kijelenthetnénk, megtaláltuk azt a brazíliai nőt, aki nemcsak hogy modellt ült a piktornak, de többszöri megrendelője is volt (a heverőn egy lappangó Hamzatájképpel látható). Sajnos a dokumentumértékű fényképeket valaki elővigyázatosan beleragasztotta az albumba, így egyelőre rejtély, feljegyeztek-e bármit is Hamzáék a fotó hátoldalára. A fentebb megfogalmazottak mindenesetre jól bizonyítják: a modern kor lázadó, szabályszegő alkotóinak hála ma már az is beírhatja nevét a művészettörténetbe, kulturális örökséget teremthet, akit az akadémisták korábban

eltiltottak volna az ecsethasználattól. Képzeljék csak el, mennyire hiteltelen, szürke és eladhatatlan lenne a portréfestő Hamza. Mert van, akinek jól áll a realizmus, van, akinek nem. Hamzának nem állna jól. Tárgy: Hamza D. Ákos Nő lila trikóban című festményét megörökítő színes fotó Megjegyzés: A fényképen megörökített festményről nincsenek adataink, ám egyik befejezetlen vázlata, előtanulmánya a Hamza Múzeum tulajdona, modellje feltételezhetően a festő többszöri megrendelője. A vásznon feltüntetett dátum szerint a Nő lila trikóban az 1970-es évek második felében készült.


Ajánló

2013. november 21.

7. oldal

Nyolcvanéves a csoda művelője Úgy látszik, ez a kerek születésnapok éve Jászberényben. Nemrégiben négy, városunk kulturális életét meghatározó személyiségét ünnepeltük, csütörtökön pedig a Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr-filmrendező Sára Sándort. Sándor Eliza Nem városunk szülötte, s későbbi karrierje is messze repítette innen, ám mindmáig a Jászságot tekinti szülőhazájának. Idekötik gyökerei nagyszülei révén, ifjúkori emlékek (utolsó gimnáziumi éveiben itt lakott), s máig gyakran visszalátogat. Illő volt tehát, hogy nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntse a város. Erre a Jászok Egyesülete és a jászberényi városi könyvtár közös rendezvényén, a csütörtökön megnyílott India, a szépség koldusa című fotókiállítás megnyitóján került sor. A nagyszabású ünnepségre városunk mellett a Jászság többi településéről is szép számmal érkeztek, s az esemény nemcsak a helyi média érdeklődését keltette fel. Nem is csoda, hogy a könyvtár Kamaraterme szűkösnek bizonyult a vendégek befogadására, bár a könyvtár munkatársai igyekeztek minden négyzetcentiméterét megtölteni székekkel. Ugyan az esemény elsősorban a fotós Sára Sándorról szólt, egy rövidfilm erejéig megemlékeztünk a tőle elválaszthatatlan filmes munkásságáról is. Az 1962-ben készült, Cigányok című rövidfilm magában foglalja mindazt, ami Sára művészetének esszenciája: az ember és az emberi lélek pontos megragadása. A film megtekintése után városunk polgármestere, Szabó Tamás köszöntötte az alkotót. Elmondta, büszkék vagyunk, hogy Jászberényt tekinti szülőföldjének, s örülünk, amikor visszalátogat, hiszen ilyenkor tudásával és tapasztalatával gazdagít bennünket. „Ma is ajándékot hozott nekünk, pedig neki lesz hamarosan születésnapja.” Majd a város nevében egy – valószínűleg Kalla

Pál és Sisa István keze munkáját dicsérő – Jászberény címerrel díszített pálinkás hordót, valamint egy városcímeres kitűzőt adott át az ünnepeltnek. A Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője által elmondott kiállításmegnyitó beszédet is áthatotta az ünnepi alkalom szelleme. „Az ókorban hét városállam vetélkedett azon, melyik Homérosz szülőföldje, ám hazai példát említve, Petőfi szülővárosának szerepére is legalább három település pályázik. – kezdte beszédét. – Sára Sándor bölcsője, mint tudjuk, Turán ringott, ám magának tekinti őt mindenki, aki valaha is látott tőle egy kockát.” Méltatásában mind fotós, mind rendezői és operatőri munkásságára kitért, valamint a Duna televízió első éveit meghatározó hétéves elnöki tevékenységére. Emellett szót ejtett a Jászság életében betöltött szerepéről is, hiszen a Jászok Egyesületének is oszlopos tagja, és fővédnöke volt a 16. Jász Világtalálkozónak. Végül a megnyíló kiállításról szólt, mely Sára Indiáról készült hatalmas képanyagának csak töredékét tárja elénk. Az országról a médiában többnyire fejlett filmiparral rendelkező, a világ második leggyorsabban bővülő gazdaságaként hallunk. E tárlat azonban nem ezt az Indiát mutatja be. Mint minden al-

