Page 1

Inschrijfformulier Cultuur- & Sportvereniging Reitdiep Aanmelding O

Afmelding O

Adreswijziging O

Persoonsgegevens Voornaam:_________________________________________________________________________ Tussenvoegsel: _____________________________________________________________________ Achternaam: _______________________________________________________________________ Straat: ____________________________________________________________________________ Postcode: _____________ Woonplaats: _________________________________________________ E-mailadres: ___________________________________________________(van ouders / verzorgers) Telefoon: ____________________________ Mobiel:_______________________________________ Geslacht: M / V

Geboortedatum:_________________________________________________

Lid bewonersvereniging Reitdiepwijk: Ja / Nee, maar wil wel lid worden. Opmerkingen:  Lidmaatschap wordt aangegaan tot minimaal het seizoenseinde (juli).  Bij lidmaatschap is minimaal de basiscontributie verschuldigd. Basiscontributie C&S Reitdiep geen lid bewonersvereniging Reitdiepwijk lid bewonersvereniging Reitdiepwijk

  

 

kinderen € 25,00 € 20,00

volwassenen € 35,00 € 30,00

Deelname aan de activiteiten van Cultuur- & Sportvereniging Reitdiep geschiedt op eigen risico. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging. Foto’s gemaakt tijdens activiteiten georganiseerd door Cultuur- & Sportvereniging Reitdiep kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden van Cultuur- & Sportvereniging Reitdiep. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven bij het bestuur. Persoonsgegevens worden gedeeld met de bewonersvereniging Reitdiepwijk. Deelnemers aan de activiteiten georganiseerd door Cultuur- & Sportvereniging Reitdiep dienen bijzonderheden m.b.t. de gezondheidstoestand, medicijngebruik enz. te melden aan de begeleider/instructeur.

Ik ga akkoord met het bovenstaande en wens me in te schrijven als lid van Cultuur- & Sportvereniging Reitdiep.

Datum:______________________________

Plaats: _____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Handtekening (ouder/verzorger1)

Handtekening (ouder/verzorger2)

Bij minderjarig lid graag handtekeningen van beide ouders en/of verzorgers.

KvK-nummer 55421490

Bankrekening 46.38.54.640 ABN AMRO Bank

Inschrijfformulier C&S Reitdiep  

Inschrijfformulier C&S Reitdiep

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you