Page 1

GEĂ?NTEGREERDE PROEF

2013-2014

Jasper Kinds 6e handel 3

nr.: 7 Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE


GEĂ?NTEGREERDE PROEF

2013-2014

Jasper Kinds 6e handel 3

nr.: 7 Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE


1 Woord vooraf Ik ben Jasper Kinds laatstejaarsstudent in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge en volg de richting Handel. We kregen dit jaar de opdracht om een geïntegreerde proef te maken in verband met onze minionderneming. Deze geïntegreerde proef of gip werd geschreven in het kader van de opleiding Handel, in het SintJozefsinstituut. Deze proef gaat over onze minionderneming ‘Maison Cuberdon’ van het zesde Handel die we een heel jaar hebben gerund. In het begin van het jaar was de gip nog een beetje ingewikkeld en moeilijk, maar na een tijdje kon ik er goed mee overweg en gingen de kleine taken doorheen het jaar beter en beter. Ik wil graag de leerkrachten Sien Demeyer, Victoria Vandermeersch, Joris Vandaele, Kristin De Meulder en Kristof Punie bedanken die mij hier en daar hebben bijgestuurd.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

3


Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

4


2 Inleiding In het laatste jaar Handel is het de bedoeling dat je een geïntegreerde proef maakt. Dit is een eindwerk dat verplicht wordt opgesteld door iedere leerling van het zesde jaar Handel. Iedere gipbundel is anders samengesteld. Deze gip gaat over een minionderneming die in het zesde Handel zelf wordt opgericht door de leerlingen. Er zijn ook een aantal vakken bij betrokken. Namelijk: Engels, Frans, informatica, Nederlands, Duits en bedrijfseconomie. Al sinds vorig jaar in het vijfde zijn we al begonnen met de minionderneming. We zijn dan tot de conclusie gekomen dat we cuberdons en nog een paar andere producten gaan verkopen. Dan is er dus de minionderneming Maison Cuberdon gekomen. Iedereen in de minionderneming krijgt zijn eigen functie dat je ook wel zult merken in de taken van deze gip. Mijn functie was kassabeheerder en hield de kassa voor mijn rekening. Na de functiewissel kreeg ik mijn nieuwe functie toegewezen: boekhouder waardoor ik het tweede trimester de boekhouding deed samen met mijn collega’s van het financieel departement De taken van deze gip zijn chronologisch gerangschikt en volgen doorheen het jaar de minionderneming op. De meeste opdrachten zijn in het verband met de minionderneming, sommige stonden er buiten. In het doorlopen van deze bundel zult u ook een paar taken terug vinden in verband met onze uitwisselingsproject met een school in Zweden. Dit uitwisselingsproject staat natuurlijk ook in verband met onze minionderneming en waar we dan uiteindelijk ook verkocht hebben. Tot slot is de gip een goede voorbereiding op het verder studeren na het secundair onderwijs. Het leert ons om goede planningen te maken en zo ook zelfstandig te leren werken.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

5


Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

6


3 Inhoudsopgave 1

Woord vooraf ...................................................................................................................... 3

2

Inleiding .............................................................................................................................. 5

3

Inhoudsopgave .................................................................................................................... 7

4

Overzicht van de bijlagen....................................................................................................10

5

Bibliografie .........................................................................................................................12

5.1

Boeken ...............................................................................................................................12

5.2

Internet ..............................................................................................................................12

5.3

E-mailberichten ..................................................................................................................12

6

Deelopdrachten..................................................................................................................14

6.1

Organogram .......................................................................................................................14

6.1.1

Eerste trimester ..............................................................................................................14

6.1.2

Tweede trimester ...........................................................................................................15

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................16

6.3

Afdrukken aandelen ...........................................................................................................17

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ...................................................................18

6.5

Website minionderneming .................................................................................................19

6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse...................................................................................21

6.6.1

Enquête ..........................................................................................................................21

6.6.2

Analyse...........................................................................................................................23

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen..................................................................28

6.7.1

Journaal ..........................................................................................................................28

6.7.2

Factuur ...........................................................................................................................29

6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ...............................................................30

6.9

Powerpoint / Prezi-presentation / Film ...............................................................................32

6.9.1

PowerPoint.....................................................................................................................32

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens ..................................................................................35

6.11

Marketingmix .....................................................................................................................36

6.12

Une campagne publicitaire .................................................................................................42

6.13

Sollicitatiebrief en CV .........................................................................................................43

6.14

Sollicitatiegesprek ..............................................................................................................45

6.15

Analyse van de jaarrekening ...............................................................................................46

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

7


6.15.1

inleiding..........................................................................................................................46

6.15.2

Analyse jaarrekening Confiserie Geldhof: ........................................................................46

6.16

Starting up a new business in the UK ..................................................................................51

6.16.1

Detailed description of shop/business + motivation ........................................................51

6.16.2

Steps necessary to undertake to start up this business in the UK ....................................51

6.16.3

Choice of the correct work premises ...............................................................................53

6.16.4

E-mails............................................................................................................................54

6.16.5

Conclusion ......................................................................................................................55

6.16.6

Sources ...........................................................................................................................55

6.17

La conversation de vente ....................................................................................................56

6.18

Geschäftsbrief (anfrage) .....................................................................................................58

6.19

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 .........................................................................59

6.20

Bedrijfsbezoeken ................................................................................................................60

6.20.1

Bedrijfsverslag Tectubes .................................................................................................60

6.20.2

bedrijfsverslag Spicer ......................................................................................................61

6.21

Conclusie............................................................................................................................62

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

8


Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

9


4 Overzicht van de bijlagen Bijlage 1: uitnodiging eerste aandeelhoudersvergadering Bijlage 2: enquĂŞte Maison Cuberdon Bijlage 3: verkoopfacturen Bijlage 4: lettre commercial Bijlage 5: affiche Bijlage 6: sollicitatie brief en CV in het Nederlands Bijlage 7: CV in het Frans, Engels en Duits Bijlage 8: analyse van de jaarrekening Bijlage 9: starting up a new business in the UK Bijlage 10: verslagen bestuursvergadering minionderneming

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

10


Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

11


5 Bibliografie 5.1 Boeken Van de Cruys, V. Van de Sijpe, P.; Handelzes, module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid; Antwerpen: De boeck NV. De Mil, M. Fleerackers, T. Impens, K.; Handelzes, module 6, sociale zekerheid en verzekeringen, fiscaliteit; Antwerpen: De Boeck NV. Devriendt, D. (2010). Word 2010 basis, Voor wie echt met word wil werken. Oostkamp: WWW-Soft GCV. Devriendt, D. (2012). Word 2007-2010 gevorderd, Voor wie echt met word wil werken. Oostkamp: WWW-Soft GCV Fleerackers, T. Impens, K. Van de Cruys, V.; Handelvijf/zes, module 5, commerciĂŤle en administratieve verrichtingen; Antwerpen: De Boeck NV. Fleerackers, T. Van de Cruys, V. Van de Sijpe, P.; Handelzes, module 7, Commercieel beleid, Internationale Handel, Duurzaam ondernemen; Antwerpen: De Boeck NV.

5.2 Internet Starting up a new business in the UK: http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html https://www.gov.uk/employing-staff http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/article.asp?aid=203

5.3 E-mailberichten Kinds. J (jasper.kinds@gmail.com). (20.02.2014). Starting up a business in the UK. [E-mail aan UK facilities chamber of commerce (facilities@londonchamber.co.uk]. Kinds. J (jasper.kinds@gmail.com). (22.02.2014). Starting up a business in the UK. [E-mail aan UK relocating services (europe@londonchamber.co.uk]. Kinds. J (jasper.kinds@gmail.com). (s.d.). Starting up a business in the UK. [E-mail aan UK relocating services (facilities@londonchamber.co.uk]. Kinds. J (jasper.kinds@gmail.com). (s.d.). Starting up a business in the UK. [E-mail aan UK chamber of commerce (europe@londonchamber.co.uk].

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

12


Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

13


6 Deelopdrachten 6.1 Organogram 6.1.1

Eerste trimester

Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

14


6.1.2

Tweede trimester

Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

15


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bij deze taak moesten we de uitnodiging personaliseren. Personaliseren maakt je werk heel wat makkelijker. Zo moet je in plaats van 80 brieven maken, maar één brief maken met de algemene informatie en dan met veldcodes. Deze veldcodes zijn verbonden met een lijst uit Excel of Word waar al de gegevens in staan van de personen naar wie je je brieven moet verzenden. Als al je veldcodes dan in orde zijn en je voegt het document samen, creëer je een nieuw document met dan 80 brieven met ieder persoon zijn specifieke gegevens. Binnen onze minionderneming maken we ook gebruik van bar en QR-codes. De bar code hebben we alleen nog maar gebruikt tijdens de aandeelhoudersvergadering. Deze dient voor het inscannen of je aanwezig bent of niet en het geldt ook voor je aandeelhouders bewijs. De QR-codes zijn ook gepersonaliseerd. Als de aandeelhouder deze code inscant met zijn smartphone of tablet dan komt hij op de website van onze minionderneming uit (http://mini.jozefienen.be). Door deze QR-code zal zijn naam en voornaam al ingevuld zijn en moet hij of zij alleen nog zijn wachtwoord invullen die ook gepersonaliseerd op de uitnodiging staat. Voor het volledige eindresultaat: zie bijlage1 In de submap aandeelhoudersvergadering vindt u ook de uitnodiging gekoppeld aan de gegevenslijst.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

16


6.3 Afdrukken aandelen Bij het afdrukken van de aandelen moest weer ieder aandeel gepersonaliseerd worden. Net zoals deze vorige taak waar we in plaats van 80 brieven maar één moesten maken en dan met veldcodes in Word konden personaliseren doen we hier nu ook. Gelukkige maakte Vlajo het ons niet te moeilijk en gaven zij ons al een ingescande aandeel. Daarop moesten wij tekstvakken zetten zodat de informatie van onze aandeelhouders net op de stippellijntjes komt. Als je dan deze aandelen in de printer legt en afdrukt komt de gepersonaliseerde informatie op de lijntjes van het aandeel en is er ook weer veel werk bespaart. In de submap aandeelhoudersvergadering vindt u ook de afdrukklare aandelen

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

17


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering Voor de aandeelhoudersvergadering hebben de aandeelhouders hen moeten registreren via http://mini.jozefienen.be. Ze konden dit doen door gewoon naar deze registratiewebsite te gaan of via de QR-code in te scannen die ze gekregen hebben bij de uitnodiging. Als je daar naar toe gaat zonder de QR-code kom je bij de eerste stap van het registratie proces. Hier moet je klikken met je cursor bij welke mini je je aandeel hebt gekocht. De banner van onze minionderneming

Op klikken tot verdere registratie

Hier zie je hoe je kan inloggen. Gewoon je voornaam, familienaam en je wachtwoord die je gekregen hebt op je gepersonaliseerde uitnodiging van de aandeelhoudersvergadering. Door de QR-code in te scannen is het echter veel gemakkelijker. Dan staan je gegevens al vanzelf ingevuld en moet je alleen nog je wachtwoord intypen en inloggen.

Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

18


6.5 Website minionderneming Door de samenwerking met 6IB is de website van onze minionderneming tot stand gekomen. Er is heer redelijk veel werk ingekropen, vooral voor de toen ICT-manager Thibault Sys. Toen ze begonnen aan de website was er een niet zo duidelijke communicatie tussen de twee klassen. Maar toen we eens met elkaar gesproken hadden ging dit veel beter. Toen de website af was hebben ze de programma’s doorgestuurd zodat onze ICR-manager de website kon beheren en nog een paar dingen veranderen. Zoals bij de functieverwisseling, dan ook de functies op de site aanpassen. Ook werd er dan eens af en toe iets gezet op de site en kon men over ons via de website twitteren.

