Page 1

TEKST Tekst

NIEUWSTE TOONSTELLING ERWIN OLAF ANTON CORBIJN Had het liefst kunstschilder willen zijn

VAN LAMSWEERDE

Brigham field

Met partner fotograferen in de modewereld

My inspiration pursue photography


4

2

Nr. 8 FOAM PLUS

20

8

12

22


INhOUd Nummer 8 2012

4

erwin olaf Op hET RANdjE

12

beroeps Fotografen BELANGRIjKSTE pARTNER

8

anton Corbijn pASSIE vOOR mUzIEK

16

inez van lamsweerde mOdEWERELd

10

Foam kids KINdERWORKShOp

22

brigham Field vROUWLIjKE SchOONhEId

3

Nr. 8 FOAM PLUS


Erwin Olaf

Paradise Portraits

Erwin Olaf

Op het randje

Seks en humor. Erwin Olaf geniet wereldfaam met opmerkelijke foto’s die vaak zijn doorspekt met deze twee elementen. Zijn werk – voor onder andere Diesel, Heineken en Microsoft – choqueert sommigen, ontroert anderen en is altijd spraakmakend. Tekst: Loes Perrée en Joost Nellen

4

Nr. 8 FOAM PLUS


INTERVIEW

Erwin Olaf (49) staat te boek als een van

Op de vraag welke overeenkomst hij

Nederlands’ grootste fotografen. Zelf re-

dan ziet tussen latex en eenzaamheid

lativeert hij dit: ‘Ik ben niet de beste in wat

geeft de kunstenaar een opmerkelijke

dan ook. Je moet gewoon dicht bij jezelf

antwoord: ‘Ik heb een keer staan vozen

blijven. Ik heb het geluk dat mensen mijn

met een jongen die zo’n pak aan had.

werk mooi vinden.’ De kunstenaar sloot in

Hoewel die gast het geweldig vond,

1981 zijn opleiding tot schrijvend journa-

was er voor mij niks aan. Het was alsof

list af aan de Hogeschool van Utrecht.

ik in een ballon stond te knijpen. Zo’n dun

Tijdens zijn studie kwam hij in aanraking

laagje creëerde een enorme afstand

met fotografie en sindsdien heeft hij de

tussen onze persoonlijke belevingen.’ De

camera nooit meer losgelaten. ‘Ik hou

manier waarop hij zijn kindertijd heeft

van dit vak. Op mijn tachtigste wil ik nog

ervaren, gaf hij met die serie een plaats.

steeds foto’s maken. Dat hoeft niet perse

‘Daar zit geen oud zeer meer.’

op dit niveau, ook het op vijftig manieren vastleggen van mijn geraniums lijkt me

Het is maar een foto

heerlijk.’

Een jaar eerder wist Olaf te schokken met zijn serie Royal Blood. Op een van

Latex

de foto’s was een lookalike van prin-

Opzien baren doet Olaf regelmatig,

ses Diana te zien met een bloederige

bijvoorbeeld met zijn vrije serie Fashion

Mercedes-ster in haar arm. ‘Het is maar

Victims (2000) waarin veel naakt en

een grap. Vaak komt zoiets spelenderwijs

stijve geslachtsdelen zijn te zien. Ook

tot stand. De vrouw op de foto was niet

Separation uit 2002, waarin een vrouw

als de prinses gecast. Nadat de visagist

en kind beiden in latex zijn gekleed, heeft

klaar was met haar werk, dacht ik: “Je-

veel stof doen opwaaien. ‘Die serie werd

zus, ze lijkt wel Lady Di.” Toen ze loensend

destijds helemaal verkeerd geïnterpre-

naar me keek, sloeg ik steil achterover.

teerd’, aldus Olaf. ‘Door het materiaal

Het was op dat moment zonde om er

van de pakken vonden mensen dat ik

niets mee te doen.’

pornografisch werk maakte met een kind

‘Aan mensen die over mijn werk vallen

er in. De foto’s gingen over mijn jeugd. In

heb ik geen boodschap. Ze zouden zich

mijn kindertijd heb ik me vaak eenzaam

over andere dingen druk moeten maken.

en onbegrepen gevoeld. Voor mij waren

Geweld en intolerantie, dat raakt mij veel

die pakken een metafoor van onbereik-

meer.’ Als homoseksueel heeft hij vaak te

baarheid en eenzaamheid.’

maken gehad met onverdraagzaamheid.

