Page 1

Evaluatie verkeersveilige schoolomgeving Reitdiep

12 maart 2014


Inhoud presentatie 1. Achtergrond 2. Oorspronkelijk plan • Routeplan • Maatregelen • Parkeren 3. Evaluatie • Resultaten enquête - verkeerscommissie • Observaties - gemeente • Politie • Overleg 16 januari Scholen Meander, Aquamarijn en gemeente Groningen 4. Aanvullende maatregelen


Achtergrond Doel: • Elke verkeersdeelnemer nabij een school weet: hier is een school, en past het weggedrag aan. • De fysieke inrichting van de schoolomgeving ondersteunt en stuurt een geordende en veilige afwikkeling van de schoolspits, het kind is zichtbaar, ouders en weggebruikers passen hun gedrag aan. • Er is een netwerk van kindvriendelijke routes door de stad, niet alleen voor schoolthuis verkeer, maar ook voor andere locaties waar veel kinderen komen. Daardoor neemt de zelfstandige mobiliteit van kinderen toe, waardoor ze op jongere leeftijd verkeerservaring opdoen.


Achtergrond

Vestdijklaan / Brederoschool


Oorspronkelijk plan


Oorspronkelijk plan


Oorspronkelijk plan


Oorspronkelijk plan

Uitgangspunten:

- Parkeertoets 400 leerlingen

- Schoolspits 30 minuten


Evaluatie - verkeerscommissie Belangrijkste bevindingen enquête: • 78% van leerlingen komt uit Reitdiep; • 72% van leerlingen komt lopend / fietsend naar school; • 44% van leerlingen buiten Reitdiep komt lopend / fietsend naar school; • 45% zegt gebruik te willen maken van K&R; • Voornaamste reden om niet gebruik te maken van K&R is omdat kinderen te jong zijn; • Waarom komt u met de auto? • 57% werk gerelateerd; • 20% weer gerelateerd; • 10% afstand gerelateerd; • 3% vanwege de veiligheid!


Evaluatie - verkeerscommissie Belangrijkste bevindingen enquête: Opmerkingen m.b.t. parkeren • 36% vindt dat meer parkeerplaatsen noodzakelijk zijn; • 24% vindt dat parkeerverbod Hoogeweg duidelijker moet worden aangegeven en beter moet worden gehandhaafd; • Parkeeroverlast in omgeving (Hoogeweg, Tjariet);

Opmerkingen m.b.t. oversteek Prof. Uilkensweg • Verkeerslichten (22%); • Zebrapaden (15%); • Verwijderen / snoeien haag bij Joeswerd (13%);


Evaluatie - verkeerscommissie Belangrijkste bevindingen enquête: Opmerkingen m.b.t. school • School eerder open (40%); • Slechte verlichting (13%); • Fiets- en loopstromen kruisen elkaar op schoolterrein (13%);


Evaluatie – gemeente en politie Algemeen: Opmerkingen m.b.t. school • School is geopend vanaf 8.20 uur; • Voor de spits zijn ca. 25 personeelsleden aanwezig, verspreid over terrein • Vanaf 8:15 begint spits te lopen. Met name fietsers en voetgangers. Opmerkingen m.b.t. parkeren • Vanaf 8:20 uur komen de meeste auto’s. • Rond 8.20 – 8.25 is drukste moment, parkeerterrein vol. Op aantal locaties wordt foutief geparkeerd (met droog weer ca. 5 auto’s, met regen meer) • K&R functioneert niet goed, wordt te lang op geparkeerd; • Ouders lijken geen haast te hebben (gelet op parkeerduur); • Wanneer parkeerterrein vol is, wordt op de rijloper gestopt om kinderen uit te laten stappen (K&R);


Evaluatie – gemeente en politie Algemeen: Opmerkingen algemeen verkeer • Fietsstroken Hoogeweg functioneren goed; • Zicht t.h.v. Joeswerd – Barwerd is slecht vanwege haag (parallel + hoofdrijbaan) Snelheidsmetingen: Datum Soort V85 Vgem Opmerking

21 maart ‐ 14 mei 2013 Algemeen Schoolperiode 41 44,5 32,2 32,6 blinde meting

14 mei ‐ 27 mei 2013 Algemeen Schoolperiode 40 38,5 31,6 31,6 open meting

9 augustus ‐ 20 augustus 2013 Algemeen Schoolperiode 48 33,5 35,8 39,5 blinde meting

20 december ‐ 30 december Algemeen Schoolperiode 37 26 27,9 26 open meting

Politie: • Op zich functioneert schoolomgeving goed. Hoogeweg verdient nog aandacht. Parkeeroverlast proberen fysiek op te lossen (paaltjes, haag, oid); - Toevoegen foto’s


Evaluatie – slotconclusie Op basis van de evaluaties blijkt dat de volgende punten aandachtspunten zijn:

• Zicht op kruispunt Prof. Uilkensweg – Joeswerd • Parkeren rondom school

20140312 evaluatie schoolomgeving reitdiep