Page 1

In memoriam Kiss Lajos Kladiva Imre atya emlékezik életének 78. évében elhunyt paptársára.

Nemzeti ünnep

A szív hangjai

1956-os összeállításunkban a jelen eseményeinek tudósításai mellett a múlt történéseit is megidézzük.

Az újranyílt mozi színpadát Kányádi Sándor avatta fel a Kaláka együttes társaságában.

Összeállítás a 4-5. oldalon

Tudósítás a 7. oldalon

Írás a 3. oldalon

Jászkürt Új folyam 2. év 43. szám (XXV./43.)

Ismét óraátállítás Október 27-én vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az órákat.

2013. október 24.

Újság Jászberény város lapja

Az sose rab, ki lélekben szabad

Figyelő szemek Csütörtökön a rendszámfigyelő kamerarendszer átadásával új időszámítás kezdődött Jászberényben a vizuális bűnügyi technika helyi történetében.

Mindenkit vár a SZEM A Jászberényi Rendőrkapitányság Megelőzési és Tanácsadási Konferencia című programsorozatának harmadik állomásaként a rendőrkapitányság, Jászberény Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség szervezésében október 26-án, szombaton tíz órai kezdettel kerül sor a jászberényi Lehel Filmszínházban a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) rendezvényére. A szervezők a magukért tenni akaró, a bűnmegelőzési program iránt érdeklődő lakosság megjelenésére feltétlenül számítanak.

A címbeli számsor által sugalltak ellenére nem számmisztikai elemzés következik. A Jász Múzeum és a Jász Múzeumért Alapítvány pénteken születésnapi ünnepséget szervezett Jászberény kulturális életét markánsan meghatározó négy ünnepelt tiszteletére. Nagy Katalin

halász A városi rendőrkapitányságon Körei Nagy József alezredes házigazdaként fogadta a polgármesteri hivatal, a képviselő-testület tagjait, valamint a sajtó munkatársait, és prezentációval mutatta be az új rendszert, amely még néhány engedélyt követően a napi gyakorlatban is bevethetővé válik. Most lényegileg a jogszerű beüzemeléshez szükséges együttműködési megállapodást vette át Szabó Tamás polgármester Farkas József rendőrezredestől, a megyei rendőrfőkapitánytól. A hat kamera a főbb bevezető utak mentén lett elhelyezve, és a nap huszonnégy órájában három megapixeles, kockázható, felnagyítható képeket rögzít 95 százalékos hatékonysággal. Az érintett utak: Szelei út, Nagykátai út, Hatvani út, Gyöngyösi út, Jásztelki út, Jákóhalmi út. A helyi és pályázati forrásból, összesen 12 millió forintból felépített rendszer kijelzi és rögzíti a gépkocsik rendszámát, színét, az üzembentartó nevét, a kocsi lopott státuszát, a tulajdonos esetleges körözését, a lejárt műszakit, vagyis mindent. A titok nyitja, hogy be van kötve a rendszer a rendőrségi adatbázisba. (Folytatás a 2. oldalon.)

95. 70. 70. 60.

Szerkesztőségünk egyetlen 56-ot felnőtt fejjel megélt munkatársa szerint 57 éve is ilyen meleg volt ezen a napon. Talán ennek is köszönhető, hogy a kilencórás misén is szép számmal voltak, a központi városi rendezvényen, a Ferencesek terén pedig már kifejezetten sokan ünnepeltünk. A városháza falán új emléktáblát avattunk, és nem feledkeztünk meg a Fehértói temetőben a kopjafák megkoszorúzásáról sem. Lapzárták után este a Déryné Rendezvényházban ünnepi hangversenyt ad a Déryné Vegyeskar és a vendég magdeburgi kórus.

Ünnepi szentmise A jeles évfordulón Novák István plébános úr celebrálta a szentmisét a ferences templomban Taczman András diakónus koncelebrálásával. Hat ministráns működött közre. (Folytatás a 3. oldalon.)

Tömegek a mozi átadásán Sokat kellett várni rá, de végre megnyílt a szép, régi-új mozi-színház. Csütörtök este Kányádi Sándor és a Kaláka együttes már „felavatták” a színpadot, a hivatalos megnyitóünnepség viszont pénteken volt. S persze e nap sem volt híján a jobbnál jobb ingyenes programoknak. Sándor Eliza Délelőtt a legifjabb korosztály próbálhatta ki az Uránia üléseit, ugyanis tíz órától a népszerű Bogyó és Babóca hat

részét vetítették, melyre a város óvodásai csak két turnusban fértek be. A vetítések kezdetét oly türelmetlenséggel várták, ahogy csak egy óvodás tud várni (hát még több száz óvodás!), s lelkes ujjongással fogadtak minden újabb mesét. Délután háromtól már a nagyobbakat várták, hisz egy elgondolkodtató mű, a Szabó Magda regénye alapján készült Az ajtó című filmdráma került terítékre. Nem sokkal a film után, tizenhét órától a hivatalos megnyitóünnepség vette kezdetét. Az előzetes regisztráci-

óhoz kötött programon megjelent a város szinte minden közismert tagja. Egy zongorán előadott Tarnay Alajos melódiával indult a program a zeneiskola jóvoltából, melyet Kiss Erika mozitörténeti előadása követett. Ebből megismerhettük a filmvetítés mind nemzetközi, mind hazai történetét. Az 1898-ban az egykori Lehel szállóban indult jászberényi mozizás bő száz éve részletesebben is megelevenedett előttünk. (Folytatás a 6. oldalon.) (Fotó: Bíró János)

Sugárné Koncsek Aranka helytörténeti kutató 95. életévét, Baráth Károly fényképészmester és Bolla János jászkapitány 70. életévét, Sas István, a Déryné Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója 60. életévét töltötte, illetve tölti be ebben az esztendőben. Az eseményhez méltó dísztermet Jászberény Város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésre. A megjelentek színes kulturális műsorban gyönyörködhettek, melyben Zolnai Sára, az Árendás Táncegyüttes tagja székelyföldi és jászsági dalokat énekelt, Horváth Júlia, a Berényi Színjátékos Társaság tagja, Kormos László Szeretlek, Jászberény című versét adta elő, Fábián Rigó Bernadett, Muhari Fruzsina, Orbán Kata és Varga Rita a zeneiskola növendékei pedig katalán dalokat játszottak gitáron. Az ünnepeltek tartalmas életútját Hortiné dr. Bathó Edit ismertette. Sugárné Koncsek Aranka az egészségügyben tevékenykedett, majd nyugdíjba vonulásától helytörténeti kutatómunkát folytat. Számtalan cikken túl négy kötete jelent meg. (Folytatás a 6. oldalon.)

A tisztább Jászberényért A város tisztaságáért elsősorban felelős JVV Nonprofit Zrt. akciót hirdet a tisztább Jászberényért. A leginkább illetékest, Horgosi Zsolt vezérigazgatót kérdeztük, hogy mi indokolja éppen most ezt a lépést, illetve egyúttal az akció részleteire is rákérdeztünk. Halász Lajos Miért van szükség ilyen akcióra? Sajnos az a tapasztalatunk, hogy egyre több a közterületekre illegálisan kikerülő szemét, hulladék – fogalmazta meg az alapvető indokot Horgosi Zsolt. Kollégáimmal szomorúan tapasztaljuk, hogy nagyon sok a jogsértés, esetenként talán már a bűncselekmény határát is súrolja, amit egyesek elkövetnek. (Folytatás a 2. oldalon.)


Önkormányzat

2. oldal

Tegyünk a tisztább Jászberényért! (Folytatás az első oldalról.) Nemcsak a szelektív szigetek környezetébe, hanem a zöldterületekre, utak szélére is egyre több szemét, lom és zöldhulladék kerül kirakásra. A várost járva érzékeltük, hogy a szelektív szigeteket is elöntötte a szemét, aztán kihelyeztek a kommunális szemétnek szánt edényeket is. A szelektív szigetekre kihelyezett kommunális hulladék elhelyezését szolgáló edényzetek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ezért beszedjük őket. De hogyan tovább? Kollégáimmal arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk megszólítani a lakosságot, segítsenek megőrizni városunk tisztaságát. Olyan programokat szeretnénk meghirdetni, amelyekben közös tehervállalással, közösen kezeljük a problémákat. Ebben szeretnénk akciónkkal együttműködni velük, illetve ehhez a gondolathoz szeretnénk minél több szereplőt megnyerni. Sziszifuszi munkának tűnik a szigetek állapotát elnézve… Szerencsére a nagy többség környezettudatosan gondolkozik, és hajlandó is tenni környezete tisztaságának megóvása érdekében. Ezért olyan programokat tervezünk, amelyekben számítunk a közvetlen környezetükért tenni vágyók részvételére. November elejétől indítjuk év végéig azt az akciót, amelynek keretében a házaknál felgyülemlett kommunális hulladék és az ebben az időszakban nagy mennyiségben keletkező zöldhulladék elszállítása a cél. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan meg kívánjuk szólítani a gyerekeket, a tisztább környezetért tenni vágyó közösségeket is. Mi az akció lényege? Az a fő célunk, hogy Jászberény közigazgatási területén az illegálisan elhelyezett kommunális hulladék men�nyisége csökkenjen, továbbá segítséget nyújtsunk a lakosságnál keletkező zöld hulladék elkülönített gyűjtésében és elszállításában. Mikor és hogyan valósul meg a gyakorlatban ez az akció – kérdeztük Takács Attila, hulladékgazdálkodási csoportvezetőt. Az akció november elejétől december végéig tart. A Tisztább Jászberényért Akcióprogram keretén belül külön gyűjtőjáratokat szervezünk Jászberény területén a zöldhulladék gyűjtésre. A várost két részre osztottuk, a részletes utcajegyzéket és a gyűjtési napok pontos idejét a későbbiekben megje-

2013. október 24.