5

Nr. 8 FOAM PLUS


De Nederlandse maatschappij is in zijn ogen

hoofdschuddend. ‘Het ene sluit het andere

veel minder tolerant dan wordt beweerd. ‘In

niet uit. Al zou ik niet modellen in bontjassen

dit land mag wél worden getrouwd, maar

fotograferen, terwijl ik een week later werk

als mannen hand in hand over straat lopen

in opdracht van dierenrechtenorganisatie

worden ze nageroepen.’

PETA.’ ‘Commerciële opdrachten zorgen er voor

Dikkerdjes en transseksuelen

dat je constant wordt geprikkeld. Het pro-

Olaf wil graag andere dingen fotograferen

bleem met fotografen die enkel kunst ma-

dan het gros van zijn collega’s. ‘Neem nu

ken, is dat er niets met die mensen gebeurt.

paparazzi: wat doen ze met honderd man

Daardoor maken ze steeds weer hetzelfde.

om een beroemdheid? In plaats van me

Als je een fotografiemuseum bezoekt is het

bezig te houden met de 5 procent van de

negen van de tien keer kut met peren.’

samenleving die toch al wordt doodgefoto-

Wat Olaf nu zo goed maakt in zijn vak kan

grafeerd, concentreer ik me op de overige

hij niet precies vertellen. ‘Ik tracht bij elke

95 procent.’ Hierbij heeft hij een voorkeur

serie weer iets nieuws te maken. Het blijft

voor groeperingen die in deze samenleving

een uitdaging telkens weer de kwaliteit van

niet vaak aan bod komen. Zo fotografeerde

voorgaand werk te evenaren. Een goede

hij in de serie Mind of Their Own (1995) louter

fotograaf is technisch

geestelijk gehandicapten. Deze mensen

onderlegd en maakt

probeert hij op een flatteuze wijze te portret-

inhoudelijk goed

teren. Tegenwoordig lijken emancipatiepro-

werk, maar zijn

blemen zijn werk steeds minder te beïn-

foto’s hebben ook

vloeden. ‘Ik geloof dat die achtergestelde

een extra randje.

groepen zich steeds beter redden. Dikkerdjes

Of een foto zoiets

en transseksuelen: ze weten hun mond wel

heeft is onvoor-

te roeren.’

spelbaar, dat zie je pas als de foto

Extra randje

is gepubliceerd of

De kunstenaar heeft nooit onder stoelen of

in een museum

banken gestoken dat hij een dikke boterham

hangt.’

verdient met zijn talent. In zijn eigen series

6

zet Olaf zich vaak af tegen commercie.

Kitsch

Desondanks heeft hij nu een delicate balans

De vier meest

gevonden tussen opdrachten voor grote

recente vrije se-

bedrijven en vrij werk. Op de vraag of deze

ries van Olaf zijn

twee dingen wel te rijmen zijn, antwoordt hij

meer ingetogen

Nr. 8 FOAM PLUS


INTERVIEW

dan zijn vroegere werk. Hope, Rain, Grief en

hem veel geld en roem oplevert. ‘Het was

Fall gaan over het ‘non-moment’, na ‘ik maak

verleidelijk om zoiets nog eens te maken.

het uit’, maar net vóór de eerste traan. Zijn

Maar als je het niet goed neer kan zetten,

werk is nu minder brutaal, omdat dat in de

wordt het toch een beetje kitsch.’

loop der tijd beter bij hem is gaan passen.

