Page 1

Az ősök nyomában Kerékgyártó Gyula amatőr régész több mint harminc éve kutatja a Jászföld őskori emlékeit.

Bajnok bokszoló

JAK tárlat a fővárosban

Oláh Richárd ökölvívó országos bajnoki címével beírta magát városunk sporttörténelmébe.

Jászsági alkotók műveiből nyílt kiállítás vasárnap a budapesti Kájoni János Ferences Ház dísztermében.

Írás az 5. oldalon

Tudósítás a 7. oldalon

Interjú a 3. oldalon

Jászkürt 2013. október 17.

Új folyam 2. év 42. szám (XXV./42.)

Új szabályok az utakon

Újság Jászberény város lapja

Fejlesztésekről őszidőben

A Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre október 20-án vasárnap Szent Vendel napi ünnepséget szervez. Az egész délutános program délután két órakor szentmisével kezdődik a Ferencesek templomában. Ezt követően délután három órától ünnepi megemlékezés lesz a Szent Vendel szobornál. A napot ünnepi taggyűlés, vacsora és zenés mulatság zárja a gazdakör székházában.

A legutóbbi alkalommal nyolc pontban változott a KRESZ, melynek szabálymódosításai idén május 1-jétől léptek hatályba. Városunk gépjárművezető-oktatóit azzal kerestük meg, hogy az eltelt időszakban általuk tapasztaltakat osszák meg velünk. Ketten is nevük elhallgatását kérve nyilatkoztak. Egyikük e sorok írójának egykori oktatója. Szarvas Melinda Elmondták, hogy a gépjárművezető-oktatónak az előírt változtatásokról naprakész tudással kell rendelkeznie, amelyet egy előre megkapott változtatási tervezetből, vagy – mint mindenki másnak – a Magyar Közlönyből vagy az Internetről kell elsajátítaniuk. Három teljesen új szabály született, míg öt esetben a szövegben kisebb módosításokat eszközölt a jogszabályalkotó. Az oktatók leginkább a három újonnan megalkotott és többnyire a gyermekek védelmében hozott szigorúbb szabályok fontosságáról és betarthatóságáról számoltak be. Az egyik legfontosabb új szabály, hogy a gyermekszállítást végző autóbuszok mellett az utasok be- és kiszállásának ideje alatt elhaladásra május 1-jétől egyértelmű tilalom vonatkozik. Ezeket a járműveket legalább egy 40x40 centiméteres, megvilágított „Gyermekszállítás” táblával, valamint „Gyermekszállítás” felirattal is szükséges ellátni. Továbbá „Gyermekek” veszélyt jelző táblával jelölt útszakaszon legfeljebb 30 km/h sebességgel lehet elhaladni. Az oktatók fontosnak tartják az említett változtatásokat, amelyek a gyermek utaztatás körüli figyelem növelését segítik elő. Számos balesetet okozott iskolaidény ideje alatt a közlekedők figyelmetlensége mind a gyermekek, mind a szülők és az autósok részéről. A „Gyermekszállítás” táblának és a feliratnak kiváló figyelemfelkeltő hatása van, az oktatók megfogalmazása szerint „nem lehet nem észrevenni”. Véleményük szerint változtatásokat akár egy oktatóval egyeztetett díjmentes felvilágosítás alkalmával is elsajátíthatjuk.

Szent Vendel emlékezete

Zöld gondolat A Gépipari Tudományos Egyesület erős vára Jászberény és az Electrolux meg a hozzá beszállító helyi cégek. A forradalom ünnepe utáni két napon, csütörtökön és pénteken ismét szemináriumot rendeznek. Előző számunkban felhívtuk a városlakók figyelmét, hogy október 9-től várhatóan egy hónapig teljes útzár és forgalomkorlátozás lesz a Nádor utcában, illetve a 32-es út Nádor utca és Alsócsincsapart utca közötti szakaszán. Itt új csapadékcsatorna épül. Juhász Dániel alpolgármestert az aktuális fejlesztésekről kérdeztük. Halász Lajos Nagyon lapzártakor érkezett az útlezárásról az információ. Felgyorsultak az események? Szerencsére igen. Hosszú évek óta várnak arra a városnak ezen a részén lakók, hogy megszűnjenek az esőzések közben/után tapasztalható áldatlan állapotok, vagyis megújuljon az ún. Csincsa-

csatorna. Ez a képviselő-testület, a Fidesz frakció vállalta ezt a feladatot. Most négy helyszínen négy munkacsapat dolgozik, hogy ezzel a közel háromszázmilliós beruházással javíthassuk ezen városrész infrastruktúráját. A kerékpárút egy része is itt készül. Nem zavarják egymást az építők? Minden beruházásnak vannak fontos, de kevésbé látványos részfeladatai. A

hivatal munkatársai jó munkát végeztek, sikerült a két munka összehangolása, persze kellettek ehhez a kivitelezők is. A csapadékcsatorna építése miatt két hétig állt a kerékpárút építése, ám ez az október végi határidőt nem befolyásolja. Pénteken Debrecenben értük el. Mondta, hogy hivatalos úton van, és igen jókedvű volt. Mi dolga volt ott? A város nevében aláírtam az ÉARFÜ vezetőjével a Funkcióbővítő Belváros Rehabilitációs Programunk második ütemének támogatási szerződését. (Folytatás a 2. oldalon.)

Pillantás az anyaország életébe Örömmel vettük a hírt, hogy cserediákprogram keretében egy hónapon át a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai karának lehetünk a hallgatói. Szeptember 22-én érkeztünk meg a Zirzen Janka kollégiumba, ahol a székelyudvarhelyi Babes-Bólyai Tudományegyetem kihelyezett tagozatát képviseljük mint öt másod- és öt harmadéves hallgató.

Remek fogadtatásban részesültünk. Mindenki barátságos és segítőkész. A SZIE életébe tekinthetünk be ez alatt a pár hét alatt. Megnézhettük az itteni Malom Színház előadásait, amelyek

Munkástanácsok Október 24-én 16 órakor Jászberényi munkástanácsok az új kutatások tükrében címmel a Jász Múzeumban tart rendezvényt a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete, amelyen felidézésre kerülnek a Fémnyomó- és Lemezárugyár munkástanácsával kapcsolatos, eddigi ismeretlen részletek is.

www.berenycafe.hu

A Jászság új hírportálja

A szeminárium immár a 24., mottója Fenntartható fejlődés a háztartási készülék ágazatban. A rendezvény helyszíne a Déryné Rendezvényház. A magyar és angol nyelven zajló előadások nagyobbrészt a szakma képviselőinek szólnak, innovációs kutatásokról és azok gyakorlati bevezetéséről szólnak, de vannak átfogó, filozofikusabb előadások is. Megtiszteli a rendezvényt Svédország magyarországi nagykövete, Karin Olofsdotter is, aki Green is good, azaz a Zöld jó címmel fejti ki gondolatait. (Részletes program a 4. oldalon.) igazi élményt nyújtottak mindannyiunk számára. Programunkban örömünkre egy kirándulás is szerepelt, amelyre október 9-én került sor. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Reggel kilenckor indultunk útnak a magyar főváros, Budapest felé néhány kedves tanárunk kíséretében. Az első célpont a Hősök tere volt, ahol bemutatták nekünk az ott szereplő történelmi személyiségeket és a hozzájuk kapcsolódó eseményeket. Láthattuk a Regnum Marianum /Mária országa / templom egykori helyét. Ezután a Parlamentbe vezetett az utunk, ahol egy nagyon kedves idegenvezető ismertette az épület építészeti és történelmi jellegzetességeit. A kupola alatti terembe érve megcsodálhattuk a Szent Koronát, mely a magyarság egyik legfontosabb kincse. A látvány mély érzelmeket váltott ki belőlünk. Végül megnézhettük az üléstermet, amit már több alkalommal láthattunk a televízióban. (Folytatás a 2. oldalon.)

Friss hírek Írásaink bővebben Kép- és videógaléria Az újság eddigi lapszámai


Önkormányzat

2. oldal

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Jászberény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik, • hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási (nappali tagozatos) hallgatók („A” típus), illetve • a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvé-

telt nem nyert érettségizettek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási (nappali tagozatos) tanulmányokat kívánnak kezdeni („B” típus). Figyelem! Változás a pályázás rendjében! A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15. A teljes pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.jaszbereny.hu honlapról, további információ kérhető személyesen a polgármesteri hivatalban (Lehel vezér tér 18.) dr. Oszterhuber Rékától, vagy az 505-700as telefonszám 131-es mellékén, valamint e-mailben: dror@jaszbereny.hu. Jászberény Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága

Inkább nyírjuk meg mi a fáinkat! Tisztelt Jászberényi Polgárok! Jászberény városban hamarosan megkezdi az ÉMÁSZ az elektromos felsővezetékek alatti és környéki fák csonkolását. Ez ügyben a korábbi vitákat és felháborodásokat megelőzendő tesszük meg felhívásunkat. Egy-két hét múlva megkezdődik a szolgáltató tevékenysége, de még most nem késő igazítani az ingatlanhasználóknak az előttük lévő közterületi fák lombján. A szolgáltatónak jogszabály írja elő, hogy a 20 kV-os, nagyfeszültségű veze-

téktől minimum 5 m-re, a 0,4 kV-os vezetékektől minimum 3 m-re nem lehet lombozat. A lombozat eltávolításáról a tulajdonosoknak kell gondoskodni, de ha nem teszik meg, akkor a szolgáltató elvégzi ezt a feladatot. Sajnos a korábbi évek tapasztalata szerint kertészetileg szakszerűtlenül történtek a szolgáltató gallyazásai, ezért kérünk minden lakost, hogy idejében tegye rendbe az ingatlana előtti fák, bokrok fenti előírásnak meg nem felelő részeit. Jászberényi VV Nonprofit Zrt.

A kéménytüzek megelőzhetőek! Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy időben megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses és szénmonoxidos esetek. A gyakran tragikus kimenetelű események, robbanások és szénmonoxid-mérgezések többsége megelőzhető lenne. A szénmonoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések, páraelszívó, kandalló helytelen használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára vagy a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. A szén-monoxid színtelen és szagtalan, így jelenléte nehezen észlelhető. Jellemzően a tüzelőberendezésen, vagy a nem megfelelően működő kéményből, nem kellően tömített kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az elszen�nyeződött fürdőszobai vízmelegítőből áramlik vissza a légtérbe. A kémények ellenőrzését a jászsági kistérségben a Fűtéstechnika Kft., mint szerződött szolgáltató végzi, aki féléves ütemterv szerint járja be a kistérség településeit, sormunka keretében ellenőrzik a kémények állapotát és szükség esetén végrehajtják a kémények tisztítását. A kémények ellenőrzése azért fontos, hogy a bennük lerakódott koromtól, szennyeződéstől megtisztítsák. Fontos, hogy a kémény, füstelvezető olyan ál-

lapotban legyen, hogy az megfelelően be tudja tölteni a rendeltetését. Gázkészülékek és gázkazánok esetén fontos a műszaki felülvizsgálat és a csatlakozó vezetékek tömítettségének ellenőrzése is. Nyitott égésterű gázkazánok esetén kiemelt szerepe van a megfelelő levegőutánpótlás biztosításának, ezért ajánlott fűtés ideje alatt is a szellőztetés. A lakásokban most oly divatos modern nyílászárók beépítését követően, a tökéletes égéshez szükséges levegőmen�nyiség nem minden esetben biztosított, ezért tökéletlen égés jöhet létre, belőle pedig szén-monoxid szabadul fel. Modern nyílászárók cseréje esetén ajánlatos a helyiségek levegőcseréjének biztosítása akár ablakon elhelyezett szellőző nyílások, vagy ventilátor beépítésével. Fontos, hogy engedjük be a kéményseprőt, és biztosítsuk számára a kémény tisztítását, ellenőrzését! Szilárd tüzelésű kémények esetében évente két alkalommal, gáztüzelésű készülékek esetén pedig évente egy alkalommal kötelező a kéményseprő általi felülvizsgálat. Az ingatlan tulajdonosa köteles a gázkészülékeket ötévente, csatlakozóvezetékeit pedig tízévente szakemberrel ellenőriztetni! Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szemétszállítás az ünnepek alatt A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Kommunális Ágazata tájékoztatja a jászberényi, jászteleki, jászjákóhalmai lakosságot és vállalkozásokat, hogy az október 23-i és november 1-jei ünnepek miatt a kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi: október 23-án (szerda): a szállítás szünetel! október 26-án (szombat): jászberényi szerdai program szerinti szállítás, jászteleki szerdai program szerinti szállítás november 1-jén (péntek): a szállítás szünetel! november 2-án (szombat): jászberényi pénteki program szerinti szállítás, jászjákóhalmai pénteki program szerinti szállítás Kérjük a tájékoztatónk szerinti napon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig. Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Kommunális Ágazata

2013. október 17.