kotásában, e kiállításon is megnyilvánul Sára hitvallása, miszerint olyan eseményekről akar beszélni, melyekről nem beszélnek, azok helyett, akik ezt nem tudják megtenni. Emberközpontú képein azonban mégsem csupán nyomor köszön vissza. Megmutatják, hogy az indiaiak életében együtt van jelen a profán és a szent. Olyan tekintetek néznek vissza ránk, melyek arról árulkodnak, hogy ők a legnagyobb szegénység és a kasztrendszer ellenére is élhető életet élnek. Dobos László Nagy László gondolatait idézte beszéde végén. „»Műveld a csodát, ne magyarázd!« Sokan csak szeretnék ezt megvalósítani, Sára Sándornak azonban sikerült.” Végül a klasszikus módon: tortával és születésnapi népdallal is felköszöntetett. Az ünnepelt – megköszönve a megható köszöntést – biztosított minket arról, hogy következő születésnapját is szeretné a jászok körében ünnepelni. Végül a személyes köszöntésre is lehetőség nyílt pezsgős-tortás állófogadás keretében. Ekkor a fotókat is megtekinthettük ugyan, ám bölcsen tette, aki ezt későbbi időpontra halasztotta. A képek befogadására ugyanis nem elegendő az a pillantásnyi idő, amennyit ekkor tudtunk nekik szentelni. Érdemes időt és figyelmet szánni rájuk – ezt a hónap végéig megtehetjük –, s akkor ezek az arcok elkezdenek hozzánk beszélni. (Bíró János felvételei)

Poénok és poémák Jordán Tamással A Magyar Nyelv ünnepén talán furcsa gondolatnak tűnhet stand-up comedy műsort szervezni, ám ha az előadást Jordán Tamás neve fémjelzi, biztosan színvonalas műsor reményével kecsegtető produkció várható. Kárpáti Márta A jeles esemény kapcsán remek választásnak bizonyult a Jászkerület részéről szerda estére Jordán Tamás Széllel szemben című műsorát a Déryné Rendezvényházba invitálni, ahol a népszerű stand-up könnyed műfaját a magyar nyelv páratlanul sokszínű líraiságába csomagolva kaphatta meg a pótszékeket is elfoglaló közönség. „Nem gondoltam, hogy valaha is stand-upos leszek” – val-

lott elöljáróban önmagáról a Kossuthés Jászai-díjas színész. „Amennyiben visszatekintünk a múltba, rálelünk a műfaj gyökereire olyan nagy elődeink személyében, mint Kellér Dezső, Hofi Géza, Ősz Ferenc, Nagy-Bandó András vagy Sándor Gyuri barátom. Sajnos mára ez a fajta előadásmód teljesen ledegradálódott, az ilyen produkció befogadása számomra komoly szenvedést okoz. Pedig az olcsó tréfákon a közönség baromira jól szórakozik, és ez katasztrófa. Mi lesz így az értékes humorral? Néhány éve felébredt bennem a dac, mert nekem is van rengeteg nevettető történetem, amit talán érdemes megosztani másokkal is. Mindamellett szeretek verseket is mondani, aminek ma piaca sajnos nincs, de a poénjaimmal karöltve talán a költeményekre is akad vevő. Úgy gondoltam, az est folyamán képzeletben idecsalogatom a Trójai falovat, melyből majd sorra előlép Ady, Babits, Karinthy, Kosztolányi, Radnóti, József Attila. Az ő társaságukban ünneplik ma önök a Magyar Nyelv napját.” A szavak erejével Jordán Tamás megidézte a magyar költészet nagyjait, hogy a képzeletbeli faló árnyából előlépve a néző szinte megtestesülni érezte őket. A színész vezetésével végigsétáltunk azon az öniróniával bőven szórt úton, mely a poémák és szkeccsek talajáról a költői magasságok szintjére vezetett. A lélek táplálékai, a líra és a tréfa folyamatos váltakozása tette olyan lüktetően válto-