Op de vraag of zijn werk in de toekomst nog

‘Ik word ouder en minder wild. Ik kan nog

rustiger wordt, antwoordt hij ontkennend. ‘Ik

steeds excentrieke series maken, maar als

zou het naakt weer opnieuw willen gaan

dat niet past bij wat ik op dat moment voel,

onderzoeken. Een stijve lul fotograferen, daar

zouden die onecht worden.’ Zo noemt hij de

ben ik nooit op tegen.’

serie Grief die nog steeds succesvol is en

Zijn nieuwste serie Fall is samen met zijn eerdere series Hope, Rain en Grief tot 18 januari te zien in het Fotomuseum in Den Haag.

Erwin Olaf

Paradise The Club, Backstage

7

Nr. 8 FOAM PLUS


Anton Corbijn

Arcade Fire, Marseille

Had het liefst kunstschilder willen zijn

ANTON CORBIJN Je bent Nederlands; check. Je hebt een dominee als vader; check. Je leven staat in het teken van popmuziek; check. Je bent geïnteresseerd in het creatieve proces; checkw. Over wie we het hebben? Inwards and onwards/Anton Corbijn FOAM/Amsterdam 24 juni t/m 1 september

8

Nr. 8 FOAM PLUS

Prijs: € 8,- /Met CJP-korting: € 4,www.foam.org


INTERVIEW

Anton Corbijn en Ruud de Wild. De e een

Welke foto in deze serie is het meest

fotografeert en ander de schildert, van

bijzonder voor je?

beide opent dit weekend een expositie.

‘Inwards en onwards gaat dus over

Wij zien de overeenkomsten en leggen

mensen die iets creëren. De mensen

beiden heren precies dezelfde vragen

die ik heb gefotografeerd zijn kunste-

voor. Om te beginnen met Anton Corbijn

naars zoals Damian Hirst en Karel Appel.

over expo Inwards and onwards in

Maar ook modeontwerpers als Alexan-

FOAM.

der McQueen en muzikanten als Bruce Springsteen. Er zijn echter drie mensen

Hoe is het om een Nederlandse kunste-

in dit rijtje die er niet zo goed tussen

naar/fotograaf te zijn?

passen. Dat zijn de portretten van Nelson

‘Ik begon mijn carrière in Engeland. Daar

Mandela, Kate Moss en Lance Armstrong.

ben ik toen groot geworden. Maar Ne-

Toch wilde ik hen per se erbij hebben.

derland heeft een duidelijke voorsprong

Waarom? Omdat deze drie mensen alle-

genomen als het gaat om fotografie. In

maal een enorme kracht in zich hebben

de laatste paar jaar alleen al, zijn er een

om door te zetten.’

dozijn belangrijke Nederlandse fotografen groot geworden en zijn er vele nieuwe

Factsheet over Anton Corbijn

fotomusea, waarvan FOAM misschien

Corbijn heeft negen jaar gewacht met

wel de belangrijkste is.’

een nieuwe expositie in Nederland. ‘Ik wilde me vernieuwen, een nieuwe weg

Wat voor rol heeft muziek gespeeld bij

in slaan. Daarbij was het wachten ook

het maken van deze serie foto’s?

op een expositieruimte als het FOAM.’

‘Ik ben begonnen als muziekfotograaf.

Een gedeelte van Inwards and onwards

Mijn passie en liefde voor muziek is er

was in het najaar al in New York te zien.

nog steeds en ik ben ook nog graag in

Corbijn fotografeert het liefst mensen

het gezelschap van muzikanten. Maar de

van zijn eigen generatie. ‘Het is niet zo

laatste tijd kijk ik ook verder dan alleen

dat jonge, nieuwe bands niet goed en

maar muziek. Ik had zelf eigenlijk het liefst

interessant kunnen zijn. Het punt is dat ik

schilder willen zijn, net als mijn grootva-

niet forever young ben en dan voel ik me

der. Je bent dan volledig eigen baas en

‘de oudere fotograaf’.

je hoeft niet te reizen. Het creatieve pro-

Corbijn gaat zich na deze expositie

ces, , van niets iets kunnen maken vind ik

voorlopig weer richten op het maken

bijzonder boeiend. Muzikanten zijn dat in

van films.

dat opzicht ook kunstenaars.‘

9

Nr. 8 FOAM PLUS


BEN jIj GEK Op FOTOGRAFEREN EN WIL jE

WORKShOp

LEREN hOE jE EEN GOEd pORTRET mAAKT?