Fejlesztésekről őszidőben (Folytatás az első oldalról.) A Belváros Kapuja munkacímen futó program tehát 2014-ben folytatódhat mintegy négyszáz milliós értékben, amiből 247 millió forint az uniós támogatás. Mikor tavaly nyáron átadtuk a jászberényieknek az első ütemet, akkor titkon már reménykedtünk a mielőbbi folytatásban. Most a közbeszerzések lefolytatása után tavasszal, ahogy az idő engedi, megkezdődhetnek a munkálatok. A jókedvem a város sikerének szólt, régóta vártuk ezt a napot. Ha az álmoknál tartottunk, mi maradt meg a kezdeti elképzelésekből, mi valósul meg nagy vonalakban? A Csemege tömbtől a Megyeháza utcáig házfaltól a főútig teljes megújulást tapasztalhatnak majd a városlakók. Ide kapcsolódik a Zirzen Janka utca egy része, valamint a városháza teljes külső megújítása és részben belső átalakítása. Új, nyitottabb ügyfélteret alakítunk ki és megújulnak a földszinti vizesblokkok. Az udvari kazánházból a ház fűtési rendszere a pincébe kerül, így egy lépéssel közelebb jutunk a Városházasétány megvalósításához is, aminek ez a korszerűtlen, csúnya épület útjában lenne. Szeretnénk visszaállítani a városházára a negyvenes évek végén

megsemmisült Justitia szobrot, de vis�szatérünk a fejlesztéssel a Promenádra is, mert a Rozália-kápolna még megújulásra vár. Mennyire lesz összhangban ez a rekonstrukció a tér már elkészült részeivel? Ez a fejlesztés az egységes főtér terveire épül, annak egy újabb elemét valósítjuk meg, tehát már az elkerülő út megépülte utáni időkre is gondolunk. A stílusa egyezik a Promenád közkedvelt stílusával. Ennek biztosítéka, hogy ugyanaz a tervező iroda készítette a mostani terveket is. Jó híreket hallani a Thököly úti rendelő felújításáról is. Meg tudja ezeket az információkat erősíteni? Hatvanmillió forintos pályázatot nyertünk a rendelőintézet hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, felújítására. Heteken belül ezt a támogatási szerződést is aláírhatjuk. Pillanatnyilag az ehhez szükséges dokumentációk elkészítése és egyeztetése zajlik. Szeretnénk 2014-ben egy megújult, modern, a városhoz méltó épületet átadni a jászberényieknek. Bizottsági üléseken két, ugyancsak belvárosi épületcsoport bontásáról is szó esett. Ezekre mikor kerül sor?

A Csemege tömb bontásának a közbeszerzése már zajlik, a Fürdő utcai épületcsoport bontásának közbeszerzése pedig az előkészítés fázisában van. Az előbbi hely szervesen kapcsolódik a fentiekben jelzett terveinkhez, vagyis itt egy szép közpark jön létre jövőre. A Fürdő utcai tömb tervei is kész vannak, itt a volt Jászkürt Fogadó és a volt Tűzoltólaktanya tömbjében egy kis rendezvénytér illetve a belvárost tehermentesítő 38 autót befogadni képes parkoló épül jelentős zöldfelületi elemekkel. A héten újra megnyíló mozival együtt lépésről lépésre alakul ki a Kulturális Tömb. Jövőre így egyszerre újul meg a Belváros északi és déli része is. Véleményünk szerint egy jól átgondolt logika mentén folynak a fejlesztési lépések, melyek úgy követik egymást mint a kisebb-nagyobb építőkockák.

Jászsági Önkormányzatok Szövetsége Kedden 14 órai kezdettel a jászsági települések tizennégy polgármestere és számos szakembere gyűlt össze a városháza nagytermében, hogy megvitassa a szervezet teendőit. A megbeszélést Eszes Béla, Jánoshida polgármestere vezette. Farkas Ferenc A vita mederben tartását két kimutatás szolgálta: Jászsági Óvodai Intézmény 2013. évi elszámolása településenként, illetve Összesítő a Jászsági Többcélú Társulás önkormányzatai záró, rendező pénzügyi elszámolásairól. Eszes Béla polgármester nyitotta meg a vitadélutánt, és két napirendre tett javaslatot. Egyrészt a két táblázat anyagának megvitatása, illetve egy jászsági film készítése jelöltetett az összejövetel tárgyául.

Pillantás az anyaországra (Folytatás az első oldalról.) A negyvenöt perces parlamenti séta után elindultunk Visegrádra, ahol egykor a Szent Koronát őrizték. A vár egyes részei lenyűgözőek voltak. Különösen a Fellegvár váltotta ki csodálatunkat. Ki volt állítva a Szent Korona hiteles másolata a többi koronázási kellékkel együtt. Láttunk harci ruházatokat, fegyvereket, címereket. Az egykori vadászlak élethűen adta vissza az akkori vadászélet jellemzőit. Lenyűgöző kilátás tárult elénk a Fellegvárból, hiszen a nap sugarai csillogtak a Duna vizén. Fényképek készültek az élmények rögzítése érdekében, majd indultunk haza Jászberénybe. Itthon buli várt bennünket. Nagyon jól éreztük magunkat, és élményeink évek múltán is fontos emlékként élnek bennünk. Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a csereprogram megvalósításában közreműködtek, és segítettek bennünket abban, hogy az anyaország szellemébe, életébe bepillanthattunk. Ambrus Kinga�–�Bege Zsuzsa (Fotó: dr. Sebők Balázs)

Az első téma élénk vitát váltott ki. A részvevők rutinos eszmecserét folytattak. Szinte minden felszólaló pontosan, könnyen értelmezhető módon fogalmazta meg mondandóját. Többen hozzászóltak ehhez a témához, a vitában a többletek visszafizetésének módozatait igyekeztek tisztázni. A problémák felvetői a gyakorlati ügyintézés felelősei voltak, a válaszadók pedig azok a szakemberek, akik ki tudták fejteni a nem mindig egyszerű összefüggéseket. Eszes Béla mellett Kiss József igyekezett segítséget nyújtani az óvodai költségek elszámolása tekintetében, de László Péter is számos bonyolult kérdés tisztázásához nyújtott segítséget. A vita centrumában Jászberény és a többi település viszonya állott, nem csoda hát, ha Szabó Tamás polgármester is többször megszólalt a gondok felszámolása érde-

Jászsági kék hírek Négy éve bújkált, elfogták. A Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozói október 10-én elfogták F. Viktor jászberényi lakost, aki ellen nemzetközi elfogatóparancs volt kiadva. A 31 éves férfi öt éven keresztül bujkált a hatóságok elől. A rendőrök kitartó munkájának eredményeként a Debrecen területén tartózkodó körözött személyt elfogták, majd jogerős börtönbüntetés letöltése miatt a büntetés-végrehajtási intézetbe vitték. Tetten érték a betörőket. A Jászberényi Rendőrkapitányság bűnügyi technikusait múlt héten, csütörtökön Alattyán belterületén egy állampolgár állította meg. Az egyik lakóházba két idegen személyt látott bemenni, mi-

kében. Szóba hozta például a bérfizetés csúsztatásának jövőbeni elkerülését, problémátlanná tételét is. Az első kérdés vitája egyhangú szavazással zárult. A második téma lényegesen egyszerűbb volt, hiszen egy szolnoki filmajánlat megvitatását jelentette. Készülne a Jászságról olyan film, amely a jászok és a Jászság történetét jelenítené meg valamivel több mint egymillióért, és ezt valamennyi jász település hasznosíthatná. A jelenlévők többsége elfogadta az ajánlatot. Az összejövetel hangulatáról, szerepéről Eszes Béla, Kiss József és László Péter egyaránt úgy nyilatkozott, hogy konstruktív, azaz építő jellegű volt, és ez bizonyossá teszi, hogy az új szervezet sikeresen működhet majd, hiszen a kompromisszumkészség további egyeztetéseket tesz lehetővé. közben tudomása volt arról, hogy a házban a tulajdonos nem tartózkodik otthon. A rendőrök a helyszínen elfogták az ingatlan területén értékek után kutató két szolnoki lakost. A 22 éves M. Zsoltot és a 42 éves Zs. Máriát előállították. Ellenük lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Keresik a gépkocsivezetőt. Anyagi káros közúti közlekedési baleset történt október 11-én pénteken 12 óra 50 perc körüli időben Jászberény belterületén, a Szabadság téren lévő „lámpás” kereszteződésnél – kanyarodó sávban, a kerékpárút és az út találkozásánál. Egy kerékpáros és egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött. A rendőrség tanúk jelentkezését várja.


Interjú

2013. október 17.

3. oldal

Interjú Kerékgyártó Gyula amatőr régészkutatóval

Ősi titkok nyomában Sokan ismerik látásból azt a magas, szikár férfit, aki őszidőtájt vagy kora tavasszal, kutató szemmel vizsgálja a Jászberény környéki szántóföldeket. Ő Kerékgyártó Gyula, a Jászság amatőr régészkutatója, kit a Jászfelsőszentgyörgy mellett meglelt mamutcsontok tettek országosan ismertté. Kárpáti Márta Tavaly októberben volt kerek harminc éve, hogy elkezdte kutatni a szántások rögei között megbúvó, múltbéli üzeneteket hordozó kincseket. Varázslatos, saját készítésű festményekkel, kerámiákkal, ősi civilizációkat megidéző reprodukciókkal díszített lakásában kerestem fel, annak reményében, hogy a kutató segítségével a régmúlt ablakait nyitogatva, talán bepillantást nyerhetünk több ezer évvel ezelőtt itt élt őseink életébe.

