Page 1

Strona 1.

Data wystawienia: 2008-05-08 ORYGINAŁ

Adres korespondencyjny:

Likomp Tadeusza Hołówki 3 m. 4 00-749 Warszawa

FAKTURA VAT nr 317-05-2008-R Sprzedawca: Consulting Service - Robert Siebielski 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 35A lok.1B NIP: 521-102-01-08 BANK: mBank Nr konta: 25 1140 2004 0000 3402 3083 1393

Lp. 1

Nabywca: Likomp Tadeusza Hołówki 3 m. 4 00-749 Warszawa NIP: 5213062571 Data sprzedaży: 05/2008

Nazwa pozycji

Ilość

Jedn. miary

Cena jedn. netto

Wartość netto

Vat %

Kwota Vat

Wartość brutto

Utrzymanie domeny

1

szt.

90,00

90,00

22

19,80

109,80

RAZEM

90,00

22

19,80

109,80

Do zapłaty:

109,80

Słownie złotych: sto dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy ZAPŁACONO Podstawą prawną do wystawiania faktur bez podpisu wystawcy i odbiorcy jest §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r.

Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT Robert Siebielski - właściciel


Strona 2.

Załącznik dla: Likomp Do faktury nr: 317-05-2008-R z dnia: 2008-05-08 Lp. 1

Nazwa usługi

Okres utrzymania

Utrzymanie domeny: likomp.pl

2008.05.11 2009.05.11 Ilość domen: 1

Wartość brutto 109,80

jaskooo  

To jest test mozliwosci Issuu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you