Egy év eredményei a nyolcas körzetben

lentetjük a helyi médiumokban és a Az idei ősz legzordabb időjárási körülberenycafe.hu honlapon. A zöld hul- ményei között, esőben és csontig hatoló hideg szélben került sor kedden a ladék gyűjtését végző járművek – az nyolcas választókörzet bejárására. ünnepek miatti járatszervezésre is tekintettel – november 9-től decemnagy ber végéig kéthetente szombatonként gyűjtik össze az ingatlanok elé kirakott zöldhulladékot. Addig kérjük a lakos- Baranyi László képviselő által meghíságot, hogy az ingatlanán tárolja azt. A vottak az előzetesen meghirdetett helyzöldhulladékokat bármilyen saját tu- színeket a lakossággal való közvetlen találkozás érdekében felkeresték. Az egyes lajdonú, átlátszó, maximum 120 literes űrméretű hulladékgyűjtő zsákban lehet helyszíneken a képviselő úr által feltárt kihelyezni. Az ágak, metszési nyese- problémákat a lakók megerősítették. dékek, legfeljebb egy méter hosszú- Baranyi László felhívta az illetékesek fiságra vágva kötegelve is kihelyezhetők. gyelmét egy elhanyagolt területre, ahol Amennyiben munkatársaink a zöld- a gaz búvóhelye lehet rossz szándékú hulladékos zsákban háztartási hulladé- embereknek és elvadult kóbor ebeknek teljesség igénye nélkül: hulladék-elhe- körben való kiépítésének gátját jelenti, lyezés témakörben köztéri szemetesek hogy a lakók idegenkednek a fékezés, a kot vagy egyéb nem odavaló anyagokat egyaránt. Fedetlen csatorna, nem megfelelő csa- kihelyezését kérték a Szatmári lakóte- bukkanón való áthaladás és a kigyorsí(veszélyes hulladék, építési, bontási törmelék, állati tetem és így tovább) talál- padékelvezetés, járda hiánya, megeme- lepen, illetve annak megoldását, hogy tás sajátos zajától – tájékoztatott Tamás lésre váró útpadka jelentettek problémát sem a kommunális, sem pedig a szelek- Zoltán képviselő. nak, a zsákot nem szállítják el. tív hulladék kategóriába nem tartozó Egy lakó átadta azon személyek listáAz is előfordulhat, hogy a sima ház- a további helyszíneken. A Szent István körúti általános isko- tárgyak a lomtalanítások közötti időben ját, akik hozzájárulnak otthonuk előtt tartási szemét sem fér a kukába… is elhelyezhetők legyenek legálisan. a fekvőrendőr telepítéséhez. E téma A lakosságnál keletkező többlet kom- lában megtartott lakossági fórumra az élénk érdeklődés volt jellemző. Baranyi Szabó Tamás polgármester tájékoz- lezárásaként a polgármester óva intett munális hulladék gyűjtésére az erre a célra rendszeresített céglogóval ellátott László képviselő a legutóbbi lakossá- tatta a jelenlévőket, hogy hulladékud- attól, hogy hatástanulmány készítése nélkül kerüljenek kihelyezésre a fekvőfóliazsákot az akció keretén belül 255 gi fórum óta elért eredményekről és a var létesítésére irányuló pályázatuk erre rendőrök. Közlekedésforgalmi szakértő Ft-ért kedvezményesen áruljuk (jelen- meg nem valósult tervekről adott tájé- megoldást hoz. Igény merült fel a Külső Pelyhespart bevonásával kell arról előzetesen tájékolegi ára 401 Ft) a lakosok számára. A koztatást. Az eredmények az utak felutca és a Kötélverő utca között átjáró zódni, hogy a közlekedés egésze szemhulladékgyűjtő edényzet mellé kihelye- újításában mutatkoztak. Tájékoztatta a létesítésére. pontjából célszerű-e az elhelyezésük. zett céglogós hulladékgyűjtő zsákokat jelenlévőket, hogy a várostól 17 millió ötszázezer forintot kapott a körzet, mely Hosszabb időt fordítottak a jelenlévők A Szatmári lakótelep buszközlekedésa gyűjtési napokon szállítjuk el. Az be való bevonása, lakó-pihenő övezetté akciós zsákok november elejétől vásá- „jó középmezőnynek” tekinthető. A kör- a fekvőrendőr telepítésével kapcsolatos zeti képviselői keret is e célra került fel- tapasztalatok megvitatására. Ismertté nyilvánítása iránti igény, méhtartással rolhatók meg társaságunk telephelyein használásra. vált, hogy a Szatmári lakótelepen a Kö- kapcsolatos sérelmek is megvitatásra és [Jákóhalmi út 13. (a volt Berénykom Nem valósultak meg forráshiány mi- télverő utcában a három fekvőrendőr el- megválaszolásra kerültek. Kft. telephelyén), Margit-sziget 1. sz. att maradéktalanul az útfelújítások, va- helyezését követően a forgalom a Külső A választókörzet fórumára nem taralatti ügyfélszolgálatunkon, a Kossuth tozó kérdéseire is érdemi választ kapott utca 10-12-ben (piac felügyelőségün- lamint a Szatmári lakótelepen a fásítás Pelyhespart utcára terelődött át. A fekvőrendőr telepítésére a két szem- egy lakó a piactéri parkolás, a zagyvai kön)]. Az akcióhoz kértük a CO-OP és a sövénytelepítés. A lakók igen változatos témákban ér- be szomszéd együttes beleegyezésére halpusztulás, valamint a kóbor ebek beSTAR Zrt. segítségét is és ennek eredfogása tárgykörben. ményeként várhatóan november köze- deklődtek, illetve jeleztek problémát. A és kérelmére kerülhet sor. Szélesebb pétől a CO-OP üzleteiben is lehetőség nyílik a zsákok megvásárlására. Ez az akció időszerű, tűzoltáshoz hasonlatos, de szemléletváltozás nélkül A 2013. október 9-én elfogadott képviselő-testületi határozat szerint a vállal(Folytatás az első oldalról.) sikeres lehet-e? – kérdeztük végül kozások ismét nyújthatnak be támogatási kérelmet beruházás és/vagy munkaA monitorokat csak rendőr kísérheHorgosi Zsoltot. helyteremtés jogcímén. ti figyelemmel. A technika azonban Mi is így látjuk, és hosszú távú megebben is segít: pirossal kiugratja, és oldásban gondolkodunk. A környezetA támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2013. november 30. megőrzi a rendellenességeket (is) alaptudatosabb gondolkodás formálására A támogatási kérelem elkészítéséhez szüksége adatlap a vállalkozások beruházás esetben öt napig. Büntetőeljárás felverajzpályázat keretén belül felhívást kezösztönzési és munkahely-teremtési helyi támogatásáról szóló 9/2013. (III.14) tődése esetén akár évekig megőrizhető deményezünk a jászberényi általános számú önkormányzati rendelet mellékletében megtalálható, amely letölthető a és bizonyító erejű a felvétel bíróság iskolák részére, mely az alsó- és felső www.jaszbereny.hu honlapról, az önkormányzat/rendeletek menüpontból. A előtt is. tagozatos gyerekeket egyaránt megcékérelmekkel kapcsolatosan szívesen adunk tájékoztatást ügyfélfogadási időben Szabó Tamás kiemelte, hogy már lozza. A rajz pályázat témája a szelektelefonon keresztül az 57/411-981 102-es melléken, vagy személyesen, a Rátervezik húszmillió forintból harminc tív hulladékgyűjtés. Fontosnak tartjuk kóczi út 42-44. szám alatti irodánkban. Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden, térfigyelő kamera beszerzését és elheugyanis, hogy a pozitív változásokat pénteken 8-12 óráig, szerdán 8-12 óráig és 13-17.30-ig. lyezését. A frekventált városi területek segítő mindennapi tevékenységet már megfigyelésétől a bűnözés további vis�fiatal korban elsajátítsa a jövő generáciBódisné Görbe Krisztina, az Adóigazgatási Iroda vezetője szaszorulását reméli a város vezetése. ója. Ezzel a pályázattal szeretnénk részt venni az ifjúság természettudatos oktatásában. Mezőőri járulékfizetési határidő A Segítő kezek programmal kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak: Tisztelt Lakosság! Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves Gáspár Csaba koordinátorhoz figyelmüket, hogy a 2013. évi mezőőri járulék megfizetésének határideje oktel.: 06-20/495-18-88 tóber 31. csütörtök. Kérjük, határidőben tegyenek eleget járulékfizetési kötelee-mail: krizis@jaszbereny.hu zettségeiknek! Kérdéseikkel szíveskedjenek az Adóigazgatási Iroda munkatárpályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére: saihoz fordulni, ügyfélfogadási időben az alábbi telefonszámon: 57/411-981 Bozóki Jánosné projektvezetőhöz 111-es mellék, vagy személyesen, a Rákóczi út 42-44. szám alatti irodánkban. tel.: 06-20/410-27-30 az ingatlan címe: e-mail: jb.egyszoci@gmail.com 5100 Jászberény, Hold u. 2. Jászberényi Polgármesteri Hivatal adóigazgatási irodája (volt Kőhídi Gyógyszertár)

Ismét kérhetnek támogatást a vállalkozók

Figyelő szemek

Jászberény Város Önkormányzata

helyrajzi száma: jászberényi 5227/A/1 hrsz.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak szomszédoknak, kollégáknak, ismerősöknek, akik

megnevezése: gyógyszertár területe: 167 m2 A részletes pályázati kiírások megtekinthetők Jászberény város honlapján (www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve felvilágosítás kérhető a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. szoba, tel.: 57/505-700/113). Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, előzetes időpont egyeztetést követően (Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt., ingatlankezelők tel.: 57/503-280).

Taczman Lajos férjem, édesapánk és nagypapánk temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Külön köszönetet mondunk dr. Gáll János főorvos úrnak, a gasztroenterológiai osztály összes munkatársának, valamint a IUSTA dolgozóinak áldozatkész munkájukért.

Gyászoló család

Emlékezünk

Emlékezés

Ivanics József

Muhari Ferenc

(férfiszabó mester)

halálának 10. évfordulójára. Lelki üdvéért szentmise október 25-én reggel 7 órakor lesz a Főtemplomban. „Bánatunk végtelen, mert itt hagytál bennünket hirtelen.” szerető lányod, Zsuzsa vejed, Laci egyetlen unokád, Lacika

halálának 3. évfordulójára

Ki gyermek, testvér, barát voltál, elszenderedtél az élet reggelén. Hiába keltenénk mi már, Te csak alszol a Szűzanya ölén. Családod Engesztelő szentmise: október 29-én este 6 órakor a Főtemplomban


Ünnep / Emlékezés

2013. október 24.

Az sose rab, ki lélekben szabad hogy ’56 mámorát felelevenítsük.” A szónok megidézte annak a szovjet parancsnoknak az emlékét, aki abban az időben városunkban teljesített katonai szolgálatot és üzenetben figyelmeztette Jászberény lakosságát a várható hadiállapotra, mindenképp igyekezett elkerülni a vérontást. Emberi cselekedetéért felettesei leváltották és meggyilkolták. Utóda leromboltatta a Nagytemplom tornyát, belelövetett a tömegbe. Dr. Rózsa György a fiatalsághoz intézte beszédének zárszavait: „Minden nemzedéknek hozzá kell tennie a magáét, hogy ez a nemzet megmaradjon!” Az ünnepi szónoklatot követően a város és az ünneplő szervezetek elöljárói elhelyezték koszorúikat a Városháza falán. Jászberényben már számos módon állítottak emléket ’56 eseményeinek, (Folytatás az első oldalról.) Részese volt Szabó Tamás polgármester vezetésével csaknem a teljes önkormányzati képviselő-testület is. Több egykori ötvenhatos is megjelent az emelkedett hangulatú rendezvényen. A szentmise az Isten hazánkért… kezdetű énekkel kezdődött, majd Novák atya szólt a miseáldozat céljáról. A 56-os hősök példájának erősítésére emlékezetbe idézte Kapisztrán Szent János küldetését, áldozatvállalását. A 56-os hősök ezt a példát folytatták, amikor bátran szembeszálltak a Sátán földi helytartójával, a szellemi elnyomatás hatalmas erejével, a Szovjetunióval. Novák atya történelemtanárára emlékeztetett, aki szerint a ha kizárható a tárgy művelése során. Megállapította továbbá, hogy Isten írja a történelmet. Nem módosítható a történelmi tények sora, hiszen a tárgyilagosság ennek alapvető kritériuma. Áttekintette a vándorló zsidók sorsát minden ellentmondásukkal együtt, majd pedig a magyarok sorsáról elmélkedett, és természetesen eljutott 1956. október 23-hoz is. Ekkor is bekövetkezett a feltámadás, amelynek hosszú időn át kellett volna tartania, és virágzást kellett volna eredményeznie. Ehelyett azonban szeretetlenség, gyűlölet jellemzi életünket három évtizeddel a rendszerváltás után is. Mindez azt jelenti, hogy a lelki válság megélői voltunk és vagyunk szinte mind a mai napig. Boldogulni csak úgy tudunk, ha tovább tudjuk adni hitünket a következő generációknak. Városi ünnepség Miért, hogy meghasadt az égbolt,/ Mert egy nép azt mondta: Elég volt. – Márai Sándor Mennyből az angyal című versének sorait idézete Erdei Gábor műsorvezető a Ferencesek terén ünneplő közönségnek, akik az ötvenhét éve történt jászberényi események emléke előtt tisztelegve jelentek meg az ’56-os emlékmű mellett. A két hétre kivívott szabadság eufórikus emléke a magyar nemzet történelemkönyvének egyik aranyoldala, me-

lyet az ünnepi megemlékezésen a Lehel ezek sorát gazdagítja az 1956-os forVezér Gimnázium diákjai jelenítettek radalom jászberényi nemzetőrei és meg prózában, versben, dallal és tánc- parancsnokuk dr. Altordai Sándor emcal. „Csak akkor születtek nagy dolgok, lékezetére az ünnepnapon felavatott amikor bátrak voltak, akik mertek. A márványtábla. A parancsnok életútjákuruc szabadságharcosok után Petőfi ról, a forradalomban betöltött szerepénépének áldozatai sem voltak hiábava- ről Besenyi Vendel helytörténeti kutató lóak, hittel valljuk, a dicső elődök mu- tájékoztatta az egybegyűlteket. Az emtatták a jelzőfényt 1956 forradalmára- léktáblát Szabó Tamás polgármester és inak. A lyukas zászlók boldog, szomorú vitéz lovag Dömötör Zoltán az ’56-os emlékei évtizedekig őrizték az álmot.” – Országos Nemzetőr Szövetség elnöszóltak a forradalom magasztos eszmé- ke, Altordai egykori bajtársa leplezte jéről a gimnázium tanulói a korabeli le, majd Szántó József apát szentelte jászberényi történések fotókba mereví- fel. „A forradalomban győztünk, mert tett tablóival díszített színpadon. győzni csak a nemzet tudott. LegyeA műsort követően az önkormányzat, tek büszkék arra, hogy Isten ilyen hőst a város civil szervezetei, pártok, iskolák, adott nektek, mint dr. Altordai Sándor” intézmények képviselői az ’56-os em- – fogalmazott Dömötör Zoltán, majd lékmű lábánál elhelyezett koszorúikkal az ünneplők az új emléktáblát szintén rótták le tiszteletüket Jászberény már- a hála és az emlékezés koszorúival botírjainak emléke előtt. rították el. Új emléktábla Az ünnepség a városháza falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával, majd ugyanott emléktábla avatással folytatódott. A magyar történelem egyik legdicsőbb időszakát dr. Rózsa György, az ’56-os Országos Szövetség elnökségi tagja méltatta. „Amikor kézifegyverekkel kiálltunk a tankok elé, a hazáért tettük, nem az utókor elismerő szavaiért. Napjainkban a hősöktől való végső búcsú ad alkalmat arra,