Nagyon szépek ezek a falakat, bútorokat díszítő alkotások. Akár a képzőművészet felé is fordulhatott volna, mégis egészen más pályát választott. A Könnyűipari Műszaki Főiskolán végzett, az őskori civilizációt hobbiként kutatja. Honnan jött ez az indíttatás? Egészen véletlenül. Harminc évvel ezelőtt a szüleim vásároltak egy teleket a Berény határában található Belsőszőlő területén. Ide terveztünk építeni egy kis házikót, növényekkel akartuk beültetni a területet. Emlékszem, éppen az ültetendő mogyoróbokornak ástam gödröt, amikor egy hajdani ház palicstöredékei között, egy jól kivehető formájú, égetett edénydarabkát találtam. Tovább keresgélve, egy egész zacskónyi törött cserépre leltem. A szüleim persze állították, hogy valószínűleg trágyázás során került a szeméttel a törmelék a földünkre. Biztos voltam benne, ennél többről van szó, így felkerestem Tóth Jánost, a Jász Múzeum akkori igazgatóját. A múzeum felvette a kapcsolatot a szolnoki régészekkel, akik megállapították, hogy rézkori edénytöredékeket találtam. A felfedezésem további kutatásokra sarkalt. Nemsokára ráleltem egy gyöngyből készült ékszercsigára, mely, mint megtudtam, egy jégkori ember dísze lehetett. Innentől kezdve szenvedélyemmé vált a kutatás. Mi történt a talált „kincsekkel”? A szolnoki régészek rendszeresen ellátogattak hozzám, és mindig elvitték további vizsgálatra a leleteket. Szerencsémre, a ’80-as évek végén a szolnoki Damjanich Múzeumhoz került Kertész Róbert fiatal, frissdiplomás, kőkori érdeklődésű

régész. A mezolitikum kutatása, ez idő előtt fehér foltnak számított az alföldön, ősember nyomaira itt nem bukkantak. Közös munkánkkal sikerült bizonyítani a 18500 évvel ezelőtt élt ember jelenlétét térségünkben. Sikereink híre eljutott a fővárosba is. 1990-ben a Nemzeti Múzeum munkatársai végeztek ásatásokat Felsőszentgyörgy határában. Hogyan ismeri fel, hogy a megtalált cseréptöredék egy régi edény része, vagy a kődarab pattintott eszköz lehetett hajdan? A régészekkel való találkozások, közös munkák alkalmával rengeteg ismeretre tettem szert. Ezenkívül elkezdtem utána olvasni, alaposan elmélyedtem a témában. Van olyan területe a Jászságnak, melyet a kutatás szempontjából még nem járt be? Tulajdonképpen nincs. A felfedezhető lelőhelyeket végigtanulmányoztam, szakemberekkel pontosan feltérképeztük. Most azt szeretnénk bebizonyítani, hogy az alföldi vonaldíszes kultúra bölcsője itt volt a Jászságban, innen indult, erről a vidékről terjedt szét a nagyvilágba. Helyszín szempontjából már kilenc év óta a Mátrát kutatom Gutay Mónika régészbarátommal. Fontos eredményeket értünk el együtt. Már e régióban is leltünk mamutcsontokat egy homokbánya területén, valamint 300 lelőhelyen találtunk ősember jelenlétére utaló eszközöket. Hegyvidéken, barlangok mélyén, könnyebben talált magának menedéket a kőkori ember, de mi a helyzet az ilyen sík vidéken, mint a miénk? Hol lakhatott az akkori korok embere? Cölöpökkel megerősített, félig földbe vájt, kúp alakú kunyhókat építettek az itt élők. Ezt az építkezési formát mutatja az általam 1994-ben Jásztelken felfedezett, Európában egyedülálló 7000 éves ház nyoma. A leletek alapján rekonstruált „ház” a Jász Múzeumban látható. A közeljövőben geomágneses mérőműszer vizsgálattal keressük a közösség többi épületét. Szeretnénk egy településszerkezet bizonyítékait megtalálni és feltárni. A műszer segítségével ez nagy eséllyel sikerülni fog. Műszerek, okos szerkezetek nélkül, a szántóföldeket járva, honnan tudja, hogy hol érdemes keresgélni? Egyrészt a sokéves tapasztalat felnyitja a szemem olyan tárgyak felismerésére, amit a laikus vagy gyakorlatlan csak esetleg egyszerű kavicsnak lát. Másrészt, a józan gondolkodás alapján indulok a helyszínek felé. Biztos, hogy az őskor embere vízmosta területen, ugyanakkor az árvizek miatt magaslati helyeken telepedett meg. Ilyen felszíni formákon kutatok. Nem gondolt még arra, hogy nagy tapasztalatát bevetve „valódi” kincsekre vadásszon? Valószínűleg találnék ilyesmit, ha lenne fémkeresőm, de engem a múltnak nem ez a része izgat, azonkívül nem is tartom tisztességesnek az effajta kereskedést. Az általam felfedezett leletekből megszerzett ismereteket mindenképpen közkincsé kell tenni. Jutalomképpen, a tisztességemet és a kulturális örökség védelmében tett munkámat, a Kulturális Örökség Hivatala oklevéllel ismerte el.

És a szakma hogyan ismeri el? Mit szól ahhoz, hogy egy amatőr 945 lelőhelyet fedezett fel, míg annak előtte a profik csak 150 jászsági objektumig jutottak? Mint mindenhol, itt is vannak irigyek, de szerencsére sok barátom van a régészek között. Ők elismerik a munkám és a segítő szándékom. A 2007-ben megtalált mamutcsontok felfedezéséről többek között a National Geographic Magazin is beszámolt. Mint olvashattuk, a csontok elhelyezkedése kultikus helyre utal. Lehetnek még hasonló jellegű nyomok a Jászságban? Alattyán mellett felfedeztem egy elhelyezkedési stílusában, valószínűleg cölöpökből épült, korában Stonhenge-re hasonlító rézkori építmény nyomait. A 15 méter átmérőjű kör közepén található elszenesedett maradványok szakrális szertartásokra utalnak. Természetesen, amíg nincs bizonyítva, minden feltételezés áltudományosnak hat, de ha mégis igaz az állítás, ez szintén egy óriási jelentőségű felfedezés. Egészen más jellegű középkori lelet a Pusztamonostor határában megtalált monostor és temető nyomai, ami szintén feltárásra vár.

A lakás egyik szobája olyan, mint egy kis múzeum. A vitrinekben kő és csonteszközök, szobrocskák, kőtáblára festett barlangrajzok. A falakon íjak, szigonyok. Ezek a tárgyak az úgynevezett kísérleti régészetem termékei. Korabeli emberek által használt anyagokból megpró-

bálom rekonstruálni az ősember által használt, díszeket, használati tárgyakat. A százhalombattai skanzen táboraiban gyermekekkel is készítettünk hasonlókat. Különleges élmény a kicsiknek, hogy ők maguk pattinthattak kovakőből pengét, égethettek ki agyagszobrocskákat. Itt is jó lenne valami hasonlót létrehozni. Terveim között volt és van is egy jászsági őskori skanzen, kézműves alkotóhelyszín létrehozása, de a megvalósítás elé valahonnan mindig akadály gördül. Látva kitartását és akaraterejét, biztosan véghez fogja vinni ezt a tervét is. Sok sikert kívánok hozzá, és várjuk az újabb szenzációs felfedezéseket!


Fórum

4. oldal

Egy árva nejlonharisnya kálváriája a városi Zagyván

Meddig lesz még büdös… Az elmúlt szombaton szájról szájra terjedt a hír, hogy… „láttad a Zagyvát, milyen kicsi? Át lehet rajta gázolni. A Szövetkezet úti hídnál meg iszonyú büdös van, és mázsaszámra döglenek a halak!” Ács Tibor A hír a „mázsaszámra” szót leszűkítve, igaz volt... De nézzük sorjában, mi is történt. Egyszer az ötvenes évek elején, még a „gulyáskommunizmus” idején építettek egy szennyvíz összegyűjtő-átemelőt a Kállai híd mellett, merthogy a Szövetkezeti híd elődjét, akkor így nevezték kis városunkban. Békeidőket írtunk még akkortájt (legalábbis így emlékeznek apáink) és a Zagyva - talán ezért is - még élővíznek minősült. A halállomány is jól érezte magát. Erre fel is figyeltek az akkori tervezők és úgy alkották meg a ma már ezer sebből vérző műtárgyat, hogy ha a 6 méteres mély aknában lévő átemelő szivattyú netán leáll, akkor a „fölös” szennyvíz az élővízbe kössön ki. Akkoriban még ez – jobb híján - elfogatható ötletnek minősült, mert az aránylag gyorsfolyású folyónk – akkor még így nevezték – mire felébredt a honpolgár a szennyvizet régen a Tiszába terelte, persze úgy, hogy a halak haja szála sem rezdült. Azóta azonban sok víz lefolyt kedvenc folyónkon, és a körülmények is jócskán megváltoztak. A Zagyva városi ág lett, két végén (és közbe-közbe is) zsilipekkel. Ha a helyzet úgy kívánja, ki is szakaszolható, így az egykori sebes folyó, esővízgyűjtő patakocskává lényegült. Viszont van egy óriási előnye, mégpedig az, hogy árvizes időszakban

megvédi a várost. (Nem is láttunk mostanában homokzsákokat a Nagytemplom sarkánál.) A halak viszont kezdtek rosszullétre panaszkodni. Közben elkezdték városunk régóta áhított esővízcsatorna rendszerét újjáépíteni, ami többek között azzal jár, hogy a befogadó – jelesül a Zagyva városi szakasza – véletlenül se duzzadjon vissza, mert akadályozza a méteres átmérőjű csövek összeillesztését – le lett zárva a fent említett zsilipekkel. Így tehát a mi patakocskánk ismét zuhant egy kategóriát, és egy bokáig érő tavacskává alacsonyodott. Az ilyen állóvizekbe pedig pang a víz, sőt ha enyhe az idő, még illatozik is egy kicsit. Súlyosbítja helyzetet, hogy a magukról megfeledkezett városi emberek, (vagy talán már nem is azok) szemetes konténernek nézik árva esővíztároló tavacskánkat, és mindenféle szeméttel dobálják teli. A dobálódzás és a friss víz híján, már az edzett halak is kétségbeestek. No, mármost ez az illat az említett hétvégi napon igencsak megerősödött, mondhatni, bűzössé vált, mert kedves városlakó társaink közül valaki leselejtezte nejlon harisnyáit és az összegyűlt kupacot lehúzta a fürdőszobájában. Mivel a gravitációs rendszer tulajdonsága, hogy arra vezeti a szennyvizet (és annak egyéb tartalmát) amerre lejt, ez a Szövetkezet úti szennyvízátemelő aknájában kötött ki. Ez még nem is volna olyan nagy baj, csak hát az itt összegyűlt szennyvízmennyiséget ki kell juttatni a tisztítótelepre. Erre természetesen egy szivattyú van rendszeresítve és ez a találmány, úgy van meg konstruálva, hogyha ilyen anyag érkezik szivattyúházának járókerekére,

feltekeredik oda, és kis idő múlva a szivattyút felügyelő elektromos rendszer megállítja azt. Ez az intelligens szerkezet ugyanis inkább ilyet tesz, minthogy nagyobb baj keletkezzék. Most is ez történt, leállt a szivattyú, amit észlelt is a szennyvíztisztítótelepi szolgálat, ám – hétvége lévén – egy csapat már be volt rendelve egy másik átemelőhöz, ahol meg egy nagyobbfajta szárnyas maradványai tekeredtek fel az ott lévő szivattyúra. Miután a szennyvíztisztító telep szakemberei azzal végeztek, következett a nejlonharisnya kibányászása a városi átemelőből. Természetesen ekkorra már híre ment az „óriási” szennyeződésnek, és megindult a katasztrófaturizmus kis patakocskánk-tavacskánk Szövetkezet úti hídfőjéhez. A halak már ezt a gyűrődést nem bírták, és bizony sokan feldobták a bocskort. Itt véget is ért 21. századi modernkori történetünk. Mik is a tények? A zsilipeknek természetesen maradni kell, mert árvíz esetén főtemplomostól leúszunk a Tiszáig. A Zagyvába akkor lehet több folyóvizet beengedni, ha majd valamikor késő ősszel, vagy a télen az égből kap utánpótlást. Az esővíz elvezetést végre elkezdték, a belső ágat továbbra is le kell zárni. De ez is helyreáll az év végére. Akkor mit lehetne tenni ezek után? Erre talán az alábbi recept felelne meg legjobban: Jó lenne, ha minden városlakó azt húzná le WC-jén, ami odavaló, jó lenne, ha a Zagyvára nem hordanánk szemetet, és persze jó lenne, ha felújítanák ezt a matuzsálemi átemelőt, hogy ne folyjon a szennyvíz a Zagyvába. Az utóbbi tűnik a legnehezebbnek, mégis ez oldódik meg leghamarabb: a Szövetkezet úti szennyvízátemelő újjá lesz építve! A napokban írják ki a kivitelezésre a pályázatot! Most már csak mi városlakók figyeljünk oda… legalább egy kicsit.