zatossá az előadást. A magával ragadó humoros történetekben, Jordán hétköznapi baklövéseiben a néző is magára ismert. A színház függönye mögött számos poén forrása megbúvik. Ide, és magánélete kulisszái mögé engedett bepillantani színes szatírái segítségével az est előadója. Ezek közé az apró szösszenetek, poémák közé ékelődtek a versek. Amikor a hallgatóság arcán még ott fénylett az előző vicc derűje, Jordán már szavalta Kosztolányi hajnali részegségét, vagy Ady Krisztus-kereszt az erdőn című versét, mely ebben a környezetben szinte arcul ütötte a nézőt. A költemények okozta feszült csendet a taps ereje törte meg, hogy majd a következő anekdota megváltó poénja oldja fel, míg Jordán Tamás tovább nem lendítette a líra és a humor között hintaként mozgó előadás útját újra a költészet felé. A versek ilyen közegben való szavalása átértelmezte mondanivalójukat, jelenlétüket. A különleges atmoszférájú előadás már az ország számos településén sikerrel szerepelt, méltán érdemelte ki a műfaj újdonságáért megteremtője a Vidor Fesztivál különdíját. A jászberényi közönségnek ráadásként Jordán Tamás a szíve csücskének vallott József Attila Könnyű emlékek című versével köszönte meg a figyelmet. Persze a végére is hozzáfűzött egy humoros kijelentést: „Kérem, ne tapsoljanak, mert akkor olyan zajos sikert tudok elképzelni magamnak, amilyet csak akarok!”

Programok Klubkoncert November 22-én, pénteken 20 órától a Lehel Film-Színházban a Telstar Guitar Band a „The Shadows” zenekar muzsikáját idézi meg. Társastánc verseny November 23-án, szombaton 11 órától az ifjúsági házban társastánc versenyt lesz tánciskolások és művészeti iskolások részére kezdő és haladó kategóriákban, gyermek, junior, ifjúsági és felnőtt korcsoportokban. A versenyen bemutatót tart a Lehel-Melody TSE. Mona Marie mosolya November 24-én, vasárnap 19 órától a Lehel Film-Színházban a Mona Marie mosolya című zenés vígjátékot adják elő. Beavató színház November 27-én, szerdán 14 és 16 órai kezdettel, valamint november 28án, csütörtökön 14 órától a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely diákszínjátszói az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című darabot adják elő a Malom színház szervezésében a főiskolán. Ezen kívül nyolc tréninget is tartanak.

Véresen komolytalan színdarab A vámpírok vérgőzös világában találta magát a néző, aki jegyet váltott csütörtök estére a Malom színház meghívására nálunk vendégeskedő budapesti Hadart Társulat előadására. K. M. Mielőtt valaki komolyan megijedne, elárulom, nem holmi divatos horrorisztikus vámpírtörténet tanúi lehettünk, hanem a Vérszipoly című zenés komédia pajzán jelenetein derülhettünk. A történet egy kis romantikával megfűszerezett klasszikus félreértéseken alapuló bohózat. Az öregecske gróf unatkozó ifjú felesége éjjelente vérpezsdítő románcról ábrándozik. Vágyainak tárgya képtelen módon egy férfias síron túli alak, egy vérszipoly, akit minden éjjel epekedve vár, hátha beröppen egyszer az ablakon. A férj fülébe jut felesége különleges kívánsága, úgy dönt, hogy felbérel egy álvámpírt, és megleckézteti az asszonyt. Az események fonalát némiképp ös�szegubancolja az a mozzanat, amikor a grófné budoárjában megjelenik egy ál-álvámpír, majd beröppen a valódi vérszipoly is…

A Háda János rendezésében színre vitt darab szövegét a rímhányó Romhányi stílusában Philip István írta, melyet érzékelhetővé az előadás során egy jeltolmács hölgy tett az arra rászoruló közönség számára. A dalos kedvű, táncos lábú – inkább nevetséges, mint félelmetes – vámpírok számára Bárány Ferenc muzsikája formált blues, swing és rock’n roll zenéből vérbő musicalt. (Fotó: Szalai György)


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Időjárás-előrejelzés Csökkenő hőmérséklet A nappali felmelegedés szombaton 10 fok körül tetőzik, majd a következő napokban az időjárás erős szél kíséretében hidegebbre fordul. Hétfő éjszakától már fagy várható. Hétvégén még előfordul gyenge napsütés, a hét elejétől borús, csapadékos időre van kilátás. Havas eső, hózápor várható. Népi jóslat: Ha Katalin (november 25. hétfő) kopog, karácsony locsog. (Forrás: www.idokep.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről november 21. – november 27.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.30; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Aradszky László péntek 8.30 Bon Bon hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30 Döntés után: csütörtök 8.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 7.30 Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00

Rántotta csütörtök 7.00; hétfő 7.00 Rockfőzde péntek 21.30; szombat 8.00 (ism) Rózsakunyhó csütörtök 7.25; hétfő 7.25 Kosárlabda: Fortress Jászberény–NaturexSZTE-Szedeák� csütörtök 17.30; szombat 10.00 Sporon KC–Fortress Jászberény� hétfő 19.00; kedd 6.00, 21.00 Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 18.30; kedd 8.00

Értékőrző: szerda 8.00-20.30 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 11.3016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.30; szerda 18.00, 21.00 Konyha.tv Edd meg, amit főztél! kedd 19.00, 19.30 Príma konyha vasárnap 8.30; hétfő 8.00 (ism)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Friss hírek csütörtökönként a Berényi Hírmondóban. Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Bővebb információ a képújságban.