QR-code website

Twitter

Facebook

Algemene informatie

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

19


Andere representatieve pagina’s: ons team en ons assortiment. Bij het tabblad ‘ons team’ kan je onze functie verdeling zien en hoe Maison Cuberdon in elkaar zit. Dan heb je natuurlijk ook nog eens het tabblad ‘assortiment’. In dit tabblad vind je natuurlijk al onze producten. Met deze link kan je naar onze website gaan: http://www.maisoncuberdon.be/

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

20


6.6 Marktonderzoek: enquête + analyse 6.6.1 Enquête Wij zijn Jasper Kinds en Lore De Roo van het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme. Dit jaar hebben wij een minionderneming ‘Maison Cuberdon’ en wij verkopen cuberdons. Wij voeren vandaag marktonderzoek om de verkoop van onze minionderneming te optimaliseren en om aan de wensen van onze klanten te voldoen. 1.     

Wat is uw leeftijd? Jonger dan 20 jaar 20 - 29 jaar 30 – 39 jaar 40 – 49 jaar Ouder dan 50 jaar

2. Wat is uw geslacht?  Man  Vrouw 3.    

Eet u graag snoep? Heel graag Graag Niet graag Helemaal niet graag

4.    

Welke smaak eet u het liefst? Zoet Zuur Zout Bitter

5.   

Hoeveel geld besteedt u elke week aan snoep? < 5 EUR 5 – 10 EUR > 10 EUR

6.   

Waaraan denkt u als u Confiserie Geldhof hoort? Snoep Cuberdons Andere:………………………………………………………

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

21


7.    

In welke mate eet u graag cuberdons? Helemaal niet graag Eerder niet graag Eerder graag Heel erg graag

8. Koopt u zelf cuberdons?  Ja  Neen 9.     

Wat is volgens u een aanvaardbare prijs voor 200 gram? 2 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR … EUR

10. Wat verkiest u?:  Duurdere cuberdons van Geldhof  Goedkopere cuberdons uit een supermarkt 11. Als u cuberdons koopt. In welke hoeveelheid zou je die dan kopen?  100 gram  200 gram  500 gram  1 kilogram  1,5 kilogram  2 kilogram

Wij danken u voor uw tijd en medewerking!

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

22


6.6.2

Analyse

Inleiding Wij zijn het stad in getrokken om onze enquêtes af te nemen. Hierbij hebben wij 36 mensen onze enquête laten invullen. Wij hebben 14 mannen en 22 vrouwen ondervraagd. Uit de enquêtes hebben we vele conclusies kunnen halen, aan de hand van die conclusies proberen wij onze verkoop te maximaliseren.

Grafiek 1: leeftijd Deze grafiek toont aan dat de meerderheid van onze ondervraagden jongen dan 20 zijn. Daarop volgt de leeftijdscategorie20-29 jaar, daarop volgt de categorie 40-49 jaar en de minderheid van onze ondervraagde mensen hebben de leeftijd van 50 en ouder. Zoals eerder vermeld in de inleiding toont deze grafiek ons dat we meer vrouwen hebben ondervraagt dan mannen.

Leeftijd ondervraagden 10 8 6 4 2 0

man vrouw < 20 jaar

20-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

> 50

Grafiek 2:eet u graag snoep? Deze grafiek toont ons dat de meeste personen van onze ondervraagden niet graag snoep eten. Hieruit kunnen wij concluderen dat ons product niet goed gekozen is, maar deze grafiek is heel misleidend. Grafiek zes toont ons dat maar liefst 50% van de ondervraagden graag cuberdons eten, van die 50% is 20 er 33 % dat heel erg graag cuberdons 15 eet. Hieruit kunnen besluiten dat de 10 meerderheid van de mensen de 5 cuberdon niet onder de noemer snoep neemt, maar cuberdons als een aparte 0 heel graag graag niet graag helemaal niet lekkernij beschouwd.

Eet u graag snoep?

graag

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

23


Grafiek 3: meest geliefde smaak De resultaten van deze vraag waren reeds licht voorspelbaar. Zo hebben de 25 resultaten aan onze verwachtingen voldaan, de meest geliefde smaken van 20 onze ondervraagden is in de eerste 15 plaats zoet. Dit resultaat is zeer goed voor Maison Cuberdon aangezien 10 cuberdons aan de zoete kant zijn. Met 5 andere woorden de voorkeur van de 0 meerderheid gaat naar een zoete zoet zuur zout bitter smaak. Dus met ons product zitten wij zeker en vast goed. Zuur staat op de tweede plaats. Producten met een zure smaak hebben wij nog niet in ons assortiment, maar kunnen we zeker voor kijken. We waren namelijk eerder dit jaar van plan om zure snoepen van Confiserie Geldhof toe te voegen aan ons assortiment. Zout en bitter zullen we hier dan echter achterwege laten, omdat deze 2 smaken helemaal niet gewild zijn vergeleken met zoet en zure smaken.

Meest geliefde smaak

Grafiek 4: bedrag besteedt aan snoep

Bedrag besteedt aan snoep 30 20

10 0 < 5 EUR

Geïntegreerde proef

5-10 EUR

Het grotendeelse van de ondervraagden besteden maximum 5 EUR per week aan snoep. Uit de vorige vragen is gebleken dat mensen de cuberdon als een lekkernij apart zien en niet onder de noemer ‘snoep’. Dus deze vraag kan ons misleiden doordat we vragen naar het bedrag dat aan snoep besteedt wordt per week.

> 10 EUR

Kinds Jasper

24


Grafiek 5: eerste gedacht bij Confiserie Geldhof Bij deze vraag moesten de meeste ondervraagden toch even nadenken. De meesten wisten bij gevolg ook helemaal niet wat of wie Confiserie Geldhof is. 25% antwoordde dat hun eerste gedacht 20 ‘snoep’ was, en ook 25% dacht meteen 15 aan cuberdons, maar deze antwoorden 10 kunnen wellicht niet helemaal correct zijn. 5 Bij een aantal ondervraagden is ons 0 opgevallen dat ze spontaan mee keken op snoep cuberdons andere de enquête zelf. Met als gevolg toen ze de vraag hoorden meteen keken naar de reeds mogelijke antwoorden en meteen een van de mogelijkheden als hun eerste gedacht gaven. Als wij cuberdons verkopen benadrukken we telkens dat de cuberdons van Geldhof zijn en dus zeer vers zijn. Aan de hand van de grafiek kunnen we concluderen dat maar bij ongeveer 50% van de mensen invloed zal spelen op hun aankoop.

Eerste gedacht bij Confiserie Geldhof

Grafiek 6: zijn cuberdons geliefd?

Zijn cuberdons geliefd? 15 10

5 0 helemaal niet eerder niet eerder graag graag graag

heel erg graag

Uit deze grafiek kunnen wij afleiden dat maar liefst 50 % van de ondervraagden graag tot heel erg graag cuberdons eet. Voor Maison Cuberdon zijn deze resultaten uitstekend. Wij hebben bewust besloten om een beperkt soort producten aan onze klanten een te bieden, en met de cuberdon in de hoofdrol is alles prima!

Grafiek 7: koopt u zelf cuberdons? Deze enquête toont ons dat meer dan de helft van de respondenten zelf cuberdons koopt. Wel is waar niet altijd voor eigen gebruik. Veel mensen kopen cuberdons om als cadeau te 40 schenken aan vrienden, collega’s of familie. De respondenten die zelf geen cuberdons kopen 20 lichte hun antwoord regelmatig toe. Ze krijgen 0 wel cuberdons op bepaalde gelegenheden. Voor ja neen Maison Cuberdon is deze periode het perfect moment om hierop in te spelen. Kerstmis en Nieuwjaar, het moment van het jaar waar iedereen cadeaus koopt. Wij hebben onze kans niet laten liggen en zijn aan de slag gegaan! Maison Cuberdon zal een actie doen tijdens de verkoop op het oudercontact. Namelijk een cadeau samenstellen van drie verschillende producten voor een prijs van tien euro.

Koopt u zelf cuberdons

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

25


Grafiek 8: gepaste prijs voor 200 gram cuberdons De meerderheid van de respondenten vindt vier euro een gepaste prijs voor 200 gram cuberdons. De prijs die Maison Cuberdon vraagt voor 200 gram is vijf euro. In het begin van dit 20 schooljaar was de prijs nog vier euro, 15 maar de cuberdons vlogen de deur uit, 10 waarop wij de prijs verhoogd hebben 5 naar vijf euro. Naar aanleiding van 0 deze enquĂŞte gaan wij nog steeds niets 2 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR veranderen aan de prijs. Aangezien het verschil van respondenten die vier euro opteren en de respondenten die vijf euro zouden gebruiken zo klein is, zullen wij niets aan de prijs van cuberdons veranderen.

Gepaste prijs voor 200 gram

Grafiek 9: prijskwaliteit of goedkoop met minder kwaliteit Deze grafiek is meer dan duidelijk, als de respondenten zelf cuberdons zouden kopen, zouden ze allemaal cuberdons van zeer goede kwaliteit kopen die bij gevolg wat duurder zijn. Uiteraard 40 30 hebben wij bij het zoeken van een 20 leverancier zeer veel rekening moeten 10 houden met de kwaliteit van de 0 cuberdons. Cuberdons is een lekkernij dure cuberdons (Geldhof) goedkope cuberdons die slechts enkele weken goed blijven, (supermarkt) want dan gaan ze versuikeren. En uiteraard kunnen wij versuikerde cuberdons niet meer verkopen, Maison Cuberdon legt namelijk de nadruk op het feit dat onze cuberdons zeer vers zijn en een goede kwaliteit hebben!

Prijskwaliteit of goedkoop met minder kwaliteit

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

26


Grafiek 10: meest geliefde hoeveelheid Als we de uitslag van de laatste vraag van de enquête linken aan Maison Cuberdon is dit een zeer goede uitslag. De meerderheid van de respondenten, 30 meer dan de helft van alle 20 respondenten, hebben geantwoord dat ze 200 gram de perfecte hoeveelheid is 10 om cuberdons te kopen! En Maison 0 Cuberdon verkoopt cuberdons in 100 200 500 1 kilo 1,5 kilo 2 kilo gram gram gram doosjes van 200 gram, dus de hoeveelheden moeten we zeker niet aanpassen. Ongeveer één vierde van onze respondenten verkozen 100 gram als beste hoeveelheid, maar aangezien Geldhof enkel maar in doosjes van 200 gram levert zijn doosjes van 100 gram dus onmogelijk om te verkopen. En wij mogen geen voedingswaren uit de verpakking nemen en dan terug opnieuw verpakken om deze dan te verkopen.

Meest geliefde hoeveelheid

Algemene conclusie Als we alle uitslagen van de enquête linken aan de werkelijkheid, hoe Maison Cuberdon werkt, kunnen we alleen maar positief zijn. Dus qua prijs, gewicht, product, hoeveelheid en kwaliteit zit Maison Cuberdon op ongeveer dezelfde lijn met de verwachtingen van onze respondenten. Verder zullen wij inspelen op de andere uitslagen van de enquête, bijvoorbeeld een actie met geschenkjes doen, wat ondertussen al zeker is. Voor de enquête: zie bijlage2

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

27


6.7 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen 6.7.1 Journaal A/P/ +/D/C K/O A P O

+ + +

D C C

A O P O

+ + +

D D C C

Volgnr. 1

Rek. nr. 40000 45110 70400

2 40000 70402 45110 70400 3 A O P O O P

+ + + + +

D D C C C C

40000 70402 45110 70400 74600 48800 4

A O P O O P

+ + + + +

D D C C C C

40000 70402 45110 70400 74600 48800 5

A P

+ +

D C

Ge誰ntegreerde proef

40010

rekeningen 22/10/2013 Handelsdebiteuren Verschuldigde btw Verkopen Handelsgoederen VF/01 23/10/2013 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verschuldigde btw Verkopen Handelsgoederen VF/02 24/10/2013 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verschuldigde btw Verkopen Handelsgoederen Doorgerekende kosten Terug te vorderen verpakking VF/03 25/10/2013 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verschuldigde btw Verkopen Handelsgoederen Doorgerekende kosten Terug te vorderen verpakking VF/04 28/10/2013 Handelsdebiteuren ICL Verkopen HG ICL VF/05

Kinds Jasper

Bedrag in EUR D C 100,00 5,60 94,40

98,06 1,89 5,55 94,40

844,44 82,53 46,67 825,30 35,00 20,00

947,08 64,58 59,06 922,60 10,00 20,00

80,00 80,00

28


6.7.2

Factuur

FACTUUR

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel.: 050/ 33.19.43 rek nr.: BE07 0017-0921-4566 Maison-Cuberdon@hotmail.com

datum 22/10/2013 factuur nr. 1 voor Snoepjes en co

factureren aan: Snoepjes & co moerkerksesteenweg 55 8310 SINT-KRUIS BRUGGE 050/37.00.54 BE 0446.895.826

factuur datum 22/10/2013

Vervaldatum 22/11/2013

BESCHRIJVING AANTAL 20 Kleine rode cuberdons 200g

Factuur nr. 1

PRIJS PER EENHEID €

4,72

Handelsgoederen - handelskorting + vervoerkosten Excl btw 6% + btw Incl btw + verpakking TOTAAL

BEDRAG 94,40

€ €

94,40 -

€ € €

94,40 5,60 100,00

100,00

vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.