2013. október 17.

A Nemzedékek Műhelye világképe Két hete megírtuk: új párt stratolt Jászberényben. Olvasóink két kérdést firtattak: milyen a világképük, kik az ismert arcaik? Nagy Jánost kérdeztük. Hogy jön a heliocentrikus világkép egy párthoz? A Nemzedékek Műhelye politizálásában nem a heliocentrikus világrendszer érvényesül. A mi véleményünk szerint a rendszerváltás rendszere megbukott. Az 1990-ben létrejött új politikai rendszer, amelyik alapot és keretet adott a nemzet szinte teljes kifosztásához, mára megbukott, hiteltelenné vált, a beígért demokrácia nem valósult meg, mert nem is volt igaz, ugyanúgy megdőlt, mint a geocentrikus világkép, amikor Kopernikusz kidolgozta heliocentrikus világképét. Ezért mondjuk mi, hogy a mára kialakult politikai helyzetben kopernikuszi fordulatra van szükség,

amivel érzékeltetni akarjuk, hogy Magyarország a jelenlegi politikai struktúrában képtelen megújulni. Igen neves személyiségeket említett előadásában a múltkor… A Nemzedékek Műhelye által szervezett fórumsorozatnak – többek között Jászberényben is – ez a célja. Ezekre a fórumokra hívjuk meg az általam említett ismert embereket – Ángyán József, Mellár Tamás, Szili Katalin, Róna Péter – de ők nem tagjai a Nemzedékek Műhelyének, a kidolgozott programjainknak és munkafolyamatoknak. Célunk hidakat építeni segítségükkel a társadalomban, melyhez elengedhetetlen egy olyan tér, ahol problémáinkat ki, és elbeszéljük, megtudjuk és megértsük, miért jutottunk mai állapotunkba, nagyobb rálátásukkal, tapasztalatukkal és szakmai tudásukkal, ehhez adnak Ők nekünk segítséget.

Gyógyulóban Szekeres Imre Szerdán reggel a szocialisták Táncsics utcai székházában ismét Balogh Béla városi pártelnök fogadta az újságírókat Szekeres Imre helyett, aki egyelőre még szobájából interneten tudott a Jászság dolgaival foglalkozni. Szerencsére hamarosan valami rögzítést kap a lábára, így majd járni tud, ha vezetni nem is. Sajtótájékoztatóján a jászsági utak kapcsán idézte fel álláspontját, amelyet mi is többször közreadtunk már. Ezúttal újabb dokumentumokat kaptunk. Boldog István megyei útügyi biztos számára például levélben ismertette, hogy a Jászság kilenc leromlott állapotú mellékútja milyen sorrendben legyen felújítva a facebookos felmérése szerint. Egyben kérte a biztost, hogy

mind a kilenc utat ütemesen újítsák fel. Közreadta Németh Lászlóné miniszter válaszlevelét is ugyanebben a témában. A miniszter asszony utolsó mondata szerint a forgalmasabb, illetve a legrosszabb állapotú útszakaszok javítása valósulhat meg elsőként. A Szekeres Imre által jelzett kilenc út nem szerepel az elfogadott operatív programban. Kérdésekre válaszolva az MSZP országos listáján 51-ik politikus megerősítette, hogy egyéni körzetben kíván nyerni, ám indulása novemberben válhat bizonyossá. Arra a felvetésre, hogy jelen állás szerint meg kell mérkőznie a DK hétvégén jelöltté vált politikusával, Gedei Józseffel is, reményét fejezte ki, hogy egyetlen baloldali jelöltje lesz a Jászságnak.

XXIV. Háztartási Készülék Szeminárium Fenntartható fejlődés a háztartási készülék ágazatban 2013. OKTÓBER 24-25.

HELYSZÍN: DÉRYNÉ RENDEZVÉNYHÁZ (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.)

október 24. csütörtök 9.00-10.00 10.00-

Regisztráció Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere Köszöntő 10.05Takács János, a GTE elnöke Megnyitó 10.15-11.00 Előadások: Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete – Green is good; Dr. Deák Csaba, Nemzeti Innovációs Hivatal, stratégiai elnökhelyettes – Hazai kutatás fejlesztési innovációs stratégia 2014-2020; Dr. Gönczi Sándor, Electrolux európai alelnök, Electrolux Lehel Kft. vezérigazgató – Green Spirit a gyakorlatban 11.10-13.00 Előadások: Örjan Lönngren, Stockholm város fenntarthatóságáért felelős vezető – Az energiamegőrzés fontossága a háztartásokban és közösségekben; Tomas Dahlman, Electrolux AB – A fenntartható vezetés Electrolux módon / „Electrolux way to Sustainability Leadership”; Palencsár Miklós (3B Behaviour Based Business) – Fogyasztói igények formálása fenntartható technológiájú készülékek irányába. Panel beszélgetés: Örjan Lönngren, Tomas Dahlman, dr. Deák Csaba, Palencsár Miklós – Fenntarthatóság a háztartások világában 14.00-15.40 Előadások. Levezető elnök: Szikra István titkár (GTE Háztartási Gépek Szakosztálya) Dr. Csiki Zoltán–dr. Nagy Lóránt (Jászberény, Szent Erzsébet Kórház) – Új lehetőségek a mozgásszervi és egynapos sebészeti ellátásban: rövidebb gyógyulás, kevesebb kiesés; Purgel Csaba (Kaona Kft.) Innováció a háztartási készülékek piacán, orvostechnikai

október 25. péntek műszernek minősülő orrszívó (korábbi porszívós változat újragondolása) készülék fejlesztéséről; Dr. Nagy Ida (Electrolux Lehel Kft.) – A foglalkozás-egészségügy szerepe az egészségmegőrzésben; Borsos Klára újságíró – Mértékletes fogyasztás; Szabó László (Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola) – Szakképzés, környezettudatosság az oktatásban 15.50-18.10 Előadások: Dr. Igaz Jenő GTE ügyvezető igazgató – Manufuture, a Versenyképes Fenntartható Gyártás (CSM) jövője; Ragány Ferenc tesztlabor csoportvezető (Electrolux Lehel Kft.) – A fenntartható fejlődés egyik alapköve: Tesztlabor fejlesztés és bővítés; Nagy József (Electrolux Lehel Kft.) – Hűtőkészülékek energiafogyasztásának, csökkentésének lehetőségei; Mogyorósi Zoltán (Electrolux Lehel Kft.) – Energiafogyasztás méréseinek aktuális kérdései; Nagy Károly (Electrolux Lehel Kft.) – Újrahasznosítható anyagok használata a hűtőszekrény-gyártásban; Ládi Richárd termékmérnökség csoportvezető (Electrolux Lehel Kft.) – Innováció a háztartási készülékek piacán: A csend újjászületése; Szikra Szabolcs (Scintilla Kft.) – Magyar középvállalkozás fejlődése a gazdasági recesszióban a belső vezetékek piacán; Yves Vanhauwaert (Plastiflex Group NV), a háztartási és ipari terméküzletágak globális alelnöke – Beszállító bevonása a fejlesztés kezdetéről: Porszívó szívórendszerének átgondolása 18.30-19.00 Vita az elhangzott előadásokról 19.30Fogadás a Déryné Rendezvényház dísztermében

Média:

Előadások. Levezető elnök: Soltész László termékmérnökség vezető (Electrolux porszívógyár). Matjaz Cemazar (Domel) – Energiahatékony elektromos motorok fenntartható fejlesztése; Halmos Gábor (FlexLink Systems Kft.) – Környezetbarát és költséghatékony szerelősorok, anyagáramlási rendszerek; Jean-Paul Sigwalt–Agnieszka Zientek (Mitsubishi Chemical Corporation) – Tefabloc – Innovatív, hőre lágyuló elasztomerek porszívók és hűtőszekrények tömítéséhez; Szabó András (MagyarLakk Kft.) Korszerű, környezettudatos festési technológiák és felületkezelési trendek a műanyagiparban; Baán Róbert (Dow Hungary Chemicals Ltd.) – Solutionism™ akcióban 10.50-12.30 Előadások: Bruszniczky Balázs kereskedelmi vezető (TÜV Rheinland InterCert Kft.) – RoHS2 & ErP, a jövő követelményei; Adlovics László (DNV) – Irányítási rendszerek a fenntartható üzleti teljesítmény szolgálatában / Energia menedzsment rendszerek kiépítése és tanúsítása; Kovács Gábor [Jotun Power Coatings (CZ) a. s.] – Jotun Greensteps – energia és alapanyag megtakarítás egy színesebb világért; Kern István (Metalchem Kft.)–Vad Ildikó (Electrolux Lehel Kft.) – Nanotechnológia alapú megoldások a porfestés előtti előkezelésben; Soltész László termékmérnökség vezető (Electrolux Lehel Kft.) – Válasz a vevői igényekre: Kreatív megoldások a gyakorlatban 12.30-12.50 Lukáts Ákos GTE Háztartási Gépek Szakosztály elnök A szeminárium értékelése, zárszó 14.00Gyárlátogatás prezentációval egybekötve a Regoplast Kft. telephelyén Balog Krisztián és Jakab Zsolt ügyvezető urak vezetésével (5121 Jászjákóhalma, József Attila út 81.) 9.00-10.40


Sport

2013. október 17.

Küzdőszellem és bátorság Oláh Richárd, a 16 éves bokszoló páratlan hozzáállása és kitartása meghozta az eredményt, ugyanis szeptember végén magyar bajnok lett a serdülő 59 kg-os kategóriában. Ezzel beírta magát városunk sporttörténelmébe, ugyanis a Csík Tibor SE első országos aranyérmesévé vált. Csík Flóra A sportegyesület 2008-ban indult útnak, ám akkor még nem klubként működött. Akkoriban a cél csupán annyi volt, hogy az Újpestre járó bokszoló fiatalok a közelben is kialakítsanak egy saját termet, ahol bármikor összejöhetnek egy közös edzésre. Az egyre népesedő társaság azonban úgy döntött, hogy egyesületként működik tovább, és 2010-ben, Kovács Tamás segítségével és közreműködésével megalakult a Csík Tibor SE.

