Page 1

zadanie 9/12  

moja pierwsza korekta, z pewnością daleka od doskonałości :)