Voor de volledige andere 4 facturen: zie bijlage 3 In de submap verkoopfacturen vindt u ook alle facturen in Excel Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

29


6.8 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Catalogue Maison Cuberdon

1.

Le cuberdon

Le cuberdon est un bonbon conique en violet. L’extérieur du bonbon est dur et l’intérieur est liquide.

Les cuberdons de Geldhof sont les meilleurs !

2.

La Cub-Ocrème

Vous pouvez ajouter un peu de Cub-O-Crème à votre glace ou à votreyaourt. Vous pouvez comparer la Cub-O-crème avec le miel, mais avec une autre couleur et un autre goût.

La Cub-O-crème est un produit unique, nouveau sur le marché.

3.

Le Cub-OCrunch

Le Cub-O-Crunch, c’est comme des gouttes, comme des cuberdons petits. Vous pouvez les employer comme ingrédient dans un gâteau ou pour déverser sur une glace.

Le Cub-O-crunch est vraiment délicieux dans un gâteau.

4.

Le Biscuit Cuberdon

Les Biscuits cuberdon sont des biscuits ‘normaux’ avec des pièces de cuberdon dedans.

Les biscuits sont aussi un produit unique et très bon !

5.

La Cub-OSpread ou une pâte à tartiner

Vous pouvez comparer la Cub-Ospread à la pâte à tartiner avec des gouttes de cuberdon.

C’est un produit très original. Avec une tartine à la Cub-OSpread, vous commencez bien votre journée.

6.

Les vers luisants

Ce sont des bonbons gélifiés en différentes couleurs, en forme de vers.

Ces bonbons sont très attrayants. Ils sont parfaits comme friandise pour vos enfants, quand vous visitez le Zoo par

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

30


exemple. Ces bonbons sont très aimés. Un cadeau parfait pour la SaintValentin.

7.

Les petits cœurs gélifiés

Ce sont des bonbons gélifiés en forme de cœur rouge.

8.

Les bouteilles cherry cola acidulées

Ce sont des bouteilles cherry cola acidulées, en brun et rouge.

Il y a aussi les bonbons cola classiques. Idéal pour manger quand vous buvez un Coca.

9.

Les pieds acidulés

Ce sont des bonbons en forme de pieds, et comme le bonbon précédent, ils ont un goût acidulé.

10.

Les tétines acidulées

Ce sont des bonbons uniques à cause de la forme. Les pieds sont bicolores, de différentes couleurs. C’est parfait pour donner à quelqu’un qui est enceinte.

Ce sont des tétines acidulées, des sucettes en différentes couleurs.

Voor de ‘Lettre commercial’ : zie bijlage 4 In de submap assortiment vindt u ook de Catalogue

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

31


6.9 Powerpoint / Prezi-presentation / Film 6.9.1

PowerPoint

I’m Lore and this is Jasper, we’re students of six commerce and we’re going to talk about Bruges. What can you expect for this presentation? We are going to see at first some general information, going out and parties, here and there Bruges in the spotlights (for making it some more interesting for you), historic buildings, streets, parks and squares, events museums and at last specialties of bruges. Before we’re going to tell you something about Bruges, you need to know some general information. As you know Bruges is situated in the north of Belgium. It is a beautiful, cosy city with a large medieval history and with a lot of touristy places and pretty spots. Bruges is also Worldlegacy from Unesco. It’s’ 138,4 square kilometers and It counts 117.000 inhabitants around Bruges and 20.000 in the centre of Bruges. 138,4 square kilometers. Going out in Bruges:

There are a lot of Cafes in Bruges. We have split them up under 2 sorts of cafes. Namely: Cosy cafes and party cafes. First we are going to talk about the Cosy cafes. For example ‘’t Poatersgat’. That’s one of the most popular cafes in Bruges. It’s like an old house were referents used to live And it is in a cellar. You can drink there about 105 sorts of beers. ‘t Poatersgat is a café where you can sit and talk with each other, Jasper and I go a lot to ‘t Poatersgat because it’s a very nice and popular place to chill with your friends and have a beer. This is a picture of the entrance of ‘’t Poatersgat’. The second picture is one of a very cosy corner in ‘t Poatersgat. And the third one is a view of the whole café. The Irishpub is also a popular café where you can have a drink, it’s very big, it has two floors and there is a special room with nice seats for the people who smoke. here you have a picture from the bar at the Irish pub. Now some cafes for the party animals under us. In Bruges you have a lot of cafes where you can go and party all night long. As first, you have the Eiermarkt (in English ‘the eggmarket’). Around the Eiermarkt you have about 20 cafes. There you have De Coulissen, it’s one of the most popular party cafes in Bruges. There is also a VIP bar there on the second floor. If you want get in. You need to be dressed up. Otherwise you don’t get in. Then you have the Pick is also a very popular place to go at De Eiermarkt. There you have every weekend a Dj who plays the most popular music of that moment. There you also have a terrace where you can sit. The pick is more the inverse than the coulissen. Because there you can were normal clothes. One sad thing about this café is that it is very small inside. If you want to go in you have to push true the people to have a place in the café. Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

32


As you already know there are a lot of cafes, but you also have a few places for real organized parties. Het entrepot is the most popular one here in Bruges. Most of the time there are drum and bass parties, also hardcore parties. But also school parties or birthday parties. For example Invaderz, Skankerz, Criticalz, Pounderz … where Dj’s from over the whole world come to Bruges. By the Entrepot, there is also a skate park, it’s the biggest skate park of Bruges. At the skate park you have also a wall where you can do graffiti, legally. This is a picture of the skate park at het Entrepot, the next one is of a drum and bass party in het Entrepot. Also De Magdalena zaal is a places where there are a lot of that sort parties. This is also one of a drum and bass party but this time in de Magdalena zaal. And the last one is of the graffiti wall at the Entrepot. So if you want to party here in Bruges, contact us and you will have a party like you never had one before . Bruges in the spotlight: In Bruges you have a beautiful set . It’s called Aspe. We will show you the introduction of the serie where you can see special spots in Bruges. Sometimes the serie calls you and then they say: ‘he, you live in Bruges right? You have a very beautiful house, so can we take a scene in your house please?’ So now, the introduction. (Historical) buildings And now some historical and normal buildings starting with: The Belfry. It is a medieval tower build in 1240 and there are 366 stairs. And yes we count all of them. When you are on the top and you watch very good you can see the sea. It is of course a very beautiful view up there. The next one is the city hall. It’s build in 1376 and it haves beautiful statues on the walls. If you want to get married it’s there you need to go. then you have the concert building. It is a modern orange building situated near ta square called ‘tzand. There they preform classical and cultural shows. The next one is a football stadium. There al 2 competitors that play there namely: Cercle Bruges and Club Bruges. Club Bruges is of course much better than Cercle Bruges. Streets There are 2 main streets in Bruges. Namely the Steenstraat and the Noordzandstraat. There you find some nice clothing stores. So girls when your free it’s is there if you want to go for shopping. Parks and squares Minnewaterpark: it’s a lovely park where a lot of young people hang out with their friends. In summer there is also a festival named cactus festival. It’s surrounded by water and it’s very peacefull place to hang around.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

33


Begijnhof: The begijnhof is a park where their live a lot of nuns. When it is Easter holiday you can see a lot of flowers in that park and make it very beautiful. Tzand: it’s one of the biggest squares in Bruges city, in the center of the square there is a beautiful fountain and every Saturday there is a market. Along the square you have different bars so at the weekend it’s crowded because it’s a popular place to go out. De markt: The market is a big square right before the belfry. Around it you can find also a lot of restaurants where you can have breakfast, dinner and have an evening meal. Bruges in the spotlights In Bruges you have a large beer wall with all the beers and glass from Belgium. In Belgium we have 780 sorts of beer. In That place you can drink all of them. Events There are a lot of events in Bruges. The biggest one is cactus festival in the summer. Cactus festival is in a park called ‘t Minnewaterpark. It goes on for 3 days and there is only one stage but a lot of fun. Vlaanderen zingt: you have also Vlaanderen zingt (Flanders sings). You have that on new year and in the summer. Then everybody comes to that stage in Bruges and sing along whit the typical Belgium music and other good songs. Than we have a Holy blood procession. The Procession of the Holy Blood is a large religious procession, dating back to the Middle Ages, which takes place each Ascension Day in Bruges, Belgium. The centerpiece is the Blood of Christ. Triathlon trough Bruges: every year there is a triathlon in Bruges where they swim, cycle and run. Specialties of Bruges In Bruges we have a lot of specialties. So we have the Best chocolate in Bruges. The chocolate line is fom Dominique persoone and he is one of the world best and finest choclatiers. So you can see he makes everything with chocolate. He makes even chocolate with tequila, coca cola. And his last premier thing was chocolate for sniffing. Then we have a beer calles de brugse zot (Bruges fool) it’s a beer brewed in a brewery in Bruges calles de halve maan. In every restaurant and café you can drink them on draft. For the last slide we have another Bruges in the spotlight for you. In Bruges is a movie who was filmend ofcours in bruges. In that movie you can see all the beautiful places in bruges. It’s is a very popular cast with the actors: Colin Farrell, Brendan Gleeson and Ciaran hinds. The movie is very hilarious en a lot of black humor. In de submap presentation vindt u ook de PowerPoint

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

34


6.10 Vorstellung des Mini-Unternehmens Maison Cuberdon ist unser Mini-Unternehmen. Es ist gründet im Oktober in unserer Schule. Mit einem Startkapital von 800 Euro haben wir unser Mini-Unternehmen geöffnet. Wir verkaufen Cuberdons auch Rote Nasen genannt. Unser Stand ist sehr schön und gemacht in der technischen Abteilung. Wie Sie sehen können, arbeitet die ganzen Klasse in unserem Mini-Unternehmen. Unser Angebot ist nicht so groß, aber sehr gut. Wir verkaufen kleine und große Cuberdons. Dann verkaufen wir auch Cuberdonkekse. Hoffentlich wird es ein gutes Jahr.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

35


6.11 Marketingmix Product Productkeuze Na een volledig jaar wikken en wegen, is het besluit op het einde van vorig jaar gevallen. Dit jaar zullen wij ons voor de volle 100 % inzetten in het verkopen van cuberdons. Wat onze minionderneming ‘Maison Cuberdon’ toch uniek en speciaal maakt, is dat wij onze gedachten storten op het verkopen van ons een product, cuberdons. Specifiek verkopen wij cuberdons in doosjes van verschillende maten en daarnaast nog cuberdonkoekjes. Leverancier De zoektocht naar een leverancier was niet zo moeilijk. De beste cuberdons uit heel België komen voornamelijk van Confiserie Geldhof te Eeklo. Confiserie Geldhof heeft een zeer goede reputatie en daarbovenop levert Geldhof cuberdons van goede kwaliteit voor een mooie prijs. Dus het besluit om bij confiserie Geldhof te gaan aankopen is dan ook snel gevallen. Duurzaam product of niet-duurzaam product Ons product is een typisch voorbeeld van een niet-duurzaam product. Als je een cuberdon eet, is hij uiteraard weg en kun je hem niet meer gebruiken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een laptop die je drie jaar kan gebruiken. Soort goed Een cuberdon is een preference good, ze worden regelmatig gekocht door de mensen die het graag eten. De klant is niet echt betrokken met het product, maar de klant stelt toch eisen! Ze willen een goed, betrouwbaar merk die goede cuberdons op de markt brengt voor een aanvaardbare prijs. Bespreking productassortiment Veel over ons product assortiment valt er niet te zeggen, aangezien wij maar twee verschillende soorten producten verkopen. In de breedte staan bij ons twee producten namelijk, snoepjes en koekjes. We hebben cuberdons in verschillende formaten. Eerst hebben we de doosjes van 200 gram, dat het meest verkocht wordt, daarnaast hebben we nog de dozen van 1,5 kilogram en 2 kilogram. De cuberdons worden meestal de dag voor het verkoop moment geleverd, dus dat wil zeggen dat ze super vers zijn en dus nog een tijdje goed blijven. Als tweede en laatste productgroep hebben we de koekjes, daar verkopen we enkel cuberdonkoekjes in doosjes van 200 gram. Het verkoopsysteem dat Maison Cuberdon gebuikt is FIFO, ‘First In, First Out’. Onze goederen die al het langst in ons magazijn staan moeten als eerste de deur uit. Doen we dat niet, zullen we een groot deel van onze voorraad niet meer kunnen verkopen en dat is dus grote, onnodige kost voor Maison Cuberdon.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

36


Productlevenscyclus Om een beter en dus duidelijker beeld te geven over de levenscyclus van onze producten, wordt hieronder de levenscyclus van onze goederen weergegeven.