Ünnepi események Városunk polgárai és különböző szervezetei számos helyen és alkalommal ünnepeltek. Már kedd este megemlékezést tartott a Jobbik helyi szervezete, szerdán pedig a budapesti megemlékezésekre politikai hovatartozástól függően több tucatnyian indultak. Többek között a Békementre is külön busz indult. Részletes tudósítások a Berénycafé honlapon. farkas–halász–kárpáti

3. oldal

In memoriam †�Kiss Lajos Kiss Lajos címzetes kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott JászberénySzentkúti plébános életének 78., áldozópapságának 55. évében, több mint négy hónapig tartó súlyos betegség után, szentségekkel többszörösen megerősítve, 2013. október 12.-én az örökkévalóságba költözött. Mivel kurzustársai, kispapkori osztálytársai már meghaltak, köztük az egri főegyházmegyés Könyves Tóth Gábor, Ács István egri segédpüspök, Szegedi György besenyszögi plébános, az Érsekség engem kért fel, hogy a GyőrRévfalui Szentháromság templomban végzett gyászmisén szentbeszédet mondjak. Annak a beszédnek nem a hitbeli, hanem többnyire őrá vonatkozó részeit szabadjon papírra vetnem. Kiss Lajos Püspökladányban született 1935. november 14-én. Fiatalon igennel válaszolt a lelkiismeretében megnyilatkozó isteni hívásra, és ebben segítségére voltak katolikus hitüket gyakorló szülei. Püspökladány akkor az Egri Érsekséghez tartozott (1993 óta Debreceni Egyházmegye része), természetes volt, hogy az Egri Főegyházmegye szolgálatára jelentkezett. 1959. június 14-én – nehéz politikai körülmények közepette – szentelték pappá az egri székesegyházban. A nagy egyházmegye több településén volt káplán. Lajos paptestvéremnek első plébánosi helye Hajdúhadház volt. Már régóta nincs helyben lakó plébánosa. Katolikus szempontból ez a szegényebb egyházközségek közé tartozott, és nyilván tartozik. Említette, hogy nagyon gyatrán nézett ki a palást, ezért egy esküvő alkalmával, palást helyett egy fehér miseruhát vett fel. Jászjákóhalmán 1973 és 1999 között volt plébános. Többek között a templom villanyhálózatát újíttatta fel. Jákóhalmi plébánosként volt egy félelmetes éjszakája, majd hetekig tartó fájdalma. Egy éjszaka az ablakon keresztül három álarcos férfi tört be a plébániára, a lakásának telefonzsinórjával összekötözték, összeverték, bordatörései lettek, lefektették a konyha kövezetére. A televízió hátlapját levéve is pénzt kerestek, nem találtak, de elvitték a szobájából azt a kevés pénzt, ami a plébánián volt, és az ablakon távoztak. Nem mondhatom, hogy Lajos testvéremet jellemezte volna a kedvesség, de az igazság keresése annál inkább. Palánki Ferenc, a temetését végző egri segédpüspök úr is ezt emelte ki. De jellemezte az igazságosság. Az biztos, hogy senkit nem csapott be. Ha mentünk valahová, hiába mondtam, hogy ne fizessen be a benzinbe, hisz nélküle is elmentem volna, ezt nem fogadta el, és a kikalkulált összeget erőszakkal ideadta. És adta mindenkor. A fizika, a csillagászat mellett szerette a Biblikumot. A rendszerváltozás után a Jászberényi Hitoktatóképzőn bibliai ismereteket tanított. Kedvenc témája volt a napkeleti bölcseket Jézushoz vezérlő betlehemi csillag. Összeállított egy tanulmányt is, és ebben állítja, hogy ez a csillag a világűrben most is megvan. Jellemezte: ami a szívén, az a száján is. Emiatt egyesek nehezteltek rá. Aki közelről ismerte, az tudta, hogy rosszat senkinek sem akart. Jászberény-Szentkúton 1999-2013ig volt plébános, illetve 75. életévét betöltve, plébániai adminisztrátor. Nagyra becsülöm azokat az asszonyokat, mondta, akik nálam névnapra, búcsúra főznek, és vendégül láthatom paptestvéreimet. Mi papok mosolyogtunk, amikor egy-egy ebédet osztályozott:

csillagos ötös, ötös, négyes, de négyes alá nem ment az osztályozásban. Szerette a különlegességeket. Elcsábított bennünket, Gyenes Gyulát és engem Nápolyba, Szent Januárius vércsodájának szemlélésére. És elmentünk Gyergyószentmiklósra, a könnyező Mária kép meglátogatására. Ezt nem tudom természetes ésszel megmagyarázni, mondta. Ki nem hagyta volna, hogy megtekintse a Napfogyatkozást Kecskemét alatt, ott ahol a legtöbb ideig tart a fogyatkozás. Erről és a kirándulásokról lelkesen beszélt. A társaságban vitte a szót, ahol ő ott volt, ott nem lehetett unatkozni. Érdekesek voltak a vele folytatott egyéni beszélgetések az emberi életről és a világ dolgairól. Íme közülük egy: Az embernek vannak jogai és kötelességei. Sok mindenhez joga van, de ahhoz nincs joga, hogy a rendelkezésére álló Isten melletti érveket elutasítsa. Aki ilyet tesz, van valami hiányossága, lehet ugyan okos ember, de az biztos, hogy nem bölcs ember. Büszke volt két testvérére és testvéreinek gyermekeire. Be-beszámolt, mi van velük, milyen eredményeket értek el. Szerette őket, és ez kölcsönös volt. Mikor a Dunántúlon hármasban kirándultunk, meg kellett látogatnunk Győrben lakó testvéreit. Gyuszi atyával nem akartunk alkalmatlankodni, de ő nem engedett nézetéből. Az esne nekik rosszul, mondta, ha nem látogatnánk meg őket, és nem fogadnánk el kínálatukat. Számára a legnehezebb kereszt a majdnem négy és fél hónapig tartó súlyos betegség. Agyvérzést kapott, mozdulni sem tudott. Idővel visszanyerte eszméletét. Értette, mi történik vele és körülötte, ezt a szemével jelezte. És ő, aki szeretett beszélgetni, betegágyán megszólalni sem tudott. A szolnoki és jászberényi kórház után testvérei elvitték Veresegyházra, az Egészségügyi Centrumba, majd innen Győrbe, a Papi Otthonba, hogy könnyebben látogathassák, de az Otthonban már mindössze egy napot élt. Talán szabad mondanom: jobb volt ez már neki. Győri temetésén ott voltak rokonai, a messzeség miatt egy diakónus, hat paptestvér, egy püspök, és Jászberényből egy buszra való hívő nép. Temetése méltóságteljes volt. Istenünket imádtuk, ezt a célt szolgálta imádságunk, szentmiseáldozatunk, értelmünk és akaratunk hódolata, bensőnk alázata. Hisszük: Teremtőnktől függünk, Neki adunk hálát, Neki tartozunk számadással, és Tőle „várjuk reményünk boldog beteljesülését”. Az emlékezés végén, az Egyház nyelvén, íme egy régi kérés: Requiem aeternam dona ei, Domine: et lux perpétua luceat ei! Magyarul: Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki! Kladiva Imre jászapáti plébános


Múltidéző

4. oldal

2013. október 24.

Jászberény forradalmi napjai alulnézetből, 1956-os pillanatképek Ötvenhét év telt el a forradalom óta. Azóta felnőtt két generáció, mi pedig, akik tanúi, résztvevői voltunk, egyre kevesebben vagyunk. Már a második generáció is, de különösen a mostani iskolások keveset tudnak a történtekről. Egy történelemtanár szerint csak azt tudják, hogy lelőtték a nagytemplom tornyát. 1996ban leszármazottaimnak leírtam emlékeimet, később úgy gondoltam, esetleg másoknak is érdekes lehet. Ezért egy példányt pár ’56-os plakát kíséretében a Jász Múzeumnak is adtam. Ezt a cikket azért írom, hogy benne közöljem visszaemlékezéseimet. Elsősorban azért, hogy esetleges tévedéseimet az olvasó kijavítsa vagy kiegészítse, és a szerkesztőséggel közölje.

1956-os emlékeim

vettünk a vállalati röpgyűlésen. Ezek a Már régen le kellett volna írnom röpgyűlések a forgácsoló műhely „C” 1956-os emlékeimet, mert most negy- csarnokában voltak megtartva, az iroven év után már nehezebb. Pár nevet dai dolgozók is lejöttek. A körülbelül végleg elfelejtettem, az események idő- 3×4 m-es öntöttvas rajzasztal volt a pontjának meghatározásában is téved- szószék, az előadók arra álltak fel. A hetek. gyűléseket a munkástanács hívta ös�Olyat nem csináltam, ami ismertté sze. A gyár igazgatóját – Gróf Károlyt tette volna a nevemet, ennek ellenére – akinek esztergályos végzettsége volt, úgy gondolom, évtizedek múlva leszár- és épp a berényi kórházban feküdt, mazottaimnak és esetleg másoknak is leváltottuk. Helyette az addigi főmérérdekes lehet az, amit leírok. nök, Kohút lett az igazgató, a főmérNekem az 56-os forradalom október nök székébe Cziriak Imre technológiai 24-én reggel kezdődött. Akkor már és osztályvezető került. A munkástanács még nem volt rádiónk, ezért a forra- javaslatára szavaztuk meg őket. Rögtön dalom kitöréséről 23-án este nem hal- fel is mentek a rajzasztalra, és összeölellottam. 24-én reggel az Aprítógépgyár keztek. Később, novemberben Gróf öltözőjében értesültem először a Bu- Károly szakállasan és bottal sántikálva dapesten történtekről. Akkor nem visszajött, egy röpgyűlésen megszavazgondoltuk, hogy ami előző este Pesten tuk, hogy mégis ő legyen az igazgató. történt, az egy forradalom kezdete. Erről a rajzasztalról ismertette a 24-én nem kezdtük el a munkát. A munkástanács és az új vállalatvezetés TMK-ban esztergályos voltam, a gé- a döntéseit, de bárki felmehetett, aki peket be sem indítottuk. Pár fős cso- úgy érezte, hogy szólnia kell. Visszatérő portokba összeállva hallgattuk azokat dolog volt, amiről döntenünk kellett, a közvetlen munkatársakat, akik a rá- hogy „sztrájkoljunk, vagy ne sztrájkoldiót hallgatták. Később a falak mellett junk”. Úgy emlékszem, csak november húzódó fűtőcsövek mellé széket, ládát elején vetődött fel, hogy ne. Külső szóvittünk, és mindenről beszélgetve vé- nok is volt, például a Fémnyomóból. gigültük a műszakot. A forradalom Negyven év után is emlékszem az akkoleveréséig – ha jól emlékszem – csak ri megállapításomra: a legtartalmasabb egyszer esztergáltam. A karbantartó beszédet az aprítós Potemkin Károly, csőszerelőnek kellett valamit csinálni. mint a Városi Forradalmi Bizottság elA gép az áramot áramszünet vagy a nöke tartotta. Nyugalomra intett, de házi áramellátás főpróbája miatt nem biztatta a tömeget, eljön a törvényes az országos hálózatról kapta, hanem felelősségre vonás ideje is. Érdekes, egy 600 lóerős dieselmotorral hajtott hogy jelentéktelen dolgokra most is generátorról. emlékszem. Például egy érettségizett Az első forradalmi jelenet – amit ész- segédmunkás előadta, hogy verseket ír, leltem – az volt, amikor Czigány István de még nem tudta kiadatni. Segítsék köszörűs – a későbbi munkástanács el- a kiadást – kérte –, hogy végre ember nök – Hódosi Sándor párttag gyalussal legyen, ne segédmunkás. A tömeg felarról vitatkozott, hogy a párt a tagja- hördült. Volt, aki begurult, ha javaslainak osztott-e ki pisztolyt, és Hódosi tát nem fogadták el. Varga nevű fúrós zsebében van vagy nincs. Hódosi azt hangos trágárságra váltott át, amikor állította, hogy nincs, a vita lezárult. gondolatát elvetették. Márton B. IstKörülbelül 25-én kezdték szervezni ván forgácsoló szakmunkás így kezdte a munkástanácsot. A TMK-ban vagy a beszédét. „Emberek! Látnak engem? hatvanan dolgoztunk. Mindenki jelöl- Mert én mindenkit látok!” Persze, hogy hető volt, titkosan szavaztunk. Nagy láttuk. Egy méterrel magasabb volt meglepetésemre – egy éve dolgoztam mint a földön állók. Néha a betonon a gyárban – egy szavazatot kaptam. is megszólalt valaki. Az „Öreg Jergel ” A következő napok beszélgetését két – Jergel Zoltán főművezető – egyszer a dolog szakította meg. Körülbelül há- következőt kiáltotta: Megszűnt a komromszor kaptunk rendkívüli fizetést. munisták diktatúrája, hív a pártom, a Azt mondták, hogy a bank igyekszik Szociáldemokrata Párt! Pár hét múlva megszabadulni a pénztől. A felét ké- az MSZMP-vel kellett beérnie. sőbb levonták. A másik elfoglaltságunk A második látványos esemény az az volt, hogy naponta többször is részt irodaépület tetején lévő vörös csillag