De fotografieworkshop begint met een ont-

IN dE mEIvAKANTIE KUN jE mEEdOEN AAN

dekkingstocht door het museum. je bekijkt

EEN pORTRETWORKShOp IN FOAm IN dE

een of twee tentoonstellingen. daarna krijg

STIjL vAN dE ThE NEW YORK TImES mAGA-

je een spoedcursus fotografie en maak je

zINE phOTOGRAphS TENTOONSTELLING. jE

zelf een bijzondere foto. het bijzonderste

mAAKT EEN BIjzONdER pORTRET EN vULT

resultaat krijg je mee naar huis.

dIT AAN mET jE EIGEN vERhAAL. NET ALS dE WERELdBEROEmdE FOTOGRAFEN IN dE

EXTRA

TENTOONSTELLING! dEzE mIddAG BEN jIj

meld je snel aan via educatie@foam.org

mOdEL ÉN FOTOGRAAF EN LEER jE hOE

want het aantal jonge fotografen dat mee

TEKST EN BEELd ELKAAR AANvULLEN. jE

kan doen is beperkt!

KRIjGT OOK NOG EENS jE EIGEN FOTO ALS cAdEAU mEE NAAR hUIS.

dATUm dinsdag 1 april

vOOR WIE

donderdag 3 april

de workshop is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

dUUR 180 minuten

dOEL •

Je maakt kennis met fotografie en het

TIjd

museum.

13.00 - 16.00 uur

je ontdekt hoe je een bijzondere foto kunt maken.

KOSTEN

je ontdekt ook wat voor foto’s je bijzon-

€ 25,00 / € 15,00 voor stadspashouders.

der vindt en waarom.

de prijs is inclusief toegang tot het museum,

je oefent in bewust kijken en praten

het gebruik van camera’s, afdrukken, limo-

met anderen over de foto’s in het

nade, koekjes en een kleine verassing.

museum.

10

Nr. 8 FOAM PLUS


FOAm KIdS

11

Nr. 8 FOAM PLUS


12

Nr. 8 FOAM PLUS


BFN

Beroeps Fotografen Nederland

De BFN is dè toonaangevende en snelst groeiende beroepsvereniging voor beeldmakers men is anno 2011 nog steeds de belangrijkste partner voor beroepsfotografen in Nederland.

Waarom kiest men een BFN vakfotograaf?

Waarom kiest de vakfotograaf voor de

De keuze voor een goede fotograaf is

BFN?

lastig, vooral nu de digitale camera voor

De fotograaf is een vakman, heeft vaak

iedereen bereikbaar is.

een eenmanszaak en staat er meestal

De markt van fotografen is overspoeld

alleen voor als het gaat om vragen die

door mensen die menen fotograaf te

van belang zijn voor zijn onderneming.

zijn omdat zij een dure camera hebben

Soms kan de back-up van een branche-

en daarbij vergeten dat fotografie een

vereniging, onontbeerlijk zijn.

ambacht is waarbij kennis en ervaring

Zelfstandige fotografen, werknemers

een doorslaggevende rol speelt.

en studenten uit Nederland kunnen zich aansluiten bij de BFN. Vragen op financi-

De BFN fotograaf is van huis uit een

eel, organisatorisch of technisch gebied

vakman en kan bogen op een goede

kunnen door de BFN beantwoord wor-

opleiding, gedegen vakkennis en bovenal

den. Ook neemt de BFN dankbaar tips en

ervaring. De BFN fotograaf schoolt zich

opmerkingen aan haar eigen leden om

met regelmaat bij en heeft door het

zo ieder BFN lid te kunnen laten profiteren

dagelijks fotograferen inzicht in het eind-

van die kennis en ervaring. Ook streeft

product.

de BFN een goede verhouding na tussen

De BFN fotograaf kan zich daardoor

de collega leden om elkaar bij te staan

kwalitatief en creatief onderscheiden

en uiteindelijk de klant beter te kunnen-

van de gemiddelde fotograaf.

bedienen.