Cuberdons

Cuberdonkoekjes

Groei Introductie

Rijping

Verzadiging Terugval

Even een woordje uitleg bij de levenscyclus van de cuberdon en het cuberdon koekje. Zoals op de levenscyclus op de vorige pagina ziet u dat de cuberdonkoekjes zich in de introductiefase bevinden. Eerst en vooral zijn er weinig mensen die wisten van het bestaan van de cuberdonkoekjes van Geldhof. De koekjes zijn ook bijna niet te verkrijgen in de winkels. De kans dat je ze in sommige speciaalzaken zal kunnen vinden is reëler. Zoals reeds gezegd vind je naast onze cuberdonkoekjes ook gewone cuberdons in ons assortiment terug. De cuberdons staan gesitueerd bij de groeifase in de levenscyclus. Dan hebben we het hier wel specifiek over de cuberdons van Geldhof. Cuberdons in het algemeen zijn al bekend. Je kunt dus met andere woorden cuberdons van Haribo, of andere goedkopere merken, terugvinden in de snoepafdeling van de supermarkt. Service Wat de service betreft van Maison Cuberdon tegen over de klant is goed. Wij bieden onze potentiële klant spontaan een zeer verse cuberdon aan om te proeven, zodat wij kunnen tonen aan de klant dat ze écht vers zijn. Daarnaast geven we aan elke koper en elke potentiële koper, die geïnteresseerd is in onze cuberdons, een bestelbon mee. Beslissen ze om na een verkoopmoment nog doosjes cuberdons of cuberdonkoekjes aan te kopen, kunnen ze de bestelbon invullen en vervolgens afgeven aan een van de leerlingen van 6Ha3. Een extra service zou zijn om de klant de mogelijkheid te geven om via onze website, www.maisoncuberdon.be, een bestelling te plaatsen. Maar aangezien wij maar een minionderneming zijn dat maar een klein jaar zal bestaan, is dat onnodig werk en simpelweg overbodig.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

37


Verpakking Zoals eerder vermeld zijn onze cuberdons verpakt in verschillende soorten doosjes. We hebben doosjes van 200 gram, van 1,5 kilogram en van 2 kilogram. Die zijn een voor een verpakt in een stevig kartonnen doosjes. Deze doosjes hebben verschillende functies. Ze zorgen voor de cuberdons te beschermen tijdens alle mogelijke transport. Cuberdons zijn geen snoepjes van gelatine in een bepaalde vorm, maar in de vorm van een kegel met vloeibare Arabische gom in. Eens de cuberdons een deuk krijgen en hun vorm beschadigd is, kunnen we ze praktisch niet meer verkopen. Daarnaast heeft de verpakking ook een informerende functie voor mensen die iets meer informatie willen weten.

Plaats Verkoopmomenten Het is zeer belangrijk dat we op interessante momenten én plaatsen kunnen verkopen. Op dit moment hebben we al twee succesvolle verkoopmomenten achter de rug. Enerzijds hebben we de aandeelhoudersvergadering gehad, na ervaring van de leerkrachten is gebleken dat dat het beste verkoopmoment van het jaar is. Dus was het absoluut noodzakelijk dat alles dan perfect in orde was. De aandeelhoudersvergadering was uiteraard een groot succes. Als tweede verkoopmoment mochten wij verkopen op het oudercontact. Dat viel twee dagen na de aandeelhoudersvergadering, wat in ons geval goed uitkwam voor onze cuberdons. Verkopen op het oudercontact is zeer interessant, zo kunnen de ouders van alle andere leerlingen op school ook eens kennis maken met onze producten, en de leerlingen zelf uiteraard ook. Verspreid over het volledige schooljaar, vinden er vier oudercontacten plaats, waar alle ondernemingen telkens opnieuw hun goederen zullen verkopen. Voor Maison Cuberdon waren de eerste twee verkoopmomenten een groot succes, want onze voorraad is helemaal uitverkocht. Maison Cuberdon zal verkopen op de zaterdagmarkt op ’t Zand in Brugge. Voor onze onderneming zal dit waarschijnlijk goed uitmaken, want op de zaterdagmarkt komen vooral de oudere generaties, en cuberdons vallen vooral in de smaak bij oudere mensen. Als tweede verkoop moment zullen wij verkopen op de speelplaats, tijdens de speeltijd van 10 uur, de middagpauze en de speeltijd van 15 uur. Als derde vaste verkoopmoment mogen wij verkopen in Zweden. In Zweden zullen wij onze minionderneming voorstellen aan de Zweedse leerlingen in Tibro en zij zullen eveneens hun minionderneming voorstellen aan ons. Wij hebben ook de mogelijkheid om te verkopen op de kerstmarkt van Roeselare. Ook moeten we eerst nagaan als de kerstmarkt in Roeselare wel veel zal opleveren. Als dat een kleine kerstmarkt is, waar enkel de plaatselijke bewoners komen, is het de moeite niet waard om daar te gaan verkopen.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

38


Verkoopplaatsen Wij bieden de klanten slechts twee manieren aan om onze producten te kopen. Eerst en vooral de meest voor de hand liggende optie, op onze verkoopmomenten. Daarnaast kunnen de klanten via een bestelbon een bestelling plaatsen, door de bestelbon af te geven aan een leerling van 6Ha3. Wij hebben er bewust niet voor gekozen om de klanten de mogelijkheid te geven om via onze site te bestellen. Dat zou overbodig werk zijn, en voornamelijk overbodig. Organisatie magazijn Het technisch departement zorgt ervoor dat ons departement vlot verloopt. Eerst en vooral hebben wij een geschikt magazijn nodig omdat wij voedingswaren verkopen. De cuberdons moeten op een plaats bewaard worden van een normale kamertemperatuur. Als er een bestelbon binnenkomt gaat dat eerst naar het magazijn en leggen zij de goederen klaar. Tijdens de uren waar we mini hebben wordt het magazijn gecontroleerd door het technisch departement. Zij controleren namelijk als er geen goederen verdwenen zijn of als er goederen beschadigd zijn. Na elk verkoop moment gaat het technisch departement telkens ook na hoeveel goederen van welke soort er verkocht zijn.

Prijs Kostgerichte prijszetting Maison Cuberdon gebruikt een kostgerichte prijszetting. Om de verkoopprijs te bepalen kijken we naar de ‘concurrentie’ die ook cuberdons verkoopt. Na de competitieve prijzen gezien te hebben, konden we al een vaag beeld vormen van onze prijs. Wij proberen onze prijzen op de zelfde hoogte te houden zoals in andere winkels, zodat we geen klanten verliezen. Als de klant weet dat cuberdons van Geldhof in een pralinezaak of gewone winkel goedkoper verkocht worden, zullen ze gemakkelijker voor de winkel kiezen waar ze minder kosten. Onze winstmarge is niet zo groot maar wel rendabel genoeg om onze minionderneming te kunnen runnen en er een kleine winstmarge uit te halen. Eerst waren onze prijzen 4,00 EUR voor een doosje cuberdons van 200 gram. Ook voor onze cuberdonkoekjes was de prijs 4 EUR. Op het eerste verkoopmoment zijn we echter tot de conclusie gekomen dat we problemen kregen in verband met het wisselgeld. Onze klanten hadden niet allemaal klein geld mee waardoor er veel betaalt werd met briefjes, met als gevolg dat we niet meer konden teruggeven. We hebben onze prijzen dus aangepast, zowel voor een doosje cuberdons van 200 gram als voor een doosje cuberdonkoekjes wordt nu 5 EUR gevraagd. Dit gaat nu veel beter en is makkelijker voor ons en de klanten. Zij hoeven geen kleingeld meer uit te halen en kunnen gemakkelijk gepast betalen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we munten moeten voorzien in de kassa. Ook na het tweede verkoopmoment is gebleken dat de meeste klanten betalen met briefjes van 10 of 20 euro. Dus moet het financieel departement voor elk verkoopmoment zorgen voor voldoende wisselgeld. Psychologische prijszetting gebruiken wij niet. Zoals eerder vermeld bedragen onze prijs voor cuberdons 5 EUR – 20 EUR – 25 EUR naar gelang de aangekochte hoeveelheid, onze cuberdonkoekjes kosten ook 5 EUR.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

39


Psychologische prijszetting Wij kunnen psychologische prijzen gebruiken maar daar hebben we bewust niet voor gekozen. Het heeft alleen maar voordelen voor Maison Cuberdon, eerst en vooral hebben we geen problemen in verband met wisselgeld. Als we in plaats van 5 EUR, 4,95 EUR vragen, zal het financieel departement veel klein geld moeten voorzien. Dit is op zich geen probleem, maar volgens ons overbodig werk. De mensen zullen hun keuze van aankoop niet laten afhangen als de prijs van een klein doosje cuberdons nu op 4,95 EUR ligt, of op 5 EUR. De meest voor de hand liggende marketing doestelling is winst maken. Maar dat is bij ons niet het geval. Wij hebben geen minionderneming gestart om winst te maken. Wij hebben een minionderneming opgestart om te proeven van het ondernemingsleven en om de basistechnieken al aangeleerd te krijgen. Marketingdoelstelling Onze marketingdoelstelling is dus winstmaximalisatie voor De Cliniclowns deels te steunen maar wij proberen vooral te proeven van het ondernemingsleven.

promotie Doelgroep Door het feit dat wij een voedingswaren verkopen hebben wij een zeer brede doelgroep. Koekjes en snoepjes eet zo goed als iedereen, daar hebben wij een groot voordeel bij. Dat hebben we dan ook op onze afgelopen verkoopmomenten gemerkt. Zowel jongeren, als volwassenen komen naar onze stand en kopen onze producten. Slogan De slogan van Maison Cuberdon luidt “Een neus voor smaak”. We hebben dus gebruik gemaakt van een woordspeling, namelijk door het woordje neus te gebruiken. In het Gentse dialect wordt de cuberdon ook wel ‘neuzen’ genoemd. Met onze slogan maken wij nog eens extra duidelijk dat onze cuberdons van top kwaliteit zijn en super vers. Logo bespreking Onze slogan staat onderaan op ons logo. Ons logo is een cirkel met daarin een mevrouw. Als u goed kijkt ziet u dat de vrouw een cuberdon in haar hand heeft en dus van de cuberdon wil eten. Onze naam staan horizontaal door het hoofd van de dame en de slogan onderaan, mee in de vorm van de cirkel. Het begin ontwerp kwam van een leerlinge van de klas, die het dan doorgegeven heeft aan het commercieel departement. Het commercieel departement heeft het ontwerp verder uitgewerkt en met de computer gemaakt. Zo zijn we gekomen tot ons logo.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