eltávolítása volt. A TMK-s lakatosok Rékasi Ferenc csoportvezető vezetésével hajtották végre az utasítást. A harmadik forradalmi eseménynek azt tekintem, hogy vagy harminc-, negyvenen részt vettünk a főtéri szovjet emlékmű ledöntésén, helyesebben csak az akció végén. Most nem tudom, hogy úgy indítottak oda bennünket, hogy oda megyünk, vagy csak véletlenül vetődtünk oda. A műhelyben szólt valaki, hogy a kapu előtt áll a tehergépkocsink, aki akar, jöhet, megyünk tüntetni. Felszálltunk a platóra. Rékasi Ferenc volt a kocsiparancsnok. A kocsi lassan haladt, az elöl állók egy nagy nemzeti színű zászlót lengettek. Kossuth nótákat énekeltünk. Először talán a Hableány utca környékére mentünk (Rékasi ott lakott), azután a kórház felé. Az orosz laktanyát szándékosan elkerültük. A Főtérre akkor értünk, amikor Baranyi Árpád a ledöntött szobor talpazatán a Nemzeti dalt szavalta. Még ott volt a TEFU-s kocsi, a ráakasztott drótkötéllel, mellyel az emlékművet lehúzta. A vállalaton belüli szabadság egyik jele a káderlapok kiosztása volt. A TMK-sok iratait lehozták az üzembe, mindenki kikereste a magáét. Nagy turkálás volt, meglepett, hogy rám nézve hátrányos iratot nem találtam. (Egy évvel előbb a Fémnyomóból azért dobtak ki, mert apám unokatestvére az USA-ban élt.) Október vége felé a gyárba kézifegyvereket szállítottak. A gyáriakból megalakult a gyárőrség. A gyár előtt ágyút állítottak fel, kezelői katonák voltak. Egy délelőtt kihirdették, hogy jelentkezni lehet gyárőrségbe. Én is jelentkeztem, bár katona még nem voltam. A „szaktudásom” csak annyi volt, amennyit az ipari iskolában kispuskás oktatáson összeszedtem. Délután hatra kellett visszamenni. Délután visszatérve meglepetésünkre minket már nem a gyár őrzésére osztottak be, hanem kaptunk egy puskát, némi lőszert és egy légós nemzetiszínű karszalagot, és mondták, hogy jelentkezzünk a vasútállomás nemzetőr parancsnokánál. A főhadiszállás a nemdohányzó váróteremben volt. Amikor kiértünk, már ott volt a parancsnok, egy fémnyomós, pár nemzetőr és vagy tíz benzinespalack. A vashíd, az állomás, a vagonok és a Kossuth utcai vasúti átjáró őrzése volt a feladatunk. Engem először az átjáróhoz osztottak be. Két nemzetőr és egy rendőr volt egyszerre szolgálatban. A rendőr csőre töltötte a puskákat, a szuronyt fel kellett tűzni. Mindenkit – gyalogost, járművet – megállítottunk. Azt mondta, hogy azokat kell letartóztatnunk, akiknek BM igazolványuk van. Az első nap után a rendőr eltűnt, ketten maradtunk az átjáróban. A szolgálat felét a váróban töltöttük, olyankor ugyancsak két nemzetőr váltott fel bennünket. Talán háromszor nyolc vagy tizenkét órát voltam szolgálatban. Kétszer az átjáróban, egyszer a vagonok mellett. Első al-

kalommal még nem éreztem a veszélyt, de azután igen. Az egyik igazoltatott Császár László aprítós munkatársam (az említett rajzasztalon dolgozott, mint előrajzoló) volt, aki a második világháborúban hivatásos tisztként vett részt. Ő figyelmeztetett, hogy az átjáróban igazoltatni nem veszélytelen dolog. Elmesélte, hogy visszavonulva hogyan lőtték le a német forgalomirányítókat, mert meg akarták akadályozni a visszavonulásukat. Igazoltatáskor senkit sem találtunk gyanúsnak. Talán egyszer egy rongyokba öltözött férfit, aki vagy bolond volt, vagy részeg. Igazolványa nem volt. A városba akart bejönni, beengedtük. Egyik alkalommal egy személygépkocsi hátsó üléséből Szabó Kálmán szólt ki: „a laktanyából jövünk, minket csak beengedtek!” Akkor még nem tudtam, hogy a forradalmi bizottság tagja, de az esti technikumban osztálytársak voltunk, így igazoltatás nélkül tovább engedtük őket. November 4-én hajnalban is szolgálatban voltam. Nagykáta felől a sötétben egy katonai oszlop körvonalai tűntek fel. Parancsnoki kocsi vezette, amikor közelebb értek, észleltük, hogy páncélozott szovjet járművek. Az agyamban végigvillant, hogy mit kéne, és mit érdemes tenni. Végül mozdulatlanul a helyünkön maradtunk, remélve, hogy tovább mennek. De megálltak. Egy tiszt kiszállt, kezében térképpel azt hajtogatta, hogy Jászárokszállás, Jászárokszállás. Ekkor mozdultam meg először. Szembefordultam a várossal, a karomat vízszintesre lendítettem, az iskolában szerzett összes orosz tudásomat összeszedve mondtam, hogy centrum, azután az ujjaimat balra begörbítettem, és mondtam, hogy Jászárokszállás. Megértette. Köszönt, beszállt a kocsiba, és elindult az oszlop. Ahogy átértek a síneken, a járművek egy része a csövét a fémnyomós lakótelepre irányította, úgy haladtak el a házak előtt. Hová mentek? Jászárokszállás felé, vagy ők voltak, akik délután a Fő teret lőtték? Nem sokkal utána, hogy az oroszok elvonultak, váltás nélkül behívtak bennünket az állomásra. A rádió több nyelven Nagy Imre szózatát sugározta. Dermedten hallgattuk. Az én szememben Nagy Imre csak akkor lett forradalmár, addig csak egy kommunista volt, akinek most épp az a kiadott szerepe, hogy forradalmárkodjon. Egy ideig még hallgattuk a rádiót. Később a parancsnok mondta, hogy a fegyvereket támasszuk a falhoz, és mindenki menjen haza. Már kora délelőtt volt, amikor a Dózsa György úton találkoztam síró édesanyámmal, ment a Fő térre, mert valaki azt mondta neki, hogy a nemzetőröket onnan teherautókon Pestre viszik. Otthon lefeküdtem, 3 óra után ébredtem. Nemsokára lövések hallatszottak, a Jász utcából nézve az égbolt a város felett halványan vöröslött. Hogy

mi égett, aznap nem tudtuk meg. Volt, aki Budapest lángjának vélte. Most visszakanyarodom október végére, november elejére. Köztudott volt, hogy az „Öreglaktanya” (a Kátai úton volt az „Újlaktanya”) tele van szovjet páncélossal. Akik a második világháborúban részt vettek, állították, hogy Jászberényben az oroszok ellen nem szabad harcolni, mert akkora a túlerő, hogy a legkisebb esély sincs a győzelemre. A nemzetőrség tényét talán még el lehetett velük fogadtatni, de az Aprítógépgyár elé ágyút telepíteni meggondolatlan lépés volt. Egy-két ágyúval harckocsik tömege ellen? A Berényben állomásozó szovjet alakulat egy óra alatt az egész várost le tudta volna tarolni. November 4-e előtt hihetetlen men�nyiségű szovjet harci jármű haladt át a városon, de az is lehet, hogy egy részük a berényi alakulatot egészítette ki. Dr. Pusztai András – a Forradalmi Bizottság tagja – édesapám barátja volt. Mindennap átjártunk megkérdezni, hogy mi történt a forradalmi bizottságban. Egyik este, mikor tőlük a Jákóhalmi úton mentünk kifelé, haza a Jász utcába, az elágazástól végig, ki a város széléig álltak a harckocsik orral a városközpont felé. Úgy, hogy alig volt közöttük hézag. Húsz-harminc méterenként fegyveres őr állt mellettük. Egy darabig mentünk mellettük a járdán, hogy megkerülve őket átjussunk a másik oldalra, de rájöttünk, hogy reménytelen az oszlop végét megtalálni. Apám mint katona és fogoly megtanulta az orosz konyhanyelvet, el tudta mondani, hogy szeretnénk átmenni a másik oldalra. Így mertük megközelíteni a harckocsikat. A szobordöntésen kívül még egy városi eseményen vettem részt. Járom József könyvéből most, negyven év után tudtam meg, hogy az a gyűlés, melyet a városháza előtt tartottak, és melynek szónoka dr. Pusztai András volt, a parasztság gyűlése volt. Akkor még meg volt a városháza erkélye, Pusztai onnan beszélt, melyet az egész térre kihangosítottak. A tér tele volt emberrel, mi a Déryné utca sarkán álltunk. Dr. Pusztai teológiát és jogot végzett. Nagyon jó szónok volt. Minden pátosz nélkül, tömören, egyszerűen, világosan beszélt. A beszédre nem úgy emlékszem, mintha azt a parasztság szónokaként mondta volna, hanem a város, az ország, a forradalom helyzetét, esélyét ismertette. Lehet, hogy a parasztság nem volt megelégedve a beszéddel, Járomi szerint a beszéd után a tömeg „Halljuk Nagy Pált!”-t kiáltott. Ezután a beszéd után éreztem azt, hogy győzhet a forradalom. (Dr. Pusztainak azért volt kapcsolata a parasztsággal, mert miután egri közhivatalnoki állásából kitették, anyósa pár hold berényi földjén gazdálkodott.) A beszéd előtt találkoztunk Borissza Ödön agronómussal, aki erősen felin-


2013. október 24.