Ügyeletek Gyógyszertárak november 21. csütörtök Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834 november 22. péntek Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 november 23. szombat Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 november 24. vasárnap Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco november 25. hétfő Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635

november 26. kedd Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco november 27. szerda Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 november 28. csütörtök Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel.: 502-655 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Csík Flóra, Kárpáti Márta, Szarvas Melinda Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Rövid hírek Sakk. A Jászberényi Sakk Kör négy tagja – Bujdosó Béla, Fridvalszki Zoltán, Nagy Károly és Sinka István – a Vajdaságban, Zentán a III. Spomen Turnir „Kajári” 2013. elnevezésű nemzetközi sakkversenyen vett részt. Közülük Sinka István FIDE mester szerepelt a legjobban, ő a 3. helyet szerezte meg. Az egyéni versenyen elért pontszámokból négyfős csapatversenyt is számoltak, ebben pedig az 5-6. helyet szerezték meg a berényiek, a szerbiai sakkversenyen. Utánpótlás labdarúgó-bajnokság. NB II. Közép B csoport, U-17: Dunaújváros–JSE 3-1, U-15: JSE–Szentendre 6-0, U-14: JSE–Szentendre 6-1. NB II. Közép, Kelet csoport: U 21: Jászberény FC–Pásztó 1-0, U 17: Jászberény FC–Pásztó 1-6 Női kézilabda NB II. A junior bajnokságban a jászberényi csapat ezúttal idegen pályán a 2. helyezett Lóczi DSE vendége volt. A mérkőzésen érvényesült a papírforma, hétgólos vereséget szenvedtek a berényi hölgyek: Lóczi DSE–Jászberényi TF DSE 33-26. Női röplabda NB II. Női röplabda NB II. A női röplabda NB II. Keleti csoportjában a jászberényi lányok ismét idehaza játszottak, és ezúttal az egri csapatot fogadták. A mérkőzésen végig vezetve biztos győzelmet arattak lányaink, és továbbra is veretlenül vezetik a mezőnyt: Jászberényi RK–Eger 3-0. A juniorok viszont nagyon szoros meccset játszottak, és csak öt játszmában sikerült győzniük. Junior mérkőzés: Jászberényi RK–Eger 3-2. Taekwon-Do. A Jászberényi Sportegyesület Kondor ITF Taekwon-Do Szakosztály versenyzői október 19-én Bosznia-Hercegovinában versenyeztek, november 10-én Mester Don Dalton VIII. Dan szemináriumon, Dányban vettek részt, november 16-án pedig Bácska Topolyán, a Csáki Lajos sportcsarnokban nemzetközi ITF TaekwonDo versenyen. A jászberényi szakosztály kilenc versenyzője összesen hét arany, három ezüst és négy bronzéremmel zárta a szerbiai nemzetközi kupát. Rövid híreinkről bővebben honlapunkon (www.berenycafe.hu) olvashatnak.

2013. november 21.

Oda a hazai veretlenség

Az elmúlt napokban tovább sűrűsödött a jászberényi kosárlabda csapat programja. A salgótarjáni EuroChallenge fiaskót és a sovány kosártalálatokat idehaza igyekezett pótolni a berényi alakulat az elmúlt szombaton Pécs ellenében. Igyekezetüket Szavics jelezte az első másodpercekben egy triplával, a jó védekezésből pedig Lázár László tartott bemutatót, egy látványos „sapkás” blokkokkal. Az első 10 perc végén aztán látható volt (22-13 ide), hogy ez az együttes nem Szlovéniából érkezett, mint a KRKA. Az első félidő végén 41-26 volt látható az eredményjelzőn, azaz 20 perc alatt dobtak a fiúk annyit, mint Salgótarjánban az egész meccs alatt. Az eredmény tudatában (60-38) kicsit ki is engedtek a befejező etapban, de ez nem zavarta Földi Sándort, hogy pályára küldje Kelemen Kristófot is. A fiatalember így győztes mérkőzésen mutatkozhatott be élete első NB I A-as kosárlabda mérkőzésén, ahol egy gólpasszal járult hozzá a 10 pontos sikerhez. FortressJászberény�–�Pécsi VSK 74-64. Alig pihentek a fiúk és máris újabb összecsapás várt rájuk kedden este. A Bercsényi úti csarnokban azokkal a szegedi kosarasokkal meccseltek, akik