Redenen genoeg om voor een BFN fotograaf te kiezen.

De BFN stelt zich hiervoor ter beschikking, zij doet dit immers al 92 jaar lang met veel succes.

13

Nr. 8 FOAM PLUS


14

Nr. 8 FOAM PLUS


TEKST Tekst

15

Nr. 8 FOAM PLUS


Ik wilde Inez van Lamsweerde om

Inez van Lamsweerde Inez van Lamsweerde - Rietveld Academie, Amsterdam, 1986 Š Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin

16

Nr. 8 FOAM PLUS

meerdere redenen interviewen. Ten eerste: zij en haar partner Vinoodh Matadin fotograferen met hetzelfde gemak voor modemerken als voor tijdschriften en hebben daarnaast in zowat alle belangrijke musea ter wereld gehangen. Interview door: Jan van Tienen


INTERVIEW

Ik wilde Inez van Lamsweerde om meer-

Vice: Bedankt voor dit gesprek. Jullie

dere redenen interviewen. Ten eerste:

hebben naam gemaakt met FOR YOUR

zij en haar partner Vinoodh Matadin

PLEASURE, een met de Paintbox-compu-

fotograferen met hetzelfde gemak voor

ter bewerkte fotoserie die in 1994 werd

modemerken als voor tijdschriften en

gepubliceerd in het Britse blad The Face.

hebben daarnaast in zowat alle belang-

Wat denkt u dat uw werk heeft betekend

rijke musea ter wereld gehangen. Ten

voor de acceptatie van digitale beeld-

tweede: ze kregen als eerste succes en

bewerking?

navolging door digitale beeldbewerking

Inez van Lamsweerde: Ik denk vrij veel.

toe te passen op modefotografie en

Die serie in The Face was eigenlijk de

zijn daarmee in elk geval deels verant-

eerste keer dat er digitaal bewerkte

woordelijk voor het feit dat professionele

modefotografie in een tijdschrift werd

fotografen de kans kregen om nieuwe

gepubliceerd. Digitale bewerking werd

en spannende dingen met fotografie te

wel gebruikt om advertenties meer glans

doen. Ten derde: Inez en Vinoodh zijn een

te geven of er konijnen mee te laten

fotografenduo dat op werkgebied alles

vliegen, maar in de modewereld mocht

samendoet, maar er daarnaast in slaagt

je echt niet zien dat je de computer ge-

ook al 18 jaar een romantische relatie te

bruikt had. Maar wij ontdekten juist dat de

hebben.

mogelijkheden voor bewerking waren als je er op een subtiele manier mee om

Dit laatste was voor mij van speciaal be-

kon gaan. Wij waren constant bezig om

lang, aangezien ik voor het interview druk

beelden op zo’n manier te veranderen

bezig was mijn verkering met iemand

dat het niet meteen zichtbaar was dat

met wie ik samenwerk te redden. Dus

het op de computer was gebeurd, maar

vroeg ik Inez tijdens ons telefoongesprek

dat er toch een soort ongemak of duali-

om relatieadvies. Ik had er weinig aan,

teit in dat beeld zat.

want ik typ dit moederziel alleen in een naar eenzame mannen stinkend huisje.

Toen vervolgens beeldbewerking in de

Laat mijn koperkleurige droeftoeter je

mode kwam en iedere fotograaf zijn

er echter niet van weerhouden verder

beelden digitaal begon te bewerken,

te lezen, want a) mijn sores maken jou

voelde u toen iets van een hete adem

terecht geen moer uit, b) misschien heb

en een nek enzo?

jij wel wat aan dat advies en c) Inez van

Een beetje. Toen wij net begonnen met

Lamsweerde zegt nog veel meer wijze

digitale bewerking, begonnen andere,

dingen.

bekendere fotografen ons na te doen.

17

Nr. 8 FOAM PLUS


Zoals wie?