Múltidéző

egy fiatalember szemével dult volt. Mondta, hogy előbb találkozott X-szel (a nevét már nem tudom), aki párttag és kommunista volt, akkor meg egy nagy kokárdát viselt. Ez a váltás Borisszát annyira felháborította, hogy az egyébként mindig nyugodt ember ott a téren egy pofont adott a köpönyegforgatónak. Leülte, amit a pofonért kapott. Ő kimaradt a Vihar a városban c. könyv „Megtorlás” fejezetéből. Úgy tudom, hogy Jászberényben ez az egy pofon volt az összes fizikai bántalom, amit az előző rendszer híveinek a forradalom alatt el kellett szenvedniük. A rendszerváltás óta a városháza előtti ünnepségekre el szoktam menni. Mindig eszembe jut az az ’56-os gyűlés. Akkor a tömeg lelkesen énekelte a himnuszt. Manapság csak a felkért énekkar. Akkor mindenki az előadót figyelte, néma csend volt. Manapság azok, akik a szökőkúton túl állnak, csak beszélgetni mennek ki. (A szökőkút a városháza előtt volt.) Visszatérek november 4-re. Marczis Lajos, a Nagytemplom káplánja később a következőt mondta: Amikor lelőtték a tornyot, fenn nem volt senki, onnan nem lőttek az oroszokra. A templomtűzről is beszélt. Azt állította, hogy Agócs bádogosnak és fiának lehet köszönni, hogy a templom tetőszerkezete nem égett tovább. Az Agócs fiú ’57-ben sorkatonai szolgálatra bevonult, és rejtélyes módon meghalt. Hogy mi történt a Fő téren, csak hatodikán tudtuk meg. A halottak között egy ismerősünk volt: Húgom osztálytársának az öccse, Sztárek Csaba. A letartóztatásokról lehetett hallani, de a megtorlásról, a brutális verésekről a város lakossága először akkor értesült, amikor látták és elterjedt, hogy a rendőrségről kihozott Altordai Sándor úgy össze volt verve, hogy segítség nélkül nem tudott a teherautóra felmászni. Később a forradalmi bizottság még szabad tagjait is kezdték letartóztatni. Kitudódott, hogy éjjel mennek értük. Éjszakára Pusztai András elment egy idős napszámos ismerőséhez. Felesége és anyósa megkért, hogy éjjelre menjek át hozzájuk. Éjfél körül annak a szobának az ablakán kopogtak, amelyikben én aludtam. Egyet erélyesen a fán, utána pisztolycsővel az üvegen. Az üveg nem bírta ki. A beengedett pufajkás Pusztai Andrást kereste. A felesége mondta, hogy délután elment, azóta nem jött haza. Engem igazoltatott. Átment Pusztaiék hálószobája, megtapogatta az ágyat, hogy a paplan alatt meleg-e. A látogatás alatt pisztolyát végig a kezében tartotta. Másnap kitudódott, hogy a keresettek közül csak dr. Pusztait nem vitték be. Délben hazament, megebédelt, és önként jelentkezett. A berényi fogvatartás után szovjet teherkocsira ültették őket. Szorosan egymás mellé kellett ülniük, karral összekapaszkodva. A katonák rájuk tartották a fegy-

vert. Amikor Szolnok felé kanyarod- november 4-e után egy ideig a KIEG tak – mint mondta – biztos volt benne, civil alkalmazottainak nem lehetett hogy a laktanyába viszik őket, és ott bejárni. A pufajkások fészkelték be agyonlövik. Amikor túlértek a lakta- magukat, akit meg akartak verni a jányán, megkönnyebbült. Szolnokra rás területéről, azt katonai idézővel bevitték őket. Úgy emlékszem, hogy még rendelték, és összeverték. Amikor újra karácsony előtt hazajöttek. Szolnokon mehettek dolgozni, véres bútorokat, nem bántották őket. Kihallgatások falakat és kitépett hajcsomókat találtak. voltak. Megkérdezték például, hogy ki A bebörtönzöttek közül szabadulávett részt ellenforradalmi cselekmény- suk után csak dr. Nagy Pállal beszélben. Mindenki hallgatott, a forradalmi gettem arról, amit átélt. Elmondta a bizottság tagjai közül csak egy jelentke- könyvben is leírt békaügetési kínjait, zett, hogy ő abban vett részt. Amikor amit a WC-re menet kellett elszenvedelmesélte, nem szidta, még akkor is niük, hogy vallatáskor heréjükre súlyt csak csodálkozott. Lehet, hogy Jászbe- akasztottak, és úgy kellett állni, és így rényben már csak én tudom a nevét, az tovább. Mondta, hogy Kárpátalján ’56-os ünnepségen mindig eszembe jut, már jobb volt, ott nem bántották őket, de soha senkinek nem mondtam meg, és sós halból is eleget kaptak. és nem is fogom. Őt később nem ítélÉvtizedekig családon kívül nem beték el. Aki nem volt olyan helyzetben, széltem nemzetőrködésemről. A rendne gondolja magáról, hogy ő biztosan szerváltás után sem hangoztattam. hős lett volna. Valamikor a kilencvenes évek elején A következő nagy letartóztatás ’57 Czigány István, az ’56-os szövetség heelejére volt várható. Akkor már lehetett lyi vezetője mondta, hogy te is fegyverlátni, hogy a véres megtorlás még fo- rel vettél részt a forradalomban. kozódik. Dr. Pusztai Andrást édesapám Sas Lászlóval ’96 nyarán beszéltünk beszélte rá, hogy hagyja el az országot. először közös emlékeinkről. Nagyjából ’57 januárjában vagy februárjában éjjel ennyit: egyedül ment át a havas határon. Az – Beléptél? USA-ban éltek rokonai, ott telepedett – Nem. le. Távollétében börtönbüntetést ka- – Én sem. pott, ő is kimaradt a „Megtorlás” fejeMegpróbáltam tárgyilagosan, érzetből. zelmi megnyilvánulások nélkül leírni, A november 4-i főtéri események amit átéltem, láttam, és a hallottak után a következő nagy megdöbbenést közül azt, amit úgy ítéltem meg, hogy keltő esemény Bóna Zsiga kivégzése igaz volt. volt. A Bóna család Jászberényből fiukkal együtt – aki ’56-ban egyetemista Jászberény, 1996. október hó volt – Pomázra költözött. Azzal vádolták, hogy november 4-e után ő rejtette Streitmann András el a pomázi forradalmárok fegyvereit. Hiába tagadott – akkor még statárium Az archív fotókat Baráth Károly fénykévolt – halálra ítélték, felakasztották. pészmester bocsátotta rendelkezésünkKésőbb rehabilitálták. re. Ezt a képriportot egy villanyszerelő Azután jöttek a vallatások hírei. Y-t készítette, majd rejtegette „Halálom addig verték, amíg összecsinálta ma- után a múzeumnak átadandó” feliratú gát, a padlón szétszóródó székletét fel borítékban. A képriporton 1956. októkellett nyalnia, Z-t addig verték, amíg ber 26-a eseményei láthatóak. Az első elájult, a kutyás rendőr a szobordöntő képen a Lehel Vezér Gimnázium diákTEFU-son gyakoroltatta a kutyáját, és jai sorokba rendeződnek, hogy a térre így tovább. vonuljanak, a továbbiakban látható az 1957-ben a Sárkány utcába költöz- emlékmű még épségben, majd a kötél tünk. A szomszéd László Rozália évek felerősítése, azután a ledöntött szobor, múlva mondta el édesanyámnak, hogy végül a szobor koszorúinak elégetése. Utólag úgy értékelem, hogy értelmetlen és felelőtlen intézkedés volt minket a nagykátai útra, a sorompóhoz kiállítani. Lehet, hogy az egész a fémnyomós magánakciója volt. De felelőtlenség volt az aprítós munkástanács részéről is, hogy minket a gyárból oda kiküldtek. Azóta is tisztelem a szovjet tisztet, amiért nem lövetett, hanem csak kérdezett. A Jászkürt 1997. augusztus 2-i számában Gyűjtsük össze ’56 emlékeit címmel rövidke cikket írtam arról, hogy a Jász Múzeumnak alig van ’56-os emléke, s ezért kellene minél előbb, amíg még lehet a fellelhetőket összegyűjteni. Úgy gondoltam, tizennégy résztvevő vagy családja érdekesebbet tudna írni, mint én. Akkor egy sem írt visszaemlékezést. Később csak egy, amit átadott a Jász Múzeumnak. Egyikük hozzájárult hangfelvétel készítéséhez, amit egy tanárnő készített. A tizennégy között volt a TEFU-s is, semmit sem tudunk róla, pedig Jászberényben lakik a felesége rokonsága, akik szobrászként emlegetik. Akit érdekelnek a jászberényi ’56-os események, javaslom, olvassa el Járomi József Vihar a városban című könyvét. Streitmann András

5. oldal

Egy elfelejtett 56-os jászberényi forradalmár

Két napért két év Az 56-os forradalom eseményeit vizsgálva különös sorsokat ismerhetünk meg. Ilyen Hargitai József esete is, aki csak a forradalom utolsó két napján kapcsolódott be az eseményekbe, de ezért két év börtönre ítélték. Farkas Ferenc Metykó Béla, az Electrolux nyugdíjas gépészmérnöke, a Fémnyomó- és Lemezárúgyár munkástanácsának történetét kutatva, a Hadtörténeti Levéltárban bukkant Hargitai József esetére. Ennek azért is van jelentősége, mert eddig a jászberényi közvélemény egyáltalán nem ismerte őt. Ki is volt Hargitai József tartalékos főhadnagy? 1928-ban született nagycsaládos (10 gyermekes) parasztcsaládban, Halásziban. Inaséveit a háború megszakította, de később szakmunkás vizsgát tett, sőt 1949-ben újra kezdte a tanulást, és szakérettségi után 1952ben a Műszaki Egyetemre került, ahol mint hadmérnök végzett. Az egyetem elvégzése után került a Fémnyomóba, katonai átvevőnek. Beosztása teljesen függetlenített volt a gyári vezetéstől, közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott. 1956. október 24-én a Honvédelmi Minisztérium Főcsoportfőnökség felrendelte Budapestre közvetlen helyettesével együtt. Ekkor nyilvánvalóvá válhatott számukra, hogy a fővárosban teljes az anarchia. Azt is rögtön látták, hogy katonai egyenruhában nem ajánlatos közlekedni. Mivel a Honvédelmi Minisztériumba való bejutás már teljesen reménytelennek látszott, visszautaztak Jászberénybe. Az 1956-os forradalmi eseményekben november 2-ig nem vett részt. Hogyan került mégis Hargitai főhadnagy, egy független katonai főátvevő a forradalmi események sodrába? November 1-jén a tüzérségi laktanyából két 122-es tarackot vezényeltek ki a gyár védelmére. Ezek felügyeletére Fritz Gergely alhadnagyot rendelték ki. Mivel nem volt váltótársa, Hargitai és helyettese Rácz főhadnagy november 3-án délután vették át az ügyeletet. Ugyanezen a napon Gorjanc Ignác és László Károly felutaztak fővárosi lakásukba. A fiatal Gorjanc ekkor, a maga erélyes hangján, odaszólt Babucs Lászlónak: „Itt a gyár, őrizd meg”, ami az akkori nyelven azt jelentette, hogy Babucs László lett az üzemőrség parancsnoka. A vezetők hazamentek, Babucsot kinevezték, Hargitai pedig átvette a tarackok őrzésének felügyeletét. Ennek következtében Hargitai József magára maradt és a körülmények késztethették arra, hogy vállalt szerepét mind határozottabban magáénak érezze és óvja a gondjaira bízottakat, személyeket és objektumokat egyaránt, amihez fegyverek is álltak rendelkezésére. A kialakult helyzethez döntő mértékben járult hoz-

zá, hogy Babucs László megrettent a rábízott nagy felelősségtől és Hargitai főhadnagy segítségét, támogatását kérte. Hargitai József tervet dolgozott ki a gyári bevezető út aláaknázására, a lövegekhez kiadott repeszgránátokat akarta összefűzni és aknaként lerakni a gyárba bevezető útra. Ezért az ötletéért később keservesen megfizetett. November 4-én reggelre az egész ország Nagy Imre drámai rádióbeszédére ébredt, így történt a Fémnyomóban is. Összeült a munkástanács, amelynek gyűlésére Hargitait is meghívták. A tanács először úgy határozott, hogy a védelmet meg kell szervezni. Később tovább folyt a vita, és kb. 10 órakor olyan döntés született – ez időtájban hangozhatott el Kádár nyilatkozata – hogy a lövegeket be kell vontatni a gyárba és kivonni a használatból. Közben a fegyveres emberek fogytak, és csak az üzemőrök maradtak. Amikor a városban megkezdődött a lövöldözés, kint a nemzetőrségnél is felbomlott a rend. Sokan otthagyták helyüket, többen az üzemet is elhagyták. Mi történt Hargitaival november 4-e után? Ő már ekkor elhatározta, hogy leszerel. Nem maradt sok ideje élvezni a polgári élet szabadságát, a megtorlás hamarosan elindult a forradalomban résztvevők ellen. 1957. március 28-án a Jászberényi Városi és Járási Rendőrkapitányság határozatot hozott a nyomozás elrendeléséről. A nyomozást végző személy Faragó Mihály r. százados volt. Az ellene felhozott vádak tele voltak ellentmondásokkal, hazugságokkal, tulajdonképpen egy meggondolatlan, katonailag kivitelezhetetlen „ötlete” verte ki a biztosítékot. Hargitai ellen a vád legsúlyosabb része a gyári bevezető út aláaknásításának a terve volt. Nem is lehetett más a nyomozás első körének vége, 1957. április 12-én határozatot hoztak, és előzetes letartóztatásba vették. Mivel mint honvédtiszt vett részt a forradalmi eseményekben, a vádhatóság szerint a „bűncselekmény” további nyomozására csak a Honvédelmi Minisztérium megfelelő szervezetének volt hatásköre. A Budapesti Katonai Bíróság, a Budapesten 1957. szeptember 10-én megtartott nyilvános tárgyaláson, Hargitai József főhadnagyot bűnösnek mondták ki, és 3 évi börtönre, részbeni vagyonelkobzásra és lefokozásra ítélték. Fellebbviteli tárgyalásra 1957. október 18-án került sor, ahol Hargitai büntetését 2 évre csökkentették, maradt a vagyonelkobzás és a teljes lefokozás. A csökkentésnek az alapja, hogy most már nem szervezkedés volt a fő vádpont, hanem „csak” a tevékeny részvétel bűntette. A Márianosztrai börtönbe került, ahonnan 1958. október 12-én szabadult. További sorsát részletesen nem ismerjük. Illő, hogy Jászberény közvéleménye megismerje az „elfelejtett forradalmár”, Hargitai József nevét.