40


Huisstijl De keuze van onze huis stijl was niet moeilijk te bepalen. Aangezien de cuberdon een donker paarse kleur heeft, was dat sowieso ons al een onderdeel van onze huisstijl. Het donker paarse kleur wilden we combineren met een licht kleur, de beste en mooiste optie was wit. Deze twee kleuren gepaard met een licht roze is het uiteindelijk geworden. Website Onze website werd gemaakt door onze collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van Informatica-Beheer. Toen onze website online kwam was lang niet alles in orde. Er stonden veel fouten in die konden vermeden worden. Maar met dank aan onze eigen ICT-manager zijn die problemen snel in orde gemaakt. De website heeft ook uiteraard de kleuren van onze huisstijl, lichtroze, donker paars en wit. Aan de rechter zijkant komen al onze Twitter berichten. Op de website staat ook ons promotie filmpje. Stand De stand van Maison Cuberdon is iets waar we ontzettend trots op mogen zijn. De stand is volledig met de hand gemaakt door het technisch departement. Onze stand bestaat uit verschillende losse delen. Eerst en vooral hebben wij drie grote platen die de achterkant van onze stand vormen. De drie platen kunnen aan elkaar vastgemaakt worden, en ook terug van elkaar, waardoor er een drieluik ontstaat. Daar hebben we aan elke hoek nog eens twee schapjes gemaakt waar we ook onze producten kunnen tentoonstellen. Op de twee buitenste platen hangen fotokaders van onze sponsors. Als tweede hebben we een compacte toonbank waar de verkopers achter staan. In de toonbank kunnen wij allerlei materiaal zetten zoals de kassa en dergelijke, dit kan de klant uiteraard niet zien. Op de toonbank zelf staat een schaal met cuberdons waar de klanten van kunnen proeven. Naast de toonbank staat ook een kist waar al onze goederen inzitten en tegelijk ook getoond worden aan de klant wat wij allemaal in aanbieding hebben. Op de toonbank en de middelste plank van de achterkant hangt een grote sticker met ons logo op. Als afsluiter hebben we ook twee kleine kartonnen pilaren met onder andere ons logo op.

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

41


6.12 Une campagne publicitaire Est-ce que vous mangez beaucoup des bonbon ? Est-ce que vous vous sentez fatigué ? Quand vous mangez trop de bonbons , vous sentirez fatigué et vous pouvez justement étendre sur le siège. Vous avez mal dans le ventre et vous pouvez vomir. Le seulement solution est appeler le docteur. Le docteur vous prescrira des cuberdons. Vous devez manger le cuberdon doucement et vous devez savourer. C’est simple, mange un cuberdon, vous recevrez un gout très bon et vous sentirez mieux. affiche : zie bijlage 5 In de submap campagne publicitaire vindt u ook het filmpje en de affiche

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

42


6.13 Sollicitatiebrief en CV JASPER KINDS Markiesstraat 14 8310 SINT-KRUIS 0479/05.58.82 050/37.00.54 Jasper.kinds@gmail.com

7 januari 2014

Maison Cuberdon Victoria Van Der Meersch Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie voor Technisch directeur Maison Cuberdon Geachte Victoria Van Der Meersch Ik heb vernomen dat er een vacature is voor een job als technisch directeur in Maison Cuberdon. Sinds enkele maanden werk ik als kassabeheerder in uw bedrijf. Vanzelfsprekend ben ik dus erg vertrouwd met uw assortiment en zowel het werk als de arbeidsomstandigheden bevallen mij bijzonder goed. Een (vaste) betrekking in uw bedrijf lijkt mij dan ook zeer interessant en leuk. Als kassabeheerder bij “Maison Cuberdon” kon ik kennis maken met de diverse facetten van het bedrijf en leerde ik de kneepjes van het vak. Tijdens vroegere (vakantie)jobs deed ik ook al nuttige ervaring op. Ik leerde er omgaan met klanten en nam deel aan de verschillende aspecten van verkoop. Ik ben resultaatgericht, ordelijk, flexibel en stressbestendig, zin voor verantwoordelijkheid heb ik ook. Als leider van de KSA heb ik daarvoor trouwens een speciale opleiding gekregen. Ook ben ik steeds bereid om iets bij te leren. Ik hoop dat ik pas binnen het werknemersprofiel waar u naar op zoek bent, en dat ik in de komende tijd de kans zal krijgen om mij persoonlijk voor te stellen om zo mijn kandidatuur verder te kunnen verdedigen. Met vriendelijke groeten Jasper Kinds

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

43


link appsite: http:/www.mytaggle.nl/JasperKinds sollicitatiebrief en CV: zie bijlage 6 CV van Frans, Engels en Duits: zie bijlage 7 In de submap sollicitatie vindt u ook: sollicitatiebrief en CV in NL, FR, EN, DE (Word ĂŠn PDF)

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

44


6.14 Sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek is doorgegaan op 28 januari 2014 met de leerkrachten Mr. Decock en Mr. Vandaele. In dit gesprek moesten we ons voorstellen en vertellen waarom ze ons moesten nemen voor de functie die je gekozen. Ik had de functie ‘directeur van het technisch departement’ gekozen, maar kreeg de functie als boekhouder. Toen je daar zat samen met de leerkrachten die een paar vragen gingen stellen kon je, je verwachten aan vragen in het Nederlands, Duits, Frans en in het Engels. Ik heb me moeten voorstellen in het Duits en dan een paar vragen beantwoord in het Nederlands en het Frans. Het was zeker een leerrijke ervaring en we weten nu ook hoe ze je later als je een sollicitatie gesprek doet zullen ‘ondervragen’.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

45


6.15 Analyse van de jaarrekening 6.15.1 inleiding We kozen voor Confiserie Geldhof. Waarom Confiserie Geldhof? Confiserie Geldhof is een familiebedrijf die generatie op generatie is overgedragen en kwalitatieve producten produceert. In 1954 zijn ze begonnen met de productie van cuberdons en zijn tot op vandaag uitgegroeid tot een welvarend bedrijf van allerlei snoepgoed. Geldhof is een groeiend bedrijf en tevens ook onze leverancier vandaar dat we graag eens hun jaarrekening onder de loep willen nemen. Deze onderneming verkoopt voornamelijk cuberdons met een neven-assortiment van allerlei voedingswaren met de smaak van cuberdons er in. Ook verkopen ze snoepgoed. De bekendste producten van hen verkopen wij dan ook in onze minionderneming. Voor ons is het een uitstekende opdracht om zo eens de gegevens van dit bedrijf te kunnen analyseren en te kunnen kijken hoe sterk deze onderneming staat op financieel vlak. 6.15.2 Analyse jaarrekening Confiserie Geldhof:

Liquiditeit ď&#x192;&#x2DC; (in ruime zin) Formule De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door het vreemd vermogen op korte termijn. Het vreemd vermogen op korte termijn is de optelling van de schulden van minder dan 1 jaar en de overlopende rekeningen aan activazijde van de balans.

Berekening 2011

Berekening 2012 Vlottende activa: 1.480.456,00 Vreemd vermogen op korte termijn: 962.982,00 Current ratio: 1,54

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

Vlottende activa: 1.334.201 Vreemd vermogen op korte termijn: 562.998 Current ratio: 2.37

46


Toelichting 2012/2011 Confiserie Geldhof is een liquide onderneming aangezien ze beschikken over voldoende vlottende activa om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. Opmerkelijk is dat de liquiditeit in boekjaar 2011 wel hoger is dan in 2012. Dit kan te wijten zijn aan een hogere voorraad in 2011.

ď&#x192;&#x2DC; (in enge zin) Formule De quick ratio wordt berekend door het verschil van de vlottende activa en de voorraden. Daarna delen we dit bedrag door het vreemd vermogen op korte termijn.

Berekening 2012 Vlottende activa-voorraden 1.334.201-445.726 = 888.475 Vreemd vermogen op korte termijn: 562.998 Quick ratio: 1.58

Berekening 2011 Vlottende activa-voorraden 1.334.201-445.726 = 888.475 Vreemd vermogen op korte termijn: 562.998 Quick ratio: 1.58

Toelichting 2012/2011 De liquiditeitsratio in enge zin is zowel in 2012 als in 2011 opnieuw groter dan 1. Dit resultaat bevindt zich in een goede verhouding. Het is niet te veel en ook niet te weinig. Aan onze berekeningen kunnen we vaststellen dat de onderneming zijn schulden op korte termijn goed onder controle heeft.

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

47


Solvabiliteit: Formule De solvabiliteit toont aan of een onderneming zijn schulden zowel op korte als op lange termijn kan afbetalen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen maal 100. Als de onderneming 1/3 van zijn schulden kan betalen betekent dat ze over voldoende solvabiliteit beschikt. Hoe hoger die solvabiliteit, hoe hoger de kredietwaardigheid van de onderneming.

Berekening 2012 Eigen vermogen 1.508.696 Totaal vermogen 2.837.940 Solvabiliteit: 53,2 %

x100

Berekening 2011 Eigen vermogen 1.299.281 Totaal vermogen 2.101.161 Solvabiliteit: 61,8 %

x100

Toelichting 2012/2011 Zoals we merken heeft Geldhof enkel 1/3 van zijn eigen vermogen van zijn totaal vermogen nodig om gezond te zijn. Als een bedrijf over 1/3 van zijn schulden kan afbetalen, dan betekent dit dat Geldhof over voldoende solvabiliteit beschikt.

Ge誰ntegreerde proef

Kinds Jasper

48


Rendabiliteit of winstgevendheid Formule De rendabiliteit zegt ons wat meer over hoe goed een bedrijf rendeert. Dit cijfer is interessant voor de potentiĂŤle aandeelhouders of investeerders onder ons. Als het resultaat meer dan 8% is betekent dit dat een bedrijf renderend is. De REV geeft de verhouding weer tussen de winst of verlies van het boekjaar na belastingen en het eigen vermogen.

Berekening 2012 Winst (verlies) van het 209.415 boekjaar na belastingen Eigen vermogen 1.508.696 REV: 13,88%

x100

Berekening 2011 Winst (verlies) van het 244.082 boekjaar na belastingen Eigen vermogen 1.299.281 REV: 18,79%

x100

Toelichting 2012/2011 Het resultaat is in zowel boekjaar 2012 als in 2011 groter dan 8% wat wil zeggen dat Geldhof een renderend bedrijf is. Merk wel op dat er toch wel een lichte daling is van 2011 naar 2012.

GeĂŻntegreerde proef

Kinds Jasper

49


EBIT Formule Het EBIT, ook wel het bedrijfsresultaat genoemd is het resultaat door de bedrijfsopbrengsten te verminderen met de bedrijfskosten van een boekjaar.

Berekening 2012 Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) 308.899 - Financiële opbrengsten (code 75) 3.536 + Financiële kosten (code 65) 58.376 EBIT: 363.739

Berekening 2011 Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Financiële opbrengsten (code 75) + Financiële kosten (code 65) EBIT:

368.139 5.231 66.027 428.935

Toelichting 2012/2011 We zien een daling van het bedrijfsresultaat in boekjaar 2012 t.o.v. boekjaar 2011. Ongeacht deze daling blijft het resultaat een mooi bedrag als bedrijfswinst.