ugyan mérsékeltebben szerepeltek eddig, de igen masszív csapatuk van, ami a mérkőzés végére be is igazolódott. Az elején még nem tudtak kibontakozni, ugyanis az első negyedben (még) remekül játszott a berényi gárda. Úgyszólván minden dobás bejött, repültek a triplák és a duplák, így tíz perc elteltével 11 pontos előnyt produkáltak. A folytatásban aztán egyre jobban erőre kaptak a vendégek, és hat perc elteltével át is vették a vezetést. A harmadik etap egy jó darabig, egyenlő erők küzdelmét hozta, hol a mieink, hol a vendégek vezettek. Majd a végén ráerősítettek a szegediek, és sajnos a 30. perc végén már, hat egységgel voltak jobbak. A befejező részben egyre jobban elúszni látszott a hajó, ami be is következett: Fortress-Jászberény�–�NaturtexSZTE-Szedeák 85-101 Hiába dobott tehát Dramicsanin 30 pontot és Soós Gabi 5 triplát, a védekezéssel óriási gondok voltak, amit a kapott találatokból egyértelműen kitűnik. Ez az eredmény egyben azt is jelenti, hogy odavan a hazai veretlenség. Természetesen ezzel az egy sikertelenséggel nem áll meg az élet, szombaton utazik a berényi gárda Sopronba, és ott akár helyre is lehet hozni a kedd esti kisiklást. (Fotó: Gémesi Balázs)

Vesztes állásból biztos győzelem Jászberény megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapata, a hátsó sorokhoz tartozó Szajol együttesét fogadta szombaton délután. Az ellenfél mindössze két győzelmet jegyzett eddig, így sokan arra számítottak a helyi szurkolók közül, hogy kisebbfajta gólparádét láthatnak a ragyogó napsütéses időben. Ács Tibor Nos, a meccs elején nem igazán tűnt úgy, hogy gólarányjavítás következik, hiszen a 6. percben Papp Norbi kapujában landolt a labda, 0-1. Igaz, ezután a saját kapujához szegezték a fiúk az ellenfelet, de a gólra egy negyedórát kellett várni. Egy beadás után az ellenfél kapusa nem tudta megkaparintani a játékszert, ami László Krisztián fejére, onnan meg a hálóba pattant, 1-1. Ahelyett, hogy szaporították volna Szabó Imre fiai a találatok számát, ismét az ellenfél következett. Egy szigorúan vett szabálytalanság után büntetőből vették át ismét a vezetést: 1-2. A második játékrész első percében aztán rögtön következett az egyenlítés, szintén szigorúan megítélt büntetőből, Német Gyula találatával, 2-2. Úgy látszik, ez nyugtatóul hatott a fiúkra, és sorra vezették veszélyes támadásaikat. Ezek közül az egyik aztán góllá érett,

amikor, egy jobboldali beadás után, Tóth Márk zörgette meg a hálót, 3-2. Tíz perc elteltével pedig ismét Német Gyula iratkozott fel a góllövő listára, 4-2. A 92. percre is jutott egy hazai találat, amit az előre settenkedő söprögető, Litkei Barna jegyzett, kialakítva ezzel a végeredményt: Jászberény – Szajol 5-2. Német Gyula a mérkőzés után elmondta, hogy egy percig sem gondolták azt a meccs folyamán, hogy baj lehet. Tudták, hogy jobbak, és a végére ez be is igazolódott. Szabó Imre edző is ezt érezte, és hozzátette, hogy az ún. kö-

telező győzelmek éppen azért nehezek, mert az ellenfelek beállnak bekkelni és egy-egy elfutásuk akár veszélyes is lehet. A vasárnap lejátszott Jászárokszállás - Karcag 0-0-ra végződött mérkőzés után kiderült, hogy már csak egy pont a hátránya a berényi együttesnek az elsőtől. A következő szombati mérkőzést ismét kötelező győzelemként lehet számon tartani, hiszen a 10. helyen tanyázó Csépa, éppen 20 ponttal szerzett kevesebbet, mint a JFC. Ez a meccs is 13 órakor kezdődik majd. (Fotó: Pesti József )

Új évf. 2. év 47. szám  

2013. november 21.

Advertisement