Város

6. oldal

Etyem, petyem… Petrence Szombaton izgalmas néptánc bemutatóknak adott otthont a Jászság Népi Együttes székháza. Második alakalommal találkoztak városunkban az „Etyem, petyem, pontyom” nevezetű versenyen a Jászság, valamint néhány távolabbi település legifjabb néptáncosai. kárpáti Nincs nagyobb dolog, mint gyermekeinknek átadni azt a kultúrát, amit apáinktól, nagyapáinktól örököltünk – mondta köszöntőjében Kocsán László, a verseny fővédnöke és szervezője, az Országos Néptánc Baráti Kör elnöke. Az örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Jászság Népi Együttes és az Országos Néptánc Baráti Kör ös�szefogásával létrejött megmérettetésre ezúttal nyolc együttes érkezett. A jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskolát három csoport, a Borbolya, a KisBarkóca és az Árendás Táncegyüttesek képviselték. Jászkisérről a Boróka, Jászfényszaruból az Iglice csoport érkezett. A kecskeméti Hírös Táncegyüttes és a csongrádi Alföld Táncegyüttes utánpótlás csoportjai már visszatérő vendégei voltak a versenynek. A még a ritmust óvatosan kereső óvodásoktól az ifjúsági korosztály profi szinten előadott műsoráig szemlélhette a jobbára szülők alkotta lelkes közönség a bemutatókat, melyeken a salgótarjáni Folt zenekar muzsikált. A Tóth Judit néptáncpedagógus, Darmos István, az Örökség Gyermek

Népművészetért Egyesület képviselője és Horváth Csaba, az Országos néptánc Baráti kör elnöke alkotta zsűri végül a Dudás házaspár vezette Kis-Barkóca együttesnek ítélte oda a fesztivál fődíját. Különdíjban részesült az Árendás együttes, pedagógiai díjat kapott a Boróka csoport, a legjobb koreográfiáért járó elismerést pedig a kecskeméti Zsugorinka együttes vihette haza. A zsűri díjjal jutalmazta a leghangulatosabb előadást is, melyet az Iglice vívott ki magának. A legtöbb generációt megmozgató tánccsoport az Alföld volt, mely pedagógiai munkájáért szintén elismerésben részesült. Az eredményhirdetést követően a Folt együttes koncertjét hallgathatta a közönség. A salgótarjáni banda hangszerbemutatóval és egy pajzán mese előadásával is kedveskedett a népes hallgatóságnak. Az összejövetel természetesen táncházzal ért véget, ahol moldvai lépéseket tanultak a fáradhatatlan táncosok. Este nyolc órától a felnőttek vették birtokba a színpadot, ahol az ötödik évét ünneplő Petrence Táncegyüttes adott számot tudásáról. Szatmári, moldvai és mezőségi koreográfiákat mutattak be Dudás Dániel azon táncosai, akik felnőttként, jobbára táncos gyermekük szüleikként szerettek bele a néptánc világába olyannyira, hogy maguk is elkezdték a rendszeres tanulást. Előadásukkal nagyszerű szombat esti hangulatot varázsoltak a Víz utcába, ahol a bemutató után dallal és tánccal a közönség is bekapcsolódott a késő éjjelig tartó mulatságba.

Mesével debütált az új színház Szombat délelőtt a legkisebb korosztály és kísérőik foglalták el a megújított Lehel Film-Színház nézőterét, hogy tapsoljanak az évad első bábszínházi előadásán.

70.

(Folytatás az első oldalról.) Baráth Károly elkötelezett híve a műemlékvédelemnek, a városszépítésnek és a természetvédelemnek. Míves fotóit gyakran megcsodálhatjuk a különböző kiadványokban és kiállításokon. Bolla János alapító tagja és jelenlegi elnöke a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesületnek, a Kossuth Zrt. Pórtelki Pávakörének, a Jászsági Hagyományőrző Egyletnek és az Országos Lovas Szövetségnek. Sok elismerése között legutóbb 2012-ben a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki. Sas István nevéhez fűződik egyebek között a Jászberényi Nyár – Vigadalmi Napok, valamint a Mézvásár elindítása. Sok egyéb kitüntetése és elismerése mellett 2003-ban átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Életét, tevékenységét a kultúra és a közművelődés szolgálatába állította. Az ünnepséget szervező Jász Múzeum jászsági termékekből és terményekből összeállított jászsági bőségkosárral ajándékozta meg az ünnepelteket. A köszöntést Jászberény Városi Önkormányzata nevében Szatmári

70.

Antalné és Nagy András kezdte azzal a vezérgondolattal, hogy a négy ünnepelt nélkül Jászberény kulturális élete nem képzelhető el. Intézményvezetők, egyesületek, baráti társaságok vezetői, barátok, kollégák fejezték ki jókívánságaikat és nyújtották át ajándékaikat. A születésnaposok nevében Sas István mondott köszönetet azért, hogy

Októberi moziműsor Lehel Film-Színház (Fürdő u. 3.)

16.00 Turbó 3D

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film 18.00 Időről időre

országos premier színes, magyarul beszélő angol vígjáték 20.00 Éjféli gyors Lisszabonba

(szombat kivételével!) országos premier színes, feliratos, német–svájci–portugál romantikus thriller október 24-30.

60.

a város, amelynek kulturális életében igyekeztek és igyekeznek továbbra is jelen lenni, számon tartja őket. Baráth Károly fényképészmester nem tagadta meg önmagát. Az ünnepelti státuszból kilépve a csoportképhez való beállást személyesen irányította. Az ünneplés a Jász Múzeumban közös ebéddel zárult.

Mulatságos este Pénteken a Bárka Színház művészeinek előadásában bemutatott Mrozek Mulatság című darabjára ismét minden jegy elkelt a Malom Színházban. A karikatúraszerűen megformált legényeket alakító színészek valódi kön�nyes-kacagós mulatságot rendeztek a főiskola dísztermében. A három fickó vívódása, mosolyt fakasztó szerencsétlenkedése, ugyanakkor mélységekig hatoló töprengése öniróniára, gondolkodásra késztette a nézőt. Az élet maga is ünnepek sorozata, egy óriási mulatság…Vagy mégsem? (Fotó: Szalai György)

Tömegek a mozi átadásán

k. m. Az egri Harlekin társulat közreműködésével bemutatott örökzöld mese modernizált változatát, a Piroska és a farkas című darabot láthattuk. A Harlekin társulat neve ismerős a berényi közönség számára, már többször szórakoztatták sikerrel városunk színházkedvelő ifjúságát. Ezúttal sem maradt üresen szék, és talán az ülőhelyek popcorntároló rekeszeinek nagy része is foglalt volt a zenés mesejáték tiszteletére. Aki azt gondolta, hogy a Piroska és a farkas már nem tud újat mondani, az nagyot tévedett. A többek között rap, blues, sőt tangó muzsikával, versekkel változatossá tett mese szövését tovább fokozta a klasszikus Grimm változatot kiegészítő további szerep-

95.

2013. október 24.

lők bevonása. Ez alkalommal Piroska gyógynövénytan leckét kapott az erdő virágaitól, kommunikációs tanácsokat a nyuszitól, a madaraktól és a mókustól. Persze a gonosz farkas ebből a változatból sem hiányzott, de a mese végére, a néző gyerekek aktív segítségével, természetesen minden jóra fordult.

SZÉNVÁSÁR!

A HÉT AKCIÓJA: OROSZ DARABOS ÉS KAZÁNSZÉN! Magyar tojás- és hengerbrikett zsákos kiszerelésben (10-12 q/zsák) 3000 Ft/q, házhoz szállítva! Valamint magyar darabos és kocka, német brikett és lengyel szén raktárról kapható! Gurigás és kalodás akác és bükk tüzifa kapható!

Lignit szén akciósan kapható!

Ficzek Tüzép Jászárokszállás, Kossuth 86.

Tel.: 0670 / 702-5262, 0670 / 702-5259

(Folytatás az első oldalról.) hogy közös pénzünk jó helyre kerül. A letűnt korokat közel hozta, hogy az Majd hivatalosan is átadta „a város jeegykori tulajdonos, vitéz Rigó Ferenc lenlévő és jelen nem lévő” lakói számára négy – immár nagymama korú – le- a megújult létesítményt. Ezt követően ányunokája közül hárman megjelentek Pócs János, az építéshatósági ügyben az intézmény életében újabb mérföld- eljáró Jászapáti polgármestere átadta a kőnek számító eseményen. Miután használati engedélyt humoros ünnepi Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. beszéd kíséretében. Hangsúlyozta: a ügyvezetője köszöntötte őket egy-egy moziba járás több, mint egy filmnézés csokorral, egyikük elmondta: legidő- – melyet ma már otthon is bármikor sebb unokaként még vannak emlékei a megtehetünk. A mozizás közösségi élnagypapáról, melyeket meg is osztott a mény, de akár romantikus program is hallgatósággal. lehet. Végül annak reményében, hogy a A megnyitóbeszédet Szabó Tamás, fiatalok ezután szívesebben mozdulnak Jászberény polgármestere mondta el. ki a számítógép mellől, adta át a papíroKöszöntötte a megjelenteket, s minde- kat Szabó Tamás polgármesternek. nekelőtt megköszönte mindazok munA beszédek után egy rövid filmös�káját, akiknek részük volt a felújítás- szeállítást láthattunk az építkezésban. Elmondta: a technikai vívmányok ről, majd Dudás Dániel és Dudásné ugyan mindig is próbáltak lefaragni Mosóczi Lívia megindító táncszínházi jelentőségéből, a mozi örök túlélő- előadásának lehettünk tanúi. Tóth Jóként ma is él és virágzik. Ehhez persze zsef kiemelten megköszönte mindazok szükség van a folyamatos megújulásra, segítségét, akik kiálltak a mozi mellett: melynek ezúttal is tanúi lehetünk. A Juhász Dániel, Tamás Zoltán, Piroska filmeket ma már 3D-ben is nézhet- Miklós, a Pallai Projekt egyéni cég, jük, s az épület – a fenntarthatóság Álmosi Árpád építész, valamint Szabó jegyében – újabb funkciókkal bővült, Tamás polgármester. Ám mindegyimelyekből már a megnyitó programja küknél nagyobb tapsot kapott a mozi is ad cseppnyi ízelítőket. Hangsúlyoz- mindannyiunk által jól ismert dolgozóta továbbá, hogy a megújulás nem áll ja, Oláh Józsefné Marika néni. Nem is meg itt. A Déryné Rendezvényház csoda, hisz immár harminc éve teszi itt új funkciókkal való bővítése, a közeli a dolgát szerényen, közvetlenül, kedbútorbolt kulturális helyszínné törté- vesen. A vártnál némiképp hosszabbra nő átalakítása és a malom épületének nyúlt hivatalos ünnepség záróakkordvárható „kultúrmalommá” formálása jaként a Berényi Színjátékos Társaság révén kulturális negyed válhat e vá- kacagtató, ám egyben elgondolkodtató rosrészből. Reményének adott hangot, előadása reprezentálta az épület másik hogy a város lakói úgy érzik majd, fő funkcióját: a színházat.