Voor de berekeningen, balans en de resultatenrekening zie: bijlage8 In de submap analyse jaarrekening vindt u ook: het Excel-bestand met de berekeningen + de balans en resultatenrekening in PDF.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

50


6.16 Starting up a new business in the UK 6.16.1 Detailed description of shop/business + motivation We have chosen for the city of London were we going to sell Belgian specialties. But we don’t want to look like a night shop (where we sell our products). Our shop will be designed around the theme of Belgium. With gondolas, tasters, real price tags and not just a sticker on the product. London is a well-known city with a lot of tourists from all over the world. We want to reach all those people and make them our audience. London has also a lot of opportunities to let our shop become known in England. The lay-out of our shop is going to be very personal. All the easels are from wood were the products stand on. A little like the old tourist shops in the Ardennes with a musty sense of smell. 6.16.2 Steps necessary to undertake to start up this business in the UK Step 1: get inspired All businesses start from a common point or an idea. So the first step of starting your own business is coming up with a business idea. We already have our idea. We want to show the English people and tourists in London more about Belgium products and how you can use them. Step 2: do your research When you identified your big idea, it’s time to balance it with a little reality. You must do some research and need to know if your idea has some potential. In order for a small business to be successful, it must solve a problem, fulfill a need or offer something the market wants. In our selection of products we are going to sell mostly of the time Belgium food and Drinks. We are going to sell Belgian beers too. Step 3: write a business plan A business plan is a very important document when you want to start your own company. It is a formal statement of a set of business goals. This plan is built out of 5 parts: background information of the company, a marketing plan, an operational plan, a financial plan and a discussion of the decision making criteria that should be used to approve the plan A business plan is also a written description of your business’s future, a document that tells what you plan to do and how you plan to do it. You want to go to a certain point in the future (usually three to five years) at which time your business will have a different set of resources and abilities as well as greater profitability and increased assets. Your plan shows how you will get from there to there.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

51


Step 4: choose a business location When you want to start your own business you are in need of a location where you can start up and run your company. In our situation, we have made the choice to setup our company in London. The city is easy to reach and not so far from the North-Sea so our products can be easily transported by boat. In London you have some shops with beer from Belgium but only the famous ones. We will sell the best ones. Also in London you don’t have Belgian specialties stores. Step 5: finance your business Starting a small business doesn’t require a lot of money, but it will involve some initial investment. There are a number of ways you can fund your small business, including: financing, small business loans, small business grants, angel investors. The goal of commerce is profit. Before you start your business you need to have a bank account. We can open our bank account in a lot of banks in London but we prefer the bank: Lloyds Banking Group because it’s a big bank and they help you also a lot with your new business. Step 6: determine the legal structure of your business Of all the choices you make when starting a business, one of the most important is the type of legal structure you select for your company. Not only will this decision have an impact on how much you pay in taxes, it will affect the amount of paperwork your business is required to do, the personal liability you face and your ability to raise money. We are going to choose for a sole proprietorship, because that is the most common form of business organization. It’s easy to form and offers complete managerial control to the owner. However, the owner is also personally liable for all financial obligations of the business. Step 7: register a business name A business name is simply a name or title under which a person, or other legal entity, trades. It not only identifies you to your customers, but also allows you to differentiate yourself from your competitors and enables your customers to make an emotional connection to your business and brand. For many businesses, the name is often the most valuable asset. We have chosen for the name ‘Belgian products store’ because we want to refer obviously to our Belgian products.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

52


Step 8: get a Tax Identification Number In almost every government you need to pay tax, as a customer either as a company. So that’s why you need a TIN (Tax Identification Number). depending on your business and location, some are local. In all cases, you must register with the Internal Revenue Service as well as with state and relevant local tax agencies in order to get your tax Id number. You can get a TIN by several ways. The most common one is via the internet/online but you can also get one by fax or mail. Step 9: obtain business licenses and permits To run your business legally, there are certain federal and state licenses and permits you will need to obtain. Contact your city’s business license department to find out about getting a business licens, which essentially grants you the right to operate a business in that city. You can't operate in an area that is not zoned for your type of business unless you first get a variance or conditional-use permit. To get a variance, you'll need to present your case before your city's planning commission. In many cases, variances are quite easy to get, as long as you can show that your business won't disrupt the character of the neighbourhood where you plan to locate. Step 10: understand Employer Responsibilities Decide how much to pay someone - you must pay your employee at least the National Minimum Wage. Check if someone has the legal right to work in the UK. You may have to do other employment checks as well. Get employment insurance, you need employers liability insurances as soon as you become an employer. It must cover you for at least £5 million and come from an ‘authorized insurer’. Send detail of the job (including terms and conditions) in writing to your employee. If you’re employing someone for more than 1 month, you need to give them a written statement of employment within their first 2 months. 6.16.3 Choice of the correct work premises We have chosen for a modern town as you already know namely: the south side of London. It is very easy to reach and easy to transport our many Belgian products. Our shop must look like an old medieval house. So they recognize a lot of Belgium (Bruges) in it. On the inside there are a lot of wooden shelves were all our products are shown. So it’s not like a usual supermarket but it is a nice cozy shop filled with Belgian products.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

53


6.16.4 E-mails This was our first mail to the chamber of commerce in London. Namely to facilities@londonchamber.co.uk.

Dear chamber of commerce

20 February 2014

We are two students of the sixth commerce in Bruges, from Belgium. We’re going to start up a business in the United Kingdom. We have chosen for the city London. So we would like to rent a building in the centre of London. It would be a shop with Belgian specialities. The specialities would be chocolate, beer, French fries and a lot of other typical Belgian product. We already have a business plan and also some few steps that we need to do before we can start officially. But we have still a few questions, are there other papers that we need to look fore, before we can start up our business? Some licences, insurance … And are there a other Belgian shop in London or nearby London? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

This is the second mail we have sent to Enterprise Europe Network (European Information) europe@londonchamber.co.uk Dear chamber of commerce

22 February 2014

We are Jasper Kinds and Lore De Roo. We are going to start up a business in the UK. It would be a shop where we going to sell typical Belgian products. Before we can choose a building where our shop can be, we need to know if there are other shop that sell Belgian products that would be competitive for us. We would like to have our shop in London, so are there other shop that sell typical Belgian products? We already have a business plan. But are there any other documents, licences or insurance we need before we can start with our shop? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

54


And we send this email as memory. Dear A week ago, we asked if you can help us with giving us some information. You didn’t answer yet, so we would be excited if you could give us some information about the documents we need if we would like to start up our business. We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

And this is the second memory mail. Dear Last week, we sent you a mail with a few questions, but you didn’t answer yet. We would like to start up a shop with Belgian products in London. But is there already a shop that sells Belgian products? And the second thing we need to know is, do we need specific documents, licences or insurances? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

6.16.5 Conclusion We think if you want to start up a business abroad, you have to go for it a 100%. It isn’t easy and it takes a lot of hard work and discipline. It’s also not easy to leave everything and start a new business in the UK. But they say: ‘If you can dream it, you can do it’ (Walt Disney). So if you really want it, it’s entirely possible. 6.16.6 Sources http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html https://www.gov.uk/employing-staff http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/article.asp?aid=203 Voor de e-mails en letters zie: bijlage 9 In de submap business in the UK vindt u ook: all digital documents

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

55


6.17 La conversation de vente

V C V C V C C V C V C V C V C V C V C V C C V C V C V C V C V

Légende Le vendeur Le client Bonjour monsieur bienvenue à notre stand de Maison Cuberdon. Je peux vousaider? Oh pardon , de quel firme êtes-vous ? Maison Cuberdon monsieur, nous sommes un firme à Bruges qui vend les vraies cuberdons de Geldhof.

Ah oui ! Je n’étais pas compris. J’ai quelques questions pour vous ? Oui, pas de problème monsieur ! J’ai déjà entendu le nom « cuberdon » mais je ne sais pas exactement ce qu’il est ? Ah j’expliquera monsieur. Ce sont des bonbons pourpres avec un goût de framboise. Le cuberdon a fait de la gomme arabique. À cause de cet ingrédient est le cuberdon très unique. C’est aussi un produit régional d’Eeklo. Vous l’avez en d’autres couleurs ? Non, je suis désolée. Nous l’avons pas en autres couleurs. Avez-vous d’autres produits ? Oui, mais tous nos produits sont avec des cuberdons. Oui mais c’est bien ! Quels produits avez-vous encore ? Nous avons des biscuits et des boules de neige. Oh, qu’est-ce que c’est boules de neige ? Ce sont des biscuits rondes avec un goût de vanille et c’est recouvert avec une couche de chocolat. Hmm, ça semble délicieux ! Voulez-vous placer une commande ? Oui, peut-être ! Combien coûte un carton avec des cuberdons de 2 kg ? € 25 monsieur Et un carton avec des biscuits ? € 3,50 par carton monsieur Serait-il possible d’obtenir une réduction ? Normalement nous ne donnons pas de réductions, mais comme il s’agit d’une première commande, nous pouvons accorder une remise monsieur. Très bien, je commande 5 cartons avec cuberdons de 2 kg et 10 cartons boule de neige. OK, ça coute 160 euro monsieur. Quel est le délai de livraison ? Nous livrons dans les plus brefs délais monsieur ! Normalement le délai de livraison est une semaine.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

56


C V C V C V C

Ok, et quelles sont les modalités de paiement ? La facture est payable à 30 jours fin de mois. Est-ce qu’il y a une garantie ? Oui monsieur, si les marchandises sont endommagé, nous vous assurons une garantie de deux semaines. Ok, c’est très bien. Merci pour votre vente, et à bientôt Merci et à bientôt

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

57


6.18 Geschäftsbrief (anfrage) Maison Cuberdon - Zilverstraat 26 - 8000 Brugge

Haribo GmbH Hans-Riegel-Straße 1 53129 Bonn

22.04.2014

Anfrage für ein Angebot Sehr geehrte Damen und Herren, Auf Ihrer Webseite haben wir erfahren, dass Sie ein führender Süßigkeiten sind und dass Sie über ein breites Angebot an Süßigkeiten verfügen. Wir möchten eine neue Reihe von Süßigkeiten verkaufen bitten, wir Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs sowie Ihrer aktuellen Preisliste und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir möchten Sie bitten, uns die günstigsten Preise zu nennen, da es sich um einen Auftrag größeren Umfangs Handelt. Falls die Qualität Ihrer Süßigkeiten unseren Erwartungen entspricht, werden wir auch in Zukunft bei Ihnen unsere Süßigkeiten bestellen. Wir hoffen auf eine baldige Antwort. Mit freundlichen Grüßen

Jasper Kinds Buchhalter

In de submap Deutsch vindt u ook: geschäftsbrief (Anfrage)

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

58


6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

In de submap aandeelhoudersvergadering vindt u ook: de flyer, basisdocument met samenvoegcodes en één gepersonaliseerde flyer in PDF-formaat.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

59


6.20 Bedrijfsbezoeken 6.20.1 Bedrijfsverslag Tectubes Op dinsdag 4 februari zijn we met een groep in Zweden naar het bedrijf Tectubes gegaan. Het Bedrijf is gespecialiseerd in het maken van allerlei tubes. Dit zijn producten waar er bijvoorbeeld tandpasta of een soort zalf in zit. Zij maken het omhulsel en sturen ze deze door naar hun klaten die ze daar dan vullen met hun product. Tectubes is een Zweeds bedrijf en opgericht in het jaar 1917 waar ze begonnen zijn met loodden tubes te maken. Zijn hoofdzetel is in Zweden maar produceert ook in andere landen zoals: Polen, Duitsland, Azië en VSA. Nu maakt het bedrijf ook Alluminium en plastieken tubes. In 2010 hebben ze ook een nieuw soort tube ontwikkeld die recyclebaar is. Dit soort tube kopen de klanten en hun klanten veel liever, wetend dat ze dan toch meer rekening houden met het milieu. Het bedrijf heeft het grootste aandeel in Europa (45%) want ze hebben daar ook hun bedrijf opgestart. In de VSA (4%) en Azië (4%) zijn ze iets minder actief. Ze produceren vooral voor de farmaceutische sector. Dit neemt zo’n 51% in van hun productie. Een ander groot deel van hun productie is ook bestemt voor persoonlijke verzorging (31%), dan hebben we nog 13% voor de voedingssector en 5% voor de huishoudsector. Het Bedrijf produceer 280 miljoen tubes per jaar en stelt 190 mensen tewerk. Om aan zo’n groot aantal te komen is hun proces ook zeer snel. Ze produceren namelijk 100 tubes in 1 minuut wat behoorlijk snel is. Om eens een gedacht te krijgen van hoe veel Tectube nu eigenlijk produceert moet je weten dat al de zalfjes of eten die in tubes liggen bij u thuis of in de supermarkt, waarschijnlijk is gemaakt door dit bedrijf.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