Napjainkban már heti rendszerességgel zajlik az élet a klub területén. Több csoportban folynak az edzések, amelyet Kovács László, mint az egyesület elnöke, Farkas Csaba a vezetőedző és Mércse Endre a klub oszlopos tagja felügyelnek. A trió együttműködésével és áldozatos munkájával ma már egy komoly sportegyesület működik városunkban, ahol

több tehetség is megfordult. Közülük az egyik, Oláh Ricsi, akit a sportról és azon belül, a céljairól kérdeztem: Mikor és milyen indíttatásból kezdtél bokszolni? Egy éve kezdtem. Eleinte az önvédelem motivált, ám minél több edzésen vettem részt, annál inkább megtetszett. Ekkor elhatároztam, hogy komolyan veszem, és eredményes versenyző leszek. Mi motivál az előrejutásban? Az, hogy a szüleim büszkék lehessenek rám. Szerettem volna megmutatni nekik és magamnak is, hogy képes vagyok elérni valami olyat, amit később méltósággal adhatok tovább a gyermekeimnek. Mik az álmaid, milyen eredményeket szeretnél elérni? Szeretnék minél eredményesebb versenyzővé válni. Elsősorban a Felnőtt Magyar Bajnokság legfelső dobogója a cél, viszont a későbbiekben a világbajnoki, majd az olimpia cím megszerzése tenne igazán boldoggá. Mindezért képes vagyok mindent megtenni, és addig menni, amíg el nem érem azokat. Észrevettél bármiféle változást az életedben, amit a boksznak köszönhetsz? Igen! Mióta elkezdem a sportot, azóta nyugodtabb vagyok. Úgy érzem, hogy a boksz megnevelt, és megtanított az életre. Az elmúlt egy évben sokkal tisztelettudóbb és szerényebb lettem. Nagyobb a kitartásom és a küzdeni akarásom az életem minden területén. „A fiatal srác felnőtteket megszégyenítő módon komolyan veszi a sportot és óriási elszántsággal tesz nap mint nap a céljaiért. Nagyon ritka az olyan hozzáállású gyerek, mint Ricsi. Az ő motivációja, a küzdőszellemmel és bátorsággal keveredik, ami nagy lehetőségeket rejt magába.” – tette hozzá Mércse Endre, a fiú egyik edzője.

5. oldal

Visszapillantás a Lehel Vezér Kupára

Mint arról múlt heti számunkban is beszámoltunk, városunkban rendezte a Lehel Vezér Nemzetközi Kupáját, a Jászberényi SE Kondor ITF Taekwon-do Szakosztálya. Ez a rendezvény kétszeresen mondható jubileuminak is. Egyrészt fennállásának 30. évfordulóját ünnepli idén a klub, másrészt pedig már 5. alkalommal sikerült a rendezvényt Eperjesi Nándoréknak összehozni. ács Hogyan is sikerült ez a nagyszabású rendezvény? Mit szóltak a vendégek? Hogyan érezték magukat a Jászság fővárosában? Kik nyertek névszerint érmeket a szakosztályból? Erre kerestük a választ, amire a szakosztály vezetője, készséggel válaszolt. „Az 5. Lehel Vezér Nemzetközi ITF Taekwon-do Kupa a jubileumhoz méltóan sikerült, hiszen 7 ország 19 klubjának több mint 160 versenyzője jött el Jászberénybe. Egyesületünkből 17 sportoló mérettette meg magát formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt kategóriában, természetesen mindkét nem részvételével. A külföldi klubok versenyzői, edzői és kísérői már pénteken itt voltak váro­ sunkban. Közel száz főről beszélhetünk, ami annyit jelent, hogy ennyi külföldi vendég talán csak a Csángó Fesztiválra

Jászberényi futók Szerbiában Diáklövészek

szokott eljönni városunkba. A legtöbb klub nem először volt nálunk, és ők már tudták, hogy milyen helyre jönnek, és otthonosan mozogtak, sétáltak, nézelődtek városunkban. A versenyen nagyon jó hangulat volt, de ez már a mi „nagy családunkban” megszokott dolog, sok kategóriában szinvonalas harcok alakultak ki. Ez egyébként nem véletlen, hiszen az ifjúsági és felnőtt versenyzők között, a külföldieknél több válogatott versenyző is csatasorba állt. A „sógorok” csapata, amiből kettő is megjelent, újdonság volt, habár az egyik már járt nálunk és most ismét eljöttek. Egy másikkal az idei csehországi versenyen ismerkedtünk meg, és sikerült őket elhívni hozzánk, és már most megígérték, hogy jövőre ismét itt lesznek. Ez is bizonyítja, hogy jól érezték magukat városunkban. Természetesen kiemelten készültünk a kupánkra és úgy szerveztük, hogy versenyzőink minden kategóriában érdekeltek legyenek. Így

IV. Jeddi Farm Díjugrató Kupa

A Honfoglalás LLK augusztusban először szervezett felkészítő tábort, ahol az utánpótlás korú egyesületi tagok tanulhattak lőelméletet, lőgyakorlatot és versenyzési ismereteket is.

Szerbiában, Újvidéken, a „Vajdaság fővárosában” rendezték meg az elmúlt hétvégén a 21. Novi Sad Maratont. A jászberényi futók is indultak a különböző futótávokon, ami a történelmi belvárosból indult, annak sétáló utcáin és a Duna parton kanyargott. A maraton

mellett, a futópálya vezetéséből adódóan, 33 km-t, 25 km-t, 10 km-t is lehetett választani. Három berényi teljesítette a maratont, hárman pedig 10 km-en futottak. A 25 km-es táv női mezőnyében Demeter Mónika másodikként ért célba, és dobogóra álhatott.

A Jászárokszállási Lovas Baráti Kör és a Jászárokszállási VSE a Jeddi Lovasfarmon vasárnap rendezte meg a IV. Jeddi Farm Díjugrató Kupát.

A kéthetes bentlakásos tábor Hábencius Ferencné tapasztalt sportlövő felkészítő munkájával és Bornemissza István vezetésével zajlott. Az október 5-én Szolnokon rendezett Megyei Diákolimpia döntőn elért eredmények bizonyítják, hogy a felkészülés sikeres volt, így jövőre is megszerevezik a tábort. Hájos Pál (Gróf Apponyi Ált. Isk.) arany, Gyephár Gábor (Belvárosi Ált. Isk.) ezüst, Kun Gábor (Gábor Dénes SZKI) ezüst, Berke Márton (LVG) 2 bronz, Pataki Márton ( Liska) ezüst.

K. N. K. A családias hangulatú esemény vendégeit Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntötte. A kiváló sportteljesítmények, a gyönyörű paripák, a kifogástalan szervezés és a szervezők által nyújtott önzetlen vendéglátás eredményeként a Díjugrató Kupa tartalmas hétvégi programnak bizonyult mind a lovassportot értő szemmel figyelemmel kísérők, mind pedig a laikus gyönyörködők számára.

Táncolnak kicsik és nagyok

Mezei futóverseny

Második alkalommal randevúznak városunkban szombaton a jászsági gyermek néptáncosok azzal a szándékkal, hogy az Etyem, petyem, pontyom nevezetű találkozón összemérjék egymással táncbéli tudásukat.

Múlt hét csütörtökön rendezték a területi mezei futóverseny második részét, ahol az egy héttel korábban versenyző felső tagozatos diákok után most az alsósok mérhették ös�sze egymással gyorsaságukat a jászberényi füves pályán.

A 14 órakor kezdődő versenyt nyilvános színpadbejárás előzi meg a Víz utcai székházban, majd Kocsán László az Országos Néptánc Baráti Kör elnöke köszöntőjét követően táncelőadások ke-

sz. k. m. A felső tagozatos diákokat a jászberényi Belvárosi, Székely és a Nagyboldogas�szony, valamint a pélyi Csete Balázs iskola tanulói képviselték. Az alsósok az Apponyi, Belvárosi, Székely, Nagyboldogasszony és az apáti általános iskolák színeiben sportoltak. A Belvárosi

sikerült elérni a nagyszámú aranyérem begyűjtését. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy volt olyan versenyzőnk, aki mindkét versenyszámában elindult, és mindkét helyen a dobogó tetejére állhatott. Továbbá az is növelte a megszerezhető érmek számát, hogy a világszövetségünk által előírt versenyszabályzat szerint 102 kategóriát kellett kiírnunk. Összességében tehát minden jól alakult és már a jövő évi esemény lebonyolításán gondolkodunk. Az idén pedig még egy nagyobb találkát szeretnénk összehozni, ahol versenyzőinken kívül a családtagokat, barátokat hívnánk meg, hogy családias körben emlékezzünk vissza az elmúlt 30 évünkre.” – fejezte be értékelését Eperjesi Nándor a JSE Kondor ITF Taekwon-do szakosztály vezetője-edzője. A szakosztály sportolóinak érmei: 12 arany, 5 ezüst, 6 bronz. Mindkét versenyszámban első lett, azaz két aranyat gyűjtött be Klein Gergő, Kovács Máté és Soós László. Küzdelemben nem talált legyőzőre Fődi Petra, Horváth Kornél és Bálint Zoltán. Formagyakorlatban legjobb lett a kategóriájában Jakus Donát, Nagy István és Virág Márton. (Részletesebben: www.berenycafe.hu)

retében mutatkoznak be a fiatalok a zsűri előtt. A műsorban, önálló koncerten és az azt követő gyermek táncházban a salgótarjáni Folt együttes muzsikál. A gyermekek versengését követően 20 órától az ötödik születésnapját ünneplő Petrence Táncegyüttes szatmári táncokkal lép színpadra. Műsorukban szintén a Folt zenekar húzza a talpalávalót, az előadást a Barkóca Ifjúsági Táncegyüttes koreográfiája színesíti. Az est táncházzal zárul.

Jászberény Városi Futónap Általános Iskolai csapatai bizonyultak a legjobbnak, ötször állhattak a képzeletbeli dobogó csúcsára, míg Jászapáti csapatai háromszor győztek. Egyéniben

Dankó Ádám, Gulyás Gergely, Csillik Kristóf, Kovács Kornél, Ádám Réka, Szabó Zita, Perlaki Ildikó, Kovács Kitti vehetik majd át aranyérmeiket.

2013. október 20. vasárnap Jászberény–Margit-sziget

Nevezés: a futamod rajtja előtt minimum tíz perccel


Szabadidő

6. oldal

Időjárás-előrejelzés Változatlanul Kellemes őszi idő. Lassan melegszik a levegő, hétvégére ismét kellemes, napos idő várható, 18-20 ˚C-os nappali, 7-10 ˚C-os éjszakai hőmérséklettel. Gyenge eső a jövő hét első felében fordulhat elő. (Forrás: www.koponyeg.hu)

Jász Trió TV�–�A Jászság közelebbről október 17-23.