Némi csúszással, fél hét körül kezdődött a galérián a Hamza Stúdió Jász-Száj című kiállításának megnyitója. Ha a pantomim előadásból és Utasi Hajnalka költő megnyitóbeszédéből a többség – köztük jelen sorok írója – nem is észlelt sokat a zsúfoltság miatt, olyan érzésünk támadhatott, mintha a happening művészet megnyilvánulásának lennénk tanúi – vagy még inkább résztvevői. A kiállítás témája ugyanis kifejezésre jutott mind a megnyitó alatt közösségi jász duruzsolás, mind a megnyitó után az állófogadáson való tevékeny részvétel formájában. Azonban nem sok ideje volt erre azoknak, akik szerették volna látni A nagy Gatsbyt 3D-ben, hisz ekkor már javában tódultak be a filmre érkezők. A vártnál is nagyobb érdeklődés miatt a tíz órára meghirdetett koncertfilm-vetítés helyett (melyet később pótoltak) megismételték a népszerű és rendkívül látványos romantikus drámát. Jó döntés volt: a Jászkerület közösségi oldalán hírül adott eseményre sokan visszajöttek fél tizenegyre, bár a nézőteret már nem töltötték meg teljesen. Egy rövid szünetet követően – hajnali egytől – az igazi elszánt éjszakai baglyok Pálfi György nyolcvanperces filmjét élvezhették. A Jászkerület munkatársai a filmtörténet valaha volt legnagyobb csillagait ígérték, s – bár kétkedéssel olvastuk – meg is kaptuk a Final Cut című filmben, meglehetősen elmés módon. De ennél többet nem árulok el. Talán a következő vetítésen…


Ajánló

2013. október 24.

7. oldal

A szívek édes dallama szólt

Városi Egészségnap Október 25-én, pénteken 8 órakor a Bercsényi úti Sportcsarnokban futball és kosárlabda meccsekkel veszi kezdetét a városi egészségnap. Itt a nap folyamán további sportrendezvényekkel, míg a könyvtárban előadásokkal, az Ifjúsági Házban különböző egészséges életmódhoz köthető programokkal, szűrésekkel várják az érdeklődőket minden korosztályból.

Csütörtökön, a hivatalos megnyitó előestéjén az alkalomhoz méltó művészek szereplésével nyitotta meg kapuit újra a megszépült Lehel FilmSzínház. Kányádi Sándor költő a Kaláka együttessel közös hangulatos műsorával a Hargita bölcsességét, egyszerűségét, humorát hozta el a berényi közönség számára.

Átkelés a végtelenen Október 25-én, pénteken 18.30 órakor az Ifjúsági Házban Rakonczay Gábor lesz az egészségnap vendége, aki kalandos óceánt átszelő útjáról mesél.

Kárpáti Márta A Kaláka együttes alkotói munkássága és Kányádi Sándor személyisége, költészete több mint negyven éve összefonódik. A költő hangszeres kíséret nélkül is szinte zenei nyelven megszólaló verseire remekül rímelnek az együttes egyéni hangszerelésű klasszikus és népi hangszereken előcsalogatott dallamai. A felnőtteknek szánt csütörtöki műsorban bőséggel megszólaltak az ismert gyermekversek zenei változatai, melyet a széksorokat betöltő szülők, nagyszülők, örök gyerekek az együttes biztatására örömmel énekeltek együtt a négy zenésszel. A mozi sötétjében ki-ki újra rátalált gyermeki önmagára és egyre bátrabban zengett az emlékek mélyéről előhívott Faragott versike (Fakatona), az Alma, alma, piros alma vagy éppen a Betemetett a nagy hó című vers népszerű megzenésített változata. A színfalak mögül később előlépő Kányádi Sándor bácsi Lehel vezér mondáját is elmesélte a felnőtt gyerekeknek, akik pisszenés nélkül hallgatták a jászberényi közönség számára különösen

A tolvaj úr Egy nehéz hét után jólesik egy kis könnyed szórakozás. Vasárnap erre ismét lehetősége nyílt a jászberényi közönségnek az újranyitott Lehel Film-Színház első felnőtteknek szóló színdarabjában. A doktor úr című bohózatot a Körúti Színház társulata hozta el nekünk.

Koncert Október 26-án, szombaton 21 órai kezdettel a Lehel Film-Színházban az Anima Sound System elektronikus tánczenét játszó formáció lép színpadra.

kedves történetet. Arany János Rege a csodaszarvasról című költeményének előadása, csakúgy, mint a költő saját versei, mélyről fakadó érzelmeket ébresztettek a hallgatóságban. „Egyetlen biztos hazánk a gyönyörű magyar nyelv, melynek nincsenek politikai határai. Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul gondolkodunk, beszélünk” – osztotta meg bölcs gondolatait a költő. A magvas gondolatok, emelkedett hangulatú költemények elhangzása mellett jutott tér a székely humornak is, melyet a maga allűrmentes egyszerűségével Kányádi Sándor bőven juttatott a közönségnek és a zenekar tagjainak egyaránt. Az elhangzó dalokhoz kapcsolódva az együttes szóvivője, Gryllus Dániel a zenekar történeteiből kerekített anekmindezt hatalmas hahotákkal, hangos tapssal (a tolvajt alakító Koltai Róbertet már első színpadra lépésekor taps fogadta), valamint egy őszinte „Jók voltatok, köszönjük!” felkiáltással a függöny leeresztése után. Néhányan még a színházból kilépve sem tudták abbahagyni a kacagást… (Fotó: Bíró János)

s. e. Molnár Ferenc darabja a békeidők hangulatát idézi, nemcsak díszletében és jelmezeiben, de annak minden színészi fogásával együtt. Cselekménye pedig – ahogy illik – nincs híján bonyodalmaknak, szerelemnek és persze félreértések sorának. Ki a sikeres ügyvéd – „a doktor úr” – és ki a javíthatatlan betörő? Ki kibe is szerelmes és főleg kibe nem? No és persze mikor jön el a perc, amikor Csató fogalmazó felbukik saját kardjában? (Becsületére legyen mondva: semmikor.) A háromórás darab végére azután minden kiderül. A közönség díjazta is

Menü Előétel: Libatepertő, lila hagymával Leves: Házias libaleves lúdgége tésztával Főétel: Mézes sült libacomb szultános vörös káposztával, hagymás tört burgonyával, tűzdelt libamell káposztás tésztával, roséban párolt aszalt szilvával. Desszert: Lúdláb torta

dotákkal színesítette a műsort. A kerettörténetek ismeretében a széki lassú dallamára komponált Két nyárfa című költeménnyel képzeletbeli utazást tehettünk Erdélyországba, a Románc című vers dalváltozatával szerelembe eshettünk Dél-Amerikával. A megzenésített versek segítségével utazhattunk a vörös villamoson, és érzékeltük, hogy Valaki jár a fák hegyén. „A Kaláka együttes tagjai kimuzsikálják a Gutenberg óta könyvekbe száműzött szív némaságra született s ítélt versekből a maguk olvasata szerinti eredeti dallamot” – vallotta Kányádi Sándor a Kaláka együttes 25. jubileumi évfordulóján a zenekarról. A szívek dallama megszólalt csütörtök este, ennek voltak tanúi az újranyílt Lehel Film-Színház első vendégei.  (Bíró János felvételei)

Zagyva menti fotótárlat Az Őszi Művészeti Hetek rendezvénysorozat keretében a Zagyva-part sétány Kőhíd és Fecske-híd közötti szakaszán „Múzeumok a közösségekért” címmel szabadtéri fotókiállítás nyílt csütörtökön a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, valamint a Jász Múzeum szervezésében. k. n. k.

Márton-napi libavacsora a Szikra Galériában 2013. november 8-9, 19-óra

Programok

Vacsora: Négyfogásos liba különlegességek, Debrői új borokkal, 2013

Fehér: Sauvignon Blanc Rozé : Cuvée (Pinot Noir, Kékfrankos,Merlot) Vörös: Cuvée (Cabernet Franc,Blauburger)

Vacsora alatt: Kedvelt régi dallamok Fancsali Oldamur tárogató művész előadásában. Vacsora után: Tárlatvezetés a Galériában

Szikra Galéria Jászberény Rákóczi út 40.

Asztalfoglalás: telefonon (30-256-4514) vagy személyesen november 6-áig.

Tárlatmegnyitójában a Jász Múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit elmondta, hogy a közelmúltig tartotta magát az a vélekedés, mely szerint a múzeumok unalmasak, ezért azokat kívülről, míg a kocsmákat belülről tanácsos szemrevételezni. Az utóbbi évek szemléletváltozásának eredményeként a múzeumok kitárták kapuikat a közösségek előtt. Városunk mindkét, a kulturális életet meghatározó múzeumában két-két civil közösség működik tökéletes szimbiózisban a nekik otthont adó múzeummal. A Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában az 1999-ben pályakezdő képzőművészekből megalakult Hamza Stúdió, valamint a jászberényi és a jászsági képzőművészet támogatásának céljával 2004-ben létrejött Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete tevékenykedik. A Jász Múzeum az 1987-ben alakult Városvédő és Szépítő Egyesületnek és a 2008-ban szerveződött Jászsági Hagyományőrző Egyletnek ad otthont. A kiállítás paravánjainak két oldalán látható fényképek a múzeumi közösségek életéből villantanak fel tetszetős kivitelben néhány emlékezetes pillanatot azzal a céllal, hogy a múzeumok világába azoknak is betekintést nyújtsanak, akik nem rendszeres múzeumlátogatók.

Komolyzene Október 27-én, vasárnap 18.30 órakor kezdődik a Ferences templomban Kóródi Anikó operaénekes és Réz Lóránt orgonaművész közös koncertje Isten, hazánkért térdelünk elődbe – példaképeink a magyar szentek címmel. Kiállítás Október 28-án, hétfőn 18 órakor a Városi Könyvtárban nyílik az öt éves csillagda történetét összefoglaló fotókiállítás megnyitója. Színjátszó műhely Október 28-án, hétfőn 10-13 óráig Clara, 29-én kedden 10-16 óráig Ashlee várja a főiskola kollégiumában a színházkedvelő gyerekeket színjátszó tanodába.

Ki fedezte fel Csontváry művészetét?

Titkok a Hamza Múzeumban

A

Hamza Múzeum levéltárából előkerült dokumentumokból egyértelműen kiderül: a Csontváry-festményeket nem a budapesti építész-vállalkozó, Gerlóczy Gedeon mentette meg, hanem Lehel Ferenc, aki már életében sűrűn látogatta a festőt. Csontváry Kosztka Tivadar különös hagyatéka talán elveszett volna, ha nincs Lehel Ferenc. A modern magyar festészet egyik legvitatottabb, ám egyben legkedveltebb festője, Csontváry Kosztka Tivadar születésének 160. évfordulóján Lehel Ferencről sem feledkezhetünk meg. A hiedelmekkel ellentétben ugyanis nem Gerlóczy Gedeon, hanem az autodidakta műtörténész mentette meg a pusztulástól a Csontváry-hagyatékot. Az autodidakta műtörténész érdemeit azonban igyekeztek elhallgatni a vele kortárs szakemberek, írók, gyűjtők. Ennek egyik oka az volt, hogy Lehelt mindvégig csupán egy nagyra törekvő amatőrnek tekintették, tevékenységét, véleményét semmibe vették, alaptalannak tartották. Elutasításához hozzájárulhatott az is, hogy Csontváry személyiségzavarát ő hozta elsőként szóba, s ő volt az, aki kizárólag az alkotó elmebetegségének tulajdonította az egyedi oeuvre létrejöttét. Lehel valóban nem rendelkezett felsőfokú képesítéssel, ám pályája igen ígéretesnek indult. Művészi hajlamait a nagybányai szabadiskolában kezdte kibontakoztatni. Itt került közeli barátságba Czóbel Bélával, és ugyanitt ismerte meg Rell Mária festőnőt, akit feleségül vett. Tehetségét Rippl-Rónaiéhoz hasonlították, képei azonban nem maradtak fenn, a rajzolást, festést állítólag hamar abbahagyta, ugyanis minden idejét az írásnak szentelte. Még fiatalon bekapcsolódott a Japán kávéház asztaltársaságába, így rendszeresen találkozott többek között Diener-Dénes Rudolffal, Tihanyi Lajossal, Kernstock Károllyal, Vértes Marcellel, Kmetty Jánossal, Barcsay Jenővel. A fasizmus elől külföldre menekült, évekig Londonban élt és publikált. Amit viszont vele kapcsolatban teljesen nélkülözött az utókor: ő volt az első, aki Csontváryról monográfiát adott ki, s aki kiállításokat szervezett a művésznek, kereste-kutatta képeit. Leánya, Hamza Lehel Mária 1974-ben a következőket írta róla Dévényi Iván esztergomi műtörténésznek: „Ha nincs Lehel Ferenc, Magyarországnak ma nincs Csontváryja. Nincs Libanoni cédrus, nincs Taormina, nincs semmi, mert a feldarabolt, méteráruként kimért, eladott vásznak eltűntek volna a süllyesztőben. Ezt akadályozta meg Lehel Ferenc, amikor a saját kezével fixírozta le a hatalmas szénrajzokat, aMagyarok bejövetelét és a Zsidók panaszfalát – megmentve ezzel a teljes szétkenődéstől –, mielőtt a Városháza udvarán kiállították volna.” Hamza Lehel Mária szerint apja Csontváry-rajongása miatt édesanyját a budapesti asztaltársaság szívesen ugratta avval, hogy Csontvárynénak szólította. Vis�szaemlékezése szerint apja volt az, aki Csontváry halálának hírére felszaladt a műterembe, s határozott fellépésével megakadályozta a hozzátartozókat, hogy a sátorponyva után érdeklődő piaci árusoknak adják oda a műveket. Gerlóczy Gedeon csak ezt követően jelentkezett, és vette meg nagyon olcsón a megóvott hagyatékot. Lehel Ferenc szerepét egyébként mind Gerlóczy, mind pedig Dévényi elismerte, ám ennek nem adtak túl nagy hangot, méltatásuk megmaradt a személyes levélváltások szintjén. A tervezett Lehel-monográfia Dévényi halála miatt nem készült el, és Lehel Ferenc hamvainak Dévényi által felvetett hazahozatala sem valósult meg. Az utókor ezért tévesen mindmáig Gerlóczy Gedeont tekinti a Csontváry-örökség felfedezőjének, megmentőjének. Gurzó K. Enikő