60


6.20.2 bedrijfsverslag Spicer

Op 4 april zijn we samen met de Zweden naar het bedrijf ‘Spicer’ geweest. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van transmissies voor grote en zwaardere voortuigen zoals een vorkheftruk, tractors, voertuigen voor in de mijnen,… Toen we binnen kwamen werden we heel vriendelijk ontvangen en begon hij direct uitleg te geven over het bedrijf. Vroeger noemde het bedrijf hier in Brugge namelijk: Dana. Toen het in de jaren 1990 iets slechter ging met het bedrijf heeft ‘spicer’ een multinational bedrijf het opgekocht. Spicer verkocht toen ook al alles dat met auto’s te maken had, maar ze hadden nog niets met landbouw voertuigen of ‘off-highway vehicles’ zoals ze dat daar zeggen. Daarom hebben ze Dana toen gekocht. Het bedrijf heeft 4 vestigingsplaatsen waar ze dit deel van de motor maken, namelijk in België (Brugge), Berlijn, China en de USA. Elke vestigingsplaats verkoopt dan zijn producten in dat continent. Dus België en Berlijn verkopen in Europa, China in Azië en de USA vooral in Zuid-en-Noord-Amerika. Na deze uitleg kregen we een fluohesje, beveiligingsschoenen, en een veiligheidsbril. Deze moesten we meenemen naar het gebouw naast het hoofdgebouw waar ze voortdurend alle transmissies testen en betere uitvinden. Het was er zeer luidruchtig en je kon elkaar bijna niet verstaan. Het was er zeer interessant om toe zien hoe ze deze transmissies en koppelingen uittesten. Daar waren er zowat 5 a 6 mensen aan het werk, meer hadden ze er daar niet nodig. Deze reusachtige machines gebruiken zo veel elektriciteit dan dat ze deze machine één keer gebruiken ze zoveel elektriciteit verbruiken dan dat wij doen in één jaar. Hun energie rekening is dan ook eentje die je niet graag ziet toekomen. Daarna zijn we weer terug naar het hoofdgebouw geweest en hebben we daar nog een beetje informatie gekregen over hoe het daar vroeger was, met een interessante PowerPoint die we samen met een cola mochten beluisteren. Dit was weer eens een zeer interessant bedrijfsbezoek waar we weer zeer veel hebben bijgeleerd. Ik rijd daar veel voorbij met de fiets of met de auto maar heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat er daar zo’n groot bedrijf bevind en dat ze eigenlijk zeer veel exporteren naar andere landen.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

61


6.21 Conclusie De gip of geïntegreerde proef is een verplicht eindwerk voor iedereen in het zesde jaar Handel. Het is een grote taak waar al de belangrijkste vakken voor onze richting aan bod komen. Dit zijn de vakken Frans, Nederlands, bedrijfseconomie, Engels, Duits en informatica. Al deze taken gaan over onze minionderneming en worden gemaakt doorheen het jaar. De leerkrachten van het vak verbeteren je taken en dan verzamel je al deze taken en steek je ze allemaal samen in één bundel die dan je eindwerk is. Door de gip krijgen we meer ‘feeling’ in het bedrijfsleven en hoe het er aan toegaat. We leerden verschillende functies kennen en we oefenden ze uit. Door al deze taken te maken doorheen het jaar en in de minionderneming te werken kom je wel te weten dat het niet altijd zo gemakkelijk gaat in het bedrijfsleven en je vaak voor moeilijke beslissingen komt te staan. Je leert ook dat het ook wel eens tof kan zijn als je een goeie relatie hebt met je collega’s en af en toe eens stoom kan uitblazen. Het doel van de gip dat ik eerst niet voor ogen zag, zie ik nu wel, en weet nu ook dat het zeer belangrijk is dat leerlingen in het laatste jaar zo’n taak moeten maken. Ook leer je, je verantwoordelijkheid op te nemen. De geïntegreerde proef heeft ook een chronologische structuur. We leerden allerlei dingen bij. Van cv’s maken en facturen opstellen tot zakelijke verslagen schrijven en inhoudstabellen opstellen. Met onze minionderneming hebben we een mooi jaar achter de rug en hebben alles bereikt wat we wilden. Dit vond ik dan ook een mooie afsluiter van het zesde jaar.

Geïntegreerde proef

Kinds Jasper

62


Bijlage 1

Maison cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43

Maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Maison Cuberdon – Zilverstraat 26 – 8000 BRUGGE Geachte M Thibault Sys Robrecht van Vlaanderenlaan 68 8200 SINT-ANDRIES

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk M3A01

Brugge 2013-10-18

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Geachte M Thibault Sys U heeft waarschijnlijk al vernomen dat het zesde jaar van het Sint-Jozefsinstituut Brugge een minionderneming heeft opgestart. Op 23 oktober om 19 uur wordt u verwacht in de kapel van de school. De school bevindt zich in de Zilverstraat 26 te Sint-Jozefinstituut Brugge. Er zijn drie miniondernemingen die zich zullen voorstellen: Maison Cuberdon, Pétivo en De Oorzaak. Zoals u kan zien aan onze naam gaan wij Cuberdons verkopen en staan wij de hele avond klaar om u iets aan te bieden. Wat staat er op het programma?  Voorstelling van de miniondernemingen  Verkoopmoment  Receptie Wij hopen alvast op uw komst! U kan u aanmelden op de Website http://mini.jozefienen.be met als wachtwoord P8QTvV om uw aanwezigheid te bevestigen. Gelieve het strookje in bijlage ondertekend mee te brengen op de aandeelhoudersvergadering. Met vriendelijke groeten Jasper Kinds Kassabeheerder Maison Cuberdon

 Bevestigingsstrookje Maison Cuberdon

Barcode

Voornaam en naam:…………………………………… Adres:…………………………………………………………. Postcode + gemeente:………………………………..

!2000004284411!

QR-code


Bijlage 2

Enquêtê Maison Cubêrdon Wij zijn Jasper Kinds en Lore De Roo van het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme. Dit jaar hebben wij een minionderneming ‘Maison Cuberdon’ en wij verkopen cuberdons. Wij voeren vandaag marktonderzoek om de verkoop van onze minionderneming te optimaliseren en om aan de wensen van onze klanten te voldoen. 1.     

Wat is uw leeftijd? Jonger dan 20 jaar 20 - 29 jaar 30 – 39 jaar 40 – 49 jaar Ouder dan 50 jaar

2. Wat is uw geslacht?  Man  Vrouw 3.    

Eet u graag snoep? Heel graag Graag Niet graag Helemaal niet graag

4.    

Welke smaak eet u het liefst? Zoet Zuur Zout Bitter

5.   

Hoeveel geld besteedt u elke week aan snoep? < 5 EUR 5 – 10 EUR > 10 EUR

6.   

Waaraan denkt u denkt u als u Confiserie Geldhof Snoep Cuberdons Andere:………………………………………………………

7.   

In welke mate eet u graag cuberdons? Helemaal niet graag Eerder niet graag Eerder graag


 Heel erg graag 8. Koopt u zelf cuberdons?  Ja  Neen 9.     

Wat is volgens u een aanvaardbare prijs voor 200 gram? 2 EUR 3 EUR 4 EUR 5 EUR … EUR

10. Wat verkiest:  Duurdere cuberdons van Geldhof  Goedkopere cuberdons uit een supermarkt 11. Als u cuberdons koopt. In welke hoeveelheid zou je die dan kopen?  100 gram  200 gram  500 gram  1 kilogram  1,5 kilogram  2 kilogram

Wij danken u voor uw tijd en medewerking!


Bijlage 3

FACTUUR

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel.: 050/ 33.19.43 rek nr.: BE07 0017-0921-4566 Maison-Cuberdon@hotmail.com

datum 22/10/2013 factuur nr. 2 voor Snoepjes & co

factureren aan: Snoepjes & co moerkerksesteenweg 55 8310 SINT-KRUIS BRUGGE 050/37.00.54 BE 0446.895.826

factuur datum 23/10/2013 BESCHRIJVING AANTAL 20 Kleine rode cuberdons 200g

Vervaldatum 23/11/2013

Factuur nr. 2

PRIJS PER EENHEID €

4,72

2%

Handelsgoederen - handelskorting + vervoerkosten Excl btw 6% + btw Incl btw + verpakking TOTAAL

BEDRAG 94,40

€ €

94,400 1,89

€ € €

92,51 5,55 98,060

98,06

vrijstelling van BTW ingevolge art 44 §2,4° BTW-wetboek; beslissing ET 60.276 van 20 december 1989 – BTW niet aftrekbaar.


Bijlage 4

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE 8000 BRUGES

Tél. 050 33 19 43 maison-cuberdon@hotmail.com www.maison-cuberdon.be

Monsieur D. De Roo Lappersfortstraat 38a 8310 ASSEBROEK

Votre lettre du

vos références

nos références

Bruges 2013-10-25

Envoi du catalogue et inviter des moments des vents

Monsieur Cette année, on va fonder une mini-entreprise, appelée ‘Maison Cuberdon’. Comme le nom le déjà dit, on va vendre des cuberdons, et aussi d’autres bonbons et des biscuits. Vous pouvez toujours visiter notre site web ‘www.maison-cuberdon’, où vous pouvez voir notre gamme. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un email à maisoncuberdon@hotmail.com. Le 23 octobre, il y a la première assemblée générale des actionnaires. Après cette réunion, on va vendre nos produits pour la première fois. On vous invite à venir à ce moment-là pour faire connaissance avec nos produits. Il y a aussi un moment de vente le 25 octobre dans la cour de notre école, Sint-Jozefsinstituut Bruges. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Lore De Roo Secrétaire

P.J. : notre catalogue


Bijlage 5


Bijlage 6 JASPER KINDS Markiesstraat 14 8310 SINT-KRUIS 0479/05.58.82 050/37.00.54 Jasper.kinds@gmail.com

7 januari 2014

Maison Cuberdon Victoria Van Der Meersch Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie voor Technisch directeur Maison Cuberdon Geachte Victoria Van Der Meersch Ik heb vernomen dat er een vacature is voor een job als technisch directeur in Maison Cuberdon. Sinds enkele maanden werk ik als kassabeheerder in uw bedrijf. Vanzelfsprekend ben ik dus erg vertrouwd met uw assortiment en zowel het werk als de arbeidsomstandigheden bevallen mij bijzonder goed. Een (vaste) betrekking in uw bedrijf lijkt mij dan ook zeer interessant en leuk. Als kassabeheerder bij â&#x20AC;&#x153;Maison Cuberdonâ&#x20AC;? kon ik kennis maken met de diverse facetten van het bedrijf en leerde ik de kneepjes van het vak. Tijdens vroegere (vakantie)jobs deed ik ook al nuttige ervaring op. Ik leerde er omgaan met klanten en nam deel aan de verschillende aspecten van verkoop. Ik ben resultaatgericht, ordelijk, flexibel en stressbestendig, zin voor verantwoordelijkheid heb ik ook. Als leider van de KSA heb ik daarvoor trouwens een speciale opleiding gekregen. Ook ben ik steeds bereid om iets bij te leren. Ik hoop dat ik pas binnen het werknemersprofiel waar u naar op zoek bent, en dat ik in de komende tijd de kans zal krijgen om mij persoonlijk voor te stellen om zo mijn kandidatuur verder te kunnen verdedigen. Met vriendelijke groeten Jasper Kinds


CURRICULUM VITAE

JASPER KINDS Geboortedatum Land Adres Telefoon GSM E-mail

02.01.1996 België Markiesstraat 14 8310 BRUGGE 050 37 00 54 0479 05 58 82 Jasper.kinds@gmail.com

http:/www.mytaggle.nl/JasperKinds/

WERKERVARING Horeca: Bediening klanten, zaaldienst Horeca: Keuken, chef en hulp chef

2013 - nu 2011- 2012

OPLEIDING Handel, Sint-Jozefsinstituut - Brugge Boekhouden-Informatica, Mariawende-Blydhove – Sint-Kruis Handel, Mariawende-Blydhove – Sint-Kruis

2013 - nu 2012 2009 - 2012

TALENKENNIS Nederlands Frans Engels Duits

Moedertaal, heel goed Spreken en begrijpen, matig Spreken en begrijpen, Goed Spreken en begrijpen, de basis

COMPUTERKENNIS Word Excel Publisher Powerpoint Access

Heel goede kennis Heel goede kennis Heel goede Kennis Heel goede kennis Basis kennis