Ik denk dat de underground aan het verdwij-

Bijvoorbeeld Mondino. Hij had al het geld in

nen is. Alles is openbaar vanwege het inter-

de wereld, terwijl wij foto’s met een super-

net. Iedereen heeft meteen een podium, en

laag budget manipuleerden. Voor ons was

een kans om het te maken. Er zijn ook zoveel

het heel lang sparen en dan lang werken.

meer tijdschriften dan toen wij begonnen.

Ik las dat u twee maanden bezig was aan

Tijden veranderen.

FOR YOUR PLEASURE.

In onze begintijd moest je ook Evangelista

Maar we hadden al snel het gevoel dat we

of Naomi Campbel in je portfolio hebben.

op onze eigen lijn zaten, onze eigen weg.

Anders keken merken niet eens naar je. Je moest het ook niet in je hoofd halen om voor

Dan maakt het niet meer zoveel uit wat

H&M te schieten als je al dingen voor Yohji

anderen doen.

Yamamoto had gedaan. Dat kon gewoon

Precies. Op een gegeven moment ging

niet. Nu maakt het niet zoveel uit voor wie je

iedereen steeds verder met het retou-

schiet, wie je schiet en voor welk merk. Alle

chen—het vliegende konijnen-fenomeen

fotografen werken nu voor high en low; alles

zoals wij dat noemen—tot het er uiteinde-

loopt door elkaar. Alles is een job en alles is

lijk veel te gemanipuleerd uit ging zien. Wij

op hetzelfde niveau, zeg maar. Ik denk dat er

reageerden daarop door het beeld kapot

voor een jonger iemand niet echt iets is om

te maken, en de fouten juist te laten zitten.

tegenin te gaan. Ik weet ook niet of het daar

Op een gegeven moment gebruikten we

nu nog om gaat.

de computer helemaal niet meer, maar dan dachten mensen toch nog dat wij die

Maar voor u was die anti-houding een

hadden gebruikt. “Wat zijn die handen groot,”

manier om op te vallen, en misschien een

zeiden ze dan, maar we hadden er niks aan

springplank voor uw carrière. Of was dat

veranderd.

niet de intentie? Dat was niet de intentie, nee. Ik groeide op

FOR YOUR PLEASURE kwam uit in de grunge-

met de Franse Vogue, dat altijd bij mijn moe-

periode. Behalve dat grunge mensen aan-

der thuis lag. Ze was modejournaliste. In dat

zette tot het dragen van had het ook invloed

blad zag ik de beelden van Helmut Newton.

op de fotografie. U zei eerder dat die in die

Het waren sterke, kleurrijke beelden, en daar

tijd vooral uit deprimerende zwart/wit-foto’s

komt mijn kleurrijke beeldtaal vandaan. En

bestond, en dat jullie kleurrijke en energieke

dat paste helemaal niet bij wat er gaande

werk daar een tegenreactie op was. Maar

was in de grungeperiode. Maar wij bleven

wat zou een fotograaf nu moeten doen om

doen waar we in geloofden. Dat is het enige

anti te zijn? Bestaat dat überhaupt nog?

wat ik nu kan zeggen tegen een beginner:

18

Nr. 8 FOAM PLUS


INTERVIEW

doe alleen waar je zelf in gelooft, blijf het

zo lang mogelijk op school en ga vooral niet

doen en houd het vol. Doen wat je zelf wilt

meteen werken, want dan krijg je meteen

is het enige wat je hebt. In het begin ben je

die druk om twaalf goede shots per dag af

ontzettend bezig met het in één foto probe-

te leveren. En dan heb je maar weinig kans

ren te stoppen van al je vierhonderd ideeën.

om je eigen beeldtaal te ontwikkelen.

Maar met ervaring leer je dat zo’n foto dan iets krampachtigs krijgt, en daarna weet je:

Je moet jezelf rust geven en weinig te doen

oké, ik heb een idee. Dit idee gaat daarheen.

hebben.

En dat idee past het beste daar. Je zult een

Zo lang mogelijk je studentenleven uitbuiten

bepaalde manier van werken vinden en dan

en zo lang mogelijk je beeldtaal zoeken en je

merk je: dit is voor mij.

smaak opbouwen uit beelden die je inspireren. Dat is mij op de op de Rietveld Acade-

Dat schept ook vrijheid.

mie goed gelukt.