Apáti Hírmondó: csütörtök 6.00, 7.30; szombat 20.00; vasárnap 7.00; szerda 6.00, 7.00, 19.00, 20.00, 22.00 Bencze Show: Bakai László péntek 8.30 Müller Péter hétfő 20.30; kedd 18.30, 20.30 Berényi Hírmondó: (friss hírek: csütörtökönként) csütörtök 19.00, 20.00, 22.00; péntek 6.00, 7.00, 20.30; szombat 6.00, 9.00, 16.30, 19.00; vasárnap 6.00, 16.30, 19.00.; hétfő 6.00, 21.30 Berényi Pillanatok: Csángó Fesztivál csütörtök 17.30; kedd 19.30

Döntés után: csütörtök 18.30; vasárnap 10.00, 16.00, 20.30; hétfő 8.00 Épí-tech: péntek 8.00, kedd 7.30, 18.00, 20.00 Értékőrző: csütörtök 8.30; szerda 20.30 Fényszaruról jelentjük: péntek 19.00, 20.00, 22.00; szombat 7.00, 21.00, 22.00; vasárnap 8.00 Képújság: csütörtök 8.30-17.30; péntek 9.00-18.30; szombat 10.0016.00; vasárnap 10.30-16.00; hétfő 8.30-18.30; kedd 8.3018.00; szerda 8.30-18.00 Kívánság Batyu: csütörtök 21.15; szombat 17.45; vasárnap 17.45, 21.15; szerda 18.00, 21.15

Konyha.tv Rántotta csütörtök 7.00; hétfő 7.00 Rózsakunyhó csütörtök 7.25; hétfő 7.25 Edd meg, amit főztél! kedd 19.00, szerda 8.00 (ism.) Befőző csütörtök 21.00; szombat 17.30; vasárnap 17.30, 21.00; szerda 21.00 Rockfőzde péntek 21.30; szombat 8.00 (ism) Príma konyha vasárnap 8.30 Kosárlabda: Kaposvári KK–Fortress Jb hétfő 19.00; kedd 6.00, 21.00 Kultusz: péntek 18.30; szombat 8.30, 16.00, 18.30; vasárnap 9.00, 18.30, 20.00; hétfő 7.30, 18.30; kedd 8.00

Új műsor! Október 14-től a hét minden napján a konyha.tv műsorait „tálaljuk”! A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Műsorainkat megnézheti a www.jttv.hu weboldalon is. Műsorunkkal kapcsolatban hívja az (57) 655-555-ös telefonszámot, vagy küldjön e-mailt az info@triomedia.hu címre! Közösségi oldalunk: www.facebook.com/jasztriotv

Ügyeletek Gyógyszertárak Október 17. csütörtök Elixír Gyógyszertár Jb. Tesco

Október 23. szerda Mérleg Gyógyszertár Jb. Bercsényi út. 10. Tel: 410-834

Október 18. péntek

Thököly Gyógyszertár Jb. Thököly u. 14. Tel: 502-667

Október 24. csütörtök Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382

Október 19. szombat

Szentháromság Patika Jb. Lehel Vezér tér 14. Tel: 502-635 Október 20. vasárnap Zöldkereszt Gyógyszertár Jb. Gyöngyösi út 44. Tel: 413-382 Október 21. hétfő Kígyó Gyógyszertár Jb. Kossuth u. 33. Tel: 502-655

Október 22. kedd Kossuth Gyógyszertár Jb. Kossuth út 92. Tel.: 411-368

Központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet: Jb. Thököly út 13. Tel.: 0656/�221-304

Hétköznap:

18-tól 8 óráig.

Hétvégén, pihenő- és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Ambuláns felnőtt-ellátás hétvégén és ünnepnap: 8-tól 8 óráig Tel.: 0656/�221-304

Gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap a Thököly úti rendelőben 8-tól 18 óráig lesz.

Állattartással és kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentések: a gyepmesteri telepen (Jb, Repce u. 17.) nyitvatartási időben: hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Nyitvatartási időn kívül telefonon: 30/651-1098.

Jászkürt

Jubileumi borünnep Tízedik alkalommal randevúztak egymással városunkban az ország leghíresebb bortermő vidékeinek képviselői pénteken a Berényi Borünnep alakalmával.

Az áruház aulájában este héttől Horváth Sándor cigányzenekara muzsikált a hazai nedűk legjavából kóstolgató és baráti beszélgetés örömében elmerülő népes asztaltársaságoknak, a sátrak kínálatát mustráló vendégeknek. Az ünnep alkalmával Rédei István a Jászberényi Coop Áruház igazgatója köszöntötte a kiállítókat és a borkedvelő közönséget, majd színpadra hívta a megjelent pincészetek képviselőit. Ezúttal tizenhat kiállító érkezett a fesztiválra, köztük olyan híres pincészetek, mint a Törley, a Hilltop vagy a Tokaji Kereskedőház. Városunkat ezúttal is a Túri Pince képviselte. A jubiláló borünnep sikerének mi sem nagyobb

Újság Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja

Buschman Éva Abba nyerhettünk „bepillantást” a közel egy óra alatt, hogy mit tehetünk a szemtrénerrel együttműködve annak érdekében, hogy látásunk javuljon, és szemünk kondícióját megőrizzük. A résztvevők gyakorlatban is kipróbálhattak néhány technikát Tóthné Gyulavári Mónika segítségével. Ezek közül az egyik a „hunyorgatás” volt, amely kiváló a szemeket ellátó erek serkentésére. A szem érellátása javul tőle. Az előadáson hallhattunk a látástréning múltjáról is. Bates, Schneider, Koplakov neve mellett a magyarorLátásjavítás szemüveg nélkül avagy Gyakorlati útmutató a rossz látási szokások megváltoztatásához!

Tóthné Gyulavári Mónika szemtréner 0630/5500646; Rendelés: Jászberény Szövetkezet u. 5.

Szemtornával javítható látáshibák: a rövid- és távollátás, az olvasó szemüvegesség, a kancsalság, a tompa látás, a cukorbetegség által bekövetkezett szemkárosodás, az ún. díszes problémák oldása is (beszéd, hallás, olvasási, számolási, írási zavarok)

Méz, propolisz, virágpor, méhpempő méhviaszgyertyák. 3 kg feletti rendelés esetén Jászberényben ingyenes házhozszállítás!

Csomor Imre

30/483-0790 csomor.imre@freemail.hu 5100 Jászberény, Sólyom u. 13.

Főszerkesztő: Halász Lajos Tel.: +3630/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com Munkatársak: Farkas Ferenc, Gergely Csilla, Ács Tibor, Buschman Éva, Gurzó Klári, Kárpáti Márta, Taczman Mária. Tördelő: Sándor Eliza. Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő utca 5-7. Tel.: 57/502-622 Hirdetések: berenyiujsag@gmail.com Kiadó: JVV Zrt.; Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

bizonyítéka, mint az évről évre itt megjelenő szép számú közönség – mondta Rédei István, majd szép estét, jó beszélgetést kívánva közös koccintásra szólította fel a sokaságot. Az ünnepet követő szombat délelőtt a gyermekek szórakoztatásával telt az aulában, ahol ugrálóvár, vetélkedők, alkotási lehetőség várta a kicsiket.

Látásjavítás szemüveg nélkül Csütörtökön koraeste a Városi Könyvtár kamaratermében Tóthné Gyulavári Mónika tartott előadást Látásjavítás szemüveg nélkül címmel.

Jászberény, Kertész u. 1. T.: 0630/390-2856 0620/405-0405

Nyitvatartás: h-p 8.00-17.00 szo-v 8.00-12.00

Gyümölcsfa-csemeték, szőlőoltványok, bogyósok. Bokor- és magastörzsű rózsák nagy választékban. Örökzöldek, díszfák, cserjék, ültetőedények. www.kertvarazs-online.hu

Programok Mozinyitó nap Október 18-án, pénteken 15 órakor a Lehel Film- Színház nyitó produkciójában Szabó Magda regénye alapján készült Az ajtó című magyar-német filmdráma látható, majd az est folyamán 3D és koncertfilm-vetítés, és meglepetésfilm is várja az érdeklődőket. 18 órakor a Hamza Stúdió művészeinek Jász-Száj című tárlata nyílik.

kárpáti

Fogászati ügyelet Heti pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon: 7 és 15 óra között a Szolnok, Temető út 1. szám alatti rendelőben. Tel.: 56/�210-130

2013. október 17.

szági szemtrénerekről is szó volt, úgy mint, Vén Péterről, aki először használta ezt a módszert és dr. Ozsváth Máriáról, aki még ma is alkalmazza, s indít ezen a területen képzéseket. Elhangzott, hogy a tréning természetes, szelíd módszer a szemproblémák gyógyításában. Minden korosztály rábízhatja magát az egyszerű, relaxáción alapuló gyakorlatokra. A látás tanult szokásunk, melynek „elfelejtése” vezet a szemüveg használatához. A tréning miden szemüvegesnek hasznos. Komplikált látási zavart csökkent, gyógyít, ha a „fejben” kezdjük el a munkát és nem a szemünkben. A szemtréning nem ártalmas senkinek, azonban először fontos, hogy szemorvoshoz forduljunk a problémánkkal, majd utána keressük fel a szemtrénert. – Hallhattuk Tóthné Gyulavári Mónikától csütörtökön este a könyvtárban.

Bábszínház Október 19-én, szombaton délelőtt 11 órakor a Lehel FilmSzínházban a Harlekin Bábszínház művészei vendégszerepelnek, akik a Piroska és a farkast adják elő. Néptánc Október 19-én, szombaton 20 órakor a Jászság Népi Együttes székházban az ötéves Petrence Táncegyüttes ünnepi műsora látható. Közreműködik a Folt zenekar és a Barkóca Ifjúsági Táncegyüttes. A műsort táncház zárja. Jazz-koncert Október 19-én, szombaton 22 órakor a Lehel Film- Színházban a Pély Barna Trió lép fel. Színház Október 20-án, vasárnap 19 órakor a Lehel Film- Színház a Körúti Színház előadásában Molnár Ferenc A doktor úr című darabját tűzi műsorra. Nemzeti ünnep Október 23-án, szerdán 9 órakor a Ferences templomban szentmisével veszi kezdetét az ünnep, mely 10 órakor a Ferencesek terén, az 1956-os emlékműnél koszorúzással és ünnepi műsorral folytatódik. Hangverseny Október 23-án, 18 órakor a Déryné Rendezvényházban a Magdeburgi Kórus és a Déryné Vegyeskar hangversenyére várják a zenekedvelő közönséget.


Ajánló

2013. október 17.

7. oldal

Jászsági alkotók kiállítása Zsúfolásig megtelt a Kájoni János Ferences Ház díszterme Budapesten október 12-én a Jász Alkotók Köre (JAK) képzőművészeti kiállításának megnyitóján. A tárlatot Andrássy Erika művészettörténet hallgató nyitotta meg. Bognár Mária Köszöntőjét Ady Endre A magyar Ugaron című versének néhány sorával kezdte. Ezután kitért arra, milyen vál-

tozatos témákkal vonultak fel a művészek ezúttal is, így a képek között megtalálható a tájkép, portré, parasztház ábrázolás, virágcsendélet. Az idén tovább utazunk a jász tájakon, egyes festmények Olaszországba, Egyiptomba és persze Budapestre visznek el minket. Az alkotók rájuk jellemző egyéni stílusban hozták létre műveiket, nemegyszer sajátos ecsetkezeléssel, éppen ez adja e csoportos kiállítás varázsát, eszenciáját. A továbbiakban kifejtette, hogy az 1995-ben alapított JAK egyik fő célja volt egy művésztelep létrehozása a Jászságból elszármazott művészek számára. Ebben ma már az alapítók mellett a tanítványok is helyet kapnak, és fontos célkitűzése a fiatal tehetségek felkarolása is. A nyaranta megvalósuló művésztelepen, amelyet immár 16 éve Szalkári Rózsa vezet, a Jászföld, a jász ember és az itteni népi kultúra kerül középpontba. A megnyitó hangulatát Gőz Eszter és Utasi Orsolya fuvolajátéka tette ünnepivé, akik Bizet Kis

Őspasik, őscsajok Egy pad, néhány rongy, egy Fanny magazin, pecabot, az őskor művészetének két jellegzetes képviselője, valamint egy kuka, melyből időnként füst hömpölyög elő. Ennyiből meg is van az Ősember című színdarab kelléktára. Illetve mégsem: kell még hozzá egy Kálloy Molnár Péter, aki ezt a szerény díszletet életre kelti. Sándor Eliza A one-man-show – azaz az egyszemélyes darab – nem könnyű műfaj. Kiváló szerzőt és kiváló színészt kíván, hogy a közönség figyelme több mint egy órán keresztül töretlen maradjon, mi több, a publikum mindvégig jól szórakozzon. Ebben keresendő az Ősember hatalmas nemzetközi sikere (hogy mást ne említsek, jelenleg a Broadway legtöbbet játszott one-man-showja). S emiatt zengett a kacagástól a jászberényi főiskola díszterme is múlt csütörtök este a MaloM Színháznak köszönhetően. Rob Becker komédiája egy hétköznapi helyzet köré szerveződik: a középkorú férfi „összebalhézik az asszonnyal”.