VAARDIGHEDEN Ben enthousiast, heel gemotiveerd Flexibel en commercieel ingesteld Ordelijk Vlot en spontaan Klantvriendelijk

Stressbestendig Resultaatgericht leergierig Actief Onmiddellijk beschikbaar

VARIA Hoofdleider in de KSA Duiken

Graag reizen Vissen


Bijlage 7

CURRICULUM VITAE JASPER KINDS Adresse Lieu et date naissance : Numéro de téléphone : Numéro de portable : Adresse e-mail: État civil: Nationalité

Markiesstraat 14, 8310 Bruges België 050 37 00 54 0479 05 58 82 Jasper.kinds@gmail.com non Marié http:/www.mytaggle.nl/JasperKinds/ http://www.youtube.com/watch?v=0j-b6hRdPuY Belge

Expérience de travail Horeca, servir des clients (garçon) Horeca, cuisine, chef et sous-chef

2013 - maintenant 2011- 2012

Formation Commerce, Sint-Jozefsinstituut - Bruges Comptabilité-informatique, Mariawende-Blydhove – Bruges Commerce, Mariawende-Blydhove – Bruges

2013 - maintenant 2012 2009 - 2012

Connaissance des langues Néerlandais Français Anglais Allemand

Lanque maternelle, très bien Comprendre et parler: modérément Comprendre et parler: bien Connaissance élémentaire

Connaissances en informatique Word Excel Publisher Powerpoint Access

Très bonne maîtrise Très bonne maîtrise Très bonne maîtrise Très bonne maîtrise Bonnes bases

Compétences Enthousiaste et très motivé Flexible et commerciale Ordonnée Sociable et spontanée Polie envers les clients

Résistant au stress Axé sur les résultats Studieux Actif Toujours disponible pour le travail

Varia Chef-moniteur dans le KSA (scoutisme) Plongée sous marine

Aime voyage Pêcher


CURRICULUM VITAE

JASPER KINDS Date of birth Country Language Address Telephone Mobile phone E-mail

02.01.1996 Belgium Dutch Markiesstraat 14 8310 BRUGES 050 37 00 54 0479 05 58 82 Jasper.kinds@gmail.com

http:/www.mytaggle.nl/JasperKinds/

WORK EXPERIENCE Food service industry: serve customers, waiter Food service industry: kitchen, chef and help chef

2013 - now 2011- 2012

EDUCATION Commerce, Sint-Jozefinstituut - Bruges Book-keeping-Informatics, Mariawende-Blydhove – Sint-Kruis Commerce, Mariawende-Blydhove – Sint-Kruis

2013 - now 2012 2009 - 2012

LANGUAGES Dutch Frans Engels Duits

Mother-tongue, very good Speaking and understanding, average Speaking and understanding, Good Speaking and understanding, basis

COMPUTER KNOWLEGDE Word Excel Publisher Powerpoint Access

Very good Very good Very good Very good Basis knowlegde

SKILLS Enthusiastic and motivated Flexible and commercial Orderly Fluent and spontaneously Customer friendly

Immune to stress Result driven Studious Active Immediately available

VARIA Headmonitor in the KSA Diving

Love to travel Fishing


LEBENSLAUF

JASPER KINDS Geburtsdatum Geburtsort Adresse Telefon Handynummer Familienstand Staatsangehörigkeit

02.01.1996 Belgien Markiesstraat 14, 8310 Brügge 050 37 00 54 0479 05 58 82 Unverheiratet Belgisch

BERUFSAUSBILDUNG Hotel- und Gaststättengewerbe, Kunden bedienen Hotel- und Gaststättengewerbe, Küche, Chef

2013 - jetzt 2011- 2012

SCHULBILDUNG Handel, Sint-Jozefsinstituut - Brügge Buchhaltung-Informatik, Mariawende-Blydove – Sint-Kruis Handel, Mariawende-Blydove – Sint-Kruis

2013 - jetzt 2012 2009 - 2012

SPRACHKENNTNISSE Niederländisch Französisch Englisch Deutsch

Muttersprache: sehr gut Sprechen und verstehen: mäßig Sprechen und verstehen: gut Die Grundkentnisse

COMPUTER-KENNTNISSE Word Excel Publisher Powerpoint Access

Sehr gute Kenntnisse Sehr gute Kenntnisse Sehr gute Kenntnisse Sehr gute kenntnisse Gute kenntnisse

FÄHIGKEITEN Enthusiastisch und motiviert Flexible und kommerziell eingestellt Ordentlich Glatt und spontane Freundlich gegenüber Kunden

Stress resistente Resultat gerichtet Fleißig Aktiv Immer bereit zu arbeiten

HOBBYS/FREIZEIT-AKTIVITÄTEN Anführer in der KSA Tauchen

Reisen gern


Bijlage 8 balans


resultatenrekening


Bijlage 9 E-mails This was our first mail to the chamber of commerce in London. Namely to facilities@londonchamber.co.uk.

Dear chamber of commerce

20 February 2014

We are two students of the sixth commerce in Bruges, from Belgium. We’re going to start up a business in the United Kingdom. We have chosen for the city London. So we would like to rent a building in the centre of London. It would be a shop with Belgian specialities. The specialities would be chocolate, beer, French fries and a lot of other typical Belgian product. We already have a business plan and also some few steps that we need to do before we can start officially. But we have still a few questions, are there other papers that we need to look fore, before we can start up our business? Some licences, insurance … And are there a other Belgian shop in London or nearby London? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

This is the second mail we have sent to Enterprise Europe Network (European Information) europe@londonchamber.co.uk Dear chamber of commerce

22 February 2014

We are Jasper Kinds and Lore De Roo. We are going to start up a business in the UK. It would be a shop where we going to sell typical Belgian products. Before we can choose a building where our shop can be, we need to know if there are other shop that sell Belgian products that would be competitive for us. We would like to have our shop in London, so are there other shop that sell typical Belgian products? We already have a business plan. But are there any other documents, licences or insurance we need before we can start with our shop? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds


And we send this email as memory. Dear A week ago, we asked if you can help us with giving us some information. You didn’t answer yet, so we would be excited if you could give us some information about the documents we need if we would like to start up our business. We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds

And this is the second memory mail. Dear Last week, we sent you a mail with a few questions, but you didn’t answer yet. We would like to start up a shop with Belgian products in London. But is there already a shop that sells Belgian products? And the second thing we need to know is, do we need specific documents, licences or insurances? We’re looking forward to hear from you soon. Your sincerely Lore De Roo and Jasper Kinds


Bijlage 10 Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51 Maison Cuberdon – Zilverstraat 26 – 8000 BRUGGE

Verslag personeelsbeleid Verslag vergadering Maison Cuberdon 2014-03-18 Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s

www.maisoncuberdon.be maison-cuberdon@hotmail.com

SJZ/CC/01 01

2014-03-18, 15.00-16.40 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal D002 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Aurélie Derinck, Lore De Roo, Laura De Souter, Jasper Kinds (verslag), Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Emma lien Van Vynckt, Isabelle Wittevrongel Sharon Jastrzebski 1

Agenda: 1 Bestellen van producten 2 bespreken verkoopmoment 4 april 3 Bespreken oudercontact 26 april 4 Opzetten van de stand + versiering De producten moeten donderdag 20 maart besteld worden door de magazijnier in onze minionderneming. Bespreken van de hoeveelheid van de bestellen wordt ook donderdag besproken. Wat moet er besteld worden: kleine cuberdons, dozen cuberdons 1,5 kilo en 2 kilo, cuberdon koekjes en sneeuwballen. Het verkoopmoment voor onze minionderneming gaat door op 4 april van 16.00-19.00 u. Donderdag 20 maart wordt er besproken wie er gaat verkopen en om hoe laat ze moeten verkopen. Op het oudercontact van 26 april wordt er ook weer verkocht. Dit gaat door van 10.00-17.00 u. Er moet gezorgd worden dat onze producten besteld worden een week voor het oudercontact zodat ze vers toekomen, want daarom hebben onze klanten onze cuberdons zo graag. Ook moet er weer besproken worden wie er zal verkopen. Lore De Roo is hier voor verantwoordelijk. Het commercieel departement moet zorgen voor 2 soorten posters en die gaan ophangen een week voordien het oudercontact. Isabelle Wittevrongel en Thibault Sys zijn hier voor verantwoordelijk. Voor het opzetten van de stand moet diegene die aangeduid zijn, 5 minuten voordien het verkoopmoment gaan opzetten. Geen 10 minuten voordien! Er zijn er ook iedere keer 4 die de stand moeten opzetten. 4 personen is meer dan genoeg. Onze stand moet ook wat meer versierd worden in de paassfeer. Laura De Souter en Sharon Jastrzebski gaan hier voor inkopen gaan doen in het stad met 20 EUR sponsorgeld.


Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51 Maison Cuberdon – Zilverstraat 26 – 8000 BRUGGE

Verslag personeelsbeleid

www.maisoncuberdon.be maison-cuberdon@hotmail.com

SJZ/CC/02

Verslag vergadering Maison Cuberdon 2014-04-22 Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s

02

2014-04-22, 15.00-16.40 u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal D002 Thibault Cloet, Laurent Debruyne, Aurélie Derinck, Lore De Roo, Sharon Jastrzebski, Laura De Souter, Jasper Kinds (verslag), Luk Landuyt, Toon Louagie, Damien Maes, Thibault Sys, Lore Van Acker, Laura Van Haelen, Marie Vanthuyne, Emma lien Van Vynckt, Isabelle Wittevrongel / 1

Agenda: 1 Indienen verslag bedrijfsbezoek 2 Kassa en bank 3 Factuur geldhof betalen 4 Magazijn 5 Opendeurdag + verkoop moment 6 Strookjes aandeelhouders vergadering Niet iedereen heeft zijn bedrijfsverslag ingediend van het bedrijf Spicer. De gene die nog moeten indienen zijn: Luk Landuyt, Laura De Souter, Thibault Cloet en Laurent Debruyne. In de kassa zit er momenteel 237, 55 EUR en op onze rekening van de bnp Paribas staat er 2161,06 EUR. Dit wil zeggen dat het financieel departement weer 100,00 EUR mag gaan storten. Dit is de taak van Luk Landuyt (financieel directeur) en Jasper Kinds (hoofdboekhouder). Terwijl ze naar de bank zijn moeten ze ook de factuur van onze leverancier Geldhof betalen van onze laatste bestelling. Sharon Jastrzebski en Thibault Cloet met het magazijn weer her aan vullen met de toegekomen producten van onze leverancier Geldhof. De sleutel van het magazijn moet ook altijd terug op de juiste plek en wordt niet achter gelaten in de klas zelf. Op de opendeurdag van de school op 26 april moet er ook weer verkocht worden in een klaslokaal in de school. Dit wil zeggen dat de stand moet opgezet worden de dag er voor (vrijdag 25 april). Dit wordt gedaan door Luk Landuyt, Jasper Kinds, Damien Maes en Laurent Debruyne.


Wie moet er verkopen de zaterdag: 10-11u: Laura De Souter en marie vantuyne 11-12u: AurĂŠlie Derinck en Jasper kinds 12-13u: Emma lien Van Vynckt en Isabelle Wittevrongel 13-14u: Thibault Cloet en Sharon Jastrzebski 14-15u: Laurent Debruyne en Lore Van Acker 15-16u:Thibault Sys en Toon Louagie 16-17u: Laura Van Haelen en Lore De Roo De strookjes van de aandeelhouders vergadering zijn nog altijd niet allemaal terecht. De gene die nog strookjes thuis hebben liggen moet ze tegen de volgende lessen praktijk economie meenemen. Sharon Jastrzebski en AurĂŠlie Derinck zijn hier voor verantwoordelijk.


Kinds Jasper

Ge誰ntegreerde proef 6HA3

nr.: 7

Gip kinds jasper  

Geïntegreerde proef van Jasper Kinds uit het zesde handel Sint-jozefsinstituut.

Gip kinds jasper  

Geïntegreerde proef van Jasper Kinds uit het zesde handel Sint-jozefsinstituut.

Advertisement