Het gaat dan vanzelf. Als je weet wat het is waar je naar op zoek bent, dan gaat het

Wat dat rekken van studeren betreft, bent u

makkelijk. Maar dat moet je dan wel eerst uit

op een goed tijdstip in Nederland geboren.

zien te vinden en daarom raad ik aan altijd

Ja.

zo lang mogelijk te studeren als je kan. Blijf

19

Nr. 8 FOAM PLUS


De cv die uw assistent mij voor dit

het liefst werken en die we het meest

interview opstuurde is 20 pagina’s lang

inspirerend vinden. En dat is eigenlijk een

en gaat terug tot 1992. In die waslijst

groep vrienden. Dat is waanzinnig mooi

staan exposities in topmusea vermeld,

en daardoor voelt wat wij doen nooit als

campagnes voor ’s werelds grootste

werk.

modemerken en redactionele foto’s voor

20

Nr. 8 FOAM PLUS

de meest gelezen tijdschriften. Wat is het

Waarom wordt u voor zoveel verschil-

aan uw werk dat u motiveert om zo lang

lende campagnes gevraagd?

zo hard te werken?

Omdat ons werk niet lijkt op dat van veel

Dat heeft te maken met een keuze voor

andere fotografen, maar dat zit hem in

manier van leven. Daardoor kunnen

de kleine, subtiele gebaren en emoties.

of willen we zoveel werken. Ons leven

Daardoor blijft alles mogelijk, zodat onze

bestaat voor een groot gedeelte uit fo-

stijl zich niet beperkt tot zwart/wit in de

tograferen, en we werken zo vaak mo-

studio of alleen maar heel felle kleuren

gelijk samen met mensen met wie we

op het strand. Sommige fotografen doen


INTERVIEW

een ding en aan dat ene ding houden

de interessantste ontwikkeling. Iedereen

ze zich. Bij ons gaat het heel erg om het

wil nu bewegend beeld op zijn website.

idee, en binnen dat idee proberen we

Veel van onze klanten vragen daar nu

weer te geven wat ons interesseert in

om en worden ook steeds veeleisender.

zo’n foto. Klanten vinden het fijn dat we

Langzaam maar zeker worden dat soort

meedenken vanaf het begin. We zijn niet

filmpjes bewegende advertenties en

echt het type fotografen waar mensen

voor ons is dat een geweldig ontwikke-

naartoe komen met een compleet uitge-

ling. Ook voor ons werk, om in een nieuw

dacht idee.

vak te duiken en daar alles te ontdekken.

Uw werk My Little Darling Trish was te

Oké. Ik heb moeite met de verkering met

zien op een fotoexpo van Shaquille

een meisje met wie ik werk. We gingen

O’Neill. Dat vond ik opmerkelijk.

onlangs na een half jaar uit elkaar. U en

Die tentoonstelling was geïnitieerd door

uw partner zijn 18 jaar samen. Is er iets

een kunstverzamelaar, die dat werk van

aan jullie samenzijn dat geëxtraheerd kan

ons had gekocht. De afdruk die hij had

worden tot een advies voor anderen en

gekocht was levensgroot. En hij heeft

kunt u, kortom, mijn relatie redden?

toen Shaquille gevraagd een tentoon-

Voor Vinoodh en mij was er de keuze dat

stelling te cureren waarbij het ging om

we ieder moment in het leven samen

de maat. Size Does Matter. Dus er was

wilden doorbrengen. “Waarom zou je

werk dat ontzettend klein was en ontzet-

überhaupt iets apart willen doen als je

tend groot. Alles gekozen door Shaq. Dus

ook de hele tijd samen kan zijn?”, dachten

hij is waarschijnlijk door de collectie van

we. Natuurlijk zijn er ook moeilijke dingen.

die man gegaan en heeft dingen geko-

Je hebt nooit afstand, en de scheiding

zen die hij interessant vond ten opzichte

tussen werk en thuis, die veel mensen

van zijn eigen maat.

hebben, is er bij ons niet. Alles loopt door elkaar heen, ook de stress van het werk.