Eddig még nem is lenne túl izgalmas a dolog, no de elég bizalmas viszonyban van már könyökünk a „van egy vicces félreértés, és akkor azt hiszi, hogy azzal csalja, de közben meg dehogyis, mert amazzal” típusú izgalmakkal, melyek során elengedhetetlen, hogy legalább az egyik férfi szereplő női ruhát öltsön. Becker darabjában semmi ilyesmi nincs. Mi több, egyetlen férfi (következetesen ragaszkodva az unalmas póló-farmer összeállításhoz) játssza az egészet, mégsem érezzük úgy egy percig se, hogy ellaposodna. Mégcsak nem is csap át a dolog stand up comedybe – bár kétségkívül közel áll a műfajhoz. Szerencsére ugyanis Kálloy Molnár személyében a „kiváló színész” rész is adott a darab sikeréhez. Érdemeit egyegy karakter megformálásában már mindenki jól ismeri. Ezúttal azonban legalább két másik karakter is megelevenedett általa: az imént emlegetett „asszony” és maga a címszereplő. A leendő feleség bátortalan mosolya az első randin, szigorú tekintete az anyósülésen vagy a porszívó mellett, még szigorúbb tekintete a férj kidobásakor,

fantázia a Carmen című opera nyomán című darabját szólaltatták meg. A terembe lépve mágnesként vonzza oda a tekintetet Kiss Bertalan két gyönyörű, díjnyertes tájképe. A díjakat a Beszélő természet című pályázaton nyerte a művész ez év szeptemberében. A közelgő karácsony hangulatát idéző képek egyike az Ezüstvasárnap, amely Jászjákóhalmán készült, ahová a festőművész kezdetben is gyakran átjárogatott Jászdózsáról, és mindig nagyon megfogta a dombon elhelyezkedő templom. Most egy, a helybeliek által sem nagyon ismert nézőpontból láthatjuk a templomot, a házakat, a látványt beragyogó és a felhőket sajátos, ünnepélyes színekre festő Nappal a háttérben. A másik festménye, a Karácsony az Alföldön szintén a tájnak, a természetnek egy egészen különleges pillanatfelvétele ecsettel megvalósítva: az ablakokon kiszűrődő fényt és a hó csillogását egyszerre láttatja nézőjével, aki beleképzelheti magát a hófödte tájba, fehér karácsonyról álmodozva. A különleges, egyedi technikával készült olajfestmények a mérnöki precizitás és a művészi alkotás egységei. A néhány éve ismét Jászapátin élő és alkotó Szalkári Rózsa ez alkalommal is a szülőföldhöz való kötődést kifejező festményeivel ejti rabul szemlélőjét. Aratás után című festményén a mai, gépekkel learatott, szalmabálás tarló képe elevenedik meg, Az Apáti templom című alkotása nem csak magát az épületet, hanem előterét is hatásosan jeleníti meg. A jászárokszállási Bobák László ezúttal a nála korábban nem megszokott hideg színárnyalatok alkalmazásával kelti fel az érdeklődést. A Hősök terén című városi tájképe egy rideg téli napon örökítette meg a tér egy szép részletét, ahol a kékes-lila háttér dominál. Ez a két szín egészíti ki, illetve emeli ki az Október című festményén is a fák őszi lombját. Műveiben a plein air festészet felé tett elmozdulást, a helyszíni érzés spontaneitását érezzük. Molnár János Angyali üdvözlet és Kettős portré című alkotásai előtt is sokak elidőznek. Első pillanatra ez a kép is egy szokásos angyali üdvözlet Máriával és az angyallal. Gábriel arkangyal

valamint a vissza-visszatérő titokzatos ősember szelleme jelen voltak a színpadon anélkül, hogy láttuk volna őket, vagy akár mimikájukat a színész arcán. De jelen volt a közönség is, akiket főszereplőnk rendre bevont, a helyi sajátosságokat és hirtelen jött helyzeteket sem hagyva figyelmen kívül. (Na igen, azt már a Beugró óta tudjuk, hogy az improvizáció területén is sziporkázik.) Kettejük összjátékának: az írónak (itt említsük meg a darabot igazán magyarrá varázsoló Szántó Erika érdemeit is) és a színésznek köszönhetően remekül szórakozhatott a nagyérdemű. Ám másfél órás rekeszizom-tréningnél többet kaptunk. Egy idő után ugyanis rájöttünk, a darab nem erről a középkorú pasiról és a feleségéről szólt. Mégcsak nem is az ősemberről. Kinn állt a színpadon minden valaha volt férfi és nő, lecsupaszítva, atomjaira bontva. S miközben jót derültünk magunkon, azért a mű a maga nem tolakodó módján eljuttatta az üzenetét: a közhiedelemmel ellentétben a férfiak sem „gyökerek”, csak mások, mint a „csajok”. S voltaképp, alapvetően mégiscsak ugyanolyanok. Vagy olyanabbak. A belépődíj tehát minden forintját megérte. S mégcsak egy kiskosztümbe bújt férfi sem kellett hozzá.

kezében a pálmaágat a művész nem csak a béke, a szeretet jelképének szánta, jobban megfigyelve az úgy hajlik, mint egy íj, éppen csak a nyílvessző hiányzik róla. Mintha csak Ámor venné célba a kiszemeltet. Felül a mindenség, a férfierő örök jelképe a Nap. Mária feje fölött (a Glóriának is értelmezhető) Hold, a nőiség jelképe. A madárka keresztény szimbólum. Kettős portré című rajzán feleségével látható a festőművész. A fiatal generációhoz tartozó, jászkíséri születésű Czókoly Nikoletta két csendélete egészen más színvilágot tükröz, mint amit eddig láttunk tőle. Bár a képek színkompozíciója kicsit lecsendesült, a színek erőteljességén, világításán most is átérződik a lángolás. A képzőművészeti tárlaton Bobák László, Bendéné May Mária, Borbás P. Zsuzsanna, Czókoly Nikoletta, Deli Julianna, D. Kovács Júlia, Elter Tibor, Gara Gizella, Kiss Bertalan, Magyar Ari,

Molnár János, Szalkári Rózsa, Szabari Zoltán, Terjékiné Mozsár Magda, Törökné Rusvai Mária, Pásztorné Győr Mária, és Thuróczy Zoltán alkotásai tekinthetők meg október 25-ig.

Harmadik feleségnek befűzve Lángh Júlia írónővel eltöltendő irodalmi teadélutánra invitálták a könyvtár munkatársai szerdán az érdeklődőket. Teát szürcsölve repültünk egy egzotikus világba, a messzi Afrikába. Nagy Katalin A meghívóhoz méltó hamisítatlan teaházi hangulat fogadta a betérőket, a galéria teaházzá alakult. Formabontó módon a megszokott széksorok helyett ízlésesen megterített kerekasztalnál helyezkedhetett el a közönség. A termet frissen főtt tea forró gőzének illata töltötte be. A könyvtárosok osztatlan sikert arató ötlete a várakozást is élménnyé tette. Lángh Júlia írónő színes egyéniségével, magával ragadó lendületese előadásmódjával tette emlékezetessé ezt az estét. A francia-magyar szakos végzettségű írónő 1984-től 1993-ig a Szabad Európa Rádió tudósítójaként dolgozott Münchenben, majd a rádió megszűnését követően egy óvónői álláshirdetésre a mély szegénységgel küszködő Niger állam Illela nevű falujába utazott. Az ott töltött egy év élményeiből adott ízelítőt

az európai ember számára titokzatos Afrika mindennapjaiból. Érdekes volt hallani arról, hogy az első feleségek, akiket a családok praktikussági szempontok szerint választanak, szinte mindig mogorvák, merevek, míg a további feleségek kedvesek, közvetlenek, köszönhetően annak, hogy a férj saját választásaként érzelmi kapcsolatban élnek. Megismerhettük az adózás rendjének nálunk is megfontolandó, irigylésre méltó, kissé nehezen értelmezhető gyakorlatát. Eszerint a falu tényleges hatalom nélküli, de köztiszteletnek örvendő királya, ha az adót nem tudta beszedni, a renitens adózónak egy kecskét ajándékozott, ezzel mozdítva elő az adózási hajlandóságát. Az előadást a közreadott fényképek tették még szemléletesebbé. Az írónőt a falu lakói olyannyira befogadták, hogy szerződésének lejártakor egy második feleség meghívta őt a családjába harmadik feleségnek. Az afrikai élményekből két csodálatos könyv – a Közel Afrikához és a Vissza Afrikába – született. Az olvasó őszintén sajnálhatja, hogy Lángh Júlia elhárította az afrikai feleség státuszt, mert ez a terület így rejtve maradt előttünk.


Sport�

8. oldal

Rövid hírek Utánpótlás labdarúgó-bajnokság. NB II. Közép B csoport: U-21: JSE–Cegléd 0-4 U-17: JSE–Cegléd 2-0 U-15: Hatvan–JSE 0-5 U-14: Hatvan - JSE 2-3. NBII Közép-Keleti csoport: U-21: Veresegyház–JFC 1-1 U-17: Veresegyház–JFC 10-1. Női labdarúgás. A női labdarúgó NB II-ben Jászberény együttese a 2. helyezett Monort fogadta. A találkozót 1-1es első félidő után a vendégek nyerték: Jászberényi FC – Monor 1-2. A megyei bajnokságban viszont a cibakházi lányokat legyőzték 3-0 arányban. Női röplabda NB II. Női röplabdásaink a csoport egyik legerősebb csapata, Szeged vendége volt a hét végén. Az első játszmát elvesztették, de a többit biztosan hozták: Szeged–Jászberényi RK 1-3.

Női junior kézilabda NB II. A jászberényi lányok ezúttal a sereghajtó Alsózsolcát fogadták, és ahogy várható volt, nagyarányú győzelmet arattak: Jászberényi TF DSE – Alsózsolca 38-16 Megyei sakkbajnokság. Megkezdődött a megyei sakk csapatbajnokság is, ahol az első fordulóban a megyeszékhely csapatát fogadták sakkozóink és megnyerték a találkozót. Jászberényi SakkKör – Szolnok 6-4. Győzött: Fridvalszki Richárd, Tajti Sándor, Inges Zénó, Sebők Máté. Remizett: Pécsi Roland, Csík Martin, Baranyi Róbert és Farkas István. Ritmikus gimnasztika. Jól szerepeltek a Jászberényi RGSE versenyzői az ukrajnai Ungváron rendezett Kárpátia Kupa elnevezésű nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyen, ahol összesen 315 indulót regisztráltak. Katona Laura dobogóra is álhatott, mint bronzérmes. A többiek helyezése: Virág Vivien 6., Virág Melani 10., Szatmári Bianka 14.