Sport�/�Ügyeletek

8. oldal

Időjárás-előrejelzés Napsütéses hétvége, esős hétköznapok. A hétvégén verőfényes kirándulóidő várható 20 fok körüli hőmérséklettel. A jövő héten változó felhőzet mellett néhány fokot visszaesik a nappali felmelegedés, esőre is számíthatunk. (Forrás: www.koponyeg.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről október 24-31.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.30; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Müller Péter péntek 8.30 Simonyi András diplomata, volt washingtoni nagykövet hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30 Berényi Pillanatok: Strong Acustic koncert csütörtök 17.30

Berényi Színjátszó Társaság csütörtök 18.10; kedd 19.30 Kiss Erika: A mozi története kedd 19.50 Épí-tech: csütörtök 18.30; péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00 Értékőrző: csütörtök 8.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 8.00; szerda 20.30 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00

Kívánság Batyu: csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.30; szerda 18.00, 21.00 Konyha.tv Rántotta csütörtök 7.00; hétfő 7.00 Rózsakunyhó csütörtök 7.25; hétfő 7.25 Edd meg, amit főztél! kedd 19.00, szerda 8.00 (ism.) Rockfőzde péntek 21.30; szombat 8.00 (ism) Príma konyha vasárnap 8.30 Kosárlabda: KTE-Duna-Aszfalt�–�Fortress Jb hétfő 19.00; kedd 6.00, 21.00 Kukkantó: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.30, 18.30; kedd 8.00

Új műsor! Október 14-től a hét minden napján a konyha.tv műsorait „tálaljuk”! A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre! Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak Október 24. csütörtök Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 Október 25. péntek Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 Október 26. szombat Október 27. vasárnap Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834 Október 28. hétfő Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco

Október 29. kedd Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667 Október 30. szerda Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655 Október 31. csütörtök Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368 Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130 Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Rövid hírek Taekwon-Do. Folytatták jó szereplésüket a JSE taekwon-do szakosztály sportolói, ezúttal Bosznia-Hercegovinában, a Dobojban rendezett nemzetközi versenyen. Eperjesi Nándor hat versenyzője képviselte városunkat, akik 5 arany, 2 ezüst és 4 bronzéremmel tértek haza. Utánpótlás labdarúgó-bajnokság. NB II. Közép B csoport: U-21: Gázgyár–JSE 3-2, U-17: Gázgyár–JSE 6-3, U-15: JSE–Monor 2-1, U-14: JSE– Monor 1-1. NB II. Közép-Keleti csoport: U-21: Jászberényi FC–Dabas 17-1, U-17: Jászberényi FC–Dabas 1-12. Női labdarúgás. Jászberény együttese a megyeszékhely csapatánál vendégszerepelt, ahol 2-0-ás félidő után, a vendéglátók győztek: Szolnoki MÁV–JFC 3-0 Női junior kézilabda NB II. A jászberényi lányok ezúttal a 3. helyezett Bőcs otthonába látogattak, ahol hatalmas küzdelemben mindössze egy gólos vereséget szenvedtek: Bőcs KSC–Jászberényi TF DSE 31-30.

Erika Nagy napjai A jászberényi Dance Fitness SE sportolói az elmúlt hetek versenyein ismét eredményesen szerepeltek. Szeptember végén a basic utánpótlás csapatok Debrecenben a Magyar Kupa harmadik fordulóján versenyeztek, ahonnan az UP2 csapat bronzéremmel térhetett haza. Szombaton rendezték a sport aerobikosok országos döntőjét, melyen a jászberényiek UP2 kategóriában szintén a harmadik helyért járó díjat nyerték. Nagy Erika felnőtt csapatban a Magyar Kupán és az országos döntőn is ezüstérmes, míg Prágában egy nemzetközi versenyen aranyérmes lett. No­ vember elején az Európa-bajnokságon szurkolhatunk neki, amit Franciaországban rendeznek. A basik utánpótlás következő versenye pedig Szarvason, november 16-án az országos döntő lesz.

Kínos döntetlen Jászberény labdarúgócsapata, három győzelemmel a háta mögött várta vendégét az elmúlt szombaton. Kisújszállás sem érkezett rossz előjelekkel a Jászság fővárosába, mert mint a berényi gárda, egy vereséggel rendelkeztek, és mindössze kettő ponttal szereztek kevesebbet. A vendégek nagyon bátortalanul kezdték a meccset, és miután Bálint Péter a tizedik perc környékén vezetéshez juttatta a hazai gárdát, még inkább a védekezésre fordították energiájukat. Aztán a második félidőben talán harmadik alkalommal értek el a kapu közelébe, és máris gólnak örülhettek, majd még egynek. Végül Besenyei mentette meg az egyáltalán nem várt vereségtől csapatát, amikor egy kapu előtti tömörülés után, bepöccintette a hálóba a labdát. A vége: Jászberényi FC–Kisújszállás 2-2 A mérkőzés után Vigh Tibor érthetően nagyon mérges volt csapatára, „70 percig minden rendben volt, ezután azonban mi hoztuk fel az ellenfelet. Ilyen gólokat, amit mi kaptunk, senki nem hoz össze a világon. Az ellenfél háromszor jött át, és kétszer talált a hálóba.” – mondta keseregve az edző. Kimaradt egy lehetőség, mert a listavezető Tiszafüred betlizett odahaza, és már csak kettő pont lett volna a különbség. Szerencsére a 3. helyet továbbra is megtartottuk. Szombaton a 7. helyezett Törökszentmiklós együtteséhez utaznak Vigh Tiborék.

2013. október 24.

Futottak még az idősebbek is

Vasárnap délelőtt a Jászberényi Triatlon Egyesület szervesésének köszönhetően versengő gyerekek és felnőttek népesítették be a Margit-szigetet a városi futónap alkalmából. sz. k. m. A kilenc óra húsz perckor kezdődő versengést az ovisok futama nyitotta, akik szokás szerint a legnagyobb létszámú korosztályt képviselték. Az alsósok is szép számmal jelen voltak, de az ifjakat már nehéz vasárnap délelőtti mozgásra rábírni, ami meg is látszott az indulók létszámán. A felnőttek majd a szeniorok futamával délben ért véget a remek szervezésű megmérettetés. Míg a futók a frissítő sátornál gyümölccsel, szőlőcukorral, ásványvízzel pótolták az elvesztett energiát, a bírák összesítették az eredményeket. A meghirdetett program szerint fél egykor a legjobbak átvehették Véghelyi Árpád triatlon-edzőtől jól megérdemelt jutalmaikat, érmeket,

okleveleket, amihez a legfiatalabbak sportos ajándékokat is kaptak. A megmérettetésen legnagyobb számban a gyakorlóiskola tanulói vettek részt. Elsők lettek a maguk kategóriájában: ovis lányok: Fűzér Zselyke (Hatvan), ovis fiúk: Csányi Kristóf (Gyakorló), gyerek I. lányok: Szabó Zita (Belvárosi), gyerek I. fiúk: Notheisz Csongor (Nagyboldog), gyerek II. lányok: Fűzér Boglárka (Hatvan), gyerek II. fiúk: Frischmann Alex (Gyakorló), serdülő lányok: Pál Dalma Zoé (Nagyboldog), serdülő fiúk: Vincze Ákos (LVG), ifjúsági lányok: Sziliczei Rebeka (Gyakorló), ifjúsági fiúk: Felber Ákos (Gyakorló), junior lányok: Muhari Fruzsina (Nagyboldog), junior fiúk: Bálint Zoltán (Széchenyi István Gimi), felnőtt nők: Csőke Csilla, felnőtt férfiak: Hering Antal, szenior nők: Muhariné dr. Bolla Ilona, szenior férfiak: Száraz Mihály. A legjobb futók teljes névsora a berenycafe.hu-n olvasható.

A negyedik már nem sikerült Múlt szerdán volt kosárlabdacsapatunk kaposvári vendégjátéka. A három győztes – három vesztes találkozóvá beharangozott meccsen sajnos az eddigi győztes, azaz a jászberényi csapat tagjai gratulálhattak a mérkőzés után vendéglátójuknak. Ács Tibor Már az első negyedben érezhető volt, hogy a Kaposvár mindent megtesz első győzelmének megszerzése érdekében. Ők szerezték meg a vezetést is, és ezt kisebb-nagyobb arányban végig megtartották. A számunkra negatívba forduló pont, talán 62-62-es állásnál kezdődött. A mieink kétszer is rontottak, és ezt a kaposváriak öt ponttal büntet-

ték. Innen már aztán nem volt visszaút: Kaposvári KK–Fortress-Jászberény 81-72 (28-20, 18-20, 14-17, 21-15) Pontszerzőink: Savic 11/3, Raivio 4, Soós 12/9, Dukics 13/9, Lázár 6. Csere: Markovics 14/3, Horti 8, Szögi 4. Amint az több helyen is olvashattuk, a hazaiak előzetes terve Raivio semlegesítése volt. Ez be is jött. Sajnos nem találtunk rá megfelelő receptet, meg tegyük hozzá, a mieink lelkesek voltak mint mindig, de senki sem nyújtott átlagon felüli produkciót. Természetesen elkeseredésre semmi ok, tovább kell menetelni a hosszú úton. Ennek – kisebb pihenő után, – következő állomása a Hírös Város október 25-én, ahol a KTE-Duna Aszfalt fogadja Földi Sándor gárdáját.

Óriások és kicsik a palánk alatt A Jászberényi kosárlabda Sportegyesület és a Városi Óvodai Intézmények közösen játékos spotdélutánt szerveztek kedden délután 16 órától a Bercsényi úti sportcsarnokban. Rendeztek sorversenyt, volt, mikor a nagyok és a kicsik kézen fogva hajtották végre a különböző feladatokat. Természetesen a kosárlabda vezetése, pattogtatása is szerepelt a feladatokban. A rendezvény célja még többek között az is volt, hogy a picik ne csak a kosár-

labda meccseken lássák a játékosokat, hanem közelebbről is megismerkedjenek a nagyon magas bácsikkal. Az ovisok láthatóan élvezték is, a közös játékot, és persze a játékosok is nagyon barátságosan mosolyogva vegyültek el a gyerekhad gyűrűjében, ugyanis ilyen pici emberkékkel nemigen találkoznak, pláne a kosárlabda palánkok alatt. A délután fénypontja a közös fotó volt, ezt követően pedig a gyerkőcök nagy izgalommal gyűjtötték be az autogramokat.  (Fotó: Sárközi János)

Új évf. 2. év 43. szám  

2013. október 24.

Advertisement