Was je er?

Ik denk dat jij dat waarschijnlijk ook hebt.

Ja. En Shaq was heel erg groot. Hij was

Maar als je dat weet en weet waar het

gigantisch. Twee keer zo groot als ik.

gevaar zit in de relatie, dan moet je dat openlijk bespreken.

Wat wordt de volgende evolutie in uw werk?

Oké, ik ga het proberen!

Video. Ik denk absoluut dat het werk van de fotograaf zich meer en meer gaat toespitsen op video. En dat is voor ons nu

21

Nr. 8 FOAM PLUS


Brigham Field

Interview met Brigham Field, topfotograaf die als geen ander de vrouwelijke schoonheid weet vast te leggen. Het merendeel van fields modellen zijn professionele fashion models. Field fotografeert hun schoonheid op een adembenemende manier. Niet fashion maar hun beauty staat in zijn werk centraal.

Interview door: Alessio Cristianini & Charlotte Mesman

22

Nr. 8 FOAM PLUS


INTERVIEW

‘My inspiration to pursue photography

Ik wil graag producten blijven creëren

came in light of the events of september

en marketen die creativiteit promoten en

11, 2001. I was living in downtown man-

die de maatschappij verrijken. Voor mij

hattan at the time, just one mile from the

is dit de functie van kunst maar ook een

world trade center. Like so many New

enerverend, persoonlijk doel.

Yorkers and others around the world, my life shifted on that fateful day…’ - brigham

Ben je een ‘full time’ fotograaf of is de

field

fotografie slechts (een heel belangrijk) aspect van de vele aspecten van je

Laten we bij het einde beginnen. Je

creatieve leven?

hebt heel veel andere dingen gedaan

Ik ben een full-time fotograaf. Ik doe

voordat je je carrière als (top!)foto-

fashion editorials en verder stop ik veel

graaf begon. Sommige dingen hebben

tijd en energie in mijn website, goddess

raakvlakken met de fotografie. Je werkte

- www.beautyisdivine.com. Verder werk

als model en bent creatief directeur. En

ik toe naar de publicatie van een boek:

nu ook fotograaf. Wat komt er hierna?

een collectie van adembenemende,

Of blijft het fotografie voor de nabije

intieme portretten van de vrouwelijke

toekomst?

schoonheid over de hele wereld.

Ik begon mijn carrière als fotograaf nu ongeveer twee jaar geleden. Ik hoop

Wat is volgens jou de juiste volgorde om

tenminste dat het nog maar het begin

de perfecte foto te maken? De look van

is. Elke fotoshoot brengt me een stap

het model, haar houding, de fotograaf,

dichterbij de verwerkelijking van mijn vi-

de styling, haar & make-up, de locatie, je

sie. Het gaat allemaal om het neerzetten

foto-uitrusting (camera e.d.)?

van ultieme schoonheid. Dat ben ik naar

ik ben altijd van mening dat de schoon-

op zoek. En de zoektocht ernaar geeft

heid van het model het belangrijkst is.

mij een diep gevoel van persoonlijke

Maar meer nog dan haar look, is haar

verwezenlijking. Ik denk dat de viering en

spirit belangrijk. Een houding, een manier

de expressie van onze schoonheid een

van zijn en bewegen. En natuurlijk is

manier is om te danken voor het feit dat

verder elk ander productie-element van

wij menselijke wezens zijn. Het verrijkt de

belang. Na het model komen, in volgorde

inhoud van de menselijke cultuur.

van belangrijkheid: hair & make-up, loca-

Ik zou mijn eigen publishing company

tie (een fantastische studio) en styling. De

willen runnen en mijn professionele kennis

foto-uitrusting is minder belangrijk. Je kan

willen toepassen op design & marketing.

zoveel met creatieve ideeën.

23

Nr. 8 FOAM PLUS


24

Nr. 8 FOAM PLUS

FOAMPLUS  

MAGAZINE FOAM PLUS AMSTERDAM

Advertisement