Erős ellenfelünk volt a Falco triplatalálatot kellett bepottyantani az Jászberény kosárlabdacsapata alig tíz nap alatt már a harmadik bajnoki „életben maradásért”. Szerencsére a venmeccsét játszotta, és ez is sikeres volt. dégek nem faultra játszottak, és ezt ki Ezen a szombati mérkőzésen játszot- is használta a berényi csapat „csupaszív” tak legjobban Földi Sándor tanítvá- embere, Markovic, és beszórt egy hármast, 84-84. Természetesen minden nyai, viszont az ellenfél is nagyon jó benyomást keltett a jászberényi össze- hazai szurkoló egy emberként ugrott talpra és még intenzívebben biztatta csapáson. csapatát. Ez az óriási hangorkán és a mieink gyors négypontos vezetése, majd Annak ellenére, hogy a Falco a szerdai kétszeri hosszabbításos mérkőzés után Raivio triplája szinte letaglózta az ellen(Kecskeméttől szenvedtek vereséget) ér- felet és máris kezdődhetett az ünneplés: kezett városunkba, igazán nem látszott Fortress-Jászberény�–�Falco KC Szomfáradtság a csapaton a mérkőzés elején. bathely 101-92. A győztes csapat tagSőt olyan iramban indították a mérkő- jai: Savic 17/9, Raivio 24/6, Soós 5/3, zést mintha kétheti pihenő után kaptak Dukics 8/6, Lazar 18. Csere: Markovic volna játéklehetőséget. Sokáig kezük- 18/3, Szögi -, Horti 11. Földi Sándor a mérkőzés után elben is tartották a mérkőzés irányítását, mondta, hogy megköszönte a játékode a mienk nagy hajrával hárompontos soknak a mérkőzésen tanúsított hozzávezetést szereztek a nagyszünetre. A második félidő ott folytatódott állását. Ezúttal sem hagyta szó nélkül ahol az első abbamaradt, azaz óriási a közönség párját ritkító biztatását. küzdelemben fej-fej mellett haladtak a Kiemelte azt is, hogy egy jó csapatot győztek le és amellett, hogy győzelemcsapatok, de azért majd mindig a Falco vezetett. Az igazi izgalmak akkor kez- mel végződött a mérkőzés, voltak hibák, dődtek, amikor hátra volt még talán egy amit ki kell javítaniuk szerdáig, hiszen a fél perc és a szombathelyi gárda vezetett Kaposvár elleni meccs is nagyon nehézhárom ponttal. Mit volt, mint tenni egy nek ígérkezik.

Aranyak Horvátországból Remekül szerepeltek a Jászberényi Yakuzák SE felnőtt női karatékái az elmúlt hétvégén a horvátországi Samoborban. A rangos nemzetközi eseményen 11 ország versenyzői mérték össze erejüket. A berényi klubot és városunkat Szabó Zsófia és Herczeg Lilla képviselte a -55 kg-ban. Zsófi arany érmet szerzett maga mögé utasítva egy nagyon kemény kilenc perces mérkőzésen a többszörös EB győztes és helyezett, Világkupa ezüstérmes litván Diana Macuite-t. Zsófi számára különösen

értékes ez a győzelem, ui. azért lett az ez évi svájci EB-én harmadik, mert épp ettől a litván lánytól szenvedett vereséget. Herczeg Lilla harmadik helye is biztató a jövő évi azerbajdzsáni rendezésű EB tükrében. Kis pihenő után korcsoportos magyar bajnokságra készülnek Agócs Tibor tanítványai. A legjobbak ezután sem kapnak pihenőt, ugyanis további edzőtáborok következnek a 2014. évi Bakuban megrendezésre kerülő EBre való felkészülés jegyében. Ide előre láthatólag a legtöbb versenyzőt a Yakzuzák SE delegálja a válogatottba.

2013. október 17.

Köszöntötték a birkózó dinasztiát

próbálok szerencsét. Mikor végignéztem ellenfeleimet, akkor döbbentem rá, hogy micsoda közegbe cseppentem, ugyanis kétméteres »nagydarab» tíz kilóval nehezebb embereket pillantottam meg. Szerencsére motivációt jelentett számomra, hogy akkora már több magyar honfitársam sikeresen szerepelt, így én, a »jászsági gyerek« sem maradhattam szégyenben. Minden erőmet ös�szeszedve két mérkőzést megnyertem, a harmadikat elveszítettem. Így már csak a bronzérmet célozhattam meg, amit végül is egy orosz versenyző legyőzésével tudtam elérni.” – mesélte az immár kétszeres vb bronzérmes veteránbirkózó. Előző bronzérmét egyébként a tavalyi budapesti vb-n szerezte. Száraz Ferenc elmondta még, nagyon örül annak, hogy sok fiatal kissrác látogatja edzéseiket. Arra biztatja a szülőket, hogy minél többen vigyék csemetéjüket, hiszen náluk a J-ÁSZ SE edzésein nagyon jó kezekben vannak. A visszajelzések azt mutatják, hogy akik hozzájuk járnak, céltudatosabbak és sokkal fegyelmezettebbek lettek társaiknál.

Az elmúlt pénteken este a J-ÁSZ SE birkózó szakosztály szervezésében köszöntötték Száraz Ferencet, akinek a nyakába a szarajevói Veterán Birkózó Világbajnokságon kötöttfogásban, bronzérem került. Szintén köszöntötték unokáját Száraz Vivient is, aki korábban – mint azt lapunk is hírül adta – a kadet birkózó vb-n 5. helyezett lett. A mini ünnepséget a birkózók főhadiszállásán a Lehel Vezér Gimnázium konditermében tartották, ahol megjelent Szatmári Antalné, az önkormányzat humánerőforrás bizottságának elnöke is. Az összegyűlteket Kovács György, a J-ÁSZ SE elnöke köszöntötte, és méltatta a Száraz birkózó dinasztia sikereit. A két ünnepelt mellett, Száraz Tibor munkáját is kiemelte, aki nagy odaadás-

sal, lelkiismeretesen látja el a szakosztály edzői feladatát. Szatmári Antalné pedig, egy-egy virágcsokrot adott át a Száraz család mindhárom tagjának. Majd többek között elmondta, hogy Vivien eddigi tevékenységét nagyra becsülik és anyagiakban is támogatják őt. A szőnyegen körbeülő ifjú birkózóknak pedig elmondta, hogy kövessék Száraz Ferenc és Vivien példáját és érjenek el hasonló sikereket. A rövid ünnepség után természetesen folytatódott az esti tevékenység, azaz Száraz Tibor sípszavára megkezdődött a birkózók edzése. Ezt a rövid átállást kihasználva kérdeztem Száraz Ferencet újabb bronzérmének történetéről. „Már a vb kezdetén meglepetés ért, ugyanis az én felső súlyhatárom 85 kg, így fogyasztásomat erre összpontosítottam. Ám amikor kiérkeztem, akkor döbbentem rá, hogy elnéztük az én súlycsoportom kezdési időpontját és a bemérlegelésnél 1,5 kilóval nehezebb, azaz »túlsúlyos« lettem. Mit volt mit tennem, ha már kiutaztam, úgy döntöttem, hogy a 97 kilogrammosak között

Tíz ziccer, három gól

Győzelem a bajnok otthonában

Jászberény labdarúgócsapata a megyei I. osztályban debütáló Cibakháza vendége volt az elmúlt szombaton.

Vasárnap délután Szegeden vendégszerepelt a Jászberényi Röplabda Klub, ahol a tavalyi NB II-es szezon első helyezettje, az SZTE EHÖK SE ellen kellett felvennie a küzdelmet a mieinknek.

Nagy sikert könyvelhet el Jászberény sportélete, hiszen az örökifjú Száraz Ferenc Szarajevóban, a veteránoknak rendezett Birkózó Világbajnokságon bronzérmet szerzett. á. t.

A mérkőzés elejétől a mieink sorra dolgozták ki helyzetüket, a vendéglátók meg igyekeztek hatástalanítani a támadásokat. A mérkőzés elején sikerült is, Besenyei lövése az egyik kapufáról átpattant a másikra, ám onnan a mezőnybe szállt vissza. Így az első gólig a 24. percig kellett várni, amikor Besenyei a megjátszott labdát visszagurította Német Gyulának, aki az üres kapuba gurított. Szünet után továbbra is „felborult” a pálya a JFC támadások miatt, ami azért kétszer góllá is érett. Először egy szöglet után kipattanó labdát a védő Bálint Péter préselte a hálóba, majd becserélte az edző Gacs Gergőt. A bennfentesek már ekkor sejtették, hogy Gergő is fog találni egy rést a kapuba, ha már pályára lép. Szokásához híven talált is, – sorrendben 3. becserélt mérkőzésén – egy kavarodás, forgolódás után a jobb sarokba helyezte a játékszert. Ezzel ki is alakította a végeredményt: Cibakháza – Jászberény 0-3 Vigh Tibor elmondta, hogy a mezőny legjobbja mindenképpen a vendéglátók kapusa volt, akit csatárai tettek naggyá, mert legalább tíz ziccert puskáztak el. Ezzel együtt úgy érzi, hogy tovább javult csatárjátékuk. Szükség is lesz erre, hiszen az igen jó erőkből álló Kisújszállás lesz a JFC vendége. A mérkőzés szombaton 14 óra 30-kor kezdődik majd.

Budai Levente A berényi lányok ennek megfelelően nehéz mérkőzésre számítottak, és ebben nem is tévedtek. Az egyetemi csapat tagjai rendkívül lelkesen és nagy összpontosítással kezdték a találkozót, ami talán kissé meg is lepte a mieinket, akik ugyanakkor igyekeztek az első pillanattól kezdve ellentmondást nem tűrő játékot bemutatni. Már az első percekben láthattak a szurkolók igazán látványos leütéseket vagy ejtést Pintér Andreától, előfordult, hogy Kerekesné Karakas Margit ászt ütött, ugyanakkor egy-egy ügyes hazai akciónak, vagy kisebb berényi hibának köszönhetően nem sikerült a kékmezes jászságiaknak megnyugtató előnyhöz jutni, sőt az első szett végén a házigazda tudott jobban összpontosítani – meg is nyerte ezt a játékrészt. A folytatásban ugyan gyorsan szerzett két pontot a Szeged, azonban fokozatosan javult a nyitásfogadásunk, a sáncolásunk, s bár igyekeztek lépést tartani velünk a dél-alföldiek, a nagyobb koncentráció meghozta az eredményét, hiszen a második és a harmadik szettet is viszonylag simán behúzták Deme Gábor játékosai, így összességében már a berényieknél volt az előny.

A negyedik játszma azonban ismét a vártnál szorosabb eredményt hozott. A mérkőző felek nem igazán tudtak fogást találni egymáson, s hiába volt egy-egy bravúros jászberényi megoldás, arra gyakran tudtak válaszolni a Csongrád megyeiek. Végül azonban a nagyobb játéktudás és a több rutin – megérdemelten – a JRK malmára hajtotta a vizet, ami azt jelentette, hogy nyertek felnőtt röplabdázóink: SZTE EHÖK SE�–�Jászberényi RK 1-3 (22, -20, -17, -23). JRK: Gulyás Vivien, Molnár-Németh Zsuzsanna, Szigediné László Rita, Pintér Andrea, Gregor Helga, Kerekesné Karakas Margit, Szabó Mariann. Ami a folytatást illeti, október 17én, csütörtökön 18 órától a Hűtőgépgyári Sportcsarnokban fogadja a Jászberényi Röplabda Klub a tavalyi első osztályú bajnokság ezüstérmesét, a TEVA Gödöllői RC-t a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. A nagycsapat után következhettek a juniorok, akik azt követően készültek bravúrra, hogy a szegediek elleni legutóbbi három meccset elveszítették. Sajnos ennek megfelelően alakult a vasárnapi összecsapás is. Győzedelmeskedett a Szeged, ugyanakkor a jászsági fiatalokat sem érheti kritika, hiszen igyekeztek kihozni magukból, ami ezen az estén bennük volt. SZTE EHÖK SE (junior) – Jászberényi RK (junior): 3:0 (16, 27, 11). JRK (junior): Gulyás Vivien, Pintér Andrea, Hájos Korall, Cseh Mariann, Szabó Mariann, Kohári Dóra, Kovács Daniella.

Új évf. 2. év 42. szám  

2013. október 17.

Új évf. 2. év 42. szám  

2013. október 17.